Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0025589: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (5 delen)
0030950: HAAS, JEAN-PAUL - Lebensbilder. 150 Jahre Diakonissenanstalt in Strassburg
0026741: HAAS, DS. P. DE - Sermoenen van Utrechtsche kansels
0028033: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (Deel 3: peruiode 1915-1945)
0030654: HAAS, J. DE - Van Dominees en Gemeenten. Schetsen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland
0029229: HAAS, DS. W.J. DE - Beter dan dicht Goud. De praktijk der godzaligheid in het Maatschappelijk leven uit het Spreukenboek toegelicht
0033668: HAAS, VOLKERT - Der Kult von Nerik. Ein Beitrag zur hethitischen Religionsgeschichte
0033764: HAAS, VOLKERT - Magie und Mythen im Reich der Hethtieter. 1. Vegatationskulte & Pflanzenmagie
0036653: HABEL, NORMAN C & BALABANSKI, VICKY - The Earth Story in the New Testament
000592: HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken
0026561: HACK, H. - Prima Vera. A communal settlement of immigrants in Paraguay
0033729: HACKETT, ROSALIND I.J. (EDITED) - Proselytization Revisited. Rights Talk, Free Markets and Culture Wars
0036847: HACKING, PHILP - Jesaja ontdekken (Bijbelgids)
0037602: HADEWIJCH - Een bloemlezing uit haar werken
0040569: HAFER, TODD; KUYPER, VIKKI; KLASSEN, MIKE; CARUANA, VICKI - Life Saver. Sterker worden en meer betekenen voor anderen
0029833: HAGEDORN, ANSELM C. - Between Moses and Plato. Individual and Society in Deuteronomy and Ancient Greek law
000650: HAGEN, MARTINUS - Lexicon biblicum
0023182: HAGEN, A.M. - De lof der Nederlandse taal.
0034160: HAGEN, DS. J.C. - Achter de hoven. Bundel overdenkingen uit de Elisabethbode
0023451: HAGENBACH, DR. K.R. - Den Christne Kirke, de tre forte Aarhundreder.
0036664: HÄGG, TOMAS (HG) - Kirche und Ketzer. Wege und Abwege des Christentums
0028692: HÄGGLUND, BENGT - Geschichte der Theologie. Ein Abrisz.
0034672: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - De Bijbel betrouwbaar
0039827: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - Als God liefde is?
0028677: HAHN, HERBERT F. - The Old Testament in Modern Research
0031775: HAISTMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop van 1566-1974
0041240: HAITJEMA, THEODORUS LAMBERTUS - Augustinus´ Wetenschapsidee. Dissertatie
0036772: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. (E.A.) - Een proeve van actueel belijden
0027962: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. - De Heidelbergse Catechismus
0031513: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. - Prediking des Woords en Bevinding
0031514: HAITJEMA, PROF. DR. TH.J EN NIFTRIK, PROF. DR. G.C. VAN - Theocratie en eschatologie. Een briefwisseling tussen beiden
0032000: HAITSMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963
0029178: HAITSMA, DR. J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973
0026321: HAITSMA, DR. J - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd
0031333: HAITSMA, DR. J. - De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland (Woerden)
0025540: HAITSMA, DR. J. (GEREF. KERK MIJDRECHT) - 100 jaar Gereformeerde Kerk Mijdrecht
0027488: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat A Weill (1648-1729)
0034711: HAKE, DR. J.A. VOR DER (RED.) - Commentaar op de Heilige Schrift
0026637: HAKKENES, EMIEL - Achter de schermen van de PKN. een jaar met kerkleider Bas Plaisier
0036766: HALKES, CATHARINA J.M - Oorsprong en einder. Cultuurkritische overwegingen vanuit vrouwenstudies theologie
0025328: HALL, DONALD E. - Musical Accoustics (Third Edition)
0042132: HALL, SIMON - 1956 De wereld in opstand
001382: HALLENCREUTZ, CARL F. - Kraemer Towards Tambaram. A Study in Hendrik Kraemer's Missionary Approach
0035922: HALLESBY, PROF. DR. O - Het gebed
0034784: HALLEWAS, EDDY - Breuklijnen in het leven
0037557: HALLEWAS, EDDY EN MUDDE, HANS (RED.) - Luthers gezien. Een oude traditie in een nieuwe kerk
002253: HALLEWAS, C. F. G. E. - In de schaduw des doods. Pastoraat aan mensen in rouw (Diss.)
0039960: HALLIHAN, BARBARA - De mijnramp
0040709: HALM, N. VAN - Claim van de duivel
0042275: HALSBERGHE. DR. G.H. - Standaard Latijns-Nederlands Lexicon
0024217: HALSEMA, DS. G. VAN (E.A.) - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
0037723: HAM, DS. H. VAN DER - De minste der broederen. Portretten van Christelijke Gereformeerde voorgangers
0032974: HAM, DS. H. VAN DER - Professor Wisse. Aspecten van leven en werk
0030116: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - Bijbel-Geschiedenis (2 delen, O.T. en N.T.)
0032631: HAMILTON, KENNETH - Life on One's Stride. A short study in Dietrich Bonhoeffer
0040001: HAMILTON, C. ANTOINE - Memoires du Comte de Grammot. I Partie
0036399: HAMILTON, PAULINE - Langs de rand van de afgrond. Een autobiografie
000240: HAMMER, FELIX - Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen
0023491: HAMMER, FELIX - Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbeeld und seine Grenzen. (Diss.)
0029940: HAMMERSHAIMB, E. - Some Aspects of Old testament Prophecy from Iasiah to malachi
0030504: HAMMOND HAGBERG, AMY - 100 answers to 100 questions to ask before You say: 'I Do'
0031953: HAMOEN, G. - 350 jaar Meteren en Est. De geschiedenis van de Hervormde Gemeenten Meteren en Est.
0025309: HAMOEN, DS. GIJBERT; DIJK, DRS. JANET VAN - Maatschappij van Welstand. 1822-1997. 175 jaar steun aan kleine protestantse gemeenten
0040643: HANDEL, G.F - The Messiah. A sacred oratorio
0031265: GEREFORMEERDE GEMEENTEN (HELPENDE HANDEN) - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap
0034337: HANEGRAAFF, WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought
001306: HANEKAMP, J. C. - An Appeal for Justice. The life of Dr. Henry Bathurst, Lord Bishop of Norwich, 1744-1837 (Diss.)
0038956: HANEVELD, DR. G.T - Interne Geneeskunde in Utrecht. Historisch overzicht van het Academisch onderwijs
0033740: HIRSCH HANS - Untersuchungen zur altassyrischen Religion
0036237: SCHROEDER. HANS-W - Over de wederkomst van Christus
0033741: HIRSCH HANS - Untersuchungen zur altassyrischen Religion
0040314: JANSEN. PROF. DR.HANS - Onderwijs van de palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël
000863: HANSEN, MARIUS - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het Nieuwe Leven (Diss.)
001975: HANSEN, M. - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het Nieuwe Leven
0036663: HANSON, ANTHONY TYRELL - Studies in Paul's Technique and Theology
0036620: HANSON, ANTHONY TYRRELL - The new Testament Interpretation of Scripture
0033430: HARDEN, DONALD - The Phoenicians. Ancient people and places
0032659: HARDIMAN, RICHARD EN SPEELMAN, HELEN - In de voetsporen van Abraham. Het Heilige Land in ingekleurde foto's
0027803: HARDUF, DAVIS MENDEL (PH.D.) - Biblical Proper Names
0041258: HARE, DOUGLAS R.A - The Thme of Jewish Persecution of Christans in the Gospel According to St Matthew
0039431: HAREL, MENASHE - Dweilers of the montain. The Geography of Jewish Habitation of Ancient Judea
0040875: HAREUVENI, NOGAH - Ecology in the Bible
002708: HARFORD, GEORGE & STEVENSON, MORLEY - The Prayer Book Dictionary
0035304: HARFOUCHE, ROBIN - Kanaal van Misleiding. Een waar gebeurd verhaal
0037899: HARINCK, DS. C - Tot belijden geroepen
0040195: HARINCK, GEORGE; PAUL, HERMAN; WALLET, BART (RED.) - Het Gereformeerde Geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland 1850-2000
0026149: HARINCK, DS. C. - De toeleidende weg tot Christus
0040879: HARINCK, DS. C.; EDWARDS, J; SPURGEON, C.H.; WHITEFIELD, G. - Vrije Genade (Preken)
0035706: HARINCK, DS. C - De prediking van het Evangelie. Het aanbod van de genade
0035809: HARINCK, DS. C - Het leven van Maria Magdalena
0023825: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. Een achttal preken.
0040436: HARINCK, DRS. G,. (E.A.) - Diakonie, in verleden en heden
0042149: HARINCK, DS. C - Ik geloof in God
0038143: HARINCK, DS. C - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties
0034442: HARINCK, DRS. G. - K. Schilder. Een keuze uit zijn werk
0040857: HARINCK, DS. C - Die Jeruzalem verkiest. Drie preken
0029301: HARINCK, DS. C. - Ons Doopformulier
001076: HARLEY, C. DAVID - Missionary Training. The history of All Nations Christian College and its predecessors (1911-1981)
0040218: HARMS, M.J. (E.A., RED.) - Kroniek van Voorburg. 2000 jaar Voorburg. Twintig eeuwen wonen en werken langs de Vliet
0026529: HARNACK, ADOLF VON - Dogmengeschichte
0032122: HARNONCOURT, PHILIPP; MAUER, HANSJÖRG AUF DER - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Litugiewissenschaft. Teil 6.1: Feiren im Rhythmus der Zeit II/1 und Feste und Gedenktage der Heiligen.
0040008: HARREBOMÉE, P.J. - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal (3 delen)
0038594: HARRIS, LIZ - Bezield bestaan. De wereld van een chassidische familie
0041218: HARRIS, GREG - Der Kelch und die Herrlichkeit. Lektionen über das Leiden und die Herrlichkeit Gottes
0024605: HARRIS, RENDEL - The origin of the prologue tot the St John's Gospel
0039678: HARRIS, ALEX EN BRETT - Denk groot en sterk. Tienerrebelutie tegen lage verwachtingen
0024597: HARRISON, R.K. - A History of Old Testament times
0034296: HARSKAMP, ANTON VAN - Het nieuw-religeuze verlangen
0030775: HARST, PAUL VAN DER - Kerk Steeds opnieuw. Vragen aan kerk en zending vanuit een pastoraal experiment in Nicaragua
0034650: HARST, IR. G.J. VAN DER - Monumentale kerkgebouwen. Een lust voor de kerk!
0030830: HART, CO 'T - Vertrouwen dat God leidt (Gedichten)
0030584: HART, P.D. 'T - Teneinde het voortwoekeren van allerlei kwalen te voorkomen
0039653: HART, ASTRID EN MAK, AART - Zieleroeselen en speldeprikken. Gedichten en verhalen om te lezen en te gebruiken
0039316: HART, MAARTEN 'T - Johan Sebastian Bach
0040423: HARTE, KEES - Er zijn woorden voor. Woorden voor bezinning en viering
0024107: HARTEN, DR. P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte. (Diss.)
0037371: HARTEN, DS. C.A. VAN - Ik geloof..... De Apostolische Geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente
0028468: HARTINGSVELD, DR. L. VAN - Jezus de Messias. Commentaar op het evangelie van Johannes
0030465: HARTINGSVELD, DR. L. VAN - Die Eschatologie des Johannes-Evangelium. Eine auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann
0038939: HARTLIEB, ELISABETH; METHUEN, CHARLOTTE - Sources and Resources of Feminist Theologies. Quellen feministischer Theologie. Sources et Resources des Théologies féministes (Volume 5)
000253: HARTMANN, BENEDIKT - Die nominalen Aufreihungen im Alten Testament
0038807: HARTMANN, KARL - Atlas-Tafel-Werk zu Bibel und Kirchengeschichte. Karten Tabellen Erläuterungen. (8 Mappen, 5 Banden)
000226: HARTNACKE, WILHELM - Naturgrenzen geistiger Bildung. Inflation der Bildung - Schwindendes Führertum - Herrschaft der Urteilslosen
0041155: HARTOG, JAQUES - S. Jadassohn Leerboek der Harmonie
0037277: HARTOG, DR. A.H. DE - De historische critiek en het geloof der gemeente
0036936: HARTOG, A.H. DE - Uut 't Lève
0037772: HARTOG, DR. A.H. DE - Uitlegkundige Wenken. Korte aanteekeningen op den Eerste Brief van den apostel Petrus
0023657: HARTOGH, G.M. DEN - Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionare Partij. (Diss.)
0039490: HARTOGSVELD, WILMA - Dagelijks geloven. Vormgeven aan geloven vandaag
0041274: HARTRIDGE, W.R - Revelation of Jesus Christ
0028574: HARTVELT, DR. G.P. EN LEEUWEN, DR. P.A. VAN - De maaltijd des Heren. Gesprekken over eucharistie en avondmaal
0032370: HARTVELT, DR. G.P. - Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers
0030101: HARTVELT, DR. G.P. - Gekozen is gekozen
0036072: HARTVELT, DR. G.P - Symboliek. Een beschrijving van kernen van christelijk belijden
002020: HARVEY, A. E. - Jesus and the Constraints of History.
0038951: HARZING, WIM - Driebergen en Rijssenburg. Hoe zij ontstonden en groeiden
0024030: HASE, K. - Handbuch der Protestantischen Polemik gegen die Römisch-Katholische Kirche.
