Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14986: GEERDS, KOOS - Souvenir.
14964: GEERDS, KOOS - December.
3563: GEEST, TITIA J. - Madame de CharriŤre, een leven uit de achttiende eeuw.
13858: GEETERE, FRANS DE - De man die vergat te sterven.
32112: GELBER, JACK - De schakel.
14880: GELLINGS, PAUL - Courtisane.
35088: GEMERT E.A. (ED.), LIA VAN - Women's writing from the Low Countries 1200-1875. A bilingual anthology.
33775: G…NESTET, P.A. DE - De dichtwerken.
32483: GENET, JEAN - The thief's journal.
34434: GERBRANDY E.A., PIET - Raster 109: Filippica & Lofrede.
36470: GERBRANDY, PIET - Krang en zing.
23468: GERBRANDY, PIET - Beneem ons uw betekenis...
32315: GERBRANDY, PIET - Een steeneik op de rotsen - Over poŽzie en retorica.
27837: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht.
30536: GERHARDT, IDA - De hovenier.
31607: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten.
4962: GERHARDT, IDA - De adelaarsvarens.
19547: GERHARDT, IDA - Vroege verzen.
36366: GERHARDT, IDA - Dolen en dromen.
27835: GERHARDT, IDA - De slechtvalk.
36476: GERHARDT, TRUUS - De engel met de zonnewijzer.
36205: GERHARDT, IDA - Verzamelde Gedichten I - III.
36365: GERHARDT, IDA - Twee uur: de klokken antwoorden elkaar.
36364: GERHARDT, IDA - Vijf vuurstenen.
5164: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht.
14840: GERHARDT, IDA - Het sterreschip.
36367: GERHARDT, IDA - De ravenveer.
14838: GERHARDT, IDA - Vroege verzen.
3839: GERHARDT, TRUUS - Verzamelde gedichten.
21312: GERHARDT, IDA - Courage! Brieven.
20410: GERHARDT, IDA - Het levend monogram.
31116: GERITS, ANTON - Buikjes in het zand.
9442: GERLACH, EVA - Nieuwjaar, W.
17090: GERLACH EN MARIANNE AARTSEN (ILLUSTRATIES), EVA - Solstitium.
24252: GERLACH, EVA - Lichaam.
34961: GERLACH, EVA - De kracht van verlamming.
34960: GERLACH, EVA - Verder geen leed.
33542: GERLACH, EVA - Wat zoekraakt. Gedichten.
31308: GERRITSEN, W.P. - Die wrake van Ragisel.
34612: GERRITSEN, DORIS EDEL, MIEKE DE KREEK, W.P. - De wereld van Sint Brandaan.
30854: GEURTS E.A. (RED.), P.A.M. - J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw.
36797: GEUZENLIEDBOEK - Een nieu geusen lieden boecxken.
27810: GEZELLE, GUIDO - Dichtwerken.
11343: GEZELLE, GUIDO - Volledige dichtwerken.
32278: GEZELLE, GUIDO - PoŽzie en proza.
20870: GEZELLE, GUIDO - Ego flos.
34229: GHATAK, RITMIK - The Burning Tiger/De vlammende tijger.
7308: GHYSSAERT, PETER - De zelfgemaakte pauk.
35792: GIBBON, EDWARG - The Decline & Fall, of the Roman Empire I-III.
22273: GIDE, ANDR… - Het innerlijk blauw. Een keuze uit het dagboek 1918-1939.
32322: GIELKENS & PAULINE TOMKENS, JAN - Kom met een gesis van vleugels.
20840: GIER (RED.), J. DE - Het Wilhelmus in artikelen.
34969: GIL, MARIE - Roland Barthes. Au lieu de la vie.
28273: GILBERG, CHARLES A. - The Fifth American Chess Congress.
21812: GILLET, LEO - Terzeebestelling op Ouessant.
15300: GILLIAMS, MAURICE - Ik ben Elias. Romans en verhalen.
3824: GILLIAMS, MAURICE - Een bezoek aan het prinsengraf.
3834: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
20498: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster.
34263: GILMAN, RICHARD - Decadentie - de merkwaardige geschiedenis van een etiket.
27500: GILS (ED.), CONNIE VAN - langoureus verlangen - schrijfsters van nu over Anna Blaman.
24160: GINSBURG, TATYANA TOLSTAYA, AND OTHERS, LIDIA - Soviet women writing. Fifteen short stories.
33996: GIORDANO, PAOLO - De eenzaamheid van de priemgetallen.
36521: GIPHART, RONALD - Gala.
6701: GIPHART, RONALD - Ik ook van jou.
10412: GIPHART, RONALD - Gala.
35836: GIPHART, RONALD - Harem.
10181: GIPHART, RONALD - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
16700: GIPHART, RONALD - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
33394: GISPEN, WILLEM HENDRIK - Utrecht mijn vrede.
30050: GISSING, GEORGE - Brownie.
16008: GISSING, GEORGE - The hope of pessimism.
25378: GOBINEAU, JOSEPH ARTHUR - De rode zakdoek.
5604: GODET, PHILIPPE - Madame de CharriŤre et ses amis.
36739: GODFROY, FRANS - Hugo de Groot Pad. Historische wandel- en fietroute.
18668: GODSCHALK, PIETER - Verzen.
2395: GOEDE, BAREND DE - Willem Paap, het paard van Troje.
32949: GOEDEGEBUURE, JAAP - Te lui om te lezen?
22784: GOEDEGEBUURE, J.L. - Romantische tradities in literatuur en literatuurwetenschap.
33794: GOEDEGEBUURE, JAAP - Tegendraadse schoonheid. Over het werk van Jeroen Brouwers.
33702: GOEDEGEBUURE, JAAP - Wit licht. PoŽzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu.
13040: GOEDEGEBUURE, JAAP - Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman.
33752: GOEDEGEBUURE, JAAP - Geloof als kunstgreep; Christendom in de spiegel van romantiek en (post)moderniteit.
13842: GOEDKOOP, HANS - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
36003: GOEDKOOP, HANS - Een verhaal dat het leven moet veranderen.
2531: GOES, F. VAN DER - Verzamelde opstellen, eerste bundel.
23607: GOETHE, J.W. VON - Faust.
25641: GOETHE - Pandora. Ein Festspiel.
35239: GOETHE, J.W. VON - Faust.
14158: GOETHE, J.W. VON - Hermann und Dorothea.
3463: GOETHE, J. W. - Het dagboek.
30625: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Buch Suleika.
24672: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Keesiade. Een heldendicht, door verschilende dichters.
35588: GOGH, RUBEN VAN - Nachtgewaad.
28381: GOGH, THEO VAN - De gezonde roker, 70 columns.
14088: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN - Handgeschreven brief aan Nico van Suchtelen.
35860: GOGH, THEO VAN - Allah weet het beter.
28639: GOGH, THEO VAN - Recreatie.
14630: GOGOL, N.W. - Verzamelde werken 2.
14629: GOGOL, N.W. - Verzamelde werken 1.
35463: GOGOL, NIKOLAJ - De dode zielen, of de lotgevallen van Tchitchikow.
33634: GOGOLJ, NIKOLAJ - Het portret.
9965: GOLDING, WILLIAM - De Schorpioengod.
36656: GOLDING, WILLIAM - De Schorpioengod.
34220: GOLDONI, CARLO - Krakeel in Chioggia (Le Baruffe Chiozzotte).
23446: GOLL, CLAIRE - Alles is ijdelheid.
35527: GOLL, CLAIRE - Alles is ijdelheid.
25470: GOMBROWICZ, WITOLD - Soma 28. Gombrowicz-nummer.
9969: GOMBROWICZ, WITOLD - Ferdydurke.
24450: GOMBROWICZ, WITOLD - Dagboek 1953-1969.
32739: GOMBROWICZ, WITOLD - Verhalen, Ferdydurke, Trans-Atlantisch, Pornografie, Kosmos.
24304: GOMBROWICZ, WITOLD - De pornografie.
27762: GOMBROWICZ, WITOLD - De rat.
14187: GOMBROWICZ, WITOLD - Pornografia (In Polish).
16797: GOMBROWICZ, WITOLD - De verhalen.
29939: GOMBROWICZ, WITOLD - Met voorbedachten rade.
31974: GOMBROWICZ, WITOLD - Met voorbedachten rade.
36142: GOMBROWICZ, WITOLD - Dagboek Parijs-Berlijn.
9968: GOMBROWICZ, WITOLD - De pornografie.
36444: GOMBROWICZ, WITOLD - Ferdydurke.
24307: GOMBROWICZ, WITOLD - Toneel.
33297: GOMES, PAULA - Aapje, aapje.
7140: GOMPERTS, H.A. - Intenties.
7142: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning.
7143: GOMPERTS, H.A. - De eend op zolder/Wachten op niets.
7649: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - De ivoren kooi.
13166: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - Dagboek.
14777: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - Dagboek.
7578: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - God, geld en seks.
32838: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - Dagboek.
7608: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - Dagboek.
24066: GONTSJAROV, IVAN A. - Oblomov.
