Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0023383: JACOBSON, DAN - In de ban van het Boek
0023435: JACOBSON, DAN - De Godskinderen.
0030502: JACOBSON, DAVID - Rookie Dad. Thoughts on First-Time Fatherhood
0039691: JAENICKE, HANNES - Die Grosse Volksverarsche. Wie Industrie und Medien uns zum Narren halten
0037785: JAGER, OKKE EN PLAS, MICHEL VAN DER - Op de tocht. Gesprekken over geloof en kerk
0041245: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel
0027157: JAGER, PROF. DR. H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament
0037573: JAGER, JEF DE - De KING Familie. Geschiedenis van een pepermuntje
0037741: JAGERSMA, DR. H - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 1:1 - 25:11)
0027594: JAGERSMA, DR. H. - Abraham (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027192: JAGERSMA, H.; VERVENNE, M. (EINDRED.) - Inleiding in het Oude Testament
0039373: JAGERSMA. H - De onbekende rijkdom van de Bijbel
0038123: JAGESSAR, DR. MICHAEL N - Full Life For All. The work and theology of Philip A. Potter: A Historical Survey and Systematic Analysis of Major Themes
0042315: JAGT, J.W. VAN DER; BRINK, G. VAN DEN; DEKKER, J. - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 13: Woordstudies en Concordantie, 1996 zaö - 295 môros
0041670: JAHNKE, TIMO - In Würde altern und alt sein. Praktisch-Theologische Bausteinen zu einem würdevollen Alterungsproczess im Kirchen- und Gemeindekontext. (Diss.)
0038871: JAKOBS, WILBERRY EN OVERDIJK, IDA - Wereldburgers. Grote denkers over de toekomst
0040349: JAMES, S.H.J - De ziel der samenleving
0033648: JAMES, E.O. - Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien
0043521: JAMES, STEVEN - How to smell like God, welke geur verspreid jij?
0038526: JAMIESON, ROBERT; FAUSSET, A.R AND BROWN, DAVID - A Commentary on the Old and New Testament. (Volume 3: New Testament)
0038860: VERMEER. JAN - Hoe lees je de Bijbel? Praktische tips voor (beginnende) bijbellezers
0042880: BOSCH. JAN - Van alle markten thuis. Een impressies van het Nederlandse marktleven
0043620: JAN MULDER, HANNA BLOK, ETC. - Diemen buyten Amsterdam
0043671: JANIS, SHARON - Spiritualiteit voor Dummies + CD-ROM
0043710: JANNE IJMKER, ELS FLORIJN, A.F.TROOST E.A. - Langverwacht. Kerstverhalen voor alle leeftijden
0026328: JANSE, A. - Leven in het Verbond
002607: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus. (Dissertatie)
0043718: JANSE, L. - Een strijder voor de Ere Gods. Het leven van Johannes Calvijn
0043176: JANSE, WIM; PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe. Dutch review of church history
0041049: JANSE DE JONGE, DR. A.L - Antopologie en geestelijke volksgezondheid
0042079: JANSEN, DRS. CH - Encyclopedie van het Midden-Oosten. Tekst en uitleg
0026522: JANSEN, J.F. (HOOFDONDERWIJZER TE HARLINGEN) - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de lagere scholen.
0027001: JANSEN, KOLET - Taarten en toetjes. Creatief bakken met kinderen. Met recepten van Robert Inghelram
0039928: JANSEN, DR. HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie (Diss.)
0041723: JANSEN, JEROEN - Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (Diss.)
0034904: JANSEN, GERT - Naar een oecumenische hermeneutiek. De hermeneutiek van Wolfert Pannenberg belicht tegen de achtergrond van het hermeneutisch debat binnen Faith and Order vanaf 1963 tot 1993
0035645: JANSEN, WIM - Voor het preken de kerk uit. Pleidooi en handreiking voor het verbeeldend preken met kinderen en volwassenen samen
0037794: JANSEN, DS. WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving
0031986: JANSSEN, LEONHARDT JOHANNES FRIEDRICH (1806-1869) - De Nederlandsche Hervormden in Kleefsland, vooral te Wezel, in de XVI eeuw en derzelver tienjarige vreemdelingschap aldaar, gegrond op een HS. uit die dagen ter herinnering aan den roem onzer vaderen,
0039618: JANSSEN, WIM - De staf van Mozes
000849: JANSSEN, GERT, CEES MAAS & FRANK VIERGEVER - Over Zee- en Hollanders. Het succesverhaal van Nederlandse emigranten in West-Michigan
0043212: JANSSEN, T. - Reizen door de oude Peel
0031980: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der Stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen. Eene geschiedkundige proeve.
0042392: JANSSEN, DOUWE - Wat een Naam kan doen
0038590: JANSSEN, WIM - Hij zei: Noach maak een ark. Een voettocht in de kantlijn van Genesis. Van Noach tot Abraham
0034903: JANSSENS, RIENK - De opbouw van de Antirevolutionare Partij 1850-1888 (Diss.)
0038759: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie.
000883: JAROS, KARL - Esther. Geschichte und Legende
0028591: BOISSAVIT-CAMUS (BRIGITTE); RIOU (YVES-JEAN); RÉROLLE (MICHEL); LABANDE-MAILFERT (YVONNE); CORTE-REAL (ISABEL); PAPINOT (JEAN-CLAUDE) ET HIERNARD (JEAN) - Le Baptistère Saint-Jean de Poitiers
0033860: JEAN, CHARLES-F. - La religion Sumériennen. D'apres les Documents sumériens antérieurs a la Dynastie D'Isin (-2186)
0039640: JEHOSHUA, ABRAHAM B - Vroeg in de zomer van 1970. (Moderne Hebreeuwse Literatuurreeks)
0043376: AUKE JEKSMA - Doorgevingen van Jezus
0037238: JELSMA, AUKE EN JUCH, HARRY (RED.) - Ruimte om op adem te komen. Bezinning over spiritualiteit
0035837: JELSMA, AUKE - Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed
0039801: JELSMA, AUKE EN KLINKEN, GERT VAN (RED.) - Kruis en Zwaard. Terugblik op de kruistochten 1096-1996
0036737: JELSMA, AUKE - De vergeten kerk
0037240: JELSMA, AUKE - Tussen heilige en helleveeg. De vrouwen in het christendom
0043518: JELSMA, AUKE - De meeuwengod
0041443: JELSMA-RIPPEN, ALI - De rouwkreet van de struisvogel
0029774: JEPPESEN, KNUD & OTZEN, BENEDIKT - The Production of Time. Tradition history in Old testament Scholarship
0029757: JEPPESEN, KNUD; NIELSEN, KIRSTEN AND ROSENDAL, BENT - In the last days. On Jewish and Christian Apocalyptic and his period
0040825: JEROENSE, JEROEN; OVERDUIN, THEO - Nieuw Heilig. Over hedendaagse inspiratie
0040077: JEROENSE, JEROEN - De speelse kerk. Een pleidooi voor theater in de kerk
0040062: JESSICA, REINIER, ROSANNE (E.A.) - Bijbelstudie over ingewikkelde dingen
0032817: JESZE, GEORG EN HELEN - Zorgen zijn te zwaar....om mee te nemen
000917: JEURISSEN, RONALD - Peace and Religion. An Empirical-Theological Study of the Motivational Effects of Religious Peace Attitudes on Peace Action
0039768: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christ Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement
0025588: JEZUIETEN - Boeken en Brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in het algemeen en de Orde der Jezuieten in het bijzonder
0030562: JIANGYONG - Vrouwenschrift. Verhalen en liederen in het geheime vrouwenschrift van Jiangyong.
0033295: JIRKU, ANTON - Der Mythes der Kanaanäer
0033298: JIRKU, ANTON - Von Jerusalem nach Ugarit. Gesammlte Schriften
002454: JIRKU, ANTON - Kanaanäische Mythen und Epen aus Ras Schamra-Ugarit
0033681: BECKER. JOACHIM - Messiaserwartung im Alten testament (Stuttgarter Bibel-studien 83)
0027593: JOBSEN, DR. A. - Izebel en Achab (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0038073: JÖCKLE, CLEMENS - Encyclopedia of Saints
0031889: JOESTEL, VOLKMAR - Martin Luther. Rebell und reformator
0041318: VREUGDENHIL. JOH. - De Bijbelsche Geschiedenis verteld aan onze kinderen (O.T en N.T)
0041084: WALL. JOHAN - Niemand dan Christus. Een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus
0039304: WATER. JOHAN VAN DE - Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiën en edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten (Eerste deel)
0037267: CALVIJN. JOHANNES - Zoek mijn aangezicht. Een korte verklaring van Psalm 87
0032079: JOHN, J EN STIBBE, MARK - Kort & krachtig. Aanstekelijke gedachten en explosieve uitspraken
0042428: JOHNSON, RICK - 10 things great dads do. Strategies for raising great kids
0032747: JOHNSON, B. - Sterk jezelf in de Heer
002366: JOLLES, H.M. - Op verloren posten
0038657: PAULIEN. JON - De wereld verandert. De taak blijft gelijk. Geloof doorgeven aan mensen van nu
0032682: JONATHAN - Door Gods hand geleid. Het leven van den hervormer Johannes Calvijn
0038358: HILL. JONATHAN - The Crucible of Christianity. The Forging of a World Faith
002321: JONES, K.G. - A believing church
0039334: JONES, ROB - The Power of Godly Wisdom
0038298: JONES, BRYN - Doeltreffend gebed.
0037394: JONG, DRS. PIETER L - 50 x de Heilige geest. Bijbels dagboekje
0042662: JONG, TIM DE - In huis en hart. Interviews met pleegouders
0041040: JONG, DRS. H. DE - Versterkende middelen. Een bundel Schriftstudies
0029628: JONG, DE-DE VROEDT, JOKE - Verworpen of een Koningskind?
0040889: JONG, H. DE - Nog gaat Ge ons voor. Gedichten over het navolgen van Christus
0040736: JONG, NIELS DE - David beter begrijpen. Meer zicht op bijbelverhalen uit het Oude Testament
0042557: JONG, DS. P.L. DE - Aartsvaders m/v. Van Noach tot Rachel
0040733: JONG, NICOLIEN DE - Werken aan je moraal in professie en privéleven
0023763: JONG, DR. OTTO J. DE - Nederlandse Kerkgeschiedenis
0034025: JONG, DS. FR. DE - Kun je zingen van de verkiezing?
0027904: JONG, DS. R. K. DE - Het christendom als levensleer
0043097: JONG, H.M.E. DE - Michael Maiers Atalanta Fugiens
0041615: JONG, DR. CHR. G.F - Geschiedenis van de Nederlandse Zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie
0040552: JONG, ANJA DE - Simply Single (zonder prins op het witte paard)
0037448: JONG, DS. TJ. DE (RED.) - Verzamelde aren (Bijbels dagboek 2012)
0039586: JONG, DR. CHR. G.F. DE - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie
0043695: JONG, H. DE - Johannes d Outrein (1662-1722)
0039615: JONG, DR. A. DE - De mens gekroond? Wetenschap, occultisme en vooruitgangsgeloof belicht vanuit de Bijbel
0032878: JONG, DS. J. DE - De opening van Uw Woorden
0032916: JONG, DS. M. DE (BAPTISTENPREDIKANT) - Tot dienst geroepen
0035863: JONG, STEPHAN DE - Doordachte dwaasheid. Godsgeloof in de moderne cultuur
0027802: JONG, DRS. P.L. DE - En God sprak. Over de zeven scheppingsdagen
002697: JONG, MARINUS DE - Dans op het ijs (Autobiografische verhalen)
002698: JONG, MARINUS DE - De man van het trapje
0038301: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd
0030120: JONG, HENK DE - Kerk in kerk uit. het kerkvolk met een glimlach bekeken
0030280: JONG, DS. TJ. DE EN POST, DS. H. VAN DER (E.A.) - Verheugd in uw Heiland. Gedachtenisbunsdel Afscheidsdienst van Garderen en uitzenddienst te Kampen
0040611: JONG, NIELS DE - Jesaja beter begrijpen. Meer zicht op Gods hart
0037320: JONG, DRS. H. DE - Maar Jezus zegt.... De bergrede uitgelegd aan de gemeente
0042590: DE VRIEND VAN OUD EN JONG - Geen onrecht in God gevonden. De Dordtse leeregels
0042587: JONG, ROEL PITERS DE - De Ouster Trijegeaen. Skiednis Fan In Part Fan Doanjewerstal
0036361: JONG, DRS. H. DE - Bron en Norm. Een bundel bijbelstudies
0038127: JONG, DS. TJ. DE; WIJNMALEN, DS. A.J - De ambtelijke bediening
0041620: JONG, DS. TJ. DE - SGP-beginselprogram toegelicht
0035946: JONG, DRS. H. DE - Hete hangijzers. Over moeilijke bijbelteksten en omstreden thema's
0032935: JONG-HOUDIJK, GREET DE - Door de schaduw heen schijnt de zon.
