Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
952312: WARMENHOVEN, JOOP - Een halve eeuw het dorpje Voorhout. . . 1900-1950. Uit de tijd van Dirk Draadje. . .
953098: WARMENHOVEN, JOOP - Raadhuis te koop? Dirk Draadje IV doet het licht uit..! Voorhoutse historie, scholen, kerken, dorpspolitiek, priesterstudenten, zusters en broeders, sportmensen en bedrijven.
952437: WARMENHOVEN, JOOP - Voorhout in grootmoeders tijd.
952436: WARMERDAM, P. A. - Kent u ze nog.... de Noordwijkerhouters
714761: WARMERDAM, J. C. - Noordwijkerhout en omgeving, Verleden, heden, toekomst.
8270: WARMOES, THIERRY; DEVRIESE, RIK - Land- en zoetwatermollusken van de Benelux
953518: WARNECKE, JOHN CARL - The City College Master Plan: 1969 1975
5545: WARNOCK, G. J. - Berkeley,
91231: WARNSINCK, J.C.M., ED. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617
5755: WARREN, HANS - Geheim dagboek, 7 delen
6975: WARREN, HANS - Demetrios
953375: WARTENBERG - People, Fotostock.
10755: WASCHAK, ERICH - Schaduw over de Andes : een noodlottige expeditie naar de bergtoppen en door het laagland van Peru.
91194: WASSCHER,M.TH.; J.W. VAN VELZEN - Voorlopige atlas van de libellen in de Amsterdamse waterleidingduinen
101162: WASSENAAR - JELLESMA, MR. H.C. - Van Oost naar West, Relaas van de repatriëring van 1945 tot en met 1966
911125: BERNARD WASSERSTEIN - Israelis and Palestinians: Why do they fight? Can they stop?
1511: WATER, J. VANDE/ MOORREES, C.W. AND VERMEULEN, P.J - Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren staten 's lands van Utrecht; Mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten.
7012: WATERMANN, GISELA - Farbberatung für die Wohnung. Farben, Formen, Licht, Strukturen.
91017: DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT - De afsluiting en gedeeltelyke droogmaking van de Zuiderzee
30759: WATSON, PETER - Wijsheid en kracht
3633: WATT, MARTIN, SELLAR, WANDA - Wierook en mirre door de eeuwen heen
951780: EXLIBRISKRING WBV - Drieëntwintig Nederlandse exlibris, t.g.v. het twaalfde internationale exlibriscongres in Como1968.
90485: WEBER, W. M. - De meningen van de filosofen, Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie
909702: PAUL WEBER - Schuhe: Drei Jahrtausende in Bildern (German Edition)
910912: FRED LICHT; NICHOLAS FOX WEBER - Josef Albers: Glass, Color, and Light (Guggenheim Museum)
910275: KIT WEDD - Victorian Bathroom Catalogue
893: WEEDA E.J. - ZANDVIOOLTJE (VIOLA RUPESTRIS) IN DE DUINEN VAN NOORD-KENNEMERLAND. HOE EEN DWERG UIT DE STEPPETOENDRA STANDHOUDT TEMIDDEN VAN ZAND,ZEEWIND EN KONIJNEN. 88 pp.
911005: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luiden: Over carillons en klokkenspelen (Dutch Edition)
953484: WEEMOEDT, LEVI - Bedroefd maar dankbaar.
953507: WEEMOEDT, LEVI - Van harte beterschap, Kleine trilogie der treurigheid.
910925: WEERT, AD VAN - Van tondeldoos tot turbo
965: WEETERING, CONRAD VAN DE - Over ballet, Brieven aan een jonge ballerina. 256 pp.
9105: WEEVERS, TH. - Het leven der planten
9060: WEEVERS, TH., HEIMANS, J. - Flora Neerlandica, Flora van Nederland
4204: WEEZEL, LIESBETH VAN - The Rise of the Hebrew art of printing and the Jewisch Press in the Netherlands.
9495: WEGGELAAR, J. (SAMENSTELLING) - Speurtocht door Amsterdam St. Hubertusfeest 1958
9442: WEGGELAAR, JAN - De weesjongen van Amsterdam. Declamatie-Lekenspel opgevoerd t.g.v. het Trommelen op de Beurs op zaterdag 11 september 1954 op het bordes van de Amsterdamse Koopmansbeurs
953300: WEGMAN, WIM - Sporen 4, Langs verdwenen tramlijnen tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam.
8246: WEGMAN, FRANS W. - Orchideeën en andere exotische planten
30548: WEGMAN, ADAM - De fles lezen en andere meubelstukjes
953302: WEGMAN, WIM - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen
953301: WEGMAN, WIM - Sporen. 2 Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen
910802: WEHR, GERHARD; WEHR, GERHARD - C. G. Jung: een geillustreerde biografie
910803: WEHR, GERHARD; WEHR, GERHARD - C. G. Jung: een geillustreerde biografie
911382: WEIDE, SUSANNE - Pottenbakkerij De Vier Paddenstoelen 1920-1950
952399: WEIDELICH, FRIEDHELM - Waggons im Werk, Das Ausbesserungswerk Paderborn, fotografiert von Friedhelm Weidelich.
9275: WEIJER, L, STIELTJES, D. - Groenten, Fruit, Bloemen en Kamerplanten op de boerderij
910857: WEIJER, HANS J. (EINREDAKSJE) - Friezen yn 'e Fremdte, in skiednis fan Friezen om utens + DVD
910861: WEIJERMANS, JANNEKE - Het is pas feest als Harry is geweest
5727: WEIJLING, MARTIN - Handboek voor de kanariekweker.
9351: WEIJLING, MARTIN - Het boek voor de zangkanariekweker
1240: WEIJNEN A. DR. - Zeventiende-eeuwse taal
3729: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuwse taal.
7679: WEIJNEN, DR. A. - Zeventiende-eeuwse taal
953270: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met hout, Houtbewerking in de praktijk
30422: WEIL, GEORGES - L'éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848)
1530: WEILAND P. - Nederduitsch taalkundig woordenboek.
