Antiquariaat Den Hertog
Elzenkade 6, 3992 AC Houten, NederlandT: 030-6346681, F: 030-6346688            Email: antiquariaat@hertog.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24198: (BULTMANN, RUDOLF) JASPERT, BERND (ED.) - Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung.
34067: JAUMANN, HERBERT - Handbuch Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit. Volume 1: Bio-bibliographisches Repertorium.
34409: JEANROND, WERNER G. - A Theology of Love.
34789: JEFFORD, CLAYTON N. - Reading the Apostolic Fathers. A Student's Introduction.
13405: (BONAVENTURA) JEHL, RAINER - Melancholie und Acedia. Ein Beitrag zu Anthropologie und Ethik Bonaventuras (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie - Neue Folge 32).
07308: (LUTHER) JELKE, ROBERT (ED.) - Das Erbe Martin Luthers und die gegenwärtige theologische Forschung. Theologische Abhandlungen D. Ludwig Ihmels zum siebzigsten Geburtstage 29.6.1928 dargebracht von Freunden und Schülern.
31970: (BONIFACIUS) JELSMA, AUKE - Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed.
01934: JELSMA, AUKE - Zonder een dak boven het hoofd. In het grensgebied tussen Rome en Reformatie.
31599: JENNI, ERNST - Die politischen Voraussagen der Propheten (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 29).
17091: (COMANDER, JOHANNES) JENNY, WILHELM - Der Hirte. Eine Darstellung der Gestalt und Verkündigung des Bündnerischen Reformators Johannes Comander.
32470: JENNY, MARKUS - Geschichte des deutschschweizerischen evangelischen Gesangbuches im 16. Jahrhundert.
33872: JENOTT, LANCE - The Gospel of Judas. Coptic Text, Translation, and Historical Interpretation of the 'Betrayer's Gospel' (Studien und Texte zu Antike und Christentum 64).
31121: JENSEN, ROBIN M. - Living Water. Images, Symbols, and Settings of Early Christian Baptism (Supplements to Vigiliae Christianae 105).
34798: JENSEN, ANNE - Frauen im frühen Christentum (Traditio Christiana 11).
17165: JENSMA, TH.W. (ED.) - Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
32430: JENSZ, FELICITY - German Moravian Missionaries in the British Colony of Victoria, Australia, 1848-1908. Influential Strangers (Studies in Christian Mission 38).
32846: JENTZMIK, PETER - Zu Möglichkeiten und Grenzen typologischer Exegese in mittelalterlicher Predigt und Dichtung (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 112).
34382: JEWETT, ROBERT - Romans. A Short Commentary.
33403: JIPP, JOSHUA W. - Divine Visitations and Hospitality to Strangers in Luke-Acts. An Interpretation of the Malta Episode in Acts 28:1-10 (Supplements to Novum Testamentum 153).
17166: JOACHIMSEN, PAUL - Die Reformation als Epoche der deutschen Geschichte.
31396: JOACHIMSEN, PAUL - Gesammelte Aufsätze. Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation; zur Historiographie und zum deutschen Staatsgedanken.
978019878724299: (EUSEBIUS CAESARIENSIS) JOHANNESSEN, HAZEL - The Demonic in the Political Thought of Eusebius of Caesarea (The Oxford Early Christian Studies).
18139: (GRIESBACH, JOHANN JAKOB) JOHNSON, SHERMAN E. - The Griesbach Hypothesis and Redaction Criticism (SBL Monograph Series 41).
18140: JOHNSON-DEBAUFRE, MELANIE - Jesus Among Her Children. Q, Eschatology, and the Construction of Christian Origins (Harvard Theological Studies 55).
15218: JONES, NORMAN - The English Reformation. Religion and Cultural Adaptation.
17371: (GASSENDI, PIERRE) JONES, HOWARD - Pierre Gassendi 1592-1655. An Intellectual Biography (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 34).
18780: JONES, IVOR H. - The Matthean Parables. A Literary and Historical Commentary (Supplements to Novum Testamentum 80).
33141: (CALVIN) JONES, SERENE - Calvin and the Rhetoric of Piety (Columbia Series in Reformed Theology).
15067: (FORBES, JOHN) JONG, CHRISTIAAN GEORGE FREDERIK DE - John Forbes (ca. 1538-1634) (diss.).
978906707102499: JONG, JACOB JOHANNES DE - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780 (diss.).
11474: JONG, JAMES A. DE - As the Waters Cover the Sea. Millennial Expectations in the Rise of Anglo-American Missions 1640-1810 (diss.).
10574: (BULTMANN, RUDOLF KARL) JONG, J.M. DE - Kerygma. Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann (diss.) (Van Gorcum's theologische bibliotheek 31).
19090: JONG, CORNELIS DE - De volken bij Jeremia. Hun plaats in zijn prediking en in het boek Jeremia (diss.).
33809: JONG, TH.J. DE - Over de redelijkheid van de christelijke hoop.
24408: (SCHILDER, KLAAS) JONG, JACOBUS DE - Accommodatio Dei. A Theme in K. Schilder's Theology of Revelation (diss.).
03439: JONG OZN., K. DE - Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Volume 1: 1903-1935.
01654: (NIJENHUIS, WILLEM) JONG, CHR.G.F. DE AND J. VAN SLUIS (ED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
30734: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis.
03021: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen.
09187: (MINUCIUS FELIX, MARCUS) JONG, JAKOB JAN DE - Apologetiek en christendom in den Octavius van Minucius Felix (diss.).
17123: (ERASMUS, DESIDERIUS) JONGE, HENK JAN DE - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia respondens ad ea qvae Iacobvs Lopis Stvnica taxaverat in prima dvntaxat Novi Testamenti aeditione (diss.).
17380: (JUNIUS, FRANCISCUS) JONGE, CHRISTIAAN DE - De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602). Onderzoek naar de plaats van het geschrift Le Paisible Chrestien (1593) in zijn theologisch denken (diss.).
17381: (JUNIUS, FRANCISCUS) JONGE, CHRISTIAAN DE - De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602) (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 30).
20028: JONGE, M. DE - Pseudepigrapha of the Old Testament as Part of Christian Literature. The Case of the Testaments of the Twelve Patriarchs and the Greek Life of Adam and Eve (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 18).
10069: (LEEUWEN, AREND THEODOOR VAN) JONGE, CORNELIS GERRIT JACOBUS DE - Economische theologie als kritiek van natuurlijke theologie. Een studie over de theologie van A.Th. van Leeuwen (diss.).
18737: JONGE, MARINUS DE - Christologie in context. Jezus in de ogen van zijn eerste volgelingen.
18865: JONGE, MARINUS DE - Jezus als Messias. Hoe Hij zijn zending zag.
05566: JONGE, M. DE - De brieven van Johannes (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
01097: JONGE, H.J. DE - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700.
03848: JONGE, H.J. DE AND W. OTTERSPEER (ED.) - Altijd een vonk of twee. De Universiteit Leiden van 1975 tot 2000.
12192: JONGELING, BASTIAAN - Le rouleau de la guerre des manuscrits de Qumrân. Commentaire et traduction (diss.).
11022: JONGENEEL, JAN ARIE BASTIAAN - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting (diss.).
34801: JONGH, H. DE - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540). Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Érasme et Luther. Avec des documents inédits (HES Historische Herdrukken 11).
11354: (BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK) JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom Ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931).
30937: JONGSTE, J.A.F. DE - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751 (Hollandse Historische Reeks 2).
32156: JONKER, EVERT - Van verstaan naar vertolken. Een praktisch-theologische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes.
17690: JONKER, G.D. - Le protestantisme et le théâtre de langue française au XVIe siècle.
27099: JOOSSE, L.J. - 'Scoone dingen sijn swaere dingen'. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.
33133: JORDAN, W.K. - The Development of Religious Toleration in England. From the Beginning of the English Reformation to the Death of Queen Elizabeth.
34058: JORDAN, JAMES B. - Through New Eyes. Developing a Biblical View of the World.
978311047655299: JORGENSEN, DAVID W. - Treasure Hidden in a Field. Early Christian Reception of the Gospel of Matthew (Studies of the Bible and Its Reception 6).
33957: JOTISCHKY, ANDREW - A Hermit's Cookbook. Monks, Food and Fasting in the Middle Ages.
978140204292899: (MEDE, JOSEPH) JUE, JEFFREY K. - Heaven Upon Earth. Joseph Mede (1586-1638) and the Legacy of Millenarianism (International Archives of the History of Ideas 194).
10726: JULIAN, RON, J.A. CRABTREE, AND DAVID CRABTREE - The Language of God. A Commonsense Approach to Understanding and Applying the Bible.
26034: JÜLICHER, ADOLF - Die Gleichnisreden Jesu.
23399: VERECUNDUS JUNCENSIS - Verecundi Iuncensis Commentarii super cantica ecclesiastica, Carmen de satisfactione paenitentiae (Corpus Christianorum - Series Latina 93).
11480: JUNG, AUGUST - Vom Kampf der Väter. Schwärmerische Bewegungen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Dokumente aus Freien evangelischen Gemeinden und kirchlichen wie freikirchlichen Gemeinschaften (Geschichte und Theologie der Freien evangelischen Gemeinden 5,1).
ANTIQ34912: JUNG, CHANG-WOOK - An Examination of the Greek of the Lukan Infancy Narrative (diss.).
31107: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) JUNG, MARTIN H. - Philipp Melanchthon und seine Zeit.
29065: JUNG-STILLING, JOHANN HEINRICH - Lebensgeschichte.
29064: JUNG-STILLING, JOHANN HEINRICH - Lebensgeschichte (Die Fundgrube 37).
30418: (LUTHER) JUNGHANS, HELMAR - Der junge Luther und die Humanisten.
30417: (LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zu seinem 500. Geburtstag.
32363: JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Das Jahrhundert der Reformation in Sachsen. Festgabe zum 450jährigen Bestehen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens.
22179: JUNGMANN, J.A. - Missarum sollemnia.
27100: KAAJAN, H. - De groote synode van Dordrecht in 1618-1619.
11922: KAHLE, WILHELM - Die Begegnung des baltischen Protestantismus mit der russisch-orthodoxen Kirche (Oekumenische Studien 2).
11481: KAHLE, WILHELM - Aufsätze zur Entwicklung der evangelischen Gemeinden in Russland (Oekumenische Studien 4).
18485: KÄHLER, ELSE - Die Frau in den paulinischen Briefen. Unter besonderer Berücksichtigung des Begriffs der Unterordnung.
24366: KÄHLER, MARTIN - Geschichte der protestantischen Dogmatik im 19. Jahrhundert (Monographien und Studienbücher 343).
32778: KAISER, JÜRGEN - Ruhe der Seele und Siegel der Hoffnung. Die Deutungen des Sabbats in der Reformation (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 65).
29070: KAISER, GERHARD - Pietismus und Patriotismus im literarischen Deutschland. Ein Beitrag zum Problem der Säkularisation (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung für abendländische Religionsgeschichte 24).
22180: KALB, FRIEDRICH - Grundriss der Liturgik. Eine Einführung in die Geschichte, Grundsätze und Ordnungen des lutherischen Gottesdienstes.
06380: KALFF, G. - Het lied in de middeleeuwen.
11839: (CAPADOSE, ABRAHAM) KALMIJN, D. - Abraham Capadose.
32339: (SADRA, MULLA) KAMAL, MUHAMMAD - Mulla Sadra's Transcendent Philosophy (Ashgate World Philosophies Series).
03507: (JOHNSON, SAMUEL) KAMINSKI, THOMAS - The Early Career of Samuel Johnson.
20029: KAMPEN, LIEUWE VAN - Apostelverhalen. Doel en compositie van de oudste apokriefe Handelingen der apostelen (diss.).
02225: KAMPHUIS, J. - Verkenningen.
29071: KANNE, JOHANN ARNOLD - Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen aus der protestantischen Kirche. Volume 2.
27042: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw (Publikaties van de Gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam 9).
30214: KANTZENBACH, FRIEDRICH WILHELM - Zwischen Erweckung und Restauration. Einige Kapitel aus der unbekannten Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts.
19613: KAPELRUD, ARVID S. - The Question of Authorship in the Ezra-Narrative. A Lexical Investigation (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo - Historisk-Filosofisk Klasse 1944/1).
11866: KARPP, HEINRICH - Schrift, Geist und Wort Gottes. Geltung und Wirkung der Bibel in der Geschichte der Kirche. Von der Alten Kirche bis zum Ausgang der Reformationszeit.
30982: KARPP, HEINRICH - Textbuch zur altkirchlichen Christologie. Theologia und Oikonomia (Neukirchener Studienbücher 9).
09338: KARPP, HEINRICH (ED.) - Die Busse. Quellen zur Entstehung des altkirchlichen Busswesens (Traditio Christiana - Texte und Kommentare zur patristischen Theologie 1).
05700: KARRER, MARTIN - Der Brief an die Hebräer. Kapitel 1,1-5,10 (Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament 20/1).
18146: KÄSEMANN, ERNST (ED.) - Das Neue Testament als Kanon. Dokumentation und kritische Analyse zur gegenwärtigen Diskussion.
11923: KASTELEIN, A. - Predikanten die kwamen en gingen. Volume 2: Predikantenlijsten van de kerkprovincie Utrecht der Nederlandse Hervormde Kerk vanaf de Reformatie tot 1 mei 2004.
22091: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de hervorming.
31258: KATER, M.J. - Kom en zie. Volume 1: De plaats en betekenis van de pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de theologie van Kuschel, Pannenberg en Gunton.
15093: KATZ, DAVID S. - Sabbath and Sectarianism in Seventeenth-Century England (Brill's Studies in Intellectual History 10).
31805: KATZ, DAVID S. AND JONATHAN I. ISRAEL (ED.) - Sceptics, Millenarians and Jews (Brill's Studies in Intellectual History 17).
14045: KAUFMAN, EDMUND GEORGE - The Development of the Missionary and Philanthropic Interest among the Mennonites of North America.
09533: KAUFMANN, CARL MARIA - Handbuch der christlichen Archäologie. Einführung in die Denkmälerwelt und Kunst des Urchristentums (Wissenschaftliche Handbibliothek - Dritte Reihe - Lehrbücher verschiedener Wissenschaften 5).
33569: (JOACHIMUS FIORENSIS) KAUP, MATTHIAS - De prophetia ignota. Eine frühe Schrift Joachims von Fiore (Monumenta Germaniae Historica - Studien und Texte 19).
30825: KAUTZSCH, E. (ED.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.
34278: (ISAAC SYRUS) KAVVADAS, NESTOR - Isaak von Ninive und seine Kephalaia Gnostika. Die Pneumatologie und ihr Kontext (Supplements to Vigiliae Christianae 128).
13090: KAWERAU, PETER - Geschichte der mittelalterlichen Kirche (Lehrbuch der Kirchengeschichte).
17016: (AGRICOLA, JOHANN) KAWERAU, GUSTAV - Johann Agricola von Eisleben. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte.
14117: (HOFFMAN, MELCHIOR) KAWERAU, PETER - Melchior Hoffman als religiöser Denker.
09534: KAWERAU, PETER - Das Christentum des Ostens (Die Religionen der Menschheit 30).
19096: KAYATZ, CHRISTA - Studien zu Proverbien 1-9. Eine form- und motivgeschichtliche Untersuchung unter Einbeziehung ägyptischen Vergleichsmaterials (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 22).
32218: KEARNEY, HUGH - Scholars and Gentlemen. Universities and Society in Pre-Industrial Britain 1500-1700.
18808: KEE, HOWARD C. - Christian Origins in Sociological Perspective.
18940: KEE, HOWARD CLARK - Community of the New Age. Studies in Mark's Gospel (The New Testament Library).
15015: (BAXTER, RICHARD) KEEBLE, N.H. AND GEOFFREY F. NUTTALL - Calender of the Correspondence of Richard Baxter. Volume 2: 1660-1696.
15034: (BUNYAN, JOHN) KEEBLE, N.H. (ED.) - John Bunyan. Conventicle and Parnassus. Tercentenary Essays.
33412: (BÈZE, THÉODORE DE) KEEGSTRA, PIETER - Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze et le théâtre calviniste de 1550 à 1566 (diss.).
17356: (COCHLAEUS, JOHANNES) KEEN, RALPH (ED.) - Johannes Cochlaeus, Responsio ad Johannem Bugenhagium Pomeranum (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 44).
17357: (COCHLAEUS, JOHANNES) KEEN, RALPH (ED.) - Johannes Cochlaeus, Philippicae I-VII. Edited with Introduction and Commentary (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 54).
17382: KEEN, RALPH - Divine and Human Authority in Reformation Thought. German Theologians on Political Order 1520-1555 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 55).
34192: KEENEY, WILLIAM ECHARD - The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice from 1539-1564.
