Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49902: KUYPER, J. - Zutphen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49898: KUYPER, J. - Wijlre (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49896: KUYPER, J. - Eemnes (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49897: KUYPER, J. - Ittervoort (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
19248: KWAKENBERG, R.J. - Historie van stad en lande, afl. 1 t/m 5 (pp. 1 - 160).
4078: KWARTIEREN - Kwartieren Pieter Loopuyt, geb. Oosterbeek 1859, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
4430: KWARTIEREN - Kwartieren B.J. Pielat van Bulderen, geb. Schiedam 1755, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
4708: KWARTIEREN - 64 kwartieren van A.C., H.Ph., G.Th.A. en R. baron Snouckaert van Schauburg. Een blad plano, 62x110 cm.
5826: KWARTIERSTAAT - Kwartierstaat mr. Meyndert Merens (1622-1681) gehuwd met Brigitta de Groot, tekening, groot blad plano
19518: KWARTIERSTATENBOEK - Kwartierstatenboek 2000. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het jaar 2000. Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
2850: ZEEUWS KWARTIERSTATENBOEK - Zeeuws kwartierstatenboek. Deel 1 t/m 5. Kapelle 1981-1996, prijs per deel:
8703: KWEEKSCHOOL - Kweekschool des vernufts, behelzende verscheiden ernstige, boertige, satyrike en leerzame stoffen, in rym en onrym, door het genootschap Non ut voluimus, sed ut potuimus. Rotterdam, Abraham Bothall, 1763. [1 van 2 delen]
33242: KYMMELL, JANUS TIEMEN, UIT SMILDE - Specimen juridicum inaugurale, continens observationes ninnullas ad locum juris patrii hodierni de actis status civilis [...] Groningen J.B. Wolters 1841
33244: KYMMELL, COENRADUS GUALTERUS ELLENTS, UIT RODEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure reali eiusque ambitu latius patente quam vulgo putatur [...] Groningen J.J. Homkes 1820
33722: KYMMELL, JAN WILMSONN, UIT HAVELTE - Dissertatio inauguralis juridica, exhibens observationes quasdam miscellaneas, ex jure naturali, atque civili [...] Groningen Jacobus Dikema 1782
23152: LAAN, VAN DER; BENDT, BLOM, BENTINK, WATWEIDE - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met ca. 20 losse blaadjes met versjes en tekeningen, daterend uit de jaren 1836-1845, van Maria (Mietje) van der Laan.
7994: LAAN, P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
38334: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, 's- Gravenhage 1950, 332 pag., geb., met stofomslag.
47208: LAAN, R., - Wessanen's Koninglijke Fabrieken, eertijds Wessanen & Laan, Wormerveer, 1765-1940, Wormerveer 1940, 140 pag.
34417: LAAR, ADOLF ROBBERT VAN DE, UIT GENDRINGEN - Landnationalisatie. Beoordeling van de voor- en tegen Landnationalisatie aangevoerde gronden Utrecht de Kruyff 1895
58424: LAARHOVEN, J.C.T.M. VAN (RED.), - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid 1871-1948, Zutphen 1982, 64 pag., geïll.
1552: LAARS, T. VAN DER - Oranje-kalender voor het jaar onzes heeren 1898, uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Amsterdam: J.L. Beijers en J. Funke, [1897]. 16 p., los, met gaatjes voor touwtjes.
58951: LAARS, T. VAN DER, - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Chromolithografie, 50x35cm.
4280: LAARS, T. VAN DER - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Groot blad, kleur.
4082: LABAND, P. - Les droits de la maison ducale et princière de Looz et Corswarem, à la succession au Fidéicommis Princier de Rheina-Wolbeck. Brussel 1912, 81 p., met tabel.
57062: LACANTIUS, L. CAELIUS FIRMIANUS; - Divinarum Institutionum [17e eeuw].
1558: LACEULLE-VAN DE KERK, H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600. 's-Gravenhage 1951. Geïll., 443 p.
32237: LAER, RUTGERUS JANUS TOE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad locum codicis civilis de emtione venditione [...] [Amsterdam] [A. Zweesaardt] 1828
33558: LAER, LEOPOLDUS HERMANUS VAN DE, UIT HERK - Dissertatio medica inauguralis de pleuritide vera [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1817
34462: LAER, HENRI ETIENNE TOE - Vergelijking tusschen de wetsbepalingen omtrent het notaris-ambt Amsterdam Fred. Muller 1856
35014: LAER, ABRAHAMUS VAN, UIT ZWOLLE - Quaestiones juris inaugurales Groningen R.J. Schierbeek 1863
25046: LAFITEAU, J.F. - De zeden der wilden van Amerika,
7462: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST LAFONTAINE - De toets der trouw, of De dwaalingen. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Willem Holtrop, 1806.
52929: CHAVEAU-LAGARDE - Rechtsgeleerd advijs in de zaak van den heer Menu, associé van een Fransch kantoor binnen Amsterdam gevestigd, met betrekking tot de mishandelingen welke hij op den 8sten Januarij 1822 binnen Amsterdam, van de heeren Tomasachi, Van Hemert en Van Swinden heeft moeten ondergaan, door den ridder Chaveau-Lagarde, advocaat voor den Raad des Konings en voor het Hof van Cassatie, verdediger van wijlen Maria Antoinetta, koningin van Frankrijk. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
23932: LAGE DE CHAILLOU, BARON DE, A.O. - Noveau traité des Chasses à courre et à tir, vol. I, chasses a tir, Paris, n.y., 478 pag., blue linen, illustrated.
32423: LÄGER, JOHANNES DIEDERICH - De iure connagii [...] Vom Recht der Jungferschafft [...] Jena Bernh. Heller 1747
60949: LAIRESSE, G. DE; J.J. VAN DEN AVEELE - De LXIIII Geslacht Wapenen van de Prins van Oraenjen etc. en de Wapenen der 7 Vereenigde Nederlanden met hare Steden etc.
43128: LAIRESSE, GERARD DE - Les principes du dessein ou methode courte et facile pour aprendre cet art en peu de tems. Amsterdam, M.CH. le Cene, 1729.
50931: LALLEMAND, CHARLES - Tunis et ses environs, texte et dessins d'apres nature. Nouvelle edition. Paris, Quantin, 1892.
47330: LALLEMAND, - Nouveau plan de Paris ou guide des etrangers. Paris, Lallemand, rue Serpente 35 [1862], grote uitvouwbare kaart in rood omslag.
35074: LAMAISON, JOANNES LAURENTIUS MICHAEL CORNELIUS, UIT HEENVLIET - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaedam de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1839
34282: LAMAN TRIP, WILHELMUS, UIT HOOGEZAND - Specimen juridicum inaugurale de hereditatisd divisione, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
47536: LAMANT, H., - La maison de Damas, ducs et pairs de France, z.pl., 1977, 353 pag., geïll.
47582: LAMARTINE, A. DE, - Histoire de la Turquie, volume I t/m IV, Paris 1855, 378+427+412+405 pag.
33630: LAMBERGEN, TIBERIUS ANTONIUS - Oratio inauguralis exhibens encomia botanices ejusque in re medica utilitatem singularem [...] Groningen Nicolaus Jacobus Crans 1754
24724: LAMBERT, ANNE-THÉRÈSE DE MARGUENAT DE COURCELLES, MARQUISE DE - Oeuvres. Rassemblées pour la premières fois. On y a joint diverses pièces qui n’ont point encore paru, avec un abrégé de sa vie. Amsterdam, au dépens de la Compagnie, 1747.
32197: LAMERS, G.H. - Wat al en niet anders werd. Groningen J.B. Wolters 1899
32287: LAMERS, G.H. - Het probleem des lijdens. Woord gesproken ter gedachtenis van prof. dr. H.G. Kleyn (7 november 1859 - 11 juli 1896) 1896
32567: LAMERS, G.H. - De godsdienst als voorwerp van wijsgeerig onderzoek. Groningen P. Noordhoff 1883
32425: LAMM, JOHANN GEORG - Tractatio de bonis alienatis cameralibus, praesertim emtitiis ac in feudum concessis [...] Weimar H. Hoffmann 1753
32131: LAMMERS VAN TOORENBURG, HENDRIK CORNELIS, UIT MEESTER CORNELIS (JAVA) - Iets over bedreigingen. [...] Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
34248: LAMSWEERDE, JOSEPHUS J.G.F. VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de seditione ac tumultu, secundum principia juris Romani [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
15490: LANCEL, J.P. - De kleine reiziger door ons vaderland, en onzer buitenlandsche bezittingen. Leiden: Noothoven van Goor, [ca. 1870].
56502: LAND, J.P.N., - The principles of Hebrew Grammar. Translated from the Dutch by R. Lane Poole, London 1876.
31967: LAND, JOANNES PETRUS NICOLAUS, UIT DELFT - Disputatio de carmine Jacobi Gen. XLIX [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1857
33664: LAND, J.P.N. - De hoofdstad zetel van hooger onderwijs. Feestrede bij het 240jarig bestaan van het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
35156: LAND, J.P.N. - Feestrede bij het 240-jarig bestaan van het Athenaeum Illustre 1872
36542: LAND, N.K.F. - Ons moderne privaatrecht, redevoering ..... Haarlem Bohn 1887
43842: LAND, J.P.N., - Het luitboek van Thysius beschreven en toegelicht. Repertoire d'un Luthiste Hollandais vers les premieres annees du 17e siecle, Amsterdam, F. Muller, 1889.
32213: LANDE, JACOBUS FREDERICUS VAN DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de molendinis aquam in vicina praedia derivantibus iuste prohibendis [...] Groningen J.J. Homkes 1812
28906: LANDON, C.P. - Vies et oeuvres des peintres les plus celebres de toutes les ecoles... 2 volumes, Paris 1809: Oeuvre du Poussin.
58614: LANDRE, T., - De groote bedrijven in Nederland. Het bierbouw bedrijf, met een voorwoord van Dr. H.P. Heineken, Amsterdam 1926, 139 pag., geïll., geb.
60968: LANDRY, DENIS (1666-1713) [?] - The Annunciation
32129: LANDRY, SAMUEL FRANCISCUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Dissertatio juridica inauguralis, de querela infficiosae donationis ejusque effectu [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
57442: LANDTSHEER, G.J. DE (NED. VERSIE) / G.E. FERRARI; - Het brevarium Grimani. Een reproduktie van het verluchte handschrift uit de verzameling van de Sint-Marcusbibliotheek te Venetie, Brussel 1977,.
8171: LANDWEHR, J. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Splendid Ceremonies. State entries and royal funerals in the Low Countries 1515 - 1791. A bibliography. Nieuwkoop en Leiden 1971, geb., geïll.
57110: LANDWEHR, J., - Emblem and fable books printed in the low countries 1542-1813, a bibliography, 3rd. revised edition, Utrecht, 1988, 444 pag., geb.
15492: LANE, MRS. JOHN - Kitwyk. Londen-New York: John Lane, 1903.
17045: LANG, A. - Books an Bookmen. A new edition. London/ New York: Longmans, Green, & Co,. 1892.
19294: LANGEDIJK, H. - Stamboom van de familie Lange(n)dijk 1750-1974.
35202: LANGEMEIJER, GERARD HENRI, UIT AMSTERDAM - Premeditatie Leiden Somerwil 1882
8735: LANGENDIJK, PIETER (VERT.); FRANÇOIS MICHEL CHRÉTIEN DESCHAMPS - Julius Cezar en Kato. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1720
54488: LANGENHUIJSEN, A.P. VAN - Memorie ingediend aan de Tweede Kamer der Staten Generaal ter bestrijding der wet van 10 april 1815, van het besluit van 20 april 1815 en der wet van 6 maart 1818. Met de stukken, betrekkelyk de vervolging, welke uit krachte der voornoemde wetten tegen den zelven is ingesteld, en waarvan hij bij regterlijk vonnis, is ontheven. Gravenhage, Gebr. Langenhuijsen, 1827.
43590: LANGERAAD, L.A. V. - De Nederlandsche ambassadekapel te Parijs, 2 delen, 's-Gravenhage 1893, 256+79+192+101+34 pag.
60989: LANGERAK, WILLEM; J. V. HILTROP - Wapen kaart der oude edele en aansienlyke geslachten des Stichts van Utrecht te Zaam Vergadert der Wapenkunde en Opgedragen aan de wel edele en groot-achtbare heeren mrs. Hendrick van Asch van Wyck, en Joseph Elias van der Meulen, regerende burgemeesteren der stad Utrecht.
47140: LANGEVELD, L.A. E.A. / J. VAN HEURN, - Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, Rotterdam 1893, 103 pag., geïll. Gebonden met: J. v. Heurn, De geschiedenis en de beschrijving der Merwetakken beneden Dordrecht, Rotterdam 1893, 232 pag., geïll.
27750: LANGEWIS, L. AND F.A. WAGNER - Decorative art in Indonesian textiles, Amsterdam, C.P.J. v.d. Peet, 1964, 67 pag. + 216 afb. geb., geïll.
36154: LANGIUS, DAVID CHRISTIAN, UIT WITTENBERG; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM - Saxonicae argumentum historiae de Witteberga Saxonum quod ad nomen originemque ac aedem omnium divum ...... Wittenberg Christian Schrodter 1713
60973: LANGLE, F. - Lijkplegtigheid von keizer Napoleon: officiele Beschrijving van de overvoering van deszelfs stoffelijk overschot van het eiland St. Helena naar Parijs en beschrijving van den lijkstoet.
35280: LANKEREN MATTHES, DIDERICI VAN - Commentatio ad quaestionem e mathesi [...] 1836
8746: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONESSE DE - Dichtkundige werken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1780.
8748: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONESSE DE - Nagelaten dichtwerken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1783.
32791: LANSBERGE, JOHANNES GUILIELMUS VAN, UIT SANTA FÉ DE BOGOTA - Dissertatio juridica inauguralis de doli et culpae discrimine servato in codice poenali [...] Leiden D. Noothoven van Goor 1854
32485: LANSCHOT, JOHANNES ALEXANDER VAN, UIT: LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu [...] Leiden Daniel Goedval 1747
47406: LANTSHEER, W.N. E.A., - Museum van moderne kunst te 's-Gravenhage [verslagen 1868 t/m 1887], ca. 16 pag. per aflevering.
58604: DE LARA, - Drie pakhuizen te Amsterdam (Oude Schans 79-81.Bouwtekeningen van de oude toestand en de nieuwe toestand (diverse appartementen).
7776: LART, CH. E. - Huguenot pedigrees
58901: LAST, H.W.; - Willem II. Koning der Nederlanden. Geboren den 6 dec 1792, overleden 17 Maart 1849. Lithografie, 36x27cm, gedrukt en uitgegeven bij Charles van Lier, k. Poten.
60715: LAST, HENDRIK WILHELMUS - Herinnering aan Scheveningen; Souvenir à Schéveningue.
60826: LAST, CAREL CHRISTIAAN ANTONY (1808-1876) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
62646: CAREL CHRISTIAAN ANTONY LAST (1808-1876) - De optogt der studenten te Leijden, op 11 junij 1850. (De optocht der studenten te Leiden op 11 juni 1850).
59380: LASTDRAGER, A.J., - Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813, Amsterdam 1817, 192 pag.
43253: LASTDRAGER, A.J. - Belegering en verdediging des Kasteels van Antwerpen [in 1832]. Amsterdam, Beijerinck, 1846.
59776: LASTMAN, NICOLAES (1585/87-1625) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - MUNDUS VULT DECIPI
53545: LAUER, LEO - De tyrannie van het dagblad De Telegraaf. Amsterdam, Mulder & Co., [1927?].
36208: LAUPITIUS, DAVID, UIT SCHWIDNIC. SILESIO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTIAN - De summo eruditionis fastigio ..... Wittenberg Gerdes 1718
8751: LAURILLARD, ELIZA - Uit de papierentasch. P. Engels, Leiden, 1865.
8753: LAURILLARD, ELIZA - Peper en zout. Honderd rijmpjes. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869.
23860: LAUTS, U.G. - Levensschets van koning Willem II tot aan de inhuldiging, Amsterdam 1849, 8+68 pag., origineel papieren omslag.
60265: J. L. M. LAUWERIKS (JOHANNES LUDOVICUS MATTHEUS / JAN) (1864-1932) - Christus beleedigd, Multatuli hulde en bidprentje
8763: LAVATER, JOHANN CASPAR - Abraham en Izak. Godsdienstig schouwspel. Vertaald uit het Duits. Utrecht en Amsterdam, H. van Emenes en M. Schalekamp, 1777.
42575: LAVATER, J.C. - Over de physiognomie. 4 delen, Amsterdam, Joh. Allart, 1781-1784 (eerste deel in tweede druk).
43108: LAVATER - Le lavater portatif ou precis de l'art de connaitre les hommes par les traits du visage. 8e ed., Paris, 1836.
32481: LAVER, WILH. JOACH. DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis, de sponsalibus [...] Leiden Elie Luzac 1752
56118: LAVIEREN, ERIK VAN, - Afval. Een aantal stukjes proza, verzen, brieven, fragmenten van toneelstukjes en andere letterkundige proeven. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door zijn vader, 2 delen, niet in de handel [ca.1949].
35854: LAWICK, ADOLPHE CHARLES MARIE VAN, UIT SOERABAJA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
58824: LEBERECHT, EMIL., - Wie dienst du? Ein Wort tzu Nutz und Frommen unserer Dienstboten, Dritte Auflage, Stuttgart, Verlag der Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft, 1888.
3954: LECHNER, C.S. - Genealogie Kreyssig. Leiden 1933, 185 p., getypt, gebonden.
8765: LECLERC, JEAN - Vita et Opera ad annum 1711. Amsterdam, Jean Louis de Lorme, 1711.
60766: LECLERC, SÉBASTIEN (1637-1714) - Standing soldier
47588: LECLERCQ, JULES, - A travers l'Afrique Australe, Paris 1895, 312 pag.
8767: LEDEBOER AZ, LAMBERTUS VINCENTIUS - Gedichten. Zaandijk, J. Heynis, 1836.
5742: LEDEBOER, A.M. - Bernardus Ledeboer, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, geschetst door zijn zoon, 2e druk, Deventer 1877, 58 p., geïll. (met ingeplakte originele foto’s!), “Niet in den Handel”, met “Stam-tafel der Nederlandsche linie van het geslacht Ledebur”.
35986: LEDEBOER, ADRIAAN MARIE, UIT ALPHEN A/D RIJN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897
5238: LEDEN - De levende leden van de familie Blokhuis. Nazaten van Gijsbert Blokhuis, Bunschoten 1725-1799, [‘s-Gravenhage] 1973, 171 p., geïll. (uitg. Blokhuis Fonds; nr. 3 van 150 genummerde exemplaren)
42403: LEE, NATHANAEL - The dramatick works, vol. I, II and III. London, 1734.
30470: LEEFLANG, H. E.A. (RED.) - Hendrick Goltzius ( 1558- 1617 ). Tekeningen, prenten en schilderijen, Zwolle 2003, 352 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
51003: LEEGHWATER, J.A. - Haarlemmer-meer-boeck, dienende tot een remonstrantie, verklaring ende voor-bereydinge om de Haarlemmer ende de Leytze-Meer ye bedyken (...) mitsgaders van meest alle de meeren die in Noort-Hollant tegen de Huigen-dyk en Saardam bedykt (...) zyn, zedert het jaar 1608 gedurende tot het jaar 1641. 7e druk, Amsterdam, Graal/van Heekeren/Visser, 1710.
55089: LEEKMAN, JONAS - Volkome berigt der Alkmaarsche kerkzaake voorgevallen in den jaare 1740, waar in het faamroovend boekje genaamt 'Onderzoek der verdediging en eenige andere geschriften wederlegt' en de eer van eenige eerwaardige en deftige mannen wordt verdeedigt. Gent, 1741.
40580: LEEMANS, E.A. - Rapport en Bijlagen (.....) van de commissie van deskundigen in zake de verhooging van den waterspiegel op de Waal, door de afsluiting van de Heerewaardensche Overlaten, Arnhem 1896. Folio, 8 pag. met 12 bijlagen, gebonden in half leren band (rug beschadigd).
39914: LEEMANS, C. - Romeinsche oudheden te Rossem in den Zalt- Bommelerwaard, Leiden 1842, 18- 188 pag., gebonden in geheel linnen. Mist het atlas- deel.
22906: LEEMHORST - Nota van Lucas Leemhorst, d.d. Amsterdam 1903, deels gedrukt.
8768: LEENT, FREDERICUS HENDRIKUS VAN - Bloemen op het pad des levens. Gedichten. Utrecht, Gebr. Van der Post, [1877].
58943: LEENT, FREDERICUS, HENDRIKUS VAN, - Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten. Prentenboek, 34x25cm. Illustrator: P.J. van Geldrop. Koster's serie oorspronkelijke prentenboeken, nr 1. Met oorspronkelijke platen van V. Geldorp. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam 1898.
58948: LEER & CO, L. VAN DER, NAAR GEBR. GREVESTUK, - Ter herinnering aan het huldeblijk hare Majesteit Koningin Wilhelmina aangeboden door de bijzondere Vrijwilligen Landstorm op 6 september 1923 te Amsterdam. Lithografie, 60x35cm, in kleur met zilveropdruk en gouden rand. Herdenkingsoorkonde.
