Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2683: MULISCH, HARRY - 'De ontdekking van Moskou' in Randstad 5.
35647: MULISCH, HARRY - De oer-aanslag.
2773: MULISCH, HARRY - De mythische formule. Dertig gesprekken, 1951-1981.
35769: MULISCH, HARRY - Moderne atoomtheorie voor iedereen.
37607: MULISCH, HARRY - De grens.
39953: MULISCH, HARRY - Twee opgravingen. Ik, Babunik [1947] - Op weg naar de mythe [1954].
2680: MULISCH, HARRY - De wijn is drinkbaar dankzij het glas.
34672: MULISCH, HARRY - Het stenen bruidsbed. Hoorspel. CD.
2672: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek.
620: MULISCH, HARRY - Voorval.
670: MULISCH, HARRY - De toekomst van gisteren.
28544: MULISCH, HARRY - archibald strohalm.
666: MULISCH, HARRY - De pupil.
2829: MULISCH, HARRY - Hoogste tijd (Engelse vertaling: Last call).
3002: MULISCH, HARRY - Hoogste tijd (Engelse vertaling: Last call).
3011: MULISCH, HARRY - Wat poëzie is (Engelse vertaling: What poetry is).
2990: MULISCH, HARRY - Tussen hamer en aambeeld.
14443: MULISCH, HARRY - Tentoonstellingskaarten.
2501: MULISCH, HARRY - Reconstructie. Blauwdruk van de opera.
33369: MULISCH, HARRY - Paniek der onschuld.
2789: MULISCH, HARRY - Paralipomena orphica.
4236: MULISCH, HARRY - Wat poëzie is. Een leerdicht.
2673: MULISCH, HARRY - Soep lepelen met een vork. Tegen de spellinghervormers.
833: MULISCH, HARRY - Het zevende land.
39425: MULISCH, HARRY - De compositie van de wereld.
632: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek.
4497: MULISCH, HARRY - Tanchelijn. Kroniek van een ketter.
2775: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel.
2596: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven.
15412: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel.
655: MULISCH, HARRY - De grens.
2594: MULISCH, HARRY - De gezochte spiegel.
19525: MULISCH, HARRY - Foto van de film 'De aanslag'. Derek de Lint op de grote anti-kruisrakettendemonstratie.
7187: MULISCH, HARRY - Siegfried. Een zwarte idylle.
39987: MULISCH, HARRY - Oedipus als Freud. Naar aanleiding van Jung.
19649: MULISCH, HARRY - Kind en kraai, of Familie duurt het langst.
12156: MULISCH, HARRY - De aanslag.
25886: MULISCH, HARRY - Bzzlletin 135. Harry Mulisch-nummer.
2675: MULISCH, HARRY - Bzzlletin 48. Harry Mulisch-nummer.
636: MULISCH, HARRY - De kamer.
37268: MULISCH, HARRY - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid...
642: MULISCH, HARRY - Het beeld en de klok.
39130: MULTATULI - Max Havelaar in Duitse vertaling.
18570: MULTATULI - Volledige werken VIII.
36160: MULTATULI - Brieven. Bydrage tot de kennis van zyn leven.
13224: MULTATULI - Indrukken van den dag.
22520: MULTATULI - Worte Multatulis.
36133: MULTATULI - Minnebrieven.
22518: MULTATULI - Brieven. Bydrage tot de kennis van zyn leven, deel 1, de Havelaar verschenen 1860.
39473: MULTATULI - Over Multatuli 70.
18571: MULTATULI - Volledige werken IX.
39471: MULTATULI - Over Multatuli 65. Max Havelaar vertaald.
16149: MULTATULI - Ideen, Duitse vertaling van De Ideën.
39474: MULTATULI - Over Multatuli 71.
18830: MULTATULI - De Kruissprook.
24403: MULTATULI - Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten.
3542: MULTATULI - Woutertje Pieterse.
6677: MULTATULI - Max Havelaar.
17699: MULTATULI - Pages choisies.
10969: MULTATULI - Briefe.
18572: MULTATULI - Volledige werken X.
22497: MULTATULI - Ideen und Skizzen.
20176: MULTATULI - Volledige werken 1-7.
17516: MULTATULI - Over vrijen arbeid in Nederlandsch Indië.
39131: MULTATULI - Max Havelaar in Duitse vertaling.
19443: MULTATULI - Millioenen-studiën.
8583: MULTATULI - Volledig werk.
35893: MULTATULI - Max Havelaar in het Estisch.
16043: MULTATULI - Abenteuer des kleinen Walther. Humoristischer Roman aus dem Holländischen.
35656: MULTATULI - Pages choisies.
22487: MULTATULI - Millionen-Studien - Duitse vertaling van Millioenen-studiën.
34445: MULTATULI E.A. - Raster 100: De macht van het getal.
36130: MULTATULI - Een en ander over Pruisen en Nederland.
36132: MULTATULI - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.
22521: MULTATULI - Millioenen-studiën.
29156: MULTATULI - Hoofden van Lebak.
4392: MULTATULI - Brieven. Bydrage tot de kennis van zyn leven.
39472: MULTATULI - Over Multatuli 68.
19354: MULTATULI - Fürstenschule. Schauspiel in fünf Aufzügen.
22496: MULTATULI - Abenteuer des kleinen Walther en Walther in der Lehre.
15225: MULTATULI - Mainzer Beobachter.
7622: MULTATULI - Liefdesbrieven.
39470: MULTATULI - Diverse nummers van Over Multatuli.
22495: MULTATULI - Minnebriefe - Duitse vertaling van Minnebrieven.
31304: MULTATULI - Woutertje Pieterse.
36452: MULTATULI - Aleid. Twee fragementen uit een onafgewerkt blyspel.
19442: MULTATULI - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.
36750: MULTATULI - Max Havelaar.
22966: MURAKAMI, HARUKI - De opwindvogelkronieken.
40136: MURAKAMI, HARUKI - 1q84 (qutienvierentachtig). boek een, boek twee en boek drie.
31942: MURAKAMI, HARUKI - Slaap.
39950: MURDOCH, IRIS - Over God en het Goede.
28293: MURPHY, ALBERTA - The Lilac Caprice.
10362: MURRAY, LES - Fredy Neptune. Roman in verzen.
39432: MUSIL, ROBERT - De man zonder eigenschappen 1-3.
9977: MUSIL, ROBERT - De ervaringen van de jonge Törless.
38581: MUTSAERS, CHARLOTTE - Hazepeper.
24529: MYSJKIN, JAN H. - Het feest van de vorm. Levende Franse poëzie.
29021: NAAIJKENS, TON - Addendum Stichting Collage, september 2004.
10458: NABOKOV, VLADIMIR - Let op de Harlekijn.
10466: NABOKOV, VLADIMIR - Wanhoop.
10461: NABOKOV, VLADIMIR - Het werkelijke leven van Sebastian Knight.
38356: NABOKOV, VLADIMIR - Ultima Thule.
10462: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding.
14040: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita.
19682: NABOKOV, VLADIMIR - The man from the USSR 7 other plays.
37052: NABOKOV, VLADIMIR - De gave.
29224: NABOKOV, VLADIMIR - Nikolaj Gogol.
19157: NABOKOV, VLADIMIR - Ultima Thule.
19152: NABOKOV, VLADIMIR - Heer, vrouw, boer.
19239: NADAR, FÉLIX - Toen ik fotograaf was.
39204: NAEFF, TOP - Letje of De weg naar het geluk.
10342: NAEFF, TOP - Een stiefkind.
15763: NAEFF, TOP - Klein witboek. Verzen 1940-1945.
10341: NAEFF, TOP - Levenslang.
14302: NAEFF, TOP - Oogst.
37544: NAGELKERKEN (VERT.) EN JONA LENDERING (INL.), JOHN - Historia Augusta. Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw.
26801: NAIPAUL, V.S. - De krokodillen van Yamoussoukro.
7658: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie.
30275: NAP E.A. (SAMENSTELLING), JAN - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Schrijversprentenboek 43.
15851: NAPOLEON, KONING VAN HOLLAND, LODEWIJK - Gedenkschriften.
35193: NASR, RAMSEY - Van de vijand en de muzikant. Essays, artikelen, opiniestukken.
38928: NASR, RAMSEY - Een totale Entführung.
25107: NASR, RAMSEY - Onze-lieve-vrouwe-zeppelin. Antwerpse gedichten.
34818: NASR, RAMSEY - Homo safaricus. Verslag van een expeditie.
34270: NASR, RAMSEY - Onhandig bloesemend - gedichten.
28830: NASR, RAMSEY - Mi have een droom. Alle vaderlandse gedichten.
8979: NERÉE TOT BABBERICH, CAREL DE - De inkt is horribel. Brieven en tekeningen.
26518: NERUDA, PABLO - Weduwnaarstango.
10657: NERUDA, PABLO - Ode aan de typografie.
23605: NERUDA, PABLO - De toppen van de Macchu Picchu.
9743: NERUDA, PABLO - Selected poems. Uncorrected Proof.
17073: NERVAL, GÉRARD DE - Het treurige beroep van schrijver.
6416: NESCIO - Tirade Nescionummer.
6712: NESCIO - Verzameld werk.
7593: NESCIO - Mene tekel.
6746: NESCIO - De uitvreter.
