Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61570: AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Two views on Amsterdam ['Veue d'Amsterdam' and 'Autre veue d'Amsterdam]
60398: AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Winter [The four Seasons: set title]
60602: AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Philip William, Prince of Orange
60682: AFTER BARBIERI, GIOVANNI FRANCESCO (1590-1666) GUERCINO - St. John the Baptist (?)
60678: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ crowned with thorns (set title: Passion of Christ)
59662: AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - S. MATTHEVS.
60790: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60854: AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61820: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Haerlemmer Poort
59980: AFTER LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
61812: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys
61814: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - 't Huys Zee-Burg
61838: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadts Herbergh
61876: AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) AND VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Shepherds and animals
61840: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - A. Hand en B. Voetboogs Doelens
59778: AFTER BROUWER, ADRIAEN (1605/06-1638) - The village surgeon
61189: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753) - La Ville de Londres (mirrored)
61229: AFTER: BLANKAERT, P. VAN (18TH CENTURY) - Vuë d'une ruë à Nanking (mirrored)
61266: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm beyond a canal (near Haarlem)
63444: AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - A Lion, Three bust portraits and the Bridge at Klein Kostverloren on the Amstel.
63262: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The well [set: Landscape scenes with ruins] (de put met vrouw en ezel).
63260: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (haven met ronde toren).
42: AGNOOSTUS, - Leen- en papier-adel. Leiden 1864. Geb. (watervlekkig), 226 p.
23742: AGRON, A.N. - Verzameling van opstellen, geschikt om de Hollandsche jeugd ....tot de kennis der Fransche taal op te leiden, 5e druk, Amsterdam J. Allart 1811. 20 + 512 pag., halfleren band. Ietwat smoezelig exemplaar.
50654: AGRON, A.N., - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van haare moedertaal (.....) tot de kennis der Fransche taal opteleiden, derde druk, Amsterdam, Allart, 1801, 20+560 pag., gebonden in half leer.
44: AHNENPASS, - Der AHNENPASS, herausgegeben vom Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands E.V. Berlin [ca. 1938]. 48 p.
43580: AILLY, A.J. ,D' - Willem Bentinck van Rhoon en de diplomatieke betrekkingen tusschen England en de Nederlandsche Republiek gedurende de laaste jaren voor den vrede van Aken in 1748, Amsterdam 1848, 200 pag. [dissertatie].
6737: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; L.C. CNOPIUS (VERT.) - De sterrekamer, een geschiedkundige roman uit den tijd van Jacobus I. Vertaald uit het Engels door L.C. Cnopius. ‘s Gravenhage, K. Fuhri, 1855.
6735: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - Hilary St. Ives. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1872. [2 delen]
6736: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; J. FRIESSON (VERT.) - Karel Stuart en Cromwell of De koningseik op Boscobel. Vertaald uit het Engels door J. Friesson. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1875. [2 delen in 1 band]
6734: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - De Tower te Londen, of Lady Joanna Grey. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1841. [2 delen in 1 band]
2884: AKERLAKEN, D. VAN EN C.A. CHAIS VAN BUREN - Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken. Haarlem 1889, 148 p. (Een fraaie Enschedé-uitgave op geschept papier, perkament omslag, niet in de handel.)
23542: AKIHARY, H. - Ir. F.J.L. Ghijsels, architect in Indonesia [1910-1929], Utrecht 1996, 128 pag., geb., geíll.
59423: VAN DEN AKKER, PORTRETFOTO, BLEUZÉ. - Portretfoto van Maria Sophia van den Akker, geb. Rotterdam, 28-5-1903, dr. van Antoon van den Akker en Maria Hooijkaas, tr. Rotterdam, 28-3-1929 met Willem Jan Cornelis van Prooijen, zn. van Cornelis van Prooijen en Geetrtruij Jongejan. Foto is gedateerd 2 mei 1923 en gemaakt door W. Bleuzé, fotograaf te Rotterdam [Willem Bleuzé (1898-1954, tot 1923 werkzaam te Rotterdam, daarna te Leiden of Willem Bleuzé (1873-1948), zijn vader, werkzaam tot 1924 te Rotterdam]. M14714
2886: AKKER, W.L. VAN DEN - Oorkondenboek 1413-1913. Leiden 1942, 756 p., geb.
39936: AKKER, W. V.D. - De Oude Kerk te Katwijk aan de Zee, uitgegeven ten bate van het herstel, Katwijk 1924, 46 pag., geïll.
6674: AKKERMAN, J.B. - Het ontstaan der ambachtsgilden.
32081: ALBARDA, CORNELIUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegio venditoris rei immobilis [...] Groningen J. Römelingh 1825
34082: ALBARDA, BINSE, UIT FRIESLAND - Dissertatio iuridica inauguralis continens selecta ad locum codicis civilis de bonorum partre, quae liberis ex parentum, et parentibus ex liberorum hereditate debetur [...] Groningen J. Römelingh 1819
22978: ALBERDA - Aantekeningen betr. de Groningse familie Alberda, 18e-eeuws, manuscripten, 6 p.
32083: ALBERDA VAN EKENSTEIN, WILLEM, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de favore nondum natorum in iure [...] Groningen J.J. Homkes 1812
32085: ALBERDA VAN MENKEMA, UNICO ALLARD, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis; praecipue de eo quod fit ob malitiosam desertionem [...] Leiden H.W. Hazenberg 1827
3060: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN N. DE ROEVER - Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't geslacht Boelens. Amsterdam 1884, 55 p., groot folio.
36014: ALBERS, DERK, UIT ZUTPHEN - Gedeputeerde Staten der provincie en hun werkkring 's-Gravenhage Trio 1907
27874: ALBERTS, W.J. ( UITG.) - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van keizer Maximiliaen, Groningen 1957, 176 pag., geb., geïll.
14885: ALBERTS, W. JAPPE, EN J.M. VAN WINTER - Nederland vóór honderd jaar, 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij. ‘s Gravenhage 1959.
36804: ALBERTS, J.E. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboortevan den mensch. Populair geschetst en voorzien van ca. 280 toelichtende illustraties en uitlegbaar model, in 7 afdeelingen, van het vrouwelijke zwangere lichaam. 7e druk, Amsterdam, z.j., 192 pag. Met gekleurde uitvouwbare plaat in 7 lagen van het vrouwelijk lichaam.
24010: ALBLAS, J. EN J.F. VAN SOMEREN - Incunabelen [in Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht], Utrecht 1922, 230 pag., geïll. Goed exemplaar.
59317: ALBUM AMICORUM J.P.E. FAURE, [DEVENTER, LEIDEN, KAAPSTAD] - Album amicorum van J.P.E. Faure, 1830. Oblong boekje geheel in marokijn-leren band met sierrand in goud en goudopdruk op voorkant J.P.E. Faure. Ca. 26 inschrijvingen van onder anderen A. Amyot (Deventer oktober 1830), J.D. Overbeek (Kaap de Goede Hoop maart 1830), P.J. Denijssen (Leiden), uit Deventer: A.E. Amyot, C.L. Amyot geboren Van Karnebeek, jonge vriend Willem Amyot, C.P. Amyot, zuster E.F. Faure geboren Bartholomi, broer A.C. Mom Faure, L.C. Amyot, de ondeugende mevrouw Smit met andere naamstekening L.E., Kaapstad: nicht J.A. Smuts, nicht M.E. Smuts, nicht C.J. Smuts, vriendin A.M. Hoffman, J.C. Jurgens, M.C. Jurgens, J.S. Jurgens, vader A(?) Faure sr, Leiden: oom D. Denijssen, vriend J. Smuts, peetzoon Bram(pie) Denijssen, tante M.C. Denijssen-Smuts, moeder S.M. Faure-Smuts. Met oude familiefoto (vader, moeder en twee kinderen, vergeeld).
9093: MUZEN-ALBUM - Muzen-album. 1849. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1849. [1 van 2 delen]
61874: ALDEGREVER, HEINRICH (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [6/12]
41338: ALEM, H. V. E.A. (RED.) - De gouden guld 1933-1983. Kring van schuttersgilden Land van Cuijk, Venlo 1983, 2 delen in 1 band, 655 pag., geb., geïll., met stofomslag.
25058: DIDEROT & D’ALEMBERT - Recueil de planches.
42889: D'ALENCE, JOACHIM - Verhandelingen over de barometers, thermometers en notiometers of hygrometers. Uit het Fransch vertaalt. 's Gravenhage, J. de Jongh, 1730.
52641: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie, 2 delen, Amsterdam 1902.
36718: ALETRINO, A. E.A. (RED.) - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885- 1910. 's-Gravenhage 1910, 64 + 295 pag., wit kartonnen band met opdruk.
33996: ALEWIJN, JAN. JOH. FRED., UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, de necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes [...] Utrecht N. van der Monde 1828
58488: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN, - Een vermoedelijk slotwoord, Leiden, Engels, 1879.
34850: ALEXANDER, FREDERIK SIGISMUND - Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskundemet die van lateren tijd Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
59850: ALFF, PAUL VAN (1878-1962) - HAARLEM: TWAALF STEENDRUKKEN VAN PAUL VAN ALFF
28164: ALI COHEN, L. E. A. - Praktisch volksboek gewijd aan de verspreiding van kennis en beschaving onder alle standen der maatschappij, Antwerpen, v. Dieren, 1866, geïll. met 175 houtgravures, geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
60522: ALIGHIERI, DANTE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De Hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald door Jan Jakob Lodewijk ten Kate, met platen van Gustave Doré. Leiden, A. W. Sijthoff, n.d. [1880].
25098: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
24946: ALKEMADE, C. VAN EN P. V.D. SCHELLING; - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van maaltyden en het drinken.
20487: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Inleidinge tot het ceremonieel en de plegtigheden der begraavenissen en der wapen-kunde, Delft, A. Voorstad, 1713.
52643: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vordering voor 't Hof van Holland onder de eerste graaven, 2e druk, Delft, A. Voorstad, 1702.
52645: ALKEMADE, CORNELIS VAN. - Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog. 2e druk. Rotterdam, Ph. Losel, 1756.
42430: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn. 2 delen in 1 band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
16065: ALKMAAR - Alkmaar, Holland. Uitg. “Alckmaria” Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer [ca. 1930?], 8p.
16064: ALKMAAR - Alkmaar and its environs, issued by “Alcmaria”, association for the promotion of touring, with the kind assistance of the corporation of Alkmaar, [ca. 1922], 96 p.
16063: ALKMAAR - Souvenir aan Alkmaar, 12 foto’s in groenige afdrukken in leporello-vorm, in blauw linnen omslag, zonder naam en zonder jaar [ca. 1910?].
14891: ALLAN, F. - Het eiland Ameland en zijne bewoners. Amsterdam: Wed. Borleffs & Ten Have, 1857
19748: ALLARD, H.J. - De Nobelaers, ook in betrekking tot Vondel.
61392: ALLARD, CAREL - Veld-heere klokspys op 't kasteel v[an] Ryssel
55823: ALLARDT, HUIJCH - Prent: 'Woedende wraeck van Isack Dorislaer, op den elfden May des jaers 1649 binnen Schraven-haghen, verschenen', gravure Huijgh Allardt exc. tonende de moord op Doreslaar in een Haagse herberg. Met eronder een vers in boekdruk 'elck sijn tijdt'.
27934: ALLEN, W.C. - A Quaker diary in the orient, San Jose 1915, 101 pag., geb., geïll. Good copy.
47452: ALLIES, TH.W., - Journal d ún voyage en France et lettres ecrites d'Italie, Paris, Casterman, 1857, 332 pag., half red. morocco.
6756: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utregt, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen op het spinnen, d. 5. April 1781. Gedrukt ten voordeele van het spinwerk en te bekomen voor een zesthalf. Utrecht, A. van Paddenburg, [1781].
56524: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht, van Terveen, 1821.
34628: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - V. theses juridicae. 1791
6752: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 3e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
6759: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Gedigten en overdenkingen. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. 4e druk Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1778.
6758: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
6757: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHART; MARTEN WESTERMAN; FRANCIJNTJE DE BOER - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1787. [Gebonden met:] Gedichten voor kinderen. [2e druk]. Haarlem, François Bohn, 1813; [en met:] Gedichtjes voor kinderen. 3e druk. Amsterdam, Marten Westerman, [1825]; [en met:] Gedichtjens voor kinderen. Haarlem, François Bohn, [1822].
6754: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd. Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1796.
6745: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen. 4e druk. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1835.
31601: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio iuridica inauguralis, continens quaestiones quasdam iuris [...] Groningen J.J. Homkes 1825
6747: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen. Derde druk, Utrecht, van Terveen , 1813
6748: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1847.
6751: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Ter gedagtenis. [Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1800].
33360: ALPHEN, HENRI CHARLES VAN, UIT MEESTER CORNELIS - Stralingsmeting aan Wolframlampen. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
34626: ALPHEN, J. W. [ MET DE PEN GECORRIGEERD IN J.T.W.] VAN - Theses juridicae 1791
31939: ALSCHE, A.G.C., UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum de Jacobo Catsio, jcto [...] Leiden Haak en Comp. 1838
52649: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W., J.A.H. NETSCHER EN A.C. PIERSON. - Rapport aan zijne excellentie den minister van justitie [...] der door hen gedane opneming van eenige buitenlandsche gevangenissen, met daaruit voortvloeijende beschouwingen en voorstellen nopens het gevangeniswezen in Nederland. 's Gravenhage 1858.
43188: ALSTORPHIUS, JOANNES - Dissertatio philologica de Lectis, Subjicitur ejusdem de lecticis veterum, Diatribe. Amsterdam, Wolters, 1704.
58607: ALTENA, D. VAN, - Receptieboek van Dirk van Altena en zijn echtegenote Neeltje Janssen op vrijdag 4 maart 1974 te Marken om 14,30 uur.
59830: ALTING MEES, F. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
31929: ALTING MEES, FOKKO, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes de mora [...] Groningen J. Römelingh 1842
36184: ALTMANN, ANTON. LAURENTIUS, UIT NEOBURGO-FRISIUS ORIENT.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG - Exercitatio historica de originibus cognominum Wittenberg Christian Fincelius 1682
16072: AMELAND - Het Friese Waddeneiland Ameland, [uitgave gemeentebestuur, 1956], 24 p.
23074: AMERIKA, PELLA, ROMIG - Ella Dutcher Romig, Another trek to Pella from notes in her diary of May 1942, New York 1945, 43 pag. Gedrukt (in genummerde oplage van 250 exemplaren) op handgeschept papier.
58988: AMERSFOORDT, JACOB, - De vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synoden, gehouden binnen Dordrecht, in den jaare 1618 en 1619 (....) uitgegeven met een voorrede Amsterdam, C. Byl, 1780, 32+64+(5) pag.
6536: AMERSFOORDT, J.P. - La Suppression des églises Wallonnes dans les Pays-Bas en Août 1843. Amsterdan 1843. 36 p, zonder omslag.
33998: AMERSFOORDT, JACOBUS PAULUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridico-politica de cura magistratus circa institutionem publicam [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
16081: AMERSFOORT - Amersfoort als woonplaats. Uitgegeven door de reclamecommissie der gemeente [ca. 1927], 142 p.
16076: AMERSFOORT - Uit het hartje van Nederland.Wandelgids Amersfoort & omstreken. Amersfoort, Slothouwer, 1899, 120 p.
52655: AMEYDEN, PIETER VAN - Smeekschrift om vergiffenis van gepleegde staatkundige misdrijven in den jaare 1789 aan de Staaten van Holland en West-Vriesland [Leiden, 1798].
36760: AMI DE LA JUSTICE, UN - Une fleur sur le tombeau de Louis XVI. Nouvelle edition, corrigée & augmentée, Berlijn 1793, 112 pag. met sierpapier beplakt kartonnen omslag.
23512: AMICIS, E. DE - Les thermopyles Vaudoises. Extrait de Alle Porte d'Italia (vertaling A.Gautier), Lausanne 1886, 86 pag.
24571: ALBUM AMICORUM - Album amicorum 1779-1797.
60915: AMMAN, JOST - Wapen und Stammbuch darinnen der Keys. Majest., Chur und Fürsten, Graffen, Freyherrn, deren vom Adel, etc. Mit kunstreichen Figuren durch den weitberühmpten Josten Amen gerissen sampt iren Symbolis und mit Deutschen Reymen geziert, (...) verlegt durch Sigmundt Feyrabendt.
19432: AMMANN, JOST - Wappen- & Stammbuch.
55518: AMMANN, [WILHELM] - Die Kriminal-Prozedur gegen Jakob Müller von Stechenrain, im Kanton Luzern, Mörder des sel. Herrn Grossrath Leu von Ebersol, in popularer Darstellung bearbeitet. Zurich, F. Schulthess, 1846.
20049: AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES - Proza en poëzy. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1850.
