Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T20499: MULDERS, MARC --- SPEYBROECK, DAAN VAN - Apocalypse. Een glas-in-loodraam van / A glass stained window by Marc Mulders.
K1569: SPIDLÍK, THOMAS - Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité Russe.
J2292: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Eigen kracht.
J5045: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Eénlingetje.
J2297: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - 't Sopraantje.
J1580: MENKENS-VAN DE SPIEGEL, D. - 't Voornaamste.
J3049: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Joop wist het.
J3051: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
T15562: SPIELE, INA - Li Romanz de Dieu et de sa Mere d'Herman de Valenciennes Chanoine et Prêtre (XIIe Siècle).
T14456: SPIER, J.M. - Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.
T1091: SPIER, J.M. - Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.
T16063: JASPERS, KARL --- SPIER, J.M. - Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers.
T6632: SPIER, J.M. - Calvinisme en existentie-philosophie.
T9232: SPIER, J.M. - Van Thales tot Sartre. Wijsgeren uit oude en nieuwe tijd.
T19038: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa.
T13895: SPIERTZ, M.G./ JANSSEN, J.A.M.M. - 1. Gids voor de studie van het godsdienstig leven in Overijssel in de tijd van de Reformatie en de Katholieke Herleving 1520-1650. 2. Anleitung zur Erforschung der Reformation und katholische Reform in der Grafschaft Lingen 1520-1650.
T13894: SPIERTZ, M.G./ JANSSEN, J.A.M.M. - Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke Herleving in Nederland 1520-1650. Met medewerking van M.J.M. Hageman, M.A. Kok en A.J.M. Poulisse.
K1702: SPIERTZ, M.P.G. - Reformatie en herleving van het Katholicisme in Nijmegen (1591 - 1623). Rogier herzien en herdacht. Afscheidscollege Nijmegen 2 juli 1993.
T13933: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801. Mit einer Zusammenfassung/ Avec un résumé.
T14265: CALVIN/ CALVIJN --- SPIJKER, WILLEM VAN 'T - Calvin. Biographie und Theologie. Übersetzt von Hinrich Stoevesandt.
T16998: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De synode van Westminster 1643-1649.
T20287: SPIJKER, G.J. (RED.) - Vrijheid. Een christelijk-sociaal pleidooi.
T14891: AFSCHEIDING --- SPIJKER, W. VAN 'T - De kerk bij Hendrik de Cock. Rede.
T13873: CALVIN/ CALVIJN --- SPIJKER, W. VAN 'T - 'Die Fransman...' - Calvijn in 1536.
K312: EXALTO, K. --- SPIJKER, W. VAN 'T/ GRAAFLAND, C., E.A. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen.: Opstellen en bijdragen aan drs. K. Exalto t.g.v. zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
K440: LUTHER, MARTIN -- SPIJKER, W. VAN 'T - Luther belofte en ervaring.
K1035: SPIJKER, W. VAN 'T - Geest, woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.: Onder redactie van: dr. C. Augustijn, dr. W.H. Neuser, drs. H.J.Selderhuis.
K1114: SPIJKER, W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis.
K494: SPIJKER, W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis. De verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis.
K1636: SPIJKER, W. VAN 'T / NOORLANDT, J.N. / SCHAAF, H. VAN DER (RED.) - Een eeuw Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken.
T14534: SPIJKER, W. VAN 'T - Gereformeerden en Dopers: gesprek onderweg.
T14915: BRUMMELKAMP, ANTHONY --- SPIJKER, W. VAN 'T - Anthony Brummelkamp. Een terugblik op de Afscheiding.
T19331: CALVIJN, J. ---SPIJKER, W. VAN 'T - Bij Calvijn in de leer. Een handleiding bij de Institutie.
T19523: SPIJKER, G. VAN 'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
K773: BUCER, MARTIN --- SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer. With a Summary in English.
T14737: SPIJKER, W. VAN 'T/ BALKE, W./ EXALTO, K./ DRIEL, L. VAN (RED.) - Spiritualiteit. M.m.v. J.H. van de Bank, R.H. Bremmer, T. Brienen, L. Floor, C. Graafland, A. Noordegraaf, M.J. Paul, F. van der Pol, B. Roukema-Koning, K. Runia, M.J.G. van der Velden, W.H. Velema, W. Verboom, B. Wentsel.
T14815: SPIJKER, W. VAN 'T/ BALKE, W./ EXALTO, K./ DRIEL, L. VAN (RED.) - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting. Met verdere medewerking van C. Blenk, T. Brienen, J. van Genderen, S. Gerssen, C. Graafland, A. Noordegraaf, J. van Oort, K. Runia, C. Trimp, W. Verboom en B. Wentsel.
T20601: SPIJKER, W, VAN T - Luther belofte en ervaring.
T2612: SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het Heilig Avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
T19414: SPIJKER, G. VAN 'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
T6342: SPIJKER, W. VAN 'T / DRIMMELEN, L.C. VAN (RED.) - Inleiding tot de studie van het kerkrecht.
T20512: CALVIJN, JOHANNES --- SPIJKER, W. VAN T - Teksten uit de Insitutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door dr. W. van t Spijker.
T19449: BARTH, KARL --- SPIJKERBOER, A.A. - Wat is evangelische theologie? De zwanenzang van Karl Barth.
T12169: BARTH, KARL --- SPIJKERBOER, A.A. - De Nieuwe Kern en Karl Barth/ De Nieuwe Kern und Karl Barth (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
G1814: SPIJKERBOER, G. - Het wel en wee van Welzinge. Een ambachtsheerlijkheid op Walcheren.
T9750: SPINDLER, M.R. (ED.), WITH MIDDELKOOP, P.R. - Bible and Mission. A Partially Annotated Bibliography 1960-1980/ Bible et mission. Bibliographie partiellement annotée 1960-1980. (IIMO Research Pamphlet No. 4)
T15662: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Die Ethik. Lateinisch und Deutsch. Nachwort von Bernhard Lakebrink.
T6406: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Opera Quotquot Reperta Sunt. 4 Tom. in 2 Vol.: Recognoverunt J. van Vloten et J.P.N. Land.
G569: SPÖRL, JOHANNES - Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung. Studien zum Weltbild der Geschichtsschreiber des 12. Jahrhunderts.
T17222: SPÖRRI, GOTTLOB - Das Evangelium nach Johannes. 1.Teil Kap. 1 - 11; 2. Teil Kap. 12 - 21. 2 Vols.
T14266: CALVIN/ CALVIJN --- SPRENGER, PAUL - Das Rätsel um die Bekehrung Calvins.
T1591: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - Catechetiek (Handboek voor de praktische theologie)
T4434: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - Het evangelie van Lukas.
T8580: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - De Kerk. De Brief aan de Efeziërs. (De Prediking van het Nieuwe Testament; Deel VIIIA).
T12311: SPRONK, K./ RIDDERBOS, NIC. H. - Worstelen met een wrekende God. De uitleg van de profetie van Nahum.
T12537: SPRONK, KLAAS - Het verhaal van een vertaling. De totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling.
T19782: SPRONSEN, K.C. VAN (REEST, RUDOLF VAN) - Getrouw tot in de dood. Een verhaal van de vervolging in Hongarije in 1673 en de verlossing van een aantal predikanten uit de macht van Rome door Michiel Adriaansz. de Ruyter.
T20040: SPRUIT, MARIAN (ED.) - TXT Exploring the Boundaries of the Book.
T15166: HOEN, CORNELIS --- SPRUYT, B.J. - Ketter aan het Binnenhof. Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
T20539: SPRUYT, BART JAN - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek.
T4197: MATTHEW OF ORLÉANS --- SPRUYT, JOKE (ED.) - Matthew of Orléans (Mattheus Aurelianensis) (FL.S.XIII). Sophistaria sive Summa Communium Distinctionum circa Sophismata Accidentium. Edited with an Introduction, Notes and Indices.
K1619: HOEN, CORNELIUS --- SPRUYT, BASTIAN JAN - Cornelius Henrici Hoen (Honius) and His Epistle on the Eucharist (1525).: Medieval Heresy, Erasmian Humanism, and Reform in the Early Sixteenth-Century Low Countries
T19234: SPURGEON, C.H. - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus.
T19235: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe.
T13415: SPURGEON, C.H. - De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Ubels.
T14540: SPURGEON, C.H. - Het Evangelie des Koninkrijks: Mattheüs' Evangelie praktisch verklaard. uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
T20158: SPURGEON, C.H. - Het evangelie des Koninkrijks. Mattheüs' Evangelie practisch verklaard.
T2012: SPURGEON, C.H. - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten.
T19145: SPURGEON, C.H. - Jan Ploeger's plaatjes bij Nieuwe praatjes.
T6027: DAGBOEK --- SPURGEON, C.H. - Vensters van Kristal. Bijbels Dagboek.
T9777: SPURGEON, C.H. - Korenaren, tusschen de schooven opgelezen. Naar het Engelsch. Met een voorwoord van W.H. Gispen.
T2015: SRAWLEY, J.H. - The Early History of the Liturgy.
J1769: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij.
T18057: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij.
T20106: STAAL, JOH. - De Fransche koopmanszoon.
T16437: TEGENWOORDIGE STAAT - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd. 2 dln.
T12939: STADERMANN, G. - Uit de chroniek der stede van Ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over Leurders, Drukkers en Boekverkopers van vroeger en nu in de stad van Zuid-Beveland.
T6662: CALVIJN --- STADTLAND, TJARKO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin.
T17228: BULLINGER, HEINRICH --- STAEDTKE, JOACHIM/ HERKENRATH, ERLAND - Heinrich Bullinger Bibliographie. 1: Beschreibendes Verzeichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger. 2: Beschreibendes Verzeichnis der Literatur über Heinrich Bullinger. 2 Vols.
K1585: BULLINGER, HEINRICH --- STAEDTKE, JOACHIM/ HERKENRATH, ERLAND - Heinrich Bullinger Bibliographie. Band 1 und 2.: Band 1: Beschreibendes Verzeichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger.Band 2: Beschreibendes Verzeichnis der Literatur über Heinrich Bullinger.
T7176: OECOLAMPADIUS --- STAEHELIN, ERNST - Oekolampad - Bibliographie.
J1770: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Peter de parkiet.
T13363: STAFLEU, MARINUS DIRK - De verborgen structuur. Wijsgerige beschouwingen over natuurlijke structuren en hun samenhang (Verantwoording/Christelijk wijsgerige reeks, uitgegeven i.s.m. de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte; nr. 4)
T13367: STAFLEU, DICK - Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief (Verantwoording/ Christelijk wijsgerige reeks, uitgegeven i.s.m. de Stichting voor Refomatorische Wijsbegeerte; nr. 14)
K1669: CALVIN - CALVIJN --- STÄHELIN, E. - Johannes Calvin. Leben und ausgewählte Schriften. 2 Vols.
T17104: STÄHLIN, GUSTAV - Die Apostelgeschichte. Das Neue Testament Deutsch.
T15864: STÄHLIN, WILHELM - Predigthilfen. I. Evangelien; II. Episteln; III. Altes Testament; IV. Die Leitbilder. Die Wochensprüche. 4 Vols.
T8822: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen Des Iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmer.
T9946: STALPART VAN DER WIELE, JOANNES - Madrigalia. Met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden.
K277: KOHLBRUGGE, H.F. --- STAM, P.J. - Hermann Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht.
T17302: STAM, CLARENCE - Het verbond van Gods liefde. Woord en Wereld 69.
T14212: STAM, CORNELIS - De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament. With a Summary in English: The Ascension of the Lord.
T14405: STAM, C. - De opstanding van de doden in de theologie van K. Barth, R. Bultmann en W. Pannenberg. Mit einer Zusammenfassung. With a Summary.
T597: WESLEY -- STAM, CLARENCE - De prediking van John Wesley. Een historisch-kritisch homiletisch onderzoek.
T7634: HYPPOLYTUS --- STAM, JOHN E. - Episcopacy in the Apostolic Tradition of Hyppolytus.
T17322: AALDERS, W. --- STAM, P.J. - 'Het hoofd omhoog, het hart naar boven!' Een leven lang leerling van 'Dominee' Doctor Willem Aalders. Een herinnering als een 'marque d'honneur'.
T19018: STAMPERIUS, J. - De mantel der marketenster
J5085: STAMPERIUS, J. - Het Veerhuis aan de Ooster-Schelde.
T12031: LUTHERBIBEL STANDARDAUSGABE - Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Revidierte Fassung von 1984. Mit Anhang (mit u.a.: Sach- und Worterklärungen, Zeittafeln u. Stichwortverzeichnis)
T4149: STANDHARTINGER, ANGELA - Studien zur Entstehungsgeschichte und Intention des Kolosserbriefs.
T6234: SOPHOCLES --- STANFORD, W.B. (ED.) - Ajax.: With Introduction, Revised Text, Commentary, Appendixes, Indexes and Bibliography by W.B. Stanford.
T17255: LUTHER, MARTIN --- STANG, C.F.G. - Martin Luther. Sein Leben und Wirken.
T12991: APOSTOLIC FATHERS --- STANIFORTH, MAXWELL (TRANSL.) - Early Christian Writings: The Apostolic Fathers.
T13330: STANTON, GRAHAM N./ STROUMSA, GUY G. (ED.) - Tolerance and intolerance in early Judaism and Christianity.
T7273: STANTON, GRAHAM N. - A Gospel for a New People. Studies in Matthew.
T7696: STANTON, GRAHAM N. - The Gospels and Jesus.
T8850: REVIUS, JACOBUS --- STAPELKAMP, CHR. - Revius-Studiën. Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius. (Teksten en Studiën, XIV)
T6474: STAPLETON(US), THOMAS - Promptuarium Morale super Evangelia Dominicalia Totius Anni: Ad Instructionem Concionatorum. Ad Reformationem Peccatorum. Ad Consolationem Piorum. 2 Vol.: Ex Sacris Scripturis, SS. Patribus, et optimis quibusq. authoribus studiose collectum.Editio altera, ab ipso authore aucta et recognita.
T13744: STAPLETON, THOMAS (1535-1598, LEUVEN) - Promptuarium Catholicum, Ad instructionem Concionatorum contra haereticos nostri temporis, etc. (In parte quadragesimali unius Calvini varia impietas in multis, eisdemque gravissimis fidei dogmatibus aperitur, & accuratè refutatur) 3 vol.
T19242: STARK, RODNEY - For the Glory of God. How Monotheism led to Reformations, Science, Witch-Hunts, and the end of Slavery.
T11052: STATENBIJBEL - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift vervattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, en volgens besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen, aantekeningen van de gelijkluidende teksten, en registers over de beide testamenten, naar de uitgave van 1657. Uitgave Gereformeerde Bijbelstichting.
T13405: STATENBIJBEL - De Statenbijbel in grote letter. Het Nieuwe Testament. 2 dln.: Mattheüs-Openbaring.
T12305: STAUFFER, ETHELBERT - New Testament Theology. Translated from the German by John Marsh.
