Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31707: BOSCHMA, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
37782: BOSCHMA- AARNOUDSE , C.; - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
60754: BOSDIJK, JACQUES FREANCOIS - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
16203: BOSKOOP - Boskoopsche Kiekjes. Views of Boskoop. Boskoopische Aufnahmen. Vues de Boskoop, Mathots Boekhandel, Boskoop [ca. 1910?].
40122: BOSMAN, TH.J. E.A. (RED.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
47662: BOSSANGE, E.A., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
35112: BOSSCHA, JOANNIS - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
35676: BOSSCHA, HERMAN PIETER , UIT CULEMBORG - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
47756: BOSSCHA, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
52806: BOSSCHER JR., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
47778: BOSSCHER, PH. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
59990: BOSSE, ABRAHAM (1602/04-1676) - The Doctor's visit; or The Bloodletting [La Saignée]
31753: BOSSE, JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
36658: BOSSE, JAN PHILIP VAN, UIT AMSTERDAM - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
7150: BOSSON, PAULUS JOSEPHUS DE - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
32597: BOTHENIUS LOHMAN, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
33784: BOTHENIUS, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto [...] Groningen Johannes Lens 1699
23470: BOTHOF, G.J. - Geschiedenis van de Nederlands/Amerikaanse familie Bothof/Bothoff, een bloemrijk bootminnend geslacht. History of the Dutch American Bothof/Bothoff Family. A Garden and Boat Loving Family. Leusden 2004, 448 pag., geb., geïll. ( met:) de Bothof -bode jrg. 11 nr.21 (2003), 20 pag.
36004: BOTJES, EVERHARD, UIT MIDWOLDA - Stellingen Groningen Scholtens 1901
350: BOTS, H.; I. MATTHEY EN M. MEYER, - Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg 1979. Geb., 819 p.
35328: BOTS, HANS - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
40490: BOTTENHEIM, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
21012: BOTTIGER, C.A. - Ideen zur Kunst-Mythologie. Erster Cursus. Dresden/Leipzig 1826, 425 pag., ill. mit 5 Tafeln, in halb-leder Band.
15014: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
41026: BOUILLE, A. DE - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: BOUILLIJ, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
54977: BOULOGNE, ETIENNE ANTOINE, BISSCHOP VAN TROYES - Herderlijk onderricht van den bisschop van Troyes over het drukken van slechte boeken, voornamelijk over de nieuwe volledige werken van Voltaire en Rousseau. 's Gravenhage, Langenhuysen, 1821.
61562: LETAILLE / BOUMARD - SAIN ANTOINE DE PADOUE. [Canivet]
43120: BOURDET, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
3258: BOURGEON, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
52816: BOURICIUS, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
34754: BOURICIUS, GERARDUS JOANNES, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
47378: BOURLIER, E. / E. LACHERET - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.
47762: BOUSMARD, H.J.B. DE, - Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
15018: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces... 4de druk. Parijs: veuve F. Clousier, 1682.
30280: BOUSSOD, VALADON - Atelier W. Roelofs. Tableaux, études et aquarelles ( 2e et derniere partie ), vente, 's-Gravenhage 1910, 26 pag., geïll.
6494: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische genealogische vereniging deel 5 en 6. Den Haag 1993. Ing., 201 + 186 p.
61784: BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - VERHOLE WERCKEN VAN DEN SALIGEN VADER IOANNES VANDEN CRUYSSE. eersten ongeschoenden Carmeliet [Frontispiece]
22706: BOUVRIE, DES - Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.
57038: BOUVY, J., - Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel "Antwoord op eene kritiek", Gulpen [1873].
32929: BOUWER, KLAAS, UIT NOORDWOLDE - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
30570: BOVEN, M.V. EN S. SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck, twee Brabantse bloemschilders in Parijs, 2e druk, Maarssen 1988.
15022: BOWDLER, THOMAS - Letters written in Holland [...]. Londen: Robson e.a., 1788.
31927: BOWIER, DANIEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum de rescindenda venditione ob laesionem enormem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
15026: BOWRING, JOHN - Brieven [...] geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen, voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde, en gevolgd door Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde. Uit het Engelsch. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, [1829]-1830.
42803: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
42805: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Institutionum politicarum libri duo. Editio altera. Leiden, Herculis & v. Gerrvliet, 1657.
7153: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
7155: BOXMAN, ABRAHAM - Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Verspreide en nagelaten gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1862. [2 delen]
15030: BOYCE, EDMUND - The Belgian and Dutch traveller, being a complete guide through Belgium and Holland [...]. 6de vermeerderde druk. Londen: Leigh & Son, 1835.
15028: BOYCE, EDMUND - The Belgian traveller, being a complete guide through Belgium and Holland or Kingdom of the United Netherlands, containing a full description of every town; its objects of curiosity, manufactures, commerce, and inns; the mode of conveyance from place to place and a complete itinerary of the surrounding country [...]. 4de dr. Londen: Samuel Leigh, 1823.
41784: BOYMANS, J.A. - De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
35794: BRAAKE, BENJAMIN HENDRIKUS JOHANNES TER, UIT OORSCHOT - Over anaeropolarimetrie Nijkerk Callenbach 1901
14638: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A. - De edelen De Braquemont in Normandië, z.pl., z.j. [24 p] folio. Gebonden met: De Bracamonte en de daaruit gesproten markiezen van Fuente-el-sol en graven van Penaranda, z.pl., z.j. [34 p], folio. En met: D'Alverado y Bracamonte in België, z.pl., z.j. [18 p], folio (ca. 1890?).
43932: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A., - Ambachtsheerlijkheid Backum, Leiden, IJdo, 1901, folio, geb., (54) pag., geïll. ( gezicht op huizen te Bakkum), geb., gedrukt op Oud Hollands papier.
31354: BRAAM, A. V. E.A. (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden, Wormerveer 1970, 118 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33992: BRAAMS, CORNELIUS REGNERUS FRIDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum inaugurale de juris principio: pater est, quem nuptiae demonstrant [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1831
42491: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. 4 delen, 2e verbeterde en vermeerderde druk, 's Gravenhage, Doorman, 1842.
60320: BRAEU, NICOLAES (FL. 1586 - 1600) AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Susanna and the Elders
7157: BRAGA - Bragiana. Humor en satire. Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1854.
366: BRAIBANT, CHARLES (INL.), - L'art et la vie au Moyen Age à travers les blasons et les sceaux. Parijs 1950. Geïll., 142 p.
57842: BRAKEL, S. VAN, - Stukken betreffende de kamers der noordsche compagnie na afloop van het octrooi, Overdruk B.M.H.G. 1910, 96 pag.
3128: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen.
33464: BRAKONIER, ABRAHAM CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de milite desertore [...] Utrecht Alexander van Megen 1741
42511: BRAND, ADAM - Relation du voyage de mr. Evert Isbrand, envoye de sa majeste czarienne, a l'empereur de la Chine en 1692, 93 & 94. Amsterdam, J.L. de Lorme, 1699.
34006: BRAND, CHRISTOPHORUS JOSEPHUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio politico-juridica de jure coloniarum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
40388: BRAND, JAN E.A. (RED.), - De woorden en de beelden. The words and the images. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Utrecht, Centraal Museum, 1991, 272 pag., geïll.
368: BRANDELER, P. VAN DEN, - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 dln. in 4 banden. Dordrecht 1862-1869 + Suppletoire Inventaris, Dordrecht 1878, 88, 68, 45, 195, 43 p.
34956: BRANDELER, ANDRIES WILLEM VAN DEN, UIT BRIELLE - Aanteekeningen op artikel 18 der wet van 29 juni 1854 Leiden J.J.Groen 1880
42955: BRANDEN, F.J. V.D. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1883.
4592: BRANDENBURG, ERICH - Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I-XIII. Leipzig 1937, 154 p. (Bijlage: Grafen von Mansfeld, 14de en 15de eeuw.) Omslag los.
57830: BRANDIS, BERNHARD, - Grundsaetze bei Behandlung der Syphilis, 2e Auflage, Berlin 1879, 44 pag.
16954: BRANDSMA - Atlas van Nederland. Uitgave van den Theehandel E. Brandsma. Amsterdam [ca. 1890?]. Mapje met 11 kaartjes op dun karton, elk 10,7 x 8 cm, van de elf provincies, chromo-druk.
24994: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. 4th ed.
24990: BRANDT, GERARD; - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, v. Someren en Goethals 1687 [gegraveerde titel: P.J. Blaeu voor de compagnie, 1686].
24986: BRANDT, CASPAR & A. V. CATTENBURGH. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven (...) door C. Brandt en vervolgt (...) door A. v. Cattenburgh.
19448: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der 13e eeuw.
7159: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, P. Visser, 1725. [deel 1 van 2 delen]
52272: BRANDT, P., - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes, formant la collection de D.Giltay Veth in Amsterdam, Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
52824: BRANDT, GEERAERT - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 2e- druk, 'met aantekeningen vermeerderd', Rotterdam, B. Bos, 1710.
3136: BRANDT, P.J. - Genealogie familie Brandt. Blokker 1984, 80 p., geïll., geb., met tabellen (offset).
32857: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1921
42673: BRANDT, GEERAERT - G. Brandts verantwoording ter saeke van sijne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus, predikant tot Amsterdam. Amsterdam, Riewertsz en Boom, 1676.
42843: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 2e druk, 4 delen, Amsterdam, Rieuwertsz en Boom / Rotterdam, Bos, 1677, 1674, 1704 en 1704.
37366: BRANT, S - Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien door L. Geeraedts, Middelburg 1981, ongepagineerd met 54 pag. nawerk, gebonden.
34582: BRANTS, ERNST RICHARD EGBERT, UIT VORDEN - Aanteekening op Art 1054 en eenige andere artt. van Boek II Tit. 13 van het B.W. Utrecht Van Druten 1881
370: BRANTS, A., - Bijdrage tot de geschiedenis der Gelderse Plooierijen. (Diss.) Leiden 1874, 189 p.
32125: BRANTSMA, GERARDUS SAMUËL, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure frisico, commune est [...] Leiden J. van Tiffelen 1805
32499: BRANTSMA, PETRUS, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium, et civium singulorum, per solam usus intermissionemnon pereunte [...] Leiden S. en J. Luchtmans, en Joann. le Mair 1775
19846: BRASSART, M. - Notice historique et généalogique sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing.
35626: BRAUNSCHWEIG, ANDREA, UIT DONDANGA-CURLANDO; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPH - Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680
34008: BRAUW, GUILIELMUS MAURITIUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus conditionalibus [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1834
16208: BREDA - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda, z.pl., z.j. [ca. 1920], 32 p.
34476: BREEMAN, CAREL ERNEST, UIT SOERABAYA - Art. 444 en 445 B.W. Leiden Somerwil 1888
35488: BREHMERUS, IMMANUEL FORTUNATUS; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM - Commentationes quasdam ex philologia [...] Wittenberg Schroedter 1703
33388: BREMEKAMP, H. - De practische en de critische richting in de wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft [...] Groningen P. Noordhoff 1919
31270: BREMER, J.T. - De Zijpe, deel II 1813- 1920, Schoorl 1991, geb., geïll., met stofomslag.
29034: BREMMER, H.P. - Practisch aesthetische studies, Amsterdam, Versluys, 281 pag., geb. in linnen band. Zeldzaam boek, dat echter een aantal illustraties buiten de tekst mist.
52254: BRENDER A BRANDIS, G. (UITG.), - Plakkaaten van de repraesentanten van het volk van Amsterdam, Amsterdam, Allart, 1797.
36296: BRENNER, IMMANUEL, UIT ROCHLITIO MISNICUS; PRAESES: WOLF, JOHANN - Disputatio politica de officiis subditorum erga principem .... Wittenberg Borckardus, Lieberhirt 1679
36392: BRESCIO, JOHANN, UIT GUBENA.LUSATO.; PRAESES: STOLL, LUDWIG J. - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio I Leipzig J.W. Kruger 1688
32661: BRESTER, ALBERT, UIT AMSTERDAM - Potentiaalmetingen in verdunde oplossingen van electrolyten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
8500: [JONGH, IZAAC DE (VERT.)]; CHRISTOPH FRIEDRICH BRETZNER - Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, I. de Jongh en Alkmaar, J. Hand, 1792.
28934: BREUGEL, G.P.C. VAN - Gedenkschrift van spreekwoorden door Pieter Breughel jr. 1623, Haarlem 1876, folio, 36 pag., geb. in halfleren portefeuille, met een photogram op karton van het schilderij. Goed exemplaar.
33904: BREUGEL, JOHANNES FESTUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
33906: BREUGEL, JOHANNES VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de repressaliis [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
374: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Over het adelsregt in de Nederlanden. 's-Gravenhage 1867, 137, 18 p.
17063: BREUGELMANS, R. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1974. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 5).
25726: BREUKER, P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. (1853-2003), Franeker 2003, 296 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
35364: BREUNING, P.S. - Prent voor promotiediner Dr P.S.Breuning, steendruk J.A. Moesman Utrecht 1929
36144: BREYMANNO (BREYMANN) , ANDREA, UIT KIRCHWALINGA LUNENBURG; PRAESES: DASSOVIUS, THEODORUS - Imagines Hebraearum rerum quae nostra aetate circumferuntur ex parte recensebit & emandebit Kiel recusa [B. Reuther?] 1714
37698: BRICHANT, A - Jetons de numismates, 5 extracts Revue Belge de numismatique, 1878- 1883, ill.
16214: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, in leven gemeente-archivaris, 4e druk, herzien door Dr. Mr. H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1934, 48 p.
22622: BRIENEN, VAN - Getekend familiewapen Van Brienen (springende eenhoorn), 4°, met goud gehoogd, 19de eeuws.
59298: BRIGGS, ASA [ED.]., - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974. London., Longman Group Ltd., 1974. Original publisher's blue cloth hardback, gilt lettering on purple label spine, pictorial dustjacket, 468pp., 12 contributions, illustrations, references, index. Very fine copy.
55093: BRIKKENAAR, J.B. - Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp , dd Ouddorp 23-12-1740. Alkmaar, v. Hoolwerf, [1740]; met: Tweede verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp, d.d. Ouddorp 1-3-1741. Alkmaar, v. Beyeren, [1741].
23538: BRILL, W.G. - Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, deel I 1e, 3e, 4e en 5e stuk, deel II 1e stuk. 5 aflveringen in papaieren omslagen , ca. 400 pag.
33682: BRILL, W.G. - Oratio de scientae laude genus humanum ab indignae dominationis vinculis vindicantis.
7171: BRILL, WILLEM GERARD - [Eerste titelpagina:] Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Acht en twintigste stuk. [...] Haarlem, erven F. Bohn, 1857. [tweede titelpagina:] Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen. Bij dezelfde.
55206: BRINHAUSER - Prent: 'Der zu ewigen gefangnis verurteilte Joseph Graez, vulgo Pfeiferle'. Ets, 'Brinhauser sculp 1784', tonende de man in zijn cel, met kettingen vastgezet, staande voor zijn brits, rechtsboven een tralievenster.
25802: BRINK, J. TEN E.A. - Haagsche stemmen, 3e jaargang, 1890, 's-Gravenhage 1890, 704 pag., geb. in half leer.
20392: BRINK, T. V.D. EN A.C. ZEVEN ( RED ) - Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 1988, 228 p., geíll.
16803: BRINK, TEN - Uitgaven van Ten Brink, Meppel/Arnhem.
59362: TEN BRINK, J, SCHIMMEL, H.J, BERG, J, HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J EN KAEMMERER, F.H. [RED]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel I, januari - juni 1891, 640 pp.
21110: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der 17e eeuw, 3 delen, Leiden (1887), 196+155+249 pag. ( mist van 1 deel het vooromslag ).
34010: BRINK, BERNARDUS TEN, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridico-antiquaria inauguralis de hasta praecipuo apud Romanos signo, imprimis justi dominii [...] Groningen J. Oomkens 1839
32251: BRINK, EDUARD VAN DEN, UIT EDE - Rooms of katholiek. De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie. Academisch proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
34854: BRINK, JANI TEN - Oratio de iis, quae tristia ac laeta academiae per annum praeteritum acciderunt 1833
35764: BRINK, JOHANNES AREND VAN DEN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van de werking van het diphtherie-ferment Utrecht Van Huffel 1890
39678: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, Utrecht 1869, 340 pag., geb. in rood linnen. Mooi exemplaar.
384: BRINKMANN, JÜRGEN - Die Ritter des Ordens `Pour le Mérite' 1914-1918. Bückeburg 1982. Geïll., ca. 100 p.
51045: BRITAINE, W. DE - De menschelyke wyshyd, of de weg des fortuins en het middel om zig in de wereld groot te maken. Vertaald uit het Engels door J.H., Amsterdam, Lakeman, 1722.
58632: BROCKDORFF, CAY VON, - Kants Teleologie, Inaugural Dissertation, Kiel 1898, 62 pag.
35634: BROCKTORFF, DETHLEFF, NOB. HOLSTEIN; PRAESES: CONRING, HERMAN - Disquisitio politica de prudentia peregrinandi [...] Helmstedt Henning Müller 1663
60638: BROECK, PIETER VAN DEN - De doorluchticheyt van Brederode uyt den graeflijcke huyse van Hollandt.
23782: BROECKE, PH. V.D. - Pleitrede betreffende de inkwartiering van officieren van z.m. landmacht in het vierde district van Zeeland, Middelburg 1839, 37 pag., orig. papieren omslag
36659: BROECKE, ANTONIE ABRAHAM JOHANNES VAN DEN, UIT AARDENBURG - Over wettiging van natuurlijke kinderen Leiden Van Nifterik 1879
7180: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Vaderlandsche poëzie. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
7177: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Gedichten. Rotterdam, wed. J. Allart, 1828. [Gebonden met:] Vaderlandsche gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, [1831].
7176: BROEK, LAMBERT VAN DEN - Tooneelpoëzy. Lombardyn, of De bedriegelyke procureur. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. [Gebonden met:] De verraderse medeminnaar, of 't Gelukte huwelyk door bedrog. Blyspel. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1715. [en met:] De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of De gelukte liefdelist. Amsterdam en Leiden, Hendrik Bosch en G. Knotter, 1720.
35668: BROEK, CHRISTIAAN JAN HAGEN VAN DEN, UIT NIJMEGEN - Onderzoek naar de bactericide werking van het palingroken Assen Van Gorcum 1948
33215: BROEKE, GUILIAM VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de potestate mariti in uxorum, ex principiis juris naturalis et codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1822
22880: BROEKMAN, VAN DE VRANDE, GUNTHER MOHR - Tien brieven en andere stukken betr. een geldlening tussen C.J. Gunther Mohr en J.C. Broekman-van de Vrande te Amsterdam, 1955. Manuscripten.
3162: BROEKSMA, C. - Genealogisch overzicht van het geslacht Broeksma. Amsterdam 1987, 71 p., geïll.
33217: BROEKSMIT, TEUNIS, UIT ZWIJNDRECHT - Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 Rotterdam W.J. van Hengel 1891
31915: BROEN, MARCUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de Nilo [...] Utrecht W. van de Water 1724
34512: BROERS, CHRISTIAAN WOUTER, UIT ERP - De puerperale involutie der uterusspier Leiden IJdo 1894
14604: BROERSEN, JEF C.W. - 100 jaar Köster. De lange reis over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort.
7186: BROES, PETRUS - De peinzende Kristen, of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817. [4 delen in 1 band]
388: BROKKEN, H.M.; W.TH.M. FRIJHOFF (RED.) - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992. Den Haag 1992. Geb., geïll., 258 p.
