Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33918: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Dispuatio juridica inauguralis de rationibus veterum jctorum falso suspectis [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
15429: HOUGH, P.M. - Dutch life in town and country. Londen: Newnes, 1901.
50848: HOUSMAN, LAURENCE [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Arabische Nachtvertellingen. Naverteld door Laurence Housman, met 24 platen naar aquarellen van Edmund Dulac, Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1912].
26052: HOUTE DE LANGE, C.E.G. E.A. (RED.) - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110 jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1993, 's-Gravenhage 1993, 175 pag., geb., oblong.
24717: HOUTE, DAMIANUS VAN DEN - Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
65351: HOUTEN, J.J. VAN, - Lierzang, ter gelegenheid van de plegtige wederinhuldiging van 's lands Hooge School te Leyden op den 6 van slagtmaand 1815
8446: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722.
34604: HOUTEN, BARTHOLOMAEUS ADRIANUS, UIT DEN HELDER - IV theses juridicae. 1792
64654: HOUTEN, W. VAN, - Reis van Rotterdam naar Londen; benevens een beschrijving der laatstgenoemde stad door W. van Houten met afbeeldingen, Paul's Reis te voet van Amsterdam naar Weenen in het merkwaardige jaar 1848, Parijs en Londen. door L. Kalisch
53433: HOUTEN, B.A. VAN (UITG.) - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag aan zijne vrouw begaan, den 22 sten Januarij 1803 te Amsterdam te recht gesteld ... uitgegeven door mr. B.A. van Houten, lid van het committé van justitie aldaar. Amsterdam, H. Gartman 1803.
8449: HOUTMAN THZ, JOANNES (VERT).; PIERRE ALEXANDRE PIEYRE - De school voor de vaders, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
64868: HOUTTUYN, M., - De echte Benzöin-boom en Kamfer-boom van Sumatra
36651: HOUVEN VAN OORDT, ADRIAAN JULIUS VAN DER, UIT HEERDE - Het regeerings-reglement van Suriname Leiden Brill 1895
34934: HOUWING, J.F. - Wet en rechter, rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1895
60258: HOVE, FREDERICK HENDRICK VAN DEN (1628-1698) AFTER VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Mr IACOB CORNELISZ DIENAER DER GEMEINTE CHRISTI.... (portrait of Jacob Cornelisz. van Daalen)
64124: TEN HOVE, JAN JACOB, - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt
26562: HOVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G., BARON VAN - Van Hoëvell- Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht, Alphen a/d Rijn 1999, 310 pag., geb., geïll, met losse stamboom
26124: HOVENDEN, R. - The Registers of the Wallon or strangers church in Canterbury, 3 volumes, Lymington 1891-1898, 886 pag., [ publication of the Huguenot Society ].
36616: HOVY, JOHANNES, UIT LEIDEN - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek Groningen Wolters 1966
65209: HOWARD, J.J., - The Wardour Press Series of Armorial Bookplates, Baronets, from the collections of Joseph Jackson Howard.
32105: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, ANTONIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de administratione aggerum et agrorum aggeratorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
42853: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (ILL.) - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 maart 1889 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manege. Rotterdam, 1889.
22824: HOYTEMA, VAN - Stuk betr. faillissement vennootschap Gebrs. Van Hoytema, z.j. (ca. 1920?)
64742: HOZIER, CH. DE, - Indicateur du grand Armorial General de France. Receuil officiel dressé en vertu de l'edit de 1696
57400: HRDLICKA, J., - Prazska heraldica, z. pl., 1993.
52573: HUBBARD, L.L. - Sjouke Gabbes, Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe. De historie van den El-Ho. Een episode uit de Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes door Hendrik Smeets 1708. Herdrukt naar het origineel (...) en vergeleken met de historie van Robinson Crusoe. 's Gravenhage, 1921.
1206: HUBBARD, WILLIAM H. - Familiengeschichte. Materialen zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. München 1983, 277 p.
36130: HUBEL, JOHANNES, UIT NORDLINGEN, ZWEDEN; PRAESES: OLPIUS, SEVERUS CHRISTOPH - Disputatio politica de natura civitatis Jena Johann Nisius 1659
34696: HUBER, ZACHARIAS - Oratio [funebris] D. Sebastiani Schelkens Franeker J. Gyzelaar 1700
63896: HUBERT, H.J., - The etched work of Jozef Israëls. An illustrated catalogue by H.J. Hubert
34361: HUBERT, GULIELMUS PETRUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de criminibus et delictis adversus leges fundamentales commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1832
35974: HUBERT JR., WILLEM PETER, UIT ZWOLLE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
43574: HUBERT, EUGENE - Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du prince-eveque de Liege a Paris et a la Haye (1785-1794), Brussel 1921, 4o, 370 pag.
36166: HUBLER, JOANNES CONSTANTINUS, UIT ERFURTH; PRAESES: WAGENER, GOTTFRIED - Scriptores qui de sua ipsi vita exposuerunt ... Wittenberg Prelo Creusigiano 1716
60931: HUBNER, JOHAN - Beknopte vragen, en grondige antwoorden. Behelsende de genealogie der [...] voornaamsten potentaten. [with:] Beknopte vragen over de geslacht-registers.
17027: HUBREGTSE, S. (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman. ‘s-Gravenhage: SDU, 1989. (Rietveld-project 56).
65142: HUDIG, F.W., - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 73e algemeene vergadering op maandag 18 mei 1931: penningen betrekking hebbende op de Salzburger emigranten; "De Jacobsstaf"; een schilderij van J. Smies en iets over zijn maker
5640: HUDIG, DIRK EN J. HUDIG DZ - Familie Hudig, [Hilversum 1923], 50 + 9 + 7 + 10 p., geb. in geheel leer, getypt. Ook betr. fam. Larwood, van Coopstad, Stocke.
37076: HUDIG, C.J. E.A. - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de 18e eeuw, georganiseerd door het K.O.G. en de Vereeniging Het Kantsalet in de zalen van het K.O.G., Amsterdam 1931, 94 pag., geïll.
31108: HUDIG DZ, J. - Familie Hudig, Hilversum 1923, 79 pag.
36710: HUDIG, F. W. - Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd Amsterdam Hertzberger 1928
36978: HUDIG, F.W. - Das Glas mit besonderer berücksichtigung der sammlung im Nederlandsch Museum voor geschiedenis en kunst in Amsterdam, Wenen 1923, 133 pag., orig. papieren omslag, geïll. [ dissertatie ].
66316: VER HUELL, - Letter written by Ver Huell to the Vice Amiral Comte de l'Empire commandant en chef l'escadre du Texel dated 22 March 1813
28178: HUET, A - Amsterdam een zeestad. Eene studie over de verbinding van Amsterdam met den Boven-rijn en de droogmaking der Zuiderzee, Rotterdam 1880, 83 pag., met 4 uitslaande kaarten. Bibliotheekstempels.
34762: HUET, THEODORE GERTRUDE - De staat en de ouderdom in het Vereenigd Koninkrijk (Old Age Pensions act 1908) Leiden G.L. van den Berg 1912
24952: HUFELAND, CHR. W.; - Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern.
66096: HUFELAND, CHR. W.;, - System der parktischen Heilkunde. Ein Handbuch fur academische Vorlesungen und fur den practischen Gebrauch.1.Bd.: Allgemeine Therapeutik; 2/1.Bd.: Spezielle Therapeutik: Fieber. Localentzündungen; 2/2.Bd. Spezielle Therapeutik: Hautkrankheiten. Vergiftungen
66308: HUFFEL, N.G. VAN, - Jaarverslag, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, 54e algemeene vergadering op maandag 20 mei 1912: De techniek van Ploos van Amstel in zijn prentwerk.
66050: HUFFEL, W.C.VAN, - Willem Bentinck van Rhoon. Zijn persoonlijkheid en leven. 1725-1747.
1210: HÜFFER, MARIA - Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert.
31488: HUHNHAUSER, A - Rostocks Seehandel von 1635-1648 ( nach den Warnemünder Lizentbüchern ) I. Die Schiffahrt. Rostock 1914, 149 pag., geb. [ Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock VIII ].
36342: HUHOLD, MARCUS PAULUS, UIT QUEDLINGEN; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS - Animadversiones criticae in ephemeridum literatarum inprimis hodiernarum methodum Wittenberg Fincelius 1716
33045: HUIGH, CORNELIUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis, continens illustres disquisitiones quasdam ex materia testamentorum defumtas [...] Leiden Sibrand Verruwhert 1664
65796: HUIJBERS, H.F.M., KLEIJNTJENS, J. AND VAN HOECK, F., - Corpus Iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in de Bourgondische Monarchie, Deel I Haarlem
17080: HUISKAMP, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kider- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Leiden: Primavera Pers, 2000.
30262: HUISKEN, J. E.A. - Jacob de Wit, de Amsteltitiaan, Amsterdam 1986, 67 pag., geïll.
16431: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken. Uitg. V.V.V. Huizen, [1923] 64 p.
16432: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen en omgeving. Uitg. Nat. Uitg. en Reclame-bureau, Vlaardingen, 1933, 16 p.
20280: HUIZINGA, J - Mijn weg tot de historie, Haarlem 1947, 54 p., geb., geíll.
57588: HUIZINGA, C., - Cornelis Huizinga en Martha Fernanda Smilde. Genealogische aantekeningen, Heerenveen 2003, geb., 220 p, geill.
59968: HUIZINGA, J. - De opkomst van Haarlem, ['s Gravenhage, 1905-1906], 175 pp.
55130: HUIZINGA, J. - Rechtsbronnen der stad Haarlem. 's Gravenhage, 1911.
66306: HUIZINGA, J., - Over de oudste geschiedenis van Haarlem. Voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der VEREENIGING "HAERLEM", op 15 februari 1907 door Dr. J. Huizinga.
33644: HUIZINGA, D. - De ontwikkeling der nieuwere physiologie.
36558: HUIZINGA, J. - Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur Haarlem Tjeenk Willink 1933
6342: HULKENBERG, A.M. - Van Zanten 1862-1987. Gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der B.V. Kon. Ned. Bloembollenkweekerij en exporthandel Gebroeders Van Zanten Hillegom, Kampen 1987, 93 p., geb., geïll.
1216: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse. Zaltbommel 1966. Geb., geïll., 314 p.
65565: HULLE, P. VAN, - Address/oproep/request: Aenden Wel-gheboren Edelen ghestrengen Heere Iohan Wolphaert van Brederode from Pieter van Hulle, lywaet ende Camerickx-doeck bleycker inde Heerlickheyt van Heemstede
31887: HULLEMAN, J.G. - Disputatio critica de Annalibus Maximis Amsterdam Seyffardt 1855
5648: HULLU, J. DE - Geslachtsregister van de familie De Hullu 1627-1897, Deventer 1897, 54 p., geïll.
33197: HULSKEN, JOANNES TIMON HENRICUS, UIT LOSSER - Dissertatio iuridica inauguralis de principio, e quo delicta agraria in cautionem securitatis publicae gravioribus coercentur poenis, deque huius principii ortu atque progressu [...] Groningen M. Smit 1833
64683: HULST, N. VAN DER, - Luim en ernst of verklaring en uitbreiding van eenige vaderlandsche spreekwoorden, welke van eijeren ontleend zijn
35972: HULTMAN, CAROLUS GERARDUS, UIT SAMARANG - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
30660: HUMBERT, E. E.A. - La vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard ( 1702- 1789 ), Amsterdam 1897, 220 pag., geb., geïll., goed exemplaar, goud op snee.
64587: HUMBERT, ED., REVILLIOD, A., TILANUS, J.W.R., - la Vie et les Oeuvres de Jean Etienne Liotard (1702-1789). Étude biographique et iconographique par Ed. Humbert et Alphonse Revilliod et J.W.R. Tilanusby HUMBERT, ED., TILANUS, J.W.R. & REVILLIOD, ALPHONSE
65334: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale Recherche Sur Les Chaines de Montagnes et la Climatologie comparee
66017: HUMBOLDT, A. DE, - Asie Centrale. Recherche sur les chaines de montagnes et la climatologie comparee par A. de Humboldt.
47824: HUMBOLDT, A. VON / KLETKE, H., - Reisen in europaischen und asiatischen Russland, 2 delen in een band, Berlin 1855-1856, 358+361 pag., half leer, met portret.
16436: HUMMELO - Wandelen in Hummelo en Keppel door J.G. Vos. Uitg. V.V.V., 1976, 40 p.
16435: HUMMELO - Gids van Hummelo en Keppel. Uitg. V.V.V. [ca. 1946], 24 p.
36270: HUNERWOLFF, JACOBUS AUGUSTINUS, UIT ARNSTAD; PRAESES: FRIDERICI, JOHANN ARNOLD - Disputatio de fluore albo mulierum Jena S. Krebs 1666
8456: HUNT, LEIGH; E.J. POTGIETER (VERT.) - Studies en schetsen. Vertaald uit het Engels. Deventer, M. Ballot, 1842.
42006: HUNUSGA, W. VAN - Doorbraak. Bekroonde novelle, 2e druk, Haarlem [ca.1900?]. 48 pag., ingenaaid, omslag met houtsnede van overstroming.
20442: HUPP, OTTO - Wider die Schwarmgeister! Erster teil : Berichtigung irriger meinungen uber das wappenwesen; Zweiter teil: Beitrage zur entstehungs- und entwicklungsgeschichte der wappen; Dritter teil : Zu den neuen Staatswappen. Zum Wappengebrauch der Städte und der Bürgerlichen. Der Runenstar. Hantgemal und Wappen. München 1919, 96 p.De drie delen in cassette.
64812: HUPP, OTTO, - Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, heft 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; heft 2: Pommern, Posen und Schlesien; heft 3: Sachsen und Schleswig-Holstein
34912: HURCK, PETRUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de testamento inofficioso Leiden A. Elzevier 1707
33414: HURGRONJE, STEPHANUS MATTHAEUS - Oratio de calculo Minervae [...] Delft C. v. Graauwenhaan 1758
6506: HUSA, VACLAV - Der Mensch und seine Arbeit. Die Arbeitswelt in der bildenden Kunst des 11. bis 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971. Geb., geïll., 228 p.
59086: HUSSEM, WILLEM, - Motet, 16 gedichten 1963. 18 pp.
55839: HUTCHINSON, PETER ORLANDO - De kronyk van Gretna Green. Naar het Engelsch. Deventer, Ballot, 1844.
35200: HÜTSCHLER, FREDERIK WILLEM ANTON, UIT BEMMEL - De gekozene woonplaats Leiden Somerwil 1890
32345: HUUSSEN, AREND HENDRIK, UIT LEIDEN - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838. Proefschrift [...] Amsterdam Holland Universiteits Pers 1975
8465: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Arzases, of 't Edelmoedig verraad, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
53408: HUYDECOPER, T.C.R. - Moord en doodvonnis in 1843. Een woord van ernst en liefde. Uit de nalatenschap van T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1876.
8461: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius, waar achter volgen eenige bijvoegsels en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y en twee bladwijzers. Amsterdam, E. Visscher en J. Tirion, 1730.
33524: HUYDECOPER, JOAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale sistens animadversiones ad statuta quaedam Amstelodamensia [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1791
34306: HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici sistens quaedam de historia et theoria mandati in regiminis forma repraesentativa [...] Utrecht Kemink en Zoon 1847
64715: HUYDECOPER, T.C.R., - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank.
8463: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidus. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 2e druk. Leiden, A. en J. Honkoop, 1782-1791. [2 van 4 delen]
15433: HUYGEN, D. - Holland zooals wij het zagen. Teekeningen van Paul Bodifée, beschrijvenden tekst van D. Huygen. Amersfoort: Wascholinefabriek, [1931].
8467: HUYGEN, JAN; GESINA BRIT - Stichtelyke rymen op verscheide stoffen. Waaragter een brief van een moeder aan haar toekomende kind. Amsterdam, Jacob ter Beek, [c. 1740]. [2 delen in 1 band]
58746: HUYGENS, H., - De schroef, Amsterdam 1852, 40 pag., geïll met uitslaande litho.
58788: HUYGENS, CORNELIE., - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van ''De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman, Amsterdam, H.J. Poutsma, 1899.
63944: C. HUYGENS - Koren-bloemen. Nederlandse gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. W. Bilderdijk.
34606: HUYGENS, J. H. , UIT 'S-GRAVENHAGE - XVI. theses juridicae. 1792
3232: HUYSER, J.G. - De voorouders van Christus. Rotterdam 1951, 116 p., offset, geïll.
36108: HUYSINGA, JOANNES WILLEM - Schuld und schuldursache (Causa). Amsterdam Schroder 1901
33526: HUYSMAN, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale aliquot juris civilis quaestiones circa dotes sistens [...] Leiden Gerardus Potvliet 1758
64535: HUYTTENS, J., - l'Art de verifier les genealogies des familles belges et hollandaises.
31438: HYE, F.H. VON - Auf den Spuren des Deutschen Ordens in Tirol, Bozen 1991, 351 pag., geb., geïll.
31490: HYE, F.H. ( ED.) - Staaten, wappen, Dynastien. XVIII Int. Kongres für Genealogie und Heraldik, Insbruck 1988, 571 pag., geïll., geb.
