Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47106: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 120e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1948-1949.
3058: JAVA-THE JAVA GAZETTE -
37690: JAVA-CHINA-JAPAN-LINE ALBUM - ADOLFS, G.P., - Bali and Java. Orig. edn.
46650: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - K.W.F.M. Doorman Schout Bij Nacht. Ik val aan, volgt mij. Slag in de Java Zee 27 Februari 1942.
36191: JAVA TOURISM - D.H. DRAKEFORD, - To Java by the Nederlandroyal Mail Line. Information from the General Passenger Agent: D.H. Drakeford-London.
44987: JAVA - MAP, - Java. [map of].
11212: JAVA - SKETCHES OF JAVA, - Geographical sketch/Sketch of the Natives/Sketch of the natural productions of Java/Manners and Customs of the Javanese.
46429: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1946-1947. Orig. edn.
46430: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1950-19517. Orig. edn.
46431: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1948-1949. Orig. edn.
46432: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1947-1948. Orig. edn.
38926: JAVA IN THE SATURDAY MAGAZINE, - Javanese sketches...I-IV.
49578: JAVA MADURA MOTORING MAP - - Automobielkaart van Java en Madoera. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. Twaalfde uitgave [12th issue].
46865: JAVA MANUAL - - Java (Tanah Djawa). [Java. Handleiding bij de Werkcollectie Java. Title on front wrapper].
47944: JAVA MOTOR CLUB AFSTANDSTABELLEN - - Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. Afstandstabellen 1926 [negende uitgave/ninth issue].
48868: JAVA MAP - - Java en Madoera. Aangevende den stand der invoering van de nieuwe landrente-regeling op 1 Januari 1913 (Staatsbladen 1896 no. 126 en 1907 No. 277).
40417: JAVA MEMORANDA - - Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah).
36112: JAVA HYMNS - - KIDUNGIPUN Pasamuan Kristen Djawi.
42419: JAVA MISSION - - Oost-Java. Nederlandsch Zendingsblad. Maandblad van de Samenwerkende Zendingscorporatties. 24e Jaargang Nr. 7.
38179: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - Karel Doorman Fonds.
46619: JAVA - DJAWA - Djawa-Koena. [Orig. edn.].
3061: JAVA DEPICTED - NANYO & CO. OFFICES, - Album of Centraal (sic!) Java. First edn.
755: JAVA MOTOR CLUB (COMPILER), - Handboek voor Toerisme in Nederlandsch-Indië. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motorclub.
40645: JAVA - BALI - SUMATRA TOURISM - - The Romance of the East, the Comfort of the West in Java, Sumatra, Bali.
49512: JAVA BALI TOURIST MAP - - Java Bali Kilometer & Tourist Map. [First edition].
49621: JAVA-MADOERA-BALI MOTORING ROAD MAPS - - Auto-Wegen-Atlas Java-Madoera-Bali. Orig.edn.
2521: JAVA TOURISM - HANDBOEK VOOR TOERISME - HANDBOEK voor Toerisme in Nederlandsch-Indië.
47293: JAVA TOURIST GUIDE - - Java the Ideal Tourist Resort. Orig. edn.
38885: JAVA-BODE, - Oorlog in den Pacific. Japan val Hawaii en Manila aan!
39587: JAVA PRINCIPALITIES [VORSTENLANDEN] LAND-LEASING SYSTEM - N.N., - The Motives that have lead to the issuing of the [new] Regulations of 1918 concerning the leasing of Land in the Principalities.
47110: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 111de Boekjaar 1938-1939. Orig. edn.
41342: JAVA TOURISM - - Come to Java. 3rd. edn.[1926-1927].
53880: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1912. [Eerste druk; First edition].
54161: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Achttiende [18th] Jaarverslag 1919. [Originele uitgave; Original publication].
51680: JAVA-MADURA RAILWAY MAP - - Spoor-en Tramwegkaart van [Oost] Java en Madoera.
51457: JAVA DERBY CALENDAR 1931- - JAVA Ren-Kalender 1931. [Originele uitgave; Original edition].
54159: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Dertiende [13th] Jaarverslag 1914. [Originele uitgave; Original publication].
51719: JAVA TRAVEL IN DE AARDE EN HAAR VOLKEN (1882), - Zes Weken op Java...pp.17-32; pp.89-104; And other travelogues through the Algerian Sahara, Belgium, The Caucasus, Egypt, Murri (The Himalayas), Palestinia and Panama. Published in: De Aarde en haar Volken, 18884. .
53881: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1913. [Eerste druk; First edition].
47129: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 99e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1926-1927.
47112: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 109de Boekjaar 1936-1937. Orig. edn.
54160: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Vijftiende [15th] Jaarverslag 1916. [Originele uitgave; Original publication].
53536: JAVA TOURISM: - Tourism-1969: Central Java Year. Central Java. [First edition].
42030: JAVA TOURIST GUIDE - - Trips in the Isle of Java. Useful Information for Travellers in Java. Orig. edn.
55647: JAVA TOURISM: - Java Touristmap Garoet and Environs. New edition.
56128: JAVA BALI TOURING GUIDE: - Java Bali Motor Touring Guide. Cetakan ke VI [6th updated edition].
44703: JAVANESE ART OF POETRY - - Inleiding tot de Javaanse Poesie (sic!). [title on label on front wrapper].
57081: JAVANESE CULTURE PAPERS: - The Heart of Javanese Culture [A collection of papers]. [First edition].
716: JAVANESE HOUSEHOLD MANAGEMENT: - Kosten van Levensonderhoud der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera 1920-1924/ (Cost of Living of the Native Population on Java & Madura) 1920-1924
53048: JAVANESE LANGUAGE READER - - Lajang Babasan Lan Saloka. [First edition].
10326: JAVANESE FAIRYTALE - - De sluwer reiger en de slimme krab. Oud-Javaans sprookje.
3071: JAVASCHE HYPOTHEEKBANK- - Statuten der Naamlooze Vennootschap 'Javasche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam. Concept.
51549: JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ - - Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 3 Maart 1940. [Eerste druk; First edition].
56430: JAY,ROBERT R. - Javanese Villagers. Social Relations in rural Modjokuto. [First edition].
3072: JAY, R.R., - Religion and Politics in Rural Central Java.
53521: JEANNEL, J., - De la Prostitution dans les grandes Villes au Dix-neuvième Siècle et de l'Extinction des maladies vénériennes ...pécédé de documents relatifs à la Prostitution dans l'Antiquité. Deuxième éditionrefondue et complétée par des documents nouveaux. [revised edition with new documents].
36599: JECHT, H., - Lotte Hofmann. Textile Bilder 1950-1981. Catalogue of an exhibition.
46447: JEHOVAH'S WITNESSES INDONESIA - - Menara Pengawal Memberitakan Kerajaan Yehowa.
38255: JEKYLL [JEKYLL'S LTD.], - [A few hints and a little Advice] on the Care [and Preservation] of Old Rugs. 3rd edn.
46379: JELLEMA, H. & ALPHONS F.J. LEYSEN (EDITORS), - Oude Ansichten van Castricum. Tweede druk. [2nd. edn.].
56269: JELLEMA, G., - Handleiding van het Kaatsen. [Eerste druk; First edition].
51016: JELLINEK, J. STEPHAN, - Parfum de Droom in een Flacon. De aard en het effect, de keuze en het gebruikvan klassieke en moderne geuren. [First dutch edition traslated from the original Gerkan Parfum-der Traum im Flakonby Pieter Cramer].
56657: JEMBER PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Jember.
46330: JENDRA, W., - Pan Balang Tamak dan kawan-kawannya yang cerdik [second printing].
52469: JENKINS, ARTHUR D. (TEXT TO CAPTIONS), - Rugs of the Near and Middle Eastfrom the collections of Arthur D. Jenkins H. McCoy Jones. The textile museum June 22-Sept. 20, 1963. [Original edition].
11662: JENKINS, H., - The life of George Borrow. Compiled from unpubl. official documents. His works, correspondence, &c... 2nd. printing.
44147: JENNINGS, C.O. (CAPTAIN MICK JENNINGS R.E.), - An Ocean without shores. Reprinted.
13047: JENNY, H., (ET.AL.). - Kunstführer der Schweiz. Ein Handbuch unter besonderer Berücksichtigung der Baukunst. 4. zum Teil revidierte Aufl.
7024: JENNY, J.J. - Over de betekenis der Kleding; &: iets over de ontwikkeling der Europese Kleding; &: Onhygiënische modes; &: vraagstukken met betrekking tot de hygiëne der kleding. In:CIBA tijdschrift, nr. 29.
8446: JENS, JOH., - Het Insos en het K'Bor feest op Biak en Soepiori -WITH: J.
3077: JENSEN, A.E. & H. NIGGEMEYER - Hainuwele. Volkserzählungen von der Molukken-Insel Ceram.
49991: JENSEN, AD.E., - Die drei Ströme. Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
11213: JENSEN, HJ., - Ziekten van de Tabak in de Vorstenlanden. First edn.
50620: JENSEN, KARSEN SEJR, - Den Indonesiske Kris - ent symbollader våben-. [First edition].
3079: JENSMA, TH.E., - Doopsgezinde zending in Indonesië. [Original dissertation Amsterdam municipal university].
55805: JENTINK, D.P., - Aanteekeningen op het Plan van een Onderzoekingstocht in Midden-Sumatra en op de vijf eerste nommers der berichten ontleend aan de rapporten en correspondenten, ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. Separated from TAG, Vol. VIII, 1879,
52780: JERDAN, GABRIEL (BROTHER) (EDITOR), - Year Book of the Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland. [twenty-sixth edition].
3081: JERMY, A. CLIVE & K.P. KAVANAGH (EDS.), - Guning Mulu National Park, Sarawak. An account of its environment and Biota being the results of the Royal Geographical Society/Sarawak Government Expedition and Survey 1977-1978, Part I.
3083: JESHURUN, CH., - The growth of the Malaysian Armed Forces, 1963-73. Some Foreign Press Reactions.
7027: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn.
52513: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn. [expanded with 18 fine coloured plates].
55485: JESSNER, S. - J.C. BAERT (EDITOR/TRANSLATOR), - Een gezond Uiterlijk behoud en bevordering. Populair-Wetwnschappelijk bewerkt naar Schönehitsfehler und Ihre Behandlung. Tweede druk [Second edition, translated and edited after the original german language edition into dutch].
36036: JESSU, PH. - A. ROSSEL & J. VIDAL, - Decouverte (sic!) du Costume des Flandres. Orig. edn.
40978: JESUIT MISSION IN NETHERLANDS INDIA - ST.CLAVERBOND - - Berichten uit Java.
51260: JESURUN-PINTO, N.M., - Nos Dushi Papiamento [First edition],
9957: JETSES-(ILLUSTRATOR), - Wilhelmina Koningin der Nederlanden, Jubileum 1898 - 1948.
9958: JETSES-(ILLUSTRATOR)-G.MOLLÉ, - Wees Welkom, Welkom Prinses! Jubelklanken die God danken. Een Prinsesje is Geboren. (text on wrappers).
45761: JETSES, C., - Sprekende Lijnen. Handboekje bij het illustratief Teekenen op het Indische Zwarte Bord. Tweede Druk. [2nd. edn.].
42185: JEU, A., - 't Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatbiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
6355: JEWELRY - - Japanese Jewelry Designers Directory for 1974.
39458: JEWISH ANTHOLOGY - - Jisrael. Volk und Land. Jüdische Anthologie.
12627: JEWISH LIFE IN COLONIAL BATAVIA - - Vereeniging voor Jootsche Belangen in Nederlandsch-Indië: Statuten en Huishoudelijk Reglement.
56110: JIN JMAI, - Japans Luftwaffen-Flugzeugeim 2. Weltkrieg. [First german language edition translated from the original english General view of Japanese Military Aircraft in the Pacific].
56973: JIRI OSARAGI (ET.AL., CONTRIBUTORS), - KYOTO. Compiled by the City Copuncil. [Frist edition].
47493: JIRKOV, L., - Kial venkis Esperanto? Orig. edn.
39648: JO SPIER - GLAVIMANS, A., - Jo Spier. Teekenaar. Orig. edn.
39833: JOACHIM, - Bakoe Marah Badoe Baik. Een jeugdherinnering aan de Minahasa (1914-1922). Orig. edn.
886: [JÖBSIS] - Batavia-Bantam, Bantam-Batavia [An original Manuscript in ink, offered to Mr. Jöbsis, a batavian banking-employee].
3086: JOCHEMS, S.C.J., - De Begroeiing der tabakslanden in Deli en hare betekenis voor de tabakscultuur.[ The vegetation of fallow tobacco land in Deli]. First edn.
55361: JODJANA, R.A. [:RADEN AJOE], - Ruimte, essentie van Liefde. [Eerste enige druk; First and only edition].
42812: JOEKES, L.V., - Het gedeelte Batang-Weleri van den grooten Postweg op Java. Extr.fr.:BKI, vol. 104.
46392: JOËL, F[REDERIKA], - Het paleis van den kabouterkoning en andere sprookjes. [Eerste druk/First edn.].
3088: JOËL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
49968: JOENIL KAHAR (COORDINATOR; ET.AL.), - Gasetir Pulau Bali. Badan Koordinasi Survey dan Pemetan Nasional.
49969: JOENIL KAHAR (COORDINATOR; ET.AL.), - Gasetir Pulau Lombok. Badan Koordinasi Survey dan Pemetan Nasional.
45935: JOHAN (MUSIC & TEXT), - Klaas & Griet. Een boerenliefdesverklaring, Komisch Duet met Dans refrein voor een Heer en Dame of twee Heeren.
50101: JOHAN, - Twee Zigeunerinnen op de Bruiloft. Voordracht met Zang voor twee Dames, op Partijen en Bruiloften. [Eerste druk/first edition].
3090: JOHANN, A.E., - Kulis, Kapitäne und Kopfjäger. Fahrten und Erlebnisse zwisschen Peking und der Timor-See. 1st.
45030: JOHANN, A.E., - À la Indonesia. Sorgen und Hoffnungen unfertigen Landes. Orig. edn.
42612: JOHANNA, - Emma en haar broertje. Een verhaal voor Kinderen. Orig. edn.
13279: JOHANNES, - De Schipbreukeling. Een verhaal uit den tijd der Fransche overheersching.
50825: JOHANNESSOHN, F., - Kinine in de geneeskundige praktijk aan de hand van de gegevens der Pharmacologie. [First dutch edition, translated by J. Pinkhof].
54948: JOHANNSEN, ERNST, - Vier van de Infanterie. Hun laatste dagen aan het Westelijk Front. [First dutch language edition translated from the original german by R.H.G. Nahuys
7029: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by M. Nylén. Translated fr. the orig. Swedish. 3e druk (3rd edn.).
9209: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by A.-M. Nylén. Transl. fr. the orig. Swedish.
47716: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by M. Nylén. Tweede druk/second edition. [Translated into dutch after the original Swedish. 3e druk (3rd edn language edition.).
46109: JOHN BAUER - A. MARKEN (INTROD.), - De Sprookjeswereld van John Bauer. Translated from the orig. Swedish by Marguérite E. Törnqvist. [Eerste drik/first edn., thus].
38766: JOHN PLAYER'S & SONS - - An Album of Sea Fishes. Orig. edn.
46867: JOHN WADDINGTON LTD - LEXICON CARDGAME - - Waddington;s Lexicon Kaartspel. Handigheidsspel, opwindend, interessant en leerzaam. [title at front side of slipcase].
48392: JOHN, E., - Needleweaving. First edition.
51874: JOHN BARRAN & SONS PROMOTIONAL FLYER - - John Barran & Sons, Fabricants de Vêtements de Première Classe pour Hommes, Garçons et Enfants.
51339: JOHN-MARLITT, EUGENIE (1885-1887), - Romans en Novellen. Opnieuw voor Nederland bewerkt. [First dutch edition, translated and edited after the original german].
51517: JOHN BULL AT WAR [1914], - JOHN BULL Map & Guide [Cover title]. [Original edition].
42726: JOHNS, C.A., - Flowers of the Field. Revised throughout and edited by Clarence Elliott.
40868: JOHNS, W.E. (CAPT.), - Biggles takes a Holiday. 2nd. impression.
3092: JOHNS, W.E. (CAPT.), - Biggles in Borneo. Transl. from the English by R. van der Emden-Van den Boer. 1st Dutch edn.
3094: JOHNSON, A., - A Student's Guide to the Ferns of Singapore Island. In:Malayan Nature journal, 13-3 (July 1959).
3095: JOHNSON, A., - Mosses of Singapore and Malaysia.
3096: JOHNSON, O. & P. IMPERATO (ED.), - Last Adventure. The Martin Johnsons in Borneo. 1st.
8447: JOHNSON, I. & E. - New Guinea to Bali in Yankee
8448: JOHNSON, O. - Bride in the Solomons
53342: JOHNSON, RHONDA N. (TECHNICAL WRITING). - Dudley's Hair Images [Original edition].
37937: JOHNSTON, G.H. - New Guinea Diary.
3097: JOHORE STATE, MALAYSIA- - The State of Johore, Malaya. An illustrated outline of Johore's History, Government, Industries and People.
44037: JONCKBLOET, G. [D.A.] (1848-1926), - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieën. First edn.
3098: JONCKBLOET, W.J.A. - Het Koloniale vraagstuk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eene studie.
44037: JONCKBLOET, G. [D.A.] (1848-1926), - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieën. First edn.
44571: JONES, L. A. - E.Q. ADAMS (ET AL./COMMITTEE MEMBERS), - The Science of Color. First edn.
10423: JONES, O., - Chinese Design & Pattern in full color. [A new selection from the orig. publ.:Examples of Chinese Ornament 1867].
8951: JONES, L.W., - The Population of Borneo. A study of the Peoples of Sarawak, Sabah and Brunei. 1st.
36051: JONES, B.J., - Let's Learn Korean. First American edn.
