Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31190: VUUREN, L. VAN - Een nationaal park in Nederland [ landgoed Amerongen ], Utrecht 1933, 55 pag., geïll.
60858: VUYK, FRANS DE - HET HEIL VAN DEN KOOPHANDEL....
54864: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari. Niet zo onschuldig... , Amsterdam, 1981.
32755: WAAL, GERARD DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis praecipua tradens argumenta, quibus forma judicii, qud per juratos exercetur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
35662: WAAL, ANTONIUS JACOBUS CORNELIS DE, UIT BATAVIA - Evenwichten in quaternaire systemen .... Rotterdam Brusse 1910
36662: WAAL, HENDRIK LOUIS ENGELBERT DE, UIT BATAVIA - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost Indie Haarlem G. van den Berg 1880
36060: WAALS, JOHANNES DIDERIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - Prehistoric disc wheels in The Netherlands Groningen Wolters 1964
60852: WAANDERS, FRANCISCUS BERNARDUS (1809-1880) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
2686: WAARD, C. DE - Archieven berustende onder het bestuur der godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven 1343-1812. Middelburg 1907. Geb., 522 p.
23518: WAARD JR., C. DE - De uitvinding der verrekijkers, 's-Gravenhage 1906, 340 pag., ing.
57576: WAARD, C. DE, - Het rekeningboek van Fop Jans Smidt, 1775-1789, en zijn beide zoons 1811-1814. Middelburg 1918, 134 p. Geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
56302: WAARD, D. DE, - De geologie en geomorfologie van Urk, Extract T.K.N.A.G., pp. 710-736, geïll,
20360: WAARDEN, F. VAN E.A. - Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokken uit de Twentse textielindustrie. Zutphen 1987, 240 p., geíll.
36678: WAARDENBURG, J.D.J. - Zien met anderman's ogen Den Haag Mouton 1975
53099: WAARMOND, LIEVEN VAN - Hollands Koors, verergert in een derdendaagsche, vervallen in een quijnende siekte, en geeindigt in ellendige doodstuypen. Sijnde een verhaal van de onheylen en kleyne adem-halingen, die den lande van Holland en West-Vriesland, sedert ruym 1600 jaren herwaarts is overgekomen [...], mitsgaders het proces crimineel tusschen de ingezetenen van Holland ende de heer Caspar Fagel, raad-pensionaris van Holland en West-Vriesland etc., door Lieven van Waarmond. Gedrukt na de copy van Weenen, z. pl., Clement van Lyland (= pseudoniem) [1687].
6258: WAASBERGEN, J.P. VAN - Het geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983, [Breda 1983], 308 p., geb., geïll., oblong
31148: WACHENDORF, J.C. VAN - Juridische verhandeling over het VIe articul des statuuts der stad Arnhem van den jaare 1694 concernerende de testament mackinge betreckelyck tot sekere acte van superscriptie op een besloten testament, Utrecht J.S. Bosch, 1738, 4o, ( 4 ) + 137 + 6 pag. Orig. sierpapieren omslag. Gebruikt exemplaar.
16713: WADDENEILANDEN - Gans omspoeld door zilte baren. De Waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand, door J. Poort Jzn, Harlingen, “Flevo”, 1966, 80 p.
35594: WAECHTLER, CHRISTFRIED, UIT GRIMM; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - Dissertatio moralis de justitia & jure Belli Primi Punici, , ex Joh. Freinshemii Suppl. Liv. Libb. XVI, XVII, XVIII, & XIX [...] Leipzig Johann Georg 1674
43626: WAEGEMANS, E - Russia and the Low Countries in the eighteenth century, 's-Gravenhage 1998, 340 pag., geb., geïll., met stofomslag.
54310: WAGENAAR, JAN - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de lezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, is voorgevallen, als mede eenige aanmerkingen over zeker papiertje, 'Bericht' genaamd, door Yntema en Tieboel den 10 Sept. uit het venster onder de meenigte geworpen. Amsterdam, D. Klippink, 1768, 34 pag. [en met:] Eenige redeneerkundige aanmerkingen op 't Verheugd Amsterdam ... en over het verschil ... met den mr. timmerman Jan Smit. Amsterdam, F.H. Demter, 1768, 29 pag. [en met:] De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerma
52505: WAGENAAR, JAN - Verzameling van historische en politieke tractaten voorheen door den historieschryver Jan Wagenaar uitgegeven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776. 351 pag. [En met:] Tweede deel. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1780. 493 pag. [En met:] Lofbazuyn gevlogten om het hoofd van den (...) samenstelder van (...) zedige beproeving van de (...) karakters van Jan de Witt (pp. 439-473). [En met:] Schets van het leeven (...) van mr. Hermannus Noordkerk (pp. 1-28). [En met:] Het leeven van Jan Wagenaar benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776 (pp. (8)+96+(4)+191+(9) pag.).
27700: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Verkort, Amsterdam, J. Allart 1792, (10) + 654 pag., gebonden in ( gesleten ) half linnen band. Geïllustreerd met frontispiece, 4 uitslaande kaarten ( waaronder Holland en Zeeland ) en 18 gravures.
2690: WAGENAAR, S. - Synchronistische en eenige genealogische tabellen bij de geschiedenis. Rotterdam z.j. [ca. 1875], 55 p.
54809: WAGENAAR, J. - Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam door Jan Wagenaar. z. pl., [1768].
52615: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland. Amsterdam, Allart, 1790-1796.
52617: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Neerlanden. 21 delen, Amsterdam, 1790-1796.
47412: [SAALBERG, W.] / JOH. WAGENAAR, - Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in haar eerste eeuw, 1829-1929, Feestconcert op 27-4-1929, 76+14 pag., geïll.
54596: WAGENER, S.C. - Spookerijen. Korte vertellingen uit het Ryk der Waarheid. 6 delen, Amsterdam, W. Holtrop, 1801-1803.
33262: WAGENINGEN, JACOBUS GERHARDUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitione nuptiarum propter cognationem et affinitatem [...] Groningen J. Römelingh 1819
2696: WAGNER, ANTHONY - Heralds of England. A history of the office and college of arms. Londen 1970. Geb., geïll., 609 p.
19270: WAGNER, A.R. - Historic heraldry of Britain.
56412: WAGNER, H., - Ontdekkingsreizen in de woonkamer, vertaald door J.F. Jansen, 2e druk, Leeuwarden 1869, 79 pag., geïll.
52362: WAGNER-HEIDENDAL, L., - Het filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de 19e eeuw, Brussel 1972, 432 pag.
43142: WAGNER, RICHARD [ILLUSTRATOR: RACKHAM, ARTHUR] - Het Rijngoud, Voorspel tot de trilogie De Ring van den Neveling. Door Richard Wagner, metrische vertaling van Willem Kloos, illustraties van Arthur Rackham. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1911.
15976: WAKEFIELD, PRISCILLA - The juvenile travellers; containing the remarks of a family during a tour through the principal states and kingdoms of Europe: with an account of their inhabitants, natural productions and curiosities. Londen: Darton and Harvey, 1801.
41796: WAKKER VAN ZON, PETRUS DE - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis der kruisvaarten, in hare betrekking tot ons vaderland, door Mr. P.D.W.V.Z., 's-Gravenhage 1818.
33260: WAL, JOANNES DE, UIT FRANEKER - Disquisitio historica de iuris civilis docendi discendique via ac ratione apud Romanos. Pars prior [...] Groningen W. van Boekeren 1839
16723: WALCHEREN - Nieuw Walcheren roept/New Walcheren calling, door G.B., Wagensveld 1946, 16 p.
16722: WALCHEREN - Zwerversboekjes. Walcheren. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 96 p.
16721: WALCHEREN - Guide to the island of Walcheren, the garden of Zeeland (Holland). Uitg. V.V.V., 4e editie (3001-4500), Middelburg, G.W. den Boer [ca. 1925], 132 p.
16716: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 6e, 7e en 8e duizend, Middelburg, Van m Jutting [ca. 1905], 124+32 p.
16719: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 12e, 13e en 14e duizend, Middelburg, Van Straaten, [ca. 1912], 28+128 p.
16715: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., eerste drieduizend, Middelburg, Altorffer, [1892], 12+48+12 p.
51077: WALDECK, P.F. - Herinneringen uit mijne militaire genees- en heelkundige diensten in Nederland en Nederlandsch Oost-Indiën. 's Gravenhage, [1876].
59431: WALKENORST, HANNOVER - Portretfoto van onbekende dame met hoed. Photographie und Vergrösserungsanstalt Fritz Walkenhorst, Hannover, Goetheplatz, toegevoegd: studio-foto van een jonge vrouw, staande ten voeten uit, ca. 1890/1900 (fotograaf onbekend), opgeplakt op karton.
36482: WALL, JOOST WILLEM MARINUS VAN DE, UIT WASSENAAR - De theorie van de gastrogene Cholecystopathie Utrecht Kemink 1970
6710: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins "Tafelen van Interest".
15979: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands [...]. 1907.
15978: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands. With illustrations, after Lalanne and others, by A. Montferrand. Boston (USA): Little, Brown and Company, 1907.
6112: WALLER, H. - Fragment genealogie Sprakel, extract (1916), 26 p.
30330: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord- Nederlandsche graveurs, 's- Gravenhage 1938, 551 pag., geïll., geb. [ de originele uitgave, in blauw linnen, rug aan een zijde los en boekblok een keer gebroken ].
33258: WALLER, HERMAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
18654: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Der Sturz des Hauses Alba. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
33602: WALRAVEN, JACOB, UIT RANDWIJK - Observationes philosophicae inaugurales [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1780
18666: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18665: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18664: WALRÉ, JAN VAN - Pygmalion, dichterlijk tooneel. Naar het Fransch van Jean Jacques Rousseau. [1815]. (2:) Eens grijsaards loofkransje om den gedenksteen van den voortreffelijken dichter, Cornelis Loots. [1833]. (3:) Aan den heere Wijbrand Hendriks, kunstschilder. [1791]. (4:) Antwoord aan Meester Jodokus Gilvus, kunstschilder [...]. [1832]. (5:) Haarlemsch Rymkronykje van de tentoonstellingsfeesten. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. (6:) Derk de matroos aan Mijntje of Het horoskoop. Een volksdicht. [z.p.], [z.n.], 1832. (7:) De slag bij het Mannenpad, in 1304 [1804?]. (8:) Graaf Adolf van Kleef [1827]. (9:) De (Demokritische) vlieger [1816]. (10:) De Gedachten. Fragmenten van een onuitgegeven Leerdicht [z.j.]
18660: WALRÉ, JAN VAN (VERT.); JOSEPH PATRAT - Het vergeefsch besluit of De vermommingen uit liefde. Blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1799.
18658: WALRÉ, JAN VAN (VERT.); FRANÇOIS GUILLAUME JEAN STANISLAS ANDRIEUX - De losbollen, of De gewaande doode. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1792.
18656: WALRÉ, JAN VAN - Aanspraak aan de leden van Haarlems vrycorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus MDCCLXXXVI. Haarlem, J. van Walré, 1786.
47828: WALRE, J. VAN, - Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrijcorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus 1786, Haarlem, v. Walre 1786, 10 pag.
63714: WALRÉ, JAN VAN, - Heide-bloemen, Haarlem, Francois Bohn, 1815-1816, set of 2 parts
35832: WALSEM, ALBERT JOHAN VAN, UIT REEUWIJK - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
15980: WALTER, L. EDNA - The fascination of Holland, Londen: Black, 1912
35816: WALTER,GERHARDUS THEODORUS, UIT PASSAROEAN - Bijdrage tot de kennis der streptococcen Utrecht Van Boekhoven 1893
55942: WALTHER, WOLFGANG, - Varietes litteraires ou recueil des meilleures pieces fugitives du temps, Tome I, partie I et Tome IV partie I, Erlang, Walther, 1770.
42905: WALVIS, J. - Beschryving der stad Gouda. 2 delen in 1 band, Gouda / Leiden, Endenburg / Vermey, [1714].
36322: WANDALINUS, JOHANN ERNEST, UIT HAVNIA-DANUS; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM - De Obstaculis progressuum Reformationis Lutheranae Leipzig Fleischer 1689
58638: WANDERS, A.G.M.; - Wanders in Nederland en Duitsland. Naarden 2005, 288 pag., geb., geïll.
54320: WANING, JAC. VAN - Handboek voor de politie. Haar plichten en rechten. Alfen (Z.H.), N. Samsom, 1900.
51878: WANJON, D.; - Geschiedenis van de Nederlandschen handel sedert 1795, Haarlem 1900, 140 pag., geb. in half leren band.
51330: WAP, DR., - Bilderdijk. Eene bijdrage tot zijn leven en werken, Leiden 1874, 160 pag., ingenaaid, los, omslag beschadigd, geen achterplat en oude plakband resten.
