Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22541: VRIES, THEUN DE - Plato. Jeugdgedichten ontworpen door Theun de Vries.
8770: VRIES, THEUN DE - Klad van een lezing in Dordrecht.
10370: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven kaartje aan Dolf Verspoor.
10737: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
10738: VRIES, HENDRIK DE - Gitaarfantasieën.
11738: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven brief aan Anton Deering.
11739: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
11740: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven briefkaart aan Hoofdred. Letteren 'Het Vrije Volk'.
15179: VRIES, HENDRIK DE - Vlamrood.
30544: VRIES, NYK DE - Prospero - In simmerskiednis.
17087: VRIES, HENDRIK DE - Distels en aloë's van de Iberische volkspoëzie.
31346: VRIES, HENDRIK DE - De nacht.
20786: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie.
32881: VRIES, J. DE - Nicolaas Beets.
30491: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
25833: VRIES, HENDRIK DE - Coplas.
25291: VRIES, HENDRIK DE - Verzamelde gedichten.
921: VRIES, HENDRIK DE - Ongeneeslijk romanticus.
15344: VRIES EN VELE BEROEMDE ANDEREN, HENDRIK DE - Verzen uit Forum.
29919: VRIES, HK. DE - 'Eduard Douwes Dekker' in De Dageraad jg 11, afl. 10.
21949: VRIES, THEUN DE - Rembrandt.
31971: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen Forsythe-Saga.
5866: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
17321: VRIESLAND EN HANS WARREN, VICTOR E. VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie.
15894: VRIESMAN, D. - Subject. Notities 1988-1994.
14760: VRIESMAN, D. - Subject II. Essays en notities 1994-1997.
15357: VRIESMAN, D. - Subject. Notities 1988-1994.
30950: VROMAN, LEO - 126 gedichten.
34001: VROMAN, LEO - Gedichten 1946-1984.
34642: VROMAN, LEO - Hebban.
26018: VROMAN, LEO - Het einddoel is niet in te schatten. Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris.
28833: VROMAN, LEO - Misschien tot morgen. Dagboek 2003-2006.
11067: VROMAN, LEO - Een soort van ziel in negen delen.
8533: VROMAN, LEO - Philosophische psychologie van de kunst.
8720: VROMAN, LEO - Getypte, gesigneerde brief op luchtpostpapier.
8733: VROMAN, LEO - Handgeschreven brief aan Paul Snoek.
12799: VROMAN, LEO - In het midden.
31730: VROMAN, LEO - Die vleugels. Gedichten.
6218: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
17959: VROMAN, LEO - Vergelijkingen.
33179: VROMAN, LEO - Just one more world.
34338: VROMAN & GEORGINE SANDERS, LEO - Een stilte die niet bestaat.
30951: VROMAN, LEO - 114 gedichten.
32447: VROMAN, LEO - Brieven over en weer.
34670: VROMAN, LEO - Achtduizend seizoenen.
26460: VROMAN, LEO - 126 gedichten.
26357: VROMAN & JAN :LAUWEREYNS, LEO - Zwelgen wij denkend rond. Verzen en andere vormen.
17124: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
25814: VROMAN, LEO - Snippers.
31323: VROMAN, LEO - Warm, rood, nat & lief.
25333: VUYK, BEB - Verzameld werk.
6618: WAARD, ELLY DE - De cakewalk van de deining.
15157: WAARD (RED.), ELLY DE - Chr.J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie.
29545: WAARD, ELLY DE - Luwte.
29547: WAARD, ELLY DE - Een wildernis van verbindingen.
33653: WAARD, ELLY DE - In die tijd die.
29546: WAARD, ELLY DE - Furie.
21038: WAARD, ELLY DE - Zestig.
15863: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Voor Paul Snoek een eindelijk ter nagedachtenis.
16517: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Altijd durend vrouwendroef/For the love of women.
30142: WADMAN, ANNE - Getypt briefje aan de redacteur van PEN-Kwartaal.
28075: WAGENBACH, KLAUS - Kafka's Praag. Een reisleesboek.
32063: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
25227: WAGNER, RICHARD - Geschriften over kunst, politiek en religie.
27732: WAGNER, RICHARD - Opera en drama.
30724: WAGNER, RICHARD - Geschriften over muziek.
33431: WAGNER, RICHARD - Geschriften over theater.