26374: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, Eerste stuk, Haarlem 1900, 227 pag., geb., geïll.
32417: ICKSTATT, JOHANN ADAM VON - Vindiciae iuris caesarei investiendi et iuramenta fidelitatis de novo recipiendi a vasallis [...] München / Ingolstadt J.F.X. Crätz 1762
30874: IDEMA, E.D. E.A. (RED.) - Familieboek Idema. Beschrijving van een familie Idema, Westerlee 1968, 128 pag., geb., geïll. ( met 3 pag. aanvullingen ).
39858: IDEMA, B - Welkom groet aan (.....) Willem Carel Hendrik Friso (....) door de burgeren van Oost- Keimpema Espel in Leeuwarden als Z.H. na het volbrengen zijner letter- oeffeningen in de Hoge scholen te Franeker en Utrecht ( ....) in zijn (...) geboorte stad van de burgerschap wierde ingehaalt, Leeuwarden, H. Koopmans, 1729.
1234: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind. Leiden 1946. Geb., geïll. (en met twee losse bijlagen), 112 p.
54964: IDSINGA, S.H. VAN - Zedig en vrymoedig onderzoek van S.H. van Idsinga, hooftman in de hoge justitie-camer van stat Groningen en Ommelanden (...) of de volmagten ten lants-dage in Frieslandt (...) tot het exerceren van criminele jurisdictie geregtigt en bevoegt (...) zijn. Groningen etc., L. Huisingh etc., 1777.
32077: IDSINGA, SIMEON PETRUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure praescriptionis, in primis in causus criminalibus [...] Groningen J. Römelingh 1808
34836: IDSINGA, ARNOLD MEIIERT JOHAN VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris naturae inauguralis de actionum humanorum rectitudine Groningen J. Dikema 1783
35358: IDSINGA, J.W.H.M. VAN - Prent voor de promotie van Mr J.W.H.M. van Idsinga Leiden Somerwil 1880
56042: IDZERDA, W.H., - De broomverfdruk in de praktijk, Amsterdam, 1917, 72 pag. text en 39 afbeeldingen.
56956: IFFLAND, A.W.; - Die Advokaten. Ein Schauspiel in 5 Aufzugen. Leipzig 1800.
18278: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; AUGUST WILHELM IFFLAND - Schynverdienste. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
60860: AFTER MONOGRAMMIST IFL - Pinxter Digt an mijn Seerwaarde Ouders [Wish card, Pentecost]
30310: IHLE, B.L.D. - Portretten van kunstenaars 1500- 1800, Rotterdam 1969, 59 pag. + 20 platen.
30732: IHLE, B.L.D. - Van wambuis tot frac. Het kostuum in de prentkunst ca. 1450- ca 1800, Rotterdam, Boymans, [ ca. 1970 ], 56 pag. + ill.
60442: (AFTER?) HENDRIK KOBELL II (1751-1799) - Sailing boats on a rough sea close to the shore
65393: IJNTEMA, J.W., - Aan den heer B.H. Breede. 22 october 1847
33027: IJSSEL DE SCHEPPER, GERHARD ANTONY, UIT DEVENTER - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1908
20938: IMHOF, A.E. - Historische demographie als Sozialgeschichte. Giessen und Umgebung vom 17 zum 19 Jahrhundert. Teil I+II, Darmstadt 1975, 1121 pag.
1136: IMHOFF, JACOB WILHELM - Regum pariumque magnae Britanniae historia genealogica.
65356: IMME, WILLEM, - De dankbare. Eene fransche geschiedenis.
33580: IMMERSEEL, HUBERTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus hodiernis [...] Leiden Cryn Visser 1745
64387: IMMERZEEL JR., J, - Lotgavellen van Balthazar Knoopius; luimig beschreven door J. Immerzeel Jr. met vier karikatuur platen
65290: IMMERZEEL, J., - Voor opgeruimden van geest
8476: IMMERZEEL, JOHANNES - Gedachten van Matthias Claudius, verzameld uit zijne werken. Amsterdam, J. Immerzeel, junior, 1836.
41808: IMMERZEEL JR., J - Lofrede op Rembrandt, Amsterdam, bij den schrijver, 1841.
2354: SEMI-IMPERATOR - Semi-imperator 1888-1918. Eine genealogisch-rassengeschichtliche Aufklärung zur Warnung für die Zukunft - ein packender Kommentar zu den Semi-Alliancen im besondern und Semi-gothaischen Erkenntnisse im allgemeinen. München: Franz Eher, 1919. 12°: 206 p.
55097: INCREPANT, NATHAN - Tweede ernstige nieuwjaarswensch opgedragen aan den zeer vermaarden heere Willem Kleef, priester te Alkmaar. z. pl., [ca. 1741].
23230: INDIË, INDISCH DRUKWERK 1828, BRINK - Boekje van A. Brink, "Het eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Verkort. Gedrukt te Pasoeroean bij Tjokro die Wirio 1828", 4°, 18 p.
22520: INDIE, MALANG, LT. E.J. ETTLY - Drie fotoalbums uit 1949, afkomstig van vaandrig (later luitenant) E.J. Ettly, werkzaam bij de plaatselijke geniedienst te Malang. Veel over de herbouw van vernielde gebouwen e.d. Ook foto's van de souvereiniteitsoverdracht en van de feesten t.g.v. het 2-jarig bestaan van de Geniedienst Malang.
22506: INDIË, KIESRECHT, MEYER RANNEFT - Stukken betr. de “Kiesrechtcommissie”, ‘belast met het ontwerpen van een schema voor de algemene beginselen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen welke zullen worden ingesteld na totstandkoming van het wetsontwerp betr. de bestuurshervorming’. 1921-1923. Manuscript en getypt, ca. 30 p., folio.
22500: INDIË, PALEMBANG - Naamlijst residenten van Palembang, 1811-1921. Getypt, 2 p., folio.
22498: INDIË, KOMERING OELOE - ‘Aloeran van “Boedjang” en “Gadis” in de marga’s Semandawai Soekoe I, II en III, onderafdeling Komering Oeloe’. Getypt (ca. 1922), folio, 14 p.
64527: INGEN HOUSZ, A.H., - Verslag over het eerste 25 jaar bedrijf van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. aan den Raad van Commissarissen uitgebracht door Ir. A.H. Ingen Housz, Vertrouwelijk, niet bestemd voor publicatie
55527: INGRAM, JOHN KELLS - Geschichte der Sklaverei und der horigkeit (...) Deutsche bearbeitung von Leopold Katscher. Dresden/Leipzig, C. Reissner, 1895.
32885: INNHAUSEN UND KNIPHAUSEN, FERDINAND FOLEF VON, UIT MIDWOLDA - Specimen historico-politicum inaugurale de provinciae Groninganae regiminis forma antiqua et nova [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
54436: INTHIEMA, HERO AB - Circa gentilitiae familiarum domos (...), Disquisitio juridica, ortu suo producta ex causa nobilissimi & strenui herois D. Georgii a Lyauckema (...) contra nobil. Camsteranos a Senatu Frisiorum. Leeuwarden, A. Radaeus, 1619. [gebonden met:] Dezelfde, Responsum juridicum secundum pro maturanda Phrisiorum supremae curiae sententiae executione, adversus frivolas Camsteranorum exceptionis. Leeuwarden, A. Radaeus 1618. [en met:] Dezelfde, Responsum breve tertium & postemum hac in executionis causa Laucumana contra Camsteranos. Leeuwarden, A. Radaeus, 1618.
1254: INVENTARIS - Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853. 's-Gravenhage 1940, 456 p.
4718: INVENTARIS - Inventaris van de Collectie Van Spaen. 's-Gravenhage (Hoge Raad van Adel) 1951, 56 p.
1258: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel III.
1256: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Niet verder verschenen.
3550: IONGH, JANE DE - Van Gelder Zonen 1784-1934. Haarlem 1934, 192 p., geb., geïll.
15437: IPSEN, ALFRED - Holland. Rejseindtryk og studier. Kopenhagen: Gyldendalske Boghardels Forlag, 1891.
15439: IRELAND, SAMUEL - A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, [2nd edition], 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1796 (op gegraveerde titels 1795)
32369: IRMER, HERBERT BRUNO GHILAIN, UIT AMSTERDAM - Comity, Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Gebr. Janssen 1948
6658: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Ahnentafeln der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen.
1260: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Historische genealogie. München/Berlijn 1940, 101 p.
5660: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Meine Ahnen. Ahnentafel nebst Register und Quellennachweisen, Leipzig 1925, 8 p. + 129 “tafel” + 48 p.
64942: ISHERWOOD, CHRISTOPHER, - Mr Norris changes trains
23508: ISING, A. - Haagsche schetsen, Nieuwe (=Tweede) bundel (1885), Vierde bundel [1895], per deel ca. 350 p.. Prijs per deel 28.-
66603: ISING, A., - Johannes Bosscha, Mannen van beteekenis in onze dagen.
64080: ISING, A., - De dood en begrafenis van zijne majesteit Koning Willem II
65396: ISMAY, - The memoirs of General the Lord Ismay
23852: ISPERT, W. (RED.) - Ewiges Volk, nr. 1 [ca. 1941], 34 pag., geïll.
43950: ISRAEL, B.M., - Veilingcatalogus boeken P.A. van Deinse, leeraar te Arnhem, Nijmegen 1934, 40 pag.
60260: JOZEF ISRAELS (1835 - 1911) - Child in crib
63895: ISRAELS, JOZEF, - Rembrandt, eine Studie von Jozef Israels, mit abbildungen, autorisierte übersetzung von Else Otten
36666: ISRAELS, HERMAN LOUIS, UIT GRONINGEN - Internationaal huwelijksgoederenrecht Leiden Van Doesburgh 1883
42183: ISSAVERDENS, JAMES - Armenia and the Armenians, being a sketch of its geography, history and culture. 2nd edition, Venice, 1878.
22250: ISSELT, VAN - Typoscript van een artikel over het geslacht Van Isselt, ca. 1950, 6 p.
1268: ITERSON, W. VAN - De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel I, band 1 en 2. (Diss.) Leiden 1932, 819 p.
31675: ITERSON J.A.Z., J.E. VAN - De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Leiden E.J. Brill 1879
8479: ITERSON, FREDERIK HENDRIK GIJSBERTUS VAN - Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846.
32147: ITTERSUM, JOHANNES GERARDUS JULIANUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus solidariis [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
32657: ITTERSUM, FREDER. ALEX. SIPPO ARNOLDUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de fundamento juris puniendi atque legum poenalium fine et de quibusdam poenis criminalibus quibus hodie utimur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
3184: JAARBLAD - Genealogisch jaarblad van de familievereniging Burgemeestre, jrg. 1, nr. 1 (1977), deel 1 (1980) en deel 2 (1981).
32827: JACOB, MARIUS HENRICUS S', UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale ad titulum XXII codicis de ordine judiciorum criminalium, qui agit de probatione delictorum [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
35968: JACOB, HENRI S', UIT SOERABAJA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
36630: JACOB, E.H.S' - Foto van het diner t.g.v. het candidaatsexamen rechten van E.H. s'Jacob 1924
53430: JACOBI, ANDREAS LUDOLF - Proeve ener apologie der doodstraffen, vertaald en met ene voorrede en aanmerkingen uitgegeven door mr. C.A. van Enschut. Harderwijk, J. van Kasteel, 1802.
8481: JACOBI, HEYMAN - Gemeyne sendt-brieven. Seer profytelyk voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te leeren brieven dicteren, ende ordentelyk schryven. Daer zijn nog bygevoegt sommige notabele dingen die weerdig zijn om te noteeren. Maastricht, Weduwe G. van Gulpen, [ca. 1795].
43026: JACOBI [JACOBSZ], HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de Sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], erven wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met:] Heylige-daags schoole inhoudende schoone uytlegginge op de Evangelien van de Heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], erfgen. wed. C. Stichter, z.j.
64191: JACOBS, ED., - Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses Nassau-Orangien. Nach ihrem Leben und ihrer geschichtlichen Bedeutung quellenmässig dargestellt
35742: JACOBSE BOUDEWIJNSE, CONSTANTIJN A. L., UIT MIDDELBURG - Over de werking van calomel .... Utrecht Kemink 1887
22878: JACOBSEN, HOUILLIER - Correspondentie, foto's etc. van Ed. Jacobsen uit Mexico en zijn vrouw Nel Verbeek, aan Max. Houillier en diens vrouw Mary, 6 p + 10 foto's en een menu, 1955-1963.
61704: JACOBSEN, HANS (FL. 1595-1610) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
57280: JACOBSON, E., - Mit Dampf! Gesangs-burleske in 3 akten und 5 tableaux. Nach: Les chemins de fer von La biche und Delacour. Musik G. Michaelis, Berlin 1868, geb., 81 pag.
23830: JACOBSON, G.J. - Bydragen tot de algemene zaken van de marine, 1e stukje, Rotterdam D.Vis, 1799, 28 + 35 pag., orig. papieren omslag ( w.s. niet verder verschenen: zeldzaam).
59622: JACQUE, CHARLES ÉMILE (1813-1894), AFTER A. (?) RIBERA - St. Anthony abbot
20148: MEURGEY JACQUES - Les barons Mariani et leurs alliances, Nogent 1933, 118 pag. geïll. en met 5 uitslaande tabellen. Goed exemplaar.
16820: JAEGER - “Provincie Groningen met aanduiding der Wadden, alsmede der monden van de Eems en gedeeltelijk van het Vriesche Gat. Ontworpen en op steen gegraveerd door J. Jaeger. Te Groningen bij J. Oomkens J.zoon”. Derde druk.
59444: JAEGER, J.A., - Repertorium op de registers van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
1274: JAGER, H. DE - Het Brielsche Archief. Geschied- en letterkundige naoogst. Eerste stuk. Utrecht 1876, 130 p.
66291: JAGER, A. DE, - Dichtstukjes op en van Balthazar Bekker.
66231: JAGER, A. DE, - Herinnering aan den hoogleeraar David
34936: JAGER, JAN ADRIAAN DE, UIT NIEUWDORP (Z) - Eenige beschouwingen over het vraagstuk der "onbepaalde strafvonnissen". Amsterdam Holland 1921
34020: JAGT, MARTENIUS GUILIELMUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de teste in testamento [...] 's Gravenhage J. Roering 1838
36674: JAGT, H.C. VAN DER, UIT DRIMMELEN - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973 Utrecht Elinkwijk 1981
36058: JAHN, K.E.O. - Turken en Oost-Slaven. Leiden Brill 1950
60090: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contenant les Isles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra &c.
60088: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
61444: JAILLOT, HUBERT - [MAP OF HUNGARY AND BALKAN REGION] Nova et accurata regni Hungariae Tabula, ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis.
21132: JAMES, F - The iron age at Beth Shan. A study of levels VI -IV, Philadelphia 1966, 369 pag., geìll.
64148: JAMES WEALE, W.H., - Hans Memlinc, zijn leven en zijne schilderwerken, eene schets
64819: JAMES, G.P.R., - Arabella Stuart. Roman. der Engelsche geschiedenis ontleend, door G.P.R. James, uit het Engelsch door G.H. Nagel
15443: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - Etat présent de la république des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 dln. Den Haag: J. van Duren, 1729-1730.
23760: JANIN, JULES - Le prince royal, 2e ed., Parijs, Bourdin [ ], 275 pag., geïll.
35198: JANNINK, GERRIT, UIT ENSCHEDE - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen Leiden Somerwil 1890
36691: JANS, EVERHARD, UIT ALMELO - Burgerhausformen zw. IJssel u. Ems, 1400 bis 1850 Almelo z.n. 1985
1284: JANSEN, MARTIN - Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, deel I: 1243-1609. Sittard [1878], 208 p.
56272: JANSEN, J.W., - Vijftiende Jaarverslag 1932 Vereeniging Hendrick de Keyser, 51 pag., geïll.
66817: JANSEN,E.J., - De Vrijmetselarij en de Geschiedenis der laatste eeuwen. Een historisch overzicht.
5624: JANSMA-DE HOOP, T. - Familieboek van het geslacht De Hoop, [Loppersum 1988], 90 p., geïll.
65976: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1908.
23418: JANSSEN, G.H. - Creaturen van de macht. Cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664), z.pl. 2005, 284 pag. ( Dissertatie met los blad stellingen).
16981: JANSSEN, F.A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers. Utrecht: Impress, 1984. (Scaldia Model, 3).
16980: JANSSEN, F.A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 oktober 1989.
65980: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1911.
1290: JANSSEN, H.Q., EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 6 dln. Middelburg 1856-1863, ruim 2000 p.
65974: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L.,, - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1894
31052: JANSSEN, LUDW. - De Familien der Kirchengemeinde Werdum ( 1662- 1900 ), 2 Teile, Aurich 1971- 1975, 931 pag. [ Ostfieslands Ortssippenbücher Band 6 ].
65975: JANSSEN VAN RAAY, H.L., KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1909.
31046: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeinde Middels ( 1684- 1950 ), Aurich 1966, 443 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher, Band 4 ].
31050: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeide Aurich- Oldendorf, ( 1700 1900 ), Aurich 1968, 488 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher Band 5 ].
