Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56799: ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME ORIENT: - Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient. Année 28/Year 28-Volume XXVIII, No. 1-2, 1929. [Édition Originale; First original edition].
56800: ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME ORIENT: - Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient. Année 31/Year 31-Volume XXXI, No. 1-2, [Édition Originale; First original edition].
56798: ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME ORIENT: - Bulletin de l'École Française d'Extrême Orient. Année 31/Year 31-Volume XXXI, No. 3-4, [July-December 1931]. [Édition Originale; First original edition].
8329: ECONOMIC DEVELOPMENT - of the Territory of Papua and New Guinea
57013: ECOY, C.C. VAN DE & A.D. BOS (LIEUTENANT DUTCH ARMED FORCES), [COMPILERS], - I-3 R.I. Kabbelende Golven. Scrapbook I Bat. Zeeland] - 3 Regiment Infantry. [Indonesia 1945-1950].
54100: EDE, BIES VAN (EDITOR) - THE TJONG-KHING (ILLUSTRATOR), - Het Komkommermeisje. Getekend door The Tjong-khing, naverteld door Bies van Ede. [Eerste druk; First dition].
44355: EDEL, E. (ED.) - W. FRED, HANS HEINZ EWERS & R. RODA (CONTRIB.), - Die Krawatte. Ein Brevier des Geschmacks. Orig. edn.
6768: EDELING, A. (ET.AL.), - Een Modebeeld. Tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Amsterdam, 12 Januari t.m. 18 Februari 1968.
44379: EDELMAN, C.H., - Report to the Government of Indonesia on the Organization of Soil Surveys. Orig. edn.
39800: EDELMAN, C.H., - Studien over de Bodemkunde van Nederlandsch-Indië. 2e ongewijzigde druk.(2nd. unchanged edn).
2229: EDENKBOEK]- - Madjoe, 1911-1956. Jubileumuitgave.
56780: EDITORIAL STAFF POPULAR SCIENCE MONTHLY, - Model Railways. A handbook for the Model-Railway builder wity detailed diagrams and instructions for making, installing and operating your own equipment and accessories. [First edition].
47543: EDIZAL, - Terminologi Inggris-Indonesia. Cetakan ke-2 (second edition).
36874: EDJAAN, P., - Edjaan Baru Bahasa Indonesia.
10242: EDUCATION- - GEDENKBOEK 1910-1935. Uitgegeven bij gelegenheid van het Zilveren Jubileum van de Christelijke H.B.S., Moreelsestraat 21, Amsterdam.
40622: EDUCATION IN JAPAN, - Outline of Education in Japan.[Tokyo, Ministry of Education, 1966]
46931: EDUCATION DUTCH TERRITORY WEST INDIES - - Handleiding West-Indie (sic!). [Eerste druk/first edn.],
37397: EDWARDS, J., - Bead Embroidery. First edn.
10469: EDWARDS, J., - Bead Embroidery. 1st edn, 2nd. printing.
1893: EDWARDS, C.T. - Public Finances in Malaya and Singapore. First edn.
50418: EDWARDS, R. & B. GUERIN, - Abroginal Bark Paintings. [First edition].
51945: EDWARDS, H., - Eilanden der Boze Geesten. [First dutch edition, translated from the original english Islands of Angry Ghosts, by Paul C.M. Dirken].
10362: EECHOUD, J. VAN, - Vergeten Aarde. Nieuw Guinea.
11646: EECHOUD, J.F.K. VAN, - Landelijke ontwikkeling in Nieuw-Guinea/Rural Development in Dutch New Guinea/C. COOLHAAS, Landbouwkundig onderzoek in Nieuw Guinea(Agricultural Research in New Guinea). Published in:Landbouwkundig Tijdschrift, Nieuw-Guinea Nummer, Dec. 1954.
8330: EECHOUD, J.P.K. VAN - Etnografie van de Kaowerawédj
46959: EECHOUD, J.P.K. VAN (COMPILER), - Nieuw-Guinea. Beschavingsarbeid. [Eerste druk/first edn.].
45403: EECHOUD, J. VAN, - Woudloper Gods. First edn.
1895: EECKE, R. VAN - De Heterocera van Sumatra (: Hawk Moths of Sumatra). Volume I (All published).
45112: EEDEN, F. VAN, - De Kleine Johannes. [Tweede druk/second edition].
45692: EEDEN, F. VAN, - De Kleine Johannes. Vierde druk. [fourth edn.].
9851: EEDEN, F. VAN, - Waarvoor Werkt Gij? De verovering van het bezit door de arbeiders. (toespraak tot werkenden, ghouden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 Maart 1899). 4th edn.
54138: EEGHEN, I.H. VAN (INTRODUCTION) - H.D. PFANN (PREFACE), - Amsterdam, P. Fouquet 1760-1783: Catalogus 115 Prenten Amsterdam [H.D. Pfann, bookdealer Amsterdam]. [Eerste druk; First edition].
1897: EEKHOFF, W. - Het leven en lotgevallen van Jacobus Martinus Baljée, in leven Raad van Nederlands Indië, weleer voedsterling en later weldoener en behouder van het nieuwe stads-weeshuis te Leeuwarden. Uit eichte bescheiden en overleveringen opgemaakt. [New unchanged edn.]
52015: EEKHOFF, W., - Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen vóór en tijdens de Verlossing en Herstelling van Nederland, van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen. Tweede vermeerderde druk. [Second enlarged edition].
54393: EEKHOUT, JAN H. (1900-1978), - Ainyahitaeen mystisch gedicht. [Eerste druk; First edition].
43902: EEKHOUT, JAN H., - Boerenlegenden. Orig. edn.
1898: EEKHOUT, R.A. - Ouest de Java. La Race Soundanaise. Ses rapport avec les Hollandais et le Pays qu'elle habite. First edn.
54350: EEKHOUT, JAN H. (1900-1978) (TRANSLATION & INTRODUCTION), - De Neger Zingt. Amerikaansche Negerlyriek. Tweede druk [Second edition].
54555: EENHUIS, STANCE (COMPILER), - Paul Citroen Schrijversportretten. [Eerste druk; First edition].
52855: EENIGE DESKUNDIGEN IN NEDERLAND - - De Schorsing van Mr. P. Maclaine Pont, als Advocaat en Procureur bij het Hoog Geregtshof van Nederlandsch-Indië nader beoordeeld door EENIGE DESKUNDIGEN IN NEDERLAND. [Eerste druk; First edition].
1905: EERDE, J.C. VAN - De Kalanglegende op Lombok. Taken fr.:TBG, 1901.
50773: EERDE, J.C. VAN, - Koloniale Volkenkunde, Eerste Stuk: Omgang met Inlanders. [All publ.]. [Eerste druk; first edition].
1904: EERDE, J.C. VAN - De Vertelling van I Bungkeling op Lombok. Taken fr.:TBG, 1904.
38213: EERDE, J.C. VAN, - Gids voor de tentoonstelling betreffende Oud-Javaansch en hedendaagsch Balische Hindoeïsme.
1906: EERDE, J.C. VAN - De Toetoer Tjilinaja op Lombok. Taken fr.:BKI.
40665: EERDE, J.C. VAN, - De Toetoer Monjèh op Lombok. Offpr.fr.:BKI, 7e Volgreeks, V.
55511: EERDE, J.C. VAN, - Gids voor de tentoonstelling betreffende Oud-Javaansch en hedendaagsch Balische Hindoeïsme.
1900: EERDE, J.C. VAN - Inleiding tot de volkenkunde van Nederlandsch-Indië
1901: EERDE, J.C. VAN - A Review of the Ethnological Investigations in the Dutch Indian Archipelago
1902: EERDE, J.C. VAN - Ethnologie Coloniale (l'Européen et l'Indigène)
52812: EERDE, J.C. VAN, - Hindu-Javaansche en Balische Eeredienst. Offprint from:Bijdragen tot de Indische Taal-, Land en Volkenkunde, 8e Volgreeks, 1.
1903: EERDE, J.C. VAN, - De Oudste Berichten omtrent den Indischen Archipel.
56263: EFDEÉ, RIA, [1957-], - Beschuit een tere Juffer. [Eerste druk; First edition].
52219: EFFEN, JUSTUS VAN (1684-1735), - Hollandsche Spectator. Tweede druk, vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele Werk {Second much enlarged edition, with a new and expanded register].
53081: EGERTON, CLEMENT (TRANSLATOR), - The Golden Lotus. A translation from the Chinese original, of the novel Chi P'ing Mei. [reprinted, complete and unabridged edition].
43593: EGGEBRECHT, A. & E. (EDITORS), - Versunkene Königreiche Indonesiens. Ausstellungs Katalog Roemer- und Pelizaeus Museum Hildesheim, 13. August bis 26. November 1995.
38366: EGGELS, E., - Nederland laat z'n beste kant zien.
56482: EGGER, GERHART, - Koptische Textilien. [Erste Auflage; First edition].
1909: EGGINK, J. - De Zwerftocht. Een waar relaas. Orig. edn.
47950: EGGINK, J.W. F. (COMPILER), - Overzicht Indische Collecties betreffende de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië 1941-1962. [Eerste, enige druk/first and only edition].
54181: EGGINK, H., - De Aardrijkskunde van Nieuw-Guinea; Handleiding bestemd voor O.D.O.'s en voor Onderwijzers. [Eerste druk; First edition].
55165: EGYPT BEDOUIN TRIBAL GROUP: - EGYPTE: Groupe de Bedouins. [An original late nineteenth century photograph, Albumen Print]:
55367: EGYPT ALBUMEN PRINT : - Village Arabe. [Original late nineteenth century photograph, Albumen Print].
55366: EGYPT GIZEH PYRAMID : - l'Ascension des Pyramides (Gizeh. Remorque par les Bedouins).. [Original late nineteenth century phiotograph, Albumen Print].
55164: EGYPT SUEZ CANAL : - EGYPTE, Canal de Suez. [Original late nineteenth century phiotograph, Albumen Print].
55365: EGYPTCAMEL CARAVAN : - Arrêt d'une Caravane dans le Désert. [Original late nineteenth century phiotograph, Albumen Print].
1910: EICHLER, W. (FOREW), - Who lives if Malaysia dies?
40756: EIFFEL TOWER - - Notice sur la Tour Eiffel. Historique, Description et Guide pratique de l'Ascencion. First edn.
11085: EIGEMAN, J.A., - De onjuiste opzet van onze Indonesische staatkunde.
1911: EIGEMAN, J.A. - Memorandum van den Raad van Bestuur der Nationale Unie, aangeboden aan de leden der Staten Generaal: Indië en het Koninkrijk
50876: EIGENBERGER, L. (PUBLISHER/PREFACE), - Der Goldene Schnitt. Das Werk zur Selbstausbildung zum Zuschneiden von jeder Art Kleidung und Wäsche für Damen, Herren und Kinder in allen Grössen.
43183: EIJK VAN VELZEN, T[RUUS] VAN, - Vrouwen op Sumatra achter Japans Prikkeldraad. Voor velen was deze periode het einde van hun leven. Dagboek. Introd. by E.C. Brouwer-Olboeter. Orig. edn.
51626: EIJKELBOOM, J., - Het krijgsbedrijf. Vijf benaderingen. [Eerste druk; First edition].
54447: EIJKELBOOM, J. (1926-), - Het Krijgsbedrijf, Vijf benaderingen. Eerste druk [First edition].
1913: EIJKMAN, H.J.A., - De bijzondere toelating van Artikel 177 van de Wet op de Staatsinrichting van Ned.-Indië. Orig. thesis [Utrecht university].
52468: EILAND, MURRAY L., - Oriental Rugs from Western Collections. University of California Art Museum Jan. 24 to Feb. 25, 1973. A comprehensive exhibition of notable Turkoman Rugs, along with fifteen examples from Persia, Turkey, The Caucasus and China. [Original edition].
41529: EILENBERG, R., - The German Patrol/Die Wachtparade kommt. Characterstük. Op. 78.
50248: EILENBERG, RICHARD, - Die Erste Primel für Pianoforte; The Primrose Gavotte, Opus 100.
50317: EINDHOVEN HOLY NICHOLAS OF TOLENTINO - - Korte Levensschets van den H. Nicolaas van Tolentino, begeleid door eenige toelichtingen over den oorsprong en het gebruik van het St. Nicolaasbrood. [Kerkelijk goedgekeurd]. [Eerste druk; First edition].
702: N.N. (EINEM BEWUNDERER), - Indien in Moll, Java. Reiseerinnerungen und Betrechtungen.
7913: EINSTEIN, C. - Afrikanische Plastik
48824: EINZIG, P., - De Economische grondslagen van het Fascisme. [First dutch edition translated and edited after the english by J.F. Otten].
6772: EIRWEN JONES, M., - The Romance of Lace. 1st.
44688: EISEMAN, F.B. (JR.), & M. EISEMAN, - Essays on Religion, Ritual, and Art. [of Bali].
56139: EISEMAN, FRED B. & MARGARET EISEMAN, - Bali Sekala and Niskala: Essays on Religion, Ritual, and Art; Society, Tradition, and Art. {First edition].
41115: EISENBERGER, JOH., - Indië en de Bedevaart naar Mekka. Orig. thesis (Leyden university).
1916: EISENGARTEN, R. - Zu Fragen der didaktisch-methodischen Gestaltung des Lehrgegenstandes Grammatische Kategorie der Inklusion in der Bahasa Indonesia
36875: EISENGARTEN, R., - Involutativ-Kategorisierung im Indonesischen und Vietnamesischen-ein neuer Beweis austrischer Sprachzusammengehörigkeit?-a.o. artt. on asian linguistics. In:Veröff. F. Schiller Universität, Jena.
47088: EISENSTEIN, A.B. (EDITOR), - The Adrenal Cortext. First edition.
8331: EISENSTEIN,( FREIHERR R. VON UND ZU) - Reise nach Siam, Java, Deutsch-Neu-Guinea und Australasien
40236: EISERHARDT, H., - De Gebruikshond in de Praktijk. Keuze, verzorging, fok, africhting, training en gebruik. 3e druk (3rd. edn.)adapted after the 10th german imprint by Jan van Rheenen.
11905: EKERT-ROTHOLZ, A.M., - Het gouden web. Transl. fr. the orig. german by W.F. Daniëls.
6773: EKLAND, B[RITT]. & S. RUSSELL - Sensual Beauty and how to achieve it. First edn.
51242: EKO NUGROHO (1977-....), - Mooi Weer. (cover title). Exhibition catalogue Artotheek Den Haag, 12 April-8 Juli 2005.
54508: ELANDS, M. (1967-), - Oost west, thuis best. De opvang van uit Nederlands-Indië teruggekeerde militairen1948-1951. [Eerste druk; First edition].
46585: ELBE RIVERBASIN CHART - - Die Elbe von der böhmisch-sächsischen Grenzebis Hamburg. Orig. edn.
12043: ELBERS, W., - Hundert Jahre Baumwolltextilindustrie. Herausgeg. aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Firma Gebr. Elbers A.-G.
1919: ELBERT, JOH., - Die Kunst bei den Maronene und Ihren Nachbarstämmen auf der Insel Celebes. Offprint from:Die Sunda-Expedition, Vol. II.
1917: ELBERT, JOH., - Die Geologisch-Morphologischen Verhältnisse der Insel Sumbawa. Taken fr.:Die Sunda-Expedition, II.
1918: ELBERT, JOH. - Meteorologische und Geologische Untersuchungen auf der Insel Lombok. Extr. fr.:Die Sunda-Expedition, I.
49341: ELBURG, JAN G., - Serenade voor Lena. [Eerste druk/first edition].
55754: ELDERINK, C. (COMPILER), - Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw. Uit Brieven en Familiepapieren samengesteld...[Tweede druk, Orig. facsim. edition after the 1923 publication, Boekhandel Broekhuis].
49229: ELEMA, H.M., - Landbouw mechanisatie 1920-1950. [Eerste druk/first edition].
49228: ELEMA, H.M. & F. OOSTERHOFF, - Landbouwtractoren, 1920-1950. [Eerste druk/first edition].
50225: ELEN, GUS (COMPOSITION) - SCOTT MACKENZIE (TEXT). - MERIAH. [Sung by Gus Elen].
6774: ELEY, G., - The Ruined Maid. Modes and manners of Victorian Women. First edn.
6776: ELIAS, E., - Drie-kwart honderd jaren met eer, met naald, met garen. Een boekje, uitgegeven door de N.V. Herenkledingfabriek v/h. Gebrs. Levie te Groningen ter gelegenheid van haar vijf-en-zeventig jarig bestaan.
39840: ELIAS, W.H.J. - De Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Een ooggetuige-verslag. 2nd.printing after the orig. Deventer 1946.
1921: ELIAS, W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel
39459: ELIASBERG, A. (ED.), MNNNN - Ostjüdische Erzähler. J.-Perez/Scholem-Alejchem/Scholem Asch. Orig. edn.
42313: ELIOT, A. - M. ELIADE (ET.AL.), - Mythen van de Mensheid. Transl. fr. the orig. english (Myths) by Yge Foppema. First dutch edn.
1202: ELISABETH (SOEUR/SISTER) (ET.AL.), - De Zusters van Etten in gevangschap en in het Concentratiekamp der Japanners op Borneo. 2e druk. [2nd. edn.].
8034: ELISEEFF, V. (ED.), - Trésors d'Art Chinois. Récentes découvertes archéologiques de la République Populaire de Chine. Catalogue d'une exhibition Petit Palais, Mai-Septembre 1973. Orig. edn.
48573: ELKIN, A.P., - Social Anthropology in Melanesia. Review of Research. [Original edition].
37187: ELLEMERS, J.E. & R.E.F. VAILLANT, - Indische Nederlanders en Gerepatrieerden. Orig. edn.
57022: ELLEN, ROY F., - Nuaulu Settlement and Ecology. Approach to the Environmental Relations of an Eastern Indonesian Community. [Eerste druk; First edition].
1925: ELLEN, G.J. - Adat en Bijgeloof bij de bevolking der westkust op het Noordelijk schiereiland van Halmahera
37012: ELLEN, G.J., - Droomen en hun beteekenis voor de Zending. In:MNZG, vol. 85(1942-1943).
53009: ELLEN, G.J. - Hoe Paulus Tampilang van Mohammedaan Christen werd. Door hemzelf verhaald. [Eerste druk; First edition].
52771: ELLEN [= DINA MOLLINGER-HOOYER], - Van eenen Koningszoon. [Eerste druk; First edition].
53113: ELLEN, G.J., - Woordenlijst van het Modòle op Noord-Halmahera. Bevattende slechts de van het Tobeloreesch afwijkende woorden. Faken fr.:BKI, 72 (1916).
55300: ELLINGER, TAGE U.H. (THE DATU TUMANGGONG), - Friend of the Brave. Bontocs, Ifugaos, Kalingas, Abenlens, Negritos, Tao-Sugs. [First edition].
