Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5655: TIMMER, M., - Child Mortality and Population Pressure in the Netherlands Indies. Jogjakarta, Java, Indonesia. A social-medical study. Orig. thesis [Amsterdam university].
54519: TIMMER, E.M.A., - De Generale Brouwers van Holland: Een bijdrage tot de geschiedenis der Brouwnering in Holland in de 17de, 18de en 19de eeuw. [Eerste druk; First edition].
46173: TIMMERIJE, A., - Indisch zwijgen. Tweede druk. [2nd. edn.].
45423: TIMMERMANN, I[RMGARD], - Studie zur Batik auf Java. Wertmasstäbe traditionelle Stellung im Umfeld Kulturbewusster Erziehung und deren Wandel. Special Offprint from:Baessler Archiv, Beitráge zur Völkerkunde, Band XXXII, 1984.
37063: TIMMERMANS, G.J., - Latifa op de Molukken.
47690: TIMMERMANS, W. & F. VON WINCKELMANN (RESEARCH), - Indisch Licht. Een halve eeuw steun aan Oorlogsgetroffenenen uit Indië. [Gedenkschrift] ter gelegenheid van het Vijftigjarig jubileum van de Stichting Pelita, 1947-1997. Orig. edn.
5656: TIMOR - DOKO, I.H., - Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Nusa Tenggara Timur.
39038: TIMOR - - Indonesië en Oost-Timor. Feiten en Meningen. [Eerste druk/first edition].
5684: TIMOR - ORIG. LITHOGRAPH OF KUPANG. -
5675: TIMOR - - Propinsi Negara Timur. Menundju Swa Sembada Pangan 1972.
38211: TIMOR - - To Build a better Tomorrow in East Timor. [First edition].
5670: TIMOR - - Oost-Timor. De soldaat van Maubere schreeuwt om recht, Fretilin.
5660: TIMOR DECOLONIZATION - - Decolonization in East Timor.
5681: TIMOR - Timor between the Superpowers. [First edition].
5679: TIMOR BORDER ARBITRAGE- - Sentence Arbitrale rendue en Exécution du Compromis signé à La Haye le 2 avril 1913 entre Les Pays-Bas et le Portugal au sujet de la délimitation d'une partie de leurs possessions dans l'Ile de Timor
5669: TIMOR LESTE - - Timor Pequena Monografia. Orig. edn.
4538: TIMOR QUESTION REPORT- - Oost-Timor: De situatie op Oost-Timor. Een Rapport uit Indonesië. Verslag van gesprekken met vluchtelingen uit Oost-Timor. Orig. edn.
37613: TIN-YKE-CHAR (HSIEH TING-YU), - The Hakka Chinese-Their Origin & Folktales. With translation by C.H. Kwock(Kuo Ch'ang-ch'en).
53430: TINNEMANS, WILL & FRANK VON WINCKELMANN (RESEARCH), - Indisch Licht: Een halve eeuw steun aan Oorlogsgetroffenen uit Indië. Ter gelegenheid van het Vijftigjarig jubileum van de Stichting Pelita. [Eerste druk; First edition].
5688: TINSLEY, B., - Singapore Green. A History and Guide to the Botanic Gardens.
48300: TIPP & CO. - NURNBERG TIN TOYS TRADE CATALOGUE - - Tipp & Co./Nurnberg. Mech. Blechspielwaren Fabrik. [Trade catalogue 1937]. Original edition. [Original Auflage].
48301: TIPP & CO. - NURNBERG TOY TRADE CATALOGUE - - Reichsautobahn. Ein neues Autobahnspiel für Uhrwerk- und für elektrischen Antrieb, mit doppelten und einfachen Fahrbahnen, sowie Br:ucken und Abzweigungen/By-Pass Traffic. A complete Highway and byway system, with two and one way roads and bridges... [Original Ausgabe/orig. edn./Catalogue 1937 A].
7642: TIRION, (L'ABBÉ) - Histoire et Costumes des Ordres Réligieux, Civils et Militaires.
5689: TIRTAAMIDJAJA, N.(SH), - Batik. Pola & Torak-patterns & Motif. First edn.
48421: TIRTOBISONO, YAN, - Kamus Lengkap Belanda. Belanda-Indonesia/Indonesia-Belanda. Orig. edn.
50776: TIRTOKOESOEMO, R. SOEDJONO, (TRANSLATION), - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta. [Eerste druk; First edition].
8749: TISCHNER, H. - Das Kultkrokodil vom Lorewori.
5694: TISNA, UEDEYANA PANDJI & J. LAST, - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balische jongens. First edn.
51113: TISNA, UEDEYANA PANDJI & J. LAST, - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balische jongens. [Eerste druk; First edition].
42338: TISSING, J. (COMPILER), - Zakwoordenboek Drents-Nederlands/Nederlands-Drents. First edn.
37064: TISSOT VAN PATOT, J.W., - Een viertal tochten door het eiland Terangan in Maart en April 1907. Takenfr.:TAG, 1908.
55837: TITAÿNA, - Mademoiselle against the World. [For the first time translated after the original french into english by Madeleine Boyd]. [First edition, thus].
55222: TITANIC DISASTER MEMORABILIA: - Ramp der Titanic. Muziek met Nederlandschen en Engelschen tekst van het lied, dat door het Muziekkorps aan boord van van deze Stoomboot gespeeld werd, even voor dat zij te gronde ging in den nacht van Zondag 14 April 1912 en waarbij 1600 menschenlevens verloren gingen. [Eerste nederlandse uitgave]
5696: TITAYNA, - Une Femme chez les Chasseur de Têtes. (Borné0 et Célèbes).
42434: TITULAER, CHR., - De Mens en het Weer. Orig. edn.
12672: TITUS, M.L., - Urbanisatie, Integratie en Demografische respons in Jakarta: Een empirisch onderzoek naar de stedelijke moderniseringsrol in de periode 1961-1976/Urbanization, integration and demographic response in Jakarta. An empirical search for the Urban role in modernization, 1961-1976. Orig. thesis [Utrecht].
8750: TITZE, K., - Bali, Timor, Philippinen. Inseln, Menschen und ferner See. Orig. Edn.
49493: B., TJ. DE, - De Slag om Zutfen. [Eerste druk/first edition].
55273: TJ DE B. [=TJEERD DE BOORDER (1911-)], - De Strijd om Zutfen. [covertitle only]. 4e druk [4th edition].
7643: TJADEN MODDERMAN, R.S. - Een weldoener der Menschheid. In:Album der Natuur, pt. 3, 1877.
53156: TJAKRADIBRATA, - Djadjalan Warna-Warna Bab Ngelmoe Alam toemrap marang Wong Kang Woes akeh sesoeroepané. [First edition].
54890: TJALKENS, T., - Slöjd als Opvoedingsmiddel. [Eerste druk; First Edition].
5698: TJAN TJOE SIEM - E.M. UHLENBECK & J. SOEGIARTO, - Hoe Koeroepati zich zijn Vrouw verwerft. Javaansche Lakon in het Nederlandsch vertaald en van aanteekeningen voorzien.
37883: TJOE BENG SIANG, - Butek Enghiong(Pendekar Tanpa Tandingan). Orig. edn.
5702: TJOETJE (TEUKU TJOET MOHAMMED HOESSIN), - De Nederlandse begraafplaats Peutjoet onthult de geschiedenis van de heldenmoed van het Atjehse Volk. Transl. by Abdul Kadir, Agerbeek Brendgen.
36559: TJOETJE (TEUKU TJOET MOHAMMED HOESIN) & ABDUL KADIR (COOPERATION), - De Nederlandse begraafplaats Peutjoetonthult de geschiedenis van de heldenmoed van het Atjehse Volk. Transl. by Abdul Kadir, Agerbeek & Brendgen.
44374: TJON SIE FAT & G.J.C.M. VAN VLIET, - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna. Orig. edn.
50721: TJON SIE FAT, L.A. & G.J.C.M. VAN VLIET, - Philipp von Siebold; Zijn Japanse Flora en Fauna. [Eerste druk; First edition].
11494: TJON-A-TEN, V.T., - Creoolse en Hindoestaanse kinderen in het Nederlandse Lager Onderwijs. Een studie naar de problemen van Surinaamse kinderen van creeolse en Hindoestaanse origine in het Nederlandse lager onderwijs. Orig. thesis [Utrecht university].
36549: TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P., - Social Organization and Planned development in Rural Java. A study of the Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West-Java, and Kecamatan Kendal, Central Java.
56168: TJONG SIE FAT (PREFACE), - Flora Japonica, Fauna Japonica. lFront cover title only]. [eERSTE DRUK; fIRST EDITION].
54207: TOBA-BATAK DUTCH GLOSSARY TRANSLATED INTO DUTCH: - Toba-Bataks-Nederlands Woordenboek. [First Dutch language edition,translated after J. Warneck's Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch, 1906].
5705: TOBI-VAN DER KOP, H. & T.J. BEZEMER - Practisch Cursus voor Zelfonderricht in het Spreek-Maleisch en het Soendaneesch. Orig. edn.
5708: TOBING, PH.O.L. - Allah Ta'ala dan Totalitet pidato diutjapkan pada upatjara penerimaan djabatan Guru Busar tetap dalam mata kuliah ilmu kebudajaan Pada Universitas Hasanuddin di Makassar...
9908: TOBING, PH.O.L., - Allah Ta'ala dan Totalitet.
5709: TOBING, PH. L., - The Structure of the Toba-Batak belief in het High God. (reprinted after the original Ph.D. thesis).
5707: TOBING, PH.L., - The Structure of the Toba-Batak belief in the High God. Orig. thesis [Utrecht university].
54550: TODUNG SUTAN GUNUNG MULIA - K. ALDERT, H. HIDDING, M. NATSIR (EDITORIAL COMMITTEE). - ENSIKLOPEDIA INDONESIA. [Edisi Pertama; First edition].
41132: TOEMENGGOENG, RKJ. CH. SJ. DATOE, - Wanita di Indonesia/Women in Indonesia. Preface by Roesland Abdulgani. Orig. edn.
56819: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora. [Dutch language edition translated from the original Indonesian with an introduction by Angela Rookmaaker and Albert van der Helm]. [Eerste Nederlandstalige uitgave; First dutch language edition].
12089: TOER, P.A., - Aarde der Mensen. Herziene druk.(revised (2nd.dutch)edn.). Transl. fr. the indonesian by I.E. Slamet-Velsink and J. Versteegen.
44218: TOER, P. A. [1925-2006], - Guerillafamilie. Translated from the original Indonesian language by Cara Ella Bouman. First dutch edn.
11883: TOER, P.A., - De Pionier. Biografie van Tirto Adhisoerjo. Transl. fr. the orig. Indonesian by M. Termorshuizen.
11888: TOER, P.A., - De Vluchteling. Transl. fr. the orig. Indonesian with a preface by A. Rookmaaker & A. van der Helm. First dutch edn.
12198: TOER, P.A., - Keluarga Gerilya. Edisi Malaysia.(3rd. edn.).
44639: TOER, P.A., - Voetsporen. Transl. fr. the orig. indonesian (Jejak Langkah),into dutch by H. Maier. (reimpressing after the first dutch edn. 1983).
39541: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006] - Bukan Pasarmalam. First edn.
39667: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Midah, het Liefje met de Gouden Tand. Roman. First dutch edn. Transl. after the orig. Indonesian edn. Minah Simanis Bergigi Emas(1955) by A. Rookmaaker & A. van der Helm.
43412: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Aarde der Mensen. Europa ed., transl. fr. the orig. Bahasa Indonesia by I.E.Slamet-Velsink. First dutch language edn.
45787: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Bericht uit Kebayoran en andere verhalen. [translated after the indonesian text edn.]. First dutch edn.
45788: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Aarde der Mensen. Roman. 5e druk [5th. edn. with editorial corrections]. Translated into dutch, from the indonesian language, by Ina Slamet-Velsink.
45789: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Korruptie. Translated from the indonesian by Hein Vruggink, Henk Maier & Yolanda Schelling. First dutch edn.
47989: TOER, PRAMOEDYA ANANTA (1925-2006), - Anak Semua Bangsa. [Karya Pulai Buru, subtitle on front wrapper].
12198: TOER, P.A., - Keluarga Gerilya. Edisi Malaysia.(3rd. edn.).
46418: TOER, P.A. (1925-2006), - In de fuik. Roman. [Transl. fr. the Indonesian by A. van der Helm & A. Rookmaaker. First dutch edn.].
56967: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [OR:PRAMOEDYA ANANTA TUR, 1925-2006], - This Earth of Mankind. [First english language edition, thus. Translated and with an afterword by by Max Lane. Originally published in Indonesian Language].
52104: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Meisje van het strand. Vierde druk [Fourth edition, translated from the original Indonesian Gadis Pantai, by Angela Rookmaaker].
52760: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora [Java]. [Translated into dutch from the original indonesian byAgela Rookmaaker and Alfred van der Helm]. [Paperback edition].
55800: TOERISTENKAART REPUBLIEK INDONESIA [TOURISTMAP REPUBLIF OF INDONESIA], - Indonesie toerist kaart van Indonesie [Sic!]. [Eerste druk; First edition].
5714: TOFT, M., - De smokkelaars van Singapore.
39668: TOHARI, A., - Het Dansmeisje uit mijn dorp. Transl. fr. the orig. indonesian text-edn. by M. Sardjono-Soeman & M. Sutedja-Liem.
47829: TOHARI, AHMAD, - Di Kaki Bukit cibalak.
39406: TOHIR, KASLAN A., - Seuntai Pengetahuan tentang Usaha Tani Indonesia. First edn.
5716: TOHIR, KASLAN A., - Pedoman Bertjotjok Tanam bagian III. Tanaman Perkebunan Besar. Tjet. Kedua. (2nd. edn.).
48399: TOKAIGANSYU SEITYO (PUBL.), - Istilah Bahasa Indonesia/dioesahakan oleh Lembaga Bahasa Indonesia; dibawah penilikan Djabatan Pendidikan...Original edition.
54059: TOKAYER, MARVIN & MARY SWARTZ, - The Fugu Plan. The untold storyof the Japanese and the Jewsduring World War II. [Forst edotopm].
11567: TOKIHOTO OTO, - Folklore in Japanese life and customs. Orig. edn.
53138: TOKUGAWA SHOGUNATE SHRINE NIKKO - - The Album of Toshogu at NIKKO.
53853: TOKY0 IMPERIAL THEATRE PROGRAMME AUGUST 1920: - The Imperial Theotre Tokyo [Programme] Aug. the 1st. 1920 and Every Evening at 5.00 [P.M.]. [Covertitle]. [Original issue].
41705: TOKYO EARTHQUAKE 1923 - - Tokyo [Reconstructed].
42060: TOKYO MUNICIPALITY REPORT - - Tokyo. Capital of Japan. Reconstruction Work 1930.
8012: TOKYO- - Tokyo the Metropolis of Japan. [First edition].
42535: TOKYO-YOKOHAMA EARTHQUAKE - YOSHIO SAKATANI (BARON)(FOREWORD), - The Outline of the Reconstruction Work in Tokyo and Yokohama. (An official Report).
55548: TOKYO SCIENCE MUSEUM GUIDE: - General Guide to to the Tokyo Science Museum. [Tokyo Science Museum; Under the Control of the Department of Education General Guide, covertitle]. [First edition].
11208: TOKYO EARTHQUAKE 1923: - Japon, tremblement de Terre du 1er Septembre 1923. [Édition originale; First edition].
53688: TOL, ROGER, KEES VAN DIJK AND GREG ACCIAIOLI, - Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi. [First edition].
52152: TOLHAUSEN, ALEXANDRE M. (EDITOR), - Dictionnaire Technologique dans les Langues Française, Anglaise et Allemande. Renfermmant les Termes Techniques usités dans les Arts et Métiers et dans les Industries en général. Revu par Louis Tolhausen. Quatrième éditionm[Fourth edition revised by Louis Tolhausen].
45342: TOLL, J. VAN, - Gedrukte Archivaliën. Proeve van een overzicht der tot dusver in druk verschenen Nederlandsch Kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingcohieren e.a. Orig. edn.
445: TOLLENS, [HENDRIK], - l'Hivernage des Hollandais à la Nouvelle Zemble, 1596-1597. Trad. par Auguste Clavareau. 3e éd.
447: TOLLENS, H., - Die Holländer auf Nova Zembla, Gedicht. Transl. fr. the dutch by F.M. Duttenhofer. Mit einem erklärenden Anhang... für die Jugend herausgegeben von P.W. Quack.
37845: TOLLENS, L.J.A., - De Indische Secretaris. Handboek voor den Notaris, den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, den Koopman, den Voogd, den Curator....Verrijkt met voorbeelden van Notariële en Onderhandsche Acten, Requesten, Enz.Enz.Benevens Instruktie voor de Weeskamers in Nederlandsch Indië. Tarieven van In-, Uit-
41907: TOLMAN, R., - De kievit. Een monografie over onze national vogel. First edn.
13080: TOLMAN, R., - Wij Trekken door Utrecht.
50100: TOLMAN, RONALD (AMSTERDAM, 1948-....), - Deskundige Kommissieleden (sic!)...Leiden, 22 april 1970.
45402: TOLSMA, W., - 's-Gravenhage als Vogelstad. Orig. edn.
56223: TOLSTOJ, L.N. (1828-1910), - OORLOG EN VREDE. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
8751: TOMLIN, J.W.S., - Awakening. A history of the New Guinea Mission.
37065: TOMLINSON, H.M., - Tidemarks. Some records of a journey to the beaches of the Moluccas and the Forest of Malaya, in 1923. First edn.
47516: TONDOWIDJOJO, J., - Etnologi dan Pastoral di Indonesia. Cetakan I [first edition].
39353: TONGUE, R.K.(ED.), - Komposisi Terkendali dan Terarah untuk pengajaran bahasa Inggris.
55627: TONKENS, JAN [EDITORIAL BOARD), - Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog. [Tweede aangevulde druk; Second enlarged edition].
10618: TONNET, M., - Sangireesche Kofo-Weefsels. taken fr.:Elsevier's geïll. maandschrift, vol. xvi-pt. xxxii (Jul.-Dec. 1906).
42424: TOON HERMANS - - Toon 75. Een hommage aan Toon Hermans. Orig. edn.
53447: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - TOON HERMANS One-Man-Show 1960. Teksten en Muziek TOON HERMANS. [Originele uitgave; Original edition].
53446: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - TOON One-Man-Show. Teksten en Muziek TOON HERMANS. [Originele uitgave; Original edition].