36706: LEERSUM, E.C. VAN - De arts en de geschiedenis zijner wetenschap Leiden Brill 1904
31533: LEEUW, GUILIELMUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Animadversionum de usu verborum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1818
32587: LEEUW, MARIUS CAREL DE, UIT HAARLEM - Over de ontginning van veengronden. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1876
35988: LEEUW, JACOBUS JOHANNES VAN DER, UIT ROTTERDAM - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
4002: LEEUW, J.A.J. DE - Kroniek van de familie De Leeuw-Snackers gedurende de oorlogsjaren 1944-1945. Utrecht 1960, 157 p., geb., geïll.
16455: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Eekhoff, 1900, 114 p.
16456: LEEUWARDEN - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken. Uitg. V.V.V., 3e druk, Leeuwarden, Eekhoff, 1915, 124 p.
55418: LEEUWEN, SIMON VAN - Handvesten ende privilegien van den Lande van Rijnland (...) Heemraadschap ende waterschap (...) steden en dorpen onder Rijnland. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1667.
1572: LEEUWEN, SIMON VAN - Costumen, keuren ende ordonnantien van het Baljuwschap ende Lande van Rijnland. Leiden-Rotterdam 1667, 548 p. Gebonden met: Dezelfde, Handvesten en de privilegien van den lande van Rijnland, Leiden-Rotterdam 1667, 743 p. Beide werken met waterschade. Gebonden in geheel leren band.
32215: LEEUWEN, CORNELIS GERRIT VAN, UIT BODEGRAVEN - Denkbeelden van een vliesridder. De instruction d' un jeune prince van Guillebert van Lannoy. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Academische Pers 1975
56450: LEEUWEN, A. VAN, - De ouderdomskenmerken bij het paard, 2e druk, Groningen 1896.
53554: LEEUWEN, SIMON VAN - Het Rooms-Hollands-Regt, waar in de roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen met een bysondre kortheid (...) over een gebragt werden. Met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten (...) bevestigt, 5e vermeerderde druk. Amsterdam, H. en D. Boom, 1678.
2912: LEEUWEN, J. VAN - Het geslacht Arnoldi. Z.p., 1851, 60 p., geïll. met facs. van brieven.
32035: LEEUWEN, GERARDUS VAN, UIT ALKMAAR - Dissertatio oeconomio-politico-juridica inauguralis, de effectu juris dominii agrorum magis minusve circumscripti in populorum et patriam agriculturam [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
32565: LEEUWEN, E.H. VAN - De studie der bijbelsche godgeleerdheid en haar vernieuwd belang voor den evangeliedienaar [...] Utrecht C.H.E. Breijer 1887
6478: LEEUWEN, C.G. VAN - Denkbeelden van een vliesridder. De ‘Instruction d’un jeune Prince’ van Guillebert van Lannoy. Amsterdam 1975. Ing. 244 p.
32945: LEEUWEN, PETRUS MARTINUS SIMON VAN, ARTS TE DE RIJP, GEBOREN TE ALBLASSERDAM - Proeve van demographie in het gebied der gezondheidscommissie gezeteld te Purmerend. Academisch priefschrift [...] Amsterdam De Visscherij-courant 1920
56314: LEEUWEN, MARCO VAN, E.A., - Armoede en bedeling in Amsterdam ten tijde van de Republiek, Amsterdam 1981, 23+17 pag.
35708: LEEUWEN, DIRK WILLEM VAN, UIT ALKMAAR - Over den invloed der capillariteit ..... Utrecht J. Nikerk 1889
35948: LEEUWEN, DIDERICUS FRANCISCUS VAN, UIT ALKMAAR - Theses juridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1850
35950: LEEUWEN, HERMAN JAN VAN, UIT UTRECHT - Stellingen .... Groningen Noordhoff 1875
41680: LEEUWEN, SIMON VAN - Redenerend onderzoek over den oorsprong, recht en onderscheid der edelen en welgeboren-mannen in Holland.
43194: LEEUWEN, J. VAN - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825. Leeuwarden, Suringar, 1826.
14476: LEGET, J.N. - Groeningen en het gilde van St. Anthonis en St. Nicolaas. Groeningen 1976, 172 p., ill.
26138: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek, Arnhem 1895, 371 pag., los in omslag.
60900: LEGRAND, LOUIS CLAUDE (1723-1807) AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The Alchemist
30610: LEHMANN- HAUPT, H - An introduction to the woodcut of the 17th. century, New York 1977, 282 pag., ill., hardback.
33666: LEHMANN, LEOPOLD - Inwijdings-rede over de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde, als zelfstandige wetenschap, voornamelijk in Nederland [...]
35534: LEHMANN, JOHANN JACOB - Commentatio practica de mutatione studiorum, iuxta normam iuris naturae et prudentiae examinata. (Vom Umsattlen) [...] Editio tertia [...] Adjecta est Dissertatio de eo, quod iustum est circa novitates, vulgo Neuerungen. Jena Heller 1715
36932: LEHR, A. - Van paardebel tot speelklok.De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen , Zaltbommel 1971, 407 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37898: LEIDELMEIJER, F. EN D. V.D. CINGEL - Art nouveau en art deco in Nederland, Amsterdam 1983, 191 pag., geïll.
22676: LEIDEN, MY. NED. LETTERKUNDE, VAN LELYVELD - “Voorwerk” uit de ‘Werken van de My der Nederlandsche Letterkunde te Leyden’, deel V, Leiden 1781, gedrukt, 4°, 12 p.
22626: LEIDEN, POLDER BIJ WITTE POORT, NOBELAER, DE RIDDER, VAN DER MEER - Verklaring d.d. 1665-1666 van ingelanden aan de Hogedijk buiten de Witte Poort der stad Leiden, dat zij met het stadsbestuur gaan regelen dat de landen door de stads watermolen bemalen mogen worden, via een duiker onder de verversingssloot, etc. Manuscript, originele acte, folio, 3 p.
22582: LEIDEN, STUDENTENLEVEN, OUWERKERK - Brief dd. 20-9-1958, betr. huldiging studentenoppasser Koos Ouwerkerk, 4°, 1 p., gestencild.
22580: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Bulletin “Collegium biedt zijn ontslag aan”, spec. afl. van Virtus Concordia Fides dd. 26-1-1951, plano, gedrukt, 1 p.
22538: LEIDEN, REDERIJKERSKAMER, VAN DER WINDEN - “Lofdigt op het broederschap van ‘t liefdens fondament, over het afbannen van haar Keyzer tot zijn onschult”, door J.W. van der Winden, manuscript, ca. 1700, folio, 2 p.
22516: LEIDEN - Teksten op Leidse gebouwen: “U heyl ....” en “Indien Gods goetheyt...”. Manuscript, 2 p.
22472: LEIDEN, STUDENTENCORPS - Virtus Concordia Fides, Orgaan van het Leidsche Studentencorps, september 1951 t/m mei 1957. Vrijwel complete reeks. Gedrukt.
16465: LEIDEN - Wandelingen door Oud Leiden. Teekeningen van Leo Zeldenrust, Leiden, Burgersdijk en Niermans 1946, 9+31 p.
16466: LEIDEN - A walk through Leiden. Uitg. V.V.V. [ca. 1950?], 32 p.
16463: LEIDEN - Gids van Leiden, samengesteld door Adolf J. Jakob Sr, Leiden, Ginsberg, [ca. 1930], 24 p.
16461: LEIDEN - Leiden en omstreken. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad en hare omgeving. Uitg. V.V.V., Leiden, Van Nifterik, [ca. 1910?], 80 p.
16462: LEIDEN - Leiden. Gids voor vreemdelingen bij een bezoek aan de stad. Uitg. V.V.V. [ca. 1925], 24 p.
16460: LEIDEN - Leiden’s omgeving in vroeger dagen, Voordracht ‘t Nut, 1900, door Ch.M. Dozy, Leiden, Sijthoff, [ca. 1901], 54 p.
16458: LEIDEN - Cabinet-Photographieën van Leiden, door H. Jonker. Leiden [ca. 1880], twaalf stadsgezichten, kabinetformaat, als leporello in een omslag.
16467: LEIDERDORP - Gids voor Leiderdorp. Vlaardingen, Nationaal Uitgevers- en Reclame-bureau, 1934, 36 p.
4426: LEIDINGER, G. - Chronik und Stamm der Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Bayern. 1501. Die älteste gedruckte bayrische Chronik [...] in Faksimile Druck herausgegeben mit einer Einleitung. Strassburg 1901, 32+32 p.; met losse bijlage: `Stammbaum in vier Tafeln'. Strassburg 1902. Samen
15504: LEIDSMAN - De leidsman der vreemdelingen door ‘s Gravenhage en de omleggende dorpen, geevende een beknopte beschrijving van de kerken, publieke en bijzondere gebouwen, straaten, pleinen en al het-geene in deeze vorstelijke plaats en de omleggende dorpen merkwaardig is, vercierd met fraaye kopere plaaten, [...], ‘s Gravenhage: Pieter van Os, 1763
22928: LEIDUIN, SCHILDERIJ P. BOUMAN - Schilderstuk op doek, 65 x 50 cm, voorstellende "Een waterval bij Leiduin buiten Haarlem" door Pieter Bouman te Heemstede. In lijst.
32039: LEIJDS, REINIER, UIT MAGELANG OP JAVA - Disputatio historica de ordine rerum 01e 107e gestarum imprimis de Demosthenis orationis in Midiam temporibus [...] Groningen P. Noordhoff 1891
43265: LEITCH, R.P. - A course of sepia painting, first and second series. London, Cassell, [ca. 1885].
1582: LEJEUNE, SERV.M. - De legendarische stamboom van St. Servaas in de middeleeuwsche kunst en literatuur. Overdruk Publications (1941), 52 p., geïll.
60104: LEJEUNE, TH. AFTER CONRAD MALTE-BRUN - Carte de la Malaisie ou Grand Archipel d'Asie 1836
37404: LELIMAN, J.H. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot bevordering der bouwkunst, 17e deel Amsterdam 1870, 356 kolom., geb., geïll.
40884: LELIMAN, J.H.W. EN A.J. V.D. STEUR - Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laaste 25 jaren, 2e druk, 's-Gravenhage 1924, 204 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
4006: LELS, C.J. - Geslachtslijst der familie Lels. Rotterdam 1914, 110 p., geb., met tabellen, exemplaar met aanvullingen in handschrift, foto van John Lels, overlijdensberichten Lalleman, Klaij en correspondentie betreffende familiereünies 1987 en 1989.
52513: LEMAITRE, JULES - En marge des vieux livres. Contes, Illustres par M. Lalau, 2 volumes, Paris, Boivin, 1921-1924.
43273: LEMIERE, A.M. / H. TESTELIN - La peinture, poeme en trois chants par M. le Mierre, nouvelle edition, augmentee (...) du recueil des sentimens (...) sur la pratique de la peinture & sculpture, par Henry Testelin. Amsterdam, Magerus, 1770.
6731: [ADRIAANSZ, A. (VERT.)]; ANTOINE MARIN LEMIERRE - Hypermnestra, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
56430: LENDERINK, H.J., - De eerste opvoeding van het blinde kind in het huisgezin, Amsterdam 1899, 56 pag.
28168: LENDERINK, H.J. - Blind en doofstom tegelijk. De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommen wezen in Nederland, Haarlem 1907, 435 pag., geìll., geb. ( 1 scharnier zwak ).
8807: LENNEP, JAN HENDRIK VAN - Het boek voor den zeeman, uit Jan Davids' boekekraam. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1860-1862]. (2 delen) [Gebonden met:] Jan Davids' zeemagazijn, bijblad tot het Boek voor den zeeman. Haarlem, J.J. Weeveringh, [1861]. (3 stukjes) [en met:] Een klein kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Ryp […] te boek gesteld door Jan Adriaansz Leeghwater. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1861].
8801: LENNEP, JACOB VAN - Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere oorsprokelijke bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd. Amsterdam, Frederik Muller, 1861. [4 delen]
8791: LENNEP, JACOB VAN; J.H.F. LERZ (VERT.) - Die Friesen in Rom, ein historischer Roman. Vertaald uit het Nederlands. Aken/Leipzig, Jacob Anton Mayer, 1840
8799: LENNEP, JACOB VAN - De vrouwe van Waardenburg. Dramatisch tafereel in twee afdeelingen. Amsterdam, J.C. Loman jr., 1859.
1588: LENNEP, F.J.E. VAN - De tamme kastanje. Haarlem 1969. Geb., geïll., 252 p.
26360: LENNEP, H.S. V. - Van Valkenburg. Een Haarlems regentengeslacht. Den Haag 2000, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag. Goed exemplaar.
19552: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd, 2 delen.
8788: LENNEP, JACOB VAN - De roem van twintig eeuwen, geschiedkundige en zinnebeeldige voorstelling. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1831.
8785: LENNEP, JACOB VAN - Uitboezeming, bij het hooren der schrikmaren uit Frankrijk. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8786: LENNEP, JACOB VAN - Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1830.
8800: LENNEP, JACOB VAN - Herinnering aan Mr. J. van Lennep. De Vrouwe van Waardenburg. Met het portret van den dichter, en levensschets door A.J. de Bull. Amsterdam, Loman & Verster, 1869.
8803: LENNEP, JACOB VAN - Iets over citaten. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1871.
53491: LENNEP, JACOB VAN ? - De klok. Eerste [t/m Vijfde] gelui, Amsterdam, L.F.J. Haspels, 1854.
4946: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh. Amsterdam 1918. Folio, 32 p., Oud-Hollands papier, geïll. met ingeplakte foto's. Oplage 50 exx. Met brief van de auteur in handschrift aan F.H.M. Ouwerling.
35398: LENNEP, ERNST VAN - Prent op de promotie van Mr Ernst van Lennep 1884
35284: LENNEP, DAVIDIS JACOBI VAN - Oratio in altera illustris Amstelodamensium athenaei saecularia [....] 1832
35166: LENNEP, DAVIDIS JACOBI VAN - Parentalia in honorem ac memoriam Henrici Constantini Cras. 1820
4010: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1900). Deel I. Amsterdam 1900, 179 p., geïll., geb. Oplage 225 exx.
60440: LENS, ANDRIES BEN. (FLEMISH, ACTIVE IN ANTWERP?, 1ST HALF 18TH CENTURY) - FRANCISCUS VRANX [Sen..r] ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM
61460: LENS, DR. - Armorial du duché de Limbourg et des pays d’Outremeuse. Recueil de notices héraldiques et historiques.
32119: LENTE, WILLEM JOHAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein. Proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1902
8809: LENTFRINCK, FRANÇOIS - Lucius Valerius Potitus. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1775.
34316: LENTING, LAMBERTUS EDUARDUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen historico-politicum inaugurale de Casparo Fagelio, consiliario [...] Utrecht J.G. Broese 1849
31715: LENTZ, MICHAËL, UIT HOGEZAND - Disputatio de forma consociationis eius, quae civilis dicitur [...] Groningen Th. Spoormaker 1808
26512: LEO, HEINRICH - Zwölf Bücher Niederländischer Geschichten, 2 volumes, Halle 1832-35, 951 + 1021 pag., org. boards.
35448: LEONE, REIMARUS, UIT WILSTIENS. HOLS; PRAESES: PECHLIN, PETRUS - Disputatio ethica de justicia et iure Affinibusque materijs, quibus Aristotelis liber quintus integrè absolvitur [...] Rostock Joachim Fuess 1615
1592: LEONHARD, WALTER - Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung, Elemente, Bildmotive, Gestaltung. München 1976. Geb., geïll., 368 p.
36178: LEONHARDT, JOHANN CHRISTIAN, UIT CHEMNIC. MISN. - De armatura et apparatu hodiernae militiae. Vulgo Von Rustung und Zugehor des heutigen Kriegs-wesens Leipzig J.C.Brandenburger 1711
33562: LEONINUS, JOHANNES, UIT EDAM - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Groningen Johannes van Velsen 1733
59580: LEOPOLD, JOSEPH FRIEDRICH (1668-1727)[?]; MÜLLER, JOHANN ADAM (1698-1738) [?] - Die KirchweijFreud / Der Frühling
35572: LEOPOLD, DANIEL, UIT VINDELICO-AUGUSTANU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN - Dissertatio moralis de cognitione sui [...] Wittenberg Officina Meyeriana 1704
15512: LEPEINTRE, P.[M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas [...]. 2de druk, 2 delen. Parijs: Leroux, 1830.
60810: LERCH, JOHANN MARTIN (1643-1693) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
58796: LESKE, MARIE., - Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes, Utrecht, Gebr. van der Post.
61115: LETH, HENDRIK DE SR. (?) - Wapen-kaart der ed. achtbaare heeren XXXVI raaden der stad Amsterdam, sedert het jaar Ao. 1578 verkoren tot nu toe vervolgt.
61117: LETH, HENDRIK DE; WILHS. VAN DER LELY - Namen ende Wapenen der Ed: Agtbaare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft (...).
47542: LETOURMY, P., - Essai genealogique sur la descendance de Jacques-Michel de Carbonnel, marquis de Canisy, Saint Pois 1985, 48 pag., geïll., met los schema.
34170: LETTE, JOANNES ARNOLDUS, UIT BRIELLE - Dissertatio juridica inauguralis de primaria divisione actionum, quod aliae sint in rem, alliae in personam, jure Romano, jure hodierni servata [...] Leiden C.C. van der Hoek 1844
8821: LETTERVERLUSTIGING - Nederlandsche letterverlustiging, bestaande in taal- en oordeelkundige aanmerkingen over duistere Schriftuurplaatsen en andere nuttige weetenschappen; alsmede in zaakelyke uittrekzels uit de beste schriften van beroemde in- en uitlandsche geleerden. Onder de zinspreuk: Ex omnibus utile et dulce. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1764. [1 van 2 delen]
61019: JOHANNES LEUPENIUS - Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
38582: LEUVELINK, H. E.A. - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893, Zutphen 1993, 87 pag., geïll.
37238: LEVEIL, J.A. - Vignole. Traite elementaire pratque d' architecture ou ètude des cinq ordres d'apres J.B. de Vignole. Paris, Garnier, [ ca. 1880 ], 72 engraved plates, half leather binding.
4106: LEVERLAND, B.N. - Inventaris archief De Malapert van Jutphaas en archivalia Van Löben Sels. Utrecht 1963, 86+17 p., met tabellen, geb.
47954: LEWALD, AUGUST (ED.), - Atlas zur kunde fremder Welttheile, in verbindung mit mehren herausgegeben, Dritten Band 1836, Leipzig, Scheible, 1836, (8)+320 pag. Halb linen.
31625: LEWE VAN ADUARD, EVERHARDUS JUSTUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de juris hodierni prohibitione [...] Groningen W. Zuidema 1838
34856: LEWE VAN ADUARD, EVERARDUS JUSTUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de causis praescriptionem interrumpentibus Amsterdam C.G. van der Post 1845
22936: LEYDS - Brief van C.J. Begeer aan W.J. Leyds te 's-Gravenhage d.d. Utrecht 1910, betr. zegelring, manuscript, 1 p.
43284: LIBERT, L. / E.J. EELKEMA - Handleiding tot de kennis en beoefening der teeken- en schilderkunst. Gedeeltelijk gevolgd naar de 4e uitgave in het Fransch van L. Libert, door E.J. Eelkema. Leeuwarden, Schierbeek, 1836.
4540: LIBOIS, A. - Inventaire des archives de la famille De la Roche de Thieusies. Brussel 1970, 38 p.
53569: LICHTENAU, GRAVIN, E.A. - The confessions of the celebrated countess of Lichtenau, late mrs. Rietz, now confined in the fortress of Gloglau as a state-prisoner. Drawn from original papers, translated from the German, Londen, J.W. Myers, 1799.
32327: LICHTENAUER, WILHELM FRANZ, UIT ROTTERDAM - De vernietigende verjaring en aanverwante rechsfiguren beschouwd naar wezen, begrenzing en onderlinge verhouding. Proefschrift [...] Wageningen H. Veenman & Zonen 1932
29064: LICHTENBERG, G.C. - William Hogarth's Zeichnungen, nach den orginalen in stahl gestochen, 3e auflage, Stuttgart 1882, 606 pag., ill., half leather. Library copy with stickers and stamps. The text and illustrations perfect.
23388: LIDDELL, H.G. AND R. SCOTT - A Greek-English Lexicon. New edition revised by H.S. Jones ans R. Mckenzie, 10 delen, Oxford 1925-1940, 2111 pag.
58504: LIDT DE JEUDE, O.C.A. VAN (INL.) / A.G. MARIS / C.J. WITTEVEEN, - 1948-1998, Grenswijziging Nederland-Duitsland, z.pl., [1948].
53570: LIE, ORLANDA S.H. - Die hexe in het perspectief van middelnederlandse toverboeken, pp. 212-220 in Madoc 4(1990).
