Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0043948: GORT, GEA - God in de Stad Missionair Leven in Een Stedelijke Omgeving
0032743: GOTT, KEN - Gezalfd of Gevaarlijk. op zoek naar de vrucht van opwekking
0041795: GOUD, M.J EN SINKE, J.P - Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke en te Waarde
0033917: GOWRICHARM, RUBEN - Tegen beter weten in. Essay over de economie en sociologie van de 'onderklasse'
0024138: GRAAF, IR. J. VANDER; MAASLAND DS. J. EN VERBOOM DR. W. (RED.) - Het Woord der prediking. (dl 1 )
0036096: GRAAF, IR. J. VAN DER - Te midden van tijdgenoten en geestverwanten. Aspecten van godsdienstig leven in deze tijd
0044885: GRAAF, DR.IR. J. VAN DER - Een Land Van Minderheden. Tolerantie: vraagstuk En Waagstuk
0035884: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER; MAASLAND, DS. J; VERBOOM, DR. W. (RED.) - Het Woord Der Prediking (dl. 6 )
0042699: GRAAF, J. VAN DER; KOLE, I.A. ( - Wij en ......
0033924: GRAAF, DR. IR, J. VAN DER - Ook zij hadden wat te zeggen. Opnieuw 25 miniaturen over reisgenoten
0036763: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER (RED.) - Normen op hun Waarde geschat. Bijdrage aan de maatschappelijke bezinning in tien essays
0043573: GRAAF, IR. J VAN DER E.A. - Evolutie en geloof
0036238: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER - Delen of helen? Kroniek van Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond 1951 - 1981 (deel 2)
0035769: GRAAF, J. VAN DER - De Nederlandse Hervormde Kerk. Belijdend onderweg: 1951 - 1981 - 2001
0042069: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER; KOLE, DRS. I.A. (RED.) - Onthaast verwachten. Anno Domini, Op de drempel van een nieuw millennium
0042715: GRAAF, J. VAN DER EN KLOE, I.A (RED.) - Jij en.....
0023673: GRAAFF, DRS. H.G. DE - Onbekwaam tot enig goed? De plaats van de "totale verdorvenheid" in prediking en pastoraat.
001566: GRAAFF, F DE - Jezus de Verborgene. Een voorbereiding tot inwijding in de mysteriŽn van het evangelie
0044750: GRAAFF, L.W. DE - De Weg Naar de Bron. Geboden in islam En Christendom. (Woord En Wereld 90)
0037539: GRAAFF, DR. L.F. DE - De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen (Diss.)
0024871: GRAAFLAND, DR. C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit
001367: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 3 & 4.
002640: GRAAFLAND, DR. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie. (Dissertatie)
0031821: GRAAFLAND, DR. C. - Nalezing. Acht preken
002518: GRAAFLAND, DR. C. - Bijbels en daarom gereformeerd
0042443: GRAFR, GUILLAUME VAN DER - Een ongedurige dageraad
0024202: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Verzameld Vertoog
0034556: GRAHAM, BILLY - De vier ruiters uit de Openbaring. Voortekenen van het laatste oordeel
0044772: GRAHAM, BILLY - Stormwaarschuwing - Storm Waarschuwing. Na de Val van De Dictatuur achter De Muur Leek Het vrede te Worden. Maar Wat Doemt Er op aan De Horizon?
0043167: GRANDIA, DRS. J.J. - Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek.
0031323: GRANT, MYRNA - Vanya, hij betaalde zijn geloof met de dood
0043515: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan, armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800
0040989: GRAY, ANDREW - De Roos van Saron. Zes predikatiŽn
0032387: GREEF, DR. W. DE - Carl A.F. Schwartz (1817-1870)
0032420: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften
0039680: GREEN, MICHAEL - Honderd wegen naar God? Een weg zoeken door de doolhof van religies
0034929: GREEN, MICHAEL - Wie is deze Jezus?
0044890: GREENE, MARK - Yes, 't is Weer Maandag. Christen Zijn Op Je Werkplek
0027278: GREENFIELD, DS. JOHN (HERNHUTTER PREDIKANT) - De grote Moravische Opwekking van 1727
0031195: GREIG, PETE - Handboek voor het gebed. met dit boek kan iedereen overal leren bidden als nooit tevoren
0044807: GROE, TH. VAN DER EN GROENEWEGEN,,JOHANNES - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien, En Verzaameling van veertien uytgezogte en stichtelyke, Zo
0034076: GROEN, HILLE DE - Het leven als valstrik. Listen en lagen van het kwaad
0042203: GROENENBERG, DS. P - Gevouwen handen, open ogen
0031828: GROENENDIJK, DR. L.F. EN LIEBURG, DRS.F.A. - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerden kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw
0044854: GROENEVELD, ALIDA, JONG, STEPHAN DE, RIJST, REN… VAN DER - Doorns Evangelie. Marcus Opnieuw
0031586: GROENEWOUD, G.; HAAS, W. DE; OS, J.F. VAN; VOORSLUIS, B. (RED.) - Tegenwoordigheid van Geest. Opstellen over spiritualiteit en mensbeschouwing
0038222: GROENEWOUD, H.G - Open die deur
0044210: GROENVELD, DRS. S. (E.A.) - Daar De Orangie-appel in De Gevel Staat
0035733: GROLLENBERG, LUCAS - Modern bijbellezen
0035614: GROLLENBERG, LUCAS - Jezus weg naar een hoopvol samen leven
0042878: GRONINGEN, CATHARINA L. VAN - De Krimpenerwaard
0043488: GROOT, PIETER PZN. MET MEDEWERKING VAN VELEN - In en rond de zeevang, een stukje Noord-Holland onder de loep
0034570: GROOT, PROF. DR. JOH. DE - In de binnenkamer van het Oude Testament (Uitleg van tien Psalmen)
0044556: GROOT, JAN EN SECHTERBERGER, HENK - Schriftinstuif. Een Werkboek Voor groepen Bij schriftteksten van De Zondagen. Jaar B
0037207: GROOT, DS. H.J. DE - Schaap en bok in ťťn hok. Keur uit de pastorale schetsen. ingeleid/gekozen door Dr. K.H. Miskotte
0044555: GROOT, JAN EN SECHTERBERGER, HENK - Schriftinstuif. Een Werkboek Voor groepen Bij schriftteksten van De Zondagen. Jaar C
0036124: GROOT, DS. J.E. DE - Schriftwerk: Kernteksten uit Handelingen
0042312: GROTE, GREGORIUS DE - Het leven van Benedictus
0044441: GRUBB, NORMAN - Rees Howells, Op De Bres
0039790: GR‹N, ANSELM - Vergeet het beste niet. Inspiratie voor elke dag
0044868: GR‹N, ANSELM (GRUN) - Mijn Gebedenboek
0044725: GR‹N, ANSELM - Waar Heb Ik Dit Aan Verdiend? Omgaan Met Leed En Verdriet
0039476: GR‹N, ANSLEM; HENSELMANS, MARIEKE, WOUDENBERG, MARIňTTE (E.A.) - Gelukkig met minder geld. Met veel praktische tips & adviezen!
0041467: GULIK, KOEN VAN (E.A.) - Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen
0026921: GULLEY, PHILIP - Dierbare Gelovigen
0035202: GUMBEL, NICKY - Een leven dat zin heeft
0027923: GUTHRIE, W. - Des Christens Groot Interest
0037480: GUTI…RREZ, GUSTAVO - Gerechtigheid om niet. Reflecties op het boek Job
0037345: GUTTERIDGE, RENE - Stormdreiging (Thriller)
0040379: GYSELEN, MARK (E.A.) - Hoe menselijk is mystiek?
0040337: HAAGEN, C. VAN DER - De Ziener op Patmos. Parafrase op het Boek Openbaring.
0044083: HAAGEN, C. VAN DER - Profetisch Perspectief
0043466: HAAKSMA, HANS - Van Riessen, filosoof van de techniek
0026409: HAAR, DS. J. VAN DER - De verhouding tussen wet en evangelie bij Maarten Luther. Bloemlezing uit de verklaring van de Galatenbrief door Maarten Luther, waaraan toegevoegd de 95 stellingen
0035527: HAAR, DS. J. VAN DER - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen
0038340: HAAR, DS. J. VAN DER (EINDRED.) - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (Deel 2)
0034700: HAAREN, DS. J. VAN - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties
0035639: HAAS, W. DE (E.A.) - Verhalen, vertellen. het verhaal van de bevrijding; de bevrijding van het verhaal
0043271: HABE, H. - Gelijk eens David
000592: HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken
0044038: HADDERINGH, DRS.H. & VEENSTRA, BART - Drents Woordenboek
0044922: HAEIN, EMMANUEL - De Problematiek van De Gemeentezang in De Gereformeerde Kerken En De Liturgische Rijkdom Van Het Geneefse Psalter (1926)
0032818: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - Ziekte en genezing
0039827: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - Als God liefde is?
0027488: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat A Weill (1648-1729)
0025067: HAITSMA, DR. J. - Christiaan Salomon Duijtsch.
002524: HAITSMA, DR. J. - Isašc da Costa (1798-1860).
0031333: HAITSMA, DR. J. - De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland (Woerden)
0036766: HALKES, CATHARINA J.M - Oorsprong en einder. Cultuurkritische overwegingen vanuit vrouwenstudies theologie
0044017: HALLEWAS, C.F.G.E. - Zegen Vieren
0042275: HALSBERGHE. DR. G.H. - Standaard Latijns-Nederlands Lexicon
0037723: HAM, DS. H. VAN DER - De minste der broederen. Portretten van Christelijke Gereformeerde voorgangers
0032974: HAM, DS. H. VAN DER - Professor Wisse. Aspecten van leven en werk
0043495: HAMEL, J.C. - Soldatendominee, Ervaringen van een legerpredikant in Japanse krijgsgevangenschap
0036399: HAMILTON, PAULINE - Langs de rand van de afgrond. Een autobiografie
0025309: HAMOEN, DS. GIJBERT; DIJK, DRS. JANET VAN - Maatschappij van Welstand. 1822-1997. 175 jaar steun aan kleine protestantse gemeenten
0034337: HANEGRAAFF, WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought
002240: HANHART, KAREL - Het open graf. Marcus' nieuwe versie van de opstanding
0040314: JANSEN. PROF. DR.HANS - Onderwijs van de palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen IsraŽl
0037899: HARINCK, DS. C - Tot belijden geroepen
0026149: HARINCK, DS. C. - De toeleidende weg tot Christus
0024122: HARINCK, DS. C. - De Schotse Verbondsleer. Van Robert Rollock tot Thomas Boston.
0035706: HARINCK, DS. C - De prediking van het Evangelie. Het aanbod van de genade
0040195: HARINCK, GEORGE; PAUL, HERMAN; WALLET, BART (RED.) - Het Gereformeerde Geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland 1850-2000
0035809: HARINCK, DS. C - Het leven van Maria Magdalena
0040436: HARINCK, DRS. G,. (E.A.) - Diakonie, in verleden en heden
0044045: HARINCK, GEORGE - Tussen Lijdelijkheid En Verzet
0042149: HARINCK, DS. C - Ik geloof in God
0032811: HARINCK, DS. C. - De bekering
0038143: HARINCK, DS. C - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties
0034442: HARINCK, DRS. G. - K. Schilder. Een keuze uit zijn werk
0040857: HARINCK, DS. C - Die Jeruzalem verkiest. Drie preken
0026412: HARINCK, DS. C. - De Tabernakel. Acht preken
0029301: HARINCK, DS. C. - Ons Doopformulier
0034296: HARSKAMP, ANTON VAN - Het nieuw-religeuze verlangen
0034650: HARST, IR. G.J. VAN DER - Monumentale kerkgebouwen. Een lust voor de kerk!
0039653: HART, ASTRID EN MAK, AART - Zielenroeselen en speldeprikken. Gedichten en verhalen om te lezen en te Gebruiken
0040423: HARTE, KEES - Er zijn woorden voor. Woorden voor bezinning en viering
0042642: HARTEN. J.D.H (E.A.) - De tuin van Utrecht. Geschiedenis en waarden van het landschap in het landinrichtingsgebied Groenraven-Oost
0044777: HARTHOORN, MIRJAM - God is Dichtbij jou! God Ervaren in Je Dagelijks Leven. Verrassende Verhalen Van Gewone Nederlands.
