Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40917: HÖFFE (ED.), OTFRIED - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Een kooperativer Kommentar.
15988: HOFLAND, H.J.A. - Mijlpalen.
40909: HOFMAN & ED LEEFLANG, WIM - Golfslag. Van Wim Hofman naar Ed Leeflang en terug.
40171: HOFMAN, TIM - Gedichten van de broer van Roos.
38593: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Poems & Fragments (bilingual edition).
41038: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - De mooiste van Friedrich Hölderlin.
11607: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Gedichte.
17868: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Zeven gedichten uit de laatste levensjaren.
16317: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Onder een ijzeren hemel. Brieven.
25493: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Gedichte.
23033: HOLMAN, THEODOR - De dame met de wond. Sonnetten.
10868: HOLMAN, THEODOR - De kistenmaker.
7899: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
37285: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
41907: HOLTHUIS & HINDERICKX & WINDERICKX, FOKAS - Twee antiquariaatscatalogi.
10882: HOLUB, MIROSLAV - Het gedicht is niet het laatste, maar het eerste van de mens.
40530: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Antwerpen/Oostende. 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't stad/Zeegedichten.
35429: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Antwerpen/Oostende. 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't stad/Zeegedichten.
38237: HOMERUS - Odysseia. De reizen van Odysseus.
44812: HOMERUS - Ilias. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
32899: HOMERUS - Ilias. De wrok van Achilles.
40747: HONIGH, C. - Geen zomer. Nieuwe gedichten.
34840: HOOFDAKKER, R.H. VAN DEN - De mens als speelgoed.
21612: HOOFT, P.C. - Dartelavond.
17956: HOOFT, P.C. - Brieven. Nieuwe, vermeerderde, en naar den oorspronkelijken text herziene uitgave.
27652: HOOFT, P.C. - Overvloed van vonken. Een keuze uit de gedichten.
26494: HOOFT, P.C. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft.
10825: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
38934: T'HOOFT, JOTIE - Een pijl in het Niet. Een leven in teksten.
25500: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
19366: HOOFT, P.C. - 5 sonnetten / sonnets.
29906: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis.
39914: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
27564: HOOFT & F. NOOZEMAN, W.D. - Door-trapte Meelis & Lichte Klaartje.
44330: HOOFT, P.C. - Twaalf spreuken bij Henrik de Groote (1971).
43293: HOORNE, PHILIP - Niets met jou.
35430: HOORNE, PHILIP - Niets met jou.
27539: HOORNIK, ED - Tafelronde, studies.
16208: HOORNIK, ED - De overweg.
6419: HOORNIK, ED - Het keerpunt.
7323: HOORNIK, ED - De overweg.
44374: HOORNIK (INLEIDING), ED. - Twee lentes. De beste gedichten uit 'Werk' 1939 en 'Criterium' 1940.
19147: HOORNIK, ED. - Getypt briefje aan Paul Rodenko.
19149: HOORNIK, ED. - Gtypte, gezegelde brief aan Uitgeverij Engelhard waarin hij het publicatierecht afstaat van De man in de stad.
26193: HOORWEG, CORRADO - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
43977: HOORWEG, C. - Jaargetijden.
40600: HOOYKAAS, GRETHA - Nachtlicht. Enkele gedichten.
9852: HOPF, ANGELA & ANDREAS - Akt Exlibris.
43936: HOPMAN, FRITS - Autobiografische schets.
41590: HOPMAN, FRITS - Nachtwaken.
12489: HOPMAN, FRITS - Pastorale.
15735: HOPMAN, FRITS - Het kruispunt en nog een verhaal.
44449: HOPMAN, FRITS - Nachtwaken.
43092: HOPMAN, FRITS - Twee verhalen.
44008: HOPMAN, FRITS - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
21150: HORATIUS - Satiren en Brieven.
27815: HORATIUS - Epoden.
38289: HORATIUS - Ars poetica.
37889: HORST, HANS VAN DER - Louis Couperus' Zijlijnen, versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
43227: HOTZ, F.B. - F.B. Hotz leest voor. Eb en vloed.
38148: HOTZ, F.B. - De vertegenwoordigers. Verhalen & beschouwingen.
40093: HOTZ, F.B. - Geniaal is niet direct het woord. Brieven aan Theo Sontrop.
32427: HOTZ, F.B. - Over J. van Oudshoorn.
5243: HOTZ, F.B. - De vertekening.
37565: HOTZ, F.B. - Het werk.
40394: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - In de schaduw der rijken en andere verhalen.
36912: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Fout. Lebensbericht meines Vaters.
2887: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Onze hoogmoed.
42444: HOUTEN & MARINUS KASBERGEN, KEES VAN - Bach. Die Kunst der Fuge en het getal.
33228: HOUTERT, CAS VAN - De weergaloze bestaan van keizer Frederik II 1194-1250.
30454: HOUTERT, CAS VAN - Middeleeuwers tussen hoop en vrees.
41777: HOUTERT, CAS VAN - De kerk waakt in de slaapkamer.
40638: HOUWINK, ROEL - Novellen (1920-'22).
19398: HOVEN, PAUL VAN DEN - Afgezant.
19390: HOVEN, PAUL VAN DEN - Kruidboek.
27899: HRABAL, BOHUMIL - Harlekijntjes miljoenen.
32814: HRABAL, BOHUMIL - Ik heb de koning van Engeland bediend.
12938: HUBERS, SYLVIA - Terug naar de apotheker.
29347: HUBERS, SYLVIA - God gaf ons apparaten.
22113: HUBERS E.A., SYLVIA - Een geparkeerde kameel. Gedichten.
12783: HUBERS, SYLVIA - Men zegt liefde.
17325: HUBERS, SYLVIA - Men zegt liefde.
38874: HUBERS, SYLVIA - Hier moet ik ingrijpen. Zeer kort proza.
34068: HUBNER, JOHANNES - Algemeen kunstwoorden-boek der wetenshappen.
15237: HUEBNER, F.M. - Niets is geheel waar.
8791: HUELSENBECK, RICHARD - De ondergang van Dr. Billig.
26463: HUELSENBECK, RICHARD - Phantastiese gebeden.
40539: HUGENHOLTZ, WOUTER - Slauerhoff en Heemstede.
21136: HUGHES, TED - Vertellingen naar Ovidius.
6642: HUGO, VICTOR - Littérature et philosophie mèlées.
20206: HUGO, VICTOR - Zelf gezien.
39257: HUIGEN, RENÉ - Fysica voor dichters. Een defintieve keuze uit de gedichten 1989-2003.
29072: HUIZINGA, ROB - LHW 70. Een liber voor een libertijn.
13292: HUIZINGA, J. - Im Schatten von Morgen.
6910: HUIZINGA (ONDER PS LAURENS ETC), LEONHARD - Zes kaarsen voor Indië.
38898: HUIZINGA, J. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche historiën.
36435: HULLEMAN, FRANS - Leven.
14877: HULZEBOS, BRAM - Een nacht.
14875: HULZEBOS, BRAM - Fragmenten tegen het verstoten.
43816: HUMBEECK, KRIS - Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
26437: HUMBERT - RABELAIS, CHARLES - Gargantua de Rabelais.
42143: HUME, DAVID - De uitgelezen Hume.
43336: HUMPHREYS A.O., RICHARD - Pound's Artists. Ezra Pound and the Visual Arts in London, Paris and Italy.
13088: HUNINK (VERT. EN INL.), VINCENT - De zeereis van de heilige Brendaan.
30961: HUNINK (VERT.), VINCENT - De regel van Sint-Benedictus.
3924: HUNINK, VINCENT - Index Revianus.
6626: HÜSGEN, LUCAS - Verpoosd in schaduw.
35991: HÜSGEN, LUCAS - Wat een romantische droom. Essays.
44736: HUSSEM, W. - Breels aan de vleet.
19827: HUSSEM, W. - Zienderogen.
44726: HUSSEM, W. - Sporten van de ladder.
6133: HUSSEM, W. - Schaduw van de hand.
40836: HUSSEM, W. - Gisteren voor vandaag.
44283: HUXLEY, ALDOUS - Heerlijke nieuwe wereld.
41325: HUYGEN E.A., FREDERIKE - Complot rond een vierkant. De goodwilluitgaven van Drukkerijk Rosbeek 1969-2006.
43627: HUYGENS, CONSTANTIJN - Nederlandse gedichten 1614-1625. Historisch kritische uitgave.
32674: HUYGENS, CONSTANTIJN - Rad van onrust. Gedichten.
11194: HUYGENS, CONSTANTIJN - 's Gravenhage.
19492: HUYGENS, CONSTANTIJN - Vijf sneldichten.
32175: HUYSKENS, WIM - De poëtische bijl.
40777: HUYSMANS, JORIS K. - Tief Unten.
18127: HYNCKES, RAOUL - De vrienden van middernacht.
7609: HYNCKES, RAOUL - De vrienden van middernacht.
24282: IBSEN, HENRIK - De zomer beschrijf je het best op een winterdag. Brieven.
36150: IDEMA, W.L. - Transparante tranen. Klassieke Chinese gedichten.
35432: IDEMA (KEUZE EN VERT.), W.L. - Zingend roei ik huiswaarts op de maan. Chinese gedichten.