0040684: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Eerste en latere gedichten
0024519: HASPER, H. - Gezangen en geestelijke liederen
0041703: HASPER, H (INLEIDING) - Onze Eredienst. Bestemd ter begeleiding van de liederen in het liturgisch handboek ten dienste van de Protestantse Geestelijke Verzorging van Zee-, Land- en Luchtmacht
0035936: HASPER, H - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek
0028454: HASSELAAR, DR. J.M. - Beluisterde Schriftwoorden
0034443: HASSELAAR, DR. J.M. - Karl Barth. Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930
0038568: HASSELAAR, PROF. DR. J.M - Inleiding tot het denken van E. Rosenstock-Huessy
0032870: HASSELAAR. MIJA; MUYNCK, BRAM DE - Ik wil er ook bij horen. Weerbaar worden tegen pesten
001849: HASTINGS, ADRIAN (ED.) - A World History of Christianity
0024186: HASTINGS, ADRIAN - A History of English Christianity 1920-1990.
0024787: HASTINGS, ADRIAN - African Christianity. An essay in interepretation
0040038: HASTINGS, JAMES - The Greater Men and Women of the Bible .(6 volumes)
0041993: HATCH, EDWIN AND REDPATH, HENRY A - A Concordance to the Septuagint and the orther Greek Versions of the Old Testament (including the Apocryphal Books)
0037910: HAUCK, FRIEDRICH - Theologisches Fremdwörterbuch
0029945: HAUDEBERT, PIERRE - Le Pentateuque. Débats et Recherches
0039322: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid. Liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden
0039859: HAUMANN, TJEU - Afrika, geef me je ogen. Mensen met een missie
0024938: HAUPTMANN, GERHARD - Gesammelte Werke in 6 Bänden + 2 Ergänzungsbände (Komplett)
0027566: HAUSAMMAN, SUSI; KUROPKA, NICOLE; SCHERER, HEIKE - Frauen in dunkler Zeit. Schicksal und Arbeit von Frauen in der Kirche zwischen 1933 und 1945. Aufsätze aus der Societöt Frauen im Kirchenkampf
0033789: HAUSSIG, HANS WILHELM - Götter und Mythen im vorderen Orient. Wörterbuch der Mythologie - Band 1
0042049: HAUSTEIN-BARTSCH, EVA - Ikonen
0024681: HAVE, HENK TEN - Geneeskunde en filosofie. De invloed van jJremy Bentham op het medisch denken en handelen (Diss.)
0025228: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)
0026614: HAVE, J.J. TEN - Beknopte aardrijkskunde van Nederlandsch Oost- en West-Indië
0024767: HAVE, DR. P. TEN - Bij de Bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie (2 dln)
0030949: HAVELAAR, J.J. - De Hervormde Diakonie aan de Parkstraat (Den Haag)
0040129: HAVEMAN, BEN - Oh, gelukkige eenzaamheid
0026795: HAVERGAL, F.R. - Geheel voor den Heer
0030293: HAVERKAMP, DS. E. - Samen ontdekken - geloven - weten (Catechisatiemateriaal voor 12-15 jarigen
0038454: HAWINKELS, PÉ - Bijbelfragmenten
0039320: HAWKER, PAUL - Soul Survivor. A spiritual quest through 40 days in the wilderness
0041409: HAYDEN, ERIC - Hij won hen voor Christus. Bekeringen onder de bediening van Spurgeon
0040645: HAYDN, JOSEPH - Die Jahreszeiten. The Seasons. Oratorium für Soli, Chor und Orchester. Mit Text. Klavierauszug.
0040636: HAYDN, JOSEPH - Schöpfung Creation. Klavierauszug
0040642: HAYDN, JOSEPH - Die Jahreszeiten. The Seasons. Soli, Chor and Orchester. Klavierauszug
0035223: HAYFORD, JACK - Hunkeren naar Gods volheid
0041236: HAYS, J. DANIEL AND PATE, C. MARTIN - Apocalypse. A Stirring Tale of Mystery, Intrigue, Romance and Persecution
0037971: HAYWARD, ALAN - Bestaat God? De wetenschap zegt ja
0040259: HAZELEGER, MARISKA EN POELEN, SEBASTIAAN - En nu, JIJ. Antwoord op jouw vragen
0033612: HAZELTON, JOHN E. - Inasmuch. A history of the Aged Pilgrims' Friend Society 1807-1907
0031812: HAZEU, J. (C.ZN) - Stichtelijke liederen voor de huisgezinnen en de gezelschappen der christenen
0041301: HEATON, E.W - A Shortintroduction to the Old Testament Prophets
001304: HEBLY, J. A. - Het Proselitisme. Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
0034203: HECKE, LODE VAN - Bernardus van Claivaux en de religieuze ervaring
0039022: HEEL, PATER DALMATIUS VAN EN SLOOTS, PATER CUNIBERTUS - Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden (Bundel XIII: Veritatem facientes in Charitate)
0027068: HEEMSKERK, DS. M. - Woord en Wereld No. 66 (Preken vandaag)
0041304: HEEMSKERK, DS. D - Wiens gunst ons troost. Een prekenserie over de Heidelbergse Catechismus. Verklaring van de Zondagen 1 tot en met 24
0040759: HEER, JOH. DE - De Psalmen en 59 gezangen der Gereformeerde Kerken in cijferaccoorden
0040758: HEER, JOH. DE - Gezangen der Ned. Herv. Kerk in cijferaccoorden. Zonder notenkennis direct te spelen
0041121: HEER, JOH, DE - Zangbundel. 833 liederen en koren, geschikt voor piano, orgel of gemengsd koor (Kooruitgave)
0033856: HEER, DS. J.M.D. DE (E,A,) - Opdat zij barmhartigheid verkrijgen. Twaalf en een half jaar werk onder Israël vanuit de Gereformeerde Gemeenten
0035333: HEER, JOH. DE - De Psalmen in cijferaccoorden
0035780: HEERDE, JAN VAN - Zonde dat er zonde is. Over de herkomst van het kwaad
0035907: HEERDE, JAN VAN - Bidden zonder gebeden. Waarom bidden zo moeilijk voor ons is en hoe anders het zou kunnen
0036703: HEERING, HERMAN (E.A.) - Hannes de Graaf 1911-1991. Een leven in dienst van de vrede
0037915: HEERING, PROF. DR. G.J - Wat ons staande houdt
0030463: HEERING, H.J. - De religieuze toekomstverwachting. In het bijzonder in de amerikaanse theologie (Diss.)
002780: HEERING, P. - Overijselsche Vertellingen (met 3 tekeningen van Israëls).
0025605: HEERING, DR. G.J. (EINDRED.) - De Remonstranten. Gedenkboek bij 300-jarog bestaan
0031492: HEERING, DRS. J.P. (E.A. RED.) - De kerk verbouwen. Dingemans'ecclesiologie critisch bekken
0037079: HEERING, DRS. J.P. (RED.) - Leidse lezingen: Jezus'visie op Zichzelf. In discussie met De Jonge's christologie
0024302: HEERINGA, G. - Ambonia-Ambon. Een volk in de diaspora.
0029714: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. (E.A.) - Travels in the world of the Old Testament. Studies presented to Professor M.A. Beek, on the occasion of his 65th birthday
0036005: HEEROMA, KLAAS - Der Mensch in seiner Sprache
0036925: HEEROMA, DR. K - Reünie van jong-protestantse dichters
0038948: HEES, BEP VAN - De Luciferkoning (Een autobiografie)
0038029: HEFELE, CAROLUS JOSEPHUS - Patrum Apostolicorum Opera
0042066: HEFLEY, JAMES AND MARTI - Arabs, Christians, Jews. They want peace now!
0037387: HEG, LISETTE VAN DE - Sub Rosa
0027353: HEGEL, G.W.F. - Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse mit den Zusätzen aus den Collegienund einigen Ammerkungen zur Erläuterung. Verteidigung für den akademischen Gebrauch. hrsg. von G.J.P.J. Bolland
0023803: HEGEMAN, DS. C - Gedachten uit het verleden
0038740: HEGGER, DS. H.J - De Gemeente van mijn dromen. De Oecumene van het hart
0031011: HEGGER, H.J. - Eén in de levende Christus. Door het geloof vanuit de liefde naar de eenheid
0029635: HEGGER, DS. H.J. - De grote toekomst. Gedachten over de wederkomst van Christus en het eeuwige leven
0032855: HEGGER, DS. H.J. - Terug naar de levende Christus
0029214: HEGGER, DS. H.J. - Hoe leef ik met een genadig God?
0034074: HEGGER, DS. H.J. - De kinderdoop.....een spreken van God
002184: HEIDEMAN, J. E. L. - The Cinquecento Chapel Decorations in S. Maria in Aracoeli in Rome (Dissertatie)
0035584: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 medeitaties
0041000: HEIDEN, DS, B, VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6:13-17
001910: HEIDLAND, HANS-WOLFGANG - Die Anrechunung des Glaubens zur Gerechtigkeit. Untersuchungen zur Begriffsbestimmung von 'Hschb' und 'Logizesthai'
0036364: HEIJ, DRS. P.A - Een boekje open over het GPZ. Gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
0037123: HEIJ-KRAAYEVELD, GONNIE; LEMSTRA- VAN DER KOOI, TJITSKE (RED.) - Je lust en je leven
0034736: HEIJBROEK, J.F. EN MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld
0041821: HEIJDEN, CHRISTIAAN VAN DER - Paus Franciscus. De nederigheid aan de macht
0032208: HEIJDEN, SABINE VAN DER - Het mysterie tussen God en jou
0031947: HEIJE, JAN P. - Ruikers van Toen. Negentiende eeuwse teksten opnieuw geschikt
0025857: HEIJERMANS, IDA - De glazen bal en de blonde krulletjes
0042018: HEIJKOOP, JESSICA - Handboek Ikonen. Geschiedenis-praktijk-symboliek
0042161: HEIJKOOP, H.L - Het boek Ruth
0040508: HEIJKOOP, H.L - Die Opfer. Vorträge von H.L. Heijkoop 1968-70
001291: HEIJST, ANNELIES VAN - Longing for the Fall
0025862: HEIKAMP, J.D. (RED.) - Dagelijks wakende aan zijn poorten. Bijbels dagboek.
0038004: RÄISÄNEN. HEIKKI - Beyond New Testament Theology
0024870: LEGER DES HEILS - Orders en reglementen voor officieren van het Leger des Heils. Ontworpen door de stichter
0040091: LEGER DES HEILS - Liederen van het Leger des Heils (bladmuziek in boekvorm)
001503: HEIMANN, BETTY - Studien zur Eigenart indischen Denkens
0041876: HEIMERIKS, NETTY (INLEIDSTER) - Verhalen en versjes van vroeger. Voorzien van prenten
0040784: HEINE, HEINRICH - Religie en filosofie in Duitsland
0040516: HEINISCH, DR. PAUL (E.A) - Theology of the Old Testament
0040090: MÜLLER. HEINRICH - Licht und Dunkel
0035119: HEINZ, HANS - Wereld wacht radicale omkeer
0034919: HEIRMAN, MARK - De twaalf zuilen van Israël. Een culturgeschiedenis van de Joden
000237: HEISENBERG, WERNER - Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft
0036753: HEITINK, GERBEN - Praktische Theologie. Geschiedenis, theorie, handelingsvelden
0041541: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
0034787: HEITINK, GERBEN - De kunst van ontfermen (Studies aangeboden bij zijn afscheid)
0026099: HEITINK, G. (E.E.) - Voortgang. Bundel theologische opstellen t.g.v. 125-jarig bestaan van de Theol. Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen
002756: HEITINK, DR. GERBEN - Pastoraat als hulpverlening (Dissertatie)
0033115: HEITINK, GERBEN EN STOFFELS, HIJME (RED.) - Niet zo'n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven
0026677: HEITINK, GERBEN - Tussen zeggen en zwijgen.Grondwoorden in het geloofsgesprek
0036073: HEITINK, GERBEN; MEENT. JAAP VAN DE; STOPPELS, SAKE (RED.) - Een gezamenlijke trektocht. Meedenken met Jan Hendriks over gemeenteopbouw
0036992: HELGE, J.E. - Schetsen van delfstoffen
001715: HELLEMAN-ELGERSMA, W. - Soul-Sisters. A Commentary on ENNEADS IV 3 (27), 108 of Plotinus
0039812: HELLEMANS, G.A.F.; KLOPPENBORG, M.A.G.T; TIELEMAN, H.J. (RED.) - De moderniteit van religie (Utrechtse Studies)
0026000: HELLER, DAVID - De toren van Lego. Kinderen praten over de Bijbel
0033509: HELTZER, M.; OHANA, M. - The Extra-Biblical Tradition of Hebrew Personal Names (Volume II)
0039569: HEMELSOET. B - Marcus (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0034886: HEMELSOET, PROF. B. - Het Evangelie van Matteüs in het grieks en vier vertalingen
0040563: HEMENWAY, PRYA - Maria
0034487: HEMMERS, J.H. - L.I. Nommemsen. Apostel der Batakkers
001868: HEMPEL, JOHANNES - Die Texte von Qumran in der heutigen Forschung. Wieter Mitteilungen über Text und Auslegung der am Nordwestende des Toten Meeres gefundenen hebräischen Handschriften
0027302: HEMPENIUS, DS. E.J. - Openbaring 1. Bijbelstudie over Openbaring 1 - 11
0038216: HEMPENIUS, DS. E.J - Bijbelstudie
0026632: HEMPHILL, ROSEMARY - Kruiden voor smaak, gezondheid, geur en schoonheid het hele jaar door
0026255: HENAU, E. EN JESPERS, F. (RED.) - Liturgie en kerkopbouw
0029044: HENDRICKS, JEANNE - Bijbelse vrouwen vandaag. Facetten van modern vrouw-zijn belicht vanuit de Bijbel
0031739: HENDRIKS, PETER - Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen
0041358: HENDRIKS, JAN (RED.) - Kijken met andere ogen. Een rondreis langs open en gastvrije kerken
0026048: HENDRIKS, DR. A.N. - Die in de waarheid leidt. Bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk
0034026: HENDRIKS, DR. A.N. - Tot alle rijkdom van een volledig inzicht
0022925: HENDRIKS, DR. A.N. - Die Here is en levend maakt.
