Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40048: NAEFF, J.P. E.A. (RED.), - Geschiedboek van het Leidsche Studenten Corps, t.g.v. het 375- jarig bestaan van de universiteit te Leiden, 1575-1950, Leiden 1950, 318 pag., geïll., geb.
7752: NAEMREGISTER - Naemregister [later: Naamregister] van de gansche regeeringen der provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utregt, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (...) alsmede van de regeeringen in de steden onder het resort van de Generaliteit, perkamenten omslag. Per deel ca. 200 p. Per deel: € 150
32117: NAERSSEN, CAROLUS GULIELMUS PETRUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de prorogatione jurisdictionis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
35672: NAGEL, BARTHOLOMEUS CORNELIS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Onderzoekingen over virulentie-opwekking ..... Rotterdam Terneden 1902
33394: NAGELL, JANUS ARENTIUS VAN, UIT VOLLENHOVE - Disputatio juridica inauguralis, observationes quasdam continens ad locum codicis civilis, qui est de hypothecis judicialibus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1834
31623: NAGTGLAS, HENRICUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, exhibens animadversiones ad locum codicis civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1828
39150: NAGTGLAS (INL.); - Catalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften, portretten enz. betrekking hebbende op Elizabeth Wolff geb. Bekker en Agatha Deken, gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteken. Utrecht 1884, 42 pag.
1832: NAHUYS, MAURIN - Andries en Gerrit Schoemaker. Overdruk uit vier afleveringen van Dietsche Warande jrg 1(1887-1888), 60 p. , geill.
34525: NAHUYS, GERARDUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Explicatio quaestionum mathematicarum de maximo et minimo in scientia machinali Utrecht Broedelet 1761
15630: NAIRAC, C.A - Nog een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester. Barneveld: G.W. Boonstra, 1882.
34355: NAIRAC, CAROLUS AUGUSTUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica de concilio familiae ex cod. nap. collato jure Neerlandico [...] Arnhem Is. An. Nijhoff 1838
55938: NAIRAC, C.A., - Een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester, Barneveld, Boonstra, 1878.
1834: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Huwelijksproclamatiën van doopsgezinden te Kampen 1667-1795. 's-Gravenhage 1892, 16 p.
22414: NAPOLEON, MEYER, R.W.P. DE VRIES - “Een Oranje snuifje door de Hollandsche Maagd aan Napoleon aangeboden”. Gedicht, manuscript, 4°, 4 p.
25150: NASH, JOSEPH - The mansion of England in the olden time, New edition, New York 1912, 104 plates, bound in linen.
57473: NAUMANN, F., - Das Teleskop fur die Jugend, zum Schul und Hausgebrauch, mit 5 Sterntafeln und einer Abbildung des Mondes, Dresden 1854.
32437: NAURATH, MARTIN - Discursus juridicus de rationariis. Von berechneten dienern. Operâ et studio Martini Naurathß [...] Frankfurt / Köln Bingen, Andreas 1665
43064: SENECA / B.A. NAUTA - L. Annaei Senecae, Liber de providentia sive quare bonis viris mala accidant cum sit providentia, Recensuit varietate lectionis et annotatione instruxit B.A. Nauta. Leiden, Luchtmans, 1828.
20014: NAVE, F. DE E.A. (RED.) - Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke Nederlanden/ Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas meridionaux Antwerpen 1994, 175 pag., geïll.
42269: NEANDER, J. / BAUMANN, J.N. - Tabacologia hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. Leiden, Elzevier, 1626.
32775: NEDERBURGH, IZAK ALEXANDER, UIT BATAVIA - Het staatsdomein op Java. Academisch proefschrift [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1882
47728: NEDERBURGH, S.C.H., - Opstellen over koloniale vraagstukken 1876-1878,gebonden in geheel linnenband uit de tijd, met opdracht in handschrift aan zoon C.B. Nederburgh, d.d. Leiden 28-1-1878.
23216: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND O - Z. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
23218: INGENIEURSWERKEN IN V.M. NED. INDIË EN ELDERS BUITEN NEDERLAND - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs en uit de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in v.m. Ned. Indië en andere plaatsen buiten Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
23214: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND A - G. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
20840: NEDERLAND'S PATRICIAAT - Nederland`s Patriciaat. Gebonden in blauwe stempelband. Jrg. I ( 1910 ) t/m jrg. 83 ( 2001), per deel
18614: VROLYKE NEDERLANDER - De vrolyke Nederlander. Zingende en speelende de aangenaamste liederen, die hedendaags gezongen worden. Amsterdam, B. Koene, [ca 1815].
32787: NEDERMEYER VAN ROSENTHAL, JOHANNES CONRADUS LUDOVICUS ANNAEUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis, de deportationis poena eaque com carcere solitario conjugenda [...] Leiden C.C. van der Hoek 1846
55796: NEEFFS, I. - Prent: 'De edele mevrouwe Margareta Middelton wordt op 24 Meert 1586 onder ghewichten van omtrent seven of acht hondert pondt het lichaem in stucken ghemorselt', gravure door I. Neeffs naar Justus ab Egmondt.
26372: NEFF, C. - Der Allgemeine Kongress der Mennoniten gehalten in Amsterdam, Elspeet, Witmarsum 1936, Karlsruhe 1936, 183 pag., geïll.
33073: NEIJS, HORACE HUGO ALEXANDER, UIT TOELOENG AGOENG (OOST-JAVA) - Beschouwingen over de toepassing van het strafrecht op werkcontractbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1881
50856: NEOCORUS L. [= L. KUSTER] - Bibliotheca librorum novorum. 5 parts in 3 volumes in 2 bindings, Utrecht, Halma / v.d. Water, 1697-1699.
35252: NERÉE, RICHARD. JOH. GUIL. CORN. DE, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale de contractu redituum vitalitiorum [...] Arnhem C.A. Thieme 1837
4132: NERÉE, H.G.PH.E. VON - Gesamtnachkommenschaft der fünf Söhne von Carl Philipp Mauve (1754-1821) [...] und Wilhelmine, geb. Müller (1760-1829). Hamburg 1967, 70 p.
42559: NERI, ANTONIUS - De arte vitraria libri septem & in eosdem Chr. Merretti observationes & notae. Amsterdam, A. Frisius, 1669.
57822: NES, J.G. TH. VAN, - Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren, 6e druk, Zutphen (ca. 1965).
34350: NES, FRED. SIGISM. CONR. VAN, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de natura atquue vi testamenti holographi [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
41022: NESCIO - Dichtertje, de uitvreter, titaantjes, facsimile, 's-Gravenhage 1982, naar de 1e druk 1918, 128+13 pag.
6528: NETSCHER, F. - Uit ons Parlement. Portretten en Schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer. Amsterdam [1890]. Ing., geïll., 289 p.
59800: NETSCHER, F.H.J. - Regt en onregt, of de toestand der gewestelijke besturen in Indië tegenover de particuliere industrie. 's-Gravenhage, H.C. Susan, C.H. Zoon, 1864.
6492: NEU, H. - Bibliographie des Templer-ordens 1927-1965. Bonn 1965. Geb., 141 p.
37148: NEUBURGER, A. / W. CRAMER - Ik kan goochelen. Vermakelijke proeven op natuurkundig gebied voor jong en oud, Leiden z.j., 197 pag., gebonden in half linnen, iets los in de band.
19683: NEUFVILLE, CHRISTINA LEONORA DE (VERT.); PIERRE DE MORAND - Childerik, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
47630: NEUHUYS [NEUHUIJS], A.H., - Feestzang bij gelegenheid der plegtige inhuldiging van Zijne Majesteit Willem II, (....) in rijkshoofdstad gevierd (....) 1840, Amsterdam, Moolenijzer, 1840, 16 pag. in marokijn bandje.
35610: NEUNHESIUS, ORTOLPHUS - Christliche Leich-Predigt aus dem 1. Buch Mos. Cap. 4 v. 1 - 12 bey volckreicher traurigen Leich-Bestattung des weiland [...] Johan. Heinrich Koppen, Des [...] Georg. Koppen [...] Sohns [...] Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
53762: NÈVE, P.L. EN E.C.C. COPPENS (RED.) - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.J. de Groot, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 1985.
41030: NEVEN, W (INL.) - Sint-Servatius, bisschop van Tongeren-Maastricht, Borgloon 1986, 183 pag. Handelingen colloquium Alden Biesen.
57394: NEVEUS, CLARA, - Ny Svensk vapenbok, Stokholm 1992, 191 pag., geb., geïll.
28986: NEVILL JACKSON, E. - The history of silhouettes, London 1911, 120 pag. text and 72 plates, hardback.
30442: NEVILLE JACKSON, E - Silhouettes. A history and dictionary of artists, New York, Dover, 1981 after the edition 1938, 154 pag., geïll.
5690: NICOLAI, HENK - De Kingma-kroniek, of: hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef, Groningen 1997, 342 p., geb., geïll.
29094: NICOLAI, H. - Waldeckische Wappen. Beitrage zur familiengeschichte, Teil 1 : einführung in die Heraldik. Adelswappen, Arolsen 1985, 249 pag., geïll., geb.
9109: NIEMANN, HERM. HEND. - Alle hout is geen timmerhout. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1860. [2 delen]
15658: NIEMEYER, AUGUST HERMANN - Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland, nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen in den letzten fünfzig Jahren. Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1823.
33075: NIENHUIS, HENRICUS - Oratio de ratione, quam theoriam appellant, processus civilis, praxeos iudiciariae procreatrice et quasi parente, nimis neglecta [...] Groningen J. oomkens 1824
57480: NIERMEYER, J.F., - Zum geschichte der Kartographie. Hollands in den drei vorigen Jahrhunderten, pag. 3-40 in Programma 1893-1894, Erasmiaansch Gynamnasium, Rotterdam 1893, 56 pag.
54730: NIERMEYER, A. - Verhandeling over het booze wezen in het bijgeloof onzer natie. Eene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie. Rotterdam, A. Wijnands, 1840.
32897: NIERMEYER JR, JAN FREDERIK, UIT ROTTERDAM - Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici Episcopi Leodiensis. Een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw. Proefschrift [...] Groningen-Batavia J.B. Wolters 1935
33352: NIEROP, ABRAHAM HENDRIK VAN, UIT AMSTERDAM - De verloren wisselbrief. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
31831: NIERSTRASZ, JOHANNES CAROLUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de advocatis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1829
35814: NIERSTRASZ, VICTOR EMILIUS, UIT SLUIS - Rauwolfine als hartgif Utrecht Oosthoek 1907
4090: NIESSEN, A.G.M. - De Helmondsche familie Luyben. Helmond 1942, 29 p., gestencild.
59428: NIEUWENHUIJS, VONDEL. - Cahier met handgeschreven aantekeningen van R. Nieuwenhuijs, Merellaan 3, Den Haag, manuscript, 1 deel. M14719
33350: NIEUWENHUIJS, FRANS LUDGER ADOLF, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1871
21158: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de reformatie, deel II, Amsterdam 1912, 198 pag., geb., geïll.
1874: NIEUWENHUIS, J.G.B. - Archief van de gemeente Zuid-Beyerland. Rotterdam 1955. Geb., getypt, 53 p.
32137: NIEUWENHUIS, HENRICUS BERNARDUS, UIT DEVENTER - Specimen academicum, animadversiones continens historicas, oeconomicas, super decimis et jure decimandi [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
35898: NIEUWENHUIS, DIONYSIUS CHRISTIANUS, UIT DEVENTER - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
9113: NIEUWENHUIS, C.J.N. (VERT.); ADAM GOTTLIEB OEHLENSCHLÄGER - Graaf Hakon of De zegepraal van het christendom over de heidensche eeredienst in Noorwegen. Treurspel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1864.
15664: NIEUWENKAMP, W.O.J., J.G. VELDHEER, W.J. TUYN - Old Dutch towns and villages of the Zuiderzee. Londen-Philadelphia: Fisher Unwin/Lippincott, 1901.
30462: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Illustrated catalogue of original etchings and lithographs by W.O.J. Nieuwenkamp, Londen, Dorien Leigh, 1920.
30642: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleizoon, Utrecht 1979, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
47620: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Mijn huis op het water, mijn huis op het land, 's-Gravenhage 1930, 142 pag., geb., geïll. [o.a. over Edam].
25606: NIEUWKOOP, JAN VAN - De Kaag. Oude herinneringen aan Binnen-en Buiten-Kaag. Den Haag z.j., 110 pag., geïll.
9119: NIEUWLAND, PIETER - Nagelaten gedichten. 2e druk. Haarlem, Adriaan Loosjes, 1816.
9123: NIEVELT, CAREL VAN - Een held van Lobongtjobong. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
23746: NIJHOFF, IS. AN. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd, 6 delen (deel 6 in 3 stukken), Arnhem 1830-1875. Twee delen gebonden, zes delen in papieren omslagen. Complete set met de 4 uitslaande platen, maar geen mooi exemplaar, hier en daar watervlekkig.
17105: NIJHOFF, W.; F.W.D.C.A. VAN HATTUM - Bibliografie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 2e dr. Bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1953. (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie).
51456: NIJHOFF, WOUTER, - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-maatschappij, Martinus Nijhoff 1853-1931, 's-Gravenhage 1932, 283 pag., geb.
58478: NIJHOFF, D.C., - De hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784, 's-Gravenhage 1889, 341 pag.
31735: NIJHOFF, BERARDUS CORNELIS, UIT AMSTERDAM, GEB. ENKHUIZEN - Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhaave . Proefschrift [...] Amsterdam D. Noothoven van Goor 1881
39466: NIJHOFF, W. E.A (RED.) - Catalogus der Nationale tentoonstelling van het eeok. Algemeen gedeelte, Amsterdam 1910, 168 pag., geb., geïll. Gedrukt op zwaar papier.
30454: NIJLAND, D.V. - Simon Moulijn, lithograaf en schilder, Antwerpen 1946, 40 pag., geïll.
35390: NIJLAND, M.C.; F.P.A. MUYSKEN; J.A. VAN LEEUWEN - Prent op de afgelegde examens in juni 1888 door Piet [Muysken, prop. medicijnen], Jacob [van Leeuwen, prop theologie] en Meindert [Nijland, cand. rechten]. Naar een tekening van M.C. Nijland. 1888
51572: NIJLEN, JAN VAN, - De Lokstem en andere gedichten, Maastricht, Stols, 1925.
22320: NIJMEGEN, SMITS - Facsimile van een inschrijving in een album amicorum dd. Nijmegen 1643 en getekend Johannes Smits, pastor ecclesia Noviomagensis, gedrukt, 1 p.
16522: NIJMEGEN - Geïllustreerde gids voor Nijmegen en omstreken. Uitg. V.V.V. Nijmegen Vooruit, [1952], 68 p.
16511: NIJMEGEN - Album van Nijmegen en Omstreken. Haarlem, Kleinmann, [1901], 12 lichtdrukken in omslag, 4° oblong.
34272: NIJMEGEN SCHELTEMA, GERARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de jurejurando [...] Arnhem I.A. Nijhoff 1830
53782: NIJNATTEN, G.C.M. VAN / H.J.J. V.D. BRUG (RED.) - Tribunalen in Nederland, en andere na-oorlogsche rechtspraak, 1e- [2e- en 3e-] jaargang. Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, [1947].
32697: NIJSINGH, JANUS TIJMEN, UIT WIJK (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, quo in sententiam art. 759 codicis civilis inquiritur [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1829
33201: NILANT, HENRICUS LUCAS, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica inauguralis, de jure tutelari ex lege XII tabularum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
35896: NILANT, JOANNES GERARDUS CORNELIUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden D.J. Couvee 1848
27704: NIMAL, H - Les béguinages, Nivelles 1908, 126 pag., geïll. met facsimiles, geb. in half linnen.
20030: NISPEN TOT SEVENAER, C.C.M. VAN (RED.) - 't Suideras en zijn bewoners, Zutphen 1994, 255 pag., geb., geïll.
31773: NISPEN TOT SEVENAER, LEO CLEMENS CHRISTIAAN OTTO MARIA VAN, UIT ZEVENAAR - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
32955: NISPEN TOT SEVENAER, OCTAVE FRANÇOIS AUGUSTIN MARIE VAN, UIT ARNHEM - Het waterschap van de Oude-IJssel. Proefschrift [...] Leiden P.J. Mulder 1892
16840: NIVEA - Nivea toeristenkaart voor wielrijders, automobilisten en wandelaars. Schaal 1:200.000. Prijs per blad.
9124: NIVELLE DE LA CHAUSSÉE, PIERRE-CLAUDE - Le prejugé à la mode, comedie en vers et en cinq actes. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1735.
59090: NOAILLES, COMTESSE ANNA DE., - Het zal lang licht vanavond zijn, Baarn Arethusa Pers, 1982 1e druk. Met vertaling in het Nederlands van Jan Coljée, nr 3 van 90.
36076: NOBEL, GERARDUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de in jus vocando Utrecht F. Halma 1687
31961: NOEVER DE BRAUW, ISAÄK GERRIT TEN, UIT WOERDEN - Over den invloed van eenige geneesmiddelen op de maagbewegingen. Proefschrift [...] Utrecht J. Nikerk 1887
59634: NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53), AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Scene from "'t Boeren leven" (The peasant's life)
34190: NOLTHENIUS, GULIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de educatione pauperum in civitate [...] Amsterdam Christianus Andreas Spin 1825
9126: NOMSZ, JOANNES (VERT.); ALEXIS PIRON - Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1764.
9129: NOMSZ, JOANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE - Athalia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, David Klippink, 1771.
63372: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Beach scene with ketches and other fishing boats [set title: Inland Waterways] (strand met boten).
63370: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - View of inland waterway with fishermen, in the distance Haarlem (?) [set title: Inland Waterways].
63368: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Harbour scene with a tower [set title: Various seaports].
63366: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Haegse Delftse en Rooterdamse Nacht-Schuÿten [set title: Various ships and views of Amsterdam].
63276: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - De Eenhoorns Sluys [set: Views of Amsterdam].
43928: NOORDELOOS, P. EN J. MORSINK, - Geschiedenis van den polder Het Grootslag, Heilo 1946, 219 pag., geb., geïll.
43992: NOORDELOOS, P.; - Het Sint Elisabethen Convent-weeshuis der stede Grootebroek, Heiloo 1946, 182 pag., geïll., geb.
34122: NOORDENDORP, JOANNES BERNARDUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale ad titulum vi libri I cod. civ. Neerl. [...] ls Gravenhage P.H. Noordendorp 1853
58601: NOORDERVLIET, J.J.W., TEVES, BROCKMANN, - Liederen gezongen door mej. Riek Brockmann tgv. het huwelijk van J.J.W Noordervliet met Toty Teves te Amsterdam, 17 december 1929, gedrukt, 2 pag.
58958: NOORDEWIER, M.J., - Een bijna vergeten hoofdstuk uit het leven onzer vaderen opgerakeld t.g.v. het IXde Landhuishoudkundig congres te Assen, Groningen 1854, 54 pag., geb.
35678: NOORDHOEK HEGT, JOHAN, UIT BATAVIA - Iets over den vibrio koch Utrecht van Boekhoven 1894
16525: NOORDOOSTPOLDER - Excursiegids 1948 van de Noordoostpolder. Uitg. Directie van de Wieringermeer, Zwolle 1948, 80 p.
50895: NOORDUYN, JACOBUS - Herinneringen van een uitstapje naar Brussel in Augustus 1836. Gorinchem, Noorduyn, 1836.
30916: NOORDZIEK, J.J.F. - Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten- Generaal over het wetboek van koophandel, deel I, zitting jaar 1822/23; deel II, 1e en 2e gedeelte; zitting jaar 1825/26. Twee delen in 3 kartonnen banden, 's-Gravenhage 1872-1880, 442 + 491 + 2112 (=1212) pag., deel II iets los in de band.
