Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
001002: FAASSEN, SJOERD VAN, HANS OLDEWARRIS, EA : - W.L.&J.Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965
012228: FAASSEN, SJOERD VAN, WIENEKE 'T HOEN:: - Revolver 123. Willem Elsschot
004600: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004599: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004601: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
016585: FAASSEN, SJOERD VAN, & HANS RENDERS,RED: - Uitgever Bert Bakker(1912-1969)
010395: FABER, BASHA, - Wisselkind
003701: FABER, J.A.RED: - Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland
003139: FABER, G.H. VON, - Er werd een stad geboren... De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja
007373: FABER, PAUL, LIANE VAN DER LINDEN,EA(RED): - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam
006517: FABER, G.H. VON, - Naar het geheimzinnige kratermeer en het Idjen-hoogland
013949: FABER, WIM, - De nijmoodse jonker van Allersham
001635: FABER, G.H. VON, - Oud Soerabaia. De geschiedenis van IndiŽ's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den Gemeenteraad (1906)
006278: FABER, G.H.VON,RED: - De Tengger. Van menschen, goden en vulkanen
010450: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE, - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandse kinderboeken
008428: FABIUS, A.N.J., - Geschiedenis van Bussum
016927: FABIUS, JAN, - Java. Erzahlungen aus Niederlandisch-Indien
011195: FABRICIUS, JOHAN, - De scheepsjongens van Bontekoe
010282: FABRICIUS, JOHAN, - Een wereld in beroering. Memoires 1936-1946
010255: FABRICIUS, JOHAN, - Luie stoel
010040: FABRICIUS, JOHAN, - De put achter de kembang sepatoe
010004: FABRICIUS, JOHAN, - Brieven uit een djatihouten kist
010005: FABRICIUS, JOHAN, - De grote beproeving
010013: FABRICIUS, JOHAN, - De zwaluwen van Klapanoenggal
017370: FABRICIUS, JAN, - Dolle Hans. Indo-drama
005792: FABRICIUS, JOHAN, - Schimmenspel
001602: FABRICIUS, JOHAN, - Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olieterreinen in Nederlandsch-IndiŽ
001632: FABRICIUS, JOHAN, - Dipanegara. De Java-oorlog van 1825 tot 1830
010000: FABRICIUS, JOHAN, - Het gordijn met de ibissen . Roman uit het oude Indie
012749: FABRICIUS, JOHAN, - Halfbloed
013945: FABRICIUS, JAN, - Jeugd-herinneringen van een Asser jongen
017015: FABRICIUS, JOHAN, - De schreeuw van de witte kakatoe (De Pattimura-opstand in de Molukken)
016405: FABRICIUS, JOHAN, - Ballade van de zeeman Jpros Breebaert
004538: FABRICIUS, JAN, - Uit mijn tijd
004536: FABRICIUS, JOHAN, - Sentimental journey. Een reis door het nieuwe Indonesie
004537: FABRICIUS, JAN, - Mensen, die ik gekend heb
017371: FABRICIUS, JAN, - Nonni. Indisch blijspel
013592: FAGAN, BRIAN M., - Waar bleven de schatten van de farao's. Over rovers, schatgravers en archeologen
004354: FAHNER, C., - Jali's van de Pasvallei
003078: FAHNER, CHR., - Jali's van de Pasvallei
003024: FAHRENFORT, J.J., CATH. VAN DE GRAFT,EA: - Dodenbezorging en cultuur
014997: FAIFERRI, MASSIMO, - Wiel Arets live/kife
014998: FAIFERRI, MASSIMO,ED. - Wiel Arets. Works and projects
006303: ROO DE LA FAILLE, P.DE, - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. Dl.I: Javaansche legenden
014403: FAKHTEH, NASSER, - Iemand anders
017116: FARMAN, CHRISTOPHER, - De grote ontdekkingsreizen 1400-1500
