Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38744: ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de 18e eeuw (Clara Feyona Sytzama), Amsterdam 1921, 187 pag., geb., geïll.
22424: TEISSÈDRE L’ANGE - “Enkele niet door mij [= J.G.H.R. Bönhoff] gecontroleerde aantekeningen betreffende het geslacht Teissèdre, naar een handschrift in het bezit van J.F.J. van Goens (in verband met een huwelijk Van Goens-L’Ange)”. Manuscript, folio, 2 p.
30836: ANGENENT, A.W.P. - De Ruyter en onze weermacht ter zee, Gedenkboek t.g.v. de indienststelling van Hr.Ms. kruiser De Ruyter, Den Helder 1936, 103 pag., geb., geïll.
59316: HERZOG RENE VON ANJOU, - "Livre du cuer d' amours espris ("" buch vom liebentbrannten herzen""). Miniaturen und text heraugegeben und erlautert von o. Smital und e. Winkler. III band: Tafeln. Mit 24 faks. Tafeln und zahlr. Abbildungen. Wien, Österreichische Staatsdruckerei 1926. OPgt. mit goldgepr. Wappen auf dem vDeckel und Kgoldschnitt (Textbde.) sowie OHLwd-Kassette mit losen Tafeln. Folio und Gr. Folio. "
6766: "ANNE, J.M. (VERT.); GIACOMETTI, PAOLO" - Elisabeth, koningin van Engeland. Historisch drama in vijf bedrijven. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1870.
6768: ANONIEM - "Bornley, of De onschuld gered; treurspel. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792."
6770: ANONIEM - Jan Poulard, of De bedrogen lijs. Kluchtspel in een bedrijf. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1820.
6771: ANONIEM (VERT.) - De goedhartige losbol. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. [Algemeene spectatoriaale schouwburg, 8e deel, 3e stuk. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.]
59737: ANONIEM - Anatomical drawing. 19th century. 47 x 31,5 cm.
60142: ANONYMOUS, AFTER JAN DE BEIJER (1703-1780) - "Overveen, gezicht op het rechthuis en het klokhuis (oostzijde) met de herberg ""Van Ouds het Raadhuis""."
60148: ANONYMOUS (STYLE REMINISCENT OF P.C. LA FARGUE, J. ANDRIESSEN OR J. GOLL VAN FRANKENSTEIN) - Country road to a village.
60680: ANONYMOUS (17H CENTURY) - Christ before Pilate
60232: ANONYMOUS (DUTCH, 19TH CENTURY) - The interior of a so-called 'trekschuit' (track boat)
60540: ANONYMOUS AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
60254: ANONYMOUS AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
60154: ANONYMOUS (2ND HALF 18TH CENTURY) - Calligraphy representing a large rooster, a verse on the art of painting and writing, and sheet music with psalms.
21040: ANONYMUS - The autobiography of a flea. Pendulum Special edition. Only 260 printed. ( first American publication after a century of suppression). Vol. I and II, 118+120 pag.
42418: ANSON, G. - A voyage round the world in the years 1740, 41, 42, 43, 44, compiled (...) by Richard Walter. 2 volumes, Kilmarnock, 1785.
74: ANSPACH, J., - De voormalige heerschap Malsen en het geslacht Van Malsen. Leerdam 1894, 122 p.
55094: ANTICLEVIANUS, JUSTUS - Fyne neusdoek voor den Alkmaarschen huilebalk. z. pl., 1741.
18277: "[STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; ADOLPHE ANTON" - Mannen-trots en vrouwen-wraak, ridder-tooneelspel uit de tijden der kruistogten in vier bedrijven.Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1803.
8140: "ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Alle de gedichten. Hierby komt het Leven des Dichters. 3e druk. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1714.
8141: "ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Gedichten. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, Pieter Arentsz en Albert Magnus, 1685. [2 delen in 1 band]
47372: ANTONINI, L., - Les Sabran-Ponteves, une grande famille provencale, Aix 1982, 66 pag., ill.
52148: ANTONINI, ANNIBALE, - "Dizionario Italiano Latino e Francese, nuova edizione; Dictionnaire Francois, Latin et Italien, nouvelle edition, 2 volumes, Lyon, B. Duplain, 1770."
19452: ANTWERPEN - Chronycke van Antwerpen sedert het jaar 1500 tot 1575.
60885: ANTWERPEN VERBRUGGE, VAN FREYHOFF, GOOILUST, MENNONITE, MARIA THERESIA - "Patent of nobility donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to Gijsbert Antwerpen Verbrugge (1717-1777) ""wechsler zu Amsterdam"". The patent of nobility allows Antwerpen Verbrugge to add ""Von Freyhoff"" to his family name. "
16800: ANWB - Kaarten uitgegeven door de ANWB.
