Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36850: VLEK, HANS - Hangmat voor Henoch.
35904: VLIET, EDDIE VAN - PoŽzie: een pleidooi.
11734: VLIET, ELFRED VAN DER - Drie handgeschreven brieven aan Hans van Straten en enkele gedichten.
6614: VLIET, EDDY VAN - Het ongelijk van Heracleitos.
34667: VLIET, H.T.M. VAN - Literatuur uit de tweede hand. Elisabeth Couperus als vertaalster, gevolgd door enkele brieven.
3037: VLOTEN, ALBERT VERWEY E.A., JOHANNES VAN - Een wereldsch paradijs. Het hof van Moerkerken te Mijnsheerenland.
20894: VOETEN, BERT - Doortocht 1940-1945.
26159: VOETEN, BERT - Getypte brief aan een uitgever.
11736: VOETEN, BERT - Handgeschreven kaartje aan Jan (Praas).
11737: VOETEN, BERT - Twee handgeschreven kaartjes aan Hans van Straten.
3144: VOETEN, BERT - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
32300: VOETEN, BERT - Verzamelde gedichten - Gedichten 1938-1992.
31635: VOETEN, BERT - Suite in december. Een lyrische cyclus.
31136: VOETEN, BERT - Neem je bed op en wandel. Brieven aan Bert Bakker Senior (1954-1969).
32305: VOETEN, BERT - De tijd te lijf en andere gedichten.
9961: VOETEN, BERT - Notities over de oude prins. Herinneringen aan A. Roland Holst.
5956: VOETEN, BERT - Menselijkerwijs.
30831: VOGEL, HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en TV.
29126: VOGEL, WIM - Bevrijdingsdag.
34413: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 110: Flessenpost.
36075: VOGELAAR, J.F. - Terugschrijven. Essays.
34414: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 97: De tiran.
35269: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 66 Vertaald proza - KroatiŽ Zwitserland China Algerije ArgentiniŽ Nigeria.
24340: VOGELAAR, JACQ - Over kampliteratuur.
7439: VOGELAAR, JACQ - Klaaglied om Ka. Dertien gedichten.
36082: VOGELS, FRIDA - Formigine.
22139: VOGELS, FRIDA - Dagboek 1954-1957.
35401: VOGELS, FRIDA - De harde kern. Deel 1: Kanker/De naakte waarheid.
36092: VOGELS, FRIDA - Primo Levi.
23023: VOGELS, FRIDA - De harde kern. Deel 3: Gedichten.
13180: VOGELSANG, PROF. DR. W. - A golden present. Symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands.
35051: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek.
32557: VOLTAIRE - Candide of Het optimisme.
5593: VOLTAIRE - Lettres choisies.
36904: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje.
37411: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
37410: VOLTAIRE - De onwetende wijsgeer. Een keuze uit het mengelwerk.
10266: VOLTAIRE - Album Voltaire.
28574: VOLTAIRE - Candide of het optimisme.
27926: VONDEL, JOOST VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
29845: VONDEL, JOOST VAN DEN - PoŽtische klanken. 45-toeren-plaatje.
16073: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap.
30877: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vorsteliicke warande der dieren.
31204: VONDEL, J. V. - Lucifer. Treurspel. Convoluut.
33748: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap.
32283: VONDEL, JOOST VAN DEN - Jeptha / Koning David hersteld / FaŽton.
20915: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
19625: VONKEMAN (RED.), JANNEKE - Gouden Ganzeveer 2002. MichaŽl Zeeman.
35301: VONNEGUT, KURT - Wampieters, foma en granfallons. Opinies.
34846: VOS, PETER - Beesten Kwartet.
36583: VOS, PETER - Scheppingsverhaal.
34436: VOS E.A., PETER - Raster 99: Ars Moriendi.
16672: VOS, HERMAN A. - ABC van het naziregiem.
28729: VOSKUIL, J.J. - Ingang tot Het Bureau van J.J. Voskuil.
23168: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 4. Het A.P. Beerta-Instituut.
22150: VOSKUIL, J.J. - Terloops. Voettochten 1957-1973.
22193: VOSKUIL, J.J. - Binnen de huid.
22055: VOSKUIL, J.J. - Binnen de huid.
24331: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. portretten en herinneringen.
33730: VOSKUIL, J.J. - Jeugdherinneringen.
26154: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
13502: VOSKUIL, J.J. - Het bureau (compleet).
2980: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau (compleet).
22147: VOSKUIL, J.J. - De buurman.
2981: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien.
32273: VOSKUIL, J.J. - Het bureau (compleet).