27886: WAP.J.J. F. - Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II, 1840-1842, 's-Hertogenbosch, Demelinne, 1842, 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag. ( tekstpagina"s 308 t/m 331 in fotokopie meegebonden). Gebonden in moderne band.
18680: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing uit de poëzy zijner laatste tien jaren. Den Haag, M.M. Couvée en Joh. IJkema, 1874.
56614: WAP, DR., - De tentoonstelling van Nederlandsche oudheden te Delft. Eene historische schets met een zestal afbeeldingen der lokalen, Delft, 1863.
14540: VLAGGE- EN WAPENKAART - Vlagge- en wapenkaart, chromolitho 35 x 22 cm, by W.R. Casparie, Groningen, published by Noordhoff & Smit.
2036: POLNISCHE STAMM-WAPPEN - Polnische Stamm-Wappen. 26 (van 28) gelithografeerde bladen met Poolse familiewapens, ongekleurd, genummerd 1-225 en 301-731. Druk G.A. Seyler, Berlijn, naar tekeningen van H. Nahde.
1950: ÖSTERREICHISCHER WAPPENALMANACH - Österreichischer Wappenalmanach. 2 dln. Wenen 1966-1967.
2708: WAPPENROLLE - Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts. Zürich 1860. Geb., geïll.
2710: WARLOP, E. - Wapenboek van Vlaanderen. Handzame 1972. Geb., geïll., 169 p.
16724: WARMOND - Warmond en watersport, z.pl. [1939], 42 p.
2712: WARNECKE, FRIEDRICH - Heraldische Kunstblätter, nach im Kunstdruck u.s.w. ausgeführten Entwürfen von Martin Schongauer, Israel van Mecken, Albrecht Dürer, Virgil Solis, Jost Amman und anderen deutschen und ausländischen hervorragenden Meistern.2e auflage, Görlitz 1891. 12 + 11 + 11 p. + 76 plates. Hardback. Good copy.
6498: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst, sowie für Künstler und Gewerbtreibende. Görlitz 1880. Geb., geïll., 51 p. en 33 platen.
57390: WARNECKE, FRIEDRICH, - Heraldische Kunstblatter nach im kunstdruck u.s.w. ausgefuhrten entwurfen von M. Schonganer, I. van Mecken, A. Durer, V. Solis, J. Amman und anderen [1e uitgave], Gerlitz 1876.
18692: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Lorenzo en Blanca, romantisch gedicht, in drie zangen. Amsterdam, S.J. Prins, 1839.
18689: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Vertellingen, romancen en andere stukjes. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
18687: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Tafereel van een gelukkig burger-gezin. Dichtstuk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Zoon en Johannes van der Hey en Zoon, 1824.
40506: WARNSINCK, J. / J.D. ZOCHER, - Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene Koopmanmsbeurs voor de stad Amsterdam, Amsterdam 1840, 52 pag.
57052: WARREN, IRA; - New Warren's household physician, enlarged and revised, being a brief description (...) of all the diseases of men, women and children, Boston 1904.
18696: WARREN, SAMUEL - Verhalen. Amsterdam, Gebr. Kraaij, 1855.
34918: WASHINGTON, JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione pauliana Leiden A. Elzevier 1711
19022: WASSENAAR - Wassenaar. Rapport, in opdracht van het gemeentebstuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland.
16728: WASSENAAR - Wassenaar als vacantieoord en woonplaats. Officieele gids bevattende plattegrond, bezienswaardigheden en gegevens, alsmede wandel- en fietstochten in Wassenaar en omgeving. Uitg. V.V.V. [1937], 98 p, oblong.
50887: WASSENAER, NIC.J. VAN - Harlemias sive enarratio obsidionis urbis Harlemi quae accidit anno 1572. Leiden, Paets, 1605.
28876: WASSENBERGH, A - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochem 1967, 140 pag., geb., geïll., zonder omslag.
30620: WASSENBERGH, A. - L' art du portrait en Frise au seizième siècle, Leiden 1934, 186 pag. + 94 afb. ( dissertatie; voorplat ligt los).
33864: WASSENBERGH, EVERWINUS - Laudatio funebris Ioannis Schraderi [...] Franeker Gulielmus Coulon 1784
15985: WAT - Wat ons in Holland gezien ‘t / What we saw in Holland. Aantekeninge o’er landbouw, handel en nijverheid in Holland. Amsterdam/Pretoria: Vereeniging Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, [1914].
2720: WATER, WILLEM TE - Het hoog adelijk en adelrijk Zeelant, vertoont uit eenige ongedrukte lijsten der ridderschappen en edelen van Zeelant... Middelburg 1761, 158 p. Met: J. van Grijpskerke, Het Hoog-adelijk en adelrijk Zeeland. 't Graefschap van Zeeland, 186 p., met twee uitslaande platen waarop 142 gegraveerde familiewapens. Gebonden in perkament. Goed exemplaar.
23814: WATER, W. TE - Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der gereformeerde kerken in Nederlant geviert, Middelburg, P.Gillissen, 1762, 22 +(6)+281+(26) pag, papieren omslag.
3100: WATER, J.W. TE - Redenvoering ter eere en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesproken te Vlissingen. Middelburg 1755, 56 p.
32285: WATER, WILLEM CAREL PIETER TOE, UIT COEVORDEN - Stellingen [...] Zaltbommel H.J. van de Garde & Co 1897
41978: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz. van de Werff, Leiden, Haak, 1814, 8+184 pag., papieren omslag.
63266: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The leaning tree [set: Landscapes].
24834: WATSON, R.; - Histoire du reigne de Philippe II, Roi d'Espagne. Amsterdam/Rotterdam, Changuion/Bennet&Hake, 1777,
57818: WEBER, AUGUST, - Die aktive oder Reiz-congestion und deren innere mechanik, Erlangen 1855, 45 pag.
58960: WEBER, E. VAN, - Die Folterkammer der Wissenschaft. Eine Sammlung von Thatsachen fur des Laien-publikum, Berlin, 1879 [honden].
5018: WEBER - Weber, ein Familienbuch. München 1985, 128 p., geb., geïll.
31440: WECKEN, F - Deutsche Ahnentafeln in listenform, I. Band, Leipzig 1925, 536 pag., geb., ( mit 2 schema's ).
7818: WEDEL, HEINRICH VON - Deutschlands Ritterschaft, ihre Entwicklung und ihre Blüte.
32903: WEDEL [WEDELIUS], GEORG WOFGANG - Exercitationes pathologico-therapeuticae Jena Typis Nisianis 1696
6324: WEDERLEGGING - Wederlegging van het advys der hoogleeraaren ... Bondam en ... Tydeman in zaake Jan Hendrik van der Wyck, tot Stoevelaar, begeerende beschreeven te worden in de Ridderschap van Overyssel, Deventer 1787, 36 p.
20702: WEE, H. VAN DER (ED) - The rise and decline of urban industries in Italy and the Low Countries. Leuven 1988, 400 pag.
50874: WEEDA, P. - Geschiedenis van de ontdekking der West-Indische eilanden en het vaste land van America door Chr. Columbus. Een leesboek voor jongelingen. Dordrecht, Blusse, 1842.
32139: WEEDE, HENRICUS MAURITIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
32283: WEEDE, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de facultate retroëmendi [...] Utrecht Joh. Altheer -1827
6278: WEENEN ROELS, M.J. EN J. WEENEN - Weenen, Johan, Roels, Marie-José, 1943-1993, aangeboden ter gelegenheid van onze gouden bruiloft, [Valkenswaard 1993], 59 + 21 p., geb., geïll.
35938: WEENINK, HENRICUS BAPTISTA, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales 's-Gravenhage Van Langenhuysen 1848
19360: WEERDEN, J. S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden.
32281: WEERDEN, JULIUS VAN, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad Pandect. Lib. XLVIII Tit. XXI qui est de bonis eorum, qui ante sententiam (vel) mortem sibi conscriverunt [...] Leiden H.W. Hazenberg 1830
32279: WEERTS, ERDWINUS FREDERICUS JOHANNES, UIT ARNHEM - Positiones juridicae inaugurales [...] Utrecht G.F. Koch 1847
16729: WEESP - Evang. Lutherse Gemeente Weesp, Weesp 1982, 25 p.
35812: WEEVERS, THEODORUS, UIT ZAANDAM - Onderzoekingen over glukosiden ..... Rotterdam J. de Jong 1902
35910: WEEZEL, STEPHAN PIETER VAN, UIT MAASBOMMEL - Stellingen .... Amsterdam Scheltema 1875
52026: WEGMAN, WIM, - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen, Haarlem 2007, 184 pag., geb., geïll.
15987: WEGWYZER - Wegwyzer of korte beschryvinge van de stadt Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen en tegenwoordigen staat: met aanwyzing der graften, straaten, markten, geestelyke en waereldlyke gebouwen [...]. 3e druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband en Cie, 1737.
59114: WEIDEMANN, MAGNUS., - Kunstgabe 4, Dresden, Verlag der Schönheit, 1921.
35556: WEIDIUS, ESAIAS, UIT AUGSBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Stricturae Augustanarum antiquitatum [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
20642: WEIERMAIR, P. ( RED. ) - Erotic art from the 17th to the 20th century, Edition Stemmle. Catalogue for exhibition Der kalte Blick. Frankfurt a. M. 1995, 296 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
60756: WEIJER, JOHANNES HERMANUS VAN DE - Gecostumeerde voorstelling van den intogt van Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau enz. en Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, binnen Groningen in den jare 1594, door H.H. Studenten der Groninger Hoogeschool bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academiegebouw.
18701: WEILAND, JACOB ANDRIES - Scribleriana. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
57220: WEINBERGER, N.S.; - Encyclopedia of Comparative letterforms, for artists & designers, New York 1971.
18705: WEISE, AMALIE SCHOPPE, GEB. - Adeline en Augusta. Een verhaal. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1834.
38704: WEISHAUPT, H. - Gesamtgebiet des Steindrucks. Atlas zur sechsten Auflage, neu bearbeitet von Th. Reineck. 11 litographed plates in orig. linen binding. Only the atlas. Dedication in pen to Leo Hildebrandt by Louis Koch in Halberstadt 1912.
35540: WEISIUS, CAROLUS GUILIELMUS, UIT LÜBBEN; PRAESES: MOEHRING, GOTTFRIED VICTOR - Succinctum de Martino Luthero specimen [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
37464: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen, Amsterdam 1905, 169 pag. tekst + 71 platen, geb.
56788: WEISZ, F., - Onthulde geheimen van de liefde en den echt voor verloofden en jonggehuwden. Aanwijzingen tot kennis (....) der ziekten van het mannelijke en vrouwelijk organisme, naar het hoogduitsch, 17e uitgave, Amsterdam, Koster, z.j.
35616: WELCKER, HENRICUS; PRAESES: WEISS, JOHANN - Theses miscellaneae [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
33187: WELDEREN RENGERS, WILLEM BERNARD REINIER VAN, UIT OENKERK - De artikelen 24 en 26 der Gemeentewet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
33189: WELDEREN RENGERS, SJUCK VAN, UIT FRIESLAND - Quaestiones juris [...] Utrecht J. van Kasteel 1823
40272: WELDEREN RENGERS, TH. V. E.A., - Friesland en de woningwet 1902-1912, Leeuwarden 1913, 183 pag., geïll. (o.a. met gekleurde platen), mist achterzijde omslag.
60898: WELDON, W.H. - Seal of William Henry Weldon, Esq., Clarenceux King of Arms.
61051: L.A. VAN WELEVELD - Handboek van den Nederlandschen Adel.
2734: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Ing., 268 p. Ingenaaid (en los).
5024: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker. Numansdorp 1907, 241 p., geïll.
18706: WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING; TORQUATO TASSO - Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso. Met eenige verklaaringen. Beneven eene verhandeling van het herderdicht door Jan Baptista Wellekens. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1715. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Amsterdam, Andries van Damme, 1710.
25292: WELLER, E. (ED.) - Wellers Archiv für Stamm-und Wappenkunde, jrg. II (1901-1902), 192+14 pag., geïll.
33828: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN, UIT ZEIST - Aloofness & neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions [...] Proefschrift [...] Utrecht Hes 1982
47150: WELVAARTS, TH. IGN., - Postel's biographisch woordenboek van de 12e tot de 19e eeuw, Bracht 1892, 274 pag., geïll. met 14 van de 15 platen.
20606: WELY, ANT. VAN - Genealogie Van Wely. De Van Wely's- tak teruggaande op Hendryck van Wely geboren ca. 1690, Scheveningen 1951, 24 pag., gestencild. Met uitslaande tabel en naamregister in handschrift.
43476: WENCKEBACH, L.O. EN B.M. TELDERS - Gedenkboek 22 tot 27 juni 1925. De feesten van het Leidsche studentencorps ter viering van het 70ste lustrum van de Leidsche Hoogeschool, Leiden 1925, 79 pag., geb., geïll.
38200: WENDEL, W.J. - Groningens akademiefeest van september 1864, Groningen z.j., 204 + 78 pag. ( iets los ).