23595: WAGNER, RICHARD - Het kunstwerk van de toekomst.
34458: WAGNER, RICHARD - Geschriften over muziek.
19138: WAL, B.V.A. RÖLING, J. REMMELINK & B. DELFGAUW, LIBBE VAN DER - Over Leo Polak 1880-1941.
31424: WALCH, J.L. - Louis Couperus.
22998: WALCHEREN, G. VAN DE - De naakte hond.
11563: WALDMAN, `DIANE - Willem de Kooning.
28501: WALEY, ARTHUR - Chinese poems.
33372: WALLACE, DAVID FOSTER - Korte gesprekken met afgrijselijke mannen.
30846: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
12717: WALPOLE, WILLIAM BECKFORD, MARY SHELLEY, HORACE - Het kasteel van Otranto, Vathek, Frankenstein.
15999: WALRAVEN, W. - De Red-Star Library.
18557: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
11086: WALRAVENS, JAN - Verzameld proza.
30849: WALSCHAP, GERARD - Oproer in Congo.
6110: WALSCHAP, GERARD - Jan Frans Cantré.
12603: WALSCHAP, GERARD - Brieven 1921-1950, 1951-1965 en 1966-1989.
30848: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia.
30835: WALSER, MARTIN - Messmers reizen.
32247: WALSER, ROBERT - De vrouw op het balkon en andere prozastukjes.
33006: WARMELINK, H.A. - Benjamin Franklin - printer.
20339: WARMOND, ELLEN - Weerszij van een wereld.
19419: WARMOND E.A., ELLEN - De stijgbeugel. Veertig verzen van nieuwe dichters.
21822: WARNERS, J.D.P. - Mozes-mozaïek.
24730: WARREN & MARIO MOLEGRAAF (VERT.), HANS - Het Evangelie volgens Markus, Mattheus, Lukas en Johannes.
26008: WARREN EN MARIO MOLEGRAAF (VERT.), HANS - Kon ik maar jouw spiegel zijn. 24 Griekse liefdesgedichten.
32076: WARREN, HANS - Geheim dagboek XVI 1984-1987.
30824: WARREN (SAMENST.), HANS - Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie.
33075: WARREN, HANS - Geheim dagboek 2001.
32825: WARREN, HANS - Kritieken.
31139: WARREN, HANS - Herkenningen. Vertaalde gedichten.
9026: WARREN, HANS - De vondst in het wrak.
34103: WASCH, KAREL - Gevangen vrijbuiter. Over het leven van Brendan Behan (1923-1964).
27060: WASCH, KAREL - Zo lang als voor altijd is. Het leven van Dylan Thomas (1914-1953).
3507: WASKOWSKY, RIEKUS - Slechts de namen der grote drinkers leven voort.
32745: WASKOWSKY, RIEKUS - Verzamelde gedichten.
25627: WATERSCHOOT, JOS VAN - 'Helaas, ik ben 'n Amsterdammer'. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli.
29515: WAUGH, EVELYN - The Ordeal of Gilbert Pinfold.
22473: WAUGH, EVELYN - Rust zacht.
34481: WAUTERS, MARCEL - Er is geen begin en geen einde.
17809: WEBER, NICO - De Rijn.
10813: WEELY, HANS VAN - De ideale lijn.
33632: WEIJ (SAMENST.), MARLEEN VAN DER - Dicht op de muur. Gedichten in Leiden.
14280: WEIJDE, BERT - Onder het ijs. Psychiatrisch dagboek / Dromen en monologen.
16995: WEIJERMARS, JANNEKE - Het is pas feest als Harry is geweest. 60 jaar Boekenbal 1947-2006.
20069: WEIJTS, CHRISTIAAN - De taakgestrafte. Een epiloog.
20724: WEININGER, OTTO - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek.
12731: WEINTRAUB, ALOYSIUS X. - Des Melachos bukolische Episteln.
33307: WEISS, ERNST - De arme verkwister.
21823: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Verhandeling van het herderdicht.
30597: WELSINK & WILLY TIBERGIEN (RED.), DICK - Aarts' Letterkundige almanak voor het Elsschotjaar 1982.
32058: WELSINK & WILLY TIBERGIEN (RED.), DICK - Aarts' Letterkundige almanak voor het Multatuli-jaar 1987.