0040350: JONGBLOED - Jongbloed in dundruk. Uitgave t.g.v. 125 -jarig bestaan van Jongbloed B.V
0036865: JONGBOOM, FRITS - Dagelijkse humor & boodchappen. Uit het dagelijks leven van een predikantengezin (Fictief!)
0030042: JONGE, DR. M. DE - Prediking N.T. Brieven van Johannes. PNT
0040942: JONGE, H.J. DE - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700
0042980: JONGE, LOUIS DE - De laatste haringvissers van Nederland
0043381: H.J. DE JONGE - Daniel Heinsius and the Textus Receptus of the New Testament
0034445: JONGE, D. DE - Flitsen uit het leven van Pieter Baan Müller, predikant in de Bond VEG in Nederland (1889-1969)
0037646: JONGEBREUR, A.A - Gods plan van de eeuwen
0037555: JONGEBREUR, A.A - Door mijn Geest zal het geschieden
0043264: JONGENBURGER, P. - Hier zal ik wonen
0025448: JONGH, DR. E.D.J. DE - Buskes, dominee van het volk (Biografie)
0036477: JONGSMA, K - Dankbaar gedenken. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward
0034003: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de kleine kerkgeschiedenis rondom Ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931) Twee delen
0039289: JONGSTE, DOUWIEN DE - Verwondering. Korte overdenkingen
0036388: JONGSTE, DS. C. DE (EN 8 ANDEREN PREDIKANTEN VAN DE GER. GEM.) - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen
0030255: JONKER, DS. G.J.A. - Studies en voordrachten
0038697: JONKER, G.J.A - Overdenkingen
0023801: JONKER, E.R. - Aan het Woord komen. Hoe gemeenteleden van 17 jaar en ouder in gesprek raken met de Bijbel. Bouwstenen en gebruiksmateriaal
0038264: JONKER, L (DEN BOMMEL) EN DEKKER, A. (VRIEZENVEEN) - Briefwisseling.
0038257: JONKER, DS. G.J.A - Overdenkingen
0042118: JONKERS, DR. JAN B.G - De gereformeerden
0038906: JONKHOUT-GEHLEN, GERDA - Gerestaureerde monumenten met medewerking van de Stichting Monumentenfonds Curacao in de jaren 1994-1998 (deel 1)
0035712: JOOSSE,, DR. L.J.(E.A.) - Uitstralen is werven. Over missionaire opbouw van de gemeente
0035681: JOOSSE, DR. L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende eerste helft van de zeventiende eeuw (Diss,)
0030222: JOOSTEN-FOKKEMA, H. - De late regen (Roman)
0036613: JORISSEN, DS. W.J. - Afscheidsrede gehouden te Oud-Loosdrecht den 9. Oktober 1859 (voorzien van inleiding en kanttekeningen
0037940: JÖRNS, KLAUS-PETER - Der Lebensbezug des Gottesdienstet. Studien zu seinem kirchlichen und kulturellen Kontext
0033804: TON. JOSEPH - Lijden om te overwinnen. Een visie uit het Oostblok
0043704: FLAVIUS JOSEPHUS - Al de werken van Flavius Josephus. Bewerkt door Dr.W.A.Terwogt
0036866: JOSUTTIS, MANFRED - Die Einführung in das Leben. Pastoraltheologie zwischen Phänomenologie und Spiritualität
0027280: JOÜON, PAUL P. (S.J.) - Grammaaire de L`Hebreu Biblique
000288: ZEITSCHRIFT / JOURNAL - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, Vol. 33
0030344: JOYCE, JAMES - Het portret van de jonge kunstenaar
0032761: JOYNER, RICK - Een stevig fundament in 50 dagen. Een dagboek voor 50 dagen om een stevig fundament te leggen volgens Bijbelse principes
0040789: JOYNER, RICK - Visioenen van de oogst
0035485: JRAUS, HANS-LOACHIM - Biblischer Kommentar Altes Testament. Klagelieder (Threni)
0039834: JUCH, H.R - Samen kom je verder. Over samenwerking in de geloofsopvoeding tussen gezin, kerk en school
0041722: CHANG-WOOK JUNG - An Examination of the Greek of the Lukan Infancy Narrative (Diss.)
0037258: JUNG, C.G. - Van droom naar werkelijkheid
0043552: JUNGST, J.P. - Zedelijk onderwijs voor kinderen
0039264: MOLTMANN. JÜRGEN - Het experiment Hoop. Verkenningen
0027017: JÜRGENS, HENNING P. - Johannes a Lasco. Ein Leben in Büchern und Briefen
0043093: JURRIAANSE, M.W. - Prins Willem van Oranje: Brieven
0040025: STICHTING LEKTUURVOORZIENING PROT. GEESTELIJKE VERZORGING IN DE INRICHTINGEN VAN JUSTITIE - Met aandacht bladeren
0034963: JUYNBOLL-VAN IJSSELSTEYN, M.S. - Lezen in Prenten. Illustraties van het Nieuwe testament in de grafiek
0026403: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de Ziel. Leven en werk van W.G. van de Hulst
0042196: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de ziel. Leven en werk van W.G. van der Hulst
0041767: KAAI, ANNEKE - De Schepping in beeld
0041768: KAAI, ANNEKE - Openbaring in beeld
0042012: KACHALOVA, L.YA - The annunciation Cathedral of the Moscow Kremlin
0032701: KAISER, OTTO - Einleitung in das Alte Testament
001927: KAISER, OTTO - Der Prophet Jesja, Kapitel 13-39
0022928: KAKES, DR. H. - Waar zijn de negelen nu?
0029111: KAKES, DR. H. - De vaste grond (Toelichting op de Ned. Geloofsbelijdenis)
000927: KALLIS, ANASTASIOS (HRSG.) - Philoxenia. Prof. Dr. Berhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern
0043256: KALMIJN, IDA - Wel heb ik jou daar. Over gevoelens van en tussen mensen
0029468: KALSBEEK, F; LENS, J. EN MEIJNEN J.B. - Van strijd tot zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs (1854-1904)
0034118: KALTNER, JOHN - Islam. What Non-Muslims should know
0043152: KAM, K. VAN DER - Opgestaan
0026794: RIJKSMUSEUM G.M. KAM - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen
0043108: KAM, R. DE - Jaffa en de dingen die voorbijgaan
0030428: KAMMA, F. CH. - Koreri. Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area
001570: KAMMA, DR. F. C. - ''Dit wonderlijke werk''. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 1855-1972. Een socio-missiologische benadering
0038818: KAMMINGA, MARTEN - Nader tot jou. Verzamelde liederen
0039750: KAMMINGA, WIL - Een zee van leven. Teksten en liedjes van verlangen
0026347: KAMP, LODY VAN DE - Het was maar kort. Oveer de Joodse Gemeenten in Nederland
0043155: KAMP, MR. A.F. - De zilveren vrienden
0039782: KAMP, DS. GERRIT VAN DE - In verwachting van leven. Dopen met de dood voor ogen (Werkboekjes eredienst no. 29)
0033628: KAMP, PETER VAN DE - Hart voor de stad. Een praktisch-theologische studie naar kansen voor kerk-zijn in een stedelijke samenleving
0041567: KAMP, JAN VAN DE - Op verzoek van vromen vertaald. Duitse vertalingen van gereformeerde stichtelijke lectuur 1667-1697 en de rol van netwerken
0036306: KAMP, WILKIN VAN DE; TAN, JOKE (RED.) - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het Manifest van Eenheid
000903: KAMP, H. R. VAN DE - Israël in openbaring. Een onderzoek naar de plaats van het joodse volk in het toekomstbeeld van de Openbaring van Johannes
0042249: KAMPEN, PIETER VAN/HOFF, PIM VAN DER - Het begon in Jeruzalem. Op ontdekkingsreis door Handelingen
0040734: KAMPHOF, IKE - Iedereen voyeur. Kijken en bekeken worden in de 21e eeuw
0039359: KAMPHUIS, MARTIN - Weg van Boeddha. Het einde van een pelgrimsreis
0039967: KAMPHUIS, LAMMERT - Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een gereformeerde zuil
0027270: KAMPHUIS, J. - Juda`s Hallel. Gods lof in de gemeente
0028055: KAMPHUIS, PROF. J. - Woord en Wereld No13 (K. Schilder-een gereformeerd anti-facist)
0028061: KAMPHUIS. PROF. J. - Woord en Wereld No.5 (Nietzsche in Nederland)
0040554: KAMPHUIS, JOHN - In vuur en vlam voor de Heiland. Principes voor vruchtbaar dicipelschap
0043043: KAMSTEEG, A. - Tegen de verdrukking in
0039527: KAMSTEEG, HENK - Visie voor Vandaag. Korte overdenkingen
0030257: KAMSTEEG, AAD - De Leeuw is gevaarlijk maar goed. Waarom pijn en lijden niet het laatste woord hebben
0040439: KAMSTEEG, AAD - De gemeente in. De Bijbel over onze omgang vandaag
0042266: KAN, J.B EN SCHRÖDER, H.P - Latijnsch-Nederlands Woordenboek
0042138: KAN, WIM - De TV hoogtepunten van de onvergetelijke Wim Kan. 3 DVD's
0030507: KANT, IMMANUEL - Opmerkingen over het gevoel van het Schoone en Verhevene
0022943: KANT, P. E.A. - Stelling van Amsterdam
002457: KAPELRUD, ARVID S. - Ras Shamra Discoveries and the Old Testament.
0040542: ARMSTRONG. KAREN - In naam van God. Religie en geweld
0042235: KARSSEN, GIEN - Ik en mijn huis
0042156: KARSSEN, GIEN - Gaandeweg genoteerd. De reis van een mensenkind
0033053: KARSSEN, GIEN - Manninne. Vrouwen in de Bijbel
0042532: KASSE, BRAM EN YVONNE - Foto van een droom. Dagboek van een jong gezin over rouw, ziekte en houvast
0043734: KASSER, RODOLPHE - The Gospel of Judas
02323: KASTELEIJN, M.J. - Vernieuwing
0036330: KATTENBERG, DS. R - Onder een open hemel. Zeven preken over Stéfanus
0041180: KATTENBERG, DS. R - Spreken door de Geest. Een zevental preken.
0035750: KATWIJK, DR. D.J. VAN EN MEIMA, G - Beknopte bijbelse archeologie, voor het voortgezet onderwijs
0038623: KAUNG, STEPHEN - Zangen van de opgang. Overdenking van Psalm 120 tot en met 134
0033723: KAVANAGH, PRESTON - The Exilic Code. Ciphers, Word links and Dating in Exilic and Post-Exilic Biblical Literature
0039968: KAZENBROOT, FRANK (E.A.) - De kracht van het vuur. Psalmen lezen met Augustinus
0036481: KBS - De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling. Geheel herziene uitgave
0024594: NBG/KBS - Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels
0026087: NBG/KBS - Groot Nieuws BIJBEL met aantekeningen
0039313: NBG/KBS - Als vijf hetzelfde zeggen... Markus en Efeze in vijf Nederlandse vertalingen
0037999: KECK, LEANDER AND MARTYN, J. LOIS - Studies in Luke Acts
0024135: KEDDIE, GORDON J. - John. Volume 1, Chapters 1 - 12.