14919: ANWB - Zestalige woordenlijst voor toeristen, Den Haag, ANWB, 1928.
14923: ANWB - Reglement op het ANWB-wandelbewijs, Amsterdam: ANWB, [1934]. MET lijst van landgoederen waarvoor het ANWB-wandelbewijs als bewijs van toegang zal gelden, [1934].
14925: ANWB - Reglement voor den rit met onbekende bestemming voor automobilisten en motorwielrijders. Den Haag: ANWB, 1935.
14927: ANWB - Zeshoekige draagmedaille met afbeelding van de Moerdijkbrug en de tekst “Stertocht Moerdijkbrug ANWB 1936”. Verzilverd, stempeltje Begeer, Voorschoten.
23156: APELDOORN, DE VRIES, DIRKS - Gedenkboek (album voor het inschrijven van verjaardagen, gedichten, personalia, etc.) van Hinke de Vries, bijgehouden ca. 1900-1910. Gedrukt met aantekeningen in handschrift.
16122: APELDOORN - Kaart van Apeldoorn, schaal 1:7500, Uitg. VVV, 1933.
59054: APELDOORN, L.J. VAN, - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht, Zwolle, 1937, geb., 259 pag.
78: APELDOORN, L.J. VAN (UITG.), - Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Utrecht 1938, 279 p.
42405: AQUAVIVA, CLAUDIO - Industriae: pro superioribus eiusdem societatis ad curandos animae morbos. Rome, Collegio Romano eiusdem societatis, 1615.
49800: ARAGO, J., - Physiologie des foyers et des coulisses de tous les theatres de Paris, Paris 1841, 144+(3) pag.
59302: ARANJO AFFONSO, D. DE A.O., - La Sang de Louis XIV, 2 volumes, Braga 1961-1962.
39016: ARANO, L.C. ( INL.) - Tacuinum sanitatis, Middeleeuwse gezondheidsleer, Utrecht 1976, 155 pag., geb., geïll., in hoes.
18618: VRIJE ARBEID - Vrije arbeid, Geillustreerd studenten-tijdschrift. Tweede jaargang. Utrecht, J.W. Leeflang, 1883.
23966: ARCHENHOLZ, J. W. VON - Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1788 [ 1789,1790], als eine fortsessung des werks England und Italien, volumes 1-5, Karlsruhe, Schieder 1790-1791, ca. 2000 pag., orig.boards
6082: FAMILIE-ARCHIEF - Familie-archief van Slingelandt-de Vrij Temminck, overdruk VROA, 71 p., met tabellen
80: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel II: Leiden 1974, 212 p. (Zuid-Holland, Zeeland).
22548: ARCHITECTUUR, DEN HAAG, STOFFELS - Voorlichtingen, uitgegeven door Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht van ‘s Gravenhage”. 39 stukken in map, folio, gedrukt, veelal voorzien van technische tekeningen, 1917-1919.
47448: ARDANT, L., - Nouvelle histoire de France, 6me. ed., Paris 1837, ca. 350 pag., geïll.
52669: ARDES, PIETER - Memorie van de missiven by D. van Hogendorp aen mr. Pieter Ardes in qualiteyt als thesaurier ende rentmeester generaal van Syne Hoogheijdt den heere Prince van Orangien, als anders gheschreven beginnende met den jaere 1661 tot den 2 July 1671 ['s Gravenhage, J. Rammazeyn? 1679].
55282: ARDES, PIETER E.A. - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldiginge by de heeren raden en meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) 's Gravenhage, J. Rammazijn, 1678. [Gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent, nae het drucken van zyn apologie. 's Gravenhage, Rammazijn, 1679. [En met:] [3] Nader ontdeckinge van eenige vuyligheden van die van den Rade (...) z. pl., z. j. [En met:] [4] Instructie van mr. Pieter Ardes voor de heer advocaet mr. Johan Stipel (...) z. pl., z. j. [En met:] [5] Korte wederlegginge vande calumnien by mr. Pieter Ardes (...) uytgebraakt jegens Diderick van Hoogendorp. Rotterdam, Leers, 1679. [En met:] [6] Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, [1679]. [En met:] [7] Tegenberight van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, z. j.
52671: ARDES, PIETER - Tegen-beright van mr. Pieter Ardes [...] op het noodig, of om beter te seggen on-nodig-berigt van Diederick van Hogendorp. 's Gravenhage, Joh. Rammazeyn [ca. 1679].