54132: LIEBEHERR, B.F.VAN / VAN SONSBEEK / J. VERVEER - Verzameling van stukken in de zaak van mr. L.P. van de Spiegel, geweezen raadpensionaris van Holland. Amsterdam, J. van Gulik, 1796.
35536: LIEBERICHIUS, JOHANNES GEORGIUS BENIGNUS, UIT SCHWOBACO-ONOLDINUS; PRAESES: FEUERLIN, JACOB WILHELM - Dissertatio historica-philosophica jus naturae Socratis delineans [...] Altdorf Magnus Daniel Meyer 1719
23732: LIEBIG, JUSUES - Des engrais artificiels, Brussel 1846, 40 pag., orig. paper covers.
51340: LIEBURG, M.J. EN F.A. VAN, - Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden 1813-1900, Amsterdam 1985, 280 kolom, met naamregister.
8832: LIEFDESBEDRYVEN - Treurige en blyeindende liefdes bedryven, nevens de nieuwe buitensporigheden van Don Quichot, voorgevallen onder zyn doolende ridderschap. Spaansche historie. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1715. [2 delen in 1 band]
54701: LIEFHEBBER DER WAERHEYT, EEN - d'Ontdeckte ambassade van de Groot, ambassadeur in Vranckrijck. Waer in 't geheym van sijn secrete handelingh met sijn complicen vertoont wert. In 't licht gegeven door een liefhebber der waerheyt. Na de copye tot Parijs, bij Do Hartogh, in 't Moord-jaer 1672.
43202: LIEFHEBBER, EEN - Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen die geschiet zijn in verscheide harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esvelt, [1740]. Gebonden met: Een historische beschryving van duure tyden en hongersnoden (...) inzonderheid in de bedroefde zomer van den jaare 1709 en 1740, zynde een vervolg van een Historiesch verhaal. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esveldt, 1741.
35326: LIEFTINCK, G.I. - Paleografie en handschriftenkunde Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1963
31627: LIER, SALOMO JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, de conditione resolutoria [...] Utrecht N. van der Monde 1828
54442: LIER, D. VAN - Extract ofte cort verhael van 't schip Nieu Delf. Hoe Godt de Heer haer heeft besocht door het overlijden van 170 dooden [...] Wt-ghevaren van de Kamer van Delff inden jare 1646 den 9 Mey naer Oost-Indien ende zijn ghearriveert den 12 September 1647 op Batavia. Hier is oock mede bijghevoecht de sententie van Justus Schouten van Rotterdam. z. pl., 1648.
60412: LIESTE, CORNELIS (HAARLEM 1817-1861) - Landscape with two travellers
15621: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland,. Een reisverslag, Hilversum: Frits A.M. Knuf, 1965
36120: LIGT, L. DE - Bevolkingsontwikkeling en armoede in laat-Republikeins Italie Leiden universiteit 2003
47848: LIGTENBERG, CHR., - De armezorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw, Leiden 1908, 351 pag., geb. [dissertatie met bijgebonden stellingen].
28666: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier. Groningen 1968, 450 pag., geb., geïll.
53614: LIJNDEN, E. VAN - Verantwoording van E. baron van Lijnden bij gelegenheid van het bekomen van deszelfs eervol ontslag, onder toekenning van pensioen, als controleur der directe belastingen [...] ingevolge K.B. van 9 maart 1846 nr. 79. Arnhem, J. Az. Doijer, 1846.
33790: LIJNDEN, DIDERICUS WALTERUS JACOBUS CAROLUS VAN, UIT GELDERLAND - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis indiae orientalis [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
32769: LIJNDRAJER, KAREL, UIT SASSENHEIM - Drente's recht op sessie ter Generaliteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1893
8837: LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); MICHEL JEAN SEDAINE - Roosje en Colas, kluchtspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
8840: LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); LOUIS ANSEAUME - De twee jaagers en het melkmeisje, kluchtspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1794.
4870: LIJST - Eerste lijst van aanvulling op de geslachtlijst van de familie Tydeman. Tweede druk 1901. Bijgewerkt tot ultimo 1911. Voorburg 1912. Met: Tweede supplement op de geslachtslijst van de familie Tydeman, bijgewerkt tot 30-1-1962.
35362: LILAAR, F.H.M. VAN - Prent voor de promotie partij met officieele maneschijn voor Mr F.H.M. van Lilaar Leiden Somerwil 1879
36390: LILIENSTERN, ANDREAS GERHARD VON, NOBILI SUECO; PRAESES: ARND, JOHANN - De Plotina Traiana optimi imperatoris uxore optima ad Plinii Panegyr. cap LXXXIII Konigsberg Reusner 1721
20086: LILLE, GILBERT DE - Maldegem Overlijdens, 2 delen, z.pl., 1984, 624 pag.
32259: LILLE HOGERWAARD, GUILIELMUS JOANNES PHILIPPUS DE, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela eorum, quibus propter mentis infirmitatem, dementiam aut furorem bonis interdicitur, secundum jus hodiernum [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1834
33520: LILLE, CHRISTIAAN EVERHARD DE - Oratio inauguralis de mirabili mutuo corporis animique commercio [...] Franeker Guilielmus Coulon 1760
22654: LIMBURG, KASTELEN - ‘Gemeentelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 1: 50 kastelen Zuid-Limburg’. Met ‘Fotokaartenserie 2: 50 kastelen Midden- en Noord-Limburg’. Inleidende teksten (gedrukt) en 100 prentbriefkaarten met gedrukte bijschriften in twee albums, ca. 1970?
16782: ZUID-LIMBURG - Laatste officiëele geïllustreerde reis- en wandelgids voor Zuid-Limburg, Valkenburg, Maastricht, Geul-, Gulp-, Maasdal en de Mijnstreek, 21e druk, Valkenburg, Crolla [ca. 1950], 126 p.
16781: ZUID-LIMBURG - Zwerversboekjes, Zuid-Limburg. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 94 p.
8842: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles. Groningen, W. van Boekeren, 1832.
8847: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Het leesgezelschap te Diepenbeek. 2e druk. Groningen, W. van Boekeren, 1848.
59022: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN, - Een woord van een oud man aan den regeerende stand, 's-Gravenhage, 1891, geb., 69 pag.
32297: LIMBURG STIRUM, SJUCK BERNARD WALRAAD VAN, UIT LEEUWARDEN - Overmacht in verband met tardieve levering bij vervoer van goederen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1891
32983: LIMBURG STIRUM, FREDERICUS ALBERTUS GOTHOFRIDUS VAN, UIT NOORDWIJK - Specimen juridicum inaugurtale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
33129: LIMBURG STIRUM, ALBERTUS OTTO ERNESTUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de consilio parentum ratione nuptiarum a liberis implorando per instrumentum quod a reverentia parentibus debita nomen habet acte respectueux [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1829
34116: LIMBURG STIRUM, FREDERICUS ADRIANUS VAN, GEB. IN PEMBROKE, FRISIUS NOBILIS - Specimen juridicum inaugurale de confiscatione bonorum apud Romanos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
34468: LIMBURG STIRUM, JOHAN PAUL VAN, UIT ZWOLLE - Iets over volkenrechtelijke interventie Leiden H. Kleyn 1895
35122: LIMBURG BROUWER, PETRI VAN - Oratio de historia ceterarum artium ac disciplinarum duce ac magistra 1836
57362: LINDE, A. VAN DER; - Das erste Jahrtausend der Schachlitteratur (850-1880). Facsimile, 1979, naar de editie 1880.
30742: LINDEBOOM, G.A. - Iconographia Boerhaavii [ H. Boerhaave] , Leiden 1963, 28 pag. + 40 platen, hardback with dustwrappers.
5764: LINDEMANS, LEO - Geschiedenis van de familie Lindemans, 1370-1980, Brussel 1979, 285 p., geb., geïll.
52621: LINDEN, J. E.A., - Lindenia. Iconographie des orchidées. Edited under supervision of J. Linden and Lucien Linden, with Émile Rodigas and R.A. Rolfe. 15 vols. Ghent, F. Meyer-Van Loo [vols. 1-2] and E. Vander Haeghen [vols. 3-15], 1885-1899. Added: [1] two separate issues of vol. 16 (nrs. 6 and 11/12, issued in july 1901 and april 1902; [2] [Pricelist of orchids] Offre de belles orchidées a prix très réduits [Publication de la société anonyme l'horticulutre internationale parc Léopold a Bruxelles [...] administrateur-directeur: Lucien Linden, no. 13, april 1889], 4 pp.
25172: LINDEN, L.F. OVER DE - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J. Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek, Leeuwarden, H.Kuipers 1877, 48 pag.
59092: LINDEN VAN DER, JOANNES, ADVOCAAT TE AMSTERDAM., - Minnarijen van Catharina II Keizerin van Rusland; en geschiedenis van haare voornaamste Minnaars: naar het Fransch, Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
54533: LINDEN, J. VAN DER - Regtsgeleerd practicaal en koopmans handboek ten dienste van regters, practizijns, kooplieden en allen die een algemeen overzicht van regtskennis verlangen. Amsterdam, Allart, 1806.
31687: LINDEN, J. VAN DER - Oratio [...] ad celebrandam memoriam actus solemnis [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1824
33564: LINDEN, JACOBUS GUILIELMUS VAN DER, UIT PARAMARIBO - Dissertatio juridica inauguralis de postulando [...] Leiden Joannes Bos en Joannes le Mair 1756
34202: LINDEN, GYSBERTUS MARTINUS VAN DER, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones juridicas [...] Leiden H.W. hazenberg 1836
47918: LINDEN, W.J.M., - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 25 jarig bestaan van de Kon. Ned. Vereeniging "Ons Leger", 1912-1937, 106 pag., geïll., geb.
32427: LINDHEIMER, JOHANN GERHARD - Versuch eines allgemeinen teutschen Lehenrechts. Frankfurt am Main Johann Friedrich Fleischer 1748
8858: LINGELBACH, DAVID - Sardanapalus, treurspel. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1737.
39362: LINNIG, B - Quelques ex- libris Belges anciens, Paris 1921, 64 pag., geïll.
22718: LINT, DE - Fotokopie van een manuscript kwartierstaat, met wapens, van Dr. Jan Gerard de Lint (1867-1936). Vier kwartieren: De Lint, Nelemans, v. Genderen, Hoogeveen. 1 blad.
33656: LINTELO DE GEER, BARTHOLDUS JACOBUS - Oratio de iuris germanici, inprimis patrii, studio minime negligendo [...]
1614: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven. Assen [1938]. Geïll., 242 p.
1616: LINTUM, C. TE - De merchant adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Engelschen handel met Nederland. 's-Gravenhage 1905, 265 p.
14478: LINTUM, C. TE - Das Haarlemer Schützenwesen (De Haarlemsche schutterij). Thesis. Enschede 1896, 121 p.
40420: LINTUM, C. TE, - Rotterdam in den loop der eeuwen, deel II Kerkelijk leven, Rotterdam 1909, 128 + 26 + 226 + 32 +64 + 144 + 359 pag., gebonden in half leren band, geïll.
1618: LION, J.M. - Heraldieke modellen ten dienste van decoratieschilders, graveurs, zegelsnijders, beeldhouwers, bouwkundigen, teekenaars, borduurders, enz. 's-Gravenhage 1894. Geïll., 6+24 p., in portefeuille. Geillustreerd met titelplaat en 19 platen
53579: LION, IZ.J. - Mijn staatkundig leven. Bijdrage tot de kennis der dagbladpers in Nederland. 's Gravenhage, Susan, 1865.
53577: LION, IZAAK J. - De nederlegging der redactie van het dagblad 'De Grondwet' toegelicht, 's Gravenhage, v. Weelden & Mingelen, 1855.
33566: LIPHARDT, FRANCIS LEONARD, UIT UTRECHT - Theses juris controversi inauguralis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1771
40750: LIPINSKI, E. E.A. (ED.) - Studia Phoenicia III Phoenicia and its neighbours, Leuven 1985, 240 pag., geb., als nieuw.
22376: LIPMAN, WISELIUS - Brief van de advocaat S.P. Lipman aan mr. S.I. Wiselius, dd. 1834, betr. het aanbieden van het 2e deel van Lipman’s Geschiedenis der Staatkunde, manuscript, 2 p, 4°.
53581: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. 2e druk, Amsterdam, A. Zweesaardt, 1839.
34118: LIPMAN, SAMUEL PHILIPPUS, UIT LONDEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure nuptiarum Romano atque hodierno [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
42603: LIPSIUS, JUSTUS - Saturnalium sermonum libri duo. Qui de gladiatoribus. Antwerpen [= Leiden], Plantijn, 1585.
36958: LISMAN, A.J.A.M. E.A. - Gezigten aan de rivier de Vecht. P.J. Lutgens/ Lutgers, Alphen aan de Rijn 2001, 268 pag., geb., geïll., oblong, met stofomslag.
4282: LISSENBERG, J.C. EN M.C. HÖRTER - Wilhelm von Nassau 1559-1959. Z.p. 1959, oblong, geb., geïll.
43210: LISTINGH, N. - Incitamentum & adiumentum, dat is Opweckinge ende Aanleydinge, tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de Zee-dycken, in Hollandt en West-Vrieslandt, tegens het soo dickwils doorbreecken en geduyrig afspoelen beter als tot nog toe te beschermen en te bevreyden.Amsterdam, Paulus Matthysz, 1702.
41360: LIT, R. V. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Wassenaar, Wassenaar 1989, 90 pag., geb., geïll.
30500: LIVESTRO- NIEUWENHUIS, F - Jordanus Hoorn, een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753- 1833, Amersfoort 1983, 96 pag., geïll.
16473: LOCHEM - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit [1948], 52 p.
16474: LOCHEM - Plattegrond van Lochem. Uitg. V.V.V. Lochem Vooruit, mei 1948, 1 blad.
16472: LOCHEM - Kleine gids voor Lochem en omstreken. Uitg. V.G., Lochem, Scheen, 1911, 60 p.
16468: LOCHEM - Lochem en omstreken. Uitg. van Het Verfraaiings-Gezelschap te Lochem, [1886], 16 p + grote uitvouwbare kaart door A.S(taring) d.d. Aug. ‘86, litho van Braakensiek, Amsterdam.
16469: LOCHEM - Lochem en omstreken. [Grote uitvouwbare kaart] door A.S[taring], 3e druk, Mei 1899, litho van Braakensiek, Amsterdam.
24784: LOCKE, JOHN - Libri iv. De intellectu humano, denuo ex novissima editione idiomatis Anglicani, longe accuratiori in puriorem stylum translati, & nuper aliquot notis criticis illustrati. Transl. from the English by Gotthelff Heinrich Thiele. 2 vols. Leipzig, Theophilus Georgi, 1758.
8861: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 15e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1769. [Gebonden met:] Uitspanningen behelzende eenige stigtelyke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen. Tweede deel. 7e druk. Rotterdam, Philippus Losel, 1744.
32309: LODER, BERNARD CORNELIS JOHANNES, UIT AMSTERDAM - De leer der volkssouvereiniteit in hare ontwikkeling, aanbeveling en bestrijding, historisch-kritisch beschouwd. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1873
41882: LODEWYK, T - De Gouden Graaf. Een bloembollenbedrijf van 1793-1953. Lisse 1953, 60 pag., geb., geïll.
7784: LODGE, E. - The peerage and baronetage of the British Empire, 57th edition.
7782: LODGE, E. - The peerage of the British Empire [....] to which is added the Baronetage, 11th edition
59978: LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
16477: LOENEN (GLD) - Officiëele gids voor Loenen op de Veluwe, 4e druk, uitg. Ver. “Loenens Belang”, [1935], 60 p.
1622: LOENEN, J.B. VA - Beschrijving en kleine kroniek van de gemeente Hillegom. Hillegom 1916. Geb., geïll., 190 p.
56274: LOENEN, J.B. VAN, - Het kasteel te Warmond, pp. 245-256, in Huis Oud en Nieuw 1909, geïll.
8863: LOF - Lof der vrije Friesen. [z.p.], [z.n.], 1784.
57010: LOFTIE, W.J.; - Landseer and animal painting in England, London z.j., 84 pag., ill., hardback.
8865: LOGHEM, HENDRIK VAN - Nieuwe mengeldichten. Deventer, L.A. Karsenbergh, 1819.
35196: LOHMAN, WILLEM CAREL, UIT GRONINGEN - Opmerkingen over de leggers der wegen Groningen Hoitsema 1886
39174: LOIR, M - La marine Francaise, Paris, Hachette, 1893, 620 pag., half marocco, binding with the original covers inside. Spine a little damage at the top and bottom.
5016: LOKERSE, E.B.G. - Het Zuid-Bevelandse geslacht Van Watervliet. Z.p. 1989, 45 p., geb., geïll.
57234: LOMBARTS, R.W.G. E.A.; - Memoriale T uit de Almarie van Bourgonje 1445-1448 (1453). 's-Gravenhage 1996, 192 pag.
25082: LONG, ISAAC LE - Historische beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam.
23564: LONG, NICOLAS LE - Histoire ecclesiastique et civile du diocese de Laon et de tout le pays contenu entre L'Oise et la Meuse, l' Aisne et la Sambre, Chalons 1783. Facsimile reprint Brussel 1980. 623 pag., geb., met stofomslag
43698: LONG, I.LE / A. RADEMAKER, - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden (....) beschreven door Isaac le Long en in 300 verscheide printtafereelen vertoont door Abr. Rademaker, deel III, Amsterdam, Schoonenberg 1732. 4o, 328 pag., gebonden in geheel perkamenten band uit de tijd, geïll. Goed exemplaar.
51646: LONS, H., - Aus der Bauernchronik Der Wehrwolf von Hermann Lons. Eine holzschnittfolge von Hans Pape, Jena, z.j., (ca.1941).
24818: LONSDALE, JOHN LORD VISCOUNT - Memoir of the reign of James II. York, Wilson and Spencer, 1808.
60144: LOO, PIETER VAN (1731-1784) - 'te Haarlem bij de Schalkwijker Poort. Landscape outside Haarlem, close to the Schalkwijker gate.
42789: LOO, JOHAN BERTHAUT VAN - De beschrijvinge der forestiers ende graven van Vlaenderen etc., den slagh van Pavijen, 't innemen van Roome door de heere Philibert de Chalon (...). 's Gravenhage, A. Meuris, 1631.
30744: LOOIJ V.D. LEEUW, A.E.C. V.D. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden, Utrecht 1910, 2 delen: 158 pag. + map met 12 platen. Omslagen beschadigd [ dissertatie ].
27714: LOON, H.W. VAN - De geschiedenis der menschheid, 1e druk, z.pl., 1923, schitterend exemplaar in half leren band, sierpapieren schutbladen, geïll.
23968: LOON, P.J. VAN - Genealogie de la famille Gilbert, Antwerpen 1888, 4°, 7 pag. Gedrukt op oud-Hollands papier.
17028: LOON, L.H. VAN (RED.) - De Tampon. Orgaan voor leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken, Utrecht. Zeventiende jaargang nrs. 1, 2 en 3. Kerstnummer 1936.
15524: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Report to Saint Peter, upon the kind of world in which Hendrik Willem van Loon spent the first years of his life, [tweede druk], Londen etc.: Harrap, 1949
53598: LOON, A.J. VAN [= M.J. LELYVELT] - Tooneelen uit het strafregt, Eerste [+ tweede+ derde] verzameling. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840-1841.
35846: LOON, BERNARDUS VAN, UIT HARLINGEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
42541: LOON, GERARD VAN / F. V. MIERIS - Historisch bewys dat het Graafschap van Holland (...) altijd een leen des Duytschen Ryks geweest is. Leiden, P. v.d. Eyk, 1748. [Gebonden met:] Dezelfde, Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten midsgaders van de kermissen in Holland. Leiden, v.d. Eyk, 1743. [En met:] F. v. Mieris, Verhandeling over de leenroerigheid van het Graafschap in Holland (...) mitsgaders eenige aanmerkinge op het werk van den heer Gerard van Loon. Leiden, v.d. Eyk, 1748.
57092: LOOS, J.C. VAN DER; - Geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300. Amsterdam 1907.
8899: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Mengeldichten. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1813. [1 van 2 delen]
8885: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1806. [6 delen]
57338: LOOSJES PZ., A.; - Joseph in zes zangen. Haarlem, Loosjes, 1786.
8882: LOOSJES PZ., ADRIAAN - Hollands Arkadia of Wandelingen in de omstreeken van Haarlem. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1804-1805. [3 stukken met doorlopende signering en paginering]
55208: LOOSJES PZ, A. - Prent: 'Jac. Joh. Ankarstrom'. Gegraveerd portret in ovaal. Borstbeeld , bevestigd met ketting aan paal, waarop een bord met 'Konunga mordaren J.J. Ankarstrom', een pistool en een mes. Onder het ovaal 'A. Loosjes Pz, excudit.
50955: LOOSJES PZ., A. - Geschiedkundig gedenkstuk van het voorgevallene binnen Haarlem in de laatste helft van het jaar 1799. Haarlem, Loosjes, 1803.
15532: LOOSJES, A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden, reeks B en C, 1021 + 909 afbeeldingen, Amsterdam: Scheltema & Holkema, [1924-1926]
15528: LOOSJES PZN., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805].
