Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J3303: VRIES, ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger.
J3304: VRIES, ANNE DE - Het boek van Jan Wilem. 1. Jan Willem kan fluiten; 2. Jan Willem gaat vissen; 3. Jan Willem koopt een ijsje; 4. Jan Willem gaat uit.
J3581: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje.
P275: TERTULLIANUS -- VRIES, G.J. DE - Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus.
T20522: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
T15411: VRIES, ANNEKE DE - Schilderkunst in Florence tussen 1400 en 1430. Een onderzoek naar stijl en stilistische vernieuwing. With a summary.
T4928: VRIES, E. DE - Jakobus. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting.
T4064: VRIES, W.G. DE - Het ene Woord en de vele sekten.
T4174: VRIES, S. PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T17650: VRIES JR., ANNE DE - Een zondagskind. Biografie van mijn vader.
T6635: VRIES, HENDRIK DE - Theologie im Pianissimo & zwischen Rationalitšt und Dekonstruktion. Die Aktualitšt der Denkfiguren Adornos und Levinas'.
T738: VRIES, W.G. DE - Het eeuwige evangelie en de vierde mens. Gedachten over bijbel, kerk en moraal.
J3043: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. Omnibus.
T8254: VRIES, W.G. DE - Abraham, Isaak en Jakob. Begenadigde voorvaders.
T8739: VRIES, G.H. DE (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament.
T8787: VRIES, J.W. DE - Elementair Gotisch.
K1462: VRIES, W.G. VAN DE (ED.) - Eender en anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven.: Uitgegeven en geannoteerd door dr. W.G. de Vries, met een verantwoording door ds. H. Vollenhoven en dr. W.G. de Vries.
T17595: OWEN, JOHN --- VRIES, P. DE - Die mij heeft liefgehad. De betekenis van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). With a Summary.
J3033: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Deel I: O.T.; deel II: N.T. 2 dln.
T17974: VRIES, J.J. DE - De reizen van Paulus.
T19593: VRIES, RABBIJN S.PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T14709: SMYTEGELT, B. --- VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van Het leven en sterven van de eerwaarde, geliefde, godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg; gelovig in de Heere ontslapen op 6 mei 1739. Nieuwe uitgave, toegelicht door H. Florijn.
T12796: VRIEZEN, TH.C./ WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-IsraŽl.
T20554: VRIEZEN, TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
T2372: VRIEZEN, TH.C. / WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-IsraŽl.
T20525: VRIEZEN, TH. C. / WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-Israel.
K1696: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, BIBLIOTHEEK - Aanwinsten uit de Mr. H. Bos - Bibliotheek. 6 vols. Vol. 1: Martin Luther. 2: Jean Calvin; Thťodore de BŤze. 3: Engelse drukken tot 1640 (English printed books to 1640). 4: Hugo de Groot. 5: Niet-Nederlandse drukken 1501-1520 (Books printed outside the Netherlands and Belgium 1501-1520). 6: Ulrich Zwingli; Heinrich Bullinger.
K1249: GUNNING JR., J.H. --- VRIJER, M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Dr. J.H.Gunning Jr. in den kring zijner broeders.
K514: SCHORTINGHUIS -- VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en zijn analogieŽn. Met deel II: De vertolking van Het innige Christendom.
K652: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn gekrookte riet.
K1028: SCHORTINHUIS -- VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en Het innige Christendom. (Oorpsronkelijke titel: Schortinghuis en zijn analogiŽn)
K1291: VRIJMAKING - Uitgebreide collectie van 140 brochures uit de tijd van de Vrijmaking 1944. Samengesteld aan de hand van Van Gelderen/Veldman - Schisma 1944 in geschriften. (Ook niet gecatalogiseerde brochures).
T14529: VRIJMAKING --- - Reformatie Stemmen [Heruitgave 1e jaargang 1944-1945]
T17885: VROEGINDEWEIJ, L. - 't Goed, dat nimmermeer vergaat. Een elftal preken voor hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.