33661: GONTSJAROV, IVAN A. - Oblomov.
30772: GONTSJAROV, IVAN A. - Oblomov.
31858: GONTSJAROV, IVAN - Het ravijn.
25226: GOOIJER, WILLEM - Het voorbij tegemoet. Filosofen en de dood.
30723: GOOIJER, WILLEM - De achterkant van het tapijt. Een zoektocht naar de rol van het toeval in de wereld.
36327: GOOIJER, WILLEM - De mus vliegt waar ooit de adelaar zweegde. Een ironische beschouwing over macht.
25209: GOOL, JEF VAN - Folder over Willem Frederik Hermans.
14437: GOOR, THEO VAN DE - Portret van Paul van Ostaijen.
34118: GORDIMER, NADINE - A Correspondence Course and other stories.
30116: GORISSEN, TH. M. - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
10957: GORKI, MAXIM - Portretten.
15251: GORP E.A., H. VAN - Lexicon van literaire termen.
3283: GORTER, HERMAN - Groote dichters, nagelaten studiŽn.
2245: GORTER, HERMAN - Kenteringssonnetten.
2253: GORTER, HERMAN - Sonnetten.
5039: GORTER, HERMAN - Verzen.
27315: GORTER, HERMAN - De grijze luchten hongeren.
27358: GORTER, HERMAN - De geruchtlooze lucht. 5 verzen.
15557: GORTER, HERMAN - Verzamelde lyriek tot 1905.
34427: GORTER, HERMAN - Geheime geliefden - brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos.
36392: GORTER, HERMAN - Mei. Een gedicht.
18825: GORTER, HERMAN - Het communisme V. Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
36248: GORTER, HERMAN - Verzen. De editie van 1890.
29500: GOSCINNY / ALBERT UDERZO, REN… - Asterix Gladiator.
176: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.
19971: GOSSAERT, GEERTEN - Experimenten.
33863: GOSSE, EDMUND - Studies in the literature of Northern Europe.
20227: GOSSE, EDMUND - Vader en zoon.
31340: GOSWIN, ROB - De trage ontmaagding.
31338: GOSWIN, ROB - Ik teken ritueel 1.
26355: GOUD, JOHAN - Het leven volgens Arnon Grunberg - de wereld als poppenkast.
28168: GOUDSBLOM, J. - Nihilisme en cultuur.
33813: GRAAF, HERMINE DE - Een dag in december.
31594: GRAAF, D.A. DE - Arthur Rimbaud et la durťe de son activitť littťraire.
32620: GRABMANN, MARTIN - Inleiding tot de Summa Theologica van den H. Thomas van Aquine.
32201: GRACIŃN, BALTASAR - Handorakel en kunst van de voorzichtigheid.
26717: GRACQ, JULIEN - Het schiereilnd.
17928: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - De kiezels van Klein Duimpje.
19981: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Gedichten.
27231: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Achterstand. Gedichten.
25742: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Rozendaal.
29488: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Gedichten.
28522: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Handschrift vierregelig gedicht.
29483: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Verzamelde gedichten.
31334: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Winter en later. DUMMY.
20311: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Wat heeft Cecilia gezien?
31546: GRAFTDIJK, THOMAS - Lachend op de achterste rij.
31039: GRAHAM, W.S. - Benaderingen van hoe zij zich gedragen.
8789: GRAN, IEGOR - Ipso facto.
12723: GRANT (ED.), DOUGLAS - The Phanseys of William Cavendish Marquis of Newcastle adressed to Margaret Lucas and her letter in reply.
32215: GRASS, G‹NTER - Danzig. De blikken trommel, Kat en muis, Hondenjaren.
23214: GRASS, G‹NTER - Oogst. Gedichten 1954-2007.
24143: GRAVES, ROBERT - Griekse Mythen.
7551: GRAVES, ROBERT - Dat hebben we gehad.
25846: GRAVES, ROBERT - De schreeuw en andere verhalen.
19838: GRAVESANDE, G.H. 'S- - J.C. Bloem 60 jaar.
25123: GRAVESANDE, G.H. 'S- - De geschiedenis van De Nieuwe Gids, brieven en documenten. Met supplement.
32736: GRAY, ROBERT - Grasschrift.
18006: GRAZELL, KAREL N.L. - Stad van volwassenheid.
18008: GRAZELL, KAREL N.L. - Valsheid in geschrifte.
18128: GREEN, JULIEN - Journaal 1946-1976.
18129: GREEN, JULIEN - Journaal 1926-1945.
16895: GREENE, GRAHAM - Vluchtwegen.
2833: GREENE, GRAHAM - Ways of escape.
3479: GREENE, GRAHAM - May we borrow your husband?
13527: GREENE, GRAHAM - In search of a character. Two African Journals.
14506: GREENE, GRAHAM - Een soort leven.
18453: GREGOOR, NOL - De jongen die Werther Nieland werd.
3995: GREGOOR, NOL - De jongen die Werther Nieland werd.
15806: GREGOOR, NOL - Diary.
33201: GREIDANUS, HANS HAFKAMP EN JOS PAARDEKOOPER, ARNOLD - Reve Jaarboek 1-4.
17549: GRESHOFF, JAN - Ikaros bekeerd.
173: GRESHOFF, J. - Confetti.
8349: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907-1936.
34235: GRESHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
6106: GRESHOFF, J. - Jozef Cantrť, houtsnijder.
36390: GRESHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
15407: GREVELINGEN, H. VAN - Verzameld werk.
35809: GRIJS (PS.), PIET - Schuld en boete.
29180: GRIJS (PS.), PIET - Zinnig tuig.
26781: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON - De avonturen van Simplicissimus.
30962: GRIT, DIEDERIK - Anton van Duinkerken & Sigrid Undset.
9113: GROENEBOOM, J.J. - Sterven in schoonheid.
9445: GROENENBOOM, J.J. - Behalve als je god bent.
28891: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters, hun ontstaan en hun gebruik.
33500: GROENEWEG, J.J. - Maseppa - die leeu van die grasvlaktes.
10988: GROENEWEGEN (RED.), HANS - En gene schitterde op de rede. Over Kees Ouwens.
35041: GROENEWEGEN, HANS - Lichaamswater. Gedichten.
28668: GROENINGEN, AUG. P. VAN - Volledig werk.
35621: GROGAN, EMMETT - Ringolevio.
15807: GROOT, JAN H. DE - Het uitwijkbos.
11656: GROOT, JAN H. DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
11658: GROOT, JAN H. DE - Handgeschreven briefkaart aan Hans van Straten.
12071: GROOT, HUGO DE - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groots De ivre belli ac pacis.
35805: GROOT, JACOB - Heerlijkheid van luchtmetaal.Negen lichte albums.
19554: GROOT, MARIA DE - In gesprek met Ida Gerhardt. Interview, brieven, gedichten en beschouwingen.
8062: GROOTHUYSE, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
35579: GROSSMITH, GEORGE EN WEEDON - Dagboek van een onbenul.
10226: GROSZ, GEORGE - Een klein ja, een groot nee. Herinneringen.
8600: GROTENDORST, ROB - Theo Thijssen. De Engelbewaarder 4.
28355: GROTENDORST, ROB - Theo Thijssen. De Engelbewaarder 4.
15679: GROYS, BORIS - Het communistisch postscriptum.
32817: GRUNBERG, ARNON - Homme sans maladie (Franse vertaling van De man zonder ziekte).
10554: GRUNBERG, ARNON - Het 14e kippetje.
32818: GRUNBERG, ARNON - Notre oncle (Franse vertaling van Onze oom).
14749: GRUNBERG, ARNON - Onder de soldaten.
31599: GRUNBERG, ARNON - Tirza.
18768: GRUNBERG, ARNON - Onze oom.
35739: GRUNBERG, ARNON - Kamermeisjes & soldaten.
32827: GRUNBERG, ARNON - Mit Haut und Haaren (Duitse vertaling van Huid en haar).
9677: GRUNBERG, ARNON - De joodse messias.
29561: GRUNBERG, ARNON - Tirza.
16576: GRUNBERG, ARNON - Onder de soldaten.
21260: GRUNBERG, ARNON - Sterker dan de waarheid- De geschiedenis van Marek van der Jagt.
24391: GRUNBERG, ARNON - Blauwe maandagen.
33383: GRUNBERG, ARNON - De heilige Antonio.
33384: GRUNBERG, ARNON - Kutgedicht.
33385: GRUNBERG, ARNON - Klotegedicht, aan de eename ambitieuze hoer C.
32821: GRUNBERG, ARNON - Gnadenfrist (Duitse vertaling van Het aapje dat geluk pakt).
31803: GRUNBERG, ARNON - De man zonder ziekte.
20459: GRUNBERG, ARNON - Liefde is business.
8514: GRUNBERG (ALS MAREK VAN DER JAGT), ARNON - De geschiedenis van mijn kaalheid.
32928: GRUNBERG, ARNON - Liefde is business.
19763: GRUNBERG, ARNON - Romantiek.
32811: GRUNBERG, ARNON - Mitgenommen (Duitse vertaling van Onze oom).
