Antiquariaat Hieronymus Bosch
Hoge Rijndijk 156, 2314 AH Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6 450 68965            Email: info@hieronymusboschbooks.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2012012438: P T A SWILLENS - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800 Schijnwerpers, 35.
2012015487: CATALOGUE DE L'OEUVRE D'ISRAEL SYLVESTRE. - L E Faucheux
2012013946: LUKE SYSON; DORA THORNTON - Objects of virtue : art in Renaissance Italy.
2012010155: JERZY SZABLOWSKI - The Flemish tapestries at Wawel castle in Cracow : treasures of King Sigimund Augustus Jagiello
2012136224: J TAAL - De Goudse kloosters in de Middeleeuwen.
2012010723: SIGISMUND TAGAGE; ET AL - Kunstschatten uit de St.-Servaas : heiligdomsvaart jaar 1976
2012156578: F.B.M. TANGELDER - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
2012075242: JEAN TARALON - Le France des abbayes.
2012010759: PROSPER TARBÉ - La vie et les oeuvres de Jean-Baptiste Pigalle, sculpteur
2012011670: MATTHIAS HOFFMANN-TAUSCHWITZ; HARRY C SUCHLAND - Alte Kirchen in Berlin : 33 Besuche bei den ältesten Kirchen im Westteil der Stadt.
2012011615: E. TAVERNE - In 't land van belofte: in de nieue stadt : ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek, 1580-1680.
2012014766: E. TAVERNE - In 't land van belofte: in de nieue stadt : ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek, 1580-1680.
2012156697: HENRY OSBORN TAYLOR - The Classical Heritage of the Middle Ages.
2012014823: LUIS MONREAL Y TEJADA; DOMI MORA - Mittelalterliche Burgen in Spanien.
2012075307: LUIS MONREAL Y TEJADA; DOMI MORA - Mittelalterliche Burgen in Spanien.
2012016731: ALBERT CHA?TELET - Robert Campin : de Meester van Flemalle.
2012014374: J A J TEMMINK; M SCHOENGEN - VII eeuwen Zwolsche geschiedenis, 1230-1930.
2012015429: DE DIVERSITATE TEMPORUM. - Alperti Mettensis, C Pijnacker Hordijk
2012016118: N B TENHAEFF - Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der 10e tot 12e eeuw.
2012095542: JACOB VAN MAERLANT. DE MIDDELEEUWSE WERELD OP SCHRIFT. TENTOONSTELLINGSGIDS. - J Janssens, V Uyttersprots
2012115839: CHARLES TERRASSE - Francois Premier. Le roi et le regne.
2012115840: CHARLES TERRASSE - Francois Premier. Le roi et le regne.
2012156662: GEORGES TESSIER - Le Bapteme de Clovis.
2012012447: I TETZLAFF - I Romanische Kapitelle in Frankreich II Romanische Portale in Frankreich
2012012094: WOLFGANG TEUCHERT - Taufen in Schleswig-Holstein : Taufen in Stein, Bronze und Holz vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Kleine Schleswig-Holstein-B¸cher, Bd. 37.
2012156809: H.B. TEUNIS - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van c. 1150 - c. 1250.
2012157020: L M VERLOREN VAN THEMAAT; ET AL - Oude Dordtse lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
2012012541: W P THEUNISSEN - Ikonen, historisch, aesthetisch en theologisch belicht. Een studie over Byzantijns-Russische schilderkunst.
2012011047: W.P. THEUNISSEN - Ikonen.
2012011149: W P THEUNISSEN - Ikonen. Historisch, aesthetisch en theologisch belicht. Servire's luxe pockets, 11.
2012011208: W.P. THEUNISSEN - Ikonen.
2012010967: W P THEUNISSEN - Ikonen.
2012014564: W P THEUNISSEN - Ikonen.
2012010508: P J J VAN THIEL; RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS); RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS). AFDELING SCHILDERIJEN.; ET AL - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam : a completely illustrated catalogue By the Dept. of Paintings of the Rijksmuseum, Pieter J.J. van Thiel, director ... [et al.] ; with a foreword by Arthur van Schendel.
2012010219: F.W.S. VAN THIENEN. - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden
2012011957: F W S VAN THIENEN - Beeldhouwkunst uit de late Middeleeuwen in de Nederlanden.
2012014732: O THIERS - Bedevaart en kerkeraad : de Amersfoortse vrouwenvaart van 1444 tot 1720.
2012012989: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1890
2012012983: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1881
2012017043: J A ALBERDINGK THIJM - De heilige linie : proeve over de oostwaardsche richting van kerk en autaar, als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst.
2012012987: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1885
2012012982: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1880
2012013012: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Roomsch-catholijken voor 1843. Dertiende jaar.
2012012977: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1854.
2012012979: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1858.
2012012980: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1865.
2012012988: J A ALBERDINGK THIJM, H J C VAN NOUHUYS - Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. 1887
2012011545: MARCEL THOMAS - The golden age : manuscript painting at the time of Jean, Duke of Berry.
2012011451: MARCEL THOMAS - The golden age : manuscript painting at the time of Jean, Duke of Berry.
2012011483: MARCEL THOMAS - Le manuscrit de parchemin. Faits de civilisation, 2
2012010017: MARCEL THOMAS - The Grandes Heures of Jean, Duke of Berry : Bibliothèque nationale, Paris Introd. and legends by Marcel Thomas ; [transl. from the French by Victoria Benedict and Benita Eisler].
2012013331: DENIS THOMAS; J HONDERS - Beeld van Christus.
2012012286: JOSEP M TRULLÉN I THOMÀS - Museu Episcopal de Vic : guia de les col·leccions.
2012010018: MARCEL THOMAS - Les Grandes Heures of Jean, Duke of Berry : Bibliothèque nationale, Paris Introd. and legends by Marcel Thomas ; [transl. from the French by Victoria Benedict and Benita Eisler].
2012014239: M W THOMPSON; A V ARTSIKHOVSKY - Novgorod the Great : excavations at the Medieval City.
2012011575: DORA THORNTON - The scholar in his study : ownership and experience in Renaissance Italy
2012136185: DAGMAR THOSS - Flamische Buchmalerei : Handschriftenschatze aus dem Burgunderreich.
2012011878: MARC THOUMIEU - Die Bildwelt der Romanik.
2012013338: HANS THÜMMLER; HERBERT KREFT - Weserbaukunst im Mittelalter. Baukunst im Weserraum, 2
2012013332: GILBERT THURLOW - All color book of Biblical myths & mysteries.
2012015762: R THURNEYSEN - Die irische Helden- und Königsage bis zum 17. Jahrhundert.
2012015746: R THURNEYSEN - A Grammar of Old Irish. With supplement.
2012013405: ANTHONY THWAITE; PETER PORTER - Roloff Beny in Italy.
2012075063: TILLET, L M - Bretagne romane. Nuit des temps 58.
2012013787: F TIMMERMANS - Luidklokken en beiaarden in Nederland. Heemschut-serie, dl. 33.
2012012040: J J M TIMMERS - Houten beelden : de houtsculptuur in de noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen Schoonheid van ons land., Beeldhouwkunst / 5. Door J.J.M. Timmers ; 112 foto's van Hans Sibbelee.
2012010461: J J M TIMMERS - De kunst van het Maasland / Dl. I, De Romaanse periode. Maaslandse monografieën (groot formaat), 1.
2012010081: J J M TIMMERS - De kunst van het Maasland / [Dl. I, De Romaanse periode].
2012010527: J J M TIMMERS - De religieuse schilderkunst
2012013171: J J M TIMMERS - Atlas van het Romaans. Cultuurhistorische atlassen, 6
2012013637: J J M TIMMERS; J C L VAN STRAATEN; DSM (HEERLEN) - Domus Aurea = Het Gouden Huis = The Golden House = La Maison d'Or = das Goldene Haus.
2012014599: J J M TIMMERS - St.-Servatius' noodkist en de heiligdomsvaart : Maastricht heiligdomsvaart 1962.
