Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005218: HOUTEN, LEO VAN, - De Elfstedentocht een hele toer
001070: HOUTER, F. DEN, - Neptuniana. Maritieme curiosa
014471: HOUTING, EDWARD, KLAAS ROELOF DE POEL,EA: - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe
013361: HOUTING, EDWARD, KLAAS ROELOF DE POEL,EA: - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe
009948: HOUTMAN, HARPERT, - Ode aan het Nederlandse volk. In Memoriam 1940-1945
011803: HOUTMAN, MAARTEN, - De andere oever. Een jeugd op Java
011486: HOUTMORTELS, J., - Thorn. Het witte stadje
004564: HOUTS, CHRIS VAN, - 40 (veertig) vergezichten
004661: HOUTZAGER,M.E.,INL.: - Zilver
002240: HOUTZAGER, H.L.RED: - Reinier de Graaf 1641-1673
012808: HOUTZAGER, H.L>, - Pieter Van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw
010183: HOUWAART, DICK, - Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag
012931: HOUWINK, ROEL, - Het raadsel "Achterberg"
005435: HOUWINK, PAULINE, - Watertorens in Nederland (1856-1915)
014538: HOVE, JAN TEN, & FRITS DAVID ZEILER - Turfmakers en boterkopers. De geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl,Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt
010102: HOVE, JAN TEN, - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling
011350: HOVEN, THERESE, - Vervreemd
007649: HOVEN VAN GENDEREN, H.A.VAN DEN, & J. LENS: - Het land van den bruinen broeder. Leesboek voor de christelijke school. Deel I: Java
013976: HOVEN, THERESE, - Onder palmen en waringins
013938: HOVINGA, HENK - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
000166: HOVINGA, HENK, - Dodenspoorweg door het oerwoud. Pakan Baroe-spoorweg
000486: HOVINGA, HENK - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud
003020: HOVINGA, HENK, - Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om IndiŽ
004498: HOWARTH, STEPHEN, - A Century in Oil. The "Shell" Transport and Trading Company 1897-1997
002669: HOYER, TH.B.F., - Nieuw Amsterdam
007349: HOYTEMA, THEO VAN, - Het lelijke jonge eendje
000736: HUBREGTSE, SJAAK, EINDRED.: - Sjoerd H. de Roos: Typografische geschriften 1907-1920
006863: HUBREGTSE, SJAAK,RED: - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve
009131: BUSKEN HUET, CONRAD, - Een vastgeraakte lococmotief. Een portret in brieven
001664: BUSKEN HUET, CD., - Het land van Rembrand. StudiŽn over de Noord-Nederlandsche beschaving in de 17e eeuw
007181: GALLANDAT HUET, G., - Handboek voor zeemanschap
003170: BUSKEN HUET, CD., - Het land van Rembrand. StudiŽn over de Noordnederlandse deschaving in de 17e eeuw
005540: HUGENHOLTZ, M>J., - Hugenholtz' Curacao
004478: HUGHES, DEBRA K., - Artifacts of Invention. Patent Models at the Hagley Museum and Library
010874: HUGHES, TOM, - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel
003881: HUGO, VICTOR, - Notre-Dame de Paris
009960: FENTON HUIE, SHIRLEY, - Vergeten. Vrouwen en kinderen in de Japanse interneringskampen
010236: FENTON HUIE, SHIRLEY, - The forgotten ones. Women and children under NIppon
010489: HUIG, G.C., - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945
013238: HUIGEN, SIEGFRIED, - De weg naar Monomotapa
014324: HUIJBRECHT, P.J., & E.T.J. REINDERSMA - In weer en wind. De "oude" visserij in Zeeland
014310: HUIJBREGTS, FRANS, & LEX PEETERS - Kempen vroeger en nu
009586: HUIJGERS, DOLF, & LUCKY EZECHIELS - Landhuizen van Curacao en Bonaire
012415: HUIJSER, WIM, - "Een stad is een boek". Het Dordrecht van C.Buddingh'
012350: HUIJSER, WIM, SAMENST., - C. Buddingh'- Een mens in de tijd
008111: HUIJTS, C.S.T.J., - Markante boerderijen
001091: HUITEMA, T.,RED: - Ronde en platbodemjachten
008889: HUIZENGA, J., - De Langstraat. Op de drempel van de twintigste eeuw
014098: HUIZENGA, J., - Honderd Jaar Land van Heusden en Altena
014468: HUIZING, LAMMERT, - Mensen in Drente
013917: HUIZING, LAMMERT, - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen
009271: HUIZINGA, J., - Hersttij der Middeleeuwen. Studie Over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
002818: HUIZINGA, J., - Erasmus
008237: HUIZINGA, P., & J. SMITS - De aspecten van het openbaar onderwijs in Ned.-IndiŽ
013382: HUIZINGA, J.J., - Friesland en de Tweede Wereldoorlog
002923: HUIZINGA, P., & J. SMITS - Groninger volksverhalen
001553: HULLEBROECK, EMIEL, - Insulinde. Reisindrukken
002033: HULSBUS, JOOP, - Verborgen dageraad. Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de Japanse capitulatie, 1945-1947
000431: HULSBUS, JOOP, - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands-IndiŽ en de hel van de Birma-spoorweg, 1941-1945
009299: HULSCHER, WIM, - Banjak tjoem. Javaanse impressies
004632: HULSEKAMP, JOHN T., - De toekomst van 1870. 100 jaar Drukkerij De Boer
011339: HULSMAN, H.M., - Geschiedenis der missie van Curacao
001107: HULST, WIECHER, - Grote Broer in Djakarta. Indonesische reportages
000067: HULST, WIECHER - Betjakrijders, boeren, generaals en andere politici. Lotgevallen Tijdens een reis door het 35-jarige Indonesie
001179: HULST, WIECHER, - Van Sabang tot Merauke,. Indonesische ontmoetingen
002639: HULZEN, JOH. VAN, - Onze Indische geschiedenis
001125: HULZEN, A. VAN, - Utrecht. De geschiedenis en de oude bouwwerken
005550: HULZEN, JOHAN VAN, - Onze Westindische geschiedenis
006548: HULZEN, JOH. VAN, - Indische volksverhalen voor de jeugd verteld
010826: HUNINK, MARIA, - De papieren van de revolutie. Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947
008416: HUNT, LYNN, - The Invention of Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800
005421: DUONG THU HUONG - De schim van mijn liefde
012049: SNOUCK HURGRONJE, C., - De Atjehers
003666: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke Adviezen
010763: HURST, RONALD, - The Golden Rock (St. . An Episode of the Anerican War of Independence 1775-1783
000477: H‹SKEN, FRANS - Een dorp op Java. Sociale Differentiatie in een boerengemeenschap 1850-1980
011099: HUSSLAGE, BAS, - Enkele reis Sampit-Zaandam.Het bijzondere verhaal van een gewone Indo-man
013027: HUT, L.J., A. POSLAVSKY, EA: - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961
009332: HUURDEMAN, PIET, - De geschiedenis van Purmerend
003614: HUXLEY, FRANCIS, - Symbolen van het mysterie
008936: HUYBERS, A., - Oud Oisterwijk
002888: HUYGEN, D., - Holland zoals wij het zagen
013103: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Heilighe Daghen
008735: HUYSER, HENK J., - Door een geleende bril. Een Kijk op de letters, de woorden en het land van de Joodse Bijbel
005097: HUYSKENS, PIERRE, & THEO DE MOOIJ - De gehavenden
003680: HUYSKENS, PIERRE, - Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar
006285: HYBRIDE - Voetsporen aan de kim. 15 jaar als amateur-natuuronderzoekers in de tropen
003868: HYLKEMA, S., - Mannen in een draagnet. Mens- en wereldbeeld van de Nalum(Sterrengebergte)
013695: HYNCKES, RAOUL, - De vrienden van middernacht
008706: LOVINK HZN, S.H., - In en om Doetinchem
011914: LOVINK HZN, S.H., - De geschiedenis van Doetinchem
006130: GUNNING J.HZN.,JAN WILLEM,RED: - Hedendaagsche zending in onze Oost
005327: IBELINGS, HANS,EA: - De metamorfoses van een bureau. Inbo sinds 1962
011325: ICKENRODT, J., - De Rijkspost in Limburg
005031: IDDEKINGE, P.R.A.VAN, - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944-1954
005484: IDDEKINGE, P.R.A.VAN,EA: - Van omnibus tot trolleybus. 125 jaar openbaar vervoer in en om Arnhem
000482: IDEMA, H.A., - Parlementaire Geschiedenis van Nederlandsch-Indiť 1891-1918
002205: IDEMA, H.A., - Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ 1891-1918
004045: IDO, VICTOR, - Indie in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten NIROM
007772: IDO, VICTOR, - De paupers
009847: IDSINGA, TON, & JEROEN SCHILT - W.van Tijen Architect 1894-1974
004872: IDSINGA, TON, - Zonnestraal. Een nieuwe tijd lag in het verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument
001989: IDZERDA, R.J., - Een bevlogen avontuur
011075: TAN LIOE IE ( DE LEEUW VAN BALI) - Nacht van de Lampionnen
008440: IETSWAART, MICHAEL, & VANIJE HAABO - Sranantongo. Surinaams voor reizigers en thuisblijvers
013893: IETSWAART, MICHAEL, VERT. - Zes jaren in Suriname. August Kappler. Een Duitser in Suriname 1836-1842
014176: IJSSELSTIJN, MARCEL, & MICHIEL KRUIDENIER - Zeist. Geschiedenis en architectuur
003463: IJZEREEF, WILLEM, - De wind en de bladeren. HiŽrarchie en autonomie in Bone en Polombangkeng, 1850-1950
012883: IKINK, HARRY, - Op weg naar een uur
006279: IKRAM, ACHADIATI,ED: - Bunga Rampai. Bahasa, sastra, dan budaya
013010: VRIES, ILONKA EN LEONARD DE, - Waar gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos
000953: IMMERZEEL, B.R. VAN, & F.VAN ESCH,RED: - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945
013131: IMPERATO, EDWARD T., - Into Darkness. A Pilot's Journey Through Headhunter Territory
007986: INAYAT, NOOR, - Het gerucht. Een wijze les uit het Sanskrit
013561: BRANDENBURG, INGRID & KLAUS, - De Hugenoten
012997: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
012766: IONGH, JANE DE, & M. KOHNSTAMM,RED: - Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld
005391: IROSHNIKOV, MIKHAIL, LIUDMILA PROTSAI,A.O.: - The Sunset of the Romanov Dynasty
007518: IRVING, WASHINGTON, - The Old Christmas Day
012565: BABEL. ISAAK, - Miniaturen. Verspreide verhalen en dagboekbladen
012564: BABEL. ISAAK, - Verhalen
003967: ISEGAWA, MOSES, - Slangenkuil
