Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16499: MIDDELBURG - Nieuw album van Middelburg. Middelburg, F.B. den Boer, 12 foto’s in omslag [ca. 1920?].
16500: MIDDELBURG - Middelburg. Uitg. gesteund door het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 64+20 p.
4184: MIDDELBURG, D.G.E. - Genealogie van het Westlandse geslacht Middelburg. Estoril (Port.) 1974, 87 p., geïll.
53217: MIDDELGEEST, S. VAN - Pleidooi van mr. Simon van Middelgeest, voor mr. Pieter de Groot, Amsterdam, H. Gartman 1819 [uit: J. Scheltema, Geschied- en letterkundig mengelwerk, deel II, stuk III].
20854: MIDDELHOEK, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel III. De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe, 1690-1750. Rotterdam 1980, 112+11 pag, geïll.
22780: MIDDELKOOP - Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws.
9039: MIDDELKOOP, DIONYSIUS - Simson. Dramatisch dichtstuk in vier tafereelen. Utrecht, C. van der Post, 1836.
33670: MIDDENDORP, H.W. - De ontleedkunde de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde.
24974: MIDDIMAN, S. - Select views in Great Britain, engraved by S. Middiman from pictures and drawings by the most eminent artists. With descriptions.
36316: "MIECKISCH, GOTTFRIED, UIT SAGAN. SIL.; PRAESES: RIVINUS, JOHANN AUGUST" - Tentamina quaedam physico-medica circa terras medicinales Leipzig Tietze 1723
20136: MIEDEMA, A.S. - Wapen en Zegel van de stad Dokkum, overdruk Nieuwsblad van Friesland 1937, 15 pag. geïll. ( met, J. Visser, Segel en wapen fan Dokkum, overdruk It Baeken )
32879: MIEDEMA, AGE SOLCO, UIT SNEEK - Sneek en het Sneeker stadrecht. Proefschrift [...] Sneek J.F. van Druten 1895
58935: MIELING, C.W., NAAR PIENEMAN, - Z.K.H. Prins van Oranje. Lithografie, 50x40cm, uitgegeven door P.H. van de Heuvell te Leiden. Portret van Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik (1840-1879), prins van Oranje en sinds 17 maart 1849 de kroonprins van Nederland. Prins Willem was de oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Zijn roepnaam was Wiwill. Op 11 juni 1879 stierf hij op 38 jarige leeftijd aan tyfus, leveraandoening en uitputting. Hij zou zijn vader dus niet opvolgen.
42861: MIERIS, FRANS VAN - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld. Leiden, Luchtmans e.a., 1726.
34770: MIERLO, J.H. VAN, UIT BREDA - VII. theses juridicae 1839
56062: MIETHE, A., - Lehrbuch der praktischen photographie, Halle, 1896, 440 pag., geïll.
34494: MIJNLIEFF, NICOLAAS, UIT NIEUWERKERK A. D. IJSEL - Ruptura sinus circularis Amsterdam Eisendrath 1898
39478: "MIJS, U.J.;" - De vischafslag van Middelharnis 1597-1856, Sommelsdijk, Boekhoven, [ca. 1900], 281 pag., geïll. Mooi exemplaar.
31681: MIK, G. - Woorden waar de wereld op wacht [...] [Groningen] Rijksuniversiteit 1971
42741: MILES, WILLIAM - Le pied du cheval et la maniere de le conserver sain, Traduit (...) par M. Guyton. Bruxelles etc., 1862.
22284: MILITARIA, GENERAAL PARDO - “Generaal pardon voor alle ruyters, dragonders en soldaten uit den dienst der verenigde Nederlanden gedeserteert”, uitgevaardigd door de Staten Generaal dd. 8-2-1746. Gedrukt pamflet, 4°, 3 p. Met vignet van de Staten Generaal in houtsnede. Druk: J. Scheltus, 1746.
24706: ARCHIVES OF BELGIAN COTTON MILL - Archives of the cotton mill ‘De Coster & Rousseau’ in Gent (Belgium), ca. 1850-1962. Large box with manuscripts, letters, financial documents, brochures, price lists, etc. concerning this firm, located at the Place des Chartreux 11 in Gent.
