Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0043786: NOORDA, SYBOLT EN OELE, CHRISTIEN (RED.) - Er is een Kindeke...De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur
0043014: NOORDEGRAAF, L. - Gave Gods
0037985: NOORDEGRAAF, A - Pasen geeft perspectief
0037774: NOORDEGRAAF, DR. A - Leven voor Gods aangezicht. Gedachten over het mens-zijn. (Serie Bij-Tijds geloven)
0044832: NOORDEGRAAF, DR. A - Kernteksten Over Hizkia
0033307: NOORDEGRAAF, DR. A.; KWAKKEL, DR. G.; PAAS, DR. S.; PEELS, DR. H.G.L.; ZWIEP, DR. A.W. (RED.) - Woordenboek voor bijbellezers
0023667: NOORDEGRAAF, DR. A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
0027928: NOORDMANS, DR. O. - Verzamelde werken (deel 7). Preken
0025677: NOORDMANS, DR. O. - Verzamelde werken (deel 1). Het begin om de ware humaniteit
0044919: NOORDMANS, DR. O. - Liturgie
0042762: NOORDMANS, DR. O - Verzamelde Werken (deel 4) Ontmoetingen. De actualiteit der historie
0044795: NOORLOOS, DS. MARIUS - Groeien Bij De Bron. Kansen Voor Het Christelijk En kerkelijk Leven.
0039645: NOORT, GERRIT (ONDER REDACTIE VAN) - Protestantse zendingsopleiding in Nederland (1797-2010)
0042343: NOORT, NIEK VAN - Muziek in het oerwoud
0038915: NORDEN, MIRIAM VAN (RED.) - HOOP/Hope (Uitgave t.g.v. opening van Dorp De Hoop te Dordrecht
0044869: NOUWEN, HENRI - Pelgrimage. Zoektocht Naar Een Spirituele manier Van Leven.
0029314: NOUWEN, HENRI - De woestijn zal bloeien
0043943: NOUWEN, HENRI - Eindelijk Thuis
0043648: NOVAK, PHILIP - Wijsheid van wereldgodsdiensten
0044927: NYSSEN, WILHELM (EINLEITUNG); MILLER, BONIFAZ (‹BERSETZUNG) - Weisung der Všter: Apophthegmata Patrum, auch Gerontikon oder Alphabeticum genannt (Sophia)
0043754: O'LAUGHLIN, MICHAEL - Gods beminde. Een spirituele biografie van Henri Nouwen
0029524: OBERMAN, HEIKO A. - Wortels van het antisemitisme. Christenangst en Jodenramp in het tijdperk van humanisme en reformatie
0036433: OBERMEYER, MIRJAM - Waarom ben jij gelukkig?
0042574: OEGEMA, GERBERN S. - De bijbel van toen: een boek voor nu? Een inleiding in de geschiedenis van de bjibel.
0042570: OEGEMA, GERBERN S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdsverwachting in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk
0030927: OEVEREN, DR. B. VAN; VLAARDINGERBROEK, DR. J; NOORDERGRAAF DR. A; VERSTEEG, DR. J.P. (RED.) - Tekst voor Tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelcht (O.T. en N.T.)
0042573: OFFICER, GREG - Dopen,..en dan?
0042572: OFFICER, GREG - De verschijning. Bjibelse overdenkingen rondom het kerkelijk jaar.
0027668: OHMANN, DRS. H.M. - Het Hooglied
0041124: OHMANN, PROF. DRS. H.M - Wie kent uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God
0031671: OKE, JANETTE - Glenna en Bertha
0043505: J.E. OKHUIZEN - Kerk in de markt, Communicatie leren, communicatie doen, communicatie ondernemen
0043147: OLDENHUIS, PROF. MR. F.T. - Predikant tussen baan en ambt
0038224: OLFORD, STEPHEN F - Niet ik.....HIJ
0042225: OLST, PETER VAN - Overleven. Jong zijn in de sloppenwijk
0037789: OLST, E.H. VAN - Bijbel en liturgie. Een pleidooi voor het vieren
0044893: ONFRAY, MICHEL - Atheologie. De Hoofdzonden Van Jodendom, Christendom En Islam
0026875: ONSTENK, DR. A.J. - Van de wolf, het schaap en het kind. Een Bijbels weekjournaal
0044107: ONSTENK, DR. A.J. - In De Voorhoede. Het Levensverhaal van Vrouwen En mannen Die Hun Christen-Zijn Waar Maakten
0039689: OOMEN, PALMYRE & SMEDES, TAEDE (RED.) - Evolutie, cultuur en religie. Perspectieven vanuit biologie en theologie
0044269: OOMS, J.W. EN OS, B.J.VAN - De Drie-En-dertig Van Soesterberg
0041391: OORT, DR. J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinis' De Stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken). Diss.
002386: OORTHUYS, DR. G. - Kruispunten op den weg der Kerk (Zwingli-De Labadie-Kohlbrugge)
0036480: OOST, DR. ROEL - Met mijn God spring ik over een muur. Een keurcollectie van bijbelse preken
0044245: OUSSOREN P. & OOST G. - Met Harp En al; Psalmen Van David
0040697: OOSTEN, DS. L.H - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang
0041812: OOSTEN, DS. L.H - Bewaar Uw kerk. Pleidooi voor een eerlijk verzet tegen Samen op Weg en tegen het verlaten van de Nederlandse Hervormde Kerk
0044189: OOSTERBAAN, JA ONDER REDACTIE VAN IBHORST, AFDE JONG EN DVISSER - De Geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A.Oosterbaan ter gelegenheid aangeboden van zijn afscheid als Hoogleraar.
0027747: OOSTERHUIS, HUUB - Zolang er mensen zijn
0044233: OOSTERHUIS, HUUB - De Kinderen van de Arme
0042957: OOSTERHUIS, H. - Ogen die mij zoeken
0042447: OOSTERHUIS, HUUB - Levende die mij ziet. Gedichten, gezangen en gebeden
0044879: OOSTERWIJK, FOKKELIEN - De Bijbel in Een Notendop. Alles Wat Je Altijd Wilde Weten.
0042614: HEEMKUNDE OOTMARSUM - Jaarboekje 1996. 14e jaargang 1996
0042567: DE FRYSKE MOLE (E.A. ORGANISATIES) - Fries molenboek
0041390: ORT, FRANS - Misschien alleen de tijd. Gedichten
0027183: OS, HENK VAN - The power of memory
0040526: OSBORNE, RICK - Met je kinderen praten over God
0031676: OSKAMP, PAUL - Overleven achter steen en staal. Vieringen en geloofsbelevingen in de bajes onderzocht
0044706: OTTEN, W. EN ASSELT, W.J.VAN (RED.) - Kerk En Conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom (Utrechtse Studies)
0032917: OTTO, MARTIN - Zeelui! Een vergeten volk?
0042153: OUDEN, DS. N. DEN - Waar is God? Vragen over het Godsbestaan
0036351: OUDERLINGENBLAD - Met de gemeente het jaar door
0029004: OUWENEEL, DR. W.J. - Hart en Ziel. Een christelijke kijk op de psychologie.
0034418: OUWENEEL, WILLEM J - Discipelschap (Deel 3: Geloofsleven)
0044924: OUWENEEL, W.J. - Het hooglied Van Salomo. Beschouwing over Het Lied Der Liederen.
0038144: OUWENEEL, WILLEM J - De kleine kudde.
0040893: OVERBOSCH, W.G - De Messias en zijn stad
0037408: OVERDUIM, DS. J - Praten zonder antwoord? Gedachten over het Onze Vader
0037303: OVEREEM, DS. E - Wonend bij de mensen. Gedachten over de profeet Elisa
0041526: PAAS, DR. STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsverhalen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus (Diss.)
0034011: PAAS, STEPHAN - De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijke geloof in de christelijke gemeente
0042051: PAAS, STEFAN & WIERDA, SIEBRAND - Ontworteld. Bijbelstudies over DaniŽl 1 - 6
0038678: PACKER, J.J - Jagen naar heiliging
0040455: PAGEL, JACOB - Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Een ware discipel van Jezus
0039748: PAGELS, ELAINE - Adam, Eva en de slang
0038124: PAIK, DR. JONG KOE - Constructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
0036404: PALAU, LUIS - Hoe u radicale vernieuwing kunt ervaren
0039495: PALM, DIANE - Prikkels. Aangeraakt door de woorden van God
0036090: PALS, ANNE - Gemeenteopbouw groepsgewijs. Over het werken met groepen in de kerk
0044717: PALTHEN, JOHANN PHILIPP (AUTHOR) EDITED BY PETER GANZ. - Tatiani Alexandrini Harmoniae Evangelicae antiquissima Versio Theotisca. Vol. 2. (Early Studies in Germanic Philology)
0044838: PANHUYSEN, LUC - De beloofde Stad. Opkomst En Ondergang Van Het koninkrijk Der Wederdopers.
0031728: PANNEBAKKER, CHRISTINE - Het mamma masterplan. In 7 stappen naar inspirerend opvoeden
0044690: PANNEKOEK, KEES - Het Gaat om Wat Stroomt. Gedichten, Gebeden, Overwegingen, Liederen, Columns
0041334: PANNEKOEK, KEES - Gewone vogel. Twee dozijn liturgie-observaties
0040418: PANNEKOEK, KEES - Dit uur op de berg. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het jaar, B-cyclus
0039620: PANNEKOEK, KEES - Verwijlen in EmmaŁs. Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feetsdagen van het kerkelijk jaar
0044950: PARALLELEDITIE - Bijbel Statenvertaling - Herziene Statenvertaling
0042870: PARLEVLIET, DIK - Historische atlas van Katwijk en Valkenburg 1620
0038804: PARRINDER, GEOFFREY - Jezus in de Koran
0042744: PASVEER, HANS - Een tijd van loslaten. Over gekozen, gedwongen en noodzakelijk verlies
0035575: PAUL, DS. H - Alles en in allen. 52 meditaties
0028252: PAWSON, DAVID - De normale christelijke geboorte
0033471: PAWSON, DAVID - Woord & Geest. het Woord, De ervaring en de balans
0044009: PAYNE, LEANNE - Gods Tegenwoordigheid Geneest
0024813: PEACOCKE, ARTHUR R. - Van DNA tot God. Een begaanbare weg?
0025812: PEELEN, GERT J; SIERTSEMA, BETTINE EN STARK, CISKA (RED.) - Vechten & Vieren. De spanning in het werk van Huub Oosterhuis
0044837: PEELS, H.G.L. - The Vengeance of God. The Meaning of the Root NQM and the Function of the NQM-Texts in the Context of Divine Revelation in the Old Testament
0034254: PEETERS, ROBERT JAN - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth
0036026: PELIKAN, JAROSLAV - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis
002840: PELT, DR. J.W. VAN - Pastoraat in trinitarisch perspectief (Dissertatie)
0036484: PERS, DS. ANJE VAN DER; SCHELLING. DS. PIET; WIJNANDS, DS. ED - Wij geloven. Over de twaalf artikelen van het geloof
0040807: PETERS, JAN (O.C.D.) - Vlam. Meditaties om je aan te warmen
0033122: PETERSEN, JIM - De insider. Jezus volgen in de wereld van vandaag
0042739: PETRI, RUFO - Groot is Uw trouw. Geschiedenis van de niet-geregistreerde evangeliechristenen-baptsten in de voormalige Sovjet-Unie
0037636: P…TURSSON, HALLGRIMUR - Passiepsalmen. Historie van het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus
0035646: PEURSEN, PROF. DR. C.A. VAN - De Naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen
0041161: PEURSEN, DR. C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'
0026039: PFEIFER, SAMUEL - Psychische stoornissen en bijbelse zielzorg
0041604: PFEIFFER, DR. SAMUEL EN BITTNER, DR. WOLFGANG J - Een gezonde geest in een gezond lichaam. Alternatieve geneeswijzen, psyche en geloof
0026508: PIEPER, DS. J.W. EN COOPS, DS. J.M. - Concordantie van de berijmde psalmen van 1773
0025053: PIERSON, ALLARD - Oudere tijdgenoten (1888)
0026678: KAMPEN. DRS. PIETER VAN - Na het laatste uur. Geloof in reÔncarnatie en Christelijk geloof
0034270: PIETERS, DS. W. - Het huisbezoek
0038190: PIETERS, DS. W EN VELDMAN, DS. K - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van ds. S.Ralevic
0043025: PIETERS, DS. W. - Of ik het ook grijpen mocht...
