Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32391: BALESENS, JACOB HEINRICH - Gründliche Abhandlung von dem Mecklenburgischen Erb-Jungfrauen-Rechte. Rostock / Leipzig 1762
5330: BALK, L. - Inventaris van de familie-archieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt (1329-1970), ‘s-Gravenhage 1983, 124 p., geb.
5632: BALLEGOIJEN DE JONG-HOUTKOPER, C.S. VAN - Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper, z.pl. [1991?], 227 p., geïll.
65205: BALT, M., - Uw persoonlijk belang, (koepok-inenting)
66427: BALTENSZ., FRANS, - Samaritane ofte Spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt (...) Ofte Een woordelijkcke verclaringhe van het vierde Capittel des Evanglist Johanne.
34395: BALVEREN, WALRAVEN ELIAS JOHAN VAN, UIT UTRECHT - De rechtsvordering tot ontbinding van wederkeerige overeenkomsten Leiden P. Somerwil 1885
65532: BALZAC, H. DE, - Honorine, Scenes de la vie privee
52493: BALZAC - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Touraine (...) nouvelle edition, illustre de 425 dessins par G. Dore. Paris, Garnier, 1926.
65535: BALZAC, H. DE, - Illusions perdues, Scenes de la vie de province
35482: BAMBAMIUS, HARTWIGIUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR - Ex antiquitate orientali Spencerianam de Zabiis hypothesin [...] Wittenberg Martinus Schulz 1706
38530: BAMPS, C. - Recherches sur le Mey- liedje ( chant de mai ). Hymne populaire Hasseltois attribué au XVII siecle, Hasselt 1889, 13 pag.
59798: BANCK, J.E. - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.
31721: BANDT, ADRIANUS DEN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de prorogata jurisdictione [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1852
37656: BANGERT, J.F. E.A. - 75 jaar arbeid v.d. werkenden stand, La Boremus Amsterdam 1929, 41 pag., geïll.
29000: BANGS, J.D. - Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden; studies in cultural history, Assen 1979, 259 pag., geb., geïll., met stofomslag.
50965: BANIER, ANTOINE - Historische verklaring der Fabelen, waar in deszelfs oorspronk en de oovereenkomst met de oude historyen ontdekt werd. 3 delen, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1725.
34148: BANK, GUILIELMUS VAN DER, UIT RAVENSTEIN - Specimen juridicum inaugurale sistens jus Romanum, Francicum et Neerlandicum de transactionibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
5044: BANNING, F.J.H. - Het geslacht Weyn. Groenlo 1937. Folio, 92 p., gebonden, geïllustreerd.
5192: BANTA, TH. M. - A Frisan family. The Banta genealogy. Descendants of Epke Jacobse, who came from Friesland, Netherlands, to New Amsterdam february 1659, New York 1893, 412 p., geb., geïll.
52589: BANVILLE, TH. DE - Les princesses. Paris, Lemerre, 1874.
60934: BARA, HIEROSME DE - Le blason des armoiries, auquel est monstree le maniere que les anciens & modernes ont usé en icelles.
6869: BARBAZ, ABRAHAM LOUIS (VERT.); PIERRE ANTOINE LEBRUN - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
51890: BARBE, M.L.; - Dictionnaire biographique contenant jusqu'a l'annee 1840 la liste des principeaux personnages de tous les pays, 4e edition, Paris 1860. Gebonden in half leer met rugversiering. Ongepagineerd.
42567: BARBETTE, PAUL - Praxis Barbettiana, cum notis & observationibus Frederici Deckers. Leiden, van Gaasbeeck, 1669.
52461: BARBEY D'AUREVILLY, J. - Poussieres, poesies completes. Edition revue sur les textes originaux et les manuscrits. Portrait de l'auteur d'apres un dessin de L. Ostrowski. Paris, Cres, 1918.
60166: BARBIERS, PIETER I (1717-1780), VINKELES, REINIER (1741-1816) - DE KLOOSTER-KAPEL Vergun my dezen troost, in zoo veel zwaerigheden, Dat ik uw leven bherge: o vader; dat ik heden Onschuldig bly ven magh aan uwer aller bloet.
51954: BARCHMIN, F.W. VON, - De slag bij Waterloo. Eene feestuitgave voor Engeland, Holland en Duitschland voor het jaar 1865, Dusseldorf 1864, 15+142 pag. Origineel papieren omslag.
35602: BARCLAIUS, LUDOVICUS - Klagstimm über den unheilbaren Schaden Babels, welche mit den trewen Propheten Jeremia gantzer zwey und zwantzig Jahre aus dem LI. Capittel seiner Weissagung v. 9 & 10. geführet. Der weyland [...] Henricus Müller, SS.Th.D.P.P. der Theologischen Facultät Senior, und der Kirchen in Rostock Hochverdienter Superintendens und Pastor an St. Marien [...] Rostock Jakob Richel 1675
20090: BARCSAY-AMANT, Z. - Adeliches Jahrbuch 1953 (Jahrgang 31) Luzern 1953, 160 pag., geb.
32889: BARGE, JOANNES ANTONIUS KAMES, UIT SEMARANG - Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevolking van Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Losco 1912
26946: BARJESTEH V. WAALWIJK V. DOORN, L.A.F. E.A. (RED.) - Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgesclacht 1946-1996. Rotterdam 1996, 665 pag., geb., geïll., als nieuw. Bevat 37 stamreeksen.
64273: BARKER, CICELY MARY, - A flower fairy alphabet, poems and pictures by Cicely Mary Barker
51508: BARLAEUS, C., - Mercator sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de illustere school te Amsterdam op 9-1-1632, Amsterdam 1967, 95 pag.
42655: BARLAEUS, CASPAR - Oratio panegyrica de victa Hispanorum regis classe (...) Frederico Henrico (...) Martino Trompio. Amsterdam, J. en C. Blaeu, 1540 [= 1640].
42695: BARLANDUS, HADRIANUS - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia. Antwerpen, J. Grapheus, 1551.
19024: BARNAS, CARL - Bürgerwappen in Friedberg.
52694: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze 'deftige' kringen door mevr. von B. geb. T., deel I t/m IV, Amsterdam, J.A. Fortuijn 1890-1891 [deel II in IIe druk]
55051: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze deftige kringen. [deel I], 2e druk, Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1890.
33041: BARNEVELT, PETRUS CHRISTIANUS VAN, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de abolitionibus criminum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
47752: BARRE DUPARCQ, E. DE LA, - Histoire de l'art de la guerre avant l'usage de la poudre, Paris 1860, 12 + 307 pag., hardback.
58404: BARRES, MAURICE, - L'abdication du poete, Paris, Cres, 1914.
47424: BARROS, J. DE, - De alder-eerste scheeps-togten der Portugysen ter ontdekking van vreemde landen uytgesonden in het jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non en Bojador, tot de Caap de Bon Esperance, langs de geheele zee-kust van Africa (....) beschreeven door Joan de Barros, Leiden, vd Aa, 1706, (6)+6+149+(19) pag.
42221: BARROS, JOAN DE - [Held-dadige scheeps-togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-zee, met een vloot van 7 scheepen in het jaar 1506 en vervolgens. Leiden, v.d. Aa, 1706].
24896: BARROW, JOHN - Reizen in de binnenlanden van het zuidlyk gedeelte van Afrika in de jare 1797 en 1798. Vertaald uit het Engels,
64074: BARTEL, ANNELIESE, - Du bist zwischen Enkel und Ahnherr gestellt, anleitung zur sippenkundlicen arbeit der füherinnenschaft des bundes Deutscher mädel
66197: BARTELINK, ANTHONY, - Enkhuizen, of grontsteen tot vryheit, gelegt door de heeren Pieter Luitgesz Buyskes, Pieter Symonsz Semeyns, Jakob Dirksz Brouwer en anderen, die den 21 may 1572 d'Haring Maagd van het jok van Spanje verlosten, op het tweede eeuwgetyde, plegtig, zoo van stads wegen als by de burgery, geviert den 21 may 1772, en in tooneeldigt gebragt
65929: BARTELMAS, EUGEN FRIEDRICH - (TRANSL. MARTIEN BEVERSLUIS), - Het jonge rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd
66078: BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB, - Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
60156: BARTH, KARL (1787-1858) - Portrait of the German painter Peter (von) Cornelius (1783-1867)
42458: BARTJENS, WILLEM - De vernieuwde cyfferinge (...) herstelt, vermeerdert en verbetert door mr. Jan van Dam, en (...) Klaas Bosch. Amsterdam, Adam Meyer, [ca. 1798].
36714: BARTOLI A FORANO SABINEN, JACOBUS - Quaestiones . Qua hoc anno 1752 pro actibus publicis disputabuntur in archigymnasio alma urbis in aula academiae theologicae Rome Chracas 1752
63124: BARTOLOZZI, FRANCESCO (1727-1815) AFTER CIGNANI, CARLO (1628-1719) - Satyrs making music (satyrs maken muziek).
27410: BARY, H. DE - Beiträge zur genealogie Altfrankfurther Familien, Frankfurth 1922, 83 pag., geïll.
60006: BARY, HENDRIK (1640-1707) AFTER COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) - Portrait of Gerard v. Wassenaer, jurist in Utrecht (portrait of Gerard van Wassenaer)
66578: BAS, F. DE, - Menno David, Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van oorlog, oprichter van den anti-dienstvervangingbond
15514: LES PAYS-BAS - Les Pays-Bas. Publié à l’occasion du Vième congrès de la Chambre de commerce internationale. Amsterdam 1929.
36448: BAS, HENRICUS WILLEM DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - De boedelverdeling door de bloedverwanten in de opgaande linie Leiden Van der Hoek
42438: BAS, F. DE - Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887-1913.
66625: BASENAU-GOEMANS, N.; A. RUTGERS V.D. LOEFF-BASENAU, - Het oude huis en wij.
65960: BASNAGE, JACOB; FLAVIUS JOSEPHUS, - Vervolg op Flavius Josephus, of algemene historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen, de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in harenopzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schrvers, met een Berecht van derzelver Werken.
36490: BASSECOUR CAAN, JACOBUS JANUS DE LA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundorum .... Leiden Van der Hoek 1851
34814: BASSEN JONGBLOET, E.F. VAN, UIT CULEMBORCH EN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione Leiden A. Koster 1783
26496: BASTELAER, R.V. - Les estampes de Pieter Bruegel l'ancien, Brussel 1908, geïll. Standaardwerk. Ingenaaid exemplaar met beschadigde rug, waardoor er hele katernen los liggen.
28902: BASTELAER, R.V. - Peter Breugel l'ancien, son oeuvre et son temps. Etude historique suivie des catalogues raisonnés de son oeuvre dessine et grave par R.v.Bastelaer et d'un catalogue raisonne de son oeuvre peint par G.H. de Loo. Brussel, van Oest, 1907, 400 pag., geb. in linnenband. Goed exemplaar.
18944: BASTET, J. - Histoire de la ville et de la principauté d'Orange. 310 p, geb., geïll. (reprint van de editie Orange 1856).
51966: BASTIN, J. AND B. BROMMER, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia (....) a descriptive bibliography, Utrecht 1979, 386 pag., geb., geïll. met stofomslag.
53070: ELEUTHERIUS N. BATAVUS [=J. UYTENHAGE DE MIST OF P. DE LA COURT JR.?] - Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede den oude gebruiken en wetten in Holland ende West-Vriesland; mits-gaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen. Amsterdam, Jan Rieuwertsz de Jonge, 1682.
53636: JUNIUS BATAVUS [= F.A. VAN DER KEMP] - Junius Batavus aan den gewezen burgemeester en veertig raad in de vroedschap der stad Leiden Pieter Jan Marcus. Alom te bekomen, 1794.
63937: ANTONIUS SCHONHOVIUS BATAVUS - De origine et sedibus francorum
14973: BÄTE, LUDWIG - Herz in Holland. Borna/Düsseldorf: Holzwarth, 1936.
32617: BAUD, JEAN CHRÉTIEN, UIT ARNHEM - De onsplitsbaarheid der bekentenis in het burgerlijk recht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1877
61896: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Groll (Groenlo)
61844: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Delfs ziel
61882: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Hulst
61892: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Bommel (Zaltbommel)
61884: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphen
61886: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61888: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61890: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphania (Zutphen)
61898: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grolla (Groenlo)
61894: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Coevordia (Koevorden)
61846: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
61848: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
32659: BAUDET, P.J.H. - Het limietbegrip. [...] Groningen P. Noordhoff 1919
42817: BAUDIUS, DOMINICUS / J. MEURSIUS / E. PUTEANUS - [1] D. Baudius, Libri tres de induciis belli Belgici. Leiden, L. Elzevier, 1613. [gebonden met:] [2] J. Meursius, Rerum Belgicarum libri quatuor. Leiden, L. Elzevier, 1614. [en met:] [3] E. Puteanus, De induciis Belgicis dissertatio politica. z. pl., 1617. [en met:] [4] Verdrach gemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt, den 7-1-1610, tusschen den ghecommitteerden van (...) eertzhertog van Oostenrijck (...) ende (...) Staten Generaal. 's Gravenhage, H.J. v. Wouw, 1610.
43150: BAUDIUS, DOMINICUS - Libri tres de induciis belli Belgici. 2e druk, Leiden, L. Elzevier, 1617.
60120: BAUDOUS, ROBERT DE (1574/75-AFTER 1659) - [39] Cornelius Visscherus Goudan (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
31791: BAUDUIN, PAUL MARIE FRANS, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Amsterdam J. Clausen 1903
34924: BAUDUIN, ANTOINE PAUL DOMINIQUE, UIT MAASTRICHT - De bescherming der gedepossedeerde houders van toonderpapier Maastricht Leiter-Nypels 1888
63897: BAUER, M.A.J. [BLOEMKOLD, W..], - M.A.J. Bauer, zijn etswerk (his etched work)
36396: BAUER, HENRIC. JACOB, UIT SYLDAVIENS.; PRAESES: ROSA, JOHANN GOTTHELF - De mortuis non nisi bene, Derer Todten soll man allezeit im Besten gedencken Jena Werther 1715
65257: BAUMANN, E.D., - De dokter en de geneeskunde, Maatschappelijk Leven en De Wetenschap
136: BAUMERT, H.E., - Die Wappen ... idem, het hoofdwerk met deeltje Nachtrag.
22704: BAUMHAUER, DE LA COURT - Geaquarelleerd alliantiewapen Von Baumhauer-de la Court, met kroon en linten, ca. 1800? 19x16 cm.
54777: BAUMHAUER, M.M. VON - Verslag der beraadslagingen op het Poenitentiair Congres, gehouden te Frankfort a/M. 28,29 en 30 September 1846. z. pl., [1846].
65675: BAUMHAUER, E.H.VAN, - De societeit "Trouw Moet Blijken" in de 18e en 19e eeuw door Dr. E.H. von Baumhauer bij gelegenheid der plechtige opening van het nieuwe Societeits-Gebouw op 7 December 1880.
32615: BAUMHAUER, THEODORUS CAROLUS MATTHAEUS VON, UIT BRUSSEL - Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim sophistae habuerint Athenis ad aetatis suae disciplinam mores ac studia immutanda [...] Utrecht N. van der Monde 1844
31292: BAVINCK, K - In handen der S.D. 1944- 1945, z.pl., z.j., oblong, 85 pag.
66632: BAYLY, D. LODOVICUS, - De practijcke ofte oeffeninge der godsaligheyt. Leerende een Christen mensche hoe hy in sijn wandel van zijn gantsche leven Godt behagen magh.