2012013327: J J M TIMMERS - Tijdsbeeld in steen; History in stone; Aspects d'une époque; Zeitbild in Stein. Kalenderboeken DSM
2012013344: J J M TIMMERS - Houten beelden : de houtsculptuur in de noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen Schoonheid van ons land., Beeldhouwkunst / 5. Door J.J.M. Timmers ; 112 foto's van Hans Sibbelee.
2012016946: J.J.M. TIMMERS - Kerkelijke monumentenzorg. Geïllustreerde handleiding voor het bewaren en verzorgen van kerkelijke kunst.
2012011726: J.J.M. TIMMERS - De kunst van het Maasland / 1. De romaanse periode.
2012105687: LOOD OM OUD IJZER. KOPER, TIN EN IJZER IN NEDERLANDSE KERKEN. - T Graas Publicatiereeks van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Deel 4.
2012136206: D TIVIG ET AL - Buchmalerei der Zisterzienser. Kulturelle Schätze aus sechs Jahrhunderten.
2012010427: LUIGI MICHELINI TOCCI - Renaissance Miniaturen Katalog der Ausstellung [zur] Fünfhundertjahrfeier der Gründung der Vatikanischen Bibliothek
2012012016: P M TOEBAK - Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652 : dekenale visitatieverslagen als bron. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant Tilburg.
2012012239: AGLAJA HUBER-TOEDTLI - Actes et communications, XXIVe congres 2005 en Suisse.
2012015724: F DE TOLLENAERE - Etymologica en Lexicographica.
2012011054: CHARLES DE TOLNAY - Hieronymus Bosch. Artabras book.
2012011079: CHARLES DE TOLNAY - Hieronymus Bosch.
2012010864: CHARLES DE TOLNAY - Casa Buonarroti : the sculptures of Michelangelo and the family collections
2012011000: CHARLES DE TOLNAY - Hieronymus Bosch.
2012013343: CHARLES DE TOLNAY - Hieronymus Bosch.
2012011030: ROLF TOMAN; CHRISTIAN FREIGANG; ACHIM BEDNORZ - Provence : Architektur, Kunst, Landschaft.
2012014513: R TOMAN - The High Middle Ages in Germany.
2012013974: R TOMAN - The High Middle Ages in Germany.
2012014624: ROLF TOMAN; ULRIKE LAULE - Romanesque. Architecture, painting, sculpture
2012013346: ROLF TOMAN; ULRIKE LAULE; PAULINA DE NIJS - Romaanse kunst. Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst.
2012011654: ROLF TOMAN; ULRIKE LAULE; PAULINA DE NIJS - Romaanse kunst. Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst.
2012011160: EVTIM TOMOV - Bulgarische Ikonen : Holzschnitte und Metallstiche.
2012010442: JOSÉ LÓPEZ DE TORO; P DE COCK; ET AL - Spaanse en Vlaamse miniaturen uit Spanje Catalogi van tentoonstellingen georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, no. 14.
2012010324: JOAQUIM FOLCH I TORRES - La escultura policroma El tesoro artístico de España [III]
2012010760: KARL TOTH - Die alten Niederländer : von Eyck bis Brueghel
2012156717: GREGOR VON TOURS - Fränkische Geschichte. Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters.
2012156655: JAMES D TRACY - A financial revolution in the Habsburg Netherlands : renten and renteniers in the County of Holland, 1515-1565.
2012015409: TINTORETTO : TRADITION AND IDENTITY. - T Nichols
2012015365: TINTORETTO : TRADITION AND IDENTITY. - T Nichols
2012014467: JÖRG TRAEGER - Mittelalterliche Architekturfiktion : die Allerheiligenkapelle am Regensburger Domkreuzgang.
2012014243: JÖRG TRAEGER - Renaissance und Religion : die Kunst des Glaubens im Zeitalter Raphaels.
2012012869: FERNAND TRAEN; JAROMÍR ÄÍP - Meesterwerken uit Praag 1450-1750 : drie eeuwen Vlaamse en Hollandse schilderkunst.
2012014672: AD TRAMPER - Zeven eeuwen Sint Jacobskerk : geschiedenis en restauratie.
2012115900: J B TRAPP - The King's good servant: Sir Thomas More : 1477/8-1535.
2012115953: GEOFFREY TREASE - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri.
2012011087: GIOVANNI TRECCANI; ADOLFO VENTURI - La Bibbia di Borso d'Este [prospectus].
2012016774: K.F. TREEBUS - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
2012015344: DER DOM ZU TRIER. - Nikolaus Irsch Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, 13. Bd. , 1. Abt.
2012095502: HERMES TRISMEGISTUS, PATER PHILOSOPHORUM. TEKSTGESCHIEDENIS VAN HET CORPUS HERMETICUM. - F van Lamoen
2012012444: A TROELSTRA - Stof en methode der catechese in Nederland vóór de reformatie.
2012012939: A TROELSTRA - De toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw.
2012011019: H M J TROMP; TOÏTA HENRY-BUITENHUIS; LIEUWE DIJKSTRA; - Historische buitenplaatsen in particulier bezit.
2012014745: D A TROTTER - Littera et sensus : essays on form and meaning in medieval French literature presented to John Fox.
2012085203: P TROVATO - Dante in Petrarca : per un inventario dei dantismi nei Rerum vulgarium fragmenta.
2012105673: CHRE?TIEN DE TROYES; EREC UND ENIDE, DER LÖWENRITTER (YVAIN). - Wendelin Foerster
2012011617: G. TSCHAVRAKOV, K. TANTSCHEV - Bulgarische Klöster : Denkmäler der Geschichte, Kultur und Kunst.
2012012673: N M TSCHEKOTOW - Altrussische Stickerei.
2012013797: FRIEDERIKE TSCHOCHNER; MATTHIAS EXNER - Heiliger Sankt Florian.
2012012209: B TUCHMAN - De waanzinnige 14de eeuw : a distant mirror.
2012015764: B TUCHMAN - Practicing history. Selected essays.
2012024871: ANDRÉ TUILIER; PIERRE MARIE AUZAS - La vie universitaire parisienne au XIIIe siècle.
2012011589: D H TURNER - Early Gothic illuminated manuscripts in England. Reprint. Originally published: London : Trustees of the British Museum, 1965.
2012012691: N J L TURNER - Federico Barocci.
2012012711: D H TURNER - Romanesque illuminated manuscripts in the British Museum.
2012014447: D H TURNER; BRITISH MUSEUM. DEPARTMENT OF MANUSCRIPTS - Early Gothic illuminated manuscripts in England.
2012011588: D H TURNER - Early Gothic illuminated manuscripts in England. Reprint. Originally published: London : Trustees of the British Museum, 1965.
2012013356: A TUULSE - Scandinavia Romanica : Die hohe Kunst der romanischen Epoche in Dänemark, Norwegen und Sweden.
2012014384: P A W P J H UBACHS - St. Matthijskerk. Maastrichts silhouet, 13.
2012016455: MAGDI TOTH-UBBENS - Verloren beelden van miserabele bedelaars; Leprozen - armen - geuzen.
2012085196: A R A CROISET VAN UCHELEN; H VAN GOINGA - Van pen tot laser : 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995.
2012156868: ERIKA UITZ - Die Frau in der mittelalterlichen Stadt.
2012136362: ERIKA UITZ - The legend of good women: Medieval women in towns and cities.
2012156529: WALTER ULLMANN - Principles of Government and Politics in the Middle Ages.
2012115931: W ULLMANN - A Short History of the Papacy in the Middle Ages.
2012012686: CHRISTOPH ULMER; ANDREA BARBARANELLI; GIANNI D'AFFARA - The castles of Friuli : history and civilization.
2012013712: UNESCO - Presentation des problemes de venise. Avant projet.
2012017018: INGEBORG UNGER - Ko?lner Ofenkacheln : die Besta?nde des Museums fu?r Angewandte Kunst und des Ko?lnischen Stadtmuseums.