0026043: PINNOCK, CLARK H. & BROW, ROBERT C. - Ontketende Liefde. Een evangelische theologie voor de 21e eeuw
0036415: PIROLO, NEAL - Een thuisfront voor de zendeling
0040607: PIT, JAN (SAMENSTELLER) EN SCHRIJVERS UIT DE LIJDENDE KERK - Elke dag geboeid (Dagboek)
0035025: PKN - Handelingen van de generale synode en van de kleine synode van de PKN 2009
000699: PLAISIER, B. - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied (1913-1942)
0043416: PLANTIER, EDITH - De pastor als openbaar lichaam
0041672: PLANTIER, E.M - Door de dood omvangen. Elisabeth KŁbler-Ross en het pastoraat (Diss.)
0042815: PLAS, MICHEL VAN DER - De Klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk
0042167: PLAS, GERARD J.C - De Messiaanse tijd ontluikt. 20 essays uit de jaren 2007-2011
0039363: PLASS, BRIDGET - Beste Paulus, ben ik de enige?
0037410: PLASS, ADRIAN - Appeltjes voor de Vorst
0037411: PLASS, ADRIAN - De spingkussenmethode. Zienswijze van een gelovige buitelaar
0042542: PLASS, ADRIAN & BRIDGET - Stof tot hoop. Handen en voeten van Jezus in Bangladesh
0032386: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel (1829-1890)
0038538: PLOEG, WILFRED - De prinses is Rooms geworden. Mijmeringen van een jongen in de zestiger jaren
001149: PLOOIJ, MARIUS - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus
0034149: PLUIJM, CEES VAN DER - Ik schilder de honden blauw. 164 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap
0039623: POECKE, NIELS VAN - De tragiek van de tragedie. Over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek
0026410: POEL, DS. JOH. VAN DER - Twee Wegen. Preken en meditaties
0031519: POEL, DS. JOH. VAN DER - Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. Gedachten bij het ouder worden.
0034937: POELMAN, DR. J.R - Actuele medische ethiek in bijbels perspectief
0044125: POLAK, KAREN & SCHUYF, JUDITH - Een Stilte Die Spreekt. Herdenken in Diversiteit
001142: POLDERMAN, C. P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie (Diss.)
0040891: POLEY, HANS - Ten Boom, ŗ Dieu. Terug naar de 'de Schuilplaats'
0043445: POLKERMAN, ANNEKE - De kerk loslaten, een weg naar spirituele ruimte
0042732: POLL, DRS. E.W. VAN DER - Op gespannen voet. Geschiedenis en aktualiteit van Romeinen 13 en Openbaring 13
0044074: POLLARD, NICK - Vertel het in 5 Woorden
0036591: POLS, CEES - Bewaarder gevangen
0043614: POLSPOEL, A.R.M. - Wenen om het verloren ik
0044664: PONS, ANNEKE (RED.) - Vensters Op Refodomes
0044596: PONS, ANNEKE (RED.) - Biblebelt Online. Bevindelijk gereformeerden En Nieuwe Media
0030638: POORT, DS. J.J. - Martelaar onder een open hemel
0033079: POORT, DS. J.J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond.
0041816: POORT, DS. J.J - Langs 's Heeren Wegen. Door Turkey, IsraŽl , JodaniŽ, Griekenland, Malta en ItaliŽ op zoek naar bijbelse plaatsen
0030672: POORT, DS. J.J. - Bij dagen en bij nachten (Bijbels dagboek)
0032900: POORT, DS. J.J. - Herders op den velde
0042158: POORT, DS, J.J - Rouwlibellen
0035550: POORT, DS. J.J. - Jacobus Revius. Nachtegaal onder de dichters
0026414: POORT, DS. J.J. - Een oase in de woestijn
0034173: POORT, DS. J.J. - Zwerfgedichtjes
0043887: POORT, DS .J.J - Kom en zie waar Jezus was
0044091: POORT, DS.J.J. - Ouder Worden...en dan?
0043991: POORTHUIS, MARCEL - Het Gelaat van De Messias
0040438: POORTINGA, P - Ester. Bijbelstudie
0037318: POOT, DS. T - "Wakker worden" met profeten en apostelen
0043979: POP, F.J. - Bijbelse Woorden En Hun Geheim
0034603: PORTER, J.R. - De sleutel tot de BIJBEL
0039353: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. GeÔll. gids voor de Bijbel
0041859: POST, DOEKE (RED.) - Met het oog op het einde. De praktijk van de laatste levensreis
0041498: POST, S.D - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. PiŽtistische dichters in de achttiende eeuw (Diss.)
0043209: POSTEMA, M. - Rondje IJsselmeer met Anton Pieck
0037666: POSTEMA, H.J - Simonides (1629-1675). Wegwijzer naar de hemelse bruiloft
0044917: POSTHUMUS, KEES EN WIKKERS, WILLEMIEN (REDACTIE) - Beeldspraak. De Bijbel Naverteld voor Jonge Mensen.
0036385: POSTHUMUS MEYJES, DR. C.B - Een dag van staken. Zuinig zijn op de zondag
0023947: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek (Diss.)
0038572: POSTMA, DR. J.S EN HALSEMA. J.H. VAN - Bijbels dopen zo...of zo?
0033016: POT, MIEKE - Naar het hart van mijn ziel. 12 jaar in een kluizenaarsklooster
0035698: PRAAG, SIEGFREID VAN - De lieve glorie van Truitje Bonnettemaker
001875: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het land van de kerkgeschiedenis
0042575: DIV. PREDIKANTEN - Een Psalm. Een lied
0041158: DIV. PREDIKANTEN - Oranjepreken. Zeven huwelijkspreken voor het Oranjehuis
0030692: N/A. (DIV. PREDIKANTEN) - Bewerken en bewaren. Studies aangeboden aan prof. dr. K. Runia, t.g.v. 25 jaar na zijn inauguratie als hoogleraar in de theologie te AustraliŽ
0023121: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 30 (1978-1979)
0023117: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 26 (1974-1975)
0036749: KERK EN PREDIKING - Postille 60 (2008-2009)
0023118: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 27 (1975-1976)
0044105: KERK EN PREDIKING - Postille (1999-2000)
0036747: KERK EN PREDIKING - Postille 57 (2005-2006)
0030146: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 38 (1986-1987)
0023120: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 29 (1977-1978)
0030374: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 59 (2007-2008)
0034871: KERK EN PREDIKING - Postille 41 (1989-1990)
0036748: KERK EN PREDIKING - Postille 58 (2006-2007)
0036742: KERK EN PREDIKING - Postille 45 (1993-1994)
0036746: KERK EN PREDIKING - Postille 56 (2004-2005)
0035735: KERK EN PREDIKING - Postille 51 (1999-2000)
0034967: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 31 (1979-1980)
0034970: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 39 (1987-1988)
0035736: KERK EN PREDIKING - Postille 52 (2000-2001)
0043634: PRESTON, JOHN - Een levenloos leven
0040493: PRIESTER, CHRISTIEN DE - De enige Toevlucht
0043280: PRINCE, DEREK - Man & Vader. Gods bestemming voor mannen
0043281: PRINCE, DEREK - Van zegen naar vloek
0044494: PRINCE, DEREK - Accoorden Van Davids Harp. 101 Inspirerende Meditaties Over De Psalmen Van David.
0042663: PRINS, DS. A - De Goede Belijdenis
0033294: PRINS, PIET - Wambo de zwarte zwerver
0033292: PRINS, PIET - Wambo vindt het geluk
0044858: PRITCHARD, RAY - Ontdek Gods Wil voor Uw Leven
0033159: PRONK, PETRA - Hart voor de zaak. De spiritualiteit van het dagelijks werk. Gesprekken met inspirerende leiders
0038584: PRONK, PETE - Een rondje verhalen vertellen. Verhalen voor kinderen en andere mensen
0038549: HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET NEDERLANDS PROTESTANTISME - Tien jaar bibliografie van nederlandse periodieken (Tien jaar BNPP)
0024875: PUCHINGER, DR. G. - Abrham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867)
0037233: PUCHINGER, DR.G - Ontmoetingen met theologen
0042026: QUENOT, MICHEL - De Icoon. Venster op het Absolute
0040174: QUISPEL, PROF. DR. G. (RED.) - De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen. Beschouwingen over de invloed van een Egijptische religie op de cultuur van het Westen
0029453: QUISPEL, PROF. DR. G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron.
0037829: QUIST, M - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf 12 jaar
0040714: QUIST, M - Denk aan je Schepper. Honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
0042959: RAALTE, VAN-GEEL - Mogen wij altijd in dit kamp blijven?
0029333: RABBANI, MOUIN EN SOESMAN, GIDEON - Neef aan de overkant. Brieven over een "familieruzie" in het Heilige Land
0027363: RAMAKER, MARLEEN - Je blijft niet altijd baby.
0037743: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes
0043972: RAVESTEIN, ANNEKE - De Roepende
0035088: RAYCROFT, MARY AUDREY - Laat Gods leven bruisen. Ontdek de rivier in je binnenste
0043496: REDAKTIE DRS. F. H. FOKKEMA, DS. F. GIJZEL, DS. T. HARDER EA. - Woordenlijst van het Potestantisme
0042406: REEDIJK, DS. P - Wat zoekt u daar nu? Een andere kijk op Turkije
0037618: REELING BROUWER, RINSE/VEEN, WILLM ( E.A.) - Waarheid en Leven. De actualiteit van Josef L. Hrom‚dka 1889 - 1989
0040986: REENEN, DS. G. VAN - De tempel. Veertien samenspraken over de tempel
0044046: REERDS, DRS.J.W. - Over Leven Na Geweld
0041159: REID, WILLIAM - Stromen op het Droge.....Boodschap en beleving in tijden van opwekking
0031443: REID, WILLIAM (VERTALING L.J. VAN VALEN) - Stromen op het Droge. Boodschap en beleving in tijden van opwekking
0044757: REINDS, DRS.BERT - Ik Lach Wel maar ik Ben Niet Blij.
0044758: REINDS, DRS.BERT - Kwetsbaar
0044096: REISEL, DR.M. - Genesis. Een Woord Voor Woord Vertaling Van Het Boek Genesis.
0044792: REITSMA, BERNARD - Adembenemend. Nieuwe Bijbelstudies over De Gelijkenissen Van Jezus
0033258: RENCKENS, HAN - Je eigen Schrift schrijven. Meegroeien met de Bijbel
0043477: RENKEMA, DR. J. - Commentaar op het Oude Testament, Obadja
0024095: RENKEMA, DR. J. - Klaagliederen
0042494: RICHARDS, DR. JAMES B - Beperk God niet langer
0036403: RICHARDS, JENNY - De Liefde geeft nooit op. Een jonge moeder getroffen door de ziekte A.L.S.
0031418: RICHMOND, DS. L. - Jane Squibb (Jenny de hutbewoonster 1784-1799)
0037543: RICHTER, JUTTA - De oorsprong van alles
0037951: RIDDERBOS, PROF. DR. NIC. H - Psalmenstudie. Dr. Ridderbos en het Boek der Psalmen (verzameld en geredigeerd door Drs. C. van Ginkel en Drs. P.J. van Midden)
0027876: RIDDERBOS, JAN - Het Hooglied. Een loflied op de liefde, met een dubbele moraal
0033172: RIDDERBOS, DR. S.J. - Het lege midden. Over geloof en psychische moeilijkheden
0023855: RIDDERBOS, DR. H.N. - God is liefde. Twaalf preken. Samenstelling drs. G. van der Veere.
001113: RIDDERBOS, PROF. DR. NIC.H. - Loven en geloven. Opstellen van collega's en medewerkers aangeboden aan PROF. DR. NIC. H. RIDDERBOS ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
0041042: RIDDERUS, F - Het leven van Jezus Christus
0035082: RIDENOUR, FRITZ - Christen maar niet religieus. Ontdek de blijdschap van vrij zijn in je geloof
0041798: RIEL, HANS VAN - Legenden. Verhalen van gisteren en vandaag om morgen mee te leven
0042712: RIEL, HANS VAN - Even bijkomen....