51616: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L., - Kroniek der stad Haarlem, van de vermoedelijke stichting der stad tot het einde van het jaar 1890,
36480: JANSSEN, HANS LOUIS - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object Utrecht faculteit 1992
53436: JANSSEN, P.A. - Open brief aan Z.E. den heer Minister van Justitie, van P.A. Janssen, oud-kapitein, geschorst directeur van het Huis van Arrest te Middelburg, Middelburg, F.B. den Boer, 1882.
66245: JANSSEN, L. J. F., - Over de nagelaten handschriften van Hendrik Cannegieter
36602: JANSSENS-KNORSCH, UTA EVA MARIA, UIT BIELEFELD - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755 Amsterdam Holland Un. Press 1975
35538: JANUS, DANIEL, UIT AVENS. MISNICI ; PRAESES:JANUS, JOHANN WILHELM - De institutione Platonis [...] Wittenberg Meyer 1706
65898: JAPICX, GYSBERT., - Friesche Rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d'Eerste binne Ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes:'t Oarde sinte Gemiene æf huwzmanne petear, in oare katerye: 't Efterste iz: Hymmelsch harp-luwd, dat is to zizzen ijtlijcke fen Davids psalmen, includes (second part): Twæde deel, æf To-hæcke op Gysbert Japicx Friesche Rymlerye, befettjende: I. Quaedam ad grammaticam Frisicam spectantia, II. Fragmentum de literis Frisicis, III. Dae Lyowerdera bota ... / aldereerst ijn 't ljeacht brocht trog Symon Abes Gabbema ; op nijz trognoaze in forbettere trog E. Epkema
40154: JAPIKS, GYSBERT, - Frysce rymlerye, yn de spelling fen Dr.J.H. Halbertsma, oerbrocht fen Waling Dykstra, Franeker 1853, 296 pag., orig. kartonnen band.
25478: JAPIKSE, N (UITG.) - Notulen gehouden ter Staten-Vergadering van Holland (1671-1675) door Cornelis Hop en Nic Vivien, Amsterdam 1903, 501 pag., ing.
39286: JAPIKSE, N.; - Johan de Witt, Amsterdam 1915, 358 pag., geb., geïll.
8487: JAPIN, JEAN (VERT.); LEONOR JEAN CHRISTINE SOULAS D’ALLAINVAL (1); PIETER LANGENDIJK (2); LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.); JOSEPH DE LA FONT (3); MICH. - De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp
22426: JARIGSE, NANNINK - Extract uit het doopboek van de Eilandskerk te Amsterdam betr. de doop op 31-12-1797 van Hendrik Cornelis Bataav, zoon van Jarig Jarigse en Harmina Petronella Nannink, deels gedrukt, 4°, 1 p.
57336: JASPERS, G.J., - Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem, Het Stoelenboek, Haarlem 2002.
23344: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem 1997, 349 pag., geb., geïll., met stofomslag. ( als nieuw )
57066: MOLIERE/JAUFFRET; - Le moliere de la jeunesse ou comedies choisies de Moliere, rendus propres a etre representees dans les pensionnats et dans les familles par M. Jauffret, Paris 1807.
47676: JAUMOTTE, J., - Annuaire meteorologique pour 1917, 1918, 1919, 1920, Brussel 1920-1921, 106+95+92+93 pag., geb.
59339: JAZZ, VINK JR., SCHILPEROORT, DEN HAAG, - Programma van de Propaganda-Avond Dutch Swing College, "Strictly on the Jazzside", onder leiding van Frans Vink jr. programma bestaat uit onder meer verloting, lezing door Peter Schilperoort, jamsessions, presentator Jos Windt. Musici: Peter Schilperoort, clarinet en alt-sax, Joost van Os, trompet, Bill Brant, trombone, Tonny Nuser, drums, Henny Frohwein, bass, Otto W. Gobius, guitaar, Frans Vink jr., piano, Mary Carlson, vocals, Ellen van Boon, vocals, 4 p. gedrukt, advertentie, Z.pl., z.j. [ca. 1945/46].
18259: [STAMHORST, JACOBUS (VERT.)]; JEAN BAPTISTE VIVIEN DE CHATEAUBRUN, BEWERKT NAAR SOFOKLES - Philoctetes. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
42607: JEANNIN, PIERRE - Les negotiations de monsieur le president Jeannin. 4 delen, Leiden, D. Severinus, 1695.
31913: JEEPSZ, HYLCO, UIT JOURE - Specimen juridicum inaugurale, de pacto creditoris pignus distrahi vetantis [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1805
63534: JELGERHUIS, JOHANNES (1770-1836) - De Winter.
31919: JELGERSMA, DOMINICUS GERBRANDUS, UIT DRONGELEN - De fide et auctoritate Dionis Cassii Coccejani. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
64825: A. JELTEMA, - Het vermaak der slagterij, of geschiedkundig verhaal van de Hedendaagsche handelwyze, by zommige Friesche Stedelingen gebruikelyk, aangaande het koopen en verzorgen van hun Slagtvee, tot voorraad tegen den aannaderenden Winter; de manier van het zelve te slagten, enz. Alles vervat in eenen Boertigen Brief, van den 19 November 1768, geschreven in eene platte Leeuwarder taal, door een geboren Inwooner dier Stad, (onder den naam van Pieter wel te vreden) [A. Jeltema], en gezonden aan deszelfs Schoonbroeder in de Zevenwouden.
33618: JELTES, PETRUS ABRAHAM, UIT HAARLEM - Responsio de luxatione humeri in certamine literario civium academiarum belgicarum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1825
28964: JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19e eeuw, 's-Gravenhage 1947, 125 pag., geïll., geb., met stofomslag. ( nr. 145 van 625 ex. ). Stofomslag wat rafelig.
23534: JENNY-KAPPERS, HANS - Der kanton Glarus. Ein beschreibender katalog........1880. Frauenfeld 1939, 283 pag. + 567 illustraties, geb. met stofomslag.
33582: JENS, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de pacto obstagii cum generatim tum speciatim apud veteres batavos [...] Utrecht Johannes Broedelet 1762
36685: JENSMA, THEODOOR ERIK, UIT LEEUWARDEN - Doopsgezinde zending in Indonesie 's-Gravenhage Boekencentrum
63850: JERROLD, DOUGLAS, - Karakters, door Douglas Jerrold (Schrijver der Bedsermoenen etc.)
60308: JERVIS, SNIJNFEN - View of a small town surrounded by trees and meadows
39014: JINARAJADASA, C - Bloemen en tuinen, beschrijving van een droom, Amsterdam z.j., 79 pag., geb., geillustreerd door Otto van Tussenbroek.
47324: JOANNE, P., - Paris-Diamant, Nouvelle edition, Paris, Hachette 1886, 79+348+88 pag., geïll.
37214: JOANNIS, J.D. DE - Les seize quartiers généalogiques des Capétiens, tome III et IV (= supplement ), Lyon 1963-1965.
25320: JOBERT, L - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen(...) uit het Fransch vertaald (..) door Mr.J.A., Leiden, Langerack, 1728, (16) + 462+(34) pag. Geïllustreerd met 11 uitslaande gravures. Incompleet, mist de laaste 16 pagina's van de de bladwijzer (letters Q-Z). Deze zijn in fotokopie toegevoegd.
19092: JOCHEMS, J.A. - Beschrijving der prenten van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
1294: JOCHEMS, J.A. - Amsterdams Oude Burgervendels (schutterij) 1580-1795, Alphabetische naamlijst (23 pag.) met eenige Aanvullingen en Verbeteringen blz. 195 t/m 202. Aanvullingen op de Bijlagen 3 pag. Amsterdam 1891.
34389: JOCHEMS, HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
60802: JODE, PIETER DE II (1606-1674/94) AFTER BERCKMAN, HENDRICK (1629-1679) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
65274: JOFFRE, - MEMOIRES DU MARECHAL JOFFRE. 1910-1917 - L'Avant-guerre (1910-1914), la guerre de Mouvement (1914), la Guerre de Stabilisation (1915), l'offensive d'ensemble de l'entente.
55394: JOHA, THOMAS - Verdeediging van Thomas Joha teegen de beschuldigingen van Sicco Douwe van Aylva, raakende het testament, codicil en nalaatenschap van deszelfs zuster Elisabeth Anna van Aylva. 2e druk, in welke de lasterlyke onwaarheden, zoo in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10-6-1797 als in de Nieuwjaars-Gift verspreid, worden onderzogt en wederlegt. Leeuwarden, v.d. Haak, 1798.
65307: JOHAN, - De dappere schutter en zijne huisplaag, komische voordracht met zang, voor een heer en dame. op Bruiloften en Partijen.
64542: JOHANNES, - Goede voornemens, oorspronkelijk tooneelspel, met zang, in acht tafereelen, door Johannes.
60224: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Coastal landscape
60220: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - 'In Rust'
65247: JOHNSON, CH., - Leven en bedrijven van eenigen der beruchtste straat- en zeerovers in Grootbrittanien. Door kapitein Charles Johnson. Naar de Hoogduitsche vertaling uit het Engelsch
64382: HERBERT JOHNSON, - Silk and Felt Hats, Military Caps and Helmets
47384: JOHNSON, W.; - City, rice-swamp, and hill, London 1893, 224 pag., hardback, ill.
31909: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-literaria de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam D. Groebe 1837
31921: JOLLES, GUILELMUS HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de absentibus in causis criminalibus [...] Amsterdam R. Croese 1844
64086: JOLLY, H., - La Choréoplastie ou l'art de modeler cuir et de l'orner
64506: JONCKBLOET, W.J.A., - The´atre des varie´te´s Venice preserved / door e´e´n Hagenaar
32891: JONCKBLOET, W.J.A. - Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde. Groningen J.B. Wolters 1877
65327: JONCKBLOET, G., - Vlindertjes. Verspreide en nieuwe gedichten van G. Jonckbloet, ingeleid door Prof. J.A. Alberdingck Thijm.
65478: JONES, H.S., - The Roman Empire B.C. 29-A.D. 476
47546: JONES, TH. / D. MIDDELTON, - Vierde Reys van de Engelse maatschappy na Oost-Indien onder het beleyd van A. Sharpey (....) beschreven door Thomas Jones (.....) als ook de vijfde reis (....) na Java en Banda (....) beschreven van David Middelton, Leiden, v.d. Aa., 1707, 62+(8) pag.
26180: JONG, G.F. DE [ DEJONG ] - The Dutch in America 1609-1974. Boston 1975, 326 pag., hardback, good copy.
66834: JONG, HEIN DE, - Vijftien jaren vrijmetselaar door Hein de Jong.
50642: JONG, ALPIT DE; - Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum 2009, 480 pag., geïll.
33646: JONG, P. DE - Het belang dat de beoefenaar van het hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige semitische talen.
34498: JONG, KORNELIS ELIZABERTUS DE , UIT SLIEDRECHT - Over het ontstaan van kysten in de placenta Leiden IJdo 1899
34500: JONG, SALOMON DE, UIT AMSTERDAM - Over omzetting van melksuiker bij diabetes mellitus Amsterdam Binger 1886
8499: JONG, I. DE - Mijn tuinhuisje. Oorspronkelijk tooneelspel in een bedrijf. Leiden, R. van Baak, 1875.
42203: JONG, CORNELIUS DE - Reize in en door het Kanaal in de jaren 1785 en 1786. Haarlem, Bohn, 1808.
47590: JONG, CORNELIUS DE, - Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen. Voor jongen lieden bearbeid door J. Olivier, Amsterdam, Beijerinck 1833, 12+208 pag., geb., geïll.
1302: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamerarchieven [in Noord-Holland]. 's-Gravenhage 1932. Geb., 139 p.
27802: JONGE, J.C. DE - Over den oorsprong der Nederlandsche vlag, 's-Gravenhage 1831, 78 pag., orgineel bedrukt papieren omslag.
23672: JONGE, J.K.J. DE - Examen d'une notice et de souvenirs biographiques du comte van der Duyn et du baron de Capellen publiés par le baron C.F. Sirtema de Grovestins, Den Haag, Belinfante, 1852, 30 pag.
18230: [SPATZIER, ANTHONY (VERT.)]; GOTTLIEB STEPHANIE DE JONGE - De deserteur uit ouder-liefde. Tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782
65984: DE JONGE VAN ELLEMEET, JHR. DR. B.M., - Uit de geschiedenis der Haarlemsche St. Bavo Kerk. Uitgegeven door 'De Vereeniging Haerlem'.
1300: JONGE, J.C. DE - Nederland en Venetië. 's-Gravenhage 1852. Geïll., 483 p.
65352: JONGE, M.J. DE, - Een eerste zang en eenige kleine gedichten
64004: JONGE, J.C. DE, - Levens-schets van Floris, voogd van Holland
31865: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii belgii septentrionalis usque ad annum 1811 [...] Leiden M.C. Hazenberg 1842
66390: JONGE, W.A.C. DE, - 1813. Bijdrage van Mr. W.A.C. de Jonge, lid van de Raad van State.
34534: JONGE, MARINUS JAN DE, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam Zelandica Utrecht A. van Paddenburg 1778
3466: JONGE, J.C. DE - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen. 's-Gravenhage 1820, 253 p., geïll., met o.a. twee `geschiedkundige geslachtlijsten der Evertsen'.
35320: JONGE, J.A. DE - Van geval tot getal Amsterdam Scheltema & Holkema 1969
64875: JONGE J. DE, - Vogel-album and Vogel-album deel II
38716: JONGE, J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 2e druk, Haarlem 1858-1862, 5 delen en Algemeen Register in 10 banden, geïll. Complete set van de beste editie in bibliotheekbanden.
64782: JONGE, M.J. DE, - Mijne uitreis naar het Land der verwagting (in 7 zangen) en eenige kleine gedichten
5670: JONGEJEUGD, R. - Het geslacht Jongejeugd, Alkmaar 1980, 64 p., geïll., [Westfriese Geslachten XVI]
65164: JONGENS, P., - Pieter, Gedichten, teksten en spreuken van Pieter Jongens Hoofd Afd. Monumentenzorg Haarlem
66466: JONGH, G.J. DE, - Le port de Rotterdam, avec planche
53446: JONGH, G.T.J. DE, E.A. - De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging Pro Juventute te Rotterdam, Rotterdam, W.L. Brusse [1904].
32987: JONGH, CHRISTIANUS JOANNES DE, UIT ZALTBOMMEL - Dissertatio juridica inauguralis, de adeunda et repudianda hereditate, ex jure hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
34238: JONGH, CONRADUS ALEXANDER DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de pactis secundum juris, praesertim naturalis, principia [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
35306: JONGH, JANI JACOBI DE , UIT ENKHUIZEN - Commentatio de quaestione ab ordine theologorum [.....] 1827
66293: JONGH, A. DE, - Levensschets van Pieter Jacob Costerus.
15451: JONGHE, BERNARD DE - Desolata Batavia Dominicana, seu descriptio brevis omnium conventuum et monasteriorum sacri ordinis praedicatorum ... Gent: A. Graet, 1717.
49866: JONGHE, PROF. DE, - Waterloo in drie zangen, 3e druk, Dordrecht, Revers, 1865, 34 pag., ing.
31026: JONKER, J.L. EN C.P.M. LEURS - Tafel der afstammelingen van Jan Boykema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen.
66589: JONKMAN, H.F., - Levensbericht van Dr. Karel Wessel van Gorkom.
63993: JOOSEN, E., - Zes tekeningen van Jan Toorop,
55080: JOOSTENS [= JUSTUS], PASCHIER - De alea libri duo. Amsterdam, L. Elzevier, 1642.
1316: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën [in Drenthe]. Leiden 1910, 146 p.
1318: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depot van 's Rijks archieven in Drente. Leiden 1910, 146 p.
1310: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge. Leiden 1906, 349 p.
1312: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen. Leiden 1907, 134 p.
1314: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden 1909, 817 p.
37072: JOOSTING, J.G.C. EN S. MULLER HZN. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen , 7 delen ( acht afdeelingen ), 's- Gravenhage 1906-1924, gebonden in 7 geheel linnen banden. Mooi exemplaar.
30480: JORDAAN - Aan den loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam z.j., oblong, ringband.
30756: JORDAAN, L.J. - Aan den Loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam, Bigot & v. Rossum, geïll, oblong in ringband.
30758: JORDAAN, L.J. - 100 jaar spotprent, A.O. reeks nr 700, 16 pag., geïll.
30888: JORDAN, J.W. - Colonial and revolutionary families of Pennsylvania. Genealogical and personal memoirs, 3 volumes, Baltimore 1978, { reprinted after the original edition of 1911 ), 1706 pag, bound in 3 linen bindings, good copy.
34240: JORDENS, ERNESTUS ANTONIUS, UIT DEVENTER - Dissertatio historico-juridica inauguralis de juris provincialis transisalaniae fontibus [...] Deventer J. de Lange 1843
61262: GILDE VAN ST-JORIS - Diploma for Gravin van der Stegen de Putte by the Soeverein Gilde van St-Joris in the city of Gent, accepting her as Eerde Conferes.