0027100: KEDOURIE, ELIE (AND OTHER) - The Jewish World. Revelation, Prophecy and History
0034798: KEE, H.C. EN YOUNG, F.W - De wereld van het Nieuwe Testament (3 delen)
0026404: KEELEY, ROBIN (EINDRED.) - Handboek van het Christelijk geloof
0042029: KEGELMANN, KLAUS UND BARBARA - Ikonen Kunstschule. Ikonographie - Werkstoffe - Maltechnik -. Ein Handbuch für die Praxis
0041832: KEIJSPER, M.J.J EN MISSET, J.R - De wederkomst. Een ontdekkingsreis. ' Zie, Ik kom'
0025016: KEIJZER, PROF. MR. N. - Hoop en Wanhoop om het oorlogsstrafrecht
0034857: KEIJZER, COR - Als pelgrim onderweg. Beknopt vademecum voor een ambulant predikant
002391: KEIZER, DRS. A. - Wetenschap in Bijbels Licht. (Handleiding voor de grondslagen van wijsbegerte en vakwetenschap)
0027213: KEIZER, DRS. A. - De Almachtige is de Vader van alle mensen.
0037683: KEIZER, A - In deze eeuw komt Jezus Christus terug
0043228: KELLER, TIMOTHY - The reason for God. Belief in an Age of Skepticism.
0033015: KEMINK, YVONNE - Ik heb mijn naam terug
0031856: KEMP, DS. JOHANNES VAN DER - Drie ondervindelijke brieven. Geschreven aan een vriendin. Boekje met copiën van deze brieven
0025283: KEMP, DS. JOH. VAN DER - Uw harten vertroost (Dagboek)
0037505: KEMP, DS. JOHANNES VANDER (PRED. DE DIRXLANT) - De Christen geheel en al het Eigendom van Christus. 53 predikatiën over den Heidelbergschen Katechismus
0030469: KEMPERS, ELLEN M.L. - Inventaris van het archief van prof.dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970)
0028021: KENT, DAN G. - Laymans Bible Book Commentary. Volume 4: Joshua, Judges, Ruth
0033271: KENYON, KATHLEEN M. - Amorites and Canaanites. The Schweich Lecture of the British Academy 1963
0029535: KENYON, E.W. - Bijbelstudie (voor gevorderden)
0043236: KENYON, K.M. - Jericho
0026756: KERDIJK, F. - Levende cijfers en getallen
0040332: R.K.-KERK - Gebete und Gesänge zur Kevelaerwallfahrt
0022996: ARCHIEFDIENST N.H. KERK - Inventaris van het archief van de archivaris en de Commisie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk (1842) 1903-1984 (1985)
0022997: ARCHIEFDIENST COMMISSIE VOOR DE ARCHIEVEN VAN DE N.H. KERK - Inventaris van het archief van Prof. dr. A.J. Bronkhorst
0040335: R.K.-KERK - Romeins Missaal. Met de vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen. Nederlandse vertaling en bewerking door F. Van Baelen, pr
0029008: GEREFORMEERDE BOND IN DE N.H. KERK - De Waarheidsvriend (jaren 1979 t/m 2003).
0039434: NED. HERV. KERK - Hart en ziel voor Europa?. Rapport van de Generalre Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
0043231: NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - Psalms Gesange boekje
0036213: CHR. GERTEF. KERKEN - Uw Koninkrijk Kome. Terugziend naar het verleden, actief in het heden. 60 jaar zending
0043602: REDACTIE BIBLIOTHEEK VAN DE KLEINE KERKGESCHIEDENIS - Predikanten en Oefenaars. Deel 2. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis
0043600: REDACTIE BIBLIOTHEEK VAN DE KLEINE KERKGESCHIEDENIS - Predikanten en Oefenaars. Deel 5. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis
0026487: BIBLIOTHEEK VAN DE KLEINE KERKGESCHIEDENIS - Predikanten en Oefenaars. Deel 4. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis
0026486: BIBLIOTHEEK VAN DE KLEINE KERKGESCHIEDENIS - Predikanten en Oefenaars. Deel 1
0042329: LUTHERSE WERKGROEP VOOR KERKMUZIEK - Luthers Motettenboek. Driestemmige motetten bij het Luthers leesrooster
0027858: KERNKAMP, DR. G.W. - Acta et Decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie
0040301: KERR, DR. WILLIAM F - Zakboekje bij de Bijbel
0026477: KERSBERGEN, DR. L. - Memoralia Herman Boerhave. Optimi medici
0037089: KERSTEN, DS. G.H - De nachtgezichten van Zacharia
0029022: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan overwinnaars
0024120: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek. Voor de gemeenten toegelicht. Twee delen in 1 band.
0043315: KERSTEN, G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek
0043270: KERSTEN, DS. G.H. - De Heidelbergse catechismus. 52 predikaties
0025281: KERSTEN, DS. J.W. - Reisgenoten-Bondgenoten-Heilgenoten. Zes predicatiën
0037931: KERSTEN, DS. G.H - De Christus in zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken
0033302: KERSTEN, DS. G.H. - De Heidelbergse catechismus. 52 predikaties
0040066: KESSELER-VAN DER KLAUW, AN (SAMENSTELLER) - Ontdek het zelf. Verhalen en gedichten om te beluisteren, te lezen en misschien soms te zien
000931: KESSLER, JEAN BAPTISTE AUGUST - A Study of the Older Protestant Missions and Churches in Peru and Chile, with special reference to the problems of division, nationalism and native ministry
000880: KESTING, HERRMANN - Der Ernst von Bandel und die Baugeschichte des Hermannsdenkmals
0030712: KESTING, C.J. - De roeping van Petrus (5 predikaties)
0030713: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef (13 predikaties over Genesis)
0026363: KEUCHENIUS, W.H.J. - Wereldbeschouwing, of de zuurdesem der waarheid
0029037: KEULEN, DS. D. VAN - Groeien in geloof. Gesprekken over geestelijke groei.
001105: KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie / Bibliography G. C. Berkouwer
0033400: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land
0043664: KHALIDI,TARIF - Woorden van Jezus in de Moslimtraditie
0036392: KHOURY, GEORGE EL - Bankier van God
0038176: KIEBOOM, A - Wonderen des Allerhoogsten. In voorzienigheid en genade
0038114: KIEBOOM, A, - Christus de enige en ware schuilplaats en schaduw
0034440: KIEFT, A. VAN DE (OUDERLING GER.GEM-BARNEVELD) - Korte overdenkingen
0033948: KIENLE, HELMUT - Der Gott auf dem Flügelrad. Zu den ungelösten Fragen der synkretischen Münze
0041628: KIERKEGAARD, SÖREN - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners
002302: KIERKEGAARD, SÖREN - Nieuwe werken van Sören Kierkegaard
000574: KIERKEGAARD, SØREN - Stadien auf des Lebens Weg
002301: KIERKEGAARD, SÖREN - Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard
0028867: KIERKEGAARD, SÖREN - Zwölf Reden: Zasammengestellt v. A (Albert) Bärthold
0033813: KIERKEGAARD, SÖREN - Richtet selbst. Zur Selbstprüfung der gegenwart anbefohlen, zweite Reihe
0030761: KIERKEGAARD, SÖREN - Christliche Reden
0024436: KIERKEGAARD, SÖREN - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard
0041296: KIERKEGAARD, SÖREN - Abschlieszende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (Erster Teil)
0042723: KIERKEGAARD, SOREN - Works of Love
0032231: KIESKAMP, DRS. R.H. - Ontwaken.... Als de moerbeziënbomen ruisen
0040590: KIESKAMP, DRS. R.H - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden
0032840: KIEVIET, C. JOH. - Een vacantiereis langs de Rijn.
0031008: KIEVIT, DS. I. - De uitnemendheid van Christus
0032864: KIEVIT, DS. L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar
0023510: KIEVIT, DS. I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
0030523: KIEVIT, DS. I. - Leven van de hoop
0023836: KIEVIT, DS. I. - Tweeërlei kinderen des Verbonds. Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
0023065: KIEVIT, DS. L. - Elia, mijn God is de Heere.
0043566: KIEVIT,I - De Heere is mijn Herder
0043561: KIEVIT,I - Onder Elim's palmboomen dl II
0043562: KIEVIT, I - De een uit duizend
0037379: KIEVIT, DS. L - Simson. Leven verscheurd tussen hartstocht en godsvrucht
0043564: KIEVIT,I - Tweeërlei kinderen des Verbonds
0043565: KIEVIT, I - Het boek Jozua
0023055: KIEVIT, DS. L - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham
0035537: KIEVIT, DS. I. - Een troostbrief van Calvijn (met aanteekeningen)
0031974: KIEVIT, DS. L. - Geloven... en dat vandaag!
0028986: KIEVIT, DS. I - Zendingsvrucht gewaarborgd (Preek over Ps. 22)
0043563: KIEVIT,I - Hosanna den Zone Davids
0043560: KIEVIT,I - Onder Elim's palmboomen dl lll
0027255: KIEVIT, DS. I. - De Trooster
0024344: KIEVIT, DS. I. - In Christus reisvaardig. Tien preken.
0033048: KIEVIT, DS. L. - Elia. Mijn God is de Heere
0043224: NAM JOON KIM - Selected Works of Nam Joon Kim (7 volumes)
0030603: KIM, KYOUNG JAE - Christianity and the encounter of Asian religions (Diss.)
0038627: KING, ROBERT H - The Meaning of God
002434: KIPPENBERG, H.G. & WEWERS, G.A. - Grundrisse zum Neuen Testament
0043237: EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE - 400 jahre Bedburger Synode
0033845: KIRKELS, VINCENT (RED.) - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd?
0036830: KIRKLAND, KEVIN; MCLLVEEN, HOWARD - Full Circle. Spiritual Therapy for the Elderly
0039986: KIRSCHBAUM, ENGELBERT (SJ) UND ANDEREN - Lexikon der Chrislichen Ikonographie (8 Bände, Compleet)
0037642: KIST,EWALDUS - Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen, met voorrede van dezelfs oudsten zoon
0042059: KITS, J - Israël. Het land waar wonderen werkelijkheid werden
0029698: KITSON, MICHAEL - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. Het tijdperk der Barok
0027799: KITTEL, GERHARD - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (10 Volumes + Register; Compleet)
0033441: KITZBERGER, INGRID ROSA - Autobiographical Biblical Criticism. Learning to read between Text and Self
0039930: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 1: Een Paulusjaar
0039931: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 2: Een Paulusreis
0042766: KLAPWIJK, JACOB - Tranformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van inspiratie
0028095: KLAPWIJK, DS. JASPER - Gelukkig gereformeerd
0036603: KLAPWIJK, JACOB - Kijken naar kopstukken
0029031: KLAUNER, FRIDERIKE - Die Kirche von Stift Melk
0024159: KLEEF, PROF. B.A. VAN - Geschiedenis van de Oud-Katholieke kerk in Nederland.
0043124: KLEIJ, P. - Zaanstreek, Architectuur en stedenbouw 1850-1940
0042141: KLEIJN, JOEN - Boerderijen in Nederland
0028020: KLEIN, P. - Momenten uit de Toledooth van Izaäk
0041163: KLEIN HANEVELD, JOHAN - De derde macht. Thriller
0023717: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De DERDE in het pastorale gesprek. (Diss.)
0033775: KLEINER, JULIEN (E.A.) - Uitverkoren, voorrecht of last? (Ojec-serie 7)
0032120: KLEINHEYER, BRUNO - Gottesdienst der Kirche. handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 7.1: Sakramentliche Feiern I. Die Feiem der Eingliederung in die Kirche
0032121: KLEINHEYER, BRUNO; SEVERUS, EMMANUEL VON; KACZYNSKI, REINER - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 8: Sakramentliche Feiern II.
0042404: KLEINVELD, G - Onvoltooid Verleden Tijd. Toelichting bij een stereografisch overzicht. Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (DPA)
0032987: KLERK, JILLES DE - Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van Eberhard Jüngel (Diss.)
0039398: KLERK, G. DE - Een taak die verrijkt.Vandaag ouderling zijn
0041257: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël....Wat nu??
0038395: KLEYBOLDT, NORBERT (HG.) - Paulus. Identität und Universalität des Evangeliums
0036332: KLIFT-SNIJDER, A.G. VAN DER - Geroepen, gezonden en gezegend. Memoires van een zendelingsvrouw in Zuidoost Celebes
0030039: KLIJN, DR. A.F.J. - Prediking N.T. (Brief aan de Hebreeën) PNT
0030035: KLIJN, DR. A.F.J. - Prediking N.T. (Brief aan de Filippenzen) PNT
0034612: KLIJN, A.F.J. - SETH in Jewih, Christian and Gnostic Literature
0041423: KLIJN, HUIB - Wandelen met God. Het leven als een pelgrimage
0043516: KLIJN, A.F.J. DR. - De brieven van Paulus aan Timoteus, Titus en Filemon. De Prediking van het Nieuwe Testament
0028674: KLIJN, DR. A.F.J. - Apokriefen van het Nieuwe Testament (2 dln.)
