Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34119: FRY, CHRISTOPHER - The Lady's not for Burning.
38603: FULD, WERNER - Benjamin. Walter Benjamin Zwischen den Stühlen. Eine Biographie.
27364: FUNKE-BORDEWIJK, NICK - Herinneringen aan Jerzy Kosinski.
34354: GADDA, CARLO EMILIO - Die gore klerezooi in de Via Merulana.
35810: GALEN LAST, H. VAN - President Dramakutra.
22161: GALEY, MATTHIEU - Dagboek1953-1986.
39549: AL GALIDI, RODAAN - Koelkastlicht. Gedichten.
39799: AL GALIDI, RODAAN - Koelkastlicht. Gedichten.
12311: GALINDO, CYL - Os movimentos.
38294: GALLAIS, ALPHONSE - The Memoirs of Baron Jacques. The Diabolical Debaucheries of our Decadent Aristocracy.
19488: GANS, JACQUES - Het Pamflet. Weekblad tegen het publiek. 1e jg. no 7.
11653: GANS, JACQUES - Handgeschreven brief aan E. du Perron.
14099: GANS, JACQUES - Open brief aan Het Algemeen Handelsblad.
14101: GANS, JACQUES - Openbare brief aan de Distilleerderij Simon Rijnbende & Zonen.
32436: GANS, JACQUES - Liefde en goudvissen.
23760: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Suites.
38570: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL - Afval en dorre bladeren.
23397: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Zigeuner-romances [1924-1927].
32271: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL - Ogen van de blauwe hond. Verhalen.
13515: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Diván van de Tamarit en andere gedichten.
38425: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Primer Romancero Gitano (1924-1927).
17534: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Ode aan Walt Whitman.
17892: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL - De kolonel krijgt nooit post.
38262: GARCIA LORCA, FEDERICO - Het publiek / Het huis van Bernarda Alba / La zapatera.
33013: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Toneelwerk.
31433: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Cante Jondo-gedichten.
37153: GARCÍA MARQUEZ, GABRIEL - Afval en dorre bladern.
24530: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Gedichten.
9438: GARCIA LORCA, FEDERICO - Lied van Harlekijn.
23396: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Gedichten.
36670: GARCÍA LORCA, FEDERICO - Vinyl - Présence de Lorca par Germaine Montéro.
28851: GARDINER, SAM - De nooit gemaakte foto. Vijf gedichten.
33583: GAUCHEZ, MAURICE - Tanchelin. Roman.
37831: GAZDANOV, GAJTO - Het fantoom van Alexander Wolf.
23116: GEBUYS, DICK - Gevierendeeld.
30635: GEEL, JACOB - Gesprek op den Dachenfels.
28173: GEEL, JACOB - Gesprek op den Dachenfels. Een dialoog uit 1835 over de literatuur in de negentiende eeuw.
32822: GEEL, CHR.J. VAN - Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe. Een keuze uit zijn brieven.
31740: GEEL, CHR.J. VAN - Het zinrijk.
5216: GEEL, CHR.J. VAN - Roofdruk.
6247: GEEL, JACOB - Onderzoek en phantasie.
31573: GEEL, CHR.J. VAN - Enkele gedichten.
25261: GEEL, CHR.J. VAN - Vijver der liefste. Twee gedichten.
22805: GEEL & RUDY FUCHS, RUDOLF - Schijnhelden en nepschurken. Beschouwingen over het beeldverhaal.
6345: GEEL, CHR.J. VAN - Een barbaars Versilles.
3594: GEEL, CHR.J. VAN - Uit de hoge boom geschreven.
36832: GEEL & T. VAN DEEL, CHR. J. VAN - Gedichten bij tekeningen.
39968: GEEL, RUDOLF - In Heidelberg.
19870: GEEL, CHR.J. VAN - Het zinrijk.
17581: GEEL, CHR.J. VAN - Zwanen.
30352: GEEL, CHR.J. VAN - Vluchtige Verhuizing.
25262: GEEL, CHR.J. VAN - Vier gedichten en vier tekeningen.
