Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T17240: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. 1. Palästina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas; 2. Das Volk in Kanaan. Geschichte der Zeit bis zum babylonischen Exil; 3. Die Zeit der Wegführung nach Babel und die Aufrichtung der Neuen Gemeinde. 3 Vols.
T13156: KITTEL, GERHARD - Die Religionsgeschichte und das Urchristentum.
T2243: KITTEL, G. (HRSG.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 11 Bde vollständig/ 11 Vols. Complete.
T9119: KITTEL, GERHARD (HRSGEB./ ED.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 10 vols in 11. Halfcalf.
T12619: CAPITO, W. --- KITTELSON, JAMES M. - Wolfgang Capito. From Humanist to Reformer.
T2737: AGRICOLA, JOHANN --- KJELDGAARD-PEDERSEN, STEFFEN - Gesetz, Evangelium und Busse. Theologiegeschichtliche Studien zum Verhältnis zwischen dem jungen Johann Agricola (Eisleben) und Martin Luther.
T14170: BLADMUZIEK --- KLAASSEN, JOOP - Psalmpartita's Psalm 25, 65, 84, 85, 87, 138.
T15366: CAESARIUS VAN ARLES -- KLAASSEN, A.D. - Tien preken van Caesarius van Arles ( 470-542). Vertaald en toegelicht. Een onderzoek naar de invloed van Augustinus in de prediking van Caesarius van Arles. Avec un résumé français.
T13371: DAM, R.J. (1896-1945) --- KLAMER, J. (SAMENST.) - Leven en werk van Dr. R.J. Dam, geboren 18 november 1896, gefusilleerd 10 april 1945.
T17767: KLAPWIJK, JASPER - Gelukkig gereformeerd!
T17730: KLAPWIJK, VROUWKE - Ieder is anders.
J5022: KLAPWIJK, VROUWKE - Bas vindt de schat.
J2812: KLAPWIJK, VROUWKE - Juda, de buurjongen van Maria.
T13931: KLAPWIJK, CORNELIS - Sociaal masochisme en christelijk ethos. Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom. With a Summary.
T15655: KLAPWIJK, JACOB - Kijken naar kopstukken. ['Dit boek is een album met portretten van denkers. De denkers zijn gegroepeerd in vijf categorieën: hervormers, critici van de religie, maatschappijvernieuwers, godsdienstwijsgeren, en reformatorische filosofen.']
T16000: KLAPWIJK, JACOB - Oriëntatie in de nieuwe filosofie.
T16042: KLAPWIJK, JACOB - Transformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie. Onder redactie van René van Woudenberg en Sander Griffioen.
T9250: KLAPWIJK, JACOB - Dialektiek der verlichting. Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule.
T13247: KLASSEN, WILLIAM - Judas. Betrayer or Friend of Jesus?
J7070: KLASSEN, LENA - Caros Lächeln.
L1214: KLATTER, J. (ED.) - Amoreuse liedekens. Fotografische herdruk ingeleid en toegelicht door drs. J. Klatter.
T8039: KLAUSER, THEODOR (HRSG.) - Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der Antiken Welt. 21 Vols.
T6404: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? 2 Vols.: Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert).
T15550: KLEIJWEGT, MARC - Ancient Youth. The ambiguity of youth and the absence of adolescense in Greco-Roman society.
T13901: KLEIN, J.W.E./ HABERMEHL, N.D.B. (SAMENST.) - Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995. Voorafgegaan door portretten van Goudse historici. Samengesteld door P.H.A.M. Abels, K.Goudriaan en N.D.B. Habermehl.
T6984: KLEIN, R. (HRSGEB.) - Das frühe Christentum im römischen Staat.
T6829: KANT, IMMANUEL --- KLEINGELD, P. - Geschichtsphilosophie bei Kant. Rekonstruktion und Analyse.
1161: KLEINJAN, HARRY / STOL, ED - Het volmaeckste maecksel. De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst.
T7628: KLEINKNECHT, KARL THEODOR - Der leidende Gerechtfertigte. Die alttestamentlich-jüdische Tradition vom 'leidenden Gerechten' und ihre Rezeption bei Paulus
T12523: KLEPPE, J.M. - Opzoekende liefde. 52 meditaties.
T16239: KLEPPER, JOCHEN - Kyrie. Geistliche Lieder.
