Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9058: TIMMER, W.J., - Object en methode der sociale agronomie. Vijf landhuishoudkundige opstellen betreffende enkele grondslagen eener doorschouwde en rationeele methodiek der Landbouwvoorlichting in Indonesië.
5655: TIMMER, M., - Child Mortality and Population Pressure in the Netherlands Indies. Jogjakarta, Java, Indonesia. A social-medical study. Orig. thesis [Amsterdam university].
54519: TIMMER, E.M.A., - De Generale Brouwers van Holland: Een bijdrage tot de geschiedenis der Brouwnering in Holland in de 17de, 18de en 19de eeuw. [Eerste druk; First edition].
46173: TIMMERIJE, A., - Indisch zwijgen. Tweede druk. [2nd. edn.].
45423: TIMMERMANN, I[RMGARD], - Studie zur Batik auf Java. Wertmasstäbe traditionelle Stellung im Umfeld Kulturbewusster Erziehung und deren Wandel. Special Offprint from:Baessler Archiv, Beitráge zur Völkerkunde, Band XXXII, 1984.
37063: TIMMERMANS, G.J., - Latifa op de Molukken.
47690: TIMMERMANS, W. & F. VON WINCKELMANN (RESEARCH), - Indisch Licht. Een halve eeuw steun aan Oorlogsgetroffenenen uit Indië. [Gedenkschrift] ter gelegenheid van het Vijftigjarig jubileum van de Stichting Pelita, 1947-1997. Orig. edn.
5656: TIMOR - DOKO, I.H., - Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Nusa Tenggara Timur.
39038: TIMOR - - Indonesië en Oost-Timor. Feiten en Meningen. [Eerste druk/first edition].
5684: TIMOR - ORIG. LITHOGRAPH OF KUPANG. -
5675: TIMOR - - Propinsi Negara Timur. Menundju Swa Sembada Pangan 1972.
38211: TIMOR - - To Build a better Tomorrow in East Timor. [First edition].
5670: TIMOR - - Oost-Timor. De soldaat van Maubere schreeuwt om recht, Fretilin.
5660: TIMOR DECOLONIZATION - - Decolonization in East Timor.
5681: TIMOR - Timor between the Superpowers. [First edition].
5679: TIMOR BORDER ARBITRAGE- - Sentence Arbitrale rendue en Exécution du Compromis signé à La Haye le 2 avril 1913 entre Les Pays-Bas et le Portugal au sujet de la délimitation d'une partie de leurs possessions dans l'Ile de Timor
5669: TIMOR LESTE - - Timor Pequena Monografia. Orig. edn.
4538: TIMOR QUESTION REPORT- - Oost-Timor: De situatie op Oost-Timor. Een Rapport uit Indonesië. Verslag van gesprekken met vluchtelingen uit Oost-Timor. Orig. edn.
37613: TIN-YKE-CHAR (HSIEH TING-YU), - The Hakka Chinese-Their Origin & Folktales. With translation by C.H. Kwock(Kuo Ch'ang-ch'en).
53430: TINNEMANS, WILL & FRANK VON WINCKELMANN (RESEARCH), - Indisch Licht: Een halve eeuw steun aan Oorlogsgetroffenen uit Indië. Ter gelegenheid van het Vijftigjarig jubileum van de Stichting Pelita. [Eerste druk; First edition].
5688: TINSLEY, B., - Singapore Green. A History and Guide to the Botanic Gardens.
48300: TIPP & CO. - NURNBERG TIN TOYS TRADE CATALOGUE - - Tipp & Co./Nurnberg. Mech. Blechspielwaren Fabrik. [Trade catalogue 1937]. Original edition. [Original Auflage].
48301: TIPP & CO. - NURNBERG TOY TRADE CATALOGUE - - Reichsautobahn. Ein neues Autobahnspiel für Uhrwerk- und für elektrischen Antrieb, mit doppelten und einfachen Fahrbahnen, sowie Br:ucken und Abzweigungen/By-Pass Traffic. A complete Highway and byway system, with two and one way roads and bridges... [Original Ausgabe/orig. edn./Catalogue 1937 A].
7642: TIRION, (L'ABBÉ) - Histoire et Costumes des Ordres Réligieux, Civils et Militaires.