0039607: RIENSTRA, DS. A.S EN VERBOOM. DR. W - De heiliging van de Naam
0037570: RIENSTRA, DS. A.S. (RED.) - Recht zetten . De profetie van Amos theologisch en politiek belicht
0029896: RIETDIJK, DS. D. - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi
0029553: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd
0023726: RIETDIJK, DS. D. - Niet klagen.... Gedachten met betrekking tot het lijden
0039523: RIETVELD, JAN (E.A.) - Essays over Jezus. Gedachten aan het eind van de twintigste eeuw
0043509: RIJST, RENE VAN DER - Dus ik hoor van u? De zoektocht van Tessa naar God
0042693: RIMARIS, RUTH - Verlichte Tranen
0036844: RINZEMA, DR. J - Het verhaal verder vertellen....Beschouwingen over communicatievragen in de geloofsoverdracht
0036397: RIVI»RE, LEEN LA - Mega Stories. Beroemde voorbeelden van Jezus Christus verteld in oude taal, de taal van nu en doorverteld voor de toekomst
0032074: ROBBE, ROLF - Spreken over preken. Met gemeente, kerkenraad en collega's.
0043168: ROBBE, ROLF - Wandelen op water. Reisgids voor christenen
0037665: ROBBE, ROLF - Gevonden. Over God zoeken en gevonden worden
0039654: RODENBURG, KEES JAN - Geen verzoening zonder bekering. Gesprekken over de joodse traditie
0043975: ROEBBEN, BERT - Een Tijd Van Opvoeden
0025931: ROELEVINK, J; SMIT, J.R.; VELZEN, G. VAN (RED.) - Dicht bij de Eenheid. Een handreiking voor een geestelijk gesprek over Samen op Weg
0039651: ROEM, ANTON - Ik roep U aan.... Bidden met Psalmen 2.
0039652: ROEM, ANTON - Blijf bij mij. Gebeden voor de ochtend en de avond
0042593: ROEST, TRUUS VAN DER - Als twee druppels water. Gedachten over vrouwen uit de Bijbel voor vrouwen van nu
0039402: ROEST, TRUUS VAN DER - Je redt het wel
0039403: ROEST, TRUUS VAN DER - Loslaten. Persoonlijke overwegingen
0033639: ROEST, HENK DE & WISCHMEYER, WOLFGANG - Heiliger Text. Die identitštsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft.
0040828: ROGER VAN TAIZ…, BROEDER - Liefde die liefde wekt. De bronnen van Taizť
0043207: ROGGEVEEN, P. - Aan de hengel
0044191: CD-ROM - Liedboekconcordantie Voor Windows 1.1
0041640: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen. Routes in Nederland en BelgiŽ
0026962: RONGEN, G. VAN - Elisa, de profeet
0036064: RONNER, B - Een tempel in turfgraversland. Het kerkgebouw van de Herv. Gemeente Scharmer-Harkstede
0031394: ROODBEEN, MERIT - Wijsheden over het weer
0036165: ROODE, DOLF VAN - Flinterdun. Kritische gedachten over kruis en geloven
0025990: ROOIJEN, MIEP - Kerstfeest anders... Eigentijdse kerstverhalen van verschillende auteurs.
0036970: ROOIJEN, MAURITS VAN - Op gevels geschreven. Teksten en tekens van het dagelijks leven
0034803: ROORMENSEN, BERNARD - Oases in de woestijn. Over spiritualiteit en ruimte om te leven
0043447: ROOS, G. - Vrijheid van christelijk getuigenis, over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte
0041281: ROOS, RIEN - Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de Here...
0034804: ROOTMENSEN, BERNARD - 40 woorden in de woestijn. Werkboek voor de gemeente bij de crisis van kerk, geloof en cultuur
0039732: ROOTMENSEN, BERNARD - Waar het op aankomt. Een werkboek bij het begin van een nieuwe eeuw en een nieuw millennium
0026247: ROOTSELAAR, DS. J. VAN - Memoires
0033539: ROOYEN, LAURENS VAN - Brieven aan een wonderkind. Bespiegelingen over muziek, geluk, succes, glamour en het betrekkelijke van dit alles
0034765: RORHUIZEN, PROF. DR. G. TH - het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof. Rothuizen
0041782: ROS, DRS. A - De gedachtenis des rechtvaardigen. Uit het leven en werk van ds. J.R. van Oordt
0035801: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie
0035086: ROSEVEARE, HELEN - Parels in Gods hand. Als gewone mensen God gehoorzamen.....
0043906: ROSSEELS, M. - Het oordeel of vrijdag zingt de nachtegaal
0040072: ROTHUIZEN, GERARD - Over Nietzsche gesproken en een knie
0026310: ROUKEMA, RIEMER - Gnosis & Geloof in het vroege christendom. Een inleiding tot de gnostiek
0042778: ROUMEN, TON - Vorming in autonomie. Een studie naar de morele ontwikkeling op het terrein van de seksualiteit binnen het godsdienstonderwijs (Diss.)
0044863: ROUVOET, ANDR…; STERK, MIRJAM; LANGE, FRITS DE; VOSMAN, FRANS E.A. - Meer dan Een Optelsom. Kanttekeningen Bij De waarde Van Het Gezin. (Gerrit De Kruijf En Petruschka Schaafsma, Red.)
0043132: ROUWENDAL, P.L. - Dr.C.Steenblok
0044632: ROUWENDAL, DRS. P. L. - Het Aanbod Van Genade
0040616: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - De eeuw van de Familie Platter. 1499/162.'
001092: RU, G. DE - De kinderdoop en het Nieuwe Testament (Diss.)
0039327: RUIS, DAVID - Aanbidding waar God naar zoekt. Ontdekkingstocht naar oprechte aanbidding
0036781: RUITENBURG, DRS. P. VAN - Met hart en ziel. Godsdienstige gevoelens gewogen
0041539: RUITENBURG, DS. P. VAN - Echt geloven. 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is.
0035092: RUITER, WILLEM DE - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan
0035599: RUITER, DRS. E.J. DE - Op zoek naar identiteit. Geschiedenis van gemeenschapsvorming bij Messias-belijdende joden in Nederland
0029610: RULER, DR. A.A. VAN - Over de psalmen. 66 meditaties
0027267: RULER, DR. A.A. - Op gezag van een apostel.
0032660: RULER, DR. A.A. - Marcus 15 en 16 (Vervolg van 14)
0030326: RULER. A.A. VAN - Dichter bij Marcus (Evangelie naar Marcus 1 - 8)
0028716: RULER, DR. A.A. VAN - Marcus 14 (vers 1-41)
0037728: RULER, DR. A.A. VAN - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten
0036323: RUNIA, K - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie
0035845: RUNIA, DR. K - Op zoek naar de Geest
0036187: RUNIA, DR. K - Van feest tot feest steeds voort
0034022: RUNIA, DR. K. - Bidden wordt moeilijker
0040224: RUNIA, DR. K - Schuldig Hoezo? Over schuld en vergeving
0038371: RUNIA, DR. K - Eigentijdse vragen
0034033: RUNIA, DR. K. - De zondag onder druk. (Serie BIJ-Tijds)
0039726: RUNIA, DR. K - Het geheim van Jezus Christus (Bij-Tijds geloven)
0028739: RUPPERT, DR. M. - Luther en de boerenopstand
0035771: RUPPERT, DR. M - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke werdlijke regiment
0041683: RUTGERS, MARTIN - Het AEX-dossier (Roman)
0023890: RUTHE, REINHOLD EN RUTHE-PREISS, LYDIA - Droomboodschappen. De uitleg van dromen in christelijk perpectief.
0044568: RYLE, J.C. - Bij U is Vergeving. (serie Lichtstralen Uit Het Woord)
0044873: SAAL, WILLIAM J. - Moslims En Het Evangelie
0039497: SAFRAI, S - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom
0043817: SAFRANSKI, R‹DIGER - Het kwaad. Het drama van de vrijheid
0038204: SAMARTHA, STANLEY J - Ganges en Galiea. Een keuze uit het werk van Stanley J. Samartha
0037678: SAMUEL, MONIQUE - Bruiswater. Mijn ontdekkingen met God
0038675: SANDERS, J. OSWALD - De kracht van het gebed
0039633: SANDERS, LUK (RED.) - Politiek voorbij de transcendentie? Over democratie en mystiek
0039482: SANTAYANA, GEORGE - God in de mens, De christusidee in de evangeliŽn
0032076: SANTE, CARMINE DI - Het gebed van IsraŽl
0039376: SANUSI, ABIDEMI - Kemi's Dagboek
0037941: SAP, DS. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen
0035423: SATTLER, GAIL - Halsoverkop
0043896: SCHAAF, Y. - Laarzen op de lange pijp
0036679: SCHAAFSMA, PETRUSCHKA - Reconsidering Evil. Confronting Reflections with Confessions
0044872: SCHAAP, COR - Kerksluiting: Einde of nieuw Begin?
0034930: SCHAEFFER, J.H.F.; SMIT, J.H.; TROMP, TH. (RED.) - Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis. Opstellen aangboden aan prof. Douma
0044501: SCHAEFFER, DRS.J.C. - De plaats van Abraham Kuyper in "De Vrije Kerk"
0044818: SCHAFFROTH, J.G. VDM - Dr. Martin Luther, der Reformator : Bilder aus seinem Leben, fu®r das evangelische Volk Zusammengestellt
0041849: SCHALK, PETER (EEINRED.) - Gezag en zeggenschap. Christen zijn op de werkvloer
0041755: SCHEFFEL-BAARS, H.J - Zingend op weg
0027053: SCHEGGET, G.H. TER - Een hart onder de riem. Over de bergrede
0039775: SCHELLING, PIET - Een huis met Vele Kamers. Inleiding in het christendom
0034775: SCHELLING, DR. P. - Paranormale verschijnselen. Pastoraal-bijbelse overwegingen
0041509: SCHELLING, DR. PIET - Jomanda, heks of heilige? Pastoraal-kritische kanttekeningen
0027606: SCHELLING, DR. P. - Obadja (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0041420: SCHELLING, P - God en ik. Wegen waarop God mij tegemoet komt
0033119: SCHELLING, DR.P. - Het gaat om Leven. Werken aan een wereld van sjalom
0043900: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert, deel 1
0043639: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend
0044674: SCHEURLEN, PAUL - Luther Onze Huisvriend
0043475: SCHEURS, DR. AGNETA - Psychotherapie en Spiritualiteit, intergratie van de spirituele dimensie in de therapeutische praktijk
0036437: SCHIEVINK, HENDRIK - Zonder Kruis geen Kroon. Naar aanleiding van rapport 'God met ons' van de Geref. Kerken (synodaal)
0036046: SCHILDER, DR. K - Aforismen
0037289: SCHILDER, DR. K - De Openbaring van Johannes en het sociale leven
0023007: SCHILDER, ALEID - Hulpeloos maar schuldig. Het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie.
0041045: SCHILDER, PROF. DR. K - Profeten en Evangelisten. Een bloemlezing uit de 'Schtiftoverdenkingen'
0028200: SCHILDER, DR. K. - Christus in zijn lijden. Overwegingen van het lijdensevangelie (3 delen)
0037005: SCHILLEBEECKX, EDWARD (RED.) - Mystiek en Politiek
0043982: SCHIPPER, J. - De Bron Des Levens
0033191: SCHIPPERS, DRS. J.A. (RED.) - Heel de wereld in een snelverband. Aspecten van globalisering op waarde geschat
0042850: SCHLINGMAN, FREEK - Adel en Afscheiding. Bevinding en Twist in een Verlichte Samenleving 1813-1840 (Linschoten)
0044660: SCHNEIDER, FLOYD E. - Vriendschapsevangelisatie
0043608: HEBLY-SCHOEP G. - Vandaag de dag getrouwd zijn, bijbels nadenken over huwelijk
0038843: SCHOLTEN, BRENDA - Tijd voor kinderen, Eigentijdse verhalen over de keuze tussen werk en zorg
0041066: SCHOLTES, ENGELIEN - De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli
0034772: SCHOON, DR. SIMON - Herkenning na de nacht. Een nieuw gezicht op de verhouding tussen de kerk en het joodse volk
0034773: SCHOON, DR. SIMON - Geworteld in IsraŽl. Gedachten over de verhouding tussen de kerk en het joodse volk
0043346: SCHOON, SIMON DR. - Paulus, grensganger tussen Israel en de volken
0044077: SCHOON, SIMON - Onopgeefbaar Verbonden
0033825: SCHOONHEIM, P.L. - Denken, Geloven, Hopen
0024486: SCHOOT, HENK, J.M. - Christ the 'Name' of God. Thomas Aquinas on naming Christ
0035661: SCHOTTROFF, LUISE EN THIELE, JOHANNES (RED.) - Met passie over God spreken. Leraressen van God
0043679: SCHOTTROFF,LUISE - Bijbel in vrouwelijk perspectief
0042945: SCHOUTEN, EDITH - Als een mus valt
0043708: SCHREUDER, DS.A. - Gij ziet het immers. De vraag naar Gods hand in het lijden
0032552: SCHREUR, M.C. - Kom tot Hem; Kom tot jezelf
0026268: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (3 delen)
0032962: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (deel I). Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd
0032964: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (deel III). Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd
0032963: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (deel II). Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd
0041402: SCHR÷DER, RON/BUSSER/MARIANNE/DOR…ME, JEAN - Twintig nieuwe kinderliedjes
0034481: SCHROTEN, DR. H. - De brieven aan de Thessalonicenzen. Voor de gemeente verklaard
0039597: SCHULLER, ROBERT H - Hours of Power. Inspiratie en Motivatie voor elke dag (Dagboek)
0038942: SCHULLER, ROBERT H - Gooi de dag van morgen niet weg! Ontdek Gods droom voor uw leven
0033801: SCHULTZ, HANS J‹RGEN - De weg die Jezus wees. Pleidooi voor een hernieuwde navolging
0036406: SCHULWEIS, HAROLD M - Voor wie niet kan geloven
0036722: SCHUMAN, N.A - Getuigen van tegenspraak. Profetie uit de mond van Amos en Jesaja
0024771: SCHUMAN, N.A. - Voortvarend vieren. Stap voor stap door het boek Exodus.