52229: JONES, S.W., - Public Administration in Malaya. [First edition].
52173: JONG, L. DE, - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninklijk der Nederland in de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
54168: JONG, W. M. DE (COMPILER(, - Gedenkboek ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der N.V. Suikerfabriek TAQNDJONG TIRTO, 1905-1930. [Originele editie; Original edition].
56727: JONG, L. DE & JOSEPH W. STOPPELMAN, - The Lion Rampant. The Story of Holland's Resistance to the Nazis. First Printing.
44519: JONG, H. DE, H.W. VISSCHER, RAVI BOEDHOE, HETTY BRINKMAN (ET. AL., COMPILERS). - Suriname Wereldwijd. Atlas. [Wereldatlas voor Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en het Caribische Gebied, subtitle on front boards]. First edn.
49222: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 3: Vlieger- en Luchtmachtopleidingen.[eerste druk/first edition].
49220: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 2: Tactische Luchtstrijdkrachten.[eerste druk/first edition].
49324: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 1: Vliegtuigen en Geleide Wapens van de Luchtverdediging. [eerste druk/first edition].
42367: JONG, L. DE, - De duitse invasie. Een selektie/Het illegale werk/de Jodenvervolging/Nederlands-Indië/auteur en werk. Orig. edn.
12716: JONG, S. DE, - Zigeuners in Parelland. Jongensspel in drie bedrijven. 2e druk.
36577: JONG SAAKES, J. DE - J.W. VAN DEN BOSCH, P.BERENDS & J. MOLL (COMPILERS), - Kroniek van Harderwijk 1231-1931.
7032: JONG, J. DE & F.H. FISCHER - 50 Eeuwen Costuum. Orig. edn.
41416: JONG, JO DE, - Weef- en Borduurkunst. Orig. edn.
36781: JONG, L.A.W. DE(TRANSL.), - Paul Risch. Tekeningen-ontwerpen-wandtapijten. Exhib.Catalogue Nederlands textielmuseum, Tilburg 7 maart t/m 20 april 1980.
35130: JONG, M.C. DE (INTROD.), - Waaiers + Mode, 18e eeuw tot heden. Exhibition-Catalogue Gemeente-Museum Den Haag.mm
38400: JONG, M.C. DE (INTROD.), - Van 'New Look'naar folklore. Mode 1947-1977. Exhib. Catalogue Dutch National Costume Museum, The Hague, 30/4 - 17/10 [19]77.
45085: JONG, M.C. DE, - Poppen en Mode 18e eeuw tot heden. Orig. edn.
3100: JONG, C. DE, - On Indo-Malayan Pterophyllinae. Orig.thesis [Leyden university].
37032: JONG, H. DE, - Studien über Eruptiv-und Mischgesteine des Kaibobogebietes (West-Ceram).
3107: JONG, S. DE, - Een Javaanse Levenshouding. Orig. thesis [Amsterdam Free university].
37744: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, vols. 11A - 11C.: Nederlands-Indië.
3105: JONG, J.D. DE, - Geological investigations in West Wetar, Lirang and Solor. (Eastern Lesser Soenda Islands). Orig. thesis [Amsterdam university].
51076: JONG, A.A. DE (STENOGRAPHER), - Tweede Koloniaal Onderwijscongres: Stenografisch Verslag; Prae-Adviezen van het Tweede Koloniaal Onderwijscongres. [Originele uitgave; Original edition].
3102: JONG, GJ. DE - Bonar het melaatse Batakjongetje. First edn.
43758: JONG, CHR. G.F. DE, - Geesten, Goden en Getuigen. Geschiedenis van de Nederlandse Zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (Indonesië). Orig. edn.
55459: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK & GONNEKE KOOPMAN, - Señor(a) Ta Traha?. Verslag van een onderzoek naar de wekzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad. [Eerste druk; First edition].
56318: JONG, L. DE, - Tussentijds. Historische Studies. [Eerste druk; First edition].
56314: JONG, L. DE, - De Bezetting na 50 jaar. [Eerste druk; First edition].
52950: JONG, J. DE, - Het Geestesleven der volken van Indonesië. 3e druk. (3d. edn.).
54977: JONG, A.R. DE (ET.AL., EDITORIAL BOARD), - BEVRIJDING: Orgaan van den Bond van Religieuse Anarcho- Communisten...(Subtitle: Maandblad gewijd aan de vernieuwing van van het SOCIALISME. {Original edition],
51546: JONG, J.J.P. DE, - De Waaier van het Fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische Archipel 1595-1950. [Eerste druk; First edition].
12293: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, vols. 11A/1-2,vol. IIB/1-2, -vol. 11C-III: Nederlands-Indië.
56546: JONG, NIEK DE, HENK VAN DER KRABBEN, CHRISTA VAN KOLFSCHOTENHESTER OERLEMANS (ET.AL., ORAGNIZING COMMITTEE), - Koelkasten Tentoonstelling. [Originele uitgave; First edition].
53398: JONG, CHRISTIAAN J.F. DE (1949-), - Geesten, Goden en Getuigen: Geschiedenis van de Nederlandse Zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (Indonesië). [Eerste druk; First edition].
53241: JONG-KEESING, ELISABETH DE & OEY HOK LIAN (EDITORS/TRANSLATORS). - Halflachend met de wijzen. [Eerste druk; First edition].
54943: JONG, THEO P.M. DE, - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied. [Eerste druk; First edition].
54858: JONG, G. DE (EDITOR), - KOLFF Nieuws. [Kerst-Nieuwjaars Nummer December 1954, met FEESTPROGRAMMA]. [Originele uitgave; Original edition].
54552: JONGE, C.H. DE, - De Dom te Utrecht. [Eerste druk; First edition].
7034: JONGE, C.H. DE - Bijdrage tot de Kennis van de Noord-Nederlandsche Costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw, deel I: Het Mannencostuum. (All publ.).
38859: JONGE, C.H. DE - Bijdrage tot de Kennis van de Noord-Nederlandsche Costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw, deel I: Het Mannencostuum. (All publ.).
7035: JONGE, C.H. DE - Een eeuw Nederlandsche Mode.
42793: JONGE, J. DE, - De schaar in de stof? Vermaken van kleding in de 18de en 19de eeuw. (Cutting the fabric?); H. & S. PILAT, Op het lijf gesneden. Over het maken van replica kostuums. (Made to measure). In:Kostuum 2002. [and 5 other essays].
3110: JONGE, N. DE & T. VAN DIJK - Het Oud-Indonesische Wereldbeeld (van Scheepjesdoeken-de dingen die voorbij gaan)
11878: JONGE, H. DE, - Handelaren en Handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en Islam op Madura.
45680: JONGE, H.M.CH. DE, - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura. [Orig. Thesis Nijmegen university].
56437: JONGE, J.K.J. DE [EDITOR-COMPILER], - De Opkomst van het Nederlandsche Gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. [Eerste druk; First edition].
55480: JONGE, C.H. DE, - Het Costuum onzer Voorouders. [Eerste, enige druk; First and only edition].
53429: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentinus Waltherus Klerx (1894-1983)en de zijnen. [Eerste druk; First edition].
7036: JONGEJAN, P. & A.H. COETERIER-SCHRÖDER - Beknopte Handleiding voor de Behandeling van Wasgoed in Huis. 4th [slightly amended] edn.
47219: JONGEJANS, J., - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
50565: JONGEJANS, J., - Land en volk van Atjeh, vroeger en nu. Preface by H. Colijn. [Eerste druk/First edition].
11214: JONGEJANS, J., - Een en ander over Semangka (S. Sumatra)- a. 1 oth. art. In:T.ITLV, LVIII-3.
9913: JONGELING, M.C., - Het zendingsconsulaat in Nederlands-Indië 1906-1942.
37178: JONGENEEL, D.J., - Het Anti-Nederlandsch Beleid in Nederlandsch Indië. (2nd. printing).
3113: JONGH, B.TH. DE - Wat de Indische Zedenmisdrijven ons te zeggen hebben
42459: JONGH, E. DE (ED.), - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken. Orig. edn.
40984: JONGH, G.J. DE, - Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van het geslacht Mackay van Ophemert en van Leden van aanverwandte Geslachten. Orig. edn.
38712: JONGH, G.T.J. DE, - De Brand. Het Proces Van der Lubbe.
49299: JONGH, J.W. DE & H. WAGENVOORT (TEXT) - J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT (ILLUSTRATOR), - De Prins van Oranje aan het Hoofd van de Nationale Militie bij Quatre-Bras. [Original edition].
3114: JONGH, C.A. DE - Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indië, met aan-teekeningen getrokken uit de werken...Met aanduiding van overeenkomst en verschil tusschen de artikelen van dit wetboek en het nederlandsche...
11769: JONGH, G.J.J. DE, - De Oostkust van Noord-Halmahera. Taken fr.:TAG, XXVI-5, 1909.
45269: JONGH, G.J.J. DE (COMPILER), - Route-Atlas van de Rotterdamsche Lloyd. Tweede druk. [second edn.].
52713: JONGH, W. DE, - Olie en zweet, een traan en een lach. [Eerste druk; First edition].
53418: JONGH, L. DE, - Schetsen uit de Japanse Kampen. [Eerste druk; First edition]s.i.
45430: JONGHE, D. DE & M. TAVERNIER, - Met selectieroeden geweven Koptische Weefsels. Offprint from:Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, deel 50.
45437: JONGHE, D. DE & M. TAVERNIER, - Roller-Ophaal Getouwen van Noord-Thailand. Offprint from:Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, vol. 52, 1980-1981.
8450: JONGMANS, D.G., - Politiek in Polynesië. Het despotisme op Tahiti in de 18e eeuw. Orig. thesis [Amsterdam university].
50499: JONGSMA, J.S., - Richtlijnen voor en Wetenswaardigheden over het Fries Kostuum rond 1860. [Eerste druk; First edition].
55048: JONGSMA, H. & A. LOOSJES, - Kastelen, Buitenplaatsen en Parken van Nederland. [Eerste en enige druk; First and only edition].
43931: JONKER, J.C.G., - Bimaneesche Texten (sic!). Orig. edn.
47035: JONKER, J.C.G. & P. MIDDELKOOP, - Amarasisch Timoreesche teksten. Opgenomen door Prof. J.C.G. Jonker, , geannoteerd en vertaald door P. Middelkoop. [Eerste druk; First edition].
37648: JONKER, J.C.G., - Soembawareesche teksten met vertaling. In:BKI, vol. 92-2(1934).
55924: JONKER, J.C.G., - Bimaneesche Spraakkunst. [Eerste druk; First edition].
53908: JONKER, J.C.G. [EDITOR, TRANSLATION], - Rottineesche Verhalen. Separated fromBKI, vol. XLII, 7e Volgreeks IV.
55628: JONKER, H. (COMPILER), - Gids voor de Officiers-Weduwe. [Eerste druk; First edition].
54663: JONKER, J.C.G., R., - Rottineesche Teksten met vertaling. Orig. edn.
11215: JONKERS, J.E., - Vrouwe Justitia in de Tropen (Strafrecht).
48520: JONKERS, A. (PREFACE), - De nieuwe Rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden; de basisregelingen. Herziene druk 1960 van Schakels, S 31 NA 26 [revised printing from 1960 from Schakels, S 31 NA 26].
48398: JONKMAN, J.A., - Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement. Memoires. [Eerste, en enige, druk/first and only edition].
41888: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands-Indië. Memoires. First edn.
3117: JONKMAN, J.A., - Indonesisch-Nationale Grondslag van het onderwijs ten dienste der Inlandsche Bevolking. Orig. thesis [Leyden university].
50110: AL, JOOP, - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge. Mythe en werkelijkheid over twee Japanse Kampen. [eerste druk/first edition].
11216: JOOSTEN, A.C., - Naar aanleiding van De Koffie-markt van F.G. van Bloemen Waanders. Offpr.fr.:De Indische Gids, June 1882.
13222: JOOSTEN, L.(COMPILER), - Samosir. De oudbatakse Samenleving.
3118: JORDAAN, R.E., - Folk Medicine in Madura (Indonesia). Orig. thesis [Leyden university].
50567: JORDAAN, ROY E., - Imagine Buddha in Prambanan; Reconsidering the Buddhist background of the Loro Jonggrang Temple Complex. First edition.
52613: JORDAAN EN ZONEN TEXTIELFABRIEKEN HAAKSBERGEN - - D. Jordaan en Zoon's Textielfabrieken N.V. Haaksbergen 1781-1967. Gedenkschrift. 4000 jaar textiel...175 jaar textiel...[Eerste druk; First edition].
46181: JORDIS, CHR., - Bali in my Dreams. First UK edition., [franslated from the original french by George Bland].
53479: JÖRG, CHRISTIAAN J.A., - Wisselwerkingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in d Materiële Geschiedenis van de wisselwerking tussen Azië en Europa. [Originele uitgave; Original publication].
40833: JÖRGEN, P. - Het Bromo-raadsel. Indische roman.
7038: JORGENSEN, K., - Making Leather clothes. Translated after the orig. danish by chr. Hauch.
7037: JÖRGER, J.B.(INTROD.), - Kreuzstichmuster aus Graubünden. 2. verm. Ausg. [2nd. enlarged edn.].
51762: JÖRGER, J.B.(INTROD.), - Kreuzstichmuster aus Graubünden. [XIV Auflage; 14th edition].
7039: JORIS, Y., - Ritzi + Peter Jacobi. Textiel en Soft-tekeningen. Exhibition catalogue, 8 maart t/m 13 april 1980.
44125: JORISCH, H., - Rood voor. Herinneringen van Hans Jorisch. Krijgsgevangene van de Japannes in Nagasaki. Orig. edn.
56540: JOSÉ RIZAL PHILLIPINE HERO: - ORDER of the Knights of Rizal Supreme CouncilAnnual Report 1965. [Original edition[.
52066: JOSEPH, FLAVIUS [FLAVIUS JOSEPHUS], - Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains. Réponse à Appion, Martyre des Machabées. Volume I. Nouvelle édition [New edition].
52065: JOSEPH, FLAVIUS [FLAVIUS JOSEPHUS], - Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains. Réponse à Appion, Martyre des Machabées. Volume II. Nouvelle édition [New edition].
9753: JOSEY, A., - Lee Kuan Yew. The Struggle for Singapore.
10767: JOSEY, A., - Singapore. Its Past, Present and Future. 1st edn.
46145: JOSSE, P. (CHIEF ED.), - Java-Bali. Van Reizigers voor Reizigers. Transl. into dutch after the orig. french by D. Espeel. [First dutch language edn.].
11486: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, - Oost-Indonesische Poëzie. Offpr. fr.: BKI, 100
48151: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - De Maleische Archipel als Ethnologisch studieveld. [Inaugural address].
11487: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - Het Indië van Meijer Ranneft.
3122: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia. Orig. thesis [Leyden university].
51706: JOSSELIN DE JONG, G. DE, - Wij Zigeuners! Als Leeuwentemmer door Europa. [Eerste druk; First edition].
11495: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - Archeological material from Saba and St. Eustatius, Lesser Antilles.
53861: JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE, - Studies in Indnesian Culture, II: The Community of Erai (Wetar)(texts and notes). [First edition].
56609: JOSTES, FRANZ .(EDITOR), - Westfälisches Trachtenbuch. Die jetztigen und ehemaligen Westfälischen und Schaumburgischen Gebiet unfassend. [Original Ausgabe; First edition].
56750: JOUBERT, PIETER J. (1831-1900), - Transvaal. De Lijdensgeschiedenis van de Hollandsche Kaapbewoners onder Engelsche Heerschappij. Een aan Hare Majesteit Koningin Victoria opgedragen vlugschrift van den Vice president der Transvaalsche Republiek generaal P.J. Joubert. [First dutch language edition, franslated from the original engli
48534: JOURNAL ROYAL INSTITUTE OF LINGISTICS AND ANTHROPOLOKY, KITLV - - Inhoudsopgave van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Deel 131(1975)-Deel 140(1984). Met alfabetisch register en register van recensenten. Orig. edn.
3123: JOURNAL OF ASIAN STUDIES (THE), - Quarterly publication.
3125: JOURNAL OF ORIENTAL STUDIES. - (University of Hong Kong). Vol. 1-X/1.
50127: JOURNAL TROPICAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT - - KALM-BERICHTEN [continued as:] Vraagbaak voor ontwikkelingswerkers. Katholiek Adviesbureau voor Landbouwkundige Missie-actie (Wageningen).
55698: JOURNAL OF INDUSTRY AND FASHION DESIGN: - Natürliche Muater neuer Zeug-Manufaktur-Artikel. [Calico printeng and fashion[
48527: JOURNAL OF THE ROYAL INSTITUTE OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY, KITLV [BKI FOR SHORT]; BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE [VAN NEDERLANDSCH-INDIË] (BKI), - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië/Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, BKI.
53887: JOURNAL OF ASIAN ART SOCIETY IN THE NETHERLANDST: VERENIGING VAN VRIENDEN VAN AZIATISCHE KUNST (VVAK): - AZIATISCHE KUNST: Mededelingenblad van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst [VvAK]. [Originele uitgave;; Original edition].
53555: JOURNAL INDONESIAN STUDIES OF LINGUISTICS AND [CULTURAL] ANTHROPOLOGY; (EDITED BY J.A. VAN DER CHIJS, PH. S. VAN RONKEL, ET.AL.), - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
39712: JOUSTRA, J., - In de schaduw van de Rijzende Zon. Orig.edn.
3131: JOUSTRA, M., - [Oostkust Sumatra] kroniek 1913-1917.
47727: JOUSTRA, M. (1871-1926), - Batakspiegel. 2e vermeerderde druk (2nd enlarged edn.)
47728: JOUSTRA, M. (1871-1926), - 1e Supplement op den Batakspiegel. [Eerste druk/first edition].
46732: JOUSTRA, M., - Een en ander over de Litteratuur der Karo-Bataks. Offprint. from [Bataksch Instituut, Med.[edeelingen] XLV (1901-1903).
