Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54987: HOLMGREN, ROBERT J. & ANITA E. SPERTUS, - Early Indonesian Textiles from Sumba*Toraja*Lampung. [First edition].
48375: HOLSBERGEN, J.W., - Het Pistool van de rekening. Roman. [eerste druk/leesexemplaar/first edition, review copy].
42696: HOLSBOER, H.B. & J. LANZER, - Practisch Kleurstofonderzoek op de Vezel. Handleiding voor Textieltechnici, manufacturenhandelaren, enz. Orig. edn.
46917: HOLSBOER, H.B. & J. LANCZBER, - Examen pratique des Teintures et des Imprerssions sur les Textiles. [Translated and adapted after the original dutch language edition by H. de Lebuw/traduit de l'ťdition Nťerlandaise et adaptť] [orig. french edn./ťditon originale franÁais].
12905: HOLST-HENDRIX, H., - Een Japansch Kunstwerk uit Ivoor. [Eerste enige druk; First and only edition].
49854: HOLST PELLEKAAN, R.E. VAN, I.C. DE REGT & J.E. BASTIAANS, - Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960. Orig. edn.
48144: HOLST-HENDRIX, H., - Inlichtingen omtrent Japan voor Hollandsche reizigers. [Eerste druk/first edition].
56105: HOLST, COR (EDITOR/SECRATARY), - DE BLINKERT; Maandblad van de Gemeenschap Hilversum van het Humanistisch Verbond. October-December 1952. [Originele uitgave; Original edition],
2784: HOLT, CL. (ED.), & B. R. O'ANDERSON/J. SIEGEL (ASS.), - Culture and Politics in Indonesia. First edn.
41516: HOLT, P. (TEXT) & A.H. DE LEUR(MUSIC), - De Vroolijke oude Vrijer. Komische Solo ScŤne
6970: HOLT, A., - Fancy Dresses Described, or, (what to wear at Fancy Balls).
6971: HOLTHAUS, J.M.A. & PH. MERTENS (INTROD.), - Driedimensionaal. Hedendaagse Vlaamse textielkunst. Liberta/Marga/Veerle Dupont. Tentoonstellingscatalogus Nederlands Textielmuseum 21 Januari t/m. 12 Maart 1978.
47954: HOLTMONT, A., - Die Hosenrolle. Variationen Łber das Thema das Weib als Mann. [1. Auflage/first edition].
9115: HOLTTUM, R.E., - Plant life in Malaya. FIRST EDN.
9751: HOLTTUM, R.E., - Plant Life in Malaya. New impr.
2741: HOLTTUM, R.E., - Gardening in the Lowlands of Malaya. 1st.
37727: HOLTUS, W., - Celebes. Onbekende gebieden en volken. Pref. by W. Frijling. Orig. edn.
2789: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen Desa en Rijksorganisatie in Prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief. [Original dissertation Leyden university].
13052: HOLWERDA, J.H. & M.A. EVELEIN & N.J. KROM, - Catalogus van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Afdeeling Praehistorie en Nederlandsche Oudheden.
55921: HOLZHUBER, SEBASTIAN [1949-], - TEXTIEL NU 1: Sebastian Holzhuber. [Tentoonstelling Nederlands Textielmuseum Tilburg]. [Eerste druk;First edition].
52209: HOMA (DUTCH ARMY CORPORAL), - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in- en om de Grebbelinie. [Eerste druk; First edition].
37365: HOMAN VAN DER HEIDE, J., - Beschouwingen aangaande de Volkswelvaart en het Irrigatiewezen op Java in verband met de Solovalleiwerken. Orig.; edn.
50777: HOMAN VAN DER HEIDE, J., - Aanteekeningen betreffende het Kratermeer op de Kloet in verband met de uitbarsting op 23 Mei 1901. Separated from:BKI, 1904.
46152: HOMBURG, E. & TH. STAENDER, - Bali. Reis-en routegids. Translated into dutch after the original german language by Willem Zwart. [first dutch edn.].
49314: HOMMES, N.J., - Zullen wij nog Antirevolutionair blijven? [Eerste druk/first edition].
2792: HOMOET, J.C. - De bruine Prins en zijne vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie. Orig.edn.
52520: HONDIUS VAN HERWERDEN, TH. & C.F. STENEKER, - Dťjeuner-Dinatoire ŗ l'occasion du Mariage de Monsr. Th. Hondius van Herwerden et Mad.elle C.F. Steneker 21 Avril 1913. [Original Menue card].
2793: HONDIUS VAN HERWERDEN, G.A.M., - Eenige beschouwingen over de bestrijding van den Roofbouw der Inlandsche Bevolking in Ned.-IndiŽ. Taken fr.:Koloniaal Tijdschrift, 5-1/2 (1915).
52237: HONDIUS, GERARD PUPPIUS (EDITOR; 1666-1740), - De kleine PRINT-BYBEL. Waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen.
52517: HONDIUS VAN HERWERDEN, PIETER, (1915-2000). - Private personal Archive of Pieter Hondius van Herwerden, Royal Dutch Army flight Lieutenant, Dutch East Indies.
2794: HONEY, W. BOWYER - The Ceramic Art of China and other Countries of the Far East. Orig. edn.
265: HONEY, W. BOWYER - The Ceramic Art of China and other Countries of the Far East. 1st edn.
49124: HONG, E[VELYNE], - Natives of Sarawak. Survival in Borneo's vanishing Forest. [First edition].
2795: HONIG, P. & F. VERDOORN (EDS.), - Science and Scientists in the Netherlands Indies. First edn.
55735: HONIG, H. (PUBLISHER), - Fonds-Catalogus H. Honig [Utrecht]. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
44993: HONNEF, K. - B. SCHL‹TER & B. K‹CHELS (EDITORS), - Die verlassene Schuhe. Orig. edn.
11894: HONOR… NABER, S.P. L', (HERAUSG.), - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederl‚ndischen West-und Ost-Indischen Kompagnien, 1601-1797.
45393: HONOR… NABER, S.P. L', - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Nederlanders in Guinee en BraziliŽ. Orig. edn.
55148: HONSELAAR, L. (COMPILER), - Vleugels van de Vloot. De geschiedenis van de Marineluchtvaartdienst. [Eerste druk; First edition].
37958: HOO SWIE TJIONG, - Penjelidikan Hematologik Wanita Tidak Hamil dan Wanita Hamil dan Anemi dalam kehamilan. Orig. thesis [Djakarta, universitas Indonesia].
2797: HOOD, M. - The Nuclear Theme as a Determinant of Patet in Javanese Music. Orig. edn.
2798: HOOF, W.C.H. VAN, - Mixed Cropping of Groundnuts and Maize in East Java/Tumpangasari kacang tanh dan Jagung di Jawa Timur/Gemengde teelt van aardnoot en mais in Oost-Java. Orig. thesis [Wageningen university].
54009: HOOFDLEGERPREDIKANT [CHIEF ARMY CHAPLAIN]: - Kom eens aan...Aangeborden aan de recruten door de Hoofdlegerpredikant. [Eerste druk; First edition].
50992: HOOFF, M. VAN, - Besproken Plaatsen. [Eerste druk; First edition].
52036: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.A., - Friesland en de Friezen in de Middeleeuwen. Bijdragen tot de Geschiedenis, Rechtskenmis, Muntkunde en Geografie der Friesche Gewesten, inzonderheid gedurende de Elfde Eeuw. [Eerste druk; First edition].
12274: HOOFTIňN, J., - Tafereelen uit het Oud-Joodsche Familieleven naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof. M. Oppenheim. Facsim. edn. after the publ. Utrecht 1882.
49239: HOOFTMAN, H., - Nederland Vliegt!Een boek over onze Luchtvaart. [Eerste druk/first edition].
49259: HOOFTMAN, H., - Van Farman tot Neptune. Vijftig jaar Nederlandse Marinevliegtuigen. Alle Vliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst (MLD). [Eerste druk/first edition].
49322: HOOFTMAN, H., - Van Brik tot Freedom Fighter. Vijftig jaar Nederlandse Luchtmacht Vliegtuigen. [Derde druk (vol. I); Eerste druk (vol. II); Third edition (vol. II); First edition (vol. I)].
51021: HOOFTMAN, J.L. & K. G. HOUWEN, - Nederlandsch IndiŽ. Aardrijkskundig Leesboek. Tweede Deeltje- B. Java en Buitenbezittingen. Tiende herziene druk [10th revised edition].
48632: HOOFTMAN, J.L. & K. G. HOUWEN, - Nederlandsch IndiŽ. Aardrijkskundig Leesboek. Tweede Deeltje, B. - Java en Buitenbezittingen. Vijfde druk [fith edition].
44673: HOOFTMAN, H., - Van Glenn Martins en Mustangs. Alle Vliegtuigen die hebben gevlogen bij het K.N.I.L., de Indische Militaire Luchtvaart.1st. edn.
56553: HOOG-NOOY, ANNIE DE (TEXT) - Y. ENER(COMPOSER), - Mťlisande (Uit de groote Parade). Valse Lente.
54217: HOOG, ALETTA (1869-1924), - De Papieren Zendeling. [Eerste druk; First edition].
43625: HOOG, P. DE & L. MELCHIOR, - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld. Orig. edn.
38887: HOOG, A(LETTA), - Tombo, het Soendaneesje. [Leesboek voor school en huis]. 2e herz. druk. (2nd. revised edn.)
55547: HOOG, P.H. V.D. [1888-1967?], - Schoonheids-middelen, hun samenstelling, hun Toepassing. Tweede, geheel gewijzigde druk. [Second completely revised edition].
55492: HOOG, P.H. VAN DER, - Hoe eene Vrouw het Haar en het Teint moet verzorgen. Cosmetische CauserieŽn. Tweede Druk [Second edition].
55963: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. [Eerste druk; First edition].
41699: HOOGEBOOM, A. & G.J.C.A. POP, - Leerboek der Tactiek. [vol. I of II only]. 2de omgewerkte druk (2nd. revised edn.
49648: HOOGENBERK, H., - De Rechtsvoorschriften voor de Vaart op Oost-IndiŽ 1595-1620. [Original thesis Utrecht University].
2803: HOOGENKAMP, P.A., - Ontwikkeling, voeding en voedingstoestand van Zuigelingen en kleuters bij de Ngadju-Dajak op Kalimantan-Selatan (Zuid-Borneo), IndonesiŽ. 2nd edn.
8940: HOOGERBRUGGE, JAC. (ED.), - Ukiran-Ukiran Kayu Irian Jaya/The Art of Woodcarving in Irian Jaya.
49813: HOOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selaten-GKSB 1932-1987). [Original Thesis Leiden University].
8430: HOOGERWERF, A. - Enkele gegevens over het Vogelschade-onderzoek bij het Rijstproefbedrijf Koembe te Koerik/Some particulars on a research on harmful birds in ricecrops in South New-Guinea, Rice experimental station Koembe at Koerik, near Merauke
2805: HOOGERWERF, A. - An Ornithological bibliography having particular reference to the study of the Birds of Java.
38561: HOOGEVEEN, M.B., J. LIGTHART & H. SCHEEPSTRA, - Zesde Leesboekje bij Hoogeveen's Leesmethode. Verzorgd door G. van Hees. 7e druk (7th edn.).
44815: HOOGEVEEN, M.B., J. LIGTHART & H. SCHEEPSTRA, - Vierde Leesboekje by Hoogeveen's Leesmethode. Verzorgd door G. van Hees. Negende druk. [9th edn.].
51198: HOOGEVEEN, M.B. - [C. JETSES], - Hoogeveen's Verbeterde Leesplankje.
48129: HOOGEWERFF, G.J., - De Noord Nederlandsche-Schilderkunst. [Eerste en enige druk/first and only edition]. [Volume I of 5 only].
48130: HOOGEWERFF, G.J., - De Noord Nederlandsche-Schilderkunst. [Eerste en enige druk/first and only edition]. [Volume II of 5 only].
44405: HOOGLEERAAR, EEN (= J.J.M. DE GROOT), - Groenloopen. Een ernstig woord aan Ouders en Voogden van aanstaande Studenten. Orig. edn.
46290: HOOGSTRATEN, M.G., - Nederlanders in Nederlands-IndiŽ. Een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuidoost-AziŽ tussen 1596 en 1950. Eerste druk [First edn.].
45229: HOOGSTRATEN, J.E. VAN (INTROD.), - Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Orig. edn.
55769: HOOGSTRATEN, D. VAN, - Ezopische Fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaalt en met aenmerkingen verrykt door D. Van Hoogstraten. Met nieuwe Konst-platen.
57037: HOOGSTRATEN, H.L. VAN (PREFACE), - Naamregister der Predikanten bij de Hervormde, Evang. Luthersche, Herstelde Luthersche, Doopsgezinde en Remonstrantsche Gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West-Indische Bezittingen, alsmede der Hoogleeraren in de Godgeleerdheid aan de Hoogescholen en Athenśen,...
39755: HOOGTE, A.(G.) VAN DER - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse IndonesiŽ. 2nd. edn.
39672: HOOGTE, A.(G.) VAN DER - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse IndonesiŽ. 5th edn.
39673: HOOGTE, A.(G.) VAN DER - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse IndonesiŽ. 6th edn.
39674: HOOGTE, A.(G.) VAN DER - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse IndonesiŽ. 3rd. edn.
48594: HOOGTE, A.(G.) VAN DER - Het laatste uur. Een Kroniek uit het na-oorlogse IndonesiŽ. Vierde druk [4th edition].
45918: HOOGTE, A.[G] VAN DER - Het laatste uur. Een Kroniek uit het na-oorlogse IndonesiŽ. Eerste druk. [first edn.].
51033: HOOGTERP, S.S. (CHIEF EDITOR). - Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad.
42497: [HOOIJER, C.R.], - [A speech as held by C.R. Hooijer, commemmorating the first lustre, 1959-1969, of the Institue for Southeast Asian Archaeology, Amsterdam Municipal University].
38492: HOOIJER, C.R., - Indonesian Prehistoric Tools. A catalogue of the Houbolt collection. 1st (& only) edn.
2814: HOOKER, M.B., - A note on the Malayan legal digests; GUNGWU, W, The first three rulers of Malacca; S. Husin Ali, Patterns of rural leadership in Malaya; J.V. de Allen, The ancient regime in Trengganu, 1909-1919; a.m.o. artt. In:JMBRASXLI, pt. 1.
2815: HOOKER, M.B.(ED.), - Readings in Malay Adat Laws. First edn.
2817: HOOP, A.J.J.TH. ņ TH. VAN DER, - Indonesische Siermotieven/Ragam-ragam perhiasan Indonesia/Indonesian Ornamental design. [Eerste druk/first edition].
2816: HOOP, A.N.J. TH. ņ TH. VAN DER - Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Korte Gids voor het Museum. Orig. edn.
49442: HOOP, L. DE, - Ethicus in een Koloniaal Conflict. Een Studie naar dr. G.J.A. Hazeuin de Onderwijs- en Bestuursverhoudingen in Nederlands-IndiŽ 91900-1920). [Originele uitgave/oridinal edition).
42168: HOORN, D. VAN DEN, - Uitgewist. Hoe Jan Oom verdween in nacht en nevel. Orig. edn.
54368: HOORNIK, ED., - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten. Vierde druk [Fourth edition].
52585: HOORNIK, ED., - Dooden Herdenking in Dachau. [Eerste druk; First edition].
54356: HOORNIK, ED., - Steenen, gedichten. [Eerste druk; First edition].
43692: HOORWEG, P., - Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog in 1914 voor de Jeugd. Orig. edn.
55774: HOOVEN, ALIE TEN, HERMIEN MAKASKE, GERDA STOKKING (ET.AL., EXHIBITION COMMITTEE), - Catalogus van Doopjurken en -attributen gehouden in de Grote Kerk Epe 6-28 September 2008. [Eerste enige druk; First and only edition].
45677: HOOYER, G.B., - De verlaten Posten in Groot-Atjeh. Orig. edn.
2826: HOOYKAAS, C., - Cosmogony and creation in Balinese Tradition. Orig. edn.
2834: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Vrouwenkamp op Java. [Eerste druk; First edition]. [Illustrated by KICK HOFER].
45895: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - De grote vondst van Juul en Peter. [Tweede druk/2nd. edn.],
45941: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - De grote vondst van Juul en Peter. [Tweede druk/2nd. edn.],
11452: HOOYKAAS, C., - Over Maleise Literatuur. 2e druk.
48468: HOOYKAAS, C., - Modern Maleisch Zakelijk Proza. Orig. edn.
36889: HOOYKAAS, C., - Zakelijk Proza in Bahasa Indonesia. 5e druk.
13253: HOOYKAAS, C., - Perintis Sastra. Tjet. Ketiga.
45031: HOOYKAAS, C., - Proza en PoŽzie van Oud-Java. Orig. edn.
50352: HOOYKAAS, C., - Tantri. De Middel-Javaansche Pancatantra-bewerking. Orig. thesis [Leyden university].
42848: HOOYKAAS, J., - The Myth of the young Cowherd and the little Girl. Offpr.fr.:BKI, 1961.
46310: HOOYKAAS, C. (TRANSL. & INTROD.), - Tjalon Arang. Volksvrhalen en legenden van Bali. [Eerste druk/First edn.].
12421: HOOYKAAS, C., - Balinese Bauddha Brahmans. Orig. edn.
11327: HOOYKAAS, C., - Cangkya-leer van Bali. In:T.ITLV, LXXXIV-3/4.
10176: HOOYKAAS, C., - De kluizenaar Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal vertaald en ingeleid...
2829: HOOYKAAS, C., - Introduction ŗ la Littťrature Balinaise. Accompagnťe d'une bibliographie sťlective sur la littťrature Balinaise publiťe.
47736: HOOYKAAS, C., - Pamurtian in Balinese Art. [Original edition]. Offprint from:Indonesia. [Claire Holt memorial number, Cornell S.A.E. 1971].
37094: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties.
46798: HOOYKAAS, J[ACOBA], - Journey into the Realm of Death. Balinese Folktale with translation. In:BKI, vol. 111-3.
2836: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - Sprookjes en verhalen van Bali.
43557: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - Mšrchen aus Bali. Translated fr. the original dutch into german by Irma Silzer. First german edn.