0031742: HENDRIKS, PETER - Basiscursus geloven. Handleiding met CD-Rom
0040080: HENDRIKS, JAM - Op weg naar de Herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen
0039720: HENDRIKS, PETER - Tegels & Screensavers. Bijbelse geloofsteksten voor elke week
0042191: HENDRIKS, M.G.H - Gaasterland - Sloten in oude ansichten
0026309: HENDRIKS, J. - Gemeente als herberg. Een concrete utopie
0036721: HENDRIKSE, KLAAS - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee
0041581: HENDRIKSZ, DS. D - Onderwijs in de leer der Godsdienst naar 't Kort Begrip der Christelijke Religie
0037058: HENGST, DS. W. DEN - Openbrief van een vriend over de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal uit de Geref. Kerk
0037095: HENGST, W.DEN - Uitgetreden, rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst
0038506: HENGSTENBERG, C.W - Christology of the Old Testament (2 volumes)
0040276: VROOM. HENK - Religie als ziel van cultuur. Religieus pluralisme als uitdaging
0029559: MEDEMA. HENK P. - De Hemel is dichtbij. Waar het echt omgaat in het Christelijk geloof
0028393: JONGERIUS HENK - Naar woorden zoeken, Gebeden, liederen en voorbeden
0025218: HENKELS, F.R.A. (PREDIKANT, ESSAYIST EN UITGEVER) - God met ons
0028745: HENNEMAN, JEROEN - Obscure
0028103: HENNIG, KURT - Das Grundgesetz Gottes. Eine Auslegung der Zehn Gebote
0037470: HENNING, KURT - Als onze woorden klein zijn. Op bezoek bij ernstig zieken en stervenden
0038815: HENNING, LAMBERT (CSSR) - Memoires van een jeugdbederver
0027159: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament. Opnieuw uit het engels vertaald en vermeerderd met een voorrede van Dr. H. Bavinck (9 delen, compleet)
0036048: HENRY, MATTHEW - Ons gebed
0039950: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema´s uit de BIjbel
0041553: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel II (Jozua - I Koningen)
0038636: HENRY, PATRICK - New Directions in New Testament Study
0041556: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Nieuwe Testament. Deel II (Johannes - Handelingen)
0029637: HENRY, MATTHEW - Wandelen met God. (Bijbelsdagboek)
0039878: HENRY, MATTHEW - Aan zijne tafel. Onderwijzing tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal
0041557: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Nieuwe Testament. Deel III (Romeinen - Openbaringen)
0041552: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament, Deel I (Geneisis - Deuteronomium)
0041555: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I (Matthëus - Lukas)
0040662: HENRY, MATTHEW - Matthew Henry's Commentary. On the whole Bible in one volume. Genesis tot Revelation.
0039822: HENSEN, WILFRIED - Christus ervaring
0042241: HENSRIKS, DR. A.N - Om de bediening van de Geest. Bijdragen over het ambt, de prediking en het pastoraat
0029961: HEPPE, DR. HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformirten Kirche, namentlich der Niederlande
0023796: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt.
0036548: HEPPENSTALL-WEST, ANNIE - Vraag het de vogels. 70 keltisch-christelijke Bijbelstudies. Met 70 contemplatiekaartjes
0039156: DE NEDERLANDSCHE HERAUT - Tijdschrift op het gebied van geslacht-, wapen- en zegelkunde
0030622: HERBRUGGEN, H.S. - Sir Thomas More. Neue briefe mit einer einfführung in die Epistolographische tradition
002723: HERMAN, JAN - Der Alte Judische Friedhof in Prag
0042267: MENGE. HERMANN - Larteinische Synonymik
0033749: HERMANS, MR. DR. H.E.G.M. - Zorg en markt in historisch en huidig perpectief
0026658: HERMANS, TOON - Levensboek
0041679: HERMSEN, HERMANUS - De kracht van Christus liefde. Een drietal krachtdadige bekeringen
0039326: HERNGREEN, G.F.W. (E.A.; REDACTIECIE.) - 100 jaar christelijk onderwijs 1893-1993 (School met de Bijbel De Wegwijzer te Kockengen)
0040536: HERNHUTTERS - Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente Hernhutters
0025836: HERODOTOS - Veertig verhalen gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn
0026566: HEROLD, EDMUND - Heilwerte aus dem Bienenvolk. Teil 6
0025152: HERRMANN, EBERHARD - Scientific Theory and Religious Belief. An Essay on the Rationality of Views of Life
0041534: HERTOG, G.C. DEN EN KOOI, C. VAN DER (RED.) - Tussen leer en lezen. De spanning tussen bijbelwetenschap en geloofsleer
0036919: HERTOG, G.C. DEN; VEGT, H.M. VAN DER (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels Joodse en Christelijke interpretaties
0037384: HERTOG, GERARD DEN - Mensen van de weg
0029394: HERWAARDEN, DS. A. VAN (OVERLEDEN TE OPHEUSDEN, 1855) - Levenschets en een aantal nagelaten leerredenen
0026500: HERWEG, RACHEL MONIKA - Die Judische Mutter. Das verborgene Matriarchat
0023997: HERWIJNEN, DRS .W. VAN - Hoe kan ik verder? Over charismatisch pastoraat in crisissituaties.
0034170: HERWIJNEN, DRS. W. VAN - Als je moeilijk geloven kunt
0037060: HERZEN, F, ( E.A.) - Lekbrug Vianen (set van 4 delen in cassette)
0034334: HERZL, THEODOR - Old New Land
0035440: HESKES, LOEK - Groene Hart(s)tochten. 8 gebundelde wandeltochten (2e serie)
0039323: HESS, TOM - The Watchmen. Being prepared and preparing the way for Messiah
0034454: HESSE, HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohlbrugge
0024503: HESSELS, WILLEM - Het Randgebied
001786: HEUFF, JAN - Toervaren op de Wadden, van Den Helder tot de Wesermonding
0033508: HEUSCH, LUC DE (E.A.) - Le Povoir et le Sacré
0037670: HEUSDEN, ARNOLD VAN; KOK, ARIE; MEDEMA, HENK P - Gods agenda: een wereld van verschil. Een wereldwijde oproep voor geestelijke en maatschappelijke verandering
0030353: HEUSS, THEODOR - Erinnerungen 1905-1933
0036247: HEUVEL, P. VAN DEN (RED,) - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland
0032667: HEUVEL, ALBERT H. VAN DEN - Waarnemer
0033112: HEUVEL, H.W. - De kerk van Borculo
0023035: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken vande Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen.
0037818: HEUVEL, DICK VAN DEN - De kraaien van Van Gogh (Thriller)
000459: HEXHAM, IRVING - Concise Dictionary of Religion
0039511: HEYER, DR. C.J. DEN - De maaltijd van de Heer. Exegetische en bijbeltheologische studie over Pascha en Avondmaal
0033760: HEYER. DR. C.J. DEN - Een joodse Jezus-de Christus der kerken. De plaats van Israël in de Christologie (Verkenning en bezinning deel 6)
0036009: HEYER, DR. C.J. DEN - De Messiaanse weg (3 delen)
0023173: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
0040713: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma
0038435: HEYER, DR. C.J. DEN - Marcus II. Een praktische bijbelverklaring
0042309: HEYMANS, J.G - Psalteria Devotionis Modernae. Psalters der Moderne Devotie. Verzameling middelnederlandse bijbelteksten. Deel II. CSSN Series Minor 5/2
0042305: HEYMANS, J.G - Psalterium Leningradiense. Het Psalter van Leningrad Verzameling van middelnederlandse bijbelteksten. (CSSN Series Minor 5/1)
0023492: HEYMEL, MICHAEL - Das Humane Lernen. Glaube und Erziehung bei Sören Kierkegaard
0032851: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid
0034959: HEYNIS, BETTY - Omega: Wonderen in deze tijd (verhalen uit de EO-televisieserie Omega, deel 1)
0034432: HEYNIS, BETTY (RED.) - De gevonden Vader. Hoe jongeren tot het geloof komen
0029618: HEYST, DS. D. VAN - Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3?
0036818: GRESCHAT (HG.) - Vom Konfessionalismus zur Moderne
0028948: HERVORMD-GEREFORMEERDE JEUGDBOND (HGJB) - Leer ons geloven. (6 delen, compleet)
0039127: WIJNGAARDEN. HERMAN VAN (HGJB) - Daar vraag je wat. Dagboek voor tieners
0028893: HICHTUM, N. VAN - SIP-SU. De knappe jomgen, een eskimo-geschiedenis
0030787: HIDALGO, HAN - Van de maan af gezien zijn wij allen even groot. Praktijkervaringen van A tot Z
0030768: HIDDING, DR. K.A.H. - Geestestructuur en cultuur.Hoofdlijnen ener fenomenologische anthropologie
0040933: HIERONYMUS - Brieven. 2 banden in cassette. Vertaald uit het Latijn en voorzien van aantekeningen door Chris Tazelaar
0023090: HIJMANS, DS. A. - Geloofsgenezing. Met een ten geleide van het moderamen van de Generale Synode van de N.H. Kerk.
0031143: HIJSZELER, FRANCIS - Gebeden uit de eerste eeuwen
0040075: HILBERS, DS. A - Een goddelijke beroep
0029127: HILDEBRAND - Camera Obscura
0024447: HILLENIUS-VAN DRAANEN, HANSJE - Ondernemen met en voor mensen april 1955-april 1993
0041991: HILLGARTH, J.N - Visigothic Spain, Byzantium and the Irish
0041676: HILLSTROM, ELISABETH L - Schijn of werkelijkheid. Bijna dood-ervaringen, bijzondere genezingen, contact met geesten e.d.
0040382: HILST, KEES VAN DER - Helpende omgang. Een leergang praktische agogie
0034080: HILST-MATER, LIDA VAN DER - Leven aan het Licht. Ethiek en pastoraat rond de geboorte van een zeer ernstig gehandicapt kind
0042093: HINES, JOHN - The Scandinavian Character of Anglian England in the pre-Viking Period
0039058: HINGMAN, J.H - Inventaris van het oude archief van het Hoogheemraadschap De Vijf-Heerenlanden, lopende tot maart 1857
0040856: HINLOPEN, FRANCINA - De geschiedenis van de harp en haar betekenis in de eredienst van Israël
0031351: HINLOPEN, JACOBUS - Overdenkingen
000395: HINNELLS, JOHN R. (ED.) - Comparative Religion in Education. A Collection of Studies
0034950: HINTE. J. VAN - 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg
0035152: HINZ, CHRISTOPH - ....und Friede auf Erden....
0041866: HITCHCOCK, MARK - Het Midden-Oosten staat in brand. Is de zich verspreidende onrust een teken van de eindtijd?
0024104: HOCHHUTH, ROLF - Soldiers. An obituary for Geneva.
0024475: HÖCKERUS, J. - Speculum. 1. Logico-Theologicum
0031185: HODDENBAGH, H.W. - Gods Heilsplan
0030986: HODGE, REV. ARCHIBALD ALEXANDER, MARTIN, REV. HUGH - The Atonement (part 1))and The Atonement in its relation tot the covenant, the priesthood, the intercession of our Lord (part. 2)
0039692: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Gedenkboek (1868-1908). 40-jarige ambtsbediening
0032143: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis
0023088: HOEDEMAKER, PH. J. - Het probleem der vrijheid en het Theïstisch Godsbegrip. (Diss.)
0026848: HOEDEMAKER, DR. PH.J. - Jakob-Israël (1e deel, verklaring Genesis XXV: vs 11-50))
0039757: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van de Catechisatie, het Huisgezin en de Zondagsschool
0023087: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Op het Fondament der Apostelen en Profeten. Bijdragen voor Kerk en Theologie.
0032687: HOEDEMAKER, DR. PH.J. - De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri
0039693: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Een staat met den Bijbel
0042189: HOEDEMAN, JAN - Veenendaal in de Tweede Wereldoorlog
0030674: HOEF, DS. R.J. VAN DE - ...hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd
0034524: HOEF, DS. JACOB VAN DE (GEREF. GEM - AMERIKA; 1878-1942) - Ter gedachtenis
0032989: HOEK, DR. J. - Gemeentezijn dat houdt wat in
0023076: HOEK, DS. H.J. (RED.) - Feestdagen van de Kerk. Een bundel feeststoffen voor bijzondere feestdagen
0031681: HOEK, JAN EN PAAS, STEPHAN (E.A.) - Handboek voor de HBO-theoloog. Praktijkgericht
0028931: HOEK, J. - Daniël Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie (Diss.)