0038433: SCH‹SSLER FIORENZA, ELISABETH - Jezus. Kind van Mirjam. Profeet van Sophia. Kritische bijdragen tot de feministische christologie
0029879: SCHUTTE, DR. G.J. (E.A.) - Bunyan in Nederland. Opstellen over de waardering van John Bunyan in Nederland
0032458: SCHUTTE, DR. G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw, De banne Graft, 1770-1810
0042677: SCHUURMAN, DR. IR. E - Christenen in Babel
0044825: SCHUURMAN, DS.J.C. - Kernteksten Uit Ezechiel
0043192: SCOTT, JAN - Omgaan met stemmingsschommelingen. Zelfhulp op basis van cognitieve gedachten
0034742: SCOTUS, JOHANNES DUNS - Teksten over God en werkelijkheid
0042638: SEEGERS, DRS. G.H.J. EN WENS, DRS. M.C.C - Persoonlijk gegeven. Grepen uit de geschiedenis van bevolkingsregistratie in Nederland
0042669: SELDENRIJK, DR. R - Organen en weefsels op reis. Een medisch-ethische afweging van de transplantatiegeneeskunde
0042400: SELDENRIJK, DR. R - Naar en wetenschappeliijke studie. Een voorbereiding voor aankomende studenten
0033641: SELDENRIJK, DR. R. - Naar een wetenschappelijke studie. Een voorbereiding voor aankomende studenten
0033170: SELDERHUIS, DR. H.J. - David, Calvijn en ik. Ervaren geloof in de Psalmen
0044809: HERMAN J. SELDERHUIS - Calvijn een mens
0040448: SELDERHUIS, DR. H.J; WESTERINK, DS. J (RED.) - Liefde voor Gods kerk
0029996: SELMS, DR. A. VAN - P.O.T. (Job I)
0042065: SERPHOS, JONATHAN - Een besneden Hart
0044835: SERVOTTE, HERMAN - Voorgangers in Het Geloof. Augustinus - Newman - Teilhard De Chardin - Bonhoeffer
0044653: SERVOTTE, HERMAN - Marcus Literair
0044010: SERVOTTE, HERMAN - Christenen Over Het Lijden
0044921: SHEPPARD, GERALD T. (EDITED BY) - The Geneva Bible. The Annotated New Testament 1602 Edition. With Introductory Essays. The Pilgrim Classic Commentaries.
0040588: SIDER, RONALD J - Rijke christenen in een tijd van honger
0044425: SIEBERT-HOMMES, DR. JOPIE - Laat de dochters leven! De literaire architectuur van Exodus 1 en 2 als toegang tot interpretatie
0041197: SIEBESMA, DS. T - Herders worden schaars
0040006: SIETSMA, ANNE - Kind aan de zee
0044931: SIKKEL, D. (DIENAAR DES WOORDS) - Kerk En Woord. Gedachtenis-en Voorbereidingspredicatie. Uitgesproken na De 25-Jarige Ambtsbediening Op Zondag 31 October 1937 in De Haarlemmerpoortkerk Te Amsterdam
0035246: SILBER, DON - Meer dan overwinnaars
0041451: SILFHOUT, DS. W - Zalig in leven en sterven. Meditaties over de zeven zaligsprekingen in het bijbelboek Openbaring
0026988: SILVER, LEE - Sleutelen aan de Schepping. Het ontwerpen van menselijk leven in het nieuwe millennium
0040246: BOTH. SIMON - Psalm Een & Twee vers voor vers. De Messias van IsraŽl in de Psalmen
0044803: SINGH, SADHOE SOENDAR - Hij zag de hemel; de visioenen van sadhoe Soendar Singh
0040308: SINKE, J.P - Zijn da‚n getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 jaar Gereformeerde Gemeenten 1907-2007 (2e deel)
0043736: SINKE, J.P. - Predik het Woord. Uit het leven van ds.W.Hage (1912-2003)
0043729: SIPKES DE SMIT, INA - Voor jou wel duizend lieve namen
0034884: SIRE, JAMES - Intelligent geloven. Gods opdracht je verstand gebruiken
0043254: SITTSER, JERRY - Als God je gebed niet verhoort
0037947: SIZOO, DR. A. (VERTALER) - Augustinus' belijdenissen
0042121: SLAGTER, H.B - Leven na de dood. Over de zekerheid van behoud en eeuwigheid
0042213: SLAGTER. H.B. - De Brief aan de EfeziŽrs, vers voor vers
0043105: SLAGTER, H.B. - Gods Woord wijst ons de weg
0028314: SLAVENBERG, JACOB - De Bergrede uit het Evangelie volgens MatteŁs
000282: SLEE, J. C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg
0043085: SLIEDREGT, J. VAN VDM - Mijn wet in uw Binnenste Uw Enige Troost Zondag 34-44 Dl 5. Heidelbergse Catechismus
0026524: SLIEDREGT VAN, DR. C. VAN EN SLIEDREGT VAN-HOKSBERGEN, J.A. - Is het wel voor mij? Geloofs(on)zekerheid vanuit de verkiezingsleer
0023190: SLIEDREGT, DRS. C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving
0040488: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Kruis en Kroon. Bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef.
0043084: SLIEDREGT, J. VAN VDM - Waartekenen En Zegelen Uw Enige Troost Prediking Van De Heidelbergse Catechismus Zondag 25-33 Dl. 4
0042692: SLINGERLAND, BERT EN JANNIE - Mijn kleine zuster. Ons gehandicapt kind in de christelijke gemeente
0039444: SLOT, J - Alle met wijsheid gemaakt
0041160: SLUIJS, DR. C.A, VAN DER - Kerk of Afscheiding
0036775: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Prediking in de crisis. Over de scheiding der geesten
0035546: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Spurgeon, een spelbreker. Een unieke man in een bijzondere tijd
0041579: SLUIS, DR. I. VAN DER - Het recht om grootmoeder te doden. Korte geschiedenis van de euthanasiebeweging sinds 1870
0028500: SMALHOUT, PROF. DR. BOB - Bijbelse tijdgenoten. 11 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
0043663: SMART, NINIAN - Godsdiensten van de wereld
0029356: SMEDES, TAEDE A. - God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuur-wetenschappelijk wereldbeeld
0040903: SMEETS, JOS - Jezus was geen christen
0023166: SMELIK, KLAAS A.D. - Behouden Schrift. Historische documenten uit het oude IsraŽl.
0042095: SMET, G.A.R. DE - Kleine Deutsche Schriften. Ausgewšhlt und neu herausgegeben von L. de Grauwe
0040303: SMILDE, PETER - Zeven manieren om de Bijbel te lezen
0041713: SMILDE, JAN - Afscheid van de (klinische) psychiatrie
0038679: SMILDE, PETER EN UYTERLINDE-MARIS, WISKE (RED.) - Thuis. Gebeden en rituelen voor elke dag
0038492: SMINK, DRS. G.J - Romeinen (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0043755: SMIT, REINDER - Dwingelo in vertellingen
0041260: SMITH, T+ HANEVELD, G.T - Medisch gezondheidsboek voor het hele gezin
0035739: SMITH, HAMILTON - Elia, de man Gods
0036383: SMITH, OSWALD J - Honger en dorst naar herleving. Gebed voor herleving en passie voor zielen
0037551: SMITH, ASHLEY - Onwaarschijnlijke engel
0029546: SMITH, ALICE - Het voorhangsel voorbij. Gebed, de sleutel tot vertrouwelijke omgang met God
0040799: SMITH, MALCOLM - Mediteren kun je leren
0044850: SMITH PEGUES, DEBORAH - 30 Dagen om Je Tong Te Temmen. Wat Je Zegt (en Niet zegt) Heeft Invloed Op je Relaties
0038769: SMOUTER, WILLEM EN BLOM, COR (RED.) - Vergeef me....... Verzoening tussen mensen en met God
0034239: SNACKERS, JACK - Kleine emoties?
0044887: SNETHLAGE, DR. J.L - Proeve Eener Kritische Godsdienstphilosophie
0041336: SNIJDERS, DR. L.A - Spreuken. Een praktische bijbelverklaring
0039835: SNIJDERS. DR .L.A - Bijbels woordenboek
0043769: SNOEK, LAURENS E.A. - De duisternis gaat wijken. Kerstverhalen en gedichten
0032673: SNOEP, H. - Job, aanklager en gedaagde
0043642: SOETENDORP, AWRAHAM, MARIA DE GROOT EN VAN BOMMEL - Kinderen van Abraham
0043681: SOETENDORP, AWRAHAM - De adem van kinderen
0041739: SOLAGES, MGR. DE - La Composition des Evangelis. De Luc et de Matthieu et leurs Sources
0034282: S÷RENSEN, DAVID - Onzichtbare liefde. Ontdek de meest fascinerende Realiteit die er bestaat
0044848: SOUTER, ALEXANDER (COMPILED BY) - A Glossary of Later Latin to 600 A.D.
0034233: SPAANDERMAN, C. - Na het donker eeuwig licht
0036428: SPAANS, JAAP - Christenen en hun communicatie
0040767: SPEELMAN, G…; REEGEN, OTTO TER; SLOMP, JAN (RED.) - Ik ben christen - mijn partner is moslim. De praktijk van interreligieuze huwelijken: verhalen en vragen
0044819: SPEELMAN, DR.H.A. - De Vaderlandse Kerk. 'Samen op Weg' En Het kerkbegrip Bij Calvijn.
0042857: SPEK, CHRISTIAAN VAN DER (RED.) - Schipperen. Zeven eeuwen tussen IJssel en Gouwe. Gouda Waterstad
0032804: SPENGLER, LUKAS VAN - De kunst van het KIEZEN
0031940: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Gereformeerden en dopers. Gesprek onderweg
0032066: SPIJKER, DR. W. VAN 'T EN DRIMMELEN, DRS. L.C. VAN (RED.) - Inleding tot de studie van het kerkrecht
0032910: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn
0044167: SPIJKER, DR.W. VAN`T - De Heilige Geest Als Trooster
0032278: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Geest, Woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme
0037393: SPIJKERBOER, A.A. - Gereformeerd of knettergek
0027093: SPIJKERBOER, A.A. - Nu rijst uit elke nacht uw morgen. Bijbels dagboek
0036081: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - 'En zij vonden ze niet'. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth's exegese van 'de man Gods uit Juda' en van 'David en Saul' (Diss.
