Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K1596: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln, compleet.
K1556: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln. in 2 bdn.
T20162: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln. in 2 bdn.
T2937: PRAAMSMA, L. - Lerende hen onderhouden... Hulpboek voor de catecheet. Zondag 1-24 en 25-52. 2 dln.
T19602: PRAKASH, OM - The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720.
T15086: PRESCOTT, H.F.M. - Jerusalem Journey. Pilgrimage to the Holy Land in the Fiftheenth Century.
K1485: PRESSEL, THEODOR / PESTALOZZI, CARL - Joachin Vadian, Bertold Haller, Ambrosius Blaurer. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen.
G1359: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
G1360: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
T13163: PREUSCHEN, ERWIN - Palladius und Rufinus. Ein Beitrag zur Quellenkunde des ältesten Mönchtums. Texte und Untersuchungen.
T2545: PREUSCHEN, ERWIN - Analecta. Kürzere Texte zur Geschichte der Alten Kirche und des Kanons. Teil II. Zur Kanonsgeschichte.
T7117: PREUSS, H.D. (HRSGEB.) - Eschatologie im Alten Testament.
T7778: CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS --- PREVOTIUS, IOAN. (ED.) - Sancti Patris Nostri Cyrilli Hierosolymorum Archiepiscopi Catecheses, ex variis bibliothecis, praecipue Vaticana, Graecè omnes nunc primùm in lucem editae, cum Latina interpretatione Ioannis Grodecii, plerisque in locis aucta & emendata, Studio & opera Ioan. Prevotii Burdegalensis.
G1607: PRICE, J.L. - Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century. The Politics of Particularism.
T12646: PRIESTER, R.C. - De Honigbloem, dat is het lyden van Jesus in oefening gebragt, of Meditatien op al de dagen des jaars op het lyden van Jesus-Christus waar de ziel den allerzoetsten honig van de voornaamste christelyke deugden kan zuigen; door eenen R.C. priester.
T6278: PRIMUS, CHARLES - Aqiva's Contribution to the Law of Zera'im.
T19253: PRINS, PIET - Speurtocht naar Sheltie.
J1909: PRINS, PIET - Het gouden sieraad.
J1171: PRINS, PIET - Rob en Roland. Jeugdland deel 1.
J1172: PRINS, PIET - Rob en Roland op de boerderij. Jeugdland deel 2.
T17551: PRINS, PIET - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert.
J6020: PRINS, PIET - Het zonnige eiland. Jeugdland deel 5.
T18062: PRINS, PIET - De vreemde zwerftocht.
T20572: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als kapers op de wilde kust. Deel 4.
J2720: PRINS, PIET - Snuf en de IJsvogel.
J2765: PRINS, PIET - Snuf de hond.
T19304: PRINS, PIET - Daan en Sietze vechten voor de vrijheid.
T17526: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats.
T20569: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur. Deel 1.
T10085: PRINS, JAN - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling 'Nederlandsch-Indië in de Letterkunde', gehouden te 's-Gravenhage in den zomer van 1932.
T16266: PRINS, PIET - De tirannie verdrijven.
T19153: PRINS, PIET - Toen Haarlem in nood was. 2 delen in 1 band.
J3474: PRINS, PIET - Door de Poolzee naar de Peperlanden. Jeugdland deel 7.
J2766: PRINS, PIET - Snuf en de luchtpostbrief.
J3264: PRINS, PIET - Snuf en het Spookslot.
J2782: PRINS, PIET - Tussen Wad en Noorderstrand. Jeugdland deel 6.
J2835: PRINS, PIET - Anak, de Eskimojongen. Jeugdland deel 9.
T19252: PRINS, PIET - Sheltie en de smokkelaars.
J3148: PRINS, PIET - Het raadsel van Ruygemoor.
J3251: PRINS, PIET - Anak, de jonge eskimo. Jeugdland, deel 9.
T1184: PRINS, A. - Van het ééne noodige. Schriftoverdenkingen.
T15578: PRINS, ANNA - Hittite Neuter Singular - Neuter Plural. Some Evidence for a Connection. Met een samenvatting.
J2363: PRINS, PIET - Joop en de jager. Jeugdland deel 4.
J3268: PRINS, PIET - Holland onder het hakenkruis. Omnibus. 1. Noodweer over Nederland; 2. Vervolgd door de vijand; 3. Vechters voor de vrijheid; 4. Van strijd en overwinning.
T20571: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als zeeverkenners. Deel 3.
T20567: PRINS, PIET - Vier vrienden en de Grauwe Griezel.
T20570: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als boekaniers. Deel 2.
J2482: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur.
J2775: PRINS, PIET - Daan en Sietze helpen de verzetsgroep. Dl. 1. Daan en Sietze.
T17586: PRINS, PIET - Jack en Sheltie.
T15232: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 dln.
T15065: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Brieven.
T19599: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het recht der Hervormde gezindheid.
G1550: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude historique.
T17072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall. (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.)
T1736: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk.
K1573: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.: Nieuwe uitgave met aanteekeningen van Mr. G.J. Grashuis.
T17217: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Toelichting van de Spreuk der Revolutie.
T17783: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Een reeks historische voorlezingen. Nieuwe uitgave, bewerkt door Dr. H. Smitskamp.
G1259: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 dln.
T19182: GROEN VAN PRINSTERER , G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 delen.
T13553: PRIOLUS, BENJAMIN (1602-1667) - Ab excessu Ludovici XIII de rebus Gallicis historiarum libri XII. Juxta exemplar Carolopoli M. DC. LXV. impressum. Christian-Frider. Franckenstein indicibus et notis sub manu natis auctum recudi freto.
T8511: PRITCHARD, JAMES B. - Archeologie en het Oude Testament. Ingeleid door R.A. de Langhe en Th. C. Vriezen
T16714: PIRCKHEIMER, WILLIBALD --- PRÖLL, FRANZ XAVER / OERTER, FRITZ HENRY / GLASER, HEINZ (EDS.) - Willibald Pirckheimer 1470 - 1970. Eine Dokumentation in der Stadtbibliothek Nürnberg.
J1649: PRONK, C.L. - De schout van Yerseke.
K710: LODENSTEIN -- PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein.
T16444: MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER --- PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
T9506: PRUDENTIUS, AURELIUS CLEMENS --- PRUDENCE - Tome I: Cathemerinon Liber (Livre d' heures); Tome II: Apotheosis (Traité de la nature de Dieu)/ Hamartigenia (De l'origine du mal); Tome IV: Le livre des couronnes (Peristephanon liber)/ Dittochaeon/ Epilogue. Texte établi et traduit par M. Lavarenne. 3 Tomes/3 Vols. Bilingual edition (Latin - French)
T13112: PTOLEMAEUS/ PTOLÉMÉE - Lettre à Flora. Analyse, texte critique, traduction, commentaire et index grec de Gilles Quispel. Deuxième édition (Sources Chrétiennes. Série annexe de textes non chrétiens; No 24 bis)
T16869: KUYPER -- PUCHINGER, G. - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867).
T18087: COLIJN, H. ---PUCHINGER, G. (RED.) - Dagboek Kabinetsformatie 1918.
T9679: PUCHINGER, GEORGE - Jonge jaren 1921-1945. (Uitgegeven met inleiding en aantekeningen) onder redactie van J. de Bruijn en G. Harinck.
K1022: SCHILDER, K. --- PUCHINGER, G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. Prof. dr. K. Schilder 1890 - 19 december - 1990. Met medew. van W. Albeda, A.Th. van Deursen, G. Harinck, J. Veenhof, e.a.
T15119: PUCHINGER, G. --- - Tussen Utrecht en Oxford. Toespraken gehouden op dinsdag 1 april 1986 in de Aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht ter gelegenheid van het afscheid van Dr. G. Puchinger als hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).
T1948: SCHILDER, K. -- PUCHINGER, G. - Een theologie in discussie. Prof. dr. K.Schilder: profeet - dichter - polemist. Met als bijlage het debat Noordmans-Schilder in 1936.
T12898: PUCHINGER, G. (RED.) - Het Bachkoor in Nederland: Charles de Wolff Dirigent 1965 - 1998.
T1912: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met theologen [Luther, Witsius, Bavinck, Noordmans, Schilder, Van Ruler, Bonhoeffer, e.a.]
T7310: JUSTINUS MARTYR --- WAUBERT DE PUISEAU, D.H. - De Christologie van Justinus Martyr.
T2992: REFORMATIE / PURITEINEN - Puritan - Reformation Bookshelf.: Complete ongebruikte set van 62 CD-Roms met uitgebreide collectie van veelal onvindbare werken van Reformatoren (30 CD-R) en Puriteinen (32 CD-R).
T8828: PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk. Deel I: Biografie, gevolgd door inleidingen en aantekeningen bij de gedichten; Deel II: Fotomechanische heruitgave van de gedichten, door David van Hoogstraten in 1719 uitgegeven. 2 dln.
T19533: PUTTEN, L.P. VAN / BUITEN, A.V.A.P. - Anna van Rijn van Jutphaes. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaes.
T1910: PUTTEN, J. VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden [With a Summary]
J2375: PYLE, HOWARD - Otto met de Zilveren Hand.: Een jeugdboek over de donkere middeleeuwen.
T4738: PYPER, HUGH S. - David as Reader. 2 Samuel 12:1-15 and the Poetics of Fatherhood.
T19739: QUCERENDO - Quaestiones Leidenses. Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quater-centenary of the University.
T16144: HEGEL --- QUELQUEJEU, BERNARD - La volonté dans la philosophie de Hegel.
J2351: QUIRINA - Niet door God vergeten. Eene geschiedenis uit Canada.
T20211: QUISPEL, G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden. Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron.
T12505: QUISPEL, G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.
T4281: QUISPEL, G. - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
T17701: QUISPEL, GILLES - Het Evangelie van Thomas uit het Koptisch vertaald en toegelicht.
K714: RAALTE, J. VAN - Vijftig jaar strijd voor de beginselen der Afscheiding. Enkele gegevens uit de geschiedenis van De Wachterbond.
K1387: RAALTE, J. VAN - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de Kruisgezinden.
T2339: RAALTE, J. VAN - De schrijfkunst in de bijbellanden.
T17410: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek 1672 - 1985.
T20475: RABELAIS - Oeuvres Completes. Edition etablie, annotee et prefacee par Guy Demerson.
T7731: RABIN, CHAIM (ED.) - The Zadokite Documents. I. The Admonition; II. The Laws.: Edited with translation and notes by Chaim Rabin.
G752: RACHET, GUY - Lexikon des alten Ägypten.: Übersetzt und überarbeitet von Alice Heyne.
T9273: RACHET, GUY - Lexikon der griechischen Welt. Übersetzt und herausgegeben von Robert Hilgers.
T17120: RAD, GERHARD VON - Das erste Buch Mose. Genesis. Das Alte Testament Deutsch.
T614: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments. I. Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels; II. Die Theologie der prophetischen Überlieferungen Israels. 2 vols.
T17949: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES --- RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649)
T15587: RADEMAKER, ADRIAAN - Sôphrosynê. Polysemy, Prototypicality & Persuasive Use of an Ancient Greek Value Term. Met een samenvatting.
K765: BOULLIER -- RADIER, ANNA MAGDALENA - Un défenseur de Pascal au XVIIIe siecle David Renaud Boullier 1699 - 1759.
G637: RAES, NELE - Tussen Hulst en Sint-Niklaas: de rijksgrens als taalgrens?
T19220: RAGEN, NAOMI - De gezworenen. Psychologische roman.
T14695: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. 2 Vols.
T6205: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Vol. I. Leges et historiae; Vol. II. Libri poetici et prophetici. 2 Vols.
T7204: RÄISÄNEN, HEIKKI - Das Messiasgeheimnis im Markusevangelium. Ein redaktionskritischer Versuch.
T17807: RAMELLI, ILARIA - Il basileus come nomos empsychos tra diritto naturale e diritto divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperiale e tardo-antica.
T9871: RAMONDT, MARIE - Karel ende Elegast oorspronkelijk? Proeve van toegepaste sprookjeskunde.
T13117: AMBROSIUS --- RAMSEY, BONIFACE - Ambrose.
J1653: RAMSHORST, HELEEN VAN - Ruth van Laar.
T12020: RANKE-GRAVES, ROBERT VON - Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. Autorisierte deutsche Übersetzung von Hugo Seinfeld unter Mitwirkung von Boris von Borresholm nach der im Jahre 1955 erschienenen amerikanischen Penguin-Ausgabe. Neuausgabe in einem Band.
T19053: RATZINGER, JOSEPH BENEDICTUS XVI - Zout der aarde. Christendom en kerk in de 21e eeuw. Een gesprek met Peter Seewald.
T13334: ORIGENES --- RAUER, MAX (ED./ HRSGB.) - Origenes Werke. Die Homilien zu Lukas in der Übersetzung des Hieronymus und die griechischen Reste der Homilien und des Lukas-Kommentars (Werke; 9. Bd.) [Greek and Latin Text/ Introduction in German]
T10019: RAUSCHEN, GERARDUS (ED.) - Florilegium Patristicum. Fasc. VII: Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima. Editio altera emendata.
K1306: RAUWENHOFF, L.W.E. - Geschiedenis van het Protestantisme. Eerste Gedeelte: Van de Hervorming tot aan den Munsterschen Vrede; Tweede Gedeelte: Van den Munsterschen Vrede tot het midden der achttiende eeuw; Derde Gedeelte: Van het midden der achttiende eeuw tot op onzen tijd. 3 dln. in 2 bdn.
T13321: RAZAQ, SALAH SALEM ABDEL - Neo-Muslim Intellectuals in the West and Their Contributions to Islamic Thought and the Formation of Western Islam. An Exploratory Investigation of the Religious and Literary Activities of Western Neo-Muslim Intellectuals.
T10020: RAZE, DE/ LACHAUD, DE/ FLANDRIN - Concordantiarum SS. Scripturae Manuale. Editio in commodissimum ordinem disposita et cum ipso textu sacro de verbo ad verbum sexies collata. Opus dicatum Cardinali de Bonald Archiepiscopo Lugdunensi et ab ipso approbatum.
T13435: REBER, HORST - Albrecht von Brandenburg: Kurfürst - Erzkanzler - Kardinal 1490-1545. Zum 500. Geburtstag eines deutschen Renaissancefürsten. Mit Beiträgen von Friedhelm Jürgensmeier, Rolf Decot und Peter Walter. Herausgeg. von Berthold Roland. Landesmuseum Mainz, 26. Juni 1990 bis 26. August 1990.
G1365: GALILEI --- REDONDI, PIETRO - Galilei - der Ketzer.
T17354: ERASMUS, D. --- REEDIJK, C. - Erasmus en onze Dirk. De vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk Martens van Aalst.
T20138: BARTH, KARL --- REELING BROUWER, RINSE HERMAN - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen. Mit Zusammenfassung.
J5019: REENEN, JAN VAN - Hongertocht!
T19621: REENEN, JAN VAN - Willem de bijbelverspreider.
J5008: REENEN, JAN VAN - Moeilijke Maikel?
T19334: REENEN, G. VAN - Bart en Kees twee en veertig samenspraken over De woestijnreis der kinderen Israëls. Naar aanleiding van Numeri 33.
J3296: REENEN, JAN VAN - Oorlog in Oosterbeek.
J3357: REENEN, JAN VAN - Het water komt.
J3501: REENEN, JAN VAN - Dirk helpt de bevrijders.
