Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7624: POUDROYEN, CORNELIUS - Catechisatie. Dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over de Leere des Christelicken Catechismi: Bestaende in Vragen en Antwoorden. Tot dienst van den genen, die haer in de Catechisatien, hier te lande gebruyckelick, willen oeffenen.
K529: POUJOL, ROBERT - Bourreau ou Martyr? L'abbé du Chaila (1648-1702). Du Siam aux Cévennes.
G1045: POWER, EILEEN - Medieval Women.: Edited by M.M. Postan
T19386: POWERS, DANIEL G. - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology.
T17878: POWERS, DANIEL GLENN - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology. Met samenvatting.
T12663: KUYPER, A. --- PRAAMSMA, L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus.
K1596: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln, compleet.
K1556: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln. in 2 bdn.
T20162: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln. in 2 bdn.
T2937: PRAAMSMA, L. - Lerende hen onderhouden... Hulpboek voor de catecheet. Zondag 1-24 en 25-52. 2 dln.
T19602: PRAKASH, OM - The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720.
T15086: PRESCOTT, H.F.M. - Jerusalem Journey. Pilgrimage to the Holy Land in the Fiftheenth Century.
K1485: PRESSEL, THEODOR / PESTALOZZI, CARL - Joachin Vadian, Bertold Haller, Ambrosius Blaurer. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen.
G1359: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
G1360: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
T13163: PREUSCHEN, ERWIN - Palladius und Rufinus. Ein Beitrag zur Quellenkunde des ältesten Mönchtums. Texte und Untersuchungen.
T2545: PREUSCHEN, ERWIN - Analecta. Kürzere Texte zur Geschichte der Alten Kirche und des Kanons. Teil II. Zur Kanonsgeschichte.
T7117: PREUSS, H.D. (HRSGEB.) - Eschatologie im Alten Testament.
T7778: CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS --- PREVOTIUS, IOAN. (ED.) - Sancti Patris Nostri Cyrilli Hierosolymorum Archiepiscopi Catecheses, ex variis bibliothecis, praecipue Vaticana, Graecè omnes nunc primùm in lucem editae, cum Latina interpretatione Ioannis Grodecii, plerisque in locis aucta & emendata, Studio & opera Ioan. Prevotii Burdegalensis.
G1607: PRICE, J.L. - Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century. The Politics of Particularism.
T12646: PRIESTER, R.C. - De Honigbloem, dat is het lyden van Jesus in oefening gebragt, of Meditatien op al de dagen des jaars op het lyden van Jesus-Christus waar de ziel den allerzoetsten honig van de voornaamste christelyke deugden kan zuigen; door eenen R.C. priester.
T6278: PRIMUS, CHARLES - Aqiva's Contribution to the Law of Zera'im.
T19253: PRINS, PIET - Speurtocht naar Sheltie.
J1909: PRINS, PIET - Het gouden sieraad.
J1171: PRINS, PIET - Rob en Roland. Jeugdland deel 1.
J1172: PRINS, PIET - Rob en Roland op de boerderij. Jeugdland deel 2.
T17551: PRINS, PIET - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert.
J6020: PRINS, PIET - Het zonnige eiland. Jeugdland deel 5.
T18062: PRINS, PIET - De vreemde zwerftocht.
T20572: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als kapers op de wilde kust. Deel 4.
J2720: PRINS, PIET - Snuf en de IJsvogel.
J2765: PRINS, PIET - Snuf de hond.
T19304: PRINS, PIET - Daan en Sietze vechten voor de vrijheid.
T17526: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats.
T20569: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur. Deel 1.
T10085: PRINS, JAN - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling 'Nederlandsch-Indië in de Letterkunde', gehouden te 's-Gravenhage in den zomer van 1932.
T16266: PRINS, PIET - De tirannie verdrijven.
T19153: PRINS, PIET - Toen Haarlem in nood was. 2 delen in 1 band.
J3474: PRINS, PIET - Door de Poolzee naar de Peperlanden. Jeugdland deel 7.
J2766: PRINS, PIET - Snuf en de luchtpostbrief.
J3264: PRINS, PIET - Snuf en het Spookslot.
J2782: PRINS, PIET - Tussen Wad en Noorderstrand. Jeugdland deel 6.
J2835: PRINS, PIET - Anak, de Eskimojongen. Jeugdland deel 9.
T19252: PRINS, PIET - Sheltie en de smokkelaars.
J3148: PRINS, PIET - Het raadsel van Ruygemoor.
J3251: PRINS, PIET - Anak, de jonge eskimo. Jeugdland, deel 9.
T1184: PRINS, A. - Van het ééne noodige. Schriftoverdenkingen.
T15578: PRINS, ANNA - Hittite Neuter Singular - Neuter Plural. Some Evidence for a Connection. Met een samenvatting.
J2363: PRINS, PIET - Joop en de jager. Jeugdland deel 4.
J3268: PRINS, PIET - Holland onder het hakenkruis. Omnibus. 1. Noodweer over Nederland; 2. Vervolgd door de vijand; 3. Vechters voor de vrijheid; 4. Van strijd en overwinning.
T20571: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als zeeverkenners. Deel 3.
T20567: PRINS, PIET - Vier vrienden en de Grauwe Griezel.
T20570: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als boekaniers. Deel 2.
J2482: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur.
J2775: PRINS, PIET - Daan en Sietze helpen de verzetsgroep. Dl. 1. Daan en Sietze.
T17586: PRINS, PIET - Jack en Sheltie.
T15232: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 dln.