0028468: HARTINGSVELD, DR. L. VAN - Jezus de Messias. Commentaar op het evangelie van Johannes
0038939: HARTLIEB, ELISABETH; METHUEN, CHARLOTTE - Sources and Resources of Feminist Theologies. Quellen feministischer Theologie. Sources et Resources des Thťologies fťministes (Volume 5)
0042351: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code
0044487: HARTMAN, ANNETTE - Een Niet-Geplande Reis. Hoop en bemoediging bij Ziekte
0043232: HARTOGH, DR. G. DEN - Voorzieningheid in donker licht
0039490: HARTOGSVELD, WILMA - Dagelijks geloven. Vormgeven aan geloven vandaag
0032370: HARTVELT, DR. G.P. - Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers
0028454: HASSELAAR, DR. J.M. - Beluisterde Schriftwoorden
0034443: HASSELAAR, DR. J.M. - Karl Barth. Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930
0032870: HASSELAAR. MIJA; MUYNCK, BRAM DE - Ik wil er ook bij horen. Weerbaar worden tegen pesten
0024767: HAVE, DR. P. TEN - Bij de Bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie (2 dln)
0040129: HAVEMAN, BEN - Oh, gelukkige eenzaamheid
0038454: HAWINKELS, P… - Bijbelfragmenten
0041409: HAYDEN, ERIC - Hij won hen voor Christus
0035223: HAYFORD, JACK - Hunkeren naar Gods volheid
0044865: HAYWARD, CHRIS - Als een stroom die Schoonspoelt. Bevrijdingsbediening in de Gemeente
0044930: HEBBEL, FRIEDRICH - Gyges en Zijn Ring. Treurspel in Vijf Bedrijven. (Metrische Vertaling Van K.H.de Raaf)
0034203: HECKE, LODE VAN - Bernardus van Claivaux en de religieuze ervaring
0044437: HEER, JOH. DE - Zangbundel (vierstemmig)
0024598: HEER, JOS DE - De Apocalyps van Johannes. Hemelse ontmanteling van aardse machten
0033856: HEER, DS. J.M.D. DE (E,A,) - Opdat zij barmhartigheid verkrijgen. Twaalf en een half jaar werk onder IsraŽl vanuit de Gereformeerde Gemeenten
0044426: HEERDE, JAN VAN - Ik Geloof, Geloof Ik
0036703: HEERING, HERMAN (E.A.) - Hannes de Graaf 1911-1991. Een leven in dienst van de vrede
0023002: HEERING, PROF. DR. H.J. - God, goed en kwaad. Feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjardag van Prof. dr. Heering
0037079: HEERING, DRS. J.P. (RED.) - Leidse lezingen: Jezus'visie op Zichzelf. In discussie met De Jonge's christologie
0044786: HEERING, H.J. - De God Die Niet Meer nodig is. Voor Wie Aan God geen Boodschap Hebben
0024761: HEERING, DRS. J.P. (E.A.) - Nogmaals waarom? Artikelen over en reakties op het gelijknamige boek over lijden, schuld en God
0034811: HEERING, H.J. - Wat heeft de filosofie met God te maken?
0038948: HEES, BEP VAN - De Luciferkoning (Een autobiografie)
0038740: HEGGER, DS. H.J - De Gemeente van mijn dromen. De Oecumene van het hart
0029554: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan
0031011: HEGGER, H.J. - Eťn in de levende Christus. Door het geloof vanuit de liefde naar de eenheid
0032855: HEGGER, DS. H.J. - Terug naar de levende Christus
0034074: HEGGER, DS. H.J. - De kinderdoop.....een spreken van God
0035584: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 medeitaties
0041000: HEIDEN, DS, B, VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6:13-17
0036364: HEIJ, DRS. P.A - Een boekje open over het GPZ. Gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
0032365: HEIJDEN, SABINE VAN DER - Revisie. Het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk
0032208: HEIJDEN, SABINE VAN DER - Het mysterie tussen God en jou
0043144: VAN DER HEIJDEN, P. - Wonen op veen
0042018: HEIJKOOP, JESSICA - Handboek Ikonen. Geschiedenis-praktijk-symboliek
0043015: HEIMBUCHER, KURT - Daarvoor breng ik U dank
0041876: HEIMERIKS, NETTY (INLEIDSTER) - Verhalen en versjes van vroeger. Voorzien van prenten
0035119: HEINZ, HANS - Wereld wacht radicale omkeer
0036753: HEITINK, GERBEN - Praktische Theologie. Geschiedenis, theorie, handelingsvelden
0042547: HEITINK, DR. G. EN VEENHOF, DR. J. (RED.) - Heil, heling, gezondheid
0034787: HEITINK, GERBEN - De kunst van ontfermen (Studies aangeboden bij zijn afscheid)
0026677: HEITINK, GERBEN - Tussen zeggen en zwijgen.Grondwoorden in het geloofsgesprek
0033115: HEITINK, GERBEN EN STOFFELS, HIJME (RED.) - Niet zo'n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven
0036073: HEITINK, GERBEN; MEENT. JAAP VAN DE; STOPPELS, SAKE (RED.) - Een gezamenlijke trektocht. Meedenken met Jan Hendriks over gemeenteopbouw
0031675: HELLEMANS, G.A.F.; KLOPPENBERG, M.A.G.T. EN TIELEMAN, H.J. (RED.) - De moderniteit van religie
0026000: HELLER, DAVID - De toren van Lego. Kinderen praten over de Bijbel
0044007: HELM,WILLY VAN DER - Feestkalender Voor Donkere Dagen
0044647: HEMELSOET, BEN ; MONSHOUWER, DIRK - Lucas
0039569: HEMELSOET. B - Marcus (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0034886: HEMELSOET, PROF. B. - Het Evangelie van MatteŁs in het grieks en vier vertalingen
0027302: HEMPENIUS, DS. E.J. - Openbaring 1. Bijbelstudie over Openbaring 1 - 11
0038216: HEMPENIUS, DS. E.J - Bijbelstudie
0043893: HEMRIKA, A. - Klein monument
0026255: HENAU, E. EN JESPERS, F. (RED.) - Liturgie en kerkopbouw
0034026: HENDRIKS, DR. A.N. - Tot alle rijkdom van een volledig inzicht
0022925: HENDRIKS, DR. A.N. - Die Here is en levend maakt.
0042191: HENDRIKS, M.G.H - Gaasterland - Sloten in oude ansichten
0029559: MEDEMA. HENK P. - De Hemel is dichtbij. Waar het echt omgaat in het Christelijk geloof
0038815: HENNING, LAMBERT (CSSR) - Memoires van een jeugdbederver
0036048: HENRY, MATTHEW - Ons gebed
0043010: HENRY, MATTHEW - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de psalmen
0039950: HENRY, MATTHEW - Belangrijke themaīs uit de BIjbel
0039822: HENSEN, WILFRIED - Christus ervaring
0044576: HERMSEN, JOKE J. - Stil De Tijd. Pleidooi Voor Een Langzame Toekomst
0044705: HERNGREEN, DS. G.F.W. - Een Handjevol Verkenners. Ontstaan En Geschiedenis Van Het 'H.V.'De Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband
0036919: HERTOG, G.C. DEN; VEGT, H.M. VAN DER (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels Joodse en Christelijke interpretaties
0037384: HERTOG, GERARD DEN - Mensen van de weg
0044808: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter --- In een verheven styl geschreven door den eerw. heere J. Hervey. Naar de elfde uitgave, uit het Engelsch Vertaelt
0023997: HERWIJNEN, DRS .W. VAN - Hoe kan ik verder? Over charismatisch pastoraat in crisissituaties.
0034170: HERWIJNEN, DRS. W. VAN - Als je moeilijk geloven kunt
0037060: HERZEN, F, ( E.A.) - Lekbrug Vianen (set van 4 delen in cassette)
0035440: HESKES, LOEK - Groene Hart(s)tochten. 8 gebundelde wandeltochten (2e serie)
0044132: HESSION, ROY - Word nķ Vervuld. Over De Persoon En het werk van De Heilige Geest
0037670: HEUSDEN, ARNOLD VAN; KOK, ARIE; MEDEMA, HENK P - Gods agenda: een wereld van verschil. Een wereldwijde oproep voor geestelijke en maatschappelijke verandering
0023035: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken vande Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen.
0036247: HEUVEL, P. VAN DEN (RED,) - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland
0042639: HEUVEL, H.W - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
0037818: HEUVEL, DICK VAN DEN - De kraaien van Van Gogh (Thriller)
0040713: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma
0033760: HEYER. DR. C.J. DEN - Een joodse Jezus-de Christus der kerken. De plaats van IsraŽl in de Christologie (Verkenning en bezinning deel 6)
0036009: HEYER, DR. C.J. DEN - De Messiaanse weg (3 delen)
0026081: HEYER, C.J. DEN - Paulus. Man van twee werelden
0023173: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
0026044: HEYER, DR. C.J. DEN - De oude bijbel in een moderne wereld
0023081: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
0038435: HEYER, DR. C.J. DEN - Marcus II. Een praktische bijbelverklaring
0034959: HEYNIS, BETTY - Omega: Wonderen in deze tijd (verhalen uit de EO-televisieserie Omega, deel 1)
0034432: HEYNIS, BETTY (RED.) - De gevonden Vader. Hoe jongeren tot het geloof komen
0031143: HIJSZELER, FRANCIS - Gebeden uit de eerste eeuwen
0043126: HILL, R. - Diepten Gods of melk en vaste spijze
0041623: HILLE, H - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt
0041676: HILLSTROM, ELISABETH L - Schijn of werkelijkheid. Bijna dood-ervaringen, bijzondere genezingen, contact met geesten e.d.
0044943: HITSCHMANN, EDUARD - Schopenhauer. Proeve Van Een psychoanalyse van De Filosoof. (vertaling Elly Schippers)
0043393: HODGES, CHRIS - Vier bekers
0044833: HOEF, DS.R.J.VAN DE - Kernteksten Uit Ruth
0044703: HOEK, DR.J. (RED.) - Verantwoorde Hoop. Apologetische Thema's
0044815: HOEK, DR.J. (RED.) - Calvijn Spreekt. De actualiteit van Een Hervormer Na 500 Jaar.
0042397: HOEK, DR. J - Sola Scriptura. De actualiteit van de gereformeerde visie op de Schrift
0023076: HOEK, DS. H.J. (RED.) - Feestdagen van de Kerk. Een bundel feeststoffen voor bijzondere feestdagen
0044173: HOEK, DR.J. - Zonde: Opstand tegen De Genade (Serie Bij-Tijds geloven)
0030824: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert
0033140: HOEK, DR. J. - Nabij de toekomst
0042181: HOEK, DR. J - Verzoening daar draait het om
0027424: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Trouw en Teder. Seksualiteit in het huwelijk
001397: HOEKEMA, A. G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in IndonesiŽ (ca. 1860-1960) (Diss.)
0031198: HOEKENDIJK, BEN - Twaalf Joden vinden de Messias
0042600: HOEKSTRA, E.G. EN IPENBURG, M.H - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
0042906: HOEKSTRA, DR. T. - Gereformeerde Homiletiek
0042370: HOEKSTRA, DRS. E.G EN IPENBURG, M.H - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties
0036831: HOEKSTRA, DRS. E.G.; IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties.
0037591: HOEKVELD-MEIJER, `GERDA - Naar men meende een zoon van Jozef. De stamboom van Jezus
0025552: HOENDERDAAL, PROF. DR. G.J. EN LUCA, DRS. P.M. (RED.) - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten
0032326: HOEVEN, T.H. VAN DER - Het imago van Satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld (Diss.)
0040023: HOEVEN, JOHAN VAN DER - Inademen. Oefeningen in Schriftlezen
0029061: HOEVEN, JAN WILLEM VAN DER - Babylon of jeruzalem?
0039162: HOEVEN, MR. J. VAN DER - Ook engelen kunnen huilen.
0030609: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant
0031572: HOFMAN, BERT - Crisis in der kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen
0040477: HOFMAN, DS. A - Volgt hun geloof na. Een verhandeling over het leven van twintig Bijbelheiligen
0043041: HOFMAN, DS.A. - Tot de grijsheid toe.
0044605: HOFSTRA, D.E. EN MONSHOUWER, D. - Exodus. Bevrijding door De Naam. Pesach En Pasen.
