Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
007413: GEFEN, GERARD, - Composers' Houses
014624: JONKHOUT-GEHLEN, GERDA, - Monumento Habri
014861: GEIRNAERT, DANIELLE C., - Eiland aan een draad. Weefsels van Sumba
000028: GEISE, N.J.C., - Badujs en moslims in Lebak Parahiang Zuid-Banten
014924: GELDER, H.E.VAN, - Glas en Ceramiek. De Kunsten van het Vuur
009429: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage 1935-1945. Hoe het was, werd en worden moge
010354: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage in zeven eeuwen
014374: GELDER, H.E.VAN,RED: - Kunstgeschiedenis der Nederlanden
003043: GELDER, H.E.VAN, - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio
005871: GELDER, W.VAN, & C. LEKKERKERKER - Schoolatlas van Nederlandsch-Indie
007092: GELDER, HENK VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen
015181: GELDER, ROELOF VAN, - Naar een aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729)
004888: GELDER, ROELOF VAN, - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793)
009755: GELDER, HENK VAN, - Carmiggelt. Het levensverhaal
008077: GELDER, ROELOF VAN, HUGUES C. BOEKRAAD,EA: - Rijn / Rhein. Over het werk van Walter Nikkels
011519: GELDERBLOM, HUIB, - Achter de Kawat
004705: GELDERMAN, EDZARD, & JAAP HAGEDOORN,RED: - Een aardsch paradijs. De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle
008674: GENETTE, GERARD, - Tijdsaspecten in de roman. Volgorde, duur, herhaling
002275: GENGA, BERNARDINO, - Anatomy Improv'd and illustrated
013063: GENT, A.VAN, - De Sint Anna Broederschap van Woudenberg. Geschiedenis van een middeleeuwse zielbroederschap
003646: BERNIER, GEORGES AND ROSAMOND, - The Best in 20th century Architecture
001305: GERAEDTS, PETER, - Ermelo in tekeningen en gedichten
009281: GERARD, MAX,ED: - Dali
000422: GERBRANDY, P.S., - De scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis
012618: GERDING, M.A.W., J.BIELEMAN,EA(RED): - Geschiedenis van Meppel
003700: GERDINGEN, LEO VAN, PIET VAN KOGELENBERG,EA: - Een houten tijdperk. 200 jaar Jongeneel
009146: GERHARDT, TRUUS, - Laagland
010146: GERHARDT, IDA, - Vijf vuurstenen
012332: GERHARDT, IDA - Sonnetten van een leraar
010134: GERHARDT, IDA - Dolen en dromen
010135: GERHARDT, IDA - De slechtvalk
010136: GERHARDT, IDA - De adelaarsvarens
010137: GERHARDT, IDA - Het sterreschip
012424: GERHARDT, IDA - Brieven
011636: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht
012335: GERHARDT, IDA - De hovenier
010145: GERHARDT, IDA G.M., - Sonnetten van een leraar
012336: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht
012906: GERHARDT, IDA - Hoefprent van Pegasus. Een keuze uit de gedichten
012341: GERHARDT, IDA - De zomen van het licht
012394: GERLACH, EVA, - Alles is werkelijk hier
012393: GERLACH, EVA, - Solstitium
010119: GERLACH, EVA, - Een kopstaand beeld
001351: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000577: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000578: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000453: GERRETSON, C., - IndiŽ onder dictatuur. De ondergang van het Koninkrijk uit de beginselen verklaard
001768: GERRETSON, F.C., & W.PH. COOLHAAS,EDS: - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch En D.J. de Eerens 1834-1840
010818: GERRITSE, PETER, - Berging van de eeuw. Nederlandse bergers in de hel van Whiddy Island
001101: GERRITSE, PETER, - Het kleine "derp" en de grote zee. Het zilte leven van Engel Zwart
009363: GERRITSEN, GUUS, & HENK ROOZENDAAL - Portraits of Bonaire
001403: GERRITSEN, J.D., - Noord-Holland, land van wijde verten
013925: GERRITSEN, GERRIT J., & JAN LOK - Vogels in de IJsseldelta
002832: GERRITSEN, HANS, - De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java
015164: GERUNGAN, LONNY, - Wokken met Lonny. De lekkerste gerechten uit de Aziatische keuken
009052: GERWEN, J.L.J.M.VAN, - Elke dag een draadje... 150 jaar jute en linnenweverij S.I. Zwartz te Oldenzaal 1835-1985
006084: GESCHER, F.M., - Indie. Schetsen over onze kolonien in Oost-Indie
000439: GEURTJENS,H., - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid-Nieuw-Guinea
002478: GEURTJENS, H., - Zijn plaats onder de zon
006219: GEURTJENS, H., - Zijn plaats onder de zon
006109: GEURTJENS, H., - Oost is oost en west is west
006781: GEURTS, A., - Sepptig wiej ein smawtpaer. Woorden en uitdrukkingen in het Echter dialekt
003505: GEURTS, A.J.,ED: - Middeleeuwse boeken en teksten in Oost-Nederland
014322: GIESEN-GEURTS, BRIGITTE, RENATA MIMPEN,EA: - IJsselstein. Geschiedenis en architectuur
014738: GEURTS, A.J, - Schokland. De historie van een weerbarstig eiland
000902: GEUS, C.H.J.DE, - The Tribes of Israel. An Investigation into some of the Presuppositions of Martin Noth's Amphictyony Hypothesis
014140: GEUTHER, FERDINAND G., - Indischiana Jones. Borneo 1948 en De ware schat
002883: GEWIN, EVERARD, - Nederlandsch volksgeloof
009703: GEZELLE, GUIDO, - Hoe stille is 't
014657: GEZELLE, GUIDO, - Vlaamsche Volksvertelsels
008142: GHIJSEN, HA.C.M., - Woordenboek van Zeeuwse dialecten
004477: GIARDINA, ANDREA,RED: - De wereld van de Romeinen
006888: GIBBON, EDWARD, - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk
000548: GIDAL, NACHUM T., - Die Juden in Deutschland von der RŲmerzeit bis zur Weimarer Republik
004992: GIDE, ANDRE, - Als de graankorrel niet sterft
000395: GIEBEL, C., - Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo(april 1944-april1946)
009127: GIEBELS, LAMBERT, - Speer - HItlers Faust
007806: GIEBELS, LUDY, - De Zionistische beweging in Nederland 1899-1941
009069: GIFFEN, A:E.VAN, - Verkort verslag opgraving te Wierhuizen 1917
009067: GIFFEN, A:E.VAN, - De Romeinse castella in de dorpsheuvel te Valkenburg aan de Rijn
015155: GIJSEN, WIM, - Daniel
010681: GILBERT, MARTIN, - Nooit meer. De geschiedenis van de Holocaust
000918: GILBERT, MARTIN, - Jerusalem. Illustrated History Atlas
000929: GILBERT, MARTIN, - Jewish History Atlas
000555: GILBERT, MARTIN, - Een eeuw joods leven. Fotografische geschiedenis van de joden in de 2oste eeuw
014919: GILBERT, ADRIAN, - World War I in Photographs
003991: GILBERT, MARTIN, - De laatste reis. De vernietiging van de joden in nazi-Duitsland
014839: GILBERTSZ, VICTOR, - Ambon, daar hebben wij gewoond
009746: DALEN GILHUYS, LEX, - De grote branden van Den Haag
014134: DALEN GILHUYS, A., - 100 Jaar Wereldvenster - Hotel Des Indes
010022: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Want ik heb uw vader gekend
010240: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Syndromen
008526: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Je kunt niet altijd huilen
010260: GILS, CONNIE VAN,SAMENST. - Langoureus verlangen. Schrijfsters van nu over Anna Blaman
012848: GILS, GUST, - Zanger met zuurstofmasker
011318: GILSE, S.E.H.VAN, - De figuur van Francois Haverschmidt
003793: GIMBR»RE, E.G.J., - Eenige beschouwingen over de financiering van de suikerindustrie en den suikerhandel op Java
014280: GINKEL, HENK VAN, - Het rijke verleden van Vestingstad Muiden
004271: GIPHART, RONALD, - De ontdekking van de Literatuur
010990: GIPMAN, S.P.A., - 100 jaar Nobelprijs voor literatuur in namen, feiten en cijfers
012128: GISCHLER, ARNOUT C., - De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer
011156: GISCHLER, ARNOUT C., - De Sirenen. Illusies in Oorlogstijd
006114: GLAS, G.A., - Volle boel. Het straatmeubilair van PTT temidden van al het andere
000510: HOBMA-GLASTRA, T.Y., - Bandjir. Een Indische kroniek 1935-1950
010365: GLERUM, JAN PIETER, - Antiek
011778: GLISSENAAR, FRANS, - Indie verloren, rampspoed geboren
000452: GLISSENAAR, FRANS, - Voorheen Nederlands Indie. Een reis door de geschiedenis
000405: GLISSENAAR, FRANS, - D.D. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker
006889: GLOB, P.V., - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard
013419: GOBIUS, G., - Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vrioeger en thans
004101: GOCH, H.A.VAN, - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betr. de stad Gorinchem en haar voornaamste gebouwen en instellingen
013002: GODEFROY, J., - Geschiedenis van de bouwkunst. De ontwikkeling van de bouwstijlen vanaf den oorsprong tot het hedendaagsche tijdperk
004432: GODWIN, MALCOLM, - De heilige Graal. Een legende voor de tijd
009145: GOEDE, BAREND DE, - Willem Paap. Het paard van Troje
