Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
003973: SAINT EXUPERY, ANTOINE DE, - Nachtvlucht
003947: SAINT EXUPERY, ANTOINE DE, - Het rijk der menschen
012935: EYBERS, ELISABETH, - Einder
016812: EYBERS, ELISABETH, - My radarhart laat niks ontglip
012827: EYBERS, ELISABETH, - Noodluik
016409: EYBERS, ELISABETH, - Noodluik
013225: EYCK, P.N. VAN, - Klein Scholtenhof
014296: EYCK, P.N.VAN, - Over leven en dood in de poezie
016630: EYCK, P.N. VAN, - Opgang
009632: EYDEN, TON VAN DER, - Arts en gezin in de Oost(1928-1946)
001693: BERGH VAN EYSINGA, J.VAN DEN, - Multatuli
003204: EYSSELSTEIJN, BEN VAN, - Naar breeder vlucht. Van vrede tot vrede
010317: M÷RZER BRUIJNS,M.F. EN R.J. BENTHEM,RED: - Atlas van de Nederlandse landschappen
002750: STUTTERHEIM. W.F., - Tjandi Baraboedoer. Naam, vorm en beteekenis
016298: HERMANS W.F., - Erosie
016293: KOLDEWIJ. E.F., M.J.F. KNUIJT,EA: - Achter het behang. Vierhonderd jaar wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis
013234: HORATIUS F., Q., - Quinque carmina. Vijf gedichten
013658: J.F. - Amsterdam Marken Volendam
004631: FAASSEN, EGBERT VAN, - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig
001002: FAASSEN, SJOERD VAN, HANS OLDEWARRIS, EA : - W.L.&J.Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965
012228: FAASSEN, SJOERD VAN, WIENEKE 'T HOEN:: - Revolver 123. Willem Elsschot
004600: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004599: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004601: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
016585: FAASSEN, SJOERD VAN, & HANS RENDERS,RED: - Uitgever Bert Bakker(1912-1969)
010395: FABER, BASHA, - Wisselkind
003701: FABER, J.A.RED: - Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland
003139: FABER, G.H. VON, - Er werd een stad geboren... De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja
007373: FABER, PAUL, LIANE VAN DER LINDEN,EA(RED): - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam
006517: FABER, G.H. VON, - Naar het geheimzinnige kratermeer en het Idjen-hoogland
013949: FABER, WIM, - De nijmoodse jonker van Allersham
001635: FABER, G.H. VON, - Oud Soerabaia. De geschiedenis van IndiŽ's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den Gemeenteraad (1906)
006278: FABER, G.H.VON,RED: - De Tengger. Van menschen, goden en vulkanen
010450: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE, - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandse kinderboeken
008428: FABIUS, A.N.J., - Geschiedenis van Bussum
016927: FABIUS, JAN, - Java. Erzahlungen aus Niederlandisch-Indien
011195: FABRICIUS, JOHAN, - De scheepsjongens van Bontekoe
010282: FABRICIUS, JOHAN, - Een wereld in beroering. Memoires 1936-1946
010255: FABRICIUS, JOHAN, - Luie stoel
010040: FABRICIUS, JOHAN, - De put achter de kembang sepatoe
010004: FABRICIUS, JOHAN, - Brieven uit een djatihouten kist
010005: FABRICIUS, JOHAN, - De grote beproeving
010013: FABRICIUS, JOHAN, - De zwaluwen van Klapanoenggal
017370: FABRICIUS, JAN, - Dolle Hans. Indo-drama
005792: FABRICIUS, JOHAN, - Schimmenspel
001602: FABRICIUS, JOHAN, - Brandende aarde. De vernieling en de evacuatie van de olieterreinen in Nederlandsch-IndiŽ
001632: FABRICIUS, JOHAN, - Dipanegara. De Java-oorlog van 1825 tot 1830
017489: FABRICIUS, JOHAN, - De heilige paarden
010000: FABRICIUS, JOHAN, - Het gordijn met de ibissen . Roman uit het oude Indie
012749: FABRICIUS, JOHAN, - Halfbloed
013945: FABRICIUS, JAN, - Jeugd-herinneringen van een Asser jongen
017015: FABRICIUS, JOHAN, - De schreeuw van de witte kakatoe (De Pattimura-opstand in de Molukken)
016405: FABRICIUS, JOHAN, - Ballade van de zeeman Jpros Breebaert
004538: FABRICIUS, JAN, - Uit mijn tijd
004536: FABRICIUS, JOHAN, - Sentimental journey. Een reis door het nieuwe Indonesie
004537: FABRICIUS, JAN, - Mensen, die ik gekend heb
017371: FABRICIUS, JAN, - Nonni. Indisch blijspel
013592: FAGAN, BRIAN M., - Waar bleven de schatten van de farao's. Over rovers, schatgravers en archeologen
004354: FAHNER, C., - Jali's van de Pasvallei
003078: FAHNER, CHR., - Jali's van de Pasvallei
003024: FAHRENFORT, J.J., CATH. VAN DE GRAFT,EA: - Dodenbezorging en cultuur
014997: FAIFERRI, MASSIMO, - Wiel Arets live/kife
014998: FAIFERRI, MASSIMO,ED. - Wiel Arets. Works and projects
006303: ROO DE LA FAILLE, P.DE, - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. Dl.I: Javaansche legenden
014403: FAKHTEH, NASSER, - Iemand anders
017116: FARMAN, CHRISTOPHER, - De grote ontdekkingsreizen 1400-1500
002660: FASSEUR, C., - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950
000298: FASSEUR,CEES, - Indischgasten
007324: FASSEUR, CEES, - Wilhelmina. De jonge koningin & Krijgshaftig in een vormeloze jas
006765: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950)
006693: FASSEUR, CEES, - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen
007265: FATTORUSSO, G., - Wonders of Italy. The Monuments of Antiquity, the Churches, the Palaces, the Treasures of Art
016300: FAULKNER, WILLIAM, - Onverslagen
009291: FEATHER, ROBERT, - De koperen schatkamer. De mysterieuze Dode-Zeerol ontcijferd
016589: FEAVER, WILLIAM, - Toen we jong waren. Twee eeuwen buitenlandse kinderboekillustraties
012676: FEBRUARI, MARJOLIJN, - De literaire kring
013187: FEBRUARI, MARJOLIJN, - Schrappen
012102: FEBRUARI, M., - Quodlibet (een Kerstvertelling)
016043: FEEKES, CISKA, - Het ruisen van de tjemara's
011985: FEENSTRA, HIDDE, - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995
002431: FEIJST, G.VAN DER, - Geschiedenis van Schiedam
006088: FEIJTER, J.M.DE, & A.VIRULY - Met de K.L.M. naar Indie
009922: FEIS, B.R., D.A.DE HAAN,EA: - De Lopikerwaard. In het land van Herman de Man
015926: FEIS,B.R., & P: NIJHOF: - Bredrijfsmonumneten in het groene hart van Holland
014880: FEITH, JAN, - Sport in Indie
003292: FEITH, JAN, FRANS NETSCHER,EA: - Ons eigen land
010039: FEITH, JAN, - Het Indische monster. Een jongensboek
003426: FEITH, JAN, CH.GL. BEHRENS - Zwerftochten door ons land. Gelderland
000360: FEITH, JAN, - Holland over Zee. Ons Oost- en West-IndiŽ gedurende de laatste 40 jaren
013998: FEITH, JAN, - Tropiaden
014892: FEITH, JAN, - Op vleugels naar Indie. Amsterdam-Batavia
003434: FEITH, JAN, - Zwerftochten door ons land. Noord-Holland
006167: FEITH, J., - Nederland in het heden
013316: FEITSMA, W.A., - Delft en haar krijgsgeschiedenis
009800: FELIX, ZDENEK,RED: - Rainer Fetting
013069: FELIX, D,A., - Het oproer te Utrecht in 1610
014852: FELSBACH, SASA, - Bali Spheres
015839: FELSTINER, MARY, - Charlotte Salomon. Een biografie
003882: FENELON - Les aventures de Telemaque fils d'Ulysse
016143: FENS, KEES, - Stratenboek
011618: FENS, KEES, - Loodlijnen
011619: FENS, KEES, - De gevestige chaos
013258: FENS, KEES, - Het geluk van de brug. Het Amsterdam van Kees Fens
012200: FENS, KEES, INL: - Waterdruk. Foto's en gedichten
005647: FENS, KEES, - Doorluchtig glas. Vijftig jaar P.C. Hooftprijs
013605: FENS, KEES, - In het voorbijgaan. Kleine essays
016528: FENS, KEES, - Leermeesters. Een keuze uit de maandagstukken
010267: FERGUSON, MARGARETHA, - Hollands-Indische verhalen
010266: FERGUSON, MARGARETHA, - Angst op Java
002761: FERGUSON, MARGARETHA, - Elias in Batavia en Jakarta
011587: FERGUSON, PETER, - Mijn broer in de bergen
012754: FERGUSON, MARGARETHA, - Nu wonen daar andere mensen. Terug op Java
010955: FERRIER, LEO H., RED: - I sa man tra tamara
012728: FERRIER, JOHAN, - De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave
016821: FERRIER, D.J.H.,EINDRED: - Gedenkboek van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
006855: FERRIER, L.H., - Atman
015134: FERRON, LOUIS, - Gekkenschemer
009740: FERWERDA, PH.L., - Opgroeien tot vreemdeling
005582: FESSARD, LOUIS J.E., - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre
014601: FESTEN, H., - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg
016997: FEUCHTWANGER, LION, - De zonen
008774: FEY, G.M., - Verzet. Schouwen-Duiveland in de frontlinie
009066: FEYFER, H.J.DE, - Het licht der zeevaert. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs
016060: FIALA, VLADIMIR, - Russian Painting of the 18th and 19th Centuries
017456: FICINO, MARSILIO, - Uit het brievenboek
003683: FIDO, MARTIN, - Rudyard Kipling
007504: FIELDING, HENRY, - Tom Jones. De geschiedenis van een vondeling
014144: FIJTEN, FEMMY, - Vaarwel Soerabaja
009383: FINDLAY, D.G.A., - De ontdekking van een Akoerio vrouw met twee kinderen in het oerwoud van Zuid-Suriname
008249: FINK, GEORG, - Dromenencyclopedie
009850: FINKER, MOZES, - Dagboek van Mozes Finker (1942-1943)
011273: FIRTH, RAYMOND, - We, the Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia
000420: FISCHER, E.J., EINDRED: - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940
014520: FISCHER, E.J., - Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930
016542: FISCHER, E.J., J.L.J.M.VAN GERWEN, H.J.M. WINKELMAN - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textilelfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970
016146: SCOTT FITZGERALD, F., - De namiddag van een schrijver. Autobiografische fragmenten en verhalen
006419: FLAES, H., - Van over zee. Schetsen uit het Javaansche volksleven
005305: FLAES, C., - Buiten de uiterton. Marineverhalen
006497: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia
008303: FLIER, G.VAN DER, - Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945
002475: FLIERMAN, A.H., - "Het centrale punt in de reederswereld". Kon.
