Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37522: GOUNOT, R. - Evolution de l'art de la dentelle du Puy, au 19e siècle. Le Puy 1978, 64 pag. + 78 plates (ex library copy).
42056: GOUPIL, P.E.A.? / J.P. BRISSOT DE WARVILLE? - Essai historique sur la vie privee de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. s.l, s.n., 1789.
53588: GOUR, A.J. DU - Memorie ter verdediging van Lodewijk den XVI, opgesteld voor het uitspreken van zijn doodvonnis, Harderwijk etc, Kasteel etc. [1801].
954: GOURDON DE GENOUILLAC, H., - L'Art héraldique. Parijs [1889]. Geb., geïll., 290 p.
23370: GOUTAREL, A - Les regimes matrimoniaux a Orange au XIXe siecle, d'apres contrats de mariage et état-civil. z.pl. 1975, 136 pag., geïll.
21100: GOUTAREL, A - La peste de 1721-22 a Orange, z.pl. 1974, 61 pag.
20270: GOUTAREL, ALAIN - Aspects de la société Orangereoise au 18e siècle, a travers les registres notariés, 2 delen, Aix 1972, 671 p.
26122: GOUW, J. TER - Amsterdamsche Tafereelen, Haarlem 1876, 318 pag., geb. in blauw linnenband, geïll. met 15 litho's van J.C. Greive Jr. Goed exemplaar.
20142: GOUW, J.L. V.D. - Marie de Brimeu. Une princesse Néerlandaise de la première moitié de la guerre de quatre vingts ans, Brussel 1951, 59 pag, geïll. ( eerder verschenen in de Ned. Leeuw 1947, in het nederlands ). Oplage 75 ex.
19580: GOUW, J. TER - In de Kalverstraat.
64331: GOUW, J. TER, - De Volksvermaken
960: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's). Mooi exemplaar, gebonden.
38310: GOUW, JAN TER - De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven, Amsterdam 1866, 98 pag., ( iets los ).
40500: GOUW, J. TER, - Nalezing op mijne Amstelodamiana, Amsterdam 1866, 156 pag., met uitsl. plaat.
43682: GOUW, J.L. V.D. - Schetskaart van Heukelum volgens het morgenboek van ca. 1425, nov. 1982. Groot blad plano.
36628: GRAADT VAN ROGGEN, C.J. - Foto van het diner van C.J.Graadt van Roggen, ter gelegenheid van zijn candidaatsexamen rechten 1923
38266: GRAADT VAN ROGGEN, A.H.F. EN A. V. ROGGEN - Genealogy of the families van Roggen, Graadt van Roggen and Graadt. USA 1995, 547 pag., hardback, ill.
65988: GRAAF, J.J., - Gids in het bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, door J.J. Graaf.
20370: GRAAF, J. DE - Het huis Dorth en zijne bewoners, 2 pl., 1920, 58 p., geíll.
65993: GRAAF, J.J., - Bijzonderheden over de geschiedenis der geslachten: Graaf-Franses en Van der Scheer-Hazemont
51624: GRAAF, J., DE, - Brummen in den tijd van overgang, Zutphen 1947, 263 pag., geb.
59792: GRAAF, H.J. DE - Catalogus van de handschriften in Westerse talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1963.
3582: GRAAF BIERBRAUWER, BOB DE - Het geslacht De Graaf Bierbrauwer. Nieuwkoop 1986, 64 p., geïll. Oplage 100 exemplaren.
42753: GRAAF, REINIER DE - De vivorum organis generationi inservientibus, de clijsteribus et de usu siphonis in anatomia. Leiden/Rotterdam, Hackius, 1668.
66365: GRAAFLAND, JOHAN, - Van toen en thans. Een bundel schetsen en novellen door Jonkheer Johan Graafland. (1915-1925.)
33422: GRAAFLAND, AEGIDUS, GEB. TE ´S GRAVENHAGE, BURGER VAN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad leg. 27 cod. de inofficioso testamento [...] Leiden Daniel Goedval 1751
15297: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden [...]. 1792-1793.
53196: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd. Zutphen, W.J. Thieme, 1894 [dissertatie].
19622: GRAFT, C.C. VAN DER - Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis [Blikman & Sartorius] 1749 - 1949.
32515: GRAFT, JACOB VAN DE - Geschiedenis der wetgeving op de tienden hier te lande, inzonderheid in Holland en Zeeland. Academisch proefschrift [...] Middelburg J.C. & W. Altorffer 1856
36864: GRAFT, J. VAN DE - De tapijtfabrieken der 16e en 17e eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels .... Zeeland, Middelburg 1869, 193 pag., geb. Mist mapje met 7 gravures.
47334: GRAIMBERG, CH. DE, - Histoire du gros tonneau de Heidelberg, Mannheim 1823, 110 pag., origineel bedrukt omslag.
50913: GRAM, J. - De avonturen van baron Munchhausen. Naar de Engelsche uitgave bewerkt door Johan Gram, met 18 platen in kleurendruk naar oorspr. teekeningen van A. Bichard. Rotterdam, Elsevier, 1880 (jaartal op voorplat).
30704: GRAM, J. - Onze schilders in Pulchri Studio ( 1880- 1904 ), Leiden 1904, 120 pag., geb., geïll., mooi exemplaar in linnen stempelband, goud op snee.
38286: GRAM, J - De schilderconfrerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's- Gravenhage 1682-1882, Rotterdam 1882, 136 pag., orig. omslag van imitatie perkament ( in goede staat ! ).
43308: GRAM, J. / C. TELDERS (SECRETARISSEN) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen van Oude Meesters te 's-Gravenhage, t.b. der watersnoodlijdenden, 3e druk, 's-Gravenhage 1881, 56 pag.
54475: GRAND, MARC ANTOINE LE / P. LANGENDIJK (VERT.) - De bedriegery van Cartouche of de Fransche roovers. Blyspel. Amsterdam, D. Ruarus, 1732.
19902: GRANDAUR, GEORG - Eine alte genealogie der Welfen und des Mönchs von Weingarten. Geschichte der Welfen.
61458: GRANDJEAN, POUL BREDO - Danske Købstæders Segl indtil 1660. Avec un Résume en Francais.
14616: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Grobberehuson ca. 1000 - Grapperhausen 2000, History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
984: GRASWINCKEL, D.P.M., - De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het archief der gemeente Arnhem. 's-Gravenhage 1930, 413 p. (mist rug, slordig ex.)
53198: GRASWINCKEL, D.P.M. - Gedachten over ons gevangeniswezen. Open brief aan een voorstander van de afschaffing der doodstraf, Zierikzee, Ochtman & van Dishoeck, 1871.
3586: GRASWINCKEL, D.P.M. - Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht. 's-Gravenhage 1956, 415 p., geb., geïll.
65829: GRATAMA, G.D., - The Frans Hals Municipal Picture Gallery at Haarlem
65830: GRATAMA, G.D., - Frans Hals Museum der Gemeente Haarlem.
33452: GRATAMA, SEERP; THEODORUS VAN SWINDEREN - Oratio de honesta aemulatione inter homines [...], [gebonden met: ]Oratio de Platone, optimo in legibus condendis principis magistro [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1807
33738: GRATAMA, SEERP - Oratio de hermodoro ephesio vero XII tabularum auctore [...] Groningen J. Oomkens 1817
33776: GRATAMA, SEERP - Oratio in caussas malorum, quae jurisprudentia naturalis ejusque doctores fuerunt perpessi [...] Groningen T. Spoormaker, W. Wouters en J.F. Nieman 1806
34782: GRATAMA JZN, SIBRAND, UIT APPINGEDAM - De verantwoordelijkheid der herbergiers en logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W. Zwolle Tijl 1885
35254: GRATAMA, KOENRAAD WOLTER, UIT ASSEN - Onderzoekingen over tinea favosa Utrecht J. Greven 1866
16360: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage. Publication of the municipality, Den Haag, Mouton, [ca. 1930?], 107 p.
16351: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage en Scheveningen. 16 reproductien naar de nieuwste opnamen, z.pl., z.j. [ca. 1925?], 16 afbeeldingen, oblong.
16347: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye et Schévengue, Uitg. Librairie Royale de M.M. Couvee, leporello met 12 foto’s in linnen omslag [ca. 1890].
16346: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye, leporello met 12 foto’s, in linnen omslag [ca. 1880]
65845: GRAVENSTEIN, J.H., - Aan Nederland in maart 1848.
65326: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - De Odyssea van Homerus. Naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. J. van 's Gravenweert
65756: 'S GRAVENWEERT, J. VAN, - Ninus de Tweede, treurspel naar het Fransch van Brifaut, door Mr. J. van 's Gravenweert.
22536: GREB - Gedicht “Aan een’boom” door F.H. Greb, dec. 1837. Manuscript, 8°, 3 p.
42175: GRECO, GIOACHINO [= ABBE BELLECOUR] - La plus nouvelle academie universelle des jeux ou divertissemens innocens. 3 volumes, Amsterdam / Leipzig, Arkstee / Merkus, 1752.
33400: GREEF, JOANNES HENRICUS DE, UIT LEIDEN - Disputatio exegetica inauguralis de epistolae Pauli ad Romanos cap. V, sect. 1-11 [...] Amsterdam S.J. Prins 1845
15445: GREEN SHACKELFORD, G. - Thomas Jefferson’s travels in Europe, 1784-1789, Baltimore en Londen: J. Hopkins University press, 1995
43867: GREENAWAY, KATE - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1910].
57196: GREENHILL, PETER; - Heraldic sketchbook, Lewes 2009.
63739: GREENWOOD, T, - The new turners' & fitters' handbook. Great discoveries relating to Screw Cutting and the Lathe, establishing this work as a Standard Text Book fo all time (...).
7717: GREEVEN, WILLEM (VERT.) - De loteling, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
66417: GREGORY, J. L. G., - Levensschets van mr. Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk.
66416: GREGORY, J. L. G., - Mr. J. C. Faber van Riemsdijk in de maand November 1813 : eene bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1813
988: GRELL, OLE PETER, - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Leiden 1989. Geb., 331 p.
17038: GRESHOFF, J. (RED.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Nummer negen. Vijftien Januari 1913. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
66605: GRESHOFF, J, - Willem Paerels
30536: GRESHOFF, J - Bij feestelijke gelegenheden. Gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols 1928, 46 pag. Gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
39472: GRESHOFF, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier. 2e vermeerderde uitgave, Leiden 1902, 40 pag. Geïllustreerd met een plaat.
43744: GRESHOFF, J., - V. Aardsch en Hemelsch (1926), gedichten z.pl., z.j., (19) pag., getypt.
24802: GRESSET, J.B.L. - Poésies choisies, Paris, stereotype d’Herhan, 1802,
25468: GREVE, H.E. - De tijd van den tachtigjarigen oorlog in beeld, Amsterdam 1908, 191 pag., geb., oblong, geïll.
60356: GREVE, ISAAC (1677-1757) AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - Les Manteaux; Habits Ordinaires; Boerin van den Helder, over Texel....; costume prints
33454: GREVE, FRANCISCUS DE - Oratio de germano iuris romani studio, nostra aetate magnopere exculto et fontium accessione insigniter aucto [...] Groningen J. Oomkens 1830
35652: GREVE, WILHELMUS, UIT NORTHEIM; PRAESES: HILDEBRAND, JOACHIM - De conscientia variisque eius casibus exercitatio moralis [...] Helmstedt Henning Müller 1652
42034: GREVE, E.H. - Sterre- en weerkundige berigten voor het jaar 1819, met afbeeldingen, waaronder ook eenige van de opmerkelijke zonsverduistering op den 7-9-1820, Amsterdam, Pieper, [1819].
42058: GREVE, WILH. - Verzameling van merkwaardige droomen en gebeurtenissen, voorafgegaan van eenige aanmerkingen op zeker werkje genaamd Droomen en gedachten over dezelve [anoniem verschenen bij Blusse, 1815]. Amsterdam, Sepp, 1819.
3402: GREVEL, W. - Das Archiv der Familie von Düngelen. Essen 1912, 99 p.
35080: GREVEN, HERMANNUS JOANNES, UIT ZWOLLE - Disputatio juris publici inauguralis de jure regio legibus solvendi Leiden C.C. van der Hoek 1839
59526: GREW, MARION E. - William Bentinck and William III (Prince of Orange); the life of Bentinck, Earl of Portland, from the Welbeck correspondence. London, J. Murray, 1924.433 p. Foxed.
60266: GRIENDT, CORNELIS VAN DER (1827-1918) - Portrait of Cornelis Ouboter van der Griendt, father of the maker
4200: GRIENT, J.H. V.D. - Het geslacht Mol. 's-Gravenhage 1981, 80 p., geïll. (Westfriese Geslachten XVIII.)
63146: GRIENT, CORNELIS OUBOTER VAN DER (1797-1868) - Landscape with ruins and a tree (ruine en boom)
63144: GRIENT, CORNELIS OUBOTER VAN DER (1797-1868) - View on the woods (Gezicht op het bos).
