Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006873: TRICHT, H.W.VAN,EA: - Louis Couperus als briefschrijver
002767: TRICHT, B.VAN, - Levende antiquiteiten in West-Java
007859: TRICHT, COEN VAN, - Onderduikers en knokploegen
004257: TRICHT, COEN VAN, - Het schimmenrijk van W.F. Hermans
005659: TRICHT, H.W.VAN,RED: - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden
003567: TRICHT, H.W.VAN, - P.C. Hooft
011116: TRIEUX, DENIS DU, - Het Indische Tussenland 1945-2005
009320: TRIP, F.H.P., - Brieven uit Indie 1946-1949
003294: TROEVERS, HERMAN, - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de "Kentering der Tijden"1906-1956
013066: TROMP, H.M.J., & B. ZIJLSTRA - Kasteel Amerongen
015321: TROMP, SHERI G.,ED: - Four years till tomorrow. Despair and hope in wartime Dutch East Indies
014130: TROMP, HEIMERICK, & TOITA HENRY-BUITENHUIS,RED: - Historische buitenplaatsen in particulier bezit
008124: TROY, NANCY J., - The De Stijl Environment
015041: TRUIJENS, ALEID, - Geen nacht zonder
016619: TRUIJENS, ALEID, - Geluk kun je alleen schilderen. F.B. Hotz. Het leven
014502: TSJECHOF, A.P., - De echtgenoot en andere verhalen
010416: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV EN PLATONOV - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen
008156: TSJECHOW, ANTON P., - Verzamelde werken
014362: LOH KWAN TSJOENG - De eed in de Perzikgaarde of Hoe een sandalenmaker het tot keizer bracht
014676: TUBBERGEN, C.R.VAN, - Vleugels boven het eeuwige ijs . Het leven van R.E. Byrd
010782: TUCHMAN, BARBARA W., - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek
016133: TUCHOLSKY, KURT, - Verhalen
003959: TUCHOLSKY, KURT, - Rheinsberg. Een plaatjesboek voor verliefden
002734: TUCKERMANN, INGEBORG, - Tjideng zwart op wit
004476: TUIKWERD, F.VAN, - S.S. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn
008174: TUIN, BERT, & FRANK VENEMA - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie
015614: TUINZING, A.J>P., - Koloniale macHt. De blanke wereldheerschappij in gevaar
009130: TULDER, ROLAND VAN, - Knippen & Scheren voor vier aardappelen. Amsterdam in de jaren veertig
010604: TULDER, ROLAND VAN, - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol
008402: TULKENS, JOYCE, - Jan Pieterszoon Coen. Bedwinger van Indie
002594: TULP, GERRIT, - Marsbevel op Java. Aan - en afvoertroepen april 1946- juli 1949
013666: TUPAN, HARRY, & JANS TIMMER - Drents zilver 1650-1900
002319: TURNER, GERARD L'E., - Historische microscopen
006364: TUSSENBROEK, OTTO VAN, RED: - Ruimte - Vorm - Sfeer in het binnenhuis
002964: TUUK, H.N. VAN DER, - Tobasche spraakkunst, in dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd
007408: TUUK, HERMAN NEUBRONNER VAN DER, - De pen in gal gedoopt
016554: TUUK, LUIT VAN DER, - Noormannen in de lage landen. Handelaren, huurlingen en heersers
004683: TUURENHOUT, M.E., - Parlementaire controle en ambtelijke verantwoordelijkheid
008482: TWILLERT, WILLEM VAN, & TESSA MUIJS-DUIJST,RED: - Daar komt de muziek! 100 jaar Excelsior (Bunschoten) 1907-2007
015596: SLEUMER TZN, W., - Op Java's vulkanen
009325: UBACHS, P.J.H., - Tweeduizend jaar Maastricht
011467: UBACHS, M., - De Regouts. Leed en strijd van Maastricht's proletariaat. Een eeuw modern kapitalisme
010366: TOTH-UBBENS,MAGDI, - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen - Armen - Geuzen
005174: UBINK, JAN, & FRANS TER GAST, - Sage en feit uit oorlogstijd
015423: UCEE - De schoonste triomf van de Indo-detective
016591: CROISET VAN UCHELEN, TON, - Vrienden sinds 37
010055: BYVANCK-QUARLES VAN UFFORD, L., - Zilveren en gouden vaatwerk uit de Griekse en Romeinse oudheid
006587: ELSACKER-UFKES, JOKE VAN, - Verloren Dromen in de Tropen
015510: UHLENBECK, E.M., - De tegenstelliing Krama - Ngoko. Haar Positie in het Javaanse Taalsysteem
000500: UHLIG, H,&H.F.NEUBAUER,EA: - IndonesiŽ in opkomst
013875: UIJTERSCHOUT, I.L., - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden
014477: UILENBERG, J.J., - In 't schmeruur bij 't knappend vuur . Een bundel Srentse volksvertellingen voor jong en oud
011477: UIT DEN BOOGAART, PIETER, & CON M÷NNICH - Portret van de Maas
011568: UITBOL, J.C., & J.M.VAN WIJK - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ gedurende de jaren 1946-1950
015064: UITERT, HENK VAN, - "Zo was het". Arbeidsinzet in Duitsland 1943-1945
010982: UITERT, EVERT VAN, LOUIS VAN TILBORGH,EA: - Vincent van Gogh. Schilderijen en tekeningen
009149: UITMAN, G.J., - Wat zeggen onze aardrijkskundige namen?
000292: ULT…E, A.J. - Caoutchouc(rubber)
011139: UMIJATI, SRI, - Umijati's mooiste mythen - sagen en andere verhalen uit de gordel van smaragd
014336: UMMELS, HUUB, - Apeldoorn toen. Wandelingen langs historische plekjes
011772: UNEPUTTY, JO, - Mama Na
004069: UNGER, W.S.,ED: - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-IndiŽ 1598-1604
009044: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg
011952: UNGER, GERARD, - Letters
011895: UPHOFF, MANON, - De ochtend valt
015661: URK, ALBERT VAN, SAMENST. - Daar werd een dijk gelegd...
005058: URQUHART, R.E., - De Slag om Arnhem
017312: URQUHART,, ROBERT, - Generaal van Arnhem
009180: UTAMI, AYU, - Larung
009967: UTAMI, AYU, - Het getal Fu
009560: UTERMOHLEN, ROLF, - Japanse vrouwenkampen in Nederlands-Indie 1942-1945. Een bibliografie
010885: UTRECHT, ERNST, - Ambon.Kolonisatie,dekolonisatie en neo-kolonisatie
010884: UTRECHT, ELLEN, - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringenn aan Indonesie voor en na de onafhankelijkheid
009452: UTRECHT, ERNST, - Papoeas in opstand. Het verzet van de Papoeas tegen het Indonesische bewind in West-Irian
015639: UYL, BOB DEN. - Wat fietst daar?
006830: UYTTERSPROT, HERMAN, - Paul van Ostaijen en zijn proza
000693: QUISPEL HUBERT V., - The Job and the Tools
016138: VAARTJES, GE, - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff
015620: VADER, JOHN - Nieuw-Guinea. Het getij wordt gekeerd
008582: VAESSEN, STEP, - Jihad met sambal
012887: VAESSENS, THOMAS, & JOS JOOSTEN - Postmoderne poezie in Nederland en Vlaanderen
006334: VAINKER, SHELAGH, - Chinese Silk. A Cultural History
000347: VALENTYN, FRANCOIS, - Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor en Solor, Java....