15604: IDEMA (SAMENST. EN VERT.), W.L. - Spiegel van de klassieke Chinese poëzie van het boek der Oden tot de Qing-dynastie.
33667: IDEMA, W.L. - Prinses Miaoshan en andere Chinese legenden van Guanyin, de bodhisattva van barmhartigheid.
43877: IDEMA (VERTALING EN TOELICHTING), W.L. - De man met de kroezende baard. Chinese verhalen uit de Tang-dynastie.
23613: IDEMA (KEUZE EN VERT.), W.L. - Wie zich pas heeft gebaad tikt het stof van zijn kap.
35242: ILF & JEVGENI PETROV, ILJA - Amerika eenhoog.
44189: INDENHAECK (= JAAP ROMIJN), W. - Kleine kerstkroniek 1944.
44741: INDESTEGE, LUC - De zeven hoofdzonden.
38746: INGELSE (ED.), PHILIP - Spiegel van de Franse poëzie.
19123: INSTITORIS [& JACOBUS SPRENGER], HENRICUS - De Heksenhamer. Malleus Maleficarum (1487).
33078: IONESCO, EUGÈNE - De foto van de kolonel.
44554: IONESCO, EUGÈNE - De solitair.
7869: IPEMA, J. - Handgeschreven brief aan een lezer.
7865: IPEMA, J. - Een getypte en een handgeschreven brief aan een lezer.
38002: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - Diaries. Volume One: 1939 - 1960.
19757: ISRAËL, EDDY-LEX - Jacob Israël de Haan. De dichter van het joodsche lied.
41852: ISTENDAEL, GEERT VAN - Plattegronden. Gedichten.
35433: ISTENDAEL, GEERT VAN - Het was wat was.
40610: ITTERBEEK, EUGÈNE VAN - een meer van stilte / lac de tacere. Gedichten.
32651: IVANOV, GEORGI - Het uiteenvallen van het atoom.
6524: IVENS ET ROBERT DESTANQUE, JORIS - Joris Ivens ou la mémoire d'un regard.
16935: IVO, LÊDO - Vleermuizen en blauwe krabben. Gedichten.
37271: JAEGGI, ADRIAAN - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten. Gedichten.
16562: JAGENEAU, LAMBERT - Carmina Equestra.
26531: JAGT, R. CAMPERT, TH. ROSENBOOM & K. ABDOLAH, MAREK VAN DER - Noodzakelijke zonden. Vier verhalen over radio en tv.
40241: JAGT (PS), MAREK VAN DER - Amour fou (Duitse vertaling van De geschiedenis van mijn kaalheid).
35636: JAGT (PS.), MAREK VAN DER - Monogam. Duitse vertaling van Monogaam.
36347: JAHNN, HANS HENNY - 13 bedenkelijke verhalen.
43402: JAMES, HENRY - Transatlantische vertellingen.
8792: JAMES, HENRY - De onschuldigen.
40867: JAMES, WILLIAM - The Moral Equuivalent of War and Other Essays.
36112: JANDL, ERNST - Poëzieklysma.
32555: JANSEN, HENRY - Laughter among the ruins - postmodern comic approaches to suffering.
7921: JANSMA, ESTHER - Duizend.
42938: JANSMA, ESTHER - Hier is de tijd.
35208: JANSMA, ESTHER - Hier is de tijd.
2165: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
1096: JANSSEN EN ROB DELVIGNE, FRANS A. - Bibliografie van de verspreide publicaties van W.F. Hermans.
10259: JANSSEN EN SONJA VAN STEK, FRANS A. - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans.
24015: JANSSEN, FRANS - De Albion Handpers in het drukhuis.
16370: JANSSEN (VORMGEVING), JACQUES - Literaire ontmoetingen. Kalender 1982.
31264: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende drukkers, drukkende schrijvers.
36838: JANSSEN, JACQUES - De bekende weg. tekeningen en gedichten.
9637: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
34292: JANSSEN, JACQUES - Los van alles. Tekeningen en enkele citaten.
43505: JANSSENS E.A., JOZEF - Uilenspiegel. De wereld op zijn kop.
35916: JANSSENS & REMCO SLEIDERINK, JOZEF - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
36522: JANSSENS, MARCEL - Max Havelaar de held van Lebak.
36055: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche Biographie I--II-III.
26296: JAPICX, GYSBERT - Gedichten.
36432: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
37860: JAPIN, ARTHUR - Zwavel.
19234: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
44327: JARRY, ALFRED - Ubu Cocu, restitué en son intégrité... Cinq actes.
42405: JASPERS, KARL - Socrates Boeddha Confucius Jezus.
40776: JEAN, RAYMOND - Nerval par lui-même.
15258: JELINEK, ELFRIEDE - Hij niet als hij [tot, met Robert Walser].
19034: JELLEMA, C.O. - Dagboekbladen.
23729: JELLEMA, C.O. - Getypte brief aan Wim Hazeu.
2707: JELLEMA, C.O. - Afscheid en aankomst.
23730: JELLEMA, C.O. - Getypte brief aan Wim Hazeu.
9591: JELLEMA, C.O. - Langs de vloedlijn. Gedichten.
35788: JELLEMA, C.O. - Er leeft een droom in je. Brieven aan Theo van Woerkom.
33969: JELLEMA & PAUL BEERS, C.O. - Alleen per brief.
9959: JELLEMA, C.O. - Drie oden.
42311: JELLEMA, C.O. - Droomtijd. Gedichten.
42326: JELLEMA E.A., C.O. - Wie kan er wonen in een gedicht. Een poëtische hommage aan Slauerhoff.
36350: JELTEMA, ULRICH - Gisteren is vandaag.
11565: JENCKS, CHARLES - The new moderns.
28383: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au.
31050: JEVDOKIMOV, KAZAKOV, SJOEKSJIN, SLAVIN, NIKOLAJ - God in Sovjetrusland.
40786: JEVTOESJENKO E.A., JEVGENI - En Rusland - dat ben jij... Gedichten.
27459: JOHNSON, DR. - Dictionary of the English language.
28990: JOHNSON, B.S. - Albert Angelo.
35568: JOHNSTON, JENNIFER - Witte zwanen, zwarte zwanen.
41595: JOLOWICZ, H.F. - Historical Introduction tothe Study of Roman Law.
19124: JONAS, HANS - Het principe verantwoordelijkheid. Onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie.
2519: JONCKBLOET, W.J.A. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
6647: JONCKHEERE, K. - De hondenwacht. Gedichten.
6194: JONCKHEERE, KAREL - Verzamelde gedichten.
23520: JONES, KATHLEEN - A passionate sisterhood. The sisters, wives and daughters of the Lake Poets.
36475: JONG, FRANS DE - De laatste schreeuw nr. 8.
11668: JONG, MARTIEN J.G. DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
15929: JONG EN HANS SLEUTELAAR (SAMENST. EN BEWERKING), EELKE DE - Sprookjes van de Lage Landen. Met tekeningen van Peter Vos.
32955: JONG, OEK DE - Een man die in de toekomst springt.
13453: JONG, OEK DE - De inktvis. Novellen.
3432: JONG, ERICA - Getypte brief aan Theo Sontrop.
44393: JONG, EELKE DE - Winter.
18963: JONG-KEESING, ELISABETH DE - Als dat eens kon:...
42454: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd.
16836: JONG, DOLA DE - Brief aan Wim Hazeu.
11610: JONG, MELS DE - Paul Léautaud in Parijs.
44288: JONG, OEK DE - Zwarte schuur.
7653: JONG EN MARTIN ROS (SAMENST.), MELS DE - Paul Léautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
3433: JONG, ERICA - Memo.
39037: JONGEN, FRANS MATTAAR EN HENDRIK STRENGERS, JO - De pianola in Nederland.
19197: JONGSTRA, ATTE - Klinkende ikken.
42398: JOORIS, ROLAND - Bladgrond. Gedichten.
26250: JOOSTEN, JOS - Alleenspraak. Opstellen.
35946: JOOSTEN, JOS - Tom Lanoye. De ontoereikendheid van het abstracte.
35976: JORDAAN (BEZORGD DOOR E. K. GROOTES), LAURENS - Het gelukkige eiland.
12373: JORDAAN, PETER - Archief II.
37103: JOSEPHUS - Life against Apion, The Jewish War, Jewish Antiquities.
7618: JOUHANDEAU, MARCEL - Dagboeken.
18849: JOUKOFFSKY - Ahasver. Der ewige Jude.
39444: JOYCE, JAMES - Pomes Penyeacht. Poëie voor een prik.
37669: JOYCE, JAMES - Ulysses.
43180: JOYCE, JAMES - Ulysses. The Corrected Text.
36333: JOYCE, JAMES - Dubliners. Vijftien verhalen.
39295: JOYCE, JAMES - Dubliners.
29994: JOYCE, JAMES - Giacomo Joyce.
28838: JOYCE, JAMES - Ballingen. Toneelspel in drie bedrijven.
43170: JOYCE, JAMES - Dubliners. Text, Criticism, and Notes.
27809: JOYCE, JAMES - Ulysses.
41490: JOYCE, JAMES - Brieven aan Nora.
43201: JOYCE, JAMES - A Portrait of the Artist as a Young Man.Text, Criticism, and Notes.
