Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43831: SPOOR, S.H. (PREFACE) & J.H. JONKMAN (INTROD.), - Onze Jongens Overzee. Ons hart en onze gedachten zijn bij hen, alle dagen...[title and subtitle on front wrapper]. Orig. edn.
55347: SPOOR-DIJKEMA, MANS [1914-], - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H. Spoor, Legercommandant in Nederlands-Indië 30 Januari 1946-25 mei 1949 opgetekend door zijn weduwe. [Eerste druk; First edition].
49061: SPOORENBERG, A., - De Erfenis van den Chinees. [Eerste druk/first edition].
9558: SPORNDLY, M.(ET. AL.), - Handboek voor de Banketbakker. Met alle Grondrecepten. Transl. fr. the Swedish by C. Ploos van Amstel de jong en K. ,Stierström.
8717: SPRAGG, W. - The Waitakere Hills of Auckland, New Zealand. A delightful land of forest and stream.
9036: SPRAGUE, S., - Bali (Island of Light). 1st.
48258: SPRANG, A[LFRED] VAN, - Hevve no. Een nederlandse oorlogscorrespondent beschrijft zijn ervaringen in Korea. [Eerste en enige druk/first only edition].
9037: SPRANG, A. VAN, - En Soekarno lacht...! Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in Indië.
5399: SPRANG, A. VAN - Laatste Acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië.
5398: SPRANG, A. VAN - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen...
5400: SPRANG, A. VAN - Doodenkamp Ambarawa. Ooggetuigeverslag.
49845: SPRANGERS, K. TRANSLATION), - Eigen Maatwerk. [First dutch edition translated from the original english).
9038: SPREEUWERS, R., - De lange weg. (Als oorlogsvrijwilligr naar Ned. Indië).
55199: SPRIGGS, ELSIE M. -C SWAAN-KOOPMAN (TRANSLATION), - Wie Wong, een verhaal uit China. Freely translated from the english (U.S.). 3de druk [third edition].
51558: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER), 1932-2011 - Zaken Overzee.
5402: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER, 1932-2011), - Tabee, New York. 1st.
5404: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER), - Quissama. Een relaas. 3rd edn.
39664: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER, 1932-2011), - Bandoeng-Bandung. 3e druk (3d. edn.).
45751: SPRINGER, F. [C.J. SCHNEIDER, 1932-2011], - Kandy. Een terugtocht. First edn.
51580: SPRINGER, F. [C.J. SCHNEIDER, 11932-2011], - Kandy. Een terugtocht. [Tweede druk, paperback edition].
42202: SPRUIT, R., - Je kijkt je ogen uit. Op reis door Museumland. Orig. edn.
50313: SPRUIT, R.J., - De Hofjes en de zelfstandig wonende Bejaarden. [Eerste druk; First edition].
50735: SPRUIT, R., - Het Land van de Sultans; Maleisië en het kolonialisme. [Eerste druk; First edition].
50072: SPRUIT, R. (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Molukkers onder anderen. [Eerste druk/first edition].
11489: SPRUIT, R., - Molukkers onder anderen.
54114: SPYKSMA-SCHOTANUS, E., - Slein mar Oerein, Burgum yn Oarlochstiid. [Eerste enige druk; First and only edition].
5408: SRIPATHI RAO, B., - Pests of Hevea Plantations in Malaya.
37925: SRIWIDJONO, - Memburu Iblis(Lanjutan Pendekar Penyebar Maut). Orig. edn.
37899: SRIWIDJONO, - Pendekar Penyebar malut. Orig. edn.
7561: SRONKOVA, O., - Die Mode von der Renaissance bis zum Rokoko. Transl. fr. the orig. czech language by J. Gaydecka.
7560: SRONKOVA, O., - Gothic Woman's Fashion.
47856: ST. MARTIN/SINT MAARTEN VIEW - - Philipsburg. Hoofdplaats van St. Martin./St. Martin. Back Street. Great Bay.
5409: STAAL, J. (FATHER OF MILL HILL), - Uit het Land van Father (Felix) Westerwoudt Mill Hill in Borneo.
54619: STAAL, A.J., (SECRETARY NEDERLANDSCHE VOETBAL BOND), - Handleiding voor Scheidsrechters. Vierde druk [Fourth edition].
53395: STAAL, C.H., - De kleren van de Kardinaal. [Eerste druk; First edition].
42697: STAATS EVERS, W., - Iets over Arnhem , naar aanleiding van zijne begrooting over 1848. Orig. edn.
53347: STAATS EVERS, J.W., - Lijfstraffelijke Rechtspleging in Gelderland of belangrijke strafzaken van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen. Tweede Goedkoope Uitgave [Second cheap edition].
8827: STABLES, G., - From Greenland's Icy Mountains. A Tale of the Polar Seas.
5410: STACEY, T., - The Hostile Sun. A Malayan Journey.
42332: STACKLER, ED. (COMPILER), - Voor Altijd de Jouwe [Liefde in brieven, subtitle on dustjacket]. Translated fr. the orig. english (Forever yours: letters of love) by I. Overtoom. First dutch edn.
55602: STADLER, ARTHUR (1892-1937), - 1914-? 42 Teekeningen van Arthur Stadler. [Eerste druk; First edition].
48140: STAEMMLER, M., - Deutsche Rassenpflege. [Abridged] Offprint from:Rassenpflege im völkische Staat' bearbeited für das Rassenpolitische Amt der NSDAP.
52993: STAFLEU, F.A., - F.A.W. Miquel, Netherlands Botanist. [Original edition].
49377: STAGE AND FILM MAKEUP TEXTBOOK - [AFER: ZIMMERMANN], - Das Schminken für Bühne und Film. (Nach Zimmermann). 2. vrbesserte Auflage (Second revised edition).
40715: STAHL, F., - Brüssel. (Die Weltausstellungstadt Brüssel. Ein Führer für den deutschen Reisenden). (title on front wrapper).
54251: STAM-SEMMELINK, GO (MARGOT GERDINA 1888-1960, - Ex-Libriis GO Stam-Semmelink.
56373: STAMMESHAUS, F.W., - Eens en voor altijd Atjeh. Uit de nagelaten Mémoires van F.W. Stammeshaus. [Eerste druk; First edition].
38173: STANDISH, R., - Goud in de Jungle. Dutch edn. transl. fr. the oring english by J. van Tijn.
8718: STANEK, M. - Geschichte der Kopfjäger
48326: STANILAND, K., - Medieval Craftsmen. Embroiderers. Second printing.
40685: STANLEY, H(ENRY) M(ORTON), - In Afrika's donkere Wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen. Opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha. First dutch edn. (translated fr. the orig. english 1890).
54720: STANNARD, MAX CARTOONISTT/AUTHOR), - The Adventures of Bunny Bobtail.
42461: STAP-LOOS, A., - Speelgoed van alle tijden. Orig. edn.
49596: STAP, I (COMPILER), - Schetsen voor de behaldeling van Zending op de Meisjesvereenigingen en Jongelingsvereenigingen op Gereform.[meerden] Grondslag; aansluitend op Ons Zendingsboek door Prof. Dr. J.H. Bavinck. [Eerste druk/first edition].
8719: STAP, P.A.M. VAN DER - Outline of Dani Morphology.
8720: STAP, P.A.M. VAN DER, - Outline of Dani Morphology. Orig. thesis [Leyden university].
56869: STAPEL, F., - Voorbereidend Kapselteekenen ten gebruike bij de vakopleiding van kappers en kapsters en bij zelfstudie. [Eerste druk; First edition].
36154: STAPEL, P. & J.J.A. DE KONING, - Leerboek voor de Politie. 18th edn. ed. by A. Van Zoelen, J. Vermeijden & Ph.L.J. Reijinga.
45390: STAPEL, F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisch Schiereiland in 1619 - Idem [ibid] in 1650 - De Compagnie buiten den Archipel in 1650. Orig. edn.
45391: STAPEL, F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleische Schiereiland in 1684.
41388: STAPEL, F.W., - Cornelis Janszoon Speelman. Orig. edn.
37725: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. 2e geheel herziene en bijgewerkte druk. (2nd. totally revised & updated edn.).
54461: STAPEL, F.W. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indië. [Eerste enige druk;First and only edition].
56236: STAPPERSHOEF, E.H.W. VAN, - Oud-Javaans Taaleigen. [Swastha Tang Bhauwana de Nira Kapwatutur i Sharnanya Sowang-sowang]. [Eerste druk; First edition].
8721: STARBIRD, E.A., - Molokai. Forgotten Hawaii.
9784: STARGARDT, A.W., - Australia's Asian Policies. The History of a Dabate 1839-1972.
55087: STARING, A.C.W. (1767-1840), - Marco.
52009: STARING, A.C.W. - J.H. VAN DEN BOSCH (EDITOR), - Poëzie van A.C.W. Staring. Uitgegeven door J.H. van den Bosch. Tweede herziene druk [Second revised edition].
5416: STARK, E., - Uit Indië, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden. 3e druk. (3d. edn.).
49447: STARKENBORGH STACHOUWER, A.W.I. TJAARDA VAN, - Proclamatie van den Landvoogd. door de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië op 8 December 1941 te 06.30 [Uur] voor de NIROM uitgesproken...[Orig. facsim.}.
11678: STARKIE, W., - In Sara's Tents. First edn.
11663: STARKIE, W., - Raggle-Taggle. Adventures with a Fiddle in Hungary and Roumania. First edn.
11695: STARKIE, W., - Scholars and Gypsies. An Autobiography. 1st.
46132: STARKIE, M. & N. COGHILL, - Canterbury Tales. .
9043: STARKWEATHER, CH.C. ISPEC. INTROD.), - Malayan Literature. Comprising romantic tales, Epic poetry and Royal chronicles. Transl. into English for the first time. Revised edn.
44090: STARRENBURG, D.B., - Op de rotsen geworpen. Orig. edn.
5417: STATE OF TRENGGANU- - (Unfederated Malay States), Report for the year 1932,
50722: STATLER, O., - Japanese Inn. [First edition].
45292: STAUGAARD, W., - Het keerpunt in de wereldgeschiedenis en het Anti-kolonialisme. Introd. by CH. J.I.M. Welter. Orig. edn.
13493: STAVAST, W. & G. KOK,VC - Ons Eigen Boek, eerste(3rd. edn. revised by L.J. D'Haens & H.CHR. Meyer) 3e (2nd. edn., revised), 4e (2nd. edn. revised) & vijfde deeltje. 2e druk. (2nd. edn., revised by) Herzien door L.J. d'Haen en H. CHR. eyer.
36394: STAVAST, W. & G. KOK, - Joes en Noes. Leesboek voor de Hollandsch-Inlandsche en daarmee gelijkstaande scholen in Nederlandsch Indië. First edn.
49164: STAVAST & G. KOK, - Ons Eigen Boek. Herzien door (revised by) L.J. D'Haens & H.CHR. Meyer. Various imprints [Verschillende drukken]. ) 3e (2nd. edn., revised), 4e (2nd. edn. revised) & vijfde deeltje. 2e druk. (2nd. edn., revised by) Herzien door L.J. d'Haen en H. CHR. eyer.
57094: STAVAST SERIES: - De Brug over de Djambi. De strijd tegen het bijgeloof op Sumatra. [Eerste druk; First edition].
53586: STAVAST, W. & G. KOK,VC - Ons eigen Boek: Derde deeltje. [Tweede druk herzoen door L.J. d'Haens en H. Chr. Meyer; Part III, Second edition revised by L.J. d'Haens and H. Chr. Meyer].
13513: STAVORNIUS, J.S., - Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. Gedaan in de Jaaren MDCCLXVII tot MDCCLXXI...gevolgd door eeneige belangrijke Aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en Koophandel der Volkerken in die Gewesten. Orig. dutch edn.
48613: STEEHOUWER, H., - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders. [Eerste druk/first edition].
52660: STEEMERS, W., - Het blinde zienerschap. Over intuïtie en poëzie. [eerste druk; First edition].
44592: STEEN, M. VAN, - Het grote A.B.C. Orig. edn.