22036: KEHREIN, JOSEPH (ED.) - Lateinische Sequenzen des Mittelalters aus Handschriften und Drucken.
09535: KEIM, THEODOR - Rom und das Christenthum. Eine Darstellung des Kampfes zwischen dem alten und dem neuen Glauben im römischen Reiche während der beiden ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung.
18147: KELBER, WERNER - Tradition orale et écriture (Lectio Divina 144).
33886: KELHOFFER, JAMES A. - Conceptions of 'Gospel' and Legitimacy in Early Christianity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 324).
17280: (STAUPITZ, JOHANNES VON) KELLER, LUDWIG - Johann von Staupitz und die Anfänge der Reformation. Nach den Quellen dargestellt.
31741: (BACH, JOHANN SEBASTIAN) KELLER, HERMANN - Die Orgelwerke Bachs. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte, Form, Deutung und Wiedergabe (EP 4572).
32791: (DENCK, HANS) KELLER, LUDWIG - Ein Apostel der Wiedertäufer.
16086: KELLY, DOUGLAS F. - Preachers with Power. Four Stalwarts of The South.
33429: KELLY, WILLIAM - An Exposition of the Book of Isaiah (Limited Classical Reprint Library).
08248: (CALVIN) KEMPFF, D. - A Bibliography of Calviniana 1959-1974.
13642: THOMAS A KEMPIS - L'imitation de Jésus-Christ.
31661: KERCHOVE, ANNA VAN DEN - La voie d'Hermès. Pratiques rituelles et traités hermétiques (Nag Hammadi and Manichaean Studies 77).
14160: KERSSENBROCK, HERMANN VON - Narrative of the Anabaptist Madness. The Overthrow of Münster, the Famous Metropolis of Westphalia (Studies in the History of Christian Traditions 132).
31236: KERTELGE, KARL - Grundthemen paulinischer Theologie.
17691: KERVYN DE LETTENHOVE, J.M.B.C. - Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585).
19098: KEULEN, PERCY SYLVIO FRANCISCO VAN - Manasseh through the Eyes of the Deuteronomists. The Manasseh Account (2 Kings 21: 1-18) and the Final Chapters of the Deuteronomistic History (diss.).
02814: (BERKOUWER, GERRIT CORNELIS) KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie G.C. Berkouwer.
978904350660199: KEULEN, DIRK VAN - Bijbel en dogmatiek. Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer (diss.).
17046: (BEZA, THEODOR) KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhältnisses von Theologie, Philosophie und Staat (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 25).
18739: KIEFFER, RENÉ - Au delà des recensions? L'évolution de la tradition textuelle dans Jean VI, 52-71 (Coniectanea Biblica - New Testament Series 3).
33733: KIEFNER, THEO - Die Waldenser auf ihrem Weg aus dem Val Cluson durch die Schweiz nach Deutschland 1532-1820/30.
33495: KIERKEGAARD, SØREN - Einübung im Christentum. Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder der Begriff des Auserwählten (Philosophisch-theologische Schriften).
18809: KILEY, MARK - Colossians as Pseudepigraphy (The Biblical Seminar 4).
18432: KILGALLEN, JOHN - The Stephen Speech. A Literary and Redactional Study of Acts 7,2-53 (Analecta Biblica 67).
19099: KIM, JICHAN - The Structure of the Samson Cycle (diss.).
34875: KIM, JULIUS J. - Preaching the Whole Counsel of God. Design and Deliver Gospel-Centered Sermons.
19100: KIM, JIN-SOO - Bloodguilt, Atonement, and Mercy. An Exegetical and Theological Study of 2 Samuel 21:1-14 (European University Studies - Series 23 - 845).
978311042687899: KIM, YOUNG HO - Die Parusie bei Lukas. Eine literarisch-exegetische Untersuchung zu den Parusieaussagen im lukanischen Doppelwerk (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 217).
31226: KINGDON, ROBERT M. - Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572. A Contribution to the History of Congregationalism, Presbyterianism, and the Calvinist Resistance Theory (Travaux d'Humanisme et Renaissance 92).
18151: KINGSBURY, JACK DEAN - The Christology of Mark's Gospel.
09536: KINZIG, WOLFRAM, CHRISTOPH MARKSCHIES AND MARKUS VINZENT - Tauffragen und Bekenntnis. Studien zur sogenannten 'Traditio Apostolica', zu den 'Interrogationes de fide' und zum 'Römischen Glaubensbekenntnis' (Arbeiten zur Kirchengeschichte 74).
30616: (SCHAUMBERG, SILVESTER VON) KIPP, FRIEDRICH - Silvester von Schaumberg, der Freund Luthers. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit (Quellen und Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts 17).
24478: KIPPENBERG, HANS G., YME B. KUIPER, AND ANDY F. SANDERS (ED.) - Concepts of Person in Religion and Thought (Religion and Reason 37).
17383: KIRBY, W.J. TORRANCE - The Zurich Connection and Tudor Political Theology (Studies in the History of Christian Traditions 131).
33578: KIRBY, TORRANCE AND P.G. STANWOOD (ED.) - Paul's Cross and the Culture of Persuasion in England, 1520-1640 (Studies in the History of Christian Traditions 171).
33576: KIRBY, TORRANCE - Persuasion and Conversion. Essays on Religion, Politics, and the Public Sphere in Early Modern England (Studies in the History of Christian Traditions 166).
34271: KIRK, J.R. DANIEL - Jesus Have I Loved, but Paul? A Narrative Approach to the Problem of Pauline Christianity.
34217: KIRK, J.R. DANIEL - Unlocking Romans. Resurrection and the Justification of God.
12193: KITTEL, BONNIE PEDROTTI - The Hymns of Qumran. Translation and Commentary (SBL Dissertation Series 50).
04191: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel.
34710: (PERPETUA) KITZLER, PETR - From 'Passio Perpetuae' to 'Acta Perpetuae'. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church (Arbeiten zur Kirchengeschichte 127).
34210: (MARBECK, PILGRAM) KIWIET, JAN J. - Pilgram Marbeck (ca. 1495-1556). Sein Kreis und seine Theologie (diss.).
34211: (MARBECK, PILGRAM) KIWIET, JAN J. - Pilgram Marbeck. Ein Führer in der Täuferbewegung der Reformationszeit.
17141: (GAISMAIR, MICHAEL) KLAASSEN, WALTER - Michael Gaismair. Revolutionary and Reformer (Studies in Medieval and Reformation Thought 23).
ANTIQ23533: (CAESARIUS ARELATENSIS) KLAASSEN, AUGUSTINUS DOMINICUS - Tien preken van Caesarius van Arles (470-542). Vertaald en toegelicht. Een onderzoek naar de invloed van Augustinus in de prediking van Caesarius van Arles (diss.).
978081918506899: KLAASSEN, WALTER - Living at the End of the Ages. Apocalyptic Expectation in the Radical Reformation.
33382: (BARTH, KARL) KLAPPERT, BERTOLD - Die Auferweckung des Gekreuzigten. Der Ansatz der Christologie Karl Barths im Zusammenhang der Christologie der Gegenwart.
30515: (BARTH, KARL) KLAPPERT, BERTOLD - Versöhnung und Befreiung. Versuche, Karl Barth kontextuell zu verstehen (Neukirchener Beiträge zur Systematischen Theologie 14).
14087: (TOEWS, J.B.) KLASSEN, A.J. (ED.) - The Church in Mission. A Sixtieth Anniversary Tribute to J.B. Toews.
19488: (GUNKEL, JOHANNES HEINRICH HERMANN) KLATT, WERNER - Hermann Gunkel. Zu seiner Theologie der Religionsgeschichte und zur Entstehung der formgeschichtlichen Methode (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 100).
26219: KLEIN, MARTIN - 'Ein vollkommenes Werk'. Vollkommenheit, Gesetz und Gericht als theologische Themen des Jakobusbriefes (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament - 7. Folge 19).
24080: KLEIN KRANENBURG, ERIC SAMUEL - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek (diss.).
09287: KLEIN, RICHARD (ED.) - Das frühe Christentum im römischen Staat (Wege der Forschung 267).
18740: KLEINKNECHT, KARL THEODOR - Der leidende Gerechtfertigte. Die alttestamentlich-jüdische Tradition vom 'leidenden Gerechten' und ihre Rezeption bei Paulus (Wissenschaftliche Untersuchungen zum neuen Testament - 2. Reihe 13).
07456: (LUTHER) KLEINKNECHT, HERMANN - Gemeinschaft ohne Bedingungen. Kirche und Rechtfertigung in Luthers großer Galater-brief-Vorlesung von 1531 (Calwer Theologische Monographien - Reihe B - Systematische Theologie und Kirchengeschichte 7).
29627: KLEMAN, DAVID - Vyftal van Verhandelingen over eenige gewigtige Waarheden des christelyken Godsdiensts.
32340: (RICOEUR, PAUL) KLEMM, DAVID E. AND WILLIAM SCHWEIKER (ED.) - Meanings in Texts and Actions: Questioning Paul Ricoeur (Studies in Religion and Culture).
04192: KLESSE, MAX - Vom alten zum neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus.
09911: (BARADAEÜS, JACOBUS) KLEYN, HENDRIK GERRIT - Jacobus Baradaeüs. De stichter der Syrische Monophysietische Kerk (diss.).
18519: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
26036: KLIJN, A.F.J. (ED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament (Inleidingen in de theologische studie).
20073: KLIJN, A. FREDERIK J. - Die Esra-Apokalypse (IV. Esra). Nach dem lateinischen Text unter Benutzung der anderen Versionen übersetzt und herausgegeben (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte).
26035: KLIJN, A.F.J. - An Introduction to the New Testament.
20031: KLINE, LESLIE LEE - The Sayings of Jesus in the Pseudo-Clementine Homilies (SBL Dissertation Series 14).
13211: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
02232: KLOOSTERMAN, NELSON DEYO - Scandalum Infirmorum et Communio Sanctorum. The Relation between Christian Liberty and Neighbor Love in the Church (diss.).
04428: KLORMAN, BAT-ZION ERAQI - The Jews of Yemen in the Nineteenth Century. A Portrait of a Messianic Community (Brill's Series in Jewish Studies 6).
17354: (CHEMNITZ, MARTIN) KLUG, EUGENE F.A. - From Luther to Chemnitz. On Scripture and the Word (diss.).
11924: KLUIT, M.E. - Het Réveil in Nederland 1817-1854.
03757: KLUIVER, J.H. (ED.) - De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau 1578-1584 (Nederlandse Historische Bronnen 4).
34077: (LUTHER) KNAPE, ROSEMARIE AND MARTIN TREU (ED.) - Preußische Lutherverehrung im Mansfelder Land (Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt - Katalog 8).
17531: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden.
17722: KNAPPERT, L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandsche stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg.
34366: KNEGTMANS, P.J. AND P. VAN ROODEN (ED.) - Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam.
17428: (WIMPFELING, JAKOB) KNEPPER, JOSEPH - Jakob Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und seine Werke nach den Quellen dargestellt.
01632: (JURIEU, PIERRE) KNETSCH, FREDERIK REINIER JACOB - Pierre Jurieu. Theoloog en politikus der refuge (diss.).
20127: KNIBB, MICHAEL A. AND PIETER W. VAN DER HORST (ED.) - Studies on the Testament of Job (SNTS - Monograph Series 66).
09157: KNIPP, DAVID - Christus Medicus in der frühchristlichen Sarkophagskulptur. Ikonographische Studien zur Sepulkralkunst des späten vierten Jahrhunderts (Supplements to Vigiliae Christianae 37).
08068: (CALVIN) KNODT, E. - Johann Calvin. Mitteilungen aus seinem Leben und seinen Schriften.
09537: KNOPF, RUDOLF (ED.) - Ausgewählte Märtyrerakten (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften - Neue Folge 3).
33801: KNOPPERS, LAURA LUNGER (ED.) - Puritanism and Its Discontents.
31123: KNORRE, PETER VON - Vergeblicher Gottesdienst. Die kultpolemischen Texte im Alten Testament (Stuttgarter Biblische Beiträge 65).
32971: KNOTT, JOHN R. - Discourses of Martyrdom in English Literature, 1563-1694.
13578: KNOWLES, DAVID, C.N.L. BROOKE, AND VERA C.M. LONDON (ED.) - The Heads of Religious Houses. England and Wales 940-1216.
33541: KNOX, WILFRED L. - St Paul and the Church of the Gentiles.
18868: KNOX, JOHN - Chapters in a Life of Paul.
11954: KNOX, RONALD A. - Christliches Schwärmertum. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte.
13092: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
11819: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie 3).
12194: KOBELSKI, PAUL J. - Melchizedek and Melchireša (The Catholic Biblical Quarterly - Monograph Series 10).
01946: KOBUCH, AGATHA - Zensur und Aufklärung in Kursachsen. Ideologische Strömungen und politische Meinungen zur Zeit der sächsisch-polnischen Union (1697-1763) (Schriftenreihe des Staatsarchivs Dresden 12).
18157: KOCH, GERHARD - Die Auferstehung Jesu Christi (Beiträge zur historischen Theologie 27).
13287: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600 (Maaslandse monografieën 57).
09538: KOCH, HUGO (ED.) - Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften - Neue Folge 6).
13302: KOCH, JOSEF (ED.) - Artes liberales von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 5).
07354: KOCH, MAX - Der ordo salutis in der alt-lutherischen Dogmatik.
32357: (CYPRIAN, ERNST SALOMON) KOCH, ERNST AND JOHANNES WALLMANN (ED.) - Ernst Salomon Cyprian (1673-1745) zwischen Orthodoxie, Pietismus und Frühaufklärung. Vorträge des Internationalen Kolloquiums vom 14. bis 16. September 1995 (Veröffentlichungen der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha 34).
30913: KODJAK, ANDREIJ - A Structural Analysis of the Sermon on the Mount (Religion and Reason 34).
23067: (EHRHARD, ALBERT) KOENIGER, ALBERT MICHAEL (ED.) - Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe Albert Ehrhard zum 60. Geburtstag (14 März 1922) dargebracht von Freunden, Schülern und Verehrern.
11486: KOERS, N.H. (ED.) - Vier eeuwen domineesland.
32895: (MENKEN, MARTINUS JOHANNUS JOSEPH) KOET, BART J., STEVE MOYISE, AND JOSEPH VERHEYDEN (ED.) - The Scriptures of Israel in Jewish and Christian Tradition. Essays in Honour of Maarten J.J. Menken (Supplements to Novum Testamentum 148).
33660: KOETSVELD, C.E. VAN - Het apostolisch evangelie. Toespraken aan de vaderlandsche kerk, ingerigt naar de behoeften van onzen tijd.
30767: KOGLER, FRANZ - Das Doppelgleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig in seiner traditionsgeschichtlichen Entwicklung. Zur Reich-Gottes-Vorstellung Jesu und ihren Aktualisierungen in der Urkirche (Forschung zur Bibel 59).
33300: KOHLBRUGGE, H.F. - Een commentaar op Psalm 45 - Commentarium in psalmum quadragesimum quintum.
07082: (LUTHER) KÖHLER, WALTHER - Luther und das Luthertum in ihrer weltgeschichtlichen Auswirkung.
33720: (LUTHER) KOHLER, ERIKA - Martin Luther und der Festbrauch (Mitteldeutsche Forschungen 17).
17326: (ZWINGLI, HULDRYCH) KÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis von ihm selbst und gleichzeitigen Quellen erzählt.
33670: (ERASMUS, DESIDERIUS) KOHLS, ERNST-WILHELM - Die Theologie des Erasmus (Theologische Zeitschrift - Sonderband 1).
17065: (BUCER, MARTIN) KÖHN, MECHTILD - Martin Bucers Entwurf einer Reformation des Erzstiftes Köln. Untersuchung der Entstehungsgeschichte und der Theologie des 'Einfaltigen Bedenckens' von 1543 (Untersuchungen zur Kirchengeschichte 2).
04273: (BUBER, MARTIN) KOHN, HANS - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930.
11488: KOLB, P. AEGIDIUS (ED.) - Festschrift St. Peter zu Salzburg 582-1982.
19295: KOLB, EDUARD - David. Geschichte und Deutung. Ein Lese- und Arbeitsbuch in einfacher Sprache.
29074: KOLB, IMMANUEL GOTTLIEB - Kurzer Lebensabriß von Immanuel Gottlieb Kolb, Schulmeister in Dagersheim, nebst einer Sammlung von Betrachtungen und Briefen.
07375: KOLB, ROBERT - For All the Saints. Changing Perceptions of Martyrdom and Sainthood in the Lutheran Reformation.
34063: KOLB, ROBERT (ED.) - Lutheran Ecclesiastical Culture, 1550-1675 (Brill's Companions to the Christian Tradition 11).