35113: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
22146: VOSKUIL, J.J. - Binnen de huid.
11891: VOSMAER, CAREL - Aqua-forti.
11162: VOSMAER, C. - Inwijding.
32933: VOSMAER, JACOB - Meester Maarten Vroeg.
30531: VRANDE, WILLEM VAN DE - Zonder paraplu.
12861: VREE, FREDDY DE - New York-Scherpenheuvel In: Revolver jg. 15/3.
31268: VREE, FREDDY DE - Willem Frederik Hermans, de aardigste man ter wereld.
37226: VREE, PAUL DE - Tussen twijfel en traan.
27088: VREEDE, MISCHA DE - Getypte brief aan Mevrouw Timp (= Mies bouman).
26189: VREESWIJK, REIN BLOEM E.A., H. - Levende Talen nr 269, Joyce-nummer.
29947: VREIJLING, REINOUT - Uithoek. Gedichten.
8880: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee.
34287: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn.
24668: VRIELER, JOOST - Het poŽtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten.
21805: VRIES, HENDRIK DE - Hoe benijd ik de grond en de wormen.
37299: VRIES, THEUN DE - De Meesters van de Draak.
31248: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
36983: VRIES, HENDRIK DE - Drie verzen buiten de Tovertuin.
36985: VRIES, HENDRIK DE - Veeltintig bij tovergloed.
9564: VRIES, HENDRIK DE - Wringt zich 't werk door zorg en hinder...
31655: VRIES, THEUN DE - 'Simon Vestdijk. De heksenmeester uit Harlingen' in Illustratie jg 102 nr 38.
3171: VRIES, HENDRIK DE - Vers tegen vers.
3546: VRIES, ANNE DE - Bartje (in het Deens).
7239: VRIES, THEUN DE - Getypte brief aan Loeb & Van der Velden.
22541: VRIES, THEUN DE - Plato. Jeugdgedichten ontworpen door Theun de Vries.
8770: VRIES, THEUN DE - Klad van een lezing in Dordrecht.
33490: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poŽzie.
10370: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven kaartje aan Dolf Verspoor.
10737: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
10738: VRIES, HENDRIK DE - GitaarfantasieŽn.
11738: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven brief aan Anton Deering.
11739: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
11740: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven briefkaart aan Hoofdred. Letteren 'Het Vrije Volk'.
30544: VRIES, NYK DE - Prospero - In simmerskiednis.
17087: VRIES, HENDRIK DE - Distels en aloŽ's van de Iberische volkspoŽzie.
37482: VRIES, THEUN DE - De kilt.
37483: VRIES, THEUN DE - De Merrie.
31346: VRIES, HENDRIK DE - De nacht.
20786: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie.
30491: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
25833: VRIES, HENDRIK DE - Coplas.
25291: VRIES, HENDRIK DE - Verzamelde gedichten.
921: VRIES, HENDRIK DE - Ongeneeslijk romanticus.
21949: VRIES, THEUN DE - Rembrandt.
15179: VRIES, HENDRIK DE - Vlamrood.
35187: VRIES, HENDRIK DE - Robijnen.
36922: VRIES, DOORTJE DE - Alfabet. A tot Z.
31971: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen Forsythe-Saga.
35986: VRIES, SASKIA DE - 'De onkenbaarheid van "De donkere kamer": het scenario van Willem Frederik Hermans'.
23631: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poŽzie.
34803: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Korschrift.
5866: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
15894: VRIESMAN, D. - Subject. Notities 1988-1994.
14760: VRIESMAN, D. - Subject II. Essays en notities 1994-1997.
15357: VRIESMAN, D. - Subject. Notities 1988-1994.
26460: VROMAN, LEO - 126 gedichten.
30950: VROMAN, LEO - 126 gedichten.
34642: VROMAN, LEO - Hebban.
26018: VROMAN, LEO - Het einddoel is niet in te schatten. Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris.
11067: VROMAN, LEO - Een soort van ziel in negen delen.
8533: VROMAN, LEO - Philosophische psychologie van de kunst.
8720: VROMAN, LEO - Getypte, gesigneerde brief op luchtpostpapier.
12799: VROMAN, LEO - In het midden.
6218: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
33179: VROMAN, LEO - Just one more world.
25815: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
37236: VROMAN, LEO - Soms is alles eeuwig. Gedichten.
17959: VROMAN, LEO - Vergelijkingen.
34338: VROMAN & GEORGINE SANDERS, LEO - Een stilte die niet bestaat.
6008: VROMAN, LEO - Bloed.
30951: VROMAN, LEO - 114 gedichten.
37012: VROMAN, LEO - Dierbare ondeelbaarheid. Gedichten.