010951: VALERA, MANTANA, - Het geheim van een Surinamer. LeerboekjSurinaams voor beginners
009719: VALETON, ELSA M., - Nederlandse klederdrachten
006229: VALK, A.C.VAN DER, - Vangen en jagen in Sumatra's wildernis
016919: VALK, MARISSA VAN DER, - Jofel Jiddisj. Van Achenebbisj tot zwansen
007274: VALKENBURG, RIK, - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd (Veenendaal)
009650: VALKENBURG, RIK, & WILLEM PIETER BALKENENDE - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven
009002: VALKENBURG, RIK, - Zij zagen de dood in de ogen. Ware oorlogsverhalen uit de Gelderse Vallei
007217: VALKENBURG, RIK, - Kent u ze nog...de Veenendalers
014047: VALKENBURG, RIK, - Dwars door lood en dood. Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog
009497: VALKENBURG, RIK, - Djoenkeng Owari. Het appel is afgelopen
007273: VALKENBURG, RIK, - Fotoboek Veenendaal
000384: VALKENBURG, RIK, - Marinier onder de vlag
007218: VALKENBURG, RIK, - Veenendaal in vertellingen
000398: VALKENBURG, RIK, - Djoenkeng Owari/Het appŤl is afgelopen
015184: VALKENBURG, RIK, - In het woedend golfgeklots. Verhalen,foto's en impresies van de watersnoodramp in 1953
011842: VALKENSTEIN, KEES, - Het bivak van de ratelslang
014359: VALOIS, MARGUERITE DE, - De Heptamerone. Vertellingen van de koningin van Navarra
010937: BALEN. W.J.VAN, - Kennismaking met Suriname. Proeve ener schets van Nederlands Guyana
009261: BAAL. J.VAN, - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden
010159: HEEMSKERCK D‹KER, W.F.VAN & S.J.VAN DER MOLEN - Friesland - Friezenland
011155: LOMMEL. PIM VAN, - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood Ervaring
015617: GEEST, L.J.VAN & G.L. TICHELMAN - Tweede tropenmemorandum
016746: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN,RED: - In de schaduw van het Noorderlicht. De Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam
012075: SYNGHEL KOEN VAN, - Het beeld van de architectuur
008258: GROOTHEEST, A.C.VAN & R. BISSCHOP,RED: - Geschiedenis van Veenendaal
014297: BAARENM THEO VAN, - Versteend zeewier
013062: KOOLBERGEN H.VAN, A. STERK,EA: - Weesp in historisch perspectief
006226: WERMESKERKEN. HENRI VAN, - Een Indisch binnenhuisje
014983: LIEBURG. FRED VAN. - Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen (Siebelink)
017180: ROSSEM. C.P.VAN, P. HOFMAN,EA: - De Nederlandsche Scheepvaart
016551: NECK. M.G.VAN. & M.THEUNISZ-VAN NECK, - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinverwante woorden
010178: VANDENBERGHE, BRUNO H., - Aisopeia
004878: VANDERSMISSEN, HANS, - Waterwerk. Het maritiem bedrijf als moeder van de welvaart
017119: VANDERSTRAETE, ANNE, - Magie van de vrouw. Weefsels en sieraden uit de Gordel van Smaragd
014168: VANDORMAEL, HERMAN, - Kinderen van Theresienstadt. De laatste overlevenden van het concentratiekamp getuigen
014179: VANGANSBEKE, JEANNICK, - Andre Gretry. Ancien Regime en Franse revolutie op muziek gezet
004895: VANHECKE, JOHAN, - In de ban van de hobbit. Leven en werk van Tolkien
016807: VANVUGT, EWALD VAN, - Een propagandist van het zuiverste water. H.F.Tillema(1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe
002052: VANVUGT, EWALD, - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-IndiŽ Herontdekt
002626: VANVUGT, EWALD, - De maagd en de soldaat. Koloniale monumenten in Amsterdam en elders
016240: VANVUGT, EWALD, - Roofstaat compact. De zeven grofste misdaden van Nederland overzee
005985: VANVUGT, EWALD, - De val van Bali
002561: VANVUGT, EWALD, - Bloed aan de klomp
003072: VANVUGT, EWALD, - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie
017181: VANVUGT, EWALD, - Zwartboek van Nederland overzee. Wat iedere Nederlander moet weten
015422: VANVUGT, EWALD, - Natilaan. Een voettocht in Java's Duizend Bergen
002491: VARENNE, JAN, - Eer de haan kraait...Een serdadoe soesoe tussen peloppers op Java
005263: VARWIJK, G.H., & J.R. SEINEN - Stap voor stap langs De Dedemsvaart
001591: VASALIS, M., - Vergezichten en gezichten
012252: VASALIS, M., - De oude kustlijn
011734: VASALIS, M., - Parken en woestijnen
016507: VASALIS, M., - Parken en woestijnen / Vergezichten en gezichten
014365: VATSYAYANA - Kama Soetra
016911: VECHT, C.P.PH.VAN DER, - Het "teeken" in Egypteland. Verkorte versie van De steenen spreken
012512: VEDDER, JAN, - Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850)
017011: VEEGER, LOUIS MARIA, - Papoea-dorpsverzorgsters. Een sociaal-hygienisch experiment in Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea
001978: KONING-VAN DER VEEN, MIA, - Dromen over Sabang
013118: VEEN, HARM VAN DER, - Opgepakt. Verhalen van kinderen in Kamp Westerbork
012542: VEEN, JACOB H.S.M., - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de Spoorwege in en om Tilburg
010960: VEEN, H.VAN DER, - Overleveringen en zangen der Zuit-Toradja's
002569: VEEN, C.F.VAN,EA: - Kinderen Lazen Kinderen Lezen
011817: VEEN, ARIE J.VAN, - Militaire politie in Nederlands-Indie 1945-1951
013906: VEEN, HARM VAN DER, - Op Schoenen en Klomppen. 100 jaar werken in Noordoost Nederland
002526: VEEN, JAN, & JAN VAN DE KAM, - Griend. Vogeleieland in de Waddenzee
003563: VEEN, P.A.F.VAN, - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken
013017: VEEN, T.VAN,ED: - Taal en leven in de Utrechts Vechtstreek
017137: VEEN, NELLY VAN, - Planten en bloemen in Indie
017287: VEEN, A.N.VAN DER, - Zo was het in Magelang
016664: VEENBOER, C.D.M., - Soliman Reys. De Veenboer . Groot-Admiraal & renegaat & zeerover
005740: VEENENDAAL, GUUS, - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu
003243: VEENENDAAL, A.J.,RED: - Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706
014430: VEENHOF, K.R.,ED: - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten
014879: VEENSTRA, J.H.W., - Diogenes in de tropen
003053: VEENSTRA, J.H.W.,EA: - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores
015426: VEENSTRA, J.H.W., - D'Ńrtagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist
001326: VEER, PAUL VAN'T, - De Atjeh-oorlog
010323: VEER, K,VAN DER, - De rijstcultuur in IndonesiŽ
007257: VEER, PAUL VAN'T, - De Eerste Wereldoorlog. Kijkboek
004298: VEER, JANNEKE VAN DER, - Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en detectives
005069: VEER, JAN J.VAN DER, - De dag van de Liberator
002090: VEER, PAUL VAN'T, - Nieuw-Guinea tegen wil en dank
009204: VEER, PAUL VAN 'T, - Vriend en vijand in de kolonie
017105: VEER, GERRIT DE, - Nova Zembla. De tochten van Willem Barentsz en de overwintering in het Behouden Huis
015451: VEER, PAUL VAN 'T, - Je moet er geweest zijn
015039: VEERMAN, MICHEL, & JOHAN TOL: - One Way Wind. De geschiedenis van de palingsound
017206: VEERMAN, G.J., - Wijhe en de IJssel
013211: VEGA, LOPE DE, - Soneta de repente
006736: VEGT, JAN VAN DER, - Hans Andreus. Biografie
015346: VEGT, JAN VAN DER, - Hendrik de Vries. Biografie
012833: VEGT, JAN VAN DER, - A. Roalnd Holst. Biografie
008913: VEGTE, J.O V.D., - Apeldoorn in oude ansichten deel 2
000261: VEL, JACQUELINE - The Uma-economy. Indigenous economics and development in Lawonda, Sumba
011655: HUIS IN 'T VELD, JOS,RED: - Non stop in de Vogelkop. 15 jaar samenwerken & versterken
014283: VELD, H.VAN 'T, - Bewaord van vrogger...Taol in 't Veen: uitschelle en dialekwoorden
016636: VELD, N.K.C.A. IN 'T, - De SS en Nederland. Documenten uit SS-=archieven 1935-1945
004095: VELDE,C.W.M.VAN DE, - Gezigten uit Nederlandsch Indie, naar de natuur geteekend en beschreven
015179: VELDE, H.M.VAN DER, - Germanen op De Borchert. Een oude opgraving in Denelamp opnieuw belicht
002358: VELDEN, D.VAN. - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
000945: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
002353: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
014660: DRIES-VAN DER VELDEN, AD VAN DEN, - Het Brabant van toen....
002538: VELDEN, ARN. J.H. VAN DER, - De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-IndiŽ
003077: VELDEN, J.A.VAN DER, - Vreemd vliegt de paradijsvogel
016999: VELDHUIS, N.C.,EA: - Historisch Jaarboek Harderwijk 1994
011606: VELDHUIZEN, A., - Hoevelaken 1132-1982
015169: VELDHUIZEN, DICK, & PETER VAN DEN BORN - In vuur en vlam. De geschiedenis van 60 jaar vrijwillige brandweer Garderen
016809: VELDMAN, AART, & DICK VAN DER VEEN -
005664: VELDMAN, AART, - Loop maar om, de achterdeur is open
010213: VELIKOVSKY, IMMANUEL, - Oedipus en Echnaton. Is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische oorsprong?
001526: VELSEN, TH. VAN, - Miniaturen. Zien en vergelijken
013494: VELTHUIS, MAX, - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten
016358: VELTMAN, MARTIN, - Destinaties
016486: VELTMAN, MARTIN, - Zout
011916: VELZEN, HERMAN VAN, - Van Achterhoeksche menschen
011915: VELZEN, HERMAN VAN, - Achterhoekse schetsen
000206: EIJK-VAN VELZEN, TRUUS VAN, - Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad
014791: VELZEN, LEON VAN, - Over lood, ossegal en drukkersverdriet
011236: VEN, ANITA C. VAN DE,VERT: - Er was eens een prinses...De mooiste sprookjes uit alle landen
002709: VEN, D.J.VAN DER, - Gelderland. In en om Arnhem
010315: VEN, D.J.VAN DER, - Neerlands volksleven
001113: VEN, D.J.VAN DER, - Het vendelzwaaien herleeft!
008294: VEN, D.J.VAN DER, - Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht
016436: VEN, DANIEL VAN DE, & BRAM OOSTERWIJK - Holland-Amerika Lijn. Achteromkijkend naar de Wilhelminakade
002442: VEN, D.J.VAN DER, - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
009008: VENEMA, ADRIAAN, - Kunsthandel in Nederland 1940-1945
016187: VENEMA, ADRIAAN, - De Ploeg 1918-1930
009804: VENEMA, ADRIAAN, - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
007417: VENEMA, ADRIAAN, - De Amsterdamse Joffers
007348: VENEMA, ADRIAAN, ELLINOOR BERGVELT,EA: - Nederlandse architectuur 1910-1930. Amsterdamse School
014991: VENEMA, ADRIAAN, - Verleden tijd. Memoires
011444: VENERIUS, WILLEM, - Heer Bommel en het para-normale. Over de magie in de Bommelsaga
010316: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Miden-Kennemerland door de eeuwen heen
005451: VENNE, J.M.VAN DE, - Geschiedenis van het Kasteel van Valkenburg. Zijn heren en zijn drossaarden
006597: VENNIK, H.A.E., - Autotechnisch handboek
014604: VENTE, MAARTEN A., - DIe Brabanter Orgel zur Geschichte eer Orgelkunst in Belgien und Holland Im Zeitalter der Gotik und der Renaissance
012368: VERBEECK, HERMAN, - Over Een ontgoocheling
012919: VERBEECK, RENE, - De dichter H. Marsman
008485: VERBEECK, STIJN, - Hoor ik de Dom? De bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren
017035: VERBEEK, P., - Daar komen de (Brummense) schutters... De geschiedenis van het Brummense St. Jans Gilde, aangevuld met een algemene beschouwing van schutterijen, schuttersgilden en corporatien
016685: VERBOEKET, KARIN, - Slot Zuylen Oud-Zuilen
003326: VERBONG, G.P.J., - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920
014347: VERBOOM, W., - Waddinxveen 750 jaar
013371: VERBURG, G.J., - In vuur en vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding
001141: FORNASARI-VERCE,A.J.E.V., - Practischer Cursus zum ersten Unterricht in der italienischen Sprache
000321: VERDAM, J. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal
012989: VERG, ERIK, - Das Abenteuer das Hamburg heiszt
016784: VERGILIUS - Aeneis
010009: VERGOUW, LIDA, - Nonnaatje
013894: VERHAGEN, BRIT, - Het verhaal van Frits Verhagen, geboren te Veldhoven 27 sept. 1927 - gevallen te Boemidjawa 22 jan. 1949
016902: VERHAGEN, J.G.M., R.T.A. BORMAN,EA(RED):. - Opgegraven verleden in Gelderland
007355: VERHART, LEO, - List & bedrog. Vervalsingen in de Nederlandse archeologie
002484: VERHEEM, RUDY, - Bevrijding zonder bevrijders. De Sinjo's tussen Indie en Nederland
015453: VERHEEM, RUDY, - De tuin van een ander
015623: VERHEIJEN, JILIS A.J., - Komodo. Het eiland, het volk en de taal
012805: VERHELST, PETER, - De kunst van het crashen
014799: VERHELST, PETER, - Zwellend fruit. Roman in sprookjes
009106: VERHEUL, GE, - De oude dorpskerken boven de grote rivieren
010494: VERHEUL, ANDR…,RED: - 10 Jaar WeesperNieuws 1991-2000
016985: VERHEY, ELMA, - Om het joodse kind
016749: VERHOEF, C.E.H.J.,. - De slag om de Ginkelse Heide 17 en 18 september
008377: VERHOEFF, MAURITS, & THIJS WIEREMA,RED: - Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto(1870-1925)
015405: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C., - Twee Tademak-inderen op Java
008372: VERHOEVEN, CLEMENS, - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld
003406: VERHOEVEN, NICO, - De brokaten mantel
008382: VERHOEVEN, RIAN, - Een zomerdag in 1942. 14 juli 1942, de dag voorafgaand aan de eerste deportatie van joden uit Amsterdam
004059: GEIJN-VERHOEVEN, MONIQUE VAN DE, ANTONIA MALAN,EA: - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795
015704: VERHOEVEN, CLEMENS, - Het vergeten korps. De geschiedenis van de Koloniale Reserve
016757: KOOL-VERHOOG, C.C.DE, - Kasteel Ter Horst. Een lagchend landhuis in Loenen
003466: VERHOOG, A., - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ
011912: VERHOOG, P., - Zijn laatste reis. Tooneelspel van de zee in vier bedrijven
007150: VERJANS, MARTIN,RED: - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
015831: VERK, SABINE, - Geschmacksache. Kochbucher aus dem Museum Fur Volkskunde
007130: VERKADE, M.A., J.W. GROESBEEK,EA: - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961
014051: VERKIJK, DICK, - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945?