37454: BAZEL, K.P.C. DE E.A. - Dr. H.P. Berlage en zijn werk, Rotterdam 1916, 132 pag. tekst en 164 afb., ingenaaid exemplaar.
60964: BAZIN, NICOLAS (1633-1710) AFTER LANFRANCO, GIOVANNI (1582-1647) PUBLISHED BY MARIETTE, PIERRE, II (1634-1716) - 'Voicy la Servante du Seigneur'; the Annunciation
32121: BEAUFORT, PETRUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum de obligatione resarciendi damnum ab aliis datum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
39438: BEAUFORT, W.H.DE - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen, 1581-1795, Utrecht 1868, 186 pag., geb. ( dissertatie ).
52575: BEAUMARCHAIS - Theatre de Beaumarchais, precede d'une etude par H. Stupuy. Le Barbier de Seville. Illustre de quatorze eaux-fortes par A. Esnault. Paris, Becus, 1884.
24908: BEAUMONT, JEANNE MARIE LEPRINCE DE; - Education complete, ou abregé de l'histoire universelle mélé de géographie et de chronologie.
31478: BEAUMONT, A. DE - Recherches sur l'origine du blason et en particulier sur la fleur de lis, Parijs 1853, 140 pag. + 22 engraved plates.
64699: BEAUREGARD, J. DE, - En Zig-Zag aux Pays-Bas et sur les bords du Rhin (Belgique-Hollande-Provinces rhénanes). Illustrations de Fernand Lambert
64882: BEAUSAR, I.W., OS, TH. A. VAN, - Het geslacht Beausar
52511: ROBBE DE BEAUVESET - Recueil de poesies diverses (...) publie avec introduction et notes (...) par Pierre Dufay. Paris, Fort, 1921.
42931: BEC-CRISPIN, JEAN DU / RICHARD VERSTEGEN - [1] Historie van t' leven ende de daden van den grooten Tamerlanes (...) uyt het Francoys overgheset door I.L.B. [= J.L. Berewout]. Rotterdam, J.C. Berewout, 1613. [Gebonden met:2] Nederlantsche antiquiteyten met de bekeeringhe van eenighe der selve landen tot het Kersten geloove deur S. Willibrordus [door Richard Verstegen]. Antwerpen, Bellerus, 1613.
142: BECKER, GEORG, - Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
65557: BECKER, GEORG,, - Die Studenten aus dem niederlandischen Raume an deutschen Gymnasien und Universitaten
38270: BECKER BZ., J.J. - Description de la très intressante collection de medailles, frappèes depuis les temps les plus reculès jusqu'a nos jours, et recueillies par Mr. J.J. Becker Bz. [ volume I ], Amsterdam, W. Willems, z.j., 112 + 22 + 6 pag., gebonden in half linnen.
50646: BECKERING VINCKERS, J.; - Wie heeft het Oera-Linda-boek geschreven? Kampen 1877, 80 pag. Los.
25574: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford, The Episodes of Vathek, translated by Sir Frank T. Marzial, with an introduction by Lewis Melville, London, Stephen Swift & Co., 1912.
25569: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford of Fonthill, Vathek (The Abbey Classics-II, The Works of William Beckford of Fonthill, I-Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
25567: BECKFORD, WILLIAM [ILLUSTRATOR: STEWART, CHARLES W.] - Vathek, Translated by Herbert B. Grimsditch, Illustrated by Charles W. Stewart. London, The Bodley Head, n.d. [1953].
25568: BECKFORD, [W.] - Vathek. Reimprime sur l' original Francaise, avec la préface de Stéphane Mallarmé. Paris, Perrin, 1893, 207 pag., hardback in blue morocco (spine faded).
14978: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Verbeeld en ingeleid door Gerlof Janzen. Amsterdam 1991.
66614: BECQUER, G., - Twee verhalen van Gustavo Becquer
23062: BEDEVAARTDRUKWERK, SCHILBERG, MARIA VAN PEYS - Bedevaartprentje, 11x7 cm, van Maria van Peys van Trost en hulpe te Schilberg (gem. Echt (L)), ca. 1900?
66645: BEDOS, B., - Corpus Des Sceaux Francais Du Moyen Age, les sceaux des villes. Tome I
146: BEECK CALKOEN, J.F. VAN, - Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie. (Diss.) Amsterdam 1910, 297 pag.
32321: BEECK CALKOEN, ALBERT JAN LEONARD VAN, UIT UTRECHT - Uitzetting van vreemdelingen in verband met het Volkenrecht. Utrecht P. den Boer 1901
33496: BEECK CALKOEN, JANUS FREDERICUS VAN - Oratio de prawestantia et utilitate disciplinae mathematicae ad omnem ingenuam institutionem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en W. van Yzerworst 1806
39860: BEECKERTS VAN THIENEN, GERARDUS ( UIT LEIDEN ) - Quaestiones juridicae inauguralis ex variis juris materiis desumtae, Leiden, A. Elzevier 1706, 16 + (4) pag., geb. in geheel linnen band.
22484: BEEK EN DONK, VAN DE MONTAGUE - Brief van Ernest.... Huize De Horst, te Beek en Donk dd. 1933 aan burgemeester Van de Montague, o.a. over de perikelen van het burgemeestersambt in Didam, Groesbeek, Lieshout. Manuscript, 4°, 1 p.
22418: BEEK, VAN - Brief van A. van Beek, dd. Utrecht 1852, aan “geachte vriend”, manuscript, 4°, 1 p.
35778: BEEK, JAN CORNELIS VAN, UIT ZUIDLAND - Over de filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen Utrecht Van Druten 1883
32509: BEEKESTEYN RAKET, CORNELIUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure circa res naufragas [...] Leiden Joannes Bos 1775
35034: BEEKHUIS,CORNELIS, UIT BUITENPOST - Het beding in zeker perceel een bepaald bedrijf niet uit te oefenen. Groningen L. van Giffen 1884
28212: BEEKMAN, A.A. - De strijd om het bestaan . Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet- technici, Zutphen 1887, 604 pag., geb., geïll. met 6 uitvouwbare kaarten. Mooi exemplaar.
66043: BEEKMAN, L. M. A. ; BAKKER, G. J. TH. ; LOHR, H. ; EA, - In memoriam J. G. Bellaar Spruyt
42117: BEEKMAN, M. - Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Utrecht, Visch, 1745.
43862: BEEKMAN, A.A., - De heer Tindal als voorlichter der publieke opinie en de brief der tienen van 3-11-1890, Zutphen 1890, 39 pag.
54223: BEEKMAN, E.W. E.A. (RED) - Tijdschrift voor de politie. Redactie: E.W. Beekman, mr. A.H. van der Giessen en mr. S. van Oven. Uitgave van Tjeenk Willink, Zwolle. Jrg. 1 (1928-1929) en jrg. 2 (1929) compleet. Alles wat verscheen.
184: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland. Arnhem 1907, 167 p.
6320: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - De afkomst van het geslacht Wuytiers, overdruk Ned. Leeuw 1917, 4 p.
2968: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F. - Het geslacht Beelaerts. 's-Gravenhage 1955, 215 p., geb., geïll., niet in de handel.
31891: BEELAERTS VAN BLOKLAND, CORNELIUS ABRAHAMUS JEREMIAS - Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam cellegii consiliariorum commissorum in Hollandia et Westfrisia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
34732: BEELAERTS VAN BLOKLAND, GERARD, UIT DORDRECHT - Dissertatio juris publici inauguralis ad privilegium Joannis Bavari, hansae teutonicae [...] Utrecht W. van Yzerworst 1794
34820: BEELAERTS, PETRUS MATHIAS - Specimen juridicum inaugurale de seditionibus Leiden B. van der Aa 1749
7355: DICHTERLYKE GEDACHTEN-BEELDEN - Dichterlyke gedachten-beelden. 2e druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827.
64084: BEELE, DR WILFRIED, - Studie van Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400
51780: BEELOO, A., - Noord-Holland en de Noord-Hollanders in een vrijheidsoorlog tegen Spanje, Haarlem 1822.
47236: BEELOO, A., - s'-Gravenhage. Een berijmd verhaal, 's-Gravenhage 1842, 112 pag., geb. in half linnen.
34002: BEELS, FERDINANDUS LEONARDUS, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, sistens quasdam observationes de nuptiis, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
33978: BEELS, COSMAS DAMIANUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de scriptura privata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1825
35384: BEELS, C. HARO - Menu voor promotiediner van Clemens Haro Beels, litho in kleur Albracht & co 1887
59794: BEEN, JOH. H.; SOETAN MOEH. ZAIN [ED.] - Hikajat Maerten Harpertszoon Tromp, Jaitoe seorang Laksamana Belanda jang termasjhoer pada abad jang ke 17. Diterdjemahkan dari bahasa belanda oléh Soetan Machoedoem. Weltevreden, Indonesische Drukkerij, 1917.
64011: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Beringen den 5en augustus 1831 genomen door 100 vrijwillige jagers Leidsche studenten en Houthaelen door Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael Luitnt Generaal B.D.
66190: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Levensschets van D.J. den Beer Poortugael door J.C.C. den Bees Poortugael
59310: BEER, TACO H. DE, - NA EENE HALVE EEUW, Aanteekeningen, Opmerkingen en Verklaringen bij Waarheid en Dromen door Taco H. de Beer, Redacteur van `Noord en Zuid´, Blom & Olivierse , Culemborg 1895, 106 pp.
65505: BEER POORTUGAEL, D.J. DEN, - De Leidsche Jagers aan hun opperbevelhebber, zijne excellentie den Luitenant-Generaal Baron Van Geen, opperbevelhebber van het mobiele leger, enz. enz.
43410: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN - 1831. De Tiendaagsche Veldtocht, 's-Gravenhage 1906, 472 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
6881: BEERS, JAN VAN - De blinde. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1854.
6885: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Gent, W. Rogghé en Amsterdam, wed. J.C. van Kesteren & zoon, 1873. [2 dln]
6888: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1885. [2 delen]
6917: BEETS, NICOLAAS - Een Paaschgezang. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845.
6908: BEETS, NICOLAAS - Te Alkmaar, 8 October 1873. Redevoering ter gelegenheid van de plechtige Steenlegging door Z.M. den Koning tot het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars ontzet (8 Oct. 1573). Haarlem, Erven F. Bohn, 1873
20048: BEETS, NICOLAAS - Gedenkboek. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885].
17800: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1892.
6906: BEETS, NICOLAAS - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
60903: BEETS, NICOLAAS - Guy de Vlaming, een verhaal door Nicolaas Beets, Haarlem: Erven F. Bohn 1837, p. [4]+111pp.
6903: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied I, IV, V, VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1858-1873. [dl 4, 5, 6 in 1 band]
6895: BEETS, NICOLAAS - Stichtelijke uren. 2e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1855. [1 van 4 delen]
63871: BEETS, NICOLAAS, - Verstrooide gedichten uit vroeger en later tijd (1831-1861)
64000: BEETS, NICOLAAS, - Zestiende-eeuwsche kunstenaars I Jan Swart
65671: BEETS, N., - Bede voor de burgerweezen te Haarlem in July 1861.
56256: BEETS, N. PS. HILDEBRAND, - Camera Obscura, 10e druk, geillustreerd door F.C. Sierig, Haarlem 1878.
30320: BEETS, N ( INL.) - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden e.a., Amsterdam 1915, 98 + 27 pag., geïll., oud-Hollands papier. Goed exemplaar.
65424: BEETS, N. PS. HILDEBRAND,, - Camera Obscura van Hildebrand
36074: BEETS, NICOLAAS - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
6914: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden. VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873.
65471: BEETS, N., - Guy de Vlaming. Een verhaal door Nicolaas Beets.
65540: BEETS, N., - Gedichten. Volledige Uitgave naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien.
61850: BEGA, CORNELIS (1632-1664) - The peasant lighting his pipe
37588: BEGEER, S.A.C. E.A. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven, Schoonhoven [ 1981? ], 175 pag., geïll.
23102: BEGRAFENISROLLETJE, WATERLAND, DE GROOT, DE REUS - Rolle ter begrafenisse van Allegonda de Groot, overleden te Waterland in den ouderdom van 54 jaaren, op den 16 October 1802. De vrienden werden verder verzorgt naar het afleezen hunner naamen het lijk in order te volgen. Tekst aan de kop van een opgerolde strook papier, met zwarte randen, ca. 2 meter lang.
60750: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - Job and his friends
59590: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival (Twelve Months) PHILIPVS MEI. 5 IOHANNES BRACHMON 6
59592: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival ALDER DV MVST DANCZEN ('Old Man, you must dance')
59596: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival 'ICH WIL AUCH MIT' 'DU MACHSTES GAR ZU GROB' ('I want to do it too' 'You are too disgusting')
35644: BEHRENS, JOACHIMUS, CELLA LUNEBURGICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN - Exercitatio politica de optima republica [...] Helmstedt Henning Müller 1652
16802: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland in 36 kaarten, 2de druk, Franeker, B. Behrns, 1861.
40238: BEHRNS, B., - Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-regentes aan Friesland in de maand juni van 1892, Sneek 1892, 154 + (2) pag. in linnen stempelband, geillustreerd met 8 lichtdrukken.
65537: BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS, - De armbanden; door Ernestine van Beijeren. Met eene titelplaat
6932: BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS - Ernestine van Beijeren, De smidsdochter uit Naarden een historisch romantisch tafereel uit de XVIe eeuw. 2e druk. Amsterdam, W. Clement, 1861. [Gebonden met:] Jonas, De zoon van de bankier, eene schets uit de tegenwoordigen tijd. Amsterdam, De erven H. van Munster & zoon, 1847.
34742: BEIJERMAN, HUGO - Redevoering ten betooge dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel, ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden 1839
43940: BEIJERS, J.L., - Veilingcatalogus Eerste gedeelte bibliotheek J.F.M. Scheepers te Rotterdam, Utrecht 1947, 72 pag.
43978: BEIJERS, J.L.; - Veilingcatalogus prenten en boeken Mr. W.G.F. van Romondt en Mr. C.J. Rijnbout, Utrecht 1879, 136 + 92 pag. Met prijzen in handschrift.
66217: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN, - Letter by C.L. van Beijma thoe Kingma, burgemeester van Lemsterland, to G.J. Weijland, lid van het Collegie van Visscherijen, dated 28 April 1868, sending an extract of municipal information.concerning fishing in 1867.
64886: BEIJNEN, L.R., - Gallait's lijken van Egmond en Hoorne
64254: BEIMA, ELTE MARTENS, - Klein Vriesch Alamanak, of tijdwijzer voor het Schrikkeljaar na de Geboorte van Jezus Christus, 1824. Berekend op de Poolshoogte van Leeuwarden, door Elte Martens Beima.
15698: PAGI NASSIR BEK - L’Espion de Thamas Kouli-Kan, dans les cours de l’Europe. Ou lettres et memoires de Pagi-Nassir-Bek. Contenant diverses anecdotes politiques pour servir à l’histoire du tems présent. Traduit du Persan par l’abbé de Rochebrune. Keulen: Erasmus Kinkius [= Holland], 1746.
3356: DOBBEL-BEKER - De Dobbel-beker. Informatie- en familieblad van en voor de familie Dobbelaere, Dobbelaer, Dobbelaar, De Dobbelaere, De Dobbeleer, en aanverwante vertakkingen. Jrg. 4 (1974) t/m 8 (1978).