34646: NOORT, H. J. OP TEN , UIT ZUTPHEN - VI theses juridicae. 1789
34192: NOOTEN, NICOLAUS FRIDERICUS VAN, UIT LOPIK - Specimen juris Romani continens commentationem ad legem XVIII. dig. de rebus creditis et XXXVI de acquirendo rerum dominio [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1841
31981: NOOTHOVEN VAN GOOR, GERARD BENJAMIN, UIT LEIDEN - De verkoopsbelofte. Academisc h proefschrift [...] Amsterdam De brakke grond 1885
40352: NORA, ELIZABETH, - Netherlands now, l'ecole du Nord, Parijs 2006, 120 pag., geïll., geb., als nieuw.
36438: NORBY, NICOLAUS, UIT ZWEDEN; PRAESES: FECHT, JOHANN - Exercitium historico-theologicum de hierarchia ecclesiastica Rostock Weppling? 1718
28138: NORMAND, CHARLES - De vignola der ambachtslieden of gemakkelijke wijze om de vijf bouw-orden te teekenen. Vertaaling J.v. Straaten, nieuwe uitgave, Amsterdam, J.Radink, 1851, 87 pag. + 42 platen.
57134: NORTH LEE, B.; - Bookplates and labels by Leo Wyatt, Wakefield, Fleece Press, 1988.
36792: NOSKE, W.C. - Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers, Amsterdam [ ca. 1900 ], 280 pag., geïll. ( o.a. met 20 afb. in kleur ).
42281: NOSTRADAMUS, MICHEL - Les vrayes centuries et propheties de maistre Michel Nostradamus. Revues et corrigées suyvant les premieres editions imprimées en Avignon en 1556 et à Lyon en 1558. Avec la vie de l'autheur. Leiden, P. Leffen, 1650.
3544: NOTICE - Notice historique sur la famille de De Geer, par deux de ses membres, à l'usage des autres, Suède et Hollande 1843, 143 p., groot folio, geb., geïll., met portretgravures en litho's en een tabel. Loose in binding, binding severly damaged. The pages are in good condition.
34070: NOTTEN, FREDERICUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale generalia continens principia, quibus tum apud Romanos, tup apud nostrates tutela nititur [...] Amsterdam P. Meyer Warnars 1823
9151: NOUHUYS, H.J.C. VAN - De wapensmid en zijn zoon. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1852. [2 delen]
36912: NOUVEL, O - Französische papiertapeten 1800- 1850, Tübingen 1981, 260 pag., hardback with dustwrapper, ill.
34676: NOVISADI, JOH. CHRISTOPH., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juris publici de jure rei monetariae apud batavos. Utrecht Broedelet 1754
24709: NUMAN, ALEXANDER - Handboek der genees- en verloskunde van het vee ingerigt naar de behoeften van het koningrijk der Nederlanden; onder opzigt der maatschappij: Tot Nut van het Algemeen. 2nd enlarged and corrected edition. Groningen, R.J. Schierbeek, 1826.
60862: NUMAN, HENDRIK (1736-1788) - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
60978: NUMAN, HENDRIK; NAAR C. VAN ASSEM - Pragtige Eereboog voor zynde Doorluchtige Hoogheid Willem de Vyfde.
37262: NUMAN, A - Vee- artsenijkundig magazijn deel I, eerste stuk; deel I derde stuk; deel II eerste stuk; deel II tweede stuk, Groningen, R.J. Schierbeek, 1827-1830, org. karton.
60846: NUNNINK, ADOLF CAREL (1813-1894) AFTER PIENEMAN, NICOLAAS (1809-1860) - ADMIRAAL DE RUYTER. 22 APRIL 1676
33592: NUYS KLINKENBERGH, JACOBUS VAN, UIT WEST-GRAFTDIJK - Dissertatio physico-philosophica inauguralis de aere ejusque proprietatibus et usu [...] Leiden Joannes le Mair 1764
9154: NUYSSENBURG, IZAAK VAN - Nagelatene gedichten. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1778.
1908: OBREEN, H.T. - Harlingen. Inventaris der archieven. Bolsward 1968. Geb., 164 p.
34034: OBREEN, HERMAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de insinuatione instrumentorum authenticorum et privatorum in acta publica [...] Leiden Haak en Comp. 1832
32607: OBREEN, HERMAN CONSTANT, UIT LEIDEN - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1898
9155: OCKERSE, ANTOINETTE - Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen, door vrouwe A. Ockerse, wed. mr J.P.Kleijn . Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1819.
32429: ODELEM, JOHANN PHILIPP - Dav. Mansueti De S. Germanis Prodromus commentationis academicae de abusu brachii secularis in foris protestantium [...] s.p. s.n. 1742
5906: ODIJK, AD.J. EN BEN - De bakker-tamboer en zijn beminde, deel I: Flitsen uit het leven van B.A. Odijk en A. Hoekstra; deel II: Stambomen van de families Odijk en Hoekstra, [Amsterdam 1993], 204 p., geïll.
56628: ODRY, M., - Les gendarmes, poeme en deux chants, 2me. ed., Paris, Mars, 1825, 22 pag.
42951: OEFELE, ALOYS, VRIJHEER VAN - Mijn uitstapje naar Italie in den zomer van 1832. 2 delen, Amsterdam, Frijlink, 1834 [vertaald door G.H. Nagel].
16540: OEGSTGEEST - Gids voor Oegstgeest. Uitg. Ver. “Gemeentebelang Oegstgeest”, [1930], 72 p.
33246: OEHM, LORENZ - Tractatus canonico-politicus de jure episcopali : in partes quatuor secundum summa istius juris capita distributus: cujus praeludia quae rationem ac dispostionem totius instituti aperiunt, thesibus aliquot comprehensa ... publicae censurae submittit Basel Joannes Jacobus Genathius 1613
20212: OERLE, H.A. VAN - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw. 2 delen ( Beschrijving en Atlas ), Leiden 1975, 460+55 kaarten in 62 bladen, geb., geíll, met stofomslagen. Goed exemplaar.
40080: OERLE, H.A. VAN, - Leiden. Een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de middeleeuwen, Leiden 1974, 116 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen].
36642: OERLEMANS, JACOBUS WILLEM HUIBERT, UIT VELSEN - Autoriteit en vrijheid 1800 - 1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriele maatschappij Assen Van Gorcum 1966
38976: OESAU, W - Die Deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert, Glückstadt 1939, 137 pag., geb., geïll.
34802: OETGENS VAN WAVEREN PANCRAS CLIFFORD, JACQUES GERARD JOSEPH, UIT PATTI (RESIDENTIE JAPARA) - Eenige opmerkingen over den staat van kennelijk onvermogen Leiden Somerwil 1887
9165: OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); HONORÉ ANTOINE RICHAUD MARTELLY - De twee Figaroos, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
9166: OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE - De menschenhater, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
9160: OGELWIGHT JR., HENDRIK - Waldheim, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
9161: OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JEAN-ELIE BÉDÉNO DEJAURE - Louise en Volsan, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
9164: OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JOSEPH PATRAT - Het geschenk of De gelukkige misvatting, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
16545: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans, geïllustreerde gids voor Oisterwijk en omgeving, 3e druk, Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1933], 140 p.
16544: OISTERWIJK - Wandelkaart voor Oisterwijk en omstreken. Tilburg, Jean Smits & Zonen, [ca. 1930?], 28x38 cm.
16543: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans. Officiële geïllustreerde gids met medewerking van de V.V.V., Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, [1926], 144 p.
16542: OISTERWIJK - Geïllustreerde gids “Mooi Oisterwijk” door A.J. Zoetmulder. Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, 1922, 58 p.
53432: OLDEN, R. EN J. BORNSTEIN (RED) - Der Justizmord an Jakubowski; Herausgegeben im Auftrag der liga für Menschenrechte von Rudolf Olden und Josef Bornstein, Berlijn [1928].
36758: OLDENBARNEVELD GEN. WITTE TULLINGH, A.A. V. - De omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen n.a.v. Th. Jorissen, Utrecht 1869, 102 pag., met 2 uitslaande facsimiles van brieven.
50842: OLDENBORGH, PIETER VAN - De belegering en verdediging van de Willemstad, in Maart 1793. Dordrecht/Amsterdam, Blusse/Allart, 1793.
23792: OLDENHUIS GRATAMA, L - Bijdrage tot de kennis der oudste ordelen of gewijsden van Drost en 24 etten, later den etstoel van Drenthe, [ Assen, 1870] 40 pag.
31979: OLDENHUIS GRATAMA, LUCAS, UIT ASSEN - Disputatio juridica inauguralis, de universali bonorum inter conjuges communione in plerisque patriae nostrae tractibus olim vigente [...] Groningen J. Oomkens 1835
40146: OLDENHUIS GRATEMA, L., - De stadhouders van Drenthe. Hunne magt en staatsregterlijke verhouding tot de landschap, Groningen 1867, 112 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
58444: OLDEWARRIS, H., - The covers of Wendingen, Rotterdam, 010, 1994, geïll., in ringband.
42641: OLEARIUS, ADAM - Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door lyflandt, Moscovien, Tartarien en Persien, door Ph. Crusius en O. Brughman, gesanten des (...) heere Frederick (...) hertog van Sleswijck en Holsteyn, etc, aen den koninck van Persien: En van daer te landt naer Oost-Indien. Vertaald uit het Duits, 2e vermeerderde druk, 2 delen in 1 band. Amsterdam, Jan Jansz (= Jansonius), 1651.
22828: OLIESLAGER, D' - Bericht van overlijden van Johannes Baptist d'Olieslager, 42 jaar, overleden St. Janssteen 26-8-1858, gehuwd, "arm overleden", deels gedrukt, 1 p.
55035: OLIVIER, N. - Het zeeregt, van vroegeren en lateren tijd. 's Gravenhage, G. Vervloet, 1831.
15686: OLLEFEN, L. VAN, EN R. BAKKER - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver, deel IV (Kennemerland, deel VII (Rhijnland) en deel VIII (Rhijnland), Amsterdam, H.A. Banse, 1796-1801, 3 delen, facsimilé-reprint, Zaltbommel: Europese Bibliotheekl, 1976
15684: OLLEFEN, L. VAN - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver. Deel IV (Kennemerland). Amsterdam: H.A. Banse, 1796.
9170: OLLEFEN CASPERSZ, WILLEM VAN (VERT.); ADR.-MICH.-HYAC. BLIN DE SAINMORE - Joachim, of De zegepraal der ouderliefde, tooneelspel in verzen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785.
42979: OLLEFEN, L. VAN - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, deel 2 (Delfland). Amsterdam, Banse, 1793.
38630: OLOZAGA, S. DE / F.M. DE LA ROSA - Filips II in Spanje. Redevoering van D. Salustiano de Olozaga, uitgesproken (.....) Madrid 1853, met aanteekeningen (....) van D. Francisco M. de la Rosa, uit het Spaansch vertaald door P.A.S. van Limburg Brouwer, Amsterdam 1853, 80 pag.
16551: OLST - V.V.V. Olst. Olst 1954, 24 p.
41918: OLTHOF, W.L. (ED.) - Poenika serat babad tanah djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647, 's-Gravenhage 1941.
31320: OLTMANS, ALB. - Het archief van de kerkvoogdij der N.H. Gemeente te Wageningen, Wageningen 1928, 74 pag.
38790: OMEGA [= J.F.L. DE BALBIAN VERSTER ] - De reis van Prins Hendrik naar Indie, [ drie krantenartikelen 1916, uit een te Medan uitgegeven dagblad, betr. deze reis in 1836- 1838. ]
16553: OMMEN - Wandelgidsje, V.V.V. Ommen, [ca. 1961], 11 p.
1922: OMMEREN, H.R. VAN (RED.) - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387. 's-Gravenhage 1978, 302 p.
20694: OMMERING, J.G. VAN, E.A. - Inventaris van de collectie papieren van de familie Van Hengst 1620-1922, Utrecht 1986, 90 pag.
34680: ONDERDEWYNGAART CANZIUS, PETRUS HENRICUS, UIT DELFT - Dissertatio anatomico-physiologica inauguralis de manducatione hominis cetero-rumque mammalium Leiden J.W. van Leeuwen 1831
9177: ONDERWATER, DIRK (VERT.); G. HAGEMANN - Sint Maerten, of De gestoolen ganzen. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
9173: ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND - De speeler, of Revenge-Praeg, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1799.
9175: ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND - De speler, of Revenge-Praag, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1838.
22770: ONDERWATER, DE SALIS - Testament d.d. 18-1-1740, verleden voor auditeir-militair D. Luyken te Ieperen van Pompejus Onderwater, ritmeester en Abigael Catharina de Salis. Manuscript, 4 p met beider handtekeningen.
9172: ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
59340: ONDERWIJS, AMSTERDAM, KALLENBACH. VAN DER LOOS, - Verklaring van B&W van Amsterdam dat aan Johannes Christoffel Kallenbach leerling van een Openbare School van de 1e klasse tot bewijs hunner goedkeuring van gedrag en vlijt de Ereprijs is toegewezen, getekend Amsterdam, 13 juli 1893 en getekend door F.P. Van de Loos, hoofd der school, 1 blad, deels gedrukt, deels in handschrift.
22658: ONS GENOEGEN, MAY - Ballotageformulier van de sociëteit “Ons Genoegen” d.d. 1858. Namen: C.J. May, R.C. van Marselis Hartsinck, F. Guimond, J.H. Bosch, E. Nissink, W. Meyer, J.H. Richard. 8°, gedrukt.
22454: ONSENOORT (N. BRABANT), KORENMOLEN, DE GOEIE - Verklaring van E. Duytz drossaard van Onsenoort, dd. Onsenoort 1755, betr. de Corenwintmolen van Onsenoort, molenaar Constantinus de Goeie. Manuscript, folio, 2 p.
27870: ONTGROENDEN STUDENT, EEN - Groenloopen, geen zelfvernedering. Een antwoord aan den onbekenden hoogleeraar en geruststelling aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Leiden 1904, 37 pag.
34876: OOMEN, HENRICUS, UIT TETERINGEN - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine Leiden M. Cyfveer 1800
41278: OORSCHOT, J.M.P. V. - Eindhoven, een samenleving in verandering, 2 delen, 1810-1920 en 1920-1960, Eindhoven 1982, geb., geïll., 1058 pag. Goed exemplaar.
31525: OORT, ABRAHAMUS JOANNIS, UIT HOORN - Specimen theologicum quo inquiritur [...] Leiden P. Engels 1862
22892: OORTE, VAN; FILOSOFIE - Tekst van P. van Oorte J.D. "Lof der Wijsbegeerte", manuscript 1 p, 19e-eeuws.
50911: OORTMAN, D. - De Utrechtse Maliebaen. Z. pl., [1710].
54753: OOSTER, M. EN D. VAN HAREN - Correspondentie tusschen zyne genade den hertog van Richmond en de heeren Ooster en Van Haren, betreffende onze gevangenen in Engeland. Amsterdam, Allart, 1781.
16558: OOSTERBEEK - Oosterbeek. Hotel- en Pensiongids, Uitg. V.V.V., [ca. 1950??], 28 p.
16555: OOSTERBEEK - Wandelgids voor Oosterbeek en omstreken [2e druk], Uitg. V.V.V., Oosterbeek, G. Romijn, [1901], 44 p.
16556: OOSTERBEEK - Oosterbeek en omstreken. Officiëele gids. Uitg. V.V.V., tekst van J. Wesselink, Oosterbeek [1923], 64+56 p.
9185: OOSTERDIJK, HERMANNUS GERARDUS; Q. HORATIUS FLACCUS - Lierzangen van Q. Horatius Flaccus in Nederduitsche verzen gebragt. Vertaald uit het Latijn. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1819.
33856: OOSTERDYK SCHACHT, JOANNES - Oratio de arcanis medicorum non celandis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1753
31312: OOSTERHAGEN, H.S. - Oorlogsdagboekje, januarie- junie 1902, met inl. etc. door C.C. Eloff, Pretoria 1976, 106 pag., geb., geïll., met stofomslag.
23630: OOSTERLING, L.G. - Kent U ze nog.... de Wassenaars. Zaltbommel 1972, ca. 240 pag., geïll., geb., oblong.
31717: OOSTERVELD, LUKAS DERK, UIT AMSTERDAM - Enkele aspecten van vestigingsplaats en verkeer in het kader van het bedrijfs beleid. Academisch proefschrift [...] Alphen aan den Rijn Samsom 1971
9188: OOSTERWIJK BRUIJN, JACOB VAN - De boertige zangster. Nieuwe verzameling van dichtstukjes. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1837.
50810: OOSTERWIJK HULSHOFF, W.V., - De geschiedenis van Jozef voor kinderen, 2e stukje, 12e druk, Leiden etc. 1847.
33546: OOSTERWYK, GUILIELMUS JUSTUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de homoicidio, ex voluntate, non ex exitu dijudicando [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1763
22318: OOSTERZEE (FR), VISIOEN - “Een waarachtige geschiedenis van het wonderlijk visioen of verschijning dat aan Intje Janszoon, tot Oosterzee op de Heereweg verschenen is den 8 December 1722. Heel aangenaam om te lezen”, Groningen, G. Geertsema, ca. 1900? Gedrukte brochure, 8°, 15 p.
32113: OOSTERZEE, JOHANNES JACOBUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio theologica de Jesu, e virgine Maria nato [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
34102: OOSTHUYSE VAN RYCKEVORSEL, PETRUS ANTONIUS MARIA VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria judicis cantonalis [...] 's Gravenhhage A.D. Schinkel 1840
32767: OOSTING, PETRUS, UIT ASSEN - Specimen historico-juridicum inaugurale, de provincia Drenthina ab ordinibus generalibus provinciarum Belgarum saeculo XVII exclusa. Pars prior [...] Groningen J. Römelingh 1835
32847: OOSTING, JANUS, UIT ASSEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaedam de jure praeclusionis, secundum art. 647 et 648 cosicis civilis Gallici [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
42977: OOSTKAMP J.A. (1 EN 2), A. VAN ZUTPHEN (3), H. KREMER (4), J. V. WIJK (5,6,7), [H.J. MEERMAN V.D. HORST](8). - [1] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe in leeslessen voor de jeugd. Koevorden, v.d. Scheer, 1822. [2] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Overijssel. Zwolle, Clement e.a., 1816. [3] Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem, v.d. Wal, 1820. [4] Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen voor de jeugd. Groningen, Oomkens, 1819. [5] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Gelderland. Zutphen, Thieme, 1819. [6] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, eerste stukje, Hollands Noordelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1819. [7] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, tweede stukje, Hollands Zuidelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1821. [8] Korte aardrijkskundige schets der provincie Limburg voor de jeugd. Venlo, Bontamps, 1821.
16563: OOSTVOORNE - Gids voor Oostvoorne. Uitg. V.V.V., [1930], 40 p.
16562: OOSTVOORNE - Oostvoorne aan Zee. Wandelkaart en fietskaart, 2e druk, schaal 1 à 25000. Uitg. V.V.V. [1916], 52x32 cm.
16561: OOSTVOORNE - Geïllustreerde gids voor de Noordzee-badplaats Oostvoorne, Uitg. V.V.V., [ca. 1910], 60 p.
56476: OOSTWOUD, J., - Maandelijkse mathematische liefhebbery (...) voor de maand November 1764, Purmerend etc. [1764].
16569: OOTMARSUM - Wandeltochten Ootmarsum. Uitg. V.V.V., [ca. 1950?], 22 p.
16568: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [6e druk]. Uitg. V.V.V., [1948], 100 p.
16567: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [5e druk]. Uitg. V.V.V., [1936], 96 p.
