Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8803: WURM, S. - Studies in the Kiwai Languages, Fly Delta, Papua, New Guinea.
54438: [WURST, W.], - Meissener Porzellan: weisses Gold mit den blauen Schwerter. [VEB Auflage 1986; VEB edition].
40676: WYATT, A.H. (COMPILER), - The Charm of London. An anthology. A new edition.
6239: WYATT- SMITH, J. & P.R. WYCHERLEY (ED.), - Nature conservation in Western Malaysia, 1961. An issue to mark the occasion of the 21st anniversary of the founding of the Malayan Nature Sociaety 1940-61.
52415: WYATT, HORACE, - Malice in Kulturland. [First edition].
9190: WYBRANDS, K., - Tropenstijl!. Causerieën en opstellen.
6240: WYLICK, C. VAN, - Bestattungsbrauch und Jenseitsglaube auf Celebes. Orig. thesis [Basle university].
53824: [WYNAND, J.H. (EDITOR) - GELDERMAN BROS. LTD.: - H.P. Gelderman & Zonen N.V. Fabrikanten van ruwe gebleekte en geverfde Katoenen, Rayon en kunstvezel manufacturen. [Eerste druk; First edition],
38808: WYNGAARD, M., - De niet verloren Jaren. Gedichten geschreven in een interneringskamp op Java. Orig.edn.
47039: WYSNER, GLORIA M. (SECRETARY), - Minutes of the Meeting of the Committee on Missionary Personnell All Angels' Farm Rampo, N.Y. May 25, 1949, 10:15 A.M. - 5.00 P.M.
37472: WYSS, J.R., - The Swiss family Robinson. Last reprint.
12698: WYSS, R., [...], - The Swiss Family Robinson; or, the Adventures of a Shipwrecked Family on an Uninhabited Island near New Guinea. Orig. edn.
12776: WYSS, R.[...], - De Zwitserse familie Robinson. Het Familie-beraad.
36453: [WYSS, R.], - The Swiss Family Robinson. Adapted from the original german.
9887: WYSS, R., - Le Robinson Suisse.
9847: WYSS-E. VOÏART, (TRANSL.), - Le Robinson Suisse. Transl. fr. the German after Wyss by.... Introd. by Ch. Nodier.
6241: WYTEMA,H.J., - Opperbestuur en Algemeen bestuur over Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao. Orig. thesis [Leyden university].
53808: WYTEMA, M.S., (FILM NARRATOR), B.D. OCHSE (COMPILATION), MAX TAK (MUSIC DIRECTOR), - 20.000 mijlen Over Zee. De wereldreis van Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII. 'N Polygoonfilm. [Eerste druk; First edition].
761: YACHTING IN INDONESIA - - Officieel Programma der Water-feesten te Tandjong Priok door de Bataviasche Jachtclub, in samenwerking met de groote Stoomvaart-Maatschappijen en aanverwante bedrijven en H.H. Haven-autoriteiten ter gelegenheid van het 25-jarig Regeerings-Jubileum van onze Geëerbiedigde Koningin Wilhelmina...
42149: YAMAHA MOTOR COMPANY LTD. - - Instructieboekje Yamaha Buitenboordmotoren.
56459: YAMAMOTO [ALSO REFERRED TO AS YAMAMOTO STUDIO; PHOTOGRAPHER] - UCHIDA KUICHI (PHOTOGRAPHER), - [An Album with 26 large original photographs, very probable taken and produced by S. Yamamoto (born OKAYAMA, Japan).
48517: YAMIN, MUHAMMAD, - Gadjah Mada. Pahlawan Persatoean Noesantara. Pengaran Dipanegara, Ken Arok dan lain-lainnja. Cetakan pertama [first edition].
39250: YAP CHAN LING, - Inflasi, dasar kewangan dan dasar belanjawan. Orig.edn.
39395: YAP CHAN LING, - Inflasi dasar kewangan dan dasar belanjawan. Orig. edn.
6243: YAP THIAM HUAT (COMP.) - States Subsidiary Legislation 1957. 1st January to 31st December 1957
11476: YAP POPULATION DECLINE - - Population in the Pacific.
38659: YARWOOD, D., - English Costume from the Second Century B:C. to 1960. With Introductory chapters on the Ancient Civilisations. 2nd. edn.
38757: YARWOOD, D., - English Costume from the Second Century B:C. to 1960. With Introductory chapters on the Ancient Civilisations. 2nd. impr.
7794: YARWOOD, D., - European Costume. 4000 years of Fashion. 1st.
45561: YASUJI TOITA, - Kabuki. The Popular Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Donald Keene.
45563: YASUO NAKAMURA, - Noh. The Classical Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Earle Ernst.
