Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
004525: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la
004526: MINCO, MARGA, - De andere kant. Verhalen
004529: MINCO, MARGA, - Terugkeer
004522: MINCO, MARGA, - Een leeg huis (toneelversie)
004523: MINCO, MARGA, - De Val
001642: MINDERAA, P., J.J. MAK,EA. ED: - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken
011828: MINDERHOUD, HUIB D., - Tabee Sobats. Dametin, meer dan een terugblik
003642: MINDLIN, HENRIQUE E., - Modern Architecture in Brazil
003094: MINGAARS, PETER, JAAP HEIJ,EA(RED): - Indisch Lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur
014300: MINNE, RICHARD, - In den zoeten inval en andere gedichten
010675: MINNEN, CORNELIS A. VAN, - Amerika's beroemdste Nederlander. Biografie van Hendrik Willem van Loon
015090: MINTON, DAVID, DAVID TAYLOR,EA: - Handboek motorrijden voor motorrijders en motorliefhebbers
009848: MIRANDA, F.DE, - K.P.C.de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west
015231: MISKOTTE, K.H., - De Verborgene
007693: MISSET, I.H., - Si Piet
008014: MITCHELL, DAVID, - Piraten
008417: MITCHELL, T.C.,ED: - Captain Cook and the South Pacific
010907: MITTELHOLZER, EDGAR, - De kinderen van Kaywana
002549: MJOBERG, E, - Borneo. De onbekende parel van Ned.-Indie
015516: MJOBERG, ERIC, - Forest Life and Adventures in the Malay Archipelago
014112: MODDERMAN, J.F.A., - Bodegraven in 1672
013320: MODIANO, PATRICK, - Villa Triste
015932: MOELKER, H.P., - De Waterlandse stoomtram 1880-1933
003353: MOELKER, H.P., - Leven en werken in Noord-Holland
013107: MOELKER, H.P., - De stormvloed in Waterland lanuari 1916
002018: MOENS, J.C.B., - De Kinacultuur in AziŽ 1854 t/m 1882
012138: MOENS, WIES, - Memoires
002834: MOER, A.VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het hoge Noorden. Leven en werken van Jan Huyghen van Linschoten(1563-1611)
002853: MOERDOWO, R.M., - Reflections on Balinese traditional and modern Arts
013816: MOERDOWO, R., - Ceremonies in Bali
001652: MOEREELS, L., - Ruusbroec en het religieuze leven
004560: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN, ANNIE, & HANNY SPELBRINK - De wereld van het kinderboek. Een orientatie voor onderwijzenden op het gebied van de jeugdlectuur
005132: MOERKERK, HERMAN, - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen
010691: MOERKERKEN, EMILE VAN, & ADRIAAN MORRIEN - Amsterdam
010698: MOERMAN, J.J., - Der Vaderen Erf
011923: MOERMAN, H.J., & A.J. REIJERS - De eilanden Schokland en Urk
003427: MOERMAN, J.J., - Neerlands vlag aan vreemde kust
013643: MOERMOND, J., - Kwartierstaten Boek Veere- 700
015515: MOES, JORIS, - Amsterdam en de VOC
007738: MOESTAFA, HADJI HASAN, - Over de gewoonten en gebruiken der Soendaneezen
011003: MOESTAPA, HADJI HASAN, - Bab Adat-adat. Oerang Priangan djeung oerang Soenda lian ti eta
010717: MOHN, BARBARA, & CORNELIUS HAUPTMANN,HERAUSG: - Volkslieder. De schonsten Deutschen Volkslieder
014200: MOL, FRANS, INEKE ROMKES,EA(RED): - Vervlogen tijden
007366: MOLEMANS, GRISELDA, - Dochters van de Archipel. Van moederland Indie naar vaderland Nederland
008352: MOLEMANS, GRISELDA, - In het voetspoor van de panter
011430: MOLEMANS, JOS, - Toponymie van Overpelt
002827: MOLEMANS, GRISELDA, & ARMANDO ELIA - Zwarte huid, Oranje hart. Afrikaanse KNIL-nazaten in de diaspora
011432: MOLEMANS, J., - Toponumie van Neerpelt. Een socio-grafisch ondeerzoek
009096: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Friese tjalk. volbeladen met liederen, deuntjes en dansen
009082: MOLEN, S.J. VAN DER, - Langs karakteristieke Friese dorpen
005388: MOLEN, J.R.TER, & E. UITZINGER,EDS; - De Verboden Stad / The Forbidden City
000561: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archieven
007827: MOLEN, S.J.VAN DER, & PAUL VOGT - Onze Folklore
005935: MOLEN, ELLA VAN DER,BEW: - De mooiste Indonesische mythen en sagen
000644: MOLEN, S.J. VAN DER, - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden
013911: MOLEN, S.J. VAN DER, & PAUL VOGT - Romaanse kerken van het Noordererf
013909: MOLEN, S.J.VAN DER, & PAUL VOGT - De klokkestoelen van het Noordererf
013910: MOLEN, S.J. VAN DER, & PAUL VOGT - Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf
011287: MOLEN, S.J.VAN DER, - Het grote klederdrachtenboek
014380: MOLEN, J>R.TER, & D.U. KUYKEN-SCHNEIDER - Het Goud der ThraciŽrs
003108: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Friese tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen
003790: MOLEN, S.J. VAN DER, - Molens van het Noordererf
013168: MOLEN, F.J.VAN DER, & LUC TOURNIET,EDS: - De Stoep
003372: MOLEN, S.J. VAN DER, - De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst
003685: MOLEN, S.J. VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee
003679: MOLEN, J.R.TER, A.P.E. RUEMPOL,EA)(ED): - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris
010873: MOLEN, S.J.VAN DER, - IJzeren mannen op houten schapen
013745: MOLEN, S.J.VAN DER,INL.+TOEL., - Friesland in grootvaders tijd
014805: MOLEN, W.VAN DER, - Javaanse tekstkritiek. Een overzicht en een nieuwe benadering geillustreerd aan de Kunjarakarna
007574: MOLENAAR, GERBEN, - Dans der djoeligs
004201: MOLEWIJK, G.C.,ED: - 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van Den Chinesen Mandorijn, ende Zeerover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden
002274: MOLL, A., - Handboek tot de leer der teekenen van gezondheid en ziekte
008574: MOLL, HANS, - Levison's reis
004845: MOLL, W., - De rechten van den Heer van Bergen op Zoom
010901: MOLL, MAARTEN, - Jaap Eden. Wereldkampioen op de schaats, wereldkampioen op de fiets
001073: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders
002636: MOLLEMA, J.C., - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indie 1595-1597
005796: MOLLEMA, J.C., - Rondom de muiterij op "De Zeven Provincien"
001221: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandse vlag op de wereldzeeŽn. Op gegist bestek
005795: MOLLEMA, J.C., - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-maatschappij
014733: MOLLER, ALLARD J.M., - Batavia, a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922 - 1949
015026: MOLLFORS, KARIN, - Mario Campi. Architekturen und Entwurfe/ Architectures and Architectural designs
005705: GODEE MOLSBERGEN, E.C., - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie
001860: GODEE MOLSBERGEN, E.C., - Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-IndiŽ in beeld
011534: MOLYN,J.C.M.DE, & J.DE MOLYN-GROENEVELD - Oosterse tapijten
011258: MONBIOT, GEORGE, - Gifpijlen. Een reis door Nieuw-Guinea
010030: MONBIOT, GEORGE, - Poisones Arrows. An investigative Journey through Indonesia
012464: MONDFRANS, EMMA VAN, - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal
013877: MONNICH, C.W., - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen
014333: MONT, POL DE, & ALFONS DE COCK - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend
008783: MONTGOMERY, VELDMAARSCHALK, - Memoires
002043: MONTIJN, ILEEN, - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf
012476: MONTIJN, ILEEN, - Huis & haard. Monumenten van het wonen
015741: RIJKSCOMMISSIE MONUMENTENZORG - Nederlandsche monumenten van gescheidenis en kunst
008663: MOOIJ, J.J.A., - Idee en verbeelding. Filosofische aspecten van de literatuurbeschouwing
010176: MOOIJ, J.J.A., VOORW: - De wetenschap van het lezen. 10 jaar theorie der literaire receptie
012649: MOOIJ, W., - Het Indische avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indie
009915: MOOJEN, WILLEM H., - Midscheeps. De zeeman vertelt...
011169: MOOJEN, WILLEM H., - Recht zo die gaat. De zeeman vertelt verder
011529: MOOK, TINEKE, & BRUCE VAN RIJK - Sporen van Indie en Indonesie in Leiden
015514: MOOK, H.J.VAN, - Nederlandsch-Indie onder de Japanse bezetting. Zeven Toespraken gehouden over Radio Oranje in zomer 1944
006835: MOOR, WAM DE, - Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmmaats auteur
001442: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De vormgeving van de Nederlandse postzegel
009562: MOOR, J.A.DE, - Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant
011816: MOOR, MARGRIET, DE, - De verdronkene
002065: MOOR, MAGGIE DE, & WILHELMINA H. KAL - Indonesische sieraden
011209: MOOR, DIK DE, - Leven met geleende tijd. Memoires van een medisch proefpersoon
006811: MOOR, WAM DE, - J. van Oudshoorn 1876-1951
001065: MOOREHEAD, ALAN, - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd
004063: MOOREN, PIET, - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken
012015: MORAN, JAMES, - Stanley Morison. His typographic achievement
006423: MOREE, PERRY, - "Met vriend die God geleide". Het Nederlands-Anziatisch postvervoer ten tijde van de Verenige Oost-Indische Compagnie
003472: MOREE, PERRY,ED: - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland Naar Oost-Indie, 1601-1603
012112: MORING, MARCEL, - Betaaldag
007929: MORING, MARCEL, - In Babylon
007690: MORRIEN, ADRIAAN, W.F. HERMANS,EA(RED): - Indonesie schrijft
010149: MORRIňN, ADRIAAN, - Moeders en zonen
002911: MORRIňN, JOOP, - "Aroen". Jan Stam, rebel in IndonesiŽ en Nederland
015803: MORRIEN, ADRIAAN, - Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen
001595: MORRIňN, ADRIAAN, - Verzen van een vader
007030: MORRIEN, ADRIAAN, - De gruwelkamer van W.F. Hermans of Ik moet altijd gelijk hebben
014855: MORRIS, LEA, - En toch haten wij niet...
