Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
W1589: - In memoriam Charles Nypels (1893-1952).
011952: - Vrolijk zijn, Prentenboek C.279
010729: - Berge der Welt, Das Buch für Forscher und Bergsteiger.
009544: - Almanak van het Leidsche Studentencorps 1929
009796: - Staatsmijnen in Limburg
030110: - In memoriam M. Nijhoff
008979: - Studiedag ontwerpers - computers IVA utrecht 8 sept. 1983
005216: - Tikun Schelomoh
005429: - Neerlands volksleven, 14de jaargang, nr. 1, o.a. over voornamen en muurankers (
005395: - Gids voor de kruidentuin van het Nederlands Openluchtmuseum.
005988: - VMware worskstation 7, The Gold Standard in Desktop Virtualization. user's guide
000787: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1897
008976: - Ben Bos, Van onze verlaggever.
005899: - Jongensboek.
026843: - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
000789: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1888
000788: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1898
000795: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1908
000799: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1912
000797: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1910
005362: - Skroivendevort, Westfries kwartaal blad. 15e jaargang nr. 3
0101339: - Antwerpen
000810: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1922
000809: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1921
008974: - Tegen de lust, Toespraak bij de uitreiking van de piet Zwart Prijs 1991 aan Wim Crouwel.
008972: - Irish Stamp Year Book 2005
008971: - Om een lang verhaal kort te maken.
004657: - Veldhuizen´s schooljeugd
004618: - Afscheid van een burgerlijk bestaan, Gesprekken met Harvey Cox over experimenteren met een nieuwe levensstijl.
007446: - Philoponus: Corollaries on Place and Void with Simplicius: Against Philoponus on the Eternity of the World
004570: - Woordgebruik in zes bijbelvertalingen, Nieuwe Testament.
004549: - Zoals er gezegd is over het Kruis.
004529: - Kerstboek van Zonneschijn.
004506: - Encyclopedia of Christianity. Volume 1 A-D.
004490: - Essays over Jezus, Gedachten aan het eind van de twintigste eeuw.
004482: - Basisopleiding bedrijfshulpverrlener.
004481: - Basisopleiding bedrijfshulpverrlener.
004475: - Parabels meerstemmig.
W0980: - Boekenweekgeschenk 1954. Goed geboekt
W0997: - Diep in het bos
W1045: - O Freiheit! Silberton dem Ohre. Französische Revolution und deutsche Literatur
W1156: - Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann. hrsg. von M. Brann und F. Rosenthal.
W1168: - Rosa van Tannenberg
000219: - Spinoza, Verslag Over Het Jaar 1930-1931 Van Het Spinozahuis.
W1241: - Buber Martin: Praemium Erasmianum MCMLXIII.
W1309: - Wie wat en hoe
W1389: - Israelitisches Andachts-Buch beik Krankheitsfällen in einem Sterbehause und beim Besuche der Gräber von Werwandten.
W1419: - Orphan Objects, Facets of the Textiles Collection of the Joods Historisch Museum Amsterdam
001497: (PLUCHE N.A.) - Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over de Bysonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden.
W1468: - Dagvlinders in Fryslân, het vluctige vastgelegd.
W01491: - NZH, deel 2 - Van Scheveningen tot Haarlem
070221: - De Sint Agathakerk,.
000705: - Leids jaarboekje 1974
010125: - Centenary Brochure, University college London 1827-1927
010122: - Zeven dagen in Londen, Practische gids met plan der stad met straatregister
010117: - Versailles et les Trianons
010104: - Shales, Melissa
010102: - Nelspruit Dag tot Dag, Day by Day
010100: - The Pocket Guide of Swaziland.
010101: - Kruger National Park
010097: - Swaziland today
010095: - Venezuela, bajo el nuevo ideal nacional, Realizaciones durante el segundo ano de gobierno del general Marcos Perez Jimenez
010091: - CDC in the Swaziland Lowveld
010090: - Welcome to Ugnada, Cradle of the Nile
029889: - De paden op de lanen in, Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900; Een dagje uit in het Noorderkwartier
011016: - Johannes toegelicht
009143: - Kooi- en volièrevogels, Huistvesting, voeding, verzorging
012047: - Le Bréviaire Grimani a la bibliothèque Marciana de Venise
000617: - Rozetje en de melk
009087: - Bijen, hommels, bestuiving
001597: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001598: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001599: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001600: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001601: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001602: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001603: - Naemwyzer (...) van Rotterdam
001605: - Naamregister der heeren militaire officieren (...).
001606: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001607: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001611: - Biographie universelle classique ou Dictionnaire historique portatif.
001614: - Staatsblad der Vereenigde Nederlanden. 1815
006599: - Old Twello oavernieuw.
0101863: - Kunstzaken, 23 Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
W1607: - Onze eeuw Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek van de papierhandel Gerhard Loeber
W1621: - In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15e eeuw tot heden
010518: - Philosophie, Le Né-platonisme
W1624: - Uit de Korf. Een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken
W1559: - Dutch Oranges, Fifty Illustrators from Holland
009541: - Almanak van het Leidsche Studentencorps 1931
005711: - Hadderech, Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandse vereniging van Jesjoea Hammashiach belijdende joden, gevestigd te Amsterdam.
007424: - Bonaventuriana, Miscellanea in onore di Jacques Guy Bougerol
001366: - Groot Placaet-Boeck, vervattende de Placaten, ordonnantien ende edicten van de Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden ende van de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt en van Zeelandt.
005390: - Neerlands volksleven, 18de jaargandg, nr. 4: Doopceel van Jan Claeszen, Jan Klaassen
000812: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1924
000811: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1923
000816: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1928
000814: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1926
000815: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1927
000813: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1925
000818: - Hein Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1928 overdruk
000817: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1929
000513: - Judenfeindschaft, Darstellungen und Analysen. 327 pag.
000819: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1928 overdruk
009196: - Elseviers's Tuinbouwkundig woordenboek in negen talen: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Deens, Zweeds, Spaans, Italiaans, Latijn
0101337: - Kathedraal Antwerpen
006604: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik
029936: - Gezichtenalbum
009301: - The World Atlas of Birds
000563: - Bible Lands Museum Israel. Guide to the Collection. 128 pag.
000531: - Synagoga. 2 Vol.
000530: - Mein Judentum
005414: - Neerlands Volksleven, 10de jaargang, nr. 3, oa. Lof van Soest
005430: - Najaarsbolie van Nederlandse volkskunst.
0101453: - Satelietbeeldatlas van Nederland - Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-Satelliet
006213: - New in Chess, Elsevier international Chess Data Ininformation system.
005310: - Avonturen in het Geuldal.
0101469: - Historische Atlas Friesland
0101790: - Siziliens, Kunst- und Naturschönheiten
0101791: - Van Voorst van Beest, Going International
0101783: - Italië in de toets der Gouden Eeuw
0101785: - Kent, en versint, Eer datje mint, Vrijen en trouwen 1500-1800
0101786: - 100 Golden Age Paintings
0101787: - Meesterwerken uit de Hermitage, Leningrad, Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw
0101770: - Musée Picasso, Catalogue des collections
0101772: - De Voorstelling, Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis
0101773: - Collectie Becht, Beeldende kunst uit de verzameling van Agnes en Frits Becht
0101767: - Albert Klijn 1895-1981
0101759: - De jaren '60, Kunst in België
0101739: - Het muziekboek, Rondreis door de wereld van de muziek in woord en beeld
0101696: - Manet 1832-1883
0101699: - Manet
0101701: - Cézanne
0101705: - De Stijl
0101707: - Masters of Rietveld, Dutch Design Education in the 21st Century by the Sandberg Institute
0101711: - Corneille, Het complete grafische werk 1948-1975
0101713: - Studio '94-'95 Reflexivity, The Berlage cahiers 4
0101715: - De tijd van Degas
0101718: - Eiko Ishioka: Japan's ultimate designer
0101727: - The Poems of Emily Dickinson, Centenary Edition
0101843: - De Sluitsteen, Jaarboek 1997
0101835: - Kunst der Menscheit, Tempel
0101836: - Fondation Vasarely
0101821: - Thoth, Tijdschrift voor vrijmetselaren, Register 1975-1984
0101824: - Bericht uit de werkplaatsen voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap
0101825: - Vrijmoedig over Vrijmetselarij voor mannen en vrouwen, Een open boekje
0101797: - Honderd jaar Brand, De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971
0101799: - J.Th. Toorop, De jaren 1885 tot 1910
0101801: - Bert Grotjohann, Verzameld werk 1964-2008
0101690: - Gauguin, De Facto nr.7
0101684: - Henry Moore, AO-Reeks boekje 1230
0101685: - Rondom Rodin, Tentoonstelling Honderd Jaar Fransche Sculptuur
0101681: - Beeldhouwkunst II
0101674: - Tekeningen van Charlotte van Pallandt
0101661: - Bijbel met platen van Gustave Doré
W0252: - Winteravondboek.
0101638: - Leermeester en leerling: De brieven van R.N. Roland Holst aan J.S. Sjollema
0101640: - Het Journaal van Bontekoe, Het ware verhaal van een legendarische schipbreuk
0101628: - Onze Mei
0101865: - Fresco's uit Florence
0101530: - Het veranderd gezicht van Noord-Holland, Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas
0101522: - Hirts Taschenatlas
0101914: - De wereld van biografie en autobiografie, Catalogus van Privé-domein en Open Domein.
0101524: - New Map of England & Wales showing main roads with ministry of transport numbers
0101525: - De VOC in de kaart gekeken, Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799
0101526: - Eenheid op papier, De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I
0101508: - World Travel Map: Iran, Scale 1: 2 500 000
0101498: - Bartholomew's Road Atlas of Great Britain fifth-inch to mile
0101499: - Italiaanse kaartenmakers. De Italiaanse kaarten uit de Collectie W.A. Engelbrecht in het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam
0101506: - Geïllustreerde atlas van Europa 1954
0101507: - New Map of Scotland showing main roads with ministery of transport numbers
0101488: - Eurosites wegen atlas, wegenatlas
005065: - Avia, Maandblad voor lucht- en ruimtevaart. 1974
005066: - Avia, Maandblad voor lucht- en ruimtevaart. 1977
009820: - Het Geuldal, van Cottessen tot Valkenburg
000480: - Liber Amicorum voor opperrabbijn A. Schuster. 117 pag.
009539: - Delftsche studenten almanak 1951 / Delftse studentenalmanak 1951
010223: - Bruintje Beer, kartonboekje
010225: - Mendel Vendel, officieel orgaan van het Mendel College te Haarlem
0101896: - NEP 25 jaar fietsclub Noordeindeplein 1982-2007
011951: - Kleurboekje ansichtkaarten uit de jaren vijftig
011953: - Kijken op de klok, Fabrieksprentenboek
000545: - Jahrbuch für die Geschichte der Juden und Judenthums.
