Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K1024: COSTA, I. DA/CLERCQ, W. DE -- DUBOIS, O.W. - Een vriendschap in Réveilkring. De omgang tussen Isaäc da Costa en Willem de Clercq (1820-1844).
T13800: BERNARDUS --- DUBY, GEORGES - Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser.
T14300: DUBY, GEORGES - Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst. : Uit het Frans vertaald door Renée de Roo-Raymakers.
G203: DUBY, GEORGES - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225
G1209: DUBY, GEORGES - De Kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420.
G204: DUBY, GEORGES - The Knight, the Lady and the Priest. The Making of Modern Marriage in Medieval France.
K1599: BERNARDUS --- DUBY, G. - Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst.: Uit het Frans vertaald door Renée de Roo - Raymakers.
T20134: DUBY, GEORGES - De Kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980 - 1420.
G1198: CAMISARDS --- DUCASSE, ANDRÉ - La guerre des Camisards. La résistance huguenote sous Louis XIV.
T15471: DUDINK, A.C. - Christianity in Late Ming China. Five Studies. Met een samenvatting.
T13614: VERGILIUS --- DUDLEY, D.R. (ED.) - Virgil. Chapters by Michael Ayrton, Brooks Otis, A.J. Gossage, J.H. Whitfield, W.F. Jackson Knight, R.D. Williams, A.G. McKay, D.E.W. Wormell.
T1699: DUGMORE, C.W. - The influence of the Synagogue upon the Divine Office.
G1801: DUIJNSTEE, FR. X. P. D. - 's Pausen Primaat in de latere middeleeuwen en de aegidiaansche school. Naar authentieke bronnen bewerkt. 2 dln.: I. Philips de Schoone; II Clemens V en Philips de Schoone.
T19093: DUIJVENBODE, G. VAN - De witte kerk aan zee. Geschiedenis van de Oude Kerk te Katwijk aan Zee.
T17592: DUIJX, TOIN / LINDERS, JOKE - De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
T17709: DUIN, M. VAN DER - 1830 - Een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand.
T212: DUIN, C. VAN - Zal het stof U loven?: Weerlegging van de individualistische uitleg van woorden voor dood en onderwereld in de psalmen
J5005: DUINEN, SJ. VAN - Bartje en Martje gaan vissen.
J5029: DUINEN, SJ. VAN - Ga niet alleen, Rianne.
J1166: DUINEN, SJ. VAN - De geheime hut.
J2187: DUINEN, SJ. VAN - Om nooit te vergeten.
J3548: DUINEN, SJ. VAN - Een Vader der wezen.
J8000: DUINEN, SJ. VAN - Wat doe je nu weer, Martijn?
T17380: DUINEN, SJ. VAN - Wie had dat kunnen denken?
J5076: DUINEN, SJ. VAN - Een Vader der wezen.
J5090: DUINEN, SJ. VAN - Martijn van tien hoog.
J5089: DUINEN, SJ. VAN - Zeg het toch, Hanneke!
T20238: HENDRIK VAN ZUTPHEN --- DUINEN, H.A. VAN - Hendrik van Zutphen (1489-1524) prior - reformator - martelaar.
T18083: DUINEN, SJ. VAN - Elske van de orgeldraaier.
J5030: DUINEN, SJ. VAN - Mijn flinke Marinda.
J2761: DUINEN, SJ. VAN - Toch komt het goed, Rianne.
J2974: DUINEN, SJ. VAN - Daar gaat de paraplu!. en andere verhalen.
T18081: DUINEN, SJ. VAN - Elske, waarheen?
K1056: VOETIUS --- DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius. Met een inleiding van Dr. A. de Groot. 4 dln.
T12721: DULIEU, JEAN - Francesco. Het leven van Franciscus van Assisi
T19402: BARTH, KARL --- DULK, MAARTEN DEN - Heren van de praxis. Karl Barth en de praktische theologie.
T20068: DULK, MAARTEN DEN - Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes.
T12067: BARTH, KARL --- DULK, M. DEN - ...Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen/ '........Like two people speaking'. A way of reading Karl Barth's doctrine of sanctification. With a Summary in English. Diss./ Thesis
T20060: DULK, MAARTEN DEN (RED.) - De Bergrede. Steunpunt van de vrijheid.
T19337: FALCK, I.W. --- DULM, FRITS VAN - 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden.