009626: MORSE, MICHAEL A., - How the Celts came to Britain. Druids, Ancient Skulls and the Birth of Archeology
005067: MORTEL, JAN VAN DE, - Kamp Vught. Januari 1943 - september 1944
012111: MORTIER, EERWIN, - Vergeten licht
009883: MORTIER, ERWIN, - Jerusalem Revisited - Terug naar Jeruzalem - Retour a Jerusalem
015119: MORTIER, ERWIN, - Godenslaap
001433: MOSAŌCUS - FOK BRUIJN - Als ik denk aan Enkhuizen. Fijne mijmeringen
011628: MOSSMAN, JAMES, - Opstand in het Paradijs
015927: MOSTERT, R., R.G.DE NEVE,EA(RED): - De Indische Navorscher
014034: MOTTE, ELLEN N.LA, - Het kielzog van de oorlog
002235: MOULIN, D.DE, I.H.VAN EEGHEN,EA: - VIer eeuwen Amsterdams Binnengasthuis
006100: MOURIK, B.A.VAN,RED: - Universitas Leidensis
007384: MOUW, JOHAN ANDREAS DER, - Een bloemlezing uit zijn gedichten
006265: MRAZEK, RUDOLF, & BEDRICH FORMAN - Bali. Poort naar de tuin der goden
012003: MUDDE, JOH., - Het misbruik van lettervormen
009924: MUISWINKEL, J.VAN, - Breukelen en Nieuwer Ter Aa. Oude prenten en prentkaarten vertellen Verder
009113: MULDER, JAN, HANNA BLOK,EA(RED): - Diemen Buyten Amsterdam
014822: MULDER, AUKJE, - Mata Hari. Het Mysterie
013327: MULDER, GERHARDT, - Indonesische volksgebruiken. Uit de tempo Doeloe
009690: MULDER, H., - De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld
015360: MULDER, JAN, - Jacob's Wapen
007833: MULDER, KORN., - Hannekemaaiers en kiepkerels
011846: MULDER, JAN, - Zij gingen de lucht in al;s engelen met heimwee. Over de kunst van het vliegen
011324: MULDER, ETTY, & PIETER-JAN MOL, SAMENST. - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius
013499: MULDER, ANNE H., - Logarithmen en rozen. Boekenweekuitgave voor jonge mensen
001919: MULDER, A.J.J., - De eeuw van de "Nederland". Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1970
013345: MULDER, DIRK, & BEN PRINSEN,RED: - Verhalen uit kamp Westerbork
005404: MULDER, JAN, - Honderd jaar werk aan de winkel
005040: MULDER, HANS, - Kunst in crisis en bezetting. Onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945
015040: MULDER, DICK, & BEN PRINSEN,RED: - Uitgeweken. De voorgeschiedenis van kamo Westerbork
002292: MULDER, GERHARDT, - Een zwerftocht door Sumatra
001611: MULDER, GERARD, & PAUL KOEDIJK - H.M.van Randwijk. Een biografie
009764: MULDER, P., - De schepen van de KNSM 1856-1981
013913: MULDER, DIRK, - Onderwijs in de leer hunne Godsdienst
000765: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas van schrijvende monniken tot rotatiepersen
007633: MULDER, NIELS, - De stille kracht van Java. Een antropoloog tussen magie en mystiek in de jaren zeventig
010731: MULDER-RADETZKY, R.L.P., & B.H.DE VRIES - Geschiedenis van Oranjewoud
013255: MULDER, J., - Tram en bus rond de Martini. De ontwikkeling van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen
015205: MULDER, J.A., - In en om de Javaanse desa
015636: MULDER, G.E., - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting
004000: MULDER, DIRK, & BERT PRINSEN,RED: - Bronnen van herinnering
015518: MULDER, NIELS, - Mysticism in Java.Ideology in Indonesia
015517: MULDER, NIELS, - Individual and Society in Java. A Cutural Analysis
007422: MULISCH, HARRY, - Verzamelde verhalen
004963: MULISCH, HARRY, - De ontdekking van de hemel
004975: MULISCH, HARRY, - Voer voor Psychologen
004907: MULISCH, HARRY, - De ontdekking van de hemel
004987: MULISCH, HARRY, - Woorden, woorden, woorden
004988: MULISCH, HARRY, - Mijn getijdenboek
004983: MULISCH, HARRY, - Het beeld en de klok
004982: MULISCH, HARRY, - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis
004976: MULISCH, HARRY, - Bezoekuur
004974: MULISCH, HARRY, - De Verteller of Idioticon voor zegelbewaarders
004973: MULISCH, HARRY, - Het zwarte licht
004972: MULISCH, HARRY, HUGO CLAUS, EA: - Reconstructie. Een moraliteit. Blauwdruk van de opera
004957: MULISCH, HARRY, - De pupil
004956: MULISCH, HARRY, - De gezochte spiegel
004955: MULISCH, HARRY, - Tanchelijn. Kroniek van een ketter
004954: MULISCH, HARRY, - Bericht dan de rattenkoning
004979: MULISCH, HARRY, - Volk en vaderliefde . Een koningskomedie
004958: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004978: MULISCH, HARRY, - Het mirakel
004968: MULISCH, HARRY, - Chantage op het leven
004964: MULISCH, HARRY, - Het seksuele bolwerk
004969: MULISCH, HARRY, - De toekomst van gisteren . Protokol van een schrijverij
004959: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004960: MULISCH, HARRY, - De hoogste tijd
004962: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004965: MULISCH, HARRY, - Quauhquauhtinchan in den vreemde. Een sprookje
008915: MULLER, KAI, - Irian Jaya. Nieuw-Guinea
004242: MULLER, HENDRIK P.M., - Oude tyden in den Oranje-Vrijstaat
006284: MULLER, H.R.A., - Javanese terracottas. Terra incognita
006206: MULLER, J., - Doorbraak naar het onvoltooid verleden. Autobiografie van een KNIL-sergeant
016033: MULTATULI - Max Havelaar or The Coffee Auctions of the Dutch Trading Company
009202: MULTATULI - Volledige werken I (Max Havelaar)
009756: MULTATULI - Woutertje Pieterse. Uit de Ideeen verzameld
015789: MULTATULI - Saidjah en Adinda
010591: MULTATULI - Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
014897: MULTATULI - Twee brieven uit Menado
013997: MULTATULI - Hoofden van Lebak
012246: MULTATULI - Mainzer Beobachter
003504: MULTATULI - Verzamelde werken
015382: MULTATULI - Twee brieven uit Menado
008597: MULYONO, DJOKO, - Kalender Pawukon 200 tahun 1900-2100
001079: M‹NCHING, L.L. VON, - Oorlogsschepen van vandaag
008474: MUNCHING, L.L.VON, - De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. De lotgevallen van Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning
013741: MUNCHING, L.L.VON, - De kleine vloot.Over coasters en zeeslepers, motorschepen, loods- en reddingboten,enz.
008852: MUNGROO, RUUD, - Het raam. Novelle
008851: MUNGROO, RUUD, - Afanaisa en andere verhalen
009990: MUNNECKE, W., - Met Hgenbeck in het oerwoud
002869: MUNNIK, CH.A.DE, - Een Sumatraansche olifantengeschiedenis en andere verhalen
008254: MUNS, ROB, - Van dorpskern tot stadshart. Alphen a/d Rijn in foto's
009852: MUNSTERMANN, HANS, - Ik kom je halen als het zomer is
015029: MUNSTERMANN, HANS, - Hou me vast
011902: WISEMBERG, ANNIE, HANS DE MUNTER & M. GERRITSEN - Kunst in beeld. Het Verre Oosten
009617: MURRAY, MARGARET A., - The Splendour that was Egypt
006009: MURTIADJI, R. SRI SUPADMI, & R. SUWARDANIDJAJA - Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta
005014: MUSCHG, WALTER, - De ontwrichting van de Duitse literatuur
011491: MUSSCHE, ACHILLES, - Reinaert de Vos
001149: MUSSET, ALFRED DE, - Oeuvres ComplŤtes
003887: MUSSET, ALFRED DE, - Oeuvres completes. Poesies
005346: MUTHESIUS, ANGELIKA,ED: - Jeff Koons
012097: MUTSAERS, CHARLOTTE, - Hanegeschrei
002406: MUTSCHART, R.T., - Grafzerken in Gelderland
002375: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
014101: MUYLWIJK, P.D. - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
015379: MUYLWIJK,J.VAN, - Tusschen doornen en distelen. Schetsjes uit de Karo-Batak-zending
006865: MUYRES, JOS, - Louis Paul Boon. Het vergeefse van de droom
000584: BIJL MZ., A., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis
003820: RIJKEE MZN, W., - De Nederlander onder de inlanders in Nederlands-Indie
012885: EYCK. P.N., - Herwaarts 1920-1945
014665: NAAIJKENS, JAN, - Noord-Branbant in grootvaders tijd 1870 - 1914
009713: NAALDWIJCK, PIETER VAN, - De paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden
001612: NAAR, RONALD, - Klimmen. Op zoek naar evenwicht
015519: NAARDING, J.W., - Het conflict Snouck Hurgronje-Van Heutsz-Van Daalen. Een onderzoek naar verantwoordelijkheid
003015: NABER, JOHANNA W.A., - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873
015699: NABER, JOHANNA W.A., - Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet CLaesdochter
014364: NABOKOF, WLADIMIR, - Lolita
015292: NABOKOV, VLADIMIR, - Gebroken schild
010480: NABOKOV, VLADIMIR, - De Tovenaar
007521: NABOKOV, VLADIMIR, - De verdediging
015293: NABOKOV, VLADIMIR, - Glorie
015294: NABOKOV, VLADIMIR, - Masjenka
011844: NABOKOV,VLADIMIR, - Pnin
003954: NABOKOV, VLADIMIR, - Lente in Fialta
003523: NAEFF, FRANS, - Het aanzien van Nederlands IndiŽ. Herinneringen aan een koloniaal verleden
001384: NAEREBOUT, F., - Fantastische schepen
015380: NAGEL, RUUD, - Vleugels
003355: NAGELKERKE, LOUIS, & MARIA DE RUITER DE WILT - Bersama
003525: NAGELKERKE, G.A., - Bibliografisch overzicht uit periodieken over IndonesiŽ 1930-1945
016014: NAGTEGAAL, LUC, - Riding the Dutch tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java 1689-1743
015192: GOUDZAND NAHAR, HENNA, - Over het zoute water
003756: GOUDZAND NAHAR, HENNA, - Hele dagen in de regen
003721: NAIPAUL, SEEPERSAD, - De avonturen van Gurudeva
003737: NAIPAUL, V.S., - Caribische reis
011721: NAIPAUL, V.S., - A House for Mr. Biswas
013086: NANNING, KLAAS B., - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats
015005: NARKISS, B, - Geschichte der Judischen Kultur in Bildern
010872: NAS, DIK, - Het Twentse Model
007689: NASJAH - Hang tuah. Maleis epos
016051: NASSAR, RADUAN, - Een glas woede
010997: NATAWISASTRA, MAS, - Soendaneesche spreekwijzen enz.
