Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36049: WUNDT, TH., - Hinauf! Etwas zum Sinnieren fŁr nachdenkliche Alpenwanderer. Orig. edn.
8803: WURM, S. - Studies in the Kiwai Languages, Fly Delta, Papua, New Guinea.
54438: [WURST, W.], - Meissener Porzellan: weisses Gold mit den blauen Schwerter. [VEB Auflage 1986; VEB edition].
40676: WYATT, A.H. (COMPILER), - The Charm of London. An anthology. A new edition.
6239: WYATT- SMITH, J. & P.R. WYCHERLEY (ED.), - Nature conservation in Western Malaysia, 1961. An issue to mark the occasion of the 21st anniversary of the founding of the Malayan Nature Sociaety 1940-61.
52415: WYATT, HORACE, - Malice in Kulturland. [First edition].
9190: WYBRANDS, K., - Tropenstijl!. CauserieŽn en opstellen.
6240: WYLICK, C. VAN, - Bestattungsbrauch und Jenseitsglaube auf Celebes. Orig. thesis [Basle university].
53824: [WYNAND, J.H. (EDITOR) - GELDERMAN BROS. LTD.: - H.P. Gelderman & Zonen N.V. Fabrikanten van ruwe gebleekte en geverfde Katoenen, Rayon en kunstvezel manufacturen. [Eerste druk; First edition],
38808: WYNGAARD, M., - De niet verloren Jaren. Gedichten geschreven in een interneringskamp op Java. Orig.edn.
47039: WYSNER, GLORIA M. (SECRETARY), - Minutes of the Meeting of the Committee on Missionary Personnell All Angels' Farm Rampo, N.Y. May 25, 1949, 10:15 A.M. - 5.00 P.M.
37472: WYSS, J.R., - The Swiss family Robinson. Last reprint.
12698: WYSS, R., [...], - The Swiss Family Robinson; or, the Adventures of a Shipwrecked Family on an Uninhabited Island near New Guinea. Orig. edn.
12776: WYSS, R.[...], - De Zwitserse familie Robinson. Het Familie-beraad.
36453: [WYSS, R.], - The Swiss Family Robinson. Adapted from the original german.
9887: WYSS, R., - Le Robinson Suisse.
9847: WYSS-E. VOŌART, (TRANSL.), - Le Robinson Suisse. Transl. fr. the German after Wyss by.... Introd. by Ch. Nodier.
6241: WYTEMA,H.J., - Opperbestuur en Algemeen bestuur over Nederlandsch IndiŽ, Suriname en CuraÁao. Orig. thesis [Leyden university].
53808: WYTEMA, M.S., (FILM NARRATOR), B.D. OCHSE (COMPILATION), MAX TAK (MUSIC DIRECTOR), - 20.000 mijlen Over Zee. De wereldreis van Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII. 'N Polygoonfilm. [Eerste druk; First edition].
761: YACHTING IN INDONESIA - - Officieel Programma der Water-feesten te Tandjong Priok door de Bataviasche Jachtclub, in samenwerking met de groote Stoomvaart-Maatschappijen en aanverwante bedrijven en H.H. Haven-autoriteiten ter gelegenheid van het 25-jarig Regeerings-Jubileum van onze GeŽerbiedigde Koningin Wilhelmina...
42149: YAMAHA MOTOR COMPANY LTD. - - Instructieboekje Yamaha Buitenboordmotoren.
56459: YAMAMOTO [ALSO REFERRED TO AS YAMAMOTO STUDIO; PHOTOGRAPHER] - UCHIDA KUICHI (PHOTOGRAPHER), - [An Album with 26 large original photographs, very probable taken and produced by S. Yamamoto (born OKAYAMA, Japan).
48517: YAMIN, MUHAMMAD, - Gadjah Mada. Pahlawan Persatoean Noesantara. Pengaran Dipanegara, Ken Arok dan lain-lainnja. Cetakan pertama [first edition].
39250: YAP CHAN LING, - Inflasi, dasar kewangan dan dasar belanjawan. Orig.edn.
39395: YAP CHAN LING, - Inflasi dasar kewangan dan dasar belanjawan. Orig. edn.
6243: YAP THIAM HUAT (COMP.) - States Subsidiary Legislation 1957. 1st January to 31st December 1957
11476: YAP POPULATION DECLINE - - Population in the Pacific.
38659: YARWOOD, D., - English Costume from the Second Century B:C. to 1960. With Introductory chapters on the Ancient Civilisations. 2nd. edn.
38757: YARWOOD, D., - English Costume from the Second Century B:C. to 1960. With Introductory chapters on the Ancient Civilisations. 2nd. impr.
