Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
003641: BERNHARD, MARIANNE, - Klooster. Honderd wonderen van het avondland
014532: BERNINK, J.B., - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
009517: BERNLEF, J., - De verdwijning van Kim Miller
012933: BERNLEF, J., - Hoe wit kijkt een eskimo
008504: BERNLEF, J., - De schoenen van de dirigent
010734: BERNLEF, J., - Op slot
011997: BERNLEF, J., - Stenen spoelen
005320: BERNLEF, J., - Boy
012634: BERNLEF, J., - Buiten is het maandag
013902: BERNLEF - Geleende levens
016331: BERNLEF, J., - De noodzakelijke engel
016330: BERNLEF, J., - Vreemde wil
015724: BERNLEF, J., - Onbewaakt ogenblik
016401: BERNLEF.,J., - Grensgeval
011641: BERNLEF, J., - Morene
016483: BERNLEF, J., - Wolftoon
007198: BERNS, J.L., - Rechtsbronnen der stad Harderwijk
010794: BERNS, JAN, - We zien wel waar het schip strandt. Zee- en scheepvaarttermen in het dagelijks taalgebruik
008545: BERNS, JAN, - Zuid-Gelderse dialecten
006672: BERTELS, J.H., - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en juweliers
004320: BERTENS, HANS, & THEO D'HAEN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur
014077: BERTIN, PIERRE, - Le Fantassin de France
004096: BERVOETS, JAN, - Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving
004092: BERVOETS, JAN, & RODY CHAMULEAU,ED: - Het dagboek van Alexander Verhuell 1850-1865
010124: BES, GERARD, - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten
010346: BESSELAAR, HERMAN, - Molens van Nederland
012909: BESTEN, AD DEN,, - Stroomgebied. Bloemlezing uit en inleing tot de poezie van de na-oorlogse dichtergeneratie
013071: BESTEN, J.DEN, & G.H. KEUNEN - Utrechts molenbestand
009930: BETHGE, RENATE, & CHRSTIAN GREMMELS,RED: - Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
012620: BETHGE, RENATE, - Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven
008490: BETLEM, MAARTEN, - Zo was Hilversum. Tekeningen
016607: UDINK, BETSY & MARCEL KURPERSHOEK - MOord in Karachi/Happy birthday dear Prophet/De baard van de profeet beledigd!/Uitpakken
014683: BETTING, WALTER, & J.J. VRIEND - Bungalows
016286: POST-BEUCKERS, L., - Land en volk van Gaast en Klif. Historie en legenden, traditie , volkskarakter, volksleven, taal en folklore , dieren en plantenwereld
012968: BEUGEL, INA VAN DER, TH. HEYBLOM,EA: - Honderd Vijftig Jaar
012690: BEUKEMA, HANS, - De orkaan van 1953. Redders trotseren natuurgeweld
002482: BEUKEMA, HANS, - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen
003583: BEUKEN,W.H.,ED: - Vanden levene ons Heren
007449: BEUKERS, R, L. BUDDINGH',EA: - Schooltijd. Honderd jaar voortgezet onderwijs Ermelo 1907-2007
000430: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh
016229: BEUNDERS, HENRI, & MARCELLA VAN DER WEG - Pers & politie in Amsterdam
007136: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
016460: BEURSKENS,HUUB, - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998
011473: BEURSKENS, HUB, & PIET DERKS.SAMENST. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium
000064: BEUS, J.G. DE - Het laatste jaar van Nederlands-IndiŽ. Van de zwaardhouw der Tweede Politionele Actie tot de handtekening onder de Souvereiniteitsoverdracht
002730: BEUS, J.G.DE, - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederlands-IndiŽ. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog
010685: BEUTICK, FRITS, & CHERELT KROEZE - Kapitaal Nederland. 100 markante momenten uit de financiele geschiedenis van Nederland
000417: BEVAART, WILLEM, - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid
017159: BEVAART, W., - De Nederlande defensie 1839-1874
010414: BEVERS, AD, - Huizen in gouden glans
001805: BEYLEN, J.VAN, - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
009718: BEYLEN, J.VAN, - De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden
000063: BEYNON, H.C. - Nederland staat terecht in IndonesiŽ
000862: BEZEMER, T.J., - Door Nederlandsch-IndiŽ. Schetsen van land en volk
007739: BEZEMER,T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
009591: BEZEMER, K.W.L., - De Zuidpool belegerd. De ontdekking van het laatste werelddeel
002701: BEZEMER, T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch Oost-IndiŽ
001331: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in WO II
000495: BEZEMER, T.J.,INL.: - Indonesische Kunstnijverheid. Platenatlas.
000592: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Kon. Marine in de Tweede Wereldoorlog
001323: BEZEMER, K.W.L., - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog
004156: BEZEMER, K.W.L.,RED: - De luchtweg Amsterdam-Batavia
017373: BEZEMER, T.J., - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht
003218: BEZOEN, H.L., - Taal en volk van Twente
014406: BIE, WIM DE, - Meneer Foppe en het gedoe/Schoftentuig/ De liefste van de buis/ Meneer Foppe in zijn blootje
006356: BIEBER, D,EA: - Katwijk in de schilderkunst
011033: BIEGEL, PAUL,VERT: - De fabels van Aesopus
010024: BIEGMAN, G.J.F., - Bladen uit de geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indie
016451: BIEMANS, JOS, KLAAS VAN DER HOEK,EA(RED): - Manuscripten en miniaturen
007486: BIERENS, C.M., P.A. HARTHOORN,EA(RED): - Spieleriee
002419: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL, & RUDI EKKART, (EINDRED): - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850
006846: BIESHEUVEL-GUTLICH, EVA, & TILLY HERMANS,RED: - Biesboek
015725: BIESHEUVEL, J.M.A., - Hoe de dieren in de hemel kwamen
011466: BIESHEUVEL, J.M.A., - Duizend vlinders
003376: BIESTA, P., - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg
010296: BIEWENGA, AD, - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730
012704: BIEZEN, HENK VAN DER, BOB HENDRIKS,EA(RED): - Scheepshistorie 18
009759: BIGOT, L.C.T., - Uit Amsterdams verleden
013581: BIJKER, H.A., JAN VAN DER VEGT,EA: - 5-5 R.I. Terugblik bij het 65-jarig bestaan 1947-2012
014836: BIJKER, HENNIE, - Hospik op patrouille.. Mijn dienstjaren van 1 juli 1947 - 1 juli 1950
000015: BIJKERK, J.C. - Vaarwel, tot betere tijden. Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ
002351: BIJKERK, J.C. - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ
001897: BIJKERK, J.C. - De Colombo-tragedie
011109: BIJL, BAS, ESTHER CAPTAIN,EA(RED): - Erfgoed van de orlog. De oogst van het programma
000113: BIJLEVELD, B.J. - Herhalingsfiguren in het Maleisch, Javaansch en Soendaasch
007429: BIJLMER, H.J.T., - Naar de achterhoek van de aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlandsch Nieuw Guinee
002288: BIJLMER, H.J.T., - Nieuw Guinea
003438: BIJLSMA, R., - Het archief van de gemeente Delfshaven
008606: BIJNAAR, ASPHA, - Kasmoni. Een spaartraditie in Suriname en Nederland
012714: BIJNAAR, ASPHA,RED: - Kind aan de ketting. Opgroeien in slavernij toe en nu
003845: BIJNEN, JACQUES, - Veldhoven. Historische spiegeling
007284: BIJVOET, TH.A.P.,RED; - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland
012970: BIJVOET, TH.A.P.,RED; - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland
014217: BIK, J.G.W.F., - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad
006484: BIK, E.A., - Het vergaan van het s.s. "Van der Wijck"
002161: BIK, E.A., & B. JANSEN - Varen bij de V.N.S.
017251: BIK, ERWIN, ANNET BOERS,EA(RED) - Wireless Over the Waves. Radio Holland 1916-2001
001131: BILDERDIJK, WILLEM, - De Mensch
001139: BILDERDIJK, WILLEM, - Woordenboek voor de Nederduitsche spelling
001142: BILDERDIJK, WILLEM,&KATH.WILH.BILDERDIJK - Wit en Rood. 1e deel.
001135: BILDERDIJK, WILLEM, - De ziekte der geleerden
004798: BILDERDIJK, WILLEM, - Proeve eener navolging van Ovidius Gedaanteverwisselingen
001143: BILDERDIJK, WILLEM, - Verhandeling over de Geslachten der Naamwoorden in de Nederduitsche taal
015707: BILDERDIJK, WILLEM, - Het dichterlijk tafereel der stad Leyden
015706: BILDERDIJK, WILLEM, - Den IIIden van Hooimaand. Verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829
010705: BILLARD, JULES B.,RED: - De Indianen
005104: BILSEN, JAN VAN, & AAD VERHOEF - Retour Berlijn
017108: BINDING, PAUL, - Imagined Corners. Exploring the World's First Atlas
017004: BINET, LAURENT, - De zevende functie van taal
013762: BINET, LAURENT, - HhhH. Himmlers hersens heten Heudrich
010083: BING, VALENTYN, & BRAET VON UEBERFELDT - Nederlandsche Kleederdragten
003729: BINNENDIJK, CHANDRA VAN, & PAUL FABER,RED: - Sranan. Cultuur in Suriname
015996: BINNENDIJK, CHANDRA VAN, JAN BONGERS,EA(RED) - Tussen droom en werkelijkheid. Keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd
015649: BINNENDIJK, CHANDRA VAN, & PAUL FABER - Twintig jaar beeldende kunst in Suriname 1975-1995
000899: BINNERTS, C., - "Alles is in orde, heeren....!"