64337: JORISSEN, A.P.G., - De oude en de nieuwe kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente Rotterdam
66402: JORISSEN, THEOD., - Anton Reinhard Falck, Herinneringsrede.
33330: JORISSEN, THEOD. - Historisch leven. Toespraak bij de opening der historische lessen [...] Haarlem Erven F. Bohn 1872
40488: JORISSEN, TH., - De patriotten te Amsterdam in 1794, Amsterdam 1874, 195 pag.
35660: JORRITSMA, ANDREAS JOHANNES, UIT SNEEK - Bijdrage tot de statistiek van het carcinoma uteri Hilversum Gebr. Wolff 1902
65952: JOSEPHUS, FLAVIUS, - Joodsche Oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijk Grieksch overzien en op zeer vele plaatsen verbeterd door Sigebert Haverkamp, uitgeven, onder toezicht van Dr. J.A. Gerth van Wijk, met platen, naar Jan en Kasper Luiken. Met een aanbevelend woord van T. Tal, Opperrabijn.
43126: JOSEPHUS, FLAVIUS / J. BASNAGE - [1] Alle de werken van Flavius Josephus. Amsterdam, M. Schagen, 1732. [2+3] Jacob Basnage, Vervolg op Flavius Josephus of Algemene historie der Joodsche naatsie. 2 delen, Amsterdam, Onder de Linden, Delft, Boitet, 1726-1727.
64200: JOTTRAND, L., - Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau Avant son avènement au trône des Pays-Bas, sous le nom de Guillaume Ier. Par un Belge.
1320: JOUBERT, PIERRE - Les lys & les lions. Parijs 1947. Geïll., groot 4°: 36 p.
53451: JOUY, E. / A. JAY - Les Hermites en prison, faisant suite aux observations sur les moeurs et les usages Francais au commencement du 19e- siecle, 2e ed., 2 delen, Parijs/Londen 1823.
8503: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE - Vervolg van Den kluizenaar van de Chaussée-d'Antin (een voornaam oord van Parijs), of Opmerkingen over de Parijsche zeden en gebruiken, in het begin der negentiende eeuw. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1814.
24920: JUAN, DON GEORGE & DON ANTONIO DE ULLOA - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America, gedaan op bevel des Konings van Spanje,
22998: JUDAICA, JONAS DANIEL MEYER, ARNHEM - Prijsboek met stempels van Arnhem op vóór- en achterplat van de perkamenten band. Met prijs ten name van "Jonae Meijer" d.d. Arnhem 16-3-1789, gesigneerd door rector D.A. Jacobi en curatoren (Van Hem en Van Eck?) van het Arnhems gymnasium.
35574: JUGLERUS, MARTINUS, UIT PEGAU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN - De prudente diffidentia [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1706
64633: JUNG, DR. JOHANN HEINRICH, - Theorie der geestenkunde : in eene op de natuur, de rede en den bijbel gegronde beantwoording van de vraag: Wat men van voorgevoel, gezigten en geestverschijningen gelooven en niet gelooven moet. Door Dr. Johann Heinrich Jung genaamd Stilling, geheime hofraad bij den Groothertog van Baden.
8505: JÜNGER, J.F. - De hedendaagsche trant. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, P.H. Trap, 1792.
66388: JUNGHUHN, F., - Franz Junghuhn Gedenkboek 1809-1909.
15456: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1907.
15458: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 8 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1920.
36282: JUNGSCHULTZ, JOHANNES SIGISMUNDUS, ALIAS NEODICUS DE ROEBERN, UIT ELBINGEN; PRAESES: WOIT, JACOB - De incrementis studiorum per Polonos ac Prussos Leipzig Breitkopf 1723
59630: JUNGWIERTH, FRANZ XAVER (1720-1790) AFTER PIAZZETTA, GIOVANNI BATTISTA (1683-1754) - Head of a Boy
1322: JUNIUS, JAN H. - Heraldiek. Amsterdam: Fredrik Muller, 1894. Geb., 369 p.
42079: JUNIUS, HADRIANUS / C. VAN ARCKEL - Animadversa ejusdemque de coma (...) ex bibliotheca Corn. van Arckel. Rotterdam, J. Hofhout, 1708.
42485: JUNIUS, HADRIANUS - Batavia. [Leiden], off. Plantiniana apud F. Raphelengium, 1588.
3858: JURRY, J.F.J. - Genealogie van het geslacht Jarry, branche de Hollande, van 1415 tot 1959. 's-Gravenhage 1958, 33 p., gestencild.
27400: JUST DE LA PAISIÈRES, G.A.A. ( RED. ) - Industrieel Nederland. Deel II ( van 3 ), Haarlem 1921, 429 + 386 pag., geïll., geb. ( bibliotheek stempels etc. ). Prijs per deel 90 euro. Beschrijving van industriele- en handelsondernemingen.
66464: JUSTE, TH., - LES PAYS BAS AU XVIe SIECLE. ?VIE DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE (1538-1598)
42408: JUSTINIANUS, KAISER / GOBLER, JUSTIN - Institvtiones imperiales latinogermanicae. Die vier Bucher institvtiorvm Keisers Justiniani, der jugent im Keiserlichem rechten zum anfang und underwisung geschreben, met fleiss verteutscht durch D. Justinum Goblerum. Koln, Quentel und Calenius, 1565.
55440: EX AMORE JUSTITIAE - Ter beschaminge van het snood gedrag, gehouden in 't faamrovend lasterschrift geintituleert: Op de herstelling van den heer R.F. v. W. Z. pl., z. j. [ca. 1750]. gedicht, ondertekend: Ex amore justitiae.
66830: JUSTMAN JACOB, L., - Open brief aan den WelEerwaarden Heer Ds. H. van Assendelft redacteur van het Maconniek Weekblad van L. Justman Jacob, oud-lid der Vrijmetselarij onder het Groot-Oosten der Nederlanden.
64546: JUSTUS, - Nederland in 1881 door Justus
20078: JUTEN, A.J.L. E.A.(RED) - Van Jut tot Juten, [familieblad] jrg 1, nr 1, 2 en 3/4, (1935-1936), 28 pag.
1326: JUTEN, G.C.A. - Cartularium van het Begijnhof te Breda. ['s-Hertogenbosch], 1910. Geïll., 45+312 p.
4134: JUTEN, W.J.F. - Het groot-hertoglijk huis Mecklenburg. Bergen op Zoom 1901-1902, 194 p., geb., geïll.
43372: JUTEN, G.C.A. - Beschrijving van Bergen op Zoom en omstreken, met beschrijving van Tolen door J.C. Overvoorde, 's-Hertogenbosch, z.j., 96 pag., geïll., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
64664: JUTEN, J.W.F., - Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd. 2e serie.
43942: M, VAN & JUTTING, - Veilingcatalogus boeken, prenten etc. uit bezit P.M. de Ligny, apotheker te Middelburg en J.J. I. Prenger, Middelburg 1894, 127 pag.
8509: JUVENALIS, DECIUS JUNIUS; JAKOB ZEEUS (VERT.) - Derde berispdicht. In Nederduitsche vaerzen toepasselyk uitgebreid, en met aantekeningen voorzien. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712.
42645: JUVENALIS, D. JUNIUS - Satyrae. Amsterdam, D. Elzevier, 1671.
33770: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de codicum orientalium, qui in academia Lugduno-Batava servantur, bibliotheca [...] Leiden E.J. Brill 1854
64406: JUYNBOLL, W.R., - De reis van Sir Joshua Reynolds in de Nederlanden
66608: KAAJAN H.J.PH.G., - Archief van Johan van Oldenbarnevelt 1586-1619 (voorlopige inventaris in 3 delen)
23132: KAARS, DIAKONIE AMSTERDAM - Album "1876-1901: Ter herinnering aan zijnen 25-jarigen wel volbrachte dienst als diaken te Amsterdam" bij N.H. Gemeente, voor Willem Kaars, d.d. 26-2-1901, fraai leren album, 4°, 14 p.
32743: KAATHOVEN, JANUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de homicidio secundum codicem poenalem [...] Leiden Brill 1860
59706: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
59554: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures
42119: KAEMPFER, ENGELBERT - Histoire naturelle, civile et ecclesiastique de l'empire du Japon, translated from the English by J.G. Scheuchzer. 3 volumes, Amsterdam, Uitwerf, 1732.
55748: KAISER, J.W. - Prent: 'Grimoald vermoord' [d.d. april 714]. Staalgravure door J.W. Kaiser naar R. Craeyvanger.
64255: KAISER, F., - Almanak, Voor het Jaar 1845. Aanwyzende alle Jaarmarckten / Viermissen / Paarden- / Beesten- en Leermarkten / in het Koningrijk der Neerlanden gehouden wordende. De verduisteringen / den op- en ondergaan der maan / door F. Kaiser. Hoogleeraar ter Leiden.
66119: KAISER, F., - De hoogleraar mr. J. Bake als beschermer der sterrekunde herdacht.
55804: KAISER, J.W. - Prent: 'Prins Willem de Eerste, Antwerpen 18 Maart 1582', staalgravure door J.W. Kaiser naar N. Pieneman, uitgave Ver. Bev. Beeldende Kunsten, druk J.F. Brugman, Amsterdam.
65978: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1918/19.
59044: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem, de 23e jaargang, Haarlem, Kleynenberg & Co, 1913, geb., geïl., 817 pag.
65973: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1917.
65979: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1915.
65977: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem voor 1914.
3876: KALDENBACH, JOS - Het geslacht Kaldenbach, deel I, tak A. Alkmaar 1985, 721 p., geïll. Met losse `stamboom'.
56028: MUNCHENER KALENDER, - Munchener Kalender, fur das Jahr 1886 t/m 1934. 49 van de 51 jaargangen per stuk ca. 30 pag., geïll. door O. Hupp e.a.
56136: KALENDER, - Der Wurttembergischen Ritterschaft St. Georgen-Verein. Wappen-kalender fur das Jahr 1900. Chromolitho, 33 x 44 cm.
1808: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1895, 1896, 1898 bis 1919, 1921, 1923 bis 1929. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. Prijs per stuk:
56030: KALENDER - Calendrier Heraldique Vaudois, Lausanne, Payot, (28) pag., geïll. Price each € 18.
64400: KALF, E.J., - Drie tekeningen van B. van Orley of zijn omgeving?
37652: KALF, JAN - Catalogus van de textiele kunst, weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk, in het Nederlandsche Museum voor geschiedenis en kunst, Amsterdam 1903, 27 + 100 pag., geïll.
25818: KALFF, M. E.A. - In 't Oumanhuis. Kijkjes op de tentoonstelling, Amsterdam 1876, 106 pag., half linnen, geïll. met 7 litho's van P.A. Schipperus met oude interieurgezichten.
30656: KALFF JR., G - Een levenbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk, Amsterdam 1926, 183 pag.
64091: KALLEN, WILLIBRORD VAN DER, - Uit de voorgeschiedenis van Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven
19266: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden.
1358: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden 1955. Geb., 416 p.
43616: KALSHOVEN, A - De diplomatieke verhouding tusschen England en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756, 's-Gravenhage 1915, 268 pag., geb.
65501: KALTWASSER, J.F., - Plutarchs Moralische Abhandlungen, Sammlung der Neuesten Uebersetzungen der Griechischen prozaischen Schriftsteller
36102: KAM, BENJAMIN JAN, UIT HELMOND - Meretrix en medicus Zwolle Geert Groote 1983
22314: KAMERLING ONNES, HARM - Twee brieven van Harm Henrick Kamerling Onnes. De eerste d.d. 5-11-1932 aan A. Plasschaert over een tentoonstelling. Hij heeft afspraken met de Leidsche Kunstvereeniging en moet Kleykamp afzeggen; de tweede d.d. Sousse, Tunesië 19-11-1938 aan “Oom Jan” en “tante Marie”, manuscripten, 3 p.
36940: KAMMERL, C - Der Fächer. Kunstobject und Billetdoux, München 1989, 251 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4274: KAMP, J.J. VAN DE - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau. Assen 1980, 284 p., geb., geïll.
16440: KAMPEN - Kampen. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Alta, 1948, 88 p.
16437: KAMPEN - Kampen. Geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden, door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Kampen, Van Hulst, 1878, 146 p.
16439: KAMPEN - Kampen’s heden en verleden, door E.D.J. de Jongh Jr, Zwolle, Rivière & Voorhoeve [1904], 88 p.
65561: KAMPEN, N.G. VAN & VEEGENS, D.,, - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. (Joannes Drusius, Willem-Lodewijk van Nassau & Johan Maurits van Nassau-Siegen).
42454: KAMPEN, N.G. VAN - Afrika en deszelfs bewoners [= De Aarde en hare bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen (...) ten vervolge op E.A.W. Zimmerman]. 3 delen, Haarlem, Bohn, 1828-1829.
8513: KAMPHUIZEN, D.J. (VERT.); FRANZ IGNAZ HOLBEIN - Klaartje en Jacob, of Zijne mouw verraadt hem! Blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
8514: KAMPHUYZEN, D.J. - Het embargo opgeheven. Dichterlijke gedachte uitgesproken door mevrouw A.M. Kamphuyzen, geb. Snoek. In den Schouwburg in de Amstelstraat, den 11 Junij 1833. Amsterdam, C.M. Ferrari, 1833.
36290: KANDLER, JOHANN FRIDERICUS, UIT SCHWARZENBURG; PRAESES: PROELE, IMMANUEL - Quid sit honeste vivere..... dissertatione posteriori Leipzig C. Gotze 1704
59415: KANTEBEEN, VOS, KLEEREKOPER. - Archivalia betrekking hebbend op Johannes Hendrik Pieter Vos, gehuwd met C.H. Kantebeen. Hij bezocht waarschijnlijk het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem en overleed blijkens rouwkaart op 66 jarige leeftijd op 19-9-1887 te Hilversum, Geboortekaartje (Bussum, 18 maart 1952) van zijn dochter Margaretha Elisabeth Vos, later gehuwd met Sandy Kleerekooper. Verhuisbericht van gezin Kleerekoper naar Dorpsweg 35 te Maartensdijk. Sinterklaasgedicht (handgeschreven) dd 5-12-1968 en 9 familiekiekjes (jaren '50 en '60). Voorts rapportboekje van J. Vos (geb. 17-11-1921), Openbaren jongensschool te Gorinchem (1930/1933) (beschadigd) en Kitty Kantebeen Openbare ULO te Gorinchem (beschadigd). M14707
66049: KANTELAAR, JACOBUS, - Lofreden op Henrik Albert Schultens, Openlijk uitgesproken te Leijden op den elfden van wiedemaand 1794.
66155: KANTER, J. DE, - Lofrede op den hoog wel geboren heer jonkheer Jacob Hendrik Schorer (...) uitgesproken in eene buitengewone vergadering van directeuren en leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen den 3den Julij 1822
35276: KANTER, HUBERTI PHILIPPI DE, UIT ANNA TER MUIDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine theiologico [....] 1822
43212: KANTER, J. DE - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 Januarij 1808. Middelburg, Abrahams, 1808. 8 + 118 pag.
31705: KAPPEYNE VAN DE COPELLO, J. - Prolusio scholastica [...] in memoriam [...] Abrahami van Bemmelen [...] 's Gravenhage J. Allart en Co. 1822
22422: KARDOES, VAN HAMEL - Extracten uit de registers der Burgerlijke Stand te Amsterdam en Hilversum betr. het echtpaar Maurits Kardoes en Petronella Johanna Wilhelmina Hamel, 16 stukken, deels gedrukt.
53463: KAREL, KEIZER/J.F. LUDOVICI/J. HENICH - Caroli quinti romanorum imperatoris invictissimi constitutiones criminales, vulgo Peinliche Halsgerichts-Ordnung, cum notis practicis Jac. Friderici Ludovici (...) nec non Johannis Henichii, Halle-Maagdenburg, Renger, 1716.
41470: KARELS, K - Van Zeeuwse Zonnemare's een gulle Godebert, tweede ontwerp, Middelburg 1993, ca. 100 pag., getypt.
35862: KARSEBOOM JR, FRANS FREDERIK, UIT AMSTERDAM - Stellingen....... Leiden Somerwil 1875
33584: KARSSEBOOM, HIERONYMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, de familiae erciscundae judicio [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
35020: KARSTEN, SIMONE - De tetralogia tragica et didascalia Sophoclea. Lectio habita in Instituti Reg. Belg. , classe tertia. Amsterdam J. Muller 1846
8518: KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE - Gezangen. Utrecht, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1790.
8524: KASTEELE, JACOB CAREL VAN DE - Nagelatene gedichten. Den Haag, J.P. Beekman, 1836.
42312: KASTELEIJN, P.J. - De zeepsieder, meerendeels getrokken uit de schriften van Du Hamel, Halle en Weber. Dordrecht, Blussé, 1791.
6184: KATALOGUS - Katalogus Tromp-archief, z.pl. z..j., 12 p., getypt (betr. papieren van A.H. Tromp en W.A. Tromp, vnl. 19e eeuw)
43432: KATE VAN LOO, D.H. TEN - De gardes d'honneur, in vier zangen, 's-Gravenhage, Allart, 1815, 132 pag., orig. kartonnen band.