014749: VERKIJK, DICK, - De Sinterklaasrazzia van 1944
013648: VERKRUIJSSE, P.J., - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, geoloog en vertaler
009781: VERKUIL, GERRIT, - Vertel nog eens... Bommelerwaardse herinneringen
010381: VERKUYL, J., - Dostojewski's visie op de mens
014639: VERLAINE, PAUL, - Twee weken in Holand. Brieven aan een vriend
009399: VERLOOGHEN, CORLY, - Juich maar niet te vroeg
009402: VERLOOGHEN, CORLY, - Jachtgebied
009139: SCHERMER-VERMEER, E.C., W.G. KLOOSTER,EA(RED): - De kunst van de grammatica
004111: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp
007294: VERMEULEN,J.F., A.H.DE BRUIJN,EA(RED) - Harderwijk. Van verleden tot heden
007560: VERMEULEN, G.J., - Dagboek van een halve mens
003697: VERMEULEN, F.A.J.,EA: - Gedenkboek Hendrick de Keyser
005217: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlieland's verleden
002348: VERMOLEN, JULIKA, - De Dampit Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting
012247: VERMOORTEL, PHILIP, - Multatuli in Vlaanderen
012381: VERREPT, STIJN,THEO NUYTS,EA(RED): - Vijftien veren / Een boeket
006480: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE, - Aan den Oedjoeng
002451: VERSCHUEREN,J., & C. MEUWESE - Nieuw-Guinea. Uw naam is wildernis
002648: VERSCHUEREN,J., & C. MEUWESE - Nieuw-Guinea. Uw naam is wildernis
015348: VERSEPUT, J.,ED: - De reis van Mathijs Hendrikdz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ondekking van de Goud= en Zilvereilanden (1639
007319: VERSLUIS, T.G.M., - Mathile Jacques Chevallier 1853-1909. Een portret van een burgemeester rond de eeuwwisseling
009666: VERSTAPPEN, HERMAN THEODOOR, - Djakarta Bay. A Geomorphological Study on Shoreline Development
011552: VERSTAPPEN, HERMAN TH., - Zwerftocht door een wereld in beweging
002421: VERSTAPPEN, HERMAN TH., - Zwerftocht door een wereld in beweging
009705: VERSTEEG, COOS, - Nederlands Dans Theater. Een revolutionaire geschiedenis
010079: VERSTEEG, INA, - Frida Holleman. Een trefzekere uitbeelding van de wereld
015801: VERSTEEG, J.C.J., EA: - School met de Bijbel Harskamp 1894-1994
004830: VERSTEEG, AAD H., & KEES SCHINKEL - The Archaeology of St. Eustatius. The Golden Rock Site
016954: VERSTEEG, W.K., - Scheepsmodellen 1700-1900
003663: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betr. het gebruik van
001506: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten,enz. en Atlas van Indische geneeskrachtige planten
013987: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Indische planten en haar geneeskracht
009461: VERSTEGEN, MATH, - Inpakken onder schijnwerpers. De prijs van het Surinaamse leger
001289: VERSTEGEN, S.W., - Gegoede Ingezetenen. Jonkers en geŽrfden op de Veluwe 1650-1830
017082: VERSTEGEN, MATH, - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC
004859: VERSTER, A.J.G., - Brons in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen
016949: VERSTER, A.J.G., - Tin door de eeuwen
003584: VERSTRAATEN, TON, - Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indie en Japan (1942-1945)
017434: VERSTRAATEN, WILLEM, - Atlas van het Nederlands gedistilleerd. Actualiteit en historie van een nationaal culuurprodukt
012136: VERVLIET, RAYMONG,RED: - Leven met een schrijver. Biografie Alfred Hegenscheidt
014421: VERVLIET, HENDRIK D.L., - Post-incunabula and their Pubkishers in the Low Countries
004466: VERVLIET, HENDRIK D.L.,ED: - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen
011795: VERVLOED, PETER, - De macht van de krokodil
011537: VERVLOED, PETER, - Gloeiende geheimen (een krisverhaal)
011764: VERVLOED, PETER, - Door merg en been
015455: VERVLOED, PETER, - De Tranen van Banjir
015454: VERVLOED, PETER, - De weg terug
013409: VERVLOET, JELLE, SIMON VAN DEN BERGH - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem
014027: VERVOOREN, F., & W.C. KENTIE,SAMENST. - Nederland in den oorlog!
003717: VERVOORN, A.J., - Antilliaans Nederlands
013252: VERVOORT, HANS, - Weg uit IndŽ
011888: VERVOORT, HANS, - Geluk is voor de dommen
007353: VERVOORT, HANS, - Kind van de Oost
007558: VERVOORT, HANS, - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java
015428: VERVOORT, HANS, - Vanonder de koperen ploert
011694: VERWEERD, JOKE, - De jongen met de vechthaan
011187: VERWEERD, JOKE, - Retoru Rantepao
015452: VERWEERD, JOKE, - Wapenbroeders
015450: VERWEERD, JOKE, - Klappermelk en kinderkoffie. Twee Werelden, een God
013042: VERWEIJ, M.S., M.J. DOLFIN,EA: - Het Kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
001528: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw
004559: VERWEY, ALBERT, - Frederik van Eeden
007964: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Uit de Wereld van het Boek
010553: MEES-VERWEY, M.,ED: - Apologie ofte Verantwoordinge van den Prince van Orangien
007967: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - De wereld van het boek
000730: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Meester Harman Schinckel. Delftse drukker van de 16e eeuw
000743: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw
000731: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Het Nederlandse geillustreerde boek
016357: VERWEY, ALBERT, - In de koorts van het kortstondige
005098: VERWIJS, EELCO, - Bleomlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst
016498: VESRDIJK, S., - Kind van stad en land
012143: VESTDIJK, S., - De schandalen
010107: VESTDIJK, S., - Thanatos aan banden
012159: VESTDIJK, S., - De Aeolusharp. Nagelaten romanfragment
009319: VESTDIJK, S., - Het kastje van oma. Opstellen over muziek
009318: VESTDIJK, S., - Rembrandt en de engelen
011704: VESTDIJK, S., - De nadagen van Pilatus
008467: VESTDIJK, S., - Anton Wachterromans
012158: VESTDIJK, S., - De persconferentie
012154: VESTDIJK, S., - Puriteinen en piraten
012156: VESTDIJK, S., - Strijd en vlucht op papier
012148: VESTDIJK, S., - De redding van Fre Bolderhey
011717: VESTDIJK, S., - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim
011713: VESTDIJK, S., - Zo de ouden zongen...
011711: VESTDIJK, S., - De vrije vogel en zijn kooien . De geschiedenis van een domicilie
011712: VESTDIJK, S., - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland
011705: VESTDIJK, S., - Narcissus op vrijersvoeten
008986: VESTDIJK, S., - Verzamelde verhalen
008985: VESTDIJK, S., - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen
011714: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot
011715: VESTDIJK, S., - Bericht uit het hiernamaals
011716: VESTDIJK, S., - Het spook en de schaduw
015272: VESTDIJK, S., - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek
012151: VESTDIJK, S., - Het genadeschot
012152: VESTDIJK, S., - Surrogaten voor Murk Tuinstra
012153: VESTDIJK, S., - Een alpenroman
006834: VESTDIJK, S., - Essays in duodecimo
006864: VESTDIJK, S., - Zuiverende kroniek. Essays
012150: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot
012157: VESTDIJK, S., - De ziener
011702: VESTDIJK, S., - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componiten (Bach - Strawinsky)
011673: VESTDIJK, S., - De arme Heinrich
004479: VESTDIJK,S., - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie
012890: VESTDIJK, S., - De dood betrapt
012847: VESTDIJK, S., - Fabels met kleurkrijt
006816: VESTDIJK, S., - De zieke mens in de romanliteratuur
012145: VESTDIJK, S., - De dokter en het lichte meisje
011701: VESTDIJK, S., - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek
012146: VESTDIJK, S., - Een huisbewaarder
012160: VESTDIJK, S., - Kind tussen vier vrouwen
011847: VESTDOJK, S., - Op afbetaling
009165: VETH, BAS, - Het leven in Nederlandsch-Indie
009667: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden
007862: VETH, P.J., & A. DE GRIJS - Insulinde. Twaalf tafereelen
012957: VETH, CORNELIS, - Oude meesters der illustratie
007829: VEURMAN, B, & D.BAX - Liederen en dansen uit West-Friesland
005186: VEURMAN, B.W.E., - Volendam, leven en lied
004166: VEYNE, PAUL,RED: - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend
008858: VIANEN, BEA, - Het paradijs van Oranje
010952: VIANEN, BEA, - Liggend stilstaan bij blijvende momenten
008857: VIANEN, BEA, - Sarnami, hai
017152: VIANEN, BEA, - Geen onderdelen
002509: VICKERS, ADRIAN, - Bali-Een gecreeerd paradijs
005990: VICKERS, ADRIAN, - Bali, a paradise created
003385: VICKERS, ADRIAN, - Bali - Een gecreŽerd paradijs
006760: VIERHOUT, M., - Raden Adjeng Kartini (1879-1904)
016615: VIJVER, STEFAN VAN DE, - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken
001202: VILLIERS, ALLAN, - Gevecht om Kaap Hoorn
016205: VILLIERS, ALAN, - Kaap Hoorn.De Volledige authetieke geschiedenis van de reizen van de enorme vierkantgetuigde schepen en hun verbitterde gevechten met Kaap Hoorn
016461: VILLON, FRANCOIS, - Verzamelde gedichten
015430: VILMA - Om en bij de kleine anglo
003423: VINGBOONS, JOHANNES, - Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC
016701: VINK, NICO, - Siedjah. Wie een klein meisje of jongetje in Indie redt...