17022: (ALTHAMER, ANDREAS) KOLDE, TH. - Andreas Althamer. Der Humanist und Reformator in Brandenburg-Ansbach.
07084: (LUTHER) KOLDE, TH. - Luther und der Reichstag zu Worms. 1521.
24537: (FRANKENA, WILLIAM KLAAS) KOLE, JAN JOZIAS - Moral Autonomy and Christian Faith. A Discussion with William K. Frankena (diss.).
08528: (CALVIN) KOLFHAUS, W. - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 7).
08214: (CALVIN) KOLFHAUS, W. - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 7).
33721: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.
02240: KONIG, RUBEN PETER - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek (diss.).
19112: KONING, JAKOBUS DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt (diss.).
24269: (BARTH, KARL) KONRAD, JOHANN-FRIEDRICH - Abbild und Ziel der Schöpfung. Untersuchungen zur Exegese von Genesis 1 und 2 in Barths Kirchlicher Dogmatik III,1 (Beiträge zur Geschichte der biblischen Hermeneutik 5).
30234: (NOORDMANS, OEPKE) KOOI, AKKE VAN DER - Einführung in die Theologie Dr. O. Noordmans'. Entwicklung und Ausrichtung seines pneumatologischen Denkens.
24563: (NOORDMANS, OEPKE) KOOI, AKKE VAN DER - Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch ontwerp (diss.).
24372: KOOIJ, RIJN VAN - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland.
32403: KOOIJ, ALBERT K. VAN - Een ontmoetingsgelegenheid gezocht, of Met Simson bij de Filistijnen.
17393: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
19537: KOOLE, J.L. - De overname van het Oude Testament door de christelijke kerk.
30728: (FRUYTIER, JACOBUS) KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.
23375: (AUGUSTINUS, AURELIUS) KOOPMANS, JACOB HENDRIK - Augustinus' briefwisseling met Dioscorus. Inleiding - tekst - vertaling - commentaar (diss.).
13303: KOORN, FLORENCE W.J. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen (Van Gorcum's Historische Bibliotheek 97).
10909: KOOTEN, R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer.
18159: KOOTEN, GEURT HENDRIK VAN - The Pauline Debate on the Cosmos: Graeco-Roman Cosmology and Jewish Eschatology in Paul and in the Pseudo-Pauline Letters to the Colossians and the Ephesians (diss.).
13348: KÖPF, ULRICH (ED.) - Theologen des Mittelalters. Eine Einführung.
04318: (MAIMON, SALOMON) KORBEE, PIETER - 'Bei genauer Untersuchung'. Een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon (diss.).
27084: (DRUSIUS, JOHANNES) KORTEWEG, PETER - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616) (diss.).
978311041707499: KOSINSKI, RAFAL - Holiness and Power. Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th Century (Millennium Studies 57).
18160: KOSMALA, HANS - Hebräer - Essener - Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung (Studia Post-Biblica 1).
04429: KOSMALA, HANS - Studies, Essays and Reviews.
03442: KOSSMANN, E.H. - Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten.
18869: KÖSTER, HELMUT - Einführung in das Neue Testament im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte der hellenistischen und römischen Zeit (De Gruyter Lehrbuch).
19586: KOSTER, MARINUS DIRK - The Peshitta of Exodus. The Development of its Text in the Course of Fifteen Centuries (diss.).
18161: KÖSTLIN, KARL REINHOLD - Der Ursprung und die Komposition der synoptischen Evangelien.
07434: (LUTHER) KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhange dargestellt.
34701: KOTROSITS, MAIA - Rethinking Early Christian Identity. Affect, Violence, and Belonging.
04430: KRAEMER, JOEL L. (ED.) - Israel Oriental Studies XII.
04431: KRAEMER, JOEL L. (ED.) - Israel Oriental Studies XIII.
18555: KRAFT, HEINRICH - Die Entstehung des Christentums.
09850: KRAFT, HENRICUS - Clavis patrum apostolicorum. Catalogum vocum in libris patrum qui dicuntur apostolici non raro occurrentium.
32787: KRAHN, CORNELIUS - Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought (1450-1600).
34212: (MANTZ, FELIX) KRAJEWSKI, EKKEHARD - Leben und Sterben des Zürcher Täuferführers Felix Mantz. Über die Anfänge der Täuferbewegung und des Freikirchentums in der Reformationszeit.
17201: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) KRAMER, CORNELIS - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais. [Emmery de Lyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et [...] (diss.).
05876: KRAMER, G.H. - Gegrepen door Christus. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Filippiërs.
09261: (AMBROSIUS MEDIOLANENSIS) KRAMER, GERHARD HERMAN - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis (diss.).
28039: KRAMER, G.H. - De verschijning van Zijn komst. Bijbelstudies over de tweede brief van Paulus aan de Thessalonikers.
19538: KRASOVEC, JOZE - Antithetic Structure in Biblical Hebrew Poetry (Supplements to Vetus Testamentum 35).
31444: KRASOVEC, JOZE - Reward, Punishment, and Forgiveness. The Thinking and Beliefs of Ancient Israel in the Light of Greek and Modern Views (Supplements to Vetus Testamentum 78).
19258: KRAUS, HANS-JOACHIM - Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments.
24083: KRAUS, HANS-JOACHIM - Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriß systematischer Theologie.
19496: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
26090: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
33934: KRAUS, THOMAS J. AND TOBIAS NICKLAS (ED.) - Das Evangelium nach Petrus. Text, Kontexte, Intertexte (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 158).
30531: KRAUS, HANS-JOACHIM - Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie.
30611: (HYPERIUS, ANDREAS) KRAUSE, GERHARD - Andreas Gerhard Hyperius. Leben - Bilder - Schriften (Beiträge zur historischen Theologie 56).
07088: (LUTHER) KRAUSE, GERHARD - Studien zu Luthers Auslegung der Kleinen Propheten (Beiträge zur historischen Theologie 33).
24084: KRECK, WALTER - Grundfragen der Dogmatik (Einführung in die evangelische Theologie 3).
24509: (BARTH, KARL) KRECK, WALTER - Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik. Zur Diskussion seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung (Neukirchener Studienbücher 11).
14047: KREHBIEL, H.P. - The History of the General Conference of the Mennonites of North America.
22206: KRIEG, FRANZ - Katholische Kirchenmusik. Geist und Praxis (Bücher der Weltmusik 5).
06463: KRIEK, P.H. AND H.S.J. ZANDT - Organum novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945.
10910: KRIMM, HERBERT (ED.) - Das diakonische Amt der Kirche.
10732: KRONENBURG, HANS - Episcopus oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde reformatorische kerk (IIMO Research Publications 62).
10911: KRONENBURG, J. AND R. DE REUVER (ED.) - Wij zijn ook katholiek. Over protestantse katholiciteit.
32337: (SERGEANT, JOHN) KROOK, DOROTHEA - John Sergeant and His Circle. A Study of Three Seventeenth-Century English Aristotelians (Brill's Studies in Intellectual History 39).
17348: (BUCER, MARTIN) KROON, MARIJN DE - 'Wij geloven in God en in Christus. Niet in de kerk.' Wessel Gansfort († 1489) en Martin Bucer († 1551). Met een woord van Augustinus en een geschrift van Wessel. Uit de bronnen vertaald en toegelicht (Theologie en Geschiedenis).
08604: (CALVIN) KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie.
34906: KRUEGER, DEREK - Liturgical Subjects. Christian Ritual, Biblical Narrative, and the Formation of the Self in Byzantium (Divinations: Rereading Late Ancient Religion).
32144: (BUCER, MARTIN) KRÜGER, FRIEDHELM - Bucer und Erasmus. Eine Untersuchung zum Einfluss des Erasmus auf die Theologie Martin Bucers bis zum Evangelien-Kommentar von 1530 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung abendländische Religionsgeschichte 57).
31547: KRUIJF, GERRIT DE AND WIETSKE DE JONG (ED.) - Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk.
10912: KRUIJF, GERRIT DE (ED.) - Theologie in dispuut.
978902397026299: KRUIJF, GERRIT DE - Een goed woord. Uit de preken van Gerrit de Kruijf.
10733: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit (diss.).
03590: KRUINING, C.G.M. VAN, J.G. KRUISHEER, AND G. VERHOEVEN - Delft, 15 april 1246.
34346: KRUISKERKEN, ADRIAAN VAN - Christus gegeesseld van Pilatus [...].
27102: (KOELMAN, JACOBUS) KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische studie.
26165: KÜCHLER, MAX - Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im antiken Judentum (Novum Testamentum et Orbis Antiquus 1).
18163: KUCK, DAVID W. - Judgment and Community Conflict. Paul's Use of Apocalyptic Judgment Language in 1 Corinthians 3:5-4:5 (Supplements to Novum Testamentum 66).
31822: KUDRYCZ, WALTER - The Historical Present. Medievalism and Modernity.
19275: KUENEN, A. - Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds.
14175: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
27044: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland.
14205: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden.
03173: (SCHÄFER, WALTER ERNST) KÜHLMANN, WILHELM (ED.) - Literatur und Kultur im deutschen Südwesten zwischen Renaissance und Aufklärung. Neue Studien, Walter E. Schäfer zum 65. Geburtstag gewidmet.
17181: KÜHN, JOHANNES - Die Geschichte der Speyrer Reichstags 1529 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 146).
33499: KUHN, THOMAS S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap.
32444: KUHN, KARL GEORG (ED.) - Konkordanz zu den Qumrantexten.
32046: (KIERKEGAARD, SØREN AABYE) KÜHNHOLD, CHRISTA - Der Begriff des Sprunges und der Weg des Sprachdenkens. Eine Einführung in Kierkegaard.
19350: KUHNIGK, WILLIBALD - Nordwestsemitische Studien zum Hoseabuch (Biblica et Orientalia 27).
30152: KUIPER, D.TH. - Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief. Verzamelde opstellen (Passage Reeks 20).
18741: KÜMMEL, WERNER GEORG - Introduction to the New Testament (The New Testament Library).
26166: KÜMMEL, WERNER GEORG - Heilsgeschehen und Geschichte (Marburger theologische Studien 3 & 16).
34840: KUNATH, FRIEDERIKE - Die Präexistenz Jesu im Johannesevangelium. Struktur und Theologie eines johanneischen Motivs (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 212).
33246: (BARTH, KARL) KÜNG, HANS - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung (Horizonte 2).
33179: KÜNG, HANS - Omstreden waarheid. Memoires.
07316: (LUTHER) KUNST, HERMANN (ED.) - Martin Luther und die Kirche. 'Von der Kirche was, wer und wo sie sei und woran man sie erkennen soll'.
18637: KÜNZEL, GEORG - Studien zum Gemeindeverständnis des Matthäus-Evangeliums (Calwer Theologische Monographien - Reihe A - Bibelwissenschaft 10).
30784: KURLANSKY, MARK - 1968. Het jaar waarin alles anders werd.
07093: (LUTHER) KURZ, ALFRED - Die Heilsgewissheit bei Luther. Eine entwicklungsgeschichtliche und systematische Darstellung.
33694: (LICHTENBERGER, JOANNES) KURZE, DIETRICH - Johannes Lichtenberger († 1503). Eine Studie zur Geschichte der Prophetie und Astrologie (Historische Studien 379).
26220: KUSCHNERUS, BERND - Die Gemeinde als Brief Christi. Die kommunikative Funktion der Metapher bei Paulus am Beispiel von 2 Kor 2-5 (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 197).
33112: KÜSTER, VOLKER - De vele gezichten van Jezus Christus. Een interculturele christologie.
11694: (MACCOVIUS, JOHANNES) KUYPER, ABRAHAM - Johannes Maccovius (diss.).
11493: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie.
13406: (BONAVENTURA) LAAN, HENDRIKUS VAN DER - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie (diss.).
03412: (WOLTJER, JAN) LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, Classicus, Pedagoog.
33124: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities. Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie.
33125: LABOOY, GUUS - Freedom and Dispositions. Two Main Concepts in Theology and Biological Psychiatry, a Systematic Analysis (Contributions to Philosophical Theology 8).
30761: LABROUSSE, ELISABETH - 'Une foi, une loi, un roi?' Essai sur la révocation de l'Édit de Nantes (Histoire et Société 7).
05575: LABUSCHAGNE, C.J. - Deuteronomium. Volume 2 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
05574: LABUSCHAGNE, C.J. - Deuteronomium. Volume 1B (POT - De Prediking van het Oude Testament).
30315: LACAL, MARLON ADARO - Living Hope in Faith and Love. Spirituality of the Catholic Letters (diss.).
33163: LACTANTIUS, LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS - De ira Dei liber - Vom Zorne Gottes.
29631: LAER, REINARDUS TOE - Het H. Euangelium beschreven door Lucas, Naar het oogmerk en in deszelfs zamenhang verklaart.
03907: LAGARRIGUE, BRUNO PIERRE LOUIS - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savants de l'Europe (diss.).
31398: LAKE, PETER AND MICHAEL QUESTIER (ED.) - Conformity and Orthodoxy in the English Church, c. 1560-1660 (Studies in Modern British Religious History 2).
24398: (REUVER, ARIE DE) LAM, H.J., P.J. VERGUNST, AND L. WÜLLSCHLEGER (ED.) - Kerk rond het heilgeheim. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver.
16169: (WHITEFIELD, GEORGE) LAMBERT, FRANK - 'Pedlar in Divinity'. George Whitefield and the Transatlantic Revivals, 1737-1770.
13326: LAMBERT, MALCOLM - Häresie im Mittelalter. Von den Katharern bis zu den Hussiten.
30838: LAMBERT, MALCOLM - Geschichte der Katharer. Aufstieg und Fall der großen Ketzerbewegung.
34802: LAMBERT, MALCOLM - The Cathars.
11690: LAMBERTS, EMIEL - Kerk en liberalisme in het Bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot de studie van het liberaal-katolicisme en het ultramontanisme (Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie - 5e Reeks 8).
18811: LAMBRECHT, JAN - Die Redaktion der Markus-Apokalypse. Literarische Analyse und Strukturuntersuchung (Analecta Biblica 28).
03509: (PUI, MEINARDUS SIMON DU) LAMENS-VAN MALENSTEIN, MELISJE MARINA - Oefening en bespiegeling. Het verloskunde onderwijs van M.S. du Pui (1754-1834) te Leiden (diss.) (Pantaleon Reeks 26).
978085664999899: (BAXTER, RICHARD) LAMONT, WILLIAM M. - Richard Baxter and the Millennium. Protestant Imperialism and the English Revolution (Croom Helm Social History Series).
17303: (VELENUS, ULRICHUS) LAMPING, ANTONIE JAN - Ulrichus Velenus (Oldrich Velensky) and his Treatise against the Papacy (diss.).
04426: (JOSEPHUS, FLAVIUS) LANDAU, TAMAR - Out-Heroding Herod. Josephus, Rhetoric, and the Herod Narratives (Ancient Judaism and Early Christianity 63).
22162: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
34637: LANDY, FRANCIS - Hosea (Readings: A New Biblical Commentary).
13078: (HEINRICH VON LANGENSTEIN) LANG, JUSTIN - Die Christologie bei Heinrich von Langenstein. Eine dogmenhistorische Untersuchung (diss.) (Freiburger theologische Studien 85)
27104: LANG, MARIJKE HÉLÈNE DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774) (diss.).
15303: LANG, AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus.
08409: (CALVIN) LANG, AUGUST - Johannes Calvin. Ein Lebensbild zu seinem 400. Geburtstag am 10. Juli 1909.
978311044267099: LANG, T.J. - Mystery and the Making of a Christian Historical Consciousness. From Paul to the Second Century (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 219).
11451: (GUNNING, JOHANNES HERMANUS) LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Volume 1: (1829-1861).
10319: LANGE, F. DE (ED.) - Geloven in de minderheid? Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Theologische Universiteit der Gereformeerde kerken te Kampen.
10883: (GUNNING, JOHANNES HERMANUS) LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Volume 1: (1829-1861).
04474: LANGE, NICHOLAS DE (ED.) - Illustrierte Geschichte des Judentums.
19539: LANGER, BIRGIT - Gott als 'Licht' in Israel und Mesopotamien. Eine Studie zu Jes 60,1-3,19f (Österreichische Biblische Studien 7).
27045: LANGERAAD, L.A. VAN - De Nederlandsche ambassade-kapel te Parijs. Kerkhistorische studie.
18437: LANGEVIN, PAUL-ÉMILE - Jésus Seigneur et l'eschatologie. Exégèse de textes prépauliniens (Studia - Travaux de recherche 21).
34727: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Ziels-zuchtingen, over het lyden en den doodt, van onsen Zaaligmaaker Jesus Christus [...].
04324: (MONTEFIORE, CLAUDE) LANGTON, DANIEL R. - Claude Montefiore. His Life and Thought.
13385: LANSINK, HENRICUS GABRIEL JOHANNES - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen (diss.).