53445: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - Zaza. Ballot 1954-'55. Teksten en Muziek Choreografie Regie TOON HERMANS. Décors en Costuums: Johan Greter. Eerste Deel. [Originele uitgave; Original edition].
53444: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - One-Man-Show voor U Eva. Seizoen 1955-'56. Toon Hermans doet een keuze uit onderstaand repertoire samengesteld uit eigen teksten en eigen muziek. [Eerste Deel. [Originele uitgave; Original edition].
56579: TOONDER, MARTEN (1912-2005), - Heer Bommel en de Zwarte Zwadderneel; Heer Bommel en de Zwelbast; Heer B ommel gaat het overdoen. [originele krantenknipsels/ original press clippings].
47861: TOONDER, M[ARTEN], - Tom Poes en de Laarzenreuzen. [Eerste opzet druk/first provisional edition].
12493: TOONDER, MARTEN, - Heer Bommel en de grote Barribal.
12494: TOONDER, MARTEN, - Heer Bommel en zijn Heldendaden.
37493: TOONDER, MARTEN, - Tom Puss Jigsaw-puzzles in original boxes. Series 1-4 (all publ.).
12497: TOONDER, MARTEN, - Tom Poes en Bombom de Geweldige.
51677: TOOREN, J. VAN, - Japanse Tanka-poëzie. [Tweede druk; Second edition].
5722: TOORN, J.L. VAN DER - Minangkabausche Spraakkunst. Orig. edn.
5721: TOORN, J.L. VAN DER - Minankabausch-Maleisch-Nederlandsch Woordenboek. Orig. edn.
55791: TOORN-DANNER, N VAN DEN (ET.AL), - Buku Bacaan Bahasa Belanda. Untuk tingkat elementer dan dasar. Jilid I [Volume I of 3]. [First edition].
55792: TOORN-DANNER, N VAN DEN (ET.AL), - Buku Bacaan Bahasa Belanda. B-3 [Buku 3]. Kursus dan dasar. Jilid I [Volume I of II]l. [First edition].
38656: TÖPFFER, R., - Premiers Voyages en ZigZag ou excursions dún Pensionat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes. First edn.
52506: TÖPFFER, RODOLPHE (1766-1847), - Premiers Voyages en Zigzag ou excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur les revers Italien des Alpes. Précédés d''une Notice par M. Sainte-Beuve. Sixième édition [Sixth edition].
52507: TÖPFFER, RODOLPHE (1766-1847), - Nouveaux Voyages en Zigzag A la Grande-Chartreuse, autour du Mont Blanc, dans les Vallées D'Hérens, de Zermatt, au Grimsel, À Gènes, et à la Corniche. Précédés d''une Notice par M. Sainte-Beuve. Quatrième édition [fourth edition].
47131: TOPOLSKY, F[ELIKS] (1907-1989), - Topolsky's Chronicle 1954, Volume Two. Original edition.
36682: TORDAY, A., - Párbeszédek 11 Fal és Tértextili Biennálé/11th textile Biennal. Catalogue of an exhib. Szombathelyi Képtár [Hungary] 22 june - september 2, 1990.
5723: TORRANCE, A., - Junglemania. First edn.
51321: TOSHIRO MORITA, - Kumadori. [Kabuki Theatre make-up]. First edition.
449: TOSSIJN, PH., - Lariatspelen.
57143: TOURAILLE SEASONAL PARIS FASHION ANNOUNCEMENT CATALOGUE: SUMMER 1921, - Etablissements H. Touraille [Presents Paris Fashions Summer 1921]. Eté 1921.
2188: TOURISM - GAROET - en Omstreken
38832: TOURISM - LEHMANN, R., - Luzern und Vierwaldstättersee. Kleiner Führer.
41551: TOURISM - NAZI PROPAGANDA, - Urlaübsfahrten 1939. Orig. edn.
36081: TOURISM - O.RIEGER, - Badnerland. Odenwald.Neckar. Schwarzwald. Bodensee.Rhein. Wegweiser und Hotelführer.
37587: TOURISM - PLANTENGA, P., - De Rijn van Arnhem tot in Zwitserland. Kleef, Ahrdal, Brohldal, Eiffelgebergte, Lahndal, Niederwald, Nahedal, Rheingau, Taunusgebergte, Bergstrasse, Haardgebergte, Schwarzwald, Vogesen enz...Handboek voor Reizigers. 3e druk. (3rd. edn.).
41225: TOURISM & TRAVEL - SOUTH AFRICA, - Reizen in Zuid-Afrika. Orig. edn.
10180: TOURISM- - [From Paris to Auvergne by train]. Itinerary issued by A.N.W.B.
13149: TOURISM - - RIJWIELTOCHTEN over de Veluwe.
41187: TOURISM BY RAIL - - Le Guide P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée). Genève-Besançon. Circuit du Doubs. La Fauchlle-St. Claude-Chezerny. Centre de Séjour et de Tourisme. Orig. edn.
12185: TOURISM BY TRAIN - - Wat kost die Reis? Enkele prijzen naar eenigeder voornaamste stations in Nederland.
10182: TOURISM-FRENCH RIVIERA, - De Fransche Rivièra.
38653: TOURISM IN BELGIUM - COSYN, P. & M., - Anseremme. Le Parc National de Furfoz & la Vallée de la Lesse. Guide officiel du Syndicat d'Initiative.
38831: TOURISM IN BELGIUM BY BYCICLE - ALGEMEENEN NEDERLANDSCHEN WIELRIJDERSBOND, & R.B. DOZY, - Rijwielgids voor België en Luxemburg.
38835: TOURISM IN BELGIUM - - Bords de la Meuse, de la Lesse, de la Semois, Abbaye d'Orval.
38437: TOURISM IN FRIESLAND PROVINCE - - v.V.v. Friesland.
40669: TOURISM IN GREAT BRITAIN - A.N.W.B., - Z.O. Engeland per trein en te voet.
38839: TOURISM IN NORWAY - - Oslo, Noorwegen.
38833: TOURISM INN PRE-WAR SLOVAKIA - N.N., - Slovensko earovna krajina Ceskoslovenskej Republiky, pozýva Vás na návstevu Svojich krás.
10278: TOURISM-LES VOSGES, - Livret-Guide.
10183: TOURISM-PYRENEES, - Pyreneeën.
37781: TOURISM BY K.L.M. (ROYAL DUTCH AIRLINES) - - INDONESIË, Singapore & Bangkok.
12082: TOURISM - - ORIENT LINE Cruises 1959.
12083: TOURISM - - ORIENT Line, the Sunny way. Vancouver, San Francisco, Honolulu.
12081: TOURISM - - The Panama Way by Orient Line. U.S.A., Canada, Australia.
38386: TOURISM - AUSTRALIA, - Brisbane - Queensland.
38387: TOURISM - NEW ZEALAND, - New Zealand in Colour. A book of Scenic Views.
38389: TOURISM - NEW ZEALAND, - Some better known New Zealand wild Flowers and Birds.
38391: TOURISM - TASMANIA, - With a Camera in Tasmania. Photographs by Don Stephens.
3067: TOURISM ON AVA - - Java, the Tourists Paradise. Its Predominant position in the Netherlands India Archipalago, and its commercial relations with Neighbouring countries.
5726: TOURISM-JAVA BALI, - Motor Touring Guide Java, Bali. Orig. edn.
5725: TOURISM-INDONESA - Indonesië. Reisatlas.
744: TOURISM. - Reise Führer West Java.
12191: TOURIST MAP - - BAKKEVEEN.
12193: TOURIST-MAP, - Het Drents-Friese Wold.
9839: TOURIST-MAP, - Tourist map Western Dolomites/Westliche Dolomiten/Carta Touristica Dolomiti Occidentali, Sheet 16.
9525: TOURIST-GUIDE KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, K.P.M. - - GUIDE Through Netherlands India, compiled by order of the Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Royal Packet Steam Navigation Co.).
13079: TOURISTMAP LUGANO - - Carta Turistica/Carte d'Excursions/Exkursionskarte Logano (Sottoceneri).
11526: TOUWEN-BOUWSMA, E., - De Barisanorganisatie van Madura. (nieuwe eisen aan een oud kader).
5732: TOUWEN-BOUWSMA, C., - Staat, Islam en lokale Leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie. Orig. thesis [Amsterdam university].
54489: TOUWEN-BOUWSMA, E. & P. GROEN, - Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
5734: TOXOPEUS, L.JOH., - De Soort als Functie van Plaats en Tijd getoetst aan de Lycaenidae van het Australaziatisch Gebied. Orig. thesis [Amsterdam university].
5733: TOXOPEUS, H.J. (EDITOR), - Verslag van de 28e vergadering van de Vereeniging van Proefstation-Personeel 1941. Gehouden te Buitenzorg van 26 tot 28 Maart 1941 gewijd aan de vruchtbaarheid van den bodem en haar behoud.
42887: TOYNBEE, A.J., - Het bloedig Juk van den Turk. [transl. into dutch fr. the orig. english].
46987: TOYNBEE, A[RNOLD] J., - Het bloedig Juk van den Turk. [translated into dutch after the original english][first dutch edn.]
8138: TOYOKUNI-SUCCO, F. - Utagawa Toyokuni und seine Zeit. [Eerste Auflage/First edition].
10334: TOYS - - Les Jouets.
36306: TRADE CATALOGUE - - KARL HAMMERSCHMIDT [Trade Catalogue Musical Instruments]. Neueste Ausgabe.
44041: TRADE CATALOGUE LOCKS AND KEYS - - Geïllustreerde Katalogus van hang-en sluitwerk, ijzerwaren. Tweede ongewijzigde druk. (2nd. edn.).
42523: TRADE CATALOGUE/PRICE LIST HEINRICH WESTEDT - - [A trade-catalogue with prices on all kinds of bags as produced and offered by Weba-Werkstätte Heinrigh Westedt].
7471: TRADE CATALOGUE WAGELAAR & ZOON, - Twentsche Fourniturenhandel J. Wagelaar & Zoon, Enschede.
6377: TRADE CATALOGUE - TUCHHAUS PAUL KNAUR- - Tuchhaus Paul Knaur.[ A fashion trade catalogue].
7648: TRADE CATALOGUE- - ALEXANDER VOSS, Breda (Fashions). Summer 1979.
7649: TRADE CATALOGUE-DEJONCKHEERE-ANDRIES (BRUXELLES), - Etalages pour la Chapellerie. Catalogue nr. 181.
41218: TRADE CATALOGUE A.N.S.L[EE] FABRICS - - Pin Weave Panels.
42568: TRADE CATALOGUE ULLMANN & HEINZE - - Spezialfabrik für Kleiderbügel in aller Ausführungsarten. Katalog nr. 17.
42575: TRADE CATALOGUE THILO HOFFMANN - - Bast-und Stofftaschen in moderner Müsterung. [title on front wrapper].
42576: TRADE CATALOGUE CARL TAEGE JR.- - Für Vorhang und Gardine die schöne Gleiro-Schiene. Orig. edn.
49600: TRADE CATALOGUE MAISON ROYALE BRUXELLES/ CATALOGUE DE VENTE MAISON ROYALE BRUXELLES- - Ouverture D'une nouvelle et vaste Maison de Vêtement pour Messieurs, Jeunes Gens, Enfants. Chaussures, Chemiseries, Gants, Bonneterie, Chapellerie, Cannes et Parapluies et générlement tout ce qui concerne la Toilette des Messieurs. [édition originale/first edition].
45467: TRADE SAMPLE ALBUM - - Manchesters Voeringen en Fournituren.
7639: TRADE SAMPLE CATALOGUE - HAMMOND'S-HULL - - Shades of Hammonds's Original Carpet Rug Wool. May be obtained from Messrs. A. van Tilburg, Den Haag. Hammond's only Agent in Holland. [title on front wrapper].
48087: TRADE SAMPLE VOLUME - - Tailor Made. [title on front boards],
12115: TRADE DIRECTORY - of Indonesia 1949
52554: TRADE CATALOGUE BOOKBINDING TOOLS - - Comptoir de la Réliure/Tarif du Matériel de loutillage de Fournitures pour la Réliure et la Dorure. [Original trade catalogue with price list).
52894: TRADE CATALOGUE FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUNIOR, - 110 Jahre Kakteen-Kultur! [Verkauts-Katalog]. [Original Ausgabe; Original edition.
12751: TRADESMEN SAMPLE BOOK - - Gestickte Damengürtel.
7652: TRAMAR, (CTSSE. DE), - La Mode et l'Elégance.
41747: TRANSMIGRATION DUTCH TERRITORY NEW GUINEA - - Officieel Orgaan van de Stichting Transmigratie Nederland-Overzee.
8829: TRANTER, G.J., - Plowing the Arctic.
55032: TRAP, P.H. (PUBLISHER [1791-18XX]), - Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden, voor kinderen; benevens eenige merkwaardigheden uit het rijk der Dieren. [Eerste druk; First edition].
10567: TRAPHAGEN, E., - Costume Design and Illustration. 5th printing.
36313: TRAPHAGEN, E(THEL), - Costume Design and Illustration. 2nd. edn.
9264: TRASKO, M., - Heavenly Soles. Extraordinary Twentieth-Century Shoes.
48354: TRAUTZ, F.M., - Japan, Korea und Formosa. [1. Ausgabe/first edition].
46723: TRAVELLERS OFFICIAL INFORMATION BUREAU OF THE NETHERLANDS INDIES - - Tourism in the Netherlands Indies, Bali Number.
39154: N.N. - TRAVELS THROUGH PALESTINE, - Pictorial Journey through the Holy Land; or Scenes in Palestine. Orig. edn.
54502: TRAVEN, BEN (=RET MARUT, 18XX-1969), - Ein General kommt aus dem Dschungel. [1. Auflage; First edition].
46217: TRAVERS, P.L., - Mary Poppins from A to Z. Second impression.
46294: TREFFERS, J., - Schuim van Goud. Indische Zedenroman. [Tweede druk/2nd. edition, reprinted after the original of 1934].
8752: TREGARTHEN, G. - Australian Commonwealth (New South Wales, Tasmania, Victoria, Western Australia, South Australia, Queensland & New Zealand)
5738: TREGONNING, K.G., - A History of Modern Malaya. 1st.
9786: TREGONNING, K.G., - North Borneo. 1st.
36546: TREGONNING, K.G., - Under Chartered Company Rule. (North Borneo 1881-1946). Orig. edn.
5740: TREGONNING, K.G., - Malaysia. First edn.
56662: TRENGGALEK PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Trenggalek.
44175: TRESKINE, H. (CHIEF EDITOR), - La Lingerie.
5741: TREUB, M.W.F., - Het Gist in Indië. [There is ferment in the Indies]. een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging. Orig. edn.
56324: TREUB, M.W.F., - Indië's Toekomst. [Eerste druk; First edition].
54416: TRICHT, B. VAN - Levende Antiquiteiten in West-Java. Eerste Gedeelte: De Badoejs. Offprint from DJAWA, Tijdschrift van het Java-Instituut, vol. IX.
51465: TRICHT, B. VAN (ET.AL.), - The Badoejs in South Bantam [Java]. [And eight other illustrated contributions]. Published in:Inter-Ocean, a Netherlands East Indies Magazine devoted to Malaysia and Australasia, vol. 10-No. 9 (September 1929).
49700: TRICKS AND CONJURING ORIGINAL DIAGRAMS - - NIXON MANUSCRIPTS [SERIES].
5743: TRIP, V.J., - Tjara Menggambar Pesawat Terbang.
46264: TRIPP, M., - Going Solo. Uncorrected Proof Copy.
56771: TRISNOJUWONO, - Kisah sebuah Revolusi [The Story of a Revolution]. Pagar. Kawat. Berduri. Rentjana sampul oleh Jusuf Razak. pCetakan pertama; First edition].
51005: TRIUMPH INTERNATIONAL LINGERIE FASHION - - Ondermode. Dokumentatiemap Historisch Kostuummuseum [Utrecht].
46477: TRIXER, HANS E., (MAGIC 13, N.B.G.), - Manupilaties met Vingerhoeden.
46478: TRIXER, HANS E. (T.M.W.T.T.F.), - Encyclopedie der Duimspitsen. Fundamentele grepen benevens 35 trucs met de duimspitsen.
46479: TRIXER, HANS W. (T.M.W.T.T.F.), - Card-Magic of the United Nations. Orig. edn.
54823: TROCCHIO, PAOLA DI (ET. AL.; COMPILERS), - ManStyle/ MEN + FASHION. First edition.
5744: TROCKI, C.A., - The Johor Archives and the Kangchu System, 1844-1910;
41279: TROELSTRA, PITER JELLES (1860-1930, - De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie. Orig. edn.
47508: TRÖGEL, R., - Esperanto Kaj Kulturo individuo popolo Homaro. Offprint from:Das Esperanto als Kulturfaktor, vol. 8. [translated from the german into esperanto by J. Schröder].
56525: TROMP KLASSE GELEIDE WAPEN FREGAT DE RUYTER [TROMP CLASS GUIDED MISSILE FRIGATE DE RUYTER: LAUNCHED 1974], - Het Geleide Wapen FregatDE RUYTER. [Originele uitgave; First edition].
9062: TROMP, J., - Oessin-Blanda. Indisch Tooneelspel in drie bedrijven.
46147: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. VAN, - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795). Orig. edn.
53041: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN (1830-1903), - Biographisch Woordenboek van Oost-Indische Predikanten. [photocopied after THE first EDITION].
43563: TROPICAL MEDICINE- - Voorlopig Voorschrift Nr. 2610: MALARIA. Vastgesteld bij aanschrijving van de minister van oorlog...3e druk.
7653: TROTMAN, S.R. & E.L. THORP - The Principles of Bleaching and finishing of Cotton. Orig. edn.
46500: TROUW LIBERATION ISSUE - - VRIJ! Bevrijdingsnummer,Trouw; Derde Jaargang: Bevrijdingsnummer [vol. 3: special Libraration issue].
51028: TROUW LIBERATION ISSUE - - VRIJ! Bevrijdingsnummer,Trouw; Derde Jaargang: Bevrijdingsnummer [vol. 3: special Libraration issue].
45718: TROW, M.J., - Lestrade and the Guardian Angel. [Uncorrected proof copy not for sale; publ. notice on label on front wrapper].
56210: TROXLER, GALE SCOTT. - Fijian Masi. A traditional Art form. Second edition.
7654: TRUEMAN, J. - The Romantic Story of Scent. First edn.
7655: TRUMAN, N. - Historic costuming. Forew. by CH. B. Cochran. 9th impression.
7656: TRUMAN, N. - Historic Costuming. 2nd. edn. With additional chapters by B.N. Green.
