Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27968: KARS, THEO - De valse baard van Anatole France, een niet-officiële biografie.
25707: KARSEMEIJER, J. - De dichter Jeremias de Decker.
32574: KASSIES, WOLTHER - En Alexander is een schim in mij. Stukjes antiek bij Gerrit Achterberg.
33553: KÄSTNER, ERICH - Möblierte Melancholie. CD. Gedichte, Ansprachen und Interviews von und mit Erich Kästner.
27457: KATAJEV, IVAN - Melk.
25452: KATAJEV, IVAN - Melk.
31197: KATE E.A., ROLF TEN - 6 over Jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende deels overschatte muze.
16118: KATE, J.J.L. TEN - Bladeren en bloemen. Poëzy.
13016: KATE E.A., ROLF TEN - 6 over jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
13848: KATE, J.J.L. TEN - Stichtelijk huisboek.
33000: KATE, J.J.L. TEN - Mozaiek - nieuw verjaardag-album.
23958: KATZ, STEVEN T. - Jewish philosophers.
22472: KAUFFMANN, JEAN-PAUL - Kerguelen.
18312: KAVAFIS, K.P. - Verzamelde Gedichten II 95 jeugdverzen en anekdota.
28074: KAVAFIS, K.P. - Gedichten.
25294: KAVAFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer.
26704: KAVAFIS, K.V. - Verzamelde gedichten.
18271: KAVAFIS, KONSTANTIN - Das Hauptwerk. Gedichte in griechisch und deutsch.
18315: KAVAFIS, K.P. - 'Verzen' in Amsterdams tijdschrift voor letterkunde 6.
18270: KAVAFIS, K.P. - Das Gesamtwerk.
18260: KAVAFIS, K.P. - Brichst du auf gen Ithaka... Sämtliche Gedichte.
18286: KAVAFIS, K.P. - 'Gedichten in bewerking' in De Revisor vol 28, no 5/6.
18310: KAVAFIS, K.P. - Verzameld proza.
18307: KAVAFIS, K.P. - Twaalf gedichten.
27866: KAVAFIS, K.P. - Verzamelde Gedichten I, de 154 gedichten.
26922: KAVAN, ANNA - Julia en de bazooka en andere verhalen.
25638: KEATS, JOHN - Letters to Fanny Brawne. With three poems and three additional letters.
19438: KEATS, JOHN - Ode on a Grecian urn / Loflied op een Grieksche vaas.
33087: KEBLUSEK E.A., MARIKA - De Parelduiker 2016 - 4.
32485: KEELEY, EDMUND - Cavafy's Alexandria. Study of a Myth in Progress.
28445: KEELEY, EDMUND - A conversation with George Seferis.
18732: KEIJSER (VOORWOORD), JAN - Lood en oud ijzer.
12226: KEIJSPER (RED.), CHANTAL - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
20378: KEILSON, HANS - Komedie in mineur.
34443: KEILSON, HANS - Ballade van de aardse Jood en andere gedichten 1933-1944.
33562: KEJA E.A., MARSHA - De Parelduiker 2006 / 4.
10735: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
15015: KELLENDONK, FRANS - Letter en geest. Een spookverhaal.
11191: KELLENDONK, FRANS - Het complete werk.
32708: KELLENDONK, FRANS - De verhalen.
34043: KELLENDONK, FRANS - Uw Horoscoop.
32093: KELLENDONK, FRANS - De brieven.
23545: KELLER, HANS - Hotel Atonaal. Verslag van een romance.
34693: KELLOY, HAROLD - London Cameos.
4213: KEMP, PIERRE - Een ding beseffen.
16109: KEMP, PIERRE - Maastricht en ik. Een polyptiek.
4706: KEMP, PIERRE - Vijf families en één poederblauw.
282: KEMP, PIERRE - Standard-book of classic blacks.
6019: KEMP, PIERRE - Phototropen en noctophilen.
4687: KEMP, PIERRE - Emeritaat.
34565: KEROUAC, JACK - Een lange reis.
30181: KEROUAC, JACK - Tristessa.
31576: KEROUAC, JACK - On the road. De ongecensureerde jubileumeditie.
34295: KERSSEMAKERS, LEO - Beschrijvende catalogus boekbinden. Een overzicht van de vakbibliotheek van Geert van Daal, handboekbinder te Dodewaard.
30574: KERSTIËNS, ERIC - Laatste tocht.
14714: KETS-VREE (REDACTIE), ANNEMARIE - Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews.
31129: KEUING (INL.), NICO - Gij moet hier komen! Brieven van J.P. Hasebroek, Nicolaas Beets, R.C. Bakhuyzen v.d. Brink.
31897: KEUKELAAR, KEKE - Zilveren schrijvers. Een serie portretten van de stamoudsten van de Nederlandse literatuur.
27954: KEULEN, MENSJE VAN - Bobbie.
889: KEULEN, MENSJE VAN - Foto van lachende Mensje die haar uitgever omhelst.
890: KEULEN, MENSJE VAN - Foto van lachende Mensje en haar uitgever.
25949: KEULEN, MENSJE VAN - Van Aap tot Zet.
34078: KEULEN, MENSJE VAN - De avonturen van Anna Molina.
31934: KEULEN, MENSJE VAN - De schriften wachten.
22571: KEULS, H.W.J.M. - In den stroom.
31256: KEULS, H.W.J.M. - Regionen.
20826: KEUNING, NICO - De laatste reis. De Deense jaren van Céline in ballingschap 1945-1951.
34490: KEUNING, NICO - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
13136: KEUNING, NICO - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
28094: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat.
5777: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat.
27470: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat.
9086: KHAYYAM, OMAR - Kwatrijnen.
29751: KIERKEGAARD, S. - De Leerschool van het Lijden.
10396: KIERKEGAARD, SOREN - De onmiddellijke erotische stadia of het muzikaal-erotische.
31684: KIERKEGAARD, SOREN - Stadia op de levensweg 1 en 2.
2307: KIJZER, MAX - Willem Kloos, zijn binnengedachten.
31755: KIJZER, MAX - Archief.
3790: KINGSLEY, CHARLES - Yeast. A problem.
11166: KITO VAN HEIJNINGEN (KEUZE), G.P. - Bragiana.
3466: KLANT, J. J. - De geboorte van Jan Klaassen.
33476: KLEE, PAUL - Een meester over de chaos. Teksten van Paul Klee.
34336: KLEIST, HEINRICH VON - Penthesilea. Een treurspel.
31261: KLEISTERLEE, ERNST - Het aas van lust & macht.
27703: KLEMPERER, VICTOR - Tagebücher 1933-1945.
34081: KLEMPERER, VICTOR - Tussen de wal en het schip. Dagboek 1945-1959.
9659: KLERK, JOOST DE - De FN in het fonteinkastje. Een oorlogsverhaal.
17954: KLIKSPAAN - Studentenschetsen.
25898: KLIKSPAAN - Studenten-typen.
3706: KLIKSPAAN - Studenten-typen, studentenleven I en II.
2295: KLOOS, WILLEM - Liefdesbrieven.
34158: KLOOS, WILLEM - Gedichten. 1880 - 1893.
2296: KLOOS, WILLEM - Nieuwe verzen.
34419: KLUGE & WOLFGANG KOEPPEN, ALEXANDER - Raster 121: Alexander Kluge & wolfgang Koeppen.
33945: KNEEPKENS, MANUEL - Zwart feest.
33946: KNEEPKENS, MANUEL - Au pays du tendre Mosan noir.
33884: KNEPPELHOUT, J. - Het vorstje. Eene herinnering.
18014: KNEPPELHOUT - Kneppelhout in Oosterbeek.
21400: KNOBEL, BRUNO - Veel geluk met de sterren. De twaalf tekens van de dierenriem en hun onloochenbare invloed.
24996: KOCH, HERMAN - Geen agenda. Verhalen.
27683: KOENEN, MIEKE - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
33478: KOENIGSWARTER, PANNONICA DE - Three Wishes. An Intimate Look at Jazz Greats.
26785: KOEPPEN, WOLFGANG - Jeugd.
34489: KOEPPEN, WOLFGANG - Romaans Café.
31142: KOESTLER, ARTHUR - Nacht in de middag.
30239: KOEZMIN, MICHAÏL - Op vleugels.
28560: KÖHLER, KURT - Vade mecum voor de jonge zelfmoordenaar.
26197: KOHOUT, PAVEL - Seks. Een dissidente dramolette in één (laatste) bedrijf.
17354: KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken.
26835: KOK, A.S. - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken.
31570: KOMRIJ, GERRIT - De muze in het kolenhok. Over een gedicht van Hölderlin.
26448: KOMRIJ, GERRIT - Komrij's kakafonie. Encyclopedie van de stront.
22707: KOMRIJ, GERRIT - Lichaam en geest (twee acrostichons).
15070: KOMRIJ (VERT.), GERRIT - Wilhelm Busch, beeldverhalen.
22412: KOMRIJ, GERRIT - Papieren tijgers.
34516: KOMRIJ, GERRIT - Trou moet blycken. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 100 en enige gedichten.
16981: KOMRIJ (SAMENSTELLING), GERRIT - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie.
