Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
011729: LEOPOLD, J.H., - Verzamelde verzen 1886-1925
001273: LEOPOLD, H.M.R., - Uit de leerschool van de spade
012304: LEOPOLD, J.H., - Verzen Drama Proza
018418: LEQUIN, FRANK, - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in AziŽ in de 18e eeuw meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen
005707: LESGEVER, LEX, - Nooit verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een 13-jarige Joodse jongen in Amsterdam
016118: LETTINGA, ELIK,SAMENST.: - Standplaats Zwagerman
014811: LEUFKENS, HUB., - Impressies van Batavia
011053: LEUFTINK, A.E., - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw
013928: LEUGENMOS, LOEKS VAN 'T, - Teun en Greete.'n Veteelsel in 't Tweenske Plat
009073: LEUNEN, PIETER VAN,RED: - Terschelling en de visserij
016385: LEUNEN, POET VAN, & JAN BERGHUIS - Hecht en sterk. De bewerkte memoires van Kapitein Jan Lassche
004391: LEUNEN, P. VAN, & J.E.W. SMITH - Zeekaarten
014658: LEURS, STAN, - De Groote Markt van Brussel
016709: LEURS, MARY, - Nevel over de padi-velden
006828: LEUS, HERWIG, & JULIEN WEVERBERGH - Louis Paul Boonboek
011126: LEUSHUIS, EMILE, - Gids Historische stadswandelingen Indonesie
018077: LEUVELINK, HANNAH, JOKE LINDERS,EA: - Kleur voor Kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893
010285: LEUWSHA, TESSA, - Suriname
016001: LEUWSHA, TESSA, - Fansi's stilte. Een Surinaamse grootmoeder en de slavernij
015199: LEUWSHA, TESSA, - Solo een kiefde
015198: LEUWSHA, TESSA, - de Parbo-blues
008962: LEVINA, ROSA, - Andante cantabile
015210: LEWIN, LISETTE, - De verloren savanne
010398: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945
018455: LEWINGTON, ANNA, & EDWARD PARKER - Eeuwenoude Bomen. Bomen Die 1000 Jaar Leven
016304: LEWINSKY, CHARLES, - De verborgen geschiedenis van Courtillon
009315: LEWINSKY, CHARLES, - Het lot van de familie Meijer
015805: LEWINSKY, CHARLES, - Tien-en-een-nacht
014038: LEWIS, BRENDA RALPH, - De geschiedenis van de Hitlerjugend
009181: LEYDESDORFF, SELMA, - Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940
004718: LEYDS, W.J., - De eerste annexatie van de Transvaal
004109: LEZER, LEO, - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
010920: LICHTVELD, LOU(=ALBERT HELMAN), - Suriname aan de tweesprong
008422: LICHTVELD, NONI, - Anansi. De spin weeft zich een web om de wereld
004647: LIDOW - De ring van zeven. Oosterse sprookjes
007686: LIE, EDDY, - Twee werelden in een ziel. Over de Indische identiteit en het leven in twee culturen
011968: LIEBAERS, H., & C. REEDIJK - Officina Bodoni Verona
002279: LIEBURG, M.J.VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam(1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw
016396: LIEFHEBBER, P.A., - Waddenjutters
014344: LIEFKES, REINO, - Glaswerk uit drie Utrechtse kastelen. Slot Zuylen, Kasteel Amerongen, Kasteel Sypesteyn
014208: VEEN-LIEFRINK, MIEKE VAN,EINDRED: - Terugblik. "Tegen de stroom in ". Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe
011014: LIEMPT, AD VAN, - Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met Indonesie, 1947
010752: LIEMPT, AD VAN, & JAN H. KOMPAGNIE,RED: - Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog
013171: LIEMPT, F.J.M.VAN,RED: - Stadsgemeente Malang 1914-1939
015276: LIEMPT, AD VAN, & JAN LUITZEN,RED; - Olympische schaatshelden. Over Ard, Hilbert, Rintje en anderen
018173: LIEMPT, AD VAN, - Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesie-oorlog
008831: LIER, RUDOLF VAN, - Rupturen
010957: LIER, RUDIE VAN, - Praehistorie. Proza
014472: LIER, J.VAN, & J. TONKENS - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe
015663: HEIJMINK LIESERT, P.M., - Schalkwijk. De geschiedenis van een stichts dorp
011820: LIESHOUT, JAN W.V.VAN, - Overloon. Van slagveld naar Liberty Park
015133: LIESKE, THOMAS, - Alles kantelt
004794: LIESKER,H.A.M. - Onze kleine geschiedenis van Nederlands-Indie, de Pacific-oorlog en Indonesia
011625: LIESKER, HANS,RED; - Wij weten van hoe. Jongenskampen in Ambarawa
002794: LIESKER, H.A.M., N.H.M. LIESKER,EA(RED): - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi. Baros 5 en 4e/9e bat.
003238: LIEVAART, W.L., J. MEIJER,EA: - Kaarten en kaartmakers van Rotterdam
017616: LIGTENBARG, ARJAN, & NICO SPIT - Hanze, Tol & Handelswegen in Oost-Nederland
013508: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Dicht bij huis
006933: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Pim en Mien
006852: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie
013509: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen
013507: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien
003531: LIGTHART, TH., P. H÷VIG,EA(RED): - De Indische bodem
015571: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien
013510: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - De wereld in!
004343: LIJN, P. VAN DER, - Het keienboek. Mineralen, gesteenten en fossielen in Nederland
003844: LIJTEN, M.J.H.A., - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1530-1811
011140: GORDON. LINDA, GARY Y. OKIHIRO,EDS: - Impounded. Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment
017822: LINDBLAD, J.THOMAS, - Between Dayak and Dutch. The economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942
018197: LINDE, AUG. V.D., - Zoo was Nederland in de winter van 1944-1945
010942: LINDE, J.M.VAN DER, - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735-1863
009456: LINDE, JOHAN DE, - Anone...De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd
000837: LINDE, ANTOINET VAN DE, - Het oude licht. Straatlantaarns en straatverlichting door de eeuwen heen
001998: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude KPM-schepen van "Tempo Doeloe"
010498: LINDEBOOM, G., - Kent u ze nog ... de Weespers
001541: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
001542: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
001544: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
001997: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude KPM-schepen van "Tempo Doeloe"
005774: LINDEN, BERT L.T.VAN DER, - Nou ... Tabe dan! De 'bootreis" naar Indie met de Rotterdamsche Lloyd en de "Nederland" tussen 1899 en 1949
014181: LINDEN, BERT L.T.VAN DER, - De reunie voorbij. De schaduw van een Indisch kampkind
000727: LINDEN, FONS VAN DER, - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
014701: LINDEN, C.TER, P.K.M. CREMERS,EA: - Weerbaar en student
004064: LINDEN, JAAP TER, ANNE DE VRIES,EA(RED): - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden
014951: LINDEN, LUUK VAN DER, - Tjampoer-kind. Kamp- en Bersiap-herinneringen en hun gevolgen
017215: LINDEN, HENK H.M.VAN DER, - Drie massagraven voor de Nederlandse kust
002742: LINDENBORN,M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereniging
001300: LINDENBURG, A.W., - Het Instituut Van Kinsbergen te Elburg in de 19e eeuw
003643: LINDSTROM, RANDALL S., - Creativity and Contradiction. European Churches since 1970
017894: LINDWER, WILLY, - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank
017752: LINDWER, WILLY, - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945
002600: LINGSMA, TJITSKE, - Het verdriet van Ambon. Een geschiedenis van de Molukken
011774: LINGSTER, TETA, - Die heel andere wereld
001498: LINKS, KAREL, - Jappenspiegel
002309: LINT, J.G.DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden
011328: LINTELO, B.H.A. TE, - Ketters en papen in Twente. De Reformatie en de Katholieke herleving in Twente 1580-1640
018321: LINTUM, C.TE, - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van vrioeger en later 1550-1908 in beeld en schrift
018588: LIEM SOEI LIONG & WIM SCHROEVERS - Maluku. Geografie en geschiedenis van de Molukken sinds het kolonialisme
007035: LISMAN, A.J.A.M, & E. MUNNIG SCHMIDT,RED: - Gezigten aan De Rivier de Vecht. Petrus Josephus Lutgens/Lutgers 1808-1874
015288: LIT, ROBERT VAN, - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
014109: LIT, ROBERT VAN, - Wassenaarse oudheden
008560: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E.VAN, & J.H.HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP,RED: - Indisch vrouwenjaarboek
013244: LITH, P.A.VAN DER, & A.J. SPAAN,EA(ED): - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
014023: LITH, HANS VAN, - Plotseling een vreselijke knal. Bommen en mijnen treffen neutraal Nederalnd 1914-1918
001355: LITH, P.A.VAN DER, - Nederlandsch Oost-Indie
005418: VARGAS LLOSA, MARIO, - De jonge honden van Miraflores
007912: LOB, KURT, - Jan Sluijters: boekillustraties, politieke prenten, affiches
011966: LOB, KURT, - Buchillustration - heute. (da gibts nur wenig zu lachen)
007425: LOB, KURT, - De onbekende Jan Sluijters
004606: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels
016671: LOBREGT, PIET, & JOHAN VAN OS - De laatste riviervissers
013965: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH, & ANKE NIEHOF,ED. - Indonesian Women in Focus. Past and Present Notices
011410: LODEIZEN, HANS, - Het innerlijk behang en andere gedichten
001584: LODEIZEN, HANS, - Nagelaten Werk
002330: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad
002603: LODERICHS, MARK, MARGARET LEIDELMEIJER,EA: - Verhalen in documenten. Over het afscheid van IndiŽ, 1940-1950
011993: DROS, LODEWIJK EN NICO SJOER - Als een eenzaame mus. Leven en volgelingen van ds. J.P. Paauwe
017426: LODEWIJKS, J.M., - Stille pracht in het tropische aquarium
001358: LODEWYCKSZ, WILLEM, - Om de Zuid. De Eerste Schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis de Houtman,1595-1597
013963: LOEB, EDWIN M., - Sumatra. Its History and People
010056: LOEBER, HANS, & GERARD H. SPRENGER(RED): - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland
015300: LOEBIS, MOCHTAR, - Weg zonder eind
015630: ELFFERICH. LOEK, - Rotterdam werd verraden
016274: LOENEN, RUTGER, - De Pyramide van Austerlitz. Monument van De Franse Tijd
006848: LOGCHEM, J.TH.VAN, - De Argoeniers. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea
003798: LOGGEM, MANUEL VAN, - Toneelspelen
012076: LOGGERS, TINEKE, - Eenvoudige architectuur in een schoone omgeving. T .J. Loggers, architect 1900-1984
006144: LOGHEM, J.J.VAN, - Tropische gezondheidsleer
014012: DIJKGRAAF-LOKKERS, LEONORA, - Wat nooit slijt
017799: LOKL, P., & W. SCHMIDT - Voorheen en Thans. Onze Indische geschiedenis
016714: LOLKEMA, JOHANNES, - De tocht der tochten. De geschiedenis van de Elfstedentocht. Tregiek en triomf 1749-2006
018370: LOMMEN, MATHIEU, - Letterontwerpers. Dooijes, Hartz, Brand, De Does, Unger
012001: LOMMEN, MATTHIEU, SAMENST. - Hollandse hoogte. Bulletin van stg. Drukwerk in de marge
008215: LOMMEN, MATTHIEU,INL: - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie
006342: LONGNON, JEAN, & RAYMOND CAZELLES,ED: - De Tres Riches Heures van Jean, duc de Berry
011738: LONKHUYZEN, T.VAN, - De andere tijd.