2012013891: W S UNGER - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. dl. 1-3. RGP 54, 61, 75.
2012012877: FRANZ UNTERKIRCHER - Zur Ikonographie und Liturgie des Drogo-Sakramentars : [Paris, Bibliothèque nationale, Ms.Lat. 9428]. Interpretationes ad codices, Bd. 1.
2012010429: FRANZ UNTERKIRCHER; ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK.; BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE. - Manuscrits et livres imprimés concernant l'histoire des Pays-Bas, 1475-1600 Catalogues des expositions organisées à la Bibliothèque Albert Ier, à Bruxelles, catalogue no 9.
2012012149: FRANZ UNTERKIRCHER - Livre du Cuer d'Amours espris : een hoofse roman van RenÃà d'Anjou.
2012011494: FRANZ UNTERKIRCHER - Zur Ikonographie und Liturgie des Drogo-Sakramentars : [Paris, Bibliothèque nationale, Ms.Lat. 9428]. Interpretationes ad codices, Bd. 1.
2012136291: F UNTERKIRCHER - Das Stundenbuch des Mittelalters.
2012011294: FRANZ UNTERKIRCHER - King René's book of love = Le cueur d'amours espris
2012011591: FRANZ UNTERKIRCHER - Vom liebentbrannten Herzen.
2012017007: M UNTERMANN - Der Zentralbau im Mittelalter : Form, Funktion, Verbreitung.
2012010979: AXINIA D~UROVA - Byzantinische Miniaturen : Schätze der Buchmalerei vom 4. bis zum 19. Jahrhundert
2012011857: WOLFGANG DANNHÂÄ°USER - Auf dem spanischen Jakobsweg : illustrierter Reisebericht eines Pilgers.
2012156969: ANDRE? UYTTEBROUCK - Le gouvernement du duche? de Brabant au Bas Moyen Age (1355-1430). Universite? libre de Bruxelles. Faculte? de philosophie et lettres. 59
2012156606: R VAN UYTVEN - Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw.
2012012953: ERKKI VAISANEN; MATTI LEINONEN - Synty ja kuolema (Birth and death).
2012115820: MGA VALE - Charles VII.
2012014335: EVA VALEBROKK; THOMAS THIIS-EVENSEN - Norway's stave churches : architecture, history, and legends.
2012015363: JULIANO FLORENTINO : EIN MITARBEITER GHIBERTIS IN VALENCIA. - August Schmarsow Abhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 61 Bd., no. 3
2012025015: HENDRIK FRANS VANGASSEN - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse charters. Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis den de lexicografie van het Nederlands, 8
2012011754: J. VANWITTENBERGH - Een Rotterdamse monstrans van 1792 te Zelk (Halen).
2012075104: VARAGNAC, A - L'art Gaulois. La nuit des temps 4.
2012011114: KENNETH VARTY - Reynard the Fox: a study of the fox in medieval English art.
2012011115: KENNETH VARTY - Reynard, Renart, Reinaert : and other foxes in medieval England : the iconographic evidence. A study of the illustrating of fox lore and Reynard the Fox stories in England during the Middle Ages followed by a brief survey of their fortunes in post-medieval times.
2012011221: VIRGIL VATASIANU - Wall painting in Northern Moldavia.
2012156891: R VAUGHAN - De Bourgondiers.
2012156910: RICHARD VAUGHAN - Philip the Bold : the formation of the Burgundian state.
2012012207: GIUSEPPE VECCHI - Atlante paleografico musicale; documenti per la storia della semiografia musicale.
2012115946: KEES VEELENTURF - Dia Bratha. Eschatological Theophanies and Irish High Crosses.
2012010948: LIANA CASTELFRANCHI VEGAS; ROBERTO CASSANELLI; ET AL - Europas Kunst um 1000, 950-1050
2012012688: LIANA CASTELFRANCHI VEGAS - Italien und Flandern : die Geburt der Renaissance.
2012014014: JANOS VEGH - Jan van Eyck. Welt der Kunst.
2012014426: O VAN VEGHEL - De geest van Clara.
2012015458: VELAZQUEZ, RUBENS, LORRAIN. MUSEO DEL PRADO. MALEREI AM HOF PHILIPPS IV. - J Brown et al.
2012015481: LANGS VELDEN EN WEGEN : DE VERBEELDING VAN HET LANDSCHAP IN DE 18DE EN 19DE EEUW. - Wiepke Loos et al
2012115940: H VAN DER VELDEN - Gerard Loyet & Karel de Stoute : het votiefportret in de Bourgondische Nederlanden.
2012025019: G M VAN DER VELDEN - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne, 1769-1770. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 43.
2012085136: L VELDHUIS - De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep).
2012010695: ILJA M VELDMAN - De wereld tussen goed en kwaad : late prenten van Coornhert Catalogue of an exhibition on D.V. Coornhert (1522-1590), held at the Stedelijk Museum het Catharina Gasthuis, Sept. 29-Dec. 2, 1990.
2012012230: C VELLEKOOP; G GERRITSEN-GEYWITZ; BOUKE JAN VAN DER VEEN - Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis = The Ordinal of St Mary's Church, Utrecht : (Ms. London, Britisch Library, Add. 9769). Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden, 6.
2012011090: BERT VELTHUIS; ROBERT ROOZEMOND; DOKUMENTATIE-INSTITUUT VOOR IKONENKUNST (ECHTELD, NETHERLANDS). - De zoon : Christus op ikonen.
2012065038: D J VAN DER VEN - In de ban van burchten, kastelen en paleizen.
2012136248: BRUCE L VENARDE - Women's Monasticism and Medieval Society: Nunneries in France and England, 890-1215 .
2012014414: IVAN VENEDIKOV - Thracian treasures from Bulgaria.
2012014463: G H A VENNER - De grafmonumenten van de graven van Gelder. Publicaties, nr. 8.
2012013658: M A VENTE - Luister van het orgel. Catalogus, no. 138.
2012011597: A. VENTURI - Raphael. Dessins et peintures des Maitres anciens. Premiere serie. Quatrieme volume.
2012013032: J VERBEEK - Culemborgse kerkschatten.
2012011355: WERNER VERBEKE; J D JANSSENS - Arturus rex. Vol. I, Catalogus : Koning Artur en de Nederlanden = la matière de Bretagne et les anciens Pays-Bas. Mediaevalia Lovaniensia., Series 1 / Studia 16.
2012012141: WERNER VERBEKE; J D JANSSENS - Arturus rex. Vol. I, Catalogus : Koning Artur en de Nederlanden = la matiËre de Bretagne et les anciens Pays-Bas. Mediaevalia Lovaniensia., Series 1 / Studia 16.
2012024939: L G J VERBERNE - In den spiegel van het verleden; historische opstellen. Nederlanden; een reeks publicaties over geschiedenis en cultuur der Nederlanden.
2012156628: J F VERBRUGGEN - De krijgskunst in West-Europa in de middeleeuwen (IXe tot begin XIVe eeuw).
2012011759: D. VEREY - Gloucestershire / The Cotswolds. Buildings of England
2012011757: D. VEREY - Gloucestershire / 2, The Vale and the Forest of Dean. Buildings of England.
2012156646: J VERGER - Universiteiten in de middeleeuwen.
2012010912: NICOLE VERONEE-VERHAEGEN; PIERRE QUARRÉ - L'Hôtel-Dieu de Beaune Primitifs flamands. I Corpus de la peinture des Anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 13.
2012012910: EVELYNE M F VERHEGGEN - Beelden voor passie en hartstocht : bid- en devotieprenten in de noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw.
2012011899: EVELYNE M F VERHEGGEN - Beelden voor passie en hartstocht : bid- en devotieprenten in de noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw.
2012012451: H J W VERHEY - Oud-Katholiek kerkzilver.
2012013740: PROSPER VERHEYDEN - Beiaarden in Frankrijk.
2012011909: E VERHEYEN - Die DenkmâÄ°ler des Rheinlandes Duisburg
2012136339: E VERHEYEN - Das goldene Evangelienbuch von Echternach. Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Nu?rnberg zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte, n. F., Bd. 22.