54337: STEEN, PETER VAN, - Tuinen en Nachten. [Eerste druk; First edition].
39351: STEENBRINK, K.A., - Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen modern. First edn.
49165: STEENBRINK, KAREL A., - Dutch Colonialism and Indonesian Islam. Contacts and Conflicts 1596-1950. [Translated into english after the original dutch edition 1991 by Jan Steenbrink and Henry Jansen]. First english language edition.
5420: STEENBRINK, K.A., - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht. Orig. thesis [Utrecht university].
52339: STEENBRUGGEN, H., H. DRIJVERS & D. SIERSEMA (PREFACE), - DE PLOEG 1 op 1. 15 auteurs over 15 schilders. Speciale uitgave van Afslag Noor bij de tentoonstelling DE PLOEG: Variaties in kleur, verf en vorm. Groninger Museu, zomer 1998. [Originele uitgave; Original edition].
51023: STEENDEREN, P. VAN & J. TOOT, - Teekenmethode voor de Indische Lagere School. Practische Wenken II; Practische aanwijzingen bij Gauw en Goed, Vijfde en zesde boekje; Het Teekenen naar vlakke voorwerpen. (Derde en vierde Leerjaar). [Eerste druk; First edition].
41101: STEENHUIS, J.F., - Beschouwingen over en in verband met de daling van den bodem van Nederland. Orig. edn.
5426: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Select Indonesian Medicinal Plants. 2nd impr.
5427: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Verwerkt Indisch Verleden. 2e druk.
49485: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - The Mountain Flora of Java. [First and only edition].
40732: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - Malayan Bignoniaceae, their Taxonomy, origin and geographical Distribution. Orig. thesis (Utrecht university). Extr.:Recueil des Travaux botaniques Néerlandais, vol. XXIV. (1927).
5423: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - The Mountain Flora of Java.
50533: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - The Mountain Flora of Java. [First and only edition].
39407: STEENIS, C.G.J.J. VAN, - Exploraties in de Gajolanden. Algemeene resultaten der Losir-Expeditie 1937. Offpr.fr.:TAG, vol. LV-5-September 1938.
43802: STEENIS, C.G.G.J. VAN, (ED.), - Album van Natuurmonumenten in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
56040: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Verwerkt Indisch Verleden. [Eerste druk; First edition].
52901: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS) AND STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN (COMPILER), - FLORA MALESIANA (Parts 17-20, pp. 871-1369) (1962-1965): INDEX prepared by Mrs. M.J. Van Steenis-Kruseman. [Original edition].
52902: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS), - FLORA MALESIANA: Bulletin Number 19, December 1964. [Original edition].
52903: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS), - FLORA MALESIANA: Bulletin Number. 20, December 1965. [Original edition].
52904: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS), - FLORA MALESIANA: Bulletin Number. 21, December 1966. [Original edition].
53224: STEENIS, C.G.G.J. VAN (GENERAL EDITOR), - FLORA MALESIANA Being an illustrated systematic Account of the Malaysian Flora, including keys for determination, diagnostic descriptions, references to the Literature, Synonyms and distribution and notes on the Ecology of its wild and commonly cultuvated plants....Series I , Volume IV-part 1.
42093: STEENKAMP, P.W.A., - Heraldiek in Kunsthistorischen en Aesthetischen zin. Orig. edn.
42451: STEENMEIJER, A.G. (ED.) - O[TTO] FRANK & H. VAN PRAAG, - Weerklank van Anne Frank. Orig. edn.
50353: STEENSMA, H., - Straffen door de Eeuwen heen. De beul, het Tuchthuis en de Gevangenis. [Eerste druk;first edition].
51134: STEFFEN, A.F., - Wet op de Krijgstucht van aanteekeningen voorzien en Reglement betreffende de Krijgstucht van aanteekeningen voorzien. Tweede druk. [Second edition].
55022: STEGEMAN, B., - Ne Toeten vol Achterhoeksche Möpkes. Darde Druk [Third edition].
45128: STEGEMAN, B., - 'n trummelken vol Achterhooksche Möpkes. Orig. edn.
47904: STEGEMAN, B., - Ne Toeten vol Achterhoeksche Möpkes. Met extraô Ne Trop Ni-jen. Tweede druk. [second edition].
12057: STEGEMAN, B.(COMPILER), - De Achterhoek. Land van bossen en kastelen. Gids voor het toerisme in Oostelijk Gelderland. Orig. edn.
47906: STEGEMAN, J.D., - Herinneringen ter gelegenheid van zijn 40-jarig verblijf als Ned. Herv. Predikant te Aalten. [Eerste, en enige druk/first and only edition].
55027: STEGEMAN, B., - 'n Trummelken vol Achterhoeksche Möpkes. [Eerste druk; First edition].
11781: STEGER, F(RIEDRICH), - De Nippon-vaarders of het wedergeopende Japan. In schetsen uit de bekendste oudere en nieuwere Reizen.
5428: STEHN, CH.E. - Gids voor Bergtochten op Java. 2e herziene en vermeerderde druk. (2nd. revised and enlarged edn.).
55966: STEIFF COMPANY, MARGARETHE (COMPILER), - Wiege des Teddybären. Eine Festschrift anlässlich ihres 75 jährigen Geschäftsjubiläums [1880-1955]. [Erste Auflage; First edition].
54653: STEIJLEN, F., - R.M.S.: Van Ideaal tot Symbool, Moluks Nationalisme in Nederland1951-1994. [Eerste druk; First edition].
50331: STEIJN, A. VAN (FINIALIZING EDITOR) - GRAFISCHE CULTUURSTICHTING (COMPILER), - - Scholco-bekroning 2000. [Originele uitgave; Original edition].
55213: STEIN CALLENFELS, P.V. VAN & L. VAN VUUREN, - Bijdrage tot de Topografie van de Residentie Soerabaia in de 14de eeuw.Offprint from:Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [TAG], 2e serie dl. XLI, 1924, afl. 1.
5536: STEIN CALLENFELS, P.V. VAN - Bijdrage tot de Topografie van de Residentie Soerabaia in de 14de eeuw
46639: STEIN CALLENFELS, P.V. VAN, - Pedoman Singkat untuk Pengumpulan Prasedjarah dari Limbaga Kebudajaan Indonesia Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Orig. edn.
54955: STEIN, ARMIN, - Christian Friedrich Schwartz de Apostel van Indië. Een levensbeeld uit de vorige eeuw. [Eerste druk; First edition].
8723: STEINBAUER, F., - Melanesische Cargo-Kulte. Neureligiöse Heilsbewegungen in der Südsee. 1st.
52268: STEINBERG, DAVID J. (EDITOR), - In Search of Southeast Asia. A modern History. [Fourth printing].
7563: STEINBICHLER, B., - Das Methoden-Buch.
53114: STEINHART, W.L., - Niassche Priesterlitanieën. [Eerste druk;First edition].
36959: STEINHART, W.L., - Niassche teksten. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
55559: STEINILDER-OBERLIN, E. & KUNI MATSUO - Le Livre des NÔ. Drames Légendaires du vieux Japon. [1re édition h.c.; First edition h.c.].
36237: STEINLEN - - Dans la Vie...par...Steinlen. Preface by C. de Sainte-Croix.
36213: STEINLEN, TH.A. - L. LAUER & IS. QUERIDO (INTROD.), - Steinlen, vier en Twintig platen met medewerking en onder toezicht van den Kunstenaar. Introd. by Is. Querido, text and biogr. note by L. Lauer.
5540: STEINMANN DE PREZ, A. - Observations sur la flore et la Faune réprésentées sur les bas-reliefs de quelques Monuments Indo-Javanais (37 ills
50541: STEINMANN, ALFRED, - Figürliche Darstellungen als Verziehrung Javanischer Waffen. [Photocopy].
40825: STEINMANN, A., - De dieren op de basreliefs van de Boroboedoer. [Xeroxed from Tijdschrift B.T.G., 1934.
52563: STEINMANN, A., - De Ziekten en Plagen van Hevea Brasiliensis in Nederlandsch-Indië. [eerste druk; First edition].
5434: STEINMETZ, H.E., - Oudheidkundige Beschrijving van de Afdeeling Bandawasa (Residentie Besoeki). Taken fr.:TBG, 1879.
55418: STEINMETZ, RUDOLF S., - Endokannibalismus. [Original Ausgabe; Original edition].
52142: STEINMETZ, S.R., - Der Krieg als sociologisches Problem. [Erste Auflage; First edition].
7564: STEINOEL, TH., - Stoffmalerei. Mit Stempel-Schablonen und Spritztechnik. Eine Einführung in Ihre Praxis.
52157: STEINWARZ, H. (PREFACE), - SIEMENS Beleuchtungstechnik für die Industrie. Gutes Licht-Gute Leistung. [Original Ausgabe; Original edition].
36961: STELLER, C.W.J., - Deke Limanpulo dua. Wouralungu pedariandi tebe E.
36962: STELLER, K.G.F., - Nadere bijdragen tot de kennis van het Talaoetsch.
44966: STELLINGWERFF, J., - La Peinture Hermétique de Diana Vandenberg. Orig. edn.
56019: STELLINGWERFF, J., - Fat Man in Nagasaki. Nederlandse Krijgsgevangenen overleven de Atoombom. [Eerste druk; First edition].
51564: STELLINGWERFF, J., - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. BOUND WITH: Komo-Jin., Roodharige Vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. Exhibition-catalogue Vrije
41470: [STELLWAG-CARION, F.], - Dutch Tectiles. In collaboration with 'International Textiles' of Amsterdam. orig. edn.
38920: STELLWAGEN, A.W., - Van en naar Indië. Valentijn's eerste en tweede uit-en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huet's literarisch-crititsche studie over François Valentyn, opnieuw uitgegeven.
56559: STELTENPOOL, J. (O.F.M.), - Hoe bijna altijd alles anders liep: De Prutpastoor, Rond Tigi. [Mamu, Tigi, Lake Wissel, Irian Jaya]. [Eerste enige druk; First and only edition].
39144: STEMFOORT & TEN SIETHOFF ATLAS NINETEENTH CENTURY COLONIAL INDONESIA - - ATLAS Van Nederlandsch Oost-Indië. Bij het Topographisch Bureau te Batavia samengesteld in de Jaren 1897-1904. (Omgewerkete uitgave van den Atlas van J.W. Stemfoort en J.J. Ten Siethoeff, onder leiding van C.A. Eckstein)(Revised edn.).
5435: STEMPELS, A. - De Parlementaire Geschiedenis van het Indonesische Vraagstuk
54297: STEMPELS, BOB, - Het Ouder Huis. Ingeleid door Adriaan Morriën. [Eerste druk; First edition].
52519: STENEKER, G. H. (1892-1971), - Bonte Bloemen. [Covertitle]. [eerste druk; First edition].
43388: STENGER, B. - N.SOMERS (ED.), - Verzet in Nederlands-Indië. Het levensverhaal van Bep Stenger. Preface by E. Borst-Eilers. Orig. edn.
5436: STENSON, M.R., - Repression and Revolt: the Origins of the 1948 Communist Insurrection in Malaya and Singapore. First edn.
7566: STENTON, F. (SIR) (GENERAL EDITOR) (ET.AL.). - The Bayeux Tapestry. A comprehensive survey. First edn.
56014: STEPHEN, DAVID, - A History of Political Parties in Papua New Guinea. [First edition].
57123: STERCK-PROOT, J.M., - De Haarlemsche Beek. [Offprint from:Vereeniging Haerlem, 1932...].
53944: STERCK, E.E.H.M., - Females, foods and fights. A socioecological comparison of the sympatric Thomas Langur and long-tailed Macaque; Vrouwen, voedsel en gevechten. Een socio-oecologisdche vergelijking van de sympatrische Thomaslangoer en java-aap. [Original dissertation Urecht University].
51226: STERICKER, J. & V., - The Hong Kong Gift Book. Orig. edn. Orig. edn.
52997: STERK, A.A., - Een studie van de variabiliteit van Spergularia Media en Spergularia Marina van Nederland. [Original dissertation Utrecht University).