T20396: KLERK, WILLEM DE - F.W. de Klerk. Die man en sy tyd.
T17758: KLERK, A.P. / WEL, A.W. VAN DER / E.A. - Water over Walcheren. Natuur, landschap en zeewering voor, tijdens en na de inundatie van 1944.
T402: KLERK, B.J.DE - Die Heilige Gees en die verhouding skriflesing, prediking en gebed in die erediens.
T403: KLERK, B.J. DE - Vorme en karakter van die biblisisme.
T16131: SPINOZA --- KLEVER, WIM N.A. / MOREAU, PIERRE-FRANÇOIS / WALTHER, MANFRED / YOVEL, YIRMIYAHU (ED.) - Studia Spinozana. 1. Spinoza's Philosophy of Society; 2. Spinoza's Epistemology; 3. Spinoza and Hobbes; 4. Spinoza's early writings; 5. Spinoza and Literature. 5 Vols.
T19116: SPINOZA --- KLEVER, WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
T19269: KLEVERING, L. --- - Willem I Graaf van Holland 1203-1222 en de Hollandse hoogheemraadschappen. Een onderzoek, in opdracht van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland gepubliceerd door S.J. Fockema Andreae, secretaris van Rijnland, ter toelichting van het gedenkteken van Graaf Willem I, vervaardigd door L.O. Wenckebach en geplaatst aan het boezemgemaal van Rijnland te Katwijk aan Zee, in 1954.
T19339: KLIJN, A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament.
T7556: KLIJN, A.F.J. - A Survey of the Researches into the Western Text of the Gospels and Acts.
T19703: KLIJN, A.F.L. - Jezus in de apocriefe evangeliën. Buitenbijbelse beelden van Jezus.
T12087: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
T13603: KLIJN, M. DE - De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630.
T14401: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De brief van Jakobus. De prediking van het Nieuwe Testament.
T6082: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De pastorale brieven ( 1 en 2 Timoteüs en Titus) en de brief van Paulus aan Filemon.
T4100: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De brief van Paulus aan de Filippenzen. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T8043: KLIJN, A.F.J. (HRSGEB.) - Der lateinische Text der Apokalypse des Esra. Mit einem Index Grammaticus von Gerard Mussies.
T16220: KLIKSPAAN - Studenten-typen. December 1839 - mei 1841.
T17352: KLIMMER, RUDOLF - Die Homosexualität als biologisch-soziologische Zeitfrage.
T7459: KLINE, LESLIE L. - The Sayings of Jesus in the Pseudo-Clementine Homilies.
T2245: CAESARIUS VAN ARLES --- KLINGSHIRN, WILLIAM E. - Caesarius of Arles. The Making of a Christian Community in Late Antique Gaul.
T16504: KLINK, J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde.
T15782: KLINKEN, L. VAN - Wij rentmeesters. [...De auteur stelt aan de hand van de praktijk vast, dat op economisch gebied een chaos is ontstaan in Nederland. ]
T19584: KLINKOTT, H. / KUBISCH, S. / MÜLLER-WOLLERMANN, R. (HRSG.) - Geschenke und Steuern, Zölle und Tribute. Antike Abgabenformen in Anspruch und Wirklichkeit.
G390: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
G391: KLOK, J. - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen.
T8537: KLOOS, CAROLA - Yhwh's Combat with the Sea. A religio-historical investigation into the myth in Psalm XXIX and Exodus XV 1-18.
T14424: KLOOSTER, FRED H. - The Incomprehensibility of God in the Orthodox Presbyterian Conflict.
J3549: KLOP-VAN DER BAS, NELLY - Noortje krijgt een broertje.
J1456: KLOPPERS, S.G. - Het huis op den heuvel.
D20136: KLOSTERMANN, FERDINAND/ ZERFASS, ROLF (ED./HRSG.) - Praktische Theologie heute.: Unter Mitarbeit von Ludwig Bertsch, Norbert Greinacher, Alois Müller und Yorick Spiegel.
T9731: KLOSTERMANN, ERICH/ HARNACK, ADOLF (EDS./HRSGEB.) - Apocrypha. I. Reste des Petrusevangeliums, der Petrusapokalypse und des Kerygma Petri; II. Evangelien; III. Agrapha, Slavische Josephusstücke, Oxyrhynchos-Fragment 1911; IV. Die apokryphen Briefe des Paulus an die Laodicener und Korinther. 4 Vols. (Kleine Texte für Vorlesungen u. Übungen/ Hans Lietzmann Hrsgeb., 3,8,11,12)
T12124: KLOUWEN, WOUTER - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel. Met Samenvatting in het Nederlands.
