Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
001649: OOSTROM, F.P.VAN, - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400
001650: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants wereld
004163: OOSTROM, FRITS VAN, - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays
015945: OOTJERS, R., M.A.W. GERDING,EA(RED): - Geschiedensi van Borger
015173: OOYEVAAR, R.J., - Archeologie in de Lopikerwaard
013683: OOYEVAAR, R.J., - De St.Nicolaaskerk in IJsselstein
008563: OPPENOORTH, W.F.F., & H. GERTH - The upper eocene Nanggoelan beds (Djocja)
013300: OPPERMAN, DIRK, - 'n Keur uit sy gedigte
014272: OPPEWAL, TAEKE, BABS GEZELLE MEERBURG, EA(RED): - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur
016013: OPSTALL, MARGARETHE ELISABETH VAN, - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azie 1607-1612
003884: ORLANDI, E., - Victor Hugo. La vie et les oeuvres
009014: ORLANDO (EMANUELS) - Onze misdaad van zwijgen
000934: ORNI, EFRAIM, & ELISHA EFRAT - Geography of Israel
008439: ORT, J.W.C., - Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde Kerk in Suriname (1667-1800)
011129: ORTH, PAUL, - "Zeven keer roept de tokeh"
011047: ORWELL, GEORGE, - 1984
003971: ORWELL, GEORGE, - De boerderij der dieren. Een sprookje voor grote mensen
010673: OS, HENK VAN, - De ontdekking van Nederland. Vier eeuwen landschap verbeeld door Hollandse meesters
008385: OS, BEN J.VAN, - Soest en Soesterberg in oude ansichten
016529: OS, JOHAN VAN, - Maas en Waals Woordenboek en 22 verhalen in de streektaal
010066: OSENBRUGGEN, COR VAN, - Hoe 't Flip en Henk verder ging
001416: OSKAMP, G.W., - De Strooppot. Texels Volksverhaal
014559: OSSEBAARD, JANET M., - Graancirkels. Een wereldwijd mysterie
011431: OSTA, WARD VAN, - Toponymie van Brasschaat
010148: OSTAIJEN, PAUL VAN, - Het landhuis in het dorp en De jongen
011417: OSTAIJEN, PAUL VAN, - De bende van de stronk. Eeen romanties verhaal van roof en liefde
012400: OSTAIJEN, PAUL VAN, - Verzameld werk poezie
016625: OSTAIJEN, PAUL VAN, - Diergaarde voor kinderen van nu
016626: OSTAIJEN, PAUL VAN, - Self-defense
004173: OTT, LEO, - Hendrik Chabot. Leven en werk
006347: OTTEMA, NANNE, - Chinese ceramiek. Handboek
013662: OTTEMA, NANNE, - Geschiedenis van het goud- en zilversmidbedrijf in Friesland
008698: OTTEN, D., - Ontstaan en betekenis van de weg- en straatnamen in Heerde
010421: OTTEN, WILLEM JAN, - Ons mankeert niets
017041: OTTEN, JO, - Bed en Wereld.
011218: OTTEN, D., - Landschap en plaatsnamen van de Noordoost-Veluwe
016271: OTTEN, D., - Het plaatsnamenboek van de Veluwe
014631: OTTEN, D., - Oude namen op de Noord-Veluwe
011216: OTTEN, D., & A. KLEIN KRANENBURG - Woordenschat van het Heerder en Wapenvelder dialekt
015865: OTTEN, D., - Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe
017265: OTTEN, D., - Geschiedenis van het Wijhese Veer in Vorchten
017154: OTTEN, HARRY, REINOUT VAN DEN BORN,EA: - Winters van toen. Echte winters van de vorige eeuw
010514: OTTENHEYM, KOEN, HENK SCHEEPMAKER,EA: - Vincenzo Scamozzi. Architect te Venetie. De grondgedachte van de universele bouwkunst. Villa's en landgoederen
013428: OTTERSPEER, WILLEM, - Dorbeck, waar ben je? Biografisch essay over De donkere kamer van Damocles
013253: OTTERSPEER, W., - De mislukkingskunstenaar/De zanger van de wrok.BIografie Willem Frederik Hermans
014565: OTTERSPEER, W., - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in De Negentiende Eeuw
001242: OTTERSPEER, W., - Werkplaatsen van Wijsheid, Geleerdheid en het Ware Geloof
013580: OTTO, JAN, E.A.: - Tussen buitenland en luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk
006250: OUD, A.G., - Woa'deboek fan ut Amelands
