Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50142: HINTZEN, P., - Zuidmolukkers op weg - waarheen? [Eerste druk; first edition].
46421: HINVO SANTPOORT ADVERTISING - - GeÔllustreerde Prijscourant van HINVO Santpoort-Station. Artikelen voor Voetverzorging/Massage/Schoonheidsbehandeling.
2737: HINZLER, H., - Moderne schilderkunst van Bali, 1930-1940. In:Aziatische Kunst, Volume 24-4.
45016: HINZLER, H.I.R., - Wayang op Bali. Orig. edn.
54959: HIPOLITO OCALIA [1916-1984] - JIM SWINKELS (TRANSLATOR), - Hipolito Ocalia Born at CuraÁao 1916. [Exhibition Catalogue, First edition].
48737: HIRSCH DAVIDS - HEYMANS, D. & J. MEIJER (EDITORS), - In Memoriam Joseph Hirsch Davids 1896-1960. [Eerste druk/first edition].
2738: HIRSCHI, H. - Vorlšufiger Bericht Łber einen Geologischen Streifzug in Zentral-Borneo/Oberlauf Moeroeng (Barito). In:TAG, (1908).
2739: HIRSCHI, H., - Kontaktmetamorphe Tertišrkohlen in SŁd-Sumatra, SŁdlich Muara Enim, Residenz Palembang. Offpr.fr.:TAG, 1917.
55702: HISAKAZU FUJITA, ISOMI SUZUKI, KANTARO NAGANO (EDITORS), - War and the rights of Individuals. Renaissance of individual Compensation. [First edition].
735: HISTORICAL HANDBOOK ON INDONESIA - -
40621: HISTORY OF PHARMACOLOGY - - [A collection of tog. 600 original glass Lantern-slides illustrating the history of Pharmacology: Institutions and Scientists through the ages].
36513: HITCHCOCK, M., - Indonesian Textiles. First US edn.
45418: HITCHCOCK, M., - Indonesian Textile Techniques. First edn.
38070: HITLER, A. & J. GOEBBELS - De Kunst van het Liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van den hand der wereldheerschers.
48822: HITLER, A[DOLF], - Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 Januari 1941. [First dutch edition, translated after the original german language].
50903: HITLER, ADOLF (1889-1945), - Adolf Hitler: Aquarelle. [Erstausgabe; First edition].
52641: HITLER, ADOLF, - Rede van den FŁhere en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Dutschen Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld van den oorlog van Franklin D. Roosevelt. [Covertitle}. [Translated from the original german into dutch, First edition, thus].
6957: HITZ-CAFLISCH, J. - Alte BŁndner Kreuzstichmuster. Orig. edn.
55595: J.H.HJ. CZ [SURVEYOR PAROCHIAL MAP SURABAYA], [DRAWN BY J.H.J. CZ.]. - Kaart van de Jurisdictie der Catholyke Parochie van Soerabaija.
47075: HO SENG ONG, - Education for unity in Malaya. An evaluation of the Educational System of Malaya with special reference to the need for Unity in its plural Society. Orig. edn.
9091: HO, R., - Farmers of Central Malaya.
48792: HOBMA-GLASTRA, T.Y., - Nederlands Oost IndiŽ tijdens de bezetting door de Japanners. Belevinissen van de schrijfster...[text on title-label at dustjacket].
6958: HOBSON, J., - Batik Fabrics. First edn.
2742: HOBSON, J., - Batik Fabrics. First edn.
54296: HOCHSTETTER, CONRAD VON, - Theoretisch-praktisches Handbuch der šusseren Pferdekenntniss, und der Warung und Pflege der Pferde, Erster Theil [Volume I, All publ.?}. [Erste Auflage; First edition].
2743: HODDER, B.W. - Man in Malaya. 1st.
6959: HODGSON, R.G., - The Mink Book. 4th edn.
2745: HODGSON, D. & D. CONGER, - Singapore: Mini-size Superstate.
39555: HODNETT, G.E., - The responses of Sugar-Cane to Fertilizers. Summary. Offprint.