5026: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar. Z.p. 1941, 300 p., gebonden, geïllustreerd.
36370: WENDIUS, MATHEUS ELIESER, UIT BUTOA; PRAESES: PLANER, JOHANN A. - Novam de animae humanae propagatione sententiam Wittenberg Koberstein 1720
36286: WENDLER, JOHANN CHRISTOPHOR , UIT JENA - Merita eorum qui serenissimae genti Saxonicae Albertinae stirpis .... in dissertatione epistolica Joh. Georgio Munchio et ... Georgio Rodolpho a Kayn Jena Nisianis (1717)
34371: WENDT, ECO DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de adeunda et repudian hereditate [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
40024: WENNEKES, E., - Het plaleis voor Volksvlijt ( 1864-1929 ), 's- Gravenhage 1999, 395 pag., geïll. Goed exemplaar, als nieuw.
34415: WENSEN, CAROLUS HENDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de negotiorum gestione sine mandato Leiden J.W. van Leeuwen 1846
26482: WENSINCK, A.J. E.A. - Handwörterbuch des Islam, Leiden 1976, 833 + 6 pag., hardback. Good copy.
30518: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de Pausin Johanna nagelezen en getoetst, 's- Gravenhage 1845, J.W. ten Hagen, 582 pag., half leer.
28132: WENTHOLT, L.R. - Stranden en strandverdediging, Delft 1912, 2 delen: tekst, ca. 250 pag. en atlas met 18 uitsl. platen. Gebonden in 2 linnen banden. Mooi exemplaar.
32727: WENTHOLT, JANUS STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris mercatorii tam francici quam neerlandici , de debitoribus obaeratis [...] Rotterdam M. Wyt en Zonen 1837
33175: WENTHOLT, ANTON WILLEM CORNELIS, UIT ALKMAAR - Spel en weddenschap. Proefschrift [...] Leiden S.C. Doesburgh 1883
35940: WENTHOLT, TINCO MARTINUS, UIT HEERENVEEN - Theses juiridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1843
33968: WERDENIER, EVERARDUS DIDERICUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica de testamentorum origine tam jure naturali quam hodierno [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1783
39944: WERELD, HANS VAN DER - Kroniek van Woubrugge en Hoogmade over 1984-1994, 11 delen ,elk ca. 100 pag., geïll.
30700: WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren, Amsterdam 1969, 252 pag., geb., geïll., met stofomslag
2740: WERK - Het werk voor den dooden. Genealogisch handboek. Den Haag 1939. Gestencild, 149 p.
18718: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - De hoop des lands. Den 24. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
51208: WERKMAN, E. E.A., - De familie Stastok geprolongeerd. Hoe de camera de "Camera" ziet, een celluloidloze film, Amsterdam, Blitz, 109 pag.
3240: WERMESKERKEN, J.C. VAN - De gebroeders Van Cleef 1739-1939. Den Haag 1939, 40 p., geïll.
34508: WERNDLY, LODEWIJK UNICO HENDRIK CONSTANTIJN, UIT ZUTPHEN - Keratitis diffusa en hutchinsonsche tanden Leiden IJdo 1891
5860: WERNER, H.M. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom, ‘s-Gravenhage 1883, 168 p., met afb. van wapen in kleur, uitslaande tabellen, gedruk op Oud-Hollands papier, overdruk Heraldieke Bibliotheek, zeldzaam
15992: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen, 2e druk, Zutphen: Thieme, 1936
23844: WERNSDORFF, G - Programma von der Frage ob der Pietismus eine fabel?, [Jena] 1724, (24) pag., orig. blue paper.
23802: WERTHER - De Zierikzeesche vrijheidsdag. Historische schets der gebeurtenissen .... van 1572-1576, Zierikzee 1872, 50 pag.
25874: WERUMEUS BUNING, A - Uit en Thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton Oostlandt, 's-Gravenhage 1887, 153 pag., geb., ( 1e druk ).
39322: WERUMEUS BUNING, A - Onze voorouders op den oceaan, San - Salvador, Gibraltar en de slag bij Duins, 's- Gravenhage, z.j., 144 pag., geillustreerd met 2 kleurenlitho's, blanco omslag.
32895: WESSELING, PETRUS - Oratio fvnebris in memoriam [...] Sicconis a Goslinga [...] Franeker Martinus van der Veen 1732
33532: WESSELING, PETRUS - Oratio ad celissimum et serendissimum principem Guilielmum Carolum Henricum Frisonem [...] cum studiorum Franeker Henricus Halma 1726
40640: WESSELING, J - De geschiedenis van Terneuzen, Terneuzen 1958, 388 pag., geb., geïll.
5032: WESSELO, W.L. - Het geslacht Wesselo, Utrecht. [Rotterdam 1952], 23 p.
6444: WESSELS BOER, J. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der eigendomsoverdracht van onroerend goed in Nederland. Assen 1887. Ing., 412 p.
39618: WESSELS, H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie, Utrecht 1929, 241 pag., geïll.
35982: WESSEM, HIERONYMUS VAN, UIT TIEL - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
41528: WESSEM, J.N.V. (INL.) - Sierk Schroder, Leiden 1966, ca. 100 pag., geïll., geb.
22508: WEST-INDIË, HELFRICH - Brief van Oscar Louis Helfrich, dd. Den Haag 21-9-1921 aan A.M. Hens. Manuscript, 4°, 6 p.
59170: WEST, D.J., [IN ASSOCIATION WITH BUZ DE VILLIERS], - Male Prostitution, Gay sex services in London, Duckworth, London 1992. Paperback, 353 pp.
22586: WESTDONGERADEEL (FR) - Rekening van .... Danckelman betr. de stoffering van de Rechtkamer in Westdongerdeel, 1683, manuscript, folio, 4 p. (beschadigd met verlies van enkele woorden).
812: WESTENBERG, J. - Bibliografie van de werken [van] mr. S.J. Fockema Andreae. 's-Gravenhage 1968. Geïll., 57 p.
28622: WESTENDORP, NIC - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, Tweede stuk ( 1273-1493 ), Groningen 1832, 688 pag., gebonden in half leer.
18725: WESTER, A.W. - Mengelingen tot nut en vermaak in poëzij en proza. (Derde duizend.) Winschoten, E. Verwer & Co., [ca. 1870].
47850: WESTERBAAN, P., - Het honderdjarig bestaan van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Leiden 1917, 132+(2) pag., gedrukt op zwaar papier.
23832: WESTERHOFF, R - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betreffende de kleine rookpijpjes, waaruit (...) reuzen (..) en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Groningen 1860, 147 pag., orig. papieren omslag.
33326: WESTERLO, EILARDUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio exegetica XVI, sive, ultima in cap. XV epistolae prioris ad Corinthos [...] Groningen Hajo Spandaw 1759
18755: WESTERMAN, JOHANNES CASPER - De schutters in garnizoen. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18753: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - De admiraal Piet Hein, te Delftshaven. Vaderlands tooneelspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
18752: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - Haasje, Klaasdochter, stichteresse van het Burger-Weeshuis. Oorspronkelijk toneelspel, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18751: WESTERMAN, MAARTEN - De inwijding der nieuwe Beurs van Amsterdam. Tooneelmatige voorstelling in twee afdeelingen. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
18748: WESTERMAN, MAARTEN - Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den heer Andries Snoek. Dichtstuk met koren. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1829.
18746: WESTERMAN, MAARTEN - Het huishouden van Jan Steen. Blijspel met zang. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
18744: WESTERMAN, MAARTEN - De eerste april. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
18738: WESTERMAN, MAARTEN - Aan de leden van het collegie, ter spreuke voerende: Eendragt, bij de opening van deszelfs tooneel, den 23sten van Wijnmaand, 1814. [Met:] Aan de leden van het collegie Eendragt, bij gelegenheid der laatste representatie, den 31sten van Lentemaand, 1816.
18734: WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); PIERRE BAOUR-LORMIAN - Omasis, of Jozef in Egijpte. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1810.
18732: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18729: WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOSEPH-MARIE PAIN - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
18727: WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOS.-MARIE PAIN - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, 1802.
5038: WESTERMAN, W.M. - Het Amsterdamsche geslacht Westerman, genealogie samengesteld uit het familiearchief Westerman. Z.p. 1924, 29 p., geïll.
35392: WESTERWOUDT, W.J.M. - Prent voor de promotiepartij van W.J.M.Westerwoudt, litho van P.W.v.d.Weyer. Utrecht P.W. van de Weyer 1882
34796: WESTERWOUDT, FELIX THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de matre, patri superstite, liberorum tutelam recusante Amsterdam Gebhard 1854
59292: WESTHREENE, V., - Merkwaardige Vrouwen, Amsterdam, G. Theod. Bom.
32469: WESTPHALEN, ERNST JOACHIM VON - De fatis atque usu studii juris feudalis in Germania, meditatio pragmatica [...] Mecklenburg Samuel Gottlieb Lochmann 1725
31565: WESTRA, HENDRIK JAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
33966: WESTRENEN, JOANNES JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de jure primogeniturae secundum statuta Ultrajectina [...] Utrecht Joannes Broedelet 1741
18756: WESTRHEENE WZN, TOBIAS VAN - Levensrichting. Familieroman. Utrecht, N. de Zwaan, 1854. [2 delen in 1 band]
40726: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Partiottentijd, Arnhem 1903, 373 pag., geb.
59419: WESTZAAN, ZIEKENFONDS. - Statuten van de Vereeniging " Eenheid onder Ons", opgericht in 1900, gevestigd te Westzaan, aangesloten bij den Provincialen Bond van Ziekenfondsen in Noord-Holland. Z.pl., Z.j. [1915]. [gedrukt, 12 p., geniet]. NB Bestuur bestaat uit: Jb. Postt, voorzitter, C.H. Dekker, secretaris, W. Kat, 1e penningmeester, B. van Westendorp, 2e penningmeester, K. Carbaat, J. van 't Veer, P. Kelder en D. Denhoorn, commissarissen. M14710
18757: WETHERELL, ELIZABETH [PS. VAN SUSAN BOGERT WARNER] - Queechij. Schetsen uit het leven en den maatschappelijken toestand der Noord-Amerikanen. Delft, N.J. Overvoorde, [1854]. [3 delen in 2 banden]
32551: WETSTEIN, JOANNES JACOBUS - Oratio funebris in obitum [...] Joannis Clerici [...], habita 8-3-1736 [...] Amsterdam J. Wetstein & G. Smith 1736
18760: WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.) - Hoe Simon Sellner aan zijn geld kwam. En wat hij er meê deed. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Wed. L. van Hulst & Zoon, 1862. [2 delen]
18759: WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.) - Oost, west, t'huis best. Genre-stuk door Oom Adam. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1859.
57472: WETTICH, HANS, - Die Maschine in der Karikatur. Ein Buch zum Siege der Technik, luxus Ausgabe, Berlin, 1916.
56484: WEVE, F.A.T., - Beteugeling van veeziekten. Eene beschouwing van art. 5 der wet (.....) 's-Gravenhage 1866.
32763: WEVE, A.A. - Academische proeve over de valschheid in geschriften van koophandel [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1856
47316: WEVER, GUSTAV, - Der klimatische und Molken-kurort Badenweiler mit seinen umgebungen, 3e auflage, Badenweiler 1866, 6+158 pag., geb.
63630: WEYER, P.W. VAN DE (1816-1880) AFTER MULLER, JAN (1571-1628) - Bust portrait of Jan Pieterszoon Sweelinck.
18766: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie, De Hollandsche zinlykheyt, Den Antwerpsche courantier, en De gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden. [1727].
18763: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den echo des weerelds. Ernstig en vermaakelyk, in onrym en in rym. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1726-1727. [2 delen]
18762: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Amsterdamschen Hermes, zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722.
16852: WEYGAND - Carte de la province de Gueldre, Den Haag, F.J. Weygand [1820 of 1840], op linnen gedrukte kaart, onderdeel van de “Atlas du Royaume des Pays-Bas” [1840], 53x78 cm, gravure van C. van Baarsel et Fils, handgekleurd, gevouwen in omslag van 15x10 cm en dus te gebruiken als reiskaart.
36186: WEYHER, MARTINUS CHRISTOPH, UIT BERLIJN; PRAESES: FECHT, JOHANN - Disputatio theologica de precibus contra alios institutis Rostock Johann Wepling 1707
40890: WEZEL, G.W.C. V. - Het paleis van Hendrik III graaf van Nassau te Breda, Zeist 1999, 445 pag., geb., geïll., als nieuw.
35228: WIARDA, JAN , UIT AMSTERDAM - Herbert Duifhuis, de prediker van St. Jacob Amsterdam H.A. Frijlink 1858
32625: WIARDI BECKMAN, M., UIT AMSTERDAM - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars altera [...] Amsterdam J. Hazeu Corn. zoon 1819
19736: WIBERG, G.B. - Stamsaule over familien Storch, eller Edvard Storchs mandlige descendenter.