000062: BINNERTS, C. - "Alles is in Orde,heren...!"Dagboek Flores uit 1943
012810: BINNEVELD, HANS, EN ROB WOLF - Een huis met vele woningen. 100 jaar katholieke psychiatrie Voorburg 1885-1985
005323: BINNEY, MARCUS, - Huizen in steden. Ontwikkeling en vernieuwing in 800 jaar stedelijke woningbouw
000551: BIRCHER, MARTIN, & BRUNO WEBER - Salomon Gessner
016243: BIRNEY, ALFRED, - De fenomenale meerval en andere verhalen
009298: BIRNEY, ALFRED, RED: - Oost-Indische inkt. 400 jaar Indie in de Nederlandse letteren
017204: BISSCOP, NICOEL DE, - Onder dak in China. Oude architectuurmodellen uit het Henan Museum
016858: BJELYJ, ANDREJ, - Petersburg
003046: BJERRE, JENS, - Oog in oog met het stenen tijdperk
009070: BLAAK, JAN A., - 100 jaar erf- en vrijvrouwe van Ameland 1890-1990
009691: BLAAK, JAN A., - Ameland. Historisch geschetst
002812: BLAAUW, SIBLE DE, & EGBERT BEERNINK - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk te Groningen
016768: BLAAUW, A.H.,EA - Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse
007244: BLACK, JEREMY, - Cartografie. De verbeelding van de geschiedenis
003230: BLANKEN, JAN, - De Physische Existentie dezes Lands
007395: BLANKENBRUIN, FREDERIK VAN, - Sariman. Een verhaal van Indisch leed
000075: BLANKENSTEIN, M.VAN - IndonesiŽ nu. Nieuwe indrukken
007341: BLANKERT, JAN, JOHN MICHAEL MONTIAS, EA: - Vermeer
016740: BLANKESTIJN, HANS, - Onze schooljaren. Vijf eeuwen openbaar onderwijs in Achterberg, Elst en Rhenen
016561: BLAUW, WIM, - De ontsluiting van twee werelden. Een kleine geschiedenis van verkeer en vervoer in de Krimpener- en Lopikerwaard
015604: BLAUWHOF, GERTRUD, - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart
011224: BLECOURT, WILLEM DE,RED: - Volksverhalen uit Nederlands Limburg
004932: BLECOURT, WILLEM DE,RED: - De opgeverfde haan. Bekende en onbekende verhalen
011254: BLEEK, WOLF, - Achter de couliissen. Antropologisch veldwerk in Ghana
005284: BLEICH, ANET, - Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer
017276: BLEKER, OTTO, & FRANK LEQUIN - Ferdinand Dejean (1731-1797)VOC-chirurgijn, wereldburger en opdrachtgeve van Mozart
005628: BLESS, FRITS,EA: - Hans Ruijssenaars. Architect
012721: BLIJDENSTIJN, RONALD, & MARINUS KOOIMAN - Architectuur en stedebouw in de provincie Utrecht
001104: BLIJHAM, GER, & WICHER KERKMEIJER - Nieuw van de bijl. 350 jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999
009355: BLINDER, ODA, - Verzamelde stilte
012753: BLINK, J.VAN DEN, - MIjn vreemde parochie. Ontmoetingen in Oost en West
011190: BLOCK, FREDERIK DE, - De bevrijding van 's-Gravenhage
002682: BLOED, A.L.R. MUR,EA(RED): - Van wildernis tot Ronde Venen
010271: BLOEM, MARION, - De leugen van de kaketoe
010263: BLOEM, MARION, - Meisjes vechten niet
016241: BLOEM, MARION, - Wiwi wit. Het leven van een kindertand
009178: BLOEM, MARION, - Games4girls
011520: BLOEM, MARION, - De kleine krijger
011572: BLOEM, MARION, - Zo groot als Hugo (de Groot)
012294: BLOEM, J.C., - Sintels
012296: BLOEM, J.C., - Vijf verzen uit Friesland
005950: BLOEM, MARION, - Ver van familie
016329: BLOEM, J.C., - Verzamelde gedichten
006717: BLOEM, MARION, - Geen Requiem
012265: BLOEM, J.C., - Avond
011599: BLOEM, MARION, - Liefde is soms lastig, liefste
013452: BLOEM, MARION, - Geen gewoon Indisch meisje
017000: BLOEM, MARION, & IVAN WOLFFERS - Het Java van Bloem
016328: BLOEM, J.C., - Afscheid
010634: BLOEM, MARION, - Vervlochten grenzen
017332: BLOEM, W.J.TH,ED: - Van De Kar Af Gezien. Bezettingsjaren 1940-1945. Oorlogsdagboek van A.A. Bloem
001908: BLOEMBERGEN, E., - Vijf en zeventig jaar superfosfaat
003978: BLOEMENDAL, HANS, - De sjofar van Alexandrie en andere joodse verhalen voor de jeugd
011903: BLOIS, L.DE,EINDRED: - De Romeinse wereld. Leven en werken in het Romeinse Rijk in het begin van onze jaartelling
007867: BLOK, P.J., - Willem de Eerste. Prins van Oranje
003650: BLOK, COR, ANNA ENQUIST,EA: - Co Westerik. Aquarellen/tekeningen
006077: BLOK, ANTON, - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730-1774
005415: BLOK, ERIC, CAROLINE BROUWER,EA: - Het Baarnse Bos. Een vorstelijk wandelpark
014546: BLOK, W., & K.LEKKERKERKER - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans
007846: BLOK, JAN, HENK VAN EIJK,EA(RED): - Ons Charlois. Speciale herdenkingseditie
008666: BLOK,W., - Tijdopnamen
004259: BLOK, W., - Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van "Van oude mensen de dingen die voorbijgaan" van Louis Couperus
003977: BLOK, HANNA, & DEVORAH HERSCH,RED: - Bibliografie over het Jodendom en Israel voor het Nederlandse taalgebied
012460: BLOKKER, JAN, - Achter de laatste brug. Gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie 17 september 1944 - 5 mei 1945
004617: BLOKKER, JAN, JAN BLOKKER JR., EA: - Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis
003699: BLOKKER, JAN, - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989
006904: BLOKKER, JAN,SR.&JR.&BAS BLOKKER - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis
015889: BLOKLAND, SIMON, & HENK NIEUWENHOF - 115 jaar in kaart gebracht. 25 jaar Vereninging Dosumentatie Prentbriefkaarten
015853: BLOKLAND, ANN, JACQUELINE DE RAAD,EA: - Collectie Singer. Schilderijen
000291: BLOKZEIJL, K.R.F. - De Cassave
000072: BLOKZEIJL, K.R.F. - De cassave
001040: BLOM, AD VAN DER, - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland
000849: BLOM, JESSY, - The Antiquities of Singasari
012599: BLOM, PAUL, ELS BROEKSMA,EA(RED) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden
013279: BLOM, ONNO, - De tarzan van de Schapen. Jan Wolkers & Texel
014137: BLOM, L.H., - De Tjasker. Een zeldzaam molentype
010677: BLOM, J.C.H., D>E.H. DE BOER,EA: - A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd
008260: BLOM, J.,RED: - Awas, Pijp - Pijp Datang
008902: BLOM, AD VAN DER,RED: - Grafiek nu. Hedendaagse grafische kunt in Nederland 2
017466: BLOM, HENK, - Mijn verhaal
005551: BLOM, AD VAN DER, - Grafiek nu. Hedendaagse prentkunst in Nederland
000012: BLOM, J.R. VAN, - Tjandi Sadjiwan
017395: BLOM, ONNO, - Zo is het genoeg. Het laatste jaar van Jan Wolkers
014652: BLOMJOUS, HENRI M.J., AUG. C.J. COMMISSARIS, E.V.A. - Land van mijn hart. Brabantse feestbundel
000070: BLOMMENDAAL, H.N. - De oliepalmcultuur in Nederlandsch-IndiŽ
002971: BLOND, GEORGES, - Zeilend onder doodskop
005061: BLONDEL, MARTIEN, - Die Swaere Noodt. Kroniek van een belegerde stad
010206: BLOTKAMP, CAREL, & YPE KOOPMANS,RED: - Magie en zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
015047: BLOTKAMP, CAREL, - Na de beeldenstorm. Drie opstellen over recente beeldende kunst
000021: BLUSS…, LEONARD - Retour Amoy. Anny Tan-Een vrouwenleven in IndonesiŽ, Nederland en China
000073: BLUSS…, LEONARD, & JAAP DE MOOR - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 16 00-1650
003176: BLUSS…, LEONARD, & ILONKA OOMS(RED): - Kennis en Compagnie> De VOC en de moderne wetenschap
000088: BLUSS…, LEONARD,EA(ED) - Pilgrims to the Past. Private conversations with historians of European expansion
000214: BLUSS…, LEONARD - Bitters bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw
003281: MACLURE,MARY, & DEREK BLYTH - Een wandeling door Maastricht
014804: BOAZ, SANDER, - Een Vlaming op Sumatra. Kedap, kedip. Een subjectief reisverslag
012650: TADEMA SPORRY. BOB. - Avontuur op Bali
004094: BOBELDIJK, FELICIEN, - Jeugdprentjes (Aan de Zaan)
014267: BOCHOVE, BAS VAN, & SER LOUIS,EA(EINDRED): - Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945
009338: BOCK, R.F.DE, & R.G. KLOMP - De Haagse paardetrams
009339: BOCK, RON F.DE, - Allemaal voorzien? De Haagse tram in woord en beeld
010479: BOCK, MANFRED, & KEES SOMER - Architect J.P. Kloos (1905). De ethiek van de constructie
015000: BOCK, MANFRED, - Wiel Arets. Architect
016072: BOCKXMEER, ANNEMIEKE VAN, - De oorlog verzameld. Het ontstaan van de collectie van het NIOD
016824: BODEWES, G.H.J.B., - De Gelderlander in oorlogstijd
010025: RENES-BODINGH, M.A.M., - Hoog in de bergen
015401: RENES-BODINGH, M.A.M., - Het stille front
015397: RENES-BODINGH, M.A.M., - Adat
015396: RENES-BODINGH, M.A.M., - Bandjir
002756: BODROGI, TIBOR, - Kunst van IndonesiŽ
010597: BODT, SASKIA DE, - Schildersdorpen in Nederland
010599: BODT, SASKIA DE, JEROEN KAPELLE,EA: - Isaac Israels. Hollands impressionist
016597: BODT, SASKIA DE, & JEROEN KAPELLE - Prentenboeken. Ideologie en Iluustratie 1890-1950
009464: BOEDIJN, K., - Vogelalbum
010042: BOEIJEN, RINY, - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra
012713: BOEIJEN, W.F.J., - Vliegen en vechten bij de Maas 1940-1945. Oorlogsgeschiedenis op de grens van Noord-Brabant en Gelderland
000089: BOEIJEN, RINY - Groeten uit Bukittinggi
005264: BOEKENOOGEN, G.J., - De Zaanse volkstaal. Het Zaans Woordenboek
010281: BOEKHOLT, RALPH, - Mendoeng
004012: BOEKHOLT, RUDY, - In het gareel. Memoires van een Indisch zondagskind