0041063: HOGENHUIS, CHRISTIAAN; KOELEGA, DICK; NOORDEGRAAF, HERMAN (RED.) - Spritualiteit als bondgenoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht
0036203: HOLDIJK, MR. G - Christenen en burgerlijke ongehoorzaamheid
0034832: HOLL, ADOLF - De linkerhand van God. Een biografie van de Heilige Geest
0042622: PROV. NOORD-HOLLAN - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
0038468: HOLLANDER, DR. H.W. (RED.) - Spectrum van bijbelvertalingen. Een gids
0041716: HOLLEBRANDS, M - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands (16 jaar oud in 1848)
0038374: HOLSTEIN, GERARD VAN - Ik zing het morgenrood wakker. Bidden en vieren met groot en klein
0033313: HONKOOP, DS. A.F. - Kom en zie. 52 meditaties
0030613: HOOGENDOORN, CEES - Nochtans. Werk en leven van ds. J.J. Poort
0026411: HOOGENDOORN, A EN POST, S.D. - Concordantie van de Belijdenisgeschriften
0040478: HOOGERLAND, DS. A - Heilsbespiegelingen. 26 meditaties
0044474: HOOGERLAND, DS.A. - DE Opwekking Van Lazarus. Dertien Preken Over Johannes 11
0033402: HOOGERLAND, DS. A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis van ds. A. Hoogerland
0041796: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R - Hoewel ik niets ben. Uit het leven van Jan Ligtenberg te Rijssen
0040936: HOOGHWERFF, B. (RED.) - Omdat Hij het gedaan heeft. Vriendenbundel aangeboden aan ds. G.J. van Aalst bij zijn 25-jarig ambtsjubileum
0034132: HOOGSTRATEN, MONIQUE VAN , SCHULTE, ADDIE EN SETTEN, GERT JAN VAN - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur
0037812: HOOYDONK, JAN VAN (RED.) - Jezus de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus
0029531: HOPKINS, KEITH - Een wereld vol Goden. Heidenen, joden en christenen in het Romeinse Rijk
0032279: HORMAN, DR. T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (Diss.)
0040030: HORNSTRA, LIEUWE - Brieven aan Elisabeth. Over Jezus en het Godsrijk
0044261: HORSMANS, MW.DRS. TH. (RED.) - Natuur En Landschap in De Lopikerwaard
0032637: HORST, KEES VAN DER; MONSHOUWER, DIRK; WESTRA, GERBEN (E.A.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof. dr. J.P. Boendermaker t.g.v. zijn 65e verjaardag
0044909: HOSSON, SANDER DE - Slotcouplet. Ervaringen Van Een Longarts
0034264: HOUDIJK, RINUS EN PIEPER, JOS (RED.) - Dienst aan mensen. Opstellen aangeboden aan Harry Spee ss.cc.
0033713: HOUTEPEN, ANTON (ED..) - Ecumenism and Hermeneutics
0036030: HOUTEPEN, ANTON AND PLOEGER, ALBERT (EDS.) - World Christanity Reconsidered. Contributions for Bert Hoedemaker
0033169: HOUTEPEN, DR. A.W.J. EN STEENDAM, DRS. H. (E.A.) - Uitzien naar God. Perspectieven aan de secularisatie voorbij
0024680: HOUTEPEN, ANTON - God, een open vraag. Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme
0043968: HOUTEPEN, ANTON - Geloven in Gerechtigheid
0026245: HOUTEPEN, ANTON - Theologen op zoek naar God. Twintig portretten van katholieke theologen uit de tweede helft van de 20ste eeuw
0044373: HOUTMAN, CEES - De Schrift Wordt Geschreven; Op Zoek Naar Een Christelijke Hermeneutiek Van Het Oude Testament
0023245: HOUTMAN, DINEKE - A Synoptic Inquiry intot the Relationship between Mishnah and Tosefta in the Tractates Berakhot and Shebiit. With Appendix (Dissertatie)
0036563: HOUTMAN, DR. C - Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en beeld - Vraag en antwoord
0044655: HOUTMAN, CEES ; SPRONK, KLAAS - Jefta's Dochter
0026532: HOUTSMULLER, DR. A.J. EN LUBRECHT, DRS. M.M.A. - Het Dr. Houtsmullerdieet. Voeding als sterk wapen tegen kanker
0033842: HOVEN, MARIňTTE VAN DEN - A Claim for Reasonable Morality. Commonsense Morality in the Debate on the Limits of Morality (Diss.)
0044811: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Zijn bloed Kome over Ons...
0037194: HOVIUS, DRS. W. CHR - Gij zijt, maar ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen
0041259: HSU, ALBERT Y - Alleen gaand. Een nieuwe kijk op ongetrouwd zijn
0044895: HUBBELING, H.G. - Denkend Geloven. Inleiding Tot De wijsbegeerte van De Godsdienst. (Terreinverkenningen in De Filosofie)
0044624: HUBREGTSE, I. - Leven en Sterven Van Ds. L. Hubregtse
0044855: HUDSON, CHRISTOPHER D.; SMITH, CAROL; WEIDEMANN, VALERIE - Eerste Hulp Bij Bijbellezen
0026092: HUGGETT, JOYCE - Gewoon goede vrienden? Groeien in relaties
0041338: HUGGETT, JOYCE - Samen ťťn. Groeien in je huwelijk
0023249: HUIJG, ADR. (O.S.B.) MONNIK TE EGMOND. - De Bijbel op tegels.
002534: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŽl, Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (dissertatie)
0044644: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis Deel 3
0036169: HUISMAN, DS. P - Gods vijanden verslagen en Gods Rijk triomfeert! Bijbelstudie over Openbaring 19-22
0036168: HUISMAN, DS. P - Harde strijd om de mens tussen God en de anti-machten. Bijbelstudie over Openbaring 12-18
0031894: HUISSEN, LYCIA EN KAAI, ROELAND - Levenslijnen. Verhalen en portretten van ouderen
0035277: HUISSEN, LYCIA - Straatleven. Verhalen van dak- en thuislozen
0042142: HUIZINGA, SIEBE - Vestingsteden
0027199: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en Nederland
0041043: HUIZINGA, C - Het beste komt nog.. Over ziek zijn en beter worden, sterven en opstaan in de Bijbel
0041053: HULSHOF, J. (E.A.) - Op grond van vertrouwen. De R.K.Kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw
0043476: HULST, WIM VAN DE EN KOCH, KOEN - Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog
0030642: HULST, DS. FRED VAN - De achilleshiel van het calvinisme
0042520: HULZEN. DR. A. VAN - Utrechtse kerken en kerkgebouwen
0044586: HUME, DAVID - Het Menselijk Inzicht
0034269: HUNT, DAVE; MCMAHON, T.A. - Christendom in Verleiding. Geestelijke verleiding in het laatst der dagen
0043536: HUNTER, FRANCES - Denken & doen als Jezus
0034879: HUYSER, HENK J - Vieren in 4-ren. Liturgie dank zij IsraŽl
0037858: HYBELS, BILL - Te druk om niet te bidden. Neem eens rust om bij God te zijn
0037860: HYBELS, BILL - Op zoek naar God
0033466: HYBELS, BILL - Vrijwilligers mobiliseren. Heel de kerk aan het werk!
0035129: IERSEL, BAS VAN - Marcus Belichtingvan Het Bijbelboek
0032892: IMBERECHTS, HENDRIK - John Henry Newman. Ontmoetingen met een christelijk humanist
0039542: IRIK, A.P EN ROOBOL, W.H - Genesis. Boek van mensen op aarde. In gesprek met de apostelgeschriften
0037916: ISARIN, JET - Zorg en zeggenschap. Van ouder tot activist
0044849: ISRAEL, JONATHAN I. - De Republiek 1477-1806. Twee Delen
0036347: IZB - Een voortreffelijk werk. Handreiking voor ambtsdragers
0042110: DIJK. DS. JAC. VAN - Volgen zonder vragen. 150 meditaties voor het gehele jaar
0037619: JACOBS, ILONA - Echt gebroken. Hecht verbonden. Een handreiking voor partners van seksverslaafden
0037785: JAGER, OKKE EN PLAS, MICHEL VAN DER - Op de tocht. Gesprekken over geloof en kerk
0037573: JAGER, JEF DE - De KING Familie. Geschiedenis van een pepermuntje
0031046: JAGERSMA, DR. H. - Numeri Deel II (POT)
0037741: JAGERSMA, DR. H - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 1:1 - 25:11)
0044573: JAGERSMA, DR. H - 1 Koningen 2 (hfd.12-22). Verklaring van De Hebreeuwse Bijbel
0027192: JAGERSMA, H.; VERVENNE, M. (EINDRED.) - Inleiding in het Oude Testament
0027594: JAGERSMA, DR. H. - Abraham (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
002620: JAGERSMA, DR. H. - Geschiedenis van IsraŽl van Alexander de Grote tot Bar Kochba. (Deel II).
0043952: JAGERSMA, DR. H - Geschiedenis Van Israel 2
0031047: JAGERSMA, DR. H. - Numeri Deel III (POT)
0038123: JAGESSAR, DR. MICHAEL N - Full Life For All. The work and theology of Philip A. Potter: A Historical Survey and Systematic Analysis of Major Themes
0042315: JAGT, J.W. VAN DER; BRINK, G. VAN DEN; DEKKER, J. - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 13: Woordstudies en Concordantie, 1996 zaŲ - 2985 MŰros
0043521: JAMES, STEVEN - How to smell like God, welke geur verspreid jij?
0044187: LANDIS. JAMES - De Laatste Dag
0038860: VERMEER. JAN - Hoe lees je de Bijbel? Praktische tips voor (beginnende) bijbellezers
0042880: BOSCH. JAN - Van alle markten thuis. Een impressies van het Nederlandse marktleven
0043620: JAN MULDER, HANNA BLOK, ETC. - Diemen buyten Amsterdam
0043671: JANIS, SHARON - Spiritualiteit voor Dummies + CD-ROM
0043710: JANNE IJMKER, ELS FLORIJN, A.F.TROOST E.A. - Langverwacht. Kerstverhalen voor alle leeftijden
0043841: JANS, JAN - Langs oude Drentse boerderijen
002607: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus. (Dissertatie)
0043823: JANSE, KEES - Bewogen Pioniers. Over het zendingswerk van Dini Sonneveld - Marry van Moolenbroek - Coby van Rossum
0044747: JANSE, DRS.W. - Een Mens Te Zijn Op Aarde (Bijbeloverdenkingen)
0044542: JANSE, DR.C.S.L. - De Refozuil onder Vuur
0039928: JANSEN, DR. HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie (Diss.)
0034904: JANSEN, GERT - Naar een oecumenische hermeneutiek. De hermeneutiek van Wolfert Pannenberg belicht tegen de achtergrond van het hermeneutisch debat binnen Faith and Order vanaf 1963 tot 1993
0035645: JANSEN, WIM - Voor het preken de kerk uit. Pleidooi en handreiking voor het verbeeldend preken met kinderen en volwassenen samen
0026602: JANSEN, DR. HANS - Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europese antisemitisme in het Midden-Oosten.
0037794: JANSEN, DS. WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving
0043793: JANSON, A.G.P., ROMPAY, L. VAN E.A. - Efrem de Syrier
0043212: JANSSEN, T. - Reizen door de oude Peel
0042392: JANSSEN, DOUWE - Wat een Naam kan doen
0038590: JANSSEN, WIM - Hij zei: Noach maak een ark. Een voettocht in de kantlijn van Genesis. Van Noach tot Abraham
0043376: AUKE JEKSMA - Doorgevingen van Jezus
0037238: JELSMA, AUKE EN JUCH, HARRY (RED.) - Ruimte om op adem te komen. Bezinning over spiritualiteit
0035837: JELSMA, AUKE - Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed
0039801: JELSMA, AUKE EN KLINKEN, GERT VAN (RED.) - Kruis en Zwaard. Terugblik op de kruistochten 1096-1996
0036737: JELSMA, AUKE - De vergeten kerk
0037240: JELSMA, AUKE - Tussen heilige en helleveeg. De vrouwen in het christendom
0044820: JELSMA, AUKE - Zonder Een Dak Boven Het Hoofd. In Het Grensgebied Tussen Rome En Reformatie.
