Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51952: SPIX, JEAN- BAPTISTE VON & C.F.PH. VON MARTIUS, - Viagem Pelo Brasil. [First portuguese language edition, translated after the german Reisen in Brasilien 1817-1820, by Lúcia Furquim Lahmeyer].
43831: SPOOR, S.H. (PREFACE) & J.H. JONKMAN (INTROD.), - Onze Jongens Overzee. Ons hart en onze gedachten zijn bij hen, alle dagen...[title and subtitle on front wrapper]. Orig. edn.
55347: SPOOR-DIJKEMA, MANS [1914-], - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H. Spoor, Legercommandant in Nederlands-Indië 30 Januari 1946-25 mei 1949 opgetekend door zijn weduwe. [Eerste druk; First edition].
49061: SPOORENBERG, A., - De Erfenis van den Chinees. [Eerste druk/first edition].
9558: SPORNDLY, M.(ET. AL.), - Handboek voor de Banketbakker. Met alle Grondrecepten. Transl. fr. the Swedish by C. Ploos van Amstel de jong en K. ,Stierström.
8717: SPRAGG, W. - The Waitakere Hills of Auckland, New Zealand. A delightful land of forest and stream.
9036: SPRAGUE, S., - Bali (Island of Light). 1st.
48258: SPRANG, A[LFRED] VAN, - Hevve no. Een nederlandse oorlogscorrespondent beschrijft zijn ervaringen in Korea. [Eerste en enige druk/first only edition].
9037: SPRANG, A. VAN, - En Soekarno lacht...! Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in Indië.
5399: SPRANG, A. VAN - Laatste Acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië.
5398: SPRANG, A. VAN - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen...
5400: SPRANG, A. VAN - Doodenkamp Ambarawa. Ooggetuigeverslag.
49845: SPRANGERS, K. TRANSLATION), - Eigen Maatwerk. [First dutch edition translated from the original english).
9038: SPREEUWERS, R., - De lange weg. (Als oorlogsvrijwilligr naar Ned. Indië).
55199: SPRIGGS, ELSIE M. -C SWAAN-KOOPMAN (TRANSLATION), - Wie Wong, een verhaal uit China. Freely translated from the english (U.S.). 3de druk [third edition].
51558: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER), 1932-2011 - Zaken Overzee.
5402: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER, 1932-2011), - Tabee, New York. 1st.
5404: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER), - Quissama. Een relaas. 3rd edn.
39664: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER, 1932-2011), - Bandoeng-Bandung. 3e druk (3d. edn.).
45751: SPRINGER, F. [C.J. SCHNEIDER, 1932-2011], - Kandy. Een terugtocht. First edn.
51580: SPRINGER, F. [C.J. SCHNEIDER, 11932-2011], - Kandy. Een terugtocht. [Tweede druk, paperback edition].
42202: SPRUIT, R., - Je kijkt je ogen uit. Op reis door Museumland. Orig. edn.
50313: SPRUIT, R.J., - De Hofjes en de zelfstandig wonende Bejaarden. [Eerste druk; First edition].
50735: SPRUIT, R., - Het Land van de Sultans; Maleisië en het kolonialisme. [Eerste druk; First edition].
50072: SPRUIT, R. (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Molukkers onder anderen. [Eerste druk/first edition].
11489: SPRUIT, R., - Molukkers onder anderen.
54114: SPYKSMA-SCHOTANUS, E., - Slein mar Oerein, Burgum yn Oarlochstiid. [Eerste enige druk; First and only edition].
5408: SRIPATHI RAO, B., - Pests of Hevea Plantations in Malaya.
37925: SRIWIDJONO, - Memburu Iblis(Lanjutan Pendekar Penyebar Maut). Orig. edn.
37899: SRIWIDJONO, - Pendekar Penyebar malut. Orig. edn.
7561: SRONKOVA, O., - Die Mode von der Renaissance bis zum Rokoko. Transl. fr. the orig. czech language by J. Gaydecka.
7560: SRONKOVA, O., - Gothic Woman's Fashion.
47856: ST. MARTIN/SINT MAARTEN VIEW - - Philipsburg. Hoofdplaats van St. Martin./St. Martin. Back Street. Great Bay.
5409: STAAL, J. (FATHER OF MILL HILL), - Uit het Land van Father (Felix) Westerwoudt Mill Hill in Borneo.
54619: STAAL, A.J., (SECRETARY NEDERLANDSCHE VOETBAL BOND), - Handleiding voor Scheidsrechters. Vierde druk [Fourth edition].
53395: STAAL, C.H., - De kleren van de Kardinaal. [Eerste druk; First edition].
42697: STAATS EVERS, W., - Iets over Arnhem , naar aanleiding van zijne begrooting over 1848. Orig. edn.