390: BROKKEN, H.M.; W.M. LINDEMANN - Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. 2 dln. 's-Hertogenbosch 1977, 483 p.
3164: BRON, H.J.A. - Familie-aanteekeningen betreffende de familie van Ds. G. Lehman de Lehnsfeld, Ds. P.M. van de Laar, Ds. H. Bron, Ds. W.H. Toe Water. Zwolle 1932, 32 p.
19466: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
42929: BRONGNIART, A. - Traite des arts ceramiques ou des poteries. 2 volumes 8° and an oblong atlas. Paris, 1844.
53027: BRONKHORST, S. VAN - Omstandig verslag van den moord gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel, met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken. Amsterdam, J. v.d. Hey en zoon, 1824.
30268: BRONS, L ( RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink, Laren 1986, geïll.
33167: BRONSVELD, WALRAND CORNELIS LODEWIJK, UIT OPHEMERT - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626. Proefschrift [...] Haarlem Erven Loosjes 1896
41398: BRONWASSER - Ons fundatieboek. N.V. Industrieele My. voorheen J.W. Bronwasser Cz, Breukelen, Breukelen 1928, oblong album, 91 pag., geb., geïll.
18954: BROOD, P.; P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
56754: BROOS, K, HEFTING, P., - Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw, Amsterdam 1993, geb., geïll. 223 pag.
58814: BROOS, TON (INL.) - De wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons, Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1986.
15036: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1966.
15034: BROUËRIUS VAN NIDEK, M. EN I. LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden [...], deel II. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
42022: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerlyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, [1732-1733].
47618: BROUERIUS VAN NIDEK, M., - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-meer by de sradt Amsterdam, Amsterdam, Entrop, 1768. Folio, origineel karton.
23474: BROUW, P. OP DEN E.A. ( RED.) - Kwartieren van het her en der, deel 1. Nijmegen 1980, 239 pag., geïll. Uitg. afd. Nijmegen, Ned. Genealogische Vereniging.
61872: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803) AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - Gate with traveller and mule
34756: BROUWER, CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis quaedam de legatis sistens Leiden P. van der Eyk 1765
55728: BROUWER, C. - Prent: 'Voorval met den jager van den Franschen ambassadeur in 's Hage, den 6en July 1788', gravure door C. Brouwer 1789, A. Fokke Sim. zn. exc.
31663: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma. Fries taalkundige (1789-1869) Assen Van Gorcum & Comp. 1941
32593: BROUWER, HENRICUS JOANNES THEODORUS, UIT BRUMMEN - Theses [...] Leuven Gebr. Vanlinthout 1877
33223: BROUWER, WOPKE WOPKENS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, de jure occupandi [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
35142: BROUWER, NICOLAUS, UIT MEDEMBLIK - Disputatio juridica inauguralis de emtione-venditione Leiden Henr. Verbiest 1663
35162: BROUWER, SEERPII, UIT LEEUWARDEN - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
38550: BROUWER, HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van de Zwolse boekverkopers 1772-1849, Leiden 1995, 360 pag., geb., geïll., mt stofomslag.
402: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw-, en begraafboeken, registers van overledenen, en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland, daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1959, 134 p.
62644: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803), AFTER BULTHUIS, JAN (1750-1801) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) - De Hollandsche Straat.
32303: BROUWERS, HUBERT JOACHIM - Academisch proefschrift over den staatsregtelijken toestand van Limburg in betrekking tot den Duitschen Bond [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1857
33912: BROWN, GULIELMUS LAURENTIUS - Oratio de imaginatione, in vitae institutione, regunda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1790
35310: BROWN, WILLIAM LAURENTIUS - Redenvoering over het allerheilzaamst verband en de vereeniging van den godsdienst met de wijsbegeerte Utrecht A. van Paddenburg 1788
42987: BROWN, THOMAS - Biographical sketches and authentic anecdotes of dogs. Edinburgh, 1829.
56586: BRUCH (UITG.), - Die Augsburgische confession, Koln 1830, 148 pag.
41122: BRUCH, H - Kroniek der Friese Kronieken, antikritiek op Bolhuis' kritiek, Leeuwarden 1952, 52 pag.
5652: BRUCKEN FOCK, B.F.W. VON, EN P.D. DE VOS - Genealogie der uitgestorven familie De Huybert, Middelburg 1905,24 p., groot folio, slechte staat.
31563: BRUEYS, JANUS RICHARDUS DE - Oratio de maximo felicitatis incremento [...] Utrecht O.J. van paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
406: BRUGGEMAN, J. - Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de orde van S. Benedictus, 1133-1574. 's-Gravenhage 1933, 94 p.
7192: BRUGGEMANS, ADRIANUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De kluizenaar op Formentera. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Rotterdam, J. Meijer, 1793.
35960: BRUGGENCATE, HENDRIK JAN TEN, UIT ALMELO - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1899
33908: BRUGGHEN, JACOBUS GULIELMUS VAN DER, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de rebus religiosis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
35152: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN - Commentatio ad quaestionem ab amplissima facultate juridica [...] 1826
23516: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in England naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 ....... ingesteld. 's-Gravenhage 1895, 516+61 pag.( boekblok los).
50979: BRUGMANS, H. (INL.) - Nederlandsche Handel en Industrie in 1913. Jubileum-uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid. Rotterdam, De Bont, [1913].
32205: BRUGMANS, H. - Het belang der economische geschiedenis. Leiden A.W. Sijthoff 1904
34012: BRUGMANS, CAROLUS PETRUS LUDOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali in jure Romano et hodierno [...] Amsterdam C.A. Spin 1834
34638: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
34640: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - III. theses juridicae. 1791
36590: BRUGMANS, IZAAK JOHANNES, UIT GRONINGEN - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 's-Gravenhage Nijhoff 1925
37082: BRUGMANS, H. EN C.H. PETERS - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan groei en ontwikkeling, 3 delen, Leiden [ ca. 1911], geb. in de originele groen/bruine linnen banden.
26320: BRUIJN, J.G. DE - Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Holl. My. der Wetenschappen 1753-1917, Haarlem 1977, 549 pag., geb., geïll., met stofomslag.
3260: BRUIJN, J. DE - Herkomst en verspreiding van de familie Coljé-Coljee. De Meern 1973, 64 p.
34510: BRUIJNE, JAN WILLEM DE, UIT GOES - De pessariumtherapie bij retroflexio uteri z.pl. z.n. 1898
53327: BRUIN, F. DE - Geschrift van den eerw. heer F. de Bruin, een der vier predikanten die (...) tegens den Pastoraalen-Brief geprotesteert hebben (...) z. pl., [1738].
27456: BRUIN FZN, C. DE - Johann Christian Meischke, ( 1763-1841 ), zijn voor- en nageslacht. Driebergen 1982, 139 pag., geb., geïll.
15047: BRUIN, CLAAS - Noordhollandsche Arkadia... Amsterdam: E. Visscher, 1732.
52583: BRUIN, CLAAS - [De lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid, met hist. aant. en printverbeeldingen. Amsterdam, Schagen, 1723].
7195: BRUIN, CLAAS - De dood van Johan en Garcias, op De onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis. Treurspel. Amsterdam, erven J. Lescailje en Dirk Rank, 1715.
37194: BRUIN, A. DE - De schatten der Pellicanisten; over de blazoenen, het glas- en zilverwerk en de wandtapijten van de Haarlemse rederijkerskamer " Trou moet Blycken ", Haarelm 2001, 216 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37784: BRUIN, SERVAAS DE; - Geographisch-historisch woordenboek, 2 delen, Leiden, Noothoven v. Goor [ ca. 1869 ], 1248 = 1168 pag. Halfleer, doch ruggen los.( wel aanwezig )
31573: BRUINIER, JANUS BERNHARDUS HENRICUS, UIT LOCHEM - Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1821
60838: BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) - Dood van den Lt. Adm.: M.A. de Ruyter (Graftombe in de N. Kerk te Amsterdam)
59058: BRUINING, ALBERT, - Brief aan den hooogleraar J.A. Lotze en antwoord op het Libel geplaatst in de Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak voor het jaar 1807, no. lll, Franeker, 1807, 16 pag.
31551: BRUINS, DIRK, UIT DIEREN - Plutarchi vita Pompeii [...] Specimen literarium inaugurale [...] Zutphen A.E.C. van Someren 1882
3176: BRUINS SLOT, S. - Jan Bruins Slot, zijn vóór- en nageslacht. Rotterdam 1963, 127 p., geb., geïll. (oblong)
36520: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Gezag en vrijheid bij Philippe de Commynes Assen Hummelen 1937
36532: BRUINS SLOT, JAN ALBERTUS HENDRIK JOHAN SIEUWERT, UIT DRAGTEN - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland Amsterdam Bakker 1931
52844: BRUINSMA, JOSEPHUS JOANNES EN EVERT BLOEMBERGEN - Geregtelijk-scheikundig onderzoek eener arsenik-vergiftiging. Overdruk uit Haaxman, Tijdschrift voor Wetensch. Pharmacie, V. Voorburg, A.M. Broedelet 1853.
20584: BRUINVIS, C.W. - De graaf van Leicester te Alkmaar, overdruk Oud-Holland 1903, 6 pag.
20582: BRUINVIS, C.W. - Maerten Jacobsz. Formerius, Petrus Schouten, 2 extracten uit Bijdr. Bisd. Haarlem, 3 pag.
20572: BRUINVIS, C.W. - Alkmaarsche begrafenispenningen, overdruk Tijdschr. Munt- en penningkunde 1907, 6 pag+plaat.
20574: BRUINVIS, C.W. - Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren, Alkmaar 1894. Niet in de handel, 46 pag.
20570: BRUINVIS, C.W. - Penning ter eere van W.G. ten Houte de Lange, overdruk, 4 pag.
20568: BRUINVIS, C.W. - Afzetting en vervanging van den pater en de mater van het jonge hof te Alkmaar in 1568, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 14 pag.
20562: BRUINVIS, C.W. - Het papengilde te Alkmaar. Overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 8 pag.
20566: BRUINVIS, C.W. - De stichting van het Roomsch-Catholiek weeshuis te Alkmaar. Alkmaar 1905, 16 pag., geïll.
20560: BRUINVIS, C.W. - Geschiedenis der kapel, thans de tweede kerk der N.H. gemeente te Alkmaar, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 23 pag.
20558: BRUINVIS, C.W. - De zeven getijden in de parochiekerk te Alkmaar, overdruk Arch. Kerkgesch. 1897, 8 pag.
35434: BRUMMERUS, ANDREAS, UIT STARGARD POMMEREN; PRAESES: CRUGER, FRIEDRICH - Disputatio ethica de virtutibus, quae in gubernatione affectuum ad corpus relatorum occupantur, nim: De fortitudine et temperantia [...] Rostock Moritz Sachs 1614
56618: BRUN, PIERRE LE, - Marie Stuart, tragedie en cinq actes, Bruxelles, Remy, 1820, 75 pag.
43271: BRUN, LE - Afbeelding der hertstogten of middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen, door de heer Le Brun (...) in het Nederduits vertaalt door F. de Kaarsgieter. Amsterdam, v.d. Plaats, 1703.
17104: BRUNET, J. CH. - Manuel du libraire et de l’amateur de livres [etc]. 5e herz. en verm. druk, Berlijn, Altmann 1922. Complete set van de beste uitgave., 9 delen.
35954: BRUNGER, JAN, UIT O.L.VROUWE PAROCHIE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
15608: BRUNNER, P.L. - Reise des P. Reginbald Möhner, Benedictiners von St. Ulrich in Augsburg, als Feldcaplans bei den für Spanien geworbenen und unter den Commando des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden geführten deutschen Regimentern in die Niederlande im Jahre 1651. [...]. Herausgegeben von Dr. P.L. Brunner. Augsburg: Butsch, 1872.
36170: BRUNONE, FRANCISCO ROMANO (BRUNO), UIT LEIPZIG; PRAESES: PRAETORIUS, JOHANN - Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita. Oder von des Storchs Winter-Quartier .... Leipzig J.C. Brandenburger 1702
61852: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Portrait of the artist Franciscus Andeas Milatz (1764-1808) in his death bed
61854: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Farm with two figures
61856: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Abday te Rijnsburg [series title: Verschijden Landschappen]
61870: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Two figures standing at the edge of the woods
61858: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Fallen house in the woods [series title: Verschijden Landschappen ?]
55156: BRUSSEL, A. VAN (RED.) - Asmodee. Jaargang 57 (1910), nrs. 1 t/m 52 (mist nrs. 15 en 17).
61868: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Breederoode [series title: Verschijden Landschappen]
61860: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Path in the woods with cart and horseman
61862: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Path in the woods with cart and horseman
61864: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Church tower by a path
61866: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Two figures on a bridge in a landscape
39202: BRUUN, DANIEL ( ED.) - The travellers guide to the Scandinavian countries and Iceland, Kopenhagen [ ca. 1908 ], 72 +72 +72 + 64 pag., ill., hardback.
60730: BRUYN, NICOLAAS DE (1571-1656) - INGRESSUM AUTEM IESUM CAPERNAUMUM ADIIT CENTURIO... (Royal Bible)
30622: BRUYN, J. E.A. (RED.) - Aanwinsten Nederlandse Musea 1960-1990. Een keuze uit dertig jaar, verworven met steun van de Ver. Rembrandt, Amsterdam 1990, geïll., geb.
59666: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IANUS DUZA... (portrait of Janus Dousa)
59668: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IACOBUS LATOMUS THEOLOGUS (portrait of Jacob Masson)
60286: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER AMMAN, JOOST (1539-1591) - Marching soldiers
60030: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - DURNHOFERUS THEOLOGUS (Portrait of Lorenz Dürnhofer)
60288: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER TITIAN, OR VECELLIO, TIZIANO (1485/90-1576) - CHRISTI TRIVMPHVS (The Triumph of Christ)
60284: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The fountain of youth
60028: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - IO SEBASTIANUS PFAURSERUS D. MAXIMIL II ADIG ECCLESIAS (Portrait of Johann Sebastian Pfauser)
60536: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - De Hoopman van weisheyt. Le capitaine prudent
60282: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - Empty coat of arms with knight
58708: BUCHNER, A.; - Vom Glockenspiel zum Pianola, Praag 1959
43158: BUCHOTTE - Les regles du dessein et du Lavis, pour les plans particuliers des ouvrages & des batimens (...) architecture militaire que civile. Paris, Jombert, 1722.
35554: BUCHTA, LEONARDUS, UIT ALTHEMIO-FRANCUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C. SAMUEL - Ex argumento antiquitatis deipnosophisticae [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
41806: BUCQUOY, E.L. - Les Gardes d'Honneur du Premier Empire, Nancy 1908, 301 pag., ill. with 8 handcoloured plates of uniformes by the author. Good copy.
35956: BUDDE, WEIJER ANTONIJ COST, UIT DIEPENVEEN - Stellingen .... Groningen J.B.Huber 1875
15055: BUDDINGH, D. - Wandelingen door De Betuwe, ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche oudheden (1854-1860). Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861.
41614: BUDDINGH', D - Feesten en feesttijden. Natuur-kerk- en volksfeesten in oorsprong en beteekenis, Antwerpen, Buschmann, 1869. Origineel karton, 201+(2) pag., omslag beschadigd en los.
22784: BUDSIN, HURLEBOUDT - Alliantiewapen Budsin-Hurleboudt met de 16 kwartierwapens, manuscript, 1 pag. Pentekening, 18e eeuw.
23312: BUEREN, TRUUS VAN - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem te aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. Hilversum 1993, 686 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw [dissertatie].
42121: BUFFON - Morceaux choisis. Recueil de ce que ce grand naturaliste. Paris, Boiste, 1823.
42195: BUFFON, G.L.L. COMPTE DE - Le Buffon classique de la jeunesse ou Resume d'histoire naturelle. Ouvrage neuf. Paris etc., 1837.
17087: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht: HES, 1979.
39070: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff & Deken, een biografie, Leiden 1984, 416 pag., geïll.
52881: BUIJNSTERS, P.J. - Levens van beruchte personen. Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e- eeuw, Utrecht, HES, 1980.
27976: BUIJS, P - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen, Amersfoort 1844, 192 pag., geb., half leer.
58982: BUIJS, - De kleine Buijs. Natuurkundig schoolboekje, Groningen, Smit, 1859, 85 pag.
55648: BUIJS, EGBERT - Proces crimineel in de zake van Egbert Buys, hofraad en actueel commissaris van zijn koninklyke majesteit van Polen, Keurvorst van Saxen, gedaagde, contra jonkheer Diderik van Lockhorst, heer van Ter Meer, hoof-officier der stadt Utrecht, r.o. eisscher, Kleef/Nijmegen, R. Sitzeman/H. Heymans, 1755.
32023: BUIJS, JOANNES THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure communis principiis regendo [...] Amsterdam C.A. Spin & Zonen 1850
33676: BUIJS BALLOT, CH.H.D. - De herstelling der Utrechtsche hoogschool in 1813 . Feestrede.
36502: BUIJS, J.T. - Het wezen van den constitutionelen regeringsvorm Haarlem Kruseman 1862
32887: BUIJTENEN, M.P. VAN, UIT ROTTERDAM - De grondslag van de Friese vrijheid. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1953
436: BUIJTENEN, M.P. VAN - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage. Dokkum 1944. Geb., geïll., 121 p. Met 3 losse kaarten.
57126: BULDER, NICO, - Exlibris, met een inleiding van Johan Schwenke, Wassenaar, 1939.
57128: BULDER, NICO, - Nieuwere exlibris Nico Bulder. Ingeleid door Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pers, 1959.
7201: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1871. [2 delen]
7203: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Een beeld der toekomst. Romantiesch gedicht. Ontleend aan de geschiedenis der kerkhervorming en die der onbeslotene gemeente te Utrecht, tijdens Huibert Duifhuis. Den Haag, P.H. Noordendorp, 1849.
60198: BULTHUIS, JAN (1750-1801) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) PUBLISHED BY SMIT, JAN (1726-1807) - [The little street of Amsterdam]
41880: BULTHUIS-DRAYER, J - Genealogie Bulthuis-Drayer, Roden 1994, 277 pag., geb., geïll. Enkele vlekjes op kaft.
4450: BULTHUIS, R.J. - De stam [der protestantse Polakken]. Den Haag 1937, geb. Niet in de handel. Oplage 200 exx. Mooi drukwerk.
7212: BUMA, JOHANNES - Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, z.n.], 1767.
34842: BUMA, BERNARDUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis de albo corrupto Franeker Coulon 1791
7214: BUNYAN, JOHN - De tedere ingewanden van Christi Liefde, aan den zondaar opengelegt en vertoont (...). Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eigen bevindinge, zo in zyn eerste bekeringe, als verdere voortgang in de genade; en zyn ontmoetingen in dezelve. Vertaald uit het Engels. Harderwijk, Herman Rampen, 1711.
7216: BUNYAN, JOHN; ALBERT EBBO CROUS (VERT.) - Eens Christinnes reize naar de eeuwigheid (...). Vertaald uit het Engels. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
7213: BUNYAN, JOHN - Christens reize na de eeuwigheit, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Groningen, Pieter Bandsma, 1747.