0030824: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert
0030289: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand
0041935: HOEK, DR. J. (RED.) - Profetisch licht. Toekomst voor Israël en de kerk
0039619: HOEK, DR. J. (RED.) - Vers christendom. Getuigenissen uit de vroege kerk
0042181: HOEK, DR. J - Verzoening daar draait het om
001397: HOEKEMA, A. G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960) (Diss.)
0035303: HOEKENDIJK, KAREL - Batak-land
0030178: HOEKENDIJK, J.C. (1912-1975) - Eerst horen dan zien. Fragmenten uit het niet gepubliceerde werk. Samengesteld en ingeleid door L.A. Hoedemaker
0039435: HOEKENDIJK, DS. C.J - Levensvragen
0030817: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap (Diss.)
0029070: HOEKENDIJK, BEN - Leven in de Geest. Een boek voor zelfstudie; handboek voor kringleiders
0035113: HOEKENDIJK, KAREL - De Wapenrusting Gods
0027976: HOEKSEMA, REV. H. - De plaats der verwerping in de verkondiging des Evangelies
0041047: HOEKSTRA, DS. H - De heerlijkheid des Heeren. Tien leerredenen over Exodus 24 - 32 - 33 en 34
0038643: HOEKSTRA, DS. H - Salomo's Hooglied. Zestien leerredenen. Eerste drie hoofdstukken.
0023206: HOEKSTRA, HAN. G./ VRIESLAND, VICTOR VAN - De Muze en het Ambacht
0028135: HOEKSTRA, DR. T. - Twijfel
0041033: HOEKSTRA, DS. H - De toekomst des Heeren. Dertien leerredenen over de twee brieven aan de Thessalonicensen
0036831: HOEKSTRA, DRS. E.G.; IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties.
0041041: HOEKSTRA, DS. H - Uit het Woord
0037597: HOEKSTRA, DRS. J.G - Geopende ogen. Dit geheimenis is groot
0041305: HOEKSTRA, DS. H - Adam en Christus. Negen leerredenen
0037591: HOEKVELD-MEIJER, `GERDA - Naar men meende een zoon van Jozef. De stamboom van Jezus
0042270: HOËVELL, MR. J.D. VAN - Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek
0030667: HOEVEN, DR. H. VAN DER (JR.) - Psychiatrie. Een handleiding voor Juristen
0032326: HOEVEN, T.H. VAN DER - Het imago van Satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld (Diss.)
0023493: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van Fenomenologische rede (Diss.)
0025174: HOEVEN, PROF. DR. J. VAN DER - Enkele hoofdzaken van het canonieke recht
0040023: HOEVEN, JOHAN VAN DER - Inademen. Oefeningen in Schriftlezen
0039162: HOEVEN, MR. J. VAN DER - Ook engelen kunnen huilen.
0026379: HOEVERS, G.A. - Jezus Christus
0029295: HOEZEE, SCOTT AND MEEHAN, CHRISTOPHER H. - Flourishing in the Land. A hunderd-Year History of Christian Reformed Missions in North America
0024110: HOF, W.J. OP 'T. - Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands 1598-1622. (Diss).
002154: HOF, W. J. OP 'T - Engelse Piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622
0030093: SSNR (OP 'T HOF E.A.) - De bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck
0031005: HOFFECKER, W. ANDREW - Piety and the Princeton Theologians Archibald Alexander, Charles Hodge, Benjamin Warfield
000224: HOFFMANN, HENRICUS - Petrulus Hirritus, « Der Struwwelpeter » sive fabulae lepidae et picturae iocosae. Picturas secundum Hoffmanni exemplar delineavit et lignis incidit Fridericus Kredel; versiculos in sermonem latinum transtulit Eduardus Bornemann
0030609: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven
0026783: HOFMAN, E. - De invloed van het systeem en de systeemdwang in de gereformeerde Gemeenten
0024153: HOFMAN, DR. H.A. - Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw.
0035765: HOFMAN, DR. E - Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters
0031572: HOFMAN, BERT - Crisis in der kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen
0041080: HOFMAN, DS. M - Een vertoornde God en een schuldig volk. Drie bid- en dankdag leerredenen
0041081: HOFMAN, DS. M - Een huichelaar te Sion ontmaskerd. Vijf predikatién
0040477: HOFMAN, DS. A - Volgt hun geloof na. Een verhandeling over het leven van twintig Bijbelheiligen
0038773: HOFMAN, DS. H - Huisbezoek. Een handreiking voor ambtsdragers en gemeenten
001857: HOFMAN, T. M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
0033357: HOFMAN-HOEK, BEATRICE EN JONGSMA, MALANIE - Omgaan met kanker thuis
0033859: HOFMANN, FRANK-MATTHIAS (PASTOR) - Wegweisung der Freiheit zum Leben.
0035472: HÖFNER, PROF. DR. MARIA - The library of Enno Littmann (1875-1958), with an autobiographical sketch
0041063: HOGENHUIS, CHRISTIAAN; KOELEGA, DICK; NOORDEGRAAF, HERMAN (RED.) - Spritualiteit als bondgenoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht
0036848: HOHLENBERG, JOHANNES - Soren Kierkegaard
0037606: HOJOUJ, ASHRAF EL - Kaddafi's zondebok. Ter dood veroordeeld voor een misdaad die ik niet heb begaan
0024965: HOLDEREGGER, ADRIAN - Suizid und Suizidgefährdung. Humanwissenschaftliche Ergebnisse Anthropologische Grundlagen
0036203: HOLDIJK, MR. G - Christenen en burgerlijke ongehoorzaamheid
0040601: HOLDIJK, MR. G - Dominee in de politiek. Het Tweede Kamerlidmaatschap van ds. H.G. Abma 1963--1981
0034832: HOLL, ADOLF - De linkerhand van God. Een biografie van de Heilige Geest
0023496: HOLLADAY, WILLIAM L. - The Root SUBH in the Old Testament (Diss.)
0031432: HOLLAND, MARTIN - Der Prophet Hosea (Wuppertaler Studienbibel)
0038468: HOLLANDER, DR. H.W. (RED.) - Spectrum van bijbelvertalingen. Een gids
0025145: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Divering Parallels. A comparison of American and European thought and action
0033259: HOLLANDER, H.W. EN TUINSTRA, E.W. - Bijbel vertalen. Liefhhebberij of wetenschap?
0041716: HOLLEBRANDS, M - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands (16 jaar oud in 1848)
0038374: HOLSTEIN, GERARD VAN - Ik zing het morgenrood wakker. Bidden en vieren met groot en klein
0025415: HOLT, DS. H. OP 'T - De Onderwijs-kwestie. Een woord in het belang van Gereformeerd School-onderwijs
0031035: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. 12 geleerden uit de 16e en 17e eeuw
0036826: HOLTEN, JOHAN VAN - Rol & Roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten gerelateerd aan hun roepingbesef (Diss.)
0023770: HOLTIUS, NICOLAUS - De rechtvaardiging uit genade, door het geloof. Twee predikaties over de XXIII en XXIV Zondag van de Heidelbergse Catechismus.
0026406: HOLTIUS, NICOLAUS (1756) - De Rechtvaardiging uit genade, door het geloof.
000740: HOLTROP, H. - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea
0028137: HOLTZMANN, PROF. H.J. (UND ANDEREN) - Hand-commentar zum Neuen Testament (4 Teilen)
0027713: HOLWERDA, D.E. - The holy spirit and eschatology in the gospel ofJohn. A critique of Rudolf Bultmann`s present eschatology 9Diss.)
0028499: HOLWERDA, BENNE (EINDRED.) - Man en macht. Een avontuurlijke tocht naar het innerlijk van de man
0028389: HOLWERDA, PROF. B. - Psalm 89 (Dictaat-exegese)
0041119: HOMBURH, CORNELIA - De schatten van Van Gogh
0037733: HOMMES, DR. N.J - Misère en grootheid van CALVIJN
0024563: HOMMES, DR. N.J. E.A. - Het Nieuwe Testament, van verklarende aanteekeningen voorzien
0033141: HONDERS, DR. H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar
0023521: HONDERS, A.C. - Doen en Laten in Ernst en Vrede (Diss.)
0029257: HONDERS, DR. H.J. - Andreas Rivetus. Als invloedrijk gereformeerd theoloog in Hollands bloeitijd (Diss.)
0041408: HONDSMERK, ROB; KOK, ELS; BAARDSE, RENATE - Een geheim teveel.... Met kinderen in gesprek over seksueel misbruik
0026198: HONIG, DR. A.G. - Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek
0027825: HONIG, DR. A.G. - Van Comrie tot De Cock, of: Het Credo der Afscheiding
0029220: HONIG, DR. A.G. - De persoon van de Middelaar in de nieuwere Duitsche Dogmatiek
0027753: HONIG, DR. A.G. (JR.) - Meru en Golgotha. De veelheid der verlossingswegen en de belijdenis aangaande Jezus Christus als de enige verlosser
0033313: HONKOOP, DS. A.F. - Kom en zie. 52 meditaties
0041076: HONKOOP, DS. P - De rechtvaardige vergeleken bij een vruchtdragende boom. 7 preken
0034558: HONKOOP, DS. P. (SR) - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatien over het Hooglied
0025704: HOOF, DR. PIETER VAN - Intermezzo. Kontinuïteit en diskontinuïteit in de theologie van A.A. van Ruler. Echatologie en kultuur (Diss.)
0030613: HOOGENDOORN, CEES - Nochtans. Werk en leven van ds. J.J. Poort
0026411: HOOGENDOORN, A EN POST, S.D. - Concordantie van de Belijdenisgeschriften
0040478: HOOGERLAND, DS. A - Heilsbespiegelingen. 26 meditaties
0031262: HOOGERLAND, DS. A. - Belijdenis doen, en dan....
0033402: HOOGERLAND, DS. A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis van ds. A. Hoogerland
0040992: HOOGERLAND, DS. A - Simson de Nazireër Gods. 11 Bijbellezingen
000711: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) (1932-1987)
0036759: HOOGERWERF, A - Christelijke denkers over politiek. Een oogst van twintig eeuwen
0041796: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R - Hoewel ik niets ben. Uit het leven van Jan Ligtenberg te Rijssen
0031315: HOOGEVEEN, PIET (RED.) - Belijden in context I. 37 Nieuwere geloofsbelijdenissen 1963-1980
0031316: HOOGEVEEN, PIET (RED.) - Belijden in Contect II. Tendenzen en motieven in het actuele christelijke belijden
0029756: HOOGEWOUD, FRITS - Om voor te lezen - Miqra (Exegese van de Bijbel en zijn tradities)
0038990: HOOGEZAND, A.H.R. (VZ. VERENIGING OUD UTRECHT) - Kaartenmakers van 't Sticht. Overzicht van de historische kartografie van de provincie Utrecht, 1500-1870
0040936: HOOGHWERFF, B. (RED.) - Omdat Hij het gedaan heeft. Vriendenbundel aangeboden aan ds. G.J. van Aalst bij zijn 25-jarig ambtsjubileum
0025625: HOOGLAND, TOM - Schoonhoven van A tot Z
0033257: HOOGLANDER, DRS. H.J. (E.A.) - Goedgezinde politiek. Nederlands gezinsbeleid in Europees peerpectief
0029330: HOOGSTRATEN, HANS DIRK VAN - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie
0033882: HOOGSTRATEN, H.D. VAN - Geld & Geest Over milieu-ethiek
0034132: HOOGSTRATEN, MONIQUE VAN , SCHULTE, ADDIE EN SETTEN, GERT JAN VAN - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur
0035555: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A. VAN; LANSBERG, DR. PH.A (SAMENSTELLERS) - Verzen van stilte en inkeer
0035073: HOOGWERF, J - Bijbels vertelboek. (2 delen; O.T en N.T.)
0029579: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek (O.T.)
0030219: HOONING, FROUCK VAN DER - Drielandenprinses (Roman)
0030700: HOOVEN, MARCEL TEN; WIT, THEO DE (RED.) - Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland
0037812: HOOYDONK, JAN VAN (RED.) - Jezus de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus
0026024: HORA ADEMA, WIM - De Rijstebrijberg
0032279: HORMAN, DR. T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (Diss.)
0034488: HORNIG, ERNST - Der Weg der Weltchristenheit
0040030: HORNSTRA, LIEUWE - Brieven aan Elisabeth. Over Jezus en het Godsrijk
002117: HOROVITZ, H. S. (ED.) - Mechilta d'Rabbi Ismael, cum variis lectionibus et adnotationibus
000984: HOROWITZ, CHARLES (HRSG.) - Jeruschalmi / Der palästinische Talmud: Nedarim / Gelübde
000985: HOROWITZ, CHARLES (HRSG.) - Jeruschalmi / Der palästinische Talmud: Sukkah / Die Festhütte
0037617: HORST, PIETER W. VAN DER - Het leven van Simeon de pilaarheilige
0035489: HORST, FRIEDRICH - Biblischer Kommentar Altes Testament. HIOB (Teilband 1)
0041411: HORST, DR. W. TER - Nieuw licht. Over liefhebben, opvoeden en troosten
0041350: HORST, DR. W. TER - Wijs me de weg! Mogelijkheden voor een christelijke opvoeding in een post-christelijke samenleving
0032637: HORST, KEES VAN DER; MONSHOUWER, DIRK; WESTRA, GERBEN (E.A.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof. dr. J.P. Boendermaker t.g.v. zijn 65e verjaardag
0032880: HORST, DR. W. TER - Christelijke geloofsopvoeding
0041060: HORST, TRUUS VAN DER - Sterren in de nacht.