910828: ALAIN WEILL - Graphics: A Century of Poster and Advertising Design (New Horizons)
6029: WEINBERGER, ELOIT - What happened here, bush Chronicles
952926: WEINER, HERBERT - 91/2 Mystics, The kabbala today,
92044: WEINREB F. - Vom Sinn des Erkrankes, in een Nederlandse vertaling
28: WEINREB, F- - Collaboratie en verzet Vol 1 : In Het land der blinden
1840: WEINREB F. - De gevangenis, Herinneringen 1945-1948
92205: WEINSTEIN, MIRIAM - De gouden sleutel, Een biografie van de jiddische taal
91992: WEINSTEIN, MIRIAM - De gouden sleutel, Een biografie van de Jiddische taal
7119: WEISHEIPL, J. A. - Aristotelian Methodology, A Commentary on the Posterian Analytics of Aristotle.
5843: WEISHHEIPL, JAMES A. - Thomas d'Aquino and Albert his teacher.
10147: WEISS, KONRAD - Geschichte der Stadt Nürnberg, Bis zum Übergang der Reichstadt an das Köningreich Bayern im Jahre 1806
911197: WEISS, PETER - Het onderzoek, Programmaboekje
91401: WEISSE, C. F. (WEISSE) - Ausserlesene kurze Lieder und Gedichte für Kinder
911075: WEISSMAN, RABBI MOSHE - The Midrash says. The narrative of the weekly Torah-portion in the perspective of our Sages: the book of Vayikra
911074: WEISSMAN, RABBI MOSHE - The Midrash says. The narrative of the weekly Torah-portion in the perspective of our Sages The Book of Sh' mos
952671: WEITZMANN, KURT ; MANOLIS CHATZIDAKIS; KRSTO MIATEV; SVETOZAR RADOJCIC - Vroege ikonen, Sinaï, Griekenland, Bulgarijel Joegoslavië
911385: WELL, G. J. VAN DE - De Accumulator. Met geïllustreerden verklarenden tekst. Aanschouwlijk in- en uitwendig voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen
952569: WELLING, DOLF - Isaac Israels, The Sunny World of a Hague Cosmopolitan
9904: WELLINGHOFF, KAREL - Montségur, Burcht van de vrede, Een roman over Katharen
911281: JEAN WELLS; VALORI WELLS - Along the Garden Path
952917: WELTENS, ARNO; ROB MARX; ARIE DEN DIKKEN; MAX CRAMER - Kathedralen en luchtkastelen van de omroep in Hilversum.
950826: PRICK VAN WELY M.A. - Het orgel en zijn meesters.
914708: PRICK VAN WELY M.A. - Het orgel en zijn meesters
952126: WENDLAND, FOLKWIN - Berlins Gärten und Parke, von der Gründung der Stadt bis zum ausgehenden neunzehnten Jahrhundert, Das klassische Berlin.
6047: WENDT, HERBERT - Liefdeleven in het dierenrijk.
952672: WENDT, HEINRICH C. - Rumänische Ikonenmalerei. Eine kunstgeschichtliche Darstellung.
914558: WENNEKES, WIM - Het Nederland van Nescio Schrijft u over mij maar nix [Nescio 1882-1961]
909471: WENNEKES, WIM - Gouden handel: De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden (Dutch Edition)
952474: WERELD, HANS VAN DE; M. J.J.M. BOELEN - Herkent U ze Nog? De Oude Inwoners van Leimuiden en Rijnsaterswoude . ( Een herinnering aan zoals het eertijds in onze dorpen en buurtschappen Bilderdam, Westeinde en Westerdijk toe ging . ) Met 136 foto's.
91024: WERELD, HANS VAN DER - Otto Cornelis van Hemessen, Veldwachter en historicus te Woubrugge
952502: WERELD, HANS VAN DER - Vertellingen over Woubrugge en Hoogmade in de 19de eeuw, deel 1
909962: WERFF, H. V. D. - De autotunnel onder het IJ te Amsterdam
952148: WERINGH, KOOS VAN - Albert Hahn, Tekenen om te ontmaskeren.
909903: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS - Hot printing, catalogus van druksels en voorlopige catalogi van gebruiksdrukwerk, litho's, etsen, houtsneden, tiksels en schilderijen van Hendrik Nicolaas Werkman
2026: WERKMAN H.N. - Chassidische legenden
952641: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS - Brieven van H. N. Werkman 1940-1945
8931: WERKMAN, MARTINET, SANDBERG - Hot printing. Catalogus van druksels en voorlopige catalogi van gebruiksdrukwerk, litho's, etsen, houtsneden, tiksels en schilderijen van Hendrik Nicolaas Werkman
2642: WERKMAN H. N. - Brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
6832: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Snoet's wilde jaren, twee delen
343: WEINBERG WERNER - Self-Portrait of a Holocaust-Survivor. 196 pp.
9930: WERSTEIN, IRVING - The Cruel year, The story of the Spanish Civil War
9899: WERTHEIM, W. F. - Eclips der eliten, Afscheidsrede UvA 1973
10419: WERTZ,JAMES R (EDITION) - Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control
3882: WERUMEUS BUNING, J. - Zeven en twinitig stokpaarden
10245: WERZ, BRUNO - Een bedroefd, en beclaglijck ongeval, De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
914621: WESCHER, HERTA - Collage
101195: WESKI, HÉLÈNE - Niet meer dan een rat
10987: WESLEY, PETER - Elementaire wetenschapsleer
91166: WESSELING , MONICA; GEERT-JAN ROEBERS; FRANS BUISSINK - Vogels in hun Landschap, De mooiste vogelwandelingen in Nederland . ) Met wandelkaarten en mooie kleurenillustraties
90969: WESSELING, H.L. (INLEIDING) - Alle cultuur is streven, De verzamelde Huizinga-lezingen 1972-1986
914684: WESSELING, HANS - Yoga
909918: WESSELINK, JOHAN - Schilders van den Veluwezoom
953498: WESSELIUS, JEANNE - Pauw en andere poëzie.
6615: WESSELS, ANTONIE - De nieuwe Arabische mens, Moslims en christenen in het Arabische oosten vandaag.