3134: JOUSTRA, M., - Batakspiegel. 2e verm. druk (2nd enl. edn.)
3129: JOUSTRA, M., - Iets over huizen en dorpen der Bataks.
3126: JOUSTRA, M., - Mededelingen omtrent, en opmerkingen naar aanleiding van het Pek Oewaloeh of het Doodenfeest der Merga Simbiring. Taken fr.:BKI.
3130: JOUSTRA, M., - Van Medan naar Padang en terug. (Reisindrukken en -ervaringen.). Orig.edn.
11921: JOUSTRA, M. - Minangkabau. Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk. 2nd. revised edn.
37205: JOUWE, N(ICOLAAS), - De Stem van de Papoea's.
56086: JOUWE, NICOLAAS - M.W. KASIEPO, F.T. JUFUWAY [BOARD FRONT NASIONAL PAPUA], - Ons Allen gaat dit aan:Er stijgt een kreet op uit Nieuw Guinea. U, Nederlanders, U, ieder persoonlijk, vragen wij aandacht! Nieuw Guinea lijdt onder vreselijke Terreur! [Originele uitgave; Original Issue].
53724: JOUWE, NICOLAAS (PREFACE), - A Negro Race is being Murdered [Covertitle]. A cry of distress from Negroes to Negroes! [Oridinal edition].
53723: JOUWE, NICOLAAS (CHAIRMAN) & FILEMON T.J. JUFUWAY (SECRETARY), - Protest Letter: The Behaviour of the Indonesian Government towards the Papuan/Irian. Komite Kemerdekaan Papua Barat/The Freedom Committee of West Papua West New Guinea. [Original edition].
7040: JOUWERSMA-RUSELER, J.M., - Zeven Strand- en Opera-Mutsen met Zomerboa. 2e verbeterde & vermeerderde druk. (2nd. revised and enlarged edn.)
8080: JOYA, M. - Mock Hoya's Things Japanese. [First edition].
46494: JUBILEE ISSUE VOORWAARTS - - Jubileum-Nummer 1920-1930 Maandblad Voorwaarts. [Maandblad der Vereeniging van gepensionneerde en gegageerde militaire van het Koninklijk Nederlandsch Indische Leger en de tropen in Suriname en Nederlandse Antillen. [Vol. 11-Juli 1930].
50192: JUCUNDUS, P. [= FATHER O.M.CAP.], - Roomsch Soerabaia viert feest.
41126: JUDAICA - - Pesach. Orig. edn.
3135: JUDGE, J., - Brunei. Borneo's Abode of Peace. In:Nat.Geo., 145-2(feb. 1974).
37164: JUDO - NIEUWENHUIZEN, M. VAN, - Judo. Een geschenk uit het Oosten. Frist edn.
42086: JUEL-HANSEN, N., - De Japanneezen. Vertelling voor de Jeugd. First edn.
49940: JUFFERMANS, C., - Basis Boek Biljart Spelsoorten [Bandstoten-Driebanden-Kader 38/2]. [Eerste druk/first edition].
49941: JUFFERMANS, C., - Basisboek Biljarten. Derde druk [Third edition].
53754: JULIUS BIDTEL-MEISEN TRADE CATALOGUE: - Fabrique de Produits Chimico-céramiques. Oxides métalliques et divers. Matières brutes. [Fabrique de couleurs et Oxydes pur émailleries. Jubileums Ausgabe. Covertitle]. [Édition originale; original edition].
49272: JUNEDI ICHSAN - ERIC BAKER & MARY LANE, - Lantjar Berbahasa Indonesia. [Teacher's Edition, First].
41935: JUNG, C.G., - De Catastrophe. Psychologische be beschouwingen over Europa's jongste geschiedenis. Transl. after the orig. german (Aufsätze zur Zeitgeschichte), by C.L. de Ligt-Van Rossem. First edn. (thus).
8452: JUNG, K.E. - Der Welttheil Australien.
53202: [JUNG, AL], (SURVEYOR), - EXPEDITIE TEGEN ATCHIN. Nieuwe Kaart van Sumatra, met een schetskaart van het Tooneel des Oorlogs, genomen aan boord van een Z.M. Oorlogsschip vóór Atchin, en een schets van den Kraton van den Sultan van Atchin, door een inlandschen gids vervaardigd.
7044: JUNGBLUT, A. & M. HULEUX, - Les Machines à tricoter rectilignes à main et automatiques. First edn.
11217: JUNGHUHN - R. NIEUWENHUYS & F. JAQUET - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften.
39167: JUNGHUHN, F.W. (1809-1864), - Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag...7e herz. en verm.druk (7th revised & enlarged edn.).
51119: JUNGHUHN, F.W. (1809-1864), - Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag...6e
3137: JUNGHUHN, FR., - Toestand der Aangekweekte Kinaboomen op het eiland Java. Tijdens het bezoek van zijne Excellentie den Gouverneur Generaal Chs. F. Pahud, in het laatst der maand Julij en het begin [van Augustus], 1857, kort beschreven.
39804: JUNGHUHN - HASSKARL, J.K., - Verslag over het werk getiteld: Plantae Junghunianae, Enumeratio plantarum, quas in insula Java et Sumatra detexit Fr. Junghuhn, Fasc. I-II 1853, III 1854. Lugd. Batav.[fasc.I-IV, 1853-1854]. Publ. in:Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, VII, nieuwe serie V, aflevering V & VI.
3139: JUNGHUHN-GEDENKBOEK- M. SCHMIDT, - Fr(anz) Junghuhn, 1808-1909.
56042: JUNGHUHN, F.W. (1809-1864), - Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag...5e herziene en verm. druk (6th revised & enlarged edn.).
52094: JUNGHUHN, FRANS [SIC!] (FRANZ WILHELM JUNGHUHN, 1809-1864), - Java, zijne gedaante, zijn Plantentooi en Inwendige Bouw. Tweede verbeterde uitgave [Second revised edition].
3142: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die Gaat. [Steady as she goes].De Maritiem-Strategische Doelstellingen terzake van de Verdediging van Nederlands-Indië in de jaren twintig. Orig. thesis [Leyden university].
52478: JUNGWIRTH, K. (PREFACE), - Alte Anatolische Teppiche aus dem Museum für Kunstgewerbe in Budapest. Ausstellung im Steirmärkischen Landesmuseum Joanneum, Graz August-Oktober 1974. [Original Ausgabe; Original edition].
54907: JUNICHIRO TANAZAKI, - Jembatan impian; Wajah Shunkin. Cetakan pertama. [First Indonesian language edition translated from the english version The Bridge of Dreams and Portrait of Shunkin by Sugiarta Sriwibawa, translated from the original japanese by Howard Hibbett].
38735: JUNIOR, A., - Canny Tales fae Aberdeen. Slightly abridge re-impression after the first edn. of 1925.
11810: JUNKER, A., -E. STILLE, M. CASPERS (ET AL.), - Frankfurt macht Mode, 1933-1945. Exhib. Catalogue Frankfurt Historical Museum, 18 March - 25 Juli 1999.
3143: JUNUS DJAMIL, M., - Levensverhaal van Sjech Abdul Rauf Bin Ali, alias Teungku Sjiyah Kuala. Transl. by J.H.J. Brendgen.
53714: JUNUS, E., M. SOETEDJO, J. CLINTON (ET.AL., EDITORS), - Indonesian National Planning Service Statistics: The system and first year result. [First edition].
53715: JUNUS, E., M. SOETEDJO, J. CLINTON, HARJONO SUYONO (ET.AL., EDITORS), - Growth and development of the Indonesian National Family planning Program Data System. [First edition].
55802: JUSTEMA, WILLIAM, - Pattern: A historical Panorama. [First edition].
48175: JUSTUS, (MR.), - Wettelijke regeling van den rechtstoestand der Inlandsche Christenen als hoofdzaak, en omkeering van den rechtstoestand van alle andere ingezetenen van Nederlandsch-Indië als bijzaak. Offprint fromJavabode.
10175: JUVENILE-NATURAL HISTORY, - Een Omreisje onder de Wilde Dieren.
10118: JUVENILE-NURSERY RHYMES, - Favourite Nursery Rhymes.
10117: JUVENILE- - Pommy en Stommy gaan verhuizen.
50637: JUYNB0LL, H.H., - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum, Deel XI [Vol. XI] Java (Tweede gedeelte). [Eerste druk; First edition].
3148: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums, Vol. IX: Java, Erster Teil. [Part I].
46679: JUYNBOLL, H.H., - Wajang Kelitik oder Kerutjil. Offprint from:IAE, vol. XIII.
1476: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. XVI: SÜD-CELEBES (1. Tl.).
1474: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. X: MITTEL-SUMATRA (Central Sumatra) (Sumatra III).
3149: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums, Vol XV: Java (4. Tl.): Anhang: Badjuj und Tenggeresen, Madura und Umliegende Inseln (Bawean und Kangean).
11580: JUYNBOLL, TH. W., - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgens de leer der Sjâfi'itsche School. 3e druk.
43839: JUYNBOLL, TH. W., - Handbuch des Islamischen Gesetzes nach der Lehre der Schafi'itischen Schule, nebst einer allgemeine Einleitung. Transl. after the orig. dutch.
49720: JUYNBOLL, TH. W., - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgens de leer der Sjâfi'itsche School. Vierde ongewijzigde druk [Foruth unchanged edition].
3151: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den Catalogus van de Sundaneesche Handschriften en catalogus van de Balineesche en Sasaksche Handschriften der Leidsche Universiteits-bibliotheek.
3155: JUYNBOLL, H.H., - Pakewasche teksten.In:BKI, 45-3.
37572: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den Catalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek, Deel II: Nieuwjavaansche Gedichten en Oud-, Middel- en Nieuw-Javaansche Prozageschriften.
46670: JUYNBOLL, H.H., - Oudjavaansch-Nederlandsche woordenlijst.
3152: JUYNBOLL, H.H., - Het Javaansche Tooneel.
44248: JUYNBOLL, H.H., - Wirâtaparwwa. Oudjavaansch prozageschrift. Orig. edn.
3154: JUYNBOLL, H.H., - Oudjavaansch-Nederlandsche woordenlijst.
1468: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. IV: DIE INSELN RINGSUM SUMATRA. [Rhiouw, Bangka, Billiton, Nias, Mentawei, Enggano]. [First edition].
39044: JUYNBOLL, H.H. & H.W. FISCHER, - Gids voor de Tentoonstelling van Ethnographische Voorwerpen van Bali en Celebes. Bijzondere Tentoonstelling van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, Zomervacantie 1907.
52147: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche Doek met voorstellingen uit een Oud-Javaans Heldendicht Bharata-Yuddha.
1473: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. IX: JAVA (1. Tl.).
1470: JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Vol. VI: ATJÈH, GAJO & ALASLÄNDER.
51032: KAAL, H., - Jong Batakbloed. [Tweede druk; Second edition].
12027: KAAM, B. & H. BIERSTEKER(RED.), - Ambon door de Eeuwen. Pattimura en zijn luitenants op het strand van Saparua. Een hedendaagse voorstelling van de leider van de grote opstand in de Molukken...
3165: KAAM, B. VAN - Ambon door de eeuwen. [Eerste druk; First edition].
3166: KAARSBERG, H., - Mein Sumatrabuch. [Translated into german after the orig. danish by Erwin Magnus].
3167: KAART, P. - Licht en donker in Japansche Gevangenschap
3168: KABAR BAIK - Laksana air sedjuk bagi djiwa jang dahaga demikianlah kabar baik dari negeri jan djauh
43470: KACHATURIAN, A., - Violin Concerto. Violin and Piano.
3172: KADT, J. DE - De Indonesische Tragedie. Het treurspel der gemiste kansen. Orig. edn.
38118: KAESER, W. & K.WILDMEIER, - Geographie des Kantons Bern. Lehr-und Arbeitsbuch für Sekundarschulen und Progymnasien. 2. Aufl. (2nd. edn.
44634: KAHANE, M. - N. WILD & J.-M. NECTROUX (COMPILERS), - Diaghilev. Les Ballets Russes. Exhibition Bibliothèque Nationale [de France]. Orig. edn.
44634: KAHANE, M. - N. WILD & J.-M. NECTROUX (COMPILERS), - Diaghilev. Les Ballets Russes. Exhibition Bibliothèque Nationale [de France]. Orig. edn.
43771: KAHLE, M[ARIE], - What Would You Have Done? The Story of the Escape of the Kahle Family from Nazi-Germany. Orig. edn. [recorded in 1941].
7045: KAHLENBERG, M.H. & A. BERLANT - The Navajo Blanket
7046: KAHLENBERG, M.H. - Auspicious Beginnings
8081: KAHLENBERG, M.H. - Auspicious Beginnings.
3174: KAHLENBERG, M.H., - Auspicious Beginnings. Textiles with Bird Imagery from 200 B.C. to 1900. Exhibition catalogue July 18-August 13, Textile Arts Gallery.
51886: KÄHLER, H. (COMPILER/EDITOR), - Die Insel der schönen Si Melu. Indonesische Dämonengeschichten, Märchen und Sagen aus Simalur. Auf einer Forschungsreise aufgenommen... [Erste Auflage; First edition].
3175: KAHLO, G., - Die Naturkenntnis der Indonesier im Spiegel der Sprache. First edn.
36544: KAHLO, G., - Indonesische Forshungen. Sprachbetrachtungen. Orig. & only edn.
3177: KAISER, H. - Flussaufwärts durch den Dschungel. Bei den Urwaldvölkern in Sarawak; J. Flemming, Hundert Jahre Weisse Radschas. Die Ära Brooke in Sarawak; U. Siemon-Netto, Sultanat Brunei. Der Kleinstaat, in dem nur Ausländer schuften...In:MERIAN, 11.XXXVI/C47091.
53188: KAISER, F., - De Sterrenhemel verklaard. Vierde druk, bewerkt door J.A.C. Oudemans. [Fourth edition, edited by J.A.C. Oudemans].
54806: KAJASAN KERDJASAMA KEBUDAJAAN/STICHTING VOOR CULTURELE SAMENWERKING [STICUSA]: - 10 nederlandse schilders/10 pelukis Belanda. [Eerste druk; First edition].
7047: KALF, E.J. - Een interessant borduursel in het Rijksmuseum Twenthe
38067: KALF, E. - Waar Legwerk hangt. Corpus van Wandtapijten in Nederlands Openbaar en Particulier bezit, deel I (All publ.): Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
38308: KALF, J. (INTROD.), - Catalogus van de Textiele Kunst. Weefsels, Gobelins, Tapijten, Borduurwerk in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
38549: KALFF, M. - In 'T Hartje der Stad. Oud en Nieuw Amsterdam.
43933: KALFF, S., - Uit Oud- en Nieuw-Oostindië. Orig. edn.
11704: KALFF, S., - De Tijgersgracht te Batavia. Taken fr.:Elsevier's geïll. Maandblad, XVIII, Juli-Dec. 1899.
43933: KALFF, S., - Uit Oud- en Nieuw-Oostindië. Orig. edn.
11219: KALFF, S., - Cornelis Speelman. Offpr.fr.:De Tijdspiegel, 1904.
37835: KALFF, S., - Chineesche Doodencultus in Indië. a.o.artt. In:NION, 11-8(Amsterdam, 1926).
3178: KALFF, S. - Oost-Indisch landjuweel.
3179: KALFF, S. - Uit Oud- en Nieuw-Oostindië. Orig. edn.
40897: KALFF, S., - Sumatraansche Oudheden. In:NION, 5/1. Mei 1920.
56458: KALFF, S., - Iets over Singapore en Penang. Separated from:Onze Aarde, Nummer 5, 1929.
52663: KALFF, G. (COMPILER), - Dichters van den ouden tijd. [Eerste druk; First edition].
52245: KALFF, S. - De Loffelycke Compagnie. Historisch overzicht der O.-I. Compagnie. [Eerste druk; First edition].
53706: KALFF, S. (1851-1932), - Onder de Linie: Herinneringen en Schetsen. [Eerste druk; First edition].
56475: KALFF, G., - Opkomst, Bloie en Verdwijning van de Hofnar.[Eerste druk; First edition].
54001: KALLEN, H. V.D. [EDITOR], - Katholiek Verkennen [Covertitle]. De Katholieke Verkennersleider: Tweede Lustrum-Nummer [1930-1940]. Published in:Katholiek Verkennen, volume 9-4 (April 1940).
52928: KALMA, J.J., - Koaning-Keatser, Jan de Earste. It keatserslibben fan Jan Reitsma (1869-1959). [Eerste druk; First edition].
49715: KALMA, J.J., - Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-De Ieu. [Eerste druk/first edition].
52488: KALMAN, M. (INTRODUCTION), - Oriental Rugs: The Kalman Collection. Royal Ontario Museum Toronto. [Original edition],
45459: KALMIJN, I., - Gekooid Kind. Herinneringen aan het Jappenkamp. Tweede druk. [2nd. edn./reimpression].
55124: KALPIKA ART STUDIO SPECIAL EXHIBITION JAKARTA HILTON INTERNATIONAL: - PAMERAN Lukisan 16-22 November 1997. Gelar karya Kalpika 97. [Exhibition catalogue modernist Balinese painters].
3187: KALSHOVEN, L.G.E., J. VAN DER VECHT (ET.AL.), - De Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesië. First edn.
3186: KALSHOVEN, L.G.E. - Topbeschadigingen door insecten in Boschculturen.
3185: KALSHOVEN, L.G.E., - De Biologie van de Djatitermier (Kalotermes Tectonae Damm) in verband met zijn bestrijding/Bionomics of Kalotermes Tectonae Damm as a base for its control. Orig. thesis [Wageningen university].
3184: KALSHOVEN, L.G.E. - De beschadigingen, ziekten en plagen van de Djatibosschen op Java. Offprint fr.:Tectona, XXI, Aug. 1928.
