Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14220: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Herdenkingen.
14224: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een spel der natuur.
14225: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Rose-Angelique. De droomers van de liefde.
14292: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De pleiziervaart.
14295: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Het oude huis.
14296: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Mijnheer Oberon en mevrouw.
14299: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Pandorra.
30007: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zwerver verdwaald.
13633: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jeugdherinneringen. Een document.
25723: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa.
31315: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zwerver verliefd / Een zwerver verdwaald.
4999: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Maneschijn.
27572: SCHENK & J.B.TH. SPAAN, M.G. - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit het verleden en heden.
15171: SCHENKEVELD, M.H. - Willem de Clercq en de literatuur.
30582: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. - Hubert Korneliszoon Poot.
24279: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN (EINDRED.), M.A. - Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
30006: SCHEVE, THEODOR VON - Der Geist des Schachspiels. Eine Studie.
31464: SCHIERBEEK, BERT - Death Shadow.
16038: SCHIERBEEK, BERT - Verzameld werk I, II en (III).
5696: SCHIERBEEK, BERT - Met het oog op de naald.
30541: SCHIERBEEK, BERT - Betrekkingen.
31354: SCHIERBEEK, BERT - 12 gedichten.
22005: SCHIERBEEK, BERT - Verzameld werk 1 - 4.
31245: SCHIERBEEK, BERT - Death Shadow.
33296: SCHIERBEEK, BERT - Vlucht van de vogel.
34480: SCHIERBEEK, BERT - In- en uitgang.
31502: SCHIERBEEK, BERT - We live on the wall...
33246: SCHIMMEL, H.J. - Verspreide gedichten.
15662: SCHIPPERS, K. - Voor val.
33692: SCHIPPERS, K. - Stil maar.. Verhalen en beschouwingen.
17943: SCHIPPERS, K. - Telsluier.
20969: SCHIPPERS, K. - Bewijsmateriaal.
360: SCHIPPERS, K. - Verplaatste tafels.
27608: SCHIPPERS, K. - Sonatines door het open raam.
20611: SCHIPPERS, K. - De prinses zonder jaartal.
33690: SCHIPPERS, K. - Museo Sentimental. . Verhalen en beschouwingen.
21754: SCHIPPERS, K. - Mimosa Esseghem. De huizen van René Magritte.
13235: SCHIPPERS, K. - Eb. Verhalen en beschouwingen.
34681: SCHLÖGEL, KARL - Steden lezen - de stille wording van Europa.
26910: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Wiplala.
4454: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Pret in prent. In de vrolijke keuken II.
2898: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De familie Doorsnee.
13483: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De A van Abeltje.
4489: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie.
33537: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het mannetje Fliederjak.
19672: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Conny Stuart zingt liedjes van Annie M.G. Schmidt. Single.
22221: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Cabaretliedjes.
34641: SCHMITZ, BART - Huize Nippon aan de Rijn. Philipp Franz von Siebold (1796-1866).
33994: SCHNEIDER, ERIC - Een tropische herinnering. Twee novellen.
14666: SCHNEIDER, ARTHUR - Das Alte Rom. Entwicklung seines Grundrisses und Geschichte seiner Bauten.
31491: SCHNEIDERS, J.M. CASTELEIN EN B.J.M. COEBERGH, A.J. - Keuze uit Nederlandse lyriek.
22730: SCHNEYDERBERG, ERIC - Catalogus handschriften etc.
26587: SCHNITZLER, ARTHUR - Komedie der verleiding.
31131: SCHNITZLER, ARTHUR - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
24370: SCHNITZLER, ARTHUR - Reidans - zedenkomedie in tien dialogen.
19452: SCHOLTEN, HARRY - Wenk van winterdag.
25400: SCHOLTEN, HARRY - Uit het schrijvende roomse leven. Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap 1925-1941.
32270: SCHOLTZ, MERWE - Vlugtige spore.
32053: SCHÖN, WILHELM - Ik lach bij het zien.
32764: SCHÖNBERG, ARNOLD - Harmonielehre.
34330: SCHÖNBERGER, ELMER - De kunst van het kruitverschieten.
34008: SCHÖNBERGER, ELMER - De vrouw met de hamer & andere componisten.
21050: SCHOOLMEESTER, DE - Gedichten.
18703: SCHOOLMEESTER, DE - De brieven. Documentair-kritische uitgave.
31492: SCHOOLMEESTER, DE - De Gedichten.
33082: SCHOOLMEESTER, DE - De schipbreuk en andere gedichten van den Schoolmeester.
31997: SCHOONHOVEN, ETIENNE - Paul van Ostaijen - Introduction à sa poétique.
22096: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Er is geen vrouw die deugt.
32220: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Er is geen vrouw die deugt.
7423: SCHOUTEN & ROGI WIEG (KEUZE), ROB - 100 beste gedichten van deze eeuw.
22539: SCHOUTEN, LOUIS - Büchiana - Schoutiana. Boudewijn Büch, een verzamelaar verzameld. Catalogus.
34743: SCHOUWENAARS, CLEM - Balladen.
32658: SCHRIJVER EN LAURAN TOORIANS (INL. EN VERT.), PETER - De oudste Keltische poëzie. Een bloemlezing.
10811: SCHRÖDER, LOUIS - Hoog zomer.
17567: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon.
21819: SCHUERE, JACOB VAN DER - Nederduydsche Spellinghe.
34251: SCHUHMACHER, ANTIQUARIAAT - Catalogus 60. Multatuliana.
25309: SCHULLER TOT PEURSUM, C.L. - Utrechtsche brieven I - XVIII (1839).
13637: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM - De stille, droeve mensenmelodie/The still, sad music of humanity.
22500: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Waarom wil je dat ik zing?
25770: SCHULZ, BRUNO - De komeet.
19281: SCHURGERS (SAMENSTELLING), JAN - Jan Hanlo in beeld. Tentoonstelling van 18 kunstwerken geïnspireerd op gedichten van Jan Hanlo.
26039: SCHUTE & MARK VAN LEEUWEN (RED.), IVAR - Bobschrift 2014. Verhalen en artikelen.
23355: SCHUTE & MARK VAN LEEUWEN (RED.), IVAR - Bobschrift 2012. Verhalen en artikelen.
23354: SCHUTE & MARK VAN LEEUWEN (RED.), IVAR - Bobschrift 2011. Verhalen en artikelen.
28950: SCHUTE & MARK VAN LEEUWEN (RED.), IVAR - Bobschrift 2015. Verhalen en artikelen.
23356: SCHUTE & MARK VAN LEEUWEN (RED.), IVAR - Bobschrift 2013. Verhalen en artikelen.
32481: DE SCHUTTER, FREDDY - Het verhaal van de Nederlandse literatuur.
15953: SCHUUR, KOOS - Piëdestal voor een gastvrouw.
5955: SCHUUR, KOOS - Gedichten 1940-1960.
32267: SCHUUR, KOOS - Fata mogana voor Nederlanders en andere gedichten.
23996: SCHWITTERS, KURT - Den Herr von Doppelmoppel / Meneer van Dito Hubbel.
34439: SCHWOB E.A., MARCEL - Raster 102: Levenslopen.
34113: SCIASCIA, LEONARDO - Il mare colore del vino e altri racconti.
9538: SCRIVERIUS, PETRUS - Placaet nopende den ghenen die de Konst van Boek-drukken komen besien.
27020: SECUNDUS, JANUS - De kunst van het zoenen. De 'Kussen' en andere liefdesgedichten.
26086: SECUNDUS, IOANNES - Basiorum Liber & Het boeck der kuskens.
34666: SEFERIS, JORGOS - Gedichten.
30037: SEGALEN, VICTOR - René Leys.
32082: SEGALEN, VICTOR - Oostwaartse stèles.
29245: SELBY, HUBERT - Uit naar Brooklyn.
22897: SELLESLAGS, HERMAN - Originele portretfoto van Jeroen Brouwers.
22898: SELLESLAGS, HERMAN - Originele portretfoto van Jeroen Brouwers.
24575: SENN, FRITZ - 'Zeven tegen Ulysses' in Raam 63.
34503: SEPERS, HENRY - Je zadelt een vlinder - gedichten.
34039: SETTIS, SALVATORE - De toekomst van het 'klassieke'.
4410: SEVEREN (RED.), TOON VAN - Bert Schierbeek 70.
34700: SHAFIQ (SAMENST.), QADER - Het zwijgend lied op mijn lippen. Het woord aan Afghaanse schrijvers.
23586: SHAKESPEARE, WILLIAM - Naar het u lijkt.
24144: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet.
12734: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnets.
34262: SHAKESPEARE, WILLIAM - De getemde feeks.
21428: SHAKESPEARE, WILLIAM - De storm.
13784: SHAKESPEARE, WILLIAM - Driekonigen, of: Zie zelf maar.
12277: SHAKESPEARE, WILLIAM - Pericles.
9540: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust.
9617: SHAKESPEARE, WILLIAM - The phoenix and the turtle.