15526: LOOSJES PZN., A. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1804[-1805]
8905: LOOSJES PZ, ADRIAAN - De Bijbel, dichtstuk. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1816.
58670: LOOSJES, A., - De torenmuziek in de Nederlanden, Amsterdam [1916].
51130: LOOSJES, PZ., A., - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek. 1e stukje, 9e druk, uitg. My tot Nut v.h. Algemeen, Haarlem, Loosjes, 1820, 60 pag.
8890: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808. [2 van 4 delen]
8869: LOOSJES PZ, ADRIAAN - De vaderlandsche zeeheld. Haarlem, Cornelis van der Aa, 1781.
8919: LOOTS, CORNELIS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1822.
53602: LORÉDAN, JEAN - Un grand procès de sorcellerie au XVIIe siecle. L'Abbé Gaufridy et Madeleine de Demandolx (1600-1670), d'apres des documents inédits. Parijs 1912.
8040: LORENZ MEYER, ED. - Wappenbuch der Hamburgischen Deputationen 1860-1896 [Hamburg ca. 1897].
35422: LORMIER, ANTONIUS - Disputatio juridica inauguralis de conditione indebiti Leiden P. van der Aa 1715
38100: LORRY, A.C. DE - Tractatus de morbis cutaneis, Parijs, Cavelier, 1777, 4o, 16 +704 + ( 4 ) pag., half leather [ first modern textbook on dermatology ]
4052: LOS, F.J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle. Oostburg [1972], 144 p., geb., geïll.
36272: LOSS, LAURENTIUS, UIT ISNACENSIS - Dissertatio inauguralis de lue venerea Giessen J.D.Hampel 1668
6961: BELANGRIJKE LOTGEVALLEN - Belangrijke lotgevallen en reizen van Eduard en Constantia. Een tafereel, geschreven in den kerker te Rotterdam. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1832.
8923: LOTGEVALLEN - De lotgevallen der Nederlandsche burgers, welke door de troupen van zijne Pruissische majesteit, in de maand september van het jaar 1787, zijn krijgsgevangen gemaakt. Door een der gevangenen zelve beschreven. Brussel, J.P. de la Croix, 1788.
15534: LOTTHÉ, ERNEST - Charme et lumière des Pays-Bas. Parijs: Desclée de Brouwer, 1935.
32647: LOTZE, TJEERDUS MAXIMILLIANUS, UIT MAARTENSDIJK - Dissertatio juridica inauguralis de poenae aggravatione [...] Amsterdam Typographia Latina et Gallica 1823
34944: LOUDON, FRANCISCUS AUGUSTUS , UIT NED. INDIE - Quaestiones juridicae inaugurales quas annuente summo numine ..... Leiden Hazenberg 1846
43884: LOUISE B.B., - De jeugd onzer koningin, Rotterdam, Nijgh, 1891. Gebonden, oblong, 50+8 pag., geïll. Scharnieren gebroken.
5220: LOUMAN, J.P.A. - Archief van de familie Berg, ‘s-Gravenhage (Rijksarchief Z.H.) 1980, 278 p.
60770: LOUTHERBOURG, PHILIPPE JACQUES DE (1740-1812) - Premiere Suite d'Animaux... (Title page)
36122: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - De autheuren der antiquiteten Leiden Universiteit 1983
52561: LOUYS, PIERRE - Aphrodite. Moeurs antiques. Paris, Mercure, 1896.
47964: LOVETT, RICHARD, - Norwegian Pictures, drawn with pen and pencil, containing also a glance at Sweden and Gotha Canal, new edition, London 1890, 232 pag.
34750: LOW, JOHN CHRISTOPHER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio Philosophica inauguralis de iis, quae veteres philosophi de magnitudine telluris memoriae prodiderunt Leiden Haak 1808
6628: LOWER, MARK ANTONY - The Curiosities of heraldry, with illustrations from old English writers.
58700: LUBACH, D.; - Ontleedkundig en physiologisch handboek voor aankomende onderwijzers in de gymnastiek. Amsterdam 1863.
61068: LUBIN, JACQUES (CA. 1659-BEFORE 1713) AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of René Descartes (1596-1650)
35450: LUBINUS, EILHARDUS - Programma in exequiis optimae et honestissimae matronae Annae Oldenborges ... Iohannis Posselii Senioris, Graecae linguae quondam Professoris ... Relictae viduae piè in Christo defunctae [...] Rostock Joachim Fuess 1615
8925: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES - Brieven en briefwisseling. Amsterdam, Johannes Allart, 1803.
8926: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Gedachten en beelden. 2e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1832.
8928: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Vrede in den lande! Gebed in het hart! Vaderlandsche uitboezeming. Uitgegeven ten voordeele van een behoeftig huisgezin. Amsterdam, G. Portielje, 1845.
8933: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Herfstloover. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1863.
8930: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - De binnenkamer van een kruidenier. Oorspronkelijke schetsen en tafereelen naar het burgerlijke leven, uit de papieren van Oudoom Jakob. 2e druk. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
32651: LUBLINK, ALBERTUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Observationes juris romani miscellae [...] Amsterdam C.A. Spin 1827
20024: LUCAS, HENRY S., - Dutch immigrant memoirs and related writings. Revised edition, Michigan/Cambridge U.K. 1997, 517 + 611 pag. Reprint in één deel van de editie in twee delen uit 1955.
15538: LUCAS, E.V. - A wanderer in Holland, Londen: Methuen, 1905
15540: LUCAS, E.V. - A wanderer in Holland. 15de editie. Londen: Methuen, 1913.
32577: LUCAS, JOHANNES JOSEPHUS ANTHONIUS, UIT DELFT - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811. Proefschrift [...] Delft Waltman 1937
35586: LUCIUS, CHRIST. BENEDICTUS, UIT SORA-LUSATUS; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG - De evidentia ac certitudine demonstrationum moralium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1707
51103: LUDEMAN, J.C. - Konst-kabinet van verborgenheden der natuur, vervattende een aantal van over de seven honderd geheime konststukken. 2e druk, Amsterdam, Bom, 1770.
55831: [VULSON DE LA COLOMBIERE, MARK]; J.W. LUDER - Vermaakelijke oraculen of kortswijlige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederlandsche taal overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk, van nieuws overzien en van veele drukfeilen en misslagen gezuiverd. Deventer, De Lange, 1806.
36410: LUDWIGER, CHRISTIAN SAMUEL DE; PRAESES: SCHNEIDER, JOHANN F. - Dissertatio politico-historia de ordine foeminarum equestri. Vom weiblichen Ritter-Orden.... Der Orden des Todes-Kopffes. Halle Zeitler 1714
29154: LUGT, F. - Rembrandt, Een biografie/ une biographie/ a biography, 1899, met inleiding van Ella Reitsma, Parijs 1997, 124 pag., geïll.
8942: LUIKEN, JAN/ LUYKEN - Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1738.
59161: LUIKEN, JAN, - Voncken der liefde Jezus. De Bye korf des gemoeds (2 dezelfde exemplaren). Des menschen begin en einde. Beschouwing der wereld (2 verschillende exemplaren). Het leerzaam huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen. Het menselyk Bedrijf. Facsimile-uitgave Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Met de gravures. Imitatieperkament met stofomslag. 7 delen.
52609: LUISCIUS, A.G. - Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek. 8 delen in 4 banden, 's Gravenhage, 1724-1737.
59528: LUITINGH, J.C. - Seerp van Galema en zijne tijdgenooten : een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming in Friesland door J.C. Luitingh, Utrecht : Van Peursem, [1888], 208 p. Bruine kaft met goudopdruk met beel van Galema en schepen op de achtergrond, door Snoek.
36696: LUKKES, PIETER, UIT BOVENKNIJPE - Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland Leeuwarden Koumans 1964
26494: LULOFS, B.H. - Kort overzicht van de geschiedenis der Nederlanden met name der Noord-Nederlanden van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd, 2 delen, Groningen 1835-1837, 310 + 457 pag., orig. karton. Goed exemplaar.
8936: LULOFS, BARTHOLD HENRIK (VERT,); JOHANN HEINRICH VOSS - Louise - een landelijk gedicht in drie idyllen. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1811.
32977: LULOFS, BARTHOLDUS HENRICUS, UIT ZUTPHEN - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis, de libertate [...] Groningen J.J. Homkes 1809
33568: LULOFS, BARTHOLD HENRIK - Inwijdingsredevoering [...] over de noodzakelijkheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem van eene natie [...] Groningen J. Oomkens 1815
41824: LULOFS, JOHAN - Wiskundige en werktuigkundige beschouwingen der wind-molens. Extract uit een 18e eeuws werk, pp. 525 t/m 621, in blauw papieren omslag.
56220: LUMIERE, A. ET L., - Les developpateurs organiques en photographie et le paramidophenol, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893, 82 pag.
35604: LÜNCKER, CONRAD - Christliche Trauer Leich-Ehre-Gedächtnüs- und Trost-Predigt, bey [...] Leich-Procession des [...] Johann Philipsen von Buseck genant Münch des ältern [...] Giessen Friedrich Karger 1666
16479: LUNTEREN - Gids voor Lunteren en omstreken. Uitg. van de Ver. voor Plaatselijke Belangen en Vreemdelingenverkeer, Lunteren, [1925], 76 p.
57816: LURASCO, F.M., - Het zeewater-aquarium, 2e druk, Amsterdam, z.j.
53610: LURASCO, C.F. - Bezwaren tegen het stelsel van afzondering der gevangenen, getoetst aan de ervaring in de Pennsylvanische staatsgevanegnis van het oosten verkregen. Eene voorlezing op de Alg. Vergadering van het Ned. Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen, gehouden te Amsterdam den 8sten Mei 1845. [Amsterdam 1845].
15550: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844, facsimilé-reprint Alphen a.d. Rijn, Canaletto, 1979.
56554: LUTTENBERG, G., - Proeve van onderzoek omtrent het armenwezen in ons vaderland en naar de meest doeltreffende middelen die verder ter verbetering van het lot der armen zouden kunnen aangewend worden, Zwolle, 1841.
41288: LUTZ, M - Zweite [bis funfte] Abtelung des Universeel- Zuschneide-Systems der mannlichen Bekleidung nach mass, neues patentiertes Prazisions-Verfahren. 7e Auflage, 4 Bande. Stuttgart ca. 1910.
55768: LUYKEN, JAN E.A. - Prenten: 19 scenes betreffende naaktlopers en zwaardlopers, geexecuteerde lijken, executie, etc. betr. de wederdopers te Amsterdam in 1535. Hierbij 4 dubbelen. Gravures door Jan Luyken e.a.
59542: LUYKEN, JAN (1649-1712) - D'aanslag van den Hertog van Anjou op Antwerpen, in den Jaare 1583. mislukt
55750: LUYKEN, JAN - Prent: 'Tomenbij en anderen in Egypte ter dood gebracht 1517', gravure van Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
55812: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt der Spanjaerden te Naerden geschiedt den eersten van December in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
55798: LUYKEN, JAN - Prent: 'Don Pedro Pacieco, opper krijgs bouwmeester des H. van Alva, nevens twee Spaensche jonkers, opgehangen tot Vlissingen in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
55780: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt des Prinsen van Oranje tot Delft, in den jaare 1584', gravure door Jan Luyken naar R. de Hoge, tonende het doorschieten op de trap.
55788: LUYKEN, JAN EN CASPER; - Prent: 'Moord van Hendrik de Vierde', gravure door Jan en Casper Luyken met 2 regelig onderschrift.
60916: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - DE INSTRUMENTMAAKER / The Musical Instrument Maker [series title: Menselyk Bedryf]
50885: LUYKEN [LUIKEN], JAN - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten (...), Amsterdam, Roman, 1749. Gebonden met 2 andere werken van Luyken.
8945: LUYKEN, JAN - Verzaameling van eenige geestelyke brieven [...] aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer tot nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken. Hoorn, Jacob Duyn, 1741.
55810: LUYKEN, JAN - Prent: 'Afgryselyke wreedheyd der Spanjaarden in de plonderinge van Antwerpen gepleegt aen seekere bruyd. Ao 1576' [4-8 november 1576], gravure door Jan Luyken.
5388: LUYKX, TH. - Het grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone, Leuven 1952, 275 p., geïll.
52467: LUZAC, ELIE - Bericht van Elias Luzac Junior op een geschrift, uitgestrooid onder den tytel van bekendmaaking van heer Maarten van Roshem, ridder. Leiden, E. Luzac, 1759. [Gebonden met 13 andere pamfletten in 8°].
34164: LUZAC, CORNELIUS JOANNES, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
34166: LYCKLAMA A NYEHOLT, GEORGIUS WOLFGANG FRANCISCUS, UIT OLDEBOORN (FR.) - Dissertatio juridica inaugurales de mandato jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1834
22938: LYDIUS, AMIJE ?, DESCHAMPS, VAN DER BEECK - Brief van Jacobus Lydius, d.d. Dordrecht 24 mei 1651, aan "Seer weerde juffrou, uytverkoren zieltje, mijn soet en hoog-gelieft hertje", manuscript, folio, 2 p (enige restauraties op vouwen).
52479: LYDIUS, JACOBUS - Spreekwyzen door de heilige schryvers ontleent uit de stryden der ouden verklaart (...) met de byvoegselen van J. Lomejer, opnieuw vertaalt (...) door Abr. Du Ry. 2 stukken in 1 band, Rotterdam, Bosch, 1746.
22712: LYNDEN, VAN - Afdruk van een gegraveerd koperen plaatje met familiewapen Van Lienden(Lynden) en de 16 kwartierwapens van “Theodoricus de Liienden archidiaconus ardvenae eccliar.....”, 14,5x10cm. De afdruk lijkt begin 20e eeuws, het plaatje lijkt (veel) ouder te zijn geweest.
32639: LYNDEN, ALEXANDER FREDERIK VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de leer der verjaring en der wettelijke vervaltermijnen op pachtrechtelijk gebied . Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1880
34168: LYNDRAJER, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuridica inauguralis de executione sententiae peregrinae in causa civili latae [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
34978: LYON, GEORGE HENRY BARNET, UIT PARAMARIBO - Stellingen Leiden Somerwil 1871
27206: MAANEN, F.J. VAN E.A. - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, eerste en tweede deel in één band, 's-Gravenhage 1863, 1876, 347 + 352 pag., geb. in halfleer, geïll. met platen in steendruk. Goed exemplaar.
34620: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae. 1791
34622: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII. theses juridicae. 1792
34624: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII theses juridicanae. 1793
35274: MAANEN, JANI RUDOLPHII VAN, UIT HARDERWIJK - Commentatio in quaestionem ab ordine medicorum [....] 1822
36114: MAANEN, R.C.J. VAN - Doorgaande beweging Leiden Universiteit 2004
16481: MAARN - V.V.V. Maarn en Maarsbergen. Uitg. V.V.V. [ca. 1935], 32 p.
59446: MAAS, C. - Aantekeningen betreffende Cornelis Maas (ca 1790-1864) gehuwd in 1811 met Anna Brouwer, koornmolenaar en grondeigenaar te Haarlem. Ook over andere familieleden Maas, typoscript, 7 pp. M14728
36086: MAAS, WILHELMUS JOANNES MARIA, UIT OVERSCHIE - De dijkwet van 1810 Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1963
39812: MAAS, F.M. (INL.); - Over Kaag, Braassem en Westeinder. Een rekreatie-onderzoek met behulp van luchtfoto's, enquetes en tellingen. 2 delen, Delft 1970-1971, 169+140 pag., oblong, geïll. [betr. Warmond, Alkemade].
23178: MAASDIJK, VAN - Twee blaadjes met potloodschetsen van paardrijdende meisjes, met het stempeltje "Atelier A. van Maasdijk".
63598: MAASKAMP, EVERT (1769-1834) - PANORAMA DE LA VILLE D'AMSTERDAM.
16483: MAASSLUIS - Maassluis. Uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur, onder redactie van (....) C.P.I. Dommisse, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
16486: MAASTRICHT - The old town of Maastricht and the caves of mount St. Pieter by D.C. van Schaik, Souvenir edition in honour of our American liberators, Heer, Van Schaik, 1945, 48 p.
16485: MAASTRICHT - Maastricht door D. Sassen. Uitg. met medewerking van V.V.V. en K.v.K., Amsterdam, Alta, [1925], 132 p.
58816: MACALESTER LOUP, MR. R., - Mannen van Beteekenis in onze dagen, Johan Theodoor Buys, Haarlem 1893, Extrakt, pag. 185-224.
43257: MACARTHUR, B. / J. MOORE - Lessons in figure painting in water colours, 16 coloured plates from designs by Blanche Macarthur and Jennie Moore, With special instructions by the painters. Londen etc., Cassell etc., [1881].
6318: MACCO, F. - Stammtafel der Familie Wüppermann aus Barmen. Abgeschlossen am 1 May 1911, groot blad, 90 x 120 cm, tekening door Oscar Roide, druk Gebr. Vogt (slijtage op vouwen)
59782: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
43286: MACFARLANE, C. - Konstantinopel en Turkije, Uit het Engelsch vertaald. 2 delen, Amsterdam, Beijerinck, 1830.
14482: MACGEORGE, A. - Flags: some account of their history and uses. London etc. 1881, ill., 122 p., orig. cloth.
31038: MACHIELSEN, H. E.A. (RED.) - Onze geslachten in hun onderlinge samenhang en middels hun daden en streven verklaard. Een genealogisch-historische reeks. Afl. 1-4 ( 1950-? ) alles wat verscheen ?, 24 + 24 + pp. 49 - 92 +24 pag.
31821: MACKAY, DONALD JACOB - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van [...] H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1861
32637: MACKAY, AENEAS, UIT NIJMEGEN - De uitsluiting van geestelijken en bedienaren van de godsdienst uit de volksvertegenwoordiging. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1862
34024: MACKAY, JOHANNES FRANCISCUS HENRIOCUS JACOBUS ERNESTUS, UIT NIJMEGEN - Specimen jurudicum inaugurale de aere alieno hereditario [...] Utrecht N. van der Monde 1829
4098: MACKAY, D. BARON - Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse hooglanden en de Nederlanden. 's-Gravenhage 1984, 304 p., geïll., geb.
34678: MACQUELYN, MICHAELIS JACOBI - Sermo academicus de nonnullis philosophiae naturalis [...] ; Met: Narratio rerum academicarum rectore magnifico M.J. Macquelyn Anno 1829-1830. 1830
52465: L.L., MADEMOISELLE - Dix-huit soirees a la campagne. Amsterdam, v. Kesteren, 1833.
36182: MADEWIES, SAMUEL, UIT STARGARD POM.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG - Disputatio historica de rebus synonymis Wittenberg Christian Fincelius 1685
7998: MAEYER, EDWARD A. DE - Who's who in Europe, 1964-1965.
60538: MAFFEI, NICOLÓ FRANCESCO (1590-1670) AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
53620: MAGGI, GIROLAMO - De equuleo liber postumus cum notis Goth. Jungermanni, accedit appendix virorum illustrium, idem argumentum pertractantium. Amsterdam, Andreas Frisius 1664.
39188: MAGINNIS, A.J. - The atlantic ferry, its ships, men and working. First popular edition, London 1893, 208 pag., hardback, ill.
55444: MAGINO, ANTONIO - Den overvalschten Jtaliaenschen VVaer-seggher, dat is een oprechte prognosticatie op 't jaer ons Heeren 1651, gepractiseert door den hoogh-geleerden D. Antonio Magino, na de copia van Bolognia [1650].
55142: MAGINO, ANTONIO - Den Italiaenschen waerseggher, dat is een prognosticatie op het jaer onses heeren 1622 (...). Naar de copije van Bolognia 1622.
53621: MAGIRUS, ABRAHAM; G. DE COURTILZ DE SANDRAS, H. DÜRER (?) - [1] De wonderlyke historie der mensche-eeters, verhandelende haren aart, oude woonplaatsen, vreemde manier van leeven, verwoedende wreetheyt en het eeten soo van levendige als doode menschen. Door Abraham Magirus, predikant op Texel aan de Koogh, Amsterdam, J. ten Hoorn, 1696. [Gebonden met:] [2] [G. de Courtilz de Sandras], De overzeldzame historie van de markgravinne de Frene, door haar eigen man aan een Turkschen zeerover verkoft en weder te regt gebragt. Uyt het Fransch vertaald, Rotterdam, Elias Yvans, 1702. [Gebonden met:] [3] [H. Dürer?], Spel des geluks, vertoont in den wonderlyken en niet min zeldzamen levensloop van Tychander, waarin verhaalt worden de vreemtste ontmoetingen en ongehoorste gevallen hem gedurende zijn leeftijdt ontmoet. Rotterdam, Arnold Willis, 1717.
1656: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzicht van de besturen die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd. 3 stukken in 2 bdn. Groningen 1838-1850. Geb., 160, 185, 315, 367, 335 p.
24690: MAGNUS, ALBERTUS [ET AL] - De secretis mulierum. Item De virtutibus herbarum lapidum et animalium. Amsterdam, Jodocus Janssonius, 1643.
