Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
009677: WEIJDEN, GERA VAN DER, - Indonesische Reisrituale
016514: WEIJNEN, A.,RED: - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch
017428: WEIJS, FREDERIK J., - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust dn zee
014143: WEIJZEN, ANTOINE, - De IndiŽ-weigeraars. Vergeten slachtoffers van een koloniale oorlog
004684: WEIMAR, AUG. J.M., - Het boek Weimar. Een tekenend leven van tekeningen
015078: WEINER, ANNETTE B., - The Trobrianders of Papua New Guinea
016989: WEINREB, F., - Ik die verborgen ben. Oude overleveringen vertellen van het geheim van het Esther-verhaal
010411: WEINSTEIN, MIRIAM, - De gouden sleutel. Biografie van de Jiddische taal
004546: WEISGERBER, J., - Proefvlucht in de romanruimte
002104: WEISGLAS, MAX, - Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan IndonesiŽ (1947-1950)
006242: WEISS, H., - Vier maanden in Suriname
003172: WEISZ, GUSTAV, - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken
008873: WEKKER, HERMAN, - Paulina's Hemelvaart
007847: WEL, HUGO VAN DER, - Omzien en weerzien/ Rendezvous on the Veluwe
003706: WEL, F.J.VAN, - Suriname. Balans van een kwart eeuw opbouwwerk
009648: WELLAN, J.W.J., - Zuid-Sumatra. Economisch overzicht van de gewesten Djambi, Palembang, De Lampongsche Districten en Benkoelen
018356: WELLE, GERRIT TER, TIJN LEUSSINK,EA - Hengelo van dorp naar stad. Verzamelalbum van de geschiedenis van Hengelo
017571: WELLEK, RENE, & AUSTIN WARREN - Theorie der literatuur
006742: WELLING, WOUTER, & HELENA SPANJAARD - The Dono Code. Installations, Sculptures, Paintings
012440: WELSH, ROBERT P., & JOOP M. JOOSTEN - Piet Mondrian. Catalogue Raisonne
008894: WELSH, ROBERT, BOUDEWIJN BAKKER,EA - Mondriaan aan de Amstel 1892/1912
018219: WELTAK, MARCEL, &ROBIN AUSTEN,RED: - 40 jaar Surinaamse muziek in Nederland . De muzikale fakkeldragers
017676: WELTEN, J.B.V., - Hervormers aan de Oosterschelde. De practijcke der Godtsalacheyt 1598-1653
017677: WELTEN, J.B.V., - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610
017678: WELTEN, J.B.V., - Pioniers aan de Oosterschelde. Catz 1598-1625
000775: WELTERS, AD., - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen
015539: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Neerlands taal in 't verre Oosten. Bijdrage tot kennis en historie van het Hollandsch in Indie
001457: WENNEKES, WIM, - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat
010466: WENNEKES, WIM, - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood
011361: WENNEKES, WIM, - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden
014076: WENT, HERBERT, - Ik volgde Noach. De ontdekking van de dieren
000679: WENTHOLT, A.D., - Brug over de oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn
006452: WENTINK, J.J., - Nieuw Guinea, schone slaapster, word wakker!
016788: WENTINK, HENK, & RINUS VAN SCHIE - Stadsschoon in Arnhem. Bouwen in de twintugste eeuw
015057: WENTZEL, G…, - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe 2
002399: WERD, GUIDO DE, - Jan de Beijer. Tekeningen van Emmerik tot Roermond
006019: WERINGH, KOOS VAN,RED: - Indische "waarheden". Spotprenten uit een (de)koloniale tijd
007875: WERINGH, KOOS VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
014225: WERINGH, KOOS VAN, - Zoltan Forrai. Portret van een veelzijdig kunstenaar
014057: WERINGH, KOOS VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
014711: WERKHOVEN, ANNET, - Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
014672: WERKMAN, GERHARD, - Behouden vaart
005215: WERKMAN, H.N., - Brieven 1940-1945
011925: WERKMAN, GERHARD, - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaakundige Geschiedenis van ons woongebied
011423: WERKMAN, FIE, - Herinneringen aan mijn Hendrik Nicolaas Werkman
016292: WERKMAN, HANS, - De wereld van Willem de Merode
003647: WERKMAN, H.N., - De volledige brieven aan Ate en Wiea (Zuithoff)
002977: WERKMAN, EVERT, CEES VAN DER MEULEN - Waterlooplein
007754: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Een Indisch binnenhuisje
014843: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Suikerfreule. Indische roman
017385: WERMESKERKEN, HENRIETTE VAN, - Hetty
014844: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Het manneneiland. Fantastische tropische roman
017765: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Boy
010313: WERNER, H.M., - Wandelingen door Oud-Zutphen
007263: WERNER, JAN W.H., & GUUS J. BORGER,RED: - Strijd om de ruimte in kaart. Catalogus tentoonstelling UB-Amsterdam t.g.v. Congres Geografie 2000
009397: WERNERS, JOANNA, - Zuigend moeras
008288: WERNINK, J.H.A., - Woonwagenbewoners. Sociologisch onderzoek naar een marginale groep
017838: WERSCH, BASTIAAN VAN, - Sedili
005944: WERTENBROEK, MATHIEU, - Schetsen van smaragd. Tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek Indonesie
