Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T13931: KLAPWIJK, CORNELIS - Sociaal masochisme en christelijk ethos. Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom. With a Summary.
T15655: KLAPWIJK, JACOB - Kijken naar kopstukken. ['Dit boek is een album met portretten van denkers. De denkers zijn gegroepeerd in vijf categorieën: hervormers, critici van de religie, maatschappijvernieuwers, godsdienstwijsgeren, en reformatorische filosofen.']
T16000: KLAPWIJK, JACOB - Oriëntatie in de nieuwe filosofie.
T16042: KLAPWIJK, JACOB - Transformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie. Onder redactie van René van Woudenberg en Sander Griffioen.
T9250: KLAPWIJK, JACOB - Dialektiek der verlichting. Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule.
T13247: KLASSEN, WILLIAM - Judas. Betrayer or Friend of Jesus?
J7070: KLASSEN, LENA - Caros Lächeln.
L1214: KLATTER, J. (ED.) - Amoreuse liedekens. Fotografische herdruk ingeleid en toegelicht door drs. J. Klatter.
T8039: KLAUSER, THEODOR (HRSG.) - Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der Antiken Welt. 21 Vols.
T6404: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? 2 Vols.: Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert).
T15550: KLEIJWEGT, MARC - Ancient Youth. The ambiguity of youth and the absence of adolescense in Greco-Roman society.
T13901: KLEIN, J.W.E./ HABERMEHL, N.D.B. (SAMENST.) - Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995. Voorafgegaan door portretten van Goudse historici. Samengesteld door P.H.A.M. Abels, K.Goudriaan en N.D.B. Habermehl.
T6984: KLEIN, R. (HRSGEB.) - Das frühe Christentum im römischen Staat.
T6829: KANT, IMMANUEL --- KLEINGELD, P. - Geschichtsphilosophie bei Kant. Rekonstruktion und Analyse.
1161: KLEINJAN, HARRY / STOL, ED - Het volmaeckste maecksel. De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst.
T7628: KLEINKNECHT, KARL THEODOR - Der leidende Gerechtfertigte. Die alttestamentlich-jüdische Tradition vom 'leidenden Gerechten' und ihre Rezeption bei Paulus
T12523: KLEPPE, J.M. - Opzoekende liefde. 52 meditaties.
T16239: KLEPPER, JOCHEN - Kyrie. Geistliche Lieder.
T20396: KLERK, WILLEM DE - F.W. de Klerk. Die man en sy tyd.
T17758: KLERK, A.P. / WEL, A.W. VAN DER / E.A. - Water over Walcheren. Natuur, landschap en zeewering voor, tijdens en na de inundatie van 1944.
T402: KLERK, B.J.DE - Die Heilige Gees en die verhouding skriflesing, prediking en gebed in die erediens.
T403: KLERK, B.J. DE - Vorme en karakter van die biblisisme.
T16131: SPINOZA --- KLEVER, WIM N.A. / MOREAU, PIERRE-FRANÇOIS / WALTHER, MANFRED / YOVEL, YIRMIYAHU (ED.) - Studia Spinozana. 1. Spinoza's Philosophy of Society; 2. Spinoza's Epistemology; 3. Spinoza and Hobbes; 4. Spinoza's early writings; 5. Spinoza and Literature. 5 Vols.
T19116: SPINOZA --- KLEVER, WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
T19269: KLEVERING, L. --- - Willem I Graaf van Holland 1203-1222 en de Hollandse hoogheemraadschappen. Een onderzoek, in opdracht van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland gepubliceerd door S.J. Fockema Andreae, secretaris van Rijnland, ter toelichting van het gedenkteken van Graaf Willem I, vervaardigd door L.O. Wenckebach en geplaatst aan het boezemgemaal van Rijnland te Katwijk aan Zee, in 1954.
T19339: KLIJN, A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament.
T7556: KLIJN, A.F.J. - A Survey of the Researches into the Western Text of the Gospels and Acts.
T19703: KLIJN, A.F.L. - Jezus in de apocriefe evangeliën. Buitenbijbelse beelden van Jezus.
T12087: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
T13603: KLIJN, M. DE - De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630.
T14401: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De brief van Jakobus. De prediking van het Nieuwe Testament.
T6082: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De pastorale brieven ( 1 en 2 Timoteüs en Titus) en de brief van Paulus aan Filemon.
T4100: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De brief van Paulus aan de Filippenzen. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T8043: KLIJN, A.F.J. (HRSGEB.) - Der lateinische Text der Apokalypse des Esra. Mit einem Index Grammaticus von Gerard Mussies.
T16220: KLIKSPAAN - Studenten-typen. December 1839 - mei 1841.
T17352: KLIMMER, RUDOLF - Die Homosexualität als biologisch-soziologische Zeitfrage.
T7459: KLINE, LESLIE L. - The Sayings of Jesus in the Pseudo-Clementine Homilies.
T2245: CAESARIUS VAN ARLES --- KLINGSHIRN, WILLIAM E. - Caesarius of Arles. The Making of a Christian Community in Late Antique Gaul.
T16504: KLINK, J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde.
T15782: KLINKEN, L. VAN - Wij rentmeesters. [...De auteur stelt aan de hand van de praktijk vast, dat op economisch gebied een chaos is ontstaan in Nederland. ]
T19584: KLINKOTT, H. / KUBISCH, S. / MÜLLER-WOLLERMANN, R. (HRSG.) - Geschenke und Steuern, Zölle und Tribute. Antike Abgabenformen in Anspruch und Wirklichkeit.
G390: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
G391: KLOK, J. - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen.
T8537: KLOOS, CAROLA - Yhwh's Combat with the Sea. A religio-historical investigation into the myth in Psalm XXIX and Exodus XV 1-18.
T14424: KLOOSTER, FRED H. - The Incomprehensibility of God in the Orthodox Presbyterian Conflict.
J3549: KLOP-VAN DER BAS, NELLY - Noortje krijgt een broertje.
J1456: KLOPPERS, S.G. - Het huis op den heuvel.
D20136: KLOSTERMANN, FERDINAND/ ZERFASS, ROLF (ED./HRSG.) - Praktische Theologie heute.: Unter Mitarbeit von Ludwig Bertsch, Norbert Greinacher, Alois Müller und Yorick Spiegel.
T9731: KLOSTERMANN, ERICH/ HARNACK, ADOLF (EDS./HRSGEB.) - Apocrypha. I. Reste des Petrusevangeliums, der Petrusapokalypse und des Kerygma Petri; II. Evangelien; III. Agrapha, Slavische Josephusstücke, Oxyrhynchos-Fragment 1911; IV. Die apokryphen Briefe des Paulus an die Laodicener und Korinther. 4 Vols. (Kleine Texte für Vorlesungen u. Übungen/ Hans Lietzmann Hrsgeb., 3,8,11,12)
T12124: KLOUWEN, WOUTER - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel. Met Samenvatting in het Nederlands.
T13839: KLUG, EUGENE F.A. - From Luther to Chemnitz. On Scripture and the Word.
T13053: KLUGE, FRIEDRICH - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
T16415: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal.
K397: KLUIT, M. ELISABETH - Het Réveil in Nederland 1817-1854. Met een Ter inleiding van Dr. N. Japikse.
G614: WILLEM VAN ORANJE --- KLUIVER, J.H. (UITG.) - De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau 1578-1584.
T15581: KLUNDER, NOLANDA - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie. Mit Zusammenfassung. With a summary.
T18068: KNAP, J.J. - Het eenzaam bidden. Vier brieven. Met een voorrede van J.J. Knap Czn.
K1512: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Hervormde Kerk onder de Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden. 2 dln.: I. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw; II. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw.
T15349: KNAPPERT, JAN - Het epos van Heraklios. Een proeve van Swahili poëzie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritisch commentaar en aantekeningen.
T407: KNAPPERT, L. - Bibliografische inleiding tot de theologie - een beredeneerde boekenlijst samensgesteld t.d.v. predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
T408: KNAUER, PETER/ MENNEKES, FRIEDHELM - Katholische Theologie.
T17071: KNAUF, ERNST AXEL - Josua.
T20126: KNECHT, R.J. - The French Wars of Religion 1559 - 1598.
T15444: PIERRE JURIEU --- KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu. Theoloog en politikus der refuge. Avec un résumé.
T19567: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde voormannen.
T12572: KNEVEL, A.G./ PAUL, M.J. / BROEKHUIS, J. (RED.) - Verkenningen in Genesis. Bijbel en exegese 1.
T7486: KNIBB, MICHAEL A. - Translating the Bible. The Ethiopic Version of the Old Testament. The Schweich Lectures of the British Academy 1995.: Added: Article by Michael A. Knibb: The Ethiopic Translation of the Psalms, 16 pp.
T7603: QUMRAN --- KNIBB, MICHAEL A. - The Qumran Community
T15523: KNIBBELER, ELISABETH J.B. - Saving the City. Ambiguities in Ancient Greek Crisis Management. Met een samenvatting.
T6651: NOORDMANS, O. --- KNIJFF, H.W. DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband.
J2349: KNIJFF, J. DE - Dossier Aelbrecht.
T12002: NOORDMANS, O. --- KNIJFF, HENRI WIJNANDUS DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband. Mit Zusammenfassung
T6800: KNIJFF, H.W. DE - Sleutel en slot. Beknopte geschiedenis van de bijbelse hermeneutiek.
T8786: DAUVEN-VAN KNIPPENBERG, C.M.H.H. - ...einer von den Soldaten öffnete seine Seite... Eine Untersuchung der Longinuslegende im deutschsprachigen geistlichen Spiel des Mittelalters.
K629: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
T15429: KNIPSCHILD, H.H. - Ferdinand Hamer 1840-1900. Missiepionier en martelaar in China. Een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen.
G1303: KNOOP, H. - Een theater in Dachau.
T621: KNOOP, H. - Een theater in Dachau.
T7757: KNOPF, RUDOLF - Die Lehre der zwölf Apostel. Die zwei Clemensbriefe.
T8083: KNOX, JOHN - The Humanity and Divinity of Christ. A Study of Pattern in Christology.
T17018: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
K869: KNUTTEL, J.A.N. - Het Geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.
K519: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibliographie van kerkgeschiedenis.
T16985: BEKKER, B. -- KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker de bestrijder van het bijgeloof.
T7239: KÖBBEN, ANDRÉ / DOBBELAERE, KAREL / HART, JOEP DE / GELDER, LAMBERT VAN (RED.) - Homo Prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
T19803: KOCH, JOSEF (HRSG.) - Artes Liberales. Von der Antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters.
T19074: KUYPER, A. --- KOCH, JEROEN - Abraham Kuyper. Een biografie.
T13478: KOCH, E.F.M. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600/ Der Klostereintritt: ein haushaltspolitisches Schlusslicht? Adelige Frauen zwischen Ehe und Konvent im Maas-Rhein-Gebiet, 1200-1600. Zusammenfassung.
T13178: KOCH, HUGO (HRSGB./ ED.) - Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche.
T7372: KOCH, K./ SCHMIDT, J.M. (HRSGEB.) - Apokalyptik.
T2785: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Selbstbewusstseins. Das Zeitalter der Reformation. Vorwort von Hans Barth.
T413: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Selbstbewusstseins.
T17406: KOEKEBAKKER, JACOB - De vier Evangeliën naast elkaar.
T16686: KOEKKOEK, H.G. - Met plagen geslagen. Mozes en Farao.
T6446: KOEKKOEK, H. G. - De geheimen van de offers.
T19002: KOELMAN, JACOBUS - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door drs. W. van Vlastuin.
T19716: KOELMAN, JACOBUS - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Herschreven door C. Bregman.
T19146: KOELMAN, JACOBUS - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden.
T17448: KOENEN, H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis des Nederlandschen Handels. / De vroegere en latere Nederlandsche Handelspolitiek. Vier voorlezingen. 2 titels in 1 band.
T20529: KOESVELD, HENK - Het geheim van de Tempelridder.
T17631: KOESVELD, HENK - De kleurvogel.
D20072: KOET, B.J. - Five Studies on Interpretation of Scripture in Luke-Acts.
T17705: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Maaike en Marijke en de onverwachte ontmoeting.
J3283: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Mag Annet blijven?
T13912: KOETSIER, CAREL HENDRIK - Zending als dienst aan de samenleving. Over de houding van zending en kerk ten opzichte van sociaal-economische vraagstukken in Indonesië, in het bijzonder op Midden-Java. Ringkasan/ Summary.
T17704: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Freek en Gerdien.
A524: KOETSVELD, C.E.VAN - Vertellingen. (De Kaartlegster, enz.) Godsdienstige en zedelijke novellen. Tweede verzameling.
T16753: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen Dorpsleeraar. Met een voorwoord van E. Laurillard.
T15899: AUGUSTINUS --- KOETSVELD, CHRISTINE - O Schoonheid, zo oud en zo nieuw. Over christelijke spiritualiteit en de leer waarin zij wortelt, met de kerkvader Augustinus als gids.
T8914: QUMRAN --- KOFFMAHN, ELISABETH - Die Doppelurkunden aus der Wüste Juda. Recht und Praxis der jüdischen Papyri des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. samt Übertragung der Texte und deutscher Übersetzung. Mit 11 Faksimile-Tafeln und 3 Kartenskizzen.
T16584: KOHLBRÜGGE, HERMAN FR. - Das Wort ward Fleisch. Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Getreuer Abdruck des Originals von 1844. Mit Beigabe der Vorrede und Anmerkungen der zweiten holländischen Ausgabe von 1860 [J.J. Gobius du Sart] Nebst einem Anhang: Die Grundzüge der Lehre von der Person des Erlösers, nach den kirchlichen Bekenntnissen. Von einem Freundeskreis herausgegeben.
T19438: KOHLBRUGGE, H.F. - Het boek Ruth. Schriftverklaringen.
T19634: KOHLBRUGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus.
T19099: KOHLBRUGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Voorts: Zijne leerrede over Romeienen 7:14 met toelichting. Opnieuw uit het hoogduitsch vertaald.
T20547: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.
T10081: KOHLBRÜGGE, HERM. FRIEDR. - Passions-Predigten
T13035: KOHLBRÜGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus. Naar het Hoogduitsch.
T13391: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen I.
T13392: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen XVII.
T14932: KOHLBRUGGE, H.F. - Een commentaar op Psalm 45. Commentarium in Psalmum quadragesimum quintum. [Tekst in Latijn en Nederlands]. Vertaling uit het Latijn door C. van Ginkel.
T17535: KOHLBRUGGE, H.F. - De gouden scepter toegereikt. Bijbels dagboek. : Vertaald door ds. H. Stolk.
T16096: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenvoudige heidelberger. Catechismuspreken.
T421: KOHLBRUGGE, H.F. - Van oorlog en vrede. Tien preken in de jaren 1859 en 1870/71 gehouden.
T428: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1:44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel.
T432: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen gehouden in de jaren 1846-1851
T4322: KOHLBRUGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus.
T6504: KOHLBRUGGE, H.F. - Beproeft uzelven! Twee geschriften.: I. De ware Zelfbeproeving. De drie stukken van het Formulier om het heilig Nachtmaal te houden.II. Eenige vragen en antwoorden tot onderzoek en oefening van zichzelf of bij het doen van de belijdenis des geloofs.