2012156692: ADRIAAN VERHULST, BRYCE LYON - Medieval Finance. A Comparison of Financial Institutions in Northwestern Europe.
2012156608: A.E. VERHULST - De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe - XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de structuur en de uitbating van het grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Avec résumé français).
2012156853: JAN WILLEM VERKAIK - De moord op graaf Floris V.
2012095553: VERLEDEN EN TOEKOMST VAN HET GEDRUKTE BOEK. - Frans A Janssen
2012156530: J.P. DE MONTE VERLOREN - De historische Ontwikkeling van de Begrippen Bezit en Eigendom in de landsheerlijke Rechtspraak over onroerend goed in Holland.
2012012563: E P VAN'T HULL-VERMAAS - De handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
2012012731: P J H VERMEEREN; A F DEKKER - Inventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-Westreenianum.
2012013725: F A J VERMEULEN - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse bouwkunst. I Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
2012014590: F VERMEULEN - De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. B. De Tielerwaard. De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland.
2012014370: JEAN VERRIER; MUSEUM BOYMANS. - Kleurenpracht uit franse kathedralen.
2012013871: JEAN VERRIER; MUSEUM BOYMANS. - Kleurenpracht uit franse kathedralen.
2012016083: H VERSCHOOR, J A MOSK - Zorg voor uw collectie: Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap: Symposium 1994.
2012010480: JOANNES A J M VERSPAANDONK - Het hemels prentenboek : devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw
2012010514: JOANNES A J M VERSPAANDONK - Het hemels prentenboek : devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw
2012012426: JOANNES A J M VERSPAANDONK - Het hemels prentenboek : devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw
2012010105: HENDRIK D L VERVLIET - Post-incunabula and their publishers in the low countries : a selection based on Wouter Nijhoff's L'art typographique published in commemoration of the 125th anniversary of Martinus Nijhoff on January 1, 1978.
2012010050: VERVLIET, HENDRIK D. L. [HRSG.]: - Liber librorum : 5000 Jahre Buchkunst
2012011706: HENDRIK D L VERVLIET - Post-incunabula and their publishers in the low countries : a selection based on Wouter Nijhoff's L'art typographique published in commemoration of the 125th anniversary of Martinus Nijhoff on January 1, 1978.
2012015802: E VERWIJS, M. DE VRIES - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten bewerkt door Ph. Utenbroeke en Lodewijc van Velthem.
2012015806: E VERWIJS, J. VERDAM - Middelnederlandsch woordenboek. Complete set.
2012012078: CHRISTIAN VËÜHRINGER - Pieter Bruegel, 1525/1530-1569 Meesters van de lage landen
2012012336: JOHANNES VIEBIG - Die Lorenzkirche in Nürnberg. Blauen Bücher.
2012156758: JEANNE VIELLIARD - Le Guide du pelerin de Saint-Jacques De Compostelle.
2012015471: UMBRISCHE MALEREI DES VIERZEHNTEN, FUNFZEHNTEN UND SECHZEHNTEN JAHRHUNDERTS, STUDIEN IN DER GEMÄLDEGALERIE ZU PERUGIA. - E Jacobsen Zur Kunstgeschichte des Auslandes. Heft 107.
2012136283: ANNE MARGREET AS-VIJVERS - Tuliba Collection: Catalogue of Manuscripts and Miniatures from the Fifteenth and Sixteenth Centuries.
2012011631: A M AS-VIJVERS ET AL. - Beeldschone boeken : de Middeleeuwen in goud en inkt.
2012014783: ANNE MARGREET AS-VIJVERS; ROB DÜCKERS; MUSEUM HET VALKHOF (NIJMEGEN).; ET AL - De hand van de meester : het getijdenboek van Katherina van Kleef.
2012136331: A M AS-VIJVERS ET AL. - Beeldschone boeken : de Middeleeuwen in goud en inkt.
2012013948: VERENA VILLIGER; ALFRED A SCHMID; NOTT CAVIEZEL - Hans Fries : ein Maler an der Zeitenwende.
2012013395: ANTONIO VIÑAYO - Pintura románica : Panteón Real de San Isidoro - León.
2012013144: A VINAYO - La collegiata de San Isidoro-Leon.
2012013365: A VINAYO - El Camino de Santiago en Tierras de Leon. Colección ibérica
2012146408: R VIRGOE - Illustrated letters of the Paston family. Private life in the fifteenth century.
2012014777: G N M VIS - Liefde het fundament : 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
2012013853: G C JONGH VISSCHER - Geschiedenis der bouwkunst : een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen.
2012012715: R VISSCHER - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
2012156746: J C VISSER - Schoonhoven. De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleeuwen.
2012011620: A J VISSER - Nikephoros und der Bilderstreit; eine Untersuchung über die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der Ikonoklastischen Wirren.
2012011342: A J VISSER - Nikephoros und der Bilderstreit; eine Untersuchung über die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der Ikonoklastischen Wirren.
2012015462: DE ROMAANSCHE KERKELIJKE BOUWKUNST IN WEST-VLAANDEREN. - Broeder Firmin
2012015641: VROOMHEID TUSSEN VLIE EN LAUWERS : ASPECTEN VAN DE FRIESE KERKGESCHIEDENIS. - S Zijlstra; G N M Vis
2012011037: MARIEKE VAN VLIERDEN - Willibrord en het begin van Nederland. Clavis kunsthistorische monografieën, 15.
2012013434: MARIEKE VAN VLIERDEN - Utrecht, een hemel op aarde. Clavis kunsthistorische monografieën, d. 6.
2012011009: MARIEKE VAN VLIERDEN - Utrecht, een hemel op aarde. Clavis kunsthistorische monografieën, d. 6.
2012010708: MARIEKE VAN VLIERDEN; RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT. - Willibrord en het begin van Nederland Clavis kunsthistorische monografieën, d. 15.
2012115809: MARIEKE VAN VLIERDEN - Utrecht, een hemel op aarde. Clavis kunsthistorische monografieen, d. 6.
2012011959: M VAN VLIERDEN; H L M DEFOER; H M E HËÜPPENER-BOUVY - Hout- en steensculptuur van Museum Catharijneconvent ca. 1200-1600.
2012014198: WILLIAM M VOELKLE; IVAN GOLUB - Farnese book of hours : MS M.69 of the Pierpont Morgan Library New York.
2012010092: WILHELM VÖGE - Bildhauer des Mittelalters : gesammelte Studien Wilhelm Vöge ; mit einem Vorwort von Erwin Panofsky.
2012012059: W VOGELSANG - Die Holzskulptur in den Niederlanden.
2012010299: WILLEM VOGELSANG - Rogier van der Weyden
2012136318: WERNER VOGLER - Die Kultur der Abtei Sankt Gallen.
2012014113: MICHEL VOGT - Sainte Odile. Princesse de la lumière.
2012017012: MELCHIOR DE VOGUE - Glossaire de termes techniques. (introduction a la) nuit des temps 1
2012010700: CHRISTIAN VÖHRINGER - Pieter Bruegel, 1525/1530-1569 Meesters van de lage landen
2012010028: VALENTINO VOLTA; FRANCO RAPUZZI; MARCO RAPUZZI - Il Palazzo del Broletto di Brescia
2012011604: FRANCO VOLTINI; VALERIO GUAZZONI - Cremona, la cattedrale.
2012011061: G J DE VOOGD; GEMEENTEMUSEUM ('S-GRAVENHAGE).; ET AL - Stedenspiegel.
2012013769: F W VAN VOORDEN; E J VAN EBBENHORST TENGBERGEN; G J MENTINK; ET AL - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland : de nederzetting in ontwikkeling. Stichting De Gelderse Bloem, dl. 22
2012024969: F J M ROUPPE VAN DER VOORT - Illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert MCCCXVIII gevestigd te 's-Hertogenbosch.