002660: FASSEUR, C., - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950
000298: FASSEUR,CEES, - Indischgasten
007324: FASSEUR, CEES, - Wilhelmina. De jonge koningin & Krijgshaftig in een vormeloze jas
006765: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950)
006693: FASSEUR, CEES, - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen
007265: FATTORUSSO, G., - Wonders of Italy. The Monuments of Antiquity, the Churches, the Palaces, the Treasures of Art
016300: FAULKNER, WILLIAM, - Onverslagen
009291: FEATHER, ROBERT, - De koperen schatkamer. De mysterieuze Dode-Zeerol ontcijferd
016589: FEAVER, WILLIAM, - Toen we jong waren. Twee eeuwen buitenlandse kinderboekillustraties
012676: FEBRUARI, MARJOLIJN, - De literaire kring
013187: FEBRUARI, MARJOLIJN, - Schrappen
012102: FEBRUARI, M., - Quodlibet (een Kerstvertelling)
016043: FEEKES, CISKA, - Het ruisen van de tjemara's
011985: FEENSTRA, HIDDE, - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995
002431: FEIJST, G.VAN DER, - Geschiedenis van Schiedam
006088: FEIJTER, J.M.DE, & A.VIRULY - Met de K.L.M. naar Indie
009922: FEIS, B.R., D.A.DE HAAN,EA: - De Lopikerwaard. In het land van Herman de Man
015926: FEIS,B.R., & P: NIJHOF: - Bredrijfsmonumneten in het groene hart van Holland
014880: FEITH, JAN, - Sport in Indie
003292: FEITH, JAN, FRANS NETSCHER,EA: - Ons eigen land
010039: FEITH, JAN, - Het Indische monster. Een jongensboek
003426: FEITH, JAN, CH.GL. BEHRENS - Zwerftochten door ons land. Gelderland
000360: FEITH, JAN, - Holland over Zee. Ons Oost- en West-IndiŽ gedurende de laatste 40 jaren
013998: FEITH, JAN, - Tropiaden
014892: FEITH, JAN, - Op vleugels naar Indie. Amsterdam-Batavia
003434: FEITH, JAN, - Zwerftochten door ons land. Noord-Holland
006167: FEITH, J., - Nederland in het heden
013316: FEITSMA, W.A., - Delft en haar krijgsgeschiedenis
009800: FELIX, ZDENEK,RED: - Rainer Fetting
013069: FELIX, D,A., - Het oproer te Utrecht in 1610
014852: FELSBACH, SASA, - Bali Spheres
015839: FELSTINER, MARY, - Charlotte Salomon. Een biografie
003882: FENELON - Les aventures de Telemaque fils d'Ulysse
016143: FENS, KEES, - Stratenboek
011618: FENS, KEES, - Loodlijnen
011619: FENS, KEES, - De gevestige chaos
013258: FENS, KEES, - Het geluk van de brug. Het Amsterdam van Kees Fens
012200: FENS, KEES, INL: - Waterdruk. Foto's en gedichten
005647: FENS, KEES, - Doorluchtig glas. Vijftig jaar P.C. Hooftprijs
013605: FENS, KEES, - In het voorbijgaan. Kleine essays
016528: FENS, KEES, - Leermeesters. Een keuze uit de maandagstukken
010267: FERGUSON, MARGARETHA, - Hollands-Indische verhalen
010266: FERGUSON, MARGARETHA, - Angst op Java
002761: FERGUSON, MARGARETHA, - Elias in Batavia en Jakarta
011587: FERGUSON, PETER, - Mijn broer in de bergen
012754: FERGUSON, MARGARETHA, - Nu wonen daar andere mensen. Terug op Java
010955: FERRIER, LEO H., RED: - I sa man tra tamara
012728: FERRIER, JOHAN, - De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave
016821: FERRIER, D.J.H.,EINDRED: - Gedenkboek van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
006855: FERRIER, L.H., - Atman
015134: FERRON, LOUIS, - Gekkenschemer
009740: FERWERDA, PH.L., - Opgroeien tot vreemdeling
005582: FESSARD, LOUIS J.E., - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre
014601: FESTEN, H., - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg

Next 100 books from Antiquariaat De Hanze

4/22