009683: WERTHEIM, W.F., - Indonesian Society in Transition. A Study of Socail Change
006766: WERTHEIM, W.F., - Indonesie: van vorstenrijk tot neo-kolonie
000245: WERTHEIM,WIM,&HETTY WERTHEIM-GIJSE WEENINK - Vier wendingen in ons bestaan. IndiŽ verloren, IndonesiŽ geboren
013335: WERZ, BRUNO E.J.S., - "Een bedroefd, en beclaglijck ongeval". De wrakken van de VOC=schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai
005629: WES, M.A., - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855
010269: WESKI, HELEN, - Niet meer dan een rat
003904: WESLY, JENNY E., - Joods
006702: WESSEL, HANS VAN, EINDRED: - Indische sporen. Bronnen voor Lerarenopleiders
014574: WESSELING, J., - De geschiedenis van Terneuzen
003449: WESSELING, J., - De afscheiding van 1834 in Groningerland
013636: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel
003654: WESSELINK, JOHAN, - Schilders van de Veluwezoom
000646: WESSELS, A.M., - Zeeland in de patriottentijd
018138: WESSELS, ANTON, - Thora, evangelie en Koran. 3 boeken, 2 stedem, 1 verhaal
009994: WESSELS, A.M., - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen - Legenden - Folklore- Historie - plaats- en Persoonsbeschrijving - Kerkhistorie
007190: WESSELS,W.H.A., - De KNSM in de 2e Wereldoorlog. Gedenkboek van de KNSM 1937-1947
004054: WESSEM, CONSTANT VAN, - Slauerhoff. Een levensbeschrijving
001466: WESSEM, J.N.VAN, - Grafiek. Nederlandse grafiek na 1945
004273: WESSEM, CONSTANT VAN, - Slauerhoff
002666: WESSEM, J.N.VAN, - Nederlandse penningkunst
001207: WESTENDORP, NICOLAAS, - Jaarboek van en voor de provincie Groningen
015485: WESTENENK, L.C., - Waar mens en tijger buren zijn
006637: WESTERBEKE, JOH., - Vissers van Noordwijk
001255: WESTERINK,G., - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de Middeleeuwen met hare goederen
001217: WESTERLING, RAYMOND ('TURK"), - De Eenling
003249: WESTERLING, RAYMOND PAUL PIERRE, - De eenling
012036: WESTERMAN, FRANK, - Stikvallei
004427: WESTERS, OSCAR, - Welsprekende burgers. Rederijkers in de 19e eeuw
010593: WESTHOFF, V., P.A. BAKKER,EA: - Wilde planten
015715: WESTING, MARLEEN VAN, - De kinderen van Putten. De razzia en de gevolgen
006212: WESTPHAL, E., & P.C.M. JANSEN, EDS: - Plant Resources of South-East Asia. A selection
014912: SCHADE VAN WESTRUM, L.C., - Letters from Amsterdam
017957: WESTWOOD, J.O., - The Art of Illuminated Manuscripts. Illustrated Sacred Writings
017243: WETERINGS, E.J., - Herinneringen aan De Schelde. Werknemers vertellen hun verhaal
006476: WEVER, DARJA DE, & ANDREA KIESKAMP,RED: - Het is geen kolonie, het is de wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indie 1852-1912
004583: WEVERBERGH, JULIEN, & HERWIG LEUS - Boonboek. Gesprekken met Louis Pail Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, documenten, brieven, tekeningen en ongepubliceerd proza
008538: WEVERBERGH, JULIEN, & ROLAND VAN OPBROECKE - De bezetter bespied
003602: BOYD WHITE, IAIN, - Emil Hoppe, Marcel Kammerer, Otto SchŲnthal
010637: WHITING, CHARLES, - Ardennen 1944. De geheime oorlog
013406: WHITING, CH., & W. TREES - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding. Ons langste oorlogsjaar
010748: WICKERT, ERWIN,RED: - John Rabe. De goede nazi van Nanking. Hoe een man tweehonderdduizend Chinezen redde
011511: WICKERT, UTTA, & TIZAR PURBAYA - Wayang Stories/Wayang Geschichten
015487: WICKERT, UTTA, - In het jaar van de slang
015084: WIDAYANTO, F., - Ganesha-Ganeshi. Seni Tembikar Kreasi
015486: WIDJAJA, PUTU, - Telegram
015488: WIDODO, DUKUT IMAM, - Sang Penumpas. Sebuah Novel Sejarah
009674: WIEBES, CEES, BERT ZEEMAN,ED: - Indonesische dagboeknotities van dr. H.N. Boon 1946-1949
000386: WIECHEN, PETER VAN, - Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie
014511: WIEDIJK, FREDERIK M>, - De Weerribben. Van Muggenbeet tot Ossenzijl
017146: WIEDIJK, FREDERIK M., - De boeiende wereld van weerribben en wieden
007821: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen
017535: WIEG, ROGI, - Het boek van de beminnelijkheid
007985: WIEGAND, DIETMAR, - Goethe en zijn drukkers
018573: WIEKEN, RON VAN DER, - Jodenhaat.Het verhaal van een uiterst explosief element in de westerse cultuur
013403: WIEL, KEES VAN DER, & JAN ZIJLSTRA - Paradijs der runderen. Geschiedenis van de rundveeverbeteringen in Noord-Holland
016719: WIEL, KEES VAN DER, - Leidse wevershuisjes. Het wisselende lot van zeventiende-eeuwse Leidse arbeiderswoningen
002897: WIELENGA, D.K., - Mijn sponde in het dodenrijk
015625: WIELENGA, D.K., - Soemba
015492: WIELENGA, D.K., - Merkwaardig denken. Schetsen uit de Soembaneesche gedachtenwereld
015491: WIELENGA, D.K., - De oude van dagen. Een zendingsgebeuren op Soemba
015490: WIELENGA, D.K., - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba
013283: WIELICK, HAN, - Onder de griffioen. De geschiedenis en de strijd van Stellingwerf
011762: WIELINGA, ANNE, & JOHAN SALVERDA - De Lemmerboot. Levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer
014092: WIELINGA, J.M.M., - De ruÔne van Heenvliet en het Ambachtsherenhuis van de Heren van Heenvliet
013531: WIENER, LODEWIJK HENRI, - Man met ervaring
017960: WIERDA, LYDIA, - De Sarijshandschriften. Laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek
018481: WIERINGA, E.P., - Carita Bangka. Het verhaal van Bangka
013565: WIERINGA, H.C., - Haarlem in photographieen
007119: WIERINGA, F.,RED; - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
015627: WIERINGA,, F.M.,EA: - De Verenigde Oosrindiwche Compagnie in Amsterdam
002989: WIERINGA, H.C., - Haarlem in PhotografieŽn
016722: STEENMEIJER-WIERLEGA, TINEKE J.,ED: - Ds. J.S. Bakker en het Westerschellingers
018359: WIERSEMA, P.S., - Bierum in de branding
014510: WIERSMA, J.P., - Friesche sagen
010161: WIERSMA, P.J., RED. - Friese volkssprookjes
011237: WIERSMA, J.P.,RED: - Friese volkssprookjes
009240: WIESEL, ELIE, - De avondschemering in de verte
008380: WIESEL, ELIE, - De golem. Een legende
017756: WIESEL, ELIE, - Het testament van een vermoorde joodse dichter
005262: WIEST, ANDREW, & GREGORY LOUIS MATTSON - De oorlog in de Stille Oceaan. Van Pearl Harbour tot Hiroshima
010420: WIGARD, M.P., - J.van Reijendam Czn. Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905
006448: WIGMAN, H.J., - Wegboomen
001748: WIGMAN, A.B., - De Hoge Veluwe I, II en III
016839: WIGMAN, A.B., - In bos dn veld/ Schoonheid van de Veluwe/Zwervend langs het wildspoor/ Tussen hei en dennengroen/Vreugd van bos en hei
017485: WIGNJOSOEBROTO, SOETANDYO, - Dari hukum kolonial ke hukum nasional
000549: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei
016009: WIJCK,H.V.D, - De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal Du Bus de Gisignies 1826-1830
013174: WIJESEKERA, NANDADEVA, - Early Sinhalese Painting
007227: WIJK, F.W.VAN, - Schets eener geschiedenis van de provincie Limburg
010351: WIJK, G.VAN,SAMENST. - Mijdrecht. Negenhonderd jaar. Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
005100: WIJK, N.VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek
016427: WIJK, F.E.VAN,SAMENST.: - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer
001936: WIJN, J.J.A.RED; - Tot in de verste uithoeken. De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962
005829: WIJNAND, JOH.CHR., - Gedenkschrift Douwe Egberts
014278: WIJNAND, J.H., - Het schipryck Amsterdam
002409: WIJNBEEK, DAVID, - Vrij Zwolle. Herinneringen aan de historische Aprildagen 1945
002410: WIJNBEEK, DAVID, - Vrij Zwolle. Herinneringen aan de historische Aprildagen 1945
012880: WIJNBERG, CHAWWA, - Echo van de roos
016930: WIJNBERG-STROZ, JOEP, & MARIANKA VAN LUNTEREN-SPANJAARD - Blijvers en Voorbijgangers. Joden in Delft 1850-1960
016936: WIJNBERG, S., - De joden in Amsterdam
007122: WIJNEKUS, F.J.M., - Beknopte inleiding in de Nederlandse cartografie
009671: WIJNEN, D.J.VAN, - Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden
018125: WIJNEN, ADRI,RED: - Oorlogsdagboek van Joseph Bukkens
016751: WIJNEN, HARRY VAN, & M.H. SNIJDERS - Zo lang wij leven. Fragmenten uit de verzetsgeschiedenis van de Veluwezoom
014131: WIJNGAARDEN, D.J.VAN, - Oud Ermelo. Een rondwandeling over Veldwijk
016308: WIJNGAARDEN,ANNE M.C.,VAN, - Broek in Waterland. Architectuur & wonen in,
016808: WIJNGAARDEN, R.VAN, - Wergea foar 70 jier
017337: WIJNGAARDEN, PIETER VAN, & PRUDENT STAAL - Luchtalarm
005030: WIJNKOOP, D., - Vrij Zwolle
016140: WIJSMAN, H.F., - Historische gids van Amsterdam
009736: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Koreaanse wateren 1950-53
010076: WILDE, EDY DE, RINI DIPPEL,EA(RED): - Kooning, Willem de, Het Noordatlantisch licht
015852: WILDE, EDY DE, EA: - La grande parade .Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940
000713: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Kon. Marine in de Koreaanse Wateren,1950-53
017377: WILDE, INGE DE, - Een sterke wilskracht. Vijf ambitieuze broers en zusters van Alette Jacobs
012734: WILDE, INGE DE, ED: - Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou. "Er is nog zooveel te doen op de wereld"
002135: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Kon. Marine in de Ned.-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948
017885: NEYTZELL DE WILDE, C., - Een Mary-gold als verjaardagscadeau. Aquarellen en schetsen, 1942-1945
001962: WILDEMAN, DIEDERICK, - De wereld in het klein. Globes in Nederland
017413: WILDER, THORNTON, - De brug van San Luis Rey
018120: WILDT, ANNEMARIE DE, - Het is maar voor een nacht. Hulp aan onderduikers tijden de Twede Wereldoorlog
009827: WILHOLT, NANSKE, - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum
002257: WILJES, H.G.DE, - Het Pad der Genen.