53347: STAATS EVERS, J.W., - Lijfstraffelijke Rechtspleging in Gelderland of belangrijke strafzaken van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen. Tweede Goedkoope Uitgave [Second cheap edition].
8827: STABLES, G., - From Greenland's Icy Mountains. A Tale of the Polar Seas.
5410: STACEY, T., - The Hostile Sun. A Malayan Journey.
42332: STACKLER, ED. (COMPILER), - Voor Altijd de Jouwe [Liefde in brieven, subtitle on dustjacket]. Translated fr. the orig. english (Forever yours: letters of love) by I. Overtoom. First dutch edn.
55602: STADLER, ARTHUR (1892-1937), - 1914-? 42 Teekeningen van Arthur Stadler. [Eerste druk; First edition].
48140: STAEMMLER, M., - Deutsche Rassenpflege. [Abridged] Offprint from:Rassenpflege im völkische Staat' bearbeited für das Rassenpolitische Amt der NSDAP.
52993: STAFLEU, F.A., - F.A.W. Miquel, Netherlands Botanist. [Original edition].
49377: STAGE AND FILM MAKEUP TEXTBOOK - [AFER: ZIMMERMANN], - Das Schminken für Bühne und Film. (Nach Zimmermann). 2. vrbesserte Auflage (Second revised edition).
40715: STAHL, F., - Brüssel. (Die Weltausstellungstadt Brüssel. Ein Führer für den deutschen Reisenden). (title on front wrapper).
54251: STAM-SEMMELINK, GO (MARGOT GERDINA 1888-1960, - Ex-Libriis GO Stam-Semmelink.
56373: STAMMESHAUS, F.W., - Eens en voor altijd Atjeh. Uit de nagelaten Mémoires van F.W. Stammeshaus. [Eerste druk; First edition].
38173: STANDISH, R., - Goud in de Jungle. Dutch edn. transl. fr. the oring english by J. van Tijn.
8718: STANEK, M. - Geschichte der Kopfjäger
48326: STANILAND, K., - Medieval Craftsmen. Embroiderers. Second printing.
40685: STANLEY, H(ENRY) M(ORTON), - In Afrika's donkere Wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen. Opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha. First dutch edn. (translated fr. the orig. english 1890).
54720: STANNARD, MAX CARTOONISTT/AUTHOR), - The Adventures of Bunny Bobtail.
42461: STAP-LOOS, A., - Speelgoed van alle tijden. Orig. edn.
49596: STAP, I (COMPILER), - Schetsen voor de behaldeling van Zending op de Meisjesvereenigingen en Jongelingsvereenigingen op Gereform.[meerden] Grondslag; aansluitend op Ons Zendingsboek door Prof. Dr. J.H. Bavinck. [Eerste druk/first edition].
8719: STAP, P.A.M. VAN DER - Outline of Dani Morphology.
8720: STAP, P.A.M. VAN DER, - Outline of Dani Morphology. Orig. thesis [Leyden university].
56869: STAPEL, F., - Voorbereidend Kapselteekenen ten gebruike bij de vakopleiding van kappers en kapsters en bij zelfstudie. [Eerste druk; First edition].
36154: STAPEL, P. & J.J.A. DE KONING, - Leerboek voor de Politie. 18th edn. ed. by A. Van Zoelen, J. Vermeijden & Ph.L.J. Reijinga.
45390: STAPEL, F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisch Schiereiland in 1619 - Idem [ibid] in 1650 - De Compagnie buiten den Archipel in 1650. Orig. edn.
45391: STAPEL, F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleische Schiereiland in 1684.
41388: STAPEL, F.W., - Cornelis Janszoon Speelman. Orig. edn.
37725: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. 2e geheel herziene en bijgewerkte druk. (2nd. totally revised & updated edn.).
54461: STAPEL, F.W. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indië. [Eerste enige druk;First and only edition].
56236: STAPPERSHOEF, E.H.W. VAN, - Oud-Javaans Taaleigen. [Swastha Tang Bhauwana de Nira Kapwatutur i Sharnanya Sowang-sowang]. [Eerste druk; First edition].
8721: STARBIRD, E.A., - Molokai. Forgotten Hawaii.
9784: STARGARDT, A.W., - Australia's Asian Policies. The History of a Dabate 1839-1972.
55087: STARING, A.C.W. (1767-1840), - Marco.
52009: STARING, A.C.W. - J.H. VAN DEN BOSCH (EDITOR), - Poëzie van A.C.W. Staring. Uitgegeven door J.H. van den Bosch. Tweede herziene druk [Second revised edition].
5416: STARK, E., - Uit Indië, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden. 3e druk. (3d. edn.).
49447: STARKENBORGH STACHOUWER, A.W.I. TJAARDA VAN, - Proclamatie van den Landvoogd. door de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië op 8 December 1941 te 06.30 [Uur] voor de NIROM uitgesproken...[Orig. facsim.}.