35420: BURCH, FRANCISCUS VAN DER, UIT DORDRECHT; PRAESES: BEYMA, J. - Quaestiones probabiles in utramque partem exercitii causa propoditae. Leiden Franciscus (I) Raphelengius 1595
60834: BURCK, JOHANNES DU (1808-1888) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
34704: BUREN, H. J. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis ad titulos sextum, septimum et octavum libri primi novi codicis regni Belgici [....] Leiden M. Cyfveer 1824
34908: BUREN, DIDERICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis nobiliores aliquot continens juris controversias Leiden A. Elzevier 1709
42460: BUREN, HENDRICK VAN - Drilkonst of hedendaaghsche wapen-oeffening. Third improved impression, Amsterdam, M. Doornick, 1672.
24790: BURG, P. VAN DER - Handboek voor den schilder. De hout- en marmer-nabootsing, zooals die wordt geleerd op de schilderschool. First edition.
31785: BURG, COENRAAD CORNELIS ARNOLDUS VAN, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
7220: BURG, HERMANUS VAN DEN - Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716.
28172: BURGER, H. E.A. (RED.) - Gedenkboek der Nederlandse My. tot bevordering der geneeskunst bij haar 75-jarig bestaan, Amsterdam 1924, 228 pag., geïll.
31549: BURGERHOUT, ADRIANUS GERARDUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de servitutibus naturalibus et legalibus [...] Leiden L. Herdingh en zoon 1822
16806: BURGERS - Nrd Holland, Uitg. Burgers ENR, Deventer [ca. 1920], 1 blad.
5326: BURGERS, R.A. EN J.L. RIJNDORP - Inleiding tot de genealogie van het West-Brabants geslacht Burgers, overdruk (fotokopie) Brabants Heem 1955, 21 p., in omslag met “Burgers”.
36164: BURGMANN, JOH. CHRISTIAN, UIT ROSTOCK; PRAESES: HASSEN, MARTIN - Apologiam invidentiae adversus Bibliothecam Academicam Hallens [samen met:] Apologiam ....... door Marcus Guhl bij praeses J.C.Burgmann. Wittenberg J.L.Fincelius 1720
3186: BURINGH, E. - Stamboom van de familie Buringh. [Blijham 1960], 118 p., geïll.
56210: BURKE, B., - Illuminated heraldic illustrations, with annotations, London 1856.
19224: BURKE - Burke's Royal families of the world. Vol. I. Europe & Latin America.
7814: BURKE - Burke's peerage and baronetage, edition 105 (1970, 3rd impression 1978, or 4th impression 1980]
7812: BURKE, B. - A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain & Ireland, 9th ed. (1898, 2 vols). The bindings are damaged.
6522: BURKE, J. EN J.B. - Encyclopaedia of heraldry, or general armory of England, Scotland, and Ireland. 3e edition. Londen c. 1840. Geb., geïll.. Back repaired, with some additions in handwriting.
6524: BURKE, B. EN A.P. - A genealogical and heraldic history of the peerage and baronetage, the privy council, knightage and companionage. 18e edition. Londen 1921. Geb., geïll., 2990 p. Back repaired.
7740: BURKE - Burke's presidential families of the United States of America.
7228: BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); MARGHÉRITE CHARDON DAME VIRGINIE ANCELOT - Clemence, of De dochter van den advocaat. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1840.
7230: BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); MÉLESVILLE [ANNE-HON.-JOS. DUVEYRIER] - Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1836.
7225: BURLAGE, JOOST HENDRIK - Herinnerings-offer. Utrecht, J. Altheer, 1836.
7226: BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); ELISABETH INCHBALD-SIMPSON - De eerste bruidsdag, blijspel in twee bedrijven. 2e druk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1837.
24966: BURMAN, FRANS; - Eenige aanmerkingen de Nederduitsche taal en verscheidene oudheden aengaende.
5204: BURMAN-BECKER, J.G. - Nachrichten die Stammtafel der Familie Becker betreffend, Kopenhagen 1835, 18 p., geb., met 2 uitslaande tabellen en afb. familiewapen.
34550: BURMAN, PETRUS - Oratio in obitum [...] Jani Broukhusii Leiden J. Wagens 1708
42450: BURMAN, CASPAR - Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano Sexto Trajectino, papa Romano. Utrecht, v. Poolsum, 1727.
31795: BURMANNUS, PETRUS - Oratio de maecenatibus doctis, validissimis musarum praesidiis [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1763
33528: BURMANNUS, PETRUS - Oratio inauguralis pro criticis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1736
33910: BURMANNUS, PETRUS - Oratio in humanitatis studia [...] Leiden Samuel Luchtmans 1720
33916: BURMANNUS JUNIORIS, PETRUS - Oratio inauguralis de enthusiasmo poëtico [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1742
51093: BURNET, G. - Some letters containing an acoount of what seem'd most remarkable in travelling thro' Switzerland, Italy, some parts of Germany, etc. in the years 1685 and 1686. London, Lacy, 1724.
43058: BURTIN, F.X. DE - Traite theorique et pratique des connoissances qui sont necessaires a tout Amateur de tableaux, et a tous ceux qui veulent apprendre a juger, apprecier et conserver les productions de la peinture. 2 delen, Brussel, Weisenburch, 1808.
42253: BUSCH, D.W.H. - Atlas van verloskundige afbeeldingen in verband met het leerboek der verloskunde, vertaald uit het Duits. Amsterdam, Frijlink, 1844.
20920: BUSINK, TH. A. - Het ontstaan der pyramide en over de pyramide van Cheops. Voordracht. Batavia 1934, 44 pag., geïll.
28020: BUSKEN HUET, C - Groen en rijp, door Thrasybulus, 2e druk, Haarlem 1899, 195 pag., geb. in fraaie stempelband.
7238: BUSKEN HUET, CONRAD - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Réville c.s. Voor rekening van den schrijver. Haarlem, Van Asperen van der Velde, 1866.
32931: BUSSEMAKER, CAREL HENDRIK THEODOOR, UIT DEVENTER - Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk. Deel I. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1888
35942: BUTTINGHA WICHERS, NICOLAAS LUCAS JAN VAN, UIT NIEUWER AMSTEL - Stellingen .... Leiden Hooiberg 1875
59401: BUVELÔT, BUSSUM, WEURMAN-TIBBE. - Kwitantie van Ingenieursbureau Buvelôt, centrale verwarming, Bussum voor mevrouw A. Weurman-Tibbe, 1938 (1 stuk). M14694
35758: BUY, HERMAN GERARD DU, UIT BORNE - Ueber wachstum und phototropismus von Avena Sativa Amsterdam De Bussy 1933
50710: BUYCK, R., - De magistraat van Eeklo. Bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van de 18e eeuw, Brussel 1982, 381 pag., met losse uitv. kaart.
52882: BUYS, EGBERT; C.PH. VAN CUYLENBORGH; E.A. - [1] Verhaal van den oorsprong en voortgang der procedures [...] in cas van dissolutie, tusschen Alida van der Streng, requirante, en Egbert Buijs, gerequireerde, voor den [...] gerechte der stadt Utrecht. Amsterdam/Utrecht, J. Haffman/Wed. H. v. Kamen, 1753 [gebonden met:] [2] Memorie van rechten bevattende het proces crimineel en de zelfsverdediging van mr. Carel Philip van Cuylenborgh, advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht. Utrecht, A. Muntendam 1753 [gebonden met:] [3] Nodig bericht van Egbert Buijs, dienende tot een kort supplement op het verhaal van den Oorsprong en voortgang der procedures tusschen hem en Alida van der Streng, z.pl. [1754] [gebonden met:] [4] Egbert Buijs ontmaskert, of de proceduren zo in cas van separatie als in cas van dissolutie [...] tusschen Alida van der Streng en Egbert Buijs [...] Eerste deel [geen tweede deel verschenen], Utrecht, A. Muntendam 1754.
4666: BUYSKES, P.J. - Het privilegie Semeyns. Eene familie-overlevering, met verklaringen gestaafd. Haarlem 1907. Folio, 180 p., met tabellen, geïll., geb., Oud-Hollands papier. Fraai werk met vele akten in facsimilé. Enschedé-druk.
34642: BYE, P. J. DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - XVIII. theses juridicae. 1790
34644: BYE, P. J. DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXIX. theses juridicae. 1790
52886: BYLANDT, E. VAN E.A. - De verdediging van Alexander graaf van Bylandt getoetst aan de waarheid. 's Gravenhage, H.C. Susan Ch. zoon, 1864.
34120: CAAN, JANUS HENRICUS, UIT VOORBURG - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus sub conditione resulutiva [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
34346: CAAN, MARIUS JANUS, UIT VOORBURG - Dissertatio juridica inauguralis de emtionis venditionis natura [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
42348: CAAN, H.J. (RED.) - Recueil de documents relatifs a l'eglise Francaise de Voorburg. 's Gravenhage, 1859.
57620: CABANES, DOCTEUR, - Moeurs intimes du passé, 2 delen, Paris 1908.
7990: CAENEGEM, R.C. VAN - De instellingen van de middeleeuwen, 2 delen.
38088: CAHEN, J - De Nederlands Israëlitische Gemeenschap te 's- Gravenahage, een inleidende schets over de periode 1913-1940, met enkele hoofdstukken daar aan toegevoegd over de oorlog en de periode van wederopbouw daarna, sckiptie, Amsterdam 1978, 107 pag.
23656: CAILLOT, A. - Abrégé des vies des pères des désents d' Orient, 2 delen. Parijs 1829, 311 + 379 pag., geb. in halflinnen bandjes.
33009: CALAND, JACOB GERARD MARCUS JOHAN, UIT ZUIDLAREN - Opmerkingen over het vruchtgebruik ener nalatenschap. Proefschrift [...] Groningen J.B.Huber 1890
6154: CALAND, F. - Bijdrage tot de geslachten Tack (Tak) en Luteyn in Zeeuwsch-Vlaanderen, extract, 4 p.
4256: CALCAR, ELISE VAN - Sophia Frederika Mathilda koningin der Nederlanden als vorstin en moeder geschetst, Haarlem, 1877,
52894: CALKOEN, G.G. - Gevangenpoort, 's Gravenhage, Mouton, 1906 [overdruk Bijdr. en Med. Ver. Die Haghe 1906].
4232: CALKOEN, L. - Bijdrage tot de genealogie van het Utrechtsche geslacht Van Muyden. Overdr. Wapenheraut (1907), 101 p. Met brief van de auteur.
59556: CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Portrait of Claude Deruet (1588-1660) with his son Henry Nicolas
59562: CALLOT, JACQUES (1592-1635) - VARIE FIGVRE DI IACOPO CALLOT
35368: CAMBIER, J.C.L. - Prent voor promotiediner in restaurant Van der Pijl te Den Haag voor Mr J.C.L. Cambier. Leiden H. Kleyn 1905
33830: CAMERLING, DANIEL JOHANNES - [Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi] Leiden Joannes van Abkoude 1738
31905: CAMPAGNE, CORNELIS, UIT TIEL - Iteratie van rationale functies. Proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1929
24888: CAMPE J.H. - Le nouveau Robinson, pour servir a l'amusement et a l'instruction des enfants.
7249: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd. 2e druk. Amsterdam, Anthony Mens Jansz., 1791. [1 van 2 delen]
33334: CAMPEN, ABRAHAMUS GULIELMUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio theologica inauguralis exhibens disquisitionem de jure, quo nonnulli viri docti consilium apologetico-irenicum auctori actorum apostolicorum tribuant [...] Leiden P. Engels 1849
43249: CAMPER, PETRUS / M. SMIT - Zaakelyke wederlegging van het antwoord door (...) Carel George graave van Wassenaar Twickel uitgegeeven tot staaving van de bestaanbaarheid en onkostbaarheid der vak- en steenwerken aan der V deelen dyken aangelegd (...) Waarin gevonden wordt de verhandeling over den Zuiriger Oort door (...) M. Smit. Harlingen, v.d. Plaats, 1778.
476: CAMPS, H.P.H. - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I, 1ste en 2de stuk, De meierij van 's-Hertogenbosch met de heerlijkheid Gemert (690-1312). 's-Gravenhage 1979. Geb., 2 bdn., 1301 p.
34890: CAMPSTEDE, JOHANNES, UIT OOTMARSUM - Dissertatio philosophica in qua disquiritur num praeter humanam mentem[...] Groningen Spandaw 1771
54169: CANNAERT, J.B. - Iets over het oude strafregt in België, gevolgd door eenige notabele decisien van vroegere tijden, Brussel, W.J. Luneman, 1826.
5342: CANNEGIETER, D. - Genealogie van het geslacht Cannegieter, Haarlem 1884, 88 p.
49876: CANNEGIETER TZ, H., - Haagsche gymnasiasten in de Eifel en Trier 10-19 juli 1901, z.pl., [1901] 18 pag.
31945: CANNEGIETER, T. - Kerk, kerkleer, kerkrecht. Groningen J.B. Wolters 1878
31607: CANNEMAN, GERARDUS ABRAHAMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de furto nocturno [...] Groningen J.J. Homkes 1825
31603: CANTER ALTA, FRANCISCUS, UIT HULST - Dissertatio juridica inauguralis de lege nautica Roterodamensi, a. 1721 [...] Leiden C.C. van der Hoek 1852
53648: CAPADOSE, A. - De ijver des geloofs, blijkende uit een woord aan de Roomsch-Katholijken in Holland en andere stukken van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijn geloofs wille in Spanje. Amsterdam, H. de Hoogh, 1863.
20176: CAPART, JEAN ET MARCELLE WERBROUCK - Memphis a L'Ombre des Pyramides, Brussel 1930, 415 p. , geíll.
15064: CAPEK, KAREL - Over Holland, 2e druk, met illustraties van de schrijver, Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1934.
59540: CAPELLE, J. VAN DE, - Het beleg en de verdediging van Haarlem 1572-73. Schoonhoven, van Nooten, 3 delen, 373+381+ 446 pag., geïll. Bijgevoegd : Belangrijke stukken der Geschied- en Oudheidkunde: zijnde bijlagen en aanteekeningen, door J. van de Cappelle, Schoonhoven, 62 pag.
27706: CAPPELLE, J.P.V. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, V. Loosjes, 1827, 424 pag. Gebonden in half leer.
35168: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN - Redevoering over het oogpunt waaruit in den tegenwoordigen tijd de beoefening der vaderlandsche geschiedenis moet beschouwd worden 1820
52908: CAPPENBERG, W. - Wd. Cappenberg, notaris te Amsteldam, aan het publiek. Amstedram, A. Mens Jansz, 1794.
51464: CARASSO, DEDALO, - Ahaggar. Schetsen gemaakt tijdens een reis door de Sahara, 1978-1979.
30444: CARASSO, D - In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst, Hilversum 1998, 296 pag., geb., geïll.
43070: CARDINAEL, SYBRAND HANSZ - Het derde school-boeck van mr. Sibrand Hansz. Cardinaels Arithmetica. Amsterdam, J.J. Bouman, 1654.
52533: CARDONNEL, ADAM DE - Picturesque antiquities of Scotland, etched by Adam de Cardonnel. Two parts in one. London, for the author, 1788.
43596: CARLBOM, J.L. - Sverige och England 1655- aug. 1657, Goteborg 1900, 152+6 pag.
57032: CARNEGIE, W. A.O., - Ferrets and ferreting. A practical manual on the breeding, managing, training and working of ferrets, 3rd. ed., London, 1902.
36056: CAROLI, JOHAN PAUL ALEXANDER NICOLAAS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Het interlocutoire vonnis historisch beschouwd. Amsterdam Brakke Grond 1885
42719: CAROLUS, JOANNES - De rebus Casparis a Robles, billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV. Leeuwarden, v. Dessel, 1731.
34294: CARPENTIER, HENRICUS JANUS DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de delictis adversus civitatis securitatem externam commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1830
3214: CARRIÈRE, B.P. - Het geslacht Carrière. Middelburg 1961, ca. 200 p., losbladig in ordner met op de rug `Het geslacht Carrière'.
42191: CARROLL, G.D. - The art of dinner giving and usages of polite society. New York, 1880.
34401: CARSTEN, JACOBUS JAN, UIT MEPPEL - Bijdrage tot de leer der zaken van koophandel Leiden P. Somerwil 1882
3678: CARSTENS, A.L. - Familieboek HaverSchmidt. Leiden 1956, 89 p., geillustreerd.
4258: CARSTENS, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland. 's-Gravenhage 1948. Groot folio, 21 p., geïll., geb., met losse tabel. Uitgave van Enschedé, versieringen en illustraties S.L. Hartz.
5470: CARTE - Nouvelle carte genealogique pour servir d’entrée a l’histoire de la famille royale de France depuis Hugues Capet, jusqu’a present, groot blad, 40 x 92 cm, 18e-eeuws, met 49 gegraveerde familiewapens
6196: CARTE - Nouvelle carte genealogique des branches du coté gauche de la maison de Valois et les diverses branches qu’elles ont formées ainsi que leurs alliances avec la blazon d’une partie de leurs armes, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 23 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van Hotel des Invalides, Trianon, Versailles en St. Cloud.
5320: CARTE - Carte genealogique de la maison de Brunsuick-Lunebourg, ses differentes branches, ses titres et ses pretentions, groot blad, 38 x 47 cm., 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens.
5448: CARTE - Carte genealogique de la maison de Plantagenette et des ducs de Normandie avec les branches et les alliances qu’elles ont formées, pour conduire à l’intelligence de l’histoire d’Angleterre et d’Ecosse et d’Irlande, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 14 gegraveerde familiewapens.
5290: CARTE - Carte genealogique des branches naturelles ou du coté gauche de la maison de Bourbon, accompagnee des armes et alliances de quelques-uns des princes mantionnes dans la presente genealogie, groot blad, 42 x 95 cm, 18e-eeuws, met 32 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van de kastelen Meudon, Versailles, St. Germain en Laye en Fontainebleau.
5398: CARTE - Nouvelle carte généalogique de la maison de Schawenbourg, de Holstein, d’Oldembourg et des ducs de Sleswick, qui ont donné l’origine a la famille royale Danemark, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens en 2 kaartjes (ieder 10 x 14 cm) van Denemarken en van het graafschap Oldenbourg.
6352: CARTE - Carte genealogique pour conduire à l’histoire des rois du Nord, la carte de leurs etats, leurs armes, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 6 gegraveerde familiewapens en twee kaarten (ieder 10 x 22 cm) van Skandinavië
5370: CARTE - Carte genealogique de la maison Courtenay, avec les differentes branches qu’elle a formées, accompagnée du blazon des armes de la plus part des alliances de seigneurs de cette famille, groot blad, 43 x 91 cm, 18e-eeuws, met 58 gegraveerde familiewapens
5424: CARTE - Carte de la seconde noblesse des comtes des Bancs de Weteravie, de Suabe, Westphalie, et Franconie, avec des remarques sur ces differents degrez de cette noblesse, groot blad, 37 x 47 cm, 18e-eeuws
60912: CARTER, MATT - Honor rediviuus, or an analysis of Hono[sic] and Armory.
57332: CARTON DE WIART, H. (INL.), - De slag aan den Yser. Plechtige herdenking van de tweede verjaardag ( Havre 29-10-1916), z.pl., [1917].
23954: CASCALES, FR. - Discursos historicos de la muy noble y muy leal Ciudad de Murcia y su reino, 3e ed. by M.Tornel y Olmos Murcia 1874, 24+566 pag., half leather. Illustrated with ca. 160 coats of arms. Very good copy.
34348: CASTEEL, JOHANNES PETRUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen jrudicum inaugurale exhibens quaestiones juris civilis Romani ac hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
42593: CASTELEYN, PIETER - Annales Batavicae onder den naem van Hollantsche Mercurius. 8 delen (betr. 1650-1657) in 1 band, Haarlem, Pieter Casteleyn, 1651-1678 [= Hollandse Mercurius].