009676: WILKEN, G.A., - Opstellen over adatrecht
013007: WILKINSON, FREDERICK, - Arms and Armour
017376: WILLE, ROBERT-JAN, - Mannen van de microscoop. De laboratorumbiologie op veldtocht in Nederland en Indie 1840-1910
008710: WILLEMS, JAAP, - Mooie plekjes in het Rijk van Nijmegen
007308: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver
011615: WILLEMS, WIM, - De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw
017122: WILLEMS, WILLEM, HARRY VAN ENCKEVORT,EA(RED) - Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland
014687: WILLEMS, MARGIT, - Vijand zonder uniform
011768: WILLEMS, WIM,RED: - Mijn Stad. Herinneringen van Hagenaars
011175: WILLEMS, MARGIT, - De rok van Hare Majesteit. Vrouwelijke veteranen vroeger en nu
006012: WILLEMS, WIM, & JAAP DE MOOR - Het einde van Indie. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie
004164: WILLEMS, WIM, REMCO RABEN,EA(RED): - Uit Indie geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis
015701: WILLEMSEN, A. W., - Het Vlaams nationalisme 1914-1940
002829: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een pionier op Floris. Jilis Verheijen (1908-1997), missionaris en onderzoeker
018317: WILLEMSEN, AUGUST, - Vrienden, vreemden, vrouwen
014659: WILLEMSEN, CEES, - Van God los. Geschiedenis van de prychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967
016962: WILLEMSEN, WIM, - Vollenhove 650 jaar stad
010239: WILLIAMS, MASLYN, - The story of Indonesia
012101: WILLIAMS, TENNESSEE, - Iets van Tolstoi
017314: WILLIAMS, GUY R., - The World of Model Trains
002643: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Fotoverhaal
018520: WILMER, C.C.S., - Utrecht - De stad in prenten
013054: WILMER, C.C.S., - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht
018279: WILMINK, WILLEM, - Zelfportret in brieven
011877: WILMINK, WILLEM, - Drie reizen van Lodewijk
018610: WILMINK, WILLEM, - Het verraderlijke kind. Over enkele gedichten van Hendrik de Vries
012185: WILMINK, WILLEM, - Waar komt dat kind vandaan?
010129: WILMINK, WILLEM, - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
006304: PINK-WILPERT, CLARA B., - Das Indonesische Schattentheater
003009: WILS, ESTHER,RED: - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ
018419: WILS, ESTHER, & ARJEN MULDER,RED: - Indische schrijfsters
009459: WILS, ESTHER, - Wonen in Indie / House and Home in the Dutch East Indies
000859: WILSON, DEREK, - The Circumnvigators
011954: HARDY WILSON, DIANA, - Kalligrafie technieken
005344: WILSON, SIMON, - Beardsley
017117: WILSON, M.L., TH. TOUSSAINT VAN HOVE EXALTO,EACodex Witsenii
004934: WILSON, IAN, - De lijkwade van Turijn
018546: WILT, C,G,D.DE, G.J. KLAPWIJK,EA - Delflands kaarten belicht
010237: WILTON VAN REEDE, THEO, & ARJAN ONDERDENWIJNGAARD - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen pp Java en het leven daarna
012784: RHEBERGEN, WIM & PETER, - Vermist boven de Achterhoek
011499: WIN, J.TH.H.DE,SAMENST. - "Kastelen" in Limburg
011697: WINCHESTER, SIMON, - Krakatoa. The day the world extploded 27 August 1883
001640: WIND, BARTINA H., ED: - Les fragments du Roman de Tristan. PoŤme du XIIe siŤcle
013408: WIND, BARTINA H., - Het vergeten landleven
001383: WINDE, HENK DE, - Rederij T. Muller
018034: WINDEN, PIET VAN, - Een Lent van Boeken. Louis Couperus in eerste editie
005236: WINDEN, PIET VAN, - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie
013368: WINGEN, ED, RED: - De A van Cobra in woord en beeld
018558: PRUNETI WINKEL, PAULINE, - Scharloo. A 19th century quarter of Willemstad, Curacao: historical architecture and its backgrround
017399: WINKELMAN, P.H., - Heusden geteisterd en bevrijd
004574: WINKELS, PETER J.A.,EA: - Ten Tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895
009053: WINKLER PRINS, A., & F. ALLAN - Het eiland Schiermonnikoog als badplaats / Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners
007270: WINKLER, FRIEDRICH, - Die Flamische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts
015570: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
012843: WINKLER,KEES, - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr. 11
016519: WINKLER, KEES, - Gedichten
016399: WINTER, JOHANNA MARIA VAN, - Van soeter cokene. Recepten uit de Oudheid en Middeleeuwen
005377: WINTON, JOHN,ED: - The War at Sea 1939-1945. An Anthology of Personal Experience
018436: WISGERHOF,BERT, - Utrechts orgellandschap
007871: WISJAKHADATTA - De zegelring van Raksjasa
016338: WISSEN, DRIEK VAN, - De volle mep. Gedichten 1978-1987
007401: WIT, AUGUSTA DE, - Orpheus in de dessa
003529: WIT, HENK DE, - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-AziŽ
000240: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Facts and Fancies
007961: WIT, COR DE, - Johan Niegeman 1902-1977
014429: WIT, C.DE, - Oud-Egyptische kunst. Een inleiding
003727: WIT, H.DE, - Suriname en De Nederlandse Antillen
005940: WIT, AUGUSTA DE, - Natuur en menschen in Indie
006193: WIT, AUGUSTA DE, - Gods goochelaartjes
006105: WIT, HENK DE, - Brima-Bali. De hel en het paradijs
002539: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Feiten en fantasiŽn
003867: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Facts and Fancies
002735: WITH, KARL, - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java
000487: WITKAMP, F.,EA(RED): - Gedenkboek van het K.N.I.L.