002867: GOEDE, JULIUS DE, - Kalligraferen
009761: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd
006820: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Nederlandse literatuur 1960-1988
006810: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Tegendraadse schoonheid. Over het werk van Jeroen Brouwers
009317: GOEDHART, F.J., - Een revolutie op drift. Indonesische reisjournaal
007475: GOEDHART, ADRIAAN, - Het wonder van Deli. Uit de geschiedenis van de cultures op Sumatra's Oostkust
014877: GOEDKOOP, HANS, - De laatste man. Een herinnering
006546: WYSMAN-GOEDKOOP, E., - Op de rand van het nest
014859: GOENS, R.VAN, - Vuren op de bergen. De ondergang der Bandanezen
000771: GOENS, RIJKLOF VAN, - Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654
009970: GOENS, R.VAN, - Het spookschip der Celebes-zee
014775: GOETHEM, HERMAN VAN, - Kazerne Dossin. Holocaust & mensenrechten
008456: GOEVERNEUR, J.J.A., - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen
010539: GOEVERNEUR, J.J.A., - Wonderlieke raaize van Meneer Prikkebain
001014: GOEY,H.J.A.DE,MIEN HARMSEN,EA: - Vrouwen van de sultan/Philosophia/Typographiae/Misdruk op slecht papier
013953: GOGOLJ, N.W., - De Revisor en ander proza
008163: GOLDHAGEN, DANEL JONAH, - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel
015045: GOLDSCHEIDER, LUDWIG, - MIchelangelo. Schilderijen - Beeldhouwwerken - Architectuur
011135: GOLEN, CEES JAN VAN, - Footsteps and Fingerprints. The Legacy of Shared History
010254: GOMES, PAULA, - De bellebom
010264: GOMES, PAULA, - Sudah, laat maar
006755: GOMES, PAULA, & RUDY KOUSBROEK - Verloren goeling. Een briefwisseling
012737: GOMES, PAULA, - Ik kom en ga. Aku datang dan pergi
011600: GOMES, PAULA, - Het verhaal van de schelp
006751: GOMES, PAULA, - Tropenkind
003544: GONDA, J,ED: - Letterkunde van de Indische Archipel
006412: GONGGRIJP, G., - De blanke tjjger
000959: GONGGRIJP, G.F.E., - GeŌllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ
011180: GONSALVES, R.A., & G.J. VERHOOG - Mr. Gonsalves Memoires
014939: GONTSJAROV, I.A., - De Petersburgse pest
007503: GONTSJAROV, I.A., - Oblomow
001468: GOODACRE, CLIVE,ED: - Penrose 1981. International Review of the Graphin Arts
009774: GOOIJER, THIJS DE, - Molens langs de Zaan
008680: GOOR, THOMAS ERNST VAN, - Beschryving der stad en lande van Breda
010284: GOOR, J.VAN, C.A. HESHUSIUS,EA: - De geest overwint. 8 december 1941-15 augustus 1945
000466: GOOR, J.VAN,RED: - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederland-IndiŽ
009256: GOOR, J.VAN,ED. - Trading Companies in Asia 1600-1800
002371: GOOR, J.VAN, - De Nederlandse Kolonien. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975
000923: GOOR, ASAPH, & MAX NUROCK - The Fruits of the Holy Land
015079: GOOR, JUR VAN, - Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) Koopman-koning van AziŽ
013962: LULIUS VAN GOOR, M., - Korte gids voor de tempelbouwvallen in de Prambanan-vlakte, het Dieng-plateau en Gedong Sanga
000512: GOOR, J.VAN, - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld
011689: GOOR, J.VAN, - Prelude to Colonialism. The Dutch in Asia
000465: GOOR, J.VAN, - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee . Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld
000414: GOOR, J.VAN, - Jan Kompenie as schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795
011549: GOOSEN, DEES, JOHANNA JACOBS, EA(RED): - Tussen twee werelddelen wacht het verlangen van een oceaan. Een verkennend onderzoek naar Indische hedendaagse beeldende kunst en cultuuruitingen
012621: GORDIMER, NADINE, - De milieubeheerder
007165: GORDIMER, NADINE, - Burger's dochter
014917: GORDON, COLIN, - Beyond the Looking Glass .Reflections of Alice and her Family
004484: GORE, AL, - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen
002148: GORIS, R., - Bali. Atlas kebudajaan/Cults and customs/Cultuurgeschiedenis in beeld
006075: GORIS, R., - Bali. Atlas kebudajaan/Cults and customs/Cultuurgeschiedenis in beeld
000968: GORISSEN, F., - Stede-atlas van Nijmegen
000575: GORKOM, K.W. VAN, - Oost-Indische cultures
010174: GORP, H.VAN, - Inleiding tot de picareske verhaalkunst
011541: GORTER, H., - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's oostkust
013798: GORYS, ERHARD, - Reisboek archeologie. Atlas van archeologische opgravingen en vondsten
014622: GOSLINGA, CORNELIS CH., - Een zweem van weemoed. Verhalen uit de Antilliaanse slaventijd
014621: GOSLINGA, CORNELIS, - Sjons en slaven. Verhalen uit de Antilliaanse slaventijd
005828: GOSLINGA, C, & S.J.VAN LIMBURG STIRUM - Gedenkboek der Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij 1901-1926
012083: GOSLINGS, B.M., J. KREEMER,EA: - Gids in het volkenkundig museum (Tropenmuseum)
015017: GOSSEL, PETER, & GABRIELE LEUTHAUSER - Architectuur van de 20e eeuw
011373: GOSSES, I.H., - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen
001676: GOUDANUS - Een baljuw in opspraak. Twee toneelteksten
002434: GOUDAPPEL, C.D., - Delft in de zeventiende en de achttiende eeuw
002905: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Denpasar bouwt een huis
000454: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Malino maakt historie (Conferentie van Malino 1946)
006087: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L.van Deventer-Maas 1857-1942
013122: GOUDSBLOM, MARINA, & MARJA SLINKERT - 32 verrassingen aan de voormalige Zuiderzee
011785: GOUKA, N.G.B., - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in Indie (1936-1938)
000871: GOUW, JAN TER, - De Gilden. Bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven
000315: GOUW, J.L. VAN DER - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland
012108: GRAAF, HERMINE DE, - De regels van het huis
002427: GRAAF, J.H.G.DE, - Moordrecht in touw
002333: GRAAF, H.J. DE, - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten
003022: GRAAF, H.J. DE, - Ambon in oude ansichten
002906: GRAAF, H.J. DE, - Nederlandsch-IndiŽ in oude ansichten
000412: GRAAF, H.J. DE, - Geschiedenis van IndonesiŽ
014088: GRAAF, ANDRIES VAN DER, - Goudriaan gisteren of de geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkhedi Goudriaan van de prehistorie tot omstreeks 1900
000435: GRAAF, H.J. DE, - Batavia in oude ansichten
000766: GRAAF, H.J. DE, - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken
001781: GRAAF, H.J.DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indische historie
005241: GRAAF, J.DE, - De Leidse paardetram
005500: GRAAF, A.R. VAN DER, - Ermelo in oude ansichten
000434: GRAAF, H.J. DE, - Nederlandsch-IndiŽ in oude ansichten
011331: GRAAFF, ANT.P.DE, - Merdeka
008799: GRAAFF, BOB DE, - Schakels naar de vrijheid. Pilotenhulp in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
008801: GRAAFF, F.A.DE, - Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940-1945
008931: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indie blijft onze denkwereld
003001: GRAAFF, ANT.P.DE, - IndiŽ blijft ons bezighouden
011547: GRAAFF, ANT. P.DE, - Indie bepaalde ons leven
010002: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indie-veteraan ben je levenslang
010355: GRAAFF, GERRIT DE, - Natuurgeheimen. Een ontmoeting met dieren en planten in de Gelderse Vallei
003536: GRAAFF, BOB DE, - "Kalm temidden van woedende golven". Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940
009264: GRAAFF, ANT.P.DE, - De heren worden bedankt. Met het vergeten leger in Indie, 1949-1950
014163: GRAAFF, GERRIT DE, - De mooiste buitenplaatsen van de Gelderse Vallei
003067: GRAAFF, ANT.P.DE, - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouille van het vergeten leger
002630: GRAAFF, S.DE, - Parlementaire geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming)
008927: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indonesie als eindstation
008929: GRAAFF, ANT.P.DE, - Eindelijk erkenning
014284: GRAAFF, GERRIT DE, - Korenmolens in en om de Gelderse Vallei
008441: GRAAFF, ANT.P.DE, - Vaarwel, kameraad. Met het vergeten leger in Indie
008443: GRAAFF, ANT.P.DE, - De laatste patrouille
008444: GRAAFF, ANT.P.DE, - Levenslang op patrouille
008306: GRAAFF, BOB DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood
000780: GRAAFF, BOB DE, & ELSBETH LOCHER-SCHOLTEN - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat
008928: GRAAFF, ANT.P.DE, - Vertel het je kinderen, veteraan!