011026: IBN ISHAQ - Het leven van Mohammed. De vroegste Arabische verhalen
000627: ISING, ALFONS, - Brabantse schuttersgilden. Vroeger en nu
008309: ISINGS, CLASINA, - Antiek Glas
003809: ISINGS, J.H., - Bijbelsche platen
000270: ISMAIL, A, EA - Irian Barat dari Masa ke Masa
007326: ISRAEL, JONATHAN I., - De Republiek 1477-1806
003924: ISRAEL, EDDY-LEX, - Jacob Israel de Haan. De dichter van het joodsche lied
002220: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS.,RED: - Javaansche sagen, mythen en legenden
011647: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS., - Javaansche sagen mythe en legenden
005939: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS., - Connie en haar stiefzusje
000410: ITERSON, G.VAN, - Vezelstoffen
014354: IVANS - Juffrouw Mientje. Een Amsterdamsche geschiedenis
007946: IVANS - Verborgen angels. West-Indische roman
002554: NIEUWENKAMP W.O.J., - W.O.J.N. Leven en werken. Bouwen en zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
002422: KARHOF J., - Gids voor Zeeland
013808: HAZEWINKEL. HARM.J.,LOET KUIPERS,EA: - Een eeuw Fokker. Verhalen en anekdoten uit 100 jaar Fokker geschiedenis
009475: NIEUWENKAMP W.O.J., - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land
009522: AMESZ, J.J. & J.A. HONOUT - Eva Tas 1915-2007. Altijd weer Auschwitz
009663: VEER, F.J. & E.E.VAN DER, - Een man zonder ring. Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
006043: NIEUWENKAMP W.O.J., - Beeldhouwkunst van Bali
006044: NIEUWENKAMP W.O.J., - Bouwkunst van Bali
006042: NIEUWENKAMP W.O.J., - Beeldhouwkunst van Bali
003233: NIEUWENKAMP W.O.J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden
012468: KOK. J>, - Sporen door Apeldoorn. De Ontwikkeling van het verkeer over rails in centraal Nederland
004660: VERBEEK. J., - Culemborgse kerkschatten
013950: PRAKKEH.J.,RED: - Volksverhalen uit Drenthe of De bruid waarom niemand danste
013686: ACQUOY.J., - Het archief van het Ewoudsgasthuis te IJsselstein van 1477-1817
003779: KRUIJER. G.J., - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana
001525: JAARSMA, MENNO, - Het schoone boek
007248: JAARSMA, A.A., - Uit Het Album Van Tietjerksteradeel
002536: JAARSMA, S., - Grond voor den Nederlander
010761: JACBS, IRENE, & JOOST SCHOKKENBROEK - Nederland - Engeland. Relaties over zee
012715: KOOISTRAJ JACK, EA: - Represailles in Nederland 1940-1945
007258: JACKSON, DONALD, - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift
006998: JACKSON, ROBERT,ED: - Helicopters. Military, Civilian and Rescue Rotorcraft. The Aviation Factile
004404: JACOBS, KATRIEN, KRIS LANDUYT,EA(RED): - Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent
012035: JACOBS, S., - Joodse verhalen en wijsheden
014150: JACOBS, J.D., EINDREDACTIE: - Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en ciultuur tussen Maas, Rijn en IJssel
005115: JACOBS, MARIA, - Vijfenvijftig sokken. Dagelijks leven met onderduikers in W.O. II
009470: JACOBS, ELS M., - De Verenigde Oost-Indische Compagnie
011661: JACOBS, GERARD, - De sterksten zullen overleven.Reizen door Indonesie in het voetspoor van Joseph Conrad en Alfred Wallace
003622: JACOBS, JAY,ED: - Great Cathedrals, The Horizon Book of,
003662: JACOBS, HANS, & JAN ROELANDS - Indisch ABC. Documentaire over historie en
001501: JACOBS, ELS M., - Koopman in AziŽ. De handel van de VOC tijdens de 18e eeuw
013714: JACOBS, M.A., - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk
005304: JACOBS, JOHANNA,RED: - Peter van Straaten
003592: JACOBSE, MUUS, - De drie kooien en andere gedichten
011810: JACOBSEN, HANS-ADOLF, - We will go. De slag om Normandie 1944
012879: JAEGGI, ADRIAAN, - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten
010429: JAFF…, H.L.C., - Willink
005181: JAFFE, H.L.C., - Theo van Doesburg
011788: JAGER, H.DE, - Wij zijn er nog. Uit brieven van overlevenden Japanse kampen 1945
010309: JAGER, J.L.DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
000970: JAGER, J.L. DE, - Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities
008050: JAGER, IDA, - Willem Kromhout Czn. 1864-1940
008836: SINT JAGO, JUNNES, - Etat-Major achter prikkeldraad
014620: JAGT, BOUKE, - Nederlands nationaliteitsbesef. Een juridische en cukturele benadering
000295: JAGT, M.B. VAN DER, - Memoires(van oud-gouverneur Soerakarta)
013352: SAMUEL-JAKOBS, EDITH,ED: - Rose Jakobs. De Roos die nooit bloeide. Dagboek van een onderduikster, 1942-1944
002563: JALHAY, S.M. - Jalhay's kleine oorlog. Een guerrilla tegen de Japanners
009985: JALHAY, MATH, - Ajona, een blanke inlandse
000221: JALHAY, S.M. - Allen zwijgen.Van Merdeka en Andjing Nica tot Apra
011698: JAMES, HENRY, - Collected stories
006899: JAMES, SIMON, - Ontdek de wereld van de Kelten
010412: VRAKKING, DIK, JAN EN JOOP, - Familieboek van de Vrakkings. Bouwers in 't Gooi
010876: OUDENAARDEN, JAN & RIEN VROEGINDEWEIJ - In veilige haven. 150 jaar zeemanshuizen in Rptterdam 1856-2006
005321: ROMEIN, JAN & ANNIE, - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
001655: LUIKEN, JAN EN KASPER, - Spiegel van het menselyk bedryf
014636: JANS, JAN & ADRIAAN BUTER - Dorpen in Oost-Nederland
013715: FONTIJN, JAN & DINY SCHOUTEN,RED: - Carry van Bruggen. Een documentatie
009001: JANS, H.F.,RED: - Volkenkundige encyclopedie
014516: JANS, EVERHARD,: - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems
003213: JANS, JAN, - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland
012449: JANS, EVERHARD, EWOUT VAN DER HORST,EA: - Boerderijen in Salland
009863: JANSEN, G.P., - Dictionario Papiamentu Holandes
011509: JANSEN, AB. A., - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945
012626: JANSEN, SUZANNA, - Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis
007143: JANSEN, J.C.G.M., - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940
010708: JANSEN, D.P., - Wat de havenarbeider moet weten. Handleiding voor de havenarbeider
010788: JANSEN, J.G., & W. VAN HECK - Duwvaart
002573: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek 1942-1945
014418: JANSEN, WOUT, - Een Gelders verhaal. Meester Van de Weterinh en Gelders Veenendaal
008370: JANSEN, J.G., - Sleepboten Nederland/BelgiŽ
000905: JANSEN, HANS, - Christelijke theologie na Auschwitz.. Theologische en kerkelijke wortels en Nieuwtestamentische wortels van het Anitsemitisme
001239: JANSEN, JACOB, - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden
000392: JANSEN, DERK, - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van Jhr. D.F. van Alphen tot 1816
003381: JANSEN, JACOB, - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden
009931: JANSMA, KLAAS, JOHANNES VAN DER KOOI,EA: - Met geveegde kont. Schippers en skutsjes terug naar de oorsprong
014103: JANSON,E.M.CH.M., - Uit de geschiedenis van Wassenaar
007480: JANSSEN, G.B., & J.F.TH.DE BEUKELAER - 1925 Sichting Borculo 2000. Een stille stichting van liefdadigheid geboren in een storm
009209: JANSSEN, G.B., - Arnhemse molens en hun geschiedenis
012447: JANSSEN, HANS, - Mondriaan en het kubisme. Parijs 1912-1914
014479: JANSSEN, CORNEILLE F.,EA: - Monumenten in Drenthe I
013199: JANSSEN, FRANS A., - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers
011882: JANSSEN, H.H., - Latijnse letterkunde
004246: JANSSEN, J.A.M.M., - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de KMA in 1828
004262: JANSSEN, FRANS A., & ROB DELVIGNE - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans
004269: JANSSEN, FRANS A., RED: - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans
004692: JANSSEN, HANS, BERNHARD VON WALDKIRCH,EA: - Ferdinand Hodler 1853-1918
014637: JANSSEN, KITTY, BERND OTTO,EA(RED) - Straat van mijn jeugd (Assen)
004649: JANSSEN, FRANS A., - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst(1801)
013675: JANSSEN, FRANS A.,, MARITA MATHIJSEN,EA: - Bert Van Selm-lezingen 1992 t/m 1996
001668: JANSSENS, JOZEF, - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel
012928: JANSZ, ERNST, & HENNY VRIENTEN - Dit is Alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken
005099: JAPICX, GYSBERT, - Wurken
007868: JAPIKSE, N., - Prins Willem III. De stadhouder-koning
004521: JAPIKSE, N., - De Geschiedenis van het Huis Van Oranje-Nassau
009536: JAPIN, ARTHUR, - De overgave
010537: JAPIN, ARTHUR, - Maar buiten is het feest
012641: JAPIN, ARTHUR, - De zwarte met het witte hart
002629: JAQUET, L.G.M., - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. Nederland op de tweesprong tussen AziŽ en het Westen
000861: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de Wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-IndiŽ
001430: JAS, JORIEN, MIKE SCHARLOO,EA: - Het Peperhuis te Enkhuizen
003285: JASPAR, EDM., - Kint geer eur eigen stad? De historie van Mestreech aon de Mestreechteneers verteld
007733: JASPER, J.E., & MAS PIRNGADIE - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indie. Deel I: Het vlechtwerk
012949: JASPERS, GERARD, - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem
004590: JASPERS, G.J., - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry
014544: JASSIES, K., - Rijpe aren stille spoelen. Een levensverhaal uit Salland en Twente
008670: JAUSZ,HANS ROBERT, ELRUD KUNNE-IBSCH,EA: - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie
006474: JAVA, MELATI VAN, - Zwervertje
014005: JAVA, MELATI VAN, - Prada
007612: JAVA, MELATI VAN, - Waarheen?