49489: KALVODOVA-SIS-VANIS, - Schürler des Birn-Gartens [Disciples of the Pear Garden]. Das Schinesische Singspiel. [Translated into German by Bedrich Schick, First edition, thus].
45029: KAM, B.J., - Metrix en Medicus. Een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900. [Orig. thesis Catholic University Nijmegen].
46019: KAM, G., - Suteja Neka dan Museum Neka/Suteja Neka and the Neka Art Museum. Orig. edn.
56834: KAMAKURA ENOSHIMA (PHOTOGRAPHER), - Kamakura Enoshima 12 sorted photographs [of Japan]. [title on frontside of original envelope].
53772: KAMER, B.W. VAN DE, - Indische Caesarenwaanzin. [Eerste druk; First edition].
50455: KAMERIK MUNICIPALITY GELDERLAND - - Opening Gemeentehuis Kamerik 23 september 1955. [drie originele foto's; Three original photographs].
52740: KAMERLING, R.N.J., - De N.V. Oliefabrieken in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende. [Eerste druk; First edition].
37735: KAMERLING, G., - Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indië.
52642: KAMERLING, J. (EDITOR), - Burger en Overheid in de monumentenzorg. Symposium. [eerste druk; First edition].
56092: [KAMERLINGH, H., SECRETARY BEGO], - BEGO: Bond Ex-Geïterneerden en Gerepatrieerden van Overzeek. December-nummer Nr. 3, 1980. [Eerste druk; First edition].
45389: KAMMA, B[ABS] (TRANSLATION), - Feest in Papoea-Land. Een Panorama in Kleuren. Translated and adapted after the original english edn. First dutch edn.
8455: KAMMA, F.C. & S. KOOIJMAN - Romawa Forja. Child of the Fire. Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea. (West Irian). Orig. edn.
48571: KAMMA, F.C., - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Tweede druk. [second edition].
37092: KAMMA, F.C., - Dit wonderlijke werk. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het Zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya), 1855-1972. Een Socio-missiologische benadering.
8454: KAMMA, F.C., - Kruis en Korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw Guinea. Orig. edn.
55359: KAMMA, F.C. - Albert Zaaier op Nieuw Guinea. Enkele grepen uit het leven van A.J. de Neef als Papoea-Zendeling. [Eerste druk; First edition].
53609: KAMMA, FREERK C. (COMPILER/TRANSLATOR), - Religious texts of the Oral tradition from Western New-Guinea (Irian Jaya), part B: The Threat to Life and its Defence against Natural and Supernatural Phenomena. [First edition].
54422: KAMON-NO-KAMI, - De Avonturen van Fô. Een japansche verhaal. [Eerste druk; First edition.
46770: KAMP, J. VAN DE & J. VAN DER WIJK, - Koosjer Nederlands. Joodse woorden in de Nederlandse taal. Eerste druk. [First edn.].
55105: A.M. [KAMP TEKENINGEN BANJOE BIROE]: - Collectie van 10 getinte kamptekeningen van Banjoe Biroe, Japans concentratiekamp bij Ambarawa, Centraal Java [Collection of 10 occasionally tinted reproduction after original drawings, signed in print: A.M., of sceneries and views from Banjoe Biroe, near Ambarawa, Central-Java].
52696: KAMP, ANIK VAN DE, - Van een Kraplap. Impressies van de nog levendedracht in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk. 2e druk [Second edition].
56209: KAMP, HANS VAN DE, - Jargon. Woordenboekje van de Oosterse Keramiek. [Eerste druk; First edition].
38031: KAMPEN, H.C.A. VAN - De Kanosport.
42061: KAMPEN, H.C.A. VAN & PIET MARÉE, - Varen. Orig. edn.
50021: KAMPEN, N.G. VAN (1776-1839), - Galerij van Vermaarde Vrouwen; Eene bijdrage ter waardeering van het vrouwelijke karakter in buitengewone omstandigheden. Vry gevolgd naar het Hoogduitsch...[First dutch language edition, freely translated after the original german edition Pantheon berühmter und merkwürdiger Frauen...]
50055: KAMPEN, A. VAN, - Djoeroemoedi Jan Van Leeuwen. [FIRST Indonesian Language edition translated from the original dutch Ketelbinkie's Stuurmanstijd, by Hasanamin].
49656: KAMPEN, A. VAN (EDITOR), - De Oude Chinalijn. Herinneringen van Oud-Chinalijners. Verzameld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Maatschappij (J.C.J.L. & K.J.C.P.L.).
8456: KAMPEN, A. [C.] VAN - Jungle Pimpernel. Controlur B.B. (various edns.).
45273: KAMPEN, A. [C.] VAN - De verloren Vallei. Tweede druk. (second edn.).
45283: KAMPEN, A. [C.] VAN - Jungle Pimpernel. Controlur B.B. Zevende druk. (seventh edn.).
8458: KAMPEN, A. VAN - [Prauw aan boord] Een novelle
8461: KAMPEN, A. VAN - Beeld van Nieuw Guinea/New Guinea To-day. Tweede druk. (2nd. edn.).
8460: KAMPEN, A. VAN - De verloren Vallei. (various edns.: 1st/2nd.).
8457: KAMPEN, A. VAN - Hart zonder haat
8459: KAMPEN, A. VAN - Wijkende wildernis. Onder Kannibalen en christen Papoea's.
47324: KAMPEN, A. VAN, - Het laatste Bivak. (In aansluiting op Jungle Pimpernel, Controleur B.B.). Derde druk/third edition.
51752: KAMPEN, A. VAN, - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts dr. L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland. 3e druk. (3rd. edn.).
38210: KAMPTO UTOMO(SAJOGYO), - De Samenleving van spontane Transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung).
51846: KAMSTEEG, A., - 1969; Het jaar der Papoea's. [Covertitle]. 3e herziene druk [Third revised edition].
53720: KAMSTEEG, A., - 1969, Het Jaar van de Papoea. [Originele uitgave; Original edition],
50842: KAMSTRA, E., - Een verzameling Indonesische Krisheften. Een greep uit de collectie; E. UITZINGER, Guanyin doorgelicht; M. FITSKI, De Haas en de Maan. Arita-Porselein in Japan: `620-1820. In:Aziatische Kunst, Year 32, nr. 3 (september2002).
50645: KAN, F.J.M. VAN, - Riluzole studies towards dose individualization in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. [Original thesis Utrecht university].
46041: KAN, W[IM] (1911-1983), - Corry en Ik. Eerste druk. [First edn.].
3191: KAN, C.M., - Proeve eener Geographische Bibliographie van Nederlandsch Oost-Indië voor de jaren 1865-1880. First edn.
40777: KAN, J. VAN, - De rechtstitels der Compagnie.
3194: KAN, J. VAN, - Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van Justitie des Kasteels Batavia.
45897: KAN, W. (1911-1983), - Burmadagboek 1942-1945. First edn.
3192: KAN, J. VAN (INTROD.), - Lijst der oude boeken van de voormalige Nederlandsche Oost-Indische Compagnie ter Kuste Coromandel/List of records of the Dutch East India Company settlemen on the Coromandel Coast, 1702-1875. Orig. edn.
3193: KAN, J. VAN, - De Rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie.
3195: KAN, J. VAN - La Place de la Désa Javanaise dans l'Organisation Administrative du Pays.
51456: KAN, C.M., - Nederland en de kust van Guinea. [Eerste druk; first edition].
53990: KAN, C.M., - De belangrijkste Reizen der Nederlanders in de 19e eeuw ondernomen. De voornaamste werken in dat Tijdperk op Geographisch gebied verschenen. Published in:TAG, Tweede Serie, Deel VI.
3196: KANAPATHY, V., - The Malaysian Economy. Problems and Prospects. Orig.edn.
50425: KANIKKAR [SIAMESE (THAI) ARTIST], - Siam. [Two original antique Pastels, signed KANIKKAR].
42249: KANNIK, P., - Uniformen in Farben. Transl. fr. the orig. danish (Alverdens Uniformer) by L. Lunde. First german edn.
55737: KANTER, F. DE - Jo-Jo 't grappige Javaantje. [Eerste druk; First edition].
47449: KAPITA, OE. [OEMBOE] H. - Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya. Humpunan Naskaih? Tentang beberapa masalah dalm Masyrakat Sumba. Orig. edn.
47450: KAPITA, OE. [OEMBOE] H., - Sumba di Dalam Jangkauan Jaman. Orig. edn.
47454: KAPITA, OE.[OEMBOE] H., - Ludu Humba pakangutuna. Orig. edn.
55918: KAPOK GROWING AND UTILITY FEATURES: - KAPOK und seine Verwendungsmöglichkeiten.
11535: KAPPEN, O. VAN, - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
49264: KAPTEIN, G. & A. BOL - Hout. [Timber constructions]. [title on front cover].
48820: KAPTEYN, J.M.N., - Friezen Saksen. Twee loten van den germaanschen stam. Rede uitgesproken tot inleiding der Stichting Saxo-Frisia. [Eerste druk/first edition].
52171: KAPUTZ, R., - Maria im Fernen Osten. Das Problem der Kuan Yun. [Erste Auflage; First edition].
38330: KARAMATI(PS.), - Clara van Merenstein. Haagsch-Indische Roman.
38330: KARAMATI(PS.), - Clara van Merenstein. Haagsch-Indische Roman.
57113: KAREL APPEL - BERGER, PETER, - Karel Appel. [Katalogus van de Tentoonstelling Karel Appelin het Slot Zeist3 juli tot en met 1 september 1977]. [Originele uitgave; Original edition].
8463: KARIG, W. & W. KELLEY - Battle report
46624: KARIM HALIM, - Roman-Pantjaroba. Palawidja. [Orig. edn.].
49017: KARKONO KAMAJAYA, H., - SANGKONO CIPTOWRDOYO (ET.AL., COMPILERS), - Ruwatan Murwakala Suatu Pedoman. [Cetakan pertama/first edition].
36020: KARNI, R.S.(ET.AL., EDS.) - The Devious Dalang. Sukarno and the so-called Untung Putsch. Eye-witness report by Bambang S. Widjanarko. Introd. by A.C.A. Dake.
3201: KARNOW, S., - South-East Asia.
53053: KARTA-AMIDJAJA, MAS, - Serat sekarmatjapat: Djilid II. [First edition].
49018: KARTAWIDJAJA, - Van Koran tot Bijbel. Uit het Maleisch vertaald. [Translated from the malay language edition into dutch]. First edition (thus).
3204: KARTINI (RADEN ADJ.) - Door duisternis tot licht Preface by J.H. Abendanon. 3rd edn.
3205: KARTINI (RADEN ADJ.) - Door duisternis tot licht. 3rd. edn. Pref. by J.H. Abendanon.
3206: KARTINI (RADEN ADJENG), - Letters of a Javanese Princess. Transl. fr. the orig. dutch by A.L. Symmers. Forew. by Louis Couperus. First U.S./english edn.
3209: KARTIWA, S., - Tenun Ikat/Indonesian Ikats. 1st.
11554: KARTIWA, S., - Kain Songket Indonesia/Songket-weaving in Indonesia. Transl. by J. Achjadi & Toto Tazir. 2nd. edn.
3211: KARTODIRDJO, S., - The Peasant Revolt of Banten in 1886. Its conditions, course and sequel. A Case study of social Movements in Indonesia. [Original dissertation Amsterdam university].
39781: KARYA(=MRS. GROENEWEGEN), - Bali-reis door Karya.
8464: KASBERG, P. - Nederlands Nieuw-Guinea
50821: KASIMIRSKI, M. - L. ULLMANN, G. WEIL & R. SALE (EDITORS/COMPILERS), - De Koran: Voorafgegaan door Het Leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, uitgegeven onder toezicht van S. Keyzer. Derde drul [Third edition].
55196: KASIR [KATSIR?] IBRAHIM, M., - Kamus Pinter 20.000.000 Inggeris-Indonesia; Indonesia-Inggeris. [First edition].
7049: KASPER, K., - Bunter Traum auf gewebtem Grund. Aus der Wunderwelt des Stoffdrucks.
36853: KASWANTI PURWO, BAMBANG, - Deikisis dalam Bahasa Indonesia.
43224: KAT, J.F.M., - De Verloren Zoon als letterkundig motief. Orig. thesis (Nijmegen university).
43892: KAT, J[OAN], - Boot-Sirenen. Een bundel verhalen. Orig. edn.
3215: KAT ANGELINO, P. DE, - De hygiëne, de ziekten en de geneeskunst der Baliërs. Extr.fr.:BKI, 59(1920).
51374: KAT ANGELINO, P. DE, - Mudra's op Bali; Handhoudingen der Priesters. [Eerste druk; First edition].
3214: KAT ANGELINO, P. DE, - Verslag betreffende eene door den Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid op de Vorstenlandsche Tabaksondernemingen gehouden enquête.
3219: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië.
42501: KATCHA, V., - Een schip vol Jappen. Transl. fr. the orig. french (Un bateau des singes) into dutch by C. Hazeu-Krook. First edn. (thus).
3221: KATHOLIEKE MISSIE (DE) - in Nederlandsch Oost-Indië, Jaarboek 1933-37
53397: KATILI, J.A. - ADJAT SUDRADJAT - Galunggung: The 1982-1983 eruption. [First edition].
55508: KATJONG [= JOHANNES CORNELOIS FRAENKEL], - De Gouden Draad [H.B.S.: 1896-1946]. [Eerste druk; First edition].
3223: KATO, TSUYOSHI, - Matriliny and Migration. Evolving Minangkabau traditions in Indonesia. Orig. edn.
9914: KATO, GENCHI, - What is Shinto? [First edition].
54035: KATOEN, JAN (= ADRIAAN VAN EMMENES), - De Sociaal-Democratie, de Wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra. [Eeste druk; First edition].
44247: KATS, J., - Spraakkunst en Taaleigen van het Maleisch, deel III: Oefeningen bij deel I en II. [vol. III: excercises to vol. I-II]. 5e druk (5th edn.).
3230: KATS, J. - Serat Warna Sari Djawi. Inggih poenika pepetikan saking serat Djawi kaklempakakan Déni. [tweede herziene druk/2nd. revised edn.]
44377: KATS, J. & M. KOESRIN, - Spraakkunst en Taaleigen van het Javaansch. [various editions].
3228: KATS, J. (INTROD.), - Programma van de Wajang-Wong-opvoering in den Kraton te Jogjakarta op 3, 4, 5 en 6 September 1923. In opdracht van Z.H. den Sultan Hamengkoe Boewana VIII.
50948: KATS, J., - Het Javaansche Tooneel I: Wajang Poerwa (All Publ.).
42294: KATS, J., - Het Râmâyana op Javaansche Tempel reliefs/The Ramayana as sculptured in reliefs in Javanese temples. Orig. edn.
3225: KATS, J. (EDITOR), - Overzicht van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. Bijgewerkt tot 1 Juli 1915.
55643: KATS, J. & SOERIADIRADJA - Spraakkunst en Taaleigen van het Soendaasch, deel 1A: Inleiding. Tweede geheel omgewerkte druk [Second completely revised edition].
3233: KATZ, C.FRIDA - Hypotheek- en Grantbank (Medan)
44187: KAUDERER, GÉO. (GEORGE), - Un quart de siècle en Normandie. [Exposition de peintures et Dessins du 18 Juillet au 8 Août 1985].
57021: KAUDERN, W. (1881-1942], - I Celebes Obygder. [First edition; Compiled and translated into Swedish by author after the english language 6 volume edition Results of autrhor's expedition to Celebes, 1917-1920].
57020: KAUDERN, W. (1881-1942), - Structures and Settlements in Central Celebes. [First and only edition].
56152: KAUFFMAN [THEATRE COSUME MANUFACTURER BERLIN], - Iets uit de Tooneelwereld [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
36673: KAUFMAN, A. & CHR. SELSER, - The Navajo weaving tradition 1650 to the Present. First edn.
41565: KAUFMANN, C. & J. BARTH, - Le Livret du Coiffeur. Technologie. 2e éd.
47230: KAUFMANN, J.-P., - L'Arche des Kerguelen. Voyage aux îles de la Désolantion. [éd. originale].
45904: KAULBACH, V. & J.J.CH. VAN WAARDENBURG, - Beroering in Blang-Mè.Eerste druk. [first edn.].
50342: KAULBACH, V., - Opstand in Lhong. [Eerste druk; First edition].
7050: KAUT, H., - Modeblätter aus Wien. Mode und Tracht von 1770 bis 1914. Orig. edn.
7051: KAWAKATSU, KENICHI, - Kimono. First edn.
56797: KAWAKITA, M (INTRODUCTION), - Kaii Higashiyama Japan. [Ausstellung/Exhibition Staatliche Museen zu Berlin/Museum zum bildende Künste zu Leipzig]. [Erste Ausgabe; First edition].
39012: KAWATA, T.(ED. & DIRECTOR), - Nippon Yusen Kaisha's Official Guide. Glimpses of the East 1931 Fourteenth Annual Issue 1932. Nippon Yusen Kaisha's (N.Y.K. Line) Official Guide for Shippers & Travellers to all the Principal Ports of the World.
8082: KAWATA, T.(EDITOR/DIRECTOR), - Nippon Yusen Kaisha's Official Guide. Glimpses of the East 1937Twentieth Annual Issue 1938.
45901: KAYAN, U[MAR], - Sri Sunara. Translated from the original Indonesian text by Henk Maier. First dutch edn.
46685: KAYU MULIA, - Under the Poleng Cloth [title on front wrapper]. Orig. edn.
7053: KAZUO OKAMOTO - No-Kostüme aus dem Tokugawa Museum in Nagoya
40467: KEDOE RESIDENCY COLONIAL INDONESIA - - De Residentie Kadoe [Kedoe] naar de uitkomsten der Statistieke Opname en andere officiele Bescheiden bewerkt door de Afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie. Orig.edn.
52484: KEEFE, KATHARINA L. (DIRECTOR OF EXHIBITIONS), - Islamic Prayer Rugs February 27 through April 7, 1973. Renaissance Society at the Universithy of Chicago (Illinois). [Original edition].