32447: VROMAN, LEO - Brieven over en weer.
2500: VROMAN, LEO - Inleiding tot een leegte.
26357: VROMAN & JAN :LAUWEREYNS, LEO - Zwelgen wij denkend rond. Verzen en andere vormen.
17124: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
16190: VROMAN, LEO - Gedichten 1946-1984.
25814: VROMAN, LEO - Snippers.
36803: VROOLAND-L÷B, TRUUSJE - Waar is opa Baard? Een kinderlijk troostverhaaltje.
25333: VUYK, BEB - Verzameld werk.
35791: WAAL, RIAN DE - Metamorphoses. The art of the Virtuoso Piano Transcription.
6618: WAARD, ELLY DE - De cakewalk van de deining.
15157: WAARD (RED.), ELLY DE - Chr.J. van Geel. Een bundel over zijn poŽzie.
37249: WAARD, ELLY DE - Afstand.
29545: WAARD, ELLY DE - Luwte.
33653: WAARD, ELLY DE - In die tijd die.
29546: WAARD, ELLY DE - Furie.
21038: WAARD, ELLY DE - Zestig.
15863: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Voor Paul Snoek een eindelijk ter nagedachtenis.
16517: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Altijd durend vrouwendroef/For the love of women.
37365: WAARSENBURG E.A. (REDACTIE), HANS VAN DE - Zebra. Tijdschrift om de letteren mee over te steken.
37366: WAARSENBURG E.A. (REDACTIE), HANS VAN DE - Zebra. Tijdschrift om de letteren mee over te steken. Nr 3/4.
36383: WAART (RED.), MICHEL VAN DE - Schrijvers op reis. Privťdomein gaat op vakantie.
36080: WACHT, THEO VAN DER - De laatste stad.
34966: WACKIE EYSTEN, P.A. (PIET) - Haydns hoofd.
30142: WADMAN, ANNE - Getypt briefje aan de redacteur van PEN-Kwartaal.
28075: WAGENBACH, KLAUS - Kafka's Praag. Een reisleesboek.
32063: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
25227: WAGNER, RICHARD - Geschriften over kunst, politiek en religie.
27732: WAGNER, RICHARD - Opera en drama.
33431: WAGNER, RICHARD - Geschriften over theater.
30724: WAGNER, RICHARD - Geschriften over muziek.
36117: WAGNER, JAN - Regetonvariaties.
23595: WAGNER, RICHARD - Het kunstwerk van de toekomst.
37463: WAGNER, RICHARD - Geschriften over Parijs.
36020: WAGNER, RICHARD - Geschriften over cultuur en maatschappij.
35188: WAL E.A., NICK TER - De Parelduiker 2015 - 4 Remco Campert.
19138: WAL, B.V.A. R÷LING, J. REMMELINK & B. DELFGAUW, LIBBE VAN DER - Over Leo Polak 1880-1941.
31424: WALCH, J.L. - Louis Couperus.
22998: WALCHEREN, G. VAN DE - De naakte hond.
11563: WALDMAN, `DIANE - Willem de Kooning.
28501: WALEY, ARTHUR - Chinese poems.
30846: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
36959: WALLIS, VELMA - nieuw begin. Indiaanse legende over moed en wijsheid.
12717: WALPOLE, WILLIAM BECKFORD, MARY SHELLEY, HORACE - Het kasteel van Otranto, Vathek, Frankenstein.
15999: WALRAVEN, W. - De Red-Star Library.
35097: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
11086: WALRAVENS, JAN - Verzameld proza.
37337: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
12603: WALSCHAP, GERARD - Brieven 1921-1950, 1951-1965 en 1966-1989.
30848: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia.
37336: WALSCHAP, GERARD - Eric.
30835: WALSER, MARTIN - Messmers reizen.
33006: WARMELINK, H.A. - Benjamin Franklin - printer.
20339: WARMOND, ELLEN - Weerszij van een wereld.
19419: WARMOND E.A., ELLEN - De stijgbeugel. Veertig verzen van nieuwe dichters.
24730: WARREN & MARIO MOLEGRAAF (VERT.), HANS - Het Evangelie volgens Markus, Mattheus, Lukas en Johannes.
36319: WARREN, HANS - Als amethystengloed in najaarsdromen. Eerste gedichten.
33074: WARREN, HANS - Geheim dagboek XXI 1998-2000.
26008: WARREN EN MARIO MOLEGRAAF (VERT.), HANS - Kon ik maar jouw spiegel zijn. 24 Griekse liefdesgedichten.
37254: WARREN, HANS - De Olympos.