16220: CASTRICUM - Gids voor Castricum. Uitg. V.V.V. “Castricum Vooruit”, 1925, 56p.
57162: CAT, CLAUDE NICOLAS LE; - Paralelle de la taille laterale de Mr. Le Cat, avec celle du Lithotome cache, suivi de deux dissertations (...) publlie par Alexandre Pierre Nahuys, Amsterdam, Rey, 1766.
43870: CATALANY, MYRIAM - On recherché une jeune fille. Paris, Bonne Press, n. d. [1931].
19612: CATALOGUS - Catalogus van handschriften, genealogien, heraldiek en wapenboeken. Publieke verkooping 17 - 21 Januari 1944.
490: CATALOGUS - Catalogus eener verzameling documenten betreffende meer dan 1600 Nederlandsche geslachten, voorhanden bij R.W.P. de Vries. Amsterdam z.j. [ca. 1907], 111 p.
484: CATALOGUS - Catalogus van geslachtkundige werken, wapens, enz., verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt bij het Genealogisch en Heraldisch Archief te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1892 (op omslag Oisterwijk 1893), 75 p.
60158: CATE, HENDRIK GERRIT TEN (1803-1856) - Dutch landscape with a sluice in a dike, with two figures looking over the dike and the mast of a sailing boat visible over the edge of the dike.
60558: CATHELIN, LOUIS-JACQUES (1738-1804) AFTER KALDENBACH, JOHAN ANTONI (1760-1818) - Portrait of Johan Derk van der Capellen (1741-1784)
25028: CATS, JACOB - Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
7257: CATS, JACOB - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. Amsterdam, Isaak van der Putte, [2e kwart 18e eeuw].
7255: CATS, JACOB - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 5e druk. Amsterdam, Andries van Damme, 1721.
60700: CATS, JACOB - Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
7253: CATS, JACOB - Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 8e druk. Leiden, Jan van der Deyster, 1732.
33474: CATTENBURCH, GUILIELMUS HENRICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de transactionibus [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
40534: CATTENBURCH, A.L. V., - 1304. Intocht der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, grave van Oostervant [ bij maskerade Leidsch studentencorps], Leiden 1865, 113 pag., geb. in rood linnen met goud opdruk, geïll. met uitv. kaart, 3 litho's met gekleurde wapens en portret van Willem III.
34816: CAU, ADOLPH, UIT ZIERIKZEE - Oratio de vera nibilitate Dordrecht Goris 1715
33742: CAVELIER, ANDREAS LE, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de deposito [...] Leiden Cornelius de Pecker, Corn.zoon 1780
34359: CAZIUS, JOHANNES HENRICUS CHRISTIANUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen historico-juridicum inaugurale de judice delegato ad quaestiones criminales [...] Utrecht J.G. Broese 21-5-1849
36224: CELIUS, GEORG HEINRICH, UIT CRIMMIC. MISNIC.PRAESES: GOEZE, GEORG - Cataclysmus Thuringiacus, vulgo Die Thuringische Sundfluth ...... Jena J. Gollner 1690
36250: CELLARIUS, CHRISTOPHORUS - Rabbinismus sive institutio grammatica Rabbinorum scriptis, legendis & intelligendis accomodata Zeitz Io Bielckii ex officina Hetstediana 1684
59500: CELLIEZ, A., - Les Reines d'Angleterre, Parijs, P.-C. Lehuby, Libraire-Editeur, 1852.
42829: CELSUS, AURELIUS CORNELIUS - De medicina libri octo, ex recognitione Joh. Antonidae van der Linden. Leiden, J. Elzevier, 1657.
55764: UNKNOWN DUTCH ENGRAVER 17TH CENTURY - Salige Joost, gebooren tot Gouda in Hollant, priester inde orde der Carthuysers buyten Delft, door bevel van den grave Van der Marck heere van Lume, opgehangen ten Briel op St. Pietersdagh in Augustus 1571 [= 1572], oudt wesende 40 jaeren
55778: ANONYMOUS DUTCH PRINTMAKER 19TH CENTURY - Het huishouden van Willem Kaaskooper
60684: ANONYMOUS ITALIAN 16TH CENTURY - St Michael Archangel defeating Satan
60280: ANONYMOUS 16TH CENTURY (?) - Ornament print with putto
7266: CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; PIETER VAN WOENSEL (VERT.) - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
7264: CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; LAMBERTUS VAN DEN BOS(CH) (VERT.) - De oude en rechte Don Quichot da la Mancha, of de verstandige en vrome ridder van de leeuwen. Vertaald uit het Spaans. 7e druk. Amsterdam, Pieter Visscher, 1732 [alleen 2e deel].
7265: CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; PIETER VAN WOENSEL (VERT.) - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
52390: CHAALIS, ABBAYE DE, - Trois lettres du mercure de France 1736-1740. Avant- propos de Louis Gillet, Paris 1923, 53 pag.
47532: CHAFFANJON, A., - La Fayette et sa descandance, Besancon 1976, 327 pag.
15072: CHAFFIOL-DEBILLEMONT, F. - Au pays des eaux mortes (Flandre-Hollande). Parijs: Librairie des lettres, 1919.
59822: CHAILLEY-BERT, JOSEPH - Java et ses habitants.
19962: CHALON, R. - Fabrice de la Bassecourt, pasteur de l'église Wallonne d'Amsterdam; quelques recherches sur la famille Bassecourt et sur le poëte Claude de Bassecourt. Brussel 1857, 28 pag. (oplage: 50 ex.).
51486: CHAMBAUD, LOUIS, - Nouveau dictionnaire Francois-Anglois et Anglois-Francois, 2 delen, Paris, Panckoucke 1776.
60160: CHAMBRE JR., JEAN DE LA (1648-1685) - Study of three horses and a man.
42545: CHAMBRE, [MARIN CUREAU] DE LA - L'Art de connoistre les hommes. Amsterdam, J. le Jeune [L. en D. Elzevier].
7828: CHAMPAGNE - Les nobles de la province de Champagne suivis de la liste des familles qui n'ont point été admises par M. de Caumartin lors de la recherche en 1666.
57100: CHAMPFLEURY, J. [= J. FLEURY-HUSSON]; - Histoire de la caricature antique, 2e ed., Paris, Dentu, 1867.
33718: CHANFLEURY VAN IJSSELSTEYN, J.L. - Over de speciale klinieken.
33710: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De plaats der theologische wetenschap in de encyclopedie der wetenschappen.
17998: [RIJNDORP, JACOB VAN (VERT.)]; JEAN DE LA CHAPELLE - De geschaakte bruid, of Verliefde reizigers. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
56358: CHAPPELL, JENNIE, - En toch gelukkig! of hoe Helen Keller uit haar drievoudige gevangenis bevrijd werd, Amsterdam, Egeling, 1897, 103 pag., geb., geïll.
52927: CHARRON, PIERRE - De la sagesse, trois livres. Leiden, Elsevier, 1646.
44034: CHASTEL, A. DU; - 1830. Les Hoillandais avant, pendant et apres la revolution. D'apres des souvenirs de famille, Brussel 1908, 199 pag.
23834: CHATEAUBRIAND, VTE DE - Opinion sur le projet de loi relatif a la police de la presse, 2nd. ed., Paris 1827, 8+24+104 pag., orig. boards.
52469: CHATEAUBRIAND, F.R. DE - Rene. Texte reimprime sur l'edition de 1805, avec une preface par Ad van Bever. Paris, Les varietes litteraires, 1917.
57832: CHAUMEL, - Atlas Chaumel pour l'emploi des topiques Chaumel a la glycerine solidifiee (....) parle comite de la revue gynecologique, Paris [1925].
15076: CHAUMONT, [MADAME F.?] DE - Voyage en Hollande et en Belgique, correspondances parisiennes, descriptions, points historiques, scènes de moeurs, etc. Limoges: Barbou frères, [ca. 1857].
56068: CHERONNET, L., - A Paris vers 1900, Paris, 89 pag., geïll., folio.
24870: CHOMEL - Aménités littéraires et recueil d'anecdotes. Amsterdam & Paris, Vincent, 1773.
8604: [KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN]; PS. CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. De dagen der Dordsche synode. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1853. [2 delen in 1 band]
31885: CHOUFOER, JAN CASPARIS, UIT AMSTERDAM - Het bilineaire punt-lijnconnex in de driedimensionale ruimte. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
27922: CHRIS KRAS HZN., [= JAN FEITH] - De geschiedenis der vaderlands naar officieele en particuliere bronnen in zwartjes geteekend, Rotterdam, z. j., 22 eenzijdig bedrukte pagina's, groot 4o.
32397: CHRIST, JOHANN FRIEDRICH - Historia legis scatiniae. Antiquorum codicum testimoniis emendandis illustrandis passim distincta. Halle Magdenburg Johann Christoph Krebs 1727
52934: CHRISTEMEIJER, J.B. - Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafrecht en uit die der menschlyke misstappen. 2e- druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
52935: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regtspleging. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck 1828.
52932: CHRISTEMEIJER, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regstpleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van geheime misdaadigen. Een aantal oorkonden, oorspronkelyk bij eengebracht door J.B. Christemeijer. Amsterdam, J.C. van Kesteren 1819.
15079: CHRISTEMEIJER, J.B. - Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht. (Utrecht 1836), facsimilé-herdruk Alphen aan den Rijn 1986.
15081: CHRISTEMEIJER, J.B. - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe... 2 delen. Nieuwe uitgave. Leiden: Noothoven van Goor, [na 1850].
52938: CHRISTEMEIJER, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Twaalftal verhalen. 4e- druk. Volks-uitgave. Asmterdam, wed. J.C. v. Kesteren & zoon [1860].
52937: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het strafregt in verhalen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1838.
37070: CHRISTIAANS, P.A., D.E. LAMBERTS E.A. (RED.) - Mededelingen van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Jrg. I ( 1975 ) t/m 18 ( 1992 ). Complete set, ca. 70 afleveringen à ca. 25 pag. per aflevering.
42048: CHRISTIAN, P. - Histoire de la magie du monde surnaturel et de la fatalité a travers les temps et les peuples. Paris, Furne, z. j.
7274: CHRISTIANUS [PS. V. JAN HINLOPEN?] - Brief van Sophia aan mr. J. Kinker, de brieven, door denzelven op haren naam, aan mr. Rhijnvis Feith geschreven, betreffende. Uitgegeven door derzelver broeder Christianus. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1807.
56208: CHRISTIE-MURRAY, DAVID, - School arms, 3 volumes, Harrow 1959, e.v.
25068: CHRISTIJN, J.B. - Jurisprudentia heroica sive de jure Belgarum circa nobilitatem et insignia.
42605: CHRISTYN, JEAN BAPTISTE - Senatus populique Antverpiensis. Nobilitas sive septem tribus patriciae Antverpienses. Leiden, P. Heghius, 1672. [Gedrukt te Brussel bij P. Vleugart].
6380: REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH - The Reformed Protestant Dutch Church of Kingston, New York. Two hundred and fiftieth Anniversary, 1659-1909, [New York] 1909, 12 p.
5384: CHURCHILL NICOLL, M. - The earliest Cuylers in Holland and America and some of their descendants, New York 1912, 69 p., geb., geïll. (mooie leren band met goudstempeling)
35150: CHYS, PETRI OTTONIS VAN DER , UIT DELFT - Responsio ad quaestionem a nobilissima facultate [...] 1826
15957: VERMAKELYKE LEIDSCHE BUITEN-CINGELS - De vermakelyke Leidsche buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, rondom die stad gelegen, benevens een verhaal van verscheide adelijke hofsteden, buitenplaatsen en tuinen, zonder oppronking beschreeven [...]. Versiert met alle de stadtspoorten. Leiden/Amsterdam: Q. Visser/A. van Huyssteen, 1734.
15612: CISELET, P. EN M. DELCOURT - Monetarius Voyage aux Pas-Bas (1495), traduit pour la première fois. Introduit et annoté par Paule Ciselet et Marie Delcourt. Brussel: Office de Publicité, 1942.
26334: CITROEN, K.A. E.A. - Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820, Lochem 1984, 216 pag., geïll., oblong.
33822: CITROEN, K.A. - Taal en teken. Openbare les [...] Assen Van Gorkum & Comp. 1667
50967: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE] - Iets voor allen, zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, studien, (...) handwerken enz. [deel 1], Amsterdam, J. Roman, 1758.
15085: CLARK, SYDNEY - All the best in Holland. [...] 2de druk. New York: Dodd etc, 1955.
4088: CLASEN, M. / SCHMIDT, L. - Das neue Luther-Nachkommenbuch 1525-1960. 4. Ausgabe (nach Richter 1733, Nobbe 1846, Sartorius 1926). Limburg a.d. Lahn 1960, 305 p., geb., geïll., met losse tabel.
7277: CLAUDIUS, MATTHIAS, HENDRIK TOLLENS (VERT.) - Liedjes. Vertaald uit het Duits door H. Tollens. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1832.
50915: CLAUDIUS (= JAN PIETER DE KEYSER) - In de huiskamer, Nederlandsch prentenboek voor jongens en meisjes, met houtgravuren [door A. Cranendoncq]. 's Gravenhage, Fuhri, 1850.
7279: CLAUDIUS, MATTHIAS; I.C. VAN DEVENTER (VERT.) - De Wandsbecker bode (Proza). Vertaald uit het Duits door I.C. van Deventer. Haarlem, A.C. Kruseman, 1857-1858. [2 delen in 1 band]
8317: [HEUN, KARL GOTTLIEB]; PS. HEINRICH CLAUREN - Maria of Het meisje uit den vlierbosch-molen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
35504: CLAUSIUS, WERNERUS JACOBUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPHOR - Dissertatio de Germanico Caesare Tiberii F. Augusti Nep. [...] Halle Johann Andreas Salfeld 1704
61878: CLAUSSIN, IGNACE JOSEPH DE (CHEVALIER) (1766/95-1844) AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - Merry men at a window
36012: CLAVAREAU, PIERRE JEAN AUGUSTE , UIT DEVENTER - Decharge van rekenplichtigen in het Nederlandsche privaatrecht Purmerend Musses 1932
47702: CLEEF, GEBR. VAN EN B. SCHEURLEER, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door Archibald Hope, 's-Gravenhage 1822, 106 pag.
60972: CLEMENT, WILLIAM (PUBLISHER) - The Gallery of Comicalities.
42101: CLERC, [SEBASTIEN LE] = LECLERC, S. - [Petits paysages vues et figures] dedies à Monseigneur le Marquis de Courtanvaux, secretaire d'estat, par son tres humble et re obei Clerc. Paris, Jaurat, [1690].
31863: CLERCQ, GERARDUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio de societate mercatoria Neerlandica [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
33476: CLERCQ, ADRIAAN DE, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de jure accessionis [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
7284: CLERCQ, PIETER LE - Huwlyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in drie boeken. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722.
34588: CLERMONT, C. A. J. DE, UIT VAALS - Theses juridico-politicae 1838
4136: CLEUGH, JAMES - The Medici, a tale of fifteen generations. New York 1993, 397 p., geb., geïll.
512: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het Huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis. Oldenzaal 1981. Geb., geïll., 124 p.
35838: CLEVERINGA, RUDOLFUS ALBERTUS, UIT APPINGEDAM - Quaestiones juris inaugurales Groningen F. Wilkens 1847
27712: CLEYN, CORNELIS - Verzaameling van aanteekeningen op het eerste deel der Vaderlandsche historie van den heere Jan Wagenaar, Rotterdam. N.Cornel, 1790, 51 pag., papieren omslag.
33594: CLIFFORD KOCQ, CORNELIUS OTTO, UIT SURINAME - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur ei, qui rem alienam possedit, eamque domino restituit, nullam competere actionem ad impensas recuperandas [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1763
35050: CLIFFORD, HENRICUS MAURITIUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de munere judicum pacificatorum. Leiden J.W. van Leeuwen 1830
33826: CLOECK, HENDRIK PIETER, UIT ALKMAAR - Adoptie als vraagstuk van kinderbescherming. Onderzoek naar het afstaan en aannemen van kinderen. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1946
50929: CLOET, J.J. DE - Voyage pittoresque dans le royaume des Pays Bas. Tome I, Brussel, Jobard, 1825.
61660: CLOUWET, PETER (1629-1670) AFTER QUELLINUS, ERASUMS (1607-1678) - OBRAS DE LORENZO GRACIAN. (Tomo II)
34108: CLOUX, GULIELMUS HENRICUS DU, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de legitimatione [...] Utrecht N. van der Monde 1832
37184: CLOUZOT, H. - L'ameublement Francais sous Louis XV, Paris z.j. 109 pag., ill., geb.
15091: CLUNE, FRANK - Flying Dutchmen. Narrative of an expedition of discovery from Australia to the Netherlands with the ‘Flying Dutchmen’. Illustrations by Bert Zimmerman. Sydney/London: Angus and Robertson, 1953.
38136: HOFFMANN- LA ROCHE & CO - Allerlei over beddden en over slapen, Bazel [ ca. 1950? ], oblong, ( 36 ) pag., geïll., geb.
60937: COAT-OF-ARMS COLLECTION, HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT - Collection of several thousand coats of arms that were cut out of other publications and ordered according to the subject, bound in 11 books.
32571: COBET, CAROLUS GABRIEL - Oratio de arte interpretandi grammatices et critices fundamentis innixa primario philologio officio [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
33684: COBET, CAROLUS GABRIEL - Oratio de monumentis literarum veterum suo pretio aestmandis [...]
36424: COBIUS, MICHAEL HENRICUS, UIT EISFELDA; PRAESES: COBIUS, ERNST FRIEDRICH - Sceptrorum originem et rationem symbolicam e sacris Ebraeorum monumentis .... Wittenberg Schroedter ca 1700
3246: COBLENZER, F.H. - Ahnen Franz Coblenzer. Bonn 1912, 23 p., oblong, geïll. Curieus boekje!
47098: COCHE, J., - Plan routier de Bruxelles avec des notes chronologiques & historiques. ( trouve chez J. Coche, rue de la Madeleine a Bruxelles ] [eind 18e eeuws]. Folder in board covers.
60290: COCHET, JOSEPH ANTOINE (ALSO COGET/COCHET) (1630-1678) AFTER POPELS, JOHANNES (CA. 1600-1663/83) - IGNIS (allegory of fire)
59854: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) AFTER A DRAWING BY COCK, MATTHYS (C. 1505-1548) - Landscape with Tamar and Juda ['Variae Variarum' series title]
6254: COCK., J.H.E. EN H. LA GRO - Het geslacht Waalkens, Monnikendam/Velsen [1952?], 50 p.
57618: COCK, H. DE (ED), - Besluiten van de nationale Dordsche synode gehouden in den jaren 1618 en 1619, uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrik de Cock, Veendam, Mulder, 1833, 48 p.
59840: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - EX RVINIS THERMARVM IMP. DIOCLITIANI, PROSPECTVS VNVS [View of the Baths of Diocletian]
59844: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - COLOSSAEI RO. PROSPECTVS . 6 . [The Colosseum, VI]
59846: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - EX INCERTIS QVIBVSDAM RO ANTIQVITATIS RVINIS PROSPECTVS I [View od the Forum of Nerva]
59852: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - Landscape with Venus lamenting the death of Adonis
31571: COCK, HENRICUS - Oratio de philosophico iurisprudentiae studio [...] Deventer I. de Lange 1824
33430: COCK, HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio iuridica inauguralis de argumento ad analogia eiusque a legis interpretatione differentia [...] [gebonden met:] Disputatio de alea [...], Utrecht, O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven, 1819 [en met:] Disputatio de fine poenis proposito [...], Groningen, J. Oomkens, 1819 [en met:] Commentatio de Judiciis juratorum [...], Leiden, S. en J. Luchtmans, 1821 Deventer J.H. de Lange 1821
33590: COCK, CONRADUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de juris gentium europaei fontibus et fundamentis [...] Leiden E.J. Brill 1860
7290: COCK, GERARDUS THEODORUS DE - Proeve van bijbeldichten, brieven, en mengelzangen. Leeuwarden, Henri Amerius de Chalmot, 1765.