6943: BEKKER, ELISABETH WOLFF; AGATHA DEKEN - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
6947: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man. Den Haag, Isaac van Cleef, 1782
59026: BEKKER, WOUTHERUS, - Open brief aan den heer P. Huet, predikant te Goes, gevolgd door een verklaring van de woorden "Waereld"en "Allen", met betrekking tot de bizondere verzoening (..........), Amsterdam, 1878, 74 pag.
55861: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde wereld, zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, 4 boeken in 1 band, vermeerderde druk. Deventer, Marinus de Vries, 1739.
6949: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet vertaalt] 9e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1901.
6954: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
52718: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde weereld, zijnde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf: als ook 't gene de menschen door denselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen. Amsterdam, D. van den Dalen 1691-1693.
63834: BEKKERS, TH. M. P., MEIJSING, C.N.J., - De kathedraal van Haarlem, anno domini 1923, beschreven door Th. M. P. Bekkers pr. en C.N.J. Meijsing pr. met een inleiding van plebaan L. Westerwoudt eem omslagteekening van Henri Byvoet en negentig afbeeldingen.
32151: BEL JR, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis juris hodierni, de curatione eorum, qui ultro sibi curatorem petunt [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1841
64917: ANONYMUS BELGA [= PETRUS DE WAKKER VAN ZON], - De Adel.
66580: BELINFANTE, MR. G., - Graaf van Lynden van Sandenburg.
32123: BELL, F.W.B. VAN - De samenhang van logica en ethiek. Groningen J.B. Wolters 1878
34966: BELL, F.W.B. VAN - Het karakter der onafhankelijke theologie Groningen Noordhoff 1872
59722: BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - AER / AQUA / IGNIS / TERRA (The four elements, complete serie)
6970: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6968: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6972: BELLAMY, JACOBUS, WILLEM CARP, JAN HINLOPEN, JOHANNES PETRUS KLEIJN, WILLEM ANTHONIE OCKERSE, SEBALD FULCO JOHANNES RAU, ADRIAAN UIJTENHOOVEN - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. 3e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1825. [2 delen in 1 band]
6971: BELLAMY, JACOBUS - Gezangen. Amsterdam, A. Mens Jansz. 1785.
47338: BELLANGER, S., - La Touraine ancienne et moderne, Paris 1845, 614 pag., geb., geïll. (rug los)
198: BELLEW, GEORGE, - Escallops in armory ... idem, als extract.
65275: BELLOC, H., - A GENERAL SKETCH OF THE EUROPEAN WAR The First Phase
63795: BELLOC, JEAN JACQUES - Cours de Médicine Légale, theorique et pratique sivi des lois d'exemption du service militaire, pour causes d'infirmités etc. Ouvrage utile, non-seulement aux Médicins et aux Chirurgiens, mais encore aux Juges et aux Juriconsultes
58780: BELLOWS, W., - The ocean liners of the world, 2nd. ed., Londen Kegan Paul etc. 1896.
18146: [SEIGNARD, ELIE (VERT.)]; PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Gaston en Baiard. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Leiden, voor het genootschap, 1777.
26398: BELONJE, J. - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944, Wormerveer 1945, 195 pag., geb., geïll., met stofomslag.
64428: BELUZE, CHANOINE, - Souvenirs d'un Missionnaire, ou pays, personnages et faits mémorables de sa vie
5796: BEMDEN, F.M.L.F. V.D. - Recherches généalogiques concernant la famille De Maeght, de Maecht, de Maegh, anciennement de Maech, de Gand (1300-1896) en 25 tableaux, suivi de l’indication des sources, Gent [1896], 85 p., geïll, in orig. perkamenten omslag. Mooi ex. van de zeer beperkte oplage.
59534: VAN BEMMELEN, P, - De grondwettelijke meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren, Leyden : Engels, 1858. 37 p. Met blauwe papieren omslag.
33392: BEMMELEN, ABRAHAMUS VAN, UIT DELFT, BEROEPEN IN VINKEVEEN - Dissertatio exegetico-criotica de epistolis Pauli ad Ephesios et Collossenses inter se collatis [...] Leiden A. en J. Honkoop 1803
33484: BEMMELEN, A. VAN - Redevoering over de verplichting der menschen om de vermogens hunner ziel door wysgeerige kundigheden te beschaaven [...] Delft Jan de Groot. P.z. 1788
35592: BENCKENDORF, LUDOLPH PETR., UIT LUNEBURG; PRAESES: ROEHRENSEE, CHRISTIAN - De milite cive et extero [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
66363: BENEDITTY, N. DE, - Leven en werken van Mr. Jonas Daniel Meyer (1780-1834)
25316: BENGH, L.PH.C. VAN DER - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, I en II, 's-Gravenhage 1857-1859, 74 +74 pag. Compleet in twee delen.
33232: BENNEBROEK GRAVENHORST, JACOB, UIT CURACAO - Specimen juridicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de jurejurando, quod pars parti in judico defert [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
22440: BENNER, NIEUWBOER, CLEMENS - Familiepapieren Benner c.a., ca. 100 stukken. Manuscript, div. formaten.
47392: BENSCHOP, W.J.M.; - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw, 's-Gravenhage 1951, 434 pag., geill. Goed exemplaar.
27846: BENSE, J.F. (RED.) - Vragen en mededeelingen op het gebied der geschiedenis, taal- en letterkunde, deel I, nrs. 1 t/m 25 ( 7-1-1910 t/m 24-6-1910], 276 pag., alles wat verscheen. Gebonden in half linnen. Zeer zeldzaam.
23500: BENSON, ROBERT H. - Laat de kleinen tot mij komen. Vrij vertaald door Alb.Steenhof Smulders met teekeningen van Gabriel Pippet. Bussum, P. Brand, 1921, 32 pag., geïll., geb., ( enkele tekeningen handgekleurd).
32619: BENTEN, JACOBUS MARIE VAN, UIT LEIDEN - Observationes criticae in polybium. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden H. Blankenberg 1878
50985: BENTIVOGLIO, G. / R. DE CARPENTIER - Verhael-boecken van den cardinael Bentivoglio, vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier. Rotterdam, Naeranus, 1648. [2e titelpagina: Verhael van de Vereenigde Provincien van Nederlant ...].
65912: BENTZON TH. (PSEUD. BLANC THÉRÈSE), - Jacqueline
57096: BERALDI, H.; - Un caricaturiste prophete. La guerre telle qu'elle est prevue par A. Robida il y a trente-trois ans. Paris, Dorbon, 1916.
20288: BERCHEM, E. VON - Siegel, Berlijn 1918, 189 p., geb., geíll.
28814: BERCHEM, E. VON, D.L. GALBREATH, O. HUPP - Beitrage zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, 6 + 223 pag., hardback, illustrated.
22368: BERCHUYS, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen).
22354: BERCKEL, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van mr. Engelbert Francois van Berckel op 5-4-1796 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Gedrukt, 4° oblong, 1 p.
33836: BERCKEL, GERARDUS VAN, UIT HEUSDEN - Disputatio juridica inauguralis de restitutione in integrum majorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1708
32685: BERDENIS VAN BERLEKOM, JOANNES JACOBUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale de obligatione fidejussoria, secundum juris hoderni [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1820
2990: BERESTEYN EN W.F. DEL CAMPO HARTMAN, E.A. VAN - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en met de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954.
64031: BERESTEYN, C.J. VAN, - Specimen historico-juridicum inaugurale de jurisdictione cum civili tum criminali scabinorum sylvaducensium auctore Christiano Joanne van Berestyn Sylvaducensi
66323: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN & A.J. VAN DER TANG, - Genealogisch Repertorium 1995-1999
59650: BERG, CORNELIS VAN DEN (1699-1774) - CORNELIS VAN DEN BERG.
65337: BERG,J.C.VAN DEN., - De werelddeelen. Amerika en Australien, Azië en Afrika, Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker.
32359: BERG, RUUD VAN DEN, UIT WEERT - Vormen van begrip van wet en wetgeving. Wetsbegrippen in de Staatsrechtgeleerdheid in Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Proefschrift [...] s.p. Boom 2003
32877: BERG, BRAND KLAAS VAN DEN, UIT WIJNJETERP - Het laagveengebied van Friesland. Proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1933
33346: BERG, FRANCISCUS ERNESTUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis de foederibus patrocinii ex historia et jure publico atque gentium illustratis [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1824
35262: BERG, GUILIELMUS ERNESTUS JANUS , UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum de vectigalium ac tributorum in Hollandia historia tempore comitum Amsterdam D. Groebe 1834
35770: BERG, GERRIT ANTONIE VAN DEN, UIT WILLESKOP - Over den invloed van chloroformnarcose tijdens de baring op het kind z.pl. z. n. 1904
64889: BERG, J.H. VAN DE [ED.], - Enschede een veranderende stad (delen 1-3)
38862: BERG, A. V.D., - Levensberichten van J.F. Martinet, Amsterdam, Allart, 1796, 92 + (4) pag. Origineel karton. Geïllustreerd met titelprent en portretsilhouet op titelpagina.
36786: BERGAN, R - Wentzel Jamitzers Entwürfe zu prachtgefassen in Silber und Gold, Berlin, P. Bette [ ca. 1880 ], (4) + 7 pag. + 109 plates. In board wrapper.
47166: BERGENDAHL, ANNA A (VERZ.), - Souvenir uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam tot ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen, proza en poezie, Amsterdam 1855, 280 pag., geb.
55053: M VAN DEN BERGH, J.F. VAN - De familie Charles Blanckenhagen. Slachtoffers van intrigues. 's Gravenhage, [1907].
27940: BERGH, L.PH. C. V.D. - Verslag der historische nasporingen op gezag van het gouvernement in den jare 1838 in Frankrijk gedaan, Arnhem 1839, 95 pag., geb.
228: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis [1299]. Amsterdam 1861, 143 p.
224: BERGH, J.A. DE, - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. 2de vermeerderde druk. 's-Gravenhage 1880, 43 p.
230: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde. Tweede druk.
52739: BERGH, JOHAN VAN DEN - Provisionele beschouwingh en eenvoudige aanmerkingen tegen een vuil pasquil, opgestelt en gedissemineert, daar na gedrukt den 22 Augustus 1747, z. pl. [1747].
57156: BERGH, GEBR. VAN DEN; - Onze broodvoorziening in crisistijd, 1914-1919. Rotterdam 1919, 47 pag., geïll.
65545: BERGH, S.J. VAN DEN, - Merkwaardige Mannen. Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den vreemde door S.J. van den Bergh. Tweede serie
33013: BERGH, JAN DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
35180: BERGH, ADRIANUS JOHANNES VAN DEN, UIT UTRECHT - Stellingen Utrecht 1912
35186: BERGH, PETRUS THEODORUS CONSTANTINUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de authentica legum interpretatione Amsterdam W. Willems 1846
42014: BERGH, S.J. VAN DEN - Voor de overstroomden. Februari 1850, 4e druk, 's-Gravenhage, Fuhri, 1850. Zonder omslag, 7 pag.
43330: BERGH, S.J. VAN DEN - Watersnood. Een gedicht, 5e duizend, 's-Gravenhage, De Graaf, 1855.
66676: BERGHAUS, J.P., - F.W. Conrad, lithograph portrait by P.W.M. Trap after J.P. Berghaus, published by J.J. van Brederode
65072: BERGHAUS, H., - Chart of the World, Mercators projection,
30306: BERGHAUS, P. E.A. - Porträt 2. Der Arzt. Graphische bildnisse des 16- 20 Jahrhunderds aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Münster 1978, 319 pag., geïll.
42042: BERGHAUS, H. - Physikalischer Schul-Atlas, bestehend aus 28 in Kupfer gestochenen und colorirten Karten. Gotha, Perthes, 1850.
64485: BERGHMAN, A., - Borgerlich Vapenrulla
66098: BERGMAN, J.T., - Levensschets van Frans Antoni Bosse, Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor, laatstelijk Rector van de Latijnsche School te Leiden : met eene bijlage over het onderwijs van nieuwere talen en wetenschappen op de Latijnsche scholen : en aanteekeningen
43318: BERGMAN, J.T. - Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op: Koppen, Over het leven en de gedichten van Homerus, Leiden, Luchtmans. Met sierpapier beplakte kartonnen band, 12 + 238 pag.
61219: BERGMÜLLER, JOHANN-BAPTIST (1724-1785) - Representation de l'Esplanade dans le Fauxbourg de Leipzig (mirrored)
66818: BERGQUIST, B.J., - S:t Johanneslogen den nordiska första.Till tvåhundraårsminnet. En återblick på frimureriets första uppkomst i Sverige och des utveckling inom S:t Johanneslogen. Den nordiska första.
16183: BERGSCHENHOEK - Gids voor Bergschenhoek, Uitg. Nationaal Uitgevers- en Reclamebureau, Vlaardingen, 1933, 24 p.
32305: BERGSMA, JUSTUS HENDRIK LODEWIJK, UIT AMSTERDAM - De wanprestatie des bevrachters. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H.de Bussy 1892
33342: BERGSMA, CORNELIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica de matrimonio ejusque solvendi ratione per divortium, ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
65359: BERGSMA, E., - Over de weeskamers zooals die vroeger in Holland en Zeeland bestonden
50290: BERHNS, B. - Wijmbritseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50291: BERHNS, B. - IJlst (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50289: BERHNS, B. - Workum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50288: BERHNS, B. - Wonseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50286: BERHNS, B. - Utingeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50287: BERHNS, B. - West-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50285: BERHNS, B. - Tietjerksteradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50284: BERHNS, B. - Stavoren (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50282: BERHNS, B. - Smallingerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50283: BERHNS, B. - Sneek (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50281: BERHNS, B. - Sloten (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50280: BERHNS, B. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50278: BERHNS, B. - Opsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50279: BERHNS, B. - Rauwerderhem (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50277: BERHNS, B. - Oost-Stellingwerf (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50276: BERHNS, B. - Oost-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50274: BERHNS, B. - Lemsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50275: BERHNS, B. - Menaldumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50273: BERHNS, B. - Leeuwarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50272: BERHNS, B. - Leeuwarden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50270: BERHNS, B. - Kollumerland en Nieuw Kruisland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50271: BERHNS, B. - Leeuwarden (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50269: BERHNS, B. - Idaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50268: BERHNS, B. - Hindeloopen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50267: BERHNS, B. - Hennaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50266: BERHNS, B. - Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50264: BERHNS, B. - Harlingen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50265: BERHNS, B. - Haskerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50262: BERHNS, B. - Franekeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50263: BERHNS, B. - Gaasterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50261: BERHNS, B. - Franeker (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50260: BERHNS, B. - Ferwerderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50258: BERHNS, B. - Dokkum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50257: BERHNS, B. - Dantumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50255: BERHNS, B. - Het Bildt (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50256: BERHNS, B. - Bolsward (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50254: BERHNS, B. - Barradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50253: BERHNS, B. - Baarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50252: BERHNS, B. - Aengwirden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50251: BERHNS, B. - Achtkarspelen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8016: BERICHT - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. Prijs per stuk: € 95
234: BERICHT, - BERICHT über die heraldische Ausstellung des Vereines `Adler' in Wien 1878. Wenen 1881. Geb., geïll., 217 p.
8952: MAANDELYKSCHE BERICHTEN - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. November 1730. Amsterdam, Erven J. Ratelband, 1730.
52441: BERINGTON, JOSEPH - Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790.
37468: BERK, L.J.M. V.D. - Wereldgeschiedenis om wol, 2e druk, Helmond 1943, 48 pag., geb., geìll.
66626: BERKEL, KLAAS VAN, - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English).
236: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W., - Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht 1937. 630 pag.
22846: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM - Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p.