014556: JEENINGA, WILLEKE, - Het Claas Stapels Hofje in Hoorn
003168: DIEMEN DE JEL, N.W,, - De boer van 't Grootshof
007158: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A.,RED: - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates
011238: BAARS-JELGERSMA, GRETA,VERT: - Noorse volkssprookjes
012395: JELLEMA, C.O., - De toren van Snelson
004882: JENSMA, G.TH, W.P. BLOCKMANS,EA(RED): - Erasmus. De actualiteit van zijn denken
011995: JEROFEJEV, VENEDIKT, - Door de ogen van een zonderling / Mijn kleine Leniniade / Walpurgisnacht
001825: JERRAM, MICHAEL F., - Biplanes
000323: JESPERSEN, OTTO, - Language. Its Nature, Development and Origin
003499: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
002998: IBBITSON JESSUP, HELEN, - Court Arts of Indonesia
010077: JOSEPHUS JITTA, MARIETTE,RED: - Karel Appel. Werk op papier/Het nieuwe werk
014378: JOBE, JOSEPH, - Van koetsen en karossen
000517: JOBSE,P.,&CH.F.VAN FRAASSEN, BEW. - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
008805: JOEKES, THEO, - De ontzetting. Een reis naar de binnenlanden
011897: JOEL, H.F., - Honderd Jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesie
002736: MACKINNON. JOHN - Borneo
006900: ROMER, JOHN EN EIZABETH, - De zeven wereldwonderen
006908: SILLEVIS, JOHN & HANS KRAAN,RED: - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw
007497: JOHNSON, SAMUEL, - De geschiedenis van Rasselas, prins van Abessinie
009473: JOHNSON, PAUL, - The Civilization of Ancient Egypt
008346: JOHNSON, WILL, - Tales from my grandmother's pipe. Saban lore
011508: JOHNSTON, REGINALS ST.-, - West-Indische Peperpot
013380: JOLLE, JAN, - Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch
009996: JOLLES, J.A., - De Schuttersgilden en Schutterijen van Zeeland. Overzicht van hetgeen nog bestaat
001703: JONATHAN - Waarheid en droomen
001657: JONATHAN - Waarheid en droomen
009356: JONCKHEER, C.L.H., - The Netherlands Antilles. Guide for Curacao
009571: JONES, ALLAN, - The Suez Maru Atrocity - Justice Denied. The Story of Lewis Jones - a Victim of a WW 2 Japanese Hell-Ship
002913: JONES,HOWARD PALFREY, - Indonesia: The Possible Dream
010830: JONES, NICOLETTE, - The Plimsoil sensation. The great campaign to save lives at sea
012586: JONES, OWEN, - The Grammar of Ornament
001392: JONG, FRITS DE, & HENK SLETTENAAR - De Chinalijn in oorlogstijd
010258: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Duivels plezier en satanisch medelijden. Het rancuneuze schrijven van Willem Frederik Hermans
009335: JONG, C.DE, - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland
009371: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK,EA: - Senor(a) Ta Traha? Verslag van een onderzoek naar de werkzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad, Curacao
014276: JONG, A>P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
001034: JONG, THEO DE, - Gouda, anders bekeken
013115: JONG, SAL DE, - Joods leven in de Friese hoofdstad
012934: JONG, MARTIEN J.G.DE, - Nogmaals inzake Achterberg
001508: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE, - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia
011900: JONG, OTTO J.DE, - Nederlandse kerkgeschiedenis
001490: JONG,L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
001243: JONG, WIL DE, - Het Rijk van Nijmegen
005087: JONG, L.DE, - De Bezetting na 50 jaar
000649: JONG, L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
004911: JONG, OEK DE, - Hokwerda's kind
011059: HERMAN DE JONG, RONNY, - Rising from the Shadow of the Sun. A Story of Love, Survival and jpy
012672: JONG, SUFFRIDUS DE, - Een Javaanse Levenshouding
007905: JONG, A.P.DE,RED: - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht
001708: JONG, TOM DE, - Jubileumuitgave Van NVPV Afd. Hillegom eo
014105: JONG, THEO DE, - Gouda in vogelvlucht. Profielgezichten, kaarten, plattegronden en spiegelprenten 1498/1982
000892: JONG, J.D.DE, - Geological Investigations in West Wetar, Lirang and Solor (Eastern Lesser Soenda Islands)
008709: JONG, P.J.DE,RED: - De Berkel beschouwd
001319: JONG, EELKE DE, - Drama in het bos. Uit het leven van een schaapherder
004589: JONG, DIRK DE, - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie
004532: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN, - Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
002558: JONGE, NICO DE, & TOOS VAN DIJK - Vergeten eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost-Molukken
009729: JONGE, L.J.A.DE, - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek
009020: JONGE, LOUIS DE, - De laatste haringvissers van Nederland
002877: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-Indie. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen
011792: JONGE, HANS L.DE, & SILVIA DE LANGE - Benarde veste. Leidse stadsuitbredingen door de eeuwen heen
002147: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950
002016: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., - Vijf jaar troepen varen (1946-1950)
010682: JONGE, E.DE, H.VAN BOVEN,EA(RED) - Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
004203: JONGE, NIENKE DE, LEONOOR KUIJK,ED: - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg
014557: JONGE, J.A.DE, - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee
004637: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
000227: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
012014: JONGEJANS, CHARLES, - Allesbehalve plat
003827: JONGEN, HENK, - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
014085: JONGENEEL, COR, - Vierstromenland. Een greep uit de (kerk)geschiedenis van de Alblasserwaard
014442: JONGH, PIET DE, - Landschap met karakter (De Meijerij)
006323: BOER-JONGSMA, ELISE DE, - Vertellingen. Haar jeugd op Ameland
009112: JONGSTE, LOUW, - Weerzien met Kethel
014269: JONGSTRA, ATTE, - Kristalman.Multatuli-oefeningen
010234: JONKER, ANNAFIET, - Als honden van stro
010683: JONKER, JOOST, EN KEETIE SLUYTERMAN - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen
009110: JONKERGOUW, A.E.L., - Sittard Gulikse stad
000590: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands-IndiŽ. Memoires
005979: JONKMAN, J.A., - Nederland en Indonesie beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement
012999: WENDEL DE JOODE, BEN VAN, - Gedenkramen Veluvine Nunspeet
003821: JOODE, TON DE, - Folklore in het dagelijks leven
012451: JOODE, J.C.DE, & K.J. DOUMA - De Slag om Arnhem./The Battle of Arnhem/La bataille d'Arnhem
005142: HORST, JOOP & KEES VAN DER, - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
008375: JOOSEN, HENRICUS, - Ons Baarle, een bijzonder dorp
012851: JOOSTEN, JOS, - Onttachtiging. Essays over eigentijdse poezie en poeziekritiek
001808: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON, - Uhren
007038: BECKER-JORDENS, ANNELIES, - Een kabinet van Utrechtse gezichten
012062: JAS, JORIEN EN JOZEDIEN HAAGEN,RED: - Kasteel Waardenburg. Weerbaar en veelzijdig
010501: JOUSTRA, M., - Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk
011137: JOUWE, NANCY,RED: - Paradijsvogels in de polder. Papoea's in Nederland
005683: KIS-JOVAK, JOWA IMRE, HETTY NOOY-PALM,EA; - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja
005409: JOYCE, JAMES, - Dubliners / A portrait of the artist as a young man / Ulysses
007498: JOYCE, JAMES, - Ulysses
002423: RITTER JR., P.H., - Sentimentele aardrijkskunde. Zeeland
009824: HAAXMAN JR., P.A., - N.V. Boekhandel en Uitgevers-mij v/h W.P.van Stockum & Zoon
002824: VEENENDAAL JR., A.J., - De ijzeren weg in een land vol water. Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958
007673: WALRAVEN JR., WIM, - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader
001531: GROENENDAAL JR., M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
006562: BERLAGE JR.,H.P., - Vuur, lucht, water, aarde
006561: KIJDSMEIR JR., CAESAR, - De groote debacle
006676: RITTER JR, P.H., - Het land van wind en water
003266: LOEB»R JR., J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ
008603: VLEMING JR., J.L.,EA; - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-Indie
006486: SUYK JR., K., - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
013663: VOET JR., ELIAS, - Merken van Friese goud- en zilversmeden
014082: MANHOUDT JR., HIDDE, - Zeilschepen en hun tuigage
006038: VRIES JR., R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk
005572: LUGARD JR., GERH.J., - Lof van Deventer
000800: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
001005: PANNEKOEK JR., G.H., - De verluchting van het boek
000812: VRIES JR, R.W.P. DE, - M.A.J. Bauer
004587: VRIES JR, R.W.P. DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars
008636: RUHL JR., DIRK,VERZ.: - Het wapen van Bandoeng. Legenden, geschiedenis en de heraldische waarde
008389: JUFFERMANS, JAN, - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
005552: JUFFERMANS, JAN, - Het Grafisch Werk van Dirk van Luijn
007415: JUFFERMANS, JAN, & NOORTJE BAKKER - Jan Sluijters. Schilder
009357: JULIANA, ELIS, - OPI (organisashon - Planifikashon - Independensia)
011230: ROSSI DE STA JULIANA - Marchen und Sagen aus dem Fassatale
006155: ENGLES-JULIUS, C.M., - In tuinen en langs wegen in de Indische laagvlakte
014323: JUMELET, S.A., - Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984
014215: JUNG, CARL G.,EA: - De mens en zijn symbolen
013817: JUNG, J.I., TH.C.VAN DER MEIJ,EA - Selamat datang . Indonesisch voor beginners
004885: JUNG, C.G., - Herinneringen dromen gedachten
004507: JUNG, C.G., - Psychologische typen
001187: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM, - Java's onuitputtelijke natuur.Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn
002015: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren Twintig
000882: BENTHEM JUTTING, T.VAN, - Indisch Dierenleven
001356: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche doek met voorstellingen uit het Oud-Javaansche heldendicht Bharata-yuddha
007608: MOERMAN JZ., J., - Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land
002755: MOERMAN JZ., J., - In en om de Chineesche kamp
000650: MOERMAN JZ., J., - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indie
009345: RUIJTER W.JZN, Q.DE, - Schippers van het Stet. Vertellingen en herinneringen uit Castricum en Bakkum
009921: BOS JZN, W., - Sliedrecht zoals het was 1890-1940
011357: OLIVIER JZN, J., - Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-IndiŽ
