Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
009334: HEUSDEN, G.H.VAN, - Van Nieuwediep tot groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands noordpunt
005595: HEUSDEN, ELSA VAN, - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal
006931: HEUVEL, DICK VAN DEN, - De hel van '63. Ontbering Wilskracht en Liefde
005915: HEUVEL, ERIC, & RUUD VAN DER ROL - De terugkeer
014938: HEUVEL, ERIC, & INEKE MOK - Cuaco. Leven in slavernij
004854: HEUVEL, H.W., - Nagelaten werk
004782: HEUVEL, AAD VAN DER, - Willem Bosman in goud en slaven
014524: HEUVEL, H>W., - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek
002712: HEUVEL, H.W., - Oud-Achterhoeksch boerenleven. Het gehele jaar rond
008803: HEUVEL, HANS VAN DEN, & GERARD MULDER - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland 1940-1945
015265: KEIZER-HEUZEVELDT, H.E., - En de lach keerde terug
015598: SAM-SIN-HEWITT, MURIEL, - Surinaamse recepten van A tot Z
015392: HEYDEMAN, W.J., - Mijn kruistocht door Indie
012811: HEYDEN, J.T.M.VAN DER, - Het ziekenhuis door de eeuwen. Over geld, macht en mensen
009313: HEYER, C.J.DEN, - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma
013755: HEYERDAHL, THOR, - Tussen de continenten. Archeologische avonturen
012372: HEYLEN, PHILIP, VOORWOORD: - Het dwaallicht . Een literair concert
013993: OVERDUYN-HEYLIGERS, E., - Om zijn eer. Indische roman
014006: OVERDUYN-HEYLIGERS, E., - Als de sennah's bloeien
014762: HEYMANS, J., - Een boom. Over Armando
003278: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch-IndiŽ
005447: HEYNENS, LOU, - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans
013858: HEYTZE, INGMAR, - Ademhalen onder de maan
014654: HEZEMANS, A.J.M., - Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge
008312: HIBBERT, CHRISTOPHER, - Arnhem 17-26 september 1944
013511: HICHTUM, NIENKE VAN, - Oude bekenden. Beroemde sprookjes naverteld voor kinderen
006903: HICHTUM, NIENKE VAN, - Verhalen
006902: HICHTUM, NIENKE VAN, - Anton Pieck. Sprookjeswereld
002922: HICHTUM, NIENKE VAN, - Flard-oor en andere verhalen
004556: HICHTUM, NIENKE VAN, & COR BRUIJN - Uit het Sagenland
014674: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - S.O.S. Sleepboten op stations
014491: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - Bergers. Schetsen uit het Nederlandse bergingswezen
011296: HIDDING, GERARD, ROB LUCAS,EA; - Van fladderen tot vliegen. 70 Jaar Luchtvaart
004314: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangjang Sri
004260: HIJMANS, P.H., - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten
015343: HILBERDINK, COEN, - Hans Lodeizen. Biografie
014391: HILBRINK, C., - "In het belang van het Nederlandse volk..." Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945
013337: HILDERINK, C.G.J., & K.A. FERNHOUT - Ter herinnering 1946-2006 Oorlogsgravenstichting
013971: HILGERS, TH.J.A., - Als de gamelan speelt
014379: HILL, DOUGLAS, - Magie en bijgeloof
010033: OUDEN-HILLE,M.H.DE, - Ik wou dat ik een vlinder was. Mijn jeugd op Sumatra. Van Fort de Kock tot Bangkinang
009997: HILLEN, ERNEST, - The Way of a Boy. A Memoir of Java
010031: HILLEN, ERNEST, - Kleine zegeningen. Een jeugd in Indie en Canada
005928: HILLEN, ERNEST, - Kampjongen. Herinneringen aan Java
012630: HILLESUM, ETTY, - Etty. De nagelaten geschriften 1941-1943
007681: HILST, M.VAN DER, - Prawiro. Een verhaal van Java's Noordkust
015261: HILST, M.VAN DER, - Amok...
015260: HILST, M.VAN DER, - De bezoldiging der zonde...
015258: HILST, M.VAN DER, - De schoone zomer van Boudewijn Brand
015252: HILST, M.VAN DER, - Toja-Tirta (Heilig water). De roman van een BaliŽr
012652: HILST, M.VAN DER, - Sariti. Het meisje uit den kraton
009766: HILTEN, WILLEM VAN, - Noordwijk 125 jaar badplaats
013081: HINSBERGEN, PH.J.C.G.VAN, - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist
009122: HINSSEN, J.P.P., & J. HAAG,RED: - Het Rooms Kerkhuys te Diemen
013195: HINTE, ED VAN, - Boeken in opdracht
009696: HINTZEN, PETER, - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten
000445: HINZLER, H.I.R., - Wayang op Bali
006286: HINZLER, H.I.R., PIETER TER KEURS,EA: - Boeddha en Shiva op Java
011266: HIRSCH, H., - Reisen durch Nordwest Neu-Guinea
014973: MAYER-HIRSCH, NECHAMAH, - Verhalen uit joods Amersfoort
005549: HANSON HISS, PHILIP, - Netherlands America. The Dutch Territories in the West
006064: HOBART, ANGELA, URS RAMSEYER,A.O. - The Peoples of Bali
009627: HOBBS, RICHARD, - Treasure. Finding our Past
007272: HOBMA, TJEERD WILLEM HENDRIK JOHANNES, - Ecohydrologica basis for coastal zone management
005505: HOBOKEN, HANS VAN, & HANS LIESKER - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-Indie
000869: HOCHHEIMER, ALBERT, - Goud. Gesel der Mensheid
004858: GIJSBERTI HODENPIJL, G.H.J.,EA: - Geschiedenis der regimenten Grenadiers en Jagers
008686: HOEBEN, JAN, - Zeven eeuwen Haarlem. Op en om 't Sant/ Op en om Bakenes
002987: HOEBEN, JAN, - Zeven eeuwen Haarlem
003338: HOEFER, F.A., - Wandelingen door oud-Zwolle
009375: HOEFNAGELS, PETER, & SHONWE HOOGBERGEN - Antilliaans spreekwoordenboek
015262: HOEFNAGELS, PETER, - De vulkaan
014729: HOEFT, E.S. VOM, - Luxusfahrten des Rotterdamschen Lloyd Nach Agyoten, Ceylon, Sumatra und Java
010896: HOEFTE, ROSEMARIJN, PETER MEEL,EA(RED): - Tropenlevens. De (post)koloniale Biografie
004154: HOEFTE, ROSEMARIJN, & CLAZIEN MEDENDORP - Suriname. Gezichten, typen en costumen, getekend door
010946: HOEFTE, ROSEMARIJN, & GERT OOSTINDIE,RED: - Echo van Eldorado
010900: HOEFTE, ROSEMARIJN, - De betovering verbroken. De migratie van Javanen naar Suriname en het Rapport-Van Vleuten (1900)
004153: HOEFTE, ROSEMARIJN, & CLAZIEN MEDENDORP - Suriname, Gezichten, typen en costumen, geteekend door A. Borret
001385: HOEK, H.VAN, - Lijnvaart
010423: HOEK, E.E.VAN DER, - Grote Oost 58 Hoorn. "Het Claes Joest Huys". Bouw- en bewoningsgerschiedenis
005569: HOEK, SIETSE VAN DER, - "Door den vreemd'ling met eerbied te naderen . Tijdsbeeld van een veenkolonie (Emmercompascuum)
014385: HOEK, H.VAN, - Trampvaart
015809: HOEK, COOS VAN DEN, RED: - Wijk toen Wijk nu .Levensverhalen uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
015749: HOEK, W.VAN DEN, - De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
006306: HOEKEMA, A.G.,ED: - "Tot heil van Java's arme bevolking" . Keuze uit dagboek (1851-1860) van Pieter Jansz, doopsgezind zendeling in Jepara, Middeen-Java
009005: HOEKSTRA, HAN G., & EVERT WERKMAN - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945
003792: HOEKSTRA, J.F., - Woordenlijst van de aardrijkskundige namen in Nederland
012921: HOEKSTRA, HAN G., - Verzamelde gedichten
010516: HOEKSTRA, T.J., H.L. JANSSEN,EA(RED): - Liber castellorum. 40 variaties op het thema kasteel
004731: HOEKSTRA, TARQ,EINDRED: - Middachten. Huis en heerlijkheid
000632: HOEKSTRA, TJITZE, - Praatjes met plaatjes over Smallingerland 1902-1984
013102: HOEN, J.J. 'T, & J.C. WITTE - Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940-'45
007617: HOEN, PIETER 'T, (= F.J. GOEDHART) - Terug uit Djokja
012227: HOEN, WIENEKE 'T, - Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto's
014328: HOEPEN, L.VAN,RED: - Van veertig zegenrijke jaren 1908-1948
013720: HOETINK, H.R.ED: - Mauritshuis. The Royal Picture Gallery
009379: HOETINK, H,HOOFDRED: - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen
010163: HOEVE, S. TEN, - Heeg. Dorpsgezicht
008190: HOEVE, JAN TEN, - Het Vrouwenhuis te Zwolle
005938: HOEVEN, J.VAN DER, - De vuren spreken. Oerwoudverhalen van Nieuw-Guinea
001026: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER, - Het huis van Willem Vroesen. Gouda 1555 tot 1980
002389: HOF, J., - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573
005157: HOF, JAN, - Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur
014052: HOF, JAN, - Verzetsomnibus. Frits de Zerver / Luizen in de pels van Hitler / Niet schieten...we are Dutch
008827: HOFFENAAR, J., & J.P.M. SCHOENMAKERS - November - Romeo - Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998
011037: HOFFMANN,BANESH, - Albert Einstein