188: ELLIOTT, W.A., - Gold from the Quartz.
50183: ELLIS, A., - The Essence of Beauty. A history of Perfume & Cosmetics. First edition.
8162: ELLIS, W., - Three visits to Madagascar during the years 1853-1854-1856 including a Journey to the Capital. With notices of the natural history of the country and of the present Civilisation of the People. First edn.
8333: ELLIS, J.J., - John Williams.
53267: ELLIS, WILLEM M., - 150 Jaar Rooms Katholiek Onderwijs op de Nederlandse Antillen. Een gedenkboek ter herinnering aan de komst der Zusters 150 jaar geleden op de Nederlandse Antillen. [Eerste druk; First edition].
9738: ELLISTON, G.R., - Underdevelopment and Obstacles to Agricultural Change in Rural Kedah;
9718: ELLWANGER, W.D., - The Oriental Rug. A Monograph on Eastern Rugs and Carpets, Saddle-Bags, Mats & Pillows. With a consideration of kinds and classes, types, borders, figures, dyes, symbols etc. Together with some practical advice to collectors. 1st.
48396: ELOUT, C.K., - Gedenkboek ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum der Amsterdamsche Ballast-Maatschappij. [1905-1930]. Orig. edn.
6777: ELOUT, C.K. - In Kleuren en Kleeren. Nederlandsche Volksdrachten.
38305: ELOUT, C.K. - In Kleuren en Kleeren. Nederlandsche Volksdrachten.
11087: ELOUT VAN SOETERWOUDE (INTROD.), - Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in den Raad van State behandeld.
52686: ELOUT VAN SOETERWOUDE - Bijdrage tot de kennis van het Koloniaal Beheer.Uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat[C.Th.] ELOUT] oud Commisaris-Generaal over Neerlands-Indië. [eerste druk; first edition].
1927: ELPHICK, P. & M. SMITH - Odd man Out. The story of the Singapore traitor. (Patrick Heenan).
6778: ELSEN, M. - Literatuur over de textielnijverheid in Twente en de Achterhoek. Offpr.fr.:Textielhistorische bijdragen, vol. 2.
1928: ELSHOUT, J.M. - De Kenja-Dajaks uit het Apo-Kajangebied. Bijdragen tot de kennis van Centraal-Borneo.
45149: ELSKEN, ED VAN DER, - Eye Love You. Mensenboek, vrouwen-, mannenboek, libido-, sex-, liefdes-, vriendschapsboek. Boek van geluk, verdriet, lijden, dood, strijd, moed, vitaliteit. First edn.
51789: ELSKEN, ED. VAN DER, PAUL HUF, VIOLETTE CORNELIS, CAS OORTHUYS (ET.AL., PHOTOGRAPHS). - Vuur aan Zee. [Eerste druk; First edition].
49235: ELST, A. VER, - Icarus in Oorlog en Vrede. Belldjournal van 100 jaar Luchtvaart, 1: 1870-1940. [Eerste druk/first edition].
49237: ELST, A. VER, - Icarus in Oorlog en Vrede. Belldjournal van 100 jaar Luchtvaart, 3: 1954-1974. [Eerste druk/first edition].
49257: ELST, A. VER, - Icarus in Oorlog en Vrede. Belldjournal van 100 jaar Luchtvaart, 2: 1941-1953. [Eerste druk/first edition].
56538: ELTE, PHILIP, - Geschiedenis der Joden ten gebruike op de Lagere Sholen. Vijfde druk [Fifth edition].
55146: ELZAS ZUTPHEN BOOKBINDERS MATERIAL PROMOTION: - Feingewebe Kaschiert; feingewebe. [original samples and colour chart bookbinders' laminated and ordinary cloth].
8035: EMBREE, J.F., - Suye Mura, A Japanese Village. [Original doctoral dissertation Chicago university].
1930: EMBREE, E.R., M. SARGENT SIMON & W. BRYANT MUMFORD - Island India goes to School. First edn.
701: EMBROIDERY - - -Indian Embroideries. orig. edn.
50264: EMBROIDERY - - Neue Kissen in Grobstickerei; Kussens met grove borduursteken; Eveneens dienstig voor tapijten; Algemeenheden over snelle Rustieke borduursels. [Originele uitgave; original edition].
50272: EMBROIDERY - - Premières Broderies; Tapisseries; Crochet; Pochoir; Lin. [cover title]. [Édition originale].
6324: EMBROIDERY- - Flowers in English Embroidery. First edn.
48279: EMBROIDERY PATTERNS - - Toute la Broderie. Album Professionnel pour le Trousseau. Vol. 10-no. 71. (Août 1959).
48280: EMBROIDERY PATTERNS - - Toute la Broderie. Alphabets et Monogrammes, parures de lits. Ouvrages Variés. Lingerie, Layette, Dentelles. No. 15
53989: EMBROIDERY: FLORENTINE ZIGZAG STITCHING ON CANVAS, - Florentine Embroidery. [reprinted, NOT for sale in the U.S.A.].
1931: EMDEN, F.J.G. VAN & W. BRANDT(= W.S.B. KLOOSTER), - Kleurig Memoriaal van de Hollanders op Oud-Java.
54510: EMDT, RUDI VOM (GENERAL EDITOR), - Chronik der König-Brauerei [Duisburg] 1858-1958. [Original Ausgabe; Original edition].
43574: EMEIS, M.G., - De inversie in het moderne Maleis. Extracted fr.:BKI, 104-4.
48465: EMEIS, M.G., - Inleiding tot het Algemeen beschaafd Maleisch. [Eerste druk/first edition].
1932: EMEIS, M.G., - Vorm en Functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek. Orig. thesis [Utrecht university].
9998: EMEIS, M.G., - Inleiding tot de Bahasa Indonesia. 3rd edn.
47397: EMEIS, M.G., - Inleiding tot de Bahasa Indonesia. [Tweede, uitgebreide, druk/second enlarged edition].
37811: EMEIS, M.G. - Bloemlezing uit het Klassiek Maleis. Bunga Rampai Melaju Kuno. Bloemlezing uit het klassiek Maleis. FIRSTEDN.
1933: EMEIS, M.G. - Bunga Rampai Melaju Kuno. Bloemlezing uit het klassiek Maleis. 2nd. edn.
49736: [EMEIS, G.M.], - Kini Leh Pandai: Kitab Batjoan Bahaso Minangkabau Oentoek Taoen Kadoeo. [First edition].
49755: [EMEIS, G.M.], - Kini Leh Pandai I: Kitab Batjoan Bahaso Minangkabau Oentoee' Ana'-Ana' nan Baroe moeloi baradja Mambatjo. [original edition].
49756: [EMEIS, G.M.], - Kini Leh Pandai III: Kitab Batjoan Bahaso Minangkabau Oentoee' Ana'-Ana' nan Baroe moeloi baradja Mambatjo. [original edition].
11422: EMERSON TENNENT, J., - Sketches of the Natural History of Ceylon with narratives and anecdotes illustrative of the Habits and Instincts of the Mammalia, Birds, Reptiles, Fishers, Insects,&c. including a monograph of The Elephant...Orig. edn.
1934: EMERSON, R. - Malaysia. A study in Direct and Indirect Rule. First edn.
45061: EMERSON, R. - Malaysia. A study in Direct and Indirect Rule. Fourth impression..
1935: EMERSON, R. - The Netherlands Indies and the United States
39321: EMHA AINUN NADJIB, - Secangkir Kopi Jon Pakir. 3rd. edn.
39348: EMHA AINUN NADJIB, - Cerkan Punakawan atawa Arus Bawah. First edn.
39373: EMHA AINUN NADJIB, - Gelandangan di Kampung sendiri. First edn.
51601: EMKA, MOAMMAR, - Jakarta Undercover. [FIRST english language edition, translated after the bahasa edition 2002].
52299: EMMER, P.C. & H.L. WESSELING (EDITORS), - Reappraisals in Overseas History. Essays on Post-War Historiography about European expansion. [ First edition].
8335: EMMERICH, F. - Unter den Wilden der Südsee
55147: EMMERICH, HEINRICH (FATHER S.V.D., PREFACE), - Atlas Societatis Verbi Divini [S.V.D.]. Atlas der Gesellschaft des Göttlichen Wortes Steyler Missionäre; Atlas of the Society of the Divine word; Atlas della Congregaciondel Verbo Divino. [Ed. princeps; First edition, thus].
55540: EMMONS, S.F., - Atlas to accompany a monograph on the Geology and Mining Industry of Leadville Colorado. {First edition],
54250: EMPEY, ARTHUR GUY (MACHINE GUNNER, SERVING IN FRANCE [FIRST WORLD WAR]) & TOMMY ATKINS, - Over the Tiop. Together With Tommy's [= Tommy Atkins] Dictionary of the Trenches. Sixteenth impression. [Copyright 1917].
38056: EMSMANN, H. U. O. DAMMER - Illustriertes Experimentierbuch für die reifere Jugend. Praktische Anleitung zum unterhaltenden und belehrenden Experimente auf dem Gebiete der Physik und Chemie. 7. durchges. Aufl.)7th 'corrected'edn.).
39835: EMST, P. VAN, - Geld in Melanesië. De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij. Orig. thesis [Amsterdam university]
8336: EMST, P. VAN - In de ban der Voorouders. Kunst uit Australisch Nieuw Guinea. Collectie P. Wirz. Exhbition Catalogie Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam 1958.
47719: EMSTEDE-WINKLER, I. VAN, - De Technieken van Kunst-Naaldwerk. Preface by W.H. Berden. [Eerste druk/first edition].
50811: ENCYCLOPAEDIA INDONESIAN KERIS - - [Indonesian Cultural Encyclopaedia on Kris and other traditional Weapons]. [Provisional Proof copy].
47686: END, TH. VAN DEN (EDITOR), - Gereformeerde Zending op Sumba 1859-1972. Een Bronnenpublikatie. Orig. edn.
1938: END, TH. VAN DEN, - De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961.Nederland-Tanah Roraja. Een Bronnenpublicatie. [Eerste druk/first edition].
43251: END, TH. VAN DEN, (EDITOR), - Pelter. Brieven van Henk Visch en Cor Tonsbeek uit Bali, 1948-1971. Orig. edn.
55235: END, TH. VAN DEN, J.A.B. JONGENEEL & M.R. SPINDLER, - Indonesische Geloofsbelijdenissen. [Eerste druk; First edition].
55001: END, TH. VAN DEN, SYLVANA RANTI-APITULEY, M. TAPILATU (ET.AL., COMPILERS), - Sejarah Gereja Protestan di Indonesia (27 Pebruari 1600-27 Pebruari 2005). Volume I (All publ.). Cetakan 1 (first edition),
54925: ENDE, WIM VAN DER (ET.AL., PHOTOGRAPHERS), - De 50 beste Wandelingen in Nederland-het beste uit de Wat & Hoe Wandelgidsen. [Eerste druk; First edition].
42500: ENDE, A. VAN DEN, - Wij logeerden bij de Jappen. [Eerste druk/first edition].
11089: ENDENDIJK, J., - Het welvaartsbeleid op Madoera, 1900-1942. In:Spiegel Historiael, 15-Nr. 10.
38299: ENDER, A., - Die Geschichte der katholischen Kirche in ausgebreiteten Dispositionen zu Vorträgen für Vereine, Schule und Kirche, zugleich ein kirchengeschichtliches Nachschläge-und Erbauungsbuch für die katholische Familie.2. verb. Aufl. (2nd. revised edn.).
36517: ENDERLEIN, V., - Orientalische Kelims. Flachgewebe aus Anatolien, dem Irian und dem Kaukasus. Orig.edn.
1939: ENDERT, F.H. - Geslachtstabellen voor Nederlandsch-Indische Boomsoorten naar Vegetatieve Kenmerken met een beschouwing over de practische en systematische waarde dezer kenmerken. [Eerste druk/first edition].
48125: ENDERT, F.H., - Droogte resistente gewassen. Offprint from:TECTONA, XXXVI-4. [August 1946.
1942: ENDICOTT, K.M. - An Analysis of Malay Magic
44604: ENDT, E. (COMPILER)(ET.AL.), - Bargoens Woordenboek. Kleine Woordenschat van de Volkstaal. Volkstaal-ABN/ABN-Volkstaal. Tweede verbeterde en aanzienlijk vermeerderde druk. (2nd. revised and considerably enlarged edn.).
56977: ENDT, ENNO, - Een Taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal. [Eerste druk; First edition].
50936: ENGEL, J., - Krisgrepen-Creese shafts (sic !)-Poignées de Criss-Kris Griffe. [Eerste druk; First edition].
41512: ENGELBERT GERRITS, G., - Het Leven en de Daden van den doorluchtigen zeeheld J. Psz.Koen; Gouverneur generaal en voornaamsten grondlegger van Nêerlands uitgebreide heerschappij in de Oost-Indië; in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. First edn.
41514: ENGELBERTS GERRITS, G., (ET.AL.), - Het Leven en de Daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten Zeeheld: in gesprekken tusschen eenen vader en zijne Kinderen. Orig. edn.
40162: ENGELBERTS GERITS, G., - Ons Vaderland: Historisch-Romantische Schetsen uit de vaderlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden tot op heden. Met medewerking van eenige vaderlandsche geleerden en letterkundigen. Orig. edn.
56820: ENGELBRECHT, W.A. & E.M.L. - De Nederlandsch-Indische Wetboeken benevens de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Nederlandsch-Indië geldende Algemeene verordeningen en besluiten, 1932.
37214: ENGELBRECHT, W.A. & P.J. VAN HERWERDEN (EDS.), - De Ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Journalen, Documenten en andere bescheiden.
1946: ENGELBRECHT, W.A., - Artikel 2 reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indië, in verband met Art. 107 Reg. Reglement van N.I. en de Nederlandsch wetgeving op het Nederlanderschap. Orig. thesis [Leyden university].
46326: ENGELBRECHT, C., - Onder de gebroken spanten. Kleine portretten uit het album Indië/Indonesië: Van der Tuuk,, Walraven, Maria Dermoût, Juultje Verdaasdonk, Margaretha Ferguson, Rendra.
48525: ENGELBRECHT, E.M., - Kitab Undang-undang hukum pidana untuk Indonesia. Buku Pertama, Aturan Umum. Tjetakan ulangan.
56823: ENGELBRECHT, W.A. & E.M.L. - De Wetboeken Wetten en Verordeningen van Indonesië benevens de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en de ontwerp constitutie voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië...
56818: ENGELBRECHT, A.W. & E.M.L. - De Nederlandsch-Indische Wetboeken benevens de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Nederlandsch-Indië geldende Algemeene verordeningen en besluiten, 1939.
48458: ENGELBRECHT, M.W.A. & E.M.L. ENGELBRECHT (EDITOR), - De Nederlandsch-Indische Wetboeken benevens de Grodwet voor het Koninkrijk der Nederlanden; en de belangrijkste in Nederlandsch-Indische algemeene verordeningen en besluiten. Met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende Nederlandsch-Indische, Nederlandsche en eenige Fransche Wets...
9739: ENGELEN KRAUSSE, S.C. & G.H. KRAUSSE, - Brunei.
50545: ENGELEN, PHILIP, - Het zwaard van Ardjuna. PHOTOCOPIED from:Cultureel Supplement, NRC HANDELSBLAD, 42-4-81.
50913: ENGELENBURG, D. VAN, - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945. [Eerste druk; First edition].
53094: ENGELENBURG, F.V. - Leiden tot 1574: Geschiedkundige aanteekeningen tot toelichting van de Maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten Corps in Juni 1885. [Eerste, enige, druk; First and onloy edition].
1949: ENGELHARD, H.E.D. - Bijdragen tot de kennis van het Grondbezit in de Chineesche districten. In:BKI, 51-7 (1900).
49554: ENGELHARD, - H. O[VERBECK], BOEDIHARDJA, A.J. RESINK-WILKENS, J.S. & A. BRANTS BUYS-VAN ZIJP, G.J.W. DREWES, - De Psyche van den Javaan;Java in de Maleische Literatuur; Hindoe-Javaansche Sagen; Het Dakonspel; Toeters en Piepers, II; Tijdschriftenschouw. Published in:DJÃ…WA, Volume 6-No. 1 (Januari 1926.
1948: ENGELHARD, H.E.D. - Die Insel Saleijer. In:Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes Geogr.Anstalt, 32. Bd.,VII (1886).
53739: ENGELHARDT, DIETER VON, - Das Bild auf der menschlichen Haut. Motive und Motivationen der Tätowierung. [Erste Auflage; First edition].
36769: ENGELMAN, J., - Een Naald vol Droomen. Beschouweingen over de Wandkleeden van Ernee 't Hooft. 2e druk.
46834: ENGELS, CHR., - Brieven aan een Koerantier.
11543: ENGERS, J.F., - Het Indonesische Vraagstuk en de Amerikaansche Pers.
51532: ENGERS, A., - Ardjoena. Indische Roman. First edn.
1952: ENGLES-JULIUS, C.M. - In Tuinen en langs Wegen in de Indische laagvlakte
56501: ENGLISCH, PAUL, - Geschichte der erotischen Literatur. Authentic Facsim. edition. [2. Auflage; Second edition].
11710: ENK, E.M.C. VAN, - Britse Kooplieden en de Cultures op Java. Harvey Thomson (1790-1837) en zijn financiers. [The British and Plantation Development in Java. Harvey Thomson (1790-1837) and his financiers. Orig. thesis [Amsterdam Free university].
54904: ENKLAAR, I.H., - Joseph Kam. Apostel der Molukken... [Eerste en enige druk; First only edition].
37489: ENKLAAR, I.H. & J. VERKUYL, - Onze Blijvende opdracht. De Nederlandse deelname aan wereldzending en werelddiakonaat in een nieuwe tijd. Orig. edn.
37756: N.N. - ENNY VREDE, - Enny Vrede. Maria Magdalena Müller, geboren 3 November 1883, Overleden 5 April 1919. In Memoriam.
46965: ENPECE FILMSTRIPS - - Indonesië: Cultures. Orig. edn.
46966: ENPECE FILMSTRIPS - - Australië. De Woestijn. Orig. edn.
46967: ENPECE FILMSTRIPS - - Australië. Gecultiveerd Deel. Orig. edn.
1953: ENRIQUEZ, C.M. - Malaya. An Account of its People, Flora and Fauna. Orig. edn.
54570: ENSCHEDE CITY BOMBING: - Bommen op Enschede. Een chronologisch overzicht der luchtaanvallen in de Oorlogsjaren 1940-1945. [Eerste druk; First edition].
56756: ENSCHEDE, CH., - Typefoundries in the Netherlands from the fifteenth to the nineteenthCentury. A history based mainly on material in the collection of Joh. Enschedé en Zonen at Haarlem. First publ. in french in 1908. English transl. with revisions and notes by H. Carter.