35174: COCK, HENRICI, UIT OVERIJSSEL - Responsio ad quaestionem ab ordine jurecunsultorum [....] 1822
35282: COCK, HENRICI - Oratio de jure gentium europaeo [....] 1836
38314: COCK, A. DE / I. TEIRLINCK - Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland deel I ( van 8 ): Inleiding, I loopspelen, II springspelen, Gent, Siffer, 1902, 380 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
59848: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS PROSPECTVS I. [View of the Colosseum with the Palatine in the background]
42557: COCKBURN, WILLIAM - Virulentae gonorrhoeae symptomata, natura, causa $ curationes. Leiden, I. Severinus, 1717.
36252: COCUS, SAMUEL, UIT MEKELB. SER.; PRAESES: CALOVIUS, ABRAHAM - De exorcismo ..... Wittenberg Johann Burckhard 1661
35056: COEHOORN VAN SCHELTINGA, MARTINUS, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis de diverso praetorum numero in variis reip. Romanae temporibus. Leiden J.W. van Leeuwen 1826
35870: COENEGRACHT, HUBERT HENDRIK G.A., UIT ROERMOND - Stellingen ...... Leiden Hazenberg 1867
15093: COENEN TORCHIANA, H.A. VAN - Holland, the birthplace of American political, civic and religious liberty. An historical essay. San Francisco: Elder, 1915.
31078: COENEN- VAN BUSSEL, J. EN J. - Een bloemenkorf vol souvenirs. Herinneringen van Angelina de Haan/Waterreus, Eindhoven z.jr., 167 pag., geb., geìll.
5658: COENEN-VAN BUSSEL, A.W.J.M. - In de loop der tijden, vier familiegeschiedenissen rond Gerard, Mina en Bernard van Irsen, Geldrop 1992, 384 p., geb., geïll.
36688: COENEN, WILHELMINA L.C., UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de 16e eeuwsche doopers Amsterdam Van Heteren 1920
33850: COETIER, GULIELMUS - Oratio in adventu [...] Joannes Gulielmus Friso Nassavii [...] Franeker Johannes Gyzelaar 1700
34540: COETIER, WILLEM - Oratio de rebus p[atriae in qua monetur juventus academica Franeker F. Halma 1704
33486: COETS, JACOBUS - Oratio de apostolo Paulo [...] Delft Regnerus Boitet 1740
16223: COEVORDEN - Bezoekt Coevorden. Uitg. VVV, in vieren gevouwen vouwblad, [ca. 1920?].
52948: COHEN VAN ASSEN, J.R. - Het gekkenhuis, justitie en psychiatire (recht en zielkundige geneeskunde) 2e- druk. Amsterdam, Bureau van uitgave: Prinsengracht 320, [ca. 1915].
23770: COHEN, E.G.W. - Kort overzicht der tapijt- en andere daarmede verbondene fabrijken te Baarn, bij Zoestdijk. Nevens iets over tapijt-fabrijken in 't algemeen. Haarlem, Loosjes, 1817, 40 pag., orig. papieren omslag. Cohen was directeur van de Baarnse fabrieken.
52949: COHEN TERVAERT, G.M. - De grietman Rudolf de Mepsche. Historisch-juridische beschouwingen over een reeks criminele processen, gevoerd in 1731 in den rechtstoel Oosterdeel-Langewold, 's Gravenhage, Mouton, 1921.
34988: COHEN STUART, KAREL ANTONIE, UIT ALKMAAR - De saisine van den executeur testamentaire Amsterdam Delsman & Nolthenius 1893
38748: COHEN, G. - Ecrivains francais en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle, 's-Gravenhage 1921, 756 pag., geb., geïll.
27930: COLBERT, CHARLES J. - Instruction pasorale de monseigneur l'evesque de Montpellier, adressee au clerge & aux fideles de son dioces... contre les miracles M.Paris. Utrecht, compagnie, 1737, 4o, 92 pag., zonder omslag.
30880: COLDHAM, PETER WILSON - The Bristol registers of servants sent to foreign plantations, 1654-1686, Baltimore 1988, 491 pag., hardback with dustwrappers.
518: COLE, HERBERT - Heraldry and floral forms as used in decoration. Londen etc. 1922. Geb., geïll., 248 p.
25746: COLENBRANDER, H.T. - De Bataafsche Republiek, Amsterdam 1908, 286 pag., geïll., geb.
31959: COLENBRANDER, H.T. - Eerherstel der staatkundige geschiedenis. [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1925
35680: COLENBRANDER, MATTHEUS, UIT WIJNALDUM - Over de structuur der gangliencel .... Utrecht van Boekhoven 1896
15095: COLET, LOUISE - Promenade en Hollande, Parijs: Hachette, 1859.
59660: COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - The Circumcision of Christ (series The Life of the Virgin)
60424: COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) - Iacobi puteus non est fons ille perennis, Verum ego Jacobi de stirpe oriundus Jesus. Ioann. 4.6. (Christ and the woman of Samaria)
60292: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - AMERICA (The Four Continents)
60298: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - Falcon and Robin Readbrest or Redstart [Avium Vivae Icones; set]
60300: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - Jay and Finch [Avium Vivae Icones; set]
60296: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - Barbus, Ray's bream, Perch and Fundulus [PISCIVM VIVAE ICONES, set]
60276: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - The Massacre of the Innocents
60304: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Landscape with the parable of the Good Samaritan (Luke 10:30-37) [Landscapes with Old and New Testament scenes and Hunting scenes; set]
34522: COLLARD, QUIRIN CESAR, UIT CUYK - De oogen der studenten aan de Rijks-universiteit te Utrecht Utrecht Diehl 1881
58772: COLLARDEAU, - Instruction sur un nouveau lactometre et sur ses applications aux essais de melanges des liquides, Paris [19e eeuw].
33488: COLLEN JR., FERDINANDUS VAN - Oratio de eloquentia [...] Amsterdam Joannes Hafman 1757
60742: COLLET (FL. XVIII SEC., 1663) AFTER LEGARE, GILLES (1610-1692) - Designs for jewels [set title: Livre des ouvrages d'orfevrerie faits par Gilles Légaré]
52951: COLLETTE, P.P.C / G.H. FRASER - Verslag betreffende de zending der kapiteins P.P.C. Collette en G.H. Fraser naar België ter bestudering van de militaire strafinrichtingen te Vilvoorden en Beverloo, 's Gravenhage, Gebr. v. Cleef, 1904.
7792: COLLINS - Collins's Peerage of England [....] augmented by Sir Egerton Brydges, 9 vols.
36713: COLOMBANI FOROLIVIENSIS, JOSEPH , UIT RAVENNA. - Conclusiones philosophicae quis sub faustissimis auspicijs D. Joseph, beatissimae virginis Mariae sponsi Ravenna A.M. de Landis 1735
54694: COLOMBEY, EMILE - Histoire anecdotique du duel dans tous les temps et dans tous les pays. Leipzig, Collection Hetzel, Alphonse Dürr, z. j. [ca. 1858?].
56606: COLOMBI, MARCHESA; - La gente per bene. Leggi di convenienza sociale. Torino 1877.
51075: COMALADA, MIQUEL - Den schat der sielen, daer in de mensche zeer lieflijc onderwesen wordt hoe hy door t'afsterven synder zonden, quade lusten ende begheerten, verkrijghen mach de volkomen liefde Godts (...) door eenen oprechten liefhebber Godts, eerst in Spaensche sprake gheschreven, ende nu nieu overghezet. Rotterdam, v. Waesberghe, 1620.
15097: COME - Come to Holland. The official tourist office. The Hague. 3e druk, Den Haag, [ca. 1925].
7293: COMMAN, BARENT (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER - Zoé, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1790.
24998: COMMELIN, I - Fredrick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zyn leven en bedryf. [on French title: Frederick].
35048: COMMELIN JR, JOHANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de interrogatione judiciali vulgo interrogatoire sur faits et articles. Amsterdam Spin 1833
38818: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, 3e druk, Leiden/ Amsterdam, Hasebroek/ Byl, 1747, (16) + 397 + (47) pag. [ Gebonden met:] Dezelfde, Het A.B.C. des geloofs, 6e druk, Leiden, Hasebroek, 1751, (14) + 171 + (1) pag. Halfleren band.
32127: CONINCK WESTENBERG, PIETER, UIT RIJSSEN - Iets over wezen en aard der gerechtelijke bekentenis in het burgerlijk recht. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1883
39998: CONRAD, J.F.W. E.A. - Rapport der hoofd-ingenieurs en ingenieurs van den Waterstaat (...) omtrent een nader onderzoek van het ontwerp van een Kanaal door de Geldersche Vallei, 's- Gravenhage 1878, 23 pag., gebonden.
43228: CONRAD, J.F.W.; E.A. - Rapport der commissie benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam. 's Gravenhage, 1877. [Gebonden met:] Vervolg-Rapport. 's Gravenhage, 1878.
44102: CONRAD, J.F.W./L.A. REUVERS/T.J. STIELTJES; - Het verzekeren van een vasten boezemstand aan Rijnland, Leiden 1868, 4o, origineel karton omslag (los in de band), 6+138 pag.+bijlagen (waaronder 2 uitvouwbare platen waarvan 1 kaart);
59578: CONRADUS, ABRAHAM J. (CA. 1612-1661); CRALINGE, JAN (C. 1630-C. 1670); REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) - ELEAZARUS SWALMIUS, THEOLOGUS, ECCLESIASTES, AMSTELODAMENSIS. [...]
47328: CONTY, H.A. DE, - Paris en poche. Guide pratique illustre de l'etranger dans Paris et ses environs, 2de. ed., Paris, Faure [1867], 383+(16) pag., ill.
55616: COOK, THOMAS (1744?-1818) AFTER HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - Bambridge on trial for murder by a committee of the House of Commons.
7296: COOPER, JAMES FENIMORE - De Bravo, eene Venetiaansche geschiedenis. 2e druk. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J. van der Beek, 1840. [2 delen in 1 band]
42354: COORNHOUT, HUICH JANSZ. - Grondig berigt van 's lands ongeval in den jare 1672. Dat het niet is geweest verraet nog schuld der Staetsche regeerders door H.J.Z.C. Rotterdam, J. Losel, 1742.
32135: COOTH, LEOP. FRANC. GUIL. VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis,, de jure publico privatorum pactis non mutando [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
60234: COOTWIJCK, JURRIAAN (1714-1798) AFTER JAN LIEVENS (1607-1674) - Landscape with a ruin
40978: COPPENS, M - Het hart van de Peel, Tekst P.J.A. v.d. Zanden, Eindhoven 1978, 12 pag. + 68 platen, geb., oblong, met stofomslag.
41740: COPPENS, J.A. - Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch, 4e deel (van 4), 's-Hertogenbosch 1844, 367 pag., half linnen band.
57350: COPPING, A.E.; - Tommy's triangle, Londen 1918, 189 pag.
60524: COPY AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) - AMOR (four allegorical prints)
60386: COPY OF MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Fides (Faith; the Seven Virtues)
35446: CORFINIUS, CHRISTIANUS; PRAESES: PECHLIN, PETRUS - Disputatio ethica virtutes, quae secundum appetitum informandum versantur, ut sunt fortitudo et temperantia [...] Rostock Joachim Fuess 1616
57502: CORNEILLE, P.; - Theatre de P. Corneille. Publie en cinq volumes et precede d'une preface par V. Fournel, 5 volumes, Paris, Flammarion, ca. 1400 pag.
6846: [ASSCHENBERGH, HERMAN (VERT.)]; THOMAS CORNEILLE - De graaf van Essex, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
59786: CORNEILLE, JEAN-BAPTISTE (1649-1695), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
18143: [SEBILLE, CHARLES (VERT.)]; PIERRE CORNEILLE - Pompejus, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Le tems est un grand maitre. Amsterdam, Izaak Duim, 1737.
25034: CORNELI, R. - Die Jagd und ihre Wandlungen in Wort und Bild.
3604: CORNETS DE GROOT, J.P. - Levensschets van mr. Pieter de Groot, gezant der Vereenigde Nederlanden. 's-Gravenhage 1847. Folio, 69 p., geïll.
524: CORNU, FRANK LE - Origine des églises réformées wallonnes des Pays-Bas. Etude historique. 2e édition. Utrecht z.j., 48 p.
60944: DELFTSCH STUDENTEN CORPS - Scroll depicting a masquarade parade in Delft by students of DSC (Delftsch Studenten Corps) in 1908.
42723: CORREARD, JOSEPH - Abrege du cours classique de dessin topographique a l'usage des ecoles secondaires et des ecoles primaires du 1er et 2e degre. Paris, J. Correard, 1853.
41178: CORSWAREM, G.J.DE - Memoire historique sur les anciennes limites et circonscriptions de la province de Limbourg, Brussel 1857, 396 pag., geb. Goed exemplaar.
60278: CORT, CORNELIS (1533-1578) AFTER ZUCCARO, TADDEO (1529-1566) - Presentation of Mary at the Temple
34405: CORT VAN DER LINDEN, JAN RUDOLF ANNE , UIT 'S-GRAVENHAGE - Valschheid als vervalsching van bewijsmiddel 's-Gravenhage W.P. van Stockum 1881
7303: CORTENBERGHE, J.W. VAN (VERT.); CHARLES ANTOINE GUILLAUME PIGAULT LE BRUN DE L’ÉPINOY) - Claudine van Florian, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1801.
4566: CORTI, E.C. CONTE - Het Huis Rothschild in zijn opkomst en bloei 1770-1871, met een korte schets van latere jaren. Amsterdam z.j., 589 p., geb., geïll.
32273: CORVER HOOFT, JANUS REYNALDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens commentarium in art. 92 leg. de re judicali [...] Utrecht Koch 1845
34232: CORVER HOOFT, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de reditibus annuis haud conferendis [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1839
56774: CORVEY, C., - Aeronautische schetsen. Aanteekeningen over luchtscheepvaart, Leiden, 1895, 89 pag., geïll.
52960: CORVINI, ARNOLDI [PSEUD. VOOR ARENT JANSZ. RAVENS] - Digesta per aphorismos strictim explicata, Editio postrema multo auctior & emendatior. Amsterdam, Elsevier, 1664.
36661: COSMAN, HERMAN, UIT AMSTERDAM - The married women's property act 1882 Amsterdam Binger 1884
32829: COST BUDDE, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundforum secundum juris hodierni principia [...] Deventer J. de Lange 1834
33492: COST, WILHELMUS HERMANNUS, UIT DEVENTER - Specimen academicum inaugurale de religione sepulcrorum eorumque violatione [...] Leiden Gerardus Corts en Joannes le Mair 1768
34022: COST JORDENS, WILLEM HERMAN, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inauguralede conditione resolutoria [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1822
51198: COSTA, IS DA, - Overzicht van het leven en de werken van Mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk geb. Schweickhardt, Amsterdam 1844, 273 pag., geb., met portret.
51320: COSTA, IS DA, - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften, Haarlem 1859, 477+23(5)+6+4 pag., geb. in half linnen
14860: COSTA, ISAÄC DA - Alfonsus de Eerste. Treurspel. Amsterdam, P. den Hengst & zoon, 1818.
7307: COSTA, ISAÄC DA - Lijden en heerlijkheid. Twee hymnen. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1848.
7309: COSTA, ISAÄC DA - 1648 en 1848. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848.
7312: COSTA, ISAÄC DA - Poëzy. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1821-1822. [2 delen]
7314: COSTA, ISAÄC DA - Dichterlijk krijgsmuzijk. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826.
7316: COSTA, ISAÄC DA - Feestliederen. 2e druk. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1846.
7318: COSTA, ISAÄC DA - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq, medegedeeld in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, H. Höveker, 1850.
39300: COSTARD, J.P. - Histoire de Ruyter, lieutenant-admiral-general des etats de Hollande, Paris, Masson, 1824, 355 pag., half leer, geïllustreerd met gegraveerd portret.
55049: COSTERUS, BERNARD - Historisch verhaal ofte eene deductie van zaaken raakende het formeren van de Republique van Holland (...) ende (...) het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673 in ende omtrent de steden Wourden en Oudewater, 2e vermeerderde druk. Leiden, Wishoff, 1736. [ Bijgebonden: ] R. Fruin, Willem III en zijne geheime onderhandelingen (...) in 1672. Overdruk (1864) pp. 287-306.
20908: COSTON, BARON DE - Histoire de Montélimar et des familles principales qui ont habité cette ville, 4 delen, Parijs 1973, reprint van de editie 1878-1891, 534+589+548+575 pag., geb. in 4 banden, ( oplage: 300 ex.)
60990: COTRELL, DESPRES, FRANCE - Manuscript genealogy of the descendants of Gerard de Lestruuerie (Lyestruues, dec. 1330) and Masrie de la Cauchie.
39864: COTZHAUSEN, THEODORUS W. VAN ( UIT MAASTRICHT) - Dissertatio politico-juridica inauguralis de captivis, Leiden, A. Elzevier 1706, 21 pag., gebonden in geheel linnen.
7323: COULAN, G. DE (VERT.)?; ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL - De schipbreuk, of De erfgenamen. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
16009: UTRECHTSE COURANT - Extract uit de Utrechtsche couranten van 26, 28 en 31 July 1747. Utrecht: Jacobus de Jongh, 1747.
30290: COURBOIN, F. E.A. - Exposition d'oeuvres de Rembrandt, dessins et gravures, catalogue. Parijs 1908, 150 pag., geïll.
39648: COURCELLES, M. HOFKENS DE - Dissertatio physio medica de electricitate, Utrecht 1756, 31 + 5 pag.
24780: COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA - Les agremens de la campagne, ou remarques particulieres sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages, avec les ornemens qui en dépendent, &c. 3 vols. Paris, David le Jeune, 1752.
32067: COURT, HENRICUS FRANCISCUS DE, UIT GROOTE LINDT (Z-H) - Dissertatio juridica inauguralis, continens disquisitionem historico-philosophicam de poena carceris [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1839
30738: COUVEE, D.H. - Paraat per prent. De Nederlandse spotprent uit de jaren 1880- 1940, Amsterdam 1958, 128 pag., geïll.
35756: COUVEE, HUIBERT, UIT DEVENTER - De oorzaak van den dood na het wegnemen der nieren Utrecht Den Boer 1902
23190: COUWENBURG, VAN; ZOUTMAAT, BRUGMAN, BOUWMEESTER - Getekende stamboom (boom met takken waaraan naamschildjes), 100x65 cm, van de nakomelingen van Lop van Couwenburg "leefde in 1300". Tekening met kleur door W. Bouwmeester 1858. Mooi blad.
16839: MORTIER COVENS - Kaarten op zijde gedrukt, gevouwen, in kartonnen hoesjes beplakt met sierpapier en bedrukte etiketjes, ca. 13x9 cm (maten van hoesje):
42185: COXE, W. - De natuurlyke, burgerlyke en staet's-gesteldheit van Zwitserland, geschetst in eenige brieven (...) aan William Melmoth. Harlingen / Leiden, v.d. Plaets / Herdingh, 1780.