32527: KOMRIJ, GERRIT - Twee huizen.
12795: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de twaalfde t/m de zestiende eeuw etc.
32962: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
10515: KOMRIJ, GERRIT - De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten.
874: KOMRIJ, GERRIT - Foto van Komrij op preekstoel.
2649: KOMRIJ, GERRIT - Dat heilig ontzag voor minder.
33649: KOMRIJ, GERRIT - Lood en hagel. [Schimscheuten en handtastelijkheden - een keuze.
7741: KOMRIJ, GERRIT - Muizenissen.
21386: KOMRIJ (VERT.), GERRIT - Het grillige leven van kardinaal Pirelli.
7799: KOMRIJ, GERRIT - De Verschrikking.
23002: KOMRIJ, GERRIT - The Comreigh Critter and other verse.
33495: KOMRIJ, GERRIT - Sing Sing.
5159: KOMRIJ, GERRIT - De tranen der ecclesia's.
21569: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw etc.
23068: KOMRIJ, GERRIT - Wagner en ik.
34154: KOMRIJ, GERRIT - Komrij's kakafonie. Encyclopedie van de stront.
8536: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
21376: KOMRIJ, GERRIT - Twee werelden.
32240: KOMRIJ, GERRIT - Komrij's patentwekker.
10887: KOMRIJ, GERRIT - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
21381: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken.
21379: KOMRIJ, GERRIT - De muze in het kolenhok. Over een gedicht van Hölderlin.
21380: KOMRIJ (SAMENST. EN INL.), GERRIT - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850.
14776: KOMRIJ, GERRIT - Spaans benauwd.
26227: KOMRIJ, GERRIT - Sing Sing.
25404: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
24780: KOMRIJ, GERRIT - Intimiteiten.
24196: KOMRIJ, GERRIT - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen - facsimile van het handschrift.
8548: KOMRIJ, GERRIT - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
2912: KOMRIJ, GERRIT - Luchtspiegelingen.
12688: KOMRIJ, GERRIT - Kerstinkopen.
5936: KOMRIJ, GERRIT - Rook zonder vuur.
27936: KOMRIJ, GERRIT - In Liefde Bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 100 en enige gedichten.
7453: KOMRIJ, GERRIT - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
2896: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000 en enige gedichten.
6661: KOMRIJ, GERRIT - De os op de klokketoren.
7652: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
1089: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
10353: KOMRIJ, GERRIT - Onherstelbaar verbeterd.
11611: KONECK, R. - Klein Léautaud-leesboek.
20695: KONINGSBERGER (VERT.), HANS - Modern Dutch poetry.
31556: KONONOV, MICHAIL - Het naakte pioniertje of Het geheime bevel van generaal Zoekov.
20642: KOOET & SUSANNE TER SMITTEN, LARS - 'Ik heb een draak in het leven geroepen die ik moet doden' interview met Peter Buwalda.
9861: KOOIMAN, DIRK AYELT - De theorie van de opiniërende identificatie-reflex of: Kousbroek wast niet meer wit.
13281: KOOL, HALBO C. - Roodboek / Poëziealbum.
15366: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere dierenverhalen.
17395: KOOLHAAS, ANTON - Andermans huid.
23557: KOOMEN, MARTIN - Dandy's en decadenten. Engelse schrijvers van Byron tot Amis.
33345: KOOMEN, MARTIN - De man van letters. Over Vrij Nederland en andere kronieken.
6790: KOOMEN, MARTIN - Getypte brief aan een lezer.
30043: KOOMEN, MARTIN - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
30062: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linker oever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944.
4087: KOOPMAN & CATHRIEN VAN OMMEN, ARES - Een ontmoeting met de tovenaar.
18593: KOOPMAN EN RIEN VROEGINDEWEIJ, HANS - De straatweg.
26023: KOOREN EN WIM DE BIE, KEES VAN - De Juinensche Courant, 61e jaargang, nr 14 en 22.
20535: KOOTEN & EWALD SPIEKER, KEES VAN - Letterlust.
12122: KOPLAND, RUTGER - Poëzie / Poetry.
33998: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag.
5536: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
22879: KOPLAND, RUTGER - Morgens aan de rivier. Een keuze uit de gedichten.
21791: KOPLAND, RUTGER - Under the apple tree.
17626: KOPLAND/R.H. VAN DEN HOOFDAKKER, RUTGER - Twee ambachten.
5535: KOPLAND, RUTGER - Al die mooie beloften.
18505: KOPPE, KLAAS - Foto van Reve en Joop Schafthuizen in de vrije natuur.
33251: KORT, E.A. DE - Het oude lied.
33842: KORTEWEG, ANTON - Pakte mijn fiets.
32804: KORTEWEG (RED.), ANTON - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
21798: KORTEWEG, ANTON - Kijk ons!
14952: KORTEWEG, ANTON - Kinderen.
3075: KORTEWEG, ANTON - De pest aan literaire anekdotes.
32040: KORTEWEG, ANTON - Voortgangsverslag. Gedichten.
31967: KORTEWEG, ANTON - De stormwind van zijn hand.
31968: KORTEWEG, ANTON - Eeuwig heimwee drijft hem voort.
32042: KORTEWEG, ANTON - In handen. Gedichten.
32043: KORTEWEG, ANTON - Al fluitend. Gedichten.
32045: KORTEWEG, ANTON - Voor de goede orde. Gedichten.
32046: KORTEWEG, ANTON - Geen beter leven. Gedichten.
32047: KORTEWEG, ANTON - Stand van zaken. Gedichten.
32049: KORTEWEG, ANTON - Tussen twee stilten. Gedichten.
1088: KOSINSKI, JERZY - The Devil Tree.
32062: KOSINSKI, JERZY - Stappen.
23382: KOSSMANN, ALFRED - De bosheks. Gedichten.
8718: KOSSMANN, ALFRED - Handgeschreven brief.
14103: KOSSMANN, ALFRED - Gedichten 1940-1965.
6370: KOSSMANN & ANNA BLAMAN, ALFRED - Stemmen van schrijvers.
23962: KOSSMANN, ALFRED - Leopold von Sacher-Masoch - martelaar voor een dagdroom.
17658: KOSSMANN, ALFRED - De veldtocht, en andere gedichten.
23387: KOSSMANN, ALFRED - De mannen waaruit ik besta.
29611: KOSSMANN, ALFRED - Martelaar voor een dagdroom. Over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
29941: KÖSTER E.A., E.P. - Zeven teksten.
15546: KOSZTOLÁNYI, DEZSÖ - Anna.
29944: KOTTE, WOUTER - Voces intimae. 2 suites & 1 gedicht.
22635: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms.
33299: KOUSBROEK, RUDY - De logologische ruimte. Opstellen over taal.
20423: KOUSBROEK, RUDY - Ethologie en cultuurfilosofie.
31783: KOUSBROEK E.A., RUDY - Tjalie Robinson, stem van een Indisch Nederland.
20585: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 3.
30084: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
17911: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto.
12271: KOUSBROEK, RUDY - De waanzin aan de macht. Anathema's 4.
18719: KOUSBROEK, RUDY - Een kuil om snikkend in te vallen.
20587: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
24521: KOUSBROEK, RUDY - Lieve kinderen hoor mijn lied.
34498: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie.
20584: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
23402: KOUSBROEK, RUDY - Morgen spelen wij verder. Een keuze uit de Anathema's.
26642: KOUSBROEK, RUDY - Het avondrood der magiërs.
20592: KOUSBROEK, RUDY - Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam.
24520: KOUSBROEK, RUDY - De vrolijke wanhoop. Anathema's 8.
21654: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
20583: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
24522: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
27423: KOUWENAAR, GERRIT - Het bezit van een ruïne.
31572: KOUWENAAR, GERRIT - Twee novellenUren en sigaretten.
27103: KOUWENAAR, GERRIT - Gedichten 1948-1978.
10448: KOUWENAAR, GERRIT - Er is geen elders waar het anders is.
17660: KOUWENAAR, GERRIT - De stem op de 3e etage.
26071: KOUWENAAR, GERRIT - De stem op de 3e etage.
12657: KOUWENAAR, GERRIT - Het blindst van de vlek.
29988: KOUWENAAR, GERRIT - 'Elementen/Momenten' in Podium jg 16, nr 5.
29989: KOUWENAAR, GERRIT - Zes gedichten in Nieuw Vlaams Tijdschrift jg 10, nr 12.
11489: KOUWENAAR, GERRIT - Autopsie/anoniem, gedichten.
3536: KOUWENAAR, GERRIT - Ohne Namen.
29986: KOUWENAAR, GERRIT - Achter een woord.
10647: KOUWENAAR, GERRIT - Hand o.a.
3121: KOUWENAAR, GERRIT - Sint Helena komt later, gedichten 1948-1958.
2322: KOUWENAAR, GERRIT - Landschappen en andere gebeurtenissen.
26221: KOUWENAAR, GERRIT - De ochtend.
229: KOUWENAAR, GERRIT - Val Bom!
29985: KOUWENAAR, GERRIT - Het gebruik mvan woorden. Gedichten.
3173: KOUWENAAR, GERRIT - Vijf vijftigers.