53361: ENSCHEDÉ, CH., J. GONNET, J. RUTGERS VAN DER LOEFF(EXHIBITION COMMITTEE), - Catalogus der Tentoonstelling van Boek- en Prentkunst binnen Haarlem in vroeger Eeuwen. 1 Aug.-15 Oct. 1913in het Frans Hals Museum. [Originele uitgave; Original edition}.
53562: ENSINK, J., - RRekhacarmma. On the Indonesian Shadow-Play with special reference to the Island of Bali. PHOTOCOPIED from:Bhramavidya: The Adyar LibraryBulletin, Vols. 31-32 (1967-1968).
1955: ENTHOVEN, K.L.J., - Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie. Orig. thesis [Leyden university].
52382: ENTWISTLE, J., - The Fashioned Body. Fashion, Dress and modern Social Theory. [First edition].
1956: EPP, F. - Schilderungen aus Holländisch-Ostindien.
51627: EPPINK, D.J., - De Stille Kracht van Taal. Over de wederzijdse beïnvloeding van het Nederlands en het Indonesisch. [Eerste druk; First edition].
1957: EPTON, N. - The Palace and the Jungle
50653: ERFTEMEIJER, A. (TEXT) & PIET WORM (ILLUSTRATOR), - Zo Bid-den Wij. [Eerste druk; First edition],
36066: ERICS, L., - Mijn Vriende de Pindaman.
39885: ERKELENS, ROB VAN (ED.), - Het Grote Alles. ['Watch the Beat!'(Anthrax)]. Orig. edn.
48165: ERKELENS, A.M. LOUISE (INTRODUCTION), - Wandtapijten. Late Gotiek en vroege renaissance/Tapestries. Late Gothic and early Renaissance.
6782: ERKELENS, A.M.L.E. & C.A. BURGERS, - Kant uit Koninklijk Bezit. De Kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, Amsterdam. Catalogus. Orig. edn.
41623: ERKELENS, A.M.L.E., - 40 jaar kantsalet. Kanttentoonstelling. Geschenken van de Vereniging Het Kantsalet, Rijksmuseum [Amsterdam] 29 April tot en met 27 Juni 1965.
36518: ERLANDE-BRANDENBURG, A., - La Dame à la Licorne.
36623: ERLANDE-BRANDENBURG, A., - La Dame à la Licorne.
48371: ERLANDE-BRANDENBURG, A., - The Lady and the Unicorn [La Dame à la Licorne, title in french on front boards].
56242: ERLEVOORDT, FRANS VAN (CHIEF EDITOR), - Het Leven Geïllustreerd. 12e Jaargang, Januari-December 1917 [Year 12, complete]. [Life Illustrated, volume 11, complete]. [Eerste originele druk; First original edition].
56241: ERLEVOORDT, FRANS VAN (CHIEF EDITOR), - Het Leven Geïllustreerd. 10e Jaargang, Januari-December 1915 [Year 10, complete]. [Life Illustrated, volume 11, complete]. [Eerste originele druk; First original edition].
56240: ERLEVOORDT, FRANS VAN (CHIEF EDITOR), - Het Leven Geïllustreerd. 11e Jaargang, Januari-December 1916. [Life Illustrated, volume 11, complete]. [Eerste originele druk; First original edition].
56239: ERLEVOORDT, FRANS VAN (CHIEF EDITOR), - Het Leven Geïllustreerd. 13e Jaargang, Januari-Juni 1918 [First half 1918]. [Eerste originele druk; First original edition].
56238: ERLEVOORDT, FRANS VAN (CHIEF EDITOR), - Het Leven Geïllustreerd. 9e Jaargang, Juli-December 1914 [Second half 1914]. [Eerste originele druk; First original edition].
49482: ERNÉ, B. [INTRODUCTION], - Bren naar voren Partisanen. Het O.V.W. Bataljon 1-12 R.I. op Java. [Eerste druk/first edition].
38615: ERNEST, T., - Handleiding voor het Schminken. Orig. edn.
49186: ERNST, H.W. - FRIEDERICH HERMANN (EDITOR), - Le Carnaval de Venise. Variations burlesques pour Violon avec accompagnement de Piano. Opus 18.
49233: [ERNST VOELK MANUFAKTUR TRIX-GLEISE], - Trix-Gleisbuch 6615. 16. Auflage [Sixteenth edition].
1960: ERNST, A. - The New Flora of the Volcanic Island of Krakatau.
56723: EROTIC POSTCARD COLLECTION: - A collection of together 69 monochrome erotic picture postcards (Photocards].
42961: EROTICA - DUTCH MAIL ORDER CATALOGUE - - Katalogus 1994-1995. Mail & Female. Postorder in erotica voor en door Vrouwen. Orig. edn.
42962: EROTICA - DUTCH MAIL ORDER CATALOGUE - - Katalogus 1992-1993. Mail & Female. Postorder in erotica voor en door Vrouwen. Orig. edn.
42963: EROTICA - DUTCH MAIL ORDER CATALOGUE - - Katalogus 1996-1997. Mail & Female. Postorder in erotica voor en door Vrouwen. Orig. edn.
42964: EROTICA - DUTCH MAIL ORDER CATALOGUE - - Katalogus 2001. Mail & Female. Postorder in erotica voor en door Vrouwen. Orig. edn.
42965: EROTICA - DUTCH SHOP-CATALOGUE - - Female & Partners Catalogus. Orig. edn.
49128: EROTICA - - EROS. Heft 1-6 [Part 1-6] (All published).
42833: ERP, TH. VAN, - Nog eens de Hindu-Javaansche Beelden te Bangkok. Extr.fr.:BKI, vol. 83.
46067: ERP, TH. VAN, - Voorstellingen van vaartuigen op de reliefs van den Boroboedoer. Offprint from:NION, Year 8-No. 8.
37832: ERP, TH. VAN, - Een Boroboedoer-Poort op Bali. a.o. artt. In:NION, 12-10(1928).
10228: ERP, TH. VAN, - Een merkwaardig Terra-Cotta-Beeld op Zuid-Bali. (a.o. artt. on european art).
10321: ERP, TH. VAN, - Het Rotsreliëf Poeloeh op Bali. Taken fr.:NION, vol. 11-10.
11936: ERP, TH. VAN, - Nog eens de Hindu-Javaansche beelden te Bangkonk. Taken fr.:BKI, 83-4, 1927.
1963: ERP, TH. VAN - Nieuwenkamp's Nieuwe kijk op den Boroboedoer
43201: ERPERS ROIJAARDS, F. VAN (INTROD.), - Pronk der Gilden. [title on front wrapper]. [Tentoonstellings catalogus] Amsterdams Historisch Museum 15 mei tot 6 juli 1964.
6783: ERRARA, I., - Catalogue d'Etoffes Anciennes et Modernes. (Musée Royaux du Cinquantenaire). 3e éd.
38737: ERREMES, H., - Handleiding bij het Schilderen met Water-en Olieverf. 5e herz. en vermeerderde druk.(5th revised and enlarged edn.).
11977: ERRERA, I., - Catalogue d'Etoffes Anciennes et Modernes. (Musées Royaux du Cinquantenaire). 3e éd.
1965: ERRINGTON DE LA CROIX, J., - Vocabulaire Français-Malais et Malais-Français.Précédé d'un Précis de Grammaire Malais, par J. Montano. First edn.
1964: ERRINGTON, F.K. - Manners and Meaning in West Sumatra. The Social Context of Consciousness. First edn.
55143: ERRINGTON DE LA CROIX, J., - Vocabulaire Français-Malais et Malais-Français.Précédé d'un Précis de Grammaire Malais, par J. Montano. [second revised edition].
42053: ERSKINE, W.H., - Japanese Customs. Their Origin and Value. 3rd. edn.
41280: ERTEL-BREITHAUPT, W., - Frankreich. Die Geissel der Welt. Orig. edn.
37960: ERVE, H.J. VAN DER, - De Kleinschalige Bouwnijverheid in Semarang. Een studie naar bedrijvigheid en werkgelegenheid in de bouwsektor. Orig. thesis [Leyden university].
38740: ERVINE, ST. JOHN (FOREWORD), - George W. Harris. First edn.
12603: ES, A.H.G.P. VAN DEN & C.M. FRANCKEN, - Grieksch Woordenboek. 4e, geheel herziene en verbeterde druk. (4th totally revised & enlarged edn.).
1967: ES, L.J.CHR. VAN, - The Age of Pithecanthropus. Orig. thesis [Delft university].
44150: ESCH, G. - A. GOYVAERTS & S. VAN RIET, - Mode in de Lage Landen: België. Orig. edn.
1968: ESCHAUZIER, O.C. - Bijdragen tot toelichting van het vraagstuk der décentralisatie van het bestuur op Java.
41395: ESCHAUZIER, G. & E. VON OVEN - Feestmaal ter Gelegenheid van de Gouden Bruiloft van Gerrit Eschauzier en Emilie von Oven, 1869 - December - 1919. Menu [kaart].
11043: ESCHER - F.H.BOOL, J.R. KIST, J.L. LOCHER (ET. AL.), - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus.
50146: ESCHER, B.G., - Grondslagen der Algemene Geologie. Zevende herziene druk. [Seventh revised edition].
48172: ESCHER, R., - Het Leger. Orde en Vrede. De mens achter de militair in Nederlands Oost-Indië 1945-1950. Orig. edn.
1969: ESCHER, B.G. - Atollen in den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel. De Riffen in de groep der Toekang Besi-eilanden.
51777: ESCHER, R.TH., PH. G. DE LANGE & S.A. LAPRÉ (COMPILERS), - Orde en Vrede. De humanitaire/militaire missi in Nederlands Oost-Indië 1945-1950. [Eerste druk; First edition].
49290: ESCHIG, MAX MUSIC STOCK SALE CATALOGUE - - Les Valses à la Mode [title on front cover].
1970: ESENWEIN, P., - Die Eruptiv-, Sediment- und Kontaktgesteine der Karimata-Inseln. Orig. edn.
57058: ESKELUND, CHI-YUN, - Chinees Kookboekje. [First dutch language edition translated from the original danish by A. Stoffels-Donskoy]
1971: ESKELUND, K. - Met de kous op de kop
1972: ESMAN, M.J. - Administration and development in Malaysia
47491: ESPERANTO - - Esperanto op de Scholen.
47492: ESPERANTO - - Pourquoi s'impose une Langue auxiliaire internationale. Comment l'Esperanto résout le problème. [Édition originale/original editon].
8338: ESSAI, B. - Papua and New Guinea
47325: ESSED-[FRUIN], E.D. (PREFACE), - Woordenlijkst Sranan Nederlands [Sranan] English. Met een lijst van planten-en dierennamen. Tweede uitgave/second printing [slightly adapted].
38032: ESSEN, H. VON - De Zeven Zangen van Abraxas.
1973: ESSEN, HEIN VON - Dierenliedjes
46594: [ESSER, S.J.], - Blanco Woordenlijst uitgegeven op last der Regeering van Ned.-Indië ten behoeve van Taalvorschers in den Ned. Indischen Archipel.
1977: ESSER, S.J. - De Uma-Taal
1976: ESSER, S.J. - Mededelingen uit de verslagen van Dr
11093: ESSER, B.J., - De Goddelijke leiding in de Zending. Beantwoording van de vraag of de Gereformeerde kerken in Nederland een nieuw zendingsvld in de Buitenbezittingen zullen zoeken.
1974: ESSER, J.P., - Onder de Madoereezen.
51674: ESSERS, ANNNETTE, - Haiku's. Aan de Waterkant. [Derde druk; Third edition].
51774: ESTERIK, CHR. VAN - K. VAN TWIST, - Daar werd iets grootsch verricht of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor. [Eerste druk; First edition].
51766: ESTERIK, CHR. VAN - Nederlands laatste bastion in de Oost. Ekonomie en Politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie. [Eerste druk; First edition].
55565: ETIENNE[J.M.], - Mah Jong and how to play it. Second edition.
1978: ETTEN, I. VAN (C.B. VAN ETTEN-SJOUKES) - Idylle in de Archipel
41333: ETTIGHOFER, P.E., - Das gefesselte Heer. Meine Kriegsgefangenschaft. [2nd. impression].
41332: ETTIGHOFFER, P.E., - Nacht über Siberien. Ein Deutscher erinnert dem Geheimdienst des Zahren. Orig. edn.
8340: ETTLING, C. - Unter Pflanzern und Goldgräbern im Kannibalenland Neuguinea
41925: EULENBURG (PUBL.), - Eulenburg Miniature Scores 1961. Complete list. Orig. edn.
36267: EUROPEAN REGIONAL DRESS - - European Regional Dress in Picture Postcards.
8024: EUROPEAN JAPANESE STUDIES - - Bulletin of the European Association for Japanese Studies. [Original edition].
53071: EUROPEAN GENEALOGY AND HISTORY - - Historisch-genealogischer Kalender aus das Gemein-Jahr 1800. Die Geschichte der Bartholomäusnacht oder die Bluthochzeit zu Paris. (Beschluss).
53620: EUW, ANTON VON, - Karolingische verluchte Evangelieboeken. [Eerste druk; First edition].
47307: EVACUATION FROM DISPLACED PERSONS INFORMATION - - Algemeene Inlichtingen voor Evacuées in Australië. Orig. edn.
56504: EVANGELINE [= H.M.CHR. VAN OOSTERZEE], - De kleine Mijnwerker. [Eerste en enige druk; First and only edition].
56734: EVANS, F.C., - The West Indies. A Geography of the West Indies, with special reference to the Commonwealth Islands, and the mainland Commonwealth countries of Guyana and Belize. [First edition].
1980: EVANS, I.H.N. - Melanesoid Culture in Malaya;
47363: EVANS, I.H.N. - A.V.M. HORTON(EDITOR), - Borneoan Diaries 1938-1942. Orig. edn.
39544: EVANS, H., - A Preliminary Survey of the Nutrient Status of Sugar Cane using Rapid Fresh Tissue Tests. Offpr.fr.:Tropical Agriculture Trinidad, 32, 1955.
54545: EVANS, MIKE (EDITOR), - The Bikini Book. [First edition].
41803: EVECOM CATAMARAN-TRIMARAN TRADE CATALOGUE - - Meer dan 50 Catamaran en Trimaran voor de Amateur Jachtbouwer, deel 1: Ontwerpen van 2.95m. tot 8.00m. Orig. edn.
41804: EVECOM CATAMARAN-TRIMARAN TRADE CATALOGUE - - Meer dan 50 Catamaran en Trimaran voor de Amateur Jachtbouwer, deel 2: Ontwerpen van 8.00m. tot 11.00m. Orig. edn.
51926: EVENHUIS, ALMA (ET.AL.), - Reflecties op de Tijd. [125-jarig Jubileum van Peek & Cloppenburg 1869-1991]. [eerste enige druk; First edition only].
53288: EVENHUIS, W. & E. VAN EIJK, - Met recht een Vrouw. Het VN-Vrouwenverdrag toegelicht. [Eerste druk; First edition].
41982: EVERDINGEN, G.G. VAN, - Gedachten over Militaire Opvoeding. Orig. edn.
1983: EVERDINGEN, E. VAN, - Marineschetsen. First edn.
48202: EVERS, C.H. (ET.AL.)(COMPILERS), - Onderscheidingen/Orders and Awards of the Netherlands/Les Ordres et Décorations aux Pays Bas/Niederländische Orden und Ehrenzeichen. Orig. edn.
46355: EVERS, K., - Manpad en Woestduin. Waarlijk, men is hier in Arcadie (sic!). Ontspanning en literair vermaak op Manpad en Woestduin (1750-1850). [Eerste druk/First edn.].
41665: EVERT, G., - Die Herkunft der deutschen Unteroffiziere und Soldaten am 1. Dezember 1906.
44195: EVERTS, F.E.C., - Nederland op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958. Verslag van de Nederlandse deelneming, uitgebracht aan het algemeen bestuur van de Stichting Wereldtentoonstelling Brussel 1958. Orig. edn.
50210: EWALTS, H. (ET.AL.), - Jaarverslag 1987 van de historische Werkgrooep Arcen-Lomm-Velden. [Originele uitgave; Original edition].
13497: EWING, E., - History of Children's Costume. First edn.
1985: EX, J., - Adjustment after migration. A longitudinal study of the process of adjustment by refugees to a new environment. Orig. edn.
53547: EXCERPTA INDONESICA... - JOURNAL contains abstracts pf selected periodical articleson Indonesie: Social Sciences and Humanities...with a selected accessions list of books on Indonesia an a list of periodicals and Indonesian Newspapers. [Original edition]=.
9849: EXHIBITION CATALOGUE- - CATALOGUS van Schilderijen der Keuze-Tentoonstelling UIT EIGEN BEZIT.
37851: EXHIBITION CATALOGUE DUTCH 17TH CENTURY GENRE-PAINTING - - Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Exhib.Catalogue Rijksmuseum Amsterdam 16 september t/m 5 december 1976.
43225: EXHIBITION CATALOGUE - - Catalogo della Esposizione della Pittura Ferrarese del Rinascimento. [Espozione] Maggio-Ottobre 1933 XI E.F. Orig. edn.
7337: EXHIBITION CATALOGUE - Osmanische Samte und Seiden. Exhib. Catalogue Textil Museum Krefeld, 19. Juni - 10. November 1978.
6790: EXHIBITION CATALOGUE- - Papier textiel [catalogue of an exhibition] 26.10 - 30.11 1986.
10831: EXHIBITION-CATALOGUE, - Catalogue on textiles and decorative arts and art of Nepal and Tibet galleries.
1464: EXHIBITION CATALOGUE DUTCH EAST INDIES- - Catalogus van de Tentoonstelling voor Taal-, Land- en Volkskunde van Oost-Java en Madoera, te houden te Soerabaja 25 September-10 October 1926 door het Java-Instituut
39050: EXHIBITION CATALOGUE - SAMMLUNG VON DER HEYDT, - Bildwerke aus Afrika, Ozeanien und Indonesien. Sonder-Austellung Sammlung von der Heydt, Kunstgewerbe Museum der Stadt Zürich. Introd. by E. von Sydow.
2932: EXHIBITION COLONIAL INDONESIAN ART - - Indië in het Westbroekpark. In:NION, 17-6(1932).
48061: EXODUS, A. [= M.H. DU CROO], - Nahak uit de bijgebouwen...hoe een toean Kromo en de zijen Ardjo en Maridin kokki en baboe, den kebon en den paardenjongen maar bovenal Nahak Assa leerden kennen. Tweede druk [second edition].
1990: EXODUS, ABRAHAM (M.H. DU CROO) - Sergeant Weers en de Zijnen. 2e herz. omgew. en verm. druk. (2nd. revised and enlarged edn.).