57444: MAGNY, M. VICOMTE DE; - La science du blason, accompagnee d'un armorial general des familles nobles de l'Europe. Paris [1858].
14840: MAHAUDEN, A., J.L. RENS, M. VAN KERKHOVE - Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, deel I-V, z.pl. [1970-1972], 486 p, geb. (gestencild), in één band.
29186: MAI, E - Roelant Savery in seinen zeit ( 1576-1639 ), Keulen 1985, 238 pag., geb., geïll. Goed exemplaar
52449: MAILLET, B. DE / J.B. LE MASCRIER, - Beschryvinge van Egipte behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde (...) opgesteld volgens de aanteekeningen van den Hr. De Maillet, ouden consul van Vrankryk te Cairo, door den abt Le Mascrier. 2 delen in 1 band, 's Gravenhage, Beauregard, 1737.
42797: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du pontificat de saint Leon le Grand. 's Gravenhage, Moetjens, 1687.
42819: MAIMBOURG [MAIMBURGH], LOUIS - Historie van het verval des Kaiserrycks, nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote (...) vertaeldt door H. v. Quellenburgh. Amsterdam, T. ten Hoorn, 1683.
31977: MAIRE, GUILELMUS ELIAS LE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de hereditatis divsione ab adscendentibus facta inter descendentes [...] Groningen J. Römelingh 1836
15571: MAIS, S.P.B., EN GILLIAN - Dutch holliday. Londen: Alvin Redman, 1961.
42705: PESSON-MAISONNEUVE - Nouveau manuel complet du pecheur Francais, ou traite general de toutes sortes de peches. Nouvelle ed., revue (...) par M. Moriceau. Paris, Encyclopedie de Roret et Moriceau [s.a.].
25228: MAJUS, JOHANN HEINRICH - Vita Jo. Reuchlini phoorcensis, Frankfurt 1687, (34) + 55 + (32) pag., full vellum. Missing: the titlepage and portrait.
37612: MAK, A - Catalogus van het penningkabinet [ J.A. ] Smits van Nieuwerkerk. Publieke verkooping, Dordrecht maart 1894, 202 pag.
40468: MAK, G. EN F. HEDDEMA, - De Eilanden. Het Amsterdams Oostelijk Havengebied in stadsgezichten 1974-2002, fotogr. : Han Singels, Amsterdam, De Verbeelding 2002, 142 pag., oblong, geïll.
59784: UNKNOWN MAKER - ANTONIVS ALBICIVS NOBILIS FLORENTINVS
60818: UNKNOWN MAKER - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
60002: UNKNOWN MAKER - EFFIGIES LVCAE LEIDENSIS PROPIA MANU INCIDERE (portrait of Lucas van Leyden)
60816: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61662: UNKNOWN MAKER - COMOEDIA VETUS
61782: UNKNOWN MAKER - KAMP-REGT DER HOLLANDEREN
60822: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59976: UNKNOWN MAKER - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. PHILIPPI REGIS... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59982: UNKNOWN MAKER - DON JOHAN VAN OOSTENRYK, GOUVERNEUR GENERAEL DER NEDERLANDEN [Juan I of Austria (1547-1578)]
59984: UNKNOWN MAKER - IOANES AUSTRIACUS CAROLI V. FIL. BELGII GUBERNATOR. [Juan I of Austria (1547-1578)]
61710: UNKNOWN MAKER - Corpus Juris Civilis [Title page]
22268: MAKKINGA (FR) - “Register der huizgesinnen in den dorpe Makkinga, gelegen in Stellingwerf Oosteynde benevens de qualiteit en het getal der personen in yder huisgesin, opgemaakt en beschreven door de gecommieteerde van voorn. den dorpe, ingevolge de resolutie in dato den 19 juny 1748”, manuscript, folio, 5 p.
58520: MAKKINK, J.TH., - Ik strijd en houd mij boven. Grieven tegen de wet op de geneeskunde en een gedeelte van het publiek, Zutphen 1862.
40644: MALCOMESIUS, H - Ter gedachtenis. Zestal leerredenen en toespraak bij de eerste steenlegging van de Noorderkerk [te Rotterdam], Rotterdam 1899, 128 pag.
1659: MALDERGHEM, JEAN VAN (UITG.) - Le Blason des Armes, suivi de l'Armorial des villes, châtellenies, cours féodales, seigneuries et familles de l'ancien comté de Flandre, par Corneille Gailliard. 3 delen in een band, Brussel 1866, 43+52+89 p.
8960: MALFAIT DE JONGE, PHILIP (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON - Elektra, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1751.
56418: MAN, MARIE DE, - Medaille mortuaire de Thierry van Cloon, gouverneur general des Indes Neerlandaises, overdruk Tijdschrift v.h. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde 1893, 17 pag.
30464: MAN, JACQ. DE ( RED.) - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica, 1670- 1820, Leiden 1993, 263 pag., geïll., geb., als nieuw.
34864: MAN, ENGELBERTUS DE, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de vindicta privata Leiden Gebhard 1845
37594: MAN, M.G.A. DE - Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1907, 390 pag.
47466: MANACH, D. E.A., - La descendance de Charles X, roi de France, Paris 1997, 387 pag.
34766: MANAHAN, AMBROSIUS, UIT NEW YORK - Theses ex universa theologia Rome 1841
27790: MANCHESTER, E.A. - Flags of all nations, London, Philip [ ca. 1940 ], omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
35088: MANDELE, JACOBUS EGBERTUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de titulum digestorum cui inscribitur: ad legem fabiam de plagiariis. Leiden J.C. Cyfveer 1835
47656: MANDEMAKER, W.K., - Veilingcatalogus teekeningen, prentkunst en schilderijen van (.....) Everhardus Boers, oud-fiscaal van de Ned. retourvloot en carga der O.I. Compagnie, 's-Gravenhage 1818, 4+156 pag., half leer.
24762: MANDER, CAREL VAN - Het schilder-boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae in dry deelen 't leven der (...) schilders des ouden en nieuwen tyds. Eyntlyck d'uitlegginghe op den metamorphoseon. Haarlem, Passchier van Wesbusch, 1604.
55396: MANDRILLON, JOSEPH - Gedenkstukken om te dienen tot de historie der omwenteling in de Vereenigde Nederlanden in 1787, door den heer Jh. Mandrillon (...) belast geweest om bij het Hof van Berlijn eene overeenkomst tusschen de patriottische en stadhouderlijke partij te bewerken. Uit het Frans vertaald. Parijs, Barrois, 1792.
34030: MANGELAAR MEERTENS, ANTHONIUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam e jure Hollandica antiquo [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
27686: MANGER, J.B. - Recherches sur les relations économiques entre la France et la Hollande pendant la révolution Francaise (1785-1795 ), Paris 1923, 170 pag., geïll. Papieren omslag, los in de band.
35842: MANGER CATS, HUIBERT, UIT WOLVEGA - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
23720: MANNINGHAM, JOHN - Diary of John Manningham (...) 1602-1603, editea from the original manuscript by John Bruce esq., Westminster 1868, 20 + 188 pag., half leather, ill.
7916: MANSSEN, W.J. - Geschiedenis der Evang. Luthersche Gemeente te Zaandam.
47182: MARANG, G.P., - De Zwijndrechtsche nieuwlichters, Dordrecht 1909, 303 pag., geïll.
36082: MARCHAND, STEPHANUS, UIT LEIDEN - Positiones subsequentes examini publico subjicio [26 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
52501: MARCHANT, JAN, - Verhaal van reuzen boven de zeven voeten lang. Met een nieuw berigt van den Spaarwouder reus Klaas van Kieten (...) alsmede een nette beschrijving van den grooten Kajanus, binnen Haarlem overleeden (...) 1749. En het oorsprongklyk verhaal der groote Keie van Amersvoort. Haarlem, I. van der Vinne, 1751.
35222: MARCHIE SERVAAS, JANUS DU, UIT AMSTERDAM - Disquisitio de vita et scriptis eligii Episcopi Noviomensis Amsterdam P.B. van Waning Bolt 1859
35350: MARCHIE VAN VOORTHUIJSEN, H. DU - Prent op de promotie van Mr H. du Marchie van Voorthuijsen, litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1876
15329: GUILLOT DE MARCILLY - Relation historique et theologique d’un voyage en Hollande et autres provinces des Pays-Bas, dans laquelle on verra le détail des conversations de l’auteur avec M. le marquis de Langallerie, sur les principaux points de la religion, enrichie de notes critiques, historiques & chronologiques. Parijs: J. Estienne, 1719.
34718: MARCKART, JOANNES WILHELMUS , UIT RUDENHAUSEN - Disputatio juridica de jurisprudentia Belgica cum romana conjungenda Utrecht Van Megen 1734
42392: MARCONVILLE, JEAN DE / JEAN DALLIER / PLUTARCHUS - De l'heur et malheur de mariage. Ensemble les lois connubiales de Plutarque traduictes en Francois. Paris, J. Dallier, 1571. [Gebonden met:] Dezelfde, De la bonte et mauvaistie des femmes. Paris, J. Dallier, 1571.
8963: MARCUS, RUDOLPH - Ter gedachtenisse van den vrede, gesloten te Aken, den 30sten van Grasmaand, des jaars 1748. Amsterdam, Pieter Meijer, 1749.
55408: MARE, PIETER DE (1757-1796) - Prent van grafmonument voor S. van Schaak, 'de roem en hoop van 't Leydsch Atheenen, door 't staal (...) eens moorders neergeveld'. Gravure door P. de Mare naar C. Bisschop, met adres M. Cijfveer, [1794].
22370: MAREES, DE, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Reneke Busch de Marees, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw) dd. 11-6-1763.
32737: MAREES VAN SWINDEREN, WICHER MEINARD DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de studio, quod legislatores, inde a saeculi duodevigesimi parte posteriori, in legibus criminalibus emendandis ac reformandis posuerunt [...] Groningen J. Oomkens 1827
7846: MARESTI, ALFONSO - Teatro genealogico et istorico dell' antiche e illustri famiglie di Ferrara.
34060: MAREZ OYENS, GERARDUS HENRICUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de poenis extraordinariis plena deficiente probatione [...] Amsterdam T.B. Groebe 1833
5316: MARGARINEFABRIEKEN - Brinkers’ Margarinefabrieken 1878-1953, Zoetermeer 1953, 50 p., geb., geïll.
4116: MARION, N.A.J. VAN - Geslacht Van Marion. 's-Gravenhage 1905, 10 p., geïll.
1668: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr.Dr. C.W. Maris. Nijmegen 1946. Geb., geïll., 363 p.
1666: MARIS, A.J. - Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak. I. De Nederstichtse leenacten (1394-1581). 's-Gravenhage 1956, 606 p.
28956: MARIUS, G.H. E.A. - Johannes Bosboom, 's-Gravenhage 1917, 162 pag., geb., geïll. Exemplaar op zwaar papier.
16493: MARKEN - The truth about Marken, zoals het echt is, by Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 102 p.
16490: MARKEN - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd door Eberhard, Leiden, Kooyker, 1877, 80 p.
8968: MARLE, CORNELIS VAN - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
34952: MARLE, GERARDUS GULIELMUS HENRICUS VAN , UIT ZWOLLE - Specimen inaugurale de caussis quarundam legum romanrum et codicis civilis in re testamentaria Utrecht Van Paddenburg 1821
42235: MARLES, JULES LACROIX DE - Merveilles de la nature et de l' art dans les cinq parties du monde Afrique, 2 volumes. Paris, 1830.
15575: MARMIER, X. - Lettres sur la Hollande. Parijs: Delloye, 1841.
47584: MARMIER, X, - Du Rhin au Nil, Tyrol, Hongrie, provinces Danubiennes, Syrie, Palestine, Egypte, 2 volumes, Paris [1846], 29+396+(4)+496 pag., hardback in half linen
24892: MARMONTEL, J.F. - Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou.
42428: MARMONTEL, J.F. - Belisaire. Amsterdam, v. Harrevelt, 1767.
55529: MARNIX, HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN - De byen corf der H. Roomscher Kercke. Utrecht, L. en S. de Vries, 1659.
42497: MAGNÉ DE MAROLLES - La chasse au fusil, Nouvelle edition. Paris, 1836.
8971: MARONIER, HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, A. Wynands, 1838.
50921: MARRE, JAN DE - Hof- en mengelgedichten. Amsterdam, Wor e.a., 1746.
8974: MARRE, JAN DE - Marcus Curtius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1734.
38122: MARROW, J.H. ( INTROD. ) - The golden age of Dutch manuscript painting, Stuttgart 1989, 318 pag.
8976: MARRYAT, FREDERICK - Jacob Eerlijk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1837. [2 delen]
8979: MARRYAT, FREDERICK - Newton Forster, of De koopvaardij. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1839.[ 2 delen]
8981: MARRYAT, FLORENCE - Vrouw tegen vrouw. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1870. [2 delen in 1 band]
43124: MARSCHALL, H.G. - Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor (...) allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn, Volgens den tweeden (...) Hoogduitschen druk vertaald. Dordrecht, De Leeuw/Krap, 1792.
15577: MARSHALL, JOSEPH [= JOHN HILL] - Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland, in the years 1768, 1769 and 1770. In which is particularly minuted the present state of those countries, respecting their agriculture, population, manufactures, commerce, the arts and useful undertakings. 3 dln. Londen: J. Almon, 1772.
25266: MARTENS, CHARLES DE - Guide diplomatique ou traite des droits (...) des ministres publics (...) Nouvelle edition (...) par M. de Hoffmanns, 2 delen, Brussel 1838, 760 + 507 + 30 pag. Gebonden in half marokijn.
1676: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - De justitieele colleges in de steden en op het platteland van Holland 1795-1811. (Diss.) Utrecht 1912, 410 p.
25272: MARTIN, S E.A. - Gedenkboek der dansacademie J.G. Martin & zonen ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan, Haarlem 1950, 63 pag., geïll.
57072: MARTIN, G. - Les 256 quartiers genealogiques de Monseigneur le Prince Henri de Luxembourg, Saint Chamond 1975, 44 pag.
36214: MARTIN, CHRISTIOPHOR SAMUEL, UIT DRESDEN - Schediasma historico-literarium de Coleris doctrina scriptisque claris. Praemissa sunt Analecta potiorum huius generis de eruditis homonymis scriptorum quae apud Cl. Mollerum et Cel. Struvium non extant Wittenberg August Koberstein 1718
47286: MARTIN, G., - Histoire et genealogie de la maison de Levis, Ricamarie 2007, 271 pag., geïll.
15579: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abrégés, à l’usage des écoles. Amsterdam: Allart, 1790.
24940: MARTINET, J.F. - Kleine katechismus der natuur voor kinderen.
52497: MARTINET, J.F. - Het vereenigd Nederland. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1790.
15581: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS - Het Vaderland en het Vereenigd Nederland [...] thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien en van het groot-hertogdom Luxemburg, 3e zeer veel vermeerderde en geheel opnieuw bearbeide druk, 6 delen, Gouda: G.B. van Goor, resp. 1845, 1830, 1845, 1845, 1832, 1845
51568: MARTINET, J.F., - Het Vaderland, Amsterdam, Allart, 1791.
41826: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abreges par J.F. Martinet a l'usage des ecoles. Traduit de l' Hollandois, Amsterdam, Allart 1790.
42883: MARTINET, J.F. - Het Vereenigd Nederland verkort ten gebruike der schoolen. Amsterdam, Allart, 1790.
36364: MARTINI, CHRIST. FRIDEMANN EN TEUBER, JOH. HEINRICH; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM - Testimonia et juridicia eruditorum de Collegii electoralis origine Wittenberg Gerdes 1709
24976: MARTINIERE, BRUZEN DE LA - Le grand dictionaire geographique, historique et critique, Nouvelle edition,
57130: [MASCH, G.M.C. (HERAUSG.), - Wappen-almanach der Souverainen Regenten Europa's, Rostock, Tiedemann, [ca.1840].
47924: MASCHECK, P.F.H., - Geschiedenis van het korps Nederlandsche mineurs en sappeurs van de vroegste dagen tot op den tegenwoordigen tijd 1852, Zaltbommel 1853, 16+302 pag., geb. in blauw linnen met goudopdruk, goud op snee. Met uitslaande tabel, fraai exemplaar.
36408: MASCHIUS, JOANNES, UIT PASEWALCKO; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CASPAR S. - De superioribus Ungariae conversionibus Wittenberg Henckel 1688
42197: MASSIALOT, FRANCOIS - Nouvelle instruction pour les fruits. Extract uit Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits. Amsterdam, ca. 1750.
59724: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) - Peasants conversing and drinking
60396: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) AFTER JAC. PAR(MIGGIANO) - St. John the Baptist
14333: MASSONNET, PATENT, QUEEN VICTORIA - Letter of patent for André Michel Massonnet from Paris for an invention regarding "certain improvements in alloys of metal and of other substances and also in the application of the same to various usefull purposes".
35158: MASSOW, GERLACHI JOANN. CORN. VAN, UIT REMBANG (JAVA) - Commentatio in quaestionem ab ordine jurisconsultorum [...] 1817
4126: MASSOW, VAN - Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek van Frederik van Massow. Leyden 1838, 20 p. Zeldzaam!
60956: UNKNOWN MASTER - The Annunciation
59812: UNKNOWN MASTER - Eigentliche Abbildung der Schantzen Caloo, Verbroek, und Feuerschen und wie solche von den Holländern befestigt und wie sie von den Spanischen wieder daraus geschlagen worden. Anno 1638.
61576: UNKNOWN MASTER - MONS PIETATIS (frontispiece)
60864: UNKNOWN MASTER - NIEUWJAARS ZEEGENWENSCH DOOR DE STADS KLAPWAAKERS.... [Wish card, New Year]
60866: UNKNOWN MASTER - NIEUWEJAARSWENSCH van de LANTAARN-VULDERS, Aan de Ingezetene der Stad Dordrecht en de Merwede. [Wish card, New Year]
63148: UNKNOWN MASTER - WALDIEPERS, Nieuw - Jaar - Wensch [Wish card, New Year/Nieuwjaarswens]
63122: UNKNOWN MASTER - Peasants in an inn (boeren in een herberg).
23252: MATAGNE, R. - Certains aspects des parentés entre la maison royale de Suède et la famille Grand-Ducale de Luxembourg, Luxemburg 1961, 40 pag., geïll.
59810: MATHAM, THEODOR (1605-1676), AFTER SANDRART, JOACHIN VON I (1606-1688) - Dit ´s VONDEL, tot dit uur van de Snaaren spant... (Portrait of Joost van den Vondel)
59564: MATHAM, JACOB (1571-1631) - Portrait of Jan van de Velde (1568-1623)
60382: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Rachel and Leah
60384: MATHAM, JACOB (1571-1631) - The Adoration of the Shepherds
60388: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER CALVAERT, DENYS (1540-1619) - Christ at the column (after flagellation)
60390: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Mountain of Honour for Poets [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
63590: MATHAM, THEODOR (1605-1676) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
17085: MATHIJSEN, M. - De werken van Harry Mulisch. Een bibliografie. Met medew. v. E. de Boer. 2e herz. en uitgebr. dr. Amsterdam: De Bezige Bij, 1992.
34028: MATHYSSEN, JACOBUS DANIEL THIBAUT, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum codicis de naufragiis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35646: MATTHAEI, JOHANNES, UIT KÖNIGSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN - Disputatio politica de civitate nova [...] Helmstedt Henning Müller 1662
40648: MATTHAEUS, ANTONIUS - Wilhelmi chronicon monachi et procuratoris Egmondani. Extract uit werken Matthaeus, III (1738), pag. 409-718
59010: MATTHES, H.J., - Redevoering en aanspraken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen in de vergadering der Leydsche afdeeling van de My. tot nut van 't Algemeen op 22-11-1831, 30 pag.
32989: MATTHES, JANUS CAROLUS, UIT NOORDELOOS - Dissertatio historico-critica de pseudoprophetismo hebraeorum [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
35296: MATTHES, CAROLI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Commentatio ad quaestionem mathematicam [....] 1833
40046: MATTHEY, I.B.M. (RED.), - Westeremden. Het verleden van een Gronings terpdorp, Groningen 1975, 372 pag., geïll.
51910: MAUPASSANT, GUY DE; - Oeuvres completes. Mademoiselle Fifi M. Jocaste, Paris, Conard, 1908. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 285 pag.
60893: DE MAUREGNAULT - Manuscript sheet with 9 hand-coloured coats-of-arms of the De Mauregnault family and connected families and additional information about the subsequent persons in French.
5612: MAURER, H.M. - Der Hohenstaufen. Geschichte der Stammburg eines Kaiserhauses, Stuttgart und Aalen 1977, 204 p., geb., geïll.
8985: MAURICE, ABEL - Het kind der voorzienigheid. Antwerpen, J.P. van Dieren & Cie, [1850].
42561: MAURICEAU, FRANCOIS - Aphorismes touchant la grossesse (...) des femmes / Kort-bondige stellingen ofte aphorismen, rakende het swanger-gaan, het baren, de ziekten en andere gesteldheden der vrouwen. Amsterdam, N. ten Hoorn, 1700.