T6507: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven.: Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus.
T17977: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896). Bewerkt en ingeleid door L.J. Geluk.
T19028: KOHLBRUGGE, H.F. - Jezus bij de zee van Tiberias. Zes preken over Johannes 21.
T8198: KOHLBRÜGGE, H.F. - Siehe, das ist Gottes Lamm! und Der Macht hat über diese Plagen. Zwei Predigten über Evangelium Johannis, Cap. 1, Vers 29, und Offenbarung Johannis, Cap. 16, Vers 9.
T14852: KOHLBRÜGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen. Uit het Hoogduitsch vertaald.
T9666: KOHLBRÜGGE, H.F. - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus. Das zweite Capitel.
T12399: BRENZ, JOHANNES (1499-1570) --- KÖHLER, W. - Bibliographia Brentiana. Bibliographisches Verzeichnis der gedruckten und ungedruckten Schriften und Briefe des Reformators Johannes Brenz. Nebst einem Verzeichnis der Literatur über Brenz, kurzen Erläuterungen und ungedruckten Akten.
K920: LUTHER --- KÖHLER, W. (HRSG.) - Dokumente zum Ablassstreit von 1517 (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften. Zweite Reihe. Drittes Heft)
K599: ZWINGLI -- KÖHLER, WALTHER - Huldrych Zwingli.
T12713: KÖHLER, LUDWIG - Theologie des Alten Testaments.
T6122: KÖHLER, THEODOR W. - Grundlagen des philosophisch-anthropologischen Diskurses im dreizehnten Jahrhundert.: Die Erkenntnisbemühung um den Menschen im zeitgenössischen Verständnis.
T19666: KOK, IZ. - Woorden der zaligheid.
K873: KOK, J.H.(SAMENST.) - Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902
T14050: KOK, JEANETTE - Kinderboeken, een bibliografie van bibliografieën. Bronnen voor het bestuderen, beschrijven en dateren van (oude) Nederlandse kinderboeken.
T13829: KOK, M. (ED.) - Classicale Acta 1573-1620, V: Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Leiden 1585-1620. Classis Woerden 1617-1620. Bezorgd en ingeleid door dr. J. Roelevink. Met medewerking van A.J.J. van 't Riet.
G1545: KOK, TH.B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
T19608: PHILPOT, J.C. --- KOK, JAN DE - Een zwakke dienstknecht. Uit het leven van ds. J.C. Philpot. (1802-1869)
K409: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen Westeuropese kerkgeschiedenis. Een inleiding: 1680 tot heden.
T14134: KOK, J. - Salomo's Prediker, gerangschikt en verklaard. I-II-III Deel. 3 dln in 1 band.
T20131: KOK, IZ. - Knielt! 10 preken.
G1865: KOKKEN, H. - Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494).
T15536: KOKKEN, HENDRIK - Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). With a summary.
J3631: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderij.
T12500: KOLATCH, ALFRED J. - The New Name Dictionary. Modern English and Hebrew Names.
K1491: AMSDORF, NIKOLAUS VON --- KOLB, ROBERT - Nikolaus von Amsdorf (1483-1565). Popular Polemics in the Preservation of Luther's Legacy.
T14644: KOLE, I.A., ET AL. - 1907-1977 Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
T1455: KOLE, I.A. / PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief. Basisboek voor het godsdienstonderwijs.
T8413: KOLE, I.A. (RED.) - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde. Samenstellers: Ds. C. den Boer, Drs. W. Chr. Hovius, Drs. I.A. Kole.
K1593: KUYPER, ABRAHAM --- KOLFHAUS, WILHELM - Dr. Abraham Kuyper 1837 - 1920. Ein Lebensbericht.
T1645: CALVIN -- KOLFHAUS, W. - Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin.
K697: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen.: Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
T14005: KOLKS, ZENO - Langs de oude Gelderse kerken. De Veluwe.
T16241: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. With a Summary.
T3078: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.: Een bijdrage tot de preek- en vroomheidsgeschiedenis van de negentiende eeuw.
T8935: PASCAL, BLAISE --- KONIJNENBURG, J.TH. VAN - Courant Pascalien et courant anti-Pascalien de 1670 à 1734.
T19350: KONING, PAULA - Erasmus op de markt.
J2649: KONING, J. C. DE - Buitenjongens.
J1462: KONING, J.C. DE - Overwonnen.
T16436: KONING, J. DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
T14906: KONINGSVELD, , P.SJ. VAN - The Latin-Arabic glossary of the Leiden University Library. A contribution to the study of Mozarabic manuscripts and literature.
T7690: KONINGSVELD, P.S. VAN - The Latin-Arabic glossary of the Leiden University Library. A contribution to the study of Mozarabic manuscripts and literature.
T8662: KONINGSVELD, HERMAN - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
T19082: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
T15401: KOOI, GERARD VAN DER - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
T20303: KOOI, A. VAN DER / NEVEN, G.W. / WASSENAAR, J.D.TH. (RED.) - Augustinus en Noordmans. Twee denkers in de spanning van moderniteit en postmoderniteit.
D20057: KOOIJ-BAS, ELS - Nothing but Heretics. Torat ha-Qena'ot. A Study and Translation of Nineteenth Century Responsa against Religious Reform in Judaism. Met samenvatting.: Appendices Torat ha Qena'ot on CD-Rom.
T4735: KOOIJ, ARIE VAN DER - The Oracle of Tyre. The Septuagint of Isaiah 23 as Version and Vision.
T4786: KOOIJ, RIJN VAN - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland.: With a Summary in English.
T6413: KOOIJ, A. / TRIMP, C. (RED.) - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente.
T14282: MELANCHTHON -- KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
T4999: LUTHER, M. --- KOOIMAN, W.J. - Luther en de bijbel.
T14326: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam en Evangelisch-Luthersch Seminarium 3 juni 1946.
K709: LUTHER -- KOOIMAN, W.J. - Maarten Luther doctor der Heilige Schrift Reformator der Kerk.
K439: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden.
T10093: LUTHER, MARTIN --- KOOIMAN, W.J. - Luther en de Bijbel.
T20458: MCGRATH, ALISTER E. --- KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath.
T12536: KOOLE, D./ VELEMA, W.H. (RED.) - Verricht uw dienst ten volle. De ouderling in de praktijk.
T2281: KOOLE, D. / VELEMA, W.H.(RED.) - Verricht uw dienst ten volle. De ouderling in de praktijk.
T3024: KOOLE, J.L. --- - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja.: Studies door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. J.L.Koole.
T4018: KOOLE, DAVID - Openbare kenmerken van de ware christenen. Het christelijk geloof en de christelijke houding. Persoonlijk, maatschappelijk, politiek en kerkelijk.
T435: KOOLE, J.L. - Liturgie en ambt in de Apostolische kerk.
T4869: KOOLE, D. / VELEMA, W.H. (RED.) - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling.
T9855: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731) --- KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.
T17397: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE - Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. (1774 - 1844) and the journals he drew for his children./ Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774 - 1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
T437: KOOLHAAS, A.A. - Theocratie en monarchie in Israël. Enige opmerkingen over de verhouding van de theocratie en het Israëlitische koningschap in het Oude Testament.
J6024: KOOLMEES, EEUWOUD - Bange winter in Roemenië.
J3365: KOOLMEES, EEUWOUD - Watergevecht.
T7712: KOOPMANS, J.J. - Aramäische Chrestomathie. Ausgewählte Texte (Inschriften, Ostraka und Papyri) bis zum 3. Jahrhundert n. Chr.. Für das Studium der aramäischen Sprache gesammelt. 2 Tle; I. Teil: Einleitungen, Literatur und Kommentare; II. Teil: Aramäische Texte in Umschrift.
T13666: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588. With a Summary in English
T3043: KOOPMANS, J.J. - Arameese Grammatica. (Voor het Oud-Testamentisch Aramees). Met woordenlijst.
T7823: KOOPMANS, J. - Laatste Postille. Uit het nagelaten werk gekozen en ingeleid door Dr. K.H. Miskotte
T20307: KOOTEN, R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
T19508: KOOTEN, G.H. VAN - The Pauline Debate on the Cosmos: Graeco-Roman Cosmology and Jewish Eschatology in Paul and in the Pseudo-Pauline Letters to the Colossians and the Ephesians. Met Samenvatting.
T12539: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat.
T19217: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod.
T20363: KOOTEN, R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer.
T13302: KOPMELS, L.A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros. Mit einer Zusammenfassung.
T8134: MAIMON, SALOMON --- KORBEE, PIETER - Bei genauer Untersuchung. Een onderzoek naar inhoud en opbouw van de 'Versuch über die Transscendentalphilosophie' van Salomon Maimon.
K1562: KORKMAZOVA, E.A./ PONOMAREV, A.L. (EDS.) - Katalog der Drucke des XVI. Jahrhunderts aus den Beständen der VGBIL/ Catalogus librorum sedecimi saeculi qui in totius Rossiae reipublicae litterarum externarum bibliotheca asservantur. Pars I. Editio Germanica aucta et emendata. Libri verba Germanica continentes.
T17428: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA - Op zoek naar Pieter Groen. Een Katwijker op Tristan da Cunha. [Verhaal van de vissersjongen Pieter Groen uit Katwijk die in 1836 schipbreuk lijdt op Tristan da Cunha, een eilandje in de Zuid-Atlantische oceaan]
K876: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
K1338: KORPORAAL, T.L. - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd diakonaat in de 20e eeuw.
T20150: CORNELIUS JANSENIUS --- KORT, JAN DE / LOCKEFEER, JAN (EINDRED.) - Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576. Theoloog en Pastor - Bisschop van Gent.
J1465: KORTE, JAAP DE - De verkenners van Gustaaf Adolf.
T16910: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw 1944 t/m 1968.
T19032: KORTEWEG, JOKE E. - Kaperbloed en koopmansgeest. 'Legale zeeroof' door de eeuwen heen.
T17491: KOSLOWSKI, PETER (HRSG.) - Gnosis und Mystik in der Geschichte der Philosophie.
G396: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
G863: KOSSMANN, F.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
T19342: KOSSMANN, ALFRED (VOORWOORD) - Gulden Sporen. Naar de oorspronkelijke teksten van de Toelichtingen bij de serie Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis van J.W. de Jongh en H. Wagenvoort, in de bewerking van D. Wijbenga. 5 delen compleet.
J3488: KOSTER, H. CHRISTINA - Een hollands meisje in een zwitsers dorp.
T7627: KOSTER, M.D. - The Peshitta of Exodus. The Development of its Text in the Course of Fifteen Centuries.
T15580: KOUDOUGUÉRET, DAVID - Poétique et traduction biblique. Les récits de la Genèse dans le système littéraire Sango.
T20184: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen. Afl. IV (Psalm 31-40); Afl. X (Psalm 91-100); Afl. XIV (Psalm 131-140).
Z240: KOUSEMAKER, J. - Het evangelie van Judas. In een verzeeuwste bewerkienge. Verslag van een verraoier die z'n eigen verraoie' voelden.
T2927: KOUWENHOVEN, H.J. - Simul iustus et peccator in de nieuwe rooms-katholieke theologie. Mit einer Zusammenfassung.
J1468: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA - Duur betaald.
T12129: KRAAN, K.J. - Opdat u genezing ontvangt. Handboek voor de dienst der genezing.
T16200: KRAAN, NOL - Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt, 1916-1928.
T15500: KRABBEN, H.C.M. VAN DER - La Bible de Macé de La Charité IV. Ruth, Judith, Tobie, Esther, Daniel, Job.
T1012: KRAEMER, H. - Godsdiensten en culturen. De komende dialoog.
T12429: KRAEMER, H. - The Christian Message in a Non-Christian World. With Foreword by the Archbishop of York.
T13131: KRAEMER, ROSS SHEPARD/ D'ANGELO, MARY ROSE (ED.) - Women and Christian Origins.
T15088: KRAEMER, HENDRIK - La Foi Chrétienne et les Religions non Chrétiennes.
T15908: KRAEMER, H. - De Islam als godsdienstig- en als zendingsprobleem.
T7521: KRAFT, ROBERT A. (ED.) - 1972 Proceedings for the International Organization for Septuagint and Cognate Studies and the Society of Biblical Literature Pseudepigrapha Seminar.: Copies of the seminar papers/ working documents for the IOSCS Symposium and the SBL Pseudepigrapha Seminar.
T7237: KRAFT, ROBERT A. (ED.) - Septuagintal Lexicography. Septuagint and Cognate Studies 1.
T7714: KRAFT, ROBERT A. (ED.) WITH H. ATTRIDGE, R. SPITTLER, J. TIMBIE - The Testament of Job, according to the SV Text. Greek text and English translation.
T7452: KRAFTCHICK, STEVEN J./ MYERS, JR., CHARLES D. & BEN C. OLLENBURGER (EDS.) - Biblical Theology. Problems and Perspectives. In Honor of J. Christiaan Beker.
K1437: KRAHN, CORNELIUS - Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought (1450-1600).
T440: KRAL, H. - De functie van het Sola Fide in de Lutherse belijdenisgeschriften
J1472: KRAMER, J.G. - Tot ridder geslagen.: Oorsrpronkelijk jongensboek.
K1401: KRAMER, C. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde.: Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes neérlandais.[Emmery de Leyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde.
G476: KRÄMER, F.J.L. - De negentiende eeuw. Een schets van hare geschiedenis.: Historisch gedenkboek uitgegeven door Het nieuws van den dag bij het einde der negentiende eeuw.
A381: KRAMER, DIET - Ons Honk.
T7969: KRAMER, WERNER - Christos Kyrios Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden.
T8635: KRAMERS, J.H. - De Semietische talen.
T18077: TEELLINCK, WILLEM --- KRAMP, J. - Een pilaar in Gods kerk of Leven en werkzaamheid van Willem Teellinck.
T15808: KRANENBORG, REENDER - De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret. Over de waarde van 'hervonden manuscripten' en 'nieuwe openbaringen'.
T16978: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De DERDE in het pastorale gesprek.
J2307: KRANENDONK, ANKE - Vriend!
T16526: KRASOVEC, JOZE - Reward, Punishment, and Forgiveness. The Thinking and Beliefs of Ancient Israel in the Light of Greek and Modern Views.
T17346: KRATZ, REINHARD G. / SPIECKERMANN, HERMANN (EDS.) - Divine Wrath and Divine Mercy in the World of Antiquity.
T13042: KRAUS, HANS-JOACHIM - Theologie der Psalmen (Biblischer Kommentar Altes Testament; Band XV/3)
T16175: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
T6172: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
T20310: KRAUSS, SAMUEL - Griechische und Lateinische Lehnworter im Talmud, Midrasch und Targum. Mit Bemerkungen von Immanuel Low. 2 Vols.
T8022: KRAUSS, SAMUEL - The Mishnah Treatise Sanhedrin. Edited with an Introduction, Notes and Glossary. (Semitic Study Series; No. XI.)
J1483: KRAY, HEIN - Gevaar in de struiken!
J7066: KREKEL, KRIS - Kindergedichten voor de school.
T14222: KREMEN, KATHRYN R. - The Imagination of the Resurrection: The Poetic Continuity of a Religious Motif in Donne, Blake, and Yeats.
