Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005001: LEAUTAUD, PAUL, - Lichtzinnige herinneringen/Literair dagboek 1893-1921
011858: LECHNER, AUGUSTA, - De Roelandsage
003866: LECHNER, AUGUSTE, - De Roelandsage
009964: LECHNER, JAN, - Uit de verte. Een jeugd in Indie 1927-1946
003159: LECLERCQ, W.L., - Limburg. Land en menschen
014375: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G., - Nederlandse keramiek 1975-1985
012702: LEE, LU SEE, - Terug naar de bron
014258: LEE, T.VAN DER,ED: - Curacaose vrijbrieven 1722-1863
013899: LEEDEKERKEN, JACQUES, & HANS LIESKER - Voorman in verzet en boei
000014: LEEDEN, A.C.VAN DER, - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi
008807: LEEFLANG, THOMAS, - De bioscoop in de oorlog
012840: LEEFLANG, ED, - De hazen en andere gedichten
004597: LEEFLANG, CHR.,RED: - Tien jaar De Roos MCMXLV - MCMLV
013223: LEEFLANG, ED, - Brief
002013: LEEMAN, F.W.G., - 120 jaar zeevaart. Van barkschip tot "Willem Ruys"
006333: LEEMAN, FRED, & HANNA PENNOCK,RED: - Ottocento / Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910
012651: LEEMBRUGGEN, C.A., - Van verschillende stam
002727: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
008331: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
005117: LEENINGA, J.J., & E.JAC. WESTRA - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind
001341: LEER, A.,EA(RED): - Van Stoom en Wind naar Chip en Print
010836: LEERINK, H.J.G.W., - Maritiem profiel. Voorsprong door specialisatie
002458: LEERINK, J.C., - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indie in de periode 1945-1950
013966: LEERTOUWER, LAMMERT, - Het beeld en de ziel bij drie Sumatraanse volken
010639: LEEUW, RONALD DE, - Van Gogh Museum. Schilderijen en pastels
011977: LEEUW, C.A.DE, M. QUANJER,EA(RED) - Gedenkboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Marnix Xollege te Ede
003042: LEEUW, RONALD DE, JOHN SILLEVIS,EA: - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century
012980: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M., J.C. KONINGSBERGER,EA: - Hortus botanicus Bogoriensis 1817-1942
010037: LEEUWEN, ABRAM VAN, - Bandjir. Vuurstorm over Java
013959: LEEUWEN, A.TH.VAN, - Hendrik Kraemer. Dienaar der wereldkerk
013814: LEEUWEN, PETER, & ALBERT VONDELING - Almelo voor 2000. Tijdsbeeld van een stad in foto's en teksten
000675: LEEUWEN, JEANNE VAN, - Redders van de Zuid
011501: LEEUWEN, FRED VAN, - Limburg in woord en beeld
011546: LEEUWEN, LIZZY VAN, - Lost in mall. An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s
008096: LEEUWEN, FRED VAN , JOHN SLANGEN,EA: - De twaalf tonen van Martty Niel
011188: STORM VAN LEEUWEN, PETER, - Iedereen eet sambal
012823: LEEUWEN, FREEK VAN, - Herdersgave
013681: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Europese boekbanden anno 1995
013840: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
013841: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit
013842: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek
014266: LEEUWEN, BOELI VAN, - Een vreemdeling op aarde
013076: LEEUWENBERG,H.L.PH., & L.VAN TONGERLOO,RED: - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975
012787: LEEUWENBURGH, THEO, - Het bruine schuiten boek
001717: LEFFELAAR, H.L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween
001921: LEGEMAATE, H.J., A.J.J. MULDER,EA: - Hr. Ms. Kruiser "De Ruyter" 1933-1942
010369: LEG»NE, P.M., - Graaf Von Zinzendorf. De man die maar eťn passie had
007956: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
012979: LEGENE, P.M., - Waar demonen regeeren
007944: LEGENE, P.M., - Tani het godenkind
007957: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
007958: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
012593: LEHMANN, L.TH., - Tussen Medemblik en Hippolytushoef
013351: LEHMANN, L.TH., - De queeste naar de multireme. Theorieen uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen
013248: LEHMANN, L.TH., - Het echolood
014464: LEHNING, ARTHUR, - Marsman en het expressionisme
002920: LEIDELMEIJER, MARGARET, - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
011114: LEIDELMEIJER, MARGARET, RED.: - Het verhaal van Indie
001021: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar Dubbelgelede. Historische terugblik op 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam
006108: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse Tram
013469: LEIJENAAR, ERIC, - Het natte hart van Nederland. De geschiedenis van de Zuiderzee
012955: LEK, G.J.VAN DER, - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Lleiden 1851-1951
005893: LEKKERKERKER, C., & TH.J.A. HILGERS - Een vroolijk troepje
003273: LEKKERKERKER, C., - Gids in het Volkenkundig Museum: Java en de Koperkamer
005875: LEKKERKERKER, C.,RED: - Indische cultuur-almanak voor 1930
005874: LEKKERKERKER, C.RED: - Indische cultuur-almanak voor 1929
005983: LEKKERKERKER, C., - Indie / Hindia
002990: LEKKERKERKER,C., - Java. Gids in het Volkenkundig Museum
006188: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Sumatra
006096: LEKKERKERKER, C., - De nieuwe administratieve indeeling van Java en Madoera
008875: LELOUX, H.J., - Het Zutphens Liedboek
011917: LELOUX, H.J., - De oud-Doetinchemse gilden van Eeendracht en van Vrede
000620: LELOUX, H.J., - Mooi-land. Doopsgezind tehuis 1936-1986
002775: LELYVELD, TH.B.VAN, - De Javaansche danskunst
000716: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst
005966: LEMAIRE, W.L.G., - Het recht in Indonesie. Hukum Indonesia
008690: LEMMENS, G., - De Vrede van Nijmegen
008714: LEMMENS, G., - Het Valkhof te Nijmegen
004663: LEMMENS, G., & JULIETTE BOGAERS,RED: - Nijmeegs zilver 1400-1900
002948: LEMMENS, G.TH.M.,INL: - Johannes Franciscus en Pieter Caspar Christ
002132: LEMMERS,A.A.,RED: - Toppi's in de tropen. Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw-Guinea(1954-1960)
014523: LENFERINK, H.J.J.,(RED) E.A. - Geschiedenis van Kampen, deel 1, "maer het is hier te Campen"
000603: LENFERINK, HENRI, - Gelders Orkest 1889-1989
009631: LENGKEEK, ELISE G., - Ik beken
007447: STOUW-LENGKEEK, ELISE G.VAN DER, - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp
006720: LENGKEEK, ELISE G., - De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een Jappenkamp
010357: LENNART, CLARE, - Utrecht. Stad en provincie
013090: LENNART, CLARE, & WI, K. STEFFEN - Utrecht
009366: LENNEP, G.L.VAN, - Altijd nog Bonaire
001694: LENNEP, JACOB VAN, - Ferdinand Huyck
007822: LENNEP, J>VAN, & J.TER GOUW - Het Boek der Opschriften
007823: LENNEP, J.VAN, & J.TER GOUW - De Uithangteekens
001795: LENSELINK, J., - Vuurwapens van 1840 tot heden
008496: LENSEN, LEO, & WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters
014573: LENSINK, JOOST, - Grootouders Bouwkunst in Overijssel
014553: LENSINK, BEP, & DIK TOP - Soesterberg "ons dorp"
002579: LENTE, D.VAN, & O. DE WIT - Geschiedenis van de grafische techniek in de 19e eeuw
007539: DALHUISEN. LEO, MARIETTE VAN SELM,EA(RED): - Geschiedenis van Indonesie
001704: LEZER. LEO, - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
013240: VROMAN. LEO, - Die Vleugels II
010382: MC LEOD, CYNTHIA, - Herinneringen aan MariŽnburg
006076: LUERAS. LEONARD, - Bali. Hemel op aarde
011729: LEOPOLD, J.H., - Verzamelde verzen 1886-1925
001273: LEOPOLD, H.M.R., - Uit de leerschool van de spade
011709: LEOPOLD, J.H., - Verzen
012304: LEOPOLD, J.H., - Verzen Drama Proza
007520: LERMONTOW,MICHAIL J., - Een held van onze tijd
011393: LERMONTOW,MICHAIL J.,EA: - Werken
005707: LESGEVER, LEX, - Nooit verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een 13-jarige Joodse jongen in Amsterdam
013827: LESSLER, CHRISTINA, - Lombok di seberang Bali
004938: KOLAKOWSKI. LESZEK, - Geschiedenis van het marxisme
013928: LEUGENMOS, LOEKS VAN 'T, - Teun en Greete.'n Veteelsel in 't Tweenske Plat
009073: LEUNEN, PIETER VAN,RED: - Terschelling en de visserij
004391: LEUNEN, P. VAN, & J.E.W. SMITH - Zeekaarten
014658: LEURS, STAN, - De Groote Markt van Brussel
006828: LEUS, HERWIG, & JULIEN WEVERBERGH - Louis Paul Boonboek
010285: LEUWSHA, TESSA, - Suriname
013318: LEVI, PRIMO, - `De verdronkenen en de geredden
008962: LEVINA, ROSA, - Andante cantabile
010398: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945
014138: LEWIN, LISETTE, - Een doek over de spiegel
009315: LEWINSKY, CHARLES, - Het lot van de familie Meijer
014038: LEWIS, BRENDA RALPH, - De geschiedenis van de Hitlerjugend
009181: LEYDESDORFF, SELMA, - Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940
004718: LEYDS, W.J., - De eerste annexatie van de Transvaal
004109: LEZER, LEO, - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
010980: LEZER, LEO, - Kleine leercursus voor zelfonderricht in de Soendasche taal
007850: LIAGRE B÷HL, HERMAN DE, & GUUS MEERSHOEK - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal
010935: LICHTVELD, URSY M., & JAN VOORHOEVE,RED: - Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden. Een historisch leesboek
008422: LICHTVELD, NONI, - Anansi. De spin weeft zich een web om de wereld
004647: LIDOW - De ring van zeven. Oosterse sprookjes
007686: LIE, EDDY, - Twee werelden in een ziel. Over de Indische identiteit en het leven in twee culturen
011118: LIE, EDDY, - De aanpassing. Over integratie en het leven in Twee culturen
011968: LIEBAERS, H., & C. REEDIJK - Officina Bodoni Verona
002279: LIEBURG, M.J.VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam(1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw
014344: LIEFKES, REINO, - Glaswerk uit drie Utrechtse kastelen. Slot Zuylen, Kasteel Amerongen, Kasteel Sypesteyn
014208: VEEN-LIEFRINK, MIEKE VAN,EINDRED: - Terugblik. "Tegen de stroom in ". Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe
011014: LIEMPT, AD VAN, - Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met Indonesie, 1947
013171: LIEMPT, F.J.M.VAN,RED: - Stadsgemeente Malang 1914-1939
008831: LIER, RUDOLF VAN, - Rupturen
010957: LIER, RUDIE VAN, - Praehistorie. Proza
004022: LIER, A.J.S.VAN, - De fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude binnen de stad Utrecht. Overzicht van twee eeuwen geschiedenis 1754-1954
014472: LIER, J.VAN, & J. TONKENS - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe
011820: LIESHOUT, JAN W.V.VAN, - Overloon. Van slagveld naar Liberty Park
002794: LIESKER, H.A.M., N.H.M. LIESKER,EA(RED): - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi. Baros 5 en 4e/9e bat.