009246: LOO, TESSA DE, - Harlekino
009439: LOO, P.VAN. - Gevangene van de SD
015168: LOO, L.F.VAN, - "Fier in de wind". De Zijper molens
007683: LOO, VILAN VAN DE, - Indie ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
004722: LOO, C.J.VAN DER, - Om leven en vrijheid! Geschiedenis der oud-Hollandsche republieken in Zuid-Afrika
011121: LOO, VILAN VAN DE, - De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland
013960: LOO, VILAN VAN DE, - "Somewhere in Indie".In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920)
010567: LOO, VILAN VAN DE, - IndiŽ ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
013585: LOO, TESSA DE, - Verraad me niet
006441: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Biografie en bloemlezing van Beata van Helsdingen-Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie
005260: LOOMEIJER, FRITS, - Zeilende kustvaarders
011988: LOOMEIJER, FRITS, - De Nederlandse visserij 1900-1935. De RIVO-collectie
002469: LOOMEIJER, FRITS, - De driemastschoener Oosterschelde
013748: LOOMEIJER, FRITS, - Vijfenzeventig jaar Oranje
000886: LOON, K.VAN, - Verzet in en om Dordt
013961: LOON, GENTILIS VAN, - Portret van een parochie
015118: LOONTJENS, JANNAH, - Misschien wel niet
002644: TERWEN-DE LOOS, J., - Het Nederlands koloniale meubel. StudiŽn over meubles in de voormalige Nederlandse KoloniŽn IndonesiŽ En Sri Lanka
016202: LOOS, WIEPKE,RED: - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout(1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
002363: TERWEN-DE LOOS, J., - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost
011004: LOOSDRECHT, A.A.V.D.,SAMENST. - Voorlooper spel- en leesboek in de Tae'-taal (Celebes)
010224: LOOSJES, A., - Zeeland in beeld
014591: LOOSJES, A., - Noord-Brabant in beeld II
018278: LOOSJES, A., - Kasteelen buitenplaatsen tuinen en parken van Nederland
013029: LOOSJES, A., - Utrecht in beeld
007129: LOOTSMA, S., - De Zaanstreek voorheen en thans
008092: LOOTSMA, BART, - Kim Zwarts. Beyond
017462: LOOY, JAC. VAN, - Feesten
016819: LOPEZ, DONALD S.,RED: - Verlichting van hart en geest. Z.H. de Dalai Lama
009707: LOPULALAN, FRANS, - Onder de sneeuw een Indisch graf
015301: LOPULALAN, FRANS, - Dakloze herinneringen
006898: LORD, WALTER, - De nacht van de Titanic
009445: LORENTZ, H.A., - Zwarte mensen - witte bergen. Verhaal van een tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea
003388: LORM, A.J.DE, & G.L. TICHELMAN - Beeldende kunst der Bataks
015222: LORZING, HAN, - Een kunstreis door Flevoland
018019: PEELMAN-LOTH, BERTHA, (= LOUIS PAUL BOON) - Als vrouwen beminnen
015763: WYK LOUW, N.P.VAN, - 'n Keur uit sy gedigte
009742: LOUWERSE, P>, - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes
018164: LOWENHARDT, WERNER, - Ik houd niet van reizen in oorlogstijd. Familiealbum 1919-1945
003956: LOWRY, MALCOLM, - Onder de vulkaan
016550: LUBBE, H.F.A.VAN DER, - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing
003524: LUBIS, MOCHTAR, - Het Land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
003539: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu
003017: LUBIS, MOCHTAR, - Kampdagboek
000533: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
006604: LUCAS, E.V., - A Wanderer in Holland
004124: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
004123: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap De Ned.Leeuw
004079: LUCEBERT - Dames en Heren
012886: LUCEBERT - Poezie is kinderspel
010110: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens
018615: LUCKER, TIA,EINDRED: - Dordrecht vanuit de lucht
018596: WITTGENSTEIN. LUDWIG, - Tractatus logico-philosophicus
011783: LUDWIG, HUMPHREY, - Mijn vader in zwart-wit. Een zoektocht langs de Birma-spoorlijn
014984: LUGER, BERNT, ROB NIEUWENHUYS, HARRY G.M. PRICK,EA - De beweging van 80
012052: LUIDINGA, FRANS, & NICO GUNS, - Indrapoera. "Een schip van naam"
003856: LUIJCKX, KO, - Het verbluffende Kamp. Herinneringen aan het vrouwenwerkkamp Kampong Makassar West-Java
009435: LUIJTEN, JAN A.F.M., - Canada en Noord-Brabant: Een band voor altijd
012798: LUIJTERS, GUUS, - Kinderkroniek 1940-1945. Brieven, getuigenissen en dagboeken uit de Shoah
018166: LUIJTERS, GUUS, - In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945
016718: LUINING, HIDDE J., - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland 1940-1945
007394: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Koelie
017771: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Kulio
014838: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjehse vorstin
006648: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De hongertocht
016495: LULOFS, F., - Verkenning door varianten. De redacties van Het Uur U van M.Nijhoff stilistisch onderzocht
008256: LUMIERE, CORNEL, - De tolk. Krijgsgevangene aan de river Kwai
015351: LUNDQUIST, ERIC, - Barah. Zoon der Boeginezen
002541: LUNDQUIST, ERIC, - Papoea's waren mijn makkers
013915: LUNING, H.M., - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht?
014226: LUNS, HUIB, - Holland schildert
016164: LURVINK, PETER, - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945
002855: LUSSENBURG, JOS, - De stervende zee
007037: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht
011443: LUTZ, ROBIN,SAMENST. - Marten Toonder. Een heer vertelt
006872: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL,EA: - Over literatuur
008661: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL,EA: - Inleiding in de literatuurwetenschap
001730: LUYT, A.J., - Klikspaans studentenschetsen, bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als Mensch en als Schrijver
014133: LUYTJES, J>, - Barneveld en de Barnevelders
015350: LYNCH, HANS, - De wraak van stalen hand
013989: LYNCH, HANS, - De detective in de rimboe
007947: LYNDEN, J.W. BARONNESSE VAN, - Twee vrienden
001666: PRINSEN J.LZN, J., - De Nederlandsche renaissancedichter Jan van Hout
016872: MOK. M., - Niemandsland
016871: MOK. M., - Scheppingsdroom
016870: MOK. M., - De rattenvanger
016769: BELIEN, H.M. & P.C.VAN DER EERDEN, - Satans trawanten. Heksen en heksenvervolging
015675: BIJL. ADRIAAN C.M., - Ik wou dat ik vergeten kon
013078: MAAL. R.J.VAN DER, & Y.VAN DEN AKKER - Van Baerne tot Baarn
010530: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator
008759: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Heb lief en zie niet om
008753: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Vrouw met Dobermann
008755: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Helse Steen
008751: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Het u mijn pop ook gezien?