0101536: - Optima 33/34 [1992]
0101537: - Tirade nr 121
0101803: - Bier
0101815: - Vijf-en-twintig jaren vrijmetselarij in Nederland volgens de werkwijze der orde van het Heilig Koninklijk Gewelf
0101816: - Honderdvijftig jaar loge 'Anna Paulowna'
011970: - Practisch rekenboek ten dienste der scholen door de tweede afdeeling van het schoolonderwijzers-gezelschap te 's-Gravenhage, 1ste stukje - 2de gedeelte bevattende de toepassing van de vier hoofdregelen der rekenkunde in benoemde en samengestelde getallen
011972: - Koninklijke Nederlandsche Marine: Handboek voor Zeemiliciens
009708: - Les Pays-Bas, Manuel en deus parties (2 delen)
0101917: - De wereld van biografie en autobiografie, Catalogus van Privé-domein en Open Domein.
009713: - VAN KORRE TOT KOREN. De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee
005426: - Neerlands volksleven, 21ste jaargang, nr. 2:0.1a. over dialect in Vlaanderen
003113: - DE terugkeer van de plaag.
000401: - Der Jude,
000400: - Der Jude,
030023: - Arts & Crafts Movement, Glass and Pottery
005387: - Neerlands Volksleven, herfst 1960, nr. 4
006430: - Rutger's kaart van de zuidelijke Veluwezoom, voor automoblisten, motorrijders, wielrijders, wandelaars.
009202: - Gids Hortus Botanicus Leiden
009203: - Botanik i bild
010890: - Is 'werkelijk' waar? Spraakverwarring, zinsbegoocheling en onvoorstelbare werkelijkheid
W1567: - Floppen en fiasco's, Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis
W1557: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
007343: - Mediaeval Studies. Volume VIII (8)
007342: - Medieval philosophy and theology, Vol I
007326: - De tweede ronde: Estland-nummer
007323: - Revue Philosophique de Louvain
007320: - Stoicheia, tijdschrift voor historische wijsbegeerte.
007319: - Stoicheia, tijdschrift voor historische wijsbegeerte.
000586: - Ramat Gan.
000639: - Openbare Verkooping in het Heerenlogement aan den Burg binnen Leiden van een ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd huis en erf, staande en gelegen binnen Leiden. 1854
000638: - Openbare Verkooping van landen gelegen in den Zusterpolder te 'sgravenhage te veilen op maandag 16 october 1871 (...) in het venduehuis der notarissen in de Nobelstraat te 's Gravenhage ten overstaan van notaris J. de Bas Jz.
000640: - Openbare Verkooping van (...) hooi- en weiland gelegen aan den Hoogen Rijndijk, onder Hazerswoude, alsmede van de herberg genaamd Leyderdorps Welvaren en stalling voor 5 paarden bij de Doesbrug te Leyderdorp. 1854.
000653: - Boeken aan banden.
000669: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1959.
000647: - Alphen aan de Rijn, adresboek 1973. 94 pag.
000657: - Letterproef Grimbergen 244 pag.
000668: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1960.
000654: - Linotype collection, Mergenthaler Type Library. 288 pag.
000667: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1968.
000662: - Rilke. Philobiblon: Eine Zeitschrift für Bücherliebhaber.
W1598: - Aspecten van Het Réveil in druk
W1600: - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralisé. Bruges 1484. Met een toelichting door M.D. Henkel
030008: - David de Kabouter, Reis naar Australië
030007: - David de Kabouter, Reis naar Australië
030005: - The Story of Irae
030003: - De Strangers: Al ons liekens
030002: - Pixi boeken. "De muizen gaan verhuizen", "De losse tand", "Waar is de regenboog", "Freddie is verdrietig".
030001: - Mini sprookjesboekjes, twee deeltjes "Roodkapje", "De drie biggetjes".
029999: - Anytime Books, 12 gebonden boekjes met sprookjes.
029996: - Spitzen, Wim; Antoine Verschuuren
029997: - Bogaers, Marie-Rose
029992: - Grundzüge der Neugeist-Lehre, Einführung in die Neugeistige Denk- und Lebens-weise.
029986: - Keuren op de visscheryen der stadt Leyden [Leiden] Soo in de Vroonen als elders
029985: - Extract Keuren en orders op de visscherijen der stad Leiden zoo in de vroonen als elders
029983: - Catalogus der schilderijen en teekeningen tentoongesteld inhet museum Boymans te Rotterdam
029984: - Klasdagboek (in pen ingevuld 1944)
029980: - De logica van Rachel
029978: - Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandsch gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt. Met teksten
029976: - Vijf deeltjes Dingen om ons heen , Serie de woning
029977: - Psalmen en gezangen, Bloemlezing in oveleg met vele predikanten samengesteld door ds. B. J. Aris
029975: - Typendruktelegraaf van Hughes
029974: - Toen...1940-1945
029972: - Kleine verhalen uit den jeugdigen leeftijd
029971: - Astrid Lindgren en haar werk, Uitgegeven t.g.v. haar 80ste verjaardag 14 november 1987
029969: - Van het Toovervischje en vervolg Hoe Piggelmee groot werd : twee sprookjes.
029967: - bal d'amour, Programmaboekje Boekenbal 2002
029965: - Tegeltje Eeuwfeest Haarlemmermeer 1855-1955
029961: - Jimmy Brown als autorenner,stripboekje
029960: - Bijbelsche tagereelen voor lieve kinderen, zesde stukje: De togt der Israelieten door de woestijn
029959: - Nieuwkoop kwartet
029957: - El Amanecer, metodo de lectura y escritura por el dibujo
029955: - Voor vrije uren : aardige verhalen met mooie platen in kleurendruk
029954: - Ik maak zelf mijn leesboek, 5
029952: - Bloembollen catalogus J. C. Boot Hillegom, Zo kan uw tuin ook zijn
029950: - Farm Friends, Nursery books by Edyn Birks LTD,Baby Proof and Washable
029949: - Tegel Beth Haim Ouderkerk aan de Amstel, 1614
029947: - 1949 worth soft ball rules, as approved by the International joint rules committee
005311: - Een Eiber vertrok
001045: - Schätze aus Thailand, Kunst eines buddhistischen Königreiches.
001038: - Loosdrecht, Koninklijke Watersportvereeniging Loosdrecht.
001028: - Geschiedenis van Euskadi (Baskenland)
001026: - SIC, letterkundig tijdschrift.
001025: - Zuid-Afika voor de bezoeker
001020: - New Archaeological Finds in China. Vol II.
001014: - Japanischen Landschaften.
001013: - Zehntausendfaches Glück, Farbige Bildergrüsse aus Japan.
001010: - Chinesische Landschaften, Zwölf Tuschbilder von Shih-Táo.
001004: - Pastoe catalogus 1959/1960 PasToe catalogus. catalogue/Katalog.
001000: - Picasso, Catalogus tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, 1967
000999: - Das Kunstwerk. Eine Monatsschrift über alle Gebiete der bildenden Kunst.
000989: - Mondriaan, Aanwinsten Haags Gemeentemuseum 1979-1988.
000987: - Bauhaus, 50 jaar Bauhaus, Tentoonstellingscatalogus.
000986: - Posters; 11th International Poster Biennale Warsaw 1986.
000980: - Lucas Cranach 1472-1553, Das gesamte graphische Werk.
000972: - Portrait Russe à l'aquarelle et au crayon. de la première moitié du XIX siècle dans les musées de la Russie.
000954: - Noorhollands Philharmonisch Orkest. Programmaboekje 1979-1980.
000953: - Noorhollands Philharmonisch Orkest. Programmaboekje 1973-1975
000952: - Noorhollands Philharmonisch Orkest. Programmaboekje 1978-1979
000950: - Concert doo het Noorhollands Philharmonisch Orkest. Leaflet. Koninginnedag 1971
000951: - Nederlandse Opera Stichting. Programmaboekje Hoffmanns Erzählungen. 1971/1972
000948: - Noorhollands Philharmonisch Orkest. Programmaboekje 1980-1981.
000949: - Noorhollands Philharmonisch Orkest. Programmaboekje 1975-1976
000946: - Holland Festival 1976. programmaboekje Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Edo de Waart..
000944: - Volendams Opera Koor, Programmaboekje 22 mei 1977
000942: - Volendams Opera Koor, Programmaboekje 10 november 1985
000943: - Volendams Opera Koor, Programmaboekje 27 april 1975.
000941: - Volendams Opera Koor, Programmaboekje 9 november 1986
000940: - Volendams Opera Koor, Programmaboekje 11 november 1984
000939: - Volendams Opera Koor, Programmaboekje t.g.v. het 30-jarig bestaan 20 september 1981.
000914: - 25 jaar popmuziek: 1983: De jonge supersterren
000913: - 25 jaar popmuziek: 1984: de jeugd en haar idolen
000912: - 25 jaar popmuziek: Afscheid van de Sixties
000908: - ALOHA, 1972 nummer 15
000907: - ALOHA, 1972 nummer 14
000906: - ALOHA, 1972 nummer 8
000903: - ALOHA, 1972, nummer 17, kerstnummer
009327: - Gelders Molenboek
011080: - Rothenburg (ob Tauber), Echte Photographien
003165: - 25 jaar Concilium.
003166: - De bijbelse vrede
011943: - Naamlooze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken 1891-1916. Eindhoven. Facsimile.
030027: - Glass, Collectors guide 3, Homes and gardens
008786: - Kijk kindje kijk voor de kleuterschool / deeltje 2
W1603: - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846 - 1946: Honderd jaren Van Vlissingen & Co. Over de kunst van het (katoen)drukken. Illustraties naar tekeningen van J. Pander.
W1604: - Gestetner Manual Ream model
021639: - Bulletin museum Boymans - van Beuningen, deel 16, no 3. Moderne beeldhouwkunst, grafief, ceramiek en glas
W1565: - 100 Jahre S. Fischer 1886-1986, Das Klassische Programm Ein Lesebuch
007340: - Litterae Cusanae - Informationen der Cusanus-Gesellschaft
006173: - Fernschach, 39. Jahrgang, 1978.
0101943: - Vriendenboek voor A. J. Bernet Kempers
005427: - Neerlands volksleven, 21ste jaargang, nr. 4. o.a. over Holbergs tinnegieter in Haarlem (11 p.)
010053: - Dogs of the North, Vol. 14, Nr. 1 Alaska
009569: - Panorama van de Noordelijke Provincien der Nederlanden, 26 Panorama's van zeldzame stadsgezichten Den Haag en Rotterdam 1857 met uitvoerige tekstbeschrijvingen
001473: - Vorurteile gegen Minderheiten, Antisemitismus.