66182: GRIESER, RUDOLF, - Die Denkwurdigkeiten des Burggrafen und Grafen Christoph zu Dohna (1665-1733)
31254: GRIETENS, J - Dr. August Snieders in leven en gedachten [ o.a. betr. Bladel ], z.pl., z.j., 149 pag., geb., geïll.
32711: GRIETHUYSEN, THEODORUS IOANNES VAN, UIT WAGENINGEN - Disputatio exegetico-theologica de notionibus vocabulorum soma et sarx in Novi Testamenti interpretatione distinguendis [...] Amsterdam S.I. Prins 1846
3984: GRIFFIOEN - `De Griffioen', familie-orgaan De Lange. Nrs. 1 (1954), 3 t/m 6, 8, 11 t/m 20 (1986).
15305: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - Brave little Holland, and what she taught us. Revised edition, Boston/New York 1897
15307: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands, London: Gay and Bird, 1899
44006: GRIJPSKERKE, J. VAN; - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland (...) tot 1579, Middelburg 1882, (18)+7+537 pag. Papieren omslag
30594: GRIJZENHOUT, F - Cornelis Troost, Nelri, Bloemendaal 1993, 95 pag., geïll.
30646: GRIJZENHOUT, F. - Liotard in Nederland, Utrecht 1985, 189 pag., geïll.
17003: GRIMM, H. - Deutsche Buchdrucker Signete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdocumente. Mit hundertvierzig Signetbildern. Wiesbaden: Guido Pressler, 1965.
43875: GRIMM, BRÜDERN [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Aschenputtel, von den Brüdern Grimm, Mit 8 mehrfarbigen Bildern von Rie Cramer. Stuttgart, Dieck & Co. , n. d. [1925].
56334: GRINTEN, A.H. V.D., - Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis voor de middelklasse en de hoogste klas der Volksschool, 2e druk, 's-Hertogenbosch, Teulings, 1886, 16 pag., los.
33660: GRINWIS, C.H.C. - De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica
65876: GRODZICKI, STANISLAW, - Quadripartitae Conciones Stanislai Grodicii Societatis Jesv. Quarum primae, Timorem sanctum incutiunt, secundae Fidem Catholicam confirmant; tertiae Spem erigunt; postremae diuinam Charitatem in nobis excitant. Tomus VIII. & vltimus, continet Conciones Sex Dominicarum à XIX. post Pentecosten ad vltimam & Dominicae Dedicationis.
64014: GROEN VAN PRINSTERER,G. EN A.G.A. VAN RAPPARD (RED.), - Nederlandsche gedachten
59416: GROEN, LELY-LYCEUM, CHRISTELIJK LYCEUM, HBS, AMSTERDAM - Rapportboekjes van Julia (Juultje) Groen te Amsterdam, resp. op Christelijk Lyceum (1952-1955, HBS (1956-1957, Ir. Lely-Lyceum (1957-1958), Examenopgaven HBS-B 1958 voor de vakken: Engels, Scheikunde, Algebra, Nederland, Trigonometrie, Duits, Frans, Stereometrie, Mechanica, Beschrijvende meetkunde, regelingen met betrekking tot eindexamen Ir. Lelt-Lyceum (leraren, examinatoren, eindexamen-leerlingen, adviezen, schema schriftelijk en mondeling examen, 6 p. , gestencild, verkeersdiploma 1952 (Spartaschool Amsterdam), kabouter-diploma (padvinderij), beide op naam van Juultje Groen, 1 dossier. M14708.
65002: GROEN VAN PRINSTERER, GUILIELMUS, UIT VOORBURG, - Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Première Série. tome I)
39330: GROENEIJK, J.P.L. - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Kon. Ned. Marine, Amsterdam 1848, 12 + 190 + ( 1 ) pag., blanco omslag.
16985: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 2e dr. Amsterdam: De Technische Boekhandel, 1943.
30658: GROENEVELT, ERNST EN C.F.G. HOGEWIND - Vijf- en - twintig jarig jubileum van het Instituut Schoevers, 1913-1938, 's-Gravenhage 1938, 47 pag., oblong, geb., geïll.
59748: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Poon; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
50917: GROENEWEGEN, G. - Verscheyde soorten van Hollandse vaartuigen, geteekent en gesneeden door G. Groenewegen, 2de boekje, 1787.
59750: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Kof schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59730: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Boeyer; Verschillende schepen serie F (title serie)
59732: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Snik.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59734: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Schokker.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59738: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - verscheide soorten HOLLANDSE SCHEEPEN 5de Catern door G. Groenenwegen 1790 (serie title) / Advies Jacht de Snelheit, zeylende van de wind.
59740: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Jacht van Gecommiteerde Raaden, zeylende van de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59742: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Kof zeijlende by de wind.; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59746: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Water schip Zout water voor de Zoutketcten halende; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
35240: GROENEWEGEN, JOHANNES , UIT AMSTERDAM - Pontius Pilatus Amsterdam Wed. J.C.Spijker 1872
64575: GROHMANN, H., - Das Segel. Seine Bedienung, Herstellung und Behandlung
26128: GROLMAN, H.C.A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland. Extract T.K.N.A.G. (1923) pp. 359-396.
34212: GRONDEN, GUILIELMUS STEPHANUS VAN DER, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de juris Francici et novissimi Belgici differentiis, ratione formae testamentorum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37738: GRONEMAN, J - Overzee van Amsterdam naar Nederlandsch/ Indiè, gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij "Nederland", Amsterdam 1906, oblong, 168 pag., geïll., in origineel batik omslag.
22486: GRONINGEN, HOMMES, VAN WISSING, STAAL - Acte van transport, verleden voor stadsbestuur van Groningen d.d. 10-5-1793, van een huis met hofje erachter, gelegen bij de Kuipen, ten oosten van het Schuitendiep tegenover het Prinsenhof. Verkopers: Martha van Wissing, wed. van de klerk N. Staal. Kopers: de hoofmansdienaar Jan Frederik Hommes en Matje Daniels.
22362: GRONINGEN, LEWE, ROELANTS, LULOFS - Bericht betreffende het overlijden van twee Groningse studenten: Berthold van Ewssum Lewe van Middelstum en diens neef Egbert Roelants. D.d. Groningen 30 maart 1837 en getekend B.H. Lulofs. Overdruk uit Mengelwerk Groninger Courant 31-3-1837. 1 blad, groot 4°, gedrukt.
17112: GRONINGEN, ABRAM PIETER VAN - Onuitgegeven en verspreide poëzy. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
16372: GRONINGEN - Groningen. Ed.: Weenenk & Snel, La Haye [oblong, 14 bruingetinte fotografische afbeeldingen in omslag] [ca. 1910?].
16369: GRONINGEN - Ons Nederland. Officieel orgaan der A.N.V.V., Groningen-Nummer, [1931], 36 p., groot 4 °.
16368: GRONINGEN - Hotel “De Doelen” Groningen (Holland) [ca. 1930].
16366: GRONINGEN - Groningen. Uitg. met instemming van gemeentebestuur, Kamer van Koophandel en V.V.V., Amsterdam, Alta, [1924], 112 p.
998: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen , Leiden 1840, 487 pag.. Slordig exemplaar, ingenaaid.
66061: GROOT, HUGO DE, - Grotius enucleatus, hoc est Hugonis Grotii De jure belli et pacis libri tres / in compendium redacti a Jo. Scheffero ; nunc praemissa praef. De consensu in juris naturae ac gentium disciplina Grotium inter ac Wolffium ; iterum ed. ac succinctis adnotationibus illustrati a Jano Gerh. Wichers
23228: GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN - Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen, Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt.
22450: GROOT, LOUWE, ZAANDAM - Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p.
17059: GROOT, J.R. DE - Levinus Warner and His Lagacy. Three Centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Catalogue of the commememorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th till May 15th 1970. Leiden: Brill, 1970.
55480: GROOT, WILLEM DE - Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
55458: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - In-leydingh tot de Hollandtsche rechts-geleertheyt. 4e druk, Rotterdam, Corssen, 1631. [Gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van Justitie in Holland. Rotterdam, wed. Bastiaans, 1631.
55148: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleertheid. 2e druk, 's Gravenhage, v. Wouw, 1631. [gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenlegghen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van justitie in Holland. Haarlem, A. Roman, 1631.
15309: GROOT, HUGO DE, E.A. - Respublica Hollandiae et Urbes. Leiden: J. Maire, 1630.
53211: GROOT, HUGO DE - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid (...) mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op deselve door mr. Simon van Groenewegen van der Made (...) met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door mr. Willem Schorer, Middelburg, P. Gillissen, 1767.
30302: GROOT, I DE EN R. VORSTMAN - Sailing ships. Prints by the Dutch masters from the 16th. to the 19th. century, Maarssen 1980, 284 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31951: GROOT, J.J.M. DE - Over het belang der kennis van China voor onze koloniën, uit een politiek en wetenschappelijk oogpunt [...] Leiden E.J. Brill 1891
34872: GROOT, EVERT HENDRIK, UIT ZANDVOORT - Bijdrage tot de kennis van de voedingswaarde van boter. Haarlem Planeta 1949
42091: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen. Parijs [= Hoorn, Van der Beeck?], [ca. 1623].
55032: GROOT, W. DE / VOLLENHOVEN, H. - Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein. 's Gravenhage, 1842.
23066: GROOTEBROEK (NH) - Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575. Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws).
22800: GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL - Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p.
17093: GROOTES, E.K. & P.C. PUNT & P.J. VERKRUIJSSE - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederoo (1618-1969). Leiden: Martinus nijhoff, 1986.
32387: GROOTH, GEERT DE, UIT WINSCHOTEN - De schuldbekentenis. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1918
40168: GROOTHEEST, T. VAN E.A. (RED.), - Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam, 21 afleveringen uit de jaren 1980, met: Gemeentelijke kunst aankopen Fodor 1984, 85,87,88, 89 en 1990.
1000: GROSSEN, - Die grossen Dynastien Europas 13 dln. Lausanne 1968-1969. Geb., geïll., ca. 7000 p.
65298: GROSSI, T., - Marco Visconti. Eene geschiedenis uit de veertiende eeuw door T. Grossi. Naar het Italiaansch
55561: GROSSMANN, C.A. - Prent: Drie vechtende mannen met messen in een schuur, naast een omvallende tafel waarop speelkaarten en geld. Ets, met als onderschrift 'C.A. Grossmann inven. del et exc. A.V.[= Augsburg] No 22'.
64888: GROTE, - Ary Scheffer's leven. Naar het Engelsch van Mevr. Grote. door H. met een eopgave van Scheffer's werken naar tijdsorde door Mr. C. Vosmaer
21028: GROTIUS, HUGO - De iuri belli ac pacis, editit P.C. Molhuysen, Leiden, Sijthoff, 1919, 752 pag., geb.
33456: GROULART, STEPHANUS HARPERTUS DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de jure asylorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1728
22584: GROUW, VAN DE VELDE - Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p.
16373: GROUW - V.V.V.-gids van Grouw, [ca. 1940?], 36 p.
19872: GROVE, G.L. - Bidrag til Oplysning om en formentlig Slaegtskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslaegt Zytphen.
59458: C F SIRTEMA VAN GROVESTINS. - Le baron Robert Fagel, La Haye : Ten Hagen, 1857. En francais, 62 pp. Couverture manque.
65316: GRUBB, E., - The bible, its nature and inspiration
63948: J.G. GRUBER - De hel op Aarde tegen Salzmann’s hemel op Aarde, naar het Hoogduitsch
53228: GRUIWARDT, FERDINANDUS - Zeeusch treur-tonneel geopent ten dienste van de Nederlantsche wereld, waer op sal vertoond werden een tyrannie van meer als vijfmael seven-jaren ... z. pl., z. n., 1693.
57428: GRUNDMAYR, FRANZ; - Liturgisch woordenboek der Roomsch Catholijke kerkgebruiken, Hertogenbosch, Arkesteyn, 1824, 440 pag., geb.
59396: GRUNNING, AMSTERDAM, DOMHOFF. - Rekeningen van Carl H.C. Grunning, kledermakers- en naaistersfournituren, Amsterdam aan de fa, Gebr. Domhoff te Amsterdam, alle gedateerd 1930, 1 omslag (8 stukken). M14689
38284: GRUYTER, JOS DE - Kathe Kollwitz, Amsterdam, z.j., 32 pag., geïll.
63770: GRYP, CORNELIS VANDER, DE REUVER, ADRIAAN JAN, - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee over Lieven Jansson Keersemaker, gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; uit het Latyn vertaald door Cornelis van der Gryp en met de noodige bewyzen en bylagen betrekkelijk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd door Mr Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der Stad Zierikzee
38112: GUBITZ, J.W. - Jahrbuch des nützlichen und unterhaltenden, Berlin 1843, ill. Auch: Berlin 1838, ill ( ohne eine pagina der beigebundenen Kalender ). Preis pro stuck € 18
65306: GUENOT, C., - Eene handleiding uit de tijden van het schrikbewind, vrij naar het Fransch, van C. Guenot.