T18080: VROEGINDEWEIJ, A. - De roem des Heeren. Tien preken. Preken van J. / A. / L. en W. Vroegindeweij.
T19443: VROLIJK, PAUL D. - Jacob's Wealth. An Examination into the Nature and Role of Material Possessions in the Jacob-Cycle (Gen. 25:19 - 35:29)
T9134: VROLIKHERT, GODEWARDUS, PREDIKANT TE VLISSINGEN. - Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de Hervormde Leeraren, die, sedert den afval van Spanjen 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben.
T14133: VROOM, H.M. - De Schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg. With a Summary in English.
T16222: VROOM, HENK / WOLDRING, HENK (RED.) - Religies in het publieke domein.
T19361: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
T12604: MONTANUS, JOHANNES FABRICIUS --- VULPINUS, THEODOR - Der lateinische Dichter Johannes Fabricius Montanus (aus Bergheim im Elsass) 1527-1566. Seine Selbstbiographie in Prosa und Versen nebst einige Gedichten von ihm verdeutscht von Theodor Vulpinus.
K1068: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek. (1780-1800)
T4138: VUYST, J. DE - De structuur van de apokalyps.
T14892: VUYST, J. DE - Mensenzoon, mensengetal, mensenzielen, mensenmaat. Rede uitgesproken t.g.v. de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn op vrijdag 9 september 1988.
K987: POSTMA --- VYVER, G.C.P. VAN DER - Professor Dirk Postma 1818-1890.
T6391: WAAGENAAR, SAM - De joden van Rome.
T3002: WAAL, C. VAN DER - Gij kustlanden. Een trektocht door de arbeidsterreinen van de apostelen Paulus en Johannes.
T2129: WAAL, C. VAN DER - Het Nieuwe Testament: Boek van het Verbond.
T3052: WAAL, C. VAN DER - Die Dordtse LeerreŽls verdor nie. Die vyf Artikels teen die Remonstrante vertaal en toegelig.
T4628: WAAL, C. VAN DER - Commentaar op het evangelie naar Johannes.
T529: WAAL, C. VAN DER - Liquidatie der Reformatie. Over de oecumenische beweging en haar theologie.
T530: WAAL, C. VAN DER - Openbaring van Jezus Christus. Inleiding en vertaling
T8269: WAAL, C. VAN DER - Wat staat er eigenlijk?
T20277: WAALS, JAQUELINE VAN DER - Schrijven moest ik als ik schreef. Een keuze uit haar poezie, ingeleid door Henk van der Ent.
T12059: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten, ingeleid en tezamengesteld door Roel Houwink.
T10056: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris
L1091: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Laatste verzen.
L1062: ANNA BIJNS -- WAARD, ELLY DE - Anna Bijns. O God wat hooren wij nu al rumoers.
T20295: WAARD, G.C. DE - Zijn hulp zal blijken. Een verhaal uit de Dertigjarige Oorlog (1618-1648).
T7667: WAARD, J. DE - A Comparative Study of the Old Testament Text in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament.
K1642: WACKERNAGEL, PHILIPP - Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert.
T19139: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen. Nawoord Olga Weijnen.
K1069: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hilderbrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
K1072: WAGENAAR, L.H. - Van strijd en overwinning. De Groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging.: Voor het christelijk volk beschreven.
D20089: WAGENAAR, JAN A. - Oordeel en Heil. Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieŽn in Micha 2-5. With a Summary.
J1880: WAGENINGEN, DICK VAN - Zon in het oerwoud.
T19072: WAGENVOORT, H. - Studies in Roman Literature, Culture and Religion.
T14980: WAGNER, J. ROSS - Heralds of the Good News. Isaiah and Paul In Concert in the Letter to the Romans.