49539: KEEFFE, LINDA O' - Schoenen. Een eerbetoon aan Pump, Sandaal, Muiltje en meer. [Dirst dutch language edition, translated from theoriginal english by M. van Gelder].
55336: KEEL, R.S., W.P. KEIJZER, W. TER BRUGGE (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Ter gedachtenis van de in de 2de wereldoorlog omgekomen oud-leerlingen van onze school. [In Memoriam; cover title]. [Eerste en enige druk; First and only edition].
7054: KEENAN, B., - The Women we wanted to look like.
56394: KEENE, DONALD, - Some Japanese Portraits. [First edition].
44272: KEERS, W., - An Anthropological survey of the Eastern Little Sunda Islands. The Negrito's of the Eastern Little Sunda Islands. The Proto-Malay of the Netherlands East Indies. Orig. edn.
39907: KEESING, E., - Op de Muur. Orig.edn.
8466: KEESING, F.M. - Social Anthropology in Polynesia
3238: KEETH, K.H. (COMP.), - A directory of libraries in Malaysia.
55996: KEETON, G.W., - Some Factors in a Far Eastern Peace Settlement. [First edition].
51567: KEGLER, MICHAEL (ET.AL./COMPILERS), - Books on China. An international exhibition on the occasion of China being Guest of Honour at the Frnkfurt Book Fair 2009; Eine internationale Ausstellung zum Ehrengast China der Frankfurter Buchmesse 2009. [Original Ausgabe; Original edition}.
54937: KEIJNER, W.C.(COMPILER), - Het Kookboek voor Hollandsche, Chineesche en Inlandsche gerechten. [Eerste druk; First edition].
9541: KEIJSER, J.P. DE, - De Wartburg.
48206: KEIJZER, C., - Geschiedenis van het Stadhuis van Vlaardingen. [Eerste druk/first edition].
52927: KEIJZER, S., - De Bedevaart der Inlanders naar Mekka. Volledige Beschrijving, van alles wat op de Bedevaart en de Bedevaart-gangersuit Nederlandsch-Indië betrekking heeft. Nieuwe Uitgaaf [New Edition].
291: KEIKEN, H.W. - Het meisje Mata Hari
55150: KEIKO KAWASHIMA (INTRODUCTION), - Textile Miniature Works contemporary art of Japan. [Catalogue of a travelling exhibition]. [First edition].
3242: KEITH, A. NEWTON, - Vrouwenkamp Borneo. Transl. fr. the orig. english by J. Poortenaar. 2nd impr.
3243: KEITH, A. NEWTON, - Agnès à Bornéo. Transl. from the English by L. Fleury.
3244: KEITH, A. NEWTON, - Au Soleil de Borneo. Transl. from the english edn.(Land below the Wind), by L. Fleury.
56205: KEITH, HAMISH, - Early Watercolours of New Zealand. [First edition].
38873: KEITHLER, WM.R., - The Formulation of Cosmetics and Cosmetic Specialties. First edn.
37734: KEIZER, W.G.N. DE, - Naar de Tropen.
3249: KEIZER, W. & R. SATJADIBRTA - Panggelar Boedi, Soenda I-III.
3250: KEIZER, W. & R. SATJADIBRTA - Panggelar Boedi, Soenda. Part I-II (of 3).
49737: KEIZER, W., - Pangreksaning Awak lajang bab Awarasan kanggo ing pamoelangan Djawa. Tjap-tjapan ingkaping Teloe.
49738: KEIZER, W., - Pendjaga Diri Kitab Batjaan tentang kesehatan Oentoek Sekolah Melajoe. Tjetakan Jang Ketiga. [third edition].
36423: KELEMEN, PÁL, - Medieval American Art. A Survey. 3rd printing. (1st 1943).
56411: KELL, TIM, - The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992. [First edition].
3252: KELLEMANS (H. MACLAINE PONT), - De Hondenbrigade en andere Bataviasche verhalen
55486: KELLEMANS, A.F. [= H. MACLAINE PONT], - De Walvisch-ziekte (tooneelspel) en IVe reeks verhalen. [Eerste enige druk; First and only edition].
7055: KELLER, G., - Kleider machen Leute. Eine Geldwyser Geschichte.
36114: KELLER, I., - Batik, the Art and Craft. 5th printing.
53007: KELLER, W. (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 34 (1951).
53008: KELLER, IDA, - Ismaëls eerste Zendingsreis. [Tweede druk; Second edition].
52119: KELLER, NORA OKJA, - Troostmeisje. [First dutch language edition translated from the original english Comfort Woman, by Carla Benink].
53131: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 33-34 (1950-51). [Original edition].
53130: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 37-38 (1954-55). [Original edition].
53129: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 35-36 (1952-53). [Original edition].
53128: KELLER, W.(S.J.) (EDITOR), - Indisch Missietijdschrift. Orgaan van de Indische Missievereniging. Vol. 30 (1947). [Original edition].
54445: KELLER, W., - De Vaart op Java en de Rotterdamsche Lloyd. [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
3256: KELLING, F., - Buku Masmur ko Susi. Nisalin Su Bahasa ang Sangie.
7056: KELLY, F.M. & R. SCHWABE, - A short history of Costume & Armour; chiefly in England, 1066-1800. Orig. edn.
3257: KEMAL, S. & B. ZAMON (ET.AL.), - l'Indonésie des Généraux. Dix ans de fascisme.
12935: KEMMERLING, G.L.L., - Topografische en Geologische Beschrijving van het stroomgebied van de Barito, in hoofdzaak wat de Soesoenlanden betreft. In:TAG, 2nd. series, XXXII-5 (1915).
42803: KEMMERLING, G.L.L., - Beschouwingen over de hernieuwde werking van den Merapi der Vorstenlanden van December 1930. Extr.fr.:TAG, 1930.
9586: KEMMERLING, G.L.L. & H.W. WOUDSTRA, - De Geologie en Geomorphlogie van den Idjen. And: Analyse van Merkwaardige watersoorten op het Idjen-Hoogland.
43547: KEMMERLING, G.L.L., - De uitbarsting van den G. Keloet in den Nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919. Orig. edn.
12859: KEMMERLING, G.L.L., - Vulkanen van Flores.
38621: KEMP, P.H. VAN DER, - De Jaren1817-1825 der Nederlandsche Factorijen van Hindostans Oostkust. Naar onuitgegeven bronnen. Taken fr. BKI.
41275: KEMP, D.W.A. VAN DER & H.L.A. VAN WIJK (COMPILERS), - Portugees-Braziliaanse Spraakkunst voor Nederlanders. Tweede druk. (2nd. edn., completely revised and enlarged].
3264: KEMP, P.H. VAN DER - Dipanegara. Eene geschiedkundige Hamlet-type geschetst. Publ. in:BKI, 46-3.
3265: KEMP, P.H. VAN DER - De Sluiting van het Londensch Tractaat van 13 Augustus 1814. Publ. in:BKI, 46.
3261: KEMP, P.H. VAN DER, - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken. First edn.
3268: KEMP, P.H. VAN DER - De Zendingen van Ibbetson en Anderson naar Sumatra's Oostkust in 1820 en 1823. Publ. in:BKI, 46.
11226: KEMP, P.H. VAN DER, - Eene bijdrage tot E.B. Kielstra's opstellen over Sumatra's Westkust. In:BKI.
52352: KEMP, PIERRE, - Phototropen en Noctophilen. [Eerste druk; First edition].
52542: KEMP, P.H. VAN DER COMPILER), - Bijdragen tot de wordingsgeschiedenis van het Reglement op de Particuliere Landerijen bewesten de Tji-Manoek. Samengesteld uit Officiele Bescheiden. [Eerste druk; First edition].
52539: KEMP, P.H. VAN DER, - Gedachtenisrede over Indië's Teruggave. Uitgesproken te 's-Gravenhage in de Vereeniging Moederland en Kolonënop 23 October 1916. [Originele uitgave; Original edition].
52532: KEMP, P.H. VAN DER (EDITOR/COMPILER), - Brieven van en aan Mr. H.J. van de Graaff 1816-1828. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regeering van G.A.G.P. Baron van der Capellen. [Eerste druk; First edition].
42098: KEMPE, G.TH., - Misdaad en Wangedrag. Voor, tijdens en na den Oorlog. Opstellen over criminologie. Orig. edn.
45102: KEMPEES, J.C.J., - Beginselen der Meetkunst benevens Vraagstukken en oefeningen ter toepassing. Eerste stukje, derde druk (first part, All Publ.? Third edn.).
50690: KEMPEES, J.C.J., - De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-Alas- en Bataklanden. 8 Februari tot 23 juli 1904. [Eerste enige druk; First and only edition].
45140: KEMPEN, N. VAN (TRANSLATOR), - Rood als Sirih je mond. Buginese liefdespoëzie. Orig. edn.
46278: KEMPEN, M. VAN - P. VERKRUIJSEN & A. ZUIDERWEG (EDITORS), - Wandelaar onder de Palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur. [Eerste druk/first edn.].
36143: KEMPER, R.H., - [A history of] Costume. Orig.edn.
38115: KEMPF, J., - Buntes Trachtenbüchlein Obernbayern.
53604: KEMPIS, THOMÆ À, (1379/80-1471), - De Imitatione Christie, Libri Quatuor; Denuo ad fidem autographi anni 1441recensiti: cum vita eiusdem Thomæ...[with collaboration by Herbert Rosweyde (1569-1629).
50474: KEMPS, L.W.J., - De Brabantse Schoenindustrie in historisch en marketing perspectief. [Eerste druk; First edition].
56778: KENDRICK, A.F., - Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt Vol. III Coptic Period. First printed 1922;Catalogue of Muhammedan Textiles, the Medieval PeriodFirst Printed MAY 1924; Catalogue of Early Medieval Woven Fabrics. First printed March, 1925. [Original First editions].
7057: KENDRICK, A.F., - Catalogue of Tapestries. First edn.
56487: KENDRICK, A.F. (PREFACE), - Catalogue of English Ecclesiastical Embroideries of the XIII to XVI Centuries. [Third illustrated edition].
55886: KENG HONG JAUW, - Lastgeving, Machtiging en Volmacht. [Original dissertation Leiden University].
7058: KENNEDY, M. - The Lingerie Book. Reprinted.
9754: KENNEDY, J., - A History of Malaya. A.D. 1400-1959.
7031: [KENNIS, J.], - John Kennis Kledingservice.
8467: KENT, J. - The Solomon Islands
8468: KENT CHIGNELL, A. - An outpost in Papua
47846: KENTJONGKEVER (S. SIBINGA-MULDER), - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen. [Eerste en enige druk/first and only edition].
39733: KENTJONGKEVER (S. SIBINGA-MULDER), - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen. Orig. edn.
11550: KEPPEL, S., - Primaire textiele technieken van de Mentawai-Eilanden. Systematiek van het Lus-en vlechtwerk.
12270: KEPPEL, S., - Kind op Bali.
55103: KEPPER, G.L. (1844-1919), - De Zuid-Afrikaansche Oorlog. Historisch Gedenkboek.[Eerste druk; First edition].
50172: KEPPER, G., - De Militaire Academie. [Eerste enige druk/first and only edition].
46939: KEPPER, G. (ED.), - De oorlog tusschen Nederland en Atchin. [Eerste druk/first edition].
37769: KEPPY, H., - De laatste Inlandse Schepelingen. Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine 1915-1965.
8470: KER, A. - Papuan Fairy-tales. First edn.
3275: KERBOSCH, M., - Cinchona culture in Java: its history and development. Offpr.fr.:Proceedings Tercenary celebrations of Chinchona, 1931.
44599: KERBOSCH, M., - La Culture du Quinquina à Java. Son Passé et sa situation actuelle. Translated from the english. Offpr.fr.:Geneeskunding Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, No. 4, April 1931.
50708: KERCKHOFF, EMILIE VAN, - Java; Volksleven- en Bedryf. [Eerste druk; First edition with a preface by W. Nieuwenhuis].
55411: KERCKHOFF, W (PUBL. & COMPILER) - JOHAN KONING (INTRODUCTION), - Het Paradijs van Java/Sorga dari Djawa/Das Paradies von Java/The Paradise of Java; Le Paradis de Java; El Paradiso de Java; Il Paradiso di Giava. [Eerste druk; First edition].
50837: KERIS - - Oost-Indische Wapens. Published in:De Wapenverzamelaar, volume 1980.
50625: KERLOGUE, F., - Batik. Ontwerp, stijl en geschiedenis. [First dutch language edition translated from the original english Batik, Design, Style & History].
13157: KERN, H., - Râmâyana. Oudjavaansch Heldendicht. Orig. edn.
3283: KERN, H., - Taalkundige gegevens ter bepaling van het Stamland der Maleisch-Polynesische Volken, bijdrage. Offpr.fr.:T.TLVNI [1889].
3285: KERN, H. - Een Russisch geleerde over de beeldhouwwerken van den Boro-Boedoer. Extr.fr.:BKI, 46-3.
3279: KERN, H. - Over de Oudjavaansche Vertaling van 't Mahâbhârata.
3277: KERN. H. - Over de Jaartelling der Zuidelijke Buddhisten en de gedenkstukken van Açoka den Buddhist.
38702: KERN, M., - Der Zwingherr von Celebest. 2. Aufl.(2nd. edn.).
38702: KERN, M., - Der Zwingherr von Celebest. 2. Aufl.(2nd. edn.).
36900: KERN, H., - Het Nederlandsch in Nederlandsch-Indië.
3282: KERN, H. - Bijdrage tot de Verklaring van eenige woorden in Pali-Geschriften voorkomende. Orig. edn.
3287: KERN, H. - Bijdragen tot de Spraakkunst van het Oud-Javaansch, het voorvoegsel 'si'. Taken fr.:BKI, s.d.
36899: KERN, H. - De Oudjavaansche vertaling van 't Mahâbhârata.
3281: KERN. H. - Opmerkingen omtrent de taal der Agta's van 't schiereiland Camarines (Filippijnen). In:BKI 46-3.
3290: KERN, R.A. - 'tLemès in 't Soendaasch. Separated from:BKI, Vol. 59/ste druk; First edition, thus].
3291: KERN, R.A. - De Soendasche Umpak Basa
42804: KERN, H., - Zang I-III van 'T oudjavaansche Ramayana in vertaling. Extr.fr.:BKI, vol. 73.
42808: KERN, R.A., - Het Soendasche Pantoen-Verhaal Loetoengkasaroeng. Extr.fr.:BKI, vol. 99.
3284: KERN. H., - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch, met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
3280: KERN, H. - De Fidjitaal. Vergeleken met hare verwanten in Indonesië en Polynesië. Orig. edn.
8474: KERN, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch, met een aanghansel over het klank-stelsel van het Eromanga
3286: KERN, H., - Bijdragen tot de spraakkunst van het Oudjavaansch. Taken fr.:BKI, c. 1906.
49401: KERN, H., - Geschiedenis van het Buddhisme in Indië. [Eerste druk/first edition].
3289: KERN, J.H.O. - Die Freibeuter von Sumatra. Erlebnisse zweier jungen Seeleute unter den räuberischen Bewohnern der Pagai-Inseln. Für die reifere Jugend erzählt. First edn.
51745: KERN, R.A. - De Islam in Indonesië. [Eerste druk/first edition].
55734: KERN, H. - In Memoriam J.L.A. Brandes. Separated from:BKI, [circa 1906].
44262: KERN, H. [= J[OHAN] H[ENDRIK] C[ASIMIR], 1833-1917), - Verspreide Geschriften. [onder zijn toezicht verzameld]. Orig. edn.
9331: KERN, W., - Aantekeningen op de Sja'ir Hémop(Sja'ir Kompeni Welanda berperang dengan Tjina). pp. 211-257.
53118: KERN, R.A. (1875-1958), - Catalogus van de Boeginese, tot de I La Galigo-Cyclus behorende Handschriften van Jajasan Matthes (Matthesstichting) te Makassar (Indonesië). [Eerste druk; First edition].
50941: KERNER, M., - Geschichte der fruehen Kerise. [Privatdruck; First edition].
50940: KERNER, M., - Ikonographie der fruehen Kerise. [Privatdruck; First edition].
50939: KERNER, M., - Statistik der frühen Kerise. [Privatdruck; First edition].
50603: KERNER, MARTIN, - Der Keris Ki Sudamla; [Bound with] Der Keris im magischen Weltbild. [Erste Auflage; First edition].
3294: KERNKAMP, W.J.A., - De Islam en de Vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'NIDA'LIL-DJINS AL-LATIEF. Orig. thesis [Utrecht university].
13203: KERONCONG - HOLSTEIN, H. VON & ALMA M. SANDERS(COMPOSERS), - The Jazz One-Step. Hong-Kong.
4216: KERONCONG - MONNICKENDAM, D. - Wajang Foxtrot[Wajang I love you].
38716: KERONCONG - BESS, J. - Jongen in Indië, hou je maar haaks!
38717: KERONCONG - LOU BANDY(TEXT & MUSIC) & H. LANGERAK(ARR.), - Als ik in m'n Klamboe lig te dromen. Radio Succes van The Ramblers.
41005: KERONCONG - BROEKHUIZEN, H.(TEXT AND MUSIC), - Vrede in de Dessa. Krontjongmelodie. Orig.edn.
50029: KERONCONG- WILLY DERBY, - Hallo! Bandoeng!
45161: KERONCONG/KRONTJONG - PISUISSE, J. LOUIS (TEXT) & MAX BLOKZIJL (MUSIC), - Poëzie en Proza in de Thee. Gedicht. 4e druk.
47172: KERONCONG MUSIC - BLOKZIJL, M[AX] (MUSIC) & J.L. PISUISSE (TEXT/POEM), - Poëzie en Proza in de Thee. [Orig. edn.].
9552: KERONCONG-O. ZEEGERS, - Taba[k]-Marsch!
