Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35960: BRUGGENCATE, HENDRIK JAN TEN, UIT ALMELO - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1899
33908: BRUGGHEN, JACOBUS GULIELMUS VAN DER, UIT NEDERLANDS-INDI╦ - Dissertatio juridica inauguralis de rebus religiosis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
35152: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN - Commentatio ad quaestionem ab amplissima facultate juridica [...] 1826
23516: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in England naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 ....... ingesteld. 's-Gravenhage 1895, 516+61 pag.( boekblok los).
50979: BRUGMANS, H. (INL.) - Nederlandsche Handel en Industrie in 1913. Jubileum-uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid. Rotterdam, De Bont, [1913].
32205: BRUGMANS, H. - Het belang der economische geschiedenis. Leiden A.W. Sijthoff 1904
34012: BRUGMANS, CAROLUS PETRUS LUDOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali in jure Romano et hodierno [...] Amsterdam C.A. Spin 1834
34638: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
34640: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - III. theses juridicae. 1791
36590: BRUGMANS, IZAAK JOHANNES, UIT GRONINGEN - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 's-Gravenhage Nijhoff 1925
37082: BRUGMANS, H. EN C.H. PETERS - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan groei en ontwikkeling, 3 delen, Leiden [ ca. 1911], geb. in de originele groen/bruine linnen banden.
26320: BRUIJN, J.G. DE - Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Holl. My. der Wetenschappen 1753-1917, Haarlem 1977, 549 pag., geb., ge´ll., met stofomslag.
3260: BRUIJN, J. DE - Herkomst en verspreiding van de familie ColjÚ-Coljee. De Meern 1973, 64 p.
34510: BRUIJNE, JAN WILLEM DE, UIT GOES - De pessariumtherapie bij retroflexio uteri z.pl. z.n. 1898
53327: BRUIN, F. DE - Geschrift van den eerw. heer F. de Bruin, een der vier predikanten die (...) tegens den Pastoraalen-Brief geprotesteert hebben (...) z. pl., [1738].
27456: BRUIN FZN, C. DE - Johann Christian Meischke, ( 1763-1841 ), zijn voor- en nageslacht. Driebergen 1982, 139 pag., geb., ge´ll.
15047: BRUIN, CLAAS - Noordhollandsche Arkadia... Amsterdam: E. Visscher, 1732.
52583: BRUIN, CLAAS - [De lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid, met hist. aant. en printverbeeldingen. Amsterdam, Schagen, 1723].
7195: BRUIN, CLAAS - De dood van Johan en Garcias, op De onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis. Treurspel. Amsterdam, erven J. Lescailje en Dirk Rank, 1715.
37194: BRUIN, A. DE - "De schatten der Pellicanisten; over de blazoenen, het glas- en zilverwerk en de wandtapijten van de Haarlemse rederijkerskamer "" Trou moet Blycken "", Haarelm 2001, 216 pag., geb., ge´ll., met stofomslag."
37784: "BRUIN, SERVAAS DE; " - Geographisch-historisch woordenboek, 2 delen, Leiden, Noothoven v. Goor [ ca. 1869 ], 1248 = 1168 pag. Halfleer, doch ruggen los.( wel aanwezig )
31573: BRUINIER, JANUS BERNHARDUS HENRICUS, UIT LOCHEM - Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1821
60838: BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) - Dood van den Lt. Adm.: M.A. de Ruyter (Graftombe in de N. Kerk te Amsterdam)
59058: BRUINING, ALBERT, - Brief aan den hooogleraar J.A. Lotze en antwoord op het Libel geplaatst in de Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak voor het jaar 1807, no. lll, Franeker, 1807, 16 pag.
31551: BRUINS, DIRK, UIT DIEREN - Plutarchi vita Pompeii [...] Specimen literarium inaugurale [...] Zutphen A.E.C. van Someren 1882
3176: BRUINS SLOT, S. - Jan Bruins Slot, zijn vˇˇr- en nageslacht. Rotterdam 1963, 127 p., geb., ge´ll. (oblong)
36520: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Gezag en vrijheid bij Philippe de Commynes Assen Hummelen 1937
36532: BRUINS SLOT, JAN ALBERTUS HENDRIK JOHAN SIEUWERT, UIT DRAGTEN - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland Amsterdam Bakker 1931
52844: BRUINSMA, JOSEPHUS JOANNES EN EVERT BLOEMBERGEN - Geregtelijk-scheikundig onderzoek eener arsenik-vergiftiging. Overdruk uit Haaxman, Tijdschrift voor Wetensch. Pharmacie, V. Voorburg, A.M. Broedelet 1853.
20584: BRUINVIS, C.W. - De graaf van Leicester te Alkmaar, overdruk Oud-Holland 1903, 6 pag.
20582: BRUINVIS, C.W. - Maerten Jacobsz. Formerius, Petrus Schouten, 2 extracten uit Bijdr. Bisd. Haarlem, 3 pag.
