Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0045141: JANSE, DS.A. (PREDIKANT DER GER.GEM. TE THOLEN - 13 Predikaties.
0037794: JANSEN, DS. WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving
0026602: JANSEN, DR. HANS - Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europese antisemitisme in het Midden-Oosten.
0039928: JANSEN, DR. HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie (Diss.)
0041723: JANSEN, JEROEN - Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (Diss.)
0034904: JANSEN, GERT - Naar een oecumenische hermeneutiek. De hermeneutiek van Wolfert Pannenberg belicht tegen de achtergrond van het hermeneutisch debat binnen Faith and Order vanaf 1963 tot 1993
0035645: JANSEN, WIM - Voor het preken de kerk uit. Pleidooi en handreiking voor het verbeeldend preken met kinderen en volwassenen samen
0043793: JANSON, A.G.P., ROMPAY, L. VAN E.A. - Efrem de Syrier
0039618: JANSSEN, WIM - De staf van Mozes
0045905: JANSSEN, H.Q. - WERKEN DER MARNIX-VEREENIGING Serie III Deel 3 En 4
0031945: JANSSEN, H.Q. - De kerkhervorming in Vlaanderen. Historisch geschetst meest naar onuitgegeven Bescheiden Door H.Q.Jansen Eerste Deel
0031986: JANSSEN, LEONHARDT JOHANNES FRIEDRICH (1806-1869) - De Nederlandsche Hervormden in Kleefsland, vooral te Wezel, in de XVI eeuw en derzelver tienjarige vreemdelingschap aldaar, gegrond op een HS. uit die dagen ter herinnering aan den roem onzer vaderen,
0043212: JANSSEN, T. - Reizen door de oude Peel
0042392: JANSSEN, DOUWE - Wat een Naam kan doen
0031980: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der Stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen. Eene geschiedkundige proeve.
0034903: JANSSENS, RIENK - De opbouw van de Antirevolutionare Partij 1850-1888 (Diss.)
000883: JAROS, KARL - Esther. Geschichte und Legende
0045343: JASTROW, PROF. MARCUS - A Dictionary of the Targumim the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature
0033860: JEAN, CHARLES-F. - La religion Sumériennen. D'apres les Documents sumériens antérieurs a la Dynastie D'Isin (-2186)
0028591: BOISSAVIT-CAMUS (BRIGITTE); RIOU (YVES-JEAN); RÉROLLE (MICHEL); LABANDE-MAILFERT (YVONNE); CORTE-REAL (ISABEL); PAPINOT (JEAN-CLAUDE) ET HIERNARD (JEAN) - Le Baptistère Saint-Jean de Poitiers
0043376: AUKE JEKSMA - Doorgevingen van Jezus
0039801: JELSMA, AUKE EN KLINKEN, GERT VAN (RED.) - Kruis en Zwaard. Terugblik op de kruistochten 1096-1996
0037238: JELSMA, AUKE EN JUCH, HARRY (RED.) - Ruimte om op adem te komen. Bezinning over spiritualiteit
0037240: JELSMA, AUKE - Tussen heilige en helleveeg. De vrouwen in het christendom
0043518: JELSMA, AUKE - De meeuwengod
0036737: JELSMA, AUKE - De vergeten kerk
0044820: JELSMA, AUKE - Zonder Een Dak Boven Het Hoofd. In Het Grensgebied Tussen Rome En Reformatie.
0041443: JELSMA-RIPPEN, ALI - De rouwkreet van de struisvogel
000772: JENNI, ERNST, & CLAUS WESTERMANN (HRSG.) - (THAT) Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament
0044312: JENSMA, TH.E - Doopsgezinde zending in Indonesie
0029774: JEPPESEN, KNUD & OTZEN, BENEDIKT - The Production of Time. Tradition history in Old testament Scholarship
0029757: JEPPESEN, KNUD; NIELSEN, KIRSTEN AND ROSENDAL, BENT - In the last days. On Jewish and Christian Apocalyptic and his period
0040077: JEROENSE, JEROEN - De speelse kerk. Een pleidooi voor theater in de kerk
0040825: JEROENSE, JEROEN; OVERDUIN, THEO - Nieuw Heilig. Over hedendaagse inspiratie
0040062: JESSICA, REINIER, ROSANNE (E.A.) - Bijbelstudie over ingewikkelde dingen
0032817: JESZE, GEORG EN HELEN - Zorgen zijn te zwaar....om mee te nemen
000917: JEURISSEN, RONALD - Peace and Religion. An Empirical-Theological Study of the Motivational Effects of Religious Peace Attitudes on Peace Action
0039768: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christ Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement
0025588: JEZUIETEN - Boeken en Brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in het algemeen en de Orde der Jezuieten in het bijzonder
0033295: JIRKU, ANTON - Der Mythes der Kanaanäer
0027593: JOBSEN, DR. A. - Izebel en Achab (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0038073: JÖCKLE, CLEMENS - Encyclopedia of Saints
0031889: JOESTEL, VOLKMAR - Martin Luther. Rebell und reformator
0041084: WALL. JOHAN - Niemand dan Christus. Een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus
0032996: CALVIJN. JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Deel 3: de kleine profeten, Jona, Micha en Nahum Dl. 3
0037267: CALVIJN. JOHANNES - Zoek mijn aangezicht. Een korte verklaring van Psalm 87
0035357: CALVIJN. JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Kleine profeten Joël, Amos, Obadja) Dl 2
0044654: JOHANNESMA, WIM - Taal En Teken
0032079: JOHN, J EN STIBBE, MARK - Kort & krachtig. Aanstekelijke gedachten en explosieve uitspraken
0037075: JOHNSON, BARBARA - Zet een geranium op je hoofd en wees BLIJ
0038657: PAULIEN. JON - De wereld verandert. De taak blijft gelijk. Geloof doorgeven aan mensen van nu
0038358: HILL. JONATHAN - The Crucible of Christianity. The Forging of a World Faith
0045581: LLOYD-JONES D.M - Life in the Spirit in Marriage, Home and Work . An Exposition of Ephesians 5:18-6:9
0038298: JONES, BRYN - Doeltreffend gebed.
0039334: JONES, ROB - The Power of Godly Wisdom
002321: JONES, K.G. - A believing church
0040736: JONG, NIELS DE - David beter begrijpen. Meer zicht op bijbelverhalen uit het Oude Testament
0040733: JONG, NICOLIEN DE - Werken aan je moraal in professie en privéleven
0044973: JONG, DS.P.L.DE - Doorgeven. Bijbels Dagboek.
0029628: JONG, DE-DE VROEDT, JOKE - Verworpen of een Koningskind?
0044831: JONG, DS.G.C.DE - Kernteksten Uit Esther
0030280: JONG, DS. TJ. DE EN POST, DS. H. VAN DER (E.A.) - Verheugd in uw Heiland. Gedachtenisbunsdel Afscheidsdienst van Garderen en uitzenddienst te Kampen
0042590: DE VRIEND VAN OUD EN JONG - Geen onrecht in God gevonden. De Dordtse leeregels
0045636: JONG,DRS. H. DE - Deuteronomium I-XVII
0034025: JONG, DS. FR. DE - Kun je zingen van de verkiezing?
002877: JONG, DS. DE - Praktisch perspectief (zes vervolgpreken over Prediker)
0043939: JONG, PIETER L. DE. - Door Vreemd Gebied
0040889: JONG, H. DE - Nog gaat Ge ons voor. Gedichten over het navolgen van Christus
0045770: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd
0030120: JONG, HENK DE - Kerk in kerk uit. het kerkvolk met een glimlach bekeken
002697: JONG, MARINUS DE - Dans op het ijs (Autobiografische verhalen)
0035863: JONG, STEPHAN DE - Doordachte dwaasheid. Godsgeloof in de moderne cultuur
0039615: JONG, DR. A. DE - De mens gekroond? Wetenschap, occultisme en vooruitgangsgeloof belicht vanuit de Bijbel
0038301: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd
0023763: JONG, DR. OTTO J. DE - Nederlandse Kerkgeschiedenis
0041615: JONG, DR. CHR. G.F - Geschiedenis van de Nederlandse Zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie
0032916: JONG, DS. M. DE (BAPTISTENPREDIKANT) - Tot dienst geroepen
0032184: JONG, DRS. PIETER L. DE - Genesis. Het begin van alles
0045730: DE JONG, DS. TJ. - Geopende Zegelen
0044734: JONG, MATTHIJS DE - Hoe vertaal Je De Bijbel in Gewone Taal? Uitgangspunten - Keuzes - Dilemma's
0032878: JONG, DS. J. DE - De opening van Uw Woorden
0044270: JONG, DR.L.DE - De Bezetting Na 50 Jaar. 3 Delen.
0037394: JONG, DRS. PIETER L - 50 x de Heilige geest. Bijbels dagboekje
0039586: JONG, DR. CHR. G.F. DE - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie
0040611: JONG, NIELS DE - Jesaja beter begrijpen. Meer zicht op Gods hart
000925: JONG, J. M. DE - Kerygma. Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann
0044982: JONG, NIELS DE - Jezus Beter Begrijpen. In Het Licht Van Johannes. (Reeks:Bijbel beter begrijpen)
0044733: JONG, MATTHIJS DE & VERBURG, MARJA (REDACTIE) - Een Bijbel Zonder Ark. Columns over De Bijbel in Gewone Taal.
0043695: JONG, H. DE - Johannes d Outrein (1662-1722)
0037320: JONG, DRS. H. DE - Maar Jezus zegt.... De bergrede uitgelegd aan de gemeente
0042557: JONG, DS. P.L. DE - Aartsvaders m/v. Van Noach tot Rachel
0027904: JONG, DS. R. K. DE - Het christendom als levensleer
0037448: JONG, DS. TJ. DE (RED.) - Verzamelde aren (Bijbels dagboek 2012)
0030068: JONG, PROF.DR. O.J.; SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T; FLORIJN, DR. H. - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie
0043866: JONG, LOE DE - Je Maintiendrai (een band)
002698: JONG, MARINUS DE - De man van het trapje
0036865: JONGBOOM, FRITS - Dagelijkse humor & boodchappen. Uit het dagelijks leven van een predikantengezin (Fictief!)
0025736: JONGE, DR. MARINUS DE - Christologie in Context. Jezus in de ogen van zijn eerste volgelingen
0034445: JONGE, D. DE - Flitsen uit het leven van Pieter Baan Müller, predikant in de Bond VEG in Nederland (1889-1969)
0037555: JONGEBREUR, A.A - Door mijn Geest zal het geschieden
0037646: JONGEBREUR, A.A - Gods plan van de eeuwen
0045070: JONGELING. K - In De Heilige Gemeente Der Gouwe
0044968: JONGENEEL, DR. J.A.B. - Missiologie. I Zendingwetenschap (deel 1)
0044732: JONGERIUS, HENK - Schaduw Lopen. Gedachten, Gedichten, Gebeden En Liederen Ter Overweging En Viering
0036477: JONGSMA, K - Dankbaar gedenken. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward
0032563: JONGSTE, DS. C. DE (E.A.) - Wanneer ik voor U kniel. Rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000 (2 delen)
0034003: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de kleine kerkgeschiedenis rondom Ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931) Twee delen
0039289: JONGSTE, DOUWIEN DE - Verwondering. Korte overdenkingen
0036388: JONGSTE, DS. C. DE (EN 8 ANDEREN PREDIKANTEN VAN DE GER. GEM.) - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen
0038697: JONKER, G.J.A - Overdenkingen
0023801: JONKER, E.R. - Aan het Woord komen. Hoe gemeenteleden van 17 jaar en ouder in gesprek raken met de Bijbel. Bouwstenen en gebruiksmateriaal
0038264: JONKER, L (DEN BOMMEL) EN DEKKER, A. (VRIEZENVEEN) - Briefwisseling.
0030255: JONKER, DS. G.J.A. - Studies en voordrachten
0044085: JONKER, PROF. DR. A.J. TH. - Voor donkere Dagen
0022967: JONKER, DR. H. - Landingsplaatsen. Over theologie en leven.
0045422: JONQUIÈRE, TESSEL - Prayer in Josephus.