008966: - Grens, border. Goodwill-publicatie 35 van drukkerij Rosbeek: foto´s van Betsy Green
009696: - Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer
004918: - De vlam in het hout, de mustiek van Sint-jan van het kruis of Johannes van het Kruis.
005421: - Limburg, de taal en het historisch volksleven van de beide limburgen en het aangrenzende Rijnland.
005391: - Neerlands volksleven, 15de jaargang, nr. 3: wilde vespers
009622: - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Wat zij is en doet in het belang van het bedrijfsleven
005415: - K. ter Laan, feestbundel van het Nederlands Volkskundig Genootschap t.g.v. de 90ste verjaardag van K. ter Laan.
005422: - Neerlands Volksleven, 21ste jaargang nr. 3: o.a. Praten over carnaval.
005408: - Neerlands volksleven, 17de jaargang, nr. 2. o.a. over liederen in alle soorten.
005418: - De bijl in de Baanderboom, Volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten.
005906: - Toby en Tuppy en Dompy in het circus
004762: - Leids jaarboekje 1911 Leidsch Jaarboekje
009401: - Verordening op de straathandel
006652: - Wm. M. Collingburn, Specialist in M.G. interiors, Tradiotional Coach Trimming and Materials
005863: - De leeuwerk, Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland, Schoolbundel.
010926: - Geloven tegen beter weten in
010674: - De stem van ode
005892: - Sneeuwwitje en de zeven dwergen, een leuk mini stickerboekje
000364: - Samson Schames, 1898-1967
005721: - Old corners in Jerusalem, 12 coloured drawings by Gabriela Rosenthal.
009215: - Bonsai, Culture and care of miniature trees
009216: - Lelies als snijbloemen, Richtlijnen voor de teelt onder glas
009118: - Adellijk bloed, De preferente F.R.S.-stieren
021612: - Wereldspiegel, Overzicht der wereldpers, Eerste half jaar, n0. 3, oktober 1947-maart 1948
000127: - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Juedische Presse in Den Niederlanden Und in Deutschland (1674-1940)
006583: - The Intertype: Its Function, Care, Operation, and Adjustment
009102: - Ivan Tors' Daktari zwarte magie
008784: - Hollands Maandblad 8/9
007242: - Album Sand, Iconographie réunie et commentée par Georges Lubin.
011007: - Die Orden, Wappen und Flaggen aller Regenten und Staaten in chromolithographischen Abbildungen
005266: - Jaarverslag van de Collectieve Israel Actie over het boekjaar 1964-1965
008750: - Zes vaderlandsche rijmprenten
009933: - Bonaparte
000372: - Het jodendom in de laatste twee eeuwen. Serie van vier lezingen van C. Eitje en A. Schuster gehouden voor de AVRO microfoon.
001595: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001596: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
010469: - Präludien: Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte Band I/II
010042: - Z. 66. Een verhaal uit een Commandopost ergens in de Grebbelinie. Met teekeningen van W. Bielkine
030122: - Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962,
029878: - Programma der feestelijke herdenking van het 40 resp. 25-jarig bestaan van de N. V. Hollandsche Constructie Werkplaatsen, N. V. Nederlandsche Electrolasch Maatschappij
029877: [DEFOE, DANIEL] - Lotgevallen van Robinson Crusoë. Verkorte uitgaaf,
005349: - 100 jaar in Hoorn, 1868-1968, Gedenkboek samengesteld t.g.v. het 100-jarig bestaan v.h. Westfriese Lyceum hbs.
005350: - Jubileumboek 125 jaar in Hoorn, t.g.v het 125-jarig bestaan RHBS, WFL, RSG, OSG Westfreisland
005715: - De joden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Een demografische analyse. Met voorwoord van Dr. A. Vedder, voorzitter van de Commissie voor Demografie der Joden in Nederland.
009920: - Internationaal archief van MISDAAD - Strafrecht en Criminologie, 2 delen
007659: - Babar speel met letters
0101228: - Indonesische kunstnijverheid
001557: - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haar eerste opkomst tot op deese onse dagen (...).
009879: - Nederlandse geschiedenis in het Rijksmuseum in Amsterdam, Rondgang door de zalen.
009439: - Verslag van het gemeente-archief te Amsterdam over het jaar 1938
009440: - Kunst als regeringszaak in Amsterdam in de 17de eeuw. Rondom schilderijen van Ferdinand Bol
009438: - Amsterdam, Een uitgave van bureau voorlichting gemeente Amsterdam
006093: - Shake-speares Sonnets Shakespeare
006088: - Sahovski Informator
0101442: - Grote Historische Provincie Atlas 1:25 000 Noord-Holland 1849-1859
001300: - Israël 25 jaar
005916: - Visvangst
005053: - De Heilige Evangelien en de Handelingen der Apostelen, Nieuwe Nederlandsche vertaling met aanteekeningen en twee kaartjes uitgegeven door de apologetische veredniging Petrus Canisius.
005122: - Die Psalmen. Uebertragen von Moses Mendelssohn. Mit 12 Holzschnitten von Joseph Budko.
009545: - Almanak van het Leidsche Studentencorps 1934
005271: - Orde van de dienst t.g.v. de installatie van M. Just als opperrabbijn van Synagogaal Ressort Amsterdam in de Raw Aron Schuster Synagoge.
005272: - The Children's Friend, 1892
005269: - Verslag over het jaar 1924 van de Vereeniging tot steun van het Nederlandsch Israelitisch Seminarium
011010: - Theorie en kritiek, Opstellen over theorievorming , hemeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen
009801: - Maastricht schrijft en dicht 1978
005684: - The Scout's Bugle Calls, Required for badge.
005689: - Curiositeiten van allerlei aard, 1 september 1873
005794: - Legerperiodiek De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk.
0101485: - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773
0101161: - Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der christelijke gereformeerde kerken in Nederland tot 1959
030080: - Keramieka, Een uitgave van de Vrienden van het Keramiekmuseuk Princessehof
005051: - Baedekers Autoreisefuhrer Spanien Und Portugal
004971: - Encyclopedie van de joodse geschiedenis, het joodse volk door de eeuwen heen.
006100: - Nesio, Schrijversprentenboek
007437: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. Augustinus nummer
005663: - Ik weet het. Verzameling huismiddelen. Meer dan 3000 raadgevingen en recepten
005648: - Het Oranje Kruis boekje. Handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ongelukken (EHBO)
009479: - Edam, 625 jaar stad, + 14 losse nummers Oud Edam
006497: - De gelovige Thomas, Beschouwingen over de hymne Sacris Sollemniis van Thomas van Aquino.
007282: - St. Thomas Aquinas, On spiritual creatures (De spiritualibus creatures)
010554: - Ontwikkeling, rationaliteit en cultuur, Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. A. van Peursen
0101484: - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773
005423: - Neerlands volksleven, 19de jaargang, nr. 1: oa.a over toneel en volksleven.
001538: - Recuyl van alle de placaaten tot de gemeene middelen gehoorende, geëmaneert seedert het arresteeren der ordonnantien om gemelde middelen by collecte in te vorderen tot den jaare 1772 incluis.
009368: - Iets over en Iets voor den koophandel van Amsterdam.
005442: - Max Liebermann, Der Realist und die Phantasie.
0101477: - Historische Atlas Gelderland
001340: - Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, principalement à l'Agriculture et à l'Economie rurale et domestique par une société de naturalistes et d'agriculteurs, avec des figures tirées des trois règnes de la nature.
007348: - Cusanus Jahrbuch 2009
005472: - J. h. Gunning Jr., Brochures en brieven uit zijn Leidse tijd (1889-1899)
005482: - Misjpoge, jaargang 11, nummer 1
010234: - Architecture Drawings
005490: - Versailles.
005491: - Billy Turf op de scooter, Sjors puzzel
005498: - Roxy Music Songbook
005499: - Ahrend Inrichten (meubelboek).
005517: - Alle tapijtwegen leiden naar Van Meeuwen.
000686: - Leids jaarboekje 1992
000700: - Leids jaarboekje 1994
008926: - Gerrit Rietveld Academie, publikatie voor de werving van studenten voor de opleiding grafische vormgeving, werkgroep grafisch ontwerpen. Tevens voor de vakgroep constructie van de TH Delft
005542: - Liebe, Dokumente aus unserer Zeit
005546: - het Deltaplan, afdamming zee-armen. Prae-adviezen voor de jaarlijks algemene vergadering te Maastricht op 17 juni 1954
005552: - Gedenkboek vereeniging Rembrandt, samengesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Vereeniging. 1833-1933
005560: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958, Tentoonstellingscatalogus Gemeentemuseum Den Haag.
005563: - Sjoerd de Vries schilderijen en tekeningen. Fries Museum Leeuwarden 3 mei - 8 juni 1980, Arnhems Gemeente Museum 20 sept. 20 okt. 1980, Kunstruimte Herenveen 1981
011077: - Copye van een brief behelzende een beknopt verhaal aangaande de rampen en onheilen die door den swaren storm en hooge watervloed van de 20 en 21sten november 1776 zo op de Rheede, als ook aan dyken en huysen op den elyande Texel zijn veroorzaakt
0101473: - Historische Atlas Limburg
005596: - Rechten van de mens
005602: - Plan de Paris par Arronidssement, Nomencalture des rues avec la station du metro la plus proche
005606: - Dat gebeurde hier, kroniek van vijf jaar oorlog; en 1945. Het laatste oorlogsjaar. Vervolg op Dat gebeurde hier.
008260: - Kleine stadstuinen, Petits Jadins Urbains, Small Urban Gardens. Drietalige uitgave
001486: - Extract uit de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar Ed. Groot Mog. Vergadering 1771
005901: - Stadsgehoorzaal Leiden maandag 30 december 1895 Matinée voor kinderen te geven door Catharina van Rennes uit Utrecht. Programmaboekje
008891: - Metron Prazisionsmessuhren, Catalogus
001498: - Amsteldam en zyne geschiedenissen in 't kort, Met prentverbeeldingen.
011966: - O Menino Pintor, No pais dos sonhos
001553: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1818
0101106: - Suriname, Kortschrift nr. 1
W1667: - `Kwadraats groot literair lees kijk knutsel en doe vakantieboek
009623: - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Wat zij is en doet in het belang van het bedrijfsleven
007236: - La Chanson de Roland, Texte original transcrit par F, Michel d´après le manuscrit conservé à la Bodleian Library d`Oxford, avec une adaption en francais moderne par Catherine Petit. Illustrations d´après la tapisserie de Bayeux.
001303: - Israël.