0043518: JELSMA, AUKE - De meeuwengod
0041443: JELSMA-RIPPEN, ALI - De rouwkreet van de struisvogel
0040062: JESSICA, REINIER, ROSANNE (E.A.) - Bijbelstudie over ingewikkelde dingen
0032817: JESZE, GEORG EN HELEN - Zorgen zijn te zwaar....om mee te nemen
0039768: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christ Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement
0027593: JOBSEN, DR. A. - Izebel en Achab (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0044654: JOHANNESMA, WIM - Taal En Teken
0032079: JOHN, J EN STIBBE, MARK - Kort & krachtig. Aanstekelijke gedachten en explosieve uitspraken
0032747: JOHNSON, B. - Sterk jezelf in de Heer
0038298: JONES, BRYN - Doeltreffend gebed.
0037394: JONG, DRS. PIETER L - 50 x de Heilige geest. Bijbels dagboekje
0044831: JONG, DS.G.C.DE - Kernteksten Uit Esther
0041040: JONG, DRS. H. DE - Versterkende middelen. Een bundel Schriftstudies
0040889: JONG, H. DE - Nog gaat Ge ons voor. Gedichten over het navolgen van Christus
0023763: JONG, DR. OTTO J. DE - Nederlandse Kerkgeschiedenis
0041615: JONG, DR. CHR. G.F - Geschiedenis van de Nederlandse Zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie
0037448: JONG, DS. TJ. DE (RED.) - Verzamelde aren (Bijbels dagboek 2012)
0039586: JONG, DR. CHR. G.F. DE - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie
0043695: JONG, H. DE - Johannes d Outrein (1662-1722)
0039615: JONG, DR. A. DE - De mens gekroond? Wetenschap, occultisme en vooruitgangsgeloof belicht vanuit de Bijbel
0032878: JONG, DS. J. DE - De opening van Uw Woorden
0035863: JONG, STEPHAN DE - Doordachte dwaasheid. Godsgeloof in de moderne cultuur
0027802: JONG, DRS. P.L. DE - En God sprak. Over de zeven scheppingsdagen
0044878: JONG, KLAAS-WILLEM DE (ONDER REDACTIE VAN) - Verbindend Vieren. Spelen Met Vormen en Stijlen in De Eredienst
0038301: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd
0042590: DE VRIEND VAN OUD EN JONG - Geen onrecht in God gevonden. De Dordtse leeregels
0044788: JONG, DRS.PIETER L.DE - Stadspelgrims. Ontmoetingen Onderweg
0030068: JONG, PROF.DR. O.J.; SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T; FLORIJN, DR. H. - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie
0038127: JONG, DS. TJ. DE; WIJNMALEN, DS. A.J - De ambtelijke bediening
0036865: JONGBOOM, FRITS - Dagelijkse humor & boodchappen. Uit het dagelijks leven van een predikantengezin (Fictief!)
0042980: JONGE, LOUIS DE - De laatste haringvissers van Nederland
0037646: JONGEBREUR, A.A - Gods plan van de eeuwen
0044732: JONGERIUS, HENK - Schaduw Lopen. Gedachten, Gedichten, Gebeden En Liederen Ter Overweging En Viering
0036477: JONGSMA, K - Dankbaar gedenken. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward
0036388: JONGSTE, DS. C. DE (EN 8 ANDEREN PREDIKANTEN VAN DE GER. GEM.) - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen
0025501: JONKER, DR. H ; KLEIN KRANENBURG, DR. E.S. - Bijbel en Ervaring. Gesprekken over een theologisch leven (1940-1990)
0023801: JONKER, E.R. - Aan het Woord komen. Hoe gemeenteleden van 17 jaar en ouder in gesprek raken met de Bijbel. Bouwstenen en gebruiksmateriaal
0042118: JONKERS, DR. JAN B.G - De gereformeerden
0035681: JOOSSE, DR. L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende eerste helft van de zeventiende eeuw (Diss,)
0033804: TON. JOSEPH - Lijden om te overwinnen. Een visie uit het Oostblok
0044805: JOSEPHUS, FLAVIUS - Hooghberoemde Joodsche historien ende boecken. Noch Egesippus vande Ellendighe verstoringe der Stadt Jerusalem. Van nieus met schone figuren verciert, ende met nootwendighe anteikeningen en summarien verrijkt
0032761: JOYNER, RICK - Een stevig fundament in 50 dagen. Een dagboek voor 50 dagen om een stevig fundament te leggen volgens Bijbelse principes
0032645: JOYNER, RICK - De laatste strijd. Visioenen van de eindtijd
0039834: JUCH, H.R - Samen kom je verder. Over samenwerking in de geloofsopvoeding tussen gezin, kerk en school
0037258: JUNG, C.G. - Van droom naar werkelijkheid
0039264: MOLTMANN. J‹RGEN - Het experiment Hoop. Verkenningen
0026403: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de Ziel. Leven en werk van W.G. van de Hulst
0042196: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de ziel. Leven en werk van W.G. van der Hulst
0041768: KAAI, ANNEKE - Openbaring in beeld
0044005: KAAIJ, EDWARD VAN DER - Gebeden Voor De Eerste Dag
0043108: KAM, R. DE - Jaffa en de dingen die voorbijgaan
0039750: KAMMINGA, WIL - Een zee van leven. Teksten en liedjes van verlangen
0034271: KAMP, WILKIN VAN DE - De geheime wereld achter Vrijmetselarij
0039782: KAMP, DS. GERRIT VAN DE - In verwachting van leven. Dopen met de dood voor ogen (Werkboekjes eredienst no. 29)
0033628: KAMP, PETER VAN DE - Hart voor de stad. Een praktisch-theologische studie naar kansen voor kerk-zijn in een stedelijke samenleving
0036306: KAMP, WILKIN VAN DE; TAN, JOKE (RED.) - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het Manifest van Eenheid
0042249: KAMPEN, PIETER VAN/HOFF, PIM VAN DER - Het begon in Jeruzalem. Op ontdekkingsreis door Handelingen
0044768: KAMPEN, PIETER VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Wit Begint, Zwart Wint?
0044436: KAMPEN, DICK VAN - Kerstfeest Vieren
0044914: KAMPEN, NELLY VAN KAMPEN-BOOT - 1 Petrus. Vreemdelingen Ver Van Huis
0027270: KAMPHUIS, J. - Juda`s Hallel. Gods lof in de gemeente
0039527: KAMSTEEG, HENK - Visie voor Vandaag. Korte overdenkingen
0044776: KAMSTEEG, HENK JAN - De Volgende 30 Jaar. Een verhaal over Stilstaan, Terugblikken En gas Geven. Met Een voorwoord Van Ben Tiggelaar
0040439: KAMSTEEG, AAD - De gemeente in. De Bijbel over onze omgang vandaag
0042235: KARSSEN, GIEN - Ik en mijn huis
0042156: KARSSEN, GIEN - Gaandeweg genoteerd. De reis van een mensenkind
0036330: KATTENBERG, DS. R - Onder een open hemel. Zeven preken over Stťfanus
0035750: KATWIJK, DR. D.J. VAN EN MEIMA, G - Beknopte bijbelse archeologie, voor het voortgezet onderwijs
0038623: KAUNG, STEPHEN - Zangen van de opgang. Overdenking van Psalm 120 tot en met 134
0039968: KAZENBROOT, FRANK (E.A.) - De kracht van het vuur. Psalmen lezen met Augustinus
0026087: NBG/KBS - Groot Nieuws BIJBEL met aantekeningen
0044056: KEENE, MICHAEL - Bijbelgids
0027608: WAAIJMAN. DR. KEES - Psalmen 120-134 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0034857: KEIJZER, COR - Als pelgrim onderweg. Beknopt vademecum voor een ambulant predikant
0027213: KEIZER, DRS. A. - De Almachtige is de Vader van alle mensen.
0037683: KEIZER, A - In deze eeuw komt Jezus Christus terug
0044311: KERESZTES, PAUL - Constantine; a Great Christian Monarch and Apostle
0044169: GENERALE SYNODE GEREF/HERV/LUTH. KERKEN - Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
0024823: GENERALE SYNODE GEREF/HERV/LUTH. KERKEN - Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
0043602: REDACTIE BIBLIOTHEEK VAN DE KLEINE KERKGESCHIEDENIS - Predikanten en Oefenaars. Deel 2. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis
0042329: LUTHERSE WERKGROEP VOOR KERKMUZIEK - Luthers Motettenboek. Driestemmige motetten bij het Luthers leesrooster
0029022: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan overwinnaars
0025715: KERSTEN, DS. G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil
0043270: KERSTEN, DS. G.H. - De Heidelbergse catechismus. 52 predikaties
0044813: KERTZER, DAVID I. - In Gods Naam. De Katholieke Kerk En de Jodenvervolging.
0040066: KESSELER-VAN DER KLAUW, AN (SAMENSTELLER) - Ontdek het zelf. Verhalen en gedichten om te beluisteren, te lezen en misschien soms te zien
0044857: KEULEN, DIRK VAN - Een Blok Aan Het been? Gereformeerde Mannenbroeders in Debat Over De Islam.
0044216: KEUNING, P. JELLE - Mooi Onder-dak. Vermaningen Voor Doopsgezinden
0044755: KEURHORST, HENRI - De pijn Van Job
0043664: KHALIDI,TARIF - Woorden van Jezus in de Moslimtraditie
0028724: KIERKEGAARD, S. - Jezus de dwarsligger. Dagboeknotities
0040590: KIESKAMP, DRS. R.H - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden
0044179: KIEVIT, DS.I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
0023836: KIEVIT, DS. I. - TweeŽrlei kinderen des Verbonds. Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
0032864: KIEVIT, DS. L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar
0035651: KILSDONK, JAN VAN - Gezegend de onzienlijke. Toespraken en overwegingen over God, 1965-1986
0030603: KIM, KYOUNG JAE - Christianity and the encounter of Asian religions (Diss.)
0033441: KITZBERGER, INGRID ROSA - Autobiographical Biblical Criticism. Learning to read between Text and Self
0044948: KLAASSEN, ANNE-MARIE - Onderweg Met God. Verrassende Ontdekkingen.
0042766: KLAPWIJK, JACOB - Tranformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeŽn en de kracht van inspiratie
0028095: KLAPWIJK, DS. JASPER - Gelukkig gereformeerd
0042141: KLEIJN, JOEN - Boerderijen in Nederland
0023717: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De DERDE in het pastorale gesprek. (Diss.)
0033775: KLEINER, JULIEN (E.A.) - Uitverkoren, voorrecht of last? (Ojec-serie 7)
0032987: KLERK, JILLES DE - Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van Eberhard JŁngel (Diss.)
0039398: KLERK, G. DE - Een taak die verrijkt.Vandaag ouderling zijn
0036332: KLIFT-SNIJDER, A.G. VAN DER - Geroepen, gezonden en gezegend. Memoires van een zendelingsvrouw in Zuidoost Celebes
0034612: KLIJN, A.F.J. - SETH in Jewih, Christian and Gnostic Literature
0041423: KLIJN, HUIB - Wandelen met God. Het leven als een pelgrimage
0034925: KLIJN, DR. A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe testament
0043928: KLINGENS, J. - Het Paardenvolk in Mei 1940
0036527: KLINKEN, DR. L.D. VAN - Dienstbaar aan het onderwijs. Een studie naar de protestants-christelijke peadagogische tijdschriften uit de negentiende eeuw (Diss.)
0038881: KLOET, CO DE - Ontsnapt uit de polder
000485: KLOOTWIJK, EEUWOUT - Commitment and Openness. The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha
0036552: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal
0044534: KNEGTMANS, P.J. EN ROODEN, P.VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Theologen in ondertal : godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam.
0036161: KNEPPER, J.A - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeenteopbouw in de prakrijk rond het jaar 2000
0026707: KNEVEL, DRS. A.G. - De wereld in huis. Het christelijk huisgezin en televisie
0044538: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal Gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde Voormannen
0026910: KNEVEL, ANDRIES - Is het waar?
0038404: KNEVEL, ANDRIES - Geloven doet pijn
0037645: KNEVEL, R - Leven in vrijheid. DVD: Bijbelstudies vanuit het land van de vrijheid.
