Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6485: BODT, S.F.M. DE & M.L. CARON (ET.AL.), - Schilderen met gouddraad en zijde. Kerkelijke Borduurkunst 1475-1675. Exhibition catalogue Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
10427: BODY CULTIVATION (FEMALE), - SchŲnheit des Leibes. 12 Kunstblštter aus dem Leben des Bundes fŁr Leibeszucht.
36178: BOEHN, M. VON - I. LOSCHEK (ED.), - Die Mode. Eine Kulturgeschichte vom Mittelalter bis zum Jugendstil. [Revised & abridged reimpression].
13470: BOEHN, M. VON, - Bekleidungskunst und Mode. Orig. edn.
6487: BOEHN, M. VON, - Deutschland im 18. Jahrhundert. Das Heilige RŲmische Reich deutscher Nation.
9153: BOEHN, M. VON, - Modespiegel.
10056: BOEHN, M. VON, - Puppen.
6488: BOEHN, M. VON - Das BŁhnenkostŁm in Altertum, Mittelalter und Neuzeit
13527: BOEHN, M.VON, - Die Mode. Menschen und Moden im siebzehnten Jahrhundert. First edn.
47430: BOEIJEN, R. & L. STEUR, - Rijstkorrels. Original edition.
51582: BOEIJEN, R., - Groeten uit Bukittinggi. Een voorproefje voor IndonesiŽ-reizigers. [Tweede druk; Second edition].
36440: BOEKA (= P.C.C. HANSEN JR.1867-1930), - Beschaving. Uit Java's Binnenland. Orig. edn.
36441: BOEKA (= P.C.C. HANSEN JR.1867-1930), - Pŗhkasinum. Indische Roman. 1st.
1121: BOEKA (= P.C.C. HANSEN JR.1867-1930), - Een Koffieopziener. Uit Java's binnenland. Orig.edn.
45750: BOEKAN SAJA [: C.W. WORMSER], - Het geheim der TempelruÔne. Indische Detective Roman. Orig. edn.
48450: BOEKE, J.H., - Oostersche Economie. [Eerste druk/first edition].
1131: BOEKE, J.H. - Agrarische hervormingen in het verre Oosten.
1132: BOEKE, J.H. - Handleiding bij de oprichting, het beheer en de controle van Inlandsche coŲperatieve Vereenigingen.
1130: BOEKE, J.H. - The Evolution of the Netherlands Indies Economy. [First edition].
1125: BOEKE, J.H., - Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde. Het Probleem. Orig. thesis. [Leyden university].
1124: BOEKE, H.E., - Enkele beschouwingen over de Resectietherapie bij Longtuberculose in IndonesiŽ/Beberapa Tindjauan daripada terapi reseksi pada penjakit Tuberculosis Paru2 di Indonesia. Orig. thesis. [Djakarta university].
11919: BOEKE, J., - Report on the fishes in the Dutch West Indies, 1904-1905. With comparative notes on marine fishes of Tropical West Africa (by J. Metzelaar).
53852: BOEKE, R., - Westerse Wijsheid. [Eerste enige druk; First and only edition].
37226: BOEKE, J.H., - The Structure of Netherlands Indian Economy. [First edition].
1127: BOEKE, J.H. - Dorp en Desa
1126: BOEKE, J.H., DR. - Hirschfeld over het Volkscredietwezen in Nederl. IndiŽ.
51821: BOEKE, J.H., - Ontwikkelingsgang en toekomst van Bevolkings- en Ondernemings-Landbouw in Nederlands-IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
52249: BOEKE, J.H., - Indische Economie: De Theorie der Indische Economie; De nieuwe economische Overheidspolitiek in Nederlandsch-IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
37630: BOEKE, J.H., - Dorpsherstel. Rede uitgesproken op 8 Februari 1952, de 377ste Gedenkdag van de Stichting der Leidse Universiteit.
37959: BOEKHOLT, R., - De Staat, Dr. L. De Jong en indiŽ. Het proces van het Comitť Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-IndiŽ tegen de Staat der Nederlanden over deel 11A van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 29 maart 1986-10 april 1990. First edn.
39456: BOEKMAN, E., - Demografie van de Joden in Nederland. Orig. edn.
6490: BOELAARS, ZUS, - Kantklossen Slag voor Slag.
39897: BOELAARS, H.J.W., - Indonesianisasi. Het omvormingsproces van de Katholieke Kerk in IndonesiŽ tot de Indonesische Katholieke Kerk. Orig. edn.
8252: BOELAARS, J.H.M. - Papoea's aan de Mappi.
1133: BOELAARS, J., - Vechten of Sterven. Analyse van een Koppensnellers-cultuur in Zuid-West Irian, IndonesiŽ.
53788: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Geraja katolik Indonesia Tahun 1979. [covertitle]. [Original edition].
53786: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Perkembangan Keuspukan Agung Medan 1950-1980. [covertitle]. [Original edition].
53649: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Umat Katolik Indonesia menurut Sensus 1980 dan Perkembangannya sejak Sensus 1971[covertitle]. [Original edition].