8991: MAURICIUS, JOAN JAKOB (VERT.); JOSEPH CHANCEL, DIT LA GRANGE - Sesostris, koning van Egipte, treurspel. Per haec ad altiora. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1786.
8986: MAURICIUS, JOAN JAKOB - Rechtsgeleerde maandelyke uitspanningen [...]. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722-1725. [2 delen]
8993: MAURIK, JUSTUS VAN - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. 2e druk. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
8995: MAURIK, JUSTUS VAN - Janus Tulp. Blijspel in vier bedrijven. 3e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
8997: MAURIK, JUSTUS VAN - Plicht. Dramatische schets in één bedrijf. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1895].
9001: MAURIK, JUSTUS VAN - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. 2e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
60911: PETER ANTON KREUSSER; MAXIMILIAN I - Patent of nobility donated by Maximilian Joseph, Maximilian I, King of Bavaria (1756-1815) to Peter Anton Kreusser (1765-1831 or 1831), composer, becoming "Freiherr".
55621: MAYET, LUCIEN - Notes sur les sciences anthropologiques et plus particulierement l'anthropologie criminelle en Hollande et en Belgique. Premiere partie: Hollande, Lyon, 1902. Deuxieme partie: Belgique, Lyon, 1903.
47534: MAYNARD, D. DE, - La descendance de madame Cliquot-Ponsardin, Mayenne 1975, 64 pag. + ill.
36426: MAYOOR, SIGMUND, UIT HONGARIJE - Dissertatio inauguralis medica problematica de sobole procreanda Altdorf J.W. Kohles 1723
57814: MCCUSKER, J. / S. HART, - The rate of exchange on Amsterdam in London: 1590-1660, overdruk 1979, pp. 689-705.
59300: MCNAUGHTON, A., - The book of Kings. A Royal genealogy. 3 volumes, London 1973.
3878: MEDEDEELINGEN - Mededeelingen der familievereeniging Kalff, nr. 1 (1930) t/m nr. 70 (1974), gebonden. Nrs. 33, 35, 36 en 38 t/m 52 ontbreken; toegevoegd nr. 73 (1985), een tabel met afstammelingen van Gerrit Kalff, gedateerd april 1932 en een getypt naamregister op de Mededeelingen 1 t/m 12.
58710: MEDER, L. (UITG.), - Heidelberg. Hotel Schrieder, Heidelberg, L. Meder [ca.1880?].
23928: MEER, O.A. V.D. - Een verkeerde aansluiting in de genealogie de Gijselaar. Overdruk Nederlandsche Leeuw 1958, 8 pag. met 2 aanvullingen 3 en 4 pag.
23926: MEER, O.A. V.D. - Fragment-genealogie Van der Heul, Rotterdam. Overdruk de Nederlandsche Leeuw 1961, 10 pag.
53659: MEER DE WIJS, J.W. VAN DER / B.T. LUBLINK WEDDIK - Hartstocht, misdaad en berouw, geschetst in het voorbeeld van den, bij vonnisse der voormalige crimineele regtbank in Holland, ter dood veroordeelden Pieter Bijl, Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842.
60180: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) - De Milddaadigheid aan de dankbaare roomsche armen; by de eerste afgifte van brood, op den grond des geweezen schouwburgs te Amsterdam, den vyfden December
60182: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Op de inwyding van den nieuwen schouwburg te Amsterdam, Den vyftienden September
32899: MEER, SIMON GERARDUS WILHELMUS VAN DER, UIT NIEUWER-AMSTEL - Venloer stadt-texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Centrale drukkerij 1949
1690: MEERKAMP VAN EMBDEN, A. - Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). 2 dln. Amsterdam 1913-1914, 503+556 p.
33420: MEERMAN VAN DER GOES, DANIEL ADRIANUS, UIT LEIDEN - Specimen academicum inaugurale de pactis successoriis [...] Leiden Joannes le Mair; wed. Abraham Honkoop 1769
15589: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden. 5 delen. Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1823-1829.
15593: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Het Noorden van ons vaderland, of vlugtige schetsen en aangename herinnering van een reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 2de druk. Groningen: G. Fockens Gz., 1845.
15591: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden [...]. 2 delen. Amsterdam 1826-1827.
1696: MEERTENS, P.J., EN L. KAISER (RED.) - Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn 1942. Geïll., 506 p.
1694: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. (Diss.) Amsterdam 1943. Geïll., 496 p.
33550: MEERWYK, PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de motu terrae diurno et annuo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1750
55284: MEES AZ., G. - Het Rotterdamsche oproer van 1690. Amsterdam, v.d. Post, 1869. [Verhandelingen Kon. Ak. Wetenschappen afd. letterkunde IV].
5820: MEES AZN, G. - Gregorius Mees (predikant te Rotterdam in de 17e eeuw) en zijn gezin geschetst, Rotterdam 1851, 126 p., geïll., (modern) geb.
59284: MEES, A.J., - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes van A.J.M. In druk gegeven 5 juni 1881.
31751: MEES, GREGORIUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de revocatione testamentorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
31931: MEES, WIJNAND ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Wisselverjaring. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
35114: MEES AZN, MR G. - Redevoering over het belang om der studerende jongelingschap lust in te boezemen tot eene grondige beoefening der bronnen van onze geschiedenis 1840
4142: MEES, A.C. - [Over de families Mees-Dalen en Mees-Hen van Rijnberk]. Diepenveen 1951, 32 p., geb., geïll. Met brief in handschrift van hun dochter Wil.
4144: MEES AZN., G. - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de 17e eeuw en zijn gezin. Tweede, veel vermeerderde uitgave. Rotterdam 1879, 149 p., geb., geïll., met tabellen.
4146: MEES, M.J. - Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken. Haarlem 1889, 142 p., geb. (fraai), met geslachtslijsten, geïll.
39984: MEESTER, G.A. DE - Geschiedenis van de Staten van Gelderland van den oorsprong tot heden, deel I ( van II ), Harderwijk 1864, 310 pag., geb. in geheel linnen band.
1698: MEEUWEN, P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag. (Diss.) Leiden 1924, 118 p.
36036: MEEUWESSE, ANTONIUS CATHARINA MARIA, UIT HEER - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier. Groningen Wolters 1952
19784: MEIBOOM, HENRIC - De illustris Heimburgicae gentis.
55356: MEIER, DR. / C.C. VON KLEIN - Hochst merkwurdige Geschichte der magnetisch hellsehenden Auguste Muller in Karlsruhe, von dr. Meier, medicus, herausgegeben von dr. C.C. von Klein. Stuttgart, 1818.
36686: MEIHUIZEN, H.W. - Het begrip restitutie in het noordwestelijke doperdom Haarlem Tjeenk Willink 1966
34444: MEIJBOOM, H.U. - De bewegelijkheid der theologische encyclopaedie Groningen Noordhoff 1892
1730: MEIJER, G.A. - Katholiek Nijmegen. 2 dln. Nijmegen 1904-1905, 118+122 p.
54049: MEIJER, K. - Beknopte levensschets van jonkheer Mozes Salvador ... benevens een verslag van het voorgevallene te Amsterdam en Haarlem bij gelegenheid van het zegepralend ontslag van dien volksman en zijne lotgenoot, den heer S. Fongers uit de Nederlandsche bastielje op zondag 27-4-1856, uit echte bescheiden zamengesteld door K. Meijer. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1856].
9010: MEIJER, GERRIT JOHAN - Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden, met taalkundige aanteekeningen uitgegeven. Groningen, J. Oomkens, 1836.
30724: MEIJER, B.W. - The famous Italian drawings at the Teyler Museum in Haarlem, Milaan [ 1985 ], 278 pag., geb., geïll.
32103: MEIJER, DIDERICUS JOHANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum, exhibens observationes ad doctrinam juri romani de pactis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
38226: MEIJER- HOEVE, S - Familie Hoeve, z.pl. 2001, 529 pag., geb., geïll.
9012: MEIJER, HENDRIK ARNOLD - Heemskerk. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848.
59418: MEIJERINK, NEDERLANDSCHE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN. - A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. Haarlem, z.j. [1934] [ills., 16 p. geniet; 1e dr. verscheen in 1925]. Brochure, gedrukt. Auteur was hoofdconsul voor de Centrale Propaganda, uitgegeven door Nederlandsche Bond tot het redden van drenkelingen. M14709
51952: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630, 's-Gravenhage 1962, 471 pag.
32643: MEINESZ, JELLE, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1869
34036: MEINESZ, MEINE, UIT FRIESLAND - Specimen juridicum inaugurale de executoribus testamentorum [...] Groningen W. van Boekeren 1823
37316: MEISCHKE, R - De gothische bouwtraditie. Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden, Amersfoort 1988, 305 pag., geïll., als nieuw.
37452: MEISCHKE, R - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar Ver. Hendrik de Keyser. Haarlem 1969, 546 pag., geb., geïll., met (beschadigd ) omslag.
37952: MEISCHKE, R. EN B. DUBBE - Thuis in de late middeleeuwen, Het Nederlands burgerinterieur 1400- 1535, Zwolle 1980, 203 pag., geïll.
35542: MEISNERUS, CHRISTIANUS, UIT HERRNSTADIENS. SILESIUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, KONRAD SAMUEL - Silesiam loquentem [...] Wittenberg Schulz 1705
56196: MEISS, W., A.O., - De Belles heures van Jean duc de Berry. Inleiding en toelichting van M. Meiss & E.H. Beatson, Utrecht 1975.
57466: MEISS, M. E.A., - Getijdenboek voor de Visconti, 2e druk, Utrecht, 1974.
57192: MEISS, M. / M. THOMAS (INL.); - Getijdenboek van Rohan. Utrecht 1973.
39874: MEISSONNIER, J. - Voiliers de l' epoque romantique. ( peints par A.Roux ), Lausanne 1968, 73 pag., ill., oblong, hardback with dustwrapper in board covers.
35438: MEJER, SEBASTIANUS, UIT LUBECK; PRAESES: SLEKER, JOHANNES - Disputatio philosophica exhibens quaestiones celebriores ex ipsis logicis metaphysicis, physicis et ethicis fontibus [...] Rostock Joachim Fuess 1615
41224: MEKKING, A.J.J. - Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Deel III De Westpartij. [Twee overdrukken uit Publikaties 1982/1983] pp. 86-247 en 59-193, geïll.
42466: MEL, COENRAAD - Heilige oudheidskenner, vertaald uit het Latijn door W.K. Fabricas, voorrede van J. v.d. Honert. Leiden, J.A. Langerak, 1742.
1704: MÉLANO DE CALEINA, LE COMTE DE - Recherches historiques sur l'antiquité du blason, d'après les monuments blasoniques des peuples de l'Orient. Brussel 1850, 26 p.
33518: MELCHIOR, ALBERTUS WILHELMUS - Oratio inauguralis de necessario veritatis et pietatis conjugio [...] Franeker Henricus Halma 1724
15595: MELDRUM, DAVID STORRAR - Holland and the Hollanders, 2e druk, Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
5964: MELKER, B.R. DE - Inventaris familiearchief Van de Pol; Het Zeister gedeelte, 1765-1970, Rotterdam 1998, 195 p., geïll.
36689: MELLINK, ALBERT FREDRIK, UIT AMSTERDAM - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544 Groningen Wolters 1953
35090: MELORT, EDUARDUS BONIFACIUS ANDREAS NICOLAUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de appellandi facultate in causis criminalibus 's-Gravenhage Belinfante 1859
24740: MELTON, EDUWARD [PS. OF GOTFRIED VAN BROEKHUIZEN] - Zeldzame en gedenkwaardige zee- en landreizen; door Egypten, West-Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en d’aangrenzende gewesten; behelzende een zeer naauwkeurige beschrijving der genoemde landen, benevens der zelver inwoonderen Godsdienst, regeering, zeden en gewoonten, mitsgaders veele zeer vreemde voorvallen, ongemeene geschiedenissn, en wonderlijke wedervaringen. Aangevangen in den jaare 1660. en geëindigd in den jaar 1677. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1681.
6080: MEMORIAL - Memorial de la famille Sjongers 1875-1925.
41894: MENARD, L - Histoire des antiquites de la ville de Nismes et de ses environs, nouvelle ed., Nismes 1819.
16837: MENDEL, P.J. - Belangrijke geschiedkundige herinneringen voorkomende op Reding’s School-atlas van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage, J.E. Schoevers [1846].
51752: MENDELS, I., - Herman Willem Daendels voor zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indie (1762-1807), 's-Gravenhage 1890, 301+209 pag.
61468: MENESTRIER, C.F. - Abbrege' methodique des principes heraldiques ou du veritable art du Blason.
60913: MENESTRIER, FRANCOIS - Abbrege' methodique des principes heraldiques, ou du veritable art du blason.
53207: MENNINGA, D. E.A. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748.
52605: MENSING, C.M. - Het Londensche nieuws gedurende de Tentoonstelling van 1851. Met 200 houtgravuren. 's Gravenhage, 1851.
8982: [MARSH-CALDWELL, ANNE]; W.J. MENSING (VERT.) - Mont Sorel, of De erfgename der De Veres. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. [2 delen]
1718: MENSINGA, J.A.M. - Verhandeling over de aangenaamheid en het nut van de beoefening der heraldische wetenschap. Z.p. z.j. [ca. 1840?], 37 p.
33792: MENSINGH, HENRICUS, UIT OLDAMPT - Disputatio juridica inauguralis de causis dubiis [...] Leiden Angelus Sylvius 1714
36526: MENTEN, EMILE ERNEST, UIT BRUSSEL - Stellingen Leiden Vilders 1909
36324: MENTZ, JOH. CHRIST., UIT MARCO-GUESTPH; PRAESES: BUNTHER, JOHANN - De Quatuor monarchiis et quarta imprimis Leipzig Fleischer 1685
58736: MENTZLER, DORA., - Die Schönheit deines Körpers. Das Ziel unserer gesundheitlich-künstlerischen Körperschulung.Stuttgart, Dieck & Co, 1924.
51884: MENZEL, ADOLPH; - Skizzenbuch 1839-1846. [Privatdruck fur Freunde der Buchdruckerei Gebr. Mann. Origineel in Nationalgalerie Berlin. Besorgt durch W. Weidmann] 1935. Kassette mit dem Buch in Leinen und 23 Seiten Text. Gut erhalten.
16496: MEPPEL - Gids van Meppel. Vlaardingen, Nat. Uitg. en Reclamebureau, 1932, 80 p.
7287: [CLERQ, M.A. DE (VERT.)]; LOUIS SÉBASTIEN MERCIER - Vanglenne, of De karaktertoets; tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788
3090: MERENS, A. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn Descriptie van Engelandt. 's-Gravenhage 1942, 275 p., geïll., geb.
34038: MERENS, DIDERICUS, UIT HOORN - Specimen juridicum inaugurale de praescriptionibus secundum juris hodierni principia [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1824
4162: MERENS, A. - De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie. Het geslacht Merens. 's-Gravenhage 1957, 303 p., geïll., geb.
4168: MERENS, M.J.D. - Genealogie van het geslacht Merens (Merens, Boelens Merens, Van Neck Merens, Gallis Merens). Z.p. 1912, 60 p., geïll.
59788: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
59806: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
9028: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Germanicus. In zestien boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1779.
9027: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - David. In twaalf boeken. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9024: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden. Amsterdam, Wed. G. Warnars en Zoon, 1818.
9023: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9022: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. Amsterdam, Pieter Meijer, 1762.
42265: MERLIN, TH. E.A. - De practische meubelmaker. Modelboek van meubelen in alle stijlen, ontworpen door Th. Merlin e.a. Arnhem / Nijmegen, gebr. Cohen, [z. j.].
57506: MESSCHAERT-HEERING, S.; - Het geslacht Dekker, Enkhuizen 1982 [te Wervershoof en Andijk].
59334: MESSCHAERT, HOORN, ZANGER, MUSEA, - Catalogus der voorwerpen betrekking hebbende op den zanger Joh. M. Messchaert, geb. te Hoorn 22 aug. 1857, overl. te Zürich, 10 sept. 1922 in het West-Friesch Museum te Hoorn. Hoorn, Vermande en Zonen, 1929 [35 p., 329 nrs en los vel met Supplement (3 p.). In uitstekende staat.
9032: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1825.
23024: METELERKAMP, DE LA FONTAINE SCHLUITER, BEEKHUIZEN, SOEST, MUIDEN - Gelithografeerd herinneringsblad ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Dr Carel Lucius Petrus Metelerkamp (1806-1876) en Judith Philippine de la Fontaine Schluiter (1806-1883), gehuwd te Amsterdam 8 juli 1830, gevierd 13 juli 1855. Litho van Chs Binger, uitg. H.W. Mooij te Amsterdam, 24x32 cm.
34040: METELERKAMP, RUTGERUS JOHANNES CORNELIS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de compensatione [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
34664: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - VI theses juridicae 1791
34666: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - XXVII. theses juridicae. 1792
25102: METEREN, E. VAN - Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612.
4176: METHORST, H.J. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Methorst. Arnhem 1966, 48 p.
39186: METS, W - Bram de zeeman, Den Helder, Egner, z.j., 32 pag., chromolitho- omslag.
32195: METZELAAR, JAN, UIT VLISSINGEN - Stellingen [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
1724: METZLAR, J.M. - De candidatuur-Hohenzollern. Een kritische studie over de wordingsgeschiedenis der candidatuur van Leopold van Hohenzollern-Sigmaringen voor den Spaanschen troon in 1870. (Diss.). Tilburg 1924, 122 p.
35120: METZLAR, I. I. - Oratio inauguralis de N. et V. F. uno et vario 1858
58927: METZMACHER, - Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin - Verlag von Goupil & Co, Imprimé & publié par Goupil & Cie - Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York.
17076: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliografie. Theorie en praktijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Leiden: A.W. Sijthoff, 1905.
58912: MEULEN, P.H.L. VAN DER, NAAR C. VAN WAARD, - Ter gedachtenis van den beslissende slag op den 18 juny 1815 behaald door Lord Wellington op Will Fred. Geor. Lod. Van Oranje kroonp. Van Nederl. en Prins Blücher. Ets en gravure (tekst) en roulette, 32x24cm, uitgegeven door F. Numan in de Leidse Kruisstraat no 7. Proefdruk.
31024: MEULEN, B.D. V.D. E.A. - Van der Zwaag, Wouterswoude. Wouterswoude 1991, 344 pag., geïll.
32641: MEULEN, HENDRIK AREND VAN DER, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar een verloren brief van Paulus aan de Korinthiers. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1874
38480: MEULEN, R. V.D. - De boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, 2e herziene druk van "Boekhandel en Bibliographie", Leiden [ ca. 1900 ], 582 pag., geb., geïll.
40476: MEULEN, TJ. G. V.D., - Ald en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym, 2 delen, Birgum z.j., 671 pag., geïll., gebonden in 2 halflinnen banden. Goed exemplaar.
28782: MEULENDIJK, M. - Ontaarde kunst. Een aantal opstellen over beeldende kunst, Amsterdam, Keurkamer, [ ca. 1943 ], 59 pag., geïll.
56650: MEURS, B. VAN, - [Vier lezingen] De vroolijkheid en het lachen, Utrecht 1875, 68 pag.; De droom, Utrecht 1878, 86 pag.; Het hart, Utrecht 1880, 84 pag.; De luchtballon, 2e uitgave, Utrecht [1872?]. 120 pag.
9038: MEURS, BERNARD VAN - De vroolijkheid en het lachen. 3e vermeerderde druk. Den Bosch, Katholieke Illustratie, 1897.
51418: MEURS, J., - Catalogus van eene lees-bibliotheek, bevattende eene verzameling der beste Hollandsche, Fransche en Engelsche romans van J. Meurs, boekhandelaar, Veenestraat 42, 's-Gravenhage 1861, 88 pag.
50881: MEURS, B. VAN - De luchtballon. Eene voorlezing, 2e uitgave. Utrecht, Beijers, [1872?].
9037: MEURS, BERNARD VAN (VERT.); LUDWIG UHLAND - Uhland's harp. Culemborg, Blom & Olivierse, 1889.
35178: MEURS, JOAN HENDRIK VAN, UIT HAARLEM - Persoonlijke dienst en belasting in natura Leiden Van Doesburgh 1881
36096: MEURS, J.H. VAN - De verhouding van romeins en hedendaags recht Groningen Noordhoff 1925
35996: MEURSINGE, GUILIELMUS, UIT EEXT - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1857
42537: MEURSIUS, JOANNES - Rerum Belgicarum libri quatuor In quibus Ferdinandi Albani sexennium belli Belgici principium. Leiden, L. Elzevier, 1614.
42745: MEURSIUS, JOANNES - Regnum Atticum. Sive de regibus Atheniensium eorumque rebus gestis. Libri III. Amsterdam, J. Janssonius, 1633. [gebonden met:] dezelfde, De regno laconico libri II de piraeeo, liber singularis en andere werken. Utrecht, v.d. Water, 1687 en 1686.
42993: [GUYOT], MADAME / FELICITE DE CHOISEUL-MEUSE - Julie, ou j'ai sauve ma rose, par madame de Cxxx. Nouvelle edition, 2 delen, Hamburg, 1807.