18289: WARREN & MARIO MOLEGRAAF, HANS - 'Ik ging naar de geheime kamers'. Over de dichter K.P. Kavafis.
33458: WARREN, HANS - De vondst in het wrak.
9026: WARREN, HANS - De vondst in het wrak.
37201: WARREN (ONDER PS. ENGEL PICCARDT), HANS - Sperma en tranen.
37251: WARREN, HANS - 't Zelve anders. Gedichten.
32825: WARREN, HANS - Kritieken.
34103: WASCH, KAREL - Gevangen vrijbuiter. Over het leven van Brendan Behan (1923-1964).
35668: WASKOWSKY, RIEKUS - De boeddha met het piepertje.
3507: WASKOWSKY, RIEKUS - Slechts de namen der grote drinkers leven voort.
13060: WASSILTCHIKOFF, MARIE - Berlijns dagboek 1940-1945.
35675: WAT, ALEXANDER - Mijn twintigste eeuw zoals verteld aan Czeslaw Milosz.
36978: WATERMAN, JACQUES - Album.
25627: WATERSCHOOT, JOS VAN - 'Helaas, ik ben 'n Amsterdammer'. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli.
29515: WAUGH, EVELYN - The Ordeal of Gilbert Pinfold.
17809: WEBER, NICO - De Rijn.
36952: WEBER, NICO - Het Huis Lauernesse.
36495: WEBER, MAX - Een keuze uit het werk van Max Weber.
10813: WEELY, HANS VAN - De ideale lijn.
18995: WEEMOEDT, L…VI - Vanaf de dag dat ik mensen zag. Verzamelde gedichten.
25274: WEIDE, JACK VAN DER - De Parelduiker 2013-5 'Ik ben nog altijd schrijver'.
33632: WEIJ (SAMENST.), MARLEEN VAN DER - Dicht op de muur. Gedichten in Leiden.
14280: WEIJDE, BERT - Onder het ijs. Psychiatrisch dagboek / Dromen en monologen.
20069: WEIJTS, CHRISTIAAN - De taakgestrafte. Een epiloog.
28985: WEIJTS, CHRISTIAAN - Sluitingstijd. Columns.
20724: WEININGER, OTTO - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek.
21823: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Verhandeling van het herderdicht.
35812: WELLS, H.G. - De planeten oorlog.
34869: WELLS, H.G. - De tijdmachine.
34933: WELSINK E.A., DICK - Den Haag, je tikt er tegen en het zingt. Literair Den Haag vanaf 1750 - Schrijversprentenboek 41.
32058: WELSINK & WILLY TIBERGIEN (RED.), DICK - Aarts' Letterkundige almanak voor het Multatuli-jaar 1987.
4009: WENNEKES, WIM - Jezus Maria! Van het Reve, van het violet en van de Dood.
3930: WENNEKES EN IGOR CORNELISSEN, WIM - Omtrent De Avonden.
26554: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
31840: WERFEL, FRANZ - De reŁnie.
9686: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa.
17925: WERINGH & TOKE VAN HELMOND, KOOS VAN - Joseph Roth in Nederland.
13838: WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Mťrode.
15736: WERKMAN EN A. MARJA, MARTINUS HENDRIKUS - Herinneringen aan H.N. Werkman.
22842: WERKMAN, HANS - Bijeen met man en muis. Ervaringen met Ida Gerhardt, Gerrit Achterberg, Guillaume van der Graft, Jan Wolkers, Jan Siebelink, Oek de Jong en anderen.
27768: WERKMAN, H.N. - Brieven 1940-1945.
21347: WERKMAN, H.N. - Teksten.
11748: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Handschrift 'Ballade van Babylon'.
11749: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Handschrift 'Ballade van den watersnood'.
20541: WERUMEUS BUNING (VOORWOORD), J.W.F. - Waar is dat boek.
14093: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Handgeschreven brief aan Annie Roland Holst-De Meester.
21514: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tien verzen voor een dode.
33738: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde.
36336: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
25439: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
37154: WES, M.A. - Gustave Flaubert en zijn SalammbŰ: meer dan historisch.
11112: WESSELINK, JOHAN - De zomertocht van den reus.
26330: WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen.
10729: WESSEM, CONSTANT VAN - Slauerhoff, een levensbeschrijving.
22415: WESSEM, CONSTANT VAN - Galop chromatique. Roman van romantische tijden.
31637: WESTERWEEL & THEO D'HAEN, BART - Something understood. Studies in Anglo-Dutch literary translation.
9996: WEVERBERGH & HERWIG LEUS, JULIEN - Boonboek.