014970: MAANEN, ROB VAN, - Kleuren voor Harderwijk. Historie - toepassing
018340: MAANEN, HANS VAN, - Encyclopedie van misvattingen
015042: MAANEN, R.H.C.,VAN, - Zilveren schakels. 25 jaar Gemeente Neerijnen 1978-2003
016854: MAAR, BRIGITTE DE, - Een zee van huizen. De woningen van New Deal op Borneo/Sporenburg
016245: MAARSEN, JACQUELINE VAN, - Ik heet Anne, zei ze, Annne Frank. Herinneringen
011094: MAARSEVEEN, LEO VAN, - Pukul Terus / Blijven Vechten
016148: MAAS, ELSE, - Kneppelhout en de Veluwse schildersbent . Van Oosterbeek tot Haagse school
010744: MAAS, FRITS, - Wind mee, stroom tegen. 100 jaar Natuurmonumenten
018176: MAAS, J.H., & A. MAAS - De geschiedenis van Naarden
011386: MAAS, NOP, & F.W. KUYPER,RED: - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniiging van Antiquaren 1935-1995
001663: MAAS, NOP, - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw
005687: MAAS, P.F., - Indie verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indie van Van Mook, Stikker en Sassen
016178: MAAS, NOP, - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven
012219: MAAS, NOP, - Kleine bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve
012237: MAAS, NOP, - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum
006315: MAAS, NOP, - Een Duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur
016518: MAAS, NOP, & WIM VOGEL - Een steen in goud gevat. Twee eeuwen gedichten over Haarlem
005039: MAASDIJK, ELISABETH VAN, - Aan hen die vielen
008112: MAASKANT, A.A.C., & KEES POST - Woonboerdrijen
016663: MAASSEN, H.T.J., - Nijmegen zo was het
017884: MAASWIJK, M.VAN, - Zwerftocht naar Arifina
008529: MACDONALD, LYN, - 1914-1918 Voices & Images of the Great War
000973: MACDONELL, ARTHUR ANTHONY, - A practical Sanskrit Dictionary with Transliteration, Accentuation and Etymological Analysis
009574: MACGREGOR, ARTHUR,ED: - Sir John Evans 1823-1908. Antiquity, Commerce and Natural Science in the Age of Darwin
018624: MACHIELSE, RON, & JOEP VOS,EINDRED: - Groeten uit mooi Blaricum
004389: MACINTYRE, DONALD, - Zeilvaart 1520-1914
015077: MACK, DIETER, - Zeitgenossische Musik in Indonesien. Zwischen kokalen Traditionen, nationalen Verpflichtungen und internationalen Einflussen
009639: MACKAY, JAMES, - The Allied Japanese Conspiracy
017047: MACKAY, ROY D., - Nieuw-Guinea
002545: MACKAY, D.J., - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het rechtswezen onder het bestuur van den G.G. H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811)
007854: MACKENZIE, C.B. - Zo was het. / It was like this . Verslag Slag om Arnhem
007340: MACKENZIE, JOHN M.,ED: - The Victorian Vision. Inventing New Britain
003181: MACKINNON, K., - IndonesiŽ. Natuur en natuurbehoud
017874: MACLEAN, ALISTAIR, - Ontsnapt langs Krakatau
004767: MACNULTY, W. KIRK, - Vrijmetselarij. Symboelen, geheimen, betekenis
006944: MAEDEL, KARL-ERNST, - Geliebte Dampflok
003521: MAEYER, AL. DE, & ROB. ROEMANS,EDS: - Esmoreit
006907: MAGNUSSON, MAGNUS, - Goden en helden van de Vikingen
016430: CRAM-MAGRE, ANTONIA MARIA, - Der Mouw - Adwaita. Denker en dichter
010253: MAHIEU, VINCENT, - Schuilen voor de regen
008214: MAHIEU, VINCENT, - Tjies. Een bundel vertellingen
007741: MAHIEU, VINCENT, - Schat, schot, schat. Zes vertellingen
012751: MAHIEU, VINCENT, - Tjies
004638: MAHIEU, H.L.B., & M.VAN NUFFELEN - Bangkong van dag tot dag
013160: MAHIEU, VINCENT, - Tjies. Een bundel vertellingen
007768: MAHIEU, VINCENT, - Tjoek. Vertellingen
015352: MAHIEU, VINCENT, - Tjoek. Vetellingen
012671: MAHIEU, VINCENT, - Verzameld werk
015512: MAHLER, E., - De witte karbouw. Herinneringen aan een oolrog in de tropen
000225: MAIER, HENK, EA(RED) - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945
013725: MAIR, WIM LE, & ILONA WAGENAAR - Cornelis le Mair. Schilderijen en tekeningen
006025: KHAN MAJLIS, BRIGITTE, - Indonesische Textilien. Wege zu Gottern und Ahnen
014942: MAJOOR, MARTIN, FRANS A. JANSSEN,EA: - Nieuwe Letters
007914: MAJORICK, B., - Vormentaal
018227: MAK VAN DIJK, HENK, & CARL NIX: - Wajang Foxtrot. Indie in klank en beeld
004458: MAK, GEERT, - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis
010735: MAK, GEERT - Reportages uit Nederland. De geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigenverslagen
010612: MAK, GEERT, - Een kleine geschiedenis van Amsterdam
003491: MAK, J.J.,ED: - De gedichten van Anthonis de Roovere
008401: MAKMUR MAKKA, A., - Bacharuddin Jusuf Habibie. His Life and Career
004699: MAKKEN, B., - De iconografie van het slot Loevestein
015208: MALE, DOROTHEA VAN, - Schola nostra. Uitgave naar de handschriften, Inleiding en toelichting door Hugo Claus
017588: MALFLIET, RUDI, - De andere Hadewych
017702: MALKO, SASZA, & CAROLIJN VISSER - Herinneringen aan Ons Indie
001339: MALLETT, ALAN S., - The Union-Castle Line. A Celebration in Photographs and Company Postcards
000816: MALMBERG, BOB, - Kijk! Letters! de makers van het woord
014918: MALSEN, (WILLEM VAN), - Nooit meer lijden
002615: MALSEN, H.VAN, - Waterland. Schetsen uit de koloniale en maritieme geschiedenis
008809: MALTZ, ALBERT, - Vuur in de nacht
017881: MAN, JOS DE, - Vlucht door het oerwoud
000925: MANDEL, GABRIEL, & PETRA EISELE - Koning Salomo
015308: MANDELSTAM, OSIP, - De Egyptische postzegel
018636: MANDELSTAM, NADJEZJDA, WEDUWE VAN OSSIP MANDELSTAM - Memoires en Memoires Tweede boek
003481: MANDERE, H.CH.G.J.VAN DER, - De wegwijzer voor repatrieerenden en verlofgangers
009123: MANDERS, JO, - De Boedjang-club. Delische roman
002671: MANDERS, JO,RED: - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen
015353: MANDERS, JO, - Crisis
015354: MANDERS, JO, - Over gloeiende sintels
002206: MANDERS, JO, - Samoerai, zwaard des doods
002186: MANDERS, HENK, - Het land tussen Maas en Waal
008281: MANDOS, H., & A.D. KAKEBEEKE,RED: - Oud Eindhoven. Voostudies tot de geschiedenis van Eindhoven
005365: MANEN, HANS VAN, - Portrait
016547: MANGUEL, ALBERTO, - Stad van woorden
015357: MANGUNWIJAYA, YUSUF B., - De ballade van de betjak
015358: MANGUNWIJAYA, YUSUF B., - Tussen admiraals en sultans
003689: MANKOWITZ, WOLF, - Het leven van Charles Dickens (1812-1870)
010733: MANN, GOLO, - Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
009244: MANN, THOMAS, - De wet
016257: MANN, THOMAS, - Doctor Faustus. Het leven van de Duitse toondichter Adrian Leverkyhn, verteld ddor een vriend
017698: MANN, RICHARD, - A Clown on the Streets of Jakarta
003897: MANNERHEIM, M.G., - Rit door AziŽ
016167: MANNING, FREDERIC, - Geslacht
016482: MANRIQUE, JORGE, - Strofen bij de dood van zijn vader
013190: MANSFELD, ELISE VAN, - Romance
011908: ZOEGE VON MANTEUFFEL, K., - De Deutsche Holzschnitt/De Deutsche Kupferstich
005974: MANUSAMA, J.A., - Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953
002614: MANUSAMA, J.A., - Om recht en vrijheid. De strijd om de onafhankelijkheid van de Zuid-Molukken
017502: MARAI, SANDER, - De meeuw
002680: MARANG, GERARDUS PIETER, - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters
017454: MARCK, JAN VAN DER, - De hedendaagse boekband als kunst / The Art of Contemporary Bookbinding
006653: MARCU, VALERIU, - De verdrijving der Joden uit Spanje
014428: MARCUS, AAGE, - De blauwe draak. Levenswijsheid en kunst in het oude China
004440: MARGADANT, S.W.F., - Geschiedenis van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis 1834-1934
007723: BERGH-MARGGRAFF, R.DE, - Reisindrukken
015180: BROEKHUIJSE-BROM. MARGRIET, GRE KAT-VULPEN,EA(RED) - Heilige Huizen en heilige huisjes. Geschiedenis van jerk en geloof in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat
014519: MARHE, USHA, - Dulari. De weg van min naam
018167: LENDERS. MARIA. - Strijders voor het lam. Leven en werkvan Herrnhutter-broeders en -zusters in Suriname.1735-1900
008072: LAAR, MARIANNE EN KAREL VAN, - Charles Nypels. Meester - drukker
017488: KAMSTEEG, AAD,, MARIANNE EN HAN HEHUAT - Ambon nu / Ambon sekarang
007913: MARCH. MARION, - De toepassing van typografie in een ontwerp
012703: BLOEM. MARION, - Lust & liefde
017914: BLOEM. MARION, - Het Bali van Bloem
016379: MARJA, A., - Nochtans een Christen
001910: MARK, CHRIS, - Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II
009368: ABRAHAM-VAN DER MARK, E.E., - Yu'i Mama. Enkele facetten van gezinsstructuur op Curacao
006335: MARKERT, CRISTOPHER, - De evenwichtige I Tjing
007154: MARKUS, A., - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw
017353: MARKUS, ANS. - Ans Markus
009408: MARLEE, P., - Fluidum
009409: MARLEE,P., - PH-7
017954: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA, - De verhalen
007510: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL, - Leven om het te vertellen
004643: MARRES, W., & J.J.F.W.VAN AGT - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V. Zuid-Limburg, m.u.v. Maastricht.
004561: MARRES, RENE FERNAND MICHEL, - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven
007208: MARS, K.H.M.,RED: - Harderwijk in oude prenten
001096: MARSDEN, PETER, - De laatste reis van de "Amsterdam"
008343: MARSEILLE,T., - Harlingen, de vermaerde zeestad
014925: MARSH, ED. W., - James Cameron's Titanic
016377: MARSMAN, H., - Verzamelde gedichten
011416: MARSMAN, H., - De Vijf Vingers
015942: MARSMAN, H., - Verzameld Werk. Poezie, proza en critisch proza
010132: MARSMAN, H., - Porta Nigra
002456: MARSMAN, WILLEMIEN, - Van Kalimantan tot de Baliem. Reizen door de Indonesische archipel
016378: MARSMAN, H., - Tempel en kruis
012986: MARTENS, TH.J.M., - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels
010738: MARTENS, ROB, & LIEUWE WESTRA - Binnenvaart onder stoom ....met de beste groeten van...
017895: MARTIALIS - Sex en Eros bij Martialis. 300 epigrammen
010667: DOERRY. MARTIN, - Mijn gewonde hart. Het leven van Lili Jahn, 1900-1944
004834: MARTIN, K., - Geologische Studien Ueber Niederlaendisch West-Indien
010222: LOENEN MARTINET, J.VAN,RED: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land
011424: MARTINET, J., - Bij de heruitgave van de Chassidische Legenden van H.N. Werkman
005359: MARTINUS, MICHEL, & ROELAND WELS - Nooit meer omzien
015211: MARUGG, TIP, - Weekend pelgrimage
013161: MARUGG, TIP, - In de straten van Tepalka
013152: MARUGG, TIP, - Weekend Pilgrimage
007474: MARUGG, TIP, - De morgen loeit weer aan
008820: MARUGG, TIP, - Weekendpelgrimage
007508: MARUM, HUBERT VAN, - Valse glans leidt tot Ellende...86 fabels uit de wereldliteratuur
000268: MARZUKI, YAZIR, & TOETI HERATY - Borobudur
000534: MARZUKI, YAZIR, & FRED. D. AWUY - Namo Buddhaya/Ere Zij Buddha
015359: MASDORP, D., - Frits Verster en zijn vrienden in patria en op Celebes
015219: MASOM, CAROLINE, & PAT AL;EXANDER - Bijbels beeld archief (met archeologische aantrekeningen)
015355: MASON, VICTOR, - Silih Dali. Tale of Bali.