29983: KOUWENAAR, GERRIT - Zomergedicht.
17002: KOUWENAAR, GERRIT - Volledig volmaakte oneetbare perzik. Gedichten.
3330: KOUWENAAR, GERRIT - De ondoordringbare landkaart.
3551: KOUWENAAR, GERRIT - Val bom!
23389: KRABBÉ, TIM - Schaakkuriosa.
28867: KRABBÉ, TIM - De man die de Babson task wilde maken.
12859: KRABBÉ, TIM - De man die de Babson task wilde maken.
10485: KRABBÉ, TIM - Red Desert Penitentiary, een filmverhaal.
21646: KRABBÉ, TIM - De man die de Babson task wilde maken.
6284: KRAMER, HILTON - Richard Lindner.
8440: KREISLER, KARL - Catilina. De roman van een samenzweerder.
16861: KRIMPEN, JAN VAN - A Distinguished Visitor Discusses English Book Printing.
34522: KROG, ANTJIE - Lady Anne.
25118: KROL, GERRIT - De rokken van Joy Scheepmaker.
25340: KROL, GERRIT - Geen man, want geen vrouw.
25341: KROL, GERRIT - De kleur van Groningen en andere verhalen.
25339: KROL, GERRIT - 't Komt allemaal goed. Gedichten.
24819: KROL, GERRIT - Hoe ziet ons wezen er uit?
2648: KROL, GERRIT - Wie in de leegte van de middag zweeft.
12168: KROL, GERRIT - De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels. Essay.
25342: KROL, GERRIT - De gewone man of het geluk of waarom het niet goed is lid van een vakbond te zijn. Essay.
22283: KROL, GERRIT - De laatste winter.
22286: KROL, GERRIT - Middletons dood. Roman.
9476: KROL, GERRIT - 'n Groot dichter.
25126: KROPOTKIN, PETER - Memoires van een revolutionair. Herinneringen 1842-1886.
30250: KRÜGER, MICHAEL - Rooksignalen. Gedichten.
24371: KRÜGER, MICHAEL - Idyllen, illusies. Dagboekgedichten.
7333: KUIJPER, JAN - Toe-eigeningen. Sonnetten en denkbeelden.
7334: KUIJPER E.A., JAN - Kuik, Ouwens & De Jong. Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs 1998.
7335: KUIJPER E.A., JAN - Kuik, Ouwens & De Jong. Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs 1998.
22446: KUIK, DIRKJE - 45 gedichten.
19806: KUIK, DIRKJE - Piranesi & zijn dochter. Verhalen.
19576: KUIK, DIRKJE - Broholm.
6925: KUIK, DIRKJE - Uit het dagboek van de vrouw van een beeldhouwer.
34514: KUIK, WILLIAM D. - 45 gedichten.
24627: KUIPER, ARIE - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
32238: KUIPERS, REINOLD - Rendez-vous met een Remington.
31423: KUIPERS, REINOLD - Overgezet.
10834: KUIPERS, BERT - Utrecht hersticht.
24390: KUMMER, EM. - Literatuur en ideologie. Proust en Ter Braak.
32675: KUNTSJEV, NIKOLAJ - Gedichten.
33985: KÜPER EN IDA VAN ZIJL, MARIJKE - Rietveld Schröder archief.
33935: KUSTERS, WIEL - Passio Diabolo. Een libretto.
30765: KUSTERS, WIEL - Knittelalfabet.
34006: KUSTERS, WIEL - Koninklijke sfinx.
11541: KUSTERS, WIEL - Pierre Kemp, vroeg en laat.
31480: KUSTERS & OSKAR PASTIOR, WIEL - Zonder weerga / Seinesgleichen.
21028: KUSTERS EN NOP MAAS, WIEL - In memoriam Harry G.M. Prick.
24320: KUSTERS, WIEL - Schubert volgens Gould. Een vers en een brief.
25161: KUSTERS, WIEL - Vaak is in mij iets heidens aan het treuren. Over cultuur, natuur, Pierre Kemp en Toon Hermans.
9480: KUSTERS, WIEL - Arenden, Ketenen.
11540: KUSTERS, WIEL - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp.
12804: KUYK, PIETER A. - Diorama. Gedichten.
25856: KUYK, PIETER A. - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
431: KUYLE, ALBERT - Zeiltocht.
26475: KUYLE, ALBERT - Weerlicht.
16276: KUYPER, BUBB - 'De complete werken van Gerard Reve'. Veilingcatalogus van de collectie Joop Schafthuizen.
20660: KUYPER & NOP MAAS (RED.), BUBB - Bram de Does. Laurens Janszoon Costerprijs 2007.
8582: LAAN, DR. N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten.
15249: LAARHOVEN (HOOFDRED.), HANS VAN - De opstoot. Een satirisch blad: dat lukt nooit in Nederland!
5789: LAFONTAINE, J. - De twee duiven.
13742: LAFONTAINE, JEAN DE - Contes et nouvelles en vers.
22190: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde.
19789: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde.
8794: LAGERBERG, KEES - Schuldigen zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd.
25031: LAMARCHE, CAROLINE - De dag van de hond.
33950: LAMBERT, JEAN-CLARENCE - Dwaaltuin.
28531: LAMPEDUSA, GIUSEPPE TOMASI DI - De verhalen.
3467: LAMPEDUSA, GIUSEPPE DI - De sirene.
26040: LAMPEDUSA, G. TOMASI DI - De tijgerkat.
20054: LAMPO, HUBERT - Hermione betrapt.
34139: LAND, LUCAS VAN DER - Het ontstaan van de Pacifistisch Socialistische Partij.
33774: LANKHORST & O.G. HOFTIJZER, O.S. - Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek.
20387: LANOYE, TOM - Een slagerszoon met een brilletje.
30584: LARBAUD, VALERY - A.O. Barnabooth. Dagboek van een miljardair.
26231: LARBAUD, VALERY - Paul Valéry et la Méditerranée.
4909: LARBAUD, VALÉRY - De arme hemdenmaker.
24835: LARBAUD, VALERY - Préface a un recueil de notes sur quelques poëtes Français.
8795: LASCANO TEGUI, BARON DE - Blauwe onschuld. Intiem dagboek.
23383: LAST, JEF - Les Poètes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud.
13773: LAUREY, HARRIËT - Drie dieren.
27519: LAURILLARD, DR. E. - Bloemen en knoppen. Gedichten.
17678: LAURILLARD, DR. E. - Stekelkruid. Een bundel rijmen.
23141: LAURILLARD, E. - Ernstig en los.
24940: LAUWAERT, GUIDO - W.E.G.-Cahier 7. Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
19215: LÉAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921.
28959: LÉAUTAUD, PAUL - Een zeker tegengif.
26277: LÉAUTAUD, PAUL - Onvoltooid verleden tijd. In memoriam/Jeugdliefde.
8461: LÉAUTAUD, PAUL - Literair dagboek 1893-1921.
22797: LÉAUTAUD, PAUL - Entretiens de Robert Mallet et Paul Léautaud. 6 records.
15714: LÉAUTAUD, PAUL - Particulier dagboek 1925-1950.
32625: LEAVEY, JOHN P. - Glassary.
9481: LEBERECHT (= P.M. HERINGA), PETER - Bernaiserie. Novembersuite voor Ferd Veelenturf.
32332: LEC, STANISLAW JERZY - Het grote boek der ongekamde gedachten.
34391: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting De Roos Utrecht 1981-1990. Catalogus.
34390: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Vijfentwintig jaar Stichting De Roos. Catalogus 1966-1970.
34388: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting "De Roos". Catalogus 1956-1960.
34387: LEEFLANG, CHR. - Tien jaar "De Roos".
12360: LEEFLANG, CHRIS - Dag Chris.
9482: LEEFLANG, ED - Lied van de rook.
24812: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting De Roos Utrecht 1971-1975. Catalogus.
34389: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting "De Roos". Catalogus 1961-1965.
24810: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting 'De Roos' 1966-1970.
34393: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting De Roos.
12999: LEEFLANG, CHR. - Stichting 'De Roos' 40 jaar/1946-1986.
34392: LEEFLANG (SAMENST.), CHR. - Stichting De Roos Utrecht 1976-1980.
33003: LEERINTVELD, A.M. TH. - Huygens over hovelingen.
17445: LEEUW, AART VAN DER - Opvluchten.
22756: LEEUW, AART VAN DER - Momenten van schoonheid en bezinning.
22881: LEEUW, AART VAN DER - Verzamelde gedichten.
27661: LEEUW, AART VAN DER - Vluchtige begroetingen.
15290: LEEUW, AART VAN DER - Vijf dichters van Arkadië.
30598: LEEUW, AART VAN DER - De mythe van een jeugd.
6922: LEEUW, AART VAN DER - Ik en mijn speelman.
33129: LEEUWEN (VERT.), RICHARD VAN - De vertellingen van duizend en een nacht, deel 2.
20907: LEEUWEN (VERT.), RICHARD VAN - De vertellingen van duizend en een nacht.
6496: LEEUWEN, BOELI VAN - De eerste Adam.
33128: LEEUWEN (VERT.), RICHARD VAN - De vertellingen van duizend en een nacht, deel 1.