48155: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.., - Ritual purification of a Balinese Temple. Original edition.
2821: HOOYKAAS, C., - Enige Sasakse Volksvertelsels.
2820: HOOYKAAS, C. - SŤh Djangkoeng, een Heilige van Java
55865: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H., - De Goddelijke Gast op Bali, I Bagoes Diarsa. Balisch gedicht en volksverhaal. [Eerste druk;First edition].
53865: HOOYKAAS, C. [COMPILER-TRANSLATION-PUBLISHER), - Balische verhalen van den Halve. [Eerste druk; First edition].
53864: HOOYKAAS, C., - Bagus Umbara, Prince of Koripan. The Story of a Prince of Bali and a Princess of Java. Illustrated on palm leaves by a Balinese artist, with Balinese text and English Translation. First edn.
49995: HOOYKAAS, J.C. - HARTMANN, A. - W.J.P. SCHALKER, W.C. MULLER (ET.AL.,(COMPILERS), - Repertorium op de Literatuur betreffende de Nederlandsche KoloniŽn in Oost- en West-IndiŽ, voor zoover zij verschenen is in Tijdschrifen en Mengelwerken. Original edition.
6975: HOOYMAN, J., - Berigt omtrent het Katoen Spinnen en Weven onder Javanen en Chinezen. Benevens eenige andere merkwaardigheden hiertoe betrekkelijk. Taken fr.:Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, II. 3rd. edn.
42969: HOPE ROBINS, R., - The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology. Fourth Impression.
2839: HOPE, A.R., - Wonders of the Volcano. First edn.
38769: HOPEWELL, J., - Pillow Lace and Bobbins. Reprinted.
6977: HOPF, C. - De altpersische Teppiche. Eine Studie ueber die SchŲnheitswerte. 2. bedeutend vermehrte Aufl. (2nd. greatly improved & expanded edn.).
6978: HORAND-BUESS, J. & M., - Die Baselbietertracht. Kurze Beschreibung und Anleitung fŁr deren Neuanfertigung.
2840: HORLYK, H., - Inge auf Borneo. [freely] transl. after a story from the Danish by H.J. LATURNER.
2841: HORLYK, H., - Inge bei den Malaien.
11179: HORLYK, H., - Frida op Sumatra. Transl. and edited after the original danish language edition by S. Franke.
2843: HORN VON EGER, TH., - Wenn Einer Eine Reise Tut.
46188: HORN-VAN RAALTEN, M. VAN(EDITOR/INTROD.), - Zonsopgang en- ondergang in Padang en Bangkinang. Gedenkboek 1943-1945. Tweede druk. [second edn.].
2842: HORN-VON EGER, TH. - Heiter Indien. [Sumatra]. First edn.
39220: HORNBY, A.S. - E.C. PARNWELL-SISWOYO-SISWOYO, - Kamus Inggris-Indonesia. [Revised edn.].
2846: HORNE, E.D. (& KUSTIANI & KOENTJARANINGRAT) - Intermediate Javanese.
51778: HORNMAN, W., - De hele Hap. Jungle-oorlog van de Mariniers op Oost-Java. [Tweede druk; Second edition].
56051: HORRIDGE, ADRIAN, - Sailing Craft of Indonesia. [First edition, thus].
56046: HORRIDGE, ADRIAN - The Prahu; Traditional Sailing Boats of Indonesia. [First edition].
52323: HORSE TRAINING TEXTBOOKLET - - Praktische Paardenkennis (1) en verdere aanwijzingen voor de Ruiters met betrekking tot de studie voor het DiplomaGrote Veerzijdigheidsproef 1928. 2e herziene druk 1969 [Second revised edition 1969].
46481: HORSFORD, E.N., - TheDiscovery of the ancient city of Norumbega. A communication to The President and Council of the American Geographical Society at their special session in Watertown, November 21, 1889. Orig. edn.
2849: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER, - Tante Noep. First edn.
2850: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER, - Gulden Weken. First edn.
2851: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER - Ik wil. First. edn.
2852: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER, - Wim Terhorst en zijn vriend Sarip. Een jongensleven in IndiŽ. First edn.
41350: HORST-VAN DOORN, G.C. VAN DER, - Kitty's leed en vreugde. Van indisch Meisjesleven. Orig. edn.
8431: HORST, D.W. - De Rum-Serams op Nieuw-Guinea of het HinduÔsme in het Oosten van onzen Archipel. Orig. edn.
51808: HORST-BRINKS, M., (EDITOR), - Natuurbescherming en School. [Dutch language edition, edited after the original german by Paul Sarasin Naturschutz und Schule; First dutch edition].
46131: HORSTEN, F., - Chinese/Mantsjoekleding. Orig. edn.
41049: HORSTEN, F. (RESEARCHER), - Chinese/Mantsjoekleding.(title on front wrap.). Orig. edn.
37184: HORSTING, L.H.C., - Van Leven en Werken inIndiŽ. First edn.
2854: HORSTING, L.H.C., - Uit het Land van Kruyt. Wat Midden-Celebes ons Hollanders leeren kan. Orig. edn.
2853: HORSTING, L.C. - Gids voor Sumatra's Oostkust. Orig. edn.
9104: HORSTINK, J.TH., - Cultuur-Onderneming Plantage Ardjasari.
41286: [HORSTMAN, A.], - Iets over en voor den Koophandel van Amsterdam. Photomech. reprint after the edn. Amsterdam, den Hengst, 1824.
8432: HORTON, D.C. - The Happy Isles
48946: HOSE, CH., - Natural Man. A record from Borneo. Preface by G. Elliot Smith and an introduction by Brian Durrans. Facsim. reprint after the original 1926.
2857: HOSE, CH., - Fifty years of Romance & research or a Jungle-Wallah at Large. Pref. by A. Keith (Sir). 1st.
2858: HOSE, CH., - The Field-Book of a Jungle-Wallah. Being a description of Shore, River & Forest Life in Sarawak. 1st.
53781: HOSE, E.S. (COMPILER), - Malay Proverbs. A compilation of Proverbs and Proverbial expressions, with some 'Pantuns and Riddles taken from earlier Publications. [First edition, thus].
56944: HOSOE, I. [EDITOR/FOREWORD], - Advanced English Syntax [on behalf of chinese speaking students]. [First edition].
2859: HOSPITAL, CL., - The Righteous Demon. A Study of Bali.
55138: HOTEL AND CATERING INDUSTRY LABOUR ORGANIZATION BELGIUM AND HOLLAND: - VERGADERING Afgevaardigden BelgiŽ-Holland der Internationale Geneefsche Vereeniging van Hotel- en Cafť-RestaurantGeŽmployeerden gehouden te AMSTERDAM 6 November 1913, in het Vereenigingsgebouw Hotel UNION, Warmoesstraat 21. [Originele foto; Original Photograph}.
53626: HOTEL ORANJE SURABAYA 1911-1951: - Oranje Hotel ter herinnering aan het 40 jarig bestaan van het Oranje Hotel aangeboden door de Begeer Van Kempen en Vos aan Dr Mr E.L. Sarkies. 1 Juli 1911-1 Juli 1951.
53622: HOTEL KEMPINSKI BILLBOARD: - Holland zu Gast im Hotel Kempinski in der Zeit von 8. bis 21 November 1976 serviren wir im unserem Restaurant Hollšndische Spezialitšten ECHTER KńSE AUS HOLLAND.
8818: HOUBEN, H.H., - Der Ruf des Nordens.
50734: HOUBEN, VINCENT J.H., - Kraton and Kompeni; Surakarta and Yogyakarta 1830-1870. First edition.
2860: HOUGH, W., - The Buffalo Motive in Middle Celebes Decorative design. From:Proceedings of the US. National Museum, vol. 79, art. 29.
2861: HOULISTON, S., - Borneo Breakthrough. First edn.
10897: HOUSEHOLD COMMODITIES - - Vakkursus Huishodelijke Artikelen, A.
38383: HOUSTON JOOR, R., - Bermuda Vacation. A photographic Picture Book.
48345: HOUSTON, J., - Diana Vandenberg. Een vrouwelijke scheppingsmythe/Diana Vandenberg. A feminine mhth of Creation. [Eerste druk/first edition].
40790: HOUSTON, M.G., - Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. 2nd. edn.
6980: HOUSTON, M.G., - Medieval Costume in England & France. The 13th, 14th & 15th Centuries. First edn.
55971: HOUSTON, JOHN, - Batik, moderne toepassingen van een traditionele oosterse methode om stoffen te versieren. [First dutch edition translated from the original english B atik, by Jeanne Rooderkerk Tollenaere].
50679: HOUTE, P. VAN, - Hoofdtrekken der Aardrijkskunde van Europeesch en Tropisch Nederland. [Eerste druk; First edition].
9607: HOUTEN, H. VAN, - Bepalingen op het houden der registers van den Burgelijken Stand in Nederlandsch-IndiŽ. Bijeenverzameld en van aanteekeningen voorzien.
48543: HOUTZAGER, M.E. & N.R.A. VROOM (PREFACE), - Joep Nicolas; de Glazenier, de Schilder. [Catalogue of an Exhibition].
36787: HOUTZAGER-VAN WIJNGAARDEN, M., - Textielkunst. Een overzicht van 3000 v.Chr. tot heden.
12965: HOUTZAGER, H.L. - G.G. KUNZ, H.W. VAN LEEUWEN (ET.AL.), - Delft en de Oostindische Compagnie.
55389: HOUTZAGER, MARIA ELISABETH (PREFACE) - TH. P. GALESTIN (INTRODUCTION), - Hedendaagse Kunst van Bali. Tentoonstelling Centraal Museum Utrecht, 15 sept.-3 dec. 1962. [Originele uitgave; Original edition].
9480: HOUWINK, R., - Eenige Richtlijnen voor de inrichting van een kruidenierswinkel.
52666: HOUWINK, ROEL (COMPILER/TRANSLATOR), - Friedrich HŲlderlin: Een portret van den dichteruit zijn leven en werken. [Eerste druk; First edition].
54318: HOUWINK, ROEL, - Uilen naar Athene dragen. [Eerste druk; First edition].
52617: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN & J. LENS, - Het land van den Bruinen Broeder. Een Leesboek voor de Christelijke School. [2e druk (vol. 1; Second edition; Eerste druk; First edition (vol. II).
38578: HOVEN, TH. (1860-1941), - Onder Palmen en Waringins. FIRST edn.
38965: HOVEN, TH. (1860-1941) - Nonnie en andere verhalen. 2e druk.
2865: HOVEN, TH., - (1860-1941), Een Meisjes Detective. First edn.
2863: HOVEN, TH. (1860-1941), - Onder Palmen en Waringins. 2nd. edn.
38578: HOVEN, TH. (1860-1941), - Onder Palmen en Waringins. FIRST edn.
38579: HOVEN, TH. (1860-1941), - In Sarong en Kabaai. FIRST edn.
38965: HOVEN, TH. (1860-1941) - Nonnie en andere verhalen. 2e druk.
46680: HOVEN, TH[…R√ąSE, 1860-1941], - Thilde's Offer. Eerste druk/first edn.].
55180: HOVEN VAN GELDEREN, H.A. VAN & P.A. DE ROVER (COMPILERS), - Het Rijzend Licht: Zendingsleesboek. [Eerste druk; First edition].
56573: HOVENKAMP, W.A. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Nieuw Guinea StudiŽn. Orgaan van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea [cover title].
45299: HOVENKAMP, W.A. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Nieuw Guinea StudiŽn. Orgaan van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea, Jaargang 1-no. 1.
45383: HOVENS, P. & R. DAHLER (EDS.), - Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid. Orig. edn.
2866: H÷VER, O. - Javanische Schattenspiele. Orig. edn.
43040: HOVING, M[ARIJKE] EN S[IETO], - Ik heb u lief mijn Nederland. Cabaret Tingel-Tangel Marijke en Sieto Hoving.
52565: HOVING, SIETO, - Zo mooi en heilig, en toch dood. [Eerste druk; First edition].
2867: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-Spoorweg op Sumatra, aangelegd door Krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting. 2nd. edn.
39889: HOVINGA, H. - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud. derde herziene en uitgebreide druk. (3d. revised & enlarged edn.).
48357: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details. Self-Acting Mules. First edition.
48358: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details for Customers' use. Ring Spinning Frames. 1928 edition.
48359: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details for Customers' use. Ring Spinning Frames. 1928 edition.
48360: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Illustrated Catalogue of Details. Blow Room Machinery. Section II: Buckley,Exhaust, and Crighton openers also Scutcher. 1917 edition, abridged.
48361: HOWARD & BULLOUGH, LTD. ACRIBGTON (LANCS.), ENGLAND TRADE CATALOGUE - - Cotton Machinery Album. Original edition.
6981: HOWARD, C. - Design for Embroidery from traditional English sources. First edn.
6982: HOWARD, CHR. - Inspiration for Embroidery. 2nd. edn.
37291: HOWARD, CHR. - Inspiration for Embroidery. First edn.
13458: HOWARD, N. (TEXT), - Costume at Castle Howard. (text on upper wrap.).
12315: HOWARD TAYLOR (MRS.), - Van Slaaf tot Overwinnaar. [First dutch language edition, freely translated from the english original editions of: A chinese Scholar, and Pastor Hsi, by A Lukkien.
42921: HOWARD, M.C., - Aboriginal Politics in Southwestern Australia. First edn.
6983: (HOWELL SMITH, A.D.), - Brief guide to the Chinese Woven fabrics. First edn.
43986: HOWES, J.R. (ET.AL.), - Evaluation of Sarawak Wetlands and their importance to Waterbirds, 3: Pulau Bruit. Orig. edn.
43986: HOWES, J.R. (ET.AL.), - Evaluation of Sarawak Wetlands and their importance to Waterbirds, 3: Pulau Bruit. Orig. edn.
50376: HOWIE, BILL, - Info Indonesia. [First edition].
50952: HOYER, W.M. (COMPILER), - Woordenlijst en Samenspraak Hollandsch-Papiamentsch-Spaansch. [Vierde druk; Fourth edition].
55922: HOYER, KAHY [1952-], - TEXTIEL NU 2: Kathy Hoyer. [Tentoonstelling Nederlands Textielmuseum Tilburg]. [Eerste druk;First edition].
9750: HOYT, E.P., - Japan's War. The Great Pacific Conflict 1853-1952. 1st.
49071: HOYTEMA, T. (TINE), - Vogelvreugd. Een Prentenboek voor de Lieve Jeugd. (Dit is een boek vol Vogelvreugd geteekend voor de Lieve Jeugd, original title printed on front cover). [Eerste druk/First edition].
6984: HOYTEMA, S.A. VAN, - Garen en Goed. Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksche gebruik ten dienste van Vakscholen, Manufakturisten, Huisvrouwen, enz. 3e. druk. (3rd. edn.).
54804: HOYTINK, M.J. (PRESIDENT, PREFACE), - VADEMECUM ten behoeve van het maatschappelijk werk onder de zelfstandig gehuisveste gerepatrieerden. [Eerste druk; First edition].
55998: HSU, Y.Y., - Chinese views of Wartime economic difficulties. [First edition].
44181: HU HSIEN-CHIN (INTROD.), - National Costumes of China. (Some costumes of the National Minorities, subtitle). Orig. edn.
9605: HUBATY, A.J., J. VAN DIJK & JOH. VANDEWALL, - Bont-coupe van de Stichting Vakopleiding.
57033: [HUBBARD, MOTHER...], - Vertellingen van de Goede Oude Moeder Hubbard en haar hondje; eene engelsche geschiedenis voor kinderen. Tweede druk [decond edition, translated into dutch after the original english].
38322: HUBEL, R.G., - The Book of Carpets. First english edn., transl. after the orig. german 1964 by K. Watson.
52461: HUBEL COLLECTION ANTIQUE RUGS EXHIBITION - ELLIS, CHARLES GRANT (PREFACE), - Orientteppiche und NomadenknŁpfarbeiten vergangener Jahrhunderte: SAMMLUNG R.G. HUBEL. [Original Ausgabe; Original edition].
6986: HUCHSHORN, J.P., - De Katoenspinnerij. Beschrijving der werktuigen. 2e. druk. (2nd. edn.).
50732: HUDOYO DOYODIPURO, KI, - Keris. Daya Magic-MaManfat-Tuah-Misteri. Cetakan Pertama [First edition].
51053: HUDSON BAY COMPANY WINNIPEG TRADE CATALOGUE - - Hudson's Bay Company Winnipeg, Canada. Autumn and Winter Catalogue 1910-1911. [Original edition].
2871: HUENDER, W., - Overzicht van den Economischen toestand der Inheemsche bevolking van Java en Madoera. Orig. thesis [Leyden university].
38429: HUETING, A. - O TobŤloh√≤ka mŗnga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche Taal. Met vertalingen. In:BKI, 61(1908).
2876: HUETING, A., - Geschiedenis der Zending op het Eiland Halmahera. [Utrechtse Zendings-Vereeniging]. Orig.edn.
53189: HUETING, A., - TobŤloreesch-Hollandsch Woordenboek met Hollandsch-TobŤloreesche inhoudsopgave, [and]: SUPPLEMENT op het TobŤloreesche Woordenboek. Separated from:BKI, Vol. 92-1934
53167: HUETING, A., - De Tobeloreezen in hun denken en doen (eerste/tweede gedeelte). In:BKI,vol.77-2/3.(1921).
12703: HUETSON, T.L., - Lace and Bobbins. A History and Collector's Guide. First edn.
8433: HUETZ DE LEMPS, A. - La Nouvelle Guinťe
8064: HUFFEL, N.G. VAN - De Japansche Kleurendruk en de karakteristiek van de Japansche Prent. [Eerste druk/first edition].
54067: H‹FFER, MARIA, - De Adellijke Vrouwenabdij van Rijnsburg1133-1574. Met een inleidend woord van B. Kruitwagen O.F.M. Cap. [Eerste druk; First edition].
54478: HUGENHOLZ, M. (EDITOR), - De Volkswagen: Van Buiten, van Binnen en op de Weg. Tweede Druk [Second edition].
6987: HUGHES, T., - Four Centuries of Children's Dress. Taken fr.:Country Life Annual, 1951.
2877: HUGHES, H. & YOU POH SENG, - Foreign Investment and Industrialisation in Singapore. 1st.
