Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47106: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 120e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1948-1949.
3058: JAVA-THE JAVA GAZETTE -
37690: JAVA-CHINA-JAPAN-LINE ALBUM - ADOLFS, G.P., - Bali and Java. Orig. edn.
46650: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - K.W.F.M. Doorman Schout Bij Nacht. Ik val aan, volgt mij. Slag in de Java Zee 27 Februari 1942.
36191: JAVA TOURISM - D.H. DRAKEFORD, - To Java by the Nederlandroyal Mail Line. Information from the General Passenger Agent: D.H. Drakeford-London.
44987: JAVA - MAP, - Java. [map of].
11212: JAVA - SKETCHES OF JAVA, - Geographical sketch/Sketch of the Natives/Sketch of the natural productions of Java/Manners and Customs of the Javanese.
46429: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1946-1947. Orig. edn.
46430: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1950-19517. Orig. edn.
46431: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1948-1949. Orig. edn.
46432: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1947-1948. Orig. edn.
38926: JAVA IN THE SATURDAY MAGAZINE, - Javanese sketches...I-IV.
49578: JAVA MADURA MOTORING MAP - - Automobielkaart van Java en Madoera. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. Twaalfde uitgave [12th issue].
46865: JAVA MANUAL - - Java (Tanah Djawa). [Java. Handleiding bij de Werkcollectie Java. Title on front wrapper].
47944: JAVA MOTOR CLUB AFSTANDSTABELLEN - - Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. Afstandstabellen 1926 [negende uitgave/ninth issue].
48868: JAVA MAP - - Java en Madoera. Aangevende den stand der invoering van de nieuwe landrente-regeling op 1 Januari 1913 (Staatsbladen 1896 no. 126 en 1907 No. 277).
40417: JAVA MEMORANDA - - Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah).
36112: JAVA HYMNS - - KIDUNGIPUN Pasamuan Kristen Djawi.
42419: JAVA MISSION - - Oost-Java. Nederlandsch Zendingsblad. Maandblad van de Samenwerkende Zendingscorporatties. 24e Jaargang Nr. 7.
38179: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - Karel Doorman Fonds.
46619: JAVA - DJAWA - Djawa-Koena. [Orig. edn.].
3061: JAVA DEPICTED - NANYO & CO. OFFICES, - Album of Centraal (sic!) Java. First edn.
755: JAVA MOTOR CLUB (COMPILER), - Handboek voor Toerisme in Nederlandsch-Indië. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motorclub.
40645: JAVA - BALI - SUMATRA TOURISM - - The Romance of the East, the Comfort of the West in Java, Sumatra, Bali.
49512: JAVA BALI TOURIST MAP - - Java Bali Kilometer & Tourist Map. [First edition].
49621: JAVA-MADOERA-BALI MOTORING ROAD MAPS - - Auto-Wegen-Atlas Java-Madoera-Bali. Orig.edn.
2521: JAVA TOURISM - HANDBOEK VOOR TOERISME - HANDBOEK voor Toerisme in Nederlandsch-Indië.
47293: JAVA TOURIST GUIDE - - Java the Ideal Tourist Resort. Orig. edn.
38885: JAVA-BODE, - Oorlog in den Pacific. Japan val Hawaii en Manila aan!
39587: JAVA PRINCIPALITIES [VORSTENLANDEN] LAND-LEASING SYSTEM - N.N., - The Motives that have lead to the issuing of the [new] Regulations of 1918 concerning the leasing of Land in the Principalities.
47110: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 111de Boekjaar 1938-1939. Orig. edn.
41342: JAVA TOURISM - - Come to Java. 3rd. edn.[1926-1927].
53880: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1912. [Eerste druk; First edition].
54161: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Achttiende [18th] Jaarverslag 1919. [Originele uitgave; Original publication].
51680: JAVA-MADURA RAILWAY MAP - - Spoor-en Tramwegkaart van [Oost] Java en Madoera.
51457: JAVA DERBY CALENDAR 1931- - JAVA Ren-Kalender 1931. [Originele uitgave; Original edition].
54159: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Dertiende [13th] Jaarverslag 1914. [Originele uitgave; Original publication].
51719: JAVA TRAVEL IN DE AARDE EN HAAR VOLKEN (1882), - Zes Weken op Java...pp.17-32; pp.89-104; And other travelogues through the Algerian Sahara, Belgium, The Caucasus, Egypt, Murri (The Himalayas), Palestinia and Panama. Published in: De Aarde en haar Volken, 18884. .