51650: STERKENBURG, O.G., - Insulinde en de Zending. Een leesboek voor Huis en School. Tweede herziene druk [Second reivised edition].
57114: STERN, M.E., - Andachtsbuch. Deutsche Gebete zur häuslichten und öffentlichen Andacht für israelitische Mädchen und Jungfrauen. [Original Ausgabe; Original edition].
7996: STERN, PH., - Le Bayon d'Angkor et l'Evolution de l'Art Khmer. Etude et discussion de la Chronologie des Monuments Khmer. First edn.
5438: STERNSTEIN, L. - An 'Historical Atlas of Thailand'; A
53143: STERREN, KAREL STEVEN VAN DER (119-), - Cartoons 8-12-1941 15-8-1945 [Behind the barbed wiresin the Pacific of World War II, subtitle on front cover]. [Eerste druk; First edition].
51884: STERRENWICHELAAR [PSEUDONYM], - Melkweg. Zijnde de kroniek van mijn leven onder de Sterren; 100 humoristische schetsen uit het leven te Velde der 1e Infanterie Brigade Groep C Divisie 7 December. [Eerste druk; First edition].
12683: STEUR, J.J., - Herstel en Ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
46955: STEUR, JOH. [PA] VAN DER (1895-1945) -REMEMBRANCE PIN - - P.A. van der Steur Haarlem, 10 Juli 1895 - 16 Sept. 1945, Magelang.
47738: STEURBAUT, W., - De Soeveraine (sic.!) Kongostaat en zijn Eerbewijzen. [title on spine]. [Eerste en enige druk/first and only edition].
56842: STEVELINK, L.W.J., - Een Beschouwing over de The Hague Rules en de incorporatie daarvan in het Nederlandse Zeerecht. Met toelichtingen op de Standard Conditions. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
13171: STEVELINK, L.W.J., - Een Beschouwing over de Hague Rules. en de incorporatie daarvan in het Nederlandse Zeericht. Met toelichtingen op de Standard Conditionsvan het R.I.L. Cognossement. Pref. by F. Baron van der Feltz.
41601: STEVENS, A., - How to Set and Style your own Wig. Orig. edn.
36097: STEVENS, H. VAUGHAN, - Materialien zur Kenntniss der wilden Stämme auf der Halbinsel Malâka.
36097: STEVENS, H. VAUGHAN, - Materialien zur Kenntniss der wilden Stämme auf der Halbinsel Malâka.
51572: STEVENS, D., - Japanse Conversatie-gids. [Eerste druk; First edition].
5439: STEVENSON, W., - Birds' Nests in their Beards. First edn.
52408: STEVENSON, ROBERT LOUIS, - Father Damien: An Open Letter to the Reverend Doctor Hyde of Honolulu. [First edition].
41393: STEWART, D.C., - The Setts of the Scottish Tartans with descriptive and historical notes. Second revised edn.
8726: STEWART, K. - Pygmies and Dream Giants.
53015: STEWART, GLORIA (EDITOR). - The Garrick [publishers] introduction to Sepik art. [First edition],
53453: STEWART, JOYCE, - Orchids of Tropical Africa. First Edition.
36963: STEYN, H.A. - H.G. SCHULZE & H. GUTSCHE, - Wörterbuch Deutsch-Afrikaans/Afrikaans-Deutsch. 2. Aufl.
7567: STEYVOORT, C. VAN (INTROD.), - Kant. Kunstambacht/Spitzen, kunsthandarbeit.
37617: STIASNY, E.(ED.), - Stickerei-Techniken für Schule und Praxis.
46539: STIBBE, F., - Enige Facetten van de exploitatie der Calder Hall Reactoren.
51223: STIBBE, M.L., - De uitdrukking van de menselijke Ziel in Gelaat en Gestalte. [Eerste druk; First edition].
5440: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der Bestuursinstellingen in vreemde Koloniën
5440: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der Bestuursinstellingen in vreemde Koloniën
5441: STIBBE, D.G. (ED.), - Neerlands Indië. Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur. Bedrijf en Samenleving. 4th, Preface by H. Colijn. 4e herziene druk (4th updated edn.).
54119: STICHTING FILM-ADVIES-EN UITVOERINGS BUREAU F.A.U.B. (COPILATION/PUBLICATION), - Film Goed of Sletch: Ontwerp van een handleiding tot het keuren van de Aesthetische en moreele waarde van de Seelfilm, samengesteld en uitgegeven door de Stichting F.A.U.B. [Eerste druk; First edition].
55438: STICHTING DOOR DE EEUWEN TROUS [D.D.E.T.] (COMPILERS), - R.M.S. Kisah impian di Negeri Jauh. Een indonesische visie op de Zuidmolukse zaak.
55384: STICHTING KANDJOLI WIERDEN [FOUNDATION KAJOLI WIERDEN] - STICHTING KAJOLI: Een Nieuwe Stichtingskrant. [1e Jaargang-no.1. Woensdag 5 December 1990; Volume I-No. 1, Wednesday December 5, 1990].
56091: STICHTING SLACHTOFFERS NEDERLANDSE SLACHTOFFERS JAPANSE VROUWENKAMPEN [FOUNDATION DUTCH VICTIMS JAPANESE WOMEN;S CAMPS [IN INDONESIA], - Vierde Lustrum-Herdenking ter nagedachtenis aan de nederlandse slachtoffers Japanse Vrouwenkampen in het voormalige Nederlandsch-Indië. Vrijdag 31 Augustus 1990....Landgoed Bronbeek. [Originele uitgave; First original issue].
56090: STICHTING HERDENKING 15 AUGUSTUS 1945 [FOUNDATION REMEMBRANCE AUGUST 15, 1945SURRENDER JAPAN]. - PROGRAMMA 15 Augustus 1945-15 Augustus 1990. Capitulatie van Japan, einde Tweede Wereldoorlog; Lustrum herdenkingsbijeenkomst 's-Gravenhage [1960]. [Originele uitgave; Original edition].
51428: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1972-1973.
51429: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1974-1975.
51430: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1976-1977.
51431: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1978-1979.
51432: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1980-1981.
10708: STICUSA - ANNUAL REPORTS, - Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen.
52210: STIELER ATLAS - - Namen Verzeichnis Stielers Handatlas. Zehnte Ausgabe - Hundertjahr Ausgabe. [Tenth edition, centenary publication].
40987: STIELTJES, T.A., - De Overijsselsche Waterwegen uit een Nederlandsch Oogpunt beschouwd. Orig. edn.
55090: STIJL, KLAAS (CA. 1724-1774), - Beknopte aanleiding tot de kennis der Spelling, Spraakdelen en Zintekenen van de Nederduitsche Taal; Ten dienste van mingevorderden 3e druk, verbeterd en vermeerderd met een met een aanhangsel over de geslachtender zelfstandige naamwoordenen ene grotere geslachtlijst door L. van Bolhuis (1741-1826).
38356: STIKKER, D.U. (COMPILER), - Jhr.Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets.
48521: STIKKER, D.U. (DUTCH SECRETARY OF STATE/INTRODUCTION], - Suriname en de Nederlandse Antillen in de Verenigde Natiies. Verslag van de handelingen der Zesde Algemene Vergadering (November 1951-Februari 1952) terzake van het beëindigen door Nederland van de rapportage over de West-Indische Rijksdelen. [Eerste druk/first edition].
51892: STIKKER, A.H., - Doelstelling van de Tropische Economie in verband met haar plaats ten opzichte van de algemene economie. [Eerste druk; First edition].
51772: STIKKER, D.U. (COMPILER), - JHR. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdrage tot een kenschets. [Eerste druk; First edition].
5442: STILLE, H., - Malaiischer Archipel und Alpen.
8728: STINGL, M. - Die Inseln der Kannibalen. Ein spannender Reisebericht über Melanesien. Translated fr. the orig. Czech language edn.
46353: STIP, K[EES] (1913-2001), - De Peperbek. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.[Eerste druk/First edn.].
48248: STIP, K[EES] (1913-2001), - Ezelsoor. [Eerste druk/first edition].
8729: STIRLING, M.W. - The Native Peoples of New Guinea.
7570: STIRM, K. - Chemische Technologie der Gespinstfasern.
36297: STOCKAR, J., - Zürich Mode durch die Jahrhunderte. Orig. edn.
7571: STOCKAR, J., - Kultur und Kleidung der Barockzeit.
57098: STOCKEBRAND, MARIANNE (EDITOR), - Josef Alberts Photographien 1928-1955. [Erste Auflage; First edition].
38841: STOCKHOLM GUIDE - - Stockhom Führer 1939.
5444: STOCKWELL, A.J., - Sir Hugh Clifford in Malaya, 1927-29 Pinang pulang ka-tampok';
10482: STODDARD, L., - Dunia Baru Islam. (The New World of Islam). Orig. edn.
50212: STOEL, J. [G.M.](PREFACE), - Jaarverslag 1991 van de historische Werkgrooep Arcen-Lomm-Velden. [Originele uitgave; Original edition].
50213: STOEL, J.G.M. - J. GEURTS (PREFACE), - Herwonnen Historie. Geschiedkundige en Archeologische bijdragen over de gemeenten Arcen en Velden. [Eerste druk; First edition].
7572: STOEL, J.H. - Het Schabloon en zijne Toepassing. Orig. edn.
51196: STOEP, T. VAN DER, - De Zuidmolukkers in Nederland; De Kansen voor een Republiek der Zuid-Molukken: Vraaggesprek met de heer J. Hitijahubessy van Badan Persatuan (Manusama).[Eerste druk; First edition].
43391: STÖHR, W., - Die Altindonesischen Religionen. Orig. edn.
53971: STÖHR, W. & P. ZOETMULDER, - Die Religionen Indonesiens. [Erste Auflage; First edition].
38175: [STOK, J.P. VAN DER](ED.), - De Zeeën van Nederlandsch Oost-Indië. Orig. edn.
55884: STOKES, CHRISSY, - JANET MOLLOY(PROJECT ADVISOR), - Balinese Cooking. Bumi Bali. [First edition].
39198: STOKHOF, W.A.L.(GEMERAL EDITOR), - Ilmu Perbandinagan agama di Indonesia.(Beberapa Permasalahan).
36965: STOKHOF, W.A.L., - Names and Naming in Ateita and Environment(Woisika, Alor). Offpr. fr.:LINGUA, 62-2/3, Oct.?Nov. 1983.
49154: STOKHOF, W.A.L., - Woisika I, an Ethnographical Introduction. First edition.
49155: STOKHOF, W.A.L., - Woisika Riddles. First edition.
56865: R.S. STOKVIS COMPANY TRADE CATALOGUE: - Java Staal Stokvis [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
38610: STOKVIS & ZONEN, R.S. - TRADE CATALOGUE, - Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen Afdeeling Stoom. Prijscourant [Price-list].
56918: R.S. STOKVIS COMPANY TRADE CATALOGUE: - R.S. Stokvis & Zonen Afdeling Automateriaal. Rotterdam. [Eerste druk; First edition].
54622: STOLK, TINEKE, (ET. AL., COMPILERS), - Hoe het ons verging...op Zuidwest Celebes en omliggende eilanden. [Eerste enige druk; First edition].
10439: STOLK, L. & K. (COMPILERS/EDITING), - B.V.C. [Bataviasche Voetbal Club] 95 jaar oud, 1903-1998. [Eerste druk; First edition].
5447: STOLK, J.J., - Opsporing van den Zwervenden Stam der Penjaboeng-Poenan's op de Water-scheiding der Barito met de Mahakam en Kapoeas (Midden-Borneo).
39727: STOLK, J., - Indië was alles. Alles. De verhalen van toen en nu. First edn.
40633: STOLK, A.A.H., - Organizatie der Rijkseenheid. Koloniale raad, Raad overzee, Imperiale Raad. [Eerste druk; First edition].
43546: STOLL, G. - Kiekjes op Java.
57173: STOLL, F.M. (1884-1990, COMPILER), - Recepten voor het maken van IJs., IJsdranken en enkele andere gerechten met behulp van de ELECTROLUX KOELKAST. [Eerste druk; First edition].