004794: LIESKER,H.A.M. - Onze kleine geschiedenis van Nederlands-Indie, de Pacific-oorlog en Indonesia
011625: LIESKER, HANS,RED; - Wij weten van hoe. Jongenskampen in Ambarawa
003238: LIEVAART, W.L., J. MEIJER,EA: - Kaarten en kaartmakers van Rotterdam
013588: LIGTENBARG, ARJAN, - Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswijk & Omstreken
006812: LIGTENBERG, LUCAS, & BOB POLAK,RED: - Bestrijd het leed dat Mulisch heet. Propria Cures over een zestigjarige
013508: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Dicht bij huis
006933: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Pim en Mien
006852: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Ot en Sien voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indie
013509: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen
013510: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - De wereld in!
013507: LIGTHART, JAN, & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien
003531: LIGTHART, TH., P. H÷VIG,EA(RED): - De Indische bodem
003844: LIJTEN, M.J.H.A., - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1530-1811
002247: LIMA, J.J.DE, - De kracht van de specerij. Een hutkoffer vol herinneringen
011140: GORDON. LINDA, GARY Y. OKIHIRO,EDS: - Impounded. Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment
009456: LINDE, JOHAN DE, - Anone...De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd
000837: LINDE, ANTOINET VAN DE, - Het oude licht. Straatlantaarns en straatverlichting door de eeuwen heen
001998: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude KPM-schepen van "Tempo Doeloe"
010499: LINDEBOOM, G., - Weesp in oude ansichten, deel 1
010498: LINDEBOOM, G., - Kent u ze nog ... de Weespers
001541: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
001542: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
012815: LINDEBOOM, G.A., - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde
001544: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude K.P.M.-schepen van "Tempo Doeloe"
001997: LINDEBOOM, LUCAS, - Oude KPM-schepen van "Tempo Doeloe"
008724: LINDEN, KEES VAN DER, JAAP TEMMINCK,EA: - Kom ga sjoelen! Bijdragen over de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haarlem
014181: LINDEN, BERT L.T.VAN DER, - De reunie voorbij. De schaduw van een Indisch kampkind
000727: LINDEN, FONS VAN DER, - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
000399: LINDEN, C.VD,& M.S. WYTAMA - Met Hr.Ms.K XIII naar Nederlandsch-IndiŽ
014701: LINDEN, C.TER, P.K.M. CREMERS,EA: - Weerbaar en student
004064: LINDEN, JAAP TER, ANNE DE VRIES,EA(RED): - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden
002742: LINDENBORN,M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereniging
001300: LINDENBURG, A.W., - Het Instituut Van Kinsbergen te Elburg in de 19e eeuw
013964: LINDSAY, JENNIFER, - Javanese gamelan
003643: LINDSTROM, RANDALL S., - Creativity and Contradiction. European Churches since 1970
011774: LINGSTER, TETA, - Die heel andere wereld
001498: LINKS, KAREL, - Jappenspiegel
002309: LINT, J.G.DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden
011328: LINTELO, B.H.A. TE, - Ketters en papen in Twente. De Reformatie en de Katholieke herleving in Twente 1580-1640
013348: LIPSCHITS, ISAAC, - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam
007035: LISMAN, A.J.A.M, & E. MUNNIG SCHMIDT,RED: - Gezigten aan De Rivier de Vecht. Petrus Josephus Lutgens/Lutgers 1808-1874
008671: LISSENS, R.F., - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden
014109: LIT, ROBERT VAN, - Wassenaarse oudheden
001355: LITH, P.A.VAN DER, - Nederlandsch Oost-Indie
008560: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E.VAN, & J.H.HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP,RED: - Indisch vrouwenjaarboek
013244: LITH, P.A.VAN DER, & A.J. SPAAN,EA(ED): - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
014023: LITH, HANS VAN, - Plotseling een vreselijke knal. Bommen en mijnen treffen neutraal Nederalnd 1914-1918
013517: LIVIUS - Hannibels tocht over de Alpen
011391: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen
005418: VARGAS LLOSA, MARIO, - De jonge honden van Miraflores
007912: LOB, KURT, - Jan Sluijters: boekillustraties, politieke prenten, affiches
011966: LOB, KURT, - Buchillustration - heute. (da gibts nur wenig zu lachen)
004606: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels
013965: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH, & ANKE NIEHOF,ED. - Indonesian Women in Focus. Past and Present Notices
013276: LOCK, ELLEN, - Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
011410: LODEIZEN, HANS, - Het innerlijk behang en andere gedichten
001584: LODEIZEN, HANS, - Nagelaten Werk
002330: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad
002603: LODERICHS, MARK, MARGARET LEIDELMEIJER,EA: - Verhalen in documenten. Over het afscheid van IndiŽ, 1940-1950
011993: DROS, LODEWIJK EN NICO SJOER - Als een eenzaame mus. Leven en volgelingen van ds. J.P. Paauwe
001358: LODEWYCKSZ, WILLEM, - Om de Zuid. De Eerste Schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis de Houtman,1595-1597
013963: LOEB, EDWIN M., - Sumatra. Its History and People
010056: LOEBER, HANS, & GERARD H. SPRENGER(RED): - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland
006848: LOGCHEM, J.TH.VAN, - De Argoeniers. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea
003798: LOGGEM, MANUEL VAN, - Toneelspelen
012076: LOGGERS, TINEKE, - Eenvoudige architectuur in een schoone omgeving. T .J. Loggers, architect 1900-1984
012239: LOKHORST, EMMY VAN, & VICTOR E.VAN VRIESLAND(RED): - Drie novellen
012240: LOKHORST, EMMY VAN, & VICTOR E.VAN VRIESLAND(RED): - Novellen en gedichten
012238: LOKHORST, EMMY VAN, & VICTOR E.VAN VRIESLAND(RED): - Drie Novellen
014012: DIJKGRAAF-LOKKERS, LEONORA, - Wat nooit slijt
012707: LOLKAMA, JOHANNES, - Ik sil heve. 100 jaar Elfstedentocht. Ontstaan en ontwikkeling van een schaatsklassieker
001981: LOLO, ANDI,RED: - Van proclamatie tot onwankelbare eenheidsstaat. De Republiek IndonesiŽ 1945-1950
012454: LOMMEN, MATHIEU, - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis
012001: LOMMEN, MATTHIEU, SAMENST. - Hollandse hoogte. Bulletin van stg. Drukwerk in de marge
008215: LOMMEN, MATTHIEU,INL: - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie
011034: LONG, ROBERT, - Jij wou mij totaal. Alle liedteksten
011738: LONKHUYZEN, T.VAN, - De andere tijd.
009246: LOO, TESSA DE, - Harlekino
009439: LOO, P.VAN. - Gevangene van de SD
007683: LOO, VILAN VAN DE, - Indie ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
004722: LOO, C.J.VAN DER, - Om leven en vrijheid! Geschiedenis der oud-Hollandsche republieken in Zuid-Afrika
011121: LOO, VILAN VAN DE, - De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland
013960: LOO, VILAN VAN DE, - "Somewhere in Indie".In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920)
010567: LOO, VILAN VAN DE, - IndiŽ ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
013585: LOO, TESSA DE, - Verraad me niet
006441: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Biografie en bloemlezing van Beata van Helsdingen-Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie
005260: LOOMEIJER, FRITS, - Zeilende kustvaarders
011988: LOOMEIJER, FRITS, - De Nederlandse visserij 1900-1935. De RIVO-collectie
002469: LOOMEIJER, FRITS, - De driemastschoener Oosterschelde
013748: LOOMEIJER, FRITS, - Vijfenzeventig jaar Oranje
007110: LOON, MAUD VAN, - Jeanne Bieruma Oosting als Grafisch Kunstenares
000886: LOON, K.VAN, - Verzet in en om Dordt
013961: LOON, GENTILIS VAN, - Portret van een parochie
002644: TERWEN-DE LOOS, J., - Het Nederlands koloniale meubel. StudiŽn over meubles in de voormalige Nederlandse KoloniŽn IndonesiŽ En Sri Lanka
011004: LOOSDRECHT, A.A.V.D.,SAMENST. - Voorlooper spel- en leesboek in de Tae'-taal (Celebes)
010224: LOOSJES, A., - Zeeland in beeld
013743: LOOSJES, A., - Stadsgezichten en woonhuizen in Zuid-Holland
014591: LOOSJES, A., - Noord-Brabant in beeld II
013029: LOOSJES, A., - Utrecht in beeld
007129: LOOTSMA, S., - De Zaanstreek voorheen en thans
008092: LOOTSMA, BART, - Kim Zwarts. Beyond
009707: LOPULALAN, FRANS, - Onder de sneeuw een Indisch graf
006898: LORD, WALTER, - De nacht van de Titanic
002731: LORENTZ, H.A., - Eenige maanden onder de Papoea's
009445: LORENTZ, H.A., - Zwarte mensen - witte bergen. Verhaal van een tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea
009742: LOUWERSE, P>, - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes
003962: LOUYS, PIERRE, - Zangen van Bilitis
009135: LOW, DAVID, - Low Visibility. A Cartoon History 1945-1953
003956: LOWRY, MALCOLM, - Onder de vulkaan
003539: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu
003017: LUBIS, MOCHTAR, - Kampdagboek
000533: LUBIS, MOCHTAR, - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
006604: LUCAS, E.V., - A Wanderer in Holland
004124: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
004123: VALCK LUCASSEN, TH.R., HFDRED: - De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap De Ned.Leeuw
004079: LUCEBERT - Dames en Heren
012886: LUCEBERT - Poezie is kinderspel
013700: LUCEBERT - Alfabel
013701: LUCEBERT - Amulet
013699: LUCEBERT - Val voor vliegengod
010110: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens
002521: LUDOLPH, G.L., - Handboek voor de elektromonteur
011783: LUDWIG, HUMPHREY, - Mijn vader in zwart-wit. Een zoektocht langs de Birma-spoorlijn
005827: LUGARD, B. EVERT,RED; - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club 1898-1923
014521: LUGARD, G.J., - De zingende stad. Een historie van Deventer
001877: LUIDINGA, FRANS, - Varen rond de wereld in oorlogstijd. De reizen van Jop Dutilh(1919-1944)
012052: LUIDINGA, FRANS, & NICO GUNS, - Indrapoera. "Een schip van naam"
003856: LUIJCKS, KO, - Het verbluffende Kamp. Herinneringen aan het vrouwenwerkkamp Kampong Makassar West-Java
009435: LUIJTEN, JAN A.F.M., - Canada en Noord-Brabant: Een band voor altijd
003471: LUINENBURG, O., - Java
007765: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen
007766: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De andere wereld
006231: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjehse vorstin
007394: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Koelie
002460: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De hongertocht
013986: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Emigranten en andere verhalen
008256: LUMIERE, CORNEL, - De tolk. Krijgsgevangene aan de river Kwai
013037: LUMMEL, H.J.VAN, - De bijlhouwer van Utrecht
002541: LUNDQUIST, ERIC, - Papoea's waren mijn makkers
013915: LUNING, H.M., - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht?