0036802: KLIJN, DR. A.F.J - Prediking N.T. De Brief van Jakobus
0023382: KLIJN, JAN W. - Improvisatie. Muziekleven van Martin Mans
0036539: KLIJSEN, SJEF - Paradijs - Zondeval - Redding
0039888: KLINK, DR. H - Tekst en uitleg Dr. W. Aalders en dr. H. Klink in gesprek over het Evangelie van Mattheüs
0030942: KLINKEN, JAAP VAN - Diakonia. Mutual Helping with Justice and Compassion
0040300: KLINKEN, J. VAN; VOGELAAR, L - In 't bangst gevaar. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
0036527: KLINKEN, DR. L.D. VAN - Dienstbaar aan het onderwijs. Een studie naar de protestants-christelijke peadagogische tijdschriften uit de negentiende eeuw (Diss.)
0031845: KLINKEN, GERT VAN - Van hunebed tot Bonifatius. Vroege sporen van religie in Nederland
0024480: KLINKHAMER, GOVERT - Keten der bybelsche geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, Bestaande in CCLXXVIII prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt
0030571: KLINKHAMER, GOVERT - Zinnebeelden (stichtelyke) en bybel-stoffen (2 delen in 1 band)
0029707: KLIS, J. VAN DER-VAN EIJK - Inventaris van de archieven van de gemeente Papekop
0038881: KLOET, CO DE - Ontsnapt uit de polder
0036375: KLOK, DS. G.C - Het Huwelijksformulier. Een inzetting van God die Hem behaagt. 6 Bijbellezingen
000485: KLOOTWIJK, EEUWOUT - Commitment and Openness. The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha
0038634: KLOPPENBORG VERBIN, JOHN S - Excavating Q. The History and Setting of the Sayings Gospel
0042060: KLOPPERS, S.F - Israël en die verborgenheid
0036552: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal
0042174: KLUIS, DS. A.T.W. DE (HOOFD-LEGERPREDIKANT) - Geeft acht!
0032129: N.H. GEMEENTE KLUNDERT - De kerk in Klunderts Kerkring door de eeuwen heen
0043154: KNAP, GER. H. - Amsterdam en de Rijn
0039178: KNAPPERT, L EN BEEKMAN, A.A - Geschiekundige Atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18e eeuw
0036049: KNEGT, DS. G.S.A. DE - Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties (Feeststoffen)
0036161: KNEPPER, J.A - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeenteopbouw in de prakrijk rond het jaar 2000
0026707: KNEVEL, DRS. A.G. - De wereld in huis. Het christelijk huisgezin en televisie
0035586: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van hart. Willem Teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
0031285: E.O. (A.G. KNEVEL, E.A.) - Theologische verkenningen. Deel 8: Verkenningen in jesaja)
0038404: KNEVEL, ANDRIES - Geloven doet pijn
0037645: KNEVEL, R - Leven in vrijheid. DVD: Bijbelstudies vanuit het land van de vrijheid.
0043400: KNIGHT, E.J. DS. - De rechtvaardiging van een goddeloze
0038626: KNIGHT, DOUGLAS H - The Eschatological Economy. Time and the hospitality of God
0037386: KNIJFF, HENRI DE - Schaarste en overvloed
0032378: KNIJFF, H.W. DE - Tussen woning en woestijn. Milieuzorg als aspect van christelijke cultuur
0035600: KNIJFF, ERNST - Laten we realistisch zijn, laten we dromen en andere hedendaagse Midrasjim
000939: KNIJFF, H. W. DE - Venus aan de leiband. Europa's erotische cultuur en christelijke sexuele ethiek
0024063: KOBALD, KARL - Alt-Wiener Maler
0024786: KOBIALKA, DR. MARTIN, H. - Mehr als Brot. Wesen und Werk der Adventmission
0031229: KOCH, L. (S.J.) - Die Römischen Katakomben in Valkenburg. Ein neues Denkmal Christlicher Altertümer
0033158: KOCH, C. - Eerste vier eeuwen v/h Christendom
0033907: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessie Helvetica Posterior
0027285: KOEHLER, LUWWIG ET BAUMGARTNER, W. - Supplemtum ad Lexion in Veteris Testamenti Libros
002138: KOEHLER, L., & W. BAUMGARTNER - Lexicon in Veteris Testamenti libros
0035984: KOEHLER, LUDWIG; BAUMGARTNER, WALTER - Lexion in Veteris testamanti Libros. Wörterbuch zum Herbräischen en Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testamens, in Deutscher und Englischer Sprache. Toegevoegd Supplemenrtum
0035592: KOEIJER, DS. JOZ. A. DE - Van preken krijg ik nooit genoeg. Uit het leven van Spurgeon
0042075: KOEKKOEK, DS. H.G - Jeruzalem waar Jezus was
0040074: KOEKOEK, HANS - Schuld? Interviews over schuldgevoelens en de verwerking daarvan
0042733: KOELEMEIJER, KITTY - Vedis Vijftig. Verandering en dat wat blijft. Voor alle retailers
0041890: KOELEMEIJER, ROSA - Klokkenluider. Het leven van Ad en Joke Bos
0035528: KOELMAN, JACOBUS - Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus
0043667: KOELMAN, JACOBUS (JAC.) - Drieërlei Catechismus. Bevattende de gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid
0028962: KOELMAN, JACOBUS - De natuur en gronden van het geloof
0040619: KOENEN, SANDER - Peter van Uhm. Ik koos het wapen. Voormalig Commandant der Strijdkrachten
0023153: KOETSVELD, CHRISTINE - O Schoonheid, zo oud en zo nieuw. Over christelijke spiritualiteit en de leer waarin zij wortelt met de kerkvader Augustinus als gids.
0024554: KOETSVELD, C.E. VAN - De Vrouw in den Bijbel
0025273: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Novellen. Derde deel: Godsdienstige en zedelijke novellen. Eerste verzameling.
0025274: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. Vierde deel. Godsdienstige en zedelijke novellen. Tweede verzameling.
0025276: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Nnovellen. Tiende deel. Het Menschelijk leven in drie woorden
0031795: KOETSVELD, C.E. VAN - Pastorie te Mastland
0037793: KOEVOETS, TON - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording
0037420: KOFMEHL, DAMARIS - Eliana. Het gebroken leven van een nachtclubdanseres
0032273: KOHLBRUGGE, H.F. - Achtste twaalftal Leerredenen
0030682: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Op weg naar de hemel (3 overdenkingen)
0031260: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
0043022: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De profeet Jona
0029599: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven (deel 2)
0043353: KOHLBRUGGE H.F. DR. - De taal Kanaans, een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
0029969: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht Predigten über das Evangelium Johannis Kap. 3. 1-21 und über Römer 8: 32
0035974: KOHLBRUGGE,DR. H.F. - Hebreeën 1 - 6
0030045: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Zeven preeken over den Profeet Jona
0031822: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Negen leerredenen, gehouden in 1871
0032232: KOHLBRUGGE, DR.H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44 - 52
0034291: KOHLBRUGGE, DR, H.F. - Brieven
0025497: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen .(Delen 1 t/m 22 + register)
0035183: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Het zevende kapittel van den Brief van Paulus aan de Romeinen, in uitvoerige omschrijving
0033324: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
0026028: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Gesprek over het zondvloedgesprek
0026844: KOHLBRUGGE, J.H.F. - `s Menschen Religie. (2 delen)
0029632: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Brief van Kohlbrugge aan Ds. H. de Cock te Ulrum (geschreven 3 mei 1834)
0043352: KOHLBRUGGE, H.F. DR., VERTAALD DOOR DR. J.C.S. LOCHER - Over de Godheid van Christus
001658: KOHLBRÜGGE, H. F. - Schriftverklaringen
0031257: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Het boek Ruth
0031261: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Christus die ons leven is. Bloemlezing uit het werk van Dr. Kohlbrugge
0041036: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Over Psalm 1
0043402: KOHLBRUGGE, H.F.DR. - Zo God voor ons is...
0040863: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Opleiding tot recht en verstand der Schrift
0023148: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent.
0035868: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Hebreeën 7 - 10
0032524: KOHLENBERGER, JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-Englisch Old Testament. Volume 3/ 1 Chronicles - Song of Songs
0043623: KOHLER, ,IR.W.C. - Amsterdam boven Rijn
0023675: KOHNSTAMM, PROF. DR. PH. - Individu en gemeenschap. Verzamelde sociaal-paedogogische opstellen.
0043044: KOK, DS. R. - Heere zegene u
0032853: KOK, A.A. (ARCHITECT) - Amsterdamsche woonhuizen.
0042668: KOK, DRS. JANNEKE (E.A.) - Incest. Een informatie en praktische handreiking in bijbels licht
0040988: KOK, DS, R - De ontwaakte BOAZ. Viertal leerredenen uit het boek Ruth
0042248: KOK, HENK L. (E.A.) - Begraven & begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan
0041418: KOK, DS. R - Onze consciëntie. Een drietal predikaties
0036599: KOK, DS. R - De Heere zegene u. Drie preken ten afscheid
0033787: KOK, DS. J. - Salomo's Spreuken, gerangschikt en verklaard
0034202: KOK, DS, IZ - Knielt! 10 preken
0042695: KOK, TON DE - Wat is God? Filosofen & schrijvers op zoek
0025057: KOK, DS. J. - Meister Albert en zijne zonen. Uit de geschiedens der Afscheiding in Drenthe
0034511: KOK, DS. R. (GEREF.GEM) - Heerlijke Tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag t/m Pinksteren
0037967: KOK, DS. R. (GER.GEM) - Elia, de man Gods. Zeven predikatiën
0037797: KOK, KEES - De vleugels van een lied. Over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis
0037798: KOK, KEES (INGESPREK MET HUUB OOSTERHUIS) - Huub Oosterhuis: Licht dat aanblijft. 30 jaar liturgie vernieuwing
0030825: KOK-FENS, TINEKE - De wereld van de glimlach
0030789: KOK-FENS, TINEKE - Hanke. Verhalen en gedichten over geloof en leven
0032508: KOKER, MR. F.C.W. - Onderzoek naar de aard en de geschiedenis der Vicarie-Goederen in Nederland
0042836: KOL, NETTIE VAN EN HICHTUM, N. VAN (SAMENSTELLERS) - Nellie's Groote Vertelselboek. Sprookjes en vertellingen
000207: KOL, H. H. VAN - Japan. Indrukken van land en volk. Met een voorwoord van Prof. Dr. M. W. de Visser
0038500: KOL, EDWIN VAN - Liturgie van het getijdegebed (van de Nikola Kommuniteit)
0023928: KOLDIJK, DIRK EN VOORT, HEINRICH - Die jüdischen Gemeiden in NO-Overijssel und der Grafschaft Bentheim.
0040489: KOLE, DRS. I.A - Als je de Bijbel leest.....
0041564: KOLE, DRS. I.A EN LEERTOUWER, DRS. H.G - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten
0042843: JANSZ JOOST (INLEIDING DOOR DR. A.J. KÖLKER) - De kaart van Holland door Joost Jansz - 1575 - opnieuw uitgegeven
0039209: KOLLEWIJN, A.M EN KOLLEWIJN M.J - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd (50 jaar Koninkrijk 1813 - 1863)
0035069: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - Als grote woorden tekort schieten. Commentaar op kernvragen
0041285: KOMMER, CAROLINE VAN DEN - Hoezo Down? Met fotografie van Eva Snoijink
0023881: KÖNIG, REINHARD - Dwaalwegen naar een nieuwe wereld. New Age
0027790: KÖNIG, EDUARD - Die Genesis
0037040: KONING, EGBERT - Spanbroek 1860. Ware beschrijving wegens den levensloop van mij (Egbert Koning, overleden in den ouderdom van 68 jaar)
0041639: KONING, GER DE - Begraven of cremeren. Wat zegt de Bijbel?