T16751: KREMER, KLAUS (HRSG./ED.) - Seele. Ihre Wirklichkeit, ihr Verhältnis zum Leib und zur menschlichen Person.
T17246: ZWART, JAN --- KRET, A.J. / ASMA, FEIKE (SAMENST.) - Jan Zwart 1877 - 1937. Een profeet op de orgelbank.
T19570: KRETSCHMAR, GEORG - Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie.
T19498: KRETSCHMAR, GEORG - Die Offenbarung des Johannes. Die Geschichte ihrer Auslegung im 1. Jahrtausend.
K1255: BUCER, MARTIN --- KRIEGER, CHRISTIAN AND LIENHARD, MARC (ED.) - Martin Bucer and Sixteenth Century Europe. Actes du colloque de Strasbourg (28-31 août 1991). Vol. 2.
T12383: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (1748-1822, HOFPREDIKANT KONING WILLEM I) - Gesprekken en Overdenkingen, over de Geboorte van onzen Heere Jesus Christus.
T9569: KRIEKEN, G.B. VAN - Vierstemmige koraalbewerking der gezamenlijke melodieën van de Evangelische Gezangen en den Vervolgbundel, met ruime, afwisselende keuze, zoowel van voor-, tusschen- als naspelen, voor orgel, harmonium of piano.
J2793: KRIENEN, CH. - Zijn belofte getrouw. Oorspronkelijk verhaal voor jongens en meisjes.
J3098: KRIENEN, CHARLES - Een merkwaardige vacantie.
K525: KRIGE, W.A. - Die probleem van eiesoortige kerkvorming by Christian Keysser.
T16249: KRIJNEN, CHRISTIAN - Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und systematische Studie zu den Prinzipien der Wertphilosophie Heinrich Rickerts.
K646: KRIJTENBURG, A.I. / DOEKES, L. / KAMPHUIS, J. / DEDDENS, D. - Van Dordt tot Dordt 1618-1968.: Met artikelen van ds. A.I. Krijtenburg prof.dr. L. Doekes prof. J. Kamphuis drs. D. Deddens.
T8270: KRIJTENBURG, A.I. - Simson. Richter en Nazireeër.
D20037: KRISPENZ, JUTTA - Spruchkompositionen im Buch Proverbia.
T1621: BREDE KRISTENSEN, W. - Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis
T20403: KRITZINGER, M.S.B. / LABUSCHAGNE, F.J. - Van Schaikse Verklarende Afrikaanse Woordeboek.
T2640: COT --- KROEZE, J.H. - Het boek Job. Commentaar op het Oude Testament.
T20389: KROEZE, J.H. / GROENEWALD, E.P. - Handboek Bybelse Geskiedenis. 1. Die Ou Testament; 2. Die Nuwe Testament.
T12557: KROEZE, J.H. - Strijd bij de schepping (Exegetica/Oud- en Nieuwtestamentische Studiën. Derde reeks; deel 6)
T7984: KROEZE, J.H. - De hand op den mond. Verklaring van het boek Job.
T19552: KROLL, JOSEF - Die Christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia.
T14248: KROMMINGA, CARL GERHARD - The Communication of the Gospel through Neighboring. A Study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
K707: SCHORTINGHUIS -- KROMSIGT, J.CH. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het piëtisme in de gereformeerde kerk van Nederland.
T12877: DOESBORCH, JAN VAN --- KRONENBERG, M.E. (ED.) - De novo mondo. Antwerp, Jan van Doesborch [about 1520] A facsimile of an unique broadsheet containing an early account of the inhabitants of South America together with a short version of Heinrich Sprenger's Voyage to the Indies. Edited, with transcription and translation of the Latin text, and introduction.
T9663: KRONENBERG, M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
T15802: KROON, K.H. - Openbaring. Hoofdstuk 1-11 en 12-22. 2 dln.
T4408: CALVIN, J. --- KROON, MARIJN DE - The Honour of God and Human Salvation. A contribution to an understanding of Calvin's theology according to his Institutes.: Translated by John Vriend and Lyle D. Bierma.
T8959: KROON, K.H. - Openbaring. Hoofdstuk 1 - 11.
T15414: JOHANNES DUNS SCOTUS --- KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
G399: KRUG, PETER - Oost-Europa in de spiegel. Cultuurhistorische en literaire verkenningen.
T17409: ORIGENES --- KRÜGER, MANFRED - Ichgeburt. Origenes und die Entstehung der christlichen Idee der Wiederverkörperung in der Denkbewegung von Pythagoras bis Lessing.
T1218: KRÜGER, GUSTAV - Ausgewählte Märtyrerakten. Neubearbeitung der knopfschen Ausgabe. Vierte Auflage, mit einem Nachtrag von Gerhard Ruhbach.
T17800: KRUGER, G. VAN W. - Inleiding tot die studie van Nuwe Testamentiese Grieks.
T19280: KRÜGER, LOUIS - Wederkomst.
T17847: KRÜGER, GERDA - Der münsterische Archidiakonat Friesland in seinem Ursprung und seiner rechtsgeschichtlichen Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters.
K1685: KRUIDHOF, J.A./ STEEG, J. VAN DER/ VRIES, TJ. S. DE (RED.) - De bruid aan de eem. Grepen uit de Amersfoortse Kerkgeschiedenis
T17382: KRUIDHOF, JACOB - Rust vinden in de samenleving van sabbat en avondmaal. Een bijbeloverdenking.
T17853: KRUIJF, TH. DE - De Pastorale brieven. Vertaald en toegelicht.
T17373: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke Werken. Uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door Dr. Jan Peters en J.A. Jacobs.
T16192: KRUIS, J.M. VAN 'T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie.
T2829: KRUMMACHER, F.W. - Elia, de profeet van Israël. Twee en dertig leerredenen.
T4113: KRUMMACHER, F.W. - De lijdende Verlosser. Stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren. Acht en vijftig nieuwe kerkredenen.
L1180: KRUYSKAMP, C. - De refreinenbundel van Jan van Doesborgh. Eerste deel: Inleiding en aanteekeningen; Tweede deel: Tekst. 2 dln.
T2993: KRUYSWIJK, ADRIAAN - Geen gesneden beeld... (With a Summary in English)
T17367: KRUYSWIJK, HITTJO - Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981).
T12751: HUYGENS, CONSTANTIJN --- KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie. Met Reproduktie van Constantijn Huygens' Oogentroost uitgave 1672. Avec un sommaire en Français.
T445: KUBO, SAKAE - A reader's Greek-English lexicon of the New Testament.
T17621: KUEGLER, SABINE - Dochter van de jungle. Een meisje uit de steentijd.
T2290: KUENEN, A. - De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat. 2 dln.
T6083: CUSANUS -- KUES, NIKOLAUS VON - Philosophisch-Theologischen Schriften. 3 Bde./ 3 Vols.: Herausgegeben und eingeführt von Leo Gabriel. Übersetzt und kommentiert von Dietlind und Wilhelm Duprë.
T907: KUGLER, ROBERT A. - From Patriarch to Priest. The Levi-Priestly Tradition from Aramaic Levi to Testament of Levi.
K1167: KÜHLER, W. J. - Het Socinianisme in Nederland.
K880: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw / Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland - Tweede deel 1600-1735, eerste helft.
K694: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
K769: KÜHLER, W.J. - Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen.
T14147: KUHN, GOTTFRIED - Erklärung des Buches Koheleth.
T8332: QUMRAN --- KUHN, KARL GEORG (HRSGEB.) - Phylakterien aus Höhle 4 von Qumran. (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse; Jg. 1957/1. Abh.)
J1486: KUIJPER, P.S. - Zwaardvissen boven Tarente.
T19077: KUIJPER, P.S. - Morgenrood voor de Molukken.
T7884: DRACONTIUS --- KUIJPER, D. - Varia Dracontiana.
J1488: KUIJT, EVERT - De schatbewaarder van het Schenge-eiland.
J5024: KUIJT, EVERT - Avonturen op Braamhage.
J1489: KUIJT, EVERT - Kleuterbijbel.
J2411: KUIJT, EVERT - De vlucht van Mels Verstraate.
J2933: KUIJT, EVERT - De bel.
T19542: KUIJT, EVERT - Ewout II. Een doorzetter.
T19364: CALVIJN, J. --- KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. 12 delen compleet.
J5023: KUIJT, EVERT - Ewout I. Een jong talent.
T8893: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens; Deel II: Woorden die den mens tekenen in zijn godsdienstige, intellectuele en aesthetische ontplooiing. Met een voorwoord van Prof. Dr. G.A. van Es. 2 dln compleet.
T968: PLATO --- KUILMAN, M.C.D. - Gedachten over geluk en adel bij Platoon.
T17015: KUIPER, F.H. - Op zoek naar beter bijbels onderwijs. Een exploratief onderzoek naar de eigenlijke problematiek van bijbels onderricht aan de hand van katechetisch materiaal. With a summary.
T17289: KUIPER, D. TH. (RED.) - Predikant in Nederland (1800 tot heden). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 5.
T15164: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid [Uitgave in samenwerking met de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR), ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan]
G1306: KUIPER, J. - Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland. (16 n. Chr. - 1904).
K415: KUIPER, J. - Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (100 voor Chr. - 1903).: Met een inleidend woord van dr. P.J.Kromsigt.
T14855: KUIPER, D.TH., ET AL. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 3.
T20445: KUIPER, GERRIT - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I. [niet verder verschenen]
T20232: KUIPER, D. TH. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1.
T4605: TILLICH, PAUL J. --- KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich. Mit einer Zusammenfassung.
T6762: KUIPER, A. DE - Israël tussen zending en oecumene (Israel: A Missionary or an Ecumenical Concern?, with Summary in English)
T6772: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid [Uitgave in samenwerking met de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR), ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan]
T9527: KUIPER, R. - Uitzien naar de zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing.
K862: KENNEDY, QUINTIN --- KUIPERS, C.H. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two eucharistic tracts. A critical edition.
J1508: KUIPERS, JOKE VAN - De kinderen van het Binnenhof.
T1142: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
T15845: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift.
T17749: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift. With a Summary.
T551: MEULEMAN, G.E. --- KUITERT, H.M./ VEENHOF, J./ VROOM, H.M. (RED.) - Cultuur als partner van de theologie. Opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, aangeboden aan Prof. Dr. G.E. Meuleman.
T13919: KÜLLING, SAMUEL R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke, namentlich des Kapitels Genesis XVII.
K416: KULP, J./BÜCHNER/FORNACON - Die Lieder unserer Kirche. Eine handreichung zum Evangelischen Kirchengesangbuch.
T7491: KÜMMEL, WERNER GEORG - Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus - Paulus - Johannes.
T4565: KÜMMEL, WERNER GEORG - Einleitung in das Neue Testament.
T7307: KÜMMEL, W.G. - Dreissig Jahre Jesusforschung (1950 - 1980). Herausgegeben von Helmut Merklein.
T7752: KÜMMEL, WERNER GEORG - Verheissung und Erfüllung. Untersuchungen zur eschatologischen Verkündigung Jesu.
T8051: KÜMMEL, WERNER GEORG - Das Neue Testament im 20. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht.
K417: KUNST, P.G. - Kerkzang in de Nederlanden.
G401: EMMIUS, UBBO -- KUPPERS, W.J. (RED.) - Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen./ Ein Ostfriesischer Gelehrter in Groningen.
T8767: KÜPPERS, WERNER - Das Messiasbild der spätjüdischen Apokalyptik.
T14359: KURTZ, JOH. HEINR. - Leerboek der kerkgeschiedenis. Voor Nederland bewerkt door Dr. J.A. Gerth van Wijk.
T17010: KUYPER, A. - Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden.
T1821: KUYPER, A. - De Gemeene Gratie. 3 dln. I. Het geschiedkundige gedeelte; II.Het leerstellig gedeelte; III. Het practisch gedeelte.
T17267: KUYPER, A. --- - Dr. Kuyper voor de Synode. Eene bijdrage tot de kennis van onze Synodale organisatie.
T9428: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Rede gehouden te Amsterdam op 1 oct. 1906.
K422: KUYPER, A. -- KUYPER, H.S.S. EN J.H. - De levensavond van Dr. A. Kuyper.
K885: KUYPER, A. --- - Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam.
T6617: KUYPER, A. --- - Volledige lijst der Boeken en Geschriften van Dr. A. Kuyper. Verschenen gedurende de jaren 1860 - 1915 en geplaatst naar het jaar van uitgave.
K1391: KUYPER, H.H. - Zuid-Afrika - reisindrukken.
T596: KUYPER, A. - Niet de Vrijheidsboom maar het Kruis. Toespraak ter opening van de tiende deputatenvergadering in het eeuwjaar der Fransche Revolutie. Uitgave ter gelegenheid van de viering van het 100 jarig bestaan van de Anti Revolutionaire Partij. Met annotaties.
T12759: KUYPER, A. - Zijn uitgang te Jerusalem. Meditatiën over het lijden en sterven onzes Heeren.
T1304: KUYPER, A. - De Gemeene Gratie. 3 dln.: 1. Het geschiedkundige gedeelte; 2. Het leerstellig gedeelte; 3. Het practische gedeelte.
T1305: KUYPER, A. - E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. 4 dln.
T14782: KUYPER, A. - Predicatiën, in de jaren 1867 tot 1873, tijdens zijn Predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beesd, te Utrecht en te Amsterdam. Herdruk
T14833: KUYPER, A. - De Eerepositie der Vrouw.
K1521: KUYPER, A. --- - Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper. Zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de VU, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van A. Kuyper.
T15982: KUYPER, H.H. - De authentieke tekst der liturgische geschriften gehandhaafd tegen Prof. Dr. M.A. Gooszen.
T1831: KUYPER, H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede.
T17212: KUYPER, A. - Wat moeten wij doen, het stemrecht aan ons zelven houden, of den Kerkeraad machtigen? Vraag bij de uitvoering van Art. 23.
T2453: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 4 dln.: I. In den Kerstnacht II. De Paaschmorgen III. Op den Pinksterdag (Met Hemelvaart). IV. Oud- en Nieuwjaar.
T6319: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. 3 dln.: I. Inleidend deel; II. Algemeen deel; III. Bijzonder deel.
T7501: KUYPER, A. - De vleeschwording des Woords.: Uitvoerige inleiding met polemiek tegen E. Böhl.
T8174: KUYPER, A. - Laatste woord tot de conscientie van de leden der synode door de vervolgde leden van den kerkeraad van Amsterdam. Te hunnen dienste opgesteld door Dr. A. Kuyper. 1886.
T8175: KUYPER, A. - Ex ungue leonem, ofte Dr. Doedes' methode van symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst.
T8196: KUYPER, A. - Plancius-Rede.
K1339: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie.
T9461: MOWINCKEL, S. --- KVALE, D./ RIAN, D. - Sigmund Mowinckel's Life and Works. A Bibliography. With an Introduction on Sigmund Mowinckel and Old Testament Study by Arvid S. Kapelrud. (Publications from the Institute of Biblical Studies, University of Oslo; Nr. 2)
T7316: KWAAK, H. VAN DER - Het proces van Jezus. Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten. With a summary in English.
T1278: KWAKKEL, G. / VUIJK, B. - Gods liedboek voor zijn volk. Over het lezen en zingen van de Psalmen.
T909: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster.