32436: LAPOINTE, EUGÈNE (ED.) - Correspondance entre François Laydevant et Albert Perbal, 1927-1952. Dialogue du missionnaire et du missiologue (Studies in Christian Mission 12).
30599: LASOR, W.S., D.A. HUBBARD, AND F.W. BUSH - Das Alte Testament. Entstehung - Geschichte - Botschaft.
32235: LASSENIUS, JOHANNES - Heilige Paerlen-Schat, of Geest- en Zin-ryke Overdenkingen Over alle twaalf Maanden des jaars [...].
19615: LASSERRE, GUY - Synopse des lois du Pentateuque (Supplements to Vetus Testamentum 59).
20033: LATTKE, MICHAEL - Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis (Orbis Biblicus et Orientalis 25).
20034: LATTKE, MICHAEL - Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis. Volume 3: Forschungsgeschichtliche Bibliographie 1799-1984 mit kritischen Anmerkungen (Orbis Biblicus et Orientalis 25/3).
30430: (LUTHER) LAU, FRANZ - Luthers Lehre von den beiden Reichen.
17723: LAU, FRANZ AND ERNST BIZER - Reformationsgeschichte Deutschlands bis 1555 (Die Kirche in ihrer Geschichte 3/K).
34800: (ORIGENES) LAU, DIETER - Origenes' tropologische Hermeneutik und die Wahrheit des biblischen Wortes. Ein Beitrag zu den Grundlagen der altchristlichen Bibelexegese (Lateres 10).
30264: LAU, TE-LI - The Politics of Peace. Ephesians, Dio Chrysostom, and the Confucian Four Books (Supplements to Novum Testamentum 133).
26221: LAUB, FRANZ - Bekenntnis und Auslegung. Die paränetische Funktion der Christologie im Hebräerbrief (Biblische Untersuchungen 15).
07317: (LUTHER) LAUCHERT, FRIEDRICH - Die italienischen literarischen Gegner Luthers.
17638: LAUGEL, AUGUSTE - La réforme au XVIe siècle. Études et portraits.
30858: LAURENCE, PATRICK - Le monachisme féminin antique: idéal hiéronymien et réalité historique (Spicilegium Sacrum Lovaniense 52).
18169: LAURENTIN, RENÉ - Jésus au temple. Mystère de Pâques et foi de Marie en Luc 2, 48-50 (Études Bibliques).
34579: LAVATER, LUDWIG (1527-1586) - Nabal. Narratio de vita et obitu Nabalis ebriosi: I. Samuelis XXV. descripta, homilijs X à Ludovico Lavatero Tigurino Germanica lingua exposita: nunc primùm à Ioanne Pontisella curiense Latinitate donata [...].
29087: (LAVATER, JOHANN CASPAR) LAVATER-SLOMAN, MARY - Genie des Herzens. Die Lebensgeschichte Johann Caspar Lavaters.
29083: LAVATER, JOHANN CASPAR - Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke.
29077: LAVATER, J.C. - Abraham en Izak. Godsdienstig schouwspel.
29639: LAVATER, JOH. CASP. - Uitzigten in de eeuwigheid [...].
29638: LAVATER, J.C. - Over de Physiognomie.
08474: (CALVIN) LAWSON, STEVEN - Calvijn als prediker.
12195: LEANEY, A.R.C. - The Rule of Qumran and its Meaning. Introduction, Translation and Commentary (The New Testament Library).
17386: LEBEAU, JEAN - Salvator mundi. L' 'exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 20).
19588: LECHLER, GOTTHARD VICTOR - Het Oude Testament in de redenen van Jezus.
09545: LECHLER, GOTTHARD VICTOR - Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter. Mit Rücksicht auf Unterschied und Einheit in Leben und Lehre.
17639: LECLER, JOSEPH - Geschichte der Religionsfreiheit im Zeitalter der Reformation.
30532: LEDERLE, HENRY I. - Treasures Old and New. Interpretations of 'Spirit-Baptism' in the Charismatic Renewal Movement.
13492: (MARCUS VON WEIDA) LEE, ANTHONY VAN DER - Beobachtungen zum Sprachgebrauch des Leipziger Volkspredigers Marcus von Weida (1450-1516) (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 4).
33734: LEE, JAE HYUN - Paul's Gospel in Romans. A Discourse Analysis of Rom 1:16-8:39 (Linguistic Biblical Studies 3).
13580: (MARCUS VON WEIDA) LEE, ANTHONY VAN DER (ED.) - Marcus von Weida, Ausslegunge des Vater Vnssers (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 2).
13581: (MARCUS VON WEIDA) LEE, ANTHONY VAN DER (ED.) - Marcus von Weida, Der Spiegel hochloblicher Bruderschafft des Rosenkrantz Marie (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 3).
10735: (KÜNG, HANS) LEEDE, HUIBERTUS DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn (diss.).
09724: LEEMANS, JOHAN (ED.) - Corpus Christianorum 1953-2003. Xenium Natalicium. Fifty Years of Scholarly Editing.
30232: LEEMKER, JACOBUS FRANCISCUS - 'Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd'. Een bijdrage van de franciscaanse spiritualiteit aan de oplossing van de hedendaagse milieucrisis (diss.).
03511: LEERSSEN, JOEP AND ANN RIGNEY (ED.) - Historians and Social Values.
34442: (ANSELMUS HAVELBERGENSIS) LEES, JAY T. - Anselm of Havelberg. Deeds into Words in the Twelfth Century (Studies in the History of Christian Thought 79).
18171: LEEUWEN, PETRUS WILHELMUS VAN - Het Paulinische voorrecht (diss.).
02272: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie (diss.).
09293: (ORIGENES) LEFEBER, P.S.A. - Keuze en verlangen. Een onderzoek naar zin en functie van het gebed in Origenes' preken en zijn tractaat 'Over het gebed' (diss.).
03513: LEFEBVRE, GEORGES - La naissance de l'historiographie moderne (Nouvelle Bibliothèque Scientifique).
19497: LEHMAN, CHESTER K. - Biblical Theology.
33366: LEHMANN, HARTMUT - Pietismus und weltliche Ordnung in Württemberg vom 17. bis zum 20. Jahrhundert.
18175: LEHTIPUU, OUTI - The Afterlife Imagery in Luke's Story of the Rich Man and Lazarus (Supplements to Novum Testamentum 123).
03322: LEINENGA, JURJEN R. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied (diss.).
18178: LEIPOLDT, JOHANNES AND WALTER GRUNDMANN (ED.) - Umwelt des Urchristentums.
18556: LEIPOLDT, JOHANNES - Geschichte des neutestamentlichen Kanons.
18973: LEIPOLDT, JOHANNES - Der Gottesdienst der ältesten Kirche. Jüdisch? Griechisch? Christlich?
26038: LEIPOLDT, JOHANNES AND WALTER GRUNDMANN (ED.) - Umwelt des Urchristentums.
26039: LEIPOLDT, JOHANNES AND WALTER GRUNDMANN (ED.) - Umwelt des Urchristentums. Volume 1: Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters.
19321: LEIST, FRITZ (ED.) - Seine Rede Geschah zu mir. Einübung in das Alte Testament.
34070: (CALVIN) LEITH, JOHN H. - John Calvin's Doctrine of the Christian Life.
23189: (AUGUSTINUS, AURELIUS) LEKKERKERKER, ARIE FREDERIK NELIS - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin (diss.).
05579: LEKKERKERKER, A.F.N. - De brief van Paulus aan de Romeinen. Volume 1 (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
29645: LELAND, JOHN - De nuttigheid en noodzaakelykheid van de christelyke Openbaring, Aangetoond uit den Styaat van den Godsdienst, in de Oude Heidensche Weereld.
01436: (BORNKAMM, HEINRICH) LELL, JOACHIM (ED.) - Erneuerung der Einene Kirche. Arbeiten aus Kirchengeschichte und Konfessionskunde. Heinrich Bornkamm zum 65. Geburtstag gewidmet.
19589: LEMCHE, NIELS PETER - The Israelites in History and Tradition (Library of Ancient Israel).
17810: (HEYDEN, GASPAR VAN DER) LENNEP, MAXIMILIAAN FREDERIK VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1586 (diss.).
22123: (MAROT, CLÉMENT) LENSELINK, SAMUEL JAN - Les psaumes de Clément Marot. Édition critique du plus ancien texte (ms. Paris B.N. Fr. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes éditions jusqu'à 1543, accompagnée du texte définitif de 1562 et précédée d'une étude.
22102: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
22163: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk (Neerlandica Traiectina 8).
07096: (LUTHER) LENZ, MAX - Martin Luther. Festschrift der Stadt Berlin zum 10. November 1883.
13577: (ISHODAD OF MERW) LEONHARD, CLEMENS - Ishodad of Merw's Exegesis of the Psalms 119 and 139-147 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 585 - Subsidia 107).
33847: LEONHARD, CLEMENS AND HERMUT LÖHR (ED.) - Literature or Liturgy? Early Christian Hymns and Prayers in their Literary and Liturgical Context in Antiquity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 363).
17589: (JOHANN FRIEDRICH I) LEPPIN, VOLKER, GEORG SCHMIDT, AND SABINE WEFERS (ED.) - Johann Friedrich I. Der lutherische Kurfürst (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 204).
978081223567899: LERNER, ROBERT E. - The Feast of Saint Abraham. Medieval Millenarians and the Jews (The Middle Ages Series).
34848: (LUTHER) LEROUX, NEIL R. - Martin Luther as Comforter. Writings on Death (Studies in the History of Christian Traditions 133).
11719: (SALMASIUS, CLAUDIUS) LEROY, PIERRE EUGENE ROBERT - Le dernier voyage à Paris et en Bourgogne (1640-1643) du réformé Claude Saumaise. Libre érudition et contrainte politique sous Richelieu (diss.).
03323: LETTINCK, NICO - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw (diss.).
31358: LEUBE, HANS - Die Reformideen in der deutschen lutherischen Kirche zur Zeit der Orthodoxie.
33362: LEUBE, HANS - Orthodoxie und Pietismus. Gesammelte Studien (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 13).
05951: LEUPOLD, H.C. - Exposition of Genesis.
05947: LEUPOLD, H.C. - Exposition of Daniel.
11446: (GROE, JOAN HUGO VAN DER) LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818).
34134: LEVENSON, JON D. - The Hebrew Bible, the Old Testament, and Historical Criticism. Jews and Christians in Biblical Studies.
34811: (THOMAS AQUINAS) LEVERING, MATTHEW AND MICHAEL DAUPHINAIS (ED.) - Reading Romans with St. Thomas Aquinas.
04434: LEVIN, YIGAL (ED.) - A Time of Change. Judah and its Neighbours in the Persian and Early Hellenistic Periods (Library of Second Temple Studies 65).
32104: LEVIN, CHRISTOPH - Der Sturz der Königin Atalja. Ein Kapitel zur Geschichte Judas im 9. Jahrhundert v. Chr. (Stuttgarter Bibelstudien 105).
04317: LEVINE, AMY-JILL (ED.) - 'Women Like This'. New Perspectives on Jewish Women in the Greco-Roman World.
15323: LEVY, MAX - Der Sabbath in England. Wesen und Entwicklung des englischen Sonntags (Kölner Anglistische Arbeiten 18).
03596: LEWIN, LOUIS - Die Gifte in der Weltgeschichte. Toxikologische allgemeinverständliche Untersuchungen der historischen Quellen.
09817: LIANG, KWA JOE - Het begrip deemoed in I Clemens. Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-christelijke ethiek (diss.).
14051: LICHDI, DIETHER GÖTZ - Über Zürich und Witmarsum nach Addis Abeba. Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart.
14121: LICHDI, DIETHER GÖTZ - Mennoniten im Dritten Reich. Dokumentation und Deutung (Schriftenreihe des Mennonitischen Geschichtsvereins 9).
30245: LICHTENBERGER, HERMANN - Das Ich Adams und das Ich der Menschheit. Studien zum Menschenbild in Römer 7 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 164).
17692: LIEB, FRITZ - Valentin Weigels Kommentar zur Schöpfungsgeschichte und das Schrifttum seines Schülers Benedikt Biedermann. Eine literarkritische Untersuchung zur mystischen Theologie des 16. Jahrhunderts.
17699: (RÜCKERT, HANNS) LIEBING, HEINZ AND KLAUS SCHOLDER (ED.) - Geist und Geschichte der Reformation. Festgabe Hanns Rückert zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern (Arbeiten zur Kirchengeschichte 38).
34364: LIEBURG, FRED VAN - Jeugdwerk met een watermerk. De hervormd-gereformeerde jeugdbeweging 1910-2010.
11904: (ESWIJLER, JAN WILLEMSZ.) LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler (circa 1633-1719).
34495: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816.
24375: LIENEMANN-PERRIN, CHRISTINE (ED.) - Taufe und Kirchenzugehörigkeit. Studien zur Bedeutung der Taufe für Verkündigung, Gestalt und Ordnung der Kirche (Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft 39).
31784: LIENHARD, MARC (ED.) - The Origins and Characteristics of Anabaptism. Proceedings of the Colloquium Organized by the Faculty of Protestant Theology of Strasbourg. With an Extensive Bibliography (International Archives of the History of Ideas 87).
32380: LIENHARD, MARC (ED.) - Les dissidents du XVIe siècle entre l'humanisme et le catholicisme. Actes du colloque de Strasbourg (5-6 février 1982) (Bibliotheca dissidentium - Scripta et studia 1).
19590: LIER, GUDRUN - Die Geschichte Abrahams nach dem Targum Neofiti.
22044: LIESEL, NIKOLAUS - Die Liturgien der Ostkirche. Kommentar mit geschichtlicher Einführung.
18182: LIETAERT PEERBOLTE, LAMBERTUS JOHANNES - The Antecedents of Antichrist. A Traditio-Historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents (diss.).
31028: LIETZMANN, HANS - Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie (Arbeiten zur Kirchengeschichte 8).
22147: LIETZMANN, HANS - Kleine Schriften. Volume 3: Studien zur Liturgie- und Symbolgeschichte, zur Wissenschaftsgeschichte (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 74 - 5. Reihe 19).
22182: LIETZMANN, HANS - Die Entstehung der christlichen Liturgie nach den ältesten Quellen (Libelli 100).
22183: LIETZMANN, HANS - Mass and Lord's Supper. A Study in the History of the Liturgy.
09546: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche.
34841: LIGGINS, STEPHEN S. - Many Convincing Proofs. Persuasive Phenomena Associated with Gospel Proclamation in Acts (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 221).
34753: LINDBERG, CARTER (ED.) - The European Reformations Sourcebook.
32362: LINDBERG, CARTER - The European Reformations.
19617: LINDBLOM, J. - Prophecy in Ancient Israel.
11647: (BOURIGNON, ANTOINETTE) LINDE, ANTONIUS VAN DER - Antoinette Bourignon. Das Licht der Welt.
01633: (KALS, JAN WILLEM) LINDE, J.M. VAN DER - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden, Advocaat van Indiaan en Neger.
08492: (CALVIN) LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie (diss.).
17184: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland.
17185: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland.
18183: LINDEBOOM, G.A. - Dokter Lukas.
11499: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
11693: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
10071: LINDEBOOM, A.M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.
17642: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden (Kerkhistorische studiën behoorende bij het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 3).
17388: (MACROPEDIUS, GEORGIUS = JORIS VAN LANCKVELT) LINDEMAN, YEHUDI (ED.) - Macropedius, Two Comedies. Rebelles (The Rebels), Bassarus. Edited and Translated from the Latin, with Introductions (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 36).
10914: LINDEN, T.G. VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief.
33221: LINDESKOG, GÖSTA - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.
10742: LINDIJER, COERT H. - Op verkenning in het postmoderne landschap.
10838: (BECK, JOHANN TOBIAS) LINDIJER, G.J. - Johann Tobias Beck. Een vergeten Godsgetuige (Van Gorcum's Theologische Bibliotheek 21).
05582: LINDIJER, C.H. - Handelingen van de Apostelen. Volume 1 (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
33404: LINEBAUGH, JONATHAN A. - God, Grace, and Righteousness in Wisdom of Solomon and Paul's Letter to the Romans. Texts in Conversation (Supplements to Novum Testamentum 152).
19460: LINGEN, ANTON VAN DER - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
24376: LINK, CHRISTIAN - Die Welt als Gleichnis. Studien zum Problem der natürlichen Theologie (Beiträge zur evangelischen Theologie 73).
07474: (LUTHER) LINK, WILHELM - Das Ringen Luthers um die Freiheit der Theologie von der Philosophie.
07473: (LUTHER) LINK, WILHELM - Das Ringen Luthers um die Freiheit der Theologie von der Philosophie (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 9. Reihe 3).