951841: WESSELS, H. L. - Rekenboek voor jongens : ontleend uit de wetenschappen, geschiedenissen en den koophandel
90943: WESSELS, L. H. M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden, Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie
91667: KOEN WESSING - Koen Wessing. Monografieën van Nederlandse fotografen
9576: WEST DE VEER, MR. J.F. VAN - De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811-1966
911397: WESTEN, HANS VAN - Geschiedenis van de populaire muziek
952166: WESTEN, JEROEN VAN - De tocht van het boos rood konijn. Een ontstaansgeschiedenis van het Nederlands Landschap.
910823: WESTER, RUDI - Schrijvers van Frankrijk, Ontmoetingen met Franse auteurs
909984: ERASMUS VAN ROTTERDAM; JACOB WESTERBAEN - Lof der Sotheyd, Eertijds in 't Latijn geschreven door den voortreffelijcken ende wijd-beroemden Erasmus van Rotterdam, ende nu in Nederduytsche rijmen naegevolgt door Jacob Westerbaen, Heer van Brandwijck
91751: WESTERBECK, COLIN; JOEL MEYEROWITZ - Bystander: A History of Street Photography.
91102: WESTERBRINK-WIRTZ, J. M. - Zwak en toch machtig
8783: WESTERIK, CO - Schilderkunst
9621: WESTERMANN, DR. J.C. - Gedenkboek 1811-1936 Kamer van Koophandel en Frabrieken voor Amsterdam
951956: WESTFEHLING, UWE - Zeichnen in der Renaissance, Entwicklung, Techniken, Formen, Themen.
553: WESTHOFF V., BAKKER P.A., LEEUWEN C.G. VAN, VOO E.E. VAN DER - Wilde planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden. 3 dln
3333: WESTRA, A. - De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.
10535: WETENSCHAP, WIJSHEID, FILOSOFEREN. OPSTELLEN AANGEBODEN AAN HENDRIK VAN RIESSEN BIJ ZIJN AFSCHEID ALS HOOGLERAAR IN DE WIJSBEGEERTE AAN DE VRIJE UNIVE - Wetenschap, wijsheid, filosoferen. Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen bij zijn afscheid als hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
30818: WETERING, WILLEM JAN VAN DE - Beter verkopen met het enneagram
952512: WETERINGS, ERIC JAN - Negen eeuwen markt in Leiden.
91210: WETTSTEIN, RICHARD - Handbuch der Systematischen Botanik
12022: WETZELL, MME - Contes á mes petits Elèves
101875: WEVER, HENK - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders / Contemporary Dutch sea painters
91389: WHILY-TELL, A. E. - Folies Bergere, Souvenir Program of Folies en fêtes, a super productionof Paul Derval, mise en scéne by Michel Gyarmathy
909665: TYLER WHISNAND - All American: Traveling With Barbara Dijkuis & Auke Vleer And Reading With Tyler Whisnand
91960: BLACK AND WHITE - The Masters, Featuring the work of Walter Chin, Bettina Rheims, Greg Gorman, Nick Knight, Albert Watson, David Lachapelle, Paolo Roversi, Annie Leibovitz, Herb Ritss, Ellen von Unwerth, David Balley, Mario Sorrenti, Max Dupain, Jenaloup Sieff
911271: TONEE WHITE - Appliquilt in the Cabin: 8 Fresh and Fun Designs
952866: WHITE, GILBERT - The journals of Gilbert White 1774-1783, 1784-1793. Volume 2 and 3. Edited by F.Greenoak.
952867: WHITE, GILBERT - The journals of Gilbert White 1774-1783, Volume2. Edited by F.Greenoak.
91980: WHITLAU, ELI, YEHUDA ASCHKENASY, E.A. - Tenachon, De Profeten, meegelezen met de leraren van Talmoed en Midrasj en met de grote Joodse verklaarders van de Middeleeuwen tot heden, 18 afleveringen
91981: WHITLAU, ELI, DODO VAN LEEUWEN, MARCUS VAN LOOPIK, YEHUDA ASCHKENASY - Tenachon. De Profeten, meegelezen met de leraren van Talmoed en Midrasj en met de grote Joodse verklaarders van de Middeleeuwen tot heden, 18 afleveringen
8763: WHITTAKER, CLIO (ED.) - Oriental Mythology
953188: WIARDA, DIRK - Karel, Een hondeleven.
10296: WIBAUT-GUILONARD, TINEKE - Kamp Vught, 1943-1944, In gevangenschap getekend
910341: WIBENGA, J. G. (AANTEKENINGEN) - Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken,
2966: WICKS, BEN - De geur van melk en honing, De wording van Israël.
950827: WIEFFERING F. - Glorieuze orgeldagen.
91923: WIEG, ROGI - Duivelsei
5496: WIEGEL, JOHANNES; WELBRINK, EVERT, NAAR EEN IDEE VAN - The Seventies. 10 jaar pophistorie
30127: WIEGMAN, JAN - Van A tot Z. Een koddig Dieren-Alphabet met Prentjes en Versjes van Jan Wiegman
30491: KUSTERS WIEL - X kijkt in Y, over Pierre Kemp
950783: WIELENGA K. - Marapoe, een verhaal uit Soemba.
910032: WIEREMA, THIJS (SAMENSTELLING) - Nescio, De Engelbewaarder 2
9212: WIERINGA, ANTON - Opa's tuintips - tips van toen voor alles wat groeit & bloeit - een verzameling van 100-en 'antieke' adviezen voor tuin, potplanten, snijbloemen, groente & fruit, de bestrijding van ongedierte, zieke planten,.
953635: WIERINGA, TOMMY - Dit is mijn moeder.
952852: WIERSINGA, JORIS - Lijnen in het landschap. De geschiedenis van het transport rond Leiden. Leids verleden 5
3606: WIERSINGA, HERMAN - Doem of daad, Een boek over zonde.
5540: WIERSMA, PIETER; ROOY, MAX VAN (TEKST) - Zandkastelen van Pieter Wiersma.
7: WIESENTHAL, SIMON - Moordenaars onder ons. 368 Pag.
