Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T4963: MCGRATH, ALISTER - Bruggen bouwen. Over het effectief doorgeven van het christelijk geloof.
T20122: MCGRATH, ALISTER - Heresy. A History of Defending the Truth.
T20087: MCGRATH, ALISTER - Christelijke Theologie. Een introductie.
T19733: MCGUSHIN, PATRICK - Sallust Bellum Catilinae. Third Edition with Introduction, Notes and Vocabulary.
J3328: MCKAY, LISA - Rode littekens.
T9155: MCKEE, ALEXANDER - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
T19173: MCKITTERICK, ROSAMOND - Charlemagne. The Formation of a European Identity.
T13226: AMBROSIUS --- MCLYNN, NEIL B. - Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital.
T19169: MCMANNERS, JOHN (ED.) - The Oxford History of Christianity.
T8114: MCMILLAN, DUNCAN (ED.) - La Chanson de Guillaume. (Société des Anciens Textes Français). 2 Tomes/ 2 Vols.
T6776: MCNUTT, PAULA - Reconstructing the Society of Ancient Israel.
T17818: MECHEL, J.J. VON ---- - Sammlung von Vierzig Kupfer-Stichen zum Alten und Neüen Testament. Gestochen und herausgegeben von J.J. von Mechel in Basel. In: Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. 3 Vols. in 2 (Complete)
T2144: MECHELEN, J.B. VAN - Eigendom des Heren. Catechismusverklaring.
T19401: MÉCHOULAN, HENRY - Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld en vrijheid.
K516: TOORENENBERGEN, J.J. VAN --- MEEDER, A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën.
T7599: MEEKS, WAYNE A. (HRSGEB.) - Zur Soziologie des Urchristentums. Ausgewählte Beiträge zum frühchristlichen Gemeinschaftsleben in seiner gesellschaftlichen Umwelt.: Aus dem Amerikanischen von G. Memmert.
T17197: MEER, F. VAN DER - Christus'oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
T19522: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
T13550: MEER, F. VAN DER/ MOHRMANN, CHRISTINE - Atlas de l'antiquité chrétienne. Traduction de Denise van Weelderen-Bakelants et Pierre Golliet. Préface de HENRI-IRÉNÉE MARROU.
T1393: MEER, L.VAN DER - De magie van de naam. Over noodzaak en methode van het joods-christelijk leergesprek.
T15238: AUGUSTINUS --- MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
T15317: MEER, M.N. VAN DER - Formation and reformulation. The Redaction of the Book of Joshua in the Light of the Oldest Textual Witnesses. Met samenvatting.
T1533: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
T16406: MANTZ-VAN DER MEER, A.E.G. - Op zoek naar loutering. Oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n.Chr.
T17751: MEER, SJOERD DE (RED.) - Het Zeekaarten boek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. With a Summary.
T17362: MEER, F. VAN DER - Geschiedenis ener kathedraal.
T20089: MEER, F. VAN DER - Onbekende kathedralen in Frankrijk..
G891: MEERENDONK, L. VAN DE - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen 1520 en 1570.
T19609: MEERHOFF, KEES - Rhétorique et Poétique au XVIe Siècle en France: Du Bellay, Ramus et les autres.
Z116: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen
T20104: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen.
T4409: MEES, GREGORIUS - Hagars dienst onder de vrye Sara: verdedigende het voorrecht van Godts genade boven de wet om tot Godt te naken Nevens de oorsprongh, aerdt, order, kracht, eygenschappen, werckingen, oogemerck, vruchten etc. der Vermaningen, en aengeknoopte Beloften Godts. Over Jac. IV: vers 8.
T546: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid.
L1169: MEESTERS, ROB - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Met inleiding en Aantekeningen bij het tekstgedeelte.
T19549: MEESTERS, WOLF - Hielko. Een roman uit de dertiger jaren.
J3258: MEESTERS, WOLF - Grethe uit de blauwe Engel.
T14575: MEESTERS, WOLF - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. O.T. en N.T. 2 delen.
T2324: MEESTERS, J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat.
T6563: MEETER, H. HENRY (CALVIN COLLEGE - GRAND RAPIDS) - Het Calvinisme. Zijn theologische en staatkundige grondgedachten.: Vertaald door Dr. P. Prins.
T17875: MEEUSE, C.J. - Een Kind is ons geboren. De geboorte van de Heere Jezus.
K1517: KOHLBRUGGE, H.F. --- MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Steven de Clerq. Een vriendschap op afstand.: Een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht door drs. ir. W.C. Meeuse.
K700: MEEUSE, C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het 17e-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman.
J5012: KARELS-MEEUSE, M.H. - De zoektocht van Lea Rachel.
J2684: KARELS-MEEUSE, M.H. - De club van negen plus.
J2786: MEEUSE, C.J. - Als een lam geslacht. Het lijden en sterven van de Heere Jezus.
T16372: KARELS-MEEUSE, M.H. - Nu weet jij het ook...
T18061: MEEUSE, C.J. - Van achter de schapen. Het leven van David voordat hij koning werd.
T4446: LUYKEN, JAN --- MEEUWESSE, KAREL - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
T12270: MEHLHOSE, PHILIPP - Beiträge zur Reformationsgeschichte der Ephorie Borna.
G951: MEHRTENS, GERHARD - De nieuwe Romeinen. Een cultuurfilosofische verkenning.
K559: CALVIN /CALVIJN -- MEIDEN, J.A. VAN DER - Calvijn en het kerklied: een studie van H. Hasper.
