Antiquariaat Den Hertog
Elzenkade 6, 3992 AC Houten, NederlandT: 030-6346681, F: 030-6346688            Email: antiquariaat@hertog.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14047: KREHBIEL, H.P. - The History of the General Conference of the Mennonites of North America.
22206: KRIEG, FRANZ - Katholische Kirchenmusik. Geist und Praxis (Bücher der Weltmusik 5).
10910: KRIMM, HERBERT (ED.) - Das diakonische Amt der Kirche.
10732: KRONENBURG, HANS - Episcopus oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde reformatorische kerk (IIMO Research Publications 62).
17348: (BUCER, MARTIN) KROON, MARIJN DE - 'Wij geloven in God en in Christus. Niet in de kerk.' Wessel Gansfort († 1489) en Martin Bucer († 1551). Met een woord van Augustinus en een geschrift van Wessel. Uit de bronnen vertaald en toegelicht (Theologie en Geschiedenis).
34906: KRUEGER, DEREK - Liturgical Subjects. Christian Ritual, Biblical Narrative, and the Formation of the Self in Byzantium (Divinations: Rereading Late Ancient Religion).
32144: (BUCER, MARTIN) KRÜGER, FRIEDHELM - Bucer und Erasmus. Eine Untersuchung zum Einfluss des Erasmus auf die Theologie Martin Bucers bis zum Evangelien-Kommentar von 1530 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung abendländische Religionsgeschichte 57).
31547: KRUIJF, GERRIT DE AND WIETSKE DE JONG (ED.) - Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk.
10912: KRUIJF, GERRIT DE (ED.) - Theologie in dispuut.
978902397026299: KRUIJF, GERRIT DE - Een goed woord. Uit de preken van Gerrit de Kruijf.
10733: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit (diss.).
03590: KRUINING, C.G.M. VAN, J.G. KRUISHEER, AND G. VERHOEVEN - Delft, 15 april 1246.
34346: KRUISKERKEN, ADRIAAN VAN - Christus gegeesseld van Pilatus [...].
27102: (KOELMAN, JACOBUS) KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische studie.
26165: KÜCHLER, MAX - Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im antiken Judentum (Novum Testamentum et Orbis Antiquus 1).
18163: KUCK, DAVID W. - Judgment and Community Conflict. Paul's Use of Apocalyptic Judgment Language in 1 Corinthians 3:5-4:5 (Supplements to Novum Testamentum 66).
31822: KUDRYCZ, WALTER - The Historical Present. Medievalism and Modernity.
14175: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
27044: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland.
14205: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden.
03173: (SCHÄFER, WALTER ERNST) KÜHLMANN, WILHELM (ED.) - Literatur und Kultur im deutschen Südwesten zwischen Renaissance und Aufklärung. Neue Studien, Walter E. Schäfer zum 65. Geburtstag gewidmet.
17181: KÜHN, JOHANNES - Die Geschichte der Speyrer Reichstags 1529 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 146).
33499: KUHN, THOMAS S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap.
19350: KUHNIGK, WILLIBALD - Nordwestsemitische Studien zum Hoseabuch (Biblica et Orientalia 27).
30152: KUIPER, D.TH. - Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief. Verzamelde opstellen (Passage Reeks 20).
ANTIQ35020: KULENKAMP, GERARDUS - De naam van Jehovah, Israëls rotssteen, van God zelve opentlyk, ten aanhoren van hemel en aarde, uitgeroepen [...].
18741: KÜMMEL, WERNER GEORG - Introduction to the New Testament (The New Testament Library).
26166: KÜMMEL, WERNER GEORG - Heilsgeschehen und Geschichte (Marburger theologische Studien 3 & 16).
34840: KUNATH, FRIEDERIKE - Die Präexistenz Jesu im Johannesevangelium. Struktur und Theologie eines johanneischen Motivs (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 212).
33246: (BARTH, KARL) KÜNG, HANS - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung (Horizonte 2).
33179: KÜNG, HANS - Omstreden waarheid. Memoires.
07316: (LUTHER) KUNST, HERMANN (ED.) - Martin Luther und die Kirche. 'Von der Kirche was, wer und wo sie sei und woran man sie erkennen soll'.
18637: KÜNZEL, GEORG - Studien zum Gemeindeverständnis des Matthäus-Evangeliums (Calwer Theologische Monographien - Reihe A - Bibelwissenschaft 10).
30784: KURLANSKY, MARK - 1968. Het jaar waarin alles anders werd.
07093: (LUTHER) KURZ, ALFRED - Die Heilsgewissheit bei Luther. Eine entwicklungsgeschichtliche und systematische Darstellung.