010329: MASTENBROEK, BERT, & BOB TADEMA SPORRY - `Kijk op IndonesiŽ
017473: MASTENBROEK, BERT, & BOB TDEMA SPORRY - Kijk op Indonesie
006634: MASTENBROEK, JOHAN, - Bijzonder onderdak
017190: MASTENBROEK, JAN, - Netherlands Dock and Shipbuilding Company
017708: MASTRIGT, C.VAN, - Groeten uit Willemstad. Een stad in beeld
007752: MATEN, WILMA VAN DER, - Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad
011445: MATENA, DICK,EA: - Stripschrift
011436: MATENA, DICK, & MARTEN TOONDER - Wat jij, jonge vriend. Brieven 1979-1991
006695: MATHERON, FELIX, - Si Dogol & Si Tolol
001417: MATHIJSEN, MARITA, RED: - Hartstocht in contrapunt
011437: MATLA, HANS, - Bommelkatalogus 1989. Officiele cumulatieve bibliografie van het verhalend werk van Marten Toonder
007043: MATSIER, NICOLAAS, CARL DE KEYZER,EA: - De Nieuwe Hollandse Waterlinie
009542: MATTER, FRED,RED: - Toverij in Nederland 1795-1985
018182: MATTHES, B.F., - Makassaarsch-Hollandsch Woordenboek
003200: MATTHES, B.F., - Aanteekeningen op de Boeginesche Chrestomathie
002212: MATTHIESSEN, PETER, - Een vallei in de steentijd
003914: MATTHIESSEN, PETER, - Under the Mountain Wall. Chronicle of Two Seasons in Stone Age New Guinea
007627: MATTHIJS, HEIN, - Habis perkara. Verhalen over mensen uit een koloniaal verleden
007626: MATTHIJS, HEIN, - Ik ben net als een waringin ...
014008: MATTHIJS, HEIN, - Het verboden huwelijk
005442: MATTIE, ERIK, CEES DE JONG, EA. RED: - Nooit gebouwd Nederland
006718: BLOEMENHUIS MATURBONGS, RENATO VAN, - De regenmakers en andere korte verhalen uit Nieuw-Guinea
017330: MATUSZ, J., - Delfts aarderwerk
002581: MAURIK, HENK VAN, - Djokja achter de horizon
015327: MAURIK, JUSTUS VAN, - Indrukken van een "Totok". Indische Typen en Schetsen
003569: MAURIK, JUSTUS VAN, - Indrukken van een "Totok".
013127: MAXANDRIA - De Dajaks in de binnenlanden van Ned. Borneo. Populaire beschrijving van land en volk
002575: MAYER, L.TH., - Een blik in het Javaansche Volksleven
007911: MAYER, F., - Charles Nypels 1895-1952
017901: MAYER, S.L.,RED: - De Japanse oorlogsmachine
013215: MAYER, FLIP, - Veertig jaar rondom het hof
002930: MAYOR, SUSAN, - Historische waaiers
017964: MCALISTER, BILL,AO. - Wiliam Morris Today
013522: MCCOURT, FRANK, - De nieuwe wereld
013521: MCCOURT, FRANK, - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering
015846: MCCOURT, FRANK, - Meester!
007522: MCEWAN, IAN, - Zaterdag
011197: MCKAY, LISA, - Rode littekens
007955: MCLEOD, CYNTHIA, - Welkom El Dorado / Ma Rochelle Passee
008819: MCLEOD, CYNTHIA, - Hoe duur was de suiker?
010915: MCLEOD, CYNTHIA, - Tweemaal MariŽnburg
009216: MCLEOD, CYNTHIA, - Hoe duur was de suiker?
000613: MCMILLAN, RICHARD, - Bloedende Betuwe
001533: MCMURTRIE, DOUGLAS C., - Over de uitvinding van de boekdrukkunst
001006: MCMURTRIE, DOUGLAS C., - Over de uitvinding van de boekdrukkunst
001491: MCPHEE, COLIN, - A House in Bali
005383: MDA, ZAKES, - Het rode hart
011264: MEAD, MARGARET, - New Lives for Old . Cultural Transformation - Manus, 1928-1953
011265: MEAD, MARGARET, - Letters from the Field 1925-1975
006068: MEAD, MARGARET, - Peoples and Places
004503: MEAD, MARGARET, - Bramenwinter. Een autobiografie
007207: MEDEMA, THEO, - Nostalgisch gezicht Harderwijk
008739: MEEK, H.A., - The Synagogue
007406: MEEL, P.VAN,RED: - Tanda Mata KNIL
001604: MEELHUIJSEN, WILLY, - Revolutie in Soerabaja (17 aug.- 1 dec. 1945)
015591: SETTEN VAN DER MEER, N.C.VAN, - Sawah cultivation in ancient Java. Aspects of development during the Indo-Javanese period, 5th to 15th century
014936: MEER, TINEKE TER, - Snel & dicht. Een studie over de epigrammen van Constantijn Huygens
014126: MEER, SJOERD DE, & JOOST SCHOKKENBROEK, RED: - Hoogtij. Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak
006083: MEER, H.J.VAN DER, - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de "Kentering der Tijden" 1906-1956
014607: MEERENDONK, L.VAN DE, - Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen
003126: MEERTENS, P.J., - Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies
007485: MEERTENS, P.J., - Zeeuwse familienamen
000418: FRUIN-MEES, W., - Geschiedenis van Java. Deel I: Hindoetijdperk
004398: FRUIN-MEES, W., - Geschiedenis van Java
014814: FRUIN-MEES, W., - Geschiedenis van Java. I en II
007609: MEES, C.A.,VERT.: - Hikajat Pelandoek Djinaka. Een Maleis dwerghertverhaal
012044: MEES, W.C., - Het muntwezen van Nederlandsch Indie
005197: MEESTERS, P., - De geschiedenis van Sluis
003503: MEESTERS,ROB.,ED. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch
005429: MEIDEN, G.W.VAN DER, - Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753
010378: OLDE MEIERINK, BEN, - Geerestein en zijn Bewoners
013087: OLDE MEIERINK, B, G.VAN BAAREN,EVA(RED): - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
006993: MEIGHORNER, WOLFGANG, ED: - Giganten der Lufte. Geschichte und Technik eer Zeppeline in ausgewahlten Berichten und zahlreichen Fotos
009038: MEIHUIZEN, L.S., - De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295
006740: MEIJ, J.C.A.DE, - De Watergeuzen. Piraten en bevrijders
001240: KLOOT MEIJBURG, HERM.VAN DER, - Onze oude dorpskerken
010954: MEIJER, J., - Van Corantijn tot Marowijne. BEknopt overzicht van de geschiedenis van Suriname
008742: MEIJER, J.J., - Blanken op Borneo. Herinneringen
009251: MEIJER, ISCHA, - De dikke man voor altijd
006178: MEIJER, REMCO,RED: - Oostindische doof.Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesie
015196: MEIJER, ISCHA, - Een rabbijn in de tropen
013820: MEIJER, FIK, MARK DRIESSEN,EA: - De Middellandse Zee. Een persoonlijke geschiedenis
010774: MEIJER, FIK, MARK DRIESSEN,EA: - Sail Rome! De koopvaardij in de Romeinse tijd
004409: MEIJER, J., - Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers
013908: SCHUITEMA MEIJER, A.T., - De raadhuizen van de stad Groningen
016993: MEIJER, JAAP, - Van Israelieten tot Israeliers. Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965
014386: LUTKE MEIJER, G., - Het levend verleden van Vlaardingen. Autobiografie van een haringstad
018158: MEIJER, BERTHE, - Leven na Anne Frank
014499: MEIJER, JAAP, - Het Jonas Daniel Meijerplein. Beezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom
010897: MEIJER ZU SCHLOCHTERN, THOMAS, & CRISTOPHER COZIER(RED) - Paramaribo Span. Hedendaagse beeldende kunst in Suriname
012093: ROMIJN MEIJER, HENK, - Uptown Downbeat
012096: MEIJER, FRANK, - De stenen letters van Aduard
000995: MEIJER, PIETER DE, INL. - Alphabetico Romano. Rome en de klassieke wereld
002925: MEIJER, HANS, - Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962
003907: MEIJER, JAAP, - Herman van den Bergh: Sabbath. Een Joods-thematische studie
003910: MEIJER, DAPHNE, - Joodse tradities in de literatuur. Van Mendele Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg
013599: SCHUITEMA MEIJER, A.T., - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1919
015511: MEIJER, J., - Indie en de vliegende Hollander
017689: MEIJER, MARTHA,RED: - Grondrecht en wisselgeld. Aziatische en westerse vivies op de waarde van de rechten van de mens
016906: MEIJER, DAPHNE,SAMENST. - Levi in de Lage Landen. 350 jaar joodse schrijvers in de Nederlandse literatuur
000949: MEIJER, H., - De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor
010428: MEIJERING, J, & PH. VELDHUIZEN - De Plantagekerk 1874-1994
017151: MEIJERINK, MARTIN, - Het groot Klootschietersboek. Een middeleeiws volksspel wordt volwaardige wedstrijdsport
003422: MEIJERS, PAUL,RED: - Breda, 6 januari 1948 / Boxtel, 27 september 1986
017593: MEIJSING, GEERTEN, - Dood meisje
003114: MEILINK, WIM, - Doopceel van Jan Claeszen. Kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland
011999: MEINSMA, K.O., - De Librije te Zutphen
011013: MEINTEMA, YME, JAAP MIEDEMA,EA: - Twa kanten ut sjen. 100 jier Fier fan Hus. Apeldoorn en omkriten
000468: MEINTJES, JOHANNES, - De Boerenoorlog in beeld
016823: MEIS, REINHARD, - Zakhorloges. Van halshorloge tot tourbillon. Vormgeving en techniek
004654: MEISCHKE, R., - Amsterdam Burgerweeshuis
017348: MEKES, JAN JACOB, - Het korps de baas. De geschiedeniis van het Rotterdamse politiekorps
002777: MELIS, JACQUES, - "Pension Bandoeng". Een tropische symphonie
017769: MELIS, JACQUES, - "Pension Bandoeng"
003990: MELKMAN, J., - Geliefde vijand. Het beeld van de jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur
005407: MELLE, J.VAN, - Het stadje op 't groene eiland. Verhalen van rond 1900
000834: MELLEMA, LOUISE, - Schiermonnikoog. Lytje pole
011303: MELLERSH, H.E.L., - Het Kreta der Minoers
017079: GONSALVES EE MELLO, JOSE ANTONIO, - Nederlanders in Brazilie (1624-1654). De invloed van de Hollanse bezetting op het leven en de cukltuur in Noord-Braziliw