T20076: MEIDEN, WILLEM VAN DER - 'Zo heerlijk eenvoudig' Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland.
K1563: GALENUS --- MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706.: Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
K1348: MEIHUIZEN, H.W. - Van Mantz tot Menno. De verbreiding van de doperse beginselen.
T14092: MEIJ, B.J. DE, HOOFD DER SCHOOL TE RITTHEM - Serooskerke (Walcheren) Zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis. Uitgegeven met steun van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
T16286: MEIJ, J.C.A. DE - De Watergeuzen. Piraten en bevrijders.
T17943: MEIJER, TH. J. - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
T13142: COSTA, I. DA --- MEIJER, J. - Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland [diss.-editie]
T7512: COSTA, ISAAC DA --- MEIJER, JAAP - Isaac da Costa's weg naar het christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
G790: MEIJER, TH. J. - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
L1236: MEIJER-SCHUILING, BERENDIEN - Credo. Verzen van vroeger en nu.
L1235: MEIJER-SCHUILING, BERENDIEN - Morgen. Gedichten.
T20552: MEIJER, FIK - Jezus en de vijfde evangelist.
G1910: MEIJER, W. - Culturele ommetjes./ Nieuwe ommetjes. 2 dln.
T16815: MEIJER, FIK - Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid.
T17314: MEIJER, REINDER P. - Literature of the Low Countries. A short history of Dutch Literature in the Netherlands and Belgium.
T12830: AUGUSTINUS --- MEIJER, M. - De sapientia in de eerste geschriften van S. Augustinus.
T15502: ARISTOTELES --- MEIJER, P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica. Avec un résumé.
T1870: MEIJER, W.L. - Kunst en Maatschappij - Kunst en Revolutie. 2 dln.
T2327: MEIJER, JAAP - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
T20387: MEIJER, J.W. - Tog n lig...! Kroniek van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria AD 1950-2000
T983: MEIJER, J. - De engelen in de openbaringsgeschiedenis.
T18037: BULLINGER, HEINRICH --- MEIJER, J.A. - De man in de schaduw. Heinrich Bullinger en zijn Tweede Helvetische Confessie.
T2241: ATHANASIUS --- MEIJERIJNG, E.P. - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. Teil I. Kap. 1-25: Einleitung, Übersetzung und Kommentar; Teil II. Kap. 26-58: Übersetzung und Kommentar. 2 Vols.
T17846: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
T17511: AUGUSTINUS --- MEIJERING, E.P. - Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit. Das Elfte Buch der Bekenntnisse.
T20145: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw.
T16870: LUTHER --- MEIJERING, E.P. - Der ganze und der wahre Luther. Hintergrund und Bedeutung der Lutherinterpretation A. von Harnacks.
T19708: MEIJERING, EGINHARD - Hoe God verdween uit de Tweede Kamer. De ondergang van de christelijke politiek.
T15999: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef.
K1397: MELANCHTHON --- MEIJERING, E.P. - Melanchthon and Patristic Thought. The Doctrines of Christ and Grace, the Trinity and the Creation.
T17524: MEIJERING, EGINHARD - Wie zeggen de mensen dat ik ben. Lastige vragen over het christelijk geloof.
T15397: ATHANASIUS --- MEIJERING, E.P. - Orthodoxy and Platonism in Athanasius. Synthesis or Antithesis?
T2242: ATHANASIUS --- MEIJERING, E.P. - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. 3 Teile. Kap. 1-67. Einleitung, Übersetzung, Kommentar und theologiegeschichtlicher Ausblick. 3 Vols.
T17813: CALVIN, J. --- MEIJERING, E.P. - Calvin wider die Neugierde. Ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patristischem Denken.
K887: JEAN DE LABADIE --- MEIJERINK, H.J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
T6407: MEIJERS, DANIËL - Ascetic Hasidism in Jerusalem. The Guardian-of-the-Faithful Community of Mea Shearim.
K950: MEIJKNECHT, A.P.J. - Bartholomeus van Maastricht ( ... - 1446) monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaa Victus modestia. Mit Zusammenfassung. Avec un résumé.
T17687: HANEWINCKEL, STEPHANUS --- MEIJNEKE, FRANK C. - Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel. Voettochten en bespiegelingen van een dominee, 1789-1850.
T6533: MEINARDUS, OTTO - Johannes von Patmos und Die Sieben Gemeinden der Offenbarung.
T4964: MEINDERS, P.R. (EINDRED.) - Geen lust in onze dood. Kom en zie, deel 1.
T4965: MEINDERS, P.R. (EINDRED.) - Geloof en bekering. Kom en zie, deel 3.
T4966: MEINDERS, P.R. - Volharden tot het einde. Kom en zie, deel 4.
J1578: MEINEMA, PIET - Storm over Sint Maarten.
T4723: MEINERS, EDUARD - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse.: Of een historisch en oordeelkundig verhaal Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tyde der Hervorming, of de jaren 1519 en 1520 tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt. Deel 1: De Reformatieperiode 1519-1575.
T1849: LUTHER --- MEINHOLD, PETER - Die Genesisvorlesung Luthers und ihre Herausgeber.
T14313: LUTHER, M. --- MEISSINGER, KARL AUGUST - Der katholische Luther.
T952: MEISSNER, BRUNO - Assyrisch-Babylonische Chrestomathie. Für Anfänger
T1497: MEKKES, J.P.A. - De beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee. Rede.
T17839: MELANCHTHON, PHILIPP - Grundbegriffe der Glaubenslehre. (Loci communes) 1521. Mit einem Geleitwort von Prof. D. Karl Heim.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/4