40396: MEUWESE, STAN, - The youth of the Netherlands, a sketch, Leiden 1989, 96 pag., geïll.
22670: MEXICO - Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 12 december 1829 met een uitvoerig verhaal over de gebeurtenissen rond de ontruiming van Tampico (Mexico) door de Spanjaarden en geschreven door de Mexicaanse generaal Santa-Anna. Gedrukt, 4 p.
33554: MEY, PETRUS DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de virginum raptu [...] Leiden Angelus Sylvius 1730
35702: MEY JR, GERRIT HENDRIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - De leer der ademhaling Amsterdam Metzler & Basting 1876
6172: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823, Bilthoven maart 1991, 154 p., geb., geïll. (ook betr. Couperus)
1732: MEYER, MARY KEYSOR; P. WILLIAM FILBY (ED.) - Who's who in genealogy & heraldry. [2de editie.] Savage (Maryland, USA) 1990. Geb., 331 p.
53680: MEYER, JONAS DANIËL - Verhandelingen in geleerde genootschappen, 1e en 2e bundel, Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam 1844; 's Gravenhage, Belinfante, 1846.
30604: MEYER, M. DE - Imagerie populaire des Pays- Bas, Belgique- Hollande, Milan 1970, 216 pag., geb., geïll. in schuifhoes, als nieuw.
30614: MEYER, M. DE - De volks- en kinderprenten in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw, Antwerpen/ Amsterdam 1962, 621 pag., geb., geïll., in schuifhoes [ oplage: 600 genummerde exemplaren ].
34152: MEYER BING, ARNOLDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum de proxenetis [...] Amsterdam D.Proops Jacobszoon 1823
42147: MEYER, ANDREAS - Handboekje voor moeders en dochters naar den zevenden druk uit het Hoogduitsch. Gravenhage, Immerzeel, 1805.
4390: MEYER JR., D.C. - De familie Overlander, in: E.W. Moes e.a., Amsterdamsche Bijzonderheden V, p. 150-177 (met tabel), geb.
47832: MEYER, J., - Meyer's Universum oder abbildung und beschreibung des sehenswerthesten und merkwurdigsten der natur und kunst auf der ganzen Erde, Band 3,4,5, Hildeshausen etc. 1836-1838, 4o oblong, in een half linnen band uit de tijd.
3994: MEYHOFFER, J. - Le pasteur Josse van Laren, de Comines et ses descendants. Brussel 1910, 128 p., geb.
47132: MEYLINK, A.A.J., - Geschiedenis van het hoog-heemraadschap en der lagere waterbesturen in Delfland, 's-Gravenhage, van Langenhuysen, 1847, 208+448 pag.
34922: MEYNERS, DIDERICUS VALERIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de manumissionibus servorum apud romanos Leiden J. Luzac 1732
33556: MEYNSMA, HENRICUS THOMAS A, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 5 Codicis ad Legem Juliam Majestatis [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1775
59162: MICHAEL, PRINCE OF GREECE ; MAYLUNAS, ANDREI (RED.), - Nicholas and Alexandra: The Family Albums, London: Tauris Parke Books 1992, 239 pp.
60830: MICHAËLIS, GERRIT JAN (1775-1857) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
30638: MICHEL, W. - Das Teuflische und Groteske in der kunst, 10e auflage, München 1911, 129 pag., geïll., geb.
23238: MICHIELS, BROEDERSCHAP O.L.V. - Groot (44x28 cm) blad met reliëfversiering en opgeplakte foto van oudere heer in officiële kledij, met de gekalligrafeerde tekst "Joannes Lambertus Michiels, 25 jaar hoofdman van het Broederschap van O.L.V. onder den glansrijken titel Heilige Maria van Goed-succes."
35026: MICHIELS VAN VERDUIJNEN, LOUIS PAUL MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Eenige opmerkingen over dierenmishandeling Leiden Somerwil 1881
22556: MIDDELBEEK, KATWOUDE - Twee boekjes met verzen en bijbelcitaten van Grietje Middelbeek, geb. Katwoude 1860 en van Jannetje Middelbeek, geb. Katwoude 1857, dd. 1878 en 1876.
23056: MIDDELBURG, LEWIN - Afscheidsalbum voor Tony Lewin, bij haar vertrek uit Middelburg naar Amsterdam, september 1881, met inschrijvingen van haar (dames)collega's en meisjes-leerlingen, linnen band, 8°.
22684: MIDDELBURG, SCHURING, VERSTEEGH, HENDRIKSE, ONDERWERCK, VAN BREDA, SAS - Zes fraai getekende, gekleurde en met goud gehoogde familiewapens, elk ca. 15x15 cm, getekend ca. 1900, afkomstig van de Middelburgse hoedenzaak Wijtman. Per stuk
22338: MIDDELBURG, PARKER, BUTEUX - Sententie van de Hoge Raad in Holland dd. 6-6-1778 en Sententie in Revisie van dezelfde Raad dd. 18-11-1779 in een zaak tussen mr. Johan Willem Parker, oud-burgemeester van Middelburg en bewindhebber der O.I.C. tegen het stadsbestuur van Middelburg. 3 p, gedrukt, folio.
16499: MIDDELBURG - Nieuw album van Middelburg. Middelburg, F.B. den Boer, 12 foto’s in omslag [ca. 1920?].
16500: MIDDELBURG - Middelburg. Uitg. gesteund door het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 64+20 p.
53217: MIDDELGEEST, S. VAN - Pleidooi van mr. Simon van Middelgeest, voor mr. Pieter de Groot, Amsterdam, H. Gartman 1819 [uit: J. Scheltema, Geschied- en letterkundig mengelwerk, deel II, stuk III].
20854: MIDDELHOEK, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel III. De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe, 1690-1750. Rotterdam 1980, 112+11 pag, geïll.
22780: MIDDELKOOP - Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws.
9039: MIDDELKOOP, DIONYSIUS - Simson. Dramatisch dichtstuk in vier tafereelen. Utrecht, C. van der Post, 1836.
33670: MIDDENDORP, H.W. - De ontleedkunde de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde.
24974: MIDDIMAN, S. - Select views in Great Britain, engraved by S. Middiman from pictures and drawings by the most eminent artists. With descriptions.
36316: MIECKISCH, GOTTFRIED, UIT SAGAN. SIL.; PRAESES: RIVINUS, JOHANN AUGUST - Tentamina quaedam physico-medica circa terras medicinales Leipzig Tietze 1723
20136: MIEDEMA, A.S. - Wapen en Zegel van de stad Dokkum, overdruk Nieuwsblad van Friesland 1937, 15 pag. geïll. ( met, J. Visser, Segel en wapen fan Dokkum, overdruk It Baeken )
32879: MIEDEMA, AGE SOLCO, UIT SNEEK - Sneek en het Sneeker stadrecht. Proefschrift [...] Sneek J.F. van Druten 1895
34770: MIERLO, J.H. VAN, UIT BREDA - VII. theses juridicae 1839
56062: MIETHE, A., - Lehrbuch der praktischen photographie, Halle, 1896, 440 pag., geïll.
62630: MIJN, GERARD VAN DER (1706-1761/81), PUNT, JAN (1711-1779) - Pygmalion, of het beeld bezield door de liefde : zo als hetzelve door Carolina en Charlotta Frederic, oud 9 en 7 Jaaren, op den Amsteldamschen Schouwburg, in het laatfte des Jaars 1758.
34494: MIJNLIEFF, NICOLAAS, UIT NIEUWERKERK A. D. IJSEL - Ruptura sinus circularis Amsterdam Eisendrath 1898
39478: MIJS, U.J.; - De vischafslag van Middelharnis 1597-1856, Sommelsdijk, Boekhoven, [ca. 1900], 281 pag., geïll. Mooi exemplaar.
31681: MIK, G. - Woorden waar de wereld op wacht [...] [Groningen] Rijksuniversiteit 1971
42741: MILES, WILLIAM - Le pied du cheval et la maniere de le conserver sain, Traduit (...) par M. Guyton. Bruxelles etc., 1862.
22284: MILITARIA, GENERAAL PARDO - “Generaal pardon voor alle ruyters, dragonders en soldaten uit den dienst der verenigde Nederlanden gedeserteert”, uitgevaardigd door de Staten Generaal dd. 8-2-1746. Gedrukt pamflet, 4°, 3 p. Met vignet van de Staten Generaal in houtsnede. Druk: J. Scheltus, 1746.
24706: ARCHIVES OF BELGIAN COTTON MILL - Archives of the cotton mill ‘De Coster & Rousseau’ in Gent (Belgium), ca. 1850-1962. Large box with manuscripts, letters, financial documents, brochures, price lists, etc. concerning this firm, located at the Place des Chartreux 11 in Gent.
24796: MILLER, PHILIP - Maandelykse tuin-oeffeningen [...]. Naar de 14e Engelschen druk [....] vertaald [ ... ] door Job Baster, Haarlem, Jan Bosch 1767.
31537: MILLIES, HENRICUS CHRISTIANUS - Oratio de monotheismo Israelitarum, divinae patefactionis testimonio [...] Utrecht I.L. Beijers 1867
42581: MILLOT, J.A. - Volleedig samenstel der voortteeling in zich bevattende de wijze om de sexe der vrugt naar welgevallen te bepaalen. Vertaald uit het Frans door H.A. Bake. Dordrecht / Schiedam, Blusse / Van Hemsdaal, 1801.
60229: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Man sharpening knives
60222: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Woman with spinning wheel
9042: MILTON, JOHN; LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.) - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1742.
9041: MILTON, JOHN; [LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)] - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Evert Visscher, 1730.
29152: MINDER, N. - Gravures de Dürer & Rembrandt, avec un texte de Andre Kuenzi, collection Pierre Decker, Vevey 1991, 130 pag., geïll.
23036: MINDEROP, VAN TOMPUTTE - Twee met de hand ingekleurde portretfoto's in lijstjes van een zittende man en een zittende vrouw. Achterop: "T. (of F.?) Minderop. Vrouw is Tomputte", elk 26x20 cm.
34826: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GULIELMI, UIT NEUENHAUS IN IM - Responsio ad quaestionem botanicum 1831
35294: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GUILIELMI , UIT IM - Responsio ad quaestionem botanicam [....] 1833
52413: MIRABEAU, H.G.R. DE - Histoire secrete de la tour de Berlin ou correspondance d'un voyageur Francois depuis (...) Juillet 1786 jusqu'an 19-1-1787. Ouvrage posthume avec une lettre remise au Roi de Prusse (...).
31348: MIRABEAU - Aux Bataves sur le stathouderat, z.pl. 1788, 147 + 213 pag., orig. paper covers, titlepage with engraving of Jean de Witt.
37142: MIRABEAU - Aux Bataves sur le Stathoudérat, Brussel 1830, 248 pag., bedrukt papieren omslag. ( los in de band, omslag beschadigd )
43802: MIRANDOLLE, R.N.L., - Les debats de l'eglise Wallonne de Rotterdam, ses premiers temples et ses premiers pasteures 1576-1656. Extract (1899) 33 pag., met 2 platen.
58332: MISES, DR., - Bewijs dat de maan uit iodium bestaat, Leiden, Cyfveer, 1834.
32431: MITTERMAIER, CAROLUS JOS. - Natalitia principis beatissimae memoriae Caroli Friderici ... Heidelbergensis literarum universitatis restitutoris : die XXII. Novembris MDCCCXXV ab Academia Ruperto-Carolina rite pieque celebrata [...] Heidelberg J.M. Gutmann 1725
35004: MODDERMAN, W. - Practijk en theorie der rechtswetenschap. Redevoering bij de overdracht van het rectoraat. Groningen Wolters 1875
32145: MODDERMAN, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS, UIT HOOGEZAND - Dissertatio juris inauguralis de litterarum cambialium indossamento, juris imprimis neerlandici habita ratione [...] Groningen J.B. Wolters 1844
34994: MODDERMAN, HENDRIK JACOB HERMAN ,UIT NIJKERK - De wijze van gedingvoering tegen afwezig gebleven beklaagden. 's-Gravenhage H.J. Stemberg 1881
35744: MODDERMAN , JOHANNA GEERTRUIDA, UIT ARNHEM - Adsorptiewarmte ...... Amsterdam Paris 1928
36655: MODDERMAN, HENDRIK ADRIAAN EWOUD, UIT AMSTERDAM - Internationaal erfrecht Den Haag Mouton 1895
56732: MODERA, J., - Blik in het Kabinet des Ministers van Marine Mr. J.S. Lotsy, 's-Gravenhage, 1858, 16 pag.
39570: MODERT, P., E.A.; - Collection Les Amis de l'histoire, fascicule X, Luxemburg 1973, 276 pag., geïll.
35466: MOEHLEN, ERNEST. WILHELMUS DE; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN - De eo quod divinum est in morum doctrina universa [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1720
34076: MOEIJEN LEEMANS, ANTONIUS DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes quasdam de successione ab intestato secundum codicem civilem [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
53689: MOELANDS, M.A. EN J.TH. DE SMIDT (RED.) - Weegschaal & Zwaard. De verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, Den Haag, Jongbloed, 1999.
32021: MOENS, CASPER HENDRIK, UIT KAMPEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
33434: MOENS, MATTHIAS JACOBUS, UIT NEDERLANDS INDIË - Specimen juris publici belgici inaugurale de munere pensionariorum civitatum, praecipue zelandicarum [...] Leiden Andreas Koster 1789
9053: MOENS, PETRONELLA - De twaalf maanden des jaars. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1810. [4 delen]
38982: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom, Amsterdam z.j., 50 pag., geb., geïll. ( door R.N. Roland Holst ).
39240: MOERMAN, J.J. - Der vaderen erf, Zaandam, Hille, 1952, 64 pag., geb., plaatjesalbum, compleet. Goed exemplaar.
21162: MOES, WALLY - Larensche dorpsvertellingen, 2 delen in een band, Amsterdam 1911, 167+177 pag., geb. in een linnen band, een binnenscharnier zwak.
20214: MOES, J.K.S. E.A. ( ED ) - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Utecht 1991. 227 p., geíll.
22882: GUNTHER MOHR - Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging.
56722: MOHRMAN, GERH. T., - Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
54044: MOHRMAN, GERH.THOM. - Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
61010: MOISE, VON MURVELL, FRANZ II - Patent of nobility donated by Austrian Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Jozef Moise (Gratz 1818-?), "oberst-lieutenant" in the 16th Infantry Regiment, owner of the "Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration" which entitles Moise to call himself "Edle von Murvell".
35760: MOL, CORNELIUS MATTHIAS, UIT HILVERSUM - Onderzoek naar nieuwe differentieele kenmerken .... Utrecht Van Boekhoven 1899
40132: MOLEN, S.J. V.D., - Het Saksische boerenhuis in Zuidoost- Friesland, Groningenn 1941, 64 pag., geïll.
60850: MOLENAAR, FRANS (1821-1866) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
61112: MOLENAAR, FRANS (1821-1886) AND BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) AFTER JORDAENS, JACOB I (1593-1678) - ORANJEZAAL
35722: MOLENAAR, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE6 - Bijdrage over pneumonie .... Laiden Hazenberg 1863
1750: MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
19770: MOLL, W.H. - Geslacht Mol, Zeeland.
53692: MOLL, A. - Leerboek der geregtelyke geneeskunde voor genees- en regtskundigen, 3 delen, Arnhem, D.K. Muller, 1825-1826.
35686: MOLL, JAN MARIUS, UIT BLOEMENDAAL - Die puerperale involution des uterus vom Maulwurf Wiesbaden J.F.Bergmann 1909
32203: MOLL, ADRIAAN ANTON, UIT ZIERIKZEE - Het toezicht van Gedeputeerde Staten op de burgerlijke rechtshandelingen der gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
33207: MOLL, JOHANNES HENRICUS, UIT ZIERIKZEE - Vita Publii Vatinii. Specimen litterarium inaugurale [...] Deventer Gerh. Brouwer 1876
43510: MOLL, W - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek [van het archief der gemeente 's-Gravenhage], 2 delen, 's-Gravenhage 1921, 943 pag.
17108: MOLLEMA, A.M.P. & P.M. MOREL - Bibliographia neerlandica. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962.
36150: MOLLER, JOHANN GOTTLIEB, UIT DANZIG EN JOHANN WILHELM STRICKER UIT GUSTROW - D. Lutheri Colloquiorum mensalium in Germanico, Anglico et Latino idiomate editi Rostock J. Weppling 1693
9066: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Poésies Françaises de madame la douairière de Meerman. Den Haag en Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1819.
9064: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810-1816. [4 delen]
35084: MOLLERUS, JOHANNES CORNELIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de tutore subrogato Utrecht N. van der Monde 1835
50860: MOLLIEN, G. - Reis door de republiek van Columbia in het jaar 1823. Uit het Fransch vertaald door A. Bruggemans. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1825.
9067: MOLSTER, JOHANNES ADRIAAN - Nêerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852.
5854: MOLSTER, A. - Hendrik Molster en de zijnen, Amsterdam 1966, 53 p., geïll.
4224: MOLSTER, J.A. - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezerstreek). Amsterdam 1967, 41 p., geïll.
55291: MOLTZER, H.E. - Hareniana. Brieven van W. en O.Z. van Haren. Groningen, 1876.
33205: MOLTZER, HENRICUS ERNESTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio de ratione qua ex auctoritate Alarici II, regis Visigothorum, Gaii institutionum commentarii in epitomen redacti sunt [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1862
31535: MOMMA, WILHELMUS, UIT HAMBURG - Bedeeling der tyden [...] verdedigd in de Leidse academie den 9 september 1662. En nu vertaald door Pieter van Cameryk. Vlissingen Andries Schot 1681
53699: MOMMAERT, JAN - Het vvonderlijck proces tusschen drie edel-luyden, gebroeders. 's Gravenhage, I. Burchoorn, 1634.
32873: MOMMERS, AUGUSTE RUDOLPH MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Brabant van generaliteitsland tot gewest [...] 14 september 1629 - 1 maart 1796. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1953
4206: MONCHY, S.J.R. DE - De stamvader van de Nederlandse De Monchy's. Herziene druk. Z.p. 1948, 62 p.
25652: MONDE, N. V.D. - Geschied- en Oudheidskundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht, 2e deel, Utrecht 1845, 380 pag., geb., geïll.
31290: MONDE, N.V.D. ( RED.? ) - Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, Jrg. 3 ( 1837 ), Jrg 9 (1843). Prijs per jaargang 45 euro.
58945: MONDRIAAN JR., P.C., - 1813-1913 : een eeuw in vogelvlucht. Rastercliché, 43x62cm. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913, 1913. Met onder meer een afbeelding van Bronbeek. Door P.C. Mondriaan jr. (vader van Piet Mondriaan) uitgegeven door J.M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij, Rotterdam. Het portret van de Koningin is naar de Rembrandt-Photogravure.
43277: MONIER, P. - The history of painting, sculpture, architecture, graving and of those who have excell'd in them, in three books, containing their rise, progress, decay and revival. London, Bennet etc., 1699.
42302: MONIN, [C.] V. - Atlas classique de la geographie ancienne, du moyen age et moderne, a l'usage des colleges et des pensions, Nouvelle edition. Paris, Lecoffre, [ca. 1830?].
34472: MONNIK, ADRIAAN JOHANNES WILLEM, UIT POLSBROEK - Tonometers en tonometrie Utrecht Kemink 1868
60414: MONOGRAMMIST L.M. (LATE 18TH CENTURY) - Trompe l'oeil drawing of seven small prints
60238: MONOGRAMMIST J.H.D (19TH CENTURY) - Cow in a meadow
60018: MONTAGÙ, DOMENICO (FL. SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY) - Veduta del Colosseo dalla parte piu' rovinata
33536: MONTANUS, JODOCUS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de foenore nautico [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
1758: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland. (Diss.) Utrecht 1929, 768 p.
15614: MONTÉGUT, EMILE - Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d’art. 2de druk. Parijs: Hachette, 1884.
23714: MONTI, V. - Poesie de Vincenzo Monti, Ferrarese. Tomo I, Tomo II. Pisa, Nuova typografia 1808, 211 + 211 pag. Original paper wrappers [ Parnaso degl` Italiani Viventi vol. 17 + 18 ].
23170: FÈVRE DE MONTIGNY - Grote, geaquarelleerde, landschapstekening, l.o. gesigneerd "Ad vivum delin. G.J. Le Fèvre de Montigny".
9070: MONTIJN, PIETER MARIE - De dood van prins Willem I en Gethsemane of De dood van Julia. Tweetal dichtproeven. Oudewater, F.H. Kroon, 1848.
26432: MONTS, HANS GRAF VON - De joden in Nederland, z.pl. [ ca. 1941]. 63 pag., geïll. [ antisemitisch boekje]
7699: [GOENS, RIJKLOF CORNELIS VAN (VERT.)]; JACQUES MARIE BOUTET DE MONVEL - De ridder Bayard, tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
15386: MOOLENBROEK, J.J. VAN - Caesarius van Heisterbach op reis in Friesland en Groningen. De Dialogus Miraculorum (1219-1223) als historische bron, in Tijdschrift voor Geschiedenis 98 (1985), p. 513-539.