13428: WHEATLEY, DENNIS - The Malinsay Massacre. A third murder mystery planned by J.G. Links.
16387: WICHMAN, ERICH - Geest, koolzuur en zijk. Briefwisseling.
5812: WICHMAN, ERICH - Vloekzang.
22270: WIEG, ROGIE - Liefde is een zwaar beroep. Persoonlijke kroniek 1997.
16801: WIELINGA (DRUK EN ILLUSTRATIES), MENNO - Kalender 1983.
16751: WIELINGA, MENNO - Landschappen.
24004: WIENER EN JOUBERT PIGNON, L.H. - Konijnen.
23663: WIENER, L.H. - 'In 1959 waren het de vissen' in Tirade 243.
37308: WIENER, L.H. - Tequila. Bij het graf van Malcolm Lowry.
23643: WIENER, L.H. - 'U vraagt wij draaien' in Tirade 170.
25982: WIENER, L.H. - Muffin.
33327: WIENER, L.H. - Jonge kauw te Katwoude.
19720: WIENER, L.H. - Shanghai Massage.
23644: WIENER, L.H. - 'Fragment' in Tirade 175.
28396: WIENER, L.H. - Verhalen I & II.
23641: WIENER, L.H. - 'De tweede helft van een geheel' in Tirade 157.
29348: WIENER, L.H. - Body and Soul.
10923: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
25338: WIENER, L.H. - De Zoete Inval.
28352: WIENER, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
26369: WIENER, L.H. - Haanvroeg.
23646: WIENER, L.H. - 'Ik sloop hem op zeker' in Tirade 186.
23647: WIENER, L.H. - 'Waterloo' in Tirade 195.
28613: WIENER, L.H. - Eindelijk volstrekt alleen. Luisterboek.
28358: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte.
33333: WIENER, L.H. - Lydia Davis.
29745: WIENER, L.H. - In zee gaat niets verloren.
17032: WIENER, L.H. - 'Mijn heren'.
14849: WIENER, LODEWIJK-HENRI - 'Uit het dagboek van een kleine jongen' in Podium.
25976: WIENER, L.H. - De verering van Quirina T.
23640: WIENER, L.H. - 'Een buisje alka-seltzer' in Tirade 148.
30024: WIENER, L.H. - Wegens mensenkennis gesloten.
23642: WIENER, L.H. - 'Ik ben ook nog leraar' in Tirade 163.
25247: WIENER, L.H. - Ippon.
31382: WIENER & P.F. THOM…SE, L.H. - Eind goed, al goed. Een open brief met een reactie.
23638: WIENER, L.H. - 'Mijn lieve kameleon' in Tirade 134.
36236: WIENER E.A., L.H. - Furore nr. 23. Eindelijk alles over de 'meeuw' van W.F. Hermans.
25977: WIENER, L.H. - Misantropie voor gevorderden.
29951: WIERCX, ROGIER - Onderweg naar Vuurland. Korte verhalen van een lange fietsreis in Chili en ArgentiniŽ.
16626: WIEREMA (RED.), THIJS - Nescio. De Engelbewaarder 2.
31953: WIERINGA, TOMMY - Honorair kozak.
31955: WIERINGA, TOMMY - Alles over Tristan.
28562: WIERINGA, TOMMY - Joe Speedboot.
31960: WIERINGA, ADR. JAEGGI EN JAAP SCHOLTEN, TOMMY - Theresa, Nora, Anja Possa. Drie liefdesgeschiedenissen/HŠrom szerelem tŲrtťnete.
14950: WIERINGEN, DIK VAN - De verstekeling.
32526: WIERSMA, WIJBE - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude Stoa.
23420: WIESEL, ELIE - Woorden zonder wederwoord.
22068: WIGERSMA, B. - Bolland.
11450: WIJDEVELD, GERARD - Het vaderland.
37442: WIJDEVELD (RED.), H.TH. - Wendingen. De kunst der Hongaren.
36067: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Drie Aesthetische studiŽn. De beteekenis der kunst - Kunstschepping en kunstgenieting - Het lachen en het komische.
29717: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - David Hume.
28124: WIJNALDA, TON - De handlanger.
17860: WIJNBERG, NICOLAAS - Sud. Een herinnering.
14800: WIJNBERG, NICOLAAS - Over Schu.
30012: WIJS, IVO DE - Het gaat goed met Nederland.
29147: WILDE, OSCAR - Granaatappelhuis.
34630: WILDE, OSCAR - Salome. Een tragedie.
14304: WILDE, OSKAR - Der glŁckliche Prinz. Moderne Mšrchen.
36629: WILDE, OSCAR - Michťal MacLiammůir in The Importance of Being Oscar (Part II).