20057: GRUNBERG, ARNON - Comparse - vertaling van Figuranten.
32753: GRUNBERG, ARNON - Apocalyps.
36095: GRUNBERG, ARNON - Aan Roos.
3289: GRUNBERG, ARNON - Fantoompijn.
12851: GRUNBERG, ARNON - De mensheid zij geprezen.
10555: GRUNBERG, ARNON - Amuse gueule. Vroege verhalen.
6729: GRUNBERG, ARNON - Het aapje dat geluk pakt.
21384: GRUNBERG & WIM NOORDHOEK, ARNON - Waar ook ter wereld. De Avondgesprekken.
21687: GR‹NBERG, MAX - Meister der Violine.
32819: GRUNBERG, ARNON - Der Heilige des UnmŲglichen (Duitse vertaling van De heilige Antonio).
34364: GRUNBERG, ARNON - Il libero mercato dell'amore (Huid en Haar).
35620: GRUNBERG, KEES 'T HART EN VIER ANDEREN, ARNON - Zes Nederlandse schrijvers in het voetspoor van Calvino (Optima 2002, 3).
33657: GRUNBERG, ARNON - Aan nederlagen geen gebrek. Brieven en documenten 1988-1994.
16648: GRUPPELAAR, FRANS - De hond van Franek.
21796: GRUTERUS, JANUS - Heroicae Musae.
31700: GRUWEZ, LUUK - Uitvaart.
36727: GRUWEZ, LUUK - Garderobe. Een keuze uit al zijn gedichten.
19247: GRUWEZ, LUUK - Het land van de wangen.
32641: GU…PIN, J. P. - Worden. Dialectica, retorica en tragedie.
21997: GU…PIN, J.P. - De Leidse Fles.
28545: GU…PIN (VERT.), J. P. - De kunst van Janus Secundus.
35760: GU…PIN, J. P. - De Heilige Herodes.
30365: GU…PIN, JAN PIETER - Het leven uit de dood. Een verjaarscadeau van Jan Pieter voor zijn vrienden en vriendinnen.
11778: GUILLEMIN, HENRI - Mme De StaŽl, Benjamin Constant et Napolťon.
30189: GUILL…N, NICOLŃS - De grote dierentuin.
23983: GUILLERAGUES - Portugese brieven.
22382: G‹IRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra.
6514: GULIK, ROBERT VAN - Den rÝde pavillon. Deense vertaling van The Red Pavilion.
34086: GUSTAFSSON, LARS - De Decaan. Uit Spencer C. Spencers nagelaten papieren.
8790: GUYOTAT, PIERRE - Eden, Eden, Eden.
34461: GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider.
34310: HAAKMAN, ANTON - De onderaardse wereld van Athanasius Kirchner.
32469: HAAN, JACOB ISRAňL DE - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
27069: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Kranteknipsel uit het Handelsblad, 'Een wandeling buitej Jeruzalem'.
17543: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Een kopje met de thee daarin.
17544: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Over eenen prachtvollen idioot.
4934: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Het Joodsche lied, tweede boek.
31411: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Verzamelde gedichten.
19394: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Over eenen prachtvollen idioot.
23868: HAAN, JACOB ISRAňL DE - De Parelduiker 2013 - 2.
29296: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Open brief aan P.L. Tak.
27043: HAAN, JACOB ISRAňL DE - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
14868: HAAN, JACOB DE - Verzen van Jezus.
18181: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Herfst.
30060: HAAN, JACQUES DEN - James Joyce.
30733: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Pijpelijntjes.
36472: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Verzamelde gedichten.
4978: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Besliste volzinnen.
36614: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Pijpelijntjes.
11372: HAAN, JACOB ISRAňL DE - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
22016: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Kanalje en Opstandige Liedjes.
33825: HAAR, BERNARD TER - Joannes Theagenes. Eene legende uit de apostolische eeuw.
21931: HAAR, JAN VAN DER - Vrolijk scheppen. Gedichten.
20746: HAAR, H.P. TER - Het contract.
10166: HAASIS, HELMUT G. - Hitler die blaas ik op. De aanslag door Georg Elser, BŁrgerbršukeller, MŁnchen, 8 november 1939.
23076: HAASSE, HELLA S. - Een kruik uit Arelate. CD.
24109: HAASSE, HELLA S. - Zwanen schieten.
18117: HAASSE, HELLA - Een doolhof van relaties. Oerboek.
33160: HAASSE, HELLA S. - Lezen achter de letters.
8698: HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur.
33158: HAASSE, HELLA S. - Kwaliteit (een verkenning).
24784: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg.
26562: HAASSE, HELLA S. - De meermin.
26838: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
34970: HAASSE, HELLA S. - De tuinen van Bomarzo.
33680: HAASSE & ALFRED KOSSMANN, HELLA - Anna Blaman. Twee lezingen.
17588: HAASSE, HELLA S. - handvol achtergrond. 'Parang Sawat'. Autobiografische teksten.
12618: HAASSE, HELLA S. - De brug. Een spel van bevrijding.
6142: HAASSE, HELLA S. - Vanaf de Domtoren gezien.
19495: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis.
23637: HAASSE, HELLA S. - Een nieuwer testament.
34981: HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur.
3457: HAASSE, HELLA S. - Twee verhalen. Genius Loci en Het tuinhuis.
17585: HAASSE, HELLA S. - Toen ik schoolging.
14699: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg-een begin.
6459: HABBEMA, KOOS - Kamertjeszonde, herinneringen van Koos Habbema.
36360: HABERMAS, J‹RGEN - De nieuwe onoverzichtelijkheid en andere opstellen.
13883: HADERMAN, PAUL - De kringen naar binnen. De dichterlijke wereld van Paul van Ostaijen.
13871: HADERMANN, PAUL - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
10693: D'HAEN, CHRISTINE - Tien Dizains.
4292: D'HAEN, CHRISTINE - Onyx.
15928: D'HAEN, CHRISTINE - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza.
29231: HAENTJES DEKKER, R.W. - Casanova, Balzac, Proust.
29549: HAERSOLTE & LOUISE ODILON, AMOENE VAN - Lucile & Het ei.
32226: HAFFNER, SEBASTIAN - Kanttekeningen bij Hitler.
3920: HAFKAMP, HANS - 'Ik haat Amsterdam...' Een literaire wandeling door het Adam van G.R.
34277: HAFT, LLOYD - Where Is the Body That Will Hold?
36523: HAGEN, HANS - Vlammen.
35538: HAGEN, HANS - Salto natale.
36012: HALTEREN, ELIZE VAN - Trapezejaren. Van dingen die gebeurd zijn en mensen die geleefd hebben.
35994: HAMELINK, JACQUES - Vuurproeven. Introducties tot mijn heterodoxie.
35339: HAMER, OTTO - Mijnheer I. Kaa en de kunst.
8413: HAMMAN EN A.M. JANSEN, P.J.L.M. - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van Simon Vestdijk.
30701: HAMSUN, KNUT - MysteriŽn.
7531: HAMSUN, KNUT - Langs overwoekerde paden.
35957: HAMSUN, KNUT - Het laatste hoofdstuk.
7579: HANDKE, PETER - De geschiedenis van het potlood.
9626: D'HANE, JAN WILLEM - Sparsa.
32185: HANLO & TOM AMERICA, JAN - Tjielp tjielp. cd.
22947: HANLO, JAN - Mijn benul.
13378: HANLO, JAN - Brieven.
19312: HANLO, JAN - The morning.
19303: HANLO, JAN - Stadsversiering en Vondelpark.
19274: HANLO, JAN - Moelmer.
3327: HANLO, JAN - Go to the mosk. Brieven uit Marokko.
35159: O'HANLON, REDMOND - Tussen Orinoco en Amazone.
33226: HANNIK, REIN - Coef. De weg van de waanzin.
30222: HANOU, ANDR… - Janus en Leiden (1787).
96: HANSSEN, L…ON - Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak.
23570: HANSSEN, L…ON - Menno ter Braak 1902-1940. Leven en werk van een polemist.
36471: HANSSEN, L…ON - Een misverstand om in te geloven. De poŽzie van M. Vasalis.
35478: O'HARA, JOHN - Afspraak in Samarra.
3060: HARLINGEN (= REIN BLIJSTRA), R. VAN - Haaien voor Nabatoe.
9085: HARLINGEN (= REIN BLIJSTRA), R. VAN - Bij nadere kennismaking.
17069: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN - Kus of ik schrijf.
20520: HARMSEN V.D. BEEK, F. TEN - Drie verhalen in Tirade 110.
31523: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN - Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten.
34308: HART, MAARTEN 'T - De kroongetuige.
22704: HART, KEES 'T - Overlezen.
30117: HART, MAARTEN 'T - 'Rats' in Granta, The Magazine of New Writing 86.
18586: HART, MAARTEN 'T - De man met het glas. Over F.B. Hotz.
26928: HART-SMITH, W. - The talking clothes.
34643: HART (PS.), MARTIN - Het vrome volk.
15655: HART, MAARTEN 'T - Een vlucht regenwulpen.