34222: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de furtis ex jure XII tabularum [...] Amsterdam C.A. Spin en Zoon 1845
39296: AMORIE V.D. HOEVEN, A. DES; - Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaensz. de Ruyter te Vlissingen, op den 25-8-1841, Leeuwarden, Suringar, 1841, 34 pag.
35432: AMPLINGIUS, JOANNES ASSVERUS - Programma in obitum honestissimae matronae Ursulae Scherffenbergiae, conjugiae viri [...] Dn. Thomae Lindemanni, j.u. doctoris, professoris & practici celeberrimi Rostock Joachim Fuess 1614
42331: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (...) mitsgaders Petri Scriverii, Laure-kranz voor Laurens Koster. Haarlem, A. Rooman, 1628.
43814: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS, - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (.....) door S. Ampzing (.....) mitsgaders Petri Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster, Haarlem, Rooman 1628. 4o. Geheel perkament uit de tijd, (90)+520+(6)+100 pag. Mist de meeste illustraties, boekblok los in de band, watervlekken.
7764: AMSTELBROUWERIJ - Nagalm van de feesten, gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Amstelbrouwerij 1870-1945.
22542: AMSTERDAM, HUIS MOLENSTEEG - “Lijst der papieren en bewijzen van eigendom, behorende tot een huis en erve in de Molensteeg, het tweede huis van de Oude Zijds Achterburgwal ZZ, Wijk 3 D1 G24 nr 11 Oude verp. nr 532, nieuw nr 544”, manuscript, folio, 4 p.
22480: AMSTERDAM, STUDENTENLEVEN, U.N.I.C.A. - Lustrumboekje van het Westersch-Litterarisch gezelschap U.N.I.C.A. uit het jaar 1930, 31 p.
59356: AMSTERDAM, HERSTELD EVANGELISCH LUTHERSCHE GEMEENTE, STEENKUIJL, WELCKER, WESTHOFF, MEIJER. - Getuigschrift voor Franciscus Marinus Hohannes Steenkuijl van de Hersteld Evangelische Lutherse Gemeente te Amsterdam als blijk van getrouwe opkomst en getoonde ijver op de zondagsschool gedurende het jaar 1887. Getekend door hoofdonderwijzer H.L. Welcker end e commissieleden J.F.G. Westhoff (stempel) en Joh. C. de Meijer (stempel), gedateerd 8 januari 1888, deels gedrukt (sierrand) en deels in handschrift NB Franciscus Marinus Johannes Steenkuijl, geb. Haarlem, 23-5-1874, zn. van Franciscus Jacobus Steenkuijlen Jacoba Johanna Klara Denker.
16109: AMSTERDAM - Amsterdam, Amsterdam, Allert de Lange [ca. 1900?], oblong boekje met 12 ingeplakte fotografische afbeeldingen met tekst eronder gedrukt. Vochtvlek in papier, niet in de foto’s.
16105: AMSTERDAM - [Lucifers in hoesje t.b.v. toeristen.] Op het omslag “Amsterdam, capital of the Netherlands” en “Amsterdam gateway to Europe” en binnenin “For general information apply to Public Relations Office, Town Hall, room 159” [ca. 1950?]
16106: AMSTERDAM - [Wandelkaart.] Het Amsterdamse bos, Uitg. Dienst Publieke Werken, Amsterdam 1955, 66x39 cm.
16102: AMSTERDAM - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre, Amsterdam 1925, groot 4º, 45 p.
59354: AMSTERDAM, KENNIS, BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDING. - Prospectus van John Kennis' Kleding-service te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met afbeeldingen, prijslijst huur dames en herenkleding (bruidsjurken, jacquets enz.), met aanwijzingen voor correcte kleding bij diverse gelegenheden, 8 p., geniet, gedrukt, 1952-1953.
16097: AMSTERDAM - Guide d’Amsterdam, Français, Anglais, Allemand, Hollandais. [ca. 1910], z.pl., 48 p.
16095: AMSTERDAM - Geïllustreerde gids van Amsterdam en omstreken. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [ca. 1901], 8+184+12 p. Los in de kaft.
16087: AMSTERDAM - Souvenir d’Amsterdam. 58 dessins de Fr. Wittig. Reproduction xylographique par R. Brend’amour & Comp., Düsseldorf, Verlag von Frederik Muller & Co, Amstdm, Amsterdam [ca. 1880].
16089: AMSTERDAM - Amsterdam. Gids met platen. 2e veranderde uitgave. Amsterdam, Van Holkema, 1883, 266 + 48 p.
58941: TRESLING & CO HOF LITHO AMSTERDAM, - Prinses Wilhelmina Helena Paulina Marja. Chromolithografie, 35x25cm. Portret van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden.
59338: AMSTERDAM, VRIJDENKERS-VEREENIGING "DE DAGERAAD", HEIJERMANS, TONEEL, MESMAN, HELDE, DE REDE - Programma van de Vrijdenkers-Vereeniging "De Dageraad", afdeeling Amsterdam van de Heijermans-ochtend op zondag 12 januari 1930; Jan Mesman draagt voor fragmenten uit "Ghetto" van Herman Heijermans. Muzikale medewerking John Helden, viool en B. van Rede orgel en piano, 4 p., gedrukt.
15724: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Physiologie van Amsterdam door een’ Amsterdammer, geïllustreerd door F.C. Fuchs. Amsterdam: Ceepel & Brat, 1844, herdruk Zandvoort: Minerva, [ca 1970].
58944: JOS VAS DIAS & CO AMSTERDAM, - Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm.
59397: AMSTERDAM, DIEPENVEEN. - Rekeningen en kwitanties voor fa. A.C. Diepenveen te Amsterdam van diverse firma's te Amsterdam, gedateerd 1930-1951 ( 9 stukken). NB Dordrecht Gasartikelen aan A.C. Diepenveen; NV Wed. E. Kan & Co's manufacturenhandel aan A.C. Diepenveen; Amsterdamsche Agenturen en Modehandel (D. van der Heijden) aan cliëntèle; J.H. Muller jr voor A.C. Diepenveen; NV v/h S. Henselijn aan A.C. Diepeveen; Leon Hirschel voor A.C. Diepeveen; M. Schönberg & Co aan Fa. Diepenveen; NV Nederlandsch-Aziatische Handelmij voor A.C. Diepenveen (Alcodi); Zellwollgarnspinnerei in Hilden, Duitsland (aanbiedingsbrief bij ingebruikneming fabriek en verschijnen publicatie). M14690
59336: AMSTERDAMS LYCEUM, AMSTERDAM, WOII, - HALO (Het Amsterdamsch Lyceum Orgaan], 24 jgn., 2 september 1941, nr. 1, openingsnummer speciaal voor nieuwe leerlingen, met overzicht van alle werkzame clubs aan dit Lyceum [ills, advertenties, 32 p.].
14901: AMUSEMENS - Les Amusemens de la Hollande. Avec des remarques nouvelles et particuliers sur le genie, moeurs et caractères de la nation. Entremeles d’épisodes curieux et interessans. 2 delen in 1 band. Den Haag: P. van Cleef, 1739-1740.
33039: ANDALA, RUARDUS - Oratio de ecclesia satiata sive irrigua non addenda sitienti, Deut. XXIX. 19 Franeker Henricus Halma 1726
20666: ANDEL, M.A. VAN - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde ( 1400-1800 ), Amsterdam 1946, geb., geïll., met stofomslag.
32575: ANDEL, MARTINUS ANTONIE VAN, UIT GORINCHEM - Volksgeneeskunst in Nederland. Proefschrift [...] Utrecht J. van Boekhoven 1909
6763: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN; C.M. MENSING (VERT.) - Winteravondvertellingen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1853.
5156: ANDERSON, MICHAEL A. - Anderson Families of Westertown and the North East of Scotland ..., Chichester 1984, 176 p., geb., geïll.
39232: ANDERSON, J.W.; - Shipmasters business compendium including hints to young shipmasters on insurance (...), 6th edition, Glasgow 1925, 109 pag., geb.
14905: ANDREAE, A.J. - Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, 2 “gedeelten”. Kollum: T. Slagter, 1885.
33211: ANDREAE, GAJUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de privilegiis, hypothecis et decennali inscriptionum renovatione ad articulum 2154 codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
34000: ANDREAE, ARNOLDUS JOHANNES, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, de autocheiria [...] Groningen J. Rümelingh 1807
33788: ANDREE, GERHARD HEMMO, UIT EMDEN - Disputatio juridica inauguralis de fatis juris romani & germanici [...] Groningen Johannes Lens 1704
44024: ANDRIESSEN, P.J.; - Gedenkboek der nationale feestviering van den 12-5-1874. Arnhem 1874, 336 pag., geb. in half leer, met portret Willem III.
27696: ANDRINGA GZN, W - De Oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching, Utrecht, z.j. 84 pag., geïll. Leuk gekleurd omslag.
52660: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Pleidooijen van mr. D. van Raalte en mr. G. Delprat in zake jonkheer R.L. van Andringa de Kempenaer eischer, tegen de erfgenamen van wijlen koning Willem II, gedaagden, gevoerd voor Hoogen Raad der Nederlanden op 21 Februarij 1851, 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1851.
52661: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Eene geschiedkundige bijdrage tot eene juiste waardering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand maart 1848, 1e gedeelte 2e druk, 's Gravenhage, H.G. Stahl, januarij 1853.
52663: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, 's Gravenhage 18-11-1853.
52659: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Fragmenten uit mijne portefeuille, door Jonkheer L. [op omslag: R.L.] van Andringa de Kempenaer. 1e- stuk, 's Gravenhage [februari 1851].
31867: ANDRINGA DE KEMPENAER, ANTONIUS ANNE VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale , exhibens selecta quaedam, inprimis ad juris patrii locum van avarye [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1798
32549: ANDRINGA BOLL, VALERIUS GEERTRUIDUS, UIT GORINCHEM - Eenige opmerkingen over aanneming van schenkingen. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
6764: ANECDOTES - Anecdotes voor menschenvrienden. Leiden, L. Herdingh & zoon [1793]
38744: ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de 18e eeuw (Clara Feyona Sytzama), Amsterdam 1921, 187 pag., geb., geïll.
22424: TEISSÈDRE L’ANGE - “Enkele niet door mij [= J.G.H.R. Bönhoff] gecontroleerde aantekeningen betreffende het geslacht Teissèdre, naar een handschrift in het bezit van J.F.J. van Goens (in verband met een huwelijk Van Goens-L’Ange)”. Manuscript, folio, 2 p.
30836: ANGENENT, A.W.P. - De Ruyter en onze weermacht ter zee, Gedenkboek t.g.v. de indienststelling van Hr.Ms. kruiser De Ruyter, Den Helder 1936, 103 pag., geb., geïll.
59316: HERZOG RENE VON ANJOU, - Livre du cuer d' amours espris (" buch vom liebentbrannten herzen"). Miniaturen und text heraugegeben und erlautert von o. Smital und e. Winkler. III band: Tafeln. Mit 24 faks. Tafeln und zahlr. Abbildungen. Wien, Österreichische Staatsdruckerei 1926. OPgt. mit goldgepr. Wappen auf dem vDeckel und Kgoldschnitt (Textbde.) sowie OHLwd-Kassette mit losen Tafeln. Folio und Gr. Folio.
6766: ANNE, J.M. (VERT.); GIACOMETTI, PAOLO - Elisabeth, koningin van Engeland. Historisch drama in vijf bedrijven. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1870.
6768: ANONIEM - Bornley, of De onschuld gered; treurspel. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
6770: ANONIEM - Jan Poulard, of De bedrogen lijs. Kluchtspel in een bedrijf. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1820.
6771: ANONIEM (VERT.) - De goedhartige losbol. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. [Algemeene spectatoriaale schouwburg, 8e deel, 3e stuk. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.]
59737: ANONIEM - Anatomical drawing. 19th century. 47 x 31,5 cm.
60142: ANONYMOUS, AFTER JAN DE BEIJER (1703-1780) - Overveen, gezicht op het rechthuis en het klokhuis (oostzijde) met de herberg "Van Ouds het Raadhuis".
60148: ANONYMOUS (STYLE REMINISCENT OF P.C. LA FARGUE, J. ANDRIESSEN OR J. GOLL VAN FRANKENSTEIN) - Country road to a village.
60680: ANONYMOUS (17H CENTURY) - Christ before Pilate
60232: ANONYMOUS (DUTCH, 19TH CENTURY) - The interior of a so-called 'trekschuit' (track boat)
60540: ANONYMOUS AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
60254: ANONYMOUS AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
60154: ANONYMOUS (2ND HALF 18TH CENTURY) - Calligraphy representing a large rooster, a verse on the art of painting and writing, and sheet music with psalms.
21040: ANONYMUS - The autobiography of a flea. Pendulum Special edition. Only 260 printed. ( first American publication after a century of suppression). Vol. I and II, 118+120 pag.
42418: ANSON, G. - A voyage round the world in the years 1740, 41, 42, 43, 44, compiled (...) by Richard Walter. 2 volumes, Kilmarnock, 1785.
74: ANSPACH, J., - De voormalige heerschap Malsen en het geslacht Van Malsen. Leerdam 1894, 122 p.
55094: ANTICLEVIANUS, JUSTUS - Fyne neusdoek voor den Alkmaarschen huilebalk. z. pl., 1741.
18277: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; ADOLPHE ANTON - Mannen-trots en vrouwen-wraak, ridder-tooneelspel uit de tijden der kruistogten in vier bedrijven.Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1803.
8140: ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Alle de gedichten. Hierby komt het Leven des Dichters. 3e druk. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1714.
8141: ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Gedichten. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, Pieter Arentsz en Albert Magnus, 1685. [2 delen in 1 band]
47372: ANTONINI, L., - Les Sabran-Ponteves, une grande famille provencale, Aix 1982, 66 pag., ill.
52148: ANTONINI, ANNIBALE, - Dizionario Italiano Latino e Francese, nuova edizione; Dictionnaire Francois, Latin et Italien, nouvelle edition, 2 volumes, Lyon, B. Duplain, 1770.
19452: ANTWERPEN - Chronycke van Antwerpen sedert het jaar 1500 tot 1575.
60885: ANTWERPEN VERBRUGGE, VAN FREYHOFF, GOOILUST, MENNONITE, MARIA THERESIA - Patent of nobility donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to Gijsbert Antwerpen Verbrugge (1717-1777) "wechsler zu Amsterdam". The patent of nobility allows Antwerpen Verbrugge to add "Von Freyhoff" to his family name.
16800: ANWB - Kaarten uitgegeven door de ANWB.
14919: ANWB - Zestalige woordenlijst voor toeristen, Den Haag, ANWB, 1928.
14923: ANWB - Reglement op het ANWB-wandelbewijs, Amsterdam: ANWB, [1934]. MET lijst van landgoederen waarvoor het ANWB-wandelbewijs als bewijs van toegang zal gelden, [1934].
14925: ANWB - Reglement voor den rit met onbekende bestemming voor automobilisten en motorwielrijders. Den Haag: ANWB, 1935.
14927: ANWB - Zeshoekige draagmedaille met afbeelding van de Moerdijkbrug en de tekst “Stertocht Moerdijkbrug ANWB 1936”. Verzilverd, stempeltje Begeer, Voorschoten.
23156: APELDOORN, DE VRIES, DIRKS - Gedenkboek (album voor het inschrijven van verjaardagen, gedichten, personalia, etc.) van Hinke de Vries, bijgehouden ca. 1900-1910. Gedrukt met aantekeningen in handschrift.
59054: APELDOORN, L.J. VAN, - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht, Zwolle, 1937, geb., 259 pag.
78: APELDOORN, L.J. VAN (UITG.), - Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Utrecht 1938, 279 p.
42405: AQUAVIVA, CLAUDIO - Industriae: pro superioribus eiusdem societatis ad curandos animae morbos. Rome, Collegio Romano eiusdem societatis, 1615.
49800: ARAGO, J., - Physiologie des foyers et des coulisses de tous les theatres de Paris, Paris 1841, 144+(3) pag.
59302: ARANJO AFFONSO, D. DE A.O., - La Sang de Louis XIV, 2 volumes, Braga 1961-1962.
39016: ARANO, L.C. ( INL.) - Tacuinum sanitatis, Middeleeuwse gezondheidsleer, Utrecht 1976, 155 pag., geb., geïll., in hoes.
18618: VRIJE ARBEID - Vrije arbeid, Geillustreerd studenten-tijdschrift. Tweede jaargang. Utrecht, J.W. Leeflang, 1883.
23966: ARCHENHOLZ, J. W. VON - Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1788 [ 1789,1790], als eine fortsessung des werks England und Italien, volumes 1-5, Karlsruhe, Schieder 1790-1791, ca. 2000 pag., orig.boards
6082: FAMILIE-ARCHIEF - Familie-archief van Slingelandt-de Vrij Temminck, overdruk VROA, 71 p., met tabellen
80: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel II: Leiden 1974, 212 p. (Zuid-Holland, Zeeland).