53881: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1913. [Eerste druk; First edition].
47129: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 99e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1926-1927.
47112: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 109de Boekjaar 1936-1937. Orig. edn.
54160: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Vijftiende [15th] Jaarverslag 1916. [Originele uitgave; Original publication].
53536: JAVA TOURISM: - Tourism-1969: Central Java Year. Central Java. [First edition].
42030: JAVA TOURIST GUIDE - - Trips in the Isle of Java. Useful Information for Travellers in Java. Orig. edn.
55647: JAVA TOURISM: - Java Touristmap Garoet and Environs. New edition.
56128: JAVA BALI TOURING GUIDE: - Java Bali Motor Touring Guide. Cetakan ke VI [6th updated edition].
44703: JAVANESE ART OF POETRY - - Inleiding tot de Javaanse Poesie (sic!). [title on label on front wrapper].
57081: JAVANESE CULTURE PAPERS: - The Heart of Javanese Culture [A collection of papers]. [First edition].
716: JAVANESE HOUSEHOLD MANAGEMENT: - Kosten van Levensonderhoud der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera 1920-1924/ (Cost of Living of the Native Population on Java & Madura) 1920-1924
53048: JAVANESE LANGUAGE READER - - Lajang Babasan Lan Saloka. [First edition].
10326: JAVANESE FAIRYTALE - - De sluwer reiger en de slimme krab. Oud-Javaans sprookje.
3071: JAVASCHE HYPOTHEEKBANK- - Statuten der Naamlooze Vennootschap 'Javasche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam. Concept.
51549: JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ - - Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 3 Maart 1940. [Eerste druk; First edition].
56430: JAY,ROBERT R. - Javanese Villagers. Social Relations in rural Modjokuto. [First edition].
3072: JAY, R.R., - Religion and Politics in Rural Central Java.
53521: JEANNEL, J., - De la Prostitution dans les grandes Villes au Dix-neuvième Siècle et de l'Extinction des maladies vénériennes ...pécédé de documents relatifs à la Prostitution dans l'Antiquité. Deuxième éditionrefondue et complétée par des documents nouveaux. [revised edition with new documents].
36599: JECHT, H., - Lotte Hofmann. Textile Bilder 1950-1981. Catalogue of an exhibition.
46447: JEHOVAH'S WITNESSES INDONESIA - - Menara Pengawal Memberitakan Kerajaan Yehowa.
38255: JEKYLL [JEKYLL'S LTD.], - [A few hints and a little Advice] on the Care [and Preservation] of Old Rugs. 3rd edn.
46379: JELLEMA, H. & ALPHONS F.J. LEYSEN (EDITORS), - Oude Ansichten van Castricum. Tweede druk. [2nd. edn.].
56269: JELLEMA, G., - Handleiding van het Kaatsen. [Eerste druk; First edition].
51016: JELLINEK, J. STEPHAN, - Parfum de Droom in een Flacon. De aard en het effect, de keuze en het gebruikvan klassieke en moderne geuren. [First dutch edition traslated from the original Gerkan Parfum-der Traum im Flakonby Pieter Cramer].
56657: JEMBER PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Jember.
46330: JENDRA, W., - Pan Balang Tamak dan kawan-kawannya yang cerdik [second printing].
52469: JENKINS, ARTHUR D. (TEXT TO CAPTIONS), - Rugs of the Near and Middle Eastfrom the collections of Arthur D. Jenkins H. McCoy Jones. The textile museum June 22-Sept. 20, 1963. [Original edition].
11662: JENKINS, H., - The life of George Borrow. Compiled from unpubl. official documents. His works, correspondence, &c... 2nd. printing.
44147: JENNINGS, C.O. (CAPTAIN MICK JENNINGS R.E.), - An Ocean without shores. Reprinted.
13047: JENNY, H., (ET.AL.). - Kunstführer der Schweiz. Ein Handbuch unter besonderer Berücksichtigung der Baukunst. 4. zum Teil revidierte Aufl.
7024: JENNY, J.J. - Over de betekenis der Kleding; &: iets over de ontwikkeling der Europese Kleding; &: Onhygiënische modes; &: vraagstukken met betrekking tot de hygiëne der kleding. In:CIBA tijdschrift, nr. 29.