36580: OPEL, FRIEDRICH CHRISTOPH, ADVOCATUS ISLEBIENSIS - Dissertatione inaugurali de sorte suffragatoria ecclesiae; Vom Priester-Losz. Halle Chr. Andr. Zeitler 1714
9192: OPIE, AMELIA - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, C.L. Schleijer, 1818. [1 van 2 delen]
34470: OPPEN, LEOPOLD BERNARD JOSEPH VAN, UIT MAASTRICHT - Van voorloopige voorzieningen in geval van afwezigheid , artt 519-522 B.W. Utrecht P.W. van de Weijer 1894
36536: OPPENHEIM, J. - Mijn laatste college, toespraak Leiden IJdo 1908
56328: OPPENOORTH, W.F.F., E.A., - Een bezoek aan de steenkolemijn te Kerkrade, Extract W & B 1902, pp. 327-336 en 379-390, geïll.
34794: OPSTALL, HENDRIK JOHANNES VAN , UIT ENSCHEDE - Reactiesnelheden van 1-chloor-2-4-dinitrobenzol en -naphthaline met aromatische aminen Leiden Van Nifterik 1932
57828: OPWYRDA, R.J., - Aanhangsel op de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872, Vlaardingen, 1873, pp. 341-350.
31661: OPZOOMER, C.W. - Cartesius. Een redevoering in Utrecht uitgesproken. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1861
31799: OPZOOMER, C.W. - 1846-1871. Redevoering op den dag zijner 25jarige ambtsbediening [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Comp. 1871
34866: OPZOOMER, CORNELIUS GUILIELMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de naturali obligatione Leiden Gebhard 1845
41968: OPZOOMER, W.R.E.H. - Het klooster van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegedicht, 's-Gravenhage 1886, 50 pag., gebonden in half linnen.
9193: ORACULEN - Vermakelyke oraculen, ofte kortswylige voorzeggingen.Uyt den Francoyschen in onze Nederlandsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk. Van nieuws overzien, en van veele drukfouten en misslagen verbeterd. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1764.
42318: ORANJE-NASSAU, FREDERIK HENDRIK / ISAAK DE BEAUSOBRE (ED.) - Memoires de Frederic Henri prince d' Orange qui contiennent ses expeditions militaire depuis 1621 jusqua l' annee 1646. Amsterdam, P. Humbert, 1733.
22316: ORDE DER UNIE, MULDER - Brief van S.I. (?) Mulder aan Jan ter Gouw, d.d. 1860, betr. de Orde van de Unie en de Reunie, manuscript, 2 p.
22394: ORDEN, VAN, ZAANDAM - Drie brieven van G. van Orden, dd. Zaandam 1833, 1837 en 1847 aan de bibliothecaris/secretaris van het Kon. Ned. Instituut. Manuscript, 8° en 4°, 5 p.
1946: ORDONNANTI - Ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteerd den 26 October 1695. 's-Gravenhage 1695, 11 p. Met: Nader publicatie tot elucidatie en ampliatie op de ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteert den 3 December 1695. 's-Gravenhage 1695, 8 p.
2022: PLACCAET ENDE ORDONNANTIE - Placcaet ende ordonnantie raeckende de herauten ende andere officieren, 't vueren van wapenen, Tymbers, Titelen, ende andere teeckenen van eere ende van edeldom. Brussel: Huybrecht Anthoon Velpius, 1652, 24 p.
55091: PYLADES / ORESTES - Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 19-1-1742; Antwoort van Orestes aan zynen getrouwen vriend Pylades. z. pl., 8-2-1742; Wederantwoordt van Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 12-3-1742; Tweede antwoordt van Orestes aan zynen getrouwen vried Pylades. z. pl., 10-4-1742.
6238: FAMILIE-ORGAAN - Familie-orgaan van de vereniging Het geslacht Voorspuij van Groot-Ammers, jrg..2 nr 3 (1965), 26 p., geïll.
4288: ORLERS, J. - Geslacht-boom der graven van Nassau, inhoudende den oorsprong, af-komste, voortgang, daden ende gheschiedenissen der hooch-gheboren graven des selven gheslachts, verciert met 16 af-beeldingen der voornaemster Nassausche helden. Leiden [ colophon: J.A. van der Marsse voor Jan Jansz. Orlers] 1616, (16) + 141+(1) p., geb. in perkament uit de tijd.
60140: ORTELIUS; FORESTI DE BERGAMO, GIACOMO FILIPPO (1434-1520) (BERGOMENSIS, JACOBUS PHIL.) - Supplementum supplementi chronicarum ab ipso mundi exordio vsque ad redemptionis nostrae annum M.ccccc.x editum. Venice, Rusconi, 1513.
36092: ORTH, GEORGIUS FRIDERICUS, UIT REGENSBURG; PRAESES: CAMERER, R.J. - Dissertatio inauguralis medica de foetu XLVI annorum Tubingen Wed. C. Reis 1720
15694: ORTIGAO, RAMALHO - A Hollanda, oitava ediçao. Lissabon: Pereira, 1935.
43396: ORTLEB, A. EN G. - Vademecum fur Munzsammler, Leipzig z.j., 111 pag.
34884: ORVILLE, JACOB PHILIP D' EN DAVID JACOB VAN LENNEP - Memorabilia prodita deinceps Oratione Jacobi Philippi D'Orville in centesimum athenaei natalem, et Davidis Jacobi van Lennep in altera athenaei saecularia, accedente item Lennepii in utramque orationem annotatione Amsterdam J. Muller & Co 1832
32111: OS, VICTOR KAREL LEENDERT VAN, UIT OOST- EN WEST-SOUBURG - Aanteekening op artikel 180 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Gebroeders Binger 1887
28688: OSBORNE, R.H. AND P.T. WHEELER - Rural studies in the North East Netherlands, Nottingham 1969, 149 pag., geïll. [ betr. Groningen ], bibliotheek stempel.
23916: OSINGA, M.D. EN W.S. GELINCK - Kenningboek der stad Leiden 1570-1580, 2 stukken, 's-Gravenhage 1928-1930, 340+231 pag.
43028: OSKAMP, DIRK LEONARD / M. HOUTTUYN / J. ZORN - Afbeelding der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2, Amsterdam, Sepp, 1796.
63116: OSSENBEECK, JAN (1623-1674) - La Cafarella; Prospetto e veduto a Cafarelle fuoro di Porte S. Sebastiano a Roma.
60746: OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - The singers at the window
35430: OSTAW, FABIANUS AB ; VON PETERSDORF, WINANDUS ; MACHAUS, GEORG - Orationes de formis Rerumpublicarum. Prima, de monarchia, secunda de aristocratia, tertia de democratia [...] Rostock Moritz Sachs 1614-1615
36402: OSTEN, CHRISTIAN, UIT MARCH.; PRAESES: KEMMERICH, DIETRICH H. - De corona Borissiae Friderico Regi et electori a deo data commentarius historicus in numisma Borussicum Leipzig Brandenburger 1704?
58938: OTRESLING & CO HOF LITHOGRAFIE AMSTERDAM, NAAR H.J. VAN LUMMEL, - Neêrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scènes.
25170: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en Het Oera Linda Boek, Leeuwarden 1874, 26 pag.
4038: OTTEMA, J.G. - Thet Oera Linda Bok, naar een handschrift uit de dertiende eeuw, eigendom der familie Over de Linden aan Den Helder, bewerkt, vertaald en uitgegeven. Tweede uitgave. Leeuwarden 1876, 253 p., geb., met illustraties. Bijgebonden: J.G. Ottema, Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen. Leeuwarden 1878, 63 p.; N.N., Over het boek van Adela. Z.j., 8 p.; L.F. over de Linden, Beweerd maar niet bewezen. Leeuwarden 1877, 48 p.
4228: OTTEN, W. - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis. Hilversum 1974, 121 p., geïll.
4442: OTTEN, W. - Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel. [Hilversum 1976], 38 p., offset.
30966: OTTENJANN H. E.A. ( RED.) - Alte Tagebücher und Anschreibebücher, quellen zum Alltag der ländlichen Bevölkerung in Nordwesteuropa. Munster 1982, 292 pag., ill. [ vnl. betr. Denemarken, Zweden, Noord Duitsland ].
36100: OTTERSPEER, WILLEM - Wisselende relaties Leiden Pallas 2001
33276: OTTO, EVERARDUS - Oratio de jure imperatoris & statuum imperii circa sacra [...] Utrecht Willem van de Water 1720
38892: OTTO, F. - Die gesammt- Literatur Niederlands, oder leben und wirken der Holländischen schriftsteller seit dem 13 Jhr. bis auf unsere zeit, Hildburghausen 1838, 506 pag., ( a bit browned )
31949: OUDEGEEST, ANTONIE, UIT HOUTEN - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1899
35346: OUDEGEEST, W.J. - Prent op de promotie van Dr. W.J. Oudegeest, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1938
40518: OUDEMAN, A., - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemregt, Groningen 1851, 95 pag.
25314: OUDEMANS, C.A.J.A. - Natuurlijke historie van Nederland, De Flora van Nederland, alleen deel II, Haarlem 1861, 453 pag., geïll.
32799: OUDEMANS, J.A.C. - Afscheidsrede, gehouden in de gehoorzaal der rijks-universiteit te Utrecht [...] Utrecht J. van Druten 1898
39256: OUDEMANS, A.C.; - Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld, Amsterdam, Portielje, 1826.
42052: OUDEMANS, A.C. - Onze flora. Beschrijvingen en afbeeldingen van in het wild groeiende en van veel gekweekte planten. 2e- druk, Zutphen 1919.
59429: OUDEN, BOGAERT, VONDEL. - Cahier van A. van Ouden-Bogaert uit 1899 met aantekeningen in handschrift over Vondel, gepagineerd 1-59, waarschijnlijk overgeschreven uit een Vondel-studie (niet genoemd), manuscript, 1 deel.
36708: OUDENDIJK, JOHANNA K. - De beoefening van volkenrechtsgeschiedenis Leiden Sijthoff 1962
53822: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Oude Hollandsche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt en den hogen-raedt etc. Amsterdam, S. v. Esvelt, 1743.
51099: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Beschryvinge der stadt Heusden (...) vermeerdert. Amsterdam, J. Hartig, 1743.
53821: OUDENHOVEN, J. VAN - Oud-Hollandt nu Zuyt-Hollandt, vervangende een generale beschrijvinge mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observatien ende gewijsdens van de voorsz. landen. Dordrecht, A. Andriessz., 1654.
51001: OUDENHOVEN, JACOB VAN / LEEGHWATER, J.A. - Haarlems wieg of historische bedenkingen over eenige oudheden van dezelve stad (...) als mede een korte beschryvinge van de stad Haarlem (...) door Jan Adriaansz. Leegwater. Haarlem, v. Kessel, 1706.
42247: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van 's Hertogen-bossche. 's Hertogenbosch, Scheffers e.a., 1670.
1168: HOGE OUDERDOM - Hoge ouderdom [Serie curiositeiten van allerlei aard, nr. 21.] Amsterdam 1874, 48 p.
4388: OUDERKIRK. H.J. - The Ouderkerk Familiy. Genealogy. From 1660, vol.I. U.S.A., 1982, 154 p., geb., geïll.
35892: OUDHEUSDEN VAN ACHTTIENHOVEN, THOMAS WILLEM MARIE VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
41602: OUDSHOFF, W - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch-of koopmans-boekhouden, 4e verb. druk, vermeerderd met aanhangsel door A. van Otterloo, Amsterdam, Brinkman, 1854.
32941: OUDSHOORN S.J.,HENRICUS IGNATIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1957
22336: OURIJK, VAN, GANOT DE MOULAINVILLE, MILITARIA - Sententie van de Hoge Krijgsraad der Ver. Nederlanden tegen Charles Ganot de Moulainville, sous-lieutenant in ‘t Regiment Hollandsche Guardes te paard, dd. ‘s-Gravenhage 10-12-1755, 4 p, gedrukt, folio.
34058: OUTEREN, PETRUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
25618: OUTREIN, J.D` - De kragt der Godsaligheid, Dordrecht, D.Goris, 1705, (31) + 293 + (11) pag., geb. in 18e eeuws kartonnen bandje.
58496: OUWERKERK DE VRIES, J. VAN, - Verhandeling over de oorzaken van het verval der Nederlandschen handel en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve, ter beantwoording eener vrage van de Holl. My. der Wetenschappen te Haarlem, Haarlem 1827.
35710: OVEN, ADOLF VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - De galvanische gasbatterij Leiden Hazenberg 1862
56540: OVERBEEK DE MEIJER, CARSTEN VAN - De pokken-epidemie in Nederland in 1870-1873. Uitgave door het departement van Binnenlandsche zaken, 's-Gravenhage, 1875.
39932: OVERDIEP, G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen 1940, 247 pag., gebonden exemplaar met stofomslag.
9201: OVEREEM, PIETER ADRIAAN VAN - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer K. Vos en mevrouw C. Stoetz. [Amsterdam], [Van Munster], 1875.
34138: OVERGAAUW PENNIS, CORNELIUS ELIZA, UIT DELFT - Specimen historico-juridicum de institutis administrandae civitatis Delfensis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
16575: OVERIJSSEL - Waterkaart Noordwest Overijssel, schaal 1:50.000, Uitg. A.N.W.B. [1977], ca. 90x100 cm.
16574: OVERIJSSEL - Eigen land met open ogen. Overijssel. Uitg. A.N.W.B., [1968], 219 p.
16572: OVERIJSSEL - Overijssel. Propaganda-uitgave met medewerking en instemming van verschillende gemeenten, V.V.V.’s en andere instanties. Handel. Nijverheid. Landbouw. Woon- en winkelcentrum. Kunst. Toerisme. Sport. Amsterdam, Alg. Publiciteitskantoor, 1939, groot 4°, 304 p.
1958: OVERMEER, W.P.J. - De predikanten der Evangelisch-Lutherse gemeente te Alkmaar. Rijswijk 1902, 20 p.
54199: OVERMEER, W.P.J. - Teyler van der Hulst. Stamboom der Teyler's of Geslachtsregister der nakomelingen van Thomas Teyler en Tryntje van de Kerkhoven, van 1562-1728. Opnieuw uitgegeven en van verschillende aanteekeningen voorzien door W.P.J. Overmeer. Haarlem, Vennootschap Lourens Coster, [1902].
32191: OVERSCHIE, FRANCISCUS JACOBUS VAN, UIT HEUSDEN - Disputatio juridica inauguralis continens illustres quasdam juris civilis quaestiones [...] Leiden A. Elzevier 1702
55676: OVERVELT, ADRIAEN - Copye van een brief uyt 's Gravenhage, verhalende de doodt en het onmenschelijck tracteren van Jan de Wit en Ruaert van Putten. Amsterdam, G. v. Arkel, [1672].
9203: OVERVEST KUP, HUBERTUS+ - Het dubbele huwelyk, blyspel. Een vervolg op Den onechten zoon, tooneelspel door A. von Kotzebue. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
9207: OVERVEST KUP, HUBERTUS (VERT.); LOUIS-BEN. PICARD - De zieke bruidegom, of De bruiloft zonder huwelijk, blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, H.S. de Groot, 1808.
1960: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren [van Leiden]. Leiden 1914, 177 p.
6198: OVERZICHT - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij NV, Amsterdam 1887-1947, Amsterdam 1947, 18 p., geïll.
4976: OVERZICHT - 16e, 20e, 21e en 22e Overzicht van de geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen van de familievereniging Vriesendorp (1932-1938). Vier deeltjes.
1980: OVERZIGT - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, eerste stuk. 's-Gravenhage 1854, 231+43 p.
24764: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Metamorphosis dat is, die herscheppinghe oft veranderinge, beschreven int Latijn vanden vermaerden en gheleerden poeet Ouidius: En nu eerst in onsen Duytsche met veel schoone figuren verciert, elck tot sijnder historien dienende, tot profijt voor alle edele gheesten, en constenaers, als rhetoriciens, schilders, beeltsnijders, goutsmeden &c. Antwerpen, Hans de Laet, 1566.
16959: OVINK, G.W. E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. In Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Italië, België en Nederland. Nijmegen: Thieme, 1965.
56294: OXE, AUGUST, - Der limes des Tiberius, Bonn 1906, Overdruk, pp. 95-133.
22410: OYEN, (VORSTERMAN) VAN - Twee brieven van Kapitein L.C.C. van Oyen aan “Baron G.A. Vorsterman van Oyen” te Aardenburg, dd. ‘s Gravenhage 1860. Manuscripten, 8° en 4°, 5 p.
37298: OZINGA, M.D. - De protestantsche Kerkenbouw in Nederland van hervorming tot Franschen tijd, Amsterdam 1929, 184 pag. tekst + 65 pag. illustraties, gebonden.
59314: PAALTJENS, PIET, - Snikken en Glimlachjes, Den Haag Oceanus 1944, Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door Dr. K.H. de Raaf verlucht met foto´s en facsimiles. 79 pp. In goede staat.
42731: PABST, B.G.A. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de Hydrarchia Bijleveld. Utrecht, 1836.
36196: PACMANUS, GEORG ERASMUS, UIT HEILBRONN; PRAESES: PACMANUS, GEORG ERASMUS - Succincia collatio trium logicorum Aristotelis, P. Rami & B. Keckermanni, novem disputationibus comprehensa ...... Wittenberg Andr. Rudinger 1612
33902: PAEDTS, WILHELMUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de curatoribus [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
34154: PAEHLIG, JOHANNES GEORG, UIT WINSCHOTEN - Disputatio iuridica inauguralis continens explicationem aerticuli 6 cod. civ. [...] Groningen J. Groenewolt 1796
61110: PAINTED COATS-OF-ARMS, THE NETHERLANDS - Two painted coats-of-arms, with right the crest of the family Gasinjet. The left crest is unknown. the painting is probably originating from the Netherlands.
54524: PALEOPHILUS, DESIDERIUS [=E. DE WITTE] - Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd. z. pl., 1704.
19728: PALIER - 3 maart 1850 [gouden jubelfeest boekhandel H. Palier & Zoon te 's-Hertogenbosch].
34648: PALLANDT, FRID. GUIL. FLOR. THEOD. VAN, UIT ZUTPHEN - IX. theses juridicae. 1792
17699: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
52064: PALM, J.H. V.D., - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813, Amsterdam, den Hengst, 1816.
51116: PALM, J.H. V.D., - Bijbel voor de jeugd. Leiden 1825-1833, 1e-3e druk, 24 delen in 22 banden. Half leer met uitv. kaart in deel 7.
47962: PALM, W.H.G., - Walvisschen en walvischvaart, Amsterdam 1946, 199 pag., geb., geïll.
17706: PALMBLAD, W.F. - De bankier. Naar het Zweedsch. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1856.
1992: PAMA, C. - Heraldry of South African families. Coats-of-arms, crests, ancestry. Kaapstad 1972. Geb., geïll., 365 p.
1986: PAMA, C. - Heraldiek in Suid-Afrika. Kaapstad 1956. Geb., geïll., 70 p.
4400: PAMA, C. - De Amsterdamsche Pama's (1593-1780). Amsterdam 1943, 20 p., geïll.
17707: PAMPHILIUS - Brief aan den Patriot. Harderwijk, D. van Lennip, [1747].
33390: PAN, JANUS, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de grati animi officiis atque ingratorum poena, jure attico et romano [...] Leiden Haak en Comp. 1809
17709: PANDERS, JAN VAN - Bousard, of De menschlievende lootsman, tooneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779.
34136: PANHUYS, ULRICUS GULIELMUS FREDERICUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis de iure repraesentationis eiusque prima origine [...] Groningen J.J. Homkes 1829
34650: PANHUYS, ISAACUS LUDOVICUS VAN, UIT MAASTRICHT - XIV. theses juridicae. 1793
1994: PANNE-VAN DEUREN, C.J.H.M. VAN DE - Inventaris van het archief van Nieuwer-Amstel 1601-1811. Amstelveen 1982. Geïll., 311 p.