008458: FLIM, ELSE, - De helft nadert of is allang voorbij
016843: FLIUSSER, DAVID, - De joodse oorsprong van het christendom
005041: FLOTHUIS, MARIUS, ETTY MULDER,EA(RED): - Kindeen van de oorlog. Getuigenissen uit de emotionele nalatenschap van '40-'45
014796: FOCKEMA, D., - Gedenkboek van Arnhem 1813 - 1913
007286: FOCKENA ANDREAE, S.J., & C. KOEMAN - Kaarten en kaarttekenaars
013214: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALCK VAN, - Zes puntdichten
003961: FOER, JONATHAN SAFRAN, - Alles is verlicht
000320: FOERSTE,W.,& K.HEEROMA - Westfaalse en Nederlandse expansie
009064: FOKKEMA, D., - Schiermonnikeiger lozbuek
011023: FOKKER, A.A., - Sintaksis Indonesia. Pegantar
013942: FOLERTS,J, C.VAN HEEL,EA(RED) - Overijsselse biografieen. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars
012958: FOLKERTSMA, B., - ABC voor de niet-drukker van zijn boekdrukker
016584: FOLMER, DIRK WILLEM, - Dagboek uit kamp Amersfoort, 1942
004239: LEE MAN-FONG - Paintings and Statues from the Collection of President Sukarno
014627: FONK, HANS, - Curacao. Caribische architectuur & stijl
003734: FONTAINE, JOS, - Zeelandia. De geschiedenis van een fort
005431: FONTAINE, JOS,RED: - Uit Suriname's historie. Fragmenten uit een bewogen Verleden
015908: FONTAINE, JOS, - Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid . 250 jaar Herrnhutterzending in Suriname
008747: FONTEIN, JAN, - De Boeddha's uit Siam. Kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand
015085: FONTEIN, JAN, R. SOEKMONO,EA: - Ancient Indonesian Art of the Central and Eastern Javanese Periods
005468: FONTEIN, JAN, - China's verre verleden. Rijke vondsten uit Hunan
004270: FONTIJN, JAN, & DINY SCHOUTEN,RED: - Carry van Bruggen
007434: FONTIJN, JAN, - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901
006821: FONTIJN, JAN, - Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900
014264: FOORE, ANNIE. - Bogoriana. Roman uit IndiŽ
006492: FOORE, ANNIE, - Bogoriana
010838: FOPPE, HAN,SAMENST. - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen
005417: FOPPEN, WILLEM, (1897-1975) - Door storm en stilte. De strijd van een Zuiderzeevisser
014330: FORBES, R.J., - Het zout der aarde
003571: FORD-VAN LENNEP,M, & W.J. FORD,RED: - IndonesiŽrs spreken
009478: FOREEST, H.A.V, & A.DE BOOY,ED: - De Vierde Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604)
001197: FORESTER, C.S., - The Naval War of 1812
016560: FORKINK, HENK, - Hoe Neede het licht zag. Een eeuw elektriciteit in BErkelland
003380: FORMSMA, W.J., M.G. BUIST,EA(RED): - Historie van Groningen. Stad en land
017078: FOUCAULT, MICHEL, - De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen
002291: FOULCHER, KEITH, & TONY DAY,ED: - Clearing a Space. Postcolonial Readings of modern Indonesian iterature
015091: FOUQUET, P., - Oud Amsterdam. Afbeeldingen der voornaamste gebouwen en gezichten uit den jare 1600-1790 naar P. Fouquet's nieuwe atlas van Amsterdam
015827: FOUSERT, DAAN, - Wandelen in liefde rond de Gunung Sibayak
014874: FOX, JAMES J.,ED: - Religion and Ritual. Indonesian Heritage
004338: FRAASSEN, CHRIS F.VAN, & JAN PIETER KLAPWIJK(EDS): - Herinnering aan een reis naar Oost-IndiŽ. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819
002994: FRAEYE, MARK DE, & PIETER TER KEURS - Indonesia. The Island State
012288: FRANCKEN, EEP, & GEERTE VAN MUNSTER,EA(SAMENST.) - Slauerhoff. Student Auteur
007328: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K,ED: - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indie, 1836-1838
016973: FRANK, COBIE, - Alsof er niets gebeurd is. Terugblik van een joodse Verzetsman
004003: FRANK, ANNE, - De Dagboeken
014789: FRANK, ANNE, - Weet je nog? Verhalen en sprookjes
013980: FRANKE, S., - In de desa
013390: FRANKE, S., - Jan Blok en de vliegtocht
003329: FRANKE, S., - Si Taloe. De dessajongen
005791: FRANKE, S., - Si Ardjoe en zijn buffel
009442: FRANKEN, BERT, - De afrekening. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Oost-Duitsland
005853: FRANKEN, L., - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indie
003150: FRANQUINET, ROBERT, & PAUL HAIMON - Passieboek van Limburgsche letterkundigen
012364: FRANSEN, AD, - W.F. Hermans, een Hollander in Parijs
006815: FRANSEN, AD, - De nadagen van Gerard Reve
001378: FRANSSEN, GEERT ,EA: - Wij gingen op reis
014809: EISEMAN, FRED & MARGARET, - Fruits of Bali
016147: HERMANS WILLEM FREDERIK, - De weerspannige slaper. Parijse verhalen
007245: FREDERIKS, J.G., - De intocht van hertog Karel den Stoute te Zutfen op 4 Augustus 1478
011851: FREDERIKS, GEP, - Fluiten geeft veel wind. Over zeilende broodvaarders
014926: FREDRIKSSON, MARIANNE, - Het mysterie. In de greep van het verleden
011675: FREDRIKSZ, P.H., - De zwervende Indo
014049: FREEMAN, GODFREY, - Ontsnapt Uit Arnhem. Het meeslepende verhaal van een RAF-piloot
003570: FREEMAN, DEREK, - Report of the Iban
015758: FRERE, JEAN-C:AUDE, - De Vlaamse Primitieven
007093: FRERIKS, KESTER, - Madelon. Het verborgen leven van Madelon Szekely-Lulofs
003547: FRERIKS, KESTER, - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria Dermout 1888-1962
010755: FRERIKS, PHILIP, - Jantje
015138: FRERIKS, KESTER, - Soevereine actrice
016650: FRESCO, LOUISE O., - De Utopisten
000868: FREUD, SIGMUND, - Inleiding tot de studie van de psychoanalyse
009538: FREUD, SIGMUND, - Uit de geschiedenis van een kinderneurose ("De Wolvenman")
013268: FREUD, SIGMUND, - Het ik en de psychologie der massa
006363: FREUD, SIGMUND, - Totem en taboe. Enige parallellen tussen het zieleleven der wilden en der neurotici
013269: FREUD, SIGMUND, - Het levensmysterie en de psycho-analyse
009168: FRIEDERICY, H.J., - De raadsman
009169: FRIEDERICY, H.J., - Vorsten, vissers en boeren
009164: FRIEDERICY, H.J., - De eerste etappe
003211: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk
009184: FRIEDMAN, CARL, - De grauwe minnaar
008128: FRIEDMAN, MILDRED,RED: - De Stijl: 1917-1931
003996: ANDREAS-FRIEDRICH, RUTH, - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboekaantekeningen 1938-1945
015965: FRIES, WIL,SAMENST. - Rondom de Zuiderzee. Leven en werken van 1900 tot 1940
007935: FRIJDA, NICO, - Post uit Friesland
015191: FRIJHOFF, W.TH.M., B. LOOPER,EA(RED): - Geschiedenis van Zutphen
011476: FRISCHE, P.J.A.,RED: - Synthese.Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
003346: FRISCHE, PAUL, - Indische jaren achter bilik
010057: FRISO, KLAAS, - Putten 1940/1945. Kroniek
007869: FRITSCHY, WANTJE,RED: - Fragmenten vrouwengeschiedenis
004255: FRITZ-JOBSE, JONNEKE, & INEKE MIDDAG,EINDRED: - De Arnhemse School. 25 jaar Monumentale Kunst Praktijk
005019: FROMA, TONNY, - Ja, het moest. De personele verliezen van de onderzeebootdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog
008798: ARNS, FROUKE & EEF,(RED)EA: - Twee keer bevrijd. Persoonlijke herinneringen 1940-1946
000940: FRYE, NORTHROP, - De grote code. De Bijbel en de literatuur
003559: FRYER, DONALD W., & JAMES C. JACKSON - Indonesia
011302: FUCHS, R.H.,SAMENST. - Karel Appel. Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier
002519: FUCHS, J.M., & W.J. SIMONS - De reizende mens. Openbaar vervoer in grootmoeders tijd
015887: FUCHS, J.M. - 50 jaar Burgerluchtvaart in Nederland
015888: FUCHS, J.M., - Onderweg. Een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland
003341: FUCHS, VIVIAN, & EDMUND HILLARY - De Zuidpool bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica
016934: FUKS-MANSFELD, RENATE G., & ARMAND SUNIER,RED: - WIe in tranen zaait...Geschiedenis van de joodse geestelijke gezondheidszorg in Nederland
007979: FUNKE, VERA, - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M.Meulenhoff (1869-1939)
003513: FURSTNER, H., - Studien zur Wesenbestimmung der hŲfischen Minne
001120: MULLER FZ, S., - De Universiteitsgebouwen te Utrecht
000090: BOISSEVAIN, CHARLES F.C.G.& LEO B. VOSSE - Zijn stempel gedrukt/The Stamp of Authority. C.D. Ricardo en zijn filatelistische collectie over Ned.IndiŽ en IndonesiŽ gedurende 1942-1949
016434: GAAIKEMA, H.H., - Leek in oude ansichten (ook van Tolbert)
005402: GAAL, FRANS VAN, & PETER VERHAGEN - 's-Hertogenbosch binnen de veste. Een historische verkenningstocht
008431: GAAL, FRANS VAN, - Een metafoor van steen. Het verhaal van een bijzonder bedrijfsgebouw (Rijks HBS-Zaltbommel)
016552: GAALEN, AD VAN, - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden
009374: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M., - Caraibisch steekspel
008030: GAASBEEK, FRED, & CHARLES NOORDAM - Montfoort. Geschiedenis en architectuur
005696: GAASTRA, FEMME S., - De geschiedenis van de VOC
004387: GAASTRA, FEMME, - De geschiedenis van de VOC
003356: GABRIELSE - Op reis naar en door Indie. Schetsboek
002887: LAWTHER, GAIL EN CHRISTOPHER - Leer kalligraferen stap-voor-stap
014025: GALANTIN, I.J., - Take Her Deep! A Submarine against Japan in World War II
003295: GALDIKAS, BIRUT… M.F., - De spiegel van het paradijs. Mijn jaren bij de orang-oetans van Borneo
016139: GALEN, JAN VAN, - Theun de Vries. Een schrijversleven 1907-1945
003781: JANSEN VAN GALEN, JOHN, - Kapotte plantage. Een Hollander in Suriname
001509: JANSEN VAN GALEN, JOHN, - Ons laatste oorlogje (Nieuw-Guinea)
014759: GALES, B.P.A., - Delven en slepen . Steenkolenmijnen in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw
013985: GALESTIN, TH.P., L.LANGEWIS,EA: - Lamak and Malat in Bali and A Sumba Loom