2746: HOECK, G. VAN (SJ) - De Soldatenpastoor, P[ater] Henricus Verbraak (S.J.). Aalmoezenier van het Ned.-Indisch Leger te Atjeh. Orig. edn.
42907: HOECKER, L.(ED.), - Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge. Orig. edn.
2747: HOEDT, TH.G.E., - Indische Bergcultuur-ondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen. Orig. thesis [Wageningen university].
46150: HOEFER, H.J. (COMPILER), - Gids voor Java. Translated into dutch after the orig. english by May Lee Oen (et.al.). [First dutch edn.].
41251: HOEFER, H. J. (COMPILER), - Gids voor Bali. De OfficiŽle gids voor het eiland Bali. First dutch edn. transl. fr. the english edn.
50377: HOEFER, H., - Stoned Images (Bali). [First edition].
12151: HOEFTE, R., - De Betovering verbroken. De migratie van Javanen naar Suriname en het rapport-Van Vleuten (1909).
43717: HOEK, G.H., - Doodenwacht bij onze Gevallenen. Tweede druk. (2nd. edn.).
49931: HOEK, J. VAN DER, - Carambole. De wereld van het Biljart. [Eerste druk/first edition].
42193: HOEK, W. VAN DEN, - De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Orig. edn.
42217: HOEK, W. VAN DER, - De Koninklijke Marechausse in de Nederlandse samenleving. First edn.
41915: HOEK, W. VAN DEN, - Beknopt overrzicht van de geschiedenis der Koninklijke Marechaussee. Orig. edn.
50308: HOEK, FRED. H. & J.C.C. WESS…MIUS, - Kostenberekening en Boekhouden voor den Maatschoenmaker en Schoenhersteller. [Eerste druk; First edition].
42783: [HOEK, I.H.J.], - Adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal betreffende de uitgifte in huur van woeste gronden in Nederl.-IndiŽ. [title on front wrapper]. Orig. edn.
54935: HOEK, JULIE & H.C. REDEKE (EDITORS), - Flora van [Den] Helder; Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder, Huisduinen en het Koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante Kruiden, Heesters en Boomen. [WITH First Supplement edited by J.L. Redeke-Hoek and H.C. Redeke]. [Eerste druk;First edition].
53005: HOEKEMA, A.G. (ANNOTATIONS/INTRODUCTION), - Tot Heil van Java's Arme bevolking. Een keuze uit het dagboek (1851-1860) van Pieter Jansz. doopsgezind zendeling in Jepara, Midden-Java. Geannoteerd en van een Indleiding voorzien. [Eerste druk; First edition].
11176: HOEKENDIJK, C.J., - De Toovenaar der Soendalanden. Een verhaal niet geschikt voor kinderen.
2751: HOEKENDIJK, W., - Korte Praatjes bij Vruchtenplaatjes. 2e herziene druk (2nd. revised edn.) by M. Hoekstra.
11175: HOEKENDIJK, C.J., - De Soendaneesche Hemelling. Orig. (& only) edn.
51820: HOEKENDIJK, J.C. (INTRODUCTION, NOTES), - Zending in IndonesiŽ. Verslag en rapporten van de Zendingsconferentie te Batavia gehouden van 10 tot 20 Augustus 1946.
49193: HOEKSTRA, E.G. & GERH. RIBBINK, - Winterswijk in oude Ansichten; waarin opgenomen afbeeldingen van Kotten, Meddo en Woold. [eerste druk/First edition].
51159: HOEKSTRA, FRED P.A., - Dossier k.: Wederwaardigheden van een kleine k. in het Land van de Grote Broerokratie. [Eerste druk; First edition].
46218: HOEKSTRA, HAN G., - Versjes uit de Grabbelton. [Eerste druk/first edn.].
46271: HOEKSTRA, HAN G., - dE ijSMUTS VAN PRINS kAREL EN EEN PAAR ANDERE VERSJES. [eERSTE DRUK/fIRST EDN.].
47891: HOEKSTRA-EIJKELENBURG, D. (CATALOGUE-TEXT) (ET.AL.), - Hartelapjes. Objecten met een bijzondere betekenis. Orig. edn.
39120: HOEKSTRA, I.R., - Gouden Vacantiedagen. Orig. edn.