004150: HOFKER, MARIA - Indische Impressies
010880: HOFLAND, WULFRED C.G., - Boek aan boord. De geschiedenis van de Bibliotheek voor Varenden
009136: HOFLAND, H.J.A., - Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 1963-1983
007426: HOFMAN, W., - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905
004768: HOFMAN, PIET, - Het Kerspel Otterlo. Schets van een Veluwse dorpsgemeenschap in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813
013668: HOFMAN, W.A., & J.H. LEOPOLD - Groninger zilver
013595: HOFMAN, P.B., & A.C. HAAK - De Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw
003050: HOFSTEDE, N.W., - De slaven van Roku Ban
011975: HOFSTEDE, H.W., - Het pandanblad als grondstof voor de pandanindustrie op Java
015417: HOFSTEEDE, W.M.F., - Decisionmaking processes in four West Javanese villages
009266: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE, - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IIselstein van de 16e tot eind 18e eeuw
010094: HOGENELST, DINI, & FRITS VAN OOSTROM - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
008785: HOGESTEEGER, G., & R.A. KORVING - Bellen voor de vrijheid. Illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog
005584: HOITSEMA,, C., - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant
011415: HOLLAND, FOLK VAN, - De Nederlanden
011800: HOLLANDER, XAVIERA, - Kind af
008901: HOLLANDER, JORD DEN, - Ooit gesloopt Nederland
010235: HOLLANDER, VIVIAN DEN, - Alleen Beer mocht mee
015415: HOLLEMAN, F.D., - Het adatrecht van de afdeeling Toeloengagoeng (gewest Kediri)
015744: HOLLING, HOLLING C., - Het Indianenboek
015838: HOLMAN, THEODOR, - Tjon
012884: HOLMAN, THEODOR, - De dame met de wond . Sonnetten
015669: HOLMAN, THEODOR, - De grootste truc aller tijden. Een familiegeschiedenis
007360: HOLMAN, THEODOR, - Plantage Nachtschade
010519: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Country Cottage
010520: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Mansions
004739: HOLMES, RICHARD, - Dubbelspoor. Over de biografie
014332: ROLAND HOLST, A., - Tusschen vuur en maan. Twee verhalen
002162: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN, & I.C.DE REGT - Operaties in de Oost. De Koninklijke Marine in de Indische archipel(1945-1951)
012913: ROLALND HOLST, A., - Tegen de wereld
012914: ROLAND HOLST, A., - Onderweg
011723: ROLAND HOLST, A., - Gedichten 1911-1976
010397: HOLTROP, AUKJE,RED: - Vrouwen rond de eeuwwisseling
006133: HOLTUS,W., - Celebes. Onbekende gebieden en volken
007193: HOLTWIJK, INEKE, - Rooksignalen. Op zoek naar de laatste verborgen indianen in Brazilie
005561: LINTHORST HOMAN, J., - Geschiedenis van Drenthe
011929: LINTHORST HOMAN, J., - Van kerspel tot gemeente . Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven
015806: HOMERUS - Ilias & Odyssee
006489: HOMOET, J.C., - De bruine prins en zijn vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische compagnie
011199: HOMPE, LOUISE, - Uitgestelde huwelijksnacht. Indische familiekroniek
014572: HOND, JAN DE, & PAUL HUYS JANSSEN - Pieter Saenredam in Den Bosch
014191: HONDERS, JOKE, - Winters in de (Neder)-Betuwe
012694: HONING, JAN, - Herinneringen aan het leven in Indie
014691: HONNEF, KLAUS, - Andy Warhol 1928-1987. Kunst als Kommerz
005919: HONSELAAR, L.,RED: - Vleugels van de vloot. De geschiedenis van de Marine-luchtvaartdienst
008191: HOOF, JOEP VAN, - Langs wal en bastion. Hoogtepunten uit de Nederlandse vestingbouw
003850: HOOF, J.P.C.M.VAN, & W. KLINKERT - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden
012466: HOOFF, DOROTHEE VAN, JOUKE VAN DER WERF,EA: - Langs moderne architectuur (1945-heden) Architectuurroutes in Nederland en Belgie
015004: HOOFIEN, J,INL. - Tafereelen uit het oud-Joodsche Leven naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof.M. Oppenheim
011538: HOOFS, AD, - Geleende Krachten (over Pencak silat)
013289: HOOFT, P.J. 'T, - Dorpen in Zeeland
003560: HOOFT, P.C., - Psalmberijmingen
005296: HOOFTMAN, HUGO, - Alles over Straalvliegtuigen. Een revolutie in de luchtvaarttechniek
001152: HOOFTMAN, HUGO, - Van Brik tot Starfighter. 50 jaar Nederlandse Luchtmachtvliegtuigen
007365: HOOFTMAN, HUGO, - Militaire luchtvaart in Nederlandsch-IndiŽ in beeld (1913-1949)
004209: HOOFTMAN, HUGO, - Militaire straalvliegtuigen
003558: HOOFTMAN, J.L., & K.G. HOUWEN - Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek
012668: HOOFTMAN, HUGO, - Van Brik tot Freedom Fighter. Vijftig jaar Luchtmachtvliegtuigen
004327: HOOFTMAN, HUGO, - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld
004210: HOOFTMAN, HUGO, - Alles over straalverkeersvliegtuigen
005295: HOOFTMAN, HUGO, - 50 jaar K.L.M.-vliegtuigen. De K.L.M. van toen tot nu in foto's en technische gegevens
001151: HOOFTMAN, HUGO, - Van Glenn Martins en Mustangs
013046: HOOG, SYBREN DE, - Eemland. Beschrijving van een weerbarstige streek
006614: HOOGAKKER, HERMANN, - Albatros - Een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela's
014650: HOOGBERGEN, TH.G.A., - Brabant beschouwd en beschreven
007369: ROMEIN DE HOOGE - Les Indes Orientales et Occidentales et Autres Lieux
010360: HOOGEBOOM, THEO, - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren
010362: HOOGENDONK, MABEL, & MAX VAN ROOY - Kees Verwey
002281: HOOGENHUYZE, MICHAEL VAN, & FRANS MONTENS - Jo Bezaan. Grafies werk
010189: HOOGERVORST, JOLANDA, - Gerard Bilders en het Gelderse Barbizon
011939: HOOGH, H.P.DE, & G.DE FLINES - Onder het hakenkruis. Kroniek der gebeurtenissen tijdens de Duitse overheersing
004119: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR.R.W.C.G.A.,RED: - De Nederlandsche adel, omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
001389: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR.R.W.C.G.A.,RED: - Een halve eeuw Militaire Luchtvaart 1913-1963
004121: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR.R.W.C.G.A., - Portret-album van den Nederlandschen adel
003615: HOOGSTRATEN, DORINE VAN, - Architectuurgids van Zwolle in de 20e eeuw
003395: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland
003551: HOOGWERF, J., & D.J. BAARSLAG - Van landen en volken. Onze Oost en onze West
013235: HOOIJDONK, THIJS VAN, & FERRIE VAN RAMMELE - Bellevue
004034: HOOIJER, G.B., - Dwerghert-verhalen. Kantjil fabelen uit den Oost-Indischen archipel
010753: HOOK, ALEX, - World War II. Day by Day
007902: HOONING, TH.J., - George Orwell in zijn tijd
002550: HOOP, A.N.J.TH. VAN DER, - Indonesische Siermotieven
012009: HOOPEN, PETER TEN, & EWALD VANVUGT - De kunst van het schrift
013008: HOORN, DICK VAN DEN, - Een koning in ballingschap. Het edelhert in de twintigste eeuw
012850: HOORNIK,(RED): - Toetssteen
002885: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen
006033: HOOYKAAS, C.,INL. + VERT., - De kluizenaar Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal
015906: HOOYKAAS, C., - A Balinese Temple Festival
007795: HOOYKAAS, C.,ED+VERT.: - Balische Verhalen van den Halve
008414: HOOYKAAS, C., - Cangkya-leer van Bali
006273: HOOYKAAS, C.,ED: - Bagus Umbara. Prince of Koripan
000601: HOOYMAN, JAN, - De onvergetelijke deken. Mgr. Th. Brouwer,pastoor van St. Walburgis in Arnhem 1848-1973
008996: HOOZEE, ROBERT, MONIQUE TAHON-VANROOSE,EA: - Frits Van den Berghe
011312: HOPMAN, J.E., - Het oude orkest ligt achter de kerk. Verhalen rond orgels, organisten, orgeltrappers, voorzangers en kerkgangers van de Noorderkerk in Spakenburg (1800-1997)
012806: HOPPENBROUWERS, R.W.J.N.,RED: - 125 jaar Ooglijdersgasthuis
006969: HORAN, JAMES D., & PAUL SANN - Pictorial History of the Wild West
002085: HORNMAN, WIM, - De hele hap. Jungle-oorlog van de mariniers op Oost-Java
009006: HORNMAN, WIM, - De Jantjes. De oorlog kwam toch
010029: HORNMAN, WIM, - De laatste man. Mariniers in de gordel van smaragd 1942-1950
009906: HORNMAN, WIM, - De patrouille Teeken
010839: HORNMAN, WIM, - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940
013397: HOROVITZ, DAVID,RED: - Jitschak Rabin. De biografie. Soldaat van de vrede
015257: HORSMAN, CRIT, - Mag ik nu even?