017080: GONSALVES DE MELLO, JOSE ANTONIO, - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilie, 1641-1669
018664: MELROSE, A.R., - Poeh woordenboek. Handleiding bij de Woorden van Poeh en Alle Andere Dieren in het Woud
018324: MELSSEN, J.TH.M., - De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482-1982
014062: MENDELS, JOSEPHA, - Heimwee naar Haarlem
014063: MENDELS, JOSEPHA, - Roline en Ralien
011459: MENDELS, MARJOLEIN, - Toonders kukel
014066: MENDELS, JOSEPHA, - Welkom in dit leven
014064: MENDELS, JOESPHA, - Als wind en rook
006685: MENDELSOHN, DANIEL, - Verloren. Op zoek naar zes van de zes miljoen
010391: MENKE, HENK, HANS RENES,EA: - Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap
007840: MENKMAN, W.R., - De West-Indische Compagnie
002516: MENS, JAN, - Oude raadhuizen
001176: MENSINK, ONNO, - Gamelan en andere gong-spel ensembles van Zuidoost-AziŽ
006921: MENSJIKOVA MARIA, & JET PIJZEL-DOMMISSE - Zilver. Het wonder uit het Oosten. Filigrein van de tsaren
014456: MENTINK, G.J., - Elst van heden naar verleden. Schets van enige ontwikkelingen in het dorp Elst met name in de 19de en 20ste eeuw
018275: MERIAN, MARIA SIBYLLA, - Metamorphosis Insectorum Surinamensium of de Verandering der Surinaamse Insecten
009768: MERIAN, MARIA SIBYLLA, - Metamorphosis insectorum Surinamensium ofte Verandering der Surinaamsche insecten
009167: MERLIJN, H.J.,(PS. V. H.J. FRIEDERICY) - Bontorio. De laatste generaal
012927: MERODE, WILLEM DE, - Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land
016423: MERODE, WILLEM DE,RED: - Hunkering en heimwee
012822: MERODE, WILLEM DE, - Kringloop
011839: MERODE, WILLEM DE, - De lichtstreep
016376: MERODE, WILLEM DE, - Gedichten III. Keuze uit de verspreide gedichten
016313: MERODE, WILLEM DE, - Chinese gedichten
016410: MERODE, WILLEM DE, - De Rozenhof. Kwatrijnen
010125: M…RODE, WILLEM DE, - Ruischende bamboe
016504: MERODE, WILLEM DE, - Kaleidoscoop
016505: MERODE, WILLEM DE, - Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land
016506: MERODE, WILLEM DE, - Eenvoudige gedichten
002030: MERRILL, E.D., - De plantengroei van de Maleise Archipel
013121: MERRILLEES, SCOTT, - Batavia in 19th Century Photographs
017256: MERRILLEES, SCOTT, - Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten uit een hoofdstad 1900-1950
011659: MERTENS, ANTHONY, - Retour Grenoble. In gesprek met Hella S. Haasse
009519: MERWE, JAAP VAN DE, - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen
013014: MESDAG, MANON, & GERARD RAVEN,RED: - Amersfoort binnen de poorten. Een eigenzinnige kijk op de historische binnenstad
008967: MESSEL, SAUL VAN, (= JAAP MEIJER) - Langs oeroude banen. Klein Keuze uit zijn priapeeen
011482: MESSING, F.A.M., - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering 1955-1975
002597: METCALF, PETER, - A Borneo Journey Into Death. Berawan Eschatology from its Rituals
000939: M…TRAUX, ALFRED, - Voodoo in Haiti
016254: METSELAAR, MENNO, RUUS VAN DER ROL,EA(RED): - In het huis van Anne Frank. Een geillustreerde reis door Annes wereld
017474: METZ, DANIEL,, & REGINALD KOE - Selamat Sjabbat. De onbekende geschiedenis van joden in Nederlands-Indie
014232: METZ, LOUIS, - Over dirigeren, dirigenten en orkesten
008184: MEULEN, TONY VAN DER, - Oude kerken in Groningen
009980: MEULEN, TONY VAN DER, - Dansen op de Kwai. Het leven na de Birma-spoorweg
004438: MEULEN, DIK VAN DER, - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
007380: MEULEN, DIK VAN DER, - E. du Perron. Een korte biografie
003829: MEULEN, D.VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indie. Een persoonlijke terugblik
000680: MEULEN, C. VAN DER, - Buiswater
000676: MEULEN, C. VAN DER, J. WAALEMAN BRUYNZEEL, EA: - Wegwijzers op het water. Loodsen, bakens en tonnen
006509: RINKEL-VAN DER MEULEN, A.W.&W.J., - In Holland staat een huis. Handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten
015132: MEULENBELT, ANJA, - Een kleine moeite
011976: MEURIS, JACQUES, - Rene Magritte 1898-1967
005608: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER, - Onze oude dorpskerken. 80 Schetsen van Dorpskerken in Nederland
002345: MEYER, D.H., - Japan wint den oorlog. Documenten over Java
012581: MEYER, MIA,SAMENST. - IndiŽ toen, een handvol herinneringen
007002: MEYER, PETER, - Das grosse Luftschiffbuch
013543: MEYER, HERMAN, - De Hollander in den Oost
004636: MEYERE, J.A.L. DE, - Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroeger eeuwen
014722: MEYERE, JOS DE, - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht
015269: MEYERE, J.A.L. DE, - Vrijstad Vianen
015270: MEYERE, J.A.L. DE, & J.M.M. RUIJTER - De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van een stadje aan de Lek
015271: MEYERE, J.A.L. DE, & J.M.M. RUIJTER - Kasteel Batestein te Vianen
014100: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M., - Geschiedenis van het Waalse College te Leiden 1606-1699
006389: POSTHUMUS MEYJUS, G.H.M., - Geschiedenis van het Waalse college te Leiden 1606-1699
018206: SLORY. MICHAEL, - Glimpses of Hope
013218: MICHAELIS, HANNY, - Herfst
012865: MICHAELIS, HANNY, - Tegen de wind in
002937: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van letterkundigen 1905-2005
014528: MICHEL, H.W., - Herinneringen aan Twente
012445: PROVOOST. MICHELLE, - Hugh Maaskant. Architect in Progress
009504: MICHELS, ERIK, - Omkijken mag. Een kleine kroniek over opgroeien in verwondering
004424: MICHELS, L.C., - Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Filologische opstellen
006687: MICHMANN, JOZEPH, HARTOG BEEM,EA: - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland
003846: MICHON, Y, RED: - Verhalen uit de Baronie
014500: MICKLINGHOFF, FRANS, - Kerken in Wassenaar
018570: MIDDAG, HENK, - Watermolens Twente
006826: MIDDAG, GUUS, - Een verre vriendschap. Chr.J.van Geel en S. Vestdijk
010153: MIDDELDORP, A., - Het avontuur van Achterberg
014534: MIDDELDORP, A., - Het avontuur van Achterberg
001360: MIDDELKOOP, P., - Proeve van een Timorese grammatica
004011: MIDDELKOOP, P., - Een studie van het Timoreesche doodenritueel
005680: MIDDLEBROOK, MARTIN, - Arnhem. Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem
001441: MIEDEMA, NIEK, - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986
013454: MIELEKAMP, MARLIES, - Kazernekind. De geschiedenis van een Moluks gezin in Nederland
004568: MIELEN, EDDY,RED: - C.C.S. Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver
012771: MIERT, HANS VAN, - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indie, 1918-1930
000890: MIERT, JAN VAN, RED. - Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945
009207: MIERT, HANS VAN, - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme
002979: MIJKSENAAR, P.J., P.H. RITTER JR.,EA: - Amsterdam
014161: MIKSIC, JOHN, & ANTHONY REID, RED.: - Borobudur
011550: MIKSIC, JOHN, & ANTHONY REID, RED.: - Geschiedenis van Indonesie. Land, volk en cultuur
008866: MIL, MARIJKE VAN, - De zingende drum
001982: MIL, PATRICK VAN, & MIEKE SCHARLOO,RED: - De VOC in de kaart gekeken. Cartografie en navigatie van de Verenige Oostindische Compagnie
003455: MILES - Indische herinneringen uit den Van Heutsz-tijd II
014821: MILLER, CHARLES C., - Black Borneo
014999: MILLER, R. CRAIG, ROSEMARIE HAAG BLETTER,A.AO. - US Design 1975-2000
004741: MILLER, HENRY, - De kreeftskeerkring
013482: MILLER, ARTHUR, - Na de zondeval / Incident in Vichy
004795: MILLER, HUGH, - Het getuigenis der gesteenten. De geologie in betrekking tot den Bijbel en het geopenbaarde scheppingsverhaal
004742: MILLER, HENRY, - De steenbokskeerkring
014849: MILO, T.H., - De Geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop
016375: MIN, NEELTJE MARIA, - Een Vrouw Bezoeken
006686: MINCO, BILL, - Koude voeten. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet
004525: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la
004529: MINCO, MARGA, - Terugkeer
004523: MINCO, MARGA, - De Val
011828: MINDERHOUD, HUIB D., - Tabee Sobats. Dametin, meer dan een terugblik
018590: MINDERHOUD, H.D., - Coevorden, Stadt en Heerlickheyt. Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen
004329: MINDERHOUD, G., A.E.H.R. BOONSTRA, EA(RED): - Veenman's Agrarische Winkler Prins
017363: MINERBI, ALESSANDRA, - De geschiedenis van het nazisme
003094: MINGAARS, PETER, JAAP HEIJ,EA(RED): - Indisch Lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur
014300: MINNE, RICHARD, - In den zoeten inval en andere gedichten
018098: MIQUEL, PIERRE, - Mei '45.. De wereld in de weegschaal
009848: MIRANDA, F.DE, - K.P.C.de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west
015231: MISKOTTE, K.H., - De Verborgene
007693: MISSET, I.H., - Si Piet
008014: MITCHELL, DAVID, - Piraten