9575: STOLS, A.A.M., - Het Schoone Boek.
45439: STOLTZ-GILFOY, P., - Patterns of Life. West African Strip-Weaving traditions. Orig. edn.
54476: STOLZ, E., J. VAN DER STEK, V.D. VUZEVSKI, SCANID. TATTOO 1,2 - Tatoeage. Tweede druk [Second edition].
47278: STONE, GEORGE CAMERON, - A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in all Countries and in All Times. [Re-Issue].
8731: STONE, W.S. - The Ship of Flame. A saga of the South Seas. 1st.
40476: STONEMAN, R., - Across the Hellespont. A Literary Guide to Turkey. First edn.
37731: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND- - PENSIOENREGELING 1936 der N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland. (In werking getreden 1 Januari 1949). Reprinted in revised edn.
12370: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - SPIER, J., - Uit en Thuis. Reisschetsen van Jo Spier.
38140: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - - Travel-guide of the Nederland Royal Mail Line.[Route Amsterdam-via Genua to Batavia].
44369: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND [S.M.N.], - Naar Holland. Geïllustreerd Handboek voor Verlofgangers en Repatrieerenden. 3e druk [3rd. edn.].
45728: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND- - S.M.N. Oranje [Het Drieschroef Motorschip Oranje].
48897: STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ NEDERLAND/ROYAL MAIL LINE, - Familie-Code.
47295: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND- ROTTERDAMSCHE LLOYD GUIDE - - Ons Java. Original edition.
48899: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND (NEDERLAND ROYAL MAIL LINE), - Round the World Tours. [title on both outer covers].
54688: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND [NEDERLAND ROYAL MAIL LINE]: - Convolut of 6 original Luncheon Menue Cards presented to Second Class Passengers of the Stoomvaart Maatschappij Nederland
54456: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - - Stoomvaart Maatschappij NEDERLAND (Nederland Royal Mail Line). Java, the Wonderland. Guide and Tourist's handbook. [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51525: N.V. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND AMSTERDAM, - Luggage label N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland: Hut/Cabin.
56913: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND. (NETHERLAND LINE ROYAL DUTCH MAIL) - - BOOTTREIN S.M.N., Genua-Holland. [Covertitle only]. [Originele uitgave; Original Issue].
55728: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND [ROYAL MAIL LINE]: - Johan van Oldebarnevelt, Mail steamer Royal Netherland Mail.
51524: STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ NEDERLAND JAVAKADE - - Luggage label Stoomvaartmaatschappij Nederland: Niet voor de Reis (Not wanted) Passagiersgoed.
9855: STORE-MANAGEMENT, - Leiding Geven.
13148: STORK, A.W., - Wandelingen en Rijwieltochten in Het Gooi en Omstreken. 3e uitgave.
433: STORM VAN LEEUWEN, J. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/The Hague bookbindings of the eighteenth century in the Royal Library and the Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
50241: STORONI, J., - AMAPA; Le Vrai Tango Brésilien. [Piano seul].
38122: STRAATEN, G. & J. KAMSTRA, - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Orig.edn.
42108: STRAATEN, P. VAN, - Komt meer voor. Orig. edn.
44808: STRAATEN, P[ETER] VAN, - Het dagelijks leven getekend door...Orig. edn.
50333: STRAATEN, PETER VAN (CARTOONS), - Het dagelijks leven getekend door [Peter van Straaten]. [Een klein leesgeschenk van Het PAROOL, subtitle on verso of ti.-p.].
8733: STRAATEN, C. VAN DER [] (ET. AL.) - Terdege ter Discussie
50834: STRAATEN, H.S. VAN DER, - Het Mysterie van de Kris. Published in:Verre Naasten Naderbij, Vol. II-1 (Januari 1968).
5449: STRABOLGI (LORD), - Singapore and After. A study of the Pacific campaign.
8734: STRACHAN, J. - Explorations and Adventures in New Guinea. FIRST EDN.
7573: STRACKER, O., - Schönheit und Pflege des Fusses und seine richtige Beschuhung.
10670: STRADAE, F., - De Bello Belgico, decas prima, ab excessu Caroli V Imp. usque ad initia Praefecturae A[leandri] Farnesii Parmae placentiaeque ducis III. Ed. postrema, corr. & accuratior.
38710: STRAELEN, V. VAN, (PUBL. & INTROD.), - Résultats Scientifiques du Voyage aux Indes Orientales Néerlandaises de LL.AA.RR. le Prince et la Princess Léopold de Belgique, Volume I: Introduction.
9785: STRAITS SETTLEMENTS- - The Thomas Traill Collection (The Gold Medal Collection). Auction Catalogue.
40269: STRAITS TIMES ANNUAL - The Straits Times Annual for 1968.
40270: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1970.
5454: STRAITS TIMES ANTHOLOGY - - Straits Times bilingual Collection, vol. 1.
52876: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1965. [Original edition].
52878: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1970. [Original edition].
52879: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1978. [Original edition].
52880: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1979. [Original edition].
55615: STRANG, HERBERT, - Engeland en de Wereld-Oorlog. (Zonder omhaal verteld). [First dutch language edition franslated from the original english by W. de Veer].
49699: STRANGE, JULIAN - JAMES LAVER (ET.AL./CONTRIBUTORS), - Second thoughts on the English; Nudity and the effect on the Mind; Children, open Air, and Sunlight (Editorial). Published in:Sun Bathing Review; Journal of the Sun Societies, Volume 5, No. 19 (Summer 1937).
52769: STRATEN, HANS VAN, - Zie Aldaar. [Eerste druk; First edition].
54747: STRATEN, HANS VAN, - [W.F.] Hermanszijn tijd, zijn werk, zijn leven. [Eerste druk; First edition].
54554: STRATEN, HANS VAN, - De sierlijke benen van Riek Koetsier. [Eerste druk; First edition].
8735: STRATENUS, R.J. - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands Nieuw Guinea. Orig. thesis. [Leiden University].
44778: STRATOU, D[ORA], - Greek Dances. Theatre Dora Stratou [title on front cover].
11995: STRATTON, A., - The great Red Island. A biography of Madagascar.
56755: STRATZ, C.H. [PROF. H.C.], - Die Rassenschönheit des Weibest. Zwölte Auglage [12th edition].
38538: STRATZ, C.H., - Die Körperpflege der Frau. Phychologische und Ästhetische Diäthetik für das Weibliche Geschlecht. Allgemeine Körperpflege, Kindheid, Reife, Herat, Ehe, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Wechseljahre. First edn.
13320: STRATZ, C.H., - Die schönheit des Weiblichen Körpers. Den Müttern, Ärzten und Künstlern gewidmet. 25. verm. u. verb. Aufl. (25th expanded and revised edn.).
7576: STRATZ, C.H., - De kleeding van de vrouw. Translated fr. the orig. german.
49529: STRATZ, C.H., - Die Frauenkleidung und Ihre natürliche Entwicklung. Dritte völlig umgearb. Auflage (Third. completely revised edition].
44184: STRATZ, C.H., - Over Vrouwenkleeding. Eerste [tweede] voordracht gehouden 11 December 1899 te 's-Gravenhage, in de Zaal Diligentia. Orig. edn.
7574: STRATZ, C.H. - Die Körperformen in Kunst und Leben der Japaner. 2. Auflage.
56992: STRATZ, C.H., - Die Frauenkleidung. Zweite Auflage [Second edition].
56941: STRATZ, C.H., - Die schönheit des Weiblichen Körpers. Den Müttern, Ärzten und Künstlern gewidmet. Zweite Auflage. [Second edn.].
12199: STRAUB, M., - Kindersterfte ter Oostkust van Sumatra.
43047: STRAUSS, JOH., - Eine Nacht in Venedig. Programma voor vrijdag 16 oktober 1964...'Eine Nacht in Venedig' Operette in 3 bedrijven...Uit te voeren door Operettegroep M.V.O. Dirigent Frans W. van der Heijden.
55423: STREEFLAND, N. (CHIEF EDITOR), - Nieuw Guinea Koerier; De Groene. Anafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinead, 3e jaargang nr. 268 [1961]. [Originele uitgave; Original edition].
55424: STREEFLAND, N. (CHIEF EDITOR), - Nieuw Guinea Koerier; De Groene. Anafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinead, 3e jaargang nr. 106 [1961]. [Originele uitgave; Original edition].
43185: STREIT, K. (FATHER S.V.D.)(ED.), - Katholischer Missionsatlas. Enthaltend die gesamten Missionsgebiete des Erdkreises. Orig. edn.
46729: STRESEMANN, E., - Religiöse Gabräuche auf Seran. Offprint from:TBG, Vol. LXII-part 2.
5456: STRICKLAND, S.S., - Long term development of Kejaman subsistence: An ecological Study; MATUSKY, P,
5456: STRICKLAND, S.S., - Long term development of Kejaman subsistence: An ecological Study; MATUSKY, P,
40133: STRIEN, L. VAN - ANTON PIECK, - Franz Schubert. [Beschouwing over de Liederen voorafgegaan door een biografie en gevolgd door een keuze uit het vocale werk van den Componist].
41942: STRIJBOS, JAN P., - De Vogels van Wei en Plas. 2e druk. (2nd. edn.).
41953: STRIJBOS, JAN P., - De Vogels van Zee en Strand. Wad-Slikken en Schorren. 4e druk. (4th edn.).
56478: STRIJD, KR., - Wat heeft de Kerk-Nu te zeggen over Communisme Duyitsland Indonesië Oorlog. [Eerste druk; First edition].
38648: STRIP-ALBUM - HYDRA, J.(TEXT) AND H.SPRENGER(DRAWINGS), - De Avonturen van Kick Wilstra de Wondermidvoor.
39457: STRIPS - R. HARREN(RED.), - Strip DossierABN Bank.
56465: STRITTER (HAUPTRMANN/BATTERIECHEF), - Die Disziplinarstrafordnung für das Heer vom 31. Oktober 1872...[Original Ausgabe; First edition].
52131: STROBEL, H. (EDITOR), - Führer durch die Kriegsausstellung Dortmund 1917 im Fredenbaum August-Oktober [1917]. [Original Ausgabe; Original edition].
51232: STROHMEYER, C., - Stuka's. [First dutch edition translated after the original german Stukas, by Jo Peppinck].
36966: STRÖM, G., - Maleisch.
7578: STRONG, JOH.H. - Foundations of Fabric Structure. Orig. edn.
12596: STRONG, H. A. - W.S. LOGEMAN & B.I. WHEELER, - Introduction to the study of the history of Language. First edn.
9337: STRONG, F.A.(INTROD.), - The Malayan grading rules for sawn Hardwood Timber. 1960 edn. reprinted 1963.
42327: STROUKEN, I., - Beschuit met muisjes en andere gebruken rond geboorte. Orig. edn.
49873: STROUKEN, I. - S. TOP (EDITING COMPILERS, ET.AL.), - Streekgebonden kleding; Onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
42058: STRUICK, J.E.A.L.(ET.AL.), - Goede Buur of Verre Vriend. De relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht, 1636-`986. Orig. edn.
42330: STRUIJS, A., - Het toppunt van Nederland. Reisgids naar de dikste book, de scheefste toren, het kleinste museum en 156 andere records en rariteiten. Orig. edn.
41043: STRUIJS, W. (SR.), - Voeten-werk. Problematiek en begeleiding van de groei van Kindervoeten en de rol van verantwoorde Jeugdschoenen daarin.
56787: STRUIK, A. (1897-1945), - Wie is Mussert en wat wil de N.S.B.? Weg er Mee! [Eerste druk; First edition].
51052: STRUTT, DAPHNE H., - Fashion in South Africa 1652-1900. An illustrated history of styles and materials for men, women and children, with notes on footwear, hairdressing, accessories and jewellery. First edition.
50849: STUART-FOX, D.J., - The Art of the Balinese Offering. [First edition].
45001: STUART FOX, DAVID J., - Once a Century. Pura Besakih and the Eka Dasa Rudra Festival. First edn.