953376: WIGGINS, ARJO, PAPER DESIGN - Curious collection. Contains: curious metallics, curious touch, curious translucents, curious particles, curious collection
953379: WIGGINS, ARJO - Papiermonsters Yearling Jazz & Classics van Bührmann-Ubbens Papier
91864: WIGGINS, ARJO - Arches Expression
9002: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna, deel 2
9004: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna, deel 4
9003: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna, deel 3
91985: WIGODER, GEOFFREY (EDITOR) - The new Encyclopedia of Judaism
11032: WIJBENGA, D. - Karel de Grote te Aken. 808. Uitzending der koningsboden
91934: WIJCK, J. VAN, PRIESTER - Petrus Josephus Vroomans, Levensschets van een priester uit het Bossche bisdom
83843: WIJER, INGRID VAN DE - Al mijn dagen, Dagboeken en archief Felix Timmermans
4253: WIJK, NICO VAN - Siervogels
951922: WIJK, NICO VAN; KEES VAN DER SIJS - Siervogels, Fazanten, kalkoenen, pauwen, kwartels.
9347: WIJLEN, TON VAN - Bossenatlas van Nederland, Boven de grote rivieren
914567: WIJNAKKER, SIMON - Elektrische locomotieven made in Europe
9367: WIJNAND, J. H. - Damrak - een episode uit het amsterdamsche beursleven
9446: WIJNAND, J.H. (SAMENSTELLING - Het schipryck Amsterdam. / Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw (...) tot het huidige tijdsbestek
953493: WIJNBERG, NICOLAAS - De hoge hoed van Wijnberg - memori inutile - onbruikbare herinneringen van een Amsterdamse schilder
376: WIJNBERG S. - De Joden in Amsterdam
953197: WIJNBERG, NICOLAAS - De hoge hoed van Wijnberg, Memori inutile, Onbruikbare herinneringen van een Amsterdams schilder. Met opdracht
953119: WIJNBERG, NICOLAAS - Proficiat, Vriendenboek t.g.v. de toekenning van de oeuvreprijs 2000 van het fonds voor beeldende kunsten.
953118: WIJNBERG, NICOLAAS - De autograaf, zestig jaar zelfportretten, schilderijen, tekeningen en grafiek van Nicolaas Wijnberg.
953397: WIJNEKUS, F. J. M. - Elsevier's dictionary of the printing and allied industries, English, French, German, Dutch
4337: WIJNEN, H. A. VAN - Vosrt Willem, Het is alles uw schuld!, Oranje en ondergang van de Republiek bij de omwentelingen. 1787-1795.
952563: WIJNEN, H. A. VAN - De prins-gemaal, vogelvrij en gekooid.
101128: WIJNGAARD, YOLLY VAN DEN - Mogelijkheden en moeilijkheden bij het pottenbakken
10586: WILBRINK, HANS - Amplexio Dei, De omarming Gods
910965: WILCHUT, ARIE - De tijd van regenten en vorsten 1600-1700. Kleine geschiedenis van Nederland, deel 6
8727: WILDE, OSCAR - Salome, vertaling gebaseerdop de Franse tekst van Oscar Wildeen de Engelse vertaling van Lord Alfred Douglas
953499: WILDE, OSCAR - Prozagedichten
30757: WILDE, OSCAR - De modelmiljonair
30502: WILDE, OSCAR - De bajesballade, opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker
952394: WILDE, EDY DE - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940.
90513: WILDERODE, ANTON VAN - Voltooid mijn monument, De oden van Horatius
10562: WILDSCHREY, J. E. TH. - Die Grundlagen einer Vollständigen Syllogistik
988: BUSCH WILHELM - Humoristischer Hausschatz mit 1500 Bildern
10253: SIEVERS WILHELM - Australien, Ozeanien und Polarkänder. Eine allgemeine Landeskunde.
950898: BUSCH WILHELM - De vrome Helena
1568: SIEVERS WILHELM - Asien. Eine allgemeine Landeskunde.
1569: SIEVERS WILHELM - Europa. Eine allgemeine Landeskunde.
1570: SIEVERS WILHELM - Amerika. Eine allgemeine Landeskunde.
12061: WILHELMINA - Eenzaam maar niet alleen
953024: KONINGIN WILHEMINA - Herstel en vernieuwing. Radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.Ex.Prof.Ir.W. Schermerhorn op 27 juni 1945
911409: MAX WILK - Memory Lane: 1890-1925 Popular Music Covers
101517: WILKENS-ROTHE, MR. C.G.H. - Oude atlassen en kaarten aanwezig in de Centrale Bibliotheek en de Bibliotheek van de afdeling Cultuurtechniek
91372: WILKIE, KEN; EDDY POSTHUMA DE BOER - Travel Tales, Journeys arond the World
909411: WILKINSON-LATHAM, ROBERT - Napoleon's Artillery, Men at arms
909741: FREDERICK WILKINSON - Arms and armour
30529: WILMINK WILLEM - Ernstig genoeg, Liedjes en gedichten vanaf 1986
101793: WILLEM BAARS, HEIN DIK, ROB VAN VUURE - Harrie Kuijten 1883-1952
950912: HOFFMAN WILLEM - Recht op geluk.
30571: ELSSCHOT WILLEM (INLEIDING) - De vierkante vier, Verzen van Marc Braet, Etienne Geerts Staf Rummens, Van Saarloos
950737: HOFFMAN WILLEM - Willibrord een held Gods, spel in vijf bedrijven
1750: WATERMAN WILLEM W. - Amerika filmt, Een visie op Hollywood en op Hollywood's wonderlijke werkwijzen.
1503: BLAEU WILLEM - Tweevoudigh onderwijs van de hemelsche en aerdsche globen.
914665: WILLEMS, LAURA (SAMENSTELLING) - Richard Hefti. Tekeningen.
91175: WILLEMSE, C. - Rechtvleugelige insecten
953566: WILLEMSE, HANNEKE - Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938.
9052: WILLEMSEN, ARJAN - Pluggen en Lepels en ander kunstaas
101281: WILLEY, KEITH - Assignment New Guinea
101859: WILLIAM FAGG, JOHN PEMBERTON 3RD, BRYCE HOLCOMBE - Yoruba, Sculpture of West Africa
279: FRANK RUTH S. AND WOLLHEIM WILLIAM - The book of Jewish books, a readers gide to judaism. 320 pag. Met index
1585: BEATTIE WILLIAM - Scotland Illustrated in a series of views taken expressly for this work by Thomas Allom.engraved by or under immediate direction of Robert Wallis.
