Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
014812: CORNELISSEN, J.F.L.M., - Pater en papoea
011463: CORNELISSEN, J.F.L.M., - Tussen klei en brons. De geschiedenis van de twee Bommelbeelden te Den Bommel
011447: CORNELISSEN, J.F.L.M., - De Toonder Toneelstukken (1941-1999)
012824: CORNELISSEN, MICKY, - Poezie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten
013000: CORNELIUS, GEOFFREY, & PAUL DEVEREUX - De verborgen taal van de sterren
013538: CORNET, HELEEN, - Saban cottages. Watercolors
005410: CORNWELL, JOHN, - Hitlers Paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII
014714: BRANDT CORSTIUS, J.C., - De dichter Herman Gorter. Drie opstellen
001474: COSSEE, EVA, & ANDR… SWERTZ - Piet C. Cossee, 50 jaar typograaf
013954: COSTA, DENISE DE, - Anne Frank & Etty Hillesum. Spiritualiteit schrijverschap seksualiteit
010387: COSTER, CHARLES DE, - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemtijke avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders
013503: COSTER, MARC DE, - Woordenboek van neologismen. 25 jaar taalaanwinsten
006840: COSTER, CHARLES, & HANS HOFFMANN - "Hier vind je de hele wereld". Een eeuw H. de Vries boeken (Haarlem)
001779: POSTEL-COSTER, ELS, - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman
003631: COSTER, WIM, - Bij nacht en ontij. Rampoed in Overijssel
004541: COSTER, MARC DE, - Woordenboek van jargon en slang
006464: COTTAAR, ANNEMARIE,RED: - Indisch leven in Nederland
007873: COTTERELL, Y.Y., RED: - The illustrated Book of World Fables
007883: COUPERUS, LOUIS, - De boeken der kleine zielen
005675: COUPERUS, LOUIS, - Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan...
007887: COUPERUS, LOUIS, - Nagelaten werk
015811: COUPERUS, LOUIS, - God en goden
007877: COUPERUS, LOUIS, - De Komedianten
007882: COUPERUS, LOUIS, - Dionyzos
015111: COUPERUS, LOUIS, - Iskander. De roman van Alexander den Groote
007879: COUPERUS, LOUIS, - Elyata / De betooveraar
007881: COUPERUS, LOUIS, - Fantasia
003320: COUPERUS, LOUIS, - Oostwaarts
010438: COUPERUS, LOUIS, - Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan
007876: COUPERUS, LOUIS, - Fidessa
013481: COUPERUS, LOUIS, - Het zwevende schaakbord
015967: COUPERUS, LOUIS, - Herinneringen
015968: COUPERUS, LOUIS, - De naumachie
012644: COUPERUS, LOUIS, - Op reis
012862: COUPERUS, LOUIS, - Een lent van vaerzen
012863: COUPERUS, LOUIS, - Orchideeen
004152: COUPERUS, LOUIS, - De ongelukkige
007662: COURT, J.F.H.A.DE LA , & MUHD RASJID - Een nieuwe wereld. Ned. taalmethode voor het Indonesisch onderwijs
006022: COURTENS, MARIE-ANTOINETTE, - Grafiek - Schilderijen 1998-2007
003847: COURTENS, IEN, - Restoring the Balance. Performing Healing in West Papua
011293: COUWENHOVEN, RON, & HUUB SNOEP - 100 jaar winter. Het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995
015681: COUWENHOVEN, RON, & HUUB SNOEP - Nederland schaatsland 1882-2007
002211: COVARRUBIAS, MIGUEL - Bali
006032: COVARRUBIAS, MIGUEL, - Island of Bali
014724: COVARRUBIAS, MIGUEL - The Eagle, the Jaguar, and the Serpent. Indian Art of the Americas. North America, Alaska, Canada, the United States
000005: COVARRUBIAS, MIGUEL - Island of Bali
009326: COX, H.L.,RED: - Limburg I + II. Bijdragen tot de taal en het historisch volksleven van de beide Limburgen en het aangrenzende Rijnland
014757: CRAANDIJK, J. - Twentse wandelingen. Tochten langs steden en dorpen in 19de eeuws Twente
003156: CRAANDIJK, J., - Wandelingen door Limburg
001042: CRAIG, JAMES, - Production for the Graphic Designer
013484: CRAMER, RIE, - Het jaar rond . Tekeningen en versjes
006986: CRAMP, B.G., - British Midland Airways
008271: CRANE, NICHOLAS, - Mercator. De man die de wereld in kaart bracht
013282: CREBOLDER, GERJAN, - Het dorp Barneveld in de jaren vijftig
011219: CREBOLDER, GERJAN, & JAN LUYTJES - Met de kiekkast door Barneveld
008247: CREBOLDER, G., - Oude kijk op...Voorthuizen
014287: CREBOLDER, GERJAN, - "Een byzonder Schoutampt ".Het voormalige ambt Barneveld in pen en penseel, 1625-1875
013897: CREBOLDER, G., & TIJS VAN DEN BRINK - Barneveld 1939-1945. Van mobilisatie tot en met bevrijding & Het verzet
012539: CREBOLDER, GERJAN, - Een eeuw kippenlijn. Van Ede-Nijkerk tot Ede-Amersfoort
006623: CREBOLDER, G.,RED: - Garderen, baken in het groen. De geschiedenis van een Veluws dorp
003318: CREMER, A.F., - Op expeditie tegen de Dajaks
001662: CREMER, J.J., - Een een reisgezelschap
001698: CREMER, J.J., - Distels in 't weiland. Over-Betuwsche vertellingen
005438: CREMERS, ELISABETH, FRED KRAAIJ,EAĪ - Bolwerken als stadsparken. Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw
003624: CRESTI, CARLO, - Le Corbusier
000407: CREUTZBERG, P, BEW.: - Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-IndiŽ. Capita selecta. Een bronnenpublikatie
007988: CREYGHTON, LOUISE, - Aphorismen uit de oude boeken
009352: CRIENS, S.R.,RED: - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen
009274: CRIMSON - Profession Architect/ De Architecten Cie
009646: CROESE, KOEN, - Interventie op afspraak. Nederlandse mariniers op Curacao
014781: CROIX, HUMPHREY DE LA, EA: - Indie herinnerd en beschouwd. Sociale geschiedenis van een kolonie (1930-1957)
007313: CROLS, ROGER, GERARD DERKS,EA: - Monumentengids Ermelo
008505: CRONE, C.C.S., - De schuiftrompet. Verzameld proza
015825: CRONE, WERRY, - Groet uit Dordrecht een eeuw verstreken
007096: CRONE, FRANS, - Het Utrecht van C.C.S. Crone. Vijf wandelingen
014760: CRONE, G.C.E., - Nederlandsche Jachten, binnenschepen visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschapen 1650-1900
005698: CROO, M.H.DU, - Generaal Swart. Pacificator van Atjeh
011379: CROSS, ROBIN, - De Slag om de Ardennen
006854: CRUYNINGEN, P.J.VAN, - Boerderijbouw in Zeeland van de 10e tot de 20e eeuw
009625: CUNLIFFE, BARRY, - Book of Iron Age Britain
009501: CUNLIFFE, BARRY, & JOHN T. KOCH,EDS: - Celtic from the West. Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature
001850: CURTI, ORAZIO, - Het scheepsmodel. romp, constructie en bouw
009610: CUYT, MARTINE, - Willem Elsschot. Man van woorden
003473: BEKKUM S.V.D., W.A.VAN, - Geschiedenis van Manggarai(West-Flores)
013383: HOFSTAD V.D.,M., - Wapennbroeders. Uitgave van en voor de Nederlandse strijdkrachten in IndonesiŽ
005813: DAALDER, REMMELT,RED: - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000
004465: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur
002966: DAALDER, REMMELT, LEONARD BLUSS…,EA - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater(1600-2000)
007729: DAAN, AMA DJA, - De brug
013941: DAAN, JO,RED: - Urk. Woordenlijst van Urk
013936: DAAN, JO,RED: - Urk. Het dialect van Urk
003112: DAAN, J.C.,EA: - Het PoŽzie-Album
011492: DAELE, HENRI VAN, - Reinaart de Vos. De felle met de rode baard
015315: DAHLBERG, H.N., - Kaart van Suriname
013796: DAHLBERG, H.N., - Suriname in de aardrijkskunde
006767: DAHM, BERNHARD, - Soekarno en de strijd om Indonesie's onafhankelijkheid
011138: DAKE, ANTONIE C.A., - The Sukarno File, 1865-1967. Chronology of a Defeat
012648: DAKKUS, P.. - Handleiding voor de teelt van Planten en bloemen in Nederlandsch-Indie
010987: DALE, J.H.VAN, - Taalkundig handboekje of Alphabetische lijst van Nederlandsche woorden
005143: DALE, J.H.VAN, - Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal
012117: DALEN, J.L.VAN, - Geschiedenis van Dordrecht
009039: DALEN, A.G. VAN, - Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith-Tolkamer, Spijk en Herwen en Aerdt
015643: DALEN, A.G. VAN, - Gelders historie in De Liemers
000831: DALEN, A.G. VAN, - Westervoort in de vaart der Nederlandse historie
009361: DALHUISEN, LEO, ROANLD DONT,EA(RED): - Geschiedenis van de Antillen
014743: DALSEM, CEES VAN, - "Zaansche Toestanden". 130 jaar Kamer van Koophandel voor de Zaanstreek
015930: DAM, C.VAN, - Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse Gemeenschap in de stad Utrecht, 1930-1950
010312: DAM, C.F.VAN, EN E. ELIAS - Spiegel van Staten en Steden
014664: DAM, BERNARD VAN, - Oud-Brabansts Dorpsleven. Wonen en werken op het Brabantse platteland
004630: DAM, PETER VAN, & PHILIP VAN PRAAG - Fre Cohen 1903-1943. Leven en werk van een bewogen kunstenares
006209: DAM, W.VAN, - Te roer en te waak
015063: DAMHUIS, L.J., - Kerkgeschiedenis van Steenwijkerwold
000142: DAMMERMAN, K.W. - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor Land-, Tuin- en Boschbouw in Oost-IndiŽ
000031: DAMMERMAN, K.W. - Landbouwdierkunde Van Oost-Indie. De schadelijke en nuttige dieren voor land-,tuin- en boschbouw in Oost-Indie
014826: DAMMERMAN, K.W.,EA: - Nature Protection in the Netherlands Indies
000243: SINNINGHE DAMST…, J.S. - Advocaat-soldaat. Oorlogsherinneringen
000152: DAMST…, O,&B.JILDERDA - Nederland-IndonesiŽ in de twintigste eeuw
003841: DANE, K., - Willemstad. Historisch overzicht van stad en P
009783: DANIELS, M.P.M., - Noviomagus. Romeins Nijmegen
007036: DANKERS, J.J., & J. VERHEUL - Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen Ccritas en staatszorg 1813-1991. Als een groot particulier huisgezin
009773: DANZ, OLGA, & MARIANNE ABEN - WIj Hutters. Een boek over Leerdam en de Leerdammers van toen en nu
000154: DARDJOWIDJOJO, SOENJONO - Sentence Patterns of Indonesian
012578: BRUININK-DARLANG, CHRISTIEN, - Hervormingen in De Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelse in de periode 1905-1940
008240: DARRELL, MARGERY,INL: - Once Upon a Time. The Fairy-tale World of Arthur Rackham
003300: DARSONO, ALAM, - Het zwijgen van de vader
012494: DARU, MYRIAM, - Een verdwijnend industrielandschap. Inventarisatie van industrieel historische objecten in Helmond
003182: DASH, MIKE, - De ondergang van de Batavia
010336: DAUM, P.A., - Verzamelde romans
007773: DAUM, P.A., - Ups en downs in het Indische leven
007774: DAUM, P.A., - Nummer elf
004305: DAUM, P.A.,(MAURITS) - Goena-goena
004306: DAUM, P.A., - Hoe hij Raad van IndiŽ werd
005847: DAUM, P.A., - "Ups" en "Downs" in het Indische Leven
004310: DAUM, P.A., - "Nummer elf"
004309: DAUM, P.A., - "Ik ben journalist ex professo"
004311: DAUM, P.A., - H.van Brakel, Ing. B.O.W.