7657: TRUYENS-BREDAEL, C.L., - Het Kantwerk van den Ommegang. Historische beschrijving van een meesterwerk der textielkunst.
43468: TSCHAIKOWSKY, P., - Canzonetta aus dem Violinkonzert Op. 35. Neue Ausgabe für Violine und Klavier bezeichnet von Issay Barmas.
49418: TSCHERNING PETERSEN, H. - Singkeh. (First original edition.).
55276: TSCHUDIN, W.FR., - Von den ältesten erhaltenen Papierdrucken der Welt.Offprint from:Textil-Rundschau, Heft 12, 1962.
49678: TSCHUMI, E. (GENERAL EDITOR), - Geschiedenis van de Mode. [translated from the original english by Teatske Starink]. {Eerste nederlandstalige druk, first dutch language edition].
55370: [TSENG CHAO YEH] - DR. JOHNSON (INTRODUCTION), - Nieuw Hollandsch-Chineesch Woodernboek [=Xin hehua usuB]. [FIRST edition].
46012: TSJECHOW, A[NTON] P., - Verzamelde Werken, [vol.] VII. Orig. edn.
46014: TSJECHOW, A[NTON] P., - Verzamelde Werken, [vol.] IV. Orig. edn.
46016: TSJECHOW, A[NTON] P., - Verzamelde Werken, [vol.] II. Orig. edn.
46017: TSJECHOW, A[NTON] P., - Verzamelde Werken, [vol.] I. Orig. edn.
5748: TSUJI, MASANOBU (COL.), - Singapore. The Japanese version. Transl. by M.E. Lake (from the Japanese).
8139: TSUJIGAHANA, ITCHIKU - Tissus de Lumière/Weefsels van Licht. Exhibition catalogue as held at Brussels 9 Nov.1989 - 3 Dec. 1989.
45559: TSURUO ANDO, - Bunraku. The Puppet Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Charles J. Dunn.
54156: TSUTOMU EMA, - A historical sketch of Japanese Customs and Costumes. Second edition.
9787: TUCHINSKY, CHR., - Produktion, Handel und Konsumtion nicht-westlicher Medikamente in Südost-Asien: Malaiische JAMU in Singapore.
7658: TUCHSCHERER, J-M. & G. VIAL, - Le Musée Historique des Tissus de Lyon. Introduction Historique, Artistique et Technique. Introduction historique, artistique et technique.
9880: TUCKERMANN, I., - Tjideng Zwart op Wit. Vrouwenkamp Tjideng 1942-1945.
7659: TUCNA, D. & J.M.A. HOLTHAUS (COMPOSITION), - Hedendaagse Wandtapijten uit Tsjechoslowakije. Tentoonstelling Nederlands Textielmuseum 18 Nov. 1977/8 Januari 1978.
36780: TUCNA, D.(INTROD.), - Hedendaagse Wandtapijten uit Tsjechoslowakije. Exhib. catalogue Nederlands Textielmuseum Tilburg, 18 nov. 1977 t/m 8 jan. 1978.
8753: TUDOR, J. (ED.), - Handbook of Papua and New Guinea. 4th edn.
8754: TUDOR, J. (ED.), - Handbook of Papua and New Guinea. 5th edn.
7661: TUER, A.W., - The Follies & Fashions of Grandfathers.[January-December 1807]. Orig. edn.
45009: TUHUTERU, J.M.A., - Riwajat singkat terdirinja negara Pasoendan. First edn.
49062: TUINMAN, C., - De Oorsprong en Uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, Opgeheldert Tot Grond der Vaderlandsche Moedertaal...Hier zyn bygevoegt NatuurlykeVoortekenen van allerlei Weder. En de School van Salerno. [Eerste druk/first edition].
48532: TUINWIJKPERS HAARLEM MUNICIPALITY - - Haarlem in Hout. Eenentwintig Houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
44915: TUITEN-HUVERS, J., - Naar het land van de Sangireezen. Reisverhaal voor Kinderen. Orig. edn.
50457: TULL EN 'T WAAL MUNICIPALITY, - Kerk te Tull en 't Waal 1950 [an original photograph].
56654: TULUNGAGUNG PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Tulungagung.
49814: TUPAMAHU, CHR. D. (REVEREND), - Tatatjara Kebaktlan sebagaimana ditetapkan oleh Synode AM dari Geredja Indjili Maluku untuk dipergunakan dalam semua Djematnja. [Original edition].
53709: TUR, PRAMUDYA ANANTA (1925-2006), - Sikap dan PeranKaum Intelektual di Dunia ketiga khususnya Indonesia. [Reprinted].
54607: TURKENBURG'S ZAADHANDEL SUCCULNTA: - Gedoornde Vrienden: Handboekje voor het kweeken van Cactussen uit zaad. Derde druk [Third edition].
7947: TURKEY- - Turkish Pottery. Orig. edn.
45772: TURKISH HANDICRAFTS - - Türk El Sanatlari/Turkish Handicrafts/Türkisches Kunsthandwerk/Arts Manuels turcs. Orig. edn.
50402: TURKSMA, R., - Change in Gender Relations in Hindi Masala Movies [cover title]. [First edition].
5752: TURNBULL, C.M., - The Straits Settlements 1826-67. Indian Presidency to Crown Colony. 1st.
56826: TURNBULL, W. (ARR..), - The Milk Maid.. Pretty Maidens Here am I. Inscribed to Miss Love, Theatre Royal-Drury Lane. [First edition].
7662: TURNER, C.W. - De Kleeding van den geneesheer in den oudsten tijd en in de middeleeuwen; & 3 other artt. in dutch on professional medical dress through the ages. In:CIBA-Tijdschrift 2e jrg.-13.
7664: TURNER WILCOX, R. - Five Centuries of American Costume. First edn.
10573: TURNER WILCOX, R., - The Dictionary of Costume.
10600: TURNER WILCOX, R., - Folk and Festival Costume of the World. Orig. edn.
44917: TURNER WILCOX, R., - The Mode in Hats and Headdress. Orig. edn.
9788: TURNER, P.D. & R.A. GILLBANKS, - Oil Palm Cultivation and Management. 1st.
10794: TURNER, P.D. & R.A. BULL, - Diseases and disorders of the Oil Palm in Malaysia. 1st.
7663: TURNER, J.A. - The Cotton planter's Manual: being a Compilation of Facts from the best authorities on the Culture of Cotton; Its Natural history, chemical analysis, trade, and consumption: and embracing a history of cotton and the Cotton Gin
54922: TUSENIUS, K.H., - De kansen van het Nationaal Socialisme in Nederland. Groe en neergang der N.S.B. [Eerste druk; First edition].
56029: TUSSCHENBROEK, HENDRIKA VAN [1854-1935]M - Sneeuwklokjes. Eenstemmige kinderliederen met Klavier begeleiding. Heft I II.
9573: TUSSENBROEK, O. VAN, - Speelgoed, Marionetten, Maskers en Schimmenspelen.
54809: TUTTLE [CHARLES E. TUTTLE COMPANY], - TUTTLE'S Concise Indonesian Dictionary. English-Indonesian/Indonesian-English [Revised edition].
56815: TUUK, HERMAN NEUBRONNER VAN DER (1824-1894), - Herman Neubronner van der Tuuk, de pen in gal gedoopt. Brieven en Documenten verzameld en Toegelicht door R. Nieuwenhuys. [Eerste druk; First edition.
5756: TUUK, H.N. VAN DER, - Kawi Language and Literature. Offpr.fr.:RAS(Great Britain and Ireland), Jan. 1881.
40400: TUUK, H.N. VAN DER - Maleisch Leesboek/Beberapa Tjeritera Melajoe. 10e druk. (10th edn.).
40517: TUUK, H.N. VAN DER - Maleisch Leesboek.8e druk. (8th edn.).
44273: TUUK, H.N. VAN DER, - Maleisch Leesboek, zevende stukje bevattende: Vier Maleische vertellingen en het verhaal van Bibi Sabariah. Nieuwe uitgave, tweede druk. (new issue, 2nd. edn.).
44298: TUUK, H.N. VAN DER, - Maleisch Leesboek, {VIIe stukje) bevattende: Vier Maleische vertellingen en het verhaal van Bibi Sabariah. Nieuwe uitgave [eerste druk]. (new issue, [first edn.]).
5755: TUUK, H.N. VAN DER, - Tobasche Spraakkunst. In dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd.
44237: TUUK, H.N. VAN DER, - Tobasche Spraakkunst. In dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd. First edn.
44266: TUUK, H.N. VAN DER, - Bataksch-Nederlduitsch Woordenboek. In dienst en op kosten van het Nederlandsche Bijbelgenootschap. Orig. edn.
36975: TUUK, H.N. VAN DER, - Kawi Language and Literature. Offpr.fr.:RAS(Great Britain and Ireland), Jan. 1881.
54210: TUYET NGUYEN, (PUBLISHER/EDITOR), STEPHEN MARKBREITER (ASSOCIATE EDITOR/ET.AL.), - ARTS OF ASIA. [Original edition],
51176: TUYNMAN, HANS & STEEF DAVIDSON (EDITORS), - De Kleine Kabouterkolonel; Orgaan van het Brandneteloffensief, Nr. 3: De komende Volkstelling is de komende volkskwelling daarom is 28-2-'71uitgeroepen tot dag van Nationale Sabotage! [Cover title]. [Originele uitgave; Original publication].
39128: TWAIN, M., - De lotgevallen van Tom Sawyer. 8e druk.(8th edn.) Transl. fr. the orig. US edn.(The adventures of Tom Sawyer).
39127: TWAIN, M., - Tom Sawyer's Reisavonturen. FIRST dutch edn. Transl. fr. the orig. US edn.(Tom Sawyer abroad) by Marly.
36976: TWAIN, M[ARK], - Pengalaman Huckleberry Finn.
36977: TWAIN, M[ARK], - Pengalaman Huckleberry Finn. 3d. edn.
5759: TWEEDIE, M.W.F., - The Snakes of Malaya.
5760: TWEEDIE, M.W.F. & J.L. HARRISON, - Malayan Animal Life. 1st.
5761: TWEEDIE, M.W.F., - Prehistoric Malaya.
5762: TWEEDIE, M.W.F., - Common Malayan Birds. 1st.
52439: TWEEDIE, M.W.F., - The Sone Age in Malaya. [original edition, thus].
49057: TWEKA SWIMWEAR FASHION SALE CATALOGUE, - TWEKA Mode Balnéare [19]65.
48614: TWERSKY, J., - Het Handtastelijk bestaan. [first dutch language edition, translated after the original US publication 'The face of the deep', by F.G.M. Donkers].
9118: TWISS, W.J., - Nationaal-Socialistische Mijnbouw, 3e deel: Nederlandsch-Indië.
53614: TYPE SPECIMEN FOUNDRY N.V. LETTERGIETERIJ AMSTERDAMV.H. TETTERODE. - Boek- en Fantasie letter voor het betere werk, Ëgmontletter. [Originele uitgave; original publication].
10789: TYPOGRAPHY - S.H. DE ROOS, - Té Té - Technisch Tijdschrift voor de Grafische Industrie, 3e jaargang no. 1, September 1947.
52387: TYRELL, ANNE V., - Changing Trends in Fashion. Patterns of the Twentieth Century 1900-1970. [First edition].
54501: TZAIG, URI & ESTI KNOBEL (EDITORS), - Threads of Thought: Keren Ronnen Rosenberg (1952-) . [First edition].
46487: UCEE [= ULRICH COLDENHOFF, 1890-1963], - Het Spookhuis van Tandjong-Priok. First [and only] edition.
5763: UCEE (= ULRICH COLDENHOFF, 1890-1963), - De schoonste triomf van de Indo-Detective. [Reprinted after the first edn. Weltevreden 1924]. Firts thus.
12187: UDEN MASMAN, H., - De Vechtstreek. Van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. Handboekje en Gids. 4e herz. druk.
36343: UDEN MASMAN, H.(COMPILER), - Die Friezen buten Fryslan. Bitinkingsboek by it 25-jierich bistean fan it Bound fan Fryske Selskippen buten Fryslan1923-1948.
38454: UDEN, C.L. ANTH. VAN, - Schoonheidsverzorging. Handboek voor de Huid- en Haarverzorging, Manicure en Hygiëne. Voor Kappers(sters), gebruik op Vakschonen, Cursussen Schoonheidsverzorging, voor opleiding voor het Diploma vakbekwaamheid en tevens voor de moderne vrouw. Orig. edn.
49378: UDEN, C.L. ANTH. VAN (COMPILER), - Beginselen van het Kappersvak. Hand- en Leerboek voor beoefenaren van het Kappersvak, tevens te gebruiken op de vakscholen en voor de verkrijging van het Diploma Vakbekwaamheid vereist door de Vestigingsweg Kleinbedrijf. [Eerste druk/first edition].
7666: UDEN, C.L.A. VAN - Schoonheidsverzorging, Handboek voor de Huid- en Haarverzorging, Manicure en Hygiëne voor Kappers(sters), gebruik op vakscholen, cursussen, schoonheidsverzorging, voor opleiding voor het diploma vakbekwaamheid en tevens voor de moderne vrouw.
7665: UDEN, C.L.ANTH. VAN - Leerboek voor Haarhygiëne. First edn.
5764: UHLENBECK, C.C. - Levensbericht van Johan Hendrik Caspar Kern. Offpr.fr.:Jaarboek KNAW, 1917.
5765: UHLENBECK, E.M. (1913-2003), - De Structuur van het Javaanse Morpheem.
45033: UHLENBECK, E.M., - Javanese Linguistics. A retrospect and some prospects. Lecture delivered on the occasion of the Fourth European Colloquium on Malay and Indonesian studies on Tuesday May 31 1983. Orig. edn.
48466: UHLENBECK, E.M., - De Tegenstelling Krama: Ngoko. Haar positie in het Javaanse Taalsysteem. Orig. edn.
53139: UHLENBECK, E.M., - De Systematiek der Javaanse Pronomina. [Eerste druk; first edition].
42341: UIJTERSCHOUT, I.L., - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot Heden. Orig. edn.
40474: UILDRIKS, F.J. VAN, - Bij Turken en Arabieren. Van Oostersche Landen en wat er te zien is. Orig. edn.
12688: UILDRIKS, F.J. VAN, - Beelden uit Nederlandsch Indië.
12709: UILDRIKS, F.J. VAN, - Bij Turken en Arabieren. Van Oostersche Landen en wat er te zien is.
48496: UILKENS, J.A., - Indische Typen. [Eerste, enige druk/first and only edition].
5768: UILKENS, J.A. - Een bezoek aan 't Paleis te Buitenzorg in den jare 1900 en zooveel.
5769: UIT DE JAVAANSCHE CULTUURWERELD... - From: DJAWA, 18-6 (1938)
54222: UITHOL, J.C. & J.M. VAN WIJK, - Gods Trouw in de Tropen. Belevenissen van een aantal Oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-Indiëgedurende de jaren 1946-1950. Tweede druk [Second edition, reprinted].
41898: UITMAN, G.J., - Wat zeggen onze Aardrijkskundige namen? First edn.
52485: UKRAINIAN FOLK ART - - UKRAINIAN FOLK ART [Cover title].
51642: UKUN SURJAMAN, - Tempat pemakajan istilah klasifikasi kekerabatan Pada Orang Djawa dan Sunda dalam Susunan Masjarakat. Tjetakan ke II (Second edition).
46445: ULBRICH - M.E.A.F. - - Ter Herinnering aan het 25-jarig Jubileum van den Weledelen Heer A. Ulbrich. Directeur der N.V. Machneieën - en Apparatenfabrieken M.E.A.F.Acoustische Signaal toestellen Mij Acustica. te Utrecht op den eersten Juli 1928. Orig. edn.
36535: ULJEE, F. & A.G. JANSEN, (COMPILERS), - Herinneringen aan een Bali-Excursie.
50420: ULRICH, HANS (PREFACE), - Menschen der Scholle. [1. Auflage; First edition].
11697: ULRICH, J., - Romanische Schelmennovellen.
53774: UMAR JUNIS, - Dari Peristiwa ke Imajinasi: Wajah Sastra dan Budaya Indonesia. Kujpulan Karangan. [First edition].
5772: UMBGROVE, J.H.F., - De Koraalriffen in de Baai van Batavia.
5773: UMBGROVE, J.H.F., - Madreporaria from the Bay of Batavia. Offpr.fr.:Zoölogische Mededeelingen, XXII.
56255: UMBGROVE, J.H.F. - Structural history of the East Indies. [First edition].
51799: UMBGROVE, J.H.F., - The Coral Reefs of theBay of Batavia, II: Zoology. [Eerste druk; First edition].
11950: UMBRELLAS - - Paraplu/Parasol. Exhib. catalogue Galerie Coumans, 31 mei tot en met 1 juli 1989.
40695: UMEO MOGAMI (COMPILER), - Import tariffs of Japan. [revised and corrected up to date], 1920. Translated fr. the original japanese into english by compiler.
51007: UNGER, M. & F. VAN DER LAKEN (PREFACE), - Hollywood Gekleed [Mode en filmkleding van de Amerikaanse ontwerper Adrian Adolf Greenburg 1903-1953, cover subtitle]. Historisch Kostuum Museum 19.9.85 t/m. 29.12.85. [Eerste druk; First edition].
13449: UNGER, M., - Hollywood Gekleed. Mode en filmkleding van de Amerikaanse ontwerpster Adrian. Exhib. Catalogue Historisch Kostuum Museum Utrecht, 19.9.85 t/m 29.12.85.
53872: UNGER, MARJAN (CONCEPT) & R. HOVIUS (TEXT), - Spijkerboek [Blue Jeans Book]. [Eerste druk; First edition].
46349: UNGERER, T., - The Hat. [re-published].
6325: UNIFORMS- IMPERIAL GERMAN ARMY UNIFORMS, - Unsere Soldaten. Die Uniformierung des deutschen Reichesheeres.
46347: UNITED NATIONS CHARTER - - Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.
56974: UNITED STATES ARMY FORCES IN THE FAR EAST RESTRICTED GUIDE: - Directory of Geographic Place Names in the Southwest Pacific Area Exclusive of Continental Australia. Section IV The Moluccas. Section V The Lesser Sunda (Soenda) Islands. Listed by Latitude and Longitude (to the nearest five minutes). [Original edition].
43765: UNIVERSAL EXPOSITION ST. LOUIS - - The Universal Exposition. Beautifully Illustrated. Official Publication. Orig. edn.
5776: UNTUNG-PUTSCH (1965, G-30-S), - Ter Verdediging van de Indonesische Patriotten.