006574: GALIS, K.W., & H.J.VAN DOORNIK - 50 jaar Hollandia. Een gouden jubileum
000463: GALIZIA, MICHELE, - Aufstieg und Fall der Pasirah. Soziale und kulturelle Veršnderungen im Spannungsfeld zwischen zentralstaatlicher Vereinnahmung und lokalen Machtstrategien(in SŁdwest-Sumatra)
010455: GALLE, MARC, - Couperus in de kritiek
004945: GALLO, MAX, - Affiches. De tijd in beeld
008438: VASCO DA GAMA - De ontdekking van de zeeweg naar Indie. Een ooggetuigeverslag 1479-1499
005523: GANGADIN, RABIN, - Landgenoten
008717: GANS, M.H., - Het Nederlandse Jodendom - de sfeer waarin wij leefden
007805: GANS, M.H., - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940/De Amsterdams Jodenhoek in foto's 1900-1940/De oude Amsterdamse Jodenhoek nu
010661: GANS, JACQUES, - Bladstil op Vlieland. Impressies van een Waddeneiland
015840: GANS, EVELIEN, - Jaap en Ischa Meijer. Een Joodse geschiedenis 1912 - 1956
012892: GANS, JACQUES, - Liefde en goudvisschen
012891: GANS, JACQUES, - Omnibus
003908: GANS, MOZES HEIMAN, - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940
003598: GARDI, REN…, - Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw-Guinea
002126: GARDI, REN…, - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur
011588: GARLAND, KEN, - Grafisch woordenboek. Termen en technieken
003678: GARREL, BETTY VAN, - Voertuigen van de verbeelding. Mobiliteit in de kunst
010863: GARRETT, RICHARD, - `Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee
013865: GARRITSEN, JAN, - Ermelo in 't vierkant met historische achtergronden
009321: GASE, RONALD, - Misleiding of zelfbedrog. Een analyse van het Nederlandse Nieuw Guinea-beleid
009224: GASTEREN, LOUIS VAN,ED: - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen 1872-1903
013213: GAUDEAN, GERARD, FRANK-IVO VAN DAMME,EA: - Reynaertkaarten
012745: GAUDREAU, GREET, - Achteraf bezien
000423: GAWRONSKI, JERZY, - De Equipage van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18e-eeuws Amsterdam
004502: GAWRONSKI, J.H.G.,RED: - Amsterdam project. Jaarrapport Stichting VOC-schip Amsterdam 1986
011217: GAZENBEEK, JAC., - Langs ruischend riet naar wijde wateren . Een boek van wilde bloemen, vogels en menschen
016082: GAZENBEEK, JAC., - Rond de gouden balie. 50 jaar CoŲp. Raifffeisenbank
008575: GAZENBEEK, JAC., - Vertellingen van de Veluwe
001251: GAZENBEEK, JAC., - Fluisteringen van het verleden. Veluwsche sagen
001269: GAZENBEEK, JAC., & J. VERSTEEG - Snelle wieken boven wijde verten
015567: GAZENBEEK, JAC., - Vertellingen van de Veluwe
007178: GAZENBEEK, JAC., - Sagen en legenden van de Veluwe
011215: GAZENBEEK, JAC., - Honderd jaar Provinciale Waterstaat Gelderkand 1864-1964
008966: GEEL, CHR. J.VAN, - Twee hervonden gedichten
010151: GEEL, CHR. J.VAN, - Het zinrijk
015150: GEEL, RUDOLF, - Een gedoodverfde winnaar
003399: GEEL, CHR.J.VAN, - Vluchtige verhuizing
012869: GEEL, C.J.VAN. - Bij de kruising
015151: GEEL, RUDOLF, - Ongenaakbaar
015152: GEEL, RUDOLF, & J.W. HOLSBERGEN - Met een flik in bed
005954: RAALTE-GEEL, HENRIETTE VAN, - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? Een ode aan de moeders in Jpanse interneringskampen
001687: GEERARS, C.M., - Hubert Korneliszoon Poot
003823: GEERKE, H.P., - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons IndiŽ
014863: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Van Java's noordkust
005773: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Van Java's noordkust
009946: GEERTS, G.J.,EA: - Goor Gisteren. Een nieuwe serie verhalen rond de Goorse Bandijk
011737: GEERTS,G.A., - Het caleidoscopisch verhaal van een unieke missie. Stichting Peutjoet-Fonds 35 jaar
002167: GEERTS, G.A., - De lotgevallen van zijner majesteits linieschip "De Waterloo"
013489: GEERTS, G.A., - Bezoekersgids Militaire Erebegraafplaats Peutjut
004785: GEERTS, G.J.,EA: - Sprokkelen in Goors verleden
004786: GEERTS, G.J.,EA: - Goor de eeuwen door
004441: GEERTS, G., W. HAESERYN,EA(RED): - Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
004036: GEERTZ, HILDRED, - Images of Power. Balinese Paintings made for Gregory Bateson and Margaret Mead
000096: GEERTZ, CLIFFORD, - Negara. The theatre state in nineteenth-century Bali
006662: GEESINK, J., - Uit Zwolle's verleden. Schetsen van stad en omgeving
016233: GEEST, INEKE VAN, - Vingerafdrukken van een ZZP'er. Een onderzoek naar de gevolgem van een jeugd in Kapanse concentratiekampen
013800: GEEST, JAN VAN, & R. SIERKSMA - Verloren Uitzicht. Bloei en teloorgang van het Wijkermeer
007413: GEFEN, GERARD, - Composers' Houses
015773: GEGGUS, ROSWITHA, - Die wit in die poesie
015884: GEIJSKES, D.C., & J.VAN TOL - De libellen van Nederland (Odonata)
014861: GEIRNAERT, DANIELLE C., - Eiland aan een draad. Weefsels van Sumba
000028: GEISE, N.J.C., - Badujs en moslims in Lebak Parahiang Zuid-Banten
015833: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage in zeven eeuwen
014924: GELDER, H.E.VAN, - Glas en Ceramiek. De Kunsten van het Vuur
009429: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage 1935-1945. Hoe het was, werd en worden moge
010354: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage in zeven eeuwen
014374: GELDER, H.E.VAN,RED: - Kunstgeschiedenis der Nederlanden
003043: GELDER, H.E.VAN, - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio
007092: GELDER, HENK VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen
005870: GELDER, W.VAN, & C. LEKKERKERKER - Schoolatlas van Nederlandsch-Indie
015181: GELDER, ROELOF VAN, - Naar een aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729)
004888: GELDER, ROELOF VAN, - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793)
008077: GELDER, ROELOF VAN, HUGUES C. BOEKRAAD,EA: - Rijn / Rhein. Over het werk van Walter Nikkels
005871: GELDER, W.VAN, & C. LEKKERKERKER - Schoolatlas van Nederlandsch-Indie
011519: GELDERBLOM, HUIB, - Achter de Kawat
004705: GELDERMAN, EDZARD, & JAAP HAGEDOORN,RED: - Een aardsch paradijs. De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle
017198: GELDHOF, N., & P.C. KOK - Douglas DC-2. De eerste blikken vogel van de KLM en de KNILM
016543: GELLEKINK, AB, - Hallo, hallo, hier zijn we weer...Henk Wieringa in Nederlands-Indie (1946-1949)
016270: GENDEREN, JAN VAN, JAN V.D. WERF,EA, EINDRED: - Bezetting en verzet aan de Zaan 1940-1945
008674: GENETTE, GERARD, - Tijdsaspecten in de roman. Volgorde, duur, herhaling
002275: GENGA, BERNARDINO, - Anatomy Improv'd and illustrated
013063: GENT, A.VAN, - De Sint Anna Broederschap van Woudenberg. Geschiedenis van een middeleeuwse zielbroederschap
006015: GENT, L.F.VAN, W.A. PENARD,EA: - Indie in woord en beeld / Pictorial Netherlands-East-Indies
003646: BERNIER, GEORGES AND ROSAMOND, - The Best in 20th century Architecture
001305: GERAEDTS, PETER, - Ermelo in tekeningen en gedichten
009281: GERARD, MAX,ED: - Dali
015708: GERBRANDY, PIET, - Nors en zonder haten
015709: GERBRANDY, PIET, - De zwijgende man is niet bitter
000422: GERBRANDY, P.S., - De scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis
012618: GERDING, M.A.W., J.BIELEMAN,EA(RED): - Geschiedenis van Meppel
015946: GERDING, M.A.W., P. BROOD, EA(RED): - Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe
003700: GERDINGEN, LEO VAN, PIET VAN KOGELENBERG,EA: - Een houten tijdperk. 200 jaar Jongeneel
010122: GERHARDT, IDA, - Verzamelde gedichten
009146: GERHARDT, TRUUS, - Laagland
010146: GERHARDT, IDA, - Vijf vuurstenen
010135: GERHARDT, IDA - De slechtvalk
010136: GERHARDT, IDA - De adelaarsvarens
010137: GERHARDT, IDA - Het sterreschip
012424: GERHARDT, IDA - Brieven
011636: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht
012906: GERHARDT, IDA - Hoefprent van Pegasus. Een keuze uit de gedichten
012341: GERHARDT, IDA - De zomen van het licht
012394: GERLACH, EVA, - Alles is werkelijk hier
012393: GERLACH, EVA, - Solstitium
010119: GERLACH, EVA, - Een kopstaand beeld
001351: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000577: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000578: GERRETSON, C., - Geschiedenis der "Koninklijke"
000453: GERRETSON, C., - IndiŽ onder dictatuur. De ondergang van het Koninkrijk uit de beginselen verklaard
001768: GERRETSON, F.C., & W.PH. COOLHAAS,EDS: - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch En D.J. de Eerens 1834-1840
016295: BUTERM GERRIT, JOLETTE VAN EIJDEN,EA - Beeld van een verandernd dorp. Honderd jaar breken en bouwen in Putten
010818: GERRITSE, PETER, - Berging van de eeuw. Nederlandse bergers in de hel van Whiddy Island
001101: GERRITSE, PETER, - Het kleine "derp" en de grote zee. Het zilte leven van Engel Zwart
009363: GERRITSEN, GUUS, & HENK ROOZENDAAL - Portraits of Bonaire
016677: GERRITSEN, JAN, - De Noordzee
001403: GERRITSEN, J.D., - Noord-Holland, land van wijde verten
017012: GERRITSEN, D., - Nieuw-Guinea Instituut
013925: GERRITSEN, GERRIT J., & JAN LOK - Vogels in de IJsseldelta
002832: GERRITSEN, HANS, - De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java
017296: GERRITSMA, JOOP, - 50 jaar Fokker Friendship
009052: GERWEN, J.L.J.M.VAN, - Elke dag een draadje... 150 jaar jute en linnenweverij S.I. Zwartz te Oldenzaal 1835-1985
016695: GESELSCHAP, J.E.J., - Gouda rond de eeuwwisseling
015439: GESSEL, JAN VAN, JAN KEES HULSBOSCH,EA: - Stijlboek de Volkskrant
002478: GEURTJENS, H., - Zijn plaats onder de zon
006219: GEURTJENS, H., - Zijn plaats onder de zon
006781: GEURTS, A., - Sepptig wiej ein smawtpaer. Woorden en uitdrukkingen in het Echter dialekt