008126: BOEKRAAD, CEES, THEO VAN DOESBURG,EA: - De Nieuwe Beweging in de architectuur. Het Nieuwe Bouwen
001879: BOEKWIJT, H.A., - Smakken en Kuiven
000847: BOELAARS, J., - Mandobo's tussen de Digoel en de Kao. Bijdragen tot een etnografie
000957: BOELAARS, J.,& A.C. BLOM - Mono koame. "Wij denken ook"
001212: BOELAARS, J., - Papoea's aan de Mappi
001211: BOELEN, K.W.J., - Dokter aan de Wisselmeren
013386: BOELENS, KR., - Nes. In dioarp yn'e Dongeradielen
006293: BOELES, JAN J., - The Secret of Borobudur According to the Lotus of the True Law
003957: BOELGAKOV, MICHAIL, - Het leven van de heer Moliere
007628: HOENS-BOELHOUWER, C.J., - Vlinders uit het verleden
000204: BOER, M.G.DE - Van oude voyagiŽn: Op weg naar IndiŽ/De wereld om/Met Tasman en Bontekoe
001849: BOER, G.J. DE, - Nederlandse passagiersschepen. Van maildienst tot cruisevaart
009973: BOER, MENNO DE,RED: - Trapsgewijs naar het hoogste. Van gevangenkamp tot staatsbezoek. Biografie van Leo Geleijnse
002354: BOER, P.C., - De luchtstrijd boven Borneo. Operaties van de Militaire Luchtvaart KNIL in de periode december 1941 tot februari 1942
009045: BOER, HERMAN PIETER DE, KAREL JONCKHEERE,EA: - Van postiljon en pleisterplaats . Met de postkoets van Groningen naar Brussel
009049: BOER, A.H.F.DE, - Tijdsbeeld Toen & nu. 150 jaar Laren 1850-2000
001971: BOER, M.G.DE - Holland-America Line 1873-1923
004488: BOER, F.P.DE, - Honderd jaar De Ruytermedaille 1907-2007
015314: BOER, HENK, JOOST HEIJS,EA: - Utrechtse Dijken langs Neder-Rijn en Lek
013325: BOER, JAN, - Aargeloze Grunneger humor / Nog n gapsel. Grunneger humor
013114: BOER, JAN J., - Wat mie nait jeukt dat kraab ik nait. 25 'verhoalen van 'n dorpsdokter
015176: BOER, J.DE, - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van den polder Assendelft
009471: BOER, M.G.DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639
002461: BOER, M.G.DE, - Van oude voyagiŽn
014744: BOER, GEERT DE, - Middelstum door de euwen heen. Sprokkleingen in woord en beeld door het verleden van een Groninger gemeente
000254: BOER, G.DE, - Practische rubberkennis
012747: BURGHARDT-DE BOER, H.L., - Als een dauwdrop is het leven. Een autobiografie
014160: BOER, SAKE DE, ZENO KOLKS,EA(RED): - De mooiste synagoge van Nederland. Joods leven in Enschede vanaf 1767
005448: BOER, PAUL DEN, - Het huijs int Noorteynde (paleis Noordeinde)
003209: BOER, A.J.DE, - Op en om de Wieden. De schoonheid van het
003143: BOER, JACK, - Koninklijke Olie in Indie. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953
002782: BOER, G.J. DE, - De Nederlandse Blauwpijpers
008797: BOER, JAN.DE, - Mijn wereldcorrespondentie. Een Westfries dagboek in bewogen tijden
004243: BOER, P.C., - Het verlies van Java. Een kwestie van Air Power
013424: BOER, PETER,EINDRED: - Thuis in de jaren '50. Dagelijks leven in een gemoedelijke tijd
002146: BOER, G.J. DE, A.J.J. MULDER,EA: - Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen(KJCPL)
001914: BOER, P.C., - Army Co-operation bij de Militaire Luchtvaart in IndiŽ 1946-1950
012993: BOER, D.DE, B.H. SPAANSTRA-POLAK,EA: - Nederland rond 1900. Contouren van een cultuut. Kunst Literatuur Muziek FIlm
001941: BOER, M.G.DE, & J.C. WESTERMANN - Een halve eeuw paketvaart 1891-1941
000319: BOER, M.G.DE - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920
014363: BOER, W.DEN, - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome
003080: BOER, M.G.DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen
016079: BOER, JAN L.DE, - In 't Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth. Geschiedenissen en legenden
001335: BOER, M.G.DE, - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart
017221: BOER, G.J. DE, - The Centenary of the Stoomvaart Maatschappij "Nederland" 1870-1970
017208: BOER, M.G.DE - De Koninklijke Paketvaart Maatschappij
016608: POSTHUMA DE BOER, EDDY, - Foreign Affairs
016623: BOER, JULIUS DE, - Het bos. Bosgeest en Wandelaar
005916: BOER, M.G.DE - Zeehaven en kolenstation Sabang 1899-1924
002059: BOEREN, P.C., - Heiligdomsvaart Maastricht
013315: BOEREN, P.C., - De Oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen
002311: BOERHAAVE, HERMAN, - Kortbondige spreuken wegens de ziektens
009495: RAVESTEIJN, P.J.VAN, JAN BOERHOUT & C.L. HEEK - Gedenkboek Hilversum 1424-1924
012004: BOERMA, AAFKE, ERNA STAAL,EA(RED): - Babs' bootje krijgt een stuurman. De.meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991)
015268: BOERMA, A., - Kustvaart. Ontwikkelingen in enkele decennia
001769: WESTENDORP BOERMA, J.J., - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836
017168: BOERMA, A., - Coasters
015856: BOERS, HANS, HFDRED. - De oorlogskranten
017134: BOERS, FRANS, & ROBERT VAN DER VEEN - Een kunstenaar zag Noordwest-Overijssel
000888: BOERSMA, F.,RED. - In stug verzet 1940-45. Herinneringen van grafici
011334: BOERTJES, KATJA, & ARJEN EISSENS - Heyligen huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg
014282: BOERTJES, KATJA, - Wees gegroet...Kapellen langs velden en wegen in Gelderland
010822: BOES, ALBERT J., - Schoolschepen. De praktijktraining voor zee- en binnenvaart
003253: BOESELAGER, DELA VON, - Capella Clementina. KurfŁrst Clemens August und die KrŲnung Kaiser Karls VII
004456: BOESMAN, J., - Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen
007910: BOGAARD, P.H., D. DOOIJES,EA: - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
004277: BOGAERTS, THEO, - De antieke wereld van Louis Couperus
002425: BOGERT, JAN-ARIE, NEL VAN HOOGDALEM,EA(RED): - D'n hort op. Reisverhalen uit Waard en Landen
000735: BOHEEMEN, P. VAN, N.P.J. VAN DER LOF,EA: - Het boek in Nederland in de 16e eeuw
002305: BOHEEMEN, PETRA VAN, & PAUL DIRKSE - Duivels en Demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur
014944: BOHEEMEN, F.C.VAN, & TH.C.J. VAN DER HEIJDEN - De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw
012920: LIAGRE BOHL, HERMAN DE, - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland
011257: DU BOIS, CORA, - The People of Alor. A Social Psychological Study of an East Indian Island
005819: BOIS, MECHTELD DE,RED: - C.A. Lion Cachet 1864-1945
003301: BOISSEVAIN, GON, & LENNIE VAN EMPEL - Vrouwenkamp op Java. Herinneringen
015780: BOISSEVAIN, CHARLES F.C.G., - Zeilvaart op Nederlans-Indie. Boissevain & Co (1836-1882)
008180: BOITEN, LIES, PIETSJANKE FOKKEMA,EA; - Groningers op weg naar de moderne tijd
008179: BOITEN, LIES, - Eten om te leven. Leven om te eten. Groningers aan tafel sinds de middeleeuwen
000846: BOK, E.J., - Bijdrage tot de kennis der raseigenschappen van het Javaansche Volk
013034: BOKHORST, G>VAN, - Het even in Oud-Hilversum
011825: BOKHOVEN JOSINE, & WILLEMIJN STOKVIS - Cobra in het Stedelijk Museum van Schiedam
015665: BOKMA, A., A. CRAMER,EA(RED) - Fries molenboek
000930: BOKSER, BEN ZION, - The Lagacy of Maimonides
010584: BOL, MARSHA C>, - American Indians and the Natural World
014011: BOLAND, HANS, - De zachte held
000030: BOLAND, B.J. - The Struggle of Islam in modern Indonesia
006543: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant
000009: BOLDINGH, I., - Zakflora voor de landbouwstreken op Java
000085: BOLDINGH, I. - Zakflora voor de landbouwstreken op Java
006159: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche sagen en legenden
016633: BOLDRIK, MARGPT VAN, HANS VAN BRONKHORST,EA: - In Water and Fire. 1940-1945. The War in the Nijmegen Salient
010386: BOLK, BERTUS, BERT VAN DIJK, EA: - Schering en inslag.Twents-Achterhoeks textiel in 546 foto's
000285: BOLKESTEIN, G.W. E.A. - De Nederlands-Indonesische Unie
013249: BOLL, HEINRICH, - Huizen zonder vaders
008165: BOLLE, MENANCHEM, - Sefer Jirmija / Commentaar op Jeremia
005801: BOLLEE, A.G.A., - Uit de kluiten gewassen! Bintan's rol in de aluminium-wereld
005803: BOLLEE, A.G.A., - Hij rijdt weer! Een spoorwegtriomf in Indonesi
005802: BOLLEE, A.G.A., - Uit slib en puin herrezen (reis langs havens Indonesie)
009943: BOLLEN, HEN, & HERMAN JANSEN - Het manneneiland. Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945
005046: BOLLEN, HEIN, & PAUL VROEMEN - Het Einde van vijf jaar terreur in Nederland
005147: BOLLEN, HEN, & JANTIEN KUIPER-ABEE - Worsteling om Walcheren 1939-1945
016189: BOLLING, JAN, GEERT HADDERS,EA(RED): - "De" Leek, De geschiedenis
016735: BOLLMANN, STEFAN, - Vrouwen die schrijven leven gevaarlijk
013957: BOLTEN, J, E. THOLEN, EA: - Het Leidse prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen
004626: BOLTENDAL, R., - Boekmakers. Portretten van uitgevers
000832: BOLTENDAL, R., - De Heeren en de anderen. De geschiedenis van de 50-jarige gemeente Heerenveen en de historie van Aengwirden en Schoterland
013843: BOM, F.L.VAN DER, - Iets over den boekband in den loop der eeuwen
017319: BOM, FRITS, - Het mysterie van de hunebedden.Buitenaardse hulp?