63960: ABRAHAMUS BERKELIUS - Epicteti enchiridium una cum cebetis thebani tabula Graec. & Lat. cum notis Wolfii, Casaubon, Caselli & aliorum
14984: BERKENMEYER, P.L. - Le curieux antiquaire ou recueil geographique et historique des choses les plus remarquables qu’on trouve dans les quartre parties de l’univers, tirées des voyages de divers hommes célèbres, 3 delen, Leiden: P. van der Aa, 1729.
63878: BERKO, P. & V., - Eugene Verboeckhoven
27544: BERKUM, A. V. - Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen. Vaals 1973, 191 pag., geïll.
34806: BERKUM BYSTERBOS, GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de probatione per testes in causis civilibus Kampen K. van Hulst 1840
52557: BERKUM, H. VAN - Beschryving der stadt Schoonhoven (...) eertyds by een verzamelt door (...) Henricus van Berkum, nader over zien en merkelyk vermeerdert door (...) J.A.B[lock] M.D., Gouda, de Vry, 1762.
42002: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk, 2 delen in 1 band, Sneek, v.Druten & Bleeker 1851.
36730: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst, 4e druk, Rotterdam 1921, 176 pag., geb., geïll.
37324: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam, Rotterdam 1922, 24 pag., oblong, geïll. ( bandontwerp van S.H. de Roos ).
38288: BERLAGE, H.P. - Over styl in bouw- en meubelkunst, 2e druk, Rotterdam 1908, geb., geïll.
66145: BERLAND, P., - Growesteins. Frederik comte Sirtema van Grovestins. Le Ravageur de la Champagne, l Ogre Hollandais, le Héros de la Possessiade. Sa course à travers la Thiérache, la Champagne et la Lorraine. Anno 1712
33678: BERLIN, W. - Ars longa, vita brevis.
42394: [STOCKMANS], BERNAERT - Aritmetica, verbeterd door A.W. Wassenaer. Utrecht, E.W. Snellaert, 1637.
58716: BERNARD, MEVR. L., - Noordsche en Oostersche godenleer voor de beschaafde jeugd, 2e uitgave, ''s-Hertogenbosch, 84 pag., geb., geïll.
52743: BERNDT, G.H. - Krankheit oder Verbrechen? Eine gemeinverständliche Darstellung des Geschlechtslebens, des Mordes, der Körperverletzungen, der Unfallserkrankungen, Geisteskrankheiten, des Hypnotismus u. in ihren Beziehungen zum Gesetz und zur öffentlichen Moral, 2 delen, Leipzig, Wiest, [ca. 1890].
65940: BERNEAUD, DE, EHRMANN, - Beschrijving van het eiland Elba, thans de verblijfplaats van Napoleon Bonaparte, naar het Fransch en Hoogduitsch van De Berneaud en Ehrmann. Met eene kaart.
4664: BERNER SCHILDEN HOLSTEN, H. EN A. FABRITIUS - Baron Charles Joseph Selby's descendants. Kopenhagen 1935, 218 p., ca. 200 p. ill., geb.
6987: BERNHARD, C. - Het gelukskind. Vertaald uit het Duits. Utrecht, N. de Zwaan, 1852.
35006: BERNS, ANTON WILHELM CORNELIS, UIT BRUMMEN - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling Leiden Van Doesburgh 1869
6988: BERONICIUS, PETRUS JOHANNES - Georgarchontomachia (...). Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. Het eerste werk vertaald uit het Latijn door J.B[aroen]. Goes en Middelburg, Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z. 1766.
66669: BERRIAT-SAINT-PRIX, M., - Cours de Procédure Civile et Criminelle fait a la Faculté de Droit de Paris. Cinquième edition. Revue, corrigée et augmentée de notes contenant, dans leurs rapports avec la procédure, les dispositions législatives redues dans le Royaume des Pays-Bas, et de notices de la Jurisprudence Belgique, sur la matiere. Tome premier contenant la première partie du cours de procédure civile et les premier et second livres de la deuxième. Tome second contenant la fin du cours de procédure civile et le cours de procédure criminelle.
64243: BERRY, WILLIAM, - An Introduction to Heraldry, containing the rudiments of the science in general, and other necessary particulars connected with the subject. Illustrated by many platesc
64599: BERTARELLI, A., - L'Imagerie populaire Italienne
60218: BERTHA VAN HASSELT, (BERNARDINA JOHANNA ROBERTA VAN HASSELT) (1878-1932) - Potten met cactus
24664: BERTHOUD, F. - Het regt gebruik der uurwerken, of handleiding voor onbedrevene om hunne klok- en zak-uurwerken zelve te regelen en te bestieren. Dordrecht, H.de Haas, 1790.
47596: BERTHOUD, P., - Les negres Gouamba ou les vingt premieres annees de la mission Romande, Laussanne 1896, 222 pag., illustrated, hardback.
36669: BERTIUS, PETRUS - Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Jacobus Arminius, doctor ende professor der H. theologie in de hooghe schole tot Leyden, de welcke .... is ghedaen in de latijnsche tale, terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der theologie op den 22 Octobris anno 1609, ende namaels door een liefhebber verduyst. Leiden J. Paedts Jacobsz. 1609
33227: BERTLING, ERNESTUS CAROLUS JOHANNES, UIT VEENDAM - Disputatio juris publici inauguralis de senatorio reipublicae Batavae et regni Neerlandici concilio [...] Groningen J. Oomkens 1838
32393: BERTOCH, JOHANN GEORG - Commentatio juridica de ratione usurarum in concursu creditorum habenda [...] Leipzig / Zittau Sumtibus Joan. Jac. Schoepsii 1732
42601: BERTRAM, BONAVENTURA CORNEILLE - De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden, Maire, 1641.
27954: BERTSCHE, K - Werke von Abraham a Sancta Clara, aus dem handschriftlichen nachlass ... Baldur von Schirach herausgegebeb. 2 bände, Wien 1943-1944, 640 + 436 pag.
66595: BERVOETS, H. C., - Woorden ter nagedachtenis van ds. J. H. Bosken, uitgesproken in de vroegbeurt van de 20 juli 1873.
31180: BERVOETS, J.A.A. - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840- 1849, Westervoort 1997, 280 pag., geb., geïll.
8819: LETTER-BESCHOUWER - De letter- historie- konst- en boek-beschouwer, onder de zinspreuk Libere & modeste. No. 5-10. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1763. [1 van 4 delen]
14988: BESCHRIJVINGE - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zowel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden. Amsterdam, Pieter Mortier, 1782.
16912: BEKNOPTE BESCHRYVING - Beknopte beschryving van alle de voornaamste gebouwen der wydvermaarde koopstad Amsterdam [...] ten dienste van degenen die begeerig zijn om de gebouwen der gemelde stad te bezigtigen / Description de tous les principaux edifices de la fameuse ville d’Amsterdam (...), Amsterdam: Jan van der Heyde, 1749
27302: BESSELAAR JR., J.H. - Het orgel in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam 1931, 47 pag., geïll.
59802: BESSELING, ALBERTUS (1729-1753), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Dit is VONDEL met zijn rol; / Apelles trof Apol.
34986: BETH, HENRICUS, UIT JAVA - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones juridicas Leiden Hazenberg 1852
33760: BETOU, ALEXANDER IN DE, UIT NIJMEGEN - Specimen juris civilis hodierni inaugurale de succedendi ratione circa bona patrimonialia in imperio noviomagensi recepta [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
64398: BETTINK, G.J., - Van een schilder en zijn buiten, Bleeker "constrijk" schilder op de driesprong te Heemstede
64666: BEUDANT, F.-S., - Voyage Mineralogique et Géologique, en Hongrie, pendant l'année 1818;
6056: BEUDEKER, J.H. - Familieportret op papier gezet. Genealogie & geschiedenis van de Noord-Hollandse familie Schots, Krommenie 1996, 276 p., geb., geïll. (oplage 125 ex.), fraai boek met bijzondere illustraties
42697: BEUNINGEN, COENRAED VAN - Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant a Marly / Uytlegginge van den droom die den koninck van Vranckrijck gehadt heeft in sijn carosse gaende na Marly. 's Gravenhage, 1689.
36954: BEUNINGEN, H.J.F. VAN E.A. - Rotterdam Papers VIII. Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993, 342 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
57508: BEURDEN, A.F. VAN; - Het Overkwartier van Gelre en Roermond, onder het Oostenrijksch bestuur 1715-1795, z.pl., z.j.
64275: BEURDEN, A.F. VAN, - Tooverij, Roerm. proc. Portef. LXVI no. 40 Gegevens over de families Maes; St Vaast de Denterghem; Ledoux;Sandelin;Scheen te Roermond
4802: BEURDEN, A.F. VAN - Het Geldersche-Beiersche geslacht Syben. Roermond 1893, 16 p.
34018: BEUSEKOM JR., WILHELMUS ISAÄCUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de permutatione ex principiis codicis civilis Gallici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
35768: BEUSEKOM, JAN VAN, UIT TIEL - Onderzoekingen en beschouwingen over endogene callusknoppen ..... Tiel A. van Loon 1907
35470: BEUTNIZIUS, CAROLUS CHRISTOPHORUS; PRAESES: JAENICHIUS, PETRUS - De iustitia bellorum Alexandri M. Et C. Iul. Caesaris [...] Wittenberg Meyer 1704
33750: BEVEREN ESVELDT, HENRICUS GERARDUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio philosophica de voluntatis humanae libertate [...] Leiden Johannes le Mair 1774
33225: BEVERSEN, NICOLAAS JOHANNES, UIT KAMPEN - De L. Licinii Luculli vita ac moribus commentatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Gorinchem W. Stokhuyzen 1888
49882: BEVERVOORDE, A. V., - Levensschets van Z.E. den heere J.J. Rochussen, 's-Gravenhage, Susan 1845, 40 pag., zonder omslag en los.
16186: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk en omstreken, door Chr. E. Sepp, Beverwijk, Majoor & Sepp, [1902] 84 + 64 p.
16189: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1931], 44 p.
42549: BEVERWYCK, JOHAN VAN / JACOB CATS - Schat der gesontheydt, 3e druk, met versen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1640.
42553: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der gesontheyt, met verssen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1636 [op titelpagina tweede deel: 1635, colophon 2e deel 1636].
42555: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. 2e druk, Dordrecht, Jasper Gorissz, 1644 [op titelpagina 1e deel 'gedruckt by Hendrick van Esch']. [gebonden met:] Lof der medicine ofte genees-konste (pp. 1-34) [en:] Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste (pp. 35-152).
3014: BEYERINCK, W.M. - Geslachtslijst van de familie Beyerinck. Utrecht 1917, 414 p.
32875: BEYMA THOE KINGMA, SYBRANDUS GUILIELMUS HENRICUS ADRIANUS VAN, UIT WORKUM - Disputatio historica juris publici, continens historiam ordinum Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II, 1515-1581 [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
35498: BEYSCHLAG, JOHANN BALTHASAR, UIT SCHWÄBISCH- HALLE; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Bellum praeliumque de Salinis, Cattos inter & Hermunduros susceptum olim, Ad C.C. Tacit.(i) Annal.(es) lib. XIII, c. 57 [...] Wittenberg Christian Schrödter 1689
57436: BHOOTH, ABRAHAM; - De heerschappy der genade, Utrecht, Van Poolsum, 1774. [Gebonden met:] Dezelfde, De verlochening van eigen gerechtigheid, Rotterdam, 1775.
59376: BIBBY, JOSEPH (ED.), - Bibby's Annual 1918, Liverpool 1918, 64 pag., groot folio, geïll.
33970: BIBEN, ISAAC GERARD, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de legali pupillorum, et eorum, quibus bonis interdictum est, hypotheca [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1819
43032: BIBLIA [LUTHERS] - [1] Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus. Amsterdam, gedrukt voor 't consistorie der Luthersche Gemeente, [ca. 1780]. [Gebonden met:] [2] Het boek der psalmen. Amsterdam, Meijer, Strander, Eickhorn, 1779.
18889: ZAK-BIBLIOTHEEK - Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
33840: BICHON, ABRAHAM ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio academica de munere probandi in caussa indebiti, sive soluti, sive promissi [...] Leiden Bartholomeus Pret 1775
34810: BICHON VISCH, WILHELMUS ANTONIUS, UIT ´S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica de jure divortiorum et noxiis effectibus exnimia eorum licentia oriundis Utrecht Van Paddenburg 1803
32187: BICKER, HENRICUS, H.F., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de quatuor contractibus, quire perficiuntur [...] Leiden A. Elzevier 1703
66804: BIE, C. DE, - Feestrede, ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van de A..? L..? La Charite´ en het vijftigjarig lidmaatschap van haren A..? Mr..? W. Holtrop, gehouden op den 18 October 5834 / door C. de Bie.
20420: BIEGELAAR, J.B.P. E.A. ( RED ) - Kampong 1902-1952, Utrecht 1952, 119 p., geb., geíll. ( met: Kampong ( maandblad ) jaargang 36 ( 1954 ) nr.5, 11 p.
64293: BIELER, WILHELM, - Griebens Reiseführer band 79. Die Riviera Praktischer Reiseführer mit 11 karten
15226: BIEMA, EDUARD VAN - Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678. Oud-Holland 35 (1917) 99-117, 169-180, 226-238
30722: BIENFAIT, A.G. - Oude Hollandsche tuinen, 2 delen ( tekst + atlas ), 's- Gravenhage 1943, 301 + 317 pag. Groen linnen banden.
52860: BIENTJES, J.A. - Eene grootmoeder. Een waar levensbeeld, opgedragen aan haar kleinzoon en peetekind Henry William Hoek, Zutphen, Thieme, 1894.
23648: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Herdruk met supplement 1952-1970, Haarlem 1970, 461 pag., geb., geïll. Hierbij: supplement 1971-1985; supplement 1986-2002, pp. 462-532 en 533-616. Samen in 3 banden.
33632: BIERENS DE HAAN, D. - De iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1872-1873 laeta et trista acciderunt [...]
64302: BIERMAN, JOHANNES, - Uitgelezene Kerkredenen, over verscheide Keurtexten, Mitsgaders eenige Voorbereidende Oeffeningen tot de Bede-Ueren.
35864: BIERUMA OOSTING, JAN, UIT ORANJEWOUD - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
38244: BIEZEN, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ), Dussen 1998, 240 pag., geb., geïll. ( gedrukt in 150 exemplaren ), met 3 losse tabellen.
20422: BIGMORE, F.C. EN C.W. H. WYMAN - A bibliography of printing, Londen/USA 1978. ( facsimile-editie van de 3e delen uit 1880-1886 ), 449+412+115 p.
5706: BIJL MZ, A. - De oudste generaties van het geslacht Kolff, van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk, van Breda Kolff (14e-17e eeuw), [Krimpen a/d IJssel], 111 p., 1976, geb., geïll.
35964: BIJL DE VROE, PIET HENDRIK FRANS, UIT ZWOLLE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
6322: BIJLAGEN - Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
58986: BIJLERT, W.A. VAN, - De noodzakelijkheid der verbetering van het notariaat, Rotrerdam 1964.
6340: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 p.
66443: BIJLEVELD, WILLEM J.J. C., - Bouwens van der Boyen en consorten,
6228: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Van Voerst- van Ewsum. Een genealogisch raadsel, overdruk Ned. Leeuw 1926, 4 p.
36670: BIJLEVELD, M. C. A. - Prent voor de promotiepartij van Dr M.C.A.Bijleveld Leiden Somerwil 1889
23784: BIJSTERBOS, J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het staatsbestuur van Overijssel, [ Zwolle 1887] 98 pag.