59710: GUERARD, NICOLAS I (C.1648-1719) AND KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
42085: GUEVARA, ANTONIO DE - Leyts-man der hovelingen, vertoonende hoe een hovelinck leeft en leven moet (...) Daer beneffens De misprijsinghe des hofs en het lof der lage staet. Vertaald uit het Spaans door E.E. [= M. v.d. Merwede van Clootwijk], Amsterdam, Nic. Fransz, 1652.
15313: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581.
42390: GUICHARD, MARTINUS DE - Noctes Granzovianae, seu discursus panegyricus de antiguis triumphis. Amsterdam, Valckenier, 1661.
15931: TRAVELLER’S GUIDE - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
15323: GUIDE - Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820.
15321: GUIDE - Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. [...] nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier & Covens Junior, 1772
60662: GUILMOT, FREDDY [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier. Amsterdam, S. L. van Looy, n. d. [1906].
35894: GUIMARAES, JOACHIM FRUCTUOSUS PEREIRA, UIT PARAENSIS EX BRASILIA - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
40578: GUISE, HENRI II DE LORRAINE, DUC DE - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
26322: GUIZOT, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: GÜLCHER, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
38126: GUMBERT, J.P. E.A. (RED.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
32355: GUNNING, MARIA JACOBA, UIT BREDA - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
41584: GUNNING JR., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
60354: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND EYK, ABRAHAM VAN DER (1684-1726) AFTER HOLBEIN, HANS II (1497-1543) - DESIDERIO ERASMO ROTTERODAMO. (Portrait of Erasmus of Rotterdam)
23200: GÜNST - Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel "Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam".
60744: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND HALMA, FRANÇOIS (1653-1722), AFTER BOONEN. ARNOLD (1669-1729) - DAVID VAN HOOGSTRATEN MEDICINAE DOCTOR.
33436: GÜRTLER, NICOLAUS - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
33662: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: GUTHER, CHRIST. HEINRICH; PRAESES: ROHDE, JOHANN JABOB - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
53265: GUTMANN, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: GUTSMUTS, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: GUTT, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
15331: GUTZKOW, KARL - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
37602: GUYOT, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
42103: GUYOT, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
34758: GYSBERTI HODENPYL, JANUS , UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
36046: GYSBERTI HODENPYL, ISAACUS, UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34330: GYSELAAR ENGELB.FIL., N. DE, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
15722: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - De Physiologie van den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844
15718: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
64568: HAAGEN, J.K. VAN DER, - De schilders Van der Haagen en hun werk
3618: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
23660: HAAK, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
41620: HAAK, H.C. TER E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
58770: HAAN PSZ., PIETER DE, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
40090: HAAN HETTEMA, M. DE, - Oude Friesche wetten, uitg. Friesche Genootschap, 2 delen in 3 banden, Leeuwarden 1846-1851, 283 + 379 pag.
66019: DE HAAN, H., HAAGSMA, I., - Kareol, legende, landgoed, legende
32953: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE, UIT ROTTERDAM - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
33035: HAAN HUGENHOLTZ, HENRICUS JOANNES DE, UIT RIJSWIJK - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
35170: HAAN, GUILIELMI DE, UIT AMSTERDAM - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
35776: HAAN, CORNELIS DE, UIT SCHELLUINEN - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
41348: HAAN, F. DE - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
64639: TER HAAR, B., - De St. Paulus rots. Dichtstuk van Bernard ter Haar
9210: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
66212: TER HAAR, B., - Toespraak bij het graf van den hoogleraar B.F. Suerman. 17 Februarij 1862
9212: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
64688: HAAR, BERNARD TER, - Huibert en Klaartje. Eene vertelling door B. ter Haar. met vijftig houtgravuren. derde druk
23930: HAAREN, W. VAN - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem. Uitg. Stichting “Haarlems Bloei”, 1938, 71 p.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s-Gravenhage], A.N.W.B., [ca. 1950], 68 p.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids van Haarlem,
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
65108: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
65183: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
5538: HAAS, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
64278: HAASTERT, H. VAN, - De laatste "Heerlijkheid" der Heerlijke Jachtrechten. Hoe de Jachtwet 1923 t.a.v. de Jachtrechten is uitgevoerd en toegepast
61159: HAASTERT, ISAAK VAN (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
34692: HABBEMA, JOHANNES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
61231: HABERMANN, FRANZ XAVER (1721-1796) - Representation du Feu terrible a Nouvelle York (mirrored)
23942: HABETS, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
66288: HABETS, JOS., - Lettres de Sophie Baronne de la Marck née De Baexen, à ses Enfants. 1778-1779
3362: HABETS, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
34264: HACFORT TOT TER HORST, CASPARUS FLORENTIUS IGNATIUS FRANCISCUS, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
38722: HAEFTEN, G.A. VAN - Koninklijk conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage, 1826-1926, Gedenkboek. 's-Gravenhage 1926, 130 pag., geb., geïll. Goed exemplaar. Met o.a. naamlijst leerlingen 1865-1925.
9216: HAEFTEN, MARGRIET VAN - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
61172: HAEGH, W. TEN - Naemen ende Waepenen van die Heeren Canzelers, Ordinairis, en Extraordinairis Raaden, inden Hove des Furstendumbs Gelre en Graefschap Zutphen, Zederdt desselfs oprigtinge door Keyser Carel de 5.e inden Jaaren 1545. Alsmede de naemen ende Waepenen vande Heeren Raaden en Rekenmeesters in Gelderlandt Zedert de oprigtinge vande Camer van Rekening, door Coninck Philips de 1.e inden Jaaren 1558. met byvoeginge wanneer de selve Sessie hebbe genomen.
60594: HAELBECK, JAN VAN (? - 1630) - Henry IV on horseback
34838: HAERSMA, HECTOR LIVIUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
66618: HAES, FRANS DE (ED.), CLERCQ, PIETER LE (TRANSL.), - De Philanthrope, no. 35
1340: KAFFEE HAG - Wapens van het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg, getekend door S.G. van der Laars. Losbladige uitgave van Koffie Hag Maatschappij. Drie deeltjes met ingeplakte zegeltjes. Brussel 1930.
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
66792: HAGE, M., - 14. Op de akkers bij Laren, by Matthijs Hage (1882-1961) possibly 1914
9219: HAGEDOORN, ADOLF HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
15335: HAGEMAN JR., H.H., E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
24822: HAGEN, JACOBUS - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer, 1834.
60808: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
33193: HAGEN VAN DEN HEUVEL, J.J. VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
36338: HAGEN, FRIEDRICH CASPER EN DIETERICH, JOHANN GEORG - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
57198: HAGENEY, W.; - Tartans. The tartans of the clans and septs of Scotland, with the arms of the chiefs, Rome 1987.
15339: HAGHE, JOHAN VAN DE - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
30762: HAHN, A. EN C. VETH - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
30766: HAHN, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
63586: HAID, JOHANN JAKOB (1704–1767) AFTER HUBER, JOHANN RUDOLPH (1668-1748) - DANIEL BERNOULLIUS.
33322: HAIJUNGA, HERMANNUS RUDOLPHUS, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
35886: HAIJUNGA, LEFFERTUS THELENUS ADOLPHUS, UIT CURACAO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
59756: HAINING, PETER - Movable Books. An illustrated history. London, New English Library, 1979.
34194: HAITSMA MULIER, JOHANNES, UIT RINSUMAGEEST - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
65110: HALBERSTADT, A., - Een standbeeld voor den graaf van den Bosch.
8048: HALBERTSMA, E.H. EN T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74 (1983) - 85 (1995) en Nederland's Patriciaat 1 (1910) - 79 (1995/96) 2 delen.
33634: HALBERTSMA, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
33636: HALBERTSMA, JZ, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
40276: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
40988: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
14976: HALE, J.R. (RED.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: HALEVY, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: HALEWIJN, FRANÇOIS - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
34363: HALFWASSENAER VAN ONSENOORT, FREDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
66485: HALL, F.A. VAN, - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp door Mr. F.A. Baron van Hall, minister van staat.
64806: HALL, M.C. VAN, - Gedichten.
66572: HALL, J. VAN, - Levensberigt van Mr. Cornelis Anne den Tex.
15341: HALL, MAY EMERY - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
65250: HALL,M.C. VAN., - M. Valerius Messala Corvinus, geschetst in eenige tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis gedurende zijn leven
9224: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
9223: HALL, JACOB NIKOLAAS VAN (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
53252: HALL, M.C. VAN - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
66539: HALL, M. C. VAN, - Mr. Joannes van der Linden en Mr. Jonas Daniel Meijer als rechtsgeleerden herinnerd door Mr. M.C. van Hall.
9227: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt. [z.p.], [z.n.], 1845.
66242: HALL, M. C. VAN, - Ter nagedachtenis van mr. Angelus Jacobus Cuperus
54815: HALL, M.C. VAN - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
34182: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
34744: HALL, M.C. VAN - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
38044: HALL, M.C. VAN - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
62079: HALL, VAN M.C; ALTHEER, JOHANNES - Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
47554: HALL, BASIL, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
6018: HALLEMA, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
40516: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
40868: HALLEMA, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
15345: HALMA, FRANÇOIS, EN M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
32409: HALTAUS, CHRISTIAN GOTTLOB - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: HALVERHOUT, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
63999: HALWASSE, G., - File containing newspaperclippings, advertisments, photographs and other information concerning signet rings (zegelringen) and jewellery
63978: HALWASSE, G., - Correspondence between Genealogisch Heraldisch Historisch Bureau of Gerard Halwasse (heraldic expert and genealogist) and Dutch manufacturers of armorial porcelain and earthenware plates
20284: HAM, W.A. VAN - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
61170: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
1050: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
42769: HAMCONIUS, MARTINUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
33756: HAMEL, JOANNES MATTHAEUS VAN, UIT NANTERRE (FRANKRIJK) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: HAMEL, PETRUS THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
54481: HAMELSVELD, YSBRAND VAN / D. KAAS / J. SCHERTSZER - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
34596: HAMELSVELD, W.Y VAN, UIT HOLLAND - IX theses juridicae 1791
34694: HAMELSVELD, ISBRANDUS VAN - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
64693: HAMELSVELD, Y. VAN, - De geschiedenis van Jakob, voor kinderen, door Ysbrand van Hamelsveld opgedragen aan Bataafsche Maatschappij tot nut van 't algemeen
59236: HAMERLING, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
55047: HAMERSTER, DOMINICUS - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt (...) met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar nader bevestigt. 3e druk, 2 delen in 1 band, Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1760.
33091: HAMERSTER, ALBERTUS JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
63753: HAMERTON, PHILIP GILBERT, - The Life of J.M.W. Turner RA
59774: HAMMANN, PETER E.M. - Hendrik Paulides. Utrecht 1892 - 1967 Amsterdam. Schilder en verteller / Pelukis dan dalang / Painter and narrator. Singapore & Haarlem, 1997.
64220: HAMMER-SCHENK, HAROLD, - Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert (1780-1933)
36340: HAMMER, GEORG FRIDER., UIT ILEBURG EN BARTHIUS, CHRIST. UIT ILEBURG; PRAESES: ZSCHAU, GEORG FRIEDRICH - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
58636: PHAEDRUS/L.HAMMERSKOLD; - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
63924: HAMMERTON, J.A., - Wonders of the past, the marvellous works of man in ancient times described by the leading authorities of to-day
9239: HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); JOSEF VON HORMAYR ZU HORTENBURG - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
36712: HANFF, MICHAELE, UIT COBURG. PRAESES: M.CHR. TIEROFF - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: HANGER & CO., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
26306: HANGEST BARON D. YVOY, D.M.M. D' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
19480: HANKEN, CAROLINE - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
35688: HANKEN, JOANNES HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
35724: HANLO, EMILE ALEXANDER JOHAN MARIA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
66468: HANNEMA, D., - Catalogue raisonné of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring.
64842: HANNOT,S. & D. VAN HOOGSTRAATEN., - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waar in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste Schryveren door S. Hannot. Vervolgen overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
37334: HANS, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
42475: SCHEEL-HANS [= HANS VON GERSDORFF / VAN GERSDORP] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
66486: HANS, D., - Majoor Thomson
39608: HANSEN, ELS; - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
35544: HANSES, HENRICUS AUGUSTUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: MENCKEN, JOHANN BURKHARD - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
65342: HANSTEEN, C., - Souvenirs d'un voyage en Sibérie. Accompagnés d'une carte itinéraire dressée par l'auteur. Traduits du norvégien par Mme Golban et revus par Mm. Sédillot et De la Roquette.
35612: HAPPEL, GEORG EBERHARD - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
5334: HARDENBERG, H. EN R. VAN LIT - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
19548: HARDENBERG, H.A. VON - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
55442: HARDER, DE - Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763].
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
64218: HARDERWIJK, K.J.R., - Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die sedert de kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn.