T16247: DUMMETT, MICHAEL - Truth and other Enigmas.
T19639: AELRED DE RIEVAULX --- DUMONT, CHARLES (FESTSCHRIFT) - Aelred de Rievaulx et le Miroir de la Charité. Journées d'Études - Abbaye de Scourmont (5-9 octobre 1992) Hommage au Père Charles Dumont.
T19290: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Het eerste beginsel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
T8241: DUPONT, J. (ED.) - Jésus aux origines de la christologie. With the Notes Additionnelles of the 1989 edition.
T6827: DUPUIS, H.M. - Medische ethiek in perspectief. Een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
T16003: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
T269: DURAND, J.J.F. - Una Sancta Catholica in sendingperspektief. 'n Analise van die probleme rondom kerklike pluriformiteit en ekumenisiteit in die sending.
G1668: PERRENOT, A. --- DURME, M. VAN - Antoon Perrenot. Bisschop van Atrecht, Kardinaal van Granvelle, Minister van Karel V en van Filips II (1517-1586).
T19590: DÛSEK, JAN - Les manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et la Samarie vers 450-332 av. J.-C.
T13378: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Vijftien studies over vroegmoderne Nederlandse literatuur, uitgegeven bij haar afscheid als hoogleraar van de Universiteit Utrecht op 31 oktober 2002. Met een bibliografie van het werk van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Verzameld en ingeleid door A.J. Gelderblom, E.M.P. van Gemert, M.E. Meijer Drees en E. Stronks.
T15374: DUSSEN, W.J. VAN DER - History as a Science Collingwood's Philosophy of History.
T9313: DUTRIPON, F.P. - Concordantiae Bibliorum Sacrorum Vulgatae editionis, ad recognitionem jussu Sixti V. Pontif. Max. Bibliis adhibitam; recensitae atque emendatae ac plusquam viginti quinque millibus versiculis auctae insuper et notis historicis, geographicis, chronicis locupletatae.
T4180: DWYER, PHILIP - Sense and Subjectivity. A Study of Wittgenstein and Merleau-Ponty.
T4348: DYCK, JONATHAN E. - The Theocratic Ideology of the Chronicler.
T19462: DYK, JANET / PEURSEN, WIDO VAN (EDS.) - Foundations for Syriac Lexicography III. Colloquia of the International Syriac Language Project.
T19715: DYKE, DANIËL - De bekering. In nieuwe spelling overgebracht door J. van der Haar.
T12343: BAARSLAG DZN., D.J. - Gelijkenissen des Heeren toegelicht. 2 dln.
T17118: EBELING, GERHARD - Die Wahrheit des Evangeliums. Eine Lesehilfe zum Galaterbrief.
T16146: EBELING, GERHARD - Dogmatik des christlichen Glaubens. I. Prolegomena. Erster Teil: Der Glaube an Gott den Schöpfer der Welt; II. Zweiter Teil: Der Glaube an Gott den Versöhner der Welt; III. Dritter Teil: Der Glaube an Gott den Vollender der Welt. Register. 3 Vols.
T7956: BULTMANN, RUDOLF --- EBELING, GERHARD - Theologie und Verkündigung. Ein Gespräch mit Rudolf Bultmann. Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie; I.
K1374: EBERL, IMMO - Die Zisterzienser. Geschichte eines europäischen Ordens.
G1845: EBERLEIN, JOHANN KONRAD - Miniatur und Arbeit. Das Medium Buchmalerei.
T12489: EBERLIN VON GÜNZBURG, J. (C. 1470-1533) --- RIGGENBACH, BERNHARD - Johann Eberlin von Günzburg und sein Reformprogramm. Ein Beitrag zur Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts.
T17107: ECHINGER-MAURACH, CLAUDIA - Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal. Band I: Text; Band II: Bildband. 2 Vols.
T17278: CNT --- ECK, JOHN VAN - Handelingen. De wereld in het geding. Commentaar op het Nieuwe Testament.
G1097: ECK, TON VAN / KLER, HERMAN DE - Orgelkunst rond 1900. Een bundel opstellen o.r.v.
T4165: CALVIN --- ECK, J. VAN - God, mens, medemens. Humanitas in de theologie van Calvijn.
T19228: ECK, J. VAN - Paulus en de koningen. Politieke aspecten van het boek Handelingen.