003505: GEURTS, A.J.,ED: - Middeleeuwse boeken en teksten in Oost-Nederland
014322: GIESEN-GEURTS, BRIGITTE, RENATA MIMPEN,EA: - IJsselstein. Geschiedenis en architectuur
014738: GEURTS, A.J, - Schokland. De historie van een weerbarstig eiland
000902: GEUS, C.H.J.DE, - The Tribes of Israel. An Investigation into some of the Presuppositions of Martin Noth's Amphictyony Hypothesis
014140: GEUTHER, FERDINAND G., - Indischiana Jones. Borneo 1948 en De ware schat
004762: GEVERS, A.J., & A.J. MENSEMA - De havezaten in Twente en hun bewoners
009703: GEZELLE, GUIDO, - Hoe stille is 't
014657: GEZELLE, GUIDO, - Vlaamsche Volksvertelsels
008142: GHIJSEN, HA.C.M., - Woordenboek van Zeeuwse dialecten
004477: GIARDINA, ANDREA,RED: - De wereld van de Romeinen
016283: GIBBES, F.E., N.C. ROMER-KENEPA,EA: - De bewoners van Curacao, vijf eeuwen lief en Leed 1499-1999
006888: GIBBON, EDWARD, - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk
000548: GIDAL, NACHUM T., - Die Juden in Deutschland von der RŲmerzeit bis zur Weimarer Republik
004992: GIDE, ANDRE, - Als de graankorrel niet sterft
000395: GIEBEL, C., - Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo(april 1944-april1946)
009127: GIEBELS, LAMBERT, - Speer - HItlers Faust
004057: GIEBELS, LAMBERT J., - De stille genocide. De fatale gebeurtenissen rond de val van de Indonesische president Soekarno
007806: GIEBELS, LUDY, - De Zionistische beweging in Nederland 1899-1941
009067: GIFFEN, A:E.VAN, - De Romeinse castella in de dorpsheuvel te Valkenburg aan de Rijn
009088: GIFFEN, A:E.VAN, - Iets over terpen & Een Karolingisch grafveld bij Godlinze
015155: GIJSEN, WIM, - Daniel
010681: GILBERT, MARTIN, - Nooit meer. De geschiedenis van de Holocaust
000918: GILBERT, MARTIN, - Jerusalem. Illustrated History Atlas
000929: GILBERT, MARTIN, - Jewish History Atlas
000555: GILBERT, MARTIN, - Een eeuw joods leven. Fotografische geschiedenis van de joden in de 2oste eeuw
014919: GILBERT, ADRIAN, - World War I in Photographs
003991: GILBERT, MARTIN, - De laatste reis. De vernietiging van de joden in nazi-Duitsland
014839: GILBERTSZ, VICTOR, - Ambon, daar hebben wij gewoond
009746: DALEN GILHUYS, LEX, - De grote branden van Den Haag
010022: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Want ik heb uw vader gekend
010240: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Syndromen
008526: MAC GILLAVRY, ANNEMIE, - Je kunt niet altijd huilen
010260: GILS, CONNIE VAN,SAMENST. - Langoureus verlangen. Schrijfsters van nu over Anna Blaman
012848: GILS, GUST, - Zanger met zuurstofmasker
003793: GIMBR»RE, E.G.J., - Eenige beschouwingen over de financiering van de suikerindustrie en den suikerhandel op Java
014280: GINKEL, HENK VAN, - Het rijke verleden van Vestingstad Muiden
015291: GINKEL, ROB VAN, - Groen-zwart. Texels in het hart.Beschouwingen over een eilandcultuur
017408: GIORDANO, PAOLO, - De hemel verslinden
004271: GIPHART, RONALD, - De ontdekking van de Literatuur
010990: GIPMAN, S.P.A., - 100 jaar Nobelprijs voor literatuur in namen, feiten en cijfers
012128: GISCHLER, ARNOUT C., - De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer
011156: GISCHLER, ARNOUT C., - De Sirenen. Illusies in Oorlogstijd
006114: GLAS, G.A., - Volle boel. Het straatmeubilair van PTT temidden van al het andere
016723: GLASBERGEN, J.B., & S.C.H. LEENHEER - Duizend jaar Rijnsburg
000510: HOBMA-GLASTRA, T.Y., - Bandjir. Een Indische kroniek 1935-1950
010365: GLERUM, JAN PIETER, - Antiek
017144: GLIKSMAN, ALAIN, & JOHN CHAMIER - De Glorie van de zeilsport / Schoonheid van zeilen / Pracht en praal van het zeil
010978: GLISSENAAR, JAN, - Terug naar Java. In het spoor van de politionele acties
000452: GLISSENAAR, FRANS, - Voorheen Nederlands Indie. Een reis door de geschiedenis
000405: GLISSENAAR, FRANS, - D.D. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker
006889: GLOB, P.V., - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard
013419: GOBIUS, G., - Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vrioeger en thans
004101: GOCH, H.A.VAN, - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betr. de stad Gorinchem en haar voornaamste gebouwen en instellingen
017037: GODECKE, MONIKA, ROLF KELLER,E.A. - Bergen-Belsen. Teksten en foto's bij tentoonstelling
013002: GODEFROY, J., - Geschiedenis van de bouwkunst. De ontwikkeling van de bouwstijlen vanaf den oorsprong tot het hedendaagsche tijdperk
004432: GODWIN, MALCOLM, - De heilige Graal. Een legende voor de tijd
002867: GOEDE, JULIUS DE, - Kalligraferen
016433: GOEDE, BAREND DE, - Herinneringen aan Willem de Merode
009761: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd
006820: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Nederlandse literatuur 1960-1988
006810: GOEDEGEBUURE, JAAP, - Tegendraadse schoonheid. Over het werk van Jeroen Brouwers
009317: GOEDHART, F.J., - Een revolutie op drift. Indonesische reisjournaal
007475: GOEDHART, ADRIAAN, - Het wonder van Deli. Uit de geschiedenis van de cultures op Sumatra's Oostkust
014877: GOEDKOOP, HANS, - De laatste man. Een herinnering
006546: WYSMAN-GOEDKOOP, E., - Op de rand van het nest
000771: GOENS, RIJKLOF VAN, - Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654
009970: GOENS, R.VAN, - Het spookschip der Celebes-zee
014775: GOETHEM, HERMAN VAN, - Kazerne Dossin. Holocaust & mensenrechten
017449: GOEVERNEUR, J.J.A., - Vojagoj Kaj Aventuroj de Sinjori Longkrurulo (Prikkebeen)
008456: GOEVERNEUR, J.J.A., - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen
010539: GOEVERNEUR, J.J.A., - Wonderlieke raaize van Meneer Prikkebain
001014: GOEY,H.J.A.DE,MIEN HARMSEN,EA: - Vrouwen van de sultan/Philosophia/Typographiae/Misdruk op slecht papier
013953: GOGOLJ, N.W., - De Revisor en ander proza
008163: GOLDHAGEN, DANEL JONAH, - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel
015045: GOLDSCHEIDER, LUDWIG, - MIchelangelo. Schilderijen - Beeldhouwwerken - Architectuur
003019: GOLDSMANN, NICOLETTE,HFDRED.: - Ooggetuigen van oorlog. Zestig verhalen
011135: GOLEN, CEES JAN VAN, - Footsteps and Fingerprints. The Legacy of Shared History
015267: GOLL, CLAIRE, - Alles is ijdelheid
010254: GOMES, PAULA, - De bellebom
010264: GOMES, PAULA, - Sudah, laat maar
012737: GOMES, PAULA, - Ik kom en ga. Aku datang dan pergi
006751: GOMES, PAULA, - Tropenkind
006755: GOMES, PAULA, & RUDY KOUSBROEK - Verloren goeling. Een briefwisseling
017184: EMMER,PIET, & JOS GOMMANS - Rijk aan de rand van de wereld.. De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800
003544: GONDA, J,ED: - Letterkunde van de Indische Archipel
006412: GONGGRIJP, G., - De blanke tjjger
000959: GONGGRIJP, G.F.E., - GeŌllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ
014939: GONTSJAROV, I.A., - De Petersburgse pest
015918: GONTSJAROV, IVAN A., - Reis om de wereld
007503: GONTSJAROV, I.A., - Oblomow
001468: GOODACRE, CLIVE,ED: - Penrose 1981. International Review of the Graphin Arts
009774: GOOIJER, THIJS DE, - Molens langs de Zaan
008680: GOOR, THOMAS ERNST VAN, - Beschryving der stad en lande van Breda
000466: GOOR, J.VAN,RED: - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederland-IndiŽ
009256: GOOR, J.VAN,ED. - Trading Companies in Asia 1600-1800
002371: GOOR, J.VAN, - De Nederlandse Kolonien. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975
000923: GOOR, ASAPH, & MAX NUROCK - The Fruits of the Holy Land
000512: GOOR, J.VAN, - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld
000465: GOOR, J.VAN, - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee . Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld
011549: GOOSEN, DEES, JOHANNA JACOBS, EA(RED): - Tussen twee werelddelen wacht het verlangen van een oceaan. Een verkennend onderzoek naar Indische hedendaagse beeldende kunst en cultuuruitingen
012621: GORDIMER, NADINE, - De milieubeheerder
015683: GORDIMER, NADINE, - Een tijd als nooit tevoren
007165: GORDIMER, NADINE, - Burger's dochter
014917: GORDON, COLIN, - Beyond the Looking Glass .Reflections of Alice and her Family
004484: GORE, AL, - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen
000948: GORIS, R., - Bali. Godsdienst en CeremoniŽn
002148: GORIS, R., - Bali. Atlas kebudajaan/Cults and customs/Cultuurgeschiedenis in beeld
006075: GORIS, R., - Bali. Atlas kebudajaan/Cults and customs/Cultuurgeschiedenis in beeld
000968: GORISSEN, F., - Stede-atlas van Nijmegen
010835: GORRIS, GEBRIEL, H. HARDENBERG,EA: - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg
011541: GORTER, H., - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's oostkust
017269: GORTER, D., & G.J.DE BOER - Standaardschepen 1939-1945 in de Nederlandse en Belgische koopvaardij
013798: GORYS, ERHARD, - Reisboek archeologie. Atlas van archeologische opgravingen en vondsten
014621: GOSLINGA, CORNELIS, - Sjons en slaven. Verhalen uit de Antilliaanse slaventijd
005828: GOSLINGA, C, & S.J.VAN LIMBURG STIRUM - Gedenkboek der Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij 1901-1926
012083: GOSLINGS, B.M., J. KREEMER,EA: - Gids in het volkenkundig museum (Tropenmuseum)
015017: GOSSEL, PETER, & GABRIELE LEUTHAUSER - Architectuur van de 20e eeuw
011373: GOSSES, I.H., - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen
001676: GOUDANUS - Een baljuw in opspraak. Twee toneelteksten
002434: GOUDAPPEL, C.D., - Delft in de zeventiende en de achttiende eeuw
017192: GOUDAPPEL, J.A., - Macinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr.