005573: GOOSSEN JZN, G., - Geschiedenis van Wageningen
005249: KAAL, RON, - Hieroglyfen
010105: KAAM, BEN VAN, - Ambon door de eeuwen
006559: KAARSBERG, HELGE, - Balnk en bruin. Dagboekbladen
014132: KAAS, J.G., - Hoogland in oude ansichten
011683: KAAY, HUGO JAN VAN DER, EN DIRK GERRIT PONSEN - Planters School Vereniging, Brastagi 1926-1942
005734: KAAY, J., - Langs elf steden. Belevenissen op Elf-Stedentochten
002084: KABBANI, PERI, & SUE PAFFRATH - Antique Sporting & Collectible Arms
009160: KADT, J.DE, - Verkeerde voorkeur
010249: KADT, J.DE, - Pogrom Praag Moskou. Rusland de Joden en de vrede
009322: KADT, J.DE, - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen
009645: KAEMPFER, ENGELBERT, - De beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk
014411: KAFKA, FRANZ, - Verzameld werk
005006: KAFKA, FRANZ, - Het slot
011280: KAGIE, RUDIE, - Bikkel.Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime
003784: KAGIE, RUDIE, - Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep
002082: KAISER, KATJA S.,ED: - The Herbert&Raymond Green Collection of Fine Antique Firearms
004655: KALF, JAN, - De monumenten van geschiedenis en kunst, in de voormalige Baronie van Breda
013690: KALF,J., & C.J. BLAAUW - Restauratieplan der St. Nicolaaskerk te IJsselstein
001646: KALFF, G, ED: - Het lied in de Middeleeuwen
004208: KALFF, G, ED: - De sage van den Vliegenden Hollander
006445: KALFF, S., - Van 't oude Batavia
014668: KALISVAART, C,; B. VERHOEVEN,EA: - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder
007310: KALKWIEK, W.F., - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedneis van het Zutphense familiebedrijf Thieme
005453: KALKWIEK, K.A., & A.I.J.M. SCHELLART - Atlas van de Nederlandse Kastelen
008682: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld
006669: KALMA, J.J., J.J. SPAHR VAN DER HOEK,EA(RED): - Geschiedenis van Friesland
000628: KALMA,J.J., HUGO KINGMANS, EA: - Ids Wiersma tekenje foar Frysl‚n
008287: KALMA, J.J., & K.DE VRIES(RED): - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kansen
000845: KALMA, J.J., SAMENST. - Men meldt ons uit Friesland
005663: KALMANN, ARJEH, - Beschouw ons maar als een uitzondering
001492: KAMERLING,R.N.J.,RED: - IndonesiŽ toen en nu
003462: KAMMA, F.C., - Kruis en korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw-Guinea
000076: KAMMA, FREERK CHRISTIAANS, - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied
003418: KAMMA, FREERK C., & SIMON KOOIJMAN - Rimawa forja. Child of the fire. Iron working and the role of iron in West New Guinea
001391: KAMP, JEANNET VAN DE, RED: - Geliefde ouders en verdere familie! Brieven van IndiŽganger Maarten Schaafsma(1946-1950)
001809: KAMP, HANS VAN DE, - Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers
003179: KAMP, A.F., - De standvastige tinnen soldaat. Billiton Maatschappij 1860-1960
012456: KAMP, A.VAN, - De Gele Tram. Een rit per electrische tram van Den Haag naar Wassenaar-Leiden, Voorburg en Delft
000705: KAMPEN, ANTHONY VAN, SAMENST. - Boek der zeven zeeŽn
002822: KAMPEN, N.G.VAN, - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa
010308: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water
001549: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt in het voormalige Nederlands-IndiŽ, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland
001599: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea to-day
002634: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van Dr. Schoonheyt
003870: KAMPEN, HINKE VAN, & HERMAN PLEIJ,ED: - De pastoor van Kalenberg
001754: KAMPEN, H.C.A.VAN, - Het water op! Een Watersport-Album
001986: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, schout bij nacht
001504: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout-bij-nacht
006152: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Beeld van Nieuw Guinea/ New Guinea to-day
009310: KAMPHORST, JANNIE, - Focus op Nijkerk
008357: KAMPHORST, J, & JAC. COZIJNSEN-PETERSEN - NIjkerk in oude ansichten
010523: KAMPHUIS, J., - Kasteel Nederhemert. Een orientatie op de bouwgeschiedenis
002534: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
002537: KAN, WIM, - Burmadagboek 1942-1945
005016: KANNEMEYER, J.C., - Die Afrikaanse literatuur 1652-1987
012762: KANNIK, PREBEN, - Uniformen in kleur
002105: KANT, GERT, - Raddraaiers zijn het! Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ 1900-1970
004928: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor
011761: KAPELLE, JEROEN, - Tuin, thee en atelier. Schildersechtpaar Jan Kleintjes en Hedwig Kleintjes-van Osselen
006656: KAPER, H.P., & J.H.S.M. VEEN - De Rotterdamse paardetrams
001675: KAPER, RONNIE, - Over helse heksen en onnozele halzen. Magie en bijgeloof in Middeleeuwse teksten
001114: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF, EA: - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977
005307: MOORMAN VAN KAPPEN, O., - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk
008879: KAPPLER,A., - Zes jaren in Suriname 1836-1842. Schetsen en taferelen
004577: KAPTEIJNS, HARRIE, - Het maandblad De Gemeenschap. Intenties en aspecten. 1925-1941
007041: MOURIK-KARREMANS, P.J.M.,RED: - In 't Verschiet en van Nabij. Keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen
008284: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen
004417: KARSTKAREL, PETER, & HUGO KINGMANS - Oranje Nassau & Friesland
014614: KARSTKAREL, PETER, - Sierlijk bouwen. Jugendstil en Amsterdamse school in Friesland 1900-1940
001605: KARTINI, RADEN ADJENG, - Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk
008340: KAS, JAN, & BRAND OVEREEM - Geloven op de Veluwe
006409: KASBERG, P., - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw
013048: KASTEIN, H>J., - 25 jaar Vrienden van de Vesting Naarden
013298: KASTNER, ERICH, - Fabian. De wederwaardigheden van een moralist
006006: KATS, J., - Het Javaansche tooneel. Wajang Poerwa
007740: KATZ, RICHARD, - Bij mijn bruine vrienden om den evenaar
005146: KAUFMANN, DAVID, & MICHIEL HORN - De Canadezen in Nederland 1944-1945
002839: KAULBACH, VICTORIA, & J.J.C.H.VAN WAARDENBURG - Beroering in Balng-me
013776: KAULBACH, VICTORIA, - Opstand in Lhong
002914: KAWILARANG, A.E., - Officier in dienst van de Republiek IndonesiŽ
013286: KEEMINK, J.W., - Putten in de (goede?) oude tijd
006337: KEENE, DONALD, - World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era,1600-1867
012998: KEEPNEWS, ORRIN, & BILL GRAUER JR. - A pictorial history of Jazz. People and places from New Orleans to modern Jazz
003354: KEESING, ELISABETH, - Hoe ruim een kooi ook is. Leven en lot van Kartini en haar werk
001532: KEHRLI, J. OTTO, - Typografie en kunst
003693: KEIJSPER, FRANS, - Anton Pieck, een 90-jarig ambachtsman
009083: KEIKES,H.W., - We gaan naar de Harmonie
009081: KEIKES, W.H., - Bolsward. Ouderdom met gratie
009079: KEIKES, W.H., & J.J. SPAHR VAN DER HOEK,RED: - Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
009720: KEIKES, H.W., - Leeuwarden bij gaslicht
012507: KEILING, HORST, & ERIKA NAGEL,RED: - Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
010075: KEILSON, HANS, - Komedie in mineur
007180: KEIZER, MADELON DE, - Putten. De razzia en de herinnering
011192: KEIZER, MADELON DE, & MARIJE PLOMP,RED: - Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
002312: KELDERMAN, CORNELIS, - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen
005564: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
005575: KELK, C.J., - Leven van Slauerhoff
007759: KELLEMANS - De hondenbrigade en andere Bataviasche verhalen
007760: KELLEMANS - Opium en verdere verhalen
005898: KELLEMANS - De walvischziekte
014484: KELLENDONK, FRANS, - Het complete werk
013999: OKJA KELLER, NORA, - Troostmeisje
005134: KELLER, TINA, - De zee woont in ons huis. Walcheren 1944-1946
014681: KELLER, HORST, - De kunst van de impressionisten
005686: OLINK KELLY, CLARA, - De Flamboyant. Herinneringen van een kind in een Jappenkamp
009689: KEMP, PIERRE, - Emeritaat
007381: KEMP, PIERRE, - Vijf families en een poederblauw
013176: KEMP, PIERRE, - Pompom Anadyomene
012736: KEMP, M., - Noodzakeloijk pro memorie. De Limburgsche Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden
011006: KEMP, PIERRE, - Phototropen en noctophilen
008814: KEMPEN, MICHIEL VAN,RED: - Voor mij ben je hier. Verhalen van de jongste generatie Surinaamse schrijvers
008821: KEMPEN, MICHIEL VAN, & JAN BONGERS,RED: - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen
003801: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Woorden op de westenwind. Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst
005529: KEMPEN, MICHIEL VAN,RED: - Mama Sranan. 200 jaar Surinaamse vertelkunst
007949: KEMPEN, MICHIEL VAN, - Surinaames schrijvers en dichters
010495: KEMPERMAN-WILKE, IDA, & AUKJE ZONDERGELD-HAMER - Weesp. 650 jaar stad
002562: KEMPERMAN, JEROEN,RED: - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen
002361: KEMPERS, R.T.W., - Antieke vuurwapens
009304: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen/Verval en restauratie/Oudjavaans volksleven
002771: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur. Buddhist Mystery in Stone
001247: KEMPERS, M.G.J., - De Raadzaal van Harderwijk. Monument van historie en kunst
000598: BERNET KEMPERS, A.J. - Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum
003029: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to the Balinese Archaeology. Guide to the Monuments
000007: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ
005044: KENNIS, JOHN C., - De sprinkgermanenplaag en de stoute dingen die Toontje (=Mussert) deed
006475: KENTJONGKEVER - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen
002376: KEPPY, PETER, - Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesie 1940-1957
011029: KERAF, GORYS, - Tatabahasa Indonesia untuk sekolah menengan tingkat atas
010390: KERKDIJK, HENRI G., & LOUIS FRAANJE - Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe
009728: KERKHOF, B.J., - Wegenbouw. Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen
013524: KERKHOFF, WIJNAND, - Het Paradijs van Java. Soemedang
004851: KERKHOFFS, BERT, - Doetinchem van ramp- tot voospoed. Een sfeervol levensverhaal van 750 jaar
012509: KERKHOVEN, JAAP, & ANTON KOS,RED: - De Dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek
009869: KERKKAMP, H., - De Oude Jan. Geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G.)