11807: NESCIO - Het dal der plichten.
37792: NESCIO - Boven het dal.
6417: NESCIO - Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes.
31421: NETSCHER, FRANS - Louis Couperus en Wereldvrede.
15477: NETSCHER, FRANS - Karakters.
34978: NIEKERK EN ADRIAAN VAN ZYL (BEELD), MARLENE VAN - Memorandum: 'n verhaal met skilderije.
19229: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Uit mijn leven.
38736: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Morgenrood. Gedachten over de morele vooroordelen.
37077: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo.
21424: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Afgemat als een eendagsvlieg bij avond. Een selectie uit de brieven, 1858-1879.
17500: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
37842: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat tegen de keer.
2351: NIEUWE GIDS, DE - Herdenkingsnummer 1925.
2352: NIEUWE GIDS, DE - Jubileumnummer.
2353: NIEUWE GIDS, DE - Mede nieuwe serie van De Twintigste Eeuw.
2354: NIEUWE GIDS, DE - Mede nieuwe serie van De Twintigste Eeuw.
26299: NIEUWENBORGH, MARCEL VAN - Literaire wandelingen door Brussel.
35354: NIEUWENHUIJZEN & ELLA REITSMA, KEES - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna.
38226: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Fabels van Aesopus bijeengebracht door Phaedrus. In verzen verteld.
39508: NIEUWENHUIZEN (VOORWOORD), M. - Volks-liedjens. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
35663: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Van hamels tot alen. 12 zodiakalen.
32144: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Achter een naam verborgen.
32143: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Achter een naam verborgen.
32582: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - De fiets.
32145: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Credo van de Waterman. Gedichten.
28570: NIEUWENHUYS, P. SPIGT E.A., ROB - Maatstaf 11, Multatuli 1820-1887.
39700: NIEUWENHUYS, ROB - Een beetje oorlog.
33147: NIEUWENHUYS, ROB - De dominee en zijn worgengel.
23491: NIEUWENTIJT, BERNARD - Een zeker, zakelijke wijsbegeerte.
33728: NIEVELT, C. VAN - Onder de psalmen - een keuze uit de 'Indische verhalen'.
33850: NIGTEVEGT EN DRIEK VAN WISSEN, JENS VAN - Ballade van de Grote Bekoringen, de Smachtende Hunkering, en de Smartelijke Verlatenheid.
37645: NIJGH, LENNAERT - Ik doe wat ik doe.
27714: NIJHOFF, MARTINUS - Verzamelde gedichten.
39007: NIJHOFF, A.H. - Geboorte.
38756: NIJHOFF, M. - De wandelaar. Verzen.
26495: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie.
23857: NIJHOFF, MARTINUS - Verzamelde gedichten.
279: NIJHOFF, M. - De vogel.
5704: NIJHOFF, M. - Toespraak, gehouden bij de opening van een Marsman-tentoonstelling in den boekhandel Broese te Utrecht op zaterdag 5 october 1940.
39911: NIJHOFF, M. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave.
26326: NIJHOFF, M. - De Vliegende Hollander. Een waterfeestspel.
5597: NIJHOFF, M. - Vormen.
19908: NIJHOFF, M. - Toespraak, gehouden bij de opening van een Marsman-tentoonstelling in den boekhandel Broese te Utrecht op zaterdag 5 october 1940.
18144: NIJHOFF, M. - Het uur U, gevolgd door Een idylle.
40200: NIJHOFF, M. - Nieuwe gedichten.
39772: NIJHOFF, MARTINUS - Verzameld werk.
27712: NIJLAND-VERWEY, MEA - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap.
25596: NIJLEN, JAN VAN - Te laat voor deze wereld. Een bundel nieuwe gedichten.
280: NIJLEN, JAN VAN - Geheimschrift.
26124: NIJLEN, JAN VAN - De lokstem en andere gedichten.
25546: NIJLEN, JAN VAN - De vogel Phoenix.
12500: NIJLEN, HUIB VAN KRIMPEN E.A., JAN VAN - Flip 75.
30073: NIJLEN, JAN VAN - Verzamelde gedichten 1904-1948.
36977: NIJMEIJER, PETER - Een lopend vuur.
10826: NIMWEGEN (SAMENST.), ARJAAN VAN - Op de Neu daar staat een tent. Utrechtse straat- en gelegenheidspoëzie.
10847: NIMWEGEN (SAMENST.), ARJAAN VAN - Op de Neu daar staat een tent. Utrechtse straat- en gelegenheidspoëzie.
11680: NIMWEGEN, ARJAAN VAN - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
19371: NIMWEGEN, ARJAAN VAN - Sonnetten.
19372: NIMWEGEN, ARJAAN VAN - Aries kleine restanten reeks.
15519: NOAILLES, COMTESSE ANNA DE - Het zal lang licht vanavond zijn.
33574: NOË (SAMENSTELLING), RAYMOND - Privé-domein scheurkalender 2016.
22252: NOLENS, LEONARD - Bres.
38836: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Feest in het Concertgebouw. Een boekje over Amsterdam, het Concertgebouw en Het Concertgebouworkest.
34074: NOORDERVLIET, NELLEKE - De verlossing.
33976: NOORDERVLIET, NELLEKE - Schatplicht.
7345: NOORDERVLIET, NELLEKE - Mevrouw Gigengack. Uit het leven van een dame.
13806: NOORDEWIER, WOUTER - Noordewier onder mensen.
18009: NOORDEWIER, WOUTER - Hymne aan een vieze stad.
32780: NOORDSTAR & N.E.M. PAREAU, J.C. - De zwanen & andere gedichten, & proza / Sonnetten & andere gedichten, & proza.
4295: NOORDSTAR, J.C. - De zwanen en andere gedichten.
34126: NOOT, JAN VAN DER - Het bosken en het theatre.
35035: NOOTEBOOM, CEES - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
39837: NOOTEBOOM, CEES - Berlijn 1989 - 2009.
33846: NOOTEBOOM, CEES - Mokusei!
29806: NOOTEBOOM, CEES - Brieven aan Poseidon.
7549: NOOTEBOOM, CEES - Waar je gevallen bent, blijf je.
13694: NOOTEBOOM, CEES - Rituelen.
38420: NOOTEBOOM, CEES - Philip en de anderen.
25954: NOOTEBOOM, CEES - Rückkehr nach Berlin.
6141: NOOTEBOOM, CEES - Een middag in Bruay.
16409: NOOTEBOOM, CEES - Waar je gevallen bent, blijf je.
25407: NOOTEBOOM, CEES - Zo kon het zijn. Gedichten.
35669: NOOTEBOOM, CEES - De ridder is gestorven.
24286: NOOTEBOOM, CEES - Het gezicht van het oog.
11200: NOOTEBOOM, CEES - Paradijs verloren.
24296: NOOTEBOOM EN REMCO CAMPERT, CEES - Over en weer. Gedichten als brieven.
24461: NOOTEBOOM, CEES - Rituals (Engelse vertaling van Rituelen).
8628: NOOTEBOOM, CEES - De wereld een reiziger.
35330: NOOTEBOOM, CEES - Die folgende Geschichte.
21502: NORDHOLT, JAN WILLEM - Verzamelde gedichten.
11116: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Some laws on the use and abuse of paper in industry.
39576: NOUWEN, PIETER - De lichtwachter.
39045: NUIS (SAMENSTELLING), A. - Sonnet! Amsterdamse Studentenpoëzie gekozen uit Propria Cures.
39701: NUIS, AAD - Wisselend weer.
38813: OBERSKI, JONA - De ongenode gast. Novelle.
23464: ODOJEVSKI, VLADIMIR - Het jaar 4338 en andere verhalen.
38028: OË, KENZABURO - An Echo of Heaven.
11003: OERLEMANS, J.W. - Balsem.
26356: OFFERMANS E.A. (RED.), CYRILLE - Vergeetwoordenboek, van 'ankerstenen' tot 'ziel'. Raster 58.
29701: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN - Van Alberdingk Thijm tot Van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland.
3280: OLIVEIRA, E. D' - De mannen van '80 aan het woord.
34441: OLIVIER, J. - Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië.
9516: OLM, ROB VAN - De kus op het hart.
16752: OLOFSEN, HENK - Gehessele, du Göttersohn.
35566: OLTHETEN, HARRY - Dauw.
7659: ONFRAY, MICHEL - Vulkanisch verlangen. Hedonistisch dagboek.
29334: OORSCHOT, GEERT VAN - Vier getypte brieven aan een tv-programmamaker.
10760: OORSCHOT, G.A. VAN - Tirade 184/185. Du Perron nummer.
39767: OORSCHOT, GEERT VAN - Gedichten van Elisabeth Eybers e.a. met brief van de uitgever aan Dick Hillenius.
24992: OORSCHOT, GEERT VAN - Brieven van een uitgever.
39816: OORT EN GILLES QUISPEL, JOHANNES VAN - De Keulse Mani-Codex.
12899: OOSTERBAAN, WARNA - Dit boek moet kapot.
21394: OOSTERHOFF, TONNUS - Hersenmutor. Gedichten 1990-2005.
36070: OOSTERWIJK BRUIJN, J. VAN - Luimige dichtstukjes. Eerste verzameling.
30862: OOSTROM, FRITS VAN - Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300.