39449: YATES, W., - A Grammar of the Sunscrit(=Sanskrit) language on a new plan. Orig. edn.
51676: YDA ELISABETH ANDREA (COMPILER), - Daar moet veel strijd gestreden zijn... {Eerste druk; First edition].
7941: YDE, J., - Material Culture of the Waiwái. Orig. edn.
6244: YEH, S.H.K. (ED.), - Public Housing in Singapore. A Multi-disciplinary study.
12399: YEH, STEPHEN H.K., - Report on the Census of Resettlement Areas Singapore, 1968.
43721: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Management and Accountability in Theological Education. Orig. edn.
43722: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Doing Theology and People's Movements in Asia. Orig. edn.
43723: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Doing Theology with Religions of Asia Orig. edn.
57016: YEO SOH CHOO, - Singapore Memento. [First edition].
13405: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo/Malaysia.
9116: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo.
13405: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo/Malaysia.
12900: YERBURY, F.R.(ED.), - Old Domestic Architecture of Holland. Orig.edn.
54292: YNTEMA, DOEKLE (COMPILER), - Yn'e Krânse 100 jier keatsen te Wytmarsum 1886-1986. [Eerste druk; First edition].
56336: YOGYAKARTA GUIDE AND MAP: - YOGYAKARTA Petunjuk & Peta [Yogyakarta Guide & Map. [Cetakan ke 1; First edition, thus].
54753: YONG MUN CHEONG, - H.J. van Mook and Indonesian Independence. A study of His Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48. First edn.
47957: YONG, P.M.H., - A Dream of Freedom. The Early Sarawak Chines. Orig. edn.
54994: YORITOMO [=ARNOLD WILLEM PIETER VERKERK PISTORIUS], - KAKEMONO. Japansche Tafereeltjes. Voordrachte gehouden voor de Wetenschappelijke Vereeniging te Buitenzorg. [Eerste druk;First edition].
7795: YOSHIMOTO, K. - A note of traditional Japanese Stripe and Lattice Patterns
51328: YOSHIMURA & CO. LTD. OSAKA TRADE CATALOGUE, - Artists' Materials Catalogue 1958. [Original edition].
6246: YOSHIRIO TSUBOUCHI, - Marriage and divorce among Malay peasants in Kelantan; KENJI THUCHIYA, The Taman Siswa movement - its early Eight years and Javanese Background; NARIFUMI MAEDA, The aftereffects of Haji and Kaan Buat;
8153: YOSHITOMO, - Japanischer Laternentanz.
56901: YOUNG, COLVILLE N. [COMPILER[, - Creole Proverbs of Belize. Revised edition.
41466: YOXALL, H.W., - A Fashion of Life. Orig. edn.
42770: YPES, W.K.H., - Bijdrage tot de kennis van de stamver3wantschap, inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondenrecht der Toba- and Dairibataks. Orig. edn.
55653: YPES, CATHARINA, - Olijven en zilveren :opulieren. Moderne Italiaanse Lyriek. Nederlandse vertaling. Inleiding van Giacomo Prampolini. [Eerste druk; First edition].
55743: YSER TOWER OF REMEMBRANCE DIXMUIDE: - De Toren van Heldenhulde [De Toren van Heldenhulde te Diksmuide, covertitle]. [Eerste druk; First edition].
7799: YSSELSTEYN, G.T. VAN - White Figurated linen Damask. From the 15th to the beginning of the 19th Century. Orig.edn.
7800: YSSELSTEYN, G.T. VAN, - Tapestry. The Most expensive Industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into Technique, Origin and Iconography.
36692: YSSELSTEYN, G.T. VAN, - Geschiedenis der Tapijt-Weverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der Kunstnijverheid/Tapestry Weaving in the Northern Netherlands. With an introduction and partial translation in the English.
45017: YSSELSTEYN,T. VAN - Van Linnen en Linnekasten. Orig. edn.
6248: YU LOON CHING - Sarawak. The Plot that failed, 10 March [19]87-17 april [19]87.
55720: YÜ-FEI, - Oosterse Keukengerechten. Tweede druk. [Second edition].
52817: [YU T'ING SHIH], - A Book of Famous and Beautiful Chinese Ladies from All Antiquities.. [reprinted after the original circa 1900].
13414: YUDHISTHIRA, - Kitab Anékawarna I.
12332: YUSNI Y. BAHAR, NY., - Merdeka atau Mati. 6th. impression.
6249: ZAAIER, A.(= A.J. DE NEEF), - De vuurberg.
6250: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - Het feest van de vijftig Buffels.