2878: HUGHES, L., - Bali. The morning of the World. 1st.
51613: HUGHES, J., - Indonesian Upheaval. Student edition. [A report of: A coup that misfired, A purge that ran wild, A titan who fell] (text on dj.).
42041: HUGO & EDUARD (PSEUD.), - Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc. 2nd. [enlarged & revised] edn.
2879: HUGO, J., T.H. & V.J. HULL & G.W. JONES, - The Demographic Dimension in Indonesian Development. First edn.
55750: HUGO, HERMA—US [1588-1629]. - Obsidio Bredana Armis Philippi IIII auspicies Isabellae Ductu. Ambr. Spinolae perfecta. [First edition].
42182: HUH DONG HWA (INTROD.) & WHANG HYUN (CATALOGUE). - Die Kunst der koreanischen Stickerei. Sammlung Huh Dong Hwa, Seoul Museum fŁr Koreanische Stickerei. Catalogue of an exhibition Museum fŁr Ostasiatische Kunst der Stadt KŲln vom 14. Mšrz-24 Mai 1987.
9435: HUIG, C.G., - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen, 1940-1945. 1st edn.
48340: HUIJBERS, H.F.M., - Een Kranig Hollander. Jan Pieterszoon Coen. De stichter van Batavia. Original edition.
56221: HUIJSMANS, LINDA, - Zo Nederlands als wat. Een Molukse Familiegeschiedenis. [Eerste druk; First edition].
55121: HUIJSTEE, MARTIN VAN, - Recepten voor een Oud-Indische Rijsttafel. [Eerste druk; First edition].
49379: HUIS, J., - Handboek voor het Dames- en Heerenkappersvak. [Eerste druk/first edition].
6988: HUIS, J., - De Techniek van het dameskappersvak.
9361: HUIS, J., - Jubileum Boek Nederlandsche Kappersbond 1891-1966.
42897: HUISH, M.B., - Samplers & Tapestry embroideries. Unabridged, corrected republication of 2nd. revised (1913) edn.
2883: HUISMAN, C., - De Legende van Magelang. First edn.
2884: HUITEMA, W.K., - Guide to the Economic Gardens at Buitenzorg. First edn.
9662: HUIZENGA, L.H., - Het Koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40. Orig. thesis [Wageningen university].
50057: HUIZING, B. & K. AARTSMA, - De Zwarte Politie 1940-1945. [Eerste druk/first edition].
42266: HUIZING, E.H., - Vorm, Functie en Stoornis van het gehoororgaan. Rede.
43932: HUIZINGA, J., - Mensch en Menigte in Amerika. Vier essays over moderne beschavingsgeschiedenis. Orig. edn.
50757: HUIZINGA, L., - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaarwereldgeschiedenis [1900-1975]. [Eerste druk; first edition].
2885: HUIZINGA, L. - Zes kaarsen voor IndiŽ
49669: [HUIZINGA, LEONHARD] (PSEUD. LAURENS VAN SINT LAURENS), - Zes kaarsen voor IndiŽ. [Eerste druk/first edition].
45886: HUIZINGA, L[EONHARD], - Gesprek met de Generaal [S.H. Spoor]. Orig. edn.
51673: HUIZINGA, LEONHARD, - Adriaan en Olivier als Tooneelstuk. [Eerste druk; First edition].
6989: HULEUX, - Bonneterie Mťcanique. Mťtiers-Chaine ŗ Aiguilles ŗ Bec. Technologie et Etude des Tricots.
11181: HULL, E., - Volcanoes: Past and Present.
47188: HULLEBROECK, E[MILE] (1878-1965), - Liederen. Orig. edn.
6990: HULLEBROECK, A. - La Prťparation du Tissage et en particulier du Tissage de Coton. Bobinage-Ourdissage-MatiŤres d'apprÍt-Encollage, TraitŤ pratique ŗ l'Usage des Fabricants, directuers et contre-maÓtres de Tissage, et des Ecoles Industrielles. 2e ťd. (2nd. edn.).
56417: HULLEBROECK, ADOLPHE - Weefkunde. De Grondkruisingen. De afleidingen. [Eerste druk; First edition].
56030: HULLEBROECK, E[MILE] (1878-1965), - Liederen. [incl. 12 Maleische Volksliederen]. Eerste druk; First edition].
2887: HULLETT, A. (ED.), - Papineau's guide to Malaysia.
2887: HULLETT, A. (ED.), - Papineau's guide to Malaysia.
37776: HULSBUS, J., - En de Zon werd Rood. De ondergang van Nederlands IndiŽ en de Hel van de Birma Spoorweg 1941-1945. Orig.edn.
50112: H‹LSEN, L. & ORTHMANN, E. - BERLIN OPERA HOUSE, - Bei Fliegeralarm.
48838: HULSHOF, A. (EDITOR), - Universiteits-bibliotheek Utrecht. Tentoonstelling van Kaarten, Boek- en Plaatwerken Nederland-Danzig 15 April-15 Mei 1942. Catalogus . [ Eerste druk/first edition].
8942: HULSKEN, M., - De Inlandsche Vrouw en het St. Melanie-Werk.
56809: HULST SENIOR, W.G. VAN DE, (1917-2006), ` - Het grote Voorleesboek. Moedervertellingen. [Eerste druk; First edition].
56808: HULST, W.G. VAN DE, - Het grote Voorleesboek. Tweede druk [Second edition].
42691: HULST, W.G. VAN DER [SR.], - De Bijbelsche Geschiedenissen. Derde druk. (3d. edn.).
45180: HULST, W.G. VAN DE, - Fan Jolle en Jeltsje en Janneman. Translated after the original standar dutch into frisian language by P.H. Akkerman. Orig. edn.
46788: HULST, W.G. VAN DER, - Het gat in de Heg. Tweede druk. [2nd. edn.].
36624: HULST, R.A. D', - Vlaamse Wandtapijten van de XIVe tot de XVIIIde eeuw. Preface by H. Liebaers & J. Duverger. Orig. edn.
45885: HULST, W[IECHER], - Van Sabang tot Merauke. Indonesische ontmoetingen. First edn.
45887: HULST, W[IECHER], - Grote Broer in Jakarta. Indonesische Reportages. Orig. edn.
50256: HULST, THEODORUS GERARDUS MARIA IN MEMORIAM - - Bid [sic!] voor de zielerust van Theodorus Gerardus Maria Hulst... 's Heerenberg 1927-Djocja 1949.
37120: HULST, W., - Een vriend aan het Tobameer. Orig. edn.
45809: HULST, W., - Een vriend aan het Tobameer. Orig. edn.
41666: HULSTIJN, P. VAN, - Van Heutsz en de Buitengewesten. Orig. thesis (Leiden University).
43357: HULTSCH, G., - D, Ludwig Ingwer Nommensen. Botschafter Christi in Indonesien. Orig. edn.
2889: HULZEN, JOH. VAN, - Een Jongen in de Tropen.
2891: HULZEN, JOH. VAN, - Indische Volksverhalen voor de jeugd verteld.
12689: HULZEN, JOH. VAN, - Het boek van de Kantjil, het Indische Dwerghert. Orig. edn.
2889: HULZEN, JOH. VAN, - Een Jongen in de Tropen.
2890: HULZEN, JOH. VAN & A. MOECHTAR, - Tjahaja. Kitab Batjaan Oentoek Sekolah Rendah Boempoetera. Tjet. Jang Ke-Lima.
11182: HULZEN, JOH. VAN, - Verlaten. Om het recht der Nederlands-Indische Staatsburgers.
39095: HULZEN, JOH. VAN, - Kees. 6e druk.
55477: HULZEN, JOH. VAN (1891-1965), - De Kaper van Nantes [Jacques Cassard]. Historische Roman voor de rijpere Jeugd. [Eerste druk; First edition].
12302: HULZEN, J. VAN, - Indisch Leesboek. PoŽzie en Proza uit veler Pen. Pt. VI. (of 8). 1e druk.
37741: HULZEN, JOH. VAN, - Onze Indische Geschiedenis. Orig. edn.
37783: HUMBERT, J., - Manuel Chronologique, contenant les principales Dates de l'Histoire Universelle, politique, ecclťsiastique et littťraire, jusqu'ŗ la fin de l'annťe 1848. 3e.ťd. corrigťe et augmentťe. (3d. revised & enlarged edn.)
48237: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G., - Jťsus. Fragment. [Essai dramatique].
2893: HUMMEL, G., - Malaya kreuz und quer! Mit Parang und Kompass in tropischen Wšldern. First edn.
12065: HUMMELO TOURIST GUIDE - - Gids voor de Gemeente Hummelo en Keppel met touristische gegevens.
6991: HUNGARIAN FOLKCOSTUME - [A collection of 6 picture postcards (photo-cards) depicting Hungarian folkcostumes from various regions].
11186: HUNGER, F.W.T. (JR.), - Federatieve staatsbouw, een vraagstuk voor Nederlandsch-IndiŽ. Orig. thesis [Amsterdam university].
11185: HUNGER, F.W.T., - Een waarschuwing voor de hedendaagsche Klappercultuur in Nederlandsch-IndiŽ.
11184: HUNGER, F.W.T., - Cocos Nucifera. Handboek voor de kennis van den Cocos-Palm in Nederlandsch-IndiŽ. Zijne geschiedenis, beschrijving, cultuur en producten. 2nd.much enlarged edn.
11183: HUNGER, F.W.T., - Over den cocosplam en zijn handelsproduct. In:NION, 2
53100: HUNT, P. FRACIS (TEXT) & T. KIJMA (PHOTOGRAPHER), - De Schoonheid van OrchideeŽn. [FIRST dutch language edition, translated from the english by J.C. van der Steen].
49479: HUNT, P. FRANCIS, - De schoonheid van OrchideeŽn. [Eerste Nederlandstalige druk/First dutch language edition, translated by J.C. van der Steen after the original English 1978].
6992: HUNT, A., - Textile design.
2895: HUNT GOODENOUGH, W., - Cooperation in Change. An anthropological approach to community development. First edn.
42465: HUNTEN, F., - Handleiding bij het onderwijs in het Klavierspel/Mťthode de Pioano. Op. 60. Nouvelle ťdition. (new edn.).
38865: HUNTER, J.A., - Wool. From the raw amterial to the finished product. Orig.edn.
52454: HUNTER FIGHTER PLANE - - HUNTER F Mk. I Working drawing of 1/72 scale model. Prepared by the Ministry of Supply.
37803: HUNTING SCENE - - [The First Gentleman or Virginia].
2896: HUPBACH, F., - Das Land der ewigen Sonne. Erinnerungen eines Tropenkindes and Java und die Sunda-Inseln. First edn.
42918: HURLEY, F., - Entre los can√≠bales y cazadores de cabezas de Nueva Guinea. Edicion Popular. Segunda ťdicion. (2nd. edn.). Translated after the orig. swedish edn.
8435: HURLEY, F. - Perlen und Wilde
8437: HURST, H., - Papuan Journey. First edn.
46733: H√úSKEN, F.A.M., - Een Dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850-1980. [Orig. thesis University of Amsterdam].
43920: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VIII-1 (Maret 1993).
43918: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VIII-3 (September 1993).
43917: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VIII-2 (Juni 1993).
43916: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VII-4 (Desember 1992).
43915: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VII-2 (Juni 1992).
43921: HUSSEIN, M. (ED. & PUBL.), - ARAH. Majalah triwulan non profit. Tahun VII-3 (September 1992).
36890: HUSSEY, J., - Noun phrases markers on Aborlan Tagbanwa. Offpr.fr.:Linguistic Circle of Canberra, Series A-Occas. papers no. 8.
39387: HUSSIN, A., - Kamus Ekonomi Perdagangan. First edn.
51660: HUTAPEA, ISMAIL & MUHIBUDDIN HADI, - BATIK. Pameran koleksi terpilih Museum Tekstil Jakarta dan Museum Batik Yogyakart/Exhibition of selected pieces from the collections of the Jakarta Textile Museum and Yogyakarta Batik Museu. [First edition].
2899: HUTCHINGS, J. & W. HAHN (PHOTOS.), - Riri. A Balinese Phantasie.
6993: HUTH, A., - The Englishwoman's Wardrobe. [Twenty-five Englishwomen talk about their clothes]. First edn.
41934: HUTSCHENRUYTER, W., - De SymphonieŽn van Beethoven. Geanalyseerd en toegelicht. 2e druk. (2nd. edn.).
55709: HUTTON, WENDY (EDITOR/INTRODUCTION), - The Food of Malaysia. Authentic Recipes from the Crossroads of Asia. [First edition].
43864: HUXLEY, A., - Point counter Point.
273: HUXLEY, A., - Beyond the Mexique Bay. 1st edn.
13066: HUYGEN, C.A., - Groot Valkenburg historisch gezien.
51233: HUYGENS, CONSTANTIN (SIC!) (1596-1687), - Koren-Bloemen, Nederlandsche Gedichten van...in XIX Boecken. [EERSTE druk; FIRST edition].
52365: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Scheeps-Praet ten overlijden van Prins Maurits. [Eerste druk; First edition, thus].
50553: HUYSER, J.C., - Ornament van Indisch Koperwerk. Separated fromNederlandsch-IndiŽ Oud en Nieuw (NION), 1916-1917.
51216: HUYSER, J.G., - Oud Javaansche Talams. Separated from:NION, 3-part 8 (December 1919).
50663: HUYSER, J.C., - Wayang-Stijl. Separated from:NION, vol. 4-part 1.
50799: HUYSER, J.G., - Het vervaardigen van Krissen. [WITH: J.J. MEIJER, Een Javaansch Handschrift over Pamor-Motieven. Reprinted from:NION, 1916-1918.
2902: HUYSER, J.G., - Oud Javaansche Talams; P.H. van der Kemp, Hendrik Doeff 16 September 1918; Ibid, Decima, tijdens Nederland's toevoeging aan Frankrijk. In:NION, year 3-part 8 (December 1919).
45697: HUYSMANS, E., - De twee Dasjes. Orig. edn.
8065: HUZIKAKE, S. - Japanese Wood-block prints. [translated into english by M.G. Mori, first edition, thus].
2905: HWAN TJOE LAUW TJOE & BONG TIONG HIAP (JR.), T.K. HIAP, - Pak Hay Touw Hong Kie.
2906: HYATT, S. PORTAL, - The Black Pearl of Peihoo. A tale of the Malay Seas.
2907: HYDRICK, J.L. - Intensive Rural Hygiene and Public Health Education of the Public Health Service of Netherlands India.
2910: IAHA, B., - Aanteekeningen over het Landbouwritueel in het Rijk Rahawatoe op Midden-Soemba. Offpr.fr.:BKI, 98-1/2(c.1939).
49426: IBBITSON, H[ELEN], - Court Arts of Indonesia. Original edition.
1744: IBID - The 3rd edn
43015: IBO, W., - 40 Jaar Wim Kan met Corry aan zijn zide. Preface by S[imon] Carmiggelt. Orig. edn.
42602: IBO, W. (COMPILER), - En nu de Moraal van dit Lied. Oversicht van 75 jaar Nederlands cabaret. Orig. edn.
52820: IBRAHIM, ABDUL LATIF HAJI, - Sejarah Renkas Panji-panji Negeri Brunei. [A Short History of The Brunei State Crest, english language covertitle]. [First edition].
57070: IBRAHIM (DRS.), - Indonesian Course Handbook. Explanatory Notes, Vocabularies. [First edition].
650: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, - Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen.
45690: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, - Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. Orig. edn.
13466: IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG (PREF.), & A.A. AGOENG (INTROD.), - Exposition d'Art Indonťsien ancien et Moderne. Sculpture, Tissage, Peintures balinaises, Peintures d'Affandi et Barli. Exbib. Catalogue 12 dec. 1952 - 4 jan. 1953.
45898: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, - Bali in de XIXde Eeuw. Orig. edn.
2913: IDENBURG-VAN DE POLL, M. - De Vlag moet blijven staan
2921: IDO, V. (= H. V.D. WALL, 1859-1948) - De Paupers. Facs. repr.edn. after the orig.of 1912. Introd. by H. Surie & a biography of the author by H. Duncan Elias.
39168: IDO, V. (=H. VAN DE WALL, 1869-1948), - De laatste Eer. Drama uit de Europeesche Samenleving in Ned.-IndiŽ. FIRST edn.
45272: IDO, V. (=H. VAN DE WALL), - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. Derde druk. (third edn.).
2915: IDO, V.(= H. VAN DE WALL, 1869-1948), - Karina Adinda. Oost-Indisch zedenspel in drie Bedrijven. 3e druk. (3d. edn.).
2914: IDO, V.(H. VAN DE WALL, 1869-1948), - De Paria van Glodok. Episode uit het Indische Pauperleven in drie Acten. 2e druk.(2nd. edn.).
40915: IDO, V. (= H. VAN DE WALL, 1869-1948), - Parto. Een Tropendrama in 3 Acten. First edn.
8438: IDRIESS, I.L. - Gold-dust and ashes
48091: IDRIESS, I.L. - Gold-dust and ashes. The romantic story of the New Guinea Goldfields. Tenth edition.
8439: IDRIESS, I.L. - Over the Range
54632: IDRIS, IMRAD, WIMMY SIJATAUW (EDITORS), - Dari Sekolah K.W. III. Yayasan Kawedri. Panilaian dan Peran suatu Sekolah; History of an Educational Institute: K.W. III. [First edition].
42279: IEPENDAAL, W. VAN, - Willem van Iependaal Omnibus. Polletje Piekhaar. Kluivenduikers Dodendans. Onder de pannen. Volkstaal en Volkshumor. First edn.
48138: IEPENDAAL, W. VAN, - Liederen van den Zelfkant. [Eerste druk/first edition].
54569: IEPENDAAL, WILLEM VAN (=WILLEM VAN DER KUIK), (TEXT) & HUGO DE GROOT (COMPOSER), - Holland is weer vrij! [Eerste druk; First edition].
47183: IESSEL, M. VAN DEN - Het witte doek. [Eerste druk/first edn.].
2923: IHROMI, T.O. (INTROD.), - Muara Angke. A study about the condition of wives of Fishermen.
12313: IJDENS, H. (ED.), - Mededeelingen over den stand van het werk van de zending op Sumatra, Nias en Mentawei.