1546: HOGARTH WILLIAM - Hogarth Illustrated by John Ireland
9127: WILLIAMS, HEATHCOTE - Het rijk van de walvis
9251: WILLIAMS, BRIAN (A.O.) - Orchids for everyonen, A practical guide to the home cultivation of over 200 of the world's most beautiful verieties.
952738: WILLIAMS,TENNESSEE - The Case of the Crushed Petunias, A lyrical fantasy
4270: WILLIAMS, GARTH - The Big Golden Animal ABC
91823: WILLIAMS, REX - Snooker
2690: WILLINK, A. C. - Zestien prentbriefkaarten.
953435: WILLSBERGER, JOHANN - Goud
951098: PÉTILLON WILLY - Huize Onrust.
914566: WILMINK, WILLEM; MARTIN KERS - Amsterdam. Fotografische impressies. Photographic impressions
951928: WILMINK, WILLEM - Vandaag is het de grote dag, Spoedcursus gelegenheidsdichten.
91850: WILSCHUT, ARIE - De tijd van pruiken en revoluties, Kleine geschiedenis van Nederland, deel 7
91852: WILSCHUT, ARIE - De tijd van wereldoorlogen en crisis, Kleine geschiedenis van Nederland, deel 9
4153: WILSON, CARA - Liefs, Otto, De ontroerende briefwisseling tussen een Amerikaans meisje en de vader van Anne Frank
5337: WILSON, JEAN; CONWAY, SHIRLEY - Steiff, Teddy Bears, Dolls and Toys, with prices
101273: WILTON VAN REEDE, T. EN ONDERDENWIJNGAARD, A. - Een draad van angst over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna
952871: WILTON VAN REEDE, T. EN ONDERDENWIJNGAARD, A. - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna
652: SIMONS WIM J. - Het woord gedrukt, Een boek over boeken. 111 pag.
4178: BIE WIM DE - Raketten en onschuldige burgers.
950340: MEULDIJK WIM - Pipo en het diepzeegeheim.
1912: DANIËLS WIM - Over namen en naamgeving
92117: WIND, KAREL DE - Rond het leven van Israel Querido.
7027: WINDEN, J. C. M. VAN - In den beginne, Vroeg-christelijke exegese van de term "in den beginne"in Genesis 1:1
10233: WINFIELD, RIF - The 50-Gun Ship
953251: WINGEN, ED - Eugène Brands
141: WINGEN ED (INTRODUCTION) - Kogan, Exhibitioncatalog Moyssi Kogan.
7593: WINKEL, J. VAN - Geheime opdracht in Tibet.
7576: WINSEMIUS, DIEUWKE - De schoentjes van Rosette
91635: WINSLOW, WALTER G. (COMMANDER, USN) - Ghost of the Java Coast, Saga of U.S.S. Houston
5679: WINSOR, ROY - Het wandelende lijk.
2853: WINTER, LEON DE - Hoffman's honger
101648: WINTER, LEON DE - Over de leegte in de wereld
101650: WINTER, LEON DE - Orgia, Aantekeningen voor een roman
3852: WINTER, H. DE - Jantje Vroolijk naar de stad.
4411: WINTER, NAPHTALI (EDITOR) - The High Holy Days
951802: WINTERINK, J. C., E.A. - Over het verzamelen van kleingrafiek.
953530: WINTERS, CECIEL - Pieter van Delft: Het blijft proberen
950206: HART B. S. EN WINTERS B.P. - Kabouter Pim op verkenning door het land van de mensen.
952253: WIRKOWSKI, EUGENIUSZ - Küche der Polnischen Juden.
7168: WIRSZUBSKI, CHAIM - Pico della Mirandola´s Encouter with Jewish Mysticism
5626: WISSELINK, W. H. - Kalimeststoffen
910204: J & SEELEN M WISSINGER - Art & Craft of Metalwork (ARTS AND CRAFTS)
5841: WISSINK, JOZEF - Thomas van Aquino, De actuele betekenis van zijn werk.
6334: WIT, THEO DE (REDACTIE) - Maar eem radicale politieke ethiek. Theologie en politiek in de kerkelijke vredesbeweging.
101211: WIT, OSCAR DE - Met koele obesessie
101102: WIT, H. DE, WALLE, J. VAN DE - De Nederlandse Antillen in de actualiteit
951889: WIT, FREDERICK DE - Lumen Picturae, Handleiding voor de tekenkunst.
9092: WIT, H.C.D. DE - Aquariumplanten
5637: WITCHELL, CHARLES A. - Een jaar natuurleven
1564: WITKAMP P.H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
952979: P.H. WITKAMP, EN ANDEREN [BEWERKING] - Geschiedkundige atlas van Nederland, in vijftien handgekleurde kaarten
951556: WITKOWSKI, GEORG - Zeitschrift für Bücherfreunde
21632: WITSCHEY, ED. C. - De Zuiderzeewerken in woord en beeld
91097: WITTE, E. TH. - Kamerplanten. Handboek tot het kweeken van planten in de kamer
4136: WITTKOWER, RUDOLF - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme.
91974: WITZ, J. - Beweeggronden tot de omhelzing van het ware christendom, naar het Fransch
91236: WITZIER, ANITA (VOORWOORD) - Zie, Het portret door de vrouwelijke lens
1135: WODEHOUSE P.G. - Piccadilly Jim.
101395: WODEHOUSE, P. G. - Galahad at Blandings
952565: WODEHOUSE P.G. - Galagad at Blandings.
5706: WOERDEN, PETER VAN - Miracles sous la Résistance Hollandaise.
910250: WOGNUMMER - Mekaar toch vonden, Toneelspel in 4 tafereelen door 'n Wognummer
951855: WOHL, LOUIS DE - Sterren stralen in oorlog en vrede; opmerkelijke aspecten der praktisch toegepaste astrologie.
92039: WOHLGELERNTER, MAURICE - Israel Zangwill, A Study
911150: WOHLGELERNTER, MAURICE - Israel Zangwill, A Study
4283: WOLDE, ELLEN VAN (EDITOR) - Narrative Syntax and the Hebrew Bible, papers of the Tilburg Conference 1996.