38967: OOSTROM, FRITS VAN - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1300 - 1400.
6938: OPSOMER, D. - Op de keper beschouwd.
9661: OPSOMER, D. - De ontdekking. Een verhaal.
14750: OPSOMER, D. - De bungalow. Novelle.
15819: OPSOMER, D. - Een vijand gevraagd.
6721: OPSOMER (PS. VAN D. VRIESMAN), D. - Op de keper beschouwd. Dagboeknotities 1978-1988.
15947: OPSOMER, D. - De ontdekking. Een verhaal.
22824: OPZOOMER, CORNELIS - Het wezen der kennis.
40118: ORANJE E.A., WILLEM VAN - Zes vaderlandsche rijmprenten.
10909: ORLÉANS, CHARLES D' - Vijftig liederen en rondelen.
13149: ORLEANS, CHARLES D' - Douze Rondeaux.
35602: ORLEANS, CHARLES D' - Rondelen.
39060: ORSENNA, ERIK - Twee zomers.
15212: ORTEGA Y GASSET, JOSÉ - Wat is filosofie.
38114: ORTEGA Y GASSET, JOSÉ - Bespiegelingen over leven en denken, historie en techniek.
8477: ORWELL, GEORGE - Een olifant omleggen.
24662: OSTAIJEN, PAUL VAN - Gedichten.
3724: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu.
13862: OSTAIJEN, PAUL VAN - Grotesken (Duitse vertaling).
13872: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu.
17637: OSTAIJEN, PAUL VAN - Gedichten.
36129: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk.
13875: OSTAIJEN, PAUL VAN - Het landhuis in het dorp/De jongen.
33084: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu.
18902: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzamelde gedichten.
13870: OSTAIJEN, PAUL VAN - De jazz van het bankroet.
6739: OSTAIJEN, PAUL VAN - Bezette stad.
31501: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzamelde gedichten.
13894: OSTAIJEN, PAUL VAN - Malheur.
36326: OSTER, CHRISTIAN - Mijn grote appartement.
36041: OTTEN, J.F. - Casanova breekt uit.
34216: OTTEN, WILLEM JAN - De letterpiloot. Essays, verhalen, kronieken.
10234: OTTEN (VERT.), MARCEL - Edda. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten.
40078: OTTEN, JO - Muizen en demonen.
38511: OTTEN, WILLEM JAN - Tijdens de zwaluwen.
27093: OTTEN, WILLEM JAN - Gericht gedicht.
35192: OTTEN, WILLEM JAN - De fuik van Pascal. Louis Paul Boon-lezing.
37273: OTTEN (VERTALER), MARCEL - Verhalen uit de Vikingtijd.
39076: OTTEN, WILLEM JAN - Het ruim.
11182: OTTEN, WILLEM JAN - Specht en zoon.
38293: OTTENHOF, JAN - Mezcal. Een toneelstuk geïnspireerd op leven en werk van Malcolm Lowry.
39885: OTTERSPEER, WILLEM - Willem Frederik Hermans. Biografie, deel I en II.
25168: OTTERSPEER, WILLEM - De mislukkingskunstenaar. Willem Frederik Hermans. Biografie, deel I (1921-1952).
24762: OTTERSPEER, WILLEM - Hermans in hout. De Canadese avonturen van Willem Frederik Hermans.
30405: OUDHEUSDEN EN HERBERT VERHEY, PITER VAN - De Mensch Deelder.
13817: OUDHEUSDEN, PIETER VAN - Jan Arends als schrijver van stripverhalen.
34256: OUDSHOORN, J. VAN - Willem Mertens' levensspiegel.
27405: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
14812: OUDSHOORN, J. VAN - Het onuitsprekelijke. Brieven.
14753: OUDSHOORN, J. VAN - Verhalen.
14824: OUDSHOORN, J. VAN - Alienation (Willem Mertens' levensspiegel in Engelse vertaling).
37884: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
14816: OUDSHOORN, J. VAN - Achter groene horren.
39381: OUDSHOORN, J. VAN - Kaarten uit Berlijn.
39823: OUDSHOORN, J. VAN - Willem Mertens' levensspiegel.
36450: OUDSHOORN, J. VAN - Willem Mertens' levensspiegel.
39789: OUDSHOORN, J. VAN - Verzamelde werken.
5807: OUDSHOORN, J. VAN - De fantast.
14833: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
5532: OUDSHOORN, J. VAN - In memoriam.
14834: OUDSHOORN, J. VAN - Verhalen.
35744: OUDSHOORN, J. VAN - Dagboek 1934-1943.
9106: OUDSHOORN, J. VAN - Tobias en de dood. Een karakteristiek.
24779: OUREDNÍK, PATRIK - Het geschikte moment, 1855.
36006: OUREDNÍK, PATRIK - Europeana. Een zeer korte geschiedenis van de twintigste eeuw.
3787: OUWENS, KEES - Mythologieën.
19058: OUWENS, KEES - Je leven.
17345: OUWENS, KEES - Mythologieën. Gedichten.
7367: OUWENS, KEES - De strategie. Roman.
2499: OUWENS, KEES - Arcadia.
19050: OUWENS, KEES - Etgroen.
19109: OUWENS, KEES - Helis' mythe. Roman.
4199: OUWENS, KEES - De eenzaamheid door genot.
7356: OUWENS, KEES - Alle romans tot dusver.
7365: OUWENS, KEES - De strategie.
7371: OUWENS, KEES - Een twee drie vier...
10240: OUWENS, KEES - Alle gedichten tot dusver.
19737: OUWENS, KEES - De eenzaamheid door genot.
19060: OUWENS, KEES - Van de verliezer en de lichtbron.
7392: OUWENS, KEES - Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten.
19052: OUWENS, KEES - Etgroen.
7383: OUWENS, KEES - Lenteleven - een beurtzang.
7388: OUWENS, KEES - Pad van doornen.
37919: OUWENS, KEES - Ontstentenis.
7357: OUWENS, KEES - Als een beek.
20280: OUWENS, KEES - Je leven.
24604: OUWENS, KEES - Van de verliezer en de lichtbron.
7359: OUWENS, KEES - Arcadia.
22623: OVERBEEKE, EMANUEL - Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten 1945-2000.
39933: OVERSTEEGEN, J.J. - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
37598: OVERVOORDE, PAUL P.J. - 'Als het maar tot iets leidt...' Mr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930).
10799: OVID - The lover's handbook.
31030: OVIDIUS - Metamorphosen.
30333: OVIDIUS - Metamorphosen.
39048: OVIDIUS, DANTE E.A. - J.W. Waterhouse (1849-1917) Bron van betovering. Een bloemlezing uit de werken van Ovidius, Dante...
18751: OVIDIUS - Tristia. Ballingschapsgedichten.
36231: OVIDIUS - Tristia. Boek III.
9519: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos.
14797: OVINK, G.W. - Rétif de la Bretonne. Letterzetter, veelschrijver, pornograaf en zedenhervormer.
21329: OWEN, C.R. - A critical bio-bibliography.
35923: OZICK, CYNTHIA - De sjaal. Verhaal en novelle.
37078: OZICK, CYNTHIA - De Messias van Stockholm.
30866: OZYMANTRA E.A. (RED.), MARCEL - Sintel. Offline tijdschrift voor literatuur & muziek jg 1, nr 1.
36446: PAALTJENS, PIET - Sanglots et Sourires (Franse vertaling van Snikken en grimlachjes).
39542: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes.
37579: PAALTJENS, PIET - Nagelaten gedichten.
31706: PAALTJENS, PIET - De polyglotte melkboer, zijnde Piet Paaltjens' Immortelle XLIX.
2388: PAAP, W.A. - Een gracht-idylle.
2391: PAAP, W.A. - De kapelaan van Liestermonde. Roman uit het priesterleven.
2392: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
2390: PAAP, W.A. - De kapelaan van Liestermonde. Roman uit het priesterleven.
2394: PAAP, W.A. - Vincent Haman.
20430: PAAP, WOUTER - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
29931: PADBERG S.J., H. - Multatuli. De mensch - de denker - de literator.
23971: PAGE, CHESTER - Memoirs of a charmed life in New York.
32446: PALM & JULIAN COCO, JULES DE - Julio Perrenal - dichters van het papiamentse lied.
3058: PALMEN, CONNIE - I.M.
38936: PALMEN, GERRIT KOMRIJ & RONALD GIPHART, CONNIE - De trots van de plek.
12667: PALMEN, CONNIE - Lucifer.
8348: PALOCZI-HORVATH, GEORGE - De schrijver en de kommissaris.
30600: PAM, HANS RENDERS & PIET SCHREUDERS (RED.), MAX - Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans.
30369: PAM, MAX - Van dichtbij is niets volmaakt. Vijftig vrolijke columns.
2830: PAM, MAX - De Herenclub.
30599: PAM, HANS RENDERS & PIET SCHREUDERS (RED.), MAX - Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans.
34253: PAMUK, ORHAN - Het nieuwe leven.
34264: PAMUK, ORHAN - De andere kleuren. Beschouwingen en een verhaal.
34660: PAMUK, ORHAN - De heer Cevdet en zonen.
34661: PAMUK, ORHAN - Het huis van de stilte.
35134: PAMUK, ORHAN - Ik heet Karmozijn.
