Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


LENNEP, DAVID VAN - Brief, geschreeven te Batavia, den 10den Augustus 1803, bevattende onderscheide aanmerkingen op het, in Anno 1802, uitgekoomen werkje van den geweezen commissaris generaal mr. S.C. Nederburgh, ten titel voerende: Verhandeling over de vraagen: Of, en in hoe verre, het nuttig [...] zijn zoude, de Oost-Indische bezittingen van deezen staat, ofte zommigen derzelven, te brengen op den voet der West-Indische volksplantingen ...

Title: Brief, geschreeven te Batavia, den 10den Augustus 1803, bevattende onderscheide aanmerkingen op het, in Anno 1802, uitgekoomen werkje van den geweezen commissaris generaal mr. S.C. Nederburgh, ten titel voerende: Verhandeling over de vraagen: Of, en in hoe verre, het nuttig [...] zijn zoude, de Oost-Indische bezittingen van deezen staat, ofte zommigen derzelven, te brengen op den voet der West-Indische volksplantingen ...
Description: Amsterdam, Mattheus Schooneveld, 1804. 78pp. 8vo. In een gemarmerd omslagje.Tekening in potlood op Franse titelpagina. l Sebastiaan Cornelis Nederburgh (1762-1811) was medeverantwoordelijk was voor de Charter van 1803, welke de basis vormde van de Nederlandse koloniale politiek na de overname van de Vereenigde Oostindische Compagnie door de Nederlandse overheid..

Keywords:

Price: EUR 165.00 = appr. US$ 179.33 Seller: Grimbergen Boeken
- Book number: 953358

See more books from our catalog: old and rare books