0037386: KNIJFF, HENRI DE - Schaarste en overvloed
0037007: KNIJFF, H.W. DE ; NEVEN. G.W. (RED.) - Horen en zien. Opstellen over de theologie van K.H. Miskotte
0035600: KNIJFF, ERNST - Laten we realistisch zijn, laten we dromen en andere hedendaagse Midrasjim
000939: KNIJFF, H. W. DE - Venus aan de leiband. Europa's erotische cultuur en christelijke sexuele ethiek
0032378: KNIJFF, H.W. DE - Tussen woning en woestijn. Milieuzorg als aspect van christelijke cultuur
0044060: KOEKKOEK, DS. H.G. - Het Huwelijk in De Bijbel
0044061: KOEKKOEK, DS. H.G. - De Zegen; Wat is Dat
0040074: KOEKOEK, HANS - Schuld? Interviews over schuldgevoelens en de verwerking daarvan
0037793: KOEVOETS, TON - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording
0031260: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De taal Kanašns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
0043022: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De profeet Jona
0029599: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven (deel 2)
0043353: KOHLBRUGGE H.F. DR. - De taal Kanaans, een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
0035974: KOHLBRUGGE,DR. H.F. - HebreeŽn 1 - 6
0034291: KOHLBRUGGE, DR, H.F. - Brieven
0033324: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
0026028: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Gesprek over het zondvloedgesprek
0031257: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Het boek Ruth
0036272: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg
0031261: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Christus die ons leven is. Bloemlezing uit het werk van Dr. Kohlbrugge
0041036: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Over Psalm 1
0040863: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Opleiding tot recht en verstand der Schrift
0023148: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent.
0035868: KOHLBRUGGE, DR. H.F - HebreeŽn 7 - 10
0043044: KOK, DS. R. - Heere zegene u
0042668: KOK, DRS. JANNEKE (E.A.) - Incest. Een informatie en praktische handreiking in bijbels licht
0036599: KOK, DS. R - De Heere zegene u. Drie preken ten afscheid
0034202: KOK, DS, IZ - Knielt! 10 preken
0037797: KOK, KEES - De vleugels van een lied. Over de liturgische poŽzie van Huub Oosterhuis
0030825: KOK-FENS, TINEKE - De wereld van de glimlach
0038500: KOL, EDWIN VAN - Liturgie van het getijdegebed (van de Nikola Kommuniteit)
0040489: KOLE, DRS. I.A - Als je de Bijbel leest.....
0041564: KOLE, DRS. I.A EN LEERTOUWER, DRS. H.G - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten
0035069: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - Als grote woorden tekort schieten. Commentaar op kernvragen
0044511: KOLODIEJCHUK, BRIAN - Moeder Teresa. Kom, wees mijn licht - De persoonlijke geschriften van de 'Heilige van Calcutta'
0041285: KOMMER, CAROLINE VAN DEN - Hoezo Down? Met fotografie van Eva Snoijink
0041268: KONING, M.G. DE - De eerste brief aan de Korinthiers. Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou
0037013: KOOI, AKKE VAN DER; K‹STER. VOLKER; REELING BROUWER, RINSE (RED.) - Ontmoetingen. Tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven
0044789: KOOI, MARGRIET VAN DER - Pelgrims En Zwervers. Gesprekken Over God En Ons
0036000: KOOI, KEES VAN DER - Heil en verlangen. Centrale thema's in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken
0032285: KOOI, DR. C. VAN DER - Hinkelen binnen de lijnen. Enkele krijtstrepen voor een christologie
0040166: KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath
0027129: KOOL, IRENE - De spiritualiteit van het alledaagse
0035899: KOOL, DS. A. - Homosexualiteit & kerk
0032866: KOOLE, D. EN VELEMA, DR. W.H. - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling
0034792: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H. (RED.) - Zichtbare liefde van Christus. Het diakonaat in de gemeente
0041009: KOOLE, WIM IKON) - Een spoor van emoties. Een fragment van televisiegeschiedenis
0040620: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
0032148: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731). Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
0027316: KOOTEN, DS. R. VAN (RED.) - Er zij licht. Bijbels dagboek
0042680: KOOTEN, DRS. R. VAN - Meer kennis van Christus
0042310: KOOTEN, DRS. R. VAN - Verzoend door Christus
0041216: KOOTEN, DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer
0033076: KOOTEN, DS. R (RED.) + PREDIKANTEN W. VAN GORSEL, J. HOEK, IZ. KOK, J. MAASLAND EN A. DE REUVER - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
0038548: VERHAGE-VAN KOOTEN. MR. M - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
0042246: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Tekeningen, schilderijen en uitspraken
0034380: KOPMELS, ESTHER - Christus en Cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie
002341: KOPMELS, R/ NIEUWPOORT, A. VAN - Terug tot Barth
0043891: KOPUIT, M. - Zo heb ik het overleefd...
0039393: KOPUIT, MAU (EN VELE ANDEREN) - Mijn IsraŽl
0042188: KOREVAAR, DS. C.A - Rouw - maar er is neer
0029727: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature. Pericope 4. Scripture as written and read in antique
0029726: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Studies in Scriptural Unit Division. Pericope 3. Scripture as written and read in antique
0029712: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (RED.) - Delimitation Criticism. A new tool in biblical scholarship. Pericope 1 (Scripture as written and read in antique)
0026712: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde kerk
0034130: KORTERINK, HENDRIK JAN - Moordenaars op zwarte kousen. Godsdienstwaanzin in Nederland
0039831: KOSTER, DS. TACO (E.A.) - Staan in de frontlinies. Wat kunnen wij leren van christenen uit de vervolgde kerk
0037127: KOUDIJS, G. (OUD-OUDERLING TE EDERVEEN) - Wat ik zag en hoorde
0044836: KRAA, GERRIT - Patat Met En Andere Verhalen Voor Jongeren
0035704: KRAAN, J.D. - Bijbel en andersgelovigen. Naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen
0040764: KRAEMER, HENRIňTTE R EN VERDONK, JOOP - Geloven in het Midden-Oosten
0041789: KRAKER-VAN ABBEMA, JAPKE - Paradijs in tranen.Voor kinderen die de liefde van hun ouders moeten missen
0044939: KRAMP, DS.C. (PREDIKANT BIJ DE GER.GEM. O.H. KRUIS TE ENKHUIZEN) - 's Heeren Kerk in De Leerschool Godes. Predikatie Over Psalm 32:8
0044941: KRANENBURG, L.VAN - Mijn Oog Zal Op u Zijn. Levensbeschrijving Van A.van Kranenburg. 25-11-1871_29-6-1957. In Leven ouderling Der Gererformeerde Gemeenten Te Rotterdam- Centrum En -West
0036692: KRAUS, HANS-JOACHIM - Profetie vandaag. De actualiteit van de bijbelse profetie in de verkondiging
0027595: KRIJGER, DR. A. - De tranen van Esau (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0039573: KRIJGER, DR. A - De tranen van Esau (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0032877: KRIJGER, DR. PH.L. - De tragiek van de schepping. Het geding rondom Marcion in de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw (Diss.)
0042226: KRIJSMAN, JOHAN - Zaaien in de Jordaan. Impressies van evangelisatiewerk in Amsterdam
0042042: KRIKHAAR, D…SIR…E - Schittering van De tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster
0026635: KRO - Ter Overweging. Een selctie van 151 overwegingen via KRO-Radio van 1978-1980
0037704: KROL, BRAM - Jesus multinationaal, De groei-explosie van de kerk
0028661: KROL, BRAM - Aangetrokken tot het Wonderlijke. Nieuwe ontwikkelingen in Charismatische kring
0023804: KRONENBURG, J. - Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie in een verenigde reformatorische kerk. (Diss).
0027549: KROON, K.H. - Openbaring 1 - 11 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0033908: KROON, M.J.J.P. DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie (Diss.)
002552: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn
0040830: KROOS - Tom Kroos, zijn weg tot God
0041638: KRUIGER, J.P. - Tussen Rome en Reformatie. De kerkgeschiedenis van 400 na Christus tot 1500
0037198: KRUIJF, G.G. DE - Het diepste Woord. Theologie na Golgotha
0026064: KRUIJF, GERRIT DE (RED.) - Theologie in dispuut
0024947: KRUIJMER, G.H. (RED.) - Uit de geschiedenis van hervormd Putten
0036941: KRUIS, DRS. J - Het Conflict
0036061: KRUIS, DRS. J. (CHR. GEREF. PREDIKANT) - Het leven wint. Bijbelstudies
0037686: KRUITHOF, T.W. (RED.) - Vervolging & Overwinning. Bijbels weekboek over de vervolgde kerk voor het persoonlijk leven
0043682: KUIJER, GUUS - De Bijbel voor ongelovigen, deel 2, de uittocht
0042261: KUIJPER, EGBERT DE - Oog in oog met het Groene Hart van Holland
0032205: KUIJT, P. - Calvins levenswerk belicht vanuit zijn brieven (12 deeltjes)
0041454: KUIJT, EVERT (E.A.) - Rondom Pasen. Verhalen en gedichten
0037430: KUIJT, EVERT - Haast u naar Bethlehem. Kerstbundel met verhalen en gedichten voor alle leeftijden
0044545: KUIPER, D.TH. EN SCHUTTE G.J. - Het kabinet-Heemskerk (1908-1913). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 1800
0031373: KUIPER, MARCEL - Luchtfoto-atlas UTRECHT (Schaal 1:14.000)
0044508: KUIPER, FRITS (SAMEN UITGEBEELD DOOR...) - Een Klein Drieluik Van onze Bevrijding. De Gestalten Van Barth, Rosenzweig, Lenin
0034675: KUIPER, PROF. DR. D. TH. (RED.) - Predikant in Nederland (1800 tot heden). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800
0023142: KUIPER, ROEL E.A. - Toleren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid
0044730: KUITERT, H.M. (VOORWOORD) EN ANDERE MEDEWERKERS - In Rapport Met De Tijd. 100 Jaar Theologie aan De Vrije Universiteit 1880-1980
0026253: KULLBERG, KELLY MONROE - Veritas, geraakt door de waarheid
0028074: K‹NG, HANS - Kentering in de theologie. Naar een oecumenische theologie van de postmoderne tijd
0044812: K‹NG, HANS - De Katholieke Ker. Een Geschiedenis
002517: K‹NG, HANS - Grote Christelijke Denkers
0041415: KUNST, DR. P.G - Kerkzang in de Nederlanden
0038932: K‹PERS, ROB - Kinderen mogen niet sterven. Een vader kijkt terug op het sterven van zijn zoon.
0039142: KUSHNER, HAROLD S - Als kinderen over God vragen. Een joodse benadering
0028662: KUSHNER, HAROLD S. - Als`t kwaad goede mensen treft.
0040883: KUSHNER, HAROLD S - Waarom zou je geloven
0041486: KUYPERS, DR. G - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie
0033708: KUYPERS, ETIENNE - In de ban van het bestaan. Variaties op de vraag naar zin, naar God en naar schoonheid
0043513: KWANTES, C.M., SAMENGESTELD DOOR - Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis laatst te noemen de Gereformeerde Kerk in Nederland voor het jaar 1869
0043985: KWANTES, J. - And`ren Aan Geprezen
0027551: LAAN, DR. J.H. VAN DER - Openbaring van Johannes (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0042112: LAAN, DS. P.H. VAN DER - Belijdenissen
0043262: LAAN, H.L. VAN DER - Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?
0025303: LAAN, J.H. VAN DER; KLIN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 3. Veertigdagentijd 1
0025302: LAAN, J.H. VAN DER; KLIJN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging (deel 2). Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd 1.