5689: TIRTAAMIDJAJA, N.(SH), - Batik. Pola & Torak-patterns & Motif. First edn.
48421: TIRTOBISONO, YAN, - Kamus Lengkap Belanda. Belanda-Indonesia/Indonesia-Belanda. Orig. edn.
50776: TIRTOKOESOEMO, R. SOEDJONO, (TRANSLATION), - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta. [Eerste druk; First edition].
8749: TISCHNER, H. - Das Kultkrokodil vom Lorewori.
5694: TISNA, UEDEYANA PANDJI & J. LAST, - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balische jongens. First edn.
51113: TISNA, UEDEYANA PANDJI & J. LAST, - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balische jongens. [Eerste druk; First edition].
42338: TISSING, J. (COMPILER), - Zakwoordenboek Drents-Nederlands/Nederlands-Drents. First edn.
37064: TISSOT VAN PATOT, J.W., - Een viertal tochten door het eiland Terangan in Maart en April 1907. Takenfr.:TAG, 1908.
55837: TITAÿNA, - Mademoiselle against the World. [For the first time translated after the original french into english by Madeleine Boyd]. [First edition, thus].
55222: TITANIC DISASTER MEMORABILIA: - Ramp der Titanic. Muziek met Nederlandschen en Engelschen tekst van het lied, dat door het Muziekkorps aan boord van van deze Stoomboot gespeeld werd, even voor dat zij te gronde ging in den nacht van Zondag 14 April 1912 en waarbij 1600 menschenlevens verloren gingen. [Eerste nederlandse uitgave]
5696: TITAYNA, - Une Femme chez les Chasseur de Têtes. (Borné0 et Célèbes).
42434: TITULAER, CHR., - De Mens en het Weer. Orig. edn.
12672: TITUS, M.L., - Urbanisatie, Integratie en Demografische respons in Jakarta: Een empirisch onderzoek naar de stedelijke moderniseringsrol in de periode 1961-1976/Urbanization, integration and demographic response in Jakarta. An empirical search for the Urban role in modernization, 1961-1976. Orig. thesis [Utrecht].
8750: TITZE, K., - Bali, Timor, Philippinen. Inseln, Menschen und ferner See. Orig. Edn.
49493: B., TJ. DE, - De Slag om Zutfen. [Eerste druk/first edition].
55273: TJ DE B. [=TJEERD DE BOORDER (1911-)], - De Strijd om Zutfen. [covertitle only]. 4e druk [4th edition].
7643: TJADEN MODDERMAN, R.S. - Een weldoener der Menschheid. In:Album der Natuur, pt. 3, 1877.
53156: TJAKRADIBRATA, - Djadjalan Warna-Warna Bab Ngelmoe Alam toemrap marang Wong Kang Woes akeh sesoeroepané. [First edition].
54890: TJALKENS, T., - Slöjd als Opvoedingsmiddel. [Eerste druk; First Edition].
5698: TJAN TJOE SIEM - E.M. UHLENBECK & J. SOEGIARTO, - Hoe Koeroepati zich zijn Vrouw verwerft. Javaansche Lakon in het Nederlandsch vertaald en van aanteekeningen voorzien.
37883: TJOE BENG SIANG, - Butek Enghiong(Pendekar Tanpa Tandingan). Orig. edn.
5702: TJOETJE (TEUKU TJOET MOHAMMED HOESSIN), - De Nederlandse begraafplaats Peutjoet onthult de geschiedenis van de heldenmoed van het Atjehse Volk. Transl. by Abdul Kadir, Agerbeek Brendgen.
36559: TJOETJE (TEUKU TJOET MOHAMMED HOESIN) & ABDUL KADIR (COOPERATION), - De Nederlandse begraafplaats Peutjoetonthult de geschiedenis van de heldenmoed van het Atjehse Volk. Transl. by Abdul Kadir, Agerbeek & Brendgen.
44374: TJON SIE FAT & G.J.C.M. VAN VLIET, - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna. Orig. edn.
50721: TJON SIE FAT, L.A. & G.J.C.M. VAN VLIET, - Philipp von Siebold; Zijn Japanse Flora en Fauna. [Eerste druk; First edition].