41602: ÜNVER, S., - Turkish Designs. Orig. edn.
51709: URECH, C. (EDITOR), - Wintersports in the Bernese Oberland. Official Publication of the Resorts of the Bernese Oberland, New Year 1925. [Original edition]. .
52099: URIS, LEON, - Exodus. [Israel reprint].
8756: URQUHART, D.H. & R.E.P. DWYER (EDS.) - Prospects of Extending the growing of Cacao in Papua and New Guinea.
51570: US. WAR DEPARTMENT PUBLICATION TM30-641, - Japanese Phrase Book. Restricted TM 30-641. [Revised edition, supersedes TM 30-275 April 15, 1943].
45457: UTERMÖHLEN, R., - De Japanse vrouwenkampen in Nederlands-Indië 1942-1945. Een bibliografie. Orig. edn.
56073: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1947. (267ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
49303: UTRECHT, E[RNST], - Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie. Opgetekend door Franka Jaspers. [Eerste druk/first edition].
46210: UTRECHT, E[LIEN]., - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid. [Eerste druk/first edn.].
8757: UTRECHT, E. - Papoeas in Opstand (De tweede kwestie Nieuw Guinea)
5685: UTRECHT, E., (INTRODUCTION), - Oost-Timor Tribunaal.
56074: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1948. (268ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
56072: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1944. (264ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
56071: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1942. (262ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
5777: UTRECHT, E., - Indonesië's Nieuwe Orde. Ontbinding en reokolonialisatie. First edn.
5778: UTRECHT, E., - Soekarno-Soeharto. Indonesië's dekolonisatie dreigt te mislukken. First edn.
51507: UTRECHT CITY IN PICTURES - - UTRECHT. [Eerste druk; First edition].
51348: UTRECHT MUNICIPAL PUBLIC ORDINANCE 1754 - J.W. DE RUEVER, - PUBLICATIE; Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht maken by dezen bekend, dat nu de Jaarmarkt ingaan zal op huyden den 9 July, en eyndigen den 26 daaraan volgende [July 1754], zonder dat iemand met zyn Waeren langer zal mogen voorstaan, op poene van zes guldens,....
47094: UTRECHTSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE - - Duitsche Inval in Ons Land. [original special edition].
56840: UTRECHTSCHE VROUWEN STUDENTEN VEREENIGING (U.V.S.V.), - GroenenTooneel 1962. Uitvoering door de Novitii van het jaar 1962 te geven op woensdag 19 september in Trianon, Oude Gracht 252 des avonds te 20.00 ure. [Originele uitgave; Original edition].
56738: UTSCH, RUDOLF, - Patroelje in de Jungle; met geheime opdracht door Sumatra. [Eerste nederlandse uitgave, vertaald uit het duits Door Michel Amter, Dschungel Patrouille].
49616: UUNG DURACHMAN, - Tinde Bhiwana. [First edition].
43274: UZANNE, OCT. - L'Ombrelle-Le Gant-Le Manchon. First edn.
7674: UZANNE, OCT., - Le Miroir du Monde. Notes et sensations de la Vie Pittoresque. Orig. edn.
7673: UZANNE, OCT., - Son Altesse La Femme. 1st edn.
7676: UZANNE, OCT., - The Modern Parisienne. Transl. fr. the orig. french, with an introd. by The Barones Von Hutten.
7671: UZANNE, OCT. - L'Eventail (The Fan). First edn.
7672: UZANNE, OCT. - L'Ombrelle-Le Gant-Le Manchon. First edn.
7675: UZANNE, OCT. - La Femme à Paris. Nos Contemporaines. Notes successives sur les Parisiennes de ce Temps dans leurs divers Milieux, Etats et Conditions. Orig. edn.
7670: UZANNE, OCT. - Le Calendrier de Vénus. Orig. edn.
56885: UZANNE, LOUIS OCTAVE (1851-1931), - The Modern Parisienne. [First english language edition, translated from the original french, with an introd. by The
54921: VAAN, PAUL DE [= J.P. NAEFF, 1926-1988], - Romaans. [Eerste druk; First edition].
55051: VAARZON MOREL, W.F.A.J. (1868-1955, LIHOGRAPHER) & ISAAC VAN RENNES (1844-1904, DESCRIPTIVE TEXT), - Een Hollandsche Kermis. [Eerste druk; First edition].
51568: VACCARI, MR. O. AND MRS. E., - Concise English-Japanese, Japanese-English Dictionary. Supplemented with most common phrases used in daily conversation. Second edition.
46827: VADEMECUM DUTCH TERRITORY OF NEW GUINEA - - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea 1956.(All publ.). Orig. edn.
5780: VADERLANDSCHE CLUB- - Handelingen van de Vaderlandsche Club, 1e-2e reeks (Januari 1916-December 1917).
53299: VADERTJE BROMBEER [= ISIDORE LEONARD SPREEKMEESTER], - Kwaakmans zoekt Paddestoelen/Een verhaal van Vadertje Brombeer [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
38565: VAESSEN, F.9COMPILER), - Coupeboek Artistique voor Herenkleding.
40376: VAILE, P.A., - Le Lawn Tennis moderne. Preface by Max Decugis. Orig. edn.
5781: VALCKENIER SURINGAR, J., - Het geslacht Cyperus (Sensu Amplo) in den Maleischen Archipel benevens een Overzicht van de geschiedenis der systematiek van de familie der Cyperaceën. Orig. thesis [Leyden university].
5781: VALCKENIER SURINGAR, J., - Het geslacht Cyperus (Sensu Amplo) in den Maleischen Archipel benevens een Overzicht van de geschiedenis der systematiek van de familie der Cyperaceën. Orig. thesis [Leyden university].
5781: VALCKENIER SURINGAR, J., - Het geslacht Cyperus (Sensu Amplo) in den Maleischen Archipel benevens een Overzicht van de geschiedenis der systematiek van de familie der Cyperaceën. Orig. thesis [Leyden university].
37299: VALENTIJN - KEIJZER, S., - François Valentijn's Oud en Nieuw Oost-Indiën. FIRST edn.
53424: VALENTINE, MRS. (EDITOR/COMPILER), - The Old Old Fairy Tales. [First edition].
10579: VALENTINO FASHION EXHIBITION-MAISON VALENTINO (ED.), - Valentino. 30 years of Magic.Exhibition-Catalogue 23 September - 12 October 1993.
7679: VALETON, E.M., - Nederlandse Klederdrachten. Orig. edn.
43380: VALETON, E.M. - Dutch Costumes.
7678: VALETON, E.M., - Niederländische Trachten. Transl. fr. the orig. dutch by R. Langeveld-Haag.
44821: VALETTE, G., - Baren en Oudgasten. Indische schetsen. Orig. edn.
44821: VALETTE, G., - Baren en Oudgasten. Indische schetsen. Orig. edn.
5782: VALK, J.W. VAN DER - Handleiding voor zelfonderricht in de Maleische taal
5783: VALK, J.W. VAN DER - Handleiding voor zelfonderricht in de Maleische taal
36978: VALK, J.W. VAN DER - beknopte handleiding om de Javaansche taal te leeren spreken. First edn.
40519: VALK, J.W. VAN DER, - Beknopte handleiding om de Javaansche taal te leeren spreken. 3e vermeerderde druk [3rd enlarged edn.].
55117: VALK, J.W. VAN DER - Handleiding voor zelfonderricht in de Maleische taal. [Eerste druk; First edition].
53296: VALK, - Pret in Elfen- en Kabouterland [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
45854: VALKENBURG, K. [ALFONS VAN LIER], - Tom Tiddelium. Eerste druk. [First edn.].
49137: VALKENBURG (Z.H.) MILITARY CONSCRIPTION - - DIENSTPLICHT. De Burgemeester der Gemeente Valkenburg Z.H. brengt ter kennis van belanghebbenden: 1. Bestemming Dienstplichtigen; 2. Vrijstelling van den Dienstplicht.
12212: VALKENBURG, R., - Djoenkeng Owari. Het Appèl is afgelopen.
48356: VALKENBURG, S. VAN (COMPILER), - Productiekaart der Groote Cultures op Java en Madoera/Map showing quantities produced by principal European Agricultural Enterprises of Java and Madura.
39111: VALKHOFF, R., - Commandant Padje. Orig. edn.
10684: VANDERCOOK, J., - Tam-Tam. Een Oerwoud-staat in Suriname. Transl. and introduced by A. Halman. 2e druk.
41818: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske het sprekende Testament. First edn.(thus).
41821: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske Sjeik el Rojenbiet. First edn.(thus).
41822: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske de spokenjagers. First edn.(thus).
41825: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske de nerveuze Nerviers. First edn.(thus).
41826: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske de brullende Berg. First edn.(thus).
41830: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske de duistere Diamant. First edn.(thus).
41831: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske de Texas-Rakkers. First edn.(thus).
41834: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske. Jeromba de Griek. First edn.(thus).
41835: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske. Jeromba de Griek. First edn.(thus).
41836: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske. De klankentapper. First edn.(thus).
41839: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske. De gouden Cirkel. First edn.(thus).
41843: VANDERSTEEN, W., - De Avonturen van Suske en Wiske. De ijzeren Schelvis. First edn.(thus).
50862: VANDERSTEEN, W., - Suske en Wiske de Koning drinkt. [Herdruk naar de eerste uitgave 1970; reprinted after the first edition 1970
51849: VANDOORNE, F., - Het Onafhankelijkheidsstreven van de Zuidmolukkers. [Original dissertation Gent University, Belgium].
54106: VANGERMEESCHE, LUC (ET.AL.) - CHEN KAI-YAN, - De Traditionele Chinese Fytotherapievolgens CHEN KAI-YAN. [Eerste druk; First edition].
36240: VANIER, H. & G.P. PALMADE, - La Mode et ses Métiers. Frivolités et luttes des classes 1830-1870. Orig. edn.
41048: VANNOPPEN, H. (ET. AL.), - Vlaamse Streekdrachten. Exhibition catalogue VVOHT (Vlaamse vereniging voor Oud en Hedendaags Textiel), 9 november - 8 december 1991; 1 februari-30 augustus 1992.
8759: VANOVERBERGH, M.(C.I.C.M.) - A Dictionary of Lepanto, Igorot or Kankanay, as it is spoken at Bauco.
47634: VANOVERBERGH, M., - Some undescribed Languages of Luzon. Orig. edn.
13519: VANOVERBERGH, M., - The Isneg.
50769: VANVUGT, E., - Botje bij Botje. Menselijke resten in Musea. [Eerste druk; First edition].
5786: VANVUGT, E., - Wettig Opium. 350 jaar nederlandse Opiumhandel in de Indische Archipel. Preface by W.F. Wertheim. First edn.
50363: VANVUGT, E., - Natilaan. Een voettocht in Java's Duizend Bergen. [Eerste druk; First edition].
46176: VANVUGT, E., - De Val van Bali. Historische reisroman. Eerste druk. [first edn.].
50686: VANVUGT, E., - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse Oorlogsbuit uit Indonesië. [Eerste druk; First edition].
56387: VANVUGT, EWALD, - De val van Bali. Historische Reisroman. [Eerste druk; First edition].
51970: VANVUGT, E., - Het dubbele Gezicht van de Koloniaal. Nederlands-Indië herontdekt. [Eerste druk; First edition].
46815: VAOGS, J[AN] - J.G. BEUN (INTROD.), - Uut 't laeven van 'Jan van d'n Doven Voags. 'Een spierken van dit en een flitsken van dat'. Tweede uitgave. [Second printing].
7680: VARAGNAC, A. (ED.), - French Costumes. Transl. fr. the orig. french edn. by M. Chamot.
13532: VARAGNAC, A. (INTROD.), - Costumes Nationaux. Autriche, Hongrie, Pologne, Tchéco-Slovaquie. Orig. edn.
47374: VAREKAMP, E. & M. PEET, - Het grote Prins Bernhard aankleedboek. Orig. edn.
51246: VARENNE, J., - Eer de haan kraait...Een Serdadoe Soesoe tussen de Peloppers op Java. [Eerste druk; First edition].
7681: VARJU-EMBER, M., - Alte Textielien. Transl. fr. the orig. hungarian edn.
39062: VARMA, R. & N.N.SASIRY, - Habitat Asia. Issues and Resonses, vol. III: Japan and Singapore. First edn.
49432: VAS DIAS, R[IEK] (1927-....), - Kampherinneringen. Orig. edn.
46374: VASALIS, M. (= M. DROOGLEEVER-FORTUYN-LEENMANS, 1909-1998). - Vergezichten en Gezichten. [Gedichten]. [Eerste druk/First edn.],
54314: VASALIS, M. (= M. DROOGLEEVER-FORTUYN-LEENMANS, 1909-1998). - Parken en Woestijnen. Gedichten. [Negende druk; Ninth edition].
52667: VASALIS, M. (= M. DROOGLEEVER-FORTUYN-LEENMANS, 1909-1998). - Parken en Woestijnen. Gedichten. Tiende druk [tenth edition].
5787: VASIL, R.K., - Politics in a Plural Society. A study of Non-Communal political parties in West Malaysia.
5788: VASIL, R.K., - The Malaysian General Election of 1969.
47375: VAT, J. VAN DER & H.J. GOLDSTEIN (COMPILERS), - Mary Pos. Een fenomeen. In:Uitgelezen Boeken, Vol. 5-no. 1 (21 juni 1992).
39995: VATTER, E. - Ata Kiwan. Unbekannte Bergvölker im Tropischen Holland. [Original Ausgabe; First edition].
5790: VATTER, E., - Religiöse Plastik der Naturvölker. 1st.
41336: VAUTIER, P. (TEXT) & O. KÚMMEL (ED.), - Japanische Stichblätter und Schwertzieraten. Sammlung Georg Oest, Düsseldorf. Orig. edn.
42533: VAVRA, H., - Grundlehre des Schneiderei. Ein Unterrichtswerk für Anfänger, ein Nachschlagebuch für Geübte. Orig. edn.
43356: VAYNES VAN BRAKELL, R.G.B. DE, - De verdediging van Nederlandsch Indië, gevolgd door eene Proeve van een stelsel van Verdediging voor onze Bezittingen in den Indischen Archipel.
36158: VECHT, C.F. PH.D. VAN DER, - De Steenen Spreken. De Goddelijke bookschap der groote Pyramide. 5e herziene druk.(5th revised edn.).
43849: VECHT, C.F. PH.D. VAN DER, - De Steenen Spreken. Zes Radiolezingen. Uit het door de Uitgeverij Van Stockum & Zn. te 's Gravenhage uitgegeven Boek. [De Steenen Spreken].
5794: VECHT, J. VAN DER, - De Groote Peperwants [Pepper-Lice] of Semoenjoeng (Dasynus piperis China). Orig. thesis [Leyden university].
50495: VEDRÈS, N., - Un Siècle d'Élégance française. Préface par L.-P. Fargue. [Première édition; first edition].
5795: VEEGER, L.M., - Papoea-Dorpsverzorgsters. Een Sociaal-Hygiënisch experiment in Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea.Orig. thesis [Amsterdam university].
12164: VEELO, A. VAN, - In Memoriam A. Ruijssenaers. Ter herinnering aan den arbeid van Ds. G.J. Ruijssenaers, missionaire dienaar der kerk van Rotterdam in de Residentie Banjoemas op Java.. [Eerste druk/first edition].
36359: VEELWAARD, DI.,(JR.) - Kaart van het Koningrijk der Nederlanden, volgens de jongste bepalingen uit de nieuwe Stukken zamengesteld en in het koper gebragt.
56543: VEEN, H.R. TER, - De Wereldoorlog De Haarlemmermeer als Kolonisatiegebied. Proeve eener Sociaal-Geographische Monographie. [[Eerste druk; First edition].
46361: VEEN, C.F. VAN (INTROD./CATALOGUE), - Centsprenten. Nederlandse Volks- en Kinderprenten/Catchpennyprints. Dutch Popular- and Childrenprints. [Exhibition catalogue 10 Juli/ 3 Oktober 1986 Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum Amsterdam].
49650: [VEEN, DICK VAN] (PUBLISHER), - METRO. (volume I, No. 10, 20 Juni 1945). [Eerste druk/first edition].
5797: VEEN, J. VAN, - Batikken.
5799: VEEN, H. VAN DER, - The Sa'dan Toradja Chant for the Deceased.
44305: VEEN, H. VAN DER, - De Noord-Halmahera'se taalgroep tegenover de Austronesiese talen. [Orig. thesis Leiden University].
48082: VEEN, A.J. VAN, - Militaire Politie in Nederlands-Indië 1945-1951. [Eerste druk/first edition].
45493: VEEN-SPIETH, L. VAN DER, - Dr. N. Adriani. Een Godgewijd leven. [title on front wrapper]. Orig. edn.
45495: VEEN-SPIETH, L. VAN DER, - Dr. N. Adriani. Een Godgewijd leven. [title on front wrapper]. Orig. edn.
45496: VEEN-SPIETH, L. VAN DER, - Dr. N. Adriani. Een Godgewijd leven. [title on front wrapper]. Orig. edn.
5796: VEEN, G. VAN, - Eine Reise durch Zentral Celebes (Toradjaland).
54359: VEEN, ADRIAAN VAN DER, - Het grijze paard van Akan. [heruitgave;republished].
53501: VEEN, H. VAN DER, - Sa'dan Toradja'se Volksverhalen. [Eerste druk; First edition].
51086: VEENEKLAAS, C., - Het Rassenconflict in de Opvoeding in Indonesië. [Eerste druk; First edition].
12279: VEENEN, G. VAN & O. VRIES, - Dorp en Kerk van Surhuizum in de 15e en 16e eeuw.
47552: VEENENDAAL, A.J., - Matthijs Sloot. Een zeeman uit de Achttiende eeuw (± 1719-1779). Orig. edn.
48210: VEENENDAAL, J., - Furniture from Indonesia, Sri Lanka and India during the Dutch period. [English language edition translated by R. Robson-McKillop.
51025: VEENHOVEN, W.A., - Strijd om Deshima. Een onderzoek naar de aanslagen van Amerikaanse, Engelse en Russische zijde op het Nederlandse Handelsmonopolie in Japan gedurende de periode 1800-1817. [Original doctoral dissertation Leiden university].
37068: VEENMAN, J. & L.G. JANSMA, - Molukkers in Nederland. Een Probleeminvetariserend onderzoek.
36305: VEENMAN, J.(RED.) & C.H.T. VIJVERBERG, - De Arbeidsmarktproblematiek van Molukkers. Een verkennend onderzoek.
5801: VEENSTRA, J.H.W., - Diogenes in de Tropen. [Eerste druk; First edition].