28382: PANKOK - OSCAR WILDE, OTTO - Ballade des Zuchthauses zu Reading.
39160: PANSAERS, CLÉMENT - Apologie van de luiheid.
33650: PAPE & THEO VAN BAAREN, GERTRUDE - Verses by a female Robinson Crusoe / A Sheaf of Simple Poems.
32252: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten.
37465: PAROUTAUD, J.M.A. - De ongewisse stad. Roman.
39480: PARRA, IDWER DE LA - Grond. Gedichten.
39126: PARS & LOUIS PUTMAN, HANS - Cornélie Noordwal. Veel gelezen, weinig geprezen. Uitgelezen Boeken jg 9, nr 1.
36896: PASOLINI, PIER PAOLO - Theorema.
35599: PASTERNAK, BORIS - Selected Poems.
32664: PASTERNAK, BORIS - De gedichten van Jurij Zivago.
9934: PASTERNAK, BORIS - Autobiografische geschriften.
36157: PATER, WALTER - Works in 10 Volumes.
12378: PATERSON, DON - In zo'n intieme ballingschap. Gedichten.
25286: PATERSON, DON - In zo'n intieme ballingschap. Gedichten.
39910: PAUSTOVSKI, KONSTANTIN - Een gietijzeren tijd. Het jaar 1920.
8542: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN - De gouden roos. Literaire herinneringen.
33915: PAVESE, CESARE - De duivel op de heuvels.
12416: PAVESE, CESARE - De maan en het vuur.
13304: PAVESE, CESARE - Jouw Land.
21336: PAVESE, CESARE - Vriendinnen.
13310: PAVESE, CESARE - Het huis op de heuvel.
19747: PAWEL, ERNST - Het leven van Franz Kafka.
24558: PAZ & CHARLES TOMLINSON, OCTAVIO - Kinderen van de lucht / Airborn hijos del aire.
7407: PAZ, OCTAVIO - Verhaal van twee tuinen. Gedichten 1935-1996.
24219: PAZ, OCTAVIO - Wolkenvelden. Visies op het heden.
31753: PAZ, OCTAVIO - Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays.
29069: PCORA, ELIO - Liefdesomheining.
34540: PEAUX, AUGUSTA - Oude jaar.
7662: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen.
38415: PEETERS, HAGAR - Gedichten voor Wich.
37006: PEETERS, HAGAR - Genoeg gedicht over de liefde vandaag.
24421: PEETERS & DINY SCHOUTEN, CAREL - Nieuwjaarskaart Vrij Nederland.
38757: PEETERS E.A., KOEN - Miavoye. Op bedevaart naar Paul van Ostaijen.
10470: PEETERS, CAREL - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
15967: PEETERS, MAURITS - Pierke's euvele daad.
38911: PEETERS, HAGAR - Koffers zeelucht. Gedichten.
35577: PEETERS, HAGAR - Loper van licht. Gedichten.
34688: PEN EN ELISE VAN ITERSON, JAN - Vandaag staat niet alleen. Essays en memoires.
36624: PENN WARREN, ROBERT - Vinyl - Robert Penn Warren reads from his own works.
8985: PENNA, SANDRO - Vroege verzen.
12952: PENNING JR., W.L. - Tom's dagboek.
16265: PEPYS, SAMUEL - Geheim dagboek van een puritein.
19993: PEREC, GEORGES - De dingen. Een verhaal uit de jaren zestig.
34668: PEREC, GEORGES - Poging tot uitputtende beschrijving van een plek in Parijs.
23783: PEREC, GEORGES - Wat voor brommertje met verchroom stuur.
8500: PEREC, GEORGES - Ik ben geboren.
38276: PERELESJIN, VALERI - Vanuit de verte. Gedichten.
40024: PÉRET, BENJAMIN - Four Years After the Dog and other poems.
8798: PÉRET, BENJAMIN - Op het veld van eer / Natuurlijke historie.
39615: PÉREZ-REVERTE, ARTURO - Het paneel van Vlaanderen.
39616: PÉREZ-REVERTE, ARTURO - De club Dumas, of De schaduw van Richelieu.
25792: PÉREZ GALDOS, BENITO - Fortunata en Jacinta.
34280: PERK, JACQUES - Gedichten. Volgens de eerste druk (1882).
2403: PERK, JACQUES - Een ongelukje.
6593: PERK, JACQUES - Ik hep een krulebol. Een brief van 31 december 1866.
16884: PERQUIN, ESTER NAOMI - Een jaar aan de grens.
33566: PERQUIN, ESTER NAOMI - Brug.
39487: PERQUIN, ESTER NAOMI - Binnenkort in dit theater.
38740: PERQUIN, ESTER NAOMI - Los.
33536: PERRON EN M. TER BRAAK, E. DU - Après la victoire. Twee kwatrijnen voor H. Marsman.
35917: PERRON, E. DU - Parlando, verzamelde gedichten.
29958: PERRON, E. DU - 'Multatuli's portretten' in Elseviers Maandschrift, jg 50, nr 4.
26257: PERRON, E. DU - Aan A. Roland Holst (Fragmenten uit brieven).
23596: PERRON, E. DU - Tegenonderzoek (Cahiers van een Lezer 3).
314: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet.
299: PERRON, E. DU - Schandaal in Holland.
19359: PERRON, E. DU - Restjes van den dag.
5026: PERRON, E. DU - De muze van Jan Companjie.
6566: PERRON, E. DU - Multatuli's naleven.
7168: PERRON, E. DU - Over André Gide.
7906: PERRON, E. DU - Aan A. Roland Holst (Fragmenten uit brieven).
8351: PERRON, E. DU - Parlando, verzamelde gedichten.
10761: PERRON, E. DU - Blocnote klein formaat.
10731: PERRON, E. DU - Uren met Dirk Coster/ De smalle mens.
10977: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet.
26381: PERRON, E. DU - Multatuli en de luizen.
316: PERRON, E. DU - De smalle mens.
32934: PERRON, E. DU - Bij gebrek aan ernst. Verhalen.
39639: PERRON, E. DU - Foto van Du Perron op de boulevard te Nice.
2412: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet.
31428: PERRON, E. DU - Mikrochaos. Verzamelde gedichten.
3520: PERRON, E. DU - Het sprookje van de misdaad. Dialogen over het detektive-verhaal.
3526: PERRON, E. DU - Brieven.
6532: PERRON, E. DU - Country of Origin.
29482: PERRON, E. DU - Poging tot afstand. Verhalen.
318: PERRON, E. DU - Een voorbereiding.
35408: PERRON, E. DU - Tijdverdrijf voor enkle fijne luiden.
3752: PERRON, E. DU - Voor kleine parochie (Cahiers van een Lezer 1).
19357: PERRON, E. DU - De andere strofen.
19358: PERRON, E. DU - Uitgefilterde kwatrijnen.
302: PERRON, E. DU - Vriend of vijand.
37360: PERRON, E. DU - De behouden prullemand. Snotneus-vaerzen van Duco Perkens.
7118: PERRON, E. DU - Vriend of vijand. (Cahiers van een Lezer 2).
11396: PERUTZ, LEO - De Meester van de Jongste Dag.
21500: PERUTZ, LEO - De Judas van Leonardo.
39713: PESSOA, FERNANDO - De anarchistische bankier & ander proza.
36669: PESSOA, FERNANDO - Vinyl - O Guardador de Renbanhos.
22186: PESSOA, FERNANDO - Selected English poems.
36668: PESSOA, FERNANDO - Vinyl - Fernando Pessoa por João Villaret.
36505: PETERS (SAMENST.), JO - De onderste steen 2, 1988/1972. Een bibliografie van het werk van Wiel Kusters.
38568: PETRARCA, FRANCESCO - Sonnetten en andere gedichten.
27793: PETRARCA, FRANCESCO - Sonnetten.
29090: PETRARCA, FRANCESCO - Sonnetten.
21152: PETRONIUS - Satyricon.
38785: PETRY, YVES - Dode letters.
35460: PFEIJFFER, ILJA LEONARD - In de naam van de hond. De grote gedichten.
39337: PFEIJFFER & GERT JAN DE VRIES (SAMENST.), ILJA LEONARD - 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben.
38767: PHILLIPS, RODNEY - The Hand of the Poet. Poems and Papers in Manuscript.
36312: PHILOSTRATUS - Het leven van Apollonius van Tyana.
5198: PIA, PASCAL - Praten over Du Perron / Parler de Du Perron.
34495: PIERRE, DBC - Laat ze maar denken dat je als schrijver geboren bent - een atypische schrijfcursus.
22420: PIERSON, A. - Willem de Clerq naar zijn dagboeken.
36512: PIETERS, JÜRGEN - De tranen van de herinnering. Het gesprek met de doden.
33323: PIGNON, JOUBERT - Siamese tweeling: De Schrijver en De Wereld.
33322: PIGNON, JOUBERT - Siamese tweeling: De Schrijver en De Wereld.
33324: PIGNON, JOUBERT - Siamese tweeling: De Schrijver en De Wereld.
13021: PIJPER, WILLEM - Catalogus van werken van Nederlandse componisten. Willem Pijper.
32765: PIJPER, WILLEM - De quintencirkel. Opstellen over muziek.
18853: PINDAROS - Zegezangen.