4009: WENNEKES, WIM - Jezus Maria! Van het Reve, van het violet en van de Dood.
3930: WENNEKES EN IGOR CORNELISSEN, WIM - Omtrent De Avonden.
20390: WENNEKES, WIM - Het Nederland van Nescio. Schrijft u over mij maar nix [Nescio 1882-1961].
26554: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
31840: WERFEL, FRANZ - De reünie.
25625: WERFEL, FRANZ - Het bleekblauwe handschrift van een vrouw.
9686: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa.
34476: WERINGH & TOKE VAN HELMOND, KOOS VAN - Joseph Roth in Nederland.
9653: WERKMAN, HANS - Een avond in de polderkamer.
7667: WERKMAN, H.N. - Brieven 1940-1945.
13838: WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Mérode.
21347: WERKMAN, H.N. - Teksten.
27172: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
11748: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Handschrift 'Ballade van Babylon'.
11749: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Handschrift 'Ballade van den watersnood'.
20541: WERUMEUS BUNING (VOORWOORD), J.W.F. - Waar is dat boek.
14093: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Handgeschreven brief aan Annie Roland Holst-De Meester.
21514: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tien verzen voor een dode.
25495: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
33738: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde.
25439: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
11112: WESSELINK, JOHAN - De zomertocht van den reus.
26330: WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen.
6556: WESSEM, CONSTANT VAN - Twee verhalen.
10729: WESSEM, CONSTANT VAN - Slauerhoff, een levensbeschrijving.
22415: WESSEM, CONSTANT VAN - Galop chromatique. Roman van romantische tijden.
31637: WESTERWEEL & THEO D'HAEN, BART - Something understood. Studies in Anglo-Dutch literary translation.
9996: WEVERBERGH & HERWIG LEUS, JULIEN - Boonboek.
24934: WEVERBERGH & HERWIG LEUS, JULIEN - Boonboek.
14154: WEYAND, JOOP - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het Residentie-orkest.
13428: WHEATLEY, DENNIS - The Malinsay Massacre. A third murder mystery planned by J.G. Links.
16387: WICHMAN, ERICH - Geest, koolzuur en zijk. Briefwisseling.
16801: WIELINGA (DRUK EN ILLUSTRATIES), MENNO - Kalender 1983.
14981: WIELINGA, MENNO - Herinnering, verwachting.
16751: WIELINGA, MENNO - Landschappen.
31037: WIENER, NANNE TEPPER E.A., L.H. - Inpakken en wegwezen 1999.
33332: WIENER, L.H. - Oog in oog met Bordewijk.
23663: WIENER, L.H. - 'In 1959 waren het de vissen' in Tirade 243.
23643: WIENER, L.H. - 'U vraagt wij draaien' in Tirade 170.
34197: WIENER, L.H. - Niet aaien. De dierenverhalen.
34198: WIENER, L.H. - Niet aaien. De dierenverhalen.
24034: WIENER, L.H. - Shanghai Massage.
29348: WIENER, L.H. - Body and Soul.
20902: WIENER, L.H. - Herinneringen aan mijn uitgevers.
23644: WIENER, L.H. - 'Fragment' in Tirade 175.
31382: WIENER & P.F. THOMÉSE, L.H. - Eind goed, al goed. Een open brief met een reactie.
23641: WIENER, L.H. - 'De tweede helft van een geheel' in Tirade 157.
10923: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
26369: WIENER, L.H. - Haanvroeg.
23646: WIENER, L.H. - 'Ik sloop hem op zeker' in Tirade 186.
23647: WIENER, L.H. - 'Waterloo' in Tirade 195.
28613: WIENER, L.H. - Eindelijk volstrekt alleen. Luisterboek.
5767: WIENER, L.H. - Bomen die te mooi zijn moeten worden omgezaagd.
10678: WIENER, L.H. - De langste adem.
26317: WIENER, L.H. - Nestor.
25082: WIENER, L.H. - Herinneringen aan mijn uitgevers.
20954: WIENER, L.H. - Naamloze meisjes.
28358: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte.
10924: WIENER, L.H. - Een handdruk en een vuist. L.H. Wiener - G.A. van Oorschot (1966-1982).
26990: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte.
27047: WIENER, L.H. - Seizoenarbeid. Verhalen.
30024: WIENER, L.H. - Wegens mensenkennis gesloten.
17032: WIENER, L.H. - 'Mijn heren'.