39294: STUDDARD, L(OTHROP), - Dunia Baru Islam. (The New World of Islam).
48627: STUDENTICA ALMANACK V.V.S.L. - - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke studenten te Leiden MCMXXXVIII [1938].
47383: STUDIO DE PARIS - - [Odd issue of a dutch language bi-weekly, a magazine for 'Gents only'].
7580: STUDNICKA, A. - Principes du Beau. Esthétique populaire. Orig. edn.
46682: STUERS, F.V.A. RIDDER DE, - Gedenkschrift van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830. [Transl. fr. the orig. french by H.M. Lange]. First (and only) dutch edn. (thus).
54789: STUERS, W.L. DE, - Vlugtige Aanteekeningen op de Beschouwingen over Nederlandsch-Indië door den Generaal-Majoor Baron Nahuys van Burgst. [Eerste druk; First edition].
53137: STULEMEYER, J.E., - Kamptoestanden. in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren bijeengebracht. Een goorgaans onbekende historie, die toch ons allen aangaat. [Eerste druk; First edition].
36626: STÜRLER, F.A. VON, - Nederlandsch Oost-Indische Cultuurgewassen. Hunne kenmerken, teelt en bereiding. Orig. (& only edn.).
5459: STURLER, W.L. DE, - Handboek voor den landbouw in Nederlandsch Oost-Indië. Overzigt van de kweeking en behandeling der voornaamste voortbrengselen uit het plantenrijk in de keerkringslanden. (Naar aanleiding van G. Richardson Porter's ]''Tropical Agriculture'). Orig. dutch edn.
5457: STURLER, J.E. DE, - Het Grondgebied van Nederlandsch Oost-Indië in verband met de Tractaten met Spanje, Engeland en Portugal. Orig. thesis [Leyden university].
55231: STURLER, J.E. DE, - Reizen uit Oost-Indië naar Europa: Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland gedaan in 1836. [Eerste druk; First edition].
5462: STUTTERHEIM, W.F. - Reliefs uit een Javaansche Woudkluizenarij
51477: STUTTERHEIM, W.F., - De Islam en zijn komst in de Archipel. [Eerste druk; First edition].
5549: STUTTERHEIM, W.F. - Enkele oudheden van Java en elders
36838: STUTTERHEIM, W.F. - De Kraton van Majapahit. Orig. edn.
5461: STUTTERHEIM, W.F. - Gids voor de Oudheden van Soekoeh en Tjeta. Orig. edn.
50610: STUTTERHEIM, W.F., - De Hindu's. Tweede [herziene] druk samengesteld door L.J.F.M. Pannenborg-Stutterheim [second [revised] edition, compiled by L.J.F.M.Pannenborg-Stutterheim].
9611: STUTTERHEIM, W.F., - Indian Influences in Old-Balinese art.
50655: STUTTERHEIM, W.F. (COMPILER), - Cultuurgeschiedenis van Java in Beeld. [Eerste druk; First edition].
50186: STUTTERHEIM, W.F. - De Hindu's. Tweede druk [Second edition, edited by J.F.M. Pannenborg-Stufferheim].
5545: STUTTERHEIM, W.F., - Rama-Legenden und Rama-Reliefs in Indonesien. Translated into German by K. & H. Döhring.
5548: STUTTERHEIM, W.F. - Reliefs uit een Javaansche Woudkluizenarij
53932: STUTTERHEIM, W.F., - Iets over Prae-Hinduistische bijzettingsgebruiken op Java. [Eerste druk; First edition].
56628: STUTTERHEIM, W.F., - Oudheden van Bali. Het oude Rijk van Pedjeng. [Eerste druk; First edition].
53606: STUTTGART CITY PLAN - - STUTTGART. Separated from:Meyer's Konversationslexikon, 6. Auflage.
52062: STUURMAN, WILLIE, - Poppenkastspelen geschreven voor de Poppenkast van Rein Stuurman [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
48042: STUVEL, P., - 'N Tik van de Mode. Zelfmaakmode voor vrouwen die hun eigen gang gaan. tweede [aangepaste] druk (second adapted edition).
41896: STUWE, E. VAN (= JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE), - Storm. Oorspronkelijke roman. First edn.
44349: STUY, J., - Handleiding voor het Boksen. Met een inleiding van W.P. Hubert van Blijenburgh. Tweede verbeterde en vermeerderde druk. [second revised and enlarged edn.].
7582: STYLES, SH. - Revolution in Britain. The battle of Cotton. Orig. edn.
52199: SUBANDRIO (DR.) (PREFACE), - The question of West Irian in the United Nations, 1954-1957. [First edition].
11051: SUBMARINE HISTORY ROYAL DUTCH NAVY: - [GEDENKBOEK] De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966.
48322: SUCCULENTA - - Succulenta. Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars. 6e Jaargang [vol. 6, complete].
48323: SUCCULENTA - - Succulenta. Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars. 7e Jaargang [vol. 7, complete]. -9e jaargang.
48324: SUCCULENTA - - Succulenta. Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars. 8e Jaargang [vol. 8, complete].
49568: SUCHTELEN JR., A. VAN, - Waar blijft mijn Geld? Handleiding voor Huishoudelijk Boekhouden. [Eerste druk/first edition].
41874: SUCHTELEN, G.J. VAN, - Jansen in Indië (en Mevrouw niet te vergeten) hun taaltje met een los praatje verklaard. Orig. edn.
5464: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN - Indië, vrij van Nederland's Partijbelang
46535: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN, - Indië vrij van Nederlands partijbelang. Orig. edn.
49496: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN, - Endeh. (Flores). [Eerste druk/first edition].
51736: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Het Apenboekje. Drie stoute Aapjes. [Eerste druk; first edition].
45830: SÜCKAU, W. DE (TRANSLATOR), - Voyage dans l'île de Bornéo. 1847-1852. Situation-Population-Aspects des Côtes-Platéaux Intérieurs-Rivières-Divisions administratives-Le fleuve et la ville de Banjermasing. Orig. publ. taken from:Le Tour Du Monde, vol. LIV.
45830: SÜCKAU, W. DE (TRANSLATOR), - Voyage dans l'île de Bornéo. 1847-1852. Situation-Population-Aspects des Côtes-Platéaux Intérieurs-Rivières-Divisions administratives-Le fleuve et la ville de Banjermasing. Orig. publ. taken from:Le Tour Du Monde, vol. LIV.
51602: SUDARMAJI (EDITOR/COMPILER), - Different styles of painting in Bali. [First edition].
47671: SUDARNO SINDUWIRYO, - Kamus Kata Internasional. Cetakan pertama (first edition).
36967: SUDARYANTO, - Linguistik. Esei tentang Bahasa dan pengantar ke dalam ilmu Bahasa. 2nd. edn.
39241: SUDARYANTO, - Predikat-objek dalang bahasa Indonesia keselarasan pola-urutan. Authorized reprint after the orig. thesis Universitas Gadjah Mada 1979.
5466: SUDDERRUDDIN, K.I. (EDITOR), - Singapore [in] 1986.
5465: SUDDERUDDIN, K.I. (EDITOR), - Singapore [in] 1985.
5467: SUDIRDJO, G.P. (RADEN), - A Socio-hygienic survey during an epidemic of shigellosis in a rural area of Central Java (Pemalang Regency). Orig. thesis [Leyden university].
48893: SUDIRMAN (GENERAL), - Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Cetakan Pertama. [First edition].
54647: SUE, EUGÈNE (=MARIE-JOSEPH SUE, 1804-1857), - De Wandelende Jood [dutch language edition translated from the original french Le Juif errant].
36266: SUERMONDT, JOH., - Het Kleuren van Leder.
39433: SUGAR CULTIVATION ON COLONIAL JAVA - DEMANT, E.H., - Publicaties over Suikerrietcultuur op Java I-II. 1921-1934. In:Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië, vol. III, Year 1931, with :Bijblad.
39545: SUGAR CULTIVATION IN COLONIAL INDONESIA - - Index Archief v/d Suikerindustrie. Jaargangen 1927 t/m. 1934.
39560: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Alfabetische Auteursindex. Korte Mededelingen P.O.J.[Proefstation Oost Java], 1927 t.m. 1930.
39561: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Inhoudsopgave van de Verhandelingen voor de leden van het Proefstation J.S.I., over 1931-1941.
39562: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Index Archief, Verhandelingen, Mededeelingen J.(ava)S.(uiker)I.(ndustrie) 1927 t/m. 1931
39564: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Campagneverslag Aanplant over het jaar 1955.
39567: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Inhoudsopgave van de Verhandelingen voor de leden van het Proefstation J.S.I., over 1931.
39571: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Publicaties Proefstation J.(ava)S.(uiker)I.(ndustrie), 1893-1942.
39573: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Verslag van het Proefstation voor de Java Suiker Industrie over het jaar 1954.
39583: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Notulen van de Vergadering met Administrateurs der Suiker-Ondernemingen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. gehouden op 25 en 26 Februari 1953 in het Gebouw van de Factorij te Djakarta.
39585: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Notulen van de Vergadering met Administrateurs der Suiker-Ondernemingen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. gehouden op 27 en 28 Januari 1954 in het Gebouw van de Factorij te Djakarta.
36436: SUGAR MANUFACTURE - N.N., - Suikerland. Taken fr.:Natuur en Menschen in Indië, 7.
5711: SUGARCANE CULTIVATION IN COLONIAL INDONESIA - - Toelichting op de Nieuwe Grondhuurbepalingen in de Gouvernementslanden op Java en Madoera (staatsblad 1918 no.88).
10428: SUGARFACTORY - - De Suikerfabrieken Watoetoelis Poppoh in Beeld.
5470: SUGENG MAULANA (COMPILER), - Kamus Singkatan dan Akronim Yang Dpergunakan di Indonesia/Glossary of abbreviations and acronyms used in Indonesia.
39215: SUGENG PANUT & A. BANGUN, - Kamus peribahasa Inggeris. Orig. edn.
12021: SUHADIYATNA, A.(ED.), - Buku Penunjuk Museum sejarah Jakarta.
12977: SUHAEDI ADMAWIRIA, S. - MEMED ARDIWILAGA (MAJOR RADEN), TOBAGUS MOHAMMAD KOSASIH, (ET.AL.), - An Invitation to Bandung Region. (Opal of the Orient)(Susatu Undangan ke Daerah Bandung-Kalimaja di Nusantara).
37680: SUHAMIR (COMP.), - A short guide to the Lara Djongrang Temples at Prambanan.
36968: SUHARNO, I. & K.L. PIKE (EDS.), - From Baudi to Indonesian.
49978: SUHARTO, PAUL, - Gasetir Nama-Nama Geografi Propinsi Kalimantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur. [Original edition].
49151: SUJAMTO, - Refleksi Budaya Java. Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan. Cetakan Kedua [Second edition].
5471: SUJIPTO WIRJOSUPARTO, R.M., - Glimpses of Cultural history of Indonesia.
36969: SUJOTO, R. - D.K. GO & K.B. KHOO, - Kamus Istilah Teknik. Bahasa Inggeris - Bahasa Indonesia. Orig. edn.
48460: SUKARNO,(IR.), - Dibawah Benderah Revolusi.(Under the Banner of the Revolution). Volume I. Tjetakan Kedua [Second edition].
9650: SUKARNO,(IR.)(PRESIDENT), - Dibawah Benderah Revolusi.(Under the Banner of the Revolution). 2nd. edn. vol. I.
5474: SUKARNO (IR.) - Sarinah. De Taak van de Vrouw in de strijd van de Republiek Indonesië. Transl. by J.Muhd. Arsath Ro'is & J.H. Tuin.
5473: [SUKARNO] [IR.] (PRESIDENT), - RE-SO-PIM.[Revolution-Indonesian Socialism-National Leadership]. Address by the President of the Republic of Indonesia on 17th August 1961.
45079: SUKARNO (IR.) BIBLIOGRAPHY - - Bung Karno sebuah bibliografi. Orig. edn.
50066: SUKARTINI DJOJODIKUSUMO, - Buku Peladjaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Landjutan. Tjetakan Ketiga.