52378: COYER, L' ABBE, - Bagatelles morales, publiees par le bibliophile Jacob, Paris 1884 (10)+99 pag.
33047: COYMANS, JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad L.5.D. de senatoribus [...] Leiden Johannes van der Linden jr 1726
15123: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS - Wandelingen door Nederland, 2e of 4e druk. Haarlem: Tjeenk Willink, [ca. 1890].
15121: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Losse delen van de eerste en beste uitgave (Haarlem 1875-1884).
38698: CRAANDIJK, J. - De Haarlemsche hofjes. 26 lichtdrukken met bijschriften, Haarlem 1904, 115 pag., geb., geïll. Prachtige afbeeldingen! Goed exemplaar.
41980: CRAANDIJK, J - Twenthe. Overdruk uit de eerste editie van de wandelingen door Nederland II, pp. 1-84, gebonden in half linnen.
42737: CRAANDIJK, J. - Kijkjes in de bezittingen der Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroerende Goederen, gevestigd te Haarlem. Lichtdrukken met bijschrift, Haarlem, Kleinmann, 1902.
20832: CRAEYBECKX, J - Un grande commerce d'importation: les vins de France aux anciens Pays-Bas ( 13e-16e siecle) Parijs 1958, 311 pag.
56834: CRAMER, C.F. E.A., - Sixieme Congres international de Navigation interieure, la Haye, 1894.
7327: CRAMER, ANTON - Het reisje naar Dinant gevolgd eener schets van het solemneele eeuwfeest van de Heilige Maagd Maria, gevierd ter gelegenheid van het 350ste jaar na de instelling der kapel, enz., binnen Antwerpen, in 1828. Amsterdam, Anton Cramer en Co., 1828.
55362: CRAMER, W. / A. NUIJENS - De verschijningen en genezingen te Marpingen, aan geloovigen en ongeloovigen verhaald door W. Cramer, [vertaald] door A. Nuijens. 's Hertogenbosch, Mosmans, [1877].
15127: CRAMER, ANTON - De pelgrim der Nederlanden, schetsende de zeden en gebruiken in onderscheidene steden en dorpen, benevens merkwaardige aanteekeningen en bijzonderheden, Amsterdam: Anton Cramer & Comp., 1827.
57644: CRAMER, W., - Memoire sur les societes secretes protestantes dans les Pays Bas, Amsterdam, 1852, 128 pag.
36204: CRAMER, MARTINUS FRIEDRICH , UIT SEDINO-POMERANUS; PRAESES: WICHMANNSHAUSEN, JOHANN CHRIST. - De corona Ammonitica ..... Wittenberg Wed. Gerdes 1720
14426: CRAMPTON, WILLIAM G. - Flags. London 1988, ill., 188 p.
37620: CRANE, W. - The bases of design, London, Bell, 1898, 19 + 365 pag., hardback, illustrated [first edition]. Library stamps on title page.
34984: CRANE, JO. GUIL. DE - Narratio de vita et scriptis Ev. Wassenbergh V. Cl. deque rebus quae Athenaeo publico nuper evenerunt Franeker G. Ypma 1828
3712: CRANE, J.W. DE - Bijzonderheden de familie Hemsterhuis betreffende. Leiden 1827, 139 p.
43888: CRANE, WALTER - The Baby's Opera, A Book of old Rhymes with new Dresses. Walter Crane; Engraved & Printed in colours by Edmund Evans; the Music by the earliest Masters. London/New York, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1890].
33802: CRANS, GERHARD, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Grongen Johannes van Velsen 1712
36494: CRAS, HENRICO CONSTANTINO - Laudatio Hugonis Grotii Amsterdam P. den Hengst 1796
36416: CRAUSSE, CHRISTIAN FRIEDRICH, UIT BARDENIZIO; PRAESES: HEUPEL, GEORG F. - Sylloge amoenitatum historico-criticarum Wittenberg Henckel 1688
7517: [FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON - Pyrrhus, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e verb. druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1755.
36384: CRELL, CHRISTOPH LUDWIG - Caium Mucium Scaevolam cordum regis parricidam ex antiquitate eruit Leipzig Tietze 1722
15131: CREMER, A.F., JAN LIGTHART EN R. NOORDHOFF - Samen op reis. Aardrijkskunde van Nederland voor de lagere school. Herzien door J.L. Hooftman. 3 delen in 1 band; resp. 5de, 5de en 4de druk. Groningen-Den Haag: Wolters, 1917, 1919, 1913.
63138: CREMER VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE, ISAAC LAMBERTUS (1811-1879) AFTER RHOUBRAKEN - Christ dissappears in front of two disciples during meal in Emmaus (Christus verdwijnt voor ogen van twee leerlingen tijdens maaltijd in Emmaus).
34798: CRENA DE JONGH, ADRIANUS CORNELIS, UIT DORDRECHT - Eenige opmerkingen over art. 207 der wet van 3 maart 1881 Leiden Somerwil 1882
24852: CRETSER, G. DE - Beschryvinge van 's Gravenhage. Amsterdam, J. ten Hoorn 1711.
52052: CREUSESOL [=I.P.C. GRAAFLAND], - Naar Holland. Indrukken van een terugkeerende, Semarang, G.C.T. v. Dorp, 1900, gebonden in half linnen, 229 pag.
22408: CRIELLAERT, LE CAVELIER - Brief van vrouw J. Criellaert, dd. Rotterdam 1890 aan N.N. over het wapen Le Cavelier. Manuscript, 8°, 2 p.
33816: CRIJNS, GUALTERUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de augenda vel minuenda pensione [...] Leiden Abraham Elzevier 1690
530: CROFTON, H.A. - How to trace a pedigree. Londen 1911. Geb., 67 p.
26660: CROIX, A. DU - De Huetersche broeders, z.pl., [ ca. 1940?], 39 pag., gestencild.
20590: CROL, W.A.H. - De Nederlandse historieprent in de Atlas van Stolk, nr. 5-7 ( 1969 ) van Spiegel der Historie, 112 pag., geïll.
6130: CROL, W.A.H. - Een tak van de familie Van Stolk honderd jaar in de graanhandel 1847-1947, Rotterdam 1947, 95 p., geb., geïll.
30682: CROLL-DE KUYPER, ECHTPAAR, E.A. - Herdenking Dr. H.P. Bremmer, uitgegeven na zijn overlijden op 10 januari 1956 door oud-cursisten, vrienden en leerlingen, Rotterdam 1956, 83 pag. + platenkatern.
31925: CROMMELIN, HERMAN ARNOLDUS, UIT HAARLEM - De verplichtingen van Nederland als neutrale mogendheid ten opzichte der Schelde. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
35376: CROMMELIN, F.R. - Prent voor het promotiediner in societeit Minerva voor Mr F.R. Crommelin 1908
15133: CRONHEIM, PAUL; FRANZ DÜLBERG, MARCELLUS EMANTS, MAXIMILIAAN VON HAGEN, C. HOFSTEDE DE GROOT, N. JAPIKSE, KARL DESTREICH - Holland. Leipzig/Amsterdam: Seemann/Meulenhoff, 1919.
34004: CROSBY BEETE, ROBERTUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Dissertatio juridica inauguralis ad legem quintam codicis de dolo malo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
38456: CROTTET, E - Supplement a la 5me edition du Guide de l'amateur de livres a figures de 18e siecle [ de Cohen ], Amsterdam 1890, 320 pag., geb.
60762: CRUCIUS, KAREL - Oratie van de gedurige Voorsienigheit Godts, over ons Vaderlandt. Kortelick gepast op den jare MDCLXXIV. Sijnde het honderste nae de Verlossinge der Stadt Leyden.
34600: CRUYSSE VAN HOEY, JAN WILLEM VAN DER, UIT GORINCHEM - XXVII. theses juridicae. 1793
34385: CRUYSSE VAN HOEY, JAN WILLEM VAN DER, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale de poenis tmere litigantium [...] Leiden Lonardus Herdingh 1794
534: CUNEN, J. - Inventaris van het archief der gemeente Someren, met inleiding en geschiedkundige bijzonderheden. Z.p. 1940. Geïll., 216 p.
37524: CUNNINGTON, C.W. AND PH. - The history of underclothes, Londen 1981, 185 pag., ill., hard back with dust wrapper.
6806: ANONIEM (VERT.); HEINRICH CUNO - De bruidskroon, of De droomverschyning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
42328: CUPER, GISBERT - Lettres de critique, de litterature, d'histoire etc., ecrits a divers savans de l'Europe par (...) Gisbert Cuper, publiees (...) par monsieur de B[eyer]. Amsterdam, Wetstein, 1743.
536: CURRER-BRIGGS, NOEL, EN ROYSTON GAMBIER - Debrett's guide to tracing your ancestry. Londen 1982. Geïll., 208 p.
33494: CURTENIUS, PETRUS - Oratio inauguralis de divino codice, unico verae sapientiae fonte [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1754
56636: CUVELIER, M., - Le damoisel et la bergerette, on la femme vindicative (....) tirees du roman par M. Cuvelier, Paris, Barba 1809, 20 pag.
42279: CUYCK, P. VAN EN J.G. V. OLDENBARNEVELT GEN. TULLINGH - Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden. Delft, 1789.
36020: DAALEN, ALEIDA GEERTRUIDA VAN, UIT BILTHOVEN - Simson Assen Van Gorcum 1966
60038: DAGEN, HENDRIK ROCHUSZN VAN (1633-1664/84) - DEN HEER COR. EVERTS VICE ADMIRAEL VAN ZEE-LANDT. (portrait of Cornelis Evertsen)
60902: DAGLEY, RICHARD (CA. 1765-1841) - The Antiquary [Death's Doings (publication title), 1828]
38482: DAIN, A. - Les manuscrits, Paris 1949, 180 pag.
16159: BERG-EN-DAL - Berg-en-Dal. Gids voor de bezoekers van Nijmegen’s omstreken door B. ter Haar Bz, 3e druk, Nijmegen, Thieme, [ca. 1890], 72 p.
25158: DALE, J.H. VAN E.A. (RED) - Cadsandria, Jaarboekje voor 1854, voor 1858, voor 1859, Schoondijke, Bronswijk, ca. 150 pag. per deeltje, wat gesleten exemplaren, maar compleet. Prijs per deeltje,
28048: DALEN, A.G. VAN E.A. - Bergh. Heren, land en volk, Nijmegen 1979, 528 pag., geb., geïll, met stofomslag.
542: DALEN, J.L. VAN - Regestenlijst behoorende bij den inventaris van het Archief der Gemeente Dordrecht 1200-1572. Dordrecht 1912. Geb., ca. 600 p.
60040: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER TITIAN (1485/90-1576) - Portrait of Sebastiano del Piombo
60042: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER NIEULANDT, ADRIAEN VAN (1586/87-1658) - Portrait of Roelof Petri
60044: DALEN, CORNELIS VAN II (1638-1664), BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The four Fathers of the Church
61111: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - The death bed of Fredrik Hendrik
43620: DALEN, J.L.V. - Bijdrage tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Dordrecht 1668-1675, overdruk Archief Zeeuwsch Genootschap 1905, pp. 27-172.
7336: DAM, JACOB VAN - Gedichten. Haarlem, wed. A. Loosjes Pz., 1821.
24646: [VOC-ALMANAC] DAM, MEYNDERT VAN - d’Erve der Wed. C. Stichters almanach, op ’t schrikkel-iaar onses heeren Jesu Christi, 1788. Voorsien met Iaar-, paarden-, beesten- en leermarkten. Als mede de vacantien, het varen der trekschuyten en beurtschepen, het vertreck der posten en postwagens. Nevens de maens op- en ondergang. Amsterdam, Erfg. van de Wed. C. Stichter, [1787].
23262: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Jacob Amelis van Dam, overdruk Navorscher 1935, 21 pag. Met : idem, overdruk Navorscher 1939, 8 pag.
19968: DAM, H.H. VAN - Het geslacht Wilkens. Extracten, compleet in meerdere afleveringen, met 15 platen.
7337: DAM VAN ISSELT, EDMOND WILLEM VAN - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Huell. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp [1856].
6008: DAM V. HEKENDORP, D.W. V. - Familie-aanteekeningen Rombouts. Arminius, Reael e.a., overdruk Ned. Leeuw 1924, 20 p.
60945: VAN DAM, AMERSFOORT - Escutcheon with coat-of-arms of Willem van Dam (Amersfoort 1596 - Leiden 1673), mennonite and mayor of the city of Amersfoort, depicted with coats-of-arms of his grandparents Van Dam, Leemputte (Van Leemput), Verborch, De Berges ten Essendelle.
5124: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht Van Ysselt (Van Isselt). Vianen 1920, 51 p., geïll. Exemplaar met een groot aantal correcties en aanvullingen in handschrift.
5060: DAM, H.H. VAN - Genealogie van het geslacht Wilkens. 's-Gravenhage 1920, 59 p., geïll.
30734: DAM, P.R. E.A. - Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937-1948. Catalogus Leeuwarden, Gemeentearchief, 1990, 307 pag., geïll.
3308: DAM, H.H. VAN - A brief history of the firm of F. & W. van Dam, founded at Rotterdam in 1781. Rotterdam 1924, 30 p., geïll., geb.
33886: DAM, LUDOVICUS LUDOVICI VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË - Disputatio juridica inauguralis de commoddato [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
34397: DAM, FRANCOIS JOHAN NICOLAAS VAN, UIT AXEL - Eenige opmerkingen n.a.v. Art 1604 B.W. Leiden P. Somerwil 1884
39482: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN, E.A.; - Het 3de regiment veld-artillerie van 1881 tot 1906, Breda 1906, 65 pag., geïll.
39916: DAM VAN BRAKEL, VAN - De oorsprong van Loevestein en Monnikenland, met geschiedkundige aanteekeningen, Gorichem 1856, (4) + 68 + (2) pag, gebonden in half linnen, geillustreerd met 3 gelithografeerde kaarten.
52974: DAMHOUDER, JOOST VAN - Practycke in civile saecken, seer nut, profijtelyck ende nodigh allen schouten, borghemeesteren, magistraten ende andere rechteren (...) uyt de Latijnsche in de Nederduytsche tale overgezet ende met schoone figuren tot elcke materie dienende verciert. 's Gravenhage, Wed. en erven H. v. Wouw, 1626.
55990: DAMME, F.I. VAN, - Pro terra promissa, z.p., kalligrafia, 2006.
544: DAMME, A. VAN - De buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebroek 1628-1811. Haarlem 1903, geb., halfleer, 197 p.
33888: DANCKELMAN, FRIDERICUS, UIT BERLIJN - Dissertatio historico-politica de rebus atque incrementis prussorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1708
59702: DANCKERTS, DANCKER (1634-1666), AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) - Sheperds in a landscape with ruines
59770: DANCKERTS, DANCKER (1634-1666); VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637); AFTER RIJN, REBRANDT VAN (1606-1669) - Old woman reading (Prophetess Anna?)
63364: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - ST ANTONIS POORT 1636 [set title: Town Gates of Amsterdam].
63362: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - HAERLEMMER POORT [set title: Town Gates of Amsterdam].
63360: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - REGELIERS POORT [set title: Town Gates of Amsterdam].
32663: DANIËLS, MATTHEUS FRANCISCUS, UIT NIJMEGEN - Lineaire congruenties. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1890
57518: DANSAERT, G.; - Nouvel armorial Belge, ancieu et moderne, precede de l'art heraldique, Brussel 1949, 426 pag., geill.
52515: DAPPEREN, D. V. - Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen; of handboekje voor onderwijzers om kinderen deze wetenschappen reeds eenigzins vroegtijdig te leeren beoefenen. 2 stukjes, Amsterdam, v.d. Hey, 1830 [eerste stukje in 2e druk].
32339: DAPPEREN, HENRIC-JAN MICHIEL VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - De vrederechter in Nederland 1811-1838 Rotterdam Erasmus drukkerij 1991
58714: DARUP, FR., - De zielzorger bij het ziekbed, eene handleiding voor jonge geestelijken of zielzorgers, vertaald uit het Duits door A. van Maaseland, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1834, 227+248 pag.
36683: DASBERG, LENA, UIT AMSTERDAM - Untersuchungen uber die Entwertung des Judenstatus in 11. Jahrhundert Den Haag Mouton 1965
43230: DAUTUN, DANIEL HENDRIK - Waterbeschryving der Vereenigde Nederlanden, waarin alle de verscheidene wateren die deeze landen bespoelen beschreeven zijn en aangeweezen word hoe de overstroomingen in dezelven konnen plaatse hebben. Amsterdam, Bom, 1771.
52266: DAVIDS, K. E.A. (RED.), - The Dutch economy in the golden age, 9 studies, Amsterdam 1993, 280 pag.
35272: DAVIDS, EUGENII, UIT ROTTERDAM - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
42066: DAVIDSON, P. - The violin, its construction theoretically and practically treated, including an epitome of the pines of the most eminent artists. New edition, London, 1881.
7800: DEBRETT - Debrett's complete peerage of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, edition 22 (1888)
7798: DEBRETT - Debrett's illustrated baronetage and knightage of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.
7796: DEBRETT, JOHN - The peerage of the United Kingdom of Great Britain & Ireland, in two volumes, 14th edition.
47206: DEBRETT, - Debrett's Peerage and baronetage 1985, founded in 1769, renamed Debrett in 1802, edited by C. Kidd and D. Williamson, London 1985, 127+240+1310+32+973 pag., hardback + dustwrapper.
47368: DEBRETT, - Debrett's peerage and baronetage, 1990, edited by C. Kidd and D. Williamson, London 1990, geb. met stofomslag.
28988: DEBRIE, CHR. - Richesses de la peintre flamande et Hollandaise des 16e et 17e siecles au musee Jeanne d' Aboville de la Fère, z.pl., 1988, 59 pag., geïll.
32401: DECHER, JOACHIM - Tractatus de investitura Saxonica in rebus allodialibus immobilibus Von der gerichtlichen Lehns-Reichung derer unbeweglichen Güther in Sachsen. Frankfurt Johann. Martin. Burgmann 1727
60054: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Godt geeft het Vee fijn Voeder ende Jonge Ravens alse Roepen Psalm 147
59604: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Het Afslaen der Franschen door die van Ardenburg den 29 Juny 1672
59790: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Beleg van Alkmaar
55817: DECKER, C. - Prent: 'Op en ondergang der grooten' [= tekst op de snede van een boek]. Fraaie zinneprent op de dood van de De Witten.
51226: DEE, M.A., - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899, Leiden, Donner, 1900 (8) + 166 pag., geb.
47196: DEFOE, D., - Lotgevallen van Robinson Crusoe. Verkorte uitgaaf, 2 delen, 's-Gravenhage, My. Schoone Kunsten 1841, 60+67 pag. Gebonden in halflinnen (bibliotheek exemplaar met stempel) geïll. met houtgravures.
33832: DEIMAN, ALBERTUS JOACHIMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de mitigatione poenarum ob diversum reorum temperamentum [...] Leiden Leonardus Herdinghe 1796
6814: ANONIEM (VERT.); JOHANN LUDWIG DEINHARDSTEIN - Florette, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
23786: DEINSE, A.J. V. - Iets over de subsidien van de achterliggende -ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland, Middelburg 1867, 68 pag., geb.
41970: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide, 2e druk, Enschede 1925, 517 pag., geïll., gebonden. Hierbij (in identieke band) deel II, Enschede 1939, 275 pag., geïll.