65607: TEN KATE, J.J.L.,, - Eunoe. verspreide en nieuwe gedichten.
8535: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Panpoëticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europesche dichters, in Nederduitsche vaerzen overgebracht. Haarlem, A.C. Kruseman, [1860].
8545: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (VERT.); VICTOR HUGO - Lyrische poëzy. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G.L. Funke, 1881.
8547: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Verhalen en vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890].
66285: KATE, J. J. L. TEN, - Andersen's Prentenboek zonder prenten: vertellingen van de maan
56040: TEN KATE, J.J.L., - Overgeplant. Boemlezig uit de vertaalde poezy, Leiden, A.W. Sijthoff, { z. jr.], 278 pag.
64717: TEN KATE, L, - De Durgerdamsche Visschers een gedicht
23054: KATWIJK, PARLEVLIET, HAASNOOT, AALBERTS, VAN RHIJN, KUIJT - Dossier stukken betr. de nalatenschap van L.D. Parlevliet, ongehuwd overleden te Katwijk 24-11-1942, lopende over de jaren 1942-1945.
64356: KAUFFMANN, H., - Albrecht Dürer "Die vier Apostel" vortrag gehalten den 18. April 1972 im Kunsthistorischen Institut in Utrecht
19066: KAUSCHE DIETRICH, W. MÜLLER EN R. PREISING - Inventar des archivs der Stadt Werl, I. Urkunden, II Akten, 2 delen.
27324: KAUTZ, E.A. - Der hafen von Vlissingen. Seine stellung und entwicklungsaussichten im internationalen verkehr, Jena 1933, 401 pag., geïll.
32419: KAYSER, JOHANN FRIEDRICH - Fvndamenta doctrinae de divortiis opposita dissertationi Wittenbergensi svb titvlo sana de jvre principis evangelici circa divortia doctrina svperiore anno uulgatae. Editio tertia Halle / Magdenburg Johan Grunert 1730
1374: KEEN, MAURICE - Chivalry. New Haven-Londen 1984. Geb., geïll., 303 p.
33586: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER - Oratio inauguralis, qua disquiritur an, capirta illa iuris romani, quae in usu hodie non esse dicuntur, in academiis doceri expediat [...] Groningen Hajo Spandaw 1762
43830: KEG, FA.C., - Een reis naar Indie, Zaandam, Keg's theehandel [1926], 38 pag., geb., geïllustreerd met 120 plaatjes en 2 kaarten.
31058: KEIJER, E.J. E.A. - De Kapenga's/ Kapinga's uit de Marne, Zeerijp 1994, 178 pag., geb., met losse tabel, geïll.
51396: KEIJSPER, CH. E.A., - Catalogus der Bibliotheek van Kon. Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel X: 1e en 2e stuk: Brieven voor 1900 uit collectie prospectussen en personalia. Amsterdam (UB) 1997, 744 pag. Mooie set.
1376: KEIKES, H.W. - T.A. Keikes, 1804-1886. Graveur van grandeur. Genealogie-in-de-breedte. Z.p. z.j. Geïll., 57 p.
1378: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Sneek. Sneek 1955, 160 p. Met: Supplement (1958), 16 p.
36162: KEILHACKER, JOHANN, UIT NUMBURGPRAESES: RECHENBERG, ADAM - Schediasma historicum de Museo Alexandrino Leipzig J.C. Brandenburger 1698
31745: KEISER, JACOB WARMOLT, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens selecta ad locum cod. CIV de instrumento authentico [...] Groningen W. Wouters 1823
63856: VAN DER KELLEN, J. PH., - Le Peintre-Graveur, Hollandais et Flamand, catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'ecole Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch
29076: KELLEN, J. PH. V.D. - Teekeningen door Jan van Goyen ( 1596-1656 ) uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, Amsterdam z.j. Bedrukt linnen portefeuille met 1 pag. titel, 4 pag. tekst, 1 blaadje erratum, 1 blad lijst afbeeldingen, portret van Goyen door C. de Moor en 26 afbeeldingen. Nr. 53 van de oplage van 100 exemplaren. Goed exemplaar.
1380: KELLER, ALFRED VON - Leitfaden der Heraldik. Tweede druk. Berlijn 1907. Geb., geïll., 74 p.
65599: KELLER, GERARD,, - Binnen en buiten Novelle door Gerard Keller
65600: KELLER, GERARD,, - Hoog spel. Eene politieke novelle
50840: KELLER, GERARD, - Over de Alpen, Leiden, Sijthoff, [1890], 252 pag., groot 4o, gebonden in geheel linnen.
47552: KELLER, GERARD, - Het vermaarde Parijs, Arnhem, Thieme, 1871, 196 pag., geb., geïll. (met 100 houtgravures).
34608: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - XII. theses juridicae. 1789
38830: KEMP, C.M. V.D. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, volgens de beschrijving van B. Glasius (...) beoordeeld en veroordeeld, 3 stukken, Rotterdam 1860-1861, 67 + 78 + 43 pag.
36258: KEMP, MARTINUS, UIT REGIOMONTANUS; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST - Dissertatio de statu Armeniae eccesiastico et politico tam pristino quam hodierno Jena J.J.Bauhofer 1665
47916: KEMPEES, J.C.J., - Holloway-pillen voor een jong officier of wenken aan mijnen broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Academie, 2e druk, 's-Hertogenbosch 1900, 246 pag., geïll.
34474: KEMPENAER, CORNELIS DE, UIT ARNHEM - Opmerkingen naar aanleiding van art. 894 W.v.K. Leiden Somerwil 1889
17098: KEMPER, P.H. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland.
32531: KEMPER, JOHAN MELCHIOR; ASSEN, CORNELIS JACOBUS VAN (VERT.) - Redevoering over de lotgevallen van onzen leeftijd [...] 's Gravenhage Johannes Allart 1816
34270: KEMPER, JANUS MELCHIOR, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de actis status civilis, secundum jus hodiernum [...] Leiden Haak en Comp. 1833
47908: KEMPER, J.M. / M. SIEGENBEEK / J. BAKE, - Annales academiae Lugduno-Batavae 1815-1816, Leiden, Luchtmans, 1817. 4o, 147 pag., origineel kartonnen band.
64836: KEMPER, J.M., - Vrede-zang op het feest van den 2. Junij 1802.
30428: KEMPERS, BRAM ( RED.) - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, Amsterdam 1995, 203 pag., geïll.
64381: KEMPIS, THOMAS VAN, - Das Büchlein von der Nachfolge Christi. Vier Bücher verfasst von Thomas von Kempis und neu übersetzt von Johannes Gossner.
44012: KEMPIS, THOMAS À/BEUIL, DU; - L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle par le sieur Du Beuil, prieur de Saint-Val. Derniere edition, Paris 1774, 389+(7) pag. Gebonden in geheel leer, met rugstempeling.
1382: KENDALL, HENRY - The kinship of men. An argument from pedigrees, or genealogy viewed as a science. Londen 1988. Geb., 216 p.
65116: KENNEDY, CH. RANN, - The Olynthiac and other public orations of Demosthenes
65118: KENNEDY, CH. RANN, - The orations of Demosthenes
16444: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Dordrecht, Morks, [ca. 1910], 80 p.
16443: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Haarlem, Wiesenhaan [ca. 1910], 80 p.
66349: KENNEY, C.E., - Quadrant and the Quill a Book Written in Honour of Captain Samuel Strumy, "a Tryed and Trusty Sea-man," and Author of The Mariner's Magazine, 1669
31232: KEPPER, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
66031: KEPPER, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek,
23766: KÉRATRY, A.H. DE - Du culte en général et de son état, particulièrement en France. Brussel 1825, 72 pag., orig. boards.
33648: KERCKHOFF, P.J. VAN - Over chemische verbinding.
35748: KERKHOFF, DIRK ADRIAAN, UIT WERKENDAM - Over specifieke warmte Utrecht De Industrie 1873
20794: KERKKAMP, H - Historie van Velp en Rozendaal, Velp 1938, 502 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34548: KERKMAN, GULIELMUS JACOBUS, UIT NED. INDIE - Dissertatio juridica inauguralis ad L. VIII Cod. ad sctum vellej Leiden H. Mostert 1790
42107: KERKWIJK, G.A. VAN - Verhandeling over het waterpassen en het gebruik van den barometer tot het meten van hoogten. Gravenhage, v. Cleef, 1828.
41750: KERLING, J.B.J. (=VAN STOCKUM) - Ons vorsten-huis door de eeuwen. Catalogus van boeken, pamfletten (......), 's-Gravenhage 1938, 125 pag., geïll.
66066: KERN, H., - Opmerkingen over het Nederlandsche volkskarakter.
35516: KERNIUS, JOH. FRIDERICUS, UIT SCHLEUSINGEN; PRAESES: LAURBECCHIUS, ISAAC - Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi [...] Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1700
4888: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd. 's-Gravenhage 1952, 35 p., geïll., met genealogisch overzicht.
31699: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis [...] Amsterdam Scheltema & Holkema 1901
31701: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie [...] Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1919
4140: KERNKAMP, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme, aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum. Den Haag 1948, 80 p., met tabel, geïll.
36376: KERNN, JOACHIM, UIT BRANDENB. MARCHICO. PRAESES:BERGER, JOACHIM ERNEST - Exercitatio historica de coemeteriis, vulgo alias Kirchhoffe oder Gottes Acker Rostock Richel 1689
64958: KERSBERGEN, F.M.K. VAN, - Handboekje voor de vereerders van onze lieve vrouw van Haarlem
8563: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Alkmaar, Hartemink etc., [1791]. [2 delen, doorlopend gepagineerd]
53564: KERSTEMAN,FRANCISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C.Wyerman, op de Voor-Poorte van den Hove van Holland overleeden, behelzende zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen [....] 2e druk, Den Haag, Pieter van Os, 1763. [Gebonden met:] Aanhangzel [...] behelzende behalven de voornaamste krygsbedryven van zyn moeder Lys Sint Mourel, eenige merkwaardige byzonderheden rakende zyn eigen leven, Den Haag, Pieter van Os, 1763.
8556: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
34381: KERVEL, JOHANNEUS MARTINUS LUDOLPHUS VAN, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale de forma donationum inter vivos [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
64878: KESER, H., - Prentenboek van Zaltbommel
59714: KESSEL, THEODOR VAN (CA. 1620- AFTER CA. 1660), AFTER HECKE, JAN VAN DEN I (1619/20-1684) - ALCUNE / ANIMALI / desegnate per / Giovanni vanden Hecke / et Intagl[ia]te per / Theod. van Kessel / An. 1654
35530: KESSELRING, ERNESTUS FRIDERICUS, UIT PRUISEN; PRAESES: WEGNER, GOTTFRIED - Disputatio historico-theologico-homiletica, de risu Paschali [...] Königsberg Erven Friedrich Reusner 1705
66400: KESTELOOT, J. L., - Hulde aan de nagedachtenis van Mr. Anton Reinhart Falck, vrij gevolgd naar het Fransch van den heer A. Quetelet.
36668: KETH [KET], THEODORUS, UIT HARLINGEN - Positiones subsequentes examini publico subjicio [ 24 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden -- 1651/52
20012: KETNER, F. - Facsimiles bij F. Ketner, De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Utrecht 1932. Map met 3 pag. tekst en 14 facsimilé's op 10 bladen. Zeldzaam.
32235: KEUCHENIUS, HENRI JOHAN CHRISTIAAN ANTON, UIT 'S GRAVENHAGE - Op welk tijdstip ontstaat de verbintenis uit de wisselacceptatie? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
56216: KEUKEN, J. VAN DER, - Wij zijn 17, Bussum, eerste druk z.d.
60184: KEUN, HENDRIK (1738-1787), BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AND PUBLISHED BY CRAJENSCHOT, THEODORUS (FL. 18TH CENTURY) - The new Amsterdam theater seen from the Leidseplein
8594: KEURDIGTEN - Nederduitse en Latynse keurdigten, by een verzamelt door de liefhebberen der oude Hollandse vryheit. Rotterdam, Pieter van der Goes [= Pieter van der Veer], 1710.
60392: KEUS, J. (DUTCH, 19TH CENTURY) - Eight or more Dutch fishing boats (so-called 'botters') on a wind-blown lake
66437: KEUS, KATINKA; JEFF CLEMENT, - Het herbinden van Beslers Hortus Eystettensis, 1613
4012: KEUSSEN, H. - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep, deel III. De schrijnsoorkonden van Keulen. Bonn 1927, 100 p., geb.
31172: KEVERLING BUISMAN, F. ( INL.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Buurmalsen, Arnhem 2007, 84 pag. + 14 losse kaarten, in linnen portefeuille.
8110: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1399-1447.
3908: KEYSER, CHARLES S. - The Keyser Family, descendants of Dirck Keyser of Amsterdam. Philadelphia 1889, 161 p., geb., geïll. Zeer fraaie band met heraldische versiering in goud.
66012: KEYZER, DIRK, - Omstandig verhaal van den schrikkelyken brand, voorgevallen te Broek op Langedyk; alwaar 41 huizen en het raadhuis door de vlammen zyn verteerd. Op den 10 April 1793. In rym beschreven door Dirk Keyzer,
66004: KEYZER, J. DE, - Nieuwe Nederlandsche Chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij.
23032: KICHÉ - Fraai gekalligrafeerd kaartje met "De heer Pieter Kiché", 18e-eeuws (uitgave P.J.Entrop).
35576: KIESEWETTER, JACOBUS, UIT NORDHAUSEN; PRAESES: LEOPOLD, DANIEL - Cultura animi [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1704
36318: KIESLING, JOH. POLYCARPUS, UIT ERFORD; PRAESES: RIVINUS, AUGUST QUIRINUS - Disputatio inauguralis de morbis a vestitu Leipzig Tietze 1721
14612: KIEVIT, PIETER DIMMEN - Herinneringen uit het nageslacht van Hendrik Kievit en Hendrika Neeltje Kooijman, gehouden ter gelegenheid van de eerste familie-reunie.
8600: KIKKERT, PIETER - Proeve van Nederlandsche gezelschappelijke gezangen. Door het muziekgezelschap Harmonie, te Vlaardingen. Eerste stukje. Schiedam, G.W. van Hemsdaal, 1818.
64926: KIMMAN, J., - Het hofje van Beresteyn. Ernstige bedenkingen rakende den veelbesproken verkoop der aldaar voorhanden kunstschatten met het oog op algemeene maatschappelijke belangen
56608: KINDERMAN, HANS, - Uber die guten sitten beim essen und trinken. Das ist das II. Buch von al-Ghazzali's Hauptwerk, Leiden 1964.
64051: KING, MOSES, - King's views New York
65677: KINGSTON, W.H.G., - The Merchant of Haarlem, a Tale of King Philip's Reign in the Netherlands
22914: KINKER, BAKKER - Nieuwjaarswens van G.A. Kinker en T.F. Kinker-Bakker, d.d. Utrecht 1947, 4 p, gedrukt.
65114: KINKER, J., - Gedichten
65090: KINKER, J., - De Tempelheeren, treurspel, zoo veel mogelijk, letterlijk gevolgd naar het Fransch van den heer Raynouard, door Mr. J. Kinker
65576: KINKER, J., - Almanzor en Zehra, treurspel. door Mr. J. Kinker
22606: KINSBERGEN, GOOCHELEN, ARNHEM - Programma voor een “Soirée Parisienne door Lion Kinsbergen, artiste de physique et fantasies artistiques”, Arnhem, Societeit Concordia 1864. Gedrukt, 8°.
65574: KINSBERGEN, J.H. VAN, - Myne droomen 1800
5692: KINSCHOT, C.PH.L. VAN - Genealogie van het geslacht van Schooten later genoemd (van) Schoyte (België) en Van Kinschot (België en Nederland), overdrukken uit Gen. en Her. Bladen jrg 5 t/m 10, ruim 800 p., ongebonden
42127: KINSCHOT, G.R. VAN - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
42729: KINSCHOT, G.R. VAN - Beschryving der stad Oudewater. Delft, Boitet, 1747.
66248: KIRCHEISEN, F.M., - Napoleon I. Ein lebensbild, 2 volumes
8166: KIRCHMANN, J.; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De funeribus Romanorum. Libri quatuor cum appendice [...] Accessit et funus parasiticum Nicolai Rigaltii. [Gebonden met] In funere Pauli Merulæ [...] oratio.
16978: KIRSHENBAUM, S. (ED.) - Fineprint. Volum 14, number 1: january, 1988. San Francisco: Sandra Kirshenbaum, 1988.
31797: KISCH, I. - Universalisme oud en nieuw [...] Leiden A.W. Sijthoff 1945
8618: KIST EZ, ANTHONY - Overwinningslied. [z.p.], [z.n.], 1815.
65286: KIST, W., - Albertina van wilgenhorst of de rampen der vooroordeelen / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen.
64816: KIST, W., - Eduard van Eikenhorst zijne huisgenoten en vrienden. door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden
65285: KIST, W., - Leonore van Atrecht, of De belooning der standvastigheid en liefde / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden
64818: KIST, W., - De Nederlandsche jongelingen door W, Kist. den schrijver van den ring van cyges wedergevonden
64970: KIST, EWALDUS, - Leerredenen over Gods deugden,
64794: KIST, W., - Het leven, gevoelens en zonderlinge reis van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk / door den schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden.