23568: PANNEKOEK, A. EN E.F. V.D. SANDE BAKHUYZEN. - Untersuchungen über die helligkeitsgleichungen der meridianbeobachter in Leiden, Leiden 1915, pp. 259-457 uit annalen sterrenwarte in Leiden.
36860: PANSE, KARL - Geschiedenis van de landverhuizing der Evangelische Saltsburgers in den jare 1732, Groningen 1832, (8) + 202 + (5) pag., geb. (vertaald uit het Duits).
49874: PAPE, J.D.W., - De levensgeschiedenis van Maarten van Rossum voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Palier, 1847, 114 +(1) pag.
4026: PAPIERFABRIEK - Honderd jaren papierfabriek, 1850-1950. Maastricht 1950, 186 p., geb., geïll.
56222: RIS-PAQUOT, - La pratique de la photographie a la lumiere artificielle, Paris, Charles Mendel, ca.1900, 88 pag., geïll., los.
37084: RIS- PAQUOT - L' Art de batir, meubler et entretenir sa maison, 4e ed., Paris , Laurens z.j., 376 pag., geb., geïll.
33900: PARDUYN, ADRIAAN CASPAR, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de mandato [...] Leiden Abraham Kallewier 1740
25072: PARÉ, AMBROSIUS - De chirurgie ende alle de opera ofte wercken (...) uyt de Francoysche (...) sprake (...) overgheset door D. Carolum Battum.
32097: PAREAU, JEAN HENRI - Redevoering over den bestendigen en geenszins veranderlijken aard der oosterlingen [...] Utrecht Joannes van Schoonhoven 1811
35118: PAREAU, LUDOVICUS GERLACHUS - Oratio de perfectionis Christianae in antiqua philosophia [,...] 1858
22638: PAREE, BEVERSEN - Onderhandse acte d.d. Amsterdam 20-6-1770 waarbij Leendert Beversen en Jacob Paree verklaren een akkoord te hebben bereikt over de grensscheiding van twee huizen in de Roozenstraat te Amsterdam. Manuscript, folio, 1 p met handtekeningen van Paree, Arie Rid en Harmanus Duym.
4406: PARENT DE CHATELET, COLONEL - Notre Famille, généalogie. Monteligeon 1939, 119 p., geïll., met tabellen. Oplage 200 exx.
52234: PARIS, GASTON, - Les grands ecrivains Francais. Villon, 5e edition, Paris, Hachette, z.j.,
47288: PARISOT, J. ET N., - La descendance de Francois-Joseph Ier. empereur d'Autrice, Paris 1984, 141 pag., ill.
15702: PARIVAL, J.[N.] DE - Les delices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s’est passé de plus memorable jusques à l’an de grace 1660. Ouvrage revue, corrigé, changé & fort augmanté par J. de Parival, Leiden: Charles Gerstecoren, 1660.
60994: PARKER, JAMES (1750-1805) [?] - The presentation in the Temple [from: The Complete British Family Bible]
42083: PARRY, W.E. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla and The Griper, onder het bevel van W.E. Parry. Amsterdam, v.d. Hey, 1822.
52535: PARS, A., - Catti aborigines Batavorum. Dat is De Katten, de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand (...) met aantekeningen (...) door mr. P. van der Schelling. Leiden / Langerak en Amsterdam / De Groot, 1745.
52619: PARS, ADRIANUS - Catti aborigines Batavorum, dat is De Katten de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand. Leiden, J. du Vivie (op gegr. titel "en I. Severinus"), 1697.
56530: PASCAL, BLAISE, - Pensees, 2 volumes, Paris, Lefevre et Briere, 1824.
17714: PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, MARINUS CORNELIS - Humors bruiloft. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot het bezoeken der armen te Middelburg. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1863.
60410: PASSE, CRISPIJN VAN DE (1589-1637) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - VIGILATE QVIA NESCITIS.... [The Wise and the Foolish Virgins; Set title]
60630: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) AFTER KEYSER, THOMAS DE (1596-1667) - Portrait of Carolus Niellius
60728: PASSE, SIMON DE (1595-1647) AFTER NIEULANDT, ADRIAEN VAN (1586/87-1658) - LIBERUM BELGIUM
60632: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) - Portrait of Gerardus Hamel
60622: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Ernst Casimir van Nassau-Dietz [NASSOUISCHEN ORAIGNIEN-BOOM; series title]
42352: PASSE, CHRISPIJN DE - Les abus du mariage, ou sont clairement (...) / Misbruick des houwelycx, waer in klaerlijck word uitgebeeldt de boosheden en loosheden zo wel tusschen mannen als vrouwen gepleeght om malkander behendigh te bedriegen / The mistake off matrimonij (...). z. pl., 1641.
60626: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Carel Utenhove
57382: PATELSKI, A.S.M. E.A., - De familie Merckelbach. La famille Merckelbach, 1500-2005, z. pl., [ca. 2006], 126 pag., geïll., in ringband.
47340: PATERSON, D., - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales, 7th. ed., London, Carnan, 1786, 8+24+293+ (1) pag., bound.
4410: PATERTJE - Het Patertje. Familieblad van en voor alle families met de geslachtsnaam Pater, De Pater, Paater of Paters. 0-nummer (1985); jrg. 1, nr. 3 (1985) en Namenindex op de 2de jrg.
34992: PATHUIS CREMERS, GELLIUS FRANCISCUS MARIA, UIT GRONINGEN - Over vruchten en interessen van legaten. Leiden Somerwil 1880
36647: PATIJN, JACOB ADRIAAN NICOLAAS, UIT ROTTERDAM - Zondagswetgeving Leiden H. Kleyn 1897
57304: PATRIOT DES VADERLANTS, EEN; - Bickerse beroerten ofte Hollantschen eclipsis, tegen den helderen dageraedt der provintie van Hollandt. Dat is discours over de excusen van Amsterdam gedaen, Brussel, Verdussen 1650.
55684: PATRIOTA, I. - Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618.
24902: PATTISON, WILLIAM; - The poetical works of Mr. William Pattison, late of Sidney College Cambridge.
52559: PAUL, JEAN, - Des Geburtshelfers Walther Vierneissel Nachtgedanken, Uber seine verlorenen Fotus-ideale, indem er nichts geworden als ein Mensch. München, Serapionsbruder, 1921.
62091: FREDERICQ PAUL - ALBUM VAN DEN HISTORISCHEN STOET DER PACIFICATIE VAN GENT / ALBUM DU CORTEGE HISTORIQUE DE LA PACIFICATION DE GAND, Gent, E. Todt. 1876. 48pp.+ 11 platen buiten tekst "voorstellende de verschillende wagens en groepen van den stoet volgens de oorspronkelij
42046: PAULSEN, H.CHR. - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen (...) uit Oostersche reisbeschryvingen. Leiden, Le Mair, 1762.
42297: PAULUS, PIETER - Betoog van Zeelands regt, tot het stigten eener Hoogeschoole. Leiden, v.d. Eyk en Vygh, 1775.
2000: PAUTET DU PAROIS, J.-F. JULES - Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique, avec un armorial de l'empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc., etc. Parijs 1854. Geb. (halfleer), met 10 uitslaande wapenplaten en enkele uitslaande tabellen. 12°: 340 p.
51146: PAUW, ANDRIES, - Omstandige levensbeschryving van de groten kerkenleraar Martinus Lutherus, 2e druk, Amsterdam, Schoots van Cappelle en Morterre 1756.
34126: PAUW, MATHEUS CHRISTIANUS HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio secundum codicis civilis Neerl. principia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
27416: PAWLAS, K.R. - Handbuch der sphragistik, Reihe C, band 1,2,3, Burgpreppach 1964, 38 + 155 + 288 pag., in 3 linnnen banden [ facsimile-drukken van werken van Ph.E.Spiess, 1784 en P.H.W. Gercken 1781-1786 ].
25054: PAYNE-GALLWEY, R - The book of duck decoys, their construction, management and history.
15704: PAYS, A.J. DU - Itinéraire descriptif, historique et artistique de la Hollande. Parijs: Hachette, 1862.
30958: PEACHEY, ABRAHAM Z. - A memorial history of Moses Bitsche, son of Peter Bitsche and a complete family register of his lineal descendants.... Balltimore 1977, 313 pag., geb.
7786: PEERAGE - The peerage of England, Scotland and Ireland, to which are annexed the extinct and forfeited peerages of the three kingdoms, 3 vols.
26324: PEEREBOOM EN ZOON, C - Bericht wegens eene verbeterde vetwielspil, Haarlem, Loosjes [ 1804], (4) pag., met uitslaande gravure. [ Nat. Ned. Huishoudelijke My.].
35038: PEEREBOOM, PIETER, UIT BOLSWARD - Enkele opmerkingen over art. 1132 Burgerlijk Wetboek. Leiden Somerwil 1889
18617: VROUWEN PEÊRLE - De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
31767: PEETING, JOHANNES GERARD, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
17726: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer, bij den aanvang van het jaar 1875 [...]. [z.p.], [z.n.], [1874]
34982: PEKELHARING, GERARDUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken. Leiden Van Doesburgh 1880
56724: PEL, C.M.H., - Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
32241: PELINCK, EGBERTUS, UIT NORG - Specimen juridicum inaugurale, selectas continens observationes de remedio juris, quod cassationis nomine vocatur, in caussis poenalibus [...] Groningen P. van Zweeden 1842
35236: PELINCK, HENRICUS, UIT NORG - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1851
31869: PELLECOM, ABRAHAM NICOLAUS VAN, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad titulum secundum codicis mercatorii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
53845: PELLICO, SILVIO; JAN DE QUACK (VERT.) - Tien jaren gevangenis of gedenkschriften van Silvio Pellico, naar de Fransche vertaling van het oorspronkelijke Italiaansch. Amsterdam, J.C. v. Kesteren, 1833.
53848: PELLICO, SILVIO - Mijne gevangenissen. Gedenkschriften van Silvio Pellico. 4 delen, 's Gravenhage, Ned. My. v. Schoone Kunsten, 1841.
50981: PELS, A. - Mengelzangen. 2 delen in 1 band, 2e druk. Amsterdam, Kunstgenootschap, 1717.
34552: PELS RIJCKEN, FRANS EDUARD, UIT BATAVIA - Artikel 180 der Gemeentewet. Leiden Somerwil 1887
20276: PELTJES, G.J. - Leidse lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Leiden 1995, 154 p., met 2 computer disks.
35924: PEN, FRANS, UIT BAARN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
15710: PENN, WILLIAM - William Penn’s Journal of his travels in Holland and Germany in 1677, in the service of the gospel, containing several letters and addresses written while there to persons of eminence and quality. Fourth edition, revised by the author’s own copy, Londen: Darton and Harvey, 1835
38676: PENNELL, JOSEPH - Modern illustration. Student's edition with 171 illustrations, London 1898, 26 + 146 pag., hardback, ill.
28230: PENNING, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe, Harderwijk 1932, 104 pag., geïll., [ dissertatie met los katern stellingen] met 2 tabellen.
34436: PEPERKAMP, WILHELM CAREL JOHAN ADRIAAN, UIT WOERDEN - De verspieding in verband met het oorlogsrecht, het militaire strafrecht en het gemeene strafrecht Maastricht J. Germain 1889
53851: PEREZ, ANTONIO / BYL, JOOST (VERT.) - Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez, onlancx verdreven secretaris van den teghenwoordighen Coninck van Spangien Philips de Twede, waerinne de Spaensche practijcken tot een spiegel van alle menschen nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden [...] wt het Spaensch ghetoghen ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl [...] op een nieu herdruckt ende verbetert. 's Gravenhage, Aelbrecht Heyndricxzoon, 1597.
17738: PERK, MARIE ADRIEN - Schetsen en beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900.
17736: PERK, CORNELIS HENDRIK; JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE - De geleerde vrouwen, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1852.
47344: PERK, M.A., - In de Belgische Ardennen, 4e druk, Haarlem 1905, 442+10+(8) pag.
53484: PERK, C.H. - Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
51029: PERK, M.A. - Uit Opper-Italie. Schetsen, ontmoetingen, indrukken. Schiedam, Roelants, 1864.
53853: PERK, CORNELIS HENDRIK - Verdediging van den secretaris van den directeur van policie der stad Amsterdam, appellant van een vonnis der correctionele regtbank te dier stede, waarbij over hem was uitgesproken de straf gesteld op het wanbedrijf, vervat in art. 334 Cod. Penal, uitgesproken voor de criminele regtbank. z. pl., [1840].
47562: PERK, M.A., - In Luxemburgs en Belgies Ardennen. Schetsen en reisindrukken, Haarlem 1887, 8+ 292 pag., geb., geïll.
53854: PERPONCHER SEDLNITZKY, W.E. DE - De gevangenneming van W.E. de Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in November 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hem zelven verhaald. Herdruk naar de uitgave van 1814 [...] met een voorbericht van mr. W.H. de Beaufort. Utrecht, Kemink, 1913.
17096: PERQUIN, W. E.A. - Bibliotheca Catolica Neerlandica impressa 1500-1727. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
60523: PERRAULT, CHARLES [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Les Contes de Perrault. Dessins par Gustave Doré, préface par P.-J. Sthahl. Paris, J. Hetzel, 1869.
57834: PERRE, A. VAN DE / FR. MEEUS, - Over de tering en hare bestrijding, Antwerpen [1903], 41 pag.
54868: PERREAUD, FR. - Daemonologia ofte verhandelingh van de duyvelen ende tovenaers. Waer in gehandelt wert van haere macht en on-macht. Mitsgaders den quel-duyvel van Mascon, zijnde een waerachtigh verhael van 't gene eenige jaeren geleden een duyvel gedaen en gesproken heeft in het huys van (...) Fr. Perreaud tot Mascon. Uyt het Frans vertaelt door Gillis van Breen, in sijn leven predikant tot Beverwijck. 2e, vermeerderde, druk, Amsterdam, Jacques Boursse, 1665.
35658: PERSIJN, JACOB ELISA VAN, UIT BLOEMENDAAL - Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid..... Helder C. de Boer 1891
32635: PERSYN, JANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de politica Ciceronis doctrina in libris ejus de republica [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1827
60098: PERTHES, JUSTUS - Ostindien mit den Inseln
32547: PESCH, ADRIANUS JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910
36134: PESTALOZZI, HERCULES NICOLAUS, NOB. AUSTRIACUS; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH - Dissertatio de exuperantia obsequii Frankfurt Oder Christoph Zeitler 1679
15714: PESTEL, F.W. - Commentarii de Republica Batava. Leiden: Luzac en Van Damme, 1782.
32501: PESTEL, FREDERICUS GUILIELMUS - Solennia d. 9 Februarii 1775 peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
32629: PESTERS, JANUS EVERHARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de fructibus, finito usufructu, domino proprietatis et fructuario tribuendis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
34140: PESTERS, JULIUS EDUARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de modo quo obligatio tollitur rei interitu [...] Utrecht N. van der Monde 1835
36106: PESTMAN, P.W. - Over vrouwen en voogden in het oude Egypte Leiden Brill 1969
42489: PETAVIUS [PETAU], DIONYSIUS - Rationarium temporum (...) editio recentissima, 2 volumes. Leiden, Th. Haak, 1724.
37830: PETERI, W.B. - Overheidbemoeiingen met stedebouw tot van de Vrede van Munster, Alkmaar 1913, 293 pag., geïll. [ dissertatie ]
17081: PETIT, L.D. - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Leiden: E.J. Brill, 1888.
1014: PETRASANCTA, SILVESTER - Tesserae gentilitiae, ex legibus fecialium descriptae.
36428: PETRI, GEORG HEINRICH, UIT GIESSEN; PRAESES: ZENTGRAFF, JOHANN J. - Disputatio prior de tactu Regis Franciae, quo strumis laborantes restituuntur Wittenberg Wendt 1667
14648: PETRIE, J.H. - Het geheim van Vredeveld. Afkomst, leven en lotgevallen van Louise Aubry d'Arancy (1809-1871) en Augustinus van Valkenstijn (1806-1882).
17741: PETSCH, JOHANNES - Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
57826: PETTENKOFER, M. V., - Populare vortrage. Erster Heft: Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden, Dritter abdruck, Braunschweig 1876, 115 pag., geb., ill.
43243: PEYMA, W. V. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
35720: PFAELTZER, JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Lengtekracht, groeistof en groei bij het coleoptiel van avena sativa         Delft Waltman 1934
36248: PFEIFFER, AUGUSTUS - Linguae sanctae usus catholicus. Oratione inaugurali Leipzig M.G.Weidmann 1685
17742: PFEIL, PETRONELLA - Kleine verzameling van gedichten. Amsterdam, [z.n.], 1839.
36298: PFLEUMER, GOTTFRIED HENRICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: THOMASIUS, GOTTLOB - De officiis eruditorum erga eruditos Leipzig Tietze 1721
36198: PFLUGER, MICHAEL, UIT CREILSHEIMO FR.; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS - Coronis prior ethicis disputationibus adjecta de innato honestorum & turpium discrimine ...... Wittenberg Johann Gormann 1611
17747: PHANTASIE - Phantasie en kunst. Gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, Didymus Werndly, W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate, C.G. Withuys, W.J. van Zeggelen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1859.
59692: DR. PHIL. HELENE STÖCKER,. - Erotik und Altruismus (Kultur- und Zeitfragen) eine Schriftreihe, Leipzig, Ernst Oldenburg Verlag.
56780: PHILIPON DE LA MADELAINE, L., - Handboek over den briefstijl ten dienste der jeugd (.....) als schoolboek bij het middelbaar onderwijs in Frankrijk ingevoerd / Manuel epistolaire a l'usage de la jeunesse, Brussel, Stapleaux, 1818.
5650: PHILIPPENS, H.J.J. - Ridderschap Van Hulsberg genaamd Schaloen, Eygelshoven 1987, 52 p., geb., geïll.
35040: PHILIPS, AUGUST, UIT AMSTERDAM - Reeele executie Leiden Somerwil 1889
43154: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Handleiding in de spiegel-perspectief om, door de regelen der doorzichtkunde alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen, als mede eene gemakkelijke wijze om verschillende distantien op de sluitlinie eener tafereel te bepaalen. Amsterdam, Elwe en Werlingshoff, 1803.
43200: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Zeemans onderwijzer in de tekenkunst of handleiding om door geometrische, doorzichtkundige en perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien, havens, klippen, forten, kasteelen, torens, baaken, schepen, steden en wat een zeeman meer voorkomt op het papier wiskundig aftetekenen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
63438: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - The twelve minor prophets (De 12 profeten).
63436: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Jesus preaching (Jezus preekt).
63434: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Feeding the multitude.
63432: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - David with the head of Goliath.
32075: PHILIPSE, JACOBUS HERMANNUS, UIT NIEUWERKERK (Z) - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris civilis hodierni de prohibitione fideicommissorum [...] Leiden Haak en Comp. 1820
50901: PHILOXENUS [= CORNELIS PEREBOOM?] - Verhandeling over een nieuw uitgevonden schoepmolen, waaruit de middelweerstand en de weerstand van 't buitenwater, die in schepradmolens plaats hebben, geheel is weggenomen. Amsterdam, Sepp, 1776.
43144: PHOONSEN, J. - Wissel-styl tot Amsterdam. 3e druk, Amsterdam, Ratelband, 1737.
52358: PIBRAC, GUY DU FAUR DE / GRASWINCKEL, D., - De vierling van den heer van Pybrac uit het Frans vertaald door mr. Dirck Graswinckel, Utrecht, De Roos, 1955.
7635: G.A.S. EN H[ENDRIK] K[UYPER] GZ (VERT.); LOUIS BENOIT PICARD - De jonge geneesheer, of De invloed der paruiken. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Door Vriendschap Werkzaam. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
56624: PICARD, L.B., - L'alcade de molorido. Comedie en cinq actes et en prose, Paris, Martinet, 1810, 103 pag.