59636: MOOR II, CAREL (1655-1738) DE AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - FRANCISCUS A MIERIS Pictor Leidensis
52581: MOORE, GEORGE - Confessions of a young man. Londen, 1935.
3826: MOORE TIFFANY, N. EN F. TIFFANY - Harm Jan Huidekoper. Cambridge 1904, 386 p., geb., geïll. Bijgevoegd: Huidekoper American Branch, 1918, 12 p., met tabel.
26904: MOORREES, F.D.J. - Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen, Schoonhoven 1883, 205 pag., geb., geïll. met twee lithto's waarop 4 prenten: Batestein, Ameliastein, Culemborch en Waddestein. Mooi exemplaar, opnieuw gebonden in groen linnen.
5102: MOORREES, W. - Het Münstersche geslacht Van der Wyck. 's-Gravenhage 1911, 386 p., geb., geïll. met 2 losse tabellen.
34352: MOORREES, CHRISTIANUS GULIELMUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis sistens codicis poenalis doctrinam generalem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
34764: MOORREES, JOHAN, UIT NIJMEGEN - Disquisitio juridica inauguralis de processu inquisitorio in causis criminalibus Utrecht Broedelet 1767
58820: MOQUETTE, H.C.H., - De Vrouw, Huiselijk Leven & De Vrouw, Maatschappelijk Leven, Amsterdam, Meulenhoff,1915.
6404: MORAN, JAMES - Heraldic influence on early printers’ devices.
52543: MOREAS, JEAN - Les stances. Paris, La Connaissance, 1927.
56386: MOREAU, P.J., - Apercus theoriques et pratiques sur l'elagage a propos des plantations des routes [ beplanting langs wegen], Brussel, 1851, 162 pag.
37630: MOREL- FATIO, A - Eight reprints of numismatic publications, published Brussel ca. 1865- ca. 1870.
52491: MORELLET, ABBE - Lettres inedites (...) sur l'histoire politique et litteraire des annees 1806 et 1807, pour faire suite a ses memoires. Paris, Ladvocat, 1822.
55758: MORELLON LA CAVE, F. - Prent: 'Assemblees nocturnes des Adamites' [d.d. 1535], gravure door F. Morellon la Cave, tonende naakte mannen en vrouwen in een vertrek.
24980: MORERI, L. - Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane, 11th- ed.
57028: MORING, THOMAS; - 50 book plates engraved on copper by Thomas Moring, Londen 1900.
16993: MORISON, S. - Grondbeginselen van de typografie. Vert. door Jan van Krimpen. Utrecht: W. de Haan, 1951.
16967: MORISON, S. - Grondbeginselen der typografie. Vert. Huib van Krimpen. 2e dr. Amsterdam: De Buitenkant, 1987.
39210: MORITZ, AUGUST - Tagebuch der Reisen in Norwegen in den Jahren 1847 und 1851, Stettin 1853, 374 pag., hardback, spine damaged.
32871: MORTEL, JAN BENEDICTUS VICTOR MARIA JOSEPHUS VAN DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. Academisch proefschrift [...] 's Hertogenbosch Teulings 1945
32433: MOSHEIM, JOHANN LORENZ VON - Commentatio de divortio. Von den in dem Neuen Testament begründeten Ursachen der Ehescheidung. Methodo demonstrativa conscripta [...] Jena Ritter 1748
36634: MOSSELMANS - Groepsfoto bij Promotie Mosselmans in Hotel Levedag. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?). Verso een groepsfoto op societeit Minerva, 1908 1908
22532: VAN DER BILT LA MOTTHE - Briefje van .... van der Bilt la Motthe, 19e eeuws, manuscript, 8°, 1 p.
47802: MOTZ, A.J.G.W. VON, - Mac-Mahon's Marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd. Vrij naar het Fransch en vermeerderd, Rotterdam 1871, 43 pag., geïll. met 3 uitvouwbare kaarten, geb., (los in de band, rug beschadigd).
31527: MOUNIER, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disquisitio de locis nonnullis evangeliorum [...] Amsterdam J. de Ruyter 1856
17034: MOUTON, M. (RED.) - Internationale tentoonstelling van het boek en de graphische vakken te Leipzig. 1914. Verslag van de Nederlandsche commissie. ‘s-Gravenhage: z.u., 1915.
52453: MOZIN, ABBE / J.TH. BIBER / M. HOLDER - Neues vollstandiges Worterbuch der Deutschen end Franzoschesen Sprache, Deutscher Theil. 2 delen, Stuttgart etc., Cotta, 1823-1824.
57022: MUCHA, JIRI; - Alphonse Maria Mucha. His life and art, London 1989. Gebonden met stofomslag, 300 pag., geïll.
1778: MUELEN, J.C. VAN DER - De registers der graven in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1887. Geïll., 151 p.
34353: MUELEN, JOANNES CAROLUS VAN DER, UIT VREESWIJK - Dissertatio iuridica inauguralis de communione bonorum inter coniuges ad acquaestus. quae dicuntur, limitata, maxime ex principiis iuris novi Hollandici [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1836
55019: MUELEN, WILLEM VAN DER [OOK: WILLEM VANDERMUELEN] - Costumen, usantien, policien ende styl van procederen der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht, geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke majesteit als erfheere der stad (...) in (...) 1550, met eenige aanmerkingen (...) op dezelve. Utrecht, Broedelet, 1709.
7088: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; MUHAMMAD IBN HASAN, GENAAMD IBN DORAID - Treurzang van Ibn Doreid, in Neêrduitsche dichtmaat overgebracht. Vertaald uit het Arabisch door Willem Bilderdijk. 2e en gezuiverde druk. Den Haag, Immerzeel & Comp., 1808.
1782: MUINCK, B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. 's-Gravenhage 1965, 355 p.
33159: MUINCK, MENZO DE, UIT GRONINGEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de obligatione, inprimis morali [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
28040: MULDER, H.J.A. - De raad van State. Historisch-staatsrechtelijke proeve, 's-Gravenhage 1889, 452 pag., [ dissertatie ]
6296: MULDER, H. - Het Oldambtster predikantengeslacht Wigboldus in de 16e en 17e eeuw, pp. 31-38 in afl. 1/2 van De Navorscher jrg 97, geïll.
1784: MULDER, A.W.J. - Het kasteel Amerongen en zijn bewoners. Maastricht 1949. Geb., geïll., 193 p.
59548: MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - Civilis overwint de Romainen by de Ryn
59616: MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - Civilis laat de vrouwen en kinderen by den strydt staan, en overwint de Romainen by 't leger Vetera
59618: MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - De maaltyden en Gasteryen der Germaanen.
32525: MULDER JZN, TIES, UIT VEENDAM - Het aan de waterschappen toekomend privilegie voor de polderlasten der ingelanden. Academisch proefschrift [...] Veendam J. Mulder Tz. 1885
33672: MULDER, E. - De methode bij scheikundig onderzoek te volgen, opgespoord uit de geschiedenis [...]
33778: MULDER, NICOLAUS - Oratio de meritis Davidis Meese, cum botanicis, tum aliis [...] Groningen J. Oomkens 1823
34848: MULDER, JOHANNIS - Laudatio funebris Georgii Coopmans Leeuwarden D. v.d. Sluis 1800
34870: MULIER, TJEPKE, UIT BOLSWARD - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis jure Belgico Leiden Hazenberg 1840
23914: MULLEM, J.P. VAN - Akersloot. Een dorpsgeschiedenis. Boekje 1: Onze dorpsnaam; Boekje 2: Ons dorpswapen; Boekje 3: De edelen van Akersloot, Akersloot, Zuidbroek , Rotterdam 1942-1950, 100 pag., geïll.
6678: MULLER FZ, S. - Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813.
57622: MULLER, PAUL, - Sammlung von Monogrammen mit einem Anhange enthaltend Wwappen aller Lander der Erde und der Stadte Deutschlands, Stuttgart 1873, 104 engraved plates.
57820: MULLER, FRIEDRICH W., - Pathologie und therapie des harnroehrentripper, Stuttgart 1875.
26214: MULLER FZ., S. - Mare Clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivialiteit van Engeland en Nederland in de 17e eeuw, Amsterdam 1872, 10 + 395 + (4) pag., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
25498: MULLER, P.L. - De unie van Utrecht, 2e druk, Utrecht 1878, 170 pag. Met facs. van handtekeningen en fraai gelithografeerd omslag.
22382: MULLER, HOFF - Verklaring van prof. C. Odofr. Muller dd. Gottingen 1830, betr. de studie van Henricum Hoff, Lauterbergensem ex terra Hannoverana. Manuscript, 4°, 1 p.
19446: MULLER FZ, S. - Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden.
1806: MÜLLER-LYER, F. - Die Familie. München 1912. Geb., 364 p.
1792: MULLER FZ., S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en literatuur. Utrecht 1880, 97 p.
1790: MULLER, P.L. - Regesta Hannonensia. Lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland 1299-1345 die in het Charterboek van Van Mieris ontbreken. 's-Gravenhage 1881, 342 p.
60628: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
60592: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Grudius Nicolaas [Three portraits of historical figures, set title]
59648: MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - Man finding salvation in the Church of Christ (Christ as the Good Samaritan)
59640: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
51866: MULLER, FREDERIK; - Nederlandsche letterkunde. Populaire prozaschrijvers der 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 148 pag., geb. in geheel linnen band.
51244: MULLER, FREDERIK, - Catalogus dissertationum et orationum juridicarum, defensarum et habitarum ab a 1600 usque ad 1866, in academiis Neerlandiae, Germaniae et Sueciae, Amsterdam, F. Muller, 1867, 256 pag. ( lees 264), gebonden.
50664: MULLER, J.F.L. / C.A.P. WEISSMAN DE VILLEZ, - Leven en karakterschets van Alexander den Macedonier (.....), Amsterdam, Kaal, [1829], (8)+252 pag., kartonnen band, geillustreerd met 4 gravures door J. Mulder naar J. Steyn.
60634: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Hadrian Marius Everhardi
40860: MULLER FZ., S - De Renaissance te Utrecht, 's-Gravenhage 1908. Folio, map met 14 pag. tekst en 27 platen. Compleet. Uitgave van My. tot bevordering der bouwkunst.
40982: MULLER, SAMUEL - Leerredenen, Amsterdam, Muller, 1836, 16+382 pag., kartonnen band, mist achterplat.
43926: MULLER, FREDERIK, - Veilingcatalogus Collection van Meerten a Delft, Amsterdam 1902, 60 pag., geïll.
44136: MULLER, FRED.; - Veilingcatalogus Oud-Nederland (...) uit de verzamelingen Schoffer, v.d. Bogaerde, Della Faille, De la Court, Veltcamp Helbach, v. Teylingen etc. Amsterdam 1908, 246 pag., geïll. Mist voorzijde omslag.
47332: MULLER, FRANZ HUBERT, - Bescheibung der gemaldesammlung in dem Grossherzoglichen Museum zu Darmstadt, Darmstadt [1820], 14+262+ (2) pag. Origineel oranje omslag.
47686: MULLER, F., - Veilingcatalogus Manuscrits collections chevaliers van Rappard, Ds. H.A.J. Lutge, Amsterdam 1910, 194 pag., geïll.
35562: MULLERUS, CHRISTIAN. GOTEFR., UIT TZSCHOPAV. MISN.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - An a Terentio primordia Latini sermonis capienda sint ? [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
56424: MULLNER, JOACHIM, - De naam Jesus, eene uitgegootene olie, of uitlegging van het Hooglied Salomo's (...) met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeeven door J. Scharp. Rotterdam, Cornel, 1795 [lettergrapje].
56434: MULLNER, JOACHIM, - De naam Jezus, eene uitgegotene olie, of bespiegeling over Salomons Hooglied (.....) in eene leerrede(.....) met volkomene uitlating van de letter R, zonder dat daardoor de zin eenigzins verstoord wordt. Op eenen vrijen trant uit het Hoogduitsch vertaald, met een voorberigt uitgegeven door J. Scharp, 3e druk, Rotterdam, Wijnhoven, 1834 [ lettergrapje].
9089: MULTATULI [PS. VAN EDUARD DOUWES DEKKER] - Minnebrieven. 4e druk. Amsterdam, R.C. Meijer, 1865.
33530: MUNCK, ABRAHAM DE, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de jure cambii [...] Leiden Nicolaus Moens 1751
59664: MUNNICKHUYSEN, JOHANNES WILLEMSZ. VAN (1654/55-AFTER 1701), AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Personificaiton of Holland between Mars and Mercury
39078: MUNSTER, J.N. VAN E.A. - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw- malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings- vraagstuk op 23 april in gebouw Musis Sacrum, Arnhem [ ca. 1920], 215 pag., geb., geïll.
55017: MUNSTER, J.N. VAN EN W.H. VERHOEFF (RED.) - De Getuige. Maandblad tot bestrijding der zedeloosheid, Jaargang 17 (1923) t/m 19 (1926).
61264: MÜNSTER, SEBASTIAN (FROM) - The printer's workshop [Cosmographia Universalis]
35712: MUNTENDAM, HENDRIK PETRUS, UIT OOSTERBEEK - Zur Kenntnis der p-Tolu ...... Basel Schweighaus 1894
53734: MUNTER, BALTHASAR - Bekeerings-geschiedenis van den gewezen graaf en koninglyk-Deenschen geheimen kabinet-minister Jan Frederik Struensee, bevestigd met deszelfs eigenhandig bericht nopens de wijze hoe hij ter veranderinge zijner gedagten over den godsdienst gekomen is. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J. Morterre, 1772.
32511: MUNTER, ANDRIES CORNELIS WILLEM, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inauguralis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1794
31575: MUNTINGHE CLEVERINGA, ALBERTUS , UIT APPINGEDAM - Disputatio juridica inauguralis, de legitimatione ejusque effectibus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
22636: MURALT, DE - Vier stukken betr, financiën van Jhr Leonard de Muralt te Zürich, 1740. Manuscripten, div. formaten, met opgedrukt zegel en afdruk lakcachet.
59758: MURAT, LAURE - Splendour of France : Chateaux, Mansions and Country Houses. Rizzoli, NY & London, 1991.
32435: MURET, MARC-ANTOINE - Commentarii breves et perspicui in titulos ad materiam iurisdictionis pertinentes Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1771
24612: MURRAY, JOHN - A handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. 7th edition. London, John Murray [Calcutta, Thacker, Spink, & Co], 1909.
47336: MURRAY, J., - A handbook for travellers in Devon and Cornwall, 6th ed., London 1865, 59+36+68 pag.
35018: MUSKETIER VERGENST, GUILIELMUS , UIT LEIDEN - Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi Leiden Haak 1809
34196: MUSQUETIER, JAN ARNOLD, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de consensu parentum in nuptias liberorum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
36176: MUSSIGK, CHRIST. ERNEST, UIT LUB.LUSAT.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Antiquum & Novum (Hominem inprimis) disquisitione publicae summittit Wittenberg Christian Kreusig 1695
32971: MUURLING, GUILIELMUS - Oratio de Wesseli Gansfortii, Germani theologi, principiis atque virtutibus, etiam nunc probandis et sequendis [...] Amsterdam Johannes Müller 1840
33067: MUURLING, W. - De vrijzinnige godgeleerde. Redevoering [...] bij gelegenheid der overdracht van het rectoraat der hoogeschool [...] Groningen J.B. Wolters 1868
33768: MUURLING, GUILIELMUS - Oratio de futurorum verbi divini ministrorum, his praeserim temporibus, iusta ac prudent institutione [...] Groningen J. Oomkens 1837
53737: MUYS VAN HOLY, NIC. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy advt. aan den heer mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt 1706.
53741: MUYS VAN HOLY, NIC. - Vertoog van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt, 1707.
60168: MUYS, ROBERT (1742-1825); HOOGEVEEN, CORNELIS II VAN (FL. 18TH CENTURY) ONNEKINK, BAREND (1770-1825) - HET BOS
53743: MUYS VAN HOLY, NIC. - Derde en vierde brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde Nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, D. en H. Bruyn, 1708.
8382: HOLLANDS MUZE - Hollands muze. Proza en poëzy van onze geliefdste auteurs. Amsterdam, K.H. Schadd, 1868.
23026: MUZIEK, DIXON, DE GRAAFF - Album, 25x34 cm, in leren band met rijke goudstempeling, met 80 bladen met muziekschrift van John Dixon. Opdracht: "Philippine offerte à Made De Graaff, par son très humble et dévoué John Dixon. Amsterdam 9-12-1841."
22662: MUZIEK, MASMAN - Oblong boekje in half marokijnen band bevattende “Verzameling van Gezelschaps-liederen, 5e druk. Dordrecht J. Zender 1839” en “Nieuwe verzameling van gezelschaps-liederen, 3e druk. Dordrecht, J. Zender 1838”, 112 en 56 p. Op de rug onderaan de naam “J. Masman” met gouden lettertjes. Deze naam ook in inkt op het schutblad. Mist een blad en band geknakt.
22430: MUZIEK, SOLI DEO GLORIA, AMSTERDAM, VREDEVOORT - Jubelzang ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap aan het zangkoor Soli Deo Gloria", St. Bonifaciuskerk Amsterdam van den heer A. Vredevoort, Muziek Philip Loots, Amsterdam 26 september 1926", manuscript, 14 p, kalligrafie, oblong in linnen band met gouden letters "SDG".
15627: MYLIUS, F.H. - Acht Tage in Holland. Reisenotizen über das Land und seine Kunstschätze. 2de druk. Milaan: Hoepli, 1878.
33538: MYNSSEN JR, JANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem 25. D. de fidejussoribus & mandatoribus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
32981: MYNSSEN, GERARDUS JANUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure hodierno Europaeo conductori rei immobilis, jus in re locata collatum videatur [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1842
33107: NAAMEN, JOANNES SEBASTIANUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de confessione partis in judicio facta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
1822: NAAMLIJST - Naamlijst voor den telefoondienst, Januari 1915. Facsimilé-druk [ca. 1990] naar de uitgave van 1915. 758 p.
1820: NAAMLIJST - Naamlijst der leden van de Ridderschap van Gelderland, sedert 1814. Z.p. [1954], 60 p.
1818: NAAMLIJST - Naamlijst der leden, buitenlandsche geassocieerden en correspondenten van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 's-Gravenhage 1810. Geb. in origineel karton. 12°: 62 p.
7876: NAAMLIJST - Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
9097: NAAMLOOZIANA - De naamlooziana, of Vertoog zonder naam, over vraagen zonder vinding. Zynde iets over alles, getrokken uit de aantekeningen van ymand, gemaakt op elk, en toepaslyk op niets; voorgegaan door een opdracht aan niemand. Met ongelooflyke moeite en kosten byëengeschraapt, gecorrigeert en gereviseert door het Genootschap van de Zevenstar, gezegd het naamlooze twee-stuivers collegie. Amsterdam, C. Philips Jz., 1772.
7758: NAAMREGISTER - Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van Ed. Groot Mog. geen sessie hebbende, als meede van de collegiën der Balliuw-, dijkgraaf-, Hoog Heemraadschappen, enz., mitsgaders van de heeren, vrouwen, balliuwen, schouten en secretarissen van omtrent 500 dorpen en andere heerlijkheden in de provintie van Holland en Westvriesland, 35e druk
21140: NABER, JOHANNA W.A. ( RED. ) - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Uitgave der afdeling " Letteren en Wetenschap ". Amsterdam 1898 ( complete set van 36 afleveringen, 9-7-1898 t/m 1-10-1898 ), samen 300 pag., gebonden in één band.
20742: NABER, J.C. - Opusculorum index discipulorum iussu factus 1925. Niet in den handel, 1925, 27 pag., geïll, gedrukt op oud-hollands papier, gebonden in leer.
51688: NABER, J.W.A., - Joan Melchior Kemper (1776-1824), Haarlem 1913, 250 pag., geïll.
59112: NABER, J.W.A., - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber 1819-1876.
32307: NABER, JEAN CHARLES, UIT HAARLEM - De staatkunde van Johan de Witt. Academisch proefschrift [...] Utrecht J.L. Beijers 1882
33692: NABER, SAMUEL ADRIANUS - Oratio de studiis propaedeuticis [...]
38870: NABER, J.W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken, Amsterdam 1913, 287 pag., geb., geïll.
5048: WIARDA-NACHRICHTEN - Wiarda-Nachrichten / Wiarda-mededelingen. Afl. 1 (1966) t/m 13 (1988), nr. 11 ontbreekt. Met: Naamlijst familieleden 1975.
8311: HERNHUTSCHE NACHTEGAALTJE - Het Hernhutsche nachtegaaltje, in eene vrolyke luim, zingende honderd nieuwe en nooit te voren gedrukte airtjes, zoo menuëtten, contredansen, marsen, etc. etc. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam, [z.n.], 1757.
35632: NADERN, JOACHIMUS JOANNES, UIT HANNOVER; PRAESES: CONRING, HERMANN - Exercitatio historico-politica de conciliis et circa ea summae potestatis auctoritate [...] Helmstedt Henning Müller 1650

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

5/9