Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
014132: KAAS, J.G., - Hoogland in oude ansichten
016604: KAAS, ANDRIES, - De laaisie ronde
005734: KAAY, J., - Langs elf steden. Belevenissen op Elf-Stedentochten
002084: KABBANI, PERI, & SUE PAFFRATH - Antique Sporting & Collectible Arms
010249: KADT, J.DE, - Pogrom Praag Moskou. Rusland de Joden en de vrede
009322: KADT, J.DE, - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen
014411: KAFKA, FRANZ, - Verzameld werk
005006: KAFKA, FRANZ, - Het slot
011280: KAGIE, RUDIE, - Bikkel.Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime
016184: KAGIE, RUDIE, - Boudewijn Buch. Verslag van een mystificatie
003784: KAGIE, RUDIE, - Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep
017121: KAHLENBERG, MARY HUNT, VALERIE BERINSTAIN, A.O. - Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujjyama. The Zaira and Marcel Mis Collection
015010: KAHN, LOUIS I., - In the Realm of Architecture
002082: KAISER, KATJA S.,ED: - The Herbert&Raymond Green Collection of Fine Antique Firearms
016481: KAL, JAN, - Chinese sonnetten
004655: KALF, JAN, - De monumenten van geschiedenis en kunst, in de voormalige Baronie van Breda
013690: KALF,J., & C.J. BLAAUW - Restauratieplan der St. Nicolaaskerk te IJsselstein
002249: KALFF, S., - De "Loffelycke Compagnie". Historisch overzicht der O.-I. Compagnie
001646: KALFF, G, ED: - Het lied in de Middeleeuwen
004208: KALFF, G, ED: - De sage van den Vliegenden Hollander
005453: KALKWIEK, K.A., & A.I.J.M. SCHELLART - Atlas van de Nederlandse Kastelen
008682: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld
006669: KALMA, D., - Skiednis fan Fryslan
016159: KALMA, J.J., - Grote Pier van Kimswerd
000628: KALMA,J.J., HUGO KINGMANS, EA: - Ids Wiersma tekenje foar Frysl‚n
008287: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kansen
000845: KALMA, J.J., SAMENST. - Men meldt ons uit Friesland
005663: KALMANN, ARJEH, - Beschouw ons maar als een uitzondering
013832: KALMIJN, IDA, - Gekooid kind. Herinneringen aan het Jappenkamp. Onvoltooid verleden tijd
002692: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen der cultuurgewassen in IndonesiŽ
015273: KAM, RENE DE, - Nijevelt. Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn
003462: KAMMA, F.C., - Kruis en korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw-Guinea
000076: KAMMA, FREERK CHRISTIAANS, - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied
003418: KAMMA, FREERK C., & SIMON KOOIJMAN - Rimawa forja. Child of the fire. Iron working and the role of iron in West New Guinea
001391: KAMP, JEANNET VAN DE, RED: - Geliefde ouders en verdere familie! Brieven van IndiŽganger Maarten Schaafsma(1946-1950)
015685: KAMP, LODY VAN DE, - Oorlogstranen
015686: KAMP, LODY VAN DE, - Blijf daar, kom niet!