0101902: - Graven in de Pieterskerk, Een verslag
0101468: - Kleine wereld atlas met encyclopaedische informatie
011054: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, vol. 47, no. 1
006438: - Evolutie 100 jaar na Darwin
009580: - Inventaris van het oud-archief van het Hoogheemraadschap Delfland 1319-1853
010941: - Éen en anders, Schrijvers over God
W1162: - Joden aan de onderkant van de samenleving. Themanummer Misjpoge.
007281: - Thomas van Aquino. Helden van de geest, 9
009540: - Delftsche studenten almanak 1950 / Delftse studentenalmanak 1950
0101346: - Jezuïeten in Nederland, Kiezen voor geloof en gerechtigheid
029928: - Tempelbouw 1931-1936, mett als doel het dienen van de vrijmetselarij door de kunst, het dienen van de kunst door de vrijmetselaarij
011989: - Ledenlijst van het Algemeen Nederlandsch Wierijders-Bond, bijgewerkt tot en met de Kampioen van Nov. '86
029873: - Methodique verzameling der wetten, decreten, reglementen, instructien en decisiën, betrekkelijk het cadaster van het Fransche rijk : goedgekeurd door den minister van financiën : vertaald en gedrukt op last van den staatsraad, intendant generaal der finan
029874: - Theatrum ceremoniale historico-politicum oder historisch- und politischer Schauplatz aller Ceremonien welche bey Päbst- und Kayser- auch Königl. Wahlen und Crönungen, erlangten Chur-Würden ... beobachtet worden
001371: - De nieuwe reisiger; of beschryving van de oude en nieuwe waerelt, / uit het Fransch van den abt De La Porte
006641: - PHILOSOPHIA REFORMATA orgaan van de vereeninging voor calvinistiche wijsbegeerte, 39e jaargang
030021: - Zilver, Het wonder uit het Oosten, Filigrein van de Tsaren
030040: - N.E.K. 1940 - Groot-Nederlandsche Kring van Vrienden, Verzamelaars en Ontwerpers van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek. Opgericht door Johan Schwencke en Ir. Eug. Strens
0101365: - Nachtelijk bezoek bij Janneman
0101368: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2013, 4
0101369: - Nieuw Letterkundig Magazijn, nummer 1, mei 2013
0101370: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2013, 2
0101371: - Indische Letteren, o.a. over Willem Walraven en reismotieven van Oostindiëgangers in de zeveniende en achttiende eeuw
030045: - Muziekvereeniging Musica te Middelburg, twee programma's maart 1919, muziekavonden in schouwburg Molenwater
030044: - Christelijke zangvereeniging "Het heidebloempje"te Harskamp, tekst der liederen voor de te houden uitvoering op maandag 22 december 1919 in het Militair tehuis te Harsmap.
009675: - Een groet uit Noord-Holland, Een prentbiefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw
009694: - De taal van Schier'
011979: - New Cyclopaedia of Botany and Complete Book of Herbs: Forming a History and Description of all Plants British or Foreign which are known to be useful to man.
010416: - Goebel Porzellanfabrik Geschenkartikel 1978
009676: - Om een lang verhaal kort te maken.
0101412: - De mooiste Nederlandse sagen en legenden
011046: - Journal of Jewish Studies, vol.LV, no. 1
002529: - Rond de sjoel, Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem.
006343: - het Nieuwe Testament; The New Testament, Dutch English, Omganstaal, Today's English Version.
006344: - Good News, The New Testament and Psalms in Today's English Version
006345: - Van God gesproken, een keuze uit het Oude Testament in chronologische volgorde.
006348: - The Way, The Living Bible, Complete catholic edition.
006350: - Hulp voor de bijbellezer.
006359: - Instructieboekje van de nieuwe Ford Anglia en Ford prefect.
006361: - Bijdragen en mededelingen van het genootschap voor joodsche wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam, No. X.
006364: - Rapport van de deputaten der generale synode van 1936 voor de zending onder de joden aan de generale synode van de gereformeerde kerken die d.v. samenkomt te Sneek in 1939.
006365: - Henri Markens...welbeschouwed, liber amicorum t.g.v. zijn afscheid als voorzitter van het NIK.
006372: - Van joodse handel, schuurslapers vervoer en schaatsen, joodse bewoners van Tholen
008997: - Randstad en broedvogels
008998: - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels, Verslagen en mededeelingen 1924-1928
006378: - Vrijdagavond-gezangen voor den Huiselijken Eeredienst
006379: - Jüdischer Alltag in Groningen - De Folkingestraat, mit einem Beitrag über eien jüdische Faimlie in Oldenburg.
006382: - Orde voor den bijzonderen dienst ter eere van de huldiging van H.M. Koninging Wilhelmina bij haar 50-jarig regeeringsjubileum en van de troonsbestijging van H.M. Koningin Juliana. De Synagogen der Joodsche Gemeenten in Nederland in de week van 31 Augustus
006383: - Orde voor de bijzondere gebeden ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Koningin Beatrix in de synagogen van het N.I.K. en het Port.-Israël. Kerkgenootschap op sjabbat 17 Ijar - 3 Mei 1980
006384: - Orde van de dienst ter gelegenheid van de inwijding en het 250-jarig bestaan van de voormalige Portugees-Israelitische Synagoge te 's-Gravenhage.
006551: - Nederlandsche kleederdrachten, Twente. Legpuzzle
006392: - De Nederlandsch-Israëlietische Gemeente te 's-Gravenhage
006398: - Orde van de bijzondere synagogedienst ter gelegenheid van de ingerbuikname van de gestaureerde Synagoge Buitenveldrt op 3 mei 1975.
006400: - Ter rechtvaardiging, Een serie artikelen uit het maandblad "Achawah" in de periode 1929-1939
006402: - Opstellen ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe synagoge en de bijbehorende gebouwen van de Nederlands Israëlietische Gemeente Rotterdam aangeboden aan de leden dier gemeente.
006403: - Reglement der Ned. Israélitische Gemeente te Haarlem.
006405: - Gele ster in een zwarte tijd, Expositie Termunter Joden.
006406: - Programma van de bijzondere dienst uitgaande van de Nederlands-Israëlietische hoofdsynagoge te Amsterdam en de Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam t.g.v. het bezoek van de president van de staat Israël.
006407: - Programma van de bijzondere dienst uitgaande van de Nederlands-Israëlietische hoofdsynagoge te Amsterdam en de Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam t.g.v de 10e verjaardag van de staat Israël.
006408: - Programma van de buitengewone dienst in de Synagoge Lekstraat t.g.v. de installate van Ch. Cohen en B. Pels, rabbijnen der Hoofdsynagoge.
006409: - Gebed tijdens den Oorlog in het jaar 5674 uit te spreken in de Synagogen der Ned. Israël. Gemeente te Rotterdam
006428: - Een beslissing - een Joodsche
W0539: - Joden en Leiden.
006595: - Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre complete de 1910 [-1957]. Introduction et textes par Le Corbusier. 7 Vol.
001519: - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van Frankryk.
001520: - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal.
008887: - Modelljachtbau. Anleitungen zum Bau u. Segeln v. Modellsegelbooten u. -Jachten. Anfängermodelle. Blockmodelle. Schichtmodelle. Scharpiemodelle. Knickspantmodelle. Rundspantige Modelle versch. Bauweise. Modellsegeln.
006593: - De uitkijk : weekblad van illegale strijders
0101436: - Het zegenpralent Kennemerlant, Vertoont in veele Heerelyke gezichten, Van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen
010290: - Der Jud ist Schuld? Diskussionsbuch über die Judenfrage
006589: - Intertype Faces, one-line specimens arranged alphabetically by point size.
001590: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001591: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001592: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001593: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
001594: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
0101299: - Die Weimar Republik 1919-1933, Ausstelungskatalof zur deutschen Geschichte.
007495: H. C. J. - Voor vrije uurtjes : nieuwe sprookjes en vertellingen
008890: - Varende bruggen Een stukje geschiedenis van het vervaardigen en monteren van bruggen.
001356: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Brabant
001355: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Zeeland
010721: - De rattenvanger van Hamelen / opnieuw verteld door Alice Becht-Dentz
0101120: - Suriname, Land van mogelijkheden
0101474: - Historische Atlas Gelderland
007483: - Het vrolijke beertje
009415: - Koninklijk Paleis te Amsterdam
009416: - The port of Amsterdam
021649: - DAF 66, marathon, coach, coupé en stationcar 1973 Technische gegevens
000991: - Mondriaan in the Sidney Janis Family Collections, New York
W1585: - De nieuwe ploeg : boekennieuws van de Wereldbibliotheek. Jaargang 1951
W1591: - Uitgelezen boeken, Jaargang 2, nummer3. Hierin: Maarten Kloos over zijn grootvader Louis Kloos alias kinderboekenschrijver Jan de Kladder.
W1592: - Boek en band, Tijdschrift voor boekbandkunst, boekbinden en boekbehoud. Tweede jaargang, nr 4
W1569: - Brievenboek voor verliefden. Verzameling van 115 brieven toepasselijk op alle omstandigheden die bij verliefdheden voorkomen
009450: - St. Agneskerk Amsterdam. Uitg. van het Agneswerk. Samengest. door kapelaan Adriaan J. Knots en Jan Mammen
001534: - Historische beschryving der reizen. Of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan (...).
008950: - Schrijven met strepen, lezen met licht
010420: - The History of Fock: The early ´90s, Featuring the Rock Hits : All I wanna do; End of the Road; The Heart of the Matter; Hold my Hand; If I ever lose my Faith in you; More than Words; Tears in Heaven, and many others
009372: - De Beurs als spiegel der waarheid
007365: - Saint Thomas d´Aquin aujourd´hui
007374: - Florilegium Harlemense : gekleurde afbeeldingen met beschrijving van bol- en knolgewassen
021627: - Nuova Enciclopedia Popolare Italiana ovvero dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
010414: - Paul Klee
010415: - Mobilisatieklanken. Vanuit de Grenzen met o.a. Neutraliteitsmarch. Prikkeldraad. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan etc.
010179: - Hungary's fight for freedom. A special 96-page picture report
030049: - England - Continent via Harwich-Flushing, Reisgids Zeeland, gericht op de Engelse markt
030050: - The Story of sine
011057: - Islamic Law and Society, Vol. 13, no. 2
0101300: - Kaiserreich, Kapitalismus, Klassenkamp 1871-1900
0101475: - Historische Atlas Groningen
021629: - Pixi boekjes nrs. 49 - 100, collectie van 51 Pixi boekjes in bijbehorende doos
009452: - Tien jaar Wieringermeer 1930/40
010154: - Looking Ahead: The Changing Images Of Korea
011915: - Journal des dames et des modes
011913: - Zee- en luchthaven Amsterdam, handels- en industriecentrum
011912: - De haven van Amsterdam, Uitklapfolder met havenoverzicht.
011906: - Verslag van den vijfden tocht met van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee, in den zomer van 1882.