24796: MILLER, PHILIP - Maandelykse tuin-oeffeningen [...]. Naar de 14e Engelschen druk [....] vertaald [ ... ] door Job Baster, Haarlem, Jan Bosch 1767.
31537: MILLIES, HENRICUS CHRISTIANUS - Oratio de monotheismo Israelitarum, divinae patefactionis testimonio [...] Utrecht I.L. Beijers 1867
42581: MILLOT, J.A. - Volleedig samenstel der voortteeling in zich bevattende de wijze om de sexe der vrugt naar welgevallen te bepaalen. Vertaald uit het Frans door H.A. Bake. Dordrecht / Schiedam, Blusse / Van Hemsdaal, 1801.
60229: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Man sharpening knives
60222: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Woman with spinning wheel
9042: "MILTON, JOHN; LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)" - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1742.
9041: "MILTON, JOHN; [LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)]" - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Evert Visscher, 1730.
29152: MINDER, N. - Gravures de Dürer & Rembrandt, avec un texte de Andre Kuenzi, collection Pierre Decker, Vevey 1991, 130 pag., geïll.
23036: MINDEROP, VAN TOMPUTTE - "Twee met de hand ingekleurde portretfoto's in lijstjes van een zittende man en een zittende vrouw. Achterop: ""T. (of F.?) Minderop. Vrouw is Tomputte"", elk 26x20 cm."
34826: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GULIELMI, UIT NEUENHAUS IN BENTHEIM - Responsio ad quaestionem botanicum 1831
35294: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GUILIELMI , UIT BENTHEIM - Responsio ad quaestionem botanicam [....] 1833
52413: MIRABEAU, H.G.R. DE - Histoire secrete de la tour de Berlin ou correspondance d'un voyageur Francois depuis (...) Juillet 1786 jusqu'an 19-1-1787. Ouvrage posthume avec une lettre remise au Roi de Prusse (...).
31348: MIRABEAU - Aux Bataves sur le stathouderat, z.pl. 1788, 147 + 213 pag., orig. paper covers, titlepage with engraving of Jean de Witt.
37142: MIRABEAU - Aux Bataves sur le Stathoudérat, Brussel 1830, 248 pag., bedrukt papieren omslag. ( los in de band, omslag beschadigd )
43802: MIRANDOLLE, R.N.L., - Les debats de l'eglise Wallonne de Rotterdam, ses premiers temples et ses premiers pasteures 1576-1656. Extract (1899) 33 pag., met 2 platen.
47059: MIRVAL, C.H. DE, - Promenades dans Paris, et descriptions de ses monuments, Paris, Lehuby, 283 pag.
58332: MISES, DR., - Bewijs dat de maan uit iodium bestaat, Leiden, Cyfveer, 1834.
32431: MITTERMAIER, CAROLUS JOS. - Natalitia principis beatissimae memoriae Caroli Friderici ... Heidelbergensis literarum universitatis restitutoris : die XXII. Novembris MDCCCXXV ab Academia Ruperto-Carolina rite pieque celebrata [...] Heidelberg J.M. Gutmann 1725
35004: MODDERMAN, W. - Practijk en theorie der rechtswetenschap. Redevoering bij de overdracht van het rectoraat. Groningen Wolters 1875
32145: MODDERMAN, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS, UIT HOOGEZAND - Dissertatio juris inauguralis de litterarum cambialium indossamento, juris imprimis neerlandici habita ratione [...] Groningen J.B. Wolters 1844
34994: MODDERMAN, HENDRIK JACOB HERMAN ,UIT NIJKERK - De wijze van gedingvoering tegen afwezig gebleven beklaagden. 's-Gravenhage H.J. Stemberg 1881
35744: MODDERMAN , JOHANNA GEERTRUIDA, UIT ARNHEM - Adsorptiewarmte ...... Amsterdam Paris 1928
36655: MODDERMAN, HENDRIK ADRIAAN EWOUD, UIT AMSTERDAM - Internationaal erfrecht Den Haag Mouton 1895
56732: MODERA, J., - Blik in het Kabinet des Ministers van Marine Mr. J.S. Lotsy, 's-Gravenhage, 1858, 16 pag.