J3665: REENEN, JAN VAN - Mosje.
T14399: REENEN, G. VAN - Bart en Kees. Dertien samenspraken over de Gelijkenissen/ Bart en Kees. Drie en twintig samenspraken over de Zaligsprekingen.
T20260: REENEN, JAN VAN - Achtervolgd door de vijand.
T7672: REESE, JAMES M. - Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and its Consequences.
T20024: BILDERDIJK, W. --- REEST, RUDOLF VAN - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. Willem Bilderdijk. 2 dln.
J3591: REEST, RUDOLF VAN - Door water en vuur. Een verhaal uit de bezettingstijd.
G908: COLIJN -- REEST, RUDOLF VAN - De levensroman van dr. H. Colijn opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
K580: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren.
T9286: REEST, RUDOLF VAN (PS. V. K.C. VAN SPRONSEN) - Dichterschap en profetie. Deel I: Litteratuur in de Middeleeuwen; II: De eeuw der Kerkhervorming; III: De Gouden Eeuw; IV: Nabloei en verval. 4 dln compleet.
T14723: SCHILDER, K. --- REEST, RUDOLF VAN - Opdat zij allen één zijn Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en Kerk. 2 dln.
K1000: REEST, RUDOLF VAN - De Braambos. 2 dln. (Geschiedenis Vrijmaking en vrijgemaakte kerk)
T9559: REEVES, JOHN - The St. Matthew Passion. A Text for Voices.
T12509: REGT, L.J. DE/ WAARD, J. DE/ FOKKELMAN, J.P. (EDS.) - Literary Structure and Rhetorical Strategies in the Hebrew Bible.
T20367: REHWINKEL, A.M. - De zondvloed in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie.
T20578: REHWINKEL, A.M. - De zondvloed, in het licht van de Bijbel. De geologie en de archeologie.
T12302: GRATIUS, ORTWIN (1475-1542) --- REICHLING, D. - Ortwin Gratius. Sein Leben und Wirken. Eine Ehrenrettung.
T12283: MURMELLIUS, JOHANNES (1480-1517) --- REICHLING, D. - Johannes Murmellius. Sein Leben und seine Werke. Nebst einem ausführlichen bibliographischen Verzeichnis sämmtlicher Schriften und einer Auswahl von Gedichten.
T16381: REICHLING, ANTON - Het woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik.
T17651: REICHMANN, EVA G. - Grösse und Verhängnis deutsch-jüdischer Existenz. Zeugnisse einer tragischen Begegnung. Mit einem Geleitwort von Helmut Gollwitzer.
T4870: REICKE, BO / ROST, LEONHARD - Bijbels-historisch woordenboek. 6 dln.
T7596: REICKE, BO - Neutestamentliche Zeitgeschichte. Die biblische Welt 500 v. - 100 n. Chr.
T7851: REICKE, BO/ ROST, LEONHARD - Biblisch-historisches Handwörterbuch. Landeskunde - Geschichte - Religion - Kultur - Literatur. 3 Vols: A - Z. Without Index.
T7756: REIFENBERG, A. - Ancient Jewish Coins.
T19030: REILING, J. - Hebreeën. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting.
T2720: REILING, J./ SWELLENGREBEL, J.L. - A Translator's Handbook on the Gospel of Luke.
T7184: HERMAS, PASTOR VAN --- REILING,J. - Hermas and Christian Prophecy. A Study of the Eleventh Mandate.
T7288: REIM, GÜNTER - Studien zum alttestamentlichen Hintergrund des Johannesevangeliums.
T20348: REITSMA, BERNHARD - Wie is onze God? Arabische christenen, Israel en de aard van God. Boekencentrum essay.
K1293: REITSMA, J./ VEEN, S.D. VAN (EDS.) - Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. 8 dln.
T1404: REITSMA, BERNHARD - Romeinen. De kracht van Gods genade.
T6834: REITSMA, B.J.G. - Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid [With a summary]
T17271: REKKER, HUBERTUS - Rede bij de inwijding van het Nieuw gebouwde Gasthuis te Middelburg, den 24 october 1866.
T14066: RENCKENS, H. - De godsdienst van Israël.
D20127: RENDTORFF, ROLF - Die Bundesformel. Eine exegetisch-theologische Untersuchung.
T4900: RENDTORFF, ROLF / KOCH, KLAUS (HRSG.) - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen.
T11044: RENGSTORF, KARL HEINRICH/ KORTZFLEISCH, SIEGFRIED VON (HRSGEB./EDS.) - Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. Band I: Das neue Testament und die nachapostolische Zeit/ Patristik und Frühmittelalter: A. Die Entwicklung im Westen zwischen 200 und 1200; B. Die Entwicklung im Osten bis Justinian; C. Die Entwicklung im Bereich der orientalischen Kirchen/ Hoch- und Spätmittelalter. Katholischer Humanismus/ Jüdische Antwort/ Die Zeit der Reformation/ Protestantische Orthodoxie.
T1008: RENGSTORF, KARL HEINRICH (HRSG.) - Johannes und sein Evangelium. Wege der Forschung Band 82.
T1919: RENGSTORF, K.H. - Das Evangelium nach Lukas. Das Neue Testament Deutsch.
T2732: RENGSTORF, K.H. UND KORTZFLEISCH, S. VON (HRSG.) - Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. 2 Bde./2 vols.
T7203: RENGSTORF, KARL HEINRICH (HRSGEB.) - Das Paulusbild in der neueren deutschen Forschung.
T9002: JOSEPHUS, FLAVIUS --- RENGSTORF, KARL HEINRICH (ED. - A Complete Concordance to Flavius Josephus. Vol. I - II: A - K. 2 Vols.
T7748: RENJU, PETER MASUMBUKO - A Semantic Analysis of 2 Corinthians 2: 14 - 3: 18.
T12828: RENS, LIEVEN, M.M.V. EEMEREN, G. VAN - Genres in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625. Verslag van een onderzoek.
T17489: RESCH, ALFRED (HRSG.) - Agrapha. Aussercanonische Schriftfragmente. Gesammelt und untersucht und in zweiter, völlig neu bearbeiteter, durch alttestamentliche Agrapha vermehrter Auflage herausgegeben von Alfred Resch.
T12273: RESOORT, R.J. - Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi. Onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman. With a Summary in English. (Middeleeuwse Studies en Bronnen IX)
T9964: RESOORT, ROB - Robrecht de Duyvel (1516) Uitgegeven en van commentaar voorzien. (Populaire Literatuur: teksten uit de late middeleeuwen; nr. 2)
D20081: REULING, HANNEKE - After Eden. Church Fathers and Rabbis on Genesis 3:16-21. Buiten de poorten van het paradijs. De interpretatie van Genesis 3:16-21 bij kerkvaders en rabbijnen. Met een samenvatting.
T7264: REUSS, JOSEPH (HRSGEB.) - Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche. Aus Katenenhandschriften gesammelt.
K111: AMESIUS -- REUTER, KARL - Wilhelm Amesius, der führende Theologe des erwachenden reformierten Pietismus
T13892: REUVER, REINIER DE - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit. With a Summary in English.
T19630: KOHLBRUGGE, H.F. --- REUVER, A. DE - 'Bedelen bij de Bron'. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie.
T20561: KOHLBRUGGE, H.F. --- REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge s geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie.
T16642: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie.
T17168: REUVER, A. DE - Verlangen naar het Vaderland. [Augustinus, Bernardus van Clairvaux, Thomas à Kempis, Martin Luther, Johannes Calvijn, Willem Teellinck, Hermann Friedrich Kohlbrugge]
T19447: REVELL, E.J. - The Designation of the Individual. Expressive Usage in Biblical Narrative.
T6422: REVENTLOW, HENNING GRAF - Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20. Jahrhundert.
T6423: REVENTLOW, HENNING GRAF - Hauptprobleme der Biblischen Theologie im 20. Jahrhundert.
T8853: REVIUS, JACOBUS - Het Hoghe Liedt Salomons In Nederduytsche Gesangen gebracht.
T12532: CALVIN --- REYMOND, ROBERT - Calvijn: zijn leven en invloed.
T16992: REYNOLDS, PHILIP LYNDON - Food and the Body. Some Peculiar Questions in High Medieval Theology.
T14002: RUUSBROEC --- REYPENS, L. - Ruusbroec.
T12461: RHEGIUS, U. (1489-1541) --- UHLHORN, GERHARD - Urbanus Rhegius. Leben und ausgewählte Schriften.
T6292: RHIJN, M. VAN - Gedachten en gestalten uit de evangeliën. 3 dln compleet.
T1164: RHIJN, M. VAN - De evangelisten Marcus en Lucas in het licht van het nieuwere onderzoek.
J1658: RHOON, R. VAN - Van een vacantie, een geit en een gulden.
T7761: RIAUD, JEAN - Les Paralipomènes du prophète Jérémie. Présentation, texte original, traduction et commentaires.(CIRHiLL; no. 14)
T8188: RIAUD, JEAN (ED.) - Étrangers et exclus dans le monde biblique. Colloque International à l'Université Catholique de l'Ouest. Angers, les 21 et 22 février 2002. Textes réunis par Jean Riaud. Prologue de Gérard Verkindère. (Collection THÉOLARGE; no. 3).
T19614: RICHARD, JEAN - The Crusades, c.1071-c. 1291.
G543: RICHARD, MICHEL - La vie Quotidienne des Protestants sous l'Ancien Régime.
T14327: RICHARDS, WILLEM JOHANNES - Gebed by Seneca, die Stoïsyn. 'n Godsdiens-historiese studie met verwysing na aanrakingspunte in die Voorsocratici (With Summary in English)
T7574: RICHARDS, W.L. - The Classification of the Greek Manuscripts of the Johannine Epistles.
T20462: RICHARDSON, PETER - Herod King of the Jews and Friend of the Romans.
T14943: RICHARDSON, PETER - Herod King of the Jews and Friend of the Romans.
T7595: RICHARDSON, ALAN - An Introduction to the Theology of the New Testament.
T1540: CALVIN, J. -- RICHEL, P.J. - Het kerkbegrip van Calvijn.
T17495: RICHTER, SIEGFRIED - Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches.
J1401: RIDDER, Q.A.DE /RISSEEUW, P.J. (RED.) - Hou zee! Eerste Christelijk Jeugd-Jaarboek.
T4376: RIDDER, A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament.
T6939: RIDDERBOS, NIC. H. - Beschouwingen over Genesis 1.
T2650: CNT --- RIDDERBOS, H. - Aan de Romeinen. Commentaar op het Nieuwe Testament.
T6000: COT --- RIDDERBOS, J. - De Psalmen. Psalm 1 - 41; Psalm 42 - 106. 2 Dln. Commentaar op het Oude Testament.
T19141: RIDDERBOS, H. - De komst van het Koninkrijk. Jezus prediking volgens de synoptische evangelien.
T13057: RIDDERBOS, HERMAN - Paulus en Jezus. Oorsprong en algemeen karakter van Paulus' Christus-prediking.
T15234: RIDDERBOS, S.J. - Compromis. Een historische studie over gebod en werkelijkheid.
T16379: RIDDERBOS, J. - Het verloren paradijs. Een woord met het oog op de aangaande Genesis 2 en 3 gerezen vragen.
T1924: RIDDERBOS, H.N. - Zelfopenbaring en zelfverberging. Het historisch karakter van Jezus' messiaansche zelfopenbaring volgens de synoptische evangeliën.
T2997: RIDDERBOS, N.H. - De werkers der ongerechtigheid in de individueele Psalmen. Een beoordeling van Mowinckels opvatting.: Mit Zusammenfassung in Deutsch.
T3027: RIDDERBOS, N.H. --- - Loven en geloven.: Opstellen van collega's en medewerkers aangeboden aan Prof. Dr. Nic.H.Ridderbos t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de VU te Amsterdam.
T5095: RIDDERBOS, H.N. - De strekking der Bergrede naar Mattheüs.
T6261: RIDDERBOS, H. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
T7001: RIDDERBOS, H.N. - Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid. (Verzamelde artikelen).
T17805: BULTMANN, R. --- RIDDERBOS, H. - Bultmann. Modern thinkers.
T19768: RIDDERBOS, H. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
T3025: RIDDERBOS, H.N. --- - De knechtsgestalte van Christus.: Studies door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. H.N.Ridderbos.
T8168: RIDDERBOS, J. - Abraham, de vriend Gods.
K252: COMENIUS -- RIEDEL, OTTO - Geloof voor de toekomst. Jan Amos Comenius.
T17883: RIEMENS, JAAP - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
T1500: RIEMERSMA, JELLE C. - Religious Factors in Early Dutch Capitalism 1550-1650.
T14874: RIENECKER, FRITZ (HRSGEB./ED.) - Wuppertaler Studienbibel [NT]. 18 (of 21) Vols.
T4619: RIENECKER, FRITZ/ BOOR, WERNER DE (HRSGEB./ED.) - Wuppertaler Studienbibel. Neues Testament. 21 Vols. Compl.
T17708: RIENSTRA, A.S. / VERBOOM, W. (RED.) - De heiliging van de Naam.
T1121: RIESSEN, H. VAN - Wijsbegeerte.
T15664: RIESSEN, H. VAN - De maatschappij der toekomst.
T15665: RIESSEN, H. VAN - Op wijsgerige wegen.
T15865: RIESSEN, H. VAN - Mondigheid en de machten.
T4217: RIESSEN, H. VAN - Mondigheid en de machten.
T948: RIESSEN, H. VAN - Filosofie en techniek.
T19735: SOCRATES --- RIETER, A.W.W. - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
T2355: RIETSCHOTEN, HENK VAN - De variatiebreedte van de Joodse identiteit. Een inventarisatie van meningen.
T8887: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde, door C. Pama. Derde geheel omgewerkte en herziene uitgaaf.
T12710: RIGGENBACH, EDUARD - Der Brief an die Hebräer (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XIV)
T2354: RIGNELL, LARS GÖSTA (HRSG.) - Briefe von Johannes dem Einsiedler. Mit kritischen Apparat, Einleitung und Übersetzung.
T9154: ALPERTUS VAN METZ --- RIJ, H. VAN/ ABULAFIA, A.S. (EDS.) - Gebeurtenissen van deze tijd, en Een fragment over bisschop Diederik I van Metz./ De diversitate temporum et Fragmentum de Deoderico primo episcopo Mettensi. Vertaald en ingeleid.
G549: RIJCKEVORSEL, C.TH.J. VAN - De kerk + de koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
T20304: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
T20321: WISSE, G. --- RIJKE, JOH. DE - Gerard Wisse. Een profetisch prediker.
J2832: RIJKEN, D.G. - In de stad.: Serie: Vrij en Blij IV.
G1443: WILLEM III --- RIJPERMAN, H.H.P. - Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning.
T16640: RINGGREN, HELMER - Die Religionen des Alten Orients.
T9999: RINGNALDA, FREARK M. - Het archief vertelt..... .....over vier eeuwen Jouster Hervormden. Uitgave ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Hervormde Gemeente Joure.
T6351: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving [Marriage and Divorce in Bible and Modern Society/ With a Summary in English]
T2683: PSEUDO-BASILIUS --- RISCH, F.X. (ED.) - Adversus Eunomium IV-V. Einleitung, Übersetzung und Kommentar von Franz Xaver Risch.
J1665: RISSEEUW, P.J. - Jongens van stavast.
T17454: RISSEEUW, P.J. - De glazen stad. Roman uit de Eurotuin.