006983: NATER, JOHAN P., - De Uiver. Glorie en tragiek in de Melbourne race. Hoogtepunten uit de luchtvaarthistorie in de jaren dertig
014596: NAUWELAERTS, M.A., - De oude Latijnse school van Breda
002753: NEEF, A.J.DE, - Papoealand
010015: NEEF, A.J.DE, - Oogsttijd
014816: NEEF, ALB.J.DE, - Langs verre kust
004673: NEERINCX, RIET,RED: - Zilver
011686: NEIJNDORF, FRANK,BEW.: - De waterspiegel. Memoires van een Indonesier.
003002: NEIJNDORF, FRANK, - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim
007592: NEIJNDORF, FRANK, - Allemaal beestjes. Indonesische dierenverhalen
011766: NEIJNDORFF, FRANK, - Bejaardenzorg in Nederland. Indische Nederlanders aparte Plek?
011763: NEIJNDORFF, FRANK, - Sprookjes, fabels en legenden uit Indie
008446: NEIJNDORFF, FRANK, - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-Indie 1929-1949
014901: NEIJNDORFF, FRANK, - Een Indo in Holland
007620: NEIJNDORFF, FRANK, - Drie oma's
011685: NEIJNDORFF, FRANK, - Mysterieuze spookverhalen uit Indie
014199: NEILLANDS, ROBIN, - De slag om de Rijn. De bittere strijd om Arnhem, de Schelde en de Ardennen
014931: NEKA, SUTEJA, - Paintings of Bali
010669: NEKEMAN, AAD, - De overlevers
014089: NELEMANS, A., - De Augustijnerkerk van Dordrecht
014452: NEPPELENBROEK, E.H.,. - Slavenwerk. Een openhartig relaas van een IndiŽ-compagnie Java 1946-1949. De kronieken van "Compie Lima"
005088: NEPVEU, J.I.D., & S.J.VAN DEN BERGH - Aurora. Jaarboekje voor 1853
005252: NERET, GILLES, - Gustav Klimt 1862-1918
014410: NERUDA, PABLO, - Honderd liefdesonnetten
011322: NESCIO - Mene Tekel
010436: NESCIO - Boven het dal en andere verhalen
015975: NESCIO - De Uitvreter - Titaantjes - Dichtertje
012197: NESCIO - Insula Dei
015877: NEUMANN, J.B., - Over en tusschen blank en Bruin
013818: NEUMANN, H., & E.VAN WITSEN - De Sumatra Spoorweg. Documentatie
012568: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lamponsche districten
010998: NEUMANN, J.H., - Schets der Karo-Bataksche Spraakkunst
009097: NEURDENBURG, ELISABETH, - De historische schoonheid van Groningen (stad)
012685: NEUT, J.D.H.VAN DER, & E.L. RUITENBERG - Amersfoort in oude ansuchten
000658: NEVERMAN, H., - Onder koppensnellers en moerasmenschen
010647: NEWELL, PHILIP, - Keltische schatten. Meditaties en gebeden voor iedere dag
009637: NEWMAN, PAUL, - Lost Gods of Albion. The Chalk Hill-Figures of Britain
008608: NIE, RENE VAN, - Kouwe kak in tropenland
013541: NIE, RENE VAN, - Aruba met heel mijn hart
002975: NIE, REN… VAN, - Amsterdam vanaf het water gezien
010067: JONCKERS NIEBOER, J.H., ED: - De Nederlandsche Spoorwegen in caricatuur
014353: NIEBOER, ATTIE, - Boerentypen. en humor uit de Betuwe
003682: NIEHAUS, KASPAR, - Levende Nederlandsche kunst
001557: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali
015628: NIEMANN, G.K., - Bloemlezing uit Maleische geschriften
013793: NIEMANTSVERDRIET, ANNE, - De koto: Van straf tot showkleding
001370: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur
012594: NIEMEIJER, H.E., - Op hoger plan. Voorgeschiedenis en ontstaan van de Christelijke Hogeschool Winderheim te Zwolle
001371: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland
003677: NIEMEIJER, JAN A., - J.H. Isings. Historieschilder en illustrator
003648: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses
014830: NIEMEIJER, JOOP, - Zwerftochten door Indonesie
013461: NIEMEIJER, JAN A., - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetse
006243: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717
015523: NIERMEYER, J.F., - De Oost en de West. Overzicht van de landen en volken der Nederlandsche Kolonien
013400: BOS-NIERMEYER - Schoolatlas der gehele aarde
009854: NIET, H.VAN DER, G.SLATS,EA: - Noordwijk en zijn kerken
015232: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Uit mijn leven
005645: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Also sprach Zarathustra
011310: NIEUWENHUIJSE, IRENE, - Tiel op de vlucht. Tielse evacues welkom in Friesland
001060: NIEUWENHUIJZE, C.A.O.VAN, - Aspects of Islam in post-Colonial Indonesia
010974: NIEUWENHUIJZE, C.A.O.VAN, - Mens en vrijheid in Indonesie
002578: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - Nationale Kleederdrachten
010976: NIEUWENHUIS, G.J., - Het Nederlandsch in IndiŽ
000566: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - '...die jakken en rokken dragen'. Brabantse klederdrachten en streeksieraden
001118: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - Jordanus Hoorn, een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753-1833
011341: NIEUWENHUIS, JAN, - Mensen maken een stad (Rotterdam) 1855-1955
005005: NIEUWENHUIS,G.M., - De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen
000560: LAMERS-NIEUWENHUIS, FEA, - '...gereet en gekleet naar hun staat' . Historie en ontwikkeling van de Klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
013785: NIEUWENHUIS, G., - Sumatra's Westkust
002112: NIEUWENHUYS, R., - Komen en blijven. Tempo Doeloe - een verzonken wereld . Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
009259: NIEUWENHUYS, R., - Tusen twee vaderlanden
012663: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel
010021: NIEUWENHUYS, ROB,RED: - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesie, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden
010044: NIEUWENHUYS, ROB, - Een beetje oorlog
012743: NIEUWENHUYS, ROB, - De mythe van Lebak
007685: NIEUWENHUYS, ROB, - De stem van mijn ouders / De schim van nenek Tidjah
002080: NIEUWENHUYS, ROB, - Komen en blijven. Tempo Doeloe- Een verzonken wereld . Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
007645: NIEUWENHUYS, ROB, BERT PAASMAN,EA: - Oost-Indisch Magazijn. Geschiedensi van de Indisch-Nederlandse letterkunde
015377: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden
014000: NIEUWENHUYS, ROB, ED. - Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia
001764: NIEUWENHUYS, R., - De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt
002114: NIEUWENHUYS, R., - Baren en oudgasten. Tempo Doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŤ 1870-1920
015381: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden
002113: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
015378: NIEUWENHUYS, R.,SAMENST. - Van roddelpraat tot literatuur . Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands-Indie
000581: NIEUWENHUYS, ROB, - Baren en oudgasten. Tempo doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
005840: NIEUWENHUYS, ROB, - Met vreemde ogen. Tempo doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indie 1870-1920
001843: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens, deel III
006041: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden
015521: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Mijn derde bezoek aan den Batoer op Bali
011305: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Een Florentijnsche villa. "Riposo dei vescovi". S. Domenico di Fiesole bij Florence
001824: NIEUWLAND, H.C.D., - Van Archimedes tot Nobel
015372: NIEVELT, C.VAN, - Onder de palmen
015228: NIFTRIK, G.C.VAN, - Zie, de mens! Beschrijving en verklaring van de Anthropologie van Karl Barth
003457: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R., - Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid
002816: NIJHOF, ERIK, & GERLOF BEERNINK - Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek
012496: NIJHOF, PETER, ED. SCHULTE - Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland
002674: NIJHOF, P.,RED: - Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŽle archeologie in Nederland
007287: NIJHOFF,P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald
010171: NIJHOFF, M., - Gedachten op Dinsdag
009483: NIJHOFF, PAULUS, - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem
015337: NIJHOFF, MARTINUS, - Verzameld werk
006650: NIJHOFF, R.H., - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
013600: NIJHOFF, R.H., - Op stap in oud Ede
013839: NIJHOFF ASSER, ELISABET, & LOTJE VAN DER PEET - Boekbanden in papier. Nationale wedstrijd
010700: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella S. Haasse
010972: NIJHUIS, MINKA, - De erfenis van Matebian. Een jaar op Oost-Timor
015520: NIJLAND, E., - Handleiding voor de kennis van het voksleven der bewoners van Nederlandsch Oost-IndiŽ
004861: NIJLAND, DIRK, - De Zuiderzeewerken
005240: NIJLAND, H.J., - Van niet tot iet. Historische beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van Hoek van Holland
012308: NIJLEN, JAN VAN, - De lokstem en andere gedichten
012309: NIJLEN, JAN VAN, - De Vogel Poenix
012310: NIJLEN, JAN VAN, - Te laat voor deze wereld
004539: NIJLEN, JAN VAN, - Herinneringen aan E. du Perron
002776: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indie
003248: BRETON DE NIJS, E., - Batavia. Koningin van het oosten
013360: NIJS, GODFRIED, & HERMINE MANSCHOT-TIJDINK - Harreveld doorgrond. Historisch-archeologisch onderzoek naar "eene olde haevesaete"
003013: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische Documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
006194: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indie 1870-1914
005272: NIJSSEN, GERMA, & PETER ONVLEE - Scholen van het rijk. 1864-1992 Geschiedenis van de Rijksscholen in Nederland
015524: NIMPOENO, RADEN S., - Javaanse Adat. Wat de Nederlander in Indie dient te weten van de zeden en gwoonten van het Javaanse volk
006173: NIMPOENO, RADEN S., - Orang-kapal. Maleis leerboek voor de bemanning van Zee- en Luchtvaart
014699: NIN, ANAIS, - LIttle Birds. Erotica
014698: NIN, ANAIS, - Delta of Venus. Erotica
014589: NISSEN, PETER, & KOOS SWINKELS,RED: - Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg
011161: NIX, R.J., - De Heilige Steen (Batu Keramat) van Geumpang
002895: NOAD, ANTHONY, - Leer kalligraferen
011153: NOBEL, LOES, - Gebroken rijst. Indische verhalen
014121: NOBEL, LOES, - NIente
008425: NOBEL, ELIZABETH, - Land van zal
011695: NOBEL, LOES, - De evenaar voorbij. Reisimpressie in haibun vorm
011696: NOBEL, LOES, - Moessonstroom
010659: NOLTHENIUS, HELENE, - Voortgeschopt als een steen