T15065: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Brieven.
T19599: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het recht der Hervormde gezindheid.
G1550: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude historique.
T17072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall. (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.)
T1736: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk.
K1573: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.: Nieuwe uitgave met aanteekeningen van Mr. G.J. Grashuis.
T17217: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Toelichting van de Spreuk der Revolutie.
T17783: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Een reeks historische voorlezingen. Nieuwe uitgave, bewerkt door Dr. H. Smitskamp.
G1259: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 dln.
T19182: GROEN VAN PRINSTERER , G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 delen.
T13553: PRIOLUS, BENJAMIN (1602-1667) - Ab excessu Ludovici XIII de rebus Gallicis historiarum libri XII. Juxta exemplar Carolopoli M. DC. LXV. impressum. Christian-Frider. Franckenstein indicibus et notis sub manu natis auctum recudi freto.
T8511: PRITCHARD, JAMES B. - Archeologie en het Oude Testament. Ingeleid door R.A. de Langhe en Th. C. Vriezen
T16714: PIRCKHEIMER, WILLIBALD --- PRÖLL, FRANZ XAVER / OERTER, FRITZ HENRY / GLASER, HEINZ (EDS.) - Willibald Pirckheimer 1470 - 1970. Eine Dokumentation in der Stadtbibliothek Nürnberg.
J1649: PRONK, C.L. - De schout van Yerseke.
K710: LODENSTEIN -- PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein.
T16444: MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER --- PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
T9506: PRUDENTIUS, AURELIUS CLEMENS --- PRUDENCE - Tome I: Cathemerinon Liber (Livre d' heures); Tome II: Apotheosis (Traité de la nature de Dieu)/ Hamartigenia (De l'origine du mal); Tome IV: Le livre des couronnes (Peristephanon liber)/ Dittochaeon/ Epilogue. Texte établi et traduit par M. Lavarenne. 3 Tomes/3 Vols. Bilingual edition (Latin - French)
T13112: PTOLEMAEUS/ PTOLÉMÉE - Lettre à Flora. Analyse, texte critique, traduction, commentaire et index grec de Gilles Quispel. Deuxième édition (Sources Chrétiennes. Série annexe de textes non chrétiens; No 24 bis)
T16869: KUYPER -- PUCHINGER, G. - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867).
T18087: COLIJN, H. ---PUCHINGER, G. (RED.) - Dagboek Kabinetsformatie 1918.
T9679: PUCHINGER, GEORGE - Jonge jaren 1921-1945. (Uitgegeven met inleiding en aantekeningen) onder redactie van J. de Bruijn en G. Harinck.
K1022: SCHILDER, K. --- PUCHINGER, G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. Prof. dr. K. Schilder 1890 - 19 december - 1990. Met medew. van W. Albeda, A.Th. van Deursen, G. Harinck, J. Veenhof, e.a.
T15119: PUCHINGER, G. --- - Tussen Utrecht en Oxford. Toespraken gehouden op dinsdag 1 april 1986 in de Aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht ter gelegenheid van het afscheid van Dr. G. Puchinger als hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).
T1948: SCHILDER, K. -- PUCHINGER, G. - Een theologie in discussie. Prof. dr. K.Schilder: profeet - dichter - polemist. Met als bijlage het debat Noordmans-Schilder in 1936.
T12898: PUCHINGER, G. (RED.) - Het Bachkoor in Nederland: Charles de Wolff Dirigent 1965 - 1998.
T1912: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met theologen [Luther, Witsius, Bavinck, Noordmans, Schilder, Van Ruler, Bonhoeffer, e.a.]
T7310: JUSTINUS MARTYR --- WAUBERT DE PUISEAU, D.H. - De Christologie van Justinus Martyr.
T2992: REFORMATIE / PURITEINEN - Puritan - Reformation Bookshelf.: Complete ongebruikte set van 62 CD-Roms met uitgebreide collectie van veelal onvindbare werken van Reformatoren (30 CD-R) en Puriteinen (32 CD-R).
T8828: PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk. Deel I: Biografie, gevolgd door inleidingen en aantekeningen bij de gedichten; Deel II: Fotomechanische heruitgave van de gedichten, door David van Hoogstraten in 1719 uitgegeven. 2 dln.
T19533: PUTTEN, L.P. VAN / BUITEN, A.V.A.P. - Anna van Rijn van Jutphaes. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaes.
T1910: PUTTEN, J. VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden [With a Summary]
J2375: PYLE, HOWARD - Otto met de Zilveren Hand.: Een jeugdboek over de donkere middeleeuwen.
T4738: PYPER, HUGH S. - David as Reader. 2 Samuel 12:1-15 and the Poetics of Fatherhood.
T19739: QUCERENDO - Quaestiones Leidenses. Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quater-centenary of the University.
T16144: HEGEL --- QUELQUEJEU, BERNARD - La volonté dans la philosophie de Hegel.
J2351: QUIRINA - Niet door God vergeten. Eene geschiedenis uit Canada.
T20211: QUISPEL, G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden. Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron.
T12505: QUISPEL, G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.
T4281: QUISPEL, G. - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
T17701: QUISPEL, GILLES - Het Evangelie van Thomas uit het Koptisch vertaald en toegelicht.
K714: RAALTE, J. VAN - Vijftig jaar strijd voor de beginselen der Afscheiding. Enkele gegevens uit de geschiedenis van De Wachterbond.
K1387: RAALTE, J. VAN - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de Kruisgezinden.
T2339: RAALTE, J. VAN - De schrijfkunst in de bijbellanden.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/22