004312: DAUM, P.A., - Aboe Bakar
004308: DAUM, P.A., - De Van der Linden's
003319: DAUM, P.A., - Batavia-Amsterdam. Reisschets
016018: DAVIDSON, BERT J., - Het dagboek van Barend Davidson. Een Zwolse Jood in het verzet
015207: DAVIDSON, S., & H. ALDERSMITH - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide
009628: DAVIES, JOHN, - The Land of Boudica. Prehistoric and Roman Norfolk
009699: DAVIES, W.J.K., - German Army. Handbook. 1939-1945
011326: DAVISON, G.W.H., & CHEW YEN FOOK - A Photographic Guide to Birds of Borneo
009303: DAWS, GAVAN, & MARTY FUJITA - Arhipelago. The Islands of Indonesia
009557: DAWS, GAVAN, - Gevangenen van de Japanners
014921: DAWSON, GILLES E., & LAETITIA KENNEDY-SKIPTON - Elizabethan Handwriting 1500-1650. A Guide to the Reading of Documents and Manuscripts
002342: DAWSON, BARRY, & JOHN GILLOW - De traditionele bouwkunst van IndonesiŽ
004764: DAY, DAVID, - Een Tolkien Bestiarium
003629: DAY, DAVID, - Koning Arthur. Het ontstaan van een mythe
011242: HAAN TJAARD W.R.DE, - Nederlandse Volksverhalen. Herkomst en Geschiedenis
003507: DEBAENE, LUC,ED: - De historie van Broeder Russche
009843: DEBBAUT,JAN, MARIELLE SOONS,EA(RED): - El Lissitzky 1890-1941. Architect schilder fotograaf typrograaf
009898: DEBROT, COLA, - Mijn zuster de negerin
003566: DECOSTER, CHARLES, - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders
012836: DEELDER, J.A., - Renaissance. Gedichten '44 -'94
015214: DEEN, ROLF, & FRED HOUTZAGER - Een Geschenk van de Woestijn . Verhalen voor 1001 kinderen
009566: DEENIK, A.A.,BEW.: - De zee en hare beheerschers of Beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden van vroegeren en lateren tijd
014355: DEFOE, DANIEL, - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe verhaald door hem zelf
006999: DEIGHTON, LEN, & ARNOLD SCHWARTZMAN - Airshipwreck
010773: DEINSE, A.B.VAN,INL.: - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling)
008898: DEKEMA, DICK, & HENK SCHAFTENAAR,RED: - Het Burgerweeshuis te Naarden. Van Weeshuis tot Archief
011881: DEKEMA, D.,EA: - Tussen Vecht en Eem: Naarden
014955: DEKKER, DAAN, - De betonnen droom. De Biografie van de Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester
009927: DEKKER, D., - Toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Maarssen
014030: DEKKER, C., A. HENDRIKS,EA: - 1940-1945 Een analyse van het verzet
010180: TOUSSAINT-DEKKER, ALIDA, - Boek en school
014080: DEKKER, F., - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-IndiŽ, Formosa en PerziŽ
002879: DEKKER, F., - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan
008399: GOMMERS-DEKKER, ANS M., - Indonesische volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit
007452: DOUWES DEKKER, N.A.,RED: - Tanah air kita. Land en volk van Indonesie
008012: DEKKER, WOUTER JAN,RED: - Het weesmeisje op het kerkhof. Merkwaardige en leerrijke gevallen van liefde en min bezongen door Nederlandse straatzangers
012763: DEKKER, G., - Als journalistiek tekenaar op zoek naar romantiek en schoonheid in ons land
003676: DEKKER, PIET, - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe
003012: DOUWES DEKKER,N.A.,RED: - Tanah Air Kita. Een boek over land en volk van IndonesiŽ
008800: DEKKERS, C.A., & L.P.J. VROEMEN - De zwarte herfst. Arnhem 1944
005727: DEKKERS, OTH, - Wat het oude huis vertelde. Een stukje historie van Bunschoten (1650-1983)
015237: DEKKERS, MIDAS, - Lichamelijke oefening
007330: DEKKERS, MIDAS, - Lief dier. Over bestialiteit
004901: DEKKERS, MIDAS, - De Larf
000647: DEKKERS, MIDAS, - Gekorven diertjes
014262: DEKKERS, C.A., & J.M. VAN KERSBERGEN - Oranjemarechaussee. "Zonder vrees en zonder blaam". Marechaussee tijden de Tweede Wereldoorlog in ondergronds verzet tegen de nazi-onderdrukking
014517: DEKKERS, GER, - Het Overijssels Landschap
014801: DEKKERS, O., - VIjf bange jaren. Bunschoten en de oorlog 1940-1945
005594: DELAHAYE, ALBERT, ANDREAS F. MARCUS,EA: - Gastel. Land van abten en markiezen
005962: DELDEN, MARY C.VAN, - De republikeinse kampen in Nederlands-Indie, Oktober 1945-mei 1947. Orde in de chaos?
011911: DELEN, A.J.J., - Oude kunst en graphiek. Verzamelde Opstellen / Oude Vlaamse graphiek
005250: DELFT, MARIEKE VAN, & CLEMENS DE WOLF,RED: - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland
010384: DELFT, MARIEKE VAN, REINDER STORM,EA(RED): - Wonderland. De wereld van het kinderboek
006635: DELFT, MARIEKE VAN, AD LEERINTVELD,EA(RED): - Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Verzamelaars en verzamelingen
014937: DELFT, MARIEKE VAN, - Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek
015710: DELFT, DIRK VAN, - De wijde wereld van de Kleine Talen: 25 portretten
009796: DELGADO, GERARDO, & SOLEDAD SEVILLA - Francesco Clemente Affreschi. Pinturas al fresco
011901: DELIVORRIAS, ANGELOS, - Griekenland en de zee
001067: DELSMAN, H.C. - Dierenleven in IndonesiŽ
000150: DELSMAN, H.C. - Dierenleven in IndonesiŽ
015279: DELVIGNE, J.J., & G.J. KOOPMAN - De geschiedenis van Westerwolde. Deel 1: Het Landschap
011970: DELVIGNE, TOB, - 100 boeken die geschiedenis maakten 1892-1992
014576: DEMOED, E.J., - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen
000605: DEMOED, E.J., - Van een groene zoom aan een vaal kleed,zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom(gem. Renkum)
001461: DENAVE, FRANCINE, & LEON VOET - Museum Plantin-Moretus Antwerpen
010694: DENDERMONDE, MAX, & H.A.M.C. DIBBETS - De dijken
001337: DENDERMONDE, MAX, - Een eeuw door weer en wind. 100 jaar varen met Vinke&Co
008793: DENDERMONDE, MAX, - 228 seconden van stilte. Een Arnhemverhaal
003691: DENDERMONDE, MAX, - Nieuwe tijden - Nieuwe schakels. De eerste vijftig jaren van de AKU
004805: DENEKAMP, JOLANDA, & MAUREEN HOMMERSON - Barneveld in perspectief. 125 jaar geschiedenis van Barneveld
015526: DENHAM, G.C.VOORZ. - The P. & T.Lands, P.T.
004383: DENSLAGEN, WIM, - Gouda
011220: TOOLEN. AFKE VAN DER, - De Hutten van het Barrebos. Een idealistische enclave op de Veluwe
002086: DERIX, JAN, - Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie
009047: DERKS,K., - Gedenkboek St. Canisius-College 1900-1950
012624: DERKS, G.J.M., R.J.A. CROLS,EA: - Het Ntionale Park De Hoge Veluwe. Cutluurhistorische Analyse
008321: DERKSEN, STEVEN, - Rond de Meppeler toren
014343: DERLAGEN, CEES, - Lochem, Emmastraat 25. Een Ner Nesjama voor een familie
010028: DERMOUT, MARIA, - De tienduizend dingen
010277: DERMOŘT, MARIA, - De juwelen haarkam
015241: DERMOUT, MARIA, - Spel van tifa-gong's
007404: DERMOUT, MARIA, - De sirenen
015242: DERMOUT, MARIA, - Donker van uiterlijk
015243: DERMOUT, MARIA, - De juwelen haarkam
004879: DERMOUT, MARIA, - Nog pas gisteren
015240: DERMOUT, MARIA, - De kist en enige verhalen
013803: DERMOUT, MARIA, - Verzameld werk
009420: DERVELD, F.E.R., - Politieke mobilisatie en integratie van de Javanen in Suriname: Tamanredjo en de Surinaamse nationale politiek
011512: DERWIG, JAN, & JOUKE VAN DER WERF - Beurs van Berlage
013722: DESCHARNES, ROBERT, & GILLES NERET - Salvador Dali 1904-1989
005339: DESCHODT, ERIC, & PHILIPPE MORANE - De Sigaar
009877: DESJARDIJN, DAVE, - 301 Litho's 1802-1981
000699: DESSENS, HENK, LUCAS VEEGER, EA(RED): - Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de 20e eeuw
002055: DETERS, G., - Dagboek van een oorlogsvrijwilliger
009336: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw
008069: DEVENS, DRE, & HAN DE VREDE - Ter gelegenheid van de 1393e verjaardag van de Sint Servaaskerk
000237: DEVENTER, M.L.VAN - Geschiedenis der Nederlanders op Java, Deel I
012746: MARSMAN-VAN DEVENTER, HARRYET, - Meer dan alles...Verhalen van een plantersvrouw
015533: DEVENTER, W.P.F.VAN, & H.E.VAN GELDER,RED: - Het boek van Den Haag. 's-Gravenhage vroeger en nu
012829: DEVREE, PAUL, & HENRI FLORIS JESPERS - Paul Van Ostaijen
000943: DEVRIES, SIMON J., - Yesterday, Today and Tomorrow. Time and History in the Old Testament
009348: DEW, LEE A., - Railverkeer op Aruba en Curacao
008565: DEWANTARA, KI HADJAR, - Beoefening van letteren en kunst in het Pakoe-Alamsche geslacht
009918: DEYS, H.P., H.J.DE JONG,EA(RED): - Oud-Rhenen. Grepen uit Rhenen's verleden
015318: DEYS, H.P. - De Gekderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten
004566: DEYSSEL, L.VAN, - Beschouwingen en kritieken
014787: DIAS, ROBERT, - De Indo Story. Het Oost Indische Koloniale verleden
014786: DIAS, ROBERT, - Het wel en wee van ex kolonie Oost Indie
016019: DIBIA, E WAYAN, & RUCINA BALLINGER - Balinese Dance, Drama and Music. A Guide to the Performing Arts of Bali
006814: DICK WELSINK, & WILLY TIBERGIEN,RED: - Aarts' letterkundige almanak voor het Elsschotjaar 1982
007509: DICKENS, CHARLES, - The Posthumous Papers of the Pickwick Club/The Life and Adventures of Nicolas Nickleby/Sketches By Boz/Chistmas Books/A Tale of Two cities/The Life and Adventurees of Martin Chuzzlewit
011731: DICKINSON, EMILY, - Verzamelde gedichten
015564: ONG ENG DIE - Chineezen in Nederlandsch-Indie
012002: DIEDERICH, J.,INL.: - Vijf eeuwen Boek in Nederland
011191: DIEDRICH, JAN LOUIS, - Indomix. Lotgevallen in WO II op Sumatra en Djawa
010718: DIEKMANN, ANNE, & WILLI GOHL, ED: - Das grosse Liederbuch
011292: DIEKSTRA, RENE, - Op Bevroren Water. Glijdend door de tijd
011291: DIEKSTRA, RENE, - Nederlandsche winters van weleer
006844: DIELS, GERARD, - Het ongerijmde. Essays
005137: DIEMER, H., - Op den rand van leven en dood (Rotterdam hongerwinter 1944/45)
004549: DIEMER, WILLEM, - Mijn herinnering aan Gerrit Achterberg
012037: TOPOGRAFISCHE DIENST - Compact Provincie Atlas. Gelderland
014084: TOPOGRAFISCHE DIENST - Compact Provincie Atlas Overijssel
008854: DIEPRAAM, WILLEM, - The Dutch Caribbean
006836: DIEPSTRATEN, JOHAN,RED: - Het verlangen om er niet te zijn. Opstellen over het werk van Willem Brakman
009232: DIERCKS, G.F., & L.C.F. NUCHELMANS - Latijn dat leeft. Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu
006365: DIEREN, HILLE VAN, - In Storm en Mijnenveld. De geschiedenis van de reddingboot Brandaris I
008897: DIEREN, H.VAN, TJ. SPANJER,EA - De Buul. 400 jaar zeeverzekering op Terschelling 1587-1987
001112: DIESSEN, J.R. VAN, & R.P.G.A. VOSKUIL - Boven IndiŽ. Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea in luchtfoto's 1921-1963
009485: DIESSEN,, J.R.VAN, F.J. ORMELING,EA: - Grote atlas van Nederlands Oost-Indie
001875: DIESSEN, J.R.VAN, & R.P.G.A. VOSKUIL, - Stedenatlas Nederlands-Indie
001922: DIESSEN, J.R.VAN, - Soerabaja 1900-1950. Havens, Marine, Stadsbeeld
004353: DIESSEN, J.R.VAN, - Jakarta/Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azie en zijn cultuurhistorische nalatenschap
011485: DIETEREN, FRANS, - Koale en eike
000778: DIETEREN, R., - De migratie in de mijnstreek 1900-1935
010314: DIETZ, HARRY, & TOINE KETELAARS - Johanna Stichting 1900-1990. Negentig jaar zorg voor kinderen met een lichamelijke handicap
002543: DIJCK, J.Z. VAN, - Garoet en omstreken. Zwerftochten door de Preanger
001979: DIJK, P.J.J.VAN, &C.G.F. AMPT (RED): - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea
007317: DIJK, J.W.P.VAN, & C. KORTENHOEVEN - De straat waar u woont. Ermelo's straatnamen verklaard
007915: DIJK, C.VAN, - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt
009221: DIJK, W.VAN, & C.G.G. GETROUW - De ontwikkeling van de Surinaamse geschiedenis
009788: DIJK, C.VAN, - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever / Typograaf. Een documentatie
008305: DIJK, HANS VAN, - Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg
013529: DIJK, ALFRED VAN, - De Boer. De Koe en onze zuivelindustrie
011953: DIJK, EVERT VAN, - Kalligrafie
011060: DIJK, KEES VAN, - A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000
004804: DIJK, H.J. VAN, - Het land dat voor geen wateren beeft
007991: DIJK, OTTO, - De photograaf. Een televisie-spel
013918: DIJK, KL.VAN. - Ontwakend Volk. Een zwerftocht door Drenthe in de Middeleeuwen
013821: DIJK, E.A.VAN, & H.L.M. DEFOER - Ikonen uit Noord-Rusland in Nederlands bezit
000694: DIJK, W.J., - De schoonheid onzer binnenschepen
008298: DIJK, HANS VAN, - Jan Gerrit Scheurer (1864-1928). De calvinist met het tedere hart
004611: DIJK, C.VAN, - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst
015061: DIJK, OENE VAN, & HANS VAN HOEK - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes
003605: DIJK, LYDIE VAN, & NINA HERWEIJER - Glans langs de IJssel. ZIlver uit Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen
015808: DIJK, A.VAN, - Voor Pampus. De onwikkeling van de scheepsbouw bij de Koninklijke Marine omstreeks 1860
006125: DIJK, GERH.VAN,HOOFDRED: - Ons eigen tijdschrift
004540: DIJK, TEUN A.VAN, - Het literatuuronderwijs op school. Een kritische analyse
005348: SPOOR-DIJKEMA, MANS, - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Gen. KNIL S.H. Spoor
007007: DIJKERS, A., R.G. KLOMP,EA: - Paardetrams in het westen van Nederland
007228: DIJKERS,,H.J.A., H.DE HERDER,EA: - Paardetrams in het centrum en het zuiden van Nederland
007019: DIJKERS, A., - De Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
004232: DIJKHOFF, MARIO, - Dikshonario/woordenboek Papiaments-Nederlands
002891: DIJKHUIS, TOOS, NINI JONKER,EA: - Op weg naar een nieuwe wereld. Mondriaan en zijn sporen in de beeldende kunst
014335: DIJKMAN, HENK, - De Glens in Leesten. April 4. 1945
015599: DIJKSLAG, H.,EA: - Nieje Heerder Woordnboek
005610: DIJKSMAN, DAAN, RED: - Verheffend, vooruitstrevend, verstrooiend. 75 jaar Vara
005746: DIJKSTRA, L.J., - Zeven Sallandse Landgoedbossen. Een botanische beschrijving
003037: DIJKSTRA, WALING, - Friesch Woordenboek
010923: DIJKSTRA, FOKKELINE, - De beste Surinaamse recepten
013205: DIJKSTRA, WALING, - Het paaltje van Oosterlittens
011629: DIJKSTRA, WIETSKE, - Brievenspoor door Java
004553: DIJL, FRANK VAN, - Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje (Jeroen Brouwers)
008327: DIJS, DICK, - Heusden. Medaillon aan de Maas
002672: BERKUM, DIK & MARGOT VAN, EA(RED): - Sonsbeek 2008: grandeur. Een jubileum
011935: DIKKEBOER, GE, - Uut Gossul
000165: DIKKERS, A.J. - Van adelborst tot schout-bij-nacht. Jacob Jan Dikkers(1883-1968)
000182: DILLO, INGRID G. - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795. Schepen en zeevarenden
005306: DIMOND, FRANCES, & ROGER TAYLOR - Crown & Camera. The Royal Family and Photography 1842-1910
002438: DINGELDEIN, W.H., - Het land van de Dinkel
015638: DINGELDEIN, W.H., - De klokken van Denekamp en de klokgieter Wolter Westerhues
003577: DINGELDEIN, W.H., - Singraven. Beelden uit verleden en heden van een Twentse havezate
001049: DINGEMANS, G.D.J., - Wetmatigheid en Wonder. Hermeneutisch-theologische studie over verhouding geloof-natuurwetenschappen
011498: DINGEMANS, P.A.W., - De oude Minderbroeders. Het eerste Minderbroedersklooster 9Maastricht)
014009: DINI, NH., - Keberangkatan
012574: DINJENS, MARLIES, & STAN DE JONG - De vlucht van de paradijsvogel. Bijzondere familiegeschiedenis
005213: DINKELAAR, HENK, - Volk Op de Viersprong. Acht verhalen over het verleden, om het heden van Alphen te verstaan
015818: DINTER, W.S.VAN, - Gennep toen en nu
015991: DIPARC, H.J.A., H.P. KAPER,EA: - Trammend naar de metro. De historie van de tram in Rotterdam
008892: BLONK-VAN DER WIJST, DIRK EN JANNA, - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland
014841: DIRKZWAGER, J.M., - Dr. B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland
010245: DIS, ADRIAAN VAN, - Familieziek
002529: DIS, ADRIAAN VAN, & TILLY HERMANS, RED: - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & Dichters in kaart gebracht
008926: DIS, ADRIAAN VAN, - Op oorlogspad in Japan
003202: DIS, ADRIAAN VAN, - My Father's War
003508: DIS, L.M.VAN,ED: - Den bloem-hof van de Nederlantsche Ieught
006715: DIS, ADRIAAN VAN, - De Indische boeken
007302: DITTMAR, NORBERT, - Handboek van de sociolinguistiek
006080: DITTRICH, KATHINKA, & PAUL BLOM,EA(RED): - Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkingen
004990: DITTRICH, KATHINKA, & HANS WURZNER,RED: - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940
004933: DITTRICH, Z.R., B. NAARDEN EA(RED): - Knoeien met het verleden
000140: DJAJADININGRAT,R.T. - Herinneringen van een vrijheidsstrijder
002657: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT, - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java
010096: DJAJASOEBRATA, ALIT, & LINDA HANSSEN,EA: - Decorative Arts of Sumba
009981: DJASMADI, LISA, ROSEMARIJN HOEFTE,EA; - Migratie en cultureel erfgoed . Verhalen van Javanen in Suriname, IndonesiŽ en Nederland
014003: DJATIPIT - Memoires van een houtvester
000141: DJOJOHADIKUSOMO, MARGONO - Herinneringen uit 3 tijdperken. Een geschreven Familie-Overlevering
001213: DJOJOHADIKUSOMO, MARGONO - Herinneringen uit 3 tijdperken
011146: DJUMINI, TINO, - Indonesian dreams. Reflections on society, revelations of the self
010679: DOBBENBURGH, AART VAN, - Litho's
014415: DOBLIN, ALFRED, - Berlijn Alexanderplatz. Franz Biberkopfs Zondeval
011203: DOE, ERIK VAN DER, PERRY MOREE,EA(RED): - De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West
007478: DOEDENS, ANNE, & LIEK MULDER - Tromp. Het verhaal van een zeeheld
013559: DOEDENS, ANNE, R.T. GRIFFITHS,EA(RED) - Zuiderzeesteden. Enkhuizen, Hoorn, Muiden en Harderwijk in de eerste helft van de negentiende eeuw
009290: DOEDENS, ANNE, & JAN HOUTER - Gedachtenisse van d'Engelsche Furie op de Vliestroom, en der Schellingh
001988: DOEDENS, ANNE, & LIEK MULDER(RED): - De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC
015737: DOEDENS, ANNE, & JAN HOUTER - 1666: het Vlie brandt. Het verhaal over twee grote rampen in de Gouden Eeuw
003673: DOEDENS, ANNE, & LIEK MULDER(RED): - Een spoor van verandering. Nederland en 150 jaar spoorwegen
003089: DOEL, H.W. VAN DEN, - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942
001726: DOEL, H.W.VAN DEN, - Afscheid van Indie. De val van het Nederlands imperium in Azie
000242: DOEL, H.W. VAN DEN, - Het Rijk van Insulinde. Opkomt en ondergang van een Nederlandse kolonie
001656: DOEL, H. G. VAN DEN, - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen(1586-1627)
012897: DOEL, HUIB VAN DEN, - Zingen als een gek. Het verschijnsel Gerrit Achterberg als mens met een handicap, dichter en mysticus
000408: DOEL, H.W. VAN DEN, - Afscheid van IndiŽ. De val van het Nederlands imperium in AziŽ
014833: DOELEMAN, FRITS, - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven, alsmede in Achttienhoven
004185: DOESBURG, THEO VAN, - Naar een beeldende architectuur
013490: BIESSEN-DOHMEN, MIEKE, - De klok. Het kampkind in mij spreekt nu
013275: DOIJER, A., - Dessah-leven
003056: DOLFIN, MARCELINE, E.M. KYLSTRA,EA: - Utrecht. De huizen binnen de singels
000173: DOLK,LIESBETH - Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java(1900-1957)
014061: DOLORES, M., - Bij oom in IndiŽ
000148: DOMPSELER, FRANS VAN - Een Indische Nederlander in Nederlands-IndiŽ
007176: DON, PETER, - Voorne-Putten. Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst
006525: DONCKERS, A.J., - God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-Indie, 1807-1950
007337: DONGELMANS, BERRY, FRITS VAN OOSTRUM,EA: - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
007336: DONGEN, PETER VAN, - Rampokan Celebes
011212: DONGEN, FRANS VAN, - Van Timor naar Jakarta. Bestuursambtenaar in diplomatieke dienst
000505: DONGEN, PETER VAN, - Rampokan Java
006017: NENEK DONGENG - Indonesische Sagen en Legenden
005951: NENEK DONGENG - Indonesische Sagen en Legenden
010321: DONK, PIETER VAN, - Indonesian Cockspur Cases. Kotak Taji. Bali Lombok Sulawesi Kalimantan
013134: DONK, J.A.VAN, - Nachtmerrie in Nieuw Guinea
014945: DONKER, GRETHA, - J.C. Bloem meester-dichter
015775: DONKER, ANTHONIE, - De bliksem speelt in de doringboom. Verkenning van Zuid-Afrika
011699: DONNE, JOHN, - The Complete English Poems