34527: (CALVIN) LINK, CHRISTIAN - Prädestination und Erwählung. Calvin-Studien.
18185: LINMANS, ADRIANUS JOHANNES MARIA - Onderschikking in de synoptische evangeliën. Syntaxis, discourse-functies en stilometrie (diss.).
18488: LINTON, OLOF - Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung. Eine kritische Darstellung (diss.).
01122: (CLERCQ, WILLEM DE) LINTUM, CATHARINA EMILIA TE - Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd (diss.).
20035: LIPINSKI, MATTHIAS - Konkordanz zu den Thomasakten (Athenäums Monografien - Theologie 67).
18874: LIPS, HERMANN VON - Glaube - Gemeinde - Amt. Zum Verständnis der Ordination in den Pastoralbriefen (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 122).
34197: LITTELL, FRANKLIN H. - Das Selbstverständnis der Täufer.
34702: LITWA, M. DAVID - Iesus Deus. The Early Christian Depiction of Jesus as a Mediterranean God.
15102: LIU, TAI - Discord in Zion: The Puritan Divines and the Puritan Revolution 1640-1660 (International Archives of the History of Ideas 61).
01815: LOADES, DAVID (ED.) - The End of Strife. Papers selected from the proceedings of the Colloquium of the Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée held at the University of Durham 2 to 9 September 1981.
17600: (ZWINGLI, HULDRYCH) LOCHER, GOTTFRIED W. - Huldrych Zwingli in neuer Sicht. Zehn Beiträge zur Theologie der Zürcher Reformation.
30382: LOCHER, GOTTFRIED W. - Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte.
31104: (ZWINGLI, HULDRYCH) LOCHER, GOTTFRIED W. - Die Theologie Huldrych Zwinglis im Lichte seiner Christologie. Volume 1: Die Gotteslehre (Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie 1).
34663: LOCKYER, HERBERT - All the Apostles of the Bible.
10744: LOEN, ARNOLD E. - Säkularisation. Von der wahren Voraussetzung und angeblichen Gottlosigkeit der Wissenschaft.
17524: (MATHESIUS, JOHANNES) LOESCHE, GEORG - Johannes Mathesius. Ein Lebens- und Sitten-Bild aus der Reformationszeit.
10079: LOEWENICH, WALTHER VON - Erlebte Theologie. Begegnungen, Erfahrungen, Erwägungen.
33025: (LUTHER) LOEWENICH, WALTHER VON - Luther als Ausleger der Synoptiker (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 10. Reihe 5).
07101: (LUTHER) LOEWENICH, WALTHER VON - Luther und der Neuprotestantismus.
07476: (LUTHER) LÖFGREN, DAVID - Die Theologie der Schöpfung bei Luther (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 10).
29090: LOHMEYER, W. - Die Erweckungsbewegung in Lippe im 19. Jahrhundert.
34369: LÖHR, RUDOLF AND JAN PIETER VAN DOOREN (ED.) - Protokolle der Niederländisch-Reformierten Gemeinde in Köln von 1651-1803 (Inventare nichtstaatlicher Archive 12, 13).
14066: (MÜNTZER, THOMAS) LOHSE, BERNHARD - Thomas Müntzer in neuer Sicht. Müntzer im Licht der neueren Forschung und die Frage nach dem Ansatz seiner Theologie.
30914: LOHSE, EDUARD - Die Entstehung des Neuen Testaments (Theologische Wissenschaft 4).
12196: LOHSE, EDUARD (ED.) - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch. Mit masoretischer Punktation. Übersetzung, Einführung und Anmerkungen.
33697: (LUTHER) LOHSE, BERNHARD - Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
09547: LOHSE, BERNHARD - Askese und Mönchtum in der Antike und in der alten Kirche (Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen 1).
07459: (LUTHER) LOHSE, BERNHARD - Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk (Beck'sche Elementarbücher).
07399: (LUTHER) LOHSE, BERNHARD - Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang.
17465: LOMBERG, ELWIN (ED.) - Emder Synode 1571-1971. Beiträge zur Geschichte und zum 400jährigen Jubiläum.
26223: LONA, HORACIO E. - Die Eschatologie im Kolosser- und Epheserbrief (Forschung zur Bibel 48).
18875: LONA, HORACIO E. - Die Eschatologie im Kolosser- und Epheserbrief (Forschung zur Bibel 48).
29657: LONG, ISAAC LE - Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels [...].
10082: LOOFS, FRIEDRICH - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte.
30830: (CYRILLUS ALEXANDRINUS) LOON, JOHANNES CHRISTIAAN VAN - The Christology of Cyril of Alexandria. Milestone on the Road to Chalcedon (diss.).
10747: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de bijbel.
10921: LOONSTRA, BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige.
978902392307799: LOONSTRA, BERT - Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop (Boekencentrum Essay).
10748: LOONSTRA, BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
34319: LOONSTRA, BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
04502: LOOPIK, M. VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis. Een studie over messianisme en tijdservaring in de joodse liturgie.
27108: LOOSJES, J. - History of Christ Church (English Episcopal Church) Amsterdam 1698-1932.
32865: LOOSLEY, EMMA - The Architecture and Liturgy of the Bema in Fourth- to Sixth-Century Syrian Churches (Texts and Studies in Eastern Christianity 1).
14192: LOOTSMA, S. - Friesch-Doopsgezinde Gemeente West-Zaandam 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van 'Het Nieuwe Huys'.
14193: LOOTSMA, S. - Friesch-Doopsgezinde Gemeente West-Zaandam 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van 'Het Nieuwe Huys'.
30444: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) LORTZ, JOSEPH (ED.) - Bernhard von Clairvaux. Mönch und Mystiker. Internationaler Bernhardkongress, Mainz 1953 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz 6).
17466: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland.
17467: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland.
11884: (BRAKEL, WILHELMUS À) LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel (diss.).
30719: (BRAKEL, WILHELMUS À) LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel (diss.).
31308: (MARBECK, PILGRAM) LOSERTH, J. (ED.) - Quellen und Forschungen zur Geschichte der oberdeutschen Taufgesinnten im 16. Jahrhundert. Pilgram Marbecks Antwort auf Kaspar Schwenckfelds Beurteilung des Buches der Bundesbezeugung von 1542.
31679: LÖSSL, JOSEF AND JOHN W. WATT (ED.) - Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity. The Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad.
11826: LOTZ-HEUMANN, UTE, JAN-FRIEDRICH MISSFELDER, AND MATTHIAS POHLIG (ED.) - Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 205).
32795: LOUTH, ANDREW - L'Orient grec et l'Occident latin. L'Église de 681 à 1071 (L'Église dans l'histoire 3).
30638: LOWANCE, MASON I. - The Language of Canaan. Metaphor and Symbol in New England from the Puritans to the Transcendentalists.
13579: LUB, JACQUES JOHAN - Sinte Augustijns Hantboec. De Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale (diss.).
24485: LÜCK, WOLFGANG - Lebensform Protestantismus. Reformatorisches Erbe in der Gegenwart (Praktische Theologie heute 9).
18439: LÜDEMANN, GERD - Das frühe Christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte. Ein Kommentar.
31922: LÜDEMANN, GERD - Paulus, der Gründer des Christentums.
31837: (CASSIODORUS, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS) LUDWIG, GÜNTER - Cassiodor. Über den Ursprung der abendländischen Schule.
31433: LUGT, PIETER VAN DER - Rhetorical Criticism and the Poetry of the Book of Job (Oudtestamentische studiën 32).
09107: LUIKS, ALBERT GERARD - Cathedra en mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika (diss.).
18639: LULL, DAVID JOHN - The Spirit in Galatia. Paul's Interpretation of Pneuma as Divine Power (SBL Dissertation Series 49).
31158: (CALVIN) LÜLSDORFF, RAIMUND - Die Zukunft Jesu Christi. Calvins Eschatologie und ihre katholische Sicht (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien 63).
978041592961599: LUMSDEN, DOUGLAS W. - And Then the End Will Come. Early Latin Christian Interpretations of the Opening of the Seven Seals (Medieval History and Culture).
03598: LUTGERT, W.H. AND R. DE WINTER - Check the Horizon. De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995.
32644: LUTHER, MARTIN - Disputationen Dr. Martin Luthers in d. J. 1535-1545 an der Universität Wittenberg gehalten.
07249: LUTHER, MARTIN - Studienausgabe. Volume 1.
07251: LUTHER, MARTIN - Studienausgabe. Volume 3.
29094: (LÜTKEMANN, JOACHIM) LÜTKEMANN, H. - D. Joachim Lütkemann. Sein Leben und sein Wirken. Nach älteren Quellen dargestellt.
32057: LUXON, THOMAS H. - Literal Figures. Puritan Allegory and the Reformation Crisis in Representation.
18645: (SCHWEIZER, EDUARD) LUZ, ULRICH AND HANS WEDER (ED.) - Die Mitte des Neuen Testaments. Einheit und Vielfalt neutestamentlicher Theologie. Festschrift für Eduard Schweizer zum siebzigsten Geburtstag.
34292: MAAG, KARIN - Seminary or University? The Genevan Academy and Reformed Higher Education, 1560-1620 (St. Andrews Studies in Reformation History).
05587: MAARSINGH, B. - Leviticus (POT - De Prediking van het Oude Testament).
28119: MAARSINGH, B. - Ezechiël. Volume 3 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
05590: MAARSINGH, B. - Ezechiël. Volume 2 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
05589: MAARSINGH, B. - Ezechiël. Volume 1 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
18747: MAAS, W.J. - Volmacht als predikaat van het Heil. Een exegetisch-hermeneutisch onderzoek in het Markusevangelie.
978902113959399: MAAS, FRANS, JACQUES MAAS, AND KLAAS SPRONK (ED.) - De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften.
32642: (LUTHER) MAASER, WOLFGANG - Die schöpferische Kraft des Wortes. Die Bedeutung der Rhetorik für Luthers Schöpfungs- und Ethikverständnis (Neukirchener theologische Dissertationen und Habilitationen 22).
33165: MACCOVIUS, JOHANNES - Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen.
09549: MACDONALD, ALEXANDER B. - Christian Worship in the Primitive Church.
16214: MACFARLAN, D. - The Revivals of the Eighteenth Century, Particularly at Cambuslang (Revival Library).
03599: MACGILLIVRAY, ROYCE - Restoration Historians and the English Civil War (International Archives of the History of Ideas 74).
03346: MACHIAVELLI - The History of Florence and Other Selections.
03600: MACKAY, EWALD - Geschiedenis bij de bron. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid in geschiedwetenschap, wijsbegeerte en theologie (diss.).
15223: MACKENZIE, IAIN M. - God's Order and Natural Law. The Works of the Laudian Divines.
03347: MACKINDER, H.J. - Britain and the British Seas.
14052: MACMASTER, RICHARD K., SAMUEL L. HORST AND ROBERT F. ULLE - Conscience in Crisis. Mennonites and Other Peace Churches in America, 1739-1789. Interpretation and Documents (Studies in Anabaptist and Mennonite History 20).
21017: MACRAE, GEORGE W. - Studies in the New Testament and Gnosticism (Good News Studies 26).
34609: (OLIVI, PETRUS JOHANNIS) MADIGAN, KEVIN - Olivi and the Interpretation of Matthew in the High Middle Ages.
17736: MAEDER, KURT - Die Via media in der schweizerischen Reformation. Studien zum Problem der Kontinuität im Zeitalter der Glaubensspaltung (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte 2).
11695: MAESEL, MARKUS A. - Der Kurpfälzische Reformierte Kirchenrat im 18. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der zentralen Konflikte in der zweiten Jahrhunderthälfte (Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte 10).
13155: ALBERTUS MAGNUS - Ausgewählte Texte (Texte zur Forschung 35).
22208: MAHRENHOLZ, CHRISTHARD - Das Evangelische Kirchengesangbuch. Ein Bericht über seine Vorgeschichte, sein Werden und die Grundsätze seiner Gestaltung.
34222: (PETERS, GERLACH) MAK, J.J. - De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium.
31277: MÂLE, ÉMILE - L'art religieux de la fin du Moyen Âge en France. Étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration.
32583: MALLET, CHARLES EDWARD - A History of the University of Oxford.
15280: MALTBY, JUDITH - Prayer Book and People in Elizabethan and Early Stuart England (Cambridge Studies in Early Modern British History).
29011: (BENGEL, JOHANN ALBRECHT) MÄLZER, GOTTFRIED - Bengel und Zinzendorf. Zur Biographie und Theologie Johann Albrecht Bengels (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 3).
29012: (BENGEL, JOHANN ALBRECHT) MÄLZER, GOTTFRIED - Johann Albrecht Bengel. Leben und Werk.
31507: (SCHMITT, CARL) MANEMANN, JÜRGEN - Carl Schmitt und die Politische Theologie. Politischer Anti-Monotheismus (Münsterische Beiträge zur Theologie 61).
32739: (GREGORIUS NYSSENUS) MANN, FRIEDHELM (ED.) - Lexicon Gregorianum. Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Volume 9.
30420: (LUTHER) MANNERMAA, TUOMO, ANJA GHISELLI, AND SIMO PEURA (ED.) - Thesaurus Lutheri. Auf der Suche nach neuen Paradigmen der Luther-Forschung. Referate des Luther-Symposiums in Finnland 11.-12. November 1986 (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft A 24).
32252: (REID, THOMAS) MANNS, JAMES W. - Reid and his French Disciples. Aesthetics and Metaphysics (Brill's Studies in Intellectual History 45).
34066: (LUTHER) MANNS, PETER AND HARDING MEYER (ED.) - Ökumenische Erschließung Martin Luthers. Referate und Ergebnisse einer internationalen Theologenkonsultation.
34859: (EPIPHANIUS SALAMINUS) MANOR, T. SCOTT - Epiphanius' Alogi and the Johannine Controversy. A Reassessment of Early Ecclesial Opposition to the Johannine Corpus (Supplements to Vigiliae Christianae 135).
12198: MANSOOR, MENAHEM - The Thanksgiving Hymns. Translated and Annotated, with an Introduction (Studies on the Texts of the Desert of Judah 3).
12199: MANSOOR, MENAHEM - The Dead Sea Scrolls. A College Textbook and a Study Guide.
30166: MANSSEN, W.J. - Geschiedenis der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Groningen.
20087: MARA, M.G. (ED.) - Évangile de Pierre (Sources Chrétiennes 201).
11938: MARANG, GERARDUS PIETER - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters (diss.).
09109: MARAVAL, PIERRE - Le christianisme de Constantin à la conquête Arabe.
10328: MARCEL, PIERRE-CHARLES - The Biblical Doctrine of Infant Baptism. Sacrament of the Covenant of Grace.
18192: MARCHADOUR, ALAIN - Lazare. Histoire d'un récit. Récits d'une histoire (Lectio Divina 132).
23103: (DIDYMUS ALEXANDRINUS) MARCHAL, GERRIT WIJNAND - Didymus de Blinde en zijn interpretatie van het boek Job (diss.).
18193: MARCO, ANGELUS A. DE - The Tomb of Saint Peter. A Representative and Annotated Bibliography of the Excavations (Supplements to Novum Testamentum 8).
13599: MARCO, MARIA DE AND FRANCISCUS GLORIE (ED.) - Tatuini opera omnia, Variae collectiones aenigmatum Merovingicae aetatis, De dubiis nominibus (Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 133 & 133A).
13582: (MARQUARD VON LINDAU) MAREN, JACOBUS WILLEM VAN - Marquard von Lindau, Die zehe Gebot (Straßburg 1516 und 1520). Ein katechetischer Traktat. Textausgabe mit Einleitung und sprachlichen Beobachtungen (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 14).
31033: MARIJNISSEN, ERNST - Judit, de jodin van Betulia. Een gelijkenis.
11563: (TORRENTIUS, LAEVINUS) MARINUS, MARIE JULIETTE - Laevinus Torrentius als tweede bisschop van Antwerpen (1587-1595) (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België - Klasse der letteren 131).
33244: MARIS, J.W. - Geloof en ervaring. Van Wesley tot de pinksterbeweging.
32052: (MORE, THOMAS) MARIUS, RICHARD - Thomas Morus. Eine Biographie.
32702: MARJANEN, ANTTI - The Woman Jesus Loved. Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and Related Documents (Nag Hammadi and Manichaean Studies 40).
12173: MARKSCHIES, CHRISTOPH AND JOHANNES ZACHHUBER (ED.) - Die Welt als Bild. Interdisziplinäre Beiträge zur Visualität von Weltbildern (Arbeiten zur Kirchengeschichte 107).
34712: MARKSCHIES, CHRISTOPH - Christian Theology and Its Institutions in the Early Roman Empire. Prolegomena to a History of Early Christian Theology (Baylor-Mohr Siebeck Studies in Early Christianity).