18785: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Adieu et regrets au bourgmestre de Pégu. [z.p.], [z.n.], [1836].
18784: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Minzaamheid aan [...] Harmen Bakker, ridder der koorden-orde, kommandeur der garden-vlies, groot-kruis van het Ras-legioen, voorzitter ad vitam der Brekers-instituuts, enz.enz.enz. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18783: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Brief aan [...] Harmen Bakker, van beroep schuitenvoerder en hardlooper, op zijn eds. lustslot: Dikke-Grendel. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18782: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Lijkrede op Petrus Chevallier. Christen Leeraar te Amsterdam. Amsterdam, G. Boom, 1825
34244: WICHERLINK, DIDERICUS HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis quae tollunt delicti imputationem [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
34246: WICHERLINK, GYSBERUS THIMAN JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de cura prodigorum [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
32107: WICHERS, ALBERTUS GUILIELMUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris criminlis inauguralis, continens criticam disquisitionem loci, qui est in codice poenali Gallico, de facinoribus contra bonos mores [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
32157: WICHERS, GUIL.FIL., HENRICUS LUDOLFUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de mendicantibus et vagabundis wx iure patrio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
51049: WICKEDE, F. VAN - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, 4e druk. Amsterdam, Van Esveldt, 1773.
32507: WICKEVOORT CROMMELIN, HENRICUS SAMUEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio politico-juridica inauguralis; de inperii civilis partium distributione [...] Leiden J.C. Cyfveer 1829
34972: WICKEVOORT CROMMELIN, JANUS PETRUS ADOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure accessionis secundum principia juris romani et hodierni Leiden M. Cyfveer 1822
42649: WICQUEFORT, JOACHIM DE / CASPAR BARLAEUS - Lettres de M.J. de Wicquefort (...) avec les reponses de M.G. Barlee. En Francois et en Latin. Amsterdam, G. Gallet, 1696.
33764: WIDDERUS, FRIDERICUS ADAM - Oratio inauguralis de sapientia dei in minimis naturae operibus conspicua [...] Groningen Hajo Spandaw 1770
38796: WIEBENGA, JOH. ( SECR. ) - Vereeniging voor de zeevaart. Rotterdam, juni 1910, [ vijftigste aflevering. Buitengewone vergadering 14- 4- 1910 en 19-5-1910, etc. ], pp. 49 - 111, geb., geïll.
39176: WIEDENFELD, K - Die Nordwesteuropaischen Welthafen, London, Liverpool, Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen Havre, in ihren Verkehrs- und Handelsbedeutung, Berlin 1903, 11 + 376 pag., half leer.
22926: WIEGEL - Chronik von Uthmöden 800-1994, fotokopie van gedrukt boek, 76 p, met aangestreept tal van vermeldingen van leden van de familie Wiegel.
38312: WIEGERSMA, H - De breischei als voorwerp van volkskunst, Amsterdam 1926, 51 pag., geïll.
33043: WIELAND, ERNST KARL, UIT BRATISLAVA - Dissertatio politica de systemate civitatum [...] Leipzig Loeperia 1777
6294: WIELENGA, G.PH. - Iets over het geslacht Wielenga, Meggen (Zwitserland) 1964, 101 p., geb.
31975: WIENTJES, ARNOLDUS GERARDUS, UIT UTRECHT - De Jacobo Geelio philologo classico. Disputatio litteraria [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1909
35944: WIERDELS, CORNELIS BERNARDUS J. A. , UIT LEIDEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1874
36516: WIERINGA, W.J. - De economische geschiedenis als aspect van de wetenschap der geschiedenis Groningen Wolters 1951
16733: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Wieringen. Het “eiland” in de Wieringermeer, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
16732: WIERINGEN/WIERINGERMEER - De Wieringermeer. Excursiegids. Uitg. Directie Wieringermeerpolder, 1937, 48 p.
16731: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Het nieuwe land der zee ontrukt! Gids voor de Wieringermeer, 3e druk. Wieringen, J. Bosker, [1933], 40 p.
51120: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN, - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 2e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1833, 8+132 pag., gebonden
61510: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - Alexander Farnese, Duke of Parma
60550: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - The healing of a son of the royal officer; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title]
60564: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - Christ led to the top of a hill outside Nazareth; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title]
60596: WIERIX, ANTONIUS II (1555/59-1604) - PHILIPPUS EMMANUEL EX LOTHARINGIS... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine)
60548: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - The healing of the lame man; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title]
60570: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER DÜRER, ALBRECHT (1471-1528) - The Virgin and Child
60572: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - The Savior; Christ and the twelve apostles (Set title)
60604: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Dirk Wttenbroeck
60566: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - The second miraculous feeding; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title]
60598: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (portrait of Willem Key)
60546: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - The flight to Egypt [Matt. 2:13-15]
60568: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - Christ healing a deaf-mute; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title]
59708: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - DOCTOR FRANSOIS MAELSON (Portrait of Frans Pietersz. Maeschoon, or François Maelson)
6372: WIERSMA, WILLEM - Verhandeling over de Friesche Leenen. Sneek 1894, 85 p, los in omslag
32735: WIERSMA, CORNELIUS, UIT SNEEK - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones juris civilis ex titulo de absentia [...] Groningen J. Römelingh 1841
4858: WIERSUM, E. - Het archief van de firma Van Traa, steenhouwerij en tegelbakkerij te Rotterdam. Z.p. z.j., 18 p.
31006: WIERTZ, A. E.A. - Parenteel Wiertz- Rutten 1885-1985, Kerkrade 1985, 103 pag., geïll.
32225: WIETEN, JAN, UIT APELDOORN - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1986
35614: WIGAND, ANDREAS - Castrum doloris diversis epicediis adornatum D. Andreae Wigando erectum. [Tweede titelpagina:] Epicedia, inauspicatis manibus immanibus viri effaeminati, et apostatae [...] Andreae Wigandi ... à dominis fautoribus, atque amicis heterodoxae, et malae fidei: nunc verò revisa, castigata, & emendata à musis et philomusis Parnassi Moguntini [...] Mainz Christoph Küchler 1674
18788: WIGERI ABERSON, JOHANNES - Uitboezeming bij het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1836.
18787: WIGERI, JOHANNES - Schets van den braaven man in 't gemeen burgerlijk leven. Uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 3e druk. Amsterdam, Wed. Harm. Keijzer, Corns de Vries en Hendrik van Munster, 1800.
32313: WIGERI, ELIAS - Oratio de studio juris practico, non sine insigni fructu in academiis colendo. Franeker Willem Coulon 1772
39848: WIGERI, JOHANNES; - Dissertatio philosophica de spatio vacuo, pars 1 + pars 2, Franeker, Coulon, 1770 + 1771, (4) + 76 + (12) + 77-138 + (17) pag. Papieren omslag.
43632: WIGGERS, A. E.A. - Gids voor de studie van reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1500-1700. Bronnen aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland, 2 delen, Utrecht 1988, 591 pag. [Gids 4].
2820: WIJCK, H.W.M. VAN DER; J. ENKLAAR-LAGENDIJK - Overijsselsche buitenplaatsen. Alphen aan den Rijn 1983. Geb., geïll., 335 p.
33101: WIJCK, HARO VAN DER, UIT DRENTHE - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum codicis napoleonei, quo tractatur de notorietatis documenti ratihabitatione [...] Groningen J.J. Homkes 1823
63272: WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - Sailors at a riverside [set: Mediterranean Landscape Scenes] (Zeemannen bij een rivier).
63264: WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A spinner and a fisherman [set: Mediterranean Landscape Scenes] (een spinner en een visser).
18879: WIJK VAN HOOGEVEEN, L.M.J. VAN - Anna van Breggestein, of Het gezantschap van het eiland Ameland aan het hof van Olivier Cromwel. Historisch-romantische episode uit de helft der XVII eeuw. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1841.
2824: WIJK, W.E. VAN - De gregoriaansche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie. Maastricht 1932, 76 p.
18880: WIJN [WYN], HENDRIK VAN - Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven, en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe[...]. Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
5970: WIJN, H. VAN - Schetze van het leeven en bedrijf van heer Nikolaes, here van Putten en Strijen, [Brielle 1778], 84 p., geïll. (met 3 gravures en “geslacht-lijste”), overdruk uit de Werken My Ned. Letterkunde
2828: WIJN, H. VAN - Historische en letterkundige avondstonden. 2 dln. in 1 band, Amsterdam 1800. Geb., geïll.; 368, 200 p.
40504: WIJN, H. V., J.D. MEIJER E.A., - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien van deszelfs poorters en inwoners, Amsterdam 1821, 130 pag., geïll. met 2 platen en 8 facsimiles.
6092: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van het familiearchief Smits van Oyen, ‘s-Gravenhage 1985, 77 p. Hierbij: Supplement, ‘s-Gravenhage 1990, 22 p. (met losse concordantie)
23900: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De afkomst van de familie De Flines, Amsterdam 1914, 4°, 14 pag. ( niet in de handel).
5704: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogisch onderzoek [betr. familie Kolff], uitg. Familie-Vereeniging Kolff 1927, 16 p. Hierbij de vervolgdeeltjes II t/m VII (1928-1932). N.B. In 1937 zou nog een laatste, achtste, deeltje verschijnen.
5090: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - 256 Kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen. Middelburg 1939, 263 p., geb., geïll.
3526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De Fremery. De eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche tak, met een stamtafel van alle takken tot 1930. 's-Gravenhage 1931, 52 p., geb., geïl., Oud-Hollands papier.
3670: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefs-Zutphense geslacht Van Hasselt van ca. 1530-1963. 2de aangevulde druk. Z.p. 1963, 466 p., geb., geïll.
4182: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Middachten 1190-1901. Bronnenstudie. 's-Gravenhage 1913, 207 p., geïll.
4526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het Utrechtsche geslacht Van Resant (oudtijds van Rosant) ca. 1450-ca. 1830. Z.p. z.j., 22 p.
4622: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Scheltinga van ca. 1530 tot 1939, met mededelingen over andere geslachten (van) Scheltinga en over het geslacht De Blocq. Z.p. 1939, 150 p., geb., geïll.
40692: WIJNBERG, A.V. (RED.) - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913 te Groningen. Oblong fotoboek van (verdwenen) bedrijven, 153 pag. tekst en vele afbeeldingen.
36665: WIJNBERGEN, ANTONIUS IGNATIUS MARIA JOSEPHUS VAN, UIT LOENEN (GLD) - Onze marken onder de werking der wet van 10 Mei 1886 Arnhem Van Mastrigt 1893
55176: WIJNEN - Tekening [ portret van Louis Mandrin in ovaal met spies op de voorgrond en vierregelig vers door Van Hall ]. Aquarel in grijs, 19e eeuws.
35388: WIJNGAARDEN, PIETER JULIUS VAN - Prent op de promotie van Mr P.J. van Wijngaarden Leiden Somerwil 1888
59544: WIJNGAERDE, FRANS VAN DEN (1614-1679); AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642) - DE BELEGERINGHE VAN VALENCYN ONDER DE GOVVERNANTE / VROW MARGARITA VAN OOSTENRYCK HERTOGHINNE VAN PARMA. A. 1567
51666: WIJNNE, H.A., - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd, Groningen 1865, 229 pag., geb. in half linnen.
18883: WIJNSTOK, NICOLAAS ARNOLDUS - Stille Jan. Oorspronkelijk tooneelspel met zang in twee bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1873.
18886: WIJSMAN, FREDERIK - Moeder en kind. Zangen der Liefde. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1847.
47470: WIKSTROM, L., - Kalender over ointroducocerad adels forening 2000, s.l. 2000, 242 pag., geb., geïll., with dustwrapper.
16006: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
16005: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
32059: WILDE, HENDRIK PIETER DE, UIT ROSSUM - Beschouwingen over het begrip en de uitoefening van souvereiniteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1889
32731: WILDE, S.J., CAROLUS GUILHELMUS IGNATIUS, UIT AMSTERDAM - De C. Plinii Caecilii secundi et imperatoris Trajani epistulis mutuis disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1889
35798: WILDE, ABRAHAM JOHANNES PAULUS DE, UIT LANGE RUIGE WEIDE - Akademisch proefschrift handelende over eenige gevallen van iritis ...... Utrecht Van Dorsten 1861
2772: WILDEMAN, M.G.; W.F.A. VAN DE BLOCQUERY - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1895-1897. Exemplaar zonder het register.
3572: WILDEMAN, M.G. - Het geslacht Goekoop. 's-Gravenhage 1914, 57 p., Oud-Hollands papier, geb., geïll.
3836: WILDEMAN, M.G. - Iets over het geslacht Huijgens. Z.p. z.j., 23 p., met wapens in kleur.
4626: WILDEMAN, M.G. - Beitrag zur Genealogie des Geschlechtes Von Scherff. Haag 1903, 7 p., met tabel.