9036: WILDE, OSCAR - The critic as artist.
17802: WILDE, OSCAR - Goede voornemens.
23347: WILDE, OSCAR - De profundis.
36356: WILDE, OSCAR - Een Florentijnsche tragedie.
29145: WILDE, OSCAR - Individualisme en socialisme.
34176: WILDE, OSCAR - Salomť. Drame en un acte.
30201: WILDE, OSCAR - Prozagedichten.
29764: WILDE, OSCAR - Stories / Complete plays / Poems and essays.
12991: WILDER, THORNTON - The bridge of San Luis Rey.
21455: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven.
36957: WILLEMSEN, AUGUST - Brieven aan De Lantaarn.
8475: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven.
31925: WILLIAMS, TENNESSEE - Het glazen meisje. Korte verhalen.
25997: WILLIAMSON, EDWIN - Vincent van GogBorges. Een leven.
25883: WILLINK, CAREL - Handgeschreven brief aan een uitgever.
21541: WILMINK, WILLEM - Een eigen hooglied.
5845: WILMINK, WILLEM - Mijn broer. Aantekeningen bij gedichten van Hendrik de Vries.
23988: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM - Een portret in brieven.
32930: WINDSMA, R. - Logogryphen en charaden, in versmaat.
30176: WINKLER, KEES - Verjaarsvers.
13989: WINKLER, KEES - Samen.
31606: WINKLER, KEES - Gedichten.
3354: WINTER, LEON DE - Serenade.
10559: WINTER, LEON DE - De (ver)wording van de jongere DŁrer.
21871: WINTER, LEON DE - Het recht op terugkeer.
28757: WINTERSON, JEANETTE - The stone gods.
10623: WISPELAERE, PAUL DE - Het verkoolde alfabet. Dagboek1990-1991.
6444: WISPELAERE, PAUL DE - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991.
26476: WIT, JAN - Revalidatie.
32584: WITH, JULIAN S. - De weerzinwekkende worsteling.
26281: WITKOWSKY, B. - Den oceaan over: Nederland en BelgiŽ.
15122: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poŽzie in de Nederlandse renaissance.
21821: WITSTEIN, S.F. - Het verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot.
22999: WITTE, ARJAN - Doelenklooster AD MCMXCVIII.
29552: WITTE, ALDERT - Charles Nypels meester-drukker.
29790: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Philosophische Grammatik.
37512: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Filosofische onderzoekingen.
21229: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Philosophische Untersuchungen.
12150: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Opmerkingen over de kleuren.
34958: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Opmerkingen over de kleuren.
21374: WITTKAMPF, WILLEM - Nader bericht ontbreekt.
21872: WITTKAMPF, WILLEM - Verzameld werk.
30186: WITTKAMPF, WILLEM - Het kanon.
36010: WODEHOUSE, P.G. - Jeeves en de liefde.
29564: WODEHOUSE, P.G. - Avonturen van Ukridge. Financieel genie met tegenslag.
14721: WODEHOUSE, P.C. - Mulliner nights.
27734: WODEHOUSE, P.G. - Een man van eer.
30453: WODEHOUSE, P.G. - Mr. Mulliners sterkste verhalen.
28270: WODEHOUSE, P.G. - Golf is geluk.
4708: WOENSEL, LODEWIJK VAN - De wiender.
34855: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Zon in den rug.
18217: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten.
35897: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De schroeflijn I en II. Opstellen over plastische kunst.
31816: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet.
25669: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het zatte hart.
31742: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet.
25158: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente.
27402: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Gedichten.
18561: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten.
25540: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De modderen man.
25674: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het berg-meer.
16974: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Janus met het dubbele voorhoofd.
16906: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath.
35898: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Werken III. Kunst en geest in Vlaanderen.
25726: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - God aan zee.
34301: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen.
15207: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929.
25782: WOLF-CATZ, HELMA - Zeeuwse herinneringen. Het doktershuis aan de Postweg.
28761: WOLFF, BETJE - Letterlust of kipperust. Een tuiltje gerijmd en ongerijmd proza uit de hof van Betje Wolff.
30652: WOLKEN, BEN - Kortere verhalen.
13563: WOLKERS, JAN - De weerspiegeling.
26247: WOLKERS, JAN - Een paradijsvogel boven het aardappelloof.
13541: WOLKERS, JAN - Dagboek 1974.
12867: WOLKERS, JAN - De perzik van onsterfelijkheid.
14233: WOLKERS E.A., JAN - Leven in letters.
13603: WOLKERS, JAN - Wegens sterfgeval gesloten. Comedia della morte.