25976: WIENER, L.H. - De verering van Quirina T.
25292: WIENER, L.H. - Misantropenjaren. Verzamelde verhalen.
14849: WIENER, LODEWIJK-HENRI - 'Uit het dagboek van een kleine jongen' in Podium.
23640: WIENER, L.H. - 'Een buisje alka-seltzer' in Tirade 148.
24004: WIENER EN JOUBERT PIGNON, L.H. - Konijnen.
33333: WIENER, L.H. - Lydia Davis.
23642: WIENER, L.H. - 'Ik ben ook nog leraar' in Tirade 163.
23638: WIENER, L.H. - 'Mijn lieve kameleon' in Tirade 134.
28396: WIENER, L.H. - Verhalen I & II.
28482: WIENER, L.H. - Koningswater. Gedrenkte verhalen.
29951: WIERCX, ROGIER - Onderweg naar Vuurland. Korte verhalen van een lange fietsreis in Chili en Argentinië.
16626: WIEREMA (RED.), THIJS - Nescio. De Engelbewaarder 2.
31952: WIERINGA, TOMMY - Caesarion.
31953: WIERINGA, TOMMY - Honorair kozak.
31955: WIERINGA, TOMMY - Alles over Tristan.
31956: WIERINGA, TOMMY - Ga niet naar zee.
28562: WIERINGA, TOMMY - Joe Speedboot.
14950: WIERINGEN, DIK VAN - De verstekeling.
32526: WIERSMA, WIJBE - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude Stoa.
23420: WIESEL, ELIE - Woorden zonder wederwoord.
33522: WIESEL, ELIE - Nacht.
22068: WIGERSMA, B. - Bolland.
23580: WIGMAN, MENNO - Herostratos.
28061: WIGMAN, MENNO - Harde modder.
30728: WIGMAN, MENNO - Drie gedichten zonder weerbeschrijving.
30591: WIGMAN, MENNO - Intensive care.
30589: WIGMAN, MENNO - Intensive care.
21537: WIJDEVELD, GERARD - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
11450: WIJDEVELD, GERARD - Het vaderland.
29717: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - David Hume.
28124: WIJNALDA, TON - De handlanger.
24628: WIJNBERG, NACHOEM - Uit 7. Gedichten.
17860: WIJNBERG, NICOLAAS - Sud. Een herinnering.
14800: WIJNBERG, NICOLAAS - Over Schu.
2702: WIJNBERG (PS.), EEFJE - Een meisjesleven.
34630: WILDE, OSCAR - Salome. Een tragedie.
16240: WILDE, OSCAR - Het portret van Dorian Gray.
32548: WILDE, OSCAR - Salome.
29147: WILDE, OSCAR - Granaatappelhuis.
34176: WILDE, OSCAR - Salomé. Drame en un acte.
30201: WILDE, OSCAR - Prozagedichten.
14304: WILDE, OSKAR - Der glückliche Prinz. Moderne Märchen.
17802: WILDE, OSCAR - Goede voornemens.
23347: WILDE, OSCAR - De profundis.
29145: WILDE, OSCAR - Individualisme en socialisme.
26696: WILDE, OSCAR - De profundis.
31719: WILDE, OSCAR - Het portret van Dorian Gray.
29764: WILDE, OSCAR - Stories / Complete plays / Poems and essays.
28829: WILDE, OSCAR - De gelukkige prins en andere vertellingen.
9036: WILDE, OSCAR - The critic as artist.
12991: WILDER, THORNTON - The bridge of San Luis Rey.
21455: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven.
18956: WILLEMSEN, AUGUST - De val.
8475: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven.
28622: WILLEMSEN, AUGUST - Van Tibooburra naar Packsaddle.
31925: WILLIAMS, TENNESSEE - Het glazen meisje. Korte verhalen.
34528: WILLIAMS, JOHN - Niets dan de nacht.
25997: WILLIAMSON, EDWIN - Vincent van GogBorges. Een leven.
25883: WILLINK, CAREL - Handgeschreven brief aan een uitgever.
24185: WILLINK, CAREL - De schilderkunst in een kritiek stadium.
26510: WILMINK, WILLEM - Waar het hart vol van is. Willem Wilmink's schriftelijke cursus dichten.
16692: WILMINK, WILLEM - Goejanverwellesluis korenschoven, liedjes en gedichten.