T17737: CALVIN, J. --- STAUFFER, RICHARD - Calvins Menschlichkeit.
T8234: STAUFFER, ETHELBERT - Die Theologie des Neuen Testaments.
T8317: STAUFFER, ETHELBERT - Christus und die Caesaren. Historische Skizzen.
T8318: STAUFFER, ETHELBERT - Christus und die Caesaren. Historische Skizzen.
T20496: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Met een woord vooraf door Prof. G.H.L. Zeegers.
T7378: STECK, ODIL HANNES - Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten. Untersuchungen zur Überlieferung des deuteronomistischen Geschichtsbildes im Alten Testament, Spätjudentum und Urchristentum.
T17716: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Jeroen en Jessie en de zilverdieven.
T19436: STEEG- STOLK, HANNY VAN DE - Donkere wolken boven Leiden. [1574]
J5046: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Linda en Eline, de tweelingzusjes.
J3210: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Linda en Eline in de dierentuin.
T17589: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Herrie in de straat!
J1775: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje zit in angst.
J1776: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Met de straaljager naar Princenhof.
J1777: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje en het Hongaartje.
J3050: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Onschuldig verdacht.
J9002: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje en de groene spechten.
J9000: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Heimwee naar Nieuw-Guinea.
J9001: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje maakt een schoolreisje.
T263: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Reformatie in de provincie Groningen.
T20204: ERASMUS --- STEENBEEK, ANDREA W. (ED.) - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia ad Iacobum Fabrum Stapulensem. Edited with an Introduction, Critical Apparatus and Explanatory Notes. Met samenvatting.
T16866: ERASMUS --- STEENBEEK, ANDREA W. (ED.) - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia ad Iacobum Fabrum Stapulensem. Edited with an Introduction, Critical Apparatus and Explanatory Notes.
T17938: STEENSEL, ARIE VAN - Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving.
G964: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
T15223: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
T19341: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
T2983: STEENSMA, D.J. - Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning.
T16320: STEFFE, ALBERT MARTIN - De Hugenoten. Tragiek en lijden omwille van een eigen geloof.
T9045: STEGEMANN, WOLF/ EICHMANN, S. JOHANNA - Der Davidstern. Zeichen der Schmach - Symbol der Hoffnung. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden.
T8187: STEGMÜLLER, F. - Repertorium Biblicum Medii Aevi. Collegit disposuit edidit Fridericus Stegmüller adiuvante Nicolao Reinhardt. Tomus VIII: Supplementum. (Continens: Apocrypha Veteris et Novi Testamenti et Commentaria in Sacram Scripturam).
J2939: STEHOUWER, JAN - Om de bende van Aldert.
T13580: STEINBERG, S.H. - Die schwarze Kunst. 500 Jahre Buchdruck.
T6424: SIMON, RICHARD --- STEINMANN, JEAN - Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique.
T15525: CASSIUS DIO --- STEKELENBURG, A.V. VAN - De redevoeringen bij Cassius Dio. With a summary.
T15474: STELLER, HANS-ERNST - Giv'on. Solomon's Dream or Ask what I shall give thee. A Study in Midrash Texts and their interrelations. Met een samenvatting.
T4445: STELLINGA, G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de Abele Spelen.
T19036: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van drs. H.A. Höweler.
G1918: STELLINGWERFF, J. - Mensen en boeken.
K1039: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit. Met facs.-uitgave van 'Een corte undersouckinghe des gheloofs, over de ghene, die haer tot de Duytsche Ghemeynte, die te Londen is, begheven willen. Anno 1555', en: 'Corte belydinghe des gheloofs, der gheenre die over al in Nederlant, ende bysonder in deze Stadt N. de waerachtighe Leere des Euangeliums aenhanghen. Anno 1566'.
T20439: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van drs. H.A. Höweler.
K1356: STELLINGWERFF, J. - De Vrije Universiteit na Kuyper. De Vrije Universtiteit van 1905 tot 1955, een halve eeuw geestesgeschiedenis van een civitas academica.
T17613: SCHILDER, K. --- STELLINGWERFF, J. - Kritiek op K. Schilder als filosoferend dogmaticus.
T16012: VOLLENHOVEN, D.H.TH. --- STELLINGWERFF, JOHAN - D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978). Reformator der wijsbegeerte.
T1336: STELMA, J.H. - Christus' offer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo.
T921: STEMBERGER, GÜNTER - Geschichte der jüdischen Literatur. Eine Einführung.
T9352: STEMPEL, BERTHA M. VAN DER - Roman van den Riddere metter Mouwen, opnieuw naar het hs. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien.
T7257: PNT --- STEMPVOORT, P. A. VAN - Oud en nieuw. De brief aan de Galatiërs.
1127: STENGER, WERNER - Strukturale Beobachtungen zum Neuen Testament.
K1417: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE --- STERCK, J.G. - Bronnen en samenstelling van Marnix' Biënkorf der H. Roomsche Kercke.: Bijdrage tot de studie van het godsdienstig - polemisch proza in de Nederlanden der XVIde eeuw.
T2884: STERLING, GREGORY E. - Historiography and Self-definition. Josephos, Luke-Acts and Apologetic Historiography.
T1263: STEUART, BENEDICT - The development of christian worship. An Outline of Liturgical History.
T6692: STEVENSON, WM. B. - Grammar of Palestinian Jewish Aramaic.
T8238: STEVENSON, WM. B. - Grammar of Palestinian Jewish Aramaic.
T6010: STIBBE, MARK W.G. - The Gospel of John as Literature.: An Anthology of Twentieth-Century Perspectives.Selected and introduced by Mark W.G.Stibbe
G555: STICKELBERGER, EMANUEL - Het wonder van Leiden.: Roman.
T12395: STIEGEMANN, CHRISTOPH/ WEMHOFF, MATTHIAS (HRSG.) - 799 - Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn. Band I: Katalog der Ausstellung Paderborn 1999
T8046: STIENNON, JACQUES - L'Écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Reflet d'une civilisation.
T4311: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniss derselben. Dritte Auflage, auf's neue durchgesehen und mit Zusätzen aus dem Nachlasse des Verfassers vermehrt von seinem Sohne Pastor Friedrich Stier. 7 Bde./ 7 Vols.
T7925: HERMANN KUNST-STIFTUNG - Bericht der Hermann-Kunst-Stiftung zur Förderung der neutestamentlichen Textforschung für die Jahre 1988 bis 1991, 1992 bis 1994, 1995 bis 1998, and: Kurt Aland. In Memoriam. 4 Vols.
T9354: STIPRIAAN, RENÉ VAN (SAMENST.) - Ooggetuigen van de Gouden Eeuw, in meer dan honderd reportages.
T13972: STOCK, JAN VAN DER (ED.) - Stad in Vlaanderen: cultuur en maatschappij 1477-1787. Publikatie naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in de Galerij van het Gemeentekrediet te Brussel van 6 maart tot 28 april 1991.
K924: LUTHER --- STOCKUM, TH. C. VAN - Luhter, zijn leven en zijn levenswerk in het kader van zijn tijd.
T14799: STOEL JR., J.P. V.D. - Om de waarachtige vrome [Preken over het boek Job]
J1781: STOEP, D. VAN DER - Jan Vermeer.
T8899: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
T6164: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen.
T14079: STOKER, WESSEL/ SAR, HENK C. VAN DER (RED.) - Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op 100 jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift.
T19740: STOKVIS, P.R.D. - De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847. With Summary.
K552: STOL, ALBERT - Nestorianen de ondergang van een christenvolk.: Met een woord vooraf van Harry van Mierlo.
T7142: STOLTE JR., BERNARD H. - Henrik Brenkman (1681-1736). Jurist and classicist.: A chapter from the history of roman law as part of the classical tradition.
T17609: GOGH, VINCENT VAN --- STONE, IRVING - Het leven van Vincent van Gogh. Tragiek en triomf van een niet-begrepen, maar van scheppingsdrang bezeten kunstenaar. Biografische roman.
T2359: STONE, MICHAEL E. - A History of the Literature of Adam and Eve.
T2857: PSEUDEPIGRAPHA --- STONE, M.E. - Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha. With Special Reference to the Armenian Tradition.
T6016: PSEUDEPIGRAPHA --- STONE, MICHAEL E. (ED.) - Armenian Apocrypha Relating to Adam and Eve.: Edited with introductions, translations and commentary by Michael E. Stone.
T6988: STONE, MICHAEL E. (ED.) - Jewish Writings of the Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus
T7713: STONE, MICHAEL E. - The Testament of Abraham. The Greek Recensions. Edited and Translated
T7847: STONE, MICHAEL E. - Features of the Eschatology of IV Ezra.
T7877: STONE, MICHAEL EDWARD - Scriptures, Sects and Visions. A Profile of Judaism from Ezra to the Jewish Revolts.
T7927: STONE, MICHAEL E./ SATRAN, DAVID (EDS.) - Emerging Judaism. Studies on the Fourth & Third Centuries B.C. E.
T8573: QUMRAN --- STONE, MICHAEL E./ CHAZON, ESTHER G. (EDS.) - Biblical Perspectives: Early Use and Interpretation of the Bible in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the First International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 12-14 May, 1996.
Z215: STOPPELAAR, J.H.DE - Nehalennia altaar.
T8915: STÖRIG, HANS JOACHIM - Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Elfte, überarbeitete und erweiterte Auflage.
T4417: JUSTINUS MARTYR --- STORY, CULLEN I K - The Nature of Truth in The Gospel of Truth and in the Writings of Justin Martyr. A Study of the Pattern of Orthodoxy in the Middle of the Second Christian Century.
T20576: STOTT, JOHN R.W. - De boodschap van Galaten. Maar een weg.
T20275: STOTT, JOHN - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren.
T12099: STOTT, JOHN - I Believe in Preaching.
T20395: STOTT, JOHN - Het kruis van Christus. Met studiehandleiding.
T16912: ROOZE-STOUTHAMER, C. - Hervorming in Zeeland (ca. 1520 - 1572) [With a Summary in English]
J1784: STOUTHAMER, P. - Een Batavenzoon gaat naar Amerika.
J9011: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de poedel.
T12894: STRAATEN, HARALD VAN DER - De veerkracht van een volk. Verslag van een joods mirakel [Twintig eeuwen joodse geschiedenis]
J2027: NOREL-STRAATSMA, A. - De Noordstar.
J2028: NOREL-STRAATSMA, A. - De Bijbel in het bos.
T8633: STRACK, HERMANN L./ JEPSEN, A. - Hebräische Grammatik mit Übungsbuch. 14. Aufl. neubearbeitet von Alfred Jepsen.
T14043: STRAELEN S.V.D., H.J.J.M. VAN - De niet-christelijke Godsdiensten en het Christendom. Een historisch-theologische studie.
T7143: STRANGE, W.A. - Kinderen in de vroeg-christelijke kerk.
T16129: STRAUSS, GERALD (ED.) - Pre-Reformation Germany.
T8382: STRAUSS, DAVID FRIEDRICH - Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft dargestellt. 2 Bände/ 2 Vols.
T16711: KANT, IMMANUEL --- STRAWSON, P.F. - The Bounds of Sense. An Essay on Kant's Critique of Pure Reason.
T15309: STRECKER, GEORG (HRSG.) - Theologie im 20. Jahrhundert. Stand und Aufgaben. Unter Mitwirkung von Wolfgang Bienert, Peter C. Bloth, Hermann Fischer, Joachim Mehlhausen und Werner H. Schmidt.
T7274: STRECKER, GEORG - Der Weg der Gerechtigkeit. Untersuchung zur Theologie des Matthäus.
T7291: STRECKER, GEORG (HRSGEB.) - Das Problem der Theologie des Neuen Testaments.
T8987: STRECKER, KARL - Introduction á l'étude du Latin Médiéval. Traduite de l'Allemand par Paul van de Woestijne (Gand)
T17817: BARTH, KARL --- STREEDER, G.J. - Een beoordeeling van Barths exegese van I Corinthen 15.
T12226: BARTH, KARL --- STREEDER, G.J. - Een beoordeeling van Barths exegese van I Corinthen 15.
J1785: STREEFKERK, H. - Een dappere jongen.
T1857: LUTHER --- STREIFF, STEFAN - Novis linguis loqui. Martin Luthers Disputation über Joh 1,14 verbum caro factum est aus dem Jahr 1539.
T15420: STRENG, J.C. - 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795. With a summary.
T8836: REVIUS, JACOBUS --- STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemané. Verzamelde studies over de dichter Revius.
T16607: STRENGHOLT, L. - Uit volle Schatkamers. Opstellen over literatuur.
T19212: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende.
T17919: STRETTON, HESBA - Jessica's moeder.
T17918: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed.
J3646: STREUVELS, STIJN - De oogst.
T12341: STRICKER, B.H. - De oorsprong van het Romeinse circus.
T12549: STRICKER, B.H. - Legis actio sacramento
T12840: STRICKER, B.H. (ED./TRANSL.) - L'océan des pleurs. Poème berbère de Muhammad al-Awzalî (Texte et traduction)
T17649: TAYLOR, JOSEPH --- STRIEN, C.D. (ED.) - A Relation of a Voyage to the Army. In Several Letters From a Gentleman To His Friend In the Year 1707. Edited by C.D. van Strien.
T6216: STRIJBOS, C.B. - Woorden voor het onzegbare. : Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises.
T15947: STROHEKER, KARL FRIEDRICH - Germanentum und Spätantike.
K1270: STROLL, MARY - Symbols as Power. The Papacy following the Investiture Contest.
G1486: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
T2297: COHEN STUART, G.H. - The struggle in man between good and evil. An inquiry into the origin of the Rabbinic concept of Yeser Hara'.
T9634: STUBBINGS, G.W. - A Dictionary of Church Music.
T16931: STUDER, PAUL/ WATERS, E.G.R. (EDS.) - Historical French Reader: Medieval Period.
T13387: STUIJ, P.W. - Zeeuwsch-Vlaanderen. De geschiedenis van een grensgebied.
G448: STUIJ, P.W. - De lage landen en hun grenzen. Tussen Verdun en Londen: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk.
T17746: STUIP, R.E.V. / VELLEKOOP, C. (RED.) - Visioenen.
T13878: STUIP, R.E.V./ VELLEKOOP, C. (RED.) - Andere structuren, andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen.
T17867: STUIP, R.E.V. - La Chastelaine de Vergi. Edition, critique du ms. B.N.f.fr. 375 avec Introduction, Notes, Glossaire et Index, suivie de l'édition diplomatique de tous les manuscrits connus du XIIIe et du XIVe siècle.
T9072: STUIVELING, GARMT (ED.) - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Met inleiding en toelichting. 2 dln.
T9176: STUPPERICH, ROBERT, ET AL. - Die Wiedertäufer in Münster. Katalog z. Ausstellung Stadtmuseum Münster 1982/83.
K1296: ERASMUS --- STUPPERICH, ROBERT - Erasmus von Rotterdam und seine Welt.