20572: BRUINVIS, C.W. - Alkmaarsche begrafenispenningen, overdruk Tijdschr. Munt- en penningkunde 1907, 6 pag+plaat.
20574: BRUINVIS, C.W. - Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren, Alkmaar 1894. Niet in de handel, 46 pag.
20570: BRUINVIS, C.W. - Penning ter eere van W.G. ten Houte de Lange, overdruk, 4 pag.
20568: BRUINVIS, C.W. - Afzetting en vervanging van den pater en de mater van het jonge hof te Alkmaar in 1568, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 14 pag.
20562: BRUINVIS, C.W. - Het papengilde te Alkmaar. Overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 8 pag.
20566: BRUINVIS, C.W. - De stichting van het Roomsch-Catholiek weeshuis te Alkmaar. Alkmaar 1905, 16 pag., ge´ll.
20560: BRUINVIS, C.W. - Geschiedenis der kapel, thans de tweede kerk der N.H. gemeente te Alkmaar, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 23 pag.
20558: BRUINVIS, C.W. - De zeven getijden in de parochiekerk te Alkmaar, overdruk Arch. Kerkgesch. 1897, 8 pag.
35434: "BRUMMERUS, ANDREAS, UIT STARGARD POMMEREN; PRAESES: CRUGER, FRIEDRICH" - Disputatio ethica de virtutibus, quae in gubernatione affectuum ad corpus relatorum occupantur, nim: De fortitudine et temperantia [...] Rostock Moritz Sachs 1614
56618: BRUN, PIERRE LE, - Marie Stuart, tragedie en cinq actes, Bruxelles, Remy, 1820, 75 pag.
43271: BRUN, LE - Afbeelding der hertstogten of middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen, door de heer Le Brun (...) in het Nederduits vertaalt door F. de Kaarsgieter. Amsterdam, v.d. Plaats, 1703.
17104: BRUNET, J. CH. - Manuel du libraire et de lĺamateur de livres [etc]. 5e herz. en verm. druk, Berlijn, Altmann 1922. Complete set van de beste uitgave., 9 delen.
35954: BRUNGER, JAN, UIT O.L.VROUWE PAROCHIE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
15608: BRUNNER, P.L. - Reise des P. Reginbald M÷hner, Benedictiners von St. Ulrich in Augsburg, als Feldcaplans bei den fŘr Spanien geworbenen und unter den Commando des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden gefŘhrten deutschen Regimentern in die Niederlande im Jahre 1651. [...]. Herausgegeben von Dr. P.L. Brunner. Augsburg: Butsch, 1872.
36170: "BRUNONE, FRANCISCO ROMANO (BRUNO), UIT LEIPZIG; PRAESES: PRAETORIUS, JOHANN" - Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita. Oder von des Storchs Winter-Quartier .... Leipzig J.C. Brandenburger 1702
57474: BRUSSE, M.J. / DIRK NIJLAND, - Boefje, naar het leven verteld door M.J. Brusse. Op 14 steenen in prent gebracht (.....) door Dirk Nijland (......) met een voorrede van Johan de Meester, Rotterdam , Brussel, 1906.
61852: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Portrait of the artist Franciscus Andeas Milatz (1764-1808) in his death bed
61854: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Farm with two figures
61856: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Abday te Rijnsburg [series title: Verschijden Landschappen]
61870: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Two figures standing at the edge of the woods
61858: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Fallen house in the woods [series title: Verschijden Landschappen ?]
55156: BRUSSEL, A. VAN (RED.) - Asmodee. Jaargang 57 (1910), nrs. 1 t/m 52 (mist nrs. 15 en 17).
61868: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Breederoode [series title: Verschijden Landschappen]
61860: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Path in the woods with cart and horseman
61862: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Path in the woods with cart and horseman
61864: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Church tower by a path
61866: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Two figures on a bridge in a landscape
39202: BRUUN, DANIEL ( ED.) - The travellers guide to the Scandinavian countries and Iceland, Kopenhagen [ ca. 1908 ], 72 +72 +72 + 64 pag., ill., hardback.
60730: BRUYN, NICOLAAS DE (1571-1656) - INGRESSUM AUTEM IESUM CAPERNAUMUM ADIIT CENTURIO... (Royal Bible)
30622: BRUYN, J. E.A. (RED.) - Aanwinsten Nederlandse Musea 1960-1990. Een keuze uit dertig jaar, verworven met steun van de Ver. Rembrandt, Amsterdam 1990, ge´ll., geb.