65740: HARDERWIJK, J. VAN, REYN, G. VAN, - Rijm-bundel van het Negende Schalisten-Kwartier Rotterdam (1820-1836)
65271: HARDING DAVIS, R., - Adventures and Letters of Richard Harding Davis, edited by Charles Belmont Davis
9254: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9257: HAREN, WILLEM VAN - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
64802: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - Lykreeden over wylen Syne Hoogheid Willem de IV. Prince van Orange en Nassau (...).
9244: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]
65350: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt en wegens de Provincie van Vriesland Gecommitteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
63945: WILLEM EN ONNO ZWIER VAN HAREN - Dichterlijke werken
9241: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geusen. Amsterdam, Adrianus Hupkes. 1772.
9253: HAREN, WILLEM VAN - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.
9259: HAREN, WILLEM VAN - Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742].
9255: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
64767: HAREN, ONNO ZWIER VAN, - De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk
34928: HARENCARSPEL, JOHAN CORNELIS VAN, UIT NIJMEGEN - De exceptien van aanhangig geding en van verknochtheid Leiden Somerwil 1888
28496: HARINXMA THOE SLOOTEN, E.A. - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den minister.... van 18-6-1896... tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen, Leeuwarden 1900, 172 pag. + 38 bijlagen, waaronder diverse kaarten. Gebonden in half linnen.
32645: HARINXMA THOE SLOOTEN, PETRUS ALBERTUS VINCENTIUS VAN, UIT HOLWERDA - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti [...] Groningen J. oomkens 1837
35022: HARINXMA THOE SLOOTEN, COERT LAMBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het binnentreden van woningen Leiden Somerwil 1891
35928: HARINXMA THOE SLOOTEN, ALBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Kleyn 1896
35930: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS JOHAN PICO DIEDERIK VAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
1062: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland. 1ste/2de druk. Z.p. 1966/1968. Geb., geïll., 190 p.
34204: HARMSEN, JANUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de reditibus perpetuis qui vulgo dicuntur census constitutivi et reservati [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
4748: HARN, W.J. VAN - Het geslacht Stalpert van der Wiele 1279-1853. Vianen 1854, 52 p., geb., Enige bijzonderheden betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den 20 april 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Châstillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Graaf van Colligni, admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus nacht op den 24 augustus 1572, vermoord, Vianen, 1854, xii, 52 (2) pages. Printed boards.
59156: HARRIS, POUL, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
39094: HARRIS, FRANK - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
65418: HARRISON, W.H. (ED.), - Friendship's Offering and Winter's Wreath, a Christmas and New Year's present for 1837
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
4744: HART, S. E.A. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
42669: HARTEVELT, SYMON JANSZ - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
60261: DIRK HARTING (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
60416: HARTING, DIRK (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
19878: HARTING, H. - Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und ihrer Mitarbeiter.
66133: HARTING, P., - Johannes Florentius Martinet.
66566: HARTING, P.; A. SCHIERBEEK,, - Collection of three booklets on Johannes or Jan Swammerdam
66378: HARTING, P., LUBACH, D., LOGEMAN, W.M., - Album der Natuur 1876
15355: HARTING, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
47156: HARTING, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
33320: HARTMAN, CAROLUS MARIUS ANTONIUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: HARTMAN BUSMANN, CHRISTIANUS, UIT SAPPEMEER - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
32479: HARTMAN VAN HOEK, RUDOLPHUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
32761: HARTMAN, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
35028: HARTMAN, JACOBUS JOHANNES - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
15623: HARTMANN, CAROLUS - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
64339: HARTOG, S., - Pronken met porselein
34208: HARTOGH, HENRICUS ALEXANDER, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de regula juris " Locus regit actum" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838
32915: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, HERMANUS, UIT DELFT - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
8198: HARTSEN, ANTHONY; HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
65662: HARTSEN, C., VAN LENNEP, J., JAGER, J.G., BLAND, CROKER, W., BURN, C., - Noord-zee haven en kanaal voor Amsterdam. Memorien behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd door Jhr. C. Hartsen, Mr. J. van Lennep, J.G. Jager, Bland W. Croker en C. Burn.
65042: HARTSEN, F.A., - Nederlandsche Toestanden. Uit het leven van een lijder.
36676: HARTVELT, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: HARTWECH, ADAM - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
34832: HASE, CORNELIUS DE, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8210: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
8227: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
8223: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
33720: HASSELAER, CORNELIS PIETER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
56708: HASSELT, N. VAN, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
25126: HASSELT, G. VAN - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
8229: HASSELT, JOHANNES WILLEM VAN (VERT.); JOHANN CASPAR LAVATER - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
15359: HASSELT, ANDRÉ VANT - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
30710: HASSELT, C. VAN - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
31989: HASSELT, NICOLAUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
31991: HASSELT, IOANNES FRANCISCUS LEONARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
54537: HASSELT, S.F. VAN - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
36892: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
43464: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
64672: HASSELT, J. VAN, - Bladzijden uit de geschiedenis der Nederlandsche nijverheid
65212: HATTINGA VERSCHURE, P. P., - Een wereld van verschil. Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen.
28572: HATTON, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
66093: HATTUM, MARINUS VAN, - Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger
33878: HAUCK, NICOLAUS GEORGIUS, UIT BREDA - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
43344: HAUFF, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
27888: HAUG, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
65438: HAUG, C.F., - Brieven uit Amsteldam over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde
20602: HAUPTMANN, FELIX - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
4874: HAUSDÖRFER, JOH. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
53295: HÄUSLER, FRITZ - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
15361: HAUSSEZ, [CH. LEMERCHER DE LONGPRÉ], BARON D’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
64062: HAVARD, HENRY, - Objets d'art et de curiosité tirés des grandes collections Hollandaises, orfevrerie, Ivores, faiences, émaux &a exposés à Amsterdam en 1873 avec le catalogue traduit en annoté par Henry Havard, eaux-fortes per mm. Greive et J. Taanman
29026: HAVARD, HENRY - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
15363: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Parijs: E. Plon & Cie., 1874.
15371: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Le Coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. Parijs/Amsterdam: Plon/Caarelsen, 1878.
15373: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15375: HAVARD, HENRY - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
15367: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs: E. Plon & Cie., 1876.
15369: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
50923: HAVARD, HENRY - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
64990: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg.
65138: HAVERKAMP BEGEMANN,E, - Hercules Segers. The complete etchings. With an introduction by K.G. Boon and a supplement Johannes Ruischer by E. Trautscholdt.
8233: HAVERKAMP, JAN (VERT.); PIERRE CORNEILLE - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
8242: HAVERKORN WZ, WILLEM - Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785
8239: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: HAVERMANS, ADR. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
8249: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
56580: HAWKINS, B, WATERHOUSE, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
64592: HAYDN, J., - Haydn; De Schepping; armen-concert. ten voordeele der Armen
8254: HAZLITT, WILLIAM; E.J. POTGIETER (VERT.) - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: HEATH, J. DUNBAR, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: ROGER HEBBELINCK (1912-?) - Landscape with boat
36180: HEBENSTREIT, JOHANNE DANIELE, UIT NEOSTADIO-VARISCO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
56674: HECKEL, ULRICH, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
65245: HECKER, W.A., - Quos Ego! Hekelrijmen door den auteur der Hippokreen-ontzwaveling.
65267: HECKER, WILLEM, - Dichterlijk mengelwerk, Ontzwaveling van den Hippokreen-ontzwavelaar, Hippokreen-ontzwaveling., Hippokreen-ontzwaveling (2nd edition), Quos Ego! Hekelrijmen door den autheur der Hippokreen-ontzwaveling.
32717: HECKER, GUILIELMUS AUGUSTUS ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
33638: HECKER, WILLEM - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
42081: HECKER, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
57556: HEDEGAARD, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
64962: HEDEGAARD, E.O.A.,, - Danske Heraldiske Officers-Exlibris
15376: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
34206: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, GUILIELMUS LEONARDUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
15382: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk. Amsterdam: Adr. Wor en Erve G. onder de Linden, 1729.
66612: HEEMSKERK, J., BLANC, L., BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Mr. G. de Clercq herdacht.
8260: HEEMSKERK, JOHAN VAN; CASPAR VAN BAERLE - Batavische Arcadia , waar in, onder 't loofwerk van liefkoserye, gehandelt werdt van den oorsprong van 't Oudt Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten [...] mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Laatste druk, met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen. Den Haag, Ottho van Thol, 1756.
32001: HEEMSKERK, AB.Z., JANUS, UIT AMSTERDAM - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
31743: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, NOBILIS FRISIUS - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
35890: HEEMSTRA, AARNOUD JAN ANNE ALEID VAN, UIT VREELAND - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
65632: HEENEMAN, D.J., - Conditien en voorwaarden waarop Mr. Daniel Jacob Heeneman, gequalificeerd tot de waarneeming van het Comptoir der Domeinen herkomende van de Abdyen van Rhynsburg en Leeuwenhorst (...), van meening is, op Zaturdag den 7 January 1804, in het logement den Burg te Leyden, (...) publicq te veilen en (...) daarne ((...) finaal te verkoopen, de Partyen hier na gespecificeerd.
64919: HEENK, - Heenk's Ijzerhandel Haarlem, Gereedschappen, 1921
35880: HEERDE, JOHANNES VAN, UIT BUREN - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
3694: HEERDT, A.C. BARON VAN - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
1090: HEERE, P.H. (RED.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
7910: HEEREN, JAC. - Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit "De Zuidwillemsvaart" 1934-1935, in map.
40888: HEEREN, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
34868: HEERES, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
14734: HEERINGA, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908.
32959: HEERINGA, TETJE, UIT ZUTPHEN - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
47122: HEERINGA, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
32271: HEERKENS, JOANNES NICOLAUS JOSEPHUS, UIT ZWOLLE - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
38444: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
47652: HEERKENS THIJSSEN, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
65060: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde,
31969: HEERMA VAN VOSS, ULBO JETZE, UIT TIEL - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
8264: HEEROOM - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
27966: HEES VAN DEN TEMPEL, J.J. V. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
51992: HEES, P. VAN, E.A.; - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
61041: OTTO TITIAN VON HEFFNER - Heraldische Bilder Bogen.
36420: HEHRING, GOTTFRIED, UIT COSWIG.ANHALTINUS; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG C. - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: HEIDA, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
56298: HEIDE, G.D. V.D., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
57422: HEIDEMA, A.W. (RED.); - De Hoefsmid. Geïllustreerd maandblad voor hoefsmeden. Jaargang 6 (1901) 190 pag., geb. in rood linnen, geïll.
66036: HEIGEL, K. VON, - König Ludwig II.von Bayern - Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte
30558: HEIJBROEK, J.F. ( RED.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
56516: HEIJDE, R.J. V.D., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
37402: HEIJNINCK, E.S. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
66158: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - Viglius van Aytta
34098: HEILBRON, ISAÄCUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
25218: HEIM, H.J. VAN DER - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
19614: HEIM, BRUNO B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
52919: HEIM, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
35250: HEIM, JOANNES DAVID VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
64380: HEIMANS, E, SCHUILING, R., - Nederlandsche landschappen geschetst. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland door R.Schuiling & J.M.De Feyter: Bloembollenvelden bij Lisse.
17061: HEIMBUCHER, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
56356: HEINE, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
35552: HEINE, JOHANN-CHRISTOPH, UIT ZAGAN (SILEZIË); PRAESES: MAGNUS, GEORG FRIEDRICH - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
36677: HEINEKEN, WIJNAND, UIT AMSTERDAM - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
40108: HEININGEN, H. V., - Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971, 669 pag., geb., geïll.
36672: HEINSIUS, DANIEL - Orationes. Editio noua, altera parte auctior Leiden Lodewijk Elsevier 1615
65502: HEINTSMAN, A., ROMEYN, J., - De Zuiderzeebode 1944-1945
53308: HEINTZ, C.A. - Onze politie-agenten in hun verkeer met de burgerij. Drie verhalen. Netto opbrengst ten voordeele van den bestolen politie-bond. 3e- druk, 's Gravenhage, L.J. van Zwijndregt 1894.
36152: HEINTZELER, SIXTUS, UIT ULM; PRAESES: WOLFF, CONSTANTIN - Gallia Concilio Tridentino repugnans ..... Wittenberg Christian Fincelius 1687
38510: HEINZE, G.A. - Theoretische en praktische zangleer, eene handleiding, deel I, 2e druk, Amsterdam 1866, 103 pag. Gebonden met: Koorschool voor volwassenen, 75 pag.
31090: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel II, Gouda, Gouda's Roem, z.j., 24 pag., oblong, met ingeplakte plaatjes. Compleet.
37210: HEKELEN, F.E. VAN E.A. - De polder Jannezand [ onder Dussen ] 1805- 2000, Amsterdam 2000, 168 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1108: HELBERS, G.C., EN D.A. GOEDEWAGEN - Goudsche pijpen. Amsterdam 1942. Geb., geïll., 252 p.
22434: HELDER, RUTGERS - Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.
33149: HELDEWIER, MAURITIUS JANUS LUDOVICUS JACOBUS HENRICUS ANTONIUS, UIT TURIJN - Dissertatio juris gentium inauguralis de juribus et officiis gentium mediarum in bello maritimo Leiden Jac. Hazenberg, Corn. zoon 1852
64805: HELDRING, OTTO GERHARD, - De zoon der natuur en de man naar de wereld
8275: HELDRING, OTTO GERHARD - Leven en arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881.