001226: HORSMAN, P.J., & J. ALLEBLAS - Dordrecht verleden tijd
009225: HORST, D.VAN DER, - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813
009865: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja lobbi. Impressies van het binnenland van Suriname
012125: HORST, HAN VAN DER, - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
005096: HORST, LIESBETH VAN DER, - Geen leven zonder verzet. Het levensverhaal van Henk van Moock
007968: HORST, K.VAN DER, L.C. KUIPER-BRUSSEN,EA: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
003720: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja lobbi. Impressies van het binnnenland van Suriname
011878: HORST, J.G.TER, & E.M. SMILDA,RED: - Rondom de oude Sint Helenakerk (Aalten)
004603: HORST, K.VAN DER, L.C. KUIPER-BRUSSEN,EA: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
007335: HORST, HANS VAN DER, - Met Louis Couperus naar Indie
011098: HORSTING, RON, - Geschreven foto's uit mijn schoenendoos
014581: HORSTMANN,GERRIT G., - Valthe in foto's doorspekt met fragmenten uit haar geschiedenis
014535: HOSMAR, J., - Graven in Vriezenveen's verleden
005201: HOSMAR, J., - Uit Vriezenveens rijke verleden
007777: HOSPERS, J.H.,ED: - A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages
010166: HOTZ, F.B., - De voernoot
004514: HOUBOLT, E.C., - Het Huis ten Bosch. Van af zijn stichting tot heden
007495: HOUELLEBECQ, MICHEL, - Elementaire deeltjes
013429: HOUTE DE LANGE, C.E.G.TEN, & A.D. DE JONGE - Het dubbele namen boek. Overzicht van samengestelde achternamen en van Griekse en Latijnse namen
014291: HOUTEN, WIM VAN, - Krijt onder de schoenen
014048: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN, - Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog (in egodocumenten)
015028: HOUTEN, KEES VAN, & MARINUS KASBERGEN - Bach. Die Kunst der Fuge en het getal
005218: HOUTEN, LEO VAN, - De Elfstedentocht een hele toer
001070: HOUTER, F. DEN, - Neptuniana. Maritieme curiosa
014471: HOUTING, EDWARD, KLAAS ROELOF DE POEL,EA: - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe
013361: HOUTING, EDWARD, KLAAS ROELOF DE POEL,EA: - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe
009948: HOUTMAN, HARPERT, - Ode aan het Nederlandse volk. In Memoriam 1940-1945
011486: HOUTMORTELS, J., - Thorn. Het witte stadje
004564: HOUTS, CHRIS VAN, - 40 (veertig) vergezichten
004661: HOUTZAGER,M.E.,INL.: - Zilver
002240: HOUTZAGER, H.L.RED: - Reinier de Graaf 1641-1673
012808: HOUTZAGER, H.L>, - Pieter Van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw
010183: HOUWAART, DICK, - Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag
015282: HOUWAART, DICK,RED: - Mijn jodendom
012931: HOUWINK, ROEL, - Het raadsel "Achterberg"
005435: HOUWINK, PAULINE, - Watertorens in Nederland (1856-1915)
015605: HOVE, JAN TEN, - Het stadhuis van Hasselt (Overijssel)
014538: HOVE, JAN TEN, & FRITS DAVID ZEILER - Turfmakers en boterkopers. De geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl,Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt
010102: HOVE, JAN TEN, - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling
011350: HOVEN, THERESE, - Vervreemd
007649: HOVEN VAN GENDEREN, H.A.VAN DEN, & J. LENS: - Het land van den bruinen broeder. Leesboek voor de christelijke school. Deel I: Java
013976: HOVEN, THERESE, - Onder palmen en waringins
015642: HOVING, RICHARD, - Het "foute" kamp. De geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945-1946)
013938: HOVINGA, HENK - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
000166: HOVINGA, HENK, - Dodenspoorweg door het oerwoud. Pakan Baroe-spoorweg
000486: HOVINGA, HENK - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
003020: HOVINGA, HENK, - Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om IndiŽ
004498: HOWARTH, STEPHEN, - A Century in Oil. The "Shell" Transport and Trading Company 1897-1997
002669: HOYER, TH.B.F., - Nieuw Amsterdam
007349: HOYTEMA, THEO VAN, - Het lelijke jonge eendje
000736: HUBREGTSE, SJAAK, EINDRED.: - Sjoerd H. de Roos: Typografische geschriften 1907-1920
006863: HUBREGTSE, SJAAK,RED: - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve
009131: BUSKEN HUET, CONRAD, - Een vastgeraakte lococmotief. Een portret in brieven
001664: BUSKEN HUET, CD., - Het land van Rembrand. StudiŽn over de Noord-Nederlandsche beschaving in de 17e eeuw
007181: GALLANDAT HUET, G., - Handboek voor zeemanschap
003170: BUSKEN HUET, CD., - Het land van Rembrand. StudiŽn over de Noordnederlandse deschaving in de 17e eeuw
005540: HUGENHOLTZ, M>J., - Hugenholtz' Curacao
004478: HUGHES, DEBRA K., - Artifacts of Invention. Patent Models at the Hagley Museum and Library
010874: HUGHES, TOM, - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel
003881: HUGO, VICTOR, - Notre-Dame de Paris
010236: FENTON HUIE, SHIRLEY, - The forgotten ones. Women and children under NIppon
010489: HUIG, G.C., - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945
013238: HUIGEN, SIEGFRIED, - De weg naar Monomotapa
015416: HUIJBERS, H.F.M., - Een kranig Hollander. Jan Pieterszoon Coen. De stichter van Batavia
014324: HUIJBRECHT, P.J., & E.T.J. REINDERSMA - In weer en wind. De "oude" visserij in Zeeland
014310: HUIJBREGTS, FRANS, & LEX PEETERS - Kempen vroeger en nu
009586: HUIJGERS, DOLF, & LUCKY EZECHIELS - Landhuizen van Curacao en Bonaire
012350: HUIJSER, WIM, SAMENST., - C. Buddingh'- Een mens in de tijd
008111: HUIJTS, C.S.T.J., - Markante boerderijen
015830: HUISKES, BERT, - Eeuwige rust op de Donderberg. Een groot vroegmiddeleeuws grafveld bij Rhenen
015333: HUISMAN, JAAP, & LUUK KRAMER - Onzichtbaar Amsterdam. De ingenieurs van de stad
014958: HUISMAN, J.S.P. - Een gewone jongen in het verzet
001091: HUITEMA, T.,RED: - Ronde en platbodemjachten
008889: HUIZENGA, J., - De Langstraat. Op de drempel van de twintigste eeuw
014098: HUIZENGA, J., - Honderd Jaar Land van Heusden en Altena
007008: HUIZER, F.C.G., & H. ONTROP - Overstappen aan de Blaakschedijk. De tram in de Hoekse Waard
015632: HUIZING, JAN, - Drenten in beweging. Geschiedenis van de auto- en motorpioniers uit Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen en Koekange in de periode 1902-1927
014468: HUIZING, LAMMERT, - Mensen in Drente
013917: HUIZING, LAMMERT, - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen
002923: HUIZINGA, P., & J. SMITS - Groninger volksverhalen
002179: HUIZINGA,LEONHARD, - Gesprek met de Generaal/De weg naar Bandoeng
002818: HUIZINGA, J., - Erasmus
008237: HUIZINGA, P., & J. SMITS - De aspecten van het openbaar onderwijs in Ned.-IndiŽ
013382: HUIZINGA, J.J., - Friesland en de Tweede Wereldoorlog
015693: HUL, DICK VAN DEN, - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700
001553: HULLEBROECK, EMIEL, - Insulinde. Reisindrukken
016038: HULSBOS, L.,ILLS+KRTN, - Suriname A.B.C.
002033: HULSBUS, JOOP, - Verborgen dageraad. Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de Japanse capitulatie, 1945-1947
000431: HULSBUS, JOOP, - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands-IndiŽ en de hel van de Birma-spoorweg, 1941-1945
015418: HULSBUS, JOOP, - Cirkels in de regen
009299: HULSCHER, WIM, - Banjak tjoem. Javaanse impressies
004632: HULSEKAMP, JOHN T., - De toekomst van 1870. 100 jaar Drukkerij De Boer
001107: HULST, WIECHER, - Grote Broer in Djakarta. Indonesische reportages
000067: HULST, WIECHER - Betjakrijders, boeren, generaals en andere politici. Lotgevallen Tijdens een reis door het 35-jarige Indonesie
001179: HULST, WIECHER, - Van Sabang tot Merauke,. Indonesische ontmoetingen
015883: HULST, F.J.,EINDRED: - Tussen Baarlebosche en Halderberge. Twee eeuwen gemeente Oudenbosch, 1796-1996
015419: HULST, WIECHER - Een vriend aan het Tobameer
001125: HULZEN, A. VAN, - Utrecht. De geschiedenis en de oude bouwwerken
005550: HULZEN, JOHAN VAN, - Onze Westindische geschiedenis
015633: HULZEN, A. VAN, - De tram in Utrecht. Een halve eeuw personenvervoer
006548: HULZEN, JOH. VAN, - Indische volksverhalen voor de jeugd verteld
010826: HUNINK, MARIA, - De papieren van de revolutie. Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947
008416: HUNT, LYNN, - The Invention of Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800
005421: DUONG THU HUONG - De schim van mijn liefde
012049: SNOUCK HURGRONJE, C., - De Atjehers
007750: SNOUCK HURGRONJE, C., - De Islam in Nederlandsch-Indie
003666: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke Adviezen
000477: H‹SKEN, FRANS - Een dorp op Java. Sociale Differentiatie in een boerengemeenschap 1850-1980
011099: HUSSLAGE, BAS, - Enkele reis Sampit-Zaandam.Het bijzondere verhaal van een gewone Indo-man
013027: HUT, L.J., A. POSLAVSKY, EA: - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961
009332: HUURDEMAN, PIET, - De geschiedenis van Purmerend
003614: HUXLEY, FRANCIS, - Symbolen van het mysterie
008936: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk
002888: HUYGEN, D., - Holland zoals wij het zagen
013103: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Heilighe Daghen
008735: HUYSER, HENK J., - Door een geleende bril. Een Kijk op de letters, de woorden en het land van de Joodse Bijbel
005097: HUYSKENS, PIERRE, & THEO DE MOOIJ - De gehavenden
003680: HUYSKENS, PIERRE, - Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar
015108: HUYSMANS,J.-K, - De Bievre
006285: HYBRIDE - Voetsporen aan de kim. 15 jaar als amateur-natuuronderzoekers in de tropen
015459: HYDRICK, J.L., - Intensive Rural Hygiene Work and Public Health Education of the Public Health Service of Netherlands India
003868: HYLKEMA, S., - Mannen in een draagnet. Mens- en wereldbeeld van de Nalum(Sterrengebergte)
013695: HYNCKES, RAOUL, - De vrienden van middernacht
008706: LOVINK HZN, S.H., - In en om Doetinchem
011914: LOVINK HZN, S.H., - De geschiedenis van Doetinchem
006130: GUNNING J.HZN.,JAN WILLEM,RED: - Hedendaagsche zending in onze Oost
005327: IBELINGS, HANS,EA: - De metamorfoses van een bureau. Inbo sinds 1962
011325: ICKENRODT, J., - De Rijkspost in Limburg
005031: IDDEKINGE, P.R.A.VAN, - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944-1954
005484: IDDEKINGE, P.R.A.VAN,EA: - Van omnibus tot trolleybus. 125 jaar openbaar vervoer in en om Arnhem