008442: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indie vergeet je nooit
003065: GRAAFF, ANT.P.DE, - Op patrouille in blessuretijd
001121: GRAAFHUIS, A., - Utrecht. Stad mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad
001129: GRAAFHUIS, A., - De Utrechtse Heren Zeventien. Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad, 1813-1980
008070: GRAATSMA, WILLIAM, - Bart van der Leck. Ruimten kleur beelden
008083: GRAATSMA, WILLIAM,INL: - Harry N. Sierman. Charles Nypels Prijs 1992
008085: GRAATSMA, WILLIAM,RED: - THE/JVE. Affiches TH-Eindhoven en Jan van Eyckacademie Maastricht (1982-1990)
008101: GRAATSMA, WILLIAM, - Ere aan de gevallenen. Dank aan de bevrijders 1940-1945
008103: GRAATSMA, WILLIAM, - Het huis van San Claessens. In de voetsporen van De Stijl en Het Nieuwe Bouwen
015021: GRAATSMA, STEFAN, - Wiel Arets rchitect . Maastricht Academy for the Arts and Architecture
001783: GRABSKY, PHIL, - The Lost Temple of Java
008533: GRAF, PIETER, - De ongelijke strijd. Wilton-Fijenoord 1983-1988
012876: GRAFR, GUILLAUME VAN DER, - Verzamelde Gedichten
010540: GRANT, MICHAEL, - Eros in Pompeji. Erotische taferelen uit het geheime kabinet van het Museum van Napels
009277: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M., - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787
006331: GRAS, H, P.TH.F.M. BOEKHOLT,EA,RED: - Geschiedenis van Assen
013856: GRASS, GUNTER, - Trefpunt Telgte
002611: GRASVELD, FONS,RED: - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouwkolonisatie en wayang in de film van Mannus Franken
004926: GRAVES, ROBERT, - Koning Jezus. Een roman
013457: GRAVES, ROBERT, - Griekse mythen
000756: GRAVESANDE, G.H.'S-, - Marceline Desbordes-Valmore
010006: GRAY, MARIE, - Tamu. A New Zealand Family in Java
001134: GREB, F.H.RED: - Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der PoŽzij
007682: GREEN, MARSHALL, - Indonesia. Crisis and Tranformation 1965-1968
006916: GREEN, MIRANDA J., - Ontdek de wereld van de druiden
006688: GREEN, ARTHUR, & BARRY W. HOLTZ - Vurige gebeden/ diepe overpeinzingen. Chassidische teksten
005309: GREER, GERMAINE, - De jongen
004046: GREGOOR, NOL, - In gesprek met Harry Mulisch
015136: GREGOOR, NOL, - Mijn bange hand
015137: GREGOOR, NOL, - De heer Hop herinnert zich
004274: GREGOOR, NOL, - De jongen die Werther Nieland werd
014825: GREIG, DOREEN, - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
002374: GRENDEL, E., - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865
001455: GRESHOFF,JAN, - Onpractische en belachelijk-idealistische brief aan een boekdrukker
012857: GRESHOFF, J., - Gedichten 1907-1934
013172: GREUB, SUZANNE,ED: - Art of Northwest Nes Guinea. From Geelvink Bay, Humboldt Bay and Lake Sentani
012647: GREVE, RUUD, - Kanjeng Ratu Kidul. Beschouwingen en verhalen over de Vorstin van de Zuidelijke Oceaan
007590: GREVE, RUUD, - Keris. Beschouwingen en verhalen over de krissen van Indonesie
007589: GREVE, RUUD, - Budidaya. Capita selecta
003219: GREVEN, HENDRIK, - Geschiedenis van Tubbergen. Van schaduw tot licht
012667: GREVER, MARIA, & FIA DIETEREN,EDS: - Een vaderland voor vrouwen/ A Fatherland for Women . The 1898 "Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in retrospect
014397: GRIEDE, J., - Dronten toen, weet je nog? Nostalgisch getinte herinneringen
006968: GRIFFITH, RICHARD, & ARTHUR MAYER - The Movies. The sixty-year Story of the World of Hollywood
005021: GRILK, PIET, & WIM VAN LEENING - De duikhoek
014465: GRILK, C., - Op en om den afsluitdijk
008200: GRIMAL, PIERRE, - Tacitus. Een biografie
005637: GRIMBERG, SALOMON, - Frida Kahlo. The still Lifes
009468: GRIMM, PETER,RED: - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie
009701: GRINTEN, HANS VAN DER, & PETER THOBEN,RED: - Jan Toorop. De Nijmeegse jaren 1908-1916
009873: GRINTEN, HANS VAN DER, - Jan P.C.van Doorn. Prenten, tekeningen en gouaches
006824: GRIVEL, CHARLES,RED: - Methoden in de literatuurwetenschap
001529: GROEN, C.DE, - Druktechniek
004396: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch Beleid in Indonesie 1945-1950
002917: GROEN, BOB, - Jongens van Baros 6. Het jongenskamp en de gijzeling in Assen
011607: GROEN, K., & E.J. WOLLESWINKEL - Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval
011836: GROEN. KOOS, & TOON SCHMEINK - Waterschappen in Nederland. Werken met water, een onberekenbare vriend
009530: GROEN, KOOS, - "Er heerst orde en rust..."Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945
005126: GROEN, KOOS, & INEKE HILHORST - 40 jaar na dato
004245: GROEN, PETRA, & WIM KLINKERT,RED: - Studeren in uniform. 175 Jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003
000966: GROEN, PETRA,&ELLY TOUWEN-BOUWSMA,RED: - Nederlands-IndiŽ 1942. Illusie en ontgoocheling
000448: GROENEBOER, KEES. RED: - Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-IndiŽ, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
000450: GROENEBOER, KEES, - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor IndiŽ 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis
011906: GROENENDAAL, M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
014188: GROENEVELD, WIES,RED: - "Onbereikbaar dichtbij" . Veteranen Die in Ned-Indie en NIeuw-Guinea hebben gediend
001174: GROENEVELD, W., & J.C. WITJENS - Het paard
006772: GROENEVELD, ANNEKE, EA: - Fotografie in Suriname 1839-1939
005833: GROENEVELDT, W., - Indische vogels in stad en veld
014396: GROENEWOUD, MARION, & DICK LANING - De IJssel. Levende rivier
011147: GROENHART, KRISTINE, - Leer mij je liefhebben. Het bewogen leven van een domineesvrouw
010356: GROENMAN, SJ., - Land uit zee. De Zuiderzee bedwongen. De indijking, de drooglegging. De nieuwe samenleving
014437: BOEVE-GROENVELD, A., B. DOORNEWAARD,EVA: - Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek
014737: GROESBEEK, J.W., - Heemskerk onderweg van verleden naar heden
011346: TEMMINCK GROLL, C.L., R..G. GILL.EA - Curacao. Willemstad Monumentenstad
009514: TEMMINCK GROLL, C.L., A.R.H. TJIN A DJIE,EA: - De architektuur van Suriname 1667-1930
005449: TEMMINCK GROLL, C.L., META A. PRINS-SCHIMMEL,EA: - De Cannenburch en zijn bewoners
009151: TEMMINCK GROLL, C.L., - De romaanse kerken van Utrecht
011531: GRONDEL, LOEK, - De "barang" van mijn zes tropenjaren op Sumatra's OostkustS
005111: GRONDEL, HAROLD, - Herboren vaderland. Herinneringen aan vijf jaren van Duitsch schrikbewind
006185: GRONEMAN,J., - Boeddhistische tempelbouwvallen in de Praga-vallei. Tjandi's Baraboedoer, Mendoet en Pawon
003190: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN, - De Utrechts Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande
004133: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN, - De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Dorpen en landelijk gebied
011104: GRONINGEN, WIES VAN, - Manusela. Reisverhaal van Leonor Pattinasarany
000784: GROOD, E. DE, - Karakteristiek Zuid-Limburg. Monumenten en landschappen
004115: GROOSS, ROSALIE, - De Krontjong-guitaar
008922: GROOT, E.C.B.M.DE, - Zeist zo was het
014579: GROOT, ANTON, & MAX CRAMER - C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945
001281: GROOT, EDWARD P. DE, - Op weg naar Zuid-Amerika(De torpedering van de Tubantia&De helden van de Alhena
010842: GROOT, EDWARD P. DE, - "San Antonio". Kroniek van een Nederlandse driemastschoener
006967: GROOT, J.DE (EINDRED): - Luchtvaart Jaarboek '83
011096: GROOT, RENS, - Met Gandhi in een Jongenskamp
013904: GROOT, BEREND DE, - Retour Uithuizen
004414: GROOT, IRENE DE, & ROBERT VORSTMAN(EDS): - Sailing Ships. Prints by Dutch Masters from the 16th to the 19th Century
005567: GROOT, AART DE, - Repetitie 1864-1964. Indrukken uit het verleden van het eerste christelijke gymnasium/lyceum te Zetten-Arnhem
001607: GROOT, EDWARD P. DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ
003415: GROOT, SILVIA W.DE, - Djuka Society and Social Chance. HIstory of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926
013956: GROOT, SILVIA W.DE, - Van isolatie naar integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammingen
000967: GROOT, EDWARD P. DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ
009816: GROOT, GER, - Papierverwerkende industrie. Lezen als beroep
011421: GROOT, JAN H.DE, - Herstvacantie. Negen sonnetten
003352: GROOT, JAAP,RED: - Groeien en oogsten. De WFO veilt
013566: GROOT, N.J., - OPmeer 75 keer. Feestelijk middelpunt van Westfries boerenleven
001677: GROOTES, E.K.,ED: - Wonderlicke avontuer van twee goelieven
014566: GROOTEVHEEN, BERTUS VAN DE, - Wij noemden hem Chris. Bijzondere belevenissen met een joodse onderduiker
008209: GROOTHOFF, CH.TH., - De primaire Tinertsafzettingen van Billiton
009498: GROSVENOR, MEILVILLE BELL, RED: - Griekenland en Rome. Grondleggers van onze beschaving
003854: GROULT, BENOITE, - Een eigen gezicht
002494: GRUITER, V.E.DE, - Het Javindo. De verboden taal
013444: GRUITER, MIEL DE, - Semarang in fototour
010210: GRUNBERG, ARNON, - Blauwe maandagen
011883: GRUNBERG, ARNON, - Het aapje dat geluk bracht
013587: GRUNBERG, ARNON, - Amuse Gueulle. Vroege verhalen
005763: GRUND, WIM, - De Johan van Oldenbarnevelt. Een schip met zes levens
005761: GRUND, WIM, - Oranje. Een Koninklijk Schip
005210: GRUYTER, W.JOS.DE,INL: - Dick Ket 1902-1940
006224: GRUYTER, J.DE, - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli)
003047: GRUYTER, JOS. DE, - De Haagse school
008829: GRUYTHUYSEN, M.W.M.M., - Vrij Nederland 1940-1952. De archieven
005325: GRYSE, BOB DE, - De spelen van Zeus. Mythe en werkelijkheid van de antieke Olympische Spelen
003619: GUELL, XAVIER,ED: - Spanische Architektur der achtziger Jahre
015157: GUENSBERG, MIRIAM, - Foto Jozef
009265: GUEPIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De "kussen" en andere gedichten
014935: GUERBER, H.A., - Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsrpng en invloed op lettterkunde en kunst
005445: GUICCIARDINI - Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
012973: GULIK, E.VAN, & H.D.L. VERVLIET - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogus Librorvm residvorvm Tabernae Raphalengianae
013011: GULIK, W.R.VAN, J.L. BLUSSE,EA(RED): - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600
014111: GUMBERT, J.P.,INL.: - Gedenkboek van het Collegium Classicum cui nomen M.F.