008326: VINK, NICO, - Verbannen uit Indie (1936-1945)
012940: VINKENOOG, SIMON, - Enkele reis Nederland
016356: VINKENOOG, SIMON, - Eerste gedichten (1949-1964)
017125: VINKENOOG, SIMON, - Uit de doeken (signalementen) 1957-1960
004256: VINKENOOG, SIMON, INL.: - De beweging van vijftig
012819: VINKENOOG, SIMON, - Heren zeventien. Proeve van waarneming
012820: VINKENOOG, SIMON, - Onder (eigen) dak
013445: VINKENOOG, SIMON, - Hoogseizoen
009649: VIRULY, A. - We vlogen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren
006215: VIRULY, A. - We vlogen naar Indie
003938: VIRULY, A., - Vleugels voor Jan en Ineke
008867: VIS, JACOB, - Prins Desi
013329: VIS, JACOB, - Iandem. Roman over een plantersleven
010487: VIS, DIRK, & JACOB VIS JCZ. - Vis a Saandijk. Kroniek van een Zaans geslacht
001398: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling
004028: VISKER, D.A., - Indische familienamen
002326: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II
009219: VISSCHER, MARJA, - Waar de spraak ophoudt, begint de muziek (Klaaswaal)
010177: VISSCHER, H.S., - Dromen in de moderne Nederlandse poŽzie
014096: VISSCHER, H.A., - Het Eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek
014136: VISSCHER, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906
013516: VISSCHER, ANNE, - Ninjutsu. Dertog jaren Nederlands Oost Indie 1916-1946
006621: VISSCHER, H.A., - De Utrechtse heuvelrug. Een natuurrijke streek in het hart van Nederland
014819: VISSCHERS, D.C., - Een kind van Java
014339: VISSER, JANUS, - Nijkerk vanuit de lucht
003818: VISSER, ALEWIJN, - Gedenkboek Murmellius-gymnasium Alkmaar 1381-1904-1954
003528: WASSING-VISSER, RITA, - Koninklijke geschenken uit IndonesiŽ. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau(1600-1938)
009659: VISSER, W.D.,RED: - Kind in Indie. Oorlogservaringen en hun gevolgen
009655: VISSER, LEONTINE E.,ED: - Halmaheira and Beyond. Socail Science Research in the Moluccas
013851: VISSER, AART, - Veluws Portret
002637: VISSER, HANS G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ
016777: VISSER, H.A., - Papendrecht. Dorp aan de rivier
002221: WASSING-VISSER, RITA, - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ
006324: VISSER, HERMAN,RED: - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat
011565: VISSER, G., - Krommenie
013336: VISSER, WENDY DE, - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West
015043: VISSER, H.A., - Papendrecht. De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen
017432: VISSER, H.F.E., - Art Treasures from the East
004904: VISSER, FRANK, - De Schakel. Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog (Engelandvaarders)
005579: VISSER, GEORGE, EA: - Zeeroep. Slauerhoff en de zeevaart
013558: VISSER, IRMIN, - Het Slot te Zeist
012905: VISSER, ARIE, - Altijd onderweg
016070: VISSER, JAN, - Ravenhart. De opstand van de Friezen tegen de Romeinen
003066: VISSER, GERBEN, - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in Indie, 1945-1948
014204: VISSER, AART, - Het is oorlog. Noordwest-Veluwe tijdens Duitse bezetting
017157: VISSER, A., - Buitenmensen.Een verdwijnend Veluws beeld
016616: VISSER, CAROLIJN, - De barones van Ragavere / Het bruidje met de voile
002596: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pietersz. Coen
012042: VISSERING, G., - Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indie
006276: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten
003479: VISSERING, C.M., - Een reis door Oost-Java
006972: VLAMINCK, ERIK, - Dank u, heren. Vijf vrouwen over Elsschot
015177: VLAMING, MARTIN, - 1000 Jaar Oost. Kroniek van een gehucht
013203: VLAMING, PIETER, - Dafne en Filis. Vijf lyrische gedichten
002738: VLASBLOM, DIRK, - Jakarta, Jakarta. Reportages uit Indonesie
002170: VLASBLOM, DIRK, - Papoea. Een geschiedenis
002980: VLASBLOM, DIRK, - In een warung aan de Zuidzee
011648: VLASPOLDER, FLOOR, - Mijn ouders en ik. Het verhaal van mijn jeugd
002642: VLEKKE, BERNARD H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie
003657: VLEKKE, BERNARD H.M., - Geschiedenis van den Indischen archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie
004078: VLES, HANS, - Hallo Bandoeng. Nederlandse Radiopioniers (1900-1945)
000579: VLETTER, M.E.DE, R.P.G.A.VOSKUIL,EA - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose
005925: VLEUGELS, MARCEL, - Puzzelen met overzeese pensioenen
011838: VLEUTEN, DIEDERIK VAN, & ERIK VAN MUISWINKEL - Verzamelde mannen
016174: VLEUTEN, DIEDERIK VAN,, ROBERT AMMERLAAN,EA(RED(: - Het volle leven. Herinneringen aan Gerard Reve
010465: VLIET, H.T.M.VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
005027: VLIET, L.R.VAN, - Om nooit te vergeten. Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
010396: VLIET, H.T.M.VAN, - Eenheid in Verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus
016527: VLIET, MARIO VAN, - "Zoiets vergeet je niet".Bleiswijk 1940-1945
015053: VLIJM, WIM, - In Vredesnaam. Herinneringen
014842: VLIS, INGRID VAN DER,RED: - Militairen op de Veluwe. Een geschiedenis van landschap & bewoners
012521: VOERMAN, J., - De nadagen van Neerlands Stoom- en Motortrams. Van Bello tot "Bello"
017263: VOERMAN, G.J., - Wijhe. "Beelden uit het verleden"
005033: VOETEN, BERT, WIM ALINGS,EA: - Wachten op het feest
010201: VOETS, JACQUES, - Zo zag ik Maas en Tricht
015197: VOGEL, LEENDERT CORNELIS, - Het beleid van de dienst van gezondheidszorg in West-Nieuw-Guinea 1930-1962
004289: VOGEL, ALBERT, - De man met de orchidee. Het levensverhaal van Louis Couperus
012859: VOGEL, HANS, - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: Haar leven en werk voor theater, radio en TV
016122: VOGELAAR, L., - Bewaard in Oorlogstijd
016820: VOGELZANG, FRED, & LEO WEVERS - Zoelen. Symbool van macht en weelde
006296: VOGLER, E.B., - De monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en -nissen in Hindoe-Javaanse bouwkunst
005395: VOGT, WILLEM, - Radioleven. Een kwarteeuw pioniersarbeid in een modern beroep
006395: VOGT, WILLEM, - Bouwkunst in Suriname. 300 jaren nationale architectuur
017162: VOLGERS, JOUKE, & PETER DORLEIJN - Haringgeluk. Een Enkhuizer visser over de haringvangst op de Zioderzee
015822: VOLKERS, KEES, - Wandelen over de Bierkaai. Bierhistorische gids van Utrecht
012617: GROENENDIJK,PAUL, & PIET VOLLAARD - Gids voor moderne architectuur in Nederland
000519: VOLLENHOVEN,C.VAN, - Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ
004165: VOLMULLER, H.W.J.,RED: - NIjhoffs Geschiedenislexicon. Nederland en BelgiŽ
013495: VOLTAIRE - Candide of het optimisme
003518: VONDEL, JOOST VAN DEN, - De heerlijkheid der kerke
004608: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Op mijne afbeeldinge
008979: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Verzen
003520: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Leeuwendalers. Lantspel
014480: VONK, HENK, - Zwerven rond de "Drentsche A "
005347: VONK, P.G., - De VOC op zoek naar de Goud- en Zilvereilanden. De waargebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan
016581: VONK, HENK, - Drenthe in grootvaders tijd
012636: VONNEGUT, KURT, - Blauwbaard. De autobiografie van Rabo Karabekian (1916-1988)
001972: VOOGD, A., - De scheepvaart op IndiŽ en de Rotterdamsche Lloyd
005839: VOOGD, C.N.A.DE, - Ken je die plant? Beknopte plantenatlas voor Indonesie
003186: VOOGD, C.N.A.DE, & Z. SALVERDA - Wenken voor de rimboe
008729: VOOLEN, EDWARD VAN, & PAUL MEIJER - Synagogen van Nederland
009104: VOORBERGH, CRUYS, - Erfenis van eeuwen
002191: VOORDEN, F.W.VAN, G.J. MENTINK,EA(RED): - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling
007962: VOORDEN, F.W.VAN, - Schakels in stedebouw
010046: VOORHOEVE, R., - Parijs beveelt. Roman van goud, veeren en bloed uit oerwouden van Nieuw-Guinea
003474: VOORHOEVE, P., - Het stamhuis der Sitoemorangs van Lontoeng
015457: VOORHOEVE, CAREL, - Toeah en Djebat
015456: VOORHOEVE, R., - Tiliauw de Sawia
015429: VOORHOEVE, R., - Harimau. De geschiedenis van een Sumatraanse tijger
007836: VOORHOEVEN, CAREL, - Legenden van Holland's kust
003805: VOORN, H., - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, Alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe
015966: VOORST, B.VAN,INL.+BEW. - Historia, Dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- en coopstadt Enckhuysen
009826: VOORST, SANDRA VAN, - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970
014122: VOORST, ROANNE VAN, - De beste plek ter wereld. Leven in de sloppen van Jakarta
011207: VOORWINDEN, JOYCE, - Indie, Herinneringen aan het prachtige land waar ik geboren ben. Mijn kinderjaren en terugkeer 60 jaar later
007086: VOORZANGER, J.L., & J.E. POLAK - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen
010804: VORSCHER, N.A., (= JOEP HANSSEN) - '19-toen... ...19-nu. Verankerd in het verleden
000683: VORSTELMAN, CAREL, - Van trouwen en bruiloftvieren/ Van geloof en bijgeloof/Van sterven en begraven/Van kermisgasten en postenmakers
