Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
002690: SPRUIT, RUUD, - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilderkunst
003542: SPRUIT, RUUD, - Artists on Bali
014129: SPRUIT, RUUD, - Vast in het ijs. De zoektocht naar de noordoost passage
005545: SPRUIT, RUUD, - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie
004533: SPRUIT, RUUD, & MARTIJN MANDERS - De zoektocht naar de Hoorn. De wonderbaarlijke reis van Schouten en Le Maire
013065: HOOIJER SR. , G., - Uit de geschiedenis van Baarn
013052: HOOGLAND SR., R.A., - Kroniek van Utrecht. Beknpte geschiedenis van de Domstad in Jaartallen
014119: VUYK SR., AART, - Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij. 1466-1966
003334: KUILE SR, G.J.TER, - Oorkondenboek van Overijssel
005343: ESCH SR., WIM VAN, HANNEKE DE NOORLANDER,EA(RED): - 75 Jaar Prins Hendrik 1908-1983
014424: STAAL, GERT, - Bouw Heer & Meester. De architectuur van kantoorgebouwen
010595: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - 1954. Een litreraire doorsnee
014985: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - 1954. Een Literaire Doorsnee
006249: STAAL, ERNA, & MURK SALVERDA,RED: - Een wijsgeer in het Oosten. Op reis door Java en Kalimantan
014964: STAL, KEES, - Den Haag in kaart gebracht. 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief
014533: STALKNECHT, HARRY, - De heren van het kerspel. De geschiedenis van het kerspel IJsselham in de 20e eeuw
013487: STAMHUIS, E., - Taikens van Taikens. Karakteristieke Groninger landschappen en dorpsgezichten
013787: STAMMESHAUS, F.W., - Eens en voor altijd Atjeh
005756: STANLEY, LOUIS, - The legendary Years. Grand Prix. Personel Memories
013542: STAPEL, F.W., HANS MARTIN,EA(RED): - Indie schrijft zijn eigen geschiedenis
001561: STAPEL, F.W., - Cornelis Janszoon Speelman
009521: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-Indie
005706: STAPEL, F.W., - De Oost-Indische Compagnie en Australie
011769: STAPELKAMP, HERMAN,: - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine
005381: STAPLETON, MICHAEL, - The Cambridge Guide to English Literature
001898: STAR, CORNELIUS VAN DER, - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld
005903: STARK, E., - Uit Indie, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden
012502: STARMANS, J.C.J.M., & M>M.R.DARU-SCHOEMANN - Industrieel erfgoed in Limburg. Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende Industieel-archeologische relicten
003874: STARTER, JAN JANSZ., - Friesche Lusthof, Beplant met verscheyde Stichtelyke Minne-Liedekens/ Gedichten / ende Boertige kluchten
008567: STAVAST W., & G. KOK - Joes en Roes
015393: STAVAST W., & G. KOK - Soen en Sen
012588: STEDMAN, JOHN GABRIEL, - Reize naar Surinamen. Dagboek 1772-1777
015027: STEELE, JAMES, - Architecture and Computers. Action and reaction in the digital design revolution
009524: STEEMAN, PETER, - Luchthelden uit de Eerste Wereldoorlog.Het gebaar van Guynemer
001166: STEEN, THEO VAN DER, - Een Zandbergse Jongen . Indisch Dagboek 1946
016071: STEEN, PAUL VAN DER, - Schanpschot. Een klein Nederlands dorp aan de rand van de Groote Oorlog
013394: STEENBEEK, ROSITA, - Ballets Russes
010383: STEENBEEK, ROSITA, - Intensive care
015266: STEENBEEK, ROSITA, - Amsterdam - Delphi. Op de fiets naar het orakel
015073: STEENBEEK, ROSITA, - Terug in Rome
015885: STEENBEEK, ROSITA, - Siciliaans testament
001721: STEENDEREN, C.VAN,RED: - Vliegende Vleugels
004227: STEENHUIS, MENNO, - Onhoorbaar groeit de padi. Front-soldaten in een verloren oorlog. Indonesie 1948-1950
015608: STEENIS, C>G.G.J.,ED. - Flora Malesiana
001841: STEENKAMP, J.C.P.W.A., - Heraldisch vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz.
015602: STEENMEIJER, A., - De gemeente tram Utrecht. De paardetram en elektrische tram in Utrecht, 1889-1939
006624: STEENMEIJER, A., - Trams langs de Utrechtse Heuvelrug. De tramlijn Amersfoort-Zeist-Rhenen-Arnhem 1882-1949 alsmede de zijlijn Doorn-Wijk bij Duurstede
015113: STEENMEIJER, A., - De Zeister tram. De elektirische tram Utrecht-Zeist 1909-1949
013912: STEENSMA, REGN., - Het gebruik van de Hervormde kerken in Groningen
013417: STEENSTRA, YBELE, - Foestrum( Westergeest) Gemeente Kollumerland c.a.
001246: STEENWIJK,DICK, - Met de muziek voorop. Driebergen en Rijsenburg 1896-1996
001313: STEENWIJK, M.VAN, - Van latijnse school tot Christelijk College
013084: STEENWIJK, DICK, - Heg en steg. Straten en straatnamen van Driebergen-Rijsenburg
013932: STEGEMAN, T.R., - Zwervend door de kop van Overijssel
014824: STEHN, CH.E., W.M. DOCTERS VAN LEEUWEN,EA: - Krakatau
015037: STEIJGER, CEES, - Christelijk College Nassau-Veluwe. 90 Jaar
009582: STEIJLEN, FRIDUS, & ERIK WILLEMS,ED: - Met ons alles goed. Brieven en films van de familie Kuyck
000330: STEIJLEN, FRIDUS,ED. - Memories of "The East". Abstracts of Dutch interviews about the Neth.East Indies, Indonesia and New Guinea(1930-1962)
008155: STEIN, VON, - Rotterdamsche Lloyd
015743: STEIN, RALPH, - Het grote autoboek. Van koets tot stroomlijn
005428: STEINBERG, H.G., - Ons Suriname. De zending der EBG in Nederlandsch Guyana
007345: STEINER, REINHARD, - Egon Schiele 1890-1918. The Midnight Soul of the Artist
002613: STEINHART, W.L., - Niassche teksten I - XXVI + Niassche priesterlitanieŽn
007363: STEINLEN - De Katjes
010853: STEINMETZ, F.,BEW.: - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx.Brieven van een adelborst 1822-1824
007844: STEKELENBURG, HENK VAN,RED: - Kamp Vught en de Vughtenaren
001744: STELLINGA, G., - Zinsvormen en zinsfuncties in abele spelen
015607: STELLINGWERFF, J., - Fat Man in Nagasaki. Nederlandse krijgsgevangenen overleefden de atoombom
004200: STELLINGWERFF, J.,ED: - Zijne Majesteits Raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan
014115: STELTMAN, PIET, & LEO VERBEEK - Nieuwkoops plassengebied
012201: STENCHLAK, M., - Architectuurgids van Nederland
009128: STENVERT, RONALD, CHRIS KOLMAN,EA: - Monumenten in Nederland. Overijssel
003306: STENVERT, RONALD, CHRIS KOLMAN,EA: - Monumenten in Nederland: Limburg
012045: STEPHANIK, J.W., - Geschiedkundige catalogus der verzameling munten van Nederland, bezittingen en kolonien
007297: STERKENBURG, P.G.J.VAN, - Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie
001284: STERKENBURG, P.G.J., - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers
015585: STERKENBURG, O.G., - Insulinde en de zending
014413: STERNE, LAWRENCE, - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie
001568: STERNE, LAURENCE, - A Sentimental Journey through France and Italy
011015: STERRE, JAN PIETER VAN DER,VERT.,BEW.,+ INL. - Boswell en Holland
004357: STERREN, K.S. VAN DER, - Cartoons 8-12-1941/15-8-1945
009323: STEUR, J.J., - Herstel of ondergang. De voostellen tot redres van de V.O.C. 1740-1795
009822: STEUR, A.G.VAN DER, - "Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven". De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschede (1865-1926)
010311: STEUSSY, JOS.F., - Straten Schrijven Historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam
012812: HEUSDEN-STEUTEL, A.C.VAN, - Van minimale hulp tot optimale zorg. 150 jaar ziekenhuiszorg in Arnhem
014123: STEVENS, HARM, - Gepeperd verleden. IndonesiŽ en Nederland sinds 1600
002246: STEVENS, J.A., & B. GREVEDAMME - Vrij. Verzameling foto's uit IndiŽ
003004: STEVENS, HARM, - De VOC in bedrijf 1602-1799
004151: STEWART, IAN CHARLES, & JUDITH SHAW - Indonesians. Portraits from an Archipelago
003628: STIERLIN, HENRI, - Encyclopedia of World Architecture/Enzyclopšdie der Welt Architektur/Comprendre l' Architecture universelle
002507: STIKSMA, KEES, - Bewoonbaar voor de mens. 150 Jaar Van Hattum en Blankevoort in "natte" en "droge"
013012: STIKSMA, KEES, - Tunnels in Nederland. Ondergrondse transportschakels
013456: STILLER, LOUIS, SANDER VAN VLERKEN,EA: - Handboek voor schrijvers
008916: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie
002862: STOEP, D.VAN DER, & AIZE VISSER,RED: - Het boek voor Sinterklaas
007298: STOETT, F.A., - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis
001740: STOETT, F.A., - Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard
016063: STOFFELS, NORBERT, - Martin Knoller. Seine Kuppelfresken in der Abteikirche Neresheim
011798: STOK, LIDWIEN, - Het verdwenen thuis
004784: BREITBARTH-VAN DER STOK, M.H., - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal
011692: STOKE, MELIS, - Ik kijk de kat uit de klapperboom. Vijftig Indische rijmkronieken
015411: STOKE, MELIS, - Patria. Kroniek van de thuiskomst
008000: STOKKUM, H.C.VAN,RED: - Grafisch Nederland. Kerstnummer. De tijden veranderen
009198: STOKRAM, ANDRIES, - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem
012613: STOKVIS, WILLEMIJN, - 3 dimensionaal Cobra. Werk in hout, klei, metaal, steen, gips, afval, polyester, brood, keramiek
002825: STOKVIS, WILLEMIJN, & FRANS DUISTER - Jan Sierhuis. Tekeningen
012549: STOKVIS, WILLEMIJN, - Cobra 1948-1951
010276: STOLK, JILL, - Kleurverschil
010275: STOLK, JILL, - Scherven van smaragd
007569: STOLK, JILL, - Indie was alles. Alles. De verhalen van toen en nu
007692: STOLK, JILL, - Onder de blauwe sarong
