Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
017572: JOKULSDOTTIR, UNNUR, - Het geheim van het Myvatn-meer
015035: JOLE, MARCEL VAN, & MOSHE LAZAR - Pinchas Shaar
013380: JOLLE, JAN, - Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch
017936: JONASSON, JONAS, - De 100=jarige man die uit het raam klom en verdween
001703: JONATHAN - Waarheid en droomen
001657: JONATHAN - Waarheid en droomen
009356: JONCKHEER, C.L.H., - The Netherlands Antilles. Guide for Curacao
016848: JONES, SAM, - Met vlag en rimpel. Surinamers over Nederland
002913: JONES,HOWARD PALFREY, - Indonesia: The Possible Dream
010830: JONES, NICOLETTE, - The Plimsoil sensation. The great campaign to save lives at sea
012586: JONES, OWEN, - The Grammar of Ornament
001392: JONG, FRITS DE, & HENK SLETTENAAR - De Chinalijn in oorlogstijd
010258: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Duivels plezier en satanisch medelijden. Het rancuneuze schrijven van Willem Frederik Hermans
009335: JONG, C.DE, - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland
009371: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK,EA: - Senor(a) Ta Traha? Verslag van een onderzoek naar de werkzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad, Curacao
018538: JONG, JAN DE, - Proef van letteren, Over de herdruk van EnschedŽs,
001034: JONG, THEO DE, - Gouda, anders bekeken
016211: JONG, MELS DE, - Ik heb overal spijt van
012934: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Nogmaals inzake Achterberg
001508: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE, - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia
011900: JONG, OTTO J.DE, - Nederlandse kerkgeschiedenis
016227: JONG, HENK DE, - De Jordaan. Kloppend hart van Mokum
001490: JONG,L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
001243: JONG, WIL DE, - Het Rijk van Nijmegen
016651: JONG, DOLA DE, - De draaitol van de tijd
015102: JONG, DOLA DE, - En de akker is de wereld
005087: JONG, L.DE, - De Bezetting na 50 jaar
014894: JONG, JO DE, BEN WEIJS,EA: - Monumneten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor de militairen die in de periode 1945-1962 in het voormalig Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea zijn overleden
016172: JONG, MELS DE, - Paul Leautaud in Parijs
004911: JONG, OEK DE, - Hokwerda's kind
018571: JONG, A.M>DE, - Notities van een landstormman
011059: HERMAN DE JONG, RONNY, - Rising from the Shadow of the Sun. A Story of Love, Survival and jpy
012672: JONG, SUFFRIDUS DE, - Een Javaanse levenshouding
007905: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
001708: JONG, TOM DE, - Jubileumuitgave Van NVPV Afd. Hillegom eo
014105: JONG, THEO DE, - Gouda in vogelvlucht. Profielgezichten, kaarten, plattegronden en spiegelprenten 1498/1982
000892: JONG, J.D.DE, - Geological Investigations in West Wetar, Lirang and Solor (Eastern Lesser Soenda Islands)
016713: JONG, AD J.DE, & WILLEM H. STROUS,RED: - Rhenen. Kruispunt van dialecten
014276: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
018544: JONG, SONJA DE,RED: - Op zoek naar Castricum's verleden
001319: JONG, EELKE DE, - Drama in het bos. Uit het leven van een schaapherder
006393: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN, - Spoorwegstations op Java
004589: JONG, DIRK DE, - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie
004532: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN, - Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
015471: JOSSELIN DE JONG, J.P.B.DE, - Wetan Fieldnotes. Some Eastern Indonesian texts with linguistic notes and a vocabulary
013115: JONG, SAL DE, - Joods leven in de Friese hoofdstad
017592: JONG, PIA DE, - Charlotte
017141: JONG, WIL DE, - Kijk op en om Arnhem
016603: JONG, DICK DE, - Scheepswerf De Merwede 1902-2002
002558: JONGE, NICO DE, & TOOS VAN DIJK - Vergeten eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost-Molukken
009729: JONGE, L.J.A.DE, - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek
009020: JONGE, LOUIS DE, - De laatste haringvissers van Nederland
002877: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-Indie. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen
015745: JONGE, J.A.DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994
002016: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Vijf jaar troepen varen (1946-1950)
010682: JONGE, E.DE, H.VAN BOVEN,EA(RED) - Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
004203: JONGE, NIENKE DE, LEONOOR KUIJK,ED: - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg
015754: JONGE, HUUB DE, - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura
002147: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950
011814: JONGE, M.W.C.DE, - Mijn ruiters. Ervaringen als commandant van het 4e Eskadron Pantserwagens Huzaren van Boreel, tijdens de Politionele acties(1947-1949) in toenmalig Nederlands-Indie
015212: JONGE, J.A.DE, - Doorn. Parel van 't Sticht
014557: JONGE, J.A.DE, - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee
015468: JONGE, HUUB DE, - Handelaren en handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam op Madura
016956: JONGE, C.H.DE, - Delfts aardewerk
003123: JONGEJANS, J., - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
004637: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
000227: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
002210: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving
012014: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
015473: JONGELING, MARIA CORNELIA, - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indie 1906-1942
003827: JONGEN, HENK, - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
014085: JONGENEEL, COR, - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard
014442: JONGH, PIET DE, - Landschap met karakter (De Meijerij)
006323: BOER-JONGSMA, ELISE DE, - Vertellingen. Haar jeugd op Ameland
009112: JONGSTE, LOUW, - Weerzien met Kethel
014269: JONGSTRA, ATTE, - Kristalman.Multatuli-oefeningen
017842: JONGSTRA, ATTE, - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde
018643: JONKER, INGRID, - Ik herhaal je
018304: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT,EA(RED) - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman
010234: JONKER, ANNAFIET, - Als honden van stro
010683: JONKER, JOOST, EN KEETIE SLUYTERMAN - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen
009110: JONKERGOUW, A.E.L., - Sittard Gulikse stad
015726: JONKERS, A.,ED: - Wangsatama mamaling (Wangsatama gaat uit stelen) en 15 andere lakon's
015470: JONKERS, J.E., - Vrouwe Justitia in de tropen
000590: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands-IndiŽ. Memoires
005979: JONKMAN, J.A., - Nederland en Indonesie beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement
016480: JONKMAN, MARIEKE, - Plejaden
012999: WENDEL DE JOODE, BEN VAN, - Gedenkramen Veluvine Nunspeet
005142: HORST, JOOP & KEES VAN DER, - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
008375: JOOSEN, HENRICUS, - Ons Baarle, een bijzonder dorp
012851: JOOSTEN, JOS, - Onttachtiging. Essays over eigentijdse poezie en poeziekritiek
018306: JORDAAN, ROY E.,ED. - In praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex
001808: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON, - Uhren
007038: BECKER-JORDENS, ANNELIES, - Een kabinet van Utrechtse gezichten
014778: JORG, C.J.A., - The Geldermalsen. History and Porcelain
012062: JAS, JORIEN EN JOZEDIEN HAAGEN,RED: - Kasteel Waardenburg. Weerbaar en veelzijdig
015018: FERNANDEZ, MARIA-JOSE; & MARINA UBACH - Home remodeling
010501: JOUSTRA, M., - Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk
017231: JOUSTRA, M., - Van Medan naar Padang en terug. (Reisindrukken en -ervaringen)
015469: JOUSTRA, M., - Nederlandsch-Karosche woordenlijst
005683: KIS-JOVAK, JOWA IMRE, HETTY NOOY-PALM,EA; - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja
005409: JOYCE, JAMES, - Dubliners / A portrait of the artist as a young man / Ulysses
016727: JOYCE, JAMES, - Het portret van de jonge kunstenaar
002423: RITTER JR., P.H., - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland
016299: BLOKKER, JAN, JAN JR. EN BAS, - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit
009824: HAAXMAN JR., P.A., - N.V. Boekhandel en Uitgevers-mij v/h W.P.van Stockum & Zoon
002824: VEENENDAAL JR., A.J., - De ijzeren weg in een land vol water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958
007673: WALRAVEN JR., WIM, - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader
001531: GROENENDAAL JR., M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
006562: BERLAGE JR.,H.P., - Vuur, lucht, water, aarde
006561: KIJDSMEIR JR., CAESAR, - De groote debacle
003266: LOEB»R JR., J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ
006486: SUYK JR., K., - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
014082: MANHOUDT JR., HIDDE, - Zeilschepen en hun tuigage
005572: LUGARD JR., GERH.J., - Lof van Deventer
001005: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
004587: VRIES JR, R.W.P. DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars
004225: OJEN JR, G.J.VAN, - De Binnenlandse Strijdkrachten
008389: JUFFERMANS, JAN, - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
005552: JUFFERMANS, JAN, - Het Grafisch Werk van Dirk van Luijn
007415: JUFFERMANS, JAN, & NOORTJE BAKKER - Jan Sluijters. Schilder
018218: JULIANA, ELIS, - Hť patu / Waggeleend
006155: ENGLES-JULIUS, C.M., - In tuinen en langs wegen in de Indische laagvlakte
014323: JUMELET, S.A., - Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984
014215: JUNG, CARL G.,EA: - De mens en zijn symbolen
004885: JUNG, C.G., - Herinneringen dromen gedachten
004507: JUNG, C.G., - Psychologische typen
006499: JUNGHUHN, F.W., - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java
001187: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM, - Java's onuitputtelijke natuur.Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn
002833: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM, - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften
002015: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren Twintig
016780: JURGENS, A.H.M., - De jacht op klein- en waterwild
000882: BENTHEM JUTTING, T.VAN, - Indisch Dierenleven