0041268: KONING, M.G. DE - De eerste brief aan de Korinthiers. Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou
0026624: KONSUMENTEN KONTAKT - Additievenwijzer. Informatie over risico`s van hulpstoffen in voeding
0043655: KOOGH,JILLES VAN DER - Gods vrijmachtige genade --- verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh, geboren te Dordrecht 14 Juli 1788, overleden te Gouda 5 augustus
0037013: KOOI, AKKE VAN DER; KÜSTER. VOLKER; REELING BROUWER, RINSE (RED.) - Ontmoetingen. Tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven
0036000: KOOI, KEES VAN DER - Heil en verlangen. Centrale thema's in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken
0035688: KOOI, DR. C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik
0041463: KOOI, MARGRIET VAN DER; KOOTEN, BERT VAN - Bijzondere gasten. Verhalen van ontmoetingen met kleurrijke mensen in het Zuwe Hofpoort Ziekehuis te Woerden
0023545: KOOIJ, RIJN VAN - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland. (Diss.)
0034387: KOOIJMAN, DS. F.M. - De jongste lichting treedt aan
0040166: KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath
0036944: KOOL, DR. A.M - God moves in a mysterious way. The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement (1756-1951). Diss.
0035899: KOOL, DS. A. - Homosexualiteit & kerk
0032866: KOOLE, D. EN VELEMA, DR. W.H. - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling
0037826: KOOLE, DR. J.L - Liturgie en ambt in de apostolische kerk
0034792: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H. (RED.) - Zichtbare liefde van Christus. Het diakonaat in de gemeente
0041009: KOOLE, WIM IKON) - Een spoor van emoties. Een fragment van televisiegeschiedenis
0040620: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
0032912: KOOLE-WARRIE, L. - Bijbels licht op de eindtijd. Zie Ik kom haastiglijk!
0041115: KOOMANS, DS. M. (CHR. GEREF.) - Zestal leerredenen uit het Oude en Nieuwe Testament
001209: KOOME, JAN (ED.) - Olympische Spelen 1952
0037412: KOOPMAN, DR. J - Wij hebben een koning
0025147: KOOPMAN, JAN - Leer mij de mensen kennen. Bespiegelingen van een wijze kater
0029889: KOOTEN, DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Compendium. Werkboek bij de geloofsleer
0027316: KOOTEN, DS. R. VAN (RED.) - Er zij licht. Bijbels dagboek
0042310: KOOTEN, DRS. R. VAN - Verzoend door Christus
0043397: KOOTEN, R. DRS VAN - De kortste
0042680: KOOTEN, DRS. R. VAN - Meer kennis van Christus
0041216: KOOTEN, DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer
0033076: KOOTEN, DS. R (RED.) + PREDIKANTEN W. VAN GORSEL, J. HOEK, IZ. KOK, J. MAASLAND EN A. DE REUVER - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
0034640: KOOTEN, GEURT HENK - Paulus en de Kosmos. Het vroege christendom te midden van de andere Grieks-Romeinse filosofieën
0038548: VERHAGE-VAN KOOTEN. MR. M - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
0042787: KOOTTE, TANJA EN SCHRIEMER, INGE - Vrouwen voor het voetlicht. Zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees
0042246: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Tekeningen, schilderijen en uitspraken
0034380: KOPMELS, ESTHER - Christus en Cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie
0039393: KOPUIT, MAU (EN VELE ANDEREN) - Mijn Israël
0042188: KOREVAAR, DS. C.A - Rouw - maar er is neer
0028974: KORNET, DS. A.G. - Het boek van Gods Lach (Genesis)
0029727: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature. Pericope 4. Scripture as written and read in antique
0029726: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Studies in Scriptural Unit Division. Pericope 3. Scripture as written and read in antique
0029712: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (RED.) - Delimitation Criticism. A new tool in biblical scholarship. Pericope 1 (Scripture as written and read in antique)
0026712: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde kerk
0025442: KORTHALS ALTES, EDY - Heart and Soul for Europe. An Essay on Spiritual Renewal
0039941: KOSHY, T.E - Bakht Singh. Een verslag van een Apostolische opwekking in de 20ste eeuw
0043609: KOSNIK,DARLENE - Asherah: Historys Vanquished Goddess
0039831: KOSTER, DS. TACO (E.A.) - Staan in de frontlinies. Wat kunnen wij leren van christenen uit de vervolgde kerk
0023672: KOSTER, DIRK, O.S.F.S. - François de Sales
0037127: KOUDIJS, G. (OUD-OUDERLING TE EDERVEEN) - Wat ik zag en hoorde
0041148: KOUDIJS, G - Van deur naar deur en van huis naar huis
0030163: KOYAMA, KOSUKE - Mount Fuji and Mount Sinai. A Pilgrimage in Theology
0036600: KRAAN, DR. K.J.; PIJLMAN, DS. E.; RIETVELD, DR. B.; LAMMENS, DRS. G.N.; KOUWENHOVEN, DS. H.J. - De mens. (Aantal bijbellezingen in 1958/1959 te Rotterdam)
0035704: KRAAN, J.D. - Bijbel en andersgelovigen. Naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen
0040698: KRABBENDAM, DRS. ELLY (E.A.) - Havenwerk. Tien jaar pastorale zorg en hulpverlening aan prosituees in Den Haag
0040764: KRAEMER, HENRIËTTE R EN VERDONK, JOOP - Geloven in het Midden-Oosten
0040084: KRAFT, HEINRICH - Einführung in die Patrologie
0041789: KRAKER-VAN ABBEMA, JAPKE - Paradijs in tranen.Voor kinderen die de liefde van hun ouders moeten missen
0033504: KRAMER, SAMUEL NOAH - From the Poetry of Sumer. Creation, Glorification, Adoration
0029219: KRAMER, DS. F. - De vergeving der zonden. Stichtelijke opstellen
0029644: KRANENDONK, W.B. EN TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's
0035487: KRAUS, HANS-JOACHIM - Biblischer Kommentar Altes Testament. Zwei Teilen.Psalmen I und II. Band XV/1 und XV/2
0035300: KRAUS, HANS-JOACHIM - Julius Schniewind. Charisma der Theologie
0037447: KRAUS, HANS-JOACHIM - BKAT Teil XX: Klagelieder (Threni)
0027773: KRAUS, HANS-JOACHIM - Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriz Systematischer Theologie
0036692: KRAUS, HANS-JOACHIM - Profetie vandaag. De actualiteit van de bijbelse profetie in de verkondiging
0030167: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik
0041988: KRAUSS, HENNING - Neues Handbuch der Literatur Wissenschaft. Europäisches Hochmittelalter (Band 7)
0042902: KRAYENBELT, DS. J - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Met platen
0029452: KRECK, WALTER - Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie
000212: KRESSE, HANS G. - Het land der witte mannen. Eric de Noorman, 38
0040035: KRIEKEN, G.B - KORAALBOEK. Psalmen en Gezangen. Vierstemmige koraalbewerking
0027595: KRIJGER, DR. A. - De tranen van Esau (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0039573: KRIJGER, DR. A - De tranen van Esau (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0042226: KRIJSMAN, JOHAN - Zaaien in de Jordaan. Impressies van evangelisatiewerk in Amsterdam
0042042: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van detsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster
0025234: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 2 (1976)
0025235: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 3 (1977)
0025236: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 4 (1978)
0025237: DOOPSGEZINDE HIISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 5 (1979)
0025239: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 7 (1981)
0025240: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 8 (1982)
0025241: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 9 (1983)
0025243: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 11 (1985)
0025244: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING. - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 12-13 (1986-1987)
0025245: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 14 (1988)
0025246: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 15 (1989)
0025247: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 16 (1990)
0025249: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING. - Doopsgezinde Bijdragen. Bibliografisch aanhangsel. Nieuwe reeks 17 (1991)
0025250: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 18 (1992)
0025251: DOIOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 19 (1993)
0025252: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 20 (1994)
0025255: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 23 (1997)
0026635: KRO - Ter Overweging. Een selctie van 151 overwegingen via KRO-Radio van 1978-1980
0040614: KROESBERGEN, H.T. - De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal. Naar een alternatieve, systematische theologie . Dissertatie
0037704: KROL, BRAM - Jesus multinationaal, De groei-explosie van de kerk
0028661: KROL, BRAM - Aangetrokken tot het Wonderlijke. Nieuwe ontwikkelingen in Charismatische kring
0029056: KROL, DS. BRAM - Onder Commando. Een kompas voor de gemeente van Jezus Christus
0023804: KRONENBURG, J. - Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie in een verenigde reformatorische kerk. (Diss).
0027550: KROON, K.H. - Openbaring 12 - 22 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0023364: KROON, K.H. - Geloof, Gebod en Gebed. Een bijbels-exegetische catechisatie.
0027549: KROON, K.H. - Openbaring 1 - 11 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0033908: KROON, M.J.J.P. DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie (Diss.)
0023363: KROON, K.H. - Blijvend verzet (Teksten van K.H. Kroon)
0023361: KROON, K.H. - Verwerp de oudwijfse fabelen.
0040830: KROOS - Tom Kroos, zijn weg tot God
0033043: KROP, DS. F.J. - Verzuchtingen van een predikant der 'Groote Kerk'
0041638: KRUIGER, J.P. - Tussen Rome en Reformatie. De kerkgeschiedenis van 400 na Christus tot 1500
0043162: DE KRUIJF, PROF. DR. TH. C.; POORTHUIS, DRS. M.J.H.M. - Abinoe. Onze Vader. De Joodse achtergronden van het Onze Vader.
0026064: KRUIJF, GERRIT DE (RED.) - Theologie in dispuut
0039369: KRUIJF, THEO C. DE EN SANDTY, HUUB VAN DER - Sjaloom. Ter nagedachtenis van Mgr.Dr. A.C. Ramselaar
0024947: KRUIJMER, G.H. (RED.) - Uit de geschiedenis van hervormd Putten
0041642: KRUIJS, M.H. VAN 'T - De melodieën der Psalmen, loof- en bedezangen voor orgel, harmonium, met en zonder pedaal, of piano
0031184: KRUIJSWIJK, GERA A. - Glorie aan God. Het levensverhaal van Gera A. Kruijswijk
0036941: KRUIS, DRS. J - Het Conflict
0036061: KRUIS, DRS. J. (CHR. GEREF. PREDIKANT) - Het leven wint. Bijbelstudies
001383: KRUIS, J. M. VAN 'T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie
0035983: KRUIS, J.; PLANTINGA, J.; SPIJKER, W. VAN 'T; VERSTEEG, J.P (RED.) - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan een aantal hoogleraren aan de Theol. School te Apeldoorn
0037686: KRUITHOF, T.W. (RED.) - Vervolging & Overwinning. Bijbels weekboek over de vervolgde kerk voor het persoonlijk leven
0042470: KRUK VAN DER-DE BOER, DRS. C.N - Redder gezocht. Een eerste verkenning van een Bijbels pastoraat aan gemeenteleden met een bordeline persoonlijkheidsstoornis
0029477: KRUMMACHER, F.W. - Kerkredenen (Twee delen in één band)
0032274: KRUMMACHER, F.W. - Salomo & Sulamith. 15 leerredenen
0033355: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks Manna (Dagboek)
0033062: KRUMMACHER, G.S. - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal (Elf leerredenen)
0034420: KRUMMACHER, G.D. - Leerredenen. Waarheid ter bevordering der Godzaligheid
0035151: KRUSCHE, WERNER - Und Gott redete mit seinen Volk. Predigten aus den achtziger Jahren
0042747: KÜBLER-ROSS, ELISABETH - Over de dood en het leven daarna
0043324: KUHN, ISOBEL - De verborgen bron
0043682: KUIJER, GUUS - De Bijbel voor ongelovigen, deel 2, de uittocht
0042261: KUIJPER, EGBERT DE - Oog in oog met het Groene Hart van Holland
0026916: KUIJT, EVERT - Een brug naar de toekomst
0032205: KUIJT, P. - Calvins levenswerk belicht vanuit zijn brieven (12 deeltjes)
0041454: KUIJT, EVERT (E.A.) - Rondom Pasen. Verhalen en gedichten
0037430: KUIJT, EVERT - Haast u naar Bethlehem. Kerstbundel met verhalen en gedichten voor alle leeftijden
0043342: KUIPER, FRITS DOOPSGEZ. PREDIKANT - Karl Barth's veroordeling van de kinderdoop
0035063: KUIPER, DR. A.K. (DOOPSGEZIND PRED.) - Als ziende den onzienlijke. Een bundel preeken
0041488: KUIPER, DR. D. TH. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 3
0031373: KUIPER, MARCEL - Luchtfoto-atlas UTRECHT (Schaal 1:14.000)
0034675: KUIPER, PROF. DR. D. TH. (RED.) - Predikant in Nederland (1800 tot heden). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800
0034489: KUIPER, DR. A.K. EN OBBINK, PROF. DR. H. TH. (RED.) - Overdenkingen , Jaargangen 38 t/m 41 (1930 t/m 1933)
0035609: KUIPER, DR. A.K. (DOOPSGEZ. PREDIKANT) - In de schuilplaats des Allerhoogsten (Overdenkingen)
0034191: KUIPER, ROEL - Op zoek naar de samenleving. Over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid
0038439: KUIPER, FRITS (DOOPSGEZIND PREDIKANT) - Ontmoetingen met het Oude Testament
0042632: KUIPERS, WIM - Watersnoodramp in Limburg. Kerstmis 1993
0040286: KUIPERS, BERT - 12 jaar museumvieringen in Museum Boijmans van Beuningen
0026253: KULLBERG, KELLY MONROE - Veritas, geraakt door de waarheid
0041932: KÜMMEL, W.G - Promise and Fulfilment. The Eschatological Message of Jesus
0032477: KÜNG, HANS - Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit
0028074: KÜNG, HANS - Kentering in de theologie. Naar een oecumenische theologie van de postmoderne tijd
0037030: KÜNG, HANS - Kerk in vrijheid. Theologische meditaties
0024086: KÜNG HANS UND KUSCHEL, KARL-JOSEF. - Weltfieden durch Religionsfrieden. Antworten aus den Weltreligionen.