8807: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - De Hemelprauw. Een verhaal van Binnenlanders in nood op Noord-Nieuw-Guinea. First edn.
39061: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - Carl's Kerstfeest in Papoea-Land. Een Zendingsverhaal. First edn.
8805: ZAAIER, A. (=A.J. DE NEEF), - Pioniers en Papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. 2nd. edn.(= 2nd. impression].
8804: ZAAIER, A. (A.J. DE NEEF) - Onder de Papoea's
52689: ZAAIER, ALABERT (= A.J. DE NEEF), - Twee Hollanders in het Oerwoud. [Eerste druk; First edition].
42191: ZAAL, W., - Bar en boos. De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekosen en toegelicht. Orig. edn.
12166: ZAAL, C. VAN DER, - Het leven van onze Toradja's. Introd. by M. Janssen.
52786: ZAAL, WIM, - De ongelukkige wilde, Victor van Aveyron. [Eerste druk; First edition, thus].
54689: ZABEL, R. [EDITOR], - Erlebnisse berühmter Forscher unter den Wilden von Ozeanien-Indien-Afrika. Klassische Schilderungen aus der Völkerkunde in der eigenen Darstellung der Entdecker. [Erste Auflage; First edition].
48434: ZADELHOFF, J. VAN, - Tegen de Vlootversterking. Weg met het Vlootplan. Orig. edn.
56972: ZADKINE, OSSIP (YOSSEL AROINOVITCH TSADKIN, 1890-1967), - Nederland Kattenburg [Covertitle].
6253: ZAIN, S. MOEH. - Zaman Baroe.
39084: ZAINAL -'ABIDIN BIN AHMAD, - Malay Manners and Etiquette. Reprinted fr.:JMBRAS, XXIII, Part III., Aug., 1950.
39231: ZAINAL ARIFIN, S., - Kata-kata Mutalihir. Orig. edn.
6254: ZAINU'DDIN, A. - A short history of Indonesia.
6255: ZAINU'DDIN, S.(GL.PNG.BATUAH), - Pohon Bahasa I-III.
6256: ZAINUDDIN-MORO, S(ITTI) NUR - Nasi dan Sambalan
6257: ZAKARIA, ABDUL AZIZ BIN - Leftenan Nor Pahlawan Gerila
7802: ZALOSCER, H. - Aegyptische Wirkereien.
7803: ZAMACOIS, M., - Le Costume. Orig. edn.
51206: ZANDEN, HANS VAN DER (DESIGN), - A collection of 10 original Pin-prock Bobbin Lace paper designs.
42205: ZANDSTRA, E., - Shell Boerderijengids. Orig. edn.
48505: ZANDVLOET, C.J. (COMPILER/EDITOR), - Indonesia in the Mirror of History. Old maps of Indonesia and the World. [Catalogue of an exhibition as held at the Erasmus Huis, Royal Dutch Embassy Jakarta, March 23rd.-April 5th 1994].
46277: ZANDVOORT, K. (ET. AL.), - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. [Eerste druk/first edn.].
52064: ZANDVOORT KINDERHUIS GROOT-KIJKDUIN - KINDERHUIS GROOT-KIJKDUIN:120 Nederlandsche Kinderen smeeken om uw Hulp! [Originele uitgave; Original publication].
47376: ZANEN, M., - Een roeping in Indië. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907. Orig. edn.
52692: ZANEN, HILLETJE VAN, TINI EN TONI. - Tini en Tomi. [Eerste druk; First edition].
9792: ZANEVELD, J.S., - The Charophyta of Malaysia and adjacent countries. Orig. thesis [Leyden university].
56508: ZANGWILL, J. [= ISRAEL ZANGWILL, 1864-1926] - J. DE JONG (TRANSLATOR), - Kinderen van het Ghetto. [Eerste nederlandstalige druk, vertaald naar de eerste en originele uitgave van 1892, Children of the Ghetto:; First dutch language edition translated from the original english Children of the Ghetto, by J. de Jong).
8810: ZANTEN, VAN - L. BRUUN (EDITOR), - Van Zantens Insel der Verheissung. Translated into german fr. the orig. danish by J. Koppel.
36846: ZANTEN, W.VAN, - Tembang Sunda. An Ethnomusicological study of the Cianjuran Music in West Java. Orig. thesis [Leyden university].
56180: ZANTEN, PIETER ADRIAN VAN [=LAURIDS BRUUN, 1864-1935], - L. BRUUN (EDITOR), - Van Zantens Insel der Verheissung. [translated into german after the orig. danish by J. Koppel. First edition, thus].
52633: ZBORAY, ERNÖ, - Onder de Tropenzon. Een roman uit Java. [First dutch edition, translated from the original hungarian language Tropusi nat alatt by J.L. Szobotka-Visser].