001356: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche doek met voorstellingen uit het Oud-Javaansche heldendicht Bharata-yuddha
015472: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche universiteits-bibliotheek
007608: MOERMAN JZ., J., - Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land
000650: MOERMAN JZ., J., - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indie
002755: MOERMAN JZ., J., - In en om de Chineesche kamp
009345: RUIJTER W.JZN, Q.DE, - Schippers van het Stet. Vertellingen en herinneringen uit Castricum en Bakkum
009921: BOS JZN, W., - Sliedrecht zoals het was 1890-1940
011357: OLIVIER JZN, J., - Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-IndiŽ
005573: GOOSSEN JZN, G., - Geschiedenis van Wageningen
017982: KAADEN, DAAN VAN DER, - Zoeken naar de ziel. Leven en werk van W.G.van de Hulst
005249: KAAL, RON, - Hieroglyfen
010105: KAAM, BEN VAN, - Ambon door de eeuwen
006559: KAARSBERG, HELGE, - Blank en bruin. Dagboekbladen
014132: KAAS, J.G., - Hoogland in oude ansichten
016604: KAAS, ANDRIES, - De laaisie ronde
005734: KAAY, J., - Langs elf steden. Belevenissen op Elf-Stedentochten
002084: KABBANI, PERI, & SUE PAFFRATH - Antique Sporting & Collectible Arms
010249: KADT, J.DE, - Pogrom Praag Moskou. Rusland de Joden en de vrede
009322: KADT, J.DE, - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen
014411: KAFKA, FRANZ, - Verzameld werk
005006: KAFKA, FRANZ, - Het slot
011280: KAGIE, RUDIE, - Bikkel.Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime
016184: KAGIE, RUDIE, - Boudewijn Buch. Verslag van een mystificatie
003784: KAGIE, RUDIE, - Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep
017121: KAHLENBERG, MARY HUNT, VALERIE BERINSTAIN, A.O. - Asian Costumes and Textiles from the Bosphorus to Fujjyama. The Zaira and Marcel Mis Collection
015010: KAHN, LOUIS I., - In the Realm of Architecture
002082: KAISER, KATJA S.,ED: - The Herbert&Raymond Green Collection of Fine Antique Firearms
016481: KAL, JAN, - Chinese sonnetten
004655: KALF, JAN, - De monumenten van geschiedenis en kunst, in de voormalige Baronie van Breda
013690: KALF,J., & C.J. BLAAUW - Restauratieplan der St. Nicolaaskerk te IJsselstein
002249: KALFF, S., - De "Loffelycke Compagnie". Historisch overzicht der O.-I. Compagnie
001646: KALFF, G, ED: - Het lied in de Middeleeuwen
004208: KALFF, G, ED: - De sage van den Vliegenden Hollander
005453: KALKWIEK, K.A., & A.I.J.M. SCHELLART - Atlas van de Nederlandse Kastelen
008682: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld
006669: KALMA, D., - Skiednis fan Fryslan
016159: KALMA, J.J., - Grote Pier van Kimswerd
000628: KALMA,J.J., HUGO KINGMANS, EA: - Ids Wiersma tekenje foar Frysl‚n
008287: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kansen
000845: KALMA, J.J., SAMENST. - Men meldt ons uit Friesland
005663: KALMANN, ARJEH, - Beschouw ons maar als een uitzondering
002692: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen der cultuurgewassen in IndonesiŽ
015273: KAM, RENE DE, - Nijevelt. Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn
001492: KAMERLING,R.N.J.,RED: - IndonesiŽ toen en nu
003418: KAMMA, FREERK C., & SIMON KOOIJMAN - Rimawa forja. Child of the fire. Iron working and the role of iron in West New Guinea
001391: KAMP, JEANNET VAN DE, RED: - Geliefde ouders en verdere familie! Brieven van IndiŽganger Maarten Schaafsma(1946-1950)
015685: KAMP, LODY VAN DE, - Oorlogstranen
015686: KAMP, LODY VAN DE, - Blijf daar, kom niet!
001809: KAMP, HANS VAN DE, - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers
015748: KAMP, J.E.VAN DE, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940
003179: KAMP, A.F., - De standvastige tinnen soldaat. Billiton Maatschappij 1860-1960
000705: KAMPEN, ANTHONY VAN, SAMENST. - Boek der zeven zeeŽn
002822: KAMPEN, N.G.VAN, - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa
001549: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-IndiŽ, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland
001599: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea to-day
002634: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt
001754: KAMPEN, H.C.A.VAN, - Het water op! Een Watersport-Album
001986: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, schout bij nacht
001504: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout-bij-nacht
006152: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/ New Guinea to-day
009310: KAMPHORST, JANNIE, - Focus op Nijkerk
008357: KAMPHORST, J, & JAC. COZIJNSEN-PETERSEN - NIjkerk in oude ansichten
010523: KAMPHUIS, J., - Kasteel Nederhemert. Een orientatie op de bouwgeschiedenis
015117: KAMPHUIS, MARCO, - Een rusteloos bestaan
016237: KAMSTEEG, AAD, - Vandaag heb ik een Papoea ontmoet. Het leven van Chris Padwa
003853: KAN, WIM, & CORRY VONK - 100 dagen uit en thuis
002534: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
002537: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
016643: KANNEGIETER, J.Z., - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam
005016: KANNEMEYER, J.C., - Die Afrikaanse literatuur 1652-1987
012762: KANNIK, PREBEN, - Uniformen in kleur
004928: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor
006656: KAPER, H.P., & J.H.S.M. VEEN - De Rotterdamse paardetrams
001114: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF, EA: - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977
005307: MOORMAN VAN KAPPEN, O., - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk
016959: MOORMAN VAN KAPPEN, O., EVA: - Gendt 750 Jaar Stadsrechten
008879: KAPPLER,A., - Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen
016039: KARELS, RENE B., - MIjn aardse leven vol moeite en strijd. Raden Mas Noto Soeroto. Javaan, dichter, politicus 1888-1951
017521: KARSSEN, COCK, - 't Deftige dorp. Kleine geschiedschrijving van Bodegraven
017520: KARSSEN, COCK, - De Meije. Historie van een buurtschap met karakter
008284: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen
004417: KARSTKAREL, PETER, & HUGO KINGMANS - Oranje Nassau & Friesland
014614: KARSTKAREL, PETER, - Sierlijk bouwen. Jugendstil en Amsterdamse school in Friesland 1900-1940
015807: KARSTKAREL, G.P., - Leeuwarden 1881
003041: KARTINI, RADEN ADJENG, - Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot
003146: KARTINI, RADEN ADJENG, - Door duisternis tot licht. Gedachten
017829: KARTIWA,SUWATI, - Tenun Ikat. Indonesia's ikat weaving tradition
008340: KAS, JAN, & BRAND OVEREEM - Geloven op de Veluwe
006409: KASBERG, P., - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw
017150: KASTELEYN, LEONARD, - Vervolging en bescherming, joden in Leiden 1933-1945
006006: KATS, J., - Het Javaansche tooneel. Wajang Poerwa
007740: KATZ, RICHARD, - Bij mijn bruine vrienden om den evenaar
005146: KAUFMANN, DAVID, & MICHIEL HORN - De Canadezen in Nederland 1944-1945
002839: KAULBACH, VICTORIA, & J.J.C.H.VAN WAARDENBURG - Beroering in Balng-me
015264: UMAR KAYAM - Sri Sumarah
018072: KEARNEY, PATRICK J., - Geschiedenis van de erotische literatuur ``
016342: KEATS, JOHN, & JAN PRINS - Loflied op een Griekse vaas
013286: KEEMINK, J.W., - Putten in de (goede?) oude tijd
006337: KEENE, DONALD, - World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era,1600-1867
012998: KEEPNEWS, ORRIN, & BILL GRAUER JR. - A pictorial history of Jazz. People and places from New Orleans to modern Jazz
003354: KEESING, ELISABETH, - Hoe ruim een kooi ook is. Leven en lot van Kartini en haar werk
018513: KEESOM, JOLANDA, - Breekbare dagen. 4 En 5 mei door de jaren heen
001532: KEHRLI, J. OTTO, - Typografie en kunst
003693: KEIJSPER, FRANS, - Anton Pieck, een 90-jarig ambachtsman
015882: KEIKES, W.H., - Watersnood Zeeland 12 en 13 maart 1906
009083: KEIKES,H.W., - We gaan naar de Harmonie
009081: KEIKES, W.H., - Bolsward. Ouderdom met gratie
009079: KEIKES, W.H., & J.J. SPAHR VAN DER HOEK,RED: - Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
009720: KEIKES, H.W., - Leeuwarden bij gaslicht
012507: KEILING, HORST, & ERIKA NAGEL,RED: - Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
010075: KEILSON, HANS, - Komedie in mineur
016152: KEILSON, HANS, - Het leven gaat verder
016765: KEIZER, JASPER, - Handlangers van de vijand. Collaboratie in Friesland tijdens de jaren 1940-1945
007180: KEIZER, MADELON DE, - Putten. De razzia en de herinnering
011192: KEIZER, MADELON DE, & MARIJE PLOMP,RED: - Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
002312: KELDERMAN, CORNELIS, - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen
005564: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
005575: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
007759: KELLEMANS - De hondenbrigade en andere Bataviasche verhalen
007760: KELLEMANS - Opium en verdere verhalen
005898: KELLEMANS - De walvischziekte
015345: KELLENDONK, FRANS, - De brieven
014484: KELLENDONK, FRANS, - Het complete werk
005134: KELLER, TINA, - De zee woont in ons huis. Walcheren 1944-1946
015797: KELLER, ALOYSIUS, - Symfonie der dagelijkse dingen
005686: OLINK KELLY, CLARA, - De Flamboyant. Herinneringen van een kind in een Jappenkamp
009689: KEMP, PIERRE, - Emeritaat
007381: KEMP, PIERRE, - Vijf families en een poederblauw
016317: KEMP, PIERRE, - Standard Book of Classic Blacks
018238: KEMP, PIERRE, & ADRIAAN DE ROOVER - Als een bezetene, maar dan veel lieflijker. Brieven 1956-1962
013176: KEMP, PIERRE, - Pompom Anadyomene
010063: KEMP, PIERRE, - Verzameld werk
012736: KEMP, M., - Noodzakeloijk pro memorie. De Limburgsche Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden
011006: KEMP, PIERRE, - Phototropen en noctophilen
017242: KEMP, KLAAS, - De Hollandsche Stoomboot Maatschappij in zware jaren 1939-1945
008821: KEMPEN, MICHIEL VAN, & JAN BONGERS,RED: - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen
003801: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Woorden op de westenwind. Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst
015994: KEMPEN, MICHIEL VAN, - De geest van Waralu. Kritieken over Surinaamse kiteratuur
015910: KEMPEN, MICHIEL VAN, SAMENST. + NAWOORD, - Verhalen van Surinaamse Schrijvers
018201: KEMPEN, MICHEIL VAN, & EFFENDI N. KETWARU,RED: - Shrinivasi 80. Jubileumbundel
007949: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Surinaames schrijvers en dichters