0023289: OPENBAAR KUNSTBEZIT - Art in the Netherlands
0038932: KÜPERS, ROB - Kinderen mogen niet sterven. Een vader kijkt terug op het sterven van zijn zoon.
0042359: KURTH, GODEFROID - Histoire Poétique des Mérovingiens
0040883: KUSHNER, HAROLD S - Waarom zou je geloven
0036939: KUYK, E - Wet en Evangelisatie. Twaalf vragen gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719 en beantwoord door een aantal dienaren des Woords
0037157: KUYPER, DR. A - Wij, Calvinisten.... Openingswoord ter Deputaten-vergadering van 22 April 1909
0027779: KUYPER, DR. A. - Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen
0037839: KUYPER, DR. A - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van "De Standaard" (Vier hoofdartikelen van Kuyper in de Standaard van 1877)
0042912: KUYPER, DR. A - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal
0040257: KUYPER, BUBB - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek
0032288: KUYPER, DR. H.H. - Hamabdil. Van de heiligheid van het genadeverbond
0039710: KUYPER, DR. A - Band aan het woord. Antwoord op de vraag: hoe is eene universiteit aan het Woord van God te binden?
0025684: KUYPER, DR. A. - Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid (3 delen)
0041500: KUYPER, DR. A - In de schaduw des doods. Meditatiën voor de krankenkamer en bij het sterven
0037438: KUYPER, DR. A - Ex Ungue Leonem. Dr. Doekes methode van symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst
0035853: KUYPER, DR. A. - Vrouwen uit de Heilige Schrift
0036874: KUYPER, DR. A - Bilderijk in zijne nationale beteekenis (Rede gehouden op 1 oct. 1906)
0036872: KUYPER, DR. H.H. - De christelijke vrijheid
0037155: KUYPER, DR. A - Heilige Orde. Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam. 30 mei 1913
0035336: KUYPER, H.S.S. - Een half jaar in Amerika
0034248: KUYPER, DR. A. - De Vleeschwording des Woords
0036924: KUYPER, DR. A. (JR.) - De Vastigheid des Verbonds
0030155: KUYPER, DR. A. - Zijn uitgang te Jerusalem. Meditaties over het lijden en sterven onzes Heeren
0041486: KUYPERS, DR. G - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie
0033708: KUYPERS, ETIENNE - In de ban van het bestaan. Variaties op de vraag naar zin, naar God en naar schoonheid
0037835: ABRAHAM KUYPERSTICHTING - Antirevolutionaire Beginselen (Maandelijks orgaan; 4 gebonden jaargangen)
0043513: KWANTES, C.M., SAMENGESTELD DOOR - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis laatst te noemen de Gereformeerde Kerk in Nederland voor het jaar 1869
0029146: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen
0035540: KYNE, PETER B - Het dal der reuzen (The valley of the giants)
0027551: LAAN, DR. J.H. VAN DER - Openbaring van Johannes (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0042112: LAAN, DS. P.H. VAN DER - Belijdenissen
0043262: LAAN, H.L. VAN DER - Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?
0025303: LAAN, J.H. VAN DER; KLIN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 3. Veertigdagentijd 1
0025302: LAAN, J.H. VAN DER; KLIJN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging (deel 2). Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd 1.
0032366: LAAN, JAAP H. VAN DER - Ernst Lange en de Prediking (Diss)
0023139: LAAR, DRS. R. VAN - Belijden bij het leven. Preken over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
0042606: LAAR, R. VAN - Door de wereld gaat een Woord. Bijbelstudies over Handelingen der Apostelen
0025356: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930 (Diss.)
002843: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities (Dissertatie).
0040887: LABUSCHAGE, C.J - Wat zegt de Bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof
0029988: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Prediking O.T. (Deuteronomium, deel II)
0029987: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Prediking O.T. (Deuteronomium deel IB)
0039909: LABUSCHAGNE, DR. C.J - Prediking O.T. (Deuteronomim, 4 delen: I a, ! b, II en III Kompleet)
001701: LACKEN, GEORGE - De geschiedenis der penicilline
0033861: LAEVEN, A.H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707 (Diss.)
0034566: LAEYENDECKER, L.; JANSMA, L.G.; VERHAAR, C.H.A - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everday life
0035969: LAGERWEIJ, DS. L. (E.A.) - Reformatie: blijvende opdracht
0033228: LAGERWERF, LENY; STEENBRINK, KAREL EN VERESTRAELEN, FRANS - Changing Partnership of Missionary and Ecumencial Movements. Essys in honour of Marc Spindler
0029375: LAGEWAARD, DS. DICK (E.A.) - Kruiswoorden. De zeven woorden voor de 21e eeuw in woord en muziek voor de stille week
0034397: LAGNIET, JACQUES EN JEROME DAVID - Les advantures du fameux Cheualier Dom Quixot de la Manche
0038030: LAGRANGE, P.M.-J - Evangile selon Saint Marc
0038685: LAGRANGE, MARIA-IOSEPHVS (O.P.) ; LAVERGNE. CESLAI - Synopsis Evangelica
0030910: LAHAYE, TIM; JENKINS, JERRY B. - Nicolae (De laaste bazuin, deel 3)
0028976: LAHAYE, BEVERLY - De Geest en de moderne vrouw. Hoe de bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
0037861: LAHAYE, TIM - Doeltreffend Bijbelse profetieën bestuderen
0041229: LAHAYE, TIM - Revelation Unveiled
0029324: LALLEMAN-DE WINKEL, DR. H. - Commentarenreeks op het Oude Testament (Jeremia)
0038612: LAM, DRS. H.J. EN VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling
0036906: LAM, J.D. 'T - Leven in een doosje
0041417: LAM, ANTON B - Van geluk gesproken. Avonturen van een vader,
0040470: LAM, HANNA; BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Groot letter uitgave
0040963: LAMAIN, DS. W.C - Ter gedachtenis 1929-1969
0042686: LAMAIN, DS. W.C - Een terugblik II
0043545: LAMAIN, DS.W.C. - Voor Bijzondere Tijden II (deel 2). Twaalftal Predikaties
0043546: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden III (deel 3). Twaalftal Predikaties
0037092: LAMAIN, DS. W.C - Des Heeren Zegen toegebeden door een scheidenden leeraar. 3-tal predikatiën
0043544: LAMAIN, DS.W.C. - Voor Bijzondere Tijden I (deel 1). Twaalftal predikaties.
0028339: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven
0035530: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik I
0027247: LAMAIN, DS. W.C. - Overdenkingen (Nagelaten geschriften deel 1)
0039291: LAMAIN, DS. W.C - Goddelijke verlossing en goddelijke bewaring
0031977: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578 (Diss.)
0042080: LAMBERT, LANCE - De strijd om het beloofde land. De verhouding Israëliërs en Arabieren in verleden, heden en toekomst
0041643: LAMBERT, LANCE - Israël is uniek
0040969: LAMBERT, LANCE - Voorbereiding op de wederkomst
0038277: LAMBERT, TONY - China voor Christus
0040352: LAMBRECHT, JAN - De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament
0036063: LAMFERS, DR. W.J - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie
0037647: LAMMERETZ, ARNO ( VOORZITTER SOFOKLES) - Wat de wetenschapper beweegt. Zeventien wetenschappelijke loopbanen
0040968: LAMMERS, RONALD - In de Geest vervuld leven. De Heilige Geest in de Efezebrief
0024399: LAMPARTER, HELMUT - Die Apokryphen (I und II)
0037624: LAMPARTER, HELMUT - Martin Luther. Dichter der christlichen Gemeinde
0023557: LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy. (Diss.)
0041731: ITALO LANA - Tacito. Classici Latini (2 volumes)
000411: LANCZKOWSKI, GÜNTER - Einführung in die Religionsphänomenologie
0041097: LAND, SIPKE VAN DER - Eerlijk is eerlijk. Bijbels leesboek voor elke dag
0036897: LAND, SIPKE VAN DER - Dag in, dag uit, met kopstukken van de kerk van vroeger en nu
0042598: LAND, SIPKE VAN DER (EINDRED.) - Oase. Dagboek voor 365 dagen
0042365: LAND, SIPKE VAN DER - Karikaturen van het geloof
0037764: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem
0043365: LANE, WILLIAM L. - Word Biblical Commentary, volume 47B, Hebrews, 9-13
0026282: LANERTA - Ik wil alleen een pen zijn in Uw hand.
0029773: LANG, BERNHARD - Ezechiel. Der Prophet und das Buch
0035021: LANGBROEK, CORDULA - Door de pijn weet ik wat Vrijheid is
0038385: LANGE, FRITS DE - Wachten op het verlossende woord. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God
0023264: LANGE, DS. J. DE - Wij zijn des Heeren. In Memoriam Ds. C. Balke
0036066: LANGE, FRITS DE - Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht
0033706: LANGE, DRS. J.J. DE (EN VELE ANDEREN) - Jodendom in de godsdienstige vorming (Ojec-serie 6)
0040275: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese. Een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding (Diss.)
0036918: LANGE, WIESJE DE - Wanneer gij ten strijde trekt (Kie Teetsee Le-Milchama)
0043688: BIRKE STEPHANIE RAPP-DE LANGE - Rabbinische Liebe; Untersuchungen zur Deutung der Liebe des Hohenliedes auf das Studium der Tora in Midrasch Shir haShirim Rabba
0029672: LANGE, JOHANN PETER - Theologisch-homiletisches Bibelwerk. O.T. und N.T. (Kompleet; 14 Bände)
0029442: LANGEDIJK, DR. D. - De schoolraad voor de scholen met den Bijbel. Gedenkboek 1890-1940
0042865: LANGEVEKD, L.A - Land- en waterwegen der Romeinen. Voornamelijk in de Maas-, Waal-, en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling. Met afbeeldingen en uitslaande kaart
0040304: LANGEVELD, DS. J.C. - Ds. Js. van der Linden. Ter nagedachtenis
0031880: LANGHENKEL, DICK - Geroepen tot man
0034920: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart
0042430: LANOOY, RIENK (RED.) E.A.. - For us and for our salvation. Seven Perspectives on Christian Soteriology (IIMO Research Publicaton 40)
0040896: LAPIDE, DR. PINCHAS - Was Eva overal de schuld van? Gespreken over de schepping
0040895: LAPIDE, PINCHAS - Opstanding. Een joodse geloofservaring
0040894: LAPIDE, PINCHAS; MOLTMANN, JÜRGEN - De Heer uw God. Joods monotheïsme en de christelijke leer van de drieëenheid
0035987: LAPIDE, PINCHAS - Uit de Bijbel leren leven. Op joodse wijze de schriften lezen
0027701: LÄPPLE, ALFRED - De apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid
0036065: LÄPPLE, ALFRED - De Apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid
0041421: LARCOMBE, JENNIFER REES - Vreugde in plaats van verdriet. Gedachten bij de verwerking van verlies
0027996: CRABB.LARRY - Zoektocht naar God
0043276: LARSSON, G. - De Joden, Majesteit!