22548: ARCHITECTUUR, DEN HAAG, STOFFELS - Voorlichtingen, uitgegeven door Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht van ‘s Gravenhage”. 39 stukken in map, folio, gedrukt, veelal voorzien van technische tekeningen, 1917-1919.
47448: ARDANT, L., - Nouvelle histoire de France, 6me. ed., Paris 1837, ca. 350 pag., geïll.
52669: ARDES, PIETER - Memorie van de missiven by D. van Hogendorp aen mr. Pieter Ardes in qualiteyt als thesaurier ende rentmeester generaal van Syne Hoogheijdt den heere Prince van Orangien, als anders gheschreven beginnende met den jaere 1661 tot den 2 July 1671 ['s Gravenhage, J. Rammazeyn? 1679].
55282: ARDES, PIETER E.A. - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldiginge by de heeren raden en meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) 's Gravenhage, J. Rammazijn, 1678. [Gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent, nae het drucken van zyn apologie. 's Gravenhage, Rammazijn, 1679. [En met:] [3] Nader ontdeckinge van eenige vuyligheden van die van den Rade (...) z. pl., z. j. [En met:] [4] Instructie van mr. Pieter Ardes voor de heer advocaet mr. Johan Stipel (...) z. pl., z. j. [En met:] [5] Korte wederlegginge vande calumnien by mr. Pieter Ardes (...) uytgebraakt jegens Diderick van Hoogendorp. Rotterdam, Leers, 1679. [En met:] [6] Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, [1679]. [En met:] [7] Tegenberight van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, z. j.
52671: ARDES, PIETER - Tegen-beright van mr. Pieter Ardes [...] op het noodig, of om beter te seggen on-nodig-berigt van Diederick van Hogendorp. 's Gravenhage, Joh. Rammazeyn [ca. 1679].
25526: AREND, J.P. [ EN O. V. REES, W.G. BRILL EN J.V. VLOTEN] - Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden, deel I, deel II in 6 stukken, deel III in 5 stukken, deel IV in 2 stukken en deel V eerste stuk, Amsterdam, Haarlem, Leiden 1840-1882. Alles wat verscheen. In totaal 15 delen lopende tot 1748. Zeldzame complete set. Geïllustreerd met staalgravures en litho's. Alle delen gebonden in half linnen, de ruggen echter deels slecht en deels missend.
59176: AREND, J.F., [VOORTGEZET DOOR VAN REES, O. EN BRILL, W.G.] - Algemeene geschiedenis des Vaderlands door J.F. Arend achtereenvolgens voortgezet door Mr. O van Rees en Dr. W.G. Brill, derde deel, vierde stuk, te Amsterdam bij C.L. Schrleijer en zoon, 1868, 879 pp (+11pp).
58942: ARENDZEN, P.J., - H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collé, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?).
17110: ARENTS, P. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie. Gent: Koninklijke Academie [etc], 1962.
54485: [LETI, GREGORIO], PIETRO ARETINO - [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave over de verkiezing van eenen nieuwen Paus, met een redenwisseling daar over tussen Pasquijn en Marforio. En 't nieuwe Kapittelhuis der nonnen, of de bagijne-klucht van Baltazar Sultanini Bressan. Vertaald uit het Italiaans. Amsterdam, Christiaan Karstensz, 1678. [gebonden met:] [2] Aretino, Pietro, Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen zijnde een t'samen-spraeck tusschen Lais en Lamia, twee gerieffelijcke en welbekende dames aldaer. Leiden, P. Koelaart, [1680].
30494: ARIËNS KAPPERS, E - S. Jessurun de Mesquita, Amsterdam 1984, 76 pag., geïll.
43930: ARKEL, G. VAN EN A.W. WEISSMAN, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld. 7 stukken in 2 banden, Amsterdam 1891-1905, gebonden in half leren banden, geïll.
39044: ARMELLINO, G - Kunst des Klavierstimmens nebst einen vollständigen anleitung zur erhaltung und wiederherstellung gebrauchten, sowie zur prüfung neuer instrumente, 3e Auflage, Weimar 1872, 92 pag. + 10 folding pages with music and 25 wood engravings in the text.
56154: ARNAUD, M. D', - Euphemie, ou le triomphe de la religion, Drame, 3 rd. ed., Paris, Le Jay, 1768, 304 pag.
20188: ARNAUD, E - Histoire des protestants de Provence , du Comtat Venaissin et de la principauté d'Oranje, 2 delen, Parijs 1884, 573+414 p. met uitvouwbare kaart. Omslagen iets los, bibliotheek stempeltje.
56639: ARNAULT, A.V., - Germanicus. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1817, 75 pag.
23192: ARNHEM, WATERMOLEN SONSBEEK, EVERS - Pentekening, 18x26 cm, door B. Evers, d.d. 1912, van de waterradmolen op Sonsbeek te Arnhem. Opgezet op karton. Fraai.
22610: ARNHEM, FONTAIN, TABAK - Adreskaartje op hoogglans papier (“porceleinkaartje”) voor firma Wed. H. Fontain, Roggestraat 268, Arnhem “In den Beer, tabak, snuif- en sigarenfabriek” [1864], 1 stuk.
16939: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 8e druk, uitg. VVV [1907], 109 p.
16147: ARNHEM - Rampzalige jaren voor het Openluchtmuseum Arnhem, [Amsterdam 1945] in drieën gevouwen blad.
16146: ARNHEM - Hôtel-Pension-Cafe-Restaurant-Gids 1940 voor Arnhem en omstreken, uitg. VVV 1940, 24 p (in 3-en gevouwen pagina’s).
16145: ARNHEM - Gids van het [Nederlandsch Openlucht] Museum, door A.A.G. van Erven Dorens, 2e uitgave, 1937, 64+16 p.
16141: ARNHEM - Arnhem (Holland) and its environs, publ. VVV, 1920, 28 p.
16142: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 13e druk, uitg. VVV, Arnhem [1922], 96 p.
16139: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 10e druk. Uitg.VVV [1916], 88 p.
16137: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1910], 83 p.
16138: ARNHEM - Kaart van Sonsbeek Arnhem. Uitg. VVV, [ca. 1910], groot blad, tweezijdig bedrukt.
16136: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1905], 112 p.
16135: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 7e druk, Uitg. VVV, 1903, 136 p.
16133: ARNHEM - Guide for Arnhem and its environs, Published by the Society wishing to attract visitors to Arnhem [ca. 1890], 32 p.
16134: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 4e druk, Uitg. VVV, 1893, 88 p.
16132: ARNHEM - Führer durch Arnheim und Umgebung, Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs [ca. 1890], 30 p.
16129: ARNHEM - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman, Arnhem, H.W. van Marle, 1880.
5198: ARNIM, W.W. GRAF - Siedlungswanderung im Mittelalter. Betrachtungen und Sammlung zum Beispiel Arnheim-Arnim. Bad Godesberg 1969, 303 p., geb. geïll.
25104: ARNOLD, GODFRIED - Waare afbeelding der eerste Christenen. Vertaald uit het Duits door W. Sewel, 2 delen, Amsterdam, v. Hardenberg e.a., 1700-1701, (28)+707+(12)+568+(12) pag. Geheel leer, goed exemplaar.
17011: ARNOLD, W.H. - Ventures in Book Collecting. New York: Charles Scribner, 1923.
14578: ARNOLD, E.J. - John Arnold & Family. Genelogie van een van oorsprong Engelse familie Arnold in Nederland.
6410: ARNOLD, U, C.G. DE DIJN, M. VAN DER EYCKEN, J. MERTENS, L. DE REN - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa. Alden Biesen 1992. Ing., geïll., 300 p.
36460: ARNOLDI, BAROLD, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica de difficilioribus quibusdam legibus Franeker Coulon 1752
41276: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, 4 delen, 's-Hertogenbosch 1890, 355+351+407+443 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
50925: ARNOUD GERKENS, J.C. D' / - Vrouwenliefde en vrouwenleven. Vier tekeningen van J.C. d'Arnaud Gerkens (...) gedicht van Adelbert van Chamisso, vertaald door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, 1863.
36048: ARNTZ NIC. FIL, THEODORUS, UIT MILLINGEN - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas continens Leiden M. Cyfveer 1800
6837: ARNTZENIUS, ROBERT HENDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, Vincent Loosjes, 1825. [2 delen]
32253: ARNTZENIUS, OTTO - Oratio de mercurio, facundiae ac mercaturae praeside [...] Amsterdam Samuael Lamsveld 1746
52603: ARNZ, J. - Allgemeiner Schul-und Hand-atlas uber alle Theile der Erde (...) mit 27 illuminirten Karten, nach A. v. Roon (...) bearbeitet. 2e Auflage, Dusseldorf, Arnz, [ca. 1830?].
55594: UNKNOWN ARTIST (XVIII CENTURY) - Het geeselen der oproermakers en verbranden van Oranjelinten op het schavot voor het stadhuis van Amsterdam
55600: UNKNOWN ARTIST (XIX CENTURY) - J.C. van Stenis. ter dood veroordeeld door het Gerechtshof van Zuid-Holland den 23 Junij 1843 wegens vergiftiging van zijnen oom Mouthaan op den 30 september 1842
60554: UNKNOWN 19TH-CENTURY ARTIST (SPREEN?) - Three men drinking and smoking outside in the forest round a barrel table
60272: UNKNOWN DUTCH ARTIST (18TH CENTURY) - Print study for the frontispiece of a book
35474: ARTOPOEUS, JOHANN DANIEL; PRAESES: MERBITZ, JOHANN VALENTIN - Dissertatio historico-physica exhibens dissidium animalium [...] Leipzig Johannes Erich Hann 1672
94: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN, - Archief voor kerkelyke en wereldlyke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelyk van Utrecht (als vervolg op het Archief ... door wijlen den heer J.J. Dodt van Flensburg). 2 dln. Utrecht 1850-1851, 376, 298 p.
33065: ASCH VAN WIJCK, LUDOVICUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico juridicum inaugurale de jure et modo, quo in urbe Rheno-Trajectina ante annum MDXXVIII eligebantur ii, quibus in regenda civitate partes erant [...] Utrecht N. van der Monde 1839
34150: ASCH VAN WIJCK, ANTHONIUS MICHAELIS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale exhibens quasdam observationes juris utriusque civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
55157: ASMODEE [= JOHANNES DAVID DE VRIES] - Een standbeeld uit een zak. Amsterdam, J. de Vries, 1854.
6842: ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
57272: ASSELBERGHS, J.J.M.H.M., EN W.R. BLANKERT; - Nederlandsch Spoorweg Museum. Verslag over de jaren 1947-1952 [1953], 47 pag., geïll.
6849: ASSELIJN, THOMAS - Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaer 1647). Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725
14935: ASSELIN, HENRY - La Hollande. ‘s-Gravenhage [ca. 1925].
35278: ASSEN, CORNELII JACOBI VAN - Oratio de studio juris romani hoc ipso tempore diligenter tuendo 1821
33448: ASSENDELFT, JAN VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de obligationibus ex consensu [...] Leiden Johann. en Herm. Verbeek 1745
57700: ASSENEDE, D. VAN / HOFFMAN VON FALLERSLEBEN. - Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede, Mit Einleitung, anmerkungen und Glossar von Hoffmann von Fallerleben, Leipzig 1836.
31667: ASSER, CAROLUS DANIEL, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de eo quid juris sit, circa pecuniam [...] Amsterdam Van Embden en Co. 1834
23990: ATEN, J. - Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer 1967, 294 pag., geb., geïll.
16974: ATTERBURY, R.S. - Westerham Press. 25 Years. Westerham Press, 1975.
63268: ATTR. WILLIAMS, CHARLES (FL. 1796-1830) - The Wedding Night [satirical print].
60620: ATTRIBUTED TO PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Reinier van Oldebarnevelt
60812: AUBRY, PETER II (1596-1666) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
6855: AUCHMAYER, J.C. (VERT.); FRIEDRICH ALOYS GRAF VON BRÜHL - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
23574: AUGUR - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen. Amsterdam 1901, 217 pag., geïll.
36681: AUGUSTIJN, C. - Luthers intrede in het klooster Kampen Kok 1968
34488: AUGUSTIJN, PIETER FREDERIC, UIT ZOETERMEER - Abscessus parietis uteri Leiden Blankenberg 1893
41670: AUGUSTIN, SAINT / F. DE VILLENEUVE DE VENCE - Les deux livres de S.Augustin de la grace de Jesus-Christ et du peche originel, traduits en Francois sur l'edition des P.P. B.B.de la Congregration de Saint Maur, Paris, Babuty 1738.
43090: AUGUSTIN, FERD. VRIJHEER VAN - Reize naar Malta en het zuidelyk gedeelte van Spanje in het jaar 1830. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, v. Vloten, 1839.
32087: AULNIS DE BOUROUILL, JANUS CAROLUS FERDINANDUS D', UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de testamento publico juris hodierni [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1833
36066: AULNIS DE BOUROUILL, WILLEM JAN D', UIT GRONINGEN - De wet houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken Leiden Hooiberg 1866
42382: AVANZO - Panorama des Rheins von Mainz bis Cöln. Cöln, gebr. Avanzo, [1827].
14941: AVAUX, J.A. MESMES, GRAAF VAN - Négociations de monsieur le comte d’Avaux en Hollande, depuis 1679, jusqu’en [1688]. 6 delen in 2 banden. Parijs, Durand & Pissot, 1752-1753.
35456: AVENARIUS, GEORG. LUDOV.; PRAESES: KROMAYER, AUGUSTIN GOTTFRIED - Dissertatio logica de confusa eruditione [...] Jena Iohannes Fridiericus Ritter 1721
43122: AVISSE, J.B. - Oeuvres d'Avisse, aveugle, membre de l'Institution des aveugles-travailleurs. Paris, [ca. 1810?].
22918: AVRO - Waar wij werken. Wie wij zijn, mapje met 10 foto's, briefkaartformaat, met portretten van W. Vogt, Nic. Treep, Louis Schmidt, A. Weitzel en scenes uit studio's e.d.
55171: AYLVA, H.D.E. VAN - Deductie en request voor Jr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, oud grietman over Westdongeradeel, overgegeven aan (...) Staten van Friesland. Leeuwarden, 1769.
52681: AYMÉ, JAN JACOB - Ballingschap, zeegevaeren en schip-breuk, Brugge, J. Bogaert en zn., [ca. 1800].
6859: BAALE, HENDRIK VAN - De Saraceenen, treurspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1809.
4900: [BAALEN, D. VAN, E.A. - Verolme, in Gens Nostra 11 (1956), afl. 9.
42953: BAALEN, S. V. - Reistogtje door een gedeelte van Schotland en dezelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1838.
47678: BAALEN, J. V., - Veilingcatalogus boeken, tekeningen en prenten, nalatenschap E.A. de Jongh, Rotterdam 1833, 63 pag.
32091: BAAR, ANTONIUS JOANNES HUBERTUS VAN, UIT OIRSCHOT - Dissertatio juridica inauguralis, de interdictis jure romano [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
34590: BAAR, A.J.H. VAN, UIT OIRSCHOT - IX. theses juridico-politicae. 1839
42813: BAARLE [BARLAEUS], CASPAR VAN - Oaratien en blijde inkomst van Maria de Medicis, vertaald uit het Latijn. Amsterdam, B. Boekholt, 1689.
58674: BAARS, J. V., - Geschiedenis van het St.-Elizabeths-Gasthuis te Curacao 1855-1905, Curacao, Drukkerij Apostolisch vicariaat 1905, 170 pag.
32089: BAART DE LA FAILLE, ROBERT DANIEL, UIT LEEUWARDEN - Beschouwingen over artikel 89 der Grondwet. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1867
35030: BAART DE LA FAILLE, CORNELIS, UIT GRONINGEN - Strafbare schending van geheimen Groningen J.B. Huber 1884
22383: BAARTWIJK EN DRUNEN, BASTINGIUS - Tekst bij het herdrukken in 1757 van een rivierkaart uit 1754. Manuscript, 4°, 1 p.
38074: BACCHINUS, BENEDICTUS - De sistris eorumque figuris (.....) Leonem Strozza dissertatio / Jacobus Tollius dissertatiunculam & notulas adjecit, Utrecht, Halma, 1696.
33478: BACK, JOANNES DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis ad L.I.ff. In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahitur [...] Leiden Joannes van der Linden jr. 1724
20880: BACKER, A.J. - Leidse wevers onder gaslicht. Leiden 1952, 96 pag.+ bijlagen, geb., geïll.
55173: BACKER, H.J. - Prent 'De kerkermeester'. Litho van H.J. Backer, 1841, uit het periodiek 'Europa'.