0035712: JOOSSE,, DR. L.J.(E.A.) - Uitstralen is werven. Over missionaire opbouw van de gemeente
0030222: JOOSTEN-FOKKEMA, H. - De late regen (Roman)
0036613: JORISSEN, DS. W.J. - Afscheidsrede gehouden te Oud-Loosdrecht den 9. Oktober 1859 (voorzien van inleiding en kanttekeningen
0033804: TON. JOSEPH - Lijden om te overwinnen. Een visie uit het Oostblok
0043704: FLAVIUS JOSEPHUS - Al de werken van Flavius Josephus. Bewerkt door Dr.W.A.Terwogt
001832: JOSUTTIS, MANFRED - Praxis des Evangeliums zwischen Politik und Religion. Grundprobleme der Praktischen Theologie
0036866: JOSUTTIS, MANFRED - Die Einführung in das Leben. Pastoraltheologie zwischen Phänomenologie und Spiritualität
000288: ZEITSCHRIFT / JOURNAL - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, Vol. 33
0032761: JOYNER, RICK - Een stevig fundament in 50 dagen. Een dagboek voor 50 dagen om een stevig fundament te leggen volgens Bijbelse principes
0035485: JRAUS, HANS-LOACHIM - Biblischer Kommentar Altes Testament. Klagelieder (Threni)
0039834: JUCH, H.R - Samen kom je verder. Over samenwerking in de geloofsopvoeding tussen gezin, kerk en school
0037258: JUNG, C.G. - Van droom naar werkelijkheid
0041722: CHANG-WOOK JUNG - An Examination of the Greek of the Lukan Infancy Narrative (Diss.)
0045824: JUNGMANN S.J., J.A. - Het grote dankgebed van de Kerk
0039264: MOLTMANN. JÜRGEN - Het experiment Hoop. Verkenningen
0027017: JÜRGENS, HENNING P. - Johannes a Lasco. Ein Leben in Büchern und Briefen
0043093: JURRIAANSE, M.W. - Prins Willem van Oranje: Brieven
0045654: MOL. JURRIEN - Collectieve en individuele Verantwoordelijkheid
0040025: STICHTING LEKTUURVOORZIENING PROT. GEESTELIJKE VERZORGING IN DE INRICHTINGEN VAN JUSTITIE - Met aandacht bladeren
0042196: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de ziel. Leven en werk van W.G. van der Hulst
0026403: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de Ziel. Leven en werk van W.G. van de Hulst
0041768: KAAI, ANNEKE - Openbaring in beeld
0041767: KAAI, ANNEKE - De Schepping in beeld
0044005: KAAIJ, EDWARD VAN DER - Gebeden Voor De Eerste Dag
0044273: KAERCHER, E. - Woordenboek Der Latijnsche Taal Van E. Kaercher, Professor Aan Het Lycaeum Te Carlsruhe; ten gebruike der latijnsche scholen in het nederduitsch overgebragt door J.Terpstra.
001927: KAISER, OTTO - Der Prophet Jesja, Kapitel 13-39
0032701: KAISER, OTTO - Einleitung in das Alte Testament
0045688: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van Planeten
0029111: KAKES, DR. H. - De vaste grond (Toelichting op de Ned. Geloofsbelijdenis)
0022928: KAKES, DR. H. - Waar zijn de negelen nu?
000927: KALLIS, ANASTASIOS (HRSG.) - Philoxenia. Prof. Dr. Berhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern
0029468: KALSBEEK, F; LENS, J. EN MEIJNEN J.B. - Van strijd tot zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs (1854-1904)
0034118: KALTNER, JOHN - Islam. What Non-Muslims should know
0043108: KAM, R. DE - Jaffa en de dingen die voorbijgaan
0043152: KAM, K. VAN DER - Opgestaan
001570: KAMMA, DR. F. C. - ''Dit wonderlijke werk''. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 1855-1972. Een socio-missiologische benadering
0030428: KAMMA, F. CH. - Koreri. Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area
0039750: KAMMINGA, WIL - Een zee van leven. Teksten en liedjes van verlangen
0039782: KAMP, DS. GERRIT VAN DE - In verwachting van leven. Dopen met de dood voor ogen (Werkboekjes eredienst no. 29)
0043155: KAMP, MR. A.F. - De zilveren vrienden
0036306: KAMP, WILKIN VAN DE; TAN, JOKE (RED.) - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het Manifest van Eenheid
0033628: KAMP, PETER VAN DE - Hart voor de stad. Een praktisch-theologische studie naar kansen voor kerk-zijn in een stedelijke samenleving
000928: KAMPEN, LIEUWE VAN - Apostelverhalen. Doel en compositie van de oudste apokriefe Handelingen der apostelen
0044436: KAMPEN, DICK VAN - Kerstfeest Vieren
0042249: KAMPEN, PIETER VAN/HOFF, PIM VAN DER - Het begon in Jeruzalem. Op ontdekkingsreis door Handelingen
0044768: KAMPEN, PIETER VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Wit Begint, Zwart Wint?
0044914: KAMPEN, NELLY VAN KAMPEN-BOOT - 1 Petrus. Vreemdelingen Ver Van Huis
0040734: KAMPHOF, IKE - Iedereen voyeur. Kijken en bekeken worden in de 21e eeuw
0040554: KAMPHUIS, JOHN - In vuur en vlam voor de Heiland. Principes voor vruchtbaar dicipelschap
0028061: KAMPHUIS. PROF. J. - Woord en Wereld No.5 (Nietzsche in Nederland)
0028055: KAMPHUIS, PROF. J. - Woord en Wereld No13 (K. Schilder-een gereformeerd anti-facist)
0043043: KAMSTEEG, A. - Tegen de verdrukking in
0032315: KAMSTEEG, AAD - Dit is mijn passie. Hartstocht voor God
0040439: KAMSTEEG, AAD - De gemeente in. De Bijbel over onze omgang vandaag
0039527: KAMSTEEG, HENK - Visie voor Vandaag. Korte overdenkingen
0028583: KAMSTEEG, AAD EN WESTERBEEK, RONALD - 40 dagen: feest van genade. Werkboek voor een verdiepend gemeenteproject (kindernevendiensten)
0044776: KAMSTEEG, HENK JAN - De Volgende 30 Jaar. Een verhaal over Stilstaan, Terugblikken En gas Geven. Met Een voorwoord Van Ben Tiggelaar
0042138: KAN, WIM - De TV hoogtepunten van de onvergetelijke Wim Kan. 3 DVD's
0042266: KAN, J.B EN SCHRÖDER, H.P - Latijnsch-Nederlands Woordenboek
0030507: KANT, IMMANUEL - Opmerkingen over het gevoel van het Schoone en Verhevene
0045178: KAPTEIJN, DS. K.J. (GEREF.PRED.TE GIESSENDAM - Uw Licht Komt. Een Zevental advents- En Kerstpredikatiën.
0040542: ARMSTRONG. KAREN - In naam van God. Religie en geweld
0045793: KARKKAINEN, VELI-MATTI - An Introduction to Ecclesiology - Ecumenical, Historical Global Perspectives
0042156: KARSSEN, GIEN - Gaandeweg genoteerd. De reis van een mensenkind
0033053: KARSSEN, GIEN - Manninne. Vrouwen in de Bijbel
0042235: KARSSEN, GIEN - Ik en mijn huis
0042532: KASSE, BRAM EN YVONNE - Foto van een droom. Dagboek van een jong gezin over rouw, ziekte en houvast
0043734: KASSER, RODOLPHE - The Gospel of Judas
0045177: KATERNEN 5 - Vaccinatie. Feiten En Kommentaren rond Een Recente Ontwikkeling.
0036330: KATTENBERG, DS. R - Onder een open hemel. Zeven preken over Stéfanus
0035750: KATWIJK, DR. D.J. VAN EN MEIMA, G - Beknopte bijbelse archeologie, voor het voortgezet onderwijs
0038623: KAUNG, STEPHEN - Zangen van de opgang. Overdenking van Psalm 120 tot en met 134
0033723: KAVANAGH, PRESTON - The Exilic Code. Ciphers, Word links and Dating in Exilic and Post-Exilic Biblical Literature
0026087: NBG/KBS - Groot Nieuws BIJBEL met aantekeningen
0024135: KEDDIE, GORDON J. - John. Volume 1, Chapters 1 - 12.
0027100: KEDOURIE, ELIE (AND OTHER) - The Jewish World. Revelation, Prophecy and History
0034798: KEE, H.C. EN YOUNG, F.W - De wereld van het Nieuwe Testament (3 delen)
0044056: KEENE, MICHAEL - Bijbelgids
0041832: KEIJSPER, M.J.J EN MISSET, J.R - De wederkomst. Een ontdekkingsreis. ' Zie, Ik kom'
0034857: KEIJZER, COR - Als pelgrim onderweg. Beknopt vademecum voor een ambulant predikant
0035533: KEIL, KARL FRIEDRICH - Handboek der Bijbelsche Archeologie
0044209: KEIM, ALBERT N. - Harold S. Bender 1867-1962
002391: KEIZER, DRS. A. - Wetenschap in Bijbels Licht. (Handleiding voor de grondslagen van wijsbegerte en vakwetenschap)
0044143: KEIZER, MADELON DE - Een Mol Op Soestdijk. En Andere Studies Over Het koninkrijk in Oorlogstijd (deel 2)
0037683: KEIZER, A - In deze eeuw komt Jezus Christus terug
0043228: KELLER, TIMOTHY - The reason for God. Belief in an Age of Skepticism.
0044453: J. N. D. KELLY - Early Christian Doctrines, 5th Edition
0033015: KEMINK, YVONNE - Ik heb mijn naam terug
0037505: KEMP, DS. JOHANNES VANDER (PRED. DE DIRXLANT) - De Christen geheel en al het Eigendom van Christus. 53 predikatiën over den Heidelbergschen Katechismus
0031856: KEMP, DS. JOHANNES VAN DER - Drie ondervindelijke brieven. Geschreven aan een vriendin. Boekje met copiën van deze brieven
0025283: KEMP, DS. JOH. VAN DER - Uw harten vertroost (Dagboek)
0045452: KEMPENEERS, M.A.; KIEVIET, DS.J.M.J.; SLAGBOOM, E.; SLAGBOOM, J. - Evenwel is God Mijn Koning. Leven En werk Van Ds.D.Slagboom 1926-1997
0030469: KEMPERS, ELLEN M.L. - Inventaris van het archief van prof.dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970)
0044782: KEMPIS, THOMAS A - De Navolging Van Christus
0028021: KENT, DAN G. - Laymans Bible Book Commentary. Volume 4: Joshua, Judges, Ruth
0029535: KENYON, E.W. - Bijbelstudie (voor gevorderden)
0033271: KENYON, KATHLEEN M. - Amorites and Canaanites. The Schweich Lecture of the British Academy 1963
0040332: R.K.-KERK - Gebete und Gesänge zur Kevelaerwallfahrt
0029008: GEREFORMEERDE BOND IN DE N.H. KERK - De Waarheidsvriend (jaren 1979 t/m 2003).
0043231: NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - Psalms Gesange boekje
0024823: GENERALE SYNODE GEREF/HERV/LUTH. KERKEN - Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
0044169: GENERALE SYNODE GEREF/HERV/LUTH. KERKEN - Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
0036213: CHR. GERTEF. KERKEN - Uw Koninkrijk Kome. Terugziend naar het verleden, actief in het heden. 60 jaar zending
0043602: REDACTIE BIBLIOTHEEK VAN DE KLEINE KERKGESCHIEDENIS - Predikanten en Oefenaars. Deel 2. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis
0040301: KERR, DR. WILLIAM F - Zakboekje bij de Bijbel
0044753: KERSTEN, DS.J.W. - Het Verlossende Licht (Vijfde Zestal Dikaties, Oud- En Nieuwjaar En Vrije Stoffen)
0029022: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan overwinnaars
0037931: KERSTEN, DS. G.H - De Christus in zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken
0024120: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek. Voor de gemeenten toegelicht. Twee delen in 1 band.
0043270: KERSTEN, DS. G.H. - De Heidelbergse catechismus. 52 predikaties
0037524: KERSTEN, DS. G.H - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika
0025715: KERSTEN, DS. G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil
0043828: KERSTEN, DS EN ZANDT, DS. - Vooroorlogse SGP geschriften 2 delen
0043315: KERSTEN, G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek
0025281: KERSTEN, DS. J.W. - Reisgenoten-Bondgenoten-Heilgenoten. Zes predicatiën
0044813: KERTZER, DAVID I. - In Gods Naam. De Katholieke Kerk En de Jodenvervolging.
0045185: KESLER, JAY EN STAFFORD, TIM - Waarom Zou ik geloven? Vragen Van Jongeren Over God.
000931: KESSLER, JEAN BAPTISTE AUGUST - A Study of the Older Protestant Missions and Churches in Peru and Chile, with special reference to the problems of division, nationalism and native ministry
0045766: KESSLER, MARTIN - VOICES FROM AMSTERDAM. A Modern Tradition of Reading Biblical Narrative. (Society of Biblical Literature Semeia Studies
0030712: KESTING, C.J. - De roeping van Petrus (5 predikaties)
0030713: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef (13 predikaties over Genesis)
0026363: KEUCHENIUS, W.H.J. - Wereldbeschouwing, of de zuurdesem der waarheid
0044857: KEULEN, DIRK VAN - Een Blok Aan Het been? Gereformeerde Mannenbroeders in Debat Over De Islam.