11678: STARKIE, W., - In Sara's Tents. First edn.
11663: STARKIE, W., - Raggle-Taggle. Adventures with a Fiddle in Hungary and Roumania. First edn.
11695: STARKIE, W., - Scholars and Gypsies. An Autobiography. 1st.
46132: STARKIE, M. & N. COGHILL, - Canterbury Tales. .
9043: STARKWEATHER, CH.C. ISPEC. INTROD.), - Malayan Literature. Comprising romantic tales, Epic poetry and Royal chronicles. Transl. into English for the first time. Revised edn.
44090: STARRENBURG, D.B., - Op de rotsen geworpen. Orig. edn.
5417: STATE OF TRENGGANU- - (Unfederated Malay States), Report for the year 1932,
50722: STATLER, O., - Japanese Inn. [First edition].
45292: STAUGAARD, W., - Het keerpunt in de wereldgeschiedenis en het Anti-kolonialisme. Introd. by CH. J.I.M. Welter. Orig. edn.
13493: STAVAST, W. & G. KOK,VC - Ons Eigen Boek, eerste(3rd. edn. revised by L.J. D'Haens & H.CHR. Meyer) 3e (2nd. edn., revised), 4e (2nd. edn. revised) & vijfde deeltje. 2e druk. (2nd. edn., revised by) Herzien door L.J. d'Haen en H. CHR. eyer.
36394: STAVAST, W. & G. KOK, - Joes en Noes. Leesboek voor de Hollandsch-Inlandsche en daarmee gelijkstaande scholen in Nederlandsch Indië. First edn.
49164: STAVAST & G. KOK, - Ons Eigen Boek. Herzien door (revised by) L.J. D'Haens & H.CHR. Meyer. Various imprints [Verschillende drukken]. ) 3e (2nd. edn., revised), 4e (2nd. edn. revised) & vijfde deeltje. 2e druk. (2nd. edn., revised by) Herzien door L.J. d'Haen en H. CHR. eyer.
57094: STAVAST SERIES: - De Brug over de Djambi. De strijd tegen het bijgeloof op Sumatra. [Eerste druk; First edition].
53586: STAVAST, W. & G. KOK,VC - Ons eigen Boek: Derde deeltje. [Tweede druk herzoen door L.J. d'Haens en H. Chr. Meyer; Part III, Second edition revised by L.J. d'Haens and H. Chr. Meyer].
13513: STAVORNIUS, J.S., - Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. Gedaan in de Jaaren MDCCLXVII tot MDCCLXXI...gevolgd door eeneige belangrijke Aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en Koophandel der Volkerken in die Gewesten. Orig. dutch edn.
48613: STEEHOUWER, H., - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders. [Eerste druk/first edition].
52660: STEEMERS, W., - Het blinde zienerschap. Over intuïtie en poëzie. [eerste druk; First edition].
44592: STEEN, M. VAN, - Het grote A.B.C. Orig. edn.
54337: STEEN, PETER VAN, - Tuinen en Nachten. [Eerste druk; First edition].
39351: STEENBRINK, K.A., - Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen modern. First edn.
49165: STEENBRINK, KAREL A., - Dutch Colonialism and Indonesian Islam. Contacts and Conflicts 1596-1950. [Translated into english after the original dutch edition 1991 by Jan Steenbrink and Henry Jansen]. First english language edition.
5420: STEENBRINK, K.A., - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht. Orig. thesis [Utrecht university].
52339: STEENBRUGGEN, H., H. DRIJVERS & D. SIERSEMA (PREFACE), - DE PLOEG 1 op 1. 15 auteurs over 15 schilders. Speciale uitgave van Afslag Noor bij de tentoonstelling DE PLOEG: Variaties in kleur, verf en vorm. Groninger Museu, zomer 1998. [Originele uitgave; Original edition].
51023: STEENDEREN, P. VAN & J. TOOT, - Teekenmethode voor de Indische Lagere School. Practische Wenken II; Practische aanwijzingen bij Gauw en Goed, Vijfde en zesde boekje; Het Teekenen naar vlakke voorwerpen. (Derde en vierde Leerjaar). [Eerste druk; First edition].
41101: STEENHUIS, J.F., - Beschouwingen over en in verband met de daling van den bodem van Nederland. Orig. edn.
5426: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Select Indonesian Medicinal Plants. 2nd impr.
5427: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Verwerkt Indisch Verleden. 2e druk.
49485: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - The Mountain Flora of Java. [First and only edition].
40732: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - Malayan Bignoniaceae, their Taxonomy, origin and geographical Distribution. Orig. thesis (Utrecht university). Extr.:Recueil des Travaux botaniques Néerlandais, vol. XXIV. (1927).

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/4