2012015348: HANDBUCH DER NATURFARBSTOFFE : VORKOMMEN, VERWENDUNG, NACHWEIS. - Helmut Schweppe
2012010671: TAMARA PAVLOVNA VORONOVA; A STERLIGOV; VICTORIA CHARLES - Western European illuminated manuscripts: 8th to 16th centuries
2012115923: TAMARA VORONOVA - Les Manuscrits enlumines occidentaux du VIIIe au XVIe siecle a la Bibiliotheque nationale de Russie de Saint-Petersbourg.
2012015351: FELDSTEINKIRCHEN DES MITTELALTERS IN BRANDENBURG UND IN MECKLENBURG-VORPOMMERN. - Ernst Badstübner; Ulf Böttcher
2012012224: URSULA VORWERK; EVA SCHURR - Die Andechs-Meranier in Franken. Europaisches Furstentum im Hochmittelalter.
2012010706: RIK VOS - Lucas van Leyden
2012010705: RIK VOS - Lucas van Leyden
2012012872: D DE VOS - Stedelijke musea Brugge : catalogus schilderijen 15de en 16de eeuw.
2012013429: DIRK DE VOS ET AL - Hans Memling. Catalogus - Essays.
2012012862: D DE VOS - Stedelijke musea Brugge : catalogus schilderijen 15de en 16de eeuw.
2012136126: D DE VOS ET AL - Hans Memling. Catalogus - Essays.
2012012105: H VOSS ET AL. - Die Hausmarken der MatthâÄ°uskirche zu Esenshamm. Oldenburgische Monographien.
2012136235: WILLEM DE VREESE - Over handschriften en handschriftenkunde.
2012011493: W DE VREESE ; P J H VERMEEREN - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studien. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, 11.
2012012042: J J VRIEND - Architectuur van deze eeuw. De Schoonheid van ons land 16
2012012521: J J VRIEND - De bouwkunst van ons land 2 : Het platteland.
2012011834: J J VRIEND - De bouwkunst van ons land / Het platteland. 2nd ed.
2012013778: J J VRIEND - De bouwkunst van ons land 1. De steden.
2012156667: JAN DE VRIES - Die Geistige Welt der Germanen.
2012156657: OEBELE VRIES - Het Heilige Roomse Rijk en de Friese Vrijheid.
2012014115: W DE VRIES - De opkomst van Zutphen. Leidse historische reeks, 5
2012010528: A B DE VRIES - Het Noord-Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw Proefschrift Utrecht.
2012014155: LYCKLE DE VRIES - Jan van der Heyden.
2012011187: JOHN VRIEZE; CAECILE DE HOOG; NIEUWE KERK (AMSTERDAM).; ET AL - De schatkamer van San Marco Venetië.
2012015710: MARC RUDOLF DE VRIJ - Bruges in Haarlem. The Master of Bellaert and the illustrations in Jabob Bellaert's editions of Raoul Lefevre's Histoire de Jason and Recueil des Histoires de Troyes.
2012015430: RIDDER, VROUW EN PRIESTER : DE MIDDELEEUWSE OORSPRONG VAN HET MODERNE HUWELIJK. - Georges Duby; P Leupen; Roland Fagel; et al
2012014478: G H VAN BORSSUM WAALKES - Andreae Tiarae Annotationes. Aanteekeningen betreffende de roomsch-katholieke kerk in Friesland, sedert de hervorming tot het jaar 1696.
2012156808: ADOLF WAAS - Der Mensch im deutschen Mittelalter. Könige, Ritter, Mönche, Bürger, Bauern.
2012156560: J.F.A.M. VAN WAESBERGHE - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
2012017013: CW WAGENAAR - Gids voor Utrecht.
2012011105: RITA WAGNER; ULRICH BOCK; WERNER SCHÄFKE; KÖLNISCHES STADTMUSEUM. - Die Kölner Kartause um 1500 : eine Reise in unsere Vergangenheit : Führer zur Ausstellung 18. Mai-22. September 1991.
2012013965: HUGO WAGNER - Italienische Malerei : 13. bis 16. Jahrhundert.
2012012339: DAVID WAKELY; THOMAS A DRAIN - A sense of mission : historic churches of the Southwest.
2012024966: K WALKER - The story of medicine.
2012085170: G S M WALKER - Sancti Columbani Opera. Scriptores Latini Hiberniae, v. 2.
2012136141: A WALLERT - Kookboeken en Koorboeken. Techniek en productie van boekverluchtiging in koorboeken van het klooster Monte Oliveto Maggiore. Technische bronnen, archiefdocumenten, materieel onderzoek.
2012016932: A WALLERT, GWEN TAUBER - The Holy Kinship. A medieval masterpiece.
2012010727: HELEN WALLIS; RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN. BIBLIOTHEEK.; RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN (LEIDEN, THE NETHERLANDS) - Goed gezien : tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk
2012146516: ADAM WANDRUSZKA - Das Haus Habsburg. Die Geschichte einer europäischen Dynastie.
2012105703: POST WAR AND CONTEMPORARY ART. -
2012013714: A A M WARFFEMIUS - 400 Jaar kerken in 'de Papenhoek' : de Maria van Jessekerk en haar voorgangers.
2012054902: G WARNAR - Ruusbroec : literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
2012013917: CARSTEN-PETER WARNCKE - Théâtre d'amour : complete reprint of the coloured Emblemata amatoria of 1620.
2012016058: PHILIP WARNER - Sieges of the middle ages.
2012016940: CHRISTINE WASLANDER - Dekselse graven Noordnederlandse grafsculptuur in de elfde en twaalfde eeuw.
2012013907: FJB WATSON - Canaletto.
2012013945: WENDY M WATSON - Italian Renaissance ceramics : from the Howard I. and Janet H. Stein collection and the Philadelphia Museum of Art.
2012156719: WILHELM WATTENBACH - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter : vom Tode Kaiser Heinrichs V. bis zum Ende des Interregnum. erster band.
2012014398: GEOFFREY FAIRBANK WEBB - Architecture in Britain, the Middle Ages. Pelican history of art, 12.
2012014039: W WEBER - Symbolik in der abendländischen und byzantinischen Kunst.
2012010878: ARTUR WEESE - Skulptur und Malerei in Frankreich im XV. und XVI. Jahrhundert Handbuch der Kunstwissenschaft
2012014439: RIK VAN WEGEN - De firma Brueghel.
2012011616: A.H. WEGERIF - Bouwmeesters der middeleeuwen en hun werken. Cultuurhistorische beschouwing.
2012013762: A H WEGERIF - Bouwmeesters der Middeleeuwen en hun werken. Cultuurhistorische beschouwing 476-1000 (vol. 1).
2012012657: V WEIDLE - Les icones byzantines et russes.
2012010691: HANS WEIGERT - Geschichte der deutschen Kunst : von der Vorzeit bis zur Gegenwart
2012011476: OLGA WEIJERS (ED.) - Actes du colloque Terminologie de la vie intellectuelle au moyen âge : Leyde/La Haye 20-21 septembre 1985. CIVICIMA. Etudes sur le vocabulaire intellectuel du moyen âge, 1.
2012156752: J F A N WEIJLING - Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van Utrecht tot 1580.
2012015744: P WEILAND - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen.
2012156848: A.G. WEILER - Volgens de norm van de vroege kerk : de geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland.
2012010644: STEFAN WEINFURTER; BERND SCHNEIDMÜLLER - Ottonische Neuanfänge : Symposion zur Ausstellung ""Otto der Grosse, Magdeburg und Europa"" Papers from a symposium held May 12-15, 1999 and published in conjunction with the exhibition Otto der Grosse: Magdeburg und Europa, held Aug. 27-Dec. 2, 2001 at the Kulturhistorisches Museum Magdeburg.
2012011104: JOSEF WEINGARTNER; INSTITUT FÜR ÖSTERREICHISCHE KUNSTFORSCHUNG (WIEN) - Gotische Wandmalerei in Südtirol.
2012012359: JOSEF WEINGARTNER - Das kirchliche Kunstgewerbe der Neuzeit.