7804: ZECHLIN, R., - Werkbuch für Mädchen. Zugleich auch für Mütter, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen. 15. erw. Aufl. (15th enlarged edn.).
6261: ZEE, D. VAN DER, - Vermetel Voorgeslacht.
47354: ZEE, D. VAN DER, - Van Diemens Roode Vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden. [Eerste druk/first edition].
6262: ZEE, D. VAN DER - Batavia de Koningin van het Oosten;Batavia the Queen of the East. [Eerste druk/First edition].
55248: ZEE, SYTZE VAN DER [1939-], - 25.000 Landverraders. Se S.S. in Nederland, Nederland in de S.S. [Eerste druk; First edition], Dutch language investigation
57102: ZEE, K. VAN DER, H.V. YKEMA, A.J. RIETDIJK, G. DIJKSTRA (ET.AL., EDITORS/COMPILERS), - De reis van den Heer Duif.
42391: ZEEGERS, W., - Andere Tijden andere Mensen. De sociale representatie van identiteit. First edn.
45166: ZEEGERS, O. (TEXT AND MELODY), - Taba[k]-Marsch! [Originele uitgave; Original edition].
50448: ZEELAND-SOUTH HOLLAND PROVINCE FLOODINGS 1953 - - Water - Air - Water. [De Ramp]. [First original edition, thus].
50449: ZEELAND-SOUTH HOLLAND PROVINCE FLOODINGS 1953 - - The Battle of the Floods. Holland in Fabruary 1953. [text by a British journalist living in Holland]. First english language edition, thus.
38527: ZEELAND PROVINCIAL HEADDRESS - MAGIELSE, J.(PHOTOGRAPHER), - A collection of together 22 original Carte-de-Visite photographs depict. for the freater part late 19th century female traditional headdress.
45325: ZEELAND STEAMSHIP COMPANY - - M.S. Koningin Emma & Prinses Beatrix van de Stoomvaart Mij. Zeeldand. Dagdienst Vlissingen-Harwich (Londen) v.v./M.V. Koningin Emma & Prinses Beatrix of the Zeeland Steamship Cy. Day-service Harwich-Flushing v.v./M.S. Koningin Emma & Prinses Beatrix
50326: ZEEUW GZN., P.J., - De Hollanders op Formosa 1624-1662. Een bladzijde uit onze koloniale- en Zendingsgeschiedenis. [Eerste druk; First edition].
46220: ZEGGELEN, M. C. VAN, - Maria van Oranje. [Tweede druk/2nd. edn.].
48538: ZEGGELEN, W.J. VAN (1811-1897) & A.L.H. ISING (1824-1898), - Groot Nederlandsch Prentenboek met zeven honderd houtgravures: allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeijen, die naar school gaan en die nog niet naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien,... [Eerste druk/first edn.].
37699: ZEGGELEN, M.[C]VAN (1870-1957), - Averij. 3e druk.(3d. edn.).
37700: ZEGGELEN, M.[C]VAN (1870-1957), - Oude Glorie. [Eerste druk; First edition].
37702: ZEGGELEN, M.[C]VAN (1870-1957), - Een Dessajongen. Vrij naverveld door L. Gerlach. 2e druk(2nd. edn. ),
9087: ZEGGELEN, M.(C.) VAN, - Jong Java's Lief en Leed. Drie verhalen van Java. 3rd edn.
40912: ZEGGELEN, M.[C] VAN, - De Gouden Kris. 3e druk (3rd. edn.). Preface by author, introd. by C. van Vollenhoven.
47424: ZEGGELEN, M.[C] VAN (1870-1957), - De Gouden Kris. Een verhaal uit Zid-Celebes. [re-iimpression after the 3rd. edn., Scheltema & Holkema, 1928). Preface by author, introd. by C. van Vollenhoven.
38784: ZEGGELEN, M. VAN(M.KOOY-VAN ZEGGELEN), - Indische Levens. 3rd. edn.
39810: ZEGGELEN, M. VAN, - Indrukken van een Zwervelinge. De Hollandsche vrouw in Indië. Repr.edn. after the orig. Amsterdam 1910. Introd. by R. Nieuwenhuys.
48640: ZEGGELEN, M. VAN, (1870-1952). - De Hollandsche vrouw in Indië. Brieven van een Zwervelinge. 2e druk. (2nd. edn.).
37704: ZEGGELEN, M[ARIE] C. VAN(1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. 3e druk.(3d. edn.),
6267: ZEGGELEN, M.C. VAN - Koloniaaltje
45104: ZEGGELEN, M.C. VAN (M. KOOY-VAN ZEGGELEN), - Kartini. Een baanbreekster voor haar Volk. Roman. First edn.