018209: KEMPEN, MICHIEL VAN, & EEP FRANCKEN - Artikelen Over Resp. Astrid Roemer en Albert Helman in T.N & A
015898: KEMPEN, MICHIEL VAN, & PIET VERKRUIJSSE,EA(RED) - Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur
018224: KEMPEN, MICHEIL VAN, RED: - Preludium. Literatuur in Suriname
018220: KEMPEN, MICHIEL VAN,RED: - Nieuwe Surinaamse verhalen
016967: KEMPEN, MICHIEL VAN, - KIjk vreesloos in de spiegel. Albert Helman 1903-1996
018223: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Vluchtwegen
002562: KEMPERMAN, JEROEN,RED: - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen
002361: KEMPERS, R.T.W., - Antieke vuurwapens
009304: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen/Verval en restauratie/Oudjavaans volksleven
002771: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur. Buddhist Mystery in Stone
001247: KEMPERS, M.G.J., - De Raadzaal van Harderwijk. Monument van historie en kunst
000598: BERNET KEMPERS, A.J. - Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum
003029: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to the Balinese Archaeology. Guide to the Monuments
000007: BERNET KEMPERS, A.J., - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ
016929: KEMPNER, ROBERT M.W., - Twee uit honderdduizend. Anne Frank en Edith Stein
005044: KENNIS, JOHN C., - De sprinkgermanenplaag en de stoute dingen die Toontje (=Mussert) deed
015013: KENT, CHERYL,ED: - Dirk Lohan. Building and Projects of lohan Associations 1978-1993
006475: KENTJONGKEVER - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen
015448: KENYON, KATHLEEN, - De bijbel en de nieuwste archeologie
007629: KEPPY, HERMAN, - De laatste inlandse schepelingen. Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine 1915-1965
017602: KEPPY, HERMAN, - Pendek. Korte verhalen over Indische levens
015916: KERCHMAN,F.W.M.,SAMENST. - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie
001099: KERCKHOFF, EMILIE VAN, - Java. Beelden van volksleven en bedrijf
016590: KERDIJK, F., D. DOOIJES,EA - Uit de Typografische Kruidtuin
010390: KERKDIJK, HENRI G., & LOUIS FRAANJE - Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe
009728: KERKHOF, B.J., - Wegenbouw. Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen
013524: KERKHOFF, WIJNAND, - Het Paradijs van Java. Soemedang
016083: KERKHOFFS, BERT, - Knipoog naar Arnhem van toen
004851: KERKHOFFS, BERT, - Doetinchem van ramp- tot voospoed. Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar
012509: KERKHOVEN, JAAP, & ANTON KOS,RED: - De Dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek
009869: KERKKAMP, H., - De Oude Jan. Geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G.)
013860: KERKWIJK, PIETER A., - Grijze ambachten in de Alblasserwaard
006640: KERLOGUE, FIONA, - Batik. Ontwerp, stijl en geschiedenis
006281: KERN, H., - Wrtta-sanc'aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw
011335: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland
008360: KERSHAW, ALEX, - Het Ardennenoffensief
010486: KERSSENS, D., - Zaans namen lexicon
005998: KERSTEN, J., - Bali
016056: KERSTEN, MICHIEL, - De Nederlandse kopergravure (1900-1975)
011134: KERTON, LOUISE, A.O. - Nasionalism dan Perubahannya/Nationalism and its Transformations
010405: KERVER, MIRIAM, & ERIK ZWAGA - Parfum Lexicon no. 1
000738: KESER, HANS, - Het Gatje van Opa. Geschiedenis van de stad Zaltbommel verteld aan jonge Bommelaartjes
001268: KESSELS, JAN A.W., - Kent u Gelderland ook zo?
014813: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok. Just beyond Bali
013827: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok di seberang Bali
014366: KESTEN, HERMANN, - Casanova
015798: KESTEREN, HENNY VAN, - Jan Toorop, een bewogen Javaan
002826: MCNEIL KETTERING, ALISON, - Drawings from the Ter Borch Studio Estate
017188: KETTING, HERMAN, - Leven , werk en rebellie aan boord van Oost-Indievaarders (1595-1650)
018051: KEULEN, MENSJE VAN, - Enige dagen
018327: KEULEN, MENSJE VAN, - De schriften wachten. Oerboek
009739: KEULS, YVONNE, - Benjamins bruid
010035: KEULS, YVONNE, - Mevrouw mijn moeder
016050: KEULS, YVONNE, - Zoals ik jou ken, ken jij mij. Mijn jaren met Hella (Haasse)
007642: KEULS, YVONNE, - De tocht van het Kind
006466: KEULS, YVONNE, - Alle Indische Tantes
010268: KEULS, YVONNE, - Indische tantes
016961: KEULTJENS, THEO J., - Babberich. Kerk en klooster
016307: KEUN, IRMGARD, - Het kunstzijden meisje
003367: KEUNE, S.C.PH.M., - Gemeente Hendrik Ido Ambacht
000342: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C.van Neck en W.Warwijck 1598-1600
000343: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C. van Neck en W.Warwijck 1598-1600
004470: KEYSER, MARJA, J.F. HEIJBROEK,EA(RED): - Frederik Muller (1817-1881) Leven en werken
005837: KEYZER, S., ED: - De Koran
017820: OEI HONG KIAN - Kind van het land. Peranakan-Chinezen in drie culturen
002403: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen van Indonesie
009199: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen. Indonesie
016381: KIERKEGAARD, SOREN, - Stichtelijke redenen
013492: KIEVIET, C.JOH., - Dik Trom en zijn dorpsgenooten
001756: KIEVIET, C.JOH., - Een vacantiereis langs den Rijn
015690: KIJMMELL, J.A.R., & Y. ZIJKSTRA - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift t.g.v. honderdjarig bestaan der Gemeente Assen
009365: KIKKERT, O.H., & A.A.M. BEKMAN - Drempelvrees. Een boek over Curacao aan de vooravond van de onafhankelijkheid
006373: KIKKERT, W.J., - Texelse verhalen
008635: KING, ERNEST J., FLETCHER PRATT,EA: - De strijd in den Grooten Oceaan. Amerika slaat raak
013554: KING, LILY, - Euforie
016890: KINGMA, VIBEKE, ALICE VAN DIEPEN,RED: - De Rode Zaan. Honderd jaar strijd en solidariteit
003386: KINGSLEY, CH., - Helden uit het oude Hellas. Perseus, de Argonauten, Theseus
003497: KINKER, J., - De verlichte muze. Bloemlezing
015482: KINLOCH, CHARLES WALTER, - Rambles in Java and The Straits in 1852
017023: KINNAIRD, MARGARET F., - North Sulawesi. A natural history guide
017530: KIPP, A.F.E., & B.J.M. KLUCK - Archeologische en Bouwhistorisceh Kroniek van de Gemeente Utrecht
016580: KIRKELS, MIEKE, - Kinderen van zwarte bevrijders. Een verzwegen geschiedenis
007952: KISHOENDAJAL, MALA, - Dame Blanche
010877: KIST, J.B..EA: - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg
007059: KISTEMAKER, RENEE, & TIRTSAH LEVIE,RED: - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680
005054: KLAASSE, PIET, & THEUN DE VRIES - Wij waren getuigen
016721: KLAASSEN, MARTIN, - Zij kwamen bij dag en bij nacht... De luchtoorlog boven Noordoost Twente
015074: KLAAUW, BERT VAN DER, - Het jachtvliegtuig
005034: KLAAUW, BART VAN DER, - De Slag om Engeland
002165: KLAAUW, BART VAN DER, & BART M. RIJNHOUT - De militaire luchtvaart in Nederlands-Indie 1914-1949
005151: KLAAUW, BART VAN DER, & BART M. RIJNHOUT - De luchtoorlog boven Nederland 1940-1945
017297: KLAAUW, BART VAN DER, - Connie. Het verhaal van een mooi vliegtuig
008590: KLAESSEN, RICHARD L., - Macaber Soerabaja 1945. De Werfstraatgevangenis
013013: KLEEFKENS, ONNO, - Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970
007724: KLEEVENS, JAN W.L., - Ontmoetingen
017355: KLEEVENS, JAN W.L., - Pangkie. Een Indische roman
006094: KLEIAN, J., - De zonen van Timah
017770: KLEIAN, J., - Njai Mirdja
016716: KLEIJ, P., - Zaanstreek. Architectuur en stedenbouw 1850-1940
007050: KLEIJN, H.C.M., M.J.A.VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE;EA(RED): - Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed
013246: KLEIN, JAN, - Nazomerreis van een motorrijder
002335: KLEIN, W.C.,HFDRED: - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied
004635: KLEIN ESSINK, JOOP, & RIC VAN DIJK - De Brandweer
003040: KLEIN, MANFRED, YVONNE SCHWEMER-SCHEDDIN,EA: - Type & Typographers
007635: KLEIN, ELSBETH, - De hitte van Kaliasin
016794: KLEIN EGELINK, JAN, & ARJEN DIEPERINK - Geschiedenis van de Lochemse straten in woord en beeld
016979: KLEIN, W.F., & M. KOPUIT - De joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945
011133: KLEINBOS, HANNIE, - Naast het gelijk. Herinneringen van een Belanda-indo no. 3
004077: KLEINGROTHE, C.J., - Sumatra's O.K. (Oostkust)
014345: KLEINJAN, HARRY, & ED STOL - Het volmaeckste maecksel . De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst
017577: KLEINRENSINK, GERRIT JAN, - Twee overkanten. De wereld van Jan Siebelink
001500: KLEINTJES, PH., - Staatsinstellingen van Nederlandsch-IndiŽ
014623: KLEITER, MANFRED, MARGREET HOOGERWAARD,EA: - Curacao ontmoet Nederland
009527: KLENCKE, PETER, - Hollandia Blues
001505: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog
016901: KLERK, A.P.DE, - Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren
000928: KLESSE, MAX, - Vom alten zum neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus
004178: KLEYN, J.DE, - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900
012433: KLIJN, MARCO, - De stille slag. Joodse Arnheemers, 1933-1945
014093: KLIJN, JAN W., - 't Dorp. Een streekvertelling uit de Alblasserwaard
014216: KLIJN, E.M.CH.F., - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850
008494: KLIJNMAN, JOHAN, - Brandweer Bussum 1899-1999
005102: KLIKSPAAN - Studenten-typen December 1839 - Mey 1841
001350: KLIKSPAAN - Studenten-typen en -leven
015751: KLIMA, ANTON, - De auto in de carcatuur
006661: KLOEKE, W., - Zwolsche sketsies
014513: KLOEKE, G.G., - Kamper spreekwoorden
016513: KLOEKE, G.G., - Verzamelde opstellen
016686: KLOET,CO DE, - Morgen lomt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog
014646: KLOET, TOON, - Het Brabant van toen. Herinneringen van Westbrabantse mensen
014578: KLOK, W., - Brielle.Stad in de landen van Voorne
015713: KLOK, R.H.J., - Oude graven tussen IJssel en Vallei. Prehistorische grafheuvels uit de steen- en bronstijd op de Veluwe
016266: KLOMP, W., J.M. SOMER, R.BOLT - Lochem in oude ansichten 1 + 2
012530: KLOMP, R.G., - De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij 1907-1935
001775: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche School
000836: KLOMP, R.G., - Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel 1910-1923
003681: KLOOS, MAARTEN, - Alexander Bodon. Architect
011543: KLOOSTER, FAMILIE, - In balans met Indie. Familie Klooster-Berndes in Indie en Holland