T14272: RISSI, MATHIAS - Was ist und was geschehen soll danach. Die Zeit- und Geschichtsauffassung der Offenbarung des Johannes. Zweite, stark veränderte Auflage von Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes
T17734: RITSCHL, DIETRICH - Die homiletische Funktion der Gemeinde. Zur dogmatischen Grundlegung der Predigtlehre.
T17403: RIVERS, FRANCINE - Mijn moeders hoop.
J3080: RIVERS, FRANCINE - De roep van de sjofar.
T17634: RIVERS, FRANCINE - Leota's tuin.
T19600: RIVERS, FRANCINE - Een stem in de wind. Deel 1 van de trilogie over christenen in het Romeinse Rijk.
T17628: RIVERS, FRANCINE - Bevrijdende liefde.
J2419: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S.J. - Moeders kleine held.
T15548: PARMENIDES --- ROBBIANO, CHIARA - Becoming Being On Parmenides' Transformative Philosophy.
T17568: ROBERTS, MICHAEL - Biblical Epic and Rhetorical Paraphrase in Late Antiquity.
T13271: PRUDENTIUS --- ROBERTS, MICHAEL - Poetry and the Cult of the Martyrs. The Liber Peristephanon of Prudentius.
T20044: ROBINSON, JAMES M. (ED.) - The Nag Hammadi Library in English. Translated by members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity.
T7954: ROBINSON, J. ARMITAGE - Texts and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature. Vol. II, No. 2: The Testament of Abraham. The Greek Text now First Edited with an Introduction and Notes by Montague Rhodes James. With an Appendix Containing Extracts from the Arabic Version of The Testaments of Abraham, Isaac and Jacob by W.E. Barnes.
T13029: ROBINSON, JAMES M. (ED.) - The Nag Hammadi Library. Translated by Members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity. Second Edition.
T14446: ROBINSON, J. ARMITAGE (ED.) - Texts and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature. Vol. V, No. 1: Apocrypha Anecdota II. Edited by Montague Rhodes James.
T6427: ROBINSON, H. WHEELER (ED.) - Record and Revelation. : Essays on the Old Testament by Members of the Society for Old Testament Study.
T7135: ROBINSON, T.H. - Paradigms and exercises in Syriac Grammar.
T20075: ROBINSON, CYNTHIA / PINET, SIMONE (EDS.) - Courting The Alhambra. Cross-Disciplinary Approaches to the Hall of Justice Ceilings.
G1682: ROBYN, LUDOVICUS / DHONDT, LUC - Historie van de ketterij te Oudenaarde.: Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaardse in de 16e eeuw, door Luc Dhondt.
T19674: ROCHEBLAVE, SAMUEL - Agrippa D'Aubigné 1552-1630. Un Héros de l'épopée huguenote.
T19283: ROCK, LOIS - Bijbelvertelboek. Vertaling Heleen Sytsma-van Loo.
T20485: NIETZSCHE, F. --- RODENBURG, KATJA / SCHIJVENAARS, MONIC / TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - Nietzsche lezen. Negentien filosofen over hun eerste kennismaking.
T4551: DESCARTES --- RODIS-LEWIS, GENEVIÈVE - Descartes. His Life and Thought.: Translated by Marie Todd.
T13889: ROELEVINK, J. (ED.) - Classicale Acta 1573-1620, II: Particuliere synode Zuid-Holland. Classis Dordrecht 1601-1620/ Classis Breda 1616-1620.
J2783: ROELFS, JAN - Een moedige monnik. (Maarten Luther)
G513: ROELINK, J. - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus.: Uitgegeven met inleiding en toelichting.
T19085: ROELINK, J. - Geschiedenis als ambacht. Rede.
T9146: BAUDARTIUS, WILHELMUS --- BROEK ROELOFS, O.C. - Wilhelmus Baudartius.
G435: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. E.A. - De V.O.C. in Azië.
D20160: ROESSINGH, K.H. - Bezinning en verdieping. Keur uit de verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh.
T14285: HEIDEGGER, M. --- ROESSINGH, K.H. - Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
T2584: HEIDEGGER --- ROESSINGH, K.H. - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
T6620: ROEST, HENK DE - Communicative identity. Habermas' perspectives of discourse as a support for practical theology.
T5079: ROGERS, J.B. - Scripture in the Westminster Confession. A Problem of Historical Interpretation for American Presbyterianism.
T8118: ROGERSON, JOHN - Atlas van de Bijbel. Vertaling en bewerking: drs. E.W. van der Poll.
T8518: ROGERSON, J.W. - Anthropology and the Old Testament.
T17973: ROGET, FRANÇOIS - Van Nicea tot Bonifatius. De kerk verbasterd in Romeinse politiek en samenleving.
K1149: COOLHAES --- ROGGE, H.C. - Caspar Janszoon Coolhaes, de voorloper van Arminius en der Remonstranten. 2 dln.
T12024: ROGGE, BERNARD - Het Evangelie gedurende de Vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch.
T13337: ROGGE, H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Stukken I-III. Stuk I, Afd. I: Bibliotheek der Remonstrantsche geschriften; Stuk I, Afd. II: Geschriften betreffende de geschiedenis der Remonstranten; Stuk II, Afd. I: Bibliotheek der Contra-Remonstrantsche en Gereformeerde geschriften; Stuk II, Afd. II: Geschriften betreffende de Nederlandsche Hervormde Kerk, de Socinianen, Kwakers, Hernhutters, Doopsgezinden, Collegianten, Lutherschen, Roomschen, en van Protestantsche Godgeleerden in het buitenland; Stuk III: Stukken betreffende de geschiedenis van Nederland en de andere landen. 5 Vols.
K1484: WTENBOGAERT, J. --- ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Dl. I: Vóor het Bestand; Dl. II: Het Twaalfjarig Bestand; Dl. III: Ná het Bestand. 3 dln.
T13313: WTENBOGAERT, JOH. --- ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Dl. I: Vóor het Bestand; Dl. II: Het Twaalfjarig Bestand. 2 (van 3) dln.
J1677: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel.
T13805: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. 3 dln. in 2 bdn. (Deel 3: Register en kaarten)
T8827: ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
K1145: ROGIER, L.J. / AUBERT, R. / KNOWLES, M.D. (RED.) - Geschiedenis van de kerk. 10 delen in 11 banden.
P208: ATHANASIUS -- ROLDANUS, J. - Le Christ et l'homme dans la théologie d' Athanase d' Alexandrie. Étude de la conjunction de sa conception de l'homme avec sa christologie.
G1380: ROLLASON, D.W. - The Mildrith Legend. A Study in Early Medieval Hagiography in England.
T7770: ROLOFF, JÜRGEN - Die Apostelgeschichte. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Band 5. 1. Auflage dieser neuen Fassung.
T17377: BONIFATIUS --- ROMAIN, WILLY-PAUL - Bonifatius. Grondlegger van Europa. Ingeleid door Georges Duby.
K1500: VERSTEGEN, RICHARD --- ROMBAUTS, EDWARD - Richard Verstegen. Een polemist der Contra-Reformatie.
G1405: ROMEIN, J., ET AL. - De Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.
G1381: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
G1701: ROMEIN, JAN / ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ahnherren der Holländischen Kultur.: Vierzehn Lebensbilder.
G1611: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk.: Met bijdragen van dr. P.J.Bouman, dr. O. Noordenbos en dr. Richter Roegholt.
T15990: EUSEBIUS VAN EMESA --- HAAR ROMENY, R.B. TER - A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa's Commentary on Genesis. Met een samenvatting.
T7070: EUSEBIUS VAN EMESA --- HAAR ROMENY, R.B. TER - A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa's Commentary on Genesis. Met een samenvatting.
T20477: ROMIJN, A. - Marietje heeft het moeilijk.
J2803: ROMIJN, AART - Een gewoon meisje en toch...
T13080: ROMILLY, JACQUELINE DE - A Short History of Greek Literature. Translated by Lillian Doherty.
G1704: ROMPAEY, JAN VAN - De Grote Raad van de Hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen.: Avec un résumé français.
T15339: RONGEN, G. VAN - Nicodemieten vroeger en nu. De actualiteit van Artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
T20356: RONGEN, G. VAN - Met al de heiligen. Liturgie in hemel en op aarde. I. In hemel en op aarde; II. De kerk der eeuwen.
T1095: RONGEN, G. VAN - Zijn ene woord. Studie over de eenheid der Schriften Gods en de daaruit voortvloeiende eenheid van ons belijden en de schoonheid van het Gereformeerd Kerkboek.
T2577: RONGEN, G. VAN - Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondteksten.
T4063: RONGEN, G. VAN - Zijn vast verbond. Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondsteksten.
T17422: RONHAAR, GERDA - Een huis voor Tessa.
T15478: ROODEN, P.T. VAN - Constantijn L'Empereur (1591-1648) professor hebreeuws en theologie te Leiden. Theologie, bijbelwetenschap en rabbijnse studiën in de zeventiende eeuw [Mit einer Zusammenfassung]
T13696: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700. With a Summary in English.
T637: ROODENBURG, P.C. - Israël, de knecht en de knechten. Een onderzoek naar de betekenis en de functie van het nomen in Jesaja 40-66.
T9573: ROOIJAKKERS, GERARD/ ZEE, THEO VAN DER (RED.) - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk.
T20127: ROOIJENDIJK, CORDULA - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
T17338: PNT --- ROON, A. VAN - De Brief van Paulus aan de Epheziërs. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T17851: ROON, G. VAN - Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung.
T4436: ROON, A. VAN - The authenticity of Ephesians.
T7555: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs
G544: ROORDA, D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple Observations upon the United Provinces.
T19046: ROOS, P. (RED.) - De poorten van Sion. 100 jaar geschiedenis van de Chr. Geref. Kerk Damwoude. De kerk - de gemeente - het Woord.
T19579: ROOS, DOEKE - Zeeuwen en de VOC.
L1064: ANNA BIJNS -- ROOSE, LODE - Anna Bijns. Een rederijkster uit de Hervormingstijd.
T17364: ROOSEBOOM, H.J. - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendingsvereeniging.
T16081: ROOSENBRAND, JAN-WILLEM - Drie brieven van Johannes. Bijbelstudie Compact.
T13476: ATTEMA-ROOSJEN, T.H. - De brief van Judas, pastor bij uitstek.
T17142: ROOSJEN, S. - De idee der zelfvervreemding bij Maurice Merleau-Ponty. Avec un Sommaire.
T12872: ROOT, J.M.H. OP 'T - Als je leven zoekt Gezondheid en genezen in anthropologisch perspektief: joodse traditie als levensoriëntatie. With a Summary: 'If you seek life'. Health and Healing in Anthropological Perspective: Jewish Tradition as an Orientation for Life. Mit einer Zusammenfassung.
T10045: MORE, THOMAS --- ROPER, WILLIAM (C.1495-1578)/ HARPSFIELD, NICHOLAS (1519-1575) - Lives of Saint Thomas More. Edited with an Introduction by E.E. Reynolds
G1104: ROS, B. VAN DER (EINDRED.) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
T14438: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. 2 dln.
T2585: HEIDEGGER --- ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
T20010: RÖSEL, MARTIN - Bibelkunde des Alten Testaments. Die kanonischen und apokryphen Schriften. Überblicke - Themakapitel - Glossar.
T8481: ROSENBERG, JOEL - King and Kin. Political Allegory in the Hebrew Bible. (Indiana Studies in Biblical Literature)
T4463: ROSENBERGER, VEIT - Griechische Orakel. Eine Kulturgeschichte.
T950: ROSENKREUZ --- - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft.: Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
T12932: ROSENTHAL, FRANZ - A Grammar of Biblical Aramaic
T2352: ROSENTHAL, FRANZ - A Grammar of Biblical Aramaic.
T2353: ROSENTHAL, FRANZ - Die aramäistische Forschung seit Th. Nöldeke's Veröffentlichungen.
T17058: ROSMINI, ANTONIO - The Origin of Thought. A New Essay on the Origin of Ideas. - Principles of Ethics. - Conscience. Abridged, edited and translated by Terence Watson and Denis Cleary. 3 Vols.
T17427: ROSNAY, TATIANA DE - Haar naam was Sarah.
T4148: ROSNER, BRIAN S. - Paul, Scripture and Ethics. A Study of 1 Corinthians 5-7.
T20042: ROSSEM, CEFAS VAN / VOORT, HEIN VAN DER (ED.) - Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts.
T7797: RÖSSLER, D. - Gesetz und Geschichte. Untersuchungen zur Theologie der jüdischen Apokalyptik und der pharisäischen Orthodoxie.
J2731: ROSSUM, RIE VAN - Jetje uit het Huis.
T15353: ROSSUM, J. VAN - De praedeuteronomistische bestanddelen van het Boek der Richters en hun betekenis voor onze kennis van de geschiedenis van het volk Israël en zijn godsdienst. Avec un résumé.
T15475: ROSSUM, J.A. VAN - De gerousia in de Griekse steden van het Romeinse Rijk. With a summary.
T7971: ROST, LEONHARD (ED.) - Die Damaskusschrift. Neu bearbeitet.
T14297: ROTERMUND, H.W. - Geschiedenis van de Geloofsbelijdenis der Protestanten, op den Rijksdag te Augsburg, in het jaar 1530. Uit het Hoogduitsch.
T15863: ROTH, CECIL/ WIGODER, GEOFFREY (ED.) - The New Standard Jewish Encyclopedia. New revised edition.
T20130: ROTHFUSZ, R. / ROZEMOND, A.J.H. (RED.) - De kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum.
T4576: ROTHUIZEN, G.TH. --- - Het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof. dr. G.Th. Rothuizen.
T13041: BONHOEFFER, D. --- ROTHUIZEN, G.TH. - Aristocratisch christendom. Over Dietrich Bonhoeffer: leven - verzet - ecumene - theologie.
T14508: ROTHUIZEN, G.TH - Landschap. Een bundel gedachten over de Psalmen. 3 dln.
T980: CALVIN/ CALVIJN, JOH. --- ROTHUIZEN, G.TH. - Tweeërlei ethiek bij Calvijn? Inaugurele rede Kampen (Oudestraat) 1964
K1537: ROTONDÒ, ANTONIO - Studi e Ricerche di Storia Ereticale Italiana del Cinquecento. I
T10009: ERASMUS VAN ROTTERDAM - Van de vrye - wil, tegen D. Martinus Luther.
T4279: ERASMUS VON ROTTERDAM - Vom freien Willen. Verdeutscht von Otto Schumacher.
T4291: ERASMUS VON ROTTERDAM - Colloquia familiaria - Vertraute Gespräche. Übersetzt, eingel. und mit Anmerkungen vers. von Werner Welzig.: Text Lateinisch - Deutsch.
T9806: ERASMUS --- ERASMUS VON ROTTERDAM - Briefe. Verdeutscht und herausgegeben von Walther Köhler. Erweiterte Neuausgabe von Andreas Flitner.
T15087: ROTTNER, ELI - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte. (Eindrücke)
T16465: POT --- ROUBOS, K. - I Kronieken. Prediking van het Oude Testament.
T16466: POT --- ROUBOS, K. - II Kronieken. Prediking van het Oude Testament.
T9104: POT --- ROUBOS, K. - I Kronieken/ II Kronieken. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln.
T19635: ROUKEMA, RIEMER (ED.) - De evangeliën van Johannes en Thomas. Ingeleid ddor Riemer Roukema.