001809: KAMP, HANS VAN DE, - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers
015748: KAMP, J.E.VAN DE, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940
003179: KAMP, A.F., - De standvastige tinnen soldaat. Billiton Maatschappij 1860-1960
000705: KAMPEN, ANTHONY VAN, SAMENST. - Boek der zeven zeeŽn
002822: KAMPEN, N.G.VAN, - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa
001549: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-IndiŽ, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland
001599: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea to-day
002634: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt
003870: KAMPEN, HINKE VAN, & HERMAN PLEIJ,ED: - De pastoor van Kalenberg
001754: KAMPEN, H.C.A.VAN, - Het water op! Een Watersport-Album
001986: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, schout bij nacht
001504: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout-bij-nacht
006152: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/ New Guinea to-day
009310: KAMPHORST, JANNIE, - Focus op Nijkerk
008357: KAMPHORST, J, & JAC. COZIJNSEN-PETERSEN - NIjkerk in oude ansichten
010523: KAMPHUIS, J., - Kasteel Nederhemert. Een orientatie op de bouwgeschiedenis
015117: KAMPHUIS, MARCO, - Een rusteloos bestaan
016237: KAMSTEEG, AAD, - Vabdaag heb ik een Papoea ontmoet. Het leven van Chris Padwa
002534: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
002537: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
016643: KANNEGIETER, J.Z., - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam
005016: KANNEMEYER, J.C., - Die Afrikaanse literatuur 1652-1987
012762: KANNIK, PREBEN, - Uniformen in kleur
002105: KANT, GERT, - Raddraaiers zijn het! Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ 1900-1970
004928: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor
006656: KAPER, H.P., & J.H.S.M. VEEN - De Rotterdamse paardetrams
001675: KAPER, RONNIE, - Over helse heksen en onnozele halzen. Magie en bijgeloof in Middeleeuwse teksten
001114: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF, EA: - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977
005307: MOORMAN VAN KAPPEN, O., - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk
016959: MOORMAN VAN KAPPEN, O., EVA: - Gendt 750 Jaar Stadsrechten
008879: KAPPLER,A., - Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen
016039: KARELS, RENE B., - MIjn aardse leven vol moeite en strijd. Raden Mas Noto Soeroto. Javaan, dichter, politicus 1888-1951
007041: MOURIK-KARREMANS, P.J.M.,RED: - In 't Verschiet en van Nabij. Keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen
008284: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen
004417: KARSTKAREL, PETER, & HUGO KINGMANS - Oranje Nassau & Friesland
014614: KARSTKAREL, PETER, - Sierlijk bouwen. Jugendstil en Amsterdamse school in Friesland 1900-1940
015807: KARSTKAREL, G.P., - Leeuwarden 1881
003041: KARTINI, RADEN ADJENG, - Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot
008340: KAS, JAN, & BRAND OVEREEM - Geloven op de Veluwe
006409: KASBERG, P., - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw
017150: KASTELEYN, LEONARD, - Vervolging en bescherming, joden in Leiden 1933-1945
006006: KATS, J., - Het Javaansche tooneel. Wajang Poerwa
007740: KATZ, RICHARD, - Bij mijn bruine vrienden om den evenaar
016113: KAUFMAN, HENK, - 100 Jaar Nederlands-Indische Militaire Luchtvaart
005146: KAUFMANN, DAVID, & MICHIEL HORN - De Canadezen in Nederland 1944-1945
002839: KAULBACH, VICTORIA, & J.J.C.H.VAN WAARDENBURG - Beroering in Balng-me
015264: UMAR KAYAM - Sri Sumarah
016342: KEATS, JOHN, & JAN PRINS - Loflied op een Griekse vaas
013286: KEEMINK, J.W., - Putten in de (goede?) oude tijd
006337: KEENE, DONALD, - World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era,1600-1867
012998: KEEPNEWS, ORRIN, & BILL GRAUER JR. - A pictorial history of Jazz. People and places from New Orleans to modern Jazz
003354: KEESING, ELISABETH, - Hoe ruim een kooi ook is. Leven en lot van Kartini en haar werk
001532: KEHRLI, J. OTTO, - Typografie en kunst
003693: KEIJSPER, FRANS, - Anton Pieck, een 90-jarig ambachtsman
015882: KEIKES, W.H., - Watersnood Zeeland 12 en 13 maart 1906
009083: KEIKES,H.W., - We gaan naar de Harmonie
009081: KEIKES, W.H., - Bolsward. Ouderdom met gratie
009079: KEIKES, W.H., & J.J. SPAHR VAN DER HOEK,RED: - Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
009720: KEIKES, H.W., - Leeuwarden bij gaslicht
012507: KEILING, HORST, & ERIKA NAGEL,RED: - Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
010075: KEILSON, HANS, - Komedie in mineur
016152: KEILSON, HANS, - Het leven gaat verder
016765: KEIZER, JASPER, - Handlangers van de vijand. Collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945

Next 100 books from Antiquariaat De Hanze

4/22