K1644: VERMIGLI, PETER MARTYR --- STURM, KLAUS - Die Theologie Peter Martyr Vermiglis während seines ersten Aufenthalts in Strassburg 1542-1547. Ein Reformkatholik unter den Vätern der reformierten Kirche.
J5087: STURM, H. - Toen 't water kwam. Het verhaal van vijf Walcherse jongens, tijdens de overstroming.
K518: STURM, J.C. - Een goede gereformeerde opvoeding. Over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties. With a Summary. Avec un résumé.
J2498: STUVEL, G. / MOURIK, J. VAN - Verborgen schatten in de Oosterschelde.
T14084: SUCHTELEN, ARIANE VAN/ BRUIJNEN, YVETTE/ BUIJSEN, EDWIN - Kunst op Vleugels. Rond een herenigd drieluik van Gerard David.
T13896: SUH, CHUL WON - The Creation-Mediatorship of Jesus Christ. A Study in the Relation of the Incarnation and the Creation.
t13549: SUICERUS, JOH. CASPARUS (1620-1684) - Thesaurus Ecclesiasticus, e Patribus Graecis ordine alphabetico exhibens: Quaecunque Phrases, Ritus, Dogmata, Haereses, & hujusmodi alia spectant. Insertis infinitis pene vocibus, loquendique generibus Graecis, hactenus à Lexicographis vel nondum vel obiter saltem tractatis. Opus Novum: Viginti annorum indefesso labore adornatum. Cum Indicibus necessariis. 2 Vol. in 1.
T17710: SUIJKER, TEUNI - Manege De Driesprong - De ontdekking.
T16422: SUPPE, FREDERICK (ED.) - The Structure of Scientific Theories. Edited with a Critical Introduction and an Afterword. Second Edition.
K1504: SUTER, RUDOLF / TEUTEBERG, RENÉ (RED.) - Der Reformation verpflichtet. : Gestalten und Gestalter in Stadt und Landschaft Basel aus fünf Jahrhunderten.450 Jahre Reformation.
T7458: SUTER, DAVID WINSTON - Tradition and Composition in the Parables of Enoch.
T16739: MIRZA-ASADULLAH --- ELWELL-SUTTON, L.P. - The Horoscope of Asadullãh Mirzã. A Specimen of Ninetheenth-Century Persian Astrology. Translated and Annotated by L.P. Elwell-Sutton.
G894: SUTTORP, L.C./ SNELLER, Z.W. / VELDKAMP, J. - Groen's Ongeloof en revolutie. Een bundel studiën.
T2232: SWAGERMAN, PIETER - Ratio en Revelatio. Een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de filosofie van 1650-1750.
T17740: SWALUE, E.B. - Het voormalige nonnenklooster Jerusalem, te Bieselinge.
1130: SWANSON, DWIGHT D. - The Temple Scroll and the Bible. The Methodology of 11QT.
T17172: WILLEM VAN ORANJE --- SWART, K.W. - Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584. Ingeleid door Alastair Duke en Jonathan I. Israel. Bezorgd door R.P. Fagel, M.E.H.N. Mout en H.F.K. van Nierop.
T1203: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Deel I: 1820-1900; deel 2: 1900-1970.
G722: SWERTS-SLOCK, ALFONS - Beknopte geschiedenis der stad Antwerpen.
T2019: SWETE, HENRY B. - Church Services and Service Books before the Reformation.
T9478: SWIGCHEM, C.A. VAN - Een blik in de Nederlandse kerkgebouwen na de ingebruikneming voor de protestantse eredienst. Inaugurele rede VU
T12651: SWIGCHEM, C.A. VAN - 'Een goed regiment'. Het burgerlijke element in het vroege gereformeerde kerkinterieur.
K1614: SWIGCHEM, C.A. VAN / BROUWER, T. / OS, W. VAN - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
T17407: SWIGCHEM, C.A. VAN - Het gereformeerd gymnasium te Amsterdam 1889-1964. Gedenkboek.
T19148: SWINBURNE, RICHARD - Het bestaan van God.
T2832: DUNS SCOTUS --- SYLWANOWICZ, MICHAEL - Contingent Causality & the Foundations of Duns Scotus' Metaphysics.
T14130: EPHRAEM SYRUS/ EPHRÄM DER SYRER - Reden über den Glauben. Ausgewählte Nisibenische Hymnen. Deutsche Übersetzung von Sebastian Euringer und Adolf Rücker. Bearbeitet von Winfrid Cramer.
T2361: SYSLING, HARRY - Techiyyat Ha-Metim. De opstanding van de doden in de Palestijnse Targumim op de Pentateuch en overeenkomstige tradities in de klassieke rabbijnse bronnen. With a Summary.
T2023: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris B.N.f.fr. 763. Édition critique.
G1016: TAAL. J. - De Goudse kloosters in de middeleeuwen.
T2499: TACITUS/TACITI - Annalium ab excessu divi Augusti libri / The annals of Tacitus.: Edited with introduction and notes by H. Furneaux. 2 Vols.
T19174: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken. Ab excessu divi Augusti Annales. In de vertaling van Dr. J.W. Meijer.
T7819: TACITUS, CORNELIUS - Annalium ab excessu divi Augusti Libri. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit C.D. Fisher.
T10017: TACITUS, CORNELIUS - Libri qui supersunt. Iterum edidit Erich Koestermann. Tom. I: Ab Excessu Divi Augusti.
T2497: TACITUS - Historiarum libri qui supersunt. Tekst met inleiding, afbeeldingen, kaarten en registers door Dr. H.L.W.Nelson.
T6722: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiën. In de vertaling van J.W. Meijer.
T14270: TAIK, CHUNG HOON - Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheüs. With a Summary in English.
T17199: TAKÁCS, BÉLA - Ich liebe, Herr, das Haus, das Dir geweiht... Reformierte Kirchenkunst in Ungarn.
T7086: TALSTRA, E. - Het gebed van Salomo. Synchronie en Diachronie in de kompositie van I Kon. 8, 14-61.
T12275: TAMSE, C.A. - Het Huis van Oranje en andere politieke mythen.
G1403: TAMSE, COEN (RED.) - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Met bijdr. van H.P.H. Jansen, A. Th. van Deursen, J.J. Poelhekke, G.J. Schutte, e.a.
G1433: WILHELMINA --- TAMSE, C.A. (RED.) - Koningin Wilhelmina.
T12112: TANG, M.J. - Herodes en zijn dynastie.
J2900: TANIS-VAN DER WEELE, ANNELIES - Gevaarlijke klusjes...
T6484: TAUBENSCHLAG, RAFAEL - Opera Minora. 2 Vol.. Bd I Allgemeiner Teil, Bd. II Spezieller Teil.
T4407: CALVIN, J. --- TAVARD, GEORGE H. - The Starting Point of Calvin's Theology.
T20083: TAYLOR, LARISSA - Preachers and People in the Reformations and Early Modern Period.
T19431: TAYLOR, MARION ANN - The Old Testament in the Old Princeton School (1812-1929)
T13107: TAYLOR, JOAN E. - John the Baptist within Second Temple Judaism. A Historical Study.
J3086: TEEKENS-KRIJGSMAN, NELLIE - Het wonder van Bethlehem. Kerstverhalen.
T9421: TEELINCK, W. - De politieke christen. Met voorwoord van Ds. P. Zandt.
T13393: TEELLINCK, WILLEM (1579-1629) --- ENGELBERTS, WILLEM JODOCUS MATTHIAS - Willem Teellinck [Proefschrift 1898]
T8565: TELDER, B. - Sterven ... Waarom? Over sterfelijkheid en onsterfelijkheid in Bijbels licht.
T8292: HASPER, H. --- TELLINGEN, N. VAN - Inventaris van het Archief van Ds. H. Hasper (1886-1974).
T16546: TEMMINK, MATTHEUS - Het kromme dat in de waereld is recht gemaakt door het gelovig zien in Gods heiligdom, of verhandeling over Pred. VII : 13 na een voorbereidende oefening over Hozea XIV : 10.
T8886: TEMPLE, W. - De historische Gedenkschriften, door den Ridder W. Temple, vervattende eerstelijk zijne Aanmerkingen over de Nederlandsche Provintien, zedert het begin der Republijk tot den Jare 1672. En ten tweeden zijne Memorien van 't geene gedenkwaardig in 't Christenrijk is voorgevallen van 1672. tot de Nimweegse Vrede 1678. Den Vierde Druk, op nieuws overgezien, en van veele duistere uytdrukzelen opgeheldert.
T8879: TENHAEFF, N.B. (ED.) - Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche Jaarboeken 1481-1483 van de hand van een onbekenden, gelijktijdigen schrijver. Naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' Analecta (1698), opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien.
T20070: TENNEKES, J. - De Bierkaai en de Bron. Antroplologische kanttekeningen bij hedendaags christendom.
T17763: TENNYSON, ALFRED - In Memoriam. Vertaald door Rudy Bremer. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. Bronzwaer. [Engels - Nederlands]
T7564: PHILO --- TERIAN, ABRAHAM - Philonis Alexandrini De Animalibus: The Arminian Text with an Introduction, Translation and Commentary.
J1795: TERLOUW, PIET - Trouw aan Oranje. 1. Den Briel voor de Prins: 2. Het geheim van de schipper.
J2763: TERPSTRA, P. - Polderkinderen in de herfst.
J9050: TERPSTRA, P. - Polderkinderen in de lente.
P278: TERTULLIANUS - Ad nationes libri duo.: Edidit J.G.Ph. Borleffs
T13111: TERTULLIANUS/ TERTULLIEN - Apologétique. Texte établi et traduit par Jean-Pierre Waltzing avec la collaboration de Albert Severyns. Deuxième édition [Text in Latin and French)
T7137: TERTULLIANUS --- TERTULLIEN - Le voile des vierges (De uirginibus uelandis) Introduction et commentaire par Eva Schulz-Flügel, adaptés par Paul Mattei. Texte critique par Eva Schulz-Flügel. Traduction par Paul Mattei.
G1406: TESSIER, GEORGES - Le Baptême de Clovis 25 décembre...
T2360: TESTA, EMMANUELE - Nazaret Giudeo - Christiana. Riti. Iscrizioni. Simboli.
T19598: BIBLE - NEW TESTAMENT - Hebrew New Testament.
T13200: ALTE TESTAMENT - Das Alte Testament Hebräisch-Deutsch. Biblia Hebraica mit deutscher Übersetzung.
T7926: TESTUZ, MICHEL - Les idées religieuses du Livre des Jubilés.
T17765: TEUNIS, H.B. - Anjou 1050-1125. Heersers en Heiligen in de Middeleeuwen.
T9240: HUGENHOLTZ, F.W.N. --- TEUNIS, H.B./ TONGERLOO, L. VAN (RED.) - Middeleeuwen: tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
T9673: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van c. 1150 - c. 1250/ Crisis. A study of change in structure and norms in France from c. 1150 - c. 1250 (with summaries in English and French).
K1320: TEUNIS, H.B. / HAGOORT, H.N. / SPIJKER, I. VAN 'T / WEGMAN, H.J.A. (RED.) - Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen.
T13494: TEUSINK, D. - Das Verhältnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
T7374: THEISOHN, JOHANNES - Der auserwählte Richter. Untersuchungen zum traditionsgeschichtlichen Ort der Menschensohngestalt der Bilderreden des Äthiopischen Henoch.
T4105: THELEMANN, OTTO - Handreichung zum Heidelberger Katechismus. Für Prediger, Lehrer und Gemeindeglieder.
T6345: THEMMEN, WILHELMUS - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. 3 dln. in 1 bd.: Met een aanbevelend voorwoord van den eerw. heer P. Deetman.
T17318: THENIUS, OTTO - Die Bücher Samuels.
T17636: CALVIJN, J. --- BEZA THEODORUS - Het leven en sterven van Johannes Calvijn. Nieuwe uitgave, toegelicht door drs. H. Florijn.
T16468: THETTAYIL, BENNY - In Spirit and Truth. An Exegetical Study of John 4:19-26 and a Theological Investigation of the Replacement Theme in the Fourth Gospel.
T1245: PLUTARCHUS --- THEUNISSEN, W.P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar.
T17840: THEVISSEN, G. - De eerste brief van Petrus. Vertaald en toegelicht.
T19297: THIELE, JOHANNES (RED.) - De Minne is al. 19 Portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
T14083: BURIDANUS, JOHANNES --- THIJSSEN, J.M.M.H./ ZUPKO, JACK (ED.) - The Metaphysics and Natural Philosophy of John Buridan
T16971: COPPENS, J. --- THILS, G. E. O. - In memoriam Mgr. J. Coppens 1896 - 1981. [Extrait des Ephemerides Theologicae Lovanienses, t. 57, 1981, pp. 225 - 340]
T2095: THOBEN, J.A.H. - De liederen van Gods volk. Een studie over milieu, theologie en literaire vorm van de psalmen.
T19653: THOENE, BODIE EN BROCK - Tocht om Kaap Hoorn. Amerika Saga, 1.
T19650: THOENE, BODIE EN BROCK - Oorlog in Tennessee. Amerika Saga, 3.
T19439: THOENE, BODIE EN BROCK - Nachtwake in Jeruzalem. De erfenis van Sion, deel 1.
T19474: THOENE, BODIE EN BROCK - Onweer boven Jeruzalem. De erfenis van Sion, deel 2.
K1618: THOMAS, WERNER - In de klauwen van de Inquisitie. Europese protestanten in Spanje, 1517-1648.
T9568: THOMAS, MARCEL (ED.) - Scènes de l'Ancien Testament illustrant le Psautier de Saint Louis. Reproduction des 78 enluminures à pleine page du Manuscrit Latin 10525 de la Bibliothèque nationale de Paris. Introduction et commentaires de Marcel Thomas, conservateur en chef du Cabinet des manuscrits.
K458: THOMPSON, KENNETH A. - Bureaucracy and Church Reform. The organizational response of the Church of England to Social Change 1800-1965.
T16940: THOMPSON, THOMAS L. - Early History of the Israelite People. From the Written and Archaeological Sources.
T726: ERASMUS --- THOMPSON, CRAIG R. - The Colloquies of Erasmus.
T7578: THOMPSON, ALDEN L. - Responsibility for Evil in the Theodicy of IV Ezra. A Study Illustrating the Significance of Form and Structure for the Meaning of the Book.
K1118: THOMSON, JOHN A.F. - The Early Tudor Church and Society, 1485-1529.
T16797: GUNDULF --- THOMSON, RODNEY (ED.) - The Life of Gundulf Bishop of Rochester. Text in Latin, with introd. and notes in English.
T6826: THUNG, MADY A. - The Precarious Organisation. Sociological Explorations of the Church's Mission and Structure. Met samenvatting.
K1616: BUNYAN, J. --- TIBBUTT, H.G. - Bunyan meeting Bedford 1650-1950.
T12964: REEDIJK, C. --- TICHELAAR, P.A., ET AL. (RED.) - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage/ En: W.R.H. KOOPS, et al. (red.), Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. 2 bdn.