27702: SHAKESPEARE, WILLIAM - De werken van William Shakespeare.
34225: SHAKESPEARE, WILLIAM - Midzomernachtdroom.
34223: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet.
12282: SHAKESPEARE, WILLIAM - Wat u wilt.
26649: SHAKESPEARE, WILLIAM - Richard II.
12284: SHAKESPEARE, WILLIAM - Koning Lear.
30469: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnetten.
32823: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet.
34224: SHAKESPEARE, WILLIAM - Maat voor maat.
23184: SHAKESPEARE, WILLIAM - De mooiste van Shakespeare.
33062: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnetten.
32833: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet.
486: SHAPIRO, KARL JAY - Person place and thing.
25759: SHAW, GEORGE BERNARD - Hoe hij loog tegen haar echtgenoot.
34258: SHEPARD, SAM - Tekst & Context.
31791: SHIELD & SHANE SALERNO, DAVID - Salinger.
553: SHUTE, NEVIL - Trustee from the toolroom.
554: SHUTE, NEVIL - The Rainbow and the Rose.
30452: SIDOINE-AUDOUY, MIREILLE - De ziel van het gebergte. Liefde en verzet in de Provence.
29385: SIEBELINK, JAN - Op weg naar neef Karel. Gelderse vertellingen.
29466: SIEBELINK, JAN - Oponthoud.
25420: SIEBELINK, JAN - Oponthoud.
11949: SIEBELINK, JAN - Een lust voor het oog.
15002: SIEBELINK, JAN - Drie verhalen.
11717: SIEBELINK, JAN - Handgeschreven brief aan een lezer.
28956: SIEBELINK, JAN - Eigen teelt.
27986: SIEBELINK, JAN - Eigen teelt.
18076: SIEBELINK E.A., JAN - De achtste deur.
30640: SIEGENBEEK, MATTHYS - Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve.
8435: SIERKSMA E.A., FOKKE - Vestdijk-nummer Podium.
25576: SIJES, B.A. - Inaugurele rede bij de acceptatie van de Cleveringaleerstoel.
34131: SIJS, NICOLINE VAN DER - Nederlandse woorden wereldwijd.
27329: SIJTSMA, BERNARD - 'Aber gnädige Frau'. Het eerste bezoek aan Gerard Reve en andere verhalen.
32393: SIJTSMA, BERNARD - Ter wille van wat zachte wangen. 33 teksten.
6272: SILONE, IGNAZIO - Een handvol bramen.
31028: SIMIC, CHARLES - Een hond met vleugels. Gedichten.
29461: SIMONI (ED.), ANNA E.C. - Publish and be free. A cataloque of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
30085: SIMONS, IDA - Als water in de woestijn.
24674: SINGELING, C.B.F. - Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
26629: SINGER, ISAAC BASHEVIS - De boeteling.
22095: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Het hof van mijn vader. Herinneringen aan een joodse jeugd.
18921: SINGER, ISAAC BASHEVIS - The penitent.
28065: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Nobel lecture.
19386: SITNIAKOWSKY, IVAN - Royaal, hartelijk en niet dogmatisch. A.C. Willink over E. du Perron.
6010: SIX VAN CHANDELIER, J. - Gedichten.
16417: SJKLOVSKI, VICTOR - Sentimentele reis.
34141: SJKLOVSKI, VIKTOR - Zoo of brieven niet over liefde.
24204: SJKLOVSKI, VIKTOR - De paardesprong. Opstellen over literatuur.
32011: T'SJOEN, YVES - De gouddelver. Over het lezen van poëzie.
23090: SKÁCEL, JAN - Mijn zomer, word jij ook al grijs?
34278: SKVORECKY, JOSEF - Scherzo capriccioso - een vrolijke droom van Dvorak.
29171: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
9997: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch.
12504: SLAUERHOFF, J. - De centaur.
22356: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
31003: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
22359: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
17411: SLAUERHOFF, J. - Icarus. Vier nagelaten gedichten.
31437: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch.
16821: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
362: SLAUERHOFF, J. - Dagboek.
14511: SLAUERHOFF, J. - Oost-Azie.
22338: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
6810: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza V, critisch proza.
17193: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
30482: SLAUERHOFF & P.H. RITTER, J.J. - Hij droeg de verte aan zich mee. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
22358: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
12055: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff, student auteur.
34696: SLAUERHOFF, J. - De erfgenaam.
19778: SLAUERHOFF, J. - Oost-Azie.
22334: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza IV, De opstand van Guadalajara.
22335: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
6350: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
28451: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
22360: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
6694: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff over Archipel.
21006: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland.
11178: SLAUERHOFF, J. - Afrikaanse elegie.
17629: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
22328: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
24989: SLAUERHOFF, J. - Alle verhalen.
22361: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
5224: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
22344: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
22371: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
22381: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
22385: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
4208: SLAUERHOFF, J. - Oost-Azie.
22386: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza II. Jan Pietersz. Coen, Het verboden rijk, Laatste verschijning van Camoës.
21007: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
19774: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
8657: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
33561: SLAUERHOFF, J. - Parelduiker 2012 / 1 Slauerhoff.
32752: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza.
22331: SLAUERHOFF, J. - Chanson Violette.
14719: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
11151: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
3470: SLAUGHTER, TOM - New York view, Construction work, Hats and Boats.
5793: SLAUGHTER, TOM - New York View. Construction Work. Hats and Boats.
30762: SLEUTELAAR, HANS - Wollt ihr die totale Poesie? Korte en zeer korte gedichten.
31320: SLIJPER (REDACTIE), BART - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
10919: SLIJPER (RED.), BART - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
33434: SLOBEX, TVAN - De Centrifuge. Tijdschrift van het Nederlands Instituut voor Patafysica.
4008: SLOOTWEG EN PAUL WITTEMAN, DICK - Hoei boei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve.
34496: SLOTERDIJK, PETER - Filosofische temperamenten - Van Plato tot Foucault.
33373: SLOTERDIJK, PETER - Sferen I Bellen - microsferologie en II Globes - macrosferologie.
30774: SLOTERDIJK, PETER - Kritiek van de cynische rede.
33936: SMABERS, NICOLETTE - Het plein bijzonder en gewoon.
34193: SMIT (VERT.), GABRIËL - Het zonnelied van den heiligen Franciscus.
15021: SMIT, WILFRED - Verzamelde gedichten.
17496: SMIT, WILFRED - Pauvre et belle.
28233: SMIT, WILFRED - Nagelaten verhalen.
28177: SMIT, W.A.P. - Hooft en DIA.
19610: SMIT, GABRIËL - Zeven maria-legenden.
19609: SMIT, GABRIËL - XL psalmen.
4672: SMIT, WIFRED - Een harp op wielen.
20941: SMIT, WILFRED - De sleutel - varianten.
18210: SMIT, WILFRED - Franje.
14961: SMIT, WILFRED - Verzameld werk.
29918: SMIT KLEINE, F. - Schrijvers en schrifturen.
24673: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistisch epos van 1550 tot 1850. Dl. 1.
26881: SMITH, LOGAN PEARSALL - Some trivia.
22793: SMITS-VELDT, MIEKE - Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap.
22874: SMITS, FRANS - Willem Elsschot.
4094: SMULDERS, W.H.M. - De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles.
25857: SNIJDERS E.A., A.L. - De Parelduiker 2014 - 1. Schrijvers reizen thuis.
28917: SNITKER (SAMENST.), MICHAËL - Trilvensters en onderkasttypografie. Een persoonlijke en onvolledige bibliografie van de andere namen.
17088: SNOEK, PAUL - Gedrichten. Gedokumenteerde aktualiteitspoëzie en/of alternatieve griezelgedichten.
31160: SNOEK, PAUL - Aardrijkskunde. Antroposofische suite voor naïeve meisjes.
21331: SNOEK, KEES - De Indische jaren van E. du Perron.
33879: SNOEK, KEES - Wantij / Neap-Tide.
29873: SNOEK, PAUL - Nostradamus. Gedichten.
14148: SNOEK, KEES - E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
33872: SNOEK, KEES - Mussen en chimères.
13052: SNOEK, PAUL - Verzamelde gedichten.
28566: SNOEK, PAUL - Verzameld scheppend proza.
31102: SNOEK & GUST GILS, PAUL - 'Het avant-gardetijdschrift "Garad Sivik" in Letterkundige Almanak 1956.
12092: SNOEK, PAUL - Welkom in mijn onderwereld.
30368: SNOEK, PAUL - Gedichten voor Maria Magdalena.
488: SNOW, C.P. - In their wisdom.
21446: SOK-YONG, HWANG - De schaduw van de wapens. De oorlog in Vietnam vanuit Koreaans perspectief.
14870: SÖLLE, DOROTHEE - Speel toch van Rosa, Anna en Rosa.
24089: SOLLERS, PHILIPPE - het park.
24092: SOLOGOEB, FJODOR - Die wrede, zoete koorts. Verhalen.
