Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T17587: SPAERENBURG, P.A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576-1578.
T6416: SPANHEMIUS, FRIDERICUS - Exercitationes de Gratia Universali. Vol. 3.: I. Erotemata L. Pro Gratia Universali, expensa et discussa. II. Anterotemata C. Opposita Universalis Gratiae Defensori
T3058: SPANJE, T.E. VAN - Inconsistentie bij Paulus? Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen.
T17348: SPARKS, ROBERT LOGAN - Ambiguous Spaces. A Contextualisation of Shared Pilgrimage in Ephesus. With a Summary.
T8779: SPEARING, A.C. - Criticism and Medieval Poetry. Second Edition.
G1716: SPECHTLER, FRANZ V./ KORTH, MICHAEL, U.A.. - Der Mönch von Salzburg. Ich bin du und du bist ich. Lieder des Mittelalters.: Franz V.Spechtler, Auswahl, Texte, WorterklärungenM.Korth, ÜbersetzungenJ.Heimrath/ M.Korth, Übertragung und Rhythmisierung der Melodien.N.Ott, Kunstgeschichtliche Erläuterungen.
T13045: CALVIN --- SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk. With a Summary in English.
T19272: SPEELMAN, W.M. (RED.) - Wondtekenen, wondertekenen. Over de stigmatisatie van Franciscus.
T17661: SPEET, BEN - De tijd van monniken en ridders 500-1000. Kleine geschiedenis van Nederland, deel 3.
T13917: SPEK, ROBARTUS JOHANNES VAN DER - Grondbezit in het Seleucidische rijk. With a Summary: Landtenure in the Seleucid Empire.
T6445: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel.: Over het eerste Samuëlboek.
T4124: SPERBER, ALEXANDER (ED.) - The Bible in Aramaic. Based on old manuscripts and printed texts. 5 Vols.: Vol.I. The Pentateuch according to Targum Onkelos Vol. II. The former Prophets according to Targum Jonathan Vol.III. The latter Prophets according to Targum Jonathan Vol.IV A. The Hagiographa. Transition from translation to Midrash.
T20499: MULDERS, MARC --- SPEYBROECK, DAAN VAN - Apocalypse. Een glas-in-loodraam van / A glass stained window by Marc Mulders.
K1569: SPIDLÍK, THOMAS - Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité Russe.
J2292: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Eigen kracht.
J5045: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Eénlingetje.
J2297: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - 't Sopraantje.
J1580: MENKENS-VAN DE SPIEGEL, D. - 't Voornaamste.
J3049: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Joop wist het.
J3051: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
T15562: SPIELE, INA - Li Romanz de Dieu et de sa Mere d'Herman de Valenciennes Chanoine et Prêtre (XIIe Siècle).
T14456: SPIER, J.M. - Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.
T1091: SPIER, J.M. - Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.
T16063: JASPERS, KARL --- SPIER, J.M. - Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers.
T6632: SPIER, J.M. - Calvinisme en existentie-philosophie.
T9232: SPIER, J.M. - Van Thales tot Sartre. Wijsgeren uit oude en nieuwe tijd.
T19038: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa.
T13895: SPIERTZ, M.G./ JANSSEN, J.A.M.M. - 1. Gids voor de studie van het godsdienstig leven in Overijssel in de tijd van de Reformatie en de Katholieke Herleving 1520-1650. 2. Anleitung zur Erforschung der Reformation und katholische Reform in der Grafschaft Lingen 1520-1650.
T13894: SPIERTZ, M.G./ JANSSEN, J.A.M.M. - Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke Herleving in Nederland 1520-1650. Met medewerking van M.J.M. Hageman, M.A. Kok en A.J.M. Poulisse.
K1702: SPIERTZ, M.P.G. - Reformatie en herleving van het Katholicisme in Nijmegen (1591 - 1623). Rogier herzien en herdacht. Afscheidscollege Nijmegen 2 juli 1993.
T13933: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801. Mit einer Zusammenfassung/ Avec un résumé.
T14265: CALVIN/ CALVIJN --- SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Calvin. Biographie und Theologie. Übersetzt von Hinrich Stoevesandt.
T16998: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De synode van Westminster 1643-1649.
T20287: SPIJKER, G.J. (RED.) - Vrijheid. Een christelijk-sociaal pleidooi.
T14891: AFSCHEIDING --- SPIJKER, W. VAN 'T - De kerk bij Hendrik de Cock. Rede.