014226: LUNS, HUIB, - Holland schildert
002855: LUSSENBURG, JOS, - De stervende zee
008499: LUTEIJN, A.C.M., - De orgelpijp uit
007037: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht
011443: LUTZ, ROBIN,SAMENST. - Marten Toonder. Een heer vertelt
006872: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL,EA: - Over literatuur
008661: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL,EA: - Inleiding in de literatuurwetenschap
008013: LUXEMBURG, ROSA, - Brieven
001730: LUYT, A.J., - Klikspaans studentenschetsen, bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als Mensch en als Schrijver
014133: LUYTJES, J>, - Barneveld en de Barnevelders
013989: LYNCH, HANS, - De detective in de rimboe
007947: LYNDEN, J.W. BARONNESSE VAN, - Twee vrienden
001666: PRINSEN J.LZN, J., - De Nederlandsche renaissancedichter Jan van Hout
013078: MAAL. R.J.VAN DER, & Y.VAN DEN AKKER - Van Baerne tot Baarn
010530: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator
008759: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Heb lief en zie niet om
008753: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Vrouw met Dobermann
008755: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Helse Steen
008751: MAANEN, WILLEM G.VAN, - Het u mijn pop ook gezien?
011741: MAANEN, HANS VAN, - Encyclopedie van misvattingen
011094: MAARSEVEEN, LEO VAN, - Pukul Terus / Blijven Vechten
014588: MAAS, W.J., M.C. RAPPARD, EA(RED:: - Memori Boeck. De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager 1779-1826
010744: MAAS, FRITS, - Wind mee, stroom tegen. 100 jaar Natuurmonumenten
011386: MAAS, NOP, & F.W. KUYPER,RED: - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniiging van Antiquaren 1935-1995
001663: MAAS, NOP, - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw
005687: MAAS, P.F., - Indie verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indie van Van Mook, Stikker en Sassen
014746: MAAS, RINIE, - Gouwe Gasten Goei Volluk. Het Breda van Weleer 1920-2000
012219: MAAS, NOP, - Kleine bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve
012237: MAAS, NOP, - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum
006315: MAAS, NOP, - Een Duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur
005039: MAASDIJK, ELISABETH VAN, - Aan hen die vielen
008112: MAASKANT, A.A.C., & KEES POST - Woonboerdrijen
005258: MACCHIAVELLI, NICCOLO, - De heerser
008529: MACDONALD, LYN, - 1914-1918 Voices & Images of the Great War
000973: MACDONELL, ARTHUR ANTHONY, - A practical Sanskrit Dictionary with Transliteration, Accentuation and Etymological Analysis
009574: MACGREGOR, ARTHUR,ED: - Sir John Evans 1823-1908. Antiquity, Commerce and Natural Science in the Age of Darwin
004389: MACINTYRE, DONALD, - Zeilvaart 1520-1914
009639: MACKAY, JAMES, - The Allied Japanese Conspiracy
002545: MACKAY, D.J., - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het rechtswezen onder het bestuur van den G.G. H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811)
007854: MACKENZIE, C.B. - Zo was het. / It was like this . Verslag Slag om Arnhem
007340: MACKENZIE, JOHN M.,ED: - The Victorian Vision. Inventing New Britain
003181: MACKINNON, K., - IndonesiŽ. Natuur en natuurbehoud
004767: MACNULTY, W. KIRK, - Vrijmetselarij. Symboelen, geheimen, betekenis
006944: MAEDEL, KARL-ERNST, - Geliebte Dampflok
003521: MAEYER, AL. DE, & ROB. ROEMANS,EDS: - Esmoreit
006907: MAGNUSSON, MAGNUS, - Goden en helden van de Vikingen
010253: MAHIEU, VINCENT, - Schuilen voor de regen
007741: MAHIEU, VINCENT, - Schat, schot, schat. Zes vertellingen
007768: MAHIEU, VINCENT, - Tjoek. Vertellingen
012671: MAHIEU, VINCENT, - Verzameld werk
012751: MAHIEU, VINCENT, - Tjies
008214: MAHIEU, VINCENT, - Tjies. Een bundel vertellingen
013160: MAHIEU, VINCENT, - Tjies. Een bundel vertellingen
013725: MAIR, WIM LE, & ILONA WAGENAAR - Cornelis le Mair. Schilderijen en tekeningen
006025: KHAN MAJLIS, BRIGITTE, - Indonesische Textilien. Wege zu Gottern und Ahnen
007914: MAJORICK, B., - Vormentaal
000867: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader
004458: MAK, GEERT, - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis
010735: MAK, GEERT - Reportages uit Nederland. De geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigenverslagen
010612: MAK, GEERT, - Een kleine geschiedenis van Amsterdam
003491: MAK, J.J.,ED: - De gedichten van Anthonis de Roovere
008401: MAKMUR MAKKA, A., - Bacharuddin Jusuf Habibie. His Life and Career
004699: MAKKEN, B., - De iconografie van het slot Loevestein
001339: MALLETT, ALAN S., - The Union-Castle Line. A Celebration in Photographs and Company Postcards
000816: MALMBERG, BOB, - Kijk! Letters! de makers van het woord
002615: MALSEN, H.VAN, - Waterland. Schetsen uit de koloniale en maritieme geschiedenis
008809: MALTZ, ALBERT, - Vuur in de nacht
000925: MANDEL, GABRIEL, & PETRA EISELE - Koning Salomo
009123: MANDERS, JO, - De Boedjang-club. Delische Roman
002671: MANDERS, JO,RED: - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen
002206: MANDERS, JO, - Samoerai, zwaard des doods
002186: MANDERS, HENK, - Het land tussen Maas en Waal
008281: MANDOS, H., & A.D. KAKEBEEKE,RED: - Oud Eindhoven. Voostudies tot de geschiedenis van Eindhoven
005365: MANEN, HANS VAN, - Portrait
003689: MANKOWITZ, WOLF, - Het leven van Charles Dickens (1812-1870)
010733: MANN, GOLO, - Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
010833: MANN, RICHARD, - The Old City of Jakarta - Today
009244: MANN, THOMAS, - De wet
003897: MANNERHEIM, M.G., - Rit door AziŽ
013190: MANSFELD, ELISE VAN, - Romance
011908: ZOEGE VON MANTEUFFEL, K., - De Deutsche Holzschnitt/De Deutsche Kupferstich
011521: MANUSAMA, Z.J., - Historie en sociale structuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw
002680: MARANG, GERARDUS PIETER, - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters
006653: MARCU, VALERIU, - De verdrijving der Joden uit Spanje
014428: MARCUS, AAGE, - De blauwe draak. Levenswijsheid en kunst in het oude China
004440: MARGADANT, S.W.F., - Geschiedenis van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis 1834-1934
007723: BERGH-MARGGRAFF, R.DE, - Reisindrukken
014519: MARHE, USHA, - Dulari. De weg van min naam
008072: LAAR, MARIANNE EN KAREL VAN, - Charles Nypels. Meester - drukker
007913: MARCH. MARION, - De toepassing van typografie in een ontwerp
012703: BLOEM. MARION, - Lust & liefde
008890: MARJA, A., - De bajesballade van Wilde Oscar
009368: ABRAHAM-VAN DER MARK, E.E., - Yu'i Mama. Enkele facetten van gezinsstructuur op Curacao
006335: MARKERT, CRISTOPHER, - De evenwichtige I Tjing
007154: MARKUS, A., - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw
009408: MARLEE, P., - Fluidum
009409: MARLEE,P., - PH-7
007510: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL, - Leven om het te vertellen
004643: MARRES, W., & J.J.F.W.VAN AGT - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V. Zuid-Limburg, m.u.v. Maastricht.
004561: MARRES, RENE FERNAND MICHEL, - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven
007174: MARS, KAREL, - De Parochiekerken van Harderwijk
001096: MARSDEN, PETER, - De laatste reis van de "Amsterdam"
008343: MARSEILLE,T., - Harlingen, de vermaerde zeestad
011416: MARSMAN, H., - De Vijf Vingers
010132: MARSMAN, H., - Porta Nigra
002456: MARSMAN, WILLEMIEN, - Van Kalimantan tot de Baliem. Reizen door de Indonesische archipel
012986: MARTENS, TH.J.M., - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels
010738: MARTENS, ROB, & LIEUWE WESTRA - Binnenvaart onder stoom ....met de beste groeten van...