64793: KIST, W., - Lodewijk van Landen, of de twee bronnen
35266: KIST, JANUS CHRISTIANUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio medica inauguralis de carcinomate pancreatis Leiden Brill 1855
65284: KIST, W., - De wonder-bril / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden. Met platen.
3914: KIST, J.G. - Het geslacht Kist. 's-Gravenhage 1930, 112 p., geb., geïll.
64786: KIST, W., - De Egyptische tooverstaf of katarakterschetsen en tafereelen des menschelijken levens, door den schrijver van den ring van cyges wedergevonden. Met platen.
43184: KIST, EWALDUS - Beknopte beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1815.
43540: KIST, N.C. - Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen, bijzonder over die in de Pieters-kerk te Leiden, Leiden 1843, extract uit?, pp. 419-494.
47854: KIST, N.C., - Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden, Leiden, v.d. Heuvell, 1850, (6)+125(1) pag., geíll. met facsimile. Half leer, goed exemplaar.
19730: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Genealogie van het geslacht Nieuwenkamp 1645-1925.
1406: KITS NIEUWENKAMP, H - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Reprint van de 4 delen in een band
1402: KITS NIEUWENKAMP, H. - Nederlandsche familiewapens met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. 4 dln. Haarlem [1936-1939]. Geb., geïll., 160, 159, 164 en 160 p. Originele uitgave
1400: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche `totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels. Haarlem 1935 (of de identieke tweede druk). Geb., geïll., 220 p.
64524: KITS NIEUWENKAMP, H, - Genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende familiën in den Briel en op Voorne en Putten woonachtig
1412: KITTEL, ERICH - Wappen und Siegel im Schrifttum der Nachkriegszeit (1945-1970). Zes overdrukken uit Blätter für deutsche Landesgeschichte (1957-1971), ca. 250 p.
34332: KIVITS, JUSTINUS HENRICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de mutuo secundum principia juris Romani8 ac hodierni [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1831
32943: KLAARBERGEN, BEREND WIJBE VAN, UIT AKKERWOUDE - Das altwestfriesische jüngere Schulzenrecht. Proefschrift [...] Drachten Laverman 1947
59030: KLAARHAMER, P.J.W., - Openbare brief van het Classicaal bestuur van Middelburg aan ds. P.J. W. Klaarhamer, predikant te Middelburg gevolgd door een schrijven aan de Ned. Herv. gemeenten in de Classis, Middelburg, Smits, 1887,8 º : 16 pag.
20604: KLAASEN, M.J.C. - Stamboom van het geslacht ( Claassen ) Klaassen sedert begin 1700, Wassenaar 1960, 49 pag., gestencild.
66538: KLAASESZ, H. J., - Neêrlands drukkunst en boekhandel, maandblad. September 1898- februari1899.
43872: KLAASSE, PIET, - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse, inleiding van J.H. de Groot en E. Hoornik, Amsterdam 1946, groot 4o, geb., geïll.
57580: KLARY, C., - Le photographe portraitiste, Paris: société d'editions scientifiques, 1892, 137 p.
17089: KLEERKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter’s werken. Met een inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof, 1911.
33005: KLEFFENS, ADRIANUS VAN, UIT DOKKUM - Onderzoekingen aangaande de benedenste grens der longen bij den gezonden mensch. Akademisch proefschrift [...] Groningen L. van Giffen 1867
42060: KLEIJN, F.J. - Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven benevens die van Schoonderloo en het slot Spange. Delfshaven, 1873.
33820: KLEIN, P.W. - Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914. Haarlem Erven F. Bohn 1966
35774: KLEINHOONTE, ANTHONIA, UIT ARNHEM - De door het licht geregelde autonome bewegingen..... Delft Meinema 1928
31474: KLEINSCHMIDT, A. - Zur Geschichte des Adels, besonders in Deutschland. Overdruk Unsere zeit, Neue Folge X. I, pp. 225-247 und 446-478, geb.
30964: KLERCK, TH. P.E. DE (RED.) - Stamboom Onnes-Boelema II, Groningen 1986, 18 + 791 pag., geb. [ II= sterk vermeerderde herdruk van de editie 1909 ]. Goed exemplaar.
38238: KLERK, JOS DE - Haarlems muziekleven in de loop der tijden, Haarlem 1965, 365 pag., geb., geïll., met stofomslag.
23034: KLEYN VAN WILLIGEN, LANS, BOTER - Brief van Kleyn van Willigen & Zn, d.d. Delft 1844, aan B. Lans Jr te Haarlem, betr. de levering van boter, de marktprijzen van boter, etc. Manuscript, 4°, 1 p.
31310: KLEYN, A.R. - Familie- register van het geslacht Kleyn, Zeist 1933, 142 pag.
64820: KLEYN, J.P. KLEYN-OCKERSE, A., - Gedichten van Mr J.P. Kleyn, en Vrouwe A. Kleyn Geb. Ockerse. bound with Krygs-liederen
8627: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Nieuwe gedichten. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822-1825. [2 delen]
64813: KLIJN, BD., - Gedichten
63830: KLIJN, HENDRIK HARMEN, - Jan Frederik Helmers, geschetst in eene redevoering, uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis, den 25 november 1814 door Hendrik Harmen Klijn.
56838: KLIJNSMA, F.P., - Mijne droombeelden over 's lands verdediging, Nijmegen, 1871, 56 pag.
8640: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studentenleven. 6e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1899].
8639: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studentenleven. Augustus 1841 - Februari 1844. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874]. [1 van 2 delen]
35772: KLINKERT, REINDER , UIT ZWOLLE - Bijdrage tot de kennis der febris aseptica Utrecht Van Dorsten 1885
32513: KLINKHAMER, SIBOUT CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-politica de bello propter successionem regni hispanici gesto, pace rheno-traiectina composito [...] Amsterdam C.A. Spin 1829
34334: KLINKHAMER, SIBOUT CORNELIS - Commentatio historico-juridica de juris civilis Romani loco qui est de donationibus ex fragmentis Vaticanis nuper illustrato [...] Amsterdam Erven H. Gartman 1826
25770: KLOOS, J. - Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928, 442 pag., geïll., geb. in de oorspronkelijke zwart/witte linnenband. Mooi exemplaar.
21084: KLOOS, W - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie, Amsterdam 1090, 239 pag.
65160: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, J., - De Waarheid
38768: KLOOS, W - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeusche dichters, Amsterdam 1909, 260 pag., ingenaaid. Goed exemplaar.
47116: KLOOS, J., - Een bezoek aan den St. Joris-doelen te Noordwijk, Noordwijk 1911, 19+24 pag., geïll.
32995: KLOPPER, JANUS DE, UIT DE RIJP - Dissertatio juridica inauguralis de contra ventionibus earumque poenis jure Gallico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
35866: KLOPROGGE, LUDOVICUS, UIT NED. INDIE - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1846
41888: KLOS, J - De familie Vernhout/Fernhout, Meppel 2006, 416 pag., geb., geïll.
5698: KLUIT, B.J. - Het Brielsch geslacht Kluit, en bovendien de nakomelingen via de vrouwelijke lijn van de Xde generatie, Smilde 1988, 177 p., geb., geïll.
23740: KLUIT, A. - Primae linea collegii diplomatico-historico-politici, sistentes vetus ius publicum Belgicum historice enarratum... Leiden, C. v. Hoogeveen 1780, 158 + 53 pag. Half leer. Goed exemplaar.
40768: KLUIT, ADR. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus
32819: KLUYVER, ALBERT, UIT KOOG AAN DE ZAAN - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1884
3922: KLUYVER, P.N.J. - Familieboek Kluyver. Z.p. 1946, 79 p., met tabellen. Ex. met een groot aantal aanvullingen en correcties. Mist titelp.
56246: KNAP, J.J., - Afscheids-predikatie gehouden te Aarlanderveen den 5 februarij 1843 bij het vertrek uit die gemeente, Amsterdam, Den Ouden, 1843, papieren omslag, 44 pag.
1424: KNAPPERT, L. - Trouwen en bruiloft vieren. Baarn 1909, 48 p.
1426: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Utrecht 1924, 450 p.
65628: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Printed facsimile of a handwritten poem by Johannes Kneppelhout dated 26 February 1876
65629: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - De Nederlandsche Spectator, 11 October 1884, no. 41 Johannes Kneppelhout
65627: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Printed text concering the festivities at kabinet der Academische Prentverzameling on 26 September 1876 in Leiden for the 25 anniversary of J.L. Cornet, director of the collection.
8647: KNEPPELHOUT, JOHANNES - Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan, geboren te Amsterdam 10 September 1852, overleden te 's Gravenhage 8 Januarij 1874. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1875.
65115: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - In den vreemde, herinneringen, ontmoetingen, schetsen, door J. Kneppelhout. Zwitserland 15 Junij-5 September 1839.
64821: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Wenken voor beoefenaars der uiterlijke welsprekendheid, door J. Kneppelhout. De eerste Fransche blijspelers
65099: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Open brief aan Conviva, schrijver van "Het Servetje, Herinnering aan Oefening kweekt Kennis" Leiden, Gualth. Kolff.
65091: KNEPPELHOUT, JOHANNES, - Eene jonge jufvrouw in eene delicate positie. Cremers Anna Rooze, bij gelegenheid der tweede uitgave, microscopisch onderzocht.
65598: KNEPPELHOUT, JOHANNES; FREDERIC WILLIAM FARRAR, - Een schooljongen, of Van kwaad tot erger. Naar het Engelsch van F.W. Farrar uitgegeven door J. Kneppelhout. eerste en tweede deel
27032: KNIERIEM, M - Militärpersonen in evangelischen Kirchenbüchern des Niederrheins vor 1800. I : Der heutige kirchenkreis Kleve. Keulen 1974, 288 pag., geb.
64491: KNIGHT, F., RUMLEY J., - Knight & Rumley's Crests of the Nobility & Gentry of the United Kingdom of Great Britain & Ireland, Designed principally for the use of artists
35952: KNIPHORST, CORNELIS JOHANNES GOVERT, UIT BEILEN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1873
30612: KNIPPING, J.B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heavon on earth, 2 volumes, Nieuwkoop 1974, 238 + 539 pag., hardback, ill., good copy.
19264: KNIPSCHEER, C.J. - De vier Nederlandse Knipscheer-families.
56022: KNODT, H., - Rhein- Mainisches Wappenbuch. Band I, Hessisches Wappenbuch, I Teil, Gorlitz, 1943.
64585: KNOEF, J., - Adriaan de Lelie (1755-1850)
35082: KNOKKE VAN DER MEULEN, W.G. DE, UIT OSS - Dissertatio inauguralis juridica de adoptione secundum codicem civilem Schoonhoven S.E. van Nooten 1837
3928: KNOORS, H.J. - Ex Insula de Boyen. Genealogie van het geslacht Knoors. Roermond 1987, 198 p., geïll., met tabellen.
1432: KNÖTEL, PAUL - Bürgerliche Heraldik. Derde druk. Breslau 1922. Geb., geïll., 38 p.
23826: KNUTTEL, G. - Der voghelen sanck. Een oud lied verlucht, 's-Gravenhage, Boucher, 1933 (20) pag., geïll. Zeer goed exemplaar, als nieuw.
55116: KNUTTEL, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's-Gravenhage 1914
55008: KNUTTEL, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. 's Gravenhage, 1914.
36018: KNUTTEL, WILLEM PIETER CORNELIS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Regeeringskinderen 's-Gravenhage Nijhoff 1918
65321: KNYVETT, R. H., - "Over there" with the Australians
63382: KOBELL, JAN I (1755-1833) [?], AFTER RIJNVISCH, C. (FL. 1626-1629) - Woman milking a cow (vrouw die koe melkt).
57014: KOBLER, BUSER [BUKO]; - 24 Heraldische exlibris. Einleitung von Herrn Rich. Braungart, Munchen 1929.
51656: KOBUS, J.C. EN W. DE RIVECOURT, - Biographisch woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgave, 3 delen, Arnhem, Cohen 1886.
22862: STÄRCKE-KOCH - Brief van A. en H. Stärcke-Koch aan mej. Reyerse, d.d. Den Dolder 1917, manuscript, 2 p.
32009: KOCH, JANUS CAROLUS, UIT ZEVENAAR - Specimen historicum de Petri theologia per diversas vitae, quam egit, apostolicae periodos sensim explicata [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zn 1854
33007: KOCH, GUILIELMUS CAROLUS GEORGIUS THEODORUS, UIT HEMMEN (GLD.) - De Juliano Imperatore scriptorum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Arnhem K. van der Zande 1890
36394: KOCH, HERMANN NICOL., UIT WERDEN; PRAESES: SCHMEIZEL, MARTIN - Dissertatio de natura et indole artis heraldicae Jena Muller 1721
50784: KOCK, F. DE (VERZ.); - Katholieke herdrukken (...) verzameld door F. de Kock. I. De gevangenschap van Le Sage en zijn strijd voor de kerk; II. Burgers van de tweede rang [J.H. Sassen], Heiloo 1937-1938, 278 + 247 pag. Met prospectus voor de reeks, 4 pag.
64251: KOEBER, R., - Die Philosphie Arthur Schopenhauers.
3934: KOECHLIN, H. - Kwartierstaat en stamreeks, benevens beknopte familie-geschiedenis. ['s-Gravenhage 1943], 16 p., geïll. Oplage 50 exx.
3936: KOECKOEK - Kroniek van een geslacht, nrs. 2 (1982), 3, 5, 6, 7, 9 t/m 21 (1992).
60782: KOEKKOEK, MARINUS ADRIANUS (1807-1868) - Study drawing of Trees
64701: KOEKKOEK, B.C., - Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder door B.C. Koekkoek, met platen.
14850: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras en Chronique de Bourtange.
66015: KOEMAN, K. THIJSSE, JAC. P., - Oud-Bloemendaal 1886 - november - 1926 : jubileumuitgave aangeboden door de firma J.A. Boskamp en Zonen te Overveen
23820: KOENEN, H.J. - De Nederlandsche boerenstand historisch beschreven, Haarlem 1858, 155 pag.
1436: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland. Leiden 1846. Geïll., 451 p.
8650: KOENEN, HENDRIK JACOB - Hieronymus van Alphen, als christen, als letterkundige en staatsman. Amsterdam, H. Höveker, 1844.
32211: KOENEN, HENDRIK JACOB, UIT AMSTERDAM - Beschouwingen over rechtsgemeenschap. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1891
6440: KOENEN, H, J. - Strafbepalingen tegen heraldische usurpatie. Overdruk "De Nederlandsche Leeuw" 1897. 18 p.
64897: KOENEN, H, J., - Eene bijdrage tot de Staats- en handelsgeschiedenis van de Republiek der Vereenigde Nederlanden
39312: KOENEN, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de Kerk- en handelgeschiedenis der 16e eeuw, Amsterdam 1842, 188 pag., geb. in half leer, geillustreerd met 4 platen.
30466: KOENRAADS, J.P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff, Laren 1985, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
8660: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - Snippers van de schrijftafel. 3e vermeerderde druk. Schoonhoven,.S.E. van Nooten, 1875.
8659: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De Oudejaars-avond. 7e druk. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1898].
8657: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De pastorie te Mastland. 12e druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidend woord van Dr. E. Laurillard. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, [1899].
22870: KOEVOETS - Enkele stukken betr. de familie Koevoets te Terneuzen, ca. 1930-1950, manuscript, 6 p.
53504: KOFOED, A.; H.J. SCHOLTE; C.F. ALBRECHT; FRED. FIEBIG; H.A. LEUR JR.; J. BOSCH - Inlichting aan de leden der Herstelde Evangelisch-Luthersche gemeente nopens het voorgevallene met derzelver proponent den eerw. heer H.F. Kohlbrügge. Amsterdam, 1827.
15477: KOHL, J.G. - Reisen in den Niederlanden. 2 dln. Leipzig: Arnoldische Buchhandlung, 1850.
33596: KOHL, NICOLAUS ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico juridica inauguralis de jure asylorum [...] Leiden Cornelius Haak 1741
52433: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche jaarboeken. 3 delen, Amsterdam, 1781.
66208: KOK, J. FOKKE, F., - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.
63941: JACOBUS KOK - Vaderlandsch woordenboek negentiende deel (HAA-HAAR)
52613: KOK, J. - Vaderlandsch woordenboek, deels 1e en 2e druk, 35 delen. Amsterdam, J. Allart, 1785-1794, ruim 10.000 pag.
1444: KOKER, F.C.W. (UITG.) - Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in Gelderland. Z.p. [1894], 164 p.
33382: KOL, JOHANNES WILHELMUS ANTONIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Over congruenties en complexen van kubische ruimtekrommen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
35494: KOLBE, JOHANNES CAROLUS, UIT BRESLAU; PRAESES: LUDWIG, GOTTFRIED THOMAS - Historia Saxoniae a Francis subiugatae regnante Carolo M(agno) [...] Leipzig Immanuel Tietze 1724
58758: KOLDIJK, S.S., - New tramcars for Rotterdam, Manchester [1950?], 18 pag., geïll.