34275: SOLOGOEB, FJODOR - De prikkel des doods - Verhalen.
27482: SOLZHENITSYN, ALEKSANDER - Kanker paviljoen.
15204: SOMERS, MARC - Karel van de Woestijne 1878-1929.
28301: SOMMERFIELD, JOHN - Vrijwilliger in Spanje.
14184: SOMMERFIELD, JOHN - Vrijwilliger in Spanje.
33734: SONTAG, SUSAN - Herboren: dagboeken en aantekeningen 1947-1963. Nagelaten werk II.
4971: SONTROP, TH. A. - Marmerkijker.
893: SONTROP, TH.A. - Foto van Sontrop en Joost Roelofsz.
894: SONTROP, TH.A. - Foto van Sontrop en Joost Roelofsz.
23296: SONTROP, TH.A. - Gedichten 1962-1996.
30641: SOPHOCLES - Antigone.
28035: SOPHOCLES - Ajax / Antigone.
11008: SORESCU, MARIN - Versteende Hettiet.
15271: SÖTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
10725: SÖTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
15152: SÖTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
28167: SÖTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
27976: SÖTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
27640: SÖTEMANN, A.L. - Domburgsch uitzicht van P.C. Boutens.
31305: SÖTEMANN, A.L. - De structuur van Max Havelaar.
12645: SÖTEMANN, A. - Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem.
16455: SOUDIJN, KAREL - Het kruidenboek.
25499: SOUPAULT, PHILIPPE - Message de l'île déserte.
2484: SOUVARINE, BORIS - Stalin en het bolsjewisme.
5900: SPAAN E.A., HENK - De Valse Revisor. Tegen Jeroen Brouwers.
15923: SPEENHOFF, J.H. - Honderdtien krekelzangen.
26223: SPEK (INL.), THEO - Provincie Utrecht, literair landschap. Bloemlezing.
3929: SPELIERS, HEDWIG - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
31045: SPERBER, MANÈS - Socrates.
28166: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
19137: SPIGT, P. - Leo Polak 1880-1941.
16158: SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
16156: SPIGT, P. - Multatuli, minister in spé.
27398: SPIGT, P. - Op de bonnefooi. Notities van een lezer.
31257: SPIJKER, IRENE - De historie van de vier Heemskinderen.
11009: SPINOY, ERIK - De smaak ervan.
34188: SPINOZA, BARUCH DE - De draagbare Spinoza.
11721: SPOOR, RONALD - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
33715: SPORER, EUGEN O. - Grimms MärcheBilderBogen.
5241: SPRINGER, F. - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
8697: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
19750: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
17722: SPRINGER, F. - Quadriga. Een eindspel.
11808: SRAATEN, PETER VAN - Peter's Zeurkalender 15 jaar. Kartonnen reclamezuil.
26226: ST. VINCENT MILLAY, EDNA - Collected sonnets.
30121: STAAD (= DRS. P.), GEO - Grink.
34236: STÄHLIN, JAKOB VON - Originalanekdoten von Peter dem Grossen.
23481: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPRIST - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi.
26190: STARINK (SAMENST.), JAN - Babel, schrift 6. James Joyce (1882-1941).
9544: STARTER, J.J. - Nieuwjaar.
34127: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof.
23480: STARTER, J.J. - Friesche Lust-hof.
33408: STASSIJNS EN IVO VAN STRIJTEM, KOEN - Het mooiste van altijd - 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.
13877: STEDELINCK (SAMENSTELLING EN MISE-EN-SCENE), COR - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten...
9038: STEEN, ERIC VD - 16 kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'.
33708: STEENBEEK, ROSITA - Ander licht. Roman.
8814: STEENMEIJER (RED.), MAARTEN - Pop in literatuur.
9805: STEIN, ELLIOT - Not sex nor ultimately death.
31735: STEINBECK, JOHN - Tortilla Flat.
19526: STELLING, JOS - Foto van de film 'Mariken van Nieumeghen'.
27452: STENDHAL - Italiaanse kronieken.
28491: STENDHAL - Mina de Vanghel.
28777: STENDHAL - Oeuvres intimes II.
11237: STENDHAL - Het rood en het zwart. Kroniek van 1830.
20828: STENDHAL - Lucien Leuwen.
15879: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van Roland Holst.
21054: STERNE, LAURENCE - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
32216: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
32947: STEVENS, WALLACE - The Collected Poems.
21610: STIL, HERMAN - Saffier.
13422: STIPRIAAN, RENÉ VAN - Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800).
28790: STITOU, MUSTAFA - Mijn gedichten.
34500: STOKE, MELIS - Rijmkroniek.
21705: STOLK, P.J. - Het Spook. Een confrontatie.
26919: STOLS, RAINER MARIA RILKE A.O., A.A.M. - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
17765: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
21230: STÖTZER, GABRIELE - De grijze stroom.
30340: STOUTE, RENÉ - Wars van alle bullshit. Dagboek en brieven.
30575: STOUTE, RENÉ - Jagers zijn wij, en ook prooi.
30581: STOUTE, RENÉ - Notities van de Messenwerper.
30523: STRAATEN, JAN G. VAN - Met terugwerkende kracht. Gedichten.
25207: STRAATN, PROF. L.M.J.I. VAN - Getypt briefje en een handgeschreven welkomstbriefje aan W.F. Hermans.
9073: STRATEN, HANS VAN - De sierlijke benen van Riek Koetsier.
26314: STRATEN (SAMENST.), HANS VAN - De schrjiflui. Hun zeden en gewoonten.
6254: STRATEN, HANS VAN - Verborgen versregels.
25783: STRATEN, HANS VAN - Vlagtwedder Grensbode 1.
20467: STRATEN, HANS VAN - Herinneringen aan Nol Gregoor.
9657: STRATEN, HANS VAN - Willink over Du Perron. Een interview.
21423: STRATEN, HANS VAN - Multatuli, van blanke radja tot bedelman.
7915: STRATEN, HANS VAN - Postkoets naar de Uilenhorst.
11722: STRATEN, HANS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11723: STRATEN, HANS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11725: STRATEN, HANS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
11726: STRATEN, HANS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
25995: STRATEN, HANS VAN - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden, van Middeleeuwen tot Franse tijd.
14708: STRATEN, HANS VAN - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden, van Middeleeuwen tot Franse tijd.
14758: STRATEN, HANS VAN - Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Dummy.
22873: STRATEN, HANS VAN - Opmars der plagiatoren + Plagiatoren trekken voorbij.
2426: STRATEN, HANS VAN - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
20249: STRATEN, HANS VAN - Weer wankelt de boekenkast.
20194: STRATEN, HANS VAN - Stem uit het graf. Aforismen.
20202: STRATEN, HANS VAN - Droomcensuur.
3960: STRATEN, HANS VAN - Hermans, zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
363: STRATEN, HANS VAN - Het draaikontje van VN's boekenbijlage. Overpeinzingen van een uitverkorene.
20464: STRATEN, HANS VAN - Stem uit het graf. Aforismen.
3469: STRATEN, HANS VAN - De omgevallen boekenkast.
15724: STRATEN, HANS VAN - De omgevallen boekenkast.
25994: STRATEN, HANS VAN - Vlagtwedder Grensbode 2.
11251: STRAUB, M. - Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek.
33662: STRAUSS, BOTHO - Opdracht.
7628: STRAUSS, BOTHO - Niemand anders.
10864: STREEPJES (= PETER VERSTEGEN), IGOR - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
10867: STREEPJES (= PETER VERSTEGEN), IGOR - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
23035: STREEPJES (= PETER VERSTEGEN), IGOR - Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten.
22543: STRENGHOLT, L. - De dichter van Blauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
25516: STRENGHOLT, L. - Uit volle schatkamers. Opstellen over literatuur.
31681: STREUVELS, STIJN - Prutske.
34107: STREUVELS, STIJN - Het glorierijke licht.
18958: STRINDBERG, AUGUST - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
7543: STRINDBERG, AUGUST - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
7559: STRINDBERG, AUGUST - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1867].
31506: STRINDBERG, AUGUST - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1867].
9807: STRINDBERG, AUGUST - Inferno.
23302: STRINDBERG, AUGUST - Inferno.
29411: STRINDBERG, AUGUST - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Herrie Bosse.
16120: STROMAN, B. - Obbe Philipsz, oudste der doopers.
33342: STRUYKER BOUDIER, HENK - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
2428: STUIVELING, GARMT - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
2430: STUIVELING, GARMT - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
3279: STUIVELING (RED.), GARMT - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek.
6092: STUIVELING, GARMT - Een nieuw Geuzenlied. Een Symposion.
29967: STUIVELING, GARMT - Humor, ironie en sarkasme bij Multatuli.
29966: STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
9656: STUIVELING-VAN VIERSSEN TRIP, MATHILDE - De school van Leopold.
30038: STUIVELING E.A., GARMT - Multatuli.
30535: STUTTERHEIM, C. - Aan het graf van Toet-Anch-Amon en andere gedichten.