34420: BIK, ADRIANUS JOHANNES, UIT 'SGRAVENHAGE - Iets over doorloopende cognossementen Leiden Somerwil 1882
36612: BIK, JOHANNES G.W.F., UIT GOUDA - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] Assen Van Gorcum 1955
52759: BILA, CONSTANTIN - La croyance a la magie au 18e- siecle en France en France, dans les contes, romans & traités. Parijs 1925.
7033: BILDERDIJK, WILLEM - Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1826.
7029: BILDERDIJK, WILLEM - Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828.
7066: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK; CORNELIUS VAN MARLE; SAMUEL I.Z. WISELIUS - Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
7072: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Wit en rood. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1818. [2 delen]
7023: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7016: BILDERDIJK, WILLEM - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
7014: BILDERDIJK, WILLEM - Het Nicotiaansche kruid, en Uitzicht op mijn dood. Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
7008: BILDERDIJK, WILLEM - Wapenkreet, lierzang. Amsterdam, M.F. Pieper & Comp., [1815?]
7020: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7011: BILDERDIJK, WILLEM - Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
65536: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelingen.
7051: BILDERDIJK, WILLEM - Losse stukken, in versen. Leipzig, z.n., 1803.
7052: BILDERDIJK, WILLEM - Op den moord van den hertog d'Enguien. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824.
65428: BILDERDIJK, MR. W, - Geslachtlijst der nederduitsche naamwoorden op stellige taalgronden gevestigd
65727: BILDERDIJK, MR. W, - Brief aan Mr W. Bilderdijk van J.G. Le Sage ten Broek.
66203: BILDERDIJK, MR. W, - Collection of 24 poems by Mr. W. Bilderdijk
65291: BILDERDIJK, WILLEM, - Dichterlijke uitspanning van Mr. W. Bilderdijk, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door jonkr. Mr. J.F. van Breugel.
7006: BILDERDIJK, WILLEM - Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801
7010: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803. [3 delen]
7001: BILDERDIJK, WILLEM0 - De ziekte der geleerden. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7037: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen in 1 band]
7039: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelingen. Amsterdam, Johannes Allart, 1804-1808. [4 delen in 2 banden]
7073: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk op zynen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1819.
7074: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1807. [4 delen in 2 banden]
7024: BILDERDIJK, WILLEM - De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
7027: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7053: BILDERDIJK, WILLEM - Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
7055: BILDERDIJK, WILLEM - Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
7057: BILDERDIJK, WILLEM - Verscheidene tijdversen en decoratien. Nayler & Co., 1836.
7059: BILDERDIJK, WILLEM - De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
42903: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK - Leydens ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
64722: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK, - Leydens ramp, door mr Willem Bilderdijk, en Matthys Siegenbeek. met afbeeldingen..
14548: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p.
63828: BILLE, CLARA, - De Tempel der Kunst of het kabinet van den heer Braamcamp
16193: BILTHOVEN EN DE BILT - Hoe Bilthoven groeide. Uitg. VVV [1938], 16 p.
52721: BINET, BENJAMIN - Traité historique des dieux et des demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le sistème de mr. Becker. Delft, A. Voorstad, 1696.
7094: BINGLEY, WARD (VERT.); MARIE-ALEX. DE THÉIS - De belagchelyke tooneelzucht, of De liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
31723: BINKES, RUDOLPHUS, UIT BOLSWARD - Dissertatio juridica inauguralis de auctoritate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
31873: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - [Disputatio] de agriculturae prae mercatura apud Romanos favore [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
33508: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem juridicam: de analysi et constitutione doctrinae in Ciceronis libris de officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
33510: BINKHORST, JACOBUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden Johannes Luzac 1755
64290: BINNERTS, A. SZ., - Doopsgezind Jaarboekje voor 1917
64262: BINNERTS, A. SZ., - Doopsgezind Jaarboekje voor 1909
22810: BINNEWIJZEND, NEEFJES - Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.
57166: BIRK, H.D., A.O.; - Heraldic - Genealogical Almanac (1988), Toronto 1988. Geb. 221 pag., geïll.
64900: BIRKENHEAD, - Fourteen English Judges with Fifteen Half-tone Plates
59129: BIRNIE, G, - Bijlage tot de trapsgewijze verlaging van den accijns moet het hoofddoel zijn der nieuwe Suikerwet. Amsterdam J.H de Bussy 1896, 7 pp.
34958: BIRNIE, WILLEM, UIT DJEMBER (JAVA) - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak Leiden rechtsgeleerdheid 1892
64088: BISCHOF, MARTIN,, - Een St. Janspenning voor den vrijmetselaar of en St. Pieterspenning voor den Paus? van Martin Bischof, uit het hoogduitsch door J.L.Terneden
64600: BISCHOFF, EUGEN UND FRANZ SALES MEYER, - Die Festdekoration in Wort Und Bild
25876: BISSCHOP, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587. Leiden 1867, 145 pag. ( los).
59992: BISSCHOP, JAN DE (1628-1671), AFTER DONCKER, PIETER (1635-1668) - Laocoon [Signorum veterum icones]
66343: BISSCHOP, W., - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
63902: BITTER, H., - Leerrede over Hand. H. 37-39. uitgesproken op den tweeden pinksterdag 1841 bij gelegenheid der bediening van den H. doop aan een israëlitisch huisgezin; en ter voorbereiding voor de viering des H. avondmaals; met eenige aanteekeningen daarop betrekkelijk, door H. Bitter, predikant te Broek in Waterland
24936: BIZOT, PIERRE; - Medalische historie der republyk van Holland.
14996: BJÖRNSTÄHL, JACOB JONAS - J.J. Björnstähls reize door Europa en het Oosten. 5 delen. Utrecht-Amsterdam: G. van den Brink, Wed. Van Esveldt en Holtrop, 1778-1783. (Mist 6de deel ).
44048: BLAAUBOER, C.J., - Zij die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905. Schagen 1947, 204 pag., geb., geïll. met stofomslag. (rug licht beschadigd)
34800: BLAAUW, GERARDUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus juriscunsulte uti solent Amsterdam C.G. van der Post 1846
14998: BLACK, C.B. - Holland, its rail, tram and waterways. Tweede druk. Londen: Black, 1904. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
66257: BLACKMORE, R.D., - Lorna Doone: A Romance of Exmoore.
63842: LE BLANC, M. CHARLES, - Catalogue de l'oeuvre de Jean Georges Wille graveur, avec une notice biographique
36916: BLANC, CH. - L'art dans la parure et dans le vêtement, Paris 1875, 375 pag., hardback, half leather, ill. Library stamp + sticker.
63940: BLANK, J., - Een zuiderzee reis 20 juli - 3 augustus 1916
52477: BLANKAART, S., - Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.
43001: BLANKAART, STEVEN - Venus belegert en ontset. Oft verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen. 2e druk, een derden vermeerdert en verbetert, Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1688 [op geetste titel 1685].
43218: BLANKEN JZ., A. - Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
43222: BLANKEN JZ., J. - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
28574: BLANKENHEIJM, C.M. - Geschiedenis van de Compagnie van Ostende, Leiden 1861, 72 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
30630: BLANKERT, A. E.A. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1981, 306 pag., geïll.
33512: BLANKERT, GERARDUS JANUS, UIT THOLEN - Dissertatio juridica inauguralis deexcusationibus tutorum vel curatorum [...] Leiden Cornelius de Pecker 1755
41622: BLANKERT, A. E.A. - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht 1986, 374 pag., geïll.
31801: BLARKOM, JOANNES PETRUS VAN, UIT BEVERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de affinitate jure romano [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn 1834
258: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden 1839. geïll., 394 p. Moderne linnen band,
33221: BLAUPOT TEN CATE, IZAÄC JANUS, UIT AKKRUM - Commentatio oeconomico-politica inauguralis de domicilio sustentationis [...] Verhandeling over het domicilie van onderstand [...] Groningen J.B. Wolters 1860
42044: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 delen, Amsterdam, 1847.
36112: BLAUW, MARIANNE JELTJE ERIKA, UIT NIJKERK - Van Friese grond Leeuwarden FryskeAkademy 1995
268: BLÉCOURT, A.S. DE, - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Deel 1. Groningen-Den Haag 1924-1926. Geb., 451p..
52770: BLECOURT, W. DE EN M. GIJSWIJT-HOFSTRA (RED.) - Kwade mensen. Toverij in Nederland. Amsterdam, 1986 [Themanummer van Volkskundig Bulletin 12, 1].
35386: BLECOURT, L. DE - Boekje Promotiepartij van Mr L. de Blecourt, Hotel Lion d'Or, Leiden. Leiden K. Vilders 1914
35216: BLEEKRODE, PHILIPPUS ABRAHAMUS, UIT EMDEN - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1853
56304: BLEES KZ, G.J., - Marken en Marker volkskunst, Extract Huis Oud & Nw. 1915, pp. 161-188, geïll.
51051: BLEISWYK, PIETER VAN - Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
34684: BLEISWYK, REYERUS VAN, UIT WOUDRICHEM - Disputatio juridica inauguralis de usucapionibus Leiden A. Elzevier 1712
60010: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) AFTER TOORENVLIET II, ABRAHAM (1682-1735) - JACOBUS DENYS Ordinare Stads Chirurgyn, Operateur vande steen, Vroed-meester, en Voorleeser ter Onderwysing vande Vroed-vrouwe, binnen de STAD LEYDEN (portrait of Denijs, Jacob)
61616: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) - GEDICHTEN VAN JACOB ZEEUS
42917: BLEYSWIJCK, DIRCK EVERTSZ. VAN - Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, met Vervolg. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1667 [- na 1680].
55762: BLEYSWYK, F. VAN - Prent: [De moord op Willem van Oranje te Delft in 1584. Een schietende Balthasar Gerards op een trap], gravure zonder onderschrift, slechts getekend: 'F. v. Bleyswyk fecit'.
56236: BLIJDENSTEIN, A.J. EN L.R. BRANTS, - Rapport van het bestuur der Ned. Heidemaatschappij aan de regeering, over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch, Zwolle 1892 [ afl. 2 van jrg 4 (1892) van Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij, pp. 41-147.]
274: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Eloge de l'Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant de la maison d'Occident. Antwerpen [ca. 1928]. Geïll., 118 p.
64002: BLOCK, J.C., - Das kupferstich-werk des Wilhelm Hondius, mit alphabetischem und chronologischem register sowie mit reproductionen nach des künstlers besten stichen herausgegeben von J.C. Block stadtrath A.D.
56300: BLOCQ VAN KUFFELER, V.J.P.DE, - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, 's-Gravenhage 1939, 34 pag., geïll.
33023: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT OUDESCHOOT - Theses [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
32069: BLOCQ VAN HAERSMA DE WITH, D. DE, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda venditione propter laesionem [...] Groningen J. Römelingh 1820
35130: BLOCQUERY, CHRISTIANUS JANUS DE, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de foro competente Leiden B. Pret 1778
60772: BLOEMAERT, FREDERIK (1614/17-1690) AFTER BLOEMAERT, ABRAHAM (1566-1651) - A peasant with a basket resting on a tree-trunck
36068: BLOEMBERGEN, AUKE, UIT LEEUWARDEN - Over papier aan toonder Leiden Hazenberg 1861
59353: BLOEMBOLLEN, FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM. - Catalogus van tekeningen, schilderijen, boeken, pamfletten, documenten en voorwerpen betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur en den bloembollenhandel. Tentoonstelling 16 maart - 19 mei 1935. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1935. [inleiding door J.C. Westermann, afbeeldingen, 44 p, 310 beschreven nrs.], gedrukt.
7096: BLOEMEN - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzij. 6e, verm. druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877.
22910: BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ - Kwitantie van J.W.C. van der Veer, "vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p.
22908: BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT - Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt.
16198: BLOEMENDAAL - Gids voor Bloemendaal. De parel van Kennemerland. Uitg. Bloemendaalsche Middenstandsvereeniging, 1938, 66 p.
16196: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., Leporello in kartonnen omslag met 10 gekleurde foto’s [ca. 1930?]
16197: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., leporello in kartonnen omslag met 10 ongekleurde foto’s.
16195: BLOEMENDAAL - “Bloemendaal”, uitg. met instemming gemeentebestuur, Amsterdam, Alta,1926, 72 p.
39904: BLOIJS VAN TRESLONG, C.E. - Die Rheinschiffahrt in bezug auf Industrie und Landwirtschaft, Dordrecht 1891, 64 pag., gebonden exemplaar.
7097: BLOK, JAN - Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Bataafsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 10. van Oogstmaand 1803. [z.p.], [z.n.], [1803].
63886: BLOK, G.A. C., - Pieter Post 1608-1669 der Baumeister der Prinzen von Oranien und des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen,
6624: BLOK, P.J. EN W. MARTIN - De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
66013: BLOK, P.J., - Oud-Kennemerland
38602: BLOK, P.J., E.A. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, 264 pag., geïll. Ingenaaid, rug los.
280: BLOKLAND, HANNIE, - De Heusdense elite in de eerste helft van de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek. Doctoraalscriptie Utrecht 1981. Geïll., 63 p.
57116: BLOKLAND, H., - De Nederlandsche Exlibris-kring na dertig jaar, Baarn, Arethusa Pers, 1962.
22412: BLOM, MEY, ZUTPHEN - Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p.
40248: BLOM, PH. VAN, - De alde Friske wetten oer de sediken, Leeuwarden 1863, 42 pag., geb. in half linnen.
47120: BLOM,S., - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad, Utrecht 1948, (22)+436 pag. Gebonden in moderne half leren band, geïll.
42933: BLOMHERT, J. - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deeze onse dagen (...). 2e druk, Utrecht, v. Paddenburg, 1735.
58931: BLOMMERS, P., NAAR C.C.A. LAST, - Willem. Lithografie, 27x17cm.
56442: BLOND, N.A. LE, - Manuel gymnastique hygienique et medicale, Paris 1877.
4502: BLONDEL, M. - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 175-jarig bestaan van het handelshuis [...] der Firma Wed. F. Receveur te Venlo. Venlo 1949, 85 p., geb., geïll., met uitslaande genealogische tabel.
23758: BLOOMFIELD, R. - Rural tales, ballads and songs, 7th ed. Londen 1811, 123 pag., geïll., org. boards.
66633: BLOSIUS, LUDOVICUS - Igniarivm Divini amoris sev Precationes piæ ex operibvs V.P. Ludovici Blosii abbatis lætiensis excerptae
61780: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER SCHELLINKS, WILLEM (1627-1678) - Geschidenissen der Vereenigde Nederlanden door M.r Jean le Clerc (vol. III) [Frontispiece]
60022: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER VAILLANT, BERNARD (1632-1698) - HIERONYMUS VAN BEVERNINGK (portrait of Hieronymus van Beverninck)
60024: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER ZIJL, GERARD PIETERSZ. VAN (1607/08-1665) - Portrait of Govert Flinck (1615-1660)
60312: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - TH. KERCKRINGII SPICILEGIUM ANATOMICUM.
36740: BLOTKAMP E.A., C - De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht 1982, 295 pag., geïll. Goed exemplaar.
56950: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, C.J.; - Verzaameling van stukken, inhoudende request aan (...) Staten van Holland aangaande de jagt (...) alsmede aanhangsel op verhandeling door J. Rendorp. Amsterdam, Borchers, 1784.
25248: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genelaogisch-heraldischen Kring, Jrg I (1934) - V (1939) in 3 banden, 170 + 96 + 100 + 96 + 136 pag.
25256: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genealogisch-heraldischen Kring. Jrg. I (1934) - IV (1938) in een beschadigde band, 1780 + 96 + 100 + 96 pag.slechte staat - los
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel 1 en II.