000482: IDEMA, H.A., - Parlementaire Geschiedenis van Nederlandsch-Indiť 1891-1918
002205: IDEMA, H.A., - Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ 1891-1918
004045: IDO, VICTOR, - Indie in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten NIROM
007772: IDO, VICTOR, - De paupers
009847: IDSINGA, TON, & JEROEN SCHILT - W.van Tijen Architect 1894-1974
004872: IDSINGA, TON, - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument
001989: IDZERDA, R.J., - Een bevlogen avontuur
011075: TAN LIOE IE ( DE LEEUW VAN BALI) - Nacht van de lampionnen
008440: IETSWAART, MICHAEL, & VANIJE HAABO - Sranantongo. Surinaams voor reizigers en thuisblijvers
013893: IETSWAART, MICHAEL, VERT. - Zes jaren in Suriname. August Kappler. Een Duitser in Suriname 1836-1842
014176: IJSSELSTIJN, MARCEL, & MICHIEL KRUIDENIER - Zeist. Geschiedenis en architectuur
003463: IJZEREEF, WILLEM, - De wind en de bladeren. HiŽrarchie en autonomie in Bone en Polombangkeng, 1850-1950
006279: IKRAM, ACHADIATI,ED: - Bunga Rampai. Bahasa, sastra, dan budaya
013010: VRIES, ILONKA EN LEONARD DE, - Waar gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos
000953: IMMERZEEL, B.R. VAN, & F.VAN ESCH,RED: - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945
013131: IMPERATO, EDWARD T., - Into Darkness. A Pilot's Journey Through Headhunter Territory
013561: BRANDENBURG, INGRID & KLAUS, - De Hugenoten
015465: INSIDERS - Indische Pepertjes
012997: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
012766: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM,RED: - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
005391: IROSHNIKOV, MIKHAIL, LIUDMILA PROTSAI,A.O.: - The Sunset of the Romanov Dynasty
007518: IRVING, WASHINGTON, - The Old Christmas Day
012565: BABEL. ISAAK, - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen
012564: BABEL. ISAAK, - Verhalen
003967: ISEGAWA, MOSES, - Slangenkuil
000627: ISING, ALFONS, - Brabantse schuttersgilden. Vroeger en nu
008309: ISINGS, CLASINA, - Antiek Glas
003809: ISINGS, J.H., - Bijbelsche platen
000270: ISMAIL, A, EA - Irian Barat dari Masa ke Masa
007326: ISRAEL, JONATHAN I., - De Republiek 1477-1806
003924: ISRAEL, EDDY-LEX, - Jacob Israel de Haan. De dichter van het joodsche lied
002220: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS.,RED: - Javaansche sagen, mythen en legenden
011647: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS., - Javaansche sagen mythe en legenden
005939: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS., - Connie en haar stiefzusje
000410: ITERSON, G.VAN, - Vezelstoffen
007946: IVANS - Verborgen angels. West-Indische roman
002554: NIEUWENKAMP W.O.J., - W.O.J.N. Leven en werken. Bouwen en zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
002422: KARHOF J., - Gids voor Zeeland
013808: HAZEWINKEL. HARM.J.,LOET KUIPERS,EA: - Een eeuw Fokker. Verhalen en anekdoten uit 100 jaar Fokker geschiedenis
009475: NIEUWENKAMP W.O.J., - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land
009522: AMESZ, J.J. & J.A. HONOUT - Eva Tas 1915-2007. Altijd weer Auschwitz
009663: VEER, F.J. & E.E.VAN DER, - Een man zonder ring. Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
006043: NIEUWENKAMP W.O.J., - Beeldhouwkunst van Bali
006044: NIEUWENKAMP W.O.J., - Bouwkunst van Bali
015974: KLANT. J.J., - De geboorte van Jan Klaassen
006042: NIEUWENKAMP W.O.J., - Beeldhouwkunst van Bali
003233: NIEUWENKAMP W.O.J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden
015532: MOERMAN, J.J. & T. KLIJNHOUT-MOERMAN - Door het oude dorp Die Haghe
004660: VERBEEK. J., - Culemborgse kerkschatten
015522: NIEUWENKAMP W.O.J., - De eerste bestijging van den heiligen vulkaan Batoer op Bali, 2 Nov. 1906
013950: PRAKKEH.J.,RED: - Volksverhalen uit Drenthe of De bruid waarom niemand danste
013686: ACQUOY.J., - Het archief van het Ewoudsgasthuis te IJsselstein van 1477-1817
003779: KRUIJER. G.J., - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana
001525: JAARSMA, MENNO, - Het schoone boek
007248: JAARSMA, A.A., - Uit Het Album Van Tietjerksteradeel
002536: JAARSMA, S., - Grond voor den Nederlander
010761: JACBS, IRENE, & JOOST SCHOKKENBROEK - Nederland - Engeland. Relaties over zee
007258: JACKSON, DONALD, - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift
003458: JACKSON, DAPHNE, - Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945
006998: JACKSON, ROBERT,ED: - Helicopters. Military, Civilian and Rescue Rotorcraft. The Aviation Factile
015153: JACOBS, PAUL, - Beste wensen voor een spoedig herstel
004404: JACOBS, KATRIEN, KRIS LANDUYT,EA(RED): - Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent
012035: JACOBS, S., - Joodse verhalen en wijsheden
015984: JACOBS, JULIUS, - Eenigen tijd onder de BaliŽrs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hyygiene, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok
014150: JACOBS, J.D., EINDREDACTIE: - Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en ciultuur tussen Maas, Rijn en IJssel
005115: JACOBS, MARIA, - Vijfenvijftig sokken. Dagelijks leven met onderduikers in W.O. II
009470: JACOBS, ELS M., - De Verenigde Oost-Indische Compagnie
011661: JACOBS, GERARD, - De sterksten zullen overleven.Reizen door Indonesie in het voetspoor van Joseph Conrad en Alfred Wallace
015988: JACOBS, JULIUS, - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh . Een bijdrage tot de ethnografie van Noord-Sumatra
003622: JACOBS, JAY,ED: - Great Cathedrals, The Horizon Book of,
003662: JACOBS, HANS, & JAN ROELANDS - Indisch ABC. Documentaire over historie en
001501: JACOBS, ELS M., - Koopman in AziŽ. De handel van de VOC tijdens de 18e eeuw
013714: JACOBS, M.A., - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk
005304: JACOBS, JOHANNA,RED: - Peter van Straaten
015461: JACOBS, G.F., - Wedloop met de moesson
003592: JACOBSE, MUUS, - De drie kooien en andere gedichten
011810: JACOBSEN, HANS-ADOLF, - We will go. De slag om Normandie 1944
012879: JAEGGI, ADRIAAN, - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten
010429: JAFF…, H.L.C., - Willink
005181: JAFFE, H.L.C., - Theo van Doesburg
010309: JAGER, J.L.DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
011788: JAGER, H.DE, - Wij zijn er nog. Uit brieven van overlevenden Japanse kampen 1945
000970: JAGER, J.L. DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
008050: JAGER, IDA, - Willem Kromhout Czn. 1864-1940
014620: JAGT, BOUKE, - Nederlands nationaliteitsbesef. Een juridische en cukturele benadering
000295: JAGT, M.B. VAN DER, - Memoires(van oud-gouverneur Soerakarta)
015778: JAGT, BOUKE, - Bij de gratie Gods
016052: JAGT,S.V.D., - Surinaamse moppen en anecdoten
015464: JAKIMOWICZ, ANDRZEJ, - Sztuka Indonezji
013352: SAMUEL-JAKOBS, EDITH,ED: - Rose Jakobs. De Roos die nooit bloeide. Dagboek van een onderduikster, 1942-1944
002563: JALHAY, S.M. - Jalhay's kleine oorlog. Een guerrilla tegen de Japanners
009985: JALHAY, MATH, - Ajona, een blanke inlandse
000221: JALHAY, S.M. - Allen zwijgen.Van Merdeka en Andjing Nica tot Apra
011698: JAMES, HENRY, - Collected stories
006899: JAMES, SIMON, - Ontdek de wereld van de Kelten
010412: VRAKKING, DIK, JAN EN JOOP, - Familieboek van de Vrakkings. Bouwers in 't Gooi
010876: OUDENAARDEN, JAN & RIEN VROEGINDEWEIJ - In veilige haven. 150 jaar zeemanshuizen in Rptterdam 1856-2006
005321: ROMEIN, JAN & ANNIE, - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
001655: LUIKEN, JAN EN KASPER, - Spiegel van het menselyk bedryf
016025: DUBOIS, JAN & ETTY, - Van 15 januari t/m 15 oktober 1962 in Nieuw-Guinea
014636: JANS, JAN & ADRIAAN BUTER - Dorpen in Oost-Nederland
013715: FONTIJN, JAN & DINY SCHOUTEN,RED: - Carry van Bruggen. Een documentatie
009001: JANS, H.F.,RED: - Volkenkundige encyclopedie
014516: JANS, EVERHARD,: - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems
003213: JANS, JAN, - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland
009863: JANSEN, G.P., - Dictionario Papiamentu Holandes
011509: JANSEN, AB. A., - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945
007143: JANSEN, J.C.G.M., - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940
010708: JANSEN, D.P., - Wat de havenarbeider moet weten. Handleiding voor de havenarbeider
010788: JANSEN, J.G., & W. VAN HECK - Duwvaart
002573: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek 1942-1945
014418: JANSEN, WOUT, - Een Gelders verhaal. Meester Van de Weterinh en Gelders Veenendaal
008370: JANSEN, J.G., - Sleepboten Nederland/BelgiŽ
000905: JANSEN, HANS, - Christelijke theologie na Auschwitz.. Theologische en kerkelijke wortels en Nieuwtestamentische wortels van het Anitsemitisme
001239: JANSEN, JACOB, - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden
012626: JANSEN, SUZANNA, - Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis
000392: JANSEN, DERK, - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van Jhr. D.F. van Alphen tot 1816
003381: JANSEN, JACOB, - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden
003328: JANSEN, JOH., - Van achter de oude schandpaal of Praatjes bij plaatjes
015445: JANSEN, DERK, - Een kunstenaar op de kansel. Ds. J.K. Meyer (11 oktober 1878 - 18 november 1956)
009931: JANSMA, KLAAS, JOHANNES VAN DER KOOI,EA: - Met geveegde kont. Schippers en skutsjes terug naar de oorsprong
015645: JANSON, H.W., - Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle
014103: JANSON,E.M.CH.M., - Uit de geschiedenis van Wassenaar
007480: JANSSEN, G.B., & J.F.TH.DE BEUKELAER - 1925 Sichting Borculo 2000. Een stille stichting van liefdadigheid geboren in een storm
009209: JANSSEN, G.B., - Arnhemse molens en hun geschiedenis
012447: JANSSEN, HANS, - Mondriaan en het kubisme. Parijs 1912-1914
014479: JANSSEN, CORNEILLE F.,EA: - Monumenten in Drenthe I
013544: JANSSEN, HILDE, - Enkele reis Indonesie. Vier Amsterdamse vrouwen in hun nieuwe vaderland
013199: JANSSEN, FRANS A., - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers
011882: JANSSEN, H.H., - Latijnse letterkunde
015324: JANSSEN, MIEK, - Jan Toorop's Kruiswegstaties . St. Bernulphuskerk te Oosterbeek