T19271: BRÈS, GUIDO DE --- ROUKENS, A.A. (SAMENST.) - De Nederlandse Geloofsbelijdenis met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten. En een beschrijving van de tijd, het leven en werk van Guido de Brès.
T8384: ROUMEN, TON - Vorming in autonomie. Een studie naar de morele ontwikkeling op het terrein van de seksualiteit binnen het godsdienstonderwijs. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid. (Theologie & Empirie; nr. 27)
T13246: BASILIUS CAESARIENSIS --- ROUSSEAU, PHILIP - Basil of Caesarea.
T9522: ROUZET, ANNE - Zestiende-eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstellingscatalogus/Exhibition Catalogue.
J1685: ROVER, PIET DE - Als 't water roept.
J2012: ROVER, P.A. DE - Jantina van de turfschuit.
J3400: ROVER, P.A. DE - Kerstfeest in de roef.
T15620: CALVIN, J. --- ROVER, P.A. DE - Calvijn, de reus uit Noyon. Levensroman.
J7075: ROVER, P.A. DE - De Waterreus.
K1411: ROVER, P.A. DE - De strijdende kerk. Groot vertelboek van de Kerkgeschiedenis.
J1683: ROVER, P.A. DE - IJsgang.
J1687: ROWAAN, HANS - Fort aan de Lek.
T7701: ROWLAND, CHRISTOPHER - Christian Origins. An Account of the Setting and Character of the most Important Messianic Sect of Judaism.
T5832: ROWLEY, H.H. (ED.) - The Old Testament and Modern Study. A Generation of Discovery and Research. Essays by Members of the Society for Old Testament Study.
T7144: ROWLEY, H.H. - From Joseph to Joshua. Biblical traditions in the light of archaeology.: The Schweich lectures of the British Academy 1948.
T7885: ROWLEY, H.H. - The Relevance of Apocalyptic. A Study of Jewish and Christian Apocalypses from Daniel to the Revelation. New and Revised Edition.
K1342: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht.: Met een Bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht, (1583-1598).
T13865: ROYEN, P.C. VAN - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700. With a Summary in English.
T1932: ROYEN, J.F. VAN - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod.
T15343: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische Evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste. With a summary in english. Avec un résumé en français.
T19060: ROYER, JEAN-PIERRE - L' Église et le Royaume de France au XIVe Siècle d'après le Songe du Vergier et la jurisprudence du Parlement.
T3049: PHILO VAN ALEXANDRIË --- ROYSE, JAMES R. - The Spurious Texts of Philo of Alexandria. A study of textual transmission and corruption with indexes to the major collections of Greek Fragments.
T17761: ROZELAAR, MARC - Het Hooglied uit het Hebreeuws in Nederlandse verzen overgebracht en van een inleidende Studie en een Toelichting voorzien.
T17755: ROZELAAR, MARC - Het boek Job uit het Hebreeuws in Nederlandse verzen overgebracht en van een Inleiding, Toelichting en Verantwoording voorzien.
K1206: ROZEMOND, KEETJE - Archimandrite Hierotheos Abbatios 1599 - 1664.
T14504: RU, G. DE - Woord waarop wij bouwen.
T17151: RUBINGH, EUGENE - Sons of Tiv. A Study of the Rise of the Church Among the Tiv of Central Nigeria.
T7492: RUCKSTUHL, EUGEN - Die literarische Einheit des Johannesevangeliums. Der gegenwärtige Stand der einschlägigen Forschungen. Mit einem Vorwort von Martin Hengel. : Im Anhang: Liste der johanneischen Stilmerkmale mit allen Belegstellen aus dem johanneischen Schrifttum.Sprache und Stil im johanneischen Schrifttum. Die Frage ihrer Einheit und Einheitlichkeit.Added: Article by Eugen Rockstuhl: Zur Antithese Idiolekt - Soziolekt im johanneischen Schrifttum. Sonderdruck from: Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, 1987, Bd. 12, p. 141-181.
T7472: RUCKSTUHL, EUGEN - Jesus im Horizont der Evangelien.
T7493: RUCKSTUHL, EUGEN/ DSCHULNIGG, PETER - Stilkritik und Verfasserfrage im Johannesevangelium. Die johanneischen Sprachmerkmale auf dem hintergrund des Neuen Testaments und des zeitgenössischen hellenistischen Schrifttums.
T8035: RUCKSTUHL, E. - Die johanneische Menschensohnforschung 1957 - 1969 (= Theologische Berichte 1, 171 - 284).
T9872: BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ELLIGER, K./RUDOLPH, W., ED.) --- RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia 15: Liber Chronicorum.
T9886: BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ELLIGER,K./RUDOLPH, W., ED.) --- RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia 8: Liber Jeremiae
T19209: RUE, NANCY - De beslissing. [Antonia's keuze.]
T2566: RUHBACH, G. (HRSG.) - Die Kirche angesichts der Konstantinischen Wende.
T13969: HOMERUS --- RUIJGH, C.J. - Liever dagloner op aarde... Gedachten over de diachronische en de synchronische analyse van het Homerische taalgebruik. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam 27 oktober 1969.
T876: RUIJS, R.C.M. - De struktuur van de brief aan de Romeinen. Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van Rom 1, 16 - 3, 23.
T7505: RUIJTER, C.J. DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de kerk.
T19694: RUITENBEEK, KLAAS - Carpentry and Building in Late Imperial China. A Study of the Fiftheenth-Century Carpenter's Manual Lu Ban jing.
J2550: TAZELAAR-DE RUITER, N. - Toch Kerstfeest.
K1063: LINGEN --- RUITER, W. - De man in de schaduw. Ds. Van Lingen strijder voor het Christelijk Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel.
T19001: DONNER, JAN --- RUITER, JOB DE - Jan Donner jurist. Een biografie.
D20142: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk. 6 dln, compleet.
T17381: RULER, A.A. VAN - Verhuld bestaan. [Overdenkingen]
T12428: RULER, A.A. VAN - Visie en Vaart.
T6664: RULER, A.A. VAN - Droom en Gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van christendom en politiek.
T6672: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk. 6 dln, compleet.
T4889: RULER, A.A. VAN - Blij zijn als kinderen. Een boek voor volwassenen.
K728: AFSCHEIDING --- RULLMANN, J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
K1501: KUYPER, A. --- RULLMANN, J.C. - Kuyper-Bibliografie. 3 dln. I. 1860-1879; II. 1879-1890; III. 1891-1932.
K1007: RULLMANN, J.C. - Beknopt christelijke encyclopaedie. Kerk in verleden en heden.: M.m.v. S.P.Dee, Jac. Eringa, e.a.
K1006: RULLMANN, J.C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
K731: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
T4704: HARNACK, ADOLF VON --- RUMSCHEIDT, MARTIN (ED.) - Adolf von Harnack. Liberal Theology at its Height.
T9031: RUNCIMAN, STEVEN - Geschichte der Kreuzzüge.
K1010: RUNCIMAN, STEVEN - Le Manichéisme Médiéval. L'hérésie dualiste dans le christianisme.
T14684: RUNIA, K. - Van feest tot feest steeds voort.
T2196: RUNIA, K. - In het krachtenveld van de Geest. Bundel aangeboden aan prof. dr. Klaas Runia bij diens afscheid als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
T9210: RUNIA, K. - Het geheim van Jezus Christus. Het huidige debat over de christologie.
T20299: RUNIA, K. - Op zoek naar de Geest.
T13879: PHILO ALEXANDRINUS --- RUNIA, D.T. - Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato. 2 vols.
T6922: PHILO --- RUNIA, DAVID T. - Philo in Early Christian Literature. A Survey.
T8338: PHILO --- RUNIA, DAVID T. (ED.)/ MENDELSON, A., WINSTON, D. (ASS. EDS.) - The Studia Philonica Annual. Studies in Hellenistic Judaism. Vol. VI (1994). (Special Section: Philo in Early Christian Literature). Brown Judaic Studies; nr. 299.
K459: LUTHER -- RUPPERT, M. - Luther en de boerenopstand.
T644: RUPPERT, M. - Het rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
D20034: RUPPRECHT, KONRAD - Der Tempel von Jerusalem. Gründung Salomos oder jebusitisches Erbe?
T17326: RUSSCHER, H. - Filippenzen. Brief aan hemelburgers.
T15615: RUSSELL, BERTRAND - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
T15893: RUSSELL, BERTRAND - Het ABC van de relativiteit.
T16702: RUSSELL, BERTRAND - A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. With an Appendix of Leading Passages.
T16991: CALVIJN, J. --- RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend. Ingeleid door Dr. W. van 't Spijker.
K560: CALVIN /CALVIJN -- RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
K1299: RUTGERS, C.A. (SAMENST.) - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
K1011: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw.
T14532: RUTGERS, F.L. - Kerkelijke adviezen. 2 dln.
K1298: JAN VAN ARKEL --- RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht [Avec un résumé en français/ Mit einer deutschen Zusammenfassung]
T9854: ORIGENES --- RUTTEN, MATHIJS - Om mijn oorsprong vechtend. Origenes ofwel het optimisme van een mysticus.
T9173: RUYS, H.J.A. - Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie tot haren Beminden binnen Ierusalem, haerlieder teghenspoet, belet ende eynde, met sin-spelende beelden uitghegheven door Boetius a Bolswert. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
T15542: RUYTER, B.W.J. DE - De gemeente van de evangelist Johannes: haar polemiek en haar geschiedenis. With a summary.
T15304: RYAD, UMAR - Islamic Reformism and Christianity. A Critical Reading of the Works of Muhammad Rashid Ridä and his Associates (1898-1935). With Appendix and Samenvatting en conclusies.
T14436: RYLE, J.C. - Het hart van het christelijk geloof. Samengesteld en ingeleid door ds. A. Baars en ds. K. ten Klooster.
T9557: RYLE, JOHN CHARLES (1816-1900) - De enige weg.
T3068: RYOU, DANIEL HOJOON - Zephaniah's Oracles against the Nations. A Synchronic and Diachronic Study of Zephaniah 2:1-3:8.
G1705: SAAR, J. DU - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
K470: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869).
K1392: KERSHAW, JOHN --- SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870).
K1318: FRANCISCUS VAN ASSISI --- SABATIER, PAUL - Vie de S. François d'Assise.
T16056: SABINE, GEORGE H. - A History of Political Theory.
T19764: SACHAR, HOWARD M. - A History of Israel from the Rise of Zionism to our Time.
T16665: SACHS, HANNELORE / BADSTÜBNER, ERNST / NEUMANN, HELGA - Erklärendes Wörterbuch zur Christlichen Kunst.
T6921: SAFRAI, S./ STERN, M. (ED.), FLUSSER, D./ UNNIK, W.C. VAN (CO-ED.) - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions. 2 Vols.
T6953: SAFRAI, SHMUEL, A.O. (ED.) - The Literature of the Sages. 2 Vols.: Part I: Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, External Tractates;Part II: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic Literature
T7233: SAFRAI, SHMUEL - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
T10076: SALDENUS, GULJELMUS (1627-1694) - De overtuigde Dina, Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos een predikant en Dina een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door W.C. Lamain.
T13161: SALISBURY, JOYCE E. - Perpetua's Passion. The Death and Memory of a Young Roman Woman.
T17320: KIERKEGAARD, S. --- SALMONY, H.A. / OYEN, HENDRIK VAN - Kierkegaard-Gedenkfeier veranstaltet am 10. Juni 1963 aus Anlass des 150. Geburtstages. Eröffnungsansprache von H.A. Salmony. Vortrag von Hendrik van Oyen - Kierkegaards Meldung an die Geschichte.
T20064: SALOMO - Das Lied der Lieder von Schelomo. Liebeslyrik aus dem alten Israel.
J1696: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in België.
T15246: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk.
T9038: SAMUELS, RUTH - Toledot 'Am Jisraeel. Verkenningstocht door de geschiedenis van het joodse volk. Deel II. Bewerkt door F.J. van der Sluis-Rijxman. (Van: Het nieuwe geestelijke middelpunt in Babylonië, tot: De joden in Nederland tot de emancipatie.)
T5003: SANDAY, WILLIAM / HEADLAM, ARTHUR C. - A critical and exegetical commentary on the Epistle to the Romans.
T14091: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
T15365: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland.
T12022: SMALING, G.F. --- SANDBERG, G.P./ VOS, D. DE (RED.) - Kleur bekennen. Bijdragen van vrienden. Aangeboden aan Ds G.F. Smaling, verbi divini minister, ter gelegenheid van het neerleggen van zijn ambt wegens verleend emeritaat op 7 oktober 2001. Hervormde Marewijkgemeente te Leiden.
T12332: SANDERS, J.G.M. - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
J1699: SANDERS, ANNIE - Joke's gouden tijd.
T7795: QUMRAN --- SANDERS, J.A. - Discoveries in the Judaean Desert of Jordan IV. The Psalms Scroll of Qumrân Cave 11 (11QPs-a).
T13159: SANDMEL, SAMUEL - Judaism and Christian Beginnings.
T13172: SANDMEL, SAMUEL - The First Christian Century in Judaism and Christianity: Certainties and Uncertainties.
K1418: ALBERTI, JOAN --- SANDT, H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw/ Joan Alberti, a Dutch Theologian and Classicist in the Eighteenth Century (With a Summary in English)
T6954: SANDT, H. VAN DE/ FLUSSER, DAVID - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity.
T15626: SANTEMA, J.H. - Modellen in de wetenschap en de toepassing ervan. Historische en systematische beschouwing vanuit christelijk-wijsgerig perspectief.
T12127: SAP, J.W. - De reformatorische rechtsstaatgedachte.
T6700: MELITON VON SARDES - Vom Passa. Die älteste christliche Osterpredigt. : Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Josef Blank.
T12897: SASSEN, FERD. - De Wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
T13468: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
T13469: SASSEN, FERD. - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwsche wijsbegeerte.
T6188: PSEUDEPIGRAPHA --- SATRAN, DAVID - Biblical Prophets in Byzantine Palestine. Reassessing the
T7715: SATRAN, DAVID - Early Jewish and Christian Interpretation of the Fourth Chapter of the Book of Daniel.
L1010: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets: Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en Mej. A. Beets
T1676: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Beoordeeling van het werk van Dr. J.H. Scholten over de leer der Hervormde Kerk.
T19675: SAUTER, GERHARD - Einführung in die Eschatologie.
T2349: SAWYER, JOHN F.A. - A Modern Introduction to Biblical Hebrew.
T7461: SAYLER, GWENDOLYN B. - Have the Promises Failed? A Literary Analysis of 2 Baruch.
J3087: CRAMER-SCHAAP, D.A. - Bijbelse verhalen voor kinderen. Oude Testament.: Opnieuw bewerkt en aangevuld door Lieke van Duin.
T13945: SCHAAP, JACOB GIJSBERTUS - Samen leren leven en geloven. Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar het omgaan met kernwoorden van geloven in situaties van dialogisch leren en begeleiden. Mit einer Zusammenfassung/ With a Summary.
G1650: SCHACHERL, LILLIAN - Très Riches Heures. Behind the Gothic Masterpiece.
T17937: SCHACHT, J.H. - De noodzakelykheid van ene spoedige bekeering, ter waarschouwing tegen het uitstel van dezelve, voorgesteld en aangedrongen.
T2082: SCHAEFFER, FRANCIS A. / KOOP, C. EVERETT - Wat ging er mis? De verwording van de menselijke samenleving.
T4226: SCHAEFFER, F.A. - De dood over de stad.
G1570: SCHÄFER, ERNST - Laudatio Organi. Eine Orgelfahrt von der Ostsee bis zum Erzgebirge.