18799: WOLKERS, JAN - Dagboek 1974.
13678: WOLKERS, JAN - 'Wespen' in Merlyn 2/3.
13662: WOLKERS, JAN - Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers.
13578: WOLKERS, JAN - Jaargetijden. Gedichten.
13534: WOLKERS, BOB, TOM EN JAN - Wat wij zien en horen.
13731: WOLKERS, JAN - Katholieke Illustratie, jg 84.
401: WOLKERS, JAN - Zwarte advent.
37084: WOLKERS, JAN - Waar je valt daar lig je.
13203: WOLKERS, JAN - Werkkleding.
13655: WOLKERS, JAN - 'De achtste plaag' in Merlyn 2/1.
13585: WOLKERS, JAN - Omringd door zee.
26354: WOLTHERS (SAMENST.)., DAISY - Schrijvers prentenboek 21. Gerrit Achterberg.
11227: WOOLF, VIRGINIA - Maandag of dinsdag. Verzamelde verhalen.
36963: WOOLF, VIRGINIA - Schrijversdagboek.
35697: WOOLF, VIRGINIA - Mrs. Dalloway.
32161: WOOLF, VIRGINIA - Jacobs kamer.
36526: WOORD, B. VAN DER - Het oude huis.
17356: WORP (UITG.), DR. J.A. - Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade.
35314: WORTEL & JANINE HENDRIKS (ILL.), MAARTJE - Goudvissen en beton.
6116: WOUDE, JOHAN VAN DER - Howison's metamorphose.
28495: WUIJTS (SAMENST.), JOS - Bibliografie van het werk van Arnon Grunberg tot 2008.
27244: WYK LOUW, N.P. - 'N keur uit sy gedigte.
9574: WYTYNCK, WOUTER - Ballade van Pieter Haasbeek.
36906: XENOFON - Anabasis. De tocht van de tienduizenden.
35194: XENOFON - Anabasis. De tocht van de tienduizenden.
27670: XENOFON - De tocht van de tienduizend.
36225: XENOFON - Griekse oorlogen.
21156: XENOPHON - Het Gastmaal.
12251: YANG, WILLIAM - The late years.
860: YEATS, W.B. - Plays for an Irish Theatre.
33040: YEATS, WILLIAM BUTLER - Mosada.
33023: YEATS, W.B. - Stories of Michael Robartes and his friends.
33041: YEATS, WILLIAM BUTLER - Bounty of Sweden: A meditation, and a lecture delivered before the royal Swedish Academy.
33039: YEATS, WILLIAM BUTLER - Pages from a diary written in nineteen hundred and thirty.
33024: YEATS, WILLIAM BUTLER - Poems written in discouragement, 1912-1913.
34130: YEVTUSHENKO, YEVGENY - Invisible Threads.
35570: YOUNG, FRANCIS BRETT - Mars op Tanga (met generaal Smuts in Oost-Afrika).
18124: YOURCENAR, MARGUERITE - Hadrianus' gedenkschriften.
35974: YOURCENAR, MARGUERITE - Als stromend water.
18954: YOURCENAR, MARGUERITE - Nauwkeurig, met verbeten hartstocht.
29558: YOURCENAR, MARGUERITE - Onder voorbehoud. Essays.
27710: YOURCENAR, MARGUERITE - Als stromend water.
29359: YOURCENAR, MARGUERITE - Als stromend water.
14595: YOURCENAR, MARGUERITE - Alexis.
9980: YOURCENAR, MARGUERITE - Als stromend water.
34806: YOURCENAR, MARGUERITE - De Tijd, de grote beeldhouwer.
9971: YOURCENAR, MARGUERITE - Pasmunt van de droom.
35067: YOURCENAR, MARGUERITE - Het hermetisch zwart.
36023: YOURCENAR, MARGUERITE - Hadrianus' gedenkschriften.
36414: YOURCENAR, MARGUERITE - Vertellingen uit het oosten.
26559: ZAADNOORDIJK, TINEKE - Eendevreugd en damespoep. Negen liefdesgedichten en vijf kleine houtsnedes.
25884: ZAADNOORDIJK, TINEKE - Blackhearted woman, a text and some pictures.
18205: ZAADNOORDIJK, TINEKE (TITI) - De familie Telefoneer.
18007: ZAAL, WIM - De ongelukkige wilde. Victor van Aveyron.
11755: ZAAL, WIM - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
7902: ZAAL, WIM - De ongelukkige wilde. Victor van Aveyron.
35276: ZALEWSKA, HALINA - Opgedragen / Dedykacje.