001234: STOLK,H.K., - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland
000719: STOLS, A.A.M., - Het schoone boek
008117: STOLS, A.A.M., - Het werk van S.H.de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst
012969: STOLS, A.A.M., - Het werk van S.H.de Roos.Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst
015929: STOLWIJK, ANTON, - Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis
012764: STONE, DOMINIC R., - The Art of Biedermeier
009330: STOPPELENBURG, NETTIE, - De Oudewaterse moord
015992: STORM, THEODOR, - Am Grauen Meer. Gesammelte Werke
013664: STOTER, MARLIES, - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw
013665: STOTER, MARLIES, - Lelie in zilver. Van der Ley, Meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788
006384: STOVER, JOS, RED: - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
013812: STRAALEN, BRORD VAN, & BAS VAB OYEN,EINDRED: - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland
009576: STRAATEN, H.S.VAN DER, - Maurits de Braziliaan
005275: STRAATEN, PETER VAN, - Mensen onder elkaar in duizend-en-een tekeningen
010165: STRAATSMA, T., - Friesland, land van wind en wolken
009132: STRATEN, HANS VAN, - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven
014151: STRATEN, MICHIEL VAN, - Zee van ijs. Een waar gebeurd overlevingsdrama op een bevroren Zuiderzee
004681: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs
003546: STRATENUS, R.J., - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands NIeuw Guinea
002728: STRATINGH, G.A., & C.A. VENEMA - De Dollard. Geschied-, aardrijks- en Natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
009864: STRATZ, C.H., - Die Frauenkleidung und ihre naturliche Entwicklung
001298: STRAUSS,HEINRICH, - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt
013467: STRAVER, HANS, - De zee van verhalen. De wereld van Molukse vertellers
006248: STRAVER, HANS, - De historie van Kotidjah
004791: STREEK, H.VAN DE, - Van zeepolders tot waterschap. Aspecten van de geschiedenis van het waterbeheer op de Noord-Veluwe
011418: STREUVELS, STIJN, - De oude Viking
005166: STRIJBOS, JAN P., - De Noordvaarders
008923: STRINDBERG, AUGUST, - Tijd van gisting
015867: STRINDBERG, AUGUST, - Inferno
003972: STRINDBERG, AUGUST, - De romantische koster van Rano en andere verhalen van de scheren
013381: STROINK,L.A., - Stad en land van Twente
004736: STROOP, JAN, - Molenaarstermen en molengeschiedenis
006987: STROUD, JOHN, - The World's Civil Marine Aircraft
007156: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen
008192: COHEN STUART, W.J., - De zeemacht in Nederlandsch-Indie 1874-1888
003591: STUIVELING, G., - Herman Gorters Kenteringssonnetten
004043: STUIVELING, G.,RED: - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poŽzie en politiek
006825: STUIVELING, G., - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt
015584: STULEMEIYER, J.E., - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indie en Suriname 1940-1946
003194: STURLER, JACQUES EDUARD DE, - Het grondgebied van Nederlandsch Oost-Indie in verband met de Tractaten met Spanje, Engeland en Portugal
010301: ST‹RMER, MICHAEL, HAGEN SCHULZE, U.A. - Siedler Deutsche Geschichte
011849: STURROCK, DONALD, - Verhalenverteller. De biografie van Roals Dahl
008668: STUTTERHEIM, C.F.P., - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies
015610: STUTTERHEIM, W.F., - Leerboek der Indische Cuktuurgeschiedenis, dl. I: De Hindu's
008621: STUTTERHEIM, W.F., - Cultuurgeschiedenis van Indonesie
010367: STUVEL, H.J., - De gulle stroom. 25 jaar Waterleiding Maatschappij Gelderland
014218: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - De comedie der liefde. Roman van vrouwenleven
014219: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Het boek met zeven zegelen. Roman van vrouwenleven
001836: STUYCK, R., - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en de stoomvaart
011131: STUYVENBERG, JAN VAN, & HANS LIESKER - Kinderen op kousenvoeten. Ervaringen bij het opsporen van Japanners en Koreanen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Java waren
012141: STYNEN, LUDO, - De taal was gans het volk. Biografie van Anton Bergmann
010991: KARTA SUBRATA, DJOESAR, SIKUN PRIBADI,A.O. - Taman Terbuka. Bahasa Sunda
010992: KARTA SUBRATA, DJOESAR, SIKUN PRIBADI,A.O. - Taman Terbuka. Bahasa Madura
000065: SUCHTELEN, GOVERT JAN VAN, - Jansen in Indie (en mevrouw niet te vergeten)
015560: SUCHTELEN, B.C.C.M.M.VAN, - Neerlands nieuwe Eereschuld aan Indie
011021: SUHANDAR, M., & PIEN SUPINAH - Bahasa Indonesia (kebahasaan)
002774: SUHARDI,YATI R., - Pemakaian Kata Sapaan untuk Pelaku Kedua dalam Bahasa Belanda dan Terjemahannya
015583: SUHARJA, SURYANTO PAMUJI,A.O. - Buku Panduan/Guide Book Museum Benteng Yogyakarta
002766: SUKARNO - Sarinah. De taak van de vrouw in de strijd van de republiek Indonesi
014337: SULMAN, A.,EINDRED: - Tussen IJsselvliedt en Essenburg. Landgoederen op de Noord-Veluwe
010903: SUMTER, ARCHIE, ANGELIE SENS,EA(RED): - K'ranti! De Surinaamse pers 1774-2008
013449: SUPUSEPA, EDI F.M., - Woordenlijst Nederlands - Moluks - Saparuaans
015412: SUPUSEPA, EDDIE, - Setia kepada gunung tanah
008404: MAGNIS-SUSENO, FRANZ, - Javanische Weisheit und Ethik. Studien zur einer ostlichen Moral
010286: SUTTON, PETER C., - De eeuw van Rubens
004685: SUURENDONK, HUUB, - Water onder ons
004220: SUURLAND, KEES, - Geweren spreken geen Maleisch
008374: SVRCEK, MIRKO, - Het boek in kleur over paddestoelen
011222: SWAGERMAN, JAN, - Vertellingen rondom de Oude Rijnmond. Verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de Oude Rijn
014594: SWANENBERG, COR, & NELLEKE DE LAAT - Z'is wel 'n zonde werd .Honderd Brabantse spreuken vertaald en verbeeld
002568: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van dr. P.V. van Stein Callenfels
002646: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. Stein Callenfels
013563: SWART, K.W., - Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584
005697: SWART, N.L., & A.A.L. RUTGERS,RED; - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-Indie
007843: SWART,W., - Zaanstreek in bezettingsjaren
015920: SWARTE, JOOST, - Bijna compleet
013448: SWAVING, JUSTINE, - Splinters van voorbije levens. Indische verhalen
006713: SWAVING, JUSTINE, - De urn en de noot. Leven in twee werelden
002595: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en tempel op Bali
002647: SWELLENGREBEL, J.L., - In Leydeckers voetspoor. Anderhalve eeuw Bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen
010490: SWELLENGREBEL, J.L., - Korawacrama. Een oud-Javaansch proza-geschrift
008238: SWIETEN,.J.VAN, - De waarheid over Onze vestiging in Atjeh
008602: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M., - Oost en West in kruissteek
002880: SWIFT, GRAHAM, - Laatste ronde
005226: SWIFT, JONATHAN, - De boekenstrijd
005170: SWIJTINK, ANDRE, - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland Tijdens de Tweede Wereldoorlog
014898: SWITZAR, SIMON, - Met Bauer in het Oosten
014680: SYLVESTER, DAVID, - Francis Bacon. Paintings of the Eighties
007299: SYTSTRA,O.H., & J.J. HOF - Nieuwe Friesche spraakkunst
003039: SYTSTRA, H.S., - Woordenleer der Friesche taalkunde
015414: SYTTZEN, JOB, - Gods ravijn
003299: SYTZEN, JOB, - Soldaat/Ravijn/Landgenoten
007799: SZULC-KRZYZANOWSKI, MCHEL, & MICHIEL VAN KEMPEN - Woorden die diep wortelen. Tien vertellers en schrijvers uit Suriname
006029: AGUS DERMAWAN T.,INTROD: - Paul Husner
002606: TADEMA SPORRY, BOB, & AUKE A.TADEMA - Betoverend Bali
013568: TADEMA, JAN, - Haarlemsche jeugdherinneringen
010699: TAHAN, MALBA, - De man die kon rekenen
001133: TAINE, HENRI, - Vijf portretten
015369: OFEIGSSEN-TAKES, ANNIE, - Wel en wee
008194: TALENS, JOHAN, - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750)
010809: TALLYMAN, KOOS DE, - Vertelt, Verhalen uit de Rotterdamse haven. Laat je zakken
014145: TAMMINGA, GINI, - Tim zwijgt liever of Bruine-bonen-soep met madenpuree
002884: TAMSE, C.A. RED: - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
005741: TAMSE, C,RED; - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
003831: TAN, PETER B.K., - Mijn leven als arts en patient
010941: TAN, HUMBERTO, - Het Surinaamse legioen. Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000
006928: KETOET TANTRI - Opstand in het paradijs
015613: TAS, SAL, - De onderontwikkelde vrijheid. Indonesie toen en nu
002618: TAVERNE, N.J.M., - VulkaanstudiŽn op Java
013228: TAX, RICKEY, ED: - Precies wat ik waardevol acht
015895: TAYLOR, PAUL MICHAEL, & LORRAINE V> ARAGON - The Java Sea. Art of Indonesia's Outer Islands
010702: TAYLOR, COLIN F., AND HUGH DEMPSEY - With Eagle Tail
006037: TAYLOR, ALISON, - Living Traditions in Balinese Painting
002359: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ
012068: TAYMAN, JOHN, - De Kolonie. Het aangrijpende, waargebeurde verhaal van de bannelingen op Molokai en pater Damiaan
000908: TCHERIKOVER, VICTOR, - Hellenistic Civilization and the Jews
010716: TEC, NECHAMA, - De gebroeders Bielski. Een indrukwekkend verhaal van joods verzet
005136: SCHOUTEN. TED, - Lichaamsbuit. Gedwongen seks tijdens de Tweede Wereldoorlog