1989: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO) - Het Land van Bij-Ons-Buiten. Herinneringen van een officier-Gezaghebber in de Indische Buitengewesten. Pref. by J.W. Meijer Ranneft. Orig. edn.
43976: EXODUS, ABR. (=M.H. DU CROO) - Sergeant Weers en de Zijnen. 2e herziene, omgewerkte en vermeerderde druk. (2nd. revised, re-arranged and enlarged edn.).
53760: EXPORT TRADE CATALOGUE CONTINENTAL GIN [SHORT FOR ENGINE] COMPANY BIRMINGHAM ALABAMA: - Continental Roller Cotton Gin. Bulletin Number 126. [Original edition].
53759: EXPORT TRADE CATALOGUE CONTINENTAL GIN [SHORT FOR ENGINE] COMPANY BIRMINGHAM ALABAMA: - Continental Cotton-Ginning Machinery. Bulletin Number 120. Especially prepared for our Export Trade... [Original edition].
6791: EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE - de 1900, à Paris: Musée rétrospectif de la classe 80: FILS et TISSUS de Coton. Rapport du Comité d'Installation.
6792: EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900: - Palais du Costume. Le Costume de la femme à travers les ages. Projet Félix.
11094: EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE...1931. -
55697: EXPOSITION COLONIALE INTERNATONALE PARIS 1931 - [PARIS INTERNATIONAL COLONIAL EXHIBITION 1931: DUTCH SECTION], - La Section des Pays-Bas. 12 Cartes détachables. [Cover title only]. [Edition originale; First edition].
48540: EXPRESS PRIVATE PRESS - - [Fondslijst Privé Pers 'Ekspress-Houten/Stock-list Ekspress Private Press, Houten Municipality, Holland].
55251: EXQUEMELIN, [ALEXANDRE] OLIVIER (1645?-1707), - De Americaensche Zeeroovers. Naar de eerste uitgave van 1678met een inleiding van Constant van Wessem.
52672: EYBERS, ELIZABETH, - Rymdwang. [Eerste druk; First editionm].
56491: EYCK, P.N. VAN (1887-1954), - In Memoriam Jacob Israël de Haan. [1881-1924]. [Eerste originele uitgave; First original edition].
44161: EYCK, C[HARLES, 1897-1984], - Eindhoven seen by Charles Eyck (title on front boards). Orig. edn.
38010: EYCK, P.N. VAN, - Medousa. Een Mythe.
9815: EYE GLASSES-BAUSCH & LOMB, - The Making of an Eye Glass Lens.
39114: EYK, H. VAN, - Avonturen op de Willem Ruys. Een spannend verhaal voor jonge mensen. Frist edn.
56361: EYK, HENRIËTTE VAN (1897-1980), - Sinterklaas blijft een Zomer over. [Eerste druk; First edition].
1991: EYKEN, A.J.H., - De Werkkring van den Controleur op Java. Lezing gehouden op 26 Maart 1909, in de Indologische Vereeniging te Leiden. [Originele uitgave; Original edition].
49408: EZERMAN, J.L.J.F. - Beschrijving van den Koan Iem-Tempel 'Tao-Kak-Sie te Cheribon. [eerste druk/first edition].
47553: FABER, J., - De Geologie van het Boven Val Paisco en het Boven Valle di Scalve. [Original thesis Leiden University].
40191: FABER, G.H. VON - Dingen die niet Kloppen. Fictie en historie uit het oude Indië. orig. edn.
1997: FABER, F.C. VON - Die Kraterpflanzen Javas in physiologisch-ökologischer Beziehung.
2000: FABER, G.H. VON - Naar het geheimzinnige Kratermeer en het Idjèn-Hoogland
6034: FABER, P. - L. VAN DER LINDEN & R.WASSING (EDS.), - Schatten van het Museum voor Volkenkunde, Rotterdam.
1996: FABER, F.J. - Petroleum zoeken en ontdekken.
55363: FABER, G.H. VON, - Nieuw Soerabaia. De Geschiedenis van Indië's voornaamste Koopstad in de eerste Kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931. [Eerste enige druk; First and only eition].
52674: [FABER, G.H. VON], - Korte Handleiding voor de bezichtiging van de verzamelingen van het Provinciaal en Stedelijk Museum [van Soerabaia]. [Eerste druk; First edition].
43963: FABIUS, K. (PREFACE), - Catalogus van de Grote Kring Tentoonstelling van Konijnen en Sierduiven te Vasseveld. Te houden op 2 en 3 December 1950 in het Feestgebouw. [title on front wrapper].
49659: FABRÈS, O[SCAR] (CARTOONIST, 1894-1960) - KALKER RETAILERS AMSTERDAM - - In Holland staat een Huis...sinds 1876. [Eerste druk/first edition].
2005: FABRES, O., - Un Voyage à Java.
48506: FABRÈS, O[SCAR, 1894-1960], - Met de Stoomvaart Maatschapij Nederland naar de Middellandse Zee. In schets gebracht door...[Eerste druk/first edition].
2004: FABRÈS, O. - Aux Indes Néerlandaises Caricatures/Caricature. Introd. by J. van Kan.
56768: FABRÈS, OSCAR, 1894-1960], - Java-China-Japan Line. [Covertitle only]. [First edition].
46687: FABRI, H.F. - M. VAN DER HOEVEN & J. VAN DEN BERG (EDITORS), - Mars et Historia. Uitgave van de Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Mioitaire Historie. Zesde Lustrumnummer, 1966 - 30 jaar - 1996. Orig. edn.
54815: FABRICIUS, JAN (1871-1964), - NONNI. Spel van sleur, voorschoten ethica in drie bedrijven. [Eerste druk; First edition].
54090: FABRICIUS, JOHAN (1899-1981), - Gordel van Smaragd. [Eerste druk; First edition].
2007: FABRICIUS, J. (1871-1964), - Tòtòk en Indo. Een Plantage-idylle. Drie bedrijven. Frist edn.
49800: FABRICIUS, J. (1871-1964), - Tòtòk en Indo. Een Plantage-idylle. Drie bedrijven. [Eerste druk; first edition].
11097: FABRICIUS, J., - De rechte lijn. (Straight out). tooneelspel in drie bedrijven. Various edns.(2nd./7th).
2008: FABRICIUS, J. - Dolle Hans. Indo-drama in drie bedrijven. First edn.
2013: FABRICIUS, JOH. - De grote beproeving. First edn.
2015: FABRICIUS, JOH. - Luie Stoel. Roman van indolentie, tropenhitte en de onmacht om de problemen van dit leven het hoofd te bieden.
2019: FABRICIUS, JOH. - Halfbloed. Roman. 2nd. edn.
10023: FABRICIUS, JOH., - De Kraton. 1st edn.
45814: FABRICIUS, JOH., - De Hoed met de Struisveer of hoe mijn moeder in 1894 als handschoentjenaar Indië reisde. Orig. edn.
9962: FABRICIUS, JOH., - Een wereld in beroering/mijn huis staat achter de kim. Vrijmoedige memoires en verdere memoires. 1st edn.
9951: FABRICIUS, JOH., - Nacht over Java. Roman. [Eerste druk; First edition].
2025: FABRICIUS, J. (1871-1964), - Eenzaam. Drama in drie bedrijven. First edn.
10859: FABRICIUS, JOH., - Night over Java.
2029: FABRICIUS, JOH., - De heilige Paarden. Roman. [Tweede druk; Second edition].
2030: FABRICIUS, JOH. - Setoewo de Tijger. Orig.edn.
55187: FABRICIUS, JOHAN, - Boung le Métis (Hlfbloed). Roman. [First french language edition translated from the original dutchGeorges Kaminker].
2018: FABRICIUS, J. - Uit Mijn Tijd.
2016: FABRICIUS, JOH. - Luie Stoel Roman van Indolentie, tropenhitte en de onmacht om de problemen van dit leven het hooftd te bieden. 4e druk.
2006: FABRICIUS, J. - Straight Out. Adapted by A.P. Peacock. [after the orig. dutch edn.].
11098: FABRICIUS, JOH., - Een reis door het nieuwe Indonesië. (revised edn. of Sentimental Journey). 3e druk.
11096: FABRICIUS, J., - Dolle Hans. Indo-drama in drie bedrijven. Schooluitgave. (various edns.: 11th, 14th, 17th).
51534: FABRICIUS, JAN, - Sonna. Indisch Tooneelspel in drie bedrijven. [Eerste druk; First edition].
2020: FABRICIUS, JOH. - Sentimental Journey. Een reis door het nieuwe Indonesië.
51855: FABRICIUS, JOH., - Bali. Eiland der Demonen. Een Bali-Roman [Eerste druk; First edition].
52191: FABRICIUS, JOH. - Sentimental Journey. Een reis door het nieuwe Indonesië. [Eerste druk; First edition].
51754: FABRICIUS, JOH., - Dipanegara. (De Java-oorlog van 1825 tot 1830). [Rrtdyr ftuk; Gitdy rfiyion].
53239: FABRICIUS, JOH., - Het beest uit de zee. De ondergang van de Oostindiëvaarder Batavia. [Eerste druk; First edition].
2032: FADDEGON, B. - Djajadêwa. Drama in drie deelen.
7914: FAGG, W. & M. PLASS, - African Sculpture. An anthology.
2033: FAGG, W. - The Raffles Gamelan. A historical note.
2035: FAHRENFORT, J.J. & C. CATH. VAN DE GRAFT - Dodenbezorging en cultuur. Orig. edn. (only).
2034: FAHRENFORT, J.J. - Over Communisme en Privaat-Bezit bij Natuurvolken
55228: FAILLE, J.B. DE LA & A. HALLEMA, - Vijftig nieuwe Etsen van W.O.J. Nieuwenkamp. Geïllustreerde Catalogus. [Eerste druk; First edition].
2036: FAIRCHILD, D. - Garden Islands of the Great East. Collecting Seeds from the Philppines and Netherlands India in the Junk Chêng Ho. Orig. edn.
39799: FAIRFIELD OSBORN, H. & CHESTER A. REEDS, - Old and New Standars of Pleistocene division in relation to the Prehistory of Man in Europe. Reprinted fr:Bull. of the Geological Society of America, vol. 33, July 3, 1922.
8341: FAIRHALL, C., - Where two tides meet. Letters from Gemo, New Guinea.
6793: FAIRLEY, R., - A bomb in the Collection. Fashion with the lid off. 1st.
55290: FALCON WEATHERPROOF GENTLEMEN'S COATS: - Registered Falcon [trademark]. [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
55286: FALCON NAJAARSCAMPAGNE 1960; [FALCON FASHION CAMPAIGN FALL 1960], - Grote Gebeurtenissen werpen hun schetsen vooruit...[Eerste druk; First edition].
55285: FALCON FASHIONABLE LADIES' AND GENTLEMEN'S RAINCOATS AND SPORTSWEAR ADVERTISING: - FALCON....Frans flatteus en waterwerend bovendien. Nieuw is de V-rug van deze jeugdige, flatterende Falconmantel. [Eerste druk; First edition].
44973: FALEEVA, V., - La Dentelle russe aux fuseaux. Translated from the original russian into french by A. Pascal. First edn. (thus).
2038: FALK, S.L. - Seventy Days to Singapore. The Malayan Campaign, 1941-1942.
57083: FALK, G. & M. SCHWABE (EDITORS), - Die Orchidee. Zweimonatlich erscheinende Zeitschrift der Deutschen Orchideen-Gesellschaft e.V. 13. Jahrgang-Heft 1 (Februar 1962).
6795: FALKE, J. - Die deutsche Trachten- und Modenwelt. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Orig. edn.
6796: FALKE, O. VON, - Kunstgeschichte der Seidenweberei. Neue Ausg.
53287: FALKENHORST, C. (= STANISLAUS JEZEWSKI, 1852-1913), - Kruis en Halve Maan: Witbaard-Weekhart. Ethnographisch verhaaluit Afrika voor jongelieden. [Eerste nederlandstalige uitgave, tertaald uit het duits door H.N. Brouwer; First dutch language edition translated from the original german by H.N. Brouwer].
52170: FALLET, EDUARD M., - Der Holländerturm am am Weisenhausplatz in Bern. [Erste Auflage; First edition].
42395: FALLS, C., - De grote Veldslagen. Transl. fr. the orig. english ('Great Military Battles') by W. Dielemans (et.al.). First dutch edn.
39630: FAMILIE CREMER [GELDERLAND], - Dossier betreffende de Gelderse familie Cremer (Mercator), 17e-19e eeuw. Circa 50 stukken.
47806: FANCY DRESS - - Favorit-Masken-Album für Damen-, Herren- und Kinder-Masken.
39078: FANS & FAN-LEAVES - ROSSE(THE COUNTESS OF)(INTROD.), - Fans from the East. Orig. edn.
10468: FANS - ARMSTRONG, D., - A Collector's History of Fans. 1st American edn.
36671: FARÉ, M.(INTROD.), - Tapisseries 58. [Exhib.Catalogue] Musée des arts Décoratifs - Palais du Louvre - Pavillon de Marsan [1958].
43708: FARJEON, E[LEANOR], - De kleine Goudvis en andere verhalen. Transl. after the orig. english ('The little Bookroom') by C.M. Van Hille-Gaerthé. First dutch edn.
55784: FAROCHI, H., - Surat Yaasiin dan Tahlilil huruf Arab-latin terjemahan Bahasa Indonesia. [First edition].
56218: FAROUHARSON, ERIC F.- JOHN FRASER (FOREWORD), - Illustrations of Surgical Treatment, Instruments and Appliances. [First edition].
52373: FARR, L., - Hairdressing Design. A Salon handbook. [First edition].
41525: FARRELL, J., - Umbrellas & Parasols. First edn.
37477: FARRELL, J.G., - The Singapore Grip. First edn.
53984: FARRELL, BRIAN P., - The Defence and Fall of Singapore 1940-1942. [First edition].
50465: FARWERCK, F.E., - Levend Verleden. [Re-issue after the edition 1938, First edition, thus].
49574: FASHION - DRAPERIES AND FURS MAGAZINE - - Modes, Manufacturen en Pelterijen; Vakblad voor den handel in Modeartikelen, Confectie, Manufacturen, Lingeries, Tricotages, Meubileering, enz. [Originele uitgave/original edition].
38006: FASHION CUTTING - FROHNE(GERMANY), - Frohne Modelle. Das neue Modell Album für Herbst und Winter. (title on upper wrap.).
38007: FASHION CUTTING - FROHNE(GERMANY), - Frohne Modelle. Das neue Modell Album für Frühjahr und Sommer. (title on upper wrap.).
11947: FASHION DESIGN - - Modeontwerpers Nederland. Knipselkrant, year 18, 1992, Nr. 33/80.
11949: FASHION DESIGN (INTERNATIONAL), - Modeontwerpers. Knipselkrant (Clipping-review), year 18, 1993.
9813: FASHION DIARY- - Damenbrevier 1920.
44952: FASHION FROM PARIS 1953 - - L'art et la Mode de Paris. Toutes les Collections. [title on front wrapper]. Orig. edn.
38764: FASHION FROM TOP TO TOE - - Fragrance and Fashion. First edn.
10923: FASHION MAGAZINE-WELDON'S - Ladies' Journal and portfolio of fashion, no. 701 (November).
38418: FASHION MAGAZINE - - Die neu Mode. Herbstheft [1926].
38420: FASHION MAGAZINE - - Modenshau. Illustrierte Monats-Zeitschrift für Heim und Gesellschaft.
38421: FASHION MAGAZINE - - Praktische Mode.
38424: FASHION MAGAZINE - - La Vie Heureuse. [La Mode Pratique. Publié une ravissante série de travestis artistiques et originaux].
41629: FASHION-MAGAZINE: - Soyons chic et pratiques. [Let's be chique and practical] Patrons et ouvrages du Jardin des Modes ensemble d'enfant...Revue Mensuelle.
41628: FASHION-MAGAZINE: - Soyons chic et pratiques. [Let's be chique and practical] Patrons et ouvrages du Jardin des Modes ensemble d'enfant...Revue Mensuelle.
41627: FASHION-MAGAZINE: - Soyons chic et pratiques. [Let's be chique and practical] Patrons et ouvrages du Jardin des Modes ensemble d'enfant...Revue Mensuelle.
41626: FASHION-MAGAZINE: - Soyons chic et pratiques. [Let's be chique and practical] Patrons et ouvrages du Jardin des Modes ensemble d'enfant...Revue Mensuelle.
41625: FASHION-MAGAZINE: - Soyons chic et pratiques. [Let's be chique and practical] Patrons et ouvrages du Jardin des Modes ensemble d'enfant...Revue Mensuelle.
41624: FASHION-MAGAZINE: - Soyons chic et pratiques. [Let's be chique and practical] Patrons et ouvrages du Jardin des Modes ensemble d'enfant...Revue Mensuelle.
49028: FASHION MAGAZINE NOUVEAUTE- - NOUVEAUTE. Vakblad voor Textiel en Mode. Volume 5, No. 84, Maart 1930.
49029: FASHION MAGAZINE NOUVEAUTE- - NOUVEAUTE. Vakblad voor Textiel en Mode. Volume 6, No. 87, Augustus 1930.
49203: FASHION MONTHLY [DUTCH], - Record. Charmante et Chic. Journal Mensuel. Augustus 1949 [Title in french on front cover].
49248: FASHION MONTHLY [DUTCH], - Stella. Charmante et Chic Hiver 1950. Journal Mensuel Septembre/Octobre 1950. [Title in french on front cover].
49249: FASHION MONTHLY [DUTCH], - Stella. Charmante et Chic Journal Mensuel Été 1950, Februari-Maart. [Title in french on front cover].
7217: FASHION PRESENTATION- - Maison [R] Mallien [vous présente] La collection d'Hiver 1935-1936
48716: FASHION SUMMER 1938 À L'AMÉRICAIN - - À l'Américain. [Catalogue de la Saison d'Été 1938].
47601: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 65-november 1960.
47602: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 66-oktober 1961.
47603: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 67-april 1962.
47604: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 65-september 1960.
47605: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 68/no. 5.
47606: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 67-no. 8, 1962.
47608: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 66-augustus 1961.
47609: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 68-no. 10, 1963.
47610: FASHION TAILORING AND CUTTING - - Coupe en Mode. Technisch Maandblad voor Maatkleermakers en Coupeurs in Nederland en België. Vol. 67-februari 1962.
51253: FASHION TRADE CATALOGUE LES USINES DE COURTRAI - - Les Usines de Courtrai; Service de Vente par correspondance, Catalogue No. 7 (Summer season 1948]. [Édition originale; Original edition,
51255: FASHION TRADE CATALOGUE MANUFACTURES RÉUNIS G. COLE - - Manufactures Réunis G. Cole, Été 1956. [Édition originale; Original edition,
45470: FASHION WAN WIJK LEIDEN - - Van Wijk Mode Album. [title on front wrapper]. Orig. edn.