007524: O'DONOGHUE, MICHAEL, - Het stenenboek. Handboek voor het herkennen, verzamelen en Bewerken van mineralen en edelstenen
002143: DONSELAAR, J.VAN, - Woordenboek van het Surinaams-Nederlands
013055: DONSELAAR, N., - Van Gasthuisbed tot Serviceflat. Zes eeuwen bejaardenzorg in het Gecombineerd St. Pieters- En Blokland Gasthuis te Amersfoort
001519: DOOIJES, DICK, GERARD UNGER, EA: - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971-1985
008004: DOOIJES, DICK, BER DRUKKER,EA; - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Fre Cohen
008218: DOOIJES, DICK, S.H.DE ROOS,EA: - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
008225: DOOIJES, DICK, - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos
008115: DOOIJES, DICK, - Mijn leven met letters
001001: DOOIJES, DICK, - Over typografie en grafische kunst
012967: DOOIJES, DICK, - A is geen aapje
005977: DOOL, T.V.D., - In een notedop. De nieuwe demobilisatievoorzieningen (o.a. voor KNIL-militairen)
001527: DOOLAARD, A.DEN, - Pers en persvrijheid
007275: DOOLAARD, P.G.RED: - Tot tijd en wijle...1887 - 1987. Een eeuw gereformeerd in Veenendaal
003594: DOOLAARD, A.DEN, - De partisanen en andere gedichten
012493: DOOREN, FRANK VAN, - De geschiedenis van het Nijkerkse stoomgemaal Hertog Reijnout
014211: DOORMALEN, SIL VAN, KOBUS VAN INGEN,EA(RED) - Terugblik. Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000
008075: DOORMAN, S.J.,TEKST: - 25 portretten
011837: DOORN, HERMAN H.VAN, PIET 'T HART,EA - 't Gooi. Een fotografische impressie
002471: DOORN, IENS VAN, - Geluk is als een vogel. Roman uit de nadagen van Nederlandsch-Indie
000294: DOORN, J.A.A.VAN, - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project
006547: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER, - Wim Terhorst en zijn vriend Sarip. Een jongensleven in Indie
004616: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER, - Ik wil
000146: DOORN, J.A.A.VAN, - Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring
000147: DOORN, J.A.A.VAN, - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project
001610: DOORNE, J.H.VAN, - Achter den Waaldijk. Humor van het platteland
014444: DOORNMALEN, S.E.M.VAN, - Lienden. Een Betuwse gemeente 1811-1998. Leven op en van de klei
007793: DOPPERT, LOUIS, - De eerste generatie. Indische gebeurtenissen sinds 1936
005624: DORE, GUSTAVE,EA: - 367 gravures uit jaargangen 1865-1884 van De Aarde en haar Volken
014644: DORENBOSCH, P.TH.A., - De Boxtelse St.-Petrus
008796: DORLAND, FRANK, - Luchtstrijdkrachten in den Tweeden Wereldoorlog en daarna
011822: DORLEIJN, PETER, - Zuiderzeevisserij in beeld
008939: DORP, A.VAN,RED: - Rondom de bevrijding van Oisterwijk in oktober 1944
000409: D÷RR, S., SAMENST.+TOEL. - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betr. hebbend op Jan Olphert Vaillant. Kapitein ter zee (1751-1800)
014974: DORREN, C.J.O., - Onze Mariniersbrigade. De veelbewogen episode in de Korpsgeschiedenis van 1945-1949
004723: DORREN, C.J.O., - De Geschiedenis van het Nederlandse Korps Mariniers van 1665-1945
014299: DORRESTIJN, HANS, - Ik moest een schaap een tongzoen geven
012874: DORRESTIJN, HANS, - Nu de liefde me zo tegenzit
007664: DORSMAN, L., & JAC.VAN DER KLEI - Plantengroei en bloei. Deel 2: Uitheemse planten
001128: DORT, MARC VAN, - Utrecht en de post
006856: DORT, WIETEKE VAN, - De weduwe van Indie. Liedjes en teksten uit het repertoire van Tante Lien
011586: DORT, WIETEKE VAN, - Lieve Luitjes. Het Liedjesboek van Tante Lien
007490: DOSTOJEWSKI, F.M., - De eeuwige echtgenoot
013523: DOSTOJEWSKI, F.M., GOGOL, NICOLAI,EA: - Schuld en boete, Dode zielen, ea:
013795: DOTH, R.C.A., E.M. KOORNDIJK,EA: - Kondre sa jere. 200 jaar zending onder de bosnegers van Suriname
008483: DOUMA, A.K.W., - Friese Paarden
000201: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart
014767: OMMEN-DOUWES, TINEKE VAN, - Je hoeft niet naar school, want het is ooorlog...hoera!
011271: DOWDEN, WILFRED S.,ED; - The Journal of Thomas Moore
007874: CONAN DOYLE, ARTHUR, - De Heldendaden van Brigadier Gerard
006912: CONAN DOYLE, ARTHUR, - De elfen komen. Over het bestaan en waarnemen van elfen
015923: DRAAISMA, KEES, - Geschiedenis van Roptazijl
012625: DRAAISMA, DOUWE, - Waarom het leven sneller als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen
011248: DRABBE,P., - Spraakkunst van het Ekagi. WIsselmeren Ned. N..Guinea
014488: DRABBE, L.H.A., - Het dappere Hollandse leger
009093: DRAGT, G.I.W., - Moenia Documana. Dokkums groene gordel
006985: DRAGT, GIJS, - De gloriejaren van de Nederlandse Luchtvaart
013983: BOSCH VAN DRAKENSTEIN, TON COOPS. EA: - HIstorische Lusthoven in de Lage Landen
000172: DRECHSEL, WILLEM,HFDRED. - Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-IndiŽvaarders
010624: DREES, W., - Zestig jaar levenservaring
008676: DRESDEN, S., - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing
006813: DRESDEN, S., - Vervolging, vernietiging, literatuur
000179: DREWES, G.W.J.ED+TRANSL. - HIkajat Potjut Muhamat
001689: DREWES, J.B., - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied
015760: DREYER, A., - Zuid-Afrikaanse monumenten album
003084: DRIE, ROB VAN, NICO PLOMP, EA: - Genealogie van stamboom tot familiegeschiedenis
006780: DRIEL, L.VAN, & A. STEKETEE - Van Aardenburg tot Zonnemaire. Zeeuwse plaatsnamen
001796: DRIESENS, FRANS J.J., - Opkomst van de Nederlandse radio-industrie
002236: DRIESSEN, JOZIEN J., - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917
009341: DRIJVER, F.W., - Naarden. Historie en monumenten
001428: DRIJVER, J., - Texel. Het vogeleiland
002872: DRIJVER, F.W., - MozaÔek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
000485: DRISSEN, ERNST, VERZ. - Vastgelegd voor later. Indische foto's van Thilly Weissenborn
000325: DRONGELEN, COR VAN, ED: - "Hť, haal die oorlog van mijn schouders"
013634: DRONGELEN, COR VAN, ED: - Tussen twee werelden. Een verhalenbundel
014013: DROOG, THEA, - Een Makassaarse dochter
005972: DROOGLEVER, P.J. - Een daad van vrije keuze. De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht
000175: DROOGLEVER, P.J. - De vaderlandsche club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek
000176: DROOGLEVER, P.J. RED. - Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in IndonesiŽ
002792: DROOGLEVER, P.J., - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek
015795: DROOP, E.TH.L., - Toen op Kwitang. Herinneringen van Miel Droop
015092: DROP, W., & W.H.L. DE VRIES - Taakbeheersing. Handboek voor taalhantering
009748: DROS, L.B.J., - Duivendrecht in vroeger tijden
013462: DROS, IMME, - Ilios. Het verhaal van de Trojaanse oorlog
009952: DROS, BRAM, - Fotoverslag van de dodenherdenkingen d.d. 15 augustus 1995 in Thailand
001185: DROS, NICO, - Het angstzweet der kolonialen
000307: DROS, NICO - Het angstzweet der kolonialen
014485: DROS, NICO, - Noorderburen
014486: DROS, NICO - Dromen van de bok
000162: DROSSAARD, WILLEM - IndonesiŽ, land van ons hart
010562: DROSSAARD, WILLEM - De magische driehoek. Op reis door Sri Lanka, Indonesie en Thailand
006377: DROSSAARD, WILLEM - Op reis in het kielzog van Abel Tasman. Australie, Nieuw-Zeeland, Bali
009939: DROST, H.H., - Harlingen in Oorlogstijd
000055: BARENTZ-DROST, MARGA, - Kimura's Kinderen
001665: DROST, AERNOUT, - De pestilentie te Katwijk(1625)
014487: DRUCKER, WILHELMINA, - George David
010881: DRUETT, JOAN, - She Captains. Heroines and Hellions of the Sea
001839: DRUIF, C., - Nederlandse gemeentewapens
009693: DRUMM, ULRICH, ALFONS W. HENSELER,EA: - Oude aandelen
014638: DRUNEN, J.E.M.VAN,RED: - Orde, Rust en Veilighedi. De operatieve taak van 6 RS
014197: DRUNEN, TOND VAN KOBUS VAN INGEN,EA: - Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblik l
015900: DUBELAAR, C.N., - South American and Caribbean Petroglyphs
010914: DUBOIS, JUL. M., - A Portrait of the Republic Suriname
013421: DUBRETON, J.LUCAS, - Zo leefden de Florentijnen ten tijde van de Medici
012442: DUCKERS, ROB, & PIETER ROELOFS - De gebroeders Van Limburg. Nijmeegde meesters aan het Franse Hof 1400-1416
000974: DUFFY, EAMON, - Heiligen & Zondaars. Een geschiedenis van de pausen
014678: DUIF, A., - Het geboeide lichaam Bevrijd. Een overzicht van de ontwikkeling der heilgymnastiek massage fysiotherapie
013270: DUIJKER, H.C.J.,RED: - Encyclopedie van de psychologie
001732: DUINHOVEN, A.M.,ED: - Karel ende Elegast
001308: DUINKERKEN, J., - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750
015819: DUINKERKEN, W., J.P.J. KNOL,EA(RED): - De Historie van Wsrffum, Breede en Rottumeroog
003034: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van de wederkeer
009706: DUISTER, FRANS, - JIts Bakker. 35 jaar beeldend kunstenaar
010644: DUISTER, FRANS, - Ru van Rossem
014690: DUISTER, FRANS, & JAN SNOEK - Lixenberg
001743: DUITS, H,EA(RED), - Eer is het Lof des Deuchts
011924: PLEMP VAN DUIVELAND,L.J., - Twentse weefsels
005817: PLEMP VAN DUIVELAND,L.J., - Willem Frederik. Koning der Nederlanden
000622: DULLAART, P., - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse anarchisten 1894-1903
011860: DULLEMEN, INEZ VAN, - De rozendief
009534: DULLEMEN, INEZ VAN, - Heldendroom
014489: DULLEMEN, INZE VAN, - Vroeger is dood
001923: DULM, J.VAN,W.J.KRIJGSVELD,EA: - GeÔllustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-IndiŽ 1942-1945(deel I) + Deel II (supplement)
000689: DUMAS, CHARLES, SAMENST. - In Het Zadel. Het Nederlandse ruiterportret van 1550 tot 1900
012569: DUMAS, ROBERT MARTIN, - "Teater Abdulmuluk" in Zuid-Sumatra: Op de drempel van een nieuw tijdperk
015278: DUMON,PIERRE, E.A. - Het geillustreerde boek in het westen
014854: DUMPEL, R. W., - Een blijvende herinnering
005612: DUNBAR, JANET, - A Prospect of Richmond
015086: DUNK, H.W.VON DER, - In het huis van de herinnering. Een cultuurhistorsche verkenning
016005: DUNKEL, ELIZABETH, - Onder de klamboe
015023: DUNLOP, BETH, & DENIS HECTOR - Twentieth-century Classics. Architecture: Gropius, Le Corbusier, Kahn.