011638: VOS, HANS, - Onze Vliegers in mei 1940
014443: VOS, RON DE, - Nederlandse clippers
006030: VOS, KEN, ELS VAN DER PLAS,EA(EDS): - Indonesische moderne kunst/Indonesian Modern Art. Indonesian Painting since 1945
007604: VOS, H.B., - Kratonkoetsen op Java
016837: VOS, J.G., - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers
000839: VOS, TOM, - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen
012025: VOSKUIL, R.P.G.A., - Bandoeng. Beeld van een stad
002760: VOSKUIL, R.P.G.A., - Bandoeng. Beeld van een stad
016789: VOSKUIL, J.J., - Jeugdherinneringen
016570: VOSKUIL, J.J., - Requiem voor een vriend
013194: VOSSIUS - Anthologia Vossiana. Geradi Ioannis Vossii Poemata
004099: VOUTE, E.J., - De bloementuin. Handleiding voor de cultuur van bloemen in Nederlandsch-IndiŽ
009173: VOUTE, A.M., & C. SMEENK - Vleermuizen
002393: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, - Naerdincklant. Gooische studies
008432: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, - (Nieuwste) Geschiedenis van Gooiland, 1925-1975
005504: VRANKRIJKER, A.C.J.DE,EA: - Het Dorp Blaricum
013036: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, & EPPO DOEVE - De geschiedenis van Het Gooi en zijn erfgooiers
011693: VREDELING, ALBERT, - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. De levensgeschiedenis van een Indische jongen
016081: VREDENBERG, J.P., - Als off sij onse eigene kijnder weren. Het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742
007562: VREDENBREGT, JACOB, - Makassaarse dagen
015435: VREDENBREGT, JACOB, - De staatsgreep. Een kroniek
015431: VREDENBREGT, JACOB, - De opstand. Het relaas van een krijgsgevangene
015434: VREDENBREGT, JACOB, - De Bergbewoners en die van de kust. Verhalen
015433: VREDENBREGT, JACOB, - De deftige kolonie en andere verhalen
007623: VREEDE, MISCHA DE, - Geen verleden tijd. Nederlands op Ambon
009137: VREEDE, MISCHA DE, - Waar ik mee leef
004241: VREEDE, A.C.,ED: - Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Lelana
010995: VREEDE, A.C. - Handleiding tot de beoefening der Madoeresche taal
011001: VREEDE, A.C., ED: - Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Lelana
017386: VREEKEN, JACQUELINE, - Dichterbij dan verwacht
000860: VREUGDENHIL, A., - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
014255: VRIAMONT, JORIS, - Verzameld proza
000583: VRIEND,J.J., - De bouwkunst van ons land
002890: VRIEND, J.J., - Nieuwe architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden
008109: VRIEND, J.J., - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland
012985: VRIEND, J.J., - Bouwen en wonen
012984: VRIEND, J.J., - De bouwkunst van ons land
015928: VRIES, GERBEN DE, - Leven met water in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's
013259: VRIES, JAN DE, - Heerhugowaard. Zo was het
014214: VRIES, THEUN DE, - De tegels van de haard
009105: VRIES, ANNE DE, RED: - Groot-Nederlands boerenboek
009011: VRIES, LEONARD DE, A.H. PAAPE,EA: - De jaren '40-'45
009694: VRIES, THEUN DE, - Hagel in het graan
014301: VRIES, HENDRIK DE, - Robijnen
002697: VRIES, TJ.S.DE,RED: - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Barat
013813: VRIES, THERUN DE, & DICK SCHAAP - Eene plaats van grooten omvang. 1876-11976. Honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
009933: VRIES, THEUN DE, - De Schellenboom
006370: VRIES, KLAAS DE, ALBERT VAN URK,EA(RED): - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980
014979: VRIES, ANNETTE DE, - Drijfhout (Albina)
014124: VRIES, HENK DE, - Karels koffer. Een kleine koffer met een zware inhoud doorbreekt het Indisch zwijgen
004041: VRIES, HENDRIK DE, - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken
001555: VRIES, D.DE, - Gordel van smaragd.
000573: VRIES, THEUN DE, - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht
010797: VRIES, T.DE, RED: - Vissers van Urk
015746: VRIES, HUBERT DE, - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, Belgie, hun provincies en Luxemburg
006381: VRIES, HAN DE,RED: - Amsterdam omstreeks 1900
011931: VRIES, C.DE, - Geschiedenis van Urk
011932: VRIES, W.DE, - De opkomst van Zutphen
005090: VRIES, G.J.P.DE, - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding
005045: VRIES, EMILE DE, - "Sie gehen dort vom Fenster weg!|"
007040: VRIES, THEUN DE, - Wilt Tjaarda. Vertellingen
002304: VRIES, D.DE,RED: - Kaarten met geschiedenis 1500-1800
014469: VRIES, ANNE DE, - Verhalen uit het land van Bartje
014307: VRIES, HENDRIK DE, - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken
003743: VRIES, DOLF DE, - Een muur van blauw
012006: VRIES, B.W.DE, - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw
013009: VRIES, LEONARD DE, - De bliksem getemd. Het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp
008874: VRIES, ANNE DE, - Panokko
013930: VRIES, TROMP DE, - Er is maar een Urk
000356: VRIES, DIRK DE, - Gordel van smaragd
016153: VRIES, V.DE, - Vlieland. Landschap en plantengroei
013053: VRIES, SJ,DE, & C,BROEKHUIJSEN - Kijkboek bij 600-jarig bestaan
007857: VRIES, ANNE DE, - De levensroman van Johannes Post
002955: VRIES, LEONARD DE,RED: - Het prentenboek van Tante Pau en het mooiste
008452: VRIES, D.DE, - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984
008427: VRIES, TROMP DE, - Leven en taal van het eiland Urk
006479: VRIES, JAN DE,VERZ.: - Volksverhalen uit Oost-Indie (sprookjes en fabels) I en II
016867: VRIES, THEUN DE, - De wilde vrouwen van Pella
008855: VRIES, ANNETTE DE, - Scheurbuik
001425: VRIES, RICHTJE J.DE, - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad
017097: VRIES, ANNEKE DE, JIKKE VAN DER SPEK,EA(RED): - H;N. Werkman 1882-1945. Leven & werk
009657: VRIES, O.DE, - Tabak
004461: VRIES, HILLE DE, - Een ophitsend geschrift De geschiedenis van het illegale blad Trouw
004464: VRIES, THEUN DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945
014254: VRIES, THEUN DE, - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk
005299: VRIES, THEUN DE, - Sint-Petersburg
009815: VRIES, GERT JAN DE, - Ik heb geen verstand van poezie. G.A.van Oorschot als uitgever van poezie
013613: VRIES, JAN DE,ED: - Brieven uit Indie, Han en Cor de Vries-Callenbach 1919-1937
014239: VRIES, THEUN DE, - Friescha sagen
014240: VRIES, THEUN DE, - De bergreis
014241: VRIES, THEUN DE, - Wilde lantaarns
014242: VRIES, THEUN DE, - Koningssage
014243: VRIES, THEUN DE, - Noorderzon
014244: VRIES, THEUN DE, - Rivierlandschap in de winter
014245: VRIES, THEUN DE, - Hoogverraad
014246: VRIES, THEUN DE, - W.A.-man / De pook / Roest
014247: VRIES, THEUN DE, - De Friese postkoets
014248: VRIES, THEUN DE, - Doodskoppen en kaalkoppen. Vijf verhalen uit een doorgangskamp
014249: VRIES, THEUN DE, - Pan onder de mensen
014250: VRIES, THEUN DE, - Rembrandt
014251: VRIES, THEUN DE, - Het rad der fortuin
014252: VRIES, THEUN DE, - Sla de wolven, herder!
014253: VRIES, THEUN DE, - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Moliere en de praalzieke Zonnekoning
008139: VRIES, JOH.DE, - Postale herinneringen
016938: VRIES, ISIDOOR DE, - De vreemde waarheid. Herinneringen van een joodse jongen (1921-1948)
016469: VRIES, THEUN DE, - Alles begint bij de dingen
016565: VRIES, HENDRIK DE, - Iberia. Krans van reisherinneringen
004578: VRIESLAND, VICTOR E. VAN, - F. Bordewijk. Inleiding tot en keuze uit zijn werk
017404: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE, - Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen
005128: VRIJ, SJOERD DE, - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. Artikelen en reportages
013026: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE, HENK HOVENKAMP,EA: - De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
017010: VRIJBURG, B., - Nieuw-Guinea in verband met kolonisatie
006150: VRIJBURG, B., - Het Indische kippenboek
002786: VRIJBURG, G.S., - Een ereschuld ingelost. 25 jaar na capitulatie van Japan
014587: VRIJLING, K.J., - Dit was Idaarderadeel
016201: VRIJMAN,, L.C., - Kaapvaart En Zeeroverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de lage landen
003612: BIJL DE VROE, C.L.M., - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919
007411: BIJL DE VROE, FUSIEN, - De schilder Jan Veth 1864-1925. Chroniquer van een bewogen tijdperk
016391: VROEMEN, JACQUELINE, - Nooit uitgeblust. Honders jaar Harderwijker Vrijwillige Brandweer
006529: VROKLAGE, B.A.G., - Een held uit de Oost. Slachtoffer van zijn plicht
016339: VROMAN, LEO, - De Cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien
012170: VROMAN, LEO, - Avondgymnastiek
012171: VROMAN,L., - Gedichten . Vroegere en latere
012172: VROMAN, LEO, - Nee, nog niet dood
012175: VROMAN,L., - Gedichten
012178: VROMAN, LEO, - De gebeurtenis en andere gedichten
012179: VROMAN, LEO, - De roomborst van Klaas Vaak
012180: VROMAN, LEO, - Fractaal
016340: VROMAN, LEO, - ...ik zoen soms een blaadje..Van en over Leo Vroman.