T20553: SCHAFF, PHILIP - History of the Christian Church. 8 Vols. Complete. I. Apostolic Christianity A.D. 1-100; II. Ante-Nicene Christianity A.D. 100-325; III. Nicene and Post-Nicene Christianity A.D. 311-600; IV. Mediaeval Christianity A.D. 590-1073; V. The Middle Ages 1049-1294; VI. The Middel Ages 1294-1517; VII. Modern Christianity. The German Reformation; VIII. Modern Christianity. The Swiss Reformation.
T6236: SCHAFF, PHILIP / WACE, HENRY (ED.) - A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. Second Series - Vol III.: Theodoret, Jerome, Gennadius, Rufinus: Historical Writings, etc.Translated into English with Prolegomena and Explanatory Notes.
T6239: AUGUSTINUS, A./ AUGUSTIN, SAINT --- SCHAFF, PHILIP (ED.) - Anti-Pelagian Writings (A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. First Series; Vol V)
T8931: SCHAIK, C.J.J. VAN - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
G1924: GROTIUS --- SCHALEKAMP, J.C. - The Grotius Collection at the Peace Palace. A Concise Catalogue.
T6219: SCHALIT, A. - Untersuchungen zur Assumptio Mosis.
T7258: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHALIT, A. (HRSGEB.) - Zur Josephus-Forschung.
K218: BONAVENTURA -- SCHALÜCK, HERMANN F. - Armut und Heil. Eine Untersuchung über den Armutsgedanken in der Theologie Bonaventuras
G842: SCHATBORN, PETER/ SZÉNÁSSY, ISTVAN L. - Iconographie du notariat. Documentation de la fondation pour le progrès de la science notariale.
K915: LUTHER --- SCHEEL, OTTO (HRSG.) - Dokumente zu Luthers entwicklung (bis 1519).
K1396: HOEDEMAKER -- SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
T14305: HOEDEMAKER, PH.J. --- SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker. Herdruk.
T4598: SCHEGGET, G.H. TER - Het lied van de Mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.
G1883: SCHEIBER, EDUARD - Niederländische Buchmalerei. Die Miniaturen des Culenborch-Missales in Brixen. Der Kodex C 20 in der Bibliothek des Priesterseminars von Brixen. Das missale des Utrechter Bischofs Zweder van Culenborch, dessen Aufbau, Inhalt und künstlerische Ausgestaltung. Eine illuminierte Handschrift der holländischen Schule.
T14500: SCHEIDECKER, MARC/ GAYOT, GÉRARD - Les protestants de Sedan au XVIIIe siècle. Le peuple et les manufacturiers.
T12430: SCHELER, MAX - Vom Ewigen im Menschen. Erster Band: Religiöse Erneuerung. 2 Vols in 1.
T8829: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
T15181: SCHELLER, R.W.H.P. - Opmaak & Mise-en - Page. Een onderzoek naar de beginselen der vroegste boekkunst.
T14213: SCHELLEVIS, L. - De betekenis van Jezus' mensheid. Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner [Mit einer Zusammenfassung]
T15700: SCHELLING, P. - De Asafspsalmen hun samenhang en achtergrond.
T8952: SCHELLING, P. - Obadja. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T16903: SCHELVEN, A.A. VAN (ED.) - Verklikkers-rapporten over Antwerpen in het laatste kwartaal van 1566.
G424: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE -- SCHELVEN, A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
K1013: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. dl. I. Genève en Frankrijk.
K1014: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. dl. III. Polen - Bohemen, Hongarije en Zevenburgen.
T14129: SCHELVEN, A.A. VAN (ED.) - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1568.
G617: WILLEM VAN ORANJE --- SCHELVEN, A.A. VAN - Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen.
J1847: VLIET-LIGTHART SCHENK, A. VAN - Liesje en Tineke.
T7827: SCHENK, WOLFGANG - Synopse zur Redenquelle der Evangelien. : Q-Synopse und Rekonstruktion in deutscher Übersetzung mit kurzen Erläuterungen.
L1304: SCHENKEVELD, MARGARETHA H./ SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. (EDS.) - Het is begonnen met David. De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 dichters uit vijf eeuwen.
T8826: SCHENKEVELD, MARIA A. - Dutch Literature in the Age of Rembrandt. Themes and Ideas.
T12998: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de Mengeldichten en het Vervolg der Gedichten.
T13381: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET/ VRIES, WILLEMIEN B. DE - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695)
K1177: WILLEM DE CLERCQ -- SCHENKEVELD, M.H. - Willem de Clercq en de literatuur [Met brief van de auteur aan G. Kamphuis]
T13382: DEMETRIUS --- SCHENKEVELD, DIRK MARIE - Studies in Demetrius 'On Style'.
T14773: SCHEPS, N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
T9825: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; Deel 2.
K659: LUTHER -- SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
T4690: SCHILDER, K. - Eerste Rede, Eerste Optreden. Gereconstrueerd en ingelijst door Drs. E. A. de Boer.
T3040: SCHILDER, K. - Bij Dichters en Schriftgeleerden. Verzamelde opstellen.
T610: SCHILDER, K. - Licht in de rook.
T14890: SCHILDER, K./ DEDDENS, P. - Eerste- en tweedehands gezag. Bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure.
T12477: SCHILDER, ALEID/ VEENHOF, JAN - Van vrijmaking tot bevrijding.
K1017: SCHILDER, H.J. - Op de grens van kerk en secte. Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure betreffende cand. H.J.Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn wering uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidenden commentaar.
T14873: SCHILDER, K. (SAMENST.) - 't Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords. Medewerkers: E.Th. van den Born, D. van Dijk, S. Greijdanus, B. Holwerda, A. Janse, J. Kapteyn, K. Schilder, C. Veenhof, M.B. van 't Veer, J.A. Vink. Met oorspronkelijke houtsneden van Johan Melse en verzen van oud-Nederlandsche dichters.
K1252: SCHILDER, K. --- - Gedenkt uw voorgangeren. In memoriam Prof. Dr. K. Schilder 19 december 1890 - 23 maart 1952.
T17647: SCHILDER, K - Gedenkt uw voorgangeren. In memoriam Prof. Dr. K. Schilder 19 december 1890 - 23 maart 1952.
T20366: SCHILDER, H.J. - Rachels troost. Vrouw en vrouwen in de heilshistorie.
D20033: SCHILDER. K. - Aforismen.
T14861: SCHILDER, K. - Bovenschriftuurlijke binding - een nieuw gevaar.
T15129: SCHILDER, K. - Een hoornstoot tegen Assen? (Antwoord op een conscientiekreet).
T12825: SCHILDER, K. - Het mirakel van de vreugde der Immanuel-Gemeenschap. Afscheidsprediking gehouden op Dinsdag 26 September 1933 in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven.
T14298: SCHILDER, K. - Wat is de hemel?
T14409: SCHILDER, K. - Wat is de hemel?
T2920: SCHILDER, K. - Tusschen Ja en Neen. Verzamelde opstellen.
T15614: SCHILDER, K. - Christus en cultuur.
K550: SCHILDER, K. - De dogmatische beteekenis der Afscheiding ook voor onzen tijd.
T1941: SCHILDER, K. - Bezet bezit. Artikelen van de hand van Prof. Dr. K. Schilder opgenomen in de nummers van De Reformatie uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland - juni-augustus 1940.
T1943: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. Afdeling I. Preken. Preken uit de jaren 1914-1952. 3 dln.
T1946: SCHILDER, K. - Om Woord en Kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. 4 dln.
T3039: SCHILDER, K. - Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van Prof. dr. K. Schilder.
T4196: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. Schriftoverdenkingen. 3 dln. Jaren 1915 - 1952.
T4428: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven.
T4626: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. De Kerk. Afdeling III. 3 dln.
T4882: SCHILDER, K. - Looze Kalk. Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
T6262: SCHILDER, K. - Christus in Zijn lijden. Overwegingen van het lijdensevangelie. I. Christus aan den ingang van Zijn lijden; II. Christus in den doorgang van Zijn lijden; III. Christus bij den uitgang van zijn lijden. 3 dln.
K1016: SCHILDER, H.J. - Op de grens van kerk en secte. Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure bertreffende cand. H.J.Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn wering uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidenden commentaar.
T648: SCHILDER, H.J. - Ik schreeuw het uit. Opstellen over het schreeuwend roepen in het Oude Testament.
K1627: LUTHER, MARTIN --- SCHILDT, JOACHIM - Martin Luther und die deutsche Bibel.
T712: ARISTOTELES -- SCHILFGAARDE, P. VAN - De Zielkunde van Aristoteles.
T14707: SCHILSON, ARNO/ KASPER, WALTER - Christologie im Präsens. Kritische Sichtung neuer Entwürfe
K1109: ZWINGLI --- SCHINDLER, ALFRED - Zwingli und die Kirchenväter.
T15482: SCHIPPER, MARGA - Dienaren van God. De spiritualiteit van de vroeg-christelijke kerk in Ierland.
G1002: SCHIPPER, J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
T14955: SCHIPPER, PAUL DE - Achter de dijken. [Het verhaal van Zeeuws-Vlaanderen, van Dow en van de mensen die er wonen en werken.]
J3650: SCHIPPER, L. - Kinder-album. Gedichten voor knapen en meisjes.
T612: SCHIPPER, ARY - De kinderdoop in de Heilige Schrift. Geschiedenis van de kinderdoop.
J1403: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - De vijfde.
J2503: SCHIPPERS, W. - Frans Wikkers.
J2001: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - Een vast vertrouwen.
J1791: SCHIPPERS, W. - Eiberslust.
T9514: SCHIPPERS, W. - Wuildershoeve.
T6516: SCHIPPERS, R. --- - Ad Interim. Opstellen over Eschatologie, Apocalyptiek en Ethiek.: Aangeboden aan Prof. Dr. R. Schippers ter gelegenheid van zijn vijf en twintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit.
T14123: SCHIPPERS, R. - Mythologie en eschatologie in 2 Thessalonicenzen 2:1-17. Referaat voor de drieënveertigste Wetenschappelijke samenkomst op 5 juli 1961. Vrije Universiteit te Amsterdam,.
T14124: SCHIPPERS, R. - De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek; Mythologie en eschatologie in 2 Thessalonicenzen 2: 1-17. 2 redes
T2002: SCHIPPERS, R. - De gereformeerde zede.
T2003: SCHIPPERS, R. - Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament.
T17666: SCHIPPERS, W. - De visser van Nispenrode.
T9516: SCHIPPERS, W. - Het loon der zonde
T17340: SCHLATTER, ADOLF - Das Evangelium nach Matthäus. Ausgelegt für Bibelleser.
T6904: SCHLATTER, ADOLF - Synagoge und Kirche bis zum Barkochba-Aufstand.: Vier Studien zur Geschichte des Rabbinats und der jüdischen Christenheit in den Ersten Zwei Jahrhunderten:I. Die Tage Trajans und Hadrians; II. Die Kirche Jerusalems vom Jahr 70 bis 130; III. Jochanan ben Zakkai, der Zeitgenosse der Apostel; IV. Der Märtyrer in den Anfängen der Kirche.Mit einem Geleitwort von Joachim Jeremias.
T17276: SCHLATTER, ADOLF - Die Apostelgeschichte. Ausgelegt für Bibelleser.
T17091: SCHLATTER, ADOLF - Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt. Ein Kommentar zum vierten Evangelium.
T17055: SCHLATTER, ADOLF - Das christliche Dogma. Mit einem Vorwort von Wilfried Joest.
T13105: SCHLATTER, A. - Der Ruf Jesu. Predigten. 3. Auflage
T14360: SCHLATTER, ADOLF - Der Brief des Jakobus.
T14940: SCHLATTER, D.A. - Das Christliche Dogma.
T2521: SCHLATTER, ADOLF - Erläuterungen zum Neuen Testament. 10 Vols.
T6128: SCHLATTER, ADOLF - Der Glaube im Neuen Testament.
T7099: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHLATTER, ADOLF - Kleinere Schriften zu Flavius Josephus.: Herausgegeben und eingeführt von Karl Heinrich Rengstorf.
T12253: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Schleiermacher-Auswahl. Mit einem Nachwort von Karl Barth
T8092: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen. Kritische Ausgabe herausgegeben von Heinrich Scholz.
T8116: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Mit einer Einleitung von Hans Leisegang.
K581: SCHLICHTING, TH.H. - Sint Thomas More.
T14055: SCHLIER, HEINRICH - Der Brief an die Galater. Übersetzt und erklärt.
T6679: SCHLIER, H. - Der Brief an die Galater. Übersetzt und erklärt.: Meyer, Kritisch-exegetischer Kommentar über das NT. 7. Abt.
T7389: SCHLIER, HEINRICH - Der Römerbrief. Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Band VI.
T17345: SCHMID, KONRAD / RIEDWEG, CHRISTOPH (EDS.) - Beyond Eden. The Biblical Story of Paradise (Genesis 2-3) and Its Reception History.
T8638: SCHMID, HERBERT - Die Gestalt des Mose. Probleme alttestamentlicher Forschung unter Berücksichtigung der Pentateuchkrise. (Erträge der Forschung; Band 237)
T8637: SCHMID, RUDOLF - Das Bundesopfer in Israel. Wesen, Ursprung und Bedeutung der alttestamentlichen Schelamim. (Studien zum Alten und Neuen Testament; Band IX)
T19336: SCHMIDT, JAN - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Ingeleid en geannoteerd door Jan Schmidt.
T7042: SCHMIDT, CARL - Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung. Ein katholisch-apostolisches Sendschreiben des 2. Jahrhunderts.: Nach einem koptischen Papyrus des Institut de la Mission Archéol. Française au Caire unter Mitarbeit von Herrn Pierre Lacau etc., herausgegeben, übersetzt und untersucht nebst drei Exkursen von Carl Schmidt.Mit Lichtdruck-Faksimile der Handschrift.Übersetzung des äthiopischen Textes von Dr. Isaak Wajnberg.
K1673: SCHMIDT, W. (HRSGEB.) - Gestalten der Reformation. (With Contributions of Heinrich Bornkamm, Ernst Wolf, Robert Stupperich a.o.).
T20003: SCHMIDT, ARIADNE - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
T17193: SCHMIDT, WERNER H. - Alttestamentlicher Glaube und seine Umwelt. Zur Geschichte des alttestamentlichen Gottesverständnisses.
T15983: SCHMIDT, LUDWIG (HRSG.) - Epheser und Kolosser.
T2733: SCHMIDT, UTA - Zentrale Randfiguren. Strukturen der Darstellung von Frauen in den Erzählungen der Königebücher.
T6680: SCHMIDT, HANS WILHELM - Der Brief des Paulus an die Römer. ( Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. VI)
T7036: LECHNER-SCHMIDT, W. - Wortindex der lateinisch erhaltenen Pseudepigraphen zum Alten Testament.
T7629: SCHMIDT, JOHANN MICHAEL - Die jüdische Apokalyptik. Die Geschichte ihrer Erforschung von den Anfängen bis zu den Textfunden von Qumran.
T17149: SCHMIDT, P. WILHELM - Ursprung und Werden der Religion. Theorien und Tatsachen.
T16995: SCHMITT, K.R. - Death and after-life in the theologies of Karl Barth and John Hick. A Comparative Study
T17521: SCHMITT, JEAN-CLAUDE - Bijgeloof in de Middeleeuwen. Met een nawoord van Marco Mostert.