37698: ZEGGELEN, M.CVAN (1870-1957), - De schat van den armen Jongen. 3e druk.(3d. edn.).
40914: ZEGGELEN, MARIE C. VAN (1870-1957), - Aan de Kruis-wegen. First edn.
46285: ZEGGELEN, M[ARIE] C. VAN (1870-1957), - Een Dessajongen. Een der mooiste verhalen uit Nellie's Volkskinderbibliotheek. Tweede druk [2nd. edn.].
37696: ZEGGELEN, M.[C.] VAN, - Din en Aroe naar het Land van Beschaving. Orig.edn.
37705: ZEGGELEN, M[ARIE] C. VAN(1870-1957), - Bij het Hart van Indië.
6268: ZEGGELEN, MARIE C. VAN (1870-1957), - Bali. (First french language edition, translated from the original dutch).
56921: ZEGGELEN, W.J. VAN, - Pieter Spa's Reize naar Londen, ter gelegenheid van het Krooningsfeest van Koningin Victoria. 3e druk.
51746: ZEGGELEN, M[ARIE] C.VAN [= KOOY VAN ZEGGELEN] (1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. Achtste druk [Eight edition].
44804: ZEISS [JENA] OPTICS - - Zeiss Perivist vollsicht Brillen. Den Augen zum Wohle, Dem Antlitz zur Zier. [Ein neuer Stil in Brillen. Title on front wrapper]. Orig. edn.
57118: ZEIST MUNICIPAL PLAN: - Wegwijzer voor Zeist. [Originele uitgave; Original edition, thus].
51292: ZEIST DUTCH PROTESTANT CHURCH ASSOCIATION - - Statuten en Huishoudelijk Reglement der Jongelingsvereeniging op Geref. Grondslag Kennen en Belijden. te Zeist, opgericht 9 April 1930. [Eerste druk; First edition].
6272: ZELLER, R., - Malayische Handweberei. Ausstellung 22, Mai bis 20. Juni 1926.
54234: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes. Reisbrieven. Derde [Her]druk [third edition, reprinted].
39750: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh. [Tweede druk; Second edition, slightly corrected with an extra portrait].
6274: ZENTGRAAFF, H.C. - Atjeh. [Eerste druk/first edition].
46755: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes. Reisbrieven. 3e druk [third edition].
54252: [ZEPER, D.], - REGLEMENT voor de Algemeene Doopsgezinde Societeit ter bevordering van de Predikdienst. Vastgesteld in 1853.
56100: ZEPPELIN AIRSHIP HISTORY IN CIGARETTE PICTURES: - ZEPPELIN-WELTFAHRTEN; Vom ersten Luftschiff 1899 bis zu den Fahrten des LZ127 Graf Zeppelin' 1932. [eRSTE aUFLAGEGreiling Zigaretten Fabrik, [....],
49510: ZERVOS, CHR., P. LOEB, T. TZARA & M. EVRARD (CONTRIBUTORS), - Sculpture Monumentale de Nouvelle Guinée et des Nouvelles Hébrides. [Édition originale/original edition].
48181: ZEVENBERGEN, JOH. A., - De Surinaamse Huwelijkswetgeving in historisch en maatschappelijk perspectief. [Original thesis Leiden University].
40034: `ZEYDNER, W.A., - Een waaiende Kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan. Orig. edn.
40740: [ZEYLSTRA, CHR.] (ET.AL.), - Interim-rapport Sub-commissie Masrketing van de onderwijs.
41660: ZIDE, NORMAN H.(ED. & INTROD.), - Studies in comparative Austroasiatic Linguistics. Orig. edn.
55673: ZIEGENBALG, BARTHOLOMEUS (1682-1719), CALAND, W. [EDITOR/COMPILER], - Ziegenbalg's Malabarisches Heidentum. Herausgegeben und von indices versehen. [Erste Auflage; First edition]. ADDED: CALAND, W., Over Ziegenbalg's Malabarisches Heidenthum. [Eerste druk; First edition].
54518: ZIER, GERRIT, - Ontwikkeling en organisatie der Nederlandsche Brouwindustrie. [Original doctoral dissertation Rotterdam School of Economics].
7805: ZIJDERVELD, C.E., - Koptische Weefsels. Naar aanleiding van de collectie in het Haags Gemeentemuseum.
10380: ZIJPP, N. VAN DER, - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland.
39741: ZIKKEN, A. (1919-....), - Eilanden van Vroeger. Orig. edn.