13021: IJSSELING, M.A. & A. SCHEYGROND, - De Zoogdieren van Nederland. 2e herz. druk. (2nd. revised edn.).
6996: IJSSELSTEIN, M. VAN, - Nieuwe leergang in het Kantklossen. Handleiding tot zelfonderricht in de Klostechniek.
56884: IJSSELSTEIN, H.A. VAN (1860-1930), - Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van Gehuwde Vrouwen in Nederland. [Eerste en enige druk; First and only edition].
56486: IJZERDRAAT, BERNARD & DAJA IJZERDRAAT-BRAAM, - Leerboek voor het Handweven. [Eerste druk; First edition].
56781: IJZERMAN, J.W. -C.W.H. BAARD, ED. CUIJPERS, D.F.W. VAN REES (ET.AL.; ORGANIZING COMMITTEE), - Catalogus van de Tentoonstelling Ter Herdenking van het 300-Jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum Amsterdam Juni-Juli 1919. [Original edition].
6997: IJZERMAN, TH.J. - Beeld en Werkelijkheid van de Twents-Achterhoekse Textielindustrie. Rapport van de Stichting Textielvak te Hengelo.
50481: IJZERMAN, J.W. - Beschrijving der oudheden nabij de Grens der Residentie Soerakarta en Djogdjakarta.
6998: IKAT-EXIBITION CATALOGUE: - Internationale Textieltentoonstelling Hessenhuis/IKAT, International Textile Exhibition Hessenhuis, 19.1.1991-28.4.1991.
51577: IKKU JIPENSHA (1765-1831) - THOMAS SATCHELL (TRANSLATOR), - Shanks' Mare; Being a translation of the Tokaido volumes of Hizakurige, Japan's great comic novel of travel & ribalry IKKU JIPENSHA. Faithfully rendered into English by Thomas Satchell. [First Tuttle edition].
36891: IKRANAGARA, K., - Melayu Betawi grammar. Orig. thesis [Hawaii university].
53500: ILLING, RICHARD (COMPILER). - Japanse Prenten tussen 1700-1900. 107 reproductios verzameld en ingeleid. [First dutch edition translated from the english Japanese Prints].
9634: ILLUSTRATION (L')-CORNONATION ISSUE- - COURONNEMENT des Souverains de l'Empire Britannique/Coronation of their Majesties of the British Empire.
39982: IMAM PRATIGNJO (ED.), - Kursus Indoktrinasi. Diselenggarakan oleh: Bagian Research, Dokum. & Pend. LKBN Antara.
46932: IMITATION OIL PAINTING MANUAL - - Peinture lithochromique ou imitation sur Toile et l'art de donner aux objets dessinťes au crayon Š l'estompe (sic1), aux lithographies, gravures, etc. l'apparence dķne jolie peinture ŗ l'huile. Ouvrage ou l'art de peindre est demontrť mťthodiquement, simplement et sans le concours d'un maÓtre...
45338: IMOVA [= INSTITUUT MIEP OLLFF VAN BOVEN AMSTERDAM], - IMOVA Cursus Kinderkleding. Orig. edn.
49595: IMOVA [= INSTITUUT MIEP OLLFF VAN BOVEN], - IMOVA leert U zelf Uw Kleding maken. [Title on front cover]. [eerste, enige druk/first and only edition].
10596: IMPERIAL FASHION-O'NEILL, J.P. (ED. IN-CHIEF), - The Imperial Style: Fashions of the Habsburg Era. Orig. edn.
46424: INDANTHREN SYNTHETIC DYED FASHIONS - - Indanthren-Huis Modegids 1941. Met eigen ontwerpen van het Indanthren-Huis. Orig. edn.
7976: INDIAN ORNAMENTAL)DESIGN, - 5000 Indian Designs and Motifs. 2nd. printing.
54264: INDI…-NUMMER TROUW: - Nederlands geestelijke verantwoordelijkheid tegenover Indiť [and 9 other essays about the Indonesian colony, incl. introduction]. Published in: TROUW, Volume 1-no. 14, December 1943:Indiť-nummer. [Originele clandestiene uitgave; Oridignal clandestine issue].
11837: INDIGENOUS PENAL LAW IN INDONESIA - - ONTWERP van een Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch-IndiŽ. Met memorie van toelichting.
10420: INDIGO-LU PU, - Designs of Chinese Indigo Batik.
2941: INDISCHE TENTOONSTELLING - Indische Tentoonstelling Zypendaal, 11 Juni tot 28 Juli. Tentoonstelling Oost & West IndiŽ 1928.
2942: INDISCHE TENTOONSTELLING - - Voorloopige Catalogus Westbroekpark, 's-Gravenhage Mei-Oct. 1932.
50268: INDISCHE SOLDATENLEVEN CARTOON = - Indische Soldatenleven: Geacclimatizeerd. Original edition.
50269: INDISCHE SOLDATENLEVEN CARTOON = - Indische Soldatenleven: Terug van de Pasar. Original edition.
50270: INDISCHE SOLDATENLEVEN CARTOON = - Indische Soldatenleven: Indonesian Swing. Original edition.
47298: INDISCHE MOTOR CLUB MONTHLY - - De Wegwijzer voor Motorverkeer en Toerisme. Vol. IV-no. 8 (Augustus 1936).
49627: INDISCHE MOTOR CLUB CAMPING ON JAVA - - Met de IMC [Indische Motor Club] aan het Kampeeren op Java. [Eerste druk/first edition].
53177: INDISCHE ONDERNEMERSBOND [ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS IN THE DUTCH EAST INDIES], - DeIndische Ondernemersbond Mededeeling No. 6: Aan de Leden, Juni 1937. [Originele uitgave; Original edition].
50130: INDO-CHINA IN 1954 - - Indo-China. Een Quaker-Rapport [title on front cover]. Aageboden aan het Witte Huis ter overweging door de President. [First dutch language translation after the original U.S. edition].
56691: INDOC LEIDEN ABOUT LABOUR AND LABOUR CONDITIONS IN INDONESIA: - Indonesian Workers and their Right to Organise. Developments 1987-88 [Covertitle only]. [First edition].
9694: INDONESIA MERDEKA- - RESULTATEN der Eerste Ministersconferentie van de Nederlands-Indonesische Unie gehouden te Djakarta 25 Maart-1 April 1050.
12326: INDONESIA MERDEKA. - Merebut Kota Perjuangan. (S.U. 1 Maret 1949). (title on upper cover).
49672: INDONESIA MERDEKA - - Eeuwigheidslicht over het Indonesisch Drama. [Eerste en enige druk/first and only edition].
50259: INDONESIA RECONSTRUCTS - - IndonesiŽ herleeft! [Eerste druk; First edition].
49918: INDONESIA - - INDONESI√č; De eeuwenlange strijd van het volk voor voedsel. [Eerste druk/first edition].
49074: INDONESIA MERDEKA - INDIň IN NOOD ORIGINAL POSTER - - Onder de Rood-Witte Vlag, Terreur en Armoede; Onder het Rood Wit Blauw:Orde en Welvaart.
49073: INDONESIA MERDEKA - POSTER INDIň IN NOOD!, - DE WAARHEID OVER INDIň. Voorlichting van de Stichting IndiŽ in Nood!. [Original political poster].
11197: INDONESIA - - IndonesiŽ, de eeuwenlange strijd van het volk voor voedsel.
56098: INDONESIA REPRESENTED IN DUTCH PRESS CLIPPINGS 1970S-1990S.: - [Convulut of approx. 200 Press clippings taken from various dutch Newspapers, representing modern Indonesa and its history, incl. Tempo Doeloe].
2954: INDONESIA (TOURISM) - INDONESIÄ - Oude en Nieuwe wegen
2931: INDONESIA - - Les Indes Nťerlandaises.
55941: INDONESIA IN NENETEENTH CENTURY PICTURES: - Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
39975: INDONESIA IN TEMPO DOELOE - - Tempo Doeloe in oude foto's, 1984.
51966: INDONESIA MERDEKA NEGOTIATIONS - - CONFERENTIE te Pangkal-Pinang gesloten...Dr. Van Mook zeer tevreden.
46908: INDONESIA PHILATELISM - - Catalogus van de postzegels van Nederland, Nederlands IndiŽ, IndonesiŽ, Nederlands Nieuw-Guinea, CuraÁao, Nederlandse Antillen, Suriname. 28e editie. [28th edn.].
50266: INDONESIA HANDBOOK - - INDONESIA HANDBOOK. Second edition.
52977: INDONESIA COLLOQUIUM - - IndonesiŽ: Basisartikelen voor een colloquium, Deel 2. [Eerste druk; First edition].
51609: INDONESIA MERDEKA - - 17 Lagu-Perjoangan. [Kumpulan Nyanyian 17 Lagu Perjoangan, cover subtitle].
56129: INDONESIA TRAVEL ATLAS: - Indonesia Travel Atlas. [First edition].
9315: INDONESIA- - A Manual of Netherlands India(Dutch East Indies). Compiled by the Geographical Section of the Naval Intelligence Division, Naval Staff, Admiralty.
53191: INDONESIA IN MINIATURE - REGIONAL traditional Indonesian Architecture and Housing Illustrated.
53190: INDONESIA IN MINIATURE - REGIONAL traditional Female and Male Clothing illustrated.
47785: INDONESIA COURSE - - IndonesiŽ vol Mensen vol Plannen. Een Lessenserie over Gezinsplanning, Transmigratie en de Informele Sector in IndonesiŽ voor de Bovenbouw HAVO/VWO. Orig. edn.
42417: INDONESIAN ECONOMY - - Economisch Weekblad voor IndonesiŽ. 3de jaargang No. 15.
9106: INDONESIAN BOOK TRADE- - GIDS VOOR de tentoonstelling Het Nederlandse Boek rondreizende door IndonesiŽ onder leiding van de VERENIGING VAN IND. BOEKHANDELAREN.
689: INDONESIAN POLITICAL PARTIES - - Dasar Perdjuangane P.N.I, Fron Marhaenis, Marhaenisme, Socio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Pantja Sila.
56726: INDONESIAN ETHNOGRAPHICA PHOTOGRAPHED: - Convolut of 261 original color photographs illustrating pre-war and late nineteenth century Indonesian ethnographica.
56678: INDONESIAN PSALMS: - Kidung Segala Abad. Kitab Zabur (Mazmur). Terdjemahan Baru. Firman Allah. Untuk Zaman Baru. [Cetakan pertama; First edition].
9967: INDONESIAN COOKING- - Oost-Indisch Kookboek, bevattende meer dan 800 beproefde recepten, op nieuw vermeerderd en verbeterd met Diverse Recepten voor de Hollandsche in Inlandsche keuken. Gebakken, confituren, zuren, siropen...12e druk. 12th edn. [1st. c. 1960].
37395: INDONESIAN RAILROADS - - BESCHOUWINGEN omtrent het eventueel bouwen eener Staatslijn Tarik-Soerabaya.
3893: INDONESIAN LANGUAGE COURSE - - CURSUS AKTE Bahasa Indonesia L.O.
48489: INDONESIAN [LITERARY/ANTHROPOLOGICAL] MONTHLY - - Saribudaja. Dewan Pimpinan Pusat Penerangan Kebudajaan. Original edition.
13158: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Beruk. (Buku Batjaan Kanak-kanak). Tjet. ke-2 (2nd. edn.).
13159: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Meme. Buku Batjaan Kanak-kanak. Tjet. ke-3 (3rd edn.).
13160: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Penju. (Buku Batjaan Kanak-kanak). Tjet. ke-3 (3rd edn.).
13164: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Beruk. (Buku Batjaan Kanak-kanak). tjet. ke-2 (2nd. edn.)
13165: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Sang Penju. (Buku Batjaan Kanak-kanak). Tket. ke-3(3rd. edn.).
13166: INDONESIAN CHILDREN'S COMIC - - Meme. Buku Batjaan Kanak-Kanak. Tjet. ke-3. (3rd. edn.).
38241: INDONESIAN READER - - MENAMBAL Ban Botjor. Diterbikan untuk: Djawatan Pendidikan Masjarakat, Kementerian Perdidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. (title on upper wrap.).
44333: INDONESIAN FOLKTALES - - Hikajat Pandji Semirang. Salinan dari kitab asalnja jang tersimpan di Koninkoijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tjet. Kelima. [5th edn.].
9591: INDONESIAN MOUNTAINEERING- - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport. Mededeelingen No. 20 - Januari 1942.
42934: INDONESIAN TRADITIONAL HOUSES & DRESS - - Aneka Pakaian , Daerah, Tarian Daerah, , Rumah Adat, dan senjata Tradisional, Seri II.
1459: INDONESIAN SCULPTURE EXHIBITED - - Catalogus der Tentoonstelling van Indische Beeldhouwkunst in het Gemeente-Museum te 's-Gravenhage, van 17 Sept
11774: INDONESIAN COMIC - - Sejarah Hasan Husein.
40420: INDONESIAN ISLAMIC UNION - - Sarekat Islam Lokal. [Local Islamic Unions]. Orig.edn.
3891: INDONESIAN LANGUAGE COURSE - - Algemene Cursus Bahasa Indonesia.
9399: INDONESIAN LANGUAGE COURSE- - BASIC Indonesian Language Course.
12031: INDONESIAN LANGUAGE - - Bahasa dan Budaja. Madjalah ilmiah Populer. Tahun V, no. 1 & 3. (Oktober 1956/Pebruari 1957
36850: INDONESIAN LANGUAGE READER - BAHASA INDONESIA bacaan.
36851: INDONESIAN LANGUAGE READER - - BAHASA INDONESIA Belajar membaca dan menulis.
36852: INDONESIAN LANGUAGE READER - - BAHASA INDONESIA Pelajaran Bahasa.
36933: INDONESIAN LANGUAGE NEW SPELLING RULES - - PENGAJARAN BAHASA dan Sastra. Memuat masala Penjaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
690: INDONESIAN ECONOMICS- - 100 Pages Indonesian Economics
694: INDONESIAN LITERATURE - - Goena Goena/Rubber/Het Doodsbericht/Merdeka.
44510: INDONESIAN POLITICAL PARTIES - - Kepartaian di Indonesia. First edn.
48504: INDONESIAN PROVISIONAL DRAFT CONSTITUTION - - Voorlopige Grondwet van de Indonesische Republiek. [title on front wrapper].
36817: INDONESIAN REVOLUTION - - [The Indonesian Revolution]. Conference-papers Utrecht 17-20 june 1986.
751: INDONESIAN LAW - - Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog-Geregtshof van Nederlandsch-IndiŽ, mitsgaders voor de Residenten op Java en Madura, regtsprekende in zaken van overtreding tegen Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen. OfficiŽle Uitgave.
43961: INDONESIAN NATIVE ECONOMY - - Inleiding tot de Oeconomie der Inheemsche Samenleving in Nederlandsch-IndiŽ. Ten behoeve van het personeel van het Volkscredietwezen. Orig. edn.
10894: INDONESIAN AGRICULTURE - EXPERIMENTAL GARDENS, - Production-figures of N.E.Indian experimental gardens/nurseries.
2973: INDONESIAN EXPORTS - - Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van Producten van de Organisatie Verenigde Exporteurs van Indonesische Producten/ Sjarat-sjarat Umum buat pendjualan Hasil-Hasil Bumi
11203: INDONESIAN MISSION - - JAARVERSLAG...van het Zendingshospitaal Pitoeloengan te Poerwodadi, afd. Grobogan, (Java).
2962: INDONESIAN & OCEANIAN ART- - IndonesiŽ-OceaniŽ. Kunst uit particulier bezit. Tentoonstelling in het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam van 27 juli-3 oktober 1965.
42932: INDONESIAN TRADITIONAL DANCE - - Aneka Tarian Adat (Daerah) Seri: 3.
737: INDONESIAN COUP D'…TAT, [UNTUNG PUTSCH]: - People of Indonesia, unite and fight to overthrow the Fascist regime
42935: INDONESIAN TRADITIONAL HOUSES & DRESS - - Aneka Pakaian , Daerah, Tarian Daerah, , Rumah Adat, dan senjata Tradisional, Seri I.
42936: INDONESIAN POPULATION AND CEREMONIAL FESTIVITIES - - Kebudayaan di Indonesia.
2961: INDONESIAN ART. - A loan exhibition from the Royal Indies Institute Amsterdam, The Netherlands. [Held at the Art Institute of Chicago, February 16 to March 31, 1949.
42933: INDONESIAN TRADITIONAL HOUSES & DRESS - - Aneka Pakaian , Daerah, Tarian Daerah, , Rumah Adat, dan senjata Tradisional, Seri III.
47455: INDONESIAN ART AUCTION CHRISTIE'S - - Indonesian Art.
50522: INDONESIAN KERIS ILLUSTRATED - - [PHOTOALBUM illustrating a Private Collection of togehter 71 original colour photographs illustrating antique Indonesian Keris and Keris Dress].
55401: INDONESIAN LANGUAGE PRIMARY SCHOOL READER: - Membuka Warung [Covertitle only]. [First edition].
55107: INDONESIAN PROVINCES AND DISTRICTS MAPPED: - Peta Jaringan Jalan Kabupaten, Menurut fungsi. Desember 1981.
11191: INDONESIAN TRADE - - HANDELDRIJVEN met IndonesiŽ.
12670: INDONESIAN COOKING - - INDISCHE RECEPTEN voor het Electrisch Fornuis.
12604: INDONESIAN RAILWAYS TIME TABLE - - Perusahaan Kereta Api adalah perusahaan kita semua Pergunakanlah ia dengan sebaik-baknja.
56195: INDONESIAN POPULAR SONGS - Menjanji lah dengan Kesoekašn! Zing met plezier! [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
56177: A.R. [INDONESIAN-DUTCH FASHION DESIGNER]. - [Collection of 5 partly handcoloured fashion designs based upon indonesian tradition female dress].
56143: INDONESIAN EMERGENCY 1945-1950: - Beberapa Tjatatatan: Detik Peristiwa 17 Augustus 1945 23 Djanuari 1950. Pementerian Penerangan Rep. Indonesia. Penerbitan Darurat. [Original edition].
2955: INDONESIAN COLONIAL REVIEW - - Indonesia up to 1942. A review.
38077: INDONESIAN COOKING - - Lucullus Recepten. (title on upper wrap.).