53790: BOELAARS, HUUB J.W.M. (OFM. CAP.), - De Kuperda: Een Indonesische trainingscursus voor Rural Community Development werk, bezien tegen de achtergrond van de houidige community development problematiek in Indonesia. [Eerste druk; First edition].
52693: BOELAARS, J., - Tot mensen gezonden. [Eerste druk; First edition].
53796: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Umat Katolik Indonesia menurut sensus 1980 dan Perkembangannya sejak sensus 1971. [covertitle]. [Original edition].
54085: BOELAARS, J. (M.S.C.), - Met Papoea's samen op weg. De ontwikkeling van de mensen en de Missionarissen, Deel 1 (vol. 1): De Pioniers, het begin van een Missie. [Eerste druk; First edition].
40905: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M., - De Beoefening der Oostersche Talen in Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen 1800-1874. Bibliographisch Overzicht. Orig. edn.
1135: BOELEN, J. JZN.-J. ODERWALD - (ed
37159: BOELES, P.C. & N. OTTEMA (INTROD.), - Fries Museum te Leeuwarden. Gids.
1136: BOELES, J.J. - Second Expedition to the Mrabri of North Thailand (Khon Pa); & 4 other artt
50628: BOELMAN, H.A.C., - Bijdrage tot de geschiedenis der Geneeskruidcultuur in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Orig. thesis [Leyden university].
43100: BOELMANS, H. - P.A. VAN MEURS & A. POSMA, - Schoolatlas. Een methode voor het onderwijs in de Aardruikskunde v/d Lagere School. Deel 1: Nederland. 4e leerjaar. First edn.
36464: BOENDERS, F. (ET.AL.), - Djulsir. Weefsels tot afweer en bescherming. Exhib. catalogue Brussels 22 feb.-16 april 1996.
42172: BOER, C. DE (COMPILER), - Simmer 2000 highlights. Orig. edn.
9469: BOER, K. DE, - De Middenstand als economisch object.
9470: BOER, K. DE, - Ordening. Kapitalistische ordening verbruiks CoŲperatie.
43109: BOER, M.G. DE & H. HETTEMA JR., - Kleine Schoolatlas der Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis. 4e verbeterde en vermeerderde druk. (4th revised and enlarged edn.).
44528: BOER, M.G. DE & H. HETTEMA, - Kleine Schoolatlas der Vaderlandse en Algemene Geschiedenis. 9e vermeerderde druk. (9th enlarged edn.).
39662: BOER, W.G.R.M. DE, - Experimentele en Therapeutische RŲntgenbestraling als oorzaak van ArteriŽle en Cardiale Beschadiging/Experimental and therapeutic X-irradiation as a cause of arterial and cardiac damage.
10916: BOER WAR - SCHEIBERT, D., - Der Freiheitskampf der Buren und die Geschichte ihres Landes.
36538: BOER, D.M.G. DE (COMPILER), - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920.
46584: BOER, B. DE - D. HOOGERWERF, I. KRISTENSEN & JK. POST, - Antillean Fish Guide. [First edn.].
44364: BOER, J.C.W. DE & W.L.P. BURGER, - Tafeltje Dek Je! Handleiding in het Tafeldekken, dienen en versieren. Tweede druk. [2nd. edn.].
38465: BOER-WAR - KLOK, J., - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun Ontstaan, geschiedenis en Vrijheidsoorlogen. Orig. edn.
38091: BOER WAR - KOLSTEE, H.J., - Uit de Geschiedenis van Zuid-Afrika.
43376: BOER WAR - WILSON, H.W., - With the Flag to Pretoria. A History of the Boer War of 1899-1900. Orig. edn.
50355: BOER, G. DE & D. BOUKEMA, - Verkenning op Ambon. Reisimpressies van Molukse eilanden Ambon en Saparua. [Eerste druk;First edition].
37814: BOER, D.W.N. DE, - De Indonesische Aanvulling van het Maleise Woordenboek. In het bijzonder de z.g. Kata'istilahVaktechnische termen en uitdrukkingen.
50304: BOER, D.W.N. DE, - Beknopte Indonesische Grammatica van Klassiek naar Modern Maleis. [Eerste druk; First edition].
46046: BOER, M. DE (COMPILER), - Trapsgewijs naar het Hoogste. Biografie van Leo Geleijnse. Orig. edn.
44921: BOER, D.M.G. DE, - De Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Offpr.fr.:Neerlands Welvaart.
40145: BOER, M.G. DE, - Van oude VoyagiŽn. 3e druk.(3rd. edn.).
9489: BOER, M.G. DE & J.C. WESTERMANN, [ ] (EDS.), - Een halve eeuw Paketvaart, 1891-1941.
1139: BOER, P.C. - De Luchtstrijd rond Borneo. Operaties van de Militaire Luchtvaart KNIL in de periode december 1941 tot februari 1942. Orig. edn.
42737: BOER, D.W.N. DE (COMPILER), - Het Toba-Bataksche Huis. [Eerste enige druk/first and only edition].
53935: BOER, D.W.N. DE, - Zeden, gewoonten en wetten van Nai Pospos. Getranscribeerd, vertaald en gecommentarieerd. Separated from:BKI, Volume 103 [1947].