25526: AREND, J.P. [ EN O. V. REES, W.G. BRILL EN J.V. VLOTEN] - Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden, deel I, deel II in 6 stukken, deel III in 5 stukken, deel IV in 2 stukken en deel V eerste stuk, Amsterdam, Haarlem, Leiden 1840-1882. Alles wat verscheen. In totaal 15 delen lopende tot 1748. Zeldzame complete set. Geïllustreerd met staalgravures en litho's. Alle delen gebonden in half linnen, de ruggen echter deels slecht en deels missend.
59176: AREND, J.F., [VOORTGEZET DOOR VAN REES, O. EN BRILL, W.G.] - Algemeene geschiedenis des Vaderlands door J.F. Arend achtereenvolgens voortgezet door Mr. O van Rees en Dr. W.G. Brill, derde deel, vierde stuk, te Amsterdam bij C.L. Schrleijer en zoon, 1868, 879 pp (+11pp).
58942: ARENDZEN, P.J., - H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collé, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?).
17110: ARENTS, P. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie. Gent: Koninklijke Academie [etc], 1962.
54485: [LETI, GREGORIO], PIETRO ARETINO - [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave over de verkiezing van eenen nieuwen Paus, met een redenwisseling daar over tussen Pasquijn en Marforio. En 't nieuwe Kapittelhuis der nonnen, of de bagijne-klucht van Baltazar Sultanini Bressan. Vertaald uit het Italiaans. Amsterdam, Christiaan Karstensz, 1678. [gebonden met:] [2] Aretino, Pietro, Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen zijnde een t'samen-spraeck tusschen Lais en Lamia, twee gerieffelijcke en welbekende dames aldaer. Leiden, P. Koelaart, [1680].
30494: ARIËNS KAPPERS, E - S. Jessurun de Mesquita, Amsterdam 1984, 76 pag., geïll.
43930: ARKEL, G. VAN EN A.W. WEISSMAN, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld. 7 stukken in 2 banden, Amsterdam 1891-1905, gebonden in half leren banden, geïll.
39044: ARMELLINO, G - Kunst des Klavierstimmens nebst einen vollständigen anleitung zur erhaltung und wiederherstellung gebrauchten, sowie zur prüfung neuer instrumente, 3e Auflage, Weimar 1872, 92 pag. + 10 folding pages with music and 25 wood engravings in the text.
56154: ARNAUD, M. D', - Euphemie, ou le triomphe de la religion, Drame, 3 rd. ed., Paris, Le Jay, 1768, 304 pag.
20188: ARNAUD, E - Histoire des protestants de Provence , du Comtat Venaissin et de la principauté d'Oranje, 2 delen, Parijs 1884, 573+414 p. met uitvouwbare kaart. Omslagen iets los, bibliotheek stempeltje.
56638: ARNAULT, A.V., - Germanicus. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1817, 75 pag.
23192: ARNHEM, WATERMOLEN SONSBEEK, EVERS - Pentekening, 18x26 cm, door B. Evers, d.d. 1912, van de waterradmolen op Sonsbeek te Arnhem. Opgezet op karton. Fraai.
22610: ARNHEM, FONTAIN, TABAK - Adreskaartje op hoogglans papier (“porceleinkaartje”) voor firma Wed. H. Fontain, Roggestraat 268, Arnhem “In den Beer, tabak, snuif- en sigarenfabriek” [1864], 1 stuk.
16939: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 8e druk, uitg. VVV [1907], 109 p.
16147: ARNHEM - Rampzalige jaren voor het Openluchtmuseum Arnhem, [Amsterdam 1945] in drieën gevouwen blad.
16146: ARNHEM - Hôtel-Pension-Cafe-Restaurant-Gids 1940 voor Arnhem en omstreken, uitg. VVV 1940, 24 p (in 3-en gevouwen pagina’s).
16145: ARNHEM - Gids van het [Nederlandsch Openlucht] Museum, door A.A.G. van Erven Dorens, 2e uitgave, 1937, 64+16 p.
16141: ARNHEM - Arnhem (Holland) and its environs, publ. VVV, 1920, 28 p.
16142: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 13e druk, uitg. VVV, Arnhem [1922], 96 p.
16139: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 10e druk. Uitg.VVV [1916], 88 p.
16137: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1910], 83 p.
16138: ARNHEM - Kaart van Sonsbeek Arnhem. Uitg. VVV, [ca. 1910], groot blad, tweezijdig bedrukt.
16136: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1905], 112 p.
16135: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 7e druk, Uitg. VVV, 1903, 136 p.
