Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59964: PRIJSCOURANT B.J. REESER - Delicatessenhandel. Fijne Vleeschwaren. Comestibles en koloniale waren. Firma Waterschot. 36 pp.
20010: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813, 's-Gravenhage 1908, 276 + 184 p., geb., geïll. MET: De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894, 's-Gravenhage 1911, 158 + 66 pag., geb.
47348: REEUWIJK, A.J. VAN, - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 1941, 76 pag., [dissertatie].
42547: REFUGE, [EUSTACHE] DU - Traite de la cour, ou instruction des courtisans. Amsterdam, Elzevier, 1656.
17859: REGEER, J.P. - Gedichten. Rotterdam, W. Wenk, 1858.
902: GESLACHTS-REGISTER, - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
33534: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris in memoriam [..] Guilielmus Coutier [...] Franeker Henricus Halma 1724
15785: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande [...]. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
52421: REGNIER, MATHURIN - Les satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, P. Humbert, 1730.
53467: REGT, JUSTUS DE - Het schandelyk gedrag door mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden (...) gehouden tegens (...) F.A. van der Kemp (...) en L. Herding (...) in een briev van een vriend aan zijn vriend. 's Hage, K. Hofman, 1782.
2106: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen 1876. Geb., 553 p.
17864: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De nacht-wachts. Derde druk. Amsterdam, J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779.
17862: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
4080: REGT, W.M.C. - Het geslacht Loosjes. Overdr. (1921), 22 p.
47110: REGT, W.M.C., - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn, Alphen 1932, 123 pag., geb., geill.
2108: "REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL" - De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
17868: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
41666: REICHLING, A - Acta organologica, Band 1 (1967)-22 (1991), gebonden in 8 linnen banden. Mooie set, register op band 1-20 in band 21.
33127: REIDING, AAN SIJTSES, UIT DRACHTEN - Disputatio juridica inauguralis, de fictionibus juris apud Romanos [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
33179: REIGER, ALBERTUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, continens meditationem ad novellam 140 de necessaria morum apud populos observantia in legibus condendis [...] Groningen Hermannus Eekhoff 1802
33181: REIGER, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de vi et efficacitate foeminarum in res politicas, earumque juribus civicis [...] Groningen W. van Boekeren 1829
34178: REIGERSMAN, PETRUS CONSTANTINUS ANTONIUS CATHARINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus et institutis Belgicis, cum antiquioribus tum recentioribus, quae spectant curam in mercibus, ex auro vel argento fabricatis, publicae cautionis ergo, adhibendam [...] Utrecht Joh. Altheer 1829
35000: REIGERSMAN, ANDRE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen Leiden P. Engels 1864
36022: REIGERSMAN, JACOB WALRAVEN GERHARD, UIT BREDA - Stellingen ..... Utrecht Van Druten 1896
22716: REIJERS, ARNHEM - Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.
36636: REIJERS, HANS - Groepsfoto van promotiepartij in hotel Levedag van Hans Reijers. Hierbij een groepsfoto t.g.v. het doctoraal examen van Reijers en nog twee andere foto's 1908
2154: REIJNDERS, C. - Van `Joodschen natiën' tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942. Amsterdam 1969, 210 p.
24884: "REIMARUS, HERMANN SAMUEL;" - De voornaamste waarheden van den natuurlyken gods-dienst (...) met aantekeningen en een voorrede door Johan Lulofs. Leiden, Houkoop 1758, (42)+738+(20) pag., halfleer, mooi exemplaar.
58784: REINDERS, G., - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
22334: REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong.
35520: "REINHARD, SAMUEL, UIT LOBENST. VARISCO; PRAESES: BLEICH, JOHANN ANDREAS" - Meletema baptisma Iooannou (these words in Greek capitals) sistens ad illustranda quaedam Novi Foederis loca, Matth. C. III, comm. 6 & 13 ex philologia et antiquitate deductum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1689
35528: "REINHARDO, MICHAEL HENR., UIT HILDBURGHAUSEN (THÜRINGEN); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB" - Historia Confessionis Tetrapolitanae [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1721
19168: REININK, WESSEL - Landgoed Linschoten.
6308: REISER, R. - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern, München 1980, 160 p., geb., geïll.
42985: REISIG, J.H. - De suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het suiker. Dordrecht, Blusse, 1793.
15790: REISJE - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman’s wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal. Nijmegen: J.F. Thieme, 1830.
2116: "REITSMA, J.; J. LINDEBOOM" - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. 4de herz. druk. Utrecht [1933]. Geb., 596 p.
2114: REITSMA, J. - Oostergo. Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581. Leeuwarden 1888, 272 p.
36600: REITSMA, RIENTS, UIT BAARDERADEEL - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 Amsterdam Rodopi 1982
31543: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Oratio inauguralis de veterum oratorum Utrecht Joannes Broedelet 1746
17875: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CARL STEINBERG" - De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
17873: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.) - De gelukkige inval. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17871: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CORNELIUS HERMANN VON AYRENHOFF" - De geleerde vrouw, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
41014: REM, M - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340), Amsterdam 2003, 323 pag., geb., geïll.