009870: KERKKAMP, H., - Historie van Velp en Rozendaal
013860: KERKWIJK, PIETER A., - Grijze ambachten in de Alblasserwaard
006640: KERLOGUE, FIONA, - Batik. Ontwerp, stijl en geschiedenis
006281: KERN, H., - Wrtta-sanc'aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw
011335: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland
008360: KERSHAW, ALEX, - Het Ardennenoffensief
010486: KERSSENS, D., - Zaans namen lexicon
010405: KERVER, MIRIAM, & ERIK ZWAGA - Parfum Lexicon no. 1
000738: KESER, HANS, - Het Gatje van Opa. Geschiedenis van de stad Zaltbommel verteld aan jonge Bommelaartjes
009076: KESLER, JAN W., - De torens vertelden mij
001268: KESSELS, JAN A.W., - Kent u Gelderland ook zo?
014366: KESTEN, HERMANN, - Casanova
002285: KETHAM, JOHANNES DE, - Fasciculus Medicinae
002826: MCNEIL KETTERING, ALISON, - Drawings from the Ter Borch Studio Estate
009739: KEULS, YVONNE, - Benjamins bruid
010035: KEULS, YVONNE, - Mevrouw mijn moeder
010268: KEULS, YVONNE, - Indische tantes
007642: KEULS, YVONNE, - De tocht van een kind
006466: KEULS, YVONNE, - Alle Indische Tantes
003367: KEUNE, S.C.PH.M., - Gemeente Hendrik Ido Ambacht
004470: KEYSER, MARJA, J.F. HEIJBROEK,EA(RED): - Frederik Muller (1817-1881) Leven en werken
005837: KEYZER, S., ED: - De Koran
002403: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen van Indonesie
009199: KIELICH, WOLF, - Volken en stammen. Indonesie
014342: KIERKEGAARD, S÷REN, - Vrees en beven
008204: KIERS, LUC., - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd
013492: KIEVIET, C.JOH., - Dik Trom en zijn dorpsgenooten
001756: KIEVIET, C.JOH., - Een vacantiereis langs den Rijn
010629: KIEVIET, C.JOH., - Wilde Bob
011260: KIKI, ALBERT MAORI, - Kiki. Ten Thousand Years in a Lifetime. A New Guinea Autobiography
009365: KIKKERT, O.H., & A.A.M. BEKMAN - Drempelvrees. Een boek over Curacao aan de vooravond van de onafhankelijkheid
006373: KIKKERT, W.J., - Texelse verhalen
011027: KHOO KAY KIM - Melaka dahulu dan sekarang
013554: KING, LILY, - Euforie
003386: KINGSLEY, CH., - Helden uit het oude Hellas. Perseus, de Argonauten, Theseus
003497: KINKER, J., - De verlichte muze. Bloemlezing
014221: KIRKPATRICK, BETTY, ED: - The Cassell Concise English Dictionary
007952: KISHOENDAJAL, MALA, - Dame Blanche
010877: KIST, J.B..EA: - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg
007059: KISTEMAKER, RENEE, & TIRTSAH LEVIE,RED: - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680
008531: KLAARENBEEK, J.J., & F. KOSTER - Gids voor Het Gooi
005054: KLAASSE, PIET, & THEUN DE VRIES - Wij waren getuigen
005034: KLAAUW, BART VAN DER, - De Slag om Engeland
003074: KLAVER, IMKE, - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925
014592: KLAVERSMA, T., - De Heren van Cranendonk en Eindhoven 1200-1460
010636: KLEBERG, J., - Van Napels tot Harderwijk. De geschiedenis van het Lord Strathcona Regiment tijdens WO II
013013: KLEEFKENS, ONNO, - Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970
007724: KLEEVENS, JAN W.L., - Ontmoetingen
007730: KLEIAN, J., - Deliplanter
006094: KLEIAN, J., - De zonen van Timah
007050: KLEIJN, H.C.M., M.J.A.VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE;EA(RED): - Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed
013246: KLEIN, JAN, - Nazomerreis van een motorrijder
002335: KLEIN, W.C.,HFDRED: - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied
004635: KLEIN ESSINK, JOOP, & RIC VAN DIJK - De Brandweer
003040: KLEIN, MANFRED, YVONNE SCHWEMER-SCHEDDIN,EA: - Type & Typographers
007635: KLEIN, ELSBETH, - De hitte van Kaliasin
011133: KLEINBOS, HANNIE, - Naast het gelijk. Herinneringen van een Belanda-indo no. 3
014577: KLEINE, ROEL, - Putten uit het verleden. Zestig jaar na de razzia van 1944
014345: KLEINJAN, HARRY, & ED STOL - Het volmaeckste maecksel . De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst
001500: KLEINTJES, PH., - Staatsinstellingen van Nederlandsch-IndiŽ
004552: KLEISEN, W., - Uittrekselgids
014623: KLEITER, MANFRED, MARGREET HOOGERWAARD,EA: - Curacao ontmoet Nederland
009527: KLENCKE, PETER, - Hollandia Blues
001505: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog
000706: KLERK, F.W. DE, - "Klink Los!"
000928: KLESSE, MAX, - Vom alten zum neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus
004178: KLEYN, J.DE, - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900
012433: KLIJN, MARCO, - De stille slag. Joodse Arnheemers, 1933-1945
014093: KLIJN, JAN W., - 't Dorp. Een streekvertelling uit de Alblasserwaard
014216: KLIJN, E.M.CH.F., - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850
008494: KLIJNMAN, JOHAN, - Brandweer Bussum 1899-1999
005102: KLIKSPAAN - Studenten-typen December 1839 - Mey 1841
011540: KLINKEN, GERRY VAN, - Minorities, Modernity and the Emerging Nation. Christians in Indonesia
006661: KLOEKE, W., - Zwolsche sketsies
014513: KLOEKE, G.G., - Kamper spreekwoorden
014646: KLOET, TOON, - Het Brabant van toen. Herinneringen van Westbrabantse mensen
014578: KLOK, W., - Brielle.Stad in de landen van Voorne
008577: KLOKKE, ARNOUD H., - Langs de rivieren van Midden-Kalimantan. Cultureel erfgoed van de Ngaju en Ot Danum Dayak
012530: KLOMP, R.G., - De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij 1907-1935
001775: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche School
003681: KLOOS, MAARTEN, - Alexander Bodon. Architect
011543: KLOOSTER, FAMILIE, - In balans met Indie. Familie Klooster-Berndes in Indie en Holland
007039: KLOOSTER, L.J.VAN DER, - Een kabinet van gezichten in Gelderland
002758: KLOOSTERMAN, BEN,RED: - Gedenkboek oud-Indiegangers Gemeente Dalfsen 1945-1950
005992: KLOT, STEVEN E., & NIGEL BULLOUGH - Bali: Hedendaagse schilderkunst
010293: KL÷TERS, JACQUES, - Huilen is voor jou te laat....Levensliederen en smartlappen
010432: HOOGWOUDT, NICO, ROB KLUYVER & ROB TASCH - Zaanse brandkroniek 1941-2000
000574: KNAAP, GERRIT, - Kruidnagelen en christenen. De VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696
003061: KNAAP, DORIEN, - Verzorgd voorzien. Een geschiedenis van 30
002974: KNAP, G.H., - The diligent City Amsterdam
004515: KNAP, G.H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de KNSM 1856-1956
002251: KNAPEN, BEN, - Langs de straten van Jakarta. Het dagelijks leven in de hoofdstad van IndonesiŽ
006269: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa
014154: KNOL, META, REMCO RABEN,EA(RED): - Beyond the Dutch. Indonesie, Nederland en de beeldende kunst van 1900 tot nu
010182: KNOOP, HANS, - De Joodsche raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen
013005: KNOOPS, W.A., & F.CH. MEIJER - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588
009074: KNOP, G., & C. ROGGEN - Skylgerlaner leisboek
014458: KNOP, GERRIT, - Schylgeralan. Eem beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling
007247: KNOP, G., - De spraakkunst der Terschellinger dialecten
008672: KNORRINGA, ROSA, - Het oor wil ook wat. Over mondelinge literatuur
001690: KNUTTEL, J.A.N., - Bredero
007870: KOBBEN, A.J.F., - Zwarte planters. Proeve ener ethnografie
002201: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ
010404: KOCH, HERMAN, - Eindelijk oorlog
002967: KOCH, GERD,ED: - Boote aus aller Welt
003618: KOCH, ALEXANDER, - Einfamilienhšuser und ihre konstruktiven Details
011963: KOCH, A.G.F., - Zwarte kunst in de Besschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15e eeuw
008517: KOCK, P.P.DE, - De ongelijke strijd in de Vogelkop
005202: KOCKS, G.H.,RED: - Gemeente Vries. Het land van de Zweedse Kornoelje
007303: KOEFOED, GEERT, - Benoemen. Een beschouwing over de faculte du langage
004875: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE, - Schatkist van een bankier. Kunst en architectuur bij Van Lanschot
008426: KOELEWIJN, CEES, - Oral Literature of the Trio Indians of Surinam
006963: KOEMAN, C., - Geschiedenis van de kartografie van Nederland
009813: KOEMAN, C., - Collections of Maps and Atlasses in the Netherlands. Thier History and Present State
014662: KOENDERINK, A.G., - De Teuten uit de Brabamtse en Limburgse Kempen
011229: KOENEN, MARIE, - Uit Limburgs legende en historie
003649: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
001432: KOENRAADS, JAN P., - Gooise schilders
013618: KOENRAADS, JAN P., - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff
011971: KOESEN, TH.A.J., & J.H. TURKSMA(RED) - Graficus - 60 jaar
008052: KOHLENBACH, BERNHARD, - Pieter Lodeijk Kramer 1881-1961. Architect van de Amsterdamse School
010751: KOHNSTAMM, MAX, - Brieven uit "Hitlers Herrengefangnis" 1942-1944
003107: KOHNSTAMM, G.A., & H.C. CASSEE,RED: - Het cultureel woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling
002232: KOK, G.A.DE, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
007015: KOK, J., - 't Boemeltje van Purmerend. Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar
007016: KOK,J., - Stoomtrams rond Alkmaar. Boot-, trein- en tramverbindingen met Alkmaar, alsmede de Alkmaarse stadstram
002420: FILEDT KOK, J.P.,RED: - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meister ca.1470-1500
000380: KOK, J.A. - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-IndiŽ
014024: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder
010807: KOK, AUKE, - Dit was Veronica. Geschiedenis van een piraat
008268: KOK, RENE, & ERIK SOMERS - V = Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945
011868: CARASSO-KOK, MARIJKE, RED: - Geschiedenis van Amsterdam tot 1578. Een stad uit het niets
001225: KOK, G.A.DE, & M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw
006655: KOK, RENE, HERMAN SELIER,EA; - Fotografie in bezettingstijd. Geschiedenis en beeldvorming
008891: KOKHUIS, G.J.I., - Twente 1940-1945
003207: KOKHUIS, G.J.J., - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot
002609: KOKS, J.TH., - De Indo
000223: KOL, H.VAN, - Uit onze koloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000224: KOL, H. VAN, - Uit onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
000222: KOL, H. VAN, - UIt onze KoloniŽn. Uitvoerig reisverhaal
014642: KOLB, EBERHARD, - Bergen-Belsen. Van "verblijfskamp" tot concentratiekamp 1943 tot 1945.