45851: ZIKKEN, A. [1919-2013], - Indische Jaren. Het verhaal van Tjissaroea. Orig. edn.
47422: ZIKKEN, A. (1919-....), - Raméh, verslag van een liefde. [Eerste druk/first edition].
46118: ZIKKEN, A. (1919-....), - De Polong. [Eerste druk/first edn.],
46276: ZIKKEN, A. (1919-....), - De tuinen van Tuan Allah. [Eerste druk/first edn.].
46332: ZIKKEN, A. (1919-2013), - Drieluik Sumatra. Een Tijger op je stoep - De Atlasvlinder - Terug naar de Atlasvlinder. [Eerste druk/First edn., thus].
47421: ZIKKEN, A., - Een Tijger op je Stoep. [Eerste druk/first edition].
13062: ZILLERTAL ALPINE MAP - - Mayrhofen und Umgebung. Sommer-und Winter Tourenkarte.
49232: ZIM, HERBERT S. & PAUL R. SHAFFER, - Gesteenten en Mineralen. [First dutch language edition translated after the english original publication].
36573: ZIMMERMAN, A.R. (INTROD.), - Pallas Leidensis MCMXXV.
6281: ZIMMERMAN, V. - De Kraton van Soerakarta in het jaar 1915. Separated from:TITLV, , Volume LVIII, parts. 3/4.
54086: ZIMMERMAN, A., - China, het Rijk van het Midden. [Eerste enige druk; First and only edition].
54914: ZIMMERMAN, A. [CHIEF EDITOR], - Geïllustreerd weekblad D'ORIËNT [Een weekblad voor Kunst en Actualiteit]. Part 6, 9 Februari 1935. [Originele uitgave; Original edition[].
10302: ZIMMERMANN, W.F.A., - De Aardbol en zijne Natuurwonderen. Een Volks-handboek over Natuurkundige Aardrijksbeschijving. Voor Nederlanders bewerkt naar de Hoogduitsch van W.F.A. Zimmermann. 2e, veel verm. en verb. druk. [Second much enlarged and revised edition].
39493: ZIMMERMANN, W.J.C., - Mijn Repetitieboek in Vraag en Antwoord met tal van examen- en praktijkvragen. Onmisbaar voor hen die zich wenschen te bekwamen voor het Politie Diploma. Veertiende druk.(14th edn.).
7806: ZIMMERMANN, - Das schminken für Bühne und Film. 2. verb. Aufl. (2nd. revised edn.).
7807: ZIMMERMANN, M., - Die kleine Stickereien. Anleitung zum Musterentwerfen/La Petite Brodeuse. Méthode pour esquisser les dessins à broder.
6282: ZIMMERMANN, V. - Een zeldzaam feest in den Kraton van Soerakarta
40303: ZIMMERMANN, V., - De Kraton van Soerakarta in het jaar 1915. Published in: Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. LVIII-4.
49917: ZIMMERMANS, AD. (ROYAL DUTCH COURT PHOTOGRAPHER) - - Indologisch Studenten Corps, [ISC DELFT].
38681: ZINKEISEN, D., - Designing for the Stage. Reprinted.
56765: ZINNICQ BERGMANN-LEFÉBURE, TH. VAN, - Kant Breiwerk. Waarin opgenomen 16 Patronen van de Musterblätter der Deutsche Spitzen Strickkunst van Frau Christine Duchrow uitgave Tempelhof Berlin. [Eerste druk; First edition].
7808: ZINNICQ BERGMANN-LEFÉBURE, TH. VAN (ED.), - Waleson's Nieuwe Haakboekjes. 2de serie: Patronen en beschrijving waarin opgenomen 30 nieuwe ontwerpen voor Filethaakwerk. Orig. edn.
43543: ZITMAN, J. (TEXT) & JOHN VAN KOOTEN(ILLUSTR.), - Koninklijke Kunst. 'Om als scheppend mens te leven'. Preface by W. Sepp and prologue by J. Zitman. Photo-mechanical reprint after the original bibliophile edition 1979.
50185: ZOEST, A. VAN, - Twee jaar Seksi Belanda; Een Professor in Indonesië. [Eerste druk; first edition].
39349: ZOEST, A. VAN, - Fiksi dan nonfiksi dalam kajian semiotik. First edn.
6284: ZOETE, B. DE & W. SPIES, - Dance and Drama in Bali. With a pref. by A. WALEY. 1st orig. edn.
46108: ZOETE, B. DE & W. SPIES (PHOTOGRAPHS), - Dance and Drama in Bali. Reprinted.
6285: ZOETMULDER, P.J., - Pantheisme en Monisme in de Javaansche Soeloek-Litteratuur. Orig. thesis [Leyden university].