36888: DEISTING, H.J. - Werler Bürgerbuch 1551-1877, Munster 1979, 384 pag.
37074: DEITMER, H - Die Kölner Generalvikariatsprotokolle als Personengeschichtliche Quelle, Band I - IV , in 5 halbleinen Einbände, Köln 1970- 1979, 1584 + 1094 + 1032 + 1024 pag.
42263: DEJAIFFE - Exploitation, commerce et travail des marbres. Dejaiffe freres, Mazy (Belgium), 1925.
4470: DEK, A.W.E. - Het nageslacht van H.J. Priel (overl. 1748) en zijn echtgenote Adr. Schriek (1709-1787). Den Haag 1962, 208 p., geb., geïll.
4742: DEK, A.W.E. - Het geslacht Van der Staal. Rijswijk 1960, 46 p., geb., geïll.
31727: DEKETH, ALBERTUS, UIT HARLINGEN - Specimen juridicum inaugurale varii argumenti [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
32745: DEKETH, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de crimine veneficii [...] [tweede titelpagina:] Academisch proefschrift over de misdaad van vergiftiging [...] Utrecht J.H. Siddré 1856
58506: DEKING DURA, F.C. / J.P. BREDIUS, - Stoomvaart op Amerika. Brief der kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht van den minister van binnenlandsche zaken, Dordrecht 1869.
47822: DEKKER, P., - De laaste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbenvangst 1761-1775, Zaltbommel 1971, 328 pag., geb., geïll.
52981: DEKKER, C.M. - Schetsen uit de strafgevangenis. 's Gravenhage 1910.
53603: DEKKER, MAURITS E.A. - Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand. Publicatie van het Internationaal Van der Lubbe-comité. Amsterdam, Internationaal uitgeversbedrijf.[1933].
37264: DEKKER, J.A. - Nieuw genees- en verloskundig handboek van het vee, Leiden, Noorthoven van Goor [ 1853 ], 24 + 322 pag., origineel bedrukt kartonnen band. Slordig exemplaar.
40928: DELAHAYE, A - De ware kijk op .....Deel I: Noyon, het land van Bethune en Frisia, Zundert 1984, 496 pag., geïll., geb.
56634: DELANOUE, M. DE, - La coquette corrigee. Comedie en cinq actes et en vers, Paris, Duchesne 1786, 93 pag.
60072: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - December [The twelve months (complete set)]
60066: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - June [The twelve months (complete set)]
60060: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - Première Suite des Mois de l'Année [The twelve months (complete set)]
60070: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - October [The twelve months (complete set)]
60062: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - February [The twelve months (complete set)]
60064: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - April [The twelve months (complete set)]
60068: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - August [The twelve months (complete set)]
43890: DELCOURT, PIERRE [ILLUSTRATOR: MAUREL, JULES] - Vacances de Bébés. Par Pierre Delcourt, illustrations en couleurs d ápres les aquarelles de Jules Maurel. Paris, Émile Guérin, n. d. [ca. 1890].
16229: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, 2e édition, Delft, Vis, 1906, 97 p.
16227: DELFT - Archaeography of Delft curiosities, by M.G. Wildeman, Delft, J. Vis, 1903, 75 p.
16228: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, Delft (Vis), Parijs (Daragon), 1905, 97 p.
61786: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) - Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krygs-helden van christenrijk, Delft 1617 [Frontispiece]
60048: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Christianus van der Goes
59425: DELFT, TECHNISCHE HOGESCHOOL. - Jaarboek Practische Studie, Stylos over de jaren 1945, 1946, 1947. Met inleiding van A.W.P. Thunnissen. 1 deel, ills., gestencild, A4-formaat, VI + 76 p. Betreft Civiel en bouwkundig Gezelschap "Practische Studie", bouwkundige afdeling, opgericht 13 februari 1894. Voortgezet als Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap "Stylos". Bestuur (1946): H. Postel, president, D.F. de Bordes, secretaris, E.J. van Broekhuysen, penningmeester. In de jaarboekcommissie hebben zitting: M. Gout, voorzitter, R. Meischke, secretaris en H.L. Prak, lid. Artikelen van onder meer: M.J. Granpré Molière, E.H. ter Kuile, J.J. Terwen, M. Gout, J. Kruger, R.G.D.N. Uijl, D.J. van Herwaarden, H. Dam, J. Rotshuizen, J.H.J. van Rossum, H.L.J. Reck, J.J. Margry, J.H. Gribling, J.G. Athmer, Th. J. van Gendt, H.J. van Dalen, B. Salomons, C.F.A. Knol, H.E. Niemeijer, H. Meddens, E. Boersman, H.T. Hoen, C. de Wit. Ex libris Jan Verster. M14716
38558: DELFT, M. VAN, E.A. - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, Zwolle 2003, 317 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
28856: DELGADO, G. A.O. - El arte en las colectiones de la casa de Alba, Madrid 1987, 253 pag., geïll.
57372: DELHEZ, F., E.A.; - Alcohol, individu en gemeenschap. Assen 19128, 181 pag., geb., geïll.
568: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën, deel I t/m IV. Nijmegen 1957-1974. Geb., geïll., ca. 1000 p.
7087: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; JACQUES DELILLE - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l’Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Rotterdam, Johannes Allart, 1803.
28160: DELILLE, F. - Principes de cosmographie, .... destine aux etablissements d' instruction, 6e ed. Paris 1865, 180 pag., with 3 folding plates, hardback.
3330: DELLEN, R. VAN - Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus. tweede druk. Ulrum 1926, 112 p., met zeer veel aanvullingen in handschrift door J. Rodenboog.
61465: DEMENGEOT, CHARLES - Dictionnaire du chiffre-monogramme, dans les styles Moyen-Âge et Renaissance et des couronnes nobiliaires universelles. 34 planches gravées au burin accompagnées dun texte historique sur les chiffres-monogrammes et couronnes depuis lantiquité jusquà nos jours. Composition, gravure et texte par Charles Demengeot, graveur héraldiste.
18916: ZOONTJE VAN DEMOCRIET - Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
7349: DEMOCRIET - Democritische tafelliedjes. Haarlem, Vincent Loosjes, 1823.
42145: DEMOCRIET, GEZELSCHAP - Vriendenzangen tot gezellige vreugd. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1801.
24812: DENINA, ABBE C.G.M. - Nouvelle vie du Frederic II, Roi de Prusse, ou essai sur son règne. 2 parts in one volume, Amsterdam 1789,
58618: DENNERT, H., - Oude Curacaose muziekinstrumenten, z.pl., z.j., 28 pag., geïll.
26976: DENNINGER-SCHREUDER, C - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schilderdorp in beeld. Bussum 1998, 117 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
576: DENUCÉ, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van oud-Spaansch-Portugeesche geslachten in de Nederlanden. Overdruk Antwerpsch Archievenblad (1928), met tabel, 23 p.
42444: DENYS, JACOBUS - Verhandelingen over het ampt der vroed-meesters en vroed-vrouwen. Leiden, J. Wishoff, 1733.
4468: DENYS, J. - Inventaris van het archief van de familie Van Pottelsberghe en van de aanverwante families. Brussel 1983, 96 p.
34308: DENYSSEN, PETRUS JOHANNES, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio juridica inauguralis de condictione indebiti secundum juris Romani principia [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
15154: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d’oiseau. 3de druk. Tours: Mame, 1881.
25350: DEPPING, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen ( ....) tegen Holland in de jaren 1672, 1673 en 1674. Arnhem, Nijhoff, 1841. 4+282 pag., halfleer, rug beschadigd, met gelithografeerd portait van Chr.Bernhardt. Bibliotheekstempel.
578: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel). Meppel 1988. Geb., geïll., 362 p.
59646: DESCARTES - Oeuvres choisies de Descartes. Paris, Garnier. Hardcover, nicely bound. 1924.
17943: [ROULLAUD, HENRI JEAN, OF HERMANUS ASSCHENBERG (VERT.)]; PIERRE JEAN BAPTISTE CHOUDARD DESFORGES - De jaloersche vrouw. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789.
58922: DESGUERROIS & CO, NAAR C.C.A. LAST, - Willem III. Koning der Nederlanden. Lithografie op chine collé, 50x40cm. Portret Willem III, uitgegeven door P.M. van der Made.
26154: DESHAIRS, L. ( EINLEITUNG) - Klein-Trianon. Baustil, Ausschmuckung, Einrichtung. Stuttgart [ ca. 1910], 16 pag. + 102 plates. Large 4o, loose in org. board covers.
24732: DESHOULIERES, ANTOINETTE DU LIGIER DE LA GARDE - Poësies de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs ouvrages qui n’ont pas encore paru. 2 parts in 1 vol. Amsterdam, Henri Desbordes, 1709.
30404: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De twintigste eeuw, Stachelswine Catalogus III, Amsterdam, z.j., 656 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
30412: DESJARDIJN, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie, deel II negentiende eeuw, Amsterdam 2005, 512 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
63596: DESROCHERS, ETIENNE (1668-1741) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
51554: DESSENS, H.J., E.A.; - Turf uit Amstelveen. Een verveningsgeschiedenis. Amstelveen 1996, 122 pag., geïll. Met aantekeningen in potlood door W.M. Zappey en concept van diens recensie van het boek.
55105: FACIONORIS DETESTATOR - De geestige en zin-ryke val van Heli ontzwagtelt en (...) opgeheldert in een treurklagt over het inkruipen van den wolf in de schaapskooi. Amsterdam, J. v. Soest, 1740.
15160: DETHMAR, F.W. - Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende. Deel II. Essen/Rotterdam: Bädeker, 1839.
38028: DETMAR, D.A. - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven , laatst predikant te Ede, grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld, Amsterdam , Höveker, 1850, 160 pag., orig. karton.
34538: DEUTZ, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de judicibus et praesertim de scabinis in Belgio a primis inde temporibus Leiden Luchtmans 1782
59392: DEVENTER, BELLEVIDE, OUDE FOTO. - Oude foto van een meisje, geheel in het wit gekleed, ca. 1920/30. Fotograaf: Bellevide, Deventer. NB Bellevide = Bellewiede, Jan Willem, geboren Deventer 11-2-1886 en overl. aldaar 25-11-1959.
59393: DEVENTER, ZANGVERENIGING AURORA, SLETERING - Een vijftal oude groepsfoto's van uitstapjes van de zangvereniging Aurora te Deventer, 1908-1910. Op 2 foto's staat achterop het volgende: "Aurora 1908, 16 augustus, Kale Berg Lochem" en "17 juli 1910 Montferland Aurora". Op 2 foto's staat een stempel: "J.J. Sletering Welle, Deventer". Deze Sletering kan geïdentificeerd worden als: Johannes Jacobus Reminikus Sletering (* 1879), instrumentmaker, zn van Gradus Johannes Sletering en Johanna Harmina Klumper, tr. 2-4-1913 te Deventer met Anna Maria van Leth (*1885), dr. van Andreas Johannes van Leth en Maria van Tiem. De gemengde zangvereniging Aurora te Deventer werd op op 1-11-1894 opgericht. M14686
16245: DEVENTER - Deventer. Een wandeling, door G.J. Lugard Jr, Deventer 1972, 74 p.
16243: DEVENTER - Gids voor Deventer en omstreken. Uitg. V.V.V., [ca. 1940?], 36 p.
16242: DEVENTER - Deventer. Uitg. gemeentebestuur [1922], 72 + 70 p.
59355: DEVENTER, POT, KIEZEBRINK, JANSEN, GROOTMAN - Gezinsoverzicht van Roelof Pot, wonende te Deventer (1848-1923, zn. van Martinus Pot en Johanna Geertrui Kiezebrink)), gehuwd (Deventer, 6 augustus 1874) met Martina Albertina Aleida Jansen (1848-1893, dr. van Arend Jansen en Maria Carolina Eleonora Grootman). Uit dit huwelijk 5 kinderen: Martinus (1875), Hermanus (1877), Arend (1879), Martina (1882), Johannes (1884), 1 stuk, deels gedrukt, deels in handschrift.
39246: DEVENTER, M.L. VAN; - Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd, 2 (van 3) delen betr. 1577-1602, Gravenhage 1862, 231 + 336 pag., gebonden in half linnen.
20282: DEVRIENT, E - Familienforschung, 2e druk, Leipzig 1919, 132 p., geb.
20512: DEYS, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen. Rhenen 1981, 304 pag., geïll.
33472: DIBBETIUS VAN DE CAPELLE, JOZIAS, UIT LEIDEN - Specimen inaugurale juridicum de tortura reorum [...] Leiden S. Luchtmans 1723
38516: DIBDIN, THOMAS FROGNALL - A bibliographical antiquarian and picturesque tour in France and Germany. Three volumes (complete), London 1821.
7359: DICHTLOOVEREN - Nieuwe dichtlooveren, bijeenverzameld door Fred. Wijsman. Amsterdam, P.M. van der Made, 1859.
7364: DICKENS, CHARLES - Uitstapje naar Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, C.F. Stemler, 1842.
34516: DIDDENS, JACOBUS HERES, UIT BELLINGWOLDE - Het recht van de huurcerter Groningen Scholtens 1893
51946: DIDEROT, D., - Contes, publies avec une introduction par Andre Billy, Paris, 1926, 8+228+(6) pag.
33093: DIELEN, GUILIELMUS MATTHIAS JANUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges, ubi adsunt liberi prioris thori [...] Utrecht Paddenburg en Co. 1830
42137: DIELENS-JANSEN, MARIANNE [= PH.C. BUSMAN CORNELIUS?] - Dienstboden, de ergste plaag des levens. Gedenkschriften van mevrouw Marianne Dielens geboren Jansen, uitgegeven door (...) mr. P.C. Busman Cornelius. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Binger, 1858.
36072: DIEMONT, CHRISTIAAN, UIT GORINCHEM - Academisch proefschrift over art. 1883 Burgerlijk Wetboek Leiden Hazenberg 1860
31823: DIEPHUIS, GERHARDUS, UIT FARMSUM - Disquisitio litteraria inauguralis, de jure en ratione divortiorum apud antiquissimos romanos [...] Groningen J.B. Wolters 1842
53007: DIEREN, E. VAN - Kleine Nederlanders!, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1910.
36530: DIERT VAN MELISSANT, ROGIER KAREL WILLEM YVO, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over den rechtsregel: Resoluto Jure Dantis Resolvitur Jus Accipientis 's-Gravenhage Ten Hagen 1878
31933: DIEST LORGION, JOHANNES JACOBUS, UIT HALLUM - Regnerus Praedinius. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1862
32649: DIEST LORGION, E.J. - De regte beoefening der historische theologie uitnemend geschikt ter opbouwing van de kerk der toekomst. Groningen H.R. Roelfsema 1860
33668: DIEST LORGION, E.J. - Oratio [...]
40042: DIEST LORGION, E.J., - Geschiedenis van de kerkhervorming in Friesland, Leeuwarden 1842, 167 pag., orig. karton, zonder rug.
40164: DIEST LORGION, E.J., - De Nederduitse Hervormde Kerk in Friesland sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Groningen 1848, 14 + 345 pag., geb.
36210: DIETERICUS, JOHANN FRIEDRICH; PRAESES: BUDDE, CONRAD - De studiis liberalibus apud veteres Romanos..... Jena Muller 1700
33834: DIEU, GULIELMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de poena talionis [...] Leiden Jonannes Hasebroek 1737
16809: DIEZ, F.M. - Deutschland, Königr. der Niederlande, Königr. Belgien und die Schweiz, nebst Theilen der angränzenden Länder [...] nach Adolf Stieler’s Entwurf. Zum Reisegebrauch eingerichtet und, mit Bezeichnung der Eisenbahnen, Chausséen, Eilwagen- und Extrapost-Routen, unter Mitwirkung F.M. Diez [...] gemeinschaftlich gezeichnet von F. von Stülpnagel und J.C. Bär. Gotha: Justus Perthes, 1852.
36244: DIEZ, JOHANN WILHELM, UIT ULM; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH - Dissertatio theologica de praesagiis mortis, vulgo Von Vorbothen des Todes ..... Wittenberg J.G.Meyer 1718
53592: DIGGELEN, P.J.G. VAN EN J. SNIJDER - Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850). Middelburg, Gebr. Abrahams, 1850.
59698: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) - GVGLIELMVS DE VOS. ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM. (Portrait of Willem de Vos)
60050: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) - PAULUS DE VOS PICTOR. (portrait of Paulus de Vos)
14812: DIJCKE, F. VAN - Recueil héraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges.
22708: DIJCKMEESTER, VAN DER LAARS - Foto van een herinneringsblad “Ter herinnering aan het 40-jarig huwelijk van mr Herman Jacob Dijckmeester en vrouwe Emilia Chr. Wintgens”, 1879-1919, vervaardigd door Van der Laars.
34134: DIJCKMEESTER, FREDERICUS, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de traditione rei immobilis ex principiis juris Belgici [...] Leiden J.C. Emeis 1833
34576: DIJCKMEESTER, JOHANNES, UIT TIEL - Dissertatio historico-juridica inauguralis de decimandi juris historia recentiori Leiden Luchtmans 1831
34614: DIJCKMEESTER, HERMAN JACOB, UIT TIEL - III. theses juridicae. 1792
34616: DIJCKMEESTER, HERMAN JACOB , UIT TIEL - XXIV. theses juridicae. 1793
56504: DIJK, B. VAN, - Lees- en prenteboekje voor jonge kinderen, vooral ten dienste der scholen, 7e druk, Wildervank, v. Halteren, 1853.
47440: DIJK MZ., J. VAN, - Na vijf en twintig jaren. Mijn verblijf en arbeid te Doetinchem herdacht, Arnhem 1887, (8)+86 pag.
7370: DIJK, JAN - De slapende in den Haarlemmer Hout. Eene merkwaardigheid uit het bijzonder leven van koning Willem I der Nederlanden. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1844.
34446: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel Gravenhage Boekencentrum 1985
4436: DIJK, J.G. VAN, EN P. VAN DIJK-BERGSMA - Het geslacht Pierweyer. Van degenstok tot heden. Groningen 1982, 280 p., geb., geïll.
31124: DIJKGRAAF, P.C. E.A. (RED.) - Inventaris van het archief van het Groninger Studentencorps " Vindicat Atque Polit " ( 1815-1943 ), Groningen 1976, 343 pag., geïll.
16864: DIJKSHOORN, J.A. - L'influence française dans les moeurs et les salons des Provinces-Unies, Parijs 1925, 275 p, geb.
25210: DIJKSTRA, T - Voor- en nageslacht van Lolke Eelses Dijkstra en Johantje Jans Wijnia, Schoorl 1995, 495 pag., geb., geïll.
36006: DIJKSTRA, JAN FREDERIK, UIT 'T ZANDT - Stellingen Groningen Hoitsema 1900
7371: DIKEMA, FREERK MELLES - Ontboezeming. Dichtregelen. Groningen, J.B. Huber, 1867.
34210: DIKKERS, JOANNES HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones juris hodierni [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
57824: DILLEN, J.G. VAN, - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland, Rede, Groningen 1949, 29 pag.
35322: DILLEN, J.G. VAN - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis Groningen Noordhoff 1934
36430: DIMPELIUS, THEOPHILUS, UIT SPOREN.MISN.; PRAESES: ROHRENSEE, CHRISTIAN - De consiliariis .... Wittenberg Schroedter 1697
56130: DIMPFEL, R., - Biographische Nachschlagewerke. Adelslexika / Wappenbucher, Leipzig 1922, 128 pag., geb.
15168: DINGELSTEDT, FRANZ - Jusqu’à la mer. Erinnerungen an Holland. Leipzig: Weber, 1847.