015310: JANSSEN, MIEK, - Schets over het leven en enkele werken van Jan Toorop
015787: JANSSEN, MARIANNE, - De soep ruikt naar hond. Herinneringen van Indische Nederlanders na de oversteek
004246: JANSSEN, J.A.M.M., - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de KMA in 1828
004262: JANSSEN, FRANS A., & ROB DELVIGNE - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans
004269: JANSSEN, FRANS A., RED: - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans
004692: JANSSEN, HANS, BERNHARD VON WALDKIRCH,EA: - Ferdinand Hodler 1853-1918
014637: JANSSEN, KITTY, BERND OTTO,EA(RED) - Straat van mijn jeugd (Assen)
004649: JANSSEN, FRANS A., - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst(1801)
014916: JANSSEN, HAN, - De geschiedenis van de speelkaart
001668: JANSSENS, JOZEF, - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel
015820: JANSSENS, JOZEF D., - In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)
012928: JANSZ, ERNST, & HENNY VRIENTEN - Dit is Alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken
005099: JAPICX, GYSBERT, - Wurken
007868: JAPIKSE, N., - Prins Willem III. De stadhouder-koning
004521: JAPIKSE, N., - De Geschiedenis van het Huis Van Oranje-Nassau
009536: JAPIN, ARTHUR, - De overgave
010537: JAPIN, ARTHUR, - Maar buiten is het feest
015123: JAPIN, ARTHUR, - De man van je leven
015124: JAPIN, ARTHUR, - Vaslav
002629: JAQUET, L.G.M., - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. Nederland op de tweesprong tussen AziŽ en het Westen
000861: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de Wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-IndiŽ
001430: JAS, JORIEN, MIKE SCHARLOO,EA: - Het Peperhuis te Enkhuizen
003285: JASPAR, EDM., - Kint geer eur eigen stad? De historie van Mestreech aon de Mestreechteneers verteld
007733: JASPER, J.E., & MAS PIRNGADIE - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indie. Deel I: Het vlechtwerk
012949: JASPERS, GERARD, - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem
004590: JASPERS, G.J., - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry
014544: JASSIES, K., - Rijpe aren stille spoelen. Een levensverhaal uit Salland en Twente
008670: JAUSZ,HANS ROBERT, ELRUD KUNNE-IBSCH,EA: - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie
006474: JAVA, MELATI VAN, - Zwervertje
014556: JEENINGA, WILLEKE, - Het Claas Stapels Hofje in Hoorn
003168: DIEMEN DE JEL, N.W,, - De boer van 't Grootshof
007158: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A.,RED: - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates
011238: BAARS-JELGERSMA, GRETA,VERT: - Noorse volkssprookjes
012395: JELLEMA, C.O., - De toren van Snelson
015466: JELLINEK, LEA, - The wheel of fortune. The history of a poo community in Jakarta
015766: JENKINS, GEOFFREY, - A Century of Hostory. The Story of Potchefstroom
004882: JENSMA, G.TH, W.P. BLOCKMANS,EA(RED): - Erasmus. De actualiteit van zijn denken
011995: JEROFEJEV, VENEDIKT, - Door de ogen van een zonderling / Mijn kleine Leniniade / Walpurgisnacht
001825: JERRAM, MICHAEL F., - Biplanes
000323: JESPERSEN, OTTO, - Language. Its Nature, Development and Origin
003499: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
002998: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
010077: JOSEPHUS JITTA, MARIETTE,RED: - Karel Appel. Werk op papier/Het nieuwe werk
015463: JOACHIM - Bakoe marah - Bakoe baik . Een jeugdherinnering aan de Minahasa
014378: JOBE, JOSEPH, - Van koetsen en karossen
000517: JOBSE,P.,&CH.F.VAN FRAASSEN, BEW. - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
015015: JODIDIO, PHILIP, - Building a new Millennium
008805: JOEKES, THEO, - De ontzetting. Een reis naar de binnenlanden
011897: JOEL, H.F., - Honderd Jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesie
015444: JOHARI, HARISH, - Das grosse Chakra-buch
002736: MACKINNON. JOHN - Borneo
006900: ROMER, JOHN EN EIZABETH, - De zeven wereldwonderen
006908: SILLEVIS, JOHN & HANS KRAAN,RED: - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw
014994: HEJDUK, JOHN & RICHARD HENDERSON - Education of an Architect. The Irwin S. Chanin School of Architecture o Fteh Cooper Union
015460: HUGHES. JOHN - Omwenteling in Indonesie
014895: JOHNS, YOHANNI, & ROBYN STOKES - Bahasa Indonesia. Introduction to Indonesian Language and Culture
007497: JOHNSON, SAMUEL, - De geschiedenis van Rasselas, prins van Abessinie
009473: JOHNSON, PAUL, - The Civilization of Ancient Egypt
011508: JOHNSTON, REGINALS ST.-, - West-Indische Peperpot
015035: JOLE, MARCEL VAN, & MOSHE LAZAR - Pinchas Shaar
013380: JOLLE, JAN, - Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch
009996: JOLLES, J.A., - De Schuttersgilden en Schutterijen van Zeeland. Overzicht van hetgeen nog bestaat
001703: JONATHAN - Waarheid en droomen
001657: JONATHAN - Waarheid en droomen
009356: JONCKHEER, C.L.H., - The Netherlands Antilles. Guide for Curacao
009571: JONES, ALLAN, - The Suez Maru Atrocity - Justice Denied. The Story of Lewis Jones - a Victim of a WW 2 Japanese Hell-Ship
002913: JONES,HOWARD PALFREY, - Indonesia: The Possible Dream
010830: JONES, NICOLETTE, - The Plimsoil sensation. The great campaign to save lives at sea
012586: JONES, OWEN, - The Grammar of Ornament
001392: JONG, FRITS DE, & HENK SLETTENAAR - De Chinalijn in oorlogstijd
010258: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Duivels plezier en satanisch medelijden. Het rancuneuze schrijven van Willem Frederik Hermans
009335: JONG, C.DE, - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland
009371: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK,EA: - Senor(a) Ta Traha? Verslag van een onderzoek naar de werkzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad, Curacao
015102: JONG, DOLA DE, - En de akker is de wereld
001034: JONG, THEO DE, - Gouda, anders bekeken
013115: JONG, SAL DE, - Joods leven in de Friese hoofdstad
012934: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Nogmaals inzake Achterberg
001508: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE, - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia
011900: JONG, OTTO J.DE, - Nederlandse kerkgeschiedenis
001490: JONG,L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
001243: JONG, WIL DE, - Het Rijk van Nijmegen
005087: JONG, L.DE, - De Bezetting na 50 jaar
014894: JONG, JO DE, BEN WEIJS,EA: - Monumneten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor de militairen die in de periode 1945-1962 in het voormalig Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea zijn overleden
004911: JONG, OEK DE, - Hokwerda's kind
011059: HERMAN DE JONG, RONNY, - Rising from the Shadow of the Sun. A Story of Love, Survival and jpy
012672: JONG, SUFFRIDUS DE, - Een Javaanse levenshouding
007905: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
001708: JONG, TOM DE, - Jubileumuitgave Van NVPV Afd. Hillegom eo
014105: JONG, THEO DE, - Gouda in vogelvlucht. Profielgezichten, kaarten, plattegronden en spiegelprenten 1498/1982
000892: JONG, J.D.DE, - Geological Investigations in West Wetar, Lirang and Solor (Eastern Lesser Soenda Islands)
008709: JONG, P.J.DE,RED: - De Berkel beschouwd
014276: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
001319: JONG, EELKE DE, - Drama in het bos. Uit het leven van een schaapherder
004589: JONG, DIRK DE, - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie
004532: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN, - Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
015471: JOSSELIN DE JONG, J.P.B.DE, - Wetan Fieldnotes. Some Eastern Indonesian texts with linguistic notes and a vocabulary
002558: JONGE, NICO DE, & TOOS VAN DIJK - Vergeten eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost-Molukken
009729: JONGE, L.J.A.DE, - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek
009020: JONGE, LOUIS DE, - De laatste haringvissers van Nederland
002877: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-Indie. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen
002147: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950
015745: JONGE, J.A.DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994
002016: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Vijf jaar troepen varen (1946-1950)
010682: JONGE, E.DE, H.VAN BOVEN,EA(RED) - Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
004203: JONGE, NIENKE DE, LEONOOR KUIJK,ED: - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg
015754: JONGE, HUUB DE, - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura
015182: JONGE, FRIEDT DE, & RONALD VERHOEVEN,EA: - Joodse elfstedenroute . Een toeristische tocht kangs joods cultureel erfgoed in Noord-Holland
015212: JONGE, J.A.DE, - Doorn. Parel van 't Sticht
014557: JONGE, J.A.DE, - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee
015468: JONGE, HUUB DE, - Handelaren en handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam op Madura
004637: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
000227: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
012014: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
015473: JONGELING, MARIA CORNELIA, - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indie 1906-1942
003827: JONGEN, HENK, - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
014085: JONGENEEL, COR, - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard
014442: JONGH, PIET DE, - Landschap met karakter (De Meijerij)
006323: BOER-JONGSMA, ELISE DE, - Vertellingen. Haar jeugd op Ameland
009112: JONGSTE, LOUW, - Weerzien met Kethel
014269: JONGSTRA, ATTE, - Kristalman.Multatuli-oefeningen
010234: JONKER, ANNAFIET, - Als honden van stro
010683: JONKER, JOOST, EN KEETIE SLUYTERMAN - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen
009110: JONKERGOUW, A.E.L., - Sittard Gulikse stad
015726: JONKERS, A.,ED: - Wangsatama mamaling (Wangsatama gaat uit stelen) en 15 andere lakon's
015470: JONKERS, J.E., - Vrouwe Justitia in de tropen
000590: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands-IndiŽ. Memoires
005979: JONKMAN, J.A., - Nederland en Indonesie beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement
012999: WENDEL DE JOODE, BEN VAN, - Gedenkramen Veluvine Nunspeet