61706: PICART, BERNARD (1673-1733) - Biblia Sacra (Frontispiece)
59728: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
59672: PICART, BERNARD (1673-1733) - Lycaon transformé en loup (Lycaon metamorphosed into a Wolf)
60778: PICART, BERNARD (1673-1733) - Two lionesses [set title: Recueil de Lions]
59676: PICART, BERNARD (1673-1733) - Iphis se pend de desespoir de n'avoir pu se faire aime d'Anaxarete (Iphis hangs himself in despair that he could not gain Anaxarete)
59680: PICART, BERNARD (1673-1733) - Arethuse, poursuivie par Alphée, est changée en fontaine (Arethusa pursued by Alpheus, and turned to a Fountain.)
59674: PICART, BERNARD (1673-1733) - Clytie changée en tournesol (Clytia change'd into a Turnesole)
59678: PICART, BERNARD (1673-1733) - La toile de Penelope (Penelope's web)
59736: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
55808: PICART, B. - Prent: 'De weduwe van Oldenbarneveld bid Prins Maurits om genade voor haar zoon', [1623], gravure door B. Picart, 1728. Links de weduwe knielend, rechts Maurits en andere edelen. In brede omlijsting met zuilen aan de zijkanten. Rechtsboven Tom II, pag. 240.
63634: PICART, BERNARD (1673-1733) - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
4428: PICCARDT - Piccardt. Z.p. z.j., 13 p., getypt, met tabel.
17751: PICHLER-VON GREINER, KAROLINE; D. BOMHOFF HZ (VERT.) - Frederik de strijdbare. Vertaald uit het Duits. Arnhem, C.A. Thieme, 1831-1832. [2 delen in 1 band]
33872: PICHOT, PHILIPPUS, UIT BREDA - Specimen juridicum inaugurale, quaedam notabiliora circa cambialem materiam sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
39282: PIELAT, BARTHELEMY; - L'anti-grammaire [...] = D'oude spraeck-konst verworpen, Amsterdam, Wed. J. Janssonius v. Waesberge, 1681. Geheel perkament (rug beschadigd), (44)+240+40+472 pag. Met: Nomenclature nouvelle (1681) en Les excercies (1681).
38890: PIENAAR, W.J.B. - English influences in Dutch literature and Justus Van Effen as intermediary, Cambridge, 1929, 260 pag., hardback.
6502: PIEPER-LIPPE, M. - Westfälische Zunftsiegel. Münster 1963. Ing., geïll., 88 p. en 18 losse platen.
33746: PIEPERS, PETRUS ELISA, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de paririo justo jurisconsulto [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
7870: PIÉRARD, C. - Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356). Tome I (1279-1344).
33936: PIERSON THOLEN, JACOBUS - Redevoering [...] over den invloed van de beoefening der wijsbegeerte op de menschelijke maatschappij en onze verstandelijke vermogens [...] Leeuwarden D. van der Sluis 1797
6504: PIES, E. - Zünftige und andere alte Berufe. Solingen 1999. Geb., geïll., 235 p.
19164: PIETERSE, W.C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn 'triumpho del govierno popular'.
14359: PIETERSE - Hand-coloured coat-of-arms of the Pieterse family.
3048: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Leiden 1983, 208 p., geïll.
58609: PIJLMAN, - Archief(fragment) van De Harp, Muziekfonds te Amsterdam.
54484: PIJLS, H. - De Bokkerijdersbende met de doode hand. Sittard, 1924.
53367: PIJNAPPEL, P.A. - De zaak Hogerhuis. Amsterdam, 1899.
31553: PIJNAPPEL, MENSO JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de facultate conjugum pactis nuptialibus jus constituendi quod inter se et extraneos valeat [...] Amsterdam J.H. Gebhard en Co. 1855
52146: PIJNAPPEL, C., - Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan des genootschaps ten spreuke voerende Het doel van dezen vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening, [Amsterdam] 1833, 29+(2) pag.
35324: PIJPER, G.F. - Nederland en de Islam. Leiden Brill 1955
17817: PIJPERS, PIETER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD - De akademi-vrienden, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801.
31454: PILZ, K - Nurnberg und die Nierderlande, pp. 1- 153 , in Mitteilungen der Vereins für Geschichte der Stadt Nurnberg, 43 ( 1952 ).
32371: PINCKAERS, BALTHASAR JOHANNA ANTONIUS WILHELMUS VALENTINUS MARIA, UIT MAASTRICHT - Eigendom in een nieuwe tijd. Beschouwingen over de eigendomsontwikkeling in de laatste eeuw. Proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1960
31779: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN, UIT SAMARANG - Stellingen [..] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
56404: PINTO, S. DE, - Wat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderwijs?, 's-Gravenhage 1876, 64 pag.
32041: PINTO, AÄRON ADOLPHUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis Neerlandi de obligationum nullitate earumque rescissione [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1852
52312: PIPER, M., - Reynolds Stone, London 1951`, 96 pag., hardback with dustwrapper, ill.
34128: PIT, ADRIANUS, UIT ZOETERWOUDE - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando secundum codic. civ. Franc. et Neerl. [...] Leiden J.W. Brouwer 1842
59974: PITAU, JACOB (1623-1673), MEYSSENS, JOANNES (1612-1670) - SERENISSIMUS PRINCEPS IOANNES AUSTRIACUS BELGARUM ET BURGUNDIONUM GUBERNATOR [Juan II of Austria (1629-1679)]
53871: PITAVAL, GAYOT DE - Beroemde en gedenkwaardige rechts-zaaken met de vonnissen die 'er over gegeeven zijn, verzameld door den heere Gayot de Pitaval, advocaat voor 't parlement van Parijs. Uit het Frans vertaald door P. le Clercq, 2 delen, 's Gravenhage, J. Neaulme, 1737-1738.
34906: PLA, JACOBUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de adoptionibus Leiden Luchtmans 1714
34968: PLAAT, GERARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Positiones medicae inauguralis Leiden Van Laar en Herdingh 1809
42171: PLAGGE, M.W. - Plaatselijke en geneeskundige beschrijving der zwavelbron bij im en van het daarbij opgerigte badhuis, Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, van Arum, 1824.
866: FRYSKE PLAKNAMMEN - Fryske plaknammen. Deel VI t/m X in één band. Leeuwarden 1953-1957. Geb., ca. 400 p.
2024: PLANTENGA, J. - De bewijskracht der akten van den Burgerlijken Stand. (Diss.) Leiden 1895, 100 p.
34788: PLAS, FREDERIK WILLEM VAN DER , UIT MEESTER CORNELIS (BATAVIA) - De schuldeischers bij het geding tot scheiding van goederen Leiden Somerwil 1888
17757: PLAT, PIETER - Rhapsodiën uit het dagboek van Pieter Plat, dichter en wijsgeer te Kraaijenest. Arnhem, G. van Eldik Thieme, 1843.
36312: PLATNER, JOHANN ZACHARIAS - De arte gymnastica veterum ....[et] Oratio de nonnullis erroribus diaeteticis Leipzig Tietze 1724
9232: [HALMAEL, HENDRIK VAN (VERT.)]; TITUS MACCIUS PLAUTUS - De verboode vleesverkooper, bedroogen. Gevolgt uyt Phseudolus, wel eer in Latynsche veersen beschreeven door den vermaarden poëet Plautus. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709.
36300: PLAZ, GEORG CHRISTOPH, UIT LEIPZIG; PRAESES: HEBENSTREIT, JOHANN CHRIST. - Dubia quaestio de differendo impoenitentis delinquentis supplicio Leipzig Tietze 1723
58472: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J., - Willem Frederik Koning der Nederlanden, Amsterdam, 1949, 139 pag.
42913: PLEMPER, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
51059: PLENCK, JOSEPH JACOB - Verhandeling over de venusziekten, (...) uit het Latijn vertaald (...) dor Lambertus Nolst, 3e verbeterde druk. Dordrecht De Leeuw en Krap, 1792.
31154: PLEYTE, W. E.A. - Meerveld en Meervelder Bosch, Barneveld 1886, 93 + 54 pag. Geillustreerd met 8 gekleurde litho's, orig. papieren omslag.
51934: PLINVAL DE GUILLEBON, R. DE, - La porcelaine a Paris sous le consultat et l émpire, Geneve 1985.
37372: PLOEGER, J. EN G.A.M. BRANDS - Handleiding voor Grieksch- Romeinsch worstelen, Rotterdam 1918, 106 pag., geïll., geb. ( rug licht beschadigd ).
5068: PLOMP, N. - Familieboek Van der Wind. Woerden 1973, 8+106 p., gestencild, in ringband, geïll.
17761: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
17760: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
43267: PLOOS VAN AMSTEL, C. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amsterdam, Yntema, 1783.
40738: PLUIM, T - Uit de geschiedenis van Baarn, Hilversum 1932, 292 pag., geb., geïll. Goed exemplaar van de originele uitgave.
17762: PLUIMER, JOAN - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1724 [deel 1]; Leiden, Janssoons van der Aa, 1723 [deel 2]. [2 delen in 1 band]
15188: DRIE PODAGRISTEN [D.H. VAN DER SCHEER, H. BOOM EN A.L. LESTURGEON] - Het boek der podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing uitgegeven voor de Drentsche studiekring “D.H. van der Scheer”, Assen: van Gorcum, 1947
60188: PODESTÁ, GIOVANNI ANDREA (1608-C.1674) - Allegory of the Arts and Time
36620: POEL, JOHANNES MARINUS GODAERT VAN DER, UIT GLANERBRUG - Heren en Boeren, een studie over de commissien van landbouw (1805-1851) Wageningen Veenman 1949
3744: POEL HIDDINGH, H.J. V.D. - Aanteekeningen betreffende de familie Hiddingh. [Arnhem 1913], 39 p.
28912: POELJE, G.A. VAN E.A. - Mededeelingen van het Departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, jrg. 7 (1940) t/m 10 (1946), in 3 linnen banden. 508 + 738 + ca. 700 pag., geïll.
19352: POEST CLEMENT, A. VAN DER (RED.) - Geslachtsboom ofte de afkomstelingen van Doen Beijense van driel.
55277: POLAK, ED. - Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Amsterdam, Brochurehandel der SDAP, 1910.
35830: POLAK, MAURITS, UIT HOORN - Stellingen ..... Zwolle Mehler 1899
36044: POLAK, ABRAHAMUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen medicum inaugurale sistens theses aliquot medicas Leiden D. du Saar 1802
37292: POLANO, S - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk. Alphen, Atrium, 1988, 265 pag., geb., geïll., met stofomslag.
57596: POLL, F. V.D.; - Handleiding tot de paardenkennis, afrigtingskunst en rijkunst voor de kadetten der kavallerie en artillerie, eerste stuk, Breda 1841, 304 p, geb. in half linnen,, geill.
32605: POLL, WILHELMUS CAROLUS SALOMO VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de locatione et conductione operis faciendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
34228: POLL, HARMANNUS JANUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de munere causarum patroni et inprimis de libertate ei concedenda, ut munere bene fungi possit [...] Amsterdam C. Weddepohl 1834
34312: POLL, HENRICUS MAURITIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de principiis foederis, qud dicitur neutralitas armata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
43224: POLL, W. VAN DE - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Tiel, v. Wermeskerken, 1855.
43460: POLL, W VAN DE (RED.) - Gelderland. Tweemaandelijks tijdschrift voor Nederlands letterkunde, 6 delen (1852-1857) in 9 halfleren banden met goud opdruk op de ruggen. Mooie set.
55194: POLLARD - Prent: 'Portrait of the Regicide Ankerström, as he was exposed in the streets of Stockholm during three days upon a scaffold'. Gravure door Pollard, gepubliceerd door Cadell & Davies, Londen, 1819.
55522: POLS, M.S. - West Friesche Stadrechten. 2 delen, 's Gravenhage , 1888-1885.
32595: POLS, JOANNES, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de corporibus moralibus [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1849
5674: POLVLIET, CH.J. - Genealogie van het geslacht Kalff, Oisterwijk 1894, 11 p.
5030: POLVLIET, C.J. VAN - Geslachten Werumeus en Gockinga. 's-Gravenhage 1906, 47 p., met tabel.
3620: POLVLIET, C.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Van Haamstede. ‘s-Gravenhage 1908, 68 p.
4220: POLVLIET, C.J. - Het geslacht Muilman. Z.p. z.j., 14 p., geïll.
42398: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum of verdichte historie der goden en godinnen (...) na den 7e druk uit het Latijn vertaald (...) door G. Kempher. Amsterdam, A. Schoonenburg, 1730.
42414: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
42416: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
32475: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOZEF JAN, UIT MAASTRICHT - Iets over de regten van den vruchtgebruiker. Academisch proefschrift [...] Leiden Van den Heuvell en Van Santen 1862
6820: ANONIEM (VERT.); MAURIN DE POMPIGNY - Barogo, of Het vervolg van de schoorsteenveger prins; blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en zoon,1802.
50987: PONSE, HENDRIK - Handleiding voor de landbouwers wier landen door den watervloed, op den 3, 4 en 5-2-1825 met zout water zijn overstroomd, om dezelve door min kostbare middelen (...) te herstellen. 's Gravenhage, Kloots, 1825.
56528: PONSON DU TERRAIL, M.A. DE, - Les chiens de chasse. Recits d'automne, Paris, Amyot, 1863.
2040: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. Haarlem 1911, 632 p.
38232: PONT, F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die Hollandische kolonisation an der Eider und die gottorpische handels politik in den letzten dreissig jahren des Spanisch- Niederlandischen krieges, Friedrichstadt 1913, 54 pag., geb., geïll.
21068: PONTBRIANT, A. DE - Histoire de la Principauté d'Orange, Avignon 1891, 466 pag., geìll., herbonden in linnen band.
42239: PONTECOULANT, G. DE - De Halleysche komeet en hare wederkomst in 1835, of De geschiedenis der komeet (...) gevolgd van eene ephemeride, berekend door den heer A. Bouvard. Breda, Broese, 1835.
30794: POOPE, L.J.C. E.A. (RED.) - Gedenkschrift van de vereeniging van kommiezen bij 's Rijk belastingen in Nederland 1892- 1917, Schiedam 1917, 7 + 334 pag., geb., geïll.
17778: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Gedichten. Amsterdam, S.J. Baalde, 1780. [3 delen]
17777: POOT, HUBERT KORNELISZOON; RUTGERUS OUWENS; CESARE RIPA - Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of Woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of Beeldenspraek, vervattende eene geleerde en leerzaeme uitbeelding en beschryving van alle deugden, ondeugden, genegentheden, bedryven, hartstogten, kunsten, leeringen en zinnelykhedendier aloude volkeren […]. Delft, R. Boitet, 1743-1750. [3 delen]
47932: POP, G.J.C.A., - De slag bij Austerlitz op den 2-12-1805, als voorbeeld van den tegenaanval uit een afwachtingsstelling, Breda [1889], 90 pag., geb., geïll.
7079: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; ALEXANDER POPE - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
32003: POPTA, WALLE MELIS VAN, UIT ARNHEM - De "Landerziehungsheime"(New schools, ecoles nouvelles) geschiedenis, ontwikkeling en beteekenis. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1929
17781: PORJEERE, OLIVIER - Dichtmengelingen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1792.
42050: PORNY, MARK ANTHONY - The elements of heraldry. London, J. Newbery, 1765.
51089: PORTE, M. DE LA - La science des negocians et teneurs de livres, ou instruction generale tout ce qui se pratique dans les comptoirs des negocians. Nouvelle edition. Amsterdam, La Compagnie, 1783.
50730: PORTENGEN, J.A., - Bijdrage tot de kennis van Sarcoma cutis, Amsterdam 1891, 87 pag., geb. in met goud bedrukte linnen band, goud op snee [dissertatie].
41598: PORTIELJE, D.A. - De handel van Nederland in 1844 en middelen tot opbeuring, vnl. in betrekking tot de wetgeving, Amsterdam 1844, 7 + 164 pag., orig. karton.
61011: PORTMAN, LUDWIG GOTTLIEB (1772-1828/48) AFTER ANSPACH, JOHANNES (1752-1823) - F.W. CONRAD... (Portrait of Frederik Willem Conrad)
62636: PORTMAN, LUDWIG GOTLIEB (1772-1828) AFTER L.G. VAN OS - Het springen van het schip met buskruid te Leijden, op den 12 januarij 1807.
59766: POSSEMIERS, ADRIAEN (FL. 1676-1685); AFTER TENIERS II, DAVID (1610-1690) - Two peasants in an interior
27632: POSSIBLY BY HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Labouratoire dece temps / Het groote stookhuis der princen dezes tyds in Europa
60734: POSSIBLY MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - An officer (set title: Three military figures from the Dutch army)
27876: POST, R.R. ( UITG.) - Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342 -1366, 's-Gravenahge 1937, 504 pag.
17790: POST, ELISABETH MARIA - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
32601: POST, BARTUS, UIT TIEL - Specimen juridicum inaugurale de analogia ab interpretatione extensiva rite distinguenda, et diversis analogiae generibus, ratione juris criminalis [...] Tiel A. van Loon 1840
3958: KRUIT-POST, - Kruit-post, jrg. 1 (1984) t/m 9 (1993), ca. 25 nrs., niet compleet.
39800: POST, B.J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden, Rijswijk 1985, naar de editie 1909, 305 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35728: POSTHUMA, JOB, UIT HARLINGEN - De therapie der actynomycose bij den mensch Leiden Kleyn
17793: POSTHUMUS, RINSE (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET] - Sokrates, in toneelstik fen J. Thomson: uut it Frans forfryske fen Knillis Jorrits Posthumus te Sint Anna. Leeuwarden, D. Meindersma, Wz, 1848.
31388: POSTMA, C - Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen, 1289- 1589, Hilversum 1989, 461 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36190: POSZHELDT VON LOEWEN, WENCESLAUS ANTONIUS, UIT BOHEMEN - Peregrinatio de civitate coecitatis in paradisum claritatis.......Dionysius a Sancto Guilielmo......Lutheri Megalandri..... Wittenberg Johann Wilcke 1679
17795: POT, WILLEM VAN DER - Endeldijk, hofdicht, en andere gedichten. Leiden, Pieter van der Eyk, 1768.
59390: POT, VAN ZIJL, DEVENTER, AMERSFOORT, AMSTERDAM - Trouwfoto, gedateerd 28 maart 1929, gemaakt door A.J. Fortgens Fa J.W. Wentzel, Hoffotograaf Amersfoort, Langestraat 106a, tel. 104.
32539: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER, UIT ROOSENDAAL - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage W.P. van Stockum & Zoon 1951
15756: POTTER, H. - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland. Deel I. Amsterdam: Saakes, 1808.
15758: POTTER, H. - Reisen durch einen grossen Theil von Süd-Holland in den Jahren 1807 und 1808. Aus dem holländischen. Weimar: Landes-Industrie-Comptoir, 1811.
31935: POTTER VAN LOON, JOHANNES, UIT SINT ANNA, DE BILDT - Dissertatio iuridica inauguralis, qua continetur: collatio institutionum iustinianearum cum Gaii institutionibus Veronae inventis [...] Groningen J. Oomkens 1823
15010: F.A. POTTLE (RED.) - Boswell in Holland 1763-1764, including his correspondence with Belle de Zuylen (Zélide). Melbourne, Londen, Toronto: Heinemann, 1952.
3272: POULTER, GEORGE C.B. - The Corbould genealogy. Ipswich 1935, 165 p., geb., geïll.