002905: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Denpasar bouwt een huis
000454: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Malino maakt historie (Conferentie van Malino 1946)
006087: GOUDOEVER, W.A.VAN, - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L.van Deventer-Maas 1857-1942
015677: GOUDRIAAN, KOEN, & MARTHA HULSOF - De Gilden in Gouda
013122: GOUDSBLOM, MARINA, & MARJA SLINKERT - 32 verrassingen aan de voormalige Zuiderzee
000871: GOUW, JAN TER, - De Gilden. Bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven
000315: GOUW, J.L. VAN DER - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland
016737: PETERS-VAN DER GOUW, CAROLA,SAMENST. - Capelle aan den IJssel. De geschiedenis
017149: GOUW, JAN TER, - De volksvermaken
002427: GRAAF, J.H.G.DE, - Moordrecht in touw
002333: GRAAF, H.J. DE, - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten
000328: GRAAF, H.J. DE, ED. - De expeditie van Anthonio Hurdt,Raad van IndiŽ, als admiraal en Superintendent naar de binnenlanden van Java(1678)
000434: GRAAF, H.J. DE, - Nederlandsch-IndiŽ in oude ansichten
000412: GRAAF, H.J. DE, - Geschiedenis van IndonesiŽ
014088: GRAAF, ANDRIES VAN DER, - Goudriaan gisteren of de geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkhedi Goudriaan van de prehistorie tot omstreeks 1900
000435: GRAAF, H.J. DE, - Batavia in oude ansichten
000766: GRAAF, H.J. DE, - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken
001781: GRAAF, H.J.DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indische historie
005241: GRAAF, J.DE, - De Leidse paardetram
005500: GRAAF, A.R. VAN DER, - Ermelo in oude ansichten
011331: GRAAFF, ANT.P.DE, - Merdeka
008799: GRAAFF, BOB DE, - Schakels naar de vrijheid. Pilotenhulp in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
008801: GRAAFF, F.A.DE, - Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940-1945
008931: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indie blijft onze denkwereld
003001: GRAAFF, ANT.P.DE, - IndiŽ blijft ons bezighouden
011547: GRAAFF, ANT. P.DE, - Indie bepaalde ons leven
010002: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indie-veteraan ben je levenslang
010355: GRAAFF, GERRIT DE, - Natuurgeheimen. Een ontmoeting met dieren en planten in de Gelderse Vallei
002901: GRAAFF, ANT.P.DE, - De weg terug. Het vergeten leger toen en nu
003536: GRAAFF, BOB DE, - "Kalm temidden van woedende golven". Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940
014163: GRAAFF, GERRIT DE, - De mooiste buitenplaatsen van de Gelderse Vallei
003067: GRAAFF, ANT.P.DE, - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouille van het vergeten leger
002630: GRAAFF, S.DE, - Parlementaire geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming)
008927: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indonesie als eindstation
008929: GRAAFF, ANT.P.DE, - Eindelijk erkenning
014284: GRAAFF, GERRIT DE, - Korenmolens in en om de Gelderse Vallei
002900: GRAAFF, ANT.P.DE, - Brieven uit het veld. Het vergeten leger thuis
017013: GRAAFF, ANT. P.DE, - Notities van een soldaat. Het dagboek van soldaat A. A. van der Heiden
008441: GRAAFF, ANT.P.DE, - Vaarwel, kameraad. Met het vergeten leger in Indie
008443: GRAAFF, ANT.P.DE, - De laatste patrouille
008444: GRAAFF, ANT.P.DE, - Levenslang op patrouille
008306: GRAAFF, BOB DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood
000780: GRAAFF, BOB DE, & ELSBETH LOCHER-SCHOLTEN - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat
008928: GRAAFF, ANT.P.DE, - Vertel het je kinderen, veteraan!
008442: GRAAFF, ANT.P.DE, - Indie vergeet je nooit
003065: GRAAFF, ANT.P.DE, - Op patrouille in blessuretijd
017317: GRAAFF, A.J.DE,RED: - Oud-Utrecht in ansichten
001121: GRAAFHUIS, A., - Utrecht. Stad mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad
001129: GRAAFHUIS, A., - De Utrechtse Heren Zeventien. Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad, 1813-1980
008070: GRAATSMA, WILLIAM, - Bart van der Leck. Ruimten kleur beelden
008083: GRAATSMA, WILLIAM,INL: - Harry N. Sierman. Charles Nypels Prijs 1992
008085: GRAATSMA, WILLIAM,RED: - THE/JVE. Affiches TH-Eindhoven en Jan van Eyckacademie Maastricht (1982-1990)
008101: GRAATSMA, WILLIAM, - Ere aan de gevallenen. Dank aan de bevrijders 1940-1945
008103: GRAATSMA, WILLIAM, - Het huis van San Claessens. In de voetsporen van De Stijl en Het Nieuwe Bouwen
001783: GRABSKY, PHIL, - The Lost Temple of Java
008533: GRAF, PIETER, - De ongelijke strijd. Wilton-Fijenoord 1983-1988
016413: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Mythologisch
016414: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Woorden van brood
016455: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Tegen de bosrand
012876: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Verzamelde Gedichten
016510: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - Verzamelde gedichten
016520: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, - In memoriam M. Nijhoff
015534: GRAM, JOHAN, - 's-Gravenhage in onzen tijd (1893)
010540: GRANT, MICHAEL, - Eros in Pompeji. Erotische taferelen uit het geheime kabinet van het Museum van Napels
009277: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M., - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787
017329: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M., - Over de loden last van het koperen fietsplaatje . De Nederlandse rijwielbelasting 1924-1941
013856: GRASS, GUNTER, - Trefpunt Telgte
017274: GRASS, GUNTER, - In krabbengang
002611: GRASVELD, FONS,RED: - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouwkolonisatie en wayang in de film van Mannus Franken
013457: GRAVES, ROBERT, - Griekse mythen
000756: GRAVESANDE, G.H.'S-, - Marceline Desbordes-Valmore
010006: GRAY, MARIE, - Tamu. A New Zealand Family in Java
001134: GREB, F.H.RED: - Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der PoŽzij
007682: GREEN, MARSHALL, - Indonesia. Crisis and Tranformation 1965-1968
006916: GREEN, MIRANDA J., - Ontdek de wereld van de druiden
006688: GREEN, ARTHUR, & BARRY W. HOLTZ - Vurige gebeden/ diepe overpeinzingen. Chassidische teksten
005309: GREER, GERMAINE, - De jongen
004046: GREGOOR, NOL, - In gesprek met Harry Mulisch
015136: GREGOOR, NOL, - Mijn bange hand
015137: GREGOOR, NOL, - De heer Hop herinnert zich
004274: GREGOOR, NOL, - De jongen die Werther Nieland werd
016830: GREGORY, J.L.G., - Herinneringen uit de dagen mijner jeugd omtrent Doesburg
014825: GREIG, DOREEN, - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
002374: GRENDEL, E., - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865
001455: GRESHOFF,JAN, - Onpractische en belachelijk-idealistische brief aan een boekdrukker
012857: GRESHOFF, J., - Gedichten 1907-1934
013172: GREUB, SUZANNE,ED: - Art of Northwest Nes Guinea. From Geelvink Bay, Humboldt Bay and Lake Sentani
007590: GREVE, RUUD, - Keris. Beschouwingen en verhalen over de krissen van Indonesie
011117: GREVE, RUUD, - Nini Thowok en Jailangkung
013427: GREVE, RUUD, - Garuda. Wetenswaardigheden en legendes rond Garuda en andere mythische vogels
007589: GREVE, RUUD, - Budidaya. Capita selecta
003219: GREVEN, HENDRIK, - Geschiedenis van Tubbergen. Van schaduw tot licht
012667: GREVER, MARIA, & FIA DIETEREN,EDS: - Een vaderland voor vrouwen/ A Fatherland for Women . The 1898 "Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in retrospect
014397: GRIEDE, J., - Dronten toen, weet je nog? Nostalgisch getinte herinneringen
006968: GRIFFITH, RICHARD, & ARTHUR MAYER - The Movies. The sixty-year Story of the World of Hollywood
005021: GRILK, PIET, & WIM VAN LEENING - De duikhoek
014465: GRILK, C., - Op en om den afsluitdijk
008200: GRIMAL, PIERRE, - Tacitus. Een biografie
005637: GRIMBERG, SALOMON, - Frida Kahlo. The still Lifes
009468: GRIMM, PETER,RED: - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie
009701: GRINTEN, HANS VAN DER, & PETER THOBEN,RED: - Jan Toorop. De Nijmeegse jaren 1908-1916
016805: GRINTEN, HANS VAN DER, & PETER THOBEN,RED: - Beelden in Nijmegen
009873: GRINTEN, HANS VAN DER, - Jan P.C.van Doorn. Prenten, tekeningen en gouaches
006824: GRIVEL, CHARLES,RED: - Methoden in de literatuurwetenschap
001529: GROEN, C.DE, - Druktechniek
004396: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch Beleid in Indonesie 1945-1950
002917: GROEN, BOB, - Jongens van Baros 6. Het jongenskamp en de gijzeling in Assen
011607: GROEN, K., & E.J. WOLLESWINKEL - Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval
011836: GROEN. KOOS, & TOON SCHMEINK - Waterschappen in Nederland. Werken met water, een onberekenbare vriend
009530: GROEN, KOOS, - "Er heerst orde en rust..."Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945
005126: GROEN, KOOS, & INEKE HILHORST - 40 jaar na dato
004245: GROEN, PETRA, & WIM KLINKERT,RED: - Studeren in uniform. 175 Jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003
002857: GROEN, P.M.H., & D.W. STAAT - Inzet in Nederlands-Indie 1945-1950
000966: GROEN, PETRA,&ELLY TOUWEN-BOUWSMA,RED: - Nederlands-IndiŽ 1942. Illusie en ontgoocheling
016562: GROEN, CATY, - "Blijf maar!" Winkels in Dordrecht, de jaren 50 en 60
000448: GROENEBOER, KEES. RED: - Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-IndiŽ, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
000450: GROENEBOER, KEES, - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor IndiŽ 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis
016741: GROENEBOER, SASKIA, IRIS VAN MEER,EA - Werelderfgoed Kinderdijk. Molens, water en gemalen
011906: GROENENDAAL, M.H., - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik
014188: GROENEVELD, WIES,RED: - "Onbereikbaar dichtbij" . Veteranen die in Ned-Indie en NIeuw-Guinea hebben gediend
001174: GROENEVELD, W., & J.C. WITJENS - Het paard
001598: GROENEVELD, ANNEKE, EA: - Toekang potret. 100 jaar fotografie in Nederlands-IndiŽ 1839-1939
006772: GROENEVELD, ANNEKE, EA: - Fotografie in Suriname 1839-1939
015446: GROENEVELD, FRITS, & CARL BRUSEWITZ - Van Elspeet naar Mennorode. Hoe een Broederschapshuis Voort-Bouwt
005833: GROENEVELDT, W., - Indische vogels in stad en veld
016921: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., J.H.J. LEEUWRIK,EA: - Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie
014396: GROENEWOUD, MARION, & DICK LANING - De IJssel. Levende rivier
011147: GROENHART, KRISTINE, - Leer mij je liefhebben. Het bewogen leven van een domineesvrouw
016729: GROENHART, KRISTINE, - Mangalaan 27. Een dramatisch leven in Nederlands-Indie
010356: GROENMAN, SJ., - Land uit zee. De Zuiderzee bedwongen. De indijking, de drooglegging. De nieuwe samenleving
014437: BOEVE-GROENVELD, A., B. DOORNEWAARD,EVA: - Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek
014737: GROESBEEK, J.W., - Heemskerk onderweg van verleden naar heden
009514: TEMMINCK GROLL, C.L., A.R.H. TJIN A DJIE,EA: - De architektuur van Suriname 1667-1930
005449: TEMMINCK GROLL, C.L., META A. PRINS-SCHIMMEL,EA: - De Cannenburch en zijn bewoners
009151: TEMMINCK GROLL, C.L., - De romaanse kerken van Utrecht
005111: GRONDEL, HAROLD, - Herboren vaderland. Herinneringen aan vijf jaren van Duitsch schrikbewind
006185: GRONEMAN,J., - Boeddhistische tempelbouwvallen in de Praga-vallei. Tjandi's Baraboedoer, Mendoet en Pawon
001172: GRONEMAN,J., - Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-IndiŽ
003190: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN, - De Utrechts Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande
016804: GRONINGEN, WIES VAN, - Clara Hukom / Verhalen uit Blangkedjeren
004133: GRONINGEN, CATHARINA L.VAN, - De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Dorpen en landelijk gebied
011104: GRONINGEN, WIES VAN, - Manusela. Reisverhaal van Leonor Pattinasarany
000784: GROOD, E. DE, - Karakteristiek Zuid-Limburg. Monumenten en landschappen
004115: GROOSS, ROSALIE, - De Krontjong-guitaar
014579: GROOT, ANTON, & MAX CRAMER - C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945
001281: GROOT, EDWARD P. DE, - Op weg naar Zuid-Amerika(De torpedering van de Tubantia&De helden van de Alhena
010842: GROOT, EDWARD P. DE, - "San Antonio". Kroniek van een Nederlandse driemastschoener
006967: GROOT, J.DE (EINDRED): - Luchtvaart Jaarboek '83
015750: CORNETS DE GROOT, (R.A.), - Ttopische jaren
011096: GROOT, RENS, - Met Gandhi in een jongenskamp
013904: GROOT, BEREND DE, - Retour Uithuizen
006725: GROOT, PATRICIA DE, RED: - Ik besta in wat ik schrijf. Hella S. Haasse in beeld
004414: GROOT, IRENE DE, & ROBERT VORSTMAN(EDS): - Sailing Ships. Prints by Dutch Masters from the 16th to the 19th Century
005567: GROOT, AART DE, - Repetitie 1864-1964. Indrukken uit het verleden van het eerste christelijke gymnasium/lyceum te Zetten-Arnhem
001607: GROOT, EDWARD P. DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ
003415: GROOT, SILVIA W.DE, - Djuka Society and Social Chance. HIstory of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926
013956: GROOT, SILVIA W.DE, - Van isolatie naar integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammingen
000967: GROOT, EDWARD P. DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ
009816: GROOT, GER, - Papierverwerkende industrie. Lezen als beroep
011421: GROOT, JAN H.DE, - Herstvacantie. Negen sonnetten
013566: GROOT, N.J., - Opmeer 75 keer. Feestelijk middelpunt van Westfries boerenleven
017305: GROOT, NORBERT A.DE, - Als sterren van de hemel. De oorlog in het Rijk van Nijmegen 1944
017313: GROOT, HILBERT DE, - Geheim transport. Het boeiemd relaas van de arrestatie en ontsnapping van een Friese onderduiker
001394: GROOTENHAAR, JAN, & TRUIDA HENDRIKS-BERGSMA - Donkere regendruppels. De geschiedenis van de Indische Oorlogswezen
001677: GROOTES, E.K.,ED: - Wonderlicke avontuer van twee goelieven
014566: GROOTEVHEEN, BERTUS VAN DE, - Wij noemden hem Chris. Bijzondere belevenissen met een joodse onderduiker
008209: GROOTHOFF, CH.TH., - De primaire Tinertsafzettingen van Billiton
009498: GROSVENOR, MEILVILLE BELL, RED: - Griekenland en Rome. Grondleggers van onze beschaving
003854: GROULT, BENOITE, - Een eigen gezicht
017320: GRUBE, NICOLAI,RED; - Maya. De Goddelijke koningen van het regenwoud
002494: GRUITER, V.E.DE, - Het Javindo. De verboden taal
010210: GRUNBERG, ARNON, - Blauwe maandagen
016219: GRUNBERG, ARNON, - De joodse messias
011883: GRUNBERG, ARNON, - Het aapje dat geluk bracht
013587: GRUNBERG, ARNON, - Amuse Gueulle. Vroege verhalen
016941: GRUNBERG, ARNON,, - Onze oom
005763: GRUND, WIM, - De Johan van Oldenbarnevelt. Een schip met zes levens
005761: GRUND, WIM, - Oranje. Een Koninklijk Schip
005210: GRUYTER, W.JOS.DE,INL: - Dick Ket 1902-1940
006224: GRUYTER, J.DE, - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli)
003047: GRUYTER, JOS. DE, - De Haagse school
005325: GRYSE, BOB DE, - De spelen van Zeus. Mythe en werkelijkheid van de antieke Olympische Spelen
003619: GUELL, XAVIER,ED: - Spanische Architektur der achtziger Jahre
015157: GUENSBERG, MIRIAM, - Foto Jozef
009265: GUEPIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De "kussen" en andere gedichten
014935: GUERBER, H.A., - Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsrpng en invloed op lettterkunde en kunst
015572: GUGEL, E., - Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijperken der atchitektuur
016112: GUICCIARDIJN, LOWIJS, - Beschrijvinghe van alle de Nederlanden
005445: GUICCIARDINI - Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
005042: WIBAUT-GUILONARD, TINEKE, - Zo ben je daar . Kampervaringen
017189: GULEIJ, RON, & GERRIT KNAAP,RED: - Het grote VOC boek
012973: GULIK, E.VAN, & H.D.L. VERVLIET - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogus Librorvm residvorvm Tabernae Raphalengianae
013011: GULIK, W.R.VAN, J.L. BLUSSE,EA(RED): - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600
014111: GUMBERT, J.P.,INL.: - Gedenkboek van het Collegium Classicum cui nomen M.F.
002828: GUNAWAN, B., - Kudeta. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging in Indonesie
000474: GUNNING, C.P. (SAMENST.) - IndiŽ en jong-Nederland
003545: GUNNING, C.P.RED: - IndiŽ en Jong-Nederland
010491: GUNNING, J.G.H., - Bharata-Yuddha. Oud-Javaansch heldendicht
015311: GUNS, NICO, - Holland-Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij
017245: GUNS, NICO, & FRANS LUIDINGA - Willem Ruys. De kroon op de vloot/ En de ondergang als Achille Lauro
002005: GUNS, NICO, - Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Beknopte geschiedenis van een rederij
001918: GUNS, NICO, - Dempo en Baloeran. De mooiste schepen van het Oosten
005771: GUNS, NICO, - Ms. Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie
005762: GUNS, NICO, & FRANS LUIDINGA - Sibajak. "Grand Old Lady" van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
017298: GUNS, NICO, - Kungsholm - Europa - Columbus C. Een international schip
014369: GUNST, J.W., - Herman Boerhaave. Biografische schetsen
000554: GUTMANN, JOSEPH, - Joodse miniaturen
000553: GUTTMANN,JOSEPH, - Buchmalerei in hebršischen Handschriften
010882: GUTTRIDGE, LEONARD F., - Mutiny. A History of Naval Insurrection
011010: JONGE-VEENLAND,GUUS EN BAUKJE DE, - Alor en Timor 1953-1956. Brieven van een artsen-echtpaar
016437: ZEEUW J.GZN., P.DE,EA: - Nijkerk 1940-1945
013685: ROEST GZN,J.VAN DER, - De apenluiders. Legende van de stad IJsselstein
002295: NEUMANN, H. & E.VAN WITSEN,ED: - De Pekanbaroe spoorweg. Documentatie
015216: BAVINCJ, J.H. & A.H. EDELKOORT,RED; - Bijbel met verklarende kanttekeningen
016553: EIJKMAN. L.P.H., - Phonetiek van het Nederlands
017400: HAAFNER, JACOB, - Exotische liefde. Bewerkt, hertaald en van voorwoord voorzien door Thomas Rosenboom
016137: HAAK, A.C., & P.B. HOFMAN - Anton Kroller en De Hoge Veluwe 1909-1935. De geschiedenis van een bijzondere ondernemer
001992: HAALMEIJER, HANS, & DIK VUIK - Fluiten, katten en fregatten. De schepen van de VOC, 1602-1798
002384: HAAN, TJ.W.R.DE,RED: - De waterwolf getemd. Over geschiedenis & volksleven van de Haarlemmermeer
016875: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Open brief aan P.L.Tak
011241: HAAN, TJ,W.R.DE, - Rondom de kliffen. Volksfantazien uit het gebied van het Vrouwtje van Staverenh
014350: HAAN, IDO DE, - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995
010349: HAAN, TJAARD DE, - Onze volkskunst
008304: HAAN, TJ.W.R.DE, RED: - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee
011959: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden
015054: HAAN, HANS DE, - Toeristische Sagengids van de Veluwe. Zelf op zoek naar de geheimzinnigste plekjes op de Veluwe
003262: HAAN, P., - Para-para-vuur aan de Banda-zee
006496: HAAN, F. DE, - Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811
003111: HAAN, TJAARD W.R. DE, EA: - Balladen
016874: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Nerveuze vertellingen
001210: HAAN,H.DE, A.C. DOUMA,EA: - De Friese sjees
011654: HAAN, PIER RIMBA, - Saparoea's purperen kust aan de kim