007039: KLOOSTER, L.J.VAN DER, - Een kabinet van gezichten in Gelderland
018561: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A., - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indie 1610-1888
005992: KLOT, STEVEN E., & NIGEL BULLOUGH - Bali: Hedendaagse schilderkunst
010293: KL÷TERS, JACQUES, - Huilen is voor jou te laat....Levensliederen en smartlappen
017841: KLOTERS, JACQUES, - 100 jaar amusement in Nederland
006396: KLUIS, A.T.W.DE, - Hallo mannen! Twaalf toespraken tot de Nederlandse Militairen (in Indie)
018656: KLUIVER, J.H., - Grote of Maria Magdalenakerk (Goes)
018602: KLUIVER, J.H., - De souvereine en independente staat Zeeland
015287: KLUMPER, TON, - Helden tegen wil wn dank. Verzet 1940-1945
010432: HOOGWOUDT, NICO, ROB KLUYVER & ROB TASCH - Zaanse brandkroniek 1941-2000
000574: KNAAP, GERRIT, - Kruidnagelen en christenen. De VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696
017081: KNAAP, GERRIT, & GER TEITLER(RED): - De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie
015964: KNAAP, J.P.H.VAN DER, & L.M.W. VEERKAMP - Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536
003061: KNAAP, DORIEN, - Verzorgd voorzien. Een geschiedenis van 30
004515: KNAP, G.H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de KNSM 1856-1956
002251: KNAPEN, BEN, - Langs de straten van Jakarta. Het dagelijks leven in de hoofdstad van IndonesiŽ
015014: KNAPP, GOTTFRIED,ED: - Betz Architekten
006269: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa
018225: KNEVEL, PAUL. SARA POLAK,EA(RED): - Meerstemmig verleden. Persoonlijke verhalen over het Nederlandse slavernijverleden
016190: KNOL, MARGRIET, - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956
014154: KNOL, META, REMCO RABEN,EA(RED): - Beyond the Dutch. Indonesie, Nederland en de beeldende kunst van 1900 tot nu
016759: KNOOP,W.H., - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940
013005: KNOOPS, W.A., & F.CH. MEIJER - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588
009074: KNOP, G., & C. ROGGEN - Skylgerlaner leisboek
014458: KNOP, GERRIT, - Schylgeralan. Eem beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling
008672: KNORRINGA, ROSA, - Het oor wil ook wat. Over mondelinge literatuur
007870: KOBBEN, A.J.F., - Zwarte planters. Proeve ener ethnografie
002201: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ
010404: KOCH, HERMAN, - Eindelijk oorlog
003618: KOCH, ALEXANDER, - Einfamilienhšuser und ihre konstruktiven Details
011963: KOCH, A.G.F., - Zwarte kunst in de Besschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15e eeuw
000275: HELFFERICH-KOCH, H, - Een dal in Ambarawa
016878: KOCK, W.J.A.M.DE, - Commando luchtvaarttroepen. Nederlands-IndiŽ 1947-1950
008517: KOCK, P.P.DE, - De ongelijke strijd in de Vogelkop
005202: KOCKS, G.H.,RED: - Gemeente Vries. Het land van de Zweedse Kornoelje
014868: KODIRON, KO,BEW: - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel
016393: KOECK, PAUL, - Heilige huisjes. Geloof en volksgeloof, bedevaarten en ommegangen, heiligen en hun hulp in nood
017703: KOEDIJK, SIJTJE VAN, - De hemel ziet blauw van de dagen. MIjn leven
007303: KOEFOED, GEERT, - Benoemen. Een beschouwing over de faculte du langage
018087: KOEHLER, JACO, - Duivelse dilemma's na de schipbreuk van de Batavia
004875: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE, - Schatkist van een bankier. Kunst en architectuur bij Van Lanschot
008426: KOELEWIJN, CEES, - Oral Literature of the Trio Indians of Surinam
018477: KOELEWIJN, CEES, - Tareno tamu inponopi panpira . Trio verhalenboek
006963: KOEMAN, C., - Geschiedenis van de kartografie van Nederland
018551: KOEMAN, C.,INL. - Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland, zoo in 't algemeen, als in haare XXX bijzondere Grietenijen Door Bern. Schotanus ŗ Sterringa
009813: KOEMAN, C., - Collections of Maps and Atlasses in the Netherlands. Thier History and Present State
018083: GROEN-KOEN, ANNE, - Bamboe buigt maar breekt niet
011229: KOENEN, MARIE, - Uit Limburgs legende en historie
001432: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
013618: KOENRAADS, JAN P., - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff
016995: KOEPPEN, WOLFGANG, - Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol
011971: KOESEN, TH.A.J., & J.H. TURKSMA(RED) - Graficus - 60 jaar
014869: KOESNOE, MOH., - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesie
014870: KOESNOE, MOH., - Report concerning a Research of Adat Law on the Islands of Bali and Lombok 1971-1973
008052: KOHLENBACH, BERNHARD, - Pieter Lodeijk Kramer 1881-1961. Architect van de Amsterdamse School
017075: KOHLER, JOACHIM, - Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlusselte Botschaft
003107: KOHNSTAMM, G.A., & H.C. CASSEE,RED: - Het cultureel woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling
018429: KOHNSTAMM, DOLPH, & ELLY CASSEE,RED: - Nieuw Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling
002232: KOK, G.A.DE, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
007015: KOK, J., - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar
007016: KOK,J., - Stoomtrams rond Alkmaar. Boot-, trein- en tramverbindingen met Alkmaar, alsmede de Alkmaarse stadstram
017472: KOK, RENE, ERIK SOMERS, LOUIS ZWEERS - Koloniale Oorlog 1945-1949. Van Indie naar Indonesie
002420: FILEDT KOK, J.P.,RED: - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meister ca.1470-1500
000380: KOK, J.A. - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-IndiŽ
014024: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder
010807: KOK, AUKE, - Dit was Veronica. Geschiedenis van een piraat
001933: KOK, G.A.DE, - De Koninklijke Weg. 100 jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde-Vlissingen
008268: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - V = Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945
017419: KOK, J., - Stoomtrams rond Hoorn
001225: KOK, G.A.DE, & M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
008131: KOK, H.L., - Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer
006655: KOK, RENE, HERMAN SELIER,EA; - Fotografie in bezettingstijd. Geschiedenis en beeldvorming
015694: KOK, AUKE, - De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals
003207: KOKHUIS, G.J.J., - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot
018563: KOKHUIS, G.J.I., - Historie van Enschede
002609: KOKS, J.TH., - De Indo
002918: KOKS, J.TH., - De Indo
017904: KOL, H.H. VAN, - Driemaal dwars door Sumatra en zwerftochten door Bali
000223: KOL, H.VAN, - Uit onze koloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000224: KOL, H. VAN, - Uit onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000222: KOL, H. VAN, - UIt onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
004666: KOLDEWEIJ, A.M.,RED: - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier
018531: HEERINGEN, R.M.VAN, A.M. KOLDEWEIJ & A.A.G. GAALMAN - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens
013890: KOLDEWIJ, A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een helige in het Servaaskapittel te Maastricht
003327: K÷LKER, A.J., - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van "Die Steede ende Landen van Haestregt tot begin 19e eeuw
015568: KOLKS, ZENO, - Langs oude Gelderse kerken. De Veluwe
015190: KOLMESCHATE, G.J.VAN, J.TEN HOVE,EA: - "Een groot en deftig dorp". Zwartsluis tot 1800
010155: KOMRIJ, GERRIT, - De os op de klokketoren
011876: KOMRIJ, GERRIT, - Hercules
010156: KOMRIJ, GERRIT, - De Verschrikking
017536: KOMRIJ, GERRIT, - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk
012796: KOMRIJ, GERRIT, - Fabeldieren
015739: KOMRIJ, GERRIT,RED: - De Nederlandse kinderpoezie in 1000 en enige gedichten
001722: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Abele spelen
012882: KOMRIJ, GERRIT, - Op de planken
012858: KOMRIJ, GERRIT, - Alle gedichten tot gisteren
012849: KOMRIJ, GERRIT,RED: - In Liefde Bleoyende. De Nederlandse poezie van de 12e t/m 20e eeuw in 100 en enige gechten
012837: KOMRIJ, GERRIT, - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays
013210: KOMRIJ, GERRIT, - Voor zesenzestig euro vijfentwintig
001643: KOMRIJ, GERRIT, RED.+ INL. - Aan een droom vol weelde ontstegen. PoŽzie uit de Romantiek 1750-1850
010130: KOMRIJ, GERRIT, - Tutti-frutti
015125: KOMRIJ, GERRIT, - De loopjongen
016517: KOMRIJ, GERRIT, & RODOLPHE TOPFFER - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen
002632: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ
005910: KONING, J., & D. WOUTERS,ED. - Aardijkskundige Wandplaten van Nederlandsch Oost-Indie
011574: BRIGGS-KONING, MARIE, - Footsteps in Memories and... The Relationship betweem a Family in the Netherlands East Indies during the 1940's and World Events of the Time
017467: KONING, DAVID, - Javaanse levens
001888: KONING, JOHAN, - 600 Jongens met de Tarakan naar Noorwegen
006179: KONING, J., & D. WOUTERS - Mooi en nijver Insulinde
013792: KONING, DANIEL - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid
017268: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche Jongelieden en Indische Landbouw
014526: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Overijssel in detail
013025: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Utrecht in detail
008232: KOOIJ, J.A.VAN DER, - Uit het leven van een zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18e en 19e eeuw
015069: KOOIJ, M.VAN DER, - Om niet te vergeten. OverschieŽnaars in verzet
014929: KOOIJMAN, JAN, - Tien platbodemjachten
017718: KOOIJMAN, JAN, - Beter varen met platbodems
000962: KOOIJMAN, S., - De kunst van Nieuw-Guinea
016161: KOOIJMAN, BOB, - De Zaansche Molen. 75 jaar behoud van industrieel erfgoed
012809: KOOIJMAN, MARINUS ANTHONY PIETER, - Operatieve behandeling van congenitale heupdysplasie
009231: KOOIJMANS, L.P. LOUWE, - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog
013019: KOOIJMANS, HENK,RED; - Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant
017302: KOOIJMANS, L.P.LOUWE, - Sporen in het land. De Nederlandse delta in de prehistorie
011899: KOOIMAN,W.J., - Maarten Luther. Doctor der Heilige Schrift. Reformator der kerk
009714: KOOISTRA, JACK, - Laatste bericht. Ereveld van Indie en Nieuw-Guinea
014703: KOOLEN, MARCEL, - "Deze herinnering wil ik bewaren....."