7794: YARWOOD, D., - European Costume. 4000 years of Fashion. 1st.
45561: YASUJI TOITA, - Kabuki. The Popular Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Donald Keene.
45563: YASUO NAKAMURA, - Noh. The Classical Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Earle Ernst.
39449: YATES, W., - A Grammar of the Sunscrit(=Sanskrit) language on a new plan. Orig. edn.
51676: YDA ELISABETH ANDREA (COMPILER), - Daar moet veel strijd gestreden zijn... {Eerste druk; First edition].
7941: YDE, J., - Material Culture of the WaiwŠi. Orig. edn.
6244: YEH, S.H.K. (ED.), - Public Housing in Singapore. A Multi-disciplinary study.
12399: YEH, STEPHEN H.K., - Report on the Census of Resettlement Areas Singapore, 1968.
43721: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Management and Accountability in Theological Education. Orig. edn.
43722: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Doing Theology and People's Movements in Asia. Orig. edn.
43723: YEO CHOO LAK (CHIEF EDITOR), - Doing Theology with Religions of Asia Orig. edn.
57016: YEO SOH CHOO, - Singapore Memento. [First edition].
13405: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo/Malaysia.
9116: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo.
13405: YEOH SIEW HOON, - Sarawak on the Island of Borneo/Malaysia.
12900: YERBURY, F.R.(ED.), - Old Domestic Architecture of Holland. Orig.edn.
54292: YNTEMA, DOEKLE (COMPILER), - Yn'e Kr‚nse 100 jier keatsen te Wytmarsum 1886-1986. [Eerste druk; First edition].
56336: YOGYAKARTA GUIDE AND MAP: - YOGYAKARTA Petunjuk & Peta [Yogyakarta Guide & Map. [Cetakan ke 1; First edition, thus].
54753: YONG MUN CHEONG, - H.J. van Mook and Indonesian Independence. A study of His Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48. First edn.
47957: YONG, P.M.H., - A Dream of Freedom. The Early Sarawak Chines. Orig. edn.
54994: YORITOMO [=ARNOLD WILLEM PIETER VERKERK PISTORIUS], - KAKEMONO. Japansche Tafereeltjes. Voordrachte gehouden voor de Wetenschappelijke Vereeniging te Buitenzorg. [Eerste druk;First edition].
7795: YOSHIMOTO, K. - A note of traditional Japanese Stripe and Lattice Patterns
51328: YOSHIMURA & CO. LTD. OSAKA TRADE CATALOGUE, - Artists' Materials Catalogue 1958. [Original edition].
6246: YOSHIRIO TSUBOUCHI, - Marriage and divorce among Malay peasants in Kelantan; KENJI THUCHIYA, The Taman Siswa movement - its early Eight years and Javanese Background; NARIFUMI MAEDA, The aftereffects of Haji and Kaan Buat;
8153: YOSHITOMO, - Japanischer Laternentanz.
56901: YOUNG, COLVILLE N. [COMPILER[, - Creole Proverbs of Belize. Revised edition.
41466: YOXALL, H.W., - A Fashion of Life. Orig. edn.
42770: YPES, W.K.H., - Bijdrage tot de kennis van de stamver3wantschap, inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondenrecht der Toba- and Dairibataks. Orig. edn.
55653: YPES, CATHARINA, - Olijven en zilveren :opulieren. Moderne Italiaanse Lyriek. Nederlandse vertaling. Inleiding van Giacomo Prampolini. [Eerste druk; First edition].
55743: YSER TOWER OF REMEMBRANCE DIXMUIDE: - De Toren van Heldenhulde [De Toren van Heldenhulde te Diksmuide, covertitle]. [Eerste druk; First edition].
7799: YSSELSTEYN, G.T. VAN - White Figurated linen Damask. From the 15th to the beginning of the 19th Century. Orig.edn.
7800: YSSELSTEYN, G.T. VAN, - Tapestry. The Most expensive Industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into Technique, Origin and Iconography.
36692: YSSELSTEYN, G.T. VAN, - Geschiedenis der Tapijt-Weverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der Kunstnijverheid/Tapestry Weaving in the Northern Netherlands. With an introduction and partial translation in the English.
45017: YSSELSTEYN,T. VAN - Van Linnen en Linnekasten. Orig. edn.
6248: YU LOON CHING - Sarawak. The Plot that failed, 10 March [19]87-17 april [19]87.
55720: Y‹-FEI, - Oosterse Keukengerechten. Tweede druk. [Second edition].