08216: (CALVIN) MARMELSTEIN, JOHAN WILHELM - Étude comparative des textes latins et français de l'Institution de la Religion Chrestienne par Jean Calvin (diss.).
17192: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN - De bijenkorf der heilige Roomse kerk. Een duidelijke en grondige uitlegging van de zendbrief van M. Gentianus Hervet. Uitgegeven voor de van het christelijk geloof afgedwaalden.
17510: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN - Godsdienstige en kerkelijke geschriften. Volume 1.
17523: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE, PHILIPPE DE - Tableau des différends de la religion (Oeuvres de Ph. de Marnix de Sainte Aldegonde).
17274: (SCHWENCKFELD, CASPAR) MARON, GOTTFRIED - Individualismus und Gemeinschaft bei Caspar von Schwenckfeld. Seine Theologie, dargestellt mit besonderer Ausrichtung auf seinen Kirchenbegriff (Beiheft zum Jahrbuch 'Kirche im Osten' 2).
01819: MARON, GOTTFRIED - Die römisch-katholische Kirche von 1870 bis 1970.
07114: (LUTHER) MARON, GOTTFRIED - Die ganze Christenheit auf Erden. Martin Luther und seine ökumenische Bedeutung. Zum 65. Geburtstag des Verfassers herausgegeben.
34193: (MARBECK, PILGRAM) MARPECK, PILGRAM - The Writings of Pilgram Marpeck (Classics of the Radical Reformation 2).
32546: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MARROU, HENRI-IRÉNÉE - Saint Augustin et la fin de la culture antique.
31363: MARSDEN, J.B. - The History of the Early Puritans: from the Reformation to the Opening of the Civil War in 1642. The History of the Later Puritans: from the Opening of the Civil War in 1642, to the Ejection of the Non-Conforming Clergy in 1662.
09362: (SALVIANUS MASSILIENSIS) SALVIAN VON MARSEILLE - Des Timotheus vier Bücher an die Kirche. Der Brief an den Bischof Salonius (Schriften der Kirchenväter 3).
28050: MARSH, JOHN - The Gospel of St. John (The Penguin New Testament Commentaries).
18220: MARSHALL, I. HOWARD (ED.) - New Testament Interpretation. Essays on Principles and Methods.
26170: MARSHALL, I. HOWARD - New Testament Interpretation. Essays on Principles and Methods.
23247: (DALEY, BRIAN EDWARD) MARTENS, PETER W. (ED.) - In the Shadow of the Incarnation. Essays on Jesus Christ in the Early Church in Honor of Brian E. Daley.
32922: (MARTENS, MARTEN) MARTENS, SIBRAND P. AND SIMON VUYK (ED.) - Ik heb het groote doel mijner aardsche bestemming bereikt. De brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852) (Manuscripta Mennonitica 4).
23118: (RUFFINUS AQUILEJENSIS) MARTI, HEINRICH (ED.) - Rufin von Aquileia, De ieiunio I, II. Zwei Predigten über das Fasten nach Basileios von Kaisareia. Ausgabe mit Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen (Supplements to Vigiliae Christianae 6).
32398: MARTIN, FRANCIS (ED.) - Narrative Parallels to the New Testament (SBL Resources for Biblical Study 22).
18877: MARTIN, RALPH P. - Mark: Evangelist and Theologian.
26171: MARTIN, BRICE L. - Christ and the Law in Paul (Supplements to Novum Testamentum 62).
32327: MARTIN, VICTOR - Les origines du Gallicanisme.
34646: MARTINET, JOANNES FLORENTIUS - Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen [...].
09992: JUSTINUS MARTYR - S. Justini philosophi et martyris opera.
19619: MARX, ALFRED - Les offrandes végétales dans l'Ancien Testament. Du tribut d'hommage au repas eschatologique (Supplements to Vetus Testamentum 57).
18749: MARXSEN, WILLI - Der Exeget als Theologe. Vorträge zum Neuen Testament.
34370: MARYKS, ROBERT A. AND JONATHAN WRIGHT (ED.) - Jesuit Survival and Restoration. A Global History, 1773-1900 (Studies in the History of Christian Traditions 178).
31666: MARYKS, ROBERT ALEKSANDER - 'Pouring Jewish Water into Fascist Wine'. Untold Stories of (Catholic) Jews from the Archive of Mussolini's Jesuit Pietro Tacchi Venturi (Studies in the History of Christian Traditions 157).
31361: (KNOX, JOHN) MASON, ROGER A. (ED.) - John Knox and the British Reformations (St. Andrews Studies in Reformation History).
19418: MASON, STEVEN D. - 'Eternal Covenant' in the Pentateuch. The Contours of an Elusive Phrase (Library of Hebrew Bible - Old Testament Studies 494).
09236: MASSAUX, ÉDOUARD - The Influence of the Gospel of Saint Matthew on Christian Literature before Saint Irenaeus (New Gospel Studies).
02310: MAST, A. - God, Kerk en Israël. Kritisch theologisch essay inzake de christelijke verzoeningsleer in relatie tot Israël.
26261: MATERA, FRANK J. - New Testament Theology. Exploring Diversity and Unity.
34580: MATHESIUS, JOHANNES (1504-1565) - Das tröstliche De profundis, welches ist der CXXX. Psalm Davids. Sampt Predigten von der Rechtfertigung, warer anrüffung, der Wag Gottes, und seliger sterbkunst des alten Simeonis, Luce 2 [...].
31676: MATHESON, PETER - The Rhetoric of the Reformation.
17646: MATHESON, PETER - The Imaginative World of the Reformation.
34534: (GRUMBACH, ARGULA VON) MATHESON, PETER (ED.) - Argula von Grumbach. A Woman's Voice in the Reformation.
34775: MATHEWS, KENNETH A. - Leviticus: Holy God, Holy People (PW - Preaching the Word).
02748: MATHISON, KEITH A. - The Shape of Sola Scriptura.
26043: MATTHEWS, CHRISTOPHER R. - Philip: Apostle and Evangelist. Configurations of a Tradition (Supplements to Novum Testamentum 105).
29095: MATTHIAS, MARKUS - Johann Wilhelm und Johanna Eleonora Petersen. Eine Biographie bis zur Amtsenthebung Petersens im Jahre 1692 (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 30).
26091: MATURA, C. (ET AL.) - L'Église dans la bible. Communications présentées à la XVIIe réunion annuelle de l'ACÉBAC (Studia 13).
33891: MATZ, BRIAN - Patristics and Catholic Social Thought. Hermeneutical Models for a Dialogue (Catholic Social Tradition).
17783: MAU, RUDOLF (ED.) - Evangelische Bekenntnisse. Bekenntnisschriften der Reformation und neuere Theologische Erklärungen.
17394: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) MAURER, WILHELM - Der junge Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation.
09811: (IGNATIUS ANTIOCHENUS) MAURER, CHRISTIAN - Ignatius von Antiochien und das Johannesevangelium (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 18).
28052: MAURO, PHILIP - Things Which Soon Must Come to Pass. A Commentary on the Book of Revelation.
33035: (RABANUS MAURUS) HRABANUS MAURUS - De institutione clericorum - Über die Unterweisung der Geistlichen (Fontes Christiani 61).
07116: (LUTHER) MAUSER, ULRICH - Der junge Luther und die Häresie (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 184).
09404: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MAXSEIN, ANTON - Philosophia cordis. Das Wesen der Personalität bei Augustinus (Neues Forum).
23412: (CHRYSOSTOMUS, JOHANNES) MAXWELL, JACLYN L. - Christianization and Communication in Late Antiquity. John Chrysostom and his Congregation in Antioch.
34159: (MARCION) MAY, GERHARD AND KATHARINA GRESCHAT (ED.) - Marcion und seine kirchengeschichtliche Wirkung. Vorträge der Internationalen Fachkonferenz zu Marcion, gehalten vom 15.-18. August 2001 in Mainz (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 150).
31026: MAYER, ANTON L. - Die Liturgie in der europäischen Geistesgeschichte. Gesammelte Aufsätze.
09345: MAYER, WENDY, PAULINE ALLEN AND LAWRENCE CROSS (ED.) - Prayer and Spirituality in the Early Church. Volume 4: The Spiritual Life.
18198: MAZAMISA, LLEWELLYN WELILE - Beatific Comradeship. An Exegetical-Hermeneutical Study on Lk 10:25-37 (diss.).
13220: MCAULIFFE, JANE DAMMEN, BARRY D. WALFISH, AND JOSEPH W. GOERING (ED.) - With Reverence for the Word. Medieval Scriptural Exegesis in Judaism, Christianity, and Islam.
30542: MCCALL, THOMAS H. - Which Trinity? Whose Monotheism? Philosophical and Systematic Theologians on the Metaphysics of Trinitarian Theology.
03602: MCCOY, DOROTHY SCHUCHMAN - Tradition and Convention. A Study of Periphrasis in English Pastoral Poetry from 1557-1715 (Studies in English Literature 5).
18199: MCDONALD, J.I.H. - The Resurrection. Narrative and Belief.
31718: (GROSSETESTE, ROBERT) MCEVOY, JAMES - Robert Grosseteste, Exegete and Philosopher (Variorum Collected Studies Series - CS446).
34473: MCFARLAND, IAN A., DAVID A.S. FERGUSSON, KAREN KILBY, AND IAIN R. TORRANCE (ED.) - The Cambridge Dictionary of Christian Theology.
17360: (CORNELISZ., CORNELIS) MCGEE, JULIE L. - Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638). Patrons, Friends and Dutch Humanists (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 48).
15021: (BOSTON, THOMAS) MCGOWAN, A.T.B. - The Federal Theology of Thomas Boston (Rutherford Studies in Historical Theology).
10644: (HÜGEL, FRIEDRICH VON) MCGRATH, JOHN A. - Baron Friedrich von Hügel and the Debate on Historical Christianity (1902-1905).
34752: MCGRATH, ALISTER E. - Reformation Thought. An Introduction.
31266: MCGRATH, ALISTER - Een open geheim. Natuurlijke theologie als brandpunt van geloof, kunst en wetenschap.
24555: MCGRATH, ALISTER E. - Christelijke theologie. Een introductie.
978904350171299: MCGRATH, ALISTER - Christelijke spiritualiteit. Een inleiding.
17529: (DOWEY, EDWARD ATKINSON) MCKEE, ELSIE ANNE AND BRIAN G. ARMSTRONG (ED.) - Probing the Reformed Tradition. Historical Studies in Honor of Edward A. Dowey.
31379: (CALVIN) MCKIM, DONALD K. (ED.) - Readings in Calvin's Theology.
33760: MCKIM, DONALD K. (ED.) - Encyclopedia of the Reformed Faith.
18600: MCKNIGHT, SCOT AND JOSEPH B. MODICA (ED.) - Who Do My Opponents Say I Am? An Investigation of the Accusations against Jesus (Library of Historical Jesus Studies - Library of New Testament Studies 327).
34636: MEADOWCROFT, TIM - Haggai (Readings: A New Biblical Commentary).
05715: MEDEMA, H.P. - De Nieuwe Mens. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Efeziërs.
01128: (TOORENENBERGEN, JOHAN JUSTUS VAN) MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën (diss.).
23212: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
19396: MEER, WILLEM VAN DER AND JOHANNES C. DE MOOR (ED.) - The Structural Analysis of Biblical and Canaanite Poetry (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 74).
978904351381499: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader (Monografieën over Europese cultuur 14).
09776: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
30615: MEER, BERNARDUS VAN - De synode te Emden 1571 (diss.).
03516: MEER, THEO VAN DER - De wesentlijke sonde van sodomie en andere vuyligheeden. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811.
17209: MEERENDONK, ALOYSIUS ADRIANUS JACOBUS MARIA VAN DE - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570 (diss.).
13104: MEERTENS, MARIA - De godsvrucht in de Nederlanden naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw. Volume 1: God H. Drieëenheid. De mysteriën van Christus' leven en lijden (Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen).
23065: (CLEMENS ALEXANDRINUS) MEES, M. - Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien (Quaderni di 'Vetera Christianorum' 2).
10752: MEESSEN, FRANK - Unveränderlichkeit und Menschwerdung Gottes. Eine theologiegeschichtlich-systematische Untersuchung (Freiburger theologische Studien 140).
978902391947699: MEESTERS, ALCO - God in drie woorden. Een systematisch-theologisch onderzoek naar de Cappadocische bijdrage aan het denken over God Drie-enig.
33944: MEEUWS, HENK - Diaconie. Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie.
17227: (NAUERT, CHARLES G.) MEHL, JAMES V. (ED.) - In laudem Caroli. Renaissance and Reformation Studies for Charles G. Nauert (Sixteenth Century Essays & Studies 49).
17647: MEHLHAUSEN, JOACHIM (ED.) - Das Augsburger Interim von 1548 (Texte zur Geschichte der evangelischen Theologie 3).
19543: MEIER, SAMUEL A. - Speaking of Speaking. Marking Direct Discourse in the Hebrew Bible (Supplements to Vetus Testamentum 46).
31421: MEIER, LUDGER - Die Barfüsserschule zu Erfurt (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 38/2).
14009: (ABRAHAMSZ, GALENUS) MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
11698: MEIJ, W. VAN DER - 125 jaar Algemeen College van Toezicht. Een terugblik op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland en het toezicht daarop in de jaren 1870 tot 1996.
31734: (PERIZONIUS, JACOB) MEIJER, THEODORUS JOSEPHUS - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715) (diss.).
34083: MEIJER, TH.J. (ED.) - Album promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
10755: MEIJERING, E.P. - Voorbij de vadermoord. Over het christelijk geloof in God, de Schepper.
10754: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
24095: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef.
23530: (BAUR, FERDINAND CHRISTIAN) MEIJERING, E.P. - F.C. Baur als Patristiker. Die Bedeutung seiner Geschichtsphilosophie und Quellenforschung.
24274: (BAVINCK, HERMAN) MEIJERS, S. - Objectiviteit en existentialiteit. Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties.
13018: (BARTHOLOMEUS VAN MAASTRICHT) MEIJKNECHT, TON - Bartholomeus van Maastricht († 1446), monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat 'Victus modestia' (diss.) (Maaslandse Monografieën 35).
06433: (TIMMERMANS, FERDINAND) MEILINK-HOEDEMAKER, L.J. - Ferdinand Timmermans (1891-1967). Portret van een beiaardier in het kader van zijn tijd.
34051: MEINDERSMA, W. - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635.
11511: MEINHOLD, PETER - Geschichte der kirchlichen Historiographie (Orbis academicus 3/5).
19499: MEINHOLD, ARNDT AND RÜDIGER LUX (ED.) - Gottesvolk. Beiträge zu einem Thema biblischer Theologie.
18461: (ALTHAUS, PAUL) MEISER, MARTIN - Paul Althaus als Neutestamentler. Eine Untersuchung der Werke, Briefe, unveröffentlichen Manuskripte und Randbemerkungen (Calwer Theologische Monographien - Reihe A - Bibelwissenschaft 15).
09998: MEISER, MARTIN - Galater (Novum Testamentum Patristicum 9).
07478: (LUTHER) MEISSINGER, KARL AUGUST - Der katholische Luther.
34582: MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) - Brevis et utilis commentarius in priorem epistolam Pauli ad Corinthios, & in aliquot capita secundae, scriptus a Philippo Melanthone, et nunc primum excusus.
34581: MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) - In evangelia, quae usitato more diebus dominicis & festis proponuntur, annotationes Philippi Melanthonis, recognitae et auctae, adiectis ad finem aliquot conciunculis.
08080: (CALVIN) MELLES, GERARD - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium (diss.).
14054: MELLINK, ALBERT FREDRIK - De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544 (diss.).
14055: MELLINK, ALBERT FREDRIK - De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544 (diss.).
17396: MELLINK, A.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 1: Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen 6/1).
17398: MELLINK, A.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 5: Amsterdam (1531-1536) (Kerkhistorische Bijdragen 12).
34583: MENIUS, JUSTUS (1499-1558) - Von der Gerechtigkeit die für Gott gilt. Wider die newe alcumistische Theologiam Andreae Osiandri.
31282: MENS, ALCANTARA - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnen- en Begardenbeweging. Vergelijkende studie: XIIde-XIIIde eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België - Klasse der Letteren 7).
33570: MENZEL, MICHAEL - Predigt und Geschichte. Historische Exempel in der geistlichen Rhetorik des Mittelalters (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 45).
08289: (CALVIN) MENZIES, ALLAN - A Study of Calvin and Other Papers.
19623: MERENDINO, ROSARIO PIUS - Der Erste und der Letzte. Eine Untersuchung von Jes 40-48 (Supplements to Vetus Testamentum 31).
19622: MERENDINO, ROSARIO PIUS - Das deuteronomische Gesetz. Eine literarkritische, gattungs- und überlieferungsgeschichtliche Untersuchung zu Dt 12-26 (Bonner biblische Beiträge 31).