010660: KOOLHAAS, MARNIX, & JURRYT VAN DE VOOREN - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden
002847: KOOLS, FRANK, - Als een boer van Zundert. Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats
005555: KOOLWIJK, TOM VAN, & CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw
009342: KOOMEN, THEO, - Samen an de reed....
007671: KOOMEN, P.DE, - In schaduw van bamboe en palmen
015881: KOONINGS, JAN, & FRED VAN STRATUM - Soldaat in Suriname 1947-1975
003155: SWAAN-KOOPMAN, C., - Vrouwen in Indie
008293: SWAAN-KOOPMAN, C., - Water over sawah's
001985: KOOPMANS, R, & M.SONNENBERG, EA(RED): - Uittocht. Het einde van de Koninklijke Paketvaart-maatschappij in IndonesiŽ
017433: KOOPMANS, KEIMPE,VOORW. - Tekeningen van Martin Brink
012963: KOOPS, W.R.H., - Een wereld aan boeken
007540: KOORDERS, S.H., - Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout
014649: KOORN, FLORENCE, & MICHEL VAN DER EYCKEN - Begijn in Brabant, De begijnhoven van Breda en Diest
013031: KOOT, TON, & WILLEM G. HOFKER - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot
011994: KOOTEN, KEES VAN, - Zo wordt u gelukkig (en de poezie van Billy Collins)
015195: KOOTEN, KEES VAN, - Leve het welwezen
013358: KOOTEN, KEES VAN, & EWALD SPIEKER - Letterlust
010483: KOOTEN, KEES VAN, - Hartstochtjes
018476: KOOTEN, KEES VAN, - 575 Haikoots
017626: KOOTEN, TOOS VAN,RED: - Bart van der Leck: "een toepassend kunstenaar"
007334: KOP, HANS VAN DER, - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven 1872-1955
014702: KOP, H.J.E.VAN DER, - Nog maar 18 maanden, arme sodemieter. Herinneringen aan Nieuw-Guinea 1955-1956
011561: KOP, H.J.E.VAN DER, - Terug van weggeweest. Herinneringen aan Soerabaja 1947-1949
010144: KOPLAND, RUTGER, - Onder het vee
010653: KOPLAND, RUTGER, - Dit uitzicht
015941: KOPLAND, RUTGER, - Verzamelde gedichten
012409: KOPLAND, RUTGER, - Jonge sla uit het Oosten. Dagboeknotities
012408: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010656: KOPLAND, RUTGER, - Geduldig gereedschap
010657: KOPLAND, RUTGER, - Tot het ons loslaat
010655: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010654: KOPLAND, RUTGER, - Voor het verdwijnen en daarna
013687: KOPPEL, ADR.VAN DE, - Beknopte geschiedenis van de door brand vernielde Ned.Herv.Kerk
002328: KOPPEN, G.A., - Holland-IndiŽ-Holland in storm en zonnebrand
009747: KOPPERS, G.P., - Brandweer Amsterdam. Steeds vernieuwend
016705: KOPPIJN, LOUISE, - Krakepoot
016707: KOPPIJN, LOUISE, - Pa Koppijn. De geschiedenis van een Jordaanse(Amsterdam) jongen die naar Nederlands-Indie ging
016706: KOPPIJN, LOUISE, - Van Rembokan tot Rijswijk. Een leven in twee werelden
002551: KOPSTEIN, FELIX, - Een zoologische reis door de tropen
018190: KORF, DINGEMAN, - Nederlandse majolica
006668: KORF, DINGEMAN, - Tegels
014907: KORF, JAN, - Zaandam in oude ansichten
007124: KORF, J., - Zaandam in oude ansichten
011566: KORFF, A., - Beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
006544: KORFF, A.B., - Een vacantiereisje van een Hollandschen jongen naar Java
018247: KORNAAT, KLAAS, - De schok van het onbekende. Vlaardingen tijdens crisis, bezetting en bevrijding (1936-1947)
006705: KORNAAT, KLAAS, - Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede
005105: KORS, TON, - Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's
005655: KORSTEN, F.W., - Lessen in literatuur
015700: KORT, ALBERT, - Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland 1850-1940
014542: KORTELING, H., - Deventer bij gaslicht
014735: KORTEN, A., - Olst 1940 - 1945. Geschiedenis van de gemente Olst gedurende de oorlog
008016: KORTERINK, HENDRIK JAN, - De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins Hendrik, hun zes kinderen en andere geheimen
006866: KORTEWEG, ANTON,RED: - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum
016314: KORTEWEG, ANTON, - Eeuweig heimwee drijft hem voort
005539: KORTEWEG, ANTON, MAX NORD,EA(RED): - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen
007091: KORTEWEG, ANTON, INL: - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum
012842: KORTEWEG, ANTON, & MURK SALVERDA - 't Is vol schatten hier. Ned. lit. van 1750 tot 1986
017991: KORTEWEG, ANNE S., - Praal, ernst en emotei. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift
016470: KORTEWEG, ANTON, - Met flinke pas
001345: KORVER, H.J., - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming(KNSM) 1856-1981
001388: KORVER, H.J., - Varen op de West (1884-1972)
013791: KORVER, A.P.E., - Sarekat Islam 1912-1916. Opkomst, bloei en structuur van Indonesie's eerste massabeweging
015483: KOETSIER-KORVINUS, HENK RN TINEKE, - Vijftig jaar "Merdeka". In gesprek met Indonesiers en Nederlanders
004906: KOSSEN, W.J., & A. RIEGER - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk
012606: KOSTENEVICH, ALBERT,RED: - Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage
001412: KOSTER, JAN, - Op een mooie zeumereivend en are westfriese verhale
003911: KOSTER, BEN, - Een verloren land. De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962
013236: KOTTE, WOUTER, & HAROLD RUBIN - Ondergronds
000472: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindische Kampsyndroom. Anathema's 6
001558: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6
012387: KOUSBROEK, RUDY - De vrolijke wanhoop. Anathema's 8
002664: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
002686: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
001892: KOUSBROEK, RUDY, - Een passage naar IndiŽ
017503: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto
012383: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7
012386: KOUSBROEK, RUDY - Lieve kinderen hoor mijn lied
012385: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing
017583: KOUWENAAR, GERRIT, - Vallende stilte. Een keuze uit eigen werk
006679: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas. De geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853
017627: KOVTOEN, JEVGENIJ F., - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenten Malevitsj, Filonov, Tatlin, Mitoeritsj
015682: KOZIJN, WIM, EA: - Gegrift in ons geheugen . T.g.v. Fusie 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg
010862: KRAAIJEVELD,JACQUES, - Baggerdiep. Verhalen uit de baggerwereld
017185: KRAAN, ALFONS VAN DER, - Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940
001123: KRAAY, F.J., - Een halve eeuw 1528-1577. Uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg
017362: KRAKER, A.M.J.DE,RED: - De Westerschelde. Een water zonder weerga
013979: KRAMER, DIET, - Het geheim van de gesloten kamer
002238: KRAMER, J.G., - Het beleg van Groningen in 1672
009187: KRAMER, FRANCISCA,RED: - Rondom "Indie vaarwel". Het leven gaat toch zoals het gaan moet
010010: KRAMER, DIET, - Onrustig is ons hart
006225: KRAMER, DIET, - Thuisvaart
014768: KRAMER, RAOUL, - Lost Track - Een zoektocht langs de Birma-Thailand Spoorweg 65 jaar later
009716: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H., - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen
006078: KRANZFELDER, IVO, - Hopper 1882-1967. Visioen van de werkelijkheid
008127: KRAS, REYER, BEN REBEL,EA: - Het Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920-1960
005619: KRAS, REYER, - Nederlands fabrikaat. Industriele Vormgeving
018403: KRATSBORN, WIM, - Onvoorspelbaar verleden. Geschiedenis van prehistorie tot heden
012658: KRAUSE, GREGOR, & KARL WITH - Bali 1912
018042: KRAUSS, NICOLE, - Een verhaal over mijn grootouders
002115: KREEFFT, OTTO, - Birma spoorweg. Een visuele herinnering
015325: KREEK, MIEKE L. DE, - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht
002983: KREEMER,J., - Sumatra. Gids in het Volkenkundig Museum
002802: KREUGER, FREDERIK H., - De tweede gouden eeuw. Hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde
018194: KREUGER, S.C.P., - Zr. Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo
018234: KREUSCH, AL., - Getijdenboek. Het land van Valkenburg
013030: KREUZEN, A., - Laren, toen & nu
001436: KREVELEN, LAURENS VAN, - De stijl van de uitgever
014455: KRIJGER, ETTO, - Slauerhoff in zelfbeelden
014536: KRIJGER, T.A., - Steenwijk als militaire stad
011093: KRIJNEN, HENK, - Brieven naar de groene hel
004860: KRIJTHE, E., - De "Bergkoningin" en de spoorwegen in Nederlands-Indie 1862-1949
014793: KRIKKE, H.D.J., - Wassink van Warnsveld naar Almelo. Een bijdrage tot de familiegeschiedenis
013233: KRIMPEN, JAN VAN, - Waarde Vriend. Brief aan Henri Mayer
005227: KRIMPEN, HUIB VAN,EA(RED): - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 Juli 1981
000721: KRIMPEN,H.VAN, - Het model van de uitgever van Johan H. van Eikeren
004346: KRIYA, SENI, - The Crafts of Indonesia. Earth, Grass, Wood, Cloth, Metal, a.o.