29990: LEEUWEN & IVAR SCHUTE (RED.), MARK VAN - Een jongensreis. Herinneringen aan Louis Ferron.
4673: LEHMANN, L.TH. - Het echolood.
605: LEHMANN, L.TH. - Een steen voor Hermes.
892: LEHMANN, L.TH. - Portretfoto van Lehmann met schilderij op achtergrond.
32309: LEHMANN, L.TH. - Gedichten.
31325: LEHMANN, L.TH. - Verzamelde gedichten.
34036: LEHMANN, L.TH. - Schoon schip. Gedichten.
3110: LEHMANN, L.TH. - Who's who in Whatland.
14124: LEHMANN, L.TH. - Brokken jeugd.
606: LEHMANN, L.TH. - Luxe.
25088: LEHMANN, L.TH. - Verzamelde gedichten.
28156: LEHMANN, L.TH. - Misbaksels. Nagelaten verhalen en tekeningen.
28388: LEHNING, ARTHUR - Amsterdam, 8 januari 1976.
19914: LEHNING, ARTHUR - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
21410: LEIJNSE, ELISABETH - De biograaf en zijn duiveltjes.
31893: LEIKER, SJOERD - Verzegeld in het zand.
11675: LEIKER, SJOERD - Vijf handgeschreven brieven aan Hans van Straten.
18130: LEIRIS, MICHEL - Arena.
19204: LELIJ, C.M. - Parabelen van Cyrillus.
32442: LENNART, CLARE - Weleer.
27395: LENNART, CLARE - Rouska.
31739: LENNART, CLARE - Twee negerpopjes. Boekenweekgeschenk 1949.
32440: LENNART, CLARE - Scheepjes van papier.
21982: LENNEP & J. TER GOUW, MR. J. VAN - Uithangteekens en opschriften, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd.
12137: LENNEP, JACOB VAN - Elizabeth Musch. Een tafereel uit de zeventiende eeuw.
29803: LENNEP, JACOB VAN - De pleegzoon.
33480: LENNEP E.A., JACOB VAN - A-saga, E-legende, O-sprook.
34728: LENNEP, JACOB VAN - De roos van Dekama. Een verhaal.
31307: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
26081: LENSINK, TON - Het kind met de grote voeten.
34121: LENZ, SIEGFRIED - Ein Kriegsende.
11774: LÉON, PAUL L. - Benjamin Constant.
14387: LÉON, FELIX - Meditations poetiques. Tome II.
28644: LÉON, LUIS DE - Over de namen van Christus - Eerste, Tweede en Derde Boek.
17806: LEONARD, HUGH - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A Portrait of the Artist...en Stephen Hero.
19170: LEOPARDI, GIACOMO - Zangen. I canti.
18875: LEOPARDI, GIACOMO - Frederik Ruysch en zijn mummies & andere dialogen.
29908: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk.
31539: LEOPOLD, J.H. - Gedichten I, Gedichten II en Gedichten uit de nalatenschap.
31835: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk.
9488: LEOPOLD, J.H. - Saadi.
29703: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen II, nagelaten poëzie.
15907: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
13363: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
34170: LEOPOLD, J.H. - Omar Khayam.
34284: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie.
17839: LEOPOLD, J.H. - Verzen.
9487: LEOPOLD, J.H. - Oostersch.
5025: LEOPOLD, J.H. - Nabetrachtingen van een concertganger.
9490: LEPPERS, GER EPKO - In de treurwilgen.
9491: LEPPERS, GER EPKO - Mensenwee. Korte verhalen.
30068: LERNOUT, GEERT - James Joyce. Een introductie.
31133: LESENER (VERT.), INGEBORG - Verhalen uit de Duitse romantiek.
11777: LEVAILLANT, MAURICE - Les amours de Benjamin Constant.
23667: LEVI, PRIMO - Eens was ik een mens.
24771: LEVIE, SOPHIE - Het alfabet van Valéry.
31128: LEVIN, BERNARD - Enough said.
27666: LEWIS, M.G. - De monnik.
18013: LEY, GERD DE - Alfa-Betises.
8895: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Witz und Weisheit, aphorismen.
9494: LIEBENTRAU (= P.M. HERINGA), H.G. - Esprit.
19715: LIER, PETER VAN - Miniem gebaar. Gedichten.
3140: LIER, RUDIE VAN - Praehistorie. Gedichten.
5068: LIER, RUDIE VAN - Praehistorie. Gedichten.
30558: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland.
29847: LIGTENBERG E.A., LUCAS - De Parelduiker 2012 - 5.
25151: LIGTHART, JAN - In Zweden.
29153: LIGTHART, JAN - I. Het paraphraseeren en II. Max Havelaar. Een toelichting, in het bijzonder voor examen-candidaten.
33901: LINDEMANN / ILJA LEONARD PFEIJFFER, TILL - In stille nachten. Gedichten.
31754: LINDEN, CAREL TER - Om een zin. Met cd.
34450: LINDNER (INL.), ERIK - Raster 119: Gedicht / Geen gedicht.
33268: LINKS, KAREL - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten.
21709: LIPSIUS, JUSTUS - Twee boecken vande stantvasticheyt.
32258: LISSITZKY, EL - Ontwerpen.
33400: LIVIUS - Sinds de stichting van de stad.
19891: LÖB, KURT - Bibliofiele boekillustratie. Vandaag en gisteren.
28606: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behang en andere gedichten.
6087: LODEIZEN, HANS - 'De Vormen van Dood' in Libertinage.
11506: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
23342: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behang en andere gedichten.
32110: LODEIZEN (VERT.), HANS - Leda. Een gedicht van Paul Eluard.
33265: LOEB, WOUTER - Gek en wijs tijdens Seyss.
21693: LOKHORST & VICTOR E. VAN VRIESLAND, EMMY VAN - Drie novellen. Boekenweekgeschenk 1940.
30393: LOMMEN (SAMENST.), MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
34570: LONDON, JACQUES - Wanneer de goeden lachen.
33090: LONGFELLOW, H.W. - Het lied van Hiawatha.
11167: LONGFELLOW, HENRY W. - Poems.
26893: LONGINUS - Over het verhevene.
32254: LONGOS - Dafnis en Chloë - een opvoeding in eros.
12213: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloé.
25684: LONGUS - Daphnis et Chloé.
30495: LOO, TESSA DE - Een gevaar op de weg. Autoportretten.
27689: LOO, BART VAN - Elsschot, Antwerpen & Coraline.
23475: LOOY, JAC. VAN - Nieuwjaarsdag.
26423: LOOY, JAC. VAN - Gekken.
3371: LOOY, JAC. VAN - Nieuw proza.
3372: LOOY, JAC. VAN - Feesten.
244: LOOY, JAC. VAN - Op reis.
20758: LOOY, JAC. VAN - Gedichten.
4912: LOOY, JAC. VAN - De nachtcactus.
26999: LOOY, JAC. VAN - De nachtcactus.
9059: LORRAIN, JEAN - Monsieur le Bougrelon.
32452: LORRIS EN JEAN DE MEUNG, GUILLAUME DE - De roman van de roos.
6909: LOUW, W.E.G. - Nog gesprek.
34153: LOUYS, PIERRE - De avonturen van Koning Pausolus.
29825: LOWRY, MALCOLM - Maanzuur.
33370: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Gedachten en beelden.
33010: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora - lektuur voor den beschaafden stand 8 en 9.
21940: LUCEBERT - De moerasruiter uit het paradijs.
2655: LUCEBERT - Troost de hysterische robot.
33643: LUCEBERT - Alfabel.
4941: LUCEBERT - Alfabel.
14247: LUCEBERT - Oogsten in de dwaaltuin.
10582: LUCEBERT - Recente schilderijen akwarellen & tekeningen.
6936: LUCEBERT - Van de maltentige losbol.
28517: LUCEBERT - Lucebert een vijftiger. Tentoonstellingscatalogus.
15677: LUCEBERT - 22 gedichten.
16034: LUCEBERT - Val voor vliegengod. Dummy, geheel leeg.
17986: LUCEBERT, KOUENAAR E.A. - Directions and Figures in the Poetry of Holland and Flanders, Writing in Holland and Flanders 32.
26194: LUCEBERT - 'Wie wil stralen, die moet branden', citaten en aforismen.
21937: LUCEBERT - The tired lovers they are machines.
17039: LUCEBERT - Gedichten: 'Op het gors' en 'Wedergeboorte'.
28519: LUCEBERT - Tentoonstellingscatalogus Bochum.
17305: LUCEBERT - Seizoen.
30294: LUCEBERT - Seizoen.
28229: LUCEBERT - Zij heeft haar naam vergeten. Gedichten.
11918: LUCRETIUS CARUS, TITUS - De natuur en haar vormen. Boek I en V.
27863: LUCRETIUS - Over de natuur.
2792: LUDWIG, EMIL - Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig.
30557: LUIJTEN, TON - Acht Arnhemse sonnetten.
33243: LUIJTEN, TON - Zutphen in strofen. Gedichten van Ton Luijten, stadsdichter 2009-2010.
10371: LUIJTERS E.A., GUUS - Pudding & gisteren.