004666: KOLDEWEIJ, A.M.,RED: - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier
013890: KOLDEWIJ, A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een helige in het Servaaskapittel te Maastricht
003327: K÷LKER, A.J., - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van "Die Steede ende Landen van Haestregt tot begin 19e eeuw
007940: KOM, ANTON DE, - Wij slaven van Suriname
007941: KOM, ANTON DE, - Wij slaven van Suriname
006932: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Tutti-frutti
010155: KOMRIJ, GERRIT, - De os op de klokketoren
011876: KOMRIJ, GERRIT, - Hercules
010156: KOMRIJ, GERRIT, - De Verschrikking
012796: KOMRIJ, GERRIT, - Fabeldieren
010115: KOMRIJ, GERRIT, - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker
001722: KOMRIJ, GERRIT, BEW. - Abele spelen
012882: KOMRIJ, GERRIT, - Op de planken
012858: KOMRIJ, GERRIT, - Alle gedichten tot gisteren
012849: KOMRIJ, GERRIT,RED: - In Liefde Bleoyende. De Nederlandse poezie van de 12e t/m 20e eeuw in 100 en enige gechten
012837: KOMRIJ, GERRIT, - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays
013210: KOMRIJ, GERRIT, - Voor zesenzestig euro vijfentwintig
011640: KOMRIJ, GERRIT, - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch
001643: KOMRIJ, GERRIT, RED.+ INL. - Aan een droom vol weelde ontstegen. PoŽzie uit de Romantiek 1750-1850
010130: KOMRIJ, GERRIT, - Tutti-frutti
002632: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ
005910: KONING, J., & D. WOUTERS,ED. - Aardijkskundige Wandplaten van Nederlandsch Oost-Indie
011574: BRIGGS-KONING, MARIE, - Footsteps in Memories and... The Relationship betweem a Family in the Netherlands East Indies during the 1940's and World Events of the Time
001888: KONING, JOHAN, - 600 Jongens met de Tarakan naar Noorwegen
006179: KONING, J., & D. WOUTERS - Mooi en nijver Insulinde
013792: KONING, DANIEL - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid
003443: KONINGSBERGER, J.C., - Java. ZoŲlogisch en biologisch
012457: KOOGER, HANS, - Het oude volk. Kroniek van joods leven in de Achterhoek, Liemers en het grensgebied
014526: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Overijssel in detail
013025: KOOI, JOHANNES VAN DER,EA: - Utrecht in detail
008232: KOOIJ, J.A.VAN DER, - Uit het leven van een zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18e en 19e eeuw
000962: KOOIJMAN, S., - De kunst van Nieuw-Guinea
012809: KOOIJMAN, MARINUS ANTHONY PIETER, - Operatieve behandeling van congenitale heupdysplasie
009231: KOOIJMANS, L.P. LOUWE, - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog
013019: KOOIJMANS, HENK,RED; - Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant
011899: KOOIMAN,W.J., - Maarten Luther. Doctor der Heilige Schrift. Reformator der kerk
009714: KOOISTRA, JACK, - Laatste bericht. Ereveld van Indie en Nieuw-Guinea
003599: KOOL, HALBO C., - Roodboek. PoŽziealbum
014703: KOOLEN, MARCEL, - "Deze herinnering wil ik bewaren....."
012772: KOOLEN, G.M.J.M., - Een seer bequaem middel. Onderwijs en Kerk onder de 17e eeuwse VOC
010660: KOOLHAAS, MARNIX, & JURRYT VAN DE VOOREN - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden
002847: KOOLS, FRANK, - Als een boer van Zundert. Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats
005555: KOOLWIJK, TOM VAN, & CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw
009342: KOOMEN, THEO, - Samen an de reed....
007671: KOOMEN, P.DE, - In schaduw van bamboe en palmen
004891: KOOMEN, PIETER, - Binnenhuis. Karakter en sfeer. Het werk van Bas van Pelt
004550: KOOPMAN, ARES,ED. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen net Nederlandse en Vlaamse letterkundigen
003155: SWAAN-KOOPMAN, C., - Vrouwen in Indie
008293: SWAAN-KOOPMAN, C., - Water over sawah's
012963: KOOPS, W.R.H., - Een wereld aan boeken
007540: KOORDERS, S.H., - Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout
014649: KOORN, FLORENCE, & MICHEL VAN DER EYCKEN - Begijn in Brabant, De begijnhoven van Breda en Diest
013031: KOOT, TON, & WILLEM G. HOFKER - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot
013091: KOOT, TON, - Dat was te Muden. Geschiedenis van het Muiderslot
010483: KOOTEN, KEES VAN, - Hartstochtjes
011994: KOOTEN, KEES VAN, - Zo wordt u gelukkig (en de poezie van Billy Collins)
013358: KOOTEN, KEES VAN, & EWALD SPIEKER - Letterlust
007334: KOP, HANS VAN DER, - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven 1872-1955
005315: KOP, H.J.E.VAN DER, - Vliegkampschepen. Geschiedenis en ontwikkeling van het vliegkampschip. Hr.Ms.Karel Doorman in de Koninklijke Marine
014702: KOP, H.J.E.VAN DER, - Nog maar 18 maanden, arme sodemieter. Herinneringen aan Nieuw-Guinea 1955-1956
011054: KOPIJN, YVETTE, & HARIETTE MINGOEN - Stille passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland
010144: KOPLAND, RUTGER, - Onder het vee
010653: KOPLAND, RUTGER, - Dit uitzicht
012409: KOPLAND, RUTGER, - Jonge sla uit het Oosten. Dagboeknotities
012408: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010656: KOPLAND, RUTGER, - Geduldig gereedschap
010657: KOPLAND, RUTGER, - Tot het ons loslaat
010655: KOPLAND, RUTGER, - Dankzij de dingen
010654: KOPLAND, RUTGER, - Voor het verdwijnen en daarna
013687: KOPPEL, ADR.VAN DE, - Beknopte geschiedenis van de door brand vernielde Ned.Herv.Kerk
002328: KOPPEN, G.A., - Holland-IndiŽ-Holland in storm en zonnebrand
009747: KOPPERS, G.P., - Brandweer Amsterdam. Steeds vernieuwend
002551: KOPSTEIN, FELIX, - Een zoologische reis door de tropen
014708: KOPUIT, MAU, - Dat heeft mijn oog gezien. Het leven in oorlogstijd in Kranteberichten uit de algemene en joodse pers 1940-1945
008455: KORCZAK, JANUS, - Koning Matthijsje op het onbewoonde eiland
006668: KORF, DINGEMAN, - Tegels
007124: KORF, J., - Zaandam in oude ansichten
006544: KORFF, A.B., - Een vacantiereisje van een Hollandschen jongen naar Java
011566: KORFF, A., - Beknopte geschiedenis van Huisduinen en Den Helder
006705: KORNAAT, KLAAS, - Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede
005105: KORS, TON, - Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's
005655: KORSTEN, F.W., - Lessen in literatuur
014542: KORTELING, H., - Deventer bij gaslicht
014735: KORTEN, A., - Olst 1940 - 1945. Geschiedenis van de gemente Olst gedurende de oorlog
008016: KORTERINK, HENDRIK JAN, - De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins Hendrik, hun zes kinderen en andere geheimen
006866: KORTEWEG, ANTON,RED: - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum
005539: KORTEWEG, ANTON, MAX NORD,EA(RED): - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen
007091: KORTEWEG, ANTON, INL: - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum
007106: KORTEWEG, P.C., - 300 jaar aanwijzingen, postmerken en poststempels in Nederland (1570-1870)
012842: KORTEWEG, ANTON, & MURK SALVERDA - 't Is vol schatten hier. Ned. lit. van 1750 tot 1986
001345: KORVER, H.J., - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming(KNSM) 1856-1981
001388: KORVER, H.J., - Varen op de West (1884-1972)
013791: KORVER, A.P.E., - Sarekat Islam 1912-1916. Opkomst, bloei en structuur van Indonesie's eerste massabeweging
004906: KOSSEN, W.J., & A. RIEGER - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk
012606: KOSTENEVICH, ALBERT,RED: - Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage
013317: KOSTER, AAD, & PIERRE PIJPERS - Onze vaders in verzet. Rotterdam 1940-1945
010373: KOSTER, NICO, & VINCENT VLASBLOM - Corneille in Cuba
001412: KOSTER, JAN, - Op een mooie zeumereivend en are westfriese verhale
003911: KOSTER, BEN, - Een verloren land. De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962
013236: KOTTE, WOUTER, & HAROLD RUBIN - Ondergronds
000472: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindische Kampsyndroom. Anathema's 6
001558: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6
001892: KOUSBROEK, RUDY, - Een passage naar IndiŽ
012391: KOUSBROEK, RUDY - Het paleis in de verbeedling . Het Paleis voor Volksvlijt 1860-1961
002664: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
002686: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
012386: KOUSBROEK, RUDY - Lieve kinderen hoor mijn lied
012389: KOUSBROEK, RUDY - Dierentalen en andere gedichten
012385: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing
013468: KOUSEMAKER, KEES, & MARGREET DE HEER - De wereld van de Nederlandse strip
011726: KOUWENAAR, GERRIT, - Totaal witte kamer
010072: KOUWENAAR, GERRIT, - 100 gedichten
012925: KOUWENAAR, GERRIT, - Het blindst van de vlek