46124: HOEKSTRA, P., - Paardenteelt op het eiland Soemba. Orig. thesis. [University of Indonesia].
50630: HOEKSTRA, F., - Madura een Indonesisch Eiland. [Eerste druk; First edition].
2752: HOEKSTRA, P., - River outflow, depositional processes and coastal morphodynamics in a monsoon-dominated deltaic environment, East Java, Indonesia.
54425: HOEKSTRA, [H.]. G. (1906-1988)[ET.AL.], - Als het klokje 18.45 slaat. [Eerste druk; First edition].
56379: HOEN, PIETER 'T (F.J. GOEDHART), - Terug uit Djokja. [eERSTE DRUK; fIRST EDITION].
2755: HOESEL, J.K.P. VAN, - Ophidia Javanica.
52314: HOESTLANDT, L. CH. - H.A.M. LIESKER, L.M. SCHIPPER, P.S.J. VAN DE VEEN & FR. VON WINCKELMANN (EDS.), - Indisch Verleden. Lustrum-herdenkingsboek 1995. Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. [Eerste druk; First edition].
39438: HOETAOEROEK, M., - Perang tidak Damaipun Tidak. (masa sesudah Perang dunia II). Orig. edn.
41727: HOETINK, H., - Het Patroon van de oude CuraÁaose Samenleving. Een sociologische studie. Preface by R.A.J. van Lier. Orig. edn.
55161: HOETINK, H., - Caribbean Race Relations; a study of two Variants. [First [abridged] English language edition, translated from the original dutch by Eva M. Hooykaas].
12597: HOEUFFT, J.H., - Verzameling van Fransche woorden, uit de noordsche talen afkomstig of door sommigen afgeleid, bijeengebragt...
54262: HOEVE, W. VAN (PUBLISHER), - Fonds-Catalogus [Met/With] AANVULLING Fondscatalogus Uitgeverij W. van Hoeve-'s-Gravenhage. [1947]. [Originele uitgave; Original edition].
44820: HOEVE, S. TEN, - Friese Preekstoelen. Orig. edn.
53068: HOňVELL, W.R. BARON VAN (1812-1879) - P. BLEEKER (ET.AL., EDITORS), - Tijdschrift voor Nederlandsch-IndiŽ, voortgezet onder de redactie van eene vereeniging van Staatslieden en Geletterden: Nieuwe Serie Volume 11-Nr. 1-6 (January-June 1882). .
49078: HO√čVELL, W.R. BARON VAN (1812-1879) - P. BLEEKER (ET.AL., EDITORS), - Tijdschrift voor Nederlandsch-IndiŽ, Volume 19.
49084: HO√čVELL, W.R. BARON VAN (1812-1879) - P. BLEEKER (ET.AL., EDITORS), - Tijdschrift voor NeÍrlands IndiŽ, Volume 4-part 2.
53069: HOňVELL, W.R. BARON VAN (1812-1879) - P. BLEEKER (ET.AL., EDITORS), - Tijdschrift voor Nederlandsch-IndiŽ, voortgezet onder de redactie van eene vereeniging van Staatslieden en Geletterden: Nieuwe Serie Volume 10.
56745: HOEVEN, H. VAN DER (COMPILER/EDITOR), - Militair Straf-en Tuchtrecht. Geschiedenis van het Militair Wetboek van Strafrecht. [Eerste druk; First edition].
45341: HOEVEN, J. VAN DER, - De Vuren Spreken. Oerwoudverhalen van Nieuw-Guinea. First edn.
8424: HOEVEN, J.A. VAN DER, - Resultaten van een onderzoek naar voeding en deficiŽntie-verschijnselen bij autochthone Zuigelingen in Nederlands Nieuw-Guinea/Results of a nutritional and medical survey of Autochthone infants in Dutch New Guinea. Orig. thesis [Utrecht university].
2758: HOEVEN, J. VAN DER - De Chinezen van de stad Palembang. Een marginale studie. Bevindingen van een onderzoek gedurende acht maanden, inde Zuid Sumatraanse stad Palembang (Indonesia), November 1969-Juni 1970. Orig. edn.