41137: FASHIONS FROM VIENNA - - Wiener Damenschneiderei. Die führende Modellpublikationen fúr den Sommer 1949.
10129: FASHIONS/WINDOWDRESSING- - Modes, Manufacturen, Pelterijen. Vakblad voor Etaleurs, Decorateurs, den Handel in Modeartikelen...
36231: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost, 1825-1950. Orig. edn.
50583: FASSEUR, C., - De Weg naar het Paradijs en andere Indische geschiedenissen. [Eerste druk; First edition].
50520: FASSEUR, C., - Indischgasten. [Eerste druk'First edition]. ].
37225: FASSEUR, C. (COMP. & INTROD.), - Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische Archipel.
44353: FASSEUR, C., - Indischgasten. [tweede druk/2nd. printing].
52253: FASSEUR, C., - The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Duitch and the Cultivation System. Translated from the dutch by R.E. Elson and Ary Kraal. [First edition, thus].
40516: FASSEUR, C., - Onhoorbaar groeit de Padi. Max Havelaar en de publieke zaak. Inaugural speech.
51908: FASSEUR, C., - De Geest van het Gouvernement. [Eerste druk; First edition].
54141: FATHERS MINOR ALVERNA (COMPILERS), - Moderne Missie-Bibliografische Handleiding. Samengesteld door enige Fraters van het Theologicum der pATERS mINDERBROEDERS TE aLVERNA (gELDERLAND pROVINCE]. [eERSTE DRUK; fIRST EDITION].
13179: FATTORUSSO, J., - Venice. The Queen of the Adriatic. The Churches, the Palaces, the Treasures of Art. A Handbook for Students and Traverllers.
54974: FAUCONNIER, HENRI [1879-1973], - Malaisie. Kalau ta-tahu Pantun sahaya pantu n ketam. [Third printing, after the 1930 first].
10849: FAUNA OF THE WORLD - - De Reader's Digest grote geïllustreerde Dierenatlas.
54421: FAURE, L.H.F.A., - Johannes Chrystosgomus (347-407). [Eerste druk; First edition].
42478: FAURÉ, G[ABRIEL], - Sonate pour Violon et Piano Op. 13. Dédiée à Monsieur Paul Viardot.
7200: FAUX, CL., - Lurçat à Haute Voix.
41181: FAVRE, P. [E.] (FATHER), - Grammaire de la langue Malaise. First edn.
52710: FEBER, J.A., - Heu oder Butter. Anpassung friesischer Bauern an Veränderungenim Preis- und Kostengefüge während des 18. Jahrhunderts. Offprint from:Festschrift für Wilhelm Abel zum 70. Geburtstag.
54257: FÈBRE, W. LE, - Taman Siswa. Ialah kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh. [First edition].
2046: FÈBRE, S.D. LE - Vertellingen uit onze Oost. Leesboek voor de hoogste klassen der Lagere School, het Voortgezet onderwijs en voor de lagere klassen van H.B.S., Lyceum en Gymnasium zoowel in Nederland als in Nederlandsch Indië. Orig. edn.
46144: FEDDEMA, R. (EDITOR), - Wat beweegt de Bamboe? Geschiedenissen in Zuidoost Azië. Orig. edn.
56919: FEDERAL SOCIETY OF DUTCH WORKERS GARMENT INDUSTRY: - Statuten en Reglementen van den Landelijken Federatieven Bond van Arbeiders (sters) in de Kleedingindustrie en aanverwante Vakken gevestigd te Amsterdam. Opgericht 9 April 1909. Laatstelijk goedgekeurd 22 Maart 1930. [Originele uitgave, zoals verschenen; Original edition, thus].
55122: FEDERSPIEL, HOWARD M., - A dictionary of Indonesian Islam. [First edition].
46051: FEENSTRA, F., - Nelleke's opvoeding. Zesde druk. (6th edn.).
46399: FEENSTRA, F[ENNA], - Maar die Vlag verlaten...Nooit! Orig. edn.
8906: FEENSTRA KUIPER, J., - Japan en de Buitenwereld in de Achttiende Eeuw.
38232: FEEST, CH.F. & H. THEISSEN, - Aussereuropäisches Schauspiel. Exhib.catalogue Museum für Völkerkunde Wien. Introd. by H.Manndorff.
50542: FEEST, JOACHIM, - Zemes Idolum Diabolicum. Surprise and Success in Ethnographic Kunstkammer Research
13425: FEHLIG, U. & H. BROST, - Kostümkunde. Mode im Wandel der Zeiten. Orig. edn.
56880: FEHN, HANS, - Die Oberflächenformen der Insel Bo Ein Überblick mit Textskizzen von Dr. Hans Fehn [Covertitle only]. Offprint from:Mittheilungen der der Geographischen Gesellschaft München', Vol. XXVI, 1933.
56163: FEIJEN, H.J.H. - S.C.A. HAMELIJNCK, - Missie-schetsen uit Tropisch Nederland. Part 2, Tweede druk. [Part II, Second edition],
38309: FEITH, J. - JO SPIER, - Wat Columbus heeft meegebracht.
12018: FEITH, J., F. NETSCHER, H. MEIJER & F. RUTTEN, - Ons eigen Land. Uitgegeven door den A.N.W.B., toeristenbond voor Nederland t.g.v. zijn 25-jarig bestaan 1 Juli 1908.
43588: FEITH, J., - Onze Mede-Dieren. Orig. edn.
50483: FEITH, JAN, - De Oorlog in Prent; Karikaturen uit de verschillende landen. [Eerste druk; First edition].
41383: FEITH, J., - Het Indische Monster. Een jongensboek. First edn.
47286: FEITH, J., - Tropiaden. [Eerste druk/first edn.].
54184: FELD, IRVIN AND KENNETH (EDITORS/COMJPILERS), - Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, the Greatest Show on Earth proudly presents the 103rd edition of the Greatest Show on Earth. [Original edition].
54187: FELD, IRVIN AND KENNETH (EDITORS/COMJPILERS), - Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, the Greatest Show on Earth proudly presents the 111th edition of the Greatest Show on Earth. [Original edition].
54183: FELD, IRVIN AND KENNETH (EDITORS/COMJPILERS), - Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, the Greatest Show on Earth proudly presents the 108th edition of the Greatest Show on Earth. [Original edition].
54186: FELD, IRVIN AND KENNETH (EDITORS/COMJPILERS), - Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, the Greatest Show on Earth proudly presents the 110th edition of the Greatest Show on Earth. [Original edition].
54185: FELD, IRVIN AND KENNETH (EDITORS/COMJPILERS), - Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, the Greatest Show on Earth proudly presents the 102nd edition of the Greatest Show on Earth. [Original edition].
54063: FELDE, VAN-WELTEVREDEN (PHOTOGRAPHER) - J. NIEUWENHUYSE (CHIEF MEDICAL OFFICER), - Ziekeninrichting K.P.M. [Royal Packet Navigation Company Hospital].
36650: FELDMAN, A., - Handmade Lace & Patterns. First edn.
2049: FELDMANN, N.J. - De Overheidsmiddelen van Indonesië in verband met de dualistische economie. [Eerste druk; First edition].
42102: FELIX, J., - Vogels van de vrije lucht. Transl. and edited after the orig czech language-edn. by J. Taapken. First dutch edn. (thus).
46676: FELIX, J. (PUBLISHER), - Album de Lettres & Monogrammes. Contenant plusieurs alphabets complets et 625 monogrammes pour draps de lit, table, nappe, etc...[title on front wrapper]. [Orig. edn.].
11100: FELMAN. - Het Java Aero mysterie. Detective-verhaal uit het na-oorlogse Indië.
52325: FELMAN. - Het Java Aero mysterie. Detective-verhaal uit het na-oorlogse Indië. [Eerste druk; First edition].
36679: FELS, F.(INTROD.), - Die Altfranzösischen Bildteppiche. Transl. fr. the orig. french by F.A. Angermayer.
55606: FELSBACH, SASA (PHOTOGRAPHER), - Bali Sphere. [First edition].
9740: FELSER PAINE, H.E. (COMMANDER), - Cut-Throat Charter.
6786: FEMALE HEALTH AND BEAUTY CARE - - Every womman's Book of Health and Beauty. First edn.
7577: FEMALE HOMECRAFTS - - Stricken und Häckeln von Pullover, Westen, Jacken, Schals, Sportstrümpfen, Kindersachen, Kaffeewärmer. Issue for 1927/28.
47040: FEMALE HOMECRAFT SERIAL - - Stichting Goed Handwerk; Goed Handwerk/Textiel; Textiel Plus... Mededeling [en]. Orig. edns.
10169: FEMALE SWIMMING-SUITS-'HET LEVEN', - Badnummer. Het Leven geïllustreerd. Year 31-no. 32 (Zaterdag 8 Augustus 1936).
7269: FEMALE FASHION MAGAZINE - Miss Modern. [monthly].
48017: FEMINISM - WOMEN'S LIBERATION MAGAZINE - - Serpentine. Opinieblad voor Vrouwen. Vol. I-no. 1(September 1979) - Vol. IV-no. 2 (October 1983) (All publ.).
2050: FENENGA, M. - Indië [Schrift]
2051: FENNEMA, A.G. - Arbeidsregeling en sociale verzorging in het Europeesche Landbouwbedrijf ter Oostkust van Sumatra. Offprint from:Landbouwkundig Tijdschrift, Vol. 53-nr.648.
52653: FENS, KEES, - Spiegelbeelden. [eerste druk; First edition].
46084: FENTON HUIE, S., - The Forgotten Ones. Women and Children under Nippon. Reprinted.
3037: FERDINAND, GURU (= F.C. JANSEN), - Course Bahasa Indonesia for Beginners/English Bahasa Indonesia.
49543: FERGUSON, M., - Angst op Java. [eerste druk/first edition].
2053: FERGUSON, M. - Nu wonen daar andere mensen...terug op Java. First edn.
2052: FERGUSON, M., (M. FERGUSON-WIGERINK, 1920-1992), - Anna en haar Vader. 1st edn.
39722: FERGUSON, M., (M. FERGUSON-WIGERINK, 1920-1992), - Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945.First edn.
55267: FERGUSON, NIALL, - The Pity of War. [First World War].
36448: FERGUSON, M., - Hollands-Indische Verhalen. 1st edn.
54741: FERGUSON, MARGARETHA, - Brief aan Niemand: Dagboekfragmenten 1948-1984. [Eerste druk; First edition].
11599: FERIZ, H., - Verslag van een korte archeologische studiereis naar Suriname in het voorjaar van 1957.
40771: FERNALD, M. & E. SHENTON, - Costume design & Making. A practical Handbook. Reprinted.
6801: FERNALD, M. - Costume design & Making. A practical Handbook. In collaboration with E. shenton.
53807: FERNANDES, J. (PREFACE), - Tien jaar Centrale Bank van Suriname: 1957 - 1 April 1967. [Originele uitgave; Original edition].
50434: FERRAGAMO, SALVATORE, - Schoemaker of Dreams; The autobiography of Salvatore Ferragamo. [Second reprint].
36407: FERRAND, G., - Le Wak Wak, est-il Le Japon? [NO!]. Offprintfrom:Journal Asiatique, Avril-Juin 1932.
5663: FERREIRA, A. (CAPT.), - O último voo Sobre Timor. Orig. edn.
42337: FERRER, H. & W. TER BRAVE, - Tango. Muziek, Dans en Lyriek. Transl. fr. the orig. spanish by Th. de Korte. First dutch edn.
36676: FERRERO, M. VIALE - Arazzi Italiani del Cinquecento.
47026: FERRIER, J.L., - Mario Prassinos. Oeuvre Tissé. [1e édition/first edn.].
56554: FERRY (TEXT) - WILLEM CIERE (PIANO-ARR.), - Verlaten!
54289: FERRY (TEXT AND MUSIC) - WILLEM CIERE (ARR.), - Pinda-Pinda! Lekka-Lekka. One-step (ad libitum). [Originele uitgave; Original edition].
53564: FERRY (TEXT) AND WILLEM CIERE (PIANO ARRANGEMENT), - VERLATEN!. Met groot succes gezongen door Willy Derby. [Originele uitgave; Oridinal edition].
39508: FETHERSTONHAUGH, R.C. - BROEKHOFF, K.H.(TRANSLATOR), - De Politie der Wildernis. (the Royal Canadian Mounted Police). 5th edn.
2056: FEUILLETEAU DE BRUYN, W.K.H., - Klare Taal. Een bundel radio-redevoeringen van tegenstanders van de overeenkomst van Linggadjati.
2057: FEUILLETEAU DE BRUYN, W.K.H. - Welk aandeel heeft Dr. Van Mook gehad in de Gezagsschemering in Nederlandsch-Indië?
2058: FEUILLETEAU DE BRUYN, W.K.H. - Naar de Sowjet Republiek Indonesia.
2059: FEUILLETEAU DE BRUYN, W.K.H. - Open Brief aan Minister Staf, de Chefs van Staven en de Voorzitter van de Parlementaire Enquete commissie van Onderzoek Regeringsbeleid 1940-1945
8907: FEUILLETEAU DE BRUYN, W.K.H., - Naar de Sowjet Republiek Indonesia.
8908: FEUILLETEAU DE BRUYN, W.K.H., - Open Brief aan Minister Staf, de chefs van Staven en de Voorzittr van de Parlementaire Enquete commissie van Onderzoek Regeringsbeleid 1940-1945.
8345: FEUILLETEAU DE BRUYN, W.K.H. - De Agrarische ontwikkeling van Nieuw-Guinea
10091: FIBRES- - [A Typoscript (Carbon copy) on natural fibres].
40944: FIBRES LECTURE NOTES - - Stoffenkennis. [A student's lecture-notes on a variation of fibres and cloths].
2060: FIEDELDIJ DOP, J.M. & Y. SIMONS - Al Weer iets groots verricht. Hoe Nederland zijn Indië-deserteurs tot de laatse man berechtte. Orig. edn.
38874: FIERZ-DAVID, H.E., - Künstliche Organische Farbstoffe. Orig. edn.
57085: FIET, A., W.F.A. (COMPILER) - W.F.A. GRIMME SR. (REVISOR), - Planten-Terminologie of alphabetische Verzameling van Kunstwoorden de Planten betreffende, met hunne vertaling, ten dienste van Tuinlieden, Bloemisten en Bloemenvrienden. 6e drukl. [6th edition].
2061: FIEVEZ DE MALINES VAN GINKEL, H., - Overzicht van de Internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922). Orig. thesis [Leyden university].
12991: FIGUIER, L., - De Luchtballon. Transl. fr. the orig. french by A. van Oven. In:De Wonderen der Wetenschap.
47251: FIJIYA AUTOMOBILE GARAGE LTD. - - Time Table of Motor Bus Service. Kodzu Odawara Miyanoshita-Hakone-Numadzu. Revised July 20 1924.
51449: FIJNJE, J.G.W., - Het Slibgehalte van het water van eenige Nederlandsche Rivieren. [Eerste druk; First edition].
2062: FILET, G.J., - De Inlandsche Plantennamen bijeenverzameld en in Alphabetische orde gerangschikt. Offpr.fr.:Natuurkundig Tijdschrift N.I, XIX.
41073: FILIPPI, F. DE, - The Geography of the Italian Front. Taken fr.:The Geographical Journal, Vol. LI No.2 (February 1918).
42326: FILLEKERS, J. & H. VAN DER HORST, - Showroom. Orig. edn.
10491: FILM-COSTUME-VREELAND, D. (ED. & INTROD.), - Romantic and Glamorous Hollywood Design. Exhib. catalogue.
48391: FILMWOCHE - GERMAN FILM MAGAZINE - - Filmwoche. Die illustrierte Filmzeitschrift. [Original Ausgabe/oridinal edition].
48271: FILON, E.R., - De laatste jaren van Nederlands Nieuw Guinea 1959-1962. Een terugblik. [Eerste druk/first edition].
46706: FINANCE DUTCH COLONIAL INDONESIA - MINISTRY OF COLONIES, - Overzicht der Geldmiddelen van Nederlandsch-Indië van 1867 af. Orig. edn.
2063: FINDLER, G. & SUKARNA - Beruntung Karena Berpikir
47731: FINLAND COMMEMMORATION - - Suomi-Finland. Het Land van den Vrijheidsstrijd. [Eerste druk/first edition].
43716: FINNEMORE, J., - Peeps at many Lands. France. Reprinted. (re-impression).
54586: FINOT, L., H.MARCHAL, V. GOLOU BOW, P. DEMIÉVILLE (ET.AL., CONTRIBUTORS), - I:Inscriptions d'Angkor. II: Notes sur le Monument 486 d'Angkor Thom. III: Dharmaçâlas au Cambodge: IV: Roches gravées dans la région de Chapa; V: Le Fan-tseu t'a de Yunnanfou; VI: otes d'archéologie chinoise. Notes et mélanges. [Edition originale; Original edition].
43455: FIORILLO, F.B., - 36 Etüden oder Capricen für Violine Solo. Revidiert von FR. Herrmann. Neue revidierte Ausgabe. [new revised edition].
55011: FIRST WORLD WAR ILLUSTRATED MAGAZINE: - The Illustrated War News. New Series-part 32, January 17, 1917. [Original issue].
57130: FIRST HOLY COMMUNION EVENT: - Gedachtenis aan den Grooten Dag of Beweegredenen en Middelen ter Volharding na de Eerste Heilige Communie. [Derde druk; Third edition].
55012: FIRST WORLD WAR ILLUSTRATED MAGAZINE: - The Illustrated War News. New Series-part 57, July 11, 1917. [Original issue].
52882: FIRST WORLD WAR ORIGINAL BELGIAN COMMEMMORATIVE SAMPLER - - Hulde aan onze Strijder 1914-1915. [An original embroidered commemmorative sampler from Belgian origin].
53950: FIRST WORLD WAR PHOTOGRAPHS: - A mixed lot of original photographs representing Allied and German troops.
55695: FIRST WORLD WAR WATERCOLOUR: - VILLA GRILLE. [An original watercolour under frame].
2064: FIRTH, R. - Malay Fishermen: their peasant economy. 1st.
8346: FIRTH, R. - Primitive Polynesian Economy
8347: FIRTH, R. - Social change in Tikopia
10495: FISCHEL, O., - Chronisten der Mode. Mensch und Kleid in Bildern aus drei Jahrtausenden. Orig. edn.
52293: FISCHER, E.J., J.L.M. VAN GERWEN, S.TH.A. ROEMAAT, H.M.C. FRANKEN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940. [Eerste druk; First edition].
55332: FISCHER, H.TH., - Reispflücken und Reisschneiden in Indonesien. Offprint from:Internationales Archiv für Ethnologie, Vol. XXXIV-Part 5.