009998: MARTIN, HANS, - De verre weg
010667: DOERRY. MARTIN, - Mijn gewonde hart. Het leven van Lili Jahn, 1900-1944
004834: MARTIN, K., - Geologische Studien Ueber Niederlaendisch West-Indien
010222: LOENEN MARTINET, J.VAN,RED: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land
011424: MARTINET, J., - Bij de heruitgave van de Chassidische Legenden van H.N. Werkman
005359: MARTINUS, MICHEL, & ROELAND WELS - Nooit meer omzien
004832: MARTIS, ADI, & JENNIFER SMIT - Arte. Beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba
007474: MARUGG, TIP, - De morgen loeit weer aan
013152: MARUGG, TIP, - Weekend Pilgrimage
008820: MARUGG, TIP, - Weekendpelgrimage
007508: MARUM, HUBERT VAN, - Valse glans leidt tot Ellende...86 fabels uit de wereldliteratuur
000268: MARZUKI, YAZIR, & TOETI HERATY - Borobudur
000534: MARZUKI, YAZIR, & FRED. D. AWUY - Namo Buddhaya/Ere Zij Buddha
014558: MASLJAJEV, JOERI, - Met volle zeilen over de oceaan
010508: UDEN MASMAN, H., - De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied
010329: MASTENBROEK, BERT, & BOB TADEMA SPORRY - `Kijk op IndonesiŽ
006634: MASTENBROEK, JOHAN, - Bijzonder onderdak
007752: MATEN, WILMA VAN DER, - Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad
011445: MATENA, DICK,EA: - Stripschrift
011436: MATENA, DICK, & MARTEN TOONDER - Wat jij, jonge vriend. Brieven 1979-1991
006695: MATHERON, FELIX, - Si Dogol & Si Tolol
001417: MATHIJSEN, MARITA, RED: - Hartstocht in contrapunt
011437: MATLA, HANS, - Bommelkatalogus 1989. Officiele cumulatieve bibliografie van het verhalend werk van Marten Toonder
007043: MATSIER, NICOLAAS, CARL DE KEYZER,EA: - De Nieuwe Hollandse Waterlinie
009542: MATTER, FRED,RED: - Toverij in Nederland 1795-1985
003200: MATTHES, B.F., - Aanteekeningen op de Boeginesche Chrestomathie
002212: MATTHIESSEN, PETER, - Een vallei in de steentijd
003813: MATTHIESSEN, PETER, - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk
003914: MATTHIESSEN, PETER, - Under the Mountain Wall. Chronicle of Two Seasons in Stone Age New Guinea
007627: MATTHIJS, HEIN, - Habis perkara. Verhalen over mensen uit een koloniaal verleden
007626: MATTHIJS, HEIN, - Ik ben net als een waringin ...
010442: MATTHIJS, HEIN, - Rennen voor je leven
014008: MATTHIJS, HEIN, - Het verboden huwelijk
010016: MATTI, ANNY, & WIM SPEKKING - Hun huis is het oerwoud
005442: MATTIE, ERIK, CEES DE JONG, EA. RED: - Nooit gebouwd Nederland
006718: BLOEMENHUIS MATURBONGS, RENATO VAN, - De regenmakers en andere korte verhalen uit Nieuw-Guinea
013515: MAUPASSANT, GUY DE, - Op een lenteavond. Alle verhalen 1875-1881
002581: MAURIK, HENK VAN, - Djokja achter de horizon
013127: MAXANDRIA - De Dajaks in de binnenlanden van Ned. Borneo. Populaire beschrijving van land en volk
002575: MAYER, L.TH., - Een blik in het Javaansche Volksleven
007911: MAYER, F., - Charles Nypels 1895-1952
013215: MAYER, FLIP, - Veertig jaar rondom het hof
002930: MAYOR, SUSAN, - Historische waaiers
013522: MCCOURT, FRANK, - De nieuwe wereld
013521: MCCOURT, FRANK, - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering
007522: MCEWAN, IAN, - Zaterdag
011197: MCKAY, LISA, - Rode littekens
009216: MCLEOD, CYNTHIA, - Hoe duur was de suiker?
009220: MCLEOD, CYNTHIA, - Elisabeth Samson. Een vrije zwarte vrouw in het 18e-eeuwse Suriname
007955: MCLEOD, CYNTHIA, - Welkom El Dorado / Ma Rochelle Passee
008819: MCLEOD, CYNTHIA, - Hoe duur was de suiker?
005107: MCMILLAN, RICHARD, - Bloedende Betuwe
000613: MCMILLAN, RICHARD, - Bloedende Betuwe
001533: MCMURTRIE, DOUGLAS C., - Over de uitvinding van de boekdrukkunst
001006: MCMURTRIE, DOUGLAS C., - Over de uitvinding van de boekdrukkunst
001491: MCPHEE, COLIN, - A House in Bali
005383: MDA, ZAKES, - Het rode hart
011264: MEAD, MARGARET, - New Lives for Old . Cultural Transformation - Manus, 1928-1953
011265: MEAD, MARGARET, - Letters from the Field 1925-1975
006068: MEAD, MARGARET, - Peoples and Places
004503: MEAD, MARGARET, - Bramenwinter. Een autobiografie
007207: MEDEMA, THEO, - Nostalgisch gezicht Harderwijk
008739: MEEK, H.A., - The Synagogue
013570: MEEL, PETER, & HANS RAMSOEDH - Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname
010909: MEEL, PETER, - Anton de Kom and the Formative Phase of Surinamese Decolonization
004348: MEEL, P.VAN, - Gedenkschrift KNIL 1830-1950
014126: MEER, SJOERD DE, & JOOST SCHOKKENBROEK, RED: - Hoogtij. Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak
006083: MEER, H.J.VAN DER, - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de "Kentering der Tijden" 1906-1956
014607: MEERENDONK, L.VAN DE, - Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen
007753: MEERKERK, J.B., - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie
013288: MEERSHOEK, GUUS, - Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting
007445: MEERTENS, P.J.,RED: - Nederlands repertorium van familienamen. Dl. V: Zeeland
003126: MEERTENS, P.J., - Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies
007485: MEERTENS, P.J., - Zeeuwse familienamen
004398: FRUIN-MEES, W., - Geschiedenis van Java
007609: MEES, C.A.,VERT.: - Hikajat Pelandoek Djinaka. Een Maleis dwerghertverhaal
012044: MEES, W.C., - Het muntwezen van Nederlandsch Indie
009916: GINKEL-MEESTER, SASKIA VAN, - Bunnik. Geschiedenis en architectuur
005197: MEESTERS, P., - De geschiedenis van Sluis
003503: MEESTERS,ROB.,ED. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch
014059: MEETERN, N.VAN, - Noodlotsdagen. Grepen uit de Geschiedenis van Curacao 1799-1800
013610: MEEUWENOORD, MARIEKE, - Het hele leven is hier een wereld op zichzelf. De geschiedenis van het kamp Vught
011045: MEIDEN, ANNE VAN DER, - In de dood kun je niet wonen. Anders kijken naar weggaan en achterblijven
010378: OLDE MEIERINK, BEN, - Geerestein en zijn Bewoners
013087: OLDE MEIERINK, B, G.VAN BAAREN,EVA(RED): - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
006993: MEIGHORNER, WOLFGANG, ED: - Giganten der Lufte. Geschichte und Technik eer Zeppeline in ausgewahlten Berichten und zahlreichen Fotos
009038: MEIHUIZEN, L.S., - De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295
006740: MEIJ, J.C.A.DE, - De Watergeuzen. Piraten en bevrijders
001240: KLOOT MEIJBURG, HERM.VAN DER, - Onze oude dorpskerken
010954: MEIJER, J., - Van Corantijn tot Marowijne. BEknopt overzicht van de geschiedenis van Suriname
008742: MEIJER, J.J., - Blanken op Borneo. Herinneringen
009251: MEIJER, ISCHA, - De dikke man voor altijd
006178: MEIJER, REMCO,RED: - Oostindische doof.Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesie
013820: MEIJER, FIK, MARK DRIESSEN,EA: - De Middellandse Zee. Een persoonlijke geschiedenis
010774: MEIJER, FIK, MARK DRIESSEN,EA: - Sail Rome! De koopvaardij in de Romeinse tijd
004409: MEIJER, J., - Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers
013905: SCHUITEMA MEIJER, A.T., - Het klooster Ter Apel
013908: SCHUITEMA MEIJER, A.T., - De raadhuizen van de stad Groningen
014386: LUTKE MEIJER, G., - Het levend verleden van Vlaardingen. Autobiografie van een haringstad
014499: MEIJER, JAAP, - Het Jonas Daniel Meijerplein. Beezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom
010897: MEIJER ZU SCHLOCHTERN, THOMAS, & CRISTOPHER COZIER(RED) - Paramaribo Span. Hedendaagse beeldende kunst in Suriname
012093: ROMIJN MEIJER, HENK, - Uptown Downbeat
012096: MEIJER, FRANK, - De stenen letters van Aduard
000995: MEIJER, PIETER DE, INL. - Alphabetico Romano. Rome en de klassieke wereld
008896: MEIJER, EMILE, - Farawe. Acht kunstenaars van Surinaamse oorsprong
006258: MEIJER, K.,RED: - Uneswido in Westerwalde. Onstwedde 1100
002925: MEIJER, HANS, - Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962
003169: MEIJER, HENDRIK ARNOLD, - De Boekanier
003928: MEIJER, JAAP, - Hoge hoeden/lage standaarden. De Nederlandse joden tussen 1933 en 1940
003907: MEIJER, JAAP, - Herman van den Bergh: Sabbath. Een Joods-thematische studie
003910: MEIJER, DAPHNE, - Joodse tradities in de literatuur. Van Mendele Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg
013599: SCHUITEMA MEIJER, A.T., - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1919
010428: MEIJERING, J, & PH. VELDHUIZEN - De Plantagekerk 1874-1994
003422: MEIJERS, PAUL,RED: - Breda, 6 januari 1948 / Boxtel, 27 september 1986
008804: MEIJLER, HANNY S.R., - Ik zou weer zo gek zijn. Mannen van de Irenebrigade
003114: MEILINK, WIM, - Doopceel van Jan Claeszen. Kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland
013943: MEINEN, G.J., - Landjeugd Knelis en Willem en Mieken 't zwarte hundeken
011999: MEINSMA, K.O., - De Librije te Zutphen
011013: MEINTEMA, YME, JAAP MIEDEMA,EA: - Twa kanten ut sjen. 100 jier Fier fan Hus. Apeldoorn en omkriten
010507: MEISCHKE, R., - Amsterdam. Het R.C. Maagdenhuis en St.Elisabeth-gesticht
004654: MEISCHKE, R., - Amsterdam Burgerweeshuis
002000: MELIS, E, EA(RED), - Eresaluut boven massagraf. Junyo Maru de - vergeten - scheepsramp
003990: MELKMAN, J., - Geliefde vijand. Het beeld van de jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur
005407: MELLE, J.VAN, - Het stadje op 't groene eiland. Verhalen van rond 1900
007250: MELLEMA, LOUISE,RED: - Het eiland Schiermonnikoog
000834: MELLEMA, LOUISE, - Schiermonnikoog. Lytje pole
011303: MELLERSH, H.E.L., - Het Kreta der Minoers
007075: MENDELS, I., - De joodsche gemeente te Groningen
014062: MENDELS, JOSEPHA, - Heimwee naar Haarlem
014063: MENDELS, JOSEPHA, - Roline en Ralien
011459: MENDELS, MARJOLEIN, - Toonders kukel
014066: MENDELS, JOSEPHA, - Welkom in dit leven
014065: MENDELS, JOSEPHA, - Je wist het toch...