5094: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
64500: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, C.J.;, - Registers I-IV Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java.
3450: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
3044: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het thans bloeiende geslacht Bloys van Treslong Prins. 's-Gravenhage 1906,Extract uit Genealogische en heraldische Bladen, 48 p., geïll.
64042: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.), - De Indische navorscher, orgaan van den genealogischen-heraldischen kring voor de beoefening der geslacht-, wapen-, exlibris-, munt-, en penningkunde c.a., years 1934-1939
4066: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Lohman (De Savornin Lohman, Bothenius Lohman, Tammen Lohman, Spanheim Lohman, Titsingh Lohman). Extract De Wapenheraut (1917), 69+7 p.
4086: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
36432: BLUMENZOPFF, PAULUS, UIT REICHENBACH; PRAESES: WENDELER, MICHAEL - Disputatio politica de Republica Anglicana Wittenberg Fincelius 1656
57688: BLUNTSCHLI, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
52776: BLUSSÉ, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
65569: BLUSSE, AB., - Afscheidsgroet aan myne, naar Utrecht ter hulp spoedende, medeburgers.
53947: [REBMANN, A.G.F. VON] ; A.G. BLUSSE (VERT.) - Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussé. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1811.
32695: BLUSSÉ, ADOLPHUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
65567: BLUSSE, A.B., - Aan mijne echtgenoot ter onzer Zilveren Feeste.
65568: BLUSSE, P., - Hulde aan god en zegenbede op het huwelijk van mijnen zoon Pieter Blusse, de jonge met mejuffrouw Clara Maria van Braam voltrokken te Dordrecht, den 29 van Zomermaand 1807.
35140: BLUZÉ, ABRAHAMUS, UIT PETTEN - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
33990: BOAS, EDUARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
52471: BOCCACE, JEAN - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
63778: BOCCALIN - Missive van Parnas, behelsende een redeneering van Junius Brutus Nopende het belaagen der Vryheyt. Mitsgaders een verhaal van de swackheyt der Spaanse Moogentheyt Philips de Tweede anno 1684
36380: BOCK, JOHANN GEORG, UIT GIENGENSIS; PRAESES: ROTH, EBERH. RUDOLPH - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
13513: BOCKENBERG, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item (...) Historia Antistitum Egmondanorum.
42765: BOCKENBERG, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
32395: BOCRIS, JOHANN HEINRICH - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
7101: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
31757: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
34894: BODDAERT, JACOBUS PHOENIX, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
35920: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
42711: BODDAERT, PIETER (ED.) - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen. and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
32839: BODE, KAREL JOSEPHUS JOHANNES DE, UIT SOERABAJA - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
64202: BODEL NIJENHUIS, J.T., - Table des matières et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau Premiere Serié
17056: BODENHEIMER, W. (RED.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
65663: BODENSTEDT, F., - Russische Fragmente. Beiträge zur Kenntniß des Staats- und Volkslebens in seiner historischen Entwickelung. Eingeleitet u. hrsg. v. Fr. Bodenstedt.
66161: UIT HET OUDT-HAERLEMS LIEDT-BOECK, - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout [Aerdenhout]
17755: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
15642: NEDERLANDSCH A B BOEK - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823
42151: BOEKE, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
44046: BOEKE, J.D. E.A., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
37276: BOEKEN, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
63998: BOEKENOOGEN, G. J.,, - Het geslacht Boekenoogen, historisch en genealogisch overzicht door G.J. Boekenoogen. Mei 1930 and further documents
59070: BOEKENOOGEN, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
8149: BOEKENWERELD [HOOGHE, ROMEYN, DE] - De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten.
32381: BOEKHOLD, BERNARD FREDERIK, UIT HAARLEM - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
456: BOEKHOLT, P. TH. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
52781: BOELEN, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
7110: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
7112: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
39756: BOELEN, B - Ter Heijde. Het oude zee-dorp, [ met schetsen en houtsneden van Han Krug }, Monster 1928, 33 pag., geïll.
7109: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
64918: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. deel II
66384: BOELES, W.B.S.,, - De patriot J.H. Swildens gehandhaafd als de vader der gedachte van het neutraal godsdienstig onderwijs, van het doel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, als de steller van het Leidsch ontwerp ter vereeniging van de patriotten, en van de hiermede zamenhangende staatsstukken : antwoorden op de vraagteekens van J.A.S. / door W.B.S. Boeles.
64035: BOELHOUWER, J.C., - Herinneringen aan mijn verblijf op Sumatra's westkust gedurende de jaren 1831-1834 door den 1e luitenant der Infanterie, J.C. Boelhouwer, ridder van de Militaire Willemsorde 4e klasse
5252: BOELLAARD, W.A.H.C. EN A.E.M. LANDHEER-ROELANTS - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
36680: BOENDERMAKER, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: BOENER, JAN - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
64015: BOER, P. DE, - Die jüngeren Breughel und ihr Kreis, ausstelling im Palais Pallavicini, Wien, Josefsplatz 5, März- April 1935
66025: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord.
7115: BOER, J. DE - De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830.
27282: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
26064: BOER, M.G. DE - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
25826: BOER, M.G. DE - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
7113: BOER, FRANCIJNTJE DE - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
14416: BOER, S.P. DE EN J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
30478: BOER, H. DE E.A.; - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
3062: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
43588: BOER, M.G. DE - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
7116: BOER, J. DE (VERT.); A.J.M. WAFFLARD EN FULGENCE - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
29132: BOEREN, P.C. EN G.W. A. PANHUYSEN ( RED.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
35834: BOERLAGE, CORNELIS JAN, UIT UITHOORN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
64488: BOESCH, P., - Heraldische Holzschnitte, gravures héraldiques sur bois
36090: BOESER, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
36528: BOETZELAER, OTTO MAXIMILIAAN VAN, UIT MAARTENSDIJK - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
55308: BOEY, THYMON - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
33514: BOEYE, JOANNES, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
65188: BOEYINGA, B.T., - Kerkbouw en de kerk aan den Kloppersingel te Haarlem, Lezing gehouden op 30 september 1927 voor de leden van de gereformeerde kerk te Haarlem
32541: BOGAARD, MAXIMILIAAN THEODOOR UIT DEN, UIT ZWOLLE - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
33986: BOGAERS, DANIËL JOANNES FRANCISCUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
7124: BOGAERT, ABRAHAM - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
7125: BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); JEAN GALBERT DE CAMPISTRON - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
7126: BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON - Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739.
65046: BOGER, F., - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
42320: BOGERMAN, JOHANNES - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
63985: BOGTMAN, W., - Copy (20th century) of a manuscript by W. Bogtman (dating from around 1930) on heraldry
36346: BOHN, JOHANN GOTTLIEB, UIT LEIPZIG EN LEUCHTER, JOHANN , UIT WRATISLAWA; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
42295: BOHNY, NIKLAUS - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
32329: BÖHTLINGK, CONSTANTIJN MARINUS, UIT ARNHEM - Vergoedingsrechten. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1917
24726: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
64266: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS, - Oeuvres de Boileau
38468: BOISSAIS, M. E.A. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
41592: BOISSEVAIN, CH. - Van dag tot dag in het Oosten, 2e druk, Haarlem 1897, 312 pag., geb.
66445: BOISSEVAIN, CH., - Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen
33153: BOISSEVAIN, URSULUS PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
34594: BOISSEVAIN, J.H.G., UIT AMSTERDAM - X. theses juridico-politicae. 1840
41590: BOISSEVAIN, CH. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
41594: BOISSEVAIN, CH. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
25090: BOITET, R., E.A. - Beschryving der stadt Delft.
25078: BOITET, R. E.A. - Beschryving der stadt Delft.
66639: BOJESEN, E.F.HOFFA, J. MICHAELIS, H.C., - Handboek der Romeinsche antiquiteiten benevens eene korte geschiedenis der Romeinse letterkunde van Dr. E.F. Bojesen ten gebruike in gymnasien en bij privaat onderwijs naar het hoogduitsch van Dr. J. Hoffa door Dr. H.C. Michaelis.
65474: BOK, C., - De twee vrienden, of De gevolgen der partijzucht door C. Bok
65475: BOK, C., - Frederik Linde. Een tafereel van menschelijke lotgevallen, door C. Bok
31531: BOK, JOANNES GUILIELMUS, UIT TEXEL - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
37424: BOKKALINI [= BOCCALINI ], TRAJANO - Kundschappen van Parnas, vertaald uit het Italiaans door N.I.W. [ ieringa ], Amsterdam, F. Stechman, 1670, ( 22 ) + 694 + ( 18 ) pag., geb. in 20e eeuwse half linnen band.
52212: BOL, JAN VAN DER, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
65139: BOL, L.J., - Aart Schouman Ingenious Painter and Draughtsman
60832: BOLAND, JOHANNES ARNOLDUS (1838-1922) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
318: BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF, - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
23422: BOLOGNE, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
60310: BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) PUBLISHED BY HENDRICX, GILLIS (FL. 1640-1677) - Landscape
30482: BOLTEN, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
37600: BOM, G. TH. - Catalogus van ( ....) kabinet van historische leg- en gedenkpenningen ( ....) munten (...) Dr. G. Munnicks van Cleeff te Utrecht, Amsterdam 1861, 160 + 92, half linnen.
38194: BOM, E. DE E.A. (RED.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
43776: BOM, H.G. ZN., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
64483: BOMBLED, L., - Les Boers, La Moderne Epopee, ombres et scenario de L. Bombled
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
64956: BON, J., - Harderlijke onderrigting en vermaning van den doorluchtigen en hoogwaardigen heer Johannes Bon, bij gelegenheid van deszelfs verkiezing en inwijding tot bisschop van Haarlem, aan alle katholijken, zoo geestelijken als leeken, van deszelfs bisdom
8707: L., P. (VERT.); CARL PHIL. BONAFANT - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
66775: NAPOLEON BONAPARTE, - Bulletin des Lois/Bulletin der wetten, No 359: Keizerlijk decreet strekkende om het bedrog in het bereiden van Zeep voor te komen of te bedwingen. 1811
42865: BONAPARTE, LOUIS - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
64009: BONAPARTE, LOUIS, - Geheime gedenkschriften van Louis Napoleon Bonaparte, naar het hoogduitsch
64236: BONDAM, H.C.C., - Wandelingen in en om Geneve
33458: BONDAM, PETRUS - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
41746: BONDAM, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
43756: BONDAM, P. EN M. TYDEMAN, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
33652: BONEVAL FAURE, REMBERTUS VAN - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: BONEVAL FAURE, R. VAN - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
43586: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
34990: BONHOMME, GUSTAVE MARIE JOSEPH, UIT AMBY - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: BONJOUR, M. CASIMIR, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
59000: BONNET, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
27866: BONNET, G.. EN D. VAN DER KEMP - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
24916: BONNET, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
26594: BONNEURE, F. E.A. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
34632: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34634: BONTE, M. , UIT LEIDEN - VII. theses juridicae. 1791
34636: BONTE, MARTINUS, UIT LEIDEN - XI. theses juridicae. 1792
7132: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
32831: BONVOUST BEECKMAN, DIDERICUS DE, UIT UTRECHT - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
33680: BOOGAARD, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
65213: BOOM, J.A. VAN DEN, - De vrije en ordeoefeningen voor de Uitgebreid Lagere en Middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in Vrije, Orde-, Gereedschapsoefeningen, Reien en Spelen, voor jongens en meisjes van 12-16 jaar en voor turnvereenigingen. Met muziek en figuren door J.A. van der Boom
6114: BOOM, J.H. V.D. - Het geslacht Van der Spuij alias (Van der) Speuij, alias Spuij etc. op de Hey, te ‘s Gravenambacht, Pernis, Hoogvliet en Charlois, Rotterdam 1991, 41 p., geïll.
15006: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum, Assen: Prov. Drentsche en Asser Courant, 1911. Er aan vooraf gaat: Alb. Steenbergen, Nevelhekse.
64023: BOOM, C. TEN, - Herinneringen van een oude horlogemaker
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
44080: BOOM, W.B.K., E.A. (RED.); - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
54871: BOOMHOUER, JOHAN - Miles desertor, ofte verhandeling van de desertie. Met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en opgeheldert tot dienst der militairen. 's Gravenhage, F. Boucquet, 1731.
64609: BOON MESCH, A.H. VAN DER, - Redevoering bij gelegenheid der viering van het vijf en zeventig jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid; uitgesprooken in de Groote Kerk te Haarlem op den 21 julij des jaare 1852 door A.H. van der Boon Mesch
66628: BOON MESCH, H. C. VAN DER, - Gedachtenis-rede op Sir Humphry Davy baronet : uitgesproken in de zevende openbare vergadering der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden den 18 december 1829
29160: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33155: BOON, ANTONIUS, UIT SOMMELSDIJK - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
35160: BOON MESCH, HENRICI CAROLI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: BOON MESCH, ADRIANI LEONARDI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
32841: BOOT, JOHANNES CORNELIUS GERHARDUS, UIT ARNHEM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
33980: BOOY, FREDERICUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
58492: BORCH, W.F.A. VAN DER [ VAN VERWOLDE], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
33462: BORCH TOT VERWOLDE, ALLARD PHILIP REINIER CAREL VAN DER, UIT ZUTPHEN - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
60316: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
60318: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
16200: BORCULO - Gids voor den Graafschapschen Folkloredag te Borculo op 25 Augustus 1928, Borculo 1928, 96 p.
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
66256: BORDES, J. P. DE; W. C. HOJEL EN F. J. VAN DEN BERG, - Het leven en de werken van generaal-majoor dr. I. P. Delprat.
59764: BOREL, G.F.W.; G.M. VERSPEYCK - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
59820: BOREL, HENRI - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
7138: BORGER, PIER ANNES - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
36226: BORGER, GODFRIED CONRAD, UIT DRESDEN; PRAESES: STENDER, CHRISTIAN DANIEL - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
64287: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1903
64286: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1902
64285: BORGHARDT, C.H.K., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door C.H.K. Borghardt 1899
23790: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38578: BÖRJESON, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: BORK-FELTKAMP, ADELE JEANNETTE VAN, UIT AMSTERDAM - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
52797: BORMS, AUGUST - Tien jaar in den Belgischen kerker. 2e uitgave, Antwerpen, Regenboog, [1930].
35492: BORNAGIUS, PAULUS, UIT SZEPES (SLOWAKIJE); PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
35734: BORNEMAN, BERNARD, UIT UTRECHT - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
35194: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
43166: BORRET, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
66287: BORSSUM WAALKENS, G.H. VAN, BOELES, P.C.J.A., - In memoriam Mr. W.B.S. Boeles, door G.H. Van Borssum Waalkens en Lijst der Geschriften van Mr. W.B.S. Boeles, door Mr. P.C.J.A. Boeles.
52799: BORT, PIETER - Tractaat verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve 1655 [overplakt met een strookje waarop 'Doll ende Johannes Tongerlo 1663; het colophon op de laatste pagina is verdwenen].
52800: BORT, PIETER - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
27840: BOS, TH.S.H. E.A. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
65273: BOS, R., - Atlas der Geheele Aarde in 44 Kaarten en vele bijkaarten door R. Bos
66760: BOS, D., A. MAASS, - Gedenkschrift van de loge "Fides Mutua", in het oosten van Zwolle, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan op 27 Januari 1953
32495: BOS, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
34940: BOS, T., UIT BEDUM - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
60138: BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF - No. 15 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
4458: BOS, D. - Familie Pool. De levensgeschiedenis van een tuindersgeslacht uit Andijk, 1576-1981. Tweede druk. Z.p. 1982, 330 p., geïll.