001105: KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie / Bibliography G. C. Berkouwer
0033400: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land
0044216: KEUNING, P. JELLE - Mooi Onder-dak. Vermaningen Voor Doopsgezinden
0043664: KHALIDI,TARIF - Woorden van Jezus in de Moslimtraditie
0038176: KIEBOOM, A - Wonderen des Allerhoogsten. In voorzienigheid en genade
0034440: KIEFT, A. VAN DE (OUDERLING GER.GEM-BARNEVELD) - Korte overdenkingen
0033948: KIENLE, HELMUT - Der Gott auf dem Flügelrad. Zu den ungelösten Fragen der synkretischen Münze
000574: KIERKEGAARD, SØREN - Stadien auf des Lebens Weg
0041296: KIERKEGAARD, SÖREN - Abschlieszende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (Erster Teil)
0030761: KIERKEGAARD, SÖREN - Christliche Reden
0033813: KIERKEGAARD, SÖREN - Richtet selbst. Zur Selbstprüfung der gegenwart anbefohlen, zweite Reihe
0041628: KIERKEGAARD, SÖREN - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners
0028867: KIERKEGAARD, SÖREN - Zwölf Reden: Zasammengestellt v. A (Albert) Bärthold
0032231: KIESKAMP, DRS. R.H. - Ontwaken.... Als de moerbeziënbomen ruisen
0040590: KIESKAMP, DRS. R.H - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden
0031974: KIEVIT, DS. L. - Geloven... en dat vandaag!
0043562: KIEVIT, I - De een uit duizend
0043563: KIEVIT,I - Hosanna den Zone Davids
0032864: KIEVIT, DS. L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar
0035537: KIEVIT, DS. I. - Een troostbrief van Calvijn (met aanteekeningen)
0030603: KIM, KYOUNG JAE - Christianity and the encounter of Asian religions (Diss.)
0043224: NAM JOON KIM - Selected Works of Nam Joon Kim (7 volumes)
0038627: KING, ROBERT H - The Meaning of God
002434: KIPPENBERG, H.G. & WEWERS, G.A. - Grundrisse zum Neuen Testament
0043237: EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE - 400 jahre Bedburger Synode
0025881: KIRK, J. ANDREW - What is Mission? Theological explorations
0033845: KIRKELS, VINCENT (RED.) - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd?
0036830: KIRKLAND, KEVIN; MCLLVEEN, HOWARD - Full Circle. Spiritual Therapy for the Elderly
0039986: KIRSCHBAUM, ENGELBERT (SJ) UND ANDEREN - Lexikon der Chrislichen Ikonographie (8 Bände, Compleet)
0037642: KIST,EWALDUS - Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen, met voorrede van dezelfs oudsten zoon
0042059: KITS, J - Israël. Het land waar wonderen werkelijkheid werden
0033441: KITZBERGER, INGRID ROSA - Autobiographical Biblical Criticism. Learning to read between Text and Self
0044948: KLAASSEN, ANNE-MARIE - Onderweg Met God. Verrassende Ontdekkingen.
0039930: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 1: Een Paulusjaar
0039931: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 2: Een Paulusreis
0042766: KLAPWIJK, JACOB - Tranformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van inspiratie
0036603: KLAPWIJK, JACOB - Kijken naar kopstukken
0045259: KLAPWIJK, DR.CEES - Nachtboek Voor Eenzamen. Heilzaam Egoïsme
0045750: KLAVARSKRIBO - Psalmen en Gezangen (Ned. Herv. Kerk) met voor-, tussen- en naspelen. Deel I: Psalmen en Enige Gezangen.
0045359: KLAVARSKRIBO - Gezangen Voor Den Eeredienst Der Nederlandsche Hervormde Kerk. In Opdracht van De Algemeene Synode Der Nederlands Hervormde Kerk opnieuw Verzameld En Bewerkt. KLAVARSKRIBO
0045751: KLAVARSKRIBO - ZANGBUNDELvoor huisgezin en samenkomsten, 899 liederen en koren geschikt voor orgel, Piano
0024159: KLEEF, PROF. B.A. VAN - Geschiedenis van de Oud-Katholieke kerk in Nederland.
0042141: KLEIJN, JOEN - Boerderijen in Nederland
0028020: KLEIN, P. - Momenten uit de Toledooth van Izaäk
0023717: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De DERDE in het pastorale gesprek. (Diss.)
0045022: KLEIN-ZOUTENDIJK, GERRIT EN STEENKS, DICK (RED.) - Innige Uitingen. Opstellen Aangeboden Bij Het Afscheid Van Dr.J.H. van De Bank En Dr.A.Noordegraaf.
0033775: KLEINER, JULIEN (E.A.) - Uitverkoren, voorrecht of last? (Ojec-serie 7)
0032120: KLEINHEYER, BRUNO - Gottesdienst der Kirche. handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 7.1: Sakramentliche Feiern I. Die Feiem der Eingliederung in die Kirche
0045401: KLEPPE, DS. J.M. - Opzoekende Liefde
0039398: KLERK, G. DE - Een taak die verrijkt.Vandaag ouderling zijn
0032987: KLERK, JILLES DE - Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van Eberhard Jüngel (Diss.)
0038395: KLEYBOLDT, NORBERT (HG.) - Paulus. Identität und Universalität des Evangeliums
0034612: KLIJN, A.F.J. - SETH in Jewih, Christian and Gnostic Literature
0041423: KLIJN, HUIB - Wandelen met God. Het leven als een pelgrimage
0034925: KLIJN, DR. A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe testament
0039547: KLIJN, A.F.J. - Jezus in de apocriefe evangeliën. Buitenbijbelse beelden van Jezus
0036539: KLIJSEN, SJEF - Paradijs - Zondeval - Redding
0039888: KLINK, DR. H - Tekst en uitleg Dr. W. Aalders en dr. H. Klink in gesprek over het Evangelie van Mattheüs
0040300: KLINKEN, J. VAN; VOGELAAR, L - In 't bangst gevaar. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
0036527: KLINKEN, DR. L.D. VAN - Dienstbaar aan het onderwijs. Een studie naar de protestants-christelijke peadagogische tijdschriften uit de negentiende eeuw (Diss.)
0030942: KLINKEN, JAAP VAN - Diakonia. Mutual Helping with Justice and Compassion
0024480: KLINKHAMER, GOVERT - Keten der bybelsche geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, Bestaande in CCLXXVIII prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt
0029707: KLIS, J. VAN DER-VAN EIJK - Inventaris van de archieven van de gemeente Papekop
000485: KLOOTWIJK, EEUWOUT - Commitment and Openness. The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha
0038634: KLOPPENBORG VERBIN, JOHN S - Excavating Q. The History and Setting of the Sayings Gospel
0042060: KLOPPERS, S.F - Israël en die verborgenheid
0036552: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal
0042174: KLUIS, DS. A.T.W. DE (HOOFD-LEGERPREDIKANT) - Geeft acht!
0032129: N.H. GEMEENTE KLUNDERT - De kerk in Klunderts Kerkring door de eeuwen heen
0039178: KNAPPERT, L EN BEEKMAN, A.A - Geschiekundige Atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18e eeuw
0045715: KNECHT, ROBERT J. - The French religious wars, 1562-1598.
0036049: KNEGT, DS. G.S.A. DE - Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties (Feeststoffen)
0044534: KNEGTMANS, P.J. EN ROODEN, P.VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Theologen in ondertal : godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam.
0036161: KNEPPER, J.A - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeenteopbouw in de prakrijk rond het jaar 2000
0045669: KNETSCH, F.R. - Pierre Jurieu. Theoloog en politikus der refuge. Avec un resume (Proefschrift)
0038404: KNEVEL, ANDRIES - Geloven doet pijn
0044538: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal Gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde Voormannen
0026707: KNEVEL, DRS. A.G. - De wereld in huis. Het christelijk huisgezin en televisie
0031285: E.O. (A.G. KNEVEL, E.A.) - Theologische verkenningen. Deel 8: Verkenningen in jesaja)
0035586: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van hart. Willem Teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
0026910: KNEVEL, ANDRIES - Is het waar?
0037645: KNEVEL, R - Leven in vrijheid. DVD: Bijbelstudies vanuit het land van de vrijheid.
0038626: KNIGHT, DOUGLAS H - The Eschatological Economy. Time and the hospitality of God
0037386: KNIJFF, HENRI DE - Schaarste en overvloed
0035600: KNIJFF, ERNST - Laten we realistisch zijn, laten we dromen en andere hedendaagse Midrasjim
0045757: KNOL, DS, G. E.A. - Twee sporen één weg. Gedenkboek ter gelegenheid van 100 jaar Gereformeerde Kerk in Oosterend e.o.
0045520: KNOWLES, ELIZABETH (EDITOR) - The Oxford Dicitionary of Phrase and Fable
0024786: KOBIALKA, DR. MARTIN, H. - Mehr als Brot. Wesen und Werk der Adventmission
0031229: KOCH, L. (S.J.) - Die Römischen Katakomben in Valkenburg. Ein neues Denkmal Christlicher Altertümer
0033158: KOCH, C. - Eerste vier eeuwen v/h Christendom
0033907: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessie Helvetica Posterior
0044145: KOE, SALOMON, SIEWARD DE - De Conjecturaal-critiek En Het evangelie Van Johannes
002138: KOEHLER, L., & W. BAUMGARTNER - Lexicon in Veteris Testamenti libros
0035984: KOEHLER, LUDWIG; BAUMGARTNER, WALTER - Lexion in Veteris testamanti Libros. Wörterbuch zum Herbräischen en Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testamens, in Deutscher und Englischer Sprache. Toegevoegd Supplemenrtum
0045118: KOEHLER, LUDWIG; BAUMGARTNER, WALTER - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Volume 1. The New Koehler.Bauwgartner in English
0027285: KOEHLER, LUWWIG ET BAUMGARTNER, W. - Supplemtum ad Lexion in Veteris Testamenti Libros
0035592: KOEIJER, DS. JOZ. A. DE - Van preken krijg ik nooit genoeg. Uit het leven van Spurgeon
0044060: KOEKKOEK, DS. H.G. - Het Huwelijk in De Bijbel
0044061: KOEKKOEK, DS. H.G. - De Zegen; Wat is Dat
0040074: KOEKOEK, HANS - Schuld? Interviews over schuldgevoelens en de verwerking daarvan
0045814: KOENDERS, A.J. - Handboek Der Liturgie ( 2 Dln kompleet))
0040619: KOENEN, SANDER - Peter van Uhm. Ik koos het wapen. Voormalig Commandant der Strijdkrachten
0024554: KOETSVELD, C.E. VAN - De Vrouw in den Bijbel
0025273: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Novellen. Derde deel: Godsdienstige en zedelijke novellen. Eerste verzameling.
0025274: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. Vierde deel. Godsdienstige en zedelijke novellen. Tweede verzameling.
0025276: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Nnovellen. Tiende deel. Het Menschelijk leven in drie woorden
0037793: KOEVOETS, TON - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording
0035974: KOHLBRUGGE,DR. H.F. - Hebreeën 1 - 6
0035183: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Het zevende kapittel van den Brief van Paulus aan de Romeinen, in uitvoerige omschrijving
0023148: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent.
0031822: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Negen leerredenen, gehouden in 1871
0032273: KOHLBRUGGE, H.F. - Achtste twaalftal Leerredenen
0030045: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Zeven preeken over den Profeet Jona
0029632: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Brief van Kohlbrugge aan Ds. H. de Cock te Ulrum (geschreven 3 mei 1834)
0034291: KOHLBRUGGE, DR, H.F. - Brieven
0035868: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Hebreeën 7 - 10
0033324: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
0026028: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Gesprek over het zondvloedgesprek
0036272: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg
0031257: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Het boek Ruth
0022932: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De gouden scepter toegereikt. (Bijbels dagboek)
0023690: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der ouderlingen, of: hoe de heilige apostel Petrus als mede-ouderling de bisschoppen vermaand.
0041036: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Over Psalm 1
0029599: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven (deel 2)
0031260: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
0031249: KOHLBRUGGE, H.F. - Een commentaar op Psalm 45 (Diss.)