002718: KROEF, R.VAN DER, - Velp en zijn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden
001361: KROESE, W.T., - Tempo Doeloe van een kleine Deliaan
008196: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog
016494: STENFERT KROESE, W.H., - De mythe van A. Roland Holst
016728: KROG, ANTJIE, - Liederen van de blauwkraanvogel
016526: KROG, ANTJIE, - De kleur van je hart
014460: KROGT, P.C.J.VAN DER, - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft. De straat waar wij wonen
005387: KROGT, PETER VAN DER,INL: - Belgica Regia & Belgica Foederata. De lage Landen
012107: KROL, GERRIT, - Vijf vingers van dezelfde hand
009249: KROL, GERRIT, - Rondo veneziano
018506: KROL, GERRIT, - In dienst van de "Koninklijke"
012922: KROL, GERRIT, - Over het uittrekken van een broek
000273: KROM, N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst
006268: KROM,N.J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
015502: KROM, N.J. - Het oude Java en zijn kunst
009757: KROON, DIRK,ED: - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poezie van J. Slauerhoff
015791: KROON, GEESKE, - MIjn familie in Indie 1825-1955
001423: KROON DZN, H, & F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn
013562: KROON, W., - Thuyss opt Loe (Het Huis op Het Loo)
016149: KROON, DIRK,ED: - Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen
013359: KROONENBURG, J, G.M. VAN ROSSUM,EA: - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief
001169: KROSENBRINK, HENK,(SAMENST) - Wij, de jongens van overzee
006721: KROSENBRINK, HENK, RED: - De IndiŽgangers 1945-1950
004902: KROSENBRINK, HENK, - Het vergeten bataljon. The Dutch National Battalion en zijn mensen
004223: KROSENBRINK, HENK, - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers
013073: KRUIDHOF, J.A.,J.VAN DER STEEG,EA(RED): - De bruid aan de Eem. Grepen uit de Amersfoortse Kerkgeschiedenis
010929: KRUIJER, G.J., - Suriname, Neokolonie in Rijksverband
003780: KRUIJER, G.J., - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het Oerwoud van Guyana
016121: KRUIJMER, G.H.,RED: - UIt de geschiedenis van hervormd Putten
004439: KRUIJSEN, JOEP, & NICOLINE VAN DER SIJS,RED: - Honderd jaar Stadstaal
003244: KRUIMEL, H.L., - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie
004876: KRUININGEN, HARRY VAN, - 22 etsen bij uitspraken van een brilleslijper Spinoza
002392: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299
012924: KRUIT, JOHANNA, - De omtrek van een antwoord
014820: KRUITHOF, JACQUES, - Javaans meisje
009825: KRUITWAGEN, B., EA: - In Memoriam Wouter Nijhoff 19 november 1866 - 11 januari 1947
009100: KRUIZINGA, J.H., - Leven folklore in Nederland en Vlaanderen
007427: KRUIZINGA, J.H., & J.A. BANNING - Amsterdam van A tot Z
014750: KRUIZINGA, J.H., - Op de bres voor de vrijheid. Oorlogs-, verzets- en bevrijdingsmonumenten in Amsterdam
015653: KRUIZINGA, J.H., - Watergraafsmeer. De geschiedenis van een pokder
001348: KRUSENSTERN, KAPITEIN A.J.VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806
002523: KUEGLER, SABINE, - Dochter van de jungle. Een meisje uit de steentijd
000385: KUENEN, PH.H., - Kruistochten over de Indische Zeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willibrord Snellius
000686: KUGEL, J., - Geschiedenis van de gymnastiek
014725: KUHN, HERBERT, - Die Kunst der Primitiven
014629: KUHNE, CARLA, & WILLEM VAN NOREL,RED: - Stichting tot behoud van Elburger botters 25 Jaar
002564: K‹HR, E.L.M., - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
018251: KUIJER, GUUS, - De redder van Afrika
015496: KUIJK, OTTO, & ANTON C. VELDKAMP - Weerzien met Indoneie
011913: KUIJL, JAAP VAN DER, - Pictures. The world's most comprehensive source for electronic art
017109: KUIJL, ARJEN VAN DER, - De glorieuze overtocht. De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688
002733: KUIJL, ARIE, - Opgeborgen bij de evenaar. Het leven in 4 Japanse burgerinternaringskampen op Sumatra
007352: KUIJLMAN, H.E., - Snelvoet. De schrik der Veluwe
010984: KUIJOERS, ELS,RED: - LettError
001463: KUIK, N., - De geschiedenis van drukkerij de Lange/van Leer
012944: KUIK, N., - Drenthe's eerste drukkershuis . Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821
001301: KUIK, B.A.VAN, - Harderwijk in oorlogstijd
014325: KUIL, PIETER VAN DER, - Een parel aan de Veluwezoom. Oosterbeek als toeristische trekpleister
005434: KUILE, G.J.TER, - De Twentsche watermolens
004135: KUILE, E.H.TER, - Het Kwartier van Zutfen
004130: KUILE, E.H.TER, - Noord- en Oost-Salland
004137: KUILE, E.H.TER, - Twente
004136: KUILE, E.H.TER, - Zuid-Salland
004139: KUILE, E.H.TER, - Leiden en westelijk Rijnland
004140: KUILE, E.H.TER, - Twente
013640: KUILE, G.J.TER, - Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe
016640: KUINDERSMA, IDS, EA: - Mei groetnis fan de twilling (Oppenhuizen/Uitwellingerga)
004531: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg
002805: KUIPER, K., - De ontwikkelingsgang der Grieksche letterkunde tot aan de aanvang der Macedonische overheersching
017253: KUIPER, MARCEL, - Topografische dubbel atlas Noord-Holland
015038: KUIPERS,JAN J.,B., - Thuis in Zeeland
008508: KUIPERS, JAN J.B., - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden
010812: KUIPERS,H.E., - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs
010531: KUIPERS, REINOLD, - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo
014172: KUIPERS, REINOLD, - De boekvormer
014689: KUIPERS, WIM, - Letterbak. Taalkwesties & Limburgs dialect
014473: KUIPERS, W.H., - Leeuwarden 1965 - 1980
004454: KUIPERS, MARIETJE E., - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902
017468: KUIPERS, JAN J.B., - Vrijheid Gelijkhied Broederschap. De Nederlanden in de Franse tijd
017668: KUIPERS, JAN J.B.,RED: - Sluimerend in Slik. Verdronken dorpen en verdwenen land in Zuidwest-Nederland
003613: KUITENBROUWER, MAARTEN, - Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het KITLV in historisch verband, 1851-2001
013872: KUITERT, LISA, - Het boek en het badwater. De betekenis van papieren boeken
007969: KUITERT, LISA, - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996
018655: KUITERT, LISA, - Met een drukpers de oceaan over. Koloniale boekcultuur in Nederlands-Indie 1816-1920
012813: KUITERT, LISA, & MIRJAM ROTENSTREICH - De gevoelige plaat. Literiar album
015437: KUITERT, H.M., - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars
015436: KUITERT, H.M., - Jezud: nalatenschap van het christendom
012976: KULTERMANN, U., - Bouwkunst van deze tijd. Voorbeelden uit alle landen, die bijdragen tot het ontstaan van een nieuwe bouwstijl
012612: KUNNE, JOS, - Beelden belicht en beschreven (Harderwijk)
002835: KUNST, JAAP, - Music in New Guinea. Three Studies
006578: KUNST, J., - Een en ander over de Javaansche wajang
012758: KUNST, J., - Een en ander over den Javaanschen gamelan
001097: KUNST, J., - De toonkunst van Java
009377: KUNST, A.J.M., - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indie vanaf de 16e tot in de 19e eeuw
008410: KUNST, J., - Music in Java, Its history, its theory and its technique
015501: KUNST, JAAP, - Metrique, rhythmique, musique a plusieurs voix
015500: KUNST, J., - De inheemsche muziek en de zending
015499: KUNST, J., - Cultural relations between the Balkans and Indonesia
015497: KUNST, J., - Musicologisch onderzoek. Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-gebied (West-Flores)
007698: KUNTO, HARYOTO, - Wajah Bandoeng. Tempo doeloe
005461: FRIJTAG DRABBE KUNZEL, GERALDIEN VON, - Kamp Amersfoort
002565: KUPERUS, G., - Het cultuurlandschap van West-Soembawa
006416: KUPERUS, MARGA, & HARKOLIEN MEINSMA - Altijd op reis. Architecten uit de voormalige Nederlandse kolonien aan het werk
001548: K‹PFER, C.C., - Onze vliegers in IndiŽ. De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart
013982: KUPPEVELD, MARTIN VAN, - De witte geest van de Boroboeodoer
018332: KUSTERS, WIEL, - Pierre Kemp. Een leven
012918: KUSTERS, WIEL, - Ik graaf, jij graaft. Aantekeningen over poezie
012345: EGETER VAN KUYK, ROBERT, PIT VAN NES,EA(RED): - Elementen (Ida Gerhardt 1905-1997)