T13839: KLUG, EUGENE F.A. - From Luther to Chemnitz. On Scripture and the Word.
T13053: KLUGE, FRIEDRICH - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
T16415: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal.
K397: KLUIT, M. ELISABETH - Het Réveil in Nederland 1817-1854. Met een Ter inleiding van Dr. N. Japikse.
G614: WILLEM VAN ORANJE --- KLUIVER, J.H. (UITG.) - De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau 1578-1584.
T15581: KLUNDER, NOLANDA - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie. Mit Zusammenfassung. With a summary.
T18068: KNAP, J.J. - Het eenzaam bidden. Vier brieven. Met een voorrede van J.J. Knap Czn.
K1512: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Hervormde Kerk onder de Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden. 2 dln.: I. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw; II. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw.
T15349: KNAPPERT, JAN - Het epos van Heraklios. Een proeve van Swahili poëzie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritisch commentaar en aantekeningen.
T407: KNAPPERT, L. - Bibliografische inleiding tot de theologie - een beredeneerde boekenlijst samensgesteld t.d.v. predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
T408: KNAUER, PETER/ MENNEKES, FRIEDHELM - Katholische Theologie.
T17071: KNAUF, ERNST AXEL - Josua.
T20126: KNECHT, R.J. - The French Wars of Religion 1559 - 1598.
T15444: PIERRE JURIEU --- KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu. Theoloog en politikus der refuge. Avec un résumé.
T19567: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde voormannen.
T12572: KNEVEL, A.G./ PAUL, M.J. / BROEKHUIS, J. (RED.) - Verkenningen in Genesis. Bijbel en exegese 1.
T7486: KNIBB, MICHAEL A. - Translating the Bible. The Ethiopic Version of the Old Testament. The Schweich Lectures of the British Academy 1995.: Added: Article by Michael A. Knibb: The Ethiopic Translation of the Psalms, 16 pp.
T7603: QUMRAN --- KNIBB, MICHAEL A. - The Qumran Community
T15523: KNIBBELER, ELISABETH J.B. - Saving the City. Ambiguities in Ancient Greek Crisis Management. Met een samenvatting.
T6651: NOORDMANS, O. --- KNIJFF, H.W. DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband.
J2349: KNIJFF, J. DE - Dossier Aelbrecht.
T12002: NOORDMANS, O. --- KNIJFF, HENRI WIJNANDUS DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband. Mit Zusammenfassung
T8786: DAUVEN-VAN KNIPPENBERG, C.M.H.H. - ...einer von den Soldaten öffnete seine Seite... Eine Untersuchung der Longinuslegende im deutschsprachigen geistlichen Spiel des Mittelalters.
K629: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
T15429: KNIPSCHILD, H.H. - Ferdinand Hamer 1840-1900. Missiepionier en martelaar in China. Een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen.
G1303: KNOOP, H. - Een theater in Dachau.
T621: KNOOP, H. - Een theater in Dachau.
T7757: KNOPF, RUDOLF - Die Lehre der zwölf Apostel. Die zwei Clemensbriefe.
T8083: KNOX, JOHN - The Humanity and Divinity of Christ. A Study of Pattern in Christology.
T17018: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
K869: KNUTTEL, J.A.N. - Het Geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.
K519: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibliographie van kerkgeschiedenis.
T16985: BEKKER, B. -- KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker de bestrijder van het bijgeloof.
T7239: KÖBBEN, ANDRÉ / DOBBELAERE, KAREL / HART, JOEP DE / GELDER, LAMBERT VAN (RED.) - Homo Prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
T19803: KOCH, JOSEF (HRSG.) - Artes Liberales. Von der Antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters.
T19074: KUYPER, A. --- KOCH, JEROEN - Abraham Kuyper. Een biografie.
T13478: KOCH, E.F.M. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600/ Der Klostereintritt: ein haushaltspolitisches Schlusslicht? Adelige Frauen zwischen Ehe und Konvent im Maas-Rhein-Gebiet, 1200-1600. Zusammenfassung.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/4