10162: PINGET, ROBERT - Theo of de nieuwe tijd.
10163: PINGET, ROBERT - Vrijbuitersgraal.
10164: PINGET, ROBERT - De verlossing.
10160: PINGET, ROBERT - Passacaglia.
28269: PINGET, ROBERT - Iemand (Quelqu'un).
10161: PINGET, ROBERT - Meneer Songe.
3938: PINTER, HAROLD - Het verjaardagsfeest, Een beetje pijn, Theevisite.
33061: PINTER / GUY VAESEN, HAROLD - Family Voices.
3939: PINTER, HAROLD - De kamer, De dienstlift, De huisbewaarder, De collectie, De minnaar.
30305: PINXTEREN (BEW.), HANS VAN - De hel van Rimbaud.
38750: PIRANDELLO, LUIGI - De weduwnaar.
22043: PIRANDELLO, LUIGI - De zwarte sjaal. Novellen voor een jaar.
22589: PIRANDELLO, LUIGI - Man alleen. Novellen voor een jaar.
39080: PIRANDELLO, LUIGI - De vlieg.
37488: PIRANDELLO, LUIGI - Dagboek van Serafino Gubbio, cameraman. Roman.
4911: PIRANDELLO, LUIGI - De pijn om zo te leven.
12904: PIRANDELLO, LUIGI - De vlieg. Novellen voor een jaar.
14734: PIRANDELLO, LUIGI - Maak dat je wegkomt.
38885: PIRANDELLO, LUIGI - De zwarte sjaal. Novellen voor een jaar.
19584: PIRANDELLO, LUIGI - De oude God. Novellen voor een jaar.
34567: PIRANDELLO, LUIGI - De vlieg. Novellen voor een jaar.
19711: PIRANDELLO, LUIGI - Van de neus naar de hemel. Novellen voor een jaar.
34807: PIRANDELLO, LUIGI - Iemand, niemand en honderdduizend.
35619: PITIGRILLI - Cocaine.
29920: PLANK, P.C. VAN DER - Multatuli-literatuur 1948-1977. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
29335: PLAS, MICHEL VAN DER - Zeven brieven en briefjes aan zijn uitgever.
11694: PLAS, MICHEL VAN DER - Getypte, gesigneerde brief en handschrift van een limerick.
16555: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle.
26983: PLAS, MICHEL VAN DER - Twee handgeschreven brieven aan Herman Pijfers, uitgever bij Elseviers.
16696: PLATEN, AUGUST VON - Memorandum van mijn leven.
28136: PLATH, SYLVIA - De dagboeken 1950-1962.
21770: PLATO - Constitutie. Politeia.
27701: PLATO - Verzameld werk Ed. Win.
40119: PLATO - Euthyfron, Apologia, Kriton. Verzameld werk 3.
39178: PLATO - Euthyfron, Kriton.
37584: PLEIJ, HERMAN - Komt een vrouw bij de drukker... Over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de late Middeleeuwen.
39151: PLEIJ (ED.), HERMAN - Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen.
9635: PLESSIS, I.D. DU - As ek my vreemde liefde bloot moes lê.
38916: PLINY - A Self Portrait in Letters.
33718: PLIVIER, THEODOR - Koka en andere zeemans-verhalen.
26739: PLOMP, HANS - De ondertrouw. Een somber herenboek.
4679: PLOMP, HANS - Brigadier Snuf rookt stuff.
38869: PLOMP, HANS - Het Amsterdams Dodenboekje, een strooibiljet.
26743: PLOMP, HANS - Lokomotive.
26745: PLOMP, HANS - Satan ontmaskerd.
26752: PLOMP, HANS - De ondertrouw. Een somber herenboek.
26753: PLOMP, HANS - Brigadier Snuf rookt stuff. Een liederlijk verslag.
26746: PLOMP, HANS - In Amsterdam. De verhalen van Larrie.
26741: PLOMP, HANS - In de buik van Moeder Natuur.
27332: PLOOS VAN AMSTEL & NICOLAES HEINSIUS, HENRICK - Brieven 1635-1637.
37877: PLUTARCH - Moralia IX.
37129: PLUTARCH - Lives II (Themistocles and Camillus, Aristides and Cato Major, Cimon and Lucullus).
27628: PLUTARCHUS - Demetrius / Antonius.
37787: PLUTH, ED - Signifiers and Acts. Freedom in Lacan's Theory of the Subject.
3643: POE, EDGAR ALLAN - The city and the sea and other poems.
38090: POE, EDGAR ALLAN - The Raven / De Raven.
17145: POERIN, ALEXEJ - De goudvink.
38979: POESJKIN, ALEXANDER - Lyriek in ballingschap. Verzameld werk 3.
38980: POESJKIN, ALEXANDER - De novellen in verzen Verzameld werk 1.
18689: POESJKIN, ALEXANDER - Vroege lyriek. Verzameld werk 2.
39050: POESJKIN, ALEXANDER - De stenen gast.
7814: POESJKIN, A. S. - Het schot.
37705: POESJKIN, ALEXANDER - Verhalen.
38654: POINTL E.A., FRANS - Dim Dom. Algemeen Kultureel Periodiek.
38376: POINTL, FRANS - Uit een dagboek gescheurd. 10 gedichten.
20101: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, jg. 1, nr 2.
30757: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 13.
23448: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 7.
21643: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 4.
22803: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 6.
34740: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 15. Ooto ooto ooto boem, dodelijke ongeukken in de Nederlandstalige letteren.
19139: POLAK, JOHAN - Het oude heden.
11894: POLAK, JOHAN - Bloei der decadence.
28128: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 11.
20621: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 3.
24239: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 8.
25229: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 9.
39232: POLAK EN FREDERIK VAN DER KAMP (RED.), BOB - De God van Nederland, nr 18. Année érotique.
8737: POLET, SYBREN - Typoscript 'Traurig'.
8803: POLET, SYBREN - De dag na de vorige dag. Een oversprong.
8804: POLET, SYBREN - Tussen de zwarte en de witte pagina. De voorgeschiedenis van het moderne proza.
39350: POLET, SYBREN - De demon der eetzucht.
27594: POLET, SYBREN - De steen.
31610: X, POLICEMAN - The speculators - from the ballads of policmen X.
39703: POLL, K.L. - Zonder mirakels. Essays en kritieken.
34240: POLLARD, ALFRED W. - The trained printer and the amateur, and the pleasure of small books.
36420: POLYBIOS - Wereldgeschiedenis 264-145 v. Chr. I & II.
37017: POLYBIUS - The histories. I-VI.
39377: PONGE, FRANCIS - Proëmia.
36825: PONS, MAURICE - De seizoenen.
20643: PONTE, MATTHIJS - 'Reve, profeet/mysticus' in Vooys, jg 29, nr 4.
15266: PONTE, LORENZO DA - Herinneringen.
10054: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag, 'Artiste peintre à La Haye'.
8884: POOT, H.K. - Berechten aen den lezer.
24999: PORTE, F. ANDRÉ DE LA - Originele foto van een zieke Remco Campert in bed met enkele bezoekers.
14951: PORTEGIES ZWART, FRED - Sisyphus zingt de lof van de steen.
39212: PORTEGIES ZWART, FRED - Tussenspel op mondharp.
26824: PORTNOY, ETHEL - Genietingen.
32054: PÖRZGEN, H. - Het meesterwerk - Een Chineese anecdote.
11776: POS, CHARLES DU - Grandeur et misère de Benjamin Constant.
16453: POS, HUGO - 12 kwatrijnen.
13914: POST, ELIZABETH MARIA - Reinhart.
27524: POST, ELISABETH MARIA - Mijn landelijke lier. Poëzie en proza van Elisabeth Maria Post.
22172: POSTHUMA DE BOER, EDDY EN TESSA - 222 schrijvers. Literaire portretten.
14711: POSTMA, HANNEMIEKE - Marsman's 'Verzen'. Toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel.
37224: POSTMA-NELEMANS, JOHANNA MARIA JELLES - Marsman's 'Verzen'. Toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel.
34340: POTGIETER, E.J. - Eens dichters vriendschap.
31729: POTOK, CHAIM - De hand van de golem.
40025: POULET, ROBERT - Entretiens familiers avec L.-F. Céline. Suivis d'un chapitre inédit de Casse-Pipe.
39921: POUND, EZRA - De Pisaanse canto's.
18882: POUND, EZRA - De Pisaanse canto's.
35294: POUND, EZRA - 15 Canto's.
30578: POWELL, ANTHONY - Een dans op muziek van de tijd I. Lente. Een kwestie van opvoeding.
18132: POWER, ARTHUR - Gesprekken met James Joyce.
35501: POWYS, JOHN COWPER - Wolf solent.
15696: PRAAMSTRA, OLF - Busken Huet. Een biografie.
27248: PRAAMSTRA, OLF - Busken Huet. Een biografie.
15747: PRAAS, JAN - Ik liep wel met hem op de Oude Gracht.
35440: PRAAS, JAN - Utrechtse sonnetten van weleer.
35405: PRAAS, JAN - Een poging tot vereniging.
18004: PRAAS, JAN - Een poging tot vereniging.
13476: PRAAS, JAN - Utrechtse sonnetten van weleer.
35404: PRAAS, JAN - Een engel achter de hand.