21978: HART, MAARTEN 'T - Dienstreizen van een thuisblijver.
16744: HART E.A., MAARTEN 'T - Dagboeken. Maatstafnummer jg 30 nr 11-12.
18542: HART, MAARTEN 'T - Un volo di chiurli.
36057: HART, MAARTEN 'T - De droomkoningin.
35046: HART, MIDAS DEKKERS E.A., MAARTEN 'T - Natuurlijke historie.
13069: HART, MAARTEN 'T - De droomkoningin.
17927: HART, MAARTEN 'T - Een dasspeld uit Toela.
28272: HART, RUDY KOUSBROEK E.A., MAARTEN 'T - Renate. Herinneringen van vrienden.
19467: HART, MAARTEN 'T - La colŤre du monde entier (French translation of Het woeden der gehele wereld).
19468: HART, MAARTEN 'T - Jakobsstegen (Swedish translation of De jacobsladder).
19469: HART, MAARTEN 'T - Mammut pa en sŲndag (Swedish translation of Mammoet op zondag).
30118: HART, MAARTEN 'T - 'Midsummer in April' in Granta, The Magazine of New Writing 83.
20135: HART, MAARTEN 'T - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
16130: HART, MAARTEN 'T - Het roer kan nog zesmaal om.
26449: HART, MAARTEN 'T - Der Psalmenstreit.
26450: HART, MAARTEN 'T - Das WŁten der ganzen Welt.
32052: HART, MAARTEN 'T - Het eeuwige moment. Essays.
36204: HART, SARAH - De straten van Parijs.
36543: HARTMAN, RUDO - F van fantekast en het vervolg van verder, visueel poŽtisch alfabet.
33828: HARTOG, HENRI - Brieven aan Van Deyssel.
33814: HARTOG, HENRI - Brieven aan Albert Verwey.
29961: HARTOG & A.H. GERHARD, A.H. DE - Multatuli's wereldbeschouwing. Stenografisch verslag en debat.
34648: HATERD, LAX VAN DE - Om hart en vurigheid. Over schrijvers/kunstenaars van tijdschrift/uitgeverij De Gemeenschap.
8949: HATTUM, JAC. VAN - Schoonheid.
24523: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verzen.
36409: HATTUM, JAC. VAN - De ketchupcancer.
36345: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verzen.
34238: HATTUM, JAC. VAN - Zeven verhalen.
12917: HATTUM, JAC. VAN - Alleen thuis.
22125: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verhalen.
34097: HAUPTMANN, GERHART - Anna. Lšndliches Liebesgedicht.
18003: HAVERSCHMIDT, FRAN«OIS - Het verhaal van Oom Jan en ander proza.
12584: HAVERSCHMIDT, FRAN«OIS - Verzamelde gedichten in handschrift.
31629: HAYE, FRED LA - Ierse gedichten.
36756: HAZEU, WIM - Lucebert. Biografie.
32530: HAZEU & WILLEM JAN OTTEN, WIM - Willem G. van Maanen ter nagedachtenis.
36796: HAZEU, WIM - Lucebert. Biografie.
17101: HAZEU, WIM - Gerrit Achterberg, een biografie.
22123: HAZEU, WIM - M.C. Escher. Een biografie.
906: HAZEU E.A., WIM - Kentering jg 6 nr 6. Marjanummer.
35031: HAZEU, WIM - Er was eens een Belg en andere Belgenmoppen.
32734: HAZEU, WIM - Slauerhoff. Een biografie.
32539: HAZEU, WIM - Gerrit Achterberg, een biografische schets.
23288: HEANEY, SEAMUS - Het eerste koninkrijk. Een keuze uit de gedichten.
16422: HEANEY, SEAMUS - Vereffeningen.
31938: HEARN, LAFCADIO - Kwaidan. Spookverhalen uit het oude Japan.
11994: HEBBEL, FRIEDRICH - Een blinde bij zonsopgang. Bladen uit een dagboek.
19661: HEDAYAT, SADEGH - Boek van bedrog. Een bundel Perzische folklore.
33162: HEEMSKERK E.A., GREETJE - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in AziŽ 1770-1830.
28618: HEERESMA, FABER & HEERE - Jeugdzonden en ander oud zeer.
6535: HEERESMA, HEERE - Der Tag am Strand.
10890: HEERESMA, HEERE - Mijmeringen naast m'n naaimachine.
26160: HEERESMA, HEERE - Getypte brief aan uitgever Th.A. Sontrop.
16697: HEERESMA, HEERE - Kijk, een drenkeling komt voorbij.
33142: HEERESMA, HEERE - 'Vlieg vogel, vlieg met me mee'.
28616: HEERESMA, HEERE - Zingend langs de straten. Proza.
27301: HEERESMA, HEERE - Dummy van nooit verschenen titel 'Stratocumulus Vesperalis, een late novelle'.
36065: HEERESMA, HEERE - Heere Heeresma leest: Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp.
4621: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN - In afwachting.
33271: HEERING, P. - Indische schetsen.
33833: HEESEN EN ED SCHILDERS, HANS - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen.
26754: HEESEN, HARRIE JANSEN, ED SCHILDERS, HANS - Behoudens deze steen - een gids langs schrijversgraven in Nederland ern Vlaanderen.
22256: HEESEN, HANS - Wie zijn ogen niet gebruikt, is een verloren mens. In gesprek met George Sluizer.
29770: HEEST, DETLEV VAN - De verzopen katten en de Hollander.
33334: HEEST, DETLEV VAN - Verlangens.
36049: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH - ństhetik. Mit einem einfŁhrenden essay von Georg LukŠcs.
33869: HEIDE (RED.), MARCUS VAN DER - 10 jaar Ab Visser revival.
27410: HEIDEN, MARIA - Haar kleren.
33238: HEIJBROEK EN A.A.M. VIS, J.F. - Verlaine in Nederland - het bezoek van 1892 in woord en beeld.
30840: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het Hof van Barmhartigheid.
28953: HEIJDEN (ALS A.F.TH.), A.F.TH. VAN DER - De Movo Tapes. Een carriŤre als ander.
17639: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie.
11186: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De slag om de Blauwbrug.
27148: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Advocaat van de hanen.
6958: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Asbestemming. Een requiem.
6980: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
12355: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gevarendriehoek.
12975: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De sandwich. Een requiem.
36243: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De liefdesbaby.
21237: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het schervengericht.
24519: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Drijfzand koloniseren. De erven Movo.
29141: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Gentse lente. Verhalen.
6605: HEIJDEN, A.F.TH VAN DER - Der Anwalt der Hšhne.
6947: HEIJDEN (ALS A.F.TH.), A.F.TH. VAN DER - De Movo Tapes. Een carriŤre als ander.
6997: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Optima 19e jaargang, nr 1, november 2001.
7065: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het leven uit een dag, Duitse vert.: Ein Tag, ein Leben.
7066: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Vallende ouders, Duitse vert.: Fallende Eltern.
7070: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Weerborstels, Duitse vert.: Der Widerborst.
14480: HEIJDEN, CHRIS VAN DER - Monnik zonder God. Tocht naar het kloosterleven.
26604: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze tijd.
20880: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De sandwich. Een requiem.
10947: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
6968: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De requiems.
34709: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gazellejongen. Het verzameld werk van Patrizio Canaponi.
28062: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Asbestemming. Een requiem.
36784: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het Hof van Barmhartigheid.
17744: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De slag om de Blauwbrug.
30524: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gevarendriehoek.
27166: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De sandwich. Een requiem.
6961: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gebroken pagaai. Novelle.
18011: HEIJER, THEO F. DEN - Herinneringen aan Jacques Boersma. Een tijdsbeeld.
5005: HEIJERMANS, HERMAN - Fleo.
35891: HEIJERMANS, HERMAN - Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven.
35793: HEIJMANS, TOINE - Op zee.
20895: HEIJNE, BAS - Suez.
35684: HEIJNE, BAS - Vreemde reis.
36843: HEIJNEN, GERRD EN JAN - In en omtrent de kat.
27764: HEINE, HEINRICH - De Harzreis.
34017: HEINE / BRIGITTE GOOTINK, HEINRICH - Lyrisch intermezzo. Fragmenten.
13154: HEINE, HEINRICH - Rothe Pantoffeln.
8878: HEINE, HEINICH - Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
15497: HEINE, HEINRICH - Reinigung. Die Nordsee.
33273: HEINE, HEINRICH - Die Harzreise.
33232: HEINSIUS, DANIEL - De contemptu mortis / De verachting van de dood.
17486: HEKMA, MARITA MATHIJSEN & EMILE SCHRIJVER, GERT - Uitgelezen boeken. Een vriend komt thuis. Jacob IsraŽl de Haan-nummer.
24108: HELLER, JOSEPH - Sluitingstijd.
31545: HELLINGA, W.GS. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek.
10757: HELLINGA, W.GS. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek.
29030: HELLINGA, WYTZE GS - Copy & print. An atlas of historical bibliography.
26542: HELMAN, ALBERT - Zuid-zuid-west.
27916: HELMAN, ALBERT - De laaiende stilte.