011908: - Verslagen omtrent den derden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1880. uitgebracht aan het comité van uitvoering
011909: - Het vertreksein / Schiphol
011911: - Ymuiden en het Noordzeekanaal
010742: - De bergvriend, Tijdschrift tot verbreiding van de liefde voor en de kennis van de bergwereld.
010743: - Eath´s Last Frontiers, A History of Discovery and Exploration
010744: - Kapitein A. J. von Krusenstern. Atlas van een reis om de wereld 1803-1806 , De eerste Russische reis om de wereld, onder bevel van kapitein Von Krusenstern voeren de schepen Nadeshda en Neva naar de Pacific
010808: - The Blueprint Language of the Machine Industries Spencer and Grant
010757: - Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins.
010761: - Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins.
010773: - The Rocky Mountains of Canada
010774: - Molens in Overijssel, Uitgave in de serie jaarboeken Overijssel
010807: - Visaton, Lieferprogramm HiFi-Lautsprecher und Zubehör.
000578: 25 JAAR JEUGD-ALIJAH. 1934-1959 -
008900: AA, W. P. VAN DER, DRS - Hebreeën,
W0380: AAFJES BERTUS - La Haye.
W0971: AAFJES BERTUS - Lampion voor een blinde
007774: AAFJES BERTUS - Dag van gramschap in Pompeji
007775: AAFJES BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd
004212: AALBERSBERG, IJ - Bakkersovens, Een serie artikelen over verschillende soorten ovens.
003291: AALDERS, W.J. - Het onze vader
007394: AALDERS, PROF. DR. G. J. D. - De Romeinse Staat en het Christendom.
009651: AALDRIKS, J. - Nederlandse kastelen, 32 aquarellen in meerkleurendruk
007664: AARDEWEG, ANKIE VAN DEN - Als ik groot ben
007607: AARDWEG, H. P. VAN DEN - Liesje en de bloemenschilder
005910: AARDWEG, H. P. VAN DEN - Hoe groenkop weer naar kikkerland kwam.
W1571: AARTS, C.J. EN MIZZI VAN DER PLUIJM. VOORWOORD VAN NICO SCHEEPMAKER - Verboden Boeken. Verboden voor pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters.
005827: AARTS, H. - Tussen kermis en carnaval. Vertier in Overijssel
006718: ABCOUDE, CHR. VAN - Tim en Tom
006721: ABCOUDE, CHR. VAN - Tim en Tom.
010205: ABDOLAH, KADER - Het huis van de moskee, Speciale editie voor boekhandelaren
W1122: ABEGGLEN JAMES C. EN STALK GEORGE JR. - Kaisha, De grote Japanse onderneming
010490: ABENDROTH, WALTER - Arthur Schopenhauer mit Selbstzeugnissen und Bilddoumenten dargestellt.
000150: ABICHT LUDO - Tocht Door De Woestijn, Vredesproces in Het Beloofde Land.
030032: ABKOUDE, CHR. VAN - Jaap Snoek van Volendagm
007618: ABKOUDE CHR. VAN - De circusclown, of de lotgevallen van Daantje
W1258: ABKOUDE CHR. VAN - Bob zonder zorg.
W1259: ABKOUDE CHR. VAN - Een ongeluksvogel
W1291: ABKOUDE CHR. VAN - De waterratten
W1303: ABKOUDE CHR. VAN - Willems verjaarsgeschenk.
006710: ABKOUDE CHR. VAN - Peppie
006722: ABKOUDE CHR. VAN - In het land van Uncle Sam
006723: ABKOUDE CHR. VAN - Het waterkamp.
006559: ABRAM, I. B. H. - Permanent leren en joodse traditie. In Hollands maandblad, 1976, 340. p. 3-13
003813: ABRAMSZ S. - Wilskracht
012016: ABRRAHAMS, ANTHONY - Polonius Penguin and the Flying Doctor
002737: ACCARIAS DE SERIONNE, JACQUES (1709-1792) - La richesse de la Hollande, ouvrage dans lequel on expose l'origine du commerce & de la puissance des Hollandois; l'accroissement successif de leur commerce & de leur navigation; les causes qui ont contribue a leur progres, celles qui tendent a les detrui
W0811: ACHT R.J.M. VAN - Volksmuziek en volksinstrumenten in Europa.
W0070: ACHTERBERG GERRIT - Voorbij de laatste stad. De klassieke bloemlezing.
004354: ACHTERRNBUSCH, HERBERT - Suus
010483: ACKEREN, MARCEL VAN (HERAUSGABE) - Platon verstehen, Themen und Perspektiven
007135: ADAM, PAUL - Der Humanismus zu Schlettstadt, die Schule, die Humanisten, die Bibliothek
W0373: ADAMA ZIJLSTRA A. - Het Kurhaus van badhuis tot levend monument, Een kroniek van 160 jaren.
005745: ADAMS, RICHARD - Shardik
000658: ADAMS, J.B.J., E.A. - Grafische en aanverwante technieken.
029951: ADAMS, MARION L. - Fairy tales from India, collected and adapted for children
005640: ADAMS, RICHARD - Shardik
005629: ADAMS, RICHARD - Shardik
021624: ADAMSON, JOHN (ED.) - The Princely Courts of Europe 1500-1750
009987: ADDINK-SAMPLONIUS, DRS. MARIANNE - Urnen delven, Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken
004402: ADDISON, MONTAIGNE, DE BROSSES, MONTESQUIEU, ROUSSEAU, DE MUSSET, NIETZSCHE - Von den Alpen bis Turin, Mit beruhmten Schrifsteller der Vergangenheit.
007564: ADEMA, TJEERD - De zilveren scheepjes
007037: ADLER, MORTIMER J. - Aristoteles voor iedereen - Filosofie vanuit ons gewone gezonde verstand
007267: ADLER, MORTIMER J. - St. Thomas and the Gentiles.
005547: ADRIANI, M.J. & E. VAN DER MAAREL, - Een beschouwing over de natuurwetenschappelijke betekenis van het kustgebied van Voorne in verband met mogelijke technische werken in dit gebied.
010431: AERTS, J. J. - Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse letterkunde. Gebundeld en aangeboden ter gelegenheid van zijn emiritaat, door de afdelingen algemene literatuurwetenschap en nederlandse literatuur van de katholkieke universiteit leuven
007279: AERTSEN, JAN A. - Nature and creature, Thomas Aquinas´s Way of Thought
006680: AERTSEN, J. A. - Natura en Creatura. De denkweg van Thomas van Aquino
010935: AGAMBEN, GIORGIO - Homo Sacer, Sovereign Power and bare Life
029930: AGATHA - Vaders nalatenschap
029929: AGATHA - Een man een man, een woord een woord
011969: AGATHA - Kruidje-roer-mij-niet
001225: AGES J.A. - Gids voor Rijnland, Nassau, palts, Hessen.
009512: AGT, J. VAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Geïllustreerde beschrijving. Deel VIII. De provincie Noord-Holland. eerste stuk: Waterland en omgeving.
000384: AGT J. F. VAN - Synagogen in Amsterdam.
009884: AGTERBERG, M. - De Hollandsche Bodebus. Inventarisatie van bodebussen van gemeenten en waterschappen in Noord-en Zuid-Holland
000010: AICHINGER, ILSE - Naar de andere oever. Pag. 180
000852: AILLY, A. E. D' (REDACTIE) - Zeven eeuwen Amsterdam
004434: AIMARD GUST. - De goudkoorts.
004433: AIMARD GUST. - De boekaniers
004432: AIMARD GUST. - De bijenjagers
004431: AIMARD GUST. - De Goudzoekers
006772: AIMARD, GUSTAVE - De zwerver op de grenzen.
007619: AIMARD GUST. - Valentin Guillois, of Een Mexicaansch oproer
006724: AIMARD, GUSTAVE - De vrijbuiters.
001508: AITZEMA L. VAN - Historie of Verhael van saken van staet, en oorlogh..
010093: AKEN, PIET VAN - De Nikkers.
026864: ALAIN-RENÉ LE SAG. - Histoire de Gil Blas de Santillane
029924: ALBADA, L. E. W. VAN - Optische stelsels en het slijpen van lenzen en het ontwerpen van optische stelsels
007313: ALBERT LE GRAND - Commentaire de la Théologie Mystique de Denys le pseudo-aréopagite suivi de celui des épîtres I-V
`W1586: ALBERTS, A. - In de tijd gezet, Uitgave t.g.v het 100-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Grafische Bond.
007813: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer
007815: ALBERTS, A. - In en uit het paradijs getild
007816: ALBERTS, A. - De eilanden
007800: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud; De vergaderzaal; een kolonie is ook maar een mens.
007801: ALBERTS, A. - De zilveren kogel; Op weg naar het zoveelste Reich; Een koning die van geen nee wilde horen; Een venster op het buitenhof
007817: ALBERTS, A. - Een kolonie is ook maar een mens
007819: ALBERTS, A. - De bomen
007820: ALBERTS, A. - Een venster op het Buitenhof, Fragment
007217: D´ALBI, JULES - Saint Bonaventure et les Luttes Doctrinales de 1267-1277.
000516: ALBINSKI M. - Antisemitisme In ons? 162 pag.
001324: ALBRIGHT W. F. - The Biblical Period from Abraham to Ezra: An Historical Survey
026833: ALCOCK, D. - Kruis en kroon. Uit het Engelsch voor A.J. Hoogenb
010756: ALDOUS, ALLAN (VERTALING RIEK LANGE) - Strijd om Kinchinga
001906: ALEICHEM SJOLEM - Mottel, de zoon van Pejse de voorzanger.
001940: ALEXANDER PHILIP S. - Judaism, Textual Sources for the study.
007024: ALEXANDER VON APHRODISIAS - Über das Schicksal - De Fato (griechisch - deutsch) Übersetzt und kommentiert von Andreas Zierl
010453: ALEXANDER, H. G. (ED.) - The Leibniz-Clarke Correspondence, with extracts from Newton´s Principa and Opticks.
004166: ALFRINK, KARDINAAL B - Die Achan-Erzählung. In Studia Anselmania
W0593: ALFRINK, KARDINAAL BERNARDUS, A.O. - Het beloofde land, Rol van religies in het Midden-Oostenkonflikt.
002312: ALGENSTAEDT LOUISE - Samuël, een zoon der wet; Een verhaal uit het hedendaagsche Palestina.
001443: ALGRA H. RIJNSDORP C. EN KAAM BEN VAN - Vrij en gebonden, vijtig jaar NCRV
009691: ALINGS, WIM - Bloem-lezing bij vijftig jaar Meneba
W0901: ALKEMA H. - Sikke van Westraga
005286: ALLEGRO, JOH M. - The Chosen People, A Study of Jewish History from the Exile until the Revolt of Bar Kocheba.