36010: "REMLING, M. NICOL. CHRISTOPH , UIT KURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C.S." - Propositiones historicae ad disputandum publice propositae Wittenberg Chr. Schrodter 1678
60552: REMMERS, PIETER (1744- AFTER 1810) (ATTRIBUTED TO) - The quack
23904: RENAUD, J.G.N. - Spangen en de van der Spangen's. Overdruk Rotterdams Jaarboekje 1943, pp. 203-233, geïll.
5992: RENDTORFF, J. - Die Familie Rendtorff, Kiel 1904, 77 p., geïll. [in Nederland: Rendorp]
58606: RENEMAN, M., - Vloeiblad Tandtechnisch laboratorium Max Reneman te Groningen.
31849: RENGERS HORA SICCAMA, DUCO GERROLDUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de accessione, imprimis ratione rerum immobilium [...] Utrecht N. van der Monde 1834
21080: RENNES, CATH. VAN - Van kleine Frits en Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan `t klavier. Utrecht 1887, geb., geïll.,( door Wenckebach ). Tweede druk.
23864: RENSELAAR, ARY VAN - Aanmerkingen wegens de cultuur der heidegronden, Haarlem, Plaat & Loosjes [1802] 24 pag., [ Ned. Huishoudelijke My].
36040: REPELIUS, JOHANNES GYSBERTUS, UIT WASSENAAR - Theses medicae inaugurales ... Leiden M. Cyfveer 1801
2128: REPERTORIUM - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin e.a. Leiden [1863], 398 p. Met: Supplement... tot op 1870. Leiden 1872, 271 p. 2 dln.
36348: "REPHUNIO [REPHUN], JOHANN HENRICO, UIT LANGENREICHENBACH; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS C." - Hesychio Milesio illustri locum inter Christianos multis dubium Wittenberg Gerdes 1716
32399: RESPONSUM - Responsum facultatis juridicae Gissensis In Sachen Verwittibter von Herresen gebohrnen von Schellard modo Frey-Herrn von Sturmfeder contra Herrn Grafen von Leiningen-Hartenburg und Ort Emichsburg Giesen s.n. ca. 1739
23748: RESTAUT, P. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise, nouvelle ed. Amsterdam, A.v. Harreveld Soetens, 1786, 46 + 618 + 8 pag. Original boards. Illustrated with a frontespice.
17880: "RETHAAN, ANNA; ANNA MARIA VINCENTIUS" - Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan en juffrouwe Anna Maria Vincentius. Middelburg, Michiel Schryver, 1730.
61058: REUIS, FERDINAND II - Patent of nobility donated by Roman German Emperor Ferdinand II (1578-1637) to Andreas Reuis [Reuisen or Reuisz, Reuiss] for his services during the Thirty Year War.
5446: REUME, A. DE - Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel 1847, 119 p., geïll. (o.a. gelithografeerd portret van Mathieu Elsevier), geb. samen met A. de Reume, Biographie Belge, Notice sur M.B.J.F.C. Gijseleers-Thijs, Brussel/Leipzig 1849, 8 p.
40416: REURICH, L., - Hans Vonk. Een dirigentenleven, Bussum, Thoth, 2006, 192 pag., geb., geïll., met CD, als nieuw.
36404: "REUSSEN, JOHANN HERMANN, UIT HARDERODENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH" - Diatriben historicam C. Julii Caesaris adversus Ariovistum regem aliosque Germanos gesta bella explicantem Halle Henckel 1710
39908: REUVENS, L. A. - Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der Waaldijken van de polderdistricten in Gelderland, Arnhem 1872, folio. Hierbij: Idem, Rijndijken, samen deel I en II, gebonden.
57614: REVEILLE PARISE, J.H., - Hygiene oculaire ou conseils aus personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilite, 2e ed., Paris, 1823, 135 p.
58552: REVIUS, J., - Het magnetisme. Proeve hoe ieder het magnetisme als geneesmiddel op zijne huisgenooten en anderen weldadig kan toepassen, ´s-Gravenhage 1862.
28458: REVIUS, J - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 6 ( 1619-1640 ). Uit het latijn vertaald en toegelicht door A.W.A.M. Bude e.a., Hiversum 1998, 175 pag., geb., geïll.
2152: RÉVOCATION - La Révocation de l'Édit de Nantes. et les Provinces-Unies, 1685. Colloque international du tricentenaire Leyde Avril 1-3 1985. Amsterdam-Maarssen 1986, 224 p.