T13417: KYRTATAS, DIMITRIS J. - The Social Structure of the Early Christian Communities.
K217: BONAVENTURA -- LAAN, H. VAN DER - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie
T4892: LAAN, N. VAN DER (BEW.) - Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwse esbatementen.
T8283: LAAN, N. VAN DER (ED.) - Noordnederlandse Rederijkersspelen. (Bibliotheek der Nederlandse Letteren).
T8869: LAAN, N. VAN DER (ED.) - Rederijkersspelen. Naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
G1652: WOLTJER, J. --- LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, Classicus, Pedagoog.
T20549: LAAN, H. VAN DER - De Openbaring van Johannes. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T14506: LANGE, ERNST --- LAAN, JACOB HENDRIK VAN DER - Ernst Lange en de prediking. Een inleiding in zijn homiletische theorie. Mit einer Zusammenfassung.
T17370: LAAN, HARRY VAN DER - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
T17050: LAAR, DANIËLLE VAN - De mooiste liederen van Daniëlle van Laar, m.m.v. Peter Wildeman: orgel en vleugel.
T15346: LAAR, E.T.M. VAN DER - The Inner Structure of Wuthering Heights. A Study of an Imaginative Field. Met een samenvatting in het Nederlands.
J3030: LAARMAN, MARIA - De vriendinnetjes.
G1874: LAARSE, R. VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse proviciestad, Woerden 1780 - 1930. Hollandse Historische Reeks; XII./ Stichts-Hollandse Bijdragen; no. XXI.
J2025: LABBERTON, MIEN - Het geschenk van den ouden matroos.
T15463: LABORDUS, L.W. - De Astronomische Mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. Een mythographisch onderzoek.
G1201: LABROUSSE, ELISABETH - Une foi, une loi, un roi? Essai sur la Révocation de l'Édit de Nantes.
T13420: OROSIUS --- LACROIX, BENOIT - Orose et ses idées.
T12060: LADD, GEORGE ELDON - A Theology of the New Testament.
J3508: LAGEN, W.H. VAN - Willemiek.
T6805: LAGERWERF, L./ STEENBRINK, K./ VERSTRAELEN, F. - Changing Partnership of Missionary and Ecumenical Movements.: Essays in Honour of Marc Spindler.
T17502: LALLEMAN, PIETER J. - The Acts of John. A Two-Stage Initiation into Johannine Gnosticism. Met een Samenvatting.
T12985: LALLEMAN-DE WINKEL, HETTY - Ezechiël. Van dood naar opstanding.
T19236: LAM, H.J. / VERGUNST, P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling].
T19070: REUVER, A. DE --- LAM, H.J. / VERGUNST, P.J. / WÜLLSCHLEGER, L. (RED.) - Kerk rond het heilgeheim. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver.
T17970: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Verzamelbundel 1, 2, 3, 4. Grote letter uitgave. Bijbelliederen voor jong en oud.
T15997: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Bijbelliederen voor de jeugd. 4 dln.
T20253: LAM, J. HET - Vriend van zondaren. Over vermanen in het pastoraat.
T2395: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren. 25 overdenkingen voor bijzondere tijden.
T19027: GROEN VAN PRINSTERER --- LAMAN, G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865).
T19641: LAMBDIN, THOMAS O. - Introduction to Biblical Hebrew.
T13721: LAMBERT, ÉLIE - Le pèlerinage de Compostelle. Études d'histoire médievale.
G1880: LAMBERTS, EMIEL - Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot de studie van het Liberaal-Katolicisme en het Ultramontanisme.
J3574: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In Zijn arm de lammeren.
J3108: LAMBREGTSE, CORNELIUS - Het scharlaken koord.
T9052: LAMER, HANS/ KROH, PAUL - Wörterbuch der Antike. Mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens.
T16238: LAMFERS, W.J. - Drie dissidente denkers. Bonhoeffer, Havel en Plesu over vrijheid en verantwoordelijkheid.
T13841: LAMMENS, GERRIT NICOLAAS - Tot Zijn gedachtenis. Het commemoratieve aspect van de avondmaalsviering.
T6392: LAMMENS, G.N. --- - 'Houdt dan de lofzang gaande...': Opstellen over Kerk en Eredienst aangeboden aan Prof. dr. G.N. Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
T8370: LAMMENS, H. - L'Islam. Croyances et institutions.
T20478: LAMMERTS VAN BUEREN, GIJS - De kerk redt het niet zonder Israel. Israel in de Romeinenbrief.
T14878: LAMPARTER, HELMUT - Das Buch der Sehnsucht. Das Buch Ruth - Das Hohe Lied - Die Klagelieder. Übersetzt und ausgelegt.
T14880: LAMPARTER, HELMUT - Das Buch der Psalmen. Band I: Psalm 1-72; Band II: Psalm 73-150. Übersetzt und ausgelegt. 2 Vols.
T12743: LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, HOOGL. UTR.) - De Verborgentheit van het Genaade-Verbondt, etc.. Uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. Le Long, en Verrykt met een Voorreden van ds. Petrus Boudaan.
T6604: LAMPE, FREDERIK ADOLPH - Elf Betrachtingen, Van het Sterven en den Doodt des Menschen; Tot Heylsaam gebruyk opgestelt.: Na deszelfs Zalig Overlyden uytgegeven, en uyt 't Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long.
K1047: VELENUS, ULRICHUS --- LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus. (Oldrich Velenský) and his Treatise against the Papacy.
T727: ERASMUS -- LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
T17942: ERASMUS, D. -- LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
T14231: LAND, STEPHEN K. - From Signs to Propositions. The Concept of Form in Eighteenth-Century Semantic Theory.
T17130: LANDERSDORFER, P.S. (ED.) - Ausgewählte Schriften der Syrischen Dichter. Cyrillonas, Baläus, Isaak von Antiochien und Jakob von Sarug. Aus dem Syrischen übersetzt von Dr. P.S. Landersdorfer.
T8634: LANDESMAN, DOVID - A Practical Guide to Torah Learning.
T17452: VER HUELL, CHRISTIAAN ANTONIJ --- LANDHEER, TON - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell 1760-1832.
T7677: LANDMAN, LEO - Messianism in the Talmudic Era. Selected with an Introduction.
T16826: JUSTUS LIPSIUS --- LANDTSHEER, JEANINE DE - Lieveling van de Latijnse Taal. Justus Lipsius te Leiden herdacht bij zijn vierhonderdste verjaardag. Met bijdragen van Hans W. Blom, Chris Heesakkers, Robert-Jan van den Hoorn, Nicolette Mout en Kasper van Ommen. Een catalogus van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden 16 maart - 28 mei 2006.
T5005: LANG, M.H. DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774). With a Summary in English: The Rise of the Historical and Literary Criticism in the Synoptic Study of the Gospels from Calvin (1555) to Griesbach (1774)
T17102: LANG, FRIEDRICH - Die Briefe an die Korinther. Das Neue Testament Deutsch.
T7296: LANGBRANDTNER, W. - Weltferner Gott oder Gott der Liebe. Der Ketzerstreit in der johanneischen Kirche. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Untersuchung mit Berücksichtigung der koptisch-gnostischen Texte aus Nag-Hammadi.
T17992: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Map doet ook mee.
J2611: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Goud-Elsje deel 3.
T15473: P.C. HOOFT --- LANGE, JACOB DE - P.C. Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis. Naar de autograaf uigegeven, ingeleid en toegelicht. With a summary.
J2580: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske krijgt gasten.
1143: GUNNING JR., J.H. --- LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1. (1829-1861)
J1529: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske beleeft een avontuur.
J3402: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske.
D20145: LANGE, F. DE (RED.) - Geloven in de minderheid? Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Theologische Universiteit der Gereformeerde Kerken te Kampen.
J3394: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lotty is Lot geworden. Goud-Elsje deel 7.
J2518: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Roosje toch!
T6144: QUMRAN --- LANGE, ARMIN - Weisheit und Prädestination.: Weisheitliche Urordnung und Prädestination in den Textfunden von Qumran.
T14717: LANGE, ERNST - Predigen als Beruf. Aufsätze herausgegeben von Rüdiger Schloz.
J2849: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje.
J2895: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Peter in Zuid-Limburg.
J3252: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Riet Berkhout. Goud-Elsje deel 6.
J3323: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - O, die Jolientje.
J3324: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - O, die Jolientje.
J3398: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van twee ondeugende meiskes.
J7076: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Wat Roentje Robbedoes leerde.
T16375: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam. Goud-Elsje deel 3.
T16376: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje na de grote storm. Goud-Elsje deel 5.
T17910: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lotty is Lot geworden. Goud-Elsje deel 7.
J7074: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske heeft een griepje.
J7006: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Mieke van de Rozenlaan.
J1531: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske op de Meihorst.
T7114: ORIGENES --- LANGE, NICHOLAS DE - Origen and the Jews. Studies in Jewish-Christian relations in third-century Palestine.
J7077: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Marlieske verdient heitjes.
T928: LANGE, NICHOLAS DE - Atlas van de joodse wereld.
T18009: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Chrisje.
G1255: GROEN VAN PRINSTERER --- LANGEDIJK, D. - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.
G405: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs.
G406: LANGEDIJK, D. - De schoolstrijd.
T16736: LANGELAAN, R.J. / SIMONS, M. (EDS.) - Miro Fervore. Een bundel lezingen en artikelen over de beoefening van de klassieke wetenschappen in de zeventiende en achttiende eeuw. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestiende lustrum van het Collegium Classicum c.n. M.F. Met o.a. H.J. de Jonge - De historische kritiek op het Nieuwe Testament van Joseph Scaliger.
T17570: COLIJN, H. --- LANGEVELD, HERMAN - Hendrikus Colijn 1869-1944. Schipper naast God. Deel II: 1933-1944.
T19180: LANGEVELD, DICK / HEIJNEN, JAN - Broeder Dick. Ervaringen van een bijbelsmokkelaar.
T16225: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart.
T634: KUYPER, A. -- LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T9184: KUYPER, A. --- LANGMAN, H.J. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T8640: COCHLAEUS, JOHANNES --- LANGOSCH, KARL (HRSGEB./ED.) - Brevis Germanie Descriptio (1512). Mit der Deutschlandkarte des Erhard Etzlaub von 1512. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Karl Langosch.
T19172: LANOYE, DIEDERIK - Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689.
T9973: LANSBERGHE, JACOB VAN - Beschryvinge van de Stadt Hulst, Behelsende haer oude opkomst, aenwasch, tegenwoordige toestandt, en veelvuldige gedenckwaerdige saecken, van tijdt tot tijdt daer in voorgevallen. Etc. Facsimile-herdruk van de uitgave 's-Gravenhage, 1687, Gerrit Rammazeyn.
T12992: HEITINK, GERBEN --- LANSER, ALMA/ NIJEN, JELLE VAN/ STARK, CISKA/ STOPPELS, SAKE (RED.) - De kunst van ontfermen. Studies voor Gerben Heitink. Met Cd-ROM.
T8050: LAPERROUSAZ, E.-M. - Le Testament de Moïse (Généralement appelé Assomption de Moïse). Texte Latin, traduction avec introduction et notes. (Semitica; XIX)
T8129: LAPERROUSAZ, E.-M. - L'Attente du Messie en Palestine à la veille et au début de l'ère chrétienne à la lumière des documents récemments découverts. (Collection Empreinte)
T15978: LAPIDE, PINCHAS - Ieder komt tot de Vader. Karl Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christologie.
T16660: LAPIDE, PINCHAS / GOLLWITZER, HELMUT - Een vluchtelingenkind. Gedachten over Lucas 2.
T9025: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangeliën.
T449: LAPSANSKI, DUANE V. - Perfectio evangelica. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung im frühfranziskanischen Schrifttum.
T7097: JOSEPHUS, FLAVIUS --- LAQUEUR, R. - Der jüdische Historiker Flavius Josephus. Ein biographischer Versuch auf neuer Quellenkritischer Grundlage.: Mit einem Nachwort zum Neudruck von Otto Michel.
T13411: LARSEN, NIELS-ERIK - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236/ Graphematische Analyse eines mittelniederländischen Textes. Das Graphemsystem der frühmittelniederländischen Statuten des Genter Leprosoriums aus dem Jahre 1236 (mit deutsche Zusammenfassung)
T16480: LARSSON, GERHARD - The Secret System. A Study in the Chronology of the Old Testament.
T6001: LASH, NICHOLAS - The Beginning and the End of 'Religion'.
T7271: LATEGAN, B.C. - Die aardse Jesus in die prediking van Paulus volgens sy briewe (with Summary in English)
K1414: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - A History of the Expansion of Christianity. 7 vols. complete.
K888: LATOURETTE, KENNETH SCOTT - Geschichte der Ausbreitung des Christentums.: Gekürzte deutsche Ausgabe von R.M.Honig. Vorwort von H. Dörries.
T12271: HUTTEN, ULRICH VON --- LAUB, PETER/ STEINFELD, LUDWIG (BEARB.) - Ulrich von Hutten, Ritter, Humanist, Publizist 1488-1523. Katalog zur Ausstellung des Landes Hessen anlässlich des 500. Geburtstages.
T14428: LAUB, FRANZ - Die Begegnung des frühen Christentums mit der antiken Sklaverei.
T19157: LAUBSCHER, SIELIE - Donkerbos.
T20235: ENOCH --- LAURENCE, RICHARD (ED.) - The Book of Enoch The Prophet. Translated from an Ethiopic MS. in the Bodleian Library by the late Richard Laurence. The text now corrected from his latest Notes. With an Introduction by The Author of [The Evolution of Christiantity]
G1315: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
T19205: LAWHEAD, STEPHEN R. - Het zwarte kruishout.
T19204: LAWHEAD, STEPHEN R. - De heilige lans.
K1683: LAWRENCE, C.H. (ED./ TRANSL.) - The Life of St Edmund by Matthew Paris. Translated, Edited and with a Biography by C.H. Lawrence.
T15187: LAWSON, STEVEN - Calvijn als prediker.
T6355: NAG HAMMADI --- LAYTON, BENTLEY (ED.) - Nag Hammadi Codex II, 2-7 together with XIII,2*, Brit. Lib. Or.4926(1), and P.Oxy. 1, 654, 655. 2 Vols.: With contributions by many scholars.I. Gospel According to Thomas, Gospel According to Philip. Hypostasis of the Archons, and Indexes; II. On the Origin of the World. Expository Treatise. On the Soul. Book of Thomas the Contender.
T7401: LEANEY, A.R.C. - The Jewish and Christian World 200 BC to AD 200.
T12432: LEARSI, RUFUS - Het Joodse volk van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen.
T8147: LEBRAM, J.- CHR. H. - Legitimiteit en Charisma. Over de herleving van de contemporaine geschiedschrijving in het jodendom tijdens de 2e eeuw v. Chr.. Rede.
T16004: LECOMPTE, C. - I Thessalonicenzen. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T7963: LECOMPTE, C. - I en II Thessalonicenzen. Verklaring van een bijbelgedeelte. 2 dln.
T15741: RIEBEECK, JAN VAN --- LEDDEN, WILLEM-PIETER VAN - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
T17802: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden. Aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst.
T4799: LEDEBOER, L.G.C. - Pastorale brieven.: Uitgegeven en toegelicht door dr. H. Florijn.