59666: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IANUS DUZA... (portrait of Janus Dousa)
59668: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IACOBUS LATOMUS THEOLOGUS (portrait of Jacob Masson)
60286: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER AMMAN, JOOST (1539-1591) - Marching soldiers
60030: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - DURNHOFERUS THEOLOGUS (Portrait of Lorenz DŘrnhofer)
60288: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER TITIAN, OR VECELLIO, TIZIANO (1485/90-1576) - CHRISTI TRIVMPHVS (The Triumph of Christ)
60284: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The fountain of youth
60028: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - IO SEBASTIANUS PFAURSERUS D. MAXIMIL II ADIG ECCLESIAS (Portrait of Johann Sebastian Pfauser)
60536: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - De Hoopman van weisheyt. Le capitaine prudent
60282: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - Empty coat of arms with knight
58708: "BUCHNER, A.;" - Vom Glockenspiel zum Pianola, Praag 1959
43158: BUCHOTTE - Les regles du dessein et du Lavis, pour les plans particuliers des ouvrages & des batimens (...) architecture militaire que civile. Paris, Jombert, 1722.
35554: "BUCHTA, LEONARDUS, UIT ALTHEMIO-FRANCUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C. SAMUEL" - Ex argumento antiquitatis deipnosophisticae [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
41806: BUCQUOY, E.L. - Les Gardes d'Honneur du Premier Empire, Nancy 1908, 301 pag., ill. with 8 handcoloured plates of uniformes by the author. Good copy.
35956: BUDDE, WEIJER ANTONIJ COST, UIT DIEPENVEEN - Stellingen .... Groningen J.B.Huber 1875
15055: BUDDINGH, D. - Wandelingen door De Betuwe, ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche oudheden (1854-1860). Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861.
41614: BUDDINGH', D - Feesten en feesttijden. Natuur-kerk- en volksfeesten in oorsprong en beteekenis, Antwerpen, Buschmann, 1869. Origineel karton, 201+(2) pag., omslag beschadigd en los.
22784: BUDSIN, HURLEBOUDT - Alliantiewapen Budsin-Hurleboudt met de 16 kwartierwapens, manuscript, 1 pag. Pentekening, 18e eeuw.
26312: BUEREN, TRUUS VAN - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem te aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. Hilversum 1993, 686 pag., geb., ge´ll., met stofomslag. Als nieuw [dissertatie].
42121: BUFFON - Morceaux choisis. Recueil de ce que ce grand naturaliste. Paris, Boiste, 1823.
42195: BUFFON, G.L.L. COMPTE DE - Le Buffon classique de la jeunesse ou Resume d'histoire naturelle. Ouvrage neuf. Paris etc., 1837.
17087: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht: HES, 1979.
39070: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff & Deken, een biografie, Leiden 1984, 416 pag., ge´ll.
52881: BUIJNSTERS, P.J. - Levens van beruchte personen. Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e- eeuw, Utrecht, HES, 1980.
27976: BUIJS, P - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen, Amersfoort 1844, 192 pag., geb., half leer.
58982: BUIJS, - De kleine Buijs. Natuurkundig schoolboekje, Groningen, Smit, 1859, 85 pag.
55648: BUIJS, EGBERT - Proces crimineel in de zake van Egbert Buys, hofraad en actueel commissaris van zijn koninklyke majesteit van Polen, Keurvorst van Saxen, gedaagde, contra jonkheer Diderik van Lockhorst, heer van Ter Meer, hoof-officier der stadt Utrecht, r.o. eisscher, Kleef/Nijmegen, R. Sitzeman/H. Heymans, 1755.
32023: BUIJS, JOANNES THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure communis principiis regendo [...] Amsterdam C.A. Spin & Zonen 1850
33676: BUIJS BALLOT, CH.H.D. - De herstelling der Utrechtsche hoogschool in 1813 . Feestrede.
36502: BUIJS, J.T. - Het wezen van den constitutionelen regeringsvorm Haarlem Kruseman 1862
32887: BUIJTENEN, M.P. VAN, UIT ROTTERDAM - De grondslag van de Friese vrijheid. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1953
436: BUIJTENEN, M.P. VAN - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage. Dokkum 1944. Geb., ge´ll., 121 p. Met 3 losse kaarten.
57126: BULDER, NICO, - Exlibris, met een inleiding van Johan Schwenke, Wassenaar, 1939.
57128: BULDER, NICO, - Nieuwere exlibris Nico Bulder. Ingeleid door Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pers, 1959.
7201: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1871. [2 delen]
7203: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Een beeld der toekomst. Romantiesch gedicht. Ontleend aan de geschiedenis der kerkhervorming en die der onbeslotene gemeente te Utrecht, tijdens Huibert Duifhuis. Den Haag, P.H. Noordendorp, 1849.
60198: BULTHUIS, JAN (1750-1801) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) PUBLISHED BY SMIT, JAN (1726-1807) - [The little street of Amsterdam]
41880: BULTHUIS-DRAYER, J - Genealogie Bulthuis-Drayer, Roden 1994, 277 pag., geb., ge´ll. Enkele vlekjes op kaft.
4450: BULTHUIS, R.J. - De stam [der protestantse Polakken]. Den Haag 1937, geb. Niet in de handel. Oplage 200 exx. Mooi drukwerk.
7212: BUMA, JOHANNES - Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, z.n.], 1767.

Next 100 books from Antiquariaat Goltzius

4/22