35403: PRAAS, JAN - Het plateau van Langres.
20331: PRAAS & HANS VAN STRATEN (SAMENSTELLING), JAN - Dichters in de marge.
6361: PRAAS, GERRIT KOUWENAAR, W.F. HERMANS E.A., JAN - Parade der profeten. Reünienummer.
26837: PRAKKE, H.J. - Multatuli in Drenthe 1878 - '80 - '81. Weerspiegeling en weerslag in de provinciale pers.
22187: PRAMPOLINI, GIACOMO - mensen, oorlogshooi.
38484: PRATOLINI, VASCO - The Naked Streets.
12317: PREMINGER (ED.), ALEX - Princeton encyclopedia of poetry and poetics.
16405: PRESSER, JACQUES - Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919.
28171: PRESSER, J. - Uit het werk van dr. J. Presser. Feestbundel.
28529: PRESSER, JACQUES - Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919.
36678: PRÉVERT & RAYMOND QUENEAU, JACQUES - Prévert dit par Roger Blin / Queneau dit par Philippe Noiret.
39537: PRÉVERT, JACQUES - Voor jou mijn lief.
36666: PRÉVERT, JACQUES - Vinyl - Jacques Prévert par Germaine Montero.
38327: PRICE-JONES, DAVID - Cyril Connolly. Journal and Memoir.
7909: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
2169: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel. Dertien Close-ups.
20871: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
37282: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
21765: PRIESTLEY, J.B. - Zonlicht op zaterdag. Een roman over een vliegtuigfabriek.
16207: PRINS, ARIJ - De Heilige Tocht.
23406: PRINS, MIA - Gevallen masker. Gedichten.
19335: PRINS, LODEWIJK - Multatuli en het spel van koningen.
27852: PRINS, ARIJ - De Heilige Tocht.
35341: PRINS, ARIJ - Een koning.
24012: PRINSEN, E.D. - Onwetendheid. 22 gedichten en gedachten.
27327: PROCOPIUS - Verzwegen verhalen. Een schandaalkroniek uit Byzantium.
7811: PROGL, ZOE - Koningin van de onderwereld.
30603: PROKOFJEV, SERGEJ - Dagboek 1907-1933. Een keuze.
10772: PROKOSCH, FREDERIC - Storm en echo.
11323: PROKOSCH, FREDERIC - Negen dagen naar Mukalla.
18755: PROPERTIUS - Elegieën.
28619: PROUDHON, PIERRE-JOSEPH - Wat is eigendom? Onderzoek naar de beginselen van recht en bestuur.
39595: PROUST, MARCEL - Op zoek naar de verloren tijd III. De kant van Guermantes 1 en 2.
40023: PROUST, MARCEL - Brieven 1885-1906.
39593: PROUST, MARCEL - Op zoek naar de verloren tijd I. Combray, Een liefde van Swann en Plaatsnamen: de naam.
19158: PROUST, MARCEL - Tegen Sainte-Beuve. Relaas van een ochtend.
29465: PROUST, MARCEL - Op zoek naar de verloren tijd. Combray.
10295: PROUST, MARCEL - De kant van Guermantes.
39594: PROUST, MARCEL - Op zoek naar de verloren tijd II. In de schaduw van de bloeiende meisjes 1-3.
39596: PROUST, MARCEL - Op zoek naar de verloren tijd IV. Sodom en Gomorra 1 - 3.
31419: PROVO - De Teleraaf.
39499: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
36214: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
18629: PRUDENTIUS - Getijden.
843: PRUDHOMME S.J. (PS.), PATER ANASTASE - Annum veritatis.
23238: PRUIS, MARJA - Wie is wie in Anton Wachter. Een kennismaking met de personages uit de romancyclus van S. Vestdijk.
40099: PURDY, JAMES - De gewaden der levenden.
40112: PURDY, JAMES - In the night of time and four other plays.
40177: PURDY, JAMES - In the night of time and four other plays.
39078: PURDY, JAMES - In een ondiep graf.
38300: PUSHKIN, ALEXANDER - Eugene Onegin.
29195: PUSHKIN, ALEXANDER SERGEEVICH - Eugene Onegin.
33947: PUTHAAR, RENÉ - Alles retour.
10159: QUEIROZ, EÇA DE - De mandarijn.
8799: QUENEAU, RAYMOND - Een barre winter.
8800: QUENEAU, RAYMOND - Dagboek van Sally.
8801: QUENEAU, RAYMOND - Droomheld.
8802: QUENEAU, RAYMOND - De zondag des levens.
20934: QUENEAU, RAYMOND - We zijn altijd te aardig voor vrouwen.
16855: QUENEAU, RAYMOND - Mijn moeder zong.
19702: QUENNELL (ED.), PETER - Vladimir Nabokov. A tribute.
40027: QUEVAL, JEAN - Raymond Queneau. Portrait d'un poète. Iconographie.
36718: QUEVEDO - Psalmen.
21573: QUEVEDO, LUIS DE CAMÕES, FOLGORE DA SAN GIMIGNANO, FRANCISCO DE - Romaanse sonnetten.
19004: QUEVEDO, FRANCISCO DE - Dromen.
25030: QUIGNARD, PASCAL - Geen ochtend ter wereld.
15752: QUILLER-COUCH, A.T. - The sleeping beauty and other fairy tales from the Old French.
38048: QUINCEY, THOMAS DE - De Engelsche postwagen, gevolgd door Over moord beschouwd als een der schone kunsten.
2313: RAAF, K.H. DE - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kritikus.
34673: RAANHUIS, ANGELA - Liaison.
39835: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel.
37596: RABELAIS - Gargantua en Pantagruel.
37879: RADIGUET, RAYMOND - Van de liefde bezeten / Het bal van graaf d'Orgel.
16395: RAERDON, CHRIS - Foto van Marja Kok en Joop Admiraal als Maarten en Vera Klein.
8765: RAES, HUGO - Handgeschreven brief met getypte bijlage.
29109: RAES, HUGO - Een tijdelijk monument.
26537: RAMELE, FERRY VAN - De rivier. Het meisje. Een jeugdherinnering.
32219: RAMOS, GRACILIANO - Kinderjaren.
38944: RANITZ E.A., C.J.A. DE - Ina Boudier-Bakker tachtig jaar. Een album amicorum.
18558: RAP, THOMAS - Verzamelde gedichten.
34435: RASTER - Raster 103: Kijken.
3687: RAUCAT, THOMAS - Twee verhalen.
22895: RAVIEZ, STEYE - Originele portretfoto van Gerard Reve.
22894: RAVIEZ, STEYE - Originele portretfoto van Gerard Reve.
29782: RAWIE, JEAN PIERRE - Oude gedichten.
35547: RAWIE, JEAN PIERRE - Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten.
34021: RAWIE, JEAN PIERRE - Geleende tijd.
37715: RAWIE, JEAN PIERRE - Woelig stof.
11812: RAY, MAN - Belicht geheugen.
31381: RAY, MAN - Clin d'oeil.
12870: REE, HANS - In den eersten stoot pat.
28754: REED, LOU - Emotion in Action.
34615: REED, JOHN - Tien dagen die de wereld deden wankelen - reportage.
21850: REEN, TON VAN - Vogels.
13156: REESER (SAMENSTELLING), EDUARD - Verzamelde geschriften.
32936: REGT, J.K. DE - Uit Melpomene's bruidkorf. Blijspelen voor goude, zilveren, koperen en groene bruiloften.
18002: REIGERSBERCH, MARIA VAN - De diepste krochten en andere vertelsels.
11697: REIJT, VIC VAN DE - Twee handgeschreven brieven en drie kaarten aan Hans van Straten.
35307: REIJT, VIC VAN DE - Bustrip naar Elsschot. Een reisverslag.
22922: REIJT, VIC VAN DE - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
32532: REINDERS, TOBIAS - Flessenpost. Gedichten.
25784: REINTS, MARTIN - Het is nacht.
35412: REINTS, MARTIN - Nacht en dagwerk. Beschouwingen.
39520: REINTS, MARTIN - Wildcamera. Gedichten en beschouwingen.
10920: REITSMA, ANNEKE - 'In de taal zelf verscholen'. Over de poëzie van Ida Gerhardt.
32369: REITZ, F.W. - Sestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte.
12915: REMÉ, JÖRG - De beeldenvanger. Een keuze uit zijn schetsboeken.
15868: RENARD, JULES - Dagboek1887-1899 en 1900-1910.
8805: RENARD, JULES - Zo zijn onze dieren. Natuurlijke historietjes.
30384: RENARD, JULES - Natuurlijke historietjes.
38201: RENARD, JULES - Oeuvres I & II.
33105: RENARD, JULES - Peenhaar.
995: RENARD, JULES - Journal.
13371: RENDERS, HANS - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
23459: RENSON, INE - Op zoek naar de stilte.
37987: RENTES DE CARVALHO, J. - Lissabon. Een nieuwe gids voor vrienden.
37921: RENTES DE CARVALHO, J. - Portugal. Een gids voor vrienden.
26105: RENTES DE CARVALHO, J. - Portugal, de bloem en de sikkel.
35615: RENTES DE CARVALHO, J. - Er is hier niemand.
38029: RENTES DE CARVALHO, J. - Het miljoen. Herinneringen en andere verzinsels.