52557: BOER, C. DE (ET.AL.), - Practische Rubberkennis. eerste druk [First edition].
52770: BOER, JAN & A.W. DE JONGE, - KinderpoŽzie voor school en huis. 4e druk [Fourth edition].
52241: BOER, M.G. DE, - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. [Eerste druk; First edition.
42240: BOEREMA, J. (COMPILER), - Stoelendans. Splinternei wark met knappe petretten van 20 Drentse scrievers. Orig. edn.
1140: BOEREMA, J. - Regenval in het Noordelijk deel van Sumatra's Oostkust/Rainfall in the Netherlands East Indies.
37559: BOEREMA, J., - Regenval in Nederlandsch-IndiŽ (Rainfall in the Netherlands Indies). vol. II: Kaarten van den gemiddelden jaarlijkschen en maandelijkschen regenval op Java en Madoera (Maps of the mean yearly and monthly rainfall on Java and Madoera).
1142: BOERENBEKER, E.A. - Het Adatrecht der Inlanders in de Jurisprudentie 1923-1933.
46813: BOERHAAVEHUIS - - Reconstructieplan historische Tuin Het Boerhaavehuis te Voorhout. Orig. edn.
37565: BOERLAGE, J.G., - Handleiding tot de kennis der Flora van Nederlandsch IndiŽ. Beschrijving van de Families en Geslachten der Nederl. Indische Phanerogamen. Vol. I-III/1 (all publ.).
9512: BOERLAGE, J.G., - Handleiding tot de kennis der Flora van Nederlandsch IndiŽ. Beschrijving van de Families en Geslachten der Nederl. Indische Phanerogamen. Vol. I-III/1 (all publ.).
43069: BOERMAN, W.E. - M.A. LEVEFRE & E. PENKALA, - Winkler Prins Atlas. Orig. edn.
43172: BOERMAN, W.E. - M.A. LEFEVRE, K.D. BOSCH, R.F. LISSENS & E. PENKALA (COMPILERS), - Grote Elsevier Atlas. Orig. edn.
44080: BOERMAN, J.W. & K.M. KNIP, - Dieren in hun Omgeving.... Op Borneo. Herzien door L. Dorsman Czn. en K.M. Knip. (revised edn. by J. Dorsman & K.M. Knip).
55588: BOERMAN, W. (PREFACE), - De Havens van Belgisch Congo; Aanvulling van het Repport: de West Afrikaanse Havens van Saint Louis tot Mossamedes. [Cyclostyled covertitle]. [Eerste druk; First edition].
54041: BOERS, FRANS(ARTIST) & ROBERT VAN DER VEEN (TEXT), - Een kunstenaar zag Noordwest-Overijssel. Tekeningen van Frans Boers, van tekst voorzien door Robert van der Veen. [Eeste druk; First edition].
55812: BOERS, A.J.C.M. [CHIEF EDITOR/CONTRIBUTION], WILLY QUIDORT, J.L. SWELLENGREBEL, W. MAYNC, (CONTRIBUTORS), - Bali. [Minjak Balinummer, October-November 1941, covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
40386: BOERSEMA, J.A., - Huwelijksbetalingen. Een antropologisch-ethisch onderzoek naar de bruidsprijs op Oost-Sumba. Orig. edn.
54213: [BOERSMA, R.?], - Sumatra [Covertitle, calligraphed in black ink). Separated from:Natuur en Menschen in IndiŽ, 6/7.
41587: BOERSMA, TJ.,(INTROD.), - Kalimantan Barat. Gedenkboek ter gelegenheid van 40 jaar zending op West-Borneo door de Gereformeerde Kerk van Drachten. (1950-1990).
1143: BOERSTRA, S.H. [], - Nota naar aanleiding van het Verslag van de Commissie ter bestudering van het Indo-europese vraagstuk.
1144: BOESJE, M. - Matahari dalam Kelam
1145: BOESTER, A.J.TH. & F.H. TER MEULEN - Eenige Tactische opgaven voor Regiment en Bataljon, I(-VIII)
38624: BOETZELAER VAN SAPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH.BARON VAN (ED.), - Correspondentie van Ds. Adriaan Jacobszoon Hulsebos. Offpr.fr.:Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, deel XXXIII, afl. 2,3,4(1943).
50900: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. (BARON VAN), - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
50901: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH. BARON VAN, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-IndiŽ in de dagen der Oost-Indische Compagnie. [Eerste druk; First edition].
55091: [BOETZELAER, E.O. VAN (PROVISIONAL GOVERNMENT SECRETARY)], - Peratoeran Sementara Penjelenggaraan pemerintahan Borneo dan Timoer Besar; Voorlopige voorzieningen Bestuursvorming Borneo en de Grote Oost. Offprint from:Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ 1946- no. 17, 18, 267.
52726: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-IndiŽ in de dagen der Oost-Indische Compagnie. Orig. thesis. [Leyden university].
48342: BOEVE-GROENEVELD, A. (ET.AL./COLLABORATORS), - Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek. [Eerste, enige druk/first and only edition].

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/22