11566: LUIJTERS, GUUS - Jan Cremer in beeld.
5701: LUIJTERS, GUUS - Modernisme van toen.
6798: LUIJTERS, GUUS - Handgeschreven brief aan een lezer.
4176: LUIKEN, TONNIE - WFH-verzamelkrant jg 1, nr 1.
25216: LUIKEN (RED.), TONNIE - WFH-verzamelkrant nr 17.
14756: LUIKEN (RED.), TONNIE - WFH-verzamelkrant nr 9.
19195: LUIKEN, DIRK BAARTSE, BOB POLAK, TONNIE - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
7073: LUIKEN (RED.), TONNIE - WFH-verzamelkrant 23-30. Sterfboek 2.
4088: LUIKEN (RED.), TONNIE - WFH-verzamelkrant 18-22. Sterfboek.
14869: LUITING, TON - Frivool memoriam.
31542: LULOFS (ED.), F. - Van den vos Reynaerde.
245: LUYKEN, JOAN - Duytse lier.
25498: LUYKEN, JOAN - Duytse lier.
30177: LUYKEN, JAN - De hoepel.
11676: LUYTERS, GUUS - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
17742: MAANEN, WILLEM G. VAN - Een geval van doromanie.
22074: MAANEN, WILLEM G. VAN - Hebt u mijn pop ook gezien? Roman.
25849: MAANEN, WILLEM G. VAN - Moet je horen. Zeven hoorspelen.
22075: MAANEN, WILLEM G. VAN - Een eilandje van pijn. Roman.
30269: MAARTENS, MAARTEN - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen.
29012: MAAS E.A., NOP - Verdichten, verdunnen. De formules van Hans Asselbergs 1953-2007.
11125: MAAS, NOP - De ontvangst van de Nieuwe Gids.
23074: MAAS (RED.), NOP - Literatuur en televisie. Twaalfde Laurens Janszoon Costerprijs voor Hans Keller.
33203: MAAS, NOP - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven 1, 2 & 3.
24682: MAAS, NOP - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
20651: MAAS, NOP - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
28450: MAAS, WILLEM - Jacques Gans. Biografie.
22439: MAASS, LÉONIE - Het Journal Littéraire de la Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift.
472: MACDONALD, ROSS - The underground man.
12176: MACH, ERNST - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
30743: MACH, ERNST - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
27993: MACHADO, ANTONIO - Juan de Mairena. Uitspraken, grappen, suggesties en herinneringen van een onbekende leraar.
24790: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De vorst.
29339: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser.
30752: MAERLANT, JACOB VAN - Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten.
20987: MAERLANT, JACOB VAN - Spiegel historiael.
8902: MAETERLINCK, MAURICE - Onirologie.
29328: MAGELHAES, CLAUDE - Originele foto van Jeroen Brouwers te Brussel.
34368: MAGRIS, CLAUDIO - Veronderstellingen aangaande een stoel.
27389: MAHIEU, VINCENT - Tjoek. Vertellingen.
18531: MAHIEU, VINCENT - Verzameld werk.
19210: MAHLER, ALMA - Mijn leven.
823: MAILER, NORMAN - The Naked and the Dead.
24858: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - Programma van 'Het badhuis'.
27245: MAK, GEERT - Een vreemde tijd in Jorwerd. In: Atlas 9.
26551: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
25129: MAKANIN, VLADIMIR - Schrik.
25153: MALAMUD, BERNARD - Alle verhalen.
21365: MALAPARTE, CURZIO - Kaputt.
29792: MALCOLM, NORMAN - Ludwig Wittgenstein, a Memoir.
28080: MALLARMÉ & FRANCIS JAMMES, STÉPHANE - Dialogue 1893-1897.
25383: MALLEA, EDUARDO - Chaves. Roman.
31400: MALORY, SIR THOMAS - De Morte d'Arthur.
32699: MALORY, SIR THOMAS - De Morte d'Arthur.
32134: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld.
34456: MALRAUX, ANDRÉ - Het menselijk tekort.
3340: MANDELSJTAM E.A., OSIP - Kwartet.
24075: MANDELSTAM, OSIP - De Egyptische postzegel.
24977: MANDER, CAREL VAN - Het schilder-boek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders.
19043: MANGAN, JAMES CLARENCE - The dying enthusiast to his friend.
19045: MANGAN, JAMES CLARENCE - The dying enthusiast to his friend.
19044: MANGAN, JAMES CLARENCE - The dying enthusiast to his friend.
33501: MANGER, ITSIK - Het lied van het paradijs - Het wonderlijke levensverhaal van Sjmoeël-Abbe Aberwo.
29974: MANGUEL, ALBERTO - Kunst van het lezen.
18894: MANN, THOMAS - Schopenhauer en Nietzsche.
15658: MANN, THOMAS - Neue Studien.
33518: MANN, THOMAS - Felix Krull. Ontboezemingen van een oplichter.
11152: MANN, THOMAS - Deutsche Hörer! Fünfundfünzig Radiosendungen nach Deutschland.
1051: MANN, THOMAS - Doktor Faustus.
26132: MANN, THOMAS - Doctor Faustus.
11448: MANN, THOMAS - Das Problem der Freiheit.
2741: MANN, KLAUS - Kindernovelle.
30985: MANN, THOMAS - Die vertauschten Köpfe.
12581: MANN, THOMAS - Doctor Faustus.
13080: MANN, THOMAS - Die vertauschten Köpfe.
13933: MANN, THOMAS - Der Erwählte.
4266: MANN, THOMAS - Lotte in Weimar.
31148: MANN, THOMAS - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil.
31149: MANN, THOMAS - Friedrich und die grosse Koalition.
31147: MANN, THOMAS - Die Entstehung des Doktor Faustus.
33637: MANN, THOMAS - Koninklijke hoogheid.
17177: MANN, HEINRICH - Tyrann. Die Branzilla.
30695: MANN, THOMAS - Kinderleed.
28377: MANN, THOMAS - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Buch der Kindheit.
8750: MANN, THOMAS - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.
28875: MANN, THOMAS - De dood in Venetië.
21577: MANN, THOMAS - Duitsland heeft me nooit met rust gelaten. Amerikaans dagboek 1940-1948.
12628: MANSARDE & DIEDERIK VAN STOLBERG, ALS FLORIS - Nu wordt het toch tijd voor een borrel. Een handvol literaire anekdoten.
33397: MANSFIELD, KATHERINE - In een Duits pension.
33398: MANSFIELD, KATHERINE - Het tuinfeest en andere verhalen.
11843: MAPPLETHORPE, ROBERT - Portraits.
31865: MÁRAI, SÁNDOR - Kentering van een huwelijk.
27083: MARIVAUX - Théatre complet.
16559: MARJA, A. - Bajesballade van Wilde Oscar.
13392: MARJA, A. - Zelfportret voor haar.
2659: MARJA, A. - Confidentieel.
25700: MARJA, A. - Waar ik ook ga. Gedichten.
13382: MARJA, A. - Man van dag en nacht. Gedichten.
32239: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
13384: MARJA, A. - Reislust. Gedichten.
30490: MARJA, A. - Keur uit Rilke. Vertaalde gedichten.
34214: MARKEN, AMY VAN - Knut Hamsun.
21580: MARNHAM, PATRICK - De man die Maigret niet was. De biografie van Georges Simenon.
29160: MARNIX VAN S. ALDEGONDE, PHILIPS - De Byen corf der H. Roomschen Kercke.
34759: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA - Honderd jaar eenzaamheid.
12728: MARQUEZ, GABRIEL GARCÍA - El otono del patriarca.
21099: MARSMAN, HENDRIK - Verspreide gedichten & De geschiedenis.
25668: MARSMAN, H. - Penthesilia.
28589: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Poëzie, proza en critisch proza.
28893: MARSMAN, H. - Tempel en kruis.
18994: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Poëzie, proza en critisch proza.
26200: MARSMAN, H. - De anatomische les.
19915: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
33249: MARSMAN, H. - Paradise regained.
19924: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
6545: MARSMAN E.A., H. - De Vrije Bladen, jaargang 7.
33264: MARSMAN, H. - Witte vrouwen.
249: MARSMAN, H. - De vijf vingers.
14343: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
15136: MARSMAN, REMCO CAMPERT & ROBERT ANKER, H. - Stadsgedichten.
33263: MARSMAN E.A., H. - De Vrije Bladen, jaargang 7.
28882: MARSMAN, H. - Originele portretfoto.
33155: MARTELAERE, PATRICIA DE - Het onverwachte antwoord.
17573: MARTIN, DOROTHY - Sextette.
15942: MARTIN, HANS - De grote dwaasheid.
34268: MARTIN, MARIA - Treasured Memories - My Life with Frank Martin.
30764: MARUGG, TIP - De morgen loeit weer aan. 6 gedichten.
19391: MARVELL, ANDREW - De houtvester / The holt-felster.
11324: MASSON, LOYS - De schildpadden.
31118: MASTRONARDE, DONALD J. - Introduction to Attic Greek.
12887: MATEN, JOAN TER - Hoofdbrekens en kopzorgen. Een burleske.