002828: GUNAWAN, B., - Kudeta. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging in Indonesie
000474: GUNNING, C.P. (SAMENST.) - IndiŽ en jong-Nederland
003545: GUNNING, C.P.RED: - IndiŽ en Jong-Nederland
010491: GUNNING, J.G.H., - Bharata-Yuddha. Oud-Javaansch heldendicht
002005: GUNS, NICO, - Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Beknopte geschiedenis van een rederij
001918: GUNS, NICO, - Dempo en Baloeran. De mooiste schepen van het Oosten
005771: GUNS, NICO, - Ms. Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie
004892: GUNST, J.W., - Johannes Pistorius Woerdensis
014369: GUNST, J.W., - Herman Boerhaave. Biografische schetsen
014399: GUNTERMAN, BILLY, - Historische atlas van Nijmegen. 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling in kaart gebracht
000554: GUTMANN, JOSEPH, - Joodse miniaturen
000553: GUTTMANN,JOSEPH, - Buchmalerei in hebršischen Handschriften
010882: GUTTRIDGE, LEONARD F., - Mutiny. A History of Naval Insurrection
011010: JONGE-VEENLAND,GUUS EN BAUKJE DE, - Alor en Timor 1953-1956. Brieven van een artsen-echtpaar
013685: ROEST GZN,J.VAN DER, - De apenluiders. Legende van de stad IJsselstein
002295: NEUMANN, H. & E.VAN WITSEN,ED: - De Pekanbaroe spoorweg. Documentatie
014054: BEEM H., - De verdwenen mediene
013088: NAMSTE, P.H. & W.G. HOFKER - De Bilt in beeld
014551: HAAG, SUSANNE, - Ontmoeting op de Sibajak (berg). Een liefde in IndiŽ
001992: HAALMEIJER, HANS, & DIK VUIK - Fluiten, katten en fregatten. De schepen van de VOC, 1602-1798
002384: HAAN, TJ.W.R.DE,RED: - De waterwolf getemd. Over geschiedenis & volksleven van de Haarlemmermeer
011241: HAAN, TJ,W.R.DE, - Rondom de kliffen. Volksfantazien uit het gebied van het Vrouwtje van Staverenh
014350: HAAN, IDO DE, - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995
010349: HAAN, TJAARD DE, - Onze volkskunst
008304: HAAN, TJ.W.R.DE, RED: - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee
005357: HAAN, LAMBRECHT DEN, - Turf in je ransel. 100 jaar Koninklijke Militaire Kapel
011959: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden
004378: HAAN, F. DE, - Oud-Batavia
015054: HAAN, HANS DE, - Toeristische Sagengids van de Veluwe. Zelf op zoek naar de geheimzinnigste plekjes op de Veluwe
003262: HAAN, P., - Para-para-vuur aan de Banda-zee
006496: HAAN, F. DE, - Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811
014827: HAAN, JOHAN R.DE,RED: - Retour Djocja. Verslagen van en herinneringen aan het 426e Bataljon Infanterie (6 - 4 R.I.) 1949-1950
001210: HAAN,H.DE, A.C. DOUMA,EA: - De Friese sjees
011654: HAAN, PIER RIMBA, - Saparoea's purperen kust aan de kim
000361: HAAN, J.C.DE, EA(RED): - Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar koloniale geschiedenis
004819: HAAN, A.A.M.DE, - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811
003640: HAAN, HILDE DE, & IDS HAAGSMA - Architecten als rivalen. Tweehonderd jaar architectuurprijsvragen
012895: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Lobertijnsche liederen
012894: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Pathologieen. De ondergangen van Johan van Vere de With
014509: HAAN, SJOERD DE, JANS HOVING,EA: - Friesland vroeger. Uit de Archiefkast van het Rijksarchief in Friesland
001401: BIERENS DE HAAN, J.C., - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen
006253: HAAN, TJ.W.R.DE,RED: - Smeulend vuur. Groninger volksverhalen
005515: BIERENS DE HAAN, J.C., - Rosendael. Groen Hemeltjen op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579
001343: HAANSTRA, FOKKE, & SIEP ZEEMAN - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven
012251: HAANTJES, J., - Over Wilma en haar werk
001659: HAAR, BERNARD TER, - Gedichten
011032: HAAR, J.VAN DER, & J.A. FABER - De geschiedenis van de Landbouwuniversitiet Wageningen
010413: HAAR, W.TER,SAMENST. - Soester Politie Historie
008564: HAAR, C.TER, - Boemi-Ajoe district(Tegal)
013929: HAAR, D.VAN DER, - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers
014540: HAAR, D.VAN DER, - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers . Een studie over Genemuiden en het Genemuidens Dialect
009907: HAAS, ROBERT ARMAND DE, - Enkele reis Indie - Gemert
010672: HAAS, BRUNO DE, EN CEES VAN LOTRINGEN - Wim Duisenberg. Van Friese volksjongen tot Mr. Euro
003675: HAAS, ALEX DE, - De minstreel van de mesthoop. Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs
012033: HAASNOOT, ROBERT, - Steenkind
011533: HAASNOOT, ROBERT, - Waanzee
014178: HAASNOOT, ANNEKE, - Wind van weleer. Het leven van Willy Touwen
009305: HAASSE, HELLA S., - Het tuinhuis
011595: HAASSE, HELLA S., - Het dieptelood van de herinnering
007568: HAASSE, HELLA S., - Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java
009989: HAASSE, HELLA S., - Sterrenjacht
013303: HAASSE, HELLA S., & ELMA VAN HAREN - Verten van papier. Twee verkenningen in de Kaartenzaal van de UB_Amsterdam
003450: HAASSE, HELLA S., - Oeroeg
000947: HAASSE, HELLA S., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ
010231: HAASSE, HELLA S., - Ogenblikken in Valois
010895: HAASSE, HELLA S., - Sleuteloog
012777: HAASSE, HELLA S., - Sleuteloog
007333: HAASSE, HELLA S., - Heren van de thee
004192: HAASSE, HELLA S., - Een handvol achtergrond. "Parang Sawat". Autobiografische teksten
007716: HAASSE, HELLA S., - Oeroeg - een begin
014331: HAASSE, HELLA S., - Een kom water, een test vuur
014274: HAASSE, HELLA S., GERRIT KOMRIJ,EA: - Erflaters van de twintigste eeuw
013611: HAASSE, HELLA S., - Maanlicht
009288: HAASSE, HELLA S., - Zwanen schieten
000339: LOOS-HAAXMAN, J.DE - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden
000340: LOOS-HAAXMAN, J.DE - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijverheid in Nederlands-IndiŽ
000718: LOOS-HAAXMAN, J.DE - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders
013723: HABARTA, GERHARD, - Salvador Dali. Bilder Zeichnungen Objekte
000346: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn(1666-1727)
002559: HABNIT, F.F., - KrŤta sŤtan. "De duivelswagen". Autopioniers van Insulinde
000413: HACCOŘ, J.F., - De Indische Exportproducten. Hun beteekenis voor IndiŽ en Nederland
008484: HACHMER, HENDRIK. FRENS JONKER,EA(RED): - Veenkoloniale Volksalmanak. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkolonien
001653: HADEWYCH - Een bloemlezing uit haar werken
003517: HADEWYCH - Het visioenenboek
000374: HADI, UMAR, ABDUL MU'TI,EA(EDS): - Islam in Indonesia
015081: HADITJAROKO, SUNARDJO, - Ramayana. Indonesian Wayang Show
004930: HAEBERLE, ERWIN J., - Spectrum Sex Atlas. Een nieuwe geillustreerde gids
002658: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE - Oost-IndiŽ gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC
009469: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel
010558: HAEN, THEO D', (RED): - Europa buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen
005078: HAENRAETS, H.J.J., - Sittard Frontstad. Dagboek september 1944 tot mei 1945
001886: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Vaar wel!
007456: HAGEDOORN, JAAP, - Overdracht van meer dan letters...Van Gorcum 1800-2000
014647: HAGELAND, A.VAN,BEW.: - Genoveva van Brabant
007278: HAGEMAN, PAUL A.M.J.,RED: - "Noe eerst effe praote". Herinneringen van een wolfabrikant uit Veenendaal. Naar het manuscript van Willem van Leeuwen (1880-1956)
010727: HAGEMAN, MARIELLE, MARTIN HARLAAR,EA: - Amsterdam 366 dagen
015019: HAGEMAN, MARIELLE, - De Nederlandse architectuur 1000 - 2005
009564: BREEMAN VAN DER HAGEN, WALTER, - Het leven en de daden van Witte Cornelisz. De With
005072: HAGEN, LOUIS E., - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuig-piloot
004862: HAGEN, VICTOR W.VON, - Het raadsel der verdwenen koninkrijken van Peru
011179: HAGENAARS, ALBERT, - Tropendrift / Tropical Drift
004847: HAGENAARS, ALBERT, & FRANS MINK,RED: - Zoom op Bergen. 500 jaar literatuur in Bergen op Zoom
013873: HAGENOUW, KOR A., & PETER VAN DER VELDE - Roon. Roden zoals het vroeger was...
008354: HAGENS, H., - Boerderijen in Twente
003335: HAGENS, H., & B. OLDE MEIERINK,RED: - Twente te pronk. Drie eeuwen in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900
005778: HAGENS, JAN, - Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950
002152: HAGENS, JAN, - Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950
006613: HAGENS, H., & W. ELLING - Watermolens - Wassermuhlen
004534: HAGENS, JAN, - Rimboevliegers. De luchtvaart-historie van Nederlands Nieuw-Guinea 1935-1962
014794: HAICH, ELISABETH, - Inwijding. Priesteres in Egypte
014616: HAIJER, B.J., - Soldaat op de Afsluitdijk (1940)
014041: HAINES, GREGORY, - Destroyers at War
006234: HAITSMA, HARM ALBERT, - Een Hollandse jongen uit het Javaanse land
005968: HAKKERT, ANN, - 'n Glimlach van Tenno Heika
006018: HAKS, LEO, & STEVEN WACHLIN - Indonesie. 500 oude prentbriefkaarten
003166: HAKS, LEO, & GUUS MARIS - Lexicon of Foreign Artists who Visualized Indonesia (1600-1950)
013060: HALBERTSMA, H., - Zeven eeuwen Amersfoort
010707: HALBERTSMA, BRUORREN, - Rimen & Teltsjes
002023: HALFWERK, WINANT, - Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom
000428: HALL, C.J.J. VAN, EN C. VAN DE KOPPEL, RED: - De landbouw in den Indischen archipel
013297: HALL, DESMOND, - De tragiek van Oscar Wilde
014586: HALLEMA, A., - Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland
013101: HALLER, J., - Wijdewormer 1626 -1817-1990
003695: HALMAN, RONAH, HUUB KLOMPENHOUWER,EA(RED): - De wereld van de VEN. Uniek en onderscheidend
011055: HALMAN, JOHANNES I.M., & ROBERT A. ROJER - Jan Gerard Palm. Leven en werk van een muzikale patriarch op Curacao
008721: HALTER, MAREK, - De Messias
004924: HALTER, MAREK, - Het judaisme uitgelegd aan de kinderen van mijn vrienden
005057: HAM, GIJS VAN DER, - Wilhelmina in Londen 1940-1945
015174: HAM, J.VAN, & B. LEYNSE - Middelburg in oude ansichten
004840: HAM, WILLEM VAN, ONNO GREINER,EA: - Ter ere van "De Maagd"