006679: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas. De geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853
005599: KOUWENHOVEN, G., & J.VAN LEERDAM - Asperen. Een blik in het verleden
002301: KRAAIJENBRINK, H., - Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politie-officier (Harderwijk)
010862: KRAAIJEVELD,JACQUES, - Baggerdiep. Verhalen uit de baggerwereld
001123: KRAAY, F.J., - Een halve eeuw 1528-1577. Uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg
002740: KRAEMER, H., - Van godsdiensten en menschen. Reisindrukken van een Tambaram-ganger
014628: KRAFFT, A.J.C., - HIstorie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse patriciaat
013979: KRAMER, DIET, - Het geheim van de gesloten kamer
010010: KRAMER, DIET, - Onrustig is ons hart
002238: KRAMER, J.G., - Het beleg van Groningen in 1672
010012: KRAMER, DIET, - Vijf rovers en een rovershol
009187: KRAMER, FRANCISCA,RED: - Rondom "Indie vaarwel". Het leven gaat toch zoals het gaan moet
004385: KRAMM, CHRISTIAAN, - De Goudsche glazen
012742: MAZEL-KRAMMER, A., - Kampje spelen. Herinnenring aan Vrouwenkamp Banjoe Biroe
009716: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H., - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen
006078: KRANZFELDER, IVO, - Hopper 1882-1967. Visioen van de werkelijkheid
008127: KRAS, REYER, BEN REBEL,EA: - Het Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920-1960
005619: KRAS, REYER, - Nederlands fabrikaat. Industriele Vormgeving
004049: KREEMER, J., - Atjeh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjeh en Onderhoorigheden
002983: KREEMER,J., - Sumatra. Gids in het Volkenkundig Museum
002802: KREUGER, FREDERIK H., - De tweede gouden eeuw. Hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde
013030: KREUZEN, A., - Laren, toen & nu
001436: KREVELEN, LAURENS VAN, - De stijl van de uitgever
014455: KRIJGER, ETTO, - Slauerhoff in zelfbeelden
014536: KRIJGER, T.A., - Steenwijk als militaire stad
011093: KRIJNEN, HENK, - Brieven naar de groene hel
004860: KRIJTHE, E., - De "Bergkoningin" en de spoorwegen in Nederlands-Indie 1862-1949
013330: SMOOK-KRIKKE, MARIA,RED: - Een bevlogen heelmeester. Het levensverhaal van Albert Hendrik Smook 1907-1983
000667: KRIMPEN,H.VAN, - Boek over het maken van boeken
013230: KRIMPEN, HUIB VAN, & THOMAS VERBOGT - "Het schoone kennen veredelt de ziel "
013233: KRIMPEN, JAN VAN, - Waarde Vriend. Brief aan Henri Mayer
005227: KRIMPEN, HUIB VAN,EA(RED): - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 Juli 1981
000721: KRIMPEN,H.VAN, - Het model van de uitgever van Johan H. van Eikeren
014745: KRIST, JAN, - De hel van Rees. Dwangarbeiderskamp
004346: KRIYA, SENI, - The Crafts of Indonesia. Earth, Grass, Wood, Cloth, Metal, a.o.
002718: KROEF, R.VAN DER, - Velp en zijn geerfden. Geschiedenis van de gemeyne gronden
013527: KROG, ANTJIE, - Om te kan asemhaal
005387: KROGT, PETER VAN DER,INL: - Belgica Regia & Belgia Foederata. De lage landen
014460: KROGT, P.C.J.VAN DER, - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft. De straat waar wij wonen
012107: KROL, GERRIT, - Vijf vingers van dezelfde hand
009249: KROL, GERRIT, - Rondo veneziano
012922: KROL, GERRIT, - Over het uittrekken van een broek
000273: KROM, N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst
006268: KROM,N.J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
009757: KROON, DIRK,ED: - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poezie van J. Slauerhoff
011070: KROON, ANDREA A., & AUDREY WAGTBERG HANSEN - Smaragd. Indisch erfgoed in Den Haag
001423: KROON DZN, H, & F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn
013562: KROON, W., - Thuyss opt Loe (Het Huis op Het Loo)
013359: KROONENBURG, J, G.M. VAN ROSSUM,EA: - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief
001169: KROSENBRINK, HENK,(SAMENST) - Wij, de jongens van overzee
006721: KROSENBRINK, HENK, RED: - De IndiŽgangers 1945-1950
004902: KROSENBRINK, HENK, - Het vergeten bataljon. The Dutch National Battalion en zijn mensen
004223: KROSENBRINK, HENK, - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers
013073: KRUIDHOF, J.A.,J.VAN DER STEEG,EA(RED): - De bruid aan de Eem. Grepen uit de Amersfoortse Kerkgeschiedenis
010929: KRUIJER, G.J., - Suriname, Neokolonie in Rijksverband
003780: KRUIJER, G.J., - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het Oerwoud van Guyana
004439: KRUIJSEN, JOEP, & NICOLINE VAN DER SIJS,RED: - Honderd jaar Stadstaal
003244: KRUIMEL, H.L., - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie
004876: KRUININGEN, HARRY VAN, - 22 etsen bij uitspraken van een brilleslijper Spinoza
002392: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299
012924: KRUIT, JOHANNA, - De omtrek van een antwoord
009825: KRUITWAGEN, B., EA: - In Memoriam Wouter Nijhoff 19 november 1866 - 11 januari 1947
009100: KRUIZINGA, J.H., - Leven folklore in Nederland en Vlaanderen
007427: KRUIZINGA, J.H., & J.A. BANNING - Amsterdam van A tot Z
014750: KRUIZINGA, J.H., - Op de bres voor de vrijheid. Oorlogs-, verzets- en bevrijdingsmonumenten in Amsterdam
000473: KRULS, H.J., - Op inspectie(bij Polit.acties)
001348: KRUSENSTERN, KAPITEIN A.J.VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806
011801: KUEGLER, SABINE, - Terug naar de jungle
002523: KUEGLER, SABINE, - Dochter van de jungle. Een meisje uit de steentijd
000385: KUENEN, PH.H., - Kruistochten over de Indische Zeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willibrord Snellius
000686: KUGEL, J., - Geschiedenis van de gymnastiek
014725: KUHN, HERBERT, - Die Kunst der Primitiven
014629: KUHNE, CARLA, & WILLEM VAN NOREL,RED: - Stichting tot behoud van Elburger botters 25 Jaar
011913: KUIJL, JAAP VAN DER, - Pictures. The world's most comprehensive source for electronic art
007352: KUIJLMAN, H.E., - Snelvoet. De schrik der Veluwe
010984: KUIJOERS, ELS,RED: - LettError
001463: KUIK, N., - De geschiedenis van drukkerij de Lange/van Leer
012944: KUIK, N., - Drenthe's eerste drukkershuis . Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821
014325: KUIL, PIETER VAN DER, - Een parel aan de Veluwezoom. Oosterbeek als toeristische trekpleister
008277: KUIL, PIETER VAN DER, - Jan Kneppelhout en zijn tijdgenoten. Een wandeling door het Oosterbeek van de 19e eeuw
013039: KUILE, E.H.TER, - De Dom van Utrecht
005434: KUILE, G.J.TER, - De Twentsche watermolens
004135: KUILE, E.H.TER, - Het Kwartier van Zutfen
004130: KUILE, E.H.TER, - Noord- en Oost-Salland
004137: KUILE, E.H.TER, - Twente
006262: KUILE, E.H.TER, - Kastelen en adellijke huizen
004136: KUILE, E.H.TER, - Zuid-Salland
004139: KUILE, E.H.TER, - Leiden en westelijk Rijnland
004140: KUILE, E.H.TER, - Twente
013640: KUILE, G.J.TER, - Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe
004531: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg
002805: KUIPER, K., - De ontwikkelingsgang der Grieksche letterkunde tot aan de aanvang der Macedonische overheersching
008508: KUIPERS, JAN J.B., - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden
010812: KUIPERS,H.E., - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs
010531: KUIPERS, REINOLD, - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo
014433: KUIPERS, JAN J.B., DOEKE ROOS,EA: - Een STER om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen
014172: KUIPERS, REINOLD, - De boekvormer
014689: KUIPERS, WIM, - Letterbak. Taalkwesties & Limburgs dialect
014473: KUIPERS, W.H., - Leeuwarden 1965 - 1980
004454: KUIPERS, MARIETJE E., - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers, gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902
003613: KUITENBROUWER, MAARTEN, - Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het KITLV in historisch verband, 1851-2001
013872: KUITERT, LISA, - Het boek en het badwater. De betekenis van papieren boeken
007969: KUITERT, LISA, - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996
009817: KUITERT, LISA, - Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900
012813: KUITERT, LISA, & MIRJAM ROTENSTREICH - De gevoelige plaat. Literiar album
012976: KULTERMANN, U., - Bouwkunst van deze tijd. Voorbeelden uit alle landen, die bijdragen tot het ontstaan van een nieuwe bouwstijl
012612: KUNNE, JOS, - Beelden belicht en beschreven (Harderwijk)
002835: KUNST, JAAP, - Music in New Guinea. Three Studies
006578: KUNST, J., - Een en ander over de Javaansche wajang
004324: KUNST, JAAP, - Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen
012758: KUNST, J., - Een en ander over den Javaanschen gamelan
001097: KUNST, J., - De toonkunst van Java