T17487: ORIGENES --- LEDEGANG, F. - Mysterium Ecclesiae. Beelden voor de kerk en haar leden bij Origenes. With a Summary. 2 delen.
T13909: LEE, KUN SAM - The Christian Confrontation with Shinto Nationalism. A Historical and Critical Study of the Conflict of Christianity and Shinto in Japan in the Period between the Meiji Restoration and the End of World War II (1868-1945)
T1479: LEE, FRANCIS NIGEL - A Christian Introduction to the History of Philosophy.
T1833: AUGUSTINUS --- LEE, BO MIN - Mendacium officiosum. Een beoordeling van de zgn. 'noodleugen', met speciale aandacht voor Augustinus' opvattingen. With a Summary in English.
T8460: LEE, SAMUEL/ BARNES, GUILELMUS EMERY (ED.) ADIUVANTIBUS MITCHELL, CAROLO W./ PINKERTON, IOHANNE - Pentateuchus Syriace post Samuelem Lee recognovit emendavit edidit G.E. Barnes.
T19185: LEE, SOON OK - Zij mogen de hemel niet zien. Een ooggetuigenverslag uit Noord-Korea.
J2511: LEEDEN, P. VAN DER - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika.
T19100: LEEFLANG, CHR. (SAMENST.) - Hymnen uit den Bijbel.
T16781: CICERO --- LEEMAN, A.D. - Gloria. Cicero's waardering van de roem en haar achtergrond in de Hellenistische wijsbegeerte en de Romeinse samenleving. With an extensive summary in English.
T7276: LEEMHUIS, F./ KLIJN, A.F.J./ GELDER, G.J.H. VAN (EDS.) - The Arabic Text of the Apocalypse of Baruch. Edited and Translated with a Parallel Translation of the Syriac Text.
T13903: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. Avec un sommaire en français.
T9301: DIEDERIC VAN ASSENEDE --- LEENDERTZ, P. (ED.) - Floris ende Blancefloer.
T9758: LEENDERTZ JR., P. - Middelnederlandsche Dramatische Poëzie. (Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde)
T13455: WILHELMUS --- LEENDERTZ JR., P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
T13845: LEENE, HENDRIK - De vroegere en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja. With a Summary in English.: Summary: The Former and the New Things in Deutero-Isaiah.
T15992: LEENE, H. - De stem van de knecht als metafoor. Beschouwingen over de compositie van Jesaja 50. Inaugurele rede VU.
T13503: LEENHOUTS, A.A. - Een Pascha voor Jahwe.
T2142: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken. With a Summary in English.
T19528: LEEUW, WARNER DE - Spiegelbeelden in het water. Een studie over doopliederen in de Nederlandse Hervormde Kerk.
T1835: LEEUW, G. VAN DER --- - Pro Regno - Pro Sanctuario. Een bundel studies en bijdragen van vrienden en vereerders bij de zestigste verjaardag van Prof. Dr. G. van der Leeuw uitgegeven door een commissie van leerlingen en oud-leerlingen o.red. v.Dr.W.J.Kooiman en Dr. J.M. van Veen.
T17904: LEEUW, G. VAN DER - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten.
K424: LEEUW, G. VAN DER - Beknopte geschiedenis van het kerklied. Met medewerking van Dr. K.Ph. Bernet Kempers.
T14148: LEEUW, VENANTIUS DE - De Ebed Jahweh-Profetieën. Historisch-kritisch onderzoek naar hun bestaan en hun betekenis. Avec un résumé en français: Les chants de l'Ébed Yahvé, leur interprétation et leur portée prophétique.
T927: LEEUW, A.J. VAN DER (UITG.) - LE-EZRATH HA-AM. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945.
T9374: LEEUW, G. VAN DER/ BLEEKER, C.J. (ED.) - De Godsdiensten der Wereld. Derde, bijgewerkte en vernieuwde druk. Met medewerking van: J.N. Bakhuizen van den Brink, F.M.TH. de Liagre Böhl, Martin Buber, J.H. Kramers, J.P. Lettinga, H. Wagenvoort, e.a..
T4323: LEEUWAARDEN, N.S.V. - Des Godsdienstige Christens betragtingen In zyn Eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot Opwekking, Bestiering en Vertroosting.
T855: LEEUWEN, J.A.C. VAN - Het heilig evangelie naar de beschrijving van Markus. Kommentaar op het Nieuwe Testament; II.
T14100: STALPART VAN DER WIELE, JOANNES --- LEEUWEN, CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele, 1579-1630.
T16035: KUITERT, H.M. --- LEEUWEN, E. VAN (RED.) - Ethiek tussen hemel en aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert.
T20349: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Joel. De Prediking van het Oude Testament.
T5050: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Joël.: De prediking van het Oude Testament.
T6057: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en Anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
T7437: LEEUWEN, HANS VAN - Zefanja. Verklaring van een Bijbelgedeelte.
T7841: LEEUWEN, W.S. VAN - Eirene in het Nieuwe Testament. Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur.
T9093: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Obadja. De Prediking van het Oude Testament.
T9100: POT --- LEEUWEN, C. VAN - Hosea. De Prediking van het Oude Testament.
T4053: KUYPER, A. --- LEEUWEN, P.A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
T9832: LEEWEN, RGDE, SIMON VAN - Korte Besgryving Van het Lugdunum Batavorum Nu Leyden: Vervatende een Verhaal van haar Grond-stand, Oudheid, Opkomst, Voort-gang, ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de Oude ende Niewe Uytwateringen van de selve. Facsimile van de uitgave Leyden, Johannes van Gelder, 1672.
T6918: ORIGENES --- LEFEBER, P.S.A. - Keuze en verlangen. Een onderzoek naar zin en functie van het gebed in Origenes' preken en zijn tractaat 'Over het gebed'.
T13843: LEGGETT, DONALD A. - The Levirate and Goel Institutions in the Old Testament. With Special Attention to the Book of Ruth.
J3359: LEGUIJT, GUURTJE - Dat overkomt mij niet.
T19194: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
T15006: LEHTIPUU, OUTI - The Afterlife Imagery in Luke's Story of the Rich Man and Lazarus.
T14736: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
T14941: AUGUSTINUS --- LEKKERKERKER, A.F.N. - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin.
T16514: PNT --- LEKKERKERKER, A.F.N. - De Brief van Paulus aan de Romeinen. Prediking van het Nieuwe Testament. 2 dln.
T6668: AUGUSTINUS --- LEKKERKERKER, A.F.N. - Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus.
T15171: HUIZINGA, J. --- LEM, ANTON VAN DER - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving.
T8610: LEMAIRE, PAULIN/ BALDI, DONATO (STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM DE JÉRUSALEM). - Atlas biblique. Histoire et géographie de la Bible.
T7376: LEMCIO, EUGENE E. - The past of Jesus in the gospels.
1123: LEMMER, MANFRED - Auf den Strassen der Reformation. Orte lebendiger Vergangenheit.
K1431: LEMMER, MANFRED - Auf den Strassen der Reformation. Orte lebendiger Vergangenheit.
J2925: LEMMONS, THOM / BEAZELY, JAN - Losprijs. Het heroïsche, waar gebeurde verhaal van tsaar Boris III, koning van Bulgarije, en zijn strijd om de Bulgaarse Joden uit Hitlers dodenkampen te houden.
T20377: LEMMONS, THOM - Daniel, de man die de morgen zag.
T20384: LEMMONS, THOM - Jeremia, de man die huilde.
T17596: ALEXANDER DE GROTE --- LENDERING, JONA - Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk.
T8857: KONINGH, ABRAHAM DE --- LENFERINK-VAN DAAL, ANNEMIEK - Hagars Vluchte ende Wederkomste, gerijmt ofte t'samengestelt door Abraham de Koningh. Tekst en commentaar./ Enkele letterkundige aspecten. 2 dln.
T12356: LENHARDT, PIERRE/ OSTEN-SACKEN, PETER VON DER - Rabbi Akiva. Texte und Interpretationen zum rabbinischen Judentum und Neuen Testament.
K965: HEYDEN, GASPAR VAN DER --- LENNEP, M.F.VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1486.
J1539: LENS, J. - Barto, de drapeniersleerling. Een verhaal uit den bloeitijd der Leidsche lakenindustrie.
T12567: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Tweede druk, met enige aanvullingen en verbeteringen.
T10047: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
T702: MAROT, CLEMENT -- LENSELINK, SAMUEL JAN - Les Psaumes de Clement Marot.: Edition critique du plus ancien texte (Ms. Paris B.N. FR. 2337) avec toutes les variantes des manuscrits et des plus anciennes éditions jusqu' A 1543, accompagnée du texte définitif de 1562 et précédée d'une étude.
T9262: VRUGT-LENTZ, J. TER - Mors immatura.
T17177: LÉON-DUFOUR, XAVIER - Wörterbuch zum Neuen Testament.
T14034: LÉON, LUIS DE (1527-1591) - Over de namen van Christus. Tweede en Derde Boek van De los nombres de Cristo. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm [Agora Editie]
T9271: LEPPER, J.L.M. DE - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
K1555: SALMASIUS --- LEROY, PIERRE - Le Dernier Voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du Réformé Claude Saumaise.: Libre erudition et contrainte politique sous Richelieu.
T1261: LESCRAUWAET, J.F. - De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumensich perspectief. Een fenomenologische en kritische studie.
T4521: LESLIE, JOHN - Value and Existence.
T20063: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het Bijbels Hebreeuws en Hulpboek bij de grammatica van het Bijbels Hebreeuws.
T17208: LEUPEN, PIET - Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Een kerkelijke ideologie.
K1499: NUPOORT, JAN --- LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese.
K331: GROE, J.H. VAN DER --- LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818).
T13773: LEUVELINK, HANNAH/ LINDERS, JOKE/ ZOETE, JOHAN DE - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893 [Uitgegeven n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek te Den Haag, 5 november 1993-15 januari 1994]
T12266: LEUVEN, LIENKE - De Boekhandel te Amsterdam door Katholieken gedreven tijdens de Republiek.
T12389: LEUZE, OTTO - Isnyer Reformations-Drucke. Verzeichnis der in der Bibliothek der ev. Nikolauskirche in Isny vorhandenen Drucke aus den Jahren 1518 bis 1529. Im Auftrag des Kirchengemeinderats bearbeitet.
T16488: LÉVÊQUE, JEAN - Job ou le drame de la foi. Essais édités par Maurice Gilbert et Françoise Mies.
T2803: LEVER, J. - Creatie en evolutie.
T17485: LEVERLAND. B.N. - St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie. Voor publicatie gereedgemaakt en van een Ten geleide voorzien door D.E.H. de Boer en R.C.J. van Maanen.
T7370: LEVEY, SAMSON H. - The Messiah: An Aramaic Interpretation. The Messianic Exegesis of the Targum.
T17077: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Les Structures Élémentaires de la Parenté.
T9602: LÉVI, ISRAEL (ED.) - The Hebrew Text of the Book of Ecclesiasticus; Edited with Brief Notes and a Selected Glossary. (Semitic Study Series; No. III)
T15008: LEVIANT, CURT - King Artus. A Hebrew Arthurian Romance of 1279.: Edited and translated with cultural and historic commentary by C. Leviant
D20079: LEVIN, CHRISTOPH - Die Verheissung des neuen Bundes in ihrem theologiegeschichtlichem Zusammenhang ausgelegt.
T19289: LEVINAS, EMMANUEL - Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo. Ingeleid door Prof. dr. R. Bakker. Vertaald door Dr. C.J. Huizinga.
T17096: LEVINE, AMY-JILL / ROBBINS, MARIA MAYO (EDS.) - A Feminist Companion to Patristic Literature.
T2320: LEVINE, BARUCH A. - In the Presence of the Lord. A Study of cult and some cultic terms in ancient Israel.
T4693: LEVISON, JOHN R. - The Spirit in First Century Judaism.
T17731: LEWIS, BEVERLY - Katie Lapp trilogie. 1. Verstoten; 2. Bekentenis; 3. Erfenis.
J3294: LEWIS, C.S. - De Kronieken van Narnia. Het paard en de jongen en Prins Caspian. : Derde en vierde verhaal van de Narnia-Kronieken.
T19482: LEWIS, C.S. - De sleutel tot het geheim.
G1735: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering. De Zeeuwse Watersnoodramp 1953 - 1993.: Met een fotoreportage van Ed van Wijk.
T10078: LIDDELL, H.G./ SCOTT, ROBERT/ JONES, H. STUART - Greek-English Lexicon. A Supplement. Edited by E.A. Barber a.o.
T13212: LIEBESCHUETZ, J.H.W.G. - Barbarians and Bishops. Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom (Clarendon Paperbacks)
T16154: LIEBRUCKS, BRUNO - Irrationaler Logos und rationaler Mythos.
T20285: LIEBURG, A. VAN - Levens van vromen. Gereformeerd pietisme in de achttiende eeuw.
K671: ESWIJLER, JAN WILLEMSZ. --- LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de 'Zielseenzame meditatiën' van Jan Willemsz. Eswijler (circa 1633-1719).
T20313: LIEBURG, FRED VAN - De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014.
J2413: LIEFDE, J.DE - Laat uw licht schijnen. Naverteld door Joh. Breevoort.
t20165: LIEFDE, JAN DE - En ook u bemint Hij teer. Liederen van ds. Jan de Liefde. Jeugdselectiekoor Mannenensemble - m.m.v. diverse solisten. Bert Noteboom Jr. dirigent.
T20170: J. DE LIEFDE (DS. JAN DE LIEFDE) - Liederenbundel voor school en huisgezin. Met orgel- en pianobegeleiding. Nieuwe uitgave door S. Coolsma en R. Gerretson.
D20042: LIERE, F.A. VAN - Andrew of St. Victor, Commentary on Samuel and Kings. Edited with a study of the method and sources. Met samenvatting.
T12946: LIETAERT PEERBOLTE, BERT JAN/ TIGCHELAAR, EIBERT (RED.) - Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom
T2517: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche. 1. Die Anfänge; 2. Ecclesia catholica; 3. Die Reichskirche bis zum Tode Julians; 4. Die Zeit der Kirchenväter. 4 Bde/ 4 Vols.
T7913: LIETZMANN, HANS - An die Korinther I.II. Vierte von Dr. Werner Georg Kümmel ergänzte Auflage. Handbuch zum Neuen Testament; 9.
J1540: LIEVAART, INGE - Toen de aalbessen rijp werden.
T13711: LIEVENS, ROBRECHT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften.
T17971: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. - Het boek van Ot en Sien. Bewerkt door Marchien Eising.
J3516: LIGTHART, JAN & SCHEEPSTRA, H. - Dicht bij huis. Bewerkt door G. van Hees.
T19475: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. - De wereld in! Bewerkt door G. van Hees. Met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses.
T17393: LUTHER, MARTIN --- LILJE, HANNS - Martin Luther 1483/1983.
T20536: LIM, K.K. - Het spoor van de vrouw in het ambt. Tracing the Woman in Office. With Summary. Diss./ Thesis.