23266: MERKT, ANDREAS - Das patristische Prinzip. Eine Studie zur theologischen Bedeutung der Kirchenväter (Supplements to Vigiliae Christianae 58).
09110: (MAXIMUS TAURINENSIS) MERKT, ANDREAS - Maximus I. von Turin. Die Verkündigung eines Bischofs der frühen Reichskirche im zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen und liturgischen Kontext (Supplements to Vigiliae Christianae 40).
19500: MERRILL, EUGENE H. - Kingdom of Priests. A History of Old Testament Israel.
09112: MERTENS, A. - De hierarchie in de eerste eeuw des christendoms.
18559: METZGER, BRUCE M. - Der Kanon des Neuen Testaments. Entstehung, Entwicklung, Bedeutung.
31214: METZNER, RAINER - Kaiphas. Der Hohepriester jenes Jahres. Geschichte und Deutung (Ancient Judaism and Early Christianity 75).
14058: MEULEN, P. VAN DER - De wording der Algemeene Doopsgezinde Societeit. Een bijdrage tot de Geschiedschrijving der Nederlandsche Doopsgezinden in de achttiende en negentiende eeuw.
10760: MEULEN, H.C. VAN DER (ED.) - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente.
18202: MEULEN, RUURD JAN VAN DER - De openbaring in het laatste bijbelboek (diss.).
13546: (GREGORIUS VII) MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII (Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 33/2).
30903: MEURER, SIEGFRIED - Das Recht im Dienst der Versöhnung und des Friedens. Studie zur Frage des Rechts nach dem Neuen Testament (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 63).
18879: MEUZELAAR, JACOBUS JOHANNES - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen (diss.).
26047: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen (Van Gorcum's Theologische Bibliotheek 35).
17222: MEYER, JUDITH PUGH - Reformation in La Rochelle. Tradition and Change in Early Modern Europe, 1500-1568 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 298).
18560: MEYER, EDUARD - Ursprung und Anfänge des Christentums.
18750: MEYER, MARVIN W. - The Letter of Peter to Philip. Text, Translation, and Commentary (SBL Dissertation Series 53).
17649: MEYER, CARL S. (ED.) - Sixteenth Century Essays and Studies.
33671: (ZWINGLI, HULDRYCH) MEYER, WALTER E. - Huldrych Zwinglis Eschatologie. Reformatorische Wende, Theologie und Geschichtsbild des Zürcher Reformators im Lichte seines eschatologischen Ansatzes.
03605: MEYER, CARL - Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte.
07355: MEYER, HEINRICH AUGUST WILHELM - Libri symbolici ecclesiae Lutheranae.
33044: (LUTHER) MEYER, HANS BERNHARD - Luther und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Meßwesen des späten Mittelalters (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien 11).
11414: (EDER, KARL) MEZLER-ANDELBERG, HELMUT J. (ED.) - Festschrift Karl Eder zum siebzigsten Geburtstag.
22228: (SIDONIUS APOLLINARIS) MICHAEL, ANGELIKA - Das Apsismosaik von S. Apollinare in Classe. Seine Deutung im Kontext der Liturgie (Europäische Hochschulschriften - Reihe 23 - Theologie 799).
13358: MICHEL, A. - Amalfi und Jerusalem im griechischen Kirchenstreit (1054-1090). Kardinal Humbert, Laycus von Amalfi, Niketas Stethatos, Symeon II. von Jerusalem und Bruno von Segni über die Azymen (Orientalia Christiana Analecta 121).
18813: MICHEL, OTTO - Das Zeugnis des Neuen Testamentes von der Gemeinde (Monographien und Studienbücher 308).
18880: MICHEL, O. (ET AL.) - Studies on the Jewish Background of the New Testament.
34285: (PHILOXENUS MABBUGENSIS) MICHELSON, DAVID A. - The Practical Christology of Philoxenos of Mabbug (The Oxford Early Christian Studies).
05719: MICKLEM, PHILIP A. - St Matthew. With Introduction and Notes (Westminster Commentaries).
23048: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MIETHE, TERRY L. (ED.) - Augustinian Bibliography, 1970-1980. With Essays on the Fundamentals of Augustinian Scholarship.
30483: MIETHKE, JÜRGEN - De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham (Spätmittelalter und Reformation - Neue Reihe 16).
18751: MILETIC, STEPHEN FRANCIS - 'One Flesh': Eph 5.22-24, 5.31. Marriage and the New Creation (Analecta Biblica 115).
13290: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen. Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
13291: MILLER, MOLLY - The Saints of Gwynedd (Studies in Celtic History 1).
28053: MILLER, FRED P. - Revelation: A Panorama of the Gospel Age.
32119: MILLER, J. GRAHAM - A Day's March Nearer Home. Autobiography of J. Graham Miller.
34666: MILLER, E.L. - Salvation-History in the Prologue of John. The Significance of John 1:3/4 (Supplements to Novum Testamentum 60).
08351: (CALVIN) MILLER, J. GRAHAM - Calvin's Wisdom. An Anthology Arranged Alphabetically by a Grateful Reader.
31073: MIMOUNI, SIMON CLAUDE - Les traditions anciennes sur la Dormition et l'Assomption de Marie. Études littéraires, historiques et doctrinales (Supplements to Vigiliae Christianae 104).
01964: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
04211: MINTZ, ALAN - Banished from Their Father's Table'. Loss of Faith and Hebrew Autobiography.
23295: MINUCIUS FELIX, MARCUS - Octavius.
09114: MINUCIUS FELIX, MARCUS - Octavius.
34884: MISCALL, PETER D. - Isaiah 34-35. A Nightmare / A Dream (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 281).
24001: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk. Volume 4: Uit de dagboeken 1917-1930.
24002: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk. Volume 5a: Uit de dagboeken 1930-1934.
24162: MISKOTTE, K.H. - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
24006: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk. Volume 11: De kern van de zaak. De blijde wetenschap.
18204: MISSET-VAN DE WEG, MAGDALENA WILHELMINA - Sara & Thecla. Verbeelding van vrouwen in 1 Petrus en de Acta Theclae (diss.).
30943: MITCHELL, LEONEL L. - Baptismal Anointing (Alcuin Club Collections 48).
33131: MITCHELL, ALEXANDER F. - The Westminster Assembly. Its History and Standards. Being The Baird Lecture for 1882.
18815: MIYOSHI, MICHI - Der Anfang des Reiseberichts Lk 9,51-10,24. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung (Analecta Biblica 60).
07322: (LUTHER) MODALSLI, OLE - Das Gericht nach den Werken. Ein Beitrag zu Luthers Lehre vom Gesetz (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 13).
31223: (CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS) MODESTO, CHRISTINE - Studien zur Cena Cypriani und zu deren Rezeption (Classica Monacensia 3).
08352: (CALVIN) MOEHN, WILHELMUS HENDRICUS THEODORUS - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1-6:7 (diss.).
31110: MOELLER, BERND - Die Reformation und das Mittelalter. Kirchenhistorische Aufsätze.
07118: (LUTHER) MOELLER, BERND (ED.) - Luther in der Neuzeit. Wissenschaftliches Symposium des Vereins für Reformationsgeschichte (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 192).
30684: MOELLER, BERND AND KARL STACKMANN - Städtische Predigt in der Frühzeit der Reformation. Eine Untersuchung deutscher Flugschriften der Jahre 1522 bis 1529 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen - Philologisch-Historische Klasse - 3. Folge 220).
18816: MOFFATT, JAMES - An Introduction to the Literature of the New Testament (International Theological Library).
28055: MÖHLER, JOHANN ADAM - Vorlesung zum Römerbrief.
13224: MOKROSCH, REINHOLD AND HERBERT WALZ (ED.) - Mittelalter (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen 2).
978909016255399: MOL, JURRIEN FREDERIK - Collectieve en individuele verantwoordelijkheid. Een beschrijving van corporate personality naar Ezechiël 18 en 20 (diss.).
10400: (SCHOLZ, HEINRICH) MOLENDIJK, ARIE LEENDERT - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichten Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth (diss.).
11144: MOLL, HELMUT (ED.) - Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts.
17727: (MERULA, ANGELUS) MOLL, W. - Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. 1530-1557.
09923: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen.
10090: MOLTMANN, JÜRGEN - Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie.
30546: MOLTMANN, JÜRGEN - In het einde ligt het begin. Een kleine leer van de hoop.
08082: (CALVIN) MOLTMANN, JÜRGEN (ED.) - Calvin-Studien 1959.
33834: (RUUSBROEC, JAN VAN) MOMMAERS, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystical Union with God.
09826: ALEXANDER MONACHUS - Laudatio Barnabae - Lobrede auf Barnabas (Fontes Christiani 46).
10765: MONTGOMERY, JOHN WARWICK - Tractatus Logico-Theologicus (Theologisches Lehr- und Studienmaterial 11).
10094: MONTSMA, JAN ALBERTUS - De exterritoriale Openbaring. De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing (diss.).
05954: MOO, DOUGLAS - Romans 1-8 (The Wycliffe Exegetical Commentary).
08532: (CALVIN) MOOI, REMKO JAN - Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn (diss.).
978907867539699: (WATER, JONA WILLEM TE) MOOIJ, JACOBUS DANIËL DE - Jona Willem te Water (1740-1822). Historicus en theoloog tussen traditie en Verlichting (diss.).
11513: MOOIJ, JACK DE AND INEKE SMIT (ED.) - Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001.
32654: (HUGONIS DE SANCTO VICTORE) MOORE, REBECCA - Jews and Christians in the Life and Thought of Hugh of St. Victor (South Florida Studies in the History of Judaism 138).
04476: MOORE, DANIEL F. - Jesus, an Emerging Jewish Mosaic. Jewish Perspectives, Post-Holocaust (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies 2).
11514: MOORMAN, JOHN R.H. - A History of the Church in England.
17813: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der kerkhervorming in de Zuidelijke Nederlanden.
29097: MOOSER, JOSEF, REGINE KRULL, BERND HEY, AND ROLAND GIESSELMANN (ED.) - Frommes Volk und Patrioten. Erweckungsbewegung und soziale Frage im östlichen Westfalen 1800 bis 1900.
33789: (THEODORUS MOPSUESTENUS) THEODORE OF MOPSUESTIA - Commentary on Psalms 1-81 (Writings from the Greco-Roman World 5).
18221: MORA, VINCENT - Le refus d'Israël. Matthieu 27, 25 (Lectio Divina 124).
10095: MORELAND, J.P. - Christianity and the Nature of Science.
31694: MORITZ, ANJA - Interim und Apokalypse. Die religiösen Vereinheitlichungsversuche Karls V. im Spiegel der magdeburgischen Publizistik 1548-1551/52 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 47).
32965: MORRILL, JOHN (ED.) - The Scottish National Covenant in its British Context 1638-51.
31418: MOSCHOS, DIMITRIOS - Eschatologie im ägyptischen Mönchtum. Die Rolle christlicher eschatologischer Denkvarianten in der Geschichte des frühen ägyptischen Mönchtums und seiner sozialen Funktion (Studien und Texte zu Antike und Christentum 59).
30221: (CAMPI, EMIDIO) MOSER, CHRISTIAN AND PETER OPITZ (ED.) - Bewegung und Beharrung. Aspekte des reformierten Protestantismus, 1520-1650. Festschrift für Emidio Campi (Studies in the History of Christian Traditions 144).
31082: (ORIGENES) MOSER, MAUREEN BEYER - Teacher of Holiness. The Holy Spirit in Origen's Commentary on the Epistle to the Romans (Gorgias Dissertations 17 - Early Christian Studies 4).
03606: MOSTARD, J.J. - Den Haag Oranje Residentie.
03517: MOSTERT, M., A. DEMYTTENAERE, E.O. VAN HARTINGSVELDT, AND R.E. KÜNZEL (ED.) - Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Amsterdamse Historische Reeks - Grote Serie 11).
13446: MOUSTIER, BENOIT DU - Met de mystieken van overzee.
03607: MOUT, M.E.H.N. (ED.) - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands.
18228: MOXNES, HALVOR - Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans (Supplements to Novum Testamentum 53).
22048: MUDDE, WILLEM - In de hof der evangelische kerkmuziek. Bloemlezing van artikelen en voordrachten.
09557: (MAXIMUS CONFESSOR) MUELLER-JOURDAN, PASCAL - Typologie spatio-temporelle de l'Ecclesia byzantine. La Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l'Antiquité tardive (Supplements to Vigiliae Christianae 74).
24098: MUERS, RACHEL - Living for the Future. Theological Ethics for Coming Generations.
30932: (LUTHER) MÜHLEN, KARL-HEINZ ZUR - Reformatorisches Profil. Studien zum Weg Martin Luthers und der Reformation.
33178: MÜHLEN, HERIBERT - Der Heilige Geist als Person. In der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund: Ich - Du - Wir (Münsterische Beiträge zur Theologie 26).
23521: (APOLLINARIUS LAODICENSIS) MÜHLENBERG, EKKEHARD - Apollinaris von Laodicea (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 23).
31036: MULDER, OTTO - Simon de hogepriester in Sirach 50. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira's concept van de geschiedenis van Israël (diss.).
13199: (GEERT GROTE) MULDERS, MARTINUS HUBERTUS - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De matrimonio en onderzoek naar de bronnen (diss.).
24099: MULERT, HERMANN - Konfessionskunde. Die christlichen Kirchen und Sekten heute (Sammlung Töpelmann - 1. Reihe - Die Theologie im Abriß 5).
23351: MULLEN, RODERIC L. - The Expansion of Christianity. A Gazetteer of its First Three Centuries (Supplements to Vigiliae Christianae 69).
17349: (BUCER, MARTIN) MÜLLER, JOHANNES - Martin Bucers Hermeneutik (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 32).
23408: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MÜLLER, CHRISTOF - Geschichtsbewußtsein bei Augustinus. Ontologische, anthropologische und universalgeschichtlich/heilsgeschichtliche Elemente einer augustinischen 'Geschichtstheorie' (Cassiciacum 39/2 - Res et Signa 2).
24100: MÜLLER, HANFRIED - Evangelische Dogmatik im Überblick.
18944: MÜLLER, ULRICH B. - Zur frühchristlichen Theologiegeschichte. Judenchristentum und Paulinismus in Kleinasien an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert n.Chr.
23297: MÜLLER, J.P. - Geschiedenis der ontwikkeling van het christologiesch dogma in de Grieksche kerk 325-680. Eene bijdrage ter waardering der historiesch-kritiesche beschouwing van het dogma.
17652: MÜLLER, GERHARD - Die römische Kurie und die Reformation 1523-1534. Kirche und Politik während des Pontifikates Clemens' VII (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 38).
30377: (CALVIN) MULLER, RICHARD A. - The Unaccommodated Calvin. Studies in the Foundation of a Theological Tradition (Oxford Studies in Historical Theology).
24368: (KÖBERLE, ADOLF HERMANN GOTTLIEB) MÜLLER, GOTTHOLD (ED.) - Rechtfertigung, Realismus, Universalismus in biblischer Sicht. Festschrift für Adolf Köberle zum 80. Geburtstag.
30168: MÜLLER, J.T. - Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche, deutsch und lateinisch.
32407: MÜLLER, E.F. KARL (ED.) - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register.
07125: (LUTHER) MÜLLER, GERHARD - Causa Reformationis. Beiträge zur Reformationsgeschichte und zur Theologie Martin Luthers. Zum 60. Geburtstag des Autors herausgegeben.
07126: (LUTHER) MÜLLER, KARL - Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther.
978080102618899: MULLER, RICHARD A. - Post-Reformation Reformed Dogmatics. The Rise and Development of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725.
18974: MUNCK, JOHANNES - Paulus und die Heilsgeschichte (Acta Jutlandica 26/1 - Teologisk Serie 6).
26092: MUNCK, JOHANNES - Paulus und die Heilsgeschichte (Acta Jutlandica 26/1 - Teologisk Serie 6).
34191: MUNCK, JOHANNES - Paul and the Salvation of Mankind.
29098: MUND, FRITZ - Pietismus - eine Schicksalsfrage an die Kirche heute.
31326: (LUTHER) MUNTER, CORNELIS JACOBUS - Het avondmaal bij Luther (diss.).
31412: MÜNTZER, THOMAS - The Collected Works of Thomas Müntzer.
30176: MÜNTZER, THOMAS - Schriften und Briefe. Kritische Gesamtausgabe (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 33).
07326: (LUTHER) MURNER, THOMAS - Kleine Schriften (Prosaschriften gegen die Reformation). Volume 3 (Thomas Murners Deutsche Schriften 8).
20037: MURPHY, FREDERICK JAMES - The Structure and Meaning of Second Baruch (SBL Dissertation Series 78).
30637: MURPHY, THOMAS - Pastoral Theology. The Pastor in the Various Duties of his Office.