008417: MITCHELL, T.C.,ED: - Captain Cook and the South Pacific
010907: MITTELHOLZER, EDGAR, - De kinderen van Kaywana
002549: MJOBERG, E, - Borneo. De onbekende parel van Ned.-Indie
015516: MJOBERG, ERIC, - Forest Life and Adventures in the Malay Archipelago
014112: MODDERMAN, J.F.A., - Bodegraven in 1672
013320: MODIANO, PATRICK, - Villa Triste
015932: MOELKER, H.P., - De Waterlandse stoomtram 1880-1933
002018: MOENS, J.C.B., - De Kinacultuur in AziŽ 1854 t/m 1882
012138: MOENS, WIES, - Memoires
002834: MOER, A.VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het hoge Noorden. Leven en werken van Jan Huyghen van Linschoten(1563-1611)
017100: MOER, A.VAN DER, - Uitreis rond de Kaap. Een zee-geschiedenis uit 1626
002853: MOERDOWO, R.M., - Reflections on Balinese traditional and modern Arts
013816: MOERDOWO, R., - Ceremonies in Bali
001652: MOEREELS, L., - Ruusbroec en het religieuze leven
010691: MOERKERKEN, EMILE VAN, & ADRIAAN MORRIEN - Amsterdam
017772: MOERKERKEN, P.H., & R. NOORDHOFF - Aardrijkskundige Platen-Atlas
010698: MOERMAN, J.J., - Der Vaderen Erf
017065: MOERMAN, INGRID W.L.,RED: - Niet gebouwd Leiden
011923: MOERMAN, H.J., & A.J. REIJERS - De eilanden Schokland en Urk
018557: MOERMAN, H.,INL. - Volkstelling 1960. Curacao, Bonaire,St.Maarten, St Eustatius en Saba
003427: MOERMAN, J.J., - Neerlands vlag aan vreemde kust
018548: MOERMAN, JACQUES,EA: - Kaartboek van Maasland van Jan Potter
013643: MOERMOND, J., - Kwartierstaten Boek Veere- 700
016256: MOES, JORIS, - Noordzeekanaal 1876-2001
011003: MOESTAPA, HADJI HASAN, - Bab Adat-adat. Oerang Priangan djeung oerang Soenda lian ti eta
018587: MOEYES, PAUL, - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918
010717: MOHN, BARBARA, & CORNELIUS HAUPTMANN,HERAUSG: - Volkslieder. De schonsten Deutschen Volkslieder
014200: MOL, FRANS, INEKE ROMKES,EA(RED): - Vervlogen tijden
016411: MOLAIRE, ANTOINE, - Les realites nonexistantes
007366: MOLEMANS, GRISELDA, - Dochters van de Archipel. Van moederland Indie naar vaderland Nederland
008352: MOLEMANS, GRISELDA, - In het voetspoor van de panter
011430: MOLEMANS, JOS, - Toponymie van Overpelt
011432: MOLEMANS, J., - Toponumie van Neerpelt. Een socio-grafisch ondeerzoek
009096: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Friese tjalk. volbeladen met liederen, deuntjes en dansen
009082: MOLEN, S.J. VAN DER, - Langs karakteristieke Friese dorpen
018188: POST VAN DER MOLEN, GERARD,- - De toekomst van ons grafisch verleden
005388: MOLEN, J.R.TER, & E. UITZINGER,EDS; - De Verboden Stad / The Forbidden City
000561: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archieven
007827: MOLEN, S.J.VAN DER, & PAUL VOGT - Onze Folklore
005935: MOLEN, ELLA VAN DER,BEW: - De mooiste Indonesische mythen en sagen
000644: MOLEN, S.J. VAN DER, - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden
013911: MOLEN, S.J. VAN DER, & PAUL VOGT - Romaanse kerken van het Noordererf
013909: MOLEN, S.J.VAN DER, & PAUL VOGT - De klokkestoelen van het Noordererf
013910: MOLEN, S.J. VAN DER, & PAUL VOGT - Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf
011287: MOLEN, S.J.VAN DER, - Het grote klederdrachtenboek
014380: MOLEN, J>R.TER, & D.U. KUYKEN-SCHNEIDER - Het Goud der ThraciŽrs
003108: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Friese tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen
003790: MOLEN, S.J. VAN DER, - Molens van het Noordererf
013168: MOLEN, F.J.VAN DER, & LUC TOURNIET,EDS: - De Stoep
003372: MOLEN, S.J. VAN DER, - De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst
003685: MOLEN, S.J. VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee
003679: MOLEN, J.R.TER, A.P.E. RUEMPOL,EA)(ED): - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris
010873: MOLEN, S.J.VAN DER, - IJzeren mannen op houten Schepen
013745: MOLEN, S.J.VAN DER,INL.+TOEL., - Friesland in grootvaders tijd
005590: MOLEN, S.J. VAN DER, - Opsterlan. Skiednis fan in waldgritenij
014805: MOLEN, W.VAN DER, - Javaanse tekstkritiek. Een overzicht en een nieuwe benadering geillustreerd aan de Kunjarakarna
017553: MOLEN, S.J VAN DER, - Wat Friesland uniek maakt . Een volstrekt originele kijk op een bijzondere provincie
016903: MOLENAAR, ARJAN, - Ede sportief. De geschiedenis van sportpioniers in Ede en voetbalvereniging Ede
016764: MOLENGRAAF, ANDRIES, - Oorlogsverhalen uit Spijkenisse. Herinneringen van getuigen en betrokkenen aan de jaren 1940-1945
017782: HOLLE GRANPRE-MOLIERE, A., - In de stroom van het leven
002274: MOLL, A., - Handboek tot de leer der teekenen van gezondheid en ziekte
008574: MOLL, HANS, - Levison's reis
004845: MOLL, W., - De rechten van den Heer van Bergen op Zoom
010901: MOLL, MAARTEN, - Jaap Eden. Wereldkampioen op de schaats, wereldkampioen op de fiets
001073: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders
005796: MOLLEMA, J.C., - Rondom de muiterij op "De Zeven Provincien"
001221: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandse vlag op de wereldzeeŽn. Op gegist bestek
005795: MOLLEMA, J.C., - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-maatschappij
014733: MOLLER, ALLARD J.M., - Batavia, a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922 - 1949
015026: MOLLFORS, KARIN, - Mario Campi. Architekturen und Entwurfe/ Architectures and Architectural designs
005705: GODEE MOLSBERGEN, E.C., - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie
011534: MOLYN,J.C.M.DE, & J.DE MOLYN-GROENEVELD - Oosterse tapijten
010030: MONBIOT, GEORGE, - Poisones Arrows. An investigative Journey through Indonesia
012464: MONDFRANS, EMMA VAN, - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal
014333: MONT, POL DE, & ALFONS DE COCK - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend
002043: MONTIJN, ILEEN, - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf
012476: MONTIJN, ILEEN, - Huis & haard. Monumenten van het wonen
015741: RIJKSCOMMISSIE MONUMENTENZORG - Nederlandsche monumenten van gescheidenis en kunst
008663: MOOIJ, J.J.A., - Idee en verbeelding. Filosofische aspecten van de literatuurbeschouwing
012649: MOOIJ, W., - Het Indische avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indie
007438: MOOJEN, P.A.J., - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst
001932: MOOJEN, WILLEM H., - Hollandsche Stoomboot Maatschappij. De vaart op het Verenigd Koninkrijk en West-Afrika
017214: MOOJEN, WILLEM H., & LEO BERSEE - Nostalgie ( 1). Maritiem verleden in beeld
011529: MOOK, TINEKE, & BRUCE VAN RIJK - Sporen van Indie en Indonesie in Leiden
018470: MOOK, H.J.VAN, - The Netherlands Indies and Japan. Their Relations 1940-1941
015514: MOOK, H.J.VAN, - Nederlandsch-Indie onder de Japanse bezetting. Zeven Toespraken gehouden over Radio Oranje in zomer 1944
017599: MOOLENBEL, HANS, - Gedrukt voor de stad. De geschiedenis van de Stadsdrukkerij Amsterdam
001442: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De vormgeving van de Nederlandse postzegel
009562: MOOR, J.A.DE, - Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant
011816: MOOR, MARGRIET, DE, - De verdronkene
002065: MOOR, MAGGIE DE, & WILHELMINA H. KAL - Indonesische sieraden
011209: MOOR, DIK DE, - Leven met geleende tijd. Memoires van een medisch proefpersoon
006811: MOOR, WAM DE, - J. van Oudshoorn 1876-1951
017595: MOOR, MARENTE DE, - De Nederlandse maagd
016910: MOOR, MARGRIET, DE, - Hertog van Egypte
001065: MOOREHEAD, ALAN, - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd
004063: MOOREN, PIET, - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken
016394: MOORLAG, MARIANNE, - De halsketting met edelstenen versierd. Bitterzoete herinneringen
016833: MOOY, A.J.DE, - De Gelderse Kronieken van Willem van Berchen
016795: MOOY, POET, HENK JELLEMA,EA - Oude foto's van Bergen (NH)
010023: MORAAL, WILLEM, - Mariniers in aktie op Oost-Java
012015: MORAN, JAMES, - Stanley Morison. His typographic achievement
006423: MOREE, PERRY, - "Met vriend die God geleide". Het Nederlands-Anziatisch postvervoer ten tijde van de Verenige Oost-Indische Compagnie
016659: MORI, OGAI, - De wikde gans
012112: MORING, MARCEL, - Betaaldag
018054: MORING, MARCEL, - De hele wereld
007929: MORING, MARCEL, - In Babylon
010149: MORRIňN, ADRIAAN, - Moeders en zonen
002911: MORRIňN, JOOP, - "Aroen". Jan Stam, rebel in IndonesiŽ en Nederland
001595: MORRIňN, ADRIAAN, - Verzen van een vader
018315: MORRIEN, ADRIAAN, - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza 1 en 2
007030: MORRIEN, ADRIAAN, - De gruwelkamer van W.F. Hermans of Ik moet altijd gelijk hebben
017659: MORRIEN, ADRIAAN, - Verzamelde gedichten
016476: MORRIEN, ADRIAAN, - Vriendschap voor een boom
016477: MORRIEN, ADRIAAN, - Avond in een tuin
014855: MORRIS, LEA, - En toch haten wij niet...