T2005: SCHMITT, K.R. - Death and after-life in the theologies of Karl Barth and John Hick. A Comparative Study.
L1223: SCHMITZ, WOLFGANG - Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
T1322: SCHMOLLER, ALFRED - Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament. Dreizehnte Auflage 1963/ Concordantiae Novi Testamenti graeci. Editio tertia decima 1963.
T7655: SCHNACKENBURG, RUDOLF - Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments. Band I: Von Jesus zur Urkirche. Völlige Neubearbeitung.
T20533: SCHNEIDER, LODY - De koningin van Scheba en het lied van Salomo.
T20532: SCHNEIDER, LODY - Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.
T19219: SCHNEIDER, ROBERT - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan Beukels [koning van de Wederdopers]
G1396: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en Schrift in de Westerse Wereld.
T7187: SCHNELLE, UDO - Antidoketische Christologie im Johannesevangelium. Eine Untersuchung zur Stellung des vierten Evangeliums in der johanneischen Schule.
T7700: SCHNIDER, FRANZ - Jesus der Prophet.
T9259: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. 3 dln
K705: SCHNÜRER, GUSTAV - Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit.
T15813: SCHODDE, GEORGE H. - The Book of Jubilees. Translated from the Ethiopic.
G1662: SCHOENMAKERS, TON / JAS, JORIEN - Slang, Esculaap en Gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
T13188: SCHOEPS, HANS JOACHIM - Aus frühchristlicher Zeit. Religionsgeschichliche Untersuchungen.
T7665: SCHOEPS, HANS-JOACHIM - Paulus. Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte.
T8309: SCHOEPS, HANS-JOACHIM - Das Judenchristentum. Untersuchungen über Gruppenbildungen und Parteikämpfe in der frühen Christenheit.
T17958: SCHÖFFER, I. / WEE, H. VAN DER / BORNWASSER, J.A. (RED.) - De Lage Landen 1500 - 1780.
T16853: SOCRATES SCHOLASTICUS - The Ecclesiastical History of Socrates surnamed Scholasticus, or the Advocate, comprising a History of the Church in Seven Books, from the Accession of Constantine, A.D. 305, to the 38th Year of Theodosius II, including a Period of 140 Years. Translated from the Greek, with Some Account of the Author, and Notes Setected from Valesius.
K582: SCHOLTE, L.R. - Een vreemdelinge in een vreemd land.: Met een inleiding van Rudolf van Reest.
T12630: SCHOLTE, H.P., C.S. - [Adres] Aan Zijne Majesteit den Koning/ Huishoudelijk Reglement voor de Christelijk - Afgescheiden Gemeente te Utrecht (De erkenningsaanvraag)
T12631: SCHOLTE, H.P., ET AL. - Kerkeordening ten dienste van de gemeente Jesu Christi in Nederland. In orde gebragt door de opzieners dier gemeente, in de Nationale Synode, gehouden te Utrecht den 28sten September en volgende dagen, Anno 1837.
T17444: SCHOLTE, WUBBO - Met kippevel. Angst en angststoornissen.
T9196: SCHOLTE, H.P. - Laatste getuigenis tegen de liefdelooze handelingen van het zoogenaamd Hervormd Kerkbestuur, benevens eene opwekking aan de geloovigen, tot afzondering van eenen dank-, vast- en bededag.
T12189: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. 2 delen met Register.
T16102: SCHOLTEN, L.M.P. - Nuttig tot lering. 136 annotaties voor Bereeërs.
T20383: SCHOLTZ, A.H.M. - Vatmaar. n Lewendagge verhaal van n tyd wat nie meer is nie.
T17926: SCHOMANN, HEINZ - Kunstdenkmäler im westlichen Oberitalien. Lombardei - Piermont - Ligurien - Aostatal.
T7698: SCHONEVELD, JACOBUS - The Bible in Israeli Education. A Study of Approaches to the Hebrew Bible and its Teaching in Israeli Educational Literature.
J1761: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
J1712: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje.
J1711: SCHOOLLAND, J.L. - Toch een ketting.
J7009: SCHOOLLAND, J.L. - Van Fieneke en Marjolijn. Lente.
T6186: SCHOON, S. - Christelijke presentie in de Joodse Staat. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache.
T6337: SCHOON, SIMON - De weg van Jezus.: Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting.
J1714: SCHOONEVELT, FINE - Siti, het waroengmeisje.
T654: SCHOONHEIM, P.L. - Een semasiologisch onderzoek van Parousia met betrekking tot het gebruik in Mattheus 24/ A Semasiological Research into Parousia, with Special Reference to its Use in S. Matthew 24. With a Summary in English.
T9423: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Jodendom - Christendom - Verlichting. Johann Georg Hamann en Moses Mendelssohn, een achttiende eeuws dispuut als bijdrage aan hedendaagse discussie.
T17261: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J. - Intreê-rede over II Cor. II: 12 uitgesproken te Balk den 16 November 1851. En 5 andere preken.
T3020: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J.G.Hamann den Magus van het Noorden (1730-1788).
K1276: SCHOOR, R.J.M. VAN DE - The Irenical Theology of Théophile Brachet de La Milletière (1588-1665).
T994: SCHOOT, E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met Aanhangsel.
T12649: SCHORER, WILLEM - Het nut der bedyking tot redres der financie voor de provincie van Zeeland beredeneert; en de nadeelige gevolgen voor de gemeene zaek, resulterende uit de oneenigheden tussen de respective bondtgenooten over de bedykbaere schorren in het Committimus, aengetoont door Mr. Willem Schorer, Praesident in den Raede van Vlaenderen/ Het recht van hun Ed. Mog. de Heeren Staten van Zeeland over de Hoofd- of Hooge Plaat beredeneerd en aangetoond door Leendert van Oosdorp: landman, wonende in den Helena Polder; en oud-schepen der Stad en Lande van Biervliet/ De eygendom der Staten van Zeeland over de Hooftplaet en uyt de gronden van het regt der volkeren en van de Borger Landwet betoogt; als mede de jurisdictie over de Ysendykse schorren aen de Magistraet van Biervliet toegekent en beweert tegen het collegie 's lands van den Vrye door Mr. Willem Schorer, Praesident in den Raede van Vlaenderen.
T4155: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het Innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in Zamenspraken.
T9022: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het Innige Christendom.
T12547: SCHOT, A. - Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Dertien overdenkingen over het Hooglied.
K1150: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus.
G560: SCHOTEL, G.D.J. - Het Maatschappelijke Leven onzer Voorvaderen in de Zeventiende Eeuw.
K513: SCHOTTEN, S. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
T12424: SCHOTTENLOHER, KARL - Philipp Ulhart. Ein Augsburger Winkeldrucker und Helfershelfer der Schwärmer und Wiedertäufer (1523-1529).
J1717: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de Zeeleeuw.
J1716: SCHOUTEN, H. - Verzwegen kwaad.
T17744: SCHOUTEN, HENNIE - Orgeltrio's van grote componisten. Trios for the Organ of great composers.
T20177: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
T17836: SCHOUTEN, N.M. - Toen Urk nog een eiland was.
J1720: SCHOUTEN, N.M. - De paarden van de Postillon.
T17202: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios als symbool van de Geneeskunde.
T17105: SCHRAGE, WOLFGANG - Ethik des Neuen Testaments. Das Neue Testament Deutsch - Ergänzungsreihe.
T4400: SCHRAGE, E.J.H. - Het Pad der Gerechtigheid. Bijbel, Recht en Picturale Kunst als Hoekstenen van Civilisatie en Cultuur.
K295: DOEDES -- SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
K471: SCHRAM, P.L. - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
K208: BERGH, WILLEM VAN DEN -- SCHRAM, P.L. - Willem van den Bergh 1850 -1890
T13957: SCHRAM, DIRK HENDRIK - Norm en normdoorbreking. Empirisch onderzoek naar de receptie van literaire teksten voorafgegaan door een overzicht van theoretische opvattingen met betrekking tot de funktie van literatuur. Mit einer Zusammenfassung/With a Summary.
T7186: SCHRAM, T.L. - The Use of IOUDAIOS in the Fourth Gospel. An Application of Some Linguistic Insights to a New Testament Problem.
T3064: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHRECKENBERG, HEINZ - Bibliographie zu Flavius Josephus.
T6905: SCHRECKENBERG, HEINZ/ SCHUBERT, KURT - Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity.: I. Josephus in Early Christian Literature and Medieval Christian Art.II. Jewish Pictorial Traditions in Early Christian Art.With an Introduction by David Flusser.
J3587: SCHREIBER-WICKE, EDITH / LAIMGRUBER, MONIKA - La poudre d'escampette.
T17626: SCHREINER, ERNST - De harp van de Hugenote.
T7214: SCHREINER, J. - Alttestamentlich-Jüdische Apokalyptik. Eine Einführung.
T8107: SCHILLEBEECKX, E. --- SCHREITER, R.J. - Edward Schillebeeckx tekst & toelichting. Vert. uit het Engels door R. Langman.
T12203: BLUMHARDT, J.C. --- SCHREUDER, J.C. - De overwinningsgedachte bij Johann Christoph Blumhardt. Mit Zusammenfassung.
T15460: POPPER, KARL--- SCHREURS, BEN - Karl Popper en de Metafysica. With a summary.
T13887: SCHREURS, A. - Spirituele begeleiding van groepen. Bijdrage tot een praktijktheorie voor geloofspractica. With a Summary in English.
T974: SCHREURS, NIC. - Geloofsverantwoording. Van apologetiek naar een hermeneutische theologie met apologetische inslag.
T9933: SCHREVEL, A.-C. DE - Recueil de Documents relatifs aux Troubles Religieux en Flandre 1577-1584. 3 Tomes/3 Vols
K1250: SCHREVEL, A.C. DE - Recueil de Documents relatifs aux Troubles Religieux en Flandre 1577-1584. 3 Tomes.
T4524: SCHREY, HEINZ-HORST - Einführung in die Ethik.
T8592: SCHREY, HEINZ-HORST (ED./ HRSGEB.) - Entfremdung. (Wege der Forschung; Band CDXXXVII).
A531: SCHRIJVER, G. - Stormgetij. Een episode uit de historie van Antwerpen. 2 delen.
T17307: SCHRIJVER, J.H. - Korte geloofsleer. Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd. 3 delen.
T4177: HORATIUS --- SCHRIJVERS, P.H. - Buiten de perken. Horatius' dichtkunst en Bilderdijks De kunst der poëzy. Rede.
K1030: SCHRODT, PAUL / VOGELSTEIN, INGEBORG B. - The Reformation Era Pamphlet in the Ambrose Swasey Library. An Annotated Bibliography.
T19902: SCHROER, SILVIA / STAUBLI, THOMAS - Die Körpersymbolik der Bibel.
T17601: SCHROTEN, H. - Het Boek Job voor de gemeente verklaard.
T14496: CALVIN/CALVIJN --- SCHROTEN, HENDRIK - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs.
T19587: SCHUBERT, CHARLOTTE - Perikles.
T15570: WINGHE, PHILIPS VAN --- SCHUDDEBOOM, C. - Philips van Winghe (1560-1592) en het ontstaan van de christelijke archeologie. With a summary.
T8823: SCHUIJT, W.J. - Doctrinael des Tijts.
T2947: SCHUIL, A. - Amalek. Onderzoek naar oorsprong en ontwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament.
T17103: SCHULZ, SIEGFRIED - Das Evangelium nach Johannes. Das Neue Testament Deutsch.
T6145: SCHULZ, GUDRUN - Veritas est Adaequatio Intellectus et Rei.: Untersuchungen zur Wahrheitslehre des Thomas von Aquin und zur Kritik Kants an einem überlieferten Wahrheitsbegriff.
T7428: SCHULZ, SIEGFRIED - Q. Die Spruchquelle der Evangelisten.
T16049: SCHUMAN, N.A. / SCHALKEN, T.M. / ABMA, J.F. / MONTSMA, J.A. - Verdiend loon. Opstellen over het recht op vergelding.
T7760: SCHUNCK, KLAUS-DIETRICH - Die Quellen des I. und II. Makkabäerbuches.
T4021: SCHUPP, FRANZ - Abbo von Fleury: De Syllogismis Hypotheticis. Textkritisch herausgegeben, übersetzt, eingeleitet und kommentiert.
T6277: SCHÜPPHAUS, JOACHIM - Die Psalmen Salomos. Ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts.
T14935: SCHÜRER, EMIL - Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 1. Einleitung und politische Geschichte; 2. Die inneren Zustände; 3. Das Judentum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur; 4. Register. 4 vols. complete.
K1646: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN - Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel. Met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde.
T11038: SCHÜRMANN, HEINZ - Das Lukasevangelium. Erster Teil: Kommentar zu Kap. 1,1 - 9,50. Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament; III/1
T6900: SCHÜRMANN, HEINZ - Gottes Reich - Jesu Geschick. Jesu ureigener Tod im Licht seiner Basileia-Verkündigung.
T12795: SCHÜSSLER, BERT - Nes Ammim. Een internationaal christelijk dorp in Israël.
T2351: SCHUSTER, A. (RED.) - Het Jodendom in de laatste twee eeuwen. Een serie lezingen uitgesproken voor de AVRO-microfoon van 19 april 1959-24 mei 1959.
T16989: SCHUTTE, GERRIT - De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 - 2005. 2 dln.
T19700: SCHUTTE, G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft 1770-1810.
G1534: GROEN VAN PRINSTERER --- SCHUTTE, G.J. - Mr. G. Groen van Prinsterer.
T20243: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid.
T12635: NOOT, J. VAN DER --- SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
K611: SCHUTZ, H.L.C. - De Broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernhutters in Zeist A.D. 1746.
T19540: SCHUURMAN, E. - Techniek: middel of moloch? Een christelijk-wijsgerige benadering van de crisis in de technisch-wetenschappelijke cultuur.
T17083: LUTHER, M. --- SCHUURMAN, L. - Confusio Regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik.
T15123: SCHUURMAN, E. - De kulturele spanning tussen technokratie en revolutie. Rede.
T2165: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
T9293: COORNHERT --- SCHUYTVLOT, A.C. (SAMENST.) - Coornhert 1522 - 1590. Catalogus van een tentoonstelling van brieven, documenten en vroege uitgaven uit eigen bezit. Tentoonstelling van 8 november 1990 t/m 4 januari 1991 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
T13238: EUSEBIUS --- SCHWARTZ, EDUARD (HRSGEB./ED.) - Kirchengeschichte. Kleine Ausgabe [Greek text with Critical Apparatus]
T3067: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHWARTZ, SETH - Josephus and Judaean Politics.
T7618: SCHWARTZ, EDUARD - Griechische Geschichtschreiber. Herausgegeben von der Kommission für spätantike Religionsgeschichte bei der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
T20361: CALVIN, JOHANNES --- SCHWARZ, RUDOLF - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. 1. Die Briefe bis zum Jahre 1547; 2. Die Briefe der Jahre 1548-1555; 3. Die Briefe der Jahre 1556-1564. 3 Vols.
T16124: SCHWEBEL, HORST (HRSG.) -
K1323: SCHWEITZER, ALBERT --- - Leben, Werk und Denken 1905-1965 Mitgeteilt in seinen Briefen.
T1335: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart.
T1542: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.
T656: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.
T8349: SCHWEITZER, ALBERT - Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums. Zweites Heft. Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis. Eine Skizze des Lebens Jesu.
T17339: SCHWEIZER, EDUARD - Der erste Petrusbrief.