18793: [WILDENHAHN, C.A.; R.P. VERBEEK (VERT.) - Spener te Dresden. Een verhaal uit het laatst der zeventiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1845. [2 delen]
31711: WILDERVANCK, ADRIANUS GEORGIUS, UIT ZUIDBROEK - Specimen juridicum inaugurale, quo inquiritur in sensum articulorum 765 et 766 [...] Groningen W. Zuidema 1834
34466: WILDERVANCK,JOHANNES WIJSBRANDUS WILHELMUS, UIT SAPPEMEER - Iets over testamenten in 't algemeen Leiden Somerwil 1884
35348: WILDT, H.F. DE - Prent op de promotie van Mr. H.F. de Wildt,litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
35800: WILDT, HENRICUS PETRUS THEODORUS DE, UIT UTRECHT - Over praedispositie voor metastatische ettering Utrecht Van de Weijer 1889
36578: WILDVOGEL, CHRISTIAN - Libellus de statibus provincialibus ; von Land-Standen Jena Croekerian 1747
34536: WILHELMIUS, WILHELMUS - Disputatio philosophica de origine mali moralis Utrecht A. van Megen 1741
36330: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD, UIT LIEBSTAD - Dissertatio philologica Naidia ...... Leipzig Tietze 1717
59404: WILLE, AMSTERDAM, BOTTERHORN. - Rekening van Wille & Co NV aan A.F. Bottenhorn, 1935 (1 stuk). M14697
43878: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes, 1917, 31 pag., oblong, geb., geïll.
16010: WILLEM V, STADHOUDER - Verlicht en juichend Amsteldam of heuchelyk zomer-tochtje van hunne doorluchtige en koninglyke hoogheden de heere prince en mevrouwe princesse van Orange [...]. Leiden: Corn. van Hoogeveen Jr., 1768.
36618: WILLEMS, WILHELMUS JOHAN ANTONIUS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Een bijdrage tot de kennis der voor-Romeinsche urnenvelden in Nederland Maastricht Van Aelst 1935
33716: WILLEUMIER, C.M.J. - De onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom ter zee een eisch van het moderne volkenrecht.
63270: WILLIAMS, CHARLES (FL. 1796-1830); WOODWARD, GEORGE (CA. 1760-1809) - Satirical print: POLITENESS.
16016: WILLIAMSON, C.N. EN A.M. - De motorboot. Amsterdam, N.J. Boon, z.j.
60719: WILLIGEN, A. VAN DER - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
37272: WILLIGEN PZ., A. VAN DER - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten, Haarlem 1866, 8 + 256 pag. Half linnen ( bibliotheekstemeltje, maar goed exemplaar).
38138: WILLIGEN, P.V. - Verhandeling over de waardij der wetenschappen in een volgend leven, Middelburg 1829 [ Nw. Verhandelingen v.h. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen V -1 ] 174 pag. Origineel blauw karton omslag.
32653: WILLINGE GRATAMA, JANUS ALBERTUS, UIT ASSEN - Specimen juridicum inaugurale, de eo, quod juris est circa immobilia, aetate majores inter et minores communia, quae divisionem non recipiunt [...] Assen H.P.A. van Gorcum en Comp. 1841
50891: WILLINK, DANIEL - De lustplaats Groot Heerema by Franeker in vaarzen beschreeven, nevens eenige mengel poezy. Amsterdam, Tielenburg, 1734.
18804: WILLINK, DANIËL - Amsterdamsche buitensingel, nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen, over veele voornaame geschiedenissen. 2e druk. Amsterdam, Arendt van Huyssteen, 1738.
18803: WILLINK, DANIËL - Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1715. [2 delen met doorlopende paginering]
18802: WILLINK, DANIËL - Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
18801: WILLINK, DANIËL - Amsteldamsche Tempe, of Nieuwe plantagie begrepen in twee boeken. Nevens den Amstelstroom. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. [Gebonden met:] Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
16018: WILLINK, DANIEL - Amstellandsche arkadia, of beschrijving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlijkheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. [...]. In orde geschikt, en nader overzien, door wijlen den heere Gerrit Schoemaker. 2 delen. 2de druk. Utrecht: S. de Waal, 1773.
52423: WILLINK, DANIEL - Amsterdamsche tempe of de nieuwe plantage (...) nevens Den Amstelstroom. 2e druk, Amsterdam, v. Damme, 1721.
35936: WILLINK, DAVID AARNOUD, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1871
31539: WILLMET, JOANNES - Oratio de retinenda antiqua Batavorum [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1805
59232: WILLMOTT, R.A. REV., - The Poets of the nineteenth century, London, geb., geïll., 620 pag.
32631: WILMAR, HENDRIK JACOB ANTON, UIT MEERSSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
16019: WILSON, CHARLES - Holland and Britain. Londen: Collins, [ca. 1950].
33356: WILSON, WILFRID, UIT GOODY HILLS, CUMBERLAND - Afbeelding van ruimten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Swets & Zeitlinger 1928
38650: WILSON, THOS. - Wilson line of steamers. Summer season 1914. Particulars of royal mail, passenger mail and cargo services. Hull 1914, 80 pag., ill. With folding map.
61566: WILT, THOMAS VAN DER (1659-1733) - DIRK SCOLL
61135: WINCKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) - Vuë des Ponts sur la Meuse a Roterdam (mirrored)
61910: WINCKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) - Vuë des Ponts sur la Meuse a Roterdam (mirrored)
61153: WINCKLER, JEAN BENOIT (17..-17..) - Vuë apres la Melckbrugg, sur la Spaarne a Haarlem (mirrored)
61241: WINCKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) ; PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vüe de la Maison Royale de Somerset avec l'Eglise de S. Marie a Londres
35532: WINCKLERUS, JOH. ANTONIUS, UIT HAMBURG; PRAESES: FABRICIUS, JOHANNES ALBERTUS - Dissertatio de haeresi & moribus Bogomilorum [...] Hamburg Konrad Neumann 1702
2784: WIND, S. DE - Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, of oordeelkundig overzicht der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815. Middelburg 1835. Geb., 608+31 p.
52: WINKEL, J.W. TE, - ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den Senaat der universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913 en der studenten van 1799 tot 1913. Amsterdam 1913 Ca. 600 p.
35654: WINKEL, SYLVAIN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over het verloop van carcinoma .... Rotterdam Wenk & Birkhoff 1902
38730: WINKEL, G. TE (ILL.) - Het Wilhelmus van Nassauwe, 's-Gravenhage, van Stockum, 1912, 40 pag., geïll.
4494: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws. Zutphen 1979, 304 p., geb.
56488: WINKLER, T.C., - Ons drinkwater en onze duinen, Haarlem 1867.
47654: WINKLER, T.C., - Memoire sur le Coelacanthus Harlemensis, Haarlem 1871, 16 pag.
42811: WINSEMIUS, PIERIUS - Vita, res gestae, et mors, illustrissimi principis Mauritii, princ. Auraicae. Franeker, Balck, 1625.
18821: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN; LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN - [Tooneelpoëzy]. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en P.J. Uylenbroek, 1786; [gebonden met:] Artemines. Treurspel door Lucretia Wilhelmina van merken, onder de zinspreuk La vertu pour guide. Utrecht, gedrukt voor rekening van eenige onbaatzugtige kunstebeminnaars, 1774. [2 delen]
18819: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN; LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN - Tooneelpoëzy. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en Pieter Johannes Uylenbroek, 1786. [2 delen]
18815: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN - Kaïn en Habel. Den welëerwaarden godgeleerden, den heere Jacobus Covyn [...] toegezongen. Amsterdam, Jan van der Linde, 1743.
22748: WINTERS - Oproep tentamen voor A.A.H.Winters, Hoogeweg 25b, Watergraafsmeer Amsterdam 1925. Manuscript, 1 p.
36746: WINTERSHOVEN, J.B. - Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers of aanleiding tot de kennis van alle in - en uitlandsche boomen en heesters, Utrecht, van Paddenburg 1795, 8 + 580 pag. Exemplaar zonder band ( Titelpagina aangegeten met verlies van enkele letters ).
59400: WINTERSWIJK, WILLINK, DIEPENVEEN. - Kwitantie van H. Willink & Co te Winterswijk voor A.C. Diepenveen te Amsterdam, 1932 (1 stuk). M14693
23796: WINTGENS, W - Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten -Generaal, 1877-1879. 's-Gravenhage 1879, 391 pag.
32589: WINTGENS, EDUARD, UIT HEERLERHEIDE - Johannes Monnikhoff en zijn legaat. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
32849: WINTGENS, WILLEM JOAN, UIT 'S GRAVENHAGE - De rechtsvordering tot verkrijging der erfenis, volgens het Nederlandsch recht [...] 's Gravenhage Gebr. Giunta d' Albani 1874
34290: WINTGENS, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de praecipuis differentiis juris Francici et Neerlandici [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.z. 1838
34714: WISCHER, STEPHANUS, UIT SCHAFFHAUSEN, ZWITSERLAND - Dissertatio juridica inauguralis de testamentis juri naturae ignotis Utrecht Van de Water 1728
18833: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels, voorgesteld in twee voorlezingen bij het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid, in de jaren 1821 en 1822. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1826.
18832: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Vertrouwen op God. [1822].
18830: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818-1821 [2 van 5 delen]
18831: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818 [1 van 5 delen]
18829: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818-1821 [3 van 5 delen]
18827: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Berijmde vertaling van het XIVde hoofdstuk van den propheet Jesaia. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
39298: WISELIUS, S.I.; - Geschied- en regtskundig onderzoek rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland in den jare 1650, Brussel 1828, 196 pag., orig. karton.
32869: WISSE, ADRIAAN, UIT SEROOSKERKE - De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754. Proefschrift [...] Utrecht Schotanus & Jens 1933
32997: WIT, JAN JACOBUS DE, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1871
34292: WIT, ALBERTUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu secundum jus novum Neerlandicum [...] Leiden Haak en Comp. 1835
19512: WITH, ANDRIES DE - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadspensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de Ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdyk, op den 17 January 1619.
22534: WITHUYS - Gedicht “Het verloren Kind, een tafereel uit den watervloed” door C.G. Withuys, 1825, manuscript, 4°, 3 p.
18834: WITHUYS, CAREL GODTFRIED - Gedichten. Eerste deel. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1833.
51958: WITKOVSKY, B., - Den oceaan over: Nederland en Belgie, Utrecht, De Roos, 1974.
18851: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het tempelfeest. Na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads Schouwburg. Briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1824.
18850: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS - Verhandeling over het puntdicht. Amsterdam, P.G. en N. Geysbeek, 1810.
18848: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND - Het vaderlyk huis. Tooneelspel. (Zynde een vervolg op De Jagers, een tafereel der zeden van het land). Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. Jan Dóll, 1805.
18847: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het schimpdicht. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1801.
18845: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De bloedverwanten. Blyspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1811.
18840: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AMÉLIE-JULIE CANDEILLE - Catherine, of De schoone pachtster. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18839: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); JEAN HENRI FERDINAND LAMARTELLIÈRE - Robert, of De struikrovers, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
16023: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Tableau d’Amsterdam, ou guide des étrangers par cette ville. Ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et ou est indiqué tout ce qu’il y faut connoitre et éviter, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1807.
18844: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De bloedverwanten. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1798.
33928: WITSEN, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
34074: WITSEN ELIAS, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones de juribus et obligationibus cum tutoris, tum minorum, ex codice legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
32487: WITT, HERMANNUS CORNELIUS DE, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis quae examinat quid in diversis judicum sententius sit statuendum [...] Leiden Conrad Wishoff 1750
35208: WITT HAMER, CORNELIUS DE, UIT GOES - Dissertatio juridica inauguralis de judice cantonali Leiden J.W. van Leeuwen 1835
35946: WITT HAMER, CORNELIS DE, UIT GOES - Stellingen .... Leiden Van Doesburgh 1869
38340: WITT HUBERTS, F. DE - Zwaarddansen, Scheveningen z.j., [ 1932 ? ], 70 pag., geïll.
39254: WITT, PIERRE DE; - Une invasion prussienne en Hollande en 1787, Paris 1886, 304 pag., geb. in modern linnen band.
60170: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - Dedication [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60172: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE TWEEDE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60174: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - HET TOONEEL VAN VOOREN, EN DE ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60176: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - BEELEDWERK BOVEN DE LYST DER ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60178: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE EERSTE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
54376: WITTE, JACOB EDUARD DE - Fragmenten uit de roman van mijn leven. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Grietje Drewes en Hans Groot. Hilversum, 1993.
34902: WITTEBOL, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
41346: WITTELOOSTUYN, J. V. - The classical long playing record: design, production and reproduction, Rotterdam 1997, 505 pag., geb., geïll., met stofomslag.
56564: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Admiraal Francois Wittert 1571-1610. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vestiging van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, z.pl., 1938.
5086: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Kwartierstaten betreffende het geslacht Wittert. Z.p. z.j., 327 p., geb.