014064: MENDELS, JOESPHA, - Als wind en rook
006685: MENDELSOHN, DANIEL, - Verloren. Op zoek naar zes van de zes miljoen
007840: MENKMAN, W.R., - De West-Indische Compagnie
003716: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het CaraÔbisch zeegebied
002516: MENS, JAN, - Oude raadhuizen
001176: MENSINK, ONNO, - Gamelan en andere gong-spel ensembles van Zuidoost-AziŽ
006921: MENSJIKOVA MARIA, & JET PIJZEL-DOMMISSE - Zilver. Het wonder uit het Oosten. Filigrein van de tsaren
008696: MENTINK, G.J., & JOHAN VAN OS - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327/1977)
014456: MENTINK, G.J., - Elst van heden naar verleden. Schets van enige ontwikkelingen in het dorp Elst met name in de 19de en 20ste eeuw
009167: MERLIJN, H.J.,(PS. V. H.J. FRIEDERICY) - Bontorio. De laatste generaal
012927: MERODE, WILLEM DE, - Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land
011419: M…RODE, WILLEM DE, - De verloren zoon
010114: M…RODE, WILLEM DE, - De levensgift
012822: MERODE, WILLEM DE, - Kringloop
011839: MERODE, WILLEM DE, - De lichtstreep
010125: M…RODE, WILLEM DE, - Ruischende bamboe
002030: MERRILL, E.D., - De plantengroei van de Maleise Archipel
011659: MERTENS, ANTHONY, - Retour Grenoble. In gesprek met Hella S. Haasse
009519: MERWE, JAAP VAN DE, - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen
004719: MERWE, P.J.VAN DER, - Die noordwaartse beweging van die Boere voor die groot trek (1770-1842)
013014: MESDAG, MANON, & GERARD RAVEN,RED: - Amersfoort binnen de poorten. Een eigenzinnige kijk op de historische binnenstad
008967: MESSEL, SAUL VAN, (= JAAP MEIJER) - Langs oeroude banen. Klein Keuze uit zijn priapeeen
008732: MESSEL, SAUL VAN, (= JAAP MEIJER) - Twijderweegns
011067: MESSING, M.W.J., - Toen had je de politionele acties . 5-2 R.I. 1947-1950. Nijmegen, Celebes, Java, Sumatra, Borneo
011482: MESSING, F.A.M., - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering 1955-1975
002597: METCALF, PETER, - A Borneo Journey Into Death. Berawan Eschatology from its Rituals
000939: M…TRAUX, ALFRED, - Voodoo in Haiti
010578: METSELAAR, MANNO, & RUUD VAN DER ROL - Anne Frank Magazine
006788: METZ, ARIE J., - Wandeling door "Oud-Woudrichem"
014232: METZ, LOUIS, - Over dirigeren, dirigenten en orkesten
001322: METZELAAR, A.C., - Europa Ahoy! De laatste wereldreis van de "Europa"
014327: METZEMAEKERS, L.A.V.M.,RED. - Een eeuw in balans. De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983
008184: MEULEN, TONY VAN DER, - Oude kerken in Groningen
009980: MEULEN, TONY VAN DER, - Dansen op de Kwai. Het leven na de Birma-spoorweg
004438: MEULEN, DIK VAN DER, - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
007380: MEULEN, DIK VAN DER, - E. du Perron. Een korte biografie
000680: MEULEN, C. VAN DER, - Buiswater
000676: MEULEN, C. VAN DER, J. WAALEMAN BRUYNZEEL, EA: - Wegwijzers op het water. Loodsen, bakens en tonnen
014439: MEULEN, WIM VAN DER, - Uit Water Gewonnen. De geschiedenis van de Haarlemmermeer
006509: RINKEL-VAN DER MEULEN, A.W.&W.J., - In Holland staat een huis. Handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten
011976: MEURIS, JACQUES, - Rene Magritte 1898-1967
005608: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER, - Onze oude dorpskerken. 80 Schetsen van Dorpskerken in Nederland
007002: MEYER, PETER, - Das grosse Luftschiffbuch
013543: MEYER, HERMAN, - De Hollander in den Oost
004636: MEYERE, J.A.L. DE, - Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroeger eeuwen
014722: MEYERE, JOS DE, - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht
014100: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M., - Geschiedenis van het Waalse College te Leiden 1606-1699
014571: POSTHUMUS MEYJES, R.,ED: - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magelhaes naar Oost-IndiŽ en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617
006389: POSTHUMUS MEYJUS, G.H.M., - Geschiedenis van het Waalse college te Leiden 1606-1699
011542: MEYRINK, GUSTAV, - De golem
006727: MEZACH, MATTA, - Mijn oorlog tegen Japan. Het verhaal van een Ceramese schakel
005931: BENNY & MICE - Lost in Bali
013218: MICHAELIS, HANNY, - Herfst
012865: MICHAELIS, HANNY, - Tegen de wind in
002937: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van letterkundigen 1905-2005
014528: MICHEL, H.W., - Herinneringen aan Twente
012445: PROVOOST. MICHELLE, - Hugh Maaskant. Architect in Progress
009504: MICHELS, ERIK, - Omkijken mag. Een kleine kroniek over opgroeien in verwondering
014370: MICHELS, F.W., & G.E>K. BRUMMER - Over Cartografie
004424: MICHELS, L.C., - Stoffen uit de 16e en 17e eeuw. Filologische opstellen
006687: MICHMANN, JOZEPH, HARTOG BEEM,EA: - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland
003846: MICHON, Y, RED: - Verhalen uit de Baronie
014500: MICKLINGHOFF, FRANS, - Kerken in Wassenaar
006826: MIDDAG, GUUS, - Een verre vriendschap. Chr.J.van Geel en S. Vestdijk
005052: MIDDELBEEK, J.H., - Ik draag U op....
010153: MIDDELDORP, A., - Het avontuur van Achterberg
014534: MIDDELDORP, A., - Het avontuur van Achterberg
014394: MIDDELHOEK, A., - Hollanders bouwen de "Westwall"...