T13873: CALVIN/ CALVIJN --- SPIJKER, W. VAN 'T - 'Die Fransman...' - Calvijn in 1536.
K312: EXALTO, K. --- SPIJKER, W. VAN 'T/ GRAAFLAND, C., E.A. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen.: Opstellen en bijdragen aan drs. K. Exalto t.g.v. zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
K440: LUTHER, MARTIN -- SPIJKER, W. VAN 'T - Luther belofte en ervaring.
K1035: SPIJKER, W. VAN 'T - Geest, woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.: Onder redactie van: dr. C. Augustijn, dr. W.H. Neuser, drs. H.J.Selderhuis.
K1114: SPIJKER, W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis.
K494: SPIJKER, W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis. De verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis.
K1636: SPIJKER, W. VAN 'T / NOORLANDT, J.N. / SCHAAF, H. VAN DER (RED.) - Een eeuw Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken.
T14534: SPIJKER, W. VAN 'T - Gereformeerden en Dopers: gesprek onderweg.
T14915: BRUMMELKAMP, ANTHONY --- SPIJKER, W. VAN 'T - Anthony Brummelkamp. Een terugblik op de Afscheiding.
T19331: CALVIJN, J. ---SPIJKER, W. VAN 'T - Bij Calvijn in de leer. Een handleiding bij de Institutie.
T19523: SPIJKER, G. VAN 'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
K773: BUCER, MARTIN --- SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer. With a Summary in English.
T14737: SPIJKER, W. VAN 'T/ BALKE, W./ EXALTO, K./ DRIEL, L. VAN (RED.) - Spiritualiteit. M.m.v. J.H. van de Bank, R.H. Bremmer, T. Brienen, L. Floor, C. Graafland, A. Noordegraaf, M.J. Paul, F. van der Pol, B. Roukema-Koning, K. Runia, M.J.G. van der Velden, W.H. Velema, W. Verboom, B. Wentsel.
T14815: SPIJKER, W. VAN 'T/ BALKE, W./ EXALTO, K./ DRIEL, L. VAN (RED.) - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting. Met verdere medewerking van C. Blenk, T. Brienen, J. van Genderen, S. Gerssen, C. Graafland, A. Noordegraaf, J. van Oort, K. Runia, C. Trimp, W. Verboom en B. Wentsel.
T20601: SPIJKER, W, VAN T - Luther belofte en ervaring.
T2612: SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het Heilig Avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
T19414: SPIJKER, G. VAN 'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
T6342: SPIJKER, W. VAN 'T / DRIMMELEN, L.C. VAN (RED.) - Inleiding tot de studie van het kerkrecht.
T20512: CALVIJN, JOHANNES --- SPIJKER, W. VAN T - Teksten uit de Insitutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door dr. W. van t Spijker.
T19449: BARTH, KARL --- SPIJKERBOER, A.A. - Wat is evangelische theologie? De zwanenzang van Karl Barth.
T12169: BARTH, KARL --- SPIJKERBOER, A.A. - De Nieuwe Kern en Karl Barth/ De Nieuwe Kern und Karl Barth (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
G1814: SPIJKERBOER, G. - Het wel en wee van Welzinge. Een ambachtsheerlijkheid op Walcheren.
T9750: SPINDLER, M.R. (ED.), WITH MIDDELKOOP, P.R. - Bible and Mission. A Partially Annotated Bibliography 1960-1980/ Bible et mission. Bibliographie partiellement annotée 1960-1980. (IIMO Research Pamphlet No. 4)
T15662: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Die Ethik. Lateinisch und Deutsch. Nachwort von Bernhard Lakebrink.
T6406: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Opera Quotquot Reperta Sunt. 4 Tom. in 2 Vol.: Recognoverunt J. van Vloten et J.P.N. Land.
G569: SPÖRL, JOHANNES - Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung. Studien zum Weltbild der Geschichtsschreiber des 12. Jahrhunderts.
T17222: SPÖRRI, GOTTLOB - Das Evangelium nach Johannes. 1.Teil Kap. 1 - 11; 2. Teil Kap. 12 - 21. 2 Vols.
T14266: CALVIN/ CALVIJN --- SPRENGER, PAUL - Das Rätsel um die Bekehrung Calvins.
T1591: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - Catechetiek (Handboek voor de praktische theologie)
T4434: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - Het evangelie van Lukas.
T8580: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - De Kerk. De Brief aan de Efeziërs. (De Prediking van het Nieuwe Testament; Deel VIIIA).