6312: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert, addendum, z.pl. 1943, 412 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier
6660: WITTERT VAN HOOGLAND EN EMICLAER, E.B.F.F. - De heeren van Hoogmade en De regenten van het Cornelis Sprongh van Hoogmade-hofje te Leiden.
5084: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Geschiedenis van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Bloemendaal, Wittert van der Aa), met de daaruit in vrouwelijke lijn gesproten familiën. 's-Gravenhage 1914, 2 dln., 1665+320+230 p., met 470 platen op kunstdrukpapier. Gebonden in 2 banden. Met het (veelal ontbrekende) Registerdeel.
32179: WITTERT VAN HOOGLAND, EVERARD BONIFACIUS FRANCOIS FREDERIK, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1904
7920: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Verslag aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de tentoonstelling van het Gulden Vlies, in 1907 te Brugge gehouden.
4520: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Rengers, Van Aylva Rengers, Van Welderen Rengers, Van Burmania Rengers. Overdruk Genealogische en Heraldische Bladen (1910), 85 p., echter met 7 pagina's illustraties extra.
32227: WITTEVEEN, FREDERIK, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
32065: WITTEVEEN, FREDERICUS, UIT METSLAWIER - Exercitatio academica ad locum codicis poenalis Galli de furtis [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1811
36288: WITTICH, JOHANN ESAIAS, KRETZSCHA-CIZENSIS; PRAESES: LANI, GEORG - Dissertatio politica de sex specibus juris Leipzig I. Tietze 1695
37708: WITTOP KONING, D.A. - De penningen der Noord- Nederlandse ambachtsgilden, Amsterdam 1978, 188 pag. + 98 platen. Gebonden uitgave.
30796: WITTSTEIN, G.C. - De bereiding en onderzoeking van schei- en artsenybereidkundige praeparaten. Een practisch handboek voor apothekers, uit het Duits vertaald door J.P.C. van Tricht, Arnhem 1846, 669 + 67 pag., geïll. met I ( van II) uitslaande platen.
18857: WOEDE - De kortswylige woede, of Klugtige liefderazerny, van den herder Ergastus, en zyne herderinne Asteria. In navolginge van den wanhoopenden minnaar Admeetus en deszelfs minnaresse Roozemond. Door eenen liefhebber der dichtkunst in rym gebragt, onder de zinspreuk Vis unita major. Leiden, etc., J. de Mair, etc., [1758].
19402: WOELDERINK, B. - Inventaris van het archief van het Huis Ten Donck.
18872: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Gedichten. Verzameld door J.M. Pfeil. Met een woord vooraf van J.J.L. ten Kate. Utrecht, C. van der Post jr., 1859.
18870: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Nederland en Frankrijk in maart, 1815. Lierzang. Amsterdam, Geysbeek & Comp., [1815].
25538: WOHLAUF, G. - Die Spiegelglasmanufaktur Grünenplan im 18. Jahrhundert. Hamburg 1981, 626 pag. geïll.
59389: WOII, DE GEER, HARTDORFF. - Handgeschreven brief van Jhr. D.J. de Geer (1870-1960) aan G. Hartdorff, gedateerd Soest, 29 october 1945. De Geer stuurt de "edito castigata" (gekuiste versie) van een eerder ter hand gestelde brochure [getiteld: Morgen rood, uitgegeven door Drukkerij "De Horizon", Kerkstraat 28a te Soest).
59395: WOII, ANNEXATIE, FRIESLAND. - A. Schaafsma, Annexatie is een levenseisch. Het Friesche standpunt. Z.pl. [Marsum], z.j.[1945]. [krt., 43 p., geniet; brochure]. Omslag gevlekt. M14688.
30618: WOLDBYE, V. ( ED.) - Flowers into art. Floral motifs in European painting and decorative arts, 's- Gravenhage 1991, 208 pag., geïll.
32471: WOLF, JACOB GABRIEL - Commentatio historico-juridica, de feudorum Imperii origine atque indole, sub primis Francorum regibus [...] Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1745
35546: WOLF, JOHANN CHRISTOPH - Ingeniis philosophiae cultoribus viris [...] de hodierno scepticismo philosophico eiusque causis ad audiendas praelectiones publicas [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
16027: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Belgien und Holland. Neue Ausgabe. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1880.
16026: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Die gesammten Niederlande. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1844.
32263: WOLFF, HEIJMAN MOZES, UIT ELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
33926: WOLFF VAN WESTENRODE, FREDERICUS CHRISTOPHORUS HERMANNUS DE, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de jure legitimae portionis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1784
36356: WOLFF, JOHANN CHRISTIANUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB - De juramento in formulam Concordiae...adversus Leonhardum Christophorum Sturmium Wittenberg Gerdes 1721
42095: WOLFF, CHRISTIAAN - Grond-beginzelen van alle de mathematische wetenschappen, vertaald uit het Duits door J.C. van Sprogel, 3 delen. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1738-1739. [gebonden met:] Dezelfde, Kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1739. 208 pag.
35468: WOLFFERSDORF, HENR. GOTL. DE; PRAESES: HASSEN, MARTIN - Dissertatio ex jure gentium de iustis imminentem hostem occupandi causis [...] Wittenberg Kreusigius 1711
16738: WOLFHEZE - Welkom in Wolfheze. Uitg. V.V.V. [ca. 1936], 48 p.
50836: WOLKAN, R., - Die Hutterer. Osterreichische Wiedertaufer und Kommunisten in Amerika, Wien 1918, 7+200 pag., geïll.
35694: WOLTERSON, PAULUS, UIT AMSTERDAM - Quantitatieve betrekking tusschen vagusprikkeling en hartswerking Haarlem Kleynenberg 1907
18873: WOLZOGEN, ERNST VON; F.Z. MEHLER (VERT.) - De kinderen van hare excellentie. Roman. Amsterdam, A. van Klaveren, [1889].
36354: WONNERUS, JOANNES, UIT SCHAESBURG; PRAESES: DEIJLING, SALOMON - De Ascetis Wittenberg Gerdes 1703
16029: WOOD, CHARLES W. - Door Nederland. Uit het Engelsch van Charles W. Wood, door C. Baarslag. Met eene voorrede van P.J. Veth, hoogleeraar te Leiden. Met 57 houtgravures. Haarlem: Erven F. Bohn, 1878.
59200: WOODRUFF, ELMER, - Profetie en visioen aangaande het jaar 1889, Amsterdam 1873, 16 pag.
2812: WOODWARD, JOHN; GEORGE BURNETT - A Treatise on heraldry, British and foreign. Volume I and II, Edinburgh 1892, 858 pag. Geb.
18875: WOORDT, ANTONIJ VAN DER - Gedichten. [z.p.], [z.n.], 1795.
54384: WÖRENKAMP, H. EN G. PERKAUF - Erziehungs-Flaggellantismus. Sexualkundliche untersuchungen und ihre ergebnisse. Wenen, 1932.
57516: WORMSBECHER, H.; - Klapper op de im,post op het trouwen van Texel, Arnhem 1978, gebonden in geheel linnen, 104 + 64 pag.
31034: WORMSBECHER, H - Genealogie Plaatsman, Arnhem 1983, 61 pag.
18878: WORMSER, JOHAN ADAM - Revolutie en Evangelie. Een zang aan het einde der 19e eeuw. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1893.
18877: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1892.
37330: WORMSER, J.PH. - Het goudleder, afl. van Bouwkunst, uitg. My. tot Bevordering der Bouwkunst, 's- Gravenhage 1913, 43 pag., geïll.
34458: WORST, JOHANNES HUIBERTUS, UIT EPE - Het rechtskarakter der beneficiaire aanvaarding Amersfoort G.J. Slothouwer 1891
35336: WORST, H.G.W. - Prent op de promotie van Mr H.G.W.Worst, naar een tekening van T. Leeser 1929
6636: WOUDE, A.M. VAN DER, - Nederland over de schouder gekeken.
56566: WOUDE, TH. W. V.D., - Alcoholgebruik bij kinderen. Rapport n.a.v. het oordeel van Amsterdamsche kinderartsen, Amsterdam, 1894.
56480: WOUTERS, W.W., - De azijnbereiding, enz, door H.Linse, civiel ingenieur, vooral met betrekking tot het daarin ontwikkelde belastingstelsel op de azijnmakerijen van de derde klasse, 's-Gravenhage 1855, 20 pag., orig. bedrukt omslag.
21112: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN - Het straatlied. Nieuwe bundel. Amsterdam 1934, 304 pag., geïll.
38140: WOUTERS, D - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen, 's- Gravenhage 1943, 140 pag., geb., geïll.
38142: WOUTERS, D - Van water en wind. Zee - en vissersliederen, 's- Gravenhage 1943, 140 pag., geïll.
38532: WOUTERS, D - Na veertig jaar, documents- humains. Zuid- Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laaste kwart der negentiende eeuw, Nijmegen 1940, 122 pag., geïll.
2814: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. Leiden 1901, 420 p.
51031: WRAXALL, N. - Tournee dans les provinces occidentales, meridionales & interieures de la France. Rotterdam, Bennet & Hake, 1777.
30414: WRIGHT, TH. - Histoire de la caricature et du grotesque. Nouvelle edition, Parijs, Garnier, [ 1903? ], los in papieren omslag.
60530: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - The departure of Hagar (Genesis 21:9-13)
60532: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - Samuel makes Saul king of Israel
36500: WTTEWAALL, GERARD - Redevoering over de landhuishoudkunde ....aanvaarding hoogleeraarambt Leiden -- 1822
23502: WULFEN, JOH. VAN - Sprekende letterbeelden, grondslag voor het eerste leesonderwijs. Verbeterde uitgave, Hilversum, Joh. Geradts [ca.1890], bij Tresling & Co te Amsterdam, 36 in kleur gelithografeerde bladen ( 47 bij 30 cm.). Johan Van Wulfen ( 1838-1912) schoolhoofd te Laren. De eerste druk van deze veel gebruikte leesmethode dateerde uit 1885 en telde 18 platen. Het bij deze platen behorende tekstboekje is niet aanwezig. De aangeboden map is uiterst zeldzaam: niet in NCC, slechts éénmaal in JAP. Twee bladen met scheurtje, rug beschadigd.
47560: WULMS, G. EN J. SMEYERS, - Het reisjournaal van Simon Michael Coninckx (1772-1775). Inleiding en tekstuitgave, 2 delen, oblong, Brussel 1997, 247+225 pag., geïll., 2 delen in papieren omslag.
2816: WUMKES, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland. Deel I 1700-1800; deel II 1800-1900. Leeuwarden 1930-1934. Geb., geïll.; 586, 859 p.
59360: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslân. Samle opstellen., 4 delen (deel I, II en III met linnen kaft en deel IV deels linnen deels gekartonneerd), Boalsert 1932-1943.
39834: WÜPPERMANN; - Nederland onder de Fransche heerschappij 1795-1813, Amsterdam z.j., 540 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
41778: WUPPERMANN, W.E.A. - Augustus 1831-1891. Een woord tot herinnering en opwekking, Utrecht, Beijers, 1891, 23 pag.
20230: WURFBAIN, M.L. E.A. - Catalogus van de schilderijen en tekeningen. Leiden, De Lakenhal, 1983, 436 p., geíll.
30668: WURFBAIN, M.L. E.A. - Stedelijk museum De Lakenhal, Catalogus van de schilderijen en tekeningen, Leiden 1983, 436 pag., geïll.
2818: WURZBACH, A. VON - Niederländisches Künstlerlexicon. 3 dln. in 2 bdn. Amsterdam 1968 (naar de editie van 1906-1911). Geb.; 778, 910, 294 p.
28958: WÜRZNER, M.H. E.A. (RED.) - Aspecten van het interbellum, Leids kunsthistorisch Jaarboek 7 ( 1988 ), 's-Gravenhage 1990, 399 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33103: WYBENGA, SCHELTO, UIT FRANEKER - Disputatio juridica inauguralis de puniendo delinquendi conatu secundum codicem poenalem gallicum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33924: WYBO, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis. Tribonianus ab emblematibus Wissenbachii liberatus [...] Utrecht Alexander van Megen 1729
31793: WYBRANDI, CORNELIS, UIT LEEUWARDEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
31725: WYCKERHELD BISDOM, DIDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, de legitimatione ejusque effectibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
36458: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio literaria inauguralis de xenocrate chalcedonio philosopho academico Leiden Hazenberg 1822
33922: WYS, CORNELIUS DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de vicaria pro illustribus jurisdictione [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
51105: WYSZ [= WYSS / WIJSZ], J.R. - De Zwitsersche Robinson Crusoe of de met vrouw en kinderen gestrande Zwitsersche predikant. 2 delen, 2e druk, Amsterdam, Otto, 1836.
33105: WYT, WZ., MELCHIOR, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Rotterdam M. Wyt & Zonen 1897
42779: XAVERIUS, FRANCISCUS - Epistolarum libri IV. Vertaald uit het Spaans in het Latijn door Horatius Tursellinus. Antwerpen, Plantijn, 1657.