014928: DUNNEBIER, W., - Bolaang Mongondowsch- Nederlands woordenboek. Met Nederlandsch-Bolaang Mongondowsch register
005116: DUNNEWIND, AREND, - Ernst R.V.V. Amsterdam. Boek van oorlog en verzet
014885: DUNSELMAN, P. DONATUS, - Over de huwelijksadat der Moealang-Dajaks van West-Borneo
014884: DUNSELMAN, P. DONATUS, - Bijdrage tot de kennis van de taal en adat der Kendajan Dajaks van West-Borneo
014118: DUPARC, H.J.A., H.DE HERDER,EA: - Trams en tramlijnen. De paardetrams in het centrum en zuiden van Nederland
000136: DUPARC, H.J.A. - Trams en tramlijnen. De elektrische stadstrams op Java
005748: DUPARC, H.J.A., & J.W. SLUITER - Rijden door Rotterdam. 100 jaar openbaar vervoer in foto's 1877-1977
015845: DURLACHER, JESSICA, - Arthuro d'Alberti
011434: DURME, L.VAN, - Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Bochoute
000946: DURRANT, A.E., - Lokomotip Uap. Indonesische stoomlocomotieven in actie!
003231: DURY, G.H., - Map Interpretation
014270: DUSSEL, WIM, - Tjot. Nederlanders in Korea
000160: DUSSEL, WIM - Heklichtjes. Humoreskes uit het Mariniersleven in IndiŽ
001171: DUSSEL, WIM, - Dat was jij, marinier! De geschiedenis van de Mariniersbrigade
000138: DUSSEL, WIM - Heklichtjes. Humoreskes uit het Mariniersleven in IndiŽ
000354: DUSSEL, WIM, - Heklichtjes. Humoreskes uit het Mariniersleven in IndiŽ
001688: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A., - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot
011330: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A., - In de boeken, met de geest
005609: DUTTING, HANS, - Profiel Harry Mulisch. Een documentaire
010168: D‹TTING, HANS, RED: - Archief De Vijftigers
007796: DUUREN, DAVID VAN - Krissen. Een beredeneerde bibliografie
000159: DUUREN, DAVID VAN - De Kris. Een aardse benadering van een kosmisch symbool
005341: DUURSMA, E.K., H. ENGEL.EA(RED): - De Nederlandse delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water
004877: DUURSMA, JAN, - Woningbouw in Groningen 1978-1993
013826: DUYFJES, J., - Geologische kaart van Java. Toelichting bij blad 110 (Modjokerto)
013546: DUYN, SYL VAN, - Op zoek naar jou
010065: DUYNS, CHERRY, - De zoete zee. Het IJsselmeergebied in foto's 1945-2000
010103: DUYNS, CHERRY, - De Chinese knoop
014490: DUYNS, CHERRY, - Dante's trompet
000158: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ
000522: DUYVENDAK, J.PH., - Inleiding tot de ethnologie van de Indische archipel
000521: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de IndischeaArchipel
000157: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel
011553: DUYVERMAN, JOH.H., - Tien jaar in de Minahassa, 1909-1919
010340: DWARSWAARD, ARIE, & MAARTEN TIMMER - Van windhandel tot wereldhandel. Canon van de bloembollen
004097: DYSERINCK, JOHS, - Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken
013385: VERHEUL DZN, J., - Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland
009029: VERHEUL DZN, J., - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing van de Schiekaden
009510: VERHEUL DZN, J., - Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam
006906: EARL, DONALD, - Het tijdperk van Augustus
002889: EBBINK, A., & W.J. GERRITSEN,EA(RED): - Hedendaagsche architectuur in Nederland
009436: EBELING, H.C., - Montgomery, de generaal met de baret
011453: ECK, TOM VAN, INTERVIEWS, - Was Tom Poes maar hier. Een hommage aan Marten Toonder
011872: ECK, G.VAN - Bloemendaal zoals niet iedereen het kent
005412: ECO, UMBERTO, - De slinger van Foucault
015296: ECO, UMBERTO, - De grenzen van de interpretaite
003936: ECO, UMBERTO, - Het eiland van de vorige dag
007441: ECREVISSE, PETER, - De bokkerijders
014619: ECURY, NYDIA,ED: - Facts and Fancies about Curacao
005291: STAAL, & DE RIJK,ED: - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden
003565: EDEL, DORIS, - Helden auf FreiersfŁssen
000170: EDELMAN, C.H. - StudiŽn over de bodemkunde van Nederlandsch-IndiŽ
013041: EDINGA, HANS, - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving
013697: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE, - Dagboek
000982: V÷LGER,GISELA,& KARIN V. WELCK,EDS. - Die Braut. Geliebt-verkauft-getauscht-geraubt. Zur Rolle der Frau im Kulturvergleich
006120: HERBOWO & SOEDARMADJI J.H. DAMAIS,EDS: - Jakarta
011780: EDWARDS, PAUL, - Equinano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf
004023: EDWARDS, HUGH, - Het wrak op het Halve Maan's rif. De stranding van het VOC-schip Zeewijk op de koraalriffen van de Abrolhoseilanden, West-Australie 1727
014930: EDYAWATI, NI LUH, - Bali. Cilture and Legends
010870: JONG EDZ., FR.DE, - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakvereningingen
000281: EE, MICK VAN, - Boys Town(barak 20 Baros-5 Tjimahi)
000660: EECHOUD, JAN VAN, - Vergeten Aarde. Nieuw-Guinea.
010069: EECKHOUT, F.I.R. , - Op vleugels boven eigen land
013089: EEDEN, ED VAN, AREND VAN DAM,EA: - Utrecht. Waar het hart vol van is
009155: POORT-VAN EEDEN, JANNE, - Toen ik zo oud was...Verhalen over Hilversum tussen de twee wereldoorlogen
007269: EEDEN, ED VAN, - Paul van Vliet. In de optocht door de tijd
004591: EEDEN, ED VAN, - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken
005214: EEGHEN, I.H.VAN,INL: - Een Amsterdams grachtenboekje uit de zeventiende eeuw. Het plaatwerk van Cornelis Danckerts
010890: EEKHOF, HENK, - Kampong Hospik. Van het Stroese zand naar het Kaimanese strand (Nieuw-Guinea)
003071: EEKHOFF, W., - Op reis door Friesland in de vorige eeuw
011132: GOGH-VAN EEKHOUT, FRIED VAN, - Tijd die nooit voorbij gaat. Herinneringen aan de Japanse bezetting en de Bersiap in Soerabaia
003408: EERDE, J.C.VAN, - Gids tentoonstelling Oud-Javaansch en hedendaagsch Balisch Hindoeisme
000213: EERDE, J.C. VAN - Koloniale Volkenkunde. Omgang met inlanders
014651: EERENBEEMT, H.F.J.M.VAN DEN, KEES LEIJTEN,EA: - Het kleine bedreigde Brabantse monument
006818: EERNSTMAN, J.P.A., - De Griekse tragedie
001088: EERZAMEN, F. DEN, - Het eiland Goeree. Geschiedenis, volksleven, taal
012632: EES, ERIK VAN, - Mijn Zuid-Afrika
015640: EFDEE, RIA, HENK NOBBE,EA(RED) - Valleiveen en Veluwezand. Geschiedenis van een waterschap in zes verhalen
015541: EGBERS, HENK, - Tabak in de kunst
013923: EGBERTS, EGBERT, - Wie water deert die water keert
014960: EGBERTZEN, A.W., M. EGBERTZEN-KOPS,EA(RED): - "Terug, en weer Inzetbaar".100 jaar geschiedenis van de Vrijwillige Brandweer Ermelo 1904-2004
014655: EGERAAT, L.VAN, - Zeg maar dag tegen Brabant
007442: EGGEBRECHT, ARNE UND EVA, - Versunkene Koningreiche Indonesiens
015937: EGGER, WIM, - Surinaamse Rug Joodse Buik. Emoties van een nazaat van de Surinaamse Slavernij die een kind-overlevende werd van de Sjoa
008132: EGGER, HANNA, - Gluckwunschkarten im Biedermeier. Hofflichkeit und gesellschaftlicher Zwang
007496: EGGERS, DAVE, - U zult versteld staan van onze beweegelijkheid
007506: EGGERS, DAVE, - Wat is de Wat. De autobiografie van Valentino Achak Deng
009995: EGGINK, JAN, - De zwerftocht. Een waar relaas
012932: EGGINK, JACOBA, - Tussen Euphraat en Tigris
011363: EGMOND, FLORIKE, & PETER MASON, RED.+ INL. - Het Walvisboek. Walvissen en andere zeedieren beschreven door Adriaen Coenen in 1585
014392: EICKHOFF, MARTIJN, BARBARA HENKES,EA(RED): - Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950
011471: EIJK, JAN VAN, & JAC.VAN TERM - Mijn Geuldal
015200: EIJK, GAIL, - Tranen voor mijn horizon. Een waar gebeurd verhaal
012323: EIJKELBOOM, J., - Dordracum Illustratum
006926: EIJKELBOOM, J., - Het krijgsbedrijf. Vijf benaderingen
010118: EIJKELBOOM, J., - Wat blijft komt nooit terug
012412: EIJKELBOOM, J., - Heden voelen mijn voeten zich goed
012413: EIJKELBOOM, J., - De wimpers van de dageraad
012410: EIJKELBOOM, J., - De gouden man
012320: EIJKELBOOM, J., - Het lied van de krekel
012321: EIJKELBOOM, J., - Het arsenaal
012322: EIJKELBOOM, J., - Binnensmonds jubelend