T12311: SPRONK, K./ RIDDERBOS, NIC. H. - Worstelen met een wrekende God. De uitleg van de profetie van Nahum.
T12537: SPRONK, KLAAS - Het verhaal van een vertaling. De totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling.
T19782: SPRONSEN, K.C. VAN (REEST, RUDOLF VAN) - Getrouw tot in de dood. Een verhaal van de vervolging in Hongarije in 1673 en de verlossing van een aantal predikanten uit de macht van Rome door Michiel Adriaansz. de Ruyter.
T20040: SPRUIT, MARIAN (ED.) - TXT Exploring the Boundaries of the Book.
T15166: HOEN, CORNELIS --- SPRUYT, B.J. - Ketter aan het Binnenhof. Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
T20539: SPRUYT, BART JAN - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek.
T4197: MATTHEW OF ORLÉANS --- SPRUYT, JOKE (ED.) - Matthew of Orléans (Mattheus Aurelianensis) (FL.S.XIII). Sophistaria sive Summa Communium Distinctionum circa Sophismata Accidentium. Edited with an Introduction, Notes and Indices.
K1619: HOEN, CORNELIUS --- SPRUYT, BASTIAN JAN - Cornelius Henrici Hoen (Honius) and His Epistle on the Eucharist (1525).: Medieval Heresy, Erasmian Humanism, and Reform in the Early Sixteenth-Century Low Countries
T19234: SPURGEON, C.H. - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus.
T19235: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe.
T13415: SPURGEON, C.H. - De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Ubels.
T14540: SPURGEON, C.H. - Het Evangelie des Koninkrijks: Mattheüs' Evangelie praktisch verklaard. uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
T20158: SPURGEON, C.H. - Het evangelie des Koninkrijks. Mattheüs' Evangelie practisch verklaard.
T2012: SPURGEON, C.H. - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten.
T19145: SPURGEON, C.H. - Jan Ploeger's plaatjes bij Nieuwe praatjes.
T6027: DAGBOEK --- SPURGEON, C.H. - Vensters van Kristal. Bijbels Dagboek.
T9777: SPURGEON, C.H. - Korenaren, tusschen de schooven opgelezen. Naar het Engelsch. Met een voorwoord van W.H. Gispen.
T2015: SRAWLEY, J.H. - The Early History of the Liturgy.
J1769: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij.
T18057: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij.
T20106: STAAL, JOH. - De Fransche koopmanszoon.
T16437: TEGENWOORDIGE STAAT - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd. 2 dln.
T12939: STADERMANN, G. - Uit de chroniek der stede van Ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over Leurders, Drukkers en Boekverkopers van vroeger en nu in de stad van Zuid-Beveland.
T6662: CALVIJN --- STADTLAND, TJARKO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin.
T17228: BULLINGER, HEINRICH --- STAEDTKE, JOACHIM/ HERKENRATH, ERLAND - Heinrich Bullinger Bibliographie. 1: Beschreibendes Verzeichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger. 2: Beschreibendes Verzeichnis der Literatur über Heinrich Bullinger. 2 Vols.
K1585: BULLINGER, HEINRICH --- STAEDTKE, JOACHIM/ HERKENRATH, ERLAND - Heinrich Bullinger Bibliographie. Band 1 und 2.: Band 1: Beschreibendes Verzeichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger.Band 2: Beschreibendes Verzeichnis der Literatur über Heinrich Bullinger.
T7176: OECOLAMPADIUS --- STAEHELIN, ERNST - Oekolampad - Bibliographie.
J1770: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Peter de parkiet.
T13363: STAFLEU, MARINUS DIRK - De verborgen structuur. Wijsgerige beschouwingen over natuurlijke structuren en hun samenhang (Verantwoording/Christelijk wijsgerige reeks, uitgegeven i.s.m. de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte; nr. 4)
T13367: STAFLEU, DICK - Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief (Verantwoording/ Christelijk wijsgerige reeks, uitgegeven i.s.m. de Stichting voor Refomatorische Wijsbegeerte; nr. 14)
K1669: CALVIN - CALVIJN --- STÄHELIN, E. - Johannes Calvin. Leben und ausgewählte Schriften. 2 Vols.
T17104: STÄHLIN, GUSTAV - Die Apostelgeschichte. Das Neue Testament Deutsch.
T15864: STÄHLIN, WILHELM - Predigthilfen. I. Evangelien; II. Episteln; III. Altes Testament; IV. Die Leitbilder. Die Wochensprüche. 4 Vols.
T8822: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen Des Iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmer.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/22