11494: TJON-A-TEN, V.T., - Creoolse en Hindoestaanse kinderen in het Nederlandse Lager Onderwijs. Een studie naar de problemen van Surinaamse kinderen van creeolse en Hindoestaanse origine in het Nederlandse lager onderwijs. Orig. thesis [Utrecht university].
36549: TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P., - Social Organization and Planned development in Rural Java. A study of the Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West-Java, and Kecamatan Kendal, Central Java.
56168: TJONG SIE FAT (PREFACE), - Flora Japonica, Fauna Japonica. lFront cover title only]. [eERSTE DRUK; fIRST EDITION].
54207: TOBA-BATAK DUTCH GLOSSARY TRANSLATED INTO DUTCH: - Toba-Bataks-Nederlands Woordenboek. [First Dutch language edition,translated after J. Warneck's Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch, 1906].
5705: TOBI-VAN DER KOP, H. & T.J. BEZEMER - Practisch Cursus voor Zelfonderricht in het Spreek-Maleisch en het Soendaneesch. Orig. edn.
5708: TOBING, PH.O.L. - Allah Ta'ala dan Totalitet pidato diutjapkan pada upatjara penerimaan djabatan Guru Busar tetap dalam mata kuliah ilmu kebudajaan Pada Universitas Hasanuddin di Makassar...
9908: TOBING, PH.O.L., - Allah Ta'ala dan Totalitet.
5709: TOBING, PH. L., - The Structure of the Toba-Batak belief in het High God. (reprinted after the original Ph.D. thesis).
5707: TOBING, PH.L., - The Structure of the Toba-Batak belief in the High God. Orig. thesis [Utrecht university].
54550: TODUNG SUTAN GUNUNG MULIA - K. ALDERT, H. HIDDING, M. NATSIR (EDITORIAL COMMITTEE). - ENSIKLOPEDIA INDONESIA. [Edisi Pertama; First edition].
41132: TOEMENGGOENG, RKJ. CH. SJ. DATOE, - Wanita di Indonesia/Women in Indonesia. Preface by Roesland Abdulgani. Orig. edn.
56819: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora. [Dutch language edition translated from the original Indonesian with an introduction by Angela Rookmaaker and Albert van der Helm]. [Eerste Nederlandstalige uitgave; First dutch language edition].
12089: TOER, P.A., - Aarde der Mensen. Herziene druk.(revised (2nd.dutch)edn.). Transl. fr. the indonesian by I.E. Slamet-Velsink and J. Versteegen.
44218: TOER, P. A. [1925-2006], - Guerillafamilie. Translated from the original Indonesian language by Cara Ella Bouman. First dutch edn.
11883: TOER, P.A., - De Pionier. Biografie van Tirto Adhisoerjo. Transl. fr. the orig. Indonesian by M. Termorshuizen.
11888: TOER, P.A., - De Vluchteling. Transl. fr. the orig. Indonesian with a preface by A. Rookmaaker & A. van der Helm. First dutch edn.
12198: TOER, P.A., - Keluarga Gerilya. Edisi Malaysia.(3rd. edn.).
44639: TOER, P.A., - Voetsporen. Transl. fr. the orig. indonesian (Jejak Langkah),into dutch by H. Maier. (reimpressing after the first dutch edn. 1983).
39541: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006] - Bukan Pasarmalam. First edn.
39667: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Midah, het Liefje met de Gouden Tand. Roman. First dutch edn. Transl. after the orig. Indonesian edn. Minah Simanis Bergigi Emas(1955) by A. Rookmaaker & A. van der Helm.
43412: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Aarde der Mensen. Europa ed., transl. fr. the orig. Bahasa Indonesia by I.E.Slamet-Velsink. First dutch language edn.
45787: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Bericht uit Kebayoran en andere verhalen. [translated after the indonesian text edn.]. First dutch edn.
45788: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Aarde der Mensen. Roman. 5e druk [5th. edn. with editorial corrections]. Translated into dutch, from the indonesian language, by Ina Slamet-Velsink.
45789: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Korruptie. Translated from the indonesian by Hein Vruggink, Henk Maier & Yolanda Schelling. First dutch edn.
47989: TOER, PRAMOEDYA ANANTA (1925-2006), - Anak Semua Bangsa. [Karya Pulai Buru, subtitle on front wrapper].