50067: SUKARTINI DJOJODIKUSUMO, - Buku Peladjaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Landjutan. Tjetakan Kelima.
47828: SUKARTON, LASTRI FARDANI, - Kisi-Kisi Hati. Cetakan pertama. [first edition].
696: SULAWESI AGRICULTURE - - NOTA TER BEGELEIDING van de Rapporten der Nederlandse Commissie voor de bestudering der mogelijkheden van vermeerderde aanvoer van Grondnoten uit Indonesië, tevens bevattende conclusies
56674: SULCHAN YASYIN, - Kamus lengkap Bahasa Indonesia (KBI-BESAR). [Cetakan pertama/First edition].
5476: SUMADI, BAMBANG (INTROD.), - Pameran Seni Tenun tradisionil Indonesia. [Exhibition catalogue] Museum Pusat, 24-30 April 1976.
43720: SUMADIO, BAMBANG - SULAIMAN YUSUF, HAMZURI & DADANG UDANSYAH, - Koleksi Pilihan Museum Nasional. Jilid ke I/Selected collectio of the National Museum [Jakarta], volume I. Orig. edn.
55822: SUMAR JONO, - Hedda: Javaans Radiohoorspel uitgezonden door Radio Republik Indonesia Studio Yogyakarta. [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
56141: SUMARAH ADHYAMAN - CHENG LAMMERS, - Tempayan di Martavan in Indonesia. [Cetakan Pertama; First edition].
45223: SUMARTO D.D. [=SUMARTO DJOJODIHARDJO], - Indonesia Bangkit! Orig. edn.
55671: SUMARTO, D. D. [=SUMARTO DJOJODIHARDJO], - Indonesia Bangkit! [Eerste druk; first edition].
984: SUMATRA GOLDMINING - BENGKALIS- N.V. EXPLORATIE-MAATSCHAPPIJ - Bengkalis. Verslag over 1937, het vierde boekjaar [van de N.V. Exploratie-Maatschappij Bengkalis].
56650: SUMATRA MAP: - Sumatera.
11019: SUMATRA EXPLORATION - RAEDT VAN OLDENBARNEVELT, H.J.A., - Tochten in het Stroomgebied der Beneden-Ketaun; en een vierdaagsch uitstapje in de Lebong. In:TAG, V-No. 2.
5481: SUMATRA ART- THE J.H. BELTMAN COLLECTION, - Sumatraanse Schoonheid. Tentoonstelling samengesteld uit de kollektie J.H. Beltman aangevuld met enkele stukken uit het Museumbezit, Fabruari 1974-November 1974, Indonesisch Ethnografisch Museum Delft.
5482: SUMATRA - (East Coast): Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen. Orig. edn.
4524: SUMATRA ECONOMIC AFFAIRS - - Gegevens inzake den economischen toestand in de Oostkust van Sumatra, December 1941.
43624: SUMATRA ILLUSTRATED - - Sumatra's Westcoast Illustrated. Orig. edn.
38925: SUMATRA IN THE SATURDAY MAGAZINE, - Sketch of the Inhabitants [of Sumatra] AND: Sketch of the Natural Productions of Sumatra.
43885: SUMATRA MANUAL - - Handleiding Sumatra [title on front wrapper]. Sumatra, een koloniaal meesterstuk. Orig. edn.
5852: SUMATRA MEDICAL SCIENCE REPORT - - Verslag der Vergadering van de Afdeeling Sumatra's Oostkust der Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Indië. Offprint from:Geneeskundig Tijdschrift Nederlandsch-Indië, vol. XLX-4.
40293: SUMATRA PICTURES - - [Album]. Dwars door Sumatra; Right across Sumatra [from Medan to Padang]. [Eerste druk/ first edition].
37244: SUMATRA REVIEW - - SUMATERA Selatan Dalam Angka (South Sumatera in figures) 1984.
42496: SUMATRA TOURIST GUIDE - Sumatra. Uitgegeven door het Officieele Toeristenbureau voor Nederlandsch-Indië/[Sumatra] published by the Travellers'Official Information Bureau of Netherland India.
48493: SUMATRA TOURIST MAP COLLECTION - - Kaart van Sumatra; Noord-, Midden- en Zuid-Sumatra/Map of Sumatra; Northern-, Central and Southern Section. [Originele uitgave/Original edition].
50529: SUMATRA TOURIST GUIDE - Sumatra. Uitgegeven door het Officieele Toeristenbureau voor Nederlandsch-Indië/[Sumatra] published by the Travellers'Official Information Bureau of Netherland India.
48437: SUMATRA TRAVEL - - Sumatra. [Title on front side].
11116: SUMATRA WEST-COAST STATISTICS - - Gewestelijke Maanstatistiek van de Handelsbeweging der Buitenbezittingen...January/November & December 1920.
56272: SUMATRA BIG GAME HUNTING STORY: - Roofdierjacht op Sumatra. [Eerste en enige druk/first and only edition].
56120: SUMATRA EAST COAST MAP: - Voorlopige Overzichtskaart van de Cultuur Ondernemingen Sumatra's Oostkust.: Rantauprapat en Omgeving.
56112: SUMATRA MAP: - Sumatra. [First edition, thus].
56829: SUMATRA MAP: - Kaart van een gedeelte van Midden Sumatra. Separated from TAG, Vol. III-Kaart No. 17.
54675: SUMATRA TOUR IN PICTURES: - [Album]. Dwars door Sumatra; Right across Sumatra [from Medan to Padang]. [Eerste druk/ first edition].
5493: SUMBA - - Waarover Spraken zij
11023: SUMBA EXPLORATION - DAMMERMAN, K.W., - Een Tocht naar Soemba. In:Natturk. Tijdschrift, LXXXVI-1
47446: SUMBA ETHNOGRAPHICA COLLECTION - - Leven en Dood op Sumba. Weefsels, sieraden, huwelijken, begrafenissen/Life and Death on Sumba. Textiles, jewelry, weddings, funerals. Tentoonstelling najaar 1965-zomer 1966/exhibition Fall 1965-Summar 1966.
53024: SUMMERHAYES, V.S., - Wild Orchids of Britain with a key to the species. Reprinted [revised edition].
48649: SUMO WORLD - ADAMS, ANDY (EDITOR/PUBLISHER), - Sumo World. [Bi-monthly Magazine].
52789: SUMO IN PICTURES - - tWENTY-FIVE Coloured postcards illustrating Japanese Sumo wrestlers.
55721: SUNARDI D.M., - Ramayana. Cetakan kedua [Second edition].
55098: SUNARDJO HADITJOROKO, - Ramayana. Our National Reader. [First edition].
53815: SUNARDJO HADITJOROKO, - Ramayana. Cetakan Ketiga [Second edition].
50292: SUNDA REGION WEST JAVA - - Twee Sundanese Jongens, West-Java. [an original photograph].
37089: SUNDAHL, C., - Koloniaaltjes. Schetsen uit het Indische Soldatenleven. Orig. & only edn.
5496: SUNDERMANN, H., - Der Dialekt der Olon Maanjan (Dajak) in Süd-Ost-Borneo.
41609: SUNDERMANN, H., - Dajakkische Fabeln und Erzählungen, II. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
48995: SUNGAI PUKUN 1 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. SUNGAI PUKUN 1. .
48993: SUNGAICABANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. SUNGAICABANG. .
37629: SUNIER, A.L., - Nederlandsch-Indië en tientallen millioenen zijner Inheemsche bevolking kunnen thans alleen maar door krachtig militair optreden gered worden! Offpr.fr.:Wiering's Weekrevue, Vrijdag 8 Maart 1946.
49528: SUNLICHT-INSTITUT (SIC!) [SUNLIGHT INSTITUTE], - Sunlicht-Institut für Haushaltungskunde; Die Gesundheitspflege. [Original Ausgabe/Original edition].
56767: SUNLIGHT ZEEP FABRIKANTEN: - De Kunst om Rijk te worden en te blijven. Door een geruïneerd Man, die millioenen herwonnen heeft. Dit werkje is niet in den handel, maar wordt gratis aangeboden door de fabrikanten van Sunligtht zeep. [Authentic facsim. reprint afdter the edition 1899].
48083: SUNLINLIGHT INSTITUTE - TAILORING AND CUTTING, - Das Schneidern. [Schneidereikurs, title on front boards]. [Erste Auflage/first edition].
53050: SUPARDI, IMAM, - Déwa Rutji Winardi (Andaran gantjaran lan surasaning tjarita). Dimpung dening: Imam Supardi. [First edition].
43258: [SUPARMAN HADISOEMARTO], - Kementerian Perekonomian Djawatan perindusterian Batik Penjelididikan Bataik. [a technical manual explaining the technice of Batik on Java, Indonesia].
54513: SUPARTO - Suatu tindjauan Singkat tentang masalah Delinkwensi Atau kenakalan Anak-anak dan Pemuda di Indonesia. Tjetakan Pertama [First edition].
39216: SUPRAPTO, - Humpunan istilah ilmu Bahasa Bahasa Indonesia untuk SLTP, SLTA, Guru dan umum. Edisi 1993.
5498: SURABAJA GOLF CLUB - - [The] Constitution of the Surabaja Golf Club. As last altered and approved by Decree of the Department of Justice, published in Supplement No. 55 of the Gazette of the Republic of Indonesia dated 19th July 1951 No. 61.
10612: SURABAYA - CHIJS, J.A. VAN DER, - Burgerlijke, Europesche Gezaghebbers over Soerabaija. Offpr.fr.:Ind.Tijdschr. T.L.V, XXXIX.
10128: SURABAYA CHINESE- - Volksleven in het Oosten.
43726: SURABAYA - PLAN, - Gemeente Soerabaja 1940. Authentic Facsimilé plan after the original [Batavia, Topographische Dienst 1940].
46516: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia Cursus 63, 1937-1938.
46517: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia Cursus 65, 1939-1940.
46518: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia [1941-1942]. .
50869: SURABAYA STUDENT ASSOCIATION SONGBOOK - - Het Surabajase Studenten Corps; Liederenbundel. [Eerste druk; First edition].
53552: SURABAYA STREETNAMES: - Nama-nama Djalan: Kota Pradja Surabaja [Sic!] dahulu/sekarang dan sekarang/dahulu. [Originele uitgave; Original issue].
39248: SURANA, F.X., - Himpunan istilah ilmu Bahasa(Nansa). Untuk SMTP/SMTA. First edn.
39246: SURANA, F.X., - Kunci materi Pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk Kelas 1 SMP, Semester 1 dan II. Orig.edn.
39245: SURANA, F.X., - Materi pelajaran Bahasa Indonesia. (Marbi). 4th/3rd. edn.
42974: SURÉN, H., - Selbstmassage in Bildern und Merkworten. Pflege, Ausbildung, Förderung der Gesamtmuskulatur, der herzarbeit des Blutkreislaufs und des Stoffwechsels. 15. Augl.
50010: SURÉN, H[ANS, 1885-1972), - Der Mensch und die Sonne. Arisch-olympischer Geist. Dritte umgearbeitete und erweiterte Auflage der Neuausgabe ((96. bis 105 Tausend) [Third revised and enlarged edition].
50126: SURIEU, R. - MONIKA HORSTMANN (EDITOR GERMAN EDITION], - Persien. Eine Studie über die Liebe und erotischen Darstellungen der Altpersischen Kunst. [Zweite Ausgabe herausgegeben von Monika Horstmann; Second edition edited into german language by Monika Horstmann].
54116: SURINAM BANK LTD.: - De Surinaamsche Bank N.V. Paramaribo, Nickerie, Paranam, Moendgo. [Covertitle]. Alle Bankzaken niet alleen in Suriname maar ook over de gehele Wereld. [Eerste druk; First edition].
47865: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Een Plantage.
47867: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Paramaribo. Waterkant en plein.
47868: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Een goud placer.
47869: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Politie Station Onoribo/Stroomversnelling in de Boven Nickerie.
47870: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Gezicht op Bergendal.
47871: SURINAM COLONY GUYANAS - - Boschneger Gouverneur met zijn Kapiteins/Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding.