46632: ZOETMULDER, P.J. & I.R. POEDJAWIJATNA, - Bahasa Parwa Tatabahasa Djawa Kuno, I. Tjetakan Kedua. [2nd. edn.].
48563: ZOETMULDER, P.J. - De Taal van het Adiparwa. Een grammaticale studie van het Oudjavaans.[Eerste druk/first edition].
53870: ZOETMULDER, P.J. - S.O. ROBSON (COLLABORATION), - Old Javanese-English Dictionary. [First edition].
7810: ZOJZI, R. - The Albanian Carpets; Tapis Albanais; Qilima Shqiptare. [First original edition].
43967: ZOLLINGER, H. - Verslag van eene Reis naar Bima en Boembawa, naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Floris, gedurende de maanden Mei tot December 1847. Taken fr.:VBG 13, 1850
55078: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - De steile Zuidkust Java. [Eerste druk; First edition].
6290: ZONDERVAN, H., - Kampong in het Barito-Stroomgebied-Borneo.
6287: ZONDERVAN, H., - Bangka en zijne Bewoners.
12298: ZONDERVAN, H., - Land en Volk van Onze Oost, in het bijzonder van Java.
55080: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - Kampong in het Stroomgebied der Barito [dutch Borneo]. [Eerste druk; First edition].
55081: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - Passer te Pajakoemboeh. [Padang Highlands, Sumatra]. . [Eerste druk; First edition].
56506: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - Tweelingvulkaan Gedeh-Pangerango-Java. [Eerste druk; First edition].
55077: ZONDERVAN, HENRI [1864-1942], - De Chineesche Kamp te Batavia. [Eerste druk; First edition].
12358: ZONG IN-SOB, - Folk Tales from Korea. Collected and translated with an introd. First (& only)edn.
44454: ZONNEVELD, P. VAN (COMPILER/INTROD.), - Oriëntatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesië (1947-1953). Een Bloemlezing. Orig. edn.
47425: ZONNEVELD, P. VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Literatuur. Orig. edn.
46452: ZONNEVELD, A.G. VAN, - Traditional Weapons of the Indonesian Archipelago. First edn.
50547: ZONNEVELD, ALBERT G. VAN, - Traditional Weapons of the Indonesian Archipelago. [First edition].
55447: ZONNEVELD, L.S., BERNARD J. BELTMAN, ALBERT COHEN, JACOB V.D. EIJK (ET.AL), - The use of Aerial Photographs in a Tropical Country (Surinam). Reprinted from:Photogrammetic Engineering , March 1952.
52704: ZONNEVELD, PETER VAN, - Het stempel van Batavia. [Tweede druk; Second edition].
40231: ZOO-ANIMAL DISEASES - - Fifth International Symposium on Diseases in Zoo-Animals. 21-25 april 1963 Amsterdam. Proceedings. In:Tijdschrift voor Diergeneeskunde, vol. 89, 1964, supplementum I.
37250: ZOO GUIDE HANNOVER CITY - - Zoo-Führer 1971.
37248: ZOO GUIDE TIERPARK HAGENBECK - O. NIEMEYER, - Tierpark Carl Hagenbeck.
45442: ZORA, P., - Greek Folk Art. Orig. edn.
40785: ZORAB, A.A., - De Japanse Bezetting van Indonesië en haar Volkenrechtelijke zijde. Orig. thesis (Leiden University).
42219: ZOUW, B. VAN DER, - Dat is allemaal Komedie. First edn.
49758: ZUBER USMAN, - Pilihan Sari kitab batjaan huruf Arab [Cover title]. Djilid I [...All publ.?]. [Original edition].
48544: ZUIDAM, R.A. VAN, - Considerations regarding systematic, mediumscale geomorphilogical mapping of Indonesia [and 10 other scientific contributions on cartography]. [Eerste druk/first edition].
6292: ZUIDBERG, L.C. (GEN.ED.), - Family planning in rural West-Java. The Serpong Project. Orig. edn.
6293: ZUIDEMA, S.U. - De Indische kwestie. Orig. edn.
40184: ZUIDEMA,P.J., - Tweemaal 20 jaren. Geneeskunde in de tropen en tropische geneeskunde in Nederland. Voordracht.
54379: ZUIDEN, HENK VAN [COMPILER], - Dichter bij Anne [Frank]. [Eerste druk; First edition].
43305: ZUIDINGA, R.-H. (COMPILER), - Indisch Letterland. Verhalen uit twee eeuwen Nederlands Indische Literatuur. Orig. edn.
51866: ZÜLICH, T., - Süd-Molukken. Die Südmolukker in den Niederlanden - 23 Jahre Warten auf die Republik Maluku Selatan. [Original Ausgabe; Original publication].