018351: WITSEN, JENNO, - Bommelreisgids In de voetsporen van een heer van stand
002496: WITSEN, E.VAN, - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
002497: WITSEN, E.VAN, - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
015289: WITSTEIN, S.F., - Funeraire poezie in de Nederlandse Renaissance
012889: WITSTEIN, S.F., - Bekentenis aan Julien Delande
007971: WITTE, ALDERT, - Charles Nypels. Meester-drukker
007995: WITTE, ALDERT, HENRI FRIEDLAENDER,EA: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
005015: WITTEMAN, SYLVIA, & THOMAS VAN DEN BERGH, - Carmiggelt. Een levensverhaal
004219: WITTERT, RENE, - Het vergeten squadron. Verhaal van de Nederlandse vliegers tegen Japan
004155: WITTERT, RENE, - Het vergeten squadron. Het verhaal van de Nederlandse vliegers die tegen Japan hun vergeten strijd vochten
018081: WITTEVEEN, MENNO, - Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azie
017165: GERHARTL-WITTEVEEN, ANTOINETTE, ANNELIES KOSTER,EA: - Schatkamer van Gelderse oudheden
017072: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Licht en schaduw. Een droom en een brief over religie
017176: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Filosofische onderzoekingen
003686: WOELDEREN, HELENE W.VAN, - Wie anders dan Andersen
006145: WOERDEN, C.VAN, - Cactussen en hunne cultuur in Nederlandsch-Indie
008276: WOERTMAN, D.W., & J. HERBERT - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel
011706: WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - Verzamelde gedichten
016497: WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - Wiekslag om de kim
013927: WOLDE, J.DE,E.A.: - Staphorst, zoals het werkelijk is
014166: WOLDE, LINA VAN DER, - De Zeven Provincien. Landkaarten van Nederland uit de zeventiende en achttiende eeuw
003377: WOLDENDORP, JAC.J., - Twee eeuwen(1660-1860). Uit de geschiedenis van het weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen
011382: WOLF, J.J.DE,SAMENST. - Mars in Cathedra 1865-1965
005902: WOLF, H.J., - 1828-1978. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek
005028: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der belligerenten
005023: WOLF, J.A., - Gehavende stad (Groningen)
004625: WOLF, M., - Liefdewerk oud papier
004249: WOLF, H.J., - Het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie 1828-1958
004247: WOLF, H.J., - Hoe was het ook weer? Verhalen over Breda, de KMA en het Kasteel van Breda
004248: WOLF, H.J., - 1828-1978. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie
014782: WOLF, RIJKE DE, - Sapuru. Een novelle
009561: WOLFEREN, K.G.VAN, - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht
014732: WOLFF, H.J., - Historisch overzicht over Suriname 1613-1934
007067: WOLFF, M., - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815 en 1815-1890
000760: WOLFF, ELIZABETH,&AGATHA DEKEN, - Eenige brieven gewisseld tusschen Mejuffrouw Alida Leevend en hare vriendin Petronella Renard
015493: WOLFFERS, IVAN, - Liefste, mijn liefste
007984: WOLK, JAN VAN DE, - Zettericks van alle seizoenen
009772: WOLKERS, JAN, - Waddenboek
016210: WOLKERS, JAN, - Tarzan in Arles
011450: WOLKERS, JAN, H.J.A. HOFLAND,EA: - De kunst van Toonder. Een persoonlijke keuze
006247: WOLKERS, JAN, - De kus
012017: WOLKERS, JAN, - Een roos van vlees
018248: WOLKERS, JAN, - Winterbloei. Over zijn liefde, over de natuur
009685: WOLLER, JOH., - Als officier van gezondheid naar Nederlands-Indie
004240: WOLLER, JOH., - Van de fjorden naar de Boroboedoer
008028: WOLLESWINKEL, EGBERT, - Renswoude. Geschiedenis en architectuur
014390: WOLTERS, J., - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenachap
000606: WOLTERS, J., - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap
017490: WOLTERSON, J.F., - Darimana kemana? Vanwaar, waarheen?
017570: WOLTHERS, DAISY,RED: - H. Marsman: Vijf versies van "Vera"
013901: WOLTJER, J.J., - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse opstand 1555-1580
014525: WONDERGEM, J., - Goor vroeger en nu
012659: WONG,K.F., - Pagan Inocence
006917: WOOD, MICHAEL, - Op zoek naar de Trojaanse Oorlog
000979: WOODFORDE, JOHN, - Die merkwŁrdige Geschichte der falschen Zšhne
016059: WOODHAM, JONATHAN M., - Twentieth-century Ornament
010324: WOODROW, ALAIN, - De JezuÔeten. Geschiedenis van een macht
009592: VANN WOODWARD, C., - De Slag om Leyte Golf. De ondergang van de Japanse vloot tijdens de grootste zeeslag uit de Tweede Wereldoorlog
017106: WORM, PIET, - Die verhaal van Jan van Roebeecke
015626: WORMSEER, J.A.,, - De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan, 1942-1945
002624: WORMSER, C.W.RED., - Wat IndiŽ ontving en schonk
009680: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn
009681: WORMSER, C.W. - Ontginners van Java
009682: WORMSER, C.W.,RED: - Wat Indie ontving en schonk
000265: WORMSER, C.W. - Drie en dertig jaren op Java
000110: WORMSER,C.W., - Adat of Recht
006565: WORMSER, C.W. - Bergenweelde
011148: WORMSER, WIM, - Allemaal Wormsers
012082: WORMSER, C.W., - Het graf op den Soembing. Een Javaansche roman
004349: WORMSER, C.W. - Het hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen
004304: WORMSER, C.W. - Het hooge heiligdom. Legenden, tempelruÔnes en heilige graven van Java's bergen
002953: WORMSER, C.W. - IndiŽ-vaart
006309: WORMSER, C.W. - Bergenweelde
007771: WORMSER, C.W., - De heilige gong
008992: WORP, J., - De melodieen der psalmen en lof- en bedezangen