015871: TEENSTRA, M.D., - Beknope beschrijving van de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen
007826: TEENSTRA, ANNO, EA: - Nederlandsche volkskunst
014887: TEEUW, A., TH.P. GALESTIN,EA(EDS): - Indonesisch-Nederlands woordenboek
015905: TEEUW, A., & D.K. WYATT - HIkayat Patani
004033: TEEUW, A., TH.P. GALESTIN,EA(EDS): - Siwaratrikalpa of Mpu Tanakun. An Old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations
014595: TEGENBOSCH, LAMBERT,EA: - J.A. Knip. Een neo-classicus uit Tilburg
003357: GALLOP. ANNABEL TEH, - Golden Letters / Surat Emas
007666: TEIJSSEN, M.R., - Van hier en elders. Onder de palmen
003044: TEIRLINCK, HERMAN, E.F. ROELOFS-BEL - Albert Roelofs. Herinneringen
002810: TEIS, GEERT, - Vertelsels van n liereman
003087: TEITLER, G., & P.M.H. GROEN,RED: - De politionele acties
004244: TEITLER, G., - Anatomie van de Indische defensie. Scenario's, Plannen, Beleid 1892-1920
013136: TEITLER, GER, & KURT W. RADTKE,EDS: - A Dutch Spy in China. Reports on the First Phase of the Sino-Japanese War (1937-1939)
016010: TEITLER, G,, - Ambivalentie en aarzeling. Het beleid van Nederland en Nederlands-Indie ten aanzien van hun kustwateren, 1870-1962
003465: TEITLER, G., - De strijd om de slagkruisers 1938-1940
002140: TEITLER, G., - Vlootvoogd in de knel. Vice-admiraal A.S.Pinke tussen de marinestaf, IndiŽ en de Indonesische revolutie
011771: TELEHALA, ADETTE, - Ambon verslagen. Gewone mensen over geweld, vrienden en vijanden
000093: TELJEUR, D., - Het symbolische systeem van de Giman van Zuid-Halmaheira
012254: TELLEGEN, TOON, - De zin van een liguster
010610: TELLEGEN, TOON, - Misschien wisten zij alles
012256: TELLEGEN, TOON, - De een en de ander
011046: TELLEGEN, TOON, - Er ligt een appel op een schaal
013854: TELLEGEN, TOON, - Brieven aan bijna niemand anders
012255: TELLEGEN, TOON, - De aanzet tot een web
005167: TEMPEL, J.VAN DEN, - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen
007192: EBBENHORST TENGBERGEN, E.J.VAN, - Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid
011933: EBBENHORST TENGBERGEN, E.J.VAN, - Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid
015870: TENGBERGEN, ANNET, - Kastelen in Oost-Gelderland
016016: TENZER, MICHAEL, - Gamelan Gong Kebyar. The Art of Twentieth-Century Balinese Music
015901: TENZER, MICHAEL, - Balinese Music
010403: TEPE, WIM, - Begijnen in de lage landen
007100: TERBORCH, F.C., - Slauerhoff. Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid
009893: TERBORGH, F.C., - El Gran Canon
003030: TERGAST, NES. - Deliria
014987: TERGOUW, TON, - Ontgoocheling. Het relaas van ren ontmoeting
011042: TERLOUW, JAN,INL: - Binnenvaart beelden
002589: TERMORSHUIZEN, GERARD, - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Dagbladpers 1744-1905
003548: TERMORSHUIZEN, GERARD, - P.A. Daum. Journalist en romancier van Tempo Doeloe
014940: TERMORSHUIZEN, GERARD,RED: - Tropenstijl. Amusement en verstrooiing in de (post)loloniale pers
013332: TERMORSHUIZEN, GERARD, - "Niemand zorgde voor mijn ziel..."Marietje van Oordt (1987-1974), een tragisch leven aan de Indische zelfkant
010568: TERMORSHUIZEN, GERARD,RED: - Rondom Daum
008195: TERPSTRA, H., - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent
015612: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie
001415: TERPSTRA, PIETER, - 50 Jaar Wieringermeer
013413: TERPSTRA, PIETER, - Honderd jaar Friese landbbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw
005982: TERVOOREN, E.P.M., - Statenopvolging en de financiele verplichtingen van Indonesie
004880: BAAL-TESHUVA, JACOB, - Marc Chagall 1887-1985
004347: TESORO, JOSE MANUEL, - The Invisible Palace. The true Story of a Journalistīs Murder in Java
014170: TETELEPTA, M.J., & H.G. NIJMAN - Bergaul. 40 jaar Molukkers in Winterswijk. 1959-1999
009163: TETTEROO, TOM, - Dagboek op toiletpapier. Een leven bij de Papoea's
011626: WINDEN-TETTEROO, GEMMA M.M.VAN, - Mijn dagboek. Oorlogskroniek van Kees Tetteroo 1936-1945
010437: TEWES, CARL, - In naam der koningin...
012817: LEHMANN. L.TH., - Schrijlings op den horizon
007501: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE, - De memoires van de hoogwelgeboren Barry Lyndon
004721: THEAL, GEORGE MīCALL, - Het begin van de Zuid-Afrikaansche geschiedenis
008699: VER LOREN VAN THEMAAT, R., - De Oude IJssel. De veelzijdige rol van het water
009284: THEUNISSEN, W.P., - Ikonen historisch, aesthetisch en theologisch belicht
009643: THEUNISSEN, W.P., - De wereld der Ikonen, Historisch, theologisch en ethisch belicht
006343: THEUNISSEN, W.P., - Ikonen. Vensters op de eeuwigheid
006368: THEUNS-DE BOER, GERDA, & SASKIA ASSER - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indie
000782: THEWISSEN, M.A.F.CHARLES, - Oud Maastricht
005701: THIEL, J.H., - Eudoxus van Cyzicus
005961: KRUYSWIJK-VAN THIEL, SOPHIA, - Vrouwenkorps van het voormalig KNIL 1943-1950. Motivatie en beeldvorming
009872: THIELE, P, & AAD W. KROON - Gemeente Rheden toen... en nu
013229: THIELEN, ALBERT VIGOLEIS, - Herfst
013232: THIELEN, ALBERT VIGOLEIS, - "Voor Bobby S." Gedicht voor Helmut Salden
008993: THIENEN, FR.W.S.VAN, - Het doek gaat op. 25 eeuwen in en om het Europese theater
000513: THIENEN, F.W.S.VAN,&J.DUYVETTER - Klederdrachten
006554: THIESSEN, JOH., - Pakantan. Een belangrijk gedeelte van Sumatra
001742: ALBERDINGK THIJM, J.A.,ED: - Karolingische verhalen
010586: THIJN, ED VAN, - Achttien adressen
008460: THIJSSE, JAC. P., - Eik en Beuk
012040: THIJSSE, JAC.P., - Langs de Zuiderzee
001755: THIJSSE, JAC. P., - Onze groote rivieren
010581: THIJSSE, JAC.P., - Het Naardermeer
013597: THIJSSE, JAC. P., - Kruiden langs heg en steg
012092: THIJSSEN, JEROEN, - Solitude. Een Indische familiegeschiedenis
011843: THIJSSEN, THEO, - Het grijze kind
015105: THODEN VAN VELZEN, H.U.E., & W. VAN WETERING - In the Shadow of the Oracle. Religion as Politics in a Suriname Marron Society
012000: THOMAASEN, KEES, & CLEMENS DE WOLF - Accoord. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk
007225: THOMAS, MARCEL, EINL.: - De Psalter Ludwigs des Heiligen
008960: THOMAS, HELEN, - A Visit to William Morris
014543: THOMAS, FRED, - Wijkend Water. Het oude land in den greep van het nieuwe (Urk)
014530: THOMAS, FRED, - Een liefde in Staphorst
012983: THOMAS, LOWELL, - De eerste vlucht om de wereld, bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Leigh Wade, John Harding
015815: THOMASSEN, K,EINDRED: - Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Het album amicorum en het poeziealbum in de Nederlanden
008925: THOMESE, P.F., - Schaduwkind
007402: THOMESE, P.F., - Izak
005420: THOMESE, P.F., - Vladiwostok!
008750: THOMSEN, M., - Java und Bali. Buddhas - Gotter - Helden - Damonen
013939: THOMSON, ELIZA, - Setengah mati. Kind in een jappenkamp
008868: THONISSEN, JACQUES, - Eilandzigeuner
007891: THOOFT, ISAAC, - Magno Concilio ordinum Belgii foederati anni 1651
003609: THOOR, MARIE-THER»SE VAN, - Het gebouw van Nederland. Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen
000255: THORENAAR, A. - Leerboek der bodemkunde voor IndonesiŽ
002650: THORN, MAJOR WILLIAM, - The Conquest of Java
003005: THORN, MAJOR WILLIAM, - Memoir of the Conquest of Java
002316: THORWALD, J‹RGEN, - Oude geneeskunst. Heelmeesters, geneesmethoden en recepten in het oude Egypte, BabyloniŽ, India, China, Mexico en Peru
001418: THURKOW, C.T.F., - De Westfriese admiraliteit
008678: THURLINGS, TH.L.M., W.R. HEERE,EA: - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg
008995: TIBORGH, LOUIS VAN, & GUIDO JANSEN(RED): - Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse Schilderkunst 1800-1850
009793: TICHELAAR, PIETER JAN, & CASPER POLDER - Gebakken schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930
002623: TICHELMAN, G.L., & H.VAN MEURS(RED) - IndiŽ Roept
002215: TICHELMAN, G.L., - Horas! Een Batakboek
003264: TICHELMAN, G.L., - Nieuw-Guineesche Oerkunst
002337: TICHELMAN, G.L., - Draaiboek van Nieuw Guinee
015618: TICHELMAN, G.K., & C.W. WORMSER - Archipel-variai
015420: TICHELMAN, G.L., - Indonesisch dossier
007171: TIDEMAN,J, - Djambi
015616: TIDEMAN, J., - Het landschap Bone
015982: TIELE, P.A.,BEW. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw
007567: TIELMAN, ANDY, - That's my Life
013921: TIESING, HARM, & A. DENING - Marthao Ledeng, de bloem van 't daarp & Um d'olde toren
015008: TIETZ, JURGEN, - Geschiedenis van de architectuur in de 20e eeuw
010064: TIGELAAR, ERIK, - De wereld in een doosje. De fotoalbums van de familie Van Rheden, Utrecht/Wijk bij Duurstede 1863-1876
015246: TIJDINK, T., - Pas op de buren. Over de rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo
015615: TIJL, W.J., - Van kalme stroomen en verre stranden. Levenservaring en pluizerij
003903: TIJN, MAARTJE VAN, - Verdraaid verleden
010594: TILBORGH, LOUIS VAN,RED: - Monet in Holland
010200: TILBORGH, LOUIS VAN,RED: - Monet in Holland
012229: TILBURGH, CYRIEL VAN,EA: - Lijmen bij Dwaallicht. Benefietdiners 2001-2005
009453: TILL, MARGREET VAN, - Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden 1869-1942
003105: TILLEMA, H.F., - Ons Indisch Boekje
003433: TILLEMA,H.F., - Zonder Tropen - Geen Europa!