0042602: LAAN, DS. D.W. VAN DER - Daar is geen einde.Overwegingen bij het ouder worden
0032366: LAAN, JAAP H. VAN DER - Ernst Lange en de Prediking (Diss)
0023139: LAAR, DRS. R. VAN - Belijden bij het leven. Preken over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
0042606: LAAR, R. VAN - Door de wereld gaat een Woord. Bijbelstudies over Handelingen der Apostelen
0040887: LABUSCHAGE, C.J - Wat zegt de Bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof
0031031: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Deuteronomium, deel II POT
0031030: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Deuteronomium deel IB POT
0034566: LAEYENDECKER, L.; JANSMA, L.G.; VERHAAR, C.H.A - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everday life
0035969: LAGERWEIJ, DS. L. (E.A.) - Reformatie: blijvende opdracht
0033228: LAGERWERF, LENY; STEENBRINK, KAREL EN VERESTRAELEN, FRANS - Changing Partnership of Missionary and Ecumencial Movements. Essys in honour of Marc Spindler
0030910: LAHAYE, TIM; JENKINS, JERRY B. - Nicolae (De laaste bazuin, deel 3)
0037861: LAHAYE, TIM - Doeltreffend Bijbelse profetieŽn bestuderen
0029324: LALLEMAN-DE WINKEL, DR. H. - Jeremia. Commentarenreeks op het Oude Testament (IX)
0038612: LAM, DRS. H.J. EN VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling
0041417: LAM, ANTON B - Van geluk gesproken. Avonturen van een vader,
0044766: LAM, DRS.H.J., VERGUNST, DRS.P.J., W‹LLSCHLEGER, DRS.L. - Kerk Rond Het Heilgeheim. Opstellen, Aangeboden Aan Prof.Dr.A.de Reuver
0040470: LAM, HANNA; BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Groot letter uitgave
0030608: LAMAIN. J.W.; BEIJEMAN, H.; NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
0040969: LAMBERT, LANCE - Voorbereiding op de wederkomst
0038277: LAMBERT, TONY - China voor Christus
0041643: LAMBERT, LANCE - IsraŽl is uniek
0040352: LAMBRECHT, JAN - De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament
0036063: LAMFERS, DR. W.J - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie
0041097: LAND, SIPKE VAN DER - Eerlijk is eerlijk. Bijbels leesboek voor elke dag
0043919: LANDSEM, STEPHANIE - De Tempel Dief
0038385: LANGE, FRITS DE - Wachten op het verlossende woord. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God
0036935: LANGE, FRITS DE - Een burger op z'n best. Dietrich Bonhoeffer
0036066: LANGE, FRITS DE - Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht
0033706: LANGE, DRS. J.J. DE (EN VELE ANDEREN) - Jodendom in de godsdienstige vorming (Ojec-serie 6)
0040275: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese. Een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding (Diss.)
0036918: LANGE, WIESJE DE - Wanneer gij ten strijde trekt (Kie Teetsee Le-Milchama)
0043688: BIRKE STEPHANIE RAPP-DE LANGE - Rabbinische Liebe; Untersuchungen zur Deutung der Liebe des Hohenliedes auf das Studium der Tora in Midrasch Shir haShirim Rabba
0033966: LANGE. DRS. A. DE - J.H. Gunning Jr. Brochures en brieven uit zijn Leidse tijd (1889-1899)
0044708: LANGE, DS.JAN - Als een Vogel zo Vrij...
0031880: LANGHENKEL, DICK - Geroepen tot man
0034920: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart
0042430: LANOOY, RIENK (RED.) E.A.. - For us and for our salvation. Seven Perspectives on Christian Soteriology (IIMO Research Publicaton 40)
0041501: LAPIDE, PINCHAS - Is dat niet de zoon van Jozef? Jezus in het hedendaagse jodendom
0034702: LAPIDE, PINCHAS - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus?
0040895: LAPIDE, PINCHAS - Opstanding. Een joodse geloofservaring
0041421: LARCOMBE, JENNIFER REES - Vreugde in plaats van verdriet. Gedachten bij de verwerking van verlies
0027996: CRABB.LARRY - Zoektocht naar God
0037760: LASCARIS, ANDR… - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt
0036068: LAST, GERKO - Orlando Bottenbley. De wijde poorten van Bethel
0027543: LECOMPTE, DR. C. - I Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027544: LECOMPTE, DR. C. - II Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0034588: LEDEBOER, ANK H - Licht. Gedachten van een mens aan de rand van het duister (Verhaal van een vrouw die leeft met kanker)
0044523: LEDEBOER,DS. L.G.C. - Verzamelde Geschriften Dl 3
0037475: LEDEGANG, DR. F - Origenes. Een experimenteel theoloog uit de derde eeuw
0027437: LEE, HANS VAN DER - Verkondig het Koninkrijk. Een bijbelse visie voor diaconaat onder de armen inde Derde Wereld
0039378: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij? Hoe je groeit in radicaal dicipelschap
0044904: LEE, PHILIP J. - Against the Protestant Gnostics
0028224: LEENHOUTS, A.A. - Wedstrijd der Altaren
0042240: LEENHOUWERS, PIET (E.A.) - Godsverduistering - Godsontmoeting. Beschouwingen over Gods openbaring onder ons
0037469: LEENMANS, PH.J - Wij zijn niet wat wij zien. Het totaal andere gezicht
0036343: LEEST, C. VAN DER - Omgaan met lijden
0027596: LEEUW, DS. A. DE - Mozes, Exodus 1-3, 15 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0038862: LEEUWEN, BERT VAN - De beste verhalen en tips uit het tv-programma Het Familiediner
0040831: LEEUWEN, J.D. (RED.) - In Uw spoor. Bijbels dagboek voor kinderen
0030011: LEEUWEN, DR. C. VAN - Hosea.Prediking O.T. (Hosea)
0033129: LEEUWEN, DRS. P.C. VAN - Inleiding tot de dienst der genezing
0027597: LEEUWEN, DRS. HANS VAN - Zefanja (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0030015: LEEUWEN, DR. C. VAN - Amos. Prediking O.T. (Amos)
0034885: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN EN NATZIJL, H - Hij die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
0044337: LEHMANN, WINFRED P. - A Gothic Etymological Dictionary
0036799: LEKKERKERKER, DR. A.F.N - Prediking N.T. De Brief van Paulus aan de Romeinen (deel I)
0040374: LEMMENS, A.H.M.G - Schoolkatechese in Nederland. Gisteren, vandaag en morgen
0026663: LENNEP, JACOB VAN - Nederland in den goeden ouden tijd
0044593: LENOIR, FR…D…RIC - Hoe Jezus God Werd.
0038982: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het Bijbels Hebreeuws + hulpboek
0035841: LEURDIJK, G.H - Predikant tussen PiŽtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
0044079: LEVER, DR.J. - Schepping En Evolutie
0044123: LEVI, PRIMO - Op Een Onzeker Uur
0043660: LEVINSON, NATHAN PETER - De Messias
0044851: LEWIS, C.S. - Verdriet, dood en Geloof. Een Genadeloze Zelfanalyse
0044611: LEWIS, C.S. - Pleidooi voor Het Christelijk Geloof. Ingeleid En Van Commentaar Voorzien Door Dr.G.Ubbink.
0041069: LEIDSE LEZINGEN - Een wijder perspectief? Nadere beschouwingen over het boek: Op zoek naar een nieuwe horizon van Dr. W. Ziijlstra
0039629: BORGMAN. ERIK; HOEVEN. LIEBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0038552: LIEBI, ROGER - Deze is het.....van Wie de profeten gesproken hebben
0032020: LIEBURG, F.A. VAN (RED.) - De stille luyden. Bevindelijke gereformeerden in de 19e eeuw.
0044033: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht Ten Tijde Van Voetius
0024127: LIEBURG, FRED VAN - De engelenwacht. Geschiedenis van een wonderverhaal.
0042603: LIEFDE, L. DE - Beslagen ramen gebarsten spiegels
0032239: LIEFDE, DS. L. DE - Seinpalen en wissels, Een bijbelverhaal doorgelicht
0044759: LIEFHEBBER- VAN DER VEER, TINEKE - Doe Toch eens Gewoon. Over PDD-NOS. (Bijzondere Opvoedingsvragen Deel 4)
0027510: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
0044933: LIETAERT PEERBOLTE, L.J. - The Antecedents of Antichrist. A Traditio-Historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents.
0040021: LIEVAART, INGE - Hoor hoe ongehoord
0034800: LINDE, DR. J.M.VAN DER - De wereld heeft toekomst. Jan Amos Comenius over de hervorming van School, Kerk en Staat
0042103: LINDEN, NICO TER - Uit het land van de Jordaan
0041191: LINDEN, NICO TER - In de buik van God
0041190: LINDEN, NICO TER - Jozef
0037961: LINDEN, NICO TER - Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament
0041186: LINDEN, NICO TER - Jakob
0044847: LINDEN, NICO TER - Een Zoekende Ziel. Over Willem Elsschot
0041187: LINDEN, NICO TER - De stoffer op het blik
0040016: LINDEN, DR. T.G. VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief
0041357: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanašn
0037596: LINDEN, CAREL TER - Haghepreken
0033834: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat.....deel 2: Marcus en MattheŁs (Grote letteruitgave!!!!!!!!!!!!)
0035955: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (deel 5: De geschriften)
0041192: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen
0041195: LINDEN, NICO TER - Abraham
0037374: LINDEN, CAREL TER - Zien en zien is twee en andere preken
0043185: LINDER, CAREL TER - Haghepreken
0026264: LINDIJER, COERT H - Leven & Dood. Zaak van het pastoraat
0034630: LINDIJER, COERT H - Op verkenning in het postmoderne landschap
0038543: LINDIJER, COERT H - Schuld en pastoraat
0041030: LINGEN, ANTON VAN DER - Een profeet onder de profeten. Jeremia
0033384: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-IsraŽl
0043833: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangelien
0036965: LINNEMANN, DR. ETA - Wetenschap of vooroordeel? Het fiasco van de historisch-kritische bijbelwetenschap
0039554: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam
0042182: LISSENBURG, DR. D - Troost voor mensen in rouw
0044896: NATIONALE RAAD VOOR LITURGIE - Zegeningen Uit Het Romeins Rituaal. Een Studie-Uitgave. (Pastoraal-Liturgische Handreikingen
0044606: LIVIO, MARIO - Is God een wiskundige?
0028593: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking
0038709: LLOYD-JONES, DR. D. MARTYN - Uw hart worde niet ontroerd
0030922: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Zijn verborgen omgang vinden
0035525: LLOYD-JONES, D. MARTIN - In God verbonden
0036318: LLOYD-JONES, D. M. - Liefde zo Wonderbaar. De levensvernieuwende kracht van het Evangelie
0034836: LOADER, DR. J.A. - Esther POT
0044197: LODENSTEIJN, J. VAN - Zestien boet-predikatiŽn over Jeremia 45.
0044842: LODENSTEYN, HEER DO.JODOCUS VAN - Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven Utrecht 26 july 1748
0025961: MARIJNISSEN. LOES - Liep Jezus over het water? Over geloven en gelovig opvoeden
0043170: LOGISTER, WIEL - Een mensenleven door God getekend. Inleiding in de christologie
0040007: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C - Een paard in huis
0042647: LOLKEMA, DRS. J - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht
0031188: LONT, YVETTE - Van Prostituee tot Politica
0043140: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone, deel 2
0036756: LOO, KOOS VAN - Christus voorstellen. De gemeente van Christus redt levens in een postmoderne tijd
0043141: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone, deel 5
0043142: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone, deel 1
0034685: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige
0044646: LOONSTRA, DR. B. - Zo Goed En Zo Kwaad
0040456: LOONSTRA, DR. BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente
0028471: LOONSTRA, DR. BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek
0039558: LOOPIK, DRS. M VAN - De tien woorden in de Mekhilta
0037193: LOREIN, DRS. G.W. (RED.) - Naar een nieuwe bijbelvertaling?
0032518: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. de Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus
0036363: LOS, P.L. - Onder anderen. Zes pastorale lezingen
0036362: LOS, DS. D - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiŽnten
0039379: LUCADAO, MAX - In Gods werkplaats
0043454: LUKKEN , GERARD - Geen leven zonder rituelen, antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie
0027125: LUKKEN, GERARD - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur
0044712: LUKKEN, GERARD EN WIT, JEROEN DE (RED.) - Lezen in Fragmenten. De Bijbel Als Liturgisch Boek. (tweede Deel van De Reeks Liturgie in beweging).