37988: RENTES DE CARVALHO, J. - De juwelier en andere verhalen.
6617: REUGEBRINK, MARC - Brandkoren. Honingdauw.
21816: REUS (RED.), TJERK DE - Dader van het woord. Over Ad den Besten.
27234: REVE, GERARD - Zes gedichten.
3030: REVE, GERARD - Roomse heisa.
27210: REVE, GERARD - Bezorgde ouders.
3881: REVE, GERARD - Ik bak ze bruiner.
25790: REVE, G.K. VAN HET - De avonden.
13404: REVE, GERARD - De avonden.
25242: REVE, G.K. VAN HET - De taal der liefde.
29288: REVE, GERARD - 'Een eigen huis - Kunst is allemaal flauwekul' in Hollands Diep.
6836: REVE, G.K. VAN HET - 'De Taal der Liefde' in Soma 17.
3991: REVE, GERARD - Het zingend hart.
39237: REVE, G.K. VAN HET - The acrobat and other stories.
18385: REVE, GERARD - Het hijgend hert.
5111: REVE, GERARD - Lieve jongens.
39922: REVE, GERARD - De avonden.
28343: REVE, GERARD - Persmap voor de film 'Lieve jongens'.
27370: REVE, GERARD - Gossamer - Herfstdraden.
25591: REVE, GERARD - 'Buitenshuis. Brief aan een gevangen liedesprins' in Hollands Diep.
6840: REVE E.A., KAREL VAN HET - Nabokov-nummer van Soma, nr 18/19.
18363: REVE, GERARD - Een circusjongen.
18342: REVE, GERARD - Brieven aan Wim B. 1968-1975.
18324: REVE, GERARD - Aanzet voor een brief aan Maarten.
3153: REVE, GERARD - Brieven aan Josine M. 1959-1982.
32950: REVE, G.K. VAN HET - De ondergang van de familie Boslowits - Werther Nieland.
38837: REVE, G.K. VAN HET - 'Henric Ibsen op het televisiescherm' in Tirade 38/39.
34988: REVE, G.K. VAN HET - 'Brief door tranen uitgewist'.
37363: REVE, KAREL VAN HET - Rusland voor beginners.
36071: REVE, G.K. VAN HET - De avonden.
31466: REVE, GERARD - Oud en eenzaam.
24140: REVE, KAREL VAN HET - 'Het schrijverschap van Multatuli' in Over Multatuli 16.
3981: REVE, GERARD - Brieven aan Wim B. 1968-1975.
33192: REVE, GERARD - Brieven aan Josine M. 1959-1982.
27748: REVE, G.K. VAN HET - De avonden.
39099: REVE, GERARD - Fragment van het klad van een brief aan Rudy Kousbroek.
18394: REVE, GERARD - Ik had hem lief.
9577: REVE, GERARD - Album Gerard Reve. Klasgenoten-exemplaar.
6839: REVE, G.K. VAN HET - 'Liefde Zonder Naam' in Soma 20/21.
331: REVE, GERARD - Het Boek van Violet en Dood.
8082: REVE, G.K. VAN HET - The acrobat and other stories.
11704: REVE, GERARD - Handschrift, net en klad, van de 'Verantwoording' voor Archief Reve 1961-1980 (1982).
10372: REVE, GERARD - Lieve jongens.
3885: REVE, GERARD - Lieve jongens.
18399: REVE, GERARD - Kladschrift van een nooit afgemaakt gedicht.
27722: REVE, GERARD - Zwart-wit foto van pratende Reve.
7849: REVE, GERARD - Zwart-wit foto van voorlezende Reve.
13530: REVE, G.K. VAN HET - 'Tijdschriftbespreking: Cartons voor letterkunde' in Tirade 31-32.
36477: REVE, G.K. VAN HET - De avonden.
18409: REVE, GERARD - Op zoek.
11977: REVE, GERARD - Moeder en Zoon.
37316: REVE, KAREL VAN HET - Verzameld werk 3.
6706: REVE, KAREL VAN HET - 'The Moscow Fire of 1812 in Soviet historiography' in Analecta Slavica.
6870: REVE, G.K. VAN HET - 'Lof der scheepvaart' in Tirade 19-20.
16251: REVE, GERARD - Het hijgend hert (dummy).
39920: REVE, GERARD - Het lieve leven.
334: REVE, GERARD - Album Gerard Reve.
18500: REVE, GERARD - Originele foto van Reve, signerend in een boekhandel.
18489: REVE, GERARD - Foto van Reve op de brommer te Greonterp.
18487: REVE, GERARD - Foto van Reve met zonnebril op de brommer (die niet te zien is) te Greonterp.
18360: REVE, GERARD - Drie woorden.
18391: REVE, GERARD - Het zingend hart.
18516: REVE EN RUDY KOUSBROEK, GERARD - Je brief kwam net te laat.
25095: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - A Prison Song in Prose.
13967: REVE & GEERT VAN OORSCHOT, GERARD - Briefwisseling 1951 - 1987.
6837: REVE, G.K. VAN HET - 'Gezond leven' in Soma 15/16.
39919: REVE, GERARD - Slager Crolus koopt een oude viool.
4409: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte.
329: REVE, GERARD - Moeder en Zoon.
20438: REVE, GERARD - Zwart-wit foto van voorlezende Reve voor microfoons.
34942: REVE, GERARD - The acrobat and other stories.
3994: REVE, GERARD - De God van je tante, ofwel het Ezel-proces.
18578: REVE, KAREL VAN HET - Goed en schoon in de sovjetcritiek.
420: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur.
10084: REVE, GERARD - Brieven aan Simon C. 1971-1975.
18402: REVE, GERARD - Met niks begonnen. Correspondentie met Willem Nijholt.
5578: REVE, G.K. VAN HET - 'Brief uit het huis genaamd "Het Gras"'.
4299: REVE, GERARD - Opstellen Nederlands.
11218: REVE, KAREL VAN HET - Luisteraars!
23511: REVE, KAREL VAN HET - Luisteraars!
18410: REVE, GERARD - Opstellen Nederlands.
25472: REVE, GERARD - Brieven van een aardappeleter.
21234: REVE, G.K. VAN HET - 'Het volle leven' in Soma 23.
16695: REVE & DIMITRI FRENKEL FRANK, KAREL VAN HET - Brieven over Tsjechov.
18059: REVE, GERARD - Zeergeleerde vrouwe.
17041: REVE, KAREL VAN HET - 'Café de Kroon'.
17033: REVE, G.K. VAN HET - 'Op mijn ouderdom'.
17030: REVE, G.K. VAN HET - 'Gedicht'.
5785: REVE, G.K. VAN HET - 'Brief uit huize Algra'.
18424: REVE, GERARD - Terugkeer.
3982: REVE, GERARD - Brieven aan Wimie 1959-1963.
37061: REVE, GERARD - Vergeten gedichten.
15282: REVE, G.K. VAN HET - De avonden.
815: REVE, GERARD - Schoon Schip.
22476: REVE, GERARD - Aanzet voor een autobiografische tekst in het Frans. Handschrift.
39236: REVE, G.K. VAN HET - Verzameld werk.
16391: REVE, KAREL VAN HET - De ondergang van het morgenland.
16397: REVE, GERARD - Foto van Rijk de Gooyer en Viviane de Muynck in 'De avonden'.
323: REVE, G.K. VAN HET - The acrobat and other stories.
3493: REVE, KAREL VAN HET - Siberisch dagboek.
39251: REVE, GERARD - Gerard Reve leest De Avonden - Volkseditie.
3962: REVE, G.J.M. VAN HET - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek.
26273: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte.
33199: REVE, GERARD - Archief Reve 1931-1960.
3884: REVE, GERARD - Lekker kerstbrood.
11974: REVE EN S. CARMIGGELT, GERARD - In gesprek.
39167: REVE, GERARD - Op weg naar het einde.
3150: REVE, GERARD - Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980.
3966: REVE, GERARD - Vier wintervertellingen.
20519: REVE, G.K. VAN HET - 'Voor mijn zoon R.'.
39129: REVE, GERARD - Fragment van 'Appendix bij aan Rudy K.'.
18364: REVE, GERARD - Een eigen huis.
5895: REVE, G.K. VAN HET - Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard.
36652: REVE, G.K. VAN HET - De taal der Liefde.
25594: REVE, GERARD - 'Een eigen huis - meteorologie' in Hollands Diep.
18562: REVE, KAREL VAN HET - Achteraf.
10374: REVE, GERARD - Oud en eenzaam.
10447: REVE, G.K. VAN HET - Op weg naar het einde.
10632: REVE, KAREL VAN HET - Marius wil niet in Joegoslavië wonen.
5787: REVE, G.K. VAN HET - 'Brief uit het verleden'.
10263: REVE, GERARD - Brieven aan Ludo P. 1962-1980.
3874: REVE, GERARD - Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992.
39658: REVE, GERARD - Ik bak ze bruiner. GK vh Reve leest 4 eigen sprookjes. Ep-tje.
17715: REVE, GERARD - Brieven aan Bernard S. 1965-1975.
39930: REVE, G.K. VAN HET - De avonden.
7198: REVE, GERARD - Het Boek van het Violet en van de Dood.
26041: REVE, GERARD - Archief Reve 1961-1980.
37314: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur.