64181: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - Het laatste bedrijf van een stormachtig leven
66068: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - De Van Beverens (1570). Novelle.
42440: BOSBOOM, S. / V. SCAMOZZI / PHILIPS - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
7145: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
27720: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
19000: BOSCH, C.J. VAN DEN - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
64154: BOSCH, B. DE, - Op den gouden trouwring van Jan Willink en Judith Busschers; thans berustende onder vrouwe Suzanna Hazina Willink, echtgenoote van den weled. heere Antoni Jacob Bierens.
14861: HAAGSCHE BOSCH - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
66088: BOSCH, BERNARDUS DE, - Dichtlievende verlustigingen
66294: BOSCH, L.E., - Levensschets van G. A. G. P. baron van der Capellen van Berkenwoude, oud Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie¨ ...met een portret
64753: BOSCH, BERNARDUS, - Alle de werken van Joost van Vondel. Uitgegeven door Bernardus Bosch, rustend predikant van Diemen.
59816: BOSCH KEMPER, J. DE - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
7147: BOSCH, MARIA; AGATHA DEKEN - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
63771: BOSCH, ETIENNE - Aelbrecht hertog in Beieren Graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396
32275: BOSCH KEMPER, HIERONYMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de indole juris criminalis apud Romanos [...] Leiden Haak en Comp. 1830
32335: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS, UIT ARNHEM - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
32825: BOSCH VAN DRAKESTEIN, PAULUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de consilio nautico [...] Amsterdam C.G. van der Post 1848
33183: BOSCH REITZ, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
34578: BOSCH, JACOB ANTON ALBERT, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
35372: BOSCH, H.W.J. - Boekje bij promotiediner van Dr H.W.J.Bosch, societeit Minerva 1936
35876: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAROLUS PETRUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
36554: BOSCH, PETRUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
36656: BOSCH, JOHANNES HENDRIK ADRIANUS, UIT DJOKJOKARTA - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
41400: BOSCH, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
64838: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M.E.CH., - STUDENTEN-MASKERADE - Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, etc. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-corps in junij 1870.
64883: BOSCHHEIDGEN, H., - Die organische und vororganische Befestigung von Mors nebst ihren Beziehungen zum heutigen Stadtbilde
31761: BOSCHLOO, ENGBERT HENDRIK PHILIPPUS, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
31707: BOSCHMA, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
37782: BOSCHMA- AARNOUDSE , C.; - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
60754: BOSDIJK, JACQUES FREANCOIS - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
66262: BOSHC KEMPER, J. DE, - Levensbericht van mr. Cornelis Jacobus van Assen (1788-1859)
66444: BOSKEN, J.H., BEETS, N., - Toespraken gehouden bij het graf van den weleerw. zeer geleerden S.G. Jorissen, Emer. Predikant door J.H. Bösken en N. Beets.
16203: BOSKOOP - Boskoopsche Kiekjes. Views of Boskoop. Boskoopische Aufnahmen. Vues de Boskoop, Mathots Boekhandel, Boskoop [ca. 1910?].
40122: BOSMAN, TH.J. E.A. (RED.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
47662: BOSSANGE, E.A., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
63838: BOSSCHA, J. - Neêrlands Heldendaden te Land van de vroegste tijden af tot in onze dagen
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
35112: BOSSCHA, JOANNIS - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
35676: BOSSCHA, HERMAN PIETER , UIT CULEMBORG - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
47756: BOSSCHA, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
64533: BOSSCHA, J.,, - Neerlands heldendaden te lands van de vroegste tijden af tot op onze dagen.
52806: BOSSCHER JR., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
47778: BOSSCHER, PH. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
59990: BOSSE, ABRAHAM (1602/04-1676) - The Doctor's visit; or The Bloodletting [La Saignée]
31753: BOSSE, JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
36658: BOSSE, JAN PHILIP VAN, UIT AMSTERDAM - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
7150: BOSSON, PAULUS JOSEPHUS DE - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
32597: BOTHENIUS LOHMAN, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
33784: BOTHENIUS, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto [...] Groningen Johannes Lens 1699
36004: BOTJES, EVERHARD, UIT MIDWOLDA - Stellingen Groningen Scholtens 1901
350: BOTS, H.; I. MATTHEY EN M. MEYER, - Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg 1979. Geb., 819 p.
35328: BOTS, HANS - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
40490: BOTTENHEIM, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
21012: BOTTIGER, C.A. - Ideen zur Kunst-Mythologie. Erster Cursus. Dresden/Leipzig 1826, 425 pag., ill. mit 5 Tafeln, in halb-leder Band.
64321: BOUCHERY, H.F. WIJNGAERT, F. VAN DEN, - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis
64645: BOUDYCK BASTIAANSE, J.H. VAN, - Voyage a la cote de Guinee, dans le golfe de Biafra, a l'ile de Fernando-Po, l'ile de Ste Helene et autres iles dans le passage a bord du brick-goelette, le lancier par le capitaine de fregate J.H. van Boudyck Bastiaanse
15014: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
41026: BOUILLE, A. DE - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: BOUILLIJ, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
65548: BOUILLY, J.N., - Uitgelezene vertellingen aan mijne dochter / vrij nagevolgd naar 't Fransch van J.N. Bouilly
54977: BOULOGNE, ETIENNE ANTOINE, BISSCHOP VAN TROYES - Herderlijk onderricht van den bisschop van Troyes over het drukken van slechte boeken, voornamelijk over de nieuwe volledige werken van Voltaire en Rousseau. 's Gravenhage, Langenhuysen, 1821.
65556: BOUMAN, H., - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden
61562: LETAILLE / BOUMARD - SAIN ANTOINE DE PADOUE. [Canivet]
43120: BOURDET, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
3258: BOURGEON, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
52816: BOURICIUS, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
34754: BOURICIUS, GERARDUS JOANNES, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
47378: BOURLIER, E. / E. LACHERET - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.
47762: BOUSMARD, H.J.B. DE, - Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
15018: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces... 4de druk. Parijs: veuve F. Clousier, 1682.
30280: BOUSSOD, VALADON - Atelier W. Roelofs. Tableaux, études et aquarelles ( 2e et derniere partie ), vente, 's-Gravenhage 1910, 26 pag., geïll.
64108: BOUTETIERE, L. DE / ENSCHEDÉ, A.J., - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Notes Genealogique.
6494: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische genealogische vereniging deel 5 en 6. Den Haag 1993. Ing., 201 + 186 p.
63925: BOUTRON, FX., - L'Architecture aux Pays Bas par Fx. Boutron, Architecte Diplome par le Gouvernement
61784: BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - VERHOLE WERCKEN VAN DEN SALIGEN VADER IOANNES VANDEN CRUYSSE. eersten ongeschoenden Carmeliet [Frontispiece]
22706: BOUVRIE, DES - Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.
57038: BOUVY, J., - Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel "Antwoord op eene kritiek", Gulpen [1873].
32929: BOUWER, KLAAS, UIT NOORDWOLDE - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
30570: BOVEN, M.V. EN S. SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck, twee Brabantse bloemschilders in Parijs, 2e druk, Maarssen 1988.
15022: BOWDLER, THOMAS - Letters written in Holland [...]. Londen: Robson e.a., 1788.
63883: BOWDOIN, W.G., - James McNeill Whistler, the man and his work
31927: BOWIER, DANIEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum de rescindenda venditione ob laesionem enormem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
15026: BOWRING, JOHN - Brieven [...] geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen, voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde, en gevolgd door Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde. Uit het Engelsch. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, [1829]-1830.
42803: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
42805: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Institutionum politicarum libri duo. Editio altera. Leiden, Herculis & v. Gerrvliet, 1657.
7153: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
7155: BOXMAN, ABRAHAM - Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Verspreide en nagelaten gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1862. [2 delen]
15030: BOYCE, EDMUND - The Belgian and Dutch traveller, being a complete guide through Belgium and Holland [...]. 6de vermeerderde druk. Londen: Leigh & Son, 1835.
15028: BOYCE, EDMUND - The Belgian traveller, being a complete guide through Belgium and Holland or Kingdom of the United Netherlands, containing a full description of every town; its objects of curiosity, manufactures, commerce, and inns; the mode of conveyance from place to place and a complete itinerary of the surrounding country [...]. 4de dr. Londen: Samuel Leigh, 1823.
41784: BOYMANS, J.A. - De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
35794: BRAAKE, BENJAMIN HENDRIKUS JOHANNES TER, UIT OORSCHOT - Over anaeropolarimetrie Nijkerk Callenbach 1901
43932: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A., - Ambachtsheerlijkheid Backum,
14638: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A. - De edelen De Braquemont in Normandië, z.pl., z.j. [24 p] folio. Gebonden met: De Bracamonte en de daaruit gesproten markiezen van Fuente-el-sol en graven van Penaranda, z.pl., z.j. [34 p], folio. En met: D'Alverado y Bracamonte in België, z.pl., z.j. [18 p], folio (ca. 1890?).
31354: BRAAM, A. V. E.A. (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden, Wormerveer 1970, 118 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33992: BRAAMS, CORNELIUS REGNERUS FRIDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum inaugurale de juris principio: pater est, quem nuptiae demonstrant [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1831
65161: BRABANT, J. VAN, - Sint Bavo. Edelman, boeteling en monnik.
42491: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. 4 delen, 2e verbeterde en vermeerderde druk, 's Gravenhage, Doorman, 1842.
60320: BRAEU, NICOLAES (FL. 1586 - 1600) AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Susanna and the Elders
7157: BRAGA - Bragiana. Humor en satire. Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1854.
366: BRAIBANT, CHARLES (INL.), - L'art et la vie au Moyen Age à travers les blasons et les sceaux. Parijs 1950. Geïll., 142 p.
57842: BRAKEL, S. VAN, - Stukken betreffende de kamers der noordsche compagnie na afloop van het octrooi, Overdruk B.M.H.G. 1910, 96 pag.
66663: BRAKEL, THEODORUS À, - De Trappen des Geestelycke Levens, beschreven door Theodorum à Brakel, In sijn leven Predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in 't licht gebracht door Wilhelmum à Brakel, Th. F. Predikant tot Stavoren.
3128: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen.
33464: BRAKONIER, ABRAHAM CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de milite desertore [...] Utrecht Alexander van Megen 1741
65051: BRAMER, J., - De handhaving der waarheid, van den eerwaarden heer J.J. Scholten, predikant te Haarlem, beoordeeld en wederlegd door J. Bramer, Rooms-Catholijk Pastoor te Borne.
42511: BRAND, ADAM - Relation du voyage de mr. Evert Isbrand, envoye de sa majeste czarienne, a l'empereur de la Chine en 1692, 93 & 94. Amsterdam, J.L. de Lorme, 1699.
34006: BRAND, CHRISTOPHORUS JOSEPHUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio politico-juridica de jure coloniarum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
40388: BRAND, JAN E.A. (RED.), - De woorden en de beelden. The words and the images. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Utrecht, Centraal Museum, 1991, 272 pag., geïll.
368: BRANDELER, P. VAN DEN, - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 dln. in 4 banden. Dordrecht 1862-1869 + Suppletoire Inventaris, Dordrecht 1878, 88, 68, 45, 195, 43 p.
34956: BRANDELER, ANDRIES WILLEM VAN DEN, UIT BRIELLE - Aanteekeningen op artikel 18 der wet van 29 juni 1854 Leiden J.J.Groen 1880
42955: BRANDEN, F.J. V.D. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1883.
4592: BRANDENBURG, ERICH - Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I-XIII. Leipzig 1937, 154 p. (Bijlage: Grafen von Mansfeld, 14de en 15de eeuw.) Omslag los.
57830: BRANDIS, BERNHARD, - Grundsaetze bei Behandlung der Syphilis, 2e Auflage, Berlin 1879, 44 pag.
16954: BRANDSMA - Atlas van Nederland. Uitgave van den Theehandel E. Brandsma. Amsterdam [ca. 1890?]. Mapje met 11 kaartjes op dun karton, elk 10,7 x 8 cm, van de elf provincies, chromo-druk.
24986: BRANDT, CASPAR & A. V. CATTENBURGH. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven (...) door C. Brandt en vervolgt (...) door A. v. Cattenburgh.
24994: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter
19448: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der 13e eeuw.
7159: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, P. Visser, 1725. [deel 1 van 2 delen]
52272: BRANDT, P., - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes, formant la collection de D.Giltay Veth in Amsterdam, Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
65959: BRANDT, GERARD, - Het Leven en Bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. [Michiel de Ruyter]
3136: BRANDT, P.J. - Genealogie familie Brandt. Blokker 1984, 80 p., geïll., geb., met tabellen (offset).
32857: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1921
42673: BRANDT, GEERAERT - G. Brandts verantwoording ter saeke van sijne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus, predikant tot Amsterdam. Amsterdam, Riewertsz en Boom, 1676.
42843: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 2e druk, 4 delen, Amsterdam, Rieuwertsz en Boom / Rotterdam, Bos, 1677, 1674, 1704 en 1704.
37366: BRANT, S - Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien door L. Geeraedts, Middelburg 1981, ongepagineerd met 54 pag. nawerk, gebonden.
34582: BRANTS, ERNST RICHARD EGBERT, UIT VORDEN - Aanteekening op Art 1054 en eenige andere artt. van Boek II Tit. 13 van het B.W. Utrecht Van Druten 1881
370: BRANTS, A., - Bijdrage tot de geschiedenis der Gelderse Plooierijen. (Diss.) Leiden 1874, 189 p.
32125: BRANTSMA, GERARDUS SAMUËL, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure frisico, commune est [...] Leiden J. van Tiffelen 1805
32499: BRANTSMA, PETRUS, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium, et civium singulorum, per solam usus intermissionemnon pereunte [...] Leiden S. en J. Luchtmans, en Joann. le Mair 1775
19846: BRASSART, M. - Notice historique et généalogique sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing.
35626: BRAUNSCHWEIG, ANDREA, UIT DONDANGA-CURLANDO; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPH - Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680
34008: BRAUW, GUILIELMUS MAURITIUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus conditionalibus [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1834
66301: BREDA, J.G.S. VAN, - Levens-schets van Adriaan Gilles Camper
16208: BREDA - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda, z.pl., z.j. [ca. 1920], 32 p.
34476: BREEMAN, CAREL ERNEST, UIT SOERABAYA - Art. 444 en 445 B.W. Leiden Somerwil 1888
35488: BREHMERUS, IMMANUEL FORTUNATUS; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM - Commentationes quasdam ex philologia [...] Wittenberg Schroedter 1703
65157: BREMAN, C., - De Clarea by anonymus Bernensis
33388: BREMEKAMP, H. - De practische en de critische richting in de wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft [...] Groningen P. Noordhoff 1919
65476: BREMER, F., - Het gezin van den Overste door Frederika Bremer
31270: BREMER, J.T. - De Zijpe, deel II 1813- 1920, Schoorl 1991, geb., geïll., met stofomslag.
29034: BREMMER, H.P. - Practisch aesthetische studies, Amsterdam, Versluys, 281 pag., geb. in linnen band. Zeldzaam boek, dat echter een aantal illustraties buiten de tekst mist.
52254: BRENDER A BRANDIS, G. (UITG.), - Plakkaaten van de repraesentanten van het volk van Amsterdam, Amsterdam, Allart, 1797.