15388: HELDRING, OTTO GERHARD - Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden, legenden, enz., eerste [en tweede] stukje. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838-1839, twee deeltjes.
64733: HELDRING, OTTO GERHARD, - Opmerkingen op eene reis langs den Rijn. Met platen.
66497: HELLIER, CHR., VENTURI, F., - Splendours of the Bosphorus. Houses and Palaces of Istanbul.
17091: HELLINGA, W.G. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Intr. H. de la Fontaine Verwey & G.W. Ovink. Amsterdam: Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf [etc], 1962. 2 dln.
39464: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse Typografie, Amsterdam 1962, 254 pag., geb.
15390: HELLWALD, FRIEDRICH VON; RICHARD OBERLÄNDER - Nordland-Fahrten. Vierte Abteilung. Malerische Wanderungen durch Holland und Dänemark. Land und Leute, mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig: F. Hirt & Sohn, [ca. 1882].
57599: HELLYNCKX, FULGENTIUS, - Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
64792: HELM, C.J. VAN DEN, - Proeven van woordgronding. Eerste en tweede stukje
55784: HELMAN, I.S. - Prent: 'Journee du 21 Janvier 1793. La mort de Jean Capet sur la place de la Revolution. Presente a la Convention Nationale, le 30 Germinal, par Helman', gravure door Helman naar Monnet. Uitgave: l'auteur, rue Honore 1497.
8286: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie, in zes zangen. Gouda, G.B. van Goor , [1839].
8282: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 5e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1821.
8289: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [1 van 2 delen]
8288: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
65444: HELMERS, JAN FREDRIK, - De Hollandsche natie, in zes zangen.
64706: HELMERS, JAN FREDRIK, - Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Eerste deel.
59398: HELMOND, GARENFABRIEK, CARP, DIEPENVEEN. - Kwitantie van J.A. Carp's garenfabrieken NV (Helmond) voor A.C. Diepenveen, met afbeelding fabriek in vogelvlucht, 1932, (1 stuk). M14691
50969: HELMONT, FRANCISCUS MERCURIUS VAN / J.C. AMMAN - Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken door Joh. Conrad Amman. Amsterdam, P. Rotterdam, 1697.
32729: HELOMA, MARCUS VAN, UIT HEERENVEEN - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur: An liberi naturales legitime agniti jus habeant ad legitimam, quau dicitur, portionem nullis donationibus, sive inter vivos, sive testamento factae sint, minuendam, aut prorsus adimendam [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
65224: HELVERSTEIJN, W., - Bond zonder naam, 40 jaar, 1938-1978
40878: HELVOORT, C.J.A. VAN - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag., geïll., geb.
34728: HEMERT, PAULO VAN - Oratio funebris in obitum [...] Abraham Arent van der Meersch Amsterdam M. Schalekamp 1792
34328: HEMERT, FRANCISCUS JUNIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de modis quibus sententia arbitrorum infirmatur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
43936: HEMERYCK, P.A., - Veilingcatalogus bibliotheek Frank van der Goes, Amsterdam 1940, 37 pag.
66375: HEMESSEN, O.C. VAN, - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beide dorpen
8298: HEMKES, FREDERIK LEONARDUS - XL gedichten. Leiden, E.J. Brill, 1882.
15392: HEMKES KZN., H. - Het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt. Opgehelderd door 16 kaartjes. Gouda: G.B. van Goor, [1852].
64692: HEMKES, H., - Vaderlandsche Geschiedenis. Een leer- en leesboekje voor kinderen.
8299: HEMPEL, W. - De jodin. Groot melodrama in vijf bedrijven naar aanleiding van het Fransche zangspel La juive. Utrecht, L.E. Bosch, 1838.
60268: AREND HENDRIKS (1916 - 1951) - Westland
28870: HENDRIKS, A - Etsen. Handleiding voor het etsen op koper en zink, Alkmaar z.j., 44 pag. + afb., geïll.
38474: HENDRIKS, JAN - Vijf jaar drukkunst in het verborgene, Utrecht z.j. [ ca. 1946 ], 60 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34824: HENDRIKSZ, PETRI - Oratio de iis 1831
60520: HENDSCHEL, ALBERT - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek. Utrecht, W.F. Dannenfelser, (ca. 1890).
26864: HENGEL, C.G. V.D. - Leusden 1605-1794, naar de prothocollen van de Gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar. Scriptie, Leusden [ca. 1960?], 32 pag.
33306: HENGEL, WESSEL ALBERTUS VAN - Redevoering over de leer van den christelijken godsdienst, beschouwd als de vruchtbare moeder der ware en natuurlijke welsprekendheid [...] gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis [...] Amsterdam. Amsterdam Johannes van der Hey 1818
34224: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen juridicum inaugurale de tribus majoriani novellis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
44084: HENGEL, J.F. VAN; - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, Derde stuk: Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, 's-Gravenhage 1875. Facsimilé herdruk, Loenen 1987.
47660: HENGEL EN EELTJES, VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. J. van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1873, 184 pag.
34226: HENGELAAR, MATTHEUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de alimentis, cum liberis tum parentibus, praestandis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
1110: HENGST, C.G.C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
34094: HENGST, HENRICUS WOLTERUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de origine et juribus dominii, hujusque acquirendi modis, qui originarii vulgo dicuntur, imprimis secundum naturae jus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
34096: HENGST, JANUS HENRICUS CAROLUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de rerum singularum dominio, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht Samuel Alter 1827
34314: HENGST, ADRIANUS ELIZA VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de donatione inter conjuges stante matrimonio [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
30650: HENKELS, H - 't is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap, Haarlem 1988, 159 pag., geïll.
5588: HENKUS, B.A.J. - Henkus, een familie uit Cloppenburg via Amsterdam wereldwijd verspreid. Een verslag van bevindingen sinds 1970, Den Haag 1996, 238 p., geïll.
64895: HENNEBERG; A. VON; PINDER, W., - Stil und Technik der Alten Spitze
8303: HENNEBO, ROBERT - Verzamelde dicht-werken. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven. Den Haag (etc.), Pieter van Os (etc.), [1767].
50947: HENNEBO, ROBERT - De uytvaard van meester Andries. Blijspel, vertaald uit het Frans. Amsterdam, Bosch en Leiden, Knotter, 1720.
8301: HENNEBO, ROBERT - Bruilofts-gezang of Smeekschrift aan d'edele hoove van Ciprus. [z.p.], [z.n.], [1726?]. [Met:] De Vogel in het Bosch. Vogelenzang, ter bruiloft van den heere T.D.V. en jongkvrouwe E.B. [z.p.], [z.n.], [1725?].
56588: HENNEKELER, G. VAN, - Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving, 4e druk, Assen 1867, 164 pag.
30322: `HENNES, M.F. - Maria E. van Regteren Altena 1868-1938, tentoonstelling van haar werk in de zalen der My. Arti et Amicitiae, Amsterdam 1939, geïll.
51938: HENNIG, R., - Terrae incognitae. Eine zusammenstellung und kritische bewertung der wichtigsten vorcolumbischen entdeckungsreisen, 2e auflage, 4 volumes (Band IV 1e Auflage), Leiden 1944-1953 en 1939.
1114: HENNING, ECKART, EN WOLFGANG RIBBE - Handbuch der Genealogie. Neustadt a.d. Aisch 1972. Geb., geïll., 304 p.
1116: HENRY, GILLES - Recherchez vos ancêtres. Guide de recherches généalogiques. Genève 1983. Geb., 284 p.
4158: HENSEL, S. - Die Familie Mendelssohn 1729-1847, nach Briefen und Tagebüchern. 2 delen. Berlijn 1900, geb., geïll.
25194: HENSELER, G. - Voorvaderen en nazaten van Bastiaan Henseler 1758-1815. poorter en gildemeester te Lochem. Enschede 1999, 182 pag., geb., geïll., met stofomslag.
64822: HENSLER, K.F., - Leer om leer, kluchtig blyspel. In één bedryf.
57000: HEPKEMA, J.; - Het Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden, Heerenveen 1896, 56 pag.
66044: HEPKEMA, J., - Dr Eeltje Halbertsma, als dichter, een gedenkschrift op zijn honderdjarigen geboortedag, den 8 October 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders, zijn leven en werken, (2 parts), Der vrije Friezen Spreekwoorden, Eenige Friesche Rijmspreuken, Gemeene Duitsche Spreekwoorden, Alde Fryske Skriften fen Starter, Gysbert Japix en oaren,
63136: HEPPENER, JOHANNES JACOBUS (1826-1898) - Road in the countryside (weg op platteland).
1118: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. 's-Gravenhage 1892. Geb., 192 p.
65849: HERBEN, F., SLUIS, J., TIELENIUS KRUYTHOFF, J., - De schat van de Spaarnestad. Tien projecten in het kader van het grote stedenbeleid.
27884: HERBERGHEN, H. VAN - Coup-d'óeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829, Brussel 1829, 79 pag.
36242: HERBST, JOHANN HEINRICH, UIT OTTERWISCHENS. MISN.; PRAESES: MENCKE, GERHARD HERMANN - Dissertatio philologica de osculo manus ori dato occasione Jobi XXXI , 27 ...... Leipzig Brandenburger 1711
6630: HERCKENRODE, LÉON DE - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et convents de la Hesbaye auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciènnes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
66523: HERCKENRODE, - Notice genealogique concernant la famille Van Lidth de Jeude.
32193: HERDERSCHÊE, DIRK, UIT AMSTERDAM - Pleuropneumonie-achtige organismen in weefselkweken. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rototype 1963
8307: HERDERSZANG - Herderszang ter bruilofte van Thirsis en Galathé. [z.p.], [z.n.], [z.j., laat-18e-eeuws?].
56940: HERFELDT, G., - Mededeelingen over tufsteen en tras, Arnhem, 1884, 50 pag., geïll.
42859: HERGE - De avonturen van Kuifje, Raket naar de maan. Casterman, 1953 (eerste editie).
43192: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch Waternood tusschen den 21 en 22 November 1776. Amsterdam, Allart, 1778.
64162: HERINGA EZN, J., VAN EWIJCK VAN OOSTBROEK EN DE BILT, D.J., - Ter gedachtenisse van wijlen Jan Frederik van Beeck Calkoen hoogleeraar in de wijsbegeerte, wis- en sterrekunde aan de Hooge School te Utrecht
66198: HERINGA, JODOCUS, - Redevoering ter gedachtenisse van Steven Jan van Geuns, Matth.z. beroemden hoogleeraar der genees- mensch- kruid- en scheidkunde aan de Hogeschool te Utrecht
32183: HERINGA, JODOCUS - Oratio, de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
35366: HERINGA, E. - Prent voor promotiepartij van Mr. E. Heringa op societeit Minerva Leiden A. Vilders 1931
35932: HERINGA, ANNE, UIT HOLWERD - Stellingen ..... Groningen G. Fockens 1899
64115: HERKLOTS, J.A., - Natuurlijke historie van Nederland, De Weekdieren
8310: HERLOSSOHN, CARL - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
65036: HERMANIDES, S. R., - Geen logica in den Haarlemmerhout : openbare brief aan de Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst door Dr. S.R. Hermanides
66046: HERMANN, E., - Ergänzungen und Berichtigungen der hergebrachten Shakespeare-Biographie, with Anhänge
65522: HERMELINE, ABBE, - PROMENADES EN ANGLETERRE (SUD OUEST ET CENTRE)
25782: HERMENS, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
64982: HERMES, JOHANNES TIMOTHEUS, - Eene geschiedenis voor de jufferschap
26522: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
59524: HERRMANN, EMIL/ OSENBRUEGGEN, EDUARD/ KRIEGEL / ALBERTUS / MAURITIUS, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
16946: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
16412: ‘S-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
16413: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘S-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
35582: HERTTENSTEIN, JOHANNES FRIDERICUS, UIT ULM; PRAESES: ROEHRENSE, CHRISTIAN - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
5210: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
28154: HERTZ, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
33640: HERTZ, HEINRICH - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
43954: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
51472: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
43938: HERTZBERGER, M. / B. HOUTHAKKER, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
43958: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
47658: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
64554: HERTZVELD, E., - God redt! een voorval uit den jongsten watersnood. door Estella Hertzveld (ten behoeve van de noodlijdenden door de overtsroomingen.)
64790: HERVEY, J., - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter; in een verheven Styl geschreven door den Eerw. Heer J. Hervey. Naer den Elfden Druk, uit het Engelsch vertaelt. Derde druk.
43022: HERVIEUX DE CHANTELOUP, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
35354: HERWAARDEN, D. VAN - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
47550: HERWAARDEN, J. V., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
5596: HERWEIJER, W.A. EN A.P. V.D. HOEK - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
59530: VAN HERWERDEN, PIETER JOHANNES; VON NASSAU, LUDWIG, - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
64574: HERWERDEN, C. H. VAN, - Het Nahedal in Brieven uit Kreuznach.