36042: HELMAN, ALBERT - Mexico zingt. Een bloemlezing uit de Mexicaanse poŽzie sinds de 17de eeuw.
22228: HELMAN, ALBERT - De sfinx van Spanje. Beschouwingen van een ooggetuige.
9058: HELMAN, ALBERT - Mijn aap schreit.
22546: HELMAN, ALBERT - Wij en de litteratuur.
27534: HELMAN, ALBERT - Zuid-zuid-west.
7650: HELMAN, ALBERT - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden anno 1955.
26956: HELMAN, ALBERT - Serenitas. Roman.
35995: HELSDINGEN, HANS-W. VAN - Politiek van de dood. Begraven tijdens de Franse Revolutie 1789-1800.
4079: HELSLOOT, KEES - De maat is vol. W.F. Hermans en zijn critici.
22823: HEMERT, PAULUS VAN - Gezag en grenzen van de menselijke geest.
31642: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Taal zonder mij.
35919: HEMMERECHTS, KRISTIEN - De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Over dood, leven en liefde.
23142: HEMSTERHUIS, FRANS - Waarneming en werkelijkheid.
29053: HENDRIX, DENNIS GAENS & WILLEM CLAASSEN, HANNEKE - Het nieuwe zwart.
31189: HENGST, D. DEN - van Homerus tot van Lennep - Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling - Lampas jubileumnummer.
22708: HENKES EN ERIK BINDERVOET, ROBBERT-JAN - Vertaliaans liedboek.
28651: HERACLITUS - Aldus sprak Heraclitus - de fragmenten.
15142: HERBERGHS, LEO - Oude wandelingen.
31202: HERBERGS, LEO - Refugium.
25810: HERBERT, GEORGE - Good friday.
16633: HERBERT, ZBIGNIEW - De bittere geur van tulpen. Holland in de Gouden Eeuw.
27074: HERINGA, PETER M. - Quasi una romanza.
31374: HERMANNS (SAMENST.), DORIS - Wšr mein Klavier doch ein Pferd. Erzšhlungen aus den Niederlanden.
33029: HERMANS, W.F. - 'Gedichten' en 'De tranen der acacia's [IV]' in Criterium jg 1 nr 2.
6189: HERMANS, W.F. - En toch... was de machine goed.
7891: HERMANS, W.F. - Conserve.
19316: HERMANS, W.F. - Drie drama's.
17453: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
30704: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
4028: HERMANS, W.F. - De god denkbaar denkbaar de god.
19324: HERMANS, W.F. - Een heilige van de horlogerie.
36519: HERMANS, W.F. - Volledige werken 8.
17627: HERMANS, W.F. - Annum Veritatis.
7232: HERMANS, W.F. - 'Dinky toys (5)' in Podium.
4060: HERMANS, W.F. - Paranoia.
4113: HERMANS, W.F. - Dinky toys.
31636: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damocles.
4302: HERMANS, W.F. - Onder professoren.
4030: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder.
3941: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damocles.
4137: HERMANS, W.F. - Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen.
31540: HERMANS, W.F. - Klaas kwam niet.
36635: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
25224: HERMANS, W.F. - Platen bij de tentoonstelling 'In het spoor van Hermans'.
1067: HERMANS, W.F. - 'Het wonderkind of een total loss'.
17753: HERMANS, W.F. - De zegelring.
36792: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
17647: HERMANS & MULTATULI, W.F. - De raadselachtige Multatuli & Max Havelaar.
6265: HERMANS, W.F. - Unter Professoren.
4133: HERMANS, W.F. - De liefde tussen mens en kat.
31019: HERMANS, W.F. - Fotobiografie.
35106: HERMANS, W.F. - Volledig werk XVII - De raadselachtige Multatuli.
2918: HERMANS, W.F. - 'De spelling van verspilling' in De Gids jg 135, nr 3.
29959: HERMANS, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
35296: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur, supplement.
27466: HERMANS, W.F. - De tranen der acacia's.
4118: HERMANS, W.F. - Het geweten van De Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
4048: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
19320: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
35749: HERMANS, W.F. - Conserve.
23740: HERMANS, W.F. - 'De toegankelijkheid van India'. In 'Hollands Diep'.
19321: HERMANS, W.F. - Tršnen der Akazien.
19474: HERMANS, W.F. - Je vriendschap is werkelijk onbetaalbaar. Brieven aan Geert van Oorschot.
11947: HERMANS, W.F. - Scheppend nihilisme.
9712: HERMANS, W.F. - Ik draag geen helm met vederbos.
36795: HERMANS, W.F. - Een landingspoging op Newfoundland.
27061: HERMANS, W.F. - Das heile Haus (Duitse vertaling van Het behouden huis).
2280: HERMANS, W.F. - 'De verboden boeken van de Tachtigers.
35244: HERMANS, W.F. - Periander.
21247: HERMANS, W.F. - Niet uit kwaadaardigheid. De scherpste polemieken.
7250: HERMANS (ONDER PS. CAMILLE HOUCKAERT), W.F. - 'O.A.S. - Het geleuter van Laurens' in Podium.
25204: HERMANS, W.F. - 'De koppige klimaatschieter'. In Hollands Diep.
14785: HERMANS, W.F. - Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen.
30419: HERMANS, W.F. - Het sadistische universum.
27677: HERMANS, W.F. - Drie gedichten in Ad Interim.
28751: HERMANS, W.F. - De geur van een pasgestoomde deken. De beste poezenstukken.
16291: HERMANS, W.F. - 'De ondergang van de pornografie'. In 'Hollands Diep'.
16290: HERMANS, W.F. - 'Bronnen van energie'. In 'Hollands Diep'.
24820: HERMANS, W.F. - Periander.
31299: HERMANS, W.F. - Een wonderkind of een total loss.
10192: HERMANS, W.F. - De laatste roker.
13183: HERMANS, W.F. - Het lek in de eeuwigheid.
10609: HERMANS, W.F. - Nawoord en aantekeningen bij de vertaling van Wittgenstein's Tractatus.
4117: HERMANS, W.F. - Een foto uit eigen doos!
4123: HERMANS, W.F. - Het sadistische universum.
17926: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damokles.
2957: HERMANS, W.F. - Nooit meer slapen.
26761: HERMANS, W.F. - W.F. Hermans nummer, De Gids jg 168, nr 11/12.
11667: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Mapje met handgeschreven collegeaantekeningen 'Klimatologie en Oceanografie'.
31368: HERMANS, W.F. - Volledige werken 9.
25373: HERMANS, W.F. - Volledige werken 12.
8837: HERMANS, W.F. - Volledige werken I.
29610: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
1071: HERMANS, W.F. - 'Proeve van rustig lesgeven' in Podium.
20639: HERMANS, W.F. - Zwarte handel.
7242: HERMANS, W.F. - 'Dinky toys (4)' in Podium.
34798: HERMANS, W.F. - Paranoia.
17442: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damokles.
11088: HERMANS, W.F. - Volledige werken I.
3039: HERMANS, W.F. - Homme's hoest.
36802: HERMANS, W.F. - 'Omkijken naar Alexandre Dumas' in Litterair Paspoort 1946-1973.
4124: HERMANS, W.F. - Hollywood.
31362: HERMANS, W.F. - Volledige werken I.
22965: HERMANS, W.F. - Overgebleven gedichten.
14786: HERMANS, W.F. - Au pair.
13192: HERMANS, W.F. - Au pair.
8610: HERMANS, W.F. - Het boek der boeken, bij uitstek.
8611: HERMANS, W.F. - Machines in bikini.
22124: HERMANS, W.F. - Nie mehr schlafen (Duitse vertaling van Nooit meer slapen).
11666: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Cahier met handgeschreven samenvattingen.
1074: HERMANS, W.F. - Door gevaarlijke gekken omringd.
2927: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen.
5109: HERMANS, W.F. - Vincent literator.
25203: HERMANS, W.F. - 'Voor honger wijkt alles'. In Hollands Diep.
4400: HERMANS, W.F. - 'Een ontvoogding' in Ad Interim jg. 4, nr 2/3.
12105: HERMANS, W.F. - Fotobiografie.
4069: HERMANS, W.F. - Utopia 8. Schrijfmachinenummer.
35748: HERMANS, W.F. - Conserve.
2728: HERMANS, W.F. - Paranoia.
35110: HERMANS, W.F. - Multatuli. yang penuh teka-teki. (De raadselachtige Multatuli in het Indonesisch).
36169: HERMANS, W.F. - Hellebaarden. Citaten uit het werk van Willem Frederik Hermans.
4129: HERMANS, W.F. - King Kong gevolgd door Wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
4032: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
27747: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
2926: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
33083: HERMANS, W.F. - Utopia 8. Schrijfmachinenummer.
29865: HERMANS, W.F. - Diverse fragmenten in Engelse vertaling, in Writing in Holland and Flanders 29.
24585: HERMANS, W.F. - Hermans is hier geweest.
34794: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damocles.
7890: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
32415: HERMANS, W.F. - Paranoia.
4376: HERMANS, W.F. - Overgebleven gedichten.