33694: (LICHTENBERGER, JOANNES) KURZE, DIETRICH - Johannes Lichtenberger († 1503). Eine Studie zur Geschichte der Prophetie und Astrologie (Historische Studien 379).
26220: KUSCHNERUS, BERND - Die Gemeinde als Brief Christi. Die kommunikative Funktion der Metapher bei Paulus am Beispiel von 2 Kor 2-5 (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 197).
11694: (MACCOVIUS, JOHANNES) KUYPER, ABRAHAM - Johannes Maccovius (diss.).
11493: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie.
13406: (BONAVENTURA) LAAN, HENDRIKUS VAN DER - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie (diss.).
03412: (WOLTJER, JAN) LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, Classicus, Pedagoog.
33124: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities. Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie.
30761: LABROUSSE, ELISABETH - 'Une foi, une loi, un roi?' Essai sur la révocation de l'Édit de Nantes (Histoire et Société 7).
05575: LABUSCHAGNE, C.J. - Deuteronomium. Volume 2 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
05574: LABUSCHAGNE, C.J. - Deuteronomium. Volume 1B (POT - De Prediking van het Oude Testament).
30315: LACAL, MARLON ADARO - Living Hope in Faith and Love. Spirituality of the Catholic Letters (diss.).
33163: LACTANTIUS, LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS - De ira Dei liber - Vom Zorne Gottes.
29631: LAER, REINARDUS TOE - Het H. Euangelium beschreven door Lucas, Naar het oogmerk en in deszelfs zamenhang verklaart.
03907: LAGARRIGUE, BRUNO PIERRE LOUIS - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savants de l'Europe (diss.).
31398: LAKE, PETER AND MICHAEL QUESTIER (ED.) - Conformity and Orthodoxy in the English Church, c. 1560-1660 (Studies in Modern British Religious History 2).
24398: (REUVER, ARIE DE) LAM, H.J., P.J. VERGUNST, AND L. WÜLLSCHLEGER (ED.) - Kerk rond het heilgeheim. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver.
16169: (WHITEFIELD, GEORGE) LAMBERT, FRANK - 'Pedlar in Divinity'. George Whitefield and the Transatlantic Revivals, 1737-1770.
13326: LAMBERT, MALCOLM - Häresie im Mittelalter. Von den Katharern bis zu den Hussiten.
30838: LAMBERT, MALCOLM - Geschichte der Katharer. Aufstieg und Fall der großen Ketzerbewegung.
34802: LAMBERT, MALCOLM - The Cathars.
11690: LAMBERTS, EMIEL - Kerk en liberalisme in het Bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot de studie van het liberaal-katolicisme en het ultramontanisme (Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie - 5e Reeks 8).
18811: LAMBRECHT, JAN - Die Redaktion der Markus-Apokalypse. Literarische Analyse und Strukturuntersuchung (Analecta Biblica 28).
03509: (PUI, MEINARDUS SIMON DU) LAMENS-VAN MALENSTEIN, MELISJE MARINA - Oefening en bespiegeling. Het verloskunde onderwijs van M.S. du Pui (1754-1834) te Leiden (diss.) (Pantaleon Reeks 26).
17303: (VELENUS, ULRICHUS) LAMPING, ANTONIE JAN - Ulrichus Velenus (Oldrich Velensky) and his Treatise against the Papacy (diss.).
04426: (JOSEPHUS, FLAVIUS) LANDAU, TAMAR - Out-Heroding Herod. Josephus, Rhetoric, and the Herod Narratives (Ancient Judaism and Early Christianity 63).
22162: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
13078: (HEINRICH VON LANGENSTEIN) LANG, JUSTIN - Die Christologie bei Heinrich von Langenstein. Eine dogmenhistorische Untersuchung (diss.) (Freiburger theologische Studien 85)
27104: LANG, MARIJKE HÉLÈNE DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774) (diss.).
15303: LANG, AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus.
08409: (CALVIN) LANG, AUGUST - Johannes Calvin. Ein Lebensbild zu seinem 400. Geburtstag am 10. Juli 1909.
978311044267099: LANG, T.J. - Mystery and the Making of a Christian Historical Consciousness. From Paul to the Second Century (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 219).
11451: (GUNNING, JOHANNES HERMANUS) LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Volume 1: (1829-1861).
10319: LANGE, F. DE (ED.) - Geloven in de minderheid? Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Theologische Universiteit der Gereformeerde kerken te Kampen.
10883: (GUNNING, JOHANNES HERMANUS) LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Volume 1: (1829-1861).