12198: TOER, P.A., - Keluarga Gerilya. Edisi Malaysia.(3rd. edn.).
46418: TOER, P.A. (1925-2006), - In de fuik. Roman. [Transl. fr. the Indonesian by A. van der Helm & A. Rookmaaker. First dutch edn.].
56967: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [OR:PRAMOEDYA ANANTA TUR, 1925-2006], - This Earth of Mankind. [First english language edition, thus. Translated and with an afterword by by Max Lane. Originally published in Indonesian Language].
52104: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Meisje van het strand. Vierde druk [Fourth edition, translated from the original Indonesian Gadis Pantai, by Angela Rookmaaker].
52760: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora [Java]. [Translated into dutch from the original indonesian byAgela Rookmaaker and Alfred van der Helm]. [Paperback edition].
55800: TOERISTENKAART REPUBLIEK INDONESIA [TOURISTMAP REPUBLIF OF INDONESIA], - Indonesie toerist kaart van Indonesie [Sic!]. [Eerste druk; First edition].
5714: TOFT, M., - De smokkelaars van Singapore.
39668: TOHARI, A., - Het Dansmeisje uit mijn dorp. Transl. fr. the orig. indonesian text-edn. by M. Sardjono-Soeman & M. Sutedja-Liem.
47829: TOHARI, AHMAD, - Di Kaki Bukit cibalak.
39406: TOHIR, KASLAN A., - Seuntai Pengetahuan tentang Usaha Tani Indonesia. First edn.
5716: TOHIR, KASLAN A., - Pedoman Bertjotjok Tanam bagian III. Tanaman Perkebunan Besar. Tjet. Kedua. (2nd. edn.).
48399: TOKAIGANSYU SEITYO (PUBL.), - Istilah Bahasa Indonesia/dioesahakan oleh Lembaga Bahasa Indonesia; dibawah penilikan Djabatan Pendidikan...Original edition.
54059: TOKAYER, MARVIN & MARY SWARTZ, - The Fugu Plan. The untold storyof the Japanese and the Jewsduring World War II. [Forst edotopm].
11567: TOKIHOTO OTO, - Folklore in Japanese life and customs. Orig. edn.
53138: TOKUGAWA SHOGUNATE SHRINE NIKKO - - The Album of Toshogu at NIKKO.
53853: TOKY0 IMPERIAL THEATRE PROGRAMME AUGUST 1920: - The Imperial Theotre Tokyo [Programme] Aug. the 1st. 1920 and Every Evening at 5.00 [P.M.]. [Covertitle]. [Original issue].
41705: TOKYO EARTHQUAKE 1923 - - Tokyo [Reconstructed].
42060: TOKYO MUNICIPALITY REPORT - - Tokyo. Capital of Japan. Reconstruction Work 1930.
8012: TOKYO- - Tokyo the Metropolis of Japan. [First edition].
42535: TOKYO-YOKOHAMA EARTHQUAKE - YOSHIO SAKATANI (BARON)(FOREWORD), - The Outline of the Reconstruction Work in Tokyo and Yokohama. (An official Report).
55548: TOKYO SCIENCE MUSEUM GUIDE: - General Guide to to the Tokyo Science Museum. [Tokyo Science Museum; Under the Control of the Department of Education General Guide, covertitle]. [First edition].
11208: TOKYO EARTHQUAKE 1923: - Japon, tremblement de Terre du 1er Septembre 1923. [Édition originale; First edition].
53688: TOL, ROGER, KEES VAN DIJK AND GREG ACCIAIOLI, - Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi. [First edition].
52152: TOLHAUSEN, ALEXANDRE M. (EDITOR), - Dictionnaire Technologique dans les Langues Française, Anglaise et Allemande. Renfermmant les Termes Techniques usités dans les Arts et Métiers et dans les Industries en général. Revu par Louis Tolhausen. Quatrième éditionm[Fourth edition revised by Louis Tolhausen].
45342: TOLL, J. VAN, - Gedrukte Archivaliën. Proeve van een overzicht der tot dusver in druk verschenen Nederlandsch Kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingcohieren e.a. Orig. edn.
445: TOLLENS, [HENDRIK], - l'Hivernage des Hollandais à la Nouvelle Zemble, 1596-1597. Trad. par Auguste Clavareau. 3e éd.

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/4