39570: "MODERT, P., E.A.;" - Collection Les Amis de l'histoire, fascicule X, Luxemburg 1973, 276 pag., geïll.
35466: "MOEHLEN, ERNEST. WILHELMUS DE; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN" - De eo quod divinum est in morum doctrina universa [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1720
34076: MOEIJEN LEEMANS, ANTONIUS DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes quasdam de successione ab intestato secundum codicem civilem [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
53689: MOELANDS, M.A. EN J.TH. DE SMIDT (RED.) - Weegschaal & Zwaard. De verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, Den Haag, Jongbloed, 1999.
32021: MOENS, CASPER HENDRIK, UIT KAMPEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
33434: MOENS, MATTHIAS JACOBUS, UIT NEDERLANDS INDIË - Specimen juris publici belgici inaugurale de munere pensionariorum civitatum, praecipue zelandicarum [...] Leiden Andreas Koster 1789
9053: MOENS, PETRONELLA - De twaalf maanden des jaars. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1810. [4 delen]
38982: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom, Amsterdam z.j., 50 pag., geb., geïll. ( door R.N. Roland Holst ).
39240: MOERMAN, J.J. - Der vaderen erf, Zaandam, Hille, 1952, 64 pag., geb., plaatjesalbum, compleet. Goed exemplaar.
21162: MOES, WALLY - Larensche dorpsvertellingen, 2 delen in een band, Amsterdam 1911, 167+177 pag., geb. in een linnen band, een binnenscharnier zwak.
20214: MOES, J.K.S. E.A. ( ED ) - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Utecht 1991. 227 p., geíll.
22882: GUNTHER MOHR - Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging.
56722: MOHRMAN, GERH. T., - Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
54044: MOHRMAN, GERH.THOM. - Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
35760: MOL, CORNELIUS MATTHIAS, UIT HILVERSUM - Onderzoek naar nieuwe differentieele kenmerken .... Utrecht Van Boekhoven 1899
40132: MOLEN, S.J. V.D., - Het Saksische boerenhuis in Zuidoost- Friesland, Groningenn 1941, 64 pag., geïll.
60850: MOLENAAR, FRANS (1821-1866) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
61112: MOLENAAR, FRANS (1821-1886) AND BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) AFTER JORDAENS, JACOB I (1593-1678) - ORANJEZAAL
35722: MOLENAAR, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE6 - Bijdrage over pneumonie .... Laiden Hazenberg 1863
1750: MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
19770: MOLL, W.H. - Geslacht Mol, Zeeland.
53692: MOLL, A. - Leerboek der geregtelyke geneeskunde voor genees- en regtskundigen, 3 delen, Arnhem, D.K. Muller, 1825-1826.
35686: MOLL, JAN MARIUS, UIT BLOEMENDAAL - Die puerperale involution des uterus vom Maulwurf Wiesbaden J.F.Bergmann 1909
32203: MOLL, ADRIAAN ANTON, UIT ZIERIKZEE - Het toezicht van Gedeputeerde Staten op de burgerlijke rechtshandelingen der gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
33207: MOLL, JOHANNES HENRICUS, UIT ZIERIKZEE - Vita Publii Vatinii. Specimen litterarium inaugurale [...] Deventer Gerh. Brouwer 1876
43510: MOLL, W - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek [van het archief der gemeente 's-Gravenhage], 2 delen, 's-Gravenhage 1921, 943 pag.
17108: MOLLEMA, A.M.P. & P.M. MOREL - Bibliographia neerlandica. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962.
36150: MOLLER, JOHANN GOTTLIEB, UIT DANZIG EN JOHANN WILHELM STRICKER UIT GUSTROW - D. Lutheri Colloquiorum mensalium in Germanico, Anglico et Latino idiomate editi Rostock J. Weppling 1693
9066: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Poésies Françaises de madame la douairière de Meerman. Den Haag en Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1819.