35426: "REYGER, ARNOLDUS ; KIRCHNER, HERMANNUS (2) ; ZUR NEDDEN, JOHANN (3); PRAESES: GRUNING, WOLFGANG" - Quaestio perpulcha utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio dedecoret, aut obfuscet generis nobilitatem? In Academia Erphordiensi publicè proposita ... et in Academia Ienensi publicè itidem repetita à Arnoldo Reyger [met: 2] Oratio de Ducibs, principibus, comitibus, atque Equitibus, nobilibus Germaniæ [en met: 3] Disputatio de nobilitate, ex multiscii Andr. Tiraquelli comment. Speyer Johann Taschner 1610
36146: REYHER, SAMUEL - Dissertatio juridico-historica de crucifixi Jesu titulis, puniendorum superdictionibus nec non exaltationis hora Kiel J. Reumann 1694
42308: "G. VAN REYN; WESTRHEENE, T. VAN E.A." - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Rotterdam / Leiden, v. Gogh / Sythoff, 1855.
17881: REYNAERT - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat. Wolffenbüttel, Freytag, 1711.
34523: REYNEN, RYN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philologico-critica de asiarchis Utrecht Broedelet 1753
2158: "RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. 144 kwartierstaten, titelblad + register, in omslag.
2156: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891. Geb., 355 p., met 13 platen met gekleurde familiewapens.
4188: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Généalogie de l'ancienne et noble famille de Milly. Z.p. z.j., [1907], 12 p.
34176: RHEMEN, FREDERICUS AUGUSTUS, UIT GELDERLAND - Dispuatio academica inauguralis de crimine infanticidii ex principiis juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1833
33268: RHIJN, CORNELIS HENRICUS, UIT DELFT - De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1875
42517: RHIJN, L.J. VAN - Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending. Rotterdam, Wijt, 1851.
33616: RHODE, HENRICUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de territoriis statuum imperii eorumque conservatione [...] Groningen Hajo Spandaw 1740
31983: "RHOER, JACOBUS DE; GOCKINGA, RENEKE; GRATAMA, SIBRAND, RESP. UIT GRONINGEN, GRONINGEN EN HARLINGEN" - Disceptatio historica, de temporis divisione, et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi olim sunt Batavi [...] Groningen Th. Spoormaker 1806
32777: "RHOER, JACOBUS DE; GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN" - Exercitatio historica de locis, in urbe Groninga iuri dicundo et reipublicae administrandae olim dicatis [...] Groningen Th. Spoormaker 1807
34566: RHOER, JACOBI DE - Laudatio funebris in obitum [...] Edzardi Regneri Alberda Groningen Spandaw 1775
34914: RHOER, CORN. WILH. DE, UIT DEVENTER - Specimen historico juridicum inaugurale de poena, ad filios et propinquos rei non extendenda [...] Groningen Th. Spoormaker 1773
37188: RIAZ, Y. DE - Le livre des couteaux, Lausanne 1978, 170 pag., hardback, ill., with dustwrapper.
52517: RIBBIUS, H.C. - Johanna van Beek, wonderdadig gered uit den watersnood. 2e druk, Tiel, v. Wermeskerken, 1861.
33576: RIBBIUS, HENRICUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale de judice innocentis patrono [...] Leiden Henricus Mostert 1792
35428: RICCIUS, CHRISTOPHORUS - Oratio de controversa illa juris controversia an personarum respectus in poenis irrogandis habendus [...] [Greifswald] Augustin Ferber 1612
15797: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York-Londen-Toronto: John Lane, 1914.
27798: RICHTER, B. - Bernhard Richter Fahnenfabrik, Köln a. Rh., katalog 192, saison 1912, 116 pag., geïll. ( leicht beschädigt.)
17888: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JAN CHRISTIAAN KINDERMANN (VERT.)" - Zie opwaarts, om en in u! of Gedachten en opmerkingen van Jean Paul. Groningen, W. van Boekeren, 1846
17885: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND" - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding van mr. J.A. Weiland. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1837. [2 delen]
35550: "RICHTERUS, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT STRAUCHENS. MISN.; PRAESES: LEHMANN, DAVID THEODOSIUS" - De numis sepulchralibus disputatione historica [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1709
23848: RIDDER, A. DE - De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien regime, Antwerpen 1924, 83 pag.( Zonder omslag).
41738: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
32937: RIDDERBOS, S., UIT BEDUM - De philologie aan de Leidsche universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan. Academisch proefschrift [...] Leiden D. Donner 1906
36514: RIDDERBOS, NIC. H. - Psalmen en cultus Kampen Kok 1950
33736: RIEBEECK, GERHARDUS CORNELIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis exhibens materiam fictionum juris ex jure personarum [...] Leiden Balduinus van der Aa 1742
26960: RIECHMANN, H - Die Familien der Kirchengemeinde Hartum 1661-1760, Minden 1981, 406 pag.
61221: RIEDEL, GOTTFRIED FRIEDRICH (1724-1784) - Vue d'une Parthie de Dresde (mirrored)
17892: "RIEDWALD, MAX VON; WILHELMUS NICOLAAS PEYPERS [PS. W. VAN DEN HEUVEL] (VERT.)" - 1855. Geschiedkundige roman. Vertaald uit het Duits. Hilversum, P.M. van Cleef Jz, [1857]. [3 delen]

Next 100 books from Antiquariaat Goltzius

4/4