0037760: LASCARIS, ANDRÉ - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt
0030168: LASH, NICHOLAS - Change in Focus. A study of doctrinal change and continuity
0036068: LAST, GERKO - Orlando Bottenbley. De wijde poorten van Bethel
0033715: LÁSZLO, GONDA - The Service of Evangelism. the Evangelism of Service (Diss.)
0039413: LAUBACH, FRITZ - Der Prophet Sacharja (Wuppertaler Studienbibel)
0035488: LAUHA, AARRE - Biblischer Kommentar Altes Testament. Kohelet
0041211: LAURENSON, L; SMITH, HAMILTON; BELLETT, J.G; HOLE, E.B - Classic Christian Commentary, Mathtew, Mark, Luke, John
0028469: LAURENT, DR. EMILE - L`Anthropologie Criminelle et les nouvelles théories du crime
0035234: LAUREY, AGNES - De Apocalyps. Vers voor vers door het boek Openbaring
0026869: LAURILLARD, DR. E. - Uit het Morgenland. Bloemlezing voor het huiselijk gebruik uit de schriften van het Oude en het Nieuwe Verbond
000431: LAW, BIMALA CHURN - Concepts of Buddhism. With a foreword by the Most Hon'ble the Marquess of Zetland, Secretary of State for India. Published for the Kern Institute, Leiden
0042136: LAWICK, HUGO VAN - The Hugo van Lawick Wildlife Collection (DVD)
0037601: LAWSON, STEVEN - Het Woord van Gods genade. Het bijbels fundament van de genadeleer. 1. Genesis - Job
0042036: LAZAREV, VIKTOR NIKITE - Die Russische Ikone. Von den Anfängen bis zum Beginn des16.Jahrhunderts
0037270: LAZONDER, A.W. (E.A.) - Uit de werkplaats van het Liedboek
0040796: LEA, LARRY - Oren om te horen
0027543: LECOMPTE, DR. C. - I Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027544: LECOMPTE, DR. C. - II Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0041309: LEDEBOER, L.G.C - Brieven van Ledeboer. Een geschenk voor zijn vrienden en strijdgenoten
0034588: LEDEBOER, ANK H - Licht. Gedachten van een mens aan de rand van het duister (Verhaal van een vrouw die leeft met kanker)
0037902: LEDEBOER, L.G.C - 's Heeren Wegen
0033423: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven. een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenoten
0034532: LEDEBOER, VAN DER GROE EN HUNTINGTON - Vijf boekjes in één band van bovenvermelde de schrijvers (overdenkingen/preken)
0037475: LEDEGANG, DR. F - Origenes. Een experimenteel theoloog uit de derde eeuw
0043612: LEE, WON W. - Punishment and Forgiveness in Israel's Migratory Campaign
0032383: LEE, SAMUEL YULL - Grace and power in Pentecostal and Charismatic Theology (Diss.)
0027437: LEE, HANS VAN DER - Verkondig het Koninkrijk. Een bijbelse visie voor diaconaat onder de armen inde Derde Wereld
0039378: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij? Hoe je groeit in radicaal dicipelschap
0037675: LEE, IDA VAN DER - Allerzielen Alom. Kunst tot herdenken
0043465: LEEDEN, P. VAN DER - Bestevaer Michiel, Schipper naast God
0040730: LEEMAN, FRED/IWAN VLOOTHUIS - Dinner with Van Gogh. Contemporary recipes by Paul & Marcel Fagel inspired by Van Gogh paintings
0043432: LEEMANS, VAN VICTOR - Soren Kierkegaard
0033179: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M. - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland
0040717: LEEMPUT, BROEDER GUY VAN - Het kruidenboek van broeder Guy
0037391: RIVIÈRE. LEEN LA - Bidden. 251 Gebeden
0028224: LEENHOUTS, A.A. - Wedstrijd der Altaren
0042240: LEENHOUWERS, PIET (E.A.) - Godsverduistering - Godsontmoeting. Beschouwingen over Gods openbaring onder ons
0040053: LEENMANS, PH.J - Gevoelens zoeken een uitweg
0040054: LEENMANS, PH.J - Achter in de reiskoets op de bank - met de rug naar het paard
0037469: LEENMANS, PH.J - Wij zijn niet wat wij zien. Het totaal andere gezicht
0032358: LEER, MARIA - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters (1816-1832)
0025420: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond (deel1)
0025421: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN). - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond , deel 2.
0025422: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het oude verbond .Deel 3.
0025431: N/A (DIV.VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor ale standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift Het nieuwe verbond (deel 1)
0025432: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 2)
0025433: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 3)
0031522: LEERTOUWER, DRS. H.G. (E.A.) - Het Blijvende Woord. Kerken, sekten en wereldgodsdiensten.
0036343: LEEST, C. VAN DER - Omgaan met lijden
0043486: LEEUW, PROF. VAN DER LEEUW-STICHTING - Een COMPENDIUM van achtergrondinformatie bijde 491 gezangen uit het liedboek voor de kerken
0039927: LEEUW, KEES DE (E.A., RED.) - Linten in de Leegte. Gids groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. Deel 2: Streekeigen elementen
0027596: LEEUW, DS. A. DE - Mozes, Exodus 1-3, 15 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0043317: LEEUWEN, J.D. SAMENSTELLER - Het Woord voor jou!
0034735: LEEUWEN, DR. A. TH. VAN - Pecunia non olet. Een steekproef uit de theologie van het maatschappelijk handelen
0038862: LEEUWEN, BERT VAN - De beste verhalen en tips uit het tv-programma Het Familiediner
0040831: LEEUWEN, J.D. (RED.) - In Uw spoor. Bijbels dagboek voor kinderen
0030012: LEEUWEN, DR. C. VAN - Prediking O.T. (Joël)
0037851: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. Paulus zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon en Thessalonika
0041016: LEEUWEN, SANDER VAN - Liever geen applaus voor ik leef
0036062: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Onder Zijne Vleugelen
0030693: LEEUWEN, PROF. DR. G. VAN - Om mens te zijn. Motieven en perspectieven in de verhouding tussen christelijk geloof en opvoeding
0031970: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Literatuur en schriftuur. Rede bij aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijk-Universiteit Utrecht den 2en December 1908
0033129: LEEUWEN, DRS. P.C. VAN - Inleiding tot de dienst der genezing
0027597: LEEUWEN, DRS. HANS VAN - Zefanja (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0030014: LEEUWEN, DR. C. VAN - Prediking O.T. (Obadja)
0040263: LEEUWEN, WIM VAN - Een boek is iets aangenaams. Uitkomsten van een onderzoek over het image van het boek in Vlaanderen en Nederland
0037843: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus
0041117: LEEUWEN, DS. J. VAN - Eerste Zestal aangeteekende Lijdens-Predikatiën
0038391: LEEUWEN, JAC. VAN (PZN) - Keurstoffen. Deel 1: 25 leerredenen
0034885: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN EN NATZIJL, H - Hij die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
0041434: LEGUIJT, GUURTJE - Kantelkind
0041430: LEGUIJT, JACCO - Mijn eigen wereld. Het verhaal van een 16-jarige jongen met autisme
0040612: LEGUIT, JACCO - Mijn eigen wereld. Het verhaal van een 16-jarige jongen met autisme
0040905: LEHR, ANDRÉ - Het middeleeuwse klokkenspel van Bethelem
0042446: LEITER, CHARLES - Rechtvaardiging en Wedergeboorte
0030032: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - Prediking N.T. (Brief aan de Romeinen, deel II) PNT
0030031: LEKKERKKERKER, DR. A.F.N. - Prediking N.T. (Brief aan de Romeinen, deel I) PNT
0038745: LELY, NICO VAN DER; VISSER, MIREILE DE EN LIGTERINK, JOKE (OPRICHTERS VAN DE ALCOHOLPOLI) - Onze kinderen en alcohol
0033722: LEMCHE, NIELS PETER - Prelude to Israel's Past. Background and beginnings of Israelite History and Identity
0027024: LEMME, PROF. DR. LUDWIG - Christelijke Ethiek. (Drie delen in twee banden.)
0040374: LEMMENS, A.H.M.G - Schoolkatechese in Nederland. Gisteren, vandaag en morgen
0026663: LENNEP, JACOB VAN - Nederland in den goeden ouden tijd
001265: LENNEP, J. VAN - Boek der opschriften
0038600: LENSELINK, DR. S.J - De PROFUNDUS. Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
0041742: LENSKI, NOEL (EDITOR) - Age of Constantine
0030466: LÉON, LUIS DE - The Names of Christ
0040562: LËONS, MAX; DOUWES, ARNOLD - Mitswa en christenplicht. Bescheiden helden uit de illegaliteit
0040630: LEOPOLD, H.C - Exposition of The Psalms
000651: LESSENICH, ROLF P. - Dichtungsgeschmack und althebräische Bibelpoesie im 18. Jahrhundert. Zur geschichte der englischen Literaturkritik
0028564: LESSING, ERICH - Het verhaal van NOACH
0035841: LEURDIJK, G.H - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
0036211: LEVINSOHN, ISAAC - Een blinde zwerveling uit Israëls geslacht, op wonderbaarlijke wijze verlost en terechtgebracht door Hem wiens naam: Wonderlijk is
0043660: LEVINSON, NATHAN PETER - De Messias
0029798: LEVINSON, BERNARD M. - L'Herméneutique de l' innovation. Canon et exégése dan l'Israël biblique
0035100: LEWIS, NORM - Top prioriteit. Een pleidooi voor gehoorzaamheid aan Gods opdracht
0032453: HERV. GEMEENTE LEXMOND - De Hervormde kerk van Lexmond
0037979: LEYSER, A (PASTOOR) - De Groote Catechismus, verklaard en toegelicht. 2 delen
0041069: LEIDSE LEZINGEN - Een wijder perspectief? Nadere beschouwingen over het boek: Op zoek naar een nieuwe horizon van Dr. W. Ziijlstra
001309: LIAGRE BÖHL, FRANZ MARIUS THEODOR DE - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein
0027792: LIAGRE BÖHL, DR. F.M.TH; GEMSER, DR. B. - De Psalmen. Tekst en uitleg
0042057: LIEBESCHUETZ, J.H.W.G - Decline and Change in Late Antiquity. Religion, Barbarians and their Historiography
0039629: BORGMAN. ERIK; HOEVEN. LIEBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0038552: LIEBI, ROGER - Deze is het.....van Wie de profeten gesproken hebben
0024127: LIEBURG, FRED VAN - De engelenwacht. Geschiedenis van een wonderverhaal.
002621: DE LIEFDE, L; SCHOCH M.L.W. E.A. - De toekomst dichterbij. Bijbels dagboek voor ouderen.
002622: DE LIEFDE, L.; SCHOCH, M.L.W. E.A. - De toekomst dichterbij. Bijbels dagboek voor ouderen.
0042603: LIEFDE, L. DE - Beslagen ramen gebarsten spiegels
0032239: LIEFDE, DS. L. DE - Seinpalen en wissels, Een bijbelverhaal doorgelicht
000791: LIEHL, EKKEHARD, & WOLF DIETER SICK - Der Schwarzwald. Beiträge zur Landeskunde
0042276: LIEMPT, DR. L VAN - Pro Copia Verborum. Een aantal latijnse woorden zakelijk geordend. Voor onderricht en zelfstudie
0027510: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
0040119: LIES, LOTHAR - Origenes' Peri Archon. Eine undogmatische Dogmatik
0040021: LIEVAART, INGE - Hoor hoe ongehoord
0033672: LIEVENS, JAN (1607-1674) - Prenten & Tekeningen. Prints & Drawings
0042988: LIGHTLE, STEVEN - Tweede Exodus, Laat Mijn volk gaan
0041632: LIMBACH, E - Steenen des aanstoots. Eene poging tot wegneming van het aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de Heilige Schrift
000975: LIMBECK, MEINRAD - Die Ordnung des Heils. Untersuchungen zum Gesetzesverständnis des Frühjudentums
0037487: LIMBURG, ROB - De levende gedachten van Coornhert
0023202: LIMOURIS, GENNADIOS - Icons, Windows on ternity, Theology and Spirituality in Colour.