0035978: SPIJKERBOER, A.A - Een rondje om de kerk. Kroniek van een halve eeuw
0036075: SPIJKERBOER, A.A (E.A.) - Hoogten en diepten. Opstellen over gemeente-zijn voor A.A. Spijkerboer
0033549: SPIJKERBOER, THOMAS EN WALSUM, SARAH VAN (RED.) - Grensoverschrijdingen. Opstellen over vreemdelingen en recht
0037378: SPILT, G - Van zondag tot zondag. Een jaargang overdenkingen
0040869: SPOEL, SUZANNE VAN DER - Hans is Hans. Een kind met autistisch gedrag
0042977: SPRONK, KLAAS EN ROUKEMA, RIEMER (RED.) - Over God
0044762: SPROUL, R.C - De Bijbel Leren Kennen
0043354: SPURGEON, C.H> - Hebt goede moed
0026353: SPURGEON, C.H. - De Wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
0026354: SPURGEON, C.H. - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren
0028645: SPURGEON, DS. C.H. - Het Lied der Liederen (38 predikaties over het Hooglied van Salomo)
0043725: SPURGEON, C.H. - Woorden van troost voor het dagelijks leven
0029591: SPURGEON, C.H. - Jezus Roepstem. Schetsen van leerredenen Nieuwe Testament
0028342: SPURGEON, C.H. - Het chequeboek van de bank des geloofs
0043724: SPURGEON, C.H. - Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven
0034477: SPURGEON, C.H. - De stem des bloeds. Een roepstem tot bekering
0029557: SPURGEON, C.H. - Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude Testament
0043356: SPURGEON, C.H. - Juweeltjes
0029479: SPURGEON, C.H. - Zijn God onderricht hem. Schetsen aan landbouw en veeteelt ontleend.
0041913: SPURGEON.C. H - De Heilige Geest
0044114: SPURGEON, C. H. - Macht Bij God. Schetsen Van Leerredenen Oude Testament.
0038780: SPURGREON, C.H - MattheŁsī Evangelie. Het Evangelie des Koninkrijk
0031145: STAFFORD, DR. WESS - Te klein om over het hoofd te zien. Waarom kinderen de grote toekomst zijn
0036834: STAM, DS. P.J. (JR.) - Mystiek geloof. Tauler - Luther - Kohlbrugge
0029543: STAM, DS. P.J. - Hermann Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht
0044075: STANDAERT, BENOőT - Marcus Geweld En Genade
0043759: STANGE, OTTO (EDITOR) - Pastoral Care & Context
0029868: STANTON, GRAHAM - Dichter bij Jezus? Nieuw licht op de evangeliŽn
0042748: STAP, DICK - Boedha en Christus. Een ontmoeting met hart en ziel
0031218: STEEG, LOUIS TER - De akker is de wereld. Maatschappelijk engagement van Nederlandse katholieken 1975-2000
0039246: STEENDELAAR, JAN - Het gezicht van Nederland;: Soest
0032433: STEENHORST, REN… - Rebel tegen wil en dank. Het bewogen leven van prof. dr. B. Smalhout
0042830: STEENWIJK, DICK - Voorbij de Driebergse Brug. Over Driebergen-Rijsenburg en hun inwoners
0040208: STEGEMAN, DERK; KOOISTRA, INGE; BOER, DICK (RED.) - Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt
0043796: STEGEREN-KEIZER, H.L.VAN, E.A. - Een kerk op zoek naar IsraŽl. Geschiedenis van het deputaatschap voor 'Kerk en IsraŽl' van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995.
0040973: STERKENBURG, LOUIS - Geloven tussen Babel en Jeruzalem
0039669: STEUTEL, JAN W (E.A.) - De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen
0038087: STIBBE, J. JOHM EN MARK - Zeep & Soda. Frisse gedachten en heldere uitspraken
0026901: STILMA, LIZE - Mijn kind is verslaafd
0036517: STILMA, LIZE EN TONKELAAR, DS. A.J. DEN - Joodse gebeden
0025985: STOCKMAN, BROEDER REN… - SCHATTEN van mensen
0044683: STOEP, ARIE VAN DER - Is Er Leven Na De Dood? De Bijbel Geeft Het Antwoord
0035925: STOEP, D. VAN DER - Het grote kerstboek
0034808: STOKER, WESSEL - Is geloven redelijk?
0034814: STOKER, DR. W - Is vragen naar zin vragen naar God? Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving
0034651: STOKER, WESSEL EN SAR, HENK VAN DER (RED.) - HeroriŽntatie in de Theologie
0034538: STOLK, DR. J. (RED.) - Christelijke opvoeding. Deel: Rond de geboorte....)
0043200: STOLL, GERDI (ONDER REDACTIE VAN) - Ga met mij. Gebeden voor altijd en overal
0041489: STOLP, HANS - De verschijningen van Christus in onze tijd
0036013: STOTT, JOHN - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren
0034944: STOTT, JOHN - Hoe denkt Christus over zijn gemeente? De openbaring van Jezus Christus aan zijn gemeente
0044856: STOWELL, JOSEPH - Jezus Liefhebben. Wat mag Het Je kosten?
0041910: STRACK, HERMANN L. - Einleitung in Talmud und Midras
0041339: STRANGE, W.A. - Kinderen in de vroeg-christelijke kerk
0036626: STRIETMAN, B - Niet onze wegen
0042713: STRIETMAN, B - 't gaat om wat anders nu.... Gesprekken tussen bejaarden
0027149: STRIJBOS, DR. IR. S (RED.) - De medische ethiek in de branding. Keuze uit het werk van Gerrit Arie Lindeboom
0044859: STROBEL, L - Feiten genoeg
0035742: STROBL, KARL - De zin van het leven en het geloven. Vragen-gedachten-aanwijzingen
0040523: STROHM, LEO - 20 eeuwen christendom. Een religie verandert de wereld
0041508: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. (RED.) - Titus Brandsma. Herzien - herdacht - herschreven
0033047: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland, BelgiŽ en Luxemburg 1880-1980. Deel VII: Op zoek naar zijn en zin
0044522: STURM, W.M. - Gods hand over de burg. De burg gebouwd: Facetten uit de (voor)geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg. Deel 1: 1517-1918
0041591: HEINE. SUSANNE - Vrouwen der vroege Christenheid. Een historische kritiek op de feministische theologie
0040124: S‹SS, REN… - Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het Joodse volk
0034228: SUSSENBACH, PROF. DR. IR. J.S. (E.A.) - De mens en zijn erfgoed. Ethische en maatschappelijke aspecten van de moderne gentechniek
0035648: SUTHERLAND, J,G - De Bijbelen de Antieke Mysterien
0043418: SUTTER, IGNACE DE - Inleiding tot het muziekbeluisteren
0032100: SUURMOND, DR. JEAN-JACQUES - Och, ware het gehele volk profeten. Charismatisch-theologische teksten.
0044900: SUURMOND, JEAN-JACQUES - Een Gevaarlijk Geluk. Over Spiritualiteit.
0044923: SWAGERMAN, JAN - Het verhaal Gaat Verder...De Kunst van Het Vertellen.
0035995: SWINBURNE, RICHARD - Het bestaan van God
0034961: TAILLEMITE, ETIENNE - Onbekende ZeeŽn
0036578: TAKKEN, H.J. EN TRAMPER, N.M. (RED.) - Vreemde gasten. Dromen en wonderen in het contact van christenen en moslims
0041569: TAKKEN, H.J - Evangelie en moslims
0025999: TALSMA, DS. T. - Ook jij hoort er bij. Verhalen voor kinderen in en naast de kerkdienst
0029839: TALSTRA, EEP - Oude en Nieuwe Lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude testament
0032728: TALSTRA, EEP - Een roostervrije dag. Vrije wandeling langs teksten en ervaringen
0035203: TAN, PETER - De zalving van de Heilige Geest
0044503: TARI, MEL (OPGESCHREVEN DOOR CLIFF DUDLEY) - Als een Geweldige Wind. Opwekking in IndonesiŽ
0040665: TAVERNIER, KRIS - Jezus vinden in de tabernakel
0041131: TEEKENS, DS. IR. W.F. (E.A.) - Leven door het Woord (Dagboek)
0041678: TEEUW , DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktisch-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0042205: TEEUW, DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktische-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0039538: TENG, PAUL & SCHUTTEN, JAN PAUL - Jan van Scorel. Sede vacantie 1523
0040766: TENNEKES, PROF. DR. J; VROOM, DR. H.M. (RED.) - Contextualiteit en christelijke geloof
0031918: TENNEKES, J. - De Bierkaai en de Bron. Antropologische kanttekeningen bij hedendaags christendom
0032844: TENNEY, TOMMY - Achter GOD aan. Mijn ziel smacht naar U
0042106: TERLOUW, A.J - Staat dat er? Verrassende bijbelstudies voor jongeren
0042862: TERLOUW, PIET/BARENDSE, GERARSD - Het Groene Hart van Nederland. Lopikerwaard-Krimpenerwaard-Alblasserwaard-Vijheerenlanden
0042176: TERLOUW, DS. L - Een lege plaats. Rouwverwerking
0044171: TERLOUW-STEENBEEK, MARGRIET - Nooit meer Dorst
0042835: TERPSTRA, PIETER - Volksverhalen uit vroeger tijden
0043661: THEISSEN, GERD - De Jezusbeweging
0038599: THIEDE, CARSTEN PETER EN CURTIS, KEN - Beproeving en Getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst
0035624: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
0044398: THIJS, DS. E. TH. - Geef Ons Vandaag
0032195: THIJS, DS. E. TH. - Op weg naar kerst. Gedachten en gedichten voor de dagen van advent
0041784: THIJSEN, A.H.A - Gij hebt veel goeds gedaan, Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Tricht-Geldermalsen 1845-1995
0024387: THIJSSE, JAC. P. - Herfst (Verkade Album)
0044290: THIJSSE, PROF.DR.IR.J.TH - Een Halve Eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970
0037294: THOENE, BODIE & BROCK - De Galway Kronieken (Deel 2: Over mensen & engelen)
0044735: THOMAS, PIET (KEUZE EN INLEIDING) - Bidden Met Guido Gezelle
0031322: THOMAS, YVAN - God in Frankrijk. Cursiefjes uit het leven gegrepen
0038823: THOMAS, YVAN - En jij gelooft dat? Antwoorden op vragen over het christelijk geloof
0038077: TIBBALLS, GEOFF - De klant is nooit koning.Rare dingen die klanten in winkels uitkramen
0040422: TIGCHELER, JO - Vanuit Lukas bezien. Teksten opnieuw gelezen
0027526: TIGCHELER, DR. JO. - De bergrede. Matteus 5-7 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0039370: TIJN, MAARTJE VAN/NICOLAI, DICK - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken
0044088: TIJN, MAARTJE VAN - Rabbi Jezus en Zijn Rabbijnse Collega`s. 2. Tussen FarizeeŽn En Chassidiem
0044087: TIJN, MAARTJE VAN - Rabbi Jezus en Zijn Rabbijnse Collega`s. 1.overbekende Beelden En Motieven
0044669: TILBORG, SJEF VAN - Johannes
0038228: TIMMERMAN, DS. R - Vergeven
0034683: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen
0023618: TOEBES, C.J. - Dominees-Drama. Dr. J.C. Zaalberg Pz, 1828-1885. (Diss.)
0037667: TOM, DICK - Levenskracht door het fundament
0024212: TOMSON, PETER J. - Als dit uit de Hemel is........... Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
0044051: TOONDER, MARTEN - De Toornviolen
0029835: TOORN, KAREL VAN DER - Family Religion in Babylonia, Syria and Israel. Continuty and Change in the Forms of Religion Life
0034283: TOORN, KAREL VAN DER - Van haar wieg tot haar graf. De rol van de godsdienst in het leven van de IsraŽlitische en Babylonische vrouw
0039683: TOREN, BENNO VAN DEN - Doordenken over God
0042382: TOV, LIKA - Tehiliem. Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, met illustraties
0044891: TRAMPER, NIEK - DaniŽl. Durf te Vertrouwen (Reeks Luisterend leven)
0044498: TRAPMAN, J. (RED.) - Pjotr Hendrix (1896-1979). Leraar Van Gnosis En Liturgie. Herinneringen, beschouwingen en Documenten
0040773: TRIBLE, PHYLLIS - GOD en sekse-gebonden taalgebruik
0040824: TRIMP, C; BRUIJNE, A.L.TH. DE; DOEDENS, J.J.T; KAMPHUIS, B - Woord op schrift. Theologische reflecties over het gezag van de Bijbel
0026621: TRIMP, PROF, DR. C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen: Schriftverklaring; Kerkelijk leven; Opleiding
0041355: TRIMP, DS. P.J - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus
0032422: TRIMP, DR. C. - De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers
0030732: TROBISCH, INGRID - Je moet alleen verder. Persoonlijke overwegingen bij rouw en verdriet.
0032132: TROCM…, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom
0031151: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel
0044880: TROOST, ANDR… F. - Met Vallen En Opstaan. 101 verhalen Die Verder Helpen.