8446: JENS, JOH., - Het Insos en het K'Bor feest op Biak en Soepiori -WITH: J.
3077: JENSEN, A.E. & H. NIGGEMEYER - Hainuwele. Volkserzählungen von der Molukken-Insel Ceram.
49991: JENSEN, AD.E., - Die drei Ströme. Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
11213: JENSEN, HJ., - Ziekten van de Tabak in de Vorstenlanden. First edn.
50620: JENSEN, KARSEN SEJR, - Den Indonesiske Kris - ent symbollader våben-. [First edition].
3079: JENSMA, TH.E., - Doopsgezinde zending in Indonesië. [Original dissertation Amsterdam municipal university].
55805: JENTINK, D.P., - Aanteekeningen op het Plan van een Onderzoekingstocht in Midden-Sumatra en op de vijf eerste nommers der berichten ontleend aan de rapporten en correspondenten, ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. Separated from TAG, Vol. VIII, 1879,
52780: JERDAN, GABRIEL (BROTHER) (EDITOR), - Year Book of the Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland. [twenty-sixth edition].
3081: JERMY, A. CLIVE & K.P. KAVANAGH (EDS.), - Guning Mulu National Park, Sarawak. An account of its environment and Biota being the results of the Royal Geographical Society/Sarawak Government Expedition and Survey 1977-1978, Part I.
3083: JESHURUN, CH., - The growth of the Malaysian Armed Forces, 1963-73. Some Foreign Press Reactions.
7027: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn.
52513: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn. [expanded with 18 fine coloured plates].
55485: JESSNER, S. - J.C. BAERT (EDITOR/TRANSLATOR), - Een gezond Uiterlijk behoud en bevordering. Populair-Wetwnschappelijk bewerkt naar Schönehitsfehler und Ihre Behandlung. Tweede druk [Second edition, translated and edited after the original german language edition into dutch].
36036: JESSU, PH. - A. ROSSEL & J. VIDAL, - Decouverte (sic!) du Costume des Flandres. Orig. edn.
40978: JESUIT MISSION IN NETHERLANDS INDIA - ST.CLAVERBOND - - Berichten uit Java.
51260: JESURUN-PINTO, N.M., - Nos Dushi Papiamento [First edition],
9957: JETSES-(ILLUSTRATOR), - Wilhelmina Koningin der Nederlanden, Jubileum 1898 - 1948.
9958: JETSES-(ILLUSTRATOR)-G.MOLLÉ, - Wees Welkom, Welkom Prinses! Jubelklanken die God danken. Een Prinsesje is Geboren. (text on wrappers).
45761: JETSES, C., - Sprekende Lijnen. Handboekje bij het illustratief Teekenen op het Indische Zwarte Bord. Tweede Druk. [2nd. edn.].
42185: JEU, A., - 't Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatbiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
6355: JEWELRY - - Japanese Jewelry Designers Directory for 1974.
39458: JEWISH ANTHOLOGY - - Jisrael. Volk und Land. Jüdische Anthologie.
12627: JEWISH LIFE IN COLONIAL BATAVIA - - Vereeniging voor Jootsche Belangen in Nederlandsch-Indië: Statuten en Huishoudelijk Reglement.
56110: JIN JMAI, - Japans Luftwaffen-Flugzeugeim 2. Weltkrieg. [First german language edition translated from the original english General view of Japanese Military Aircraft in the Pacific].
56973: JIRI OSARAGI (ET.AL., CONTRIBUTORS), - KYOTO. Compiled by the City Copuncil. [Frist edition].
47493: JIRKOV, L., - Kial venkis Esperanto? Orig. edn.
39648: JO SPIER - GLAVIMANS, A., - Jo Spier. Teekenaar. Orig. edn.
39833: JOACHIM, - Bakoe Marah Badoe Baik. Een jeugdherinnering aan de Minahasa (1914-1922). Orig. edn.
886: [JÖBSIS] - Batavia-Bantam, Bantam-Batavia [An original Manuscript in ink, offered to Mr. Jöbsis, a batavian banking-employee].
3086: JOCHEMS, S.C.J., - De Begroeiing der tabakslanden in Deli en hare betekenis voor de tabakscultuur.[ The vegetation of fallow tobacco land in Deli]. First edn.
55361: JODJANA, R.A. [:RADEN AJOE], - Ruimte, essentie van Liefde. [Eerste enige druk; First and only edition].

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/4