38234: INDONESIAN NATIONAL HEALTH SERVICE - - MASTERPLAN of Operations for strenghthening of National Health Services in Indonesia.
48422: INDONESIAN COOKING - CALV… DELFT - - Calvť's Hollandsche Recepten voor IndiŽ voor onze Huisvrouwen in de Tropen. Orig. edn.
56982: INDONESIAN LABOUR MOVEMENT: - Dokumente zur Geschichte der indonesischen Arbeiterbewegung. [Erste Auflage; First edition].
13316: INDONESIAN DEMOCRACY - - PARTAI DAN PAELEMEN Batu-batu Djarak dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia.
57153: INDONESIAN INDEPENDENCE CELEBRATED, - Lukisan Indonesia. Madjallah Begambar Kempen Nr. 1-2, Tahun ke-VII, 1956.
758: INDONESIAN LAW - - Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-IndiŽ. Officieele Uitgave.
752: INDONESIAN LAW - -
756: INDONESIAN ENERGY ANNUAL REPORT - - Dienst voor Waterkracht en Electriciteit in Nederlandsch-IndiŽ, tweede Jaarverslag 1919.
52762: INDONESIAN FAIRYTALES - - Indonesische Sprookjes. [First dutch edition, translated from the original german language].
2975: INDONESIAN POLITICAL PRISONERS [TAPOL]- - Politieke gevangenen op het eiland Buru. IndonesiŽ's systeem van permanente gevangenschap.
51316: INDONESIAN POLITICS - VADERLANDSCHE CLUB, - Werkprogramma der Vaderlandsche Club. Opbouwen en Handhaven. Tweede druk [Second edition].
51315: INDONESIAN POLITICS - VADERLANDSCHE CLUB, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vaderlandsche Club. [Originele uitgave; Original edition].
51314: INDONESIAN POLITICS - VADERLANDSCHE CLUB, - VADERLANDSCHE CLUB, Beginselverklaring, Statuten, Huishoudelijk Reglement. [Originele uitgave; Original edition].
51530: INDONESIAN CITIZENSHIP AND CIVIL RIGHTS - - Beberapa Hal Kewarganegaraan. [First edition].
47168: INDONESIAN COOKING CONIMEX BAARN N.V. - - Alles voor de rijst-tafel. Recepten.
53708: INDONESIAN SOCIAL SCIENCE RESEARCH: - The Social Science research training Program in Indonesia; its background, activities, and Future plans. [ First edition].
52887: THE INDONESIAN KERIS - - A Privately compiled investigation into elements of the Indonesian Keris in PHOTCOPIED manuscript.
53685: INDONESIAN ART IN THE PRESS: - Kunst en Verslaggeving in de Indonesische Pers. Selektie van berichten uit de periode april 1985 t/m februari 1986 [Cover-title]. [Originele uitgave; Oridinal edition].
37778: INDONESIAN TOURISM - - INDONESIA Your Destination.
53535: INDONESIAN REPUBLICAN STATE CONSTITUTION: - GBHN Garis-Garis Besar Haluan Negara) Tap MPR No. IV/MPR/1978; PPPP (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) Tap MPR No.: II/MPR/1978. Cetakan pertama [Third printing].
53512: INDONESIAN ALBUMEN PRINTS COLLECTION: - Aan mijne Kinderen in Holland. [hold gilde covertitle].
53237: INDONESIAN AND CHINESE COOKING - - Verzemeling van Indische en Chinese Recepten.
54739: INDONESIAN TRADITIONAL COSTUMES PICTURED: - INDONESIA & PAKAIAN DAERAH. [Edisi pertama; First edition].
42999: INDONESIAN COOKING - - Het geheim van de Rijsttafel. Bewerkt voor Nederland. Orig. edn.
37660: INDONESIAN MODERN ART - FUAD HASSAN (INTRODUCTION), - Indonesische Moderne Kunst/Indonesian Modern Art; Indonesian Painting since 1945. Exhibition Catalogue Gate Foundation, Amsterdam 21 April - 28th May 1993.
42941: INDONESIANTRADITIONAL DRES - - [Indonesian Adat-costume].
42939: INDONESIANTRADITIONAL DRES AND WEAPONS - - Aneka Pakaian Adat Senjata Tradisionil, Seri II.
42940: INDONESIANTRADITIONAL DRES AND WEAPONS - - Aneka Pakaian Adat Senjata Tradisionil, Seri III.
8946: INDONESIň ONTGROEND? - Profiel van IndonesiŽ onder Suharto en de herstelde betrekkingen met Nederland.
703: INDONESIň NU -
2990: INDONESIň'S TOEKOMST/INDONESIA DI KEMOEDIAN HARI. - Overzicht der Plannen van de Nederlandsche Regeering/Ichitisar rentjana≤ pemerintah belanda.
2989: INDONESIE - -A collection of offprints from the Dutch monthly Interntionale Samenwerking, with as theme the Republic of Indonesia as a developing country & the results
2984: INDONESIň 1965-1975 - 10 jaar militaire diktatuur. Orig. edn.
535: A.N.W.B.-INDONESIň. -
56251: INDONESIňGROEP NIJMEGEN -NIJMEGEN TASKFORCE INDONESIA : - Tien jaar Generaalsbewin, de Neokolonisatie van IndonesiŽ. (Eerste druk; First edition).
56694: INDONESISCHE NEDERLANDERS STUDIEDAG: - Programmaboekje Studiedag Indische Nederlanders III 14 juni 1991, Het verleden 1600-1942. Rijksuniversiteit Leiden. [Originele uitgave; Original edition].
57125: INDOVER BANK ANNUAL REPORT: - Annual Report 1993/94 Indover Bank [Indonesische Overzeese Bank]. [Original edition].
55953: INFANTRY REGULATIONS ROYAL DUTCH ARMY: - INFANTERIE-REGLEMENT Deel 1-No. 92a. De ExercitiŽn, Onderdeel A. ((I.R.=I.A). (Aanschrijving M. v. D. van 1 October 1932, IIe Afd. B. No. 80). [Originele uitgave; Original edition].
55948: INFANTRY REGULATIONS ROYAL DUTCH ARMY: - INFANTERIE-REGLEMENT Deel 1A-No. 92a, Tweede opgave van wijzigingen. (Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Defensievan 9 Februarui 1935, 2e Afd. B, Nr. 23). [Original issue; originele uitgave)
37398: INGELSE, T., - De Birmaspoorweg in Aquarellen. The Story of a Railway. Thailand-Burma Railway 1943-45 built by P.O.W. in the second worldwar.
54918: INGEN, H. VAN (PUBL.), - DARMO Soerabaja. [Originele Ansichtkaart/Oritincal picture postcard].
2993: INGHAM, F.T. & E.F. BRADFORD, - The Geology and Mineral resources of the Kinta Valley, Perak. Orig.edn.
40178: INGLIS, H.R.G., - The Contour Road Book of England. A Series of Elevation Plans of the Roads, with Measurements and Descriptive Letterpress. Orig.edn.
8440: INGLIS, A. - The White women's Protection Ordinance
46309: INGRAM, W., - A Little Bit One O.clock. Living with a Balinese Family. [First edn.].
2995: INIS NEWSLETTER- - (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies).
52452: INNELLA, ANNALISA D' (EDITOR), - WORLD WAR I. [First edition].
52421: INNES, E., - The Chersonese with the Gilding Off. Introduction by Khoo Kay Kim. [Authentic facsim. reprint after the original of 1885].
52462: INNES, R.A., - Non-European Looms in the collections at Bankfield Museum Halifax. [First edition].
44174: INSIDERS [J.T. MOJET, PUBL.], - Indische Pepertjes. Wist U, dat...2e druk. (2nd. edn.),
10904: INSTRUCTION BY MAIL - S.N.C., - Schriftelijke Normaal Cursus, Derde leerjaar. 1e-15e les. (of 40 each year).
2999: INSULINDE- - Insulinde. A brief survey of the Dutch East Indies.
9644: INSURANCE- - Binnenlandsche Vaart Risico Societeit.
40678: INTEN BAYAN (R. ADEBOI), - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld. First edn.
57092: INTERIOR ARCHITECTURE DUTCH AND DUTCH EAST INDIES HOUSE - - Het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Huis Oud en Nieuw. Negentiende Jaargang, 1930. [Eerste en enige uitgave; First and only edition].
57174: INTERNATIONAL FEDERATION OF TRADE UNIONS, - No More War! Plus Jamais de Guerre! Nie wieder Krieg! Nooit meer Oorlog! Aldrig mere Krig! Nikdy Uz Valka! [Sixth edition]. `
39039: INTERNATIONAL (UNIVERSAL) EXHIBITION PARIS 1889 - - Reports of the United States Commissioners to the Universal Exposition of 1889 at Paris, vol. I.
9804: INTERNATIONAL EXHIBITION- - The Red Book of Views of the Panama-Pacific International Exposition. Official Publication.
38829: INTERNATIONAL EXHIBITION BRUXELLES 1910 - - EXPOSITION Universelle de Bruxelles 1919. Plan[s] Officiel.
42689: INTERNATIONAL EXHIBITION LUIK 1905 - - Op naar de Wereld-Tentoonstelling te Luik, 1905.
37774: INTERNATIONAL ROWING-CLUB COMPETITION IN THE NETHERLANDS - - PROGRAMMA van den Internationalen Roeiwedstrijd op Zaterdag 17 Juni 1916 op den Rijn aan 'S-Molenaarsburg.
48870: INTERPARLIAMENTARY CONFERENCE - - XXXIV Confťrence de l'Union Interparlementaire 1938.
56868: S., C.H.C.A. VAN (INTRODUCTION), - Boomen en Heesters in de Tuinen en het Park van het Kasteel De Sypesteyn te Nieuw Loosdrecht. [Eerste druk; First edition].
50463: E.P. (INTRODUCTION), - Floris Verster; Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden; Voorjaar 1952; Stedelijk Museum Amsterdam [Cat. 91].
49362: IOANNIS SECUNDVS HAGENSIS, - BASIORVM LIBER. [Original edition, thus],
43298: IONGH, J. DE, - Bij het Afscheid. In:Nieuwe Amsterdamsche Courant/Algemeen Handelsblad, year 121-no. 39652, Monday 30th August 1948.
55529: IPENBURGA, J.P. (PREFACE), - Tropical Africa-Netherlands East Indies before the Second World War: organized by the Afrika Instituut Leiden 1950. [First edition].
42276: IPPEL, C., - Drenthe Monumenteel. D'olde lantschap in foto's van nu. First edn.
46764: IRANSCHńHR, H.K., - R‚s-o-Ni‚s. Der Seele. Sehnen und Verlangerr Prosa. 3. vermehrte Aufllage. [3rd enlarged edition].
52808: IRDI FRATRUM MINORUM [OR: FRIARS MINOR, OFM], - MINORICA FRATRUM Conventtualium Sancti Francisci. In qua continetur Declaratio trium regularium Votorum, ac fimul Regulae Fratrum Minorum Iuxta PriPriuilegia Apo9stolica Ordini Min. concessa. Diuuisa in duos Libros, uorum uno tractatur de votis, altero de vero de Regula...
13563: IRIAN JAYA- - GEDENKBOEK, Een weg in de Wildernis. Gedenkboek ter gelegenheid van 25 jaar zending op Irian Jaya door de Groninger kerken (1956-1981).
7001: IRONSIDE, J., - Fashion as a career. Orig. edn.
37721: IRRIGATION ON JAVA - - FEESTELIJKE OPENING van de Bevloeiingswerken voor Noord-Krawang. 20 November 1925.
43375: IRRIGATION AND SANITATION IN COLONIAL INDONESIA - - Irrigatie en Assaineering. Algemeen overzicht der bevloeiÔngs-afwaterings- en waterkeeringswerken in Nederlandsch-IndiŽ. Samengesteld door de technische afdeeling voor bevloeiing, waterafvoer en waterkeering van het Department der Burgerlijke Openbare Werken.
45481: IRWIN, J., - Shawls. A study in Indo-European Influences. Orig. edn.
7002: IRWIN, J., - The Shawls of Kashmir. Taken fr.:Country Life Annual, 1950.
7003: IRWIN, J., - The Kashmir Shawl. 2nd impr.
54836: ISAK, JOESOEF, - Misleidend beeld t.a.v. Soekarno. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thyus].
3002: ISHAK ABDUL AZIZ, - Special Guest. The Detention in Malaysia of an Ex-Cabinet Minister. First edn.
3003: ISHIGE, N., - The Galela of Halmahera. A Preliminary Survey.
8442: ISHIMARU, TOTA (LT.-COMMANDER), - Japan must fight Britain. 2nd. impression. [First english language edition, second impression, translated after the original japanese edition by G.V. Rayment].
53355: ISING, A. (EDITOR) - WALLACE ALFRED RUSSELL [1823-1913], - Wallaace's laatste Reizen door den Oost-Indischen Archipel voor Jonge Lezers bewerkt door Arnold Ising. [Eerste druk; First edition].
45757: ISKANDAR, EDDY D., - Roman Picisan. Cetakan kedua. [2nd. edn.].
3005: ISKANDAR, N.ST. & S. KARIM, - Mega Tjerah. Kitab Batjaan kelas II sekolah Rakjat. pt. 1, 2a-2b. 2nd. edn.
36892: ISKANDAR, N.ST., - Pengalaman masa Ketjil.
44089: ISKANDAR, N.ST., - Hoeloebalang Radja. Terdjadi di Pesir Minangkabau dalam tahoen 1662-1667. Cetakan kedelapan. (8th edn.).
48917: ISKANDAR, DJOKO T. - PRANOWO MARTODIHARDJO, S.N. KARTIKASARI, - Amfibi Jawa dan Bali. Cetakan IV [fourth indonesian language impression].
48951: ISKANDAR, DJOKO T. & S.N. KARTIKASARI (SERIES EDITOR), - The Amphibians of Java and Bali. First edition.
3004: ISKANDAR, N.ST., - Udjian Masa.
11022: ISLAM IN INDONESIA - GRAAF, J.H. DE, - Geschichte Indonesiens in der Zeit der Verbreitung des Islams und wšhrend der europšischen Vorherrschaft.
10598: ISLAM - KRAEMER, H., - Mededeelingen over den Islam op Ambon en Haroekoe. pp. 77-88; R.A. Hoesein Dajadiningrat, Een verzoek om een Mohammedaansch wetgeleerd oordeel over de Javaansche Ganagini-adat- a.o. artt. In:DJAWA, 7-no. 2.
7978: ISLAMIC ART -
10148: ISLAMIC ART-J.H. KRAMERS, - Over de Kunst van de Islam.
13049: ISLE OF WIGHT GUIDE BOOK - - A Pictorial and Descriptive Guide to the Isle of Wight, with walks and excursions by Motor, Rail and Steamer from each Centre.
54353: ISRAňL DE HAAN, JACOB, - Besliste Volzinnen. [Eerste druk; First edition].
47232: ISSY-SCHWART, M., - La Route de Corail. Un chasseur sous-marin aux Antipodes. [ťdition orginale/original edn.].
48753: ITALIAN FASCIST MUSIC - - Ini E Canzoni della Patria Fascista. Fasci All'Estero. [Edizione originale/original edition].
10335: ITALIAN MINIATURES - DOUWMA, R. (PRINTS & MAPS LTD.), - Exhibition [catalogue] of Italian Miniatures from the 14th to the 16th century, to be held from the 27 (sic!) November 1978, at our premises.
10594: ITALIAN FASHION QUARTERLY- - Made in Italy. A Style of Life. The International Magazine of the Italian Look. Vol. II-Nos. 2 & 3.
50238: IVANOVICI, J., - Donau-Wellen; Danube Waves. [cover title] For Pianoforte.
53997: IVANS (= JACOB VAN SCHEVICHAVEN), - Verborgen Angels: West-Indische Roman. [Eerste druk; First edition].
8444: IVENS, W.G. (COMP.) - A Dictionary of the language of Bugotu
7004: IVEY, G.F., - Carding and Spinning. A book for practical Mill Men.
53780: IVOI, PAUL D' [=PAUL CHARLES PHLLIPPE ERIC DELEUTRE, 1856-1915], - Krekel bij de Boksers (sic!) in China. [First dutch edition, freely translated and edited after the original french by ED. van den Gheyn Jr.].
53270: IVOI, PAUL D'[=PAUL CHARLES PHILIPPE ERIC DELEUTRE], - Dalia's Eed. [FIRST dutch edition, freely translated and edited by ED. Van Den Gheyn Jr. (1837-X), after the original french Le Serpent de Daalla(1903)].
38092: JAARSMA, S., - Grond voor den Nederlander. 2e druk.
54284: JAARVERSLAG INDISCHE TOONKUNST VEREENIGING: - Vereeniging tot Bevordering der Toonkunstin Nederlandsch-IndiŽ: Jaarverslag over 1928 [overtitle]. [Originele uitgave; original edition].
55445: JAARVERSLAG LANDBOUW VAN SURINAME: - Jaarverslag 1965-1966 van de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname. [Originele uitgave; Original edition].
55296: JAARVERSLAG 1921 NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP N.B.G./ANNUAL REPORT 1921 DUTCH BIBLE SOCIETY, - Nederlandsch Bijbel Genootschap Algemeene Vergadering en Jaarverslag 1921. [Originele uitgave; Original edition].
53208: JAARVERSLAG EN VERGADERING 1915 NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP N.B.G./ANNUAL REPORT AND MEETING 1915 DUTCH BIBLE SOCIETY, - Nederlandsch Bijbelgenootschap 1915. [originele uitgave; Original edition].
55582: JAARVESLAG N.V. RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM [ANNUAL REPORT RUBBER CULTIVATION COMPANY AMSTERDAM]: - JAARVERSLAG over het Boekjaar 1966 N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
55581: JAARVESLAG N.V. RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM [ANNUAL REPORT RUBBER CULTIVATION COMPANY AMSTERDAM]: - JAARVERSLAG over het Boekjaar 1965 N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
55580: JAARVESLAG N.V. RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM [ANNUAL REPORT RUBBER CULTIVATION COMPANY AMSTERDAM]: - JAARVERSLAG over het Boekjaar 1964 N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
53691: [JACK = JIM KEASBERRY], FRANS D. KEUCHENIUS (COMPILER/EDITOR), - Dagboek van Jack [Jim Keasberry]. over Djoernatan en Ngawi II op Java in 1945 [covertitle]. [Originele uitgave; Original publication, thus].