001218: KOHLBRUGGE, H. F. - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken
0043022: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De profeet Jona
0032232: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44 - 52
001658: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen PER DEEL
0045728: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De gouden scepter toegereikt. (Bijbels dagboek)
0029969: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht Predigten über das Evangelium Johannis Kap. 3. 1-21 und über Römer 8: 32
0032524: KOHLENBERGER, JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-Englisch Old Testament. Volume 3/ 1 Chronicles - Song of Songs
0043623: KOHLER, ,IR.W.C. - Amsterdam boven Rijn
0042668: KOK, DRS. JANNEKE (E.A.) - Incest. Een informatie en praktische handreiking in bijbels licht
0037797: KOK, KEES - De vleugels van een lied. Over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis
0037967: KOK, DS. R. (GER.GEM) - Elia, de man Gods. Zeven predikatiën
0036599: KOK, DS. R - De Heere zegene u. Drie preken ten afscheid
0044520: KOK, DS. R. (JONG, E. DE (SAMENST.) - De prediking van Gods Beloften. De prediking en leer van Ds. Kok, wat is dat eigenlijk? Schorsing, verantwoording, prediking, publikaties en bijlagen.
0037798: KOK, KEES (INGESPREK MET HUUB OOSTERHUIS) - Huub Oosterhuis: Licht dat aanblijft. 30 jaar liturgie vernieuwing
0045687: KOK, DS. J. - Salomo's Spreuken, gerangschikt en verklaard
0034202: KOK, DS, IZ - Knielt! 10 preken
0034511: KOK, DS. R. (GEREF.GEM) - Heerlijke Tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag t/m Pinksteren
0026351: KOK, DS. R. (PRED. GER.GEM) - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen
0025057: KOK, DS. J. - Meister Albert en zijne zonen. Uit de geschiedens der Afscheiding in Drenthe
0030789: KOK-FENS, TINEKE - Hanke. Verhalen en gedichten over geloof en leven
0030825: KOK-FENS, TINEKE - De wereld van de glimlach
0038500: KOL, EDWIN VAN - Liturgie van het getijdegebed (van de Nikola Kommuniteit)
000207: KOL, H. H. VAN - Japan. Indrukken van land en volk. Met een voorwoord van Prof. Dr. M. W. de Visser
0042836: KOL, NETTIE VAN EN HICHTUM, N. VAN (SAMENSTELLERS) - Nellie's Groote Vertelselboek. Sprookjes en vertellingen
0045903: KOLB, ROBERT - Nikolaus von Amsdorf (1483-1565). Popular Polemics in the Preservation of Luther's Legacy
0023928: KOLDIJK, DIRK EN VOORT, HEINRICH - Die jüdischen Gemeiden in NO-Overijssel und der Grafschaft Bentheim.
0045005: KOLE, DRS. I.A. EN BUTTER, DS.P.DEN - Als je de Bijbel Leest.....(serie Jongerenperspectief-een handreiking)
0041564: KOLE, DRS. I.A EN LEERTOUWER, DRS. H.G - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten
0040489: KOLE, DRS. I.A - Als je de Bijbel leest.....
0042843: JANSZ JOOST (INLEIDING DOOR DR. A.J. KÖLKER) - De kaart van Holland door Joost Jansz - 1575 - opnieuw uitgegeven
0039209: KOLLEWIJN, A.M EN KOLLEWIJN M.J - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd (50 jaar Koninkrijk 1813 - 1863)
0045353: KONIG, RUBEN - Christelijke Religie En Antisemitisme in Nederland 1990. Een Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek.
0023881: KÖNIG, REINHARD - Dwaalwegen naar een nieuwe wereld. New Age
0041268: KONING, M.G. DE - De eerste brief aan de Korinthiers. Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou
0037040: KONING, EGBERT - Spanbroek 1860. Ware beschrijving wegens den levensloop van mij (Egbert Koning, overleden in den ouderdom van 68 jaar)
0043655: KOOGH,JILLES VAN DER - Gods vrijmachtige genade --- verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh, geboren te Dordrecht 14 Juli 1788, overleden te Gouda 5 augustus
0036000: KOOI, KEES VAN DER - Heil en verlangen. Centrale thema's in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken
0040472: KOOI, DS. MARGRIET A. TH. VAN DER KOOI-DIJKSTRA - Word maar gauw een beetje nieuw
0032285: KOOI, DR. C. VAN DER - Hinkelen binnen de lijnen. Enkele krijtstrepen voor een christologie
0041463: KOOI, MARGRIET VAN DER; KOOTEN, BERT VAN - Bijzondere gasten. Verhalen van ontmoetingen met kleurrijke mensen in het Zuwe Hofpoort Ziekehuis te Woerden
0044789: KOOI, MARGRIET VAN DER - Pelgrims En Zwervers. Gesprekken Over God En Ons
0034387: KOOIJMAN, DS. F.M. - De jongste lichting treedt aan
0026454: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesie
0040166: KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath
0035899: KOOL, DS. A. - Homosexualiteit & kerk
0027129: KOOL, IRENE - De spiritualiteit van het alledaagse
0041009: KOOLE, WIM IKON) - Een spoor van emoties. Een fragment van televisiegeschiedenis
0044435: KOOLE, CHRIS O.R.V. - Waarom Geloven Wij?
0037826: KOOLE, DR. J.L - Liturgie en ambt in de apostolische kerk
0040620: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
0032866: KOOLE, D. EN VELEMA, DR. W.H. - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling
0032912: KOOLE-WARRIE, L. - Bijbels licht op de eindtijd. Zie Ik kom haastiglijk!
0032148: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731). Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
0029776: KOOLSCHIJN, MR. J.H. - Leven en werk van Ds. J.P. Pauwe
001209: KOOME, JAN (ED.) - Olympische Spelen 1952
0022999: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe Postille.
0045181: KOOPMANS, JOOST - Een God Die Oplicht in Het Gewone. 25 Overwegingen en Gebeden voor Het Kerkelijk Jaar En Bij Bijzondere Gelegenheden.
0033142: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd. Paulus' wapenuitrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen
0041216: KOOTEN, DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer
0027316: KOOTEN, DS. R. VAN (RED.) - Er zij licht. Bijbels dagboek
0038548: VERHAGE-VAN KOOTEN. MR. M - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
0043397: KOOTEN, R. DRS VAN - De kortste
0042310: KOOTEN, DRS. R. VAN - Verzoend door Christus
0045769: KOOTEN, R. VAN - Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt / Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951.
0042787: KOOTTE, TANJA EN SCHRIEMER, INGE - Vrouwen voor het voetlicht. Zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees
0042246: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Tekeningen, schilderijen en uitspraken
0034380: KOPMELS, ESTHER - Christus en Cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie
0039393: KOPUIT, MAU (EN VELE ANDEREN) - Mijn Israël
0043891: KOPUIT, M. - Zo heb ik het overleefd...
0042188: KOREVAAR, DS. C.A - Rouw - maar er is neer
0028974: KORNET, DS. A.G. - Het boek van Gods Lach (Genesis)
0045762: KORPEL.A - Huize De Waard 25 Jaar Een Thuis
0029712: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (RED.) - Delimitation Criticism. A new tool in biblical scholarship. Pericope 1 (Scripture as written and read in antique)
0029726: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Studies in Scriptural Unit Division. Pericope 3. Scripture as written and read in antique
0029727: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature. Pericope 4. Scripture as written and read in antique
0026712: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde kerk
0045457: KORTE, ANNE-MARIE (EDITED BY) - Women and Miracle Stories: A Multidisciplinary Exploration (Studies in the History of Religions) (Numen Books: Studies in the History of Religions). Volume LXXXVIII
0034130: KORTERINK, HENDRIK JAN - Moordenaars op zwarte kousen. Godsdienstwaanzin in Nederland
0039941: KOSHY, T.E - Bakht Singh. Een verslag van een Apostolische opwekking in de 20ste eeuw
0043609: KOSNIK,DARLENE - Asherah: Historys Vanquished Goddess
0045078: KÖSTENBERGER, ANDREAS J. & STEWART, ALEXANDER E. (FOREWORD BY JUSTIN TAYLOR) - The First Days of Jesus. The Story of the Incarnation.
0023672: KOSTER, DIRK, O.S.F.S. - François de Sales
0045309: KOSTER, LEEN; OUWENEEL, FRANK; VELDE, FEIKE TER; ZON, HENK VAN - De Waarheid over De Eindtijd.
0037127: KOUDIJS, G. (OUD-OUDERLING TE EDERVEEN) - Wat ik zag en hoorde
0041148: KOUDIJS, G - Van deur naar deur en van huis naar huis
0045566: KOUWEENHOVEN, THOMAS EN BOUWMAN - In Benarde Tijden, Drie Tijdpreken
0044836: KRAA, GERRIT - Patat Met En Andere Verhalen Voor Jongeren
0045756: KRAAK, ANNE - Joost En Zijn Belevenissen
0045176: KRAAN, DS. P. VAN DER - In trouw Verbonden. Bouwstenen Voor Een Bijbels Huwelijk.
0040698: KRABBENDAM, DRS. ELLY (E.A.) - Havenwerk. Tien jaar pastorale zorg en hulpverlening aan prosituees in Den Haag
0040084: KRAFT, HEINRICH - Einführung in die Patrologie
0041789: KRAKER-VAN ABBEMA, JAPKE - Paradijs in tranen.Voor kinderen die de liefde van hun ouders moeten missen
0033504: KRAMER, SAMUEL NOAH - From the Poetry of Sumer. Creation, Glorification, Adoration
0045166: KRAMP, J. - Willem Teellinck. Een pilaar in Gods Kerk of leven En Werkzaamheid Van...(Jubileum-uitgave Ter Herdenking van de geboortedag en De Sterfdag Van Willem Teellinck 4-1-1579/8-4-1629)
0044939: KRAMP, DS.C. (PREDIKANT BIJ DE GER.GEM. O.H. KRUIS TE ENKHUIZEN) - 's Heeren Kerk in De Leerschool Godes. Predikatie Over Psalm 32:8
0038726: KRANENBURG, DS. J. (NGK-PREDIKANT) - Waagstukken. Een bundel preken
0044941: KRANENBURG, L.VAN - Mijn Oog Zal Op u Zijn. Levensbeschrijving Van A.van Kranenburg. 25-11-1871_29-6-1957. In Leven ouderling Der Gererformeerde Gemeenten Te Rotterdam- Centrum En -West
0045733: KRANENDONK, W.B. - Een stekje in Drenthe. Gereformeerde Gemeente te Hoogeveen 1960 - 2010.
0029644: KRANENDONK, W.B. EN TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's
0037447: KRAUS, HANS-JOACHIM - BKAT Teil XX: Klagelieder (Threni)
0035487: KRAUS, HANS-JOACHIM - Biblischer Kommentar Altes Testament. Zwei Teilen.Psalmen I und II. Band XV/1 und XV/2
0041988: KRAUSS, HENNING - Neues Handbuch der Literatur Wissenschaft. Europäisches Hochmittelalter (Band 7)
0045719: KRAWARIK, HANS - Exul Austriacus
0045003: KREMER, DS.W. - Gedoopt en Daarom...
000212: KRESSE, HANS G. - Het land der witte mannen. Eric de Noorman, 38
0027595: KRIJGER, DR. A. - De tranen van Esau (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0032877: KRIJGER, DR. PH.L. - De tragiek van de schepping. Het geding rondom Marcion in de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw (Diss.)
0039573: KRIJGER, DR. A - De tranen van Esau (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0042226: KRIJSMAN, JOHAN - Zaaien in de Jordaan. Impressies van evangelisatiewerk in Amsterdam
0045172: KRIJTENBURG, DS.A.I. (GEREF.PRED. TE ZAAMSLAG) - Simson, Richter En Nazireeër
0025243: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 11 (1985)
0025249: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING. - Doopsgezinde Bijdragen. Bibliografisch aanhangsel. Nieuwe reeks 17 (1991)
0025250: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 18 (1992)
0025251: DOIOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 19 (1993)
0025252: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 20 (1994)
0025255: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 23 (1997)
0025246: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 15 (1989)
0025247: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 16 (1990)
0025234: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 2 (1976)
0025235: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 3 (1977)
0025236: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 4 (1978)
0025237: DOOPSGEZINDE HIISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 5 (1979)
0025239: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 7 (1981)
0025240: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 8 (1982)
0025241: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 9 (1983)
0026635: KRO - Ter Overweging. Een selctie van 151 overwegingen via KRO-Radio van 1978-1980
0040614: KROESBERGEN, H.T. - De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal. Naar een alternatieve, systematische theologie . Dissertatie
0045158: KROEZE, DR. J.H - De Hand op Den Mond. Verklaring van het Boek Job.
0028661: KROL, BRAM - Aangetrokken tot het Wonderlijke. Nieuwe ontwikkelingen in Charismatische kring
0029056: KROL, DS. BRAM - Onder Commando. Een kompas voor de gemeente van Jezus Christus
0037704: KROL, BRAM - Jesus multinationaal, De groei-explosie van de kerk
0043850: KROM, PROF DR. N.J. - Zaman Hindu. Terdjemahan Arif Effendi. [Tjetakan pertama; First edition].