43885: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
15734: JOYCE, JAMES - Ulysses.
43417: JOYCE, JAMES - Ulysses.
44203: JOYCE, JAMES - Dublinezen.
32900: JOYCE, JAMES - Ulixes.
18021: JUFFERMANS, JAN - Brokken plastic in groen glas.
40014: JÜNGER, ERNST - Strahlungen I & II.
36388: JUVENALIS, DECIMUS JUNIUS - De onverdraaglijkheid van Rome.
33903: KADARE, ISMAIL - De schemering der steppegoden.
40801: KADARE, ISMAÏL - De regentrommen.
15368: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung.
37763: KAFKA, FRANZ - Die Erzählungen.
44486: KAFKA, FRANZ - Tagebücher 1910-1923.
43491: KAFKA, FRANZ - Het slot.
42613: KAFKA, FRANZ - De gedaanteverandering.
23143: KAFKA, FRANZ - Het slot.
43829: KAFKA, FRANZ - Amerika.
28943: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung.
43789: KAFKA, FRANZ - Een hongerkunstenaar en andere verhalen.
24000: KAHN, RICHARD - No witnesses.
23999: KAHN, RICHARD - The sign language of night.
15511: KAJETANOWICZ (VERT.), JOANNA - Drie Poolse kerstliedjes.
42639: KAL, JAN - Assepoester. 39 sonnetten met tekeningen van Irene Wolfferts.
37295: KAL, JAN - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
40655: KAL, JAN - Hun zeggen. 60 sonnetten.
3483: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
39103: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
2620: KALFF, G. - Frederik van Eeden. Psychologie van den tachtiger.
35179: KALFF, MARTIN - Tijl Uilenspiegel. Zijn kluchtig leven en bedrijf in knittelverzen naverteld.
36449: KALFF, S. - Multatuli-opstellen.
42158: KALIDASA - Wolkbode / Kringloop der Jaargetijden.
41205: KALLA, IRENA BARBARA - Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie.
40443: KAMINSKY, ILYA - Elegie voor Josef Brodski.
34963: KAMMEN (ED.), LOUISE VAN - De abele spelen. Esmoreit, Gloriant, Lanseloet, Vanden winter enz.
31744: KAMPEN, ANTHONY VAN - Jungle-trilogie: Jungle Pimpernel, controleur BB - De verloren Vallei - Het laatste bivak.
34880: KAMPHUIS, GERRIT - Oeverbos.
27229: KAMPHUIS, G. - Carmina sparsa.
13018: KAMPHUIS, G. - Carmina sparsa.
36970: KAMPHUIS, HERMAN - Poëtisch alfabet.
40170: KAN, JEROEN VAN - De wereld onleesbaar. Gedichten.
43786: KANT, IMMANUEL - Over schoonheid.
40915: KANT, IMMANUEL - Vorlesungen über Philosophische Enzyklopädie.
33892: KANT, IMMANUEL - Prolegomena.
43785: KANT, IMMANUEL - Over schoonheid.
42825: KAPUSCINSKI, RYSZARD - Lapidarium. Observaties van een wereldreiziger 1980-2000.
42016: KARYOTAKIS, KOSTAS - De onttakelde gitaar. Een keuze uit de gedichten.
33553: KÄSTNER, ERICH - Möblierte Melancholie. CD. Gedichte, Ansprachen und Interviews von und mit Erich Kästner.
41576: KÄSTNER, ERICH - De school voor dictators. Een komedie in negen taferelen.
27457: KATAJEV, IVAN - Melk.
31197: KATE E.A., ROLF TEN - 6 over Jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende deels overschatte muze.
13016: KATE E.A., ROLF TEN - 6 over jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
13848: KATE, J.J.L. TEN - Stichtelijk huisboek.
35438: KATE, J.J.L. TEN - Lyrische poëzy. De planeeten - De Jobeïde.
36924: KATTNER, HEINZ - Und sucht die passende Liebesgeschichte.
23958: KATZ, STEVEN T. - Jewish philosophers.
36584: KAVAFIS, K.P. - Gedichten.
42802: KAVAFIS, K.P. - 100 Gedichten.
25294: KAVAFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer.
18317: KAVAFIS, K.P. - Vijftig gedichten.
18307: KAVAFIS, K.P. - Twaalf gedichten.
14415: KAVAFIS, K.P. - Gedichten.
43360: KAVAN, ANNA - IJs.
26922: KAVAN, ANNA - Julia en de bazooka en andere verhalen.
31935: KAWABATA, YASUNARI - Sneeuwland.
25824: KAWABATA, YASUNARI - De danseres uit Izu.
44702: KAZANTZAKI, NIKOLAI - Toda-Raba.
39493: KEATS, JOHN - Brieven.
44301: KEEKSTRA, IDO - Huis van Nobi.
12226: KEIJSPER (RED.), CHANTAL - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
10735: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
44437: KELK, C.J. - Een huwelijk dat af- en aanging. Burgermans-blijspel in acht tooneelen.
34196: KELLENDONK, FRANS - Uw Horoscoop.
17431: KELLENDONK, FRANS - De verhalen.
413: KELLENDONK, FRANS - De nietsnut.
2909: KELLENDONK, FRANS - Letter en geest. Een spookverhaal.
37383: KELLENDONK, FRANS - Homoseksualiteit. Een radiolezing.
34043: KELLENDONK, FRANS - Uw Horoscoop.
32708: KELLENDONK, FRANS - De verhalen.
21553: KELLENDONK, FRANS - De halve wereld. Reportages.
22738: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam.
6136: KELLENDONK, FRANS - Letter en geest. Een spookverhaal.
35984: KELLENDONK, FRANS - Frans Kellendonk Informatie.
31179: KELLENDONK, FRANS - Het onstoffelijke boek.
10562: KELLENDONK, FRANS - De veren van de zwaan. Essays.
7157: KELLENDONK, FRANS - De Revisor. Frans Kellendonk 1951-1990.
37384: KELLENDONK, FRANS - Homoseksualiteit. Een radiolezing.
15015: KELLENDONK, FRANS - Letter en geest. Een spookverhaal.
4688: KEMP, PIERRE - Garden 36 22 36 inches.
9464: KEMP, PIERRE - Letterspel.
36834: KEMP, PIERRE - Vijf families en één poederblauw.
4213: KEMP, PIERRE - Een ding beseffen.
41591: KEMP & H.J.L LAMBERTS HURRELBRINCK, PIERRE - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs & Bokken Tinus.
6023: KEMP, PIERRE - Transitieven en immobielen.
16109: KEMP, PIERRE - Maastricht en ik. Een polyptiek.
42949: KENNY, ANTHONY - Action, Emotion and Will.
40726: KEPPEL (PS.), JOOST VAN - Aanroepingen.
30574: KERSTIËNS, ERIC - Laatste tocht.
14714: KETS-VREE (REDACTIE), ANNEMARIE - Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews.
31129: KEUING (INL.), NICO - Gij moet hier komen! Brieven van J.P. Hasebroek, Nicolaas Beets, R.C. Bakhuyzen v.d. Brink.
37140: KEULEN, MENSJE VAN - Overspel.
889: KEULEN, MENSJE VAN - Foto van lachende Mensje die haar uitgever omhelst.
890: KEULEN, MENSJE VAN - Foto van lachende Mensje en haar uitgever.
25949: KEULEN, MENSJE VAN - Van Aap tot Zet.
37105: KEULEN (ONDER PS. CONSTANT P. CAVALRY), MENSJE VAN - Trucjes.
35558: KEULEN, MENSJE VAN - De ketting.
39624: KEULEN, MENSJE VAN - Van lieverlede.
42139: KEULEN, MENSJE VAN - Geheime dame.
39579: KEULS, YVONNE - Madame K. Van Indisch kind tot Haagse dame.
31256: KEULS, H.W.J.M. - Regionen.
34998: KEUN, IRMGARD - Het kunstzijden meisje.
34490: KEUNING, NICO - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
13136: KEUNING, NICO - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
39011: KEUNING (INL.), NICO - Nu is hij er niet meer.
13841: KEUNING, NICO - Altijd het tinnef om je heen. Een biografie van Max de Jong.
20826: KEUNING, NICO - De laatste reis. De Deense jaren van Céline in ballingschap 1945-1951.
44705: KHAYYAM, OMAR - Kwatrijnen.
44748: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat.
11925: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat.
40090: KHAYYAM, OMAR - Kwatrijnen van Omar Khayyam.
43125: KHLEBNIKOV, VELIMIR - Snake Train. Poetry and Prose.
19313: KIEKEBELT (RED.), THIJS & NICO - De Klopgeest 22. 'Na de dood van W.F. Hermans'.
44011: KIERKEGAARD, SOREN - Brieven.
2307: KIJZER, MAX - Willem Kloos, zijn binnengedachten.
3790: KINGSLEY, CHARLES - Yeast. A problem.
36147: KIPLING, RUDYARD - Op de stadsmuur & De man die koning wilde worden.
24465: KIS, DANILO - De zandloper. Roman.
41806: KISJÓKAI, ERSZÉBET - Requiem. Gedichte.
21403: KLANT, J. J. - De geboorte van Jan Klaassen.
3466: KLANT, J. J. - De geboorte van Jan Klaassen.