17759: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen.
33944: HERMANS, PAUL - Ademnis.
31359: HERMANS, W.F. - Volledige werken 7.
20932: HERMANS, W.F. - Naar Magnitogorsk.
19586: HERMANS, W.F. - Een wonderkind of een total loss.
34797: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
16965: HERMANS EN MABEL HOOGENDONK, TILLY - Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers.
10393: HERMANS, W.F. - RelikwieŽn en documenten.
17754: HERMANS, W.F. - Geyerstein's dynamiek.
9709: HERMANS, W.F. - Richard Simmillion, een onvoltooide autobiografie.
5826: HERMANS, W.F. - 'Manuscript in een kliniek gevonden' in Podium.
30304: HERMANS, W.F. - De laatste resten tropisch Nederland.
28551: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
7706: HERMANS, W.F. - Klaas kwam niet.
35603: HERMANS, W.F. - De Weerspannige slaper. Parijse notities.
35243: HERMANS, W.F. - Conserve.
9706: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis.
14787: HERMANS, W.F. - Een heilige van de horlogerie.
10442: HERMANS, PAUL - Inhuizig.
24265: HERMANS, W.F. - 'De vleugel van de buren'. In Hollands Diep.
5960: HERMANS, W.F. - Drie drama's.
35128: HERMANS, W.F. - Syllabus Kartografie.
4144: HERMANS, W.F. - De schrijfmachine mijmert gekkepraat.
28826: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damokles.
10907: HERMANS, W.F. - Het sadistische universum.
24572: HERMANS, W.F. - Een heilige van de horlogerie.
5841: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
1069: HERMANS, W.F. - 'Monoloog van een anglofoob'.
4025: HERMANS, W.F. - Drie melodrama's.
13184: HERMANS, W.F. - Periander.
36026: HERMANS, W.F. - Portret van Hermans door Hans van Dongen.
8074: HERMANS, W.F. - 'Cťline en de haat'. In 'Hollands Diep'.
8022: HERMANS, W.F. - Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen.
10900: HERMANS, W.F. - De woeste wandeling. Een scenario.
19196: HERMANS, W.F. - King Kong gevolgd door Wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
9112: HERMANS, W.F. - Door gevaarlijke gekken omringd.
21988: HERMANS, W.F. - Van Wittgenstein tot Weinreb. Het sadistische universum 2.
8607: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
17762: HERMANS, W.F. - Een landingspoging op Newfoundland.
34943: HERMANS, W.F. - Overgebleven gedichten.
9787: HERMANS, W.F. - Erosie.
25206: HERMANS, W.F. - Gesigneerde doorslag van een getypte recensie van een atlas.
10698: HERMANS, W.F. - Scheppend nihilisme.
19315: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
5091: HERMANS, W.F. - Het evangelie van O. Dapper Dapper.
4021: HERMANS, W.F. - Het behouden huis.
3045: HERMANS E.A., W.F. - Motionpockets.
5089: HERMANS, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
653: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder.
36610: HERMANS, W.F. - Dinky toys.
9733: HERMANS (INL.), W.F. - Lezen & schrijven.
4068: HERMANS, W.F. - De tranen der accacia's.
28795: HERMANS, W.F. - Volledige werken 11.
36605: HERMANS, W.F. - Het behouden huis.
20716: HERMANS, W.F. - Volledige werken 2.
6835: HERMANS, W.F. - 'De anatomie van de schrijfmachine' in Soma 22.
20369: HERMANT, ABEL - Le Rat.
36568: HERMENCHES, CONSTANT D' - Mariages Manquťs de Belle de Tuyl (Mme de CharriŤre). Lettres.
11792: D'HERMENCHES, CONSTANT - Les mariages manquťs de Belle de Tuyll (Mme de CharriŤre). Lettres de Constant d'Hermenches.
29282: HERODOTUS - Herodotus' muzen.
29534: HERTMANS, STEFAN - Fuga's en pimpelmezen. Over actualiteit, kunst en kritiek.
8743: HERZBERG, JUDITH - Lijstje met Engelse titels.
8950: HERZBERG, JUDITH - De val van Icarus.
23705: HERZBERG, ABEL - Twee verhalen: De oude man en de engel AzriŽl / Mordechai.
35100: HERZBERG, JUDITH - Doen en laten. Een keuze uit de gedichten.
26255: HERZBERG, JUDITH - Ethooi.
10474: HERZBERG, JUDITH - Naar bed naar bed.
14400: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires, derde boek 1847-1852.
28481: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires 1812-1868.
20213: HESSE, HERMAN - Zinnig eigenzinnig.
31843: HESSE, HERMAN - Steppewolf.
32691: HESSE, EELCO - De vissenkoning. Verhlen.
35537: HESSE, HERMAN - De avonturen van Herman Lauscher.
8761: HESSE, HERMAN - Zinnig eigenzinnig.
19031: HESSELINK, REN… - Hugin & Munin, een bibliografie.
21010: HETEREN, LUCIA VAN - Laten we gaan. Dew opvoeringsgeschiedenis van Samuel Beckett in Nederland tot 1992.
8484: HEUGTEN S.J., J. VAN - Aankondiging van Sint Sebastiaan in Boekenschouw, jg 33, afl 9.
32108: HEUMAKERS, ARNOLD - Schoten in de concertzaal. Over literatuur, politiek en het Kwaad.
29775: HEUMAKERS, ARNOLD - De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de Kunst uitvonden.
6784: HEUVEL, AAD VAN DEN - Getypte brief aan een lezer.
18450: HEUVELMAN & PETER WILLEMS, GERRIT - Bibliografie van Gerard Reve.
7394: HEYMANS E.A., J. - De Revisor Ouwensnummer.
22825: HEYMANS, GERARDUS - Over metafysica en esthetica.
34911: HEYMANS, J. - Een boom. Over Armando.
35142: HEYN, J. - Holland hails you.
35650: HEYTING, AUGUST - Karel en Elegast of De koning en de dief. Tragi-komedie in vijf bedrijven.
20889: HEYTZE, INGMAR - Omarmend bedrijm.
24699: HEYTZE, INGMAR - Ontvoering.
35427: HEYTZE, INGMAR - Sta op en wandel. Gedichten.
35428: HEYTZE, INGMAR - Sta op en wandel. Gedichten.
20696: HEYTZE, INGMAR - Heden geen gedicht.
36128: HEYTZE, INGMAR - Miniaturen.
20890: HEYTZE, INGMAR - Grote schoonmaak.
34384: HEYTZE, INGMAR - Miniaturen.
32181: HEYTZE, INGMAR - Schaduwboekhouding. Gedichten en miniaturen.
30173: HEYTZE, INGMAR - Redenen om te bewegen.
34823: HEYTZE, INGMAR - Panorama Utrecht.
22239: HEYTZE & VROUWKJE TUINMAN, INGMAR - Verdomd interessant, maar gaat u verder... De taal van Wim T. Schippers.
31034: HEYTZE, INGMAR - Utrechtse gedichten.
33455: HIEGENTLICH, JACOB - De verheven debauche spreekt.
35532: HIGHSMITH, PATRICIA - Mermaids on a golf course. Short Stories.
857: HIGHSMITH, PATRICIA - Portrait photograph with cigarette.
26760: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
35574: HILLENIUS, DICK - De vreemde eilandbewoner.
28638: HILLENIUS, D. - Oefeningen voor een derde oog.
30215: HILLESUM, ETTY - An Interupted Life, the Diary of Etty Hillesum (Engelse vertaling van Het verstoorde leven).
13039: HILSENRATH, EDGAR - Nacht.
28462: HINRICHS (SAMENST.), JAN PAUL - Passage Istanbul.
31390: HINRICHS, JAN PAUL - Van Nachtwacht tot Huizinga. Russische dichters over Nederland.
32653: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelesin (1913-1992). Catalogue of his papers and books in Leiden Universiy Library.
32648: HINRICHS, JAN PAUL - Verbannte Muse. Zehn Essays Łber russische Lyriker der Emigration.
26958: HINRICHS, JAN PAUL - Langs grenswegen. Over Bulgraarse poŽzie van deze eeuw.
32684: HINRICHS, JAN PAUL - In search of another St Petersburg. Venice in Russian Poetry (1823-1997).
30797: HLASKO, MAREK - Ik zal jullie over Esther vertellen.
31631: HOBBES, THOMAS - Leviathan.
9593: HOEK, ROUKE VAN DER - Wespland.
6619: HOEK, ROUKE VAN DER - Vaarwater.
32656: HOEKMAN, AART - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
24944: HOEN, WIENEKE 'T - Dicht bij Elsschot.
29912: HOEN (SAMENST.), WIENEKE 'T - Theo Thijssen, een beeld van zijn leven.
21794: HOFDIJK, W.J. - Mamia.
33178: HOFFMANN, E.T.A. - De gouden pot en andere verhalen.
29100: HOFLAND & TOM ROODUIJN, H.J.A. - Dwars door puinstof heen. Grondleggers van de naoorlogse literatuur.
32587: HOFLAND & KOEN WESSING, H.J.A. - Uitzichtloze situaties.