012411: EIJKELBOOM, J., - Kippevleugels
012106: EIJKELBOOM, J., - Enfantines
010117: EIJKELBOOM, J., - Hora incerta
014183: EIJNDEN, NANNIE VAN DEN, - De verborgen kracht. Het levensverhaal van Ab Domstorff
012947: EIKEREN, JOHAN H.VAN, - Perijkelen bij de verzorging van het boek in de oorlogsjaren
004607: EIKEREN, JOHAN H.VAN, - Over boekverzorging
005366: EILANDER, ANDRE, - Koninklijke Luchtmacht. A Portrait in Pictures
015866: EINDE, WIM VAN 'T, DIANNE HAMER,EA(EINDRED): - De Eper canon of Wat iedere inwoner van de gemeente Epe Moet weten van de geschiedenis van de vier dorpen
001063: EISENGA, RUURD, - De Mariniers van Klademak
009010: EISENHOWER, DWIGHT D., - Kruistocht door Europa
005554: EKKART, RUDOLF E.O., - Werk van Pieter Wetselaar
001475: EKKART, R.E.O., - Een boekmuseum verzamelt
001477: EKKART, R.E.O., H.VAN KRIMPEN,EA: - Karel F. Treebus-Typograaf
012011: R.E.O. EKKART - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses
005232: EKKART, R.O.,RED: - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek . Acht eeuwen verluchte handschriften
007237: EKKART, R.E.O.,INL: - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300-1550
001437: EKKART, R.E.O., - De Renildis Handpers 1957-1987
003968: EKMAN, KERSTIN, - Breng mij weer tot leven
000209: ELANDS, MARTIN, RED: - Uit IndonesiŽ. De erfenis van de soevereiniteitsoverdacht
001980: ELANDS, M., RED: - Oost west, thuis best? De opvang van uit Nederlands-IndiŽ teruggekeerde militairen 1948-1951
009955: ELANDS, MARTIN, JOEP VAN HOOF,EA: - 250 jaar Genietroepen 1748-1998
001256: ELANDS, M., - Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van 4 Divisie
014514: ELBERTS, W.A., - Historische wandelingen in en om Zwolle
012881: ELBURG, JAN G., - De quark en de grootsmurf
001728: ELDEN, W.VAN,VERT. - Carmina burana. Middeleeuwse vagantenpoŽzie
000994: ELDEN, W.VAN, - Ludovico Ariosto: Cinque Canti
006620: ELEMA, F.R., & H.J.VAN BEEK - Rond Ermel's Wehme. Gedenkboek van Ermelo (855-1955)
013624: ELEMANS, J.H.A., - Woord en wereld van de boer. Een monografie over het dialect van Huisseling
014376: ELFFERS, JOOST, MIKE SCHUYT,EA: - Groot museumboek. Geillustreerde gids langs 660 musea van Nederland
014426: ELFFERS, JOOST, - Tangram.Het oude Chinese vormenspel
001511: ELFFERS, DICK,ED: - Nederlanders in Japanse kampen
007476: ELIACH, YAFFA, - Chassidische vertellingen over de Holocaust
000688: ELIAS, E., & A. DUIF - Lachen is leven. Bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor van 1883 tot 1958
000169: ELIAS, W.H.J. - IndiŽ onder Japanschen hiel
013051: ELIAS, B.G.J., - Amersfoortse societeiten
013015: ELIAS, B.J.G., R.M. KEMPERINK,EA: - Amersfoort zoals het was
003982: ELIAS, E., - Drie-kwart honderd jaren met eer, met naald, met garen
001015: ELIňNS, TITUS, FRANK KAUFMANN,EA: - Wereldtentoonstelling
002533: ELIOT, ALEXANDER, - Mythen van de mensheid
012369: ELLERBROEK, WILLEM, - Uw brief is bijna een tragedie die mij deed huiveren. Het contact van Laurens Elzinga met Willem Elsschot
014563: BERRESFORD ELLIS, PETER, - De druÔden en hun rol in de Keltische samenleving
000341: ELOUT,C.K. - Indisch Dagboek
000624: ELOUT,C.K. - In kleuren en kleeren. Nederlandsche volksdrachten
001111: ELSKEN, ED VAN DER, - Zomaar in een sloot ergens bij Edam
005643: ELSKEN, ED VAN DER, - Avonturen op het land
012382: ELSSCHOT, WILLEM, - Verzen
010208: ELSSCHOT, WILLEM, - Ik dank u allen zeer. Toespraken
012378: ELSSCHOT, WILLEM, - Kase
012361: ELSSCHOT, WILLEM, - Pensioen
012379: ELSSCHOT, WILLEM, - Gedichte/Verzen
008046: ELSSCHOT, WILLEM, - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten
012357: ELSSCHOT, WILLEM, - Het tankschip
010630: ELSSCHOT, WILLEM, - Verzameld werk
012359: ELSSCHOT, WILLEM, - Lijmen
012377: ELSSCHOT, WILLEM, - Leimen
012226: ELSSCHOT, WILLEM, - Het Dwaallicht. Een beeldroman
016004: ELSSCHOT, WILLEM, - Lijmen en Het Been
005324: ELST, ANDRE VER, - Icarus in oorlog en vrede. Beeldjournaal van 100 jaar luchtvaart
011745: ELSTLAND, LOURENS VAN, - Jan onder de deecken. Eeen Haarlemse "klugt", geschreven te Batavia rond 1690
012066: ELZENGA, E.,RED; - Het Witte Loo. Van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962
009890: EMANTS, MARCELLUS, - Inwijding
008341: EMCK, N.H., H.J.HARDEMAN,EA(RED): - Ridderkerk. Herdenking 500 jaar
008511: EMEIS, M.G. - Drie eeuwen Weesperbuurt. 60 jaar 't Koggeschip
012785: EMEIS, M.G., - Amsterdam buiten de grachten
008307: EMEIS, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies
013094: EMMENS, KAREL, - De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk
015326: EMMER, PIET, HENK DEN HEIJER,EA: - Atlantisch Avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen,1500-1800
007243: ENDERLEIN, VOLKMAR, & WERNER SUNDERMANN,ED: - Schahname. Das Persische KŲnigsbuch
010347: ENDT, FRISO,RED: - Weet je nog wel...Een boek vol pluche en pleizier (1900-1929)
004558: ENDT, ENNO, - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal
014326: ENGEL, W.I., - De Gooische moordenaar. Tramgeschiedenis 1880-1958
015115: ENGEL, W.L., - De 's-Gravelandsche Paardetram. De Paardetram Hilversum-'s-Graveland 1887-1923
003234: ENGELBRECHT, W.A., - De wereldkaart van Willem Jansz.(Blaeu)
014954: ENGELEN, THEO, - De Indische vlieger
014046: ENGELENBURCHT, J., - Punch. Galgehumor uit de Tweede Wereldoorlog
002893: ENGELHART, BEN, - Calligrafie. De schoonheid van het schrift
000776: ENGELS, GRAAD, - Det dank'tich d'n Duvel. Volksverhalen tussen Peel en Maas
007842: ENGELS, CHRIS J., & J.VAN DE WALLE - Klein Venetie. Curacao in vroeger dagen
009999: ENGERS, ADOLPHE, - Ardjoena. Indische roman
000168: ENGERS, J.F. - IndiŽ in de Branding. De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch-IndiŽ van Pearl Harbor tot Hollandia
004108: ENK, E.M.C.VAN, - Pionieren in de cultures. Harvey Thompson (1790-1837) op Java temidden van andere buitenlandse ondernemers
009051: ENKLAAR, D.TH., - Geschiedenis van Gooiland
002820: ENKLAAR, D.TH., - Varende luyden. StudiŽn over de Middeleeuwse onmaatschappelijken in ee Nederlanden
001695: ENKLAAR, D.TH., - Uit Uilenspiegel's kring
001725: ENKLAAR, D.TH., - Varende Luyden. StudiŽn over de Middeleeuwse groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden
004021: ENKLAAR, D.TH., - De dodendans. Een cultuur-historische studie
001554: ENQUETECOMMISSIE - Regeringsbeleid 1940-1945. Militair Beleid / Terugkeer naar Nederlandsch-Indie
013864: ENQUIST, ANNA, - Contrapunt
012623: ENQUIST, ANNA, - De verdovers
007785: ENQUIST, ANNA, - Contrapunt
008667: ENT, H.VAN DER, RED: - Literatuur en ethiek
004760: ENZINCK, WILLEM, - Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen
011522: EPSKAMP, C.P.,RED: - Theater op Java
010106: ERAS, VINCENT J.M., - Locks and Keys throughout the Ages
014459: ERDTSISCK,GRIETJE, - De emancipatie van de joden in Overijssel, 1796-1940. De rol van de Overijsselse opperrabbijnen Hertzveld, Frankel en Hrschi
014840: ERENS, FREDERIK, & ADRIENNE ZUIDERWEG - Linggadjati, brug naar de toekomst. Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesie
003192: ERP, TH.VAN, - Voorstellingen van vaartuigen op de reliŽfs van de Borobudur
010290: ERTZ, KLAUS, & CHRISTA NITZE-ERTZ,RED: - Pieter Breugel de Jonge - Jan Brueghel de Oude. Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600
013616: ES, JAN VAN, - Grenswater. Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-1995
005416: ES, JAN VAN, & SASKIA VAN GINKEL-MEESTER - Woerden. Geschiedenis en architectuur
006446: STOK-VAN ES, ENA, - Het geurend goud van Banda
001692: ES, G.A. VAN, - Spiegel van menselijk leven in prenten en verzen van Jacob Cats
015731: ES, W.A.VAN, J.VAN DOESBURG,EA: - Van Dorestad naar Wijk bij Duurstede. Het ontstaan van een stad in het spanningsveld tussen Friezen en Franken, graven en bisschoppen ca. 000-1500 na Chr.