59145: POUPART, C., - Album Amircorum of Corali Poupart, dated between 1810-1822 (Amsterdam), all French, containing 29 contributions, 14 pp with drawings (mainly landscapes and portraits, 1x in gouache, 8x in (col.) pencil (w. grey wash), 2x in pencil/watercolour and 3x in pen/brush and black ink, 12 manuscript pp (poems), 1p with calligraphy in col. ink, 1p with two mounted curls of hair and 1 loosely inserted piece of cloth embroidered flowers, several blank pages. Contemp. gilt longgrained full red moroccan, both covers w. double gilt floral borders around sides, giltlettered "Souvenir"and "Corali Poupart" on spine, in board slipcase. Relié par A. van Rossum à Amsterdam.
56482: POUS, P., - Gedachten over den landbouw en hoe de landman in ons vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan, Middelburg 1835, 36 pag.
54508: POUTSMA, H.J. E.A. - Enquete over de behandeling van 'politieke misdadigers' in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift De Jonge Gids. Amsterdam, 1898. [gebonden met:] Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen van G. in der Maur. Amsterdam, 1898.
5352: POUW, F. - Onze familie. Clemens, Van der Linden, Harlé, Huinck, Tersteeg, Bouhuijzen, Nieuwegein 1994, 507 p., geb., geïll.
24838: PRADT, D. DUFOUR DE - Antidote au congres de Rastadt ou plan d'un nouvel équilibre politique en Europe.
2058: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780. (Diss.) [Amsterdam] 1985. Geb., geïll., 438 p.
15764: PRATT, [SAMUEL JACKSON] - Gleanings through Wales, Holland and Westphalia. Sixth edition. To which is added, Humanity, a poem, seventh edition, 3 delen. Londen: Longman & Rees, 1802.
37840: PRAZ, M - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse rijk tot het begin van de 20e eeuw, Utrecht 1965, 393 pag., geb., geïll.
25000: PREISSLER, J.D. - Die durch Theorie erfundene Practic oder grundlich-verfasste Reguln derer man sich als einen Anleitung zu berühmten Kunstlere Zeichen-wercken bestens bedienen kan.
15766: PREL, MAX FREIHERR DU - Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich. Im Auftrag des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, herausgegeben und bearbeitet von Dr. Max Freiherr du Prel unter Mitwerkung von Willi Janke. Würzburg-Den Haag: K. Triltsch, 1942.
28992: PRELLER, FRIEDLICH - Odyssee-landschaften, in Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'amour, mit einer biographie des kunstlers. Leipzig 1881, 49 pag., good copy.
22280: PRENTBRIEFKAARTEN, AMERSFOORT, VAN ACHTERBERGH - Briefkaarten-album, met 96 prentbriefkaarten uit de jaren 1900, 1901 en 1902, verzameld door mej. M.W. (Greta) van Achterbergh, Beekstraat te Amersfoort. De kaarten betreffen meest topografische gezichten, ongeveer de helft Nederlands en de helft buitenlands.
24872: PREVOST, ABBE - Manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots Francois dont la signification n'est pas familiere a tout le monde, nouvelle ed. Paris, Didot, 1755.
43650: PRIBRAM, A.F. - Franz Paul Freiherr von Lisola 1613-1674, und die politik seiner zeit, Leipzig 1894, 714 pag., mit portret, rucke lose.
24996: PRIDEAUX, H. - Het oude en niewe verbond aen een geschakelt in de geschiedenissen der Joden, 2e druk, vermeerdert door J. Drieberge.
31787: PRIJN, JOHANNES FRANCISCUS MARINUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1870
36454: PRINCE, FELIX, UIT NIJMEGEN - Andre Antoine et le renouveau du theatre Hollandais (1880-1900) Amsterdam Vermeulen 1941
56552: PRINGLE, J.F., - Pleitredenen over het tiendregt in de Haarlemmer-meer. Uitgesproken voor het Prov.-Gerechtshof in Noord-Holland, Arnhem 1863, 235 pag.
32557: PRINGLE, JOANNES FREDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de injuria [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
51744: PRINGSHEIM, O., - Beitrage zur wirtschaftlichen entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17 und 18 Jahrhundert, Leipzig 1890, 126 pag., geb. in half linnen.
23924: PRINS, J. - Het familie-geslacht van der Scheer in de vorige eeuw. Stam Roelof Derks, Kamperveen 1993, ca. 100 pag., geïll.
31937: PRINS, ARIUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus secundum jus antiquum hollandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
33898: PRINS, JOHANNES JACOBUS, UIT LANGEZWAAG - Commentatio sistens interpretationem loci 3 Petr. III: 18-22 [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1835
34698: PRINS, THEODORUS LAMBERTUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis, quae sunt singgularia in mutuo Leiden Luchtmans 1785
35786: PRINS, GERARDUS, UIT BENTHUIZEN - Karyokinese in het bloed Utrecht Kemink 1890
36534: PRINS, J.J. - Godsdienstige rede ter voorbereiding van het academiefeest Leiden Van Doesburgh 1875
23650: PRINSEN, J. (RED.) - Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken. Amsterdam 1901, 54 + 279 pag.
39146: PRINSEN, MARIE M. - De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën. Amsterdam 1934, 344 pag., geb. exemplaar [dissertatie met los blad stellingen].
32951: PRINSEN, JACOBUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1898
56226: GROEN VAN PRINSTERER, - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie, Leiden, Van Nifterik, z.j., 122 pag.
24700: POPULAR PRINT - Two warships on separate woodcuts by A. Bouwens, depicting the ‘Admir M. de Ruyter’ and ‘De Fortitude’. Turnhout, Glenisson and Van Genechten, nr. 139 [19th century].
61129: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de la Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
61131: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
59712: PROBST, JOHANN FRIEDRICH (1721-1781), AFTER ROOS, JOHANN HEINRICH (1631-1685) - Etwelche Arten von Vieh...
17804: PROCES - Het proces der drie koningen, Louis de XVI van Frankryk, Carel de III van Spanjen, en George de III van Groot-Brittanjen, bepleit voor de vierschaar der Europesche mogendheden. Waar by verhaald wordt welk vonnis de Hanoversche Knoopen-draaijer heeft geleden. Ostende, by H. Slappermende, [1780?].
61125: PRONK, CORNELIS (1691-1759); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - La maison de la ville á Middelbourg (mirrored)
32015: PROOSDIJ, A.C.G. VAN - Huwelijksrecht. Stellingen.
1860: NEDERLANDSCHE PROVINCIEWAPENS - De Nederlandsche provinciewapens naar heraldische gegevens ca. 1500, met verklarende tekst. Utrecht [1943], 11 in kleur gedrukte platen in mapje met tekstboekje van 16 p.
17809: PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS; GERARD KEMPHER (VERT) - Lofzangen. Leiden, Jacobus Meul, 1712.
23424: PRUDHOMME, A - Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Isère, archives civiles, serie B. Tomes deuxième et troisième, Grenoble 1884,1899, 108+308+121+413 pag, geb. Très bonnes exemplaires.
36042: PRUYMBOOM ADR. FILIUS, CORNELIUS, UIT GASTEL - Theses medicae inaugurales Leiden Cyfveer 1801
43530: PRUYS VAN DER HOEVEN, C - Akademieleven, Utrecht 1866, 298 pag., geb. in linnen stempelband.
42499: PUFENDORF, SAMUEL VON - Inleydingh tot de historien der voornaemste rycken en staten welcke ter deezer tijd in Europa worden gevonden. Vertaald uit het Duits door Simon de Vries. 2e druk, Utrecht, Ribbius, 1686.
37960: PUGH, P.D.G. - Staffordshire portrait figures and allied subjects of the Victorian era, New York 1971, 657 pag., hardback with dustwrapper, ill.
61666: PUNT, JAN (1711-1779) - ZYDEBALEN HOFDICHT
24651: PUNT, JAN - Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [...]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt. Amsterdam, François Changuion, 1752. Bound with: Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau. [...] Naeuwkeuriglyk nagetekent door P. van Cuyk, Junior. en in het kooper gebragt door J. Punt. ’s-Gravenhage, Pieter Gosse en Nicolaes van Daalen, 1755.
31064: PUNZO, CIRO (ED.) - Gli Accademici di Pontzen. Pontzen academicians. Dizionario, Pontzen 1967, 333 pag., ill.
26758: PUPER, J.J. - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociale-geografische structuren van de gemeente Vleuten, Utrecht , P.P.D. 1948, 77 pag., met veel bijlagen.
52110: PURAYE, J. (ED.), - Album amicorum Abraham Ortelius, Amsterdam 1969, 99+125 pag., geb., geïll., met stofomslag.
16576: PURMEREND - Purmerend en de drie meren (Beemster, Purmer en Wijde-Wormer). Uitgegeven met medewerking van de gemeentebesturen van Purmerend, Beemster en W.Wormer, Amsterdam, Alta, 1926, 80 p.
42965: BENTIVOGLIO / E. PUTEANUS - Relationi del cardinale Bentivoglio [Provincie Unite di Fiandra], publicate da E. Puteano in Anversa. 2 delen in 1 band, Colonia [= Amsterdam?], 1630.
20684: PUTMAN, J.H. M. - Index van personen aan wie door het Hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren, voorkomend in de octrooiregisters. 1603-1640, 1641-1678, 1679-1720, 1721-1760 en 1761-1806. 5 delen, Utrecht 1984-1995, ( toegang 8 t/m 12 ), ca. 1800 pag.
31613: PUTMAN CRAMER, GULIELMUS JOANNES CAROLUS, UIT TWELLO - Specimen juridicum inaugurale de auctoritate cognatorum inm causis pupillaribus [...] Deventer J. de Lange 1839
34342: PUTMAN CRAMER, ADOLPHUS ANNEUS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inauguralis de usufructus natura [...] Deventer J. de Lange 8-4-1840
34304: PUTTKAMMER, MATTEUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen academicum inaugurale, exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
44088: VREDENDUIN PZ. J., - Geschiedenis van de banne Westzaanen, Zaandijk 1903, 330+(10) pag., geb., geïll. (o.a. met 2 uitvouwbare kaarten). Mooi exemplaar.
17830: QUACK, JAN DE (VERT.); MARGUERITE DE SALUCES - Foscarini, of Het slagtoffer van de Venetiaansche staats-inquisitie. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827. [3 delen]
17829: QUACK, JAN DE, EN BERNARDUS ANTONIUS FALLÉE (VERT.) - De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1825.
51053: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlansch Indie geteisterd werd. Dordrecht, Revers, 1862.
31609: QUACK, HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS, UIT SETTEN - Specimen historico-politicum inaugurale de republica qualis furrit seculo XIVmo [...] Amsterdam J. Müller 1859
31697: QUACK, H.P.G. - Sociale politiek. [...] Amsterdam 1885
33698: QUACK, H.P.G. - Staat en maatschappij.
36444: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij, rede ...overdracht rectoraat 1875
38158: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven, Utrecht 1872, 40 pag. zonder omslag.
56238: QUADEKKER, E.A.L., - Het paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden, 3 delen, Zutphen [ca. 1920].
32611: QUARLES VAN UFFORD, JACOBUS CAROLUS GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-politica inauguralis de vi rationum externarum in domesticam nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-septentrionalis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1844
32861: QUARLES VAN UFFORD, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, continens historiam institutionis curiae supremae in Hollandia et Zeelandia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
34808: QUARLES VAN UFFORD, EDUARDUS, UIT HAARLEM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
59808: QUELLINUS, HUBERT (1619-1687) - Artus Quellinius Antverpiensis Curiæ Amstelodamensium statuarius (Portrait of Artus Quellinus I)
2082: QUERFURTH, CURT O. VON - Kritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie. Facsimilé-uitgave Wiesbaden 1969 naar de uitgave München-Berlin 1872. Geb., geïll., 190 p.
20376: QUERFURTH, C.O. VON - Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie mit 322 in den text gedruckten Abbildungen, Nördlingen 1872, 4+190 p. Orginele uitgave.
56320: QUERIDO, IS., - Amsterdam, proza door Is. Querido, met een litho van W. Wagner, Amsterdam, B. Houthakker, 1922.
42981: QUESADA, C.M. DE CESPEDES Y - Cuba before the world [publication for the Panama-Pacific International Expostition in San Francisco, 1915].
54287: QUESTIER, M - Astrologise aenteeckeningh voor het jaar 1684, gemaekt door de heer Matthias Questier, professeur tot Parys, den welken heeft voorsegt de dag van zijn sterfte ende ook de dood vanden grave van St. Paull, welcke aenteeckening in zijn sack gevonden is na sijn dood, anno 1683. z. pl., [1684].
20100: QUICKE, F. - Les Pays-Bas à la veille de la période Bourguignonne, 1356 - 1384, Brussel 1947, 458 pag., geb. Goed exemplaar.
4482: QUIEN, F.C. - Notes sur l'histoire de la famille Quien protestante et de ses ancêtres Le Quien, ainsi que de la famille Le Quien de la Neufville. Florence 1939, 157 p., losliggend exemplaar, geïll.
17732: [PELS, ANDRIES (VERT.)]; PHILIPPE QUINAULT - De wanhebbelyke liefde, kluchtspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
32239: QUINTUS, JUSTUS DATHO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de ambitu juris poenalis communis in Belgio [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1836
32613: QUINTUS, RUDOLPHUS ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de separatione thori ac mensae, praesertim de ea, quae fit mutuo conjugum consensu [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1840
25004: RAA, F.J.G. TEN - De uniformen van de Nederlansche Zee- en Landmacht hier te lande en in de kolonien, naar aquarellen of teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, W.C. Staring en J.P. de Veer.
1085: RAADT, J.-TH DE - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
38004: RAAF, K.H. DE - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kriticus, Velsen 1934, 309 pag.
35836: RAALTE, HENRY AUGUST VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Van der Schouw 1877
23858: RABAN - Le petit Jesuite, Paris, les Mds de Nouveautes, 1826, 16°. 29 pag. Original printed covers , stating that there were 15000 copies printed.
52577: RABELAIS, F. - Les songes drolatiques de Pantagruel ou sont sontenues cent vingt figures de l'invention de maitre Francois Rabelais copiees en facsimile par J. Morel sur l'edition de 1565. Paris, Les bons libraires, 1869.
27140: RABER, A - Der kampf um das herrenmeistertum des Johanniterordens (1641-1652], zugleich ein beitrag zur geschichte der grafen Adam und Johann Adolf zu Schwartzenberg, Würzburg 1911, 127 pag. [ dissertation].
17837: RABUS, PIETER; WILLEM SEWEL - Twee-maandelyke uittreksels van P. Rabus. Met privilegie [...]. Rotterdam, Barend Bos, 1702. [Gebonden met:] Twee-maandelyke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken door W. Sewel. Begonnen met hooimaand en oogstmaand 1702. Met privilegie [...]. Rotterdam, Barend Bos, 1702 [2 delen in 1 band]
9018: [MEIJER, LODEWIJK, E.A. (VERT.)]; JEAN BAPTISTE RACINE - Andromaché. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
59372: ANTIQUE GAME "THE PRIZE BOAT RACING" - Prachtig antiek spel " the prize boat racing" (regatta, les regates, ragata, corrida de barcos). In goede conditie, met 6 houten zeilbootjes (namen Vesta, Minerva, Brise, Freya, Sud-West, Activ), zes geldbakjes, zes mooie witte envelopjes met papiergeld (5 en 20 mark), gouden papieren muntjes en een speelbord. Twee dobbelstenen en een gooibeker.
54607: RACOT DE GRANDVAL, NICOLAS - Le vice puni, ou Cartouche. Poeme. Nouvelle edition. Amsterdam, J. de Ruyter, 1738.
60192: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (Theater Machinary of the Opera of Paris)
61760: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Agter St. Maria tot Utrecht
61762: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Bij St. Agnite tot Utrecht.
61726: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Waerdenburg
61728: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Cleef
61720: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis te Bylant
61722: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wolfswaert van Agteren
61724: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Wolfswaert van Vooren
61716: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Valkhof te Nimwegen waterzij
61718: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Loevestein
61774: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Maersen
61776: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kronenburg en Loenen
61754: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Ysselstein / Bij de Issel Poort tot Ysselstein
61778: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Kronenburg in Welstant
61766: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61768: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61770: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Den Bergh aan de Veght
61764: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Rijnkom
61756: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Vreeswijk aan de Vaart
61758: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Pellus-Poort bij Utrecht aan de Voorstadt / Pellus-Poort bij Utrecht
60796: RADEMAKER, ABRAHAM (1675-1735) - Six small Dutch river sidetown views: Jaarsveld, Ouderkerk aan den Ijssel, Tienhoven, Capelle aan den Ijssel, Krimpen aan den Leek, Moordrecht.
61742: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Slot te Abkou
61744: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int Slot te Abkou
61746: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt / Yearsvelt
61794: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61796: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof
61792: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel van Liesvelt
61788: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Langerack
61790: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61772: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Montfoort / Poort tot Montfoort
61714: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
61738: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Weeshuis tot Amersfoort
61740: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Klooster s Aegten
50997: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Schoonenburg, 1731.
61748: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61750: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Oude Kerk te Zuylen
61752: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out Poortje te Zeyst
61732: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kasteel te Kuilenburg / 't Kasteel te Kuilenburg
61734: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Bilt buyten Utrecht / St. Petronella Kapel op de Bilt
15775: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten vervat in 300 konstplaaten, verzamelt, getekent en in ‘t koper gebragt door den konstryken Abraham Rademaker, met eene korte beschryving derzelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch, 2 delen, Amsterdam: Willem Barents, 1725. Reprint, z.pl., z..j., [ca. 1980]
61712: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Workum van de Lantzij
61730: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Breukelse-Brug en Out Gunterstein
61798: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Ruwine van Koningsvelt
34062: RADEN, PETRUS GERARDUS PAULUS VAN, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones de differentiis falsi et stellionatus [...] Amersfoort W.J. van Bommel van Vloten 1846
16987: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst. Amsterdam, 1952.
6809: ANONIEM (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET - Frosine, of De laatst aangekomene; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1802.
32439: RAEVARDUS, JACOBUS - De praejudiciis libri duo [...] Helmstedt J. Heitmüller 1662
37286: RAGUENET, A - Materiaux et documents d'architecture et de sculpture, one volume in half leather, Paris, Ducher et Cie, 19th century.
28980: RAIS, JULES A.O. - L' Image, revue artistique et litteraire, ornée de gravures sur bois, no. 7, juin 1897, pp. 193-224, perfect exemplaar, gebonden in half linnen met behoud origineel omslag.
34064: RAM, JANUS LAURENTIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de ministerii publici origine in criminum causis imprimis in patria nostra [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
34724: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de casu pro amico Utrecht Van Megen 1736
40734: RAMBOSSON, J. - Les pierres precieuses et les principaux ornements, Paris, Firmin Didot, 1870, 298 pag., geb., geïll.
32441: RAMDOHR, ANDREAS RUDOLF VON *1722-1754* - De toto iure per partialem usum servato qvo usucapio libertatis et individua servitutum caussa illustrantur. Göttingen Georg Ludwig Schulze, 1753
31771: RANDWIJCK, ALEXANDER JOHAN VAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1868
7770: NAAM- EN RANGLIJST - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië. Per deeltje ca. 500 pag. Gebonden (enkele scharnieren los). Prijs per deeltje 48 euro
47776: NAAM- EN RANGLIJST, - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht 1968, Gorinchem 1968, 772+188 pag., geb.
33292: RANITZ, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de articulo 68 legis de imperio ex historia juris publici neerlandici illustrato [...] Academisch proefschrift over artikel 68 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd [...] Groningen J.B. Wolthers 1858
33734: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - De iure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem [...] Groningen J. Oomkens 1818
33302: RAPPARD, ANTHON GERRIT AEMILE VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
34066: RAPPARD, HENRICUS ANTHONIUS VAN, UIT ZUTPHEN - Disquisitio juridica inauguralis de excusatione testimonium dicendi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam necessitudinem arcanorum sunt depositarii [...] Utrecht P.W. van de Weyer 1847
1470: KORT EN ZAEKELIJK RAPPORT - Kort en zaekelijk rapport van de Commissie tot de floreenen, 1764. Leeuwarden 1764. Geb. (halfleer), 213 p.