43396: KLEINRENSINK & H. VANDEVOORDE (RED.), G.J. - Yang jg 28, nr 2-3. Ernst Jünger.
43210: KLEINRENSINK & BART VERVAECK (RED.), GERRIT JAN - Yang jg 26, nr 1. Willem Brakman.
22379: KLEINRENSINK (RED.), GERRIT JAN - Dubbelnummer over J. Slauerhoff van Preludium, Tijdschrift voor Literatuur.
27703: KLEMPERER, VICTOR - Tagebücher 1933-1945.
9659: KLERK, JOOST DE - De FN in het fonteinkastje. Een oorlogsverhaal.
3706: KLIKSPAAN - Studenten-typen, studentenleven I en II.
37469: KLÍMA, LADISLAV - Het lijden van de vorst van Sternenhoch.
35345: KLINKENBERG, G.A. VAN - Jaren met Marsman.
24278: KLOET, TILLY HERMANS EN AAD MEINDERTS (RED), CHARLOTTE DE - Oprecht veinzen. Over Frans Kellendonk.
22989: KLOOS & ALBERT VERWEY, WILLEM - Van de liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey 1881-1925.
44678: KLOOS, WILLEM - Okeanos-fragmenten.
34084: KLOOS, WILLEM - Gedichten. 1880 - 1893.
37920: KLOOS, WILLEM - Knabenklagen.
2296: KLOOS, WILLEM - Nieuwe verzen.
39402: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - Het menschelijk beeld van Willem Kloos.
2295: KLOOS, WILLEM - Liefdesbrieven.
43832: KLOSSOWSKI, PIERRE - De gefnuikte roeping.
33945: KNEEPKENS, MANUEL - Zwart feest.
18014: KNEPPELHOUT - Kneppelhout in Oosterbeek.
21400: KNOBEL, BRUNO - Veel geluk met de sterren. De twaalf tekens van de dierenriem en hun onloochenbare invloed.
36700: KNOWLES, JAMES - Damned to Fame. The Life of Samuel Beckett.
43352: KOCH, HERMAN - Dear Mr. M. (Engelse vertaling van Geachte heer M.).
39963: KOCH, HERMAN - Fragment van Het diner in braille.
31916: KOCH, HERMAN - Het diner.
27683: KOENEN, MIEKE - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
34489: KOEPPEN, WOLFGANG - Romaans Café.
43831: KOEPPEN, WOLFGANG - Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol.
31142: KOESTLER, ARTHUR - Nacht in de middag.
41773: KOETSIER, HANS - Ik lijd verschrikkelijk.
43050: KOETSIER, HANS - Idee. Een verzameling van al dan niet ingediende ideeën.
26197: KOHOUT, PAVEL - Seks. Een dissidente dramolette in één (laatste) bedrijf.
44496: KOK, ANTONY - Ik ben maar zelden goed bij stem.
26835: KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken.
44067: KOLAKOWSKI, LESZEK - Over de sterfelijkheid van de rede. Filosofische essays.
42384: KOM, ANTOINE DE - Het Liegend Konijn, jg 5, nr 2.
41812: KOM, ANTOINE A.R. DE - Tropen. Gedichten.
41266: KOM (KWASI), O.S. DE - Ter nagedachtenis uit de werken van Dr. Martin Luther King en Bloemlezing uit gedichten.
21465: KOMRIJ, GERRIT - Horen, zien en zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis.
33649: KOMRIJ, GERRIT - Lood en hagel. [Schimscheuten en handtastelijkheden - een keuze.
10556: KOMRIJ, GERRIT - Over de bergen.
40547: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
5016: KOMRIJ, GERRIT - Waarin de trein een nieuw jaar tegemoetsnelt, of: Scripta Manent, maar niet altijd.
28844: KOMRIJ, GERRIT - Afrikaanse poëzie, 10 gedichten en een lexicon.
24780: KOMRIJ, GERRIT - Intimiteiten.
24039: KOMRIJ, GERRIT - The straw that breaks the camel's back...?
31570: KOMRIJ, GERRIT - De muze in het kolenhok. Over een gedicht van Hölderlin.
36591: KOMRIJ (RED.), GERRIT - De drekpoëten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten.
42792: KOMRIJ, GERRIT - De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten.
23002: KOMRIJ, GERRIT - The Comreigh Critter and other verse.
26310: KOMRIJ, GERRIT - De zeven zonden van Jeroen Bosch.
36576: KOMRIJ, GERRIT - De lange oren van Midas.Het begin van een schrijverschap.
40746: KOMRIJ, GERRIT - Inkt. Kapitale stukken I-II.
8536: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
8548: KOMRIJ, GERRIT - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
2649: KOMRIJ, GERRIT - Dat heilig ontzag voor minder.
15401: KOMRIJ, GERRIT - De klopgeest.
38481: KOMRIJ, GERRIT - Horen, zien en zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis.
37942: KOMRIJ, GERRIT - Fata morgana.
32527: KOMRIJ, GERRIT - Twee huizen.
31457: KOMRIJ, GERRIT - In de geest van de gieter. Aforismen en citaten.
32240: KOMRIJ, GERRIT - Komrij's patentwekker.
5030: KOMRIJ, GERRIT - Alle vlees is als gras, of Het knekelhuis op de dodenakker.
7453: KOMRIJ, GERRIT - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
7741: KOMRIJ, GERRIT - Muizenissen.
874: KOMRIJ, GERRIT - Foto van Komrij op preekstoel.
10887: KOMRIJ, GERRIT - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
7799: KOMRIJ, GERRIT - De Verschrikking.
31353: KOMRIJ, GERRIT - De os op de klokketoren.
21569: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw etc.
5935: KOMRIJ, GERRIT - Tequila sunrise.
15402: KOMRIJ (BEWERKING), GERRIT - Abele spelen.
21376: KOMRIJ, GERRIT - Twee werelden.
3574: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
39408: KOMRIJ, GERRIT - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
12795: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de twaalfde t/m de zestiende eeuw etc.
10353: KOMRIJ, GERRIT - Onherstelbaar verbeterd.
14776: KOMRIJ, GERRIT - Spaans benauwd. Gedichten.
35592: KOMRIJ (INLEIDING), GERRIT - Polemiek en pamflet (Maatstaf 1983 10-11).
21386: KOMRIJ (VERT.), GERRIT - Het grillige leven van kardinaal Pirelli.
27936: KOMRIJ, GERRIT - In Liefde Bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 100 en enige gedichten.
23556: KOMRIJ, GERRIT - Hercules.
5598: KOMRIJ, GERRIT - Het boze oog.
5246: KOMRIJ, GERRIT - Dood aan de grutters.
2587: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
1089: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
41724: KOMRIJ, GERRIT - De pagode.
21375: KOMRIJ, GERRIT - Fabeldieren.
40796: KOMRIJ, GERRIT - De kleine mooie revolutie. De dichters van De Bezige Bij 1944-2004.
5936: KOMRIJ, GERRIT - Rook zonder vuur.
39729: KOMRIJ, GERRIT - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
36404: KOMRIJ, GERRIT - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leestoel.
25404: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
24375: KOMRIJ, GERRIT - Demonen. Autobiografische verhalen.
41602: KOMRIJ, GERRIT - Trou moet blycken. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 100 en enige gedichten.
7330: KOMRIJ, GERRIT - Tequila sunrise.
558: KOMRIJ, GERRIT - Daar is het gat van de deur.
36407: KOMRIJ, GERRIT - Muizenissen.
32962: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
19262: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
21377: KOMRIJ, GERRIT - Gesloten circuit. Gedichten.
39234: KONING (VERZ.), CO DE - Gezanten uit Alexandrië. Poëtische vignetten van macht en gezag.
20695: KONINGSBERGER (VERT.), HANS - Modern Dutch poetry.
20642: KOOET & SUSANNE TER SMITTEN, LARS - 'Ik heb een draak in het leven geroepen die ik moet doden' interview met Peter Buwalda.
43353: KOOIMAN, DIRK AYELT - Montyn. Dokumentarroman (Duitse vertaling van Montyn).
16235: KOOIMAN EN THOMAS GRAFTDIJK, DIRK AYELT - 'Willem Frederik Hermans, een vraaggesprek' in Soma 10/11.
38818: KOOIMAN, DIRK AYELT - Een romance.
13281: KOOL, HALBO C. - Roodboek / Poëziealbum.
33487: KOOLHAAS, A. - Alles kits. Acht dierenverhalen.
17395: KOOLHAAS, ANTON - Andermans huid.
15366: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere dierenverhalen.
6790: KOOMEN, MARTIN - Getypte brief aan een lezer.
30043: KOOMEN, MARTIN - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
4087: KOOPMAN & CATHRIEN VAN OMMEN, ARES - Een ontmoeting met de tovenaar.
18593: KOOPMAN EN RIEN VROEGINDEWEIJ, HANS - De straatweg.
39575: KOOTEN, KEES VAN - Zeven sloten.
6495: KOOTEN, KEES VAN - Thalia, televisie en theater.
43589: KOOTEN, KEES VAN - Kees van Kooten lest vor. Koot graaft zich autobio.
37735: KOPLAND, RUTGER - Geduldig gereedschap.
42851: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag.
38870: KOPLAND, RUTGER - Songer à partir. Poèmes.