005968: ALLEN, JIM - Perdition, A play in two acts.
0101490: ALLEN, PHILIP - Atlas der atlassen : de kaartenmakers en hun wereldbeeld.
006478: ALLGAIER, KARL; GERKEN, LEO - Thomas von Aquin, Summe gegen die Heiden, Dritter band, Teil 1 und 2.
009195: ALLING, A., NELSON, MARK - Leven onder glas, De 'inside story' van Biosfeer 2
008923: ALMA, ADRIAAN/ RENÉ BEAUMONT E.A. (TEKST) - Kerstnummer Grafisch Nederland: Geld
007011: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen.
004573: ALS VIJF HETZELFDE ZEGGEN, MARKUS EN EFEZE IN VIJF NEDERLANDSE VERTALINGEN. -
003493: ALTA, HAN - Het Gooi.
001227: ALTA HAN - Nederland ons aller tuin: Het Gooi
008737: ALTENA, ERNST VAN - Het kind en het lied. Sinaspril essay nr.9
0101423: ALTENA, ERNST VAN - Hoogvliegers ten val, De vliegende mens in mythe en sage
W1636: ALXANDER, J. J. G. - Verluchte initialen uit oude handschriften
W0526: AMERONGEN MARTIN VAN - Mijn leven, zijn leven, Martin van Amerongen over biografieën, hagiografieën en anti-biografieën.
007777: AMERONGEN, MARTIN VAN - Uren met Jeanne. In het spoor van de Maagd van Orléans
0101737: AMERONGEN, MARTIN VAN - Zijn bliksem, zijn donder, Over de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach
006568: AMERONGEN, MARTIN VAN - L. A. J. Burgersdijk
010298: AMIRA, KARL VON - Das Endinger Judenspiel
005461: AMISHAI-MAISELS, ZIVA, AND YESHAYAHU, ISRAEL (FOREWORD BY) - Tapestries and Mosaics of Marc Chagall at the Knesset
004803: AMSBERG, KIKI; STEENHUIS, AAFKE - Denken over liefde en macht.
003810: AMSTEL, JAC. VAN - Van school.
009506: AMSTELODAMUM, GENOOTSCHAP - Amsterdam 1900-1940, gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
002704: AMSTERDAM, HERMAN VAN; ELST, ANNETTE VAN - Bollenpraat
002711: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Tussen Engel en Kerk, 75 jaar Engelbewaardersparochie.
003991: DE PORTUGEES ISRAËLITISCHE GEMEENTE TE AMSTERDAM -
003662: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Hillegom de jaren 70
003661: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Hillegom de jaren 60
003660: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Bazen en knechten
002694: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Hillegom de jaren 60
002707: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Zo was het in de bollen
002706: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Werken in de bollen.
002705: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Mechanisatie in de bollen.
002703: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Bazen en knechten
002701: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Toen Lisse
002700: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Sassenheim jaren 80
002699: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Sassenheim jaren 70
002696: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Lisse de jaren 70
002695: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Hillegom de jaren 70
029910: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Beverwijk in de jaren 50
029911: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Beverwijk in de jaren 60
002778: AMSTERDAM, HERMAN VAN - Toen Lisse
002697: AMSTERDAM, HERMAN VAN; ELST, ANNETTE VAN - Lisse de jaren 60
010634: ANBERT, G; FR. WIMMER - Aristoteles' Fünf Bucher Von Der Zeugung Und Entwicklung Der Thiere
005229: ANDEL - De grondbeginselen der luchtvaart van ing. A. Andela
002574: ANDEL J. C. VAN EN ANDEL-RIPKE O. VAN - Heropvoeding door arbeid, Een bijdrage tot de studie van geestelijke stoornissen.
007477: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - De boer die alsmaar ruilen wilde.
008934: ANDERSEN, H. C. - Sprookjes, met 69 illustraties van Hans Tegner.
006190: ANDERSEN, HANS; CRAMER, RIE - Sprookjes van Hans Andersen, geïllustreerd door Rie Cramer.
005607: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes, vertaald uit het deensch door Marie W. Vos
004537: ANDERSON, BERNHARD W. - The living World of the Old Testament.
007536: ANDINE - Jo en Fred een boek voor meisjes van 12 tot 15 jaar
0101125: ANDRÉ, JEAN-MICHEL - Ceramiek en glas
010699: ANDREAS, CONNIRAE; STEVE ANDREAS - Het hart van de geest, Veranderen door innerlijke kracht met NLP
0101910: ANDREAS-SALOMÉ, LOU - Terugblik op mijn leven, Hooofdlijnen van enkele persoonlijke herinneringen
011002: ANDREAS, STEVE; CONNIRAE ANDREAS - Veranderen kan...leuk zijn, NLP en de kunst van het plezierig ontwikkelen
010724: ANDRÉE, S. A. - Dem Pol entgegen, auf Grund der während Andrées Polarexpedition 1897 geführten und 1930 gefundenen Tagebücher.
002553: ANDREUS HANS - Een bos vol dieren.
W0995: ANDREUS HANS - Vier maal j en Janus
0101545: ANDREUS, HANS - Verzameld proza
006828: ANDREWS, LYNN V. - Schaduwzuster, Het liefdesverhaal van een tovenaar en een tovenares.
004442: ANDRIESSEN, SUZE - Een brutaal meisje, Een verhaal.
004421: ANDRIESSEN P. J. - Na schooltijd.
002095: ANDRIESSEN HERMAN - Grafwacht
006840: ANDRIESSEN, M. G. - Williams schat of de misdaad verijdeld.
007620: ANDRIESSEN, P. J. - Albertine
004726: ANDRIESSEN SUZE - Nanny.
009038: ANEMA, R.G., JEPMA, J. - Veeteelt
000502: ANGEL PIERRE - Le personage juif dans le roman Allemand (1855-1915), La racine littéraire de l'antisemitisme Outre-Rhin. 223 pag.
006782: ANKUM, L. VAN (SAMENSTELLING] - Tusschen licht en donker, Keur van vertellingen, sprookjes, fabels, anekdoten, gedichtjes, spelletjes, kunstjes, rijmen en raadsels.
000464: ANNE FRANK STICHTING - Antisemitisme, Een geschiedenis in beeld.
000552: ANNE FRANK STICHTING - Oud en nieuw fascisme. 207 pag.
005877: ANONIEM - Leren tellen
005878: ANONIEM - De 4 jaargetijden
000605: ANONIEM - De lotgevallen van de heer Pieter Pienter met de postgiro
005921: ANONIEM - De Bio-tex poppen op zoek naar een diamant
007186: ANSELM VON CANTERBURY - Cur Deus Homo, Warum Gott Mensch geworden. Laeinisch und Deutsch.
W1029: ANSTADT SERA - Een zachtmoedig mens, Roman
010517: APEL, MAX - Kommentar zu Kants Prolegomena
002757: APELDOORN, DR. C.G.L., BEIJER, DR. T. (TRANSCRIPTIE) - Geneesinzichten van dr. Nicolaes Tulp
007160: APOLLODORI - Apollodori Bibliotheca, Ex Recognitiome Rudolfi Herscheri
007386: APOLLODORUS - The Library of Greek Mythology
000293: APPEL LEA - Het brood der doden, Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis. 112 pag.
001795: APPEL CARL - Provenzalische Chrestomathie. Mit Abriss der Formenlehre und Glossar.
001639: APPEL GERSION - A Philosophy of Mizvot, The religious-ethical concept of judaism, their roots in biblical law and oral tradtion.
W1027: APPEL LEA - De trooster en de witte bloem.
007121: APPELT, HEDWIG - Die Amazonen, Töchter von Liebe und Krieg.
007154: APULEIUS - Apulei Platonici Madaurensis Metamorphoseon Libri XI, Edidit Rudolfus Helm
007262: AQUINAS, THOMAS - On being and essence
007351: AQUINAS, ST. THOMAS - Tractatus de Unitate intellectus contra Averroistas
007344: AQUINAS, ST. THOMAS - Commentary in the Book of Causes [Super librum de causis expositio]
006510: AQUINAS, ST. THOMAS - Commentary on Aristoteles Physics.
007358: AQUINAS, ST. THOMAS - Summa Theologiae Vol. I Christian Theology
007359: AQUINAS, ST. THOMAS - Summa Theologiae Vol. 8: Creation, variety, and evil.
007364: AQUINAS, ST. THOMAS. - In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum Exposito
007366: AQUINAS, ST. THOMAS - Commentary on Saint Paul's Epistle to the Ephesians [Aquinas Scripture Series of Vol. 2]
007360: AQUINAS, ST. THOMAS - Summa Theologiae Vol. 8:Cosmogony
007361: AQUINAS, ST. THOMAS - Summa Theologiae Vol. 8:Human intelligence
007183: AQUINAS, THOMAS; SIGER OF BRABANT; ST. BONAVENTURA - On the Eternety of the World - De Aeternitate Mundi
007070: AQUINATIS, DIVI THOMAE - Physicorum Aristoteles, in Octo Libros Expositio
007069: AQUINATIS, DIVI THOMAE - Opuscula Philosophica
007341: AQUINATIS, DIVI THOMAE - De Regimine Principum ad Regem Cypri et de Regimine Judaeorum ad Ducissam Brabantiae
007355: AQUINATIS, S. THOMAE - Opuscula Selecta ad fidem optimarum editionnum diligenter recusa opem ferente quodam sacrae theologiae professore. Tomus quartus
007356: AQUINATIS, S. THOMAE - Catena Aurea in Quatuor Evangelia, volumen primum complectens Expostionem in Matthaeum et Marcum
007284: D´AQUINO, TOMMASO - L´essere e la partecipazione, Commento al libro di Boezio de Ebdomadibus.
007285: D´AQUINO, TOMMASO - L´ente e l´essenza - Lúnità dell'intelletto
007347: AQUINO, TOMÁS DE - Comentário ao Tratado da Trindada de Boécio - Questões 5 e 6
007273: D´AQUINO, TOMMASO - L´ente e l´essenza, Testo latino a fronte
007391: C. PETRONIUS ARBITER - Schelmen en tafelschuimers, Een satirische zedenroman uit de tijd van keizer Nero
006043: ARENDT, HANNAH - The jew as Pariah, A collection of essays and letters written from 1942-1966.
005807: ARÈNES, J, (A.O.) - Travux Batonaiques, dédiés á René Maire.
009958: ARIENS KAPPERS - VON REDEN, SIBYLLE - Het raadsel der Etruriërs
0101119: ARIËNS, CATRIEN - Curaçao, Een eiland van zichzelf / Un islag di su mes / An island of its own
000403: ARIS STEPHEN - Jews in Business
010502: ARISTOTE - Métaphysique, Livre IV, Commentaire et traduction Jean Cachia
007143: ARISTOTE - Topiques, Tome I, Livres 1-IV
007156: ARISTOTE / ARISTOTELES - Météorologiques. Nouvelles traduction et notes par J. Tricot.