017383: EGETER VAN KUYK, ROBERT, - Een groen respijt. Over het sultanaat Pontianak
007290: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland
013535: KUYPER, ERIC DE, - Bruxelles, here I come
006678: KUYPER, SJOERD, & ARIE RAMPEN,RED: - Kennemerland in tekst en beeld
006777: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van Limburg
015764: KUYPER, H.H., - Zuid-Afrika. Reisindrukken
005711: KUYPER, J., - Gemeente Atlas van de provincie Zeeland
003694: KUYPER, WIM, - Zwervend langs het IJsselmeer. Heden en verleden in het hart van Nederland
010649: KUYPERS, G., - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie
003378: KWAKENBURG, R.J., - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940
014475: HUIZING, L. & J. WATTEL - Hoogeveen. Van Echten's Morgenland
001828: SANDERS IAN L., - Tickling the Crystal. Domestic British Crystal Sets of the 1920s
011539: TICHELMAN< G.L., - De Zuid-Molukken. Overzicht van een eilandenrijk
011235: LAAGLAND, FREDERIEKE, - Sprookjes
001328: LAAK, GERARD VAN DER, - Belevenissen van een stormpionier 15 juli 1946-19 april 1950
008329: LAAN, F.I.M.VAN DER, - Leed en verzet in Leersum
010348: LAAN, KO VAN DER, - Het wonder gerucht. Nederlandsch volksverhalenboek
010461: LAAN, K.TER, - Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid
001126: LAAN, K.TER, - Groninger encyclopedie
014696: LAAN, RAYMOND, - Wessanen's Koninklijke Fabrieken
011922: LAAN, J.E.VAN DER, & E.J. ROOSDOM - Markelo
014075: LAAN, K.TER, - Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis
013455: LAAN, K.TER, - Middeleeuwse legenden uit Groningerland
002787: LAAN, K.TER, - Folklore in de Nederlandse overleveringen
007718: LAAN, MARK VAN DER, - Dewi
013564: LAAN, K.TER, - Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen
007085: LAANSMA, S., - De Joodse gemeente te Zutphen
016665: LAANSMA, S., - Boerderijen en boerengeslahten in Renswoude
016253: LAANSTRA, WILLEM, - Johannes (Jan) Weissenbruch. Schilder-graficus 1822-1889
016548: LAAR, FELIX VAN DE, - Qua Nederlands. Taalvervlakking of taalverrijking?
002531: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland
007400: HINLOOPEN LABBERTON, D.VAN, - Geillustreerd Handboek van Insulinde
017050: LACLOS, CHODERLOS DE, - Les liaisons dangereuses
003639: LACY, BILL,ED: - 100 contemporary architects. Drawings and sketches
000691: LAGENDIJK, A., - Scheepvaart van de lage landen
016234: LAGENDIJK, RONALD, - Rubbertijd
002144: LAGENDIJK, A., - Schakel tussen twee Werelden. RepatriŽrings- en troepenschepen naar en van IndiŽ 1945-1951
002014: LAGENDIJK, A., - Van de Willem III tot de Willem Ruys
009457: LAGERBERG, KEES, - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd
013117: LAGERS, HANS, & MARIJE STRATING - Loosdrecht. Geschiedensi en architectuur
015601: LAGERWIJ, VINCENT, - "Moj je kieke..." Ede vroeger en nu
007416: LAKERVELD, CARRY VAN RED: - Meijer Bleekrode. Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
017289: LALLO, EMANUELA DI, - Lost China. The Photographs of Leone Nani
013364: LAMBERTS, ALBERT, - Venlo binnen en buiten zijn muren
015302: LAMBERTSZ, LAMBERT, - Taboe op Bali
003237: LAMBOOIJ, HERMAN, - Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier
017601: LAMBOOIJ, HERMAN, - Een eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van West-Friesland
017303: LAMBOOIJ, HERMAN, - De Helderse zeewering sinds 1750
016288: LAMMENS, ANDRE, - Schoonheid in hout. Het meubel in de geschiedenis
003324: LAMMERS, J.A., - De moderne schilder. Vakboek voor schilders enz.
017965: LAMMERS, JOSEPH, & GERD UNVERFFEHRT,RED: - Vom Jugendstil zum Bauhaus. Deutsche Buchkunst 1895-1930
010279: LAMPE, AUGUSTA, - Daden onder de zon. Verhalen uit het vrouwenkamp
002780: LAMSTER, J.C., - Java I + II
002781: LAMSTER, J.C., - Java I + II
000536: LAMSTER, J.C., - IndiŽ, gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en hare beschaving
002779: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, bevolking, godsdienst, gebruiken
016924: LAMUR, CARLO, - The American Takeover. Industrial Emergence and Alcoa Expansion on Guyana and Suriname 1914-1921
001404: LAND, TON, - De Schoonheid van Kennemerland, West-Friesland en Texel
015650: LAND, SIPKE VAN DER, - Open oog voor Suriname
012087: LAND, SIPKE VAN DER, - Ratjetoe. Het bonte leven van Suriname
015162: LAND-KNOL, ANNET, & WILLEM VAN NOREL, EINDRED. - Elburg tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1919
001376: LANDELL, OLAF J. DE, - IndonesiŽ Weerzien
000961: LANDELL, OLAF J. DE, - De gouden navelstreng
002137: LANDELL, OLAF J.DE, - IndonesiŽ Weerzien
014910: LANDMANN, SALCIA, - Jiddische anekdoten en spreekwoorden
009516: ROBBINS LANDON, H.C., - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en werken
013746: LANDSTROM, BJORN, - Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld
017096: LANDWEHR, JOHN - IJzersterke kinderprenten op steen
014431: LANDWEHR, JOHN - De Nederlanders uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
003173: LANG, MRS., - The Book of Saints and Heroes
002582: LANGE, JOOP DE, - Als de natuur zwijgt
016725: LANGE, JAN N.DE, - De grote waanzin
017367: LANGE, WIESJE DE, - Een klaagmuur in Rijssen
013250: LANGEVELD, HENK, - Sulawesi
010680: LANGEWEG, GER, - Teekeningen
017120: LANGEWIS, LAURENS, & FRITS A. WAGNER - Decorative Art in Inonesian Textiles
017040: LANGFELD, GREGOR, MARGRIET SCHAVEMAKER,EA(RED): - Het Stedelijk in de oolrog
011807: ZIJLL LANGHOUT, W.C.VAN, - Herinneringen en Bespiegelen
016441: LANGMAN, H.J., - Nunspeet. Hoe het was, hoe het geworden is
017341: LANKESTER, BART, - 100 woorden van Wieringen
011869: LANOYE, TOM, - Overkant. Moderne verzen uit de Groote Oorlog
005182: LANOYE, TOM, - Stadsgedichten
013324: LANOYE, TOM, - Zwarte tranen
013323: LANOYE, TOM, - Het goddelijke monster
003704: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998
014950: LANS, PAULINE VAN DER, - Donkerblonde dochter
012990: LANS, J.R.VAN DER, - Tenochtitlan. Romantisch geschiedverhaal
013555: LANS, PAULINE VAN DER, - Tommie, een vlinder achter glas
017615: LANS, NATHALIE, - Schiedam bouwt op jeneververleden . Een wandeling door de tijd
017393: LANSINK, HEDRINK, - Vertellingen uit Varssevelds Verleden. Het dorps- en plattelandsleven in de jaren 1920-1970
011227: LANZ, OTTO, - Amor's Rache. Ein Polterabendscherz und rascher Ausflug der Mythologie
002576: LANZING, LOU, - Kura!. De Noorderzon boven de Gordel van Sumatra
009741: LANZING, FRED, - "Voor Fredje is het kamp een paradijs" . Een jeugd in Nederlands-Indie 1933-1946
009455: LANZING, FRED, - De Nisero-affaire
011639: LANZING, FRED, - Gerucht op de wind. Van Heutsz, Colijn, Snouck Hurgronje & de kleine vrouw Siti: trawanten
007631: LANZING, FRED, - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden
002098: LAP, B.C.W., - Selamat djalan. Varen naar de Oost
001165: LAPR…, S.A.,EA(SAMENST): - "Orde En Vrede" . De humanitaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950
001780: LAPR…, S.A., - Ned. IndiŽ 1940-1950 in kort bestek
001375: LAPR…, S.A., - Het Andjing Nica Bataljon(KNIL) in Nederlands-IndiŽ(1945-1950)
002501: LAPRE, S.A., - Ned.-Indie 1940-1950 in kort Bestek
014704: LAPRE, S.A., - Fascinerende flitsen uit Suriname
000883: LAPRE, S.A., - Het ANDJING NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indie (1945-1950)
018231: LAQUEUR, RENATA, - Dagboek uit Bergen-Belsen, maart 1944 - april 1945
010808: LARSON, ERIK, - De meteoroloog en de storm. Het dramatische verhaal van de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis
018541: LASEUR, W.A., - Het Meermanno-Westreenianum 1848 - 1960
010795: LAST, JEF, - Bakboorslichten.Verzen
013958: LAST, JEF, - Zo zag ik Indonesie
017882: LAST, JEF, - Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten
006073: LAST, JEF, - Bali in de kentering
001373: LATIF, S.M., - Bunga Anggerik. Permata Belantara Indonesia
008462: LAUNSPACH, RIK, - 1953
008806: LAURENS, B.H., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45
005169: LAURENS, BEN, - Rotterdam, geblaakte stad
017795: LAURENS, BEN, - Het peloton.