31545: BACKER, MELLO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dispensationibus, quae dicuntur, sive Venia legis, in causis maxime juris privati [...] Groningen W. van Boekeren 1830
31953: BACKER, GUILIELMUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de ratione, qua Romae illud, quod post legem Calpurniam dictum est repetundarum crimen [...] Amsterdam W. Willems 1845
34144: BACKER, ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici inaugurale de varia ratione, qua, in praecipuis Germaniae civitatibus, populi eliguntur mandatarii [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1843
34630: BACKER, P. , UIT AMSTERDAM - XX. theses juridicae. 1790
61026: BACKHUIZEN, LUDOLF (1631-1708) - Pick-nick at the sea (Set of ten sea views)
52682: BACOT, GERARD - Zeeusche spectator over de boedel en het testament van capitein Willem Credo, onder toezicht van Gerard Bacot, predikant te Koudekerk, en syn vrou Paulina Credo, nevens een journaal of dag-lyst van een bedroefde reis naa het vermakelyk Alphen. Tot waarschouwing van jonge predikanten om niet ligt voogdyen aan te nemen. Den 30 April 1734, Z. pl.
57078: BADTS DE CUGNAC, CH. DE, A.O.; - Le petit Gotha, Paris 1993.
59038: BAEDEKER'S, - London and its environs, Leipzig, 1905, 471 pag., plans of London, list of the pricipal streets 44 pag, railway map of England and Wales, map damaged.
14947: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Twaalfde druk. Leipzig 1897.
14949: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Veertiende druk. Leipzig 1905.
14951: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland, Twaalfde druk. Coblenz & Leipzig 1873, facsimilé-reprint, z.p., [ca 1950?].
14953: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Vierentwintigste druk, Leipzig 1910.
14957: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Tiende druk. Leipzig 1881.
14959: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zestiende druk, Leipzig 1897.
14961: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Achttiende druk, Leipzig 1905.
19670: BAERDT VAN SMINIA, H. - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795.
110: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795. Leeuwarden 1837. Gebonden in halfperkament, 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893. Gebonden in een identieke halfperkamenten band, 171 p. Mooie set.
56054: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795, Leeuwarden 1837, 430 pag. [Gebonden met:] Dezelfde, Naamlijst van de grietmannen die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest. Een vervolg op de Nieuwe Naamlijst (...), Leeuwarden, 1851, 51 pag.
14702: BAERT VAN SMINIA, H. - Het geslacht Aebbinga, Aebinga.
57054: BAEZA, DR.; - De behandeling van aandoeningen der ademhalingsorganen, hart- en stofwisselingsziekten in de nieuwere inhalatoria, Amsterdam [ca. 1906], 34 pag., geïll.
61036: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Landscape with two figures walking in the woods
36284: BAIER, FERDINAND JACOB, UIT ALTORF. - Oratio de fulminibus literatorum ordini fatalibus Altorf J.W. Kohles 1724
60004: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - Fran.s Mieris. (portrait of Frans van Mieris I)
61028: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER BORCH, GERARD TER (1617-1681) - A philosopher meditating [Heraclitus]
61030: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Interior with four people
59656: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN, AFTER RIJN, REBRANDT VAN (1606-1669) - Old man in profile
63392: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN - Spectamur Agendo.
63386: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Old woman, after G. Dou.
60516: BAINVILLE, JACQUES [ILLUSTRATOR: JOB]. - Petite Histoire de France. Par Jacques Bainville de l'Académie française, Imagée par Job. Tours, Maison Alfred Mame et Fils, n. d. [1928].
56452: BAKE, J., - Brief aan den heer Y.D.C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel, Leiden 1845, 47 pag.
6860: BAKE, LAURENS - Bybelse gezangen. Amsterdam, Jan Roman, Jan van Heekeren, Pieter Visser en Jan Graal, 1708.
42727: BAKER, HENRY - Nuttig gebruik van het mikroskoop of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configuratien en krystallen (...) Hier agter is gevoegd de natuurlyke historie van de polypen. Amsterdam, Houttuyn, 1756.
54204: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. ? - Brief aan mr. F. Serrurier, officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te Arnhem, over eenige punten van Nederlandsch staatsregt, naar aanleiding van het requisitoir door Z.E.A. gehouden in de zaak van den heer C.A. Thieme, op den 30 December 1845 [ondertekend: Q.N. =R.C. Bakhuizen v.d. Brink?]. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1846.
36254: BAKIUS, HERMANN, UIT TREMONIA; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST - Disquisitio theologica de salute infantum ante Baptismum decedentium ..... Jena Johann Nisius 1671
14963: BAKKER, J.D. EN F. DEELSTRA - Op reis door Nederland. Geïllustreerd aardrijkskundig leesboek voor de volksschool. 2 delen in 1 band, resp. 3de en 2de druk. Groningen: Noordhoff, 1900-1901.
32609: BAKKER, MENNO EBE, UIT SNEEK - Dissertatio de doctrina juris francici circa probationes in causis criminalibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
33480: BAKKER, GEBRANDUS - Oratio de iis, quae artis obstetriciae utilitatem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1711
34146: BAKKER, AUGUSTUS CORNELIUS HENRICUS, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr. 1822
42831: BALDUINUS, BENEDICTUS / JULIUS NIGRONUS - De calceo antiquo et Jul. Nigronus De caliga veterum. Amsterdam, A. Frisius, 1667.
24968: BALEN, MATTHYS - Beschryvinge der stad Dordrecht.
14967: BALEN, C.L. VAN - Nederland in beeld en woord. Uitgegeven met medewerking van den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer. 2 delen. Buiksloot: J.M. Schalekamp, [1901-1904].
38330: BALEN, J.H. V. - Een ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina. Het beleg van Batavia 1619-1630. Amsterdam [ ca. 1880 ], 182 pag., geb. in orig. linnen stempelband.
32391: BALESENS, JACOB HEINRICH - Gründliche Abhandlung von dem Mecklenburgischen Erb-Jungfrauen-Rechte. Rostock / Leipzig 1762
5330: BALK, L. - Inventaris van de familie-archieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt (1329-1970), ‘s-Gravenhage 1983, 124 p., geb.
5632: BALLEGOIJEN DE JONG-HOUTKOPER, C.S. VAN - Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper, z.pl. [1991?], 227 p., geïll.
34395: BALVEREN, WALRAVEN ELIAS JOHAN VAN, UIT UTRECHT - De rechtsvordering tot ontbinding van wederkeerige overeenkomsten Leiden P. Somerwil 1885
52493: BALZAC - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Touraine (...) nouvelle edition, illustre de 425 dessins par G. Dore. Paris, Garnier, 1926.
35482: BAMBAMIUS, HARTWIGIUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR - Ex antiquitate orientali Spencerianam de Zabiis hypothesin [...] Wittenberg Martinus Schulz 1706
38530: BAMPS, C. - Recherches sur le Mey- liedje ( chant de mai ). Hymne populaire Hasseltois attribué au XVII siecle, Hasselt 1889, 13 pag.
59798: BANCK, J.E. - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.
31721: BANDT, ADRIANUS DEN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de prorogata jurisdictione [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1852
37656: BANGERT, J.F. E.A. - 75 jaar arbeid v.d. werkenden stand, La Boremus Amsterdam 1929, 41 pag., geïll.
29000: BANGS, J.D. - Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden; studies in cultural history, Assen 1979, 259 pag., geb., geïll., met stofomslag.
50965: BANIER, ANTOINE - Historische verklaring der Fabelen, waar in deszelfs oorspronk en de oovereenkomst met de oude historyen ontdekt werd. 3 delen, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1725.
34148: BANK, GUILIELMUS VAN DER, UIT RAVENSTEIN - Specimen juridicum inaugurale sistens jus Romanum, Francicum et Neerlandicum de transactionibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
5044: BANNING, F.J.H. - Het geslacht Weyn. Groenlo 1937. Folio, 92 p., gebonden, geïllustreerd.
5192: BANTA, TH. M. - A Frisan family. The Banta genealogy. Descendants of Epke Jacobse, who came from Friesland, Netherlands, to New Amsterdam february 1659, New York 1893, 412 p., geb., geïll.
52589: BANVILLE, TH. DE - Les princesses. Paris, Lemerre, 1874.
60934: BARA, HIEROSME DE - Le blason des armoiries, auquel est monstree le maniere que les anciens & modernes ont usé en icelles.
6869: BARBAZ, ABRAHAM LOUIS (VERT.); PIERRE ANTOINE LEBRUN - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
51890: BARBE, M.L.; - Dictionnaire biographique contenant jusqu'a l'annee 1840 la liste des principeaux personnages de tous les pays, 4e edition, Paris 1860. Gebonden in half leer met rugversiering. Ongepagineerd.
42567: BARBETTE, PAUL - Praxis Barbettiana, cum notis & observationibus Frederici Deckers. Leiden, van Gaasbeeck, 1669.
52461: BARBEY D'AUREVILLY, J. - Poussieres, poesies completes. Edition revue sur les textes originaux et les manuscrits. Portrait de l'auteur d'apres un dessin de L. Ostrowski. Paris, Cres, 1918.
60166: BARBIERS, PIETER I (1717-1780), VINKELES, REINIER (1741-1816) - DE KLOOSTER-KAPEL Vergun my dezen troost, in zoo veel zwaerigheden, Dat ik uw leven bherge: o vader; dat ik heden Onschuldig bly ven magh aan uwer aller bloet.
51954: BARCHMIN, F.W. VON, - De slag bij Waterloo. Eene feestuitgave voor Engeland, Holland en Duitschland voor het jaar 1865, Dusseldorf 1864, 15+142 pag. Origineel papieren omslag.
35602: BARCLAIUS, LUDOVICUS - Klagstimm über den unheilbaren Schaden Babels, welche mit den trewen Propheten Jeremia gantzer zwey und zwantzig Jahre aus dem LI. Capittel seiner Weissagung v. 9 & 10. geführet. Der weyland [...] Henricus Müller, SS.Th.D.P.P. der Theologischen Facultät Senior, und der Kirchen in Rostock Hochverdienter Superintendens und Pastor an St. Marien [...] Rostock Jakob Richel 1675
20090: BARCSAY-AMANT, Z. - Adeliches Jahrbuch 1953 (Jahrgang 31) Luzern 1953, 160 pag., geb.
44142: BARENTS, M.; - De Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam 1845-1920, Amsterdam 1920, 106 pag., geb., geïll.
32889: BARGE, JOANNES ANTONIUS KAMES, UIT SEMARANG - Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevolking van Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Losco 1912
26946: BARJESTEH V. WAALWIJK V. DOORN, L.A.F. E.A. (RED.) - Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgesclacht 1946-1996. Rotterdam 1996, 665 pag., geb., geïll., als nieuw. Bevat 37 stamreeksen.
51508: BARLAEUS, C., - Mercator sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de illustere school te Amsterdam op 9-1-1632, Amsterdam 1967, 95 pag.
42655: BARLAEUS, CASPAR - Oratio panegyrica de victa Hispanorum regis classe (...) Frederico Henrico (...) Martino Trompio. Amsterdam, J. en C. Blaeu, 1540 [= 1640].
42695: BARLANDUS, HADRIANUS - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia. Antwerpen, J. Grapheus, 1551.
19024: BARNAS, CARL - Bürgerwappen in Friedberg.
52694: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze 'deftige' kringen door mevr. von B. geb. T., deel I t/m IV, Amsterdam, J.A. Fortuijn 1890-1891 [deel II in 2e druk].
55051: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze deftige kringen. [deel I], 2e druk, Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1890.
33041: BARNEVELT, PETRUS CHRISTIANUS VAN, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de abolitionibus criminum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
47752: BARRE DUPARCQ, E. DE LA, - Histoire de l'art de la guerre avant l'usage de la poudre, Paris 1860, 12 + 307 pag., hardback.
58404: BARRES, MAURICE, - L'abdication du poete, Paris, Cres, 1914.
42221: BARROS, JOAN DE - [Held-dadige scheeps-togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-zee, met een vloot van 7 scheepen in het jaar 1506 en vervolgens. Leiden, v.d. Aa, 1706].
47424: BARROS, J. DE, - De alder-eerste scheeps-togten der Portugysen ter ontdekking van vreemde landen uytgesonden in het jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non en Bojador, tot de Caap de Bon Esperance, langs de geheele zee-kust van Africa (....) beschreeven door Joan de Barros, Leiden, vd Aa, 1706, (6)+6+149+(19) pag.
24896: BARROW, JOHN - Reizen in de binnenlanden van het zuidlyk gedeelte van Afrika in de jare 1797 en 1798. Vertaald uit het Engels,
60156: BARTH, KARL (1787-1858) - Portrait of the German painter Peter (von) Cornelius (1783-1867)
42458: BARTJENS, WILLEM - De vernieuwde cyfferinge (...) herstelt, vermeerdert en verbetert door mr. Jan van Dam, en (...) Klaas Bosch. Amsterdam, Adam Meyer, [ca. 1798].
36714: BARTOLI A FORANO SABINEN, JACOBUS - Quaestiones . Qua hoc anno 1752 pro actibus publicis disputabuntur in archigymnasio alma urbis in aula academiae theologicae Rome Chracas 1752
63124: BARTOLOZZI, FRANCESCO (1727-1815) AFTER CIGNANI, CARLO (1628-1719) - Satyrs making music (satyrs maken muziek).
27410: BARY, H. DE - Beiträge zur genealogie Altfrankfurther Familien, Frankfurth 1922, 83 pag., geïll.
60006: BARY, HENDRIK (1640-1707) AFTER COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) - Portrait of Gerard v. Wassenaer, jurist in Utrecht (portrait of Gerard van Wassenaer)
15514: LES PAYS-BAS - Les Pays-Bas. Publié à l’occasion du Vième congrès de la Chambre de commerce internationale. Amsterdam 1929.
36448: BAS, HENRICUS WILLEM DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - De boedelverdeling door de bloedverwanten in de opgaande linie Leiden Van der Hoek
42438: BAS, F. DE - Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887-1913.
36490: BASSECOUR CAAN, JACOBUS JANUS DE LA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundorum .... Leiden Van der Hoek 1851
34814: BASSEN JONGBLOET, E.F. VAN, UIT CULEMBORCH EN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione Leiden A. Koster 1783
26496: BASTELAER, R.V. - Les estampes de Pieter Bruegel l'ancien, Brussel 1908, geïll. Standaardwerk. Ingenaaid exemplaar met beschadigde rug, waardoor er hele katernen los liggen.
28902: BASTELAER, R.V. - Peter Breugel l'ancien, son oeuvre et son temps. Etude historique suivie des catalogues raisonnés de son oeuvre dessine et grave par R.v.Bastelaer et d'un catalogue raisonne de son oeuvre peint par G.H. de Loo. Brussel, van Oest, 1907, 400 pag., geb. in linnenband. Goed exemplaar.
21054: BASTET, J. - Essai historique sur les évéques du diocèse d'Orange. Orange 1837, 276 pag.
18944: BASTET, J. - Histoire de la ville et de la principauté d'Orange. 310 p, geb., geïll. (reprint van de editie Orange 1856).
51966: BASTIN, J. AND B. BROMMER, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia (....) a descriptive bibliography, Utrecht 1979, 386 pag., geb., geïll. met stofomslag.
53070: ELEUTHERIUS N. BATAVUS [=J. UYTENHAGE DE MIST OF P. DE LA COURT JR.?] - Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede den oude gebruiken en wetten in Holland ende West-Vriesland; mits-gaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen. Amsterdam, Jan Rieuwertsz de Jonge, 1682.
53636: JUNIUS BATAVUS [= F.A. VAN DER KEMP] - Junius Batavus aan den gewezen burgemeester en veertig raad in de vroedschap der stad Leiden Pieter Jan Marcus. Alom te bekomen, 1794.
14973: BÄTE, LUDWIG - Herz in Holland. Borna/Düsseldorf: Holzwarth, 1936.
32617: BAUD, JEAN CHRÉTIEN, UIT ARNHEM - De onsplitsbaarheid der bekentenis in het burgerlijk recht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1877
61896: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Groll (Groenlo)
61844: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Delfs ziel
61882: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Hulst
61892: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Bommel (Zaltbommel)
61884: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphen
61886: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61888: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61890: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphania (Zutphen)
61898: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grolla (Groenlo)
61894: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Coevordia (Koevorden)
61846: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
61848: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
32659: BAUDET, P.J.H. - Het limietbegrip. [...] Groningen P. Noordhoff 1919
42817: BAUDIUS, DOMINICUS / J. MEURSIUS / E. PUTEANUS - [1] D. Baudius, Libri tres de induciis belli Belgici. Leiden, L. Elzevier, 1613. [gebonden met:] [2] J. Meursius, Rerum Belgicarum libri quatuor. Leiden, L. Elzevier, 1614. [en met:] [3] E. Puteanus, De induciis Belgicis dissertatio politica. z. pl., 1617. [en met:] [4] Verdrach gemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt, den 7-1-1610, tusschen den ghecommitteerden van (...) eertzhertog van Oostenrijck (...) ende (...) Staten Generaal. 's Gravenhage, H.J. v. Wouw, 1610.