0033621: HORWATH, PETER (E.A.) - Humanism and the Good Life. Proceedings of the Fifteenth Congress of the World Federation of Humanists
0041495: HOSINKSI, THOMAS E - Wat gebeurt er in Gods naam? Een nieuwe kijk op wereld, God en religie vanuit het procesdenken van Alfred North Whitehead
0034264: HOUDIJK, RINUS EN PIEPER, JOS (RED.) - Dienst aan mensen. Opstellen aangeboden aan Harry Spee ss.cc.
0041104: HOUGH, ROBERT ERVIN - Verreweg het beste. De christen na het sterven
0032317: HOUGHTON, S.M. - Letters of George Whitefield. For the period 1734-1742
0033679: HOUR, JEAN L' - Die Ethik der Bundestradition im Alten Testament (Stuttgarter Bibel-studien 14)
0039445: GEREFORMEERDE GEMEENTE HOUTEN - Dit is van den Heere geschied. Bijzondere momenten rond het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente Houten
0030405: HOUTEPEN, ANTON; NOODERGRAAF, HERMAN ; BOSMAN-HUIZINGA, MIJNKE (RED.) - Waakvlam van de Geest. 40 jaar Raad van kerken in Nederland
0033713: HOUTEPEN, ANTON (ED..) - Ecumenism and Hermeneutics
0036030: HOUTEPEN, ANTON AND PLOEGER, ALBERT (EDS.) - World Christanity Reconsidered. Contributions for Bert Hoedemaker
0039723: HOUTEPEN, ANTON - Geloven in gerechtigheid. Bijdragen tot een oecumensiche sociale ethiek
0033169: HOUTEPEN, DR. A.W.J. EN STEENDAM, DRS. H. (E.A.) - Uitzien naar God. Perspectieven aan de secularisatie voorbij
0024680: HOUTEPEN, ANTON - God, een open vraag. Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme
0023245: HOUTMAN, DINEKE - A Synoptic Inquiry intot the Relationship between Mishnah and Tosefta in the Tractates Berakhot and Shebiit. With Appendix (Dissertatie)
0036563: HOUTMAN, DR. C - Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en beeld - Vraag en antwoord
0036520: HOUTMAN, GERIT - Terug naar het gewone pastoraat
0026532: HOUTSMULLER, DR. A.J. EN LUBRECHT, DRS. M.M.A. - Het Dr. Houtsmullerdieet. Voeding als sterk wapen tegen kanker
0035875: HOUWELINGEN, DR. P.H.R. VAN - CNT. Commentaar op het Nieuwe Testament: 1 Petrus, rondzendbrief uit Babylon
0026992: HOUWELINGEN, DRS. A.A. VAN (E.A.) - Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner? De presentie van de kerk in de samenleving
0027698: HOUWELINGEN, P.H.R.; KAMP, H.R. VAN DE; MEIJER, J.A. - Exeget(h)isch. Feestbundel voor prof. dr. J. van Bruggen
0041774: HOUWELINGEN, DR. P.H.R. VAN - CNT. Commentaar op het Nieuwe Testament. Timotheüs en Titus: Pastorale instructiebrieven
0033665: HOUWINK TEN CATE, DR. PH.H.J. - Mursilis II, de bronnen voor een karakterschets
0033842: HOVEN, MARIËTTE VAN DEN - A Claim for Reasonable Morality. Commonsense Morality in the Debate on the Limits of Morality (Diss.)
0029404: HOVEN, H. VAN DE - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter (Hardinxveld), Leen Capelle (Maassluis) en Neeltje Breedveld (Delft)
0037194: HOVIUS, DRS. W. CHR - Gij zijt, maar ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen
0028737: HOVY, DS. J.A.L. - De gang der Godsopenbaring in het Oude Testament
0040787: HOWARD, JOHN - Leven & Overvloed.door Jezus Christus
0038038: HOWARD-FLANDERS, WILLIAM - A Thousand Years of Empire (Volume 1)
0040661: HOWLEY, G.C.D; BRUCE, F.F.; ELLISON, H.L - The New Layman's Bible Commentary (in one volume)
0026548: HOYER, A.G.E. - Bloemensport. Een boekje voor allen die met botaniseren beginnen
0041259: HSU, ALBERT Y - Alleen gaand. Een nieuwe kijk op ongetrouwd zijn
0034017: HTS - Teologiese Studies. Theological Studies
0034767: HUBER, WOLFGANG - Kirche
001267: HUBY, J. - Christus. Handboek voor de geschiedenis der godsdiensten
0036453: HUDSON, TREVOR - In gesprek met God
0027568: HUET, B. VAN - De club van Rustoord
0027569: HUET, B. VAN - De Rustoordsche Vrienden
0028015: HUEY, F.B. (JR) - Laymans Bible Book Commentary (Volume 12: Ezekiel, Daniel)
0035138: HUG, HERBERT - Das Volk Gottes. Der Kirche Bekenntnis zur Judenfrage
0026092: HUGGETT, JOYCE - Gewoon goede vrienden? Groeien in relaties
0041338: HUGGETT, JOYCE - Samen één. Groeien in je huwelijk
0041805: HUGGETT, JOYCE - Groeien in liefde
0031327: BOUTER. HUGO - Van aangezicht tot Aangezicht. Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods
0028158: HUH, SOON GIL - Presbyter in volle rechten. Het debat tussen Charles Hodge en James Thornwell over het ambt van ouderling (Diss.)
0023249: HUIJG, ADR. (O.S.B.) MONNIK TE EGMOND. - De Bijbel op tegels.
001020: HUISER, PIETER J. - Models, Theories and Narratives. Conditions for the Justification of a Religious Realism
0022966: HUISKAMP, HARRIE - A Genealogy of Eccllesiastical Jurisdictions. Schematic Outline, illustrating the Development of the Catholic Church in Territories Assigned to Portugal by Treaty of Tordesilas in 1494.
0038917: HUISMAN, JAAP - Eerherstel voor een feestzaal. De hernieuwde Ridderzaal
0039580: HUISMAN, DS. P - Een gezonde plant....met wilde loten. Een Bijbelstudie over 1 en 2 Thessalonicenzen
0040479: HUISMAN, DS. L - Wet en Evangelie (6 preken)
0041687: HUISMAN C - De bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (3 delen)
0036169: HUISMAN, DS. P - Gods vijanden verslagen en Gods Rijk triomfeert! Bijbelstudie over Openbaring 19-22
0036168: HUISMAN, DS. P - Harde strijd om de mens tussen God en de anti-machten. Bijbelstudie over Openbaring 12-18
0036173: HUISMAN, DS. P - Op weg naar Gods toekomst, Bijbelstudie over Openbaring 4-11
0031894: HUISSEN, LYCIA EN KAAI, ROELAND - Levenslijnen. Verhalen en portretten van ouderen
0035277: HUISSEN, LYCIA - Straatleven. Verhalen van dak- en thuislozen
0036910: HUIZINGA, J - De mensch en de beschaving
0042142: HUIZINGA, SIEBE - Vestingsteden
0034748: HUIZINGA, MEVR. E (RED.) - Arminianen in Groningerland
0041043: HUIZINGA, C - Het beste komt nog.. Over ziek zijn en beter worden, sterven en opstaan in de Bijbel
0041300: HUL, J. VAN 'T - Boerenzoon uit Abel-Mehola. Het leven van Elisa
0041053: HULSHOF, J. (E.A.) - Op grond van vertrouwen. De R.K.Kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw
000327: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw, leven en werk
0029739: HULST, ALEXANDER REINARD (GEWIDMET VON FREUNDEN UND FOLLEGEN) - Ubersetzung und Deutung. Studien zu dem Alten Testament und seinere Umwelt
0038879: HULST, W.G. VAN DER - Allemaal katjes
0026763: HULST, W.G. VAN DER (JR.) - Kip-Kakel
0034498: HULST, W.G. VAN DER (JR.) - Wilhelmus
0041400: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts
0040815: HULZEN, A.L. VAN - School en Kind
0039190: HULZEN, DR. A. VAN - Utrecht bij gaslicht
0036488: HUME, C.R - Reading Through Galatians
0033627: HUMMEL, UWE EN TELAUMBANUA, TUHONI - Cross and Adu . A socio-historical study on the encounter between Chrisrianity and the Indigenious Culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia 1865-1965. (Diss.)
0038331: HUNRTEMAN, GEORG - In den beginne de Waarheid.
0041015: HUNT, ANGELA - De Reizigers
0034269: HUNT, DAVE; MCMAHON, T.A. - Christendom in Verleiding. Geestelijke verleiding in het laatst der dagen
0035182: HUNTINGTON, WILLIAM - De geschiedenis van Klein Geloof
0035491: HUNTLEY, MARTHA - To Start a Work. The Foundations of Protestant Mission in Korea (1884-1919)
0030503: HUPP, S.M. - 100 answers to 100 questions about GOD
0040497: HURNARD, HANNAH - Bergen der specerijen
0041757: HÜSING, MARIE - Vergaderopeningen
0026801: HUSSEM, H. - Dichtregelen, uitgesproken te Dockum, op den 19 julij 1860, bij het nederleggen van den schedel van Dirk Raphaelsz. Kamphuyzen ondeer den van de voormalige naar de tegenwoordige begraafplaats overgebragten gedenksteen
0026616: HUTTEN, J. EN WÜRSTEN W.F. - Die Sprache der Praxis. Deel 1
0026617: HUTTEN, J. EN WÜRSTEN, W.F. - Die Sprache der Praxis. Deel 2
0026618: HUTTEN, J EN WÜRSTEN, W.F. - Die Sprache der Praxix. Deel 3
0042052: HUTTERER, CLAUS JÜRGEN - Die Germanischen Sprache. Ihre Geschichte in Grundzügen
0040261: HUTTMAN, A - Omzet te koop. 100 normen voor extra winkelomzet
0039549: HUYSER, HENK J - Door een geleende bril. Een kijk op de letters, de woorden en het land van de Joodse Bijbel
0034879: HUYSER, HENK J - Vieren in 4-ren. Liturgie dank zij Israël
0040577: HYBELS, BILL AND WIKINS, ROB - Tender Love. God's Gift of Sexual Intimacy
0037860: HYBELS, BILL - Op zoek naar God
0028757: HYBELS, BILL & MITTELBERG, MARK - Zo word je een Aanstekelijk Christen
0035824: IDSARDI - Jakob. de gunsteling Gods
0030559: IERSEL, PROF. DR. B.M.F. VAN (E.A.. RED.) - Van taal tot taal. Opstellen over het vertalen van de Schriften
0023528: IERSEL, B.M.F. VAN (S.M.M.) - Der Sohn. In den synoptischen Jesusworten (Diss.)
0030171: IHRHOVEN, W. VAN; MUNTINGH, H.; DETMAR, D.A. - Let op hun wegen. Biografische schetsen van de in Ede vernoemde predikanten
0031173: IJMKER, JANNE - Achtendertig nachten
0041171: IJMKER, JANNE - Afscheid van een engel
0023806: IMBACH, JOSEF - Der Glaube an die Macht und die Macht des Glaubens. Woran die Kirche heute krankt.
0032892: IMBERECHTS, HENDRIK - John Henry Newman. Ontmoetingen met een christelijk humanist
0039881: IMMENS, PETRUS - Het Genadeverbond. Een Reveil-boek
0032835: IMMENS, PETRUS - De Godvruchtige Avondmaalganger
0034417: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende Oefeningen en Predikatiën
0028979: IMMINK, F.G. - Divine Simplicity (Diss.)
0041521: IMMINK, F.G - In God geloven. Een praktisch-theologische reconstructie
0022935: IMPETA, DR. C.N. - Kaart van kerkelijk Nederland
0031786: INDEKEU, BRUNO (RED.) - Over papen, Geuzen en Smousen. Historiek van de katholieke, protestantse en joodse geloofsgemeenschappen te Lommel inde 17de en de 18de eeuw
0030441: TYNDALE COMMEMORATION VOLUME REPRODUCING SUNSTANTIAL PARTS OF TYNDALE'S REVISES TESTAMENT OF 1534. ALSO AN ACCOUNT OF THE TRANSLATOR'S LIFE AND INFLUENCE - Mozley, J.F. and Coates John R.
0041920: INGRAHAM, PROF. J.H. - The Prince of the House of David. Three years in the Holy City
0027469: INGRAHAM, PROF. J.H. - De prins uit het huis van David. Drie jaren in de Heilige Stad
0026718: INGWERSEN, G. - Bijbel in vertelling en beeld
0037607: INGWERSEN, A - Bijbel en natuur
0041323: WALDMAN. EMIL (INLEIDER) - Akbrecht Dürer
0038409: FIDES QUAERIT INTELLECTUM - Studenten-Almanak 1885 van FIQ te Kampen
0034495: IPEMA, ALI - Liefdevolle Bemoedigingen. Dierbare brieven van Ali Ipema aan Marrie Aantjes-Broere
0040745: IPEREN, DR. WILBERT VAN - Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland 1995-2010 (Diss.)