9064: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810-1816. [4 delen]
35084: MOLLERUS, JOHANNES CORNELIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de tutore subrogato Utrecht N. van der Monde 1835
50860: MOLLIEN, G. - Reis door de republiek van Columbia in het jaar 1823. Uit het Fransch vertaald door A. Bruggemans. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1825.
9067: MOLSTER, JOHANNES ADRIAAN - Nêerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852.
5854: MOLSTER, A. - Hendrik Molster en de zijnen, Amsterdam 1966, 53 p., geïll.
4224: MOLSTER, J.A. - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezerstreek). Amsterdam 1967, 41 p., geïll.
55291: MOLTZER, H.E. - Hareniana. Brieven van W. en O.Z. van Haren. Groningen, 1876.
33205: MOLTZER, HENRICUS ERNESTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio de ratione qua ex auctoritate Alarici II, regis Visigothorum, Gaii institutionum commentarii in epitomen redacti sunt [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1862
31535: MOMMA, WILHELMUS, UIT HAMBURG - Bedeeling der tyden [...] verdedigd in de Leidse academie den 9 september 1662. En nu vertaald door Pieter van Cameryk. Vlissingen Andries Schot 1681
53699: MOMMAERT, JAN - Het vvonderlijck proces tusschen drie edel-luyden, gebroeders. 's Gravenhage, I. Burchoorn, 1634.
32873: MOMMERS, AUGUSTE RUDOLPH MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Brabant van generaliteitsland tot gewest [...] 14 september 1629 - 1 maart 1796. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1953
4206: MONCHY, S.J.R. DE - De stamvader van de Nederlandse De Monchy's. Herziene druk. Z.p. 1948, 62 p.
25652: MONDE, N. V.D. - Geschied- en Oudheidskundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht, 2e deel, Utrecht 1845, 380 pag., geb., geïll.
31290: MONDE, N.V.D. ( RED.? ) - Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, Jrg. 3 ( 1837 ), Jrg 9 (1843). Prijs per jaargang 45 euro.
58945: MONDRIAAN JR., P.C., - 1813-1913 : een eeuw in vogelvlucht. Rastercliché, 43x62cm. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913, 1913. Met onder meer een afbeelding van Bronbeek. Door P.C. Mondriaan jr. (vader van Piet Mondriaan) uitgegeven door J.M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij, Rotterdam. Het portret van de Koningin is naar de Rembrandt-Photogravure.
43277: MONIER, P. - The history of painting, sculpture, architecture, graving and of those who have excell'd in them, in three books, containing their rise, progress, decay and revival. London, Bennet etc., 1699.
42302: MONIN, [C.] V. - Atlas classique de la geographie ancienne, du moyen age et moderne, a l'usage des colleges et des pensions, Nouvelle edition. Paris, Lecoffre, [ca. 1830?].
34472: MONNIK, ADRIAAN JOHANNES WILLEM, UIT POLSBROEK - Tonometers en tonometrie Utrecht Kemink 1868
60414: MONOGRAMMIST L.M. (LATE 18TH CENTURY) - Trompe l'oeil drawing of seven small prints
60238: MONOGRAMMIST J.H.D (19TH CENTURY) - Cow in a meadow
60018: MONTAGÙ, DOMENICO (FL. SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY) - Veduta del Colosseo dalla parte piu' rovinata
33536: MONTANUS, JODOCUS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de foenore nautico [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
1758: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland. (Diss.) Utrecht 1929, 768 p.
15614: MONTÉGUT, EMILE - Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d’art. 2de druk. Parijs: Hachette, 1884.
23714: MONTI, V. - Poesie de Vincenzo Monti, Ferrarese. Tomo I, Tomo II. Pisa, Nuova typografia 1808, 211 + 211 pag. Original paper wrappers [ Parnaso degl` Italiani Viventi vol. 17 + 18 ].

Next 100 books from Antiquariaat Goltzius

4/22