T13697: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische Naamlijst van hare Professoren, Predikanten en Proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare Kweekschool en Gemeenten. Tweede druk. Volgens opdracht van de Algemeene Vergadering der Remonstrantsche Broederschap bewerkt door H.C. Rogge en B. Tideman Jzn.
T16708: TIDEMAN, JOANNES - De stichting der Remonstrantsche Broederschap, 1619 - 1634, uit en met de oorspronkelijke bescheiden. Deel 1: 1619 - 1623; Deel 2: 1624 - 1634. 2 dln. in 1 band.
J3003: TIEL, GRÉ VAN - Vader! ...kom toch!
T5030: GÉNESTET, P. A. DE --- TIELE, C.P. - De dichtwerken van P. A. de Génestet. Met een levensschets.: Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
T13899: TIELEMAN, DICK - De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs. Een praktisch-theologische verkenning van het studentenpastoraat. With a Summary/ Mit einer Zusammenfassung.
T20209: TIELEMAN, DICK - Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur.
T20471: TIELEMAN, DICK - Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur.
T20073: TIERNEY, BRIAN - Origins of Papal Infallibility 1150 - 1350. A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Tradition in the Middle Ages.
T19004: TIGCHELAAR, RIET - Haro de Viking.
J2641: TIGCHELAAR, RIET - Luisteren naar de bijbel. Verhalen uit de bijbel naverteld aan jonge kinderen.
T9039: TIJN, MAARTJE VAN - Het boek van goed én kwaad. Uitleg van Genesis 2, 3 en 4.
T9041: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim II: De tocht door de wildernis. Vertaald, ingeleid en toegelicht.
T20465: TILBORG, SJEF VAN - Reading John in Ephesus.
T7131: TILBORG, SJEF VAN - The Jewish Leaders in Matthew.
T19259: TILBORG, SJEF VAN - The Jewish Leaders in Matthew.
T2493: TACITUS --- TILL, RUDOLF - Das Leben des Iulius Agricola. Lateinisch und Deutsch.
D20172: TILLICH, PAUL - Systematische Theologie. Band I - III. 3 Vols.
T14097: TILLMANN, HELENE - Pope Innocent III. Translated by Walter Sax.
T10051: TILLYARD, E.M.W. - The English Epic and its Background.
T13880: TIMMER, JOHN - Julius Wellhausen and the Synoptic Gospels. A Study in Tradition Growth.
T9309: TIMMERMANS, FELIX - Adagio. Met meditaties door Herman-Emiel Mertens.
A297: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
J3228: TIMMERMANS, FELIX - Naar waar de appelsienen groeien.
T19596: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie.
T8178: TISSERANT, EUGÈNE - Ascension d'Isaie. Traduction de la version Éthiopienne avec les pricipales variantes des versions Grecque, Latines et Slave, introduction et notes.
T17554: TJALSMA, JELLE - Een Germaanse jongen in Galilea.
K608: LUTHER -- TODD, JOHN M. - Maarten Luther.
T19486: TODI, JACOPONE DA - Lauden. Italienisch mit deutscher Übertragung von Hertha Federmann.
G1084: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde historiën.
T4384: ZAALBERG, J.C. --- TOEBES, C.J. - Dominees-drama. (Dr. J.C. Zaalberg Pz. 1828-1885).
J3225: TÓIBÍN, COLM - Het kruisteken. Reizen door katholiek Europa.
T3037: TOIT, D.A. DU - Neergedaal ter helle.... Uit die geskiedenis van 'n interpretasieprobleem.
T8969: TOMSON, PETER - De zaak Jezus en de Joden.
T20135: TOMSON, PETER J. - 'Als dit uit de Hemel is...' Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
T14792: TONGEREN, H. VAN - Bewaard bevel. De Vrijmaking in kort bestek. Schets ten dienste van het onderwijs in de kerkgeschiedenis voor gezin, kerk en school.
T19637: NIETZSCHE, F. --- TONGEREN, PAUL J.M. VAN - Reinterpreting Modern Culture. An Introduction to Friedrich Nietzsche's Philosophy.
T19642: NIETZSCHE, F. --- TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - Nietzsche als arts van de cultuur. Diagnoses en prognoses.
T17503: TONGERLOO, ALOIS VAN / OORT, JOHANNES VAN (EDS.) - The Manichaean nous. Proceedings of the International Symposium organized in Louvain from 31 July to 3 August 1991.
T17497: TONGERLOO, ALOÏS VAN / CIRILLO, LUIGI (EDS.) - Il Manicheismo. New Perspectives in Manichaean Studies. [Nuove prospettive della richerca.] Quinto Congresso Internazionale di Studi sul Manicheismo. Dipartimento di Studi Asiatici Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Napoli, 2-8 Settembre 2001. Text in English, French, German, Italian.
T2691: TOOM, W. DEN - Over de levensduur. Een theologisch-etische studie over enige medische vragen, levensverlenging - euthanasie - suïcide.
T20129: HONKOOP, P. --- TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891 - 1963).
T20288: ELSHOUT, A. --- TOOR, A.F. VAN - Aan armen uit gena. Uit het leven van Ds. A. Elshout (1923-1991)
K1581: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE --- TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Marnixiana anonyma. Nieuwe verscheidenheden uit en over zijne nalatenschap.
T13675: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - De Symbolische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik. Tweede, herziene uitgave.
T16661: TOORENENBERGEN, J.J. VAN (ED.) - Het oudste Nederlandsche verboden boek. 1523 Oeconomica Christiana. Summa der godliker scrifturen. Toegelicht en uitgegeven [Tekst Latijn en Nederlands]
T2676: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KLEYN, H.G. (BEW.) - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der christelijke kerk, inzonderheid volgens de Real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck.: 2 dln.
T17928: TOORN, KAREL VAN DER / BECKING, BOB / HORST, PIETER W. VAN DER (EDS.) - Dictionary of Deities and Demons in the Bible. (DDD)
T6165: TOP, W. - Fijn en frisch. Seksuele voorlichting onder Gereformeerden 1900-1965.
T17191: TOPITSCH, ERNST - Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft.
T17057: CALVIN, JOHN (CALVIJN, JOHANNES) --- TORRANCE, DAVID W, AND TORRANCE, THOMAS F., (EDS.) - Calvin's Commentaries New Testament. I - II, A Harmony of the Gospels Matthew, Mark and Luke; III, A Harmony of the Gospels Matthew, Mark and Luke and The Epistles of James and Jude; IV -V, The Gospel according to St. John and The First Epistle of John; VI-VII, The Acts of the Apostles; VIII, The Epistles of Paul The Apostle to the Romans and to the Thessalonians; IX, The First Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians; X, The Second Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians and the Epistles to Timothy, Titus and Philemon; XI, The Epistles of Paul The Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians; XII, The Epistle of Paul The Apostle to the Hebrews and The First and Second Epistles of St. Peter. 12 Vols. Complete.
J1803: TORRE, AGNI - De gevluchte vogels.
T17043: TORREY, CHARLES CUTLER (ED./TRANSL.) - The Lives of the Prophets. Greek Text and Translation.
T7688: TORREY, CHARLES CUTLER - The Apocryphal Literature. A Brief Introduction.
T12367: TORY, GEOFROY (C. 1480-1533) --- BERNARD, AUGUSTE - Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur de l'orthographe et de la typographie sous François Ier. Deuxième édition, entièrement refondue.
T20388: TOTIUS - TOIT, JACOB D. DU - Totius Versamelde Werke. Eeufees-uitgawe o.r.v. prof. dr. Hertzog Venter. 11 delen compleet.
K542: WALDENZEN --- TOURN, G. - De Waldenzen. De eerste protestanten en hun 800-jarige geschiedenis.
T19115: GREGORY OF TOURS - The History of The Franks. Translated with an Introduction by Lewis Thorpe.
K1043: TOUW, H.C. - Het verzet der Hervormde Kerk. I. Geschiedenis van het Kerkelijk verzet; II. Documenten van het Kerkelijk verzet.
T6220: TOWNER, WAYNE SIBLEY - The Rabbinic Enumeration of Scriptural Examples. A Study of a Rabbinic Pattern of Discourse with Special Reference to Mekhilta D'R. Ishmael.
T7181: JUSTINUS MARTYR --- TRAKATELLIS, DEMETRIUS CHRIST - The Pre-Existence of Christ in the Writings of Justin Martyr: An Exegetical Study with Reference to the Humiliation and Exaltation Christology.
J3429: TRAYLOR, ELLEN GUNDERSON - Jona, de profeet die niet wilde.
T7404: TREBILCO, PAUL - Jewish Communities in Asia Minor
T17321: TRESMONTANT, CLAUDE - Essai sur la Pensée Hebraïque.
T19017: TREUR, FRANCA - Dorsvloer vol confetti.
L1211: HOOFT, P.C. --- TRICHT, H.W. VAN - P.C. Hooft.
T9644: TRIGLANDIUS, IACOBUS, DIENAER DES GODDELIJCKEN WOORTS, INDE GHEMEYNTE CHRISTI TOT AMSTELDAM. - Verdediging vande Leere end Eere Der Gereformeerde Kercken ende Leeraren, tegen verscheyden lasteringen, insonderheyt Iohannis Wtenbogardi in zijn Boeck t'onrecht Geintituleert Verdedigingh vande Resolutie der Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant.
T9797: TRIGLANDIUS, JACOBUS - Kerckelycke Geschiedenissen, Begrypende De swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, Ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
T1405: TRILLHAAS, WOLFGANG - Ethik.
T7494: TRILLING, WOLFGANG - Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäus- Evangeliums
T12987: TRIMM, JAMES SCOTT - The Hebraic-Roots Version Scriptures. Containing The Tanak and Ketuvim Netzarim. Translated out of the original Hebrew and Aramaic.
T19142: TRIMP, C. - Kerk in aanbouw. Haar presentie en pretentie.
T5091: TRIMP, C. - Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring.
K908: LODENSTEYN --- TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
K1166: LODENSTEYN, JODOCUS VAN --- TRIMP, J.C. - Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter.
T2942: TRIMP, C. - Betwist Schriftgezag. Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel.
T1011: TRIMP, C. (RED.) - De biddende kerk. Een bundel studies over het gebed aangeboden bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool te Kampen
T1185: TRIMP, C. - De dienst van de mondige kerk. Een confrontatie met het appèl van de 'mondige' wereld.
T19411: TRIMP, C. - Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijke werk van ouderlingen en diakenen toegelicht.
T19379: TRIMP, C. - Ministerium. Een introductie in de reformatorische leer van het ambt.
T20202: TRIMP, C. - Heilsgeschiedenis en prediking. Hervatting van een onvoltooid gesprek.
T2042: TRIMP, C. - Communicatie en ambtelijke dienst. Rede.
T2043: TRIMP, C. - De actualiteit der prediking. In het licht van het 'Sola Scriptura' der reformatie.
T2046: TRIMP, C. - Tot een levendige troost zijns volks. Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing Gods.
T3074: TRIMP, C. - Woord, water en wijn. Gedachten over prediking, doop en avondmaal.
T20412: TRIMP, P.J. - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus.
T6153: TRIMP, C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring - Kerkelijk leven - Opleiding.
T5014: TRIMP, C. - Om de klaarheid der waarheid. Een taxatie van de leeruitspraak van Assen-1926 en haar terzijdestelling in 1967.
T668: BARTH, KARL --- TRIMP, C. - Om de oeconomie van het welbehagen. Een analyse van de idee der 'Heilsgeschichte' in de 'Kirliche Dogmatik' van K. Barth.
T8658: TRIMP, C. - Het altaar gebroken - de tafel hersteld. De reformatie van de avondmaalsliturgie in de gereformeerde kerken van de zestiende eeuw. (Reformatorische Stemmen)
T20457: TRIMP, C. - De preek. Een praktisch verhaal over het maken en houden van preken.
T7514: TROCMÉ, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom.
T17950: JOANNES VAN HET KRUIS --- TROELSTRA, S.H. - Geen enkel beeld. Mystieke weg, deprojectie en individuatie bij San Juan de la Cruz. With a Summary.
T2454: TRÖGER, KARL-WOLFGANG (HRSG.) - Gnosis und Neues Testament. Studien aus Religionswissenschaft und Theologie.
T19776: TROMBLEY, FRANK R. - Hellenic Religion and Christianization C. 370-529. 2 Vols.
T4893: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche Concordantie des Bijbels.
T17597: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
T12766: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments; Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zijn.
T12938: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel. Veertiende grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.
T2050: TROMMIUS -- - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel.
T6430: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel. Twaalfde grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.
T2858: PSEUDEPIGRAPHA --- TROMP, JOHANNES - The Assumption of Moses. A Critical edition with Commentary.
T9332: TROMP, JOHANNES - The Assumption of Moses. A Critical Edition with Commentary.
T20311: TROOST, PLEUN R. - Sander Baars.
T13588: TROOST, A.F. - Aan stille wateren. Bijbels dagboek.
T17607: TROUWBORST, C. - De voorlaatste brief. De Brief van Judas. Een bijbelstudie.
T7005: TROYER, K.M.L.L. DE - Het einde van de Alpha-tekst van Ester.: Vertaal- en verhaaltechniek van MT 8, 1-17, LXX 8, 1-17 en AT 7, 14-41
T13616: TSOUGARAKIS, DIMITRIS (ED.) - The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem. Text, Translation, Commentary [Greek and English Text]
K1285: TSOUGARAKIS, DIMITRIS - The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem. Text, Translation and Commentary.
T19696: HOBBES, THOMAS --- TUCK, RICHARD (ED.) - Leviathan.
T12508: TUCKETT, C.M. - Nag Hammadi and The Gospel Tradition. Synoptic Tradition in the Nag Hammadi Library (Studies of the New Testament and its World)
T19695: TUINSTRA, E.W. - Hermeneutische aspecten van de Targum van Job uit Grot XI van Qumrân. With Summary.
T9101: POT --- TUINSTRA, E.W. - Spreuken. Deel I (1-9). De Prediking van het Oude Testament
T19576: TUKKER, C.A. - De Classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering.
T19573: TUKKER, C.A. - De Classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering.
T20528: TUKKER, W.L. - Om treurigen te troosten. Meditaties over de Heidelberger Catechismus. Verzameld en van een Woord-vooraf voorzien door drs. J. Koolen.
T8172: TUKKER, C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Van toelichtingen voorzien door dr. C.A. Tukker. Redactie: V. Tukker-Terlaak. Met: C.A. Tukker, Aantekeningen bij Kanttekeningen. 5 dln.
T13564: TUKKER, CORNELIS ANDRIES - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering (Diss. ed.)
K704: TUKKER, C.A. - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde kerk in de periode van haar organisering.
T13006: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het christelijk geloof: Vroege kerk - Middeleeuwen - Reformatie - Na de Reformatie - Nieuwste tijd. 4 dln.
T17442: TUKKER, W.L. - De orde van het heil.
T985: TUKKER, C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
T12396: TUMBÜLT, GEORG - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation.
T5094: TÜMPEL, CHRISTIAN (ED.) - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw.: In samenwerking met Jacqueline Boonen, Peter van der Coelen e.a.