3298: KERONCONG- FREED, A.(TEXT) & H. WEEKS(MUSIC), - Caïro Song. Drie step.
3299: KERONCONG-GAST, J. DE, (ARR.), - De Kilima Hawaiians spelen...! 10 Hawaiian melodieën uit he repertoire der Kilima Hawaiians bewerkt voor Gitaar, Ukelele, Mandoline, Accordeon, Viool, Fluit, enz., Band 3.
3304: KERONCONG-LANGERAK, H. - Terang Boelan. Voor Accordeon of Piano.
38134: KERONCONG MUSIC - H. BANTA(ARR.), - Aloha Oe. La plus célèbre Romance Hawaiienne/Farewell/Adieu/Vaarwel. Transl. into dutch by Tom Stanley.
13205: KERONCONG - J. HOFMEESTER (ARR.), - Krontjong Liederen voor Piano-Solo met tekst.
9413: KERONCONG-W.S. SIMANJUNTAK, - Indonesiaku Persadaku. Dengan Rangkaian.*Lagu-Lagu wajib*Lagu Lagu Daerah*Dilengkapi Dengan Akord Gitar. 1st edn.
9431: KERONCONG-W. HAANRAADTS, - Wij Tokkelen en zingen, 4.Een keuze van Melodieën voor Mandoline, Banjo, Zang, (tweestemmig) Gitaar, Slaggitaar, Ukelele en Hawaiï Gitaar. Solo of Samenspel.
13204: KERONCONG - GROOT, J., - Kaï-Ning-Pô.
47189: KERONCONG MUSIC - S. VAN RENESSE & MING LUHULIMA (VOCAL), - Krontjong Ensemble Pantja Warna. [directed by Ming Luhulima],
40118: KERONCONG - LANGERAK, H.(ARR.), - Indisch Visserslied. Piano- en Accordeon-bewerking. Orig.edn.
8475: KERR, M.D - New Guinea Patrol
45083: KERSBERGEN, E[RIK], - Een Buitenstaander over Landsmeer. Radiocolumms. Orig. edn.
47357: KERSHAW, E.M., - A study of Brunei Dusun Religion. Ethnic Priesthood on a frontier of Islam. Original edition.
46871: KERSSIES, L. - R. ROS (ET AL.,/TEXTS), - Vrouwen in de Twintigste eeuw. Katalogus Tentoonstelling Tacht jaar vrouwenleven van alledag [title on front wrapper].
52265: KERSTEN, ALBERT E., (EDITOR), - Het dagboek van Dr. G.H.C . Hart Londen mei 1940-mei 1941. [Eerste druk; First edition].
3311: KERSTEN, J., - Bali. 1st. edn.
48414: KERSTEN, J., - Balische Grammatica. [Eerste druk/first and only edition].
56899: KERTONEGORO, MADI & JUDITH SHELLEY KERTONEGORO [COMPILERS-TRANSLATORS], - Man from behind the Mist. The story of Petulu Village. Second edition.
45952: KERTONEGORO, M[ADI], - The Guard of Ubud Corner. Translated into english after the original Indonesian manuscript by Kate Bean & Madi Kertonegoro. Orig. edn.
45947: KERTONEGORO, MADI, - The Spirit Journey to Bali Aga, Tenganan Pengringsingan. Translated [from the original Indonesian] by Nudy Marentetee, Madi Kertonegoro. Ed. by Stephanie T. Fried.
37601: KERVER, M. & E. ZWAGA, - Parfum Lexicon No. 1. First edn.
53391: KERVER, MIRIAM & E. ZWAGA, - Parfum Lexikon No. 1. [Eerste druk; First edition].
3315: KESEL, L. DE, - Passeport pour Java. First edn.
292: KESLER, J.C. (JR.) & J.C. SANDERS (EDS.), - Land en Volk van Noordelijk Europa. Geschenk voor jongelieden.
40958: KESSEL, J.A.W., - Een Jaar uit Honderd. Arnhem in de Wereld van 1868. Orig.edn.
47408: KESSEL, P., - La Vie de st. Exupéry. [édition originale/original edn.].
45105: KESSEL, J., - La Rose de Java. . Roman. 31e éd.
53357: KESSEL, O.V., - Van Java naar Borneo en andere Reis- en Jagtavonturen voor de Jeugd. [Eerste druk; First edition].
54233: KESSING COOMPANY FIREARMS [RIFLES, HANDGUNS AND ACCESSORIES] PRICELIST: - Prijslijst der Jacht-artikelen en Gereedschappen van den Wapen- en Ammunitie Handel KESSING & CO, Soerabaia. [Originele uitgave; Original edition].
56762: KESTEREN, H.J. VAN -P. SMIDT VAN GELDER(CONTRIBUTORS), - Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels op 12, 13 en 14 Augustus 1867. [Originele uitgave; First edition].
3318: KESTEREN, J. VAN, - De Held van Jacatra.
3317: KESTEREN, C.E. VAN - De Nisero-quaestie en de Gouverneur-Generaal Loudon. Offpr.fr.:De Indische Gids, 1884.
11045: KETCHIVA, P. DE, - Bekentenissen van een Croupier. De ondergrond van het dobbelspel van uit het gezaghebbend standpunt der Bank voor de eerste maal geopenbaard. Transl.(fr. the Russian), by J.L.J.F. Ezerman.
10403: KETELAAR, J.A.A., - De chemische binding. Inleiding in de Theoretische Chemie. Orig. edn.
7062: KETELE, M. DE, - Techniek der Weefsels.
56728: KETO, JILL & DANIEL, - Don't get Caught with your Skirt down. A Practical Girl's Recession Guide. [First edition].
50856: KETWARU, E.N., - Rani en de Slangenkoning. Een Surinaams sprookje. [Derde druk; Third edition].
54293: KEUCHEL, HELENE, - Hauswschusterei. Anleidung zur Beschaffung und Instandhaltung des Schuhwerkes. [Erste Auflage; First edition].
3320: KEUCHENIUS, P.E. - De Biologie van enige koffiecicaden; Een nieuwe klapperplaag; Voorloopige resultaten mijner onderzoekingen over de groene en witte schildluizen bij de koffie.
3321: KEUCHENIUS, P.E. - Onderzoekingen en beschouwingen over eenige schadelijke schildluizen van de Koffiecultuur.
48229: KEUKEN, G.J. VAN DER, - Praktische Woordenlijst. Lijst van woorden welke enigerlei spellingmoeilijkheid bevatten. Lijst van woorden met bij-aanduiding. [Eerste druk/first edition].
51614: KEUKEN, JOAN VAN DER (PHOTOGRAPHER) & REMCO CAMPERT (TEXT), - Achter Glas. [First edition, re-impression].
54387: KEULS, H.W.J.M., - Wegen en Wolken. [eerste druk; First edition].
54388: KEULS, H.W.J.M. (TRANSLATION) - OMAR KHAYYAM, - Rondeelen en Kwatrijnen; Rondeelen, Kwatrijnen; Vijftig Kwatrijnen van Omar Khayyam. [eerste druk; First edition].
54389: KEULS, H.W.J.M., - Om de Stilte. [eerste druk; First edition].
54390: KEULS, H.W.J.M., - In den Stroom; De dansende lamp. [eerste druk; First edition].
54325: KEULS, H.W.J.M., - Regionen. Gedichten gevolgd door vertalingen naar Jules Superville. [Eerste druk; First edition].
37726: KEUNING, J., - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf, 1552-1622.
55269: KEUNING, J., - De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornerlisz. van Neck and Wybrant Warwijck 1598-1600: Kaarten [MAP VOLUME ONLY].
54443: KEUNING, J. (1850-1926), - Fer Vrijheid en Rech. Eene Heldin onder de Helden van Zuid-Afrika. [Eerste druk; First edition].
45647: KEYSER, E. DE, - L'Ile des Seins Nus. Orig. edn.
8476: KEYSSER, CHR., - Anutu im Papualande. 2. Aufl.
11455: KEYSSER, CHR., - Eine Papuagemiende. Orig. edn.
56375: KEYZER, J.P. DE (1818-1878), - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en Novellen van hedendaagsche auteurs, op nieuw uitgegeven door J.P. DE KEYSER.[Volume V-part II, final volume to be published, discontinued].
36696: KHAN MAJLIS, B., - Gewebte Botschaften-Indonesische Traditionen im Wandel/Woven Messages-Indonesian Textile Traditions in Course of Time. With Contrib. by Chr. Brauer. Exhib. catalogue Roemer Museum Hildesheim [and Hamburg, Mannheim, Germany).
3325: KHAN MAJLIS, B. - Gewebte Botschaften-Indonesische Traditionen im Wandel-Woven messages-Indonesian Textile tradition in course of Time.
3326: KHAN MAJLIS, B., - Indonesische Textilien. Wege zu Göttern und Ahnen. Bestandskatalog der Museen in Nordrhein-Westfalen. First edn.
10150: KHOO JOO EE, - The Straits Chinese. A Cultural History. Repr. (1st. 1996).
55871: KHOO SU NIN, (TEXT AND PHOTOGRAPHS). - Streets of George Town Penang. An illustrated guide to Penang's City Streets and Historic Attractions. [First edition].
7063: KHORNAK, L., - Fashion 2001.
46806: [KHURI, M.], - Tension, Terror and Blood in the Holy Land. The true facts of the Palestine Question. Orig. edn.
55817: KI ANOM SUROTO [DALANG] [ET.AL.: BEN ARPS, JOS ARPS, WALTER SLOSSE], - Dewa Ruci: Wayang op de Radio. [Eerste druk;First edition].
51598: KI KODIRON (EDITOR), - De Schending van Soebadra. Javaans schimmenspel volgens de Soerakartase traditie bewerkt. [First dutch translation from the javanese by J.J. Ras]. .
3332: KIAN WIE, TH., - An estimation of private consumption in South Sumatra in 1970.
49515: KIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE, - Sister Double Happiness. [First edition].
10578: KIDWELL, C.B. & M.C. CHRISTMAN, - Suiting Everyone. The Democratization of Clothing in America.
44596: [KIEF, F[RITS] (EDITOR). - Vijf jaar Indonesia Merdeka in de Vlam. Orig. edn.
56441: KIEF, FRITS (TEXT) - WIM VAN WIERINGEN (CARTOONS), - Vijf Jaar Indonesia Merdeka in De Vlam. [Vijf Jaar De Vlam; subtitle on front cover only]. Een Overzicht van de gebeurtenissen in beeld en woord, samengesteld aan de hand van platen, hoofdartikelen en beschouringen in De Vlam sinds 17 Autustes 1945. [Eerste druk; First edition].
51796: KIELICH, W., - Océanie et Philippines. [First french edition translated from the dutch].
9755: KIELSTRA, E.B., - De Indische Archipel. Geschiedkundige schetsen.
9755: KIELSTRA, E.B., - De Indische Archipel. Geschiedkundige schetsen.
3336: KIELSTRA, E.B., - Sumatra's Westkust van 1819-1825; 1826-1832. Offpr.fr.:BKI, 5e Volreeks II-III(1887-1888).
11885: KIELSTRA, E.B., - Sumatra's Westkust van 1826-1832. Taken fr.:BKI, 5e volgreeks, 3, 1888.
36093: KIENER, F., - Kleidung, Mode und Mensch. Versuch einer psychologischen Deutung. Orig. edn.
54662: KIERS, J., - De Bevelen des Konings: de verhouding van Koning, Minister en Landvoogdhistorisch verklaard. [Eerste druk; First edition].
3338: KIERS, L., - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd. Orig.thesis [Utrecht university].
54745: KIERSCH, GEORGE (DRAUGHTSMAN/DESIGN), - COLLECTIE van 27 ORIGINELE Aquarellen m.b.t. professionele ontwerpen voor bloemschikken, tuin-ontwerpen en bloemencorso's door George Kiersch [een bekende Amsterdamse bloemenhandelaar en ontwerConvolute of 27 ORIGINAL Watercolours by George Kiersch [Flowerdealer, flower arranger and garden design].
37126: KIÈS, CH, - Een en ander over Wapenkunde en Heraldiek.
51823: KIÈS, CH., - De Historische wording van ons huidige Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
54432: KIEVIET, C. JOHANNES (1858-1931), - Kleine Olle en zijn Ekster. [Tweede druk; Second edition].
42116: KIEVIET, C.JOH., - Uit het leven van Dik Trom. 100th edn.
39115: KIEVIET, C. JOH., - Een Dozijn Hollandsche Jongens. Re-impression.
54774: KIEVIET, C. JOH. [1858-1931], - Benito de jonge Zwerver, Deel III. [Eerste druk; First edition].
54698: KIEVIT, L. - C. BALKE, - De zaligheid Gods tot de heidenen gezonden. [Gods weg met de Heidenen, covertitle]. Offprint.
49624: KIJDSMEIR JR., CAESAR, - Wrakhout. Een Indische Zedenroman. Tweede druk [Second edition].
53763: KIJDSMEIR JR., CAESAR (=A. ZIMMERMAN), - Diner. Een Indische Geschiedenis. [Eerste druk; First edition].
53879: KIJDSMEIR JR., CAESAR [=A. ZIMMERMAN], - Goena-Goena. [Eerste, enige, druk; First edition].
54934: KIJNE, I.S. [COMPILER/EDITOR], - Mazmur dan Njanjian rohani dari perbendaharaan Djemaat segala Abad. [First edition].
48480: KIJNE, I.S. (1899-1970), - Njanjian Rohani dari Perbendaharaan Djoem'at segala Abad. Djilid 1 (All publ.). Orig. edition.
51241: KIJNE, I.S. (COMPILER), - SERULING MAS; Njanjian Pemuda-Pemuda -Pemudi. [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
3344: KIJNE, S. - Njánjian Rohani dari perbendharaan djoen'at segala Abad
3345: KIKKAWA, S. - On the Classification of Cultivated Rice. First edn.
48669: KILACADMON MONIPOLY BOARD GAME - - KILACADMON.
50427: KILIAAN, H.N., - Javaansche Spraakkunst. [Eerste druk; First edition].
7064: KILIAN, L. (ED.), - Die Hausschneiderei. Anschaffung und Pflege der Kleidung. Offpr.fr.:Hauswirtschaftslehre der Neuzeit.
55575: KILLINGER, ERICH, - Avonturen van een Oostzee-vlieger. [Eerste druk; First edition].
46035: KILWORTH, G., - Witchwater Country. Uncorrected Proof copy.
52621: KIM, YONG-DEOK (PREFACE), - Vrouwelijke Slachtoffers in the (sic!) Tweede Wereldoorlog. 'Comfort Women', an unfinished History. Expositie Gedwonen Seksuele Slarvernay (sic!); Gezamelijk georganiseerd door Korea, Duitslanden Nederland. [8-28 June 2009, The Hague City Hall]. [Eerste druk; First edition].
37482: KIM SO-UN, - The Story Bag. A Collection of Korean Folk Tales. 2nd. printing. Transl. by Setsu Higashi.
53522: THE KIM HOK (: SINO-INDONESIAN CIGAR MANUFACTURER), - PELIKAAN SIGAREN: Terisep oleh Segala Bangsa The Kim Hok Kedoe Temanggoeng. [Original Poster].
9262: KIMONO. - Kimono. (Tentoonstellings catalogus/exhib. catalogue Kimono's [van Kyoto].
6365: KIMONOS - - Kimono.
38433: KIMPE, W.T.M., - De Eruptiva van het Siboemboen gebergte en hun contaktgesteenten. (Padangsche Bovenlanden). Orig. thesis [Amsterdam university].
7067: KINDEREN-BESIER, J.H. DER, - Spelevaart der Mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw. Preface by J.Q. van Regteren Altena. Orig. edn.
7066: KINDEREN-BESIER, J.H. DER, - Mode-Metamorphosen. De Kleedij onzer Voorouders in de Zestiende eeuw. With collab. by Cato Neeb.
41566: KINDEREN-BESIER, J.H., - Modespiegeltje uit de Gouden Eeuw. Orig. edn.
54642: [KINDEREN, T.H. DER, 1828-1893], - HET BESTUUR en de Rechtspleging in het Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden. Separated from:TAG, V. (1888).
3351: KINDT, L. - Handbuch der Malaiischen Sprache für Reisende und Neulingen in Niederländisch Indien.
7069: KING, M.E. (INTROD.), - Ancient Peruvian textiles from the Collection of the Textile Museum Washington D.C.
3352: KING, E. - Speak Malay! A course in simple Malay for English-speaking Malayans. First edn.
3353: KING, M., - Eden to Paradise.
3354: KING, V.T., - Ethnic Classification and ethnic Relations: A Borneo Case Study. First edn.
11917: KINGLAKE, A.W., - Eothen [or traces of travel brought Home from the East]. new edn.
38806: KINGMA, T.(COMPILER), - Friesland was Hier.(Prieslan Ada!). De lotgevallen van 1-9-R.I. Bataljon Friesland 1945-1948.
51205: KINGMA, T.(COMPILER), - Friesland was Hier.(Prieslan Ada!). De lotgevallen van 1-9-R.I. Bataljon Friesland 1945-1948. [Tweede gewijzigde druk; Second revised edition].
56535: KINGS LANGLEY ENGINEERING CO. LTD. TRADE CATALOGUE AND ADVERTISING: - Products of Precision. Manipulative Copper Tube Fittings. British Standard Flanged Fittings, Welding fittings, Copper Traps. Sole Manufacturers and Patentees. Catalogue 4. [Original edition].
3355: KINGSTON, W.H.G., - In the Eastern Seas; or the regions of the bird of Paradise. A Tale for Boys.
39723: KIPLING, R(UDYARD), - Stalky & Co. Copyright edn.
39721: KIPLING, R(UDYARD), - Twenty Poems. First edn.[thus].
39720: KIPLING, R(UDYARD), - Puck, or Pook's Hill. First Pocket edition, reprinted.
39719: KIPLING, R(UDYARD), - Life's Handicap. Being stories of Mine own People. First Pocket edition, reprinted.
