Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
014184: BERNARDUS, GRACE, SYLVIA PESSIRERON,EA: - Mutiara. Molukse parels aan de Vecht
003641: BERNHARD, MARIANNE, - Klooster. Honderd wonderen van het avondland
014532: BERNINK, J.B., - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
009517: BERNLEF, J., - De verdwijning van Kim Miller
012933: BERNLEF, J., - Hoe wit kijkt een eskimo
008504: BERNLEF, J., - De schoenen van de dirigent
010734: BERNLEF, J., - Op slot
011997: BERNLEF, J., - Stenen spoelen
005320: BERNLEF, J., - Boy
012634: BERNLEF, J., - Buiten is het maandag
013902: BERNLEF - Geleende levens
016331: BERNLEF, J., - De noodzakelijke engel
016330: BERNLEF, J., - Vreemde wil
015724: BERNLEF, J., - Onbewaakt ogenblik
016401: BERNLEF.,J., - Grensgeval
011641: BERNLEF, J., - Morene
016483: BERNLEF, J., - Wolftoon
007198: BERNS, J.L., - Rechtsbronnen der stad Harderwijk
010794: BERNS, JAN, - We zien wel waar het schip strandt. Zee- en scheepvaarttermen in het dagelijks taalgebruik
008545: BERNS, JAN, - Zuid-Gelderse dialecten
006672: BERTELS, J.H., - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en juweliers
004320: BERTENS, HANS, & THEO D'HAEN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur
014077: BERTIN, PIERRE, - Le Fantassin de France
004096: BERVOETS, JAN, - Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving
004092: BERVOETS, JAN, & RODY CHAMULEAU,ED: - Het dagboek van Alexander Verhuell 1850-1865
010124: BES, GERARD, - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten
010346: BESSELAAR, HERMAN, - Molens van Nederland
012909: BESTEN, AD DEN,, - Stroomgebied. Bloemlezing uit en inleing tot de poezie van de na-oorlogse dichtergeneratie
013071: BESTEN, J.DEN, & G.H. KEUNEN - Utrechts molenbestand
009930: BETHGE, RENATE, & CHRSTIAN GREMMELS,RED: - Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
012620: BETHGE, RENATE, - Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven
008490: BETLEM, MAARTEN, - Zo was Hilversum. Tekeningen
016607: UDINK, BETSY & MARCEL KURPERSHOEK - MOord in Karachi/Happy birthday dear Prophet/De baard van de profeet beledigd!/Uitpakken
016251: BETTEN, KLAAS, - Over de liefhebberij voor boeken. Honders jaar Boekhandel Van der Velde
014683: BETTING, WALTER, & J.J. VRIEND - Bungalows
016286: POST-BEUCKERS, L., - Land en volk van Gaast en Klif. Historie en legenden, traditie , volkskarakter, volksleven, taal en folklore , dieren en plantenwereld
012968: BEUGEL, INA VAN DER, TH. HEYBLOM,EA: - Honderd Vijftig Jaar
017171: BEUKELAER, HANS DE, - Nijver in het groen. Twee eeuwen industriele ontwikkeling in Achterhoek en Liemers
012690: BEUKEMA, HANS, - De orkaan van 1953. Redders trotseren natuurgeweld
002482: BEUKEMA, HANS, - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen
003583: BEUKEN,W.H.,ED: - Vanden levene ons Heren
007449: BEUKERS, R, L. BUDDINGH',EA: - Schooltijd. Honderd jaar voortgezet onderwijs Ermelo 1907-2007
000430: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh
016229: BEUNDERS, HENRI, & MARCELLA VAN DER WEG - Pers & politie in Amsterdam
007136: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
016460: BEURSKENS,HUUB, - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998
011473: BEURSKENS, HUB, & PIET DERKS.SAMENST. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium
000064: BEUS, J.G. DE - Het laatste jaar van Nederlands-IndiŽ. Van de zwaardhouw der Tweede Politionele Actie tot de handtekening onder de Souvereiniteitsoverdracht
002730: BEUS, J.G.DE, - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederlands-IndiŽ. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog
010685: BEUTICK, FRITS, & CHERELT KROEZE - Kapitaal Nederland. 100 markante momenten uit de financiele geschiedenis van Nederland
000417: BEVAART, WILLEM, - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid
017159: BEVAART, W., - De Nederlande defensie 1839-1874
010414: BEVERS, AD, - Huizen in gouden glans
001805: BEYLEN, J.VAN, - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
009718: BEYLEN, J.VAN, - De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden
000063: BEYNON, H.C. - Nederland staat terecht in IndonesiŽ
000862: BEZEMER, T.J., - Door Nederlandsch-IndiŽ. Schetsen van land en volk
007739: BEZEMER,T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indie
009591: BEZEMER, K.W.L., - De Zuidpool belegerd. De ontdekking van het laatste werelddeel
002701: BEZEMER, T.J., - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch Oost-IndiŽ
001331: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in WO II
000495: BEZEMER, T.J.,INL.: - Indonesische Kunstnijverheid. Platenatlas.