2012156580: LORENZ WEINRICH - Wala. Graf, Mönch und Rebell : Die Biographie eines Karolingers.
2012016456: KRYSTYNA WEINSTEIN - l'art des manuscrits medievaux.
2012013030: W WEISBACH - Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst.
2012011477: WERNER WEISBACH - Ausdruckgestaltung in mittelalterlicher Kunst.
2012010479: ULRICH WEISNER; CLAUDIA HIS; SABINE WALBURGA ANDERS; ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNG BASEL. KUPFERSTICHKABINETT.; KUNSTHALLE BIELEFELD. - Skizzen : von der Renaissance bis zur Gegenwart aus dem Kupferstichkabinett Basel
2012015728: KURT WEITZMANN - Late Antique and early Christian book illumination.
2012010974: KURT WEITZMANN - Frühe Ikonen. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien.
2012010980: KURT WEITZMANN; ET AL - Die Ikonen. Sonderausgabe
2012016485: K WEITZMANN ET AL - Vroege Ikonen. Sinai - Griekenland - Bulgarije - Joegoslavie.
2012136127: STUART CARY WELCH - A King's Book of Kings. The Shah-Nahmeh of Shah Tahmasp.
2012011255: EMMY WELLESZ - The Vienna Genesis : with an introduction and notes. Faber library of illuminated manuscripts.
2012010243: EVA-ANDREA WENDEBOURG - Westminster Abbey als königliche Grablege zwischen 1250 und 1400
2012010145: EVA-ANDREA WENDEBOURG - Westminster Abbey als königliche Grablege zwischen 1250 und 1400
2012012620: EVA-ANDREA WENDEBOURG - Westminster Abbey als königliche Grablege zwischen 1250 und 1400. Manuskripte zur Kunstwissenschaft in der Wernerschen Verlagsgesellschaft, Bd. 11.
2012011201: C HEINRICH WENDT - Rumänische Ikonenmalerei : Eine kunstgeschichtliche Darstellung.
2012012998: J H WENSING - Kerkelijk Nederland : jaarboek voor katholijken. 1956
2012012995: J H WENSING - Kerkelijk Nederland : jaarboek voor katholijken. 1952
2012012996: J H WENSING - Kerkelijk Nederland : jaarboek voor katholijken. 1954
2012012997: J H WENSING - Kerkelijk Nederland : jaarboek voor katholijken. 1955
2012012558: GUIDO DE WERD; ELLEN IHNE; ANNEGRET GOSSENS; STÄDTISCHES MUSEUM HAUS KOEKKOEK - Klevisches Silber 15.-19. Jahrhundert.
2012013042: E F L M VAN DE WERDT; J LUIJT; K SCHILDER - Goud- en zilversmeden in Kampen van de veertiende eeuw tot heden.
2012017046: R.B. WERNHAM - The Making of Elizabethan Foreign Policy 1558-1603.
2012011592: PAUL WESCHER - Jean Fouquet und seine Zeit. Mit 91 meist ganzseitigen Abbildungen darunter 6 mehrfarbigen.
2012011913: R WESENBERG, A VERBEEK, R G¸NTER - DenkmâÄ°ler des Rheinlandes 14: Dinslaken
2012011912: R WESENBERG, A VERBEEK, R G¸NTER - DenkmâÄ°ler des Rheinlandes 21: M¸lheim an der Ruhr
2012011914: R WESENBERG, A VERBEEK, C CLASEN - DenkmâÄ°ler des Rheinlandes 2 : Viersen
2012013259: K WESSEL - Koptische Kunst. Die spätantike in Ägypten.
2012010836: CHRISTINE WESSELY - Die Babenberger, und was von ihnen blieb = The Babenbergs, and what they left to us Aus Österreichs Wissenschaft
2012015402: HET JALINCK-ORGEL IN DE HERVORMDE KERK VAN WESTERVOORT. - Peter Molenaar; Stef Tuinstra
2012015635: DIE GOTEN : GESCHICHTE UND KUNST IN WESTEUROPA. - Pedro De Palol; Gisela Ripoll
2012012697: UWE WESTFEHLING - Die Messe Gregors des Grossen : Vision, Kunst, Realität : Katalog und Führer zu einer Ausstellung im Schnütgen-Museum der Stadt Köln.
2012010432: RIJKSMUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM. - Rondom de Meester van Catharina van Cleef. Catalog of an exhibition of mss. held at the Rijksmuseum Meermanno-Westreenlanum, Museum van het Boek, The Hague, Jan. 21-Feb. 27, 1965.
2012011482: RIJKSMUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM. - Rondom de Meester van Catharina van Cleef. Catalog of an exhibition of mss. held at the Rijksmuseum Meermanno-Westreenlanum, Museum van het Boek, The Hague, Jan. 21-Feb. 27, 1965.
2012024937: A F VAN WESTRIENEN - De Groote Tour : tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw.
2012012809: L C SCHADE VAN WESTRUM - Amsterdam vertelt; een stad toont haar historie.
2012010047: J.O. WESTWOOD - The art of illuminated manuscripts : illustrated sacred writings : being a series of illustrations of the ancient versions of the Bible, copied from illuminated manuscripts, executed between the fourth and sixteenth centuries Originally published: London : W. Smith, 1843-1845 under the title Palæographia sacra pictoria.
2012010044: J.O. WESTWOOD - The art of illuminated manuscripts : illustrated sacred writings : being a series of illustrations of the ancient versions of the Bible, copied from illuminated manuscripts, executed between the fourth and sixteenth centuries Originally published: London : W. Smith, 1843-1845 under the title Palæographia sacra pictoria.
2012115822: W WETHERBEE - The Cosmographia of Bernardus Silvestris.
2012010890: CHRISTOPH WETZEL; BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA. - Das Leben Jesu Christi : Nacherzählt in Bildern aus der Biblioteca Apostolica Vaticana
2012011525: CHRISTOPH WETZEL - Gebete : begleitet von Bildern mittelalterlicher Buchmalerei.
2012014679: WILLY WEYRES; ALBRECHT MANN - Handbuch zur rheinischen Baukunst des 19. Jahrhunderts, 1800-1880.
2012014080: A K WHEELOCK - Aelbert Cuyp.
2012010901: JOHN A WHITE - The birth and rebirth of pictorial space Faber paper covered editions.
2012115826: TH WHITE - The bestiary. A book of beasts.
2012017021: MICHAEL WHITE - Leonardo : The First Scientist.
2012010778: CHRISTOPHER WHITE - Peter Paul Rubens : de mens & de kunstenaar
2012065030: J WHITELEY - Claude Lorrain : drawings from the collections of the British Museum and the Ashmolean Museum.
2012013711: C WHITFIELD - Painting in Naples : from Caravaggio to Giordano.
2012136287: KATHLEEN WHITLEY - The Gilded Page. The History & Technique of Manuscript Gilding.
2012136142: E WICKERSHEIMER - Les manuscrits latins de me?decine du haut Moyen Age dans les bibliotheques de France. Documents, e?tudes et re?pertoires.
2012011012: ERICH WIDDER - Glanz des Ewigen : christliche Kunst in Österreich. 2. erw. Aufl
2012012908: ERICH WIDDER - Glanz des ewigen : Christliche Kunst in Österreich.
2012116009: FRANZ WIEACKER - Recht und Gesellschaft in der Spatantike. Urban-Bucher, 74
2012115928: ROGER S WIECK - Late Medieval and Renaissance Illuminated Manuscripts 1350-1525 in the Houghton Library.
2012010416: H WIEGERSMA - Volkskunst in de nederlanden, kleinbeeldhouwwerk.
2012010418: H WIEGERSMA - Volkskunst in de nederlanden, kleinbeeldhouwwerk.
2012011434: LYDIA WIERDA - De Sarijs-handschriften : studie naar een groep laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek (voorheen toegeschreven aan de Agnietenberg bij Zwolle).
2012016070: WE VAN WIJCK - De late Paasch van 1943. Eene populaire verhandeling over de bepaling van den datum van het paaschfeest.