T2215: LIN, J.J.E. VAN - Protestantse theologie der godsdiensten. Van Edinburgh naar Tambaram (1910-1938)/ Protestant Theology of Religions. From Edinburgh to Tambaram (1910-1938) [With a Summary]
T7377: LINDARS, BARNABAS - Jesus Son of Man. A Fresh Examination of the Son of Man Sayings in the Gospels in the Light of Recent Research
T14268: CALVIN/ CALVIJN --- LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie.
K895: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van Prof. Dr. S. van der Linde.
T19785: KALS, JAN WILLEM --- LINDE, J.M. VAN DER - Jan Willem Kals 1700-1781. Leraar der hervormden; Advocaat van Indiaan en Neger.
K894: LINDE, J.M. VAN DER - Gods Wereldhuis. Voordrachten en opstellen over de geschiedenis van zending en oecumene.
T17420: LINDEBOOM, A.M. - Hervormd en Gereformeerd.
K898: LINDEBOOM, J. - Het bijbels humanisme in Nederland. Erasmus en de vroege reformatie. Ingeleid door C. Augustijn.
K897: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland.
T17882: LINDEBOOM, G.A. - De ziel der geneeskunde. Rede.
K899: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
K900: LINDEBOOM, J. - Oorsprong en geschiedenis van den naam protestant.
T1323: LINDEBOOM, L. - De Brieven van den Apostel Paulus aan de Gemeente te Thessalonica.
T14520: LINDEBOOM, G.A. - Opstellen over medische ethiek.
T14732: LINDEBOOM, A.M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.
T14805: LINDEBOOM, (PROF.) L. - Laatste overdenkingen. Met een inleidend woord van Dr. T. Hoekstra.
T1838: LINDEBOOM, A.M. - Ambt en opleiding. Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie.
T8622: LINDEBOOM, C. - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis.
T9778: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde. Met bijlagen, o.a.: Reprografie van Schuyl's rectorale oratie: De veritate scientiarum et artium academicarum (Lugd. Bat. 1672)
K1479: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
T13284: LINDEN, TEUNIS GERARD VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief. Mit einer Zusammenfassung.
T20518: LINDEN, TEUNIS GERARD VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over Navolging als ecclesiologisch motief. Mit einer Zusammenfassung.
T19216: LINDEN, EEUWOUT VAN DER - De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in bijbelse en buitenbijbelse verhalen.
T7607: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben - Jesu - Forschung. Mit einem Nachwort zum Neudruck.
T16527: PNT --- LINDIJER, C.H. - Handelingen van de Apostelen, I. Prediking van het Nieuwe Testament.
T2141: LINDIJER, C.H. - Het begrip Sarx bij Paulus.
T7075: LINDNER, H. - Die Geschichtsauffassung des Flavius Josephus im Bellum Judaicum. Gleichzeitig ein Beitrag zur Quellenfrage.
T13489: ISIDORUS HISPALENSIS EPISCOPUS --- LINDSAY, W.M. (ED.) - Etymologiarum sive originum libri XX. Tomus I Libros I-X continens.
T2818: LINDSAY, DENNIS R. - Josephus & Faith. Pistis and Pisteuein as Faith Terminology in the Writings of Flavius Josephus and in the New Testament.
T8308: LINDSEY, ROBERT LISLE - A Hebrew Translation of the Gospel of Mark. Greek - Hebrew Diglot with English Introduction. Foreword David Flusser.
K982: LINDT, A. / DEPPERMANN, K. (HRSG.) - Pietismus und Neuzeit. 4 Bde/ 4 Vols.
T15964: LINGBEEK, C.A. - Koning Willem III en de Openbare School met den bijbel.
D20069: LINGEN, ANTON VAN DER - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie. With a Summary. Avec un Résumé.
T20109: LINGEN, ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël.
T13497: LINMANS, ADRIANUS JOHANNES MARIA - Onderschikking in de synoptische evangeliën. Syntaxis, discourse-functies en stilometrie. With a Summary: Subordination in the synoptic gospels. Syntax, discourse-functions and stylometrics.
T15545: LINSSEN, C.A.A. - Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen. Mit Zusammenfassung. Avec un résumé.
T15480: LINT, THEO MAARTEN VAN - Kostandin of Erznka. An Armenian Religious Poet of the XIIIth-XIVth Century. Armenian Text with Translation and Commentary.
K249: CLERCQ, W. DE -- LINTUM, C.E. TE - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd
T16164: LIPSIUS, RICHARD ADELBERT - Die paulinische Rechtfertigungslehre unter Berücksichtigung einiger verwandten Lehrstücke nach den vier Hauptbriefen des Apostels. Mit einem Vorwort von Carl Theodor Albert Liebner.
T12382: LIS, HENDRIK VAN (CA. 1760, OEFENAAR, ROTTERDAM) - Nieuwe Verzameling van Eenige Oefeningen over verscheidene Keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, etc.
T2308: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament/ Concordantiae Veteris Testamenti Hebraicae atque Aramaicae.
T11076: LITURGY, ORTHODOX - [Chantons avec l'Orient Byzantin] La Divine Liturgie de notre saint père Jean Chrysostome (with the Greek text in transcription) Preface by Elia Jarawan.
K1174: LIU, TAI - Discord in Zion: The puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
G1469: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Nationale kleederdrachten.
T20017: LIVINGSTONE, MARILYN / WITZEL, MORGEN - The Road to Crécy. The English Invasion of France, 1346.
T16378: LIVINGSTONE, R.W. (ED.) - The Legacy of Greece. Essays by Gilbert Murray, W.R. Inge, e.o.
T19575: LIVIUS - Sinds de stichting van de Stad. Vertaald door H.W.A. van Rooijen-Dijkman en F.H. van Katwijk-Knapp. Samengesteld en toegelicht door H.W.A. van Rooijen-Dijkman.
G1318: LIZERAND, GEORGES - Le dossier de l'affaire des Templiers.
T20450: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Het koninkrijk der hemelen.
T20565: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament.
T17462: LLOYD-JONES, MARTYN - Veilig in de wereld. [Over het Hogepriesterlijk gebed]
T19757: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de Heilige Geest in het huwelijk, gezin en werk.
T19176: LLOYD-JONES, DAVID MARTYN - Drievoudig Gezag. Het Gezag van Jezus Christus. Het Gezag van de Bijbel. Het Gezag van de Heilige Geest.
T9106: POT --- LOADER, J.A. - Esther. De Prediking van het Oude Testament.
T17207: LOCHER, TH.J. - Zalig de armen van geest. Twaalftal preken van Th.J. Locher. Vertaald en bewerkt door T. van Es.
K1574: KOHLBRUGGE --- LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de Afscheiding.
K1110: ZWINGLI --- LOCHER, GOTTFRIED W. - Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte.
K1106: ZWINGLI --- LOCHER, GOTTFRIED W. - Huldrych Zwingli in neuer Sicht. Zehn Beiträge zur Theologie der Zürcher Reformation.
T14929: ZWINGLI --- LOCHER, G.W. - Zwingli. Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed.
T14125: KOHLBRÜGGE, H.F. --- LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van Dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking.
T15369: AUGUSTINUS --- LOCHER, G.F.D. - Hoop, eeuwigheid en tijd in de prediking van Augustinus. Avec un résumé français.
T1848: LUTHER --- LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods woord.
T20346: LOCHT, GABOR - De sabbat. Een wet van genade.
T6511: LOCK, WALTER - A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles (I & II Timothy and Titus).
T19574: LOCKE, JOHN - Some Thoughts Concerning Education. Edited with an Introduction, Notes, and Critical Apparatus by John W. and Jean S. Yolton.
K1446: LOCKHART, WILLIAM - The Church of Scotland in the Thirteenth Century.: The life and times of David De Bernham of St. Andrews (Bishop) A.D. 1239 to 1253.With list of Churches dedicated by him, and dates.
T11095: LODENSTEYN, J. VAN (1620-1677, UTRECHT) - Uytspanningen, Behelzende eenige Stichtelyke Liederen en andere Gedichten. Verdeeld in Vier Deelen. Met een Aanhangzel. Den Elfden Druk merkelijk verbeterd en met meerder Voyzen vermeerderd. Als mede Tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Speelen.
T6603: LODENSTEYN, J. VAN - Uytspanningen, behelsende eenige stichtelyke liederen, en andere gedichten. Waarbij gebonden: Uitspanningen, deel II, behelzende eenige stichtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen.
T13326: LODEWYCKSZ, WILLEM - Om de Zuid. De Eerste Schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Toegevoegd: Cornelis en Frederick de Houtman, inboorlingen en burgers van Gouda 1596-1996: Facsimile van de eerste bladzijde van het handschrift van Frederick de Houtman met transcriptie, en familiewapen Cornelis de Houtman.
T8911: LOEN, ARNOLD E. - Säkularisation. Von der wahren Voraussetzung und angeblichen Gottlosigkeit der Wissenschaft. Mit einem Geleitwort von K.H. Miskotte.
T9431: LOENEN, D. - Polemos. Een studie over oorlog in de Griekse oudheid.
T8650: LOEWE, RAPHAEL - Ibn Gabirol (c. 1021-c. 1070).
T7387: LOGAN, A.H.B./ WEDDERBURN, A.J.M. - The New Testament and Gnosis. Essays in honour of Robert McL. Wilson.
D20113: LOHFINK, NORBERT / ZENGER, ERICH - Der Gott Israels und die Völker. Untersuchungen zum Jesajabuch und zu den Psalmen.
D20128: LOHFINK, NORBERT / JEREMIAS, JÖRG, U. A. - Ich will euer Gott werden. Beispiele biblischen Redens von Gott.
D20043: LOHFINK, NORBERT - Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur, I, II, III. (3 Bde. von 5).
T19487: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De Hoogste Vrijheid. Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1887.
T10032: LOHMEYER, ERNST - Die Briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
K427: LUTHER, MARTIN -- LOHSE, BERNHARD - Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
T14683: LOHSE, EDUARD - Umwelt des Neuen Testaments.
T14937: LOHSE, EDUARD - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon.
T1843: LOHSE, EDUARD - Grundriss der neutestamentlichen Theologie.
T2946: LOHSE, EDUARD - Die Entstehung des Neuen Testaments.
T17510: LOHSE, BERNHARD - Das Passafest der Quartadecimaner.
T6526: QUMRAN --- LOHSE, EDUARD (HRSG.) - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch.: Mit Masoretischer Punktation Übersetzung, Einführung und Anmerkungen.
T7654: LOHSE, EDUARD - Märtyrer und Gottesknecht. Untersuchungen zur urchristlichen Verkündigung vom Sühntod Jesu Christi.
T8314: LOHSE, EDUARD - Die Offenbarung des Johannes. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Tb. 11
J3069: LOKHORST, EMMY VAN (SAMENST.) - Tusschen school- en bedtijd. Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles enz.
T8859: LOLKEMA, MARJOLEIN/ PRINS, ANNEMARIE (RED.) - Christelijke kinderboeken in beweging. Een overzicht (1995 - 2005).
T18044: LOLKEMA, J.H. - Verboden te vissen.
T13065: BERK, M. VAN DEN [FESTSCHRIFT] --- LOMBAERTS, HERMAN/ MAAS, JACQUES/ WISSINK, JOZEF (RED.) - Beeld en gelijkenis. Inwijding, kunst en religie. Aan dr. M. van den Berk bij zijn afscheid van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
T20088: BERK, M. VAN DEN --- LOMBAERTS, HERMAN / MAAS, JACQUES / WISSINK, JOZEF (RED.) - Beeld en Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie.: Aan dr. M. van den Berk bij zijn afscheid van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
T8158: LONGENECKER, BRUCE W. - 2 Esdras. (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha)
T4707: KOHLBRUGGE, H.F. --- LONKHUIJZEN, J. VAN - Dr. H.F. Kohlbrugge en zijne Prediking.: [Verkorte uitgave]. Met een antwoord aan Dr. J.C.S.Locher en met aanteekeningen naar aanleiding van diens Toelichting en verweer.
T15009: NIETZSCHE --- LONSBACH, R.M. - Friedrich Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
T8361: LOO, PETER L. VAN DER - Códices Costumbres Continuidad, un estudio de la religión mesoamericana.
T15595: LOON, GERTRUD J.M. VAN - The Gate of Heaven. Wall Paintings with Old Testament Scenes in the Altar Room and the Hurus of Coptic Churches. Met een samenvatting.
T19347: LOONSTRA, BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
T12077: LOONSTRA, BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
T19661: LOONSTRA, B. - Verkiezing - Verzoening - Verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het Pactum Salutis in de gereformeerde theologie. With a Summary.
T19054: LOONSTRA, BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
T9335: LOOPIK, M. VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis. Een studie over messianisme en tijdservaring in de joodse liturgie.
T17825: KOHLBRUGGE, H.F. --- LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
T14699: LOOS, H. VAN DER - The Miracles of Jesus.
T1814: KOHLBRUGGE. H.F. --- LOOS, J. - De theologie van Kohlbrugge.
T19752: KANT, IMMANUEL --- LOOSE, DONALD / SLOOTWEG, TIMO (RED.) - Kant-lijnen. Filosofie en de idee van de universiteit.
Z123: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld.
T15043: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
J7033: LOOY, JAC. VAN - Proza.
T17002: COORNHERT --- LORENTZEN, CARL - Dieryck Volkertszoon Coornhert, der Vorläufer der Remonstranten, ein Vorkämpfer der Gewissensfreiheit. Versuch einer Biographie.
T7996: LORENZEN, THORWALD - Die Lieblingsjünger im Johannesevangelium. Eine redaktionsgeschichtliche Studie. (Stuttgarter Bibelstudien; 55)
K1630: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland. 2 Vols in 1. Vol. I: Voraussetzungen - Aufbruch - Erste Entscheidung; Vol. II: Ausbau der Fronten - Unionsversuche - Ergebnis. Unveränderte Neuausgabe. Mit einem Nachwort von Peter Manns.
T13048: LORTZ, JOSEPH/ ISERLOH, ERWIN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken - verloop - invloed.
T16981: LORZ, J. (HRSG.) - Das Augsburgische Bekenntnis. Studienausgabe. Herausgegeben und erläutert von Jürgen Lorz. [Text in Latin and German]
T2158: LOS, D. - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten.
K227: BRAKEL, WILH. À -- LOS, F. J. - Wilhelmus à Brakel
K228: BRAKEL, WILH. À -- LOS, F.J. - Wilhelmus à Brakel
T12394: LOSERTH, JOHANN - Die Reformation und Gegenreformation in den inneroesterreichischen Ländern im XVI. Jahrhundert.
L1161: WYK LOUW, N.P. VAN - Nuwe verse.
T6956: LOUW, THEO VAN DER - Transformations in the Septuagint. Towards an Interaction of Septuagint Studies and Translation Studies.
T19375: LOUW, THEO VAN DER - Transformations in the Septuagint. Towards an Interaction of Septuagint Studies and Translation Studies.
J1551: LOUWERIJK, H. VAN - Van twee dorpsjongens Jan en Heintje.
J2417: LOUWERSE, P. - Bestevaêr Tromp of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
J1556: LOUWERSE, P. - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden.: Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek The log of a Jack Tar.
T3090: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is: Alle de Theologische Wercken.
T7796: LÖVESTAM, EVALD - Spiritus Blasphemia. Eine Studie zu Mk 3,28f par Mt 12,31f, Lk 12,10.