43150: BAUDIUS, DOMINICUS - Libri tres de induciis belli Belgici. 2e druk, Leiden, L. Elzevier, 1617.
60120: BAUDOUS, ROBERT DE (1574/75-AFTER 1659) - [39] Cornelius Visscherus Goudan (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
31791: BAUDUIN, PAUL MARIE FRANS, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Amsterdam J. Clausen 1903
34924: BAUDUIN, ANTOINE PAUL DOMINIQUE, UIT MAASTRICHT - De bescherming der gedepossedeerde houders van toonderpapier Maastricht Leiter-Nypels 1888
36396: BAUER, HENRIC. JACOB, UIT SYLDAVIENS.; PRAESES: ROSA, JOHANN GOTTHELF - De mortuis non nisi bene, Derer Todten soll man allezeit im Besten gedencken Jena Werther 1715
136: BAUMERT, H.E., - Die Wappen ... idem, het hoofdwerk met deeltje Nachtrag.
22704: BAUMHAUER, DE LA COURT - Geaquarelleerd alliantiewapen Von Baumhauer-de la Court, met kroon en linten, ca. 1800? 19x16 cm.
54777: BAUMHAUER, M.M. VON - Verslag der beraadslagingen op het Poenitentiair Congres, gehouden te Frankfort a/M. 28,29 en 30 September 1846. z. pl., [1846].
32615: BAUMHAUER, THEODORUS CAROLUS MATTHAEUS VON, UIT BRUSSEL - Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim sophistae habuerint Athenis ad aetatis suae disciplinam mores ac studia immutanda [...] Utrecht N. van der Monde 1844
31292: BAVINCK, K - In handen der S.D. 1944- 1945, z.pl., z.j., oblong, 85 pag.
37454: BAZEL, K.P.C. DE E.A. - Dr. H.P. Berlage en zijn werk, Rotterdam 1916, 132 pag. tekst en 164 afb., ingenaaid exemplaar.
60964: BAZIN, NICOLAS (1633-1710) AFTER LANFRANCO, GIOVANNI (1582-1647) PUBLISHED BY MARIETTE, PIERRE, II (1634-1716) - 'Voicy la Servante du Seigneur'; the Annunciation
32121: BEAUFORT, PETRUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum de obligatione resarciendi damnum ab aliis datum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
39438: BEAUFORT, W.H.DE - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen, 1581-1795, Utrecht 1868, 186 pag., geb. ( dissertatie ).
52575: BEAUMARCHAIS - Theatre de Beaumarchais, precede d'une etude par H. Stupuy. Le Barbier de Seville. Illustre de quatorze eaux-fortes par A. Esnault. Paris, Becus, 1884.
24908: BEAUMONT, JEANNE MARIE LEPRINCE DE; - Education complete, ou abregé de l'histoire universelle mélé de géographie et de chronologie.
31478: BEAUMONT, A. DE - Recherches sur l'origine du blason et en particulier sur la fleur de lis, Parijs 1853, 140 pag. + 22 engraved plates.
52511: ROBBE DE BEAUVESET - Recueil de poesies diverses (...) publie avec introduction et notes (...) par Pierre Dufay. Paris, Fort, 1921.
42931: BEC-CRISPIN, JEAN DU / RICHARD VERSTEGEN - [1] Historie van t' leven ende de daden van den grooten Tamerlanes (...) uyt het Francoys overgheset door I.L.B. [= J.L. Berewout]. Rotterdam, J.C. Berewout, 1613. [Gebonden met:2] Nederlantsche antiquiteyten met de bekeeringhe van eenighe der selve landen tot het Kersten geloove deur S. Willibrordus [door Richard Verstegen]. Antwerpen, Bellerus, 1613.
142: BECKER, GEORG, - Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
38270: BECKER BZ., J.J. - Description de la très intressante collection de medailles, frappèes depuis les temps les plus reculès jusqu'a nos jours, et recueillies par Mr. J.J. Becker Bz. [ volume I ], Amsterdam, W. Willems, z.j., 112 + 22 + 6 pag., gebonden in half linnen.
50646: BECKERING VINCKERS, J.; - Wie heeft het Oera-Linda-boek geschreven? Kampen 1877, 80 pag. Los.
25574: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford, The Episodes of Vathek, translated by Sir Frank T. Marzial, with an introduction by Lewis Melville, London, Stephen Swift & Co., 1912.
25569: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford of Fonthill, Vathek (The Abbey Classics-II, The Works of William Beckford of Fonthill, I-Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
25567: BECKFORD, WILLIAM [ILLUSTRATOR: STEWART, CHARLES W.] - Vathek, Translated by Herbert B. Grimsditch, Illustrated by Charles W. Stewart. London, The Bodley Head, n.d. [1953].
25568: BECKFORD, [W.] - Vathek. Reimprime sur l' original Francaise, avec la préface de Stéphane Mallarmé. Paris, Perrin, 1893, 207 pag., hardback in blue morocco (spine faded).
14978: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Verbeeld en ingeleid door Gerlof Janzen. Amsterdam 1991.
23062: BEDEVAARTDRUKWERK, SCHILBERG, MARIA VAN PEYS - Bedevaartprentje, 11x7 cm, van Maria van Peys van Trost en hulpe te Schilberg (gem. Echt (L)), ca. 1900?
146: BEECK CALKOEN, J.F. VAN, - Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie. (Diss.) Amsterdam 1910, 297 pag.
32321: BEECK CALKOEN, ALBERT JAN LEONARD VAN, UIT UTRECHT - Uitzetting van vreemdelingen in verband met het Volkenrecht. Utrecht P. den Boer 1901
33496: BEECK CALKOEN, JANUS FREDERICUS VAN - Oratio de prawestantia et utilitate disciplinae mathematicae ad omnem ingenuam institutionem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en W. van Yzerworst 1806
39860: BEECKERTS VAN THIENEN, GERARDUS ( UIT LEIDEN ) - Quaestiones juridicae inauguralis ex variis juris materiis desumtae, Leiden, A. Elzevier 1706, 16 + (4) pag., geb. in geheel linnen band.
22484: BEEK EN DONK, VAN DE MONTAGUE - Brief van Ernest.... Huize De Horst, te Beek en Donk dd. 1933 aan burgemeester Van de Montague, o.a. over de perikelen van het burgemeestersambt in Didam, Groesbeek, Lieshout. Manuscript, 4°, 1 p.
22418: BEEK, VAN - Brief van A. van Beek, dd. Utrecht 1852, aan “geachte vriend”, manuscript, 4°, 1 p.
35778: BEEK, JAN CORNELIS VAN, UIT ZUIDLAND - Over de filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen Utrecht Van Druten 1883
32509: BEEKESTEYN RAKET, CORNELIUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure circa res naufragas [...] Leiden Joannes Bos 1775
35034: BEEKHUIS,CORNELIS, UIT BUITENPOST - Het beding in zeker perceel een bepaald bedrijf niet uit te oefenen. Groningen L. van Giffen 1884
28212: BEEKMAN, A.A. - De strijd om het bestaan . Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet- technici, Zutphen 1887, 604 pag., geb., geïll. met 6 uitvouwbare kaarten. Mooi exemplaar.
42117: BEEKMAN, M. - Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Utrecht, Visch, 1745.
43862: BEEKMAN, A.A., - De heer Tindal als voorlichter der publieke opinie en de brief der tienen van 3-11-1890, Zutphen 1890, 39 pag.
54223: BEEKMAN, E.W. E.A. (RED) - Tijdschrift voor de politie. Redactie: E.W. Beekman, mr. A.H. van der Giessen en mr. S. van Oven. Uitgave van Tjeenk Willink, Zwolle. Jrg. 1 (1928-1929) en jrg. 2 (1929) compleet. Alles wat verscheen.
184: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland. Arnhem 1907, 167 p.
6320: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - De afkomst van het geslacht Wuytiers, overdruk Ned. Leeuw 1917, 4 p.
2968: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F. - Het geslacht Beelaerts. 's-Gravenhage 1955, 215 p., geb., geïll., niet in de handel.
31891: BEELAERTS VAN BLOKLAND, CORNELIUS ABRAHAMUS JEREMIAS - Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam cellegii consiliariorum commissorum in Hollandia et Westfrisia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
34732: BEELAERTS VAN BLOKLAND, GERARD, UIT DORDRECHT - Dissertatio juris publici inauguralis ad privilegium Joannis Bavari, hansae teutonicae [...] Utrecht W. van Yzerworst 1794
34820: BEELAERTS, PETRUS MATHIAS - Specimen juridicum inaugurale de seditionibus Leiden B. van der Aa 1749
7355: DICHTERLYKE GEDACHTEN-BEELDEN - Dichterlyke gedachten-beelden. 2e druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827.
51780: BEELOO, A., - Noord-Holland en de Noord-Hollanders in een vrijheidsoorlog tegen Spanje, Haarlem 1822.
47236: BEELOO, A., - s'-Gravenhage. Een berijmd verhaal, 's-Gravenhage 1842, 112 pag., geb. in half linnen.
34002: BEELS, FERDINANDUS LEONARDUS, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, sistens quasdam observationes de nuptiis, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
33978: BEELS, COSMAS DAMIANUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de scriptura privata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1825
35384: BEELS, C. HARO - Menu voor promotiediner van Clemens Haro Beels, litho in kleur Albracht & co 1887
23078: BEEMSTER - Menu "Beemster 1612-1912", druk P. Koel, cuisenier te Purmerend, 15x10 cm.
59794: BEEN, JOH. H.; SOETAN MOEH. ZAIN [ED.] - Hikajat Maerten Harpertszoon Tromp, Jaitoe seorang Laksamana Belanda jang termasjhoer pada abad jang ke 17. Diterdjemahkan dari bahasa belanda oléh Soetan Machoedoem. Weltevreden, Indonesische Drukkerij, 1917.
59310: BEER, TACO H. DE, - NA EENE HALVE EEUW, Aanteekeningen, Opmerkingen en Verklaringen bij Waarheid en Dromen door Taco H. de Beer, Redacteur van `Noord en Zuid´, Blom & Olivierse , Culemborg 1895, 106 pp.
43410: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN - 1831. De Tiendaagsche Veldtocht, 's-Gravenhage 1906, 472 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
6881: BEERS, JAN VAN - De blinde. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1854.
6883: BEERS, JAN VAN - Levensbeelden. Amsterdam, H.J. van Kesteren en Antwerpen, C.J. Mienikus, 1858.
6885: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Gent, W. Rogghé en Amsterdam, wed. J.C. van Kesteren & zoon, 1873. [2 dln]
6888: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1885. [2 delen]
6917: BEETS, NICOLAAS - Een Paaschgezang. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845.
6908: BEETS, NICOLAAS - Te Alkmaar, 8 October 1873. Redevoering ter gelegenheid van de plechtige Steenlegging door Z.M. den Koning tot het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars ontzet (8 Oct. 1573). Haarlem, Erven F. Bohn, 1873
20048: BEETS, NICOLAAS - Gedenkboek. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885].
17800: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1892.
6906: BEETS, NICOLAAS - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
60903: BEETS, NICOLAAS - Guy de Vlaming, een verhaal door Nicolaas Beets, Haarlem: Erven F. Bohn 1837, p. [4]+111pp.
6903: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied I, IV, V, VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1858-1873. [dl 4, 5, 6 in 1 band]
6895: BEETS, NICOLAAS - Stichtelijke uren. 2e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1855. [1 van 4 delen]
56256: BEETS, N. PS. HILDEBRAND, - Camera Obscura, 10e druk, geillustreerd door F.C. Sierig, Haarlem 1878.
30320: BEETS, N ( INL.) - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden e.a., Amsterdam 1915, 98 + 27 pag., geïll., oud-Hollands papier. Goed exemplaar.
36074: BEETS, NICOLAAS - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
6914: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden. VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873.
61850: BEGA, CORNELIS (1632-1664) - The peasant lighting his pipe
37588: BEGEER, S.A.C. E.A. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven, Schoonhoven [ 1981? ], 175 pag., geïll.
23102: BEGRAFENISROLLETJE, WATERLAND, DE GROOT, DE REUS - Rolle ter begrafenisse van Allegonda de Groot, overleden te Waterland in den ouderdom van 54 jaaren, op den 16 October 1802. De vrienden werden verder verzorgt naar het afleezen hunner naamen het lijk in order te volgen. Tekst aan de kop van een opgerolde strook papier, met zwarte randen, ca. 2 meter lang.
60750: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - Job and his friends
59590: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival (Twelve Months) PHILIPVS MEI. 5 IOHANNES BRACHMON 6
59592: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival ALDER DV MVST DANCZEN ('Old Man, you must dance')
59596: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival 'ICH WIL AUCH MIT' 'DU MACHSTES GAR ZU GROB' ('I want to do it too' 'You are too disgusting')
35644: BEHRENS, JOACHIMUS, CELLA LUNEBURGICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN - Exercitatio politica de optima republica [...] Helmstedt Henning Müller 1652
16802: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland in 36 kaarten, 2de druk, Franeker, B. Behrns, 1861.
40238: BEHRNS, B., - Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-regentes aan Friesland in de maand juni van 1892, Sneek 1892, 154 + (2) pag. in linnen stempelband, geillustreerd met 8 lichtdrukken.
6932: BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS - Ernestine van Beijeren, De smidsdochter uit Naarden een historisch romantisch tafereel uit de XVIe eeuw. 2e druk. Amsterdam, W. Clement, 1861. [Gebonden met:] Jonas, De zoon van de bankier, eene schets uit de tegenwoordigen tijd. Amsterdam, De erven H. van Munster & zoon, 1847.
34742: BEIJERMAN, HUGO - Redevoering ten betooge dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel, ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden 1839
43940: BEIJERS, J.L., - Veilingcatalogus Eerste gedeelte bibliotheek J.F.M. Scheepers te Rotterdam, Utrecht 1947, 72 pag.
43978: BEIJERS, J.L.; - Veilingcatalogus prenten en boeken Mr. W.G.F. van Romondt en Mr. C.J. Rijnbout, Utrecht 1879, 136 + 92 pag. Met prijzen in handschrift.
15698: PAGI NASSIR BEK - L’Espion de Thamas Kouli-Kan, dans les cours de l’Europe. Ou lettres et memoires de Pagi-Nassir-Bek. Contenant diverses anecdotes politiques pour servir à l’histoire du tems présent. Traduit du Persan par l’abbé de Rochebrune. Keulen: Erasmus Kinkius [= Holland], 1746.
3356: DOBBEL-BEKER - De Dobbel-beker. Informatie- en familieblad van en voor de familie Dobbelaere, Dobbelaer, Dobbelaar, De Dobbelaere, De Dobbeleer, en aanverwante vertakkingen. Jrg. 4 (1974) t/m 8 (1978).
6943: BEKKER, ELISABETH WOLFF; AGATHA DEKEN - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
6947: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man. Den Haag, Isaac van Cleef, 1782
59026: BEKKER, WOUTHERUS, - Open brief aan den heer P. Huet, predikant te Goes, gevolgd door een verklaring van de woorden "Waereld"en "Allen", met betrekking tot de bizondere verzoening (..........), Amsterdam, 1878, 74 pag.
55861: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde wereld, zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, 4 boeken in 1 band, vermeerderde druk. Deventer, Marinus de Vries, 1739.
6949: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet vertaalt] 9e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1901.
6954: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
52718: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde weereld, zijnde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf: als ook 't gene de menschen door denselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen. Amsterdam, D. van den Dalen 1691-1693.
32151: BEL JR, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis juris hodierni, de curatione eorum, qui ultro sibi curatorem petunt [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1841
32123: BELL, F.W.B. VAN - De samenhang van logica en ethiek. Groningen J.B. Wolters 1878
34966: BELL, F.W.B. VAN - Het karakter der onafhankelijke theologie Groningen Noordhoff 1872
59722: BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - AER / AQUA / IGNIS / TERRA (The four elements, complete serie)
6970: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6968: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6972: BELLAMY, JACOBUS, WILLEM CARP, JAN HINLOPEN, JOHANNES PETRUS KLEIJN, WILLEM ANTHONIE OCKERSE, SEBALD FULCO JOHANNES RAU, ADRIAAN UIJTENHOOVEN - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. 3e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1825. [2 delen in 1 band]
6971: BELLAMY, JACOBUS - Gezangen. Amsterdam, A. Mens Jansz. 1785.
47338: BELLANGER, S., - La Touraine ancienne et moderne, Paris 1845, 614 pag., geb., geïll. (rug los)
198: BELLEW, GEORGE, - Escallops in armory ... idem, als extract.