65013: HERWERDEN, J. V., - Armageddon. Of proefnemend onderzoek na de plaats, waarin de koningen der aarde en der waereld met hunne meenigte, voor den aanvange van het Ryk der Heiligen, zullen verzameld en omgebragt worden. (Volgens de Prophetische Landbeschrijving, die op de Laatste Tyden des N. T. ziet,) zynde een verklaring over Openbaringe XVI:16.
35696: HERWERDEN, CLAUDIUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
34072: HERZEELE, JOANNES JACOBUS PETRUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
8314: HESMAN, GERRIT - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
36643: HESPE, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM, SECRETARIS VAN OUDDORP BIJ ALKMAAR - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
64993: HESSEN, WILLEM, - Eeuwigduurende Eerezuyl, Opgerecht voor de Luyster der Mildaadigheid, als de Vaderen des Vaderlands, Op de Liefdaadige voorspraak, van haare Eedele Groot Achtbaaren, de Heeren Burgermeesteren Vryheyd vergunden, van Land en Stad's Gerechtigheeden, aan het Luyterse Weeshuys, En derzelver Huyszittende Armen, Binnen Haarlem.
15396: HETTEMA, M., EN R.R. POSTHUMUS - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
3924: HEUBES, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
60795: HEULE, CHRISTIAEN VAN - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, waer in de gemeyne deelen der Nederduytsche spraeke (na de manier der Grieken ende Latijnen) beschreven zijn.
64565: HEURCK, E.H. VAN, - Les Harrewijn, Jacques, Jacques-Gérard, Francois, Jean-baptiste et leurs descendants avec fac-simile et planches
64598: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN, - L'Imagerie Populaire des Pays-Bas; Belgique-Hollande
30728: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
38898: HEUSDE, PHIL. GUIL., VAN - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
39448: HEUSDE, PH. W. V. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
33882: HEUSDEN, HENRICUS ANTONIUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
3734: HEUSDEN, W.C. VAN - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
24964: HEUSSEN, H. VAN - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24962: HEUSSEN, H. VAN - Historie ofte beschryving van ‘t Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelyke en geestelyke gebouwen (...).
24930: HEUSSEN, H. F. VAN - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
19592: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
64810: HEUVEL, H.W., - Oud-Achterhoeksch Boerenleven het hele jaar rond
58532: HEUVEL, H.H. V.D., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
43234: HEY, HENDRIK - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
65570: HEYBLOM, A., - Echtzang; voor den wededelen heere Mr. Abraham Kroef, en de weledele juffer J.P. de Poorter, voltrokken den 11. Julij 1782. Voor de bruiloftsgasten.
37196: HEYCK, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
36158: HEYLAND, ANTONIO AUGUSTO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LIEBE, CHRISTIAN SIGMUND - Romam Babylonem ex nummis adversus V.C.Ioannem Harduinum S.J. .... Leipzig J.H.Koenig 1714
34598: HEYLIGER, V. A., UIT RIO DEMERARA - XIII theses juridicae. 1790
5600: HEYNINGEN, B. V. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: HEYNS, STEPHANI PETRI, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
33087: HEYNSIUS, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
33642: HEYNSIUS, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
34886: HEYNSIUS, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
20294: HEZEMANS, H - Uit hezelfde hout gesneden. Een genealogisch-biografiche schets over Hezemansen, Sprundel 1979, 71 p., geill.
32633: HIDDEMA JONGSMA, GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33338: HIDDINGA, HARMEN, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
53348: HIDDINGH, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
33340: HIDDINGH, GUILIELMUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Disputatio juridica inauguralis, de necessariis transactionum requisitis, ex jure civili Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
35844: HIDDINGH, HENDRIK JONAS VAN DER POEL, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
65143: HIEBER, H., - Johann Adam Seupel. Ein deutscher Bildstecher im Zeitalter des Barocks.
27952: HIEBINK, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
36276: HIERONYMUS [HIERONYMI], HENRICUS; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
8319: HIGT, ERNST WILLEM; SAM. WERENFELS - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: HIGT, ERNST WILLEM - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: HIJLCKAMA, BAVIUS ANTONIUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
35342: HIJMANS VAN DEN BERGH, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
35970: HIJMANS, EDMOND HENRY, UIT TIEL - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
6925: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6928: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 11e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1877.
6921: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
6922: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
36418: HILDEBRAND, JOACHIM - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
25296: HILDEBRANDT, A.M. UND A. CLOSS (ED.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d.
57122: HILGER, W. (INL.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
59052: HILL, JOHN SIR (PSEUD. ABRAHAM JOHNSON)., - LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) "In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man." First printed in 1750.
55928: HILLE RIS LAMBERS, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
34888: HILLERS, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
25390: HILTEN, D.A. V. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
35206: HILTERMAN, THEODOOR IGNACE KAREL MARIA, UIT AMSTERDAM - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
63793: HIND, A.M., - Giovanni Battista Piranesi, a critical study, with a list of his published works and detailed catalogues of the prisons and the views of Rome/Andre Robison - The veduta di Roma of Giovanni Batista Piranesi: notes towards a revision of Hind's catalogue
34218: HINLOPEN, JANUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
40606: HINLOPEN, F.C. - De 18de Junij 1856 en de 28ste Junij 1857 in den Anna Paulowna Polder. Met eene beknopte geschiedenis van de stichting der Herv. Gemeente aldaar door J.C. de Leeuw, Haarlem 1858, 70 pag., beschadigd papieren omslag.
35754: HINS, COERT HENDRIK, UIT DORDRECHT - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
31458: HINSBERGEN, PH. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: HINSCH, CHRISTIANO, UIT HAMBURG; PRAESES: DATHE, HIERONYMUS - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
32411: HINÜBER, GEORG HEINRICH - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
59330: HIORT-LORENZEN, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
29042: HIRSCHMANN, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
8325: HIRSCHMANN, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
64940: PRIMUS HISTORICUS, - Levensschets van den Hollandschen zeeheld Jan Carel Josephus van Speijk
65400: HOARE, S., - Ambassador on special mission
51033: HOCHSTETTER, FERD. VON - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: HOCKER, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: HODDE, KEES CAMILLE, UIT AMSTERDAM - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: GIJSBERTI HODENPIJL, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
30362: HODNETT, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
35824: HOEBEN, GERARDUS WILHELMUS MARIE, UIT BREDA - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
35732: HOEDEN, JACOB VAN DER, UIT UTRECHT - De complementbindingsreactie bij echinococcose van mensch en dier Berlijn E. Ebering 1922
41438: HOEFER, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
43048: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
34078: HOEFHAMER, GERH. ANDR., UIT ELBURG - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
57044: HOEFNAGEL, K., - Ziekten en gebreken van het rundvee, Gouda, 1907.
39950: HOEK, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
64648: HOEK, J., - Bernard Robelius door J. Hoek
3752: HOEKEMA - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
31673: HOEKSTRA BZ., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
32533: HOEKSTRA BZ., S. - Het jaarcijfer 81 als getuige van de beteekenis des geloofs, beide voor een krachtig volksleven en voor de wetenschap. [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1881
33358: HOEKSTRA, JOHANNES, UIT BREDA - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: HOEKSTRA, HENDRIK PIETER, UIT BIERVLIET - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
8337: HOEN, PIETER 'T - De beste broeder. Tooneelspel in drie bedrijven. [Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorspronglijke tooneelstukken. Gisbert Timon van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp, 1790].
65986: 'T HOEN, P., - Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn. XII. stuk.
65995: 'T HOEN, P., - Collection of 9 issues of "De post van den Neder-Rhijn".
65074: HOEN, PIETER 'T, - De post van den Neder-Rhijn
65998: 'T HOEN, P., - De nieuwe post van den Neder-Rhijn. No. 104.
66072: HOENDERDAAL, GERRIT JAN, - Arminius / Arminianismus
15405: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. 2de vermeerderde druk. Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826].
8339: HOETINK, ARENT (VERT.); ALEXANDRE-SOPHIE COURY DE CHAMPGRAND - De leeuwen-ridders, melodrame in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Groningen, W. van Boekeren, 1812.
64681: HOETINK, A., - Het beleg der syad Groningen in den jare 1672. Geschiedkundig tooneelspel, in drie bedrijven, door A. Hoetink.
34220: HOEUFFT, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis qua ostenditur, praescriptionem non esse juris naturalis sed eam jure civili recte esse introductam [...] Amsterdam D. Groebe 1836
2998: HOËVELL-NIJENHUIS, R.A. VAN - Ludolf van 's Heerenberg, heer van Hedel en zijne afstammelingen. ['s-Gravenhage 1847], 36 p., met uitsl. platen met zegelafbeeldingen.
53358: HOEVEN, J. VAN DER - Berigt omtrent het mij verleende ontslag als opperdirecteur van 's Rijks museum van Natuurlijke historie te Leiden. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1860.
27228: HOEVEN, L. V.D. E.A. - Het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage 1885-1925, 's-Gravenhage 1925, 32 pag., geïll.
58314: HOEVEN, J. VAN DER, - Atlas behoorende bij het leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs, Leiden 1865.
31671: HOEVEN, H. VAN DER - Over de vaststelling en invoering van het Wetboek van Strafrecht. [...] Leiden E.J. Brill 1880
32823: HOEVEN, PETRUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de addecuratione maritima [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34486: HOEVEN, JAN VAN DER, UIT ROTTERDAM - Over de zoogenaamde epispadie bij de vrouw Leiden Somerwil 1889
35300: HOEVEN, JANI VAN DER - Oratio de diligenti veritatis [....] 1826
50644: HOF, J.J.; - Verwijs en het Oera Linda boek, Leeuwarden z.j., 52 pag.
8366: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Malven en asters. Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1880. [2 delen in 1 band]
8351: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Theda. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1854.
59046: HOFDIJK, W.J./BULL, A.J. DE E.A., - Historische vrouwen. Dichterlijk album. Haarlem, A.C. Kruseman,1861.
8355: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Historische landschappen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zn., 1864
8357: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Een vede van drie honderd jaren. Amsterdam, Seijffardt's boekhandel, 1860.
8359: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar, den 8sten Oktober 1860. Alkmaar, Johannes Roem, 1860.
8364: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Den Haag, Joh. IJkema, [1875-1878]. [deel 2]
47200: HOFFHAM, O.C.F., - Al stond er de galg op! of de verydelde tooneelkomparitie, blyspel, Amsterdam, Klippink 1783.
34266: HOFFMAN, HENRICUS MAXIMILIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de gentium pactionibus et foederibus ex historia illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
64519: HOFFMANN, F., - Schetsen en avonturenuit vreemde landen naar het hoogduitsch van Franz Hoffmann
32413: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - De notabilioribus delictorum matrimonialium temporibus [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1726
35108: HOFMAN PEERLKAMP, PETRI - Oratio [...]quo die vexillum militum academicorum in senaculo repositum est 1840
37896: HOFMAN, W.A. EN J.H. LEOPOLD - Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
47270: HOFMAN PEERLKAMP, P., - Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
52463: HOFMANN - Contes fantastiques, tires des freres de Serapion et des contes nocturnes. Traduction de Loeve-Veimars avec une preface par G. Brunet. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles.
52545: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Drei Erzahlungen, mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Leipzig, 1927.
66298: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI, - Johan Wessel Ganzevoort, op het negende halve eeuwfeest zijner geboorte herdacht door P. Hofstede de Groot, met portret.
32771: HOFSTEDE, WOLTERUS HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis de regiminis in Drenthina regione forma, cum antiqua tum nova [...] Groningen V. van Boekeren 1821
66529: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Lot with seven 19th century books by and on P. Hofstede de Groot, professor in Groningen.
35104: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI - Oratio de ecclesiae Christianae [...] 1839
14822: HOFSTEE, E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
55612: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - 'Sarah Malcolm, executed in Fleet Street march 7th 1732[= 1733] for robbing the chambers of mrs. Lydia Duncomb in the Temple, and murdering her Eliz. Harrison & Ann Price'.
64762: HOGEBOOM, JAN EN PIETER, - Verantwoording van Jan en Pieter Hogeboom, als capiteins, respectivelyk gecommandeert hebbende de twee Kaper-Schepen Hercules en Mars, na eenen dapperen tegenstand door het Engelsch Oorlogs-Fregat d'Artois, voerende 52 stukken en onder commando van J. Mackbride genoomen op den 3. december, 1781.
61450: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF MONS] Mons, Hannonia Urbs potens & ampla, a Carolo Magno, Metropolitano muneze et caesareis privilegijs donata.
61452: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF IEPER] Hypra Flandriarum Civitas Munitissima.
61454: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - Philippopolis vulgo Philippeville munitiss Comitat Hannonice Opp, Marieburgum. Mariebourg, Chimay, Cimacum, comuniter Chimay, Principatus tiulo, in Han prestas Opp, Walcourt, Walcopurt, haud ignobile Comitatus Namurecensis Oppidum.