K936: MARNIX VAN ST.ALDEGONDE -- TUNDERMAN, J.W. - Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.
T2052: TUNDERMAN, J.W. - 't Beginsel der eeuwige vreugde. 52 Catechismuspreeken. 2 dln. Met een inleidend woord van Ds. J.A. Vink.
T12359: TÜRCKE, CHRISTOPH - Keerpunt: Religie. Een dogmatiek in brokstukken.
T8181: TURDEANU, ÉMILE - Le dit de l'empereur Nicéphore II Phocas et de son épouse Théophano. Introduction, textes slaves, traduction et commentaires.
T6154: TURDEANU, ÉMILE - Apocryphes Slaves et Roumains de L'Ancien Testament.
T8310: TURDEANU, ÉMILE - Le Livre des Secrets d'Hénoch: son origine, sa diffusion et sa traduction vieux-slave. (Estratto da: Ricerche Slavistiche; Vol. XXXII-XXXV 1985-1988)
T7581: TURNER, JOHN D. - The Book of Thomas the Contender from Codex II of the Cairo Gnostic Library from Nag Hammadi (CG II,7): The Coptic Text with Translation, Introduction and Commentary.
T7621: TURRETINUS, FRANCISCUS - Compendium Theologiae Didactico-Elenchticae, ex Theologorum Nostrorum Institutionibus Theologicis auctum & illustratum, etc.. Editio posterior priori recognitior, & à pluribus erratis ... emendatior.
J2272: TWAIN, MARK - Tom Sawyer. Naverteld door Dirk Walbrecker.
J7055: TWAIN, MARK - Prins en bedelknaap.
T20317: TWERSKY, ISADORE - A Maimonides Reader. Edited, with introductions and notes.
T1262: TYCIAK, JULIUS - Gegenwart des Heils in den östlichen Liturgien.
T17417: TYNDALE, WILLIAM --- - William Tyndale 1536 oktober 1986. De Herdenking. Jaarboek VI Heemkundige Kring Hertog Hendrik I - Vilvoorde.
T9258: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673. Mit einer Zusammenfassung/ Avec un Résumé.
K306: ECKHART -- UBBINK, R.A. - De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Een studie op basis van middelnederlandse handschriften. Mit Zusammenfassung.
T14923: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14: 13. With a Summary in English.
T16507: POT --- UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen. Deel I (1-40). Prediking van het Oude Testament.
G589: UITZ, ERIKA - Women in the medieval town.
T8406: ULEYN, ARNOLD - Ego's en echo's. Opstellen over psychotherapie en religie. (KSGV Tweede serie Geestelijke Volksgezondheid; dl. 2 - 55)
T1257: UNDERHILL, EVELYN - Worship.
T9826: UNGER, W.S. - De geschiedenis van Middelburg in omtrek.
T6548: VRIJE UNIVERSITEIT --- - Een vrije universiteitsbibliotheek. : Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
T7123: UNNIK, W.C. VAN - Nestorian Questions of the Administration of the Eucharist, by Isho'Yabh IV. A Contribution to the History of the Eucharist in the Eastern Church.: With Facsimile-Reproduktion of Codex-Mingana Syriacus566, Fol. 1B-34A, 46B-48A.
T4776: UNNIK, W.C. VAN - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978).
T19295: CLEMENS --- UNNIK, W.C. VAN - Studies over de zogenaamde eerste brief van Clemens. I. Het litteraire genre.
T6006: CULLMANN, OSCAR --- UNNIK, W.C. VAN (ED.) - Neotestamentica et Patristica. Eine Freundesgabe, Herrn Professor Dr. Oscar Cullmann zu seinem 60. Geburtstag überreicht.
T6221: UNNIK, W.C. VAN (ED.) - La Littérature Juive entre Tenach et Mischna.: Quelques problèmes sous la rédaction de W.C. van Unnik.
T7283: UNNIK, W.C. VAN - Het Godspredikaat het begin en het einde bij Flavius Josephus en in de Openbaring van Johannes.
T7855: VRIEZEN, TH. C. --- UNNIK, W.C. VAN/ WOUDE, A.S. VAN DER, E.A. - Studia Biblica et Semitica, Theodoro Christiano Vriezen qui munere professoris theologiae per xxv annos functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
T7909: JOSEPHUS, FLAVIUS --- UNNIK, W.C. VAN - Flavius Josephus als historischer Schriftsteller. Franz Delitzsch Vorlesungen; Neue Folge: 1972
T8002: UNNIK, W.C. VAN - De verlossing 1 Petrus 1: 18 - 19 en het probleem van den Eersten Petrusbrief.
T9456: URSINUS, ZACHARIAS - Over het gebed. Uit het 'Schatboek', samengesteld door David Pareus; vertaald door Festus Hommius en door Johannes Spiljardus met toepassingen verrijkt. Opnieuw bewerkt door H. Reisiger.
Z132: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
T16692: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
T8041: VAILLANT, A. (ED.) - Le Livre des secrets d'Hénoch. Texte slave et traduction française.
T6218: VAJDA, GEORGES - Deux Commentaires Karaïtes sur l'Ecclésiaste.
T12693: VAJTA, VILMOS (HRSGEB.) - Das Evangelium und die Bestimmung des Menschen. Gottes Heilshandeln und die gesellschaftliche Verantwortung des Menschen (Evangelium und Geschichte; Band 2)
T1847: LUTHER --- VAJTA, VILMOS - Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther.
T17234: VALDÈS, JUAN DE / BENEDETTO, DON - The Benefit of Christ. Living Justified Because of Christ's Death. Abridged and Edited by James M. Houston. Introduction by Dr. Leon Morris.
T19020: VALEN, L.J. - De heerlijkheid van Libanon. Wonderwerken in Wales.
T20519: VALEN, LEEN J. VAN - Eeen brandend hart voor Jezus. Graaf Zinzendorf en zijn passie voor het Evangelie.
T20096: VALEN, L. J. VAN - Gelijk de dauw van Hermon. Wonderwerken in de Schotse Hooglanden.
T17774: PATERSON, ALEXANDER --- VALEN, L.J. VAN - Evangelist in sloppen en stegen. [Over de Schotse evangelist Alexander Paterson]
T2653: VALK, M.H.A. VAN DER - Mozes' boeken in Egyptisch licht.
T17533: VALKEMA BLOUW, PAUL - Typographia Batava 1541-1600. In ordinem digessit A.C. Schuytvlot. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 1600. / A repertorium of books printed in the Northern Netherlands between 1541 and 1600. Vol 1: A - Z; Vol. 2: Overheidspublicaties / Official publications / Indices. 2 Vols.
D20073: THOMAS AQUINAS --- VALKENBERG, W.G.B.M. - Did not our heart burn? Place and Function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas. Met samenvatting.
J1807: VALKENBURG, RIK - Neline en haar kanarie.
D20030: JONGELING, P. --- VALKENBURG, RIK - Jongeling ten voeten uit.
1136: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
T14384: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd.
T2921: VALLENSIS, LEPUSCULUS - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis in het licht der H. Schrift. Samengesteld en van een handleiding voorzien ('Belijden naar het Woord Onze belijdenis-geschriften in het licht der H. Schrift I)
T12584: VANDER HAEGHEN, FERD./ ARNOLD, TH.-J.-I./ VANDEN BERGHE, R. (ED.) - Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais. I. Monographies; II. Recueils. 2 Vols.
T19137: VANDERJAGT, ARIE JOHAN - Qui sa Vertu Anoblist. The Concepts of noblesse and chose publicque in Burgundian Political Thought. (Including Fifteenth Century French Translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera) Met samenvatting.
T13897: VANDERVELDE, GEORGE - Original Sin. Two Major Trends in Contemporary Roman Catholic Reinterpretation.
T8824: VANDERWAL TAYLOR, JOLANDA - A Family Occupation. Children of the War and the Memory of World War II in Dutch Literature of the 1980s.
T9670: VANHEMELRYCK, F. - De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de Late Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Regime (1404-1789)
T7056: VANHOYE, A. (ED.) - L' Apôtre Paul. Personnalité, style et conception du ministère
T13851: VANNOY, J.ROBERT - Covenant Renewal at Gilgal. A Study of I Samuel 11:14-12:25
K1305: VANOENE, W.W.J. - Inheritance Preserved. The Canadian Reformed Churches in historical perspective.
T19672: HEIDEGGER, M. --- VASTERLING, VERONICA - Waarheid en Tijd bij Heidegger.
T19691: VATTIMO, GIANNI - Het woord is geest geworden. Filosofie van de secularisatie.
T15874: VAUX, R. DE - Hoe het oude Israël leefde. De instellingen van het Oude Testament. 2 dln.
T8335: QUMRAN --- VAUX, R. DE - L'Archéologie et les manuscrits de la Mer Morte. The Schweich Lectures of the British Academy 1959.
T8387: VEDDER, A. - The Values of Freedom. De waarden van vrijheid (met een samenvatting in het Nederlands).
T20331: NIELAND-VAN VEEN, E. - Levend geloof. Bijbelstudie over de brief van Jakobus.
T17304: VEEN, H.G. VAN DER (ED.) - Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
T20323: CALVIJN, J. --- VEEN, MIRJAM VAN - Calvijn.
L1303: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken.: Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
T13740: VEEN, S.D. VAN - Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde kerk. Tweede, herziene uitgave door L.F. Groenendijk.
K1045: VEEN, S.D. VAN - Voor tweehonderd jaren. Schetsen van het leven onzer gereformeerde vaderen.
T14241: VEEN, S.D. VAN (ED.) - Uit drie Eeuwen. Zes jubeljaars-predicatiën, gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. Abr. Trommius, Prof. C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen. Met een naamlijst van predikanten te Groningen en korte levensschetsen.
T15342: VEEN, P.A.F. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselchapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur. Avec un résumé en français.
K693: VEEN, WILKEN - Collaboratie en Onderwerping. Het Duitse protestantisme in 1933.
T15416: VEEN-VIËTOR, MARY VAN - Het verbondsteken. Een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom.
T20132: VEEN, SYTZE VAN - Brill 325 jaar uitgeven voor de wetenschap. Met bijdragen van Paul Dijstelberge, Mirte D. Groskamp, Kasper van Ommen.
T15454: BUUREN-VEENENBOS, C.C. VAN - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots Version of The Seven Sages Of Rome. Edited from the Asloan Manuscript (NLS Acc. 4233), c. 1515.
T2057: VEENHOF, C. - Om de Unica Catholica. Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie.
T20248: VEENHOF, JOH. G. - De roepende wildernis.
T20544: VEENHOF, JOH. G. - Mannen van het buitenspoor.
T17239: OYEN, HENDRIK VAN --- VEENHOF, JAN - Geist und Liebe. Die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens.
T1826: KUYPER --- VEENHOF, C. - Souvereiniteit in eigen kring. Schets van de leer der souvereiniteit in eigen kring, zoals die door Dr. A. Kuyper werd ontwikkeld.
T2952: VEENHOF, C. - Prediking en uitverkiezing. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de christelijke afgescheidene gereformeerde kerk tussen 1850 en 1870, over de plaats van de leer der uitverkiezing in de prediking.
T4458: VEENHOF, J. - Revelatie en Inspiratie. De Openbarings- en Schriftbeschouwing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie.: Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache/ With a Summary in English.
T7999: VEENHOF, JAN - De Parakleet. Enige beschouwingen over de Parakleet-belofte in het Evangelie van Johannes en haar theologische betekenis. Inaugurele rede V.U. 11 oktober 1974.
T4996: BAVINCK, H. --- VEENHOF, C. - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing.
T4004: VEENHOF, C. - Om kerk te blijven. [Vrijmaking 1944]
T19620: VEENSTRA, JAN - Dat ik toch vroom mag blijven... Terugblik en bezinning op geloofskeuzen.
L1166: VEENSTRA, F. - Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft.
T17335: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe Van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort.
T812: CALVIN/ CALVIJN, J. --- VEER, M.B. VAN 'T - Catechese en catechetische stof bij Calvijn.
J1810: VEER, HENK VAN 'T - Bob de strijder. Een verhaal uit de mobilisatietijd.
T19340: MULTATULI --- VEER, PAUL VAN 'T - Het leven van Multatuli.
T19131: VEER, WILLEM VAN DER - Operatie Poolster. Nederlandse verzetsroman.
T19569: VEER, GERRIT DE - Nova Zembla. Vertelling van de derde zeiltocht om de noord en de overwintering in het Behouden Huis. Vertaald door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
T15505: OPZOOMER, C.W. --- VEER, H. VAN 'T - Mr. C.W. Opzoomer als wijsgeer. With a summary.
T684: VEER, M.B. VAN 'T - Het rijke woord. Schriftoverdenkingen.
T997: VEER, M.B.VAN 'T/ BORN, E.T. VAN DEN E.A. - De goede belijdenis.
T813: CALVIN - VEERMAN, A. - De stijl van Calvijn in de Institutio Christianae Religionis.
J1811: VEERMAN, NEL - Mario van Koosje.
T16119: VEERMAN, ALEXANDER L. - Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd. With a summary.
J3310: VEGT, J. VAN DER - De voorloopers der Hervorming.
T8791: VONDEL, JOOST VAN DEN --- VEKEMAN, H./ UFFELEN, H. VAN (EDS./HRSGEB./SAMENST.) - Jetzt kehr ich an den Rhein. Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag/ Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag
T8838: VEKEMAN, H. (ED.) - Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw. Uitgegeven door de projectgroep Hadewijch van de sectie Nederlands - K.U. Nijmegen onder begeleiding van H.Vekeman. Met woordenlijst
T13669: VEKEMAN, H. (ED.) - Panorama van de Spiritualiteit in en om de Reformatie in de Nederlanden 1530-1800.
T14378: VELD, BERTUS VAN 'T - De klacht over de vergankelijkheid van het menselijk leven in het Oude Testament tegen de achtergrond van andere Oudtestamentische en van oud-oosterse uitspraken inzake de vergankelijkheid. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache: Die Klage über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens im Alten Testament.
T13709: VELD, H. VAN 'T - Beminde broeder die ik vand op 's werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1629-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688). With a Summary in English.: Summary: Beloved brother whom I found on this world's pilgrim's ways. Jan Luyken (1649-1712) as illustrator and fellow-traveller of John Bunyan (1628-1688).
K236: BRUMMELKAMP, A. --- VELDE, MELIS TE - Anthony Brummelkamp (1811-1888)
T4315: VELDE, ABRAHAM VANDE (MIDDELBURG) - De wonderen des Alder-Hoogsten,: Ofte Aanwijzinge van de oorzaken wegen en middelen waardoor de Geunieerde Provintien uit hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlijk tegen vermoeden van de heele Wereld tot zoo grooten magt, rijkdom, eere en ontzaggelijkheydt zijn verheven, Gelyk dezelven in verscheyden voorname Historie-schryvers voorkomen, en tot noodig gebruyk en verscheyde nuttigheden, na deze tyds gelegentheyd by een vergadert zyn.