33930: RAS, DANIEL, UIT ALKMAAR - Dissertatio juris publici inauguralis de legibus fundamentalibus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
38178: RASCH, J - Onze seizoenfeesten. Hun oorsprong en beteekenis, Amsterdam [ ca. 1942 ], 190 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19156: RASMUSSEN, ANNA W. - Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke.
17840: RAU, HERIBERT - Duitschlands Cassandra. De roof van den Elzas en de verwoesting der Palts onder Lodewijk XIV. Een historisch roman. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1871.
20374: RAUCH, ERNST - Geschichte der Hüttenaluminiumindustrie in der westlichen welt, Dusseldorf 1962, 316 p., geíll.
33017: RAUWENHOFF, L.W.E. - De verhouding van de hoogeschool tot de maatschappij. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Leidsche hoogeschool. Leiden S.C. van Doesburgh 1872
33700: RAUWENHOFF, L.W.E. - Oratio [...]
40630: RAVENSTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de negentiende eeuw. De ontwikkeling der stad, Rotterdam 1924, 273 pag., geb., geïll. ( met uitslaande platen).
33578: RAVESTEYN, ADRIANUS JUSTINUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË, BURGER VAN ROTTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de avariis [...] Leiden Jacobus de Beunje 1762
40632: RAVESTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw, Schiedam 1974, facsimile naar de editie 1924-1933, 207 + 273 pag., geïll., geb., met map met 9 losse kaarten.
17851: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); - De getrouwde mannen zonder vrouwen, of Eén uur vaderschap. Blijspel met zang. (Navolging) Den Haag, J. Belinfante, 1833.
17850: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.) - De staatkundige weerhaan, of Het huis achter den wal. Geschiedkundig blijspel met zang. (Uit het tijdvak van Lodewijk den XIII.) (Navolging) Antwerpen, H. Ratinkcx, 1829.
17847: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET - De valk, of Iets uit vader Cats. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
17845: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY, JOS.-MARIE PAIN - Berquin, of De vriend der kinderen. Blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1811.
17841: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); LOUIS FRANÇOIS ARCHAMBAULT, DIT DORVIGNY - Waarom niet? Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17843: [RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.)[; EMMANUEL DUPATY - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, J.C. Rohloff, 1805.
32949: RAYMOND, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio inauguralis medica exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiae Batavae locis grassantium [...] Duisburg Fr. Ad. Benthon 1767
23624: RAYNAL, ABBÉ G.T.F. - Histoire du Stadhouderat, depuis son origine jusqu'a present, Revûë, corrigé....par [ J.] Rouset, Amsterdam , J Ryckhoff, jr., 1749, 16 + 316 pag., geheel gebonden in leer. Mooi exemplaar. houderat, depuis son origine jusqu'a prezent, Revue, carrigé ..... par [ J.] Rousset, Amsterdam, J. Ryckhoff jr. 1749, 16+316 pag., gebonden in geheel leren bandje. Mooi exemplaar.
36314: RECHTENBACH, POLYCARPUS MICHAEL, UIT WEISSENS.; PRAESES: DRECHSZLER, JOHANN GABRIEL - Dissertatio historico-physica de sermone brutorum Leipzig Wittigau 1673
54886: RECKE-VON MEDEM, CHARLOTTA E.C. VON DER - Nachricht von des beruchtigten Cagliostro Aufenthalte in Mitau im Jahre 1779 und von dessen dortigen magischen operationen. Berlin/Stettin, F. Nicolai, 1787.
25226: RECUEIL - Recueil de pieces de theatre, Tome II, dublin, Powell, 1750 [± 1749]. Full leather, 46+103+106+44+96 pag. Contents: Marivaux, Isle des esclaves, La double inconstance, Ecole des amis, Ecole des meres; Nivelle de la Chaussee, La Gouvernante; Voltaire, semiramis.
33015: M REDDINGIUS, RUTGERUS ADOLPHUS, UIT SCHILDWOLDE - Specimen Juridicum inaugurale, de de vi atque effectu mortis et de mentiae, cum in reorum damnationem, tum in damnatorum poenam [...] Groningen W. Zuidema 1833
23360: REDEKE, MARTIN ( TEKST), CARD BLASEN ( FOTO'S ) - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947, Zaandam 1947, 126 pag., geb., geïll. Met brief van W. Brynzeel en enkele krantenknipsels. Redeke is pseudoniem voor M.Dekker. Goed exemplaar.
34056: REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHAN FREDERICUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juris gentium inauguralis de salutatione maritima [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1830
16965: REEDIJK, C. (RED.) - S. L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1969.
32517: REELING KNAP, COENRAAD, UIT TJALLEBERD - De macht van de waterschapsbesturen volgens de jurisprudentie. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
34496: REELING BROUWER, SIJTZE, UIT BERGUM - De operatie van Pean als hysterectomie evacuatrice Leiden Mulder 1895
32493: REENEN, LAURENS LAMORAL VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio philologico juridica inauguralis qua inquiritur quodnam tempus monetae valore mutato in solvendo inspiciendum sit? [...] Leiden Georg Wishoff 1742
33185: REEPMAKER, JACOBUS CHRISTIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Guilielmo Primo Arausiaco, libertatis religiosae defensore [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
4510: REEPMAKER, JACOB - Genealogie der familie Reepmaker. Rotterdam 1905, 148 p., groot folio. Niet in de handel. Zeer rijk geïll.
31689: REES, O. VAN - Redevoering over de staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland [...] Zutphen Willem Thieme 1858
32295: REES, RICHARD VAN, UIT UTRECHT - Het personenvervoer op de spoorwegen [...] Academisch proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1875
33362: REES, MATTHIJS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Analytische voortzetting van analytische functies en van reeksen van analytische functies. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1928
35098: REES, RICHARD VAN - Oratio de Jano Bleulando 1839
38404: REES, O. V. - Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der 17e eeuw, Utrecht 1865, 406 pag., geb.
59964: PRIJSCOURANT B.J. REESER - Delicatessenhandel. Fijne Vleeschwaren. Comestibles en koloniale waren. Firma Waterschot. 36 pp.
20010: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813, 's-Gravenhage 1908, 276 + 184 p., geb., geïll. MET: De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894, 's-Gravenhage 1911, 158 + 66 pag., geb.
47348: REEUWIJK, A.J. VAN, - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 1941, 76 pag., [dissertatie].
42547: REFUGE, [EUSTACHE] DU - Traite de la cour, ou instruction des courtisans. Amsterdam, Elzevier, 1656.
17859: REGEER, J.P. - Gedichten. Rotterdam, W. Wenk, 1858.
902: GESLACHTS-REGISTER, - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
33534: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris in memoriam [..] Guilielmus Coutier [...] Franeker Henricus Halma 1724
15785: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande [...]. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
52421: REGNIER, MATHURIN - Les satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, P. Humbert, 1730.
53467: REGT, JUSTUS DE - Het schandelyk gedrag door mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden (...) gehouden tegens (...) F.A. van der Kemp (...) en L. Herding (...) in een briev van een vriend aan zijn vriend. 's Hage, K. Hofman, 1782.
2106: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen 1876. Geb., 553 p.
17864: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De nacht-wachts. Derde druk. Amsterdam, J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779.
17862: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
4080: REGT, W.M.C. - Het geslacht Loosjes. Overdr. (1921), 22 p.
47110: REGT, W.M.C., - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn, Alphen 1932, 123 pag., geb., geill.
2108: REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL - De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
17868: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
41666: REICHLING, A - Acta organologica, Band 1 (1967)-22 (1991), gebonden in 8 linnen banden. Mooie set, register op band 1-20 in band 21.
33127: REIDING, AAN SIJTSES, UIT DRACHTEN - Disputatio juridica inauguralis, de fictionibus juris apud Romanos [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
33179: REIGER, ALBERTUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, continens meditationem ad novellam 140 de necessaria morum apud populos observantia in legibus condendis [...] Groningen Hermannus Eekhoff 1802
33181: REIGER, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de vi et efficacitate foeminarum in res politicas, earumque juribus civicis [...] Groningen W. van Boekeren 1829
34178: REIGERSMAN, PETRUS CONSTANTINUS ANTONIUS CATHARINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus et institutis Belgicis, cum antiquioribus tum recentioribus, quae spectant curam in mercibus, ex auro vel argento fabricatis, publicae cautionis ergo, adhibendam [...] Utrecht Joh. Altheer 1829
35000: REIGERSMAN, ANDRE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen Leiden P. Engels 1864
36022: REIGERSMAN, JACOB WALRAVEN GERHARD, UIT BREDA - Stellingen ..... Utrecht Van Druten 1896
22716: REIJERS, ARNHEM - Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.
36636: REIJERS, HANS - Groepsfoto van promotiepartij in hotel Levedag van Hans Reijers. Hierbij een groepsfoto t.g.v. het doctoraal examen van Reijers en nog twee andere foto's 1908
2154: REIJNDERS, C. - Van `Joodschen natiën' tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942. Amsterdam 1969, 210 p.
24884: REIMARUS, HERMANN SAMUEL; - De voornaamste waarheden van den natuurlyken gods-dienst (...) met aantekeningen en een voorrede door Johan Lulofs. Leiden, Houkoop 1758, (42)+738+(20) pag., halfleer, mooi exemplaar.
58784: REINDERS, G., - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
22334: REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong.
35520: REINHARD, SAMUEL, UIT LOBENST. VARISCO; PRAESES: BLEICH, JOHANN ANDREAS - Meletema baptisma Iooannou (these words in Greek capitals) sistens ad illustranda quaedam Novi Foederis loca, Matth. C. III, comm. 6 & 13 ex philologia et antiquitate deductum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1689
35528: REINHARDO, MICHAEL HENR., UIT HILDBURGHAUSEN (THÜRINGEN); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB - Historia Confessionis Tetrapolitanae [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1721
19168: REININK, WESSEL - Landgoed Linschoten.
6308: REISER, R. - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern, München 1980, 160 p., geb., geïll.
42985: REISIG, J.H. - De suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het suiker. Dordrecht, Blusse, 1793.
15790: REISJE - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman’s wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal. Nijmegen: J.F. Thieme, 1830.
2116: REITSMA, J.; J. LINDEBOOM - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. 4de herz. druk. Utrecht [1933]. Geb., 596 p.
2114: REITSMA, J. - Oostergo. Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581. Leeuwarden 1888, 272 p.
36600: REITSMA, RIENTS, UIT BAARDERADEEL - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 Amsterdam Rodopi 1982
31543: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Oratio inauguralis de veterum oratorum Utrecht Joannes Broedelet 1746
17875: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CARL STEINBERG - De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
17873: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.) - De gelukkige inval. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17871: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CORNELIUS HERMANN VON AYRENHOFF - De geleerde vrouw, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
41014: REM, M - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340), Amsterdam 2003, 323 pag., geb., geïll.
36010: REMLING, M. NICOL. CHRISTOPH , UIT KURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C.S. - Propositiones historicae ad disputandum publice propositae Wittenberg Chr. Schrodter 1678
60552: REMMERS, PIETER (1744- AFTER 1810) (ATTRIBUTED TO) - The quack
23904: RENAUD, J.G.N. - Spangen en de van der Spangen's. Overdruk Rotterdams Jaarboekje 1943, pp. 203-233, geïll.
5992: RENDTORFF, J. - Die Familie Rendtorff, Kiel 1904, 77 p., geïll. [in Nederland: Rendorp]
58606: RENEMAN, M., - Vloeiblad Tandtechnisch laboratorium Max Reneman te Groningen.
31849: RENGERS HORA SICCAMA, DUCO GERROLDUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de accessione, imprimis ratione rerum immobilium [...] Utrecht N. van der Monde 1834
21080: RENNES, CATH. VAN - Van kleine Frits en Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan `t klavier. Utrecht 1887, geb., geïll.,( door Wenckebach ). Tweede druk.
23864: RENSELAAR, ARY VAN - Aanmerkingen wegens de cultuur der heidegronden, Haarlem, Plaat & Loosjes [1802] 24 pag., [ Ned. Huishoudelijke My].
36040: REPELIUS, JOHANNES GYSBERTUS, UIT WASSENAAR - Theses medicae inaugurales ... Leiden M. Cyfveer 1801
2128: REPERTORIUM - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin e.a. Leiden [1863], 398 p. Met: Supplement... tot op 1870. Leiden 1872, 271 p. 2 dln.
36348: REPHUNIO [REPHUN], JOHANN HENRICO, UIT LANGENREICHENBACH; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS C. - Hesychio Milesio illustri locum inter Christianos multis dubium Wittenberg Gerdes 1716
32399: RESPONSUM - Responsum facultatis juridicae Gissensis In Sachen Verwittibter von Herresen gebohrnen von Schellard modo Frey-Herrn von Sturmfeder contra Herrn Grafen von Leiningen-Hartenburg und Ort Emichsburg Giesen s.n. ca. 1739
23748: RESTAUT, P. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise, nouvelle ed. Amsterdam, A.v. Harreveld Soetens, 1786, 46 + 618 + 8 pag. Original boards. Illustrated with a frontespice.
17880: RETHAAN, ANNA; ANNA MARIA VINCENTIUS - Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan en juffrouwe Anna Maria Vincentius. Middelburg, Michiel Schryver, 1730.
61058: REUIS, FERDINAND II - Patent of nobility donated by Roman German Emperor Ferdinand II (1578-1637) to Andreas Reuis [Reuisen or Reuisz, Reuiss] for his services during the Thirty Year War.
5446: REUME, A. DE - Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel 1847, 119 p., geïll. (o.a. gelithografeerd portret van Mathieu Elsevier), geb. samen met A. de Reume, Biographie Belge, Notice sur M.B.J.F.C. Gijseleers-Thijs, Brussel/Leipzig 1849, 8 p.
40416: REURICH, L., - Hans Vonk. Een dirigentenleven, Bussum, Thoth, 2006, 192 pag., geb., geïll., met CD, als nieuw.
36404: REUSSEN, JOHANN HERMANN, UIT HARDERODENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH - Diatriben historicam C. Julii Caesaris adversus Ariovistum regem aliosque Germanos gesta bella explicantem Halle Henckel 1710
39908: REUVENS, L. A. - Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der Waaldijken van de polderdistricten in Gelderland, Arnhem 1872, folio. Hierbij: Idem, Rijndijken, samen deel I en II, gebonden.
57614: REVEILLE PARISE, J.H., - Hygiene oculaire ou conseils aus personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilite, 2e ed., Paris, 1823, 135 p.
58552: REVIUS, J., - Het magnetisme. Proeve hoe ieder het magnetisme als geneesmiddel op zijne huisgenooten en anderen weldadig kan toepassen, ´s-Gravenhage 1862.
28458: REVIUS, J - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 6 ( 1619-1640 ). Uit het latijn vertaald en toegelicht door A.W.A.M. Bude e.a., Hiversum 1998, 175 pag., geb., geïll.
2152: RÉVOCATION - La Révocation de l'Édit de Nantes. et les Provinces-Unies, 1685. Colloque international du tricentenaire Leyde Avril 1-3 1985. Amsterdam-Maarssen 1986, 224 p.
35426: REYGER, ARNOLDUS ; KIRCHNER, HERMANNUS (2) ; ZUR NEDDEN, JOHANN (3); PRAESES: GRUNING, WOLFGANG - Quaestio perpulcha utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio dedecoret, aut obfuscet generis nobilitatem? In Academia Erphordiensi publicè proposita ... et in Academia Ienensi publicè itidem repetita à Arnoldo Reyger [met: 2] Oratio de Ducibs, principibus, comitibus, atque Equitibus, nobilibus Germaniæ [en met: 3] Disputatio de nobilitate, ex multiscii Andr. Tiraquelli comment. Speyer Johann Taschner 1610
36146: REYHER, SAMUEL - Dissertatio juridico-historica de crucifixi Jesu titulis, puniendorum superdictionibus nec non exaltationis hora Kiel J. Reumann 1694
42308: G. VAN REYN; WESTRHEENE, T. VAN E.A. - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Rotterdam / Leiden, v. Gogh / Sythoff, 1855.
17881: REYNAERT - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat. Wolffenbüttel, Freytag, 1711.
34523: REYNEN, RYN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philologico-critica de asiarchis Utrecht Broedelet 1753
2158: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. 144 kwartierstaten, titelblad + register, in omslag.
2156: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891. Geb., 355 p., met 13 platen met gekleurde familiewapens.
4188: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Généalogie de l'ancienne et noble famille de Milly. Z.p. z.j., [1907], 12 p.
34176: RHEMEN, FREDERICUS AUGUSTUS, UIT GELDERLAND - Dispuatio academica inauguralis de crimine infanticidii ex principiis juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1833
33268: RHIJN, CORNELIS HENRICUS, UIT DELFT - De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1875
42517: RHIJN, L.J. VAN - Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending. Rotterdam, Wijt, 1851.
33616: RHODE, HENRICUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de territoriis statuum imperii eorumque conservatione [...] Groningen Hajo Spandaw 1740
31983: RHOER, JACOBUS DE; GOCKINGA, RENEKE; GRATAMA, SIBRAND, RESP. UIT GRONINGEN, GRONINGEN EN HARLINGEN - Disceptatio historica, de temporis divisione, et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi olim sunt Batavi [...] Groningen Th. Spoormaker 1806
32777: RHOER, JACOBUS DE; GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN - Exercitatio historica de locis, in urbe Groninga iuri dicundo et reipublicae administrandae olim dicatis [...] Groningen Th. Spoormaker 1807
34566: RHOER, JACOBI DE - Laudatio funebris in obitum [...] Edzardi Regneri Alberda Groningen Spandaw 1775
34914: RHOER, CORN. WILH. DE, UIT DEVENTER - Specimen historico juridicum inaugurale de poena, ad filios et propinquos rei non extendenda [...] Groningen Th. Spoormaker 1773
37188: RIAZ, Y. DE - Le livre des couteaux, Lausanne 1978, 170 pag., hardback, ill., with dustwrapper.
52517: RIBBIUS, H.C. - Johanna van Beek, wonderdadig gered uit den watersnood. 2e druk, Tiel, v. Wermeskerken, 1861.
33576: RIBBIUS, HENRICUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale de judice innocentis patrono [...] Leiden Henricus Mostert 1792
35428: RICCIUS, CHRISTOPHORUS - Oratio de controversa illa juris controversia an personarum respectus in poenis irrogandis habendus [...] [Greifswald] Augustin Ferber 1612
15797: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York-Londen-Toronto: John Lane, 1914.
27798: RICHTER, B. - Bernhard Richter Fahnenfabrik, Köln a. Rh., katalog 192, saison 1912, 116 pag., geïll. ( leicht beschädigt.)
17888: RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JAN CHRISTIAAN KINDERMANN (VERT.) - Zie opwaarts, om en in u! of Gedachten en opmerkingen van Jean Paul. Groningen, W. van Boekeren, 1846
17885: RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding van mr. J.A. Weiland. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1837. [2 delen]
35550: RICHTERUS, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT STRAUCHENS. MISN.; PRAESES: LEHMANN, DAVID THEODOSIUS - De numis sepulchralibus disputatione historica [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1709
23848: RIDDER, A. DE - De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien regime, Antwerpen 1924, 83 pag.( Zonder omslag).
41738: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
32937: RIDDERBOS, S., UIT BEDUM - De philologie aan de Leidsche universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan. Academisch proefschrift [...] Leiden D. Donner 1906
36514: RIDDERBOS, NIC. H. - Psalmen en cultus Kampen Kok 1950
33736: RIEBEECK, GERHARDUS CORNELIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis exhibens materiam fictionum juris ex jure personarum [...] Leiden Balduinus van der Aa 1742
26960: RIECHMANN, H - Die Familien der Kirchengemeinde Hartum 1661-1760, Minden 1981, 406 pag.