55259: VEENSTRA, HENRY, - Bontkennis I: Handboek ten dienste van den Bontwerker, den Dameskleermaker, de Vakscholen, den Pelsdierfokker. 2e druk [Second edition].
52251: VEENSTRA, J.H.W.(ET.AL.), - Als Krijgsgevangenen naar de Molukken en Flores. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945. [Eerste druk; First edition].
42135: VEER, K. VAN DER, - Ik ben me er eentje. Conferences. 2e druk (2nd. edn.).
49280: VEER, P. VAN T, - De Atjeh-oorlog. [Eerste druk/first edition].
39851: VEER, K. VAN DER, - Producten van Nederlandsch-Indië. Orig.edn.
8761: VEER, P. VAN 'T. - Nieuw-Guinea tegen wil en dank.
37553: VEER, P. VAN 'T, - Perang Belanda di Aceh. First orig. Indonesian edn., after the orig. first edn. Amsterdam 1969 (:De Atjeh-oorlog).
39759: VEER, P. VAN 'T, - De Atjeh-oorlog. 3rd.edn.[unchanged re-impression after the orig., 1969].
55327: VEER, H. DE, E. VAN DER VEN ^& CH. ROCHUSSEN(COMPILERS/EDITORS). - Eigen Haard. Geïlusreerd Volkstijdschrift 1882. [Vol. 8```; Eerste druk; First edition].
55326: VEER, H. DE, E. VAN DER VEN ^& CH. ROCHUSSEN(COMPILERS/EDITORS). - Eigen Haard. Geïlusreerd Volkstijdschrift 1881. [Vol. 7```; Eerste druk; First edition].
55325: VEER, H. DE, E. VAN DER VEN ^& CH. ROCHUSSEN(COMPILERS/EDITORS). - Eigen Haard. Geïlusreerd Volkstijdschrift 1880. [Vol. 6```; Eerste druk; First edition].
55324: VEER, H. DE, E. VAN DER VEN ^& CH. ROCHUSSEN(COMPILERS/EDITORS). - Eigen Haard. Geïlusreerd Volkstijdschrift 1879. [Vol. 5```; Eerste druk; First edition].
55323: VEER, H. DE, E. VAN DER VEN ^& CH. ROCHUSSEN(COMPILERS/EDITORS). - Eigen Haard. Geïlusreerd Volkstijdschrift 1878. [Vol. 4; Eerste druk; First edition].
55322: VEER, H. DE, E. VAN DER VEN ^& CH. ROCHUSSEN(COMPILERS/EDITORS). - Eigen Haard. Geïlusreerd Volkstijdschrift 1877. [Vol. 3; Eerste druk; First edition].
37752: VEER, K. VAN DER, - De Desa en haar Huishouding.
5806: VEER, P. VAN 'T, - Soekarno. Orig.edn.
5803: VEER, K. VAN DER & A.H. MUIS, - Bahan² dari Indonesia.
51751: VEER, P[AUL] VAN 'T., - Daendels. Maarschalk van Holland. [Eerste druk; First edition].
55820: VEERDONK, J. V.D., - Javanese Literature since Independence, glossarium. [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
5808: VEERSEMA, H., - Delianen van de Tafelronde. Schetsen uit het leven der Delianen. First edn.
44865: VEEVERS-CARTER, W., - A Garden of Eden. Plant Life in South-East Asia. Orig. edn.
51607: VEEVERS-CARTIER, W., - Nature Conservation in Indonesia. FIRST edition.
43337: VELDE, CHRISTIAAN WILLIAM MEREDITH VAN DE, - Gezigten uit Neêrlandsch- Indië; naar de natuur geteekend en beschriven. [Eerste druk; First edition].
56968: VELDE, TH.H. VAN DE [1873-1937], - De Volmaakte Vrouw. Een Handleiding voor speciale lichaamscultuur. [Derde druk; Third edition].
5809: VELDE, J.J. VAN DE, - De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indië, staatsrechtelijk beschouwd. Orig.thesis [Leyden university].
53850: VELDE, CHRISTIAN WILLIAM MEREDITH VAN DE DRAUTHTSMAN) - P. LAUTERS (LITHOGRAPHER), - Gezigt op Lebak/Vue de Lebak [Java]. Original monochrome lithograp drawn by C.W.M. van de Velde. Separated from: Gezigten uit Neêelandsch-Indië, 1846.
41088: VELDEN, G. VAN DER, (PREFACE), - Catalogus der Bibliotheek [van de Internationale Vereeniging Philatelia gevestigd te 's-Gravenhage].
38280: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor Burgers gedurende de tweede Wereldoorlog/The Japanese Civil Internment Camps during the second World War. Tweede, uitgebreide druk. (2nd. enlarged edn.). Introd. by W. Ph. Coolhaas.
49277: VELDEN, D. VAN, - De Japanse interneringskampen voor Burgers gedurende de tweede Wereldoorlog/The Japanese Civil Internment Camps during the second World War. Vierde druk. [4th edn.].
5810: VELDEN, A.J.H. VAN DER, - De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908. Eene historische schets.
5811: VELDEN, B.N. VAN DER, - De Opiumregie in Nederlands-Indië. Een beschouwing.
12994: VELDHEER, J.G., J. TUIJN & W.O.J. NIEUWENKAMP, - Alte Hollaendische Staedte und Doerfer an der Zuiderzee. Gezeichnet und in Holz geschnitten von J.G. Veldheer unter mitwirkung von W.J.J. Nieuwenkamp. Transl. fr. the orig. dutch by Oskar Kirchner.
13331: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - Batik op Java Toen en Nu. Teksten bij de Tentoonstelling.
46844: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A.,, - Trengganu een vissers bestaan in Maleisië. [Catalogue to an exhibition].
5813: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A.M.L.R. (ET AL.), - De Berg van Java als spiegel van het Javaanse Wereldbeeld. Exhibition catalogue.
55696: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - Batik op Java. [Eerste druk; First edition].
5812: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A.M.L.R., - Bloemen van het Heelal. De kleurrijke wereld van textiel op Java.
9064: VELDHUYSEN, F., - Hoa-Kiao. Chinezen in Indonesië.
37662: VELDING, K.(COMP. & ED.), - Herleidingstafel van Friesche Pondenmaten, in Hectaren, Aren en Centiaren bij tiende en vierde deelen opklimmend tevens Klappervoor waardeberekening ten dienste van H.H. Notarissen, Taxateurs, Grondeigenaars, Landbouwers, enz.
50864: VELDKAMP, J. - K. DE BOER, - Kun je nog zingen, zing dan mee. Voor Indië bewerkt door K.J. Stassen. [Tweede druk; Second [slightly revised] edition].
53427: VELDKAMP, J. & K. DE BOER, - Kun je nog zingen, zing dan mee! [Uitgegeven in het Oorlogsjaar 1914 ten behoeve van de Nederlandsche Militairen: subtitle on front cover (Honderd-en-twintigste tot Honderd-en-veertigste duizendtal).
52509: VELLINGA, M., - Constituting Unity and Difference : The meaning of vernacular houses in Minangkabau village. [Original dissertation Leiden University].
9066: VELOO, K.V. & J. ANG (ED.), - Proceedings of the Seminar on Crime and Society held on 5th-6th November 1970 at Hotel Equatorial Singapore.
50059: [VELSEN, A.P.F. VAN (APOST. VIC. BATAVIA, SOC. JESU), - Katechismus of Christelijke Leer ten gebruike van de Apostolische Vicariaten en Prefecturen van Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
5815: VELTER, J.M., - Männer im Urwald. Ein Forscherschicksal auf Borneo.
54336: VELTMAN, MARTIN A., - Amen is Amen. [Eerste druk; First edition].
54330: VELTMAN, MARTIN A., - [Gedichten] [Untitled!]. [Eerste druk; First edition].
50323: VELVIS, H., - Siatjoe uit het land van de Digoel. [Eerste druk; First edition].
38054: VELZEN, J. VAN & D. UIJENKRUIJER - Een Ansicht uit de Mediene. Joods leven in de Provincie. Orig. edn. Pref. by J.C.E. Belinfante.
5818: VELZEN CAMPHUIS, S. VAN, - Het Vraagstuk der verbetering van de Inlandsche Copra in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Amsterdam university]
55786: VELZEN, ANITA VAN, - Onzichtbaar maar aanwezig, vrouwen als zelfstandige ondermeemsters in de huisindustrie van Ciroyom Bandung, West-Java. [Eerste druk; First edition].
38128: VEN, D.J. VAN DER - Gelderland. Orig. edn.
7683: VEN, D.J. VAN DER - Van Driekoningen-Avond en Keuninkje Spelen. Orig.edn.
7684: VEN, D.J. VAN DER - Met Brulfteneugers op Stap. 2e druk. (2nd. edn.).
7685: VEN, D.J. VAN DER - Als de Oogst wordt ingehaald. First edn.
7686: VEN, D.J. VAN DER - Het Vendelzwaaien herleeft!
7687: VEN, D.J. VAN DER, - Van Scheepje-zeilen en Schuitje-varen.
7689: VEN, D.J. VAN DER, - De Haard in ons Volksleven.
40873: VEN, D.J. VAN DER - Ken ons Land en heb het Lief. First edn.
42454: VEN, J. VAN DER, - Neerlands-Volksleven. 2e druk. (2nd. edn.)
42768: VEN, J.F. VAN DE, - Het Kegelspel. Beknopte Handleiding met wenken en verschillende spelen. Derde druk. (3rd. edn.).
7691: VEN-TEN BENSEL, E. VAN DER, - De Volksdans herleeft. Orig. edn.
7688: VEN. D.J. VAN DER, - Zeeuwsch volk in Zeeuwsche Dracht.
9618: VEN, D.J. VAN DER, - Onze Nederlandsche Jeugd in Nationale Dracht.
53621: VEN, C.H.W. VAN DER (CHIEF EDITOR), - Naar ruimer Horizon; Officieël Orgaan van de Vereeniging Indisch Jeugd-Centrum.Met medewerking van de Vereeniging Koninklijk Indisch Instituut[K.I.T.]. [Originele editio; First and only edition],
38081: VENEMA, D., - Fangs: Vampirism in Nineteenth-Century English Fiction. ['Rubbish, Watson, rubbish! What have we to do with walking corpses who can only be held in their grave by stakes driven through their hearts? It's pure lunacy.' Motto on ti.-p.](Sir Arthur Conan Doyle)
5820: VENEMA, R. & J. MEEUSEN, - Losse Flodders. 2-12 R.V.A. Artillerie Herinneringen Midden-Java '47.
55396: VENEMA, T., - Famiri Nanga Koeltoeroe. Creoolse Sociale Verhoudingen en Winti in Amsterdam [Covertitle only]. [Eerste enige druk; First and only edition].
40161: VENICE CITY IN PICTURES - - Ricordo di Venezia. [title on upper boards].
8760: VENING MEINESZ, F.A., - Gedenkboek...F.A. Vening Meinesz.
10678: VENLO, F. VAN, - Vis met de Vissen.
38370: VENNER, D., - Westerling. Guérilla story. Orig.french edn.
38371: [VENNER, D., ] - Westerling De Eenling. Transl. fr. the orig. french ['Guérilla story']. Orig.dutch edn.
53646: VENNER, G., - Kleine Monumenten in Roermond. [Eerste druk; First edition].
48642: VER HUELL, A. [W.M.C., 1822-1897], - Zijn er Zoo? [tweede druk/second edition].
5821: VER HUELL, Q.M.R. - Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën.
5822: VER HUELL, MAURITS-C.M.F. VERKUYLEN (INTRODUCTION), - 'Schilderachtige Ophelderingen'; Het gezagsherstel in Nederlands-Indiëin de Tekeningen en Reisherinneringen van Maurits Ver Huell [or VerHuelll, 1787--1860). Tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Arnham, 9 December 1989-14 Januari 1990.
38018: VERANNERMAN, F. & A. (INTROD.), - Oud Antwerpen/Le Vieil Anvers.
42971: VERBA, E. (INTROD./CO>JMMENTARY), - Wolfgang Amadeus Mozart. Symphonie Nr. 40 g-moll KV 550. Symphonie Nr. 41 C-dur KV 551 >Jupiter<. Berliner Philarmoniker. Dirigent Karl Böhm. Orig. edn.
4561: O(VERBECK), H. - Java in de Maleische litteratuur, IV (pp
56529: VERBEEK, R.D.M. (1845-1936). - Krakatau. ATLAS OF PLATES. [Eerste en enige uitgave; First and only edition].
37278: VERBEEK, R.D.M., - Het Ontwerp eener Mijnwet voor Nederlandsch-Indië. Offpr.fr.:De Indische Gids, Aug.-afl. 1893.
5826: VERBEEK, R.D.M. - Het Gewijzigde Ontwerp eener Mijnwet voor Nederlandsch-Indië.
5827: VERBEEK, R.D.M. - Kort verslag over de aardbeving te Ambon op 6 Januari 1898.
39935: VERBEEK, R.D.M., - Kaart van het Oostelijk Gedeelte van den Nederlandsch-Indischen Archipel. Orig. edn.
11025: VERBEEK (R.D.M.), - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegenheid van den Tachtigsten Verjaardag van R.D.M. Verbeek.
53707: VERBEEK, JOHAN, - De Chinezen in Indonesië met een Probleemstelling voor West-Borneo. Korte geschiedenis, globale situatie-beschijving. [Eerste druk; First edition].
53884: VERBEEK, R.D.M., - Oudheden van Java: Lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java. [Eerste druk; First edition].
37273: VERBEEK, R.D.M. - N. WING EASTON (COMPILERS/EDITORS), - Opgave van Geschriften over Geologie en Mijnbouw van Nederlandsch Oost-Indië/Geologisch-Mijnbouwkindige Bibliografie van Nederlandsch-Indië.
53010: VERBEEK, R.D.M., - Oudheden van Java: Lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java. [Eerste druk; First edition].
43639: VERBOGT, TH., - Onvolledig Landschap. Orig. edn.
47478: VERBOOM, A., - De Breister. Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich soowel de dagelijkse voorkomende als de moderne Breiwerken spoedig en goed eigen te maken. Orig. edn.
55163: VERBOOM, AGNES, - De Breister: Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich zowel de dagelijks voorkomende, als de moderne Breiwerken spoedig en goed eigen te maken. [Derde druk; Third edition].
8762: VERBURG, G. - Anak-Anak mas.
55764: VERBURG, H.G. [SECRETARY FEBOWIKO, PREFACE/INTRODUCTION], - Rijsttafellessen: Federatieve Bond van winkeliers Vakorganisatiën in het Koloniale Warenvak FEBOWIKO. [Eerste druk; First edition].
46581: VERCELLONI, I. & F. LUCCHINI, - Milano fashion. [Orig. edn.].
46262: VERCORS, - Le Silence de la Mer. Récit.
52668: VERCORS, - Le silence de la Mer. Récit. [Première édition publ. en Hollande].
42002: VERDENIUS, A.A., - In de Nederlandse Taaltuin. Wandelingen en Waarnemingen. First edn.
5829: VERDOORN, J.A., - Verloskundige Hulp voor de Inheemsche Bevolking van Nederlandsch-Indië. Een sociaal-medische studie.
5830: VERDOORN, J.A. - De zending en het Indonesisch Nationalisme. Preface by H. Kraemer.
55947: VERDUN HISTORICGUIDE: - VERDUN: Guide historique illustré. [Édition originale; First edition].
7693: VERE GREEN, B. DE, - A Collector's Guide to Fans over the Ages. First edn.
760: VEREENIGING KOLONIAAL INST.- - Vereeniging Koloniaal Instituut Amsterdam
38902: VEREN, M.(= M. V.D. ZWAN-NELCK), - Eva's zending. 2nd. edn.
52255: VERENIGING INDISCHE NEDERLANDERS (V.I.N.), - ONZE KOERS: Centraal-Orgaan Vereniging Indische Nederlanders (V.I.N.). Verschijnt Maandelijks. 5e Jaargang: Juli-Augustus 1956.
56648: VERGADERING KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP - GENERAL MEETING ROYAL DUTCH GEOGRAPHICAL SOCIETY, KNAG: - Vijf en Twintigste Algemeene Vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap gehouden te Amsterdam den 12 April 1879. [Originele uitgave; Original edition].
8763: VERGER, P. (PHOTOS.) & R. BURNETT (INTRO.) - South Sea Islands. 1st.
5831: VERGOUW, L., - Nonnaatje. First edn.
52235: VERGOUWEN, J.C., - Het rechtsleven der Toba-Bataks. [Eerste druk/first edition].
36979: VERGUIN, J., - Le malais. Essai d'analyse fonctionnelle et structurale.
53278: VERGUNST A. & H., - Een Foto-verslag van een reis op Irian Jaya. [Eerste druk; First edition].
7694: VERHAEGEN, P., - La Dentelle Belge. Orig. (& only) edn.
42196: VERHALLEN, F., - Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel. Orig. edn.
45066: VERHEEM, R., - Bevrijding zonder Bevrijders. De 'Sinjo' tussen Indië en Nederland. Orig. edn.
40611: VERHEIJEN, J., - De stem der dieren in de Manggaraise Folklore. Taken from:BKI, vol. 106.
5835: VERHEIJEN, J.A.J., - Het hoogste wezen bij de Manggaraiers. [first dutch edition translated after the original german language].
55128: VERHEIJEN, J.A.J. [S.V.D.], - KOMODO: Het Eiland, Het Volk en de Taal. [Eerste druk; First edition].
42177: VERHOEF, C.E.H.J., T - Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog. First edn.
53892: VERHOEF, H.G., - De Nieuw-Guinea Raad. [Eerste druk; First edition].
39891: VERHOEVEN, C.W.M., - Symboliek van de Voet. Orig. edn.
47628: VERHOEVEN, F.R.J., - Islam. Its origin and spread in words, maps and pictures. Orig. edn.
55705: VERHOEVEN, F.R.J., - Landsarchief van Nederlandsch-Indië 1892-1942 [covertitle only]. [Eerste enige druk; First and only edition].
52206: VERHOEVEN, P. TH.L. (SVD) & M. CARVALLO, - Kamus Latin - Indonesia. Orig. edn.
56261: VERHOOF, A., - Onze laatste Oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië. [Eerste druk; First edition].
9543: VERHOOFSTAD, P.M., - Geschiedenis van Purmerend.
55897: VERHOOG, JEROEN, - Wij wandelen op Goud: de Eeuwenlange historie van Handelsfirma E&A Scheer. [1720-2001]. [Eerste druk; First edition].
41240: VERHULST, R. & WARD HERMANS, - Belgien vor dem Weltgericht. Orig. edn.