0037765: LUMB, JANET - Vriendschap en liefde (Handboek)
0044518: LUTHER, DR. MAARTEN - De Brief Aan De Galaten
0030211: LUTHER, MAARTEN - De mens is een mirakel. Een bloemlezing van korte notities over de mens, verzameld door Hans Christian Knuth en ingeleid coor Prof. dr. J.P. Boendermaker
0035705: LUTHER, DR. MAARTEN - Verklaring van de Brief aan de Galaten
0026060: LUTHER, MAARTEN - Keur uit de tafelgesprekken van Maarten Luther
0036720: LUYN, MGR. A.H. - Autonoom en heteronoom. Evenwichtig in de Randstad
0040370: LUYN, MGR. A.H. VAN - Waarden en deugden. Zorgvuldig in de Randstad
0041592: LYON, DAVID - Karl Marx. Een christelijke evaluatie van zijn leven en denken
0043978: MAARSINGH, B. - EzechiŽl Dl. 2 POT De Prediking Van Het Oude Testament
0030009: MAARSINGH, DR. B. - EzechiŽl II POT
0030010: MAARSINGH, DR. B. - EzechiŽl, deel III POT
0031044: MAARSINGH, DR. B. - Leviticus. Prediking O.T. (Leviticus)
0043610: DR. B. MAARSINGH - De schepping in het Oude Testament
0041182: MAARSINGH, DR. B. / BOND TEGEN HET VLOEKEN - De vervloekingen in de Bijbel
0040561: MAASBACH, DAVID - De vergeten wonderen uit de Bijbel
0027260: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheune
0041886: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Een hogepriester in eeuwigheid
0039890: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De ark der behoudenis. 37 predikaties
0041883: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De blijdschap van de gelovige
0039454: MACDONALD, WILLIAM - Wees Heilig. Het vergeten gebod
0032586: MACDONALD, GEORGE - De visser en de vrouw
0042540: MACDONALD, GORDON - Mannen en hun gedachten. Speurtocht naar wat mannen bezighoudt. Met studievragen
0042989: MACDONALD, GORDON - Geestelijk Vuur, Hoe krijg ik dat terug?
0039671: MADSEN, POUL - Het Kruis in de Kolossenzenbrief
0044490: MAESTRIGT, GABRIňLLE VAN - Als Douchen Niet Meer Helpt...
0036694: MAHDY, CHRISTINE EL - Toetankhamon. Leven en dood van een kind-koning
0041478: MAHEDY, WILLIAM, BERNANDI, JANET - Een generatie op Zichzelf. Twintigers en dertigers op zoek naar hun plaats in de wereld
0036785: MAIER, PAUL - En het geschiedde............De historische gegevens rond de geboorte van Jezus
0035238: MALGO, WIM - De weg tot overwinnend gebed
0040162: MALJAARS, A - Het Wilhelmus. Auteurschap. datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (Diss.)
0031468: MALLOUHI, CHRISTINE A. - Verklaar moslims De Vrede
0030379: MANENSCHIJN, GERRIT - Religie terug van weggeweest. Maar waar is GOD?
0035545: MANN, WILLIAM - James Callway's Music in Time
0044120: MANS, H.J. & CAMMAERT, A.P.M. - Limburgse Momumenten Vertellen. 1940-1945
0037696: MANSFIELD, STEPHEN - God & Guinness. Het bier dat de wereld heeft veranderd
0041406: MARCHAL, DR. G.W - Groeten van God
0034958: MARCHAND, DS. H.C - Paulus en de opstanding
0044940: DU MARCHIE V. VOORTHUIJSEN, DS. - Salomo's Bede Bij Ambtsaanvaarding. Intreepredikatie Over 1 Koningen 3:9a. Gehouden Op 7 November 1937 Te Urk.
0024873: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - Tot een Wachter gesteld.Verslag van begrafenis en drie Predikaties
0041369: MARCUS, FRED - Zieltjes winnen. 3e wereld in cartoons
0035782: MARIS, DR. J.W. (E.A.) - Om de kerk. Theologische opstellenaangeboden aan Prof. dr. W. van ' Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theol.. Universiteit te Apeldoorn
0044679: MARIS, MAGDA - Kerst Kind Feest. Tien Boeiende Kerstsuggesties
0036909: MARIS, DR. J.W - Geloof en schriftgezag (Apeldoornse studies)
0042910: MARK-HOEVERS, DRS.SUZAN VAN DER - Het Huis van Willem Vroesen. De lotgevallen van een Huis met zijn bewoners en regenten. 1555 tot 1980
0042909: MARK-HOEVERS, DRS. SUZAN VAN DER - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda
0028358: MARRS, TEXE - Duistere geheimen van de New Age. Satans plan voor ťťn wereldreligie
0033607: MARTIN, R.M. - Logico-Linguistic Papers
0028403: MARTINEZ, GARCIA; GEUS, DR. C.H.J. DE; KLIJN, DR. A,F.J. - Profeten en profetische geschriften
0038676: MARTINI, CARLO - Hoe Lucas ons leert bidden
0040868: LLOYD-JONES. D.MARTYN - Veilig in de wereld
0034037: MARTYN LLOYD-JONES, DR. D. - De Bergrede. Pastoraal uitgelegd (Deel 1)
0042962: MATEBOER, T. - Zwingli, het leven van een ketter
0035762: MATEBOER, T. - Zwingli, het leven van een ketter
0026989: MATSIER, NICOLAAS - De Bijbel volgens Nicolaas Matsier
0035891: MATTER, DR. H.M - Wederkomst en wereldeinde. De zin van de 'parousia' in het Nieuwe Testament
0038717: HENRY. MATTHEW - Verzoening door het Kruis. 45 korte meditaties
0039759: MATTI, ANNY - Moeite met God?
0042030: MAUCHENHEIM, HELGA FREIFRAU VON - Russische Ikonen
0044625: MAURICE, DR. M.A ; NOORDA, DR. S.J. E.A. - De Onzekere Zekerheid Des Geloofs
0040841: MAURITZ, J.H EN OVERBEEKE, A.P.A - Bericht voor jou. Dagboek voor tieners
0044541: MAURITZ, J.H. EN TERLOUW, DS.L. - Van Hart Tot Hart. Het Pastorale Gesprek.
0039730: MAYER-HIRSCH, NECHAMAB - Het huis van de levenden - BethHachajhem. Joodse gebruiken bij de dood
0028256: MC CLUNG, FLOYD - Het Vaderhart van God
0035830: MCGINN, BERNARD - De Antichrist. De geschiedenis van tweeduizend jaar aardse verdorvenheid: Oorsprong - Betekenis - Doel
0044656: MCGRATH, ALISTER - De Laatste Der Puriteinen
0036666: MCGRATH, ALISTER - Ik twijfel. Een eerlijke bespreking
0034801: MCGRATH, ALISTER - Uitleggen wat je gelooft
0032973: MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf?
0032412: MCGRATH, ALISTER - Ik geloof. De Apostolische Geloofsbelijdenis opnieuw uitgelegd
0032408: MCGRATH, ALISTER - Tijd voor stille tijd. Evangelicale spiritualiteit in de praktijk
0044861: MCGUCKING, JOHN ANTHONY - Mystieke teksten van De Woestijnvaders
0044791: MCINTYRE, DAVID - Het Verborgen Leven Van Gebed. De levensadem van Een Christen. (Met Een voorwoord Van Ds. Jan Belder)
0041856: MEADE, MATTHE‹S - In stilheid en vertrouwen
0033277: MEADE, C. WADE - Road to Babylon. Development of U.S. Assyriology
0037854: MEDEMA, HENK (RED.) - De laatste dagen
0037375: MEDEMA, HENK P - Naar Toronto en terug
0034153: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelike kunst
0042363: MEER, VONNE VAN DER - Zondagavond
0041631: MEER, PROF. DR. C. VAN DER - Afscheid van het leven. 20 jaar denken over sterven en dood
0041661: MEER, DS. E. VAN - Leer ons onze dagen rellen. Bijbels dagboek
0039238: MEERDINK, J (RED.CIE VAN DE POLL-STICHTING) - Markante Zeisternaren. Levenschetsen van personen die in en voor Zeist iets hebben betekend
0043289: JAN VAN ES EN SASKIA VAN GINKEL-MEESTER - Woerden, Geschiedenis en Architectuur
0044723: MEEUSE, C.J. V.D.M. EN SONNEVELT, C. V.D.M. - Opmerkelijk --- 50 actuele, bezinnende, ethische en onderwijzende artikelen
0040309: MEEUSE, DRS. C.J (E.A. RED.) - Zie, Ik zend u. 25 jaar Zending Gerefomeerde Gemeenten
0026680: MEEUSE, DRS. C.J. - Schijn bedriegt. Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm
0035838: MEEUSE, DRS. C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd
0041199: MEIDEN, ANNE VAN DER - Verkoopverhalen in de Bijbel
0039767: MEIDEN, ANNE VAN DER - Dagenraad. Dagboek voor ochtend- en avondmensen
0031995: MEIDEN, ANNE VAN DER - Welzalig is het volk. Een bijgewerkt en aangevuld portret van de zwarte-kousen kerken
0033023: MEIDEN, ANNE VAN DER - Duurzaam geloven. Over volharding door vernieuwing
0042175: MEIDEN, ANNE VAN DER (INLEIDER) - De preek van het jaar
0044834: MEIDEN, DS.J.A.VAN DER - Calvijn en Het Kerklied. Een studie Van H.Hasper
0035728: MEIJ, DS. L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper
001537: MEIJER, B. - Schriftbewijs bij de Heidelbergse Catechismus
0034268: MEIJER, W. - Leven met Christus in het gezin
0036200: MEIJER, W - Vanavond huisbezoek
0033944: MEIJEREN, DRS. K. VAN - Kernteksten uit de Eerste Zendbrief van Petrus
0040113: MEIJERING, EGINHARD - Van Irenaeus tot Barth. Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken
0039737: MEIJERING, DR. E.P - Nog te geloven? Moderne gedachten over de Apostolische geloofsbelijdenis
0025957: MEIJERING, E.P. - Hendrik Berkhof (1914-1995). Een theologische bibliografie
0041680: MEIJERING, E.P - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer (3 Teilen)
0023306: MEIJERING, E.P. - Een eeuw denken over christelijk geloven: Van Roessingh via Schilder tot Kuitert.
0036411: MEIJERING, EGINHARD. - Wie zeggen de mensen dat ik ben. Lastige vragen over het christelijk geloof
0044749: MEIJERS, MARJA - Levensadem. Creatieve Gedachten Over De Menswording
0032415: MELINK, DR. A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544
0043795: MELIS, DS.P. - De landbouwer van Abel-mehůla. 15 Bijbellezingen over het leven van de profeet Elisa.
0044234: MELLINK, A.F. - documenta anabaptistica Neerlandica. V
0044903: MENKEN-BEKIUS, CORJA & MEULEN, HENK VAN DER - Reflecteren Kun Je Leren. Basisboek Voor Pastoraat en Geestelijke Verzorging.
0031134: MENSINK, DS. A.J. - Genade als erfgoed. Het bijbelse recht van de kinderdoop
0042860: MENTINK, G.J. EN OS, JOHAN VAN - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland. 1327-1977
0027467: MERINO, JOS… ANTONIO - Franciskaans manifest voor een betere toekomst
0040832: MEROFF, DEBORAH - De meester aan zet. De hand van God in en door gewone mensen
0032718: MERTENS, HERMAN-EMIEL - Waaraan je hart zich hecht. Geloof als waardenbeleving
0044902: MERTON, THOMAS - Wegen naar Het Paradijs. Een dagboek Van Wijsheid en Geloof.
0043374: RIEKE MES - In goede aarde gebeden en teksten
0038724: MESSELINK, EMBERT EN BRINK, TIJS VAN DEN - Brieven van bekende Nederlanders aan God.
0038208: MESSELINK, DS. H.J - Wat je doet
0044877: MEULEN, DR.H.C. VAN DER - Om Het Geheim Van Het Leven. Over Spiritualiteit en Geestelijke Begeleiding.
0044830: MEULEN, DR.H.C. VAN DER - Kernteksten Uit Prediker
0034374: MEULENBERG, L. - "Jij, mijn arme neef". De plaats van Jezus in de geestelijke ontwikkeling van Heinrich Heine
0044806: MEY, JOHANNES DE - Alle de neder-duitsche wercken, bestaande in een beschrijving van 't gewisse, eigenschappen en werken Gods, verklaring van zommige spreuken Zalomons, en duistere plaatsen des Nieuwen Testaments, byzonderlijk van den brief tot den Hebreen. : Mitsgaders Een
0042127: MEYNEN, DS. JAN - Met de deur in huis
0043988: MICHELS, R. & HAERS, J. - Een Werkzame Dialoog
0044937: MICHENER, JAMES, A. - De Bron. Roman Van IsraŽl.