23898: XENOFONHIST - Xenofons Feldzug des Cyrus und ruckzug der Hellenen aus Asien, ubersetzt und erlautert von A.G. Becker, Halle 1802, 48+383 pag., met gegraveerde uitslaande kaart van Turkije e.o. Origineel karton.
18887: YATES, EDMUND HODGSON; SIMON JACOB ANDRIESSEN - Gezocht maar niet gevonden. Vertaald uit het Engels. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1873. [2 delen]
22292: YMUIDEN, HOOGOVENS, SMEENK - “De brief bij de K.N.H.S.” gedrukt boek aangeboden aan mejuffrouw H.B.P.J. Smeenk bij haar vertrek op 30-9-1941 door directie en personeel van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te Ymuiden. Gedrukt in 7 exemplaren. (Dit is nr. 5.) Gebonden.
23948: YOUNG, E - The complaint or night thoughts on life, death and immortality, to which are added a paraphrase on part of the book of Job (...). Londen 1795 (4)+380 pag., half leather, 16°.
18888: YOUNG, EDWARD; ADRIANUS CORNELIS SCHENK (VERT.) - Nachtgedachten. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J. Immerzeel, jr, 1805-1823. [9 delen in 4 banden]
52370: YPEIJ, A. EN I.J. DERMOUT, - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk, 4 delen, Breda 1819-1827, ca. 2500 pag., origineel kartonnen omslagen.
32919: YPMA, YSBRAND NICOLAAS, UIT ARUM - Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Academisch proefschrift [...] Amsterdam [z.n.] 1962
16742: YSSELMEER - Rond het Ysselmeer. Gids voor toeristen te voet, per rijwiel en per auto. ‘s-Gravenhage, A.N.W.B., [1950], 95 p.
16743: YSSELMEER - Kaart voor zeil- en motorjachten: IJsselmeer met randmeren, Uitg. door de Chef der Hydrografie, ‘s-Gravenhage, editie 1981.
23000: YSSELSTEIN - Dossier met aantekeningen en fotokopieën betreffende topografische afbeeldingen betreffende IJsselstein. Ca. 65 p, 20e-eeuws.
22963: YSSELSTEIN, VAN DE VELDE, PRINCE, SCHOTTELINK, LOWE - Album amicorum in de vorm van een doosje met losse blaadjes van Henrie ........, waarschijnlijk te Ysselstein, 1852-1854.
16744: YSSELSTEIN - Gids voor IJsselstein. De Stichtsche Kersenstad. Uitg. V.V.V. IJsselstein, 1935, 56 p.
2842: YSSELSTEYN, N.J. VAN - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den jare 1625. (Diss.) Leiden 1857, 115 p.
31583: YSSELSTEYN, NICOLAAS JAN VAN - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1857
37860: YSSELSTEYN, G.T.V. - Tapestry. The most expensive industry of the 15 and 16 centuries, 's- Gravenhage 1969, 232 pag. + 234 afb., geb., geïll.
54400: ZAALBERG PZN., J.C. / G.H.LAMERS / E.A. - Het eerste woord eens nieuwen levens. Toespraak na herstelling in eer en ambt. Gehouden in de zaal Frascatie te 's Gravenhage. Alkmaar, P. Kluitman, 1868. [met:] G.H. Lamers, De synodale uitspraak in de zaak van Dr. J.C. Zaalberg Pzn. onderzocht en beoordeeld, 's Gravenhage, A. v. Hoogstraten, 1868. [met:] Memorie bij het verzoek om herziening der synodale uitspraak in zake Dr. J.C. Zaalberg Pz. aan de buitgewone synode van 1868, overgelegd door den kerkeraad der NH Gemeente te 's Gravenhage. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868. [en met:] Een woord tot de gemeente bij de herstelling van Dr. J.C. Zaalberg Pz. in zijn kerkelijk ampt, uitgegeven door den kerkeraad. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868.
16747: ZAANSTREEK - De Zaanstreek voorheen en thans, door S. Lootsma. Uitgave van K. Blees Gz, J. Bruin Az (....), [Zaandam 1931], oblong, 48 p.
16746: ZAANSTREEK - De Zaanstreek. Uitg. Zaansche V.V.V. [1941], 44 p.
8723: LANDMAN; FRIEDRICH WILHELM ZACHARIAE - De godvruchtige landman. Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1778. [Gebonden met:] Bespiegelingen over de vier getyden van den dag. Dichtstuk in rymelooze vaarzen van den heere Zacharia. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, David Weege, 1772.
55584: ZAFFONATO, A., NAAR SINGLETON - Prent: 'Louis XVI in the Temple at Paris, at the awful moment of making his will, and uttering the above words - N'ayant que Dieu pour temoin. Testament de Louis XVI'. Grote ovale gravure door A. Zaffonato naar Singleton. De koning zit in zijn cel, pen in de hand, papieren en crucifix op tafel. 1793.
36094: ZANDEE, J. - De messias Leiden Brill 1970
16762: ZANDVOORT - Zandvoort. Holland. [Fraaie plattegrond met vogelvluchtafbeeldingen.] Zandvoort, D. v.d. Mije, 1952, 46x60 cm.
16758: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [1935], 112 p.
16759: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [latere druk dan die uit [1935], met op omslag: 1937], 112 p.
16755: ZANDVOORT - Zandvoort en omgeving. Uitg. P. Saaf, Zandvoort [1918], 76 p.
16753: ZANDVOORT - Führer des Nordzeebades Zandvoort (Holland), Zandvoort, P.L. de Vries, 1913, 80 p.
39862: ZANEN FLOR.FIL., JACOBUS VAN ( UIT LEIDEN ) - Disputatia juridica inauguralis de actionibus ex dominio oriundis. Leiden, A.Elzevier 1683, (20) pag., blauw papieren omslag.
26228: ZANTEN, J.H. V. - Beschouwing over de wijze waarop de armenzorg behoort bedreven te worden.Haarlem 1897, 98 pag.[gebonden met:] dezelfde, Armenzorg in Nederland.Gemeente Groningen, Amsterdam 1897, 305 pag., half linnen band. Goed exemplaar.
56644: ZECH, L.A., - These inaugutales de seqvestro publico, Utrecht, v.d. Water, 1705.
25308: ZEEGERS, L. TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam, Amsterdam 1853, 4 + 497 pag., geb., geïll. met gelithografeerde platen.
16766: ZEELAND - Zeeland wacht U! Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., z.pl. [1939], 28 p, oblong.
16765: ZEELAND - Naar en door Zeeland. Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., samengesteld door Dirk L. Broeder, 2e druk, Middelburg, G.W. den Boer, 1937, 28 p.
16764: ZEELAND - Zeeuwsch Foto-album, Uitgave en druk van G.W. den Boer, Middelburg [ca. 1930?], groot 4°, 40 p.
16763: ZEELAND - Invigorating Zeeland (Holland). Holland’s quaintness and beauty, happy combination of land and sea. Uitg. Official Tourist Office, Den Haag [ca. 1930?], 44 p.
61810: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Wijk te Duurstede / Sloth tot Wijk te Duurstede
61804: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Het Valkhof tot Niemegen
61806: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Rheenen
61802: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Woudrichem
61800: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Bosch van Klaarenbeek
61808: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Buuren / Kasteel te Buuren
56244: ZEEMAN, H, - Herinnering aan het feestelijk bezoek van Z.M. den koning en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij het twintigjarig bestaan van de Societeit Claudius Civilis. Niet in de handel, 1871, 34 pag., geb. in orig. karton.
34046: ZEGERS VEECKENS, NICOLAUS EGBERTUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de emancipatione ex principiis potissimum juris Neerlandici ex antiquis patriae moribus [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
38610: ZEGERS VEECKENS, P. E.A. ( RED.). - Oranje nummer van het Marineblad 31 augustu1898, Den Helder 1898, 276 pag., geb., geïll. Bibliotheekstempel.
18906: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Gedichten. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1866].
18905: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Sprokkels. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1861].
18902: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN (VERT.); J.W. WARRE TYNDALE - Bürgers en Amstels Leonora. Een spoorweg romance. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849.
18900: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. 3e druk. Dordrecht, H. Lagerwey, 1851.
18901: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Eene avondpartij. Dordrecht, H. Lagerweij, 1843.
18899: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. Dordrecht, H. Lagerwey, 1841.
52134: ZEGGELEN, W.J. V., - Costerliedjes. Souvenir aan Haarlems Julijfeesten in 1856, Haarlem 1856.
51774: ZEILER, M., - [Topographia Germaniae-inferioris vel, Circuli Burgundici.... oder Beschreibung.... Orter Niderlandischen XVII Provintzen, Frankfurt, Merian, 1654], 283+(20) pag.
44152: ZEILMAKER; - De stoomspinnerij en touwslagerij Holland te Edam, van de firma Zeilmaker & Co te Amsterdam, Amsterdam 1918, 44 pag., geb., geïll.
14554: ZEINEN - Zeinen omme agtervolgt te worden by de hoofd-officieren en capiteinen van Haar Ed. Mog. Resorte, geordonneert tot het doen der Convoijen van koopvaardyscheepen. Als mede by de koopvaardyschippers, die haar onder de protectie van de voorsz convoijen zullen begeeven, en zulks op de boete en de poene daar by gestatueert, n.p., n.d. [ca 1782], 4º, 44 p., with two engraved folding plates, each 35 x 23 cm, one with the pictures of 13 handcoloured flags and one “Tafel voor de particuliere capiteyns” with 10 coloured pennants.
31581: ZEITZ, IOANNES FREDERICUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen litterarium inaugurale continens observationes criticas in Plutarchi vitam arati [...] Amsterdam C.A. Spin en zoon 1851
57676: ZELANDUS [=J.C. V.D. BROECKE], - Zeelands vernedering. Open brief aan de Zeeuwse afgevaardigden der Staten Generaal, betreffende den Zeeuwsch-Limburgschen spoorweg, 2e oplage, Middelburg 1858.
53175: ZELDER VAN BEVEREN, G. VAN / A. BICHON / M. V. NIEVELT / J.G.LUYKEN - Deductie. Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impt. van mandement van revisie, prodeo, contra mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, hoofd-officier der stad Amsterdam, r.o. ged[aagd]e. [gebonden met:] Deductie mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, officier der stad Amsterdam, r.o., gedaagde bij mandament van revisie, pro deo, contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impetrant in het voorsz. cas. [en met:] Vonnis van [...] schepenen der stad Amsterdam, in dato 16 January 1776, als mede de confirmatoire sententien van beide de hoven van justitie in dato 19 December 1776 en 8 July 1777, mitsgaders de sententie in revisie, in de zaak van mr. Willem Gerrit Dedel [...] contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch. z. pl. [1778].
56490: ZELLING, E.J., - De kleine speelgenooten of derde leesboek voor de lieve kleinen, 3e druk, Winschoten, Huisingh, 1849 (?), 24 pag., geïll.
18907: ZEMEL - Nieskruiden, of 50tal snuifjes, aangeboden door dr. Zemel. 1868.
16040: ZENUTI, ERNESTO - Vita Olandese. Studi e impressioni di un giornaliste. Florence: Bemporad & Figlio, 1897.
47528: ZERBOGLIO, A., - Barga ( memorie e note vagabonde) con Xilografie di Balduini, Bargo, 1929, 156 pag., full leather binding, ill.
16041: ZESEN, PHILIPP VON - Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprunge bis auf gegenwärtigen Zustand [...]. Amsterdam: J. Noschen, 1664.
31755: ZEVEN, PETRUS ADRIANUS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Groningen G.A. Evers 1901
3748: ZEVEN, A.C. - Hissink 1. Genealogieën in wording. Wageningen 1976, 95 p., gestencild. Met een aantal aanvullingen, ca 50 p. In klemband
32473: ZIEGENHORN, CHRISTOPH GEORG VON - Iuris civilis Romani de possessione et iuribus ex ea enatis eive concessis doctrina [...] Jena Franciscus Bortoletti 1734
18004: S.C. (VERT.); F.W. ZIEGLER - De huisdokter, blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1817.
36136: ZIEGRA, CHRISTIANUS WILHELMUS , UIT WITTENBERG; PRAESES: ZIEGRA, CHRISTIAN SAMUEL - Excercitatio politica de monasteriis pontificiorum ab oneribus tempore belli Turcici non penitus exemptis Wittenberg Matth. Henckel 1686
18909: ZIELENTROOST - Den dobbelen zielentroost ende vaderlyke leeringe, troostelijk voor de godvrugtige christene zielen, gesteld by maniere van saemenspraeke tusschen eenen vader en zyne kinderen. Verklaerende de tien geboden Gods, de zelve uytleggende en met voorbeelden bewyzende. [...] Gent, J. Begyn, [ca. 1780?].