16133: ARNHEM - Guide for Arnhem and its environs, Published by the Society wishing to attract visitors to Arnhem [ca. 1890], 32 p.
16134: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 4e druk, Uitg. VVV, 1893, 88 p.
16132: ARNHEM - Führer durch Arnheim und Umgebung, Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs [ca. 1890], 30 p.
16129: ARNHEM - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman, Arnhem, H.W. van Marle, 1880.
5198: ARNIM, W.W. GRAF - Siedlungswanderung im Mittelalter. Betrachtungen und Sammlung zum Beispiel Arnheim-Arnim. Bad Godesberg 1969, 303 p., geb. geïll.
25104: ARNOLD, GODFRIED - Waare afbeelding der eerste Christenen. Vertaald uit het Duits door W. Sewel, 2 delen, Amsterdam, v. Hardenberg e.a., 1700-1701, (28)+707+(12)+568+(12) pag. Geheel leer, goed exemplaar.
17011: ARNOLD, W.H. - Ventures in Book Collecting. New York: Charles Scribner, 1923.
14578: ARNOLD, E.J. - John Arnold & Family. Genelogie van een van oorsprong Engelse familie Arnold in Nederland.
6410: ARNOLD, U, C.G. DE DIJN, M. VAN DER EYCKEN, J. MERTENS, L. DE REN - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa. Alden Biesen 1992. Ing., geïll., 300 p.
36460: ARNOLDI, BAROLD, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica de difficilioribus quibusdam legibus Franeker Coulon 1752
41276: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, 4 delen, 's-Hertogenbosch 1890, 355+351+407+443 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
50925: ARNOUD GERKENS, J.C. D' / - Vrouwenliefde en vrouwenleven. Vier tekeningen van J.C. d'Arnaud Gerkens (...) gedicht van Adelbert van Chamisso, vertaald door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, 1863.
36048: ARNTZ NIC. FIL, THEODORUS, UIT MILLINGEN - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas continens Leiden M. Cyfveer 1800
6837: ARNTZENIUS, ROBERT HENDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, Vincent Loosjes, 1825. [2 delen]
32253: ARNTZENIUS, OTTO - Oratio de mercurio, facundiae ac mercaturae praeside [...] Amsterdam Samuael Lamsveld 1746
52603: ARNZ, J. - Allgemeiner Schul-und Hand-atlas uber alle Theile der Erde (...) mit 27 illuminirten Karten, nach A. v. Roon (...) bearbeitet. 2e Auflage, Dusseldorf, Arnz, [ca. 1830?].
55594: UNKNOWN ARTIST (XVIII CENTURY) - Het geeselen der oproermakers en verbranden van Oranjelinten op het schavot voor het stadhuis van Amsterdam
55600: UNKNOWN ARTIST (XIX CENTURY) - J.C. van Stenis. ter dood veroordeeld door het Gerechtshof van Zuid-Holland den 23 Junij 1843 wegens vergiftiging van zijnen oom Mouthaan op den 30 september 1842
60554: UNKNOWN 19TH-CENTURY ARTIST (SPREEN?) - Three men drinking and smoking outside in the forest round a barrel table
60272: UNKNOWN DUTCH ARTIST (18TH CENTURY) - Print study for the frontispiece of a book
35474: "ARTOPOEUS, JOHANN DANIEL; PRAESES: MERBITZ, JOHANN VALENTIN" - Dissertatio historico-physica exhibens dissidium animalium [...] Leipzig Johannes Erich Hann 1672
94: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN, - Archief voor kerkelyke en wereldlyke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelyk van Utrecht (als vervolg op het Archief ... door wijlen den heer J.J. Dodt van Flensburg). 2 dln. Utrecht 1850-1851, 376, 298 p.
33065: ASCH VAN WIJCK, LUDOVICUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico juridicum inaugurale de jure et modo, quo in urbe Rheno-Trajectina ante annum MDXXVIII eligebantur ii, quibus in regenda civitate partes erant [...] Utrecht N. van der Monde 1839
34150: ASCH VAN WIJCK, ANTHONIUS MICHAELIS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale exhibens quasdam observationes juris utriusque civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
47032: "ASCHMANN, JOH. N.;" - Dem Kaiser für die Kaiserin zur allerhochsten Geburtsfeier am 24-12-1855, Wien, Mechitharisten, 1855, 89 pag. Hardback in embossed leather, very good copy.
55157: ASMODEE [= JOHANNES DAVID DE VRIES] - Een standbeeld uit een zak. Amsterdam, J. de Vries, 1854.
6842: "ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.

Next 100 books from Antiquariaat Goltzius

4/4