008952: BOMANS, GODFRIED, - De vijvervrouw
008540: BOMANS, GODFRIED, - De wonderbaarlijke avonturen van Baron van Munchhausen
011044: BOMANS, GODFRIED, - Het luie jongetje en andere verhalen
002183: BOMHOF, HERMEN, HENK KROSENBRINK,EA(RED): - Regiotaal. MozaÔek van Gelderse dialekten
016855: BOMMEL, HARRY VAN, - Surinamers in de polder. Vijftien Surinamers over hun komst naar Nederland
008711: BONESTROO, W., A.A.E.F.VAN EIJCK,EA: - Nunspeet 1910
016047: BONESTROO, W., H.DE BRUIN, EA: - Woar ging jie vrogger noas schoele? Het onderwijs in de dorpen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Vierhouten
012434: BONGER, H., J.R.H. HOOGERVORST,EA(RED): - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht
012640: BONHOEFFER, DIETRICH, & MARIA VON WEDEMAYER - Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945
000019: BONKE, HANS - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip,1760-1781
005918: ROEVER-BONNET, H.DE, - Rudolf Bonnet. Een zondagsking. Zijn leven en zijn werk
015093: BONSET, HELGE, HANS HULSHOF,EA: - Moedertaaldididactiek. Een handleiding voor het voortgezet onderwijs
004202: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ, - Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse
011465: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN, - Magic Man
017328: BOOGAARDT, JOS VAN DEN, - Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam
000002: BOOGAART, E. VAN DEN - Overzee. Nederlandse Koloniale Geschiedenis 1590-1975
014641: BOOI, FRANK A.J., WIM RUTGERS,EA (SAMENST) - Un antologia. Cosecha Aubiano
016641: BOOIJ, KLAAS C., EA: - Het nageslacht van Klaas Japspers' Reijne en Aagje Huiberts' . Gehuwd op 6 maart 1739 te Krommenie. De volledige genalogie van een familie uit de Zaanstreek met een schets van de ontwikkeling van dit gebied
010651: KAAG-VAN DER BOOM, H., - Zo ging dat vroeger toch... Uit het leven van 22 vrouwen uit Steenwijk en Steenwijkerwold
007239: BOOM, A.VAN DER, - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600
001275: BOOM, A.VAN DER, - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst
000793: BOOM, A.VAN DER, - Met kunstprenten gesierd. Verluchte Nederlandse boeken van deze tijd
012966: BOOM, A.VAN DER, - Met kunstprenten gesierd. Verluchte Nederlandse boeken van deze tijd
009182: BOOMEN, GERARD VAN DEN, - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aaronkerk en het Mozeshuis
000284: BOOMGAARD, PETER, EA. - Het IndiŽboek
011570: BOOMGAARD, PETER, - Frontiers of Fear. Tigers and People in the Malay World, 1600-1950
000079: BOOMGAARD, PETER, EA(RED) - Aangeraakt door Insulinde. De boeken van 23 lezers
005689: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - Sprookjes en Verhalen van Bali
001150: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - Vrouwenkamp op Java
005927: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN, - Het Hanenei
017476: LEEUWEN BOOMKAMP, EDU VAN, - Een laatste glas en andere korte verhalen uit Indonesie, Afrika en India
002074: BOOMS, A.S.H. - Neerlands krijgsroem in Insulinde
015328: BOOMS, A.S.H., - Geillustreerde gids voor Hollandsche reizigers van en naar Indie
012058: BOOMSMA, HANS, EN J.B> MANGE - Vergane bootglorie herleefd. Hoogtepunten uit de Nederlandse scheepvaarthistorie
010374: BOOMSMA, HANS, & J.B. MANG… - "De streek die zichzelf bleef". Zoals het was... (Van Zeist tot Amerongen)
017107: BOOMSTRA, BOUKE, - Willem Barents. Terschellinger ontdekkingsreiziger
000081: BOON, SIEM,& EVA VAN GELEUKEN,SAMENST. - Ik wilde eigenlijk niet gaan. De repatriŽring van Indische Nederlanders 1946-1964
007849: BOON, JAN, - Retour Vught-Watenstedt. Tewerkgesteld in Nazi-Duitsland
009920: BOON, J.G.M.RED: - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag
011736: BOON, LOUIS PAUL, - Memoires van Boontje
011964: BOON, K.G, & F.J.H. VERMEEREN - De Meester van de Virgo inter Virginis / Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek
013022: BOON, J.G.M., - IJsselstein uw woonstede in historische en hedendaagse beelden
013043: BOON, J.G.M.,EA; - Bijdragen tot geschiedenis van de Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort
011490: BOON, LOUIS PAUL, - Eens, op een mooie avond
012374: BOON, LOUIS PAUL, & WILLEM ELSSCHOT - Als een onweder bij zomerdag. De Briefwisseling tussen B & E
013068: BOON, J.G.M.,RED: - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag
015813: BOON, J.G.M., RED: - De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord
004748: BOON, LOUIS PAUL, - Niets gaat ten onder
000191: BOON, MARINUS, - J.W. van Lansberge en de practijk van art. 4 van de geheime instructie van 5 juni 1855
013024: BOON, J.G.M., - Wilskracht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over Willeskop en Blokland
017282: RAPPARD-BOON,CH.VAN,R.J. BAARSEN,EVA: - Imitation and Inspiration. Japanese influence on Dutch art from 1650 to the present
000087: BOONE, A. TH. - Bekering en Beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendelingsgenootschap in Oost-Java(1840-1865)
009278: BOONMAN, J., - Toponymie van de gemeenten Borssele en Oudelande
009228: BOONSTRA, BREGJE,RED: - Aangaande het wouterschap. Woutertje Pieterseprijs 1988-2002
017381: BOONSTRA, JAN, - De brommer met bami. Sumatra, Java & Bali
009790: BOORSMA, P., - Duizend Zaanse molens
015894: BOOS, CARLA, - De slavernij. Mensenhandel van de koloniale tijd tot nu
010638: BOOT, W.J.J., - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel
012786: BOOT, W.J.J., - Van stoomboor Schoonhoven tot raderboor Kapitein Kok
010741: BOOT, CHRIS, - Great Photographers of World War II
001885: BOOT, W.J.J., - De vloot van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland
001882: BOOT, WILLEM J.J., - De Provinciale boot. 175 Jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
017248: BOOT, WILLEM J.J., - Holland. Paraat En Start Klaar. Lotgevallen van een Terschellinger Legende
014808: BOOTSMA, N.A., - Buren in de koloniale tijd. De Philippijnen onder Amerikaans bewind en de Nederlandse, Indische en Indonesische reacties daarop 1898-1942
000084: BOOY, H.TH. DE - Eenzame tropenzeeŽn.Met De Hr.Ms. Halmaheira tussen eilanden en riffen
000022: BOOY, H.TH. DE - Eenzame TropenzeeŽn. Met Hr.Ms. Halmaheira tussen eilanden en riffen
000329: BOOY, A.DE,ED. - De derde reis van de VOC naar Oost-IndiŽ onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606
010328: BOOZ, PATRICK R., - Bali
013536: BOR, WOUT VAN DEN, - Not too bad... Sociale organisatie : gezins- en familieverband op St. Eustatius: een orienterend vooronderzoek
012555: BORDEWIJK,F., - De Korenharp
012554: BORDEWIJK, F., - Huissens. Een climacterium
012438: BORDEWIJK, H., A.M.C. EVERTSE-CRINCE LE ROY,EA(RED), - Kadastrale atlas 1832. Holten
017394: BORDEWIJK, F., - Studien in volksstructuur
012556: BORDEWIJK,F., - Halte Noordstad (plus 3 Eenacters + monoloog)
004544: BORDEWIJK, F, MENNO TER BRAAK,EVA: - Over Louis Couperus
017153: BORDEWIJK, F., - Dreverhaven en Katadreuffe
005894: BOREL, HENRI, - Wijsheid en Schoonheid uit Indie
017223: BOREL, HENRI, - Van Batavia naar Rotterdam. Reisgids
011113: BORGEN, JILLARD, - De geschiedenis van mijn familie in Nederlands-Indie
009704: BORGERS, HERMAN, & JAN HULSKER,RED: - Brieven in beeld
010908: BORGERS, GERRIT, MAX NORD,EA(RED): - Schrijversprentenboek van Suriname
016428: BORGERS, GERRIT, E.A.: - Paul van Ostaijen
004582: BORK, GERRIT JAN VAN, GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD - Over Boon (Louis Paul)
012639: BORKUS, MARJA, THEA DEN HARTOG,EA: - Vrouwenstemmen. 100 jaar vrouwenbelangen. 75 jaar vrouwenkiesrecht
001080: BORMAN, RUUD, - Oost-Gelderland archeologische bekeken
006896: BORMAN, R., - Oude beschavingen van de Lage Landen
010392: BORMAN, RUUD, - In en om het Gooi
005190: BORMAN, RUUD, - Van Flevomeer tot IJsselmeer
015716: BORMAN, R., - Archeologie in Gelderland
008366: BORN, PETER VAN DEN, GERJAN CREBOLDER,EA: - Zwartebroek & Terschuur, tussen stuwwal en heuvelrug
008364: BORNEBROEK, A.H., - De illegaliteit in Twente
012367: BORRE, JOS,SAMENST. - Twintig stappen van elkaar. De correspondentie tussen Willem Elsschot en Gerard Walschap
000396: BORRMANN, MARTIN, - Soenda. Een reis door Sumatra
007261: BORS, GEERT, - Harderwijk. Venster op het heden en het verleden
017070: BORSELEN, JAN WILLEM VAN, - Aanslag op het spoor. Rotterdamse spoorwegen in twee wereldoorlogen
016774: BORSELEN, JAN WILLEM VAN, - Sporen in Rotterdam. Stadsgeschiedenis rondom de treim
007999: BORST, P.RED: - Drukkersweekblad. Kerstnummer
012795: BORSTLAP, KEES, - Slepen over de zeven zeeen. Geschiedenis van de zeesleepvaart
000283: BOS, CORRIE A. - Papua Kelam. Een reisverslag
010247: BOS, CORRIE A. - Allamanda. Een reis-roman
003293: BOS, ANNIE, - Rode aarde. Eeen verhaal van een vergeten oorlog op Java
004015: BOS, CORRIE A., - Toraja up. Een reisverslag
000621: BOS, SASKIA, & JAN BRAND,RED: - Sonsbeek 86. Internationale beeldententoonstelling (Arnhem)
000086: BOS, CORRIE A. - Anai Leu Ita. Een reisverslag
011602: BOS, SJORS, - Door woorden gedreven. Gunawan Mohamad en de strijd voor een vrije Inodonesische pers 1994-1998
003633: BOS, JAN, & AIKE VAN DER PLOEG - Onderweg in Overijssel. Verkeer en vervoer in verleden en heden
013539: BOS, JEANETTE, - Speranza
012013: BOS, JAN, - Zutohen in Quadrant
004014: BOS, CORRIE A., - Anai leu ita. Een reisverslag
008570: BOSCH, F.VAN DEN, - Der Javanische Mangsakalender
009515: BOSCH, F. VAN DEN, - Aan de oever van ooit en nooit meer
010147: BOSCH, AD TEN, - Gebroken lied. Een vriendschap met Ida Gerhardt
009162: BOSCH, F.VAN DEN, - In een plooi van de tijd
000192: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek
012604: BOSCH, MINEKE, - Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 1878-1948
015652: AKKERSDIJK-BOSCH, EVA, HANNEKE DENEKAMP-TEN NAPEL,EA - Oude Diepenveners doen opnieuw een boekje open over Diepenveen-dorp en omgeving, Rande, Borgele, Platvoet en Keinzerlanden en Klooster Sion
006307: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek
009745: BOSCH, F.VAN DEN, - Het regenhuis en andere verhalen
012010: BOSCHLOO, ANTON W.A., - The Prints of the Remondinis. An Attempt to Reconstruction an Eighteenth-Century World of Pictures
009172: BOSGRAAF,R., - Kollumerland rond 1900
000100: BOSHART, MAUD, - De muiterij op de Zeven Provincien
014736: BOSHUIJZEN, ERIK, THEO DIRKS,EA: - Flevolanders schrijven geschiedenis
002688: BOSMA, ULBE, - Karel Zaalberg, het Bataviaasch Nieuwsblad en de Indo-europese emancipatie (1880-1930)
003652: BOSMA, MARJA,RED: - Vier generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop/Fernhout
012598: BOSMA, MARJA - Charley Toorop 1891-1955
003342: BOSMA, ULBE, GERARD TERMORSHUIZEN,EA: - Journalistiek in de Tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 1850-1958
002136: BOSMA, ULBE, & REMCO RABEN - De oude Indische wereld 1500-1920
004336: BOSMA, ULBE, REMCO RABEN,EA: - De geschiedenis van Indische Nederlanders
000189: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo
000083: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo
015714: BOSMAN, W.M.B., - Zandvoort in de jaren 1945-1965
017307: BOSMANS, SARAH, & SARA KEIJZER - MS Oranje. Koers gewijzigd
014688: BOSNAK, JUDTIH E., & FRANS X. KOOT, VERT: - Op reis met een Javaanse edelman . Een levendig portret van koloniaal Java in de negentiende eeuw(1860-1875)
001347: BOSSCHER, PH.M.,EA: - Prins Hendrik de Zeevaarder
004412: BOSSCHER, PH.M., - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis
004393: BOSSCHER, PH.M., - Zeegeschiedenis van de lage landen
005254: BOSSCHER, PH.M., - Zeegeschiedenis van de Lage Landen
002942: BOSSCHER, PH.M., P.I. M÷RZER BRUYNS-DE HAAN,EA: - Prins Hendrik de Zeevaarder
002949: BOSSCHER, PH.M., G.D. VAN DER HEIDE, - Het hart van Nederland. Steden en dorpen rond de Zuiderzee
001333: BOSSCHER, PH.M., - Vlootvoogden en zeeslagen
007532: BOSSENBROEK, MARTIN, FRANCINE BRINKGREVE,EA(RED): - Het beeld van Tempo Doeloe
007374: BOSSENBROEK, MARTIN, - De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
000199: BOSSENBROEK, M.P. - Van Holland naar IndiŽ. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909
004013: BOSSENBROEK, MARTIN, - Holland op z'n breedst. IndiŽ en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900
017285: BOSSENBROEK, M., EA: - Weerzien met IndiŽ
001041: BOSTERS, CASSANDRA, - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Kon. Ned. Jaarbeurs
001119: BOT, W., EA: - Het Nieuwe Lyceum Bilthoven. Een beeld van een school 1935-1985
014156: BOT, JAN, ERRIT PETERSMA,EA(RED): - De verbeelding van het denken. Geillustr. geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie
015631: BOTERMANS, JACK, & WIM VAN GRINSVEN: - Mijn oom die had er ook zo een! Motorfietsen uit een knetterend verleden
013596: BOTERMANS, JACK, & WIM VAN GRINSVEN: - De jaren '60
000629: BOTKE, J., - De Hondsrug
000572: BOTTEMA, TJEERD, - Mijn leven
006930: BOTWINNIK, M.M., - Keur van mijn beste partijen 1926-1936
014235: BOUDAILLE, GEORGES, - Gauguin
004530: BOUHUYS, MIES, - Anne Frank ne estas de hierau
015218: BOUHUYS, MIES, - De man van Nazareth. Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus
011958: BOUHUYS, MIES,SAMENST. - De buik heeft geen oren
002470: BOUMA, ANNELIES,HFDRED: - De kunst van het handeldrijven. 4 eeuwen maritieme verbeelding
014425: BOUMA, HANS, - Leve het oude ambacht
012580: BOUMAN, H., - Meer licht over Kartini
002323: BOUMAN, B., - Van Driekleur tot Rood-wit. De Indonesiche officieren uit het KNIL 1900-1950
000682: BOUMAN, P.J., - Gedenkboek Wilton-Fijenoord
010790: BOUMAN, P.J., - Behouden vaart 1905-1955. Een halve eeuw Scheepvaart
006783: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950
010555: BOUMAN, P/J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan
004776: BOUMAN, J., - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster
002520: BOUMAN, P.J., - Anton Philips. De mens/ De ondernemer
015647: BOUMANN, KENNETH, - Catalogus en lezingen bij de tentoonstellingen over Suriname
007769: BOURBON, LOUIS DE, - De zwarte vanen
016327: BOURGONJE, FLEUR, - Sintering
003857: BOURIN, JEANNE, - Het vrouwenvertrek
004279: BOUSSET, HUGO, - De Gulden Snede. Over Nederlands proza na 1980
016402: BOUTENS, P.C., - Carmina
016403: BOUTENS, P.C., - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe
016499: BOUTENS, P.C., - Liederen van Isoude
016628: BOUTENS, P.C., - Bezonnen verzen
016629: BOUTENS, P.C., - Lente-maan
008299: BOUW, HERMAN, - Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951). De mammoet van De Schapendrift
005714: BOUWMAN, KEES, - Medemblik. Een eeuw in foto's
006874: BOUWMAN, ROB, - Twee moeders. Japanse kampen en Bersiap
017095: BOUWMAN, ANDRE, BERRY DONGELMANS,EA: - Stad van boeken. Handschriften en druk in Leiden 1260-2000
013287: BOUWMAN, BAS, - Zwervende houtvoeters (Het zoutmeer) De Sliedrechtse baggeraars
012571: BOUYEURE, ANNA, - Gespiegeld in de Rijn. Achtduizend jaar Schuytgraaf
008681: BOVEN, MARGRIET VAN, - Dorpen in Brabant
009792: BOVEN, MARGRIET VAN, & SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs
007710: BOVEN, KARIN, - Overleven in een grensgebied. Veranderingensprocessen bij de Wayana in Suriname en Frans-Guyana
014593: BOVEN, M.W., & H.M.T.M. GIEBELS - Stiphout vanaf het begin...Hoofdstukken uit 825 jaar Stiphoutse geschiedenis
000099: BOVENE, G.A.VAN - Ons dagelijksch brood
000098: BOVENE, G.A.VAN - Ons dagelijksch brood
013882: BOWEN, FRANK C., - Ships for All
000266: BOWEN, JOHN R. - Sumatran Politics and Poetics. Gayo History 1900-1989
005770: RIVE BOX, HANS DE LA, - Maarten Wouters' zeereis
010777: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800
003456: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC
008295: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilie 1624-1654
008684: BOXMA, WILLEM, - Gaasterland
009606: BOXSEL, MATTHIJS VAN, - Morosofie. De encyclopedie van de domheid
016730: BOXSEL, MATTHIJS VAN, - Deskundologie. Domheid als levenskunst. De encyclopedie van de domheid
017174: BOXSEL, MATTHIJS VAN, - Domheid voor beginners.Een stoomcursus
005352: BOYLE, DAVID, - De Tweede Wereldoorlog in foto's
004576: BRAAK, MENNO TER, - In gesprek met de vorigen
017463: BRAAK, MENNO TER, - De draagbare Ter Braak
012562: BRAAK, MENNO TER, - Reinaert op reis. Essays
002784: BRAAK, C., G.L.L. KEMMERLING,EA: - Het klimaat van den Idjen/De geologie en geomorphologie van den Idjen
012577: BRAAK, MENNO TER, - De canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten
004866: BRAAKE, G.TER, - Drentse havezaten van Huis te Anssen tot Huize Westrup
010434: BRAAM, CONNY, - De woede van Abraham
009404: BRAAM, S., - Suriname en de Surinamers als maatschappelijke vreemdelingen in Nederland
008744: BRAASEM, W.A., & R.NIEUWENHUYS - Volkspoezie uit Indonesie
008182: BRAASEM, W.A., - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners
002400: BRAASEM,W.A., - In Haastrecht staat een huis... Museum Bisdom van Vliet
001407: BRAASEM, W.A., & H.O.J. DE RUYTER DE WILDT - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was... Beelden uit een verklonken verleden(1800-1950)
005056: BRAAT, L.P.J.INL. - De Vrije Kunstenaar 1941-1945
004218: BRABANDER, W.H., J.M. KOSTER,EA(RED): - Officiersopleidingen van het KNIL in Nederland 1936-1950
016312: BRABANDER, GERARD DEN, JAC.VAN HATTUM, ED.HOORNIK - Drie op een perron
016454: BRABANDER, GERARD DEN, - De verduisterde dichter
016966: BRABANDER, ERIC DE, - Het hiernamaals van Dona Lisa
003930: BRABER, BEN, - Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit 1940-1945
016957: BRABER, H., - Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen
000742: BRACHES, ERNST, INL.: - Drukkers in de marge
009789: BRACHES, ERNST, INL.: - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau
001324: BRACHFELD, SYLVAIN SALOMON, - Uw Joodse buurman
002222: BRAKEL,J.H.VAN, D.A.P. VAN DUUREN,EA(RED): - Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur in IndonesiŽ
015624: BRAKEL, WILHELMUS A, - Logike Latreia, dat is Redelyke godsdienst als mede Openberinge van Johannes
006020: BRAKEL, KOOS VAN, - Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies
014116: BRAKEL, J.P.VAN, - Katwijkse knipsels. Grepen uit de geschiedenis en volksleven van de beide Katwijken
013598: BRAKEL, J.P.VAN,EA: - Vissen voor de kerk. Katwijk vroeger en nu
016028: BRAKKEE, C.H.G.H., - PA van der Steur vader van 7000 kinderen
017056: BRAKMAN, WILLEM, - Moenens luchtige sprongen
007435: BRAKMAN, WILLEM, - Nazomer
010546: BRAMSEN, I., & J.E. DIRKZWAGER,EA: - Deelname aan vredesmissies. Gevolgen, opvang en nazorg. Een onderzoek onder veteranen, gezinsleden en zorginstellingen
010026: BRAND, ANTON, - Bukittinggi. Een vertelling
014153: BRAND, FERRY, HENK VAN DIJK,EA(RED): - Loosdrecht op de valreep. Een gemeente op de grens van Utrecht naar Holland
006627: BRAND, JAN, & HANS JANSELIJN,RED: - Panorama van de avant-gardes
015757: BRAND, GUIDO K., - Werden und Wandlung. Eine Geshichte der Deutsche Literatur von 1880 bis heute
011470: BRAND, M.P.J. VAN DEN, - LIef en Leed in en over De Oude Peel
013639: BRAND, P.J., - De geschiedenis van Hulst
010802: BRANDENBURG, H.J., - "Slepen voor de vrijheid"
013789: BRANDON, JAMES R, INTROD. - On Thrones of Gold. Three Javanese Shadow Plays
013614: BERNLEF, J, G.BRANDS & K.SCHIPPERS - Barbarberalfabet
009765: BRANDT, WILLEM, - Twee vaderlanden