10632: JACKSON, M., - What they wore. A history of Children's Dress. orig. edn.
44955: JACKSON, R.N., - Immigrant Labour and the Development of Malaya, 1786-1920. Orig. edn.
3017: JACKSON, K.D., - Traditional Authority, Islam, and Rebellion. A study of Indonesian Political Behavior. 1st.
45865: JACKSON, D., - Java Nightmare. An Autobiography, 1942-1945. Orig. edn.
39874: JACKSON, D., - Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945. Translated into dutch after the orig. english edn. Java Nightmare: an Autobiography. Introd. by M. Ferguson.
3016: JACKSON, J.J., - Sarawak. A geographical survey of a developing state.
53516: JACKSON, P.R. (MANAGING DIRECTOR THE SPERRY GYDROSCOPE COMPANY LTD.]. - The Sperryscope [Magazine]. [Original edition].
56907: JACOB, HEINRICH EDUARD (1889-1967), - Jacqueline en haar Japanners. Een kleine roman. [First dutch language edition, translated from the original german by M. Dutric].
3018: [JACOB, E.H. 'S] - De Rigting en uitvoerbaarheid van het Wetsontwerp tot vaststelling der Gronden, waarop Ondernemingen van Landbouw en Nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ kunnen worden gevestigd, onderzocht en beoordeeld.
36988: JACOB, H.K. 'S., - De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De Memories en Instructies betreffende het Commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. [The dutch in Kerala 1663-1701.Memoranda and instructions concerning the Malabar Command of the United
8068: JACOB, G. & H. JENSEN (EDITORS), - Das chinesische Schattentheater.
42760: MR...[= E.H. 'S JACOB], - De rigting en uitvoerbaarheid van het westsontwerp tot vaststelling der gronden, waarop ondernemingen van Landbouw en Nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ kunnen worden gevestigd, onderzocht en beoordeeld. Orig. edn.
52584: JACOB, M. [= JACOB VREDENBREGT], - De Opstand. [Eerste druk; First edition].
11575: JACOBS, H., K. POSTEMA & H. WIGBOLD, - Nederlandsch IndiŽ 1945, IndonesiŽ 1949, Achter Het Nieuws 1969.
48161: JACOBS, E.M., - Varen om Peper en Thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie. [Eerste druk/first edition].
50904: JACOBS, J. & J.J. MEIJER - De Badoej's. Eene Ethnographische schets.
42161: JACOBS, HERM. J., - Reizen en Pleisteren. Een serie aardrijkskundige leesboeken voor het Lager Onderwijs, III: Naar en in Ned. IndiŽ. First edn.
50907: JACOBS, ELS M., - Koopman in AziŽ. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw. [Eerste druk; First edition].
12297: JACOBS, A., - Ontwortelden.
51870: JACOBS, G.F., - Wedloop met de Moesson. [First dutch edition translated from the original english Prelude to the Monsoon, by Johan de Rooy].
51776: JACOBS, ELS M., - In het Kielzog van de Verenigde Oost-Indische Compagnie; JOS VAN DEN BORNE, Voorouders in dienst van de VOC; R. DE NEVE & Y. PRINS, Indische Familienetwerken in de VOC-tijd. [And 4 other contributions on the VOC]. Published in:Jaarboek van het Centraal Bureau voor Geneologie, 2002
54365: JACOBSE, MUUS, - De drie kooien en andere gedichten. Tweede druk [Second edition].
49581: JACOBSEN JENSEN, J.N. (EDITOR), - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van Reizen in Nederland door Vreembelingen vůůr 1850. Bewerking der brokroonde antqoorden op een van wege het Genootschap Amstelodamum uitgeschriven Prijsvraag. [Eerste druk/first edition].
7007: JACOBY-IKL…- - Naalden werken Wonderen/The wonders of needlework/Aiguilles, crťatrices de merveilles. Vier eeuwen borduurwerk van vele landen uit de collectie Jacoby-Iklť. Exhibition catalogue Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam.
7006: JACOBY, H. - ABC des echten Teppichs. Orig.edn.
7005: JACOBY, H. - Eine Sammlung orientalischer Teppiche. Beitrag zur Geschichte des orientalischen Teppichs an Hand von 47 durch die Persische-Teppich-Gesellschaft gesammelten KnŁpfarbeiten der letzten 4 Jahrhunderte.
3026: JACOMETTI, A.W.A., - Handleiding bij het onderwijs in de waterbouwkunde aan de technische scholen in Nederlandsch-IndiŽ.
11784: JACQUES, A. (INTROD.), - Chili. Volksverzet met naald en draad. Transl. fr. the orig. french.
7009: JACQUES, R. (INTROD.), - Textilkunst des frŁhen Christentums. Koptische Gewebe vom 2-12 Jahrhundert. Gewebesammlung Ingenieurschule fŁr Textilwesen Krefeld. 2. Aufl.
7008: JACQUES, R. - (introd
3027: JACQUES, N., - Reise nach Sumatra. Schicksale von Menschen und Tieren. First edn.
39794: JACQUET, L.G.M., - Aflossing van de Wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-IndiŽ. First edn.
45345: JACQUOT, J. (COMPILER/EDITOR), - Les FÍtes de la Renaissance. Orig. edn. […dition originale].
43623: JAD…JA, V. (PRINCESSE), - Kantjil. L'Enfant de Sumatra. […dition originale/original edition].
7010: JAEGER, G., - Health Culture. Translated and edited after the original german into english by L.R.S. Tomalin. New revised edn.
49642: JAEGER, W., - Van Ginds. Herinneringen van een jong Invalide. Tweede Bundel: Op Zee. [Eerste nederlandse druk/first dutch language edition].
45247: JAENICKE, F., - Handbuch der ÷lmalerei. Nach dem heitigen Standpukte und in vorzugsweiser Anwendung auf Landschaft, Marine und Architektur. Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. [sixth expanded and revised edition].
3876: [JAEOGOR, A.C.], - Madoereesche Gesprekken.
6313: [JAGER, A.] (PHOTOGRAPHER), - Album de Costumes des Pays Bas.
7012: JAGER MEEZENBROEK-VAN BEVERWIJK, L.P.J. DE, - Leerboek voor het Klossen van Kantwerk.
48774: JAGER GERLINGS, JOH. H., - Sprekende Weefsels. Studie over ontstaan en betekenis van weefsels van enige Indonesische Eilanden; Telling Textiles. Study on the Origin and Meaning of Textiles of some Indonesian Islands. [Eerste druk/first edition].
49900: JAGT, B., - Ijzeren Chrysant. [Eerste druk/first edition].
50791: JAGT, M.B. VAN DER - Memoires. [Eerste druk; First edition].
45268: JAGT, M.B. VAN DER, - Bali-reis. Orig. edn.
52761: JAGT, BOUKE B, - De Muskietenoorlog en andere verhalen. [Eerste druk; First edition].
54287: JAHNASS, ILSE (COMPILER/LAY OUT), - Droomland Oostenrijk. [Originele uitgave; Original edition].
51147: JAHRIR, S. [= SUTAN SJAHRIR], - Verwerping zal to Catastrophe leiden. Published in:VRIJ NEDERLAND, Onafhankelijk Cultureel, Sociaal en Politiek Weekblad, vol. 7-No. 16(14 December 1946). [Originele uitgave; Original edition].
3034: JAIN, R.K., - South Indians on the Plantation Frontier in Malaya.
50755: JAIWANT PAUL, E., - Arms and Armour; traditional Weapons of India. [First edition, thus].
46024: JAKARTA MUSEUM GUIDE - - Guide to Museums of DKI Jakarta Province. Orig. edn.
55781: JAKARTA CITY PLAN: - D.K.I. JAKARTA.
36638: JAKARTA RAYA - - JAKARTA. City of beautiful happenings. (title on dustjacket).
51597: JAKARTA MUSEUMS GUIDE - - Guide to Museums of DKI Jakarta Province. [Original edition],
51658: JAKARTA PLAN - - PETA LOKASI bandgunan Cagar Budaya Di Propinsi DKI Jakarta. [Original edition].
56999: JAKARTA CITY MAP: - Jabotabek Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. [Jakarta City plan, first edition, thus.].
53704: JAKARTA CENSUS 1971: - PendudukPopulation of D.K.I. Jakarta Raya. [Original edition].
52007: JAKARTA PLAN - - DKI JAKARTA. [Fold. Plan of Central Jakarta, Indonesia].
56131: JAKARTA CLAIM AND RECLAIM: - The Dutch and Asia. The historic Potentials of Jakarta. /Belanda dan Asia. Potensi Historis Kota Jakarta. [First edition;Cetakan pertama].
3035: JAKUB, U. & AMIR TAAT NASUTION - Kamus-Politik. 9th edn.
49962: JALHAY, S.M., - Allen Zwijgen. [Merdeka en Andjing Nica tot Apra, subtitle on front cover]. Vierde druk [fourth edition].
51379: JAMAICA INDEPENDENCE COMMEMMORATION - - One People. [First edition].
40712: JAMES, M.R., - Abbeys. With an additional chapter on Monastic life and Buildingsby A. Hamilton thomspon. 2nd. impression.
47133: JAN LAVIES (1902-2005) - ADVERTISING & PUBLICITY - - Waroong Djawa. Den Haag-Scheveningen/La Haye - Scheveningue, Holland.
47134: JAN LAVIES (1902-2005) - ADVERTISING & PUBLICITY - - Waroong Djawa. Den Haag-Scheveningen/La Haye - Scheveningue, Holland.
37251: JANISTYN, H., - Kosmetisches Praktikum. First edn.[1 vol. in 2nd. printing].
13473: JANITCH, V., - Fun with Historical Costume. Frist edn.
43659: JANNEL, CL. & F. LONTCHO, - Sumatra. […dition originale/original edition].
41047: JANS, J., - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland. First edn.
48163: JANS, J., - Langs oude Drentse boerderijen. [Eerste druk/first edition].
7016: JANS, M. - Alles over Make Up
54044: JANS, J. & EVERHARD, - Gevel-en Stiepeltekens Oost-Nederland. Vijfde druk [Fifth edition].
7018: JANSEN, B. (INTROD.), - De Japanse Kimono. Ziel van een Volk. Exhib. catalogue Gemeentemuseum Den Haag, 19 December 1958-2 Februari 1959.
13083: JANSEN, D., - Oud-Utrecht. Stadsschoon en Monumenten. With a preface by W. Vogelsang.
46905: JANSEN, G.H., - Verzonken spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen. Introd. by L.F. Ploeger. [Eerste druk/first edn.].
40065: JANSEN, L., - De Koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het Koopmans-Handboek van Jacques le Moine de L'Espine et Isaac le Long.
277: JANSEN, T. & J. ROGIER - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de Socialistische Gemeentepolitiek.
38401: JANSEN, B. - H. OVERDUIN & J. SILLEVIS(COMP.), - Nederlands kostuummuseum zienderogen. Orig. edn.
7017: JANSEN, B., - Laat Gotisch Borduurwerk in Nederland. Orig. edn.
3040: JANSEN, G., - Vreemde Oosterlingen. First edn.
8445: JANSEN VAN GALEN, J. - Nieuw Guinea ons laatste oorlogje. In:Haagsche Post, 27 (10 Juli 1982, ff.).
49291: JANSEN VAN GALEN, J., - Nieuw Guinea ons laatste Oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen doom van een Papoea-natie. [Eerste druk/first edition].
3038: JANSEN, G., - Grantrechten in Deli.
55995: JANSEN, ELLY, SPENCER KOPIJN, INGE WOUTERS, - Het Indonesisch Kookboek van A tot Z. [Eerste druk; First edition].
55724: JANSEN, C.W. [COMPILER], - [Gedenkboek] Senembah Maatschappij1889-1939. [Originele uitgave; Original edition].
52996: JANSEN, P., - Notes on Malaysian Grassess III. Reprinted from:Acta Botanica Neerlandica, Volume 2 (3), 1953 (Publ. October 1953).
53223: JANSEN, P., - Notes on Malaysian Grasses, II. [Original Issue].
51320: JANSMA, K. (PREFACE), - Handelingen van de Vaderlandsche Club: Tweede Reeks September 1916-December 1917. [Eerste druk; First edition].
10848: JANSONIUS, F., - Lodewijk van Deijseel.
46398: JANSONIUS, H[ELLA], - Toetie's moeilijke eerste jaar. [Eerste druk/First edn.].
38034: JANSSEN, H., - Paul Gavarni, 18040-1866. Aquarelle, Handzeichnungen und Lithographien.
39477: JANSSEN, H.A., - Gezondheidsleer voor den Soldaat. Door het departement van Oorlog eenigzins gewijzigde druk (1911). Ongewijzigde herdruk (1914) van den eenigzins gewijzigden druk. (reprinted after the slightly revised edn. of 1911).
3043: JANSSEN, C.W., - De Bataks als exploitanten van hun eigen gebied. Offprint from:Koloniaal Tijdschrift, 1924-No. 4.
52385: JANSSEN, H.A., - Gezondheidsleer voor den Soldaat [Covertitle]. 2e, door het Departement van Oorlog eenigzins gewijzigde druk [Second slightly revised edition by the Ministry of Defence].
43288: JANSSONIUS, JOH. (1588-1664), - Comitatus Zutphania. Exc. Joh. Janssonius.
43506: JANSZ., P. (COMPILER), - Practisch Javaansch-Nederlandsch Woordenboek met latijnsche karakters. Tweede, verbeterde en veel vermeerderde druk bewerkt en voortgezet door P. Ant. Jansz. [2nd., enlarged and much corrected edition, edited and continued by P. Ant. Jansz.).
37809: JANSZ, P., - Nederlandsch-Javaansch Woordenboek. 5e weder vermeerderde druk. (5th. enlarged edn.).
43998: JANSZ, P., - Supplement op het Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek van Gericke-Roorda. Orig. edn.
44722: JANSZ, P., - Nederlandsch-Javaansch Woordenboek. 5e weder vermeerderde druk. (5th. enlarged edn.).
44926: JANTZEN, W., - Geopolitik im Kartenbild. Indien und der Indischen Ozean. Orig. edn.
53434: JANTZEN, H.F. - Tweehonderd Vijftig jaren Blauswel. Een en ander uit de geschiedenis van de N.V. Verffabrieken Avis Westzaan 1701-1951. [Eerste druk; First edition].
47772: JANZE, A.O., - Aquariumtechniek 1: Inrichting en verzorging. [Eerste druk/first edition].
11210: JAPAN PILOT - - Japan Pilot, vol. II: Comprising Nansei Shoto, the Eastern, Western, and North-western Coasts of Kyushu; the southern coast of Shikoku...6th edn.
11206: JAPAN WORLD FAIR SPECIAL CATALOGUE - FISHING INDUSTRY. Descriptive catalogue. [oRIGINAL EDITION].
8036: JAPAN ADVERTISER- - Enthronement of the One Hundreth and twenty fourth Emperor of Japan. Orig. edn.
46854: JAPAN EXHIBITION GUIDE BREDA MUSEUM - - Japan, Oud naast Nieuw. 20 April-27 Augustus 1972. Gids. Orig. edn.
1912: JAPAN FINANCIAL ANNUAL REPORT - - The EightFinancial and Economic Annual of Japan, 1908. [First edition].
8072: JAPAN IN TRANSITION. - JAPAN IN TRANSITION; Some views on the impact of the Meiji Restoration on the modernization of Japan.
51123: JAPAN PHOTOGRAPHY - - Collection of 48 original colour photographs partly finished by hand in colour.
46590: JAPAN PICTURE POSTCARDS - - Tour Japonaise. Orig. edn.
42200: JAPAN RAIL TRAVEL GUIDE- - Livret-Guide du Japon. Orig. edn.
8075: JAPAN SPECIAL ISSUE DE LOCOMOTIEF - - [DE LOCOMOTIEF]; Supplement: Het Verre Oosten; Japan - Nummer.
51210: JAPAN STEREO PHOTO CARD - - Japan, Japanerinnen im Festkleide. [Original Stereo Photo card].
51211: JAPAN STEREO PHOTO CARD - - Japan, Gesangunterricht.. [Original Stereo Photo card].
42784: JAPAN TOURISM - - Japan. [title on front wrapper]. Orig. edn.
49521: JAPAN TOURISM AND TRAVEL - - Japan. [Original edition].
8074: JAPAN TRADE GUIDE - - Japan Trade Guide with a Comprehensive Mercantile Directory 1935
47258: JAPAN TRAVEL IN PICTURES - - Japon. Moeurs et Usages. [ťdition originale/original edition].
47259: JAPAN TRAVEL IN PICTURES - - Japon. Paysages et Monuments. [ťdition originale/original edition].
47260: JAPAN TRAVEL IN PICTURES - - Japon. Types, Costumes & Moeurs. [ťdition originale/original edition].
55243: JAPAN YOKOHAMA ALBUMEN PRINT: - JAPON: Yokohama. [Original late nineteenth century phiotograph, Albumen Print].
11870: JAPAN TOURISM - - POCKET GUIDE to Japan. With special reference to Japanese Customs, History, Industry, Education, Art, Accomplishments, Amusements, etc..
53885: JAPAN GREAT EARTHQUAKE 1923: - PROGRAMMA JAPAN-AVOND te geven door Japanners ten bate van het zwaar getroffen Japan. Deli Bioscoop op Maandag 29 October 1923 ten 9. U. N.M. [Cover title).
11209: JAPAN TOURISM - - Petit guide du Japon. […dition originale; First edition].
7019: JAPANESE MILITARY UNIFORMS - - Die Japanische Armee in Ihrer gegenwšrtiger Uniformierung. Nebst Erlšuterungen und Mittheilungen Łber Organisation, Eintheilung und Stšrke der japanischen Armee. Orig. edn.
46954: JAPANESE [WOODBLOCK] PRINTS - AUCTION SALE CATALOGUE THEODOR SCHEIWE - -Sale catalogue Japanese Prints, Paintings, illustrated books and drawings from the collection of the Late Theodor Scheiwe, Part I. Tuesday, March 21, 1989.