T11075: VELDE, P.A. TE - Popmuziek. Een christelijke visie op populaire muziek.
T20437: VELDE, M. TE (RED.) - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa.
T17954: VELDE, M. TE (RED.) - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa.
T20342: VELDEN, M.J.G. VAN DER / AA, W.P. VAN DER / BIE JR., H.J. DE - Als wij samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie.
T20438: VELDEN, M.J.G. VAN DER / AA, W.P. VAN DER / BIE JR., H.J. DE - Als wij samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie.
T14633: MISKOTTE, K.H. --- VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek [Mit einer Zusammenfassung]
T17976: MISKOTTE, K.H. --- VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek [Mit einer Zusammenfassung]
T8780: VELDHOEN, N.H.G.E./ AERTSEN, H. (EDS.) - Companion To Early Middle English Literature.
T6192: SCHILDER, K. --- VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. With a Summary in English.
T3022: VELDHUIZEN, H. / KIESKAMP, R.H. - Wij belijden. De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht.
T20483: VELDKAMP. H. - Van reformatie tot deportatie [Jeremia 1-24], Een dubbelleven [Jeremia 25-52]. 2 delen.
T13051: VELDKAMP, H. - Dubieuze posten. Figuren uit de bijbel.
T1330: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël.
T13463: VELDKAMP, H. - Een dubbelleven. Over Jeremia 25-52.
T14834: VELDKAMP, H. - Moeders in de Bijbel.
T15651: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël.
T2228: VELDKAMP, H. - Beslagen vensters. Over het gebed.
T2606: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. 2 dln.
T5072: VELDKAMP, H. - De twee getuigen (Haggaï en Zacharia)
T6716: VELDKAMP, H. - De zoon van Beëri. Over het boek Hosea.
T7008: VELDKAMP, H. - In de schemering van Christus' wederkomst.
K1220: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
K1046: VELDMAN, H. - Licht en schaduw in de Lage Landen. Figuren en aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis.
T8834: VELDMAN, ILJA/ SCHAIK, KARIN VAN - Verbeelde boodschap. De Illustraties van Lieven de Witte bij 'Dat leven ons Heeren'(1537)
K1218: ZWINGLI --- VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli hervormer van kerk en samenleving.
K1641: VELDMAN, H. - Gods gevangene. Karel V en de kerkhervorming.
T14569: VELEMA, A.W. - God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Karl Barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren. Mit Zusammenfassung.
T14585: VELEMA, W.H. - Ethische vragen in prediking en pastoraat.
T17620: VELEMA, W.H. - Geloof en gevoel.
T12162: VELEMA, J.H. - Loflied van het geloof. Meditatieve gedachten over Romeinen 8: 31-39.
J2330: VELEMA, GERRY - Daan krijgt een pup.
T14812: VELEMA, J.H. - De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken.
T6665: RULER, A.A. VAN --- VELEMA, W.H. - Confrontatie met Van Ruler. Denken vanuit het einde.
T12160: VELEMA, W.H. - Christen zijn in deze wereld.
T12165: VELEMA, J.H. - Jeruzalem - Emmaüs vice versa. Overwegingen naar aanleiding van Christus' verschijning aan de Emmaüsgangers, Lucas 24: 13-35.
T14661: VELEMA, W.H. - Door het Woord bewogen
T2065: VELEMA, W.H. - Oriëntatie in de christelijke ethiek.
T4924: VELEMA, W.H. / QUIST, W.J. / TRIMP, C. / VERBOOM, W. - Delen in het heil. Over de toeëigening van het heil in Christus.
T687: VELEMA, J.H. - Fundamentalist? Fundamenteel! Spiegel en stimulans voor de gereformeerde gezindte.
T12044: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
T15398: VELING, KARS - Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie.
T850: VELING, K. - Luisteren en spreken. Over het streven naar autonomie in wijsgerig onderzoek.
T12498: VELLEKOOP, K./ WAGENAAR-NOLTHENIUS, H., M.M.V. W.P. GERRITSEN/ A.C. HEMMES-HOOGSTADT - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeck van 1544. I: Liederen; II: Commentaar. 2 dln.
T6698: VELLEKOOP,K./ WAGENAAR-NOLTHENIUS, H. , M.M.V. GERRITSEN, W.P./ HEMMES-HOOGSTADT, A.C. - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeckvan 1544. 2 dln, Dl. I: Liederen, Dl. II: Commentaar.
J3415: VELLINGA, B. - Ontknoping op maandag.
T16913: VELTENAAR, C. - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschappelijk - Kerkelijk.
T15540: KUES, NIKOLAUS VON --- VELTHOVEN, THEO VAN - Gottesschau und Menschliche Kreativität. Studien zur Erkenntnislehre des Nikolaus von Kues. Met een samenvatting.
T20203: VELTKAMP, JAN WILLEM - De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek. With Summary. Mit Zusammenfassung.
J2019: VELTMAN, JAN - De familie Goeling.
J3016: VELTMAN, JAN - Van een jonker die werkman en van een boendermaker die jonker wilde worden.
T12090: KIERKEGAARD, SÖREN --- VELTMAN, MARIA - Sören Kierkegaard. Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap
T19229: VELTMAN, JAN - De Vlaamsche Spitsbroeders.
T19441: VELUWENKAMP, J.W. - Ondernemersgedrag op de Hollandse Stapelmarkt in de tijd van de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neufville & Comp., 1730-1764. With Summary.
J2445: VELVIS, H. - Alexander en de mannen van de witte fiat.
T17900: VELZEN, F.B. VAN - Twee meisjes, even oud, maar....
J3309: VELZEN-WIJNEN, ARJA VAN - Avonturen op de Meinemahoeve.
T8195: VELZEN, S. VAN - Stemme eens wachters op Sions muren.
J7069: VÉMOR, ELLA (ANNIE VAN ESSEN-BOSCH) - Sonja.
T19315: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context.
T1131: VEN, J.M. VAN DER - Dag en jaar van Christus' kruisdood. Een chronologische studie.
T4787: VENEMA, H. - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
T16077: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?
T2066: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het Nieuwe Testament.
T5002: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?
T17683: VENEMA, G.J. - Schriftuurlijke verhalen in het Oude Testament. Deuteronomium 9-10; 31, II Koningen 22-23, Jeremia 36, Nehemia 8.
K381: JUNIUS -- VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn Eirenicum de pace ecclesiae catholicae. Avec un résumé en français.
T12347: BARTH, KARL --- VENEMANS, B.A. - De eenheid in het geding. Over politieke controversen, kerkelijke eenheid en Karl Barth. Met een vertaling van Karl Barth's brochure 'Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens' en een Woord vooraf van prof. dr. N.T. Bakker.
T17432: CORNELIUS SCHONAEUS --- VENNE, HANS VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem. With a Summary.
G1683: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
T13647: VENTE, MAARTEN ALBERT - Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
T14099: VENTE, MAARTEN ALBERT - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden.
T13900: VENTER, ANDRIES JOHANNES - Analities of sinteties? 'n Analise van die dilemma insake die werklikheid van die regverdiging.
T17887: VERBEEK, DOREEN EN BART (RED.) WILLEBEEK LE MAIR, HENRIËTTE - Onze oude kinderversjes.
T15024: ASMA, FEIKE --- VERBEEK, M.C. - Feike Asma organist.
T15616: MULLER, SAMUEL --- VERBEEK, ANNELIES - 'Menniste Paus'. Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken. With a summary.
T19904: VERBEKE, G. / MONCHO, J.R. (EDS.) - Némésius D'Émèse. De Natura Hominis. Édition critique avec une introduction sur l'Anthropologie de Némésius par G. Verbeke et J.R. Moncho.
T19160: VERBEKE, WERNER / MILIS, LUDO / GOOSSENS, JEAN (EDS.) - Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind.
T15394: VERBIJ-SCHILLINGS, JEANNE - Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400. Mit Zusammenfassung.
T8444: MÜNSTER, VREDE VAN --- ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648 - 1948. Voorwoord van Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. Met bijdr. van K.E. Oudendijk, J.C.H. de Pater, J.W. Wijn, Z.W. Sneller, e.a..
T14622: VERBOOM, W. - Een gids voor het leven. Een eenvoudige uitleg van de Heidelbergse Catechismus. Deel 1: Zondag 1-24.
T20208: VERBOOM, J.H.R. - Het pad langs de rotsen. (16e eeuw)
K1660: LEDEBOER, L.G.C. --- VERBOOM, J.H.R. - Rondom de Kansel van Benthuizen. Gedocumenteerd verhaal over het leven van Ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
G291: VERBOOM, W. - Waddinxveen in oude ansichten.
T16122: VERBOOM, WIM - Het bevindelijke nest.
J5057: VERBREE, ADRIAN - Jibbe wil naar de tandarts.
J2790: VERBREE, ADRIAN - Bijbelvertellingen.
J3349: VERBREE, ADRIAN - Eclips. Verslag van een burn-out.
J3492: VERBREE, ADRIAN - Est.
T12997: VERBREE, ADRIAN - Buiten het boekje. Columns.
T17476: VERBREE, ADRIAN - Ezechiël. Bijbelstudie.
T19693: VERBREE, ADRIAN - Papua, 50 jaar later.
J1813: VERBURG, GO - Het water kwam.
T12143: DOOYEWEERD, HERMAN --- VERBURG, MARCEL E. - Herman Dooyeweerd. Leven en werk van een christen-wijsgeer.
T592: VERBURG, J. - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof.
T4448: VERDAM, J. (BEW.) - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt
T6151: VERDEGAAL, C.M.L. - De statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van het boek Job.
T20484: JAN VAN RUUSBROEC --- VERDEYEN, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen.
K505: VERDEYEN, PAUL - Ruusbroec en zijn mystiek.
T8817: VERDEYEN, R. (UITG./ ED.) - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
T20009: VERDEYEN, PAUL - Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen.
T8659: VERDONK, W.E. - Peut être. De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek. Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting. Avec un résumé en Français.
T2608: VERDUIN, M. - Avondmaal vieren in de enige troost. Een eenvoudige verklaring van het klassieke formulier van het Avondmaal.
T20505: VERDUIN, M. - De spiegel van het boek Jona. Een bijbelstudie.
T2070: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
T2609: VERDUIN, M. - Zwart, doch liefelijk. Gedachten bij het Hooglied volgens de uitleg van het 'Lied der liederen' in de Vroege Kerk.
T10016: VERGILIUS MARO, P. --- VERGILI - Opera. Recogn. F.A. Hirtzel.
T10015: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - De Aeneis. Metrisch vertaald door P.W. de Koning.
T13486: VERGILIUS - Appendix Vergiliana. Recognov. et adnotatione critica instruxerunt W.V. Clausen, F.R.D. Goodyear, E.J. Kenney, J.A. Richmond.
T2368: VERGOTE, J. - De Egyptenaren en hun godsdienst.
T14688: VERGUNST, P.J. (RED.) - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland. Met medewerking van K. Blei, G. Dekker, G.D. Kamphuis, R.H. Kieskamp, W.J. Ouweneel, W. Verboom.
T20280: VERGUNST, P.J. (RED.) - In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst.
T17447: VERGUNST, E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven. 52 meditaties.
T14451: VERGUNST, E.F. (RED.) - Uit de Heilsfontein. Bijbels dagboek. Medewerkers o.a. ds. A. Baas, drs. M.A. van den Berg, ds. M. Goudriaan.
T5067: BUNYAN --- VERGUNST, A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis.
T17693: GRAAF, J. VAN DER --- VERGUNST, P.J. (RED.) - Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf.
T6184: VERHAGEN, A. / ROELOFSEN, H. / BRAHE, J.J., E.A. - Convoluut.: Met:1. A. Verhagen - Drie leerredenen, Kampen 1927, 48 pp.; 2.Oordt, J.R. van/Hofman, M./Fraanje, J./Kersten, G.H. - Gedachtenisredenen uitgesproken bij de herdenking van de 25-jarige vereeniging der Gereformeerde Gemeenten in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam, De Banier 34 pp.; 3.Visscher, H. - Het verbond der genade in ons kerkelijk leven, Rotterdam, De Banier 1929, 31 pp.; 4. Kok, R. - Mijn Vader, Mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Pred. over 2 Kon. 2:12 uitgesproken bij het overlijden van Ds. H. Kievit, Woerden 1928, 16 pp.; 5.Brahe, J.J. - Godgeleerde stellingen over de leer der rechtvaardigmaking des zondaars voor God. Rotterdam, De Banier 38 pp.; 6.Hofman, M - De toebereide troon. Tijdwoord uitgesproken te Krabbendijke op 10 juli 1932, De Banier 22 pp.; 7. Verslag van de begrafenis van ds. H. Roelofsen - Het geloof behouden, De Banier 18 pp.; 8.Roelofsen, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen 1895, De Banier 1930, 22 pp.; 9. Roelofsen, H. - Levensschets door hemzelf beschreven, met een voorwoord van ds.G.H.Kersten, De Banier 1930, 91 pp.
T19413: VERHAGEN, P.J. - Depressiviteit en depressie. Een christelijke handreiking.
T16583: FRANCISCUS VAN ASSISI --- VERHEIJ, SIGISMUND/ZWEERMAN, THEO - Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi.
T6958: VERHEIJ, A.J.C. - Verbs and Numbers. A Study of the Frequencies of the Hebrew Verbal Tense Forms in the Books of Samuel, Kings and Chronicles.
T7798: BOUSSET, WILHELM --- VERHEULE, ANTHONIE F. - Wilhelm Bousset. Leben und Werk. Ein theologiegeschichtlicher Versuch.
T9586: MEIHUIZEN, H.W. --- VERHEUS, S.L./ VISSER, D./ ZEEUW, R. DE (RED.) - Vooruitzien en terugzien. Feestbundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van H.W. Meihuizen.
T20014: VERHEUS, S.L. - Naarstig en vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530 - 1930.
K1366: VERHEUS, S.L. - Zeugnis und Gericht. Kirchengeschichtliche Betrachtungen bei Sebastian Franck und Matthias Flacius.
T19050: VERHEUS, S.L. - Kroniek en Kerugma. Een theologische studie over de Geschichtbibel van Sebastiaan Franck en de Maagdenburger Centuriën. Mit Zusammenfassung.
T17690: VERHEUS, SIMON L. --- - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
K1395: VERHOEF, E. - W.C. van Manen. Een Hollandse Radicale theoloog.
G427: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE -- VERHOEF, C.E.H.J. - Philips van Marnix Heer van Sint Aldegonde. (Uitgegeven naar aanleiding van de 400ste verjaardag van de Scheiding der Nederlanden - 1585).
T15690: VERHOEF, C.E.H.J. - Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog.
T3033: VERHOEF, P.A. - Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39.: (With an English Summary)
T694: VERHOEF, EDUARD - Er staat geschreven… De Oud-Testamentische citaten in de brief aan de Galaten.
T6360: VERHOEFF, J.G. - De gelijkenissen van onzen Heer en Zaligmaker verklaard en toegepast voor Zijne gemeente op aarde.