005580: TIMMER, J.H., & F.C. OOSTMAN - Uit Winschoten's verleden. Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden
013859: TIMMER, CHARLES B., - Russische notities
011753: TIMMERIJE, ANNELOES, - Zwartzuur. Verhalen
007970: TIMMERIJE, ANNELOES, - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008
002649: TIMMERIJE, ANNELOES, - Indisch zwijgen
010648: TIMMERS, WIM, - Verrassend Harderwijk. Bespiegelingen over een veranderende stad
007238: TIMMERS, J.J.M., - Atlas van het Romaans
012761: TIMMERS, J.J.M., & G. PEETERS - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische atlas
000783: TIMMERS, J.J.M.,EA - Karakteristiek Zuid-Limburg. Kunst, ambacht en volksgebruiken
000785: TIMMERS, J.J.M., - Oude schoonheid in Limburg
005503: TIMMERS, WIM, & MARTIN ELANDS - Uitgediend. Harderwijk als garnizoensstad
004935: TINDEMANS, LEO. - Een handvest voor woelig Belgie
006589: DOERI TINGGI - In het binnenland van Java. "Goenoeng Besar". Romantische schets, doorvlochten met herinneringen van een oudgast
015611: TINNEMANS, WIKK, - Indisch kicht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indie
008695: TINNEVELD, A,RED: - De Liemers. Gedenkboek Dr.J.H:van Heek
002627: TIRTOKOESOEMO, R. SOEDJONO, - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta
011345: TJEPKEMA, ALMAR, & JAAP WALVIS - Ondergedoken. Het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
003797: TOD, IAN, &MICHAEL WHEELER - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie
014549: TOELANIE, RITIE, - Familieverhaal van drie cukturen 1850 tot 2016
008598: DATOE TOEMENGGOENG, RKJ.CH.SJ., - Wanita di Indonesia / Women in Indonesie
005933: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Aarde der mensen
009263: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - In de fuik
010541: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - KInd van alle volken
010543: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Guerrillafamilie
009252: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Voetsporen
002462: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Brieven van Buru
007676: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Een koude kermis & Dageraad
007679: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Bericht uit Kebayoran en andere verhalen
015427: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - De vluchteling
011397: TOERGENJEW, I.S., - Verzamelde werken
015425: TOHARI, AHMAD, - Het dansmeisje uit mijn dorp
015424: TOHARI, AHMAD, - De onheilskomeet
012095: TOKARCZUK, OLGA, - Amos
006722: TOL, ROGER, - Een haan in oorlog. Toloqna Arung Labuaja (Buginees heldendicht)
007223: TOLKIEN, J.J.R., - In de ban van de ring
014409: TOLKIEN, J.R.R., - De smid van Groot-Wolding
013431: TOLKIEN, J.J.R., - De legende van Sigurd en Gudrun
004927: TOLKIEN, J.J.R., - In de ban van de ring
014091: TOLL, JURRIAAN VAN, - Een en ander over Giessendam
012799: TOLLE, ECKHART, - De kracht van het NU. Gids voor spirituele verlichting
012098: TOLLENS, HENDRIK, - De overwintering der Hollanders op Nova -Zembla
014496: TOLMAN, RINKE, - Landschappen en seizoenen
004340: TOLMAN, RINKE, - De wandelaar. Geillustreerd maandblad
013044: TOLMAN, RINKE, - Zwervend langs de Zuidwal. 60 tochten naar en langs het IJselmeer (Muiden - Elburg0
003254: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch
004159: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch
007507: TOLSTOI, LEO, - De Kozakken I + II + Verhalen uit de Kaukasus
015794: TOMASOWA, JAN, - Pattimura. Opstand van de paradijsvogels
014953: TOMASOWA, JAN, - De schreeuw van de adelaar. De ondergang van het koloniaal imperium Nederlands-Indie
008861: TONCKENS, TONKO, - De vicieuze cirkel. Over Paramaribo's Waterkant
009129: TONGEREN, ROB VAN, - Kalkedotten & Knipperbollen. Amsterdam in de jaren vijftig
008202: TOONDER, MARTEN, - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie 1912-1939
010084: TOONDER, MARTEN, - We zullen wel zien
010086: TOONDER, MARTEN, - De Rechten van de Mens . Fragment uit het leven van Koning Hollewijn
010087: TOONDER, MARTEN, - De schoonschijners
010088: TOONDER, MARTEN, - De toornviolen
010089: TOONDER, MARTEN, - De geweldige witwassen
010090: TOONDER, MARTEN, - De slijtmijt
010091: TOONDER, MARTEN, - De trullenhoedster
010092: TOONDER, MARTEN, - De viridiaandinges
010093: TOONDER, MARTEN, - De zelfkant
001593: TOONDER, MARTEN, - Vleugeljaren. PoŽmen
010602: TOONDER, MARTEN, - It kwea-each
012803: TOONDER, MARTEN, - De weetmuts
012535: TOONDER, MARTEN, - Tom Poes en de wilde wagen/Tom Poes en de wisselschat/ Tom Poes en het huilen van Urgje
012534: TOONDER, MARTEN, - Onder het kolkende meer Doo. Autobiografie deel III, 1945-1965
011286: TOONDER, MARTEN, - De grote Barribal
006731: TOONDER, MARTEN, - Tom Poes en de laatste markies van Carabas
011449: TOONDER, MARTEN, - Een heer in de kracht van zijn leven
004639: TOORIANS, J., - Het vendel. Het vendelzwaaien in de historische schuttersgilden
007342: TOORN, PETER VAN DER,ED: - Wendingen
009835: TOORN, JOOST VAN DEN, - Homo vapor est
003205: TOORN, WILLEM VAN,RED; - Querido's letterkundige reisgids van Nederland
015940: TOORN, WILLEM VAN, - Gedichten 1960-1997
007996: TOORN, JAN VAN, RED: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
011865: SPRINGER, F., WILLEM VAN TOORN & ANNE VAN DER MEIDEN - Nooit vergeten/ Stad/ Vrijheid luistert nauw
012459: TOORN, WILLEM VAN,RED: - Willem den Ouden
009717: TOORN, WILLEM VAN, - "Er moeten nogal wat halve-garen wonen". Schrijvers in en over Bergen
011867: TOORN, WILLEM VAN, - Stoom
015309: TOOROP, JAN, - Autobiografische herinneringen 1858-1886 , zoals gedicteerd aan Anton Reichling in 1927
011122: TOP, HENK, - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van ms. Zaandam 1939-1942
013305: TOPPER, JACOB, - De memoires van Simon Tette Hofstra. Sergeant in de Wonsstelling en krijgsgevangene in Stalag IIIA Luckenwalde
009644: TOURTELLOT, ARTHUR B.,ED: - Life's Picture History of World War II
014028: TOUT, KEN, - De langste weg naar huis
010544: TOUWEN-BOUWSMA, ELLY, & PETRA GROEN - Op zoek naar grenzen. Toepassing en uitvoering van de wetten voor oorlogsslachtoffers
003758: TRAA, A.VAN, - Suriname 1900-1940
003090: TRAA, C.VAN,RED: - Rotterdam. De geschiedenis van tien jaren wederopbouw
010781: TRACY, NICHOLAS, - Nelson's Battles. The Art of Victory in the Age of Sail
003775: TRAMM, OSCAR, - Curacao
015765: TRANSVALER - Transvaal
001047: TREEBUS, K.F., - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk
009959: TREFFERS, J., - Slagschaduwen
007657: TREFFERS, J., - Schuim van Goud. Indische zedenroman
009415: TREFOSSA - Ala poewema
000359: TREUB, M.W.F., - Nederland in de Oost. Reisindrukken
015990: TREUR, FRANCA, - Hoor nu mijn stem
015121: TREUR, FRANCA, - De woongroep
006873: TRICHT, H.W.VAN,EA: - Louis Couperus als briefschrijver
002767: TRICHT, B.VAN, - Levende antiquiteiten in West-Java
007859: TRICHT, COEN VAN, - Onderduikers en knokploegen
004257: TRICHT, COEN VAN, - Het schimmenrijk van W.F. Hermans
005659: TRICHT, H.W.VAN,RED: - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden
003567: TRICHT, H.W.VAN, - P.C. Hooft
014389: TRIENEKENS, G.M.T., - Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945
011116: TRIEUX, DENIS DU, - Het Indische Tussenland 1945-2005
009320: TRIP, F.H.P., - Brieven uit Indie 1946-1949
003294: TROEVERS, HERMAN, - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de "Kentering der Tijden"1906-1956
013066: TROMP, H.M.J., & B. ZIJLSTRA - Kasteel Amerongen
015321: TROMP, SHERI G.,ED: - Four years till tomorrow. Despair and hope in wartime Dutch East Indies
014130: TROMP, HEIMERICK, & TOITA HENRY-BUITENHUIS,RED: - Historische buitenplaatsen in particulier bezit
013478: TROOST, PETER, - Toen Rotterdam nog "krullen" had. Een fotografisch beeld van oud-Rotterdam
008124: TROY, NANCY J., - The De Stijl Environment
015041: TRUIJENS, ALEID, - Geen nacht zonder
014502: TSJECHOF, A.P., - De echtgenoot en andere verhalen
010416: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV EN PLATONOV - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen
008156: TSJECHOW, ANTON P., - Verzamelde werken
014362: LOH KWAN TSJOENG - De eed in de Perzikgaarde of Hoe een sandalenmaker het tot keizer bracht
014676: TUBBERGEN, C.R.VAN, - Vleugels boven het eeuwige ijs . Het leven van R.E. Byrd
010782: TUCHMAN, BARBARA W., - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek
003959: TUCHOLSKY, KURT, - Rheinsberg. Een plaatjesboek voor verliefden
002734: TUCKERMANN, INGEBORG, - Tjideng zwart op wit
004476: TUIKWERD, F.VAN, - S.S. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn
008174: TUIN, BERT, & FRANK VENEMA - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie
004842: TUINSTRA, U., - Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het Noordwesten van Noordbrabant
015614: TUINZING, A.J>P., - Koloniale macHt. De blanke wereldheerschappij in gevaar
009130: TULDER, ROLAND VAN, - Knippen & Scheren voor vier aardappelen. Amsterdam in de jaren veertig
010604: TULDER, ROLAND VAN, - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol
008402: TULKENS, JOYCE, - Jan Pieterszoon Coen. Bedwinger van Indie
002594: TULP, GERRIT, - Marsbevel op Java. Aan - en afvoertroepen april 1946- juli 1949
013666: TUPAN, HARRY, & JANS TIMMER - Drents zilver 1650-1900
002319: TURNER, GERARD L'E., - Historische microscopen
006364: TUSSENBROEK, OTTO VAN, RED: - Ruimte - Vorm - Sfeer in het binnenhuis
002964: TUUK, H.N. VAN DER, - Tobasche spraakkunst, in dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd
007408: TUUK, HERMAN NEUBRONNER VAN DER, - De pen in gal gedoopt
004683: TUURENHOUT, M.E., - Parlementaire controle en ambtelijke verantwoordelijkheid
008482: TWILLERT, WILLEM VAN, & TESSA MUIJS-DUIJST,RED: - Daar komt de muziek! 100 jaar Excelsior (Bunschoten) 1907-2007
015596: SLEUMER TZN, W., - Op Java's vulkanen
009325: UBACHS, P.J.H., - Tweeduizend jaar Maastricht
011467: UBACHS, M., - De Regouts. Leed en strijd van Maastricht's proletariaat. Een eeuw modern kapitalisme
010366: TOTH-UBBENS,MAGDI, - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen - Armen - Geuzen
005174: UBINK, JAN, & FRANS TER GAST, - Sage en feit uit oorlogstijd
015423: UCEE - De schoonste triomf van de Indo-detective
010055: BYVANCK-QUARLES VAN UFFORD, L., - Zilveren en gouden vaatwerk uit de Griekse en Romeinse oudheid
006587: ELSACKER-UFKES, JOKE VAN, - Verloren Dromen in de Tropen
015510: UHLENBECK, E.M., - De tegenstelliing Krama - Ngoko. Haar Positie in het Javaanse Taalsysteem
000500: UHLIG, H,&H.F.NEUBAUER,EA: - IndonesiŽ in opkomst
013875: UIJTERSCHOUT, I.L., - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden
014477: UILENBERG, J.J., - In 't schmeruur bij 't knappend vuur . Een bundel Srentse volksvertellingen voor jong en oud
011477: UIT DEN BOOGAART, PIETER, & CON M÷NNICH - Portret van de Maas
011568: UITBOL, J.C., & J.M.VAN WIJK - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ gedurende de jaren 1946-1950
015064: UITERT, HENK VAN, - "Zo was het". Arbeidsinzet in Duitsland 1943-1945
010982: UITERT, EVERT VAN, LOUIS VAN TILBORGH,EA: - Vincent van Gogh. Schilderijen en tekeningen
009149: UITMAN, G.J., - Wat zeggen onze aardrijkskundige namen?