24913: STUTVOET, COR - Portretfoto van Harry Mulisch.
27730: STUTVOET, COR - Foto van Jacq van Hattem en Kees Lekkerkerker.
29077: STUTVOET, COR - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
26033: STUTVOET, COR - Foto van Herman J. Claeys in gesprek met Eddy van Vliet.
32349: STUTVOET, COR - Portretfoto van een voorlezende Hans Vlek.
21489: STUTVOET, COR - Originele portretfoto Heere Heeresma.
21482: STUTVOET, COR - Foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
24919: STUTVOET, COR - Portretfoto van Ad den Besten.
21680: STUTVOET, COR - Originele portretfoto van Gerard Reve.
24914: STUTVOET, COR - Niet geheel scherpe foto van een grijnzende Harry Mulisch.
24916: STUTVOET, COR - Foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
24454: STUTVOET, COR - Originele foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
24921: STUTVOET, COR - Foto van een voor de microfoon voorlezende Jan Hanlo.
29076: STUTVOET, COR - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
24998: STUTVOET, COR - Originele foto van Pablo Neruda en Dolf Verspoor op Poetry International 1971.
26232: STUVEL, H.J. - Danse finale.
29246: STYRON, WILLIAM - De bekentenissen van Nat Turner.
33354: SUETONIUS - Caligula de maanzieke keizer.
32659: SUNDMAN, PER OLOF - Twee dagen, twee nachten.
17507: SÜSKIND, PATRICK - Die Taube.
34333: SVEVO, LIVIA VENEZIANI - Memoir of Italo Svevo.
26102: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
30150: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
20667: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
29619: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
9975: SVEVO, ITALO - Een man wordt ouder.
22992: SWANBORN, PETER - Tot de Dood op Zee.
26960: SWARTE, JOOST - Niet zo, maar zo. Deel 3.
3270: SWARTH, HÉLÈNE - Morgenrood.
10153: SWARTH, NICK J. - De napalmsessies.
15360: SWARTH, NICK J. - !Mondo Manga! Gedichten.
31490: SWARTH, HÉLÈNE - Najaarsstemmen.
11983: SWARTH, HÉLÈNE - Het zingend hart.
25870: SWEERING, RONALD - Originele foto van Gerard Reve op het dak van zijn huis in Amsterdam.
24201: SWERTZ, RONALD BREUGELMANS & PAUL VAN CAPELLEVEEN, ANDRÉ - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010.
34076: SWIFT, GRAHAM - Last Orders.
21615: SZYMBORSKA, WISLAWA - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
17973: SZYMBORSKA, WISLAWA - Einde en begin. Gedichten 1957-1997.
31833: SZYMBORSKA, WISLAWA - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
25110: SZYMBORSKA, WISLAWA - Dubbele punt. Gedichten.
20539: SZYMBORSKA, WISLAWA - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
25225: SZYMBORSKA, WISLAWA - Einde en begin. Verzamelde gedichten.
31393: SZYMBORSKA, WISLAWA - Zo is het genoeg. De laatste gedichten.
29416: TABUCCHI, ANTONIO - De lijn van de horizon.
32806: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Opera minora. Dialoog over de welsprekendheid, Agricola & Germania.
32805: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiën.
22830: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken.
29480: TAMINIAUX, JACQUES - Het Thracische dienstmeisje en de professionele denker. Hannah Arendt en Martin Heidegger.
34433: TARCHETTI, IGINIO UGO - Fosca.
18261: TARELLI, C.G. - 'Cavafis' in The Link no 2.
34091: TARTT, DONNA - De kleine vriend.
6099: TAS, SAL - Leiderschap en intellect, of De macht der intellectuelen.
22958: TAST [PS. VAN ANTON V.D. VALK], TON VAN - 1945. Ons land uit lijden ontzet. Hiep hiep hoera! Wij zijn weer vrij.
34561: TAURECK, BERNHARD H.F. - Nietzsche en het fascisme. Een studie over de politieke filosofie van Nietzsche en haar gevolgen.
2618: TEIRLINCK, HERMAN - De man zonder lijf, de klucht der dubbelgangers.
34094: TEIRLINCK, HERMAN - Griseldis. De vrouwenpeirle.
33166: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus.
29226: TEISTER, ALAIN - De ziekte van Chopin.
28563: TEISTER & TOON JANSEN, ALAIN - Carpe deum. Vijf gedichten & zes kleurenhoutsneden.
34524: TELLEGEN, TOON - Het vertrek van de mier.
14874: TEMPELMAN, JAAP - De ongeveegde vloer.
18873: TENNYSON, ALFRED - Henoch Arden.
20751: TENNYSON, ALFRED - Tears, idle tears.
34613: TENTIJE, HANS - Van lente en sterfte.
32007: TENTIJE, HANS - Uit zoveel duisternis.
365: TERBORGH, F.C. - Sierra Solana.
446: TERBORGH, F.C. - Abyla.
10734: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
34167: TERBORGH, F.C. - El gran canon.
14075: TERBORGH, F.C. - Het gezicht van Penafiel.
14312: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid.
30076: TERBORGH, F.C. - De condottiere en andere verhalen, gevolgd door Le petit chateau.
34732: TERBORGH, F.C. - Verhalen.
34511: TERBORGH, F.C. - De Turkenoorlog.
5038: TERBORGH, F.C. - Odysseus' laatste tocht.
22375: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
26847: TERBORGH, F.C. - Le petit chateau.
7401: TERM E.A. (RED.), LUUK VAN - Uit duizenden. Gedichten en fotografische portretten en Dichter bij jongeren. Essays.
32634: TERMORSHUIZEN (RED.), GERARD - Rondom Daum.
23323: TERRIN, PETER - Voor de lieve vrede.
18183: TERRIN, PETER - Voor de lieve vrede.
13262: TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENTIS - De Idolatria (part 1).
33008: TESSELSCHADE - Tesselschade - Jaarboek voor 1839.
31597: TEST - testboek.
30730: TEYLINGEN, HENDRIK VAN - Van aldoor groter hoogte plat op het zeil.
30732: TEYLINGEN, HENDRIK VAN - Voortdurend gepiep.
34579: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Die Insel des zweiten Gesichts. Aus den angewandten Erinnerungen de Vigoleis.
34572: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Der Magische Rand. Eine abtriftige Geschichte.
34571: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Lauter Vigoleisiaden oder Der zweite Blick aug Albert Vigoleis Thelen.
28299: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Het eiland van het tweede gezicht.
20223: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Die Insel des zweiten Gesichts. Aus den angewandten Erinnerungen de Vigoleis.
27260: THEMERSON, STEFAN - De avonturen van Aardje Stapper.
31090: THEMERSON, STEFAN - Logic, Labels, and Flesh.
26012: THEMERSON, STEFAN - De hoofdinspecteur en de ultra-intelligente machine. Een dialoog.
30435: THEROUX, PAUL - The Kingdom by the Sea. A Journey Around Great Britain.
27779: THIEL, ARNOUD VAN - Analytische dialectiek.
27780: THIEL, ARNOUD VAN - Dialektische analyse.
27782: THIEL, ARNOUD VAN - Analytical dialectic and basic physics.
12807: THIJS, GER - De Stille Kracht, toneelstuk geïnspireerd door de gelijknamige roman van Louis Couperus.
16071: THIJSSEN, THEO - Kees de jongen.
27918: THIJSSEN, THEO - De liefde van Kees de Jongen. Fragmenten uit de roman Kees de jongen.
22392: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk 1.
5001: THIJSSEN, THEO - Egeltje. Een vrolijke vertelling.
6903: THIJSSEN, THEO - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen.
28528: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk.
27407: THIJSSEN, THEO - Jongensdagen.
16972: THIJSSEN, THEO - Barend Wels.
21608: THOLE, KAREL - In memoriam Charles Nypels, meester-drukker.
15860: THOMAS, DYLAN - Avonturen aan den lijve.
6362: THOMAS, DYLAN - Quite early one morning and other memories.
29702: THOMAS, DYLAN - Onder het melkwoud.
29312: THOMAS, DYLAN - Onder het Melkwoud. Een stemmenspel.
21391: THOMAS (SAMENST.), SANNE - De onderste steen 3 (1997-2012) Een bibliografie van het werk van Wiel Kusters.
9063: THOMAS, DYLAN - De terugreis. Een stemmenspel.
21799: THOMASSEN SR., KEES - Drie verhalen.
33685: THOMASSEN SR., KEES - Lat-relatie.
26066: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
30784: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
14736: THOMÉSE, P.F. - Zuidland. Verhalen.
33321: THOMÉSE E.A., P.F. - Annabel.
6544: THOMÉSE, P.F. - Zuidland.
33391: THOMPSON, HUNTER S. - Angst en walging in Amerika.
11783: THOMPSON PASQUALI, CONSTANCE - Madame de Charrière à Colombier.
29254: THOMSON, J. - The Seasons.
29253: THOMSON, J. - Jaargetyden.