013576: WORSLEY, P.J., - Babad Buleleng. A Balinese Dynastic Genealogy
013590: WORTEL, G.M.L., - De band zij de spiegel van den inhoud
002612: WOUDE, JOHAN VAN DER, - Coen, koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indiť (1598-1614)
006800: WOUDE, JAAP VAN DER, - Vrijheidsmonument Eemnes
015755: WOUDE, JOHAN VAN DER, - Maria Dermout. De vrouw en de schrijfster
000594: WOUDE, JOHAN VAN DER, - Arnhem. Betwiste stad
003368: WOUDEN, A.M.M.VAN DER, - Uit Lekkerkerks verleden
004808: WOUDENBERG, H.M. VAN, - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel
017850: WOUDSTRA, F.G.A., - Onze Koninklijke Marine
001043: WOUDT, KLAAS,& WILLEM NIEUWENHUYS - Honderd jaar Verkade 1886-1986
016154: WOUDT, KLAAS, - Zaans van A tot Z. Beknopt woordenboek
002378: WOUDT, K., & J.J. ZONJEE - Blees aan de Westzijde 1883-1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam
007125: WOUDT, KLAAS, - Deer hoor ik je. Gedachten over de Zaanse streektaal
007127: WOUDT, T., - Wandeling door Koog a/d Zaan en Zaandijk. Omstreeks 1905
000635: WOUTERS, D., - Bittere pillen. Satirische liederen
007831: WOUTERS, D., - Het Nederlandse straatlied
011359: WOUTERS, D.,EA( RED), - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch-IndiŽ
007138: WOUTERS, H.H.E., - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht
000789: WOUTERS, H.H.E., - Maastricht. Stad aan heerbaan en rivier
008379: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE, - De oorlog leeft voort. Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding
003119: WOUTERS, D., - Hofken van geestelijke liederen
003120: WOUTERS, D., - Er is een moord gebeurd
003106: WOUTERS, D., & J. MOORMANN(RED): - Het straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen
003118: WOUTERS, D., - Van avontuur en minne. Romancen en balladen
003117: WOUTERS, D., - Het blakend minnevier
006223: WOUTERS, D, & T.BOKMA - Vervaarlijke schipbreuk van 't Jacht Terschelling in het jaar 1661
003782: WOUTERS, A.E., - Suriname. Toeristische en historische informatie
015347: WRIGHT, IRENE A., - Nederlandsche zeevaarders op de eilanden in de Caraibische Zee en aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648(9)
014377: WRIGHT, CHRISTOPHER, - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw
001307: WUESTMAN, D.J., - Wandelingen door Oud-Harderwijk
010460: WUIJTS, JOS,RED: - Arnon Grunberg
008938: WUISMAN,, P.J.M., - Oisterwijk. Praat van de straat
014872: WUISMAN,J.J.J.M., - Sociale verandering in Bengkulu. Een cultuur-sosciologische analyse
009672: WUNDERLICH, W.F.H., - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Nederlanders in Insulinde
010518: WYCK, H.W.M.VAN DER, & J. ENKLAAR-LAGENDIJK - Overijsselse buitenplaatsen
008333: WYNIA, GERBEN, - Een zweem van blauw. Willem Brakman, schilder en schrijver
003145: WYTAMA, M.S., - Klaar voor onder water. Met de Hr.Ms K XVIII langs een omweg naar Soerabaia
012948: WYTYNCK, WOUTER, - Ballade van Pier Haesbeek
015049: RETERA WZN, W>, - Architectonische perspectief condtructie en opwerking
000754: KNUTTEL WZN, G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden
013470: XENOPHON - Tocht van de tienduizend
017339: YEANG, KEN, - The Architecture of Malaysia
016347: YEATS, WILLIAM BUTLER, - Verzen
016600: YK, CORNELIUS VAN, - De Nederlandsche scheepsbouwkonst
007519: YOURCENAR, MARGUERITE, - Archieven uit het Noorden
011276: YOURCENAR, MARGUERITE, - Pasmunt van de droom
016030: KROL D'YOVRE, L., - "Soekarno"
002926: YPES, CATHARINA, - Legenden van Sint-Franciscus
013377: YPMA, Y.N., - Friesland annis domini 1940-45
005679: YSKA, D., - De gemeente Ferwerderadeel in oude ansichten
005668: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Europees porselein. De Geschiedenis van een Geheim en zijn Toepassin
006689: YUDKIN, LEON ISRAEL, - Jewish Writing and Identity in the Twentieth Century
008617: YUDOWIDOKO, DIDIK WAHADI, - Primakata. Mutiara cerdik cendikia
003060: ZAAIER, ALBERT, - Onder de Papoea's
015507: ZAAIER, ALBERT, - Cark's Kerstfeest in Paoea-land
010548: ZACH, PAUL, - Indonesie. Het 13.000 eilandenrijk
003588: ZALM, LEO VAN DER, - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India
009314: ZANDEN, JOS VAN DER, - Mozart in de Lage Landen
009732: ZANDSTRA, EVERT, - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis
018567: ZANDSTRA, EVERT, - Kastelen en huizen in de Betuwe
014474: ZANDSTRA, EVERT, - Het Princehof
017158: ZANDSTRA, EVERT, - Kastelen en huizen op de Veluwe
011770: ZANDVLIET, KEES, - De Nederlandse ontmoeting met Azie 1600-1950
006677: ZANEN,W.D.VAN, - Groeten uit Edam
010824: ZANEN, TEUN JAN, - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen
001969: ZANEN, G, RED: - Dubbelschroef M.S. Willem Ruys
004952: ZANEN, G.E.VAN, - David Ricardo Capriles. Student Geneesheer Schrijver Curacao 1837-1902
016587: ZANEN, G, RED: - M.S. "Willem Ruys"
015087: ZANTEN, WIM VAN, - Sundanese Music in the Cianjuran Style. Anthropological and Musicological Aspects of Tembang Sunda
011984: ZANTEN, MARIEKE VAN, - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1600
011017: ZANTWIJK, RUDOLF VAN,VERT: - De oorlog tegen de goden. Azteekse kronieken over de Spaanse verovering
017255: ZAPPEY, W.M., A.L.DEN BLAAUWEN,EA - Loosdrechts porselein 1774-1784
008882: ZEE, MICHAEL VAN DER, & GIJS ROMMELSE - Het wapen onder dak. De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814-2008