012941: NONYMUS, A., - Typografisch jaartallenboekje van vier eeuwen boekdrukkunst 1440-1840
001480: NONYMUS, A., - Omstreeks honderd jaar geleden op papier
007982: NONYMUS, A., - Amsterdamse gapers
004812: NONYMUS, A., - Het dorp Huizen
011821: NOORD, EDDY VAN DER, - Recht Doen. Bataljon Friesland vertelt over Nederlands-Indie 1945-1948
006387: NOORDAM, D.J., J.K.S. MOES,EA: - Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse textielindustrie in de 20e eeuw
005205: NOORDELOOS, P., & JOH. MORSINK - Geschiedenis van den polder Het Grootslag
009245: NOORDERVLIET, NELLEKE, - Zonder noorden komt niemand thuis
010448: NOORDERVLIET, NELLEKE, & HANNA STOUTEN,RED: - Wisselend decor. Hommages aan Hella S. Haasse
011870: NOORDERVLIET, NELLEKE, SAMENST.+INL.: - Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief
009780: NOORDERVLIET, NELLEKE, - Een stad vol boeken
011990: NOORDMAN, WOLTER, - Luchtalarm op de Veluwe
012354: NOORDSTAR, J.C., N.E.M. PAREAU,EA: - De zwanen & andere gedichten / Sonnetten & andere gedichten / J.C. NOordstar, N.E.M. Pareau & Eben Haezer
014773: NOORDUYN, J>, - Een achttiende-eeuwse Kroniek van Wadjo. Buginese historiografie
012871: NOORDZIJ, NEL, - Wachtende mijn hart
000823: NOORLANDER, H., - Klompen - hun makers en hun dragers
002796: PLANTENGA-VAN NOORT, ELS, - Gepeperde toestanden. Herinneringen aan IndiŽ
013602: NOORT, SASKIA, - De verbouwing
004421: NOOT, JAN VAN DER, - Het Bosken en Het Theatre
003258: NOOTEBOOM, C., - Quelques techniques de tissage des Petites őles de la Sonde (Soenda-eilenden)
009727: NOOTEBOOM, CEES, - Paradijs verloren
013861: NOOTEBOOM, CEES, - Een middag in Bruay
015336: NOOTEBOOM, CEES, - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983
013120: NOOTEBOOM, URIAS, - Vught, het verhaal van een omweg
012670: NOOTEBOOM, GERBEN, - A Matter of Style. Social Security and Livelihood in Upland East Java
007191: NOOTEBOOM, C. - In the Dutch Mountains
001098: NOOTEBOOM, C. - De boomstamkano in IndonesiŽ
014068: NORD, MAX, - Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar
001495: NORDER, J., - Inleiding tot de Oude Geschiedenis van den Indischen Archipel
002725: SCHULTE NORDHOLT, H.G., - Het politieke systeem van de Atoni van Timor
015582: SCHULTE NORDHOLT, HENK, - Indonesie na Soeharto. Reformasi en restauratie
000102: SCHULTE NORDHOLT, HENK, - Een Balische dynastie. HiŽrarchie en Conflict in de Negara Mengwi 1700-1940
009085: NOREL, K., & FOCKO WEBERLING - Schiermonnikoog
015366: NOREL, K., - Stille nacht
001278: NOREL, K., - In de buik van de walvis. Machinisten en stokers op de grote vaart
015561: NOREL, K., - Te land en te water voor oud en jong
008583: NOREL, WIM VAN, - Vissers van Elburg
004462: NOREL, K., - Varen en vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945
002346: NORTIER, J.J., - De Japanse aanval op Nederlands-IndiŽ
010971: NORTIER, C.W., - Van zendingsarbeid tot zelfstandige kerk in Oost-Java
000950: NORTIER, J.J., P.KUIJT,EA: - De Japanse aanval op Java. Maart 1942
001958: NORTIER, J.J., - De Japanse aanval op Nederlands-IndiŽ, dl. 2 Borneo
010686: NOSSITER, ADAM, - The Algeria Hotel. France, Memory and the Second World War
013603: NOTTEN, SJO, - Leveke vaan Mestreech. Mestreechselkes
010892: NOUTA, R., - Dijken en zeedijksters
011779: NOVOTNY, JAROSLAV, & JIRI MAREK - Das Land der tausend Inslen. Bilder aus Indonesien
015356: NUIS, AAD, - De balenkraai . Kroniek uit oudnederlandsguinea
014871: NURLAELAWATI, EUIS, - Modernization, Tradition and Identity. The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesiam Religious Courts
014279: NUSSELDER, BERNARD, - De Laatsten... Kleine familiegeschiedeis uit de Achterhoek
003161: NUYENS, E.M.TH.W., - De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839
002811: NY»SSEN, D.J.H., - The Passing of the Frisians. Anthropography of Terpia
011965: NYPELS, C., - Blad, boek en band
004471: OBBEMA, PIETER F.J., MARJA C. KEYSER,EA: - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven
012954: OBBENS, CARLA, - Bibliotheken en Leeszalen in beeld
008566: OCHSE, J.J., - Korte handleiding voor de manggateelt in Nederlandsch-Indie
006592: OCHSE, J.J., - Indische vruchten
007702: OCKELOEN, G., - Catalogus dari Buku-buku jang diterbitkan di Indoneia 1952-1953
006357: OCKERSE, THOMAS, - T.O.P.
004855: ODINK, HENDRIK, - Uit Kroniek en Volksmond van de Gelderse Achterhoek
004821: ODINK, HENDRIK, - Middewinteraovendvetelsels oet den Achterhook
011936: ODINK, HENDRIK, - MIddewinteraovendvetelsels oet den Achterhoek
015376: OEMARJATI, BOEN S., - Charil Anwar: The poet and his language
008933: OERLEMANS, RIK, MARGRIET VENCKEN,EA: - Oorlog in Oisterwijk. Foto's, feiten en herinneringen
007906: OERLEMANS, CHRISTIAAN,TEKST: - En toen ging er een lampje branden... Het beste uit 25 jaar Nederlandse Reclame en Grafische Vromgeving
011136: OERLEMANS, ANDRE, PAUL F. BROUWER,EA(RED): - Soedah, laat maar...65 jaar Indisch Dordrecht
012870: OERLEMANS, J.W., - Een kleine keuze uit de gedichten
004018: OERS, RON VAN, - Dutch Town Planning Overseas during VOC and WIC Rule (1600-1800)
010326: OEY, ERIK, - Sumatra
010327: OEY, ERIK, - Java
000552: OFFENBERG, ADRI K. ED.: - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore
014603: OIRSCHOT, ANTON VAN, A.C.JANSEN,EA(RED): - Encyclopedie van Noord-Brabant
014612: OIRSCHOT, ANTON VAN, & JACQUES AKERBOOM - 't is zonde van Brabant
014613: OIRSCHOT, ANTON VAN, & PIETER ANTON VAN GENNIP - Optocht in Brabant
014610: OIRSCHOT, ANTON VAN,RED: - Vreemd volk in Brabant
012988: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Antiek in woord en beeld
013326: OKKER, FRANK, - Rouffaer. De laatste Indische ontdekkingsreiziger
007794: OKKER, FRANK, - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven
006849: OKKER, FRANK, - Tumult. Het levensverhaal van Madelon Szekely-Lulofs
004751: OLEVIANUS, CASPAR. - Geschriften
002231: OLIE, JACOB, - Amsterdam, gefotografeerd 1860-1905
015167: OLINGA, GERARD, - Het Roode Dorp en de V1. Een reconstructie van de rampavond
011743: OLINK, HANS, - De oorlogen van een Indische krijgsgod . Het wonderbaarlijke leven van Louis Grondijs
014165: OLIVIER, RIAS, - Sprekend verleden. Met De Motte op stap door de geschiedenis van Goeree-Overflakkee
008689: OLLEFEN, L.VAN, & R. BAKKER - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver
012264: OLTHETEN, FONS, - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren
001489: OLTHOF,W.L.,VERT: - Babad Tanah Djawi/Javaansche geschiedenis(in proza)
015545: OLTHOF,W.L.,ED: - Babad tanah Djawi. De prozavertaling van Ngabehi Kertapradja
007632: OLTMANS, WILLEM, - Bon Voyage, Majesteit/Welkom thuis, Majesteit
003177: OLTMANS, WILLEM L., - De verraders
003431: OLYSLAGER, PIET, - De geschiedenis van de automobiel
010641: OMBRE, ELLEN, - Negerjood in moederland
014537: OMMEREN, H.R.VAN, - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387
015070: ONDERDIJK, M.,RED: - Verzet, meer dan een gerucht. Verzet in Rotterdam 1940-1945
015172: RAAN-ONDERWATER, G.J.M.VAN, P.VAN BEEK,EA: - Langs oude dn nieuwe wegen. De ontwikkeling van verkeer en vervoer op de westelijke Veluwe
001353: ONDERWATER, HANS, - Operatie `Manna`. De geallieerde voedseldroppings april-mei 1945
008905: ONDERWATER, HANS, - En toen was het stil...De luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 1940-1945
015679: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Het boek van Trijntje Soldaats
003494: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE, - De ganzepen. Het leven van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen
003512: ONSTEIN, FRANCINE, - De sproke van Beatrys
009279: ONSTENK, JAN, - Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan (Hoorn)
000216: EENIGE BROEDERS DER ONBEVLELKTE ONTVANGENIS - Bruin en blank in Zonneland. Aardrijkskundig leesboek
010048: ONVLEE,L., - Cultuur als antwoord. Verzamelde opstellen
015104: OOFT, COEN, - Spanhoek
003733: OOFT, BENNY C., - Het laatste hoofdstuk
010965: OOMEN, MAR, & GUIDO ABUYS - Welkom in Holland. Indische Nederlanders in kamp Westerbork, 1950-1951
012711: OORD, NIEK VAN DER, - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945
015855: OORD, STEFFIE VAN DEN, - Liefde in oorlogstijd
010950: OORSCHOT, G.A.VAN RED: - Tirade 189. De jonge Surinaamse literatuur
010014: OORT, P.G.C.VAN, - Stroomlijn Verhaaltjes
002003: OORTHUYS, CAS, - Een staat in wording. Foto-reportage over het IndonesiŽ van heden
005495: OORTHUYS, CAS, - Arnhem
005674: OOST, GERT, BERT WISGERHOF,EA: - Er staat een orgel In...60 belangrijke orgels uit alle provincies van Nederland
014807: OOST, JAN, - Kranige Hollanders. De beklimming van het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea
006127: OOST, JAN, - Onder de koppensnellers op Borneo
005852: OOSTEN, F.C.VAN, - De Kninklijke Marine in oude ansichten
006639: OOSTEN, F.C.VAN, - Schepen onder stoom. Van raderboot tot oceaanstomer. De geboorte van het stoomschip
004771: EVENEMENTENCOMMISSIE OOSTENDORP - HIstorie van Oostendorp
015790: OOSTERBEEK, WILLEM, - Nootmuskaat. De geschiedenis van een wonderbaarlijk nootje
011440: OOSTERHEERT, PIM, - De breinbaar van Bommelstein. Over de wereld van Marten Toonder
011439: OOSTERHEERT, PIM, - Bommelcitaten. Citaten en bevlogen uitspraken.Citaten uit de Bommelsaga
016046: OOSTERHOUT, BERT, - Nieuwe Indonesische sprookjes
010775: OOSTERHUIS, TON, - Lumey,de vossestaart. Admiraal van de Geuzen
003402: OOSTERHUIS, HUUB, - Uittocht en andere gedichten
014715: OOSTERHUIS, HUUB, - Wie bestaat. Nieuwe gedichten
015784: OOSTERLING, HENK, - Waar geen wil is, is een weg. Doemdenken tussen Europa en Japan
004199: OOSTERLING, J.E., - Het korvet "Lynx" in Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indie, 1823-1825
002490: OOSTERWIJK, BRAM, - Reder in Rotterdam. Willem Ruys(1809-1889)
010572: OOSTERWIJK, BRAM, - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850)
012406: OOSTHOEK, ANDRE, - Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C.van Schagen
009406: OOSTINDIE, GERT, - De parels en de kroon. Het koningshuis en de kolonien
016000: OOSTINDIE, GERT, & INGE KLINKERS - Knellende koninhrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraiben, 1940-2000.