26368: THYS, WALTER - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
18752: TIBULLUS - Elegieën.
19588: TIERIE-HOGERZEIL, M. - Hoe meen het A B C begeerde en leerde.
29972: TIMMER, ANNEMARIE - Men voelt het of men voelt het niet. De kunstkritiek van Jan Engelman.
7560: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen.
20921: TIMMERMAN, AEG. W. - Tim's herinneringen.
31221: TIMMERMAN, AEG. W. - Tim's herinneringen.
27651: TIMMERMANS, FELIX - Ein Löffel Erinnerungen.
31064: TIMMERMANS, JOSÉ DE CEULAER, HUBERT LAMPO E.A., LIA - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar.
24468: TISMA, ALEKSANDAR - De kapo.
21582: TJOETTSJEV, F.J. - Gedichten.
7561: TOERGENJEV, I.S. - Brieven.
22527: TOERGENJEV, IVAN - Vaders en zonen.
33527: TOERGENJEW, I.S. - Verzamelde werken 4.
30105: TOLKIEN, J.R.R. - De Silmarillion.
30865: TOLLENS, HENDRIK - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
32693: TOLLENS, H. - Nalezing. Onuitgegeven en verspreide gedichten.
23128: TOLLER, ERNST - Een jeugd in Duitsland. Memoires 1893-1924.
22864: TOLLER, ERNST - Een jeugd in Duitsland.
33600: TOLSTOI, LEV NIKOLAJEVITSJ - Jongensjaren.
33599: TOLSTOI, LEV NIKOLAJEVITSJ - Kinderjaren.
30820: TOLSTOJ - Anna Karenina.
23598: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede. Verzamelde werken 3-4.
28587: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken 6. Verhalen en novellen.
33002: TOMMASINI, A.R. - A few words about letters and some samples.
16015: TOONDER, MARTEN - Zwartwit foto.
23109: TOONDER, MARTEN - Tim MacNab zoekt copy.
34588: TOONDER, MARGJE - Getypte brief aan Frits Schuller.
12644: TOONDER, MARTEN - De schoonschijners.
5394: TOONDER, MARTEN - De feunix.
34749: TOONDER, MARTEN - De holle appel. Een fragment uit het leven van Koning Hollewijn.
30509: TOOREN (VERT.), J. VAN - Tank - Het lied van Japan.
34412: TOORN E.A., WILLEM VAN - Raster 98: Gulliver.
34508: TOORN, WILLEM VAN - Dooltuin. Gedichten.
6596: TOORN, WILLEM VAN - Theole.
9546: TOORN, WILLEM VAN - Berry.
5386: TOORN (RED.), WILLEM VAN - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
20866: TOORN, WILLEM VAN - Berry.
32060: TOORN, WILLEM VAN - De feesten zijn voorbij.
17427: TOPOR, ROLAND - De huurder.
32301: TORBIJN (SAMENSTELLING), P.J. - Schaakgedichten 1 en 2.
12364: TORRES, ANTÔNIO - Meninos, eu conto.
34112: TOURNIER, MICHEL - Gilles & Jeanne.
34581: TOURS, GREGORIUS VAN - Historiën.
20476: TOUSSAINT, A.L.G. - Het huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle.
34724: TOUSSAINT, A.L.G. - Het huis Lauernesse.
32889: TOUSSAINT, A.L.G. - Fantasien in december 1848.
25675: TOUSSAINT, A.L.G. - Een kroon voor Karle den Stouten.
30910: TRALBAUT, MARK EDO - Hendrik de Braekeleer te Brugge.
30698: TRAVEN, BEN - De ossenkar.
30624: TREFFERS, FLIP - 'Vladimir Vladimirovitsj en ik'. Karel van het Reve en Nabokov.
7432: TREVANIAN - De grote droogte.
33356: TREVOR, WILLIAM - Heilige beelden.
25469: TRIMP, J.C. - Jodocus van Lodensteyn - predikant en dichter.
12310: TROMP & BERT VERHOEFF, JAN - De lange mars van Wim Kok.
13816: TROMP, HANSMAARTEN - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
25501: TROTSKI, L. - Literatuur en revolutie.
23926: TROYES, CHRÉTIEN DE - Lancelot of De ridder van de kar.
25572: TRUIJENS, ALEID - Over verhalen van F.B. Hotz.
11880: TSJECHOV, ANTON - Drie verhalen.
22753: TSJECHOW, ANTON - Verzamelde werken 6 Toneel.
33168: TSJECHOW, ANTON - Duel.
22427: TSJECHOW, ANTON - Verzamelde werken 3. Verhalen1887-1891.
31008: TSJECHOW, ANTON - De echtgenoot en andere verhalen.
32032: TSJECHOW, ANTON - De echtgenoot en andere verhalen.
14111: TSVETAJEVA, MARINA - Negen brieven met een achtergehouden tiende en een ontvangen elfde.
31145: TUCHOLSKY, KURT - Verhalen.
8443: TÜGEL, LUDWIG - Een zoon verliest en wint.
33404: TUINMAN, VROUWKJE - Grote acht.
29943: TUKKER & HANS LABAN, KEES - Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek.
34715: TUMMERS, TIJS - A lovin' spoonful. Popmuziek in 'De tandeloze tijd'.
13170: TUYNMAN (NIEUWE TEKSTUITGAVE), P. - Lyrische poëzie.
19723: TWAIN, MARK - De avonturen van Huckleberry Finn.
27413: TYNJANOV, JOERI - Luitenant Kije.
30532: UIJTDEWILLIGEN, M.P.G. - Kozakkendag.
26382: UILENSPIEGEL, TIJL - Van Uilenspiegels leven en daden en de wonderlijke avonturen die hij meemaakte.
8818: UMBRAL, FRANCISCO - Sterfelijk en roze.
8819: UMBRAL, FRANCISCO - Een wezen van verten.
31228: UNAMUNO, MIGUEL DE - Tante Trui.
31229: UNAMUNO, MIGUEL DE - Abel Sánchez. Verhaal van hartstocht.
10364: UNGAR, HERMANN - De verminkten.
34114: UPDIKE, JOHN - Love factories. Three stories, with a foreword.
23075: UPHOFF E.A., MANON - De vierentwintigste deur.
34351: UTRECHT - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, elfde deel, Utrecht.
15647: UTRECHTS DICHTERSGILDE, HET - Bel Esprit. Gedichten voor Belle van Zuylen.
22441: UTRECHTS DICHTERSGILDE, HET - Serenade voor Slauerhoff.
24263: UYL, BOB DEN - ´De rook verwaait en laat geen sporen´ in Hollands Diep.
21652: UYL, BOB DEN - Schrijvers worden misbruikt en andere aanklachten.
29287: UYL, BOB DEN - Gauw tevreden zijn is een gave - gedichten.
33744: UYL, BOB DEN - De dwaalweg.
7072: UYL, BOB DEN - Een uitzinnige liefde.
10634: UYL, BOB DEN - Verhalen van de Grote Oorlog.
31215: UYTTERSPROT, HERMAN - Praags Cachet. Opstellen over Rainer Maria Rilke en Franz Kafka.
15380: VAANDRAGER, C.B. - In staat van oproer Rotturdamse Gedigte.
24877: VAANDRAGER, HARRY - Aan barrels.
32946: VACHÉ, JACQUES - Lettres de guerre/Oorlogsbrieven.
26434: VACULIK, LUDVIK - Guinese biggetjes.
33750: VAESSENS & JOS JOOSTEN, THOMAS - Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen.
25391: VAIHINGER, HANS - De filosofie van het alsof.
30751: VALERIUS, ADRIAEN - Nederlandtsche Gedenck-clanck.
33415: VALÉRY, PAUL - Tien charmes.
12407: VALK, M. V.D. - Studies in Euripides. Phoenissae and Andromache.
25171: VALK, ARNO VAN DER - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
11791: VALKHOFF, PIET - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk.
7433: VANCREVEL, LAURENS - Gezicht en verdwijning gevolgd door Het onneembare.
19465: VANCVREVEL, LAURENS - Speculatieven. Gedichten.
23494: VANDENBROUCKE, JOHAN - Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. Schrijversprentenboek 54.
34678: VANDERMEERSCH (KEUZE), PETER - De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2015.
8821: VANEIGEM (JULES-FRANÇOIS DUPUIS), RAOUL - Het stuurse gezicht van het surrealisme.
28339: VANRIET, JAN - Dogmes et instructions. Revolver 14/4.
20678: VANTER, GERARD - Mijn naam is Roelant.
32685: VARARUCI - De rosse buurt van Patna. De klucht 'Ubhayabhisarika'.
19970: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
31518: VASALIS, M. - Parken en woestijnen.
20062: VASALIS - Fifteen poems.
6083: VASALIS, M. - 'Soms als gij zit...' in Libertinage.
29002: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
31458: VASALIS, M. - Parken en woestijnen / De vogel Phoenix / Vergezichten en gezichten.
33896: VATTIMO, GIANNI - Het woord is geest geworden - filosofie van de secularisatie.