5845: WILMINK, WILLEM - Mijn broer. Aantekeningen bij gedichten van Hendrik de Vries.
29555: WILMINK (VERT.) & W.P. GERRITSEN (KEUZE), WILLEM - Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa.
26506: WILMINK, WILLEM - Waar komt dat kind vandaan. Gedichten.
10860: WILMINK, WILLEM - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
23988: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM - Een portret in brieven.
18481: WINDEN, PIET VAN - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie.
33187: WINDEN, PIET VAN - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie. Pilot 1-11-97.
32930: WINDSMA, R. - Logogryphen en charaden, in versmaat.
30176: WINKLER, KEES - Verjaarsvers.
32873: WINKLER PRINS (INL. EN TOELICHTING), A. - Braga. Dichterlijke mengelingen.
13989: WINKLER, KEES - Samen.
31606: WINKLER, KEES - Gedichten.
11165: WINKLER PRINS (INL. EN TOELICHTING), A. - Braga. Dichterlijke mengelingen.
3354: WINTER, LEON DE - Serenade.
10559: WINTER, LEON DE - De (ver)wording van de jongere Dürer.
8663: WINTER, LEON DE - Vertraagde roman.
21871: WINTER, LEON DE - Het recht op terugkeer.
28757: WINTERSON, JEANETTE - The stone gods.
10623: WISPELAERE, PAUL DE - Het verkoolde alfabet. Dagboek1990-1991.
33851: WISSEN, DRIEK VAN - Meisjesgenade. Kwatrijnen.
27737: WISSEN, DRIEK VAN - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
26476: WIT, JAN - Revalidatie.
32584: WITH, JULIAN S. - De weerzinwekkende worsteling.
26281: WITKOWSKY, B. - Den oceaan over: Nederland en België.
21821: WITSTEIN, S.F. - Het verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot.
22999: WITTE, ARJAN - Doelenklooster AD MCMXCVIII.
29552: WITTE, ALDERT - Charles Nypels meester-drukker.
29790: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Philosophische Grammatik.
21229: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Philosophische Untersuchungen.
12150: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Opmerkingen over de kleuren.
21374: WITTKAMPF, WILLEM - Nader bericht ontbreekt.
30186: WITTKAMPF, WILLEM - Het kanon.
21872: WITTKAMPF, WILLEM - Verzameld werk.
29564: WODEHOUSE, P.G. - Avonturen van Ukridge. Financieel genie met tegenslag.
14721: WODEHOUSE, P.C. - Mulliner nights.
27734: WODEHOUSE, P.G. - Een man van eer.
30453: WODEHOUSE, P.G. - Mr. Mulliners sterkste verhalen.
28270: WODEHOUSE, P.G. - Golf is geluk.
4708: WOENSEL, LODEWIJK VAN - De wiender.
18217: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten.
31816: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet.
25669: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het zatte hart.
31742: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet.
25158: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente.
27402: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Gedichten.
18561: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verzamelde gedichten.
25540: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De modderen man.
25674: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het berg-meer.
16974: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Janus met het dubbele voorhoofd.
16906: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath.
25726: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - God aan zee.
34301: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Verhalen.
15207: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929.
26787: WOLDHEK, SIEGFRIED - Literaire tekeningen.
25782: WOLF-CATZ, HELMA - Zeeuwse herinneringen. Het doktershuis aan de Postweg.
33221: WOLF, ALEX DE - Seizoenen.
34646: WOLFF & AAGJE DEKEN, BETJE - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.
28761: WOLFF, BETJE - Letterlust of kipperust. Een tuiltje gerijmd en ongerijmd proza uit de hof van Betje Wolff.
30652: WOLKEN, BEN - Kortere verhalen.
13563: WOLKERS, JAN - De weerspiegeling.
33912: WOLKERS, BOB, TOM EN JAN - Wat wij zien en horen.
13554: WOLKERS, JAN - De junival.
13541: WOLKERS, JAN - Dagboek 1974.
12867: WOLKERS, JAN - De perzik van onsterfelijkheid.
18798: WOLKERS, JAN - De onverbiddelijke tijd.
29003: WOLKERS, JAN - Gifsla.
13592: WOLKERS, JAN - Terug naar Oegstgeest.
401: WOLKERS, JAN - Zwarte advent.