61456: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF LEUVEN] Loeven. Lovanium, Brabanticarum urbium caput, unica Musarum ac praes Tantissimarum artium sedes, optati, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
62642: BRAUN AND HOGENBERG - Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden. Antique colored map of Leiden.
27882: HOGENDORP, G.K. GRAVE VAN - Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton.
20150: HOGENDORP, G.K. VAN - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld te dienste der Staten-Generaal, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, ca. 1855, ca 1600 pag. Amsterdam, K.H. Schadd.
52292: HOGENDORP, G.K. VAN, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, Amsterdam, z.j.
34268: HOGENDORP, DIDERICUS CAROLUS AUGUSTUS VAN - Dissertatio juridica inauguralis de interrogationibus in jure faciendis [...] Utrecht C. Bielevelt 1837
43448: HOGENDORP, D. VAN - Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., 's-Gravenhage 1887, 416 pag., geb. in half linnen.
59407: HOGERVORST, AMSTERDAM, OSIECK, OOSTERHUIS, BULSING, HESLENFELD, ALTING. - Drie rekeningen voor J. Hogervorst te Amsterdam van Amsterdamse bedrijven, 1937-1946 (5 stukken). NB Handel Maatschappij v/h Osieck & Co aan J. Hogervorst; B. Oosterhuis aan Hogervorst; K.L. Hermans, expediteur en meelfactor aan J. Hogervorst; Bulsing & Heslenfeld aan J. Hogervorst; H.H. Alting, handel in koloniale waren en bakkersartikelen; 1937-1946 (5 stukken). M14700
43690: HOGERWAARD, M.B.G., - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, 2e stuk, De Noordkust van Noordbeveland, Middelburg 1884, 32 pag. tekst en 5 tekeningen.
32559: HOHL, PETRUS, UIT PFALZDORF - Iustificatio fide sola adispiscenda secundum Rom. III. 27.28 [...] Elberfeld Friderichs 1869
35436: HOJERUS, ANDREAS; PRAESES: TARNOVIUS, PAULUS - Disputatio de discrimine peccati venialis et mortalis [...] Rostock Moritz Sachs 1614
6797: ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6799: ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
8372: HOLBERG, LUDVIG - De onderaardsche reis van Klaas Klim, behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot, benevens de historie der vyfde, tot nog toe onbekende, monarchy. Vertaald uit het Latijn. 3e druk. Amsterdam, Wed. van Esveldt en Holtrop, 1778.
8376: HOLBERG, LUDVIG - Vyf aardige en vermakelyke blyspeelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1768.
16921: HOLCROFT, THOMAS - Travels from Hamburg, through Westphalia, Holland, and the Netherlands, to Paris, 2 delen. Londen: Richard Phillips, 1804
15411: HOLLAND - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways, [ca 1920?].
15413: HOLLAND - Holland. Uitgave Felix P. Abrahamson. Amsterdam [ca 1930?].
15415: HOLLAND - Holland. z.p., z.j. [ca 1930?].
16783: ZUID-HOLLAND - Zuid - Holland Ten Brink's Nieuwe Provnciekaarten NV Ten Brink's uitg. mij. Meppel
15696: OUD HOLLAND - Oud Holland, Amsterdam: J.M. Schalekamp, [ca 1900?].
65527: HOLLAND, C., - The Ardennes andthe Walloon Country, The Picture Guides
8379: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - De familie Willems. Deventer, W. Hulscher GJzn, 1881.
8378: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Van hemel en aarde. Nieuwe uitgave [= 2e druk]. Deventer, W. Hulscher G.Jz., 1881.
15419: HOLLANDE - La Hollande et les Hollandais. Revue pittoresque. Parijs: Picard fils ainé, 1847.
15421: HOLLANDE - La Hollande illustrée. 349 Reproductions photographiques, 35 cartes et plans en noir, 15 planches hors texte en noir, 4 cartes en couleurs, 2 planches hors texte en couleurs. Paris: Larousse, [ca. 1906].
54875: [STEVERSLOOT, L.] / D.D. HOLLANDER - [1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
30606: HOLLANDER, E. - Wunder- wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des 15e bis 18e Jahrhunderts. Stuttgart 1921, 373 pag., hardback, ill.
63890: HOLLANDER, E., - Wunder, wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des fünfzehnten bis achtzehnten jahrhunderts, Kulturhistorische studie von Prof. Dr. Eugen Holländer
32315: HOLLANDER, LOUIS SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Proefschrift [...] Rotterdam Wed. S. Benedictus 1892
37382: HOLLANDER, HAN - Voetbalglorie. Groningen, Stoomkoffiebranderij en Theehandel H.Smith [ ca. 1937 ], geïll. met 85 ingeplakte , echte foto-plaatjes van voetballers, geb., goed en compleet exemplaar.
66361: HOLLEMAN, F. A., - Dirk van Assendelft, schout van Breda en de zijnen
35182: HOLLEMAN JR., EGBERT JOHAN WERNHARD, UIT ZUTPHEN - Over de diurese na het drinken van water ´s-Gravenhage G. Naeff 1932
30334: HOLME, CH. ( ED.) - Daumier et Gavarni, with critical and biographical notes by H. Frantz and O. Uzanne, Londen, The studio, 1904, ill., hardback in half leather, splendid copy.
15422: HOLMSTRÖM, C.T. - Resa till Holland. Stockholm: Norstedt, 1915.
36000: HOLSBOER, PHILIPPUS ADRIANUS, UIT ZUTPHEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1855
59652: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
32815: HOLTE, JOHANNES ALBERTUS TEN, UIT DALEN - Specimen juridicum inaugurale, continens selectas observationes ad codicem patrium, quo regitur methodus procedendi in caussis criminalibus militaribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
64383: HOLTHAUS, P.D., - Wanderings of a journeyman tailor through Europe and the east during the years 1824 to 1840, translated from the third German edition, by William Howitt
32141: HOLTHE TOT ECHTEN, ANNAEUS GUILIELMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Disputatio juris publici inauguralis, de superiore procerum in regnum Belgico concilio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32813: HOLTHE TOT ECHTEN, HENRICUS GERARDUS, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, de auctoritate mariti, uxori in plurimis vitae civilis negotiis necessaria [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32017: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de liberalitate majorum nostrorum, quae academiis instituendis augendisque cognita est [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
32811: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de iure praetorio, cum apud Romanos. tum apud Anglos, ad ius civile supplendum et emendandum aptissimo [...] Groningen J. Oomkens 1822
31585: HOLTZMAN, JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de emancipatione juris Romani atque hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
56264: HOLWERDA, J.H., - Das grosse Steingrab bei Emmen, Overdruk Praehistorische Zeitschrift VI,1914, pp. 57-67 geïll.
64893: HOLYOAKE, C.J., - Heraldic Notes on the issue of Postage Stamps
33270: HOMANS, HENRICUS JOHANNES FREDERICUS, UIT PADANG - Specimen juridicum inaugurale de stellionatu [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
64850: HOMERI, - Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Gottl. Christ. Crusius. Erstes bis sechstes (letztes Heft)
7922: HOMMEL, LUC - Histoire du noble ordre de la Toison d'Or.
34896: HOMMELIUS, CAROLUS FERDIN. - De interrogationibus in jure faciendis hodie non sublatis [...] orationem Leipzig Langenheim 1750
6334: HOMMES, H.L. - Een uitgestorven tak van Wyttenhorst, overdruk Gelre XLVII, 3 p.
6174: HOMMES, H.L. - Tjaden, overdruk Ned. Leeuw 1944, 7 p.
57631: HOMMIUS, FESTUS; H. KUCHLIN; - Exemplaar van Cicero, Marcus Tullius, Opera Omnia, [Geneve]. G. Laemarium 1596, in geheel perkamenten band met op voorplat in goud "Hermannus Kuchlinus"en op achterplat "Anno MDC" (1600).
39776: HONDERS, H.J. - UIt de historie van de dorpskerk te Wassenaar, 's-Gravenhage 1937, 72 pag., geïll.
60108: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [22] Francisco Floro Anverpiano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title
24639: HONDIUS, HENDRICK - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660].
60106: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [20] De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title).
60122: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [47] Ioannes Vredemannus Frisius Leovardiensis.(Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60078: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [3] Dirck Bouts (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60084: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [13] Jan Vermeyen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60086: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [15] Henri met de Bles (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60380: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - The Colosseum with golf players
61702: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
53380: HONERT T.H.ZN, J. V.D. / B.J.BONGARD - Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde en onbesproke menschen die zig, eenige dagen, te Nieuwkerk opgehouden en de zaken aldaer nauwkeurig onderzogt hebben. Amsterdam, A. Wor, 1750.
34564: HONERT, JOHANNIS VAN DEN - Oratio de vita et obitu [....] Francisci Fabricii, [Franciscus Fabricius]. Leiden Luchtmans 1738
38876: HONERT, TACO HAJO VAN DEN - Syntagma dissertationum de stylo novi testamenti Graeco. Amsterdam G. Borstius 1702, 4o, ( 8 ) + 134 pag. Gebonden in modern half linnen.
58752: HONIG, C.J. DR., - Het Huwelijk, medisch-etisch beschouwd, Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag, Loosduinen, Electrische drukkerij Kleywegt, 8 pag.
57524: HONIG, G.J.; - Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz jr." in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeling: De boekerij, Zaandijk 1900, 339 pag., gebonden in geheel linnen band.
1184: HONIG, G.J. - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Koog a.d. Zaan 1952. Geb. (halfleer), geïll., 478 p., groot 4°.
65270: HONIG JANSZ. JR., J.,, - Nicolaas Ruychaver, of Geloof, liefde en vaderland : tafereelen uit de jaren 1566-1578
65706: HONIG, A. G., - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse Zendingskerk
43348: HONIG, G.J. - De watersnood van 1916. Plaatjesalbum Ter Wee's Theehandel, Zaandam [1917], 34 pag., geïll. met 72 ingeplakte plaatjes en en kaart.
44074: HONIG J.J. (SECRETARIS DER COMMISSIE); - Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden in het gemeentehuis te Zaandam, West-Zaan, T. de Jong, 1874, 142+32 pag.
8394: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE) - Timon, de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8397: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); VOLTAIRE (PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET) - De onbescheidene minnaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8399: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE - Melanide, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
31825: HOOFF, JANUS OP DEN, UIT VIANEN - Dissertatio juridica inauguralis sistens doctrinam jurisconsultorum romanorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
5620: HOOFS, JAN - Hoofs ... Hoezo...? [Rosmalen] 1993, 151 p., geïll.
25100: HOOFT, P.C. - Nederlandsche Historien.
52611: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Amsterdam/Leiden, Wetstein etc., 1704.
33424: HOOFT, ISAAC, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de foederibus [...] Leiden Joannes le Mair; Petrus Delfos jr 1773
34318: HOOFT HASSELAER, HENRIC. CONSTANTIN., UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione quam conjux binubus dare potest conjugi secundo [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
34336: HOOFT GRAAFLAND, FERDINAND FOLEF, UIT IJSSELSTEIN - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, secundum principia juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1819
35872: HOOFT, PIETER CORNELIS 'T, UIT VEEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
36078: HOOFT, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de fidejussoribus Leiden A. Elzevier 1699
40040: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H., - Friesland en de Friezen in de middeleeuwen, Leiden 1881, 226 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
34602: HOOG, H.P., UIT ROTTERDAM - XVI. theses juridicae. 1790
58768: HOOGENDIJK JZ., A., - Eenige beschouwingen over Een Nieuw Leven, geschetst door den hoogleraar J.T. Buys, betrekkelijk de Nederlandsche visscherijen, 's-Gravenhage 1867, 43 pag.
22438: HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP - Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p.
16426: HOOGEVEEN - Gids voor Hoogeveen. Uitg. V.V.V., Hilversum, Ned. Uitg.- en Reclamebureau, [1933], 48 p.
16425: HOOGEVEEN - Hoogeveen, met medewerking van het gemeentebestuur en V.V.V., Groningen, Alta [1923], 54 p.
33426: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de manumissionibus [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
55042: HOOGEVEEN, C. VAN E.A. / LUZAC, E. EN I.E. - Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
8407: HOOGEWERFF, G.C. - Petrus Dathenus. Tragedie in vijf bedrijven. Nijkerk, C.C. Callenbach, 1892.
59866: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HENRICUS IV IMPERATOR.
27656: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The union of Utrecht in 1579
27653: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Etsen uit de "prentbijbel" van De Hooghe (etchings from the 'prints' Bible' by De Hooghe)
27651: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN [Hermathena. Vignet voor G. Arnold, Historie der Kerken en Ketteren, Amsterdam 1701]
27649: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
27645: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27642: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beelden, devisen, schilderijen en zinnebeelden zich van buyten vertoonende op de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Statues, devises, peintures et emblems du dehors de l'Arc de triomphe devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27640: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
27637: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijn majesteit verwellekomt op het Binnenhof / Reception de sa Majesté dans la cour. [Willem III in 's Gravenhage]
27634: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - St JANS KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
27623: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
27621: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
27619: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ["Justitie over Jan Smidt, zyn vrou, zoon en dochter", 1538], ets, 22 x 32,5 cm, ongesigneerd.