0034223: TROOST, A.F. - Een venster in de hemel
0037366: TROOST, ANDR… - Ik, Tertius. Brieven uit Rome
0037418: TROOST, A.F - In liefde geloven. Meditatieve notities bij de eerste brief van Johannes
0043935: TROOST, A.F. - Aan Stille Wateren
0039477: TROOST, ANDR… F - Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen
0043944: TROOST, ANDR… F. - Alleen Bij U
0036164: TROOST, ANDR… F. EN TROOST, GERALD - Tweemaal Troost. Een Evangelisch-protestantse correspondentie
0026033: TROOST, DS. PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en Charismatisch leren van elkaar
0030491: TROOST, A.F. - Dichterbij de overzij
0030000: TUINSTRA, DR. E.W. - Spreuken deel 1. Prediking O.T. (Spreuken, deel I)
0030820: TUKKER, DS. W.L. - Abraham de vader aller gelovigen
0027250: TUKKER, DR. C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament ( 4 delen, compleet, in cassette)
0026196: TUKKER, DR. C.A. - Leid mij op een rotssteen. Zevenendertig preekschetsen
0032149: TUKKER, DR. C.A. - Water Putten (2 deeltjes).Kerkhistorische teksten verzameld, vertaald en ingeleid.
0041455: TWILT, JOOP - Een God zei: Ga. Hoe God in een Boliviaans kinderdorp alle ruimte kreeg
0038487: UCHELEN, DR. N.A - Exodus 1 - 20. Verklaring van een bijbelgedeelte)
0034837: UCHELEN, DR. N.A. VAN - Prediking O.T. (Psalmen, deel 1: 1 - 40)
0043994: UDEN, DODO J. VAN & SCHOLDER, H. & WILDE N.DE - Sjabbat, een Dag Apart
0041481: UFFELEN, AAD VAN EN BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst. Bloemschikken in kerk en woning
0040295: UITBOL, J.C,. EN WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
0034323: ULFERS, S. - Van eeuwige dingen
0040313: UNDERHILL, PACO - Waarom kopen we wat we kopen. De wetenschap van het winkelen
0044932: URBACH, E.E. - The Sages - Their Concepts and Beliefs. Two Volumes.
0042963: PROVINCIE UTRECHT - Woerden in 1832
0031594: VAANDRAGER, ARIE - Compassie als kompas. Portret van Hans Visser, dominee van de Rotterdamse Pauluskerk
0041863: VALEN, L.J. VAN - Gedreven door zijn Liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne
0034082: VALK, JACK DE - Ruimte in je ziel
0042610: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953
0025615: VALKENBURG, RIK - Kerkelijke smaakmakers. Een gesprek met een 17-tal smaakmakers uit de breedte van het kerkelijk leven
0036313: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven.
0029760: VALKENBURG, RIK - Ten Dage Mijner Benauwdheid
0044773: VALKENBURG, RIK & KOUDIJS-VALKENBURG, N. - Hun Ster als Teken
0040833: NBG.VBG - Wegwijs in de Bijbel
0044770: VEEN, EGBERT, R. - Een Verlangen Naar Meer...vierjarig Project bij De Kinderdoop
0041389: VEEN, TONY TEN - Opvoeden in geloof
0039961: VEEN, DR. WIKEN - Verzoening in de praktijk? De NCSV en de 'Duitsche Quaestie'
0044188: VEEN, ROBERT A. - Obedience to the Law of Christ
0041810: VEENHOF, JOH. G - Sluipvaart onder de golven
0026452: VEENHOF, JOH. G. - Dominee aan het Stalingradfront
0041811: VEENHOF, JOH. G - Vuur langs de wolken
0036609: VEENHOF, JAN - Vrij gereformeerd. Verzamelde artikelen bezorgd door Dirk van Keulen. Kees van der Kooi, Aad van Egmond en Martien Brinkman
0042375: VEENHUIZEN, ERIK - Ik houd van de kerk
0031640: VEENSTRA, DS. BOB - Een kerkelijk jaarboek in dagboek vorm. Korte overdenkingen
0035008: VEENSTRA, DS. WOLTER (VOORWOORD J.H. MEIJER - TABITHA) - Onvoltooid verleden. Ds. Wolter Veenstra (1920-1991)
0034589: VEER, DS. A. VAN DER - Woorden die tellen. Bijbels dagboek
0039743: VEERMAN, HANNEKE - Lopend vuur
0027861: VEERMAN, ALEXANDER L. - Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd (Diss.)
0042211: VELD, DR. B. VAN 'T - Gelijk het gras.... De menselijke vergankelijkheid in het Oude Testament
0044864: VELDE, KOERT VAN DER - Religieuze Belevenissen. Gesprekken Over Het ervaren Van God
0023626: VELDE, M. TE - Anthony Brummelkamp 1811-1888 (Diss.)
0023699: VELDHUIS, HENRI (E.A.) - Onrustig is ons hart.... Mens-zijn in christelijk perspectief.
0036379: VELDHUIZEN, DS. H - Rondom ons zijn engelen?
0023625: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. (Diss.)
0043878: VELDHUIZEN H. DS, VERBOOM W. DR. - Wij geloven en belijden, deel 3
0041206: VELDMAN, DS. F.J. - Een blinkend spoor. Bijbels dagboek
0037792: VELEMA. DR. W.H - Bloeien in de woestijn. Over het leven met God in deze tijd
0032350: VELEMA, DR. W.H. - Door het Woord bewogen
0031498: VELEMA, PROF. DR. W.H. - OrÔentatie in de christelijke ethiek
0032128: VELEMA, DS. J.H. - Kernteksten uit Jozua (Uitgave Schriftwerk)
0028134: VELEMA, DR. W.H. - Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit
0034044: VELEMA, DS. J.H. - De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken
0032993: VELEMA, DS. J.H. - Toch niet alleen
0036396: VELEMA, DS. J.H - Biddend bouwen. Meditatieve gedachten over het boek Nehemia
0029584: VELEMA, DS. J.H. - Ziekentroost uit Psalmwoorden
0028922: VELEMA, DS. J.H. - Denken over.....Gereformeerd zijn
0041441: VELEMA-DRENT, GERRY - Dit Koningskind. Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
0035834: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie
0043522: VELLEKOOP, MARTIJN / VAN LOO, NICO-DIRK - Ploeteren & Pionieren, nieuwe manieren van kerk-zijn
0036521: VELTKAMP, HENK - Onzichtbaar gedragen. Pastoraat bij sterven en rouw
0043497: VELTKAMP, H.J. - Pastoraat als gelijkenis, De gelijkenis als model voor pastoraal handelen
0035808: VELZEN, CORNELIUS VAN - Hoort wat mij God deed ondervinden. Over schriftuurlijke bevinding
0030837: VELZEN, DRS. N.C. VAN - Tot zijn gedachtenis. Voor de week van voorbereiding tot het H. Avondmaal
0042591: VEN, DRS. R. VAN DER - Niemand anders dan Jezus alleen. Een ex-natuurarts vertelt over de enige weg uit een occulte nachtmerrie
0034284: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in Context. Handboek Praktische Theologie
0023624: VENEMA, DR. H - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
0044203: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad
0035828: BIJBEL KIOSK VER. - Rembrandt, de geboorte van Christus.
0040425: HUIJGEN VERA E.A - Tot zo ver deze lezing. De lezingen van het B-jaar gelezen door vrouwen
0044554: VERACHTERT, JAN - God heeft Een Brede Rug. De Zoektocht v an Een Religieus Agnost
0044767: VERBAAN, PIETER EN WASSENAAR, JAN DIRK (RED.) - 'Een Woord Zoals Een Leerling Heeft'. Opstellen Van En Voor Gert Marchal
0032229: VERBEEK, PROF. DR. E. - Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
0044150: VERBEEK, M.C. - Feike Asma Organist
0023737: VERBOOM, DR. W. (RED.) - Catechese in de praktijk.
0034054: VERBOOM, DR. W. - Een gids voor het leven. Eenvoudige uitleg van de Heidelbergse Catechismus (2 delen, compleet)
0035370: VERBOOM, SJAAK - De val van de Aleph
0044164: VERBOOM, DRS.W. - Levenswijs. Parels Uit Het Spreukenboek
0039489: VERBURGH, HUGO S - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde
0026001: VERCOUTTER, JEAN - Op zoek naar het vergeten Egypte
0023623: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het Lied der Liederen. Een onderzoek nar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. (Diss.)
0032185: VERDUIN, DRS. M. - Een man van smarten. Het laatste van de liederen van de Knecht des Heeren (Jesaja 52-53)
0044843: VERDULT, PHILIP EN BRUGMANS, EDITH - God op De Vlucht voor De Wetenschap? Over de verhouding van Geloof En Wetenschap.
0036191: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. 140 jaar samenbindend
0040221: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. De Confessionele Vereniging 140 jaar samenbindend
0038107: VERGUNST, DS. A - Uw volk is mijn volk. 42 Meditaties over Ruth
0040996: VERGUNST, DRS. E.F - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie
0039774: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Gebed voor de provincie
0029465: VERGUNST, DRS. A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
0044814: VERGUNST, DRS.P.J. (RED.) - In De Leer Bij Luther. Hervormd En Luthers in Dezelfde Kerk.
0044126: VERGUNST, DS, A. - Uw volk is mijn volk. 42 Meditaties over Ruth
0024320: VERGUNST, DRS. P.J. EN HUL, J. VAN 'T - Levenslang leerling. Een dwarssoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
0044057: VERGUNST, DRS. E.F. - TweeŽrlei Dienst
0043802: VERGUNST, DS.A. - De Heidelbergse Catechismus. Toegelicht in 52 predikaties.
0036333: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Christus, onze Hoop. Het PaasappŤl toegelicht
0031270: VERGUNST, DS. A. - Mijn genade is u genoeg. 52 meditaties
0038106: VERGUNST, DS. A - De Rots der Eeuwen. 52 meditaties
0031423: VERHAGE, ZACHARIAS - Ik heb geloofd; daarom heb ik gesproken. Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke
0044537: VERHAVE, JAN PETER - Afgescheiden en wedergekeerd. Het leven van J.A. Wormser en zijn gezin
0043031: VERHEES, ILSE - Nonnen in Nederland. Een tip van de sluier
000537: VERHEIJ, W. A. - De Geest wijst wegen in de tijd. Lucas' theologie des Woords in het evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie)
0033383: VERHELST, THIERRY - Het recht anders te zijn. Naar nieuwe vormen van solidariteit met de Derde Wereld
0040145: VERHELST, MARCEL (EN VELE ANDEREN) - Met rituelen het leven spelen. Initatie-welkom-dank-verzoening-feest
0039507: VERHEULE, JOS… EN S‹SS, REN… - Op water en brood. De plaats van IsraŽl in de sacramenrten
0044227: VERHEUS, DR. S.L. - Naarstig En Vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530-1930
0037717: VERHOEF, DR. EDUARD - De brieven aan de Tesselonicenzen
0044535: VERHOEF, DR.EDUARD - Adrianus van Veldhuizen. Nieuwtestamenticus, maar vooral praktisch theoloog.
0044533: VERHOEF, EDUARD - W.C.van Manen. Een Hollandse Radicale Theoloog
0027430: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind. Gedachten, gebeden en meditaties
0032490: VERHOEVEN, PAUL (IN SAMENSPRAAK MET ROB VAN SCHEERS) - Jezus van Nazaret
0044892: VERKERK, MAARTEN J. - Sekse als Antwoord. (reeks verantwoording/ Christelijk Wijsgerige reeks)
0033693: VERKERK, MAARTEN J. - Trust en Power on the Shop Floor (Diss.)
0024848: VERKUYL, DR. JOH. - De kern van het Christelijk Geloof.
0035611: VERKUYL, DR. J. - Preken en preekschetsen, in verband met de wereldzending het werelddiakonaat en de ontwikkelingssamenwerking
0033162: VERMAAT, P. - Als je tijd hebt. Korte meditaties voor momenten van rust
0027004: VERMAAT, EMERSON - Misdaad, migratie en cultuur
0042105: VERMAAT, P - Wandelen aan zee. In gedachten en gedichten
0044681: VERMASEREN, DR.B.A. - De Katholieke Nederlandse Geschiedschrijving. In De 16e En 17e Eeuw Over De Opstand. (Diss.)
002246: VERSTEEG, J. P. - Christus en de Geest. Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane Christus en de Geest van God volgens de brieven van Paulus
0043771: VERSTEEG, DR.J.P. - Kijk op de kerk. De structuur van de gemeente volgens het Nieuwe Testament
0043618: VERVLOET, JELLE EN BERGH, SIMON VAN DEN - Eemland in verandering
0044564: VERWAARD, J. - Op het erf der kerk. Geschiedenis van de Oud Gererformeerde Gemeente in Nederland te Ede en korte levensschetsen van de ambtsdragers over de periode 1946-1986.