018339: ZEE, SYTZE VAN DER, - Vogelvrij. De jacht op de Joodse onderduiker
012235: ZEE, NANDA VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een Biografie
015668: ZEE, NANDA VAN DER, - Westerbork. Het doorgangskamp en zijn commandant
010868: ZEE, HNERI VAN DER, - Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674
014169: ZEE, HENRI VAN DER, - 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein
000977: ZEE, G. VAN DER, - 100 jaar Harderwijk -Kerk en Bethel
007586: ZEE, DAAN VAN DER, - Dewi Angreni. Een oud-Javaansche legende
004388: ZEE, HENRI VAN DER, & TON VAN DER WERF - Met de zee verbonden. Peter J. Sterkenburg. Een maritiem schilder (1955-2000)
010304: ZEE, HENRI VAN DER, - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland (1940-1945)
013652: ZEE, F.J.DE, - Veendam en de Veendammers. Losse Aanteekeningen Over De Jaren 1700-1800 / Een korte wandeling door Oud-Veendam
005965: ZEE, D.VAN DER, - Het Indische gemeentewezen
013604: ZEE, NANDA VAN DER, - De kamergenoot van Anne Frank
015494: ZEE, DAAN VAN DER, - Van Diemen's roode vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden
006541: GROEN-ZEEGERS, B.VAN DER, - Jim
001804: ZEEMAN, J., - De Nederlandse stoelklok
000692: ZEEMAN, S., - Gouden Reddingen
006881: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Dona Alve
006471: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Oude glorie
006478: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Jong Java's lief en leed
005704: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Kartini. Een baanbreekster voor haar volk
014810: ZEGGELEN, M.C.VAN, - De gouden kris. Verhaal uit nieuw veroverde streken van Zuid-Celebes
006530: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Koloniaaltje
017927: ZEGGELEN, MARIE VAN, - Bij het hart van Indie
006174: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C., - De gouden kris
015508: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving
015506: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Het zeerooversjongetje
015505: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - De schat van den armen jongen
009324: ZEIJLSTRA, H.H., - Melchior Treub. Pioneer of a new Area in the history of the Malay Archipelago
017790: ZEIJLSTRA, H.H.,RED: - Nederland te Parijs 1931. Gedenkboek van de Nederlandse deelneming aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling
018543: ZEILER, FRITS DAVID, - Bergen dorp vol monumenten. Huizen in Bergen getuigen van het verleden
003806: ZEILER, FRITS DAVID, & GERRIT J. PERFORS - De wind- en watermolens in Overijssel
015175: ZEILER, FRITS DAVID, - Onder de hei. Analyse en historisch-geografische kandschapselementen in het Gooi
004467: ZELLER, BERNHARD, - S. Fischer, Verlag. Von der Grundung bis zur Ruckkehr aus dem Exil (1886-1950)
017027: ZENTGRAAFF,H.C., & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes
005856: ZENTGRAAFF,H.C., - Op oude paden
003014: ZENTGRAAFF,H.C., & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes
002741: ZENTGRAAFF,H.C., - Atjeh
007338: ZERBST, RAINER, - Gaudi 1852-1926. Antoni Gaudi I Cornet - een leven in de architectuur
004947: ZERBST, RAINER, - Gaudi 1852-1926. Een leven in de architectuur
010760: ZEVENBERGEN, CEES, - Toen zij uit Rotterdam vertrokken. Emigratie via Rotterdam door de eeuwen heen
005318: ZIEGLER, PHILIP, - Mountbatten. The Official Biography
003744: ZIELINSKI, ERICH, - De engelenbron
015762: ZIJDERVELD, G.A., - Ons Broedervolk
016168: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Jagtlust
010793: ZIJLMANS, HAN, - Kakkerlakken in de midscheeps en drenkelingen op de achteruit. Een zeemansleven in de jaren zestig
002653: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950
002683: ZIJLSTRA, BONICA, & JAAP HAGEDOORN - Het land van de zeven tuinen. Zuid-oost Utrecht in perspectief
002486: ZIKKEN, AYA, - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe
009737: ZIKKEN, AYA, - De polong
009969: ZIKKEN, AYA, - Terug naar de Atlasvlinder (Sumatra)
002759: ZIKKEN, AYA, - Eilanden van vroeger. Reizen in Indonesie
014890: ZIKKEN, AYA, - De atlasvlinder
010435: ZIKKEN, AYA, - De Tanimbar-legende
011177: ZIKKEN, AYA, - Bizarre wereld
011751: ZIKKEN, AYA, - Indische jaren. Het verhaal van Tjisaroea
004651: ZIKKEN, AYA, - De atlasvlinder
017557: ZIKKEN, AYA, - Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig
016963: ZIKKEN, AYA, - Landing op Kalabahi
016964: ZIKKEN, AYA, - De tuinen van Toean Allah
005781: ZIMMERMAN, A., (= PS.V. C. KIJDSMEIR JR) - Wij kijken omhoog. Een Indisch Jongensboek over Vliegen en Vliegers
005878: ZIMMERMAN, A., (= PS.V. C. KIJDSMEIR JR) - China. Het rijk van het midden
002904: ZOEST, AART VAN, - Twee jaar seksi Belanda. Een professor in IndonesiŽ
005842: ZOEST, AART VAN, & NUNUK TRI HERYATI - Goena-goena en geziene geesten
006002: ZOETE, BERYL DE, & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali
018277: ZOETE, JOHAN DE, & MARTIEN VERSTEEG - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie
002448: ZOETMULDER, S.H.A.M., - De Brabantse molens
016885: ZOMEREN, KOOS VAN, - Het leven heeft geen geheimen
009250: ZOMEREN, KOOS VAN, - Saluut aan Holland
009725: ZOMEREN, KOOS VAN, - Het complete Rekelboek
004001: ZOMEREN, KOOS VAN, - De clown die uit de lucht kwam vallen. Columns
005244: ZOMEREN, KOOS VAN, - Een jaar in scherven
012055: ZOMEREN, KOOS VAN, - Meisje in het veen
008226: ZOMEREN, KOOS VAN, - De nodige singels en pleinen