000292: ULT…E, A.J. - Caoutchouc(rubber)
011652: UMIJATI, SRI, & LOUISE DE GRIJS - Penuntun. Grammatika Indonesia
011139: UMIJATI, SRI, - Umijati's mooiste mythen - sagen en andere verhalen uit de gordel van smaragd
014336: UMMELS, HUUB, - Apeldoorn toen. Wandelingen langs historische plekjes
011772: UNEPUTTY, JO, - Mama Na
009044: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg
011952: UNGER, GERARD, - Letters
004069: UNGER, W.S.,ED: - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-IndiŽ 1598-1604
011895: UPHOFF, MANON, - De ochtend valt
013754: URIS, LEON, - Verlossing
015661: URK, ALBERT VAN, SAMENST. - Daar werd een dijk gelegd...
005058: URQUHART, R.E., - De Slag om Arnhem
009180: UTAMI, AYU, - Larung
009967: UTAMI, AYU, - Het getal Fu
009560: UTERMOHLEN, ROLF, - Japanse vrouwenkampen in Nederlands-Indie 1942-1945. Een bibliografie
010885: UTRECHT, ERNST, - Ambon.Kolonisatie,dekolonisatie en neo-kolonisatie
010884: UTRECHT, ELLEN, - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringenn aan Indonesie voor en na de onafhankelijkheid
009452: UTRECHT, ERNST, - Papoeas in opstand. Het verzet van de Papoeas tegen het Indonesische bewind in West-Irian
015639: UYL, BOB DEN. - Wat fietst daar?
006830: UYTTERSPROT, HERMAN, - Paul van Ostaijen en zijn proza
000693: QUISPEL HUBERT V., - The Job and the Tools
015620: VADER, JOHN - Nieuw-Guinea. Het getij wordt gekeerd
005702: VADERS, GER, - De verliezers. Indonesie op het tweede gezicht
008582: VAESSEN, STEP, - Jihad met sambal
012887: VAESSENS, THOMAS, & JOS JOOSTEN - Postmoderne poezie in Nederland en Vlaanderen
006334: VAINKER, SHELAGH, - Chinese Silk. A Cultural History
000347: VALENTYN, FRANCOIS, - Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor en Solor, Java....
010951: VALERA, MANTANA, - Het geheim van een Surinamer. LeerboekjSurinaams voor beginners
009719: VALETON, ELSA M., - Nederlandse klederdrachten
006229: VALK, A.C.VAN DER, - Vangen en jagen in Sumatra's wildernis
007274: VALKENBURG, RIK, - Uit de oude doos. Foto- en verhalenboek uit de oude tijd (Veenendaal)
009650: VALKENBURG, RIK, & WILLEM PIETER BALKENENDE - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven
009002: VALKENBURG, RIK, - Zij zagen de dood in de ogen. Ware oorlogsverhalen uit de Gelderse Vallei
007217: VALKENBURG, RIK, - Kent u ze nog...de Veenendalers
014047: VALKENBURG, RIK, - Dwars door lood en dood. Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog
009497: VALKENBURG, RIK, - Djoenkeng Owari. Het appel is afgelopen
007273: VALKENBURG, RIK, - Fotoboek Veenendaal
000384: VALKENBURG, RIK, - Marinier onder de vlag
007218: VALKENBURG, RIK, - Veenendaal in vertellingen
000398: VALKENBURG, RIK, - Djoenkeng Owari/Het appŤl is afgelopen
015184: VALKENBURG, RIK, - In het woedend golfgeklots. Verhalen,foto's en impresies van de watersnoodramp in 1953
011842: VALKENSTEIN, KEES, - Het bivak van de ratelslang
014359: VALOIS, MARGUERITE DE, - De Heptamerone. Vertellingen van de koningin van Navarra
010937: BALEN. W.J.VAN, - Kennismaking met Suriname. Proeve ener schets van Nederlands Guyana
009261: BAAL. J.VAN, - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden
005924: WERMESKERKEN. HENRI VAN, - Een Indisch binnenhuisje
010159: HEEMSKERCK D‹KER, W.F.VAN & S.J.VAN DER MOLEN - Friesland - Friezenland
011155: LOMMEL. PIM VAN, - Eindeloos bewustzijn. Eeen wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring
015617: GEEST, L.J.VAN & G.L. TICHELMAN - Tweede tropenmemorandum
012075: SYNGHEL KOEN VAN, - Het beeld van de architectuur
014297: BAARENM THEO VAN, - Versteend zeewier
013062: KOOLBERGEN H.VAN, A. STERK,EA: - Weesp in historisch perspectief
006226: WERMESKERKEN. HENRI VAN, - Een Indisch binnenhuisje
007648: WERMESKERKEN. HENRI VAN, - Langs den gordel van smaragd
014983: LIEBURG. FRED VAN. - Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen (Siebelink)
010178: VANDENBERGHE, BRUNO H., - Aisopeia
004878: VANDERSMISSEN, HANS, - Waterwerk. Het maritiem bedrijf als moeder van de welvaart
014168: VANDORMAEL, HERMAN, - Kinderen van Theresienstadt. De laatste overlevenden van het concentratiekamp getuigen
014179: VANGANSBEKE, JEANNICK, - Andre Gretry. Ancien Regime en Franse revolutie op muziek gezet
004895: VANHECKE, JOHAN, - In de ban van de hobbit. Leven en werk van Tolkien
002052: VANVUGT, EWALD, - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-IndiŽ Herontdekt
002626: VANVUGT, EWALD, - De maagd en de soldaat. Koloniale monumenten in Amsterdam en elders
002213: VANVUGT, EWALD, - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West
005985: VANVUGT, EWALD, - De val van Bali
002561: VANVUGT, EWALD, - Bloed aan de klomp
003072: VANVUGT, EWALD, - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie
015422: VANVUGT, EWALD, - Natilaan. Een voettocht in Java's Duizend Bergen
002491: VARENNE, JAN, - Eer de haan kraait...Een serdadoe soesoe tussen peloppers op Java
005263: VARWIJK, G.H., & J.R. SEINEN - Stap voor stap langs De Dedemsvaart
001591: VASALIS, M., - Vergezichten en gezichten
012252: VASALIS, M., - De oude kustlijn
011734: VASALIS, M., - Parken en woestijnen
014365: VATSYAYANA - Kama Soetra
012512: VEDDER, JAN, - Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850)
013118: VEEN, HARM VAN DER, - Opgepakt. Verhalen van kinderen in Kamp Westerbork
012542: VEEN, JACOB H.S.M., - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de Spoorwege in en om Tilburg
010960: VEEN, H.VAN DER, - Overleveringen en zangen der Zuit-Toradja's
002569: VEEN, C.F.VAN,EA: - Kinderen Lazen Kinderen Lezen
011817: VEEN, ARIE J.VAN, - Militaire politie in Nederlands-Indie 1945-1951
013906: VEEN, HARM VAN DER, - Op Schoenen en Klomppen. 100 jaar werken in Noordoost Nederland
002526: VEEN, JAN, & JAN VAN DE KAM, - Griend. Vogeleieland in de Waddenzee
003563: VEEN, P.A.F.VAN, - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken
013017: VEEN, T.VAN,ED: - Taal en leven in de Utrechts Vechtstreek
003243: VEENENDAAL, A.J.,RED: - Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706
014148: VEENENDAAL, GUUS, - Sporen naar het front. Spoorwegen en oorlog
014430: VEENHOF, K.R.,ED: - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten
014879: VEENSTRA, J.H.W., - Diogenes in de tropen
003053: VEENSTRA, J.H.W.,EA: - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores
015426: VEENSTRA, J.H.W., - D'Ńrtagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist
001326: VEER, PAUL VAN'T, - De Atjeh-oorlog
010323: VEER, K,VAN DER, - De rijstcultuur in IndonesiŽ
007257: VEER, PAUL VAN'T, - De Eerste Wereldoorlog. Kijkboek
004298: VEER, JANNEKE VAN DER, - Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en detectives
005069: VEER, JAN J.VAN DER, - De dag van de Liberator
002090: VEER, PAUL VAN'T, - Nieuw-Guinea tegen wil en dank
005876: VEER, K.VAN DER,RED: - Indische cultuur-almanak voor 1932
009986: VEER, PAUL VAN 'T, - Daendels. Maarschalk van Holland
009204: VEER, PAUL VAN 'T, - Vriend en vijand in de kolonie
015451: VEER, PAUL VAN 'T, - Je moet er geweest zijn
015039: VEERMAN, MICHEL, & JOHAN TOL: - One Way Wind. De geschiedenis van de palingsound
013211: VEGA, LOPE DE, - Soneta de repente
006736: VEGT, JAN VAN DER, - Hans Andreus. Biografie
015346: VEGT, JAN VAN DER, - Hendrik de Vries. Biografie
012833: VEGT, JAN VAN DER, - A. Roalnd Holst. Biografie
008913: VEGTE, J.O V.D., - Apeldoorn in oude ansichten deel 2
000261: VEL, JACQUELINE - The Uma-economy. Indigenous economics and development in Lawonda, Sumba
011655: HUIS IN 'T VELD, JOS,RED: - Non stop in de Vogelkop. 15 jaar samenwerken & versterken
014283: VELD, H.VAN 'T, - Bewaord van vrogger...Taol in 't Veen: uitschelle en dialekwoorden
004095: VELDE,C.W.M.VAN DE, - Gezigten uit Nederlandsch Indie, naar de natuur geteekend en beschreven
015179: VELDE, H.M.VAN DER, - Germanen op De Borchert. Een oude opgraving in Denelamp opnieuw belicht
002358: VELDEN, D.VAN. - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
000945: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
002353: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
014660: DRIES-VAN DER VELDEN, AD VAN DEN, - Het Brabant van toen....
