Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
012734: WILDE, INGE DE, ED: - Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou. "Er is nog zooveel te doen op de wereld"
002135: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Kon. Marine in de Ned.-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948
001962: WILDEMAN, DIEDERICK, - De wereld in het klein. Globes in Nederland
009827: WILHOLT, NANSKE, - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum
002257: WILJES, H.G.DE, - Het Pad der Genen.
001069: WILKE, J.TH, & S. HALFWEG,RED: - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart, Dl. II: Scheepvaart
009676: WILKEN, G.A., - Opstellen over adatrecht
013007: WILKINSON, FREDERICK, - Arms and Armour
008710: WILLEMS, JAAP, - Mooie plekjes in het Rijk van Nijmegen
007308: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver
006012: WILLEMS, WIM, & JAAP DE MOOR - Het einde van Indie. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie
011615: WILLEMS, WIM, - De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw
017122: WILLEMS, WILLEM, HARRY VAN ENCKEVORT,EA(RED) - Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland
014687: WILLEMS, MARGIT, - Vijand zonder uniform
011768: WILLEMS, WIM,RED: - Mijn Stad. Herinneringen van Hagenaars
003445: WILLEMS, WIM, & LEO LUCASSEN,RED: - Het onbekende vaderland.De Repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964)
011175: WILLEMS, MARGIT, - De rok van Hare Majesteit. Vrouwelijke veteranen vroeger en nu
004164: WILLEMS, WIM, REMCO RABEN,EA(RED): - Uit Indie geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis
015701: WILLEMSEN, A. W., - Het Vlaams nationalisme 1914-1940
002829: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een pionier op Floris. Jilis Verheijen (1908-1997), missionaris en onderzoeker
014659: WILLEMSEN, CEES, - Van God los. Geschiedenis van de prychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967
016962: WILLEMSEN, WIM, - Vollenhove 650 jaar stad
010239: WILLIAMS, MASLYN, - The story of Indonesia
012101: WILLIAMS, TENNESSEE, - Iets van Tolstoi
017314: WILLIAMS, GUY R., - The World of Model Trains
016662: TJEENK WILLINK, A.F.W., - Zwolle in oude ansichten
017291: WILLS, GEOFFREY, - Wedgwood
001551: WILMAR, H.A.,RED: - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade
002643: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Fotoverhaal
013054: WILMER, C.C.S., - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht
011877: WILMINK, WILLEM, - Drie reizen van Lodewijk
012185: WILMINK, WILLEM, - Waar komt dat kind vandaan?
007357: WILMINK, WILLEM, - Het Wilhelmus
010129: WILMINK, WILLEM, - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
006304: PINK-WILPERT, CLARA B., - Das Indonesische Schattentheater
003009: WILS, ESTHER,RED: - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië
009459: WILS, ESTHER, - Wonen in Indie / House and Home in the Dutch East Indies
000859: WILSON, DEREK, - The Circumnvigators
011954: HARDY WILSON, DIANA, - Kalligrafie technieken
005344: WILSON, SIMON, - Beardsley
017117: WILSON, M.L., TH. TOUSSAINT VAN HOVE EXALTO,EACodex Witsenii
004934: WILSON, IAN, - De lijkwade van Turijn
012784: RHEBERGEN, WIM & PETER, - Vermist boven de Achterhoek
012132: BLOCKMANS WIM & HERMAN PLEIJ, EA(RED): - Plaatsen van herinnering
011499: WIN, J.TH.H.DE,SAMENST. - "Kastelen" in Limburg
011697: WINCHESTER, SIMON, - Krakatoa. The day the world extploded 27 August 1883
005618: WIND, INGEBORG, - Het vergeten leven rond de Zuiderzee
001640: WIND, BARTINA H., ED: - Les fragments du Roman de Tristan. Poème du XIIe siècle
013408: WIND, BARTINA H., - Het vergeten landleven
001383: WINDE, HENK DE, - Rederij T. Muller
005236: WINDEN, PIET VAN, - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie
013368: WINGEN, ED, RED: - De A van Cobra in woord en beeld