37733: KOPLAND, RUTGER - Voor het verdwijnt en daarna.
12122: KOPLAND, RUTGER - Poëzie / Poetry.
10426: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
43873: KORKOET, DEDE - Het boek van Dede Korkoet.
44331: KORTEWEG, ANTON - Voor de goede orde.
37354: KORTEWEG, ANTON - De tunnelman.
31967: KORTEWEG, ANTON - De stormwind van zijn hand.
14952: KORTEWEG, ANTON - Kinderen.
21798: KORTEWEG, ANTON - Kijk ons!
37353: KORTEWEG, ANTON - In de tuin.
44542: KORTEWEG, ANTON - De zonnebloem werd zwart.
42194: KORTEWEG (ED.), ANTON - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
31968: KORTEWEG, ANTON - Eeuwig heimwee drijft hem voort.
43086: KORTEWEG, ANTON - De pest aan literaire anekdotes.
32047: KORTEWEG, ANTON - Stand van zaken. Gedichten.
37359: KORTEWEG, ANTON - Wat dacht je.
32062: KOSINSKI, JERZY - Stappen.
29611: KOSSMANN, ALFRED - Martelaar voor een dagdroom. Over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
8718: KOSSMANN, ALFRED - Handgeschreven brief.
17658: KOSSMANN, ALFRED - De veldtocht, en andere gedichten.
23962: KOSSMANN, ALFRED - Leopold von Sacher-Masoch - martelaar voor een dagdroom.
38678: KOSSMANN & ANNA BLAMAN, ALFRED - Stemmen van schrijvers.
19038: KOSSMANN, ALFRED - Nacht van de slechte slaper.
23387: KOSSMANN, ALFRED - De mannen waaruit ik besta.
27259: KOSTWINDER, JAN - Het bezinksel van de waarheid. Polemieken, portretten en brieven.
41891: KOTTE, WOUTER - Een passende verzameling onwil.
41890: KOTTE, WOUTER - Achter de horizon.
41889: KOTTE, WOUTER - Vaarwel aan het licht.
41892: KOTTE, WOUTER - Schwarzwald. Gedichten.
41893: KOTTE EN HAROLD RUBIN (TEKENINGEN), WOUTER - Ondergronds.
41887: KOTTE, WOUTER - Zetstukjes voor oogleden.
29944: KOTTE, WOUTER - Voces intimae. 2 suites & 1 gedicht.
40648: KOUSBROEK, RUDY - Een kuil om snikkend in te vallen.
11964: KOUSBROEK, RUDY - Is het zoo geschied?
17911: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto.
22246: KOUSBROEK, RUDY - De logologische ruimte. Opstellen over taal.
31783: KOUSBROEK E.A., RUDY - Tjalie Robinson, stem van een Indisch Nederland.
12252: KOUSBROEK, RUDY - Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam.
20585: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 3.
42357: KOUSBROEK, RUDY - Restjes. Anathema's 9.
24520: KOUSBROEK, RUDY - De vrolijke wanhoop. Anathema's 8.
20615: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
20583: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
21570: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
43015: KOUSBROEK, RUDY - Nederland een bewoond gordijn.
30084: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
37677: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
22635: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms.
37963: KOUWENAAR, GERRIT - Ik was geen soldaat.
11489: KOUWENAAR, GERRIT - Autopsie/anoniem, gedichten.
27103: KOUWENAAR, GERRIT - Gedichten 1948-1978.
29676: KOUWENAAR, GERRIT - Vallende stilte. Een keuze uit eigen werk.
5942: KOUWENAAR, GERRIT - Vijf 5 tigers.
17664: KOUWENAAR, GERRIT - Een geur van verbrande veren. Gedichten.
3173: KOUWENAAR, GERRIT - Vijf vijftigers.
20346: KOUWENAAR, GERRIT - Val bom!
17660: KOUWENAAR, GERRIT - De stem op de 3e etage.
3536: KOUWENAAR, GERRIT - Ohne Namen.
13210: KOUWENAAR (INLEIDING), GERRIT - Vijf 5 tigers vijftig jaar.
40298: KOUWENAAR, GERRIT - 'Enigszins zo' in Katalogus 319 Stedelijk Museum.
35372: KOUWENAAR, GERRIT - Landschappen en andere gebeurtenissen.
20413: KOUWENAAR - De tijd staat open. Gedichten.
2322: KOUWENAAR, GERRIT - Landschappen en andere gebeurtenissen.
12657: KOUWENAAR, GERRIT - Het blindst van de vlek.
229: KOUWENAAR, GERRIT - Val Bom!
27422: KOUWENAAR, GERRIT - Zonder namen.
40299: KOUWENAAR, GERRIT - Ik was geen soldaat.
28543: KOUWENAAR, GERRIT - Vallende stilte. Een keuze uit eigen werk.
7195: KOUWENAAR, GERRIT - De tijd staat open. Gedichten.
26221: KOUWENAAR, GERRIT - De ochtend.
39367: KOUWENAAR, GERRIT - Het gebruik van woorden. Gedichten.
37082: KRABBÉ, TIM - De scherprechter van Korfoe.
6284: KRAMER, HILTON - Richard Lindner.
42896: KRAMER, PAUL - Simply Bruna. A Portrait of Dick Bruna. Videoband.
39836: KRAMERS, PROF. DR. J.H. - De Koran.
35448: KREGTING, MARC - Dood vogeltje. Vluchtstroken.
43282: KREGTING, MARC - De gezel. Gedichten.
35449: KREGTING, MARC - Zoem! Evoluties.
39241: KREISLER, KARL - Catilina. De roman van een samenzweerder.
16861: KRIMPEN, JAN VAN - A Distinguished Visitor Discusses English Book Printing.
30836: KRIMPEN, HUIB VAN - Boek over het maken van boeken.
22154: KRIMPEN, HUIB VAN - Boek over het maken van boeken.
44519: KRISTOF, AGOTA - Het dikke schrift / Het bewijs / De derde leugen.
35174: KROESEN, HANS - Dagboekblaadjes I en II.
42884: KROG, ANTJE - Om te kan asemhaal.
37788: KROG, ANTJIE - Liederen van de blauwkraanvogel.
25340: KROL, GERRIT - Geen man, want geen vrouw.
40395: KROL, GERRIT - Over het uittrekken van een broek.
40259: KROL, GERRIT - Bijna voorjaar.
25339: KROL, GERRIT - 't Komt allemaal goed. Gedichten.
9476: KROL, GERRIT - 'n Groot dichter.
24816: KROL, GERRIT - 't Jonkje.
11833: KROON (SAMENSTELLING), DIRK - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
44298: KROON, DIRK - Vijf tijdkringen.
14712: KROON (SAMENSTELLING), DIRK - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff.
11834: KROON (SAMENSTELLING), DIRK - Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen.
44302: KROON, DIRK - Geruchten.
44319: KROONENBERG (VOORWOORD), YVONNE - Opgeschreven.
25126: KROPOTKIN, PETER - Memoires van een revolutionair. Herinneringen 1842-1886.
24371: KRÜGER, MICHAEL - Idyllen, illusies. Dagboekgedichten.
30250: KRÜGER, MICHAEL - Rooksignalen. Gedichten.
30636: KRUIS, JAN VAN HET - Donkere nacht.
36105: KRUMMACHER, FRIEDRICH ADOLPH - Das Christfest.
43547: KRZJIZJANOVSKI, SIGISMOEND - Autobiografie van een lijk.
7333: KUIJPER, JAN - Toe-eigeningen. Sonnetten en denkbeelden.
7334: KUIJPER E.A., JAN - Kuik, Ouwens & De Jong. Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs 1998.
7335: KUIJPER E.A., JAN - Kuik, Ouwens & De Jong. Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs 1998.
43812: KUIJPER, JAN - Twee sonnetten.
29971: KUIK, DIRKJE - Het kindercircus. Een studie in zwart en mauve.
39734: KUIK, WILLIAM D. - 45 gedichten.
19575: KUIK, DIRKJE - Huishoudboekje met rozijnen.
24627: KUIPER, ARIE - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
44413: KUIPERS, REINOLD - Rendez-vous met een Remington.
41862: KUIPERS, FRANS - Een teken van leven.
41864: KUIPERS, FRANS - Van A tot en met Z.
44408: KUIPERS, REINOLD - De broddellap.
25548: KUIPERS, REINOLD - De boekvormer.
10834: KUIPERS, BERT - Utrecht hersticht.
6162: KUIPERS, REINOLD - Residu.
41863: KUIPERS, FRANS - Zoals wij. Gedichten.
43303: KUNDERA, MILAN - Een ontmoeting. Essays.
36148: KUNNEMAN & TH.C.W. OUDEMANS (ED.), H.P. - Filosofie aan de grens.
32675: KUNTSJEV, NIKOLAJ - Gedichten.
41432: KUREISHI, HANIF - Dag moeder.
30765: KUSTERS, WIEL - Knittelalfabet.
34006: KUSTERS, WIEL - Koninklijke sfinx.
41770: KUSTERS (KEUZE), WIEL - Het werk. Een bloemlezing.
42769: KUSTERS & OSKAR PASTIOR, WIEL - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
9480: KUSTERS, WIEL - Arenden, Ketenen.
24320: KUSTERS, WIEL - Schubert volgens Gould. Een vers en een brief.