16903: VAYENAS, NASOS - Biografie en andere gedichten.
8350: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Oefeningen.
13177: VEEN EN ADRIAAN MORRIËN, ADRIAAN VAN DER - Vijfenveertigtoerenplaatje met hun stemmen.
15043: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Doen alsof.
15044: VEEN, ADRIAAN VAN DER - De man met de zilveren hoed.
26526: VEENSTRA, J.H.W. - Duimkruit. Een bundel geladen spreuken.
2757: VEER, PAUL VAN 'T - Het leven van Multatuli.
23484: VEERDEGHEM (ED.), FRANS VAN - Leven van Sinte-Lutgart, tweede en derde boek.
18509: VEERKAMP, JOOST - Kaartje, Reve 75.
31135: VEGT, JAN VAN DER - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
19916: VEGT, JAN VAN DER - Hendrik de. Biografie.
34679: VEIRE, FRANK VANDE - Als in een donkere spiegel. De kunst in de moderne filosofie.
23102: VELDE, JACOBA VAN - Verzameld werk.
30146: VELTMAN, R.O VAN GENNEP, J. POLAK E.A. (RED.), MARTIN - Cartons voor Letterkunde jaargang 3.
32286: VELTMAN, MARTIN - Hollandse quintijnen.
17260: VELTMAN, MARTIN - Vijfenzestig gedichten. Een keuze.
30147: VELTMAN, R.O VAN GENNEP, J. POLAK E.A. (RED.), MARTIN - Cartons voor Letterkunde jaargang 2.
32284: VELTMAN, MARTIN - Spiegelgevecht.
32285: VELTMAN, MARTIN - Negentien villanellen.
8421: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie 3B. S. Vestdijk.
26819: VENEMA, ADRIAAN - Aristo revisited.
15202: VER HUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812.
15210: VER HUELL, ALEXANDER - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849.
24935: VERBEECK, HERMAN - W.E.G.-Cahier 1. Willem Elsschot, komedieschrijver.
26127: VERBOGT, THOMAS - Ooit Sakahama!
33217: VERBOGT, THOMAS - De promotiedromen.
18084: VERBOGT E.A., THOMAS - De twaalfde deur.
23121: VERBOOM, J. - Een schaaksprookje.
28655: VERBRUGGE, AD - De verwaarlozing van het zijnde - een ethologische kritiek van Heideggers Sein und Zeit.
25671: VERBURG, ELINE - Majoor Bosshardt.
3230: VERDENIUS, A.W. DE GROOT E.A., A.A. - De Beweging van Tachtig.
24964: VERDOODT, FRANS-JOS - Het zoutvat van Boontje Boon. Louis Paul Boon in radio en televisie.
21115: VERGA, GIOVANNI - De Leeglopers (I Malavoglia).
24167: VERGEER, CHARLES - Eerste vragen. Over de Griekse filosofie.
25996: VERGEER, CHARLES - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
24166: VERGEER, CHARLES - Een verlies van vleugels. De filosofie in het oude Rome.
9552: VERGILIUS - Tv ne cede malis,...
21524: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - Het werk. Bucolica, Georgica, Aeneis.
17026: VERHAAR, HERMAN - Den Haag literair in kaart gebracht.
32048: VERHAAR, THEO - Alle gedichten.
21370: VERHAGEN, HANS - Zwarte gaten.
16479: VERHAGEN, HANS - Duizenden zonsondergangen.
34004: VERHAGEN, HANS - Sterren Cirkels Bellen. Gedichten 1964-1967.
15378: VERHAGEN, HANS - Draak.
15395: VERHAGEN, HANS - Moeder is een rover.
15433: VERHAGEN, HANS - Stars over Bombay.
10032: VERHAGEN, HANS - Cocon. Cyclus.
5883: VERHAGEN, HANS - Sterren Cirkels Bellen Gedichten 1964-1967.
15180: VERHAGEN, HANS - Kouwe voeten. Gedichten 1976-1983.
10059: VERHEGGHE, WILLIE - De Vlaamse guerillero's.
31891: VERHEUL, KEES - De dolende pen. Essays.
30834: VERHEUL, KEES - Het mooiste van alle dingen. Romeinse essay's.
32519: VERHEUL, KEES - Sormsonate. De Tutcheffs, een meerdelige familieroman 2.
28391: VERHEUL, KEES - Verlaat debuut en andere opstellen.
33420: VERHOEVEN, CORNELIS - Een vogeltje in mijn buik.
18979: VERHULST, DIMITRI - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
9161: VERKUYL, H.J. - Verdiepingen in taal.
5788: VERLAINE, PAUL - Oeuvres libres.
33538: VERLAINE, PAUL - Biblio-sonnetten.
25437: VERLAINE, PAUL - Oeuvres complètes.
28370: VERLAINE, PAL - Vers.
34178: VERLAINE, PAUL - Biblio-sonnetten.
19888: VERMEERSCH, GUSTAAF - Klosjes, klosjes.
12971: VERMEULEN, JAN - Vergeefse herfst.
29332: VERMEULEN, HANS - Originele foto van Jeroen Brouwers op tuinfeest van Uitgeverij De Prom te Baarn.
6546: VERMEULEN, MATTHIJS - Klankbord.
8699: VERMEULEN (ED.), P.J. - Vanden levene ons heren. Een rijmwerk uit de Middeleeuwen.
11730: VERMEULEN, JAN - Handschrift van gedicht 'Rondeel'.
11731: VERMEULEN, JAN - Handschrift van twee gedichten.
27724: VERMEULEN, HANS - Portretfoto van de dichter Guillaume van der Graft (Willem Barnard).
8741: VERMEYLEN, AUGUST - Handgeschreven brief.
34558: VERMOORTEL E.A., PHILIP - Jaarboek Multatuli 2016.
27988: VERNE, JULES - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
33374: VERNE, JULES - Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais.
30745: VERNE, JULES - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
7692: VERRIPS, GER - Je proeft het.
27200: VERROEN, DOLF - Met gespleten tong - anekdotes.
20326: VERROEN, SARAH - 'Een taalvulkaan.' Interview met Jeroen Brouwers in De Groene.
21593: VERSPOOR, DOLF - Romances van Spanje.
28386: VERSPOOR, DOLF - Okeren sonnetten van Quevedo.
12505: VERSPOOR, DOLF - Brief van Maarten 't Hart, criticus.
25904: VERSPOOR, DOLF - Saudades van Camoëns.
21521: VERSPOOR (VERT.), DOLF - De Spaanse gouden eeuw in honderd sonnetten.
26072: VERSPOOR (VERT.), DOLF - Coplas van Spanje.
29572: VERSTEEG (RED.), JAN - Céline Journaal nr 3.
14007: VERSTEEG E.A., J.A. - L.-F. Céline nummer Bzzlletin.
9556: VERSTEGEN, PETER - De tweede ronde.
19712: VERSTEGEN (VERT.), PETER - Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten.
19822: VERSTRATEN, JOOP - Korea, Korea. Reis door een rampzalige eeuw.
8822: VERSTRATEN, JOOP - Het gestolen huis. De stille oorlog tegen de Papoea's.
12888: VERSTRATEN, JOOP - Verhalen van de jongste tijd.
20463: VERVOORT, HANS - Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen vijand.
11146: VERVOORT, HANS - Met stijgende verbazing.
29643: VERWEIJ EN FRANS JESPERS, DESIRÉE - Passie en persoonlijkheid - de thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie.
21461: VERWEY, ALBERT - Oorspronkelijk dichtwerk.
9557: VERWEY, ALBERT - De schone wereld.
10478: VERWEY, ALBERT - De maker.
8569: VERWEY, ALBERT - Aarde. Gedichten.
14891: VERWEY, ALBERT - De kristaltwijg.
3364: VERWEY, ALBERT - Jacoba van Beieren.
26167: VERWEY, ALBERT - De stijl van Hooft's Historiën. Opmerkingen over Kunst en Literatuur-onderwijs.
34232: VERWEY, ALBERT - Verzamelde gedichten.
34723: VERWEY, ALBERT - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
33068: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden, Ellen - Johannes Viator.
25485: VERWEY, ALBERT - Het boek der mysterien van de liefde die vriendschap heet.
19379: VERWEY, ALBERT - Albert Verwey 1865-1937. Herdenkingsnummer De Stem/Critisch Bulletin.
3036: VERWEY, ALBERT - De forellenvisscher. Brieven van de Finse reis.
8572: VERWEY, ALBERT - Dagen en daden.
8205: VESTDIJK, SIMON - Het glinsterend pantser.
21295: VESTDIJK, SIMON - Verzamelde muziekessays 5. De dubbele weegschaal.
19919: VESTDIJK, SIMON - De toekomst der religie.
28977: VESTDIJK, SIMON - Zo de ouden zongen...
28980: VESTDIJK, SIMON - Sint Sebastiaan en Surrogaten voor Mark Tuinstra.