51769: HOEVEN, J.A. V.D., - Ratten aan 't spit. [Eerste druk; First edition].
57111: HOF, G., - Wat iedereen van de inrichting van onze Staat moet Weten. [Eerste druk; First edition].
12396: HOFDIJK, W.J., - Ons Voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd. 2e druk.
6960: HOFDIJK, W.J. - De Klooster-Orden in Nederland. Historiesch onderzocht en Geschetst. First edn.
46801: HOFDIJK, W.J. (1816-1888), - In het Gebergte Di-eng. Orig. edn.
2759: HOFDIJK, W.J. - Dajang-Soembi. Een javaansche legende. Orig.edn.
46801: HOFDIJK, W.J. (1816-1888), - In het Gebergte Di-eng. Orig. edn.
2759: HOFDIJK, W.J. - Dajang-Soembi. Een javaansche legende. Orig.edn.
55245: HOFDIJK, W.J., (1818-1888), - Lauwerbladen uit NeÍrlands Gloriekrans. [Eerste druk; First edition].
56222: HOFE, WERNER VOM, PETER SEIFERT, WERNER STEINBACHER, - Duizend jaren Germaansche Geschiedenis. [Translated into dutch after the original german language by J.H.M. van der Eerden, First edition, thus].
53333: HOFENK DE GRAAFF, J.W. (ET.AL.), - INDIGO: Verslag van de Textieldag van 20 maart 1988 in het Tropenmuseum te Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
52227: HOFER, J., J. DE HOON & J.J. ZUIDHOF, - De Dalang achter 't Scherm. Leesboek voor de Lager School, I: (5e Leerjaar). [Tweede druk; Second edition].
46169: [HOFER, H.] (PUBL./INTROD.), - Bali. [Insight Guide]. First edn.
52226: HOFER, J., J. DE HOON & J.J. ZUIDHOF, - De Dalang achter 't Scherm. Leesboek voor de Lager School, III: (7e Leerjaar). [Eerste druk; First edition].
43054: HOFF, B. VAN 'T., - Een Panorama van Konstantinopel uit het begin van de Gouden Eeuw.
39612: HOFF, P., - Musterhandbuch der Webwarenkunde. 2. neubearb. Aufl. (2nd. revised edn.).
39089: HOFF, N.M. VAN DER, - A comparative study of two yaws endemics in South-West Borneo. Orig. thesis [Leyden university].
54448: [HOFF, BERT VAN 'T, 1900-] - F.W.R. WTTEWAALL (PREFACE), - Kroniek der Stad Deventer. [Eerste druk; First edition].
2761: HOFFMAN, J. & H. SCHULTES - Inlandsche Namen eener reeks van Japansche en Chineesche planten bestemd naar die op 's Rijks Herbarium te Leyden aanwezige exemplaren/ Noms IndigŤnes d'un choix de plantes du Japon et de la Chine, Dťterminťs d'aprŤs les Enchantillons de
56418: HOFFMAN, W.K. (COMPILER AND PUBLISHER), - A-O-A Map sheet British Crown Colony of Hong Kong. [Original edition].
54246: HOFFMANN, HEINRICH (1809-1894), - Der Struwwelpeter oder lusige Geschiten und drollige Bilder. [Reprinted; umptieth edition].
54247: HOFFMANN, HEINRICH (1809-1894), - Der Struwwelpeter oder lusige Geschiten und drollige Bilder [Covertitle]. [Reprinted; umptieth edition].
46403: HOFFMANN - J. RIEMENS-REURSLAG (TRANSLATION), - Piet de Smeerpoets. Naar de oorspronkelijke uitgave. [freely translated from the original german edition by H. Hoffmann into dutch by J. Riemens-Reurslag]. Tweede druk. [2nd. edn.].
39744: HOFFMANN, H. - W.P. RAZOUX, - Een nieuw aardig Prentenboek. Als Vervolg op het beroemde Hoogduitsche Kinderwerk 'Der Struwwelpeter. Voor Nederlandsche Jongens en Meisjes bewerkt door W.P. Razoux. 2nd. dutch edn.

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/4