49375: VERKADE COMPANY ADVERTISING CARD GAME - - Verkade Kwartetspel. [Original edition].
54008: VERKADE ZAANDAM KWARTJES-ONTBIJTKOEK: - Noorsche Keederdrachten no. 1-5. [Originele uitgave; Original edition].
53431: VERKAIK, M. (COMPILER), - Hervormde Kerk van Bennebroek. Wetenswaardigheden uit verleden en heden 1680-1989. (Eerste druk; First edition).
5836: VERKRUYSEN, H.C. - Hindoe-Javaansche Beeldhouwkunst. Orig.edn.
5837: VERKUYL, J., - De achtergrond van het Indonesische Vraagstuk.
49284: VERKUYL, J., - Indonesië; onze meest nabije naaste in Azië. Een Pleidooi voor begrip en kritische Solidariteit. [Eerste druk/first edition].
55845: VERKUYL, J., - Apakah Beda Geredja Rum-Katolik dan Reformasi. Tjetakan keempat [Fourth edition].
36621: VERLET, P. - M. FLORISOONE, A. HOFFMEISTER & F. TABARD, - Great Tapestries. The Web of history from the 12th to the 20th century. Transl.[fr. the french], by P. Rowell Oberson. Ed. by J. Jobé.
46763: VERLINDEN, C., - Koloniale Expansie in de 15de en 15de eeuw.
50086: VERMANDE BROS. ALMANACK (PUBLISHERS), - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen. Zevende Jaar, 1837. [Eerste originele druk/first original edition].
5840: VERMEER, H.J.,, - Selamat djalan. Populaire handleiding voor de Maleische taal in de praktijk. 2nd. edn. Preface by Baginda Dahlan Abdoellah.
46325: VERMEER-VAN BERKUM, C., - Dagboek uit Japanse kampen '44-'45. Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. [Eerste druk/First edn.].
37743: VERMEER, H.J., - Selamat Djalan. Populaire Handleiding voor de Maleische Taal in de Praktijk. 7e. druk. Herzien en aangevuld door M.J.van Lakerveld.(7th revised & enlarged edn. by M.J. Van Lakerveld). Preface by Baginda Dahlan Abdoellah.
45118: VERMEER, H.J., - Selamat Djalan. Populaire Handleiding voor de Maleische Taal in de Praktijk. Vierde. druk. Herzien en aangevuld door M.J.van Lakerveld. (fourth edn., revised and expanded by M.J. Van Lakerveld). Preface by Baginda Dahlan Abdoellah.
56389: VERMEER, N., - Tropendokter. Schetsen uit het Zendings-Ziekenhuis op Java. [Eerste druk; First edition].
53251: [VERMEER, C.] (MANAGING DIRECTOR; PREFACE), - Gedenkboek N.V. Landbouw Maatschappij Oud-Djember, 1859-1909. [Originele uitgave; original edition].
47371: VERMEERSCH, V., - Zilver & Wandtapijten. Inventarisatietentoonstelling n.a.v. het 25-jarig bestaan van Gruuthuse als Stedelijk Museum 19 juli-19 oktober 1980. Orig. edn.
57051: VERMEULEN, P., - Merkwaardige Bestuivingen bij Orchideeën. Overgedrukt uit Vakblad voor Biologen, no. 7, 1968.
40657: VERMEULEN, JOH.TH., - De Chineezen te Batavia en de Troebelen van 1740. Orig. thesis (Leyden University).
52913: VERMEULEN, P., - The place of Epipogium in the system of Orchidales. Offprint from:Acta Botanica Neerlandica, 14 (1965).
53001: VERMEULEN, P., - Orchids en Dactyloorchis. Offprint from:Orchideeën, Orgaan van de Nederlandse Orchideeën-Vereniging, Augustus 1963.
53003: VERMEULEN, P., - Orchidaceae. [Eerste druk; First edition].
53456: VERMEULEN, P., - Orchis en Dactylorchis. Offprint from:Orchideeën, Orgaan van de Nederlandse Orchideeën Vereniging, Augustus 1963.
57082: VERMEULEN, P. & H.G. KRONENBERG, C.M. DE WIJZE (EDITORS), - Orchideeën. Tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging 38e Jaargang Nr. 11 (Februari 1976).
49886: VERMEYDEN, J.H. (EDITOR), - Triks. Nederlandsch Maandblad voor de Goochelkunst. 2e jaarg. no. 1(April 1942) - no. 12 (Maart 1943).
49894: VERMEYDEN, J.H. (COMPILER), - Witte Magie. Een serie Sigaretten Manipulaties.
47677: VERMOLEN, J., - De Dampit-Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit. [Eerste druk/first edition.
42286: VERNE, J., - De Kinderen van Kapitein Grant, Australië. Veertiende onverkorte druk. (14th. unabridged edn.).
42287: VERNE, J., - Hektor Servadac. De terugtocht naar de aarde. Tiende onverkorte uitgave. (10th. unabridged edn.).
48833: VERNE, J., - Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras. Les Anglais au Pôle Nord. Le Désert de Glace.
39844: VERNE, J[ULES], - Kerabas de Stijfhoofdige/Een Vlotreis. Achthonderd mijlen op de Amazone/Het Raadselschrift gevolgd door Een Drijvende Stad.
39842: VERNE, J[ULES], - Robur de Veroveraar/De strijd tusschen Noord en Zuid/Overrompeling eener Plantage/De zwarte Kreek van Texas/1792, Op weg naar Frankrijk.
45441: VERNE, J[ULES], - De Reis naar de Maan. Freely translated after the original french into dutch by H.P. v.d. Aardweg.
44014: VERNE, M[AURICE] (MONSIEUR)(INTROD.), - Une Heure de Musique avec Mistinguett. Orig. edn.
5842: VERNEUIL, P., - l'Art à Java. Les Temples de la Période Classique Indo-Javanaise. Tjandi Kalasan, Tjandi Mendut, Boroboudour, Tjanki Prambanan.. [Édition originale/first edition].
51871: VERRIJN STUART, G.M., - Het Bankwezen in de Nederlandsche Koloniën. Tweede, herziene druk. [Second revised edition].
54500: [VERSCHOOR, J.A.J. (EDITOR)], - Gedenkboek ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van drukkerij De Curaçaosche Courant [1812-1962]. [Originele uitgave; Original edition].
43067: VERSCHUEREN, J. (SOC.JESU), - Algemene Aardrijkskundige Atlas voor Natuurkundige, Economische en Staatkundige Geografie, me de nieuwe Gernzen. Orig. edn.
43096: VERSCHUEREN, J. - W.E. BOERMAN & M. DE MEYER-JANSSENS(EDS./COMPILERS), - Standaard Wereldatlas. Orig. edn.
8764: VERSCHUEREN, J. & C. MEUWESE - Nieuw Guinea uw naam is wildernis. Avonturen.
54651: VERSCHUUR, G., - Suriname. Separated from: De Aarde en haar Volken, 1894. verschuur, g.,
43423: VERSHININA, N. - C. OENEGRACHTS, A.-M. SKJOLD, - Russian Modern Art Nouveau design acrosse the borders and times [title on front wrapper].
5847: VERSLAG - van den Economischen Toestand der Inlandsche Bevolking, 1924.
5846: VERSLAG - van het CONGRES van het JAVA INSTITUUT gehouden te Jogjakarta, 24-27 December 1924
5853: VERSLAG - BATAVIA LAW-SCHOOL, - van de lotgevallen der RECHTSHOOGESCHOOL in haar vijftiende levensjaar.
53290: VERSLAG KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - [ANNUAL RE;PORT HAARLEM COLONIAL MUSEUM MQY 1906], - Verslag over het jaar 1905. [Originele uitgave; Original edition].
47387: VERSLUIJS, B., - Bali, beeld of droombeeld. Orig. edn.
45426: VERSLUIS, H., - Zijde. [Silk]. Orig. edn. Orig. edn.
5856: VERSLUYS, J.D.N., - Maatschappelijke vernieuwing op Timor? In: Indonesië, 2-maandelijks tijdschrift, year 3-nrs 2-3 (Sept. & Nov. 1949)
49293: VERSLUYS, M[ICK], - Njonja Aspiran. Lief en Leed in de Residentie 'Timor en Onderhorigheden'.
51606: VERSLUYS, J.D.N., - Vormen en Soorten van Loon in den Indischen Landbouw. [Original dissertation Leyden university].
5857: VERSPIJCK, G.M. - Generaal Van Swieten en de Waarheid (over Atjeh. [Eerste druk/first edition].
54340: VERSPOOR, DOLF, - De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano. [Eerste druk; First edition].
37679: VERSTAPPEN, H.TH., - Djakarta Bay. A geomorphological Study on Shoreline development. Orig.thesis [Utrecht university].
55043: VERSTEGEN, A.G.A. - P. STIJNMAN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Gedenkboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van den Algemeenen Biond van Nederlandsche Marinematrozen, 22 Jan. 1897-22 Jan. 1907.
41007: [VERSTEGEN, P.], - Sout Ordonnantie.Waer nae in het Quartier van Veluwen, Verpacht sal worden den Impost op 't Sout. Orig. publ.
50880: VERSTEGEN, M., - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC. [Eerste druk; First edition].
11802: VERVE - E. MÂLE & E. POGNON, - Jean Bourdichon. Les Heures d'Anne de Bretagne. Bibl. Nationale (Manuscrit latin 9474). Facsim. edn.
7547: VERVIERS(BELGIQUE) - SOCIETE ANONYME DE PEIGNAGE ET FILATURE DE LAINE. - [A Part of the Administration (Incl. production figures, of a Wool-manufacturer at Verviers, Belgium]. Société Anonyme Verviétoise de Peignage et Filature de Laine, Rue du Limbour 10, Verviers, België.
48114: VERVLOED, P. (1952-), - De Reuzenknoop. Tweede druk [second edition].
10701: VERVOORN, A.J., - Antilliaans Nederlands.
47018: VERVOORN, A.J., - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen. [Eerste druk/first edn.].
5858: VERVOORT, H. - Vanonder de koperen ploert.
50044: VERVOORT, H. (EDITOR/COMPILER), - Jubileumboek HBS-Soerabaia 1875-1975. [Originele druk/original edition].
54731: VERVOORT, HANS & MAJA INDORF, - Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen vijand. [Eerste druk; First edition].
56615: VERWEIJ, MARGARETHA (1867-1947), - Het Handweven: Handleiding bij het leeren Weven op verschillende Toestellen. [Eerste druk; First edition].
55260: VERWEIJ, MARGARETHA, - Het Handweven: Handleiding bij het leeren Weven op verschillende Toestellen. [Eerste druk; First edition].
55210: VERWERS-BEERENS, AN - Gepeinzen. [Eerste druk; First edition].
45215: VERWEY, A., - Uit de lage landen bij de Zee. Orig. edn.
49366: VERWEY, A[LBERT], - Toen De Gids werd opgericht. [Eerste druk/first edition].
44206: VERWEY, S[TEFAN] (1946-....), - Overleven? Doe Het Zelf! Orig. edn.
43890: VERWEY-JONKER, H., - Lage Inkomens. Een statistische onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven. [thesis Amsterdam University].
54313: VERWEY, ALBERT, - De Legenden van de ene weg. [Eerste druk; Ferst edition].
54358: VERWEY, ALBERT, - Nieuwjaarsmorgen. [Eerste druk; First edition].
5859: VESPER, C., - Batik. Anleitung zur Herstellung gebatikter Gewebe und Stoffe, wie Baumwolle, Leinen, Nessel, Seide, Samt, Leder, Pergament, Papier, Holz, Korbweiden, Metall, Glas, Elfenbein, Linoleum. Mit Anhang Bandana-Druckverfahren, Bemalen der Stoffe, Wash-und lichtechte Handmalerei, Spritzverfahren. 1st.edn.
46346: VESTDIJK - R. DEN HARTOG-ALBERS - H. VISSE, M. 'T HART,, M. HARTKAMP, A. VAN ZOEST (ET AL.), - S. Vestdijk. In:BZZLETIN, vol. 10-93.
41493: VESTDIJK, S. - G. DEN BRABANDER, J. PRESSER (ET.AL.)(EDS.), - Centaur. Internationaal Cultureel Maandblad. Jaargang 1-1(October 1945) - jaargang 2-2(December 1946). All publ.
43429: VESTDIJK, S., - The Garden where the Brass Band played. Translated into english [from the original dutch] by A. Brotherton. First edn. (thus).
46336: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Muiterij tegen het Etmaal. Deel II: Poëzie en Essay. Tweede druk. [2nd. edn.].
46339: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - De Ziener. [Eerste druk/First edn.].
46342: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Stomme Getuigen. Verhalen. [Eerste druk/First edn.].
46351: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Puriteinen en Piraten. Roman. [Tweedee druk/Second edn.].
46352: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - De arme Heinrich. Roman. [Eerste druk/First edn.].
46385: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Het eeuwig te laat. Dialogen over den Tijd. Orig. edn.
46386: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Essays in Duodecimo. [Eerste druk/First edn.].
46410: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - De Poolsche Ruiter. [Eerste druk/First edn.].
46411: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Muiterij tegen het Etmaal, Deel I: Proza. [Tweede druk/2nd. edn.].
46412: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Het glinsterend Pantser. [Eerste druk/First edn.].
46413: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Open Boek. Roman. [Eerste druk/First edn.].
46416: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - De glanzende kiemcel. Beschouwingen over Poëzie.[Eerste druk/First edn.].
46436: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Het schandal der Blauwbaarden. [Eerste druk/First edn.].
46437: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - De dokter en het lichte meisje. Roman. [Vijfde druk/Fifth edn.].
46438: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - Apollo. Roman uit het oude Griekenland (589 v.c. - 584 v.c.). [Eerste druk/First edn.].
46439: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - De redding van Fré Bolderhey. [Eerste druk/First edn.].
51737: VESTDIJK, SÍMON] (1898-1971), - De redding van Fré Bolderhey. [Eerste druk/First edn.].
46146: VESTMER, H. (CHIEF EDITOR), - Bali Lombok. Eerste druk [first edn.]. Translated into dutch from the german [simultaneously published].
38141: VETERMAN, E. (1901-1946), - Essais. [1e enig druk, Niet-in-den-Handel; First and only edition, Not-for-the-Trade].
42057: VETH, C., - De Opvoeder in de Caricatuur. Orig. edn.
40615: VETH, P.J. (PREFACE), - Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië, bewerkt naar de jongste en beste berigten. First edn.
44108: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-Indië. 3e druk.(3rd. edn.).
5861: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-Indië. 4e druk.(4th edn.).
44108: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-Indië. 3e druk.(3rd. edn.).
5864: VETH, P.J., - Borneo's Wester-Afdeeling, Geographisch, Statistisch, historisch. Voorafgegaan door ene algemeene beschrijving des ganschen eilands.
11931: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van eegige uitheemsche woorden. Orig. edn.
41022: VETH, P.J., - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2nd edn., nieuwe uitgaaf. Bewerkt (revised) door Joh.F. Snelleman & J.F. Niermeyer.
50664: VETH, D.D., REIZEN DOOR SUMATRA; EGYPTE; ZES MAANDEN IN AUSTRALIË; DE KLEINE STEDEN IN TOSKANE EN HAAR KUNSTSCHATTEN; HERINNERINGEN UIT PERU; SCHETSEN EN BLADEN UIT ZWITSERLAND; HAÏTI; BESTIJGING VAN DEN FOESIYAMA; SCHETSEN UIT SYRIË. - [And other contributions, published in De Aarde en haar Volken, 18884]. .
37693: VETH, P.J., - Atjeh. Taken fr.:Volks-Almanak voor het jaar 1875.
5865: VETH, P.J.. - Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland, topographisch-Historische Beschrijving (naar de nieuwste bronnen te zamen gesteld door W.F. Versteeg).
55806: VETH, P.J., - Het Landschap Aboeng en de Aboengers op Sumatra, [Lampung District]. Separated from :TAG, Vol. II. [1875].
55804: VETH, P.J., - Geographische Aanteekeningen omtrent de Oostkust van Atjeh. [Separated from:TAG, Vol. 2-4 [1877].
55620: VETH, P.J., - Borneo's Wester-Afdeeling, Geographisch, Statistisch, historisch. Voorafgegaan door ene algemeene beschrijving des ganschen eilands.
41003: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-Indië. 2e [uitgebreide] druk.(2nd. [eexpanded] edition].
52952: VETTER, T.E., - Methodische consequentie bij twee Indische denkers: Dharmakiti en Sankara. [Inaugural Speech, original edition].
5867: VEUR, P.W. VAN DER, - Education and Social Change in Colonial Indonesia (I-II). Translated, into english, by Lian The[-Mulliner].
36785: VIALE, M., - Tapestries. Transl. fr. the orig. Italian (Gli arazzi) by H. St.Clair-Erskine & A. Rhodes. [first english edn.].
36746: VIALE FERRERO, M.(ED.), - Teppiche. ein farbinfroher Bericht über die schönsten Muster alter und neuer Teppiche. Transl. fr. the orig. italian.
38891: VICKERS, A., - Bali - een gecreërd Paradijs. Dutch edn. transl. after the orig. english by Burger & Schwarz.
46153: VICKERS, A., - Bali. A Paradise Created. Orig. edn.
47742: VICKERS, A[DRIAN], - Six Journeys of Desire. A study of the Balinese text Malat. [Eerste druk/first edition].
7696: VIEIL, P. - Sériculture. Introd. by P. Regnard.
37558: VIENNESE FANCY-BALL DRESS & FASHION - - Mode-Journal Wiener Chic.
36800: VIERSEN, T., - De Indische Dierenwereld in Woord en Beeld voor het Lager Onderwijs in Ned. Indië. Orig. edn.
5868: VIERSEN, T. - Mijn Tweede Taalboekje. Taaloefeningen voor de lagere klassen der indische scholen.Mijn derde taalboekje...Mijn Vijfde Taalboekje...
39832: VIERSEN, T.F., - Het standpunt der zending in de Minahassa en op de Sangir-en Talaoet-eilanden in het bijzonder inzake de overnamen der inlandsche Openbare Lagere Scholen aldaar. Orig. edn.
12873: VIETNAM - NEVERMANN, H., - A collections of hundreds of clippings covering Vietnam (Indo-china) from the personal clipping-archive of Prof. Dr. H. Nevermann.
44120: VIËTOR, M. (M. VAN VEEN-VIËTOR), - Het verbondsteken. Een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom. [Orig. thesis Leiden University].