015732: OOSTINDIE, GERT, - Het paradijs overzee. De 'Nederlandse' Caraiben en Nederland
006239: OOSTINDIE, GERT, & EMY MADURO - In het land van de overheerser. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954
014934: OOSTROM, F.P.VAN, - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400
001649: OOSTROM, F.P.VAN, - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400
001650: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants wereld
004163: OOSTROM, FRITS VAN, - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays
015945: OOTJERS, R., M.A.W. GERDING,EA(RED): - Geschiedensi van Borger
015173: OOYEVAAR, R.J., - Archeologie in de Lopikerwaard
013683: OOYEVAAR, R.J., - De St.Nicolaaskerk in IJsselstein
008563: OPPENOORTH, W.F.F., & H. GERTH - The upper eocene Nanggoelan beds (Djocja)
013300: OPPERMAN, DIRK, - 'n Keur uit sy gedigte
014272: OPPEWAL, TAEKE, BABS GEZELLE MEERBURG, EA(RED): - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur
016013: OPSTALL, MARGARETHE ELISABETH VAN, - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azie 1607-1612
003884: ORLANDI, E., - Victor Hugo. La vie et les oeuvres
009014: ORLANDO (EMANUELS) - Onze misdaad van zwijgen
000934: ORNI, EFRAIM, & ELISHA EFRAT - Geography of Israel
008439: ORT, J.W.C., - Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde Kerk in Suriname (1667-1800)
011129: ORTH, PAUL, - "Zeven keer roept de tokeh"
003971: ORWELL, GEORGE, - De boerderij der dieren. Een sprookje voor grote mensen
011047: ORWELL, GEORGE, - 1984
010673: OS, HENK VAN, - De ontdekking van Nederland. Vier eeuwen landschap verbeeld door Hollandse meesters
008385: OS, BEN J.VAN, - Soest en Soesterberg in oude ansichten
013719: OS, HENK VAN, & SJENG SCHEIJEN - Ilja Repin. Het geheim van Rusland
010066: OSENBRUGGEN, COR VAN, - Hoe 't Flip en Henk verder ging
001416: OSKAMP, G.W., - De Strooppot. Texels Volksverhaal
014559: OSSEBAARD, JANET M., - Graancirkels. Een wereldwijd mysterie
011431: OSTA, WARD VAN, - Toponymie van Brasschaat
010148: OSTAIJEN, PAUL VAN, - Het landhuis in het dorp en De jongen
011417: OSTAIJEN, PAUL VAN, - De bende van de stronk. Eeen romanties verhaal van roof en liefde
012400: OSTAIJEN, PAUL VAN, - Verzameld werk poezie
004173: OTT, LEO, - Hendrik Chabot. Leven en werk
006347: OTTEMA, NANNE, - Chinese ceramiek. Handboek
013662: OTTEMA, NANNE, - Geschiedenis van het goud- en zilversmidbedrijf in Friesland
008698: OTTEN, D., - Ontstaan en betekenis van de weg- en straatnamen in Heerde
010421: OTTEN, WILLEM JAN, - Ons mankeert niets
011218: OTTEN, D., - Landschap en plaatsnamen van de Noordoost-Veluwe
014631: OTTEN, D., - Oude namen op de Noord-Veluwe
011216: OTTEN, D., & A. KLEIN KRANENBURG - Woordenschat van het Heerder en Wapenvelder dialekt
015865: OTTEN, D., - Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe
010514: OTTENHEYM, KOEN, HENK SCHEEPMAKER,EA: - Vincenzo Scamozzi. Architect te Venetie. De grondgedachte van de universele bouwkunst. Villa's en landgoederen
013428: OTTERSPEER, WILLEM, - Dorbeck, waar ben je? Biografisch essay over De donkere kamer van Damocles
013253: OTTERSPEER, W., - De mislukkingskunstenaar/De zanger van de wrok.BIografie Willem Frederik Hermans
014565: OTTERSPEER, W., - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in De Negentiende Eeuw
001242: OTTERSPEER, W., - Werkplaatsen van Wijsheid, Geleerdheid en het Ware Geloof
013580: OTTO, JAN, E.A.: - Tussen buitenland en luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk
006250: OUD, A.G., - Woa'deboek fan ut Amelands
015156: OUDE VRIELINK, HAN, & WIM TIMMERS - Willem Wilmink in Enschede
014606: COOLEN DE OUDERE, ANTOON, - Helvoirt aan de Lei. Barabantse schetsen
008265: OUDHEUSDEN, JAN A.VAN, & HENK TERMEER - Tussen vrijheid en vrede. Het bevrijde Zuiden Sept.'44 - mei '45
008272: OUDSCHANS DENTZ, FRED., & HERM. J. JACOBS - Onze West in beeld en woord. Platenalbum
013575: OUDSHOORN, J.VAN, - De fantast. Een ongeloofwaarditg verhaal
015842: OUDSHOORN, J.VAN, - Tobias en de dood
013116: OUDSHOORN, J.VAN, - Het omuitsprekelijke
014712: OUSPENSKY, P.S., - Een nieuw model van het heelal
007987: OUWEHAND, C., - De honderd dichters in de Japanse grafiek
015284: OUWENS, KLAAS, - De Grote Oosthoekprijs 1980-1981. Een verslag
005293: OUWERKERK, PETER, - Ongekend. Rini Wagtmans, van straatjongen tot ridder
006299: OVERBECK, H., BEW. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes
000377: OVERDIJKINK, G.W. - Het Indonesische probleem. Nieuwe feiten
014125: OVEREEM, JAC., - Slagschaduw over een Veluws dorp (Putten)
005662: OVEREEM, BRAND, - Jacob Overeem. Het schrijvend hart van de Veluwe
008454: OVEREEM, JAC., - Kootwijk-trilogie
013579: OVEREEM, BRAND, & ROEL LEENKNECHT - Kom d'r in, De koffie is bruun. Langs oude V Eluwse hoeven
014194: OVEREEM, BRAND, - Het leven van Evert. In de luwte van de snelweg
009331: OVERMEER, W.P.J., - De geschiedenis van het garnizoen te Haarlem sedert 1813
007803: OVERSTEEGEN, J.J., - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen
005913: OVERVOORDE, J.C., & P.DE ROO DE LA FAILLE,RED: - De Gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland
014462: OVIDIUS - Metamorphosen
007908: OVINK, G.W., - Bij tien tekeningen van S.H.de Roos
000997: OVINK,G.W., - Anderhalve eeuw boektypografie in Nederland
012971: OVINK, G.W., - Gedachten onder het werk
011973: OVINK, G.W., - Honderd jaren Lettergieterij in Amsterdam
015904: OWEN, SRI, - De Indonesische kookkunst . De keuken van Java en Sumatra in 200 recepten
005276: OXENAAR, R.D.E. RED: - Grafische kunst uit Rusland
014419: OXENAAR, R>W.D, A.M. HAMMACHER,EA: - Kroller-Muller. Honderd jaar bouwen en verzamelen
008464: OZ, AMOS, - Een verhaal van liefde en duisternis
015297: OZ, AMOS, - Een vrouw kennen
009928: OZINGA, L.R.P., T.J. HOEKSTRA,EA(RED): - Het Romeinse Castellum te Utrecht
004653: OZINGA, M.D., - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Oost-Groningen
004138: OZINGA, M.D., - Oost-Groningen
008705: P., H.W., - Dieren rond een eeuw spoorwegverkeer
012347: DRS. P - Weelde en feestgeruis. De beste gedichten
007638: P., DRS., - Nieuw. Weten en geweten in de reclame, ook in de gordel van smaragd
012419: DRS. P - Gewoon maar geniaal
012420: DRS. P - Verschrikkelijke vermakelijke verderfelijke kunstminnelijke en soortgelijke kaarten
012421: DRS. P - Soevenir de Paris
012422: DRE. P - Historische flitsen
006011: VETH. P., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 Woorden uit Nederlands-Indie
012402: DRS. P - Plezierdichten
012401: DRS. P - Prachtig leesboek. Verzinsels, beleefsels, bedenksels
013200: PAALTJENS, PIET, - Tenentlazohtlaliztli ofwel Tevergeefse Liefde
005013: PAAP, WOUTER, - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
013056: PAAP, WOUTER, - Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
009722: PAAPE, GERRIT, - De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zo als zij wezen kan: of Revoltionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998
010554: PAAPE, GERRIT, - Vrolijke Caracterschetsen & De Knorrepot en de Menschenvriend
014340: PAARDEKOOPER, SONJA, - Achter het gedek. Dagboek uit Kamp Ambarawa. 1943-1946
010020: PAASMAN, BERT, & PETER VAN ZONNEVELD,RED: - De sarong van Adinda. Liefdespoezie uit Insulinde
001267: PAASMAN, BERT,ED: - Veluws verleden
015719: PAASMAN, JAN, - Gastvrij Epe. Geschiedenis van de oude brouwerijen, herbergen, hotels en cafes in het dorp Epe
014828: PAASMAN, BERT,INL. - Portrettengalerij Tweede Generatie Indische auteurs
015720: PAASMAN, BERT, & PETER VAN ZONNEVELD,RED: - Album van de Indische poŽzie
015880: PAASMAN, A.N., - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting
002107: PAAUWE, C., - Kern der plantkunde voor Nederlandsch-IndiŽ
000358: PAAUWE, C. - Kern der plantkunde voor Nederlandsch-IndiŽ
012525: PADDENBURGH, L.VAN, & J.G.C.VAN DE MEENE - Spoorwegstations in Nederland. Van Outshoorn tot Schelling en Van Ravesteyn
015131: PAEMEL, MONIKA VAN, - Celestien. De debenedijde moeders
009508: PAESIE, RUUD, - Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindievaarder
015985: PAESIE, RUUD, ED.+INL.: - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-- expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727
002083: PAFFRATH, SUSAN, JASMINE GAVAM,EA: - Fine Antique and Collectible Arms & Historic Memorabilia
014569: BOON. LOUIS PAIL, - Geniaal...maar met te korte beentjes. Essays en polemieken
010475: PAKOSIE, ANDR… R.M., - Gazon Matodja. Surinaams stamhoofd aan het einde van een tijdperk
007194: PALM, W.H.G., - Walvisschen en walvischvaart
010693: BRUYEL-VAN DER PALM, FR…D…RIQUE, - Vereeuwigd. Honderd portretten van Heerenveen en omliggende dorpen
015527: PALM, C,H.M., - Vaartuigen en Visvangst van Anjar, Bantam, West-Java
005122: PALM, ROLF, - De brug van Remagen
010431: BRUYEL-VAN DER PALM, FR…D…RIQUE, - Vereeuwigd....Honderd portretten van Heerenveen en omliggede dorpen
003741: PALM, JULES DE, - Lekker warm, lekker bruin
003739: PALM, JULES DE, & JULIAN COCO - Kinderen van de fraters
006762: NOOY-PALM, HETTY, - The Sa'dan-Toraja. A Study of Their Social Life and Religion
011862: PALMEN, CONNIE, - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates
011863: PALMEN, CONNIE, - Echt contact is niet de bedoeling . Lezingen en beschouwingen
007801: PALMEN, CONNIE, - Lucifer
013607: PALMEN, CONNIE, - Een kleine filosofie van de moord
015742: PALMER, TONY, - All You Need... De geschiedenis van de lichte muziek in de twintigste eeuw
007505: PAMUK, ORHAN, - Ik heet Karmozijn
009300: PANDE, ALKA, & LANCE DANE - Indian Erotica
001413: PANNEKEET, JAN, - Konkeltoid. Van kerkies, kroegies en kluisies
004403: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK, - Prints, Poems & Some Annotations
010333: PANOFSKY, ERWIN, - Die Altniederlšndische Malerei
014864: PANTHOU, PATRICK DE, TEXT - Bali
009983: PANTOW, GEORGE. - Im Gurtel aus Smaragd. Anak Kompeni
009978: PANTOW, GEORGE. - De dode tjeleng. Avonturen van een anak kompenie tijdens de Japanse bezetting
015009: PAPADAKIS, ANDREAS, GEOFFREY BROASBENT A.O.(EDS) - Free Spirit in Architecture. Omnibus volume
000709: HOYINCK VAN PAPENDRECHT, A., - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd
015899: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA, - Classical Javanese Dance. The Surakarta Tradition and its Terminology
010939: PARA, THEO, - Wraak van de wijsheid. Het verlangen van Suriname
008235: PARIDON, HANS VAN, - Langs Twentse havezathen
002042: PARKER, DOROTHY, - Telefoontje
014019: PARKER, MATTHEW, - Monte Cassino 1944
002430: PARMENTIER, JAN,RED: - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief
001546: PARMENTIER, JAN, & RUURDJE LAARHOVEN - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus van der Haghe 1699-1705
000324: PARMENTIER, LUDO, & EWOUD SANDERS, RED. - Beeld van een taal
007653: PARRY, RICHARD LLOYD, - Indonesie. Tijden van waanzin
002729: PARYS, JORIS VAN, - Masereel. Een biografie
009912: PAS, W.VAN DER, - Tussen Vecht en Oude Rijn. Beschrijvende geschiedenis van Noord-west Utrecht
011433: PASSEN, ROBERT VAN, - Toponymie van Kontich en Lint
011429: PASSEN, R.VAN, & K. ROELANDTS - Toponymie van WIlrijk
012236: PASTERNAK, BORIS, - Autobiografisch essay
008074: PASTIOR, OSCAR, & WIEL KUSTERS - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten
011982: PASTOOR, G., F.C. SCHREIBER,EA(RED) - 125 jaar Christelijk Onderwijs in MIddelstum
011005: PATMODIWIRJO, RATNAWI, - Ma'on so mu'in
011171: TISSOT VAN PATOT, ANNY, - Voor de gaande en komende man. De levensgeschiedenis van Nelly Antonia Paret(1888-1980)
015688: PATTYNAMA, PAMELA, - Bitterzoet Indie. Herinnering en nostalgie in literatuur, foto's en films
009629: SARASIN, PAUL & FRITZ, - Reisen in Celebes ausgefurht in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903
004828: PAULA, A.F., - "Vrije" slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863
000520: PAULUS, J, & D.G. STIBBE,EA(RED): - Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ
010968: PAULZEN, HERBERT, - De gouden schubben van de slang. Een ontdekkingsreis door Papoea Nieuw-Guinea
013691: PAUSTOVSKY, KONSTANTIN, - The Restless Years
003862: PAZ, OCTAVIO, - Zonnesteen
007511: PAZ, OCTAVIO, - Het vuur van iedere dag
015022: PEARCE, GREG, STUART MARCEL,A.O. - Arup. Hong Kong Station
006883: PEARLMAN, MOSHE, & YAACOV YANNAI - Historische plaatsen in Israel
002737: PEDERSEN, HUGO V., - Door den Oost-Indischen Archipel. Eene kunstreis
006901: PEDLEY, JOHN GRIFFITHS, - Griekse kunst en archeologie
005074: PEELEN, TH., & A.L.J.VAN VLIET - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944
015148: PEELEN, G.J., - 't Begon onder melkenstijd
005518: PEER, H.F.VAN, - Groten uit Gorinchem. Oude foto's en ansichten
010650: PEET, ANSELM VAN DER, & ANNETTE DE WIT - "Schepen van gewelt". Acht keer Zeven Provincien
010800: PEET, A.J.VAN DER, & R.D.H.VAN VELDEN - Rotterdam in veelvoud. Illustere marineschepen
011806: PEET, ANSELM J.VAN DER, - Belangen en prestige. Nederlandse gunboat diplomacy omstreeks 1900
014663: PEETERS, K.C., - Het Vlaamsche volksleven
007440: PEETERS, K.C., - Eigen aard. Overzicht van het Vlaamse volksleven
004126: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
011887: PEKELHARING, J.M. - Oud Amstelveen in beeld
013342: PELKMANS, TON, ULBE ANEMA,EA(RED): - De meester van Wolfheze. Frederik Hendrik Hendriks (1808-1865) en zijn leerlingen
005062: PELKWIJK, G.A.W.TER, - Utrecht in de eerste jaren van de bezetting
000499: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN,&I.C.DE REGT,EA: - Patrouilleren voor de Papoea's. De Kon. Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960 en 1960-1962
001633: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN, - Tienduizend vrije vogels. Oorlogsvrijwilligers bij de Koninklijke Marine 1944-1950
011960: PELS, C., & DICK ELFFERS - Facetten van boekdruk
004072: PELSAERT, FRANCOIS, - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia
013557: PELT, R.J.VAN, & M.E. TIETHOFF-SPLIETHOFF - Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum
015536: PELZER,KARL J., - Planters against Peasants. The agrarian struggle in East Sumatra 1947-1958
014147: PENDERS, PETER, - Veldpost Sumatra
013679: PENNEY, GLARA LOUISA, - An Album of selected Bookbindings
015370: PENNING, ALLAN, - Het huis der vrijgezellen
014765: PENNING, L., - De Vrijmaking der Surinaamsche Slaven. Ter herinnering aan den 1sten Juli 1863
015374: PENNOCK, GLENN - De weg van de kat
010969: PENONTON, BUNG, - De Zuidmolukse republeik. Schets voor een beschrijving van de nieuwe geschiedenis van het Zuidmolukse volk
015535: PENRIS,PETER WILLEM LEONARD, - Geneeskundige Verzorging van Arbeiders bij Landbouwondernemingen op Java
012677: PEPER, RASCHA, - Verfhuid
011285: PEPER, RASHA, - Dooi
003027: PEPER, BRAM, - Grootte en groei van Java's bevolking in de negentiende eeuw
003220: PEREBOOM, FREEK, ROEL BOSCH,EA(RED): - Uit de geschiedenis van Hasselt
003922: PERERA, VICTOR, - Het kruis en de pereboom. Een sefardische reis
010861: RODRIGUEZ PEREZ, YOLANDA, - De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen
010851: JANSSEN PERIO,E.M., - Een Nieuwe Wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500
011732: PERK, JACQUES, - Mathilde-krans
014441: BERENSON-PERKINS, JANET, - De Kabbala ontcijferd. Geheime boodschappen uit een mystieke leer
013064: PERKS, W.A.G.EA: - De Utrechtse Brandweer en het brand weren in Utrecht
013367: PERLMAN, SUZANNE, - Curacaose motieven geschilderd
005361: WALL PERNE, GUST VAN DE, - Veluwsche sagen
008780: PERRAULT, GILLES, - DIe Rote Kapelle. De geschiedenis van het Rode Orkest
010270: PERRON, E.DU, - Het land van herkomst
014306: PERRON, E.DU, - Parlando. Verzamelde gedichten
013167: PERRON, E.DU, - Indies memorandum
010453: PERRON, E.DU, M.NIJHOFF,EA: - Paul van Ostaijen
003339: PERRON, E.DU, - De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli
013153: PERRON, E.DU, - De bewijzen uit het pak van Sjaalman
004050: PERRON, E.DU, - Uren met Dirk Coster/ De smalle mens I+II
013165: PERRON, E.DU, - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo
015365: PERRON, E.DU, - P.P.C. Brief aan een Indonesier
006553: PERRON, E.DU, - De muze van Jan Compagnie. Ned.-Oostindiese Belletrie uit de Compagjiestijd (1600-1780)
015383: PERRON, E.DU, - Het land van herkomst
004519: PERRON, E.DU, - Het land van herkomst
003495: PERTCHEVAL, JAN, - Den camp vander doot
015373: PESSIRERON, SYLVIA, - Tussen Mensen & Geesten. Volksverhalen uit de Molukken
011676: PESSIRERON, SYLVIA, - "Wij kwamen hier op dienstbevel... Molukkers in Nederland. Kampverhalen uit Lage Mierde
013540: PET, PAUL C.,EA: - Bonaire
010759: LEISINK, PETER & HERMAN, - 't Schild der solidariteit. Eem sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische arbeidsverhoudingen en vakbondswerk
011461: ABEL PETER,RED: - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder
001003: NIJHOF, PETER & ARTHUR STEEGH - Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens
015950: PETERS, C.H., - Kort geschiedkundig overzicht van het paleis "Het Loo" met bijbehorend park
006175: PETERS, D.J.C., & B. TWEEDY - Indonesie
011624: PETERS, NONJA, - The Dutch Down Under 1606-2006
011493: PETERS, J.A.L., B.L.W.VAN DIJK,EA(RED): - Roerstreek
006775: PETERS, THEO, - Nederlands Nieuw Guinea 1945-1962. Een na-oorlogse kroniek
014545: PETERS, JAN HENDRIK, & WISNU WARDANA - Tri Hita Karana, The Spirit of Bali
001241: PETERSEN, HARMEN, - West over . Harderwijk 750 jaar vissersplaats
011928: PETERSEN, J.W.VAN, & W. ZODERVAN - Oude ambachten en bedrijven achter Rijjn en IJssel
003241: PETERSEN, J.W.VAN, - De landmeesters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel
013075: PETERSEN, J.G.E., - Naar een definitieve oplossing! "Postale perikelen in Hilversum tot 1944"
005368: PETERSEN, HARMEN, - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats
011402: PETERSEN, J.W.VAN, - De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg
011403: PETERSEN, J.W.VAN, - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg
001785: PETERSON, HAROLD L., - How Do You Know It's Old?