T12361: SCHWEIZER, EDUARD - Jezus, de gelijkenis van God. Wat weten wij echt over het leven van Jezus?
T7520: SCHWEIZER, EDUARD - Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament.
T7771: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Lukas. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Band 3. 1. Auflage dieser neuen Fassung.
T8313: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Tb. 2.
T8315: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Markus. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Tb. 1.
T9436: SCHWEIZER, ED. - Der erste Petrusbrief ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde)
T16648: SCHWÖBEL, CHRISTOPH - God: Action and Revelation.
T3093: SCOTT, JAMES M. (ED.) - Exile: Old Testament, Jewish, and Christian Conceptions.
T17316: SEEBASS, HORST - Biblische Hermeneutik.
T1535: SEEBERG, REINHOLD - Lehrbuch der Dogmengeschichte.I.Die Anfänge des Dogmas im nachapostloischen und altkatholischen Zeitalter II.Die Dogmenbildung in der Alten Kirche III. Die Dogmengeschichte des Mittelalters IV/I. Die Entstehung des protestantischen Lehrbegriffs IV/II. Die Fortbildung der reformatorischen Lehre und die gegenreformatorische Lehre. (Nebst alphabetischem Register über alle vier Bände), 4 Vols. in 5.
T2486: ARISTIDES --- SEEBERG, R. - Der Apologet Aristides. Der Text seiner uns erhaltenen Schriften nebst einleitenden Untersuchungen über dieselben.
T6327: SEEBERG, REINHOLD - Lehrbuch der Dogmengeschichte. I. Die Anfänge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen Zeitalter; II. Die Dogmenbildung in der Alten Kirche; III. Die Dogmengeschichte des Mittelalters; IV.I Die Lehre Luthers; IV.2 Die Fortbildung der reformatorischen Lehre und die gegenreformatorische Lehre (nebst alphabetischem Register über alle vier Bände), 4 Vols. in 3.
T9783: SEELEY, DAVID - Deconstructing the New Testament.
T8146: SEGAL, MOSHE ZEVI - Sefer Ben-Sira Hashalem. (Hebrew Text)
T6844: SEGBROECK, F. VAN (RED.) - Matteüs opnieuw.
T19078: SEGERS, GERT-JAN - Overwinteren.
T12859: BIBLE, LA SAINTE --- SEGOND, LOUIS - La Sainte Bible, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament traduits sur les textes originaux hébreu et grec. Nouvelle édition revue.
T7482: SEGOVIA, F.F. - Love Relationships in the Johannine Tradition. Agapè/ Agapan in I John and the Fourth gospel.
T8512: SEIBERT, JAKOB - Hannibal.
T6952: SEIFERTH, WOLFGANG - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
G1106: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer.
T20021: SEIJBEL, MAARTEN - Koororgels in Nederland.
G1720: SEIJBEL, MAARTEN - Zes eeuwen Veluwse Orgels.
T16245: SEIJBEL, MAARTEN (SAMENST.) - Orgels in Overijssel.
T1242: SEIPEL, IGNAZ - De economisch-Ethische Theorieën der Kerkvaders.
D20074: SEITZ, CHRISTOPHER R. - Theology in Conflict. Reactions to the Exile in the Book of Jeremiah.
T2875: SELAND, TORREY - Establishment Violence in Philo and Luke. A Study of Non-Conformity to the Torah and Jewish Vigilante Reactions.
T19662: SELDENRIJK, R. (RED.) - Oriëntatie en evaluatie. Theologische bezinning op nieuwe uitdagingen.
T12492: SELDENRIJK, R. - Organen en weefsels op reis: een medisch-ethische afweging van de transplantatiegeneeskunde.
T19515: SELDERHUIS, HERMAN J. - Van Calvijn tot calvinisme. Een kennismaking met Calvijn en zijn invloed op ons Nederlanders. 2 CD's.
T17874: SELDERHUIS, HERMAN J. - Morgen doe ik het beter. Gids voor gewone christenen.
T15720: CALVIN, J. --- SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn een mens.
T19699: SELIGMAN, ADAM B. (ED.) - Order and Transcendence. The Role of Utopias and the Dynamics of Civilizations.
T19906: DONNE, JOHN --- SELLIN, PAUL R. - So Doth, So Is Religion. John Donne and Diplomatic Contexts in the Reformed Netherlands, 1619-1620.
T9108: POT --- SELMS, A. VAN - Jeremia en Klaagliederen. Deel I - III. De Prediking van het Oude Testament. 3 dln.
T20358: SELMS, A. VAN - Job. Een praktische bijbelverklaring.
T14022: SELMS, A. VAN - Genesis deel I [Genesis 1-20] De Prediking van het Oude Testament
T16472: POT --- SELMS, A. VAN - Jeremia. Deel I. Prediking van het Oude Testament.
T16474: POT --- SELMS, A. VAN - Jeremia. Deel III en Klaagliederen. Prediking van het Oude Testament.
T1978: SELMS, A. VAN - De rol der lofprijzingen. Een der Dode Zee-Rollen vertaald en toegelicht.
T4765: POT --- SELMS, A. VAN - Genesis deel II.: De prediking van het Oude Testament.
T9098: POT --- SELMS, A. VAN - Genesis. Deel I en II. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln.
K335: GUNNING, J.H. --- SEMMELINK, J.H. - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen.
T2350: SENDEN, G.H. VAN - Het heilige land of Mededeelingen uit eene reis naar het oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van Hare Koninklijke Hoogheid, de Prinses Marianne der Nederlanden. 2 dln.
T2569: SENECA, L. ANNAEUS - Philosophische Schriften. Lateinisch und Deutsch - zweiter Band. Dialoge VII-XII. Lateinische Text von A. Bourgery und R. Walz.: De vita beata/ Über das glückliche Leben De otio/Über die Musse De tranquillitate animi/Über die Seelenruhe De brevitate vitae/Über die Kürze des Lebens Ad Polybium de consolatione/ Trostschrift an Polybius Ad Helviam Matrem de consolatione/ Trostschrift an die Mutter Helvia. Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Manfred Rosenbach.
T19065: SENECA - Brieven aan Lucilius. Een bloemlezing, van inleiding en aantekeningen voorzien door H. Wagenvoort.
T17224: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische studiën.
T14480: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben.
K1415: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16de en 17de eeuw. 2 dln. in 1 band.
T17223: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische mededeelingen.
T17190: SEPP, CHRISTIAAN - Geschiedkundige nasporingen. I.
T657: SERFONTEIN, W.J.B. - Die psalm as kerklied. Teologiese agtergronde van die Afrikaanse psalmberyming.
T721: DESCARTES -- SERRURIER, C. - Descartes. Leer en leven.
T16218: THOMAS VAN AQUINO --- SERTILLANGES, R.P. - La philosophie de morale de St. Thomas d'Aquin.
T10044: SERVATIUS, T.J., ET AL. - Het Hugenootsche Kruis. 4e Serie. Met bijdragen van T.J. Servatius, C. Veltenaar, A.A. van Schelven, H.J. Bulten, e.a over Taffin, Beza, Marnix, Wendelmoet Claesdochter, Agrippa d'Aubigné, Rabaut St. Etienne, Calvijn, Farel, Oldenbarnevelt en Pieter Adriaansz. v. d. Werff, burg. van Leiden.
T4137: SEVENANT, ANN VAN - Het verhaal van de filosofie. Handzame inleiding tot de wijsbegeerte van vroeger en nu.
T1319: SEVENSTER, G. - Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer.
T6019: PHILO --- SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo. Vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën.
T6191: SEVENSTER, J.N. - Rome en de vrije Bijbel.
T6963: SEVENSTER, J.N. --- - Studies in John. Presented to Professor Dr. J.N. Sevenster on the Occasion of his Seventieth Birthday.
T7720: SEVENSTER, G. --- - Placita Pleiadia. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden op 31 mei 1966.
T7769: ZWAAN, J. DE --- SEVENSTER, J.N./ UNNIK, W.C. VAN (SAMENST.) - Studia Paulina. In honorem Johannis de Zwaan septuagenarii.
T6426: SEVENSTER, G. - De christologie van het Nieuwe Testament.
T15107: SEVERUS, EMMANUEL V --- - Itinera Domini. Gesammelte Aufsätze aus Liturgie und Mönchtum. Emmanuel v. Severus OSB zur Vollendung des 80. Lebensjahres am 24. August 1988 dargeboten.
T19419: SEYBOLD, KLAUS - Unterwegs zum Alten Testament. Exkursionen in die biblische Welt.
T14044: SGARBI, VITTORIO - La Certosa di Pavia. Le tarsie lignee [Text Italian and English]
T5090: SHAMIR, ILANA / SHAVIT, SHLOMO (RED.) - Encyclopedie van de joodse geschiedenis. Het joodse volk door de eeuwen heen.
T6408: SHAMIR, YEHUDA - Rabbi Moses Ha-Kohen of Tordesillas and his book 'Ezer Ha-Emunah.: A Chapter in the History of the Judeo-Christian Controversy.
T14380: SHANKS, HERSHEL - Judaism is stone. The Archaeology of Ancient Synagogues. Preface by Yigael Yadin.
T17685: SHARON, MOSHE (ED.) - The Holy Land in History and Thought. Papers Submitted to the International Conference on the Relations Between the Holy Land and the World Outside It. Johannesburg 1986.
T20151: SHEPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII:1 en een zeer gewichtige brief.
T4414: SHEPPARD, THOMAS - De waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijelykheid der zaligmakende bekeeringe.: Met een voorreden van Do. Willem Greenhil. Om zyn Nuttigheid in het Nederduytsch vertaald. Vermeerdert met een korte Schets van 't geheele Werk, waar by gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de waaragtige bekeeringe des menschen, Volgens de Ley-draad van de XXXIII. Sondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
T13166: SHIEL, JAMES - Greek Thought and the Rise of Christianity
T19452: SHIN, HYEON WOO - Textual Criticism and the Synoptic Problem in Historical Jesus Research: The Search for Valid Criteria.
T19423: SHIPP, R. MARK - Of Dead Kings and Dirges. Myth and Meaning in Isaiah 14:4b-21.
T15391: WENGEN-SHUTE, R.M. VAN - George Herbert and the Liturgy of the Church of England.
T7198: JUSTINUS MARTYR --- SMIT SIBINGA, J. - The Old Testament Text of Justin Martyr. I: The Pentateuch.
T19124: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - De Geestelijke en Kerkelijke Goederen onder het Canonieke, het Gereformeerde en het Neutrale Recht. Historisch-Juridische verhandeling, voornamelijk uit Utrechtsche gegevens samengesteld.
T14397: SICKENBERGER, JOSEPH - Erklärung der Johannesapokalypse.
T8646: NAG HAMMADI --- SIEBER, JOHN H. (ED.) - Nag Hammadi Codex VIII. Contributors: Bently Layton, Marvin W. Meyer, John H. Sieber, Frederick Wisse. (Nag Hammadi Studies; vol. XXXI/ The Coptic Gnostic Library)
T15390: SIEBERS, JOHAN - The Method of Speculative Philosophy. An Essay on the Foundations of Whitehead's Metaphysics. Met een samenvatting.
T15139: FRANCISCUS --- SIER, MAX - Herinneringen aan Broeder Franciscus. Met inleidingen van Henk Loeffen en André Jansen.
T14410: BONHOEFFER, DIETRICH --- SIERINK, K. - Pastoraat als wegbereiding. De betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor het pastoraat. Mit einer Zusammenfassung. With a Summary.
T20289: SIERTSEMA, BETTINE (RED.) - Visioen en visie. Het boek Openbaring - uitleg en viering.
T8009: SIERTSEMA, GIJSBERT J. - A Great Pasport of Poetrie: Sixteenth-Century European Psalm Translations and the Emergence of Devotional Poetry in England. (Met een synopsis in het Nederlands).
T9967: SIJNKE, P.W. - Uit de Middelburgse historie.
T17984: SIJNKE, PETER - Middelburg. Deel 1: tekst; deel 2: Foto's; deel 3: stereocopische foto's 1860-1885. 3 delen in cassette.
T17064: SMYETRS, ANTHONI --- SIJS, NICOLINE VAN DER - Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620. Hertaald door Nicoline van der Sijs.
T1031: SIKKEL, J.C. - Het Boek der Geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
T1043: SIKKEL, J.C. - Zie het Lam Gods. Schriftoverdenkingen over het lijden en sterven van den Heere Jezus Christus.
T12291: SIKKEL, J.C. - Wagen Israëls en zijn ruiteren. De profeet Elia: een vuurbaak in de levensbranding.
T14487: SIKKEL, J.C. - Daders des Woords. Overdenking van den brief van den apostel Jakobus voor onzen tijd.
T14716: SIKKEL, DIRK - De zege is Hem beschoren!
T14788: SIKKEL, J.C. - Preeken (volgens stenogram) 1e - 4e Bundel.
T14789: SIKKEL, J.C. - Preeken (volgens stenogram): Catechismuspreeken.
T14849: SIKKEL, J.C. - De Vreeze des Heeren en de Verborgenheid des Heeren. Overdenkingen uit de Psalmen.
T4081: SIKKEL, J.C. - Vakorganisatie naar Christelijke beginselen en Vrijmaking van den arbeid.
T4420: SIKKEL, J.C. - Dienst des Woords.
T6364: SIKKEL, J.C. - Romeinen.
T16490: SILBERMAN, NEIL ASHER / FRERICHS, ERNEST S. - Archaeology and Society in the 21st Century. The Dead Sea Scrolls and Other Case Studies.
T13091: SILBERSTEIN, LAURENCE J. (ED.) - Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective. Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity.
T2883: POPPER, CARL --- SIMKIN, COLIN - Popper's views on Natural and Social Science.
K978: SIMONS, JOS. - Robert Persons, S.J., Certamen Ecclesiae Anglicanae.
T6354: SIMONSOHN, SHLOMO - The Jews in Sicily. Vol I: 383-1300.
T16722: SIMPSON, J.R. - Animal Body, Literary Corpus: The Old French Roman de Renart.
J1725: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Toen Schlemiel naar Warschau ging en andere verhalen.: Vertaling van Mischa de Vreede.
T6229: SINNIGE, THEO GERARD - Matter and Infinity in the Presocratic Schools and Plato.
T7648: SINT, JOSEF A. - Pseudonymität im Altertum. Ihre Forme und ihre Gründe.
T16045: SIRE, JAMES W. - Habits of the Mind. Intellectual Life as a Christian Calling.
T8593: SIRE, JAMES W. - Een wereld van verschil. Bewust leven met de Heer van het Heelal.
T11012: SISAM, CELIA & KENNETH (EDS.) - The Oxford Book of Medieval English Verse.
T14519: SIZOO, A. - De antieke wereld en het Nieuwe Testament.
T13624: AUGUSTINUS --- SIZOO, A. - Het Leven van Augustinus.
T2418: AUGUSTINUS --- SIZOO, A. - Augustinus over den Staat. Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid.
T8281: SIZOO, A. - Geschiedenis der oud-christelijke Latijnse letterkunde.
T8282: SIZOO, A. - Geschiedenis der oud-christelijke Griekse letterkunde.
T8276: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
T7693: SJÖBERG, ERIK - Der verborgene Menschensohn in den Evangelien
T7118: JUSTINUS MARTYR --- SKARSAUNE, O. - The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr's Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance, Theological Profile.
T12122: SKEMP, J.B. - The Greeks and the Gospel. W.T. Whitley Lectures for 1962.
T20186: SLAGER, KEES - Mijn Zeeland.