013978: BRANDT, WILLEM, - Ambrosius de toversprin. Een Oosterse Vertelling
010569: BRANDT, WILLEM, - Reizend achter het heimwee. Oostwaarts 1937-1942
010570: BRANDT, WILLEM, - Het Land van Terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poezie
010571: BRANDT, WILLEM, - De kaars
015238: BRANDT, WILLEM, - Jodocus: klapwiekend knots
015239: BRANDT, WILLEM, - Spoorzoekend naar een woord
006887: BRANIGAN, K,ADVIS.: - Spectrum Atlas van de Archeologie
017049: BRANTJES, J.M.J. - Nieuw Guinea. Wat men er wel en niet van moet verwachten
014438: BRANTJES, PIETER, MARIJKE DE JONG,EA - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje
002508: BRASSER, J.G., - Jacht op groot wild in Nederlandsch Oost-Indie
017414: BRAUCH, MARGOT, & ALBRECHT BANGERT - Speelgoed. Blikken speelgoed uit het begin van deze eeuw
014381: BREA, JOSE LUIS, - Before and after the Enthusiasm.1972-1992
010474: BREDERO, BART, - Curacao. Baranka den laman. Een bundel opstellen en verhalen
001667: BREDERO - Groot Lied-boek
012718: BREDERO, BART, - Boven de wind en onder de gordel. De ontwikkelingshulp aan de West
001723: BREDERO - Groot Lied-boek
002927: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ., - Boertigh, amoreus en aendachtigh groot lied-boeck
008041: BREDERODE, WILLEM, - Ik zie den oorlog. Bladen uit het dagboek van een officier
016775: BREE, J.DE, - Kostuum en sieraad in Zeeland
002845: BREE, L.W.DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft van de 19e eeuw
004400: BREE, L..W.DE, - Zeeland 1940-1945
004592: BREE, COR VAN, - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift
017139: BREE, G.VAN, H.VAN DER BRUGGEN,EA(RED) - Spiegel van Roermond 1999
017138: BREE, G.VAN, H.VAN DER BRUGGEN,EA(RED): - Spiegel van Roermond 1997
007861: BREEDIJK, DICK, - Ted Robbins. Bommenwerper piloot
009598: BREET, MICHAEL, - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665
016939: BREFFNY,BRIAN DE, , - De Synagoge in ballingschap en diaspora
010477: BREGMAN, J., - Schagen door de eeuwen heen
010613: BREGSTEIN, PHILO, - Antisemitisme in zijn hedendaagse variaties
013295: BREIJ, BERT, - De mijnen gingen open - De mijnen gingen dicht
017182: BREKEL,MANON VAN DEN, - Massaexecuties op Sulawesi> Hoe Nederland wegkwam met moord in IndonesiŽ
011576: BREMAN, JAN, & GUNAWAN WIRADI - Good Times and Bad Times in Rural Java
000094: BREMAN,JAN - Control of Land and Labour in Colonial Java
002748: BREMAN,JAN - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidersregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw
001411: BREMER, J.T., - De Zijpe
008466: BREMER, JAN T., - Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1023
015814: BREMER, J.T., - Wiringherlant. Hoofdstukken Uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen
004694: BREMER, JAAP, - Charley Toorop. Werken in de verzameling van het Kroller-Muller Museum
005510: BREMER, J.T., - Rondom het Oude Veer. Fragmenten uit de geschiedenis van de Anna Paulownapolder
012756: BREMMER, REBEKKA W.R., - De evolutie van een huwelijk
009711: BRENDEL, CAJO, - Anton Pannekoek. Theoretikus van het socialisme
001906: BRENDGEN, J.H.J., - Belevenissen van een KNIL-officier in de periode 1942-1950
016984: BRENNER, Y.S., - Verboden land
005538: BRENSA, CAREL J., - West-IndiŽ. Beschouwingen van een toerist
006915: BRENT, PETER, - Het Mongoolse Rijk. Van Djengis Khan tot Timoer Lenk
015201: BRENTERS,MARLIES, - Overzee
014357: RESTIF DE LA BRETONNE - De Liefdesavonturen van Monsieur Nicolas
000737: BREUGELMANS, R., EINDRED.: - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk
011567: BREUKINK, P.G.J., - Dieren, Spankeren en Laag Soeren in oude ansichten
014463: BREUNESSE, JAAP, & PIETA VAN BEEK - Achterberg. Een kind dat alles maken kan
000821: BREUNING, H.A., - Het voormalige Batavia
016326: BREYTENBACH, BREYTEN, - De ongedanste dans. Gevangenispoezie
002962: BRICKER, CHARLES, - De glorie van de cartografie. Een geÔllustreerd overzicht van kaarten en kaartenmakers
015829: BRIEDE, J., - Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen
013627: BRIEDE, J.P., & J.W.C. LEMS - Historie en natuur van Maarn - Maarsbergen
003315: BRIELS, J,G.C.A., - Zuidnederlandse drukkers en boekverkopers
016617: BRIL, MARTIN, & DIRK VAN WEELDEN - Home sweet home
007277: BRINK, M., - Heden en Historie. Voormalige Chr. ULO School te Veenendaal
004377: BRINK, E.A.B.J.VAN,(RED.VOOORZ.). - Een bataljon trok voorbij. De belevenissen van een OWV-bataljon 1944-1948
005537: BRINK, H.M. VAN DEN, - Reis naar de West
010207: BRINK, ANDR…, - De duivelsvallei
015777: BRINK, ANDRE , - Rumours of Rain. A Novel
010643: BRINK, ARIE VAN DEN, & TOON VAN DE VEN - Vijftig jaar voetbal in Hierden
015823: BRINK, ANDRE P., - Bidsprinkaan. 'n Ware storie
015160: BRINK, ANDR…, - Het eerste leven van Adamastor
000936: BRINK, RINKE VAN DEN, - De Internationale van de Haat. Extreem-rechts in West-Europa
015774: BRINK, ANDRE P., - Lobola voor het leven
003246: BRINK, J.D.V., - Het postzegelboek. Een handboek voor postzegelverzamelaars
013855: BRINK, M., & C. CRAMER - Ergens in Nederland... Herdenking mobilisatie 1939-1989
001013: BRINK, B.G.&H.A. TEN, - Grafisch intermezzo
012731: BRINKGREVE, CLARA, - Van Pietje Bell tot Kippenvel. Beken van Uitgeverij Kluitman sinds 1864
003826: BRINKGREVE, CLARA, - Met Indie verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949
008687: BRINKHOFF,J.M.G.M., - Nijmegen. Vroeger en nu
008713: BRINKHOFF, J., - Nijmegen verleden tijd
003791: BRINKHOFF, JAN, & G. LEMMENS - De stadspoorten. Historisch Nijmegen in pen en penseel
016192: BRINKKEMPER, DICK, PETER KERSLOOT,EA: - Volendam schildersdorp 1880-1940
017160: BRINKMAN, CORNELIS, & JAN LIENOS - Handboek voor de houtscheepmaker
015695: BRINKS, MONIQUE, - Het Scholtenhuis 1940-1945. Deel 1: Daden
005203: BROECKE-DE MAN, E.J.VAN DEN, & M. DIELEMAN - Dialect in et Land van Axel
013844: BROECKE, MARCEL VAN DEN, PETER VAN DER KROGT,AO(EDS) - Abraham Ortelius and the First Atlas. Essays commemorating the Quadridentennial of his Death 1598-1998
012699: BROEDELET, JAN WOUTER, - Bij de volkskredietbank en in het Jappenkamp in voormalig Nederlands-Indie
009351: BROEK, AART G., - Chris J.H. Engels: Proeve van een dossier
005541: BROEK, AART G., - Het zilt van de passaten. Caribische letteren van verzet
005535: BROEK, JOOP VAN DEN, - Afrekening in Paramaribo
006636: BROEKE, JOHAN E.TEN, - Daar ligt een verhaal...De geschiedenis van 90 jaar Rekkensche Inrichtingen 1913-2003
016395: BROEKE, H.J.TEN, A.DIEPERINK,EA(SAMENST) - Lochem in oolrogstijd 1940-1945
005586: BROEKEMA, S., - Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente. Gemeentebestuur Winsum 1930-1990
007563: BROEKHALS, F.J., - Tussen onkruid en rozen
009953: BROEKHALS, F.J., - Geheimzinnige lichten in het Dieng-gebergte
013995: BROEKHALS, F.J., - Het geheim van de haaiendoder
011269: BROEKHUIJSE, J. TH., - De Wiligiman-dani. Een cultureel-anthropologische studie over religie en oorlogvoering in de Baliem-vallei
017156: BROEKHUIS, MADELON, JAN DAAN VAN DAM,EA - Lambertus Zijl 1866-1947
015835: BROEKMAN, LODEWIJK ANNE, - Een Indo in Drenthe. Van Tjimahi naar Eerste Exloermond
009438: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Alarm...starten. Het Nederlandse luchtwapen in de Meidagen van 1940
005234: BROEKMEYER, M.W.J.M., - Het luchtwapen en zijn problemen
002230: BROER, A.L., - Het Land van Gooi en Eem
011892: BROER, A.L., - Het land van Gooi en Eem
011941: BROER, A.L., - Overijssels Noordwesthoek. Land van oude steden en wijde Wieden
000838: BROER, A.L., - Giethoorn. Dorp tussen de Wieden
016720: BROERE, PIET, - De nachtmerrie van 1940-1945 (Stad Groningen)
017135: BROERSEN, S.P., - De Sint Agathakerk. Beeldbepalend monument van Lisse
002051: BROERSMA,R. - Besoeki. Een gewest in opkomst
014564: BROERSMA, K.E., - Eene Zaak van Regt en Billijkheid, Enkele episoden uit de enerverende Billiton-geschiedenis 1860-1985
002322: BROESHART, A.C., J.R.VAN DIESSEN,EA: - Soerabaja. Beeld van een stad
006442: BROEZE, F.J.A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indie omstreeks 1840
008358: BROK, ED, - Aramits. Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945
014608: BROK, C.J.M., - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw
010018: BROKKEN, JAN, - De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog
015159: BROKKEN, JAN, - In het huis van de dichter
014758: BROKKEN, JAN, EA: - De Hotelpoes en nieuwe souvenirs
008394: BROME, VINCENT, - Jung. Waarheid en legende. Een biografie
002116: BROMMER, BEA, RED: - Reizend door Oost-IndiŽ. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw
002331: BROMMER, B, E. BUDIHARDJO,EA: - Semarang. Beeld van een stad
005171: BRON, G.,RED: - Nederlanders in bezet gebied
015886: BRONGERS, E.H., - Afsluitdijk 1940
013074: BRONGERS, J.A., B.G.J. ELIAS,EA(RED): - Amersfoortse opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg
005071: BRONGERS, DICK, - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd
008257: BRONGERS,GEORG ALFRED, - Van gouwenaar tot bruyere pijp
013049: BRONGERS, J.A.,RED: - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort
003221: BRONGERSMA, L.D., & G.F. VENEMA - Het witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte
017016: BRONGERSMA, L.D., - Dieren van Nieuw-Guinea
014273: BRONKHORST, DAAN,RED: - Encyclopedie van de menselijkheid
002655: BRONKHORST, DORINE, & ESTHER WILS - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ
006272: BRONKHORST, DORINE, & ESTHER WILS - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-Indie
013671: BRONS, J.C., - Het rijksdeel Suriname
005050: BRONZWAER, P.M.M.A., - Maastricht bevrijd! En toen...?