18799: WOLKERS, JAN - Dagboek 1974.
13678: WOLKERS, JAN - 'Wespen' in Merlyn 2/3.
13603: WOLKERS, JAN - Wegens sterfgeval gesloten. Comedia della morte.
4723: WOLKERS, JAN - De Babel. Toneelstuk in drie bedrijven.
13662: WOLKERS, JAN - Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers.
13578: WOLKERS, JAN - Jaargetijden. Gedichten.
29568: WOLKERS, JAN - Icarus en de vliegende tering.
13534: WOLKERS, BOB, TOM EN JAN - Wat wij zien en horen.
13679: WOLKERS, JAN - Zwarte bevrijding.
13731: WOLKERS, JAN - Katholieke Illustratie, jg 84.
13597: WOLKERS, JAN - Turks fruit.
13656: WOLKERS, JAN - 'De tweede dood' in Tirade 90/91.
26247: WOLKERS, JAN - Een paradijsvogel boven het aardappelloof.
32956: WOLKERS, JAN - Kort amerikaans.
13602: WOLKERS, JAN - Waddenboek.
13542: WOLKERS, JAN - Dagboek 1976.
13655: WOLKERS, JAN - 'De achtste plaag' in Merlyn 2/1.
21870: WOLKERS, JAN - Brieven aan Olga.
25421: WOLKERS, JAN - Turks fruit.
32622: WOLTERS, JO - Dossier Nordpol. Het Englandspiel onder de loep.
26354: WOLTHERS (SAMENST.)., DAISY - Schrijvers prentenboek 21. Gerrit Achterberg.
32161: WOOLF, VIRGINIA - Jacobs kamer.
31734: WOOLF, VIRGINIA - Schrijvende vrouwen.
17356: WORP (UITG.), DR. J.A. - Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade.
24686: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en het toneel in Nederland.
34132: WORP, J.A. - De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel.
6116: WOUDE, JOHAN VAN DER - Howison's metamorphose.
6122: WOUDE, JOHAN VAN DER - Ondergang.
28495: WUIJTS (SAMENST.), JOS - Bibliografie van het werk van Arnon Grunberg tot 2008.
27733: WULP, LEIN VAN DER - Mannen van Maasoord.
27244: WYK LOUW, N.P. - 'N keur uit sy gedigte.
9574: WYTYNCK, WOUTER - Ballade van Pieter Haasbeek.
25875: XENOFON - De tocht van de tienduizend.
27670: XENOFON - De tocht van de tienduizend.
12251: YANG, WILLIAM - The late years.
34536: YATES, FRANCES A. - Giordano Bruno en de hermetische traditie.
5774: YEATS, W.B. - Selected poems.
15873: YEATS, W.B. - De Gravin Catelene.
30906: YEATS, W.B. - Geef nooit het hele hart.
860: YEATS, W.B. - Plays for an Irish Theatre.
33040: YEATS, WILLIAM BUTLER - Mosada.
33023: YEATS, W.B. - Stories of Michael Robartes and his friends.
34539: YEATS, W.B. - De spiraal. Dertien gedichten.
33041: YEATS, WILLIAM BUTLER - Bounty of Sweden: A meditation, and a lecture delivered before the royal Swedish Academy.
33039: YEATS, WILLIAM BUTLER - Pages from a diary written in nineteen hundred and thirty.
33024: YEATS, WILLIAM BUTLER - Poems written in discouragement, 1912-1913.
34130: YEVTUSHENKO, YEVGENY - Invisible Threads.
9971: YOURCENAR, MARGUERITE - Pasmunt van de droom.
29558: YOURCENAR, MARGUERITE - Onder voorbehoud. Essays.
29359: YOURCENAR, MARGUERITE - Als stromend water.
31317: YOURCENAR, MARGUERITE - Fantasie in blauw. Drie verhalen.
31591: YOURCENAR, MARGUERITE - Hadrianus' gedenkschriften.
27854: YOURCENAR, MARGUERITE - Archieven uit het Noorden.
26559: ZAADNOORDIJK, TINEKE - Eendevreugd en damespoep. Negen liefdesgedichten en vijf kleine houtsnedes.
25884: ZAADNOORDIJK, TINEKE - Blackhearted woman, a text and some pictures.
18205: ZAADNOORDIJK, TINEKE (TITI) - De familie Telefoneer.