52817: [YU T'ING SHIH], - A Book of Famous and Beautiful Chinese Ladies from All Antiquities.. [reprinted after the original circa 1900].
13414: YUDHISTHIRA, - Kitab Anťkawarna I.
12332: YUSNI Y. BAHAR, NY., - Merdeka atau Mati. 6th. impression.
6249: ZAAIER, A.(= A.J. DE NEEF), - De vuurberg.
6250: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - Het feest van de vijftig Buffels.
8807: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - De Hemelprauw. Een verhaal van Binnenlanders in nood op Noord-Nieuw-Guinea. First edn.
39061: ZAAIER, A. (= A.J. DE NEEF), - Carl's Kerstfeest in Papoea-Land. Een Zendingsverhaal. First edn.
8805: ZAAIER, A. (=A.J. DE NEEF), - Pioniers en Papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. 2nd. edn.(= 2nd. impression].
8804: ZAAIER, A. (A.J. DE NEEF) - Onder de Papoea's
52689: ZAAIER, ALABERT (= A.J. DE NEEF), - Twee Hollanders in het Oerwoud. [Eerste druk; First edition].
42191: ZAAL, W., - Bar en boos. De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekosen en toegelicht. Orig. edn.
12166: ZAAL, C. VAN DER, - Het leven van onze Toradja's. Introd. by M. Janssen.
52786: ZAAL, WIM, - De ongelukkige wilde, Victor van Aveyron. [Eerste druk; First edition, thus].
54689: ZABEL, R. [EDITOR], - Erlebnisse berŁhmter Forscher unter den Wilden von Ozeanien-Indien-Afrika. Klassische Schilderungen aus der VŲlkerkunde in der eigenen Darstellung der Entdecker. [Erste Auflage; First edition].
48434: ZADELHOFF, J. VAN, - Tegen de Vlootversterking. Weg met het Vlootplan. Orig. edn.
56972: ZADKINE, OSSIP (YOSSEL AROINOVITCH TSADKIN, 1890-1967), - Nederland Kattenburg [Covertitle].
6253: ZAIN, S. MOEH. - Zaman Baroe.
39084: ZAINAL -'ABIDIN BIN AHMAD, - Malay Manners and Etiquette. Reprinted fr.:JMBRAS, XXIII, Part III., Aug., 1950.
39231: ZAINAL ARIFIN, S., - Kata-kata Mutalihir. Orig. edn.
6254: ZAINU'DDIN, A. - A short history of Indonesia.
6255: ZAINU'DDIN, S.(GL.PNG.BATUAH), - Pohon Bahasa I-III.
6256: ZAINUDDIN-MORO, S(ITTI) NUR - Nasi dan Sambalan
6257: ZAKARIA, ABDUL AZIZ BIN - Leftenan Nor Pahlawan Gerila
7802: ZALOSCER, H. - Aegyptische Wirkereien.
7803: ZAMACOIS, M., - Le Costume. Orig. edn.
51206: ZANDEN, HANS VAN DER (DESIGN), - A collection of 10 original Pin-prock Bobbin Lace paper designs.
42205: ZANDSTRA, E., - Shell Boerderijengids. Orig. edn.
48505: ZANDVLOET, C.J. (COMPILER/EDITOR), - Indonesia in the Mirror of History. Old maps of Indonesia and the World. [Catalogue of an exhibition as held at the Erasmus Huis, Royal Dutch Embassy Jakarta, March 23rd.-April 5th 1994].
46277: ZANDVOORT, K. (ET. AL.), - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. [Eerste druk/first edn.].
52064: ZANDVOORT KINDERHUIS GROOT-KIJKDUIN - KINDERHUIS GROOT-KIJKDUIN:120 Nederlandsche Kinderen smeeken om uw Hulp! [Originele uitgave; Original publication].
47376: ZANEN, M., - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907. Orig. edn.
52692: ZANEN, HILLETJE VAN, TINI EN TONI. - Tini en Tomi. [Eerste druk; First edition].
9792: ZANEVELD, J.S., - The Charophyta of Malaysia and adjacent countries. Orig. thesis [Leyden university].
56508: ZANGWILL, J. [= ISRAEL ZANGWILL, 1864-1926] - J. DE JONG (TRANSLATOR), - Kinderen van het Ghetto. [Eerste nederlandstalige druk, vertaald naar de eerste en originele uitgave van 1892, Children of the Ghetto:; First dutch language edition translated from the original english Children of the Ghetto, by J. de Jong).
8810: ZANTEN, VAN - L. BRUUN (EDITOR), - Van Zantens Insel der Verheissung. Translated into german fr. the orig. danish by J. Koppel.

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/4