015947: BROOD, P., M.A.W. GERDING,EA(RED): - Geschiedenis van Rolde
010743: BROOS, BEN, - Hollandse meesters uit Amerika
003625: BROOS, KEES, & PAUL HEFTING - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw
014155: BROOS, KEES, - Piet Zwart (1885-1977)
015961: BROUWER, D., - Tweede vervolg van de historie van Enkhuizen, aanvangende 1679
002854: MEETEREN BROUWER, MENNO VAN, - Nederlands IndiŽ zoals aet was. Menno's Indische penkrabbels
000271: BROUWER, K.J., - Dr. A. C. Kruyt. Dienaar der Toradja's
000107: BROUWER, K.J.,& H. GEURTJENS - Zending en missie in IndiŽ
014888: BROUWER, B.J., - De houding van Idenburg en Colijn tegenover Dd Indonesische Beweging
008183: BROUWER, REIN, - Groningen en Ommelanden in grootvaders tijd
016946: BROUWER, H., - Geschreven Verleden. Genealogie en oud schrift
017333: BROUWER, C.A., M.VAN DE REE,EA - Teken voor een vloot (Nedlloyd)
009605: BROUWERS, JEROEN, - Het leven, de dood
010008: BROUWERS, JEROEN, - Het verzonkene
008521: BROUWERS, JEROEN, - Stoffer & blik. Herinneringen aan een periode(1964-1970)
012583: BROUWERS, JEROEN, - Joris Ockeloen en het wachten
009529: BROUWERS, JEROEN, - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren
015728: BROUWERS, JEROEN, - Het vliegenboek
015729: BROUWERS, JEROEN, - Geheime kamers
015012: BROUWERS, RUUD, HFDRED. - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1995-1996
012516: BROUWERS, JEROEN, - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8
015011: BROUWERS, RUUD, HFDRED. - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1993-1994
011848: BROUWERS, JEROEN, - Vlaamse leeuwen
015858: BROUWERS, JEROEN, - Geheime kamers
012791: BROUWRS, JEROEN, - Verhalen en levensberichten
009270: BROWN, DAN, - De Da Vinci code
003651: BROWN, CHRISTOPHER, & HANS VLIEGHE - (Anthony) Van Dyck 1599-1641
010062: BROWN, DAN, - Inferno
003816: BROWN, HENRY, - De Nederlanden in de negentiende eeuw
012595: BROWN, DAN, - Het Juvenalis Mysterie
003623: BROWNE, LIONEL, - Bruggen. Hoogtepunten uit de architectuur
014097: BRUCH, H., - Dirck Franckensz. Pauw. Kronijcke des Lants van Arckel ende der stede van Gorcum
004950: BRUEMMER, FRED, - The Arctic
000006: BRUG, P.H.VAN DER, - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw
008037: BRUGGE, JEROEN TER, GERBRAND MOEYES,EA(RED): - Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland circa 1870-2009
002405: BRUGGEMAN, L., - Tuinboek voor de tropen
000498: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek
000029: BRUGGEMAN, L. - Indisch Tuinboek
005901: BRUGGEMAN, L. - Indische tuinbloemen
016876: BRUGGEN, CARRY VAN, - Hedendaags fetisjisme
009381: BRUGGEN, CARRY VAN, - De klas van twaalf
009670: BRUGGEN, J.VAN, & C.TRIMP,RED; - Zendingspanorama. Het zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1946-1976
002762: BRUGGEN, M.P.VAN, & R.S. WASSING - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden
007757: BRUGGEN, CARRY VAN, - Een Indisch huwelijk
001363: HEIJMANS-VAN BRUGGEN, MARISKA, - De Japanse bezetting in dagboeken. Vrouwenkamp Ambarawa 6
004056: HEIJMANS-VAN BRUGGEN, MARISKA, - De Japanse bezetting in dagboeken. Kamp Tjimahi 4
013713: BRUGGEN, CARRY VAN, - Het huisje aan de sloot
013711: BRUGGEN, CARRY VAN, - Heleen. "Een vroege winter"
013710: BRUGGEN, CARRY VAN, - Enkele bladen uit heleen's dagboek
011812: BRUGGENCATE, CAROLIEN TEN, & KAREN BUSCHMAN - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring
008234: BRUGGER, KARL, - De Kroniek van Akakor
000333: BRUGMAN, PIETER - Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands IndiŽ 1945-1948
009633: BRUGMANS, I.J.EA: - Nederlandsch-Indie onder Japanse bezetting 1942-1945
000013: BRUGMANS, I.J. - Van Chinavaart Tot Oceaanvaart. De Java-China-Japanlijn - Kon. Java-China-Paketvaartlijnen
000198: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland
003665: BRUGMANS, H., - Het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden
000184: BRUGMANS, I.J. - Gevangen op Java 1942-1945. Dagboek uit een Jappenkamp
003021: BRUGMANS, I.J.,RED: - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945
004492: BRUHEZE, A.A.ALBERT, & F.C.A. VERAART - Fietsverkeer in praktijk en beleid in de 20e eeuw
000025: BRUIJN, J.V. DE, - Het verdwenen volk
017478: BRUIJN, COR, & NIENKE VAN HICHTUM - Uit het sagenland. Leesboek voor hoogere klassen der lagere school
008981: BRUIJN, COR, - Ons Hilversum. Hoe het ontstond. Hoe het groeide
009101: BRUIJN, COR, - Nederlandse sagen
009203: BRUIJN, J DE, & H.J. LANGEVELD,RED: - Colijn. Bouwstenen voor een biografie
010627: BRUIJN, COR, - "De Valk" zeilt uit
004641: BRUIJN, H.M.DE, F.DE NOOIJ,EA: - Portret van de Beemster
003795: BRUIJN, JAAP R., & FEMME S. GAASTRA,EDS: - Ships, Sailors and Spices. East India Companies and their Shipping in the 16th, 17th and 18th Centuries
006974: BRUIJN, PETER DE, - Alfons De Ridder in Rotterdam of De geboorte van Willem Elsschot
009733: BRUIJN, CAROLIEN DE, & INEKE SCHWARTZ - Langs Jugenstil en Art Deco. Architectuurroutes in Nederland en Belgie
017110: BRUIJN, J.R., A.TH.VAN DEURSEN,EA - De 7 Provincien. Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter
017267: BLOEMHOFF-DE BRUIJN, PHILOMENE, - Het dialekt van Wijhe. Klank- en vormverschijnselen
003808: BRUIJNE, J.A.DE, - De geschiedenis van Nederland in onzen tijd
006213: BRUIJNING, C.F.A., & J. VOORHOEVE,HFDRED: - Encyclopedie van Suriname
013670: BRUIJNING, C.F.A., & J. VOORHOEVE,HFDRED: - Encyclopedie van Suriname
011342: BRUIN, ROB DE, PETER GRIMM, EA: - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
009024: BRUIN, M.P.DE, & M.H. WILDEROM - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I: Noord-Beveland
003593: BRUIN, HEIN DE, - Het ingekimde land
000183: BRUIN, JAN DE, - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-IndiŽ in de vuurlinie 1873-1949
001282: BRUIN, G.P.DE, - La Komencanto. Eenvoudig Esperanto leerboek
011484: BRUIN, MAX DE, EUGENE COEHORST,EA(RED): - Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
015215: BRUIN, T.DE, & I.H.M. HENDRIKS(EINDRED) - Geillustreerde encyclopedie van de Bijbel
014383: BRUIN, G.P.DE, - La Komencanto. Eenvoudig Esperanto leesboek
003941: BRUIN, ARIE DE, BOY HENDRIKX,EA: - Een immense vogel gelijk
016508: BRUIN, HEIN DE, - Het ingekimde land en andere gedichten
015067: BRUINENBERG, HENK, - WIj in Steenwijkerwold
006851: BRUINVELS, MARJAN, & FERRY KOPER - Zo is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Z.O. Azie
015193: SCHOEREN-BRUMMANS, LISETTE, - Indie 1947-1948. Een prachtig land in oorlog
002687: BRUN, SANTE, - Awas Stroom! Weerzien en kennismaking met
001791: BRUNHAMMER, YVONNE, - Art Deco Style
002284: BRUNSCHWIG, HIERONYMUS, - Buch der Cirurgia
011130: BRUNSVELD, LIES, - Verhalen uit het paradijs
001516: BRUNT, NINI, - Het huis in de Gortstraat. Kind in Den Haag
014434: BRUNT, JOS, IJANNE GIESSEN,EA - Herveld - Andelst. Zwerftocht door een spannende eeuw
005591: BRUS, H., H.B.A. HULSHOF-HERWALT,EA - Gedenkboek bij duizendjarig bestaan van Lichtenvoorde 945-1945
014367: BRUSENDORFF, OVE, & POUL HENNINGSEN - Love's Picture Book. The History of Pleasure and Moral Indignation from the Days of Classic Greeceuntil the French Revolution
001889: BRUSSE, M.J., - Wilton 1854-1929. Seventy-five Years' History of Wilton's Engineering and Slipway Co
001713: BRUSSE, M.J., - With Roosevelt through Holland
016744: BRUSSE, PAUL, - Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land
000241: BERTSCH-SAMUELS BRUSSE, A.P. EA(RED) - Hoogere Burgerschool Semarang 1 November 1877-1977
010469: BRUSSELMANS, HERMAN, - De geschiedenis van de Vlaamse letterkunde
015857: BRUSSELMANS, HERMAN, - Muggepuut
015860: BRUSSELMANS, HERMAN, - Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn
005677: BRUTON, ERIC, - Clocks & Watches
009189: FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H., - Indie's toekomst
007939: BREEDT BRUYN, MARTJE, - Tijdloze ogenblikken. Een biografie van Marianne Philips
007688: MORZER BRUYNS, A., - Kamus Singkatan dan Akronym jang dipergunakan di Indonesia / Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia
016398: BRZESOWSKY, R.H., - Voltooid verleden tijd. Mijn verhaal over voorspel, oorlog en gevangenschap
013632: BUBBERMAN, F.C., A.H. LOOR,EA: - Links with the Past (Schakels met het verleden). The history of the cartography of Surriname 1500-1971
015101: BUBER, MARTIN, - Voodrachten over opvoeding en Autobiografische fragmenten
000880: BUBER, MARTIN, - De legende van den Baalsjťm
015100: BUBER, MARTIN, - De vertellingen van Rabbi Nachman
016844: BUBER, MARTIN, - De weg van de mens
016169: BUCH, BOUDEWIJN, - De hele wereld in een vitrinekast
016150: BUCH, BOUDEWIJN, - Een reis naar Tikania
016258: BUCH, BOUDEWIJN, - Eenzaam. Eilanden, tweede deel
013357: BUCH, PATRICK M.A., - Buchboek. Lieber amicorum
015275: BUCH, BOUDEWIJN, - In gedichten
013219: BUCH, BOUDEWIJN, - De Boekhandel
011018: BUCH, BOUDEWIJN, - Het geheim van Eberwein
011845: BUCH, BOUDEWIJN, - De kleine blonde dood
016204: BUCH, BOUDEWIJN, - Leeg en kaal. Eilanden, vijfde deel
000203: BUDDE, J.K. - Naar de parels van het Oosten:Java en Sumatra
007388: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse landstrijdkrachten in Indonesie 1945-1949
011859: BUDDINGH',C., - Misbruik wordt gestraft
016325: BUDDINGH', C., - Het mes op de gorgel. Gorgelrijmen en andere gedichten
009248: BUDDINGH', C., - Deze kant boven
010142: BUDDINGH', C., - Zo is het dan ook nog eens een keer
001587: BUDDINGH', C., - Wil het bezoek afscheid nemen?