001794: PETERSON, HAROLD L.,ED: - Encyclopaedia of Fire Arms
013727: PETERSON, HAROLD L., - The Book of the Gun
000542: PETISKA, EDUARD, - De Golem. JŁdische Sagen und Mšrchen aus dem alten Prag
002505: PETREJUS, E.W., - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen
002512: PETREJUS, E.W., - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw
015917: PETTER, DEBBY, - Ik ben er nog. Het verhaal van mijn moeder Helene Egger
013265: PEURSEN, C.A.VAN, - Filosofische orientatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek
014996: PFEIFFER, BRUCE BROOKS, - Frank Lloyd Wright
010905: PHAF, INEKE, EA: - De CaraÔbische verbeelding aan de macht
002515: PHAFF, H.E., - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen
014201: WERKGROEP DIALECT PHG - Putters praoten
003879: PHILIPPA, MARLIES, - Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands
006359: PHILIPPI, SIMONE,ED: - Starck
014152: PHILIPS, FREDDY, - 14 / 18 op zee. Belgische schepen en zeelui tijdens de Grote Oorlog
002696: PIAZZINI, GUY, - Expeditie Apokajan. Naar waranen en Dajaks
015644: PICARD, H.W.J., - De waarheid over Java
008660: PICHOIS, C., & A.M. ROUSSEAU - Vergelijkende literatuurwetenschap
011850: PICK, HELLA, - Simon Wiesenthal. Een leven voor gerechtigheid
008445: PICKELL, DAVID,RED: - Nusa Tenggara. Lombok tot Timor
000381: PIECK, ANTON - Menukaarten Willem Ruys
004946: PIECK, ANTON, - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen
010855: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ, - De boekaniers
016024: KEMP. PIERRE, - Het wondere lied
007385: PIERSMA, HINKE,RED: - Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
008349: NEDERVEEN PIETERSE, JAN, - Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur
007428: PIETERSEN-NAUTA, WIL, & LEIDY VENEKAMP-LOOMS - Het Hindelooper schilderboek
015281: PIETERSEN, LIEUWE, - Skutsjesilen
015368: PIETTE, ROY, - Tempo doelloos. Een partijtje Indo-europees worstelen met de onvoltooid verleden tijd
015367: PIETTE, ROY, - Mijn Lief, Java...Nachtmerrie onder andee dromen
014851: PIGEAUD,TH.G.TH., - Literature of Java. Catalogue raisonne of Javanese manuscripts in the Library of the University of Leiden and ither Public Collections in the Netherlands
015052: PIJNAPPEL, JOHAN, - Arja van den Berg. Grafisch werk
010967: PIK, JOH.H., & K. ZEEMAN - Inleiding tot den aardrijkskunde van Oost- en West-IndiŽ
014037: PIMLOTT, JOHN, - World War II in Photographs
007811: ASSCHER-PINKHOF, C., - Rozemarijntje/ Rozemarijntje van huis
002795: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN. - Komedie Stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het Binnenlands Bestuur op Java 1913-1946
011500: PINON, B., R.C. HEKKER,EA; - Cramignon. Bijdrage tot de Limburgse volkskunde
005782: PIONIER, EEN, (= PS. V. P.C. HUIJSER) - De pioniers van Indie
015854: PIOTROVSKI, MICHAIL B.,, & JOHN VRIEZE, RED: - Hemelse kunst Aardse schoonheid . Kunst van de Islam
014653: PIRENNE, L.P.L., C.M. SCHUITEN,EA: - `Bossche Bouwstenen
002229: PIRSIG, ROBERT M., - Lila. Een onderzoek naar zeden
007858: HANDJE PLAK - Wat Straks. aan Seyss Inquart
011347: PLANBUREAU - Bezoek aan Suriname
012789: PLANTEMA, GERARD, - Nijmegen '40-'45
008125: PLANTENGA, HARO, - Rietveld
012942: PLAS, MICHEL VAN DER, - Met een bloem in de mond
001680: PLAS, MICHEL VAN DER, - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
013003: PLAS, MICHEL VAN DER, ` - Zo'n beetje wat ik voel... Een flonkerende verzameling parodieŽn, satires, chansons, portretten, gedichten, dagoekbladzijden en bespiegelingen
015384: PLAS, CH.O.VAN DER, - Bra Widjaja
004291: PLAS, MICHEL VAN DER,RED: - Herinneringen aan Godfried Bomans
013458: PLATH, SYLVIA, - De glazen stolp
011866: PLATO - Sokrates' leven en dood (Feest, Eutyfron, Sokrates' verdediging, Kriton, Faidon)
001736: PLEIJ, HERMAN,EA(ED): - Een nyeuwe clucht boeck
001735: PLEIJ, HERMAN,EA(ED): - De pastoor van Kalenberg. Laatmiddeleeuwse anekdotenverzameling
008503: PLEIJ, HERMAN, - Erasmus en het poldermodel
009754: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasien over het volmaakte leven
011967: PLEIJ, HERMAN, - De wereld volgens Thomas van der Noot. Boekdrukker en uitgever te Brussel
002039: PLEYTE, W., & A.VAN DEN BOGERT,EA: - Uddel en Uddeler Heegde
013266: PLOEG, J.D.VAN DER, - Jeugd (z)onder dak. Opvoeding, organisatie en onderzoek in de residentiele hulpverlening
015058: PLOEG, W.H.VAN DER, - Twee eeuwen Stadskanaal
009077: PLOEG, D.T.E.VAN DER, W.DE JONG,EA(RED): - Vogels in Friesland. Avifanunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten
009987: PLOEG, IDS VAN DER, - De misdaad op de Boroboedoer. Crimineele roman
014677: PLOEG, I.V.D., - Soldatenleven. GeŪllustreerde schetsen. Eerste bundel
009328: PLOMP, NICO, - Woerden 600 jaar stad
012807: PLOMP, NICO, - Ziekenzorg in Woerden
009938: PLOMP, NICO,TEKST: - Album van Woerden en omstreken 1873
003217: PLOMP, CHR. - Urk. Sociografie van een eilandbevolking
008337: PLOMP, MARIJE, - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indie/Indonesie 1930-1960
015721: PLUIM, J., & L. VOGELAAR - Elspeet in oude ansichten
015306: PLUIS, JAN, - Fries aardewerk. Kingma Makkum
002695: PLUVIER, JAN, - Zuidoost-AziŽ. Een eeuw van onvervulde verwachtingen
000879: PLUVIER, J.M., - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesie
008168: PLUYM, WILLEM VAN DER, - Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950
007515: POE, EDGAR ALLAN, - Eureka. Een Prozagedicht
013344: KOEMAN-POEL, GEESKE S., - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde,... een herinnering
008302: KOEMAN-POEL, GEESKE S., - Weesper molens. Weesp, Wind, Wieken, Werk
005971: POELGEEST, L.VAN, - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975
003837: POELHEKKE, M.A.P.C., & C.G.N. DE VOOYS,RED: - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis
000777: POELL, G.M., - Beschrijving van het Hertogdom Limburg
012306: POESJKIN, ALEKSANDR, - Jewgeni Onegin
002590: POEZE, HARRY A.,RED: - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over IndonesiŽ uit Oost en West
001547: POEZE, HARRY, & HENK SCHULTE NORDHOLT(RED) - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidslievende teksten uit de 20e eeuw
003530: POEZE, HARRY A., & PIM SCHOORL,RED: - Excursies in Celebes
003637: POEZE, HARRY A., - Tan Malaka. Strijder voor IndonesiŽ's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945
010617: POHL, DIETER, - Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militšrbesatzung und einheimeische BevŲkerung in der Sowjetunion 1941-1944
014956: POIRRIE, JACK, - Perikelen
006698: POIRRIE, JACK, - Astaga! Welzijnszorg, milieubeheer, cultuur, sport en spel serieus geobserveerd
006699: POIRRIE, JACK, - Daar heeft onze wieg gestaan...