04474: LANGE, NICHOLAS DE (ED.) - Illustrierte Geschichte des Judentums.
19539: LANGER, BIRGIT - Gott als 'Licht' in Israel und Mesopotamien. Eine Studie zu Jes 60,1-3,19f (Österreichische Biblische Studien 7).
27045: LANGERAAD, L.A. VAN - De Nederlandsche ambassade-kapel te Parijs. Kerkhistorische studie.
18437: LANGEVIN, PAUL-ÉMILE - Jésus Seigneur et l'eschatologie. Exégèse de textes prépauliniens (Studia - Travaux de recherche 21).
04324: (MONTEFIORE, CLAUDE) LANGTON, DANIEL R. - Claude Montefiore. His Life and Thought.
13385: LANSINK, HENRICUS GABRIEL JOHANNES - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen (diss.).
32436: LAPOINTE, EUGÈNE (ED.) - Correspondance entre François Laydevant et Albert Perbal, 1927-1952. Dialogue du missionnaire et du missiologue (Studies in Christian Mission 12).
30599: LASOR, W.S., D.A. HUBBARD, AND F.W. BUSH - Das Alte Testament. Entstehung - Geschichte - Botschaft.
32235: LASSENIUS, JOHANNES - Heilige Paerlen-Schat, of Geest- en Zin-ryke Overdenkingen Over alle twaalf Maanden des jaars [...].
19615: LASSERRE, GUY - Synopse des lois du Pentateuque (Supplements to Vetus Testamentum 59).
20033: LATTKE, MICHAEL - Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis (Orbis Biblicus et Orientalis 25).
20034: LATTKE, MICHAEL - Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis. Volume 3: Forschungsgeschichtliche Bibliographie 1799-1984 mit kritischen Anmerkungen (Orbis Biblicus et Orientalis 25/3).
30430: (LUTHER) LAU, FRANZ - Luthers Lehre von den beiden Reichen.
17723: LAU, FRANZ AND ERNST BIZER - Reformationsgeschichte Deutschlands bis 1555 (Die Kirche in ihrer Geschichte 3/K).
34800: (ORIGENES) LAU, DIETER - Origenes' tropologische Hermeneutik und die Wahrheit des biblischen Wortes. Ein Beitrag zu den Grundlagen der altchristlichen Bibelexegese (Lateres 10).
30264: LAU, TE-LI - The Politics of Peace. Ephesians, Dio Chrysostom, and the Confucian Four Books (Supplements to Novum Testamentum 133).
26221: LAUB, FRANZ - Bekenntnis und Auslegung. Die paränetische Funktion der Christologie im Hebräerbrief (Biblische Untersuchungen 15).
07317: (LUTHER) LAUCHERT, FRIEDRICH - Die italienischen literarischen Gegner Luthers.
17638: LAUGEL, AUGUSTE - La réforme au XVIe siècle. Études et portraits.
30858: LAURENCE, PATRICK - Le monachisme féminin antique: idéal hiéronymien et réalité historique (Spicilegium Sacrum Lovaniense 52).
18169: LAURENTIN, RENÉ - Jésus au temple. Mystère de Pâques et foi de Marie en Luc 2, 48-50 (Études Bibliques).
34579: LAVATER, LUDWIG (1527-1586) - Nabal. Narratio de vita et obitu Nabalis ebriosi: I. Samuelis XXV. descripta, homilijs X à Ludovico Lavatero Tigurino Germanica lingua exposita: nunc primùm à Ioanne Pontisella curiense Latinitate donata [...].
29087: (LAVATER, JOHANN CASPAR) LAVATER-SLOMAN, MARY - Genie des Herzens. Die Lebensgeschichte Johann Caspar Lavaters.
29083: LAVATER, JOHANN CASPAR - Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke.
29077: LAVATER, J.C. - Abraham en Izak. Godsdienstig schouwspel.
ANTIQ35037: LAVATER, JOHANN CASPAR - Uitzigten in de eeuwigheid [...].
ANTIQ35036: LAVATER, JOHANN CASPAR - Over de physiognomie [...].
978900431733899: LAVEE, MOSHE - The Rabbinic Conversion of Judaism. The Unique Perspective of the Bavli on Conversion and the Construction of Jewish Identity (Ancient Judaism and Early Christianity 99).
08474: (CALVIN) LAWSON, STEVEN - Calvijn als prediker.
12195: LEANEY, A.R.C. - The Rule of Qumran and its Meaning. Introduction, Translation and Commentary (The New Testament Library).
17386: LEBEAU, JEAN - Salvator mundi. L' 'exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 20).

Next 100 books from Antiquariaat Den Hertog

4/4