002538: VELDEN, ARN. J.H. VAN DER, - De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-IndiŽ
003077: VELDEN, J.A.VAN DER, - Vreemd vliegt de paradijsvogel
011606: VELDHUIZEN, A., - Hoevelaken 1132-1982
015169: VELDHUIZEN, DICK, & PETER VAN DEN BORN - In vuur en vlam. De geschiedenis van 60 jaar vrijwillige brandweer Garderen
005664: VELDMAN, AART, - Loop maar om, de achterdeur is open
010213: VELIKOVSKY, IMMANUEL, - Oedipus en Echnaton. Is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische oorsprong?
001526: VELSEN, TH. VAN, - Miniaturen. Zien en vergelijken
013494: VELTHUIS, MAX, - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten
011916: VELZEN, HERMAN VAN, - Van Achterhoeksche menschen
011915: VELZEN, HERMAN VAN, - Achterhoekse schetsen
000206: EIJK-VAN VELZEN, TRUUS VAN, - Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad
014791: VELZEN, LEON VAN, - Over lood, ossegal en drukkersverdriet
011236: VEN, ANITA C. VAN DE,VERT: - Er was eens een prinses...De mooiste sprookjes uit alle landen
009037: VEN, A.J.VAN DE, - Het oud-archief der gemeente Lochem
002709: VEN, D.J.VAN DER, - Gelderland. In en om Arnhem
010315: VEN, D.J.VAN DER, - Neerlands volksleven
001113: VEN, D.J.VAN DER, - Het vendelzwaaien herleeft!
008294: VEN, D.J.VAN DER, - Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht
002442: VEN, D.J.VAN DER, - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
009008: VENEMA, ADRIAAN, - Kunsthandel in Nederland 1940-1945
009804: VENEMA, ADRIAAN, - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
007348: VENEMA, ADRIAAN, ELLINOOR BERGVELT,EA: - Nederlandse architectuur 1910-1930. Amsterdamse School
014991: VENEMA, ADRIAAN, - Verleden tijd. Memoires
011444: VENERIUS, WILLEM, - Heer Bommel en het para-normale. Over de magie in de Bommelsaga
010316: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Miden-Kennemerland door de eeuwen heen
005451: VENNE, J.M.VAN DE, - Geschiedenis van het Kasteel van Valkenburg. Zijn heren en zijn drossaarden
006597: VENNIK, H.A.E., - Autotechnisch handboek
014604: VENTE, MAARTEN A., - DIe Brabanter Orgel zur Geschichte eer Orgelkunst in Belgien und Holland Im Zeitalter der Gotik und der Renaissance
008720: VERAART, J.A., - Joden van Nederland
012368: VERBEECK, HERMAN, - Over Een ontgoocheling
012919: VERBEECK, RENE, - De dichter H. Marsman
001124: VERBEECK, STIJN, - Oostbroek. Abdij-buitenplaats-natuurgebied
008485: VERBEECK, STIJN, - Hoor ik de Dom? De bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren
003326: VERBONG, G.P.J., - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920
014347: VERBOOM, W., - Waddinxveen 750 jaar
010415: VERBUGGEN, H.,(VERT+INL+AANT'N): - Homerische hymnen
012767: VERBURG, G.J., - In vuur & vlam. Geschiedensi in woord en beeld van de brandbestrijding
013371: VERBURG, G.J., - In vuur en vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding
001141: FORNASARI-VERCE,A.J.E.V., - Practischer Cursus zum ersten Unterricht in der italienischen Sprache
000321: VERDAM, J. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal
001739: VERDAM, J. - De geschiedenis der Nederlandsche taal, in hoofdtrekken geschetst
012989: VERG, ERIK, - Das Abenteuer das Hamburg heiszt
006407: VERGOUW, W.G., & C.P.A. DIEBEN - De Rashond in Nederlandsch-Indie en zijn verzorging
010009: VERGOUW, LIDA, - Nonnaatje
013810: VERHAGEN, KIRSTEN,RED: - Russische sprookjes ( Zeven verhalen)
013894: VERHAGEN, BRIT, - Het verhaal van Frits Verhagen, geboren te Veldhoven 27 sept. 1927 - gevallen te Boemidjawa 22 jan. 1949
007355: VERHART, LEO, - List & bedrog. Vervalsingen in de Nederlandse archeologie
002484: VERHEEM, RUDY, - Bevrijding zonder bevrijders. De Sinjo's tussen Indie en Nederland
015453: VERHEEM, RUDY, - De tuin van een ander
015623: VERHEIJEN, JILIS A.J., - Komodo. Het eiland, het volk en de taal
012805: VERHELST, PETER, - De kunst van het crashen
014799: VERHELST, PETER, - Zwellend fruit. Roman in sprookjes
009106: VERHEUL, GE, - De oude dorpskerken boven de grote rivieren
010494: VERHEUL, ANDR…,RED: - 10 Jaar WeesperNieuws 1991-2000
008377: VERHOEFF, MAURITS, & THIJS WIEREMA,RED: - Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto(1870-1925)
015405: SEVENHUYSEN-VERHOEFF, C., - Twee Tademak-inderen op Java
013991: VERHOEVEN, GARRELT, - The Prison of Weltevreden. Boudewijn Buch en zijn zoektocht naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson
008372: VERHOEVEN, CLEMENS, - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld
003406: VERHOEVEN, NICO, - De brokaten mantel
008382: VERHOEVEN, RIAN, - Een zomerdag in 1942. 14 juli 1942, de dag voorafgaand aan de eerste deportatie van joden uit Amsterdam
004059: GEIJN-VERHOEVEN, MONIQUE VAN DE, ANTONIA MALAN,EA: - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795
015704: VERHOEVEN, CLEMENS, - Het vergeten korps. De geschiedenis van de Koloniale Reserve
003466: VERHOOG, A., - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ
011912: VERHOOG, P., - Zijn laatste reis. Tooneelspel van de zee in vier bedrijven
007150: VERJANS, MARTIN,RED: - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
015831: VERK, SABINE, - Geschmacksache. Kochbucher aus dem Museum Fur Volkskunde
015678: VERKADE, ERIK, - Co Verkade. Een leven in biskwie en chocolade
007130: VERKADE, M.A., J.W. GROESBEEK,EA: - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961
014051: VERKIJK, DICK, - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945?
014749: VERKIJK, DICK, - De Sinterklaasrazzia van 1944
013648: VERKRUIJSSE, P.J., - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, geoloog en vertaler
009781: VERKUIL, GERRIT, - Vertel nog eens... Bommelerwaardse herinneringen
010381: VERKUYL, J., - Dostojewski's visie op de mens
014639: VERLAINE, PAUL, - Twee weken in Holand. Brieven aan een vriend
009399: VERLOOGHEN, CORLY, - Juich maar niet te vroeg
009402: VERLOOGHEN, CORLY, - Jachtgebied
009139: SCHERMER-VERMEER, E.C., W.G. KLOOSTER,EA(RED): - De kunst van de grammatica
004111: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp
007294: VERMEULEN,J.F., A.H.DE BRUIJN,EA(RED) - Harderwijk. Van verleden tot heden
007560: VERMEULEN, G.J., - Dagboek van een halve mens
003697: VERMEULEN, F.A.J.,EA: - Gedenkboek Hendrick de Keyser
005217: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlieland's verleden
002348: VERMOLEN, JULIKA, - De Dampit Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting
012247: VERMOORTEL, PHILIP, - Multatuli in Vlaanderen
012381: VERREPT, STIJN,THEO NUYTS,EA(RED): - Vijftien veren / Een boeket
002451: VERSCHUEREN,J., & C. MEUWESE - Nieuw-Guinea. Uw naam is wildernis
002648: VERSCHUEREN,J., & C. MEUWESE - Nieuw-Guinea. Uw naam is wildernis
015348: VERSEPUT, J.,ED: - De reis van Mathijs Hendrikdz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ondekking van de Goud= en Zilvereilanden (1639
007319: VERSLUIS, T.G.M., - Mathile Jacques Chevallier 1853-1909. Een portret van een burgemeester rond de eeuwwisseling
009666: VERSTAPPEN, HERMAN THEODOOR, - Djakarta Bay. A Geomorphological Study on Shoreline Development
011552: VERSTAPPEN, HERMAN TH., - Zwerftocht door een wereld in beweging
009705: VERSTEEG, COOS, - Nederlands Dans Theater. Een revolutionaire geschiedenis
010079: VERSTEEG, INA, - Frida Holleman. Een trefzekere uitbeelding van de wereld
004535: KLOPPENBURG-VERSTEEG, J., - "Kijk in Kloppenburg!" Wenken en raadgevingen, platenatlas en biografie door Vilan van de Loo
015801: VERSTEEG, J.C.J., EA: - School met de Bijbel Harskamp 1894-1994
004830: VERSTEEG, AAD H., & KEES SCHINKEL - The Archaeology of St. Eustatius. The Golden Rock Site
003663: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betr. het gebruik van
013987: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Indische planten en haar geneeskracht
009461: VERSTEGEN, MATH, - Inpakken onder schijnwerpers. De prijs van het Surinaamse leger
001289: VERSTEGEN, S.W., - Gegoede Ingezetenen. Jonkers en geŽrfden op de Veluwe 1650-1830
004859: VERSTER, A.J.G., - Brons in den tijd. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen
003584: VERSTRAATEN, TON, - Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indie en Japan (1942-1945)
012136: VERVLIET, RAYMONG,RED: - Leven met een schrijver. Biografie Alfred Hegenscheidt
014421: VERVLIET, HENDRIK D.L., - Post-incunabula and their Pubkishers in the Low Countries
004466: VERVLIET, HENDRIK D.L.,ED: - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen
011795: VERVLOED, PETER, - De macht van de krokodil
011537: VERVLOED, PETER, - Gloeiende geheimen (een krisverhaal)
011764: VERVLOED, PETER, - Door merg en been
015455: VERVLOED, PETER, - De Tranen van Banjir
015454: VERVLOED, PETER, - De weg terug
013409: VERVLOET, JELLE, SIMON VAN DEN BERGH - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem
014027: VERVOOREN, F., & W.C. KENTIE,SAMENST. - Nederland in den oorlog!