0023804: KRONENBURG, J. - Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie in een verenigde reformatorische kerk. (Diss).
0023357: KROON, K.H. - Stenen voor stenen? Gesprek over kerk en humanisme. (Vier brieven van K.H. Kroon)
0027549: KROON, K.H. - Openbaring 1 - 11 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
002552: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn
0023363: KROON, K.H. - Blijvend verzet (Teksten van K.H. Kroon)
0033043: KROP, DS. F.J. - Verzuchtingen van een predikant der 'Groote Kerk'
0045907: KRÖTKE, W - Gottes Klarheiten
0045104: KRÜGER, DR.B.R. (PREDIKANT GER.KERK PRETORIA-BROOKLYNN - Die Onstaan van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
0041638: KRUIGER, J.P. - Tussen Rome en Reformatie. De kerkgeschiedenis van 400 na Christus tot 1500
0023548: KRUIJF, G.C. DE - Heiden, Jood en Christen. Een studie over de theologie van K.H. Miskotte (Diss.)
0037198: KRUIJF, G.G. DE - Het diepste Woord. Theologie na Golgotha
0039369: KRUIJF, THEO C. DE EN SANDTY, HUUB VAN DER - Sjaloom. Ter nagedachtenis van Mgr.Dr. A.C. Ramselaar
0026064: KRUIJF, GERRIT DE (RED.) - Theologie in dispuut
0043162: DE KRUIJF, PROF. DR. TH. C.; POORTHUIS, DRS. M.J.H.M. - Abinoe. Onze Vader. De Joodse achtergronden van het Onze Vader.
0024947: KRUIJMER, G.H. (RED.) - Uit de geschiedenis van hervormd Putten
0031184: KRUIJSWIJK, GERA A. - Glorie aan God. Het levensverhaal van Gera A. Kruijswijk
0036941: KRUIS, DRS. J - Het Conflict
0036061: KRUIS, DRS. J. (CHR. GEREF. PREDIKANT) - Het leven wint. Bijbelstudies
001383: KRUIS, J. M. VAN 'T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie
0035983: KRUIS, J.; PLANTINGA, J.; SPIJKER, W. VAN 'T; VERSTEEG, J.P (RED.) - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan een aantal hoogleraren aan de Theol. School te Apeldoorn
0037686: KRUITHOF, T.W. (RED.) - Vervolging & Overwinning. Bijbels weekboek over de vervolgde kerk voor het persoonlijk leven
0045016: KRUK VAN DER-DE BOER, DRS.C.N. - Redder gezocht. Een Eerste Verkenning Van Een Bijbels Pastoraat Aan Gemeenteleden met Een Borderline Persoonlijkheidsstoornis.
0044032: KRULL, DR. A.F. - Jacobus Koelman
0033355: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks Manna (Dagboek)
0034420: KRUMMACHER, G.D. - Leerredenen. Waarheid ter bevordering der Godzaligheid
0033062: KRUMMACHER, G.S. - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal (Elf leerredenen)
0035151: KRUSCHE, WERNER - Und Gott redete mit seinen Volk. Predigten aus den achtziger Jahren
000804: KUBO, SAKAE - A Reader's Greek-English Lexicon of the New Testament
0044745: B. A. KÜCHLE - Evangelischer Bilder-Katechismus. Dr.Martin Luther's Kleiner Katechismus in Bildern (75)
0024509: KUENEN. DR. A. - De Godsdienst van Israël, tot de ondergang van de Joodschen Staat. (2 delen)
002595: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven van 1650-1735.
0043682: KUIJER, GUUS - De Bijbel voor ongelovigen, deel 2, de uittocht
0042261: KUIJPER, EGBERT DE - Oog in oog met het Groene Hart van Holland
0032205: KUIJT, P. - Calvins levenswerk belicht vanuit zijn brieven (12 deeltjes)
0041454: KUIJT, EVERT (E.A.) - Rondom Pasen. Verhalen en gedichten
0037430: KUIJT, EVERT - Haast u naar Bethlehem. Kerstbundel met verhalen en gedichten voor alle leeftijden
0041488: KUIPER, DR. D. TH. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang
0044545: KUIPER, D.TH. EN SCHUTTE G.J. - Het kabinet-Heemskerk (1908-1913). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 1800
0031373: KUIPER, MARCEL - Luchtfoto-atlas UTRECHT (Schaal 1:14.000)
0034191: KUIPER, ROEL - Op zoek naar de samenleving. Over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid
0034675: KUIPER, PROF. DR. D. TH. (RED.) - Predikant in Nederland (1800 tot heden). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800
0044508: KUIPER, FRITS (SAMEN UITGEBEELD DOOR...) - Een Klein Drieluik Van onze Bevrijding. De Gestalten Van Barth, Rosenzweig, Lenin
0023142: KUIPER, ROEL E.A. - Toleren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid
0044211: KUIPER, FRITS - Twee Dienaars Van Één Heer. Samuel Muller En Jan De Liefde
0034489: KUIPER, DR. A.K. EN OBBINK, PROF. DR. H. TH. (RED.) - Overdenkingen , Jaargangen 38 t/m 41 (1930 t/m 1933)
0031712: KUIPER, D. TH EN SCHUTTE, G.J. RED.) - Het kabinet Kuyper 1901 - 1905
0043342: KUIPER, FRITS DOOPSGEZ. PREDIKANT - Karl Barth's veroordeling van de kinderdoop
0029748: KUIPER, D.TH. - Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerden en antirevolutionaire wereld in Ontwikkelingsperpectief
0035063: KUIPER, DR. A.K. (DOOPSGEZIND PRED.) - Als ziende den onzienlijke. Een bundel preeken
0042632: KUIPERS, WIM - Watersnoodramp in Limburg. Kerstmis 1993
0040286: KUIPERS, BERT - 12 jaar museumvieringen in Museum Boijmans van Beuningen
0045842: KUIPERS, JOKE VAN - Kinderen van e´e´n Vader
0044730: KUITERT, H.M. (VOORWOORD) EN ANDERE MEDEWERKERS - In Rapport Met De Tijd. 100 Jaar Theologie aan De Vrije Universiteit 1880-1980
0026253: KULLBERG, KELLY MONROE - Veritas, geraakt door de waarheid
002517: KÜNG, HANS - Grote Christelijke Denkers
0045319: KÜNG, HANS - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths Und Eine Katholische Besinnung. Mit Einem Geleitbrief Von Karl Barth Und Einem Neuen Vorwort Zur Taschenbuchausgabe.
0045320: KÜNG, HANS - Unfehlbar? Eine Unerledigte Anfrage. Mit Einem Aktuellen Vorwort Von Herbert Haag. Erweiterte Neuausgabe
0028074: KÜNG, HANS - Kentering in de theologie. Naar een oecumenische theologie van de postmoderne tijd
0037030: KÜNG, HANS - Kerk in vrijheid. Theologische meditaties
0044812: KÜNG, HANS - De Katholieke Ker. Een Geschiedenis
0024086: KÜNG HANS UND KUSCHEL, KARL-JOSEF. - Weltfieden durch Religionsfrieden. Antworten aus den Weltreligionen.
0041415: KUNST, DR. P.G - Kerkzang in de Nederlanden
0023289: OPENBAAR KUNSTBEZIT - Art in the Netherlands
0039142: KUSHNER, HAROLD S - Als kinderen over God vragen. Een joodse benadering
0028662: KUSHNER, HAROLD S. - Als`t kwaad goede mensen treft.
0040883: KUSHNER, HAROLD S - Waarom zou je geloven
0036939: KUYK, E - Wet en Evangelisatie. Twaalf vragen gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719 en beantwoord door een aantal dienaren des Woords
0041500: KUYPER, DR. A - In de schaduw des doods. Meditatiën voor de krankenkamer en bij het sterven
0044030: KUYPER, J. - Gemeente Atlas van De Provincie Drenten 1867
0035853: KUYPER, DR. A. - Vrouwen uit de Heilige Schrift
0036872: KUYPER, DR. H.H. - De christelijke vrijheid
0024414: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno (52 zondagen Heidelb. Catechismus)
0036924: KUYPER, DR. A. (JR.) - De Vastigheid des Verbonds
0044028: KUYPER, J. - Gemeente Atlas van De Provincie Overijssel 1867
0037155: KUYPER, DR. A - Heilige Orde. Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam. 30 mei 1913
0032288: KUYPER, DR. H.H. - Hamabdil. Van de heiligheid van het genadeverbond
0034250: KUYPER, DR. A. - Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën (Eerste bundel)
0036874: KUYPER, DR. A - Bilderijk in zijne nationale beteekenis (Rede gehouden op 1 oct. 1906)
0025684: KUYPER, DR. A. - Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid (3 delen)
0037839: KUYPER, DR. A - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van "De Standaard" (Vier hoofdartikelen van Kuyper in de Standaard van 1877)
0030155: KUYPER, DR. A. - Zijn uitgang te Jerusalem. Meditaties over het lijden en sterven onzes Heeren
0027779: KUYPER, DR. A. - Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen
0041486: KUYPERS, DR. G - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie
0033708: KUYPERS, ETIENNE - In de ban van het bestaan. Variaties op de vraag naar zin, naar God en naar schoonheid
0037835: ABRAHAM KUYPERSTICHTING - Antirevolutionaire Beginselen (Maandelijks orgaan; 4 gebonden jaargangen)
0043985: KWANTES, J. - And`ren Aan Geprezen
0029146: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen
0045286: KWANTES, C.M. - Genade En Eer. Uit Het Leven Van Ds.W.F.Laman
0043513: KWANTES, C.M., SAMENGESTELD DOOR - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis laatst te noemen de Gereformeerde Kerk in Nederland voor het jaar 1869
0035540: KYNE, PETER B - Het dal der reuzen (The valley of the giants)
0042602: LAAN, DS. D.W. VAN DER - Daar is geen einde.Overwegingen bij het ouder worden
0042112: LAAN, DS. P.H. VAN DER - Belijdenissen
0045722: LAAN, JAAP H. VAN DER - Van God Gesproken
0043262: LAAN, H.L. VAN DER - Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?
0032366: LAAN, JAAP H. VAN DER - Ernst Lange en de Prediking (Diss)
0027551: LAAN, DR. J.H. VAN DER - Openbaring van Johannes (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0025302: LAAN, J.H. VAN DER; KLIJN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging (deel 2). Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd 1.
0025303: LAAN, J.H. VAN DER; KLIN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 3. Veertigdagentijd 1
0023139: LAAR, DRS. R. VAN - Belijden bij het leven. Preken over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
0042606: LAAR, R. VAN - Door de wereld gaat een Woord. Bijbelstudies over Handelingen der Apostelen
0025356: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930 (Diss.)
0045063: LABAHN, MICHAEL/ZANGENBERG, JÜRGEN (HRSG.) - Zwischen den Reichen: Neues Testament und Römisches Herrschaft. Vorträge Auf Der Ersten Konferenz Der European Association for Biblical Studies.
002843: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities (Dissertatie).
0045324: LABRIOLLE, PIERRE DE - Histoire De La Littérature Latine Chrétienne. 4 delen in 1 Band (opnieuw ingebonden).
0040887: LABUSCHAGE, C.J - Wat zegt de Bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof
0031031: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Deuteronomium, deel II POT
0031030: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Deuteronomium deel IB POT
0045601: LADD, GEORGE ELDON - A Theology of the New Testament
0033861: LAEVEN, A.H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707 (Diss.)
0034566: LAEYENDECKER, L.; JANSMA, L.G.; VERHAAR, C.H.A - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everday life
0035969: LAGERWEIJ, DS. L. (E.A.) - Reformatie: blijvende opdracht
0033228: LAGERWERF, LENY; STEENBRINK, KAREL EN VERESTRAELEN, FRANS - Changing Partnership of Missionary and Ecumencial Movements. Essys in honour of Marc Spindler
0029375: LAGEWAARD, DS. DICK (E.A.) - Kruiswoorden. De zeven woorden voor de 21e eeuw in woord en muziek voor de stille week
0038030: LAGRANGE, P.M.-J - Evangile selon Saint Marc
0030910: LAHAYE, TIM; JENKINS, JERRY B. - Nicolae (De laaste bazuin, deel 3)
0041229: LAHAYE, TIM - Revelation Unveiled
0037861: LAHAYE, TIM - Doeltreffend Bijbelse profetieën bestuderen
0028976: LAHAYE, BEVERLY - De Geest en de moderne vrouw. Hoe de bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
0042123: LALLEMAN-DE WINKEL, HETTY - Ezechiël. Van dood naar opstanding
0036906: LAM, J.D. 'T - Leven in een doosje
0035992: LAM, DRS. H.J - Bedelares én bruid. Gedachten over het eigene van de kerk
0040470: LAM, HANNA; BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Groot letter uitgave
0038612: LAM, DRS. H.J. EN VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling
0037092: LAMAIN, DS. W.C - Des Heeren Zegen toegebeden door een scheidenden leeraar. 3-tal predikatiën
0040963: LAMAIN, DS. W.C - Ter gedachtenis 1929-1969
0039291: LAMAIN, DS. W.C - Goddelijke verlossing en goddelijke bewaring
0028339: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven
0030608: LAMAIN. J.W.; BEIJEMAN, H.; NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
0031977: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578 (Diss.)