000361: HAAN, J.C.DE, EA(RED): - Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar koloniale geschiedenis
004819: HAAN, A.A.M.DE, - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811
003640: HAAN, HILDE DE, & IDS HAAGSMA - Architecten als rivalen. Tweehonderd jaar architectuurprijsvragen
012895: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Lobertijnsche liederen
012894: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Pathologieen. De ondergangen van Johan van Vere de With
016980: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - In Russische gevangenissen
014509: HAAN, SJOERD DE, JANS HOVING,EA: - Friesland vroeger. Uit de Archiefkast van het Rijksarchief in Friesland
001401: BIERENS DE HAAN, J.C., - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen
006253: HAAN, TJ.W.R.DE,RED: - Smeulend vuur. Groninger volksverhalen
005515: BIERENS DE HAAN, J.C., - Rosendael. Groen Hemeltjen op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579
016826: HAAN, WIM, ANTON VAN HARSKAMP, EA(RED): - Mulisch en de wetenschap. Naar aanleiding van De ontdekking van de hemel
016627: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Liederen
001343: HAANSTRA, FOKKE, & SIEP ZEEMAN - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven
012251: HAANTJES, J., - Over Wilma en haar werk
001659: HAAR, BERNARD TER, - Gedichten
011032: HAAR, J.VAN DER, & J.A. FABER - De geschiedenis van de Landbouwuniversitiet Wageningen
010413: HAAR, W.TER,SAMENST. - Soester Politie Historie
016080: JANSEN OP DE HAAR, ARNOLD, - Van Jan Cremer tot Herman Koch. Literaire wandeling door Arnhem
013929: HAAR, D.VAN DER, - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers
014540: HAAR, D.VAN DER, - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers . Een studie over Genemuiden en het Genemuidens Dialect
009907: HAAS, ROBERT ARMAND DE, - Enkele reis Indie - Gemert
010672: HAAS, BRUNO DE, EN CEES VAN LOTRINGEN - Wim Duisenberg. Van Friese volksjongen tot Mr. Euro
003675: HAAS, ALEX DE, - De minstreel van de mesthoop. Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs
015738: HAAS, C.DE, - Zeeslepers onder de driekleur 1945-1980. "Thuis is altijd ver weg"
012033: HAASNOOT, ROBERT, - Steenkind
011533: HAASNOOT, ROBERT, - Waanzee
014178: HAASNOOT, ANNEKE, - Wind van weleer. Het leven van Willy Touwen
010231: HAASSE, HELLA S., - Ogenblikken in Valois
009305: HAASSE, HELLA S., - Het tuinhuis
014331: HAASSE, HELLA S., - Een kom water, een test vuur
011595: HAASSE, HELLA S., - Het dieptelood van de herinnering
016678: HAASSE, HELLA S., - Kleren maken de vrouw
007333: HAASSE, HELLA S., - Heren van de thee
009989: HAASSE, HELLA S., - Sterrenjacht
013303: HAASSE, HELLA S., & ELMA VAN HAREN - Verten van papier. Twee verkenningen in de Kaartenzaal van de UB_Amsterdam
000947: HAASSE, HELLA S., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ
016688: HAASSE, HELLA S., - De tuinen van Bomarzo
010895: HAASSE, HELLA S., - Sleuteloog
004192: HAASSE, HELLA S., - Een handvol achtergrond. "Parang Sawat". Autobiografische teksten
014274: HAASSE, HELLA S., GERRIT KOMRIJ,EA: - Erflaters van de twintigste eeuw
016816: HAASSE, HELLA S., - Oeroeg
013611: HAASSE, HELLA S., - Maanlicht
016424: HAASSE, HELLA S., VERT.: - Lyriek der natuurvolken
009288: HAASSE, HELLA S., - Zwanen schieten
016781: HAASSE, HELLA S., - Het versterkte huis. Katelen in Nederland
003450: HAASSE, HELLA S., - Oeroeg
000339: LOOS-HAAXMAN, J.DE - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden
000340: LOOS-HAAXMAN, J.DE - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijverheid in Nederlands-IndiŽ
000718: LOOS-HAAXMAN, J.DE - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders
013723: HABARTA, GERHARD, - Salvador Dali. Bilder Zeichnungen Objekte
000346: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn(1666-1727)
002559: HABNIT, F.F., - KrŤta sŤtan. "De duivelswagen". Autopioniers van Insulinde
000413: HACCOŘ, J.F., - De Indische Exportproducten. Hun beteekenis voor IndiŽ en Nederland
008484: HACHMER, HENDRIK. FRENS JONKER,EA(RED): - Veenkoloniale Volksalmanak. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkolonien
010789: HACQUEBORD, LOUWRENS, & WIM VROOM,RED: - Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen
016766: HADDERINGH, H., & BART VEENSTRA - Drents woordenboek
001653: HADEWYCH - Een bloemlezing uit haar werken
003517: HADEWYCH - Het visioenenboek
000374: HADI, UMAR, ABDUL MU'TI,EA(EDS): - Islam in Indonesia
015081: HADITJAROKO, SUNARDJO, - Ramayana. Indonesian Wayang Show
004930: HAEBERLE, ERWIN J., - Spectrum Sex Atlas. Een nieuwe geillustreerde gids
015386: HAECKEL, ERNST, - Uit Insulinde
002658: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE - Oost-IndiŽ gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC
009469: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel
010558: HAEN, THEO D', (RED): - Europa buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen
005078: HAENRAETS, H.J.J., - Sittard Frontstad. Dagboek september 1944 tot mei 1945
017283: GUTHRIE-HAER, DEBBIE, JULIETTE MORILLOT,A.O. - Bali
001886: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Vaar wel!
002477: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Het gulden boek der zee
006524: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN, - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger
017486: HAGEDOORN, A., A. BLANSON HENKEMANS, EA - Herwaarts! Maandblad voor Protestantse Kerkelijke Ressorten Fort De Kock, Medan, Padang en Pematang Siantar
007456: HAGEDOORN, JAAP, - Overdracht van meer dan letters...Van Gorcum 1800-2000
014647: HAGELAND, A.VAN,BEW.: - Genoveva van Brabant
007278: HAGEMAN, PAUL A.M.J.,RED: - "Noe eerst effe praote". Herinneringen van een wolfabrikant uit Veenendaal. Naar het manuscript van Willem van Leeuwen (1880-1956)
015019: HAGEMAN, MARIELLE, - De Nederlandse architectuur 1000 - 2005
009564: BREEMAN VAN DER HAGEN, WALTER, - Het leven en de daden van Witte Cornelisz. De With
004862: HAGEN, VICTOR W.VON, - Het raadsel der verdwenen koninkrijken van Peru
004847: HAGENAARS, ALBERT, & FRANS MINK,RED: - Zoom op Bergen. 500 jaar literatuur in Bergen op Zoom
013873: HAGENOUW, KOR A., & PETER VAN DER VELDE - Roon. Roden zoals het vroeger was...
008354: HAGENS, H., - Boerderijen in Twente
003335: HAGENS, H., & B. OLDE MEIERINK,RED: - Twente te pronk. Drie eeuwen in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900
005778: HAGENS, JAN, - Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950
001629: HAGENS, G.J., - De KNILM vloog door... Java's evacuatie 1942
006613: HAGENS, H., & W. ELLING - Watermolens - Wassermuhlen
004534: HAGENS, JAN, - Rimboevliegers. De luchtvaart-historie van Nederlands Nieuw-Guinea 1935-1962
014041: HAINES, GREGORY, - Destroyers at War
015834: HAISMA, NYCLE J., - "Zuiderkruis" Indische schetsen
006234: HAITSMA, HARM ALBERT, - Een Hollandse jongen uit het Javaanse land
005968: HAKKERT, ANN, - 'n Glimlach van Tenno Heika
006018: HAKS, LEO, & STEVEN WACHLIN - Indonesie. 500 oude prentbriefkaarten
003166: HAKS, LEO, & GUUS MARIS - Lexicon of Foreign Artists who Visualized Indonesia (1600-1950)
013060: HALBERTSMA, H., - Zeven eeuwen Amersfoort
010707: HALBERTSMA, BRUORREN, - Rimen & Teltsjes
002023: HALFWERK, WINANT, - Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom
000428: HALL, C.J.J. VAN, EN C. VAN DE KOPPEL, RED: - De landbouw in den Indischen archipel
013297: HALL, DESMOND, - De tragiek van Oscar Wilde
014586: HALLEMA, A., - Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland
013101: HALLER, J., - Wijdewormer 1626 -1817-1990
011055: HALMAN, JOHANNES I.M., & ROBERT A. ROJER - Jan Gerard Palm. Leven en werk van een muzikale patriarch op Curacao
008721: HALTER, MAREK, - De Messias
004924: HALTER, MAREK, - Het judaisme uitgelegd aan de kinderen van mijn vrienden
017069: HAM, WILLEM VAN DER,RED; - Hoge dijken diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda. Een geschiedenis van Schieland
015174: HAM, J.VAN, & B. LEYNSE - Middelburg in oude ansichten
004840: HAM, WILLEM VAN, ONNO GREINER,EA: - Ter ere van "De Maagd"
013615: HAM, WILLEM VAN DER, - Lely & de Zuiderzeewerken
007053: HAMANN, BRIGITTE, - Der Erste Weltkrieg. Wahrheit und Luge in Bildern und Texten
014224: HAMANN,,RICHARD, - Geschichte der Kunst. Von der altchristliche zeit bis zur Gegenwart
008738: HAMBURGER, H., & J.C. REGTIEN - Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe
015659: HAMBURGER, H., & J.C. REGTIEN - Sporen van een joods verleden in Noordwest Groningen
016886: HAMEL, RUDOLF, - Groeten van de Veluwe en het Rijk van Nijmegen.Toerisme uit vervlogen tijden
015166: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866 -2000
012923: HAMELINK, JACQUES, - Een koude onrust
012926: HAMELINK, JACQUES, - Eerste gedichten
012911: HAMELINK, JACQUES, - Oudere gronden
012912: HAMELINK, JACQUES, - Niemandsgedichten
016319: HAMELINK, JACQUES, - Zeegezang Inclusief Gesternten van Frederik de Zeeman
000530: ZONDERGELD-HAMER, A.J., - Geschiedenis van Weesp. Van prehistorie tot moderne tijd
004457: HAMLYN, D.W., - Westerse filosofie. Een geschiedenis van het denken
004628: HAMMACHER, A. M., - Jean Francois van Royen 1878-1942
014207: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugbkik. "Geloven komt van boven". Kerk en religie in de Betuwe
014209: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugblik. "De Betuwe verenigd '. Een bloeiend Vereniingsleven