003821: JOODE, TON DE, - Folklore in het dagelijks leven
012451: JOODE, J.C.DE, & K.J. DOUMA - De Slag om Arnhem./The Battle of Arnhem/La bataille d'Arnhem
005142: HORST, JOOP & KEES VAN DER, - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
008375: JOOSEN, HENRICUS, - Ons Baarle, een bijzonder dorp
012851: JOOSTEN, JOS, - Onttachtiging. Essays over eigentijdse poezie en poeziekritiek
001808: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON, - Uhren
007038: BECKER-JORDENS, ANNELIES, - Een kabinet van Utrechtse gezichten
014778: JORG, C.J.A., - The Geldermalsen. History and Porcelain
015259: J÷RGEN, PAUL, - Het onbekedne graf
012062: JAS, JORIEN EN JOZEDIEN HAAGEN,RED: - Kasteel Waardenburg. Weerbaar en veelzijdig
015018: FERNANDEZ, MARIA-JOSE; & MARINA UBACH - Home remodeling
010501: JOUSTRA, M., - Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk
015469: JOUSTRA, M., - Nederlandsch-Karosche woordenlijst
011137: JOUWE, NANCY,RED: - Paradijsvogels in de polder. Papoea's in Nederland
005683: KIS-JOVAK, JOWA IMRE, HETTY NOOY-PALM,EA; - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja
005409: JOYCE, JAMES, - Dubliners / A portrait of the artist as a young man / Ulysses
007498: JOYCE, JAMES, - Ulysses
002423: RITTER JR., P.H., - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland
009824: HAAXMAN JR., P.A., - N.V. Boekhandel en Uitgevers-mij v/h W.P.van Stockum & Zoon
002824: VEENENDAAL JR., A.J., - De ijzeren weg in een land vol water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958
007673: WALRAVEN JR., WIM, - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader
001531: GROENENDAAL JR., M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
006562: BERLAGE JR.,H.P., - Vuur, lucht, water, aarde
006561: KIJDSMEIR JR., CAESAR, - De groote debacle
006676: RITTER JR, P.H., - Het land van wind en water
003266: LOEB»R JR., J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ
013663: VOET JR., ELIAS, - Merken van Friese goud- en zilversmeden
008603: VLEMING JR., J.L.,EA; - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-Indie
006486: SUYK JR., K., - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
014082: MANHOUDT JR., HIDDE, - Zeilschepen en hun tuigage
006038: VRIES JR., R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk
005572: LUGARD JR., GERH.J., - Lof van Deventer
000800: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
001005: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
004587: VRIES JR, R.W.P. DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars
008636: RUHL JR., DIRK,VERZ.: - Het wapen van Bandoeng. Legenden, geschiedenis en de heraldische waarde
008389: JUFFERMANS, JAN, - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
005552: JUFFERMANS, JAN, - Het Grafisch Werk van Dirk van Luijn
007415: JUFFERMANS, JAN, & NOORTJE BAKKER - Jan Sluijters. Schilder
006155: ENGLES-JULIUS, C.M., - In tuinen en langs wegen in de Indische laagvlakte
014323: JUMELET, S.A., - Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984
014215: JUNG, CARL G.,EA: - De mens en zijn symbolen
004885: JUNG, C.G., - Herinneringen dromen gedachten
004507: JUNG, C.G., - Psychologische typen
001187: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM, - Java's onuitputtelijke natuur.Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn
002015: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren Twintig
000882: BENTHEM JUTTING, T.VAN, - Indisch Dierenleven
001356: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche doek met voorstellingen uit het Oud-Javaansche heldendicht Bharata-yuddha
015472: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche universiteits-bibliotheek
007608: MOERMAN JZ., J., - Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land
002755: MOERMAN JZ., J., - In en om de Chineesche kamp
000650: MOERMAN JZ., J., - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indie
009345: RUIJTER W.JZN, Q.DE, - Schippers van het Stet. Vertellingen en herinneringen uit Castricum en Bakkum
009921: BOS JZN, W., - Sliedrecht zoals het was 1890-1940
011357: OLIVIER JZN, J., - Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-IndiŽ
005573: GOOSSEN JZN, G., - Geschiedenis van Wageningen
005249: KAAL, RON, - Hieroglyfen
010105: KAAM, BEN VAN, - Ambon door de eeuwen
006559: KAARSBERG, HELGE, - Blank en bruin. Dagboekbladen
014132: KAAS, J.G., - Hoogland in oude ansichten
011683: KAAY, HUGO JAN VAN DER, EN DIRK GERRIT PONSEN - Planters School Vereniging, Brastagi 1926-1942
005734: KAAY, J., - Langs elf steden. Belevenissen op Elf-Stedentochten
002084: KABBANI, PERI, & SUE PAFFRATH - Antique Sporting & Collectible Arms
009160: KADT, J.DE, - Verkeerde voorkeur
010249: KADT, J.DE, - Pogrom Praag Moskou. Rusland de Joden en de vrede
009322: KADT, J.DE, - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen
014411: KAFKA, FRANZ, - Verzameld werk
005006: KAFKA, FRANZ, - Het slot
011280: KAGIE, RUDIE, - Bikkel.Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime
003784: KAGIE, RUDIE, - Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep
015010: KAHN, LOUIS I., - In the Realm of Architecture
002082: KAISER, KATJA S.,ED: - The Herbert&Raymond Green Collection of Fine Antique Firearms
004655: KALF, JAN, - De monumenten van geschiedenis en kunst, in de voormalige Baronie van Breda
013690: KALF,J., & C.J. BLAAUW - Restauratieplan der St. Nicolaaskerk te IJsselstein
002249: KALFF, S., - De "Loffelycke Compagnie". Historisch overzicht der O.-I. Compagnie
001646: KALFF, G, ED: - Het lied in de Middeleeuwen
004208: KALFF, G, ED: - De sage van den Vliegenden Hollander
006445: KALFF, S., - Van 't oude Batavia
005453: KALKWIEK, K.A., & A.I.J.M. SCHELLART - Atlas van de Nederlandse Kastelen
008682: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld
006669: KALMA, J.J., J.J. SPAHR VAN DER HOEK,EA(RED): - Geschiedenis van Friesland
000628: KALMA,J.J., HUGO KINGMANS, EA: - Ids Wiersma tekenje foar Frysl‚n
008287: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kansen
000845: KALMA, J.J., SAMENST. - Men meldt ons uit Friesland
005663: KALMANN, ARJEH, - Beschouw ons maar als een uitzondering
013832: KALMIJN, IDA, - Gekooid kind. Herinneringen aan het Jappenkamp. Onvoltooid verleden tijd
002692: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen der cultuurgewassen in IndonesiŽ
015273: KAM, RENE DE, - Nijevelt. Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn
001492: KAMERLING,R.N.J.,RED: - IndonesiŽ toen en nu
003462: KAMMA, F.C., - Kruis en korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw-Guinea
000076: KAMMA, FREERK CHRISTIAANS, - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied
003418: KAMMA, FREERK C., & SIMON KOOIJMAN - Rimawa forja. Child of the fire. Iron working and the role of iron in West New Guinea
001391: KAMP, JEANNET VAN DE, RED: - Geliefde ouders en verdere familie! Brieven van IndiŽganger Maarten Schaafsma(1946-1950)
015685: KAMP, LODY VAN DE, - Oorlogstranen
015686: KAMP, LODY VAN DE, - Blijf daar, kom niet!
001809: KAMP, HANS VAN DE, - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers
015748: KAMP, J.E.VAN DE, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940
003179: KAMP, A.F., - De standvastige tinnen soldaat. Billiton Maatschappij 1860-1960
012456: KAMP, A.VAN, - De Gele Tram. Een rit per electrische tram van Den Haag naar Wassenaar-Leiden, Voorburg en Delft
000705: KAMPEN, ANTHONY VAN, SAMENST. - Boek der zeven zeeŽn
002822: KAMPEN, N.G.VAN, - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa
010308: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water
001549: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-IndiŽ, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland
001599: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea to-day
002634: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt
003870: KAMPEN, HINKE VAN, & HERMAN PLEIJ,ED: - De pastoor van Kalenberg
001754: KAMPEN, H.C.A.VAN, - Het water op! Een Watersport-Album
001986: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, schout bij nacht
001504: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout-bij-nacht
006152: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/ New Guinea to-day
009310: KAMPHORST, JANNIE, - Focus op Nijkerk
008357: KAMPHORST, J, & JAC. COZIJNSEN-PETERSEN - NIjkerk in oude ansichten
010523: KAMPHUIS, J., - Kasteel Nederhemert. Een orientatie op de bouwgeschiedenis
015117: KAMPHUIS, MARCO, - Een rusteloos bestaan
002534: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
002537: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
005016: KANNEMEYER, J.C., - Die Afrikaanse literatuur 1652-1987
012762: KANNIK, PREBEN, - Uniformen in kleur
002105: KANT, GERT, - Raddraaiers zijn het! Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ 1900-1970
004928: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor
006656: KAPER, H.P., & J.H.S.M. VEEN - De Rotterdamse paardetrams
001675: KAPER, RONNIE, - Over helse heksen en onnozele halzen. Magie en bijgeloof in Middeleeuwse teksten
001114: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF, EA: - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977
005307: MOORMAN VAN KAPPEN, O., - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk
008879: KAPPLER,A., - Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen
004577: KAPTEIJNS, HARRIE, - Het maandblad De Gemeenschap. Intenties en aspecten. 1925-1941
016039: KARELS, RENE B., - MIjn aardse leven vol moeite en strijd. Raden Mas Noto Soeroto. Javaan, dichter, politicus 1888-1951
007041: MOURIK-KARREMANS, P.J.M.,RED: - In 't Verschiet en van Nabij. Keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen
008284: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen
004417: KARSTKAREL, PETER, & HUGO KINGMANS - Oranje Nassau & Friesland
014614: KARSTKAREL, PETER, - Sierlijk bouwen. Jugendstil en Amsterdamse school in Friesland 1900-1940
015807: KARSTKAREL, G.P., - Leeuwarden 1881
003041: KARTINI, RADEN ADJENG, - Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot
001605: KARTINI, RADEN ADJENG, - Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk
001362: KARTODIRDJO, SARTONO, - The Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course and Sequel
008340: KAS, JAN, & BRAND OVEREEM - Geloven op de Veluwe
006409: KASBERG, P., - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw
013048: KASTEIN, H>J., - 25 jaar Vrienden van de Vesting Naarden
006006: KATS, J., - Het Javaansche tooneel. Wajang Poerwa
007740: KATZ, RICHARD, - Bij mijn bruine vrienden om den evenaar
005146: KAUFMANN, DAVID, & MICHIEL HORN - De Canadezen in Nederland 1944-1945
002839: KAULBACH, VICTORIA, & J.J.C.H.VAN WAARDENBURG - Beroering in Balng-me
013776: KAULBACH, VICTORIA, - Opstand in Lhong
002914: KAWILARANG, A.E., - Officier in dienst van de Republiek IndonesiŽ
015264: UMAR KAYAM - Sri Sumarah
013286: KEEMINK, J.W., - Putten in de (goede?) oude tijd
006337: KEENE, DONALD, - World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era,1600-1867
012998: KEEPNEWS, ORRIN, & BILL GRAUER JR. - A pictorial history of Jazz. People and places from New Orleans to modern Jazz
003354: KEESING, ELISABETH, - Hoe ruim een kooi ook is. Leven en lot van Kartini en haar werk
001532: KEHRLI, J. OTTO, - Typografie en kunst
003693: KEIJSPER, FRANS, - Anton Pieck, een 90-jarig ambachtsman
015882: KEIKES, W.H., - Watersnood Zeeland 12 en 13 maart 1906
009083: KEIKES,H.W., - We gaan naar de Harmonie
009081: KEIKES, W.H., - Bolsward. Ouderdom met gratie
009079: KEIKES, W.H., & J.J. SPAHR VAN DER HOEK,RED: - Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
009720: KEIKES, H.W., - Leeuwarden bij gaslicht
012507: KEILING, HORST, & ERIKA NAGEL,RED: - Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
010075: KEILSON, HANS, - Komedie in mineur
007180: KEIZER, MADELON DE, - Putten. De razzia en de herinnering
011192: KEIZER, MADELON DE, & MARIJE PLOMP,RED: - Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
002312: KELDERMAN, CORNELIS, - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen
005564: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
005575: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
007759: KELLEMANS - De hondenbrigade en andere Bataviasche verhalen
007760: KELLEMANS - Opium en verdere verhalen
005898: KELLEMANS - De walvischziekte
015345: KELLENDONK, FRANS, - De brieven
014484: KELLENDONK, FRANS, - Het complete werk
015797: KELLER, ALOYSIUS, - Symfonie der dagelijkse dingen
005134: KELLER, TINA, - De zee woont in ons huis. Walcheren 1944-1946
005686: OLINK KELLY, CLARA, - De Flamboyant. Herinneringen van een kind in een Jappenkamp
015542: KEMMERS, W.H.RED: - Van crisis tot kracht. Gedenkboek t.g.v. 75--jarig bestaan van Bond Westland
009689: KEMP, PIERRE, - Emeritaat
007381: KEMP, PIERRE, - Vijf families en een poederblauw
013176: KEMP, PIERRE, - Pompom Anadyomene
012736: KEMP, M., - Noodzakeloijk pro memorie. De Limburgsche Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden
015530: KEMP, PIERRE, - De incomplete luisteraar / De sieraden
011006: KEMP, PIERRE, - Phototropen en noctophilen
015793: KEMPEES, GEORGE, - De pepertuin van Sanoa
008821: KEMPEN, MICHIEL VAN, & JAN BONGERS,RED: - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen
003801: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Woorden op de westenwind. Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst
015994: KEMPEN, MICHIEL VAN, - De geest van Waralu. Kritieken over Surinaamse kiteratuur
015910: KEMPEN, MICHIEL VAN, SAMENST. + NAWOORD, - Verhalen Van Surinaamse Schrijvers
007949: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Surinaames schrijvers en dichters
015898: KEMPEN, MICHIEL VAN, & PIET VERKRUIJSSE,EA(RED) - Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur
015756: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Rusteloos en overal. Het leven van Albert Helman
010495: KEMPERMAN-WILKE, IDA, & AUKJE ZONDERGELD-HAMER - Weesp. 650 jaar stad
002562: KEMPERMAN, JEROEN,RED: - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen
002361: KEMPERS, R.T.W., - Antieke vuurwapens
009304: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen/Verval en restauratie/Oudjavaans volksleven
002771: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur. Buddhist Mystery in Stone
001247: KEMPERS, M.G.J., - De Raadzaal van Harderwijk. Monument van historie en kunst
000598: BERNET KEMPERS, A.J. - Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum
003029: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to the Balinese Archaeology. Guide to the Monuments
000007: BERNET KEMPERS, A.J., - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ
005044: KENNIS, JOHN C., - De sprinkgermanenplaag en de stoute dingen die Toontje (=Mussert) deed
015013: KENT, CHERYL,ED: - Dirk Lohan. Building and Projects of lohan Associations 1978-1993
006475: KENTJONGKEVER - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen
015448: KENYON, KATHLEEN, - De bijbel en de nieuwste archeologie
002376: KEPPY, PETER, - Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesie 1940-1957
001099: KERCKHOFF, EMILIE VAN, - Java. Beelden van volksleven en bedrijf
010390: KERKDIJK, HENRI G., & LOUIS FRAANJE - Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe
009728: KERKHOF, B.J., - Wegenbouw. Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen
013524: KERKHOFF, WIJNAND, - Het Paradijs van Java. Soemedang
004851: KERKHOFFS, BERT, - Doetinchem van ramp- tot voospoed. Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar
012509: KERKHOVEN, JAAP, & ANTON KOS,RED: - De Dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek
009869: KERKKAMP, H., - De Oude Jan. Geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G.)
009870: KERKKAMP, H., - Historie van Velp en Rozendaal
013860: KERKWIJK, PIETER A., - Grijze ambachten in de Alblasserwaard
006640: KERLOGUE, FIONA, - Batik. Ontwerp, stijl en geschiedenis
006281: KERN, H., - Wrtta-sanc'aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw
011335: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland
008360: KERSHAW, ALEX, - Het Ardennenoffensief
010486: KERSSENS, D., - Zaans namen lexicon
005998: KERSTEN, J., - Bali
016056: KERSTEN, MICHIEL, - De Nederlandse kopergravure (1900-1975)
010405: KERVER, MIRIAM, & ERIK ZWAGA - Parfum Lexicon no. 1
000738: KESER, HANS, - Het Gatje van Opa. Geschiedenis van de stad Zaltbommel verteld aan jonge Bommelaartjes
009076: KESLER, JAN W., - De torens vertelden mij
001268: KESSELS, JAN A.W., - Kent u Gelderland ook zo?
014813: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok. Just beyond Bali
013827: KESSLER, CHRISTINA, - Lombok di seberang Bali
014366: KESTEN, HERMANN, - Casanova
015798: KESTEREN, HENNY VAN, - Jan Toorop, een bewogen Javaan
015893: KETELAARS, MICHEL, - Compagniesdochters. Vrouwen en de VOC (1602-1795)
002826: MCNEIL KETTERING, ALISON, - Drawings from the Ter Borch Studio Estate
009739: KEULS, YVONNE, - Benjamins bruid
010035: KEULS, YVONNE, - Mevrouw mijn moeder
007642: KEULS, YVONNE, - De tocht van een kind
016050: KEULS, YVONNE, - Zoals ik jou ken, ken jij mij. Mijn jaren met Hella (Haasse)
003367: KEUNE, S.C.PH.M., - Gemeente Hendrik Ido Ambacht
000342: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C.van Neck en W.Warwijck 1598-1600
000343: KEUNING, J.ED. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder J.C. van Neck en W.Warwijck 1598-1600
004470: KEYSER, MARJA, J.F. HEIJBROEK,EA(RED): - Frederik Muller (1817-1881) Leven en werken
005837: KEYZER, S., ED: - De Koran
002403: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen van Indonesie
009199: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen. Indonesie
008204: KIERS, LUC., - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd
013492: KIEVIET, C.JOH., - Dik Trom en zijn dorpsgenooten
001756: KIEVIET, C.JOH., - Een vacantiereis langs den Rijn
010629: KIEVIET, C.JOH., - Wilde Bob
015690: KIJMMELL, J.A.R., & Y. ZIJKSTRA - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift t.g.v. honderdjarig bestaan der Gemeente Assen
009365: KIKKERT, O.H., & A.A.M. BEKMAN - Drempelvrees. Een boek over Curacao aan de vooravond van de onafhankelijkheid
006373: KIKKERT, W.J., - Texelse verhalen
011027: KHOO KAY KIM - Melaka dahulu dan sekarang
013554: KING, LILY, - Euforie
003386: KINGSLEY, CH., - Helden uit het oude Hellas. Perseus, de Argonauten, Theseus
003497: KINKER, J., - De verlichte muze. Bloemlezing
015482: KINLOCH, CHARLES WALTER, - Rambles in Java and The Straits in 1852
014221: KIRKPATRICK, BETTY, ED: - The Cassell Concise English Dictionary
007952: KISHOENDAJAL, MALA, - Dame Blanche
010877: KIST, J.B..EA: - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg
007059: KISTEMAKER, RENEE, & TIRTSAH LEVIE,RED: - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680
008531: KLAARENBEEK, J.J., & F. KOSTER - Gids voor Het Gooi
005054: KLAASSE, PIET, & THEUN DE VRIES - Wij waren getuigen
015074: KLAAUW, BERT VAN DER, - Het jachtvliegtuig
005034: KLAAUW, BART VAN DER, - De Slag om Engeland
003074: KLAVER, IMKE, - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925
010636: KLEBERG, J., - Van Napels tot Harderwijk. De geschiedenis van het Lord Strathcona Regiment tijdens WO II
013013: KLEEFKENS, ONNO, - Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970
007724: KLEEVENS, JAN W.L., - Ontmoetingen
007730: KLEIAN, J., - Deliplanter
006094: KLEIAN, J., - De zonen van Timah
007050: KLEIJN, H.C.M., M.J.A.VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE;EA(RED): - Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed
013246: KLEIN, JAN, - Nazomerreis van een motorrijder
002335: KLEIN, W.C.,HFDRED: - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied
014779: KLEIN, J.K.,. - Nacht over de Indische Archipel
004635: KLEIN ESSINK, JOOP, & RIC VAN DIJK - De Brandweer
003040: KLEIN, MANFRED, YVONNE SCHWEMER-SCHEDDIN,EA: - Type & Typographers
007635: KLEIN, ELSBETH, - De hitte van Kaliasin
011133: KLEINBOS, HANNIE, - Naast het gelijk. Herinneringen van een Belanda-indo no. 3
014577: KLEINE, ROEL, - Putten uit het verleden. Zestig jaar na de razzia van 1944
014345: KLEINJAN, HARRY, & ED STOL - Het volmaeckste maecksel . De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst
001500: KLEINTJES, PH., - Staatsinstellingen van Nederlandsch-IndiŽ
004552: KLEISEN, W., - Uittrekselgids
014623: KLEITER, MANFRED, MARGREET HOOGERWAARD,EA: - Curacao ontmoet Nederland
009527: KLENCKE, PETER, - Hollandia Blues
001505: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog
000928: KLESSE, MAX, - Vom alten zum neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus
015566: KLEUVER, ADRIAAN P.DE, - De Betuwe. Land van boomgaarden, intieme dorpjes en oude verhalen
004178: KLEYN, J.DE, - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900
012433: KLIJN, MARCO, - De stille slag. Joodse Arnheemers, 1933-1945
014093: KLIJN, JAN W., - 't Dorp. Een streekvertelling uit de Alblasserwaard
014216: KLIJN, E.M.CH.F., - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850
008494: KLIJNMAN, JOHAN, - Brandweer Bussum 1899-1999
005102: KLIKSPAAN - Studenten-typen December 1839 - Mey 1841
001350: KLIKSPAAN - Studenten-typen en -leven
015751: KLIMA, ANTON, - De auto in de carcatuur
011540: KLINKEN, GERRY VAN, - Minorities, Modernity and the Emerging Nation. Christians in Indonesia
015674: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch zakwoordenboek
006661: KLOEKE, W., - Zwolsche sketsies
014513: KLOEKE, G.G., - Kamper spreekwoorden
014646: KLOET, TOON, - Het Brabant van toen. Herinneringen van Westbrabantse mensen
014578: KLOK, W., - Brielle.Stad in de landen van Voorne
015713: KLOK, R.H.J., - Oude graven tussen IJssel en Vallei. Prehistorische grafheuvels uit de steen- en bronstijd op de Veluwe
012530: KLOMP, R.G., - De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij 1907-1935
001775: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche School
003681: KLOOS, MAARTEN, - Alexander Bodon. Architect
011543: KLOOSTER, FAMILIE, - In balans met Indie. Familie Klooster-Berndes in Indie en Holland
007039: KLOOSTER, L.J.VAN DER, - Een kabinet van gezichten in Gelderland
002758: KLOOSTERMAN, BEN,RED: - Gedenkboek oud-Indiegangers Gemeente Dalfsen 1945-1950
005992: KLOT, STEVEN E., & NIGEL BULLOUGH - Bali: Hedendaagse schilderkunst
010293: KL÷TERS, JACQUES, - Huilen is voor jou te laat....Levensliederen en smartlappen
006396: KLUIS, A.T.W.DE, - Hallo mannen! Twaalf toespraken tot de Nederlandse Militairen (in Indie)
015287: KLUMPER, TON, - Helden tegen wil wn dank. Verzet 1940-1945
010432: HOOGWOUDT, NICO, ROB KLUYVER & ROB TASCH - Zaanse brandkroniek 1941-2000
000574: KNAAP, GERRIT, - Kruidnagelen en christenen. De VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696
015964: KNAAP, J.P.H.VAN DER, & L.M.W. VEERKAMP - Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536
008749: KNAAP, GERRIT, - Cephas, Yogyakarta. Photography in the service of the Sultan
003061: KNAAP, DORIEN, - Verzorgd voorzien. Een geschiedenis van 30
002974: KNAP, G.H., - The diligent City Amsterdam
004515: KNAP, G.H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de KNSM 1856-1956
002251: KNAPEN, BEN, - Langs de straten van Jakarta. Het dagelijks leven in de hoofdstad van IndonesiŽ
015014: KNAPP, GOTTFRIED,ED: - Betz Architekten
006269: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa
014154: KNOL, META, REMCO RABEN,EA(RED): - Beyond the Dutch. Indonesie, Nederland en de beeldende kunst van 1900 tot nu
010182: KNOOP, HANS, - De Joodsche raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen
013005: KNOOPS, W.A., & F.CH. MEIJER - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588
009074: KNOP, G., & C. ROGGEN - Skylgerlaner leisboek
014458: KNOP, GERRIT, - Schylgeralan. Eem beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling
007247: KNOP, G., - De spraakkunst der Terschellinger dialecten
008672: KNORRINGA, ROSA, - Het oor wil ook wat. Over mondelinge literatuur
001690: KNUTTEL, J.A.N., - Bredero
015727: KNUTTEL, J.A.N.,ED: - Proza uit de 17e Eeuw
007870: KOBBEN, A.J.F., - Zwarte planters. Proeve ener ethnografie
002201: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ
010404: KOCH, HERMAN, - Eindelijk oorlog
002967: KOCH, GERD,ED: - Boote aus aller Welt
003618: KOCH, ALEXANDER, - Einfamilienhšuser und ihre konstruktiven Details
011963: KOCH, A.G.F., - Zwarte kunst in de Besschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15e eeuw
008517: KOCK, P.P.DE, - De ongelijke strijd in de Vogelkop
016032: KOCK, P>P.DE, - Op zoek naar koppensnellers
005202: KOCKS, G.H.,RED: - Gemeente Vries. Het land van de Zweedse Kornoelje
014868: KODIRON, KO,BEW: - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel
007303: KOEFOED, GEERT, - Benoemen. Een beschouwing over de faculte du langage
004875: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE, - Schatkist van een bankier. Kunst en architectuur bij Van Lanschot
008426: KOELEWIJN, CEES, - Oral Literature of the Trio Indians of Surinam
006963: KOEMAN, C., - Geschiedenis van de kartografie van Nederland
009813: KOEMAN, C., - Collections of Maps and Atlasses in the Netherlands. Thier History and Present State
011229: KOENEN, MARIE, - Uit Limburgs legende en historie
003649: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
001432: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
013618: KOENRAADS, JAN P., - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff
009581: KOERTS, H.J., - De vrijheid werd duur gekocht. Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie
011971: KOESEN, TH.A.J., & J.H. TURKSMA(RED) - Graficus - 60 jaar
014869: KOESNOE, MOH., - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesie
014870: KOESNOE, MOH., - Report concerning a Research of Adat Law on the Islands of Bali and Lombok 1971-1973
008052: KOHLENBACH, BERNHARD, - Pieter Lodeijk Kramer 1881-1961. Architect van de Amsterdamse School
010751: KOHNSTAMM, MAX, - Brieven uit "Hitlers Herrengefangnis" 1942-1944
003107: KOHNSTAMM, G.A., & H.C. CASSEE,RED: - Het cultureel woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling
002232: KOK, G.A.DE, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
007015: KOK, J., - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar
007016: KOK,J., - Stoomtrams rond Alkmaar. Boot-, trein- en tramverbindingen met Alkmaar, alsmede de Alkmaarse stadstram
002420: FILEDT KOK, J.P.,RED: - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meister ca.1470-1500
000380: KOK, J.A. - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-IndiŽ
014024: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder
010807: KOK, AUKE, - Dit was Veronica. Geschiedenis van een piraat
008268: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - V = Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945
015656: KOK, H.L., - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek
001225: KOK, G.A.DE, & M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
006655: KOK, RENE, HERMAN SELIER,EA; - Fotografie in bezettingstijd. Geschiedenis en beeldvorming
015694: KOK, AUKE, - De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals
008891: KOKHUIS, G.J.I., - Twente 1940-1945
003207: KOKHUIS, G.J.J., - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot
001173: KOKKELINK, M.CH., - Wij vochten in het bos. Guerrillastrijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog
002609: KOKS, J.TH., - De Indo
000223: KOL, H.VAN, - Uit onze koloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000224: KOL, H. VAN, - Uit onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000222: KOL, H. VAN, - UIt onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
004666: KOLDEWEIJ, A.M.,RED: - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier
013890: KOLDEWIJ, A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een helige in het Servaaskapittel te Maastricht
015648: KOLFIN, ELMER, - Van de Slavenzweep & de Muze. Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname
003327: K÷LKER, A.J., - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van "Die Steede ende Landen van Haestregt tot begin 19e eeuw
015568: KOLKS, ZENO, - Langs oude Gelderse kerken. De Veluwe
015190: KOLMESCHATE, G.J.VAN, J.TEN HOVE,EA: - "Eeen groot en deftig dorp". Zwartsluis tot 1800
006932: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Tutti-frutti
010155: KOMRIJ, GERRIT, - De os op de klokketoren
011876: KOMRIJ, GERRIT, - Hercules
010156: KOMRIJ, GERRIT, - De Verschrikking
012796: KOMRIJ, GERRIT, - Fabeldieren
010115: KOMRIJ, GERRIT, - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker
001722: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Abele spelen
015739: KOMRIJ, GERRIT,RED: - De Nederlandse kinderpoezie in 1000 en enige gedichten
012882: KOMRIJ, GERRIT, - Op de planken
012858: KOMRIJ, GERRIT, - Alle gedichten tot gisteren
012849: KOMRIJ, GERRIT,RED: - In Liefde Bleoyende. De Nederlandse poezie van de 12e t/m 20e eeuw in 100 en enige gechten
012837: KOMRIJ, GERRIT, - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays
013210: KOMRIJ, GERRIT, - Voor zesenzestig euro vijfentwintig
001643: KOMRIJ, GERRIT, RED.+ INL. - Aan een droom vol weelde ontstegen. PoŽzie uit de Romantiek 1750-1850
010130: KOMRIJ, GERRIT, - Tutti-frutti
015125: KOMRIJ, GERRIT, - De loopjongen
002632: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ
005910: KONING, J., & D. WOUTERS,ED. - Aardijkskundige Wandplaten van Nederlandsch Oost-Indie
011574: BRIGGS-KONING, MARIE, - Footsteps in Memories and... The Relationship betweem a Family in the Netherlands East Indies during the 1940's and World Events of the Time
001888: KONING, JOHAN, - 600 Jongens met de Tarakan naar Noorwegen
006179: KONING, J., & D. WOUTERS - Mooi en nijver Insulinde
013792: KONING, DANIEL - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid
003443: KONINGSBERGER, J.C., - Java. ZoŲlogisch en biologisch
014526: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Overijssel in detail
013025: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Utrecht in detail
016041: PLAATS-KOOIJ,G.VAN DER, - Drie kwamen terug van weggeweest
008232: KOOIJ, J.A.VAN DER, - Uit het leven van een zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18e en 19e eeuw

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

3/9