2012010597: THEA VIGNAU-WILBERG; RENÉE PIGEAUD - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500
2012012825: THEA VIGNAU-WILBERG; RENÉE PIGEAUD - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500
2012011372: THEA VIGNAU-WILBERG; RENÉE PIGEAUD - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500
2012017041: THEA VIGNAU-WILBERG - Archetypa Studiaque Patris Georgii Hoefnagelii, 1592; Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst om 1600 / Nature, Poetry and Science in Art around 1600.
2012024900: J WILD - Die Fürstenkanzlei des Mittelalters : Anfänge weltlicher und geistlicher Zentralverwaltung in Bayern.
2012014785: E IGNACE DE WILDE - Hauset : seine neogotische St.-Rochus- und Genoveva-Kirche und die alte St.-Rochus-Kapelle.
2012156546: JAMES J. WILHELM - Medieval Song: An Anthology of Hymns and Lyrics.
2012013451: WINFRIED WILHELMY - Drache, Greif und Liebesleut' : Mainzer Bildteppiche aus spätgotischer Zeit. Schriften des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz, Bd. I
2012011990: NIGEL E WILKINS - Music in the age of Chaucer. Chaucer studies, 1.
2012115971: CARL A. WILLEMSEN - Die Bildnisse der Staufer : Versuch einer Bestandsaufnahme. Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst Bd. 4.
2012156816: SCHAFER WILLIAMS - The Gregorian epoch. Reformation, Revolution, Reaction. Problems in European Civilization.
2012010065: JOHN WILLIAMS - The illustrated Beatus : a corpus of the illustrations of the Commentary on the Apocalypse. Vol. 3: The tenth and eleventh centuries
2012010066: JOHN WILLIAMS - The illustrated Beatus : a corpus of the illustrations of the Commentary on the Apocalypse. Vol.4: The eleventh and twelfth centuries
2012115852: RD WILLIAMS, TS PATTIE -
2012115861: N WILLIAMS - Henry VIII and his court.
2012012467: J WILLIAMS - Spaanse miniaturen uit de Middeleeuwen.
2012010138: PAUL WILLIAMSON; VICTORIA AND ALBERT MUSEUM. - Catalogue of Romanesque sculpture
2012013193: PAUL WILLIAMSON - Elfenbeinschnitzereien aus dem Mittelalter.
2012014297: PAUL WILLIAMSON; PETA MOTTURE - Medieval and Renaissance treasures : from the V & A.
2012014273: PAUL WILLIAMSON; VICTORIA AND ALBERT MUSEUM. - Catalogue of Romanesque sculpture
2012011784: GARRY WILLS - Venice: lion city : the religion of empire.
2012010344: HUBERT WILM - Die gotische Holzfigur. Ihr Wesen und ihre Entstehung. 2., völlig neubearbeitete Auflage.
2012013268: DAVID WILSON - The Archaeology of Anglo-Saxon England.
2012014584: DAVID M WILSON - The Anglo-Saxons. 3d ed.
2012014174: D M WILSON - The Bayeux Tapestry : the complete tapestry in colour.
2012014752: CHRIS GIVEN-WILSON - Chronicles : the writing of history in medieval England.
2012012003: M WINGENS - Over de grens : de bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
2012015804: J TE WINKEL - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
2012014424: P H WINKELMAN - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
2012011190: FRIEDHELM WINKELMANN; GUDRUN GOMOLKA-FUCHS - Die byzantinische Kultur.
2012010034: FRIEDRICH WINKLER - Die flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts : Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening
2012013427: FRIEDRICH WINKLER - Die flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts : Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening
2012010032: FRIEDRICH WINKLER - Die flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts : Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening
2012156553: J.P. WINSEMIUS - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
2012010224: PATRICK M DE WINTER; CLEVELAND MUSEUM OF ART. - The sacral treasure of the Guelphs
2012014742: CARL WINTER - Elizabethan miniatures.
2012085140: U WINTER - Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez. Handschriften-Verzeichnisse der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin, N.F.
2012012702: PATRICK M DE WINTER; CLEVELAND MUSEUM OF ART. - The sacral treasure of the Guelphs
2012013980: LAURIE WINTERS; JOSEPH R BLISS ET AL - A Renaissance treasury : the Flagg collection of European decorative arts and sculpture.
2012012794: J WIRTH - L'image à l'époque romane.
2012014810: PIETER HERMS WITKAMP; M A SIPMAN; FREDERIK BRUINS - P.H. Witkamp's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland.
2012012957: E WITT - Alte Kirchenräume in Dörfern und Flecken Niedersachsens : Beispiele kirchlicher Denkmalpflege.
2012011969: F WITTE - Die liturgischen GerâÄ°te und andere Werke der Metallkunst in der Sammlung Schn¸tgen in CËÜln, zugleich mit einer Geschichte des liturgischen GerâÄ°tes herausgegeben von Dr. Fritz Witte.
2012012806: M WITTEK - Velijnen van het Muséum : velijnschilderingen uit de verzameling van het Museum national d'Histoire naturelle te Parijs: catalogus tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek Albert I.
2012054930: R WITTKOWER - The Drawings of the Carracci in the Collection of Her Majesty The Queen at Windsor Castle.
2012115949: WILLIAM D WIXOM -
2012156919: GUNTHER WOLF - Friedrich Barbarossa.
2012011487: EVA WOLF - Das Bild in der spätmittelalterlichen Buchmalerei : das Sachsenheim-Gebetbuch im Werk Lievin van Lathems Studien zur Kunstgeschichte, Bd. 98.
2012013969: NORBERT WOLF - The world of the saints.
2012012517: HEINRICH WÖLFFLIN - Die klassische Kunst : eine einführung in die italienische renaissance.
2012156722: HERWIG WOLFRAM - Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts.
2012136137: S P WOLFS - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de Middeleeuwen.
2012010522: DIANE WOLFTHAL - The beginnings of Netherlandish canvas painting, 1400-1530
2012013827: RUDOLF FISCHER-WOLLPERT - Wallfahrtsstätten im Bistum Mainz. Grosse Kunstführer, Bd. 101.
2012011194: FRANZ WOLTER; REIN BLIJSTRA - Het gelaat van Christus? : een vondst in Jeruzalem.
2012014736: P A WOLTERS - Monument en samenleving : discussienota van de raad der europese gemeenten [ter gelegenheid van het] europees monumentenjaar 1975.
2012014569: JERYLDENE WOOD - The Cambridge companion to Piero della Francesca.
2012015392: PETRUS & PAULUSPAROCHIE, GOOR, IN WOORD EN BEELD. - A H A ten Berge
2012095551: INFORMATIE IN WOORD EN BEELD OVER DE MIDDELEEUWEN 2. - A van Battum
2012095540: THE MEDIEVAL WORLD. - J Le Goff History of European society.
2012085201: W WORRINGER - Die altdeutsche buchillustration.
2012045319: S. VAN DER WOUDE; STAATSBIBLIOTHEK PREUSSISCHER KULTURBESITZ. - De Keulse Bijbel 1478/1479 = Die Kölner Bibel 1478/1479. An edition limited to 1200 copies. Only the first 200 are bound in leather. This is an oversized and heavy set, that requires additional postage for delivery.
2012015734: C VAN DER WOUDE - Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw.
2012013017: D WOUTERS; J FRANKEN PZN; ET AL - Nederlandsche volkskunde voor de lagere scholen : volkskundig leesboek voor het zesde en zevende leerjaar. 7 Zuid-Holland en Zeeland.
2012013015: D WOUTERS; J FRANKEN PZN; ET AL - Nederlandsche volkskunde voor de lagere scholen : volkskundig leesboek voor het zesde en zevende leerjaar. 6 Limburg en Noord-Brabant.
2012013016: D WOUTERS; J FRANKEN PZN; ET AL - Nederlandsche volkskunde voor de lagere scholen : volkskundig leesboek voor het zesde en zevende leerjaar. 5 Gelderland.