53970: ZULKIFLI AZIS (CHIEF EDITOR, ET.AL.], - Mimbar Peneragan madjalah untuk djurupenerang.
6294: ZURBRUCHEN, M.S., - The Language of Balinese Shadow Theatre. 1st.
51788: ZÜRCHER, P.J. (COMPILER), - Briljant Zakwoordenboekje Nederlands-Maleis. [Eerste druk; First edition].
13042: ZÜRICH GUIDE - - Führer durch Zürich.
11498: ZURING, J., - Leven, Ziekte en dood in Afrika. Gedachten over de niet-westerse geneeskunst.
12069: ZUTPHEN TOURIST GUIDE - - Gids [voor Zutphen].
56975: ZUTPHEN MINUCIPAL ANNUAL REPORT 1912: - Verslag van den Toestand der Gemeente Zutphen over het jaar 1912 door Burgemeester en Wethouders den Raad der Gemeente volgens art. 182 der Gemeentewet. Aangeboden. [Originele uitgave; Original edition}.
53028: ZUTPHEN ALMANAK - - Zutphensche Almanak voor het jaar 1941. [Originele uitgave; original edition].
48018: ZUYLEN, G.E.V.L. VAN - A.A. KNUIJVER, H.A. VAN DE VELDE (ET.AL./COMMITTEE PRESIDENTS), - Verslag van de werkzaamheden der Commissie, ingesteld op uitnodiging van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangente 's-Gravenhage, ten einde te overwegen, langs welken weghet Visschersbedrijf te Scheveningen voor geheelen ondergang is te behoeden. Orig. edn.
36510: ZWAAN, J., - Nederlands-Indië 1940-1946 II. Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945.
6295: ZWAAN, J., - Soldaat in Indië. De geschiedenis van een Peloton. Orig.edn.
50311: ZWANENBURG, J.P., - Katryne Maertensdr[Dochter] Hof 350 jaar. [Eerste druk; First edition].
56970: ZWANEVELD, PIET 0 KAREL VLAK (ET.AL., COMPILERS), - Informatie over de Zuid Molukse Zaak. [Covertitle only]. [Originele uitgave; Original edition].
55576: [ZWARTEVEEN, H.], - De Rechtsstrijd van de Zuid-molukken; Een appèl aan jong Nederland! [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
54479: ZWEERS, L., - Standplaats in de Tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. [Eerste druk; First edition].
52160: ZWEIG, STEFAN, - Legenden. [Erstausgabe; First edition].
49961: ZWIER, G.J., - Naamloze angst. [Eerste druk/first edition].
49961: ZWIER, G.J., - Naamloze angst. [Eerste druk/first edition].
12423: ZWIER, W., - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I. Compagnie en den Vorst van Kandi.
40734: ZWIER VAN HAREN, O., - Agon Sulthan van Bantam. Treurspel in vijf bedrijven. Ingeleid en geannoteerd (Introduced and annotated) by G.C. de Waard.
52184: ZWIERZINA-KNOL, A., - Oplossen & Verdwijnen. Uitleg en ideeën rond Wateroplosbare stof. [Eerste druk; First edition].
37202: ZWIERZYCKI, J., - Geologische Overzichtskaart van den Nederlandsch-Oost-Indischen Archipel (Schaal 1: 1.000.000), Toelichting by Blad I (Noord-Sumatra). Offpr.fr.:Jaarboek van het Mijnwwezen 1919. (Verhandelingen, 1e gedeelte).
47213: ZWITZER, H.L. & G.A. HESHUSIUS, - Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1830-1950. Een Terugblik.
51619: ZWITZER, H.L. (COMPILER/INTRODUCTION), - Documenten betreffende de eerste Politionele Actie (20/21 Juli-4 Augustus 1947). [Eerste druk; First edition].
43646: ZYL, JOH. VAN, - Theatrum Machinarum Universale; of Groot Algemeen Moolenboek; behelzende de Beschryving en Afbeeldingen van allerhande soorten van Moolens, derzelver Opstallen, en Gronden; waaronder veele, die eerst onlangs zyn gebouwt...Authentic facsim. edition after the original Amsterdam, Petrus Schenk, 1761.
534: ZYL, D.H. VAN, - Die Saakwaarnemingsaksie as verrykingsaksie in die Suid-Afrikaanse Reg. 'n Regshistoriese en regsvergelykende onderzoek.
56028: ZYP, ANKE, - Kinderliedjes. [Texts by A. Sutorius, Rie Cramer and Tante Lize]. [Eerste druk; First editionsd].

5/9