0043640: LINDE, NICO TER - Het land onder de regenboog (1)
0032669: LINDE, MAARTEN VAN DER - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945
0034800: LINDE, DR. J.M.VAN DER - De wereld heeft toekomst. Jan Amos Comenius over de hervorming van School, Kerk en Staat
0042187: LINDE, DS. A - Kleine gedachten. Bundeling van stukjes in de Groninger Kerkbode
0039458: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A - Euthanasie en eutanasiasme
0027271: LINDEBOOM, L. - De brieven van den apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica
0038707: LINDEBOOM. PROF. L - Laatste overdenkingen van prof. Lindeboom
0042103: LINDEN, NICO TER - Uit het land van de Jordaan
0040763: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Over kostgangers van Onze Lieve Heer en de lotgevallen van hun geloof
0041191: LINDEN, NICO TER - In de buik van God
0041190: LINDEN, NICO TER - Jozef
0025413: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 2: Marcus en Mattheus)
0037961: LINDEN, NICO TER - Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament
0043686: LINDEN,NICO TER - De mooiste bijbelverhalen
0041186: LINDEN, NICO TER - Jakob
0025412: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 1: De Thora)
0027651: LINDEN, DRS. H.A.L. VAN DER LINDEN (E.A.) - Vragen rondom Genesis en de natuurwetenschappen
0041187: LINDEN, NICO TER - De stoffer op het blik
0040016: LINDEN, DR. T.G. VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief
0041357: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaän
0037596: LINDEN, CAREL TER - Haghepreken
0043676: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... (6 dln en reg)
0039721: LINDEN, CAREL TER - Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden. Reacties op Wandelen over het water
0033834: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat.....deel 2: Marcus en Mattheüs (Grote letteruitgave!!!!!!!!!!!!)
0041192: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen
0041195: LINDEN, NICO TER - Abraham
0034793: LINDEN, CAREL TER - Een land waar je de weg niet kent. Omgaan met rouwenden
0037374: LINDEN, CAREL TER - Zien en zien is twee en andere preken
0043185: LINDER, CAREL TER - Haghepreken
0033852: LINDERT, J. TE - Over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek (Diss.)
0026264: LINDIJER, COERT H - Leven & Dood. Zaak van het pastoraat
0030027: LINDIJER, DR. C.H. - Handelingen van de apostelen (deel I en 2) Prediking Nieuwe Testament)
0031124: LINDIJER, DR. C.H. - Kerk en Koninkrijk
0030026: LINDIJER, DR. C.H. - Prediking N.T. (Handelingen der Apostelen, deel I) PNT
0034630: LINDIJER, COERT H - Op verkenning in het postmoderne landschap
0038543: LINDIJER, COERT H - Schuld en pastoraat
0036036: LINDNER, DR. DR. MANFRED - PETRA und das Königreich der Nabatäer
0030088: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der Doleantie
0041030: LINGEN, ANTON VAN DER - Een profeet onder de profeten. Jeremia
0033384: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
0038930: LINGEN, SASKIA VAN DER (SAMENSTELSTER) - Programmaboekje met DVD-presentatie de Nieuwe Bijbelvertaling, woensdag 27 oktober 2004 in De Doelen te Rotterdam
0036965: LINNEMANN, DR. ETA - Wetenschap of vooroordeel? Het fiasco van de historisch-kritische bijbelwetenschap
0042719: LINSSEN, DR. G.C.P - Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis t.g.v. het tweehonderd en vijftigjarig bestaan in 1989 te Roermond
0039554: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam
0040168: LISSENBERG-HÖRTER, RIA - Spokerijen in Gelderland. Verhalen over reuzen, heksen etc. van 1835-1904, 1942, 1947
0042182: LISSENBURG, DR. D - Troost voor mensen in rouw
0027054: LITJENS, JOKE EN EUGELINK, LIESBETH - Door het jaar heen. 365 meditaties
0041288: LITTLE, VALLI - Delicious Het kookboek met 120 recepten voor ieder seizoen
0038844: LIVINGSTIN, GORDON - Te vroeg oud, te laat wijs. Dertig dingen die je nu zou moeten weten
0031400: STILMA. LIZE - Vrijwillig levenslang. Een stuk rooms-katholiek kloosterleven bekeken door de bril van een protestant
0033785: LLOYD, SETON - The Archaeology of Mesopotamia. From the Old Stone Age to the Persian Conquest
0042539: LLOYD-JONES, D.M - Life in the Spirit in Marriage Home & Work. An Exposition of Ephesians 5:18 to 6::9
0036499: LLOYD-JONES, D.M - Drievoudig gezag. Gezag van Jezus Christus; gezag van de Bijbel; gezag van de Heilige Geest
0043330: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Meerder dan ons hart, Een studie van Psalm 73
0030922: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Zijn verborgen omgang vinden
0037938: LLOYD-JONES, DR. D. MARTIN - De Bergrede, pastoraal uitgelegd (deel 1)
0035525: LLOYD-JONES, D. MARTIN - In God verbonden
0034616: LOADER, J.A. - Polar structures in the book of Qohelet (Prediker)
0029995: LOADER, DR. J.A. - Prediking O.T. (Esther)
0034836: LOADER, DR. J.A. - Prediking O.T. (Esther)
0029620: LOCHER, TH.J. - Zalig de armen van geest. (Twaalftal preken)
0038067: LOCKWOOD, WILFRID - The Word of God
0043399: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen
0042465: LODESTEYN, J. VAN; MACWAIR, R; LIGTFOOT, J.; OWEN, J,; CASE, T.; FENNER, W. - Het vervalle christendom uyt hare zorgelose Doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen Heyligen Wandel op den Koninklijken weg des Levens
0043312: H. LOEFFEN - Geschriften van Franciscus van assisi
0025961: MARIJNISSEN. LOES - Liep Jezus over het water? Over geloven en gelovig opvoeden
0039407: LOFTS, NORAH - Hoe ver nog naar Bethelem?. De vraag van alle tijden
0043479: LOFVERS J.K. - Als ik Hem maar kenne, bloemlezing uit het werk van J.K. Lofvers in leven ned. herv. predikant te Amsterdam
0043170: LOGISTER, WIEL - Een mensenleven door God getekend. Inleiding in de christologie
0040007: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C - Een paard in huis
0030633: LOHSE, BERNHARD - Epochen der Dogmengeschichte
0033732: LOHSE, EDUARD - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch
0042647: LOLKEMA, DRS. J - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht
0029803: LOMMEL, DR. ANDREAS - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. Primitieve beschavingen
0028420: LONG, THOMAS G. - The Witness of Preacing
0042380: LONG, ZEB BRADSFORD; MCMURRY, DOUGLAS - The Collapse of the Brass Heaven. Rebuilding Our Worldview to Embrace the Power of God
0033754: LONS, HERMANN - Aus der Bauernchronik Der Wehrwolf
0031188: LONT, YVETTE - Van Prostituee tot Politica
0042585: LOO, H. VAN HET - Bescryvinge van Ameronghen. Mens. bodem en landschap met een verleden
0043140: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone, deel 2
0036756: LOO, KOOS VAN - Christus voorstellen. De gemeente van Christus redt levens in een postmoderne tijd
0043141: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone, deel 5
0043142: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone, deel 1
0025619: LOOMAN, T.M. - Handboek ter Bijbelverklaring OT (4 delen, compleet O.T.)
0043557: LOOMAN, T.M. - Aanwijzing van Schriftuurplaatsen betreffende de hoofdwaarheden der Evangelische leer
0033248: LOON, GENTILIS VAN - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs (West-Borneo)
0042220: LOON, RENÉ VAN - Orientatie cursus christelijk geloof
0035532: LOON, DR. HENDRIK WILLEM VAN - De mens en zijn kunst
0036412: LOON, GENTILLIS VAN (KAPUCIJN) - Portret van een parochie (Pangururan - Medan)
0034685: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige
0040456: LOONSTRA, DR. BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente
0028471: LOONSTRA, DR. BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek
0043370: LOOPIK, M. VAN DR. - Terugblik op de toekomst, messianisme, eem joodse visie op tijd en geschiedenis
0039558: LOOPIK, DRS. M VAN - De tien woorden in de Mekhilta
0036852: LOOS, J - De theologie van Kohlbrugge
0037193: LOREIN, DRS. G.W. (RED.) - Naar een nieuwe bijbelvertaling?
0029460: LORENZ, DR. OTTOKAR - Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie
0043190: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel
0036363: LOS, P.L. - Onder anderen. Zes pastorale lezingen
0036362: LOS, DS. D - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten
0024868: LOSCHER, KLAUS UND HAHN, UDO - Ich habe nicht verleugnet. Geor Maus: Leben und Wirken eines Religionslehrersim Dritten Reich
002642: LOSSIN, YIGAL - Pillar of fire; the rebirth of Israël a viual History.
0029710: LOUWE KOOIJMANS, DR. L.P. - Opgraven in nederland. Het werk van de archeoloog
0043696: LÖWISCH, INGEBORG - Genealogy Composition in Response to Trauma: Gender and Memory in 1 Chronicles 1–9 and the Documentary Film "My Life Part 2”
0039379: LUCADAO, MAX - In Gods werkplaats
0039384: LUCADO, MAX - In de palm van Gods hand
0042128: LUCADO, MAX - Als Jezus terugkomt
002364: LUCASSEN, JAN - Tracing the past. Collections and research in social and economic history.
000215: LUCKA, EMIL - Die drei Stufen der Erotik
000198: LUDOLPH, G. L. (RED.) - Technisch vademedum. Afdeling E-R, Electro- en radiotechniek
0041992: LUGT, PIET VAN DER - Bij-voorbeeld. De honingbij als beeld en voorbeeld
0024371: LUGTEN, JEANNETTE EN AAFJES, SIJTJE - Regenachtige dagen (Van allerlei verzameld, kunstjes,knutselwerk, raadsels etc.)
0040822: LUGTIGHEID, PIETER - De Terugkeer van Jhwh's Dienaar. Jes. 44-46 als Betoog (Diss.)
0027125: LUKKEN, GERARD - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur
0043454: LUKKEN , GERARD - Geen leven zonder rituelen, antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie
0037765: LUMB, JANET - Vriendschap en liefde (Handboek)
0040258: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F - Kunst in het klein. De schoonheid van oude tegels
0031960: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
0042869: LUTEN, H.W.; MAAIJEN, H (TEKST) EN SCHUT, CHRIS (TEKENINGEN) - Lopik, het hart van de Lopikerwaard.
0029540: LÜTGE, DS. H.A.J. - Hij die U roept is getrouw, die het ook doen zal (Leerreden 1. Thess. 5:24, t.g.v. 25-jarige Evangeliesatiedienst in de ned. Herv. kerk)
0023765: COMMISSIE EREDIENST VOOR DE KERKEN (HERV. GEREF. LUTH.) - Dienstboek (een proeve). Schrift, Maaltijd en Gebed.
0039625: LUTHER, MARTIN - Ein Brevier
0030211: LUTHER, MAARTEN - De mens is een mirakel. Een bloemlezing van korte notities over de mens, verzameld door Hans Christian Knuth en ingeleid coor Prof. dr. J.P. Boendermaker
0043442: LUTHER, MARTIN - Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetztung Martin Luthers. Nach den Beschlüssen der Deutschen evangelischen Kirchenkonferenz berichtigter Text. Mit den Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld
0042973: LUTHER, DR.MAARTEN EN ZIJN TIJDGENOTEN - Stemmen uit Wittenberg, preken, artikelen, brieven enz. 5 delen
0039103: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
0037112: LUTHER, D. MARTIN - Der Kleine Katechismus. mit Erlauterungen

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

3/9