009626: MORSE, MICHAEL A., - How the Celts came to Britain. Druids, Ancient Skulls and the Birth of Archeology
005067: MORTEL, JAN VAN DE, - Kamp Vught. Januari 1943 - september 1944
012111: MORTIER, EERWIN, - Vergeten licht
009883: MORTIER, ERWIN, - Jerusalem Revisited - Terug naar Jeruzalem - Retour a Jerusalem
016384: MORTIER, ERWIN, - Groeten uit Nieuwvliet/Greetings from Nieuwvliet
017533: MORTIER, EERWIN, - Gestameld liedboek. Moe3dergetijden
001433: MOSAŌCUS - FOK BRUIJN - Als ik denk aan Enkhuizen. Fijne mijmeringen
011628: MOSSMAN, JAMES, - Opstand in het Paradijs
015927: MOSTERT, R., R.G.DE NEVE,EA(RED): - De Indische Navorscher
014034: MOTTE, ELLEN N.LA, - Het kielzog van de oorlog
002235: MOULIN, D.DE, I.H.VAN EEGHEN,EA: - VIer eeuwen Amsterdams Binnengasthuis
006100: MOURIK, B.A.VAN,RED: - Universitas Leidensis
016968: MOURIK, INEKE VAN, - Tropenritme
007384: MOUW, JOHAN ANDREAS DER, - Een bloemlezing uit zijn gedichten
017984: MOUWS, FRANS, - Boudewijn Buch. Een overzicht van zijn werk
006265: MRAZEK, RUDOLF, & BEDRICH FORMAN - Bali. Poort naar de tuin der goden
012003: MUDDE, JOH., - Het misbruik van lettervormen
009113: MULDER, JAN, HANNA BLOK,EA(RED): - Diemen Buyten Amsterdam
014822: MULDER, AUKJE, - Mata Hari. Het Mysterie
013327: MULDER, GERHARDT, - Indonesische volksgebruiken. Uit de tempo Doeloe
009690: MULDER, H., - De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld
015360: MULDER, JAN, - Jacob's Wapen
007833: MULDER, KORN., - Hannekemaaiers en kiepkerels
011846: MULDER, JAN, - Zij gingen de lucht in al;s engelen met heimwee. Over de kunst van het vliegen
013499: MULDER, ANNE H., - Logarithmen en rozen. Boekenweekuitgave voor jonge mensen
001919: MULDER, A.J.J., - De eeuw van de "Nederland". Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1970
013345: MULDER, DIRK, & BEN PRINSEN,RED: - Verhalen uit kamp Westerbork
005040: MULDER, HANS, - Kunst in crisis en bezetting. Onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945
015040: MULDER, DICK, & BEN PRINSEN,RED: - Uitgeweken. De voorgeschiedenis van kamo Westerbork
002292: MULDER, GERHARDT, - Een zwerftocht door Sumatra
009764: MULDER, P., - De schepen van de KNSM 1856-1981
013913: MULDER, DIRK, - Onderwijs in de leer hunne Godsdienst
000765: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas van schrijvende monniken tot rotatiepersen
007633: MULDER, NIELS, - De stille kracht van Java. Een antropoloog tussen magie en mystiek in de jaren zeventig
010731: MULDER-RADETZKY, R.L.P., & B.H.DE VRIES - Geschiedenis van Oranjewoud
013255: MULDER, J., - Tram en bus rond de Martini. De ontwikkeling van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen
015636: MULDER, G.E., - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting
004000: MULDER, DIRK, & BERT PRINSEN,RED: - Bronnen van herinnering
015518: MULDER, NIELS, - Mysticism in Java.Ideology in Indonesia
015517: MULDER, NIELS, - Individual and Society in Java. A Cutural Analysis
007422: MULISCH, HARRY, - Verzamelde verhalen
016374: MULISCH, HARRY, - Egyptisch
018344: MULISCH, HARRY, - De taal is een ei
018333: MULISCH, HARRY, - De vogels. Drie balladen
004975: MULISCH, HARRY, - Voer voor Psychologen
004907: MULISCH, HARRY, - De ontdekking van de hemel
004987: MULISCH, HARRY, - Woorden, woorden, woorden
004988: MULISCH, HARRY, - Mijn getijdenboek
004983: MULISCH, HARRY, - Het beeld en de klok
004982: MULISCH, HARRY, - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis
004976: MULISCH, HARRY, - Bezoekuur
004974: MULISCH, HARRY, - De Verteller of Idioticon voor zegelbewaarders
004972: MULISCH, HARRY, HUGO CLAUS, EA: - Reconstructie. Een moraliteit. Blauwdruk van de opera
004957: MULISCH, HARRY, - De pupil
004956: MULISCH, HARRY, - De gezochte spiegel
004954: MULISCH, HARRY, - Bericht dan de rattenkoning
004979: MULISCH, HARRY, - Volk en vaderliefde . Een koningskomedie
004958: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004978: MULISCH, HARRY, - Het mirakel
004968: MULISCH, HARRY, - Chantage op het leven
004964: MULISCH, HARRY, - Het seksuele bolwerk
004969: MULISCH, HARRY, - De toekomst van gisteren . Protokol van een schrijverij
004959: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004960: MULISCH, HARRY, - De hoogste tijd
004962: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004965: MULISCH, HARRY, - Quauhquauhtinchan in den vreemde. Een sprookje
016135: MULISCH, HARRY, & ONNO BLOM - Mijn getijdenboek 1927-1952 / Zijn getijdenboek 1952-2002
016502: MULISCH, HARRY, - De gedichten 1974-1983
013340: MULLER, KAI, - Maluku. De Molukken
004242: MULLER, HENDRIK P.M., - Oude tyden in den Oranje-Vrijstaat
008915: MULLER, KAI, - Irian Jaya. Nieuw-Guinea
006284: MULLER, H.R.A., - Javanese terracottas. Terra incognita
006206: MULLER, J., - Doorbraak naar het onvoltooid verleden. Autobiografie van een KNIL-sergeant
017244: STATIUS MULLER, R.C., A.J. VEENENDAAL JR.,EA: - De Nederlandse stoomlocomotieven
005141: MULLER, J.W.,ED: - Van den vos Reinaerde
017581: MULLER, MELISSA, - Anne Frank. De biografie
009756: MULTATULI - Woutertje Pieterse. Uit de Ideeen verzameld
009202: MULTATULI - Volledige werken I (Max Havelaar)
018264: MULTATULI - Het Woutertje van Multatuli
018265: MULTATULI - Ideeen. Een Keuze door Gerrit Komrij
014897: MULTATULI - Twee brieven uit Menado
018261: MULTATULI - Max Havelaar of De koffijveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij
006470: MULTATULI - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij
013997: MULTATULI - Hoofden van Lebak
012246: MULTATULI - Mainzer Beobachter
003504: MULTATULI - Verzamelde werken
007684: MULTATULI - Max Havelaar
010591: MULTATULI - Max Havelaar of De koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
017835: MULTATULI - Duizend-en-eenige hoofdstukken over Specialiteiten
008597: MULYONO, DJOKO, - Kalender Pawukon 200 tahun 1900-2100
001079: M‹NCHING, L.L. VON, - Oorlogsschepen van vandaag
001321: M‹NCHING, L.L. VON, - Koninklijke Hollandsche Lloyd
008474: MUNCHING, L.L.VON, - De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. De lotgevallen van Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning
013741: MUNCHING, L.L.VON, - De kleine vloot.Over coasters en zeeslepers, motorschepen, loods- en reddingboten,enz.
008851: MUNGROO, RUUD, - Afanaisa en andere verhalen
008852: MUNGROO, RUUD, - Het raam. Novelle
016932: MUNK, REINIER, & F.J.HOOGEWOUD,RED: - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel 80e verjaardag H.J. Heering
009990: MUNNECKE, W., - Met Hgenbeck in het oerwoud
002869: MUNNIK, CH.A.DE, - Een Sumatraansche olifantengeschiedenis en andere verhalen
008254: MUNS, ROB, - Van dorpskern tot stadshart. Alphen a/d Rijn in foto's
018294: MUNSTER, M.D.M.VAN, & P.VAN SCHAIK - Nieuwer-Amstel en Amstelveen. 1000 jaar historie
009852: MUNSTERMANN, HANS, - Ik kom je halen als het zomer is
015029: MUNSTERMANN, HANS, - Hou me vast
011902: WISEMBERG, ANNIE, HANS DE MUNTER & M. GERRITSEN - Kunst in beeld. Het Verre Oosten
009617: MURRAY, MARGARET A., - The Splendour that was Egypt
006009: MURTIADJI, R. SRI SUPADMI, & R. SUWARDANIDJAJA - Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta
005014: MUSCHG, WALTER, - De ontwrichting van de Duitse literatuur
011491: MUSSCHE, ACHILLES, - Reinaert de Vos
001149: MUSSET, ALFRED DE, - Oeuvres ComplŤtes
003887: MUSSET, ALFRED DE, - Oeuvres completes. Poesies
017974: MUTHERICH, FLORENTINE, & JOACHIM GAEHDE - Karolingische miniaturen
005346: MUTHESIUS, ANGELIKA,ED: - Jeff Koons
012097: MUTSAERS, CHARLOTTE, - Hanegeschrei
002406: MUTSCHART, R.T., - Grafzerken in Gelderland
002375: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
014101: MUYLWIJK, P.D. - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
015379: MUYLWIJK,J.VAN, - Tusschen doornen en distelen. Schetsjes uit de Karo-Batak-zending
000584: BIJL MZ., A., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis
003820: RIJKEE MZN, W., - De Nederlander onder de inlanders in Nederlands-Indie
017941: N.N. - Bruisend Rotterdam 1 + 2
012885: EYCK. P.N., - Herwaarts 1920-1945
014665: NAAIJKENS, JAN, - Noord-Branbant in grootvaders tijd 1870 - 1914
009713: NAALDWIJCK, PIETER VAN, - De paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden
001612: NAAR, RONALD, - Klimmen. Op zoek naar evenwicht
015519: NAARDING, J.W., - Het conflict Snouck Hurgronje-Van Heutsz-Van Daalen. Een onderzoek naar verantwoordelijkheid
003015: NABER, JOHANNA W.A., - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873
015699: NABER, JOHANNA W.A., - Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet CLaesdochter
016176: NABOKOF,VLADIMIR, - Het oog
016305: NABOKOF, VLADIMIR, - Het oog
014364: NABOKOF, WLADIMIR, - Lolita
015292: NABOKOV, VLADIMIR, - Gebroken schild
016175: NABOKOV, VLADIMIR, - Wanhoop
010480: NABOKOV, VLADIMIR, - De Tovenaar
007521: NABOKOV, VLADIMIR, - De verdediging
014739: NABOKOV, VLADIMIR, - Bleek vuur
015293: NABOKOV, VLADIMIR, - Glorie
015294: NABOKOV, VLADIMIR, - Masjenka
011844: NABOKOV,VLADIMIR, - Pnin
003523: NAEFF, FRANS, - Het aanzien van Nederlands IndiŽ. Herinneringen aan een koloniaal verleden
001384: NAEREBOUT, F., - Fantastische schepen
015380: NAGEL, RUUD, - Vleugels
003355: NAGELKERKE, LOUIS, & MARIA DE RUITER DE WILT - Bersama
003525: NAGELKERKE, G.A., - Bibliografisch overzicht uit periodieken over IndonesiŽ 1930-1945
003756: GOUDZAND NAHAR, HENNA, - Hele dagen in de regen
003737: NAIPAUL, V.S., - Caribische reis
011721: NAIPAUL, V.S., - A House for Mr. Biswas
018273: NAISH, GINNY, - Kwetsbare talen. Wat gaat er verloren als een taal niet meer klinkt?