010537: ARISTOTELES - Metaphysica A, ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. h. de Ley
010641: ARISTOTELES - Der Protreptikos des Aristoteles, Einleitung, Teex, Übersetzung und Kommentar von Ingemar Düring.
007157: ARISTOTELES - Metaphysik XII. Übersetzung und Kommentar von H.-G. Gadamer. (Griechisch-Deutsch).
007430: ARISTOTLE (ARISTOTELES) - Works of Aristotle. Vol. 2: Physica (transl. by R. P. Hardie and R. K. Grave), De Caelo (by j. L. Stocks); De generatione et corruptione (by H. H. Joachim)
010503: ARISTOTLE - Articles on Aristotle, 3. Metaphysics, Edited by Jonathan Barnes, Michael Schofield and Richard Sorabji
007456: ARISTOTLE (ARISTOTELES) - The First Book of the Metaphysics of Aristotle
010643: ARISTOTLE - Aristotle´s Categories and de Interpretatione, Translated with notes and glossary by J. Ackrill
010614: ARISTOTLE ARISTOTELES - Aristotle on education, Extracts from the ethics and politics
006509: ARISTOTLE - On Interpretation, Commentary by St. Thomas and Cajetan, translated from the Latin by Jean T. Oesterle.
007142: ARISTOTLE - Sophistische Widerlegungen
009927: ARKEL, DS. R.E. VAN, DR. G.P. MARANG EN PROF.DR. A. NOORDTZIJ - Langs Nijl en Jordaan. Reisindrukken uit Egypte en Palestina.
005222: ARMENGAUD, PROF. DR. A. - Geschiedenis van de wereldbevolking
004920: ARN, WIM; ARN, CHARLES - De beste jaren komen nog!
004296: ARNKEN, R. A. ING. - Luchtvaartkennis voor iedereen.
005240: ARNKEN, R. A. ING. - De ontwikkeling van het vliegtuig en indeelingen van vliegtuigtypen.
010226: ARNOLD, WENDY - The historic hotels Spain
0101390: ARNOTT, KATHLEEN (RETOLD BY) - African myths and legends.
007352: ARROYABE, ESTANISLAO - Das refelktierende Subjekt, Zur Erkenntnistheorie des Thomas von Aquin
008741: ARTAUD, ANTONIN - Lettres contre la cabbale adressée à Jacques Prevel.
006961: ARTZ, MARCEL J. A. - Met Dikke Gijs het luchtruim in.
001881: ASCH SCHALOM - Woran ich glaube, Von der Gattung zur Persönlichkeit.
001867: ASCH SCHALOM - Mottke der Dieb
000425: ASCH SCHALOM - De vrede der wereld. Boek 3.
026182: ASCH, MOSES (ED.) - American Folk Song Woody Guthrie
001477: ASSER ELI - Het huis is te klein
000094: ASSER ELI - De geschiedenis van Potasch & Perlemoer
002263: ASSHOFF WOLFGANG - Die Dortmunder Bittermark und ihr Mahnmal. Eine Dokumentatiom
004607: ASSMAN, HUGO - Onderdrukking verzet, Een stem uit Latijns Amerika.
021679: ATTEMA, JELLE - Door het oor van de naald (de geschiedenis van de grammofoon)
030097: ATTERBURY, PAUL (RED.) - De geïllustreerde antiekencyclopedie
010629: ATTICUS - Fragments, texte établi et traduit par Édouard des Places
004504: AUBERT, ROGER - Vaticanum I
001440: AUBIER DOMINIQUE AND MORATH INGE - Fiesta in Pamplona
002274: AUE HARTMANN VON - Gregorius der gute Sünder.
009016: AUGUSTA, J., BURIAN, Z. - Flugsaurier und Urvögel
011967: AUGUSTI, BRIGITTE - Nora en Erna. Een verhaal voor meisjes naar het Hoogduitsch
007153: AULUS PERSIUS FLACCUS (34-62) - Saturae, ed. atque prolegomenis, interpretatione Belgica, comment. instruxit Iacobus van Wageningen
007421: AURELIANENSIS, AEGIDUS - Quaestiones super de generatione et corruptione. Hrsg. von Zdzislaw Kuksewicz
007237: AURELIUS - Pensées De Marc Aurèle Antonin, Ou Réflexions Morales Que Cet Empereur Philosophe Se Faisait À Lui-Même
003998: AUSTIN, JANE - Sanditon and other stories.
004359: AUTEUR ONBEKEND - Ballade van de dingen die niet overgaan.
000079: AUWERDA JOEP - Joodse Gemeente in Zaandam
003004: AUWERDA, RICHARD - Het dossier Schillebeeckx, Theoloog in de kerk der confilcten.
W0342: AVERY GILLIAN - Behold the child, American children and their books 1621-1922.
006035: AVI-HAI AVRAHAM - Ben Gurion, State-Builder.
001292: AVI-YONAH MICHAEL - Carta's Atlas of the Period of the Second Temple, The Mishnah and the Takmud
001243: AVI-YONAH MICHAEL - Jerusalem die heilige Stadt.
W0804: AWWARD SAMI - Het heilige land in woord en beeld.
002855: AXTERS, PROF. S. - Mystiek Brevier - De Nederlandse mystieke poezie. Derde deel.
000074: BAALEN H. J. VAN - Joodse gemeente in Deventer
004082: BAAN, GRÉ VAN DER - Het land dat ons is toevertrouwd.
007490: BAAN, CORRIE VAN DER - Scherven brengen geluk, Een verhaal uit Suriname
009455: BAARSEL, J. VAN - Van gat tot stad
030012: BAARSEN, REINIER - Nederlandse meubelen 1600-1800
0101312: BAARTMANS, K. - Boer koekoek
008251: BAAS, MIRANDA - Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, Fort Hofdijk, Utrecht; Vasn Gimborn Arboretum, Doorn
001875: BABEL ISAAK, SINGER I.B. TAMMUZ BENJAMEN (A.O.) - Moderne joodse verhalen
026854: BABURINA, N; M. AWWAKUMOV - Russisches sowjetisches Ballett auf dem Plakat. Russian Soviet Ballet in Poster. Russkii Sovetskii Balet v Plakate
005243: BACH, JEAN - Collecting German Dolls
001361: BACHIENE, W. A. - Vaderlandsche geographie, of nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden..
002332: BACHRACH BERNARD S. - Jews in Barbarian Europe.
009158: BACKER, P. DE - De teelt van witloof in woord en beeld
004033: BACON, JOSPHINE - Atlas van de joodse beschaving.
007431: BACON, ROGER - Compendium of the Study of Theology. Edition and translation with introduction and notes by Thomas S. Maloney
0101665: BADEN POWEL OF GILWELL, LORD - Het verkennen voor jongens (jongensuitgave)
003454: BAESJOU, JAN - littera Eget Scheda, De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel.
003019: BAHR, HANS-ECKEHARD - Wereldvrede en revolutie, Politiek-theologische essays.
0101393: BAILEY, L. H. - The Standard Cyclopedia of Horticulture, illustrated with colored plates, four thousand engravings in the text and ninety-six full-page cuts. In six volumes
W1404: BAILEY ANTHONY - Gezicht op Delft, Een biografie van Joahnnes Vermeer.
010680: BAILEY, ALICE A. - De nieuwe psychologie ; Een verhandeling over de zeven stralen , deel 5
003207: BAIR, DEIDRE - Anaïs Nin, biografie
000862: BAKELMANS L. - De Schoonheid van ons Land, Deel 6-De Vlaamse steden.
003295: BAKELS, H. - Prikkeldraad
007171: BAKER, DORA - Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) Sein Leben und sein Werk
W0197: BAKKER M. - Harm Jan en Tieneke in de winter.
003762: BAKKER, TAMMO - De kehilla Veendam
003608: BAKKER, J. T. - Geloven vragenderwijs.
001733: BAKKER TRIX - Marjan zet door
0101132: BAKKER, H. EN VEEN, H. VAN - Zelf pottenbakken
0101481: BAKKER, W. EN RUSCH, H. - Ons eigen land, Eenvoudige atlas van Nederland
004514: BAKKER F.R. E.A. - Problemen van studenten en probleemstudenten.
000651: BAKKER SIEM - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949. 705 pag.
007787: BAKKER, R. - Albert Camus
009719: BAKKER, HANS - Ameland. Van Hollum tot de Hon.
009720: BAKKER, HANS - De Friese meren.
009722: BAKKER, G. - De sted Warkum
002550: BAL J, - Vaste planten.
007103: BALDNER, STEVEN E.; CARROLL, WILLIAM E (TRANSLATION). - Aquinas on Creation, Writings on the "Sentences" of Peter Lombard, Book 2, Distinction 1, Question 1.
0101118: BALEN, MR. W.J. VAN - Zes Nederlandse Antillen (Curaçao)
009520: BALEN-CHAVANNES, A. E. VAN - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966
W0271: BALEN TIL VAN - Stijfkopje's wensen en dromen
003463: BALEN, W. J. VAN - Pioniers, de ontdekking van de wereld.
010194: BALEN, MR. W.J. VAN - Ons gebiedsdeel Curaçao
029953: BALEN, C. L. VAN - Het Noordzeekanaal, Zijn ontstaan en beteekenisvoor Amsterdam
009839: BALEN-CHAVANNES, A. E. VAN - Bibliografie van de geschie-denis van Zuid-Holland tot 1966. Met indices vam J.H.Rombach en J.E.H.Rombach-de Kievid
009007: BALIS, JAN (SAMENSTELLING) - Van diverse pluimage, Tien eeuwen vogelboeken
009346: BALK, J.TH. - Een kruiwagen vol bomen, Verleden en heden van het Amsterdamse bos
010985: BALKENENDE J. P.; T. J. VAN DER PLOEG - Behoud en vernieuwing van identiteit
007144: BALTES, MATTHIAS - Die Weltentstehung des Platonischen Timaios nach den Antiken Interpreten. Teil I.
010732: BAND, GEORGE - Road to Rakaposhi
002577: BANDER PETER (INLEIDING EN COMMENTAAR) - Nog drie Pausen, de profetiiën van Malchias.
030071: BANGERT, ALBRECHT - Goud en zilver
030015: BANGERT, ALBRECHT - Porselein
030099: BANGERT, ALBRECHT - Glaswerk
006209: BANGLEV, ALEXANDER - Das angenommene Königsgambit.
003245: BANNING, W. [E.A.] - Goed en kwaad, Bezinning op de ethische normen.