20540: DIRKS, J. E.A. - Catalogus van het museum van het Friesch Genootschap ( ....) te Leeuwarden, Leeuwarden 1881, 9+304 pag., geb.
53013: DIRKS, J. - Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiërs in de Noordelijke Nederlanden, Utrecht 1850.
37676: DIRKS, J - Souvenir de la Haye. Description de soixante jetons de presence aux funérailles etc. des quartiers de cette ville. Brussel 1859, 28 pag. + 7 gegraveerde platen.
40514: DIRKS, J., - [ Convoluut met ca. 20 overdrukken van artikelen door of over Mr. J. Dirks, ca. 1850-1893 ], gebonden in linnen band.
41798: DIRKS, J - Noord-Nederland en de kruistochten, Overdruk De Vrije Fries 1842, pp. 135-331.
43376: DIRKS, J - De Noord-Nederlandsche gildepenningen wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld, 2 delen + atlas, Haarlem 1878/79, 467+422+63 pag. en 143 gegraveerde platen.
6042: DIRKZWAGER, J.M. - De Schiedamse tak van de familie Van der Schalk, [Olst] 2002, 167 p., geïll.
35990: DIRKZWAGER, JOHAN, UIT MAASSLUIS - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
34320: DISCHBEIN, HENRICUS CARIOLUS THEODORUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridia inaugurale de successione ab intestato [...] Leiden Haak en Comp. 1810
42895: DISDIER, ALEXANDRE TOUSSAINT DE LIMOJON DE SAINT - Histoire des negotations de Nimegue. Parijs, C. Barbin [= Amsterdam, D. Elzevier], 1680.
34950: DISHOECK, ANTONIUS EWALDUS VAN, UIT SAS VAN GENT - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione secundum codicem civilem Neerlandicum Leiden Hazenberg 1840
37240: DIX, J.F.CH. - Gekweekte planten, Amsterdam/ Assen z.j., [ ca. 1925 ? ] 176 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
37710: DIXON, E. [ILLUSTRATOR: BATTEN, J. D. ] - More Fairy Tales from the Arabian Nights. Edited and arranged by E. Dixon. Illustrated by J. D. Batten. London, J. M. Dent & Co. , 1895.
21090: PAO LIEN DJIE - Een waardig en fraai geheel. Gooise affiches. Hillversum 1995, 80 pag., geïll.
53015: DLAWNURG, YVEL [=LEVY GRÜNWALD] - Drie gulden of twee dagen..., Den Helder, z. j. [1933].
54830: DOBELN, FERD. VON - Die Lasterhohlen der Prostitution und ihre Genossen. Leipzig, z.j.
52485: DOBSON, AUSTIN (ED.) - Eighteenth century essays, selected and annotated by Austin Dobson. Londen, Kegan Paul, Trench, 1883.
7788: DOD - Dod's peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1870, 13th year.
59234: DODD, W., REV., - The beauties of Shakespeare, London 1878, geg., geïll., 356 pag.
15172: DODGE, MARY MAPES - Hans Brinker, or the silver skates. A story of life in Holland, Chicago/New York: Rand, [ca. 1930?]
25024: DODONAEUS, REMBERT - Cruydt-boeck Remberti Dodonaei volghens sijne laetste verbeteringhe : met biivoeghsels achter elck capitel, uyt verscheyden cruydt-beschrijvers. Item, in 't laetste een beschrijvinghe vande Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.
33686: DOEDES, I.D. - Oratio de libertate cum theologiae, tum etiam ecclesiae christianae, strenue vindicanda [...]
55390: DOELEN, J. VAN - Eenvoudig doch aaneengeschakeld verhaal van het geen er in de laatstverlopen jaren in en bij Utrecht is voorgevallen ter zake van de aldaar aan publieke werken gebruikte geoctroijeerde kunst-cement. Utrecht, Altheer, 1827.
7372: DOES, JACOB VAN DER - 's Graven-Hage, met de voornaemste plaetsen en vermaeklykheden. 2e druk. Den Haag, Abraham Troyel, 1700.
31803: DOES DE WILLEBOIS, PIETER JOSEPH FRANS MARIE VAN DER, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
602: DOES DE WILLEBOIS, A. VAN DER - Studiebeurzen. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1904-1906, 157, 368, 553, 637 p.
4670: DOES DE BYE, P.J. VAN DER - Genealogische déductie voor Jhr. Charles Pierre de Senarclens de Grancy. 's-Hertogenbosch [1879], 47 p., geb., geïll. Met originele foto.
31322: DOESSCHATE, A. TEN - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst, Steenderen 1919, 68 pag., geïll. ( mist achterzijde omslag ).
60326: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Landscape (from a set of twelve Landscapes)
63536: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - River Landscape with a Barge in the foreground (from a set of twelve plates of Landscapes with village scenes). Rivierlandschap met aak.
5408: DOETS, J. - Het geslacht “Jan Jansz Doets” uit het dorp Middelie in de Zeevang 1600-1992, z.p. 1992, 55 p.
34610: DOEVEREN, C. E. VAN, UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1790
34612: DOEVEREN, C. E. VAN, UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
58528: DOIJER VAN CLEEFF, G., - De luchtvaart 1783-1883, Overdruk [1884], pp. 291-311, 323-336 en 357-384.
36308: DOLAU, GOTTLOB CHRISTIAN VON, UIT EQU. MISN.; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM - De monarchia universali , quae Europae imminere dicitur .... Leipzig Johann Georg 1681
60324: DOLENDO, BARTHOLOMEUS (1570-1626), VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Count William III passes judgement on the sheriff of South Holland, 1336 [set of seven prints]
32925: DOLK, THEODORUS FLORENTIUS JOHANNES ANTHONIE, UIT UTRECHT, GEB. TE ZUTPHEN - Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592-1916. Proefschrift [...] Utrecht L.E. Bosch & Zoon 1916
36194: DOLMARUS JOAN. F. , SEVERINUS, UIT DENEMARKEN; PRAESES: FINE, JOHANN ARNOLD DE - Enneas dissertationum physiologicarum ....... Giessen Nic. Hampelius 1609
30616: DOLMETSCH, H - Der ornamentenschatz, ein Musterbuch stilvoller ornamenten aus allen kunstepochen, 2e auflage, Stuttgart 1889, geïll. met 78 ( van de 85 ) platen, veel als chromolitho's. Linnen band, enkele andere platen bijgebonden.
16248: DOMBURG - Geïllustreerde gids van de badplaats Domburg, uitg. V.V.V. [ca. 1920], 64 p.
56454: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - De hooge feesten der christelijke kerk in derzelver oorsprong en bestemming, Leeuwarden 1834.
34454: DOMELA NIEUWENHUIS, JACOBUS, UIT MONNICKENDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de carcere cellulari - De straf der afzonderlijke opsluiting Amsterdam Gebhard 1859
47638: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche Gemeente, Amsterdam 1856, 298+124 pag., orgineel karton (rug omplakt).
33890: DOMMER, GYSBERTUS MARTINUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, ad Legem XIV.ff. de regulis juris [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1716
57386: DOMMISSIE, H., - Het dorpshuis van Maeslandersluys, Maassluis 1927, 19 pag., geïll.
24932: DOMSELAER, THOMAS VAN - Beschryvinge van Amsterdam.
606: DON, J. - De [oude] archieven der gemeente Kampen. 3 dln. Kampen 1963-1966-1971, 338, 758, 265 p.
61880: DONA, ANTHONIE FRANCISCUS (1802-1877) - Cow in a landscape
59814: DONDERS, FRANSISCI CORNELI - Oratio de Justa Necessitudine Scientam Inter et Artem Medicam et de Utriusque Juribus ac Mutuis Officiis.
32349: DONDORP, JAN HENDRIK, UIT WYMBRITSERADEEL - Rechtsmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam VU Uitgeverij 1988
5404: DONGELMANS, M.J.M. EN J.M.H.J. HEMELS - Vier generaties Dobbelman. Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Nijmegen 1996, 311 p., geb., geïll.
35192: DONKER, ANTON LODEWIJK, UIT BENNINGBROEK - Van het doen van afstand der instantie Leiden Somerwil 1892
54999: DONKER CURTIUS, W.B. - Opinion enonce par M. Donker Curtius depute de la Hollande aux etats generaux en comite general de la deuxieme chambre, les 9 et 10 Avril 1829 sur l'admission ou la non-admission du jury dans le royaume des Pays-Bas. z. pl. [Brussel?], 1829.
61394: DONKER, JOHANNES - Aandoenlyk Tafreel, wegens de hooge en byna nooit gehoorde Overstroming, doorbraken van Dyken, en daar door veroorzaakte Watervloeden, welke het meest in Noord-Holland.
3706: DOOL, FRANKLIN VAN DEN - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Genealogie Hellenthal. Sliedrecht 1990, 309 p., geïll.
22546: DOOPSGEZIND, WESTZAAN, KOONINGH - Kwitantie d.d. 1-10-1785 waarbij de schotgaarder van Westzaan Jan Spat, verklaart dat Cornelis Kooningh "zijnde van Menno's gezindheid" ƒ 14 heeft betaald. 8° oblong, deels gedrukt.
6584: DOOREN, J.P. VAN EN M.G. SPIERTZ (RED.) - Kerkelijke archieven. Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke Herleving in Nederland 1520-1650 door M.G. Spiertz en J.A.M.M. Janssen.
24858: DOORGEEST, ENGEL A. VAN; - Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (...) waar in ook gehandelt wordt van 't Eyland in Noord-Holland en wel deszelfs Schermer, Graft, Schermerhorn en de Ryp (...) walvis-vangst. Amsterdam, K. de Wit, 1744.
34492: DOORMAN, JOHANNES DIEDERICUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - De vasthechting van de kiemblaas Utrecht Van Boekhoven 1893
612: DOORMAN, G. - Techniek en octrooiwezen in hun aanvang. Geschiedkundige aanvullingen bij `Octrooien ... uit de 16de-18de eeuw' en `Het Nederlandsch octrooiwezen ... der 19de eeuw'. 's-Gravenhage 1953. Geb., 126 p.
32921: DOORN, CORNELIS JAN VAN, UIT ZEGVELD - Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1940
35912: DOORN, JOHANNES HENRICUS PETRUS VAN, UIT MIDDELBURG - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
37870: DOORNBERG, F.D. E.A. - Purmerends jugendstil aardewerk 1895- 1907, Purmerend 1995, 216 pag., geïll.
35908: DOORNBOS JR, G.M. , UIT ASSEN - Stellingen ..... Assen H. Born 1898
22340: DOORNEKROON, VOET, COCCEJUS, UTRECHT - “Memorie van rechten aen den edelen hove van Uitrecht overgegeven bij ofte vanwegen Jacob Doornekroon, philosophiae Doctor .... tegens ..... Diderik Borre van Amerongen, heer tot Sandenburg ..... hooftofficier der gemelde stad Uitrecht”, folio, 14 p, gedrukt (bij Pieter Scepérus te Amsterdam 1698).
7380: DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Gaston en Bayard, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
7381: DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Pedro de wreede, koning van Kastiliën, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
7377: DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); LOUIS ANSEAUME - Het verloren lam, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
35978: DOORNIK, JACOBUS GERARDUS, UIT JAVA - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
626: DOORNINCK, P.N. VAN - Rekening van Jan van Blois 1361-1362: De tocht van Jan van Blois met hertog Aelbrecht van Gelre november 1362. Haarlem 1899, 253 p., Oud-Hollands papier.
620: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede, met lijsten van schouten en predikanten. Haarlem 1894, 72 p., Oud-Hollands papier.
19100: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der gemeente Velsen.
51224: DOORNINCK, J. VAN, - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenigen berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest, 4 (van 5) stukken, Deventer 1869-1870, 612 pag.
32545: DOORNINCK, JAN IZAAK VAN, UIT DEVENTER - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1866
622: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen. Haarlem 1897, 159 p., Oud-Hollands papier.
34322: DOORNINCK, DAMIANUS JOANNES VAN, UIT DEVENTER - Specimen oeconomico-politico-juridicum inaugurale de locatione conductione fundorum [...] Leiden J.C. Emeis 1834
618: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Bennebroek, met lijsten der Heeren Predikanten enz. van Bennebroek en Heemstede. Haarlem 1892, 160 p., Oud-Hollands papier.
614: DOORNINCK, J. VAN - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest. 5 dln.in een band. Deventer 1869-1871, 786 p.
5500: DOORNINCK, P.N. VAN EN J.S. VAN VEEN - De graven en hertogen van Gelre, Arnhem 1904, 31 p., geïll. met 5 platen in “phototypie” van zegels.
640: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M., EN W. ZONDERVAN - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk: Regestenlijst van brieven, index. 2 bdn. Zutphen 1981, 815 p.
41034: DOPPELFELD, O. E.A. - Die Ausgrabungen im Dom zu Koln, Mainz 1980, 785 pag., geb., geïll., in schuifhoes. Als nieuw.
36008: DOPPERT, JOHANNES, UIT FRANKFURT A.M.; PRAESES: L.A.RECHENBERG - De totatu hildebrandino, dissertatio historica Leipzig Chr. Fleischer 1693
6696: DOPPLER, P. - Het tweede burgerboek van Maastricht (1421-1442) met eene inleiding en aanteekeningen.
642: DOPPLER, P. - Lijst der kanunniken van het Vrije Rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht (1050-1795). Overdruk Publications 1938+1939, 350 p.
61564: DOPTER - The intercession of the Virgin [Canivet]
16258: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport. Uitg. V.V.V., Dordrecht 1952, 184 p.
16257: DORDRECHT - Oud en nieuw Dordrecht. Uitg. V.V.V. en Gemeentebestuur Dordrecht, 1941, 40 p.
16255: DORDRECHT - Dordrecht zooals het is. Uitg. in samenwerking met het gemeentebestuur, Amsterdam, Strengholt, [1937], 62 p.
16256: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport, uitg. V.V.V., Dordrecht 1940, 104 p.
16253: DORDRECHT - Beknopte gids voor de bezoekers der Groote Kerk te Dordrecht, door J.L. van Dalen, Uitg. Morks & Geuze, Dordrecht 1898, 18 p.
31731: DORHOUT, LAMBERTUS, UIT HARLINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de provocatione ad populum romanum maxime sub regibus [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1827
34428: DORHOUT MEES, EVERT JOOST, UIT GRONINGEN - Over beschikkingen van den niet geautoriseerden voogd Groningen Wolters 1889
31729: DORP, BARTHOLOMEUS VAN, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de legitima portione [...] Utrecht Van Paddenburg en Co. 1829
35782: DORSTEN, ANTHONIE VAN, UIT UTRECHT - Het ontstaan van anorganische hartgeruischen Utrecht Van Dorsten 1895
36692: DORT, CATHARINA TH. H. VAN - Ideas about women in the earliest printed Dutch vernacular books. Saints' Lives, Exempla, and their female readers z.pl. z.n. 1998
644: DOSKER, NICH.H. - De Nederlandsche taal in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2 extracten Noord en Zuid III (1880), 10 p.
25002: DOU, J.J. & S. VAN BROECKHUYSEN; ROMEYN DE HOOGHE - ‘T Hoogheymraedschap van Rhynland.
34900: DOUBLET VAN GROENEVELT, FRANCISCUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de injuriis Leiden A. Elzevier 1710
30474: DOUCET, G - Peintres et graveurs libertins du 18e siecle. Parijs 1913, 63 pag., geïll. ( met 30 staalgravures naar oude prenten ). Genummerd exemplaar. Rug licht beschadigd.
24840: DOUCHET, J. PH - Principes generaux et raisonnes de l'orthographe Francoise avec des remarques sur la prononciation.
32583: DOUDE VANTROOSTWIJK, HENDRIK JACOB, UIT NIEUWERSLUIS - De landbouw als tak van staatszorg. Proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1887
35966: DOUDE VAN TROOSTWIJK, WILLEM ISAAC, UIT NIEUWERSLUIS - Stellingen .... Utrecht Den Boer 1895
61463: DOUËT D'ARCQ, M. - Ministère de la maison de l'empereur et des beaux-arts, archives de l'empereur, Collection de Sceaux par M. Douët d'Arcq, sous-chef de section aux archives de l'empire, fin de la première parti - seconde partie tome III.
7772: DOUGLAS, R. - The baronage of Scotland
59094: DOUMA, A.M.H., - Anna Maria van Schurman en de Studie der Vrouw, Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
646: DOUMA, H. - Inventaris van het archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha [te Cuijk] 1371-1887. 3 stukken. 's-Hertogenbosch 1972, 484 p.
35308: DOZY, FRANCISCI, UIT LEIDEN - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1827
28394: DRAISMA DE VRIES, A - De wadden polders, eene studie, Leeuwarden 1921, 78 pag., geb., geïll. met 12 kaarten en profielen. Met: De wadden polders naschrift, naar aanleiding van de beoordeling van en door J.C. Ramaer, december 1921, 39 pag. ( bibliotheek stempel ).
5638: DRAPIER - De Leydsche Drapier, tijdschrift van de stichting Familie Hubrecht, deel I en deel II (jaargangen 1983-1990, alles wat verscheen), 729 p., geïll.
59700: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Arithmetic (The liberal arts)
60322: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Poetry (The Liberal Arts)
36156: DRECHSEL, JOHANN GEORG, UIT CURIENSE VARISCO; PRAESES: PLANER, JOHANN ANDREAS - Historia Varisciae sigillatim urbis curiae descripta ..... Wittenberg Martin Schultz 1700
23155: DRENTHE, SMIDT, OORTWIJN, PICCARDT, GRATAMA, KYMMELL, COLLARD - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van mejuffrouw J.C. Smidt, 1833-1837, met 27 bijdragen.
16261: DRENTHE - Drenthe industrialiseert! Onder redactie van het Drentsch Economisch Technologisch Instituut, Leeuwarden 1953, 82 p, 4°.
16259: DRENTHE - Naar Drenthe! Neêrlands Pompeji, Toeristenland en vacantie-oord bij uitstek, Assen 1928, 48 p.
650: DRESCH, N.J.M. - De archieven der colleges die over het tegenwoordig gebied der gemeente Schiedam rechtspraak hebben uitgeoefend en van de notarissen die er hebben gefungeerd, 1344-1811. Schiedam 1918, 171 p.
15184: DRESSELHUIS, J. AB UTRECHT - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. 3 stukken in 1 band. Goes: F. Kleeuwens, 1833-[1837]. (Op gegraveerde titel: 1832.)
50728: DRIEBERGEN, J., - Geschiedenis van de familie (van) Driebergen. De nakomelingen van Splinter Harmansz. van 1570 tot 2000, 444 pag., geb., geïll.
34506: DRIENDIJK, WILLEM, UIT DIRKSLAND - Over de aetiologie van het navelstrenggeruisch Leiden Blankenberg 1890
656: DRIESSEN, JOZIEN J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917. 's-Gravenhage 1989. Geïll., 177 p.
33234: DRIESSEN, PAULUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de donatione propria, tum iuris Romani, tum omlandici [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1807
33256: DRIESSEN, BERNARDUS HERMANUS MARIA, UIT AALTEN - Specimen juridicum inaugurale de juris poenalis praeceptis ex codice mercatorio recte exulantibus [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1852
21234: DRIJVER, F.W. - Naarden, historie en monumenten, 2 delen, Hilversum 1932-1936, 112 + 76 pag., geïll.
44042: DRIJVER, F.W., - Naarden. Historie en monumenten [deel 1], Hilversum 1932, 112 pag., geïll.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

5/9