013086: NANNING, KLAAS B., - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats
017292: NAPOLITANI, PIER DANIELE, - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap
015005: NARKISS, B, - Geschichte der Judischen Kultur in Bildern
007689: NASJAH - Hang tuah. Maleis epos
016310: NASSAR, RADUAN, - Bijbelse landbouw
016051: NASSAR, RADUAN, - Een glas woede
002349: NATER, JOHAN P., - Koers 300 Vaart 25. De slag in de Javazee
006983: NATER, JOHAN P., - De Uiver. Glorie en tragiek in de Melbourne race. Hoogtepunten uit de luchtvaarthistorie in de jaren dertig
017608: NATTER, BERT, - Goldberg
014596: NAUWELAERTS, M.A., - De oude Latijnse school van Breda
017589: NAYLOR, GILLIAN,ED: - William Morris by himself. Design and writings
018525: NEEB, H.M., - Malaria en de groote cultures
010015: NEEF, A.J.DE, - Oogsttijd
016655: NEEF, A.J.DE, - Java.
004673: NEERINCX, RIET,RED: - Zilver
007477: NEIJNDORF, FRANK, - Indonesische Dierenfabels
011686: NEIJNDORF, FRANK,BEW.: - De waterspiegel. Memoires van een Indonesier.
003002: NEIJNDORF, FRANK, - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim
007592: NEIJNDORF, FRANK, - Allemaal beestjes. Indonesische dierenverhalen
011766: NEIJNDORFF, FRANK, - Bejaardenzorg in Nederland. Indische Nederlanders aparte Plek?
008446: NEIJNDORFF, FRANK, - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-Indie 1929-1949
007620: NEIJNDORFF, FRANK, - Drie oma's
011685: NEIJNDORFF, FRANK, - Mysterieuze spookverhalen uit Indie
017687: NEIJNDORFF, FRANK, - Perikelen van een ambtenaar
014931: NEKA, SUTEJA, - Paintings of Bali
010669: NEKEMAN, AAD, - De overlevers
014089: NELEMANS, A., - De Augustijnerkerk van Dordrecht
018113: NELSON, ANNE, - Het Rode Orkest. Duits verzet in het Derde Rijk
014452: NEPPELENBROEK, E.H.,. - Slavenwerk. Een openhartig relaas van een IndiŽ-compagnie Java 1946-1949. De kronieken van "Compie Lima"
014410: NERUDA, PABLO, - Honderd liefdesonnetten
016144: NESCIO - Heimwee en andere fragmenten
011322: NESCIO - Mene Tekel
010436: NESCIO - Boven het dal en andere verhalen
008201: NESCIO - Verzameld werk
018537: NESLO, ALIDA, - Overpeinzingen van een (r)emigrant / Musings of a Remigranr Emigrant
016866: NESNA, HANS, - Hongerprocessie. De heldenstrijd onzer hongerende landgenooten in den barren winter van het jaar 1945
005316: NEUMAN, H.J., - Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945
012568: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lamponsche districten
010998: NEUMANN, J.H., - Schets der Karo-Bataksche Spraakkunst
009097: NEURDENBURG, ELISABETH, - De historische schoonheid van Groningen (stad)
012685: NEUT, J.D.H.VAN DER, & E.L. RUITENBERG - Amersfoort in oude ansuchten
010647: NEWELL, PHILIP, - Keltische schatten. Meditaties en gebeden voor iedere dag
009637: NEWMAN, PAUL, - Lost Gods of Albion. The Chalk Hill-Figures of Britain
016692: NICOLAS, C.B.,SAMENST. - De Mariniersbrigade te kiek
008608: NIE, RENE VAN, - Kouwe kak in tropenland
013541: NIE, RENE VAN, - Aruba met heel mijn hart
010067: JONCKERS NIEBOER, J.H., ED: - De Nederlandsche Spoorwegen in caricatuur
014353: NIEBOER, ATTIE, - Boerentypen. en humor uit de Betuwe
003682: NIEHAUS, KASPAR, - Levende Nederlandsche kunst
017911: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Merdeka. Strejftog i Indonesien
001557: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali
015628: NIEMANN, G.K., - Bloemlezing uit Maleische geschriften
001370: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur
018100: NIEMEIJER, JAN A., & AD A.J. MULDER,RED: - Verzet in Groningen (provincie)
001371: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland
003677: NIEMEIJER, JAN A., - J.H. Isings. Historieschilder en illustrator
003648: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses
014830: NIEMEIJER, JOOP, - Zwerftochten door Indonesie
013461: NIEMEIJER, JAN A., - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetse
006243: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717
016248: NIERHOFF, A.M.G., - De hofstede Saxenburg on Aelbertsberg of Bloemendaal
015523: NIERMEYER, J.F., - De Oost en de West. Overzicht van de landen en volken der Nederlandsche Kolonien
010646: NIEROP, HENK VAN, - Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand
009854: NIET, H.VAN DER, G.SLATS,EA: - Noordwijk en zijn kerken
016131: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - De antichrist. Vloek over het christendom
005645: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Also sprach Zarathustra
018412: NIEUWENBORGH, MARCEL VAN, - Literaire wandelingen door Brussel
011310: NIEUWENHUIJSE, IRENE, - Tiel op de vlucht. Tielse evacues welkom in Friesland
001060: NIEUWENHUIJZE, C.A.O.VAN, - Aspects of Islam in post-Colonial Indonesia
010974: NIEUWENHUIJZE, C.A.O.VAN, - Mens en vrijheid in Indonesie
002578: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - Nationale Kleederdrachten
010976: NIEUWENHUIS, G.J., - Het Nederlandsch in IndiŽ
000566: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - '...die jakken en rokken dragen'. Brabantse klederdrachten en streeksieraden
017910: NIEUWENHUIS, A.A.J., - De anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen
001118: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - Jordanus Hoorn, een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753-1833
011341: NIEUWENHUIS, JAN, - Mensen maken een stad (Rotterdam) 1855-1955
005005: NIEUWENHUIS,G.M., - De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen
000560: LAMERS-NIEUWENHUIS, FEA, - '...gereet en gekleet naar hun staat' . Historie en ontwikkeling van de Klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
013785: NIEUWENHUIS, G., - Sumatra's Westkust
009259: NIEUWENHUYS, R., - Tusen twee vaderlanden
012663: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel
010021: NIEUWENHUYS, ROB,RED: - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesie, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden
007645: NIEUWENHUYS, ROB, BERT PAASMAN,EA: - Oost-Indisch Magazijn. Geschiedensi van de Indisch-Nederlandse letterkunde
014000: NIEUWENHUYS, ROB, ED. - Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia
003446: NIEUWENHUYS, ROB, - Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden
010044: NIEUWENHUYS, ROB, - Een beetje oorlog
001764: NIEUWENHUYS, R., - De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt
015378: NIEUWENHUYS, R.,SAMENST. - Van roddelpraat tot literatuur . Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands-Indie
000581: NIEUWENHUYS, ROB, - Baren en oudgasten. Tempo doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
005785: NIEUWENHUYS, ROB, - Sinjo Robbie. Verhalen.
001843: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens, deel III
006041: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden
011305: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Een Florentijnsche villa. "Riposo dei vescovi". S. Domenico di Fiesole bij Florence
001824: NIEUWLAND, H.C.D., - Van Archimedes tot Nobel
015372: NIEVELT, C.VAN, - Onder de palmen
003457: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R., - Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid
018132: NIJENHUIS, BAS, FERDINAND SPEK,EA(RED): - De Lambach HL II. De geschiedenis van het origineel en de bouw van de replica
017427: NIJHOF, PETER, - Waterfronten in Nederland
002816: NIJHOF, ERIK, & GERLOF BEERNINK - Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek
012496: NIJHOF, PETER, ED. SCHULTE - Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland
002674: NIJHOF, P.,RED: - Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŽle archeologie in Nederland
016290: NIJHOF, P., - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland
016371: NIJHOFF, M., - Awater
016372: NIJHOFF, M., - Het heilige hout. Drie Spelen
007287: NIJHOFF,P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald
011707: NIJHOFF, M., - Het Uur U gevolgd door Een idylle. Twee gedichten
009483: NIJHOFF, PAULUS, - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem
015337: NIJHOFF, MARTINUS, - Verzameld werk
006650: NIJHOFF, R.H., - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
016373: NIJHOFF, M., - De wandelaar
013600: NIJHOFF, R.H., - Op stap in oud Ede
013839: NIJHOFF ASSER, ELISABET, & LOTJE VAN DER PEET - Boekbanden in papier. Nationale wedstrijd
010700: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella S. Haasse
017422: NIJHOLT, JAN, & JAN OOSTERHOF - Makkinga 1408-2008. Haar geschiedenis van zes eeuwen
010972: NIJHUIS, MINKA, - De erfenis van Matebian. Een jaar op Oost-Timor
015520: NIJLAND, E., - Handleiding voor de kennis van het voksleven der bewoners van Nederlandsch Oost-IndiŽ
017787: NIJLAND, E., - Schetsen uit Insulinde
005240: NIJLAND, H.J., - Van niet tot iet. Historische beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van Hoek van Holland

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

10/27