0040969: LAMBERT, LANCE - Voorbereiding op de wederkomst
0038277: LAMBERT, TONY - China voor Christus
0041643: LAMBERT, LANCE - Israël is uniek
0040352: LAMBRECHT, JAN - De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament
0040968: LAMMERS, RONALD - In de Geest vervuld leven. De Heilige Geest in de Efezebrief
0037624: LAMPARTER, HELMUT - Martin Luther. Dichter der christlichen Gemeinde
0024399: LAMPARTER, HELMUT - Die Apokryphen (I und II)
0023557: LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy. (Diss.)
0041731: ITALO LANA - Tacito. Classici Latini (2 volumes)
000411: LANCZKOWSKI, GÜNTER - Einführung in die Religionsphänomenologie
0036897: LAND, SIPKE VAN DER - Dag in, dag uit, met kopstukken van de kerk van vroeger en nu
0045014: LAND, LIES - Rode Letters
0042365: LAND, SIPKE VAN DER - Karikaturen van het geloof
0041097: LAND, SIPKE VAN DER - Eerlijk is eerlijk. Bijbels leesboek voor elke dag
0037764: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem
0044546: LANDGRAF, MICHAEL EN WENDLAND, HENNING - Biblia deutsch: Bibel und Bibelillustrationen in der Frühzeit des Buchdrucks
0043919: LANDSEM, STEPHANIE - De Tempel Dief
0026282: LANERTA - Ik wil alleen een pen zijn in Uw hand.
0035021: LANGBROEK, CORDULA - Door de pijn weet ik wat Vrijheid is
0038385: LANGE, FRITS DE - Wachten op het verlossende woord. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God
0036066: LANGE, FRITS DE - Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht
0040275: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese. Een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding (Diss.)
0033706: LANGE, DRS. J.J. DE (EN VELE ANDEREN) - Jodendom in de godsdienstige vorming (Ojec-serie 6)
0045439: LANGE, ALBERT DE - J.H.Gunning Jr. (1829-1905). Een Leven in Zelfverloochening. Deel 1 (1829-1861)
0043688: BIRKE STEPHANIE RAPP-DE LANGE - Rabbinische Liebe; Untersuchungen zur Deutung der Liebe des Hohenliedes auf das Studium der Tora in Midrasch Shir haShirim Rabba
0044708: LANGE, DS.JAN - Als een Vogel zo Vrij...
0045782: LANGE VAN RAVENSWAAY, J. MARIUS J. - Augustinus totus noster.
0040304: LANGEVELD, DS. J.C. - Ds. Js. van der Linden. Ter nagedachtenis
0034920: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart
0031880: LANGHENKEL, DICK - Geroepen tot man
0042430: LANOOY, RIENK (RED.) E.A.. - For us and for our salvation. Seven Perspectives on Christian Soteriology (IIMO Research Publicaton 40)
0040895: LAPIDE, PINCHAS - Opstanding. Een joodse geloofservaring
0023263: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun Synagogen. Een joodse uitleg van de evangeliën
0040886: LAPIDE, PINCHAS; KÜNG., HANS - Jezus in tegenspraak. Een joods-christelijke dialoog
0041501: LAPIDE, PINCHAS - Is dat niet de zoon van Jozef? Jezus in het hedendaagse jodendom
0034702: LAPIDE, PINCHAS - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus?
0036065: LÄPPLE, ALFRED - De Apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid
0027701: LÄPPLE, ALFRED - De apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid
0041421: LARCOMBE, JENNIFER REES - Vreugde in plaats van verdriet. Gedachten bij de verwerking van verlies
0027996: CRABB.LARRY - Zoektocht naar God
0043276: LARSSON, G. - De Joden, Majesteit!
0037760: LASCARIS, ANDRÉ - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt
0030168: LASH, NICHOLAS - Change in Focus. A study of doctrinal change and continuity
0036068: LAST, GERKO - Orlando Bottenbley. De wijde poorten van Bethel
0033715: LÁSZLO, GONDA - The Service of Evangelism. the Evangelism of Service (Diss.)
0045416: LATIMER, HUGH - The Sermons
0045114: LAUDAN, DOROTHY - Dr. Quinn (eerste 5 Delen Uit Deze serie)
0035488: LAUHA, AARRE - Biblischer Kommentar Altes Testament. Kohelet
0045805: LAUR, JOHANN JOSEPH - Der Hl. Kolumban: Sein Leben Und Seine Schriften
0041211: LAURENSON, L; SMITH, HAMILTON; BELLETT, J.G; HOLE, E.B - Classic Christian Commentary, Mathtew, Mark, Luke, John
0028469: LAURENT, DR. EMILE - L`Anthropologie Criminelle et les nouvelles théories du crime
0026869: LAURILLARD, DR. E. - Uit het Morgenland. Bloemlezing voor het huiselijk gebruik uit de schriften van het Oude en het Nieuwe Verbond
0044282: LAURILLARD, DR. E. / ZAALBERG, DR. J. C. / TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KOETSVELD, C. E. VAN/ AMSHOFF, M. A. / MOORREES, F. H. / BLOM, G. J. E.A. - Evangelisch Penning-Magazijn.Maandschrift tot verspreiding van het Evangelisch licht en aankweeking van Evengelischen zin onder alle standen.
000431: LAW, BIMALA CHURN - Concepts of Buddhism. With a foreword by the Most Hon'ble the Marquess of Zetland, Secretary of State for India. Published for the Kern Institute, Leiden
0037601: LAWSON, STEVEN - Het Woord van Gods genade. Het bijbels fundament van de genadeleer. 1. Genesis - Job
0042036: LAZAREV, VIKTOR NIKITE - Die Russische Ikone. Von den Anfängen bis zum Beginn des16.Jahrhunderts
0037270: LAZONDER, A.W. (E.A.) - Uit de werkplaats van het Liedboek
0045507: LEACH, EDMUND AND AYCOCK, D. ALAN - Structuralist interpretations of Biblical Myths
0027544: LECOMPTE, DR. C. - II Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027543: LECOMPTE, DR. C. - I Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0033423: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven. een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenoten
0037902: LEDEBOER, L.G.C - 's Heeren Wegen
0044523: LEDEBOER,DS. L.G.C. - Verzamelde Geschriften Dl 3
0041309: LEDEBOER, L.G.C - Brieven van Ledeboer. Een geschenk voor zijn vrienden en strijdgenoten
0034532: LEDEBOER, VAN DER GROE EN HUNTINGTON - Vijf boekjes in één band van bovenvermelde de schrijvers (overdenkingen/preken)
0037475: LEDEGANG, DR. F - Origenes. Een experimenteel theoloog uit de derde eeuw
0039378: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij? Hoe je groeit in radicaal dicipelschap
0044904: LEE, PHILIP J. - Against the Protestant Gnostics
0027437: LEE, HANS VAN DER - Verkondig het Koninkrijk. Een bijbelse visie voor diaconaat onder de armen inde Derde Wereld
0043612: LEE, WON W. - Punishment and Forgiveness in Israel's Migratory Campaign
0043465: LEEDEN, P. VAN DER - Bestevaer Michiel, Schipper naast God
0040730: LEEMAN, FRED/IWAN VLOOTHUIS - Dinner with Van Gogh. Contemporary recipes by Paul & Marcel Fagel inspired by Van Gogh paintings
0043432: LEEMANS, VAN VICTOR - Soren Kierkegaard
0028224: LEENHOUTS, A.A. - Wedstrijd der Altaren
0042240: LEENHOUWERS, PIET (E.A.) - Godsverduistering - Godsontmoeting. Beschouwingen over Gods openbaring onder ons
0037469: LEENMANS, PH.J - Wij zijn niet wat wij zien. Het totaal andere gezicht
0040053: LEENMANS, PH.J - Gevoelens zoeken een uitweg
0040054: LEENMANS, PH.J - Achter in de reiskoets op de bank - met de rug naar het paard
0045561: LEENMANS, DS. H.A. - De Grote Onbekende En Hoe Hij Zich Openbaart
0025432: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 2)
0025433: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 3)
0025431: N/A (DIV.VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor ale standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift Het nieuwe verbond (deel 1)
0025420: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond (deel1)
0025421: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN). - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond , deel 2.
0025422: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het oude verbond .Deel 3.
0045069: LEERREDENEN - Convoluut 11 Leerredenen
0036343: LEEST, C. VAN DER - Omgaan met lijden
0045421: LEEST, C. VAN DER - Conversion and conflict in Palestine : the missions of the Church Missionary Society and the Protestant Bishop Samuel Gobat
0045394: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - De verhouding van God en Mensch vroeger en Nu
0039927: LEEUW, KEES DE (E.A., RED.) - Linten in de Leegte. Gids groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. Deel 2: Streekeigen elementen
0045643: LEEUWARDEN, N.S. VAN - De Godvreezende Zeeman
0037843: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus
0041117: LEEUWEN, DS. J. VAN - Eerste Zestal aangeteekende Lijdens-Predikatiën
0041016: LEEUWEN, SANDER VAN - Liever geen applaus voor ik leef
0027597: LEEUWEN, DRS. HANS VAN - Zefanja (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0030011: LEEUWEN, DR. C. VAN - Hosea.Prediking O.T. (Hosea)
0034735: LEEUWEN, DR. A. TH. VAN - Pecunia non olet. Een steekproef uit de theologie van het maatschappelijk handelen
0044775: LEEUWEN, J.VAN - Heidelbergsche Catechismus Verklaard in Beluisterde En Aangeteekende Predikkatiën (2 delen in 1 band)
0033129: LEEUWEN, DRS. P.C. VAN - Inleiding tot de dienst der genezing
0036062: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Onder Zijne Vleugelen
0037851: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. Paulus zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon en Thessalonika
0030693: LEEUWEN, PROF. DR. G. VAN - Om mens te zijn. Motieven en perspectieven in de verhouding tussen christelijk geloof en opvoeding
0038391: LEEUWEN, JAC. VAN (PZN) - Keurstoffen. Deel 1: 25 leerredenen
0034885: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN EN NATZIJL, H - Hij die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
0044801: LEFEBER, P.S.A. - Keuze en Verlangen. Een Onderzoek Naar Zin En Functie Van Het Gebed in Origenes' preken En Zijn Tractaat Over Het Gebed.
0044337: LEHMANN, WINFRED P. - A Gothic Etymological Dictionary
0040905: LEHR, ANDRÉ - Het middeleeuwse klokkenspel van Bethelem
0045459: LEIBOWITZ, NEHAMA (PROFESSOR OF BIBLE, TEL AVIV UNIVERSITY. - Studies in Shemot (Exodus). Part I Shemot - Yitro, Exodus 1-20, 23). Translated and Adapted from the Hebrew By Aryeh Newman.
0042446: LEITER, CHARLES - Rechtvaardiging en Wedergeboorte
0029587: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. (E.A.) - Ernst en Vrede. Opstellen rondom de ethische theologie. Aangeboden aan Prof. dr. M. van Rhijn op 15 november 1951
0036799: LEKKERKERKER, DR. A.F.N - Prediking N.T. De Brief van Paulus aan de Romeinen (deel I)
0044014: LEMCHE, NIELS PETER - Ancient Israel
0044072: LEMKE, HELGA - Seelsorgerliche Gesprächsführung
0027024: LEMME, PROF. DR. LUDWIG - Christelijke Ethiek. (Drie delen in twee banden.)
0040374: LEMMENS, A.H.M.G - Schoolkatechese in Nederland. Gisteren, vandaag en morgen
0026663: LENNEP, JACOB VAN - Nederland in den goeden ouden tijd
001265: LENNEP, J. VAN - Boek der opschriften
0044593: LENOIR, FRÉDÉRIC - Hoe Jezus God Werd.
0038600: LENSELINK, DR. S.J - De PROFUNDUS. Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
0030466: LÉON, LUIS DE - The Names of Christ
0040630: LEOPOLD, H.C - Exposition of The Psalms
0028564: LESSING, ERICH - Het verhaal van NOACH
0035841: LEURDIJK, G.H - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
0044079: LEVER, DR.J. - Schepping En Evolutie
0044123: LEVI, PRIMO - Op Een Onzeker Uur
001321: LEVINAS, EMMANUEL - Totaliteit en het oneindige. Essay over exterioriteit
0045056: LEVINAS, EMMANUEL - Quatre Lectures Talmudiques.