4704: KOLLENBURG, H.M.M. VAN - [Inventaris van het] Archief van de heren van Oijen (1550-1899). Den Bosch: RA, 1969, 84 p.
1450: KOLLER, F.; A. SCHILLINGS - Armorial Universel, deel I. Brussel 1951. Geb., 454 p.
1446: KOLLER, F. - Sceaux et cachets armoriés, reposant dans les divers dépôts d'archives de Belgique. Brussel 1956. Geb., geïll., 236 p.
1448: KOLLER, FORTUNÉ - Armorial ancien et moderne de Belgique. Dison 1979, 250 p.
37268: KOLLER, F. E.A. - Who's who in Belgium 1957-1958, Brussel 1959, 920 pag., geb.
36388: KONGEHL, CHRIST. GOTTLIEB, UIT REG. PRUSS. ; PRAESES: BEHM, JOHANN - De agonothetis Graecorum Konigsberg Reusner 1717
64063: KONIG, GUSTAV, GELZER, HEINRICH, - Dr Martin Luther der Deutsche Reformator. in bildlichen darstellungen von Gustav König, in geschichtlichen Umrissen von Heinrich Gelzer
66163: KÖNIG, PETER; IRIS BOHNE, - Bibliographie zur Herstellung und Veredelung des Hohlglases. I. Deutschsprachige Literatur bis 1945. II. Literatur in der DDR sei 1945.
27716: KONING, C. DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande... tot het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1810, 258 pag., geb. in halfleer. Goed exemplaar. Geïllustreerd met titelvignet en plaat, beide door R. Vinkeles.
24856: KONING, J.; - Geschiedenis van het slot te Muiden en Hoofts leven op hetzelve. Amsterdam, v.d. Hey, 1827.
66151: KONING, C. DE, - Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe
57552: KONING, DR. J. - De Telephoon afgebeeld en verklaard. Met een beweegbaar model in 8 gekleurde platen en ophelderende figuren in de tekst, door Dr. J. Koning. AE. E. Kluwer, Deventer, n.d. [ca. 1900].
65113: KONING, L., - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen. door L. Koning, instituteur te Haarlem; Opkomst en bloei van het Lager-Onderwijs in Nederland; Beschrjving van de merkwaardigste Kunst-voortbrengselen; Uitvindingen en ontdekkingen; Beschrijving van eenige Watervloeden en overstroomingen in Nederland; Oud-Nederlandsche mannen; Spreekwoorden; Mengelingen;
51067: KONING, C. DE - Beschrijving der stad Haarlem voor de jonge lieden. Leiden, Mortier, 1809.
65033: KONING, J.;, - La vie de Jean-Charles-Joseph van Speyk extraits de l'ouvrage de Jacques Koning, traduits du Hollandais par Ch. Gallas
32993: KONING, JACOBUS DE, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de tabellionis munere in negotiis mercatoriis [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1854
63971: CORNELIS DE KONING - Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe
34184: KONING DE RAADT, JOANNES, UIT BELLINGWOLDE - Specimen iuridicum inaugurale exhibens meditationes quasdam ad art. 1326 codicis civilis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
64938: KONING, JACOBUS, - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
36028: KONING, JAKOBUS DE, UIT MIJDRECHT - Studien over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt Delft Meinema 1940
37774: KONING, CORN. DE - De voorvaderlijke levenwijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der 16e eeuw, Haarlem, Bohn, 1830, 16 + 258 pag., orig. karton. Watervlekkig.
65058: KONING, C. DE, - Geschied en letterkundige mengelingen.
64729: KONING, C. DE, - Aanspraak en dichtregelen gerigt aan de rederijkkamer De Wijngaardranken onder de zinspreuk: Liefde boven al, bij het ontblooten van de gedenksteen door haar op den Doelen geplaatst voor Ripperda en Haarlems burgerij in 1572 en 1573, op den 30 april 1831.
59351: KONINKLIJK HUIS, WILHELMINA, VPRO, MULDER, - Tekst van causerie door Anna H. Mulder over Prinses Wilhelmina (80 jaar) op 28 augustus 1960. 3 p., gestencild, folio-formaat.
38896: KONYNENBURG, JANO - Laudatio Simonis Episcopië, publice dicta Amstelaedami, in aede sacra remonstrantium, 23-11-1790, Amsterdam, Schalekamp, 1791, 4o, 56 pag.
20886: KOOIJ, JOH. VAN DER - Genealogieën Van der Kooij, 1e druk, Rijswijk 1983, 240 pag., geb.
30912: KOOIJ, P. ( RED.) - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914, Assen 1993, 413 pag., geïll.
8665: KOOISTRA, B. - Ideeën. Proza en poëzie. [z.p.], [z.n.], [c. 1875].
9159: [OEVEREN, CORNELIS VAN]; THIJS KOOL - Kees de windbuyl, of De vernietigde history. Klugt-spel. Amsterdam, Hendrik Vrydag, [1747].
42717: KOOL, J.A. EN N.H. HENKET - Onderzoek in hoeverre de smalle spoorwijdte van 1 a 1,10 meter voor de behoeften van het vervoer op Java toe te passen en uit een economisch oogpunt aan te bevelen zoude zijn. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1870.
19246: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
1462: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland vóór 1811. Leeuwarden 1883, 198 p.
31733: KOOPMANS VAN BOEKEREN, JANUS RUDOLPHUS, UIT HARLINGEN - Spicilegium criticum in G. Suetonii Tranquilli vitis D. Iulii et D. Augusti. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1897
60270: LODEWIJK WILLEM VAN KOOTEN (JUNIOR) (1903-1972) - De zes wieken, Alkmaar
33628: KOOTEN, THEOD. VAN - Oratio de literis hvmanioribvs [...] Middelburg Petrus Gillissen, wed. M.H. Callenfels, Janus Dane 1779
33650: KOOYKER, H.A. - Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde.
66128: KOP, F. H. VAN DER, - Bernard de Merode als luitenant-stadhouder van Friesland, 1580-1583.
39260: KOPS, JAN - Hulde aan de letterkundige verdiensten van mr Jacobus Scheltema, toegebragt in het Utrechtsche dep. der My. Tot Nut van 't Algemeen, Utrecht 1836, 40 pag., orig. omslag.
66373: KORS, T., - De tocht opnieuw
3782: KORT, J.C. - Het archief van de graven van Holland 889-1581. 's-Gravenhage 1981, 3 delen, 193+590 p.
42693: KORTEBRANDT, JACOB - Beschryving der stad Rotterdam, (...) en van de publyke gebouwen, gedeeltelyk getrokken uit nagelaate geschriften. Rotterdam, N. Cornel, [ca. 1786].
34930: KORTENBOUT VAN DER SLUIJS, GERHARD, UIT VOLLENHOVE - Aanteekeningen op Art. 1685 van het Burgerlijk Wetboek Leiden Somerwil 1879
5712: KORTENHORST, L.G. - Kroniek van de familie Kortenhorst 1300-1944, [‘s-Gravenhage 1944], 267 p.
34482: KORTEWEG, AREND ANTONIE, UIT MIDDELHARNIS - Versie en extractie Leiden Van Doesburgh 1884
36632: KORTHALS ALTES, A.P. - Foto van diner t.g.v. candidaatsexamen rechten van A.P.Korthals Altes 1925
1476: KOSSMANN, E.F. - De boekverkopers, notarissen en cramers op het Binnenhof [te 's-Gravenhage]. 's-Gravenhage 1932. Geb., geïll., 210 p.
28552: KOSSMANN, E.H. EN A.F. MELLINK (ED.) - Texts concerning the revolt of the Netherlands, Cambridge 1974, 295 pag., hardback with dustwrapper.
38678: KOSSMANN, A. EN W.A. WAGENER - Tentoonstelling In het verborgene gedrukt, Rotterdam, Boymans, 1945, 39 pag., geïll.
53514: KÖSTER HENKE, W.L.H. (VOORWOORD) - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het bargoensch of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden, en zinnen alphabetisch gerangschikt. Dokkum, Schaafsma & Brouwer [1906].
8674: KOSTER, P. (VERT.); VOLTAIRE - De onbescheidene, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1826.
20940: KOSTERS, J - Het oude tiendrecht, `s-Gravenhage 1899, 186 pag, geb. ( dissertatie ).
31973: KOSTERS, W.H. - Het godsdienstig karakter van Israëls historiografie. Leiden E.J. Brill 1892
65310: KOTZEBUE, A. VON, - Almanach Dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande, von A. von Kotzebue. Vierter Jahrgang. 1806
65362: KOTZEBUE, A. VON, - De lasteraar, Tooneelspel, Naar het Hoogduitsch van A. van Kotzebue. Tweede druk.
8705: L., P. (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De huisselijke twist, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren en Zoon, 1817.
7480: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De verstrooiden, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7478: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - Ubaldo, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
63820: KOTZEBUE, A. VON, VAN ESVELDT-HOLTROP, J.S., - De Verwarring, blijspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsch van A. von Kotzebue, door .S. van Esveldt-Holtrop
65312: KOTZEBUE, A. VON, - Die Brandschatzung. Lustspiel in einem Act.
6785: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De lasteraars, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1796.
7481: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De verwarring, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop 1803.
6775: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De edele logen. Tooneelspel in een bedrijf. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1792. [Uit: Algemeene spectatoriaale schouwburg, V]
6776: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De educatie-raad, blijspel, in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
6782: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De nieuwe eeuw. Kluchtig blyspel in een bedryf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1801.
65095: KOTZEBUE, A. VON, - De gevarelyke weddingschap, eene kleine roman in twaalf hoofdstukken, naar het Hoogduitsch door A. von Kotzebue. Met zes Caricatuurplaten.
7476: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De schrijf-lessenaar, of De gevaaren der jeugd, tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1801.
55982: KOUTEYNIKOVA, N.S., - Mosaic, St. Petersburg, Znaki, 2005. Geb., geïll., 504 pag.
32797: KOUWER, B.J. - Gebrekkig idealisme. Rede, uitgesproken op den 278en gedenkdag van de stichting der Utrechtsche Hoogeschool [...] Kampen Stads Boek- en Courantdrukkerij 1914
57002: KRAAK, A., E.A.; - Genealogie van de families Kraak, van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Hoofddorp 2002, 496 pag., geb., geïll.
8679: KRAAN, WILLEM - Gedichten. Brielle, C.G. de Graaff, 1841.
60102: KRAATZ, L. AFTER J. SULZER - Ostindien und China
38296: KRAAY, F.J. - Een halve eeuw, 1528-1577, uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg, Utrecht 1936, 80 pag. [ uitg. t.g.v. de lustrumfeesten 1926 ].
36504: KRABBE, H. - De idee der persoonlijkheid in de staatsleer Groningen Wolters 1908
8680: KRAEYVANGER, EVERHARD - Dichtlievende lente. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717.
8683: KRAFT, ANDRIES - Czaar Peter III. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1801.
66315: KRAIJENHOFF, - Letter written by Luitenant Generaal Kraijenhoff concering a document he recieved about "beste rivier-afleidingen" dated 22 October 1827
8684: KRAIJESTEIJN, ABRAHAM (VERT.); MADAME DE BEAUNOIR [ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU] - Roosje, vervolg van Fanfan en Klaas. Blijspel in drie bedrijven. Amsterdam, J.F. Nieman, [1806].
22832: KRAKENHOUWER, SCHRIJVER, VAN REES - Lijst van eigendomsbewijzen van een huis aan de Tuynstraat bij de Prinsengracht te Amsterdam, 1792-1811, manuscript, 2 p.
64761: KRAM, C., - Proeve der werkdadige doorzigtkunde, om voor zich de zamenstellingen te regelen en naar de natuur te teekenen.
66053: KRAMER, F.J., - Lettres de Pierre de Groot a Abraham de Wicquefort (1668-1674) publiees d'apres les manuscrits.
56266: KRAMER, WALTER; - Tolhuis te Gorinchem, Nieuwkuijk 1987, 12 pag., geïll.
65030: KRAMER, C.A., - Een woord van troost aan den Koning en de Koningin, bij het diep betreurd afsterven van hunnen tweeden zoon Z.K.H. Prins Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel op den 4en Junij 1850
5718: KRAMERS JR., A.E. - Geslacht register Kramers, deel Ia, [‘s-Gravenhage 1994], 134 p., geïll.
66130: KRAMM, C. - Jhr. Everard Meyster, uitvinder van den Amersfoorder keij in den jaare 1661.
60394: KRAMM, (CIRCLE OF?) CHRISTIAAN (UTRECHT, 1797-1875) AFTER ANDRIES JACOBSZ STOCK - Portrait of Lucas van Leyden
35568: KRANEWITTERUS, CAR. FRID., UIT CHEMNITZ; PRAESES: HASSEN, MARTIN - De vitae privatae, aut academicae, prae vita aulica, electione [...] Wittenberg Prelo Kreusigiano 1713
36326: KRANICHFELDT, CHRIST. ADAM, UIT ERFURT; PRAESES: CALEMBERG, JUSTUS HEINRICH - Disputatio historico-politica prior Rudolphum I Habspurgicum imperatorem tanquam exemplum restauratae reipublicae Erfurt Grosch 1724
59405: KRANS, AMSTERDAM. - Rekening van NV Algemeene Brandstoffenhandel "Amsterdam" voor H.P Krans, 1945 (1 stuk). M14698
63907: KRATOCHVIL, MILOS V., - Hollar's journey on the Rhine
35580: KRAUSE, GODOGREDUS, UIT GROSHARTM. SILES.; PRAESES: HUBNER, AUGUST NATHANAEL - Dissertatio academica de laxitate morali [...] Halle Johann Jacob Krebs 1715
63857: KRAUSS, JOHANN ULRICH, - Labyrinte de Versailles, Der Irrgarten von Versailles oder Führung durch Äsops Labyrinth der Psyche
32421: KRECKEMEYER, GEORG - Diatriba de instrumentorum definitione divisione fide recognitione ac diffessione. Göttingen Abram Vanden Hoeck 1743
65243: KRELAGE, E.H., - Catalogue of the botanical library of Dr. E.H. Krelage, Haarlem
65705: KRELAGE, E.H., - Gedenkboek ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Haarlem 1860-1910
43288: KRELAGE, E.H. - Drie eeuwen bloembollen export. De geschiedenis van den bolembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938, 's-Gravenhage, 1946. Gebonden, 791 pag., geïll.
65801: KRELAGE, E.H., - Een eeuw Bloembollenteelt 1811-1911, Het honderdjarig bestaan der tuinbouwinrichting "Bloemhof" herdacht.
56466: KRENTZLIN, RICHARD, - Der erste Erfolg, the first succes, le premier succes. Eine Sammlung der schönsten Volksopern (....) fur Piano, Berlin, Birnbach [1920], 48 pag.
35072: KRETSCHMAR VAN WYK EN AALBURG, LEOPOLDUS ABRAHAMUS EUGENIUS VAN, UIT MECHELEN - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam de jure hodierno Leiden Hazenberg 1842
61044: KRETZER, VON IMMERTREU, FERDINAND I - Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Ferdinand I of Austria (1793-1875) to Joseph Kretzer von Immertreu for his 37 years galant services to the Empire as soldier and officer.
20824: KRIJFF, J. TH. J. - Een aengenaeme vrientschap. An amicable friendschip. A collection of historical events between the Netherlands and Canada from 1862 to 1914. Toronto 2003, 299 pag., geïll.
17072: KRIKKE, A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed (1913-1994). Den Haag: A. Jongbloed en Zoon, 1997.
36894: KRIMME, K. U.A. (D.) - Bild und Geschichte. studien zur politische ikonographie. Festschrift für H. Schwarzmaier. Sigmaringen 1997, 388 p. geb. geïll, met stofomslag. (Mit Umschlag)
56740: KRIMPEN, H. VAN, - Boek over het maken van boeken, nieuwe , herziene en vermeerderde uitgave, Veenendaal, 1986, 551 pag., geb., geïll.
23202: KRIMPEN A.D. LEK, ONDERWIJS, VAN DEN BERG - Gekalligrafeerd blad, 33x41 cm, met de tekst "Door A. van den Berg, ondermeester te Krimpen op de Lecq, 14-3-1769". In meerdere kleuren.
16971: KRIMPEN, H. VAN - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen, letters en boeken. ‘s-Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1967.
53518: KROCK, JOHANNES, E.A. - Kort onderzoek of aanmerkingen over twee vonnissen op den 1. April des jaars 1750 door de magistraat der stad Nimwegen tegens Barbara en Clementia Krock geweezen, ter zaake van zeker bedrog dat men voor gaf dat zij gepleegt hadden. Waar bij gevoegt is de abolitie brief door ... den heere prince van Oranje ... aan Barbara Krock (zijnde Clementia Krock kort te vooren overleden) verleent, en de verdere documenten die zaake specteerende, Amsterdam, z. n. 1751.
32709: KROES, H.W.J. - Het Kudrunepos en zijn Nederlands-Friese inslag. [...] 's Gravenhage / Batavia G.B. van Goor Zonen 1947
65179: KROLL, WILHELM, - Freundschaft und Knabenliebe
1492: KROM, C.C.N., EN AUG. SASSEN - Oorkonden betreffende Helmond. 's-Hertogenbosch 1884, 262 p.