2012013014: D WOUTERS; J FRANKEN PZN; ET AL - Nederlandsche volkskunde voor de lagere scholen : volkskundig leesboek voor het zesde en zevende leerjaar. 8 Noord-Holland en Zeeland.
2012011972: JOLIJN VAN DE WOUW; MUSEUM WILLET HOLTHUYSEN. - In de kaart gekeken : Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden.
2012011550: C E WRIGHT - English heraldic manuscripts in the British Museum.
2012013845: C E WRIGHT - English heraldic manuscripts in the British Museum.
2012011478: C E WRIGHT - English heraldic manuscripts in the British Museum.
2012012309: PETER POYNTZ WRIGHT - The parish church towers of Somerset : their construction, craftsmanship, and chronology, 1350-1550.
2012075249: STEPHEN WRIGHT; OTTO A JAGER; JULES LEROY - Aethiopien. Buchmalereien. Unesco-Sammlung der Weltkunst
2012014018: A WROE - A fool and his money : life in a partitioned town in fourteenth-century France.
Kabinet_van_tekeningen_:_16e_en_17e: J C EBBINGE WUBBE; J GILTAIJ; MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN (ROTTERDAM).; INSTITUT NÉERLANDAIS (PARIS).; BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE (BRUSSEL). - Catalogi van tentoonstellingen georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Nr. 152. --
2012011145: WULFF, O. - Altchristliche und Byzantinische Kunst. Handbuch der Kunstwissenschaft
2012011975: WULFF, O. - Altchristliche und Byzantinische Kunst / Teil 1, Die altchristliche Kunst. Handbuch der Kunstwissenschaft
2012012266: A VON WURZBACH - Niederländisches Künstler-Lexikon, auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet. Dritter, unveränderter Nachdruck.
2012010057: WILHELMINA C M WÜSTEFELD; RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent Catalogue of an exhibition held at the Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht, Apr. 8-June 18, 1993
2012011770: WILHELMINA C M WÜSTEFELD; RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent. Catalogue of an exhibition held at the Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht, Apr. 8-June 18, 1993
2012012903: H WÜSTEFELD - Discoveries from the past : a selection of illuminated manuscripts, miniatures, early printed books.
2012136187: W C M WUSTEFELD - De incunabelen van het voormalig seminarie Warmond.
2012012484: O WUTZEL - Die Kunst der Donauschule, 1490-1540 : Ausstellung des Landes Oberösterreich.
2012156615: A W WYBRANDS - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de 13e eeuw.
2012115842: FRANCIS A YATES - Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century.
2012010728: ONNO YDEMA - Carpets and their datings in Netherlandish paintings : 1540-1700
2012014625: RONALD YOULTON - ""King Arthur,"" Tintagel Castle and Celtic Monastery.
2012010469: ALAN R YOUNG - Tudor and Jacobean tournaments
2012013836: BONNIE YOUNG; MALCOLM VARON - A walk through the Cloisters.
2012024873: C R YOUNG - The twelfth-century renaissance. European problem studies
2012136134: E YPMA - Het generaal kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting.
2012012780: G T VAN YSSELSTEYN - White figurated linen damask from the 15th to the beginning of the 19th century.
2012013812: P ZAMPETTI - Giorgione e i giorgioneschi. Catalogo della mostra, a cura di Pietro Zampetti : Palazzo ducale, Venezia, II giugno-23 ottobre, 1955. [2. ed. riv. e ampliata]
2012014270: GEORGE ZARNECKI; JANET ALLEN ET AL - English romanesque art 1066-1200.
2012010459: FRIEDRICH ZAUNER - Das Hierarchienbild der Gotik : Thomas von Villachs Fresko in Thörl
2012010848: FRIEDRICH ZAUNER - Das Hierarchienbild der Gotik : Thomas von Villachs Fresko in Thörl
2012013038: G ZEEGERS - Op de hoogte blijven. Stichts-Hollandse bijdragen, 25.
2012085237: F G ZEHNDER - Stefan Lochner. Meister zu Köln. Herkunft - Werke - Wirkung.
2012015422: KUNST UND GESCHICHTE NUBIENS IN CHRISTLICHER ZEIT; ERGEBNISSE UND PROBLEME AUF GRUND DER JÜNGSTEN AUSGRABUNGEN. - E Dinkler
2012015776: H ZELLER - Biblisches Worterbuch für das christliche Volk. In Verbindung mit den evang. Geistlichen Wurttembers [...]
2012156918: S.A. WALLER ZEPER - Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw.
2012014504: F ZERI - Scritti di storia dell'arte in onore di Federico Zeri.
2012010952: LJUDMILA ZHIVKOVA - Das Tetraevangeliar des Zaren Ivan Alexandar
2012011233: MAHMOUD ZIBAWI - Die Ikone : Bedeutung und Geschichte.
2012012211: CHARLOTTE ZIEGLER - Martinus Opifex : ein Hofminiator Friedrichs III.
2012011956: JOANNA E ZIEGLER - Sculpture of compassion : the PietâÄ¡ and the Beguines in the southern Low Countries, c.1300-c.1600. Etudes d'histoire de l'art, 6.
2012014010: HANS-JOACHIM ZIEMKE - Altdeutsche Tafelmalerei.
2012156710: TH. P. VAN ZIJL - Gerard Groote, ascetic and reformer (1340-1384).
2012017060: JAAP ZIJLSTRA, CEES TIMMER - Honderd en een heiligen.
2012156617: SBJ ZILVERBERG - David van Bourgondie, Bisschop van Terwaan en van Utrecht (ca. 1427 - 1496).
2012156673: H ZIMMERMANN - Das Papsttum im Mittelalter.
2012136329: ERICK ZIMMERMANN, KURT HANS STAUB - Buchkunst des Mittelalters. Zimelien des Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
2012012355: JEAN ROBERT ZIMMERMANN; LUTZ QUAMBUSCH; SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CITÉ DE FLAVIGNY - Flavigny-sur-Ozerain, Côte-d'Or, France : ein mittelalterliches Kleinod im Burgund.
2012013693: PAUL ZINSLI - Der Berner Totentanz des Nikolaus Manuel (ca. 1484-1530) in den Nachbildungen von Albrecht Kauw (1649). Berner Heimatbücher, 54/55.
2012016770: JOHAN DE ZOETE (ED.) - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw. Kerstnummer Grafisch Nederland 1995.
2012012531: F ZÖLLNER - Botticelli : images of love and spring.
2012014141: Y ZOLOTOV - Nicolas Poussin : the master of colours : Russian museums collections, paintings and drawings.
2012011265: OLGA V ZONOVA - Chudo_estvennye sokrovi__a Moskovskogo Kremlja = Art treasures of the Moscow Kremlin.
2012015495: IN ZORGZAAMHEID EN EENVOUD. DE FRATERS VAN UTRECHT IN JAREN VAN VERANDERING EN OVERDRACHT, 1965-2000. NEDERLAND, INDONESIË, KENIA. - J van Vugt
2012012006: JOHAN ZOUTENDIJK ET AL. - Boudelo's kerk en orgel. Uitgave van de Culturele Kring Boudelo, 4
2012013840: STEFANO ZUFFI; RICHARD SADLEIR - Mantegna.
2012013842: STEFANO ZUFFI - Lotto.
2012156877: WILLEM ZUIDEMA, J DOUMA - Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum, loopende over de dertiende eeuw, door de Abten Emo, Menko en een Ongenoemde.
2012016950: RICHARD ZURCHER - Italienische Wandmalerei. Meisterwerke des Freskos vom Mittelalter bis Tiepolo.
2012012457: J ZURING - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
2012013801: J ZURING - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
2012012714: J ZURING - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
2012016941: J ZWART - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1991-1992.
2012013279: DICK ZWEERS; HENK BEIJERS - De Servatiuskerk te Schijndel : verborgen middeleeuwse resten in historisch perspectief.
2012014740: PHILIP ZWEIG - Icons : 11th - 18th centuries.

10/27