36810: FISCHER, L., - The story of Indonesia. 1st. edn.
41287: FISCHER, F., - Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. 2. Aufl. (2nd. edn.).
41277: FISCHER, F., - Juli 1914: Wir sind nicht hineingeschlittert. Das Staatsgeheimnis um die Riezler-Tagebücher. Ein Streitschrift. Orig. edn.
2067: FISCHER, H.TH., - Zending en volksleven in Nederlands-Indië.
45982: FISCHER, H.W., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums, [Vol.] IV: SUMATRA SUPPLEMENT
10887: FISCHER, H.W., - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum, [Vol.] XIV: SUMATRA-SUPPLEMENT.
2073: FISCHER, H.W. - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums, [Vol.] XII: Südsumatra (Sumatra IV).
2069: FISCHER, H.W. - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums [Vol.] IV: Die Insseln ringsum Sumatra. [Rhiouw, Banka, Billiton, Nias, Mentawei, Enggano Island groups].
45410: FISCHER, J[OSEPH], - Threads of Tradition. Textiles of Indonesia and Sarawak. [Exhibition] Lowie Museum of Anthropology/University Art Museum Berkeley December 15, 1978-March 15, 1979....
2068: FISCHER, H.TH. - Inleiding tot de volkenkunde van Nederlands-Indië
2077: FISCHER, L., - Indonesien. Vergangenheit und Gegenwart.
53389: FISCHER, E.J., - Fabriqueurs en Fabrikanten de Twentse Katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930. [Eerste druk; First edition].
13094: FISCHNALER, C., - Führer durch Sterzing und Umgebung. Umgearb. und ergänzt von E. Langer-Kofler & E. Baron Sternbach. 1. Aufl.
47788: FISH HATCHERIES ANNUAL REPORT - - Propagation and Distribution of Fishes from National Fish Hatcheries for the Fiscal Year 1975. Prepared by the Division of National Fish Hatcheries Branch of Production and Distribution. Orig. edn.
48065: FISH HATCHERIES ANNUAL REPORT - - Propagation and Distribution of Fishes from National Fish Hatcheries for the Fiscal Year 1978. Prepared by the Division of National Fish Hatcheries Branch of Production and Distribution. Orig. edn.
48072: FISH HATCHERIES ANNUAL REPORT - - Propagation and Distribution of Fishes from National Fish Hatcheries for the Fiscal Year 1979. Prepared by the Division of National Fish Hatcheries Branch of Production and Distribution. Orig. edn.
48930: FISHER, CH.A., - South-East Asia. A Social, Enomic and Political Geography. Second [adapted] edition.
6804: FISHER, E. (ED.), - Swedish embroidery. Orig. edn.
2066: FISHER, CH.A., - South-East Asia. A Social, Enomic and Political Geography.
2065: FISHER, E.A., - Bali. A World of its own.
2078: FISIOLOGI TANAMAN - -Tahun 1, no
10775: FISK, E.K., - The Economics of the Handloom Industry of the East Coast of Malaya.
55544: FISK, E.K., - The Economics of the Handloom Industry of the East Coast of Malaya.
52491: FISKE, PATRICIA L., - Caucasian Rugs from Private Collections. An Exhibition held at the Textile Museum Washingto: November 11, 19754-February 28, 1976. [Original edition].
52490: FISKE, PATRICIA L., - Prayer Rugs from Private Collections. An Exhibition held at the Textile Museum Washingto: September 24-December 14, 1974. [Original edition].
38497: FISON, L., - Tales from Old Fiji. First edn, new impr.
9742: FISTIÉ, P., - Singapour et La Malaisie.
52910: FITSKI, M. - CHIAKI FURUHASHI, - Old coloujred Japanese Porcelains of the First Class' The Kamiemon Collection at Twickel Castle; Modern Kamiemon Wares - The Dignity of YOHAKU (Blank Space). Published in:Aziatische Kunst, vol. 40-Nr. 4 (December 2010).
8910: FITZGERALD, C.P., - The third China. The Chinese communities in South-East Asia. 1st.
2079: FITZGERALD, S., - China and the Overseas Chinese. A study of Peking's changing policy 1949-1970. First edn.
6805: FITZWILLIAM, A. WENTWORTH & A.F. MORRIS HANDS - Jacobean Embroidery. Its forms and fillings including late Tudor.
38642: FIVES-BALL PLAY- JOH. LOLKAMA, - Het Kaatsen in oude Ansichten. First edn.
38644: FIVES-BALL PLAY-KALMA, J.J., - Kaatsen in Friesland. Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen. Orig.edn.
48041: FLACH, M. - R. KOOL, - Mogelijkheden voor een Sociaal Project van Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Streekontwimmeling en Transmigratie in Indonesië. Orig. edn.
56552: FLACH-TE VELDE, A.G.J., - De Rijsttafel thuis. [Eerste druk; First edition].
50955: FLAMENT, A.J.A., - Necrologium der Parochiekerk van Nuth uit de 15e en 16e eeuw, (Fragment Januari-April). [Eerste druk; First edition].
51696: FLAMENT, A.J., - Opgezworen Kwartierstaten van 36 Kanonikessen der Vorstelijke Rijksabdij Thorn met den inhoud der opzweringen en de beschrijving der Zegels van de Opzweerders. [Eerste druk; First edition].
2080: FLAMMARION, C. - l'Eruption du Krakatoa et les Tremblements de Terre.
2081: FLAMMARION, C. - Les Eruptions Volcaniques et les Tremblements de Terre. Krakatoa-La Martinique-Espagne et Italie. [2nd. edn.].
47981: FLANDERKY, P[AUL], - Seetiere etc. Naturstudien für Kunst u. Kunstgewerbe.
56500: FLAPPUITH, TJEERD [=A.A. FOKKER, ASSISTENT-RESIDENT MET VERLOF] - Toen ik Indisch Student was (vroeger aan de indische in Delft, die nu dood is). Met krabbels van hemzelf. [Eerste druk; First edition].
6807: FLEISCHER, B., - Technologie Chimique des Fibres textiles. First edn.
6806: FLEISCHER, B. - Technologie des Apprêts.
46149: FLEISCHMAN, A.S., - Gevaar op Bali. Translated into dutch after the original english (Danger in Bali), by Frans Willems. [First dutch edn.].
41430: FLEMISH GOBELIN MANUFACTURE - - De Bloeitijd van de Vlaamse Wandtapijtkunst. Internationaal Colloquium 23-25 Mei 1961/l'Age de la Tapisserie Flamande...
6380: FLEMISH TAPESTRY - - Het Herfsttij van de Vlaamse Tapijtkunst. Internationaal Colloquium 8-10 October 1959/La Tapisserie Flamande aux XVIIme et XVIIIme siècles...
41341: FLEMMICH, C.O.(ED.), - Timber Utilization in Malaya. Revised and expanded edition.
45005: FLEMMING, E., - Textile Künste. Weberei/Stickerei/Spitzen. Geschichte/Technik/Stilentwicklung. Orig. edn.
43719: FLEMWELL, G., - Chamonix pictured and described. Orig. edn.
42476: FLESCH, C., - Das Skalensystem. Tonleiterübingen durch alle Dur- und Moll-Tonarten für das tägliche Studium. .
36290: FLETCHER, M., - Female Costume in the nineteenth century. 1st. edn.
47062: FLEURIMON, J.-P., - Maquillage. Quatrième édition.[fourth edn., revised and enlarged].
50230: FLEURON, LOUISE, - Menschen en Boeken. Humoristische Coupletten voorgedragen door Louise Fleuron.
47476: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia. Orig. edn.
46985: FLOODINGS - - Watersnood Nederland 1953. S.O.S. Orig. edn.
56528: FLOOR, HARRY (FOREWORD), - Hr. Ms. De Zeeuw 1951-1968 [Covertitle only]. [Eerste enige uitgave; First and only edition].
36790: FLORA, F., - Vivat Vamp! De Mae West A Brigitte Bardot.
53450: FLORENZ, KARL (TRANSLATION), - Dichtergrüsse aus dem Osten, Japanische Dichtungen.
10880: FLORES SONGS - A. BEDING (SVD)(TEXT ED.), - Paduan SuaraBerchmawan Lagu-Lagu Flores.
51690: FLORES ISLAND MAP - - Overzichtskaart van de afdeeling Flores, Blad I. (behoort tot de Residentie Timor en Onderhoorigheden].
52998: FLORICULTURA WHOLE-SALE TRADE CATALOGUE HEEMSTEDE-HOLLAND, - Orchideeën. [Originele uitgave; Original edition].
50374: FLORIDA KEY WEST GUIDE - - A Guide to the Key West Area. [Down to earth; Guide to The Key West Area, covertitle]. [Original edition].
37800: FLORYDE, J., - Le Meneur de Loups. Contes et Légendes À l'usage de la Jeunesse. Orig. edn.
11976: FLOWER, W.H., - Fashion in Deformity as illustrated in the customs of Barbarous & Civilised Races. 1st edn.
10886: FLUERSCHEIM, M., - Individualisme en Socialisme of de Werkelijke beteekenis van het Grond-vraagstuk. Transl. fr. the english by J.J. Duintjer. Corrected [& amended with notes] by J. Stoffel.
39923: FLÜGEL, J.C., - The Psychology of clothes. Orig. edn.
49557: FOCKEMA ANDREAE, W.H. - F.J. KRANENBURG, I. SAMKALDEN, (EDITORS) - Leidsch Universiteitsblad. Verschijnt met medewerking van de Faculteiten der Hoogleeraren en Studenten. [Volume 2, No. 3; 21 October 1932].
49558: FOCKEMA ANDREAE, W.H. - F.J. KRANENBURG, I. SAMKALDEN, (EDITORS) - Leidsch Universiteitsblad. Verschijnt met medewerking van de Faculteiten der Hoogleeraren en Studenten. [Volume 2, No. 8; [6 Januari1933].
49559: FOCKEMA ANDREAE, W.H. - F.J. KRANENBURG, I. SAMKALDEN, (EDITORS) - Leidsch Universiteitsblad. Verschijnt met medewerking van de Faculteiten der Hoogleeraren en Studenten. [Volume 2, No. 9;[17 Januari 1933].
36283: DE FOE - D.H. ENGELBERTS, - De Geschiedenis van Robinson Crusoë. Opnieuw verteld en bewerkt.
37470: DE FOE - L.L.WEEDON, - My Robinson Crusoe Story Book. Re-told for the little Ones by...Orig.edn.
159: DE FOE, D. [DEFOE, D.], - Aventures de Robinson Crusoé. Nouv. éd. revue et corr.
12832: DE FOE, D., - The Life and Adventures of Robinson Crusoe. A complete edn., carefully revised.
48219: FOERSTER, W. (GENERAL EDITOR/COMPILER) - H. GREINER & H. WITTE (COLLABORATORS), - Kämpfer an vergessenen Fronten. Feldzugsbriefe, Kriegstagebücher und Berichte. Orig. edn.
12545: FOKKEMA, M., - Gelre. Leven tussen rivieren.
2085: FOKKENS, F., - The great cultures of the Isle of Java. Preface by Prof. Treub. Orig. edn.
2084: FOKKENS, F., - Bescheiden wenken voor de verbetering van den economischen toestand der Inlandsche bevolking op Java en daarbuiten
49255: FOKKER AIRCRAFT CONSTRUCTION HISTORY - - Fokker-Cassette.
51067: FOKKER AIRCRAFT MANUFACTURING - ANTHONY FOKKER, - SIX ORIGINAL PHOTOGRAPHS OF EARLY AEROPLANES.
45849: FOKKER, A.A., - Beknopte Maleise Grammatica. Tweede [gedeeltelijk gewijzigde en aangepaste] druk. [2nd. partially adapted and revised edition].
36878: FOKKER, A.A., - Inleiding tot de studie van de Indonesische Syntaxis.
36879: FOKKER, A.A., - Ichtisar Tatabahasa Latin. Buku penuntun untuk keperluan para peladjaran Bahasa-Bahasa Barat Modern.
2086: FOKKER, A.A. - Wirataparwa. Opnieuw uitgegeven, veraald en toegelicht. Orig. thesis [Leyden university].
53310: FOKKER AEROPLANE PELIKAAN: TYPE FOKKER F XVIII RECORD FLIGHT AMSTERDAM-BATAVIA V.V. 1933., - HERINNERING AAN DE snelle Kerst- en Nieuwjaarsvlucht Amsterdam-Batavia en terug. van het KLM Vliegtuig :PELIKAAN Type Fokker F. XVIII...Uitreis 18 December-23 December 1933in 4 Etmalen, 4 uur en 40 minuten; Thuisreis 27 December-30 December 1933, in 4 etmalen, 4 uur en 33 minuten.
10040: FOLIES BERGÈRE- - Folies Bergère-Folies Chéries.
38206: FOLIES BERGÈRE- PARIS MUSIC HALL, - M.Paul Derval présente FOLIE EN FLEUR/Folly in Flowers/Wahn in voller Blüte/Locyra en Flor.
2087: FOLLOWS, R. & H. POPHAM, - The Jungle Beat. Fighting Terrorists in Malaya 1952-1961.
13390: FOMPUDIE, A., - La Vie d'une Dame de la cour, au temps de Louis XIV. Orig. edn.
6814: FONG LENG [NÉE CARLA MARIA FONG LENG TSJANG, 1941-....] - F. VAN OSS (EDITOR), - [Catalogue of an exhibition as held in the Dutch Textile Museum at Tilburg, 1987].
47428: FONG LENG [NÉE CARLA MARIA FONG LONG TSJANG, 1941-....], - Fong-Leng door Fong-Leng. Orig. edn.
49054: FONG LENG [NÉE CARLA MARIA FONG LONG TSJANG, 1941-....] [ASCRIBED TO...], - A PRESENTATION FASHION PORTFOLIO WITH TOGETHER 14 ORIGINAL WATERCOLOUR DESIGNS ASCRIBED TO FONG LONG.
49575: FONG LENG (NÉE CARLA MARIA FONG [SJENG], 1941-....), - Fong Leng.[Eerste druk/First edition].
50534: FONG LENG [NÉE CARLA MARIA FONG LONG TSJANG, 1941-....], ANSENK, E. (CHIEF EDITOR), - Diva Fong-Leng. [eerste druk; First edition].
51000: [FONSECA] (UN HABITANT [DE LA HAYE], - La Haye. [Édition originale; Original edition].
49438: FONTAINE, JEAN DE LA - J.W.F. WERUMEUS BUNING, - De Krekel en de Mier; en andere Fabels van Jean de la Fontaine. Twaalf Etsen van Jeanne Bieruma Oosting. Teksten van J.W.F. Werumeus Buning. [Originele uitgave/original edition].
36667: FONTAINE, G.(INTROD.), - Tapisseries. Exposition de Van Eyck à Brueghel. Musée de l'Orangerie Paris 1935. [Exhib.Catalogue].
48171: FONTAINE-VERWEY, H. DE LA (INTRODUCTION), - Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht.
6816: FONTANES, M. DE & D. BAZIN, - Splendeur des Costumes du Monde. Exhibition catalogue Musée de l'Homme [Paris] Juin 1976-Février 1979.
51117: FONTEIN, J. (INTRODUCTION), - Het Landschap bij Hokusai. [Tentoonstelling] Rijksprentenkabinet - Amsterdam 15 September - 3 December 1962. (Cover title).
50516: FONTEIN, J. (ET.AL.), - Het Goddelijk Gezicht van Indonesië; Meesterwerken der Beeldhouwkunst 700-1600. . [First dutch language edition, edited after the original english The Sculpture of Indonesia].
54927: FONTEIN, JAN - R. SOEKMONO, EDI SEDYAWATI (CONTRIBUTIONS), - The Sculpture of Indonesia. [First edition].
43982: FOORE, A. (=F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS, 1847-1890). - De Koloniaal en zijn Overste. Een roman.Tweede druk. (2nd. edn.).
2091: FOORE, A. (F.J.J.A. YZERMAN-JUNIUS), - Indische Huwelijken. 2e druk. (2nd. edn.).
40277: FOORE, A. (J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS, 1847-1890). - Florence's Droom. Novelle. 4e druk.(4th edn.).
2090: FOORE, A.(F.J.J.A. YZERMAN-JUNIUS), - Uit ons Indische familieleven. First edn.
55280: FOOTBALL IN PRE- SECOND WORLD WAR DUTCH EAST INDIES: HET INDISCHE ELFTAL IN 1938, - Nederlandsch-Indische Voetbal Unie [N.I.V.U.]. [A large recent but original monochrome photograph featuring the Dutch East Indies Team].
49369: FOQUENBROCH - HERMANS, W[ILLEM] F[REDERIK] (INTRODUCTION), - Foquenbroch; Bloemlezing uit zijn werk. [Met een Inleiding van W.F. Hermans]. [Eerste druk/first edition].
42204: FORBES WELS, P., - De Nederlandse Cavallerie. Orig. edn.
6817: FORBES, E., - Hairdressing and Beauty as a Career. 1st.
37848: FORBES, R.J., - Een Industriestad in de wildernis, Balik Papan. Orig. edn.
37013: FORBES, H.O., - A Naturalist's wanderings in the Eastern Archipelago. A narrative of travel and exploration from 1878 to 1883. 2nd. edn.
46030: FORBES, A. - Unbeaten tracks in Islands of the Far East. Experiences of a Naturalist's wife in the 1880s. [reprinted after the orig. Insulinde, Edinburgh & London, 1887].
36737: FORD, P.R. & H.E. POHL-SCHILLINGS, - Persische Flachgewebe. Bilder einer Ausstellung/Persian Flatweaves: Pictures from an Exhibition.
37198: FORD, E., - Papua New Guinea. The Land and the People. First edn.
12454: FORE-EDGE PAINING - TUPPER, M.F., - Proverbial Philosophy. (The first and second series).
11073: FORESTRY IN INDONESIA - - A collection of tog. 11 offprints on Wildhoutbosschen'(uncultivated forests) and Djatibosschen (Djati-forests) on Java, 1911/1912; 1922-1930.
50830: FORESTRY - WEST JAVA TIMBER PRODUCTION MAPS - - Topografische Bosch-Areaalkaart. [Herzien'Revised].
8349: FORGE, A. - Three Kamanggabi figures from the Arambak People of the Sepik District; IBID, Notes on Eastern Abelam designs painted on paper; R. Clausen, Slit-drums in the New Hebrides. Exhib. Catalogue N.Y. Museum of Primitive Art.
40053: FORGUES, E.-D., - La Chasse aux Têtes. Scènes d'un voyageur à Bornéo. In:Revue des deux Mondes, XXXIIIe Année-Seconde Période, Tome XLIII, 1er Janvier 1863.