001360: MIDDELKOOP, P., - Proeve van een Timorese grammatica
013050: HAMER,DIANNE, & WIM MIDDELKOOP - De dolle Jonker. Leven en werken van Everhard Meyster
004011: MIDDELKOOP, P., - Een studie van het Timoreesche doodenritueel
012683: MIDDENDORP, FOKKE, & HAN WIELICK - Van Haule tot Heide. De volldedige historie van alle straten, wegen, lanen, paden en pleinen in Weststellingwerf
001441: MIEDEMA, NIEK, - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986
003873: MIEDEMA, JELLE, - De Kebar 1855-1980
013454: MIELEKAMP, MARLIES, - Kazernekind. De geschiedenis van een Moluks gezin in Nederland
004568: MIELEN, EDDY,RED: - C.C.S. Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver
012771: MIERT, HANS VAN, - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indie, 1918-1930
000890: MIERT, JAN VAN, RED. - Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945
009207: MIERT, HANS VAN, - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme
011255: MIHALIC, FATHER F., - Introduction to New Guinea Pidgin
002979: MIJKSENAAR, P.J., P.H. RITTER JR.,EA: - Amsterdam
014161: MIKSIC, JOHN, - Borobudur
011550: MIKSIC, JOHN, & ANTHONY REID, RED.: - Geschiedenis van Indonesie. Land, volk en cultuur
008866: MIL, MARIJKE VAN, - De zingende drum
004741: MILLER, HENRY, - De kreeftskeerkring
013482: MILLER, ARTHUR, - Na de zondeval / Incident in Vichy
004795: MILLER, HUGH, - Het getuigenis der gesteenten. De geologie in betrekking tot den Bijbel en het geopenbaarde scheppingsverhaal
004742: MILLER, HENRY, - De steenbokskeerkring
006686: MINCO, BILL, - Koude voeten. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet
004525: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la
004526: MINCO, MARGA, - De andere kant. Verhalen
004529: MINCO, MARGA, - Terugkeer
004522: MINCO, MARGA, - Een leeg huis (toneelversie)
004523: MINCO, MARGA, - De Val
001642: MINDERAA, P., J.J. MAK,EA. ED: - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken
011828: MINDERHOUD, HUIB D., - Tabee Sobats. Dametin, meer dan een terugblik
003642: MINDLIN, HENRIQUE E., - Modern Architecture in Brazil
003094: MINGAARS, PETER, JAAP HEIJ,EA(RED): - Indisch Lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur
014300: MINNE, RICHARD, - In den zoeten inval en andere gedichten
010675: MINNEN, CORNELIS A. VAN, - Amerika's beroemdste Nederlander. Biografie van Hendrik Willem van Loon
009848: MIRANDA, F.DE, - K.P.C.de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west
007693: MISSET, I.H., - Si Piet
008014: MITCHELL, DAVID, - Piraten
008417: MITCHELL, T.C.,ED: - Captain Cook and the South Pacific
010907: MITTELHOLZER, EDGAR, - De kinderen van Kaywana
002549: MJOBERG, E, - Borneo. De onbekende parel van Ned.-Indie
014112: MODDERMAN, J.F.A., - Bodegraven in 1672
013320: MODIANO, PATRICK, - Villa Triste
003353: MOELKER, H.P., - Leven en werken in Noord-Holland
013107: MOELKER, H.P., - De stormvloed in Waterland lanuari 1916
008541: MOEN, ARVE, - Edvard Munch. Nature and animals. Graphic art and paintings
002018: MOENS, J.C.B., - De Kinacultuur in AziŽ 1854 t/m 1882
012138: MOENS, WIES, - Memoires
002834: MOER, A.VAN DER, - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het hoge Noorden. Leven en werken van Jan Huyghen van Linschoten(1563-1611)
002853: MOERDOWO, R.M., - Reflections on Balinese traditional and modern Arts
013816: MOERDOWO, R., - Ceremonies in Bali
001652: MOEREELS, L., - Ruusbroec en het religieuze leven
004560: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN, ANNIE, & HANNY SPELBRINK - De wereld van het kinderboek. Een orientatie voor onderwijzenden op het gebied van de jeugdlectuur
005132: MOERKERK, HERMAN, - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen
010691: MOERKERKEN, EMILE VAN, & ADRIAAN MORRIEN - Amsterdam
010698: MOERMAN, J.J., - Der Vaderen Erf
011923: MOERMAN, H.J., & A.J. REIJERS - De eilanden Schokland en Urk
003427: MOERMAN, J.J., - Neerlands vlag aan vreemde kust
013643: MOERMOND, J., - Kwartierstaten Boek Veere- 700
007738: MOESTAFA, HADJI HASAN, - Over de gewoonten en gebruiken der Soendaneezen
011003: MOESTAPA, HADJI HASAN, - Bab Adat-adat. Oerang Priangan djeung oerang Soenda lian ti eta
010717: MOHN, BARBARA, & CORNELIUS HAUPTMANN,HERAUSG: - Volkslieder. De schonsten Deutschen Volkslieder
014200: MOL, FRANS, INEKE ROMKES,EA(RED): - Vervlogen tijden
008352: MOLEMANS, GRISELDA, - In het voetspoor van de panter
011430: MOLEMANS, JOS, - Toponymie van Overpelt
011432: MOLEMANS, J., - Toponumie van Neerpelt. Een socio-grafisch ondeerzoek
009096: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Friese tjalk. volbeladen met liederen, deuntjes en dansen
009082: MOLEN, S.J. VAN DER, - Langs karakteristieke Friese dorpen
005388: MOLEN, J.R.TER, & E. UITZINGER,EDS; - De Verboden Stad / The Forbidden City
000561: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archieven
007827: MOLEN, S.J.VAN DER, & PAUL VOGT - Onze Folklore
005935: MOLEN, ELLA VAN DER,BEW: - De mooiste Indonesische mythen en sagen
000644: MOLEN, S.J. VAN DER, - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden
013911: MOLEN, S.J. VAN DER, & PAUL VOGT - Romaanse kerken van het Noordererf
013909: MOLEN, S.J.VAN DER, & PAUL VOGT - De klokkestoelen van het Noordererf
013910: MOLEN, S.J. VAN DER, & PAUL VOGT - Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf
011287: MOLEN, S.J.VAN DER, - Het grote klederdrachtenboek
014380: MOLEN, J>R.TER, & D.U. KUYKEN-SCHNEIDER - Het Goud der ThraciŽrs
003108: MOLEN, S.J. VAN DER, - De Friese tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen
003790: MOLEN, S.J. VAN DER, - Molens van het Noordererf
013168: MOLEN, F.J.VAN DER, & LUC TOURNIET,EDS: - De Stoep
003372: MOLEN, S.J. VAN DER, - De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst
003685: MOLEN, S.J. VAN DER, - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee
003679: MOLEN, J.R.TER, A.P.E. RUEMPOL,EA)(ED): - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris
010873: MOLEN, S.J.VAN DER, - IJzeren mannen op houten schapen
013745: MOLEN, S.J.VAN DER,INL.+TOEL., - Friesland in grootvaders tijd
007574: MOLENAAR, GERBEN, - Dans der djoeligs
002274: MOLL, A., - Handboek tot de leer der teekenen van gezondheid en ziekte
008574: MOLL, HANS, - Levison's reis
004845: MOLL, W., - De rechten van den Heer van Bergen op Zoom
010901: MOLL, MAARTEN, - Jaap Eden. Wereldkampioen op de schaats, wereldkampioen op de fiets
001073: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Ontdekkingsreizen onzer voorouders
005796: MOLLEMA, J.C., - Rondom de muiterij op "De Zeven Provincien"
001221: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandse vlag op de wereldzeeŽn. Op gegist bestek
005795: MOLLEMA, J.C., - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-maatschappij
014733: MOLLER, ALLARD J.M., - Batavia, a swinging town. Dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922 - 1949
005705: GODEE MOLSBERGEN, E.C., - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie
001860: GODEE MOLSBERGEN, E.C., - Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-IndiŽ in beeld
011534: MOLYN,J.C.M.DE, & J.DE MOLYN-GROENEVELD - Oosterse tapijten
011258: MONBIOT, GEORGE, - Gifpijlen. Een reis door Nieuw-Guinea
010030: MONBIOT, GEORGE, - Poisones Arrows. An investigative Journey through Indonesia
012464: MONDFRANS, EMMA VAN, - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal
011594: MONDRIA, HENK R., - Bommelbibliografie
002633: MONEY, J.W.B., - Java or How to Managa a Colony
013877: MONNICH, C.W., - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen
014333: MONT, POL DE, & ALFONS DE COCK - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend
008783: MONTGOMERY, VELDMAARSCHALK, - Memoires
002043: MONTIJN, ILEEN, - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf
012476: MONTIJN, ILEEN, - Huis & haard. Monumenten van het wonen
008663: MOOIJ, J.J.A., - Idee en verbeelding. Filosofische aspecten van de literatuurbeschouwing
010176: MOOIJ, J.J.A., VOORW: - De wetenschap van het lezen. 10 jaar theorie der literaire receptie
012649: MOOIJ, W., - Het Indische avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indie
009915: MOOJEN, WILLEM H., - Midscheeps. De zeeman vertelt...
011169: MOOJEN, WILLEM H., - Recht zo die gaat. De zeeman vertelt verder
006835: MOOR, WAM DE, - Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmmaats auteur
001442: MOOR, CHRISTIAAN DE, - De vormgeving van de Nederlandse postzegel
009562: MOOR, J.A.DE, - Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant
011816: MOOR, MARGRIET, DE, - De verdronkene
002065: MOOR, MAGGIE DE, & WILHELMINA H. KAL - Indonesische sieraden
004281: MOOR, WAM DE,RED: - J. van Oudshoorn 1876-1976
011209: MOOR, DIK DE, - Leven met geleende tijd. Memoires van een medisch proefpersoon
006811: MOOR, WAM DE, - J. van Oudshoorn 1876-1951
001065: MOOREHEAD, ALAN, - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd
004063: MOOREN, PIET, - Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken
012015: MORAN, JAMES, - Stanley Morison. His typographic achievement
006423: MOREE, PERRY, - "Met vriend die God geleide". Het Nederlands-Anziatisch postvervoer ten tijde van de Verenige Oost-Indische Compagnie
003472: MOREE, PERRY,ED: - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland Naar Oost-Indie, 1601-1603
012112: MORING, MARCEL, - Betaaldag
007929: MORING, MARCEL, - In Babylon
007690: MORRIEN, ADRIAAN, W.F. HERMANS,EA(RED): - Indonesie schrijft
010149: MORRIňN, ADRIAAN, - Moeders en zonen
002911: MORRIňN, JOOP, - "Aroen". Jan Stam, rebel in IndonesiŽ en Nederland
001595: MORRIňN, ADRIAAN, - Verzen van een vader
009626: MORSE, MICHAEL A., - How the Celts came to Britain. Druids, Ancient Skulls and the Birth of Archeology
005067: MORTEL, JAN VAN DE, - Kamp Vught. Januari 1943 - september 1944
012111: MORTIER, EERWIN, - Vergeten licht
009883: MORTIER, ERWIN, - Jerusalem Revisited - Terug naar Jeruzalem - Retour a Jerusalem
001433: MOSAŌCUS - FOK BRUIJN - Als ik denk aan Enkhuizen. Fijne mijmeringen
011628: MOSSMAN, JAMES, - Opstand in het Paradijs
014034: MOTTE, ELLEN N.LA, - Het kielzog van de oorlog
002235: MOULIN, D.DE, I.H.VAN EEGHEN,EA: - VIer eeuwen Amsterdams Binnengasthuis
006100: MOURIK, B.A.VAN,RED: - Universitas Leidensis
007384: MOUW, JOHAN ANDREAS DER, - Een bloemlezing uit zijn gedichten
006265: MRAZEK, RUDOLF, & BEDRICH FORMAN - Bali. Poort naar de tuin der goden
012003: MUDDE, JOH., - Het misbruik van lettervormen
009924: MUISWINKEL, J.VAN, - Breukelen en Nieuwer Ter Aa. Oude prenten en prenkaarten vertellen verder
009113: MULDER, JAN, HANNA BLOK,EA(RED): - Diemen Buyten Amsterdam
013327: MULDER, GERHARDT, - Indonesische volksgebruiken. Uit de tempo Doeloe
009690: MULDER, H., - De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld
007833: MULDER, KORN., - Hannekemaaiers en kiepkerels
011846: MULDER, JAN, - Zij gingen de lucht in al;s engelen met heimwee. Over de kunst van het vliegen
011324: MULDER, ETTY, & PIETER-JAN MOL, SAMENST. - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius
013499: MULDER, ANNE H., - Logarithmen en rozen. Boekenweekuitgave voor jonge mensen
001919: MULDER, A.J.J., - De eeuw van de "Nederland". Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1970
013345: MULDER, DIRK, & BEN PRINSEN,RED: - Verhalen uit kamp Westerbork
005404: MULDER, JAN, - Honderd jaar werk aan de winkel
005040: MULDER, HANS, - Kunst in crisis en bezetting. Onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945
002292: MULDER, GERHARDT, - Een zwerftocht door Sumatra
001611: MULDER, GERARD, & PAUL KOEDIJK - H.M.van Randwijk. Een biografie
009764: MULDER, P., - De schepen van de KNSM 1856-1981
013913: MULDER, DIRK, - Onderwijs in de leer hunne Godsdienst
000765: MULDER, ANNE H., - Joyeus relaas van schrijvende monniken tot rotatiepersen
007633: MULDER, NIELS, - De stille kracht van Java. Een antropoloog tussen magie en mystiek in de jaren zeventig
013255: MULDER, J., - Tram en bus rond de Martini. De ontwikkeling van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen
004000: MULDER, DIRK, & BERT PRINSEN,RED: - Bronnen van herinnering
007422: MULISCH, HARRY, - Verzamelde verhalen
004963: MULISCH, HARRY, - De ontdekking van de hemel
004975: MULISCH, HARRY, - Voer voor Psychologen
004907: MULISCH, HARRY, - De ontdekking van de hemel
004987: MULISCH, HARRY, - Woorden, woorden, woorden
004988: MULISCH, HARRY, - Mijn getijdenboek
004983: MULISCH, HARRY, - Het beeld en de klok
004982: MULISCH, HARRY, - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis
004980: MULISCH, HARRY, - De elementen
004976: MULISCH, HARRY, - Bezoekuur
004974: MULISCH, HARRY, - De Verteller of Idioticon voor zegelbewaarders
004973: MULISCH, HARRY, - Het zwarte licht
004972: MULISCH, HARRY, HUGO CLAUS, EA: - Reconstructie. Een moraliteit. Blauwdruk van de opera
004957: MULISCH, HARRY, - De pupil
004956: MULISCH, HARRY, - De gezochte spiegel
004955: MULISCH, HARRY, - Tanchelijn. Kroniek van een ketter
004954: MULISCH, HARRY, - Bericht dan de rattenkoning
004979: MULISCH, HARRY, - Volk en vaderliefde . Een koningskomedie
004958: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004978: MULISCH, HARRY, - Het mirakel
004968: MULISCH, HARRY, - Chantage op het leven
004964: MULISCH, HARRY, - Het seksuele bolwerk
004969: MULISCH, HARRY, - De toekomst van gisteren . Protokol van een schrijverij
004959: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004960: MULISCH, HARRY, - De hoogste tijd
004962: MULISCH, HARRY, - Siegfried. Een zwarte idylle
004965: MULISCH, HARRY, - Quauhquauhtinchan in den vreemde. Een sprookje
008915: MULLER, KAI, - Irian Jaya. Nieuw-Guinea
010078: SMIT-MULLER, ROEL H., - Stien Eelsingh
004242: MULLER, HENDRIK P.M., - Oude tyden in den Oranje-Vrijstaat
006284: MULLER, H.R.A., - Javanese terracottas. Terra incognita
006206: MULLER, J., - Doorbraak naar het onvoltooid verleden. Autobiografie van een KNIL-sergeant
010591: MULTATULI - Max Havelaar
009202: MULTATULI - Volledige werken I (Max Havelaar)
009756: MULTATULI - Woutertje Pieterse. Uit de Ideeen verzameld
007684: MULTATULI - Max Havelaar
013997: MULTATULI - Hoofden van Lebak
012246: MULTATULI - Mainzer Beobachter
003504: MULTATULI - Verzamelde werken
008597: MULYONO, DJOKO, - Kalender Pawukon 200 tahun 1900-2100
001079: M‹NCHING, L.L. VON, - Oorlogsschepen van vandaag
008474: MUNCHING, L.L.VON, - De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. De lotgevallen van Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning
013741: MUNCHING, L.L.VON, - De kleine vloot.Over coasters en zeeslepers, motorschepen, loods- en reddingboten,enz.
008852: MUNGROO, RUUD, - Het raam. Novelle
009990: MUNNECKE, W., - Met Hgenbeck in het oerwoud
003725: MUNNEKE, H.F., - Recht en samenleving in de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname.
002869: MUNNIK, CH.A.DE, - Een Sumatraansche olifantengeschiedenis en andere verhalen
008254: MUNS, ROB, - Van dorpskern tot stadshart. Alphen a/d Rijn in foto's
009852: MUNSTERMANN, HANS, - Ik kom je halen als het zomer is
011902: WISEMBERG, ANNIE, HANS DE MUNTER & M. GERRITSEN - Kunst in beeld. Het Verre Oosten
009617: MURRAY, MARGARET A., - The Splendour that was Egypt
006009: MURTIADJI, R. SRI SUPADMI, & R. SUWARDANIDJAJA - Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta
005014: MUSCHG, WALTER, - De ontwrichting van de Duitse literatuur
011491: MUSSCHE, ACHILLES, - Reinaert de Vos
001149: MUSSET, ALFRED DE, - Oeuvres ComplŤtes
003887: MUSSET, ALFRED DE, - Oeuvres completes. Poesies
005346: MUTHESIUS, ANGELIKA,ED: - Jeff Koons
012097: MUTSAERS, CHARLOTTE, - Hanegeschrei
002406: MUTSCHART, R.T., - Grafzerken in Gelderland
002375: MUYLWIJK, P.D., - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
014101: MUYLWIJK, P.D. - Een paar belangrijke eeuwen in Gouda's historie
006865: MUYRES, JOS, - Louis Paul Boon. Het vergeefse van de droom
000584: BIJL MZ., A., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis
003820: RIJKEE MZN, W., - De Nederlander onder de inlanders in Nederlands-Indie
012885: EYCK. P.N., - Herwaarts 1920-1945
014665: NAAIJKENS, JAN, - Noord-Branbant in grootvaders tijd 1870 - 1914
009713: NAALDWIJCK, PIETER VAN, - De paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden
001612: NAAR, RONALD, - Klimmen. Op zoek naar evenwicht
014481: NAARDING, J., - Uit Ruinen's verleden
003015: NABER, JOHANNA W.A., - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873
014364: NABOKOF, WLADIMIR, - Lolita
010480: NABOKOV, VLADIMIR, - De Tovenaar
007521: NABOKOV, VLADIMIR, - De verdediging
014739: NABOKOV, VLADIMIR, - Bleek vuur
011844: NABOKOV,VLADIMIR, - Pnin
003954: NABOKOV, VLADIMIR, - Lente in Fialta
003523: NAEFF, FRANS, - Het aanzien van Nederlands IndiŽ. Herinneringen aan een koloniaal verleden
001384: NAEREBOUT, F., - Fantastische schepen
003355: NAGELKERKE, LOUIS, & MARIA DE RUITER DE WILT - Bersama
003525: NAGELKERKE, G.A., - Bibliografisch overzicht uit periodieken over IndonesiŽ 1930-1945
003756: GOUDZAND NAHAR, HENNA, - Hele dagen in de regen
003721: NAIPAUL, SEEPERSAD, - De avonturen van Gurudeva
003737: NAIPAUL, V.S., - Caribische reis
011721: NAIPAUL, V.S., - A House for Mr. Biswas
013086: NANNING, KLAAS B., - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats
010872: NAS, DIK, - Het Twentse Model
007689: NASJAH - Hang tuah. Maleis epos
010997: NATAWISASTRA, MAS, - Soendaneesche spreekwijzen enz.
006983: NATER, JOHAN P., - De Uiver. Glorie en tragiek in de Melbourne race. Hoogtepunten uit de luchtvaarthistorie in de jaren dertig
014596: NAUWELAERTS, M.A., - De oude Latijnse school van Breda
002753: NEEF, A.J.DE, - Papoealand
010015: NEEF, A.J.DE, - Oogsttijd
004673: NEERINCX, RIET,RED: - Zilver
011686: NEIJNDORF, FRANK,BEW.: - De waterspiegel. Memoires van een Indonesier.
003002: NEIJNDORF, FRANK, - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim
007592: NEIJNDORF, FRANK, - Allemaal beestjes. Indonesische dierenverhalen
011766: NEIJNDORFF, FRANK, - Bejaardenzorg in Nederland. Indische Nederlanders aparte Plek?