013615: HAM, WILLEM VAN DER, - Lely & de Zuiderzeewerken
007053: HAMANN, BRIGITTE, - Der Erste Weltkrieg. Wahrheit und Luge in Bildern und Texten
014224: HAMANN,,RICHARD, - Geschichte der Kunst. Von der altchristliche zeit bis zur Gegenwart
008738: HAMBURGER, H., & J.C. REGTIEN - Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe
015166: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866 -2000
012923: HAMELINK, JACQUES, - Een koude onrust
012926: HAMELINK, JACQUES, - Eerste gedichten
012911: HAMELINK, JACQUES, - Oudere gronden
012912: HAMELINK, JACQUES, - Niemandsgedichten
013619: HAMELLEERS, MARC, - West-Friesland in oude kaarten
000530: ZONDERGELD-HAMER, A.J., - Geschiedenis van Weesp. Van prehistorie tot moderne tijd
004457: HAMLYN, D.W., - Westerse filosofie. Een geschiedenis van het denken
004628: HAMMACHER, A. M., - Jean Francois van Royen 1878-1942
014207: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugbkik. "Geloven komt van boven". Kerk en religie in de Betuwe
014209: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugblik. "De Betuwe verenigd '. Een bloeiend Vereniingsleven
014210: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugblik. "Van boezeroen en hoge zije ". De Betuwe in de 19e eeuw
003802: HAMMANN, PETER E.M., - Molen De Veer (Haarlem)
011151: HAMMINK, R.G.L.M., - Jodah. Zicht op liefde 1947-2007
012071: HAMPTON, O.W."BUD"' - Culture of Stone. Sacred and Profane Uses of Stone among the Dani
006754: HAMZAH, AMIR, - Heimwee
005634: HANA, HERMAN, - Batik, bedrukte stof, klein lederwerk
014911: HANA, W.F.J., - Engelse lantaarnklokken
001811: HANA, W.F.J., - Nederlandse klokken
004481: HANA, W.F.J., - Klokken/Friese Klokken
004486: HANA, W.F.J., - Klokkenkijkboek
004485: HANA, W.F.J., - Middeneuropese klokken
014949: HANEGHEM,WILBERT VAN, - Schipbreuk in het paradijs
015161: HANENBERG, PATRICK VAN DEN, - Bruine bonen en kouseband . Biografie van Max Woiski senoir en junior
008599: HANIFAH, ABU, - Tales of a Revolution
010772: HANKEN, CAROLINE, - Sebalds reizen. Het verlangen van de zeeman in de zeventiende eeuw
012582: HANLO, JAN, - Zonder geluk valt niemand van het dak
008957: HANLO, JAN, - Vier gedichten
014741: HANLO, JAN, - Tjielp tjielp
006927: HANLO, JAN, - In een gewoon rijtuig
009723: HANLO, JAN, - Mijn benul
008040: HANLO, JAN, - Brieven 1931-1962 en 1963-1969
005937: O'HANLON, REDMOND, - Naar het hart van Borneo
014896: O'HANLON, MICHAEL, - Paradise. Portraying the New Guinea Highlands
013334: HANNA, WILLARD A., - Indonesian Banda. Colonialism and Its Afternath in the Nutmeg Islands
005738: HANNAART, TH.J., - 100 jaar vrijwillige brandweer Alphen aan den Rijn
010642: HANNINK, HERMAN, - Raalte rond de oude plaskerk
015154: HANRATH, MICHIEL, - De vleugeladjudant
014212: HANRATH, JOH.J., P.H. POTT,EA(SAMENST.): - De beoefening der koninklijke kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij In Nederland
011907: HANRATH, JOH.J., - De betekenis van Napoleon voor het exlibris
014710: ELLENBROEK. HANS, - Goed gefundeerd 1965-2010. Van zand- en grondschippers uit Gouderak en Nieuwpoort tot de ultramoderne centrale van De Lek Beton in Groot-Amers
007045: BRAND, HANS EN JAN,RED: - De Hollandse Waterlinie
008789: HANSEN, J., - Doodsklokgebeier en vrieheidszank
000481: HANSEN, ERIC, - Vreemdeling in het woud. Te voet door Borneo
014079: HANSEN, HANS JURGEN, - Hijs de zeilen! Windjammerparade 1974
010949: HANSEN, HAN, & GABRI DE WAGT - Wat doen we in Suriname
011660: HANSEN, A.J., RED: - Alles is hier wel vreemd, zooals u begrijpt... Brieven Uit Indie 1910-1920
012660: HANSSEN,J., - Het matrozen- ABC
010614: HARCLERODE, PETER, & BRENDAN PITTAWAY - The Lost Masters. The Looting of European Treasurehouses
012461: HARDEMAN, DOEDE, BENNO TEMPEL,EA(RED) - Kandinsky en Der Blaue Reiter
014117: HARDENBERG, H., - Een nieuwe stad aan de Oude Rijn
010852: HARDENBERG, H.,INL.+TOEL.: - Tussen zeerovers en christenslaven. Noordafrikaanse reisjournalen
003514: HARDEVELD, J.H.VAN, - Op de plaats rust
002995: HARDIATI, ENDANG, & PIETER TER KEURS - Indonesia. De ontdekking van het verleden
010706: HARDIN, TERRI,ED: - Legends & Lore of the American Indians
007246: HARENBERG, J., - Harnas en hoepelrok aan de Oude IJssel
005112: HARINGMAN, M.G., - De vijand weerstaan. Bladzijden uit de strijd tegen de nazi-bezetting van Nederland 1940-1945
009058: HARLAAR, MARTIN, - "Terschelling kijkt naar u uit!" Dertig jaar eilandgeschiedenis
009057: HARLAAR, MARTIN, - Terschelling om Oost
008562: HARLOFF, CH.E.A., - Loh Oelo (mountains Central Java)
008373: HARMANS, GERARD M.L,RED: - Weet je nog wel: de jaren 60
009268: HARMSEN, HENK, & ANDRE VAN GESSEL - Euver de geut / Oover de goot
002073: HARMSEN, GER, JOS PERRY,EA: - Mensenwerk. IndustriŽle vakbonden op weg naar eenheid
001909: HARMSEN, TH.W., - De Beknopte Lant-Meet-Konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen
007742: HAROES - Gordel van scharlaken. Indonesie achter de glimlach
010608: HARPPRECHT, KLAUS, - Die Grafin Marion Donhoff. Eine Biographie
013471: HARREBOMEE, P.J., - Spreekwoordenbnoek der Nederlanfse taal
004359: HARRIS, BILL, - Indonesie. Een reis in foto's
005287: HARRIS, ROBERT, - Imperium
010564: HARRISON, BRIAN, - Zuidoost-Azie
014867: HARRISSON, TOM, - World within. A Borneo Story
011532: HARSKAMP, JAAP, ED. - The Indonesian Question. The Dutch/Western response to the struggle for independence in Indonesia 1945-1950
008762: HART, MAARTEN 'T, - Een dasspeld uit Toela
008761: HART, MARTIN, (= MAARTEN 'T HART) - Het vrome volk
008764: HART, MAARTEN 'T, - De aansprekers
008765: HART, MAARTEN 'T, - Mammoet op zondag
008766: HART, MAARTEN 'T, - Lotte Weeda
008767: HART, MAARTEN 'T, - De vrouw bestaat niet
008769: HART, MAARTEN 'T, - De zaterdagvliegers
008770: HART, MAARTEN 'T, - Het woeden der gehele wereld
008771: HART, MAARTEN 'T, - De zonnewijzer
008772: HART, MAARTEN 'T, - De vlieger
008773: HART, MAARTEN 'T, - Het psalmenoproer
008763: HART, MAARTEN 'T, - Het vrome volk
005123: HART, KITTY, - Terug in Auschwitz
013018: HART, P.D.'T, - Utrecht en de cholera 1832-1910
015139: HART, MAARTEN 'T, - Dienstreizen van een thuisblijver
013418: HART, JOEP DE, - Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit
003644: HARTDEGEN, PADDY,ED: - Our Building Heritage. An illustrated History
014320: HARTEN, J.W.F.VAN, - Oldenzaal. 1626 - 1 Augustus - 1926
009604: HARTENDORF, GUUS, - Verbonden door water. 25 jaar stedenband Velsen-Galle (Sri Lanka)
000446: HARTMANN, M.A., - De werkende vulkanen van het eiland LomblŤn(Solor)
010101: HARTMANN, EDDO, & MARIE-JOS… JONGERIUS, SAMENST. - Veranderend land
005616: HARTMANS, ROB, - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad
008361: HARTOG, J., - Aruba in oude ansichten
008362: HARTOG, J., - Curacao in oude ansichten
014338: HARTOG, J., - History of Sint Maarten and Saint Martin
007169: HARTOG, W.,RED: - Van geslachte tot geslacht. 7 juli 1879-7 juli 1979
005754: HARTOG, JOH, - Aruba. Zoals het was zoals het werd. Van de tijd der Indianen tot op heden
011367: HARTOG, J., - De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Sint Eustatius en Saba
014617: HARTOG, J., - Het gedrukte woord in de Nederlandse Antillen en Aruba
005750: HARTOG, JOH., - Curacao. Van kolonie tot autonomie
004831: HARTOG, JOH., - Het verhaal van de Maduro's en Foto-album van Curacao 1837-1962
014508: HARTSEMA, DAVID, - De meesterdief uitt de Wouden
009798: HASKELL, BARBARA, - Charles Demuth
004129: HASLINGHUIS, E.J., & C.J.A.C. PEETERS - De Dom van Utrecht
004134: HASLINGHUIS, E.J., - De gemeente Utrecht
000459: HASPEL, C.CH. VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930
015127: HASSEL, SANNEKE VAN, - Nest
001108: HASSELT, F.J.F., VAN, - In het land van de Papoea's
015097: HASSELT, SIMON VAN, - Dou de wereld nog mooi was. Nagelaten gedichtjes
005460: HASSELTON, P.W.M., - Het bombardement van Rotterdam. 14 mei 11940. Incident of berekening?
001215: HATTA, MOHAMMAD - Verspreide geschriften
009611: HATTEM, JAN VAN, - Willem Elsschot. Mythes bij het leven
013794: HATTERMAN, NOLA, - Beeldende kunst in Suriname
012910: HATTUM, JAC.VAN, - De waterscheding
007990: HATTUM, F.W.D.C.A.VAN, - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16e en 17e eeuw
011420: HATTUM, JAC.VAN, - Van Odrimond, Millimas en anderen
002271: HATTUM, A.G.VAN,EA: - 75 jaar Groot Emaus
011406: HATTUM, JAC.VAN, - Verzameld werk Verzen
000924: HAUSDORFF,D., - Jizkor. Platenatlas van drie en een halve eeuw
005635: HAVELAAR, JUST, - Dr. H.P. Berlage
008141: HAVERKAMP, OKKE, - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen
009463: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, & G.F. MEES - Birds of Surinam
010703: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, - Famile en kennissen
013227: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, - Het verhaal van Oom Jan en ander proza
012465: HAVIK, WIJNAND, & ARTHUR BLONK - Architectuurgids Provincie Groningen (1900-1940)
005747: HAWKES, NIGEL, - Voor de eeuwigheid gebouwd. Geniale vormen, bouwwerken en constructies
012038: HAWKING, STEPHEN, - Het universum
012486: HAWKING, STEPHEN, - Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd
001046: HAWS, DUNCAN, - Het schip en de zee
013802: HAZEKAMP, FRANS, - Het Laatste Grote Gevecht in Indie. Tweeduizend guerrilla's vallen Solo aan 7-10 augustus 1949o
014351: HAZEU, WIM,SAMENST. - Dichter bij Achterberg
004190: HAZEU, WIM, - M.C. Escher. Een biografie
008914: HAZEU, WIM, - Gerrit Achterberg. Een biografie
014823: HAZEVOET, JAC., - Keesje's leertijd in de tropen
007493: HEAD, BESSIE, - Maru. Een leven in Botswana
009588: HEBLY, HELEEN, INEZ VAN BELLE,EA(RED): - Naar Holland. Indische Nederlanders vertellen zelf hun geschiedenis
001707: HEDEMAN, N.F., & R. BOEKEMA - Dai Nippon in South East Asia. Handbook Japanese Occupation Stamps and Postmarks of Neth. Indies, enz.