012821: VROMAN, LEO, - Nieuwsgierig
012166: VROMAN, LEO, - Het Grauwse Diep
012168: VROMAN, LEO, - Het einddoel is niet in te schatten
003597: VROMAN, LEO, - 114 Gedichten
016421: VROMAN, LEO, - Het verdoemd carillon
016521: VROMAN, LEO, - God en Godin
002640: VROOLAND, LOUIS, - Ind(ones)iŽ. Een tropenjournaal
002616: VROOLAND, LOUIS, - Ind(ones)iŽ. Een tropenjournaal
002707: STAPPERS-V‹RTHEIM, A., - Twaalf eeuwen Oldenzaal
002619: VUUREN, L.VAN, - Het Gouvernement Celebes. Proeve eener monographie
012750: VUYK, BEB, - Duizend eilanden
010343: VUYK, BEB, - Verzameld werk
012740: VUYK, BEB, - De wilde groene geur
009254: VUYK, BEB, & A. TEEUW,RED+INL: - Moderne Indonesische verhalen
012748: VUYK, BEB, - Het laatste huis van de wereld
006112: VUYK, BEB, - De wilde groene geur
007640: VUYK, BEB, - Het hout van Bara
013480: VUYK, BEB, - Kampdagboeken
015476: VUYK, BEB, - De eigen wereld en de andere
015475: VUYK, BEB, - Gerucht en geweld
005178: W., S.,RED: - Uit oude tijden. Album
008219: OVINK, G.W. & H.VAN KRIMPEN - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen. Letters en boeken
015480: WAAL, L.VAN DER, - Loep. OOrlogsroman
006670: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd
006982: WAALWIJK,H.J., - De gouden race. Vijftig jaren luchtvaart in woord en beeld
000813: WAANDERS, W.J.G.M., - En zij teken(d)en voor Waanders...
016458: WAARD, ELLY DE, - Van cadmium lekken de bossen
012831: WAARD, ELLY DE, - Zestig
003401: WAARD, ELLY DE,RED: - Chr. J.van Geel. Een bundel over zijn poŽzie
003595: WAARD, ELLY DE, - Eenzang
016420: WAARD, ELLY DE, - Strofen
009651: WAARDENBURG, J.J.C.H.VAN, - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde van de Atjehers
002921: WACKWITZ, J.G., - Kesilir juli 1942 - sept. 1943. Rapport van de leider der kolonisatie
016992: WAGENAAR, SAM, - De joden van Rome
015832: WAGENAAR, AAD, - Rotterdam Mei '40. De slag - De bommen - De brand
004032: WAGENAAR, LODEWIJK, - Galle. VOC-vestiging in Ceylon
017483: WAGENAAR, LEONOOR, & PATRICIA STEUR - De laatste ridders. T.g.v. 175-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde
016669: WAGENAAR, AAD, - Metro/Schipper mag ik overvaren?
016670: WAGENER, W.A., - Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS rmet vijfjarige cursus te Rotterdam
014213: WAGENVOORT, MAURITS, - Rococo Italie
000260: WAGNER, F.A. - Sierkunst in IndonesiŽ
002106: WAGNER, F.A., - IndonesiŽ-De kunst van een eilandenrijk
010082: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder
010186: WAGNER, ANNA, - Sierk SchrŲder.. Schilder en tekenaar
002856: WAGNER, F.A. - Indonesia. The Art of an Island Group
008199: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder
003265: WAGNER, F.A. - Sierkunst in IndonesiŽ
012759: WAGNER, KARL,ED: - Ludwig Richter. Lebenserinnerungen eines deutschens Malers
008781: WAKKER, D.L.G., - DIt gebeurde in de Weteringschans
011558: WAL, HANS VAN DE, - Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962
009652: WAL, S.L.VAN DER, - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indie 1900-1940. Een bronnenpublikatie
005193: WAL, GIJSBERT VAN DER, - Leven en werk van Willem den Ouden
013569: WAL, S.L.VAN DER, - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indie (1891-1942) Bronnenpublicatie
005459: WAL, JOHAN VAN DER, - "We vieren het pas als iedereen terug is". Terschelling in de Tweede Wereldoorlog
014873: WAL, S.L. VAN DER,ED: - De Opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie. Een Bronnenpublikatie
014899: WALBOOM, LEEN, - Odyssee door Azie
011101: SMEENK-WALDMAN, HERMA, - Onlosmakelijk verbonden. Gedichten, gevoelens, dromen, fantasieen
015922: WALDORP, H., - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
002769: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandse buitenplaatsen van Batavia
006367: WALL, V. I.VAN DE, - De Nederlandsche oudheden in de Molukken
002459: WALL, V.I.VAN DE, - Figuren en feiten uit den compagniestijd
006392: WALL, V. I.VAN DE, - Indische landhuizen en hun geschiedenis
017372: WALL, J.W.M.VAN DE. - De Valkerijo op Het Loo
003193: WALL, V. I.VAN DE, - Oude Hollandsche bouwkunst in IndonesiŽ
013402: WALLACE, ROBERT, - De wereld van Van Gogh 1853-1890
001066: WALLACE, ALFRED RUSSEL, - Het Maleise eilandenrijk
007021: WALLAST, MARTIN, - Autobussen in Nederland. 90 jaar historie in woord en beeld
003746: WALLE, J.VAN DER, - Romans en verhalen
003742: WALLE, J.VAN DER, - Achter de spiegel
009828: WALLER, F.G., - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandse graveurs
010379: WALLIS DE VRIES, GIJS, & REN…E BORGONJEN - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra
007674: WALRAVEN, WILLEM, - Modjokerto in de regen. Reizen over Java en Madoera
007675: WALRAVEN, WILLEM, - Een maand in het boevenpak
006161: WALRAVEN, WILLEM, - Op de grens. Korte verhalen/Brieven/Kronieken
006177: WALRAVEN, WILLEM, - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen
006176: WALRAVEN, WILLEM, - Brieven. aan familie en vrienden 1919-1941
016943: WALSER, ROBERT, - De rover
017335: WALSH, STEPHEN, - De hel van Stalingrad
009686: MAAS, WALTER & ERNST, - Twee oorlogsbrieven
017326: PLUYM, WALTER & JAN, - Goud op drift. De naziroof van 198 ton Belgisch goud
013721: WALTHER, INDO F., - Pablo Picasso 1881-1973. Het genie van de eeuw
001023: WALVIS, IGNATIUS, - Beschryving der stad Gouda
011781: WANING, C,J.M., VAN, EA: - Vijf burgemeesters Van Waning en hun voorgeschiedenis
017327: WANING, C.J.W.VAN, & A.VAN DER MOER - Dese Aengenaeme Tocht. Chatham 1667
014317: WANINK, G.H., - Twents-Achterhoeks woordenboek benevens grammatica
005265: WAP, DR., - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten
002366: WARD, O.G.,EA: - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950
002356: WARD, O.G., - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945
008802: WARMBRUNN, WERNER, - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945
000388: WARMER, JOH.A.G., - Java 1942-1945. Kampschetsen uit: Kesilir, Banjou Biroe, Tjikoedapeuh
012900: WARMOND, ELLEN, - Testbeeld voor een koud klimaat
012901: WARMOND, ELLEN, - Het struisvogelreservaat
012902: WARMOND, ELLEN, - Ordening
016456: WARMOND, ELLEN, - Testbeeld voor een joud klimaat
016485: WARMOND, ELLEN, - Vluchtstroken van de taal
016487: WARMOND, ELLEN, - De huid als raakvlak
016488: WARMOND, ELLEN, - Proeftuin
001752: WARNAARS, H.B.E., & M.A. HIJLKEMA - Molens en klederdrachten in Nederland
005332: WARNER, MARINA, - Keizerin op de drakentroon
005330: WARNER, OLIVER, - Great Battle Fleets
016006: WARNSINCK, J.C.M., - De Retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664 - najaar 1665)
014055: WARNSINCK, J.C.M., - Twaalf doorluchtige zeehelden
009481: WARNSINCK, J.C.M.,ED: - Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds 1639-1687
001194: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen
016594: WARNSINCK, J.C.M., G.C.E. CRONE,EA: - Het prinsenjacht Poet Hein
014401: WARREN, HANS, - Nachtvogels
012830: WARREN, HANS, - Betreffende vogels
008665: WARREN, HANS, - Het dagboek als kunstvorm
012854: WARREN, HANS, - Zeggen wat nooit iemand zei
012855: WARREN, HANS, - 't Zelve anders
012852: WARREN, HANS, - Een otter in Americain
016490: WARREN, HANS, - Winter in Pompei
008921: WARTENA, R., - Tongeren. De geschiedenis van een Veluwse buurschap
009653: WARTNA, J.A., - De Indonesische nijverheid. Verleden en toekomstmogelijkheden
014922: R.WASSING-VISSER, & M.P. WOLFF - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken
015481: WASSING, GERRIT, - Manis. Een Indie-verhaal
002185: WATER, A.VAN DE, - De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard
006579: WATER, A.DE, - Inlichtingen betreffende de Protestantsche (voorheen) Evangelische Gemeente van Batavia
014222: WATERINK, J., A. VAN DUINKERKEN,EA(RED) - Cultuurgeschiedenis van het christendom
004633: WATERSCHOOT, JOS VAN, - Hooggeleerde exlibris
001102: WATERSCHOOT,PETER VAN, SAMENST. - Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard
017202: WATERSON, ROXANA, - The Living House. An Anthropology of Architecture in South East Asia
010816: WATSON, MILTON H., - Disasters at Sea
014862: JANSEN-WEBER, A., L.F. JENS,EA: - Zaaien in zoo barren grond. Uit het dagboek van Willem Leendert Jens. Zendeling op Niieuw Guinea 1876-1899
004483: WEBER, CARL W., - De Spartanen. Legende en werkelijkheid
014016: WEBER, THOMAS, - Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog. Het ware verhaal
013125: WECHEL, P.TE, - Amiroe. Beelden uit het Dajaksche volksleven
006400: WEEDE, H.M.VAN, - Indische reisherinneringen
010799: WEEKENSTROO, D., P.C.VAN ROYEN,EA(RED) - Welvaart en Zeemacht. De Koninklijke Marine in e 21e Eeuw
008311: WEEL, A.J.VAN, - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
003880: WEEL, HELEEN B.VAN DER, - "In die kunst en wetenschap gebruyckt". Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de VOC
010589: WEENINK, W.H., - Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. Johan Willem Beyen 1897-1976