58780: BELLOWS, W., - The ocean liners of the world, 2nd. ed., Londen Kegan Paul etc. 1896.
18146: [SEIGNARD, ELIE (VERT.)]; PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Gaston en Baiard. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Leiden, voor het genootschap, 1777.
26398: BELONJE, J. - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944, Wormerveer 1945, 195 pag., geb., geïll., met stofomslag.
202: BELONJE, J., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, met een supplement betreffende de Belgische en Duitse grensgebieden. Maastricht 1961. Geïll., 523 p.
5796: BEMDEN, F.M.L.F. V.D. - Recherches généalogiques concernant la famille De Maeght, de Maecht, de Maegh, anciennement de Maech, de Gand (1300-1896) en 25 tableaux, suivi de l’indication des sources, Gent [1896], 85 p., geïll, in orig. perkamenten omslag. Mooi ex. van de zeer beperkte oplage.
59534: VAN BEMMELEN, P, - De grondwettelijke meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren, Leyden : Engels, 1858. 37 p. Met blauwe papieren omslag.
33392: BEMMELEN, ABRAHAMUS VAN, UIT DELFT, BEROEPEN IN VINKEVEEN - Dissertatio exegetico-criotica de epistolis Pauli ad Ephesios et Collossenses inter se collatis [...] Leiden A. en J. Honkoop 1803
33484: BEMMELEN, A. VAN - Redevoering over de verplichting der menschen om de vermogens hunner ziel door wysgeerige kundigheden te beschaaven [...] Delft Jan de Groot. P.z. 1788
35592: BENCKENDORF, LUDOLPH PETR., UIT LUNEBURG; PRAESES: ROEHRENSEE, CHRISTIAN - De milite cive et extero [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
25316: BENGH, L.PH.C. VAN DER - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, I en II, 's-Gravenhage 1857-1859, 74 +74 pag. Compleet in twee delen.
33232: BENNEBROEK GRAVENHORST, JACOB, UIT CURACAO - Specimen juridicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de jurejurando, quod pars parti in judico defert [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
22440: BENNER, NIEUWBOER, CLEMENS - Familiepapieren Benner c.a., ca. 100 stukken. Manuscript, div. formaten.
47392: BENSCHOP, W.J.M.; - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw, 's-Gravenhage 1951, 434 pag., geill. Goed exemplaar.
27846: BENSE, J.F. (RED.) - Vragen en mededeelingen op het gebied der geschiedenis, taal- en letterkunde, deel I, nrs. 1 t/m 25 ( 7-1-1910 t/m 24-6-1910], 276 pag., alles wat verscheen. Gebonden in half linnen. Zeer zeldzaam.
23500: BENSON, ROBERT H. - Laat de kleinen tot mij komen. Vrij vertaald door Alb.Steenhof Smulders met teekeningen van Gabriel Pippet. Bussum, P. Brand, 1921, 32 pag., geïll., geb., ( enkele tekeningen handgekleurd).
32619: BENTEN, JACOBUS MARIE VAN, UIT LEIDEN - Observationes criticae in polybium. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden H. Blankenberg 1878
50985: BENTIVOGLIO, G. / R. DE CARPENTIER - Verhael-boecken van den cardinael Bentivoglio, vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier. Rotterdam, Naeranus, 1648. [2e titelpagina: Verhael van de Vereenigde Provincien van Nederlant ...].
57096: BERALDI, H.; - Un caricaturiste prophete. La guerre telle qu'elle est prevue par A. Robida il y a trente-trois ans. Paris, Dorbon, 1916.
20288: BERCHEM, E. VON - Siegel, Berlijn 1918, 189 p., geb., geíll.
28814: BERCHEM, E. VON, D.L. GALBREATH, O. HUPP - Beitrage zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, 6 + 223 pag., hardback, illustrated.
22368: BERCHUYS, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen).
22354: BERCKEL, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van mr. Engelbert Francois van Berckel op 5-4-1796 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Gedrukt, 4° oblong, 1 p.
33836: BERCKEL, GERARDUS VAN, UIT HEUSDEN - Disputatio juridica inauguralis de restitutione in integrum majorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1708
32685: BERDENIS VAN BERLEKOM, JOANNES JACOBUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale de obligatione fidejussoria, secundum juris hoderni [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1820
2990: BERESTEYN EN W.F. DEL CAMPO HARTMAN, E.A. VAN - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en met de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954. Band II, 's-Gravenhage 1941.
59650: BERG, CORNELIS VAN DEN (1699-1774) - CORNELIS VAN DEN BERG.
32359: BERG, RUUD VAN DEN, UIT WEERT - Vormen van begrip van wet en wetgeving. Wetsbegrippen in de Staatsrechtgeleerdheid in Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Proefschrift [...] s.p. Boom 2003
32877: BERG, BRAND KLAAS VAN DEN, UIT WIJNJETERP - Het laagveengebied van Friesland. Proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1933
33346: BERG, FRANCISCUS ERNESTUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis de foederibus patrocinii ex historia et jure publico atque gentium illustratis [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1824
35262: BERG, GUILIELMUS ERNESTUS JANUS , UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum de vectigalium ac tributorum in Hollandia historia tempore comitum Amsterdam D. Groebe 1834
35770: BERG, GERRIT ANTONIE VAN DEN, UIT WILLESKOP - Over den invloed van chloroformnarcose tijdens de baring op het kind z.pl. z. n. 1904
38862: BERG, A. V.D., - Levensberichten van J.F. Martinet, Amsterdam, Allart, 1796, 92 + (4) pag. Origineel karton. Geïllustreerd met titelprent en portretsilhouet op titelpagina.
36786: BERGAN, R - Wentzel Jamitzers Entwürfe zu prachtgefassen in Silber und Gold, Berlin, P. Bette [ ca. 1880 ], (4) + 7 pag. + 109 plates. In board wrapper.
39790: BERGEN, E. VAN 3 - Geschiedenis van Loosduinen, Loosduinen 1927, 112 pag., geïll.
47166: BERGENDAHL, ANNA A (VERZ.), - Souvenir uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam tot ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen, proza en poezie, Amsterdam 1855, 280 pag., geb.
55053: M VAN DEN BERGH, J.F. VAN - De familie Charles Blanckenhagen. Slachtoffers van intrigues. 's Gravenhage, [1907].
27940: BERGH, L.PH. C. V.D. - Verslag der historische nasporingen op gezag van het gouvernement in den jare 1838 in Frankrijk gedaan, Arnhem 1839, 95 pag., geb.
230: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde. Tweede druk. Amsterdam 1861. Geïll., 110 p.
228: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis [1299]. Amsterdam 1861, 143 p.
224: BERGH, J.A. DE, - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. 2de vermeerderde druk. 's-Gravenhage 1880, 43 p.
52739: BERGH, JOHAN VAN DEN - Provisionele beschouwingh en eenvoudige aanmerkingen tegen een vuil pasquil, opgestelt en gedissemineert, daar na gedrukt den 22 Augustus 1747, z. pl. [1747].
57156: BERGH, GEBR. VAN DEN; - Onze broodvoorziening in crisistijd, 1914-1919. Rotterdam 1919, 47 pag., geïll.
33013: BERGH, JAN DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
35180: BERGH, ADRIANUS JOHANNES VAN DEN, UIT UTRECHT - Stellingen Utrecht 1912
35186: BERGH, PETRUS THEODORUS CONSTANTINUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de authentica legum interpretatione Amsterdam W. Willems 1846
42014: BERGH, S.J. VAN DEN - Voor de overstroomden. Februari 1850, 4e druk, 's-Gravenhage, Fuhri, 1850. Zonder omslag, 7 pag.
43330: BERGH, S.J. VAN DEN - Watersnood. Een gedicht, 5e duizend, 's-Gravenhage, De Graaf, 1855.
30306: BERGHAUS, P. E.A. - Porträt 2. Der Arzt. Graphische bildnisse des 16- 20 Jahrhunderds aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Münster 1978, 319 pag., geïll.
42042: BERGHAUS, H. - Physikalischer Schul-Atlas, bestehend aus 28 in Kupfer gestochenen und colorirten Karten. Gotha, Perthes, 1850.
43318: BERGMAN, J.T. - Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op: Koppen, Over het leven en de gedichten van Homerus, Leiden, Luchtmans. Met sierpapier beplakte kartonnen band, 12 + 238 pag.
61219: BERGMÜLLER, JOHANN-BAPTIST (1724-1785) - Representation de l'Esplanade dans le Fauxbourg de Leipzig (mirrored)
16183: BERGSCHENHOEK - Gids voor Bergschenhoek, Uitg. Nationaal Uitgevers- en Reclamebureau, Vlaardingen, 1933, 24 p.
32305: BERGSMA, JUSTUS HENDRIK LODEWIJK, UIT AMSTERDAM - De wanprestatie des bevrachters. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H.de Bussy 1892
33342: BERGSMA, CORNELIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica de matrimonio ejusque solvendi ratione per divortium, ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
50290: BERHNS, B. - Wijmbritseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50291: BERHNS, B. - IJlst (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50289: BERHNS, B. - Workum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50288: BERHNS, B. - Wonseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50286: BERHNS, B. - Utingeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50287: BERHNS, B. - West-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50285: BERHNS, B. - Tietjerksteradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50284: BERHNS, B. - Stavoren (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50282: BERHNS, B. - Smallingerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50283: BERHNS, B. - Sneek (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50281: BERHNS, B. - Sloten (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50280: BERHNS, B. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50278: BERHNS, B. - Opsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50279: BERHNS, B. - Rauwerderhem (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50277: BERHNS, B. - Oost-Stellingwerf (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50276: BERHNS, B. - Oost-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50274: BERHNS, B. - Lemsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50275: BERHNS, B. - Menaldumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50273: BERHNS, B. - Leeuwarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50272: BERHNS, B. - Leeuwarden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50270: BERHNS, B. - Kollumerland en Nieuw Kruisland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50271: BERHNS, B. - Leeuwarden (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50269: BERHNS, B. - Idaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50268: BERHNS, B. - Hindeloopen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50267: BERHNS, B. - Hennaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50266: BERHNS, B. - Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50264: BERHNS, B. - Harlingen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50265: BERHNS, B. - Haskerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50262: BERHNS, B. - Franekeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50263: BERHNS, B. - Gaasterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50261: BERHNS, B. - Franeker (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50260: BERHNS, B. - Ferwerderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50258: BERHNS, B. - Dokkum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50257: BERHNS, B. - Dantumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50255: BERHNS, B. - Het Bildt (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50256: BERHNS, B. - Bolsward (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50254: BERHNS, B. - Barradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50253: BERHNS, B. - Baarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50252: BERHNS, B. - Aengwirden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50251: BERHNS, B. - Achtkarspelen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8016: BERICHT - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. Prijs per stuk: € 95
234: BERICHT, - BERICHT über die heraldische Ausstellung des Vereines `Adler' in Wien 1878. Wenen 1881. Geb., geïll., 217 p.
8952: MAANDELYKSCHE BERICHTEN - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. November 1730. Amsterdam, Erven J. Ratelband, 1730.
52441: BERINGTON, JOSEPH - Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790.
24002: BERJEAU, J. PH. - Essai bibliographique sur le Speculum humanae salvationis, Londen, Steward 1862, 72 pag. (= Introduction of the facsimile-edition of 1861).
37468: BERK, L.J.M. V.D. - Wereldgeschiedenis om wol, 2e druk, Helmond 1943, 48 pag., geb., geìll.
236: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W., - Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht 1937. 630 pag.
22846: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM - Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p.
14984: BERKENMEYER, P.L. - Le curieux antiquaire ou recueil geographique et historique des choses les plus remarquables qu’on trouve dans les quartre parties de l’univers, tirées des voyages de divers hommes célèbres, 3 delen, Leiden: P. van der Aa, 1729.
27544: BERKUM, A. V. - Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen. Vaals 1973, 191 pag., geïll.
34806: BERKUM BYSTERBOS, GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de probatione per testes in causis civilibus Kampen K. van Hulst 1840
52557: BERKUM, H. VAN - Beschryving der stadt Schoonhoven (...) eertyds by een verzamelt door (...) Henricus van Berkum, nader over zien en merkelyk vermeerdert door (...) J.A.B[lock] M.D., Gouda, de Vry, 1762.
42002: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk, 2 delen in 1 band, Sneek, v.Druten & Bleeker 1851.
36730: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst, 4e druk, Rotterdam 1921, 176 pag., geb., geïll.
37324: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam, Rotterdam 1922, 24 pag., oblong, geïll. ( bandontwerp van S.H. de Roos ).
38288: BERLAGE, H.P. - Over styl in bouw- en meubelkunst, 2e druk, Rotterdam 1908, geb., geïll.
33678: BERLIN, W. - Ars longa, vita brevis.
42394: [STOCKMANS], BERNAERT - Aritmetica, verbeterd door A.W. Wassenaer. Utrecht, E.W. Snellaert, 1637.
58716: BERNARD, MEVR. L., - Noordsche en Oostersche godenleer voor de beschaafde jeugd, 2e uitgave, ''s-Hertogenbosch, 84 pag., geb., geïll.
52743: BERNDT, G.H. - Krankheit oder Verbrechen? Eine gemeinverständliche Darstellung des Geschlechtslebens, des Mordes, der Körperverletzungen, der Unfallserkrankungen, Geisteskrankheiten, des Hypnotismus u. in ihren Beziehungen zum Gesetz und zur öffentlichen Moral, 2 delen, Leipzig, Wiest, [ca. 1890].
4664: BERNER SCHILDEN HOLSTEN, H. EN A. FABRITIUS - Baron Charles Joseph Selby's descendants. Kopenhagen 1935, 218 p., ca. 200 p. ill., geb.
6987: BERNHARD, C. - Het gelukskind. Vertaald uit het Duits. Utrecht, N. de Zwaan, 1852.
35006: BERNS, ANTON WILHELM CORNELIS, UIT BRUMMEN - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling Leiden Van Doesburgh 1869
6988: BERONICIUS, PETRUS JOHANNES - Georgarchontomachia (...). Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. Het eerste werk vertaald uit het Latijn door J.B[aroen]. Goes en Middelburg, Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z. 1766.
60218: BERTHA VAN HASSELT, (BERNARDINA JOHANNA ROBERTA VAN HASSELT) (1878-1932) - Potten met cactus
24664: BERTHOUD, F. - Het regt gebruik der uurwerken, of handleiding voor onbedrevene om hunne klok- en zak-uurwerken zelve te regelen en te bestieren. Dordrecht, H.de Haas, 1790.
47596: BERTHOUD, P., - Les negres Gouamba ou les vingt premieres annees de la mission Romande, Laussanne 1896, 222 pag., illustrated, hardback.
36669: BERTIUS, PETRUS - Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Jacobus Arminius, doctor ende professor der H. theologie in de hooghe schole tot Leyden, de welcke .... is ghedaen in de latijnsche tale, terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der theologie op den 22 Octobris anno 1609, ende namaels door een liefhebber verduyst. Leiden J. Paedts Jacobsz. 1609
33227: BERTLING, ERNESTUS CAROLUS JOHANNES, UIT VEENDAM - Disputatio juris publici inauguralis de senatorio reipublicae Batavae et regni Neerlandici concilio [...] Groningen J. Oomkens 1838
32393: BERTOCH, JOHANN GEORG - Commentatio juridica de ratione usurarum in concursu creditorum habenda [...] Leipzig / Zittau Sumtibus Joan. Jac. Schoepsii 1732
42601: BERTRAM, BONAVENTURA CORNEILLE - De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden, Maire, 1641.
27954: BERTSCHE, K - Werke von Abraham a Sancta Clara, aus dem handschriftlichen nachlass ... Baldur von Schirach herausgegebeb. 2 bände, Wien 1943-1944, 640 + 436 pag.
31180: BERVOETS, J.A.A. - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840- 1849, Westervoort 1997, 280 pag., geb., geïll.
8819: LETTER-BESCHOUWER - De letter- historie- konst- en boek-beschouwer, onder de zinspreuk Libere & modeste. No. 5-10. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1763. [1 van 4 delen]
14988: BESCHRIJVINGE - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zowel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden. Amsterdam, Pieter Mortier, 1782.
16912: BEKNOPTE BESCHRYVING - Beknopte beschryving van alle de voornaamste gebouwen der wydvermaarde koopstad Amsterdam [...] ten dienste van degenen die begeerig zijn om de gebouwen der gemelde stad te bezigtigen / Description de tous les principaux edifices de la fameuse ville d’Amsterdam (...), Amsterdam: Jan van der Heyde, 1749
27302: BESSELAAR JR., J.H. - Het orgel in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam 1931, 47 pag., geïll.
59802: BESSELING, ALBERTUS (1729-1753), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Dit is VONDEL met zijn rol; / Apelles trof Apol.