015156: OUDE VRIELINK, HAN, & WIM TIMMERS - Willem Wilmink in Enschede
016273: KWAKERNAAK-VAN OUDENALLEN, WIJNIE, - De groeten uit Oudewater
014606: COOLEN DE OUDERE, ANTOON, - Helvoirt aan de Lei. Barabantse schetsen
008265: OUDHEUSDEN, JAN A.VAN, & HENK TERMEER - Tussen vrijheid en vrede. Het bevrijde Zuiden Sept.'44 - mei '45
008272: OUDSCHANS DENTZ, FRED., & HERM. J. JACOBS - Onze West in beeld en woord. Platenalbum
013575: OUDSHOORN, J.VAN, - De fantast. Een ongeloofwaarditg verhaal
015842: OUDSHOORN, J.VAN, - Tobias en de dood
013116: OUDSHOORN, J.VAN, - Het omuitsprekelijke
014712: OUSPENSKY, P.S., - Een nieuw model van het heelal
007987: OUWEHAND, C., - De honderd dichters in de Japanse grafiek
017250: OUWEHAND, NICO J., - De Smit-Lloyd Story. Anywhere, anytime, anyway
017299: OUWEHAND, NICO J., - Van Walegang en Berghout. 25 jaar Nationaal Sleepvaart Museum
015284: OUWENS, KLAAS, - De Grote Oosthoekprijs 1980-1981. Een verslag
005293: OUWERKERK, PETER, - Ongekend. Rini Wagtmans, van straatjongen tot ridder
006299: OVERBECK, H., BEW. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes
000377: OVERDIJKINK, G.W. - Het Indonesische probleem. Nieuwe feiten
014125: OVEREEM, JAC., - Slagschaduw over een Veluws dorp (Putten)
005662: OVEREEM, BRAND, - Jacob Overeem. Het schrijvend hart van de Veluwe
008454: OVEREEM, JAC., - Kootwijk-trilogie
013579: OVEREEM, BRAND, & ROEL LEENKNECHT - Kom d'r in, De koffie is bruun. Langs oude V Eluwse hoeven
014194: OVEREEM, BRAND, - Het leven van Evert. In de luwte van de snelweg
009331: OVERMEER, W.P.J., - De geschiedenis van het garnizoen te Haarlem sedert 1813
007803: OVERSTEEGEN, J.J., - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen
005913: OVERVOORDE, J.C., & P.DE ROO DE LA FAILLE,RED: - De Gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland
007908: OVINK, G.W., - Bij tien tekeningen van S.H.de Roos
000997: OVINK,G.W., - Anderhalve eeuw boektypografie in Nederland
012971: OVINK, G.W., - Gedachten onder het werk
011973: OVINK, G.W., - Honderd jaren Lettergieterij in Amsterdam
013501: SRI OWEN - De Indonesische kookkunst. De keuken van Java en Sumatra in 200 recepten
017347: SRI OWEN - Rijst. Rijkdom in Recepten
005276: OXENAAR, R.D.E. RED: - Grafische kunst uit Rusland
008464: OZ, AMOS, - Een verhaal van liefde en duisternis
015297: OZ, AMOS, - Een vrouw kennen
016108: OZINGA, M.D., - De monumenten van Curacao in woord en beeld
004653: OZINGA, M.D., - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Oost-Groningen
004138: OZINGA, M.D., - Oost-Groningen
012347: DRS. P - Weelde en feestgeruis. De beste gedichten
007638: P., DRS., - Nieuw. Weten en geweten in de reclame, ook in de gordel van smaragd
012419: DRS. P - Gewoon maar geniaal
012420: DRS. P - Verschrikkelijke vermakelijke verderfelijke kunstminnelijke en soortgelijke kaarten
012421: DRS. P - Soevenir de Paris
012422: DRE. P - Historische flitsen
006011: VETH. P., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 Woorden uit Nederlands-Indie
012402: DRS. P - Plezierdichten
012401: DRS. P - Prachtig leesboek. Verzinsels, beleefsels, bedenksels
013200: PAALTJENS, PIET, - Tenentlazohtlaliztli ofwel Tevergeefse Liefde
005013: PAAP, WOUTER, - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
009722: PAAPE, GERRIT, - De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zo als zij wezen kan: of Revoltionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998
010554: PAAPE, GERRIT, - Vrolijke Caracterschetsen & De Knorrepot en de Menschenvriend
014340: PAARDEKOOPER, SONJA, - Achter het gedek. Dagboek uit Kamp Ambarawa. 1943-1946
015880: PAASMAN, A.N., - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting

Next 100 books from Antiquariaat De Hanze

4/4