0039542: IRIK, A.P EN ROOBOL, W.H - Genesis. Boek van mensen op aarde. In gesprek met de apostelgeschriften
0038457: IRIK, PAULA - Een dapper zootje ongeregeld. Kerk zijn met en in de buurt
0037916: ISARIN, JET - Zorg en zeggenschap. Van ouder tot activist
0034504: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR ISRAËL - Gedenkboek bij de herdenking van het 50-jarig bestaan: Gods Groote Daden aan Israël (1861-1911)
0042043: IVANOV, PADRE VLADIMIR - Il Grande Libro delle Icone Russe
0030784: IWAND, HANS JOACHIM - Rechtfertigungslehre und Christusglaube
0036347: IZB - Een voortreffelijk werk. Handreiking voor ambtsdragers
0025072: JAAKKE, A.W.G. EN TUINSTRA, E.W. - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
0031771: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605). Diss.
0040699: OVEREEM. JAC. - Het veilig Kompas. De 10 geboden eenvoudig behandeld voor de jeugd
0042110: DIJK. DS. JAC. VAN - Volgen zonder vragen. 150 meditaties voor het gehele jaar
0041652: OVEREEM. JAC - De vriend van Hoenderloo. Het levensverhaal van ds. Otto Gerhard Heldring
0042224: OVEREEM. JAC - Opdat Zijn huis vol worde. Het indrukwekkende verhaal over de opwekking op de Veluwe in de 18e eeuw. Historische roman
0035494: JÄCKEL, MARTIN - De stem uit het Braambos
0037619: JACOBS, ILONA - Echt gebroken. Hecht verbonden. Een handreiking voor partners van seksverslaafden
0040898: JACOBS, DS. J.G - Het Oude Testament. Leerboekje voor het middelbaar onderwijs
0036959: JACOBSE, MUUS - Het kind en andere gedichten
0023383: JACOBSON, DAN - In de ban van het Boek
0023435: JACOBSON, DAN - De Godskinderen.
0030502: JACOBSON, DAVID - Rookie Dad. Thoughts on First-Time Fatherhood
0039691: JAENICKE, HANNES - Die Grosse Volksverarsche. Wie Industrie und Medien uns zum Narren halten
0037785: JAGER, OKKE EN PLAS, MICHEL VAN DER - Op de tocht. Gesprekken over geloof en kerk
0041416: JAGER, OKKE - Hier koos de Heer zich vaste voet. Meditatief verslag van een reis door Israël en Jordanië
0041245: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel
0027157: JAGER, PROF. DR. H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament
0034196: JAGER, OKKE - Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
0034139: JAGER, JEF DE - Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland
0037573: JAGER, JEF DE - De KING Familie. Geschiedenis van een pepermuntje
0037741: JAGERSMA, DR. H - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 1:1 - 25:11)
0027594: JAGERSMA, DR. H. - Abraham (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0029989: JAGERSMA, DR. H. - Prediking O.T. (Numeri, deel II)
0034841: JAGERSMA, DR. H - Prediking O.T. (Numeri deel III)
0039373: JAGERSMA. H - De onbekende rijkdom van de Bijbel
0038123: JAGESSAR, DR. MICHAEL N - Full Life For All. The work and theology of Philip A. Potter: A Historical Survey and Systematic Analysis of Major Themes
0023531: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973. (Diss.)
000908: JAHN, G. - Über die Person Jesu und über die Entstehung des Christenthums und den Werth desselben für moderne Gebildete, mit einer Kritik der Evangelien und der neuesten Schriften über Jesus
0026835: JAHN, G. - Uber den Gottesbegriff der Alten Hebraeer und ihre Geschichtschreibung. Algemein verständlich dargestellt
0041670: JAHNKE, TIMO - In Würde altern und alt sein. Praktisch-Theologische Bausteinen zu einem würdevollen Alterungsproczess im Kirchen- und Gemeindekontext. (Diss.)
0028123: JAKOB, FRIEDRICH - Die Orgel. Orgelbau und Orgelspiel von der Antike bis zur Gegenwart
0038871: JAKOBS, WILBERRY EN OVERDIJK, IDA - Wereldburgers. Grote denkers over de toekomst
0029982: JAMES, SIDNEY V. - The New England Puritins
0040349: JAMES, S.H.J - De ziel der samenleving
0033648: JAMES, E.O. - Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien
0038526: JAMIESON, ROBERT; FAUSSET, A.R AND BROWN, DAVID - A Commentary on the Old and New Testament. (Volume 3: New Testament)
0038860: VERMEER. JAN - Hoe lees je de Bijbel? Praktische tips voor (beginnende) bijbellezers
0038663: MINDERHOUD. JAN - Bidden is een weg. Praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en groepen
0031001: VEENHOF. JAN - De dubbele Jezus. meditaties en teksten van de evangelisten
0036705: JANSE, H - De lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen
0026328: JANSE, A. - Leven in het Verbond
002607: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus. (Dissertatie)
0034531: JANSE, L. - Jacobus Koelman (1632-1695)
0041049: JANSE DE JONGE, DR. A.L - Antopologie en geestelijke volksgezondheid
0042079: JANSEN, DRS. CH - Encyclopedie van het Midden-Oosten. Tekst en uitleg
0026522: JANSEN, J.F. (HOOFDONDERWIJZER TE HARLINGEN) - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de lagere scholen.
0027001: JANSEN, KOLET - Taarten en toetjes. Creatief bakken met kinderen. Met recepten van Robert Inghelram
0039928: JANSEN, DR. HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie (Diss.)
0041723: JANSEN, JEROEN - Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (Diss.)
0034904: JANSEN, GERT - Naar een oecumenische hermeneutiek. De hermeneutiek van Wolfert Pannenberg belicht tegen de achtergrond van het hermeneutisch debat binnen Faith and Order vanaf 1963 tot 1993
0035645: JANSEN, WIM - Voor het preken de kerk uit. Pleidooi en handreiking voor het verbeeldend preken met kinderen en volwassenen samen
0024570: JANSEN, LEENDERT EN VERLOOIJ, CORNELIS - Booswichten in Nieuwkoop. De geschiedenis van 600 jaar misdaad en rechtspraak in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat 1396-1996
0037794: JANSEN, DS. WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving
0039856: JANSMA, KLAAS EN SCHROOR, MEINDERT (RED.) - Onze vaderlandse geschiedenis
0031986: JANSSEN, LEONHARDT JOHANNES FRIEDRICH (1806-1869) - De Nederlandsche Hervormden in Kleefsland, vooral te Wezel, in de XVI eeuw en derzelver tienjarige vreemdelingschap aldaar, gegrond op een HS. uit die dagen ter herinnering aan den roem onzer vaderen,
0039618: JANSSEN, WIM - De staf van Mozes
000849: JANSSEN, GERT, CEES MAAS & FRANK VIERGEVER - Over Zee- en Hollanders. Het succesverhaal van Nederlandse emigranten in West-Michigan
0036281: JANSSEN, JANNES - Kavels tarwe in de woestijn. Gemeente, pastoraat en homofilie
0031980: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der Stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen. Eene geschiedkundige proeve.
0038590: JANSSEN, WIM - Hij zei: Noach maak een ark. Een voettocht in de kantlijn van Genesis. Van Noach tot Abraham
0034903: JANSSENS, RIENK - De opbouw van de Antirevolutionare Partij 1850-1888 (Diss.)
0038759: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie.
000883: JAROS, KARL - Esther. Geschichte und Legende
0035158: JASPER-BETHEL, GERHARD - Stimmen aus dem neureligiösen Judentum in seiner Stellung zum Christentum und zu Jesus
0028591: BOISSAVIT-CAMUS (BRIGITTE); RIOU (YVES-JEAN); RÉROLLE (MICHEL); LABANDE-MAILFERT (YVONNE); CORTE-REAL (ISABEL); PAPINOT (JEAN-CLAUDE) ET HIERNARD (JEAN) - Le Baptistère Saint-Jean de Poitiers
0033860: JEAN, CHARLES-F. - La religion Sumériennen. D'apres les Documents sumériens antérieurs a la Dynastie D'Isin (-2186)
0031331: JEENINGA, WILLEKE - De Lutherse kerk te Hoorn
0039640: JEHOSHUA, ABRAHAM B - Vroeg in de zomer van 1970. (Moderne Hebreeuwse Literatuurreeks)
0037238: JELSMA, AUKE EN JUCH, HARRY (RED.) - Ruimte om op adem te komen. Bezinning over spiritualiteit
0026093: JELSMA, DR. AUKE - De blaffende hond. Aspecten uit het leven van Wynfreth Bonifatius
0035837: JELSMA, AUKE - Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed
0039801: JELSMA, AUKE EN KLINKEN, GERT VAN (RED.) - Kruis en Zwaard. Terugblik op de kruistochten 1096-1996
0028371: JELSMA, PROF. DR. AUKE - Handboek van de geschiedenis van het Christendom
0036737: JELSMA, AUKE - De vergeten kerk
0037240: JELSMA, AUKE - Tussen heilige en helleveeg. De vrouwen in het christendom
0041443: JELSMA-RIPPEN, ALI - De rouwkreet van de struisvogel
0029931: JENKINS, R.B. - Henry Smith: England 's Silver Tongued Preacher
002019: JENKINS, DAVID - The Scope and Limits of John Macquarrie's Existential Theology
0026415: JENSMA, GOFFIE & KUIPER YME (RED.) - De God van Nederland is de beste. Elf opstellen over religie in de moderne Nederlandse literatuurKok Agora
0029774: JEPPESEN, KNUD & OTZEN, BENEDIKT - The Production of Time. Tradition history in Old testament Scholarship
0029757: JEPPESEN, KNUD; NIELSEN, KIRSTEN AND ROSENDAL, BENT - In the last days. On Jewish and Christian Apocalyptic and his period
0040825: JEROENSE, JEROEN; OVERDUIN, THEO - Nieuw Heilig. Over hedendaagse inspiratie
0040077: JEROENSE, JEROEN - De speelse kerk. Een pleidooi voor theater in de kerk
0040062: JESSICA, REINIER, ROSANNE (E.A.) - Bijbelstudie over ingewikkelde dingen
0032817: JESZE, GEORG EN HELEN - Zorgen zijn te zwaar....om mee te nemen
0032547: GEREF. GEMEENTEN (JEUGDBOND) - Dichterbij dan je denkt....
0026996: JEUGDBOND GEREF, GEMEENTEN - Zolang het zonlicht schijnt. 75 jaar jeugdwerk in de Gereformeerden gemeenten
000917: JEURISSEN, RONALD - Peace and Religion. An Empirical-Theological Study of the Motivational Effects of Religious Peace Attitudes on Peace Action
0039768: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christ Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement
0025588: JEZUIETEN - Boeken en Brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in het algemeen en de Orde der Jezuieten in het bijzonder
0030562: JIANGYONG - Vrouwenschrift. Verhalen en liederen in het geheime vrouwenschrift van Jiangyong.
0033295: JIRKU, ANTON - Der Mythes der Kanaanäer
0033298: JIRKU, ANTON - Von Jerusalem nach Ugarit. Gesammlte Schriften
002454: JIRKU, ANTON - Kanaanäische Mythen und Epen aus Ras Schamra-Ugarit
0033681: BECKER. JOACHIM - Messiaserwartung im Alten testament (Stuttgarter Bibel-studien 83)
0027593: JOBSEN, DR. A. - Izebel en Achab (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0038073: JÖCKLE, CLEMENS - Encyclopedia of Saints
0031889: JOESTEL, VOLKMAR - Martin Luther. Rebell und reformator
0041318: VREUGDENHIL. JOH. - De Bijbelsche Geschiedenis verteld aan onze kinderen (O.T en N.T)
0041084: WALL. JOHAN - Niemand dan Christus. Een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus
0039304: WATER. JOHAN VAN DE - Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiën en edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten (Eerste deel)
0037267: CALVIJN. JOHANNES - Zoek mijn aangezicht. Een korte verklaring van Psalm 87
0023538: JOHANNES, ANT. - Johann Kaspar Lavater, als pastor. (Diss.).
0037075: JOHNSON, BARBARA - Zet een geranium op je hoofd en wees BLIJ
002366: JOLLES, H.M. - Op verloren posten
0038657: PAULIEN. JON - De wereld verandert. De taak blijft gelijk. Geloof doorgeven aan mensen van nu
0032682: JONATHAN - Door Gods hand geleid. Het leven van den hervormer Johannes Calvijn
0038358: HILL. JONATHAN - The Crucible of Christianity. The Forging of a World Faith
0028869: JONATHAN - Waarheid en Droomen
002112: JONES, JAMES W. - Religion and Psychology in Transition. Psychoanalysis, Feminism, & Theology.
0039334: JONES, ROB - The Power of Godly Wisdom
0038298: JONES, BRYN - Doeltreffend gebed.
0037394: JONG, DRS. PIETER L - 50 x de Heilige geest. Bijbels dagboekje
0034212: JONG, DS. P.L. DE - Als een toren in de tijd. In gesprek met de Heidelbergse Catechismus
0038131: DE VRIEND VAN OUD EN JONG - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episode uit de geloofsvervolging in het begin der negentiende eeuw
0041622: JONG, S. DE - Een Javaanse Levenshouding (Diss.)
0041040: JONG, DRS. H. DE - Versterkende middelen. Een bundel Schriftstudies
0041829: JONG, DRS. H. DE - Eén Bijbel - twee Testamenten. Of het ongelijk van Marcion
0029628: JONG, DE-DE VROEDT, JOKE - Verworpen of een Koningskind?