005204: WEERD, EVERT VAN DE, & GERJAN CREBOLDER - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
008824: WEERD, EVERT VAN DER, - Garnizoensleven. Garnizoen Ede 1906-2006
009095: WEERDEN, J.S.VAN, - Zuurdiek, mien dorpke
008433: WEERDEN, J.S.VAN, - Marnememories
001901: WEERDEN, J.S.VAN, - De Indische Reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826
008910: WEERLEE, DUCO VAN, - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem
009763: WEERLEE, DUCO VAN, - Tussen Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee
007618: WEERLEE, DUCO VAN, - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs
015479: WEERLEE, DUCO VAN, - Sambal Duco. Een autobiografische notitie
015478: WEERLEE, DUCO VAN, - BLauwe palmen. Een Balinese dorpskroniek
016209: WEERSTAND, A., T.DE VRIES,EA; - Bloedreizen in barre winters
016523: WEES, P.J.J.M.VAN,RED: - Kudelstaart. Geschiedenis van een grensgeval
015144: WEGHE, JAN VAN DEN, - En elke dag rees weer de zon
015145: WEGHE, JAN VAN DEN, - Offerhonden van stro
008658: WEHL, DAVID, - The Birth of Indonesia
003500: WEIDA, MARCUS VON, - Spigell des ehlichten Ordens
009677: WEIJDEN, GERA VAN DER, - Indonesische Reisrituale
016514: WEIJNEN, A.,RED: - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch
017428: WEIJS, FREDERIK J., - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust dn zee
016742: WEIJTS, ANDRE, - Tussen vuur en stoom. De geschiedenis van de Nederlandse stoomtreinen
014143: WEIJZEN, ANTOINE, - De IndiŽ-weigeraars. Vergeten slachtoffers van een koloniale oorlog
004684: WEIMAR, AUG. J.M., - Het boek Weimar. Een tekenend leven van tekeningen
015078: WEINER, ANNETTE B., - The Trobrianders of Papua New Guinea
016989: WEINREB, F., - Ik die verborgen ben. Oude overleveringen vertellen van het geheim van het Esther-verhaal
010411: WEINSTEIN, MIRIAM, - De gouden sleutel. Biografie van de Jiddische taal
004546: WEISGERBER, J., - Proefvlucht in de romanruimte
002104: WEISGLAS, MAX, - Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan IndonesiŽ (1947-1950)
006242: WEISS, H., - Vier maanden in Suriname
003172: WEISZ, GUSTAV, - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken
008873: WEKKER, HERMAN, - Paulina's Hemelvaart
007847: WEL, HUGO VAN DER, - Omzien en weerzien/ Rendezvous on the Veluwe
003706: WEL, F.J.VAN, - Suriname. Balans van een kwart eeuw opbouwwerk
009648: WELLAN, J.W.J., - Zuid-Sumatra. Economisch overzicht van de gewesten Djambi, Palembang, De Lampongsche Districten en Benkoelen
006742: WELLING, WOUTER, & HELENA SPANJAARD - The Dono Code. Installations, Sculptures, Paintings
012440: WELSH, ROBERT P., & JOOP M. JOOSTEN - Piet Mondrian. Catalogue Raisonne
008894: WELSH, ROBERT, BOUDEWIJN BAKKER,EA - Mondriaan aan de Amstel 1892/1912
000775: WELTERS, AD., - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen
015539: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Neerlands taal in 't verre Oosten. Bijdrage tot kennis en historie van het Hollandsch in Indie
006021: WENK, KLAUS, - Theo Meier. Bilder aus den Tropen/Pictures from the Tropics
001457: WENNEKES, WIM, - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat
010466: WENNEKES, WIM, - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood
011361: WENNEKES, WIM, - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden
014076: WENT, HERBERT, - Ik volgde Noach. De ontdekking van de dieren
000679: WENTHOLT, A.D., - Brug over de oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn
006452: WENTINK, J.J., - Nieuw Guinea, schone slaapster, word wakker!
016788: WENTINK, HENK, & RINUS VAN SCHIE - Stadsschoon in Arnhem. Bouwen in de twintugste eeuw
015057: WENTZEL, G…, - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe 2
002399: WERD, GUIDO DE, - Jan de Beijer. Tekeningen van Emmerik tot Roermond
015146: WERFHORST, AAR VAN DE, - Volcmar de ommelandvaarder
006019: WERINGH, KOOS VAN,RED: - Indische "waarheden". Spotprenten uit een (de)koloniale tijd
007875: WERINGH, KOOS VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
014225: WERINGH, KOOS VAN, - Zoltan Forrai. Portret van een veelzijdig kunstenaar
014057: WERINGH, KOOS VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
014711: WERKHOVEN, ANNET, - Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
002483: WERKMAN, EVERT, CEES VAN DER MEULEN - Redden
014672: WERKMAN, GERHARD, - Behouden vaart
004053: WERKMAN, HANS, - Aangekruist. Boekbesprekingen van Biesheuvel tot Wolkers
005215: WERKMAN, H.N., - Brieven 1940-1945
011925: WERKMAN, GERHARD, - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaakundige Geschiedenis van ons woongebied
001068: WERKMAN, GERHARD, - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied
011423: WERKMAN, FIE, - Herinneringen aan mijn Hendrik Nicolaas Werkman
016292: WERKMAN, HANS, - De wereld van Willem de Merode
003647: WERKMAN, H.N., - De volledige brieven aan Ate en Wiea (Zuithoff)
002977: WERKMAN, EVERT, CEES VAN DER MEULEN - Waterlooplein
007754: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Een Indisch binnenhuisje
014843: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Suikerfreule. Indische roman
014844: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Het manneneiland. Fantastische tropische roman
017385: WERMESKERKEN, HENRIETTE VAN, - Hetty
010313: WERNER, H.M., - Wandelingen door Oud-Zutphen
007263: WERNER, JAN W.H., & GUUS J. BORGER,RED: - Strijd om de ruimte in kaart. Catalogus tentoonstelling UB-Amsterdam t.g.v. Congres Geografie 2000
009397: WERNERS, JOANNA, - Zuigend moeras
008288: WERNINK, J.H.A., - Woonwagenbewoners. Sociologisch onderzoek naar een marginale groep
005944: WERTENBROEK, MATHIEU, - Schetsen van smaragd. Tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek Indonesie
009683: WERTHEIM, W.F., - Indonesian Society in Transition. A Study of Socail Change
006766: WERTHEIM, W.F., - Indonesie: van vorstenrijk tot neo-kolonie
000245: WERTHEIM,WIM,&HETTY WERTHEIM-GIJSE WEENINK - Vier wendingen in ons bestaan. IndiŽ verloren, IndonesiŽ geboren
013335: WERZ, BRUNO E.J.S., - "Een bedroefd, en beclaglijck ongeval". De wrakken van de VOC=schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai
005629: WES, M.A., - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855
010269: WESKI, HELEN, - Niet meer dan een rat
003904: WESLY, JENNY E., - Joods
006702: WESSEL, HANS VAN, EINDRED: - Indische sporen. Bronnen voor Lerarenopleiders
014574: WESSELING, J., - De geschiedenis van Terneuzen
003449: WESSELING, J., - De afscheiding van 1834 in Groningerland
013636: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel
003654: WESSELINK, JOHAN, - Schilders van de Veluwezoom
000646: WESSELS, A.M., - Zeeland in de patriottentijd
009994: WESSELS, A.M., - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen - Legenden - Folklore- Historie - plaats- en Persoonsbeschrijving - Kerkhistorie
007190: WESSELS,W.H.A., - De KNSM in de 2e Wereldoorlog. Gedenkboek van de KNSM 1937-1947
001466: WESSEM, J.N.VAN, - Grafiek. Nederlandse grafiek na 1945
004273: WESSEM, CONSTANT VAN, - Slauerhoff
002666: WESSEM, J.N.VAN, - Nederlandse penningkunst
004054: WESSEM, CONSTANT VAN, - Slauerhoff. Een levensbeschrijving
015770: WEST, MARTIN, & JEAN MORRIS(FOTO'S) - Abantu. An Introduction to the Black People of South Africa
001207: WESTENDORP, NICOLAAS, - Jaarboek van en voor de provincie Groningen
015485: WESTENENK, L.C., - Waar mens en tijger buren zijn
006637: WESTERBEKE, JOH., - Vissers van Noordwijk
001255: WESTERINK,G., - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de Middeleeuwen met hare goederen
001217: WESTERLING, RAYMOND PAUL PIERRE, - De Eenling
012036: WESTERMAN, FRANK, - Stikvallei
004427: WESTERS, OSCAR, - Welsprekende burgers. Rederijkers in de 19e eeuw
010593: WESTHOFF, V., P.A. BAKKER,EA: - Wilde planten
015715: WESTING, MARLEEN VAN, - De kinderen van Putten. De razzia en de gevolgen
006212: WESTPHAL, E., & P.C.M. JANSEN, EDS: - Plant Resources of South-East Asia. A selection
014912: SCHADE VAN WESTRUM, L.C., - Letters from Amsterdam
017243: WETERINGS, E.J., - Herinneringen aan De Schelde. Werknemers vertellen hun verhaal
006476: WEVER, DARJA DE, & ANDREA KIESKAMP,RED: - Het is geen kolonie, het is de wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indie 1852-1912
004583: WEVERBERGH, JULIEN, & HERWIG LEUS - Boonboek. Gesprekken met Louis Pail Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, documenten, brieven, tekeningen en ongepubliceerd proza
008538: WEVERBERGH, JULIEN, & ROLAND VAN OPBROECKE - De bezetter bespied
003602: BOYD WHITE, IAIN, - Emil Hoppe, Marcel Kammerer, Otto SchŲnthal
010637: WHITING, CHARLES, - Ardennen 1944. De geheime oorlog
013406: WHITING, CH., & W. TREES - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding. Ons langste oorlogsjaar
010748: WICKERT, ERWIN,RED: - John Rabe. De goede nazi van Nanking. Hoe een man tweehonderdduizend Chinezen redde