36807: HOFSTADTER, DOUGLAS - GŲdel, Escher, Bach. Een eeuwige gouden band.
17868: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Zeven gedichten uit de laatste levensjaren.
16317: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Onder een ijzeren hemel. Brieven.
11607: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Gedichte.
25493: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Gedichte.
27111: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Empedocles op de Etna.
31805: HOLLAND, TOM - Rubicon. Het einde van de Romeinse republiek.
33194: HOLMAN, THEODOR - Gerardje. Notities van een Reve-liefhebber.
19628: HOLMAN, THEODOR - On-Nederlands populair: de 2 miljoenste Maarten 't Hart over de toonbank.
23033: HOLMAN, THEODOR - De dame met de wond. Sonnetten.
20170: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen.
17489: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
7899: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
32894: HOLTHUIS, ANTIQUARIAAT FOKAS - Catalogus 44. Willem Frederik Hermans.
35429: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Antwerpen/Oostende. 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't stad/Zeegedichten.
35361: HOLZER, KERSTIN - Tovenaarsdochter. Biografie.
30325: HOMERUS - Ilias.
33261: HOMERUS - Odyssee.
31287: HOMERUS - Ilias & Odyssee.
35343: HONDIUS, J.M. - Het verrukkelijk spel. Gedichten.
34840: HOOFDAKKER, R.H. VAN DEN - De mens als speelgoed.
30171: HOOFT, GERARD 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
21612: HOOFT, P.C. - Dartelavond.
17956: HOOFT, P.C. - Brieven. Nieuwe, vermeerderde, en naar den oorspronkelijken text herziene uitgave.
27564: HOOFT & F. NOOZEMAN, W.D. - Door-trapte Meelis & Lichte Klaartje.
26494: HOOFT, P.C. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft.
10825: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
25500: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
19366: HOOFT, P.C. - 5 sonnetten / sonnets.
29906: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis.
31282: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
27652: HOOFT, P.C. - Overvloed van vonken. Een keuze uit de gedichten.
30852: HOOFT & S. COSTER, P.C. - Warenar.
27655: HOOFT, P.C. - Minne-dichten.
27567: HOOFT, P.C. - Van liefde en min. Amoureuze liederen.
35430: HOORNE, PHILIP - Niets met jou.
6419: HOORNIK, ED - Het keerpunt.
7323: HOORNIK, ED - De overweg.
10237: HOORNIK, ED. - Verzamelde gedichten.
27539: HOORNIK, ED - Tafelronde, studies.
19147: HOORNIK, ED. - Getypt briefje aan Paul Rodenko.
19149: HOORNIK, ED. - Gtypte, gezegelde brief aan Uitgeverij Engelhard waarin hij het publicatierecht afstaat van De man in de stad.
20509: HOORNIK & A.A.M. STOLS, ED. - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan' Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
26193: HOORWEG, CORRADO - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
9852: HOPF, ANGELA & ANDREAS - Akt Exlibris.
15735: HOPMAN, FRITS - Het kruispunt en nog een verhaal.
12489: HOPMAN, FRITS - Pastorale.
18880: HORATIUS - Verzamelde gedichten.
27815: HORATIUS - Epoden.
31260: HORATIUS - Ars poetica.
13086: HOTZ & H.W. KUNST, F.B. - Een beetje levensbestemming. Briefwisseling.
32427: HOTZ, F.B. - Over J. van Oudshoorn.
10077: HOTZ, F.B. - Het werk.
34922: HOUELLEBECQ, MICHEL - Lanzarote.
33543: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - De jacht op het geluk. Ontmoetingen met Roger Vailland, zijn vrouw, zijn vrienden en decors.
34033: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Holland-BelgiŽ en andere verhalen.
11898: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Een hartstocht.
34438: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Mijn heilstaat.
33228: HOUTERT, CAS VAN - De weergaloze bestaan van keizer Frederik II 1194-1250.
30692: HOUWINK, ROEL - Marceline.
19398: HOVEN, PAUL VAN DEN - Afgezant.
19390: HOVEN, PAUL VAN DEN - Kruidboek.
18075: H÷WELER E.A., MARIJKE - De zevende deur.
26129: HRABAL, BOHUMIL - Kaalslag.
29347: HUBERS, SYLVIA - God gaf ons apparaten.
22113: HUBERS E.A., SYLVIA - Een geparkeerde kameel. Gedichten.
12938: HUBERS, SYLVIA - Terug naar de apotheker.
35589: HUBERS, SYLVIA - Wat is nou de nacht.
12783: HUBERS, SYLVIA - Men zegt liefde.
17325: HUBERS, SYLVIA - Men zegt liefde.
30450: HUBERS, SYLVIA - Hier moet ik ingrijpen. Zeer kort proza.
34068: HUBNER, JOHANNES - Algemeen kunstwoorden-boek der wetenshappen.
3999: HUBREGTSE (SAMENST.), SJAAK - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve.
15237: HUEBNER, F.M. - Niets is geheel waar.
8791: HUELSENBECK, RICHARD - De ondergang van Dr. Billig.
26463: HUELSENBECK, RICHARD - Phantastiese gebeden.
33575: HUET, LEEN - Pieter Bruegel. De biografie.
7519: HUGO, VICTOR - Zelf gezien.
6642: HUGO, VICTOR - Littťrature et philosophie mŤlťes.
35144: HUISMAN, COR - Memento. Oorlogsverzen.
13361: HUIZINGA, J. - Amerika dagboek 14 april - 19 juni 1926.
28436: HUIZINGA, ROB - LHW 70. Een liber voor een libertijn.
33620: HUIZINGA, LEONHARD - Herinneringen aan mijn vader.
23704: HUIZINGA, J. - Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur.
6910: HUIZINGA (ONDER PS LAURENS ETC), LEONHARD - Zes kaarsen voor IndiŽ.
13292: HUIZINGA, J. - Im Schatten von Morgen.
3751: HUIZINGA, LEONHARD - Olivier & Adriaan.
35172: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen.
29072: HUIZINGA, ROB - LHW 70. Een liber voor een libertijn.
36435: HULLEMAN, FRANS - Leven.
14875: HULZEBOS, BRAM - Fragmenten tegen het verstoten.
14877: HULZEBOS, BRAM - Een nacht.
26437: HUMBERT - RABELAIS, CHARLES - Gargantua de Rabelais.
13088: HUNINK (VERT. EN INL.), VINCENT - De zeereis van de heilige Brendaan.
26140: HUNINK E.A., VINCENT - Eigenlijk geloof ik niets.
3924: HUNINK, VINCENT - Index Revianus.
35991: H‹SGEN, LUCAS - Wat een romantische droom. Essays.
6626: H‹SGEN, LUCAS - Verpoosd in schaduw.
26406: HUYDECOPER, B. - Achilles. Treurspel.
25570: HUYGENS, CONSTANTIJN - Dromen met open ogen. Een keuze uit de gedichten.
36343: HUYGENS, CONSTANTIJN - Rad van onrust.
25481: HUYGENS, CONSTANTIJN - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens...
32674: HUYGENS, CONSTANTIJN - Rad van onrust. Gedichten.
11194: HUYGENS, CONSTANTIJN - 's Gravenhage.
30946: HUYGENS, CONSTANTIJN - De gedichten.
27959: HUYGENS, CONSTANTIJN - Bťatrix & Constantijn. De briefwisseling tussen Bťatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662.
27560: HUYGENS, CONSTANTIJN - Mengelingh.
30880: HUYGENS, CONSTANTIJN - Cluys-werck. Dichtstuk.
19492: HUYGENS, CONSTANTIJN - Vijf sneldichten.
31630: HUYSMANS, J.-K. - Op drift.
35226: HUYSMANS, J.-K. - Op drift.
18551: IBSEN, HENDRIK - Dramatische werken.
35432: IDEMA (KEUZE EN VERT.), W.L. - Zingend roei ik huiswaarts op de maan. Chinese gedichten.
23613: IDEMA (KEUZE EN VERT.), W.L. - Wie zich pas heeft gebaad tikt het stof van zijn kap.
35229: IJSSELING, HESTER - Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche.
29965: IKKINK, C.A. - De Wouter-Multatuli-ziel.
36048: INWOOD, MICHAEL - A Hegel Dictionary.
7865: IPEMA, J. - Een getypte en een handgeschreven brief aan een lezer.
7869: IPEMA, J. - Handgeschreven brief aan een lezer.
35756: IRVING, WASHINGTON - Verhalen van het Alhambra.
34968: ISHAQ, IBN - Het leven van Mohammed. De vroegste Arabische verhalen over de Profeet.
9880: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - My guru and his disciple.
34182: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - The Nowaks.
19757: ISRAňL, EDDY-LEX - Jacob IsraŽl de Haan. De dichter van het joodsche lied.
35888: ISTENDAEL, GEERT VAN - Het Belgisch labyrinth of De schoonheid der wanstaltigheid.
35433: ISTENDAEL, GEERT VAN - Het was wat was.
26442: ITALLIE, JEAN-CLAUDE VAN - Hoera Amerika. Drie visies op de Verenigde Staten.