30461: WOLF, RIJKE DE - Sapuru
9409: WOLF, DR. H.C. DE - De Kerk en het Maagdenhuis, Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam
909749: WOLF, JACOB - De tabak en de tabaksfabrikaten, omvattend de geschiedenis, de teelt (....). Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram,
91699: WOLF, A. L. DE - Oorlogsschepen der belligerenten
498: WOLF, ELLIE - Voortijdig afscheid. 75 pag.
4974: WOLF, RUTH - Eleazar de rabbijn van Worms
5074: WOLFEREN, K. G. VAN - Japan, De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
236: WOLFF, S. DE - Geschiedenis der Joden in Nederland. Laatste bedrijf.
6548: WOLFF, BETJE; DEKEN, AAGJE - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken
950541: WOLFF S. DE - Van eersteling tot late oogst., opstellen.
953268: WOLFF, JOOP - Het houtdraaiboek
40: WOLFF, M. DR - Haarlem, Geschiedenis der Joden te Haarlem. 2 Vol. 74 and 70 Pp
1964: WOLFF, HANS WALTER - Hosea. Biblischer Kommentar Altes Testament
1966: WOLFF, HANS WALTER - Micha. Biblischer Kommentar Altes Testament
909726: WOLFF, M. DR - De geschiedenis der joden te Haarlem 1815-1890
951093: WOLFFENBUTTEL VAN ROOYEN, H. - Joop
910835: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H - Leloe doet aan een wedstrijd mee zal zij winnen ja of nee
909541: WOLFFERS, IVAN - Een eindje meelopen, Stervensbegeleiding voor iedereen
4100: WOLFFERS, IVAN - Een eindje meelopen, Stervensbegeleiding voor iedereen.
2263: ASSHOFF WOLFGANG - Die Dortmunder Bittermark und ihr Mahnmal. Eine Dokumentatiom
1647: SOTILL WOLFGANG - Es gibt nur einen Gott und eine Menschheit, Graz uns seine jüdischer Bürger
953246: WOLFSON, RUTGER, SAMENSTELLING EN INLEIDING - Kunst in crisis.
952755: WOLK, J. V.D. - Vincent van Gogh, schilderijen/tekeningen.
952097: WOLTER, JÜRGEN - Intimschmuck in Wort und Bild.
21674: WOLTERS-VAN BEMMEL, NIESJE (GEGEVENS BIJEENGEBRACHT DOOR - Poppen maken in Nederland. Adressen en achtergrondgegevens over 94 lesgevende poppenmaaksters, ateliers en musea.
10232: WOODEMAN, RICHARD - The Victory Of Seapower, Winning the Napoleonic War 1806-1814
91336: WOODHOUSE, ADRIAN - Angus McBean
5274: WOODS, DONALD - Biko, Cry for Freedom.
6021: WOODWARD, BOB - State of Denial, Bush at War III
10445: WOOLHOUSE, R. S. (ED.) - Leibniz: Metaphsics and Philosophy of Science
29893: WOOPEREIS, A. A. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te De Kwakel vroeger behorend tot ,,Het Bezwooren Kerf".
92466: WOOTTEN, GEOFFEY - Waterloo 1815, Birth of Modern Europe
6331: WORCESTER, JOSEPH E. - Dictionary of the English Language
3959: WÖRISHÖFFER, S. - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld.
3975: WÖRISHÖFFER, S. - Robert de scheepsjongen
30059: WORM, PIET - Nana, de avonturen van een Frans hondje in een Kante 4tje
911355: WORM, PIET - Die verhaal van Jan van Riebeeck. Hier die boekie is vertel en geteken deur Piet Worm bij geleentheid van die herdenking van die feit dat 'n Hollander 300 jaar gelede 'n nedersetting aan die Kaap gestig het
5061: WORMGOOR, G. H.; WEELE, C. T. VAN DER - Tekeninglezen machinebouw.
7216: WORMS, M. - Die Lehre von der Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelalterlichen arabischen Philosophen des Orients und ihre Bekämpfung durch die arabischen Theologen (Mutakallimûn
101165: WORMSER, DR. C.W., E.A. - Wat Indië ontving en schonk
950787: WORMSER C. W. - Frans Junghuhn.
101235: WORMSER, DR. C.W. - Drie en dertig jaren op Java
101148: WORMSER, DR. C.W. - Het hooge heiligdom, Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen
910641: CLARK WORSWICK - Berenice Abbott & Eugène Atget
9773: WORTELBOER, G. EN VELTHUIS, C. - Ootmarsum in prenten en verhalen, deel 3
909292: WOUDE, JOHANNA VA - Vormen, Handboek voor dames
952792: WOUDE, JOHANNA VA - Vormen, Handboek voor dames
9731: WOUDE, JOHAN VAN DER - Arnhem veertig Arnhem vijfenveertig
5060: WOUDT, KLAAS (TEKST); SCHUIT, JAN FOTOGRAFIE - Een stad aan de Zaan, Zaanstad
5080: WOUK, HERMAN - The Caine Mutiny
1930: BEKKUM WOUT VAN - Moses onze leraar, Moses in de Rabbijnse traditie.
1233: SLOB WOUTER - De paardenfokkerij
915: PAAP WOUTER - Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
4643: HULSTIJN WOUTER (BEWERKING) - 300000 km per sec. met dokter Overal.
4645: HULSTIJN WOUTER (BEWERKING) - Reizen met dokter Overral.
952174: WRAGE, KLAUS - Das Wölundlied der Edda. Brynhilds Helfahrt. Nach der Übersetzung Felix Genzmers.
909589: CHRISTOPHER WRAY - Art Nouveau Lamps & Fixtures of James Hinks & Son
951912: WREEDE, LIESBETH DE - Willebrord Snellius (1580-1626), A Humanist reshaping the Mathematical sciences.
953273: WRIGHT-SMITH, ROSAMUND - (In)lijsten, Inlijsten
6064: WRIGHT, R. H. - De reuk, Het zintuig met onvermoede eigenschappen en mogelijkheden.
909509: WRIGHT, SOPHIE (TEXT) - Jim Goldberg - Open Sea
9150: WRIGHT, MICHAEL - Het complete lexicon tuinplanten
909371: WRIGTH, GEORGE ERNES (ED.) - The Westminster Historical Atlas to the Bible
911096: WRIGTH, G. N. - Ireland Illustrated, Series of views of cities, towns, public buildings, streets docks, churches antiquities, abbeys, castles, seats of the Nobilitie etc.