011511: WICKERT, UTTA, & TIZAR PURBAYA - Wayang Stories/Wayang Geschichten
015487: WICKERT, UTTA, - In het jaar van de slang
015084: WIDAYANTO, F., - Ganesha-Ganeshi. Seni Tembikar Kreasi
015486: WIDJAJA, PUTU, - Telegram
015488: WIDODO, DUKUT IMAM, - Sang Penumpas. Sebuah Novel Sejarah
009674: WIEBES, CEES, BERT ZEEMAN,ED: - Indonesische dagboeknotities van dr. H.N. Boon 1946-1949
000386: WIECHEN, PETER VAN, - Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie
014511: WIEDIJK, FREDERIK M>, - De Weerribben. Van Muggenbeet tot Ossenzijl
017146: WIEDIJK, FREDERIK M., - De boeiende wereld van weerribben en wieden
007821: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen
007985: WIEGAND, DIETMAR, - Goethe en zijn drukkers
014292: WIEGMAN, T, - Enschede's bevrijding in beeld
013403: WIEL, KEES VAN DER, & JAN ZIJLSTRA - Paradijs der runderen. Geschiedenis van de rundveeverbeteringen in Noord-Holland
016719: WIEL, KEES VAN DER, - Leidse wevershuisjes. Het wisselende lot van zeventiende-eeuwse Leidse arbeiderswoningen
002897: WIELENGA, D.K., - Mijn sponde in het dodenrijk
015625: WIELENGA, D.K., - Soemba
015492: WIELENGA, D.K., - Merkwaardig denken. Schetsen uit de Soembaneesche gedachtenwereld
015491: WIELENGA, D.K., - De oude van dagen. Een zendingsgebeuren op Soemba
015490: WIELENGA, D.K., - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba
013283: WIELICK, HAN, - Onder de griffioen. De geschiedenis en de strijd van Stellingwerf
011762: WIELINGA, ANNE, & JOHAN SALVERDA - De Lemmerboot. Levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer
014092: WIELINGA, J.M.M., - De ruÔne van Heenvliet en het Ambachtsherenhuis van de Heren van Heenvliet
013532: WIENER, LODEWIJK HENRI, - Zwarte vrijdag
013531: WIENER, LODEWIJK HENRI, - Man met ervaring
013565: WIERINGA, H.C., - Haarlem in photographieen
007119: WIERINGA, F.,RED; - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
015627: WIERINGA,, F.M.,EA: - De Verenigde Oosrindiwche Compagnie in Amsterdam
002989: WIERINGA, H.C., - Haarlem in PhotografieŽn
016722: STEENMEIJER-WIERLEGA, TINEKE J.,ED: - Ds. J.S. Bakker en het Westerschellingers
014510: WIERSMA, J.P., - Friesche sagen
010161: WIERSMA, P.J., RED. - Friese volkssprookjes
011237: WIERSMA, J.P.,RED: - Friese volkssprookjes
009240: WIESEL, ELIE, - De avondschemering in de verte
008380: WIESEL, ELIE, - De golem. Een legende
005262: WIEST, ANDREW, & GREGORY LOUIS MATTSON - De oorlog in de Stille Oceaan. Van Pearl Harbour tot Hiroshima
010420: WIGARD, M.P., - J.van Reijendam Czn. Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905
016069: WIGBOLDUS, ANCO, - Huizen en parken die ik tekende
006448: WIGMAN, H.J., - Wegboomen
001748: WIGMAN, A.B., - De Hoge Veluwe I, II en III
016839: WIGMAN, A.B., - In bos dn veld/ Schoonheid van de Veluwe/Zwervend langs het wildspoor/ Tussen hei en dennengroen/Vreugd van bos en hei
017485: WIGNJOSOEBROTO, SOETANDYO, - Dari hukum kolonial ke hukum nasional
000549: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei
016009: WIJCK,H.V.D, - De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal Du Bus de Gisignies 1826-1830
013174: WIJESEKERA, NANDADEVA, - Early Sinhalese Painting
007227: WIJK, F.W.VAN, - Schets eener geschiedenis van de provincie Limburg
010351: WIJK, G.VAN,SAMENST. - Mijdrecht. Negenhonderd jaar. Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
015319: WIJK, WIM VAN, - Historische atlas van de Biesbosch. Zes eeuwen Biesbosch in kaarten
005100: WIJK, N.VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek
016427: WIJK, F.E.VAN,SAMENST.: - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer
007651: WIJMA, J., - De Kleine Oosterling. Iets uit de geschiedenis van Nederlandsch-Indie
001936: WIJN, J.J.A.RED; - Tot in de verste uithoeken. De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962
005829: WIJNAND, JOH.CHR., - Gedenkschrift Douwe Egberts
014278: WIJNAND, J.H., - Het schipryck Amsterdam
002409: WIJNBEEK, DAVID, - Vrij Zwolle. Herinneringen aan de historische Aprildagen 1945
002410: WIJNBEEK, DAVID, - Vrij Zwolle. Herinneringen aan de historische Aprildagen 1945
012880: WIJNBERG, CHAWWA, - Echo van de roos
016930: WIJNBERG-STROZ, JOEP, & MARIANKA VAN LUNTEREN-SPANJAARD - Blijvers en Voorbijgangers. Joden in Delft 1850-1960
016936: WIJNBERG, S., - De joden in Amsterdam
007122: WIJNEKUS, F.J.M., - Beknopte inleiding in de Nederlandse cartografie
009671: WIJNEN, D.J.VAN, - Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden
016751: WIJNEN, HARRY VAN, & M.H. SNIJDERS - Zo lang wij leven. Fragmenten uit de verzetsgeschiedenis van de Veluwezoom
014131: WIJNGAARDEN, D.J.VAN, - Oud Ermelo. Een rondwandeling over Veldwijk
016308: WIJNGAARDEN,ANNE M.C.,VAN, - Broek in Waterland. Architectuur & wonen in,
016808: WIJNGAARDEN, R.VAN, - Wergea foar 70 jier
017337: WIJNGAARDEN, PIETER VAN, & PRUDENT STAAL - Luchtalarm
005030: WIJNKOOP, D., - Vrij Zwolle
016140: WIJSMAN, H.F., - Historische gids van Amsterdam
009736: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Koreaanse wateren 1950-53
010076: WILDE, EDY DE, RINI DIPPEL,EA(RED): - Kooning, Willem de, Het Noordatlantisch licht
015852: WILDE, EDY DE, EA: - La grande parade .Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940
000713: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Kon. Marine in de Koreaanse Wateren,1950-53
017377: WILDE, INGE DE, - Een sterke wilskracht. Vijf ambitieuze broers en zusters van Alette Jacobs
012734: WILDE, INGE DE, ED: - Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou. "Er is nog zooveel te doen op de wereld"
002135: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Kon. Marine in de Ned.-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948
001962: WILDEMAN, DIEDERICK, - De wereld in het klein. Globes in Nederland
017413: WILDER, THORNTON, - De brug van San Luis Rey
009827: WILHOLT, NANSKE, - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum
002257: WILJES, H.G.DE, - Het Pad der Genen.
001069: WILKE, J.TH, & S. HALFWEG,RED: - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart, Dl. II: Scheepvaart
009676: WILKEN, G.A., - Opstellen over adatrecht
013007: WILKINSON, FREDERICK, - Arms and Armour
017376: WILLE, ROBERT-JAN, - Mannen van de microscoop. De laboratorumbiologie op veldtocht in Nederland en Indie 1840-1910
008710: WILLEMS, JAAP, - Mooie plekjes in het Rijk van Nijmegen
007308: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver
011615: WILLEMS, WIM, - De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw
017122: WILLEMS, WILLEM, HARRY VAN ENCKEVORT,EA(RED) - Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland
014687: WILLEMS, MARGIT, - Vijand zonder uniform
011768: WILLEMS, WIM,RED: - Mijn Stad. Herinneringen van Hagenaars
011175: WILLEMS, MARGIT, - De rok van Hare Majesteit. Vrouwelijke veteranen vroeger en nu
004164: WILLEMS, WIM, REMCO RABEN,EA(RED): - Uit Indie geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis
015701: WILLEMSEN, A. W., - Het Vlaams nationalisme 1914-1940
002829: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een pionier op Floris. Jilis Verheijen (1908-1997), missionaris en onderzoeker
014659: WILLEMSEN, CEES, - Van God los. Geschiedenis van de prychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967
016962: WILLEMSEN, WIM, - Vollenhove 650 jaar stad
010239: WILLIAMS, MASLYN, - The story of Indonesia
012101: WILLIAMS, TENNESSEE, - Iets van Tolstoi
017314: WILLIAMS, GUY R., - The World of Model Trains
016662: TJEENK WILLINK, A.F.W., - Zwolle in oude ansichten
017291: WILLS, GEOFFREY, - Wedgwood
001551: WILMAR, H.A.,RED: - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade
002643: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Fotoverhaal
013054: WILMER, C.C.S., - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht
011877: WILMINK, WILLEM, - Drie reizen van Lodewijk
012185: WILMINK, WILLEM, - Waar komt dat kind vandaan?
007357: WILMINK, WILLEM, - Het Wilhelmus
010129: WILMINK, WILLEM, - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
006304: PINK-WILPERT, CLARA B., - Das Indonesische Schattentheater
003009: WILS, ESTHER,RED: - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ
009459: WILS, ESTHER, - Wonen in Indie / House and Home in the Dutch East Indies
000859: WILSON, DEREK, - The Circumnvigators
011954: HARDY WILSON, DIANA, - Kalligrafie technieken
005344: WILSON, SIMON, - Beardsley
017117: WILSON, M.L., TH. TOUSSAINT VAN HOVE EXALTO,EACodex Witsenii
004934: WILSON, IAN, - De lijkwade van Turijn
012784: RHEBERGEN, WIM & PETER, - Vermist boven de Achterhoek
012132: BLOCKMANS WIM & HERMAN PLEIJ, EA(RED): - Plaatsen van herinnering
011499: WIN, J.TH.H.DE,SAMENST. - "Kastelen" in Limburg
011697: WINCHESTER, SIMON, - Krakatoa. The day the world extploded 27 August 1883
005618: WIND, INGEBORG, - Het vergeten leven rond de Zuiderzee

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

5/9