37098: FORMAN, B., - Batik und Ikat. Textilkunst aus Indonesien. Transl. fr. the orig.french edn. 1988.
2096: FORMAN, B. - Das Buddhistische Heiligtum Borobudur
2097: FORMAN, F. - Borobudur. The Buddhist legend in stone. First english edn. Transl. fr. the orig. Czech.
50561: FORMAN, B., - Borobudur. The Buddhist legend in stone. [Reprinted and translated into english].
52247: FORMAN, B., - Batik Ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid. [First dutch edition, translated from the czech language by Inge Wouters).
40901: FORRER, M. & K. VOS, - Griezelen in Japan. De verbeelding verbeeld. [Exhibition catalogue] Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden, 10 juli-28 september 19[8?].
56356: FORRER, MATTI & KEN VOS, - Scheutig met Bamboe. Materiaal en Motief in Japan. [Eerste druk; First edition].
55748: FORRES. (PREFACE), - Balfour Williamson & Company and Allied Firms. Memoirs of a Marchant House [1851-1929]. [First edition].
50737: FORSHEE, J., - Between the Folds;Stories of Cloth, lives, and travels from Sumba. First edition.
8351: FORSTER, A. - Das Muskelsystem eines männlichen Papua-Neugeborenen
44275: FORTANIER, A.P., - Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche Koloniën. Orig. edn.
2099: FORTGENS, J. - Het Adat-huwelijk onder den Tabaroe-stam met daarvan afwijkende gebruiken onder de Saoe- en Waioli-stammen. In:BKI, 71 (1916).
37014: FORTGENS, J., - Bijdrage tot de kennis van het Sobojo (Eiland Taliabo, Soela-groep).
37017: FORTGENS, J., - Grammatikale aanteekeningen van het Tabaroesch, Tabaroesche volksverhalen en raadsels. In:BKI, vol. 84(1928).
37016: FORTGENS, J. - Ternate'sche Teksten. Offpr. fr.:BKI, 86-II, [1930].
37015: FORTGENS, J., - In het gezaaide. Schets uit het zendingsleven op Halmahera.
50180: FORTGENS, J., - De Roep van de Parelschelp. [Eerste druk; first edition].
2102: FORTGENS, J., - Het volle Koren.
2098: FORTGENS, J., - Ma Djooungu-madutu awi boki ma Djarita o Tabarucka ma Njawa manga padita J. Fortgens.
36068: FORTGENS, J. - Saláka. [Revised edn. after the 1st issued under the title: Het Volle Koren].
51365: FORTGENS, E., - Kerstkaarten, borduren op papier. [Eerste druk; First edition].
53904: FORTGENS, J., - Het Saoesche Doodenoffer en de Maskerade. Offprint from:BKI, 68.
50177: FORTIFICATIONS - DUTCH PERSONALIA - - Rang- en Emplacements-Staat der Heeren Officieren van het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs en van de Onderofficieren-Opzigters der Fortificatien, benevens eene opgave van de Civiele Opzigters en verdere Geëmploijeerden bij den dienst der Fortificatien; opgemaakt in Mei 1825. [Eerste druk].
13367: FOSTER, V., - A visual Histor of Costume. The Nineteenth Century. First edn.
51554: FOSTER, W., - England's Quest of Eastern Trade. [reprinted].
53949: FOTOVERSLAG WERKPLAATS NEDERLANDSE SPOORWEGEN 1945; PHOTORECORD DUTCH RAILWAY COMPANY UTRECHT 1945: - Opnamen van de Leeggestolen W.P.C. Utrecht; Opgenomen op Zondag 13 Mei 1945. [Origineel fotoverslag].
8352: FOUCHET, M.-P. - La Tête
54254: FOUGASSE [CYRIL KENNETH BIRD, 1887-1965], (BRITISH CARTOONIST) - A.P. HERBERT (INRODUCTION), - A School of Purposes. A selection of Fougasse Posters, 1939-1945. [First edition].
9394: FOUQUET- - 103 Afbeeldingen van de Wyd-Vermaarde Koopstad Amsterdam. Alle naar het Leven geteekend./Receuil des Edifices d'Amsterdam.Facsim. repr. edn. after the orig.
47890: FOURRURES BRUNSWICK - BRUNSWICK FURCOATS PARIS - - Fourrures Brunswick. [Brunswick Furcoat retailers].
56391: FOUWLER, W.A., - Nieuw Zeeland. [Eerste druk; First edition].
41250: FOWKE, F. REDE, - The Bayeux Tapestry. A history and description. [second impression, after the first attempt c. 1898].
39925: FOX, C., - The Doll. Orig. edn.
10764: FOX, A., - Common Malaysian Moths. With a chapter by M.W.F. Tweedie on moth photography. Orig. edn.
2110: FOX, J.E.D., - Soils and Forest on an Ultrabasic Hill North East of Ranau, Sabah-J.D. Tjia, Lineament pattern on Penang Island, West-Malaysia. In:Journal of Trop.Geogr., vol. 32, June 1971.
2111: FOX, J.J., - Harvest of the Palm. Ecological Change in Eastern Indonesia. First edition.
57131: FRAASSEN, C.F. VAN, - Atjeh en de Islam. [Eerste druk; First edition].
2113: FRACCAROLI, A., - Sumatra und Java. Menschen unter dem Äquator. [Translated into german after the original italian edition by Ursula Carl-Ratzlaff]. [First german edition].
36678: FRAIA, R.G., (INTROD.), - Australian Tapestries from the Victorian Tapestry Workshop.
6819: FRAIPONT, G. - l'Art de Composer et de Peindre l'Eventail, l'Ecran et le Paravent.
47733: FRANCHOMME & CIE. FASHION ADVERTISING - - Catalogue Spécial pour la Saison Printemps-Été 1905. [Édition originale/original edition].
40160: FRANÇINE (PSEUD.), - Hoe men van Rijst 212 beproefde Recepten smakelijk bereiden kan, benevens Recepten voor de Indische Rijsttafel. 2e druk. (2nd. edn.].
50115: FRANCINO, HENK, - De Gekruiste-Structuur Binding. [The Crossed-structure Binding]. [Third printing after the second edition 2002].
45843: FRANCIS, D[ICK], - Reflex. [advanced proof, uncorrected].
2115: FRANCIS, &. AL. INTVELD - De potestate Gubernatoris-Generalis Indiae Orientalis. Orig. thesis [Utrecht university].
43448: FRANCK, C[ÉSAR], - Sonate A dur für Violine und Klavir. Herausgegeben von Carl Herrmann.
45558: FRANCK, F[REDERICK] (ARTIST), - Overal zag ik Limburg. Orig. edn.
8353: FRANCK, H.A. - Roaming in Hawaii
52924: FRANCKEN-COSTER, M.J., - Allerlei aardige figurenmet Fröbel's Vlechtlatten ook voor Wandversiering. [eerste druk; First edition,].
12953: FRANCKEN-OOSTER, M.J., - Allerlei aardige Figuren met Fröbel's Vlechtlatten ook voor Wandversiering. Orig. edn.
38665: FRANCKENSTEIN, G.(BARON)(PREF.), - Original Tyrolean Costumes.
12927: FRANCOIS, J.P.(PREFACE), - Historical Guide of Malacca.(2nd. edn.).
51531: FRANÇOIS, J.H., - Waar de Gamelan klinkt. [Eerste druk; First edition].
51889: FRANÇOIS, J.H., - Indonesische Kleurschakeeringen. Roman uit de Twintiger jaren. [Eerste druk; First edition].
6820: FRANK, G.H., - The Manufacture of Intermediates and Dyes. An introduction to works practise.
2116: FRANK, E. - Een Avontuur in Batavia. Transl. fr. the orig. German edn.
55851: FRANK, FRIEDRICH (1832-1904), - De Ritueele Moord, eene onhoudbare Beschuldiging. Tweede druk. [Second edition, translated from the original German].
48604: FRANKE, S., - De golven roepen het uit. Van den Vliegenden Hollander en de Vrouw van Stavoren. [Eerste druk/first edition].
46139: FRANKE, S. (TEXT) & F[REDDIE] LANGELER (ILLUSTRATOR), - Sinterklaas Kapoentje. [Herdruk naar de editie 1952/reprint after the edn. 1925].
7408: FRANKE & SASSE, - Rauchwaren-Verzeichnis. [Price-list Franke & Sasse].
36070: FRANKE, S., - Si Taloe, de dessajongen. [Eerste druk/first edn.].
46083: FRANKE, S., - Si Taloe, de dessajongen. [Eerste druk/first edn.].
2122: FRANKE, S. - De Wajangpop. First edn.
38171: FRANKE, S. - De Wajangpop. 2e druk. (2nd. edn.).
44403: FRANKE, S. - De Wajangpop. First edn.
2124: FRANKE, S. - Njai Sarina
2120: FRANKE, S. - Sinjo Juul. First edn.
8911: FRANKE, S., - De juiste weg. De eerste tocht naar Indië.
37018: FRANKE, S., - Het grote Huis. First (& only)edn.
2129: FRANKE, S., - Fa. De roman van een chinese in het oude Batavia.
36881: FRANKE, S., - Si Burung.(tjeritera Pemetik Sarang Burung. (Tjeritera pementik sarang Burung Lajang-Lajang). Transl. fr. the orig. dutch (Si Boeroeng Javaanse vogelnestjesplukkers, 1946) into Bahasa Indonesia by N. St. Iskandar.
44172: FRANKE, S., - Si Boeroeng. Bij de Javaanse Vogelnestjesplukkers. Orig. edn.
45863: FRANKE, S., - Si Ardjoe en zijn Buffel. First edn.
2130: FRANKE, S. - In de Desa.
2123: FRANKE, S., - Njai Sarina.
12289: FRANKE, S., - Harimau, het tijgerjong. [Eerste druk/first edn.].
51535: FRANKE, S., - Gevleugelde Paarden. Indonesische Legenden. [Eerste druk; First edition].
51755: FRANKE, S. - Een stad verrees. Roman uit het oude Batavia. [Eerste druk; First edition].
52031: FRANKE, D. & D.T.E. VAN DER PLOEG (COMPILERS), - List fan Offisiele Fryske Plantenammen. [Eerste druk; First edition].
56680: FRANKEN-VAN DRIEL, P.M., - Regeering en Zending in Nederlandsch-Indië. [Orig. dissertation Amsterdam municipal University].
50015: FRANKEN, M.H.K., - Gedenkboek van het Delftsch Studentencorps. [XV Lustrum, 1848-1923]. [Originele uitgave; Original edition].
50169: FRANKEN, MANNUS (1899-1953), - Het Land aan de Overkant. [Eerste enige druk;first and only edition].
54947: FRANKEN, NANNY - Zuster Nonnie. [Eerste druk;First edition].
51446: FRANKEN, C. A. & P.C. WAARDIJK, - Ons Leesuurtje. Serie Leesboeken voor de Katholieke School. Deel V: Voor het Vijfde Leerjaar. Achtste druk [Eight edition].
51445: FRANKEN, C. A. & P.C. WAARDIJK, - Ons Leesuurtje. Serie Leesboeken voor de Katholieke School. Deel VI: Voor het Vijfde Leerjaar. Zevende druk [Seventh edition].
46780: FRANKS, H. GEORGE, - Holland Afloat. First edn.
39960: FRANKS, H. GEORGE, - Oerwoudstrijders onder onze Driekleur. Transla. fr. the orig. english by M.H. Székely-Lulofs.
55064: FRANSSEN HERDERSCHEE, [E.], - De opneming van de Krakatau-groep Mei 1908: de Topographische Opneming. Offprint from:Jaarverslag van den Topog. Dienst in Ned. Indië over 1908.
50642: FRANSSEN, E.J.F., - Drug Targeting to the Kidney with low Molecular weight Proteins. [Original Thesis Groningen University].
2134: FRANSSEN, C.J.H. & L.M.J. TIGGELOVEN - De vijanden en ziekten van de Orchideeën op Java en hunne bestrijding. Introd. by P.M.W. Dakkus.
49709: FRANZEN, D., - Het Fluweelwerkersgilde en de Fluweelwerkers- en Zijdeweversbus te Naarden. Een instelling uit de Jare 1696. Tweede druk [second edition].
43250: FRANZEN & CO., ED., - Wereld-kalender aangeboden door Ed. Franzen & Co. Venduhouders - Commissionairs.
2135: FRASER, D., - Primitieve Kunst. Transl. fr. the orig. english (Primitive Art) by D. Ouwendijk.
7963: FRASER, D., - Primitieve Kunst. Transl. fr. the orig. english by D. Ouwendijk.
2137: FRASER, J., - De Inheemsche Rechtspraak op Bali. Offpr.fr.:IG, July 1910.
53153: FRATERS VAN CURAÇAO - - EEN AVOND IN INTIEME KRING: Door de Fraters van Curaçao aangeboden Aan Zijne Excellentie Dr. Dr. P.A. Kasteel en gezin bij zijn a.s. vertrek naar Chili, Zaterdag 26 Juni 1948. '[Original publication].
8164: FRAZER - R.A. DOWNIE - (ed
55306: FRAZER, JAMES GEORGE (1854-1941), , - The Golden Bough. A study in Magic and Religion. Third Edition.
8912: FRAZER, J.G., - The Golden Bough. A study in Magic and Religion. Abridged edn. (1 vol.)
9461: FRAZER, J.G., - The Golden Bough. A study in Magic and Religion, Abri. Edn.
41719: FRÉCHET, R., - Geogre Borrow (1803-1881). Vagabond, Polyglotte, Agent Biblique - Écrivain. Orig. edn.
11659: FRECHET, R., - George Borrow (1803-1881); Vagabond polyglotte, agent biblique, Ecrivain.
54690: FRED. OLSEN & CO. REDERIJ ROTTERDAM:L - Nederland Noorwegen [in] 36 uren Rotterdam-Kristiansand-Oslo, van 5 Juni tot 25 September 1936met de moderne Stoomschepen BALI en BIARRITZ.
13553: FREDDY - CARLIER, J., - Freddydans les Coulisses de la Haute Couture Parisienne. Souvenirs d'un Mannequin-vedette [Freddy] Orig. edn.
53727: FREEDOM COMMITTEE OF WEST PAPUA/WEST NEW GUINEA: - The Human Rights and the Fundamental Freedoms of the Papuan People of West New Guinea are trodden under foot by the Indonesian Government; most urgent address to H.E. the Secretary-General of the United Nations New York [Covertitle]. [First edition].
53725: FREEDOM COMMITTEE OF WEST PAPUA/WEST NEW GUINEA: - Public Appeal of the Papuans of West New Guinea to H.E. the Secretary-General of the United Nations New Yor [Covertitle].
53729: FREEDOM COMMITTEE OF WEST PAPUA/WEST NEW GUINEA: - Open Letter from the Papuans of West Papua/West New Guinea to H.E. the Secretary-General and H.E. the President of the XXIIIrd. General Assembly of the United Nations, U.N. Headquarters New York City [Covertitle]. [First edition].
53728: FREEDOM COMMITTEE OF WEST PAPUA/WEST NEW GUINEA: - Open Letter from the Papuans of West Papua/West New Guinea to H.E. the Secretary-General and H.E. the President of the XXIIIrd. General Assembly of the United Nations, U.N. Headquarters New York City [Covertitle]. [First edition].
53768: FREEDOM COMMITTEE OF WEST PAPUA/WEST NEW GUINEA: - Text of the Netherlands-Indonesian Accord on West New Guinea (West Irian). [Covertitle]. [Original edition, thus].
46029: FREELING, N., - Not as Far as Velma. Uncurrected proof copy.
2142: FREEMAN, R.A. - Socialism and Private Enterprise in Equatorial Asia: the Case of Malaysia and Indonesia.
8165: FREEMAN, J.J. & D. JOHNS, - A Narrative of the Persecution of the Christians in Madagascar; with details of the escape of the six Christian refugees now in England
57009: FREEMAN, D., - Report on the Iban. [First edition].
40763: FREEMASONRY IN COLONIAL INDONESIA - J.H. CARPENTIER ALTING (ED.), - Indisch Maçonniek Tijdschrift, 11e Jaargang. October 1905-30 September 1906.
46425: FREEMASONRY - - Vijf Maçonnieke Preeken. Kijkjes in de Vrijmetselaars-Wereld. Nieuwe guitgave. [New publication].
44016: FREEMASONRY IN DUTCH COLONIAL INDONESIA - - Alphabetische Ledenlijst van de Loges behoorende tot de Provinciale Grootloge van Nederlandsch-Indië, Juli 1926. Orig. edn.
872: FREEMASONRY - - Geschiedenis van de Werkplaats Sint Jan O[osten] van Bandoeng met een grafiek 5880-5922.
2144: FREEMASONRY IN POST-COLONIAL INDONESIA...- - De Consecratie van Timur Agung in Indonesia en de reis van de Nederlandse Grootmeester naar Z.O. Azië.
43502: FREEMASONRY - DELI LODGE, - [An Album with vintage photographs covering the Lodge Loge Deli, Medan municipality].
53242: FREEMASONRY - PROVINCIALE GROOTLOGE VAN NED.-INDIË, - VERSLAG van de Open Grootloge Algemeene Vergadering en Maçonnieke bijeenkomst gehouden op Vrijdag 18, Zaterdag 19 en Zondag 20 April 1924 in het O[osten] van Weltevreden [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
43865: FREEMASONS IN POST-WAR COLONIAL INDONESIA - - Verslag van de eerste Na-oorlogse Algemene Vergadering der Provinciale Grootloge voor Nederlands-Indië, gehouden te Batavia van 26 t/m 28 Maart 1948.
38385: FREETH, G. (ED.), - A Look at Australia.
51322: FREEZER, HARRIËT, - Van Bombazijn tot Fluweel. Honderd jaar Schuttersveld van Heek. De geschiedenis van Gebroeders van Heek op het Schuttersveld te Enschede-Holland. [Eerste druk; First edition].
56575: FREI KÖRPER KULTUR - FKK [NUDISM]: - [Natural female bodily pictures taken in free natural environment, or: Naturaufnahmen menschlicher Körperschönheit.].
55901: FREIKÖRPERKULTUR - FKK [NUDISM]: - Naturaufnahmen menschlicher Körperschönheit. Dritter Band. [Erste Auflage; First edition].
55903: FREIKÖRPERKULTUR - FKK [NUDISM]: - Naturaufnahmen menschlicher Körperschönheit. Erster Band. Siebente Auflage; 50.-60. Tausend. [7th. edition].
55902: FREIKÖRPERKULTUR - FKK [NUDISM]: - Naturaufnahmen menschlicher Körperschönheit. Zweiter Band. [Erste Auflage;First edition].
36146: FREITA, ANT.(SVD), - Emigranten voor God. Wereldbetekenis van het Nederlandse Missiewerk.