006697: POIRRIE, JACK, - Onder de "cocospalm"
009613: POL, ARENT, - Tot gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740
003203: POL, HERM.H.J.VAN DE,RED: - De wereldrecordvlucht van de Pelikaan. Een greep uit de pers in spannende dagen
001734: POL, BERT,ED: - De Amsterdamsche lichtmis of Zoldaat van fortuin
001299: POL, BERT, - Onder de klokketoren. Uit de geschiedenis van een Veluws stadje(Nijkerk)
005790: POL, ARENT, - Schepen met geld. De handelsmunten van de VOC 1602-1799
006218: POL, D., - Midden-Java ten Zuiden
008716: POLAK, CHAJA, - Verloren vrouw
004104: POLAK, J.A., - Historisch overzicht van de goudindustrie in Suriname
004276: POLAK, BOB, - Bij de dood van Willem Frederik Hermans (1921-1995)
015095: POLAK, B.E., - Recepten uit de joodse keuken
009730: POLAK, JOHAN, - Het oude heden
007078: POLAK, ARTHUR, - Joodse penningen in de Nederlanden
011852: POLAK, CHAJA, - Liefdesmeer & andere verhalen
013387: POLAK, ALBERT, - Traditie en tweespalt in een Sasakse boerengemeenschap
007817: POLDERMAN, TINY, - Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen
014185: POLEIJ, CORINNE, & MARY-ANN STRUIJK - "Opgegroeid in een land dat niet meer bestaat"
011464: POLEY, PAUL, EINDRED: - Bommelglossy
004996: POLITZER, HEINZ, - Das Schweigen der Sirenen. Studien zur Deutschen und Oesterreichischen Literatur
001865: POLL, WILLEM VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ
010906: POLL, WILLEM VAN DE, - Koninklijk bezoek. De Nederlandse Antillen
008840: POLL, WILLEM VAN DE, - Suriname
009359: POLL, WILLEM VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people
014656: POLL, HARRY, - Van dorpssmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. ODA-Staalwerk
002297: POLLMANN, TESSEL, & JUAN SELEKY - Terug op de Molukken
000233: POLLMANN,TESSEL - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen
001600: POLLMANN, TESSEL, & JUAN SELEKY - Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers
011205: POLLMANN, TESSEL, - Van Waterstaat tot Wederopbouw. Het leven van dr.ir.J.A. Ringers (1885-1965)
000296: POLMAN, JOT - De brutale Reis. De eerste tocht naar een nieuwe wereld
000297: POLMAN, JOT - De brutale Reis. De eerste tocht naar een nieuwe wereld
007231: POMES, H., - Over Van Alphen's Kindergedichtjes. BIjdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw
001648: POMES, H., - Over Van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw
015538: POMPE, SEBASTIAAN, - De Indonesische Algemene Verliezingen 1999
015364: PON, W.F.H. DU. - Terugblik van een pionier(Sumatra)
004144: PONCE, CHARLES, - Kabbalah. Achtergrond en essentie
003296: PRINCEN. PONCKE, - Een kwestie van kiezen
010964: PONDER, H.W., - Java pageant / Javanese panorama. (More) Impressions of Teh 1930s
000229: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal
007048: PONTING, CLIVE, - Thirteen days. The Road to the First World War
003196: POOL, J.F.A., - Bijdrage tot de kennis van den anatomischen bouw van de belangrijkste in Nederlandsch Oost-Indie voorkomende vergiftige Apocynaceae
004221: POORT, W.A., & TH.N.J. HOOGVLIET - Slagschaduwen over Nederland
014102: POORT, W.A., - De droom van de dokter. Hij stond aan de wieg van een badplaats
002706: POORTENAAR, JAN, & GEERTRUIDA POORTENAAR-VAN VLADERACKEN - Een kunstreis in de tropen
014498: POORTENAAR, JAN, - Coster - niet Gutenberg
005943: POORTENAAR, JAN, - De Boroboedoer. Zes etsen
006060: POORTENAAR, JAN, - Dans en wajang
000724: POORTENAAR, JAN, - Van prenten en platen. De grafische technieken in voorbeelden
000725: POORTENAAR, JAN, - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw
000156: POORTENAAR, JAN, - Oostersche schoonheid
012755: POORTENAAR, JAN, & W.PH. COOLHAAS,ED: - Onder palmen en waringins. Geest en godsdienst van Insulinde
002704: POORTENAAR, JAN, - An Artist in the Tropics
010099: POORTMAN, J., - Geschiedenis van De Wijk en Koekange
015635: POORTMAN, J., - De geschiedenis van de gemeente Staphorst. Staphorst IJhorst Rouveen
014470: POORTMAN, J., - Meppel door de eeuwen heen
008133: POORTMAN, WILCO C., & JOOST AUGUSTEIJN - Kaarten in Bijbels (16e - 18e eeuw)
014482: POORTMAN, J,, - Steven Coerts. De geschiedenis van een Ruiner familie in de 17e eeuw
002029: POORTVLIET, RIEN, - Langs het tuinpad van mijn vaderen(Dirksland)
002028: POORTVLIET, RIEN, - Langs het tuinpad van mijn vaderen(Dirksland)
002027: POORTVLIET, RIEN, - De tresoor van Jacob Jansz Poortvliet
013407: POORTVLIET, RIEN, - ...de vossen hebben holen
010849: POP, WILLEM, - Vanaf de brug gezien
004865: POPPEN, HENK, - Zaandam. Fotografisch beeld van een veranderende stad in de jaren vijftig en zestig
010963: PORTE, H., - De gele hel. Krijgsgevange der Jappen en Guerrillastrijder op de Philippijnen
003687: PORTER, J.R., - De sleutel tot de Bijbel
014834: PORTNER, RUDOLF, & BOB TADEMA SPORRY - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch onderzoek
004810: POS, MARY, - "Eens op Java en Sumatra...". Het laatste reisboek over ons Indie in zijn glorietijd
010975: POS, MARY, - Werkelijkheid op Bali
008830: POS, HUGO, - Het doosje van Toeti
009390: POS, HUGO, - Voorbij Confucius
009398: POS, HUGO, - De ongewisse tijd
009401: POS, HUGO,INL: - De jonge Suirnaamse literatuur
009410: POS, HUGO, - Oost en west en Nederland. Episodes uit het leven van Hugo Pos
007262: POS, G.A., & G.L.HASSELEIJ KIRCHNER,RED: - Ons Eigen Land rond de eeuwisseling
004774: POS, G.A., RED: - Rijwieltochten over rustige wegen
008864: POS, HUGO, - In triplo. Autobiografie
008832: POS, HUGO, - De ziekte van Anna Printemps
008833: POS, HUGO, - Het mausoleum van de innerlijke vrede
007412: POST, KEES, GER DEKKERS,EA: - Oude boerderijen
002583: POST, HANS, - Bandjir over Noord-Sumatra
005103: POST, HERMAN, - Ik ben volkomen rustig. Verzetsbrieven uit de dodencel
014891: POST, SJOERD, - Anak mas. Gouden kind. Molukkers in Nederland
002684: POST, B.J., - Geschiedenis van Maasland, van de vroegste tijden tot heden
011678: POST, HANS, KEES HEIJ,EA: - Momoa
000559: POSTEMA, N.M., - Om 'e wivedei Hinne. KreambrŻkmen yn 'e trije Fryslannen
002380: POSTHUMUS, N.W., - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545
003638: POSTIGLIONE, GENNARO, - One hundred houses for one hundred architects
014087: POSTMA, C.,RED: - Vlaardingen Kroniek 1912 en 1961
006990: POSTMA, THIJS, - Fokker. Aircraft Builders to the World
001946: POSTMA, E.B.J., - Nijenrode in prent
013650: POSTMA, C., - Het Hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen 1289-1589
003944: POSTMA, THIJS, & PIETO VAN BUYSEN - Straaljagers
003946: POSTMA, THIJS, & PIETO VAN BUYSEN - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart
014238: POSTMA, J.U., - Tussen Overbosch en Oosterhoorn
010962: POSTUMA, MARIANNE, - Selamat Indonesia
004379: POT, G.J.J., - Kroniek der stad Gouda
002819: POTGIETER, E.J., - Onderweg in de regen
001691: POTGIETER, E.J., - Florence, den XIVden Mei 1265-1865
001641: POTGIETER, E.J., - Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink
003291: POTGIETER, D.J., - Nuwe Afrikaanse grammatika
015971: POTGIETER,E.J., - Eens dichters vriendschap
013108: POTJER, MENNO, EINDRED: - Terugblik. "Aap Noot Betuwe". Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum
013391: POTOK, CHAIM, - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk
010813: POTTKAMP, RENE C.C., - Mannen die het schootsvel dragen. Honderd jaar Zaandamse scheeps- en bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996
015280: POUW, F., - Vreeswijk bijeengesprokkeld
003876: POUWER, J. - Enkele aspecten van de Mimika-cultuur
006870: POVEE, HENK, - Herman de Man
013366: POVEE, HENK, - Tien eeuwen tussen Lek en IJssel . Geschiedenis van de Lopikerwaar en de Krimpenerwaard
008810: POWELL, G., & LIPMANN KESSEL - Van de hemel in de hel
010961: PRAAG, S.VAN, - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara
002608: PRAAG, S.VAN, - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde, deel IndonesiŽ
011956: PRAAG, PH. VAN, - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
013100: PRAAG, PH. VAN, - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris
006683: PRAAG, SIEGFRIED E.VAN, - De oude darsjan. Over Jodenbuurten en joodse buurten
003987: PRAAG, ANDRE VAN, - Een parkje in het oude Amsterdam
003925: PRAAG, SIEGFRIED E.VAN, - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk
003811: PRAAMSTRA, OLF, - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman
016045: PRAAMSTRA, OLF, & PETER VAN ZONNEVELD - Omsteden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indie
000744: PRAKKE, H.J., - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud drukkersfestijn!
011225: PRAKKE, H.J.,RED: - Volksverhalen uit Drenthe of: De bruid waarom niemand danste
002807: PRAKKE, H.J., - Deining in Drenthe. Historisch-geografische speurtocht door de Olde Lantschap
004687: BISANZ-PRAKKEN, MARIAN, - Toorop/Klimt. Toorop in Wenen: Inspiratie voor Klimt
001485: PRAMPOLINI, GIACOMO, - Mensen, oorlogshooi
004745: PRAZ, MARIO, - Huis van het leven
004716: PRAZ, MARIO, - Het verdrag van de slang
007595: PREGER, W., - Rijst, der goden gift
012951: PRENEN, H.L., - Gustave Dore
012232: PRESSER, J., - Schrijfsels en schrifturen
010552: PRESSER,J., - De Tachtigjarige Oorlog
003980: PRESSER, J., INL: - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
004293: PRICK, HARRY G.M., - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
011375: PRIESTER, LAURENS, - Campen en Soelekerke. De middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het westen van Noord-Beveland
012991: PRIHODA, ANTONIN, - Geneeskrachtige planten
004620: PRIJONO - Sri Tanjung. Een oud Javaansch verhaal
001106: PRINCEN, POCKE, - Een kwestie van kiezen
010241: PRINGGOADISURYO, RADEN NOERITO, - Pikirans van een Javaanse avonturier
002848: PRINGGODIGDO, A.K., - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk
015361: PRINS, JAN, - Verschijningen
004292: PRINS, ARIJ, & LODEWIJK VAN DEYSSEL - Briefwisseling
010525: PRINS, RONALD, - Huis Molecaten
001061: PRINS, J., - Adat en Islamietische plichtenleer in IndonesiŽ
013217: WINKLER PRINS, A., - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden
005815: PRINS, BART DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gesignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-Indie
012074: PRINS-SCHIMMEL, META A., & GEORGE E.VAN LEERSUM - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst
015362: PRINS, JAN, - Tochten
006992: PRIOR, RUPERT, - Luchtvaart. De gouden jaren
014933: PROBOHARDJONO, S.,A.O. - Lampahan Wayang Purwa
010834: PROCTOR, DAVID, - Music of the Sea
012090: PRONK, B., - Verkenningen op het gebied van de criminaliteit in Suriname
008472: PRONKER, T.F.J., - Het barkschip Amicitia 1885-1903
015363: PROOS, ELLEN, - Een restje tropenkolder
008492: PROOSDIJ, C.VAN, - 1891-1991. Honderd jaar Hilversumse ziekenhuishistorie

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

3/9