T8049: LÖVESTAM, E. - Son and Saviour. A Study of Acts 13, 32 - 37. With an Appendix: 'Son of God' in the Synoptic Gospels. (Coniectanea Neotestamentica; XVIII).
T9359: LUBBE, H.F.A. VAN DER - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing.
T6618: LUCAS, J.R. - The Freedom of the Will.
T13206: LUCAS, LEOPOLD - The Conflict between Christianity and Judaism. A Contribution to the History of the Jews in the Fourth Century. Translated from the German Edition published in Berlin in 1910.
T19096: LUCAS, HENRY S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Revised edition. 2 parts in 1 Vol.
T3047: PHILO VAN ALEXANDRIË --- LUCCHESI, ENZO - L'Usage de Philon dans l'oeuvre exégétique de Saint Ambroise. Une Quellenforschung relative aux commentaires d'Ambroise sur la Genèse.
T19263: ECKHART --- LÜCKER, MARIA ALBERTA - Meister Eckhart und die Devotio Moderna.
T14859: LUTHER, MARTIN --- LUDOLPHY, INGETRAUT (ED.) - Die 95 Thesen Martin Luthers, übersetzt und kommentiert [Latin and German Text]
G1808: LUDSCHEIDT, MICHAEL/ PAASCH, KATHRIN (HRSGEB.) - Bücher und Bibliotheken in Erfurt.: Beiträge des gleichnamigen Wissenschaftlichen Symposiums...am 15. und 16. September 2000
T3096: LUGT, PIETER VAN DER - Rhetorical criticism and the Poetry of the Book of Job.
T9947: LUIKEN, JAN - Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen. Facsimile-uitgave van de editie Amsterdam, Wed. P. Arentz/ K. vander Sys, 1711.
T7081: LUIKEN, JOANNES - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter.
T2548: LUIKS, A.G. - Cathedra en Mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika. Avec un résumé en français.
T2550: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de Oud-christelijke kerk.
J2558: LUIPEN-BRONWASSER, JEANNETTE VAN - Kerstmis bij Opa en Oma.
J2614: LUITINGH, J.C. - De dorpssmid. Een verhaal uit het leven.
T20509: LUKKEN, GERARD - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.
T17114: LÜLING, HARTMUT CHRISTIAN - Freiheit und wirtschaftlicher Liberalismus. Die innere Freiheit des Menschen - ihre Unentbehrlichkeit für die Zukunft einer freiheitsorientierten Gesellschaft.
T13031: LULOFS, F. (ED.) - Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch uitgegeven, met woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen. Met een ten geleide van dr. W.P. Gerritsen.
T17990: LUMMEL, H.J. VAN - De bijlhouwer van Utrecht.
T17991: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht.
T9772: LÜNEMANN, GOTTLIEB - Kritisch exegetisches Handbuch über den Hebräerbrief.
T15118: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. / POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (ED.) - Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
D20087: LUST, JOHAN - Traditie, Redactie en Kerygma bij Ezechiel. Een analyse van Ez., XX, 1-26.
K689: LUTHER, M. - Geschiedenis van broeder Hendrik's verbranding in Ditmar, benevens een verklaring van den tienden Psalm 1525. (Hendrik van Zutfen): Vertaald en toegelicht door Ph. L.G. Steenbeek.
K922: LUTHER, M. --- - Maarten Luther in zijn leven en werken van 1483-1525.: Met bijdragen van J. Lindeboom, A. Eekhof, J.A. Cramer, F. Pijper, J.W. Pont e.a.
T20430: LUTHER, MAARTEN - Verklaring van de Brief aan de Galaten.
T10007: LUTHER, MARTIN - Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Übertragen von Eduard Ellwein.
T1299: LUTHER, M. - Het Magnificat. 1521.: Vertaald en toegelicht door C.F.Nolte.
T16452: LUTHER, MARTIN - Martin Luther - 450 Jahre Reformation.
T20293: LUTHER, MAARTEN - Laat ieder s Heeren goedheid loven. Het heerlijke Confitemini. Vertaald en verzorgd door P. den Ouden.
T6268: LUTHER, MARTIN - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten.: Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onzen dagen toepasselijk vermeerdert.Met een Voorreden.
T17536: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel.
T17088: LÜTHI, WALTER - Der Römerbrief ausgelegt für die Gemeinde.
T12119: LÜTHI, WALTER - Johannes. Das vierte Evangelium ausgelegt für die Gemeinde.
K1652: LÜTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
T5053: LUTTIKHUIS, B.A.M. - Een grensgeval. Oorsprong en functie van het territoriale beginsel in het gereformeerde kerkrecht.
T7601: LUTTIKHUIZEN, G.P. - The Revelation of Elchasai. Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists.
T9358: LUYKEN, JAN - Duytse Lier, drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
T20054: LUYKX, PAUL - Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw.
T20312: LYNCH, JOSEPH H. - The Medieval Church. A Brief History.
T7392: IRENAEUS --- IRÉNÉE DE LYON - Démonstration de la prédication apostolique. Nouvelle traduction de l'Arménien avec introduction et notes par L.M. Froidevaux
T7439: LYONS, GEORGE - Pauline Autobiography. Toward a New Understanding.
T12449: LYSIAS - Orationes. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude.
K812: GELDENHAUER -- PRINSEN J. LZ., J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken + Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken, uitgegeven en toegelicht door J. Prinsen J.Lz.. 2 vols.
T13453: PRINSEN J.LZN., J. - De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan van Hout.
T9898: PRINSEN J.LZN., J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Derde herziene druk.
K939: M'CRIE, CHARLES GREIG - The Public Worship of Presbyterian Scotland. Historically treated.
T8579: MAARSINGH, B. - Numeri. Een praktische bijbelverklaring. (Tekst en Toelichting)
T4766: POT --- MAARSINGH, B. - Leviticus.: De prediking van het Oude Testament.
J1560: MAAS, JOH.C. - André de koerier.
L1300: KALFF, GERRIT ---- MAAS, L.H. - Pro Patria. Werken, leven en streven van de literatuurhistoricus Gerrit Kalff 1856-1923.
T20474: MAAS, FRANS - Spiritualiteit als inzicht. Mystieke teksten en theologische reflecties.
D20054: MACCOBY, HYAM (ED. AND TRANSL.) - Judaism on Trial. Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages.
T13335: MACCOBY, HYAM (JEWISH SCHOLAR, 1924-2004) - Judas Iscariot and the Myth of Jewish Evil.
T1526: MACCOBY, HYAM - Early Rabbinic Writings.
T13130: MACDONALD, MARGARET Y. - Early Christian women and pagan opinion. The power of the hysterical women.
T14467: QUMRAN --- MACDONALD, ANNA (ED.) - Dead Sea Scrolls: An Exhibition of Scrolls and Archaeological Objects from the Collection of the Israel Antiquities Authority.
T6161: MACDONALD, BURTON / YOUNKER, RANDALL W. (ED.) - Ancient Ammon.
T698: MACDONALD, ALEXANDER B. - Christian Worship in the Primitive Church.
T7340: MACDONALD, JOHN - The Theology of the Samaritans.
T17794: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul van Heck.
T17793: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De heerser. Vertaald en toegelicht door Frans van Dooren.
T8690: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen op Genesis/ Aantekeningen op Exodus/ Aantekeningen op Leviticus/ Aantekeningen op Numeri/ Aantekeningen op Deuteronomium. Uit het Engels vertaald. 5 dln compleet.
T12137: MACKINTOSH, H.R. - The Doctrine of the Person of Jesus Christ
T6951: MACLENNAN, ROBERT S. - Early Christian Texts on Jews and Judaism.
T19541: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology in Relation to Church History since the Reformation.
T7015: MACMULLEN, RAMSAY - Corruption and the Decline of Rome.
T8608: MACRAE, GEORGE (ED.) - Society of Biblical Literature. 1974 Seminar Papers. One Hundred Tenth Annual Meeting 24 - 27 October 1974, Washington, D.C.. Vol. I.
T6999: MADDOX, R. - The Purpose of Luke - Acts.
T9906: MAERLANT, JACOB VAN - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting, en bijlagen van J. van Vloten.
T10086: MAERLANT, JACOB VAN - Strophische gedichten, nieuwe uitgave. Bewerkt door Joh. Franck en J. Verdam.
T19033: MAERLANT, JACOB VAN - Historie van den Grale und Boek van Merline. Nach der Steinfurter Handschrift herausgegeben von Timothy Sodmann.
T1254: MAGNE, JEAN - Sacrifice et Sacerdoce. Du dépouillement gnostique à la mise en commun des biens de ce communisme pratique à un capitalisme charitable de l'aide aux pauvres aux dons à Dieu des sacrifices matériels à l'offrande de la Passion.
T14346: MÄHLER, M. - Schetsen uit de geschiedenis en de spiritualiteit van de monniken.
J3326: MAIER, PAUL - De brand van Rome. Historische roman.
T14946: MAIER, JOHANN - Grundzüge der Geschichte des Judentums im Altertum.
J3325: MAIER, PAUL - Operatie Wederkomst.
T13167: MAIER, JOHANN - Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike.
T17230: QUMRAN --- MAIER, JOHANN / SCHUBERT, KURT - Die Qumran-Essener. Texte der Schriftrollen und Lebensbild der Gemeinde.
T6178: MAIER, GERHARD - Markus-Evangelium.
T8333: QUMRAN --- MAIER, JOHANN - Die Tempelrolle vom Toten Meer. Übersetzt und erläutert.
T16698: MAIMON, SALOMON - Versuch über die Transzendentalphilosophie. Eingeleitet und mit Anmerkungen sowie einer Beilage herausgegeben von Florian Ehrensperger.
T16745: MAIMONIDES --- MAIMON, MOSE BEN - Führer der Unschlüssigen. Übersetzung und Kommentar von Adolf Weiss. Mit einer Einleitung von Johann Maier. 3 vols. in 2.
T9331: MAIMONIDES, MOZES - Twee ethische tractaten: De Regels van het Gedrag (Hilchot De'ot) en De Regels van Boete en Berouw (Hilchot Teshuva). Vertaald en ingeleid door A. van der Heide.
T20074: ROOVERE, ANTHONIS DE -- MAK, J.J. - De gedichten van Anthonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken.
T14434: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
G1324: MAK, GEERT - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
K935: MAK, J.J. - Middeleeuwse Kerstvoorstellingen.
T6189: MALAMAT, ABRAHAM - Mari and the Bible.
K1498: MALAN, C.J. - Die Nadere Reformasie [pp. 47-100 Bibliografie]
T945: KIERKEGAARD --- MALANTSCHUK, GREGOR - In het voetspoor van Kierkegaard. Een inleiding op zijn oeuvre.
G1653: WAAL MALEFIJT, J.J. DE - De eed ter beslissing van het geding.
T2789: MALHERBE, ABRAHAM J. / NORRIS, FREDERICK W. / THOMPSON, JAMES W. (ED.) - The early church in its context. Essays in Honor of Everett Ferguson.
T7140: MALHERBE, ABRAHAM J./ MEEKS, WAYNE A. (ED.) - The Future of Christology. Essays in Honor of Leander E. Keck.
T7495: MALHERBE, ABRAHAM J. - Social Aspects of Early Christianity. Rockwell Lectures Rice University 1975.
T13145: MALINA, BRUCE J. - The Social World of Jesus and the Gospels.
T15312: MALINO, FRANCES - The Sephardic Jews of Bordeaux. Assimilation and Emancipation in Revolutionary and Napoleonic France.
L1130: WILHELMUS --- MALJAARS, A. - Het Wilhelmus. Auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache)
T15489: WILHELMUS --- MALJAARS, A. - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie. Mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache.
T1452: MALLORY, MARILYN MAY - Christian mysticism transcending techniques. A Theological Reflection on the Empirical Testing of the Teaching of St. John of the Cross.
K1568: MALONEY, GEORGE A. - Russian Hesychasm. The spirituality of Nil Sorskij.
J2263: MALOT, HECTOR - Het scheepsmaatje.: Vertaald door Théo Buckinx.
T20220: MALTZAHN, ELISABETH VON - Dat is gewisselijk waar.
D20011: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN - Dialect in het land van Axel.
T9161: MANDELKERN, SOLOMON - Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae. Post F. Margolinii et M. Gottsteinii editiones editio nona aucta atque emendata. 2 vol.
L1131: MANDER, KAREL VAN - Bethlehem dat is het Broodhuys.: Uitgegeven door P.E.L. Verkuyl.
T6619: MANENSCHIJN, GERRIT - Riskante humaniteit. Over de civilisatie van de gewelddadige mens.
T16116: MANENSCHIJN, GERRIT - Alleen het verbodene lokt. Seksualiteit en moraal in een postmoderne cultuur.
T15156: MANENSCHIJN, GERRIT - God is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan. Over narratieve constructies van de geloofswerkelijkheid.
T16148: MANN, GOLO / HEUSS, ALFRED / NITSCHKE, AUGUST (HRSG.) - Propyläen Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte. 1: Vorgeschichte. Frühe Hochkulturen. 2: Hochkulturen des mittleren und östlichen Asiens. 3: Griechenland. Die hellenistische Welt. 4: Rom. Die römische Welt. 5: Islam. die Entstehung Europas. 6: Weltkulturen. Renaissance in Europa. 7: Von der Reformation zur Revolution. 8: Das neunzehnte Jahrhundert. 9: Das zwanzigste Jahrhundert. 10: Die Welt von heute. 11: Summa Historica. 11 in 22 vols.
T17051: MANS, MARTIN - Muziek Mozaiek. Martin Mans speelt o.a. Bach, Händel, Verdi, Purcell, Widor.
T20316: MANS, MARTIN - Koraalbewerkingen voor Orgel. [ Ps. 43, Ps. 65, Ps. 141]
T15345: FUKS-MANSFELD, R.G. - De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van de ontwikkeling van een Joodse minderheid in een Hollandse stad. With a summary in English.
T7801: MANSON, T.W. - Ethics and the Gospel.
T8018: MANSON, T.W. - The Teaching of Jesus. Studies of Its Form and Content.
T8057: MANSON, T.W. - The Church's Ministry.
T19760: MANSOOR, MENAHEM (ED.) - Modern Hebrew Literature Reader for Advanced Students. With Explanatory Notes, Exercises, Vocabularies and Introductions. 1. Texts and General Vocabulary; 2. Explanatory Notes and Exercises. 2 Vols.
T6524: MANSOOR, MENAHEM (ED.) - The Thanksgiving Hymns.: Translated and annotated with an introduction by M. Mansoor.
T2837: MANTON, THOMAS - A Commentary on Jude.
T4298: MARAIS, JACOBUS - Representation in Old Testament Narrative Texts.
K508: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
T7691: MARBÖCK, JOHANN - Weisheit im Wandel. Untersuchungen zur Weisheitstheologie bei Ben Sira.
T12772: BACH, J.S. --- MARCEL, LUC-ANDRÉ - Johann Sebastian Bach. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
K713: WOELDERINK -- MARCHAL, G.W. - J.G. Woelderink. Een kennismaking.