8827: VESTDIJK (PS. PETIT MOUNE), S. - Droom.
4595: VESTDIJK, SIMON - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim.
11366: VESTDIJK, SIMON - Het verboden bacchanaal.
8097: VESTDIJK, SIMON - Fabels met kleurkrijt.
28078: VESTDIJK, SIMON - Meneer Visser's hellevaart.
34510: VESTDIJK, SIMON - Open boek.
8265: VESTDIJK, SIMON - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon.
21320: VESTDIJK, SIMON - Kind tussen vier vrouwen.
15464: VESTDIJK, SIMON - De redding van Fré Bolderhey.
12467: VESTDIJK, SIMON - Villanelle.
18214: VESTDIJK & JEANNE VAN SCHAIK-WILLING, SIMON - De overnachting.
8259: VESTDIJK, SIMON - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitsche overheersching.
4798: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen.
28346: VESTDIJK, SIMON - De zieke mens in de romanliteratuur.
430: VESTDIJK, SIMON - De toekomst der religie.
7450: VESTDIJK, SIMON - Juffrouw Lot.
4604: VESTDIJK, SIMON - De leeuw en zijn huid.
5201: VESTDIJK, SIMON - De ziener.
8127: VESTDIJK, SIMON - De dood betrapt.
12411: VESTDIJK, SIMON - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
22088: VESTDIJK, SIMON - Gallische facetten. Opstellen over Proust, Giono, Radiguet, Simenon, Dupré, Jünger.
8152: VESTDIJK, SIMON - De symfonieën van Jean Sibelius.
8171: VESTDIJK, SIMON - Deernis met de wegen.
27919: VESTDIJK, SIMON - Wij blaad'ren in de grachten als in boeken. Amsterdamse gedichten.
2477: VESTDIJK, SIMON - Kunstenaars en oorlogspsychologie.
1091: VESTDIJK, SIMON - Voor en na de explosie.
3803: VESTDIJK, SIMON - A rum szigete.
6467: VESTDIJK, SIMON - Het schandaal der blauwbaarden.
4693: VESTDIJK & S. DRESDEN, SIMON - Marionettenspel met de dood. Over het wezen van de detective-story.
6134: VESTDIJK, SIMON - Puritáni a piráti.
6295: VESTDIJK, SIMON - Thanatos aan banden.
32434: VESTDIJK, SIMON - Betrügst Du mich... Eine Eheroman. Duitse vertaling van Op afbetaling.
8131: VESTDIJK, SIMON - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassing ener praktische muziekesthetiek.
8145: VESTDIJK, SIMON - De oubliette. Novelle.
8248: VESTDIJK, SIMON - 'My brown friend' in New Writers 2.
8271: VESTDIJK, SIMON - Rondgang door het jaar.
8273: VESTDIJK, SIMON - Rum island.
8282: VESTDIJK, SIMON - Strijd en vlucht op papier.
8302: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen.
8303: VESTDIJK, SIMON - Zes verhalen.
8310: VESTDIJK E.A., SIMON - 5 auteurs over hun uitgever.
8320: VESTDIJK, SIMON - 'Drukkende idealen' in Podium, jg 2, nr 5.
8355: VESTDIJK & HENRIËTTE VAN EYK, SIMON - Avontuur met Titia. Brieffragmenten uit de gelijknamige roman.
8379: VESTDIJK, SIMON - Aanbiedingsfolder voor leverbare titels.
10723: VESTDIJK, SIMON - Verzen.
22769: VESTDIJK, SIMON - Muiterij tegen het etmaal. Deel 1 en 2.
10637: VESTDIJK, SIMON - De hôtelier doet niet meer mee.
34635: VESTDIJK, SIMON - Terug tot Ina Damman.
23178: VESTDIJK, SIMON - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland (528-484 v. Chr.).
24270: VESTDIJK, SIMON - De redding van Fré Bolderhey.
31079: VESTDIJK, SIMON - Nagelaten gedichten.
22768: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland.
22765: VESTDIJK, SIMON - Barioni en Peter en Het stenen gezicht.
34273: VESTDIJK, SIMON - Puriteinen en piraten.
27853: VESTDIJK, SIMON - Albert Verwey en de idee.
8230: VESTDIJK, SIMON - Keurtroepen van Euterpe, acht essays over componisten.
8364: VESTDIJK & A. ROLAND HOLST, SIMON - Swordplay - wordplay. Kwatrijnen overweer.
25374: VESTDIJK, SIMON - The garden where the brassband played.
24068: VESTDIJK, SIMON - De uiterste seconde. Gedichten.
5868: VESTDIJK, SIMON - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
8111: VESTDIJK, SIMON - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
4571: VESTDIJK, SIMON - Blauwbaard en reus.
10477: VESTDIJK, SIMON - Dichtkunst als magie. Bij de poëzie van Achterberg.
19798: VESTDIJK, SIMON - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
15440: VESTDIJK & JEANNE VAN SCHAIK-WILLING, SIMON - De overnachting.
4597: VESTDIJK, SIMON - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
8301: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen.
713: VESTDIJK, SIMON - De filosoof en de sluipmoordenaar.
34689: VESTDIJK, SIMON - Het wezen van de angst.
4799: VESTDIJK, SIMON - Barioni en Peter.
8215: VESTDIJK, SIMON - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
16083: VESTDIJK, SIMON - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent.
8208: VESTDIJK, SIMON - Het kastje van oma. Opstellen over muziek.
8112: VESTDIJK, SIMON - Bericht uit het hiernamaals.
22764: VESTDIJK, SIMON - De schandalen.
27639: VESTDIJK, SIMON - 'Verder is alles hetzelfde'. Brieven aan Henriëtte van Eyk.
11357: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw.
8275: VESTDIJK, SIMON - Simplicia, een bundel gedichten.
19859: VESTDIJK, SIMON - De ziener.
8354: VESTDIJK & HENRIËTTE VAN EYK, SIMON - Avontuur met Titia.
34512: VESTDIJK, SIMON - De arme Heinrich.
29353: VESTDIJK, SIMON - Bevrijdingsfeest.
34009: VESTDIJK, SIMON - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
8510: VESTDIJK, SIMON - Het wezen van de angst.
21291: VESTDIJK, SIMON - Verzamelde muziekessays 10. Verspreide muziekessays.
26524: VESTDIJK, SIMON - Muziek in blik. Opstellen over muziek.
2478: VESTDIJK, SIMON - Een moderne Antonius.
2474: VESTDIJK, SIMON - De filmheld en het gidsmeisje.
8129: VESTDIJK, SIMON - De dood betrapt.
11262: VESTDIJK, SIMON - Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries.
27970: VESTDIJK, SIMON - De Poolse ruiter.
8224: VESTDIJK, SIMON - Irische Nächte.
31648: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten.
19920: VESTDIJK, SIMON - Das Fünfte Siegel (Het vijfde zegel in Duitse vertaling).
8225: VESTDIJK, SIMON - Ivoren wachters.
8116: VESTDIJK, SIMON - Bevrijdingsfeest.
8293: VESTDIJK, SIMON - Verzamelde verhalen.
30980: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten.
5601: VESTDIJK, SIMON - Zuiverende kroniek.
33760: VESTDIJK & JOZEF EIJCKMANS, SIMON - Molto moderato. Brieven over muziek.
4692: VESTDIJK & WILLEM PIJPER, SIMON - Merlijn. Het ontstaan van een opera in brieven en documenten.
7776: VESTDIJK, SIMON - De nadagen van Pilatus.
8233: VESTDIJK, SIMON - Klimmende legenden. Verzen.
4602: VESTDIJK, SIMON - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek.
8190: VESTDIJK, SIMON - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
9811: VESTDIJK, SIMON - De arme Heinrich.
31298: VESTDIJK, SIMON - Het genadeschot.
31301: VESTDIJK, SIMON - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
15139: VESTDIJK, SIMON - Een op de zeven. Bloemlezing uit de gedichten.
8163: VESTDIJK, SIMON - De vliegende Hollander.
4582: VESTDIJKKRING - Vestdijkkroniek 68-69.
24082: VIAN, BORIS - Herfst in Peking.
30879: VIAN, BORIS - Medusahoofd.
30528: VIAN, BORIS - Het foutste beroep ter wereld.
33412: VIAN, BORIS - De man die van het Emire State Building sprong en andere verhalen.
33402: VIAN, BORIS - De dood steekt in hetzelfde vel.
19710: VICENT, MANUEL - Kronieken van de grote stad. Verhalen.
2603: VIDAL, GORE - The judgement of Paris.
8823: VIDAL, AGUSTÍN SÁNCHEZ - Buñuel, Lorca, Dali: het eeuwige raadsel.
29219: VIGOLEIS THELEN, ALBERT - De Parelduiker 2015-2 Vigoleis Thelen.
4343: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, AUGUSTE - Morgane.
33257: VINDE, LEA VAN DER - Vrouwen rondom Huygens.
25074: VINKENOOG, SIMON - Wij helden.