014697: HEDIN, SVEN, - Van pool tot pool. Mijn 75.000 km. lange reis door Oostelijk Europa, Azie en Australie Amerika en de Poolstreken
002045: HEEKEREN, C.VAN, - Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo 1942
003830: HEEKEREN, C,VAN, - Batavia seint: Berlijn
002204: HEEKEREN, C.VAN, - Rode zon boven Borneo. West-Borneo 1942
005793: HEEKEREN, E.A.A.VAN, - Een Indisch Huwelijk
013241: HEEKEREN, C,VAN, - Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie
006768: HEEKEREN, C.VAN, - Moord en brand. Oost-Borneo 1942
003635: HEEKEREN, C.VAN, - De "Atjeh-party"
013922: HEEL, CASPAR VAN, & A.J. DE RAAT-GILJAM,RED: - Oude archieven in Overijssel. Gem. IJsselham, Hardenberg, Wijhe, IJsselmuiden en Stad-Delden
014584: ROODBEEN-HEENK, RITA, CISCA TURLINGS-NOY,EA(RED): - Bumkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren
011163: HEERDEN, A.VAN, - Onze belevenissen in gevaren en gevangenschap tijdens Japanse Heerschappij 1942-1945
013264: HEERDEN, JAAP VAN, - Het vreemde in de blik van Jean-Paul Sartre
000637: HEEREN, JAC.J.M., - Stad en meierij van 's-Hertogenbosch
007625: HEERING, P., - Indische schetsen
007624: HEERING, P., - Indische schetsen
015096: HEERING, H.J. - Franz Rosenzweig. Joods denker in de 20e eeuw
005723: HEERINGEN, ROBERT M.VAN, PETER A. HENDERIKX,EA: - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland
014004: HEERKENS, P., - Ola Wolo. De bruine slaaf . Roman uit de Timor-archipel
006180: HEERKENS, NOR, - Amsterdam-Batavia in vier en twintig uur!
001654: HEEROMA, K., - De andere Reinaert
004778: HEERZE, JAN, JACK KOOISTRA,EA: - Ereveld Loenen. Laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers
013308: HEESSEL,JJ.B.VAN, - Tweeduizend jaar Uden. Geschiedkundige bijzonderheden over de Heerlijkheid Uden en het Land van Ravenstein
008982: HEETJANS, W., - Gids voor Epe
006382: HEFTING, PAUL, - De foto's van Breitner
004696: HEFTING, VICTORINE, - Jan Toorop 1858-1928
003245: HEFTING, PAUL, - Nederlandse Koning- en Koninginnezegels van
003460: HEGENER, MICHEL, - Guerrilla in Mori
006837: HEIDE, NIEK VAN DER, - Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Over leven en werk van de schrijfster Wilma
014104: HEIDE, G.VAN DER, - Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch
011920: HEIDE, G.D.VAN DER, - De laatste dagen van een eiland - Schokland
003416: HEIDE, G.D.VAN DER, - Van landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied
010478: HEIDENDAL, H.M.R.,RED: - Een bijdrage tot de historie van Margraten
007267: HEIJ, GERJAN, - De bevrijding
011658: HEIJ, KEES, - Ambon zoals het was. Verkenningen op de Molukken
002574: HEIJBOER, PIERRE, - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het nieuwe IndonesiŽ
000484: HEIJBOER, PIERRE, - Klamboes Klewangs Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren
002641: HEIJBOER, PIERRE, - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het nieuwe IndonesiŽ
001175: HEIJBOER, PIERRE, - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren
004395: HEIJBOER, PIERRE, - De Politionele Acties. De strijd om "Indie" 1945/1949
014835: HEIJBOER, PIERRE, - De eer en de ellende. Nieuw-Guinea 1962
001767: HEIJBROEK, J.F., - De fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Noord-Nederland en in Vlaanderen
014108: HEIJBROEL, J.F., & C.R. MONNICH - De Leidse wagenmaker
007292: HEIJDEN,H.A.M.VD, & J. ROEGIERS,RED: - Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I
001367: HEIJDEN, B. VAN DER, - Stijl in Huis
007285: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER, - Randfiguren uit de cartografie
014975: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Tonio. Een requiemroman
006962: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER, & D. I. BLONK - De kaart van de Republiek der VII ProvinciŽn 1615-1797
010844: HEIJDEN, COR VAN DER, - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieters
006198: HEIJDEN, MANON VAN DER, & PAUL VAN DE LAAR,RED: - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800)
013001: HEIJDEN, HANS VAN DER, - Architectuur in de kapotte stad
014993: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, ERIK DE KUYPER,EA: - Station Heydendaal
010856: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - De Burcht van Berlage. Van bondsgebouw tot vakbondsmuseum
010857: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - De burcht. Het bondsgebouw van H.P. Berlage, R.N. Roland Holst en de ANDB
013688: HEIJDEN,L.J.VAN DER, - Het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren en de parochie v.d. H.Nicolaas te IJsselstein
014802: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - De sandwich. Een requiem
014600: HEIJDEN, COR VAN DER, & GERARD ROOIJAKKERS - Kempische boeren en Vlaamse vissers. Kunsten en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra
005043: HEIJDRA, TON, & ALICE ROEGHOLT - In het zicht van de verwoeste haven. Amsterdam 40 45
009114: HEIJDRA, TON, & MAX POPMA - Stomweg gelukkig in Amsterdam-Oost
009484: HEIJER, HENK DEN, & CEES VAN ROMBURGH,RED: - Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008)
003391: HEIJER, WILLEM MIENT DEN, - "Ou je roer recht". De kottervisserij vanaf 1960
005642: HEIJER, HENK DE, - De geschiedenis van de WIC
003696: HEIJER, HENK DE,ED: - Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dirksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626
011684: HEIJERMANS, HERMAN, - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen
011036: HEIJERS, K., - Fotoboek Wageningen
009022: HEIJKOOP, C., - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982
002480: HEIJKOOP, COR, - D'n Wasschappelsen engel. Twee eeuwen scheepsstrandingen om en nabij Westkapelle
001880: HEIJKOOP, C., - Maritiem Zeeland op de grens van land en water. 125 Jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld
014234: HEIJMANS, B., - De Reniassance in Italie gedurende de 15e eeuw
015126: HEIJMERIKX, ELLEN, - Wij dansen niet
001454: HEIJNINGEN, LEO A.VAN, - De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering(Staatsuitgeverij)
013622: HEIJSTER, RICHARD, - Ieper 14/18. Een bezoek aan "Ypres Salient"
009389: HEILIGERS, BERNADETTE, - Pierre Lauffer. Het bewogen leven van een bevlogen dichter
013209: HEINE, HEINRICH, - Rothe Pantofflen
011009: VEENLAND-HEINEMAN, K.M., RED: - Tuin & park. Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht
012679: HEININGEN, H.VAN, - Wee den vergetenen! De watersnood van 1926 en de wederopbouw van Maas en Waal
004434: HEINSIUS, NICOLAAS, - De vermakelijke avonturier
008310: HEINTZ,JOSS, - In de omgeving van Bastogne. December 1944 - januari 1945
014667: HEISER, P.C.,RED: - Gelderland. Propagande-uitgave voor de provincie
009034: HEITLING, W.H., & LEO LENSEN - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel
009269: HEITLING, WILLY H., - De Achterhoek. Kris kras langs Berkel en Slinge
003836: HEITLING, W.H., & LEO LENSEN - Portret van de IJssel
012103: HEK, YOUP VAN 'T HEK,INL.: - Dank U
007141: HEKKER, R.C., F.W.VAN VOORDEN,EA: - Dorp en stad in Limburg. Ontstaan, ontwikkeling, bescherming en herstel van historische nederzettingen
008005: HEKKERT, G.J., C. WAGENVOORDE,EA(RED): - Het grafische produktieproces. Voorbereiden drukken afwerken
015051: HELBIG, J., - Meesterwerken van de glasschilderkunst
011251: HELD, G.J., - The Papuas of Waropen
002200: HELD, G.J., - De Papoea. Cultuurimprovisator
001164: HELDER, K., - Tiga Doeabelas. Gedenkboek 3-12 R.I.
007890: HELDRING, O.G.,RED: - Magdalena. Evangelisch jaarboekje
004940: HELDRING, J.L., H.RENNER,EA(RED) - Geschiedenis na 1945
006877: HELENE, SUZANNE, - Is er nog een morgen...?
009531: HELFFERICH, WILLEM, - Nederlandse Koninklijke Luchtmaacht. Van vliegclub tot strijdmacht
010989: HELFFERICH, D.,RED: - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst
003935: HELFFERICH, WILLEM, - Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht
014086: AWN-WERKGROEP HELINIUM - Van steurvisser tot stedeling
001263: HELL, J.V, - Niet allťťn op 4 mei. Harderwijkse oorlogsslachtoffers
012589: HELLEMA, PETER, - Pionieren op Java. De Preanger Rubber Maatschappij onder Amsterdamse regie 1909-1957
014505: WIJGERS HELLEMA, DOEKE, - Kroniek van een Friese boer
014947: HELLINGA, GERBEN,BEW. - De I Tjing van Nu
005237: HELLINGA, W.GS., - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie
000998: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE, & CLEMENS DE WOLF - Laurens Janszoon Coster was zijn naam
004435: HELLINGA, W., - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur
009458: HELLWIG, TINEKE, - Adjustment and Discontent. Representations of Women in the Dutch East Indies
012631: HELM, RIEN VAN DER, - Nederlandse Antillen
005532: HELMAN, ALBERT, - De medeminnaars
008813: HELMAN, ALBERT, - Een doodgewone held. De levensgeschiedenis van Gerrit-Jan van der Veen 1902-1944
007924: HELMAN, ALBERT, - Omnibus
007923: HELMAN, ALBERT,RED: - Cultureel mozaiek van Suriname
007918: HELMAN, ALBERT, - Mijn aap schreit
004230: HELMAN, ALBERT, - Hart zonder land
010958: HELMAN, ALBERT, - Mijn aap lacht
005521: HELMAN, ALBERT, - Kleine kosmologie
010926: HELMAN, ALBERT, - De rancho der X mysteries
010927: HELMAN, ALBERT, - Orkaan bij nacht
005525: HELMAN, ALBERT, - Amor ontdekt Aruba
005531: HELMAN, ALBERT, - Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen
004235: HELMAN, ALBERT, - Peis en vree
007950: HELMAN, ALBERT, - Mijn aap schreit
010917: HELMAN, ALBERT, - Hoofden van de Oayapok
003803: HELMAN, ALBERT, - Avonturen aan de wilde kust. De geschiedenis van de vijf Guyana's
004231: HELMAN, ALBERT, - De stille plantage
007920: HELMAN, ALBERT, - Wij en de literatuur
004234: HELMAN, ALBERT, - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's
008834: HELMAN, ALBERT, - Aldus sprak Zarathustra
010933: HELMAN, ALBERT, & JOS DE ROO - Groot geld tegen klein geld
003711: HELMAN, ALBERT, - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's
015206: HELMAN, ALBERT, - Overwintering. Spel in drie bedrijven
004237: HELMAN, ALBERT, - Het euvel Gods
004238: HELMAN, ALBERT, - Serenitas
003764: HELMAN, ALBERT, - De G.G. van Tellus
003765: HELMAN, ALBERT, - Zaken, zending en bezinning. De Romantische Kroniek van een Tweehonderdjarige Surinaamse Firma
003766: HELMAN, ALBERT, - Zaken, zending en bezinning. De Romantische Kroniek van een Tweehonderdjarige Surinaamse Firma
003767: HELMAN, ALBERT, - De eeuwige koppelaarster
007948: HELMER, H. - "Dit volk is uw vijand niet "
009380: HELMOND, TOKE VAN, - Mary Dorna 1891-1971
000279: HELSDINGEN, W.H. VAN , RED. - Hecht verbonden in lief en leed
000456: HELSDINGEN, W.H.VAN, & H. HOOGENBERK(ED): - Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their Work in the XXth Century
000280: HELSDINGEN, W.H. VAN , RED. - Daar werd wat groots verricht...