009377: KUNST, A.J.M., - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indie vanaf de 16e tot in de 19e eeuw
006122: KUNST, J.F., - Melati en Rotan
008410: KUNST, J., - Music in Java, Its history, its theory and its technique
010749: FRIJTAG DRABBE KUNZEL, GERALDIEN VON, - Het geval Calmeyer
005461: FRIJTAG DRABBE KUNZEL, GERALDIEN VON, - Kamp Amersfoort
011775: XING-HU KUO - Wodka in Sektglasern. Cocktail Meiner liebeswurdigen Stasi-Damen
002565: KUPERUS, G., - Het cultuurlandschap van West-Soembawa
006416: KUPERUS, MARGA, & HARKOLIEN MEINSMA - Altijd op reis. Architecten uit de voormalige Nederlandse kolonien aan het werk
013982: KUPPEVELD, MARTIN VAN, - De witte geest van de Boroboeodoer
012918: KUSTERS, WIEL, - Ik graaf, jij graaft. Aantekeningen over poezie
013609: KUSTERS, WIEL, - Monoloog in de bergen over Rutger Kopland
012345: EGETER VAN KUYK, ROBERT, PIT VAN NES,EA(RED): - Elementen (Ida Gerhardt 1905-1997)
011178: EGETER VAN KUYK, EGETER VAN, - Logboek
006678: KUYOER, SJOERD, & ARIE RAMPEN,RED: - Kennemerland in tekst en beeld
007290: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland
013535: KUYPER, ERIC DE, - Bruxelles, here I come
013534: KUYPER, ERIC DE, - Aan zee. Taferelen uit de kinderjaren
001627: KUYPER, J., - Gemeente atlas van de Provincie Zuid-Holland
006777: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van Limburg
005711: KUYPER, J., - Gemeente Atlas van de provincie Zeeland
003694: KUYPER, WIM, - Zwervend langs het IJsselmeer. Heden en verleden in het hart van Nederland
010649: KUYPERS, G., - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie
003378: KWAKENBURG, R.J., - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940
014475: HUIZING, L. & J. WATTEL - Hoogeveen. Van Echten's Morgenland
001828: SANDERS IAN L., - Tickling the Crystal. Domestic British Crystal Sets of the 1920s
013092: BONGAERTS VAN RIJCKEVORSEL. LAETITIA M.L., - Vier eeuwen St. Elisabeth in Amesfoort
011235: LAAGLAND, FREDERIEKE, - Sprookjes
001328: LAAK, GERARD VAN DER, - Belevenissen van een stormpionier 15 juli 1946-19 april 1950
013740: LAAK, P.J.TER, - Groeten uit Sliedrecht. Verzameling nostalgische foto's en ansichten uit de periode tussen 1890 rn 1955
008329: LAAN, F.I.M.VAN DER, - Leed en verzet in Leersum
010348: LAAN, KO VAN DER, - Het wonder gerucht. Nederlandsch volksverhalenboek
010461: LAAN, K.TER, - Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid
001126: LAAN, K.TER, - Groninger encyclopedie
014696: LAAN, RAYMOND, - Wessanen's Koninklijke Fabrieken
011922: LAAN, J.E.VAN DER, & E.J. ROOSDOM - Markelo
014075: LAAN, K.TER, - Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis
013455: LAAN, K.TER, - Middeleeuwse legenden uit Groningerland
009133: LAAN, K.TER, - Multatuli Encyclopedie
002787: LAAN, K.TER, - Folklore in de Nederlandse overleveringen
007718: LAAN, MARK VAN DER, - Dewi
013564: LAAN, K.TER, - Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen
007812: LAANSMA, S., - De joodse gemeenten in de Kop van Overijssel
007069: LAANSMA, S., - De Joodse gemeente te Hengelo Gelderland
014554: LAAR, PAUL VAN DE, & MIES VAN JAARSVELD - Historische atlas van Rotterdam. De groei van de stad in beeld
002531: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland
007400: HINLOOPEN LABBERTON, D.VAN, - Geillustreerd Handboek van Insulinde
003639: LACY, BILL,ED: - 100 contemporary architects. Drawings and sketches
002014: LAGENDIJK, A., - Van de Willem III tot de Willem Ruys
000691: LAGENDIJK, A., - Scheepvaart van de lage landen
009457: LAGERBERG, KEES, - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd
007416: LAKERVELD, CARRY VAN RED: - Meijer Bleekrode. Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
013364: LAMBERTS, ALBERT, - Venlo binnen en buiten zijn muren
014695: LAMBERTY, E.W., - Met de "Kroja" naar Taha-uku. Avonturen en romantiek in de Stille Zuidzee
008619: LAMEIJN, J., & S. OESMAN, - Matahari terbit
014570: LAMMENS, A.F., - Bijdragen tot de Kennis van de Kolonie Suriname
003324: LAMMERS, J.A., - De moderne schilder. Vakboek voor schilders enz.
010361: LAMMERTS VAN BUEREN, A., & EDW. KATAN(RED): - Driekwart Eeuw Plattelandsgroei 1888-1963. Jubileum Ned. Heidemij
010279: LAMPE, AUGUSTA, - Daden onder de zon. Verhalen uit het vrouwenkamp
002780: LAMSTER, J.C., - Java I + II
002781: LAMSTER, J.C., - Java I + II
000536: LAMSTER, J.C., - IndiŽ, gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en hare beschaving
001404: LAND, TON, - De Schoonheid van Kennemerland, West-Friesland en Texel
012087: LAND, SIPKE VAN DER, - Ratjetoe. Het bonte leven van Suriname
006386: LANDAAL, A.J.,RED: - Njord 1874-1949
001376: LANDELL, OLAF J. DE, - IndonesiŽ Weerzien
000961: LANDELL, OLAF J. DE, - De gouden navelstreng
002137: LANDELL, OLAF J.DE, - IndonesiŽ Weerzien
009516: ROBBINS LANDON, H.C., - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en werken
013746: LANDSTROM, BJORN, - Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld
014431: LANDWEHR, JOHN - De Nederlanders uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
003173: LANG, MRS., - The Book of Saints and Heroes
002582: LANGE, JOOP DE, - Als de natuur zwijgt
013149: LANGE, H.M., - Het Nederlandsch Oost-Indisch leger ter Westkust van Sumatra 1819-1845
013250: LANGEVELD, HENK, - Sulawesi
010680: LANGEWEG, GER, - Teekeningen
011807: ZIJLL LANGHOUT, W.C.VAN, - Herinneringen en Bespiegelen
006208: LANGHOUT, JOH., - Vijftig jaren economische staatkunde in Atjeh
014618: LANJOUW, J.M., - Het Brionplein in oude foto's
011869: LANOYE, TOM, - Overkant. Moderne verzen uit de Groote Oorlog
005182: LANOYE, TOM, - Stadsgedichten
013324: LANOYE, TOM, - Zwarte tranen
013323: LANOYE, TOM, - Het goddelijke monster
003704: LANS, JOS VAN DER, HERMAN VUIJSJE - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998
012990: LANS, J.R.VAN DER, - Tenochtitlan. Romantisch geschiedverhaal
013555: LANS, PAULINE VAN DER, - Tommie, een vlinder achter glas
011227: LANZ, OTTO, - Amor's Rache. Ein Polterabendscherz und rascher Ausflug der Mythologie
002576: LANZING, LOU, - Kura!. De Noorderzon boven de Gordel van Sumatra
009741: LANZING, FRED, - "Voor Fredje is het kamp een paradijs" . Een jeugd in Nederlands-Indie 1933-1946
009455: LANZING, FRED, - De Nisero-affaire
011639: LANZING, FRED, - Gerucht op de wind. Van Heutsz, Colijn, Snouck Hurgronje & de kleine vrouw Siti: trawanten
002919: LANZING, FRED, - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL 1890-1914
007631: LANZING, FRED, - Vannacht gaan wij op pad. Oost-Indische verhalen uit een grimmig verleden
002098: LAP, B.C.W., - Selamat djalan. Varen naar de Oost
008734: LAPIDE, PINCHAS, - Sjaloom Sjaloom
000883: LAPRE, S.A., - Het ANDJING NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indie (1945-1950)
001165: LAPR…, S.A.,EA(SAMENST): - "Orde En Vrede" . De humanitaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950
001780: LAPR…, S.A., - Ned. IndiŽ 1940-1950 in kort bestek
001375: LAPR…, S.A., - Het Andjing Nica Bataljon(KNIL) in Nederlands-IndiŽ(1945-1950)
014704: LAPRE, S.A., - Fascinerende flitsen uit Suriname
002501: LAPRE, S.A., - Ned.-Indie 1940-1950 in kort Bestek
012079: LAPRE, S.A., - Het ANDJING NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indie (1945-1950)
010808: LARSON, ERIK, - De meteoroloog en de storm. Het dramatische verhaal van de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis
011740: LASOMER, XAF, HELEN OOSTERBROEK-MATULESSY,EA(RED): - Jongeren op de Molukken en in Nederland
010795: LAST, JEF, - Bakboorslichten.Verzen
013958: LAST, JEF, - Zo zag ik Indonesie
006073: LAST, JEF, - Bali in de kentering
001373: LATIF, S.M., - Bunga Anggerik. Permata Belantara Indonesia
008462: LAUNSPACH, RIK, - 1953
008806: LAURENS, B.H., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45
005169: LAURENS, BEN, - Rotterdam, geblaakte stad
011809: LAURENTIUS, VICTOR, - In Betuwse Ballingschap. Het verhaal van drie Molukse woonoorden
013290: LAURENTIUS, VICTOR, - De Betuwe in Stelling. De Ondergrondse 1940-1945 & De stellingenoorlog en evacuaties 1944-1945
012370: LAUWAERT, GUIDO, - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen
007551: LAVALEIJE, THEO, THEO WEIJERS,EA - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng 1942-1945
007492: LAWRENCE, D.H., - Vijgen
000870: LAZARRO, G.DI SAN, - Paul Klee. Leben und Werk
008212: FEBRE. S.D.LE, - Vertellingen uit onze Oost
007390: LEADBEATER, C.W., - De cakra's. Een monografie
014408: LEAUTAUD, PAUL, - Een zeker tegengif

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

12/15