0031480: VERWAIJEN, AP - Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ook julluie huwelijk is te redden
0040904: VERWEIJ, H - God in IsraŽl. Vraaggesprekken en visies over de Joodse apartheid, profetie en toekomst
0028304: VERWER, GEORGE - Honger naar echtheid
0038211: VERWER, GEORGE - Voorbij de Fijngrens
0042232: VERWIMP, REMY - Een gat in de markt. Geen tijd om te zwijgen over God!
0037545: VIEIRA, PAUL - Jesus has left the Building
0039492: VIEZEE-FOCK, EMMY - Fluitend naar je werk. Kiezen voor balans in je leven
0042262: NATUUR- EN VOGELWACHT DE VIJFHERENLANDEN - Tussen Lek en Linge. Mens en natuur in de Vijfherenlanden
0040277: VIJVER, HENK - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties
0036430: VINK, WILLEM DE - Op weg naar Goud. Handboek voor de leerlingen van Jezus
0033478: VINK, WILLEM DE - Hemels DNA. Jouw identiteit in Jezus
0026459: VISSCHER, MARJA - Ds. C.E. van Koetsveld. Levensbeschrijving. Van dorpsdominne tot hofpredikant
0044637: VISSCHER, DS. W. - Kom Er Maar Voor Uit
0035270: VISSER, JAN (TEKST) EN ESSEN, NANDO EN REINA VAN (MUZIEK) - Liedjes rond de bijbel (voor kinderen van 4 -12 jaar)
0041626: VISSER, DS. H - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel
0041382: VISSER, DS. HANS - Jezus als vreemdeling
0027165: VISSER, DS. H.A. - Vrouwen uit het Nieuwe Testament
0038518: VISSER, DS. H.A - Lucas zegt er het zijne van
0032289: VISSER, DS. H. - Tot mijn gedachtenis. Over het Avondmaalsformulier
0031626: VISSER, DIRK JAN (FOTOGRAFIE) EN VERWEIJ, AGNES (TEXT) - Brave new Kosovo. A world of transformation and imagination
0044846: VISSER, HARM - Leven Zonder God. Elf Interviews Over Ongeloof
0043750: VISSER, DS.H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jongste lied. Deel 1 (Psalm 1-25)
0034288: VISSINGA, RICHARD & ZOUTENDIJK, HANS - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
001009: VIVIANO, BENEDICT THOMAS - Study as Worship. Aboth and the New Testament
0036077: VLASBLOM. JAAP EN WINDT, JAAP VAN DER (RED.) - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting'
0029660: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Onbekeerd......Wat doe je er mee...?
0035892: VLIEK, RIKA - Bijbelverhalen boek
0035930: VLIET, ROB VAN (SAMENSTELLER) - Prisma van de bijbelse persoonsnamen. Alle persoonsnamen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z
0044946: VLIET, H.VAN (VERTAALD UI HET ENGELS) - De Vrije Presbyteriaanse Predikstoel. Uitgegeven Door De Commissie Voor De Uitgaven van boeken van De Vrije Presbyteriaanse kerk Van Schotland in 1961.
0044715: VLOET, JOHAN VAN DER - Meegaan om te Zien. Godsdienst-pedagogie Op Nieuwe Wegen
0041435: VLUG, ELSE - Lucas. Bijbels dagboek voor kinderen
0032439: VLUG, PETER EN ELSE - En wij hebben het geloof behouden...Door glorieuze overwinningen en onbegrijpelijke beproefingen heen
0039862: VLUG, ELSE - Dubbele oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte
0044583: VLUG, ELSE - Lucas, Bijbels Dagboek Voor Kinderen Deel 1
0044584: VLUG, ELSE - Lucas, Bijbels Dagboek Voor Kinderen, Deel 2
0023322: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
0035064: VOET, NICO VAN DER - Het woord krijgen. Over spreekvaardigheid in de christelijke gemeente
0039865: VOGEL, ALFRED - Gezond de winter door. De beste natuurtips uit de praktijk van Alfred Vogel
0039802: VOGEL, WILLEMIEN EN GENT, JOS VAN (RED.) - Ik Geloof!
0041778: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. Uit het leven van een aantal ouderlingrn (deel 2)
0044488: VOGELAAR-VAN MOURIK, G.E. - Met lust Verteld. Facetten Uit Het Leven en Werk Van DaniŽl Van Mourik
0033568: VOLKSKRANT - Tussen de regels. Vijf jaar verslaglegging in de Volkskrant
0041445: EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ - Erfgoed. Geschiedenis en gedachtengoed van tien jaar Evangelische Volkspartij
002771: VOLLENHOVEN-MEIJER, MARTIE - Concordantie bij de gezangen van het Liedboek voor de Kerken
0041198: VOLLENHOVEN-MEIJER, M - Op weg naar het Koninkrijk. IsraŽl en de volken in bijbels perspectief
0028855: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Qb). De Heilige Schrift: Lucas en Johannes
0028854: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Qa).De Heilige Schrift: MattheŁs en Marcus
0028857: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Z). De Heilige Schrift: Openbaring van Johannes
0028843: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1 Cb). De Heilige Schrift: Deuteronomium
0034295: VOOLSTRA, J EN VREE, J (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid
0033571: VOORDEWIND, SIEBEREN (EVANGELIST) - Het leven van twee woonwagenbewoners. Interview met Nieding en Hendrikje Wolters
0043722: PIETER EN MARIGJE MELLEGERS. MET EEN VOORWOORD VAN DS.E.DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN - Een even dierbaar geloof. Brieven van en aan Pieter en Marigje Mellegers te Sliedrecht
0036040: VOS, J. (PREDIKANT) - ...ontwaakt, Zijn Lof ontvouwen (prekenbundel)
0036586: VOS, J - Dogmatiek in kort bestek
0043654: VOS, MICHIEL CHR. - Ik zal u niet verlaten
0044259: VOS, IDA - Vijfendertig Tranen
0037516: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus HorreŁs de Haas (1879-1943)
0039572: VOS, DICK DE - Jezus is de beste uitlegger van het Oude Verbond. Dr. Ph. S. van Ronkel en de citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament
0044871: VOSLOO, ROBERT - Engelen als gasten? Christelijke Gastvrijheid. (vertaald Door Margriet van Der Kooi)
0043986: VOSMAN, FRANS - De Orde Van Het Geluk
0043344: VREDENBURG-SCHOUTEN, J.K. OVER PASTORAAT EN UITVAART - De pastor en de laatste eer
0037614: VREESWIJK, HENK VAN EN OVERDIJK, IDA (SAMENSTELLERS) - Nieuw religieus peil. De God van Nederland
0035847: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Onnaspeurlijke rijkdom. Bijbelstudies over de Efezebrief
0042230: VREUGDENHIL, L.M - Eens zul je nooit meer huilen. Over het verwerken van verdriet en rouw
0032495: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt
0044905: VREUGDENHIL, ARD EN MARIňTTE - Uitzien naar De Vader. Een Vader En Moeder Schrijven over Het Plotseling Sterven Van Hun Dochtertje.
0029640: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des heils
0024116: VREUGDENHIL, DS. C.G. - De prediking van de verzoening.
0029645: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Bekering ook voor jou? Een handreiking.
0035399: VREUGDENHIL, DS. C.G - Vreemdelingen en huisgenoten
0032748: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Vrijwillige liefde. Bijbelstudies over Hosea
0044883: VRIES, SYTZE DE - Waarom de zon Gratis is. Gedachten En Gedichten Rond Pasen
0044884: VRIES, SYTZE DE - De Mens in Het Kind. Gedachten En Gedichten Rond Kerst.
0044799: VRIES, SYTZE DE - Bij gelegenheid 2 (II). Woorden voor Gedenkwaardige Dagen.
0044639: VRIES, ANNE DE (JR) - Een Zondagskind
0041125: VRIES, SYTZE DE - Het rijk alleen. Een bid- en werkboek
0042808: VRIES, MARIE-LOUISE DE - Nederland waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken
0039595: VRIES, DR. P. DE - Vreugde in God. Over de leer van de Drie-eenheid
0041349: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1 - 3. Een viertal preken
0044636: VRIES, ANNE DE - Wat Heten Goede kinderboeken?
0044882: VRIES, SYTZE DE - Geestig-heden. Miniaturen Over Gods Adem
0041152: VRIES, DS. P. DE - Gereformeerd of Evangelisch?
0039985: VRIES, J. DE; TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch Woordenboek
0041919: VRIEZEN, DR. TH. C & WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-IsraŽl
0035605: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek
0038841: VRIJMOETH-DE JONG, RIET (E.A.) - Opgroeien en opbloeien, Over opvoeden tot een gelovig mens-zijn
0044428: VROOM, COCK - het Volgend paradijs en andere verhalen
0026057: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale ciltuur
000549: VROOM, H. M. - Religies en de waarheid
0038607: VROOM, DR. H.M - Naar letter en Geest. Over het beroep op de Bijbel
0040254: VUURBAAK, DE - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
0044251: VUYK, SIMON - De Blikken Dominee. Een Verboden Liefdesaffaire Die Eindigde in Moord.
0027613: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen, over recht en onrecht (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027611: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen bij ziekte en genezing (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0038489: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen over de schepping. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0031139: WAAIJMAN, KEES - Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden
0027614: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen, bij het zoeken van de weg (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0034307: WAAL, ESTHER DE (RED.) - Het Keltisch visioen. Spiritualiteit van een verzonken wereld
0039266: WAARD, DS .A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams
0039419: WAGNER, HOLLY - Hij/Zij doet ook zo dom. Zelfhulpboek voor vrouwen en mannen
0038731: WAHLE, HEDWIG - Leven uit de bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis
0033469: WAKEFIELD, DR. NORM EN BROLSMA, JODY - Mannen zijn van IsraŽl, Vrouwen zijn van Moab
0032903: WAL, DS. C. VAN DER - Ik ben gedoopt....Mediteren bij het doopvont
0039627: WAL, KOO VAN DER - Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
0037901: WALKER, JANE - 's Heeren Leiding
0036464: WALLET, DS. BAREND - De zoekende Geest
0043452: WALLIS, JIM - Tegen de stroom in, over de noodzaak tot herontdekking van het evangelie
0028037: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer
0038872: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek. 10.000 spreekwoorden
0040792: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
0032369: WARD, KEITH - God, toeval en noodzaak
0041752: WARNINK, G, (RED.) - Wat gebeurt er in de kerkdienst? De eredienst uitgelegd aan kinderen
0032548: WEEL, ADRIAAN VAN DER (E.A.; RED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (13/2006)
0036434: WEELE, T…O VAN DER - Blotevoetendokter, ongeschoolde specialisten in de kerk
0032110: WEERDEN, LODEWIJK J. VAN - De waarheid maakt vrij. Praktische sleutels om leugens in je leven te verbreken en de weg van de waarheid te bewandelen.