011435: HELSEN, A.M., EN J., - Gehuchtnamen in de Antwerpse Kempen
004263: HELSLOOT, KEES, - De maat is vol. W.F. Hermans en zijn critici
004268: HELSLOOT, KEES, - Willem Frederik Hermans
004893: HELVOORT, C.J.A. VAN, - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Stad Woerden
000802: HELWIG, HELLMUTH, - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers
006868: HEMELS, JOAN, & RENEE VEGT: - Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland. Bibliografie
014478: HEMINK, G.L., J. KERSBERGEN,EA(RED): - 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward
008697: HEMMEN, FERDINAND VAN, - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999
010380: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Ann
009708: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Taal zonder mij
014198: HEMMERECHTS, KRISTIEN, - Haar bloed
011372: HENDERIKX, P.A.,EINDRED.I - Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555
012727: HENDRIKS, AB, - Zevenaar toen de weg nog over de knotwilgen ging
003210: HENDRIKS, G., - Een stad en haar boeren (Kampen)
011815: HENDRIKSE, D., & H. HEGEMAN - Met vliegende vaart
015128: HENDRIKSMA, MARTIN, - Familievlees
010726: HENDRIX, PAUL, - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds
011613: HENDROWINOTO, NURINWA KI S., - Ibu Indonesia dalam kenangan
000884: HENGEL, F.U.VAN, - Een pastorale bezoekreis in het oude Indie. Mijne reis naar Benkoelen (1857)
014555: HENGEL, S.J.H.VAN,EA: - Colf - Kolf - Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport
013070: HENGEL, C.G.VAN DEN,EA; - Op weg naar 100 jaar Rabobank Leusden
011811: HENGEVELD, JAAP,EA: - Piet Blom
012435: HENGST, JAN DEN, - De dodo. Portret van een pechvogel
000092: GIDEONSE HENK, - Het vergeten leger in de jungle. Nederlandse krijgsgevangenen in Birma/Siam
014982: LANGENFELD, HENK EN ELS, - En den Plantagie Welgelegen. Groot Davelaar(1732-heden) Terug in de tijd
002379: ROOVERS, HENK & PIET HEIN ZIJL - Onvoltooid verleden. Geschiedenis van de Zaanstreek
012483: HENKELS, F.R.A.,EA: - Logboek van de Blauwe Schuit
009726: HENKELS, AUGUST, - Uit de rozenhof
009805: HENKELS, HERBERT, RED: - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934
009829: HENKELS, HERBERT,ED: - Mondrian from figuration to abstraction
008148: HENKER, MICHAEL, EVAMARIA BROCKHOFF,U.A.(EDS): - Ein Herzogtum und viele Kronen. Coburg in Bayern und Europa
011748: HENLEY, DAVID, - Jealousy and Justice. The indigenous roots of colonial rule in Northern Sulawesi
008140: HENNEKEIJ, J.A., - Herinneringen
008486: HENRICHS, HENDRIK, - De synagoge van Naarden 1730-1935
014682: HENSELMANS, JAN, - De architectuur van het moderne landhuis
010603: HEPKEMA, JACOB, - Wieuwerd en zijn historie
007202: HERDER, EIBERT DEN, - Het Zuiderzeedrama
007199: HERDER, EIBERT DEN, - De steenen spreken. De Zuiderzee kan niet drooggelegd worden
001252: HERDER, EIBERT DEN, - Brak water
005970: HERING, BOB, - Soekarno. Architect van een natie 1901-1970
005964: HERING, BOB, - Soekarno. Founding father of Indonesia 1901-1945
007222: GILLE HERINGA, S., - Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland
013488: HERMAN, RONNY, - In the Shadow of the Sun. The True Story of a Young Family Interned on Java during J Apanese Occupatiom 1941-1945
010433: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De God denkbaar/ Denkbaar de God
009879: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Koningin Eenoog
009884: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Ik draag geen helm met vederbos
013183: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De tranen der acacia's
010109: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Conserve
010747: HERMANS, DORINE, & DANIELA HOOGHIEMSTRA - "Vertel dit toch aan niemand". Leven aan het hof
004294: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Fotobiografie
011506: HERMANS, WILLEM FREDERIK, RUDY KOUSBROEK, ETHEL PORTNOY - Een briefwisseling
007837: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De laatste resten tropisch Nederland
007028: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De liefde tussen mens en kat
005189: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Paranoia
007026: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Dinky toys
007027: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Naar Magnitogorsk
009640: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De donkere kamer van Damocles
012016: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen
013180: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op se televisie mocht zien
009881: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Ik heb altijd gelijk
004567: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - De raadselachtige Multatuli
012221: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Conserve
004358: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Ik heb altijd gelijk
005300: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Au pair
007717: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement
013184: HERMANS, WILLEM FREDERIK, - Hermans is hier geweest
004853: HERMESDORF, B.H.D., - Het Heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland
013293: HERMSEN, JOKE, - Blindgangers
005222: HERMSEN, RONALD,RED: - Wijsheid te boek. 75 jaar insiprerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes
012801: HERRMANN, P., - IJslandse sagen
011366: HERTOG, J., - De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Curacao en Bonaire
013530: HERTOG, C.H. DEN, - Nederlandse spraakkunst
011343: HERTOG, AJA DEN, GERARD HOFSTEDE, EA: - Geef ons de ruimte. 50 jaar Rijnlandse Molenstichting
011383: HERTZBERGER, MENNO, - Boeken, veel boeken - en mensen
007932: HERZBER, ABEL J., - Om een lepel soep. Over advocaten en hun clienten
007931: HERZBERG, ABEL J., - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie
003899: HERZBERG, ABEL J., - De memoires van koning Herodes
003898: HERZBERG, ABEL J., - Herodes. De geschiedenis van een tyran
007382: HERZBERG, JUDITH, - Zeepost
012429: HERZBERG, JUDITH, - Soms vaak
012426: HERZBERG, JUDITH, - Botshol
012427: HERZBERG, JUDITH, - Beemdgras
012428: HERZBERG, JUDITH, - Dagrest
007934: HERZBERG, ABEL J., - Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen
012430: HERZBERG, JUDITH, - Wat zij wilde schilderen
012846: HERZBERG, JUDITH, - Strijklicht
005742: HERZEN, FRANK, M.J. VERVERS,EA: - Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen/Kruising. De geschiedenis van pont en brug / Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen / Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen
000922: HERZOG, CHAIM, & MORDECHAI GICHON - Battles of the Bible
006566: HESHUSIUS, C.A., - De nadagen van Tempo Doeloe. Verweesde kiekjes uit Nederlands-Indie
004351: HESHUSIUS,C.A., - Het KNIL van Tempo Doeloe
008468: EYCK VAN HESLINGA, E.S., - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de kolonien in Azie 1795-1806
007494: HESSE, HERMANN, - Een voetreis in de herfst
015109: HESSE, HERMANN, - Kuren
008381: HESSE, HERMANN, - Fabuleuze vertellingen
014271: HESSE, HERMANN, - Tussen Oost en West. Wat ik geloof
014803: HESSE, HERMANN, - Gertrud
013412: HESSELINK, H.G., - Spoorwegen in Nederland 100 jaar geleden 1880-1899
003138: HESSELINK, REINIER HERMAN, - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan
002952: HETTEMA, H., - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd
000580: HETTERSCHIJ, D.C.M., - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII.
014495: HEUKELS, H>, - GeÔllustreerde schoolflora voor Nederland
000865: HEUKEN, A., - Historical Sites of Jakarta
013528: HEUL, FRANK VAN DER, - Klassieke auto's in Europa
009003: HEULE, T.VAN, - Nederland en het werelddrama. Oorlogsdagboek 1939-1945
008384: HEUPERS,E., - Soest en Soesterberg in oude ansichten
008383: HEUPERS, ENGELBERT, - Soest bij kaarslicht en tuitlamp
013020: HEUPERS, E.,RED: - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe
013080: HEUPERS, E., - Beeld van Eemland. Bijdragen tot de geschiedenis en het volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hoogland
013079: HEUPERS, E., - De gilden van Sost
002350: HEURN, JHR. J.C.VAN, - Het uur der beproeving. Onze Marine in den strijd tegen Japan
000460: HEURN, JHR.J.N.C. VAN, - Uur der beproeving. Onze marine in den strijd tegen Japan
001205: HEURN, JHR. J.C.VAN, - De olifanten van Sumatra
006186: HEURN, F.C.VAN, - De olifanten van Sumatra
000558: HEUSDEN, ELSA VAN, - Bonte kleren en blanke kappen
009344: HEUSDEN, G.H.VAN, - Den Helder ... Ze noemden je vroeger Nieuwediep...