36840: GEEL, CHR.J. VAN - Vluchtige Verhuizing.
16587: GEELEN & IMME DROS, HARRIE - Een ballade, een krans, een poëem.
11950: GEERAERTS, JEF - Reizen met Jef Geeraerts.
14947: GEERDS, KOOS - Het lelijke jonge eendje.
14986: GEERDS, KOOS - Souvenir.
14964: GEERDS, KOOS - December.
3563: GEEST, TITIA J. - Madame de Charrière, een leven uit de achttiende eeuw.
13858: GEETERE, FRANS DE - De man die vergat te sterven.
22524: GELDER, HENK VAN - Carmiggelt, het levensverhaal.
38094: GELDER (SAMENSTELLER), GEERT JAN VAN - Arabische tuin.
39327: GELÈNS, HÉLÈNE - niet beginnen bij het hoofd.
6253: GELLINGS, PAUL - Courtisane.
14880: GELLINGS, PAUL - Courtisane.
35088: GEMERT E.A. (ED.), LIA VAN - Women's writing from the Low Countries 1200-1875. A bilingual anthology.
33775: GÉNESTET, P.A. DE - De dichtwerken.
36470: GERBRANDY, PIET - Krang en zing.
23468: GERBRANDY, PIET - Beneem ons uw betekenis...
30536: GERHARDT, IDA - De hovenier.
31607: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten.
4962: GERHARDT, IDA - De adelaarsvarens.
2977: GERHARDT, IDA - Het sterreschip.
27837: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht.
19547: GERHARDT, IDA - Vroege verzen.
27838: GERHARDT, IDA - Het veerhuis. Een bundel van Holland.
36366: GERHARDT, IDA - Dolen en dromen.
36205: GERHARDT, IDA - Verzamelde Gedichten I - III.
16780: GERHARDT, IDA - Anamnèsis.
21543: GERHARDT, IDA - Nu ik hier iets zeggen mag.
36365: GERHARDT, IDA - Twee uur: de klokken antwoorden elkaar.
3839: GERHARDT, TRUUS - Verzamelde gedichten.
21312: GERHARDT, IDA - Courage! Brieven.
20410: GERHARDT, IDA - Het levend monogram.
31116: GERITS, ANTON - Buikjes in het zand.
9442: GERLACH, EVA - Nieuwjaar, W.
7213: GERLACH, EVA - Daar ligt het.
34637: GERLACH, EVA - Voorlopig verblijf. Gedichten 1979-1990.
24252: GERLACH, EVA - Lichaam.
12756: GERLACH, EVA - Dochter.
31308: GERRITSEN, W.P. - Die wrake van Ragisel.
39162: GERRITSEN, H. VAN DIJK, A. GELDERBLOM E.A. (EDS.), W. - Naar de letter 4. Jacob van Maerlant's Der Naturen Bloeme.
39140: GERRITSEN & A.G. VAN MELLE (RED.), W.P. - Van Aiol tot de Zwaanridder.
39161: GERRITSEN, H. VAN DIJK, A. GELDERBLOM E.A. (EDS.), W. - Naar de letter 3. Karel ende Elegast.
39157: GERRITSEN, H. VAN DIJK, A. GELDERBLOM E.A. (EDS.), W. - Naar de letter 1 Mariken van Nieumeghen.
39163: GERRITSEN, H. VAN DIJK, A. GELDERBLOM E.A. (EDS.), W. - Naar de letter 5. Reinaert de Vos.
39159: GERRITSEN, H. VAN DIJK, A. GELDERBLOM E.A. (EDS.), W. - Naar de letter 2. Van Sente Brandane.
34612: GERRITSEN, DORIS EDEL, MIEKE DE KREEK, W.P. - De wereld van Sint Brandaan.
30854: GEURTS E.A. (RED.), P.A.M. - J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw.
29785: GEYL, PIETER - Ik die zo weinig in mijn verledenleef - autobiografie 1887-1940.

Next 100 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx

4/22