23006: ZIERIKZEE - Genealogisch schema, d.d. 1740, met de nakomelingen van Willem Classe, vleeshouwer en Pietertje Jacobs, beide van Zierikzee, getrouwd 27-1-1591. Namen: Willemse, Claasse, Smidtegeld, Van den Busse, Roskam, Schuirbecque, Lucasse, De Vos, Smidts, Wildschut, Van der Meer, Mulok, Van der Schatte. Van den Hove, Van der Os.
16780: ZIERIKZEE - Een wandeling door Zieriksee. Zieriksee 1949, 21 p.
16778: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en omstreken. Uitg. V.V.V., Zierikzee, v/h Lakenman & Ochtman [ca. 1910], 78 p.
16779: ZIERIKZEE - Kom de stadspoorten binnen van Zierikzee. Uitg. V.V.V., [ca. 1930?], 7 p.
16777: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Uitg. V.V.V., 2e druk, Zierikzee, Ochtman, [ca. 1897], 90 p.
6354: ZIJL, TH.P. VAN - Het Westlandse geslacht Van Z(e)ijl, I, Het nageslacht van Kors van Zijl en Jacoba Pieterse van der Werff, Nijmegen 1969, 67 p.
2868: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of his array telle I no lenger tale. Aspects of costume, arms and armour in Western Europe 1200-1400. (Diss.) Amsterdam 1988. Geïll., 142 p.
23180: ZIJP, VAN - Familiewapen Van Zijp, tekening met kleur op grijs papier, 18x15 cm, in lijst achter glas (met lijst 42x32 cm).
22248: ZIJPE - Lijst van 't stoelengeldt 1781 van Groote Sloot Oostzijde; Oudesluis; Groote Sloot Westzijde; Lagedijk; 't Zandt, folio, 2 p, ca. 100 namen met bedragen. Beschadigd door vocht.
22246: ZIJPE, SWAAN, RAS - Aanslagen voor Pieter Swaan voor de verponding, molengelden, en armengeld over 1779, met kwitantie voor ontvangst door mr. Daniel Ras te Alkmaar.
36687: ZIJPP, N. VAN DER - De belijdenisgeschriften der Nederlandse doopsgezinden Haarlem Tjeenk Willink 1954
15954: ZILCKEN, PH. - Paul Verlaine, Lettres à propos de Quinze jours en Hollande et documents inédites. Lettre-préface par Stéphane Mallarmé. 2de vermeerderde druk. Parijs 1922.
37728: ZILCKEN, PH. / POORT. J. - H.W. Mesdag. The painter of the North sea, London etc. 1896. Reprint 's- Gravenhage 1996, 40 pag., geïll., geb.[ Very nice copy ]
30720: ZILCKEN, PH. - Peintres Hollandais Modernes. Notes, Amsterdam, Schalekamp, 1893, 182 pag., geïll, los in band.
33920: ZILLESEN, GULIELMUS JOANNES - Oratio de munere rectoris gymnasii literarii [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1820
35356: ZILLESEN, H. - Prent op de promotie van Mr H. Zillesen Leiden Somerwil 1880
4978: ZIMMERMAN, A.E. - Afstammelingen uit het geslacht Vrolik. [Zutphen 1916], 22
47538: ZIMMERN, A., - Old tales from Rome, London 1904, 294 pag., geb., geïll. Good copy.
27990: ZINNICQ BERGMANN, F.J.E. V. - De oorsprong van het tiendrecht en van het recht van collatie in Nederland, 's-Hertogenbosch 1861, 176 pag., geb.
31777: ZINNICQ BERGMANN, EMILE HENRI JOSEPH MARIE VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
18910: ZINRYK - Zinryk en schertzend woordenboek. Amsterdam, S.J. Baalde, 1759-1761. [3 delen]
42275: ZIPPERLEN, W. - Geillustreerd veeartsenijkundig handboek voor elken landman, voor ieder die dieren of vee houdt. Utrecht, 1871.
18912: ZOET, JAN - 't Leven en bedrijf van Clement Marot, op 't nieu vermeerdert en verbetert. Utrecht, 1719.
55678: N.N. / JAN ZOET - Wonderlikke voorzegging, gedaan binnen Londen, door de hof-nar van Karel Stuart, koning van Groot Brittanjen, Vranckrijk en Yrland, aen den dis van de voornoemde Majesteyt. Z. pl.
35852: ZOETELIEF, HENRICUS, UIT BATAVIA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1871
18915: ZONNESCHIJN - Zonneschijn en bloemengeur. Proza en poëzie. Utrecht, C.H.E. Breijer, [1891].
16181: BERGEN OP ZOOM - Oud-Bergen, Wouw, Halsteren, door G.C.A. Juten, pp 145 t/m 228 van Oudheidkundig Jaarboek 1924.
16180: BERGEN OP ZOOM - De stad Bergen op Zoom in verleden en heden, door H. Levelt, Uitg. Gemeentebestuur, A’dam, Alta, 1924, 64 p.
16179: BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom als woonplaats. Uitg. door de VVV, Bergen op Zoom, Juten, [1921] 76 p, oblong.
35480: ZSCHOCHE, CARL FERDINAND; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN - Historia comitum Consistorianorum in imperio orientis [...] Wittenberg Samuel Creusigius 1720
18920: ZSCHOKKE, HEINRICH - Oud en nieuw. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18921: ZSCHOKKE, HEINRICH - Scherts en ernst. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1857.
18919: ZSCHOKKE, HEINRICH - Ernst en luim. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18927: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS - Gesner, of Het Zwitzersch huisgezin. Tooneelspel. 2e druk Amsterdam, Abraham Mars, 1802.
18926: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT - De edelmoedige dragonder. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1790.
18925: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 5e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1826.
18924: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1819.
16783: ZUIDLAREN - Zuidlaren Drenthe. Uitg. V.V.V., Zuidlaren [1951], 36 p.
16784: ZUIDLAREN - Toeristengids van Zuidlaren. Uitg. V.V.V. [ca. 1975], 16 p.
35334: ZUIJDERHOUDT-HULST, WILHELMINA ANNECHIENA, UIT GRONINGEN - Geschiedenis van de Goudse librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk Meppel Krips 1976
54415: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlijk recht van Holland, Zeeland en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen. [...] met een vervolg [...] van mr. P. van der Schelling. 4e druk, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1764.
54414: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen [...] met een vervolg [...] van mr. P. van der Schelling. 3e druk, Rotterdam, J.D. Beman, 1738.
22612: SPOORWEG ARNHEM-ZUTPHEN - Toegangsbewijs voor de feesttrein bij de opening van de spoorweg Arnhem-Zutphen op 1-2-1865, gedrukt, 12° oblong, 2 p.
16788: ZUTPHEN - Een wandeling door de St. Walburgskerk te Zutphen, door H.H. Kiezebrink, Koster, z.pl., z.j. [ca. 1920?], 16 p.
16786: ZUTPHEN - Zutphen en omstreken. Gids voor touristen. Uitg. Verfraaiings-Vereeniging “Zutphania” [ca. 1898], 32 p.
16787: ZUTPHEN - Gids voor Zutphen en omstreken met plattegrond. Uitg. V.V.V. [ca. 1900], 36 p + gevouwen omslag.
16785: ZUTPHEN - Geïllustreerde gids voor Zutphen en omstreken, bewerkt door J.A. Bientjes en J. Gimberg. Zutphen, Thieme, 1889, 40+128 p.
16043: ZUTPHEN, A. VAN - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem: J. van der Wal, 1820.
59409: ZUTPHEN, TURFHAVEN, VISCHPOORT, BADINRICHTING. - Opgeplakte foto uit 1875 van Zutphen met op achtergrond de Walburgkerk, Vispoort, op voorgrond de Turfhaven en het overwinterend badhuis. Vouw in rechterbovenhoek. M14702
59411: ZUTPHEN, 80-JARIGE OORLOG. - Twee prenten van Zutphen uit Historie der Nederlandtsche geschiedenissen van den jaere 1566 tot den jaere 1612 in het corte ghebracht ende in den jaere 1612 tot den jaer 1618 ghecontinueert ende vermeerdert door [Willem Baudartius] door Emanuel van Meteren. Amsterdam, 1617. Prent nummer 155 en 203 over het beleg van Zutphen in 1584 (naar Frans Hogenberg?) en 1591. Op achterzijde tekst in boekdrukkunst. M14704
59413: ZUTPHEN, ROELOFSEN. - Potloodtekening van de oude Stadspoort van Zutphen door D.J. Roelofsen, gedateerd 7 september [ca. 1885?] en een pentekening van een zittende man, die de krant leest aan tafel, gedateerd Zutphen aug. '85. Laatste tekening is mogelijk ook van D.J. Roefofsen NB Derk Jan Roelofsen, geb. Zutphen ca 1869, winkelier, zn. van Derk Adolf Roelofsen en Elberta Huiskamp, overl. Zutphen, 11-8-1941 (op 72-jarige leeftijd), tr. Haarlem, 13-10-1893 met Hillegonda Alberta Blommendaal, geb. Hilversum, ca. 1866, dr. van Jan Adriaan Blommendaal en Alida Christina Weenink. M14705
59414: ZUTPHEN. - Blad met opgeplakte zinklitho (?) met 3 afbeeldingen van Zutphen, gedateerd 1889 , gedrukt door G.J. Thieme. M14706
31619: ZUYLEN VAN NYEVELT, JACOBUS PETRUS POMPEJUS VAN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de confessione in causis civilibus [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
34124: ZUYLEN VAN NYEVELT, HUGO FERDINANDUS VAN, UIT HAARLEM - Specimen juris publici inaugurale de hospitio militari [...] Utrecht Kemink & Zoon 1844
34188: ZUYLEN VAN NIEVELT, THEODORUS GUILIELMUS VAN, UIT BARNEVELD - Specimen juridicum inaugurale de jure succedendi liberorum naturalium, inprimis utrum jus habeant ad portionem reservatam [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
22812: ZWAAGDIJK, ETTES, BOT - Twee koopacten betr. een huis te Zwaagdijk, d.d. 16-8-1897 verkocht door Pieter Ettes, stalhouder en Geertje Kok, te Zwaagdijk, aan Cornelis Bot, timmerman te Andijk, en d.d. 31-7-1921 verkocht door Cornelis Bot aan de R.K. kerk van Zwaagdijk. Manuscripten, 7 p.
17889: RIDDER MET DE ZWAAN - Een schoone historie en miraculeuze geschiedenis van den ridder met de zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te scheep kwam, by het geleide van eene zwaan, uit den landen Lilefoort, hetwelk men zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
51726: ZWAAN, JACOB, - Geschiedenis van het huis De Voetangel [te Ouderkerk a.d. Amstel], t.g.v. het 350-jarig bestaan, Amsterdam 1977, (64) pag., geïll.
50806: ZWAAN, P.C.; - Stamboom familie Zwaan. Van oorsprong een Rijnsburgse familie, Ter Aar 1998, ca. 200 pag., geïll. Met enkele losse aanvullingen.
36216: ZWANTZIG, ZACHARIAS, UIT SCHLOTTAVIA SAXO.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Divisionem imperii Karolini ..... Wittenberg Christian Fincelius 1682
2866: ZWART, P.TH - Twa notariele protokollen ut de sawntjinde jeu. Leeuwarden 1973, 56 p.
42012: ZWARTS, J., - Hulde en dank aan het weldoend volk van Nederland. Ten behoeve der slachtoffers van den watersnood, Amsterdam, Bentinck, 1861 [gedicht]. Zonder omslag, (8) pag.
18933: ZWEERTS , BRUNO (VERT.); [M. D’OZICOURT] - Belisarius. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1769.
18932: ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18931: ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18930: ZWEERTS, PHILIP (VERT.); JACQUES PRADON - Scipio, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1736.
52170: ZWEMER, J., - Onrust en welvaart. Het platteland van de Zeewse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922, Vlissingen 2011, 310 pag., geïll.
54419: ZWETNAM [ SWETNAM ], JOSEPH - Recht-banck tegen de ijdele, korselige ende wispelturige vrouwen. Wraeck-sucht der weduwen, mitsgaders der regeersuchtige vrouwen. Geeft ook vonnis over den lof van alle deughdsame en godtvreesende vrouwen. [...] Oock is hier achter by gevoeght een t'samenspraeck of de vrouwen menschen zijn of niet. Utrecht, J. van Poolsum, 1687.
16796: ZWOLLE - Gids van Zwolle. Uitg. V.V.V., Zwolle 1936, 12 p.
16793: ZWOLLE - Wandelingen door Oud-Zwolle, door F.A. Hoefer, Zwolle, Berends, 1912, 134 p.
16795: ZWOLLE - Gids voor Zwolle en omstreken. Uitg. V.V.V. [ca. 1920-30?], 40 p.
16792: ZWOLLE - Gids voor Zwolle en omstreken. Zwolle, Tijll [ca. 1910?], 32 p + gevouwen omslag met kaarten.

5/9