31376: KROMMENHOEK, W. E.A. - Kleipijpen. Drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's, Amstelveen z.j., 336 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5234: KRONENBERG, H. - Das Geschlecht Birnbaum, Deventer 1936, 32 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 25 exx.)
6336: KRONENBERG, H. EN H.H. RÖELL - Het geslacht IJssel, overdruk Ned. Leeuw 1948, 4 p.
6168: KRONENBERG, H. - Het geslacht Tichler (Rauwertz Tichler), overdruk Ned. Leeuw 1944, 15 p.
35268: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
34706: KRONENBERG, HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione qua actiones excluduntur [...] Leiden J.C. Emeis 1834
35068: KRONENBERG, MENSO ALTING, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de damno et interesse in contractibus Deventer M. Ballot 1838
35070: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
16381: KRONIG, J.O., - Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem.
66018: KRONIG, J.O., - Guide du musee Frans Hals de Harlem
25626: KROON, A.W. - Beschrijving van 's-Gravenhage, uit echte bronnen geput. 's-Gravenhage 1852, 320 pag., geb. Exemplaar zonder de litho's.
15482: KROON, ANTHONIE WILLEM - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
58: KROON, J.E., - ALBUM STUDIOSORUM academiae Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden 1925. Geb., 462 kolommen.
35214: KROON, JOANNE HERMANO, IN GYMNASIO QUOD ZUTPHANIAE EST MATHESIS ET GEOGRAPHIAE PRAECEPTORE - Dissertatio literaria inauguralis de Hannonis Periplo Zutphen W.J. Thieme 1840
32979: KRUDOP, EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de hereditate, sub beneficio inventarii adita, ab herede beneficiario deinceps non repudianda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1819
6298: KRÜGER, R., TH. WINDT EN J. WINDT - Genalogie, geschiedenis en stamboom van de Westfriese familie Windt, Wind, Wendt, Nijmegen/Bovenkarspel [1990], 254 p., geb., geïll.
32715: KRUIJF, ERNST FREDERIK, UIT WAMEL - De opkomst der Gallicaansche kerk. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1877
38010: KRUITWAGEN, B - Catalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem,
41916: KRUITWAGEN, B. E.A. - Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan der congregatie van de religieuzen penitenten recollectinen van de onbevlekte ontvangenis Roosendaal 1832-1932, Roosendaal 1932, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
16878: KRUIZINGA, J.H. - Nederland door vreemde bril, 2e druk, Assen [ca. 1965], 184 p (eerste druk d.d. 1962).
8686: KRUL, JAN HERMANSZ. - Klucht van drooge Goosen gespeelt op de Amsteldamsche Kamer den 5 December 1632. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1727.
35478: KRULLIUS, CAROLUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR - Visionem crucis Constantino M. In coelo oblatae adversus recentiores quosdam Scriptores Tollium, Huberum, Arnoldum & Observatorem Hallensem vindicabunt Wittenberg Martinus Schulz 1706
36128: KRUSE, JOHANNES NICOLAUS, UIT NEOFANO-HADELENSIS; PRAESES: WUNDERLICH, CASPAR JULIUS - Quaestionem moralem an honestae foeminae ad tuendam suam pudicitiam violentum interficere liceat stupratorem? Wittenberg viduae Gerdesianae 1714
65308: KRUSEMAN, N., - Kunst en Kritiek. Meester kritiek. Geen roman of novelle maar een satire. Uitsluitend voor Amsterdam geschreven; en, zonder zyne voorkennis opgedragen aan haren vyand Ds. H. de Veer, door Stella Oristorio di Frama (Nina Kruseman), (voor rekening van de Schryfster.
43548: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814, Amsterdam 1889, 270 pag., geb., mooi exemplaar.
60751: KRUYFF, JAN DE; JOACHIM OUDAEN; H. CALKOEN; KORNELIS WESTERBAEN WZ.; A.O. - Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
39208: KUBALSKI, N.A - Voyages entre la Baltique et la mer noire, Tours, Mame, 1854, 188 pag., geb. in Frans reliefbandje met gekleurde afbeelding in het midden en goudkleurig reliefversiering op de rug o.a. " Van Dieren à Anvers " .
36930: KUBE, A.N. - Italian majolica XV- XVIII centuries State Hermitage Collection, Moskou Iskusstvo, 1976, 62 + 230 pag., ill., hardback with dustwrapper.
38212: KUENEN, PH. H. ( INL.) - [ Teksten Waddensymposium 1949 ] Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap mei 1950, pp. 261-448, geïll. ( o.a. met grote kaart in kleurendruk ).
36690: KUHLER, W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland Leiden Sijthoff 1913
21226: KUHN - Van zaad tot suiker. Mededelingen van Kon. Beetwortelzaad-cultuur Kuhn & Co NV, Naarden. Nrs. 1-12 ( 1936-1940 ) 197 pag., geb., geïll.
34391: KUHN, LEONARDUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale quo argumenta exhibentur ad rejiciendam vel ad commendandam industriae et mercaturae libertatem vulgo allata [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
16745: KUIJK, P.G. - De Zaanstreek. Uit haar verleden en heden, door P.G. Kuijk. Uitg. met medewerking K.v.K., Dept. Zaanstreek der My. van Nijverheid en V.V.V., 1923, 140 p.
35270: KUIJPER, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Responsio ad quaestionem a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1836
29080: KUIJPER, J - De plant in de historische stijlen en decoratieve kunst, Den Haag 1910, 207 pag., geb geïll. Goed exemplaar.
19304: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel III (foutief op titelpag. IV) Gelderland, 2e stuk: Kwartier van Zutfen.
1504: KUILE, G.J. TER - Geschiedkundige aanteekeningen ... idem. Facsimilé-herdruk, Hengelo-Arnhem 1974. Geb., geïll.
64569: KUILE, O. TER, - Adriaen Hanneman 1604-1671 een haags portretschilder
3962: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Egberts. Overveen [1980], 132 p., geïll., met losse tabel.
64865: KUIPER, K., - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album
16990: KUIPERS, R. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam: Querido, 1990.
54224: KULENKAMP, G. - Eerste en laatste aanhangzel tot voldingende verdediginge van het eenvoudig en waarachtig verhaal en tot overtuigende wederlegginge van de twe geschriften, onlangs door ds. Tyken uitgegeven, genaamd Brief aan den E. gewonen kerkenraad van Amsterdam en Eerste vervolg, enz. Ter beoordelinge opgedragen (...) aan (...) synodus van Noordholland (...) voor dewelke ds. Tyken ter verantwoordinge (...) geroepen word (...) opgestelt door Gerardus Kulenkamp, predikant te Amsterdam. Amsterdam, Jac. Loveringh, 1757.
33598: KUMSIUS, FREDERICUS, UIT GOUDA - Specimen juridicum inaugurale de jure defensionis necessariae [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1785
53524: KUNST, G.H. - Het regt van den burger beschermd tegen knevelarij en slinksche praktijken. Een boek tot heil van vorst en volk, Schiedam, G.H. Kunst, 1848.
66295: UTRECHTSCHEN KUNSTKRING, - Tentoonstelling der werken van en over J. Bellamy op den 11en maart 1886.
23698: KUNSTLE, K. - Ikonographie der Heiligen, Freiburg 1926, 606 pag., geb., geïll.
36366: KUNZIUS [KUNZ], PETRUS , UIT CROTENDORF EN HERING, JOHANN GODOFR. UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH L. - Conradum Kauffungum vulgo Kuntz von Kauffungen, raptor principum Wittenberg Kreusig 1712
65156: KURTZ, G.H., - Haarlem in het rampjaar 1672
65228: KURTZ, G.H., - Gedenkboek, Wees- en Oudeliedenhuis der Evangelisch-Lutersche Gemeente te Haarlem 1738-1938.
32521: KURTZ, GERDINA HENDRIKA, UIT AMSTERDAM - Willem III en Amsterdam 1683-1685. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1928
61032: KÜSEL, MELCHIOR I (1626-1681) AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642) - The Canal Grande in Venice
16448: KUSTPLAATSEN - Noordzeekust Nederland. Uitg. Commissie voor de Noordzee-badplaatsen, Den Haag [ca. 1930?].
16447: KUSTPLAATSEN - Plages en Hollande. [Plattegrond van Hoek van Holland tot Petten, in 6-en gevouwen met advertenties verso. Ca. 1920?]
65558: KUYK, JOHANNES VAN, UIT DELFT, - Lijst van Nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602).
34367: KUYK, JOHANNES VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de poenis pecuniariis jure civili sancitis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
24798: KUYPER, J - Gemeente-atlas van Drenthe, Leeuwarden [ca. 1868].
16829: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland, naar officieele bronnen bewerkt. Zevende deel, Friesland. Leeuwarden, H. Suringar, [ca. 1865-1868].
62063: KUYPER, J. - Warmond (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
62064: KUYPER, J. - Warmond (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
62065: KUYPER, J. - Sassenheim (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8700: KUYPER GTZ, HENDRIK - Verspreide en andere gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, 1831.
64167: KUYPER, J., - Kaart van Drenthe, ontworpen en getekend door J. Kuyper
8698: KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JOSEPH MARIUS BABO - De beloonde moederliefde, of De gevolgen eener nuttige opvoeding. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
64456: KUYPER, W., - The Triumphant Entry of Renaissance architecture into the Netherlands. The Joyeuse Entrée of Philip of Spain into Antwerp in 1549. Rennaissance and Mannerist architecture in the Low Countries from 1530 to 1630.
65906: KUYPER, J. - Ginneken (Breda) (prov. Noord-Brabant).
50406: KUYPER, J. - Bussum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm. Boorgaten an de bovenzijde.
63732: KUYPER, J. - Haarlem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas ca. 1868, 17x22 cm.
64994: KUYPER, A., - Om de oude wereldzee
30764: KUYPER, A. ( INL.) - Dr. A. Kuyper in de caricatuur. Platen van J. Braakensiek, Albert Hahn, L. Raemaekers, Orion, P. Kroon, J. Linse, T.v.Tast, Chris Kras enz., Amsterdam 1909, geïll.
50296: KUYPER, J. - Havelte (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50131: KUYPER, J. - St. Kruis (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50562: KUYPER, J. - Wijlre (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50563: KUYPER, J. - Wijnandsrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50561: KUYPER, J. - Wittem (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50560: KUYPER, J. - Vlodrop (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50557: KUYPER, J. - Ulestraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50558: KUYPER, J. - Urmond (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50556: KUYPER, J. - Ubach over Worms (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50555: KUYPER, J. - Strucht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50554: KUYPER, J. - Stein (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50553: KUYPER, J. - Stamproij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50551: KUYPER, J. - Slenaken (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50552: KUYPER, J. - Spaubeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50549: KUYPER, J. - Schinveld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50548: KUYPER, J. - Schinnen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50546: KUYPER, J. - Schimmert (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50547: KUYPER, J. - Schin op Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50545: KUYPER, J. - Schaesberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50543: KUYPER, J. - Roosteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50541: KUYPER, J. - Rimburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50542: KUYPER, J. - Roggel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50540: KUYPER, J. - Posterholt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50538: KUYPER, J. - Oud-Vroenhoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50539: KUYPER, J. - St. Pieter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50537: KUYPER, J. - Oud Valkenburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50535: KUYPER, J. - St. Odilienberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50536: KUYPER, J. - Ohé en Laak (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50533: KUYPER, J. - Nuth (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50531: KUYPER, J. - Noordbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50529: KUYPER, J. - Nieuwenhagen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50530: KUYPER, J. - Nieuwstadt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50528: KUYPER, J. - Neeritter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50527: KUYPER, J. - Munstergeleen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50525: KUYPER, J. - Mesch (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50526: KUYPER, J. - Mheer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50524: KUYPER, J. - Merkelbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50522: KUYPER, J. - Margraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50523: KUYPER, J. - Meerssen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50520: KUYPER, J. - Linne (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50519: KUYPER, J. - Limbricht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50517: KUYPER, J. - Kessel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50518: KUYPER, J. - Klimmen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50516: KUYPER, J. - Jabeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50514: KUYPER, J. - Itteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50515: KUYPER, J. - Ittervoort (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50513: KUYPER, J. - Hunsel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50510: KUYPER, J. - Heer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50512: KUYPER, J. - Hulsberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50509: KUYPER, J. - Gulpen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50506: KUYPER, J. - St. Geertruid (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50507: KUYPER, J. - Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50504: KUYPER, J. - Eygelshoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50505: KUYPER, J. - Eijsden (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50502: KUYPER, J. - Cadier (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50503: KUYPER, J. - Elsloo (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50501: KUYPER, J. - Bunde (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50499: KUYPER, J. - Broekhuizen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50497: KUYPER, J. - Borgharen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50498: KUYPER, J. - Born (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50496: KUYPER, J. - Bocholtz (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50492: KUYPER, J. - Belfeld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50493: KUYPER, J. - Bemelen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50494: KUYPER, J. - Berg en Terblijt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50495: KUYPER, J. - Bingelrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50489: KUYPER, J. - Amstenrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50490: KUYPER, J. - Baexem (provincie Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50491: KUYPER, J. - Beek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50487: KUYPER, J. - De Zijpe (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50488: KUYPER, J. - Ambij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50483: KUYPER, J. - Zaandijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50484: KUYPER, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50485: KUYPER, J. - Zuid-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50486: KUYPER, J. - Zwaag (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50480: KUYPER, J. - Wormerveer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50481: KUYPER, J. - Wijdenes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50482: KUYPER, J. - Zaandam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50478: KUYPER, J. - Wognum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50479: KUYPER, J. - Wormer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50476: KUYPER, J. - Wieringen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50477: KUYPER, J. - Winkel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50475: KUYPER, J. - Westzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50473: KUYPER, J. - Wervershoof (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50474: KUYPER, J. - Westwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50472: KUYPER, J. - Weesperkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50470: KUYPER, J. - Watergraafsmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50471: KUYPER, J. - Weesp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50469: KUYPER, J. - Warmenhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50468: KUYPER, J. - Warder (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50467: KUYPER, J. - Vlieland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50465: KUYPER, J. - Ursem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50466: KUYPER, J. - Venhuizen en Hem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50464: KUYPER, J. - Urk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50462: KUYPER, J. - Uitgeest (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50463: KUYPER, J. - Uithoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50461: KUYPER, J. - Twisk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50460: KUYPER, J. - Sijbekarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50458: KUYPER, J. - Sloten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50459: KUYPER, J. - Spanbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50456: KUYPER, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50457: KUYPER, J. - Schermerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50455: KUYPER, J. - Schellinkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50453: KUYPER, J. - De Rijp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50454: KUYPER, J. - Schagen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50452: KUYPER, J. - Ransdorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50450: KUYPER, J. - St. Pancras (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50451: KUYPER, J. - Petten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50449: KUYPER, J. - Oudorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50448: KUYPER, J. - Oudkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50447: KUYPER, J. - Oude-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50446: KUYPER, J. - Oudedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50444: KUYPER, J. - Opperdoes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50445: KUYPER, J. - Oterleek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50443: KUYPER, J. - Opmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50442: KUYPER, J. - Oostzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50440: KUYPER, J. - Obdam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50441: KUYPER, J. - Oosthuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50439: KUYPER, J. - Noord-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50438: KUYPER, J. - Nieuwe-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50437: KUYPER, J. - Nieuwendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50435: KUYPER, J. - Nederhorst-den-Berg (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50436: KUYPER, J. - Nibbixwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50434: KUYPER, J. - Muiden (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50433: KUYPER, J. - Midwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50431: KUYPER, J. - Medemblik (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50432: KUYPER, J. - Middelie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50430: KUYPER, J. - Marken (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50429: KUYPER, J. - St. Maarten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50428: KUYPER, J. - Limmen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50426: KUYPER, J. - Krommenie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50427: KUYPER, J. - Kwadijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50425: KUYPER, J. - Koog aan de Zaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50424: KUYPER, J. - Koedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50423: KUYPER, J. - Katwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50422: KUYPER, J. - Jisp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50420: KUYPER, J. - Hoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50421: KUYPER, J. - Hoorn (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50419: KUYPER, J. - Hoogwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50418: KUYPER, J. - Hoogkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50416: KUYPER, J. - Heer-Hugowaard (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50417: KUYPER, J. - Hensbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50415: KUYPER, J. - Harenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50414: KUYPER, J. - Grootebroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50413: KUYPER, J. - Graft (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50412: KUYPER, J. - Enkhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50410: KUYPER, J. - Egmond-aan-Zee (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50411: KUYPER, J. - Egmond-Binnen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50409: KUYPER, J. - Edam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50407: KUYPER, J. - Callantsoog (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50408: KUYPER, J. - Diemen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50405: KUYPER, J. - Broek op Langedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50403: KUYPER, J. - Blokker (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50404: KUYPER, J. - Bovenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50402: KUYPER, J. - Berkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50401: KUYPER, J. - Beets (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50399: KUYPER, J. - Avenhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50400: KUYPER, J. - Barsingerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50397: KUYPER, J. - Ankeveen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27