7336: KUSTERS, WIEL - Raad van Alfabet.
31480: KUSTERS & OSKAR PASTIOR, WIEL - Zonder weerga / Seinesgleichen.
15154: KUSTERS, WIEL - De killer. Over poëzie en poëtica van Gerrit Kouwenaar.
44366: KUYK, PIETER A. - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
25856: KUYK, PIETER A. - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
12804: KUYK, PIETER A. - Diorama. Gedichten.
37554: KUYLE, ALBERT - Songs of Kalua.
25096: KUYLE, ALBERT - Het huis van den schilder.
26475: KUYLE, ALBERT - Weerlicht.
20660: KUYPER & NOP MAAS (RED.), BUBB - Bram de Does. Laurens Janszoon Costerprijs 2007.
35948: KUYPER, ERIC DE - Met gemengde gevoelens.Over eigenheid, identiteit en nationale cultuur.
40698: KWAKMAN (ED.), BAS - Ze kwamen om een dichter te zien. Een keuze uit veertig jaar Poetry International.
37811: KWAKMAN, BAS - Hotelkamerverhalen.
41573: LAAGE, R.J.CH. V. TER - Jacques Moleschott. Een markante persoonlijkheid in de 19-eeuwse fysiologie.
8582: LAAN, DR. N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten.
15249: LAARHOVEN (HOOFDRED.), HANS VAN - De opstoot. Een satirisch blad: dat lukt nooit in Nederland!
43740: LACLOS, CHODERLOS DE - Gevaarlijk spel met de liefde.
19040: LAEY, OMER K. DE - Zworte Schimmen.
5789: LAFONTAINE, J. - De twee duiven.
13742: LAFONTAINE, JEAN DE - Contes et nouvelles en vers.
41348: LAFORGUE, JULES - Oeuvres Complètes I-II-III Poésies - Moralités Légendaires - Mélanges Posthumes.
8794: LAGERBERG, KEES - Schuldigen zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd.
42216: LAMARCHE, CAROLINE - Van dieren en mensen.
33950: LAMBERT, JEAN-CLARENCE - Dwaaltuin.
40748: LAMPE, ELMER SCHÖNBERGER E.A., JAAP - Hans Asselbergs.
40060: LAMPE, ASTRID - De memen van Lara.
44195: LAMPE (RED.), PINA - Simadan. October 1961.
44520: LAMPEDUSA, G. TOMASI DI - De tijgerkat.
36462: LAMPEDUSA, G. TOMASI DI - De tijgerkat.
3467: LAMPEDUSA, GIUSEPPE DI - De sirene.
26040: LAMPEDUSA, G. TOMASI DI - De tijgerkat.
43043: LANDHEER, JO - Verzamelde gedichten.
43437: LANGEN, FERDINAND - De drenkelingen. Verhalen.
43438: LANGEN, FERDINAND - Al deze mensen.
43442: LANGEN, FERDINAND - Hoe maakt u het? Roman.
38945: LANGEN, FERDINAND - Helene in het heelal.
38044: LANKESTER, ERIK - De Moravia Sociëteit.
23152: LANOYE, TOM - Stadsgedichten.
42210: LANOYE, TOM - Kartonnen dozen.
39461: LANOYE, TOM - Vitriool voor gevorderden, 1994-2004.
26570: LANOYE, TOM - Kartonnen dozen.
39463: LANOYE, TOM - De monstertrilogie.
42209: LANOYE, TOM - Het derde huwelijk.
39503: LANOYE, TOM - Gelukkige slaven.
39462: LANOYE, TOM - Vroeger was ik beter.
39460: LANOYE, TOM - Het vroegste vitriool 1983-1993.
39455: LANOYE, TOM - Diplodocus Deks, triomf der archeologie & De Jossen, val en revival der saamhorigheid.
42588: LANOYE, TOM - Het derde huwelijk.
19581: LANOYE, TOM - Overkant. Moderne verzen uit de Groote Oorlog.
20127: LANOYE, TOM - Rozegeur en maneschijn. Helse kritieken.
43595: LANOYE, TOM - Gaz. Pleidooi van een gedoemde moeder.
20387: LANOYE, TOM - Een slagerszoon met een brilletje.
35915: LANOYE, TOM - Boze tongen.
23514: LANOYE, TOM - Sprakeloos.
41197: LAPIDOTH-SWARTH, HÉLÈNE - Van Vrouwenleed.
28525: LARBAUD, VALERY - Oeuvres.
4909: LARBAUD, VALÉRY - De arme hemdenmaker.
42905: LARBAUD, VALERY - Geliefden, gelukkige geliefden...
36901: LARBAUD, VALERY - Barnabooth.
30584: LARBAUD, VALERY - A.O. Barnabooth. Dagboek van een miljardair.
26231: LARBAUD, VALERY - Paul Valéry et la Méditerranée.
17563: LARKIN, PHILIP - Skin / Huid.
8795: LASCANO TEGUI, BARON DE - Blauwe onschuld. Intiem dagboek.
40616: LASKER-SCHÜLER, ELSE - Gesammelte Gedichte.
40615: LASKER-SCHÜLER, ELSE - Mein Herz. Ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen.
40613: LASKER-SCHÜLER, ELSE - Die Nächte der Tino von Bagdad.
40614: LASKER-SCHÜLER, ELSE - Essays.
44084: LASKER, EMANUEL - Das verständige Kartenspiel.
39233: LASOEN, PATRIDIA - Reiziger.
23383: LAST, JEF - Les Poètes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud.
13773: LAUREY, HARRIËT - Drie dieren.
17678: LAURILLARD, DR. E. - Stekelkruid. Een bundel rijmen.
23141: LAURILLARD, E. - Ernstig en los.
22015: LAUWAERT, GUIDO - Villa Elsschot. Omtrent Kaas en andere onthullingen.
40791: LAVA, ARTHUR - Geweldige gedichten.
44792: LAVANT, CHRISTINE - Aantekeningen uit het gesticht.
38071: LAWRENCE, T.E. - Zeven zuilen van wijsheid. Een triomf.
43888: LAWRENCE, D.H. - Verliefde vrouwen.
42458: LAWRENCE, D.H. - Vijgen. Gedichten.
22057: LÉAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1925-1950.
11990: LÉAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1933.
18614: LÉAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1925-1950.
7680: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen.
19941: LÉAUTAUD, PAUL - Brieven aan mijn moeder.
15701: LÉAUTAUD, PAUL - Onvoltooid verleden tijd. In memoriam/Jeugdliefde.
16365: LÉAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921.
15714: LÉAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1925-1950.
36672: LÉAUTAUD, PAUL - Vinyl - Entretiens de Robert Mallet et Paul Léautaud 6. Les Bêtes.
7613: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen.
7610: LÉAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1917-1924.
9481: LEBERECHT (= P.M. HERINGA), PETER - Bernaiserie. Novembersuite voor Ferd Veelenturf.
37934: LEBERECHT - A Phoenix Too Infrequent.
41073: LEE, HARPER - Spaar de spotvogels.
34389: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting "De Roos". Catalogus 1961-1965.
9482: LEEFLANG, ED - Lied van de rook.
24812: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting De Roos Utrecht 1971-1975. Catalogus.
12360: LEEFLANG, CHRIS - Dag Chris.
34387: LEEFLANG, CHR. - Tien jaar "De Roos".
34388: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting "De Roos". Catalogus 1956-1960.
39003: LEEFLANG, ED - Begroeyt met pluimen.
34392: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting De Roos Utrecht 1976-1980.
34393: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting De Roos.
34390: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Vijfentwintig jaar Stichting De Roos. Catalogus 1966-1970.
12999: LEEFLANG, CHR. - Stichting 'De Roos' 40 jaar/1946-1986.
43052: LEENDERS, HERMAN - Landlopen. Gedichten.
33003: LEERINTVELD, A.M. TH. - Huygens over hovelingen.
34904: LEEUW MARCAR, ANK - Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar.
22756: LEEUW, AART VAN DER - Momenten van schoonheid en bezinning.
41050: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman.
30598: LEEUW, AART VAN DER - De mythe van een jeugd.
42599: LEEUWEN, BOELI VAN - De Rots der Struikeling.
42595: LEEUWEN, BOELI VAN - Een vreemdeling op aarde.
18709: LEEUWEN, TIP MARUGG EN FRANK MARTINUS ARION, BOELI VAN - Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud.
42368: LEEUWEN, BOELI VAN - De eerste Adam.
42372: LEEUWEN, BOELI VAN - Een vreemdeling op aarde.
29990: LEEUWEN & IVAR SCHUTE (RED.), MARK VAN - Een jongensreis. Herinneringen aan Louis Ferron.
43773: LEEUWEN (VERT.), RICHARD VAN - De vertellingen van duizend en een nacht.
42559: LEEUWEN, BOELI VAN - Tempels in woestijnen, gevolgd door 'Onkel Patrice'.
40749: LEEUWEN, THEO VAN - Van Geraerde Goudriaen ende van sinen ghesellen...
43068: LEEUWEN, BOELI VAN - Ver weg dichtbij. Columns voor de Wereldomroep.
24952: LEEUWEN, BOELI VAN - Het teken van Jona.