6453: WULF, MAURICE DE - Initiation a la philosophie Thomiste
7416: WULF, M. DE PROF. DR. - Wijsbegeerte en beschaving in de Middeleeuwen
7198: WULF, MAURICE DE - Histoire de la Philosophie Médiévale
7199: WULF, MAURICE DE - Histoire de la Philosophie Médiévale
10269: WUNDERINK, RON; PAUL HUF - Eye to Eye
909816: WUNDRAM, MANFRRED - Palladio
952132: WÜNSCHE, AUGUST - Schöpfung und Sündenfall des ersten Menschenpaares im jüdischen und moslemischen Sagenkreise mit Rücksicht auf die Überlieferungen in der Keilschrift-Literatur. Band II, Heft 4.
951708: XENOPHONTIS - Historia Graeca, Schooleditie bewerkt door C. G. Cobet.
7666: PAUS PIUS XII - Encyckliek Fidei donum, over de toekomst van de katholieke missiën, vooral in Afrika.
951200: DAYAN YAEL - Hij die vreest verloochent
10004: YALLOP, DAVID A. - De jacht op de jakhals, Carlos en het internationale terrorisme
5290: YARDLYE, MICHAEL - T. E. Lawrence, A Biography.
909990: YEATS, WILLIAM BURTLER - Autobiografieën, deel 1 en 2
101909: YEO, PETER E. - Hardy Geraniums, New edition
468: LEV YIGAL - 's Nachts wordt elke steen een wolf.
21669: YKEMA, H. C. - Varen met en onderhouden van sportvaartuigen, Wenken tot verhooging van de veiligheid en vermeerdering van het genoegen bij het beoefenen van de watersport
91933: YNIA, B. A. - De eer van God, opgedragen aan allen welke in Sion geboren zijn
909757: W.H. YOLEN - The Complete Book of Kites and Kite Flying
30093: YOUNG, DENNIS - Antiek onderhouden en repareren
910934: ROSEMARY YOUNGS - The Civil War Diary Quilt: 121 Stories and The Quilt Blocks They Inspired
909394: YPEREN, R. VAN - De Nederlandse militaire muziek
951858: YRRAH - Yrrah, Cartoons. 2 ex.
21666: YSSELSTEYN, H. A. VAN - De haven van Rotterdam
30723: YUPANQUI, ATAHUALPA - Adelaar om 't gras geen pijn te doen
1173: TROENDLE YVES - Raven's Children, A novel based on the myths of the Northwest Coast Indians.
953685: ZAAIJER, M. E. DE - Oorlogsprentenboek, Illegaal verschenen werk
6223: ZAAL, J. H. VAN DER - Het fluitende eendje
953662: ZAAL, WIM - Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoëzie.
911184: ZAALBERG M. P. - Do Brouwer's verloving
952514: ZAALBERG - Leidse wevers onder gaslicht : schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht (1850-1915)
953417: ZAHN, ERNEST - Regenten, rebellen en reformatoren, Een visie op Nederland en de Nederlanders
951899: ZALM, GERRIT (INLEIDING) - Het nieuwe belastingstelsel in cartoons.
9697: ZAND, MAARTJE - Het land
29875: ZANDVLIET, KEES - De Groote waereld in 't kleen geschildert Nederlandse Kartografie tussen de Middeleeuwen en de industriele revolutie
2863: ZANGWILL J. - Kinderen van het ghetto.
101283: ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg
101347: ZARNECKI, GEORGE - Monniksleven in de Middeleeuwen
6046: ZEDTWITZ, FRANZ - Dieren en hun karakter.
21633: ZEE, R. V.D; J. C. PIEK - Motoren voor de kust- en binnenvaart
12048: ZEEGERS, L. TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam
7475: ZEEUW, P. DE J GZN - De twee helften
953598: ZEEUW, P. DE J GZN - Nijkerk door de eeuwen heen Een kort verhaal over de geschiedenis van Nijkerk op de Veluwe
164: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den armen jongen.
91894: ZEGUERS, CAMILLA - Kruisen in Limburg
29926: ZEICHNER, WALTER - Goggomobil und Isar 600 / 700 1955-69
952619: ZEILER, FRITS DAVID. - Verscholen In Het Groen (Bergen in de 19e eeuw, 1798-1906)
952620: ZEILER, FRITS DAVID. - Hoog en vrij, Schetsen uit de geschiedenis van de heerlijkheid Bergen tot 1798.
952615: ZEILER, FRITS DAVID. - Canon van Bergen, 25 vensters op de geschiedenis van Bergen en Bergen aan zee.
952616: ZEILER, FRITS DAVID. - Honderd jaar winkelen in de Stationsstraat in Bergen NH.
5396: ZELL, TH. - Waar en onwaar, Volksgeloof en dierenwerld.
10491: ZENTNER, MARCEL - Die Flucht ins Vergessen, Die Anfänge der psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer
951724: ZERETELI, KORA; JEWGENY WOLOKWISKY - Von Eisenstein bis Tarkowsky, Die Malerei der Filmregisseure in de UdSSR.
953311: ZEYDE, M. H. VAN DER - De wereld van het vers, Over het werk van Ida Gerhardt.
92098: LAO ZI - Tao te Ching, de kunst van de harmonie
950373: ADAMA ZIJLSTRA A. - Het Kurhaus van badhuis tot levend monument, Een kroniek van 160 jaren.
953169: ZIKKEN, AYA - Hut 277.
910660: ZIMELLI, UMBERTO - Decorative Ironwork
7423: ZIMMERMAN, ALBER - Kommentar zur Physik des Aristoteles
9434: ZIMMERMAN, PIET - Amsterdammertjes, bijnamengids van Amsterdam
6684: ZIMMERMAN, ALBERT; THOMAS AQUINAS - Thomas lesen
6546: ZIMMERMANN, ALBERT - Ontologie oder Metaphysik, Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert, Texte und Untersuchungen.
953071: ZITTER, AART DE - Noordwaarts, Reizen van Groenland tot Noord-Rusland.