0036211: LEVINSOHN, ISAAC - Een blinde zwerveling uit Israëls geslacht, op wonderbaarlijke wijze verlost en terechtgebracht door Hem wiens naam: Wonderlijk is
0043660: LEVINSON, NATHAN PETER - De Messias
0029798: LEVINSON, BERNARD M. - L'Herméneutique de l' innovation. Canon et exégése dan l'Israël biblique
0035100: LEWIS, NORM - Top prioriteit. Een pleidooi voor gehoorzaamheid aan Gods opdracht
0032453: HERV. GEMEENTE LEXMOND - De Hervormde kerk van Lexmond
0044181: LEYEN, DR. FRIEDER.V.D. - Einfürung in Das Gotische
0037979: LEYSER, A (PASTOOR) - De Groote Catechismus, verklaard en toegelicht. 2 delen
0041069: LEIDSE LEZINGEN - Een wijder perspectief? Nadere beschouwingen over het boek: Op zoek naar een nieuwe horizon van Dr. W. Ziijlstra
001309: LIAGRE BÖHL, FRANZ MARIUS THEODOR DE - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein
0042057: LIEBESCHUETZ, J.H.W.G - Decline and Change in Late Antiquity. Religion, Barbarians and their Historiography
0039629: BORGMAN. ERIK; HOEVEN. LIEBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0041169: LIEBURG, FRED VAN - Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen
0032020: LIEBURG, F.A. VAN (RED.) - De stille luyden. Bevindelijke gereformeerden in de 19e eeuw.
0024127: LIEBURG, FRED VAN - De engelenwacht. Geschiedenis van een wonderverhaal.
0032157: LIEBURG, F.A. - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
0044033: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht Ten Tijde Van Voetius
0042603: LIEFDE, L. DE - Beslagen ramen gebarsten spiegels
0032239: LIEFDE, DS. L. DE - Seinpalen en wissels, Een bijbelverhaal doorgelicht
0044759: LIEFHEBBER- VAN DER VEER, TINEKE - Doe Toch eens Gewoon. Over PDD-NOS. (Bijzondere Opvoedingsvragen Deel 4)
0042276: LIEMPT, DR. L VAN - Pro Copia Verborum. Een aantal latijnse woorden zakelijk geordend. Voor onderricht en zelfstudie
0027510: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
0040021: LIEVAART, INGE - Hoor hoe ongehoord
0045595: LIGTEN, ALEX VAN - Vertalen van Verdriet
0041632: LIMBACH, E - Steenen des aanstoots. Eene poging tot wegneming van het aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de Heilige Schrift
000975: LIMBECK, MEINRAD - Die Ordnung des Heils. Untersuchungen zum Gesetzesverständnis des Frühjudentums
0037487: LIMBURG, ROB - De levende gedachten van Coornhert
0023202: LIMOURIS, GENNADIOS - Icons, Windows on ternity, Theology and Spirituality in Colour.
0032669: LINDE, MAARTEN VAN DER - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945
0042187: LINDE, DS. A - Kleine gedachten. Bundeling van stukjes in de Groninger Kerkbode
0039458: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A - Euthanasie en eutanasiasme
0027271: LINDEBOOM, L. - De brieven van den apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica
0032019: LINDEBOOM, DR. J. - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950
0025412: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 1: De Thora)
0025413: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 2: Marcus en Mattheus)
0045220: LINDEN, NICO TER - Een Engel aan De Amstel.
0038436: LINDEN, EEUWOUT VAN DER - Wie is die man? Joodse visies op Jezus
0041186: LINDEN, NICO TER - Jakob
0041187: LINDEN, NICO TER - De stoffer op het blik
0041190: LINDEN, NICO TER - Jozef
0041192: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen
0041195: LINDEN, NICO TER - Abraham
0025414: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 3: Richters en Koningen)
0041357: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaän
0039721: LINDEN, CAREL TER - Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden. Reacties op Wandelen over het water
0037961: LINDEN, NICO TER - Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament
0043676: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... (6 dln kompleet)
0042103: LINDEN, NICO TER - Uit het land van de Jordaan
0041191: LINDEN, NICO TER - In de buik van God
0033834: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat.....deel 2: Marcus en Mattheüs (Grote letteruitgave!!!!!!!!!!!!)
0045550: LINDEN, CARL TER - Wat doe ik hier in Godsnaam, Een Zoektocht
0044847: LINDEN, NICO TER - Een Zoekende Ziel. Over Willem Elsschot
0040763: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Over kostgangers van Onze Lieve Heer en de lotgevallen van hun geloof
0027651: LINDEN, DRS. H.A.L. VAN DER LINDEN (E.A.) - Vragen rondom Genesis en de natuurwetenschappen
0037374: LINDEN, CAREL TER - Zien en zien is twee en andere preken
0043185: LINDER, CAREL TER - Haghepreken
0033852: LINDERT, J. TE - Over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek (Diss.)
0036445: LINDIJER, COERT H - De armen en de rijken bij Lucas
0034630: LINDIJER, COERT H - Op verkenning in het postmoderne landschap
0031124: LINDIJER, DR. C.H. - Kerk en Koninkrijk
0026264: LINDIJER, COERT H - Leven & Dood. Zaak van het pastoraat
0036036: LINDNER, DR. DR. MANFRED - PETRA und das Königreich der Nabatäer
0044975: LINDWER, WILLY EN POOL, HERMINE - From Jerusalem with Love. Art, photos and Souvenirs, 1799-1948/Kunst, Foto's En Souvenirs, 1799-1948
0044710: LING, TREVOR - A History of Religion East and West. An Introduction in Interpretation.
0030088: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der Doleantie
0038930: LINGEN, SASKIA VAN DER (SAMENSTELSTER) - Programmaboekje met DVD-presentatie de Nieuwe Bijbelvertaling, woensdag 27 oktober 2004 in De Doelen te Rotterdam
0033384: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
0044686: BY LINGGADJATI AGREEMENT [TEXT]; H.M. QUEEN WILHELMINA, DR. H. J. VAN MOOK, PRIMIER LOUIS J. M. BEEL [BROADCAST TEXTS] - The Political Events in the Republic of Indonesia; A Review of the Developments in the Indonesian Republic (Java and Sumatra) since the Japanese surrender. Together with Statements by the Netherlands and Netherlands Indies Governments, and Complete Text..
0043833: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangelien
0036965: LINNEMANN, DR. ETA - Wetenschap of vooroordeel? Het fiasco van de historisch-kritische bijbelwetenschap
0042719: LINSSEN, DR. G.C.P - Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis t.g.v. het tweehonderd en vijftigjarig bestaan in 1989 te Roermond
001204: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica edidit Rudolf Kittel besorgte masoretischen Text [...]
0045454: GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) TE LISSE - De Here Vergadert Zich een Gemeente in Lisse. Een Worsteling om De Zuivere Bediening Van Het Woord.
0040168: LISSENBERG-HÖRTER, RIA - Spokerijen in Gelderland. Verhalen over reuzen, heksen etc. van 1835-1904, 1942, 1947
0042182: LISSENBURG, DR. D - Troost voor mensen in rouw
0044218: LITTELL, F.H. - Das Selbst Verständnis Der Täufer
0044896: NATIONALE RAAD VOOR LITURGIE - Zegeningen Uit Het Romeins Rituaal. Een Studie-Uitgave. (Pastoraal-Liturgische Handreikingen
0045128: LIVESTRO, IMMANUEL - God Heeft Een Plan Met Uw Leven.
0044418: LIVINGSTONE E.A - Studia Biblica 1978, II. Papers on The Gospels: Sixth International Congress on Biblical Studies [JSOT, Supplement Series, 2]
0031400: STILMA. LIZE - Vrijwillig levenslang. Een stuk rooms-katholiek kloosterleven bekeken door de bril van een protestant
0045548: LLOYD JONES, D.M - The Christian Warfare, An Exposition of Ephesians 6:10 To13
0037588: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de Heilige Geest in het huwelijk, gezin en werk
0037939: LLOYD-JONES, DR, D. MARTIN - De Bergrede, pastoraal uitgelegd (2 delen)
0045582: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Spiritual Depression
0038709: LLOYD-JONES, DR. D. MARTYN - Uw hart worde niet ontroerd
0045549: LLOYD JONES, D.M - The Unsearchable Riches of Christ
0036316: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Geloofsbeproeving. Studie over Psalm 73
0045738: LLOYD JONES, D.M - Het Hart Van Het Evangelie
0030922: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Zijn verborgen omgang vinden
0028593: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking
0045077: LLOYD JONES, D.M - Evangelistic Sermons
0029995: LOADER, DR. J.A. - Esther (POT)
0034616: LOADER, J.A. - Polar structures in the book of Qohelet (Prediker)
0029620: LOCHER, TH.J. - Zalig de armen van geest. (Twaalftal preken)
0038067: LOCKWOOD, WILFRID - The Word of God
0045372: LODENSTEIJN, JODOCUS VAN - Beschouwingen Sions --- Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordige toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. 2 delen compleet. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte
0044197: LODENSTEIJN, J. VAN - Zestien boet-predikatiën over Jeremia 45.
0043399: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen
0045778: LODENSTEYN, J. VAN EN PHILIPPUS VAN SORGEN - Uyt-Spanningen (vier deelen) En Dicht-kundige Ziele-zangen(twee deelen)
0044842: LODENSTEYN, HEER DO.JODOCUS VAN - Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven Utrecht 26 july 1748
0042465: LODESTEYN, J. VAN; MACWAIR, R; LIGTFOOT, J.; OWEN, J,; CASE, T.; FENNER, W. - Het vervalle christendom uyt hare zorgelose Doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen Heyligen Wandel op den Koninklijken weg des Levens
0044622: LODEWIJK, E. - De Open Deur
0025961: MARIJNISSEN. LOES - Liep Jezus over het water? Over geloven en gelovig opvoeden
0045607: LOF, L.J. VAN DER - DE FIGUUR VAN CHRISTUS IN DE VRIJZINNIGE AMERIKAANSE THEOLOGIE.
0043479: LOFVERS J.K. - Als ik Hem maar kenne, bloemlezing uit het werk van J.K. Lofvers in leven ned. herv. predikant te Amsterdam
0043170: LOGISTER, WIEL - Een mensenleven door God getekend. Inleiding in de christologie
0040007: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C - Een paard in huis
0045482: LOGSTRUP, K.E., K.H. MISKOTTE, E.A. - Die Freiheit Des Evangeliums Und Die Ordnung Der Gesellschaft
0027102: LOHSE, EDUARD (HERAUSGEGEBEN) - Die Texte aus Quram. Hebräisch und Deutsch
0044752: LOKHORST, DS.W.J.VAN - In De Handpalmen Gegraveerd. Negen Predikatieën
0042647: LOLKEMA, DRS. J - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht
0028420: LONG, THOMAS G. - The Witness of Preaching
0042380: LONG, ZEB BRADSFORD; MCMURRY, DOUGLAS - The Collapse of the Brass Heaven. Rebuilding Our Worldview to Embrace the Power of God
0031188: LONT, YVETTE - Van Prostituee tot Politica
0036756: LOO, KOOS VAN - Christus voorstellen. De gemeente van Christus redt levens in een postmoderne tijd
0044153: LOO, J.C. - Kerkgeschiedenis. In Vragen En Antwoorden Voor Katechisanten Der Laagste klasse.
0042585: LOO, H. VAN HET - Bescryvinge van Ameronghen. Mens. bodem en landschap met een verleden
0025619: LOOMAN, T.M. - Handboek ter Bijbelverklaring OT (4 delen, compleet O.T.)
0043557: LOOMAN, T.M. - Aanwijzing van Schriftuurplaatsen betreffende de hoofdwaarheden der Evangelische leer
0033248: LOON, GENTILIS VAN - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs (West-Borneo)
0042220: LOON, RENÉ VAN - Orientatie cursus christelijk geloof
0036412: LOON, GENTILLIS VAN (KAPUCIJN) - Portret van een parochie (Pangururan - Medan)
0044646: LOONSTRA, DR. B. - Zo Goed En Zo Kwaad
0040456: LOONSTRA, DR. BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente
0034685: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige
0036852: LOOS, J - De theologie van Kohlbrugge
0036419: LOOSJES, MR. J - Geschiedenis der Lutherse Kerk in der Nederlanden
0037193: LOREIN, DRS. G.W. (RED.) - Naar een nieuwe bijbelvertaling?