42078: LEEZENBERG, MICHIEL - De vloek van Oedipus. Taal, democratie en geweld in de Griekse tragedie.
35452: LEHMANN, L.TH. - Vluchtige steden (en zo). Gedichten.
892: LEHMANN, L.TH. - Portretfoto van Lehmann met schilderij op achtergrond.
34036: LEHMANN, L.TH. - Schoon schip. Gedichten.
36633: LEHMANN, L. TH. - Laden ledigen. Een keuze uit hervonden werk.
39997: LEHMANN, L.TH. - Subjectieve reportage. Gedichten.
43220: LEHMANN, L.TH. - Gedichten.
40937: LEHMANN, L.TH. - Een steen voor Hermes.
6341: LEHNING, ARTHUR - Brieven van Slauerhoff.
28388: LEHNING, ARTHUR - Amsterdam, 8 januari 1976.
21410: LEIJNSE, ELISABETH - De biograaf en zijn duiveltjes.
44287: LEIKER, SJOERD - Drie miniaturen.
11675: LEIKER, SJOERD - Vijf handgeschreven brieven aan Hans van Straten.
31893: LEIKER, SJOERD - Verzegeld in het zand.
41560: LEIRIS, MICHEL - Kijk! Daar, de engel...
18130: LEIRIS, MICHEL - Arena.
7621: LEIRIS, MICHEL - In de tegenwoordige tijd. Journaal 1922-1989.
43277: LEMKHIN, MIKHAIL - Joseph Brodsky. Leningrad Fragments.
38687: LEMMENS, HARRIE - God is een Braziliaan.
41796: LENNART, CLARE - Dierbare poes / Carillon / De zwanen / De dwaasheid van het hart.
32440: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier.
44809: LENNEP E.A., JACOB VAN - A-saga, E-legende, O-sprookje.
41216: LENNEP, JACOB VAN - Elizabeth Musch. Een tafereel uit de zeventiende eeuw.
36707: LENNON, SEÁN - Godot Go Deo. Waiting in Beckett's Dublin.
41142: LENZ, SIEGFRIED - Het begin van iets. Verhalen.
11774: LÉON, PAUL L. - Benjamin Constant.
40102: LEÓN, LUIS DE - Over de namen van Christus.
29460: LEOPARDI, GIACOMO - Zibaldone. Intellectueel dagboek.
7654: LEOPARDI, GIACOMO - Gedachten.
11185: LEOPARDI, GIACOMO - Gedachten.
23672: LEOPARDI, GIACOMO - Zibaldone. Intellectueel dagboek.
44269: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk.
41562: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen I & II.
9489: LEOPOLD, J.H. - Vijf verzen.
44169: LEOPOLD, ROB - Echo in groot landschap.
9488: LEOPOLD, J.H. - Saadi.
15907: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
9487: LEOPOLD, J.H. - Oostersch.
43018: LEOPOLD, J.H. - Valley of Irdîn. A collection of poems translated from the Dutch.
34284: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie.
43791: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk.
9490: LEPPERS, GER EPKO - In de treurwilgen.
9491: LEPPERS, GER EPKO - Mensenwee. Korte verhalen.
42403: LÉPRONT, CATHERINE - Clara Schumann. Een vierhandig leven.
38955: LEUPEN, J. - Mon autre monde. Poèmes imaginées et images poétisées / Beeldende woorden en verwoorde beelden.
11777: LEVAILLANT, MAURICE - Les amours de Benjamin Constant.
42653: LEVI, PRIMO - De eekhoorn. Verhalen en essays.
35944: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Het gezin.
24771: LEVIE, SOPHIE - Het alfabet van Valéry.
31128: LEVIN, BERNARD - Enough said.
38325: LEWIS, JEREMY - Cyril Connolly. A Life.
39936: LEWIS, WYNDHAM - Tarr.
2264: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
42509: LICHODEJEV, LEONID - Ik en mijn automobiel.
25451: LICHODEJEV, LEONID - Ik en mijn automobiel.
38748: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Donderslagen op muziek - een keuze uit de kladboeken.
14227: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Gekleurde schaduwen. Brieven 1770-1799.
42953: LICHTVELD, LOU - De sfinx van Spanje. Beschouwingen van een ooggetuige.
36181: LIEBENTRAU (= P.M. HERINGA), H.G. - A settlement.
3140: LIER, RUDIE VAN - Praehistorie. Gedichten.
5068: LIER, RUDIE VAN - Praehistorie. Gedichten.
41849: LIESHOUT, TED VAN - Ik elleboog me er wel doorheen. Gedichten en tekeningen.
41850: LIESHOUT, TED VAN - Als ik geen naam had kwam ik in de Noordzee uit. Gedichten en tekeningen.
37617: LIESKE, THOMAS - Of er spitsvreugde is.
30558: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland.
25151: LIGTHART, JAN - In Zweden.
43261: LIMBURG STIERUM, ROSEMARIJN VAN - Tuin/Pad.
39384: LIND, JAKOV - Foto van tv-spel 'Het sterven van de zilvervossen'.
43566: LINDEN, HENK VAN DER - Tussen de filmrollen.
39482: LINDEN, GERRY VAN DER - Verse helden.
41065: LINDOP, GREVEL - The Opium-Eater. A Life of Thomas De Quincey.
19484: LITTELL, JONATHAN - De welwillenden.
24823: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen.
40932: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen.
44633: LJESKOW, N.S. - Romans en verhalen.
27454: LJESKOW, SALTYKOW, TSJECHOW, PLATONOV - Een Rus ontmoet een Duitser.
42184: LÖB, KURT - Boekkunstenaar - Buchkünstler.
17426: LÖB (ILLUSTRATIES), KURT - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
19891: LÖB, KURT - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
43458: LÖB, KURT - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen].
42747: LOCKE (W. VON LEYDEN ED.), JOHN - Essays on the Law of Nature. Latin text with translation, introduction and notes.
42748: LOCKE ( ED. PAUL SCHUURMAN), JOHN - Of the Conduct of the Understanding.
22501: LODEIZEN, HANS - Londenvaarder.
6087: LODEIZEN, HANS - 'De Vormen van Dood' in Libertinage.
17720: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
42516: LODEIZEN, HANS - Verzamelde gedichten.
33265: LOEB, WOUTER - Gek en wijs tijdens Seyss.
44434: LOKHORST & BERT VOETEN, EMMY VAN - In memoriam Martinus Nijhoff.
43489: LOKHORST & VICTOR E. VAN VRIESLAND, EMMY VAN - Drie novellen. Boekenweekgeschenk 1940.
17383: LOMMEN E.A., MATTHIEU - In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005.
40006: LOMMEN, MATHIEU - Nederlandse belettering. Twintigste-eeuwse modelboeken.
38497: LOMMEN (SAMENST.), MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
30393: LOMMEN (SAMENST.), MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
34570: LONDON, JACQUES - Wanneer de goeden lachen.
11167: LONGFELLOW, HENRY W. - Poems.
12213: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloé.
8497: LOO, TESSA DE - Meander.
11278: LOO, TESSA DE - Het rookoffer.
26423: LOOY, JAC. VAN - Gekken.
3371: LOOY, JAC. VAN - Nieuw proza.
23475: LOOY, JAC. VAN - Nieuwjaarsdag.
44728: LOOY, JACOBUS VAN - De weesjongen. Fragmenten uit Jaapje, Jaap en Jakob.
4912: LOOY, JAC. VAN - De nachtcactus.
20758: LOOY, JAC. VAN - Gedichten.
44652: LOUÿS, PIERRE - Les chansons de Bilitis.
44326: LOUÿS, PIERRE - Drie zusters en hun moeder.
6909: LOUW, W.E.G. - Nog gesprek.
32381: LOUYS, PIERRE - De avonturen van Koning Pausolus.
34153: LOUYS, PIERRE - De avonturen van Koning Pausolus.
38458: LOVE, BRENDA B. - Dictionaire fantasmes, perversions et autres pratique de l'amour.
4925: LOWELL, ROBERT - Zeemeermin.
33010: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora - lektuur voor den beschaafden stand 8 en 9.
33370: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Gedachten en beelden.
42558: LUCEBERT - ... en morgen de hele wereld.
21940: LUCEBERT - De moerasruiter uit het paradijs.
43621: LUCEBERT E.A. - Zoem. De Bezige Bij laat van zich horen.
2655: LUCEBERT - Troost de hysterische robot.
6936: LUCEBERT - Van de maltentige losbol.
21913: LUCEBERT - Val voor vliegengod.
44737: LUCEBERT - Oogsten in de dwaaltuin.
22906: LUCEBERT - Oh oor o hoor. Opnamen uit de jaren vijftig en zestig.
44663: LUCEBERT - Apocrief/De analphabetische naam.
10537: LUCEBERT - Alfabel.
41487: LUCEBERT - Apocrief/De analphabetische naam.
43507: LUCEBERT - Catalogus van tentoonstelling van beeldend en letterkundig werk.
35384: LUCEBERT - triangel in de jungle / de dieren der democratie.
44123: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens.
31152: LUCEBERT - Amulet.
38890: LUCEBERT - Val voor vliegengod.
44669: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens.
21914: LUCEBERT - Oogsten in de dwaaltuin.
44421: LUCIAN - Lucian VII.
44420: LUCIAN - Lucian III.