0042204: MIDDELAAR, PIET VAN - Een spoor in het getij. Overdenkingen,gedichten en gedachten, verhalen en brieven
0038172: MIDDELKOOP, PIET EN JET - Als hunner ťťn. Brieven over hun verblijf in West-Timor, 1922-1942
0025994: MIDDEN, PIET VAN - Groeibijbel. Deel 1 t/m 7 (compleet)
0035276: MIDDLETON, ERIC - Terug naar Platland. Zoeken naar de antwoorden op grote vragen
0039513: MIEDEMA, ARJEN - Gesprekken met GabriŽl
0039552: VREUGDENHIL. MIES - Uitzicht. Mooiste gedichten
0040579: MIGAULT, JEAN - Verdrukking, vlucht en toevlucht. Het dagboek van Jean Migault over de geloofsvervolging onder Lodewijk XIV
0041003: MILDER, MARIEKE EN GUADELOUPE, FRANCIO - Dansen om te leven. Over Afro-Braziliaanse cultuur en spiritualiteit
0038800: MILLER, WILLIAM M - Het antwoord van een christen aan de Islam
0039703: MINDERHOUD, JAN (RED.) - New Age, esoterie en evangelie. Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving
0034330: MINK, DR. G.J. - Ik belijd en geloof
0034167: MINNEN, DS. J.M. VAN EN VRIES, DR. E. DE - Verschuivingen. Ingaan op veranderingen binnen de kerken
0037372: MINTLE, LINDA - Je bent net je moeder. Een boek voor dochters
0023343: MISKOTTE, K.H. - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden.
0028863: MISKOTTE, DR. K.H. - Om het levende Woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
0028706: MISKOTTE, DR. K.H. - Verzameld werk (deel 6: het wezen der joodsche religie)
0032485: MISKOTTE, H.H. - Pastor Profeet. Over de andere kant van pastoraat
0043456: MISKOTTE, DR. K.H. - Uit de dagboeken 1930-1934, verzameld werk 5A
0042374: MITCHELL, DAVID - De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet
0024023: MOEI, JANNEKE DE - Joodse kinderen in het kamp Vught.
0044258: MOERDIJK, MARIE-C…CILE - Mijn Hart is Warm. Aforismen Met Een Knipoog
0035563: MOERKERKEN, DS. A. - Gelijk een bron. 52 meditaties
0044907: MOERKERKEN, DS. A. - Genadeleven En Genadeverbond.
0039725: MOLEN, HENK VAN DER - Met de Joden op weg van de wieg tot het graf; van feest tot feest; van eeuw tot eeuw
0030647: MOLENAAR, DS. P. - De Kinderen van Jakob
0030669: MOLENAAR, DS. P. - Christen zijn in de eindtijd
0028627: MOLTMANN, J‹RGEN - Wie is Christus voor ons vandaag?
0038563: MOLTMANN, J‹RGEN - Het spel van de vrijheid. Gedachten over de vreugde om de vrijheid en het plezier in het spel
0034429: MONDA, ANTONIO - (On)geloof. Gesprekken over God en religie
0036880: M÷NNICH, C.W - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme
0036878: M÷NNICH, C.W - Een tak van de wilde olijf. Het Griekse erf en de weg van IsraŽl
0033831: M÷NNICH, C.W. - Toegedaan de onveranderde Confessie van Augsburg 1530-1980
0042394: M÷NNICH, DR. C.W - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen
0026912: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok
0031530: MOODY, D.L. - Gedachten voor de stille tijd
0029202: MOOIJ, JACK DE EN SMIT, INEKE (RED.) - Balans van een eeuw. Wending in de historiografie van het christendom 1901-2001
0043177: MOOR, PROF. DR. J.C.; LAAN, DR. J.H.; KRAMER, DR. G.J.; WAL, A.J.P.W. VAN DER - Concordantie op het liedboek voor de kerken
0029863: MOOR, JOHANNESC. DE - Uw God is mijn God. Over de oorsprong van het geloof in de ene God (Kamper Cahiers, deel 51)
0025997: MOORSELAAR, CORINNE VAN - Rond Bethlehems Stal (Kerstvrhalen)
0035656: MORE, THOMAS - Ter bemoediging
0039857: MORIN, DOMINIQUE - Het kwaad en het lijden
0042651: MORSHUIS, BEN - De geschiedenis van de Joden in Ootmarsum
0042050: MORSINK, SIMON (RED.) - Het goddelijke nabij. Oude prenten uit particulier bezit
0042721: MOSHAY, G.J.O - Wie is deze ALLAH?
0039755: MOYNAGH, MICHAEL - Aansluiting of kortsluiting? Visie voor de kerk in een veranderende samenleving
0039420: M‹HLAN, EBERHARD/ NOW, SHELTER - Bevrijd uit Afghanistan. Het aangrijpende verhaal van Shelter Now
0044577: MUILWIJK, A.D. JR. - Aan Armen Uit Gena. Levensschets Ds.A.D.Muilwijk
0036972: MUL, F - Van synagoge tot nieuwtestamentische eredienst
0041551: MULDER, DS. P. ( GER. GEM.) - Woorden van de Alfa en de Omege. Twaalf preken voor de kerkelijke feestdagen.
0039779: MULDER, EILDERT - Anders Breivik is niet alleen
0038502: MULDER, DR. H - Het afgezonderde volk. Beschouwingen over het isolement van het Jodendom
0037241: MULDER, ETTY (RED.) - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius
0023674: MULDER, DR. H. - De SadduceeŽn. Deconfessionalisering in bijbelse tijden.
0034671: MULDER, DR. H - De verwoesting van Jeruzalem (Exegetica-serie)
0038075: MULDER, D.C. (EDITOR) - Secularization in Global Perspective
0038434: MULDER, DR. H - Lucas I. Een praktische bijbelverklaring
0040878: M‹LLER, WUNOBALD - Empathie. Stem geven aan het hart
0042016: M‹LLER, PAUL JOHANNES - Ikonen
0042090: M‹LLER, PAUL JOHANNES - IKONEN
0044316: MULLER, DR. F.(E.A..) - Wolters' Woordenboek latijn/nederlands.
0037930: MUNK, KAJ - Eerbied voor U. Teksten voor elke dag
0044867: MUNK, KAJ - Van Feest Tot Feest.
0040595: MURRAY, ROBERT/MACCHEYNE - Zo gij zijn Stem dan heden hoort....
0040163: MURRAY, IAIN H - Pinksteren vandaag. Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?
0036890: MUSAPH-ANDRIESSE, DRS. R.C - Ester. het oude verhaal opnieuw vertaald en ingeleid
0023962: MUSKENS, TINY (BISSCHOP) - Midden in het leven. Beschouwingen over mens, samenleving en cultuur
0041262: MUSSELMAN, LYTTON J. EN MEDEMA, HENK P - Van U is ook de aarde. De zwijgende maar machtige boodschap van planten in het heiligdom
0039332: MYERS, BILL - ELI
0033559: MYN KONG, REN… - Strijd zonder ogen. Afrikaanse jongere vertelt
0043824: NAASTEPAD, TH.J.M. - Menswording. Uitleg van het Evangelie naar Markus
0041144: NAASTEPAD, TH. J.M. - Het lied op onze lippen. Complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met MelodieŽn
0027603: NAASTEPAD, TH.J.M. - Amos (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027599: NAASTEPAD, TH.J.M. - DaniŽl (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027598: NAASTEPAD, TH. J.M. - Het gouden kalf, Exodus 32-34 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027602: NAASTEPAD, TH.J.M. - Simson (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0033580: NABER, JONNEKE M.M. (ED) - Freedom of religion: a precious human right. A survey of advantages and drawbacks
0041008: NAGELKERKE, J.J - Contractweigering in het Franse en Nederlandse recht (Diss.)
0038337: NATZIJL, H; MASTENBROEK J; BEL, A - IN beeld gebracht. Twee eeuwen kerkelijk leven
0031851: NATZIJL, H EN DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelscapsleven in de Alblasserwaard
0027030: NAUTA, DR. D. - Guillaume Farel. In leven en werken geschetst
0041485: NBG - Bijbel in speciale uitvoering (editie) t.g.v. de vereniging van de drie kerken (Hervormd, gereformeerd en Luthers) op 12 december 2003
0035435: NBG - Parallel Editie: Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling
0028592: NBG - Start Bijbel (Kinderbijbel)
0043277: NBV - De Bijbel
0040772: NECKEBROUCK, VALEER - Gij allen de Allerhoogste. Christus en de andere godsdiensten
0041601: DIV. PREDIKANTEN UIT DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND - In de schijnwerpers. Fictieverhalen over figuranten uit de Bijbel
0042376: NELSON, THOMAS - Buitengewone toewijding. 365 waargebeurde verhalen van broeders en zusters uit de lijdende kerk
0035204: NESS, DR. ALEXANDER WILLIAM - Het Plan voor ons Leven. De tabernakel; priesterschap; offers; feesten
0026986: NEUVEL, KOOS - De uniformeering voorbij. Een nieuwe romantiek van stad en land
0033093: NEVEN, G.W. - In de speelruimte van de Geest. Introduktie in de geloofsleer van dr. O. Noordmans
0040454: NEVEN, J.P - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker
0044671: NEWELL, PHILIP - Het Koninkrijk Als Paradijs
0030919: NEWSOM, CAROL A. EN RINGE, SHARON H. - Met eigen ogen. Commentaar op de Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen.
0032928: NIEBOER, M EN JACKSON, S. - Leerlingen met levensgrote problemen. De opvang in het voortgezet onderwijs
0027235: NIENHUIS, GERARD - Het gezicht van de wereld. Wetenschap en wereldbeeld
0041506: NIEUWPOORT, AD VAN EN ZUURMOND, ROCHUS E.A. (RED.) - De beproeving, over de nieuwe bijbelverklaring
0043659: NIEUWPOORT, AD VAN - De kleine mensengod: de bijbel kan ons nog meer vertellen
0036774: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - De Liefde
0041292: NIGEL HEPPER, F - Tuinieren met planten uit de Bijbel
0037496: NIGG, WALTER - De heiligen zijn onder ons. Het verleden als leidraad voor het heden
0037183: NIGG, WALTER - Heiligen zijn ook mensen
0042621: NIJHOF, DRS. P - Windmolens in Nederland
0032211: NIJHOF, G.J. - De theologie van een gesneden beeld
0044020: NIJK, A.J. - Handelen En Verbeteren
0034770: NIJKAMP, DRS. M - De kerk op orde. Congregationalisme. De derde weg in de kerk van de toekomst
0044949: HERVORMDE WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD DE FONTEIN TE NIJKERK - De Fontein...hier Woont Zijn Woord. Heft Hier Voor God Uw lofzang Aan, Psalm 100:3. (Boek Ter gelegenheid van De Ingebruikneming van De Fontein, 2011)
0041329: NN - Groot Nieuwsbijbel met aantekeningen en deutrocanonieke boeken
0042027: NN - Ikonen verhalen de Bijbel
0041461: NN - Het Boek
0037724: NN - BIJBEL met Liedboek
0031898: NN - Een jaar met de bijbel.. Overzichtelijke informatie. Kort bijbelgedeelte voor iedere dag. Vijf verschillende bijbelvertalingen
0042755: NN - De boodschap van Jezus
0037725: NN - BIJBEL met Liedboek
0042133: NN - De Nieuwe Bijbelvertaling & Liedboek voor de kerken
0042876: NN - Monsters van Rijnland. Acht eeuwen droge voeten en schoon water
0033127: NN - Mensen met een verhaal. Prominente Nederlanders over de Bijbel
0042028: NN - Ikonen uit Noord-Rusland. Iot Nederlands bezit
0031010: NN - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen (Staten vertaling, Lutherse vertaling, Leidse vertaling, Vertaling prof. dr. A.M. Brouwer, Petrus-Canisius vertaling, NBG-vertaling
0042233: NN - De Tien Woorden. Gedichten bij de Tien Geboden (Met luister CD)
0040720: NN - Het Heilige land.
0042186: NN - De tempel van Jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heem
0033588: NN - Door de ogen van Sabrina en Hassan.Tunesiche kindertekeningen over de Nederlandse geschiedenis
0026867: NN - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65e verjaardag
0038870: N÷LDEKE, EVA - Martha. Deel 2 over het leven van de zendelingsvrouw Emilie Christaller

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

5/9