1185: VERHOEVE, PIETER - Ik ben de Wijnstok en gij de ranken. Een zoektocht naar de Nadere Reformatie in Wijngaarden tussen 1690 en 1712.
T13827: VERHOEVEN, G. - Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen/ Piety and the exploitation of shrines. Pilgrimages to Delft in the later middle ages (with a summary in English)
J2601: VERHORST, A. - Het kruis op den heuvel. Een verhaal.
J2602: VERHORST, A. - Het verkeerde adres. Een verhaal.
T15498: VERHUYCK, P.E.R. - La Bible de Macé de La Charité II. Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges.
T16173: VERKAIK, JAN WILLEM - De moord op graaf Floris V.
T15600: VERKERK, MAARTEN J. - Sekse als antwoord.
Z138: VERKRUIJSSE, P.J. (EINDRED.) - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw.: Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 6.
T1394: VERKUYL, JOH. - De kern van het christelijk geloof.
T13569: VERKUYL, J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap
t17329: DOSTOJEWSKI, F.M. --- VERKUYL, J. - Dostojewski's visie op de mens.
T14115: VERKUYL, J. - De taak der missiologie en der missionaire methodiek in het tijdperk van saecularisatie en saecularisme. Inaugurele rede (missiologie) Vrije Universiteit Amsterdam.
T15750: VERKUYL, J. - Met moslims in gesprek over het evangelie.
T695: VERKUYL, J. - Inleiding in de Evangelistiek. M.m.v. dr. O. Jager.
J3307: VERMAAT, NELLIE - De inbreker.
T17983: VERMAAT, NELLIE - Niemand weet waarom.
T20102: VERMASEREN, B.A. - Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk 1433 - 1574. Een vrucht van de Moderne Devotie.
T14921: VERMASEREN, BERNARD ANTOON - De Katholieke Nederlandsche Geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den Opstand.
J1818: VERMEER, C. - De vlag op den toren.
J1820: VERMEER, C. - Franse Jan.
T19491: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus. 2 dln.
T9639: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. Nieuwe druk.
T19006: VERMEER, JAN - Kameraad Zhang. Een verhaal over het meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea.
T4659: VERMEER, JUSTUS - De leere der waarheid, die naar de godzaligheid is, voorgesteld, bevestigd en toegepast in LXXXV oefeningen over den Heidelbergschen Katechismus.: Met een voorrede van Gerhardus van Schuylenborgh. 2 dln.
T13792: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
T12794: VERMES, G. - The Dead Sea Scrolls in English. Second Edition.
T4746: VERMES, G. - Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies.
T7657: VERMES, GEZA - The Religion of Jesus the Jew.
T8216: QUMRAN --- VERMÈS, G. - Les Manuscrits du Désert de Juda.
T14355: BARTH, KARL --- VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk. De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth.
T6093: BARTH, KARL --- VERMEULEN, CORNELIS - Cor Ecclesiae. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik' (with a summary in English; the heart of the church)
T20324: VEROUDEN, A.H.G. (BEWERKT) - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625.
J2030: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Het vreemde meisje.
J2074: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Josje en Jaapje in de tunnel.
J2075: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Toen Josje en Jaapje vakantie kregen.
J2076: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Hoog bezoek bij Josje en Jaap.
J6025: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Ver van elkander.
T17729: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kees van Dam in de watersnood.
J8011: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Met brombeer naar de bergen!!!
J2730: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kerstfeest in het witte huis.
J3301: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Herrie-Let.
J3302: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Guus van Gouwe Gerrit.
J1837: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Toen Jop van school kwam.
Z134: VERSCHUUR, A. - Klankleer van het Noord-Bevelandsch.
J1838: VERSLOOT, G. - Mieke's zingende muis.
T6903: VERSTEEG, J.P. - Bijbelwoorden op de man af.
G1670: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
T13906: VERSTRAELEN-GILHUIS, GERDIEN - From Dutch Mission Church to Reformed Church in Zambia. The Scope for African Leadership and Initiative in the History of a Zambian Mission Church.
T9945: VERVOORT, FRANS (C. 1490-1555) - Passietooneelen uit Frans Vervoort's Die Woestijne des Heeren (1551). Met eene inleiding door Prosper Verheyden.
T9934: VERVOORT, FRANS (C. 1490-1555) --- PEETERS, GASTON J. - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
T18024: VERWEERD, JOKE - Paradiso.
T19613: VERWEERD, JOKE - De jongen met de vechthaan.
J2740: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders.
T19281: VERWEERD, JOKE - Permissie.
T20563: VERWEERD, JOKE - Vogelvlucht.
T17801: VERWEIJ, BERNARDUS - Het graf. De mensch in zijne betrekking tot dood en eeuwigheid. Door den schrijver van 'De middag des levens'.
T15954: VERWEIJS, P.G. - Evangelium und neues Gesetz in der ältesten Christenheit bis auf Marcion.
T19490: VERWER, ADRIAEN - Taalkundige geschriften (1707-1711). Met de Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitse tale, uit het Latijn vertaald door Adriaan Kluit en brieven over taalkunde van Willem Séwel en Arnold Moonen. Bezorgd en ingeleid door Igor van de Bilt.
T8641: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Meester Harman Schinckel. Een Delftse boekdrukker van de 16e eeuw.
T12870: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Uit de wereld van het boek (I): Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw.
G584: VERWEY, GERLOF - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
G1415: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door Prof. dr. I.Schöffer.
T19607: VERWOERT, H. - Handwoordenboek der Vaderlandsche Geschiedenis, volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt. 2 delen.
T16475: VESCO, JEAN-LUC - Le psautier de David traduit et commenté. Préface d'Adrian Schenker. 2 Vols.
G588: VESSEM, H. A. VAN - De engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog.: Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen.
T7045: RABUS --- VET, J.J.V.M. DE - Pieter Rabus (1660 - 1702). Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting. With a Summary in English [Studies van het Instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw; 6]
J5078: BODENHEIM, NELLY --- VETH, CORNELIS - Nelly Bodenheim. Illustratrice.
T17658: WILLEM VAN ORANJE --- VETTER, KLAUS - Aan het Hof van Willem van Oranje.
T15565: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen. Over het Kassandra-complex. Avec un résumé. With a summary. Mit Zusammenfassung.
T9003: VIELLIARD, JEANNE - Le Guide de Pélérin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte Latin du XIIe siècle, édité et traduit en Français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll.
T14461: VIÉNOT, JOHN - Promenades a travers le Paris des martyrs 1523-1559.
K1050: VIÉNOT, JOHN - Histoire de la Réforme Française des Origines à l'Édit de Nantes.
T8664: VIJLBRIEF - CHARBON, THEODORA ANNA - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn. With a Summary in English: Pinmoney and Clavarium.
T13949: VIJVER, HENDRIK WILLEM - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G. Gutiérrez, J.C. Scannone en R. Alves. With a Summary in English.
T15572: TINKLER-VILLANI, V. - Visions of Dante in English Poetry. Translations of the Commedia from Jonathan Richardson to William Blake.
T19397: VILLANUEVA, FREDERICO G. - The 'Uncertainty of a Hearing'. A Study of the Sudden Change of Mood in the Psalms of Lament.
T17583: BUTH-VILLERIUS, L. - De verdwenen brieven van Anneke Kok.
J2210: BUTH-VILLERIUS, L. - Koen...waar zit je?
T13950: VILLIERS, DAWID ETIENNE DE - Die Eiesoortigheid van die Christelike Moraal.
T2982: VILLIERS, J.L. DE - Die betekenis van 'huiothesia' in die briewe van Paulus (With an English Summary)
T3036: VILLIERS, J.L. - Die Handelinge van die Apostels verklaar. 2 dln.
T7124: VILLIERS, PIETER G.R. DE - Leviatan aan 'n lintjie. Woord en wêreld van die sieners.
T15357: VIN, A. DE - Het dialect van Schouwen-Duiveland.
T8789: VINAVER, EUGÈNE - The Rise of Romance.
T6512: VINCENT, MARVIN R. - A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Philippians and to Philemon.
J7097: VINCX, J.F. - Leuke verhaaltjes voor jong en oud.
J7067: VINCX, J. F. - De Wonderbare Schilderij.
T4117: VINET, A. - Proeven van Evangeliebeschouwing.: Uit het Fransch vertaald door M.Cohen Stuart.
T4118: VINET, A. - Homiletiek of Theorie der Prediking.: Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen voorzien door E. Moll.
T4119: VINET, A. - Histoire de la Prédication parmi les réformés de France au dix-septième siècle.
T9427: VINET, ALEXANDRE - Philosophie morale et sociale. Recueil d'essais, d'articles et de fragments, publiés, d'après les éditions originales et les manuscrits, par Ph. Bridel, avec la collaboration de Paul Bonnard. 2 vols.
T20327: VINK, LEENDERT DE - Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee. With Summary.
T17337: VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de Dialogues concerning natural religion van David Hume.
T15590: VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de Dialogues concerning natural religion van David Hume.
G1890: VIS, G.N.M. - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar, 1744 - 1994. Studie verschenen bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de ingebruikneming van het Hof van Sonoy als Diakoniehuis van de Hervormde gemeente van Alkmaar.
T13757: VIS, JURJEN/ JANSE, WIM (RED.) - Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie.
T2076: VIS, A. - The Messianic Psalm Quotations in the New Testament. A critical Study on the Christian Testimonies in the Old Testament.
T20300: VIS, PIETER - 450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede.
T9865: ARENTSZ., JAN ( -1573) --- VIS, G.N.M. - Jan Arentsz., de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie.
T15316: VISCHER, WILHELM - Das Christuszeugnis des Alten Testaments. I. Das Gesetz; II. Die früheren Propheten. 2 Bde.
T14731: VISEE, G. - Onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Keuze uit de persarbeid van ds. G. Visee. 1e en 2e bundel. 2 dln.
T17449: VISSCHER, SYTSKE G. / BLEIJIE, WIM - Hervormde en gereformeerde predikanten te Leiden van de reformatie tot de plaatselijke vereniging.
T9632: VISSCHER, H. - Het Calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
J1839: VISSCHER, G.J. - In mist en storm.
T4158: VISSCHER, H. - De staatkundige beginselen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis in hun Schriftuurlijk karakter getoetst en gehandhaafd.
T9603: VISSCHER, H. - Het Paradijs-Probleem.
K221: BONHOEFFER, D. -- VISSER, DOUWE - Het zondebegrip bij Dietrich Bonhoeffer.: Een bijdrage tot de analyse van de ontwikkelingsgang van Bonhoeffer's theologie
T14289: LUTHER, M. --- VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
K452: MELANCHTHON -- VISSER, DERK - Niets menselijks is mij vreemd. Leven en werken van Philippus Melanchthon (1497-1560).
K493: URSINUS, ZACHARIAS --- VISSER, DERK - Zacharias Ursinus. Leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank.
K657: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen kaholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
T13537: VISSER, DIRK - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12. With an Abstract in English.
K1539: VISSER, J. TH. DE - Kerk en Staat. 3 dln.: I. Buitenland; II. Nederland (vóór en tijdens de Republiek); III. Nederland van 1796 tot op heden.
G1559: VISSER, TINE - Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Innovation of elementary education in Zeeland in the first half of the nineteenth century. With a Summary in English.
T19526: MENNO SIMONS --- VISSER, PIET - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Met medewerking van Mary Sprunger en Adriaan Plak.
J3012: VISSER, W.F.H. - Storm over 'De Polle'.
J3156: VISSER, P. - Het beleg van Haarlem.
J3220: VISSER, P. - Het beleg van Alkmaar. Geïllustreerd door H.C. Louwerse.
J3456: JETSES, CORNELIS --- VISSER, GERDA (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen. Met o.a. Alet Schouten, Dick Walda, Nannie Kuiper.
T15010: VISSER, P. - Leiden's Ontzet.
T16428: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen kaholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
T4102: PNT --- VISSER, A.J. - De Openbaring van Johannes. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T4856: VISSER, H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de Openbaring van Johannes.
T17695: VISSER, H.B. - De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de zeventiende eeuw.
T14347: VISVLIET, J.P. VAN (ARCHIVARIS DER PROVINCIE)(ED.) - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel I. Kaarten en teekeningen (van de vroegste tijden tot 1812); Deel II. Chronologische tafel van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574 (Uitgegeven op last der Staten van Zeeland) 2 dln. in 1 band
K1277: XAVIER, FRANCISCO DE --- VITZTHUM, ELISABETH GRÄFIN - Die Briefe des Francisco de Xavier 1542-1552. Ausgewählt, übertragen und kommentiert von E.Gräfin Vitzthum.
T14835: VLAARDINGERBROEK, J. - Jezus Christus tussen joden en christenen.
J1843: VLAS, ELJA - Avontuur in de storm.
T19517: VLASBLOM, JAAP / WINDT, JAAP VAN DER (RED.) - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting'. Uitgave ter gelegenheid van het vijfentwintigste lustrum van het Theologisch-Litterarisch Studentengezelschap 'Excelsior Deo Iuvante' 18 oktober 1995.
K1516: KOHLBRUGGE, H.F. --- VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap, deel 1.: Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.
T13216: KOHLBRUGGE, H.F. --- VLASBLOM, J.K. (SAMENST.) - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven. 2 dln.
T20405: VLASTUIN, WILLEM VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758) With a Summary.
J3533: VLIEK, RIKA - Soep met slierten.
J5047: VLIEK, RIKA - Protest!
J2657: VLIEK, RIKA - Als ik later groot ben.
K1566: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Willibrord en het begin van Nederland.
T19111: STRABO --- VLIET, E.CH.L. VAN DER - Strabo over landen, volken en steden.
T8162: HEGEL --- VLIET, J. VAN DER - Hegel en het madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
J2762: VLIS, NEL VAN DER - Joosje.
T16496: VLKOVÁ, GABRIELA IVANA - Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Una studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia.
T19019: AUGUSTINUS, AURELIUS --- VLOEMANS, ANTOON - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden.
T16691: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
T20372: VLOT, AD - Techniek tegen het Licht.
T13654: HAREN, W. EN O. Z. VAN --- VLOTEN, J. VAN - Leven en werken van W. en O. Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
T6389: MAERLANT, JACOB VAN --- VLOTEN, J. VAN - Jacob van Maerlants Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter handschrift.
J2717: VLOTEN, J. VAN - Nederlandsche baker- en kinderrijmen verzameld. Met melodiën, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.: Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aanvullingen voorzien door B.W.E.Veurman.
T13691: FYNE, PASCHIER DE (1588-1667) --- VLOTEN, J. VAN (ED.) - Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften (uit gedrukte en ongedrukte stukken)
T13243: VOES, HENDRIK (... - 1523), EYK, W.B.J. VAN - Hendrik Voes. Een tafereel uit de geschiedenis der martelaren voor de evangelische godsdienstvrijheid (1522-1523)
T17274: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke Gedichten en Gezangen. Eerste en Tweede deel.