33759: MURRAY, MICHAEL J. (ED.) - Reason for the Hope Within.
33956: MUSCHG, WALTER - Die Mystik in der Schweiz 1200-1500.
33814: MUSSER, DONALD W. AND JOSEPH L. PRICE (ED.) - A New Handbook of Christian Theology.
34698: MYONE, EUTYCHIO [= WOLFGANG MUSCULUS] (1497-1563) - Proscaerus. Liceát ne homini christiano, evangelicae doctrinae gnaro, papisticis superstitionibus ac falsis cultibus externa societate communicare, dialogi quatuor.
13360: (WENDELMOET CLAESDOCHTER) NABER, JOHANNA W.A. - Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
32639: (CALVIN) NAPHY, WILLIAM G. - Calvin and the Consolidation of the Genevan Reformation.
34717: (AUGUSTINUS, AURELIUS) NAPIER, DANIEL AUSTIN - En Route to the Confessions. The Roots and Development of Augustine's Philosophical Anthropology (Late Antique History and Religion 6).
32916: (AUGUSTINUS, AURELIUS) NAPIER, DANIEL AUSTIN - From the Circular Soul to the Cracked Self: A Genetic Historiography of Augustine's Anthropology from Cassiciacum to the Confessiones (diss.).
23299: NARSAÏ - Cinq homélies sur les paraboles évangéliques. Introduction et traduction.
09968: (AMBROSIUS MEDIOLANENSIS) NAUROY, GÉRARD - Exégèse et création littéraire chez Ambroise de Milan. L'exemple du De Ioseph patriarcha (Collection des Études Augustiniennes - Série Antiquité 181).
11516: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
17537: NAUTA, D., J.P. VAN DOOREN, AND OTTO J. DE JONG (ED.) - De Synode van Emden, oktober 1571. Een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking.
17653: NAUTA, D. AND J.P. VAN DOOREN (ED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
34081: NAUWELAERTS, M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
33898: GREGORIUS NAZIANZENUS - Sancti Gregorii Nazianzeni opera. Versio arabica antiqua. Volume 4: Orationes XI, XLI (arab. 8, 12) (Corpus Christianorum - Series Graeca 85 - Corpus Nazianzenum 27).
33897: GREGORIUS NAZIANZENUS - Sancti Gregorii Nazianzeni opera. Versio iberica. Volume 6: Orationes XI, XXI, XLII (Corpus Christianorum - Series Graeca 78 - Corpus Nazianzenum 26).
01966: NEDDENS, MARTIN C. AND WALDEMAR WUCHER (ED.) - Die Wiederkehr des Genius Loci. Die Kirche im Stadtraum - die Stadt im Kirchenraum. Ökologie · Geschichte · Liturgie.
31807: (MASTRICHT, PETRUS VAN) NEELE, ADRIAAN CORNELIS - The Art of Living to God. A Study of Method and Piety in the Theoretico-practica theologia of Petrus van Mastricht (1630-1706) (diss.).
14068: NEFF, CHRISTIAN (ED.) - Der Allgemeine Kongreß der Mennoniten gehalten in Amsterdam, Elspeet, Witmarsum (Holland). 29. Juni bis 3. Juli 1936.
07328: (LUTHER) NEGRI, ENRICO DE - Offenbarung und Dialektik Luthers Realtheologie (Impulse der Forschung 11).
18680: NEIRYNCK, FRANS - Q-Synopsis. The Double Tradition Passages in Greek (Studiorum Novi Testamenti Auxilia 13).
18883: NEIRYNCK, F. (ED.) - L'Évangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 32).
22209: NELLE, WILHELM - Geschichte des deutschen evangelischen Kirchenliedes.
22210: NELLE, WILHELM - Geschichte des deutschen evangelischen Kirchenliedes.
978905018834099: (GROTIUS, HUGO) NELLEN, HENK - Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583-1645.
18235: NEPPER-CHRISTENSEN, POUL - Das Matthäusevangelium ein judenchristliches Evangelium? (Acta Theologica Danica 1).
04143: NES CZN, JAC. VAN - Het jodendom. Een boek voor joden en christenen.
33591: NESBITT, CLAIRE AND MARK JACKSON (ED.) - Experiencing Byzantium. Papers from the 44th Spring Symposium of Byzantine Studies, Newcastle and Durham, April 2011 (Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies 18).
34075: (LUTHER) NESER, ANNE-MARIE - Luthers Wohnhaus in Wittenberg. Denkmalpolitik im Spiegel der Quellen (Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt - Katalog 10).
33605: NEUMANN, PETER H.A. (ED.) - Das Prophetenverständnis in der deutschsprachigen Forschung seit Heinrich Ewald (Wege der Forschung 307).
32060: NEUMEYER, HEINZ - Kirchengeschichte von Danzig und Westpreußen in evangelischer Sicht (Evangelisches Schrifttum).
17278: (SPIJKER, WILLEM VAN 'T) NEUSER, WILHELM H. AND HERMAN J. SELDERHUIS (ED.) - Ordenlich und Fruchtbar. Festschrift für Willem van 't Spijker. Anläßlich seines Abschieds als Professor der Theologischen Universität Apeldoorn.
17395: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 9).
17503: (ZWINGLI, HULDRYCH) NEUSER, WILHELM H. - Die reformatorische Wende bei Zwingli.
17726: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) NEUSER, WILHELM H. - Die Abendmahlslehre Melanchthons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530) (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 26).
33144: (CALVIN) NEUSER, W.H. (ED.) - Calvinus Theologus. Die Referate des Europäischen Kongresses für Calvinforschung vom 16. bis 19. September 1974 in Amsterdam.
08353: (CALVIN) NEUSER, WILHELM H., HERMAN J. SELDERHUIS, AND WILLEM VAN 'T SPIJKER (ED.) - Calvin's Books. Festschrift Dedicated to Peter De Klerk on the Occasion of his Seventieth Birthday.
08534: (CALVIN) NEUSER, W.H. (ED.) - Calvinus Ecclesiae Doctor. Die Referate des Internationalen Kongresses für Calvinforschung vom 25. bis 28. September 1978 in Amsterdam.
33237: (ELIEZER BEN HYRCANUS) NEUSNER, JACOB - Eliezer ben Hyrcanus. The Tradition and the Man (Studies in Judaism in Late Antiquity 3, 4).
03781: (LE NAIN DE TILLEMONT, LOUIS SÉBASTIEN) NEVEU, BRUNO - Un historien à l'école de Port-Royal. Sébastian Le Nain de Tillemont 1637-1698 (Archives Internationales d'Histoire des Idées 15).
33805: (BUNYAN, JOHN) NEWEY, VINCENT (ED.) - The Pilgrim's Progress. Critical and Historical Views (Liverpool English Texts and Studies).
33977: NEWMAN, CAREY C., JAMES R. DAVILA, AND GLADYS S. LEWIS (ED.) - The Jewish Roots of Christological Monotheism. Papers from the St. Andrews Conference on the Historical Origins of the Worship of Jesus (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 63).
17761: NEY, JULIUS (ED.) - Die Appellation und Protestation der evangelischen Stände auf dem Reichstage zu Speier 1529.
09240: NEYMEYR, ULRICH - Die christlichen Lehrer im zweiten Jahrhundert. Ihre Lehrtätigkeit, ihr Selbstverständnis und ihre Geschichte (Supplements to Vigiliae Christianae 4).
20117: NICKELSBURG, GEORGE (ED.) - Studies on the Testament of Abraham (SBL Septuagint and Cognate Studies Series 6).
04505: NICKELSBURG, GEORGE W.E. AND MICHAEL E. STONE - Faith and Piety in Early Judaism. Texts and Documents.
23432: (ORIGENES) NICULESCU, MIHAI VLAD - The Spell of the Logos. Origen's Exegetic Pedagogy in the Contemporary Debate regarding Logocentrism (Gorgias Eastern Christian Studies 10).
32519: NIE, GISELLE DE - Poetics of Wonder. Testimonies of the New Christian Miracles in the Late Antique Latin World (Studies in the Early Middle Ages 31).
09853: NIE, GISELLE DE - Word, Image and Experience. Dynamics of Miracle and Self-Perception in Sixth-Century Gaul (Variorum Collected Studies Series - CS771).
11963: NIEBERGALL, ALFRED - Die Geschichte der evangelischen Trauung in Hessen (Veröffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung 18).
18240: NIEDERWIMMER, KURT - Quaestiones theologicae. Gesammelte Aufsätze (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 90).
30811: NIEHOFF, MAREN - The Figure of Joseph in Post-Biblical Jewish Literature (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 16).
31124: NIELEN, JOSEF MARIA - The Earliest Christian Liturgy.
05599: NIELSEN, J.T. - Het evangelie naar Mattheüs. Volume 1 (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
05600: NIELSEN, J.T. - Het evangelie naar Mattheüs. Volume 2 (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
08535: (CALVIN) NIESEL, WILHELM - Die Theologie Calvins (Einführung in die evangelische Theologie 6).
08172: (CALVIN) NIESEL, WILHELM - Calvin-Bibliographie 1901-1959).
29678: NIEUWLAND, PETRUS - Lectiones Historico-Ecclesiasticae, ofte Vermaakelijkheden uit de Kerkgeschiedenis [...].
18241: NIEWALDA, PAUL - Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? Eine exegetisch-historische Studie.
24560: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Sola fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie (diss.).
30550: NIJEN, JELLE VAN - Zeven is ruim voldoende. Geloven een kans geven.
17232: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. Volume 2 (Kerkhistorische Bijdragen 16).
30121: (CALVIN) NIJENHUIS, WILLEM - Calvinus oecumenicus. Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling (diss.).
17231: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation (Kerkhistorische Bijdragen 3).
03789: (SLADE, MATTHEW) NIJENHUIS, WILLEM (ED.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 6).
33962: NIKOLSKY, RONIT AND TAL ILAN (ED.) - Rabbinic Traditions between Palestine and Babylonia (Ancient Judaism and Early Christianity 89).
17302: (VADIANUS, JOACHIM) NINCK, JOHANNES - Arzt und Reformator Vadian. Ein Charakterbild aus großer Zeit.
31868: (AUGUSTINUS, AURELIUS) NISULA, TIMO - Augustine and the Functions of Concupiscence (Supplements to Vigiliae Christianae 116).
18601: NODET, ÉTIENNE - The Historical Jesus? Necessity and Limits of an Inquiry (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies 3).
09593: (PAULINUS NOLANUS) PAULINUS VON NOLA - Epistulae - Briefe (Fontes Christiani 25).
17573: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog. Historische inleiding (diss.).
17606: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog. Historische inleiding (diss.).
30133: NOLL, MARK A., DAVID W. BEBBINGTON, AND GEORGE A. RAWLYK (ED.) - Evangelicalism. Comparative Studies of Popular Protestantism in North America, the British Isles, and Beyond, 1700-1990 (Religion in America Series).
19624: NOOMEN, W. - Étude sur les formes métriques du mystère du Vieil Testament (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - Afdeling Letterkunde - Nieuwe Reeks 25/2).
978906256790499: NOORDA, SIJBOLT JAN - Historia vitae magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie (diss.).
03610: NOORDEGRAAF, LEO AND GERRIT VALK - De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen.
26093: NOORDEGRAAF, ALBERT - Creatura verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen (diss.).
24011: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
24012: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 1: Het begin. Om de ware humaniteit.
24014: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 4: Ontmoetingen. De actualiteit der historie.
24015: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 5: Om de rechte orde der kerk.
24491: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 3: Ontmoetingen. De actualiteit der historie.
13432: (ATHANASIUS ATHONITES) NORET, JACQUES (ED.) - Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae (Corpus Christianorum - Series Graeca 9).
31174: NOTEBAART, CORNELIS WILHELMUS - Metallurgical Metaphors in the Hebrew Bible (diss.) (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities - Supplement Series 9).
19241: NOTH, MARTIN - Überlieferungsgeschichtliche Studien. Volume 1: Die sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testament.
19244: NOTH, MARTIN - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde.
19625: NOTH, MARTIN - Die Gesetze im Pentateuch. Ihre Voraussetzungen und ihr Sinn (Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft - Geisteswissenschaftliche Klasse 17/2).
30590: NOTH, MARTIN - Das System der zwölf Stämme Israels.
31561: NOTH, MARTIN - Überlieferungsgeschichte des Pentateuch.
18524: NOTLEY, R. STEVEN, MARC TURNAGE, AND BRIAN BECKER (ED.) - Jesus' Last Week. Jerusalem Studies in the Synoptic Gospels. Volume 1 (Jewish and Christian Perspectives Series 11).
08292: (CALVIN) NTOANE, LEBAKENG RAMOTSHABI LEKULA - A Cry for Life. An Interpretation of 'Calvinism' and Calvin (diss.).
34172: NULLENS, PATRICK ANDRÉ PAUL - Leven volgens Gaia's normen? De verhouding tussen God, mens en aarde, en de implicaties voor ecologische ethiek (diss.).
08551: (CALVIN) NÜRNBERGER, RICHARD - Die Politisierung des französischen Protestantismus. Calvin und die Anfänge des protestantischen Radikalismus.
15176: (BAXTER, RICHARD) NUTTALL, GEOFFREY F. - Richard Baxter (Leaders of Religion).
11706: NUTTALL, GEOFFREY F. - Early Quaker Studies and The Divine Presence.
30664: NUTTALL, GEOFFREY F. - The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience.
28059: NYGREN, ANDERS - Der Römerbrief.
29679: NYLÖE, JAKOBUS - Predikaatsien, en andere stichtelyke Mengelstoffen over Uitgeleze Plaatsen van Godts H. Woort.
34276: (GREGORIUS NYSSENUS) GREGORY OF NYSSA - Contra Eunomium III. An English Translation with Commentary and Supporting Studies. Proceedings of the 12th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Leuven, 14-17 September 2010) (Supplements to Vigiliae Christianae 124).
34592: NYSTRÖM, SAMUEL - Beduinentum und Jahwismus. Eine soziologisch-religionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten Testament.
32782: OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS - Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum Glaubenskampf (Spätscholastik und Reformation 2).
34541: (KRISTELLER, PAUL OSKAR) OBERMAN, HEIKO A. (ED.) - Itinerarium Italicum. The Profile of the Italian Renaissance in the Mirror of its European Transformations. Dedicated to Paul Oskar Kristeller on the occasion of his 70th Birthday (Studies in Medieval and Reformation Thought 14).
31313: OBERMAN, HEIKO A. - Die Reformation. Von Wittenberg nach Genf.
17738: OBERMAN, HEIKO A. - Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation.
17739: OBERMAN, HEIKO A. - Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation.
32333: (WILLIAM OF OCKHAM) WILHELM VON OCKHAM - Dialogus. Auszüge zur politischen Theorie (Bibliothek klassischer Texte).
33942: ODEN, THOMAS C. - The Good Works Reader (Classic Christian Readers).
33150: ODROBINA, LÁSZLÓ - Le CTH 3,7,2 et les mariages mixtes (Acta Universitatis Szegediensis - Acta Antiqua et Archaeologica 31).
18243: OEGEMA, GERBERN S. - Für Israel und die Völker. Studien zum alttestamentlich-jüdischen Hintergrund der paulinischen Theologie (Supplements to Novum Testamentum 95).
33851: OEHL, WILHELM (ED.) - Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters 1100-1550 (Mystiker des Abendlandes).
13478: (THOMAS AQUINAS) OEING-HANHOFF, LUDGER (ED.) - Thomas von Aquin 1274-1974.
19421: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament.
19592: OHMANN, H.M. - Een levendige voorstelling. Verzamelde opstellen.
10730: (KRAEMER, HENDRIK) OKHUIZEN, JAN EGBERT - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora (diss.).
27020: OKKEMA, J.C., G.N.M. VIS, F.A. VAN LIEBURG, AND B.J. SPRUYT (ED.) - Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6).
19149: OLFORD, STEPHEN F. - A Time for Truth. A Study of Ecclesiastes 3:1-8.
04221: OLIPHANT, MARGARET - Jerusalem. Its History and Hope.
34814: (OLIVI, PETRUS JOHANNIS) OLIVI, PETRUS IOANNIS - De usu paupere. The Quaestio and the Tractatus (Italian Medieval and Renaissance Studies 4).
05249: OLSHAUSEN, HERMANN - Biblical Commentary on St Paul's First and Second Epistles to the Corinthians.
34885: OLYAN, SAUL M. (ED.) - Ritual Violence in the Hebrew Bible. New Perspectives.
11520: OLYSLAGER, W.A. - 750 jaar Antwerpse begijnen.
20058: OORT, J. VAN - Het evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
31592: OORT, J. VAN AND W. WISCHMEYER (ED.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 10).

Next 1000 books from Antiquariaat Den Hertog

2/17