003717: VERVOORN, A.J., - Antilliaans Nederlands
013252: VERVOORT, HANS, - Weg uit IndŽ
011888: VERVOORT, HANS, - Geluk is voor de dommen
007353: VERVOORT, HANS, - Kind van de Oost
011668: VERVOORT, HANS, - Kind van de Oost
007558: VERVOORT, HANS, - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java
015428: VERVOORT, HANS, - Vanonder de koperen ploert
011694: VERWEERD, JOKE, - De jongen met de vechthaan
011187: VERWEERD, JOKE, - Retoru Rantepao
015452: VERWEERD, JOKE, - Wapenbroeders
015450: VERWEERD, JOKE, - Klappermelk en kinderkoffie. Twee Werelden, een God
013042: VERWEIJ, M.S., M.J. DOLFIN,EA: - Het Kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
001528: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw
004559: VERWEY, ALBERT, - Frederik van Eeden
010553: MEES-VERWEY, M.,ED: - Apologie ofte Verantwoordinge van den Prince van Orangien
007967: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - De wereld van het boek
007964: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Uit de Wereld van het Boek
000730: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Meester Harman Schinckel. Delftse drukker van de 16e eeuw
000743: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw
000731: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Het Nederlandse geillustreerde boek
005098: VERWIJS, EELCO, - Bleomlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst
012143: VESTDIJK, S., - De schandalen
010107: VESTDIJK, S., - Thanatos aan banden
012159: VESTDIJK, S., - De Aeolusharp. Nagelaten romanfragment
009319: VESTDIJK, S., - Het kastje van oma. Opstellen over muziek
009318: VESTDIJK, S., - Rembrandt en de engelen
011704: VESTDIJK, S., - De nadagen van Pilatus
008467: VESTDIJK, S., - Anton Wachterromans
012158: VESTDIJK, S., - De persconferentie
012154: VESTDIJK, S., - Puriteinen en piraten
012156: VESTDIJK, S., - Strijd en vlucht op papier
012148: VESTDIJK, S., - De redding van Fre Bolderhey
011717: VESTDIJK, S., - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim
011713: VESTDIJK, S., - Zo de ouden zongen...
011711: VESTDIJK, S., - De vrije vogel en zijn kooien . De geschiedenis van een domicilie
011712: VESTDIJK, S., - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland
011705: VESTDIJK, S., - Narcissus op vrijersvoeten
008986: VESTDIJK, S., - Verzamelde verhalen
008985: VESTDIJK, S., - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen
011714: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot
011715: VESTDIJK, S., - Bericht uit het hiernamaals
011716: VESTDIJK, S., - Het spook en de schaduw
015272: VESTDIJK, S., - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek
012151: VESTDIJK, S., - Het genadeschot
012152: VESTDIJK, S., - Surrogaten voor Murk Tuinstra
012153: VESTDIJK, S., - Een alpenroman
006834: VESTDIJK, S., - Essays in duodecimo
006864: VESTDIJK, S., - Zuiverende kroniek. Essays
012150: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot
012157: VESTDIJK, S., - De ziener
011702: VESTDIJK, S., - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componiten (Bach - Strawinsky)
011673: VESTDIJK, S., - De arme Heinrich
004479: VESTDIJK,S., - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie
012890: VESTDIJK, S., - De dood betrapt
012847: VESTDIJK, S., - Fabels met kleurkrijt
006816: VESTDIJK, S., - De zieke mens in de romanliteratuur
012145: VESTDIJK, S., - De dokter en het lichte meisje
011701: VESTDIJK, S., - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek
012146: VESTDIJK, S., - Een huisbewaarder
012160: VESTDIJK, S., - Kind tussen vier vrouwen
011847: VESTDOJK, S., - Op afbetaling
009165: VETH, BAS, - Het leven in Nederlandsch-Indie
009667: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden
007862: VETH, P.J., & A. DE GRIJS - Insulinde. Twaalf tafereelen
003154: VETH, BAS, - Het leven in Nederlands-Indie
012957: VETH, CORNELIS, - Oude meesters der illustratie
004085: VETH, P.J., - Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen
008144: VEUR, M.W.G.VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren
007829: VEURMAN, B, & D.BAX - Liederen en dansen uit West-Friesland
005186: VEURMAN, B.W.E., - Volendam, leven en lied
004166: VEYNE, PAUL,RED: - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend
002509: VICKERS, ADRIAN, - Bali-Een gecreeerd paradijs
005990: VICKERS, ADRIAN, - Bali, a paradise created
003385: VICKERS, ADRIAN, - Bali - Een gecreŽerd paradijs
006760: VIERHOUT, M., - Raden Adjeng Kartini (1879-1904)
001202: VILLIERS, ALLAN, - Gevecht om Kaap Hoorn
015430: VILMA - Om en bij de kleine anglo
003423: VINGBOONS, JOHANNES, - Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC
008326: VINK, NICO, - Verbannen uit Indie (1936-1945)
012940: VINKENOOG, SIMON, - Enkele reis Nederland
004256: VINKENOOG, SIMON, INL.: - De beweging van vijftig
012819: VINKENOOG, SIMON, - Heren zeventien. Proeve van waarneming
012820: VINKENOOG, SIMON, - Onder (eigen) dak
013445: VINKENOOG, SIMON, - Hoogseizoen
009649: VIRULY, A. - We vlogen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren
006215: VIRULY, A. - We vlogen naar Indie
003938: VIRULY, A., - Vleugels voor Jan en Ineke
008867: VIS, JACOB, - Prins Desi
013329: VIS, JACOB, - Iandem. Roman over een plantersleven
010487: VIS, DIRK, & JACOB VIS JCZ. - Vis a Saandijk. Kroniek van een Zaans geslacht
001398: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling
002326: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II
002325: VISKER, D.A., - Indische familienamen
009219: VISSCHER, MARJA, - Waar de spraak ophoudt, begint de muziek (Klaaswaal)
010177: VISSCHER, H.S., - Dromen in de moderne Nederlandse poŽzie
014096: VISSCHER, H.A., - Het Eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek
014136: VISSCHER, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906
013516: VISSCHER, ANNE, - Ninjutsu. Dertog jaren Nederlands Oost Indie 1916-1946
006621: VISSCHER, H.A., - De Utrechtse heuvelrug. Een natuurrijke streek in het hart van Nederland
014819: VISSCHERS, D.C., - Een kind van Java
014339: VISSER, JANUS, - Nijkerk vanuit de lucht
003818: VISSER, ALEWIJN, - Gedenkboek Murmellius-gymnasium Alkmaar 1381-1904-1954
009656: VISSER, A., - Een merkwaardige loopbaan
003528: WASSING-VISSER, RITA, - Koninklijke geschenken uit IndonesiŽ. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau(1600-1938)
009655: VISSER, LEONTINE E.,ED: - Halmaheira and Beyond. Socail Science Research in the Moluccas
014033: VISSER, FRANK, - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede Wereldoorlog
013851: VISSER, AART, - Veluws Portret
002637: VISSER, HANS G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ
002221: WASSING-VISSER, RITA, - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ
006324: VISSER, HERMAN,RED: - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat
011565: VISSER, G., - Krommenie
013336: VISSER, WENDY DE, - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West
015043: VISSER, H.A., - Papendrecht. De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen
004904: VISSER, FRANK, - De Schakel. Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog (Engelandvaarders)
005579: VISSER, GEORGE, EA: - Zeeroep. Slauerhoff en de zeevaart
013558: VISSER, IRMIN, - Het Slot te Zeist
012905: VISSER, ARIE, - Altijd onderweg
016070: VISSER, JAN, - Ravenhart. De opstand van de Friezen tegen de Romeinen
003066: VISSER, GERBEN, - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in Indie, 1945-1948
014204: VISSER, AART, - Het is oorlog. Noordwest-Veluwe tijdens Duitse bezetting
002596: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pietersz. Coen
012042: VISSERING, G., - Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indie
006276: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten
003479: VISSERING, C.M., - Een reis door Oost-Java
006972: VLAMINCK, ERIK, - Dank u, heren. Vijf vrouwen over Elsschot
015177: VLAMING, MARTIN, - 1000 Jaar Oost. Kroniek van een gehucht
013203: VLAMING, PIETER, - Dafne en Filis. Vijf lyrische gedichten
002738: VLASBLOM, DIRK, - Jakarta, Jakarta. Reportages uit Indonesie
002170: VLASBLOM, DIRK, - Papoea. Een geschiedenis
002980: VLASBLOM, DIRK, - In een warung aan de Zuidzee
011648: VLASPOLDER, FLOOR, - Mijn ouders en ik. Het verhaal van mijn jeugd
002642: VLEKKE, BERNARD H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie
003657: VLEKKE, BERNARD H.M., - Geschiedenis van den Indischen archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie
004078: VLES, HANS, - Hallo Bandoeng. Nederlandse Radiopioniers (1900-1945)
000579: VLETTER, M.E.DE, R.P.G.A.VOSKUIL,EA - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose
005925: VLEUGELS, MARCEL, - Puzzelen met overzeese pensioenen
011838: VLEUTEN, DIEDERIK VAN, & ERIK VAN MUISWINKEL - Verzamelde mannen
010465: VLIET, H.T.M.VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
001597: VLIET, EDDY VAN, - De Binnenplaats
005027: VLIET, L.R.VAN, - Om nooit te vergeten. Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
010396: VLIET, H.T.M.VAN, - Eenheid in Verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus
007448: VLIST, H.E.VAN DER, - Weet je nog...Garderen
012521: VOERMAN, J., - De nadagen van Neerlands Stoom- en Motortrams. Van Bello tot "Bello"
005033: VOETEN, BERT, WIM ALINGS,EA: - Wachten op het feest