004650: STOK-VAN ES, ENA, - De stille roep van Insulinde
011422: ESCHAUZIER, HANS, - Het verborgen woord. Drukken van Hendrik Nicolaas Werkman en andere clandestiene publikaties
004796: ESCHENBACH, WOLFRAM VON, - Parzival und Titurel. Rittergedichte
014518: ESCHER, M.C., - Veilingcatalogus
005695: ESCHER, ROB, - Het Leger van Orde en Vrede. De mens achter de militair in Nederlands Oost-Indie 1945-1950
003636: ESCHER, M.C., - Grafiek en tekeningen
014450: ESKENS, MARLOES, LEO VAN DER LANN,EA - Willem Cornelis de Groot (1853-1939). Architect in Friesland
010229: HOETINK-ESPINAL,L., H.HOETINK,EA: - Luc Tournier 70
003752: ESSED, FRANK, - Een volk op weg naar zelfstandigheid
000207: ESSER, S.J. - De Uma-taal(West Midden-Celebes). Spraakkundige schets en teksten
004158: ESTERIK, CHRIS VAN, - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in ee Nieuw-Guinea-kwestie
004051: ETT, HENRI A., - Herman de Man. Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza
001670: ETT, HENRI A., - De beteekenis van Multatuli voor onzen tijd
012877: ETTY, ELSBETH, - Liefde is het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952
012723: COOMANS,HENNY, & MARITZA COOMANS-EUSTATIA - Sint Maarten in Kaart en Beeld / St. Martin in Maps & Prints
014259: COOMANS-EUSTATIA, MARITZA, ROB MOOLENBEEK,EA(RED): - De horen en zijn echo
014420: EUW, ANTON VAN, - Karolingische verluchte evangeleiboeken
002308: EVERDINGEN, J.J.E.VAN, & F.A.E.M. MEULENBERG,RED: - De loden last. Beroemdheden en hun ziekten
006905: EVERETT, SUSANNE, - Slavernij door de eeuwen heen
002303: EVERS, C.H., - Onderscheidingen
012839: EVERS, KARIN, - De andere stemmen. Portret van Bert Schierbeek
001851: EVERS, C.H.,EA(SAMENST), - Boekwerk onderscheidingen
008624: EVERS, F., R. KUITERT,EA: - Van kindertaal tot moedertaal
014127: ZITS, EVERT EN PIET,SAMENST. - Susteren schrijft geschiedenis. Een relaas over de oorlogsperiode eind 1944 - begin 1945 te Susteren
007463: EXALTO, NIEK, JON FUNKE KUPPER,EA(RED): - Dichter bij Trou (moet blycken). Uit de jaarzangen aan de Broederschap zijnde de Aloude Rethorijkkamer der Pellicanisten te Haarlem
007720: EXODUS, ABRAHAM, (= M.H. DU CROO) - Sergeant Weers en de zijnen
003282: EXTER, J.C.DEN, & E. HERMANS(RED): - Limburg van Mook tot Eijsden
003973: SAINT EXUPERY, ANTOINE DE, - Nachtvlucht
003947: SAINT EXUPERY, ANTOINE DE, - Het rijk der menschen
012935: EYBERS, ELISABETH, - Einder
012937: EYBERS, ELISABETH, - Bestand
012827: EYBERS, ELISABETH, - Noodluik
013225: EYCK, P.N. VAN, - Klein Scholtenhof
014296: EYCK, P.N.VAN, - Over leven en dood in de poezie
009632: EYDEN, TON VAN DER, - Arts en gezin in de Oost(1928-1946)
002006: EYK, HENRIňTTE VAN, - De reis van de saffieren ster. Avonturen aan boord van de Willem Ruys
001693: BERGH VAN EYSINGA, J.VAN DEN, - Multatuli
003204: EYSSELSTEIJN, BEN VAN, - Naar breeder vlucht. Van vrede tot vrede
010317: M÷RZER BRUIJNS,M.F. EN R.J. BENTHEM,RED: - Atlas van de Nederlandse landschappen
002750: STUTTERHEIM. W.F., - Tjandi Baraboedoer. Naam, vorm en beteekenis
013234: HORATIUS F., Q., - Quinque carmina. Vijf gedichten
013658: J.F. - Amsterdam Marken Volendam
004044: FAASSEN, S.A.J.VAN,RED: - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan H.A. Wage bij zijn afscheid
004631: FAASSEN, EGBERT VAN, - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig
001002: FAASSEN, SJOERD VAN, HANS OLDEWARRIS, EA : - W.L.&J.Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965
012228: FAASSEN, SJOERD VAN, WIENEKE 'T HOEN:: - Revolver 123. Willem Elsschot
004600: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004599: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
004601: FAASSEN, SJOERD VAN, ANTON KORTEWEG,EA(RED): - Jaarboek Letterkundig Museum
010395: FABER, BASHA, - Wisselkind
003701: FABER, J.A.RED: - Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland
003139: FABER, G.H. VON, - Er werd een stad geboren... De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja
007373: FABER, PAUL, LIANE VAN DER LINDEN,EA(RED): - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam
006517: FABER, G.H. VON, - Naar het geheimzinnige kratermeer en het Idjen-hoogland
005501: FABER, RUUD, HANS DE JONG,EA: - Historie Herleeft. Van GOLS naar MBS
013949: FABER, WIM, - De nijmoodse jonker van Allersham
001635: FABER, G.H. VON, - Oud Soerabaia. De geschiedenis van IndiŽ's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den Gemeenteraad (1906)
010450: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE, - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandse kinderboeken
008428: FABIUS, A.N.J., - Geschiedenis van Bussum
011195: FABRICIUS, JOHAN, - De scheepsjongens van Bontekoe
010282: FABRICIUS, JOHAN, - Een wereld in beroering. Memoires 1936-1946
010255: FABRICIUS, JOHAN, - Luie stoel
010040: FABRICIUS, JOHAN, - De put achter de kembang sepatoe
002817: FABRICIUS, JOHAN, - Hoe ik Indie terugvond
012664: FABRICIUS, JOHAN, - Het duistere bloed
010004: FABRICIUS, JOHAN, - Brieven uit een djatihouten kist
010005: FABRICIUS, JOHAN, - De grote beproeving
010013: FABRICIUS, JOHAN, - De zwaluwen van Klapanoenggal
005792: FABRICIUS, JOHAN, - Schimmenspel
001632: FABRICIUS, JOHAN, - Dipanegara. De Java-oorlog van 1825 tot 1830
010000: FABRICIUS, JOHAN, - Het gordijn met de ibissen . Roman uit het oude Indie
012749: FABRICIUS, JOHAN, - Halfbloed
013945: FABRICIUS, JAN, - Jeugd-herinneringen van een Asser jongen
004538: FABRICIUS, JAN, - Uit mijn tijd
004536: FABRICIUS, JOHAN, - Sentimental journey. Een reis door het nieuwe Indonesie
004537: FABRICIUS, JAN, - Mensen, die ik gekend heb
007731: FADDEGON, B., - Djajadewa
013592: FAGAN, BRIAN M., - Waar bleven de schatten van de farao's. Over rovers, schatgravers en archeologen
004354: FAHNER, C., - Jali's van de Pasvallei
003078: FAHNER, CHR., - Jali's van de Pasvallei
003024: FAHRENFORT, J.J., CATH. VAN DE GRAFT,EA: - Dodenbezorging en cultuur
014997: FAIFERRI, MASSIMO, - Wiel Arets live/kife
014998: FAIFERRI, MASSIMO,ED. - Wiel Arets. Works and projects
006303: ROO DE LA FAILLE, P.DE, - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. Dl.I: Javaansche legenden
014403: FAKHTEH, NASSER, - Iemand anders
011666: FALKENLAND, CHRISTINA, - Begeerten van de ziel
011665: FALKENLAND, CHRISTINA, - Mijn schaduw
002660: FASSEUR, C., - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950
000298: FASSEUR,CEES, - Indischgasten
007324: FASSEUR, CEES, - Wilhelmina. De jonge koningin & Krijgshaftig in een vormeloze jas
006765: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950)
006693: FASSEUR, CEES, - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen
013537: SJIEM FAT, P.V., - Biba Willem Sassen. De procureur-generaal Mr. W.K.C. Sassen Jz.(1870-1871)
007265: FATTORUSSO, G., - Wonders of Italy. The Monuments of Antiquity, the Churches, the Palaces, the Treasures of Art
009291: FEATHER, ROBERT, - De koperen schatkamer. De mysterieuze Dode-Zeerol ontcijferd
012676: FEBRUARI, MARJOLIJN, - De literaire kring
013187: FEBRUARI, MARJOLIJN, - Schrappen
012102: FEBRUARI, M., - Quodlibet (een Kerstvertelling)
011985: FEENSTRA, HIDDE, - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995
002431: FEIJST, G.VAN DER, - Geschiedenis van Schiedam
006088: FEIJTER, J.M.DE, & A.VIRULY - Met de K.L.M. naar Indie
009922: FEIS, B.R., D.A.DE HAAN,EA: - De Lopikerwaard. In het land van Herman de Man
015926: FEIS,B.R., & P: NIJHOF: - Bredrijfsmonumneten in het groene hart van Holland
014880: FEITH, JAN, - Sport in Indie
003292: FEITH, JAN, FRANS NETSCHER,EA: - Ons eigen land
010039: FEITH, JAN, - Het Indische monster. Een jongensboek
003426: FEITH, JAN, CH.GL. BEHRENS - Zwerftochten door ons land. Gelderland
000360: FEITH, JAN, - Holland over Zee. Ons Oost- en West-IndiŽ gedurende de laatste 40 jaren
013998: FEITH, JAN, - Tropiaden
015979: FEITH, P.R., & P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS,SAMENST. - De bekende landheer van Tjampea c.a. Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk
014892: FEITH, JAN, - Op vleugels naar Indie. Amsterdam-Batavia
003434: FEITH, JAN, - Zwerftochten door ons land. Noord-Holland
006167: FEITH, J., - Nederland in het heden
013316: FEITSMA, W.A., - Delft en haar krijgsgeschiedenis
010169: FEKKES, JAN, - De God van je tante ofwel Het Ezelproces van Gerard Kornelis van het Reve
009800: FELIX, ZDENEK,RED: - Rainer Fetting
013069: FELIX, D,A., - Het oproer te Utrecht in 1610
014852: FELSBACH, SASA, - Bali Spheres
015839: FELSTINER, MARY, - Charlotte Salomon. Een biografie
003882: FENELON - Les aventures de Telemaque fils d'Ulysse
011618: FENS, KEES, - Loodlijnen
011619: FENS, KEES, - De gevestige chaos
013258: FENS, KEES, - Het geluk van de brug. Het Amsterdam van Kees Fens
012200: FENS, KEES, INL: - Waterdruk. Foto's en gedichten
005647: FENS, KEES, - Doorluchtig glas. Vijftig jaar P.C. Hooftprijs
013605: FENS, KEES, - In het voorbijgaan. Kleine essays
010267: FERGUSON, MARGARETHA, - Hollands-Indische verhalen
010266: FERGUSON, MARGARETHA, - Angst op Java
002761: FERGUSON, MARGARETHA, - Elias in Batavia en Jakarta
011587: FERGUSON, PETER, - Mijn broer in de bergen
012754: FERGUSON, MARGARETHA, - Nu wonen daar andere mensen. Terug op Java
010955: FERRIER, LEO H., RED: - I sa man tra tamara
012728: FERRIER, JOHAN, - De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave
006855: FERRIER, L.H., - Atman
014402: FERRON, LOUIS, - De gehuurde hand
015134: FERRON, LOUIS, - Gekkenschemer
009740: FERWERDA, PH.L., - Opgroeien tot vreemdeling
005582: FESSARD, LOUIS J.E., - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre
014601: FESTEN, H., - Historische schets van het ziekenfondswezen in Tilburg
008774: FEY, G.M., - Verzet. Schouwen-Duiveland in de frontlinie
009066: FEYFER, H.J.DE, - Het licht der zeevaert. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs
003683: FIDO, MARTIN, - Rudyard Kipling
007504: FIELDING, HENRY, - Tom Jones. De geschiedenis van een vondeling
014144: FIJTEN, FEMMY, - Vaarwel Soerabaja
009383: FINDLAY, D.G.A., - De ontdekking van een Akoerio vrouw met twee kinderen in het oerwoud van Zuid-Suriname
008249: FINK, GEORG, - Dromenencyclopedie
000927: FINKELSTEIN, LOUIS,ED. - The Jews. Their Role in Civilization
009850: FINKER, MOZES, - Dagboek van Mozes Finker (1942-1943)
011273: FIRTH, RAYMOND, - We, the Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia
003552: FISCHER, H.TH., - Zending en volksleven in Nederlands-IndiŽ
000420: FISCHER, E.J., EINDRED: - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940
014520: FISCHER, E.J., - Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930
006419: FLAES, H., - Van over zee. Schetsen uit het Javaansche volksleven
005305: FLAES, C., - Buiten de uiterton. Marineverhalen
005208: FLAMELING, INEZ, - Hoogwater. 50 jaar na de watersnoodramp
006497: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia
008303: FLIER, G.VAN DER, - Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945
002475: FLIERMAN, A.H., - "Het centrale punt in de reederswereld". Kon.