0040889: JONG, H. DE - Nog gaat Ge ons voor. Gedichten over het navolgen van Christus
0040736: JONG, NIELS DE - David beter begrijpen. Meer zicht op bijbelverhalen uit het Oude Testament
0040733: JONG, NICOLIEN DE - Werken aan je moraal in professie en privéleven
0030120: JONG, HENK DE - Kerk in kerk uit. het kerkvolk met een glimlach bekeken
0034025: JONG, DS. FR. DE - Kun je zingen van de verkiezing?
000806: JONG, DOMIEN DE - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie
000807: JONG, DOMIEN DE - Eremietenregels Achelse Kluis. De oorspronkelijke tekste van 1689 en de versie van 1731/32
0023536: JONG, AAD DE - Weerklank van Job. Over geloofstal in bijbellessen (Diss.)
0023537: JONG, M. DE - Paulus, Struikelblok of toetssteen. Een studie over 2 Korintiërs 2:12 - 4:6, als bijdrage in het gesprek met Israël (Diss.).
0027904: JONG, DS. R. K. DE - Het christendom als levensleer
0041615: JONG, DR. CHR. G.F - Geschiedenis van de Nederlandse Zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie
0040552: JONG, ANJA DE - Simply Single (zonder prins op het witte paard)
0037448: JONG, DS. TJ. DE (RED.) - Verzamelde aren (Bijbels dagboek 2012)
0038904: JONG, ALBERTUS DE - Geschiedenis en begrip van gratie (Diss.)
0039586: JONG, DR. CHR. G.F. DE - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie
0039615: JONG, DR. A. DE - De mens gekroond? Wetenschap, occultisme en vooruitgangsgeloof belicht vanuit de Bijbel
0032878: JONG, DS. J. DE - De opening van Uw Woorden
0032916: JONG, DS. M. DE (BAPTISTENPREDIKANT) - Tot dienst geroepen
0035863: JONG, STEPHAN DE - Doordachte dwaasheid. Godsgeloof in de moderne cultuur
0027802: JONG, DRS. P.L. DE - En God sprak. Over de zeven scheppingsdagen
002697: JONG, MARINUS DE - Dans op het ijs (Autobiografische verhalen)
002698: JONG, MARINUS DE - De man van het trapje
0038301: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd
0024084: JONG, DR. OTTO J. DE - Geschiedenis der Kerk. Tiende, geheel nieuwe druk.
0030280: JONG, DS. TJ. DE EN POST, DS. H. VAN DER (E.A.) - Verheugd in uw Heiland. Gedachtenisbunsdel Afscheidsdienst van Garderen en uitzenddienst te Kampen
0040611: JONG, NIELS DE - Jesaja beter begrijpen. Meer zicht op Gods hart
0037320: JONG, DRS. H. DE - Maar Jezus zegt.... De bergrede uitgelegd aan de gemeente
0040548: JONG, ADDY DE - Meesturen vanaf de achterbank. De SGP als Stille Gedoog Partner, 2010-2012
0036361: JONG, DRS. H. DE - Bron en Norm. Een bundel bijbelstudies
0023910: JONG, DR. OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis
0038127: JONG, DS. TJ. DE; WIJNMALEN, DS. A.J - De ambtelijke bediening
0041620: JONG, DS. TJ. DE - SGP-beginselprogram toegelicht
0032935: JONG-HOUDIJK, GREET DE - Door de schaduw heen schijnt de zon.
0040350: JONGBLOED - Jongbloed in dundruk. Uitgave t.g.v. 125 -jarig bestaan van Jongbloed B.V
0036865: JONGBOOM, FRITS - Dagelijkse humor & boodchappen. Uit het dagelijks leven van een predikantengezin (Fictief!)
0030882: JONGE, J.A. DE - Hendrik, Prins der nederlanden. Hertog van Mecklenburg-Schwerin
0033573: JONGE, JAN DE - Halverwege de hemel. Religieuze kaart van Amsterdam-Zuidoost
0030042: JONGE, DR. M. DE - Prediking N.T. (Brieven van Johannes)
0023177: JONGE, HENK JAN DE - Apologia Respondes ad ea Qvae Iacobvs Lopis Stvnica taxaverat in prima dvntaxat novi Testamenti Aeditione. Edited with an introduction, critical apparatus and explanatory notes. (Dissertatie)
0040942: JONGE, H.J. DE - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700
0031752: JONGE, PROF. DR. J.A. DE - Delft in de negentiende eeuw.
0034445: JONGE, D. DE - Flitsen uit het leven van Pieter Baan Müller, predikant in de Bond VEG in Nederland (1889-1969)
0037646: JONGEBREUR, A.A - Gods plan van de eeuwen
0037555: JONGEBREUR, A.A - Door mijn Geest zal het geschieden
0039769: JONGEDIJK, J.W. - Geestelijke leiders van ons volk en hun kerken, stromingen of sekten
0031311: JONGELING, M.C. - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indië 1906-1942
0023864: JONGENEEL, DR. J.A.B. - Missiologie.
0023817: JONGENEEL, DR. J.A.B.; BUDIMAN, DR. R.; VISSER, DR. J.J. (RED.) - Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuidamerikaanse christenen in Nederland.. Een geschiedenis in wording.
0042092: JONGEPIER, JAN/NIEUWKOOP, HANS VAN/POOT, WILLEM - Orgels in Noord-Holland
001520: JONGES, P. - Schleiermacher's anthropologie (Diss.)
0025448: JONGH, DR. E.D.J. DE - Buskes, dominee van het volk (Biografie)
0036477: JONGSMA, K - Dankbaar gedenken. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward
0034003: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de kleine kerkgeschiedenis rondom Ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931) Twee delen
0039231: JONGSTE, DR. J.A.F - Onrust aan het Spaarne Haarlem in de jaren 1747-1751. Holl. Historische Reek 2
0039289: JONGSTE, DOUWIEN DE - Verwondering. Korte overdenkingen
0036388: JONGSTE, DS. C. DE (EN 8 ANDEREN PREDIKANTEN VAN DE GER. GEM.) - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen
0030255: JONKER, DS. G.J.A. - Studies en voordrachten
0038697: JONKER, G.J.A - Overdenkingen
0023801: JONKER, E.R. - Aan het Woord komen. Hoe gemeenteleden van 17 jaar en ouder in gesprek raken met de Bijbel. Bouwstenen en gebruiksmateriaal
0038264: JONKER, L (DEN BOMMEL) EN DEKKER, A. (VRIEZENVEEN) - Briefwisseling.
0038257: JONKER, DS. G.J.A - Overdenkingen
0036158: JONKER, DR. H - Liturgische oriëntatie. Gesprekken over de eredienst
0033365: JONKER-POOL, G. - Geschonden grenzen. Over seksueel misbruik: feiten, overwegingen, geloofsvragen
0042118: JONKERS, DR. JAN B.G - De gereformeerden
0038906: JONKHOUT-GEHLEN, GERDA - Gerestaureerde monumenten met medewerking van de Stichting Monumentenfonds Curacao in de jaren 1994-1998 (deel 1)
0035712: JOOSSE,, DR. L.J.(E.A.) - Uitstralen is werven. Over missionaire opbouw van de gemeente
0035681: JOOSSE, DR. L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende eerste helft van de zeventiende eeuw (Diss,)
0038569: JOOSSE, KO (RED.) - De lofzang gaande houden. Oecumenische vesperdiensten in de Rotterdamse Laurenskerk
0030222: JOOSTEN-FOKKEMA, H. - De late regen (Roman)
0036613: JORISSEN, DS. W.J. - Afscheidsrede gehouden te Oud-Loosdrecht den 9. Oktober 1859 (voorzien van inleiding en kanttekeningen
0037940: JÖRNS, KLAUS-PETER - Der Lebensbezug des Gottesdienstet. Studien zu seinem kirchlichen und kulturellen Kontext
0032772: JORSSEN, JET - Speel niet met geluk. Problemen van nu
0033804: TON. JOSEPH - Lijden om te overwinnen. Een visie uit het Oostblok
001832: JOSUTTIS, MANFRED - Praxis des Evangeliums zwischen Politik und Religion. Grundprobleme der Praktischen Theologie
0036866: JOSUTTIS, MANFRED - Die Einführung in das Leben. Pastoraltheologie zwischen Phänomenologie und Spiritualität
000800: JOUBERT, W. A. - De verhouding van gelooven en weten in de Nederlandsche theologie der XIXe eeuw, in het bijzonder bij Doedes van Van Oosterzee (Diss.)
0027280: JOÜON, PAUL P. (S.J.) - Grammaaire de L`Hebreu Biblique
000288: ZEITSCHRIFT / JOURNAL - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, Vol. 33
0030344: JOYCE, JAMES - Het portret van de jonge kunstenaar
0032761: JOYNER, RICK - Een stevig fundament in 50 dagen. Een dagboek voor 50 dagen om een stevig fundament te leggen volgens Bijbelse principes
0040789: JOYNER, RICK - Visioenen van de oogst
0035485: JRAUS, HANS-LOACHIM - Biblischer Kommentar Altes Testament. Klagelieder (Threni)
001834: JUCH, H. R. - Kinderen over God vertellen. Een studie over de wijze waarop God ter sprake komt in bijbelvertellingen aan groep 7 van de protestants-christelijke basisschool (Diss.)
0039834: JUCH, H.R - Samen kom je verder. Over samenwerking in de geloofsopvoeding tussen gezin, kerk en school
002291: KONINGIN JULIANA - Bundeling van 27 kersttoespraken van de Koningin (1948-1975)
0040785: JUNG, C.G - Archetypen
0041722: CHANG-WOOK JUNG - An Examination of the Greek of the Lukan Infancy Narrative (Diss.)
0037258: JUNG, C.G. - Van droom naar werkelijkheid
0039264: MOLTMANN. JÜRGEN - Het experiment Hoop. Verkenningen
0027017: JÜRGENS, HENNING P. - Johannes a Lasco. Ein Leben in Büchern und Briefen
0040025: STICHTING LEKTUURVOORZIENING PROT. GEESTELIJKE VERZORGING IN DE INRICHTINGEN VAN JUSTITIE - Met aandacht bladeren
0034963: JUYNBOLL-VAN IJSSELSTEYN, M.S. - Lezen in Prenten. Illustraties van het Nieuwe testament in de grafiek
0026403: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de Ziel. Leven en werk van W.G. van de Hulst
0042196: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de ziel. Leven en werk van W.G. van der Hulst
0041767: KAAI, ANNEKE - De Schepping in beeld
0041768: KAAI, ANNEKE - Openbaring in beeld
0035441: KAAI, ANNEKE - Geloof in Beeld. Schilderijen gebaseerd op de Tien Geboden het Credo
0042012: KACHALOVA, L.YA - The annunciation Cathedral of the Moscow Kremlin
0041667: KAGCHELLAND, A EN KAGCHELLAND, M. (VADER EN ZOON) DUO DISSERTATIE - Van Dompers en verlichters. Een onderzoek naar de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de verlichting in Nederland 1815/1826. Duo dissertatie
0027857: KAHLE, WILHELM - Evangelische Christen in Rusland und der Sovetunion
0033493: KAHLE, PAUL - Opera Minora. Festgabe zum 21. Januar 1956
0030547: KÄHLER, ELSE - Die Frau in den paulinischen Briefen
0032701: KAISER, OTTO - Einleitung in das Alte Testament
001927: KAISER, OTTO - Der Prophet Jesja, Kapitel 13-39
0023427: KAISER, PAUL (PFARRER IN LEIPZIG) - Paul Gerhardt. Ein Bild seines Leben.
0022928: KAKES, DR. H. - Waar zijn de negelen nu?
0029111: KAKES, DR. H. - De vaste grond (Toelichting op de Ned. Geloofsbelijdenis)
000927: KALLIS, ANASTASIOS (HRSG.) - Philoxenia. Prof. Dr. Berhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern
0031797: KALMA. J.J. - Een kerk onder toezicht. Friese Synodeverslagen 1621-1652 (Deel 1)
0031806: KALMA, DR. J.J. - Mensen om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis
0029468: KALSBEEK, F; LENS, J. EN MEIJNEN J.B. - Van strijd tot zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs (1854-1904)
0034118: KALTNER, JOHN - Islam. What Non-Muslims should know
0032040: KALVEEN, C.A. VAN - Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-1520 (Diss.)