T16296: SLAGER, KEES - De Ramp. Een reconstructie. [200 ooggetuigen over de watersnood van 1953, verhalen om nooit te vergeten...]
T19645: SLAGEREN, JACOB VAN - Les origines de l'Église évangélique de Cameroun. Missions Européennes et Christianisme autochtone. Met samenvatting.
T15522: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J. - Het klooster Frenswegen.
T17550: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J. - Het klooster Frenswegen.
T19214: NAG HAMMADI --- SLAVENBURG, J. - Een sleutel tot gnosis. Inzicht in de betekenis van de Nag Hammadi-vondst voor de mens van nu.
K510: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek.: Met inleiding van Dr. S.B.J.Zilverberg.
J3454: SLEGERS, GUUSJE - Daar vaart een man op zee. Kinderversjes.
T20453: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
T20495: SLIEDREGT, J. VAN - De toekomst van Sion. [Jesaja 54]
T17389: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon. Bijbellezingen over Genesis 37 t/m 46.
T20262: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon.
T17678: SLIEDREGT, JOKE VAN - Als een bloem openbloeien. Gedichten.
J2385: SLINGENBERG, BEN - Een e-mail van Lumie.
J3319: SLINGENBERG, BEN - Soms wens je alles anders.
T7970: SLINGERLAND, H. DIXON - The Testaments of the Twelve Patriarchs. A Critical History of Research.
D20180: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht [Over de moderne literatuur]
T13428: SLITS, FRANS - Laurentius Torrentinus. Drukker van Cosimo, hertog van Florence ca. 1500-1563.
T17759: SLOT, B.J. - Abel Tasman en de ontdekking van Nieuw-Zeeland.
T18048: SLOTERDIJK, PETER - Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering.
J1727: SLUIJS, ANS VAN DER - Mieke's eerste kerstfeest.
K600: SPURGEON -- SLUIJS, C.A. VAN DER - Charles Haddon Spurgeon: een Baptist tussen Hypercalvinisme en Modernisme/ A baptist between hypercalvinism and modernism/ Ein Baptist zwischen Hyperkalvinismus und Modernismus. With a summary in English. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache.
T14759: SPURGEON, C.H. --- SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als pastor.
T14758: SPURGEON, C.H. --- SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
T17923: SLUIJS, C.A. VAN DER - Gereformeerden zonder God. Over levensheiliging gesproken.
T19188: SLUIJS, C.A. VAN DER - Prediking in de crisis. Over de scheiding der geesten.
T16988: SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Roëll.
T16996: RÖELL, H.A. --- SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Röell. Mit einer Zusammenfassung.
T19309: SLUIS, MARIJTJE (SAMENST.) - 'Si ce n'est pour nous alors pour nos successeurs'. Honderdvijftig jaar Bibliothèque Wallonne. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, 26 september - 3 november 2002. Met een bijdrage van Kasper van Ommen.
T14957: SLUYTER, W. - Buyten-Eensaem Huys-Somer-en Winter-leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden; Christelyke Doods-betrachting, Bestaende in verscheyde Sterf-Verlangen en Doods-echt-scheydinge; Lyk-reden, Aen de Gemeynte J.C. 't Eybergen; Eybergsche Sang-Lust, Mitsgaders Vreugd- en Liefdesangen; Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe; Psalmen, Lofsangen, ende Geestelyke Liedekens. Op Lees- ende Sang-mate gerijmt, Ende nu noch eenige met bovengestelde bekender Voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons; Jeremia's Klaeg-Liederen; Lofsang Der Heylige Maegd Maria, en Triumferende Christus.
J1729: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Het huis aan de haven.
J2662: SMAAL-MEELDIJK, RIE - De kinderen van de Tochthoek.
T19226: SMAAL-MEELDIJK, RIE - En moeder kiest Anneke.
T7022: SMALLWOOD, E. MARY (COLL.) - Documents Illustrating the Pricipates of Nerva, Trajan and Hadrian.
T4246: SMEDING, H. - Paulinische gewetensleer.
T9549: SMEKEN, JAN (C. 1450-1517) - Dwonder van claren ijse en snee. Een verloren en teruggevonden gedicht, met inleiding en aantekeningen uitgegeven door R. Pennink en D.TH. Enklaar. Met een schetskaart.
T20451: SMELIK, JAN - Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek.
T19248: SMELIK, KLAAS A.D. - De dood en de bijbel.
T13544: SMELIK, JAN - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938. Mit Zusammenfassung: Ein in Lied und Leben. Das Erbauungslied bei den Protestanten in den Niederlanden 1866 bis 1938.
T17978: SMELIK, J.C. - Met troffel en zwaard. Bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van ds. C.J. Smelik, predikant van de Gereformeerde Kerk te Nieuwekerk aan den IJssel op 15 september 1996. Met bijdragen van o.a. J.M. Smelik, Jac. Kruidhof, R. ter Beek, J. van Bruggen.
T14571: PNT --- SMELIK, E.L. - De wegen der kerk. De brieven aan Timotheus, Titus en Filemon.
T14615: PNT --- SMELIK, E.L. - De stiefapostel. De brief van Jakobus.
T16469: SMELIK, WILLEM F. - The Targum of Judges.
T19356: PNT --- SMELIK, E.L. - Het evangelie naar Johannes. De weg van het woord. De prediking van het Nieuwe Testament.
T8482: SMELIK, K.A.D. - Hagar & Sara. De verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen.
T19071: SMEYERS, MAURITS / E.A. - Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck (ca. 1350 - ca. 1420)
T17408: SMIJERS, A. - Van Ockeghem tot Sweelinck. Overdruk uit de Algemeene muziekgeschiedenis.
T12204: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over Verbond en Doop. Met een Woord Vooraf van Prof. Dr. K. Dijk.
T946: KIERKEGAARD --- SMIT, HARVEY A. - Kierkegaard's Pilgrimage of man. The road of self-positing and self-abdication.
T14846: SMIT, GABRIËL - Gedichten.
T9257: SMIT, M.C. - De verhouding van Christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing. Avec un sommaire: Les rapports entre christianisme et histoire dans la pensée catholique contemporaine (pp. 201-220).
T15126: SMIT, M.C. - Het Goddelijk geheim in de geschiedenis. Rede.
T15146: SMIT, W.A.P. - Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw. Een overzicht met bloemlezing.
D20097: SMIT, JOOP - Opbouw en gedachtengang van de brief aan de Galaten. Vier studies. With a Summary.
T17580: SMIT, GABRIËL - De Psalmen.
T2714: SMIT, E.J. - Die ondergang van die ryk van Juda.
T17786: SMIT, MARINUS - Waar gaat de rit naar toe, Gianne?
T19380: MULDER, KLAAS JAN --- SMIT, JAN - Wat harmonie vermag. Herinneringen en felicitaties bij de 70e verjaardag van Klaas Jan Mulder.
T19460: SMIT, JOOP F.M. - About the Idol Offerings. Rhetoric, Social Context and Theology of Paul's Discourse in First Corinthians 8:1-11:1.
T8849: REVIUS, JACOBUS --- SMIT, W.A.P. - De Dichter Revius. (Utrechtse Herdrukken, VIII)
T9202: SMIT, HENDRIK IZAÄK DE - nèfèsj chàjjá - levende ziel. Dierenleven in Israël. Dierenleven in de Schrift. De sociale Mens.
T20399: SMITH, NICO J. / O BRIEN GELDENHUYS, F.E. / MEIRING, PIET (RED.) - Storm-kompas. Opstelle op soek na n suiwer koers in die Suid-Afrikaans konteks van die jare tagtig.
T12295: BUBER, MARTIN --- SMITH, PAUL CHRISTOPHER - Das Sein des Du. Bubers Philosophie im Lichte des Heidegger'schen Denkens an das Sein.
T13910: SMITH, MORTON HOWISON - Studies in Southern Presbyterian Theology.
T14000: SMITH, GEORGE ADAM - The Historical Geography of the Holy Land. Incl. General Map of Palestine (loosely added)
T2808: WILDER SMITH, A.E. - Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Empirische und theoretische Einwände gegen die Evolutionstheorie.
T7427: SMITH JR., DWIGHT MOODY - The Composition and Order of the Fourth Gospel. Bultmann's Literary Theory.
T7727: SMITH, MORTON - Tannaitic Parallels to the Gospels. Corrected reprint 1968.
T9959: SMITH, GEORGE ADAM - De historische aardrijkskunde van het Heilige Land, inzonderheid in verband met de geschiedenis van Israël en van de Oude Kerk. Met eene kaart van Palestina.
T14711: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Vierde deel: Provincie Utrecht.
G927: GROEN VAN PRINSTERER --SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen?: Uitvoerig ingeleid door H. Colijn.
T16744: GROEN VAN PRINSTERER, G. --- SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als Historicus.
D20131: SMITT, J.W. - Levend lidmaat van de kerk. In belijden en beleven.
T7939: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Paulus en Filippi. Twintig leerredenen uit de wordingsgeschiedenis van, en uit den zendbrief aan de gemeente van Filippi.
T2006: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - De organisatie van de christelijke kerk in den apostolischen tijd.
T16970: SMYTEGELT, BERNARDUS - De rijke man en de arme Lazarus. 12 preken uit Een woord op zijn tijd. Overgezet in de hedendaagse spelling door Ds. M. Bergsma.
T4425: SMYTEGELT, B. - Twaalf uitmuntende practicale Leerredenen, over verschillende plaatsen des Ouden Testaments.
T4424: SMYTEGELT, B. - Zestien uitmuntende predikatien. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713.
T12799: SMYTEGELT, BERNARDUS (MIDDELBURG, 1665-1739) - Des Christens Heil en Sieraad, Voorgesteld in Vijf en Veertig Predicatiën, over Phlippenzen IV:7, en Colossenzen I:22. Met eene Voorrede door A.W. de Beveren.
T2739: SMYTEGELT, B. - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige over zeer gewigtige praktikale stoffen. e.v.
T2852: SMYTEGELT, B. - Des Christens eenige troost in leven en sterven of Verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatien.
T6570: SMYTEGELT, B. - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende Predikatiën: Met eene Voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene Predikwijze van Johannes van Diesbach.
T12318: SNAITH, NORMAN H. - The Distinctive Ideas of the Old Testament.
T9598: SNAITH, NORMAN HENRY (ED.) - Sefer Torah Nebi'im u-Ketubim/Sefer Torah Nevi'im u-Chetuvim (Hebrew Old Testament - Hebrew Text)
T13493: SNELLEMAN, W. - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs Parzival.
T9686: HADEWIJCH --- SNELLEN, JOH. - Liederen van Hadewijch, naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met Inleiding en Woordenlijst.
T13437: HADEWIJCH --- SNELLEN, JOHANNA - Liederen van Hadewijch, naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met Inleiding en Woordenlijst.
L1097: SUSTER BERTKEN --- SNELLEN, JOH. (ED.) - Een boecxken gemaket van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye Buerkercke.: Naar den Leidschen druk van Jan Seversen. Opnieuw uitgegeven met aantekeningen en een inleiding.
T17411: EURIPIDES --- SNELLER, C.B. - De Rheso tragoedia.
T8190: SNELLER, A. AGNES - Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd. With a Summary in English.
T13364: SNELLER, RICO - Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie.
T16519: POT --- SNIJDERS, L.A. - Jesaja. Deel I. Prediking van het Oude Testament.
T15497: SNIJDERS, L.A. - The meaning of Zar in the Old Testament.
T17390: SNIJDERS, L.A. - Bijbels Woordenboek.
T10037: SNOEK, I. - Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift: Van Adam tot Mozes [Het boek Genesis]
T10038: SNOEK, I. - Koningen van Israëls God gegeven. Saul - David - Salomo.
T13920: SNOEK, JOHANNES - Antwoorden op het lijden. Een bijdrage aan de discussie over contextueel bijbellezen: Job 4-5 in het licht van opvattingen van Nicaraguaanse pinkstergelovigen. With a Summary in English and Spanish.
J1759: SNOEP, J. - Voor Dordt en 't Vaderland. Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813.
J8005: SNOEP JR., J. - Met God voor 't recht. 1573 Alkmaar.
J2774: SNOEP JR., J. - De Dordtsche poorterszoon. Een historisch verhaal uit veelbewogen dagen 1417 -1421.
T13876: BARTH, KARL --- SNYDER, DALE NORMAN - Karl Barth's Struggle with Anthropocentric Theology.
T7301: SÖDER, R. - Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike.
T6938: SÖDERBLOM, NATHAN - Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Deutsche Ausgabe hrsgeg. von Rudolf Stübe.
T14255: SOETENDORP, J. - De wereld van het optimisme: het Jodendom in wezen en verschijning.
T2356: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten.
T8557: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap. Deel I: 135 - 1250; Deel II: 1250 - 1700. 2 Dln.
T917: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
T8005: QUMRAN --- DUPONT-SOMMER, A. - Les écrits Esséniens découverts près de la Mer Morte.
T7261: ELLIS, E. EARLE --- SON, SANG-WON (AARON) (ED.) - History and Exegesis. New Testament Essays in Honor of Dr. E. Earle Ellis for His 80th Birthday
T17283: SOPHOCLES - Oedipus Rex. Edited by R.D. Dawe. [Introduction, Text and Commentary]
T13490: SOPHOCLES - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit A.C. Pearson.
T19332: SOUTHERN, R.W. - Medieval Humanism and Other Studies.
T19328: SPAANS, JOKE - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620.
T17587: SPAERENBURG, P.A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576-1578.
T6416: SPANHEMIUS, FRIDERICUS - Exercitationes de Gratia Universali. Vol. 3.: I. Erotemata L. Pro Gratia Universali, expensa et discussa. II. Anterotemata C. Opposita Universalis Gratiae Defensori
T3058: SPANJE, T.E. VAN - Inconsistentie bij Paulus? Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen.
T17348: SPARKS, ROBERT LOGAN - Ambiguous Spaces. A Contextualisation of Shared Pilgrimage in Ephesus. With a Summary.
T8779: SPEARING, A.C. - Criticism and Medieval Poetry. Second Edition.
G1716: SPECHTLER, FRANZ V./ KORTH, MICHAEL, U.A.. - Der Mönch von Salzburg. Ich bin du und du bist ich. Lieder des Mittelalters.: Franz V.Spechtler, Auswahl, Texte, WorterklärungenM.Korth, ÜbersetzungenJ.Heimrath/ M.Korth, Übertragung und Rhythmisierung der Melodien.N.Ott, Kunstgeschichtliche Erläuterungen.
T13045: CALVIN --- SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk. With a Summary in English.
T19272: SPEELMAN, W.M. (RED.) - Wondtekenen, wondertekenen. Over de stigmatisatie van Franciscus.
T17661: SPEET, BEN - De tijd van monniken en ridders 500-1000. Kleine geschiedenis van Nederland, deel 3.
T13917: SPEK, ROBARTUS JOHANNES VAN DER - Grondbezit in het Seleucidische rijk. With a Summary: Landtenure in the Seleucid Empire.
T6445: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel.: Over het eerste Samuëlboek.
T4124: SPERBER, ALEXANDER (ED.) - The Bible in Aramaic. Based on old manuscripts and printed texts. 5 Vols.: Vol.I. The Pentateuch according to Targum Onkelos Vol. II. The former Prophets according to Targum Jonathan Vol.III. The latter Prophets according to Targum Jonathan Vol.IV A. The Hagiographa. Transition from translation to Midrash.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

5/9