22108: MATHIJSEN, MARITA - De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers.
16808: MATHIJSEN, MARITA - De gemaskerde eeuw.
21333: MATLA, HANS - Bommelkatalogus 1989. Officiële cumulatieve bibliografie van het verhalend werk van Marten Toonder.
28213: MATSIER, NICOLAAS - Een sluimerend systeem.
20385: MATSIER, NICOLAAS - Een sluimerend systeem.
20383: MATSIER, NICOLAAS - Meneer Kortom kijkt uit het raam. Lichamelijke oefeningen.
21304: MATTERN, JEAN - De baden van Kiraly.
30284: MAUGHAM, W. SOMERSET - De brief.
19728: MAUPASSANT, GUY DE - Pierre en Jean.
15728: MAUPASSANT, GUY DE - Romans.
3362: MAUPASSANT, GUY DE - La maison Tellier.
32722: MAUPASSANT, GUY DE - Alle verhalen. 1875-1891.
16568: MAUPASSANT, GUY DE - Eenzaamheid. Alle verhalen 1883-1884.
34105: MAURIAC, FRANÇOIS - Le Mystère Frontenac.
30753: MAURIER, DAPHNE DU - De glasblazers.
34111: MAUROIS, ANDRÉ - Meïpe ou La Délivrance.
10706: MAY, LIZZY SARA - Het dubbelspoor.
6024: MAYAKOVSKI (EN ESPAGNOL), V. - Lenin (poema).
30921: MAYAKOVSKY, V. - Lenin, a poem.
16634: MCCARTHY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd.
30633: MCCARTHY, MARY - Can there be a Gothic literature?
18126: MCCARTHY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd.
30941: MCCARTHY, MARY - Bohemiëns zijn ook mensen.
33443: MCCARTHY, CORMAC - Angel.
23264: MCEWAN, IAN - Sweet Tooth.
17693: MCEWAN, IAN - In between the sheets.
26764: MCEWAN, IAN - Zwarte honden.
33883: MCINERNEY, JAY - Het goede leven. Roman.
32554: MEDAWAR, PETER BRIAN - Induction and intuition in scientific thought.
18673: MEDIOLANO, JOHANNES DE - Eten. Volgens de School van Salerno.
34684: MEER, VONNE VAN DER - De vrouw met de sleutel.
33767: MEERWALDT, J.D. - In Anacreons ban. Gedichten van wijn, van min en van levensvreugd uit de latere oudheid.
8581: MEESTERS (ED.), ROB - Roman van Heinric en Margriete van Limborch.
34437: MEEUSE E.A., PIET - Raster 95: Metamorfosen.
9116: MEIJER, JAAP - 't Geluk uit eigen keus. Jacques Perk en zijn zuster Dora.
9118: MEIJER, JAAP - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen.
9119: MEIJER, JAAP - The only begetter. Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos 1881-1888.
9120: MEIJER, JAAP - schim van P.C. Hooft. Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
27316: MEIJER, ISCHA - Het mislukte genie.
34573: MEIJER, JOSINE W.L. - Inleiding tot het denken van Nietzsche.
34576: MEIJER, JOSINE W.L. - Inleiding tot het denken van Nietzsche.
21395: MEIJER, MAAIKE - M. Vasalis. Een biografie.
29161: MEIJER, L. - L. Meijers Woordenschat. Verdeelt in 1. Bastaardt-woorden, 2. Konst-woorden, 3. Verouderde woorden.
27042: MEIJER, JAAP - De zoon van een gazzen. Het leven van Jacob Israël de Haan. 1881-1924.
23528: MEIJER, JAAP - Onze taal als een bare schat. Jacob Israël de Haan en het Hebreeuws.
26728: MEIJER, J. - Willem Anthony Paap, 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
27068: MEIJER, JAAP - 'Het joodse boek in vooroorlogs Mokum' en meer in Uitgelezen Boeken jg8, nr 1 & 2.
28296: MEIJSING, GEERTEN - De Koffer.
5195: MEIJSING, GEERTEN - De ongeschreven leer.
28372: MEIJSING, GEERTEN - Literaire roem gevolgd door De schrijver en zijn publiek.
10302: MEIJSING, GEERTEN - De scootermeisjes van Ortigia.
14203: MEIJSING, GEERTEN - De kerstpijp.
17491: MEIJSING, DOESCHKA EN GEERTEN - Moord en doodslag. Dubbelroman.
33328: MEIJSING, GEERTEN - De zuil.
25076: MEIJSING, GEERTEN - Stucwerk.
20936: MEIJSING, GEERTEN - De Koffer.
9938: MEIJSING, GEERTEN - De Koffer.
20629: MEIJSING, DOESCHKA - De hanen en andere verhalen.
27348: MEIJSING, GEERTEN - De toetssteen.
34347: MEIJSING (0NDER PS JOYCE & CO), GEERTEN - Zwarte Romantiek.
27355: MEIJSING, GEERTEN - Dingen die nog te doen zijn. Kerstverhaal.
5196: MEIJSING, GEERTEN - De grachtengordel.
23436: MEINDERTS & DICK WELSINK (RED.), AAD - Vier lichte letterheren. Godfried Bomans, S. Carmiggelt, Kees van Kooten, Kees Stip.
14945: MEINDERTS, KOOS - Eigen hulp.
33952: MELICK E.A., BEN VAN - Leo Herberghs. Van voor het begin. Rwaalf auteurs over zijn poëzie.
32698: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick of De walvis.
26057: MENASSE, ROBERT - Kentering.
6802: MENDES, BOB - Getypte brief aan een lezer.
27199: MERCIER, HÉLÈNE - Sociale schetsen.
31113: MERCKX (SAMENST. EN VERT.), KEES - Steen in september. Tsjechische poëzie.
23871: MERGEN, ARMAND - Sexualforschung - Stichwort und Bild.
16244: MÉRODE, WILLEM DE - Ruischende bamboe.
32241: MÉRODE, WILLEM DE - Chineesche gedichten.
17614: MÉRODE, WILLEM DE - De overgave.
31574: MÉRODE, WILLEM DE - Het heilig licht.
17555: MÉRODE, WILLEM DE - De levensgift.
33551: MESSEL (= JAAP MEIJER), SAUL VAN - Het beloofde land. Joodse gedichten.
16746: MESSEL, SAUL VAN - Groningen-gassiedisch. Een ballade.
31205: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
18779: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
32575: MEULEN, JAK VAN DER - IJsvariaties.
23583: MEYER, JOSINE W.L. - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk.
22115: MEYERS, JAN - Mussert, een politiek leven.
23212: MEYERS, JAN - Mussert, een politiek leven.
10566: MEYRINK, FRANK - Gottliebs dood.
27182: MEYRINK, GUSTAV - De engel van het westelijk venster.
24488: MEYRINK, GUSTAV - Het wassenbeeldenspel en 16 andere verhalen.
33635: MICHAELIS, HANNY - Het onkruid van de twiijfel. Een keuze uit eigen werk.
18287: MICHALS, DUANE - Homage tot Cavafy.
21121: MICHAUX, HENRI - Barbaar in Azië.
3802: MICHIELS, IVO - Book Alpha and Orchis Militaris.
11578: MICHIELS, IVO - Het boek Alfa.
22559: MICHIELS, IVO - Vlaanderen, ook een land. Journal brut. Boek 3.
8427: MIDDAG, GUUS - Een verre vriendschap. Chr.J. van Geel en S. Vestdijk.
31895: MIDDAG, GUUS - Vrolijk als een vergelijking. Vijftig kleine essays over poëzie.
11861: MIDDELDORP, A. - Het avontuur van Achterberg.
23132: MIELEN (SAMENSTELLING), EDDY - C.C.S. Crone, kroniek van een Utrechtse schrijver.
3474: MIERAS, J.P. - Bloemlezing uit de geschriften.
21817: MIERLO, J. VAN - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
19423: MIERLO, J. VAN - vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden. Isengrimus van Magister Nivardus.
23893: MILHAUD, DARIUS - Entretiens avec Claude Rostand.
23895: MILHAUD, DARIUS - Notes sur la musique - essais et chroniques.
1030: MILLER, HENRY - Plexus.
7283: MILLER, HENRY - La tour de feu.
7922: MILLER, HENRY - Extra zending/Extra mailing/Envoi spécial/Extra Sendung.
13627: MILLER, ARTHUR - Death of a salesman.
26576: MILLER, ARTHUR - Over politiek en de kunst van acteren.
27553: MILLER, HENRY - Quiet days in Clchy.
28533: MILLER, HENRY - The smile at the foot of the ladder.
21356: MILLS, MAGNUS - Komt allen tezamen.
34140: MILNE, A.A. - Winnie de Poeh / Het huis in het Poeh-Hoekje.
33816: MILOSZ, CZESLAW - Het dal van de Issa.
33888: MILOSZ, CZESLAW - New and collected poems 1931-2001.
33544: MIN, NEELTJE MARIA - Kindsbeen.
29299: MIN, NEELTJE MARIA - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
19411: MIN, NEELTJE MARIA - De ballade van Kastor Elim Wolzak.
8711: MINCO, MARGA - Getypte brief.