34986: BETH, HENRICUS, UIT JAVA - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones juridicas Leiden Hazenberg 1852
33760: BETOU, ALEXANDER IN DE, UIT NIJMEGEN - Specimen juris civilis hodierni inaugurale de succedendi ratione circa bona patrimonialia in imperio noviomagensi recepta [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
6056: BEUDEKER, J.H. - Familieportret op papier gezet. Genealogie & geschiedenis van de Noord-Hollandse familie Schots, Krommenie 1996, 276 p., geb., geïll. (oplage 125 ex.), fraai boek met bijzondere illustraties
42697: BEUNINGEN, COENRAED VAN - Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant a Marly / Uytlegginge van den droom die den koninck van Vranckrijck gehadt heeft in sijn carosse gaende na Marly. 's Gravenhage, 1689.
36954: BEUNINGEN, H.J.F. VAN E.A. - Rotterdam Papers VIII. Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993, 342 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
57508: BEURDEN, A.F. VAN; - Het Overkwartier van Gelre en Roermond, onder het Oostenrijksch bestuur 1715-1795, z.pl., z.j.
4802: BEURDEN, A.F. VAN - Het Geldersche-Beiersche geslacht Syben. Roermond 1893, 16 p.
34018: BEUSEKOM JR., WILHELMUS ISAÄCUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de permutatione ex principiis codicis civilis Gallici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
35768: BEUSEKOM, JAN VAN, UIT TIEL - Onderzoekingen en beschouwingen over endogene callusknoppen ..... Tiel A. van Loon 1907
35470: BEUTNIZIUS, CAROLUS CHRISTOPHORUS; PRAESES: JAENICHIUS, PETRUS - De iustitia bellorum Alexandri M. Et C. Iul. Caesaris [...] Wittenberg Meyer 1704
33750: BEVEREN ESVELDT, HENRICUS GERARDUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio philosophica de voluntatis humanae libertate [...] Leiden Johannes le Mair 1774
33225: BEVERSEN, NICOLAAS JOHANNES, UIT KAMPEN - De L. Licinii Luculli vita ac moribus commentatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Gorinchem W. Stokhuyzen 1888
49882: BEVERVOORDE, A. V., - Levensschets van Z.E. den heere J.J. Rochussen, 's-Gravenhage, Susan 1845, 40 pag., zonder omslag en los.
16186: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk en omstreken, door Chr. E. Sepp, Beverwijk, Majoor & Sepp, [1902] 84 + 64 p.
16189: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1931], 44 p.
42549: BEVERWYCK, JOHAN VAN / JACOB CATS - Schat der gesontheydt, 3e druk, met versen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1640.
42553: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der gesontheyt, met verssen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1636 [op titelpagina tweede deel: 1635, colophon 2e deel 1636].
42555: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. 2e druk, Dordrecht, Jasper Gorissz, 1644 [op titelpagina 1e deel 'gedruckt by Hendrick van Esch']. [gebonden met:] Lof der medicine ofte genees-konste (pp. 1-34) [en:] Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste (pp. 35-152).
3014: BEYERINCK, W.M. - Geslachtslijst van de familie Beyerinck. Utrecht 1917, 414 p.
32875: BEYMA THOE KINGMA, SYBRANDUS GUILIELMUS HENRICUS ADRIANUS VAN, UIT WORKUM - Disputatio historica juris publici, continens historiam ordinum Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II, 1515-1581 [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
35498: BEYSCHLAG, JOHANN BALTHASAR, UIT SCHWÄBISCH- HALLE; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Bellum praeliumque de Salinis, Cattos inter & Hermunduros susceptum olim, Ad C.C. Tacit.(i) Annal.(es) lib. XIII, c. 57 [...] Wittenberg Christian Schrödter 1689
57436: BHOOTH, ABRAHAM; - De heerschappy der genade, Utrecht, Van Poolsum, 1774. [Gebonden met:] Dezelfde, De verlochening van eigen gerechtigheid, Rotterdam, 1775.
59376: BIBBY, JOSEPH (ED.), - Bibby's Annual 1918, Liverpool 1918, 64 pag., groot folio, geïll.
33970: BIBEN, ISAAC GERARD, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de legali pupillorum, et eorum, quibus bonis interdictum est, hypotheca [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1819
43032: BIBLIA [LUTHERS] - [1] Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus. Amsterdam, gedrukt voor 't consistorie der Luthersche Gemeente, [ca. 1780]. [Gebonden met:] [2] Het boek der psalmen. Amsterdam, Meijer, Strander, Eickhorn, 1779.
18889: ZAK-BIBLIOTHEEK - Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
33840: BICHON, ABRAHAM ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio academica de munere probandi in caussa indebiti, sive soluti, sive promissi [...] Leiden Bartholomeus Pret 1775
34810: BICHON VISCH, WILHELMUS ANTONIUS, UIT ´S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica de jure divortiorum et noxiis effectibus exnimia eorum licentia oriundis Utrecht Van Paddenburg 1803
32187: BICKER, HENRICUS, H.F., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de quatuor contractibus, quire perficiuntur [...] Leiden A. Elzevier 1703
33516: BICKER, JOHANNES BERND, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica inauguralis de igne [...] Utrecht Joannes Broedelet 1765
20420: BIEGELAAR, J.B.P. E.A. ( RED ) - Kampong 1902-1952, Utrecht 1952, 119 p., geb., geíll. ( met: Kampong ( maandblad ) jaargang 36 ( 1954 ) nr.5, 11 p.
15226: BIEMA, EDUARD VAN - Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678. Oud-Holland 35 (1917) 99-117, 169-180, 226-238
30722: BIENFAIT, A.G. - Oude Hollandsche tuinen, 2 delen ( tekst + atlas ), 's- Gravenhage 1943, 301 + 317 pag. Groen linnen banden.
52860: BIENTJES, J.A. - Eene grootmoeder. Een waar levensbeeld, opgedragen aan haar kleinzoon en peetekind Henry William Hoek, Zutphen, Thieme, 1894.
23648: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Herdruk met supplement 1952-1970, Haarlem 1970, 461 pag., geb., geïll. Hierbij: supplement 1971-1985; supplement 1986-2002, pp. 462-532 en 533-616. Samen in 3 banden.
33632: BIERENS DE HAAN, D. - De iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1872-1873 laeta et trista acciderunt [...]
35864: BIERUMA OOSTING, JAN, UIT ORANJEWOUD - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
38244: BIEZEN, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ), Dussen 1998, 240 pag., geb., geïll. ( gedrukt in 150 exemplaren ), met 3 losse tabellen.
20422: BIGMORE, F.C. EN C.W. H. WYMAN - A bibliography of printing, Londen/USA 1978. ( facsimile-editie van de 3e delen uit 1880-1886 ), 449+412+115 p.
5706: BIJL MZ, A. - De oudste generaties van het geslacht Kolff, van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk, van Breda Kolff (14e-17e eeuw), [Krimpen a/d IJssel], 111 p., 1976, geb., geïll.
35964: BIJL DE VROE, PIET HENDRIK FRANS, UIT ZWOLLE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
6322: BIJLAGEN - Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
58986: BIJLERT, W.A. VAN, - De noodzakelijkheid der verbetering van het notariaat, Rotrerdam 1964.
6340: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 p.
6228: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Van Voerst- van Ewsum. Een genealogisch raadsel, overdruk Ned. Leeuw 1926, 4 p.
34580: BIJLEVELD, PIETER JAN, UIT ARNHEM - Art. 293 Wetboek van Strafrecht. Leiden L. van Nifterik 1883
36670: BIJLEVELD, M. C. A. - Prent voor de promotiepartij van Dr M.C.A.Bijleveld Leiden Somerwil 1889
23784: BIJSTERBOS, J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het staatsbestuur van Overijssel, [ Zwolle 1887] 98 pag.
34420: BIK, ADRIANUS JOHANNES, UIT 'SGRAVENHAGE - Iets over doorloopende cognossementen Leiden Somerwil 1882
36612: BIK, JOHANNES G.W.F., UIT GOUDA - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] Assen Van Gorcum 1955
52759: BILA, CONSTANTIN - La croyance a la magie au 18e- siecle en France en France, dans les contes, romans & traités. Parijs 1925.
7033: BILDERDIJK, WILLEM - Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1826.
7029: BILDERDIJK, WILLEM - Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828.
7066: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK; CORNELIUS VAN MARLE; SAMUEL I.Z. WISELIUS - Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
7072: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Wit en rood. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1818. [2 delen]
7023: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7016: BILDERDIJK, WILLEM - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
7014: BILDERDIJK, WILLEM - Het Nicotiaansche kruid, en Uitzicht op mijn dood. Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
7008: BILDERDIJK, WILLEM - Wapenkreet, lierzang. Amsterdam, M.F. Pieper & Comp., [1815?]
7020: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7011: BILDERDIJK, WILLEM - Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
7051: BILDERDIJK, WILLEM - Losse stukken, in versen. Leipzig, z.n., 1803.
7052: BILDERDIJK, WILLEM - Op den moord van den hertog d'Enguien. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824.
7006: BILDERDIJK, WILLEM - Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801
7010: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803. [3 delen]
7001: BILDERDIJK, WILLEM0 - De ziekte der geleerden. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7037: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen in 1 band]
7039: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelingen. Amsterdam, Johannes Allart, 1804-1808. [4 delen in 2 banden]
7073: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk op zynen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1819.
7074: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1807. [4 delen in 2 banden]
7024: BILDERDIJK, WILLEM - De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
7027: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7053: BILDERDIJK, WILLEM - Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
7055: BILDERDIJK, WILLEM - Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
7057: BILDERDIJK, WILLEM - Verscheidene tijdversen en decoratien. Nayler & Co., 1836.
7059: BILDERDIJK, WILLEM - De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
42903: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK - Leydens ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
14548: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p.
16192: BILTHOVEN EN DE BILT - Gids voor De Bilt en Bilthoven, Uitg. VVV, 1928, 144 p.
16193: BILTHOVEN EN DE BILT - Hoe Bilthoven groeide. Uitg. VVV [1938], 16 p.
52721: BINET, BENJAMIN - Traité historique des dieux et des demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le sistème de mr. Becker. Delft, A. Voorstad, 1696.
7094: BINGLEY, WARD (VERT.); MARIE-ALEX. DE THÉIS - De belagchelyke tooneelzucht, of De liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
31723: BINKES, RUDOLPHUS, UIT BOLSWARD - Dissertatio juridica inauguralis de auctoritate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
31873: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - [Disputatio] de agriculturae prae mercatura apud Romanos favore [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
33508: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem juridicam: de analysi et constitutione doctrinae in Ciceronis libris de officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
33510: BINKHORST, JACOBUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden Johannes Luzac 1755
22810: BINNEWIJZEND, NEEFJES - Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.
57166: BIRK, H.D., A.O.; - Heraldic - Genealogical Almanac (1988), Toronto 1988. Geb. 221 pag., geïll.
59129: BIRNIE, G, - Bijlage tot de trapsgewijze verlaging van den accijns moet het hoofddoel zijn der nieuwe Suikerwet. Amsterdam J.H de Bussy 1896, 7 pp.
34958: BIRNIE, WILLEM, UIT DJEMBER (JAVA) - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak Leiden rechtsgeleerdheid 1892
25876: BISSCHOP, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587. Leiden 1867, 145 pag. ( los).
59992: BISSCHOP, JAN DE (1628-1671), AFTER DONCKER, PIETER (1635-1668) - Laocoon [Signorum veterum icones]
24936: BIZOT, PIERRE; - Medalische historie der republyk van Holland.
14996: BJÖRNSTÄHL, JACOB JONAS - J.J. Björnstähls reize door Europa en het Oosten. 5 delen. Utrecht-Amsterdam: G. van den Brink, Wed. Van Esveldt en Holtrop, 1778-1783. (Mist 6de deel ).
44048: BLAAUBOER, C.J., - Zij die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905. Schagen 1947, 204 pag., geb., geïll. met stofomslag. (rug licht beschadigd)
34800: BLAAUW, GERARDUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus juriscunsulte uti solent Amsterdam C.G. van der Post 1846
14998: BLACK, C.B. - Holland, its rail, tram and waterways. Tweede druk. Londen: Black, 1904. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
36916: BLANC, CH. - L'art dans la parure et dans le vêtement, Paris 1875, 375 pag., hardback, half leather, ill. Library stamp + sticker.
52477: BLANKAART, S., - Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.
43001: BLANKAART, STEVEN - Venus belegert en ontset. Oft verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen. 2e druk, een derden vermeerdert en verbetert, Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1688 [op geetste titel 1685].
43218: BLANKEN JZ., A. - Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
43222: BLANKEN JZ., J. - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
28574: BLANKENHEIJM, C.M. - Geschiedenis van de Compagnie van Ostende, Leiden 1861, 72 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
30630: BLANKERT, A. E.A. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1981, 306 pag., geïll.
33512: BLANKERT, GERARDUS JANUS, UIT THOLEN - Dissertatio juridica inauguralis deexcusationibus tutorum vel curatorum [...] Leiden Cornelius de Pecker 1755
41622: BLANKERT, A. E.A. - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht 1986, 374 pag., geïll.
31801: BLARKOM, JOANNES PETRUS VAN, UIT BEVERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de affinitate jure romano [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn 1834
258: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden 1839. geïll., 394 p. Moderne linnen band,
33221: BLAUPOT TEN CATE, IZAÄC JANUS, UIT AKKRUM - Commentatio oeconomico-politica inauguralis de domicilio sustentationis [...] Verhandeling over het domicilie van onderstand [...] Groningen J.B. Wolters 1860
42044: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 delen, Amsterdam, 1847.
36112: BLAUW, MARIANNE JELTJE ERIKA, UIT NIJKERK - Van Friese grond Leeuwarden FryskeAkademy 1995
268: BLÉCOURT, A.S. DE, - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Deel 1. Groningen-Den Haag 1924-1926. Geb., 451p..
1708: BLECOURT, A.S. DE E.A. - Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Deel I-III. Haarlem 1929. Geb., 455 p. Deel IV- XIII, 3 bdn. Leiden 1982-1988, 652+291+249 p.
52770: BLECOURT, W. DE EN M. GIJSWIJT-HOFSTRA (RED.) - Kwade mensen. Toverij in Nederland. Amsterdam, 1986 [Themanummer van Volkskundig Bulletin 12, 1].
35386: BLECOURT, L. DE - Boekje Promotiepartij van Mr L. de Blecourt, Hotel Lion d'Or, Leiden. Leiden K. Vilders 1914
35216: BLEEKRODE, PHILIPPUS ABRAHAMUS, UIT EMDEN - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1853
56304: BLEES KZ, G.J., - Marken en Marker volkskunst, Extract Huis Oud & Nw. 1915, pp. 161-188, geïll.
51051: BLEISWYK, PIETER VAN - Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
34684: BLEISWYK, REYERUS VAN, UIT WOUDRICHEM - Disputatio juridica inauguralis de usucapionibus Leiden A. Elzevier 1712
60010: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) AFTER TOORENVLIET II, ABRAHAM (1682-1735) - JACOBUS DENYS Ordinare Stads Chirurgyn, Operateur vande steen, Vroed-meester, en Voorleeser ter Onderwysing vande Vroed-vrouwe, binnen de STAD LEYDEN (portrait of Denijs, Jacob)
61616: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) - GEDICHTEN VAN JACOB ZEEUS
42917: BLEYSWIJCK, DIRCK EVERTSZ. VAN - Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, met Vervolg. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1667 [- na 1680].
55762: BLEYSWYK, F. VAN - Prent: [De moord op Willem van Oranje te Delft in 1584. Een schietende Balthasar Gerards op een trap], gravure zonder onderschrift, slechts getekend: 'F. v. Bleyswyk fecit'.
56236: BLIJDENSTEIN, A.J. EN L.R. BRANTS, - Rapport van het bestuur der Ned. Heidemaatschappij aan de regeering, over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch, Zwolle 1892 [ afl. 2 van jrg 4 (1892) van Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij, pp. 41-147.]
274: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Eloge de l'Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant de la maison d'Occident. Antwerpen [ca. 1928]. Geïll., 118 p.
56300: BLOCQ VAN KUFFELER, V.J.P.DE, - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, 's-Gravenhage 1939, 34 pag., geïll.
33023: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT OUDESCHOOT - Theses [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
32069: BLOCQ VAN HAERSMA DE WITH, D. DE, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda venditione propter laesionem [...] Groningen J. Römelingh 1820
35130: BLOCQUERY, CHRISTIANUS JANUS DE, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de foro competente Leiden B. Pret 1778
60772: BLOEMAERT, FREDERIK (1614/17-1690) AFTER BLOEMAERT, ABRAHAM (1566-1651) - A peasant with a basket resting on a tree-trunck
36068: BLOEMBERGEN, AUKE, UIT LEEUWARDEN - Over papier aan toonder Leiden Hazenberg 1861
59353: BLOEMBOLLEN, FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM. - Catalogus van tekeningen, schilderijen, boeken, pamfletten, documenten en voorwerpen betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur en den bloembollenhandel. Tentoonstelling 16 maart - 19 mei 1935. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1935. [inleiding door J.C. Westermann, afbeeldingen, 44 p, 310 beschreven nrs.], gedrukt.