36258: JAPANESE PRINTS EXHIBITION CATALOGUE - CHR.UHLENBECK(INTROD.), - Japanse Prenten. 'n drukkunst apart! [Exhibition Catalogue], Groningen 14-5/11.6.83.
36788: JAPANESE TOPOGRAPHICAL ALBUM - - [Album topographical images of Japan].
49834: JAPANESE CAMP PAPER MONEY - THE PHILIPPINES, - [A small collection of 5 original Japan issued Internment Camp Paper Money].
4323: JAPANESE CAMPS - NEDERLANDERS - in de Japanse Kampen. Tekeningen en voorwerpen gemaakt in burgerinternerings- en krijgsgevangenenkampen 1942-1946.
37137: JAPANESE CAMPS - LIBERTAS EX VERITATE - - Uitgave van de Organisatie van Reuinisten der Societas Studiosorum Reformatorum ter Herdenking van Haar Leden, omgekomen ten gevolge van de japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-IndiŽ van Februari 1932-Augustus 1945.
44098: JAPANESE CAMPS IN INDONESIA - - [Official programme of the unveiling of a monument in honor to the female victims of the japanese concentration camps in Indonesia].
45450: JAPANESE CAMPS - - Japanse Krijgsgevangenenkampen. Orig. edn.
45072: JAPANESE HONORARY DEBTS, THE FOUNDATION OF - ANNUAL REPORT, - Japanse Ereschulden in Woord en Beeld, 1990/1991.
43878: JAPANESE OCCUPATION OF INDONESIA - - De Protestantse Kerk in IndonesiŽ tijdens bezetting en terreur.
40143: JAPANESE OCCUPATION OF COLONIAL INDONESIA - - Nederlands-IndiŽ in Oorlogstijd. De Japanse bezetting. [Exhibition-Catalogue] Museum voor het Onderwijs den Haag, 8 December 1981-9 Mei 1982.
40690: JAPANESE CAMPS IN NORTH SUMATRA - - NOORD SUMATRA in Oorlogstijd. Oorspronkelijke Dagboeken uit Interneringskampen. [Original edition].
47165: JAPANESE BOOKMARKER - - [A tiny bookmarker from japanese origin].
47166: JAPANESE BOOKMARKER - - [A tiny bookmarker from japanese origin].
8117: JAPANESE EDUCATION - - Outline of Education in Japan.
2527: JAPANESE LANGUAGE MANUAL - - Handleiding [der] Nipponsche Taal. [Originele uitgave; Original edition].
8076: JAPANESE LANGUAGE STUDIES - Japanese Language in the United States [in the U.S.A.]. A Report of the subcommittee on Japanese language training; Study of the Joint Committee on Japanese Studies. [Original edition].
8026: JAPANESE SWORDFURNITURE - AUCTION CATALOGUE, - Catalogue of the Renowned collection of Japanese Swordfurniture of the late General J.C. Pabst, which will be sold by auction by Van Stockum's Antiquariaat (J. Kuipers)...Tuesday the 26th of June 1956....
43740: JAPANESE TOURISM - - How to See Huzi Hakone National Part. Miyanosita, Five Huzi Lakes, Mt. Huzi. Orig. edn.
43741: JAPANESE TOURISM - - How to see Kobe. Orig. edn.
43742: JAPANESE TOURISM - - How to see Izu Peninsula. Orig. edn.
43744: JAPANESE TOURISM - - Souvenirs- What and Where? Revised edn.
43746: JAPANESE TOURISM - - How to see Gifu. 2nd. edn.
43747: JAPANESE TOURISM - - How to see Osaka [and Environs]. Orig. edn.
43748: JAPANESE TOURISM - - How to see Kyoto. Orig. edn.
43750: JAPANESE TOURISM - - How to see Nikko. Orig. edn.
43751: JAPANESE TOURISM - - How to see Miyanoshita and Hakone. Orig. edn.
43753: JAPANESE TOURISM - - Hompa Hongwanji. Orig. edn.
43754: JAPANESE TOURISM - - How to See Nara. Orig. edn.
55113: JAPANESE ARMY CIVIL DEFENCE [HEIHO] HANDBOOK SHOWA 2602 [1944]: - Marilah membela Tanah Air Kita, dengan darah daging Kita! Kitab penoentoen pembelaan Tanah Air Oentoek oemoem
55684: JAPANESE PRE-WAR MERCHANT NAVY: - A collection of captioned monochrome photographs featuring japanese merchants under steam.
41305: JAPIKSE, N., - De Uitbarsting. Orig. edn.
55463: JAPING, H.W., - Rapport betreffende een literatuurstudie over het zagen van Hout.
40953: JAPPE ALBERTS, W., - Grepen uit de Gelderse Historie.
7022: JAQUES, R., - Deutsche Textilkunst in Ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart.
7020: JAQUET, P. (PREFACE), - Exposition Kimono, 1er Mars-18 Mars 1985. Musťe de l'Impression sur Etoffes Mulhouse.
55123: JAQUET, F.G.P. (COMPILER,1937-2003), - Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ, 1816-1942. [Proof copy].
3047: [JAQUET, L.G.M.], - Ten Years of Japanese Burrowing in the Netherlands East Indies. Official Report of the Netherlands East Indies Government on Japanese subversive activities in the Archipelago during the last decade. First (and only) english edn, transl. after the orig. dutch restricted edn.
39790: JAQUET, L.G.M., - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. Nederland op de tweesprong tussen AziŽ en het Westen. Orig. edn.
51987: JAQUET, F.G.P. (COMPILER), - Overzicht van Publikaties uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 1851-1976.
7021: JARRY, M., - La Tapisserie. Art du XXŤme SiŤcle.
36469: JARRY, M., - Wandteppiche des 20. Jahrhunderts. Transl. fr. the orig. french by U. Vogel-Roeder.
51600: JASPAN, M.A., - Social Stratification and social Mobility in Indonesia. A trend Report and annotated Bibliography. Second enlarged edition.
3051: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE, - Het Vlechtwerk. (De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-IndiŽ, I.).
3049: JASPER, J.E., - Eenige proeven van Indische Houtsnijkunst. Published in:Het Huis Oud en Nieuw, Volume VII (1909).
8176: JASPER, J.E. - Tengger en de Tenggereezen, pt
45374: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE, - De Weefkunst. Orig. edn.
50550: JASPER, J.E. & PIRNGADIE (MAS), - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-IndiŽ, [Volume] V: De Bewerking van Niet-edele metalen; Koperbewerking en Pamorsmeedkunst)
52622: JASPER, J.E. (1874-1945), - Van Java's Wegen. [Eerste druk; First edition].
53141: JASPER, J.E. & PIRNGADIE (RADEN MAS), - Geschiedenis en algemeen overzicht van Inlandsche Wapensmeedkunst. PHOTOCOPIED from: Jasper en Pirngadie, De Inlandsche Kunstnijverheid, vol. IV: De bewerking der niet-edele metalen....Chapter IX.
44302: JASSIN, H.B., - Gema Tanah Air. [Echo of the Fatherland]. Prosa dan Puisi 1942-1948. Orig. edn.
55767: JASTROW, JR., MORRIS, - The War and the Bagdad Railway. The Story of Asia minor and its Relation to the present Conflict. Second impression with a new Preface.
710: JAVA TENGAH - - Kicau Kepodhang I Tujuh Penyair Jawa Tengah.
56986: JAVA TOURIST MAPS: - Kaart van Oost-, Midden en West Java. Map of East-, Central and West Java. [Originele uitgave; Original edition].
54162: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Zevenendertigste [37th]Jaarverslag 1938. [Originele uitgave; Original publication].
54163: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Acht en Dertigste [38th]Jaarverslag 1939. [Originele uitgave; Original publication].
54164: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Verslag over de Jaren1940 tot en met 1946. [Originele uitgave; Original publication].
54165: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Verslag over de Jaren1940 tot en met 1946. [Originele uitgave; Original publication].
47106: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 120e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1948-1949.
37690: JAVA-CHINA-JAPAN-LINE ALBUM - ADOLFS, G.P., - Bali and Java. Orig. edn.
46650: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - K.W.F.M. Doorman Schout Bij Nacht. Ik val aan, volgt mij. Slag in de Java Zee 27 Februari 1942.
36191: JAVA TOURISM - D.H. DRAKEFORD, - To Java by the Nederlandroyal Mail Line. Information from the General Passenger Agent: D.H. Drakeford-London.
44987: JAVA - MAP, - Java. [map of].
11212: JAVA - SKETCHES OF JAVA, - Geographical sketch/Sketch of the Natives/Sketch of the natural productions of Java/Manners and Customs of the Javanese.
46429: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1946-1947. Orig. edn.
46430: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1950-19517. Orig. edn.
46431: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1948-1949. Orig. edn.
46432: JAVA BANK ANNUAL REPORT - - Pensioen- en Onderstandfonds van de Javasche Bank. Boekjaar 1947-1948. Orig. edn.
38926: JAVA IN THE SATURDAY MAGAZINE, - Javanese sketches...I-IV.
46865: JAVA MANUAL - - Java (Tanah Djawa). [Java. Handleiding bij de Werkcollectie Java. Title on front wrapper].
47944: JAVA MOTOR CLUB AFSTANDSTABELLEN - - Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. Afstandstabellen 1926 [negende uitgave/ninth issue].
48868: JAVA MAP - - Java en Madoera. Aangevende den stand der invoering van de nieuwe landrente-regeling op 1 Januari 1913 (Staatsbladen 1896 no. 126 en 1907 No. 277).
40417: JAVA MEMORANDA - - Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah).
36112: JAVA HYMNS - - KIDUNGIPUN Pasamuan Kristen Djawi.
42419: JAVA MISSION - - Oost-Java. Nederlandsch Zendingsblad. Maandblad van de Samenwerkende Zendingscorporatties. 24e Jaargang Nr. 7.
38179: JAVA SEA BATTLE 1942 - DOORMAN, K., - Karel Doorman Fonds.
46619: JAVA - DJAWA - Djawa-Koena. [Orig. edn.].
3061: JAVA DEPICTED - NANYO & CO. OFFICES, - Album of Centraal (sic!) Java. First edn.
755: JAVA MOTOR CLUB (COMPILER), - Handboek voor Toerisme in Nederlandsch-IndiŽ. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motorclub.
40645: JAVA - BALI - SUMATRA TOURISM - - The Romance of the East, the Comfort of the West in Java, Sumatra, Bali.
49512: JAVA BALI TOURIST MAP - - Java Bali Kilometer & Tourist Map. [First edition].
2521: JAVA TOURISM - HANDBOEK VOOR TOERISME - HANDBOEK voor Toerisme in Nederlandsch-IndiŽ.
47293: JAVA TOURIST GUIDE - - Java the Ideal Tourist Resort. Orig. edn.
38885: JAVA-BODE, - Oorlog in den Pacific. Japan val Hawaii en Manila aan!
39587: JAVA PRINCIPALITIES [VORSTENLANDEN] LAND-LEASING SYSTEM - N.N., - The Motives that have lead to the issuing of the [new] Regulations of 1918 concerning the leasing of Land in the Principalities.
47110: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 111de Boekjaar 1938-1939. Orig. edn.
41342: JAVA TOURISM - - Come to Java. 3rd. edn.[1926-1927].
53880: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-IndiŽ voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1912. [Eerste druk; First edition].
54161: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Achttiende [18th] Jaarverslag 1919. [Originele uitgave; Original publication].
51680: JAVA-MADURA RAILWAY MAP - - Spoor-en Tramwegkaart van [Oost] Java en Madoera.
51457: JAVA DERBY CALENDAR 1931- - JAVA Ren-Kalender 1931. [Originele uitgave; Original edition].
54159: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Dertiende [13th] Jaarverslag 1914. [Originele uitgave; Original publication].
51719: JAVA TRAVEL IN DE AARDE EN HAAR VOLKEN (1882), - Zes Weken op Java...pp.17-32; pp.89-104; And other travelogues through the Algerian Sahara, Belgium, The Caucasus, Egypt, Murri (The Himalayas), Palestinia and Panama. Published in: De Aarde en haar Volken, 18884. .
53881: JAVA AND MADURA ARCHAEOLOGICAL REPORTS: - RAPPORTEN van de Commissie Nederlandsch-IndiŽ voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera, 1913. [Eerste druk; First edition].
47129: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 99e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1926-1927.
47112: JAVA BANK ANNUAL FINANCIAL REPORT - - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Comissarissen over het 109de Boekjaar 1936-1937. Orig. edn.
54160: JAVA-CHINA-JAPAN LINE ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Java-China-Japan Lijn Amsterdam: Vijftiende [15th] Jaarverslag 1916. [Originele uitgave; Original publication].
53536: JAVA TOURISM: - Tourism-1969: Central Java Year. Central Java. [First edition].
42030: JAVA TOURIST GUIDE - - Trips in the Isle of Java. Useful Information for Travellers in Java. Orig. edn.
55647: JAVA TOURISM: - Java Touristmap Garoet and Environs. New edition.
56128: JAVA BALI TOURING GUIDE: - Java Bali Motor Touring Guide. Cetakan ke VI [6th updated edition].
44703: JAVANESE ART OF POETRY - - Inleiding tot de Javaanse Poesie (sic!). [title on label on front wrapper].
57081: JAVANESE CULTURE PAPERS: - The Heart of Javanese Culture [A collection of papers]. [First edition].
716: JAVANESE HOUSEHOLD MANAGEMENT: - Kosten van Levensonderhoud der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera 1920-1924/ (Cost of Living of the Native Population on Java & Madura) 1920-1924
53048: JAVANESE LANGUAGE READER - - Lajang Babasan Lan Saloka. [First edition].
10326: JAVANESE FAIRYTALE - - De sluwer reiger en de slimme krab. Oud-Javaans sprookje.
3071: JAVASCHE HYPOTHEEKBANK- - Statuten der Naamlooze Vennootschap 'Javasche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam. Concept.
51549: JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ - - Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 3 Maart 1940. [Eerste druk; First edition].
56430: JAY,ROBERT R. - Javanese Villagers. Social Relations in rural Modjokuto. [First edition].
3072: JAY, R.R., - Religion and Politics in Rural Central Java.
53521: JEANNEL, J., - De la Prostitution dans les grandes Villes au Dix-neuviŤme SiŤcle et de l'Extinction des maladies vťnťriennes ...pťcťdť de documents relatifs ŗ la Prostitution dans l'Antiquitť. DeuxiŤme ťditionrefondue et complťtťe par des documents nouveaux. [revised edition with new documents].
36599: JECHT, H., - Lotte Hofmann. Textile Bilder 1950-1981. Catalogue of an exhibition.
46447: JEHOVAH'S WITNESSES INDONESIA - - Menara Pengawal Memberitakan Kerajaan Yehowa.
38255: JEKYLL [JEKYLL'S LTD.], - [A few hints and a little Advice] on the Care [and Preservation] of Old Rugs. 3rd edn.
46379: JELLEMA, H. & ALPHONS F.J. LEYSEN (EDITORS), - Oude Ansichten van Castricum. Tweede druk. [2nd. edn.].
56269: JELLEMA, G., - Handleiding van het Kaatsen. [Eerste druk; First edition].
51016: JELLINEK, J. STEPHAN, - Parfum de Droom in een Flacon. De aard en het effect, de keuze en het gebruikvan klassieke en moderne geuren. [First dutch edition traslated from the original Gerkan Parfum-der Traum im Flakonby Pieter Cramer].
56657: JEMBER PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Jember.
46330: JENDRA, W., - Pan Balang Tamak dan kawan-kawannya yang cerdik [second printing].
52469: JENKINS, ARTHUR D. (TEXT TO CAPTIONS), - Rugs of the Near and Middle Eastfrom the collections of Arthur D. Jenkins H. McCoy Jones. The textile museum June 22-Sept. 20, 1963. [Original edition].
11662: JENKINS, H., - The life of George Borrow. Compiled from unpubl. official documents. His works, correspondence, &c... 2nd. printing.
44147: JENNINGS, C.O. (CAPTAIN MICK JENNINGS R.E.), - An Ocean without shores. Reprinted.
13047: JENNY, H., (ET.AL.). - KunstfŁhrer der Schweiz. Ein Handbuch unter besonderer BerŁcksichtigung der Baukunst. 4. zum Teil revidierte Aufl.
7024: JENNY, J.J. - Over de betekenis der Kleding; &: iets over de ontwikkeling der Europese Kleding; &: OnhygiŽnische modes; &: vraagstukken met betrekking tot de hygiŽne der kleding. In:CIBA tijdschrift, nr. 29.
8446: JENS, JOH., - Het Insos en het K'Bor feest op Biak en Soepiori -WITH: J.
3077: JENSEN, A.E. & H. NIGGEMEYER - Hainuwele. Volkserzšhlungen von der Molukken-Insel Ceram.
49991: JENSEN, AD.E., - Die drei StrŲme. ZŁge aus dem geistigen und religiŲsen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
11213: JENSEN, HJ., - Ziekten van de Tabak in de Vorstenlanden. First edn.
50620: JENSEN, KARSEN SEJR, - Den Indonesiske Kris - ent symbollader vŚben-. [First edition].
3079: JENSMA, TH.E., - Doopsgezinde zending in IndonesiŽ. [Original dissertation Amsterdam municipal university].
55805: JENTINK, D.P., - Aanteekeningen op het Plan van een Onderzoekingstocht in Midden-Sumatra en op de vijf eerste nommers der berichten ontleend aan de rapporten en correspondenten, ingekomen van de leden der Sumatra-Expeditie. Separated from TAG, Vol. VIII, 1879,
52780: JERDAN, GABRIEL (BROTHER) (EDITOR), - Year Book of the Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland. [twenty-sixth edition].
3081: JERMY, A. CLIVE & K.P. KAVANAGH (EDS.), - Guning Mulu National Park, Sarawak. An account of its environment and Biota being the results of the Royal Geographical Society/Sarawak Government Expedition and Survey 1977-1978, Part I.
3083: JESHURUN, CH., - The growth of the Malaysian Armed Forces, 1963-73. Some Foreign Press Reactions.
7027: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn.
52513: JESSE, (CAPT.) - The Life of Beau Brummell. New edn. [expanded with 18 fine coloured plates].