36313: LUCIANUS - De ontmaskering van de charlatans.
2792: LUDWIG, EMIL - Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig.
10371: LUIJTERS E.A., GUUS - Pudding & gisteren.
18136: LUIJTERS, GUUS - Liefde en leugens. Verhalen.
5701: LUIJTERS, GUUS - Modernisme van toen.
40130: LUIJTERS, GUUS - Sterrenlied. Ter herinnering aan Sientje Abram (1931-1942).
6798: LUIJTERS, GUUS - Handgeschreven brief aan een lezer.
25216: LUIKEN (RED.), TONNIE - WFH-verzamelkrant nr 17.
14869: LUITING, TON - Frivool memoriam.
39568: LUNSHOF, A.H. - Leven onder demon. Een levensschets van Antony Winkler Prins.
245: LUYKEN, JOAN - Duytse lier.
30177: LUYKEN, JAN - De hoepel.
25498: LUYKEN, JOAN - Duytse lier.
11676: LUYTERS, GUUS - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
41523: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS - L'enthousiasme. La critique kantienne de l'histoire.
25849: MAANEN, WILLEM G. VAN - Moet je horen. Zeven hoorspelen.
42252: MAAR, MICHAEL - Speak, Nabokov.
30269: MAARTENS, MAARTEN - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen.
29012: MAAS E.A., NOP - Verdichten, verdunnen. De formules van Hans Asselbergs 1953-2007.
23074: MAAS (RED.), NOP - Literatuur en televisie. Twaalfde Laurens Janszoon Costerprijs voor Hans Keller.
20651: MAAS, NOP - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
44842: MAAS, WILLEM - De onbestrafte zonde van Jacques Gans. Een bloemlezing uit Ce vice impuni, la lecture.
27149: MAAS, NOP - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven 1. De vroege jaren 1923-1962.
8976: MACCHIAVELLI, NICCOLÒ - Intermezzi uit La Mandragola.
37473: MACHADO, DYONÉLIO - De muizen. Roman.
27993: MACHADO, ANTONIO - Juan de Mairena. Uitspraken, grappen, suggesties en herinneringen van een onbekende leraar.
27184: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser.
36324: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - La Mandragola / De alruin.
38841: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser.
7506: MAERLANT, JACOB VAN - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand.
30752: MAERLANT, JACOB VAN - Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten.
8902: MAETERLINCK, MAURICE - Onirologie.
44213: MAGRIS, CLAUDIO - Museum van de oorlog. Roman.
43900: MAGRIS, CLAUDIO - Langs grenzen. Essays, fragmenten en verhalen.
43902: MAGRIS, CLAUDIO - Blindelings. Roman.
43271: MAHER JR., PAUL - Jack Kerouac's American Journey. The Real-Life Odyssey of "On the Road".
36334: MAHFOEZ, NAGIEB - Begin en einde. Roman uit Egypte.
18531: MAHIEU, VINCENT - Verzameld werk.
13396: MAHLER, ALMA - Het is een vloek een meisje te zijn. Een keuze uit de gaboeken 1898-1902.
823: MAILER, NORMAN - The Naked and the Dead.
30943: MAILER, NORMAN - Ambacht en verbeelding. Essays en interviews.
44236: MAJAKOVSKI, V.V. - Werken.
37890: MAJAKOVSKI, WLADIMIR - De wandluis. Feeërieke komedie in negen taferelen.
24858: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - Programma van 'Het badhuis'.
44516: MAK, GEERT - Grote verwachtingen. In Europa 1999-2019.
25129: MAKANIN, VLADIMIR - Schrik.
21932: MALAPARTE, CURZIO - Bloed.
38232: MALAPARTE E.A., CURZIO - De Parelduiker. Jaargang 23, nummer 3.
39894: MALLARMÉ, STÉPHANE - Gedichten.
28080: MALLARMÉ & FRANCIS JAMMES, STÉPHANE - Dialogue 1893-1897.
11329: MALLEA, EDUARDO - Al het groen zal vergaan.
40468: MALLEA, EDUARDO - Chaves. Roman.
43464: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld.
38217: MALRAUX, ANDRÉ - Album Malraux.
38937: MAN, HERMANS DE - De kleine wereld. Bedelaarsroman.
40257: MAN (RED.), HERMAN DE - Rynbende, Blijmoedig Tijdschrift.
37301: MANDEAU, EMILE - Verbrande erven. Een plaatsbeschrijving.
23125: MANDELSJTAM E.A., OSIP - Kwartet.
19043: MANGAN, JAMES CLARENCE - The dying enthusiast to his friend.
19045: MANGAN, JAMES CLARENCE - The dying enthusiast to his friend.
19044: MANGAN, JAMES CLARENCE - The dying enthusiast to his friend.
31318: MANGUEL, ALBERTO - Een geschiedenis van het lezen.
16206: MANN, THOMAS - Tonio Kröger en andere verhalen.
31507: MANN, GOLO - In de schaduw van de tovenaar.
10524: MANN, KLAUS - Opgejaagd, gedoemd, verloren. Dagboek 1933-1949.
18745: MANN, THOMAS - Ontboezemingen van de oplichter Felix Krull.
10939: MANN, KLAUS - Het keerpunt.
30985: MANN, THOMAS - Die vertauschten Köpfe.
11152: MANN, THOMAS - Deutsche Hörer! Fünfundfünzig Radiosendungen nach Deutschland.
41961: MANN, THOMAS - Charlotte in Weimar.
41551: MANN, KLAUS - Mefisto. De carrière van een kunstenaar.
42853: MANN, THOMAS - De Buddenbrooks. Verval van een familie.
43727: MANN, KLAUS - Het keerpunt.
44409: MANN, THOMAS - Lotte in Weimar.
44791: MANN, THOMAS - Vinyl - Thomas Mann spricht Das Eisenbahnunglück, Das Wunderkind.
2741: MANN, KLAUS - Kindernovelle.
28377: MANN, THOMAS - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Buch der Kindheit.
36406: MANN, ERIKA - Mijn vader, de tovenaar. Herinneringen en brieven.
42521: MANN, KLAUS - Kindernovelle en andere verhalen.
39192: MANN, THOMAS - Nietzsche Philosophie.
25607: MANN, THOMAS - De uitverkorene.
33636: MANN, THOMAS - Baas en hond.
37832: MANN, THOMAS - Sämtliche Erzählungen in zwei Bänden 1 & 2.
42519: MANN, KLAUS - Het getraliede venster. Novelle over Ludwig II van Beieren, aangevuld met De val van de Droomkoning.
12628: MANSARDE & DIEDERIK VAN STOLBERG, ALS FLORIS - Nu wordt het toch tijd voor een borrel. Een handvol literaire anekdoten.
35148: MANTINGA (PS.), HECTOR - De vader spreekt.
11843: MAPPLETHORPE, ROBERT - Portraits.
43572: MÁRAI, SÁNDOR - De meeuw.
37555: MARIUS, G.H. - John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken.
13391: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
13392: MARJA, A. - Zelfportret voor haar.
13384: MARJA, A. - Reislust. Gedichten.
25700: MARJA, A. - Waar ik ook ga. Gedichten.
13382: MARJA, A. - Man van dag en nacht. Gedichten.
32239: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
44092: MARJA, A. - Waar ik ook ga. Gedichten.
38872: MARLY - De lotgevallen van Jean Thymeur en zijn vriend Alain. Een zeeverhaal uit het begin van deze eeuw.
21580: MARNHAM, PATRICK - De man die Maigret niet was. De biografie van Georges Simenon.
43076: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCIA - De zee van mijn verloren verhalen.
12728: MARQUEZ, GABRIEL GARCÍA - El otono del patriarca.
41075: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - Honderd jaar eenzaamheid.
43031: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - Honderd jaar eenzaamheid.
34759: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - Honderd jaar eenzaamheid.
42305: MARSH, DAVE - Bruce Springsten. Two hearts. The Definitive Biography, 1972-2003.
44490: MARSMAN, H. - De Vliegende Hollander.
39132: MARSMAN, BINNENDIJK, V. WESSEM (RED.), H. - De Vrije Bladen, jaargang 8.
44673: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Poëzie, proza en critisch proza.
43249: MARSMAN, H. - Schuimende morgen. Een keuze uit zijn gedichten.
42042: MARSMAN, H. - Utrecht.
246: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
26200: MARSMAN, H. - De anatomische les.
249: MARSMAN, H. - De vijf vingers.
25668: MARSMAN, H. - Penthesilia.
19915: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
44026: MARSMAN, H. - De vijf vingers.
19924: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
15136: MARSMAN, REMCO CAMPERT & ROBERT ANKER, H. - Stadsgedichten.
19912: MARSMAN, H. - Vijf versies van 'Vera'.
28882: MARSMAN, H. - Originele portretfoto.
18994: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Poëzie, proza en critisch proza.
44010: MARSMAN, H. - De anatomische les.
9502: MARTIALIS - Erotogrammen.
21155: MARTIALIS - Epigrammen.
17573: MARTIN, DOROTHY - Sextette.
41375: MARTIN, PAUL O. - Ter herinnering aan Marsman.
44270: MARTIN DU GARD, ROGER - Aantekeningen over André Gide. 1913-1951.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx

10/27