61221: RIEDEL, GOTTFRIED FRIEDRICH (1724-1784) - Vue d'une Parthie de Dresde (mirrored)
17892: RIEDWALD, MAX VON; WILHELMUS NICOLAAS PEYPERS [PS. W. VAN DEN HEUVEL] (VERT.) - 1855. Geschiedkundige roman. Vertaald uit het Duits. Hilversum, P.M. van Cleef Jz, [1857]. [3 delen]
33290: RIEHM, JOHANNES CAROLUS, UIT HORNBACH - Dissertatio critico-theologica inauguralis, de fontibus actuum apostolicorum [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
23030: RIEL, LEIDEN, KALLIGRAFIE - Kalligrafie van Albertus Riel, Leiden 1798. Zestien verschillende brieven. De brieven waarschijnlijk gefingeerd qua tekst, folio, 16 p (gevlekt).
25112: RIEMER, JACOB DE - Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...).
25092: RIEMER, JACOB DE - Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...).
31827: RIENSTRA, BERNARDUS, UIT SNEEK - Disputatio historico-theologica, de fontibus, ex quibus historiae ecclesiasticae opus hausit Eusebius Pamphili Utrecht Paddenburg & Co. 1833
35684: RIENSTRA, BEREND, UIT VEERE - Verandering der urine .... Utrecht Stoomdrukkerij 1888
60724: RIEPENHAUSEN, ERNST LUDWIG (1765-1840) AFTER HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - Simon Lord Lovat
56962: RIET, W. VAN; - Vier eeuwen Het geslacht Van Riet, Schoorl 2002, 424 pag., geb., geïll.
23018: RIETSTAP, PIMODAN - Brief van Rarécourt Pimodan, d.d. Parijs 1895, aan een samensteller (of uitgever) van een nieuwe editie van het Armorial Général (wellicht Rolland?), o.a. betreffende de dood van J.B. Rietstap, manuscript, 4 p.
2170: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Derde, door C. Pama `geheel omgewerkte en herziene uitgaaf'. Leiden 1943. Geb., geïll., 343 p.
2178: RIETSTAP, J.B. - Armorial Général, précédé d'un dictionnaire des termes du blason. 2 dln. Facsimilé-reprint, Londen 1965.
2168: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practyk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz. Gouda 1857. Geïll., 522 p.
31765: RIETSTAP, THEODORE MARIE THEOPHILE, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1870
51232: RIEU, W.N. DU (INL.), - Register van academische dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands , Leiden Brill, 1866, 4+104 pag.
34172: RIEU JR., PAULUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio oeconomico-politica de moneta [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
2254: RIJCKEVORSEL, T.C.M.H. VAN - Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam 1570-1887. Amsterdam 1887. Geb., geïll., 226 p.
17995: RIJK, FRANS (VERT.); PIERRE CORNEILLE - Rodogune, prinsesse der Parthen. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
35288: RIJKE, PETRI LEONARDI, UIT HEMMEN - Responsio ad quaestionem mathematicam [....] 1832
36660: RIJKE, ALPHONSUS JACOBUS BERNARDUS, UIT BOKSMEER - Het compromis en het pactum de compromittendo 's-Hertogenbosch Robijns 1883
58764: RIJKENS, R.G., - Praktische handleiding voor kunstmatige lichaams-oefeningen ten dienste van huisgezinnen en (.....) onderwijs en opvoeding, Groningen, Oomkens, 1843, 48+339 pag.
56440: RIJKENS, R.G., - Gymnastie, Amsterdam 1855, 52 pag., geb.
25240: RIJN, G. VAN - Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, 11 delen, Amsterdam, Fred. Muller, 1895-1933, ca. 4000 pag. Gebonden in half marokijnen banden en de laatste twee delen (10 en 11) in karton. Gezocht standaardwerk, gedrukt in kleine oplage. Exlibris mr. A.P. van Stolk. Deel XI is het register op het gehele werk.
6338: RIJN, W.A. VAN - Van Hangest d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 3 p.
31498: RIJN, G. V. - Godsdienstige tweespalt tusschen de patriottische vluchtelingen te St. Omer, Rotterdam 1892, 31 pag.
39052: RIJN, G. VAN - De Librye. Curiosa, rariora. Nrs. 1 ( 1887 ) t/m 10 ( 1889 ), 80 pag., Gebonden met: De Rotterdamse Librye, letterkunde, boekenkennis, nrs 1 en 2 ( 1890 ) , 16 pag.
27778: RIJSWIJCK, A. V. E.A. (RED.) - Historische opstellen over Roermond en omgeving, Roermond 1951, 491 pag., geïll., geb. in linnen band met goud opdruk.
23184: RIJSWIJK, JOHANNES HUIJGENS - Geaquarelleerde tekening van de gedenkzuil voor de Vrede van Rijswijk, door Johs Huijgens, 32x24 cm.
33794: RIKKINGA, JOHANNES VAN, UIT EMBDEN - Disputatio juridica inauguralis de ratihabitionis paternae in nuptiis efficacia [...] Groningen Johannes van Velsen 1724
25310: RIMMEL, E. - The book of perfumes, 2nd ed. ,London 1865, 20 +266 pag, hardback, illustrated. Good copy. With dedication by the author.
35340: RINDSKOPFF, M. J. - Prent op de promotie van Mr M.J. Rindskopff, naar een tekening van L. Lowenstamm. Leiden Somerwil 1872
19626: RINGELING, J.H.A. - Kroniek van Mr. Anthoni Claasz Ringeling en zijn nazaten op Marken, in Waterland en West-Indië.
59399: RIPPE, ROTTERDAM, DIEPENVEEN. - Twee kwitanties van J. Rippe, zijden- en wollenstoffen, fluweelen en katoenen nouveauté's voor confectiefabriek Alcode (A.C. Diepenveen) te Amsterdam, , 1933 (2 stukken). M14692
55926: RIS LAMBERS, J.A.P., - Ruime dankstof, leerrede uitgesproken door J.A.P. Ris Lambers, predikant Herv. Gem. Barneveld, na zijne herstelling uit ernstige krankheid, Barneveld 1897, 16 pag.
55936: RIS LAMBERS, J.A.P., - Drietal gelegenheidsleerredenen ten voordeele der diakonie armen van de gemeente Eijerland op Texel, Utrecht, Kemink 1860.
5260: RITSEMA, P.J. - Het geslacht Bol, Scheveningen 1965, 38 + 3 + 5 p., gestencild en getypt.
35508: RITTERUS, PAULUS PHILIPPUS, UIT CREILSHEMENSIS FRANCUS; PRAESES: MODELIUS, JOHANN GEORG - De aera Hispanica [...] Wittenberg Christian Kreusig 1701
36648: RIVE, GOSWIN JOSEF, UIT AMSTERDAM - Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de republiek der Ver. Nederlanden en het koningrijk Pruissen ..... Amsterdam Spin 1873
17893: RIVIER, SIMON - De Spanjaard buiten Rotterdam, verjaagd door de burgerlyke heldendaaden. Treurspel. Rotterdam, Pieter van Dyk, 1780.
32443: RIVINUS, JOHANN FLORENS - Programmata ex vario iure : quibus munus publice iura docendi auspicatus, solennes in iure promotiones ut procancellarius indixit, et ad disputationes suas publicas pandectarum invitat [...] Leipzig Langenheim 1735
59357: RK-KERK, VAN SANTEN, VAN BUUL, UTRECHT, PIUS IX, WOESTENBERG. - BRIEF van de hoogwaardige heeren Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht en Henricus Johannes van Buul, bisschop van Haarlem aan Z.H. Paus Pius IX over den apostolischen brief "Ex qua die" van 4 maart 1853. Utrecht, J.A. Woestenberg, 1853. [24 p. genaaid, origineel omslag].
2192: ROARDA, R.S. - Nammen ùt de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1747. 3 dln. Leeuwarden 1957-1959; 46, 85, 80 p.
33810: ROBERS, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de dignitate et jure advocatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1707
30718: ROBERTS- JONES, PH. ( INL.) - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventariscatalogus van de oude schilderkunst, Brussel 1984, 471 pag., geb., geïll.
34174: ROBERTS, DOEDENS, UIT DEMERARY - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus secundum jus Romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
24882: ROBERTSON, W. - L'Histoire de l'Amerique. Translated from the English. Maastricht, Dufour & Roux, 1780.
23806: ROBERTSON, WILLIAM - L'histoire de regne de l'empereur Charles Quint. 6 volumes, Paris 1770-1771, ca. 3000 pag., half leather. Good copy.
47956: ROBERTSON, W., - Recherches historiques sur la connoissance que les anciens avoient de L'Inde et sur les progres du commerce avec cette partie du monde avant la decouverte du passage par le Cap de Bonne Esperance, 2 delen in 1 band, Amsterdam, Changuion, 1792, 32+253+231 pag.
30984: ROBERTZ, H. E.A. - Nederlandse en Duitse voorouders. Nieuwegein 1989, ca. 280 pag., geb., geïll.
37662: ROBIDA, A. - Mesdames Nos Aïeules, dix siècles d'élégance, Paris [1893], 254 pag., half linnen (ex bibliotheek exemplaar met stempel).
50660: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - Geschenk Neerlands jufferschap aangeboden, Amsterdam, Tielkemeijer, z.j., (6)+231 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met staalgravures door P. Velijn.
34200: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA, UIT AMSTERDAM - Positiones philosophico-juridicae inaugurales [...] Leiden H.W.Hazenberg jr. 1811
50870: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - Nederlandsche kleederdragten; een geschenk voor knapen en meisjes. Gouda, G.B. van Goor, [1840?].
56044: ROBINSON, H.P., - La photographie en plein air. Comment le photographe devient un artiste, premiere partie, Paris, Gauthier- Villars, 1886, 61 pag.
15804: ROCHE, CHARLES E. - Things seen in Holland. Londen: Seeley and Co., 1910.
23856: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne, nr. 68, 2e serie, 16-10-1875. Brussel, 1875, 64 pag., original red covers.
60848: ROCHUSSEN, CHARLES (1814-1894) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
33147: ROCHUSSEN, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuris gentium inauguralis de occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1857
34180: ROCHUSSEN, JANUS GUSTAVUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de causis cur in nonnullis capitibus praecipuis differat codex civilis Indo-Neerlandicus a codice civili nostro [...] Utrecht C. Bielevelt 1853
54943: ROD, AIME VAN [PSEUDONIEM VOOR?] - (La) Pension Whip. Paris, Librairie Artistique, [1929].
23020: RODENBURG - Drie stukjes beschilderd glas, elk 18x11 cm, met over de drie ruitjes de tekst erop geschilderd: "J.J. Rodenburg, Hoogheemraad". 19e-eeuws?
40466: RODERMOND, JANNY, - Koen van Velsen architect, Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
36374: ROEBERUS (ROEBER), JOHANNES, UIT ILEBURG; PRAESES: FRENZEL, SIMON F. - De juramento imperantis Wittenberg J. Haken 1667
2198: ROEBROECK, E.J.M.G. - Het land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820. (Diss.) Assen 1967. Geïll., 409 p.
35820: ROEBROECK, MATHEUS HUBERTUS MARIA, UIT HEERLEN - Het ganglion supremum ...... Utrecht Van Boekhoven 1895
17899: ROELANDT, HENDRIK - Biron, treurspel. Den laetsten druck, van veele misslagen en aenstootlijkheden gesuivert. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
2202: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p.
22760: ROELFSEMA - “Nog iets over gas, electrisch licht en gemeentebelangen”, brochure ondertekend H. Roelfsema, gedrukt, 4 p.
31829: ROELL, CAROLUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens, animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de transactione [...] Utrecht N. van der Monde 1827
6216: RÖELL, H.H. - Het geslacht Vethake (eigenlijk Vethacke), extract, 9 p.
4956: RÖELL, H.H. - Het geslacht De Vos van Steenwijk. 's-Gravenhage 1904, 20 p.
2204: ROELOFFS, A. - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. (Diss.) Leiden 1884, 144 p.
32175: ROELOFFS VALK, FREDERIK LODEWIJK ANNE, UIT NIEUWER-AMSTEL - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1897
32751: ROELOFFS, AREND, UIT APELDOORN - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
22932: ROEMENIE, TERSCHAK, WOELDERS - Stukken betr. mej. Ricarda Terschak, Strada Patriotilor te Sibiu (Hermannstadt) in Roemenië, ca. 1970 verbonden aan het Museum Bruckenthal aldaar.
60752: ROEMER, J. - Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, in de jare 1830 en 1831.
41972: ROEMER, J - De oude Leidsche patroon of derden octobers banket, gedrukt in 1630 en nu opnieuw uitgegeven, Leiden 1833, 43 pag., ing., orig. papieren omslag.
16594: ROERMOND - Gids voor Roermond en omstreken. Uitg. V.V.V. “Roermonds Belang”, Roermond, [ca. 1920?], 48 p.
31647: ROES, STEPHANUS THEODORUS JOHANNES, UIT HETEREN - Eenige opmerkingen over en naar aanleiding van artikel 1 der wet op het notarisambt. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1879
14772: ROESSEL, NOL VAN - Geschiedenis van een klokkengietersgeslacht. Een verhaal bij kwartierstaten.
38046: ROESSING VAN ITERSON, G - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch Staatsbestuur, Leiden , v. Doesburg 1897, 315 pag., papier omslag.
53992: ROESSINGH VAN ITERSON, G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
31637: ROEST, WILLEM ADRIAAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
52445: ROEVER, N. DE EN G.J. DOZY - Het leven van onze voorouders. 6 delen, Amsterdam, 1893-1906.
32543: ROEVER AZ., NICOLAAS DE, UIT AMSTERDAM - De Amsterdamsche weeskamer. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Roever-Kröber-Bakels 1878
35370: ROGAAR, PETRUS JOSEPHUS - Prent voor de promotie van Mr P.J. Rogaar Amsterdam M.J. Portielje 1933
2214: ROGERS, H.C.B. - The pagant of heraldry. An explanation of its principles & its uses today. Londen 1955. Geb., geïll., 205 p.
3416: ROGGE, J. - Samuel Pieter van Eeghen, een levensschets. [Amsterdam 1950], 60 p., geb., geïll. Met losse `stamboom'.
38826: ROGGE, H.C. - Casper Janszoon Coolhaes, de voorloper van Arminius en der Remonstranten, 2 delen, Amsterdam 1865, 255 + 240 + 19 pag., origineel karton, rug los.
38952: ROGGE, H.C. E.A. - Catalogus van de bibliotheek der Remonstrantsch- Gereformeerde gemeente te Rotterdam, 's- Gravenhage 1893, 13 + 365 pag., ingenaaid ( los ).
43007: ROGGE, C. - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Allart, 1796.
4554: ROGGE, J. - Het geslacht Rogge te Zaandam. Drie eeuwen familiegeschiedenis tegen den achtergrond van nering en bedrijf. Koog a.d. Zaan 1948, 200 p., geb., geïll.
60918: ROGHMAN, GEERTRUYD (1625-1651) AFTER ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Sloter Kerk [set title: 'Plaisante Lantschappen...etc. Na 't Leven geteekent door Roelant Rogman...]
60954: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) REWORKED BY NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53) - View in the Wood of The Hague (set title: Six Views in the Wood of The Hague)
62070: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Amyden
62066: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) AND JONGHE, CLEMENT DE (1624-1677) - Buyten Naerden
62068: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - in Maerseveen
60962: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Buyten Haerlem [set title: Eight landscapes with views in various provinces]
62072: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - The waterfall
32759: ROIJEN, S.J. VAN, UIT DRENTHE - Specimen juridicum de crimine perjurii [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1818
33063: ROIJEN, ADRIANUS JOANNES VAN, UIT KATWIJK A/D RIJN - Dissertatio iuridica inauguralis, de domicilii, cum ex iure veteri, tum ex iure hodierno, ratione et iure [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
7942: ROLAND - Jubiläumsschrift 1902-1912, I. und II. Band.
53995: RÖLING, B.V.A. - De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers, 's Gravenhage, 1933. [dissertatie].
27926: ROLLER, D.H.D. - The magnete of William Gilbert, Amsterdam 1959, 196 pag., geb., geïll.
6819: ANONIEM (VERT.); M. ROLLER - [De dichter en zijn huisgezin. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 11e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1803.]
30730: ROLLER, F. - Technik der radirung. Eine anleitung zum radiren und aetzen auf kupfer, Wien 1888, 133 pag., bedrukt papieren omslag, los.
36645: ROLLIN COUQUERQUE, LOUIS MARIE , UIT DELFT - Tweeerlei dogma Den Haag Mouton 1893
57024: ROLLS, VERNON; - Rolls heraldry. Notes by Vernon Rolls 2002. Rolls Records nr. 2 Oxford 2002. Ingenaaid, 11 pag. tekst en 10 platen
31923: ROMBACH, JAN, UIT HAARLEM - Opmerkingen over rechtswetenschap en logica. Proefschrift [...] Deventer / Antwerpen Ae.E. Kluwer 1963
3516: ROMBACH, J.H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu/Fontein Verschuir/Van der Feen de Lille 1664-1955, Alkmaar 1992, 286 p., geb., geïll.
34502: ROMBACH, JAN JACOB CORNELIS ANTONIE, UIT SINTANG - De loslating van de normaal gelegen placenta tijdens de zwangerschap Leiden IJdo 1894
38080: ROMBOUTS, HANS - Een beer die nog een varkentje had te wassen, Driehuis, Augustijn pers 2001, ( 8 ) pag.
58398: ROMBURG, C.G.M. V., E.A., - Tresor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-vereeniging, deel 26-50, 's-Gravenhage 1957, 829 pag., geb.
31645: ROMEIJN, PETRUS, UIT ZEVENHUIJZEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens loca nonnulla ex Plauti comoediis [...] Deventer J. de Lange 1836
2222: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Alleen het hoofddeel, zonder het Supplement.
2226: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. 2 dln. Leiden 1854. Geïll., 680, 281 p.
31657: RÖMER, HENRICUS GABRIËL, UIT UTRECHT - Dissertatio historico antiquaria de consulum Romanorum auctoritate libera republica [...] Utrecht Kemink & Zoon 1841
34160: RÖMER, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen historicum juris publici Romani de defensoribus plebis seu civitatium [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
35058: RÖMER, JOHAN WILLEM EVERHARD, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de lege aquilia Utrecht Van Paddenburg en Van Yzerworst 1806
41854: ROMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voorm. graafschappen van Holland en Zeeland Deel I (van 2), Leiden 1854, 680 pag., orig. karton (rug los).
36738: ROMIJN, JAAP ( INL.) - [ Catalogus Sotheby veiling keramiek NV De Porceleyne Fles te Delft ], Amsterdam 1977, 164 pag., geïll.
34722: ROMOND, JOHAN LAMBERTUS VAN, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis de senatus-consultum vellejanum Utrecht Van Megen 1735
32269: ROMONDT, CORNELIUS ADRIANUS NESTOR VAN, UIT UTRECHT - Iets over electriciteit naar aanleiding van eenige in de chirurgische kliniek en polikliniek waargenomen gevallen [...] Utrecht H.H. van Romondt 1872
57370: ROMPELMAN JANSZ., H.; - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve, Amsterdam, Martin, 1829.
31653: ROMUNDE, FRANCISCUS LAURENTIUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo acquirendae hereditatis [...] Deventer J. de Lange 1841
17903: RONDEAU, S. E.A. - Aan mijne landgenooten. [z.p.], [z.n.], [1830]. Het vaandel. Krijgslied. [z.p.], [z.n.], 1831.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

5/9