4103: REVE, G.K. VAN HET - De taal der liefde.
3868: REVE, GERARD - De avonden.
39841: REVE, GERARD - The Evenings (Engelse vertaling van De Avonden).
3898: REVE, GERARD - Oud en eenzaam.
2053: REVE, KAREL VAN HET - Kanttekeningen bij Ton Regtien.
20531: REVE, G.K. VAN HET - 'Haringgraten' in Tirade 15.
39614: REVEL, JEAN FRANÇOIS - On Proust.
37926: REYM (= E.B. DE BRUYN), KAREL E. VAN - Bain vapeur.
31021: RICH, ADRIENNE - Keuze uit de gedichten 1950-1984.
33300: RICHARDSON, SAMUEL - Clarissa. Of de historie van een jonge juffer. Waarin de gewigstigste belangen des gemeenen leven vervat zijn.
27024: RICHTER, JOSEPH - A * B * C für grosse Kinder.
21193: RIDDER, IDA DE - Willem Elsschot, mijn vader.
38956: RIDDER, LEO DE - München was Ludwig.
9527: RIDLER, ANNE - The phoenix answered.
23755: RIEMEN (RED.), ROB - Nexus 62.
8806: RIETDIJK-HELMER (SAMENST. EN RED.), MARIA L.A. - Steeds minder leren. De tragedie van de onderwijshervormingen.
6112: RIETVELD, GERRIT - Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur.
11816: RIETVELD, JAN - De stokroos. Nagelaten gedichten.
13803: RIETVELD, JAN - De stokroos.
33180: RIJN (EN J.J. DEETMAN), G. VAN - Nicolaas Beets.
20771: RILKE, RAINER MARIA - Koning Bohoesj.
23841: RILKE, RAINER MARIA - Wladimir de wolkenschilder en andere verhalen, schetsen en essays uit de jaren 1893-1904.
5755: RILKE, RAINER MARIA - Werke und Prosa aus dem Nachlass.
33432: RILKE, RAINER MARIA - Auguste Rodin.
11567: RILKE, RAINER MARIA - Über den jungen Dichter.
35745: RILKE, RAINER MARIA - Les Roses.
40011: RILKE, RAINER MARIA - Brieven. Aan een jonge dichter - Over God - Aan een jonge vrouw.
10158: RILKE, RAINER MARIA - De elegieën van Duino.
14314: RIMBAUD - Afrikaanse brieven.
27870: RIMBAUD, ARTHUR - Verzamelde prozagedichten.
36577: RIMBAUD, ARTHUR - Illuminations.
39923: RIMBAUD, ARTHUR - Verzamelde prozagedichten.
39752: RIMBAUD, ARTHUR - Afrikaanse brieven.
34839: RIMBAUD, ARTHUR - Een hart onder een soutane.
36221: RIMBAUD, ARTHUR - Verzamelde prozagedichten.
36774: RIMBAUD & PAUL VERLAINE, ARTHUR - Obscene gedichten.
10893: RIMBAUD EN PAUL VERLAINE, ARTHUR - Geschreven vriendschap. Correspondentie 1971-1875.
33927: RIMBAUD, ARTHUR - Illuminations.
28859: RIMBAUD & PAUL VERLAINE, ARTHUR - Obscene gedichten.
36675: RIMBAUD, ARTHUR - Vinyl - Poèmes dits par Michel Vitold.
38397: RINGNALDA, EDITH - Heer en meester, een liefdesverklaring.
34120: RINSER, LOUISE - Ein Bündel weisser narzissen und andere Erzählungen.
37164: RITSOS, YANNIS - Exile & Return. Selected Poems 1967-1974.
39655: RITTER, P.H. - Foto van P.H. Ritter die een lintje krijgt opgespeld t.g.v. zijn 65ste verjaardag.
17857: RITTER, P.H. - De apologie van den misdadiger.
17858: RITTER, P.H. - De apologie van den misdadiger.
15715: RIVES CHILDS, J. - Casanova.
37413: ROBB, GRAHAM - Balzac. A biography.
29063: ROBBE-GRILLET, ALAIN - In het labyrinth.
8768: ROBBERS, HERMAN - Twee handgeschreven brieven.
36239: ROBINSON, TJALIE - Piekerans van een straatslijper.
33042: ROBINSON, LENNOX - Little Anthology of Modern Irish Verse.
38393: ROBINSON, TJALIE - Piekerans van een straatslijper.
25827: ROCHEFOUCAULD, LA - Maximen. Bespiegelingen/Portretten.
24648: RODENKO, PAUL - Nieuwe griffels, schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle tot Claus.
9654: RODENKO, PAUL - Over vrouwen en andere futiliteiten (of: Over mannen en andere enormiteiten). Aforismen.
36454: RODER, J.H. DE - Het onbehagen in de literatuur. Essays.
12095: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
38805: ROEMER, ASTRID - Oost West Holland Best. Columns.
915: ROEMERS VISSCHER, ANNA - Gedichten.
5181: ROEST, HANS - Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg.
3644: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
39783: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Erasmus herdacht.
15709: ROLAND HOLST, A. - Woest en moe. In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel.
15881: ROLAND HOLST, A. - Uitersten.
15880: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
13985: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
24783: ROLAND HOLST, R.N. - Leermeester en leerling. De brieven van R.N. Roland Holst aan J.S. Sjollema.
15826: ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
19003: ROLAND HOLST, A. - Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst.
37141: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
15174: ROLAND HOLST & H. MARSMAN, A. - Tussen twee generaties. Briefwisseling (1922-1940).
6424: ROLAND HOLST, A. - Roland Holst-nummer van De Gids.
356: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
11459: ROLAND HOLST, A. - Ik herinner mij.
11713: ROLAND HOLST, ADRIAAN - Handgeschreven brief aan Rein Blijstra.
39784: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Wat het oosten mij schonk.
12790: ROLAND HOLST, A. - Roland Holst-nummer van Maatstaf.
13991: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Vierentwintig sonnetten.
15243: ROLAND HOLST, A. - De dichter, de persoonlijkheid en het karakter.
15261: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
29697: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Vierentwintig sonnetten.
15913: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde werken.
8876: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
357: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
4847: ROLAND HOLST, ADRIAAN - Par dela les chemins.
39785: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
17955: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
35146: ROLAND HOLST, A. - Winterdageraad.
23432: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
24831: ROLAND HOLST, L.TH. LEHMANN, HENDRIK DE VRIES E.A., A. - Vertaald gedichten in Criterium, jg. 2, nr 5.
19205: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Tolstoi, zijn leven en zijn werk.
27770: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker.
4920: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
7545: ROLAND HOLST, A. - Brieven.
7190: ROLAND HOLST, A. - Poëzie (Verzamelde gedichten).
13455: ROLIN, OLIVIER - De uitvinding van de wereld.
19821: ROLIN, OLIVIER - De leeuwenjager en Manet.
13454: ROLIN, OLIVIER - Suite in het Crystal.
33225: ROLIN, OLIVIER - De weerman.
37171: ROLIN, OLIVIER - Vera Cruz.
10964: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering.
22955: ROMIJN MEIJER, HENK - De wereld een dansfeest?
19501: ROMIJN MEIJER, HENK - Ode aan de veranderde situatie.
37983: ROMIJN MEIJER, HENK - Bang weer. Verhalen.
22311: ROMIJN MEIJER, HENK - Kalenderverhalen.
37969: ROMIJN MEIJER, HENK - Misverstane huurders. Kritieken en essays.
37982: ROMIJN MEIJER, HENK - De prijs per vel. Verhalen.
37986: ROMIJN MEIJER, HENK - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in de Dordogne.
37972: ROMIJN MEIJER, HENK - Lieve zuster Ursula. roman.
37980: ROMIJN MEIJER, HENK - Amerikaantjes. Novelle.
38003: ROMIJN MEIJER, HENK - Help Will Come To You!
37981: ROMIJN MEIJER, HENK - Resten van jou en andere gedichten.
38004: ROMIJN MEIJER, HENK - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
27400: ROMIJN MEIJER, HENK - De Amerikaantjes. Novelle.
37974: ROMIJN MEIJER, HENK - Het kwartet. Roman.
37976: ROMIJN MEIJER, HENK - Bon voyage, Napoléon en andere dorpsverhalen.
37978: ROMIJN MEIJER, HENK - Een krans rozen en een zakdoek. Verhalen, impressies, portretten.
37973: ROMIJN MEIJER, HENK - Onder schoolkinderen. Verhalen.
21303: ROMIJN MEIJER, HENK - Het kwartet.
7764: ROMIJN MEIJER, HENK - Help will come to you!
39891: RONSARD, PIERRE DE - Sonnets pour Helene.
29135: ROODE, ALEXIS DE - De twaalf doden. Rijmprent.
39331: ROOIJ, MICHIEL VAN - Hoe hoog de maan.
32714: ROOKMAKER JR., H.R. - Towards a Romantic Conception of Nature: Coleridge's Poetry up to 1803.
33753: ROOS, JULIUS - Tres fabellae. Drie verhalen vertaald in het latijn.
7029: ROOS (SAMENST.), MIJNTJE - Trojaanse brieven.
29528: ROPSJIN, V. - Het vale paard.
36008: ROQUEBERT, MICHEL - De geschiedenis van de Katharen.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx

5/9