004574: WINKELS, PETER J.A.,EA: - Ten Tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895
009053: WINKLER PRINS, A., & F. ALLAN - Het eiland Schiermonnikoog als badplaats / Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners
011777: WINKLER, DOLF, - Mijn kampverleden 1943-1945
007270: WINKLER, FRIEDRICH, - Die Flamische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts
015570: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
012843: WINKLER,KEES, - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr. 11
016519: WINKLER, KEES, - Gedichten
016639: WINSEMIUS, DIEUWKE, - Een handvol hulp
016399: WINTER, JOHANNA MARIA VAN, - Van soeter cokene. Recepten uit de Oudheid en Middeleeuwen
005377: WINTON, JOHN,ED: - The War at Sea 1939-1945. An Anthology of Personal Experience
007871: WISJAKHADATTA - De zegelring van Raksjasa
016338: WISSEN, DRIEK VAN, - De volle mep. Gedichten 1978-1987
013375: WIT, TH.P.M.DE, - The Wageningen rice project in Surinam
005940: WIT, AUGUSTA DE, - Natuur en menschen in Indie
003529: WIT, HENK DE, - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-Azië
000240: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Facts and Fancies
007961: WIT, COR DE, - Johan Niegeman 1902-1977
014429: WIT, C.DE, - Oud-Egyptische kunst. Een inleiding
003727: WIT, H.DE, - Suriname en De Nederlandse Antillen
006193: WIT, AUGUSTA DE, - Gods goochelaartjes
006105: WIT, HENK DE, - Brima-Bali. De hel en het paradijs
003867: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Facts and Fancies
002735: WITH, KARL, - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java
010237: WITON EAN REEDE, THEO, & ARJAN ONDERDENWIJNGAARD - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen pp Java en het leven daarna
002496: WITSEN, E.VAN, - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
002497: WITSEN, E.VAN, - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
015289: WITSTEIN, S.F., - Funeraire poezie in de Nederlandse Renaissance
012889: WITSTEIN, S.F., - Bekentenis aan Julien Delande
004949: WITTE, J.C., - J.B. Van Heutsz. Leven en legende
007971: WITTE, ALDERT, - Charles Nypels. Meester-drukker
007995: WITTE, ALDERT, HENRI FRIEDLAENDER,EA: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
005015: WITTEMAN, SYLVIA, & THOMAS VAN DEN BERGH, - Carmiggelt. Een levensverhaal
004219: WITTERT, RENE, - Het vergeten squadron. Verhaal van de Nederlandse vliegers tegen Japan
004155: WITTERT, RENE, - Het vergeten squadron. Het verhaal van de Nederlandse vliegers die tegen Japan hun vergeten strijd vochten
004037: WITTEVEEN, MENNO, - Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602
017165: GERHARTL-WITTEVEEN, ANTOINETTE, ANNELIES KOSTER,EA: - Schatkamer van Gelderse oudheden
017072: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Licht en schaduw. Een droom en een brief over religie
017176: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Filosofische onderzoekingen
003686: WOELDEREN, HELENE W.VAN, - Wie anders dan Andersen
006145: WOERDEN, C.VAN, - Cactussen en hunne cultuur in Nederlandsch-Indie
008276: WOERTMAN, D.W., & J. HERBERT - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel
011706: WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - Verzamelde gedichten
016497: WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - Wiekslag om de kim
013927: WOLDE, J.DE,E.A.: - Staphorst, zoals het werkelijk is
014166: WOLDE, LINA VAN DER, - De Zeven Provincien. Landkaarten van Nederland uit de zeventiende en achttiende eeuw
003979: WOLDE, W.L.TEN, - Onze jongens overzee
003377: WOLDENDORP, JAC.J., - Twee eeuwen(1660-1860). Uit de geschiedenis van het weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen
011382: WOLF, J.J.DE,SAMENST. - Mars in Cathedra 1865-1965

Next 100 books from Antiquariaat De Hanze

4/4