008458: FLIM, ELSE, - De helft nadert of is allang voorbij
005041: FLOTHUIS, MARIUS, ETTY MULDER,EA(RED): - Kindeen van de oorlog. Getuigenissen uit de emotionele nalatenschap van '40-'45
014796: FOCKEMA, D., - Gedenkboek van Arnhem 1813 - 1913
007286: FOCKENA ANDREAE, S.J., & C. KOEMAN - Kaarten en kaarttekenaars
013214: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALCK VAN, - Zes puntdichten
003961: FOER, JONATHAN SAFRAN, - Alles is verlicht
000320: FOERSTE,W.,& K.HEEROMA - Westfaalse en Nederlandse expansie
009064: FOKKEMA, D., - Schiermonnikeiger lozbuek
011023: FOKKER, A.A., - Sintaksis Indonesia. Pegantar
013942: FOLERTS,J, C.VAN HEEL,EA(RED) - Overijsselse biografieen. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars
012958: FOLKERTSMA, B., - ABC voor de niet-drukker van zijn boekdrukker
004239: LEE MAN-FONG - Paintings and Statues from the Collection of President Sukarno
014627: FONK, HANS, - Curacao. Architectural Style
003734: FONTAINE, JOS, - Zeelandia. De geschiedenis van een fort
005431: FONTAINE, JOS,RED: - Uit Suriname's historie. Fragmenten uit een bewogen Verleden
015908: FONTAINE, JOS, - Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid . 250 jaar Herrnhutterzending in Suriname
008747: FONTEIN, JAN, - De Boeddha's uit Siam. Kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand
000504: FONTEIN, JAN, - Het goddelijk gezicht van IndonesiŽ. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600
015085: FONTEIN, JAN, R. SOEKMONO,EA: - Ancient Indonesian Art of the Central and Eastern Javanese Periods
005468: FONTEIN, JAN, - China's verre verleden. Rijke vondsten uit Hunan
004270: FONTIJN, JAN, & DINY SCHOUTEN,RED: - Carry van Bruggen
007434: FONTIJN, JAN, - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901
006821: FONTIJN, JAN, - Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900
014264: FOORE, ANNIE. - BOgoriana. Roman uit IndiŽ
006492: FOORE, ANNIE, - Bogoriana
006493: FOORE, ANNIE, - Bogoriana
010838: FOPPE, HAN,SAMENST. - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen
005417: FOPPEN, WILLEM, (1897-1975) - Door storm en stilte. De strijd van een Zuiderzeevisser
014330: FORBES, R.J., - Het zout der aarde
003571: FORD-VAN LENNEP,M, & W.J. FORD,RED: - IndonesiŽrs spreken
009478: FOREEST, H.A.V, & A.DE BOOY,ED: - De Vierde Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604)
001197: FORESTER, C.S., - The Naval War of 1812
015344: FORTUIN, ARJEN, - Geert van Oorschot, uitgever
002291: FOULCHER, KEITH, & TONY DAY,ED: - Clearing a Space. Postcolonial Readings of modern Indonesian iterature
015091: FOUQUET, P., - Oud Amsterdam. Afbeeldingen der voornaamste gebouwen en gezichten uit den jare 1600-1790 naar P. Fouquet's nieuwe atlas van Amsterdam
015827: FOUSERT, DAAN, - Wandelen in liefde rond de Gunung Sibayak
014874: FOX, JAMES J.,ED: - Religion and Ritual. Indonesian Heritage
002994: FRAEYE, MARK DE, & PIETER TER KEURS - Indonesia. The Island State
011240: FRANCE, MARIE DE, - Lais. 12 liefdessprookjes uit de 12e eeuw
012288: FRANCKEN, EEP, & GEERTE VAN MUNSTER,EA(SAMENST.) - Slauerhoff. Student Auteur
007328: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K,ED: - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indie, 1836-1838
004003: FRANK, ANNE, - De Dagboeken
014789: FRANK, ANNE, - Weet je nog? Verhalen en sprookjes
013980: FRANKE, S., - In de desa
004857: FRANKE, S., - Sagen en legenden rond de Zuiderzee
013390: FRANKE, S., - Jan Blok en de vliegtocht
003329: FRANKE, S., - Si Taloe. De dessajongen
006538: FRANKE, S.,BEW. - Frida op Sumatra
005791: FRANKE, S., - Si Ardjoe en zijn buffel
009442: FRANKEN, BERT, - De afrekening. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Oost-Duitsland
001550: FRANKS,H. GEORGE, - Oerwoudstrijders onder onze driekleur
003150: FRANQUINET, ROBERT, & PAUL HAIMON - Passieboek van Limburgsche letterkundigen
012364: FRANSEN, AD, - W.F. Hermans, een Hollander in Parijs
006815: FRANSEN, AD, - De nadagen van Gerard Reve
014809: EISEMAN, FRED & MARGARET, - Fruits of Bali
007245: FREDERIKS, J.G., - De intocht van hertog Karel den Stoute te Zutfen op 4 Augustus 1478
011851: FREDERIKS, GEP, - Fluiten geeft veel wind. Over zeilende broodvaarders
014926: FREDRIKSSON, MARIANNE, - Het mysterie. In de greep van het verleden
011675: FREDRIKSZ, P.H., - De zwervende Indo
014049: FREEMAN, GODFREY, - Ontsnapt Uit Arnhem. Het meeslepende verhaal van een RAF-piloot
003570: FREEMAN, DEREK, - Report of the Iban
015758: FRERE, JEAN-C:AUDE, - De Vlaamse Primitieven
006756: FRERIKS,KESTER, - Eeuwig Indie. Verhalen
003547: FRERIKS, KESTER, - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria Dermout 1888-1962
010755: FRERIKS, PHILIP, - Jantje
015138: FRERIKS, KESTER, - Soevereine actrice
007093: FRERIKS, KESTER, - Madelon. Het verborgen leven van Madelon Szekely-Lulofs
000868: FREUD, SIGMUND, - Inleiding tot de studie van de psychoanalyse
009538: FREUD, SIGMUND, - Uit de geschiedenis van een kinderneurose ("De Wolvenman")
013268: FREUD, SIGMUND, - Het ik en de psychologie der massa
006363: FREUD, SIGMUND, - Totem en taboe. Enige parallellen tussen het zieleleven der wilden en der neurotici
013267: FREUD, SIGMUND, - Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen
013269: FREUD, SIGMUND, - Het levensmysterie en de psycho-analyse
009168: FRIEDERICY, H.J., - De raadsman
009169: FRIEDERICY, H.J., - Vorsten, vissers en boeren
009164: FRIEDERICY, H.J., - De eerste etappe
003211: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk
009184: FRIEDMAN, CARL, - De grauwe minnaar
008128: FRIEDMAN, MILDRED,RED: - De Stijl: 1917-1931
003996: ANDREAS-FRIEDRICH, RUTH, - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboekaantekeningen 1938-1945
015965: FRIES, WIL,SAMENST. - Rondom de Zuiderzee. Leven en werken van 1900 tot 1940
007935: FRIJDA, NICO, - Post uit Friesland
011476: FRISCHE, P.J.A.,RED: - Synthese.Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg
003346: FRISCHE, PAUL, - Indische jaren achter bilik
010057: FRISO, KLAAS, - Putten 1940/1945. Kroniek
007869: FRITSCHY, WANTJE,RED: - Fragmenten vrouwengeschiedenis
004255: FRITZ-JOBSE, JONNEKE, & INEKE MIDDAG,EINDRED: - De Arnhemse School. 25 jaar Monumentale Kunst Praktijk
005019: FROMA, TONNY, - Ja, het moest. De personele verliezen van de onderzeebootdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog
008798: ARNS, FROUKE & EEF,(RED)EA: - Twee keer bevrijd. Persoonlijke herinneringen 1940-1946
000940: FRYE, NORTHROP, - De grote code. De Bijbel en de literatuur
003559: FRYER, DONALD W., & JAMES C. JACKSON - Indonesia
011302: FUCHS, R.H.,SAMENST. - Karel Appel. Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier
015841: FUCHS, RUDI, - Schilderen in Nederland. De geschiedenis van 1000 jaar kunst
002519: FUCHS, J.M., & W.J. SIMONS - De reizende mens. Openbaar vervoer in grootmoeders tijd
006211: FUCHS, J.M.ED: - Tribute to another pioneer
015887: FUCHS, J.M. - 50 jaar Burgerluchtvaart in Nederland
015888: FUCHS, J.M., - Onderweg. Een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland
003341: FUCHS, VIVIAN, & EDMUND HILLARY - De Zuidpool bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica
014494: FULD, EDGAR, - Van Icarus tot Zeppelin
007979: FUNKE, VERA, - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M.Meulenhoff (1869-1939)
003513: FURSTNER, H., - Studien zur Wesenbestimmung der hŲfischen Minne
001120: MULLER FZ, S., - De Universiteitsgebouwen te Utrecht
000090: BOISSEVAIN, CHARLES F.C.G.& LEO B. VOSSE - Zijn stempel gedrukt/The Stamp of Authority. C.D. Ricardo en zijn filatelistische collectie over Ned.IndiŽ en IndonesiŽ gedurende 1942-1949
005402: GAAL, FRANS VAN, & PETER VERHAGEN - 's-Hertogenbosch binnen de veste. Een historische verkenningstocht
008431: GAAL, FRANS VAN, - Een metafoor van steen. Het verhaal van een bijzonder bedrijfsgebouw (Rijks HBS-Zaltbommel)
009374: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M., - Caraibisch steekspel
008030: GAASBEEK, FRED, & CHARLES NOORDAM - Montfoort. Geschiedenis en architectuur
005696: GAASTRA, FEMME S., - De geschiedenis van de VOC
003448: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC
004387: GAASTRA, FEMME, - De geschiedenis van de VOC
003356: GABRIELSE - Op reis naar en door Indie. Schetsboek
002887: LAWTHER, GAIL EN CHRISTOPHER - Leer kalligraferen stap-voor-stap
014025: GALANTIN, I.J., - Take Her Deep! A Submarine against Japan in World War II
003295: GALDIKAS, BIRUT… M.F., - De spiegel van het paradijs. Mijn jaren bij de orang-oetans van Borneo
001509: JANSEN VAN GALEN, JOHN, - Ons laatste oorlogje (Nieuw-Guinea)
003781: JANSEN VAN GALEN, JOHN, - Kapotte plantage. Een Hollander in Suriname
014759: GALES, B.P.A., - Delven en slepen . Steenkolenmijnen in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw
013985: GALESTIN, TH.P., L.LANGEWIS,EA: - Lamak and Malat in Bali and A Sumba Loom
011252: GALIS, K.W., - Papua's van de Humboldtbaai. Bijdrage tot een ethnografie
000463: GALIZIA, MICHELE, - Aufstieg und Fall der Pasirah. Soziale und kulturelle Veršnderungen im Spannungsfeld zwischen zentralstaatlicher Vereinnahmung und lokalen Machtstrategien(in SŁdwest-Sumatra)
010455: GALLE, MARC, - Couperus in de kritiek
004945: GALLO, MAX, - Affiches. De tijd in beeld
008438: VASCO DA GAMA - De ontdekking van de zeeweg naar Indie. Een ooggetuigeverslag 1479-1499
005523: GANGADIN, RABIN, - Landgenoten
008717: GANS, M.H., - Het Nederlandse Jodendom - de sfeer waarin wij leefden
010661: GANS, JACQUES, - Bladstil op Vlieland. Impressies van een Waddeneiland

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

2/17