012348: BUDDINGH', C., - De tweede zestig
012280: BUDDINGH',C., - De eerste zestig
012282: BUDDINGH',C., & K. SCHIPPERS - 128 vel schrijfpapier
012278: BUDDINGH',C., - Het huis
012416: BUDDINGH',C., - Een, twee, drie, in godsnaam
012875: BUDDINGH',C., REMCO CAMPERT,EVA: - Geert gedicht
012270: BUDDINGH', C., - Gorgelrijmen
012271: BUDDINGH', C., - Gedichten 1938 / 1970
012277: BUDDINGH',C., - Lateraal
016408: BUDDINGH', C., - Gedichten 1974 - 1985
012274: BUDDINGH', C., - Water en vuur
010120: BUDDINGH', C., - NIeuwe gorgelrijmen
009619: WALLIS BUDGE, E.A., - Osiris & the Egyptian Resurrection
013263: BUELENS, JAN, - Sigmund Freud, kind van zijn tijd. Evolutie en achtergronden van zijn werk tot 1900
005130: LAMMERTS VAN BUEREN, A., - De verwoesting van een oude keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945
016208: BUIJNSTERS, PIET J., - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie
005497: BUIJNSTERS, P.J., & LEONTINE BUIJNSTERS-SMEETS - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw
015824: BUIS, JAAP, - Anderhalve eeuw Schovenhorst. Biografie van een levend landgoed
009403: BUISKOOL, J.A.E., - Suriname nu en straks. Een sociaal-economische en staatkundige beschouwing
005717: BUISKOOL, H., F. DRENTH,EA: - Oudeschans
013783: BUISKOOL, DIRK A., & TJEERD KOUDENBURG - Tours door historisch Medan en omstreken
014476: KEVERLING BUISMAN, F.,M.A.W. GERDING,EA(RED): - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813
014748: BUISSINK, FRANS, & ROB DE WIND - Wadden in beweging
002076: BUITENWEG, HEIN - Soos en samenleving in Tempo Doeloe
002077: BUITENWEG, HEIN - Soos en samenleving in Tempo Doeloe
000508: BUITENWEG, HEIN - Slamat datang. Logeren in Tempo Doeloe
000101: BUITENWEG, HEIN - Kind in Tempo Doeloe
002207: BUITENWEG, HEIN, - De laatste tempo doeloe
000017: BUITENWEG,HEIN,&WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
010345: BUITENWEG, HEIN, - Zwerftochten door Java
002066: BUITENWEG, HEIN - Krokodillenstad (Soerabaya)
002339: BUITENWEG, HEIN - Bandoeng
000104: BUITENWEG, HEIN, & WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
000105: BUITENWEG, HEIN - Zwerftochten door Java
001601: BUITENWEG, HEIN - Zo kenden wij Batavia
000109: BUITENWEG, HEIN - Java: Droom en herinnering
000286: BUITENWEG, HEIN - Krokodillenstad (Soerabaja)
000103: BUITENWEG, HEIN - Land waar de gamelan klinkt
000033: BUITENWEG,HEIN,&WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten
002332: BUITENWEG, HEIN - Slenter door Semarang
007726: BUITENWEG, HEIN - Omong kosong / Omong kosong lagi . Vreugden uit het oude Indie
007749: BUITENWEG, HEIN - Djawa Dwipa. Zwerftochten door Java met de Rolleiflex
006138: BUITER, HANS, - Nederlands-Indie (1830-1949). Een kolonie in ontwikkeling
013621: BUITER, D., - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Steenwijk
009437: BUITKAMP, J., - Geschiedenis van het verzet 1940-1945
001196: BULLEN, FRANK T., - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen
004437: BULTEN, H.J., - Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. "Oranjes rechterhand"
015543: BULTHUIS, RICO, - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie
009227: BULTHUIS-VAN TUYL, NELLEKE, & FRANS BROM - De Dommel en haar watermolens
012765: BULTHUIS, PETER, - 500 jaar tabakscultuur. De rijke geschiedenis van het roken
002208: BULTJE, JAN WILLEM, - Overgetelijk IndiŽ. De geschiedenis van Nederlands-IndiŽ, 1930-1950
014832: WERUMEUS BUNING, J.W.F.,., - Veertig Jaar N.S.M.,
011413: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - De vergulde druiventros
014384: WERUMEUS BUNING, A., - Binnen en buiten boord. Novellen en schetsen
014372: WERUMEUS BUNING, J.W.F., - Ik vaar, ik vaar waar gij niet vaart. Onze reddingsboten
015489: WERUMEUS BUNING, A., - De mottige en andere marine-schetsen
013944: BUNNING, L., S.B. DEKKER,EA(RED) - Nieuwe Drentje Volksalmanak. Cultureel jaarboek voor Drenthe
003807: BUNSKOEKE, D.M., - Molens tussen stad en d'olde lantschap
000593: BUNT, ALEID W.VAN DE, - Dorenweerd. Van heerlijkheid tot dorp
015203: BUNT, ALEID VAN DE, - Oud Zeist
004516: BUNYAN, JOHN, - De christen- en christinnereis
014220: BURCHFIELD, ROBERT, INTROD. - The Oxford Guide to the English Language
011653: REGENSBURG-BURCK, PAULINE, - Groene weiden en goenoeng Rosa. Hailu en tanka
000745: BURCKHARDT, CARL J., - Een ochtend bij den boekhandelaar
009777: BURG, GER VAN DER, - Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en bergingsactiviteiten
009778: BURG, GER VAN DER, - Oorlogsstorm over zee en havens. IJmuiden 1939-1946
017430: BURG, GER VAN DER, - Redders uit de lucht. Reddingen door drijversvliegtuigen, vliegboten en helikopters van de Koninklijke Marine
008038: BURG, GER VAN DER, - Geen zee te hoog voor bergers, redders en slepers. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust van Noordwijk tot Schiermonnikoog
005794: BURGDORFFER, NELLIE, - De legende van den heiligen Nicolaas
009988: BURGER, D.H., - Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia
001155: BURGERS, JACQUELINE, - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs
007179: BURGERS, JACQUELINE, - Helden aan de wand. Historische schoolplaten
012964: BURGERS, LOUIS, - Veertig jaar WBV in boek en prent
001915: BURGERS, G.J., - Het 6 ARVA Squadron in Nederlands-IndiŽ 1946-1950
002532: BURGERS, JACQUELINE, - Rie Cramer leven en werk
009033: BURGGRAAFF, GEORGE, & WIL DE JONG - Het Rijk van Nijmegen
008715: BURGGRAAFF, GEORGE, & WIL DE JONG - Achterhoek en de Liemers
013630: BURGT, C.VAN DER, & PIETER TERPSTRA - De Lauwerszee is dicht
014590: BURKE, PETER, - Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV
012987: BURKE, JOHN, - An illustrated History of England
016951: BURKEN, FRED.J.VAN, - Het verhaal achter een steen. Reconstructie van het korte leven van een oorlogsheld, die nabij Driebergen om het leven kwam
000497: BURKI, CHARLES, - Achter de kawat als Japans krijgsgevangene
005340: BURKOM, FRANS VAN, KARIN GAILLARD,EA(RED): - Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld
002530: BURLAND, C.A., - Montezuma. Keizer der Azteken
010918: BURLESON, H.L., W. DEETS, EA(RED): - Fri
012682: BURNIER, ANDREAS, & MARIANNE W‹NSCH - Gustav Meyrink, bewoner van twee werelden / De fantastische literatuur van Gustav Meyrink
010452: BURSSENS, GASTON, - Paul van Ostaijen. Zoals hij was en is
017465: BURSSENS, GASTON, - Verzameld proza
016471: BURSSENS, GASTON, - Het neusje van de inktvis
014180: BURUMA, IAN, - Het loon van de schuld. Herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan
004334: BUSSEMAKER, H.TH., - Bersiap! Opstand in het paradijs
015103: BUSSUM, SANI VAN, - De kamp van den meester
013924: BUTER, ADRIAAN, E.V.A. - Trouwen in Twente
014522: BUTER, ADRIAAN, - Portret van Enschede
016810: BUTER, ASRIAAN, - Dorpen en stadjes van Twente
014440: BUTER, ADRIAAN, - Over-IJsselse volksgebruiken
014670: BUTER, ADRIAAN,EA: - De groene vallei. Stad en land aan de IJssel
011475: BUTER, ADRIAAN, & ROB LUCAS - 't Mergelland op en af. Stad en land in Zuid-Limburg
002413: BUTER, ADRIAAN, - Kralen aan een rozenkrans. Portret van Ootmarsum
016035: BUTLIN, MARTIN, - William Blake
014552: BUTTELING, CARMI, - Bandoeng, Semarang en Jakarta van ooit verwaait nooit . Kindervaringen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-IndiŽ
013828: BUTTER, HUIG DEN, - Voedingstoestand van de Bosnegers van Surinam
001538: BUUL,H.J.P.C.VAN,R.E.O. EKKART,EA: - Uit de boeken van EugŤne Strens
016684: BUUL, TINE VAN, AUKJE HOLTROP,EA(RED): - Altijd acht gebleven. Over de kinderliterartuur van Annie M.G.Schmidt
003549: BUUR, DOROTHEE, - Indische jeugdliteratuur
003541: BUUR, DOROTHEE, - Persoonlijke documenten. Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ
013756: BUUREN, MAARTEN VAN, - Kikker gaat fietsen! of Over het leed dat leven heet
002121: BUURMAN, PETER, - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javannse poppenspel
010528: BUURMAN, D.J.G.,RED: - De Cannenburch en zijn bewoners
002773: BUURMAN, PETER, - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel
011591: BUURMAN, PETER, - Wayang Golek. The Entrancing World of Cllassical West Javanese Puppet Theatre
004754: BUURMAN, D.J.G.,RED: - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap
002560: BUURMAN, PETER, - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel
017441: BUURMANS, PIET, & CEES HOOSMANS - Begraafplaats Zuylen. "Een tuyn met een schoone beuke heg"
014529: BUURSINK, JOH., E.V.A. - Twentenummer Van Neerlands volksleven
000219: BUWALDA, PIET - De laatste vlag gestreken. Een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960
006322: BUWALDA, H.S., S.H. BUWALDA,EA: - Woordeboek fan 't Bildts
013761: BUWALDA, PETER, - Bonita Avenue
007346: BYROM, THOMAS,ED: - The Dhammapada. The Sayings of the Buddha
011969: BYVANCK, A., - De Middeleeuwsche boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden
008725: ESSO BZN, L.VAN, - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje
007432: JASKI, F.C. EN C.J., - Met barken en klippers de wereld rond
007895: HOKSBERGEN, C. & J. VAN DER STEEG - Een schip in storm en branding. 25 jaar Gereformeerde Scholengemeenschap Anersfoort
012295: BLOEM. J.C., - Quiet though sad
016068: GLENN, C. & J.,ED: - Lucas Sanaras. Sketches, Drawings, Doodles and Plans
014848: SLAATS, H.M.C. & M.K. PORTIER - Grondrecht en zijn verwerkelijking in de Karo Batakse dorpssamenleving
010970: PETERS. H.C., - Je moet nu gaan
002449: BICKER CAARTEN, A, H. BLAAUW,EA(RED): - Molens in Drenthe
003804: BICKER CAARTEN, A., - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland
000828: BICKER CAARTEN, A., - De molen in ons volksleven
003099: BICKER CAARTEN, A., - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden
015003: CABANES, PALOMA POVEDA, - Wiel Arets 1993 - 1997
015001: CABANES, PALOMA POVEDA, - OMA / Rem Koolhaas 1987 - 1998
012774: CABBATON, A., - Java, Sumatra, and the Other Islands of the Dutch East Indies
017203: CABOT, MABEL H., - Vanished Kingdoms. A Woman Explorer in Tibet, China & Mongolia 1921-1925
017407: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst der zending
016891: CADERIUS VAN VEEN, DICK, & HARRY VAN DER PLOEG - Verliefd op Arnhem
002048: CAENEGEM, R.C. VAN, - Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden
013518: CAESAR - De Gallische oorlog
010003: CAESAR, NEL, - Het deftige dorp in de thee
016658: CAEYMANS, MARTINE, DOMINIQUE FAVART, EA: - Art Deco in Europa. Decoratieve tendensen in de toegepaste kunst rond 1925
003459: CAFFREY, KATE, - Out of the Midday Sun. Singapore 1941-1945
016998: CAHEN, JOEL, RED: - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie
016840: CAHEN, BOB,ED: - Brieven uit de trein. Westerbork-Auschwitz
013466: CAHEN, JOEL, RED: - Beeld naar Buiten, prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt
008491: CAHILL, MARY, BRIGID DOLAN,EA: - Ierse kunst 3000 v. Chr. - 1500 na Chr.
009407: CAIRO, EDGAR, - Ik ga dood om jullie hoofd
003761: CAIRO, EDGAR, - Kollektieve schuld of wel Famir'man-sani
008828: CALDER, NIGEL, - Einstein en het heelal
005745: CALDER, NIGEL, & THEO MARTENS - Wetenschap en technologie in Europa. Onderzoek en ontwikkeling in 20 Landen
008282: CALIS, PIET, - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945
004898: CALKOEN, H.J.,(BEW) - Planten-atlas
012094: VAZ DE CAMINHA, P RO, - De ontdekking van Brazilie
005454: CAMMAERT, A.P.M., - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog
012050: CAMPBELL, DONALD MACLAINE, - Java: Past & Present. A Decription of the most beautiful Country in the World, its ancient History, People, Antiquities and Products
011596: CAMPEN, J.P., - De Golfglorie van Tempo Doeloe. Golf in Nederlands Indie
009974: CAMPERT, REMCO, - Ratapan / Lamento
016354: CAMPERT, REMCO, - Mijn levens liederen
010138: CAMPERT, REMCO, - Hoera, Hoera
013870: CAMPERT, REMCO, - Om vijf uur in de middag
016828: CAMPERT, REMCO, H.J. OOLBEKKINK,EA(RED): - Boekje open
012832: CAMPERT, REMCO, - Alle bundels gedichten

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

5/9