39704: KIPLING, R(UDYARD), - Plain Tales from the Hills.
3357: KIPLING, R(UDYARD), - Anak Didikan Rimba. Tjetakan ke-III (3rd. printing). Transl. into modern indonesian by Maharadjolelo.
56358: KIPLING, RUDYARD (1865-1936), - Het tweede Djungel Boek. [Translated into dutch from the english by Michiel and Jan Duyvewaert. Eerste druk, zoals verschenen' First edition, thus].
53998: KIPP, A. - B.SCHIPPER-VAN LOTTUM & L. VAN DER VLERK, - Nuttig en fraai. Zuidhollandse merk-en stoplappen. [Eerste druk; First edition].
56825: KIRBY, W. (ARR.), - Harriet the Match Girl. Sung by Miss Love. [First edition].
54010: KIRCHBERG SPICY 3-D POSTCARDS: - NUDE, Jeans; Nude Bath; Bikini Girl of Grotto (text on verso). [Original issues]. Zuericht, Kirchberg,
7071: KIRCHER, M. & W. - Vom Handweben auf einfachen Apparaten. 9. Aufl.
41273: KIRCHNER, H., - Erbeutung und Ausbeuting Südafrikas. Orig. edn.
36712: KIRCHNER, U., - Von Hand gewebt. Eine Entwicklungsgeschichte der Handweberei im 20. Jahrhundert.
36312: KIRIN, V., - Narodne Nosnje Jugoslavije. Orig.edn.
293: KIRKUP, J., - Tropic Temper. A memoir of Malaya.
3358: KIRNER, G., - A la Rencontre des Chasseurs de Têtes. Transl. from the orig. German.
8479: KIRSCHBAUM, P.F.J. & CHR. VON FÃœRER-HAIMENDORF - Anleitung zu Ethnographischen und Linguistischen Forschungen mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse auf Neuguinea und den umliegenden Inseln.
54326: KIRSTEN, HANNA, - Hoe sterk is de Hechtzijde. [Eerste druk; First edition].
8086: KISHIDA, H(IDETO) - Japanese Architecture. First edn.
8087: KISIDA, H(IDETO) - Japanese Architecture. 3rd. edn.
56785: KIST, N.C., - Iets over de hier te Lande kortelings ontdekte Middeleeuwsche Muurschilderingen in de Pieters-kerk te Leiden. [Eerste druk; First edition].
56718: KITAB SUTJI: - Kitab Mazmur. Terdjemahan dalam bahasa indonesia dengan tjatatan-tjatatan serba singkat. Atas nama Madjelis Agung Wali-Wali Geredja di Indonesia. [Cetakan pertama; First edition].
56716: KITAB SUTJI: - Kitab-Kitab Sedjarah. Terdjemahan bahasa Indonesia dengan Terdjemahan dalam Indonesia dengan Tjatatan-tjatatan serba singkatatas nama. Madjelis Agung Wali-wali di Geredja Indonesia. [Tjetakan pertama; First edition].
56715: KITAB SUTJI: - Kitab Tatdjahdjiwa-Ulang Tutur. Terdjemahan dari teks asli dalam bahasa indonesia tjatatan-tjatatan. Atas nama Madjelis Agung para Wali-Geredja Indonesia. [Tjetakan pertama; First edition].
56675: KITAB SUTJI: - Kitab-kitab Sedjarah I Sjemuel, Radja-Radja. [Cetakan pertama; First edition].
50464: KITS NIEUWENKAMP, J.F.K., - W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnloog en verzamelaar van Oostaziatische Kunst; Gezien door Tijdgenoten. [Eerste druk; First edition].
3361: KITS VAN HEIJNINGEN, H.M., - Het straf- en Wraakrecht in den Indischen Archipel. Orig. thesis [Leyden university].
46444: KIVI, A[LEKSIS] [ALEDSIS KIVEN SATU], - Vuoripeikot. Orig. edn.
3362: KIYONO KENJI - Indoneshia No Minzoku Igaku (: Folk medicine of Indonesia). Compiled by TaiHeiyo Kyokai.
11192: KLAASESZ HYGEIA - - Indonesië.
38983: KLAASSEN, W.J.M. (PUBL.), - 'Voor U Persoonlijk' Brieven van minister van buitenlandse zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum (1933-1937).
8480: KLAASSEN, M. - Pioniers naar Papoea-land? Biedt Nieuw Guinea het Nederlandse volk een toekomst? [Eerste druk/first edition].
49221: KLAAUW, B. VAN DER, - Onze Koninklijke Luchtmacht. [eerste druk/first edition].
49216: KLAAUW, B. VAN DER, - Verkeersvliegtuigen nu en straks.[Eerste druk/first edition].
54573: KLAAUW, BART VAN DER, - Fokker in de Eerste Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
54270: KLAIBER, PAULINE (EDITOR, ET.AL.), - Das Hauswesen nach seinem ganzen umfange dargestellt in Briefen an eine Freundin. Mit Beigabe eines vollstäüündigen Kochbuches von Marie Susanne Kübler (Frau Scherr). 16. wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage. [16th enlarged and revised edition].
45455: KLAMER, I., - Kind in een Japans Concentratiekamp. Orig. edn.
43200: KLAPHAAK, L., - Kosmetika en aanverwante produkten. 3e druk.
37446: KLÄSI, CD., - Der Malaiische Reineke Fuchs und anderes aus Sage und Ditchtung der Malaien. Orig.edn.
55775: KLAUSNER, J. (CHIEF EDITOR), - HASCHILOAH: Litterarisch wissenschaftliche Monatsschrift. Juli-December 1914. [Originalausgabe; First original edition].
51474: KLAVERSMA, T., - De Geslachten van Altena en Horne tot ca. 1300. Offprint from:Publications, 1978.
52075: I.B. [= KLAZIENA [INA] BOUDIER-BAKKER, 1875-1966], - Van Amsterdam naar Londen [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
7813: KLEEDERDRAGTEN - en typen der bewoners van Nederland
42426: KLEEN, T[YRA] DE, - Ni-Sri-Pleng. En historia om svarta Barn, berättad och Ritad för vita Barn. First edn.
37519: KLEFFENS, E.N. VAN, - Overzicht van de Gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei [19]40. Benevens hetgeen daaraan voorafging en daarop volgde, medegeddeld door den Minister van Buitenlandse Zaken. The Rape of the Netherlands.
47148: KLEFFENS, E.N. VAN, - The other side of the Medal. Addresses delivered by the Netherlands Representative in the Security Council of the United Nations...during the discussions of the Indonesian Question (July 31 - August 26, 1947). (title on front wrapper).
37387: KLEI, JAC. VAN DER & J.B. UBINK, - Het Ruisende Woud. Leesboek voor de lagere School. pts. 1 & 3. 13e druk.(13th edn.).
53036: KLEIAN, J., - Deli-Planter. [Tweede druk; Second edition].
53615: KLEIAN, J., - Deli-Planter. [Tweede druk; Second edition].
11776: KLEIJN, A.A., - De Rijn. Mannheim-Rheinau-Ned. Grens. Vaarwegen, Minste Vaarwaterdiepte, Ankerplaatsen, enz. voor Schippers en Schippers-Vakscholen. [revised & updated edn.].
12286: KLEIJN, A.A., - Kort Overzicht van de geschiedenis der Zending in Oost-en West-Indië.
37249: KLEIN, F., - Lehrbuch der Haararbeiten. Vollständiger Lehrgang zur Herstellung von Haararbeiten jeder Art, mit ausführlicher Anleitung zur Haarpräparation, zum Massnehmen usw. 2.Aufl. (2nd. edn.).
36262: KLEIN, R., - Lexikon der Mode. Drei Jahrtausende Europäischer Kostümkunde. Orig. edn.
3364: KLEIN, J., - Malaisie, Nord-Borneo, Singapour. (a tourist-guide).
7982: [KLEIN, A.] (ED.) - Keramik aus Südostasien. Exhibition catalogue Hetjens Museum Düsseldorf, 9.5 - 8.6. 1976.
45900: KLEIN, E., - De hitte van Kaliasin. Roman. Orig. edn.
3365: KLEIN HORSMAN-RELIJK, J., - Onderzoek naar de Biosynthese van enkele alkaloiden in Cinchona Succirubra P. Orig. thesis [Amsterdam university].
42729: KLEIN, J.H., - Nacht over de Indische Archipel. Een autobiografische beschrijving over de Japanse overheersing van voormalig Nederlands Indië, Birma, Thailand en de Philippijnen in de jaren 1942-1945. Orig. edn.
8482: KLEIN, W.C. (ED.) - Nieuw Guinee. First edn.
8485: KLEIN, W.C. (ET. AL.) - Economische gegevens betreffende Nederlandsch Nieuw Guinea
47309: KLEIN, W.C., - Nieuw-Guinea. Problemen. [eerste druk/first edn.].
8481: KLEIN, W.C.(M.I.) - Samenvattende beschouwingen over Nieuw Guinee
8484: KLEIN, W.C. - Handel. Offpr.fr.:Nieuw Guinea, III(1954).
37749: KLEIN W.C.(ED) - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op Economisch, Sociaal en Cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea. [2nd. revised & updated edn. after the orig. of 1935].
55173: KLEIN, JACOB WOUTER DE, ` - Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking. [Original dissertation Leiden University].
56017: KLEIN, J.W. DE, - Een en ander over de particuliere Landerijen in West-Java en de N.V. Javasche Particuliere Landerijen Maatschappij. Offprint from:Koloniaal Tijdschrift, Vol. 27-No. 4 [19
52629: KLEINE, H.F. DE (EDITOR/TRANSLATOR), - Das Bekenntnis der Huria-Kristen Batak Protestant(Batak-Kirche) auf Sumatra/Indonesien. [Original edition].
52329: KLEINSCHMIDT, A. - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java für Jugend und Volk. [Original Ausgabe; First edition].
52330: KLEINSCHMIDT, A. - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java für Jugend und Volk. [Original Ausgabe; First edition].
48577: KLEINTJES, PH. (EDITOR), - Wetten en Verordeningen betreffende Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; WITH: Eerste Aanvulling der Wetten en Verordeningen betreffende Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. Achtste geheel herziene druk [8th completely revised edition].
3370: KLEINTJES, PH., - Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië. 3e herziene en vermeerderde druk (3rd. revised and enlarged edn.).
54408: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok. [Original Ausgabe; First edition].
48178: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. & A.J. VAN BORK-FELTKAMP, - Anthropologische Bibliographie van den Indischen Archipel en van Nederlandsch West-Indië.
12645: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner mit besonderer Berücksichtigung holländischer Einflüssen.
3383: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Oude Urn-schedels van Melolo (Oost-Soemba). Offprint fr.:S.I.
50606: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Wat weten wij van den vóór-historischen Mensch in den Indischen Archipel en op het naburig Aziatisch Continent? Separated from: TAG, 2e reeks, XLV-4 (July 1928)
51004: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Dwergstammen in den Indischen Archipel. Offprint from:De Indische Gids, jubileum-aflevering Januari 1929.
3371: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Bijdrage tot de Anthropologie der Menangkabau-Maleiers. Bound-up with: A. Maass, Farbenuntersuchungen bei den Malaien Zentral-Sumatra. Orig. thesis [Amsterdam university].
3373: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Die Insel Nias bei Sumatra. First edn.
11240: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Bijgeloof in den Indischen archipel inzake overspel. Offpr.fr.:TAG, XLVII-2 (1930).
12360: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. DE, - Kunstmatige schedelvervorming bij den Inlanders van den Indischen Archipel. Taken fr.:NION, 2-8.
7072: KLEMM, H. (JUN.), - Vollständiges Handbuch der höhern Bekleidungskunst für Civil, Militär und Livree. Nach den Anforderungen des neuesten Standpunktes der mathematischen Zuschneidekunst, sowie der verschiedenen Geschmackrichtungen in der modernen Kleidung zum Selbstunterricht bearb. 25. ganz neu bearb. u. verm. Aufl.
3387: KLERCK, A.W. DE - Lassen's geschiedenis van den Indischen Archipel.
3388: KLERCK, E.S. DE, - History of the Netherlands East Indies. First edn.
47127: KLERK, J[OOST] B. DE, - Bantoes in Zuid Afrika. Orig. edn.
55055: KLERK, JAN A.C. DE, H. BECKERS (ET.AL., EDITORS/TEXTS], - Palmam qui meruit ferat: Ere wie Ere toekomt. Stichting Nationaal Indië-Monument [Roermaond, Limburg Province, The Netherlands] 1945-1962. Een Burgerinitiatief. [covertitle on box. [Eerste en enige druk; First edition].
56900: KLERK, ADR. W. [ADRIANUS WILHELMUS KLERK, FATHER MILL HILL, 1871-1941], - History of the Old and New Testament. [First edition, translated into Dayak Language].
55545: KLEVER, W.N.A., - Jeugd en indische jaren van G.J.P.J. Bolland. [Eerste druk; First edition].
37547: KLEY, A.(COMPILER), - Wapens/Blasons/Arms/Wappen. I.
3391: KLEY, TH., - De publieke opinie in zake Luitenant Kley c.s.(Vervolg op 'De Zaak van den Luitenant Kley en 50 andere Officieren van het Ned.Indische Leger door en in de pers besproken).
55398: KLEYKAMP, A.J., - Chineesch Aardewerk en Porcelein vanaf zijn Oorsprong tot aan zijn Verval. [Eerste druk; First edition].
54901: KLIFT-TELLEGEN, H. VAN DER, - Nederlandse Visserstruien. Met Breipatronen. [Tweede bijdruk; Second impression].
11661: KLIKSPAAN, [ ], (EEN NEEFJE VAN...), - Tochten op mijn stoel. (door een neefje van Klikspaan).
53011: KLINGBEIL TILSTRA, ALBERTINE, - A Dutchman bound for Paradise. [First edition].
42698: KLINKERT, H.C., - De Pelandoek Djinaka of het Guitige Dwerghert. Naar een ander Maleisch handschrift voor de pers bewerkt. Orig. edn.
8964: KLINKERT, H.C., - Spraakleer van het Maleisch. 1st.
43417: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch Zakwoordenboek. Ten behoeve van hen, die het Maleisch met latijnsch karakter beoefenen. First edn.
3393: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek met Arabisch karakter
44249: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek met Arabisch karakter. Naar de beste en laatste bronnen bewerkt. Vierde druk. (4th edn.).
9215: KLIOT, K. & J., - Het kantklosboek. Technieken en voorbeelden, klassieke en moderne werkstukken. Transl. fr. the orig. english edn.(Bobbin lace) by L.M. de Koning-Wormer en E. Behrens.
53937: KLOES, J.A. VAN DER & J.N. VAN RUIJVEN, - Het bouwen in Overzeesche Gewesten. Tweede verbeterde en vermeerderde uitgave [Second revised and englarged edition].
53168: KLOES, J.A. VAN DER & J.N. VAN RUIJVEN, - Het bouwen in Overzeesche Gewesten. Tweede verbeterde en vermeerderde uitgave [Second revised and englarged edition].
42137: KLOET, C. DE & L. BOUDEWIJNS (COMPILERS/INTROD.), - Je moet nog even aan me denken. Honderd Nederlandse liefdesliedjes uit de toptijd van de radio. Orig. edn.
46348: KLOET, CHRISTINE A. (SELECTION/CATALOGUEING), - After 'Alice'. A hundred years of children's reading in Britain. An exhibition to celebrate the Centenary of the Library Association...29 September 1977 to 15 January 1978.
42335: KLOET, CO DE (COMPILER), - Morgen komt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog 1939-1946. First edn.
39614: KLOET[KELUT] ERUPTION, JAVA - - De uitbarsting van den Kloet. Album bevattende 30 Repro-ducties naar fotographieën van de Ateliers Kurkdjian te Soerabaia Welwillend afgestaan o.a. door H.M. de Koningin.
51435: KLOET [KELUT] VOLCANIC ERUPTION - - De Kloetramp. Published in:NION, Vol. 4-11 (1920).
55716: KLOKKE, ARNOUD H. & MARKO MANIN (CONRIBUTION), - Langs de Rivieren van Midden-Kalimantan; Cultureel erfgoed van de Ngaju en Ot Danum Dayak; Along the Rivers of Central Kalimantan; Cultural heritage of the Ngaju and Ot Ot Danum Dayak. [Eerste druk; First edition].
47362: KLOKKE, A.H. (EDITOR/TRANSLATOR), - Traditional Medicine among the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. The 1935 writings of a former Ngaju Dayak Priest. [edited and translated by A.H. Klokke]. Original edn.
46855: KLOKKE-COSTER, A. - A. KLOKKE & M. SAHA, - De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse Volksverhalen. Orig. edn.
37513: KLOKMAN, G., - Hendrik-Eume. Boe 't er in den Achterhoek hen gong, toe Grotmooder nog in de korte rökke was.
43947: KLOKMAN, G.J. (PREFACE), - De Geldersche Achterhoek. Orig. edn.
12061: KLOKMAN, G.J., - De Geldersche Achterhoek. 2nd. edn.
53560: KLOMPÉ, TH.H.F. (GENERAL EDITOR) (ET.AL.), - MADJALLAH ILMU ALAM untuk Indonesia; Indonesian Journal for Natural Science; Volume 113, 1957.
53559: KLOMPÉ, TH.H.F. (GENERAL EDITOR) (ET.AL.), - MADJALLAH ILMU ALAM untuk Indonesia; Indonesian Journal for Natural Science; Volume 112, 1956.
47761: KLOOS, W[ILLEM] J.T. (1859-1938), - Verzen [van Willem Kloos]. * Vol. 2*. [Tweede druk/second edition],
46384: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, J. & J. DE BOER (EDITOR), - Het menschelijke Beeld van Willem Kloos. Orig. edn.
36819: KLOOS, P., - Antropologie als wetenschap.