0026540: WEGMAN, FRANS W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent
0040026: WEGMAN, H.A.J - Geschiedenis van de Christelijke Eredienst in het Westen en in het Oosten. Een wegwijzer
0041156: WEIJLAND, DR. H.B - Aan de achterzijde van Gods hand. Hardop denken over God en Zijn wereld als jij het niet meer ziet zitten
000456: WEIMA, JAN - De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving
0043945: WELBURN, ANDREW - Aan De Wortels Van Het Christendom
0036170: WELL, HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
0037050: WELLE, HERMAN & ELS TER - God is getrouwd. Een geloofsavontuur
0032966: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. (Dogmatiek deel 3b)
0044798: WENTSEL, DR.B. - De Heilige Geest, De Kerk en De laatste Dingen. De Genademiddelen, Het Gemenebest En Eschaton. Dogmatiek Deel 4c
0025424: WENTSEL, DR. B. - De Openbaring, het Verbond en de apriori's (Dogmatiek deel 2)
0032965: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Godsleer, mensleer en zondeleer. (Dogmatiek deel 3a)
0044797: WENTSEL, DR.B. - De Heilige Geest, De Kerk en De laatste Dingen. De Kerk Als Het Saamhorige Volk Gods. Dogmatiek Deel 4b
0042940: WERD, GUIDO DE - Jan de Beijer (1703-1780). Tekeningen van Emmerik tot Roermond
0033094: WERNER, GN - 'Het leven gaat verder....'. Over sterven, begraven en daarna
0033368: WERNER, GN - Toch vrede in je tranen? Rouwverwerking, verdriet en troost
0023880: WERSCH, S. VAN - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
0035717: WESSELS, ANTON - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht
0040712: WESSELS, ANTON - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen
0042185: WESTERBEEK, RONALD - KAJ
0032467: WESTERBEEK, RONALD - Stromen van levend water. Werken met de gaven van de Geest in de gemeente
0031407: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan katharina Flipse met de geschiedenisvan Westkapelle
0031410: WESTERBEKE, JOH. - In de voorhoven des Heeren. Uit het leven van Jocob van de Velde
0034209: WESTERDUIN, ANNE - Ongeluk, omgaan met tegenslag
0034900: WESTERHOF-GOEDVOLK, JOKE - Mij niet gezien. Aktieve vrouwen verdwijnen uit de kerk
0043730: WESTERINK, H. - De rattenvanger van Deventer
0044104: WESTERMANN, DR.C - Genesis II. Een Praktische Bijbelverklaring
0038859: WESTERS, MARGRIET - Geloof en je werk
0035991: WESTLAND, DRS. J - Van horen zeggen. Belijdend spreken over oude en nieuwe thema's
0044826: WESTLAND, DRS.J. - Kernteksten uit het evangelie Naar Johannes.
0044699: WETTUM, CHARLES + HELMA VAN - Maatjes + Minnaars
0039850: WEVER - Van Harte. Een jubileumuitgave waaraan 60 auteurs meewerken bij het 60-jarig bestaan van T. Wever B.V
0032094: WHITE, JOHN - De goede strijd
0028193: WHITE, JOHN - Tekenen van Gods kracht?
0037693: WHITEMAN, THOMAS A - Niet de dupe. Help je kinderen door je echtscheiding heen
0043532: WICHELHAUS, JOHANNES - Zes preken
0044828: WIEGERAAD, DR. B.J. - Kernteksten Over Noach
0039364: WIEGERS, JANNEKE - Hij & Jij. Bijbelsdagboek
0044897: WIELHOUWER, DS.J.C. (PREDIKANT GER.GEM. IN NEDERLAND EN NOORD-AMERIKA) - Levensbeschrijving En Brieven Door een Vriend.
0039107: WIERENGA, DR. LAMBERT - De macht van de taal, de taal van de macht. Over literatuurwetenschap en bijbelgebruik
0044901: WIERINGEN, RENILDE VAN & BURGERING, WALTHER - Bajes Brevier
0044881: WIERINGEN, RENILDE VAN & BURGERING, WALTHER - Bajes Brevier Jaar-A
0043473: WIERSBE, WARREN - Elk Hoofdstuk Apart, door de Bijbel van kaft tot kaft
0035965: WIERSINGA, HERMAN - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie
0025880: WIERSINGA, HERMAN - Op Ooghoogte. Portret van een postmodern geloof
0030773: WIJCHERS, DS. J.J.W.A. - Uitleg van de brede en de smalle weg (Bunyan)
0037878: WIJCHERS, JURRIAAN EN KAT, SIMON - Bijbels Namenboek
0041397: WIJK, J.M. (E.A.) - Voor orde en vrede. Deel 2 serie; In 't midden der gevaren (Verhalen over de periode 1946-1949 in Ned. IndiŽ)
0039853: WIJK, HANS VAN - De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding
0044886: WIJLAND, ARIE - Van Zaaien Tot Oogsten. Vruchtdragen in een wereld waarin Bloeien Belangrijker is.
0027065: WIJNEKUS, JUSTUS - God en de nuchterheid. Een verkenning van de woestijn
0039479: WIJNEN, HARMEN VAN; WIJNGAARDEN, HERMAN VAN - Gereformeerd? IK?
0027064: WIJNGAARDS, HANS - Geloven is zo gek nog niet
0026550: WIJST, HELLA VAN DER - Hella`s voesporen. Wandelavonturen op 9 uitzonderlijke routes
0041875: BRAKEL. WILHELMUS ņ - Drie brieven over de opwekking tot het geloof
0041714: WILLEMSEN, DRS. GERRIE - Luisterende ogen en pratende handen. Over omgaan met auditief beperkten
0039994: WILLEUMIER-SCHALIJ, DR. J.M - Magie en Mystiek. Expressie en Expiriment
0039385: WILLIAMS, PAUL/COOPER, BARRY - Als je God ťťn vraag mocht stellen
0043189: WILSCHUT, DR. H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing
0038598: WILSCHUT, JAN - Kant en klaar. Ernst en humor in het pastoraat
0041346: WILSON, NEIL (VERHALEN) EN DICIANNI, RON (SCHILDERINGEN) - Was je er ook bij? Ontmoet jezelf bij Jezus
0035849: WILSON, A.N. - Paulus. De Geest van de apostel
0038544: JANSEN. WIM - De hemel en Jezus en al die dingen. Brandende geloofsvragen
0032171: WIMBER, JOHN EN SPRINGER, KEVIN - Kracht om te groeien
0036612: WIND, RENATE - Christen en dwarsligger. De levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer
0044008: WINDEN, J.C.M. VAN - De Ware Wijsheid
0044241: WINDHORST, C. - Tšuferisches Taufverstšndnis: Balthasar Hubmaiers Lehre Zwischen Traditioneller Und Reformatorischer Theologic
0035378: WINGATE, LISA; WISLER,ALICE J.; GROVE, BONNIE - Trilogie : Bloeimaand; De zoete inval en In herinnering
0038999: WINKEL, DR. JQN TE - Maerlant's werken beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw
0038746: WINNER, LAUREEN F - Vrouw zoekt God .Aangrijpend, niets verhullend, vol verlangen
0032478: WINSLOW, HARRIET - In dienst van koning Jezus. Herinneringen van een zendelinge
0026237: WINTER, DAVID - Veertig dagen veertig woorden. Woorden van Jezus bij de veertig dagen voor Pasen
0025883: WISSE, DS. G. - De dood en het hiernamaals
0023349: WISSE, G. - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek: Van Middelburg naar Middelburg.
0036141: WISSINK, JOZEF - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie (Diss.)
0044719: WIT, JEROEN DE / GERARD ZUIDBERG E.A. - Levende liturgie! - LEVE(N)DE LITURGIE
0043669: WIT, DS.D.DE - Het was zeer goed. Zes overdenkingen over de schepping
0043420: WITTE-RAND, GREETJE, WOLTERS, HIELKE EA. - Uitsluitend participatie, theologische overwegingen bij globalisering
0028341: WITTEVEEN, DR. K.M. - Het Evangelie tussen pacifisme en geweld (Huldrych Zwingli)
0040140: WITVLIET, DR. J. TH - Bevrijdingstheologie in de Derde Wereld. Teksten uit AziŽ, Afrika en Latijns-Amerika
0039204: WATERLEIDINGBEDRIJF MIDDEN-NEDERLAND (WMN)) - Water, lekker nat
0034162: GEMEENTE WOERDEN - Hoochwoert enzo.De ontwikkeling van de Woerdense binnenstad. 1949-heden
0031636: WOLDE, ELLEN VAN (RED.) - Het paradijs
0025824: WOLDE, ELLEN VAN - Verhalen over het begin. Genesis 1-11 en andere scheppingsverhalen
0042709: WOLDE, E.J. VAN - A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Method of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden
0044288: WOLDE, ELLEN VAN & SPITHOVEN, MAURICE - Het Boek Job; verwoord En Verbeeld
0042378: WOLF, DANIEL DE - De ontdekking van het Koninkrijk. Verslag van een persoonlijke zoektocht
0031130: WOLF, KOENRAAD DE - Dissident voor het leven. Aleksander Ogorodnikov en de strijd voor religieuze vrijheid in Rusalnd
001766: WOLFF, I. DE, & G. VAN DOOREN - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven
0043898: WOLTERS, J. - Dossier Nordpol
0044548: WOLTERSTORFF, NICHOLAS - Van Zekerheid Naar Trouw. Christen-zijn en de Wetenschap in Een Postmoderne Cultuur
0032352: W÷LTGENS, THIJS - De overwinning van de erfzonde en de ziel van Europa. Over politiek en geloof
0044804: WORP, J. - De melodieŽn der psalmen en lof-en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor
0043880: WOUDE VAN DER - Bijbels Handboek deel 2a
0043884: WOUDENBERG, REN… VAN - Toeval en ontwerp in de wereld
0044031: WOUDT, JAN PIETER - Zaanstreek in Panorama
0040813: WOUT, G. VAN 'T - De Naam onder de volken. Een evangelische benadering van de verering van God in verschillende culturen
0031773: WOUTERS, A. PH.F. EN ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621 (2 delen)
0043646: WRIGHT, CHRIS - Handleiding bij de bijbel
0043408: WRIGHT, TOM - Paulus van Tarsus
0030823: W‹LLSCHLEGER, DRS. L. - Licht over de stad. Meditatieve bijbelstudies over de gemeente te AntiochiŽ.
0038227: YACONELLI, MIKE - Wat zou Jezus doen? Een 30-dagen Xperiment voor jongeren
0041039: ZAHN, DR. ADOLF - Ach, leefde Luther nog maar !
0036635: ZANZUCCHI, ANNA MARIA - Moeder zijn, een kunst
0041429: ZEE, W.R. VAN DER - De wereld wordt vaderland. Over het begin: Genesis 1 tot 12
0035914: ZEE, W.R. VAN DER - Op de dag van het licht, Een verhaal over de kerkdienst
0038192: ZEE, INEZ VAN DER - Ik kom van ver. Een persoonlijk verhaal over incestverwerking en therapie
0044783: ZEE, W.R. VAN DER - Zondagswoorden. Teksten en gebeden voor alle zeven dagen
0043998: ZEE, S. VAN DER - Psalmen Vandaag
0044597: ZEE, W.R. VAN DER - Geboren En Getogen. Over belijdenis En Dopen.
0039963: ZEEUW, P. DE (J.GZN) - De hooiplukkers van Lochem
0044585: ZEILINGER, ANTON - Toeval! Hoe de Kwantumfysica Ons Wereldbeeld Verandert
0044724: ZIJL, DR.A.H. - 1 Samuel Deel II (9:1 - 31:13) POT
0031025: ZIJL, DR. A.H. VAN - I Samuel, deel I POT
0026265: ZIJLSTRA, DR. W. - Op zoek naar een nieuwe horizon. Handboek voor klinische pastorale vorming
0023199: ZIJLSTRA, JAAP EN TIMMER, CEES. - Honderd en ťťn Heiligen
0034356: ZIJLSTRA, JAN - De hoofdredacteur spreekt zich uit. Korte overdenkingen
0039791: ZIJLZTRA, JAAP - Toekomst. Bijbels dagboek
0044763: ZINK, HEIDI EN J÷RG - Komt Onze Poes Ook in De Hemel? Een Eerlijke Godsdienstige Opvoeding Voor Kinderen Tot Zes Jaar
0042619: ZOETEMUELDER (E.A.) - De Brabantse Molens
0039441: ZONDAG, W.A - De grenzen van het arbeidsrecht. Rede bij aanvaarding hoogleraarschap te Groningen 2 maart 2004
0044232: ZONDERGELD, GJALT - Geen Duimbreed?! De Vrije Universiteit Tijdens De Duitse Bezetting
0044025: ZONRUITER, P.JOHN - Ken Uw Buren Van A Tot Z
0044401: ZUIDBERG, GERARD EN MARIE-JOSE JANSEN - Ik Ben
0044134: ZUIJLEKOM, DS. A.J. VAN - De Rijkdom van De Heilige Geest En Het Nieuwe Leven
0027163: ZUIJLEKOM, DS. A.J. VAN - De rijkdom van Christus' komst. de heidelbergse catechismus, zondag 11 - 19
0036501: ZUURMOND, ROCHUS - God noch Gebod. Bijbels-theologische notities over de brief van Paulus aan de Galaten
0035952: ZWAAG, W. VAN DER - Willem Bilderdijk. Vader van het Rťveil
0034325: ZWANEPOL, K. (RED.) - Luthers erfenis. Teksten uit het Luthercongres, 22 februari 1996 te Kampen
0036291: ZWANEPOL, DR. KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland
0042201: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief
0035258: ZWIJNENBERG, DRS. G.E. - Het evangelie naar Johannes. Studieboekje voor gespreksgroepen

5/9