51189: VIGIER, JOAON, - Historia das Plantas da Europa e das mais uzadas que vem de Asia, Africa & da America. Ondese se suas figuras, seus nomes, em quotempo florecem & o lugar onde nacem. Com hum breve discurso se suas qualidades e virtudes especificas. [Vol. I of 2 only, Original edition].
7697: VIGNON, L. - La Soie au point de vue Scientifique et Industriel. Nouv. éd. revue et augmentée par J. Bay. (New and enlarged edn. by J. Bay).
46740: VIJN, H. (COMPILER), - V.V.V. Wandelkaarten voor Overijssel [:] Ommen [municipality]. Orig. edn.
50190: VIJVER, C. VAN DER (1784-1855), - Geschiedkundige beschrijving der Stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderhede, geestelijke en wereldlijke inrichtingen en standen...[Eerste druk; first edition].
50414: VIJVER, FERDI VAN DE (COMPILER), - Vertellingen, Spreekwoorden, Liederen uit de Liedegouw. [Eerste druk;First edition],
51763: VIJVER, C. VAN DER, - Chrestomatie eene verzameling van voorbeelden in Proza en Dichtmaat gewijd aan de Nederlandsche Jeugd tot Oefening in het kunstmatig lezen. [Eerste druk; First edition].
41233: VILJOEN, P.R. (PREFACE), - Farming opportunities in the Union of South Africa. New edn.
7698: VILLARD, C. - Manuel de Théorie de Tissage. Nouv.éd. (new edn.).
47231: VILLARO, M., - Bornéo. Chez les hommes aux lingues oreilles. [édition originale].
45485: VILLASEÑOR, D. & J., - How to do Nature Printing. Printing with Leaves, Grasses and Mosses on textiles, Wood and Ceramics [title on front wrapper]. Orig. edn.
38733: VILLE, F. DE, - Tziganes. Témoins des temps. Pref. by J. Firnay. Orig.edn.
8769: VILLEMINOT, J. & P. - Chez les Papous au Coeur de la Nouvelle-Guinée.
8770: VILLEMINOT, J. & P. - La Nouvelle-Guinée. 700.000 Papous, survivants de la Préhistoire. Pref. by R. Heim.
41676: VILLEMONT, M.[LA CONTESSE DE], - Histoire de la Coiffure Féminine. Orig. edn.
7699: VILLENEUVE, R., - Fétichisme et Amour.
56523: VINCENT, B., - Haydn's Dictionary of Dates and Universal Information relating to all Ages and Nations.Containing the History of the World to the Summer of 1885. 18th. edn.
5873: VINER, A.C., - The changing Batak;
40753: VINES, E., - Tennis voor Iedereen. Transl. fr. the orig. english by G. Vreedenburgh. 2e druk.
12434: VINGBOONS, JOH., - Verzameling van Pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost-en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden , steden en sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen...Facsim. after the 1660 edn.
5874: VINK, G.J., - De grondslagen van het Indonesische Landbouwbedrijf. First edn.
52967: VINK-VAN VESSEM, T.C. VAN (MRS.), - DAGBOEK. Dagaantekeningen rondom de bevrijding van Axel September-November 1944. Press-clippings taken from:Axelse Courant, September-Oktober 1969.
54344: VINKENOOG, SIMON (1928-2009), - Eerste Persoon Meervoud (autobiografisch). [Eerste druk; First edition].
40045: VINOLOGY - - Hotel De l'Europe Amsterdam. Restaurant Excelsior. Vins.
44544: VINOLOGY - JO SPIER, - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne. Orig. edn.
43452: VIOLIN STUDIES- - Violinschule Hohmann Heim, Heft 3. Neuausgabe. [New edition, part 3].
55395: VIRCHOW, HANS (CHIEF EDITOR AND PRESIDENT), NEUHAUSS, TRAEGER, V. LUSCHAN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Zeitschrift für Ethnologie; Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Vol. 44, 1912. [Erste Auflage; First edition].
55246: VIRGILIUS [VIRGILII] MARONIS [PUBLIUS VRGILIUS MARO, 70-19 B.C.], - Opera. Interpretatione et notis Illustravit Carolus Ruæus, Soc. Jesu, Ad usum SerenissimiDelphini. Editio Nova Auctore et Emendatior.
49231: VIRULY, A. - J.A. BACH, C.C. STEENSMA (COMPILERS), - Ik Word K.L.M.-vlieger. Samengesteld door: Hoofd Vliegbedrijf K.L.M...[Eerste druk/first edition].
45722: VIRULY, A. [1905-1986], - Verassende Ontmoetingen. [vierde geheel herziene druk][4th completely revised edn.].
46270: VIRULY, A. (1905-1986), - Mary Dresselhuys. Tweede druk. [2nd. edn.].
54405: VIS, P.H. & R. BOS, - Wit op Zwart, Opstelletjes in beeld voor de Hollandsch-Inlandsche Scholen. Tweede Bundel: Het Vierde Leerjaar. [Eerste druk; First edition].
43424: VIS, P.H. & R. BOS, - Wit op Zwart. Opstelletjes in Beeld voor de Hollandsch-Indische Scholen. Eerste-Tweede Bundel (part I-II)(All publ.). Orig. edn.
49236: VIS, P.H. & R. BOS, - Wit op Zwart. Opstelletjes in Beeld voor de Hollandsch-Inlandsche Scholen; 1ste [Eerste] Opstel Cahier. Het vierde Leerjaar. [Eerste druk/first edition].
53438: VIS, LAURENS, HUIB AKIHORY, RONALD GILL, (CONTRIBITORS), - Het Indische Bouwen, Architectuur en Stedebouw in Indonesië. [Dutch and Indisch Architecture, subtitle], 1800-1950. Preface by Bea Brommer. [Eerste druk; First edition].
52523: VISBECK'S MÄRCHENBILDER, - Der Wolf und die Sieben Geislein [Nr. 2-8]; Das Tapfere Schneiderlein [Nr. 2-8]; Der Alte Zauberer [Nr. 2-8]. [Original coloured Glass Lanternslides].
7701: VISBEEN, G. - Modemarketing voor MBO mode en kleding.
45795: VISKER, D.A., - Totok in Tjimahi. First edn.
54717: VISKER, D.A., - Ishiba, De Tolk; Herinneringen aan een goede Japanse tolk in het Krijgsgevangenkamp te Harima, bij Osaka (Japan) van 1942-1945. Uitgegeven ter gelegenheid van onze 17 de Harima -reunie te Schoonhoven 11 maart 1988. [Originele uitgave; Original edition].
7702: VISKI, J. & P. PETRI - De volkskunst der Zevenberger Hongaren. Transl. fr. the orig. Hungarian by A.S.C. Wallis.
50025: [VISMAN COMMITTEE EXCERPT] - - Dit vroeg Indië. Indië's wenschen vastgelegd op het moment, waarop de Japanners kwamen. [Zeer korte Samenvatting van het in 1942 te Batavia gedrukte rapport van de Commissie Visman, subtitle on front cover]. [Eerste druk; first edition]
5878: VISMAN, F.H., - Bevoegdheid der Politie in Nederlandsch-Indië. Orig.thesis [Leyden university].
10999: VISSCHER, L.G., - Leiddraad tot de Algemeene Geschiedenis van het Vaderland, van den Vroegsten tijd tot op onze Dagen.
37161: VISSCHER, R., - Friezen te Bodegraven in 1672. Offpr.fr.:De Vrije Fries XX, 3-4.
41427: VISSCHER, F. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-[19]80. Orig. edn.
9070: VISSCHERS, D.C., - Een kind van Java. Leesboek voor School en Huis. 2e druk.
5879: VISSCHERS, D.C. - Een Kind van Java. First edn.
51214: VISSER, HERMAN F.E., - Tentoonstelling der Oost-Indische Weefsel-Collectie Van Kerckhoff, in het Museum voor Land= en Volkenkunde te Rotterdam (eind Maart tot half Juni 1918). Separated from:NION, volume 3 (1918-1919).
56560: [VISSER, H.F.E., INTRODUCTION], - Oost-Aziatische Schilderkunst [Tentoonstelling Aziatische Kunst, covertitle]. [Eerste druk; First edition].
46057: VISSER, A., - Het Klooster van Sint Jurriaan. Pauwhof-herinneringen. Orig. edn.
10627: VISSER, C. & J. PIETERSE, - Hollandsch Molenboek. Orig. edn.
46335: VISSER, H. & M. NORD, - Simon Vestdijk kinderjaren. [Eerste druk/First edn.].
43085: VISSER, H. (ED./COMPILER), - Josephine Baker. Behalve een getalenteerd artieste een overtuigd strijdster tegen onrecht, discriminatie en onderdrukking. Orig. edn.
44828: VISSER, H.A. & J. V.D. GIESSEN, - Kent u ze nog...de Papendrechters. First edn.
5882: VISSER, H.F.E. - Asiatic Art. [First edition].
5883: VISSER, H.F.E. - Art Treasures from the East.
8146: VISSER, H.F.E. - Art Treasures from the East.
37970: VISSER, M.W. DE, - Japansche Kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. Separated from:Elsevier's Maandschrift, XLVV, no. 2.
9450: VISSER, H.F.E., - Over Ornamentkunst van Seram.-J.P. KLEIWEG DE ZWAAN, Tanimbarschedels.
5880: (VISSER) - - Visser's Soendaasch Zakwoordenboekje. 2nd. corrected edn.
45946: VISSER, W.D. (ED.), - Kind in Indië. Oorlogservaringen en hun gevolgen. Tweede druk. [2nd. edn.].
44789: [VISSER], - Visser's Nederlandsch-Javaansch Zakwoordenboekje. Met eenige samenspraken uit het dagelijksche leven. Orig. edn.
48547: VISSER, L.E., - Mijn Tuin is mijn Kind. Een antropologische studie van de droge Rijstteelt in Sahu (Indonesië). [Original thesis Leiden University].
36843: VISSER, L.E., - My Rice-field is my Child. Social and territorial aspects of Swidden cultivation in Sahu, Eastern Indonesia.
40918: VISSER, M.W. DE, - Shinto en Taoïsme in Japan. Orig. edn.
11472: VISSER, A.P.R., - Een Dorp in de Centrale Vlakte van Thailand. Een cultureel-anthropologische studie/A village in the Central Plain of Thailand. A cultural-anthropological research.. Orig. thesis [Utrecht university].
55390: VISSER, W.A. & J.J. HERMES, - Geological results of the Exploration for Oil in Netherlands New Guinea. Carried out by the Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij 1935-1960. [Eerste enige druk; First and only edition].
55310: VISSER, H.F.E., - Verschillen tusschen Chineesche en Japansche Kunst. Published in:Maandblad voor Beeldende Kunsten, Vol. 12-6, 1932. [Incl. some oher essays]. [Originele uitgave; Original edition].
55270: VISSER, M. & J.C.M.WARNSINCK, - Straat-en Bochtvaarders, zijnde het korte historiael ende Journaels, aenteijckeninge van drie voyagiens door David Pietersz. de Vries. 1618-1625. [Authentic facsim. edition., First edition, thus].
55899: [VISSER, H.F.E.] (EDITOR), - Museum van Aziatische Kunst in het Rijksmuseum, Amsterdam. Catalogus/Catalogue. [Eerste druk;First edition].
56617: VISSER, AB (TEXT, 1913-1982) & JOHANNA BOTTEMA (ILLUSTRATIONS, 1918-1974), - Grote Broer. [Eerste druk; First edition].
51335: VISSER SMITS, D. DE (ET.AL.), - Vrijmetselarij. Geschiedenis, Maatschappelijke beteekenis en doel. [Eerste druk; First edition].
37963: VISSER, H.F.E.(INTROD.), - Gids voor de Verzameling van Indonesische en Chineesche Kunst te Leeuwarden 1917.
52764: VISSER, CAROLIJN & SASZA MALKO, - En nog steeds hebben wij twee Vaderlanden. Op avontuur in Nederlands-Indië. [Vierde druk; Fourth edition].
52714: VISSER, HANS G., - Indië in Holland. Nederlandse schrijvers over hun Rijk van Insulinde. Tweede druk [Second edition].
52008: VISSER, J., - Christelijke Roeping en Pligt tegenover Nationale Armoede, onkunde en Zedeloosheid. [Eerste druk; First edition].
53184: VISSER, F. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80. [Eerste druk; First edition].
53164: VISSER, GEORGE (TEXT) - R. DE KLOE, J. PIETER KOK & G. VISSER [WINDOWS COLLECTIVE TERSCHELLING], - ZEEROEP: Slauerhoff en de Zeevaart. Beelden uit het Zeevaartleven van Slauerhoff. [Eerste druk; First edition].
40250: VISSER, J.TH.DE - C. FRANS & NOTO SOEROTO(RADEN MAS)(CONTRIBS.), - [Voor de Rijkseenheid]. Drie Redevoeringen. Offpr.fr.:Politiek Economisch Weekblad, No.29(16 april 1930).
55680: VISSERING, C.M., - Een Pasar Gambir. Offprint from:Nederlandsch Indië Oud & Nieuw, Part 9-1917.
7704: VISSERS, G., - Kant in Brussel.
53213: [VISSERS' BOOKSHOP], - Visser's Maleisch Zakwoordenboekje met eenige Samenspraken uit het dagelijksch Leven ten dienste van Nederlanders die zich in Indië komen vestigen. Achtste druk [Eitht edition].
10070: VISUAL ARTS-CATALOGUE, - Aki Akademie voor Beeldende kunst. Eindexamencatalogus 1994.
12455: VITU, A., - Le Jargon et le Jobelin. Comprenant cinq. ballades inédites d'après le manuscrit de la Bibliothèque Royale de Stockholm. Avec un Dictionnaire AQnalytique du Jargon.
56945: VIZIERKORREL [PSEUDONYM], - Mobilisatie-humor. Historisch-Humoristische Schetsen. [Eerste druk; First edition].
11907: VLAARDINGEN, A. VAN, - Kruisridders in Tropenland. Orig. edn.
51748: VLAARDINGEN, A. VAN, - In het laaiende licht. Een jaar in het tropenland. Preface by J.H. Gunning J.Hz.
56027: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN, (1880-1947), - Kinderliedjes. Derde bandje, 3e druk. [Part 3, 3rd. printing].
56025: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN, 1880-1947), - Vijf Kinderliedjes. Eerste bandje, 4e oplage. Woorden en muziek van Geertruida van Vladeracken. [part one, 4th. printing].
52699: VLADERACKEN, G[EERTRUIDA] VAN & A. ZURCHER-GROENVELD, - Ons nieuwe Sinterklaasboek. Zeven liedjes en vier verhalen. Prentjes van Jan Poortenaar. [Eerste druk; First edition].
56026: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN, (1880-1947), - Kinderliedjes. Tweede Bandje, 3e oplage. [Part 2, 3rd. printing].
5887: VLAK, C., - De bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal ten aanzien van de wetgeving in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Utrecht university].
46536: VLAM, J.B. (INTRODUCTION), - De Achterhoek op volle toeren. A-57. Winterswijk 17 t.m. 25 Mei [1957]. Tentoonstelling Landbouw-Industrie-Handel. Orig. edn.
55564: VLAMYNCK, JORIS (M.S.C.), - De redder der Kaja-Kaja's: Pater Petrus Vertenten (M.S.C. 1889-1946). (Eerste druk; First edition).
50056: VLEESENBEEK, H.H., - De eerste grote Industriële Fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog; Het ontstaan van Nijverdal-ten Cate- een bedrijfshistorische analyse-. [Original thesis Rotterdam University].
9160: VLEKKE, B.H.M., - Nusantara. A History of the East Indian Archipelago. [First edition].
5891: VLEKKE, B.H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie. [FIRST dutch language edition, re-edited, revised and translated from the english Nusantara, Harvard University Press 1943].
52683: VLEKKE, BERNARD D.H.M., - The story of the Dutch East Indies. Second printing.
11930: VLEMING, J.L. (JR.), - Het chinesche zakenleven in Nederlandsch-Indië.
44738: VLETTER, M.E. DE, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. VAN DIESSEN (ET.AL.), - Batavia/Djakarta/Jakarta. First edn.
42281: VLEUGEL, G. (COMPILER) & R. MEIJER, - Zij kon het lonken niet laten. Liedteksten uit het Nederlandse Cabaret van 1945 tot nu. First edn.
55879: VLEUTEN, J.M. VAN, - De bestrijding der Runderpest in de Residentiën Batavia en Krawang gedurende 1883-1884. Benevens een beschrijving der Proef, genomen tot de bestrijding van de verspreiding der Runderpest. op het Land Kedoeng Gedeh. Rapport uitgebracht door den Gouvernements Kommissaris in zake Veepest.
36368: VLIEGHE, J. DE, - Snij- en Patronenleer in de Schoennijverheid. Nieuwe Verbeterde Methode.
56890: VLIETJONGE IRON- STEEL WORKS WHOLESALE TRADE CATALOGUE, - N.V. Ijzewarenhandel van der Vliet & de Jonge-gevestigd sedert 1751.
40713: VLOTEN, J. VAN, - Leven en Werken van W.[illem] en O.[nno] Z.[wier] van Haren, friesche Edellui. First edn.
46832: VLOTEN, J. VAN (COMPILER), - Passchier de Fyne naar zijn leven en schriften. (Uit gedrukte en ongedrukte stukken). [Eerste druk/First edn.].
11068: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. VAN, - De sexueele zeden in woord en beeld.
46982: VLUGT, J.N. VAN DER, - De gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Orig. edn.
55584: VO VAN KIET [PRIME MINISTER SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, PREFACE], - Vietnam: A Development Perspective. Prepared for the Donor Conference. Hanoi, September 1993. [First original edition].
54819: VOERMAN, J. (PREFACE, ET.AL. EDITORIAL COMMITTEE), - Gedenkib0oek van de Utrechtse Indologen Vereeniging, 1925-1950. [Eerste druk; First edition].
47368: VOERMAN, J. & B. HARMSEN (COMPILERS), - Voorkanten. Borsten in Woord en Beeld. [Eerste druk/first edition].
52607: VOET, L., - Het Museum Plantijn-Moretus. Zevende druk [Seventh edition].
56620: VOGEL, W. (EDITOR), - Die Kämpfe um Baranowitschi Sommer 1916. [Erste Auflage; First edition].
45276: VOGEL, L. DE, - Caricatuur Teekenen. Orig. edn.
5899: VOGEL, E., - Liebenswertes Malaya. Aus Briefen am Rande der Diplomatie, 1959 und 1960.
36844: VOGEL, J.PH., - The Indonesian Question.
42839: VOGEL, J.PH., - Het eerste Rama Relief van Prambanan. Extr.fr.:BKI, vol. 77.