18007: ZAAL, WIM - De ongelukkige wilde. Victor van Aveyron.
11755: ZAAL, WIM - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
7902: ZAAL, WIM - De ongelukkige wilde. Victor van Aveyron.
29442: ZARRALUKI, PADRO - De kikkerwachter.
8677: ZEEMAN E.A., MICHAËL - De koperen tuin. Voorleesmarathon.
32056: ZEGGELEN, W.J. VAN - Pieter Spa's reize naar Londen, ter gelegenheid van het krooningsfeest van Koningin Victoria.
31430: ZERNIKE, ELISABETH - Dralend afscheid.
33531: ZEYDE, M.H. VANDER - De wereld van het vers. Over het werk van Ida Gerhardt.
29060: ZIEGLER & WALTHER SONTHEIMER, KONRAT - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike.
33666: ZIJL, ANNEJET VAN DER - Jagtlust.
30358: ZIJL, SO SIMONS E.A., ANNEJET VAN DER - Alle jaren feest. De foto's van het boekenbal.
23313: ZIKKEN, AYA - Code voor Dander.
23314: ZIKKEN, AYA - Geen wolf te zien.
23312: ZIKKEN, AYA - Hut 277.
7905: ZITMAN, JAN - Betoverd draaitoneel. Vier klankdichten voor Willem Brakman.
11756: ZITMAN, JAN - Twee handgeschreven brieven aan Hans van Straten.
30534: ZITMAN, JAN - De groeten aan Leiden.
15862: ZOETE, JOHAN DE - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw.
11235: ZOLA, ÉMILE - De mijn.
34211: ZOLA, EMILE - De buik van Parijs.
33175: ZOLA, ÉMILE - Mijn reis naar Lourdes. Dagboek.
34373: ZOLA, ÉMILE - Rome.
7671: ZOMEREN, KOOS VAN - Een jaar in scherven.
32116: ZOMEREN, KOOS VAN - Een jaar in scherven.
11474: ZOMEREN, KOOS VAN - De clown die uit de lucht kwam vallen.
11757: ZOMEREN, KOOS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11759: ZOMEREN, KOOS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11760: ZOMEREN, KOOS VAN - Getypte brief aan een lezer.
14570: ZOMEREN, KOOS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
15105: ZOMEREN, KOOS VAN - Lord Byron war auch hier. (Duitse vertaling van Sterk water).
29182: ZOMEREN, KOOS VAN - Het leven heeft geen geheimen. Roman.
20044: ZONDERLAND, DAAN - De kok van Marienbad.
18807: ZONNEVELD, PETER VAN - het stempel van Batavia.
31970: ZONNEVELD, GWYNNE EN PETER VAN - Literaire stadsgezichten. Dichters en schrijvers over Nederland.
27456: ZOSJTSJENKO, MICHAEL - Voor zonsopgang.
29026: ZUIDERENT, AD - Met de apocalyptische mocassis van Michel de Nostredame op[ reis door Nederland. Gedichten.
9576: ZUIDERENT, AD - Waterland-Oost.
19002: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Vier brieven en een kaartje aan een lezer.
29781: ZUYLEN, BELLE VAN - De edelman en Mrs. Henley.
16125: ZUYLEN, BELLE VAN - Brief van Walter Finch aan zijn zoon.
11794: ZUYLEN, BELLE VAN - Le Noble.
11779: ZUYLEN (=ISABELLE DE CHARRIÈRE), BELLE VAN - Oeuvres complètes 1-10.
34079: ZUYLEN, BELLE VAN - Liever struikrovers dan geregelde troepen.
18122: ZUYLEN, BELLE VAN - Brieven uit Neuchâtel.
19590: ZUYLEN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), BELLE VAN - Sainte Anne.
21767: ZUYLEN, BELLE VAN - Mijnheer Sainte Anne.
31717: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste.
11136: ZUYLEN, BELLE VAN - Rebels en beminnelijk. Brieven aan Constand d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen.
917: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley.
29910: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste.
27563: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
30995: ZWAGERMAN, JOOST - Perfect day en andere popverhalen.
34702: ZWAGERMAN, JOOST - Wakend over God. Gedichten.
31036: ZWAGERMAN, JOOST - Het wilde westen. Nederland 2001-2003.
28874: ZWEIG, STEFAN - Brief einer Unbekannten.

6/1