0026794: RIJKSMUSEUM G.M. KAM - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen
0041089: KAMM, ADÈLE - Blijmoedig in het lijden
0030428: KAMMA, F. CH. - Koreri. Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area
001570: KAMMA, DR. F. C. - ''Dit wonderlijke werk''. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 1855-1972. Een socio-missiologische benadering
0039750: KAMMINGA, WIL - Een zee van leven. Teksten en liedjes van verlangen
0026347: KAMP, LODY VAN DE - Het was maar kort. Oveer de Joodse Gemeenten in Nederland
0039782: KAMP, DS. GERRIT VAN DE - In verwachting van leven. Dopen met de dood voor ogen (Werkboekjes eredienst no. 29)
0041567: KAMP, JAN VAN DE - Op verzoek van vromen vertaald. Duitse vertalingen van gereformeerde stichtelijke lectuur 1667-1697 en de rol van netwerken
0036306: KAMP, WILKIN VAN DE; TAN, JOKE (RED.) - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het Manifest van Eenheid
0038080: KAMP, WILKIN VAN DE - Het wonder van het kruis. De laatste achttien uur voor Jezus' sterven
0025694: KERKERAAD GEREF. KERK (VRIJGEM.) KAMPEN - Kerkscheuring in Kampen anno domino 1967. Antwoord van de kerkeraad
0031959: KAMPEN, DRS. P.J. VAN - De cirkel en het kruis. New Age-denken en christelijk geloof
0042249: KAMPEN, PIETER VAN/HOFF, PIM VAN DER - Het begon in Jeruzalem. Op ontdekkingsreis door Handelingen
0040734: KAMPHOF, IKE - Iedereen voyeur. Kijken en bekeken worden in de 21e eeuw
0027270: KAMPHUIS, J. - Juda`s Hallel. Gods lof in de gemeente
0027770: KAMPHUIS, J. - Zien in de toekomst. Een college ethiek van prof. dr. K. Schilder in oorlogstijd en kerkstrijd (Jan. 1943)
0027827: KAMPHUIS, J. - Simon Vestdijk en de kerkgeschiedenis
0028055: KAMPHUIS, PROF. J. - Woord en Wereld No13 (K. Schilder-een gereformeerd anti-facist)
0028061: KAMPHUIS. PROF. J. - Woord en Wereld No.5 (Nietzsche in Nederland)
0030763: KAMPHUIS, J. - Een kerk voor kinderen. 100 jaren Noorderkerk Spakenburg (1878-1978)
0040554: KAMPHUIS, JOHN - In vuur en vlam voor de Heiland. Principes voor vruchtbaar dicipelschap
0039527: KAMSTEEG, HENK - Visie voor Vandaag. Korte overdenkingen
0030257: KAMSTEEG, AAD - De Leeuw is gevaarlijk maar goed. Waarom pijn en lijden niet het laatste woord hebben
0028583: KAMSTEEG, AAD EN WESTERBEEK, RONALD - 40 dagen: feest van genade. Werkboek voor een verdiepend gemeenteproject (kindernevendiensten)
0040439: KAMSTEEG, AAD - De gemeente in. De Bijbel over onze omgang vandaag
0038231: KAN, ARN. J. (JR) - LUDWIG FEUERBACH in zijn verhouding tot de Christelijke Zedeleer (Diss.)
0042266: KAN, J.B EN SCHRÖDER, H.P - Latijnsch-Nederlands Woordenboek
0042138: KAN, WIM - De TV hoogtepunten van de onvergetelijke Wim Kan. 3 DVD's
0032345: KANG, YOUNG AHN - Schema and Symbol. A study in Kant's Doctrine of Schematism (Diss.)
0038700: KANNER, ISRAËL ZWI - Nieuwe Joodse Volkssprookjes
0030507: KANT, IMMANUEL - Opmerkingen over het gevoel van het Schoone en Verhevene
002457: KAPELRUD, ARVID S. - Ras Shamra Discoveries and the Old Testament.
0029421: KAPLER, D. - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-luthersen Kirche
000799: KAPPSTEIN, THEODOR - Bibel und Sage. Sage, Mythus und Legende in der Bibel. Die Bibel in der Legende und Anekdote
0037159: KAPTEIJN, DS. K.J - De vraag: Vrouwenstemrecht ook in de kerk? Ontkennend beantwoord tegenover Ds. C. Lindeboom
000408: KAPTEIN, NICO - Het geboortefeest van de profeet Mohammed. Oorsprong en verspreiding in het Nabije Oosten tot het begin van de 7e/13e eeuw; invoering en geschiedenis in de Maghrib en al-Andalus tot aan de dood van al-Wansarisi (914/1508)
0033519: KAPTEIN - Wij bouwen den toren van Babel!
0036366: KARELS, K - Internet een bezinning
0027224: KARGEL, I.W. - Christus onze heiligmaking
0028696: SCHENKEL. KARL - Kleine Bibelkunde (Zwingli-Bücherei 36)
0039934: BARTH KARL - Vorträge und kleinere Arbeiten 1925 - 1930
0032014: KARSEMEIJEER, DR. J. EN WAPENAAR, A. - Calvinisme en Literatuur (opstellen)
0042235: KARSSEN, GIEN - Ik en mijn huis
0042156: KARSSEN, GIEN - Gaandeweg genoteerd. De reis van een mensenkind
0033059: KARSSEN, GIEN - Een vrouw zegt ja
0033053: KARSSEN, GIEN - Manninne. Vrouwen in de Bijbel
0039981: KAS, JAN & OVEREEM. BRAND - Geloven op de Veluwe
02323: KASTELEIJN, M.J. - Vernieuwing
001908: KAT, J. F. M. - De Verloren Zoon als letterkundig motief
002077: KATE, J. J. L. TEN - Ahasverus op den Grimsel. Een gedicht
0025690: KATE, J.J.L. TEN - Lyrische Poëzy (De planeeten - De Jobeïde)
0026422: KATE, J.J.L. TEN - Dood en Leven. Een leerdicht in drie zangen.
0036330: KATTENBERG, DS. R - Onder een open hemel. Zeven preken over Stéfanus
0041180: KATTENBERG, DS. R - Spreken door de Geest. Een zevental preken.
0035750: KATWIJK, DR. D.J. VAN EN MEIMA, G - Beknopte bijbelse archeologie, voor het voortgezet onderwijs
0038623: KAUNG, STEPHEN - Zangen van de opgang. Overdenking van Psalm 120 tot en met 134
0033723: KAVANAGH, PRESTON - The Exilic Code. Ciphers, Word links and Dating in Exilic and Post-Exilic Biblical Literature
0039968: KAZENBROOT, FRANK (E.A.) - De kracht van het vuur. Psalmen lezen met Augustinus
0036481: KBS - De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling. Geheel herziene uitgave
0024594: NBG/KBS - Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels
0039313: NBG/KBS - Als vijf hetzelfde zeggen... Markus en Efeze in vijf Nederlandse vertalingen
0037999: KECK, LEANDER AND MARTYN, J. LOIS - Studies in Luke Acts
0024135: KEDDIE, GORDON J. - John. Volume 1, Chapters 1 - 12.
0027100: KEDOURIE, ELIE (AND OTHER) - The Jewish World. Revelation, Prophecy and History
0034798: KEE, H.C. EN YOUNG, F.W - De wereld van het Nieuwe Testament (3 delen)
0026404: KEELEY, ROBIN (EINDRED.) - Handboek van het Christelijk geloof
0026320: KEERSMAEKERS, AUGUST - Felix Timmermans. Wonder in eenvoud
0027608: WAAIJMAN. DR. KEES - Psalmen 120-134 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0042029: KEGELMANN, KLAUS UND BARBARA - Ikonen Kunstschule. Ikonographie - Werkstoffe - Maltechnik -. Ein Handbuch für die Praxis
0041832: KEIJSPER, M.J.J EN MISSET, J.R - De wederkomst. Een ontdekkingsreis. ' Zie, Ik kom'
0025016: KEIJZER, PROF. MR. N. - Hoop en Wanhoop om het oorlogsstrafrecht
0034668: KEIJZER, W.P. - Vinet en Hollande (Diss.)
0034857: KEIJZER, COR - Als pelgrim onderweg. Beknopt vademecum voor een ambulant predikant
002391: KEIZER, DRS. A. - Wetenschap in Bijbels Licht. (Handleiding voor de grondslagen van wijsbegerte en vakwetenschap)
0027213: KEIZER, DRS. A. - De Almachtige is de Vader van alle mensen.
0037683: KEIZER, A - In deze eeuw komt Jezus Christus terug
0040623: KELLER, WERNER - De Bijbel heeft toch gelijk. De wetenschap bewijst de historische juistheid
0037964: KELLER, WERNER - ....En zij werdenverstrooid onder alle volken. De geschiedenis van het Joodse volk na het bijbelse tijdvak
0032694: KELLING, G.F.H. - Rond vasten en feesten en Valt er nog wat te vieren (2 delen)
0041214: KELLY, WILLIAM - The Revelation of John. Edited in Greek, A New English Version
0033015: KEMINK, YVONNE - Ik heb mijn naam terug
0031856: KEMP, DS. JOHANNES VAN DER - Drie ondervindelijke brieven. Geschreven aan een vriendin. Boekje met copiën van deze brieven
0025283: KEMP, DS. JOH. VAN DER - Uw harten vertroost (Dagboek)
0037505: KEMP, DS. JOHANNES VANDER (PRED. DE DIRXLANT) - De Christen geheel en al het Eigendom van Christus. 53 predikatiën over den Heidelbergschen Katechismus
0034628: KEMP, DR. MARCEL S.F - Het verscheurde beeld. De vraag naar lot,kwaad en lijden in de pastoraal-theologische theorievorming benaderd vanuit het joodse denken over de mens als beeld Gods (Diss.)
0031838: KEMP, JOHANNES VAN DER - Drie bevindelijke brieven over de rechtvaardigmaking
0038146: KEMPENEERS, DS. M.A - Waar is ons kind? Een pastoraal-theologische handreiking rond het overlijden van jonge kinderen
0030469: KEMPERS, ELLEN M.L. - Inventaris van het archief van prof.dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970)
0029514: KEMPIS, THOMAS A - Navolging van Christus. Vermaning voor het geestelijk leven.
0031064: KEMPIS, THOMAS À - De Navolging van Christus
0028021: KENT, DAN G. - Laymans Bible Book Commentary. Volume 4: Joshua, Judges, Ruth
0033271: KENYON, KATHLEEN M. - Amorites and Canaanites. The Schweich Lecture of the British Academy 1963
0029535: KENYON, E.W. - Bijbelstudie (voor gevorderden)
0026756: KERDIJK, F. - Levende cijfers en getallen
0037311: NED. HERV. KERK - Jaarboeken, jaren 1993, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003/4
0024263: COMMISSIE ARCHIEVEN VAN DE NED. HERV. KERK - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. In korte overzichten. Deel II.
0040332: R.K.-KERK - Gebete und Gesänge zur Kevelaerwallfahrt
0034473: OUD-KATHOLIEKE KERK - Gertudis. Oud-Katholieke Parochte van Utrecht
0022996: ARCHIEFDIENST N.H. KERK - Inventaris van het archief van de archivaris en de Commisie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk (1842) 1903-1984 (1985)
0022997: ARCHIEFDIENST COMMISSIE VOOR DE ARCHIEVEN VAN DE N.H. KERK - Inventaris van het archief van Prof. dr. A.J. Bronkhorst
0023681: NED. HERV. KERK - Ernst en Vrede. Maandschrift voor de Ned. Herv. Kerk
0023682: NED. HERV. KERK - Ernst en Vrede. Maandschrift voor de Ned. Herv. Kerk.
0023683: NED. HERV. KERK. - Ernst en Vrede. Maandschrift voor de Ned. Herv. Kerk
0023684: NED. HERV. KERK - Ernst en vrede. Maandschrift voor de Ned. Herv. Kerk.
0027620: RAAD VOOR DE ZAKEN VAN KERK EN SCHOOL VANWEGE DE NED. HERV. KERK - Verslag van werkzaamheden over de jaren 1958 t/m 1961 en 1963 t/m 1969
0040335: R.K.-KERK - Romeins Missaal. Met de vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen. Nederlandse vertaling en bewerking door F. Van Baelen, pr
0040325: R.K.-KERK - Ik geloof. Een kleine katholieke katechismus
0034805: NED. HERV. KERK - Homoseksualiteit. Rapport, discussie, besluitvorming
0040333: R.K.-KERK - Romeins Missaal. Latijn en Nederlands voor zon- en feestdagen. Met de lezingen en een Kyriale. (deel 1)
0029008: GEREFORMEERDE BOND IN DE N.H. KERK - De Waarheidsvriend (jaren 1979 t/m 2003).
0032048: NED. HERVORMDE KERK - Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Ned. Hervormde Kerk ten jare 1951/1952
0033631: VERENIGING VAN KERKVOOGDEN IN DE NED. HERV. KERK - Gedenkboek 30-jarig bestaan (1920-1950)
0039434: NED. HERV. KERK - Hart en ziel voor Europa?. Rapport van de Generalre Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
0035458: ROOMS KATHOLIEKE KERK - Christelijke onderwijzigingen en gebeden voor katholieken tot huiselijk en kerkelijk gebruik
0040521: GEREF. BOND IN DE NED. HERV. KERK - Waarheidsvriend. Jaargang 34. December 1945 tot 1december 1946
0036213: CHR. GERTEF. KERKEN - Uw Koninkrijk Kome. Terugziend naar het verleden, actief in het heden. 60 jaar zending
0027647: WERELDBOND DER KERKEN - De kerk en de internationale samenleving. Vraagstuk van oorlog en vrede
0028034: CHR. GEREF. KERKEN - 'k zal gedenken. 1894-1954. Zestigjarig bestaan van de Theol. School deer Chr. geref. kerken (Apeldoorn)
0041319: NEDERLANDS-ISRAËLIETISCH KERKGENOOTSCHAP - KTAV-KOL. Cursus Hebreeuws (modern Hebreeuws)
0026486: BIBLIOTHEEK VAN DE KLEINE KERKGESCHIEDENIS - Predikanten en Oefenaars. Deel 1
0025936: VERENIGING VAN KERKVOOGDIJEN - In dienst van de kerk. 75 jaar Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1995
0033195: KERN, H. - Verspreide geschriften (Veetiende deel: Diversen en nalezing tweede gedeelte)

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

12/15