42144: [FREMERY, H.N. DE], - Het Witte Kabouter-Boek. [title on front wrapper:Kabouter-boek]. [facsim. with adaptions, reproduced after the original of Bussum, C.A. van Dishoek and Leiden, L. van Nifterik Hz, 1905].
52242: FREMERY, F. DE & E.H. DE VRIES (PREFACE), - Gedenkboek Deli-Batavia Maatswchappij 1875-1925. [Originele uitgave; Original edition].
39956: FRENCH 19TH CENTURY LEGISLATION - N.N., - Les Seize Codes des Français. Avec indication de leurs articles corrélatifs, contenant le tarif des frais et dépens en matières civile; le tarif des frais en matières criminelle; les lois sur le droit d'aubine...Édition complète.
41224: FRENCH-BELGIAN SECRET MILITARY TREATY - - Rondom het geheim Fransch-Belgisch militair Accoord. Naar aanleiding der onthulling in Febr./Mrt 1929 (title on upper wrap.).
36417: FRENCH CAVALRY UNIFORMS - - LA CAVALLERIE FRANÇAISE. (title on upper boards).
49525: FRENCH COPPERWORK - - L'Art du Cuivre. Cuir Repoussé, Gravé, Cuir incisé, Ciselé Pyrogravure, Cuir Mosaiqué, etc. Sixième édition revue et augmentée [Sixth revised and enlarged edition].
6362: FRENCH COSTUME - - Histoire du Costume en France.
6822: FRENCH COSTUME- - Les Collections du Musée de l'Union Centrale des Arts Décoratifs Palais du Louvre-Pavillon de Marsan, Série No. 17: Le Costume.
10085: FRENCH FASHION- - L'Art et la Mode. Documents officiels de la Grande Couture et de la Haute Mode de Paris. Noël 1948 (vol. 70-No. 2729).
10194: FRENCH MILITARY DRESS - Instructions pour le Service des Renseignements. Carnet de Selle, France. Uniformes de l'Armée Française. Signes distictifs des différentes armes et de leurs grandes subdivisions.
10838: FRENCH MILITARY COSTUMES- - [A collection of tog. 14 original coloured picture postcards].
11793: FRENCH REGIONAL COSTUME - - [A collection of 19 plain picture postcards depict. regionla dress and headdress of Brittany, France].
11794: FRENCH REGIONAL COSTUME - - [A collection of 14 plain picture postcards depicting female regional dress of Corsica, France].
37947: FRENCH REGIONAL DRESS IN PICTURE POSTCARDS - - [A small collection of tog. 19 original Picture Postcards depicting french regional dress, incl. headdress].
37949: FRENCH REGIONAL DRESS - - Costumes Bretons. Album-Souvenir. 1e-2e série.
45014: FRENCH MISSIONARY LABOUR - - La Sagesse et ses Missions. [Filles de la Sagesse]. Extr. de l'Album Général. Orig. edn.
55422: FRENCH RUBBER INSITUTE INDOCHINA SURVEY: - l'Institut français du Caoutchouc et l'Institut des Recherches sur Caoutchouc en Indochine. [Edition Originale; First edition].
56119: FRENCH INDOCHINA MAP: - Annan at Tonkin. Nouvel Edition [New Edition].
53032: FRENCH NINETEENTH CENTURY ILLUSTRATED MAGAZINE - - LA REVUE POUR TOUS.
13124: FRENCHIMONT, E.A.N.P., - Bibliotheekschrift. 2e druk.
2145: FRENEY, D., - De Samenzwering tegen Oost-Timor. [First dutch language translation after the original english).
54112: FRERIKS, KESTER (ET.AL.), - Tjantik Indonesia. De mooiste verhalen over Indonesië. Derde druk [Third edition].
45866: FRERIKS, K[ESTER], - Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût, 1888-1962. Orig. edn.
52679: FRERIKS, K[ESTER], - Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût, 1888-1962. [Tweede druk; Second edition].
2147: FRESE, H.H. - Anthropology and the Public: The Role of Museums
41074: FRESHFIELD, D.W., - The Southern Frontiers of Austria. Taken fr.:The Geographical Journal, Vol. XLVI No.6 (December 1915).
42608: FRETES, A. DE - P.GASPERS, A. LOUPATTY (ET.AL.)(EDS.), - Tjenkèh. Onafhankelijk Moluks blad. 7e jaargang, nr. 3.
42609: FRETES, A. DE - P.GASPERS, A. LOUPATTY (ET.AL.)(EDS.), - Tjenkèh. Onafhankelijk Moluks blad. 7e jaargang, nr. 2.
8815: FREUCHEN, P., - Aventure Arctique.
42386: FREUD, S., - Zur Psychopathologie des Alltagslebens. (Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum). 12. Aufl.
2149: FREYBERG, M. VON - Dschungel, Öl und Kopfjäger
8354: FREYTAG, W., - Die junge Christenheit im Umbruch des Ostens.
51356: FRICKENSCHMIDT, C.W., - Unter den Palmen von Pulu Tello. Ein Gruss aus der Heidenwelt für die heimatliche Missionsgemeinde von Missionäre [Covertitle]. [Original Ausgabe; First edition].
56621: FRIEDEBURG, FRIEDERICH VON (EDITOR), - Karpathen- und Dnjester-Schlacht, 1915. [2. Auflage; Second edition].
54828: FRIEDERICH, R., [1817-1875], - Voorloopig Verslag van het eiland Bali. [Eerste enige druk; First and only edition].
2151: FRIEDERICH, B.H.TH. - Bemerkungen über enige Bilder des Indischen Thierkreises nach Alt-Javanischen Monumenten. Offpr.fr.:Verslagen en Mededeelingen der K.N.A.W. afd. Letterkunde, vol. VII.
2152: FRIEDERICH, R. - Javaansche Oudheden. Twee Sanskrit-inscriptien gevonden op Godenbeelden in het Museum van het Bataviaasch Genootschap.
39470: FRIEDERICH, R. - HUBERT JANSEN (DR.), - Religion und Kultus, Kasten-Einteilung, Dynastieen und Staaten, sowie die Zeitrechnung auf der Insel Bali.
8355: FRIEDERICI, G. - Ein Beitrag zur Kenntnis der Trutzwaffen der Indonesier, Südseevölker und Indianer
2153: FRIEDERICY, H.J. - De laatste Generaal
38954: FRIEDERICY, H.J. - De Raadsman. Orig. edn.
45840: FRIEDERICY, H.J. [1900-1962], - De Raadsman. Orig. edn.
46048: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld Werk. Introd. by R. Nieuwenhuys. Orig. edn.
41769: FRIEDERICY, J.H. - Vorsten, Vissers en boeren. Orig. edn.
2154: FRIEDERICY, H.J. - De Eerste Etappe. [Eerste druk; First edition].
51697: FRIEDERICY, H.J. - De Eerste Etappe. [Eerste druk; First edition].
49475: FRIEDLÄNDER, MAX J., - Die Altniederländische Malerei, I: Die Van eyck; Petrus Christus. [Erste Auflage/First edition].
49476: FRIEDLÄNDER, MAX J., - Die Altniederländische Malerei, II: Rogier van der Weyden und der Meister von Flémalle. [Erste Auflage/First edition].
54054: FRIEDRICH, W.F., - 125 Jaar de fabriek; Karton in Nieuweschans [Triton Karton Nieuweschans 1870-1995]. [Originele uitgave; Original edition].
41544: FRIELDS, OLIVE B. (TEXT) & HARRY B. NEWMAN (MUSIC), - In Dear old Tennessee. Orig. edn.
45431: FRIESE, A. & H. DODENHOF, - Hand-Blaudruck im Scheesseler Heimatverein. Bewahrung und Erhaltung eines alten Handwerks. Orig. edn.
39467: FRIESLAND AND THE NOORD-OOST POLDER- - Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost Polder.
37157: FRIESLAND DEPARTMENT OF ROADS & WATERWAYS - - CONCEPT-REGLEMENT betrekkelijk het Beheer, Toezigt en Onderhoud van Wegen, Voetpaden, Bruggen, Tillen, Ganghouten, Steigers, Dammen, Hekken, Duikers, Pompen, Rivieren, Vaarten, Kanalen, Diepten, Zijlboeden, Wateren en Waterlossingen in de Provincie Friesland.
43804: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Drogeham, No. 94. [Friesland Province].
43806: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Olderbekoop, No. 184. revised. [Friesland Province].
43813: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Masterveld, No. 476. [Friesland Province].
43814: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Veldboom, No. 518. [Friesland Province].
43815: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Boornbergum, No. 129. [Friesland Province].
43819: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Nijega, No. 180. [Friesland Province].
43820: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Delfstrahuizen, No. 200. [Friesland Province].
43821: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Noordwolde, No. 202. [Friesland Province].
43822: FRIESLAND ORDINANCE-MAP - - Sneek [and environment], [Section 10] [Friesland Province].
37154: FRIESLAND PROVINCE - [VAN PANHUIJS], - Dienstregeling voor de Ambtenaren ter Provinciale Griffie van Friesland.
37156: FRIESLAND PROVINCE RURAL CONSTABULARY - - Instructie voor de Gemeente-Veldwachters in de Provincie Friesland.
39466: FRIESLAND PROVINCIAL COUNCIL MINUTES - - Notulen van het Verhandelde in den Zomersitting der Staten van Friesland van het jaar...
10251: FRIESLAND WATERWAYS-BEUCKER ANDREAE, JOH. H., - De onderhoudsplicht van Vaarten en Waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland.
51204: FRIESLAND PROVINCIALE DEMOBILISATIE RAAD - - Een nieuw Begin. [1-9-R.I. Bataljon Friesland 1945-1948].
10787: FRIJTAG DRABBE, G.A.J. VON, - A photostudy of the worlds Erosion by water.
2158: FRIS, G.W., - De Toepasselijkheid van algemeene Verordeningen op de Zelfbestuursonderhoorigen in de Buitengewesten. Orig. thesis [Leyden university].
52755: FRISBY, A.W., - English Freemasonry in Malaya and Borneo 1765-1958. [First edition].
2160: FRISCHE, P.(J.A.) - Indische Jaren achter Bilik. Orig. edn.
10248: FRISIAN LANGUAGE-RAPPORT, - Rapport van de Commissie betreffende het gebruik van de Friese Taal op het gebied van het rechtsverkeer...
38039: FRISIAN NEWSPAPER - FRYSLAN-ALGEMIEN - FRYSLÂN. Algemien Frysk Wykblêd.
56044: FRITSCH, THEODOR, - Handbuch der Judenfrage. Die wichtichsten Tatsachen zur beurteilung des jüdischen Volkes. 35. Auflage. [35th. Edition].
53385: FRITZ, ANNE & JENNIFER CANT, - Consumer textiles. [Reprinted with corrections].
6823: FRITZSCH, K.E. & F. SIEBER - Bergmännische Trachten des 18. Jahrhunderts im Erzgebirge und im Mansfeldischen.
6824: FROHNE- - Frohne-Grundbuch (&) Frohne-Schnitte für Grundbuch-Modelle. 26. Aufl.
6825: FROHNE- - Frohne-Schnitte für Herbst-Winter.
42519: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Herbst - Winter 1968/69.
42518: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Frühjahr - Sommer 1968.
42517: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Herbst - Winter 1967/68.
42515: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Herbst - Winter 1964.
42514: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Frühjahr - Sommer 1964.
42513: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Herbst - Winter 1963.
42512: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Frühling - Sommer 1963.
42511: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Herbst - Winter 1962.
42510: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Frühjahr - Sommer 1962.
42509: FROHNE HOME DRESSMAKING - - Frohne Modelle Herbst - Winter 1961.
55749: FROHNE PANTOGRAPH FAHION PATTERN CUTTING SYSTEM: - Handleiding voor het Pantograven-Knipsysteem Frohne. Zevende uitgave.
2161: FROMBERG, P.H. - De Chineesche Beweging en het Koloniaal Tijdschrift.
55760: FROMBERG, P.H., - De Chineesche beweging op Java. [Eerste druk; First edition].
53722: FRONT NASIONAL PAPUA (F.N.:P.): - The Voice of the Negroids to the Negroids. Reprinted from:Kenya Students'Union Union in the Americas..., Vol. II, no. 5-May 1962.
44145: FROST, H. & H. SCHMIDT, - Mehr Obst! Aus Haus-, Bauern-, Siedler- und Kleingarten. Steigerung der Obstertrüge in Haus-, Baueren-, Siedler-und Kleingarten nach neuzeitlichten Gesichtspunkten. Orig. edn.
10391: FROTSCHER, H., - Chemie und Physikalische Chemie der Textilhilfsmittel. Orig. edn.
8356: FROUDE, J.A. - Oceana or England and her colonies. New edn.
2166: FRUIN, TH.A. - Dari Ekonomi Pendjadjahan Kearah Ekonomi Kebangsaan
2165: FRUIN, TH.A. - De worsteling om een nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië
2164: FRUIN. TH.A. - Het economische aspect van het Indonesische Vraagstuk. Orig. edn.
42847: FRUIN-MEES, W., - Waarom Batavia en Mataram van 1629-1646 geen vrede hebben gesloten. Offpr.fr.:TITLV, Vol. LXVI-1/2.
50893: FRUIN-MEES, - Pieter Franssen's journaal van zijn Reis naar Mataram 1630 en en eenige wegen naar de hoofdplaats. Offprint from:BKI, LXVI-3.
50779: FRUIN-MEES, W., - Rijckloff van Goens' Ambassade naar den Soesoehoenan Mataram. Offprint from:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXVII, 1-2.
50894: FRUIN MEES, W. - Geschiedenis van Java. [Eerste druk; First edition].
36062: [FRUIN, R.], - Handboekje voor den Deli Planter. [Geheel herziene druk/totally revised after the 1915 edition].
47244: FRUIN, R. & T. VOLKER, - Handboekje voor den Deli Planter. WITH: SUPPLEMENT op het Handboekje voor den Deli Planter. [twere herziene en uitgebreide druk/2nd. revised and enlarged edition].
52984: FRUIN, TH. A., - De Worsteling om een nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië. [Eerste druk; First edition].
44545: FRY, F. (COMPILER), - Vinkentong. Orig. edn.
38723: FRY, F.(COMP.) & JO SPIER(ILLUSTR.), - Vinkentong. Orig.edn.
11107: FRYER, D.W. & J.C. JACKSON, - Indonesia.
54103: FUCHS, J.M. (EDITOR), - Tribute to another Pioneer. Reproductions from the first World Atlas published on the 50th anniversary of K.L.M. Royal Dutch Airlines. [First edition].
205: FUCHS, E. - Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart
10224: FUCHS, J.M. & W.J. SIMONS, - Ter Wille van het Kind. Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976.
13053: FUCHS, P.I. (ED.), - Deutsches Wörterbuch auf etymologischer Grundlage, mit Berücksichtigung wichttigerer Mundart- und fremd-Wörter sowie vieler Eigennamen bearbeited und herausgegeben...First edn.
44841: FUCHS, F.F.E. VON (1898-1956), - Een Ooggetuige Verslag van de torpedering van de Junyo Maru en de dwangarbeid van de overlevenden aan de Pakanbaroe Spoortweg. First edition.
52598: FUCHS, J.M., - Nederland. Een ongewone reisgids door Nederland met tips voor tochten per auto, op de fiets of te voet naar mooie plekjes en vreemde bezienswaardigheden. Tweede druk [Second edition].
51898: FUCHS, J.M., - Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen. [Eerste druk; First edition].
52906: FUHRMANN, E. (EDITOR), - Orchideen. [Erste Auflage; First edition].
8357: FUHRMANN, E., - Neu-Guinea. [Erste Auflage/First edition].
2168: FUHRMANN, E. - Der Grabbau.
42750: FUJIO KOYAMA & J. FIGGESS - Two thousand years of Oriental Ceramics. First edn.
11999: FUKUKITA, YASUNOSHUKE, - Tea cult of Japan. An aesthetic pastime, 2nd. edn.
50437: FUKUSHIMA, MINORU & AKIKO TACHIKAWA (EDITORS), - Jan Jansen Master of Shoe Design; Exhibition PARCO Museum March 20-May 9, 2004....
53476: FÜLLER, F., - Goodyera und Spiranthes: Orchideen Mitteleuropas, 4. Teil. [Zweiteneubearbeitete Ausgabe; Second revised edition].
53475: FÜLLER, F., - Platanthera Gymnadenia Leucorchis. [Erste Auflage; First edition].
2169: FULMER, L. - Chloridea assulta guen, op tabak in Deli
2170: FUNKE, F.W. - Im Schatten des Utan. Auf den Spuren einstiger Kopfjäger im Urwald von Sumatra.
2171: FUNKE, FRIEDERICH W., - Dämmerung über Indonesien. Streifzüge durch Sumatra, Java, Bali und Celebes. Orig.edn.
10990: FUNNIES - HARRY L. ANGOLD(ED.), - Starr Wood's The Snark's Summer Annual 1937. (No. 54). The Snappiest Annual in the World.
6331: FUR DYES- - Ratgeber für die Veredlung von Pelzwerk.
6826: FUR-TRADE- - Premier Congrès International de la Couperie de Poil. Organisé part l'Union Professionelle Belge des Coupeurs de Poil pour Chapellerie et Filature, les 27 et 28 Novembre 1950 à Bruxelles.
49412: FURNIVALL, J.S. & BRUNO LASKER (SUPPLEMENT), - Education Progress in Southeast Asia;Training for Self-Rule [Supplement by Bruno Lasker]. First edition.
56568: FÜRRER, O. [COMPILER], - Kokkerellen met Okkie. Speciaal voor U gekozen Recepten uit de Indische en Chinese keuken. [Eerste druk; First e3dition].
6367: FURRERY - - Ratgeber für die Veredlung von Pelzwerk.
44176: FURS & FURRIERY - - De bekoring van bont. [Wat elke vrouw over bont moet weten. Subtitle on front wrapper].
37557: FÜRST, H., - Deutschland's nützliche und schädliche Vögel. Zu Unterrichtszwecken und für Landwirte, Forstleute, Jäger und Gärtner, sowie alle Naturfreunde dargestellt...
54592: FUSSMAN, G., C. JACQUES, B. DAGENS, S. LEWITZ, CHOAN & SARIN, G. MARTINI, A. MACDONALD, P. HUARD (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Inscriptions Kharosthi du Musée de Caboul; Etudes d'epigraphie cambodgnienne; Les linteaux decoratifs du Prasat Cha Ghoux; Textes en Khmer moyen, inscriptions modernes d'Angkor 2 et 3; Le venerable chef de la Pagode de Tep-Pranam; Le Dhanyakataka de Man-Luns. [Edition originale; Original edition].
48651: GAAL, LOUIS VAN, - Taktiek Ajax Seizoen 1994-1995 voor Groep C.
12971: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

10/27