27615: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Lykstatie van hare hoogheyt de princesse douariere...21 december 1675 [set van 2 bladen/set of 2 folios]
27613: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27612: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Helpt ons Heere want wij vergaen, 1675
27611: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f".
27609: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
27606: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van Fürstenberg, 16 februari 1674]
27594: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
27592: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
27585: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) CIRCLE OF - Prins Wilhem Hendrik doet eet als stadhouder [10 juli 1672]
27583: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - d'Heeren van Utrecht presenteren des stadts sleutels anden koning van Vrankrijk, waer op den koning persoonlyk binnen Utrecht intreckt [ 5 juli 1672]
27581: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort capiteyn generael gemaakt, den 25 February 1672.
27579: HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN? - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27577: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); E. WALTEN - De Nyd en Twist-sucht nae't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen [...] Romeyn de Hooge [...]. Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van Rechten, die sy teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven, onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door den heer Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, was geteeckendt en overgegeeven aen de [...] heeren scheepenen aldaer, door C.R. theol. propon. Utrecht, Antony Schouten, 1690.
27575: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
27573: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); N. MUYS VAN HOLY? - Romein de Hooge voor den rechterstoel van Apollo, verdedigende zich wegens de snoode misdaaden en vuile lasteringen, welke hem in een zeker geschrift, geintituleerd Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid, enz. mitsgaders in verscheidene andere pasquillen te last gelegt worden. Haarlem, Romulus ab Alto, in de Venusbuurt, 1690.
27569: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beschryving van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [z.p.], [z.n.], [1690].
60788: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
60789: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60776: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AND VOUW, JOHANNES DE (CA. 1660-1707) - 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam]
59862: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAHOMETH
59864: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAJORINUS NUMIDA.
59826: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
59970: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
60793: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
60787: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
59860: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - NICOLAUS
59858: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MANES seu MANICHAEUS CORBICUS
59969: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
60056: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DAVID JORIS
60057: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - IOHANNES BUCHOLDI A LEYDA
61578: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER REFORMATIE door BRANDT.
8161: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHOUWBURG Van NEDERLANDTSE VERANDERINGE door ROMEYN de HOOGHE. Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des vereenigde staets door den Fransen oorlog gebrouwen in historieele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn.
60053: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Innemen van Damiaten 1188 [Capture of Damietta]
59971: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE OUDE DOELEN. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59972: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HEEREN LOGEMENT. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59996: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Allegory of the victory of William III in 1673
60055: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MARTINUS LUTHERUS
59834: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
59874: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THEODOR SUTOR.
8162: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. [...] , twee delen, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706-1707
59870: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEO X.
22806: HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER - Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-2-1889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.
4628: WITTERT VAN HOOGLAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Van Scherpenseel. Z.p. z.j., 27 p.
4830: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Vinck genoemd heeft. 's-Gravenhage 1906, 29 p.
34234: HOOGLANDT, ELIAS AEMILIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum varii argumenti [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1822
28022: HOOGLEERAAR, EEN [ = J.J.M. DE GROOT ] - Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
56282: HOOGSTAD, WILLEM, - Grote-of Sint Laurenskerk Rotterdam, Groningen 1975, 27 pag. [Bibliografie]
63719: HOOGSTRATEN, W.J., - letter dated 24 August 1923 from boek-, kantoor-, en kunsthandel W.J. Hoogstraten, Noordeine 98, Den Haag
17746: PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN - Fabularum Aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum serenissimi principis Nassavii. Amsterdam, François Halma, 1701.
66596: HOOGSTRATEN, DS VAN, - Woorden gesproken bij het open graf van Johan Herman Bosken.
8409: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN - Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1771]. Vervolg op Johan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1777]. [2 delen]
43096: HOOGSTRATEN, FRANS VAN / R. DE HOOGHE - Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668.
64710: HOOGSTRATEN, P. VAN, - De waare vrienden van vaderland en Oranje, door P. van Hoogstraten.
64719: HOOGSTRATEN, DAVID VAN, - Phaedri augusti liberti fabularum Aesopiarum collectio | Verzameling der Ezopische fabelen van Fedrus gevreyden slaef des keysers Augustus
8417: HOOGVLIET, ARNOLD - Vervolg der mengeldichten. [Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753].
31957: HOOGVLIET, JANUS MARIUS, UIT SPAARNDAM - Studia Homerica. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
64704: HOOGVLIET, ARNOLD, - Eerkroon, voor de stede Vlaerdinge
63831: HOOIJER, C., - De Philanthropie der maatschappij tot nut van 't algemeen. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering dier maatschappij den 12e augustus 18556 door C. Hooijer
66185: HOOIJSCHUUR, R., - Een gekortwiekte huischmusch, het dagboek van Lambertus van Calcar Zaandijk 1845-Koog aan de Zaan 1905
64745: HOONAARD, W. V.D., - Letterschoof, of Landelijke vruchten voor verstand en hart
42283: HOONAARD, W. V.D. - Overzigt der uitgestrektheid van het gebied der Vereenigde Nederlanden in 1790 en van de verschillende staatkundige verdeelingen die hetzelve sedert die tijd heeft ondergaan. Amsterdam, 1831.
8435: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 2e druk. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8436: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 3e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
8427: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het Pinksterfeest. Dichtstuk. Amsterdam, W. Messchert, 1836.
8421: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Aan de vorsten van Europa. Dichtstuk. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
30486: HOOP, J.H. V.D. - Raoul Hynckes, Amsterdam 1947, 42 pag. + ill., geb., met stofomslag.
30564: HOOP SCHEFFER, D. DE E.A. - De meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Amsterdam 1966, 271 pag., geïll.
65437: HOOP, A. VAN DER, - De dochter van Dominique, blijspel met zang. 't Fransch zeer vrij gevolgd.
64685: HOOP, A. VAN DER, - Het slot van IJsselmonde. Een berijmd verhaal; door A. van der Hoop, Jr.
8437: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Geen aalmoes. Dichtregelen. Den Haag, H.C. Susan C.Hz., 1852.
16430: HOORN - Gids voor Hoorn door J.C. Kerkmeijer/Guide to Hoorn translated by C. Kerkmeijer-de Regt. Uitg. V.V.V. Hoorn 1930, 80 p.
16427: HOORN - Geïllustreerde Gids voor Hoorn en omstreken, Hoorn, A.C. Boldingh, [ca. 1900?], 64 p.
16429: HOORN - Gids voor Hoorn door S.H.A. Esser. Uitg. met medew. V.V.V. en K.v.K. West-Friesland [ca. 1924], 80 p.
32101: HOOYKAAS, ISAÄC, UIT NIEUWE TONGE - Geschiedenis der beoefening van de wijsheid onder de Hebreën. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1862
5980: HOPFENGÄRTNER, DOROTHEE VON - Unsere tante Rappard [= Adelheid von Rappard, geb. von Massenbach]. Ein Lebensbild mit Anhang ihrer eigenen Briefe, Stuttgart [1896], 218 p., geb., geïll.
60378: HOPFER, LAMBERT (FL. 1520-1530) - Ornament print
35524: HOPP, JACOBUS, UIT WOLINO-POMERANUS; PRAESES: FRANCISCI, GEORGIUS GREGORIUS - Dissertatio historica de litanis [...] Leipzig Christian Scholvien 1693
60544: MONOGRAMMIST "J.W.B." (19TH CENTURY) AFTER J.F. HOPPENBROUWERS (DEN HAAG 1819-1866) - Mountainous landscape with the river Rhine (Rijn) in the foreground.
64437: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1927
64439: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidus postcards
64436: HÖPPENER, H.R.K.J., - Fidusbilder, bebildertes verzeichnis 1924
63734: HOPPERI, JOACHIM, - Epistolae ad viglium ab aytta zuichemum sanctioris consilii praesidem
34910: HOPPESTEYN, ADRIANUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de quaestionibus per tormenta Leiden A. Elzevier 1703
60986: HOPTON, STRETTON GRANSOME, CANON FROME, BISHOPS FROME, GEORGE III - Grant of arms donated by Isaac Heard, Garter, principal King of Arms and George Harrison, Clarenceux, King of Arms of the south east and west parts of England, to the reverend William Hopton (?-1841), heretofore known as William Parsons of Stretton Gransome in the county of Hereford, now city of Hereford clerk in order to grant him the arms belonging to the name of Hopton he took earlier in the year by Royal decree.
55449: HORA ADEMA, W.R. - 1889-5/11-1905. Stellingen. Met een voorwoord van dr. Ballard. Het huwelijk van echte minderjarige kinderen i.v.m. art. 92 B.W. Apeldoorn, 1905.
55450: HORA ADEMA, W.R. - 1909. Dichterlijk nationaal gedenkschrift, A-Z, bij de koninklijke geboorte uit het stamhuis Oranje-Nassau-Mecklenburg. Apeldoorn 1909.
55456: HORA ADEMA, W.R. - Gedachten bij gelegenheid van drie jubelfeesten. Apeldoorn, 1911.
55859: HORA SICCAMA, J.; E.A. - Verslag van de commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. Utrecht, [1826].
1194: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p.
55452: HORA ADEMA, W.R. - Negen Fransche sonnetten. Koningin Wilhelmina lied (...) en Adres Hora Adema aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (...). Apeldoorn, 1911.
66302: HORA SICCAMA, J.H., - Levensbericht van Jhr. Mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland door Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama
66552: HORA SICCAMA, J.H., - Sir Gabriel de Sylvius
31847: HORA SICCAMA, JOHANNES, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de ministerio publico [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
42422: HORATIUS FLACCUS, Q. - Traduction nouvelle des satyres, des epistres et de l'art poetique d'Horace. Suivant la copie Imprimee. Paris, 1694.
8442: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
8444: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.); JOHANN GOTTFRIED LUCAS HAGEMEISTER - Het hoogste lot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1795.
34450: HORN VAN DEN BOS, JOZEPHUS JOHANNES LEONARDUS VAN DER, UIT VOORSCHOTEN - Colpohysteropexie Leiden J.T. Schut 1894
64687: HORN, W. VON [PSEUD. OERTEL, F.W.P.], - Friedel de zwerver. Eene geschiedenis uit het Duitsche volksleven
42833: HORNIUS [= HORN], GEORGIUS - Orbis imperans. Leiden, F. Lopez de Haro 1668 [gedrukt door wed. en erven J. Elzevier].
43162: HORNIUS, GEORGIUS / B. BEKKER / M. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de Scheppinge des werelts tot (...) 1666 (...) laatste druk. Amsterdam, J. Rotterdam, 1735.
51384: HORODISCH, A.; - The book and the printing press in printer's marks of the 15th & 16th centuries. Amsterdam 1977, 79 pag., geill., geb.
25056: HORST, TIELEMAN VAN DER - Theatrum machinarum universale of Nieuwe algemeene bouwkunde, waar in (...) geleerdt het maaken van (...) trappen.
17078: HORST, I.B. - A Bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch Reformer. With a census of known copies. Intr. H. de la Fontaine Verwey. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1962.
8445: HORST, JOHANNES JOSEPHUS VAN DER - Oud en nieuw. Nederlandsche legenden. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1887.
64876: HORST, C, - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur
55537: HORTENSIUS VAN MONTFOORT, L.] - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) van den oproer der weder-dooperen, Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset. Enkhuizen, J.L. Meyn, 1614.
36236: HOSEMANN, JOHANN GERHARD, UIT HELMSTEDT; PRAESES: ERDMANN, ADAM - Exercitatio moralis de usuris .... Wittenberg Witwe A. Bruening 1683
53988: HOTZ, H.P. - Antwoord uit naam van eenige leden der familie van wijlen den heer Lammers en mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, naar aanleiding der 'Opheldering en mededeeling' van de heeren J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., erfgenamen-boedel beredderaars van wijlen mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, overleden te 's Gravenhage den 6 Januari 1874. 's Gravenhage, mei 1876.
39736: HOUBOLT, E.C. - Wassenaar, gids van de vereeniging Wassenaar Vooruit, Leiden [ ca. 1930? ], 104 pag., geïll. ( vierkant formaat ) met veel advertenties.
60806: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
66772: HOUBRAKEN, J., - Jan Wagenaar, historieschryver der stad Amsterdam, aldaar gebooren, den 21 October 1709.
60804: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
63526: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) - Portrait of Pieter Langendijk (tekenaar Pieter Langendijk).
66304: HOUBRAKEN, J., - Mr. Hugo de Groot, Raad en Pensionaris te Rotterdam. Portrait
66305: HOUBRAKEN, J., - Maria Reigersbergen, Vrouw van Hugo de Groot. Portrait
42304: HOUBRAKEN, A. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 3 delen, 2e druk, 's Gravenhage, 1753.
1202: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleyda Wolfsen, Derck Hardensteyn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden. Zwolle 1899. geb. Geïll., 524 p.
33432: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Disputatio juridica de officio praefecti vigilum circa indendia [...] Utrecht Alexander van Megen 1733

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27