911087: ZLOTOWITZ, RABBI MEIR (ED.) - Tehillim, Psalms, Vol. 2
911081: ZLOTOWITZ, RABBI MEIR - Bereishis / Genesis, Vol 1, 1a, and 1b, a New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic, and Rabbinic Sources
951550: PROGL ZOE - Koningin van de onderwereld
910157: ZOETELIEF TROMP, JAN - Zoetelief Tromp in Katwijk
91729: ZOETEMAN, B. C. J. - Sensory assessment and chemical composition of drinking water
10802: ZOETHOUT, G. - Electrisch lassen
9322: ZOETMULDER, S.H.A.M. - De Brabantse molens
91813: ZOETMULDER, S. H. A. M. (RED.) - Nederland in den oorlog. Zooals het werkelijk was. Onze vernedering II.
2758: ZOMER, K. J. HZN - Grepen uit het verleden, Beknopte onderzoekingen naar de herkomst van het geslacht Zomer en enige [...] feiten uit het leven van J. K. Timmerman [enz.].
910331: ZOMEREN, KOOS VAN - Een deur in oktober, Roman
101645: ZOMEREN, KOOS VAN - Meisje in het veen
30728: ZOMEREN, HAN VAN - Uns geht die Sonne nicht unter , Han van Zomeren 1920-1941
46: ZOMEREN, DICK V - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Weesp
910077: {ZONDER REDACTIE, VACATURE) - WFH-verzamelkrant jaargang 3, nummer 9,
909283: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld, De oliestad Balik-Papan Borneo
909284: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld, De steile zuidkust Java
909282: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld, Kerk op Lomblem, Kleine Soenda-eilanden
909280: ZONDERVAN, HENRI - Insulinde in woord en beeld, Kampong in het Baritostroomgebied Borneo
101201: ZONNEVELD, PETER VAN, E.A. - Indische Letteren, Indische egodocumenten
30559: ZONNEVYLLE, LILY - De grond is hard
10771: ZSIGMONDY, EMIL; PAULDE, WILHELM - Die Gefahren Der Alpen
101762: ZSUZSA D. FEHÉR, GABOR Ö. POGÁNY - Twentieth Century Hungarian Painting
4148: ZUIDEMA, WILLEM - Holocaust.
6385: ZUIDEN, D. S. VAN - Oranje en Israel , historische herinneringen. Feestuigave t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana en Z.D.H. prins Bernhard 7 januari 1937
7304: ZUITHOFF, ATE (TOELICHTING) - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit, Nieuw ontdekte brieven-serie Henkels-Zuithoff
910811: ZUITHOFF, ATE - Hendrik Werkman en de Blauwe Schuit
951320: MÜHLEN PIM ZUR - Kleuterliedjes.
909504: HENDRIK JAN VAN ZUTHEM - Verantwoord bestaan: Over de noodzaak en grenzen van persoonlijke verantwoordelijkheid (Dutch Edition)
10824: ZUTPHEN, J. VAN - Compendium van het voorgespannen beton
91578: ZUURMOND, ROCHUS - God noch gebod, bijbels-theologische notities over de brief van Paulus aan de Galaten
91586: ZUURMOND, ROCHUS - Verleden tijd? Een speurtocht naar de historische Jezus
953590: ZUYDWIJK, F. S. - Water en stroom voor Texel.
952592: ZUYLEN, BELLE VAN - Rebels en beminnelijk, Brieven.
81: ZUYLEN L. F. VAN - Joodse Gemeenschap te Enschede 1930-1945 91 Pp
5568: ZUYLEN, BELLE VAN - De geschiedenis van Caliste.
910816: ZUYLEN, BELLE VAN - Rebels en beminnelijk, brieven van Belle van Zuylen
355: GITELMAN ZVI - A century of Ambivalence, The jews of Russia and the Soviet Union. 1881 to the presnt.336 pp.
1900: YARON ZVI - The Philosophy of Rabbi Kook
9427: ZWAAP, RENÉ - Een nobel bedrijf: Vijfenzeventig jaar Openbare Bibliotheek Amsterdam 1910-1994
101538: ZWAGER, HAIJO - Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw
952699: ZWAGERMAN, JOOST, E.A. - Ten grave. Grafredes voor bewonderde of gehate, werkelijke of fictieve, dode of levende schrijvers, denkers, politici, wetenschappers, romanpersonages of andere figuren, uit de pen van dertig hedendaagse Nederlandse en Vlaamse auteurs.
909799: KATE BUSH; EDWIN ZWAKMAN - Edwin Zwakman: Facades
5821: ZWART, KERST - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk
91079: HELLINGA- ZWART T. (VERZ.) - Het knusse verteluurtje
91078: HELLINGA- ZWART T. (VERZ.) - Vertelselboek voor winteravonden
91668: PIET ZWART - Piet Zwart [1885-1977] Monografieën van Nederlandse fotografen
7708: T.HELLINGA-ZWART - Een Doktersfamilie in het Hooge Noorden
4646: HELLINGA- ZWART T. - Een doktersfamilie in het Hooge Noorden.
910980: ZWARTS, JAC. - Gedenkschrift bij het tweede eeuwfeest der synagoge te Amersfoort. 1727-1927
6370: ZWARTS, JAC. - De oudste synagoge van de Vechtstreek
953327: ZWEIG, STEFANIE - Het huis in de Rothschildstraat.
953567: ZWEIG, STEFAN - Brennendes Geheimnis
952890: ZWETSLOOT, THEO - Tienduizend dagen strijd in een rolstoel.
952340: ZWETSLOOT, HARRY - Heeren kom bij, Hobaho 1921-1996.
1653: KANNER ISRAËL ZWI - Nieuwe joodse volkssprookjes.
10779: ZWIERS, L. - Landmeten en waterpassen, Beknopte handleiding
91023: ZWIETEN, J. W. VAN - Oude prentbriefkaarten vertellen over Boskoop
30899: ZWITZER, H. L; C. A. HESHUSIUS - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger 1830-1950 : een terugblik.
953574: ZYL, J. VAN; J. SCHENK - Theatrum Machinarum Universale; of Groot Algemeen Moolen-boek, behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, der zelver opstallen, en gronden

4/30