T15894: ECKERT, WILLEHAD PAUL / LEVINSON, NATHAN PETER / STÖHR, MARTIN (HRSG.) - Jüdisches Volk - gelobtes Land. Die biblischen Landverheissungen als Problem des jüdischen Selbstverständnisses und der christlichen Theologie.
T11068: ECKLE, WOLFGANG - Geist und Logos bei Cicero und im Johannesevangelium. Eine vergleichende Betrachtung des Somnium Scipionis und der johanneischen Anschauung vom Abstieg und Aufstieg des Erlösers.
T16531: ECO, UMBERTO - Einführung in die Semiotik.
J2977: ECO, UMBERTO - Baudolino.
T2340: QUMRAN --- EDELKOORT, A.H. - De handschriften van de Dode Zee.
T217: EDELKOORT, A.H. - De Openbaring van Johannes.
T19376: EDELMAN, DIANA V. (ED.) - The Triumph of Elohim. From Yahwisms to Judaisms.
T20422: EDELMAN, HENDRIK - The Dutch Language Press in America. Two Centuries of Printing Publishing and Bookselling.
T12114: EDERSHEIM, ALFRED - The Life and Times of Jesus the Messiah. One Volume Edition.
K428: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
T7742: EDWARDS, RICHARD A. - A Concordance to Q.
T12961: EEGHEN, I.H. VAN (ED.) - Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius) Prior van Stein. Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579. 2 dln.
K1497: EEKHOF, A. - De geschiedenis van het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis (1829-1929).
K1143: EEKHOF, A. - De Theologische Faculteit te Leiden in de 17e eeuw.
K801: EEKHOF, A. - De zinspreuk 'In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas'. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde. Oorsprong, beteekenis en verbreiding.
K307: EEKHOF, A. - Jonas Michaëlius, founder of the church in New Netherland. His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph Latin letter, which he wrote from Manhattan Island 13 september 1630, now published for the first time.
K308: EEKHOF, A. - De Questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden.: Met onuitgegeven bijlagen.
T19664: EEKHOUT, JAN H. - Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
A232: EEKHOUT, JAN. H. - De ondergang van de Waerdijcke.
T19507: RENS, L. --- EEMEREN, G. VAN / WILLAERT, F. (RED.) - 'T Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van Prof. Dr. L. Rens.
T8534: EERDMANS, B.D. - Alttestamentliche Studien. I: Die Komposition der Genesis; II: Die Vorgeschichte Israels; III: Das Buch Exodus. 3 Vols in 1.
T7202: EFIRD, JAMES M. (ED.) - The Use of the Old Testament in the New and Other Essays. Studies in Honor of William Franklin Stinespring.
T12831: EGELING, L. (1764-1835, LEIDEN) - De nadenkende Christen, die gaarn zichzelven en anderen behouden wilde.
T14156: LUTHER, MARTIN --- EGER, KARL - Die Anschauungen Luthers vom Beruf. Ein Beitrag zur Ethik Luthers.
J2395: EGGEBEEN, A.G. - Door het Heilig Woord.: Bewerkt en geïllustreerd naar oude gegevens.
T20296: EGGEBEEN, A.G. - De ossenkoper van s-Hertogenbosch. Een historisch verhaal uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog, bewerkt naar een oud verhaal.
G504: EGGEBEEN, A.G. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Goes.
T20298: EGGEBEEN, A.G. - De turfschipper van Leur. Een verhaal uit de 80-jarige oorlog.
T19368: ZIJP, W.W. VAN DER --- EGMOND, J. VAN / GLASBERGEN, J.B. (SAMENST.) - Een Rijnsburgse familiekring. Parenteel Van (der) Zijp. 1. De Rijnsburgse nakomelingen van Wouter Warboutszoon van der Zijp, meester van het St. Barbaragilde in 1533 (1533-1940); 2. Het recente nageslacht (1941-1991). 2 dln.
T6965: EHRENBERG, VICTOR/ JONES, A.H.M. (COLL.) - Documents illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius.
T7529: EHRHARDT, A. - The Acts of the Apostles. Ten Lectures.
T19753: EHRMAN, BART D. / JACOBS, ANDREW S. - Christianity in Late Antiquity. 300 - 450 C.E. A Reader.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/4