3395: KLOOSTER, H.A.J., - Muhammad Yamin en de Geschiedenis van Indonesië
8965: KLOPPENBURG-VERSTEEG, J., - Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 3e verb. druk (3rd revised edn.).
3399: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Indische Planten en haar geneeskracht. 1st edn.
54899: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en Raadgevingen betrekkende het gebruik van Indische Planten en Vruchten. Vijfde druk. [Fifth edition. Authentic facsim. reprint after the most complete edition 1934].
57066: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J.M.C. (1862-1948), - Eene Nabetrachting op mijne Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. Een pleidoor voor het vele goede, dat ons mooie Indië op plantaardig gebied voor mensch en dier bevat en voortbrengt.[Eerste enige druk; First and only edition].
57065: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J.,M,.C (1862-1948), - Platen-Atlas behoorende bij Indische Planten en haar Geneeskrach [Covertitle only]t. [Eerste druk; First edition].
37624: KLOPPENBURG-VERSTEEG, J., - Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 3e verb. druk (3rd revised edn.).
49098: KLOPPENBURGH-VERSTEEGH, J., - Tanaman Berkhasiat Indonesia; Petunjuk dan Garan Pengobatan Tradisional Dengan Tumbuhan Berkhasiat Indonesia. Alih Bahasa dan Saduran. [For the first time translated, edited and revised after the original 4th dutch edition 1934 by J. Boegiri].
51228: KLUMB, H., - Gasschutz-Fibel. [erste Auflage; First edition].
11564: KLUMPER, A.A., - Sociale Verdediging en Nederlands verzet. - ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid - Non-violent defence and Dutch Resistance '40-'45 - an ideal conception tested by historical reality.
44693: KMOCH, H., - De eerste Schaakmatch U.S.A.-U.S.S.R. Orig. edn.
44203: KNAAP, G.J. - W. MANUHUTU & H. SMEETS (EDS.), - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen. First edn.
43421: KNAAP, G.J., - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India Company and the Population of Ambon 1656-1696. Orig. thesis [Utrecht university].
49576: KNAAP, G.J., - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India Company and the Population of Ambon 1656-1696. [Second printing, Trade edition after the original
49417: KNAAP, O[TTO], - Eenige jaren Kunstleven te Batavia. (Januari 1896-Mei 1899). Verzamelde kritische en didaktische dagbladopstelletjes. [Eerste enige druk/first and only edition].
53493: KNAAP, G.J. (COMPILER/EDITOR), - Memories van Overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw. [Eerste druk; First edition].
51018: KNAP, GERARDO H., - Labores Coronadas. Resultado de una Centuria de Navegacion Maritima realizada por la Compania Real Holandesa de Vapores 1856-1956. [First edition].
48185: KNAPPER, L., - Leiden ontzet, Holland gered. [Eerste druk/first edition].
41951: KNAPPERT, L., - Leidens ontzet, holland gered. [1574-1924]. Orig. edn.
56530: KNAUD, J.M. - Tussen Schemering en Dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa. [Eerste druk; First edition].
3404: KNAUD, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi
50523: KNAUD, J.M., - Kunst en Kunst en Kunstvaardigheid in Indië. PHOTOCOPIED from:Indië, Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën, XXIV-XXVIII.
50700: KNEBEL, J., - Sur la Mensuration des Armes chez les Javanais. Separated from:Bijdragen Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, [1897].
55994: KNEBEL, J., - Babad Banjoemas, volgens een banjoemaasch handschrift. Separated from:BKI, vol. 43 [1901].
3403: KNEBEL, J., - De Vâhana's van het Brahmaansch en Boedhistisch Pantheon. Separated fromTBG, [Eerste druk; First edition thus].
37672: KNEITEL, K. - B.MALONEY & A.QUINN, - The Great American T-Shirt.
52645: KNEPPELHOUT, C.J., E.W. VAN POPTA (ET.AL., COMPILERS), - ARSENAAL: Gids van verzamelingen & musea, verenigingen & instellingen op militair-historisch terrein. Eerste druk [First edition].
40717: KNIBBS, G.H. (ED.), - Centus of the Commonwealth of Australia taken for the night between the 2nd. and 3rd. April 1911, I-II (of 3). Issued under the authority of the Minister of State for home and territories...[by G.H. Knibbs].
8488: KNIBBS, S.G.C. - The savage Solomons as they were & are
10917: KNIGHT, D., - Dancing. A history of the Dance.
12656: KNIGHT, A.M., - Modern Seamanship. 3rd. edn. revised.
55527: KNIGHT, DERRICK & ALB. P. ERPS (PHOTOGRAPHERS SHELL PETROLEUM CO., LONDON), - Zuidoost-Azië: foto-Impressies. [Eerste druk; First edition].
51419: KNINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM - - Vacantiereizen Madeira en de Middellandsche Zee by S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
41040: KNIPSCHEER, F.S. (ET.AL.), - De verrassing van Salt-Bommel na 350 jaren herdacht. Gedenkboek.
6366: KNITTING - ... - Modellen die vertellen.
6372: KNITTING - - Zomermodellen. Practische Breiwerken voor iedereen.
47061: KNITTING MANUAL - - Pour nous les Petites. [édition originale/original edn.].
55019: KNO-P, G., D.F. & C. ROGGEN, - Schylgerland Lesboek. [Eerste druk; First edition].
9643: KNOESTER, J., - De Nederlandse Katoennijverheid op de drempel van Moegen.
50442: KNOETSEN, J.F., - Japansche-Taal voor Hollandsch en Maleisch sprekende Toeristen. Hollandsch-Japansch-Maleisch-Egelsch. Also for Englisch [sic!] and Japanese speaking People to learn the Dutch and Malay Languages. [With an extensive practical glossary:
54660: KNOETSEN, JOHN F., - EAST ASIA: How to speak Malay, Dutch, Japanese, Mandarin, Fuhkian, Hakka and Cantonese, part II: Glossary. [Third edition, revised and enlarged; Derde herziene en uitgebreide druk].
54584: KNOOP, J.H. [CIRCA 1700-1769?], - Pomologia dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peren...PHOTOCOPIED after the First edition Leeuwarden, Abraham Ferwerda 1758].
56386: KNOOP, W.J. - Het probleem Nederland-Indonesië. Hoe kan de band tusschen Nederland en Indonesië behouden blijven? Orig.edn.
36902: KNOOREN-YO, S.E., - Bahasa Indonesia. Overlevings-kursus.
53505: KNOP, G., - Brandarisflitsen. Een Vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het Eiland Ter-Schelling. [Eerste druk; First edition].
53033: KNOPPERS, B.A., - Het Hoger Onderwijs in Indonesië. Rapport uitgebracht naar aanleiding van een Oriëntatiereis naar Indonesië, in opdracht van het Nederlands Comité voor World Student Relief van 19 Augustus tot 28 September 1948. [Originele uitgave; Original edition].
41658: KNORR [KAPITÄN-LEUTNANT VON], - Der japanisch-russischen Seekrieg von 1904-1906. Orig. edn.
7075: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand-und Nachschlagebuch für Damen-und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. First edn.
37262: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Damen und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. 2. Neubearb. u. erg. Aufl.(2nd. revised & enlarged edn.).
37263: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Damen und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. 2. Neubearb. u. erg. Aufl.(2nd. revised & enlarged edn.).
37035: KNOT, G. - H.C. WELTJE & A.KAMSTEEG, - De Zuidmolukse Republiek/Zuidmolukkers in Nederland/Nederland en de Republiek der Zuid-Molukken. Wat moeten ze hier? Zuidmolukkers op weg naar Vrijheid...
51854: KNOT, G., - Het Zelbeschikkingsrecht der Zuidmolukkers historisch-juridisch. [Eerste druk; First edition].
7078: KNÖTEL, R., - Deutschlands Wehr zu Land und Meer in Bild und Wort. Orig. edn.
3412: KNOTTENBELT, ANTH., - Verpanding en zekerheidsstelling in den Oost-Preanger. Orig. thesis [Bandung polytechnic].
52612: KNOWLES, LEES (BART) (PREFACE), - Programme of the Royal Reviewof the East Lancashire Division (Territorial Force) held by His Most Gracious Majesty The King at Worslley Park on the 6th July, 1909.
13472: KNOX, CL., - The Diary of a Young Lady of Fashion in the Year 1764-1765. Edited by her Kinsman Alexander Blacker Kerr.
3414: KNOX, TH.W., - Adventures of Two Youths in a Journey to Siam and Java. With descriptions of Cochin-China, Cambodia, Sumatra and the Malay Archipelago.
55410: KNOX, ROBERT & H.A.I.GOONETILEKE, (INTRODUCTION), - An Historical Relation of the Island Ceylon in the East Indies. [Authentic Facsim. reprint after the the original edition London 1681; First edition, thus].
37863: KNUTTEL, G. (WZN.) - De Letter als Kunstwerk
3415: KNUTTEL JR., G. (1880-1961), - Over Chineesche en Japansche Kunst. [Eerste druk/first edition].
55437: KOBBEN, A.J. L. CH. MANTOUW (COMMITTEE MEMBERS), - De Politieke stemming in het gebied der Zuid-Molukken anno 1978. {Eerste voorlopige druk; First provisional edition].
53826: KOBE CITY CENTENARY COMMEMMORATION: - A Centenary Tribute of Kobe [1889-1989]. [First edition].
50774: KOBELL - OEBEKE, K., - Franz v. Kobell's Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chamischer Versuche auf trockenem und nassem Wege. [Sechzehnte neu bearbeitete und vermehrte Auflage; Sixteenth newly edited and englarged edition].
50775: KOBELL, FRANZ VON, - Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockenem und nassem Wege. [Vierte vermehrte Auflage; Fourth enlarged edition].
12194: KOBUS, W. (ET. AL.), - Gids voor den Graafschapschen Folklore dag te Borculo op 25 Augustus 1928.
41952: KOCH-ISENBURG, L., - Das Katzenbuch. Orig. edn.
41671: KOCH, A. (PUBLISHER), - Stickereizeitung und Spitzen Revue. Illustrierte Zeitschrift zur Pflege und Förderung Künstlerische Handarbeiten aller Techniken. Zentralorgan für die Hebung der Deutschen Stickerei und Spitzen Industrie. Herausgegeben von [Hofrat] Alexander Koch.
9947: KOCH, H.J.M. (S.J.), - Korte Schets der Javamissie en van de in Zending der Javamissie op de intrnationale Missietentoonstelling te Rome.
9915: KOCH, K., - The revival in Indonesia.
3419: KOCH, J.W.R., - Bijdrage tot de Anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks. Orig. thesis [Amsterdam university].
8489: KOCH, J.W.R., - Bijdrage tot de Anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks. Orig. thesis [Amsterdam university].
11245: KOCH, D.M.G. (1881-1960), - Indische Problemen. In:De Gids, 84-1.
55561: KOCH, H.J.M. (S.J.), - Korte Schets der Java Missie en van de en van de inzending der Java Missie op de Internationale Missietentoonstelling te Rome. [Eerste druk; First edition].
3418: KOCH, D.M.G. (1881-1960). - Om de Vrijheid. De nationalistische beweging in Indonesië. Orig. edn.
53321: KOCH, W. (COMPILER), - Neeltje's verzamelde recepten. [eerste druk/First edn.].
44115: [KOCK, M. A. DE] & A.J.P. VAN DEN BROEK (ED.), - Dwergstammen in Zuid Nieuw-Guinea. Taken from:TAG, Tweede Serie, vol. XXVIII (1911).
55567: DE KOCK, SPARKES & CO., LTD. TRADERS - Cream of Sparklets: A collection of the choicest items selected from all sparklets booklets issued since their inception in october 1940, has been prepared to marke the 25th years ' jubilee of the perpetrator, our present Chairman and Managing Director, Mr. William Greig Smith, who joined D.K.S.,...
55961: KOEHLER, RENÉ - Ophiurans of the Ph8lippine Sas and adjacent waters. [First edition].
297: KOEKKOEK, R., - Gotische Ivoren in het Catharijne Convent.
48623: KOELMAN, A. (EDITOR), - Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar Vijf en Twintig-jarig bestaan 26 Februari 1937; 1912-1937. Orig. edn.
45972: KOEMAN, C. & H.J.A. HOMAN(EDITORS & COMPILERS) - Atlantes Neerlandici. Bibliography of Terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books,published in the Netherlands up to 1880. Vol II [of 6].
45973: KOEMAN, C. & H.J.A. HOMAN(EDITORS & COMPILERS) - Atlantes Neerlandici. Bibliography of Terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books,published in the Netherlands up to 1880. Vol VI [of 6].
55350: KOENIGSWALD, G.H.R. VON, - Über Sumatranische Schiffstücher und Ihre Beziehungen zur Kunst Ozeaniens. Offprint fromSüseestudien, Basel 1951 (Museum für Völkerkunde).
55453: KOENS, A.J., - Leesboekje over de Paditeelt (voor desa's in de afdeeling Soemedang [Java]). [Eerste druk; First edition].
3423: KOENTJARANINGRAT (PROF. DR.), - Pengantar Antropologi. 3rd. edn.
50714: KOENTJARANINGRAT, - Javanese Culture. Second Impression [Paperback edition].
3422: KOENTJARANINGRAT(ED.), - Villages in Indonesia. First edn.
55195: KOENTJARANINGRAT, R.M., - Introduction to the Peoples and Cultures of Indonesia and Malaysia. [First edition].
3425: KOERNICKE, MAX, - Das holländische Kolonialreich. First edn.
12102: KOERS WEST... - In opdracht van de Repatriëringsdienst Indië.
7082: KOESE-TAMMELING, A. - Handwerken
3427: KOESNOE, MOH., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Leporang Pokok. First edn.
12771: KOESNOE, MOH., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan lombok 1971-1973. Laporan Pokok.
47991: KOESNOE, MOHD., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Orig. edn.
53909: KOESNOE, MOHAMMAD, - MUSJAWARAH: Een wijze van Volksbesluitvorming volgens Adatrecht. Rede. [Eerste druk; First edition].
54101: KOETSIER, C.H. (1932-), - Zending als Dienst aan de samenleving. De houding van zending en kerk ten opzichte van sociaal-economische vraagstukken in Indonesië, in het bijzonder op Midden-Java.
52368: KOETSVELD, C.E. VAN, - Op de Wandeling. Vertellingen aan mijne jeugdige Vrienden. [Eerste druk; First edition].
36629: KOEZE, G.A., - Crania Ethnica Philippinica. Ein Beitrag zur Anthropologie der Philippinen. Beschreibung der Schädelsammlung von Dr. A. Schadenberg. With introd. and cooperation by J. Kollmann.
3428: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. First edn.
3431: KOHLBRUGGE, J.H.F., - l'Anthropologie des Tenggerois Indonésiens-Montagnards de Java. Offpr.fr.:l'Anthropologie, IX (1897).
3429: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Blikken in het Zieleleven van den Javaan en zijner Overheerschers.
3432: KOHLBRUGGE, J.H.F. - De Inlandsche Beweging en de onrust in Indië. Voordrachten...Orig. edn.
43531: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. First edn.
3430: KOHLBURGGE, I.H.F., - Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein Beitrag zur Evolutionslehre.
53044: KÖHLER, CHARLOTTE THERISIA CATHARINA (1892-1977), - 25 jarig Jubileum Charlotte Köhler: Guy de Maupassant YVETTE. Vertaald door Adriaan Morriën. [Originele uitgave; First edition].
7080: KÖHLER, C. - A History of Costume. Edited and augmented by E. Von Sichart. Transl. fr. the orig. german by A.K. Dallas. First edn. (thus).
7079: KÖHLER, C. - Praktische Kostümkunde in 600 Bildern und Schnitte. First edn. Bearb. von E. von Sichart.
8490: KOHLER, P., - Kunst uit Nieuw Guinea. Exhibition catalogue Museum Fodor 22 mei-30 juni 1963. [with a preface by Wim Kersten].
11246: KÖHLER, R.J., - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
56208: KOHN, JULIUS - [PRIVATE Service File of Julius Kohn, Commissioned German Army Medic Officer, First World War].
50489: KÖHR, D., - Cowboypakken maken.[First dutch edition translated after the original germanby J.A. Kef-Tuynman].
47365: KOK, A., - De Verrader. Leven en dood van Anton van der Waals. Derde druk. [third edition, re-impression].
44560: [KOK, A.A.], - Nieuwe Kerk te Amsterdam. Concept-rapport behoorende bij de voorbereiding van de restauratie. Orig. edn.
42070: KOK, IJ., - De hollandse Tegel. Orig. edn.
50959: KOK, J., - Bemestingsleer. Zestiende, herziene druk [Sixteenth revised edition].
39119: KOK, T., - Dinie neemt de Leiding. Orig. edn.
3434: KOK, JOH.A., - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Leyden university].
3433: KOK, JOH., - Het Rund en de Rundveeteelt op Madoera. Een zoötechnische studie. Orig. thesis [Utrecht university].
52216: KOKKA [= FLOWERS OF THE NATION], - THE KOKKA: An illustrated Monthly Journal of the Fine and Applied Arts of Japan and other Eastern Countries. [First and only edition].
8491: KOKKELINK, M. CH. - Wij vochten in het bos. De Guerilla-strijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk/first edition].
3436: KOKS, J.TH., - De Indo.
3435: KOKS, J.TH. - Koloniaal-sociografische Bijdrage. Orig. thesis [Amsterdam university].
50275: KOKSSCHOOL LEIDEN ROYAL DUTCH ARMY SERVICE CORPS - - Kersmis 1961; Vaste Staf Koksschool [Leyden Army Barracs].
3442: KOL, H.H. VAN, - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Met een Open brief van H. Colijn tot de schrijver gericht en diens Antwoord.
3443: KOL-J.J.S., - Reisbrieven van H.H. van Kol. De reorganisatie der Vorstenlanden en Vorstenlandsche toestanden, naar aanleiding van Reisbrieven des heeren van Kol... Offpr.fr.:De Locomotief, 1911.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

5/9