Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BELASTINGEN--- Ordre en de reglement voor alle ontfangers, rentmeesters ende controlleurs van de gemeene middelen, verpondingen (...) den staet der Ver. Nederlanden competerende. 's Gravenhage, v. Wouw, 1662, 4, 16 pag., gedrukt.
Description: D.d. 8-11-1662. M13188

Keywords:

Price: EUR 48.00 = appr. US$ 52.17 Seller: Antiquariaat Goltzius
- Book number: 49325