7096: BLOEMEN - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzij. 6e, verm. druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877.
22910: BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ - Kwitantie van J.W.C. van der Veer, "vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p.
22908: BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT - Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt.
16198: BLOEMENDAAL - Gids voor Bloemendaal. De parel van Kennemerland. Uitg. Bloemendaalsche Middenstandsvereeniging, 1938, 66 p.
16196: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., Leporello in kartonnen omslag met 10 gekleurde foto’s [ca. 1930?]
16197: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., leporello in kartonnen omslag met 10 ongekleurde foto’s.
16195: BLOEMENDAAL - “Bloemendaal”, uitg. met instemming gemeentebestuur, Amsterdam, Alta,1926, 72 p.
39904: BLOIJS VAN TRESLONG, C.E. - Die Rheinschiffahrt in bezug auf Industrie und Landwirtschaft, Dordrecht 1891, 64 pag., gebonden exemplaar.
7097: BLOK, JAN - Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Bataafsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 10. van Oogstmaand 1803. [z.p.], [z.n.], [1803].
23696: BLOK, B. - Veertig jaar op de tribune. Parlementaire indrukken en herinneringen, 2e druk, 's- Gravenhage 1901, 49 pag.
55271: BLOK, P.J. (UITG.) - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. 's Gravenhage, 1884.
6624: BLOK, P.J. EN W. MARTIN - De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
38602: BLOK, P.J., E.A. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, 264 pag., geïll. Ingenaaid, rug los.
280: BLOKLAND, HANNIE, - De Heusdense elite in de eerste helft van de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek. Doctoraalscriptie Utrecht 1981. Geïll., 63 p.
57116: BLOKLAND, H., - De Nederlandsche Exlibris-kring na dertig jaar, Baarn, Arethusa Pers, 1962.
22412: BLOM, MEY, ZUTPHEN - Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p.
40248: BLOM, PH. VAN, - De alde Friske wetten oer de sediken, Leeuwarden 1863, 42 pag., geb. in half linnen.
47120: BLOM,S., - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad, Utrecht 1948, (22)+436 pag. Gebonden in moderne half leren band, geïll.
42933: BLOMHERT, J. - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deeze onse dagen (...). 2e druk, Utrecht, v. Paddenburg, 1735.
58931: BLOMMERS, P., NAAR C.C.A. LAST, - Willem. Lithografie, 27x17cm.
56442: BLOND, N.A. LE, - Manuel gymnastique hygienique et medicale, Paris 1877.
4502: BLONDEL, M. - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 175-jarig bestaan van het handelshuis [...] der Firma Wed. F. Receveur te Venlo. Venlo 1949, 85 p., geb., geïll., met uitslaande genealogische tabel.
23758: BLOOMFIELD, R. - Rural tales, ballads and songs, 7th ed. Londen 1811, 123 pag., geïll., org. boards.
61780: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER SCHELLINKS, WILLEM (1627-1678) - Geschidenissen der Vereenigde Nederlanden door M.r Jean le Clerc (vol. III) [Frontispiece]
60022: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER VAILLANT, BERNARD (1632-1698) - HIERONYMUS VAN BEVERNINGK (portrait of Hieronymus van Beverninck)
60024: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER ZIJL, GERARD PIETERSZ. VAN (1607/08-1665) - Portrait of Govert Flinck (1615-1660)
60312: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - TH. KERCKRINGII SPICILEGIUM ANATOMICUM.
36740: BLOTKAMP E.A., C - De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht 1982, 295 pag., geïll. Goed exemplaar.
57380: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische- heraldische Kring, jrg. 4 en 5 (1938-1939), gebonden in half linnen.
56950: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, C.J.; - Verzaameling van stukken, inhoudende request aan (...) Staten van Holland aangaande de jagt (...) alsmede aanhangsel op verhandeling door J. Rendorp. Amsterdam, Borchers, 1784.
25256: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genealogisch-heraldischen Kring. Jrg. I (1934) - IV (1938) in een beschadigde band, 1780 + 96 + 100 + 96 pag.
25248: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genelaogisch-heraldischen Kring, Jrg I (1934) - V (1939) in 3 banden, 170 + 96 + 100 + 96 + 136 pag.
5094: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
51156: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische-Heraldischen Kring, jaargang 4 (1938), compleet, gebonden in half linnen.
51154: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. E.A. (RED.),HIST - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische-Heraldischen Kring, jaargang 1(1935) t/m 3 (1937) in een half linnen band.
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel II.
3044: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het thans bloeiende geslacht Bloys van Treslong Prins. 's-Gravenhage 1906,Extract uit Genealogische en heraldische Bladen, 48 p., geïll.
3450: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
4066: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Lohman (De Savornin Lohman, Bothenius Lohman, Tammen Lohman, Spanheim Lohman, Titsingh Lohman). Extract De Wapenheraut (1917), 69+7 p.
4086: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
36432: BLUMENZOPFF, PAULUS, UIT REICHENBACH; PRAESES: WENDELER, MICHAEL - Disputatio politica de Republica Anglicana Wittenberg Fincelius 1656
57688: BLUNTSCHLI, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
52776: BLUSSÉ, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
53947: [REBMANN, A.G.F. VON] ; A.G. BLUSSE (VERT.) - Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussé. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1811.
32695: BLUSSÉ, ADOLPHUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
35140: BLUZÉ, ABRAHAMUS, UIT PETTEN - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
33990: BOAS, EDUARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
52471: BOCCACE, JEAN - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
36380: BOCK, JOHANN GEORG, UIT GIENGENSIS; PRAESES: ROTH, EBERH. RUDOLPH - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
13513: BOCKENBERG, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item (...) Historia Antistitum Egmondanorum.
3146: BOCKENBERG, P.C. - Historiae et genealogia Brederodiorum, illustrissimae gentis Hollandiae. Leiden (J. Paets) 1587, 143 p., geb. Mooi exemplaar.
42765: BOCKENBERG, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
32395: BOCRIS, JOHANN HEINRICH - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
7101: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
31757: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
34894: BODDAERT, JACOBUS PHOENIX, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
35920: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
42711: BODDAERT, PIETER (ED.) - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen. and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
57648: BODE, J.E., - Gedachten over de veranderingen van het weder, het onmogelijke en onnuttige van denzelver voorspelling, Haarlem, Loosjes, 1819, 67 pag.
32839: BODE, KAREL JOSEPHUS JOHANNES DE, UIT SOERABAJA - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
43552: BODEL NIJENHUIS, J.T. - De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der 19e eeuw, Amsterdam 1892, 425 pag., geb., mooi exemplaar.
17056: BODENHEIMER, W. (RED.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
17755: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
15642: NEDERLANDSCH A B BOEK - Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823
42151: BOEKE, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
44046: BOEKE, J.D. E.A., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
37276: BOEKEN, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
59070: BOEKENOOGEN, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
8149: BOEKENWERELD [HOOGHE, ROMEYN, DE] - De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten.
32381: BOEKHOLD, BERNARD FREDERIK, UIT HAARLEM - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
456: BOEKHOLT, P. TH. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
52781: BOELEN, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
7110: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
7112: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
39756: BOELEN, B - Ter Heijde. Het oude zee-dorp, [ met schetsen en houtsneden van Han Krug }, Monster 1928, 33 pag., geïll.
7109: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
5252: BOELLAARD, W.A.H.C. EN A.E.M. LANDHEER-ROELANTS - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
36680: BOENDERMAKER, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: BOENER, JAN - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
7115: BOER, J. DE - De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830.
27282: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
26064: BOER, M.G. DE - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
25826: BOER, M.G. DE - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
7113: BOER, FRANCIJNTJE DE - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
14416: BOER, S.P. DE EN J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
57160: BOER, WIJLEN A.H. DEN; - 1853-1903. De veilige weg, 2e druk, Eerbeek 1903. Aangeboden aan het Ned. Jongelings-verbond t.g.v. zijn gouden jubileum door De Broederschap van het blauwe lint.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
30478: BOER, H. DE E.A.; - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
3062: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
43588: BOER, M.G. DE - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
7116: BOER, J. DE (VERT.); A.J.M. WAFFLARD EN FULGENCE - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
29132: BOEREN, P.C. EN G.W. A. PANHUYSEN ( RED.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
35834: BOERLAGE, CORNELIS JAN, UIT UITHOORN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
36090: BOESER, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
36528: BOETZELAER, OTTO MAXIMILIAAN VAN, UIT MAARTENSDIJK - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
55308: BOEY, THYMON - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
33514: BOEYE, JOANNES, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
32541: BOGAARD, MAXIMILIAAN THEODOOR UIT DEN, UIT ZWOLLE - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
33986: BOGAERS, DANIËL JOANNES FRANCISCUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
7124: BOGAERT, ABRAHAM - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
7125: BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); JEAN GALBERT DE CAMPISTRON - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
7126: BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON - Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739.
42320: BOGERMAN, JOHANNES - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
36346: BOHN, JOHANN GOTTLIEB, UIT LEIPZIG EN LEUCHTER, JOHANN , UIT WRATISLAWA; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
42295: BOHNY, NIKLAUS - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
32329: BÖHTLINGK, CONSTANTIJN MARINUS, UIT ARNHEM - Vergoedingsrechten. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1917
24726: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
38468: BOISSAIS, M. E.A. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
41592: BOISSEVAIN, CH. - Van dag tot dag in het Oosten, 2e druk, Haarlem 1897, 312 pag., geb.
33153: BOISSEVAIN, URSULUS PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
34594: BOISSEVAIN, J.H.G., UIT AMSTERDAM - X. theses juridico-politicae. 1840
41590: BOISSEVAIN, CH. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
41594: BOISSEVAIN, CH. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
25090: BOITET, R., E.A. - Beschryving der stadt Delft.
25078: BOITET, R. E.A. - Beschryving der stadt Delft.
31531: BOK, JOANNES GUILIELMUS, UIT TEXEL - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
37424: BOKKALINI [= BOCCALINI ], TRAJANO - Kundschappen van Parnas, vertaald uit het Italiaans door N.I.W. [ ieringa ], Amsterdam, F. Stechman, 1670, ( 22 ) + 694 + ( 18 ) pag., geb. in 20e eeuwse half linnen band.
52212: BOL, JAN VAN DER, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
60832: BOLAND, JOHANNES ARNOLDUS (1838-1922) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
318: BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF, - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
23422: BOLOGNE, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
60310: BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) PUBLISHED BY HENDRICX, GILLIS (FL. 1640-1677) - Landscape
30482: BOLTEN, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
37600: BOM, G. TH. - Catalogus van ( ....) kabinet van historische leg- en gedenkpenningen ( ....) munten (...) Dr. G. Munnicks van Cleeff te Utrecht, Amsterdam 1861, 160 + 92, half linnen.
38194: BOM, E. DE E.A. (RED.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
43776: BOM, H.G. ZN., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
36478: BON DE SAINT HILAIRE, F.X. - Dissertation sur l'utilite de la soye der araignees, en latin et en francois. Avignon F. Girard 1748
8707: L., P. (VERT.); CARL PHIL. BONAFANT - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
42865: BONAPARTE, LOUIS - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
33458: BONDAM, PETRUS - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
41746: BONDAM, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
43756: BONDAM, P. EN M. TYDEMAN, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
33652: BONEVAL FAURE, REMBERTUS VAN - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: BONEVAL FAURE, R. VAN - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
43586: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
34990: BONHOMME, GUSTAVE MARIE JOSEPH, UIT AMBY - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: BONJOUR, M. CASIMIR, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
59000: BONNET, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
27866: BONNET, G.. EN D. VAN DER KEMP - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
24916: BONNET, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
26594: BONNEURE, F. E.A. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
34632: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34634: BONTE, M. , UIT LEIDEN - VII. theses juridicae. 1791
34636: BONTE, MARTINUS, UIT LEIDEN - XI. theses juridicae. 1792
7132: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
32831: BONVOUST BEECKMAN, DIDERICUS DE, UIT UTRECHT - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
33680: BOOGAARD, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
6114: BOOM, J.H. V.D. - Het geslacht Van der Spuij alias (Van der) Speuij, alias Spuij etc. op de Hey, te ‘s Gravenambacht, Pernis, Hoogvliet en Charlois, Rotterdam 1991, 41 p., geïll.
15006: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum, Assen: Prov. Drentsche en Asser Courant, 1911. Er aan vooraf gaat: Alb. Steenbergen, Nevelhekse.
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
44080: BOOM, W.B.K., E.A. (RED.); - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
54871: BOOMHOUER, JOHAN - Miles desertor, ofte verhandeling van de desertie. Met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en opgeheldert tot dienst der militairen. 's Gravenhage, F. Boucquet, 1731.
29160: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32561: BOON MESCH, ANTONIUS HENRICUS VAN DER - Oratio de rebus academicis nostra praesertim aetate justo pretio habendis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1848
33155: BOON, ANTONIUS, UIT SOMMELSDIJK - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
35160: BOON MESCH, HENRICI CAROLI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: BOON MESCH, ADRIANI LEONARDI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
35304: BOON MESCH, ANTONII HENRICI VAN DER - Oratio de chymiae materia [....] 1826
30384: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, Koog a/d Zaan 1939, 142 pag., geïll. [oorspronkelijke uitgave].
32841: BOOT, JOHANNES CORNELIUS GERHARDUS, UIT ARNHEM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
33980: BOOY, FREDERICUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
58492: BORCH, W.F.A. VAN DER [ VAN VERWOLDE], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
33462: BORCH TOT VERWOLDE, ALLARD PHILIP REINIER CAREL VAN DER, UIT ZUTPHEN - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
60316: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
60318: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
16200: BORCULO - Gids voor den Graafschapschen Folkloredag te Borculo op 25 Augustus 1928, Borculo 1928, 96 p.
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
59764: BOREL, G.F.W.; G.M. VERSPEYCK - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
59820: BOREL, HENRI - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
7138: BORGER, PIER ANNES - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
36226: BORGER, GODFRIED CONRAD, UIT DRESDEN; PRAESES: STENDER, CHRISTIAN DANIEL - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
23790: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38578: BÖRJESON, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: BORK-FELTKAMP, ADELE JEANNETTE VAN, UIT AMSTERDAM - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
52797: BORMS, AUGUST - Tien jaar in den Belgischen kerker. 2e uitgave, Antwerpen, Regenboog, [1930].
35492: BORNAGIUS, PAULUS, UIT SZEPES (SLOWAKIJE); PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
35734: BORNEMAN, BERNARD, UIT UTRECHT - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
35194: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
43166: BORRET, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
52799: BORT, PIETER - Tractaat verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve 1655 [overplakt met een strookje waarop 'Doll ende Johannes Tongerlo 1663; het colophon op de laatste pagina is verdwenen].
52800: BORT, PIETER - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
27840: BOS, TH.S.H. E.A. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
32495: BOS, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
34940: BOS, T., UIT BEDUM - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
60138: BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF - No. 15 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
4458: BOS, D. - Familie Pool. De levensgeschiedenis van een tuindersgeslacht uit Andijk, 1576-1981. Tweede druk. Z.p. 1982, 330 p., geïll.
42440: BOSBOOM, S. / V. SCAMOZZI / PHILIPS - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
26498: BOSCARO, A. - Sixteenth century European printed works on the first Japanese mission to Europe. Leiden 1973, 196 pag., hardback, as new.
7145: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
27720: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
19000: BOSCH, C.J. VAN DEN - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
14861: HAAGSCHE BOSCH - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
59816: BOSCH KEMPER, J. DE - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
7147: BOSCH, MARIA; AGATHA DEKEN - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
32275: BOSCH KEMPER, HIERONYMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de indole juris criminalis apud Romanos [...] Leiden Haak en Comp. 1830
32335: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS, UIT ARNHEM - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
32825: BOSCH VAN DRAKESTEIN, PAULUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de consilio nautico [...] Amsterdam C.G. van der Post 1848
33183: BOSCH REITZ, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
34578: BOSCH, JACOB ANTON ALBERT, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
35372: BOSCH, H.W.J. - Boekje bij promotiediner van Dr H.W.J.Bosch, societeit Minerva 1936
35876: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAROLUS PETRUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
36554: BOSCH, PETRUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
36656: BOSCH, JOHANNES HENDRIK ADRIANUS, UIT DJOKJOKARTA - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
41400: BOSCH, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
31761: BOSCHLOO, ENGBERT HENDRIK PHILIPPUS, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

5/9