55485: JESSNER, S. - J.C. BAERT (EDITOR/TRANSLATOR), - Een gezond Uiterlijk behoud en bevordering. Populair-Wetwnschappelijk bewerkt naar SchŲnehitsfehler und Ihre Behandlung. Tweede druk [Second edition, translated and edited after the original german language edition into dutch].
36036: JESSU, PH. - A. ROSSEL & J. VIDAL, - Decouverte (sic!) du Costume des Flandres. Orig. edn.
40978: JESUIT MISSION IN NETHERLANDS INDIA - ST.CLAVERBOND - - Berichten uit Java.
51260: JESURUN-PINTO, N.M., - Nos Dushi Papiamento [First edition],
9957: JETSES-(ILLUSTRATOR), - Wilhelmina Koningin der Nederlanden, Jubileum 1898 - 1948.
9958: JETSES-(ILLUSTRATOR)-G.MOLL…, - Wees Welkom, Welkom Prinses! Jubelklanken die God danken. Een Prinsesje is Geboren. (text on wrappers).
45761: JETSES, C., - Sprekende Lijnen. Handboekje bij het illustratief Teekenen op het Indische Zwarte Bord. Tweede Druk. [2nd. edn.].
42185: JEU, A., - 't Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatbiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
6355: JEWELRY - - Japanese Jewelry Designers Directory for 1974.
39458: JEWISH ANTHOLOGY - - Jisrael. Volk und Land. JŁdische Anthologie.
12627: JEWISH LIFE IN COLONIAL BATAVIA - - Vereeniging voor Jootsche Belangen in Nederlandsch-IndiŽ: Statuten en Huishoudelijk Reglement.
56110: JIN JMAI, - Japans Luftwaffen-Flugzeugeim 2. Weltkrieg. [First german language edition translated from the original english General view of Japanese Military Aircraft in the Pacific].
56973: JIRI OSARAGI (ET.AL., CONTRIBUTORS), - KYOTO. Compiled by the City Copuncil. [Frist edition].
47493: JIRKOV, L., - Kial venkis Esperanto? Orig. edn.
39648: JO SPIER - GLAVIMANS, A., - Jo Spier. Teekenaar. Orig. edn.
39833: JOACHIM, - Bakoe Marah Badoe Baik. Een jeugdherinnering aan de Minahasa (1914-1922). Orig. edn.
886: [J÷BSIS] - Batavia-Bantam, Bantam-Batavia [An original Manuscript in ink, offered to Mr. JŲbsis, a batavian banking-employee].
3086: JOCHEMS, S.C.J., - De Begroeiing der tabakslanden in Deli en hare betekenis voor de tabakscultuur.[ The vegetation of fallow tobacco land in Deli]. First edn.
55361: JODJANA, R.A. [:RADEN AJOE], - Ruimte, essentie van Liefde. [Eerste enige druk; First and only edition].
42812: JOEKES, L.V., - Het gedeelte Batang-Weleri van den grooten Postweg op Java. Extr.fr.:BKI, vol. 104.
46392: JOňL, F[REDERIKA], - Het paleis van den kabouterkoning en andere sprookjes. [Eerste druk/First edn.].
3088: JOňL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in IndonesiŽ.
49968: JOENIL KAHAR (COORDINATOR; ET.AL.), - Gasetir Pulau Bali. Badan Koordinasi Survey dan Pemetan Nasional.
49969: JOENIL KAHAR (COORDINATOR; ET.AL.), - Gasetir Pulau Lombok. Badan Koordinasi Survey dan Pemetan Nasional.
45935: JOHAN (MUSIC & TEXT), - Klaas & Griet. Een boerenliefdesverklaring, Komisch Duet met Dans refrein voor een Heer en Dame of twee Heeren.
50101: JOHAN, - Twee Zigeunerinnen op de Bruiloft. Voordracht met Zang voor twee Dames, op Partijen en Bruiloften. [Eerste druk/first edition].
3090: JOHANN, A.E., - Kulis, Kapitšne und Kopfjšger. Fahrten und Erlebnisse zwisschen Peking und der Timor-See. 1st.
45030: JOHANN, A.E., - ņ la Indonesia. Sorgen und Hoffnungen unfertigen Landes. Orig. edn.
42612: JOHANNA, - Emma en haar broertje. Een verhaal voor Kinderen. Orig. edn.
13279: JOHANNES, - De Schipbreukeling. Een verhaal uit den tijd der Fransche overheersching.
50825: JOHANNESSOHN, F., - Kinine in de geneeskundige praktijk aan de hand van de gegevens der Pharmacologie. [First dutch edition, translated by J. Pinkhof].
54948: JOHANNSEN, ERNST, - Vier van de Infanterie. Hun laatste dagen aan het Westelijk Front. [First dutch language edition translated from the original german by R.H.G. Nahuys
7029: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by M. Nylťn. Translated fr. the orig. Swedish. 3e druk (3rd edn.).
9209: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by A.-M. Nylťn. Transl. fr. the orig. Swedish.
47716: JOHANSON, S., - Kantklossen. Introd. by M. Nylťn. Tweede druk/second edition. [Translated into dutch after the original Swedish. 3e druk (3rd edn language edition.).
46109: JOHN BAUER - A. MARKEN (INTROD.), - De Sprookjeswereld van John Bauer. Translated from the orig. Swedish by Marguťrite E. TŲrnqvist. [Eerste drik/first edn., thus].
38766: JOHN PLAYER'S & SONS - - An Album of Sea Fishes. Orig. edn.
46867: JOHN WADDINGTON LTD - LEXICON CARDGAME - - Waddington;s Lexicon Kaartspel. Handigheidsspel, opwindend, interessant en leerzaam. [title at front side of slipcase].
48392: JOHN, E., - Needleweaving. First edition.
51874: JOHN BARRAN & SONS PROMOTIONAL FLYER - - John Barran & Sons, Fabricants de VÍtements de PremiŤre Classe pour Hommes, GarÁons et Enfants.
51339: JOHN-MARLITT, EUGENIE (1885-1887), - Romans en Novellen. Opnieuw voor Nederland bewerkt. [First dutch edition, translated and edited after the original german].
51517: JOHN BULL AT WAR [1914], - JOHN BULL Map & Guide [Cover title]. [Original edition].
42726: JOHNS, C.A., - Flowers of the Field. Revised throughout and edited by Clarence Elliott.
40868: JOHNS, W.E. (CAPT.), - Biggles takes a Holiday. 2nd. impression.
3092: JOHNS, W.E. (CAPT.), - Biggles in Borneo. Transl. from the English by R. van der Emden-Van den Boer. 1st Dutch edn.
3094: JOHNSON, A., - A Student's Guide to the Ferns of Singapore Island. In:Malayan Nature journal, 13-3 (July 1959).
3095: JOHNSON, A., - Mosses of Singapore and Malaysia.
3096: JOHNSON, O. & P. IMPERATO (ED.), - Last Adventure. The Martin Johnsons in Borneo. 1st.
8447: JOHNSON, I. & E. - New Guinea to Bali in Yankee
8448: JOHNSON, O. - Bride in the Solomons
53342: JOHNSON, RHONDA N. (TECHNICAL WRITING). - Dudley's Hair Images [Original edition].
37937: JOHNSTON, G.H. - New Guinea Diary.
3097: JOHORE STATE, MALAYSIA- - The State of Johore, Malaya. An illustrated outline of Johore's History, Government, Industries and People.
44037: JONCKBLOET, G. [D.A.] (1848-1926), - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige CauserieŽn. First edn.
3098: JONCKBLOET, W.J.A. - Het Koloniale vraagstuk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eene studie.
44037: JONCKBLOET, G. [D.A.] (1848-1926), - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige CauserieŽn. First edn.
44571: JONES, L. A. - E.Q. ADAMS (ET AL./COMMITTEE MEMBERS), - The Science of Color. First edn.
10423: JONES, O., - Chinese Design & Pattern in full color. [A new selection from the orig. publ.:Examples of Chinese Ornament 1867].
8951: JONES, L.W., - The Population of Borneo. A study of the Peoples of Sarawak, Sabah and Brunei. 1st.
36051: JONES, B.J., - Let's Learn Korean. First American edn.
52229: JONES, S.W., - Public Administration in Malaya. [First edition].
52173: JONG, L. DE, - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninklijk der Nederland in de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk; First edition].
54168: JONG, W. M. DE (COMPILER(, - Gedenkboek ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der N.V. Suikerfabriek TAQNDJONG TIRTO, 1905-1930. [Originele editie; Original edition].
56727: JONG, L. DE & JOSEPH W. STOPPELMAN, - The Lion Rampant. The Story of Holland's Resistance to the Nazis. First Printing.
44519: JONG, H. DE, H.W. VISSCHER, RAVI BOEDHOE, HETTY BRINKMAN (ET. AL., COMPILERS). - Suriname Wereldwijd. Atlas. [Wereldatlas voor Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en het Caribische Gebied, subtitle on front boards]. First edn.
49222: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 3: Vlieger- en Luchtmachtopleidingen.[eerste druk/first edition].
49220: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 2: Tactische Luchtstrijdkrachten.[eerste druk/first edition].
49324: JONG, A.P. DE, - Onze Koninklijke Luchtmacht, 1: Vliegtuigen en Geleide Wapens van de Luchtverdediging. [eerste druk/first edition].
42367: JONG, L. DE, - De duitse invasie. Een selektie/Het illegale werk/de Jodenvervolging/Nederlands-IndiŽ/auteur en werk. Orig. edn.
12716: JONG, S. DE, - Zigeuners in Parelland. Jongensspel in drie bedrijven. 2e druk.
36577: JONG SAAKES, J. DE - J.W. VAN DEN BOSCH, P.BERENDS & J. MOLL (COMPILERS), - Kroniek van Harderwijk 1231-1931.
7032: JONG, J. DE & F.H. FISCHER - 50 Eeuwen Costuum. Orig. edn.
41416: JONG, JO DE, - Weef- en Borduurkunst. Orig. edn.
36781: JONG, L.A.W. DE(TRANSL.), - Paul Risch. Tekeningen-ontwerpen-wandtapijten. Exhib.Catalogue Nederlands textielmuseum, Tilburg 7 maart t/m 20 april 1980.
35130: JONG, M.C. DE (INTROD.), - Waaiers + Mode, 18e eeuw tot heden. Exhibition-Catalogue Gemeente-Museum Den Haag.mm
38400: JONG, M.C. DE (INTROD.), - Van 'New Look'naar folklore. Mode 1947-1977. Exhib. Catalogue Dutch National Costume Museum, The Hague, 30/4 - 17/10 [19]77.
45085: JONG, M.C. DE, - Poppen en Mode 18e eeuw tot heden. Orig. edn.
3100: JONG, C. DE, - On Indo-Malayan Pterophyllinae. Orig.thesis [Leyden university].
37032: JONG, H. DE, - Studien Łber Eruptiv-und Mischgesteine des Kaibobogebietes (West-Ceram).
3107: JONG, S. DE, - Een Javaanse Levenshouding. Orig. thesis [Amsterdam Free university].
37744: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, vols. 11A - 11C.: Nederlands-IndiŽ.
3105: JONG, J.D. DE, - Geological investigations in West Wetar, Lirang and Solor. (Eastern Lesser Soenda Islands). Orig. thesis [Amsterdam university].
51076: JONG, A.A. DE (STENOGRAPHER), - Tweede Koloniaal Onderwijscongres: Stenografisch Verslag; Prae-Adviezen van het Tweede Koloniaal Onderwijscongres. [Originele uitgave; Original edition].
3102: JONG, GJ. DE - Bonar het melaatse Batakjongetje. First edn.
43758: JONG, CHR. G.F. DE, - Geesten, Goden en Getuigen. Geschiedenis van de Nederlandse Zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (IndonesiŽ). Orig. edn.
55459: JONG, MARK DE, TRIX VAN DIJK & GONNEKE KOOPMAN, - SeŮor(a) Ta Traha?. Verslag van een onderzoek naar de wekzaamheden van de lagere sociale klasse in Willemstad. [Eerste druk; First edition].
56318: JONG, L. DE, - Tussentijds. Historische Studies. [Eerste druk; First edition].
56314: JONG, L. DE, - De Bezetting na 50 jaar. [Eerste druk; First edition].
52950: JONG, J. DE, - Het Geestesleven der volken van IndonesiŽ. 3e druk. (3d. edn.).
54977: JONG, A.R. DE (ET.AL., EDITORIAL BOARD), - BEVRIJDING: Orgaan van den Bond van Religieuse Anarcho- Communisten...(Subtitle: Maandblad gewijd aan de vernieuwing van van het SOCIALISME. {Original edition],
51546: JONG, J.J.P. DE, - De Waaier van het Fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950. [Eerste druk; First edition].
12293: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, vols. 11A/1-2,vol. IIB/1-2, -vol. 11C-III: Nederlands-IndiŽ.
56546: JONG, NIEK DE, HENK VAN DER KRABBEN, CHRISTA VAN KOLFSCHOTENHESTER OERLEMANS (ET.AL., ORAGNIZING COMMITTEE), - Koelkasten Tentoonstelling. [Originele uitgave; First edition].
53398: JONG, CHRISTIAAN J.F. DE (1949-), - Geesten, Goden en Getuigen: Geschiedenis van de Nederlandse Zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (IndonesiŽ). [Eerste druk; First edition].
53241: JONG-KEESING, ELISABETH DE & OEY HOK LIAN (EDITORS/TRANSLATORS). - Halflachend met de wijzen. [Eerste druk; First edition].
54943: JONG, THEO P.M. DE, - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied. [Eerste druk; First edition].
54858: JONG, G. DE (EDITOR), - KOLFF Nieuws. [Kerst-Nieuwjaars Nummer December 1954, met FEESTPROGRAMMA]. [Originele uitgave; Original edition].
54552: JONGE, C.H. DE, - De Dom te Utrecht. [Eerste druk; First edition].
7034: JONGE, C.H. DE - Bijdrage tot de Kennis van de Noord-Nederlandsche Costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw, deel I: Het Mannencostuum. (All publ.).
38859: JONGE, C.H. DE - Bijdrage tot de Kennis van de Noord-Nederlandsche Costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw, deel I: Het Mannencostuum. (All publ.).
7035: JONGE, C.H. DE - Een eeuw Nederlandsche Mode.
42793: JONGE, J. DE, - De schaar in de stof? Vermaken van kleding in de 18de en 19de eeuw. (Cutting the fabric?); H. & S. PILAT, Op het lijf gesneden. Over het maken van replica kostuums. (Made to measure). In:Kostuum 2002. [and 5 other essays].
3110: JONGE, N. DE & T. VAN DIJK - Het Oud-Indonesische Wereldbeeld (van Scheepjesdoeken-de dingen die voorbij gaan)
11878: JONGE, H. DE, - Handelaren en Handlangers. Ondernemerschap, economische ontwikkeling en Islam op Madura.
45680: JONGE, H.M.CH. DE, - Juragans en Bandols. Tussenhandelaren op het eiland Madura. [Orig. Thesis Nijmegen university].
56437: JONGE, J.K.J. DE [EDITOR-COMPILER], - De Opkomst van het Nederlandsche Gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. [Eerste druk; First edition].
55480: JONGE, C.H. DE, - Het Costuum onzer Voorouders. [Eerste, enige druk; First and only edition].
53429: JONGE, THERA DE, - De lange schaduw van Nederlands-IndiŽ. Over het leven van Laurentinus Waltherus Klerx (1894-1983)en de zijnen. [Eerste druk; First edition].
7036: JONGEJAN, P. & A.H. COETERIER-SCHR÷DER - Beknopte Handleiding voor de Behandeling van Wasgoed in Huis. 4th [slightly amended] edn.
47219: JONGEJANS, J., - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
50565: JONGEJANS, J., - Land en volk van Atjeh, vroeger en nu. Preface by H. Colijn. [Eerste druk/First edition].
11214: JONGEJANS, J., - Een en ander over Semangka (S. Sumatra)- a. 1 oth. art. In:T.ITLV, LVIII-3.
9913: JONGELING, M.C., - Het zendingsconsulaat in Nederlands-IndiŽ 1906-1942.
37178: JONGENEEL, D.J., - Het Anti-Nederlandsch Beleid in Nederlandsch IndiŽ. (2nd. printing).
42459: JONGH, E. DE (ED.), - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken. Orig. edn.
40984: JONGH, G.J. DE, - Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van het geslacht Mackay van Ophemert en van Leden van aanverwandte Geslachten. Orig. edn.
38712: JONGH, G.T.J. DE, - De Brand. Het Proces Van der Lubbe.
49299: JONGH, J.W. DE & H. WAGENVOORT (TEXT) - J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT (ILLUSTRATOR), - De Prins van Oranje aan het Hoofd van de Nationale Militie bij Quatre-Bras. [Original edition].
3114: JONGH, C.A. DE - Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch IndiŽ, met aan-teekeningen getrokken uit de werken...Met aanduiding van overeenkomst en verschil tusschen de artikelen van dit wetboek en het nederlandsche...
11769: JONGH, G.J.J. DE, - De Oostkust van Noord-Halmahera. Taken fr.:TAG, XXVI-5, 1909.
45269: JONGH, G.J.J. DE (COMPILER), - Route-Atlas van de Rotterdamsche Lloyd. Tweede druk. [second edn.].
52713: JONGH, W. DE, - Olie en zweet, een traan en een lach. [Eerste druk; First edition].
53418: JONGH, L. DE, - Schetsen uit de Japanse Kampen. [Eerste druk; First edition]s.i.
45430: JONGHE, D. DE & M. TAVERNIER, - Met selectieroeden geweven Koptische Weefsels. Offprint from:Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, deel 50.
45437: JONGHE, D. DE & M. TAVERNIER, - Roller-Ophaal Getouwen van Noord-Thailand. Offprint from:Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, vol. 52, 1980-1981.
8450: JONGMANS, D.G., - Politiek in PolynesiŽ. Het despotisme op Tahiti in de 18e eeuw. Orig. thesis [Amsterdam university].
50499: JONGSMA, J.S., - Richtlijnen voor en Wetenswaardigheden over het Fries Kostuum rond 1860. [Eerste druk; First edition].
55048: JONGSMA, H. & A. LOOSJES, - Kastelen, Buitenplaatsen en Parken van Nederland. [Eerste en enige druk; First and only edition].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

10/27