T6002: WAHL, RAINER MARTIN - Theologie, die aufs Ganze geht. Theologische Zeitdiagnose bei Karl Barth und Paul Tillich wšhrend und nach dem Ersten Weltkrieg.
T20472: WAL, C. VAN DER - Amen en beamen. Doop - Belijdenis - Avondmaal.
T20197: WAL, J. VAN DER (RED.) - Psychische nood. Ambt, gemeente en hulpverlening.
D20045: WńLCHLI, STEFAN - Der weise KŲnig Salomo. Eine Studie zu den Erzšhlungen von der Weisheit Salomos in ihrem alttestamentlichen und altorientalischen Kontext.
T8744: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
T7410: SOZOMENUS/ PHILOSTORGIUS --- WALFORD, E. - The Ecclesiastical History of Sozomen, comprising a History of the Church, from A.D. 324 to A.D. 440. Translated from the Greek: With a Memoir of the Author. Also the Ecclesiastical History of Philostorgius, as Epitomised by Photius, Patriarch of Constantinople. Translated by Edward Walford.
J3333: WALINGA, HEERCO - Chess.
K605: WALKER, WILLISTON - A History of the Christian Church.
T19366: WALKER, JAMES - The Theology and Theologians of Scotland Chiefly of the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
T9368: WALKER, JULIA M. - Medusa's Mirrors. Spenser, Shakespeare, Milton, and the Metamorphosis of the Female Self.
T19076: SERRARIUS, PETRUS --- WALL, E.G.E. VAN DER - De mystieke chiliast Petrus Serrarius (1600-1669) en zijn wereld. With a Summary.
T15153: COSTA, ISAńC DA --- WALSEM, K. VAN - De Chaos en het Licht. Een halve-eeuw-lied. Da Costa's ontwikkeling van 1823 tot 1860 en zijn laatste tijdzang. Met inleiding en toelichting door K. van Walsem.
T19535: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des formules de sens. Codex Parisinus latinus 4627, fol. 27v-29r. La querelle des ťvÍques Frodebert et Importun (an 665/666).
T830: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit.
T2554: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des formules de sens. Codex Parisinus latinus 4627, fol. 27v-29r.: La querelle des ťvÍques Frodebert et Importun (an 665/666).
T1328: WALT, TJAART VAN DER - Die koninkryk van God - naby! Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies.
T17192: WALT, B.J. VAN DER - oor Gode en mense. Inleiding tot 'n Christelike Godsdiensfilosofie.
T4606: WALTON, MARTIN - Marginal Communities. The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus.
T9753: WALTON, MARTIN - Witness in Biblical Scholarship. A Survey of Recent Studies 1956-1980. (IIMO Research Pamphlet No. 15)
T13812: WALVIS, IGNATIUS - Goudsche onkatolijke kerkzaken. Bezorgd en ingeleid door P.H.A.M. Abels.
T12080: WANDEL, LEE PALMER - The Eucharist in the Reformation. Incarnation and Liturgy.
T20216: WANDER, NELLEKE - Rieneke keert terug.
T17116: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575 - ca. 1650.
T6028: IRENAEUS --- WANSINK, P.L. - Irenaeus en het Oude Testament. Gnostische en heilshistorische exegese in de tweede eeuw.
J1881: WAPENAAR, A. - Naar zee.
T20154: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade. In twee delen.
T19023: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van 's-Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warrburton, dienaar van het Evangelie te Trowbridge, alsmede een beschrijving van zijn laatste levensdagen.
L1102: HADEWIJCH -- CORSMIT WARD - Hadewijch. Een Diets-Middeleeuws model van Creatief Christendom.
T14987: WARE, JAMES P. - The Mission of the Church in Paul's Letter to the Philippians in the Context of Ancient Judaism
J1882: WARNAAR, A. - Die zijn verbond houden.
J3567: WARNAAR, A. - Door het geloof alleen.
T15582: WARNAR, GEERT - Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid. With a summary.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/4