36296: BRENNER, IMMANUEL, UIT ROCHLITIO MISNICUS; PRAESES: WOLF, JOHANN - Disputatio politica de officiis subditorum erga principem .... Wittenberg Borckardus, Lieberhirt 1679
36392: BRESCIO, JOHANN, UIT GUBENA.LUSATO.; PRAESES: STOLL, LUDWIG J. - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio I Leipzig J.W. Kruger 1688
32661: BRESTER, ALBERT, UIT AMSTERDAM - Potentiaalmetingen in verdunde oplossingen van electrolyten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
65370: BRETSCHNEIDER, K.G., VERWEIJ, B., - Hendrik en Antonio of de proselieten der Roomsche en Protestantsche Kerk / naar het hoogduitsch van K.G. Bretschneider; door Bernardus Verweij
8500: [JONGH, IZAAC DE (VERT.)]; CHRISTOPH FRIEDRICH BRETZNER - Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, I. de Jongh en Alkmaar, J. Hand, 1792.
33904: BREUGEL, JOHANNES FESTUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
33906: BREUGEL, JOHANNES VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de repressaliis [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
374: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Over het adelsregt in de Nederlanden. 's-Gravenhage 1867, 137, 18 p.
64100: DE ROVÈRE VAN BREUGEL, - Des hypothèques, du droit de timbre et de greffe, ou observations sur le rapport de la commission créée par décret de sa majesté, du 15 juillet 1815, e sur les projets de loi relatifs a leur organisation et conservation.
17063: BREUGELMANS, R. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1974. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 5).
25726: BREUKER, P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. (1853-2003), Franeker 2003, 296 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
35364: BREUNING, P.S. - Prent voor promotiediner Dr P.S.Breuning, steendruk J.A. Moesman Utrecht 1929
36144: BREYMANNO (BREYMANN) , ANDREA, UIT KIRCHWALINGA LUNENBURG; PRAESES: DASSOVIUS, THEODORUS - Imagines Hebraearum rerum quae nostra aetate circumferuntur ex parte recensebit & emandebit Kiel recusa [B. Reuther?] 1714
37698: BRICHANT, A - Jetons de numismates, 5 extracts Revue Belge de numismatique, 1878- 1883, ill.
16214: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, in leven gemeente-archivaris, 4e druk, herzien door Dr. Mr. H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1934, 48 p.
22622: BRIENEN, VAN - Getekend familiewapen Van Brienen (springende eenhoorn), 4°, met goud gehoogd, 19de eeuws.
65459: BRIGDEN, J.B., - Escape to prosperity
59298: BRIGGS, ASA [ED.]., - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974. London., Longman Group Ltd., 1974. Original publisher's blue cloth hardback, gilt lettering on purple label spine, pictorial dustjacket, 468pp., 12 contributions, illustrations, references, index. Very fine copy.
55093: BRIKKENAAR, J.B. - Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp , dd Ouddorp 23-12-1740. Alkmaar, v. Hoolwerf, [1740]; met: Tweede verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp, d.d. Ouddorp 1-3-1741. Alkmaar, v. Beyeren, [1741].
23538: BRILL, W.G. - Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, deel I 1e, 3e, 4e en 5e stuk, deel II 1e stuk. 5 aflveringen in papaieren omslagen , ca. 400 pag.
33682: BRILL, W.G. - Oratio de scientae laude genus humanum ab indignae dominationis vinculis vindicantis.
7171: BRILL, WILLEM GERARD - [Eerste titelpagina:] Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Acht en twintigste stuk. [...] Haarlem, erven F. Bohn, 1857. [tweede titelpagina:] Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen. Bij dezelfde.
55206: BRINHAUSER - Prent: 'Der zu ewigen gefangnis verurteilte Joseph Graez, vulgo Pfeiferle'. Ets, 'Brinhauser sculp 1784', tonende de man in zijn cel, met kettingen vastgezet, staande voor zijn brits, rechtsboven een tralievenster.
25802: BRINK, J. TEN E.A. - Haagsche stemmen, 3e jaargang, 1890, 's-Gravenhage 1890, 704 pag., geb. in half leer.
20392: BRINK, T. V.D. EN A.C. ZEVEN ( RED ) - Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 1988, 228 p., geíll.
16803: BRINK, TEN - Uitgaven van Ten Brink, Meppel/Arnhem.
59362: TEN BRINK, J, SCHIMMEL, H.J, BERG, J, HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J EN KAEMMERER, F.H. [RED]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel I, januari - juni 1891, 640 pp.
64238: BRINK, JAN TEN, - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie 1555-1568
21110: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der 17e eeuw, 3 delen, Leiden (1887), 196+155+249 pag. ( mist van 1 deel het vooromslag ).
34010: BRINK, BERNARDUS TEN, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridico-antiquaria inauguralis de hasta praecipuo apud Romanos signo, imprimis justi dominii [...] Groningen J. Oomkens 1839
32251: BRINK, EDUARD VAN DEN, UIT EDE - Rooms of katholiek. De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie. Academisch proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
34854: BRINK, JANI TEN - Oratio de iis, quae tristia ac laeta academiae per annum praeteritum acciderunt 1833
35764: BRINK, JOHANNES AREND VAN DEN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van de werking van het diphtherie-ferment Utrecht Van Huffel 1890
39678: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, Utrecht 1869, 340 pag., geb. in rood linnen. Mooi exemplaar.
66244: BRINK, B. TEN, - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
64166: BRINKMAN, C.L., - Alphabetische Naamlijst van Boeken, Landkaarten en verdere in den Boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1883 in het Koningrijk der Nederlanden nieuw uitgegeven of op nieuw herdrukt zijn.
384: BRINKMANN, JÜRGEN - Die Ritter des Ordens `Pour le Mérite' 1914-1918. Bückeburg 1982. Geïll., ca. 100 p.
51045: BRITAINE, W. DE - De menschelyke wyshyd, of de weg des fortuins en het middel om zig in de wereld groot te maken. Vertaald uit het Engels door J.H., Amsterdam, Lakeman, 1722.
58632: BROCKDORFF, CAY VON, - Kants Teleologie, Inaugural Dissertation, Kiel 1898, 62 pag.
35634: BROCKTORFF, DETHLEFF, NOB. HOLSTEIN; PRAESES: CONRING, HERMAN - Disquisitio politica de prudentia peregrinandi [...] Helmstedt Henning Müller 1663
60638: BROECK, PIETER VAN DEN - De doorluchticheyt van Brederode uyt den graeflijcke huyse van Hollandt.
23782: BROECKE, PH. V.D. - Pleitrede betreffende de inkwartiering van officieren van z.m. landmacht in het vierde district van Zeeland, Middelburg 1839, 37 pag., orig. papieren omslag
36659: BROECKE, ANTONIE ABRAHAM JOHANNES VAN DEN, UIT AARDENBURG - Over wettiging van natuurlijke kinderen Leiden Van Nifterik 1879
7180: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Vaderlandsche poëzie. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
7177: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Gedichten. Rotterdam, wed. J. Allart, 1828. [Gebonden met:] Vaderlandsche gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, [1831].
7176: BROEK, LAMBERT VAN DEN - Tooneelpoëzy. Lombardyn, of De bedriegelyke procureur. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. [Gebonden met:] De verraderse medeminnaar, of 't Gelukte huwelyk door bedrog. Blyspel. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1715. [en met:] De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of De gelukte liefdelist. Amsterdam en Leiden, Hendrik Bosch en G. Knotter, 1720.
35668: BROEK, CHRISTIAAN JAN HAGEN VAN DEN, UIT NIJMEGEN - Onderzoek naar de bactericide werking van het palingroken Assen Van Gorcum 1948
65472: BROEK, L. VAN DEN., - Vaderlandsche gedichten, Vaderlandsche poezij, Nederlands Verlossing in 1813 herdacht. Feestzang, Willem de Eerste, Prins van Oranje. Feestzang ter inwijding van het standbeeld voor den grondlegger van Neerlands Onafhankelijkheid, 17 november 1845, dichtstuk, Wilhelmus van Nassauwen, volkslied; naar den originelen tekst van Marnix van St. Aldegonde; uitgegeven bij de onthulling van het Ruiter-standbeeld van Willem I Prins van Oranje, opgerigt door zijne majesteit Koning Willem-Twee
33215: BROEKE, GUILIAM VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de potestate mariti in uxorum, ex principiis juris naturalis et codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1822
22880: BROEKMAN, VAN DE VRANDE, GUNTHER MOHR - Tien brieven en andere stukken betr. een geldlening tussen C.J. Gunther Mohr en J.C. Broekman-van de Vrande te Amsterdam, 1955. Manuscripten.
3162: BROEKSMA, C. - Genealogisch overzicht van het geslacht Broeksma. Amsterdam 1987, 71 p., geïll.
33217: BROEKSMIT, TEUNIS, UIT ZWIJNDRECHT - Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 Rotterdam W.J. van Hengel 1891
31915: BROEN, MARCUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de Nilo [...] Utrecht W. van de Water 1724
66647: BROER, C.J.C., - Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar grondbezit (ca. 1000-1200).
34512: BROERS, CHRISTIAAN WOUTER, UIT ERP - De puerperale involutie der uterusspier Leiden IJdo 1894
14604: BROERSEN, JEF C.W. - 100 jaar Köster. De lange reis over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort.
7186: BROES, PETRUS - De peinzende Kristen, of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817. [4 delen in 1 band]
388: BROKKEN, H.M.; W.TH.M. FRIJHOFF (RED.) - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992. Den Haag 1992. Geb., geïll., 258 p.
390: BROKKEN, H.M.; W.M. LINDEMANN - Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. 2 dln. 's-Hertogenbosch 1977, 483 p.
3164: BRON, H.J.A. - Familie-aanteekeningen betreffende de familie van Ds. G. Lehman de Lehnsfeld, Ds. P.M. van de Laar, Ds. H. Bron, Ds. W.H. Toe Water. Zwolle 1932, 32 p.
64880: BRONDGEEST, P.Q., - Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis, het Klooster en de Balije van St. Catharina der Johanniter-ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht
19466: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
66602: BRONGERSMA, E., - Een leven lang Dr. Edward Brongersma.
42929: BRONGNIART, A. - Traite des arts ceramiques ou des poteries. 2 volumes 8° and an oblong atlas. Paris, 1844.
53027: BRONKHORST, S. VAN - Omstandig verslag van den moord gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel, met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken. Amsterdam, J. v.d. Hey en zoon, 1824.
30268: BRONS, L ( RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink, Laren 1986, geïll.
33167: BRONSVELD, WALRAND CORNELIS LODEWIJK, UIT OPHEMERT - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626. Proefschrift [...] Haarlem Erven Loosjes 1896
41398: BRONWASSER - Ons fundatieboek. N.V. Industrieele My. voorheen J.W. Bronwasser Cz, Breukelen, Breukelen 1928, oblong album, 91 pag., geb., geïll.
18954: BROOD, P.; P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
56754: BROOS, K, HEFTING, P., - Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw, Amsterdam 1993, geb., geïll. 223 pag.
58814: BROOS, TON (INL.) - De wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons, Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1986.
15036: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1966.
15034: BROUËRIUS VAN NIDEK, M. EN I. LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden [...], deel II. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
42022: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerlyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, [1732-1733].
47618: BROUERIUS VAN NIDEK, M., - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-meer by de sradt Amsterdam, Amsterdam, Entrop, 1768. Folio, origineel karton.
23474: BROUW, P. OP DEN E.A. ( RED.) - Kwartieren van het her en der, deel 1. Nijmegen 1980, 239 pag., geïll. Uitg. afd. Nijmegen, Ned. Genealogische Vereniging.
61872: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803) AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - Gate with traveller and mule
34756: BROUWER, CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis quaedam de legatis sistens Leiden P. van der Eyk 1765
55728: BROUWER, C. - Prent: 'Voorval met den jager van den Franschen ambassadeur in 's Hage, den 6en July 1788', gravure door C. Brouwer 1789, A. Fokke Sim. zn. exc.
31663: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma. Fries taalkundige (1789-1869) Assen Van Gorcum & Comp. 1941
32593: BROUWER, HENRICUS JOANNES THEODORUS, UIT BRUMMEN - Theses [...] Leuven Gebr. Vanlinthout 1877
33223: BROUWER, WOPKE WOPKENS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, de jure occupandi [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
35142: BROUWER, NICOLAUS, UIT MEDEMBLIK - Disputatio juridica inauguralis de emtione-venditione Leiden Henr. Verbiest 1663
35162: BROUWER, SEERPII, UIT LEEUWARDEN - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
38550: BROUWER, HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van de Zwolse boekverkopers 1772-1849, Leiden 1995, 360 pag., geb., geïll., mt stofomslag.
402: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw-, en begraafboeken, registers van overledenen, en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland, daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1959, 134 p.
62644: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803), AFTER BULTHUIS, JAN (1750-1801) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) - De Hollandsche Straat.
32303: BROUWERS, HUBERT JOACHIM - Academisch proefschrift over den staatsregtelijken toestand van Limburg in betrekking tot den Duitschen Bond [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1857
42987: BROWN, THOMAS - Biographical sketches and authentic anecdotes of dogs,
65439: BROWN, JOHANNES, - Christus de weg, de waarheyd, ende het leven. Inhoudende, hoe men Christus tot alles, en bysonder tot Heyligmaking soude gebruyken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown, Dienaar des H. Euangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Noch is hier bygevoegt een tractaat van den selven autheur, over Coloss. I. Vers 27. Den Vierden Druk verbetert en vermeerdert.
33912: BROWN, GULIELMUS LAURENTIUS - Oratio de imaginatione, in vitae institutione, regunda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1790
35310: BROWN, WILLIAM LAURENTIUS - Redenvoering over het allerheilzaamst verband en de vereeniging van den godsdienst met de wijsbegeerte Utrecht A. van Paddenburg 1788
56586: BRUCH (UITG.), - Die Augsburgische confession, Koln 1830, 148 pag.
41122: BRUCH, H - Kroniek der Friese Kronieken, antikritiek op Bolhuis' kritiek, Leeuwarden 1952, 52 pag.
5652: BRUCKEN FOCK, B.F.W. VON, EN P.D. DE VOS - Genealogie der uitgestorven familie De Huybert, Middelburg 1905,24 p., groot folio, slechte staat.
63922: BRUCKNER, WOLFGANG, - Imagerie Populare Allemande
31563: BRUEYS, JANUS RICHARDUS DE - Oratio de maximo felicitatis incremento [...] Utrecht O.J. van paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
406: BRUGGEMAN, J. - Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de orde van S. Benedictus, 1133-1574. 's-Gravenhage 1933, 94 p.
7192: BRUGGEMANS, ADRIANUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De kluizenaar op Formentera. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Rotterdam, J. Meijer, 1793.
35960: BRUGGENCATE, HENDRIK JAN TEN, UIT ALMELO - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1899
33908: BRUGGHEN, JACOBUS GULIELMUS VAN DER, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de rebus religiosis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
35152: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN - Commentatio ad quaestionem ab amplissima facultate juridica [...] 1826
66651: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN, - Antwoord van Mr. J.J.L. van der Brugghen, oud-minister van Justitie op een open brief van Mr. J.E. Goudsmit, hoogleraar te Leiden
66489: BRUGMANS, H., WACHTER, F., - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Band I: 1556 bis 1608. Band II: 1608-1625 (2 volumes)
23516: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in England naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 ....... ingesteld. 's-Gravenhage 1895, 516+61 pag.( boekblok los).
50979: BRUGMANS, H. (INL.) - Nederlandsche Handel en Industrie in 1913. Jubileum-uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid. Rotterdam, De Bont, [1913].

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27