13175: MINCO EN BERT VOETEN, MARGA - Vijfenveertigtoerenplaatje met hun stemmen.
31640: MINNE, RICHARD - In den zoeten inval en andere gedichten.
19619: MINNE, RICHARD - Wolfijzers en schietgeweren.
28379: MIRBEAU, OCTAVE - De tuin der folteringen.
34760: MODIANO, PATRICK - In het café van de verloren jeugd.
34018: MODIANO, PATRICK - Nachtelijk ongeval.
34683: MODIANO, PATRICK - Aardige jongens.
32737: MOENS, WIES - De dooden leven.
20119: MOERBEEK, TOINE - Reve tot de vierde macht. Een leeservaring.
24922: MOERKERKEN, EMILE VAN - Portretfoto van Menno ter Braak.
29124: MOESMAN, J.H. - Op engelvoeten/à pas de loup.
15359: MOESMAN, J.H. - Op engelvoeten/à pas de loup.
30195: MOGGACH, DEBORAH - Tulip Fever.
13477: MÖHLMANN, THOMAS - Een draad die alles heel houdt.
25587: MÖHLMANN, THOMAS - Kijk de sterren.
26358: MOK, MAURITS - Zeven gedichten & een fragment.
24908: MOK, MAURITS - Getypt gesigneerde brief aan F.W. van Heerikhuizen.
30884: MOK, MAURITS - Het feest van Hercules. Korte verhalen.
25562: MOK, MAURITS - De rattenvanger.
33873: MOLEWATER, JAN BASTIAAN - 'Hoe zal het met mij aflopen'. Het studentendagboek 1833-1835.
19921: MOLIÈRE - The dramatic works.
21927: MOLIÈRE - Oeuvres complètes.
14680: MOLIN, RON - Lieve rebel. Biografie van Adriaan Morriën.
34455: MOLIN, ROB - In de schaduw van de hemel - biografie van Bertus Aafjes.
29891: MOLITORIS, ULRICH - Over heksen en waarzegsters.
33368: MONDRIAAN, PIET - 't is alles een groote eenheid, Bert.
16119: MONT, POL DE - De gouden distel. Legenden en kronijken.
28894: MONTAIGNE, MICHEL DE - Een complex en veranderlijk wezen. Essays over het toeval.
30679: MONTENS, FONS - Het hooglied van Salomo.
10291: MONTHERLAND, HENRY - Album Montherland.
18872: MONTIS, KOSTAS - Momenten.
5833: MOOIJ (CHOICE), MARTIN - Moderne Erzähler der Welt/Niederlande.
11104: MOOIJMAN, WILLEM - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels.
15169: MOOIJMAN, WILLEM - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels.
3252: MOOIJWEER, MARIANNE - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
16380: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos.
33363: MOOR, MARGRIET DE - Zee-Binnen.
33362: MOOR, MARGRIET DE - De kegelwerper.
8508: MOOR, WAM DE - J. van Oudshoorn, biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief, 1876-1933.
26755: MOOR, WAM DE - Navel van 't land - Nijmegen in gedichten.
24019: MOOR, MARGRIET DE - Ik droom dus. Verhalen.
34454: MOORE & ELIZABETH BISHOP, MARIANNE - Raster 107: De kracht van het onzichtbare.
24237: MOORMANN, GEORGES - Om zeep deel XXXIII.
26096: MOORMANN (RED.), GEORGES - Met huid en haar. Hedendaagse dichters en kunstenaars in de ban van de meesterlijke middeleeuwen.
26909: MOORMANN E.A. (RED.), GEORGES - Glück auf! De Zingende Zaag.
29673: MOORMANN & WILFRIED UITTERHOEVE, ERIC M. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
24687: MOORMANN E.A. (RED.), GEORGES - Zig zag. Poëzie als kinderspel. De Zingende Zaag nr 21/22.
33240: MOORMANN & WILFRIED UITTERHOEVE, ERIC M. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
15201: MOOSER (SAMENSTELLING), RON - Het huis dat vriendschap heet. Mannelijke homoseksualiteit in de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur.
27165: MOOY, HENRIËTTE - Bij de bloemen.
30721: MORANTE, ELSA - De verzamelde verhalen.
32343: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Wij vonden een pad. Gedichten.
10165: MORGENSTERN, CHRISTIAN - De Galgenliederen en andere groteske gedichten.
26784: MORGENSTERN, CHRISTIAN - De knie en andere gedichten.
17794: MORI, LOUISCARDO - De brandende takken. Een gedicht voor het nieuwe jaar.
31314: MÖRIKE, EDUARD - Mozart op reis naar Praag.
7148: MÖRING, MARCEL - In Babylon.
34553: MÖRING, MARCEL - Reinigingsadvies. Gedichten.
28071: MÖRING, MARCEL - Het grote verlangen.
31481: MORRIËN, ADRIAAN - Het vaderland.
34542: MORRIËN, ADRIAAN - Toespraak op de Algemene Vergadering van de Vereniging van Letterkundigen.
4314: MORRIËN, ADRIAAN - Verzen van een vader.
4315: MORRIËN, ADRIAAN - Moeders en zonen.
26482: MORRIËN, ADRIAAN - Het vaderland.
10948: MORRIËN, ADRIAAN - Ik heb nu weer de tijd.
24799: MORRIËN, ADRIAAN - The Use of a Wall Mirror.
16558: MORRIËN), (ADRIAAN - Luchtalarm.
20175: MORRIËN, ADRIAAN - Verzamelde gedichten.
23810: MORRIËN, ADRIAAN - Hartslag.
11491: MORRIËN, ADRIAAN - Kijken naar de wolken. Gedichten.
8865: MORRIËN, ADRIAAN - Plantage Muidergracht.
7657: MORRISON, MAJBRITT - Jungle West 11. Mijn leven als licht meisje in Londen.
8841: MORTIER, ERWIN - Vergeten licht. Gedichten.
24661: MORTIER, ERWIN - Gestameld liedboek. Moedergetijden.
17288: DÈR MOUW, JOHAN ANDREAS - Nagelaten verzen.
34059: MULDER, JAN - De toespraken.
12591: MULDER, JAN - De vrouw als karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp.
33862: MULDER EN C. DE GAVERE, F.P.J. - Opmerkingen en gedachten over zaken van algemeen belang no. 3 en 4.
2683: MULISCH, HARRY - 'De ontdekking van Moskou' in Randstad 5.
636: MULISCH, HARRY - De kamer.
26279: MULISCH, HARRY - Zielespiegel.
2773: MULISCH, HARRY - De mythische formule. Dertig gesprekken, 1951-1981.
5945: MULISCH, HARRY - De knop gevolgd door Stan Laurel & Oliver Hardy.
620: MULISCH, HARRY - Voorval.
670: MULISCH, HARRY - De toekomst van gisteren.
18834: MULISCH, HARRY - Manifesten.
669: MULISCH, HARRY - De taal is een ei. Veertien haikai.
2822: MULISCH, HARRY - Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap.
642: MULISCH, HARRY - Het beeld en de klok.
2829: MULISCH, HARRY - Hoogste tijd (Engelse vertaling: Last call).
2942: MULISCH, HARRY - De wijn is drinkbaar dankzij het glas.
3002: MULISCH, HARRY - Hoogste tijd (Engelse vertaling: Last call).
3011: MULISCH, HARRY - Wat poëzie is (Engelse vertaling: What poetry is).
3125: MULISCH, HARRY - Voorval.
27818: MULISCH, HARRY - Verzamelde verhalen.
8049: MULISCH, HARRY - Höchste Zeit (Duitse vertaling Hoogste tijd).
2990: MULISCH, HARRY - Tussen hamer en aambeeld.
2766: MULISCH, HARRY - Aan het woord. Zeven toespraken.
14443: MULISCH, HARRY - Tentoonstellingskaarten.
33369: MULISCH, HARRY - Paniek der onschuld.
622: MULISCH, HARRY - Vijf fabels.
30816: MULISCH, HARRY - De romans.
4232: MULISCH, HARRY - De versierde mens.
34155: MULISCH, HARRY - De gedichten 1974-1983.
4236: MULISCH, HARRY - Wat poëzie is. Een leerdicht.
33582: MULISCH, HARRY - De voorspelling van het heden.
20881: MULISCH, HARRY - Paralipomena orphica.
4497: MULISCH, HARRY - Tanchelijn. Kroniek van een ketter.
2775: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel.
671: MULISCH, HARRY - Twee opgravingen. Ik, Babunik [1947] - Op weg naar de mythe [1954].
2596: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven.
835: MULISCH, HARRY - Een spookgeschiedenis.
2594: MULISCH, HARRY - De gezochte spiegel.
15412: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel.
19525: MULISCH, HARRY - Foto van de film 'De aanslag'. Derek de Lint op de grote anti-kruisrakettendemonstratie.
7187: MULISCH, HARRY - Siegfried. Een zwarte idylle.
25886: MULISCH, HARRY - Bzzlletin 135. Harry Mulisch-nummer.
2675: MULISCH, HARRY - Bzzlletin 48. Harry Mulisch-nummer.
2936: MULISCH, HARRY - Oude lucht. Drie verhalen.