32651: IVANOV, GEORGI - Het uiteenvallen van het atoom.
6524: IVENS ET ROBERT DESTANQUE, JORIS - Joris Ivens ou la mťmoire d'un regard.
23808: JAEGGI, ADRIAAN - Jij en Ik en Eenzaam.
16562: JAGENEAU, LAMBERT - Carmina Equestra.
23791: JAGT (PS.), MAREK VAN DER - [Monogaam].
33386: JAGT (PS), MAREK VAN DER - Gstaad 95-98.
5093: JAGT (PS), MAREK VAN DER - Gstaad 95-98.
35636: JAGT (PS.), MAREK VAN DER - Monogam. Duitse vertaling van Monogaam.
36347: JAHNN, HANS HENNY - 13 bedenkelijke verhalen.
8792: JAMES, HENRY - De onschuldigen.
36112: JANDL, ERNST - PoŽzieklysma.
35310: JANEMA (= KAREL GRAZELL), LEINS - Met een keel van taal.
18221: JANSEN EN SABINE VESS (ILLS), GERRIT H. - Ballonnen en brood. Utrechtse portretten.
32555: JANSEN, HENRY - Laughter among the ruins - postmodern comic approaches to suffering.
12016: JANSMA, ESTHER - Stem onder mijn bed.
24399: JANSMA, ESTHER - Waaigat. Gedichten.
7921: JANSMA, ESTHER - Duizend.
2165: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
16679: JANSSEN, EDWIN - Give me your dream.
36503: JANSSEN, FRANS - Goya, twee gedichten.
31264: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende drukkers, drukkende schrijvers.
24015: JANSSEN, FRANS - De Albion Handpers in het drukhuis.
16370: JANSSEN (VORMGEVING), JACQUES - Literaire ontmoetingen. Kalender 1982.
36838: JANSSEN, JACQUES - De bekende weg. tekeningen en gedichten.
9637: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
1096: JANSSEN EN ROB DELVIGNE, FRANS A. - Bibliografie van de verspreide publicaties van W.F. Hermans.
34292: JANSSEN, JACQUES - Los van alles. Tekeningen en enkele citaten.
36522: JANSSENS, MARCEL - Max Havelaar de held van Lebak.
35916: JANSSENS & REMCO SLEIDERINK, JOZEF - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
36685: JANVIER, LUDOVIC - Beckett par lui-mÍme.
26296: JAPICX, GYSBERT - Gedichten.
20041: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
11853: JAPIN, ARTHUR - De grote wereld.
34058: JAPIN, ARTHUR - Enter.
26550: JAPIN, ARTHUR - De zwarte met het witte hart.
36432: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
19234: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
23517: JARRY, ALFRED - Uburleske. Ubu Roi en Ubu Cocu.
12617: JARRY, ALFRED - Handelingen en opvattingen van doctor Faustroll, patafysicus.
4905: JARRY, ALFRED - Ubu koning. Een guignolade in vijf bedrijven.
34175: JARRY, ALFRED - Ubu roi. Drame en cinq actes.
36496: JASPERS, KARL - Philosophie I - III.
15258: JELINEK, ELFRIEDE - Hij niet als hij.
34233: JELLEMA, C.O. - De toren van Snelson.
23730: JELLEMA, C.O. - Getypte brief aan Wim Hazeu.
23729: JELLEMA, C.O. - Getypte brief aan Wim Hazeu.
32352: JELLEMA, C.O. - Autobiografie in fragmenten I - VII.
6278: JELLEMA, C.O. - Klein gloria.
33969: JELLEMA & PAUL BEERS, C.O. - Alleen per brief.
32355: JELLEMA, C.O. - Van diezelfde grond / Fan dyselde grŻn.
35743: JELLEMA, C.O. - Herinnering verschoont. Notities.
7196: JELLEMA, C.O. - Droomtijd. Gedichten.
25426: JELLEMA, C.O. - Wat bleef van de ontroering. Brieven uit Griekenland aan Marjo en Theo.
35788: JELLEMA, C.O. - Er leeft een droom in je. Brieven aan Theo van Woerkom.
6342: JELLEMA, C.O. - Een slaande hoef. Sonnetten.
22926: JELLEMA, C.O. - őn liniste Óti scriu / In stilte schrijf ik jou.
36350: JELTEMA, ULRICH - Gisteren is vandaag.
11565: JENCKS, CHARLES - The new moderns.
29337: JEROFEJEV, VICTOR - Mannen.
29028: JESPERS, FLORIS - De 'grootste herinnering' aan Laren. Brieven aan Roosje van Lelyveld 1914-1915. Zacht Lawijd 10-4.
12932: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - 'Interview met Jan Wolkers' in Merlyn 2/4.
28383: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au.
8793: JIMENEZ, JUAN RAM”N - Platero en ik. Een Andalusische elegie.
27459: JOHNSON, DR. - Dictionary of the English language.
28990: JOHNSON, B.S. - Albert Angelo.
28942: JOHNSON, B.S. - Everyone knows somebody who's dead.
35568: JOHNSTON, JENNIFER - Witte zwanen, zwarte zwanen.
19124: JONAS, HANS - Het principe verantwoordelijkheid. Onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie.
2519: JONCKBLOET, W.J.A. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
29833: JONCKBLOET (ED.), W.J.A. - Karel den Grooten en zijne XII pairs. (Fragmenten).
6159: JONCKHEERE, KAREL - Roemeense suite.
6647: JONCKHEERE, K. - De hondenwacht. Gedichten.
33004: JONCKHEERE, KAREL - Nacht? zei de zon, nooit van gehoord.
6194: JONCKHEERE, KAREL - Verzamelde gedichten.
23520: JONES, KATHLEEN - A passionate sisterhood. The sisters, wives and daughters of the Lake Poets.
29243: JONG, HENK DE - Reverie. Het wel en wee van de 'Ernst Kaps' piano van Gerard Reve.
35076: JONG, OEK DE - De inktvis. Novellen.
18475: JONG, HENK DE - Reverie. Het wel en wee van de 'Ernst Kaps' piano van Gerard Reve.
11610: JONG, MELS DE - Paul Lťautaud in Parijs.
11668: JONG, MARTIEN J.G. DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
36716: JONG, IRENE J.F. DE - In betovering gevangen. Aspecten van Homerus' vertelkunst.
15929: JONG EN HANS SLEUTELAAR (SAMENST. EN BEWERKING), EELKE DE - Sprookjes van de Lage Landen. Met tekeningen van Peter Vos.
7653: JONG EN MARTIN ROS (SAMENST.), MELS DE - Paul Lťautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
25006: JONG, OEK DE - Pier en oceaan.
13453: JONG, OEK DE - De inktvis. Novellen.
20485: JONG EN HANS SLEUTELAAR, EELKE DE - De onbekende lotgevallen van Klein Duimpje en Hans en Grietje.
3636: JONG, MAX DE - Plaquette. Zes gedichten.
16836: JONG, DOLA DE - Brief aan Wim Hazeu.
32955: JONG, OEK DE - Een man die in de toekomst springt.
25852: JONG, DIRK DE - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie.
36475: JONG, FRANS DE - De laatste schreeuw nr. 8.
18963: JONG-KEESING, ELISABETH DE - Als dat eens kon:...
34305: JONG E.A., OEK DE - De kunstprijzen Amsterdam1998.
3433: JONG, ERICA - Memo.
3432: JONG, ERICA - Getypte brief aan Theo Sontrop.
3925: JONGE, HENK DE - Reverie. Het wel en wee van de 'Ernst Kaps' piano van Gerard Reve.
13125: JONGSTRA, ATTE - Lexicon voor feestgangers.
34442: JONGSTRA, ATTE - Raster 120: Duister. Over duisternis, duisterheid, de nacht.
26250: JOOSTEN, JOS - Alleenspraak. Opstellen.
12373: JORDAAN, PETER - Archief II.
35976: JORDAAN (BEZORGD DOOR E. K. GROOTES), LAURENS - Het gelukkige eiland.
30518: JORIS, MARRIňT MEESTER & CAROLIJN VISSER, LIEVE - Weg van hier. Drie reizen.
7618: JOUHANDEAU, MARCEL - Dagboeken.
18849: JOUKOFFSKY - Ahasver. Der ewige Jude.
29994: JOYCE, JAMES - Giacomo Joyce.
35240: JOYCE, JAMES - Het portret van de jonge kunstenaar.
16486: JOYCE, JAMES - Finnegans Wake.
28838: JOYCE, JAMES - Ballingen. Toneelspel in drie bedrijven.
36333: JOYCE, JAMES - Dubliners. Vijftien verhalen.
34478: JOYCE, JAMES - Het portret van de jonge kunstenaar.
25445: JOYCE, JAMES - Ulysses.
18021: JUFFERMANS, JAN - Brokken plastic in groen glas.
34992: JUFFERMANS, JAN - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900.
10951: J‹NGER, ERNST - Parijs dagboek 1941-1943.
36810: J‹NGER, ERNST - Op de marmerklippen. Roman.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx

3/9