010201: VOETS, JACQUES, - Zo zag ik Maas en Tricht
015197: VOGEL, LEENDERT CORNELIS, - Het beleid van de dienst van gezondheidszorg in West-Nieuw-Guinea 1930-1962
009660: VOGEL, JAAP, - De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur
004289: VOGEL, ALBERT, - De man met de orchidee. Het levensverhaal van Louis Couperus
012859: VOGEL, HANS, - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: Haar leven en werk voor theater, radio en TV
006296: VOGLER, E.B., - De monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en -nissen in Hindoe-Javaanse bouwkunst
005395: VOGT, WILLEM, - Radioleven. Een kwarteeuw pioniersarbeid in een modern beroep
006395: VOLDERS, J.L., - Bouwkunst in Suriname. 300 jaren nationale architectuur
015822: VOLKERS, KEES, - Wandelen over de Bierkaai. Bierhistorische gids van Utrecht
014961: VOLKERS, KEES, - Zeist door de tijd. Een cultuurhistorische atlas
012617: GROENENDIJK,PAUL, & PIET VOLLAARD - Gids voor moderne architectuur in Nederland
000519: VOLLENHOVEN,C.VAN, - Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ
004165: VOLMULLER, H.W.J.,RED: - NIjhoffs Geschiedenislexicon. Nederland en BelgiŽ
003518: VONDEL, JOOST VAN DEN, - De heerlijkheid der kerke
004608: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Op mijne afbeeldinge
008979: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Verzen
003520: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Leeuwendalers. Lantspel
014480: VONK, HENK, - Zwerven rond de "Drentsche A "
005347: VONK, P.G., - De VOC op zoek naar de Goud- en Zilvereilanden. De waargebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan
012636: VONNEGUT, KURT, - Blauwbaard. De autobiografie van Rabo Karabekian (1916-1988)
005839: VOOGD, C.N.A.DE, - Ken je die plant? Beknopte plantenatlas voor Indonesie
003186: VOOGD, C.N.A.DE, & Z. SALVERDA - Wenken voor de rimboe
014074: VOOGD, A., & E. WIERSUM,(TEKST) - Album van Rotterdam
008729: VOOLEN, EDWARD VAN, & PAUL MEIJER - Synagogen van Nederland
009104: VOORBERGH, CRUYS, - Erfenis van eeuwen
002191: VOORDEN, F.W.VAN, G.J. MENTINK,EA(RED): - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling
007962: VOORDEN, F.W.VAN, - Schakels in stedebouw
010046: VOORHOEVE, R., - Parijs beveelt. Roman van goud, veeren en bloed uit oerwouden van Nieuw-Guinea
003474: VOORHOEVE, P., - Het stamhuis der Sitoemorangs van Lontoeng
015457: VOORHOEVE, CAREL, - Toeah en Djebat
015456: VOORHOEVE, R., - Tiliauw de Sawia
015429: VOORHOEVE, R., - Harimau. De geschiedenis van een Sumatraanse tijger
007836: VOORHOEVEN, CAREL, - Legenden van Holland's kust
010227: VOORN, HENK, - Tekens in papier
003805: VOORN, H., - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, Alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe
015966: VOORST, B.VAN,INL.+BEW. - Historia, Dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- en coopstadt Enckhuysen
009826: VOORST, SANDRA VAN, - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970
014122: VOORST, ROANNE VAN, - De beste plek ter wereld. Leven in de sloppen van Jakarta
015562: VOORST, HERMIE VAN, - Oorlog in een Gelders dorp / Oorlog 1940-1945. Het Landgoed
007086: VOORZANGER, J.L., & J.E. POLAK - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen
010804: VORSCHER, N.A., (= JOEP HANSSEN) - '19-toen... ...19-nu. Verankerd in het verleden
000683: VORSTELMAN, CAREL, - Van trouwen en bruiloftvieren/ Van geloof en bijgeloof/Van sterven en begraven/Van kermisgasten en postenmakers
003796: VOS, JACQUES, & INEKE HAYKENS - Over een schrijver. Informatie over jeugdboekenauteurs
011638: VOS, HANS, - Onze Vliegers in mei 1940
012719: VOS, JACQUES, & ALFONS VAN HEUSDEN - Allemaal letters. Over kinderboeken in alle soorten, maten en prijzen
006030: VOS, KEN, ELS VAN DER PLAS,EA(EDS): - Indonesische moderne kunst/Indonesian Modern Art. Indonesian Painting since 1945
007604: VOS, H.B., - Kratonkoetsen op Java
000839: VOS, TOM, - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen
002760: VOSKUIL, R.P.G.A., - Bandoeng. Beeld van een stad
005812: VOSKUIL, R.P.G.A., - Batavia. Beeld van een stad
013194: VOSSIUS - Anthologia Vossiana. Geradi Ioannis Vossii Poemata
004099: VOUTE, E.J., - De bloementuin. Handleiding voor de cultuur van bloemen in Nederlandsch-IndiŽ
009173: VOUTE, A.M., & C. SMEENK - Vleermuizen
002393: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, - Naerdincklant. Gooische studies
008432: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, - (Nieuwste) Geschiedenis van Gooiland, 1925-1975
005504: VRANKRIJKER, A.C.J.DE,EA: - Het Dorp Blaricum
013036: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, & EPPO DOEVE - De geschiedenis van Het Gooi en zijn erfgooiers
011693: VREDELING, ALBERT, - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. De levensgeschiedenis van een Indische jongen
007562: VREDENBREGT, JACOB, - Makassaarse dagen
015435: VREDENBREGT, JACOB, - De staatsgreep. Een kroniek
015432: VREDENBREGT, JACOB, - Aan het einde van de middag
015431: VREDENBREGT, JACOB, - De opstand. Het relaas van een krijgsgevangene
015434: VREDENBREGT, JACOB, - De Bergbewoners en die van de kust. Verhalen
015433: VREDENBREGT, JACOB, - De deftige kolonie en andere verhalen
007623: VREEDE, MISCHA DE, - Geen verleden tijd. Nederlands op Ambon
009137: VREEDE, MISCHA DE, - Waar ik mee leef
004241: VREEDE, A.C.,ED: - Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Lelana
010995: VREEDE, A.C. - Handleiding tot de beoefening der Madoeresche taal
011001: VREEDE, A.C., ED: - Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Lelana
000860: VREUGDENHIL, A., - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
014255: VRIAMONT, JORIS, - Verzameld proza
000583: VRIEND,J.J., - De bouwkunst van ons land
002890: VRIEND, J.J., - Nieuwe architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden
008109: VRIEND, J.J., - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland
012985: VRIEND, J.J., - Bouwen en wonen
012984: VRIEND, J.J., - De bouwkunst van ons land
015928: VRIES, GERBEN DE, - Leven met water in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's
013259: VRIES, JAN DE, - Heerhugowaard. Zo was het
014214: VRIES, THEUN DE, - De tegels van de haard
009105: VRIES, ANNE DE, RED: - Groot-Nederlands boerenboek
009011: VRIES, LEONARD DE, A.H. PAAPE,EA: - De jaren '40-'45
009694: VRIES, THEUN DE, - Hagel in het graan
014301: VRIES, HENDRIK DE, - Robijnen
002697: VRIES, TJ.S.DE,RED: - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Barat
013813: VRIES, THERUN DE, & DICK SCHAAP - Eene plaats van grooten omvang. 1876-11976. Honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
009933: VRIES, THEUN DE, - De Schellenboom
006370: VRIES, KLAAS DE, ALBERT VAN URK,EA(RED): - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980
010172: VRIES, THEUN DE, - Meesters en Vrienden. Literaire leerjaren
007467: VRIES, JOH.DE, - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereninging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976
014979: VRIES, ANNETTE DE, - Drijfhout (Albina)
014124: VRIES, HENK DE, - Karels koffer. Een kleine koffer met een zware inhoud doorbreekt het Indisch zwijgen
014078: VRIES, LEONARD DE, - De dolle entree van automobiel en velocipee
004041: VRIES, HENDRIK DE, - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken
001555: VRIES, D.DE, - Gordel van smaragd.
000573: VRIES, THEUN DE, - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht
010797: VRIES, T.DE, RED: - Vissers van Urk
007830: VRIES, JAN DE, - De wetenschap der volkskunde
006381: VRIES, HAN DE,RED: - Amsterdam omstreeks 1900
011931: VRIES, C.DE, - Geschiedenis van Urk
011932: VRIES, W.DE, - De opkomst van Zutphen
005090: VRIES, G.J.P.DE, - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding
005045: VRIES, EMILE DE, - "Sie gehen dort vom Fenster weg!|"
007040: VRIES, THEUN DE, - Wilt Tjaarda. Vertellingen
002304: VRIES, D.DE,RED: - Kaarten met geschiedenis 1500-1800
014469: VRIES, ANNE DE, - Verhalen uit het land van Bartje
014307: VRIES, HENDRIK DE, - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken
002079: VRIES, H.M.DE,ED: - The Importance of Java seen from the air
003743: VRIES, DOLF DE, - Een muur van blauw
012006: VRIES, B.W.DE, - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw
013009: VRIES, LEONARD DE, - De bliksem getemd. Het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp
008874: VRIES, ANNE DE, - Panokko
013930: VRIES, TROMP DE, - Er is maar een Urk
000356: VRIES, DIRK DE, - Gordel van smaragd
013053: VRIES, SJ,DE, & C,BROEKHUIJSEN - Kijkboek bij 600-jarig bestaan
007857: VRIES, ANNE DE, - De levensroman van Johannes Post
002955: VRIES, LEONARD DE,RED: - Het prentenboek van Tante Pau en het mooiste
008452: VRIES, D.DE, - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984
008427: VRIES, TROMP DE, - Leven en taal van het eiland Urk
006479: VRIES, JAN DE,VERZ.: - Volksverhalen uit Oost-Indie (sprookjes en fabels)
008855: VRIES, ANNETTE DE, - Scheurbuik
006463: VRIES, H.M.DE,ED: - The Importance of Java seen from the air
009657: VRIES, O.DE, - Tabak
004461: VRIES, HILLE DE, - Een ophitsend geschrift De geschiedenis van het illegale blad Trouw
004464: VRIES, THEUN DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

3/9