T6366: MARCK, JOHANNES À - Het Merch der Christene Got-geleertheit, behelsende te gelyk eene korte leeringe der Waarheeden, en weederlegginge der Dwaalingen.: Oovergenoomen uit het Latynsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt.De Vierde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele Onderscheidingen opgeheldert, en van veele Drukfouten gesuivert.
T4114: MARCK, JOHANNES À - Het Merch der Christelijke Godts-geleertheit, Behelsende te gelijk een korte Leeringe der Waarheeden, en Weederlegginge der Dwaalingen: Overgenoomen Uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeucht opgestelt.
T8908: MARCK, JOHANNES À --- JOHANNES MARCKIUS - Historia Paradisi Illustrata Libris Quatuor. Quibus non tantum Loci istius plenior Descriptio exhibetur, sed & Hominis Integritas, Lapsus, ac Prima Restitutio declarantur, secundum Genesios, Capita II. & III. Accedit Oratio Academica de Propagati Christianismi Admirandis.
T12771: MARCKIUS, JOH. - Fasciculus Dissertationum philologico-exegeticarum, ad selectos textus Novi Testamenti
T4694: MARCOS, NATALIO FERNÁNDEZ - Scribes and Translators. Septuagint and Old Latin in the Books of Kings.
T4201: MARCUS, JACOB - Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, Uitgesproken en Geslagen in zynen Bloedtraedt: Mitsgaders die van byzindere Steden, Tegen verscheide zo Edellieden als voorname Burgers en Inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien,: Van den Jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een Aenhangsel van Authentike Stukken, Spruitende uit deselve Sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk Handtschrift.
T7480: MARCUS, JOEL - The Mystery of the Kingdom of God.
T17779: MARE, STELLA - In de lente des levens.
T20335: DUIJKERIUS, JOHANNES ---- MARECHAL, GERARDINE - Johannes Duijkerius. Het leven van Philopater en Vervolg van het leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697. Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Gerardine Marechal.
T9798: BIBLE --- MAREDSOUS, BIBLE DE - La Sainte Bible. Texte intégral établi par les moines de Maredsous. Édition revue et corrigée par les moines de Maredsous sur la base de l'édition élaborée en collaboration avec les moines d'Hautecombe.
J5010: JEANNE MARIE - Kerstfeest in januari
J1562: MARIE - Donkere tijden in een jongensleven. Een verhaal voor jongens.
J2006: JEANNE MARIE - Dàt was het echte.
J5011: JEANNE MARIE - In de sneeuw.
J1416: JEANNE MARIE - Juffrouw Catrien
J5039: JEANNE MARIE - Kees Kroon.
T15579: MARION, OLGA VAN - Heldinnenbrieven. Ovidius' Heroides in Nederland. With a summary.
T14489: SPIJKER, W. VAN 'T --- MARIS, J.W./ PEELS, H.G.L./ SELDERHUIS, H.J. (RED.) - Om de Kerk. Theologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W. van 't Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.
T4653: MARIS, J.W. / POL, F. VAN DER (RED.) - De zonde uit beeld. Bijbels schuldbesef en modern levensgevoel.
J3471: MARK, RINY VAN DER - Brand in Berlijn.
J4023: MARK, RINY VAN DER - Klopjacht in Parijs.
T18004: MARK, RINY VAN DER - Smokkel in Amsterdam.
T9417: MARKHAM, ROBERT P./ NIDA, EUGENE A. - An Introduction to the Bible Societies' Greek New Testament.
T16732: GREGORIUS MAGNUS --- MARKUS, R.A. - Gregory the Great and his World.
T12617: MARLE, RAIMOND VAN - Le comté de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467)
G721: MARNEF, G., ET AL. - Luister en rampspoed van Mechelen ten tijde van Rembert Dodoens 1585-1985.
B1070: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN - Het Boeck der Psalmen Wt der Hebreisscher sprake in nederduytschen dichte overgeset. Doir Philips van Marnix / genaemt / van Sint Aldegonde.
K1503: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN --- - The first known auction catalogue. Catalogue of the Library of Philips van Marnix van Sint-Aldegonde. Sold by Auction (July 6th) Leiden, Christophorus Guyot, 1599 [Facsimile Edition with Introduction by G.J. Brouwer]
T12812: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN - Richt mijne saeck. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde, gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
D20168: MARQUARDT, FRIEDRICH-WILHELM - De gebroken hemel. De misère van de theologie en de hoop op God. Teksten uit de dogmatiek, bijeengebracht door Coen Wessel. Met een inleiding door Wiel Logister.
A284: MARSHALL, CATHERINE - Christy.
T4564: MARSHALL, L.H. - The Challenge of New Testament Ethics.
T7568: MARSHALL, I. HOWARD - The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text.
T17724: MARSMAN, HARRY - Niels en de onverwachte ontdekking.
T17722: MARSMAN, HARRY - Niels en de onbekende zwerver.
T17725: MARSMAN, HARRY - Niels en de verdwenen duiker.
T17726: MARSMAN, HARRY - Niels en de manke pyromaan.
T20267: MARSMAN, HARRY - Niels en de schim in de mist.
J3469: MARSMAN, HARRY - Niels en de krans van de wraak.
T20597: MARSMAN, HARRY - Niels en de deal met de misdaad.
T17719: MARSMAN, HARRY - Niels en de zwarte vreemdeling.
T17446: MARTELAREN - De geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Beginnende met de tijden van Christus onzen Zaligmaker, tot den jare 1655. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave. 2 delen.
T19034: MAURIER, BENJAMIN AUBERY DU --- MARTIN, CLAIRE - Mémoires de Benjamin Aubery du Maurier. Ambassadeur Protestant de Louis XIII (1566-1636). Edités et introduits par Claire Martin.
T17258: MARTIN, RALPH P. - The Epistle of Paul to the Philippians. An Introduction and Commantary.
T6985: MARTIN, J./ QUINT, BARBARA - Christentum und antike Gesellschaft
T12467: MARTIN, JULES - Gustave Vasa et la Réforme en Suède. Essai historique.
T19015: MARTIN, CHARLES - Waar de rivier eindigt.
T4263: MARTIN, BRICE L. - Christ and the Law in Paul.
T4602: MARTIN, DALE B. - Slavery as Salvation. The Metaphor of Slavery in Pauline Christianity.
T12342: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS - Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen, in de Valeyen van Piemont, tot op dezen tijd.
T19373: WOUDE, A.S. --- MARTINEZ, F. GARCÍA / GEUS, C.H.J. DE / KLIJN, A.F.J. (RED.) - Profeten en profetische geschriften. Een bundel aangeboden aan Dr. A.S. van der Woude t.g.v. zijn jubileum als hoogleraar in de Oudtestamentische vakken aan de RU te Groningen.
T19098: WOUDE, A.S. --- MARTINEZ, F. GARCÍA / GEUS, C.H.J. DE / KLIJN, A.F.J. (RED.) - Profeten en profetische geschriften. Een bundel aangeboden aan Dr. A.S. van der Woude t.g.v. zijn jubileum als hoogleraar in de Oudtestamentische vakken aan de RU te Groningen.
T2885: QUMRAN --- GARCÍA MARTÍNEZ, F. - Qumran and Apocalyptic. Studies on the Aramaic Texts from Qumran.
T4750: QUMRAN --- MARTÍNEZ, FLORENTINO GARCÍA / PARRY, DONALD W. - A Bibliography of the Finds in the Desert of Judah 1970-95. Arranged by Author with Citation and Subject Indexes.
T6713: QUMRAN --- GARCIA MARTINEZ, F. - The Dead Sea Scrolls Translated. : The Qumran Texts in English. Wilfred G.E. Watson Translator.
T19461: MARX, ALFRED - Les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament. Formes et fonctions du culte sacrificiel à Yhwh.
T17076: MARXSEN, WILLI - The Beginnings of Christology, together with The Lord's Supper as a Christological Problem. Translated by Paul J. Achtemeier and Lorenz Nieting. With an Introduction by John Reumann.
T7660: MARXSEN, W. - Der Evangelist Markus. Studien zur Redaktionsgeschichte des Evangeliums.
T9771: MARXSEN, WILLI - Der Frühkatholizismus im Neuen Testament. (Biblische Studien; Heft 21)
T7419: LÜHRMANN, DIETER --- MASER, STEFAN/ SCHLARB, EGBERT - Text und Geschichte. Facetten theologischen Arbeitens aus dem Freundes- und Schülerkreis. Dieter Lührmann zum 60. Geburtstag. (Marburger Theologische Studien; 50)
T20460: JOSEPHUS, FLAVIUS --- MASON, STEVE - Flavius Josephus on the Pharisees. A Composition-Critical Study.
T7089: MASSAUX, ÉDOUARD - Influence de l'Évangile de Saint Matthieu - Sur la littérature chrétienne avant Saint Irénée.: Réimpression Anastatique, présentée par F. Neirynck.Supplément Bibliographie 1950-1985 par B. Dehandschutter.
T7871: MASSAUX, E., A.O. - La Venue du Messie. Messianisme et Eschatologie.
T18027: MASSELINK, E. - Eschatologische Motieven in de Nieuwe Theologie.
A272: MASSIE, ALLAN - Caesar.
K469: MAST, H.A. VAN DER - Beelden en schetsen uit de kerkgeschiedenis.: Een leesboek voor het huisgezin en voor christelijke vereenigingen.
T16687: MASTENBROEK, J. - Dierbaar in Zijn oog. Uit het leven van ds. C. Pieneman, ds. D.J. Benjamin en J. van Vliet.
J3482: BUNYAN, J. --- MATEBOER, T. - Bunyans Christenreis naverteld voor jongen mensen.
T20263: MATEBOER, T. - De tegenspeler van Bommen Berend.
T19009: MATEBOER, T. - De zoon van de pelgrimvaarder.
T19677: MATEBOER, T. - De kanonniers van de Grote Armee.
J3580: MATEBOER, T. - Verraad op de Stoevelaar. Een verhaal uit de eerste jaren van de 80-jarige oorlog in Twente.
T15755: ZWINGLI --- MATEBOER, T. - Zwingli. Het leven van een ketter.
T19628: MATEBOER, T. - Aovonturen op de Polle.
J3078: MATEBOER, T. - De ondergang van de wederdopers te Münster.
J3600: MATEBOER, T. - Van brandstapel tot beeldenstorm.
T7463: MATERA, FRANK J. - The Kingship of Jesus. Composition and Theology in Mark 15.
T2911: CNT --- MATTER, H.M. - De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philémon. Commentaar op het Nieuwe Testament.
T704: MATTER, H.M. - Nieuwere opvattingen omtrent het Koninkrijk Gods in Jezus' prediking naar de Synoptici.: Een exegetische studie.
T8962: MATTER, H.M. - De brief aan de Filippenzen. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T9768: MATTER, H.M. - Wederkomst en wereldeinde. De zin van de parousia in het Nieuwe Testament.
A586: MATTHEE, DALENE - Moerbeibos.
T17884: MATTHIAE, KARL - Chronologische Übersichten und Karten zur spätjüdischen und urchristlichen Zeit.
G431: MATTINGLY, GARRETT - De ondergang van de Spaanse Armada. De mislukte aanval van Filips II op Engeland, 1587-1589.
T15703: MATZKEN, ROB H. - De psychonauten zijn geland. Een studie over de 'machten' die de mensheid in toenemende mate gaan 'sturen' in een richting van een totalitaire wereld, maar óók de formulering van een antwoord.
T6642: MAURACH, G. - Geschichte der römischen Philosophie. Eine Einführung.
T9434: MAURER, CHR. - Der Galaterbrief ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde)
T16800: MAXIMILIANUS, P. (ED.) - De middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. Ingeleid en toegelicht door P. Maximilianus O.F.M. Cap.
T706: MAXWELL, WILLIAM D. - An Outline of Christian Worship. Its developments and forms.
T7605: PHILO --- MAYER, GÜNTER - Index Philoneus.
G1204: DURAND --- MAYOR, FRÉDÉRIC - La famille Durand du Bouschet de Pranles. Soli Deo Gloria. Un témoignage à transmettre.
K446: MAYOR, STEPHEN - The Lord's supper in early English dissent.
T7418: MAYOR, JOSEPH B. - The Epistle of St. James.: The Greek text with introduction notes and comments.
T4701: MAZAMISA, L.W. - Beatific Comradeship. An Exegetical-Hermeneutical Study on Lk. 10:25-37.: Met samenvatting in het Nederlands. Zusammenfassung in Deutsch.
T538: MAZUREL, J.W. - De vraag naar de verloren broeder. Terugkeer en herstel in de boeken Jeremia en Ezechiël.
T1498: MCCARTHY, JOSEPH M. - Humanistic emphases in the educational thought of Vincent of Beauvais.
T8500: MCCARTHY, DENNIS J. - Old Testament Covenant. A Survey of Current Opinions.
T12980: MCCHEYNE, R.M. - Geef Mij uw hart. Bijbels dagboek.
T12538: MCCONVILLE, GORDON - Oude Testament in hoofdlijnen.
T7023: MCCRUM, M./ WOODHEAD, A.G. (COLL.) - Select Documents of the Principates of the Flavian Emperors A.D. 68 - 96. Including the Year of Revolution.
T542: MCDANNELL, COLLEEN & LANG, BERNHARD - De Hemel. Een aardse geschiedenis.
T17094: KUYPER, A. --- MCGOLDRICK, JAMES EDWARD - God's Renaissance Man. The life and work of Abraham Kuyper.
T17520: MCGRATH, ALISTER - Tijd voor stille tijd. Evangelicale spiritualiteit in de praktijk.
T9147: CALVIN --- MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie.
T15016: MCGRATH, ALISTER - Ik twijfel. Een eerlijke bespreking.
T20531: PACKER, JAMES I. --- MCGRATH, ALISTER - De laatste der puriteinen. Een biografie van James I. Packer.
T20166: MCGRATH, ALISTER - Jezus. De God die mens werd.
T4963: MCGRATH, ALISTER - Bruggen bouwen. Over het effectief doorgeven van het christelijk geloof.
T20122: MCGRATH, ALISTER - Heresy. A History of Defending the Truth.
T20087: MCGRATH, ALISTER - Christelijke Theologie. Een introductie.
T19733: MCGUSHIN, PATRICK - Sallust Bellum Catilinae. Third Edition with Introduction, Notes and Vocabulary.
J3328: MCKAY, LISA - Rode littekens.
T9155: MCKEE, ALEXANDER - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
T19173: MCKITTERICK, ROSAMOND - Charlemagne. The Formation of a European Identity.
T13226: AMBROSIUS --- MCLYNN, NEIL B. - Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital.
T19169: MCMANNERS, JOHN (ED.) - The Oxford History of Christianity.
T8114: MCMILLAN, DUNCAN (ED.) - La Chanson de Guillaume. (Société des Anciens Textes Français). 2 Tomes/ 2 Vols.
T6776: MCNUTT, PAULA - Reconstructing the Society of Ancient Israel.
T17818: MECHEL, J.J. VON ---- - Sammlung von Vierzig Kupfer-Stichen zum Alten und Neüen Testament. Gestochen und herausgegeben von J.J. von Mechel in Basel. In: Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. 3 Vols. in 2 (Complete)
T2144: MECHELEN, J.B. VAN - Eigendom des Heren. Catechismusverklaring.
T19401: MÉCHOULAN, HENRY - Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld en vrijheid.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

5/9