35281: ZALEWSKA & HANS LABAN, HALINA - Lees: vreugde.
29442: ZARRALUKI, PADRO - De kikkerwachter.
8677: ZEEMAN E.A., MICHAňL - De koperen tuin. Voorleesmarathon.
31430: ZERNIKE, ELISABETH - Dralend afscheid.
33531: ZEYDE, M.H. VANDER - De wereld van het vers. Over het werk van Ida Gerhardt.
29060: ZIEGLER & WALTHER SONTHEIMER, KONRAT - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike.
30001: ZIJL, ANNEJET VAN DER - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
37232: ZIKKEN, AYA - Als wij groot zijn, dan misschien. Roman.
37290: ZIKKEN, AYA - Een tijger op je stoep.
23312: ZIKKEN, AYA - Hut 277.
23313: ZIKKEN, AYA - Code voor Dander.
7905: ZITMAN, JAN - Betoverd draaitoneel. Vier klankdichten voor Willem Brakman.
11756: ZITMAN, JAN - Twee handgeschreven brieven aan Hans van Straten.
30534: ZITMAN, JAN - De groeten aan Leiden.
18012: ZITMAN, JAN - Groeten uit Noordwijkerhout.
35804: ZOETE, JOHAN DE - Voor vandaag ben ik uitgetekend.
15862: ZOETE, JOHAN DE - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw.
36793: ZOETE E.A., JOHAN DE - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw.
34373: ZOLA, …MILE - Rome.
33175: ZOLA, …MILE - Mijn reis naar Lourdes. Dagboek.
18188: ZOMEREN, KOOS VAN - Nog in morgens gemeten. Nieuw Herwijns dagboek.
11474: ZOMEREN, KOOS VAN - De clown die uit de lucht kwam vallen.
11757: ZOMEREN, KOOS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11759: ZOMEREN, KOOS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11760: ZOMEREN, KOOS VAN - Getypte brief aan een lezer.
14570: ZOMEREN, KOOS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
15105: ZOMEREN, KOOS VAN - Lord Byron war auch hier. (Duitse vertaling van Sterk water).
29182: ZOMEREN, KOOS VAN - Het leven heeft geen geheimen. Roman.
32116: ZOMEREN, KOOS VAN - Een jaar in scherven.
18807: ZONNEVELD, PETER VAN - het stempel van Batavia.
31970: ZONNEVELD, GWYNNE EN PETER VAN - Literaire stadsgezichten. Dichters en schrijvers over Nederland.
34834: ZUIDERENT, AD - Een heel nieuw orgel.
29026: ZUIDERENT, AD - Met de apocalyptische mocassis van Michel de Nostredame op[ reis door Nederland. Gedichten.
9576: ZUIDERENT, AD - Waterland-Oost.
19002: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Vier brieven en een kaartje aan een lezer.
16125: ZUYLEN, BELLE VAN - Brief van Walter Finch aan zijn zoon.
917: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley.
11794: ZUYLEN, BELLE VAN - Le Noble.
11779: ZUYLEN (=ISABELLE DE CHARRI»RE), BELLE VAN - Oeuvres complŤtes 1-10.
34079: ZUYLEN, BELLE VAN - Liever struikrovers dan geregelde troepen.
18122: ZUYLEN, BELLE VAN - Brieven uit Neuch‚tel.
19590: ZUYLEN (ISABELLE DE CHARRI»RE), BELLE VAN - Sainte Anne.
21767: ZUYLEN, BELLE VAN - Mijnheer Sainte Anne.
11136: ZUYLEN, BELLE VAN - Rebels en beminnelijk. Brieven aan Constand d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen.
37079: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste.
29910: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste.
36029: ZWAGERMAN, JOOST - Collega's van God. Portretten en polemieken.
31036: ZWAGERMAN, JOOST - Het wilde westen. Nederland 2001-2003.
34600: ZWAGERMAN, JOOST - Wakend over God. Gedichten.
36433: ZWAGERMAN, JOOST - De buitenvrouw.
36199: ZWAGERMAN, JOOST - Joost Zwagerman leest Gimmick! (luisterboek).
35922: ZWAGERMAN, JOOST - Door eigen hand. Zelfmoord en de nabestaanden.
30323: ZWAGERMAN (SAMENST.), JOOST - De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen.
37326: ZWEIG - Schaaknovelle.
18164: ZWEIG, STEFAN - De wereld van gisteren.
28874: ZWEIG, STEFAN - Brief einer Unbekannten.
36974: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD - De boekdrukkerij. Beschrijving, handleiding en formaatboek.
20928: ZWIER, GERRIT JAN - Een oranje haas.

5/30