T16067: VOETIUS, GISBERTUS - Vraegen over den Catechismus. Seer dienstich tot duydelijck ondersoeck, ende onderwysinge van den Eenvoudigen; Op-geteeckent ende vergadert uyt de Catechizatien van Gisbertus Voetius dienaer des Woords ende Professor der Theologie tot Utrecht. Ende nu tot ghemeyne stichtinge uytgegeven door C.P.H. [1e druk]
T9645: VOETIUS, GISBERTUS/ ET AL. - Consideratien Over het calumnieus, bedriechlijck ende stout voor-geven der tegenwoordige Tafel-houders tot Utrecht, en: Waerschouwinge ende Advijs over het stellen van de Banck van Leeninge, Reverentlijcken toe-ghedient de Ed: ende Achtb: Heeren Burgemeesteren ende Vroetschap der Stadt Utrecht (Voetius, 12 pp.), met Extracten uit acta van part./prov. synodes etc. en geschriften van Rivetus, Makowsky/Maccovius, Boxhornius, e.a. tegen de tafelhouders of lombarden.
T14631: VOETIUS, GTSV - Het hoge Woord. Theologische bijdragen over het Schriftgezag van reünisten der Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging Voetius te Utrecht ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Met bijdragen van S. Meyers, A. Noordegraaf, S. van der Linde, H.G. Abma, H. Jonker, B.J. Oosterhoff, C. Graafland.
T3014: VOETIUS, G. - Voetius' catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus. 2 dln.: Naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door A. Kuyper.
T20038: VOGEL, C.J. DE - Rethinking Plato and Platonism.
T14029: VOGEL, HEINRICH/ HARDER, GÜNTHER - Aufgabe und Weg der Kirchlichen Hochschule Berlin 1935-1955 [Heinrich Vogel, Das erste Stadium 1935-1945; Günther Harder, Das zweite Stadium 1945-1955]
T6453: VOGEL, C.J. DE - Greek Philosophy. Vol. I. Thales to Plato.: A Collection of Texts selected and supplied with some notes and explanations.
J2810: VOGEL, L. - Echte vriendschap.
T20476: PLATO --- VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
T17477: VOGEL, L. - Wim en Karel in oorlogstijd. Trilogie. 1. Wim en Karel in oorlogstijd; 2. Wim en Karel in het verzet; 3. Wim en Karel en de bevrijding. 3 delen in 1 band.
T6017: SCHLEIERMACHER --- VOGELSANG, A.A. - De preeken van Schleiermacher.
T8554: DOLEANTIE --- VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
K625: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
T13836: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852)
T19562: VOLKER, WALTHER (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der christlichen Gnosis.
T6020: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Geschiedenis der wijsbegeerte. : Eerste Band. Inleiding en geschiedenis der grieksche wijsbegeerte vóór Platoon en Aristoteles. Niet verder verschenen.
K932: LUTHER --- VOLZ, HANS (HRSG.) - Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte von Martin Luthers Schmalkaldischen Artikeln. (1536-1574).: Unter Mitarbeit von H. Ulbrich, und erläutert von H. Volz.
T7636: VOLZ, PAUL - Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter. Nach den Quellen der rabbinischen, apokalyptischen und apokryphen Literatur.
T8545: VOLZ, PAUL - Mose und sein Werk.
T8472: VOMSTEIN, W. - Trudpert Neugart und die Einführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. B.. Ein Beitrag zur Geschichte der bibelsprachlichen Studien in der deutschen katholischen Theologie der Aufklärung. (Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte; 23. Heft)
T17507: VONA, COSTANTINO - L'Apologia di Aristide. Introduzione Versione dal Siriaco e Commento.
T13570: VONDEL, J. VAN DEN - Lucifer. Treurspel.
T1314: VONK, C. - De voorzeide leer. De Helige Schrift. I en II Samuel. Deel If.
T1316: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Jesaja. Deel I Ha.
T9141: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I P, De Heilige Schrift: Daniël, Kronieken, Ezra, Nehemia.
T9124: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Deel Ib. (Leviticus)
T1310: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Inleiding op de profeten, Jozua. Deel Id.
T1307: VONK, C. - Inleiding, Genesis, Exodus - De voorzeide leer Ia.
T14657: VONK, C. - Huisbezoek in Gods gemeente/ Huisbezoek naar Gods geboden. 2 dln.
T4699: VONK, C. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis Art. 1 - 21 en 25 - 26. De Voorzeide Leer, Deel IIIa.
T9122: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I Qb De Heilige Schrift: Lucas - Johannes.
T9123: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Inleiding, Genesis, Exodus. Deel Ia.
T9125: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Numeri, Deuteronomium. Deel Ic.
T9128: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I Z, De Heilige Schrift: De Openbaring van Johannes.
T9130: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: I en II Koningen. Deel Ig.
T9131: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Jeremia/ Ezechiël. Deel I Hb.
T9132: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift: Hosea - Maleachi. Deel I Hc.
T20402: VONKEMAN, HANS - Door Zoeloes geboeid. Zendingsontmoetingen in Afrika.
T4709: VOOLSTRA, S. - Het Woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer.
T16216: VOOLSTRA, SJ. / VREE, J. (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid ['Welke opvattingen over de eschata, 'de laatste dingen', heeft het Nederlands Protestantisme in de afgelopen twee eeuwen gehuldigd? De algemene indruk is dat sterke eindtijdverwachtingen bij de hoofdstroom der gevestigde protestantse kerken ontbreken. ... Het bewustzijn dat men in de eindtijd leefde was het sterkst ontwikkeld bij een minderheid die affiniteit vertoonde met het Piëtisme en het Reveil.']
T20490: VOOLSTRA, S. (RED.) - Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw. Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe reeks 16.
T9908: REINAERT DE VOS --- VOORHOEVE, CAREL - Reinaert de Vos. In nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
K1547: NEERCASSEL, JOHANNES VAN --- VOORTVELT, C.P. - De Amor Poenitens van Johannes van Neercassel (1626-1686).: Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk.
T15712: VOOYS, INSTITUUT DE - Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen. Ingericht op de zolder van het Instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. 1. Mariken van Nieumeghen (1 mei - 1 juli 1968); 2. Van Sente Brandane (14 oktober - 23 december 1968); 3. Karel ende Elegast (7 juli - 1 november 1969); 4. Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme (1 oktober 1970 - 1 februari 1971). 4 dln.
T17784: VOOYS, C.G.N. DE / KRUYSKAMP, C. (UITG.) - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca. 1490.
D20071: VORLÄNDER, HERMANN - Die Entstehungszeit des jehowistischen Geschichtswerkes.
T19464: VORM-CROUGHS, MIRJAM VAN DER - The Old Greek of Isaiah: An Analysis of its Pluses and Minuses. Met Samenvatting.
G1852: VOROBYEV, NIKOLAI A. - The history and art of the Russian Icon from the X to the XX centuries.
T2078: VORSTER, D.A. - Protestantse Nederlandse mystiek.
T4262: VORSTER, WILLEM S. - Speaking of Jesus. Essays on Biblical Language, Gospel Narrative and the Historical Jesus.: Edited by J. Eugene Botha.
J2399: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
K303: VOS JACZN., ANTONIE - Johannes Duns Scotus.
T8590: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte. 10e druk.
J3565: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Arenden vliegen alleen.
T13297: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Met Nederlandse samenvatting.
T13869: VOS, LOUIS ARTHUR - The Synoptic Traditions in the Apocalypse.
T6638: VOS, H. - Filosofie van de moraal. Inzicht in moraal en ethiek.
T7552: VOS, J.S. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur paulinischen Pneumatologie.
T8111: VOS, J. - Dogmatiek in kort bestek.
T8591: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek.
T15503: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. - De oudste versie van Dodenboek 17a. Coffin Texts Spreuk 335a.
T4370: ZANDEE, J. --- HEERMA VAN VOSS, M. A.O. (ED.) - Studies in Egyptian Religion. Dedicated to Professor Jan Zandee.
T7348: VOUAUX, LÉON - Les Actes de Pierre. Introduction, textes, traduction et commentaire. (Les Apocryphes du Nouveau Testament.)
T7349: VOUAUX, LÉON - Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes. Introduction, textes, traduction et commentaire. (Les Apocryphes du Nouveau Testament.)
T7302: VOUGA, FRANÇOIS - Jésus et la loi selon la tradition synoptique.
T7875: VOUGA, FRANÇOIS - Le cadre historique et l'intention théologique de Jean.
G899: VRANKEN, JOS. - Valerius' Gedenck Clanck bewerkt voor klavier (of harmonium) en zang.
G1418: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
G1419: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De motiveering van onzen opstand. De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.: De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581
T19138: KUYPER, A. --- VREE, J. - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874).
K546: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843). Mit einer Zusammenfassung.
T16581: KUYPER, A. --- VREE, JASPER/ ZWAAN, JOHAN - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) The Young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. I: Introduction, Annotations, Bibliography, and Indices; II: Commentatio [Latin Text] 2 Vols.
Z181: VREEKEN, J. - Zeeuwsche zangen. Zijnde een keur uit de dichterlijke nalatenschap van Jacob Vreeken, in leven hoofd eener school te Middelburg.
T13133: AUGUSTINUS --- VREESE, L. DE - Augustinus en de astrologie. With a Summary in English.
T20278: VREUGDENHIL, C.G. - De lofzang van Dordt. [verkiezing en verwerping]
T20066: VREUGDENHIL, C.G. - Omgang met God. Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis.
T20566: VREUGDENHIL, TIM - Overstag. Het evangelie volgens Petrus.
T20459: VREUGDENHIL, C.G. - Onnaspeurlijke rijkdom. Bijbelstudies over de Efezebrief.
T16101: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer uitgewerkt voor catechisanten.
T20168: VREUGDENHIL, C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des Heils.
T16990: VRIELINK, J.H. - Het waarheidsbegrip. With a Summary.
T6728: VRIENDT, S.F.L. DE - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
T19724: VRIES, HUIB DE - Eredienst aan huis. De verrassende wereld van thuislezers en gezelschapsmensen.
J2627: VRIES, ANNE DE - Panokko en de wildernis. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 1.
J2628: VRIES, ANNE DE - Panokko en zijn vrienden. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 2.
J2629: VRIES, ANNE DE - Panokko en de witte mensen. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 3.
J2594: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 2. Gerrie heeft nog vlechten.
J2595: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 3. Jaapje krijgt een hond.
J2596: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 4. Gerrie gaat verhuizen.
J2535: VRIES, ANNE DE - Op de grote heide.
J1873: VRIES, ANNE DE - Het kleine negermeisje.
J1874: VRIES, ANNE DE - De stroper.
J2092: VRIES, ANNE DE - De witte pet.
J1503: VRIES, ANNE DE - Toen Jezus geboren werd.
J1505: VRIES, ANNE DE - Abraham de vriend van God.
K1538: GROEN VAN PRINSTERER, G. --- VRIES, T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie.
T20191: VRIES, P. DE - Vreugde in God. De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving.
T19550: VRIES, B. DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah.
T19243: VRIES, JOHAN DE - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is.
J1866: VRIES, ANNE DE - Mientje, ons moedertje.
J1867: VRIES, ANNE DE - Met z'n vieren.
J1868: VRIES, ANNE DE - En nergens op de wereld.
J1869: VRIES, ANNE DE - Ratje een jongen van de straat.
T8866: VRIES, ANNE DE --- VRIES, ANNE DE (1944) (SAMENST.) - Bibliografie van Anne de Vries 1904 - 1964.
G264: VRIES, D.H. DE - Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883-1901..: Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries.
K1699: VRIES, THEUN DE - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
K1223: VRIES, W.G. DE - Calvinisten op de tweesprong. De Internationale Federatie van Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste eeuw.
A353: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
J2528: VRIES, ANNE DE - Vader en Jaap.
J2815: VRIES, ANNE DE - Anne de Vries vertelt. 25 verhalen voor de kleintjes.
T17845: VRIES, RABBIJN S.PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T18005: SPINOZA --- VRIES, THEUN DE - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
J2700: VRIES, ANNE DE - Als Jezus wederkomt.
T20351: VRIES, P. DE - De weg Zijner getuigenissen. Een roeping om te volharden in de Gereformeerde religie.
J3303: VRIES, ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger.
J3304: VRIES, ANNE DE - Het boek van Jan Wilem. 1. Jan Willem kan fluiten; 2. Jan Willem gaat vissen; 3. Jan Willem koopt een ijsje; 4. Jan Willem gaat uit.
J3581: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje.
P275: TERTULLIANUS -- VRIES, G.J. DE - Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus.
T20522: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
T15411: VRIES, ANNEKE DE - Schilderkunst in Florence tussen 1400 en 1430. Een onderzoek naar stijl en stilistische vernieuwing. With a summary.
T4928: VRIES, E. DE - Jakobus. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting.
T4064: VRIES, W.G. DE - Het ene Woord en de vele sekten.
T4174: VRIES, S. PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T17650: VRIES JR., ANNE DE - Een zondagskind. Biografie van mijn vader.
T6635: VRIES, HENDRIK DE - Theologie im Pianissimo & zwischen Rationalität und Dekonstruktion. Die Aktualität der Denkfiguren Adornos und Levinas'.
T738: VRIES, W.G. DE - Het eeuwige evangelie en de vierde mens. Gedachten over bijbel, kerk en moraal.
J3043: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. Omnibus.
T8254: VRIES, W.G. DE - Abraham, Isaak en Jakob. Begenadigde voorvaders.
T8739: VRIES, G.H. DE (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament.
T8787: VRIES, J.W. DE - Elementair Gotisch.
K1462: VRIES, W.G. VAN DE (ED.) - Eender en anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven.: Uitgegeven en geannoteerd door dr. W.G. de Vries, met een verantwoording door ds. H. Vollenhoven en dr. W.G. de Vries.
T17595: OWEN, JOHN --- VRIES, P. DE - Die mij heeft liefgehad. De betekenis van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). With a Summary.
J3033: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Deel I: O.T.; deel II: N.T. 2 dln.
T17974: VRIES, J.J. DE - De reizen van Paulus.
T19593: VRIES, RABBIJN S.PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T14709: SMYTEGELT, B. --- VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van Het leven en sterven van de eerwaarde, geliefde, godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg; gelovig in de Heere ontslapen op 6 mei 1739. Nieuwe uitgave, toegelicht door H. Florijn.
T12796: VRIEZEN, TH.C./ WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-Israël.
T20554: VRIEZEN, TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
T2372: VRIEZEN, TH.C. / WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israël.
T20525: VRIEZEN, TH. C. / WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-Israel.
K1696: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, BIBLIOTHEEK - Aanwinsten uit de Mr. H. Bos - Bibliotheek. 6 vols. Vol. 1: Martin Luther. 2: Jean Calvin; Théodore de Bèze. 3: Engelse drukken tot 1640 (English printed books to 1640). 4: Hugo de Groot. 5: Niet-Nederlandse drukken 1501-1520 (Books printed outside the Netherlands and Belgium 1501-1520). 6: Ulrich Zwingli; Heinrich Bullinger.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

5/9