37938: VOGEL, A.A., - Papuasi e Pigmei. Transl. after the orig. english edn. by E. Giroldo. (Papuans and Pygmies).
8771: VOGEL, A.A. - Papuans & Pygmies. Transl. from the Swedish by M.A. Michael.
5901: VOGEL, L.C., - Het beleid van de Dienst van Gezondheidszorg in West-Nieuw-Guinea 1950-1962/Public Health administration in West New Guinea/Kebidjaksanaan Djawatan kesehatan di Irian Barat. Orig. thesis [Utrecht university].
8773: VOGEL, L.C., - Het beleid van de Dienst van Gezondheidszorg in West-Nieuw-Guinea 1950-1962/Public Health administration in West New Guinea/Kebidjaksanaan Djawatan kesehatan di Irian Barat. Orig thesis [Utrecht university].
56212: VOGEL, H.A.F. DE, - De Zedekunde als Wetenschap. Geput u8t haar eenige bron, de Natuur [Eerste druk; First edition].
39795: VOGEL, J.PH., - Bronnen tot de kennis van het oude Indië. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleerarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden, den 1sten April 1914. Orig.edn.
53575: VOGEL, J.PH., - De oude monumenten van Delhi. Separated from:NION, 14-11 (1930).
53458: VOGEL, S., - Organographie der Blüten kapländischer Ophrydeen mit Bemerkungen zum Koaptations-Problem TEIL I: Disinae und Satyriinae. [Eerste Auflage; First edition].
53240: VOGEL, A.A., - Papuasi e Pigmei. Transl. after the orig. english edn. by E. Giroldo. (Papuans and Pygmies). [First Italian language edition].
53002: VOGEL, STEFAN, - Organographie der Blüten kapländischen Ophrydeen mit Bemerkungen zum Koaptations-Problem Teil II: Disperidinae-Über Beziehungssystem und Koatation der Ophrydeenblüten. [Original edition].
12650: VOGEL, J.PH., - La Sculpture de Mathurâ. Orig.edn.
55821: VOGELER, HEINRICH (1872-1942), - Storch überm Weiher [Original partly handcoloured Aquatint etching, WORPSWEDE, Germany, Nineteenth century].
10870: VOGELWEIDE - MEISKE, G.A., - Gedichte Walthers von der Vogelweide. Nach Lachmanns Ausgabe übersetzt.
55023: VOGES, CAROL W. 1925-2001), HERMAN J. LOOMAN (1906-2004), - Jimmy Brown terug in de dierentuin. [Eerste druk; First edition].
50566: VOGLER, E.B., - De Monsterkop uit het omlijstings-ornament van Tempeldoorgangen en -Nissen in de Hindoe-Javaanse Bouwkunst. Orig. edn.
5903: VÖGTLIN, A., - Simujah, die Königsfrau. Ein idyllischer Roman aus Sumatra. [Original Ausgabe, original edition].
55448: VOIGT, A., - Die Botanischen Institute Freien und Hansestadt Hamburg. [Covertitle]. [Original Ausgab e; First edition].
36759: VOLBACH, W.F., - Early Decorative Textiles. Transl. fr. the italian by Y. Gabriel. First english edn.
12815: VOLCANISM - KUSUMADINATA, K., (ED.), - Data Dasar Gunung Api Indonesia. Catalogue of References on Indonesian Volcanoes with Eruptions in Historical Time.
38013: VOLCANOES - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, K.P.M. - - Volcanoes in the Netherlands Indies. Publ. in:K.P.M. GAZETTE, vol. I-no. 11.
49552: VOLCK, B.J.G. (EDITOR/TRANSLATOR), - Het drijvend Oorlogsmaterieel.; Beschrijving der voornaamste vreemde Europ[eesche], Amerik[aansche en Aziat[ische] Oorlogsschepen van den tegenwoordigen tijd. [First dutch language edition, freely edited after the original german language text from J.F. von Kronenfels, by by B.J.G. Volck].
49540: VOLENDAM FEMALE TRADITIONAL COSTUME - - [A large original black/white photograph illustrating a young female from Volendam Municipality in traditional dress].
50889: VÖLGER, GISELA & KARIN V. WELCK (EDITORS), - Indonesian Textiles; Symposium 1985. With a Supplement by Brigitte Khan Majlis: New Acquisitions in Krefeld and Cologne. [First english language edition, translated from the german by Christine Rossini, et.al.].
45384: VOLKER, T., - Ukiyoe Quartet. Publisher, designer, engraver and Printer. Orig. edn.
49240: VOLKER, T., - Porcelain and the Dutch East India Company as recorded in the DAGH-REGISTERS of Batavia Castle; Those of Hirado and Deshima and other contemporary papers 1602-1682. First original edition.
49582: VOLKER, T. - The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company after 1683. [Eerste druk/first edition].
56052: VOLKER, T., - Van Oerbosch tot Cultuurgebied. Een Schets van de beteekenis van de Tabak, de andere cultures en de Industrie ter Oostkust van Sumatra. [Eerste, enige druk; First and only edition].
55790: VOLKER, T., - Van Oerbosch tot Cultuurgebied. Een Schets van de beteekenis van de Tabak, de andere cultures en de Industrie ter Oostkust van Sumatra. [Eerste druk; First edition].
54681: VOLKER, T., - Van Oerbosch tot Cultuurgebied. Een Schets van de beteekenis van de Tabak, de andere cultures en de Industrie ter Oostkust van Sumatra.
5906: VOLKMAN, T.A., - Film on Indonesia.
5913: VOLKSRAAD/COLONIAL INDONESIAN POPULAR COUNCIL, - Het tweede tiental Begrootingen met den Volksraad 1929-1938. Samengesteld bij de generale thesaurie...ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van den Volksraad.
56856: VOLLENHIOVEN, C. VAN, - De Ontdekking van het Adatrecht. [Eerste druk; First edition].
5916: VOLLENHOVEN, C. VAN, - Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Vol. II.
5915: VOLLENHOVEN, C. VAN, - Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. 2e onveranderde herdruk (2nd unchanged re-impression). Vol. 1.
48566: VOLLENHOVEN, C. VAN, - Miskenningen van het Adatrecht. Vier Voordrachten aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie. Onveranderde herdruk van de uitgave van 1909 [Unchanged reprint of the original publication 1909].
46523: VOLLER, D., - Madonna: the Style Book. [First edn.].
5918: VOLLMER, J.E., E.J. KEALL, E. NAGAI-BERTHRONG, - Silk Roads-China Ships. An exhibition of East-West trade. Exhibition catalogue Royal Ontario Museum, Sept. 1983-January 1984.
5919: VOLZ, W., - Im Dämmer des Rimba. Sumatras Urwald und Urmensch. 4. Aufl. (4th edn.).
53171: VOLZ, W., - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stittung der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise. [Original Ausgabe; First edition].
43320: VONDALAN DYESTUFFS - - Vondalan Kleurstoffen. Vondalan Farbstoffe. Colorants Vondalan. Vondalan Dyestuffs. Orig. edn.
46202: VONDEL, J[OOST] VAN DEN, - O Kerstnacht schonder dan de dagen.
51072: VONDEL, JOOST VAN DEN (1587-1679), - Gysbrecht van Aemstel, d'ondergang van zijn Stad en zyn Ballingschap. Treurspel. Met Inleiding van L. Simons. Tooneel-decoratie ontwerpen van H.P. Berlage, Muziek van Bern. Sweers [en A.J. Diepenbrock, Chorus]. Boekversieringen van A.J. Derkinderen.
9072: VONDRA, J.G., - Timor Journey. [First edition].
55863: VONGSOULINE SONESULILAT, - What's in the Market? A visitor's guide to Lao Tastes, Culture and daily life. [First edition]
41916: VONK, H.J., - Dit land van hei en hunebedden. Orig. edn.
44935: VONK, CORRY (= C. KAN-VONK) & W.(IM) KAN, - Honderd dagen uit en thuis. Derde druk. [third edn.].
5920: VONK, CORRY (= C. KAN-VONK) & W.(IM) KAN, - Honderd dagen uit en thuis. First edn.
41697: VONK, G. - J. BIJLEVELD, F.M. VAN EXTER (ET.AL.)(COMPILERS), - Verslag van de Commissie voor de Herziening van het Strafprocesrecht [in Nederlandsch Indië]. Orig. edn.
5921: VOOGD, A. - ROTTERDAMSCHE LLOYD... - De Scheepvaart op Indië en de Rotterdamsche Lloyd.
37797: VOOGT, L., - Een Politieke Eend in de Indische Militaire Bijt. Voorgeschiedenis, Oprichting en formatieve fase van het Korps Marechaussee te Atjeh (1890-1896).
13358: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (COMP.), - Beschrijvende Catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkindige Teekeningen 1600-1900. 2e druk. (2nd. slightly revised & enlarged edn.).
7708: VOORBERGH, C., - Erfenis van Eeuwen. Orig. edn.
7709: VOORBERGH, C. - Erfenis van Eeuwen. 2nd. edn.[=2nd. printing].
7710: VOORBERGH, C. - Erfenis van eeuwen
46675: VOORBERGH, C. - Erfenis van Eeuwen. Derde [ongewijzigde] druk. [3rd. unchanged edn.].
8779: VOORHOEVE, R. - De pionier van Sentani.
8776: VOORHOEVE, R. - Tiliauw de Sawia. Herdruk. (reprinted).
8777: VOORHOEVE, R. - Tiliauw en de Medicijnman. Herziene uitgave van(revised edn. of:) De jagers van de Tami-rivier(1936).
8778: VOORHOEVE, R. - Tiliauw en het geheim van de Kloof. Herz. druk van(revised edn. of:) Het geheim van de Kloof; Avonturen in de oerwouden van Nieuw Guinea(Amsterdam, [1939]).
50692: VOORHOEVE, C. (EDITOR), - Toeah en Djebat. Episode uit het oud-Maleise epos Hikayat Hang Toeah. [Eerste druk/First edition].
5923: VOORHOEVE, C.L., - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language.
5924: VOORHOEVE, C.L. - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language. Orig. thesis [Leyden university].
5925: VOORHOEVE, P., - Overzicht van de Volksverhalen der Bataks. Orig. thesis [Leyden university].
49607: VOORHOEVE, RUDY, - Tiliauw de Sawia. [Eerste druk/first edition].
56402: VOORHOEVE, ERNST (CHIEF PROPAGANDA N.S.B. PARTY), - De Veertiende December 1941 beslissend voor de Toekomst van ons Volk [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition],
53928: VOORHOEVE, P. (EDITOR), - Geboden en Regelen van de Lieden van Naipospos, Tweede gedeelte. Separated from:BKI, 103 (1946).
53136: VOORHOEVE, R[UDOLF/RUDY], - Inlandsche Jagers. [Eerste druk/first edition].
48157: VOORN, H., - Papierhandel in de Graafschap. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis. [eerste druk/first edn.].
10067: VOORN, H., - The Paper Mills of Denmark & Norway and their Watermarks.
46101: VOORNEMAN, R.N., - Drie Dagboeken uit Banjoe Biroe XI. Supplement op:Banjoe Biroe XI. Een vrouwenkamp op Java. Orig. edn.
43195: VOORNEMAN, R.N.(COMPILER/ED.), - Drie Dagboeken uit Banjoe Biroe XI. Supplement. Orig. edn.
43390: VOORNEMAN, R.N., - Banjoe Biroe XI. Een vrouwenkamp op Java. Orig. edn.
56870: VOORSCHRIFT MINISTERIE VAN OORLOG [REGULATIONS DUTCH MINISTRY OF DEFENCE]: - Lessen van de Koreaanse Oorlog. [Eerste druk; First edition].
41248: VOORT, W. VAN DER (COMP. & PUBLISHER), - Monnikendam. Verleden en Heden. Orig. edn.
10719: VOOUS, K.H. (PREF.), - Animal life in the Netherlands Antilles.
36779: VORMS, P., - Wandtapijten van franse kunstenaars van heden. Exhib.catalogue Municipal Museum Amsterdam.
39485: VORSTMAN, J.A., - De Politietaak. Orig.edn.
48257: VORWOLD, W. & K. DITTMER, - Fachkunde für Schuhmacher. 4. Auflage [4th edition].
49567: VOS, HERMAN A. [ILLUSTRATOR), - ABC van het Naziregiem [in Holland]. [Eerste druk/first edition].
44395: VOS, M. (EDITOR), - Nieuwe Ideeën voor moderne Kapsels. First dutch edn., edited after the original english edn.
13224: VOS, M.(ED.), - Nieuwe Ideeën voor Tienerkapsels. (transl. fr. the orig. english).
43650: VOS, M., - Neerlands daden in Oost en West. Beknopt geschied-en aardrijkskundig overziecht van onze bezittingen en koloniën. Preface by J.E. Heeres. Orig. edn.
5930: VOS, H.B., - Kratonkoetsen op Java. First edn.
52941: VOS, R. & J. WOLTERS, - Van Gemeenteapotheek tot Centrale Ziekenhuisapotheek 1749-1999, 250 jaar geschiedenis van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen. [Eerste druk; First edition].
48352: VOSKUIL, R.P.G.A., - Bandoeng. Beeld van een stad. Orig. edn.
5933: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., - V.O.C.-Zilver. Zilver uit de periode van de V.O.C., 17de en 18de eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum. Orig. edn.
5931: VOSKUIL, R.P.G.A. - De restauratie van Oud-Batavia
51427: VOSKUIL, H.J., - Iets over de bewoners van Midden-Timor. Separated from:NION, Vol. 2-10 (1918).
5934: VOSSEN, TH. VAN DER - Santapan para Malaikat
49129: VOX [POPULI...], - VOX [A war-time, Second Worldwar, ournal with caricatures]. [Original edition].
50912: VRANDE, L.G.W. VAN DE (M.S.C., ARMY CHAPLAIN), - Ons Groot Avontuur. Met 2-14 R.I. Bataljon Zeelandnaar Indië. [Eerste druk; First edition].
41533: VRANKEN, P. J. JOS, (ED.), - Muzikale Bloemlezing. Premie verkrijgbaar voor de Lezers van het Dagblad van Gouda. Eerste Jaargang, Aflevering 2, 15 October 1902.
51265: VREDELING, ALBERT [PSEUDONYM), - Tamarimasen = Ik kan het niet verdragen. Levensgeschiedenis van een Indische jongen (covertitle); Een levensgeschiedenis uit het voormalig Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
53684: VREDENBREGT, JACOB, - Reis door Vietnam. [Eerste druk; First edition].
43536: VREDENBREGT, J. (1926-....), - De Baweanners in hun Moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië. [Orig. thesis Leyden University].
53764: VREDENBREGT, JACOB, - Highlights from the Art Collection of Jacob Vredenbregt. [Eerste enige druk; First and only Edition].
51404: VREDENBREGT, J., - De opstand. Het relaas van een krijgsgevangene. Tweede, geheel herziene druk [Second completely revised edition].
52198: VREDENBREGT, J., - Hampatong. Bebudayaan material suku Dayak di Kalimanten/Hampatong. The material culture of the Dayak of Kalimantan. First edn.
11597: VREEDE-DE STUERS, C., - Meisjesstudenten in Jaipur. Haar houding tegenover sommige aspecten van het verandernde Hindoese familieleven.
46324: VREEDE, M[ISCHA] DE, - Geen verleden tijd. Nederlands op Ambon. [Eerste druk/First edn.].
45804: VREEDE, M. DE, - Selamat Merdeka. Orig. edn.
46318: VREEDE, M. DE, - Oorlog & Liefde. Verhalen. [Eerste druk/First edn.].
43592: VREEDE, A.G., - Onderzoek naar den omvang der werkloosheid op Java (November/December 1930). Extr.fr.:Koloniale Studiën, 15-2.
45864: VREEDE, M. DE, - Kind in Kamp. 2e druk.
56445: VREEDE, A.C., - Bijdrage tot de Javaansche Etymologie. [Eerste druk; First edition].
5937: VREEDE, A.C. - Herinneringen aan Dr
51967: VREEDE, M[ISCHA] DE, - Mijn Reis. [Eerste druk; First edition].
10568: VREELAND, D. (ED. & COMP.), - American Women of Style. An exhibition organized by...The Costume Institute.
5939: VREELAND, N., G.B. DANA & G.B. HURWITZ (ET.AL.), - Area Handbook for Singapore. 1st.
7711: VREESWIJK, A.C. VAN - De uitvoering der Fluiditeitsmeting van oplossingen van cellulose in koperoxydammoniak. Toepassingen van de bepaling voor de textiel-, papier- en waschindustrie.
43143: VRIES, G.J. DE (EDITOR), - KING Atlas van de gehele Aarde voor school en leven. [Eerste druk; First edition].
40916: VRIES, E. DE, - Eenige beschouwingen over Tropen eubiotiek. (De kunst om in de tropen lan en gezond te leven). Lwzing gehouden op 16 November 1921 voor de groep Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
46207: VRIES, A. DE, - Bartje.
50041: VRIES, G.J. DE (COMPILER), - King Provinciekaartjes. [Nederland en de Elf Provincies, cover title]. (Derde druk/third edition].
45727: VRIES, H. DE (COMPILER) - L.W.R. WENCKEBACH, - Amsterdam onstreeks 1900. [231 tekeningen van L.W.R. Wenckebach, subtitle on front cover]. Orig. edn.
44357: VRIES, H. DE (TRANSLATOR), - Coplas. Zeven Honderd strijdliederen, kerkelijke liederen, passieliederen, spreuken, vermaningen, beschuldigingen, soldaten en gevangenis-liederen....van het Spaansche Volk. Transl. fr. the spanish into dutch by Hendrik de Vries. Tweede druk. [second edn.].
10243: VRIES, H. DE, - Naar Californië. Reisherinneringen.
10241: VRIES, H. DE, - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
43038: VRIES, J. DE (PREFACE), - Programma jubileumconcerten najaar 1983. Drents Symfonie Orkest. [25th anniversary].
38046: VRIES, L. DE & I. VAN AMSTEL(COMPILERS), - Eene Wandeling door den Bijenkorf. [Gedenkboek] ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van n.v. magazijn de Bijenkorf.
49398: VRIES, L. DE & IL. VAN AMSTEL (COMPILERS), - Het Prentenboek van Tante Pau en het mooiste en leukste uit andere oude Prenteboeken. Orig. edn.
42245: VRIES, L. DE, - Logboek van Vijftig jaar vliegen, 1919-1969. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vlucht KL-50. Orig. edn.
12258: VRIES, R.W.P. DE (JR.), - Jan Poortenaar en zijn Werk.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

5/9