0101310: BANNING, PROF. DR.W. - Karl Marx, Leven, leer en betekenis
0101822: BAR, DR. IR. A.L.S. - Beschouwingen over de rozekruisgraad, Licht en duisternis, Het kruis-symbool Via Crucis, Via Lucis
0101918: BARBELLION, W. N. P. - Dagboek van een teleurgesteld man
026853: BARCHATOWA, JELENA - Russischer Konstruktivismus, Plakatkunst
006966: BAREN, KEES VAN - Ik wil.
003576: BARNARD, W., DR. - Stem van een roepende. Gebeden.
0101922: BARNARD, BENNO - Uitgesteld paradijs
010919: BARNARD, MARCEL - Wat het oog heeft gezien / verbeelding als sleutel van het credo
004816: BARNARD, MARCEL, E.A. (REDACTIE) - Letter en feest, In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie.
w1538: BARNARD BENNO - Uitgesteld paradijs
0101913: BARNARD, BENNO - Uitgesteld paradijs
003718: BARNETT, PAMELA R. - Theodore Haak, The first German Translator of Paradise Lost..
000211: BARNEVELD JAN VAN - Om Sions Wil Niet Zwijgen. 144 Pag.
W0435: BARQUIST, DAVID L - Myer Myers: Jewish Silversmith in Colonial New York.
030030: BARR, SHELDON - Venetian Glass, Confections in glass 1855-1914
006437: BARRET BROWNING, ELIZABETH - Aurora Leigh
009115: BARRETT, LOUISE - Bavianen, Overlevenden van het Afrikaanse continent
002319: BARRETT C. K. - The New Testament Background: Selected Documents.
010615: BARRETT, HELEN M. - Boethius, Some aspects of his times and works.
009114: BARRETT, LOUISE - Bavianen, Overlevenden van het Afrikaanse continent
003954: BARRIE, J. M. - Peter pan.
W1524: BARTA, LAJOS - Ik verwacht je op de poesta.
005403: BARTELINK, G. J. M. DR - Twents volksleven, Liederen en dansen.
003602: BARTH, HERMANN, STECK, ODIL HANNES - Exegese des Alten Testaments Leitfaden der Methodik.
010533: BARTH, E. M., DR - Evaluaties, Rede
001043: BARTH, HANNS - Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins (Jahrbuch), Jahrgang 1938, band 69
010539: BARTH, E. M. - Perspectives on Analytic Philosophy
004127: BARTHEL, MANFRED - Wat werkelijk in de bijbel staat, Een nieuw licht op het Boek der Boeken.
000336: BASHAN RAPHAEL - The Victory, The Six-day War of 1967.
W0776: BASTIAANS W.CH. J. - Herinneringen uit het oude Ned. Indië, tijdvak 1890-1917
010263: BASTIAANS, PROF. DR. J. (MEDEWERKER) - Leven na de oorlog, Een bundel informatie over het verwerken van ervaringen uit de oorlog 1940-1945
004370: BASTIN, MARJOLEIN; BUISSINK, FRANS - Nog een jaartje natuur
004228: BASTIN, MARJOLEIN - Afspakenboekje 1992
004226: BASTIN, MARJOLEIN - Kruiden
009214: BASTIN, MARJOLEIN - Dagboek
008908: BASTIN, MARJOLEIN - Klein herbarium
005598: BASTIN, MARJOLE - Natuuragenda 1988
005599: BASTIN, MARJOLEIN - natuuragenda 1989
005600: BASTIN, MARLJOLEIN - PRENATAL NAMENBOEKJE. 2000 Leukste meisjes- en jongensnamen
005601: BASTIN, MARJOLEIN (TEKENINGEN); BUSSINK, FRANS (TEKST) - Klein Herbarium
011927: BATAILLE, GEORGES - De zonne-anus, De aartsengelachtige, Erotische gedichten
007771: BATAILLE, CHRISTOPHE - Annam
006512: BATHEN, NORBERT - Thomistische Ontologie und Sprachanalyse.
003452: BATING, MARJOLEIN EN BUISSINK, FRANS - Vindsels
005518: BATING, MARJOLEIN EN BUISSINK, FRANS - Vindsels
011068: BATTISTINI, MATILDE - Het boek der symbolen, De verborgen betekenis van de westerse schilderkunst
007234: BAUDELAIRE (CHARLES) - Oeuvres Complètes de Baudelaire, Édition présentée dans l´ordre chronologique et établie sur les textes authentiques avec des variantes inédites et une annotation originale.
010876: BAUDET, GILBERT - De traditie voorbij, Een theologisch essay over "vergeten" woorden van Jezus
007184: BAUDRY, J. - Le problème de l´origine et de l´eternité du monde dans la philosophie grecque de Platon à l´ère chrétienne.
030089: BAUER, J. EN A. - A book of jewels
004851: BAUER, CLEMENS; BREEBAART, K. - Passagiers van de blauwe tram.
006456: BAULOYE, LAURENCE - La question de l'essanece, Averroès et Thomas d'Aquin, Commentateurs d'Aristote.
007776: BAUM, VICKY - De dansen van Ina Raffay
002636: BAUMANN ERNST - Meine Berge, meine Kamera.
005250: BAUMANN, BOMMI - Wie alles anfing
006648: BAUMANN, J. J. - Die Staatslehre des h. Thomas von Aquino, des größten Theologen und Philosophen der katholischen Kirche. Aus seinen Werken authentisch zusammengestellt und mit einer Einleitung versehen. Ein Beitrag zur Frage zwischen Kirchen und Staat.
003363: BAVEL, T. J. VAN - Augustinus.
009600: BAX, JACK - Rotterdam-Europoort, natuurlijk: Een stad is als een mens; je gaat er van houden naarmate je ze beter leert kennen
0101372: BAXTER, GLEN - Zijn leven (vertaling Kees van Kooten)
002860: BAYLEY, NICOLA - One old Oxford Ox.
007181: B.C. BAZAN, J.W. WIPPEL, G. FRANSEN, D. JACQUART - Les questions disputees et les questions quodlibetiques dans les facultes de theologie, de droit et de medecine
007195: BAZAN, BERNARDO - Siger de Brabant, Écrits de logique, de morale et de physique
002638: BAZIN RENÉ - De tout son âme
0101679: BAZIN, GERMAIN - The history of world sculpture, An Illustrated Survey from Prehistory to the Present Day
004257: BEARD, CASEY - Tools of the Cowboy Trade : Today's Crafters of Saddles, Bits, Spurs, and Trappings
030057: BEATA [B. ZEGERS VEECKENS] - Trouwe vriendjes
0101275: BEATTIE, ROD - De Thai-Birma spoorlijn, De ware geschiedenis van de brug over de rivier de Kwai
001585: BEATTIE WILLIAM - Scotland Illustrated in a series of views taken expressly for this work by Thomas Allom.engraved by or under immediate direction of Robert Wallis.
007612: BEAUCLERK, HELEN - The Green Lacquer Pavilion Adorned with nine Cuts and a Portrait by Edmund Dulac
003876: BEAUFORT, DE, BINNERT PHILIP - Kerstmis in Scheveningen
002197: BEAUVOIR SIMONE DE - Memoires: De bloei van het leven
002998: BECK, C.H - Theologen der Dritten Welt
000082: BECKER J. - Besneden en begraven....Vijf eeuwen Joden in Tiel en het Gelders rivierengebied 441 pag.
006156: BECKER, ALBERT - Die Sizilianische Partie.
000080: BECKER J. - Het Smousekerkhof Te Geffen 1693-1908
000982: BECKER J. - Kleine bontgids.
005579: BECKETT, SAMUEL - Molloy, Malone Dies, The Unnamable.
004403: BECKFORD, WILLIAM - Von Venedig zu den Dolomiten mit William Beckford.
003924: BEECHER STOWE HARRIET - De kleine vossen in het gezin.
000178: BEEK, M. A. - Israel, Land Volk Cultuur
002789: BEEK, J. E. F. VAN - Modellen voor lichte houtarbeid.
001462: BEEK, M. A. - Jeruzalem, heilige stad
008894: BEEK, DR. A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos
0101853: BEEK, WIM VAN DER - Ronald Tolman, Paarden en Maskers
008896: BEEK, DR. A. VAN DE - Te veel gevraagd? Israël in het christelijk denken
0101932: BEEKHUIZEN, J. F. H. H. - De schoonheid van het oude tin
0101999: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer, Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-1950
011935: BEEM, H - Uit Mokum en de Mediene. Joodse woorden in een Nederlandse omgeving
001422: BEEM H. - Jerosche (erfenis). Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
W0509: BEEM H. - De verdwenen Mediene. (Kol Hakohol Hakodousj Hazee.)
W1384: BEEM-PALEOLOGO T. VAN - Een nachtelijk avontuur.
000894: BEEM, H - De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods cultuurcentrum. Met een bijdrage van J.F. van Agt over ' De synagogen in Leeuwarden en elders in Friesland ' en met een inleiding van Opperrabijn E. Berlinger.
006659: BEEMELMANS, FRIEDRICH DR. - Zeit und Ewigkeit nach Thomas von Aquino.
003889: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter
003888: BEEN, JOH. H. - Twee zeemanszoons. Witkop en Baasje.
002712: BEENAKKER, JAN; RUTTE, REINOUT - De Duin- en Bollenstreek in vogelvlucht, Landschap, leven en werken omstreeks 1800.
009784: BEENAKKER, DR. A.J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand, Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569 (deel XX)
000642: BEENAKKER J.J.J.M., GEELS E. W., HEUS, J.H.J., EN HOEGEE E. - Duin- en Bollenstreek in "caert" gebracht. 110 pag.
011957: BEER, GÜNTER, COMPILATION - Web Design Index
008924: BEEREN, WIM - Kunst uit Rotterdam
007302: BEEREN, WIM - Beeren over Lucebert
006579: BEETS, NICOLAAS - Najaarsbladen, Gemengde gedichten 1874-1880
0101551: BEETS, NICOLAAS - Dennenaalden. Laatste dichtbundel, 1892-1900
0101554: BEETS, NICOLAAS - Tongschrapen (interviewing)
009948: BEEVOR, ANTONY - The Spanish Civil War
012011: BEGO, RENÉ - Berlin Mitte
006134: BEHEIM-SCHWARZBACH, MARTIN - Das grosse Schachbuch.
010465: BEHLER, ERNST - Die Ewigkeit der Welt, Problemgeschichtliche Untersuchungen zu den Kontroversen um Weltanfang und Weltunendlichkeit in der arabischen und jüdischen Philosophie des Mittelalters.
W1518: BEHR, EDWARD - De laatste keizer van China was een kind, Het opzienbarende levensverhaal van de laatste Chinese keizer.
001876: BEIN ALEX - Theodor Herzl, Biographie

Next 1000 books from Grimbergen Boeken

3/29