009334: HEUSDEN, G.H.VAN, - Van Nieuwediep tot groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands noordpunt
005595: HEUSDEN, ELSA VAN, - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal
006931: HEUVEL, DICK VAN DEN, - De hel van '63. Ontbering Wilskracht en Liefde
005915: HEUVEL, ERIC, & RUUD VAN DER ROL - De terugkeer
014938: HEUVEL, ERIC, & INEKE MOK - Cuaco. Leven in slavernij
004854: HEUVEL, H.W., - Nagelaten werk
004782: HEUVEL, AAD VAN DER, - Willem Bosman in goud en slaven
014524: HEUVEL, H>W., - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek
002712: HEUVEL, H.W., - Oud-Achterhoeksch boerenleven. Het gehele jaar rond
008803: HEUVEL, HANS VAN DEN, & GERARD MULDER - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland 1940-1945
012811: HEYDEN, J.T.M.VAN DER, - Het ziekenhuis door de eeuwen. Over geld, macht en mensen
009313: HEYER, C.J.DEN, - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma
013755: HEYERDAHL, THOR, - Tussen de continenten. Archeologische avonturen
012372: HEYLEN, PHILIP, VOORWOORD: - Het dwaallicht . Een literair concert
013993: OVERDUYN-HEYLIGERS, E., - Om zijn eer. Indische roman
014006: OVERDUYN-HEYLIGERS, E., - Als de sennah's bloeien
014762: HEYMANS, J., - Een boom. Over Armando
003278: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch-IndiŽ
005447: HEYNENS, LOU, - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans
013858: HEYTZE, INGMAR, - Ademhalen onder de maan
014654: HEZEMANS, A.J.M., - Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge
008312: HIBBERT, CHRISTOPHER, - Arnhem 17-26 september 1944
013511: HICHTUM, NIENKE VAN, - Oude bekenden. Beroemde sprookjes naverteld voor kinderen
006903: HICHTUM, NIENKE VAN, - Verhalen
006902: HICHTUM, NIENKE VAN, - Anton Pieck. Sprookjeswereld
002922: HICHTUM, NIENKE VAN, - Flard-oor en andere verhalen
004556: HICHTUM, NIENKE VAN, & COR BRUIJN - Uit het Sagenland
014674: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - S.O.S. Sleepboten op stations
014491: HIDDE, C.J.M,VAN DER, - Bergers. Schetsen uit het Nederlandse bergingswezen
011296: HIDDING, GERARD, ROB LUCAS,EA; - Van fladderen tot vliegen. 70 Jaar Luchtvaart
004314: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangjang Sri
004260: HIJMANS, P.H., - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten
014391: HILBRINK, C., - "In het belang van het Nederlandse volk..." Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945
014288: HILCKMANN, MATTHIEU, & ANDRE VAN DAM - Kent u ze nog....de Harderwiekers
013337: HILDERINK, C.G.J., & K.A. FERNHOUT - Ter herinnering 1946-2006 Oorlogsgravenstichting
013971: HILGERS, TH.J.A., - Als de gamelan speelt
014379: HILL, DOUGLAS, - Magie en bijgeloof
009997: HILLEN, ERNEST, - The Way of a Boy. A Memoir of Java
010031: HILLEN, ERNEST, - Kleine zegeningen. Een jeugd in Indie en Canada
005928: HILLEN, ERNEST, - Kampjongen. Herinneringen aan Java
001020: HILLENIUS, D., - Wat is natuur nog? 24 schoolwandplaten van M.A. Koekkoek
012630: HILLESUM, ETTY, - Etty. De nagelaten geschriften 1941-1943
007681: HILST, M.VAN DER, - Prawiro. Een verhaal van Java's Noordkust
012652: HILST, M.VAN DER, - Sariti. Het meisje uit den kraton
009766: HILTEN, WILLEM VAN, - Noordwijk 125 jaar badplaats
011061: HILTON, LESLEY,PS. - Voor altijd
013081: HINSBERGEN, PH.J.C.G.VAN, - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist
009122: HINSSEN, J.P.P., & J. HAAG,RED: - Het Rooms Kerkhuys te Diemen
013195: HINTE, ED VAN, - Boeken in opdracht
009696: HINTZEN, PETER, - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten
000445: HINZLER, H.I.R., - Wayang op Bali
006286: HINZLER, H.I.R., PIETER TER KEURS,EA: - Boeddha en Shiva op Java
011266: HIRSCH, H., - Reisen durch Nordwest Neu-Guinea
014973: MAYER-HIRSCH, NECHAMAH, - Verhalen uit joods Amersfoort
005549: HANSON HISS, PHILIP, - Netherlands America. The Dutch Territories in the West
006026: HITCHCOCK, MICHAEL. - Indonesian Textiles
006064: HOBART, ANGELA, URS RAMSEYER,A.O. - The Peoples of Bali
009627: HOBBS, RICHARD, - Treasure. Finding our Past
007272: HOBMA, TJEERD WILLEM HENDRIK JOHANNES, - Ecohydrologica basis for coastal zone management
005505: HOBOKEN, HANS VAN, & HANS LIESKER - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-Indie
000869: HOCHHEIMER, ALBERT, - Goud. Gesel der Mensheid
004858: GIJSBERTI HODENPIJL, G.H.J.,EA: - Geschiedenis der regimenten Grenadiers en Jagers
008686: HOEBEN, JAN, - Zeven eeuwen Haarlem. Op en om 't Sant/ Op en om Bakenes
002987: HOEBEN, JAN, - Zeven eeuwen Haarlem
001567: HOECK,F.VAN, - De soldatenpastoor. P.Henricus Verbraak,aalmoezenier van het Ned.Ind. leger te Atjeh
003338: HOEFER, F.A., - Wandelingen door oud-Zwolle
009375: HOEFNAGELS, PETER, & SHONWE HOOGBERGEN - Antilliaans spreekwoordenboek
014729: HOEFT, E.S. VOM, - Luxusfahrten des Rotterdamschen Lloyd Nach Agyoten, Ceylon, Sumatra und Java
010896: HOEFTE, ROSEMARIJN, PETER MEEL,EA(RED): - Tropenlevens. De (post)koloniale Biografie
004154: HOEFTE, ROSEMARIJN, & CLAZIEN MEDENDORP - Suriname. Gezichten, typen en costumen, getekend door
010946: HOEFTE, ROSEMARIJN, & GERT OOSTINDIE,RED: - Echo van Eldorado
004153: HOEFTE, ROSEMARIJN, & CLAZIEN MEDENDORP - Suriname, Gezichten, typen en costumen, geteekend door A. Borret
001385: HOEK, H.VAN, - Lijnvaart
010423: HOEK, E.E.VAN DER, - Grote Oost 58 Hoorn. "Het Claes Joest Huys". Bouw- en bewoningsgerschiedenis
005569: HOEK, SIETSE VAN DER, - "Door den vreemd'ling met eerbied te naderen . Tijdsbeeld van een veenkolonie (Emmercompascuum)
014385: HOEK, H.VAN, - Trampvaart
006306: HOEKEMA, A.G.,ED: - "Tot heil van Java's arme bevolking" . Keuze uit dagboek (1851-1860) van Pieter Jansz, doopsgezind zendeling in Jepara, Middeen-Java
006845: HOEKMAN, AART, - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie
009005: HOEKSTRA, HAN G., & EVERT WERKMAN - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945
003792: HOEKSTRA, J.F., - Woordenlijst van de aardrijkskundige namen in Nederland
012921: HOEKSTRA, HAN G., - Verzamelde gedichten
010516: HOEKSTRA, T.J., H.L. JANSSEN,EA(RED): - Liber castellorum. 40 variaties op het thema kasteel
004731: HOEKSTRA, TARQ,EINDRED: - Middachten. Huis en heerlijkheid
000632: HOEKSTRA, TJITZE, - Praatjes met plaatjes over Smallingerland 1902-1984
013102: HOEN, J.J. 'T, & J.C. WITTE - Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940-'45
007617: HOEN, PIETER 'T, (= F.J. GOEDHART) - Terug uit Djokja
012227: HOEN, WIENEKE 'T, - Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto's
014328: HOEPEN, L.VAN,RED: - Van veertig zegenrijke jaren 1908-1948
007531: HOESTLANDT, L.CH., H.A.M. LIESKER,EA: - Indische verleden. Lustrum-herdenkingsboek 1995
013720: HOETINK, H.R.ED: - Mauritshuis. The Royal Picture Gallery
009379: HOETINK, H,HOOFDRED: - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen
010163: HOEVE, S. TEN, - Heeg. Dorpsgezicht
008190: HOEVE, JAN TEN, - Het Vrouwenhuis te Zwolle
005938: HOEVEN, J.VAN DER, - De vuren spreken. Oerwoudverhalen van Nieuw-Guinea
001026: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER, - Het huis van Willem Vroesen. Gouda 1555 tot 1980
002389: HOF, J., - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573
005157: HOF, JAN, - Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur
014052: HOF, JAN, - Verzetsomnibus. Frits de Zerver / Luizen in de pels van Hitler / Niet schieten...we are Dutch
008827: HOFFENAAR, J., & J.P.M. SCHOENMAKERS - November - Romeo - Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998
010720: HOFFMAN, F.J., - Het hol in het bosch
011037: HOFFMANN,BANESH, - Albert Einstein
004150: HOFKER, MARIA - Indische Impressies
010880: HOFLAND, WULFRED C.G., - Boek aan boord. De geschiedenis van de Bibliotheek voor Varenden
009136: HOFLAND, H.J.A., - Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 1963-1983
007426: HOFMAN, W., - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905
013216: HOFMAN, WIM, - Na de storm
004768: HOFMAN, PIET, - Het Kerspel Otterlo. Schets van een Veluwse dorpsgemeenschap in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813
013668: HOFMAN, W.A., & J.H. LEOPOLD - Groninger zilver
013595: HOFMAN, P.B., & A.C. HAAK - De Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw
013281: HOFSINK, GERT, & NATHALIE OVERKAMP - De boer op in Ermelo
003050: HOFSTEDE, N.W., - De slaven van Roku Ban
011975: HOFSTEDE, H.W., - Het pandanblad als grondstof voor de pandanindustrie op Java
009266: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE, - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IIselstein van de 16e tot eind 18e eeuw
010094: HOGENELST, DINI, & FRITS VAN OOSTROM - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
008785: HOGESTEEGER, G., & R.A. KORVING - Bellen voor de vrijheid. Illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog
005584: HOITSEMA,, C., - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant
002757: HOKKE, C., - Nieuw-Guinea en de Gouvernements-marine
011415: HOLLAND, FOLK VAN, - De Nederlanden
011800: HOLLANDER, XAVIERA, - Kind af
008901: HOLLANDER, JORD DEN, - Ooit gesloopt Nederland
009767: HOLLANDER, VIVIAN, - Verstilde stemmen en verzwegen levens. Een Indische familiegeschiedenis
010235: HOLLANDER, VIVIAN DEN, - Alleen Beer mocht mee
012884: HOLMAN, THEODOR, - De dame met de wond . Sonnetten
007360: HOLMAN, THEODOR, - Plantage Nachtschade
010519: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Country Cottage
010520: HOLME, CHARLES,ED: - Old English Mansions
004739: HOLMES, RICHARD, - Dubbelspoor. Over de biografie

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

6/1