32123: VINKENOOG, SIMON - Onder (eigen) dak. Gedichten.
34756: VINKENOOG (SAMENST. EN INL.), SIMON - Atonaal.
32135: VINKENOOG, SIMON - Tussen zwart en wit. Een persoonlijke benadering van het Chinese Boek der Veranderingen (de I Ching).
24995: VINKENOOG, SIMON - Wij helden.
14998: VINKENOOG, SIMON - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
14970: VINKENOOG, SIMON - Wondkoorts.
6652: VINKENOOG, SIMON - Handgeschreven aantekening over meisje.
32311: VINKENOOG & OLIVIER BOELEN, SIMON - Poëzie in Carré.
14271: VINKENOOG, HANS ANDREUS, REMCO CAMPERT, HUGO CLAUS, SIMON - Vierendelen.
14946: VINKENOOG, SIMON - O boze boom i.m. Norma Pater.
25785: VINKENOOG, SIMON - Handtekens.
16552: VINKENOOG, SIMON - Moeder gras. Een boek over marihuana.
15000: VINKENOOG, SIMON - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
30148: VINKENOOG, SIMON - Louter genieten.
24337: VINKENOOG, SIMON - Eerste gedichten (1949-1964).
14974: VINKENOOG, SIMON - Het huiswerk van de dichter.
24426: VINKENOOG, SIMON - Fotokopie van fotokopie van kranteknipsel met enkele handgeschreven aantekeningen.
30371: VINKENOOG, SIMON - Gekkenwerk.
30382: VINKENOOG, SIMON - 'Brief aan John Palmer' in Deus Ex Machina, bezield artistiek kreatief tijdschrift.
29708: VINKS, JOS - Cyriel Verschaeve, de Vlaming.
19506: VISSCHER, ROEMER - Sinnepoppen.
28967: VISSER, AB - Ab Visser Cahiers 5.
28966: VISSER, AB - Ab Visser Cahiers 9. Casanova-nummer.
14752: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
24198: VISSER, AD DE - Uit de eerste hand. De Grieken.
20865: VISSER, AB - Gedichten.
30444: VISSER, CAAROLIJN - Het goud van Bonanza.
9660: VISSER, AB - Het literaire café. Open brief aan Nico Rost.
34531: VISSER, AB - De buurt. Kroniek van jeugdherinneringen.
20197: VISSER, AB - De Grunneger staar. Een sterk verhaal.
33017: VISSER, ARIE - Voorlopig overzicht. Gedichten 1965-1980.
23092: VITOUX, FRÉDÉRIC - Gioacchino Rossini.
24038: VITTORINI, ELIO - Mens of niet.
10883: VLADISLAV, JAN - Hij herkende aan de appel de bloesem.
25890: VLAMINCK, ERIK - Dank u, heren. Vijf vrouwen over Elsschot.
34425: VLAUTIN, WILLY - Noordwaarts.
33015: VLEK, HANS - Onnette sonnetten.
32351: VLEK, HANS - Stapeltje van ± 30 kranteknipsels.
10708: VLIET, H.T.M. VAN - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk. (1884-1925).
11734: VLIET, ELFRED VAN DER - Drie handgeschreven brieven aan Hans van Straten en enkele gedichten.
6614: VLIET, EDDY VAN - Het ongelijk van Heracleitos.
34667: VLIET, H.T.M. VAN - Literatuur uit de tweede hand. Elisabeth Couperus als vertaalster, gevolgd door enkele brieven.
3037: VLOTEN, ALBERT VERWEY E.A., JOHANNES VAN - Een wereldsch paradijs. Het hof van Moerkerken te Mijnsheerenland.
20894: VOETEN, BERT - Doortocht 1940-1945.
15951: VOETEN, BERT - Mijn buurman J.C. Bloem. Enkele herinneringen.
26159: VOETEN, BERT - Getypte brief aan een uitgever.
5958: VOETEN, BERT - Een bord bekijken.
9961: VOETEN, BERT - Notities over de oude prins. Herinneringen aan A. Roland Holst.
11736: VOETEN, BERT - Handgeschreven kaartje aan Jan (Praas).
11737: VOETEN, BERT - Twee handgeschreven kaartjes aan Hans van Straten.
3144: VOETEN, BERT - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
31635: VOETEN, BERT - Suite in december. Een lyrische cyclus.
31136: VOETEN, BERT - Neem je bed op en wandel. Brieven aan Bert Bakker Senior (1954-1969).
32300: VOETEN, BERT - Verzamelde gedichten - Gedichten 1938-1992.
32305: VOETEN, BERT - De tijd te lijf en andere gedichten.
5956: VOETEN, BERT - Menselijkerwijs.
29719: VOGEL, C.J. DE - Greek Philosophy. A collection of texts selected and supplied with some notes and explanations.
30831: VOGEL, HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en TV.
29126: VOGEL, WIM - Bevrijdingsdag.
34413: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 110: Flessenpost.
34414: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 97: De tiran.
34417: VOGELAAR E.A., JACQ - Raster 108: Nee.
7439: VOGELAAR, JACQ - Klaaglied om Ka. Dertien gedichten.
33981: VOGELS, FRIDA - De harde kern 1 - 3.
13180: VOGELSANG, PROF. DR. W. - A golden present. Symbol of gratefulness for the liberation of the Netherlands.
5593: VOLTAIRE - Lettres choisies.
20899: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje.
27926: VONDEL, JOOST VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
29845: VONDEL, JOOST VAN DEN - Poëtische klanken. 45-toeren-plaatje.
32283: VONDEL, JOOST VAN DEN - Jeptha / Koning David hersteld / Faëton.
16073: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap.
30877: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vorsteliicke warande der dieren.
31204: VONDEL, J. V. - Lucifer. Treurspel. Convoluut.
33748: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap.
5684: VONDEL, JOOST VAN DEN - Lucifer.
20915: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
25972: VONDEL, J. VD - Gysbrecht van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
8869: VONDEL, JOOST VD - De werken van Vondel.
25735: VONDEL E.A., JOOST VAN DEN - Stabat Mater.
32727: VONDEL, JOOST VAN DEN - De werken.
20991: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel.
28455: VONDEL, JOOST VAN DEN - Rei van Smeeckelingen.
31756: VONDELING, KLAAS - Het labyrinth: De roeier. Een gedichtencyclus.
19625: VONKEMAN (RED.), JANNEKE - Gouden Ganzeveer 2002. Michaël Zeeman.
16672: VOS, HERMAN A. - ABC van het naziregiem.
34436: VOS E.A., PETER - Raster 99: Ars Moriendi.
28727: VOSKUIL, J.J. - Voskuil in de Plantage.
23168: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 4. Het A.P. Beerta-Instituut.
22193: VOSKUIL, J.J. - Binnen de huid.
22055: VOSKUIL, J.J. - Binnen de huid.
33730: VOSKUIL, J.J. - Jeugdherinneringen.
26154: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
33751: VOSKUIL, J.J. - Ik ben er niet. Voorafgegaan door Detlev van Heest Het mislukte leven.
32273: VOSKUIL, J.J. - Het bureau (compleet).
22147: VOSKUIL, J.J. - De buurman.
23551: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
24331: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. portretten en herinneringen.
2981: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien.
28323: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
22150: VOSKUIL, J.J. - Terloops. Voettochten 1957-1973.
22146: VOSKUIL, J.J. - Binnen de huid.
11891: VOSMAER, CAREL - Aqua-forti.
11162: VOSMAER, C. - Inwijding.
32933: VOSMAER, JACOB - Meester Maarten Vroeg.
30531: VRANDE, WILLEM VAN DE - Zonder paraplu.
31644: VREE, FREDDY DE - Willem Frederik Hermans, de aardigste man ter wereld.
12861: VREE, FREDDY DE - New York-Scherpenheuvel In: Revolver jg. 15/3.
29507: VREE, FREDDY DE - Rita Renoir, enz.
27088: VREEDE, MISCHA DE - Getypte brief aan Mevrouw Timp (= Mies bouman).
26189: VREESWIJK, REIN BLOEM E.A., H. - Levende Talen nr 269, Joyce-nummer.
29947: VREIJLING, REINOUT - Uithoek. Gedichten.
34287: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn.
8880: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee.
24668: VRIELER, JOOST - Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten.
21805: VRIES, HENDRIK DE - Hoe benijd ik de grond en de wormen.
31248: VRIES, HENDRIK DE - Spaansche volksliederen.
33490: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
9564: VRIES, HENDRIK DE - Wringt zich 't werk door zorg en hinder...
25298: VRIES, BART DE - Meentje Rietema boekbindster.
31655: VRIES, THEUN DE - 'Simon Vestdijk. De heksenmeester uit Harlingen' in Illustratie jg 102 nr 38.
3171: VRIES, HENDRIK DE - Vers tegen vers.
3546: VRIES, ANNE DE - Bartje.
7239: VRIES, THEUN DE - Getypte brief aan Loeb & Van der Velden.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx

6/1