012031: ZOMEREN, KOOS VAN, - Zomer
010152: ZOMEREN, KOOS VAN, - Ik heet welkom
003983: ZOMEREN, DICK VAN, - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp
016609: ZOMEREN, KOOS VAN, - Aurikel en de weg omhoog
003600: ZONDERLAND, DAAN, - Redeloze Rijmen
018061: ZONDERVAN, J., - Linoleumsnijden
009166: ZONNEVELD, PETER VAN, - Het geheim van de Leidse Hortus
008336: ZONNEVELD, PETER VAN,RED: - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over Indonesie
007361: ZONNEVELD, PETER VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie
016231: ZONNEVELD, ALBERT G.VAN, - Traditionele wapens van Borneo. De uitrusting van de koppensnellers. Deel II: Speren en blaasroeren
003587: ZONNEVELD, ALBERT G.VAN, - Traditional Weapons of the Indonesian Archipelago
005753: ZONNEVELD, F.J.VAN, - Rotterdam en z'n tram
015504: ZONNEVELD, PETER VAN, - De tuin van de Indische Romantiek
014106: ZONRUITER, P.JOH., - Ken uw buren van A tot Z (over Krimpenerwaard)
017396: ZUCKOFF, MITCHELL, - Verloren in het paradijs. De onwaarschijnlijke redding van drie militairen uit de onhergzame jungle van Nederlands Nieuw-Guinea
015495: ZUGOR, ISTVAN, - Magyar-Holland Szotar / Holland-Magyar Szotar
018582: ZUIDAM, JOHN VAN, - Oale groond. Geschiedenis van het Twentse landschap
016355: ZUIDERENT, AD, - Evenwichtsoefeningen
012841: ZUIDERENT, AD, - Een dartele geest. Aspecten van "De chauffeur verveelt zich" en ander werk van Gerrit Krol
007431: ZUIDHOEK, ARNE, - Zeerovers van de Gouden Eeuw
017101: ZUIDHOEK, ARNE, - Afzien op zee. Aan boord van zeilschepen
006805: ZUIDHOEK, ARNE, - Held of schurk. Dertien zeerovers uit de Lage Landen
013362: ZUIDHOEK, ARNE - "Iedereen aan boord! We vertrekken "
004179: ZUIDHOEK, ARNE - Piet Hein en de Zilvervloot
017429: ZUIDHOEK, ARNE - Onze mooiste koopvaardijschepen. Varen voor de vrijheid 1 939-1945
017270: ZUIDHOEK, ARNE - De mooiste schepen van de Holland West-Afrika Lijn
017237: ZUIDHOEK, ARNE, - Roep van de zee. De Nederlandse koopvaardijer
012059: ZUIDHOEK, ARNE, - Schip van de eeuw. De Liberty, Victory, C3 en alle verdere standaardschepen onder Nederlandse vlag
012705: ZUIDHOEK, ARNE - Varen of vliegen. Ondergang van de Nederlandse passagiersdienst
017682: ZUIDHOEK, ARNE - Het leken wel jachten. Koopvaardijschepen 1945-1970. Noord-Holland
017683: ZUIDHOEK, ARNE - Het leken wel jachten. Koopvaardijschepen 1945-1970. Zuid-Holland
016972: ZUIDHOEK, ARNE - Onze mooiste koopvaardijschepen. Deel 3: vracht/passagiersschepem 1945-1970
017293: ZUIDHOEK, ARNE - Vrachtschepen van de wilde vaarrt
015503: ZUIDINGA, ROBERT-HENK, - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van Smaragd
012825: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J. DE, - De Visionair
005242: ZUYLEN, BELLE VAN, - Een keuze uit haar werk
016545: ZUYLEN, BELLE VAN, - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid
016576: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas
017227: ZWAAG, JAAP VAN DER, - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indie
009309: ZWAAN, J.,RED: - Kamp- en fronttekeningen van ooggetuigen vertellen over de tweede wereldoorlog
003469: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., S. KOOIJMAN,EA: - Antiquity and Survival: New Guinea
017523: ZWAAN, JACOB, - Amstelland. Een hoogheemraadschap in kaart en beeld
006380: ZWAAN, JACOB, - Amsterdam Nieuw-West. De westelijke tuinsteden zoals ze eens waren
002357: ZWAAN, JACOB, - Nederlands-Indie 1940-1946
017940: ZWAAN, JACOB, - Oude tekeningen vertellen over Waterland en de Zaanstreek
015484: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - De Oudste Mensheid in Europa en Indonesie
017316: ZWAAN, JACOB, - Oude tekeningen vertellen over De eilanden rond Westlinge
005230: ZWAAP, RENE, - Een nobel bedrijf. Vijfenzeventig jaar Openbare Bilbiotheek Amsterdam 1919-1994
016687: ZWAGERMAN, JOOST, - De buitenvrouw
007832: ZWAN, PUCK VAN DER, - Noordwijk en zijn klederdrachten
005413: ZWART C.M.F.DE, & W.LODEWIJK,EINDRED: - Harderwijk na 1945
005274: ZWART, P.A.M., - Het stadhuis van Enkhuizen
018296: ZWARTJES, F.P.J., - Boerenwagens in modcl
007565: ZWEERS, LOUIS, - Strijd om Deli. Verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra
006798: ZWEERS, LOUIS, & TINEKE LUIJENDIJK - De twee gezichten van de bezetting
009979: ZWEERS, LOUIS, - De engel van Kebayoran. Een familiegeschiedenis
006770: ZWEERS, LOUIS, - Indie in vervlogen tijden
006236: ZWEERS, LOUIS, - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers
007537: ZWEERS, LOUIS, - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie
018152: ZWEERS, LOUIS, - Standplaats in de Tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld
003247: ZWEERS, LOUIS, - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog
018150: ZWEERS, LOUIS, - De Boerenoorlog. Nederlandse fotografen aan het front
000863: ZWEERS, LOUIS, - IndiŽ voorbij
010932: ZWET, C.VAN DER, - De zwarte tijgerin
008506: ZWIER, GERRIT JAN, - Een lichte angst. Beschouwingen over reizen en reisboeken
014707: ZWIER, GERRIT JAN, - ANWB Landschappenboek Nederland
017145: ZWIER, GERRIT JAN, - Mijn wadden
012673: ZWINKELS, ESTHER, - Het Overakker-complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945
014881: ZWITSER, H.L., & J.P.C.M.VAN HOOF - Het Regiment Infanterie Johan Wilem Friso
004397: ZWITZER, H.L., & C.A. HESHUSIUS - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik

10/27