2680: MULISCH, HARRY - De wijn is drinkbaar dankzij het glas.
27380: MULLER, J.W. - Van den Vos Reinaerde, critische uitgegeven en exegetisch commentaar.
4989: MULTATULI - Max Havelaar.
18570: MULTATULI - Volledige werken VIII.
34762: MULTATULI - Max Havelaar.
13224: MULTATULI - Indrukken van den dag.
22520: MULTATULI - Worte Multatulis.
22518: MULTATULI - Brieven. Bydrage tot de kennis van zyn leven, deel 1, de Havelaar verschenen 1860.
18571: MULTATULI - Volledige werken IX.
22915: MULTATULI - Max Havelaar. Het handschrift.
29909: MULTATULI - Indrukken van den dag.
16153: MULTATULI - Gedichten.
16149: MULTATULI - Ideen, Duitse vertaling van De Ideën.
18830: MULTATULI - De Kruissprook.
263: MULTATULI - Brieven aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch e.a.
24403: MULTATULI - Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten.
3542: MULTATULI - Woutertje Pieterse.
6677: MULTATULI - Max Havelaar.
17699: MULTATULI - Pages choisies.
10969: MULTATULI - Briefe.
29155: MULTATULI - De bruid daarboven. Tooneelspel in vijf bedrijven.
18572: MULTATULI - Volledige werken X.
17726: MULTATULI - Aleid. Twee fragementen uit een onafgewerkt blyspel.
22497: MULTATULI - Ideen und Skizzen.
27789: MULTATULI - Max Havelaar.
17516: MULTATULI - Over vrijen arbeid in Nederlandsch Indië.
28747: MULTATULI - Ik groet u allen zeer!
8583: MULTATULI - Volledig werk.
16043: MULTATULI - Abenteuer des kleinen Walther. Humoristischer Roman aus dem Holländischen.
22487: MULTATULI - Millionen-Studien - Duitse vertaling van Millioenen-studiën.
29917: MULTATULI - Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga.
7622: MULTATULI - Liefdesbrieven.
23591: MULTATULI - 'Men moet van myn gestreken lans, een vlaggestok maken. Brieven.
19442: MULTATULI - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.
22521: MULTATULI - Millioenen-studiën.
17509: MULTATULI - Volledige werken 1-7.
29156: MULTATULI - Hoofden van Lebak.
34445: MULTATULI E.A. - Raster 100: De macht van het getal.
4392: MULTATULI - Brieven. Bydrage tot de kennis van zyn leven.
11188: MULTATULI - Max Havelaar.
29929: MULTATULI - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven.
19354: MULTATULI - Fürstenschule. Schauspiel in fünf Aufzügen.
22496: MULTATULI - Abenteuer des kleinen Walther en Walther in der Lehre.
15225: MULTATULI - Mainzer Beobachter.
19932: MULTATULI - Woutertje Pieterse.
22495: MULTATULI - Minnebriefe - Duitse vertaling van Minnebrieven.
31304: MULTATULI - Woutertje Pieterse.
16987: MULTATULI - Max Havelaar.
23271: MÜNNINGHOF, ALEXANDER - Hein Donner 1927-1988. Een biografische schets.
34578: MÜNNINGHOF, ALEXANDER - De stamhouder. Een familiekroniek.
33466: MÜNNINGHOFF (MET JULES WELLING), ALEXANDER - Max Euwe. Biografie van een wereldkampioen.
28293: MURPHY, ALBERTA - The Lilac Caprice.
25656: MUSSCHOOT, ANNE MARIE - Karel van de Woestijne en het symbolisme.
18202: MUTSAERS, CHARLOTTE - Bont. Uit de zoo van Charlotte Mutsaers.
33360: MUTSAERS, CHARLOTTE - Rachels rokje (nieuwjaarsgeschenk).
12956: MUTSAERS, CHARLOTTE - Koetsier Herfst.
29249: MUTZENBACHER, JOSEFINE - Herinneringen van een Weense hoer.
4411: MUYSSON (RED.), PHIL - Bzzletin, Elsschotnummer.
24529: MYSJKIN, JAN H. - Het feest van de vorm. Levende Franse poëzie.
29021: NAAIJKENS, TON - Addendum Stichting Collage, september 2004.
27995: NABOKOV, VLADIMIR - Ultima Thule.
19667: NABOKOV, VLADIMIR - De verdediging.
19700: NABOKOV, VLADIMIR - Ada.
10461: NABOKOV, VLADIMIR - Het werkelijke leven van Sebastian Knight.
22248: NABOKOV, VLADIMIR - Het origineel van Laura. (Doodgaan is leuk).
10473: NABOKOV, VLADIMIR - De gave.
10464: NABOKOV, VLADIMIR - Het oog.
10462: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding.
10463: NABOKOV, VLADIMIR - Glorie.
19152: NABOKOV, VLADIMIR - Heer, vrouw, boer.
10466: NABOKOV, VLADIMIR - Wanhoop.
15539: NABOKOV, VLADIMIR - Het scheermes.
12680: NABOKOV, VLADIMIR - Het scheermes.
19691: NABOKOV, VLADIMIR - King, queen, knave.
27845: NABOKOV, VLADIMIR - De gave.
12186: NABOKOV, VLADIMIR - De verdediging.
34488: NÁDAS, PÉTER - De eigen dood.
10342: NAEFF, TOP - Een stiefkind.
15763: NAEFF, TOP - Klein witboek. Verzen 1940-1945.
10341: NAEFF, TOP - Levenslang.
14302: NAEFF, TOP - Oogst.
32061: NAEREBOUT, F. - Is schaken alléén logisch denken?
32541: NAGEL, P.J. MEERTENS E.A., W.H. - Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962. Maatstaf jg 11, nr 10/11.
26801: NAIPAUL, V.S. - De krokodillen van Yamoussoukro.
26774: NAKAGAMI, KENJI - De kaap.
30275: NAP E.A. (SAMENSTELLING), JAN - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Schrijversprentenboek 43.
10422: NAPOLEON, KONING VAN HOLLAND, LODEWIJK - Gedenkschriften.
25107: NASR, RAMSEY - Onze-lieve-vrouwe-zeppelin. Antwerpse gedichten.
34270: NASR, RAMSEY - Onhandig bloesemend - gedichten.
32789: NEETEBEEM (= DRS. P.), COOS - Antarctica.
34359: NEGRI & MICHAEL HARDT, ANTONIO - Empire.
8979: NERÉE TOT BABBERICH, CAREL DE - De inkt is horribel. Brieven en tekeningen.
34654: NERUDA, PABLO - Weduwnaarstango.
33595: NERUDA, PABLO - Twintig gedichten.
26518: NERUDA, PABLO - Weduwnaarstango.
10657: NERUDA, PABLO - Ode aan de typografie.
23605: NERUDA, PABLO - De toppen van de Macchu Picchu.
18680: NERUDA, PABLO - De afgescheiden roos.
9743: NERUDA, PABLO - Selected poems. Uncorrected Proof.
31199: NERUDA, PABLO - Ik beken ik heb geleefd.
34634: NERUDA, PABLO - Twintig liefdesgedichten en een lied van wanhoop.
7535: NERUDA, PABLO - Ik beken ik heb geleefd.
32044: NERUDA, PABLO - De verzen van kapitein.
5773: NERVAL, GÉRARD DE - Poëmes.
29892: NERVAL, GÉRARD DE - Aurélia of De droom en het leven.
28886: NERVAL, GÉRARD DE - Aurélia of De droom en het leven.
7593: NESCIO - Mene tekel.
6746: NESCIO - De uitvreter.
2703: NESCIO - De Engelbewaarder.
23769: NESCIO - Brieven uit Veere.
11807: NESCIO - Het dal der plichten.
2623: NESCIO - Heimwee en andere fragmenten.
31781: NESCIO - Amsterdam Stories.
6923: NESCIO - Boven het dal.
24598: NESCIO - Insula Dei.
6417: NESCIO - Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes.
33467: NESCIO - Heimwee en andere fragmenten.
6416: NESCIO - Tirade Nescionummer.
31421: NETSCHER, FRANS - Louis Couperus en Wereldvrede.
27362: NEUMANN, ALFRED - Die Goldquelle.
24059: NEUMANN, ALFRED - Kaiserreich.
30800: NIEKUS, THEO - Pasatiempo. Passing time.
10855: NIEMEIJER (= ARJAAN VAN NIMWEGEN), ARIE - Leed in de provincie.
17500: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
34257: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo.
23925: NIETZSCHE, FRIEDRICH - De antichrist.
30470: NIETZSCHE, FRIEDRICH - De vrolijke wetenschap.
24477: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Over de genealogie van de moraal. Een polemisch geschrift.
32386: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor iedereen en niemand.
33489: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor allen en voor niemand.
2351: NIEUWE GIDS, DE - Herdenkingsnummer 1925.
2352: NIEUWE GIDS, DE - Jubileumnummer.
2353: NIEUWE GIDS, DE - Mede nieuwe serie van De Twintigste Eeuw.
2354: NIEUWE GIDS, DE - Mede nieuwe serie van De Twintigste Eeuw.
11254: NIEUWE GIDS, DE - Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx

6/1