014210: HAMMAN, RENE,EINDRED: - Terugblik. "Van boezeroen en hoge zije ". De Betuwe in de 19e eeuw
003802: HAMMANN, PETER E.M., - Molen De Veer (Haarlem)
011151: HAMMINK, R.G.L.M., - Jodah. Zicht op liefde 1947-2007
006754: HAMZAH, AMIR, - Heimwee
005634: HANA, HERMAN, - Batik, bedrukte stof, klein lederwerk
014911: HANA, W.F.J., - Engelse lantaarnklokken
001811: HANA, W.F.J., - Nederlandse klokken
004481: HANA, W.F.J., - Klokken/Friese Klokken
004486: HANA, W.F.J., - Klokkenkijkboek
004485: HANA, W.F.J., - Middeneuropese klokken
014949: HANEGHEM,WILBERT VAN, - Schipbreuk in het paradijs
015161: HANENBERG, PATRICK VAN DEN, - Bruine bonen en kouseband . Biografie van Max Woiski senoir en junior
008599: HANIFAH, ABU, - Tales of a Revolution
010772: HANKEN, CAROLINE, - Sebalds reizen. Het verlangen van de zeeman in de zeventiende eeuw
008957: HANLO, JAN, - Vier gedichten
017123: HANLO, JAN, - Verzamelde gedichten
014741: HANLO, JAN, - Tjielp tjielp
006927: HANLO, JAN, - In een gewoon rijtuig
009723: HANLO, JAN, - Mijn benul
008040: HANLO, JAN, - Brieven 1931-1962 en 1963-1969
005937: O'HANLON, REDMOND, - Naar het hart van Borneo
014896: O'HANLON, MICHAEL, - Paradise. Portraying the New Guinea Highlands
005738: HANNAART, TH.J., - 100 jaar vrijwillige brandweer Alphen aan den Rijn
010642: HANNINK, HERMAN, - Raalte rond de oude plaskerk
015154: HANRATH, MICHIEL, - De vleugeladjudant
014212: HANRATH, JOH.J., P.H. POTT,EA(SAMENST.): - De beoefening der koninklijke kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij In Nederland
011907: HANRATH, JOH.J., - De betekenis van Napoleon voor het exlibris
014710: ELLENBROEK. HANS, - Goed gefundeerd 1965-2010. Van zand- en grondschippers uit Gouderak en Nieuwpoort tot de ultramoderne centrale van De Lek Beton in Groot-Amers
007045: BRAND, HANS EN JAN,RED: - De Hollandse Waterlinie
008789: HANSEN, J., - Doodsklokgebeier en vrieheidszank
000481: HANSEN, ERIC, - Vreemdeling in het woud. Te voet door Borneo
014079: HANSEN, HANS JURGEN, - Hijs de zeilen! Windjammerparade 1974
010949: HANSEN, HAN, & GABRI DE WAGT - Wat doen we in Suriname
011660: HANSEN, A.J., RED: - Alles is hier wel vreemd, zooals u begrijpt... Brieven Uit Indie 1910-1920
012660: HANSSEN,J., - Het matrozen- ABC
010614: HARCLERODE, PETER, & BRENDAN PITTAWAY - The Lost Masters. The Looting of European Treasurehouses
012461: HARDEMAN, DOEDE, BENNO TEMPEL,EA(RED) - Kandinsky en Der Blaue Reiter
014117: HARDENBERG, H., - Een nieuwe stad aan de Oude Rijn
010852: HARDENBERG, H.,INL.+TOEL.: - Tussen zeerovers en christenslaven. Noordafrikaanse reisjournalen
003514: HARDEVELD, J.H.VAN, - Op de plaats rust
002995: HARDIATI, ENDANG, & PIETER TER KEURS - Indonesia. De ontdekking van het verleden
010706: HARDIN, TERRI,ED: - Legends & Lore of the American Indians
016922: HARDONK, R., - Koornmullenaers, Pampoermaeckers en Coperslaghers. Korte historie der waterrradmolens van Apeldoorn, Beekbergen en Loenen
007246: HARENBERG, J., - Harnas en hoepelrok aan de Oude IJssel
005112: HARINGMAN, M.G., - De vijand weerstaan. Bladzijden uit de strijd tegen de nazi-bezetting van Nederland 1940-1945
009058: HARLAAR, MARTIN, - "Terschelling kijkt naar u uit!" Dertig jaar eilandgeschiedenis
009057: HARLAAR, MARTIN, - Terschelling om Oost
008562: HARLOFF, CH.E.A., - Loh Oelo (mountains Central Java)
008373: HARMANS, GERARD M.L,RED: - Weet je nog wel: de jaren 60
009268: HARMSEN, HENK, & ANDRE VAN GESSEL - Euver de geut / Oover de goot
002073: HARMSEN, GER, JOS PERRY,EA: - Mensenwerk. IndustriŽle vakbonden op weg naar eenheid
001909: HARMSEN, TH.W., - De Beknopte Lant-Meet-Konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen
007742: HAROES - Gordel van scharlaken. Indonesie achter de glimlach
016693: HARPER, DONALD J., BRIGITTE KHAN MAJLIS,EA: - Batiken von FŁrstenhŲfen und Sultanspalšsten aus Java und Sumatra
010608: HARPPRECHT, KLAUS, - Die Grafin Marion Donhoff. Eine Biographie
013471: HARREBOMEE, P.J., - Spreekwoordenbnoek der Nederlanfse taal
004359: HARRIS, BILL, - Indonesie. Een reis in foto's
010564: HARRISON, BRIAN, - Zuidoost-Azie
011532: HARSKAMP, JAAP, ED. - The Indonesian Question. The Dutch/Western response to the struggle for independence in Indonesia 1945-1950
008762: HART, MAARTEN 'T, - Een dasspeld uit Toela
008761: HART, MARTIN, (= MAARTEN 'T HART) - Het vrome volk
008764: HART, MAARTEN 'T, - De aansprekers
008765: HART, MAARTEN 'T, - Mammoet op zondag
008766: HART, MAARTEN 'T, - Lotte Weeda
008767: HART, MAARTEN 'T, - De vrouw bestaat niet
008769: HART, MAARTEN 'T, - De zaterdagvliegers
008770: HART, MAARTEN 'T, - Het woeden der gehele wereld
008771: HART, MAARTEN 'T, - De zonnewijzer
008772: HART, MAARTEN 'T, - De vlieger
008773: HART, MAARTEN 'T, - Het psalmenoproer
016787: HART, MAARTEN 'T, - Ratten
008763: HART, MAARTEN 'T, - Het vrome volk
005123: HART, KITTY, - Terug in Auschwitz
015139: HART, MAARTEN 'T, - Dienstreizen van een thuisblijver
016817: HART, WIM TER, - Curacao in vogelvlucht
013418: HART, JOEP DE, - Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit
015387: HART, C.H.C., - Towards Economic Democracy in The Netherlands Indies
003644: HARTDEGEN, PADDY,ED: - Our Building Heritage. An illustrated History
017019: HARTEMINK, ALFRED, - Wildvreemd
017191: HARTEN, JACQUES VAN, - Kuilen in de golven. Over de overgang van zeil naar motor in de visserij en de rol die Kromhout daarin speelde
009604: HARTENDORF, GUUS, - Verbonden door water. 25 jaar stedenband Velsen-Galle (Sri Lanka)
017048: HARTHOORN, A.J., P. JASPERSE,EA(RED:) - Waar de velden wit zijn...Schetsen van Oost-Soemba
001944: HARTLEY, M.G., - Mijn kamp, niet door Hitler
000446: HARTMANN, M.A., - De werkende vulkanen van het eiland LomblŤn(Solor)
010101: HARTMANN, EDDO, & MARIE-JOS… JONGERIUS, SAMENST. - Veranderend land
015655: HARTMANN, B., - De Martelaren van Roermod in het kader van de politieke en kerkelijke situatie van hun tijd
008361: HARTOG, J., - Aruba in oude ansichten
008362: HARTOG, J., - Curacao in oude ansichten
015993: HARTOG, HAN, - Waar de bomen altijd goen zijn en de bladeren altijd vallen
007169: HARTOG, W.,RED: - Van geslachte tot geslacht. 7 juli 1879-7 juli 1979
005754: HARTOG, JOH, - Aruba. Zoals het was zoals het werd. Van de tijd der Indianen tot op heden
011367: HARTOG, J., - De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Sint Eustatius en Saba
014617: HARTOG, J., - Het gedrukte woord in de Nederlandse Antillen en Aruba
005750: HARTOG, JOH., - Curacao. Van kolonie tot autonomie
016703: PEERDEMAN-DEN HARTOG, M., - Reizen in kleurrijk Indonesie. Een avontuur voor jong en oud
004831: HARTOG, JOH., - Het verhaal van de Maduro's en Foto-album van Curacao 1837-1962
015371: HARTOKO, DICK, - Bianglala Sastra. Bunga rampai sastra Belanda tentang kehidupan di Indonesia
014508: HARTSEMA, DAVID, - De meesterdief uitt de Wouden
008034: HARTSINCK, JAN JACOB, - Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America
015717: HASEBROEK, ELISABETH JOHANNA, - Elize. Roman
004129: HASLINGHUIS, E.J., & C.J.A.C. PEETERS - De Dom van Utrecht
004134: HASLINGHUIS, E.J., - De gemeente Utrecht
000459: HASPEL, C.CH. VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930
015127: HASSEL, SANNEKE VAN, - Nest
001108: HASSELT, F.J.F., VAN, - In het land van de Papoea's
015097: HASSELT, SIMON VAN, - Dou de wereld nog mooi was. Nagelaten gedichtjes
015385: HATTA, MOHAMMAD - Alam Piliran Junani
001215: HATTA, MOHAMMAD - Verspreide geschriften
009611: HATTEM, JAN VAN, - Willem Elsschot. Mythes bij het leven
012910: HATTUM, JAC.VAN, - De waterscheding
009895: HATTUM, JAC.VAN, - Zeven verhalen
007990: HATTUM, F.W.D.C.A.VAN, - Oude Hollandse Liedboeken uit de 16e en 17e eeuw
011420: HATTUM, JAC.VAN, - Van Odrimond, Millimas en anderen
002271: HATTUM, A.G.VAN,EA: - 75 jaar Groot Emaus
011406: HATTUM, JAC.VAN, - Verzameld werk Verzen
000924: HAUSDORFF,D., - Jizkor. Platenatlas van drie en een halve eeuw
005635: HAVELAAR, JUST, - Dr. H.P. Berlage
008141: HAVERKAMP, OKKE, - Vergeten hoek. Uit de levensgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen
009463: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, & G.F. MEES - Birds of Surinam
010703: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, - Famile en kennissen
013227: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS, - Het verhaal van Oom Jan en ander proza
012465: HAVIK, WIJNAND, & ARTHUR BLONK - Architectuurgids Provincie Groningen (1900-1940)
005747: HAWKES, NIGEL, - Voor de eeuwigheid gebouwd. Geniale vormen, bouwwerken en constructies
012038: HAWKING, STEPHEN, - Het universum
012486: HAWKING, STEPHEN, - Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd
001046: HAWS, DUNCAN, - Het schip en de zee
016042: HAYASHI, EIDAL,RED: - Japanse krijgsgevangenenkampen
013802: HAZEKAMP, FRANS, - Het laatste grote gevecht in Indie. Tweeduizend guerrilla's vallen Solo aan 7-10 augustus 1949
015531: HAZELZET, KEES, - Rotterdam. Van visschersdorp tot wereldhaven
008914: HAZEU, WIM, - Gerrit Achterberg. Een biografie
014351: HAZEU, WIM,SAMENST. - Dichter bij Achterberg
010248: HAZEU, WIM, - Marten Toonder. Biografie
011896: HAZEU, WIM, - Slauerhoff. Een biografie
004272: HAZEU, WIM, - Vestdijk. Een biografie
004190: HAZEU, WIM, - M.C. Escher. Een biografie
016620: HAZEU, WIM, - Gerrit Achterberg. Een biografie
014823: HAZEVOET, JAC., - Keesje's leertijd in de tropen
015836: HAZEVOET, JACOBA, - Marianne s thuisreis (met Sibajak)

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

5/9