011763: NEIJNDORFF, FRANK, - Sprookjes, fabels en legenden uit Indie
008446: NEIJNDORFF, FRANK, - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-Indie 1929-1949
007620: NEIJNDORFF, FRANK, - Drie oma's
011685: NEIJNDORFF, FRANK, - Mysterieuze verhalen uit Indie
014199: NEILLANDS, ROBIN, - De slag om de Rijn. De bittere strijd om Arnhem, de Schelde en de Ardennen
005988: NEKA, SUTEJA, - The Development of Painting in Bali
010669: NEKEMAN, AAD, - De overlevers
014089: NELEMANS, A., - De Augustijnerkerk van Dordrecht
014452: NEPPELENBROEK, E.H.,. - Slavenwerk. Een openhartig relaas van een IndiŽ-compagnie Java 1946-1949. De kronieken van "Compie Lima"
005088: NEPVEU, J.I.D., & S.J.VAN DEN BERGH - Aurora. Jaarboekje voor 1853
005252: NERET, GILLES, - Gustav Klimt 1862-1918
014410: NERUDA, PABLO, - Honderd liefdesonnetten
011322: NESCIO - Mene Tekel
010436: NESCIO - Boven het dal en andere verhalen
012197: NESCIO - Insula Dei
012779: NESS, EDWARD C.VAN, & SHITA PRAWIROHARDJO - Javanese Wayang Kulit. An Introduction
003085: NEUBECKER, OTTFRIED, - Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis
005316: NEUMAN, H.J., - Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945
013818: NEUMANN, H., & E.VAN WITSEN - De Sumatra Spoorweg. Documentatie
012568: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lamponsche districten
010998: NEUMANN, J.H., - Schets der Karo-Bataksche Spraakkunst
009097: NEURDENBURG, ELISABETH, - De historische schoonheid van Groningen (stad)
012685: NEUT, J.D.H.VAN DER, & E.L. RUITENBERG - Amersfoort in oude ansuchten
000658: NEVERMAN, H., - Onder koppensnellers en moerasmenschen
010647: NEWELL, PHILIP, - Keltische schatten. Meditaties en gebeden voor iedere dag
009637: NEWMAN, PAUL, - Lost Gods of Albion. The Chalk Hill-Figures of Britain
010670: NICOLSON, HAROLD, - Reis naar Java
008608: NIE, RENE VAN, - Kouwe kak in tropenland
013541: NIE, RENE VAN, - Aruba met heel mijn hart
002975: NIE, REN… VAN, - Amsterdam vanaf het water gezien
010067: JONCKERS NIEBOER, J.H., ED: - De Nederlandsche Spoorwegen in caricatuur
014353: NIEBOER, ATTIE, - Boerentypen. en humor uit de Betuwe
003682: NIEHAUS, KASPAR, - Levende Nederlandsche kunst
013793: NIEMANTSVERDRIET, ANNE, - De koto: Van straf tot showkleding
001370: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur
012594: NIEMEIJER, H.E., - Op hoger plan. Voorgeschiedenis en ontstaan van de Christelijke Hogeschool Winderheim te Zwolle
001371: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland
003677: NIEMEIJER, JAN A., - J.H. Isings. Historieschilder en illustrator
003648: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses
013461: NIEMEIJER, JAN A., - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetse
006243: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717
013400: BOS-NIERMEYER - Schoolatlas der gehele aarde
010646: NIEROP, HENK VAN, - Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand
009854: NIET, H.VAN DER, G.SLATS,EA: - Noordwijk en zijn kerken
005645: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Also sprach Zarathustra
011310: NIEUWENHUIJSE, IRENE, - Tiel op de vlucht. Tielse evacues welkom in Friesland
001060: NIEUWENHUIJZE, C.A.O.VAN, - Aspects of Islam in post-Colonial Indonesia
010974: NIEUWENHUIJZE, C.A.O.VAN, - Mens en vrijheid in Indonesie
002578: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - Nationale Kleederdrachten
010976: NIEUWENHUIS, G.J., - Het Nederlandsch in IndiŽ
000566: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - '...die jakken en rokken dragen'. Brabantse klederdrachten en streeksieraden
001118: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA, - Jordanus Hoorn, een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753-1833
011341: NIEUWENHUIS, JAN, - Mensen maken een stad (Rotterdam) 1855-1955
005005: NIEUWENHUIS,G.M., - De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen
000560: LAMERS-NIEUWENHUIS, FEA, - '...gereet en gekleet naar hun staat' . Historie en ontwikkeling van de Klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
013785: NIEUWENHUIS, G., - Sumatra's Westkust
002080: NIEUWENHUYS, ROB, - Komen en blijven. Tempo Doeloe- Een verzonken wereld . Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
002112: NIEUWENHUYS, R., - Komen en blijven. Tempo Doeloe - een verzonken wereld . Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
002114: NIEUWENHUYS, R., - Baren en oudgasten. Tempo Doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŤ 1870-1920
009259: NIEUWENHUYS, R., - Tusen twee vaderlanden
012663: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel
010021: NIEUWENHUYS, ROB,RED: - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesie, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden
010044: NIEUWENHUYS, ROB, - Een beetje oorlog
012743: NIEUWENHUYS, ROB, - De mythe van Lebak
007685: NIEUWENHUYS, ROB, - De stem van mijn ouders / De schim van nenek Tidjah
007645: NIEUWENHUYS, ROB, BERT PAASMAN,EA: - Oost-Indisch Magazijn. Geschiedensi van de Indisch-Nederlandse letterkunde
014000: NIEUWENHUYS, ROB, ED. - Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia
005840: NIEUWENHUYS, ROB, - Met vreemde ogen. Tempo doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indie 1870-1920
001764: NIEUWENHUYS, R., - De dominee en zijn worgengel. Van en over Francois Haverschmidt
002113: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
000581: NIEUWENHUYS, ROB, - Baren en oudgasten. Tempo doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
001843: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens, deel III
006041: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden
011305: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Een Florentijnsche villa. "Riposo dei vescovi". S. Domenico di Fiesole bij Florence
001824: NIEUWLAND, H.C.D., - Van Archimedes tot Nobel
003457: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R., - Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid
002816: NIJHOF, ERIK, & GERLOF BEERNINK - Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek
012496: NIJHOF, PETER, ED. SCHULTE - Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland
002674: NIJHOF, P.,RED: - Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŽle archeologie in Nederland
009776: NIJHOF, P., - Schetsen van Papierwatermolens
007287: NIJHOFF,P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald
010171: NIJHOFF, M., - Gedachten op Dinsdag
009483: NIJHOFF, PAULUS, - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem
006650: NIJHOFF, R.H., - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede
013600: NIJHOFF, R.H., - Op stap in oud Ede
013839: NIJHOFF ASSER, ELISABET, & LOTJE VAN DER PEET - Boekbanden in papier. Nationale wedstrijd
010700: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella S. Haasse
010972: NIJHUIS, MINKA, - De erfenis van Matebian. Een jaar op Oost-Timor
004861: NIJLAND, DIRK, - De Zuiderzeewerken
005240: NIJLAND, H.J., - Van niet tot iet. Historische beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van Hoek van Holland
012404: NIJLEN, JAN VAN, - De dauwtrapper
012308: NIJLEN, JAN VAN, - De lokstem en andere gedichten
012309: NIJLEN, JAN VAN, - De Vogel Poenix
012310: NIJLEN, JAN VAN, - Te laat voor deze wereld
004539: NIJLEN, JAN VAN, - Herinneringen aan E. du Perron
002776: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indie
003248: BRETON DE NIJS, E., - Batavia. Koningin van het oosten
013360: NIJS, GODFRIED, & HERMINE MANSCHOT-TIJDINK - Harreveld doorgrond. Historisch-archeologisch onderzoek naar "eene olde haevesaete"
003013: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische Documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920
006194: BRETON DE NIJS, E., - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indie 1870-1914
005272: NIJSSEN, GERMA, & PETER ONVLEE - Scholen van het rijk. 1864-1992 Geschiedenis van de Rijksscholen in Nederland
006173: NIMPOENO, RADEN S., - Orang-kapal. Maleis leerboek voor de bemanning van Zee- en Luchtvaart
014699: NIN, ANAIS, - LIttle Birds. Erotica
014698: NIN, ANAIS, - Delta of Venus. Erotica
014589: NISSEN, PETER, & KOOS SWINKELS,RED: - Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg
011161: NIX, R.J., - De Heilige Steen (Batu Keramat) van Geumpang
002895: NOAD, ANTHONY, - Leer kalligraferen
011153: NOBEL, LOES, - Gebroken rijst. Indische verhalen
014121: NOBEL, LOES, - NIente
008425: NOBEL, ELIZABETH, - Land van zal
011695: NOBEL, LOES, - De evenaar voorbij. Reisimpressie in haibun vorm
011696: NOBEL, LOES, - Moessonstroom
010659: NOLTHENIUS, HELENE, - Voortgeschopt als een steen
012941: NONYMUS, A., - Typografisch jaartallenboekje van vier eeuwen boekdrukkunst 1440-1840
001480: NONYMUS, A., - Omstreeks honderd jaar geleden op papier
007982: NONYMUS, A., - Amsterdamse gapers
004812: NONYMUS, A., - Het dorp Huizen
011821: NOORD, EDDY VAN DER, - Recht Doen. Bataljon Friesland vertelt over Nederlands-Indie 1945-1948
006387: NOORDAM, D.J., J.K.S. MOES,EA: - Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse textielindustrie in de 20e eeuw
009245: NOORDERVLIET, NELLEKE, - Zonder noorden komt niemand thuis
010448: NOORDERVLIET, NELLEKE, & HANNA STOUTEN,RED: - Wisselend decor. Hommages aan Hella S. Haasse
011870: NOORDERVLIET, NELLEKE, SAMENST.+INL.: - Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief
009780: NOORDERVLIET, NELLEKE, - Een stad vol boeken
011990: NOORDMAN, WOLTER, - Luchtalarm op de Veluwe
012354: NOORDSTAR, J.C., N.E.M. PAREAU,EA: - De zwanen & andere gedichten / Sonnetten & andere gedichten / J.C. NOordstar, N.E.M. Pareau & Eben Haezer
014448: NOORDZIJ, GERRIT, - De streek. Theorie van het schrift
012871: NOORDZIJ, NEL, - Wachtende mijn hart
000823: NOORLANDER, H., - Klompen - hun makers en hun dragers
002796: PLANTENGA-VAN NOORT, ELS, - Gepeperde toestanden. Herinneringen aan IndiŽ
013602: NOORT, SASKIA, - De verbouwing
004421: NOOT, JAN VAN DER, - Het Bosken en Het Theatre
003258: NOOTEBOOM, C., - Quelques techniques de tissage des Petites őles de la Sonde (Soenda-eilenden)
009727: NOOTEBOOM, CEES, - Paradijs verloren
013861: NOOTEBOOM, CEES, - Een middag in Bruay
013120: NOOTEBOOM, URIAS, - Vught, het verhaal van een omweg
007838: NOOTEBOOM, CEES, - De koning van Suriname
012670: NOOTEBOOM, GERBEN, - A Matter of Style. Social Security and Livelihood in Upland East Java
007191: NOOTEBOOM, C. - In the Dutch Mountains
001098: NOOTEBOOM, C. - De boomstamkano in IndonesiŽ
014068: NORD, MAX, - Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar
001495: NORDER, J., - Inleiding tot de Oude Geschiedenis van den Indischen Archipel
002725: SCHULTE NORDHOLT, H.G., - Het politieke systeem van de Atoni van Timor
009085: NOREL, K., & FOCKO WEBERLING - Schiermonnikoog
001278: NOREL, K., - In de buik van de walvis. Machinisten en stokers op de grote vaart
008583: NOREL, WIM VAN, - Vissers van Elburg
004462: NOREL, K., - Varen en vechten. Onze marine en koopvaardij in de oorlog 1940/1945
010971: NORTIER, C.W., - Van zendingsarbeid tot zelfstandige kerk in Oost-Java

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

12/15