017873: LAURENS, BEN, - De vreetpatrouille
013290: LAURENTIUS, VICTOR, - De Betuwe in Stelling. De Ondergrondse 1940-1945 & De stellingenoorlog en evacuaties 1944-1945
012370: LAUWAERT, GUIDO, - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen
007551: LAVALEIJE, THEO, THEO WEIJERS,EA - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng 1942-1945
000870: LAZARRO, G.DI SAN, - Paul Klee. Leben und Werk
008212: FEBRE. S.D.LE, - Vertellingen uit onze Oost
007390: LEADBEATER, C.W., - De cakra's. Een monografie
016213: LEAUTAUD, PAUL, - Particulier dagboek 1925-1950
005001: LEAUTAUD, PAUL, - Lichtzinnige herinneringen/Literair dagboek 1893-1921
016212: LEAUTAUD, PAUL, - Onvoltooid verleden tijd. In memoriam/Jeugdleifde
018420: LEAUTAUD, PAUL, - Brieven aan mijn moeder
003159: LECLERCQ, W.L., - Limburg. Land en menschen
018442: LECOUTURIER, YVES, - De stranden van de landing (Normandie) Ontdekkingsroutes
014375: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G., - Nederlandse keramiek 1975-1985
016180: LEDIG, GERT, - Het stalinorgel
018073: LEDOUX, TANJA, SAMENST. - Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf
017127: LEE, TON VAN DER, - Jan Huygen. Het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC
017853: LEE, CAROL ANNE, - Het verborgen leven van Otto Frank. De biografie
018565: LEE, CAROL ANN, - Anne Frank 1929 - 1945
012702: LEE, LU SEE, - Terug naar de bron
014995: LEE, UJE, - Wiel Arrets 1989 - 1999
014258: LEE, T.VAN DER,ED: - Curacaose vrijbrieven 1722-1863
016898: LEE, GERARD VAN DER, - Onze Jan in Indie
013899: LEEDEKERKEN, JACQUES, & HANS LIESKER - Voorman in verzet en boei
000014: LEEDEN, A.C.VAN DER, - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi
008807: LEEFLANG, THOMAS, - De bioscoop in de oorlog
012840: LEEFLANG, ED, - De hazen en andere gedichten
004597: LEEFLANG, CHR.,RED: - Tien jaar De Roos MCMXLV - MCMLV
013223: LEEFLANG, ED, - Brief
018627: LEEFLANG,WINSTON, (= PS.V. MICHIEL VAN KEMPEN) - Landmeten
016426: LEEFLANG, C.,RED:+ INL.:, - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek
018464: LEEGWATER, D.C., - Fort bij Rijnauwen
002013: LEEMAN, F.W.G., - 120 jaar zeevaart. Van barkschip tot "Willem Ruys"
006333: LEEMAN, FRED, & HANNA PENNOCK,RED: - Ottocento / Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910
012651: LEEMBRUGGEN, C.A., - Van verschillende stam
015413: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L.VAN, - Djaidin
002727: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
008331: LEENDERTZ, C>J., - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde
005117: LEENINGA, J.J., & E.JAC. WESTRA - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind
010836: LEERINK, H.J.G.W., - Maritiem profiel. Voorsprong door specialisatie
002458: LEERINK, J.C., - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indie in de periode 1945-1950
013966: LEERTOUWER, LAMMERT, - Het beeld en de ziel bij drie Sumatraanse volken
011977: LEEUW, C.A.DE, M. QUANJER,EA(RED) - Gedenkboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Marnix Xollege te Ede
017943: LEEUW, J.TH., - Beverwijkse straatnamen
016226: LEEUW, RONALD DE,ED: - De brieven van Vincent van Gogh
015972: LEEUW, AART VAN DER, - Vijf dichters van arkadie
003042: LEEUW, RONALD DE, JOHN SILLEVIS,EA: - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century
016503: LEEUW, AART VAN DER, - Opvluchten / Het aardsche paradijs
012980: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M., J.C. KONINGSBERGER,EA: - Hortus botanicus Bogoriensis 1817-1942
010037: LEEUWEN, ABRAM VAN, - Bandjir. Vuurstorm over Java
018604: LEEUWEN, BOELI VAN - Het teken van Jona
013959: LEEUWEN, A.TH.VAN, - Hendrik Kraemer. Dienaar der wereldkerk
013814: LEEUWEN, PETER, & ALBERT VONDELING - Almelo voor 2000. Tijdsbeeld van een stad in foto's en teksten
000675: LEEUWEN, JEANNE VAN, - Redders van de Zuid
018583: LEEUWEN, GOOS VAN, - Wandelen door de geschiedenis van Leusden
017972: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - 75 jaar boekbindkunst in Nederland
011546: LEEUWEN, LIZZY VAN, - Lost in mall. An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s
002548: LEEUWEN, LIZZY VAN, - Airconditioned lifestyle. De nieuwe rijken in Jakarta
008096: LEEUWEN, FRED VAN , JOHN SLANGEN,EA: - De twaalf tonen van Martty Niel
011188: STORM VAN LEEUWEN, PETER, - Iedereen eet sambal
013681: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Europese boekbanden anno 1995
014903: LEEUWEN, BOELI VAN, - De eerste Adam
013840: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
013841: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit
013842: STORM VAN LEEUWEN, JAN,, - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek
014266: LEEUWEN, BOELI VAN, - Een vreemdeling op aarde
017618: LEEUWEN, PETER VAN, SAMENST. - Teeg'n groote leu mu'j joa zegg'n of zwiegen. Almelo rond 1900
013076: LEEUWENBERG,H.L.PH., & L.VAN TONGERLOO,RED: - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975
012787: LEEUWENBURGH, THEO, - Het bruine schuiten boek
015872: LEGENE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de 19e- eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme
010369: LEG»NE, P.M., - Graaf Von Zinzendorf. De man die maar eťn passie had
007956: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
012979: LEGENE, P.M., - Waar demonen regeeren
007944: LEGENE, P.M., - Tani het godenkind
007957: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
007958: LEGENE, P.M., - Suriname. Land mijner dromen
017857: LEGENE, P.M., - De gevloekte platage
012593: LEHMANN, L.TH., - Tussen Medemblik en Hippolytushoef
013351: LEHMANN, L.TH., - De queeste naar de multireme. Theorieen uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen
013248: LEHMANN, L.TH., - Het echolood
014464: LEHNING, ARTHUR, - Marsman en het expressionisme
002920: LEIDELMEIJER, MARGARET, - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
001021: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar Dubbelgelede. Historische terugblik op 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam
006108: LEIDERITZ, W.J.M., - Van paardetram naar dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse Tram
013469: LEIJENAAR, ERIC, - Het natte hart van Nederland. De geschiedenis van de Zuiderzee
012955: LEK, G.J.VAN DER, - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Lleiden 1851-1951
005893: LEKKERKERKER, C., & TH.J.A. HILGERS - Een vroolijk troepje
003273: LEKKERKERKER, C., - Gids in het Volkenkundig Museum: Java en de Koperkamer
005983: LEKKERKERKER, C., - Indie / Hindia
017809: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Java
002990: LEKKERKERKER,C., - Java. Gids in het Volkenkundig Museum
006188: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Sumatra
008875: LELOUX, H.J., - Het Zutphens Liedboek
011917: LELOUX, H.J., - De oud-Doetinchemse gilden van Eeendracht en van Vrede
000620: LELOUX, H.J., - Mooi-land. Doopsgezind tehuis 1936-1986
002775: LELYVELD, TH.B.VAN, - De Javaansche danskunst
000716: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst
005966: LEMAIRE, W.L.G., - Het recht in Indonesie. Hukum Indonesia
008690: LEMMENS, G., - De Vrede van Nijmegen
008714: LEMMENS, G., - Het Valkhof te Nijmegen
004663: LEMMENS, G., & JULIETTE BOGAERS,RED: - Nijmeegs zilver 1400-1900
002948: LEMMENS, G.TH.M.,INL: - Johannes Franciscus en Pieter Caspar Christ
018134: LEMMERS, ALAN, - Van werf tot facilitair complex. 350 jaar marinegeschiedenis op Kattenburh
002132: LEMMERS,A.A.,RED: - Toppi's in de tropen. Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw-Guinea(1954-1960)
014523: LENFERINK, H.J.J.,(RED) E.A. - Geschiedenis van Kampen, deel 1, "maer het is hier te Campen"
000603: LENFERINK, HENRI, - Gelders Orkest 1889-1989
007447: STOUW-LENGKEEK, ELISE G.VAN DER, - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp
009631: LENGKEEK, ELISE G., - Ik beken
006720: LENGKEEK, ELISE G., - De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een Jappenkamp
010357: LENNART, CLARE, - Utrecht. Stad en provincie
013090: LENNART, CLARE, & WI, K. STEFFEN - Utrecht
009366: LENNEP, G.L.VAN, - Altijd nog Bonaire
001694: LENNEP, JACOB VAN, - Ferdinand Huyck
007822: LENNEP, J>VAN, & J.TER GOUW - Het Boek der Opschriften
007823: LENNEP, J.VAN, & J.TER GOUW - De Uithangteekens
001795: LENSELINK, J., - Vuurwapens van 1840 tot heden
014128: LENSEN, LEO, & WILLY H. HEITLING - Stad in de Middeleeuwen. Dagelijks leven in Zutphen
008496: LENSEN, LEO, & WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters
002579: LENTE, D.VAN, & O. DE WIT - Geschiedenis van de grafische techniek in de 19e eeuw
001704: LEZER. LEO, - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
013240: VROMAN. LEO, - Die Vleugels II
015303: LEON, NAPOLEIN BACCINO PONCE DE, - Maluco. De roman van de ontdekker

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

10/27