000592: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Kon. Marine in de Tweede Wereldoorlog
001323: BEZEMER, K.W.L., - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog
004156: BEZEMER, K.W.L.,RED: - De luchtweg Amsterdam-Batavia
003218: BEZOEN, H.L., - Taal en volk van Twente
014406: BIE, WIM DE, - Meneer Foppe en het gedoe/Schoftentuig/ De liefste van de buis/ Meneer Foppe in zijn blootje
006356: BIEBER, D,EA: - Katwijk in de schilderkunst
011033: BIEGEL, PAUL,VERT: - De fabels van Aesopus
010024: BIEGMAN, G.J.F., - Bladen uit de geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indie
016451: BIEMANS, JOS, KLAAS VAN DER HOEK,EA(RED): - Manuscripten en miniaturen
007486: BIERENS, C.M., P.A. HARTHOORN,EA(RED): - Spieleriee
002419: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL, & RUDI EKKART, (EINDRED): - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850
006846: BIESHEUVEL-GUTLICH, EVA, & TILLY HERMANS,RED: - Biesboek
015725: BIESHEUVEL, J.M.A., - Hoe de dieren in de hemel kwamen
011466: BIESHEUVEL, J.M.A., - Duizend vlinders
003376: BIESTA, P., - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg
010296: BIEWENGA, AD, - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730
012704: BIEZEN, HENK VAN DER, BOB HENDRIKS,EA(RED): - Scheepshistorie 18
009759: BIGOT, L.C.T., - Uit Amsterdams verleden
013581: BIJKER, H.A., JAN VAN DER VEGT,EA: - 5-5 R.I. Terugblik bij het 65-jarig bestaan 1947-2012
014836: BIJKER, HENNIE, - Hospik op patrouille.. Mijn dienstjaren van 1 juli 1947 - 1 juli 1950
000015: BIJKERK, J.C. - Vaarwel, tot betere tijden. Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ
002351: BIJKERK, J.C. - Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ
001897: BIJKERK, J.C. - De Colombo-tragedie
000235: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Tot betere tijden? Het levensverhaal van Willem van Pelt(1920-1959),rubberplanter op Sumatra
011109: BIJL, BAS, ESTHER CAPTAIN,EA(RED): - Erfgoed van de orlog. De oogst van het programma
000113: BIJLEVELD, B.J. - Herhalingsfiguren in het Maleisch, Javaansch en Soendaasch
007429: BIJLMER, H.J.T., - Naar de achterhoek van de aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlandsch Nieuw Guinee
002288: BIJLMER, H.J.T., - Nieuw Guinea
003438: BIJLSMA, R., - Het archief van de gemeente Delfshaven
008606: BIJNAAR, ASPHA, - Kasmoni. Een spaartraditie in Suriname en Nederland
012714: BIJNAAR, ASPHA,RED: - Kind aan de ketting. Opgroeien in slavernij toe en nu
003845: BIJNEN, JACQUES, - Veldhoven. Historische spiegeling
007284: BIJVOET, TH.A.P.,RED; - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland
012970: BIJVOET, TH.A.P.,RED; - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland
014217: BIK, J.G.W.F., - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad
006484: BIK, E.A., - Het vergaan van het s.s. "Van der Wijck"
002161: BIK, E.A., & B. JANSEN - Varen bij de V.N.S.
017251: BIK, ERWIN, ANNET BOERS,EA(RED) - Wireless Over the Waves. Radio Holland 1916-2001

Next 100 books from Antiquariaat De Hanze

4/4