Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments
Description: Leeuwarden, 1750-1754, Pieter Koumans, Willem Coulon en Abraham Ferwerda, Boekverkopers. Hard Cover.l Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Deel 1 :696 p. Deel 2:662 p. Deel 3: 1066 p. plus Hebreeuws en Grieks register. Opnieuw zorgvuldig ingebonden in "oude stijl" in kunstleer met ribben en nieuwe schutbladen.

Keywords:

Price: EUR 324.50 = appr. US$ 352.68 Seller: Grimbergen Boeken
- Book number: 91829