0043190: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel
0036362: LOS, DS. D - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten
0036363: LOS, P.L. - Onder anderen. Zes pastorale lezingen
002520: LOS, DR. F.J. - Wilhelmus à Brakel (Dissertatie)
0032518: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. de Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus
0024868: LOSCHER, KLAUS UND HAHN, UDO - Ich habe nicht verleugnet. Geor Maus: Leben und Wirken eines Religionslehrersim Dritten Reich
0045535: LOUIS, RUDOLF - Handleiding voor de Harmonieleer.
0043953: LÖW, IMMANUEL - Zur Jüdischen Folklore
0043696: LÖWISCH, INGEBORG - Genealogy Composition in Response to Trauma: Gender and Memory in 1 Chronicles 1–9 and the Documentary Film "My Life Part 2”
0039379: LUCADAO, MAX - In Gods werkplaats
0039384: LUCADO, MAX - In de palm van Gods hand
0045042: LUCADO, MAX - 3:16. De hoopvolle/indringende Boodschap Van Het Bekendste Bijbelvers.
000215: LUCKA, EMIL - Die drei Stufen der Erotik
000198: LUDOLPH, G. L. (RED.) - Technisch vademedum. Afdeling E-R, Electro- en radiotechniek
0040822: LUGTIGHEID, PIETER - De Terugkeer van Jhwh's Dienaar. Jes. 44-46 als Betoog (Diss.)
0043454: LUKKEN , GERARD - Geen leven zonder rituelen, antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie
0044712: LUKKEN, GERARD EN WIT, JEROEN DE (RED.) - Lezen in Fragmenten. De Bijbel Als Liturgisch Boek. (tweede Deel van De Reeks Liturgie in beweging).
0037765: LUMB, JANET - Vriendschap en liefde (Handboek)
0031960: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
0031969: LUTEN, J. - 350 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Woerden 1646-1996
0029540: LÜTGE, DS. H.A.J. - Hij die U roept is getrouw, die het ook doen zal (Leerreden 1. Thess. 5:24, t.g.v. 25-jarige Evangeliesatiedienst in de ned. Herv. kerk)
0044480: COMMISSIE EREDIENST VOOR DE KERKEN (HERV. GEREF. LUTH.) - Dienstboek (een proeve). Schrift, Maaltijd en Gebed.
0037531: LUTHER, MARTIN - Briefe
0040357: LUTHER, DOCT. MART. - Aurifaber, Tischreden oder Colloqvia. Faksimiledruck der Originalausgabe 1566 aus dem Besitz der Universitätsbibliothek Leipzig
0028753: LUTHER, RALPH - Nieuw Testamentische termen en hun beteekenis
0043442: LUTHER, MARTIN - Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetztung Martin Luthers. Nach den Beschlüssen der Deutschen evangelischen Kirchenkonferenz berichtigter Text. Mit den Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld
0037112: LUTHER, D. MARTIN - Der Kleine Katechismus. mit Erlauterungen
0039625: LUTHER, MARTIN - Ein Brevier
0039087: LUTHER, DR. MARTINUS - De Boodschap des Heils (Luther's dagboek)
0039103: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
0039112: LUTHER, DR. MARTIN - Kleiner Katechismus mit Erklärung
0026060: LUTHER, MAARTEN - Keur uit de tafelgesprekken van Maarten Luther
0042973: LUTHER, DR.MAARTEN EN ZIJN TIJDGENOTEN - Stemmen Uit Wittenberg ( Per deel)
0043193: LUTHER, DR. MARTIN - Christlicher Wegweiser für jeden Tag
0045623: LUTHER,DR. MARTINUS - De Knechtelijke Wil
0030211: LUTHER, MAARTEN - De mens is een mirakel. Een bloemlezing van korte notities over de mens, verzameld door Hans Christian Knuth en ingeleid coor Prof. dr. J.P. Boendermaker
0045263: LUTHERBIBEL - Stuttgarter Erklärungsbibel mit Apokryphen. Die Heilige Schrift Nach Der Übersetzung Martin Luthers. Mit Einführungen Und Erklärungen.
0034560: LÜTHI, WALTER - Das Lukasevangelium ausgelegt für die Gemeinde (Kapitel 1 - 10)
0026138: LÜTHI, WALTER - Die Apostelgeschichte, ausgelegt für die Gemeinde
0039610: LÜTHI, WALTER - De Zaligsprekingen. Voor de gemeente verklaard.
0026303: LÜTHI, WALTER - Die Seligpreisungen. Ausgelegt für die Gemeinde
0040954: LUTJEHARMS, J.L. EN WESTRA, JB - De geschiedensi der oude kerk van Warmenhuizen (St. Ursula)
0023428: LUTZ, SAMUEL J.L. - Biblische Dogmatik, mit einen Vorworte von Prof. Dr. Schneckenburger
0045467: LUYKEN, JAN (1649-1712) - Afbeelding der Menschelyke Bezigheden
0040370: LUYN, MGR. A.H. VAN - Waarden en deugden. Zorgvuldig in de Randstad
0036720: LUYN, MGR. A.H. - Autonoom en heteronoom. Evenwichtig in de Randstad
0042790: LUYN, MGR. A.H. VAN (S.D.B.) - Politiek en metapolitiek. Gewetensvol in de Randstad
0029379: LUYTEN, FRANS - Château De Haar à Haarzuylens
0043923: LUZA, RADOMÍR - Der Widerstand in Österrreich 1938-1945
0044444: LYNCH, JOSEPH H - The Medieval Church. A Brief History
0041592: LYON, DAVID - Karl Marx. Een christelijke evaluatie van zijn leven en denken
0040956: KERKVOOGDIJ HERVORMDE GEMEENTE MAARSEN - Gids Hervormde Kerk te Maarssen, St. Pancratius
0041182: MAARSINGH, DR. B. / BOND TEGEN HET VLOEKEN - De vervloekingen in de Bijbel
0043978: MAARSINGH, B. - Ezechiël Dl. 2 POT De Prediking Van Het Oude Testament
0030009: MAARSINGH, DR. B. - Ezechiël II POT
0029750: MAARSINGH, DR. B. - Maatschappij-critiek in het Oude Testament. Het Jubeljaar
0031044: MAARSINGH, DR. B. - Leviticus. Prediking O.T. (Leviticus)
0039212: MAAS, J.J. VAN - Gedenklied voor Nederland in november 1863 (50 jaar bestaan Koninkrijk 1813 -1863)
0040561: MAASBACH, DAVID - De vergeten wonderen uit de Bijbel
0043482: MAASDIJK, ELISABETH VAN - Overdenkingen
0027260: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheune
0039890: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De ark der behoudenis. 37 predikaties
0044652: MACCHEYNE, R.M. - Zie, Ik Sta Aan De Deur en Ik Klop
0036729: MACCOBY, HYAM - Paul and Hellenism
0042540: MACDONALD, GORDON - Mannen en hun gedachten. Speurtocht naar wat mannen bezighoudt. Met studievragen
0042989: MACDONALD, GORDON - Geestelijk Vuur, Hoe krijg ik dat terug?
0039454: MACDONALD, WILLIAM - Wees Heilig. Het vergeten gebod
0032586: MACDONALD, GEORGE - De visser en de vrouw
0030091: MACFARLANE, REV. D. - Memoir and Remains of Rev. Donald Macdonald (Shieldaig - Ross-Shire)
0045053: MACH, R. - Der Zaddik in Talmud Und Midrasch
0029789: MACK, BURTON L. - Wie schreven het Nieuwe testament werkelijk? Feiten, mythen en motieven
0045011: MACK, WAYNE - Huiswerk-opdrachten Voor Pastorale Counseling. Deel 2: Gezins- En Huwelijksproblemen.
0045010: MACK, WAYNE - Huiswerk-opdrachten Voor Pastorale Counseling. Deel 1: Persoonlijke En Relatieproblemen.
0039830: MACKINTOSH, C.H - Aantekeningen op Genesis
0038332: MACKINTOSH, C.H - Koningen bij de gratie Gods (David en Josia)
0031287: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen op Exodus
0032782: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen op Leviticus
0039829: MACKINTOSH, C.H - Aantekeningen op Deuteronomium
0045627: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology. In relation to Church History since the Reformation
0041760: MACMULLEN, RAMSAY - Voting About God in Early Church Councils
0044490: MAESTRIGT, GABRIËLLE VAN - Als Douchen Niet Meer Helpt...
0036694: MAHDY, CHRISTINE EL - Toetankhamon. Leven en dood van een kind-koning
0041478: MAHEDY, WILLIAM, BERNANDI, JANET - Een generatie op Zichzelf. Twintigers en dertigers op zoek naar hun plaats in de wereld
0036785: MAIER, PAUL - En het geschiedde............De historische gegevens rond de geboorte van Jezus
0045033: MAIER, BERNHARD - Lexikon Der Keltischen Religion Und Kultur (Kröners Taschenausgabe Band 466)
0038696: MAIER, JOHANN; SCHÄFER, PETER - Kleines Lexikon des Judentums
0031434: MAIER, GERHARD - Der Prophet Jona (Wuppertaler Studienbibel)
0036732: MAISCH, INGRID - Der Brief an die Gemeinde in Kolossä (Theologischer Kommentar zum Neuen Testament)
0044608: MALAN, C. - De vrijmachtige En Heilige genade Van God
0035257: MALGO, WIM - Jozef - Jezus
0040162: MALJAARS, A - Het Wilhelmus. Auteurschap. datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (Diss.)
0042974: MALJAARS, A. - Niet allen Israël. De verhouding tussen Kerk en Israël in het licht van de Heilige Schrift
0045446: MALLAN, DS.F. - De Groetenis Met Mijn Hand. Dertig Brieven.
0044592: MALLEN, F. - Om te Gedenken...Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.
0031468: MALLOUHI, CHRISTINE A. - Verklaar moslims De Vrede
0030379: MANENSCHIJN, GERRIT - Religie terug van weggeweest. Maar waar is GOD?
0028470: MANNI, DS. JAN - Een begaanbaar pad. Tien preken
0028415: MANNS PETER ; LOOSE, HELMUTH NILS - Martin Luther
0044120: MANS, H.J. & CAMMAERT, A.P.M. - Limburgse Momumenten Vertellen. 1940-1945
0036632: MANSON, T.W. - Studies in the Gospels and Epistels
0041406: MARCHAL, DR. G.W - Groeten van God
0034958: MARCHAND, DS. H.C - Paulus en de opstanding
001007: MARCHESELLI-CASALE, CESARE - Risorgeremo, ma come? Risurrezione dei corpi, degli spiriti o dell'uomo? Per un contribuot allo studio della speculazione apocalittica in epoca greco-romana; II sec. a.C.-II sec. d.C.
0044940: DU MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, DS. - Salomo's Bede Bij Ambtsaanvaarding. Intreepredikatie Over 1 Koningen 3:9a. Gehouden Op 7 November 1937 Te Urk.
0024873: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - Tot een Wachter gesteld.Verslag van begrafenis en drie Predikaties
0045671: MARCK, JOHANNES À (1656-1731) - Handboek Dogmatiek (2 Dln.)
0042645: DONKERSLOOT-DE VRIJ- MARIJKE (E.A.) - De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
0045836: MARIJNISSEN, ERNST - Zien En Horen Met Johannes (4 delen)
0045272: MARINUS, BAUKE (SCHRIJVER) & POL, JAAP VAN DER (VORMGEVER) - Jan Meilof IJben. Leraar in Oorlogstijd.
0036909: MARIS, DR. J.W - Geloof en schriftgezag (Apeldoornse studies)
0044679: MARIS, MAGDA - Kerst Kind Feest. Tien Boeiende Kerstsuggesties
0035782: MARIS, DR. J.W. (E.A.) - Om de kerk. Theologische opstellenaangeboden aan Prof. dr. W. van ' Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theol.. Universiteit te Apeldoorn
0041824: MARIS, DS. HANS W - Zondaars en bedelaars. Over kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord
0042909: MARK-HOEVERS, DRS. SUZAN VAN DER - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda
0042910: MARK-HOEVERS, DRS.SUZAN VAN DER - Het Huis van Willem Vroesen. De lotgevallen van een Huis met zijn bewoners en regenten. 1555 tot 1980
0031403: MARKS, A. - Kort onderricht over het katholieke geloof
0036693: MARLÉ, RENÉ - Dietrich Bonhoeffer. Getuige van Jesus Christus onder zijn broeders
0028358: MARRS, TEXE - Duistere geheimen van de New Age. Satans plan voor één wereldreligie
0038681: MARSH, CLIVE AND MOYISE, STEVE - Jesus and the Gospels. An Introduction
0029413: MARSHALL, WALTER - Verhandeling over de ware evangelische heiligmaking, benevens een redevoeering over de rechtvaardiging.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

10/27