47872: SURINAM COLONY GUYANAS - - Paramaribo. Markt met aanlegplaats van booten.
47873: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Indianendorp/Suriname. Indiaansche kinderen.
47874: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Boschnegerdorp.
50988: SURINAM AGRICULTURE - - De Ontwikkeling van de Landbouw, Veeteelt en Visserij 1966 tot 1976. Samenvatting opgesteld voor de Nederlandse Missie [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
50989: SURINAM AGRICULTURE REPORT - - Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
47866: SURINAM COLONY GUYANAS - - Een Bananenveld/Suriname. Een plantklaar terrein.
50996: SURINAM SOCIAL PROGRESS REPORT - - Projects for improving Socio-economic structure of the rural districts of Suriname. [Original edition].
10816: SURINAM & THE NETH. ANTILLES LAW ORDER - - De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden, de basisregelingen. Herz. druk 1960 van Schakels S 31/NA 26.
51912: SURINAM ECONOMICS & POLITICS - - Zwart op Wit: Een Overzicht van het beleid der regering der Samenwerkende Partijen in Suriname. [Eerste druk; First edition].
10804: SURINAM ORIGINAL PHOTOGRAPHS- - Souvenir ter herinnering aan de Excursie naar Moengo. U aangeboeden door de Surinaamsche Bauxiete Maatschappij N.V. op 21 - 22 - 23 Augustus 1953.
43055: SURINAME COLONIAL REPORT - - Surinaamsch Verslag 1935. Orig. edn.
45336: SURINAME NEWSPAPER - - Surinaamsche Courant en Letterkundig Dagblad. Vrijdag den 12en December, No. 99. A° 1834. Orig. edn.
55446: SURINAME GEODESY AND SURVEY HIGHLIGHTS: - Enkele momenten uit de geschiedenis van de Landmeetkunde in Suriname [1667-1947]. [Eerste druk; First edition].
55629: SURINAME EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE: - GEZANGBOEK der Evang. Broedergemeente in Suriname. [Eerste druk; First edition, thus].
55392: SURJADI, JOHN H & S. KOENTJORO (COMPILERS). - Kamus Mini Lengkap, Inggris-Indonesia/Indonesia-Ingrris. [First edition].
46605: SURJANTO, TOETTI T. (NY IR.), (INTRODUCTION), - Batik Ragam Hias Nitik. Edisi pertama cetakan kedua. [second edn.].
46606: SURJANTO, TOETTI T. (NY IR.), (INTRODUCTION), - Batik Ragam Hias Ceplok. [First edn.].
56376: SURJOHUDOJO, SUPOMO, - Traditional Yogya in the changing World. [First edition].
54491: SURJOMIHARDJO, A., - Pemekaran Kota Jakarta; The Growth of Jakarta. [First edition].
56786: SURJOUNTORO, S., - Istilah-Istilah ke Dokteran & Esehatan. Cetakan ke 1 [First edition].
9050: SUROSO, J., - Indonesië na de Kontra-Revolutie. Een bijdrage tot de analyse van het fascisme in Zuid-Oost Azië.
10983: SURTEES, R., - Hunts with Jorrocks. From Handley Cross. 2nd. edn. (reimpression).
43889: SURYADI AG, L., - De bekentenis van Pariyem. [Translated into dutch after the original Indonesian text Pengakuan Paryem by Marianne Termorshuizen. First dutch edn.
50604: SURYADI, LINUS, - Regol Megal Megol; Fenomena Kosmogoni Jawa. Edisi Pertama [First Edition].
5500: SURYADINATA, L., - Prominent Indonesian Chinese in the twentieth Century. A preliminary survey.
56035: SURYADINATA, LEO, - Eminent Indonesian Chinese: Biographical sketches. [First edition].
5503: SURYADININGRAT, S. - Het Herdenkingsfeest van het 10-Jarig bestaan der Vereeniging Boedi Oetoma
5501: SURYADININGRAT, S. - Wahidin Soediro Hoesodo
5502: SURYADININGRAT, S. - Pangéran Ario Noto Dirodjo en zijn aandeel in de opleving van het Javaansche Volk
39228: SURYAMAN, U., - Dasar-Dasar Bahasa Indonesia Baku. Orig.edn.
55354: SURYANINGRAT, S. - Levensschets van Pangéran Ario Noto Dirodjo en zijn aandeel in de opleving van het Javaansche Volk. [Eerste druk; First edition].
45871: SUSSY, LE COMTE DE [BY COMMAND/PAR ORDRE DE], - Instruction sur la Culture et la Préparation du Pastel[Isatis Tinctoria] et sur l'Art d'Extraire L'Indigo des Feuilles de cette Plante. Orig. edn.
40590: SUTARMAN SOEDIMAN PERTONADI, - Sadrach's Community and its contextual roots. A Nineteenth Century Javanese Expression of Christianity. Orig. thesis [Amsterdam Vrije Universiteit).
9441: SUTEJA NEKA (INTROD.), - The Development of painting in Bali.
54684: SUTHERLAND, WM., - Alexandrine Tinne. Een Haagsch Meisje als dappere Ontdekkingsreizigster en dochter der liefde(BINT MTA CKE) IN in Noord-Afrika. Haar leven en reizen. [Eerste druk; First edition].
53049: SUTJIPTO WIRJOSUPARTO, [RADEN MAS], - Candakaranika Adiparwa: Kamus Bahasa Kawi-Indonesia. Untuk S.M.A. Bagiana dan Jang Sederadjat. [Original edition].
47359: SUTLIVE, VINSON H. (EDITOR), - Female and Male in Borneo: Contributions and Challenges of GenderStudies. Orig. edn.
5505: SUTLIVE, V.H. (JR.), - The Iban of Sarawak.
9422: SUTORIUS, A., - Aan 'T Strand.
52700: SUTORIUS, ANNA (1880-1954) (TEXT) & BEP JORDENS (ILLUSTRATOR), - Het huis met de wingerd. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Bep Jordens. Tweede druk [Second edition].
50151: SUTTERLAND, H., - Geschiedenis der Bouwkunst. Derde herziene en uitgebreide druk [Third revised and enlarged edition].
50150: SUTTERLAND-PONTIER, H., - Geschiedenis der Bouwkunst, 1. Vijfde druk [fifth edition].
47524: SUWARNO, B., - Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950. Berisi Petikan, Tanggapan & Komentar terhadap buku Officiele (sic!) bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950...[translated, adapted and commented by Basuki Suwarno after
55524: SUWIRJADI, - BURMA. Pos-depan bangsa monggol. [Cetakan ke-1; First edition].
46668: SUYANTO (INTROD.), - Batik Ragam Hias Semen. Edisi ke tiga. [First edn.].
41411: SUZUKI, P., - Critical servey of Studies on the Anthropology of Nias, Mentawei and Enggano. Orig.edn.
43483: SVENDSEN, J[OHAN] S., - Romanze für Violine mit Begleitung des Orchesters (oder auch nur Streichorchester) Op. 26
36175: SVOBODA, W.(INTROD.), - Modefotos. Eine Sammlung aus drei Jahrzehnten.
5507: SWAAN-KOOPMAN, C., - Bij de Rivier.
44140: SWAAN-KOOPMAN, C. [CH.C.], - Het vuurtje op de Berghelling. Orig. edn.
48383: SWAAN-KOOPMAN, C. (TRANSLATOR), - In het Apendorp. [title on front wrapper]. [Translated after the original english from Margaret Monahan and Mary Entwistle into dutch]. [first edition, thus].
52073: SWAAN-KOOPMAN, C. [C.C.J., 1897-1961], - De nieuwe Schoentjes. [Eerste druk; First edition].
54931: SWAAN-KOOPMAN, C. [1897-1961], - Helden in het Oerwoud, Het verhaal van de eerste vijf zendelingen onder de Auca Indianen. [Eerste druk; First edition].
5510: SWAAY, H. VAN - Indië in Nood, geen uur te verliezen
50886: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke; Leven en Werken van Dr. P.V. Van Stein Callenfels. [Eerste druk; First edition].
57059: SWANN, PETER C. - Kunst van China, Korea en Japan. [First dutch language edition translated from the original English Art of China, kOREA AND jAPAN, BY a.j. rEICHEL].
48725: SWART, J. (EDITOR), - Verhandelingen en berigten betrekkelij het Zeewezen; de Zeevarkunde, de Hydrographie, de Koloniën en de daarmede in verband staande Wetenschappen; [gevolgd door] Tijdschrift van het Zeewezen. [Eerste originele druk/first original edition].
10365: SWARTTOUW, C.N.F., - De Textielvoorziening van Nederland gedurende den Bezettingstijd 1940-1945.
48232: SWATCH WATCHES COLLECTION CATALOGUE - - Be Yourself, Swatch Yourself. Collection Fall/Winter [19]91. (title on front wrapper).
46314: SWAVING, J., - De Urn en de Noot. Leven in twee werelden. [Eerste druk/First edn.].
5511: SWEENEY, A., - Malay Shadow puppets. The Wayang Siam of Kelantan. (2nd edn. with revisions:repr.).
54411: SWELLENGREBEL, J.L. (EDITOR), - Een Vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F. Schwartz. [Eerste druk; First edition].
10477: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en Tempel op Bali.
12168: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en Tempel op Bali.
48402: SWELLENGREBEL, J.L., - Balische Bezweringsspreuken. Publ. in:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. LXXXIII-2/3 (1949).
11551: SWELLENGREBEL, J.L., - Korawaçrama. Een Oud-Javaansch proza-geschrift, uitgegeven, vertaald en toegelicht. Orig. thesis [Leyden university].
44888: SWEMLE, I. & H. UITTIEN, - Handleiding bij de bestudeering van het Palaeozoisch Botanisch Materiaal van het Geologisch en het Botanisch Museum te Utrecht. Orig. edn.
47255: SWETSCHINSKI, DAVID M., - Orphan Objects. Facets of the Textile Collection of the Joods Historisch Museum Amsterdam. Orig. edn.
37541: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. [2nd. impression].
5515: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. 5th edn.
5516: SWETTENHAM, F.A. (THELSTANE), - Unaddressed letters. Repr.
37541: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. [2nd. impression].
37541: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. [2nd. impression].
42238: SWIERSTRA, N.J. (INTROD.), - Roamings through old Leyden/Wandelingen door oud Leiden.
9823: [SWIETEN, J. VAN], - De Luitenant-Generaal J. van Swieten contra den Luitenant-Generaal G.M. Verspyck.
37078: SWIETEN, J. VAN, - De Waarheid over onze vestiging in Atjeh. Orig.(& only) edn.
38922: SWIETEN, J. VAN, - [Een] Merkwaardige brief van den Luitenant-Generaal J. van Swieten aan den Heer F.H. Van Vlissingen, betreffende europeesche kolonisatie op Sumatra.
9051: SWIFT, M.G., - Malay Peasant society in Jelebu (Negri Sembilan).
55772: [SWIFT, JONATHAN] (1667-1745) - PADRAIC COLUM (TRANSLATOR), - Gulliver's Reizen. Vertaald naar de nieuwe uitgave van Padraic Colum. [Translated from the original english Travels in some remote nations of the world].
54951: [SWIFT, JONATHAN] (1667-1745) - FRITZ BERGEN (ILLUSTRATIONS/1857-1941), - Gulliver's Reizen naar het land der Dwergen. Derde druk [Third edition].
12350: SWILDENS, J.H. [...], (1745-18-9), - VADERLANDSCH A-B BOEK. voor de Nederlandsche Jeugd.
49772: SWIMMING INSTRUCTION - - Pandai Berenang. [First edition].
10629: SWIMWEAR - SILMON, P., - The Bikini. Introd. by M. McCooey. 1st edn.
53542: SWINDEREN, O.Q. VAN, - Eene Bijdrage tot het Prostitutie-Vraagstuk. [Eerste druk; First edition].
50588: SWISHER III, CARL C. - GARNISS H. CURTIS, ROGER LEWIN, - Java Man. How Two Geologists' dramatic Discoveries changed our Understanding of the Evolutionary Path to modern Humans. First edition.
13045: SWISS ALPINE PASS ROUTES - - Gotthard-Furka-Grimsel-Sustern. Schweizer Alpenpässe/Routes des Alpes Suisses/Swiss Alpan Passes/Passi Alpini Svizzeri.
13046: SWISS ALPINE PASS ROUTE ALBUM - - Susten Pass. Von Wassen (Totthardbahn) Urschweiz nach Meiringen (Brünigbahn) Berneroberland.
13231: SWISS ALPINE RAILROAD ALBUM - - Gothard Railway with lake of Lugano, Lake of Como and Lago Maggiore/Ferrovia del Gottardo e i tre laghi/Gotthardbahn und die drei oberitalienischen Seen.
13152: SWISS ALPINE TOURISM - - Furka & Grimselpass.
13153: SWISS ALPINE TOURISM - - Berner-Oberland.
13154: SWISS ALPINE TOURISM - - Gotthardbahn.
13044: SWISS ALPINEPASS ALBUM - - Sustern-Gotthard-Furka-Grimsel.
38789: SWISS TOURISM - - LUZERN en Centraal Zwitserland.
13117: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Vierwaldstättersee/Lac des IV Cantons/Lucerne and Lake. Album with 40 views.
43792: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Vierwaldstättersee. Orig. edn.
43793: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Luzern & Vierwaldstättersee. Orig. edn.
7585: SWISS COSTUMES - - Collection Costumes et Villes Suisse/Sammlung Schweizer Städte und Trachten/Collezione Costumi e Città svizzere
38838: SWISS TOURISM - LAKE OF GENEVA, - Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman (Suisse)/Lake of Geneva/Der Genfersee (Lac Léman) im Herzen Europas, an der Simplon-Bahn...
55983: SWISS TROPICAL INSTUTUTE BASEL: - Schweizerisches Tropeninstitut in Basel. [Original Auflage; First edition].
951: SWITZAR, S., - With [Marius] Bauer in the East. {Eerste engelstalige druk/first english language edition translated from the dutch].
50778: SWITZAR, S., - Met Bauer in het Oosten. [Eerste druk; First edition].
50373: SWITZERLAND IN TOPOGRAPHY AND NATIONAL COSTUME - - Souvenir de la Suisse. [Édition Originale; Original edition].
46194: SYAHDAN FUAZ HARPUTERA & HAR, - Panji Kelaras (dan Banten). Orig. edn.
12335: SYAMSUAR SAID, - Pertempuran Lima Hari di Semarang.
54575: SYAMSUL AZHAR, - Minangkabau. Social strata and Culture [an effective information about Minangkabau for Foreigners] (subtitle on front wrapper). [First edition].
38380: SYDNEY AERIAL VIEWS - - SYDNEY from the Air. Second series. (title on upper wrap.).
36269: SYMINGTON & CO. MEMORIAL VOLUME - - In our own Fashion. The Story of R. & W. Symington & Co., Ltd., Market Harborough, 1850-1950.
37150: SYTSTRA, O.H., - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken der Tael en Taelgebrûk. Orig. edn.
36613: SZABLOWSKI, J., - De Vlaamse Wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau. Kunstschat van Koning Sigismund II Augustus Jagello. Orig. edn.
56571: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1958), - Koelie. [Vijfde druk; Fifth edition].
47803: SZÉKELY-LULOFS, M.H. (1899-1955), - De tragedie van de Juffrouw. [a literary essay]. Published in:Winterboek 1934-1935.
11997: SZÉKELY-LULOFS, M.H., - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjèse Vorstin. Orig. edn.
47095: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON] H. (1899-1955], - Rubber.
5564: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Kulio. [Translated from the orig. dutch into Esperanto by P.J. Makkinje. First edn. (thus).
56413: SZÉKELY, LÀSZLO, - Van Oerwoud tot Plantage. Verhaal van een Plantersleven. [Eerste druk; First edition].
56280: SZÉKELY, LASZL - MADELON H. SZÉKELY-LULOFS (EDITOR), - Rimboe. [Eerste druk; First edition].
55833: SZEKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1958), - De Hongertocht. Tweede druk. [Second edition].
54799: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON], - Doekoen. [Edited by O. Praamstra and G. Germorshuizen]. [Eerste druk/first edn.].
51461: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjèse Vorstin. (Eerste druk; First edition].
54225: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1955), - Rubber. 16e druk [Sixteenth edition].
53399: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON] H. (1899-1955), - De andere Wereld. Tweede druk. [Second edition].
54637: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1955), - Rubber. Geïllustreerd met afbeeldingen uit de gelijknamige film, onder leiding van Gerard Rutten en Johan de Meester door de Nederlandsche Filmgemeenschap Tobis vervaardigd. 50ste tot 55ste duizendtal.
47100: TABERNÆMONTANUS, J.T., - Kräuter Buch/darinnen über 3000 Kräuter/mit schönen und künstlichen Figuren//aller gewächs der Bäumen...Facsimilé reprint after the edition Basel 1731. [reduced to 75:100].
11898: TACOMA, J., - American Indians from Suriname. A physical Anthropological study.. Orig. thesis [Utrecht university].
55468: TACOMA, J., - Kunstmatige Schedeldeformaie in Aruba. Reprinted from:Nieuswe West-Indische Gids, 43, . [Original edition, thus]. 1964
51378: TADAMA, R.W., - Geschiedenis van het Veemgerigt en van het latere dutsche Rijks-Kamergerigt in hunne beteekenis tot Nederland. [Eerste druk; First edition].
46725: TADEMA SPORRY, B. & A.A. TADEMA, - Betoverend Bali. [Eerste druk/First edn.].
55491: TAEKO KAMYA, - Cara Praktis Berhabasa Jepang. Membuat Anda lebih betah selama di Jepang. Diterjajemahkan oleh: Rahayu Ratmaningsih. [Reprinted].
56056: TAETS VAN AMERONGEN, J.C. BARON (LT.COLONEL-COMMANDER 3-GARDEREGIMENT GRENADIERS) (ET.AL. PREFACE), - 120 Jaar Regiment Grenadiers De Granaat. (Covertitle). Dagorder ter gelegenheid van de 120e verjaardag van het Garderegiment Grenadiers. Officieren, Onderofficieren, Korporaals and Grenadiers [1829-1949]. [Eerste druk; First edition].
38738: TAGORE, RABINDRANATH, - De Brief van den Koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Transl. fr. the orig. english into dutch by H. Borel.
38475: TAHIR AL-DJAZA'IRI - G.F. PIJPER, - De Edelgesteenten der Geloofsleer. Geschrift over het Moslimse Geloof. Transl. fr. tha orig. arab, with an introd. and notes by G.F.Pijper.
55578: TAHITU, A.D. - B.M. TENGGAHIMA, P.J. TEUNISSEN, H.W. SNIJDER (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Ken U ze? In ons land wonen ruim 25.000 Zuid-Molukkers. Weet u waarom deze mensen nog hier zijn? [Eerste druk; First edition].
41437: TAILORING - - Die Vornehme Masskleidung. Herbst und Winter 1935-1936.
47573: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 9 (6 mei 1958).
47574: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 5 (11 maart 1958).
47575: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 8 (22 april 1958).
47576: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 1 (28 nanuari 1958).
47577: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 62-nr. 17 (26 augustus 1957).
50981: TAILORING - - Wir Ändern. Ein Handbuch sur Erkennung und Beseitigung von Passformfehlern. [Erste Auflage; First edition].
6578: TAILORING- - Casano. Boek voor onderricht in het vervaardigen van Dames-, Kinder-, Boven- en Onderkleeding, Jas en Heerenpantalons.
6694: TAILORING- - Die Vornehme Masskleidung. Herbst und Winter 1935.
51116: TAILORING HAARLEM FASHIONSCHOOL - - Modevakschool Haarlem. Directrice Mevrouw E.M. Bruschetto-Leemans. [Eerste druk; First edition].
56000: TAILORING AND CUTTING OF FASHIONAL CLOTHING AT HOME: - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak. Volume 1-Nr. 7 (1 October 1936). [Originele uitgave; Original edition].
47631: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47632: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47638: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47642: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47645: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47612: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 20 (1 oktober 1957).
47613: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 23 (18 november 1957).
47614: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 8 (22 april 1957).
47615: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 12 (17 juni 1957).
47616: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 14 (15 juli 1957).
47617: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 11 (3 juni 1957).
47618: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 10 (20 mei 1957).
47619: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 13 (1 juli 1957).
47620: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 9 (6 mei 1957).
47621: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 21 (21 oktober 1957).
5566: TAIR, M.E. & H. VAN DER TAS - Kamus Belanda
9805: TAIRE RERE, - Some Aspects of Rarotongan Life. A special Edition.
55546: TAJUDDIN NASUTION (PREFACE), - Kumpulan Tulisan Beberapa pakar Dalam ranka Menyambut H.U.T.ke 70 Tahun Prof. Dr. A.:P. Parlindungan S.H.11 April 1928-11 April 1998. [First edition].
56577: [TAK, C.B. VAN DER, EVACUATION COMMISIONER AMERSFOORT MUNICIPALITY], - Evacuatie Gemeente Amersfoort Aanwijzingen voor de bevolking van Amersfoort bij mogelijke evacuatie.
41959: TAK, M., - Onder de Bomen van het Plein. Tweede druk. (2nd. edn.).
49542: TAK, MAX (1891-1967), - Onder de bomen van het plein. [eerste druk/first edition].
56876: TAL, TOBIAS (1847-1898; CHIEF EDITOR AND CHIEF RABBI GELDERLAND PROVINCE, HOLLAND), - Choreb. Bibliotheek voor Israël. Huisgezinnen, door eenige Joodsche Letterkundigen. Eerste Jaargang 1886-Nrs. [1] - 31 [All published/discontinued]. [Originele uitgave; Original edition].
38414: TALBOT, C., - The Complete book of Sewing, Dressmaking and sewing for the Home made easy. First printing.
7586: TALBOT, C. - The Complete book of sewing, dressmaking and sewing for the Home made easy. Orig. edn.
56190: TALENS MANUAFCURERS APELDOORN: - Over het gebruik van Talens Plakkaatverven voor Etalagedoeleinden. [Etalage versiering Plakkaat Verven, Cover title]. Vierde zeer uitgebreide en omgewerkte druk [4th expanded and completely revised edition].
56189: TALENS MANUFACTURERSVOCATIONAL GUIDE TO WINDOWDRESSING & SIGN-WRITING- - Etaleeren en Plakkaatschilderen. [Eerste druk; First edition].
53328: TALENS PAINTS AND VARNISHES DIY WAYANG KELITIK PUPPET: - [Do-it-Yourself fretwork copy of a Wayang kelitik puppet, with colour instructions].
40613: TAMADA, Y., - Coups in thailand, 1980-1991: Classmates, conflicts and relations with the Goverment of the Military; A.Watanabe, Eating Opportunities and its Social context in a Village in South-Banten, West Java, Indonesia. [and 2 other essays]. Publ. in:Southeast Asian Studies.
56004: TAMAZ ABASHIDZE (ARTIST PAINTER) - AART VAN ZOEST (TEXT). - Komedie van de Liefde. Schilderijen en Grafied van Tamaz Abeshidze [1952]. [Catalogus van een tentoonstelling gehouden in het Museum Het Oude Raadhuis, Leerdam]. [Eerste druk; First edition].
47528: TAMBUNAN, A.M., - Kesadaran dan tangung-djawab sosial.
47445: TAMBUNAN, AGGUR P., - Kamus Bahasa Batak Toba-Indonesia. Orig. edn.
50944: TAMMENS, G., - Een moderne visie op het begrip Dapor, deel 3: De vormen van de GESLANGDE KRIS. Published in:De Wapenverzamelaar, vol. 22, 1985.
13229: TAMMINGA, S., - Is der in Frysk folk?
43106: TAMMS, F. (EXPL.TEXT), - Justus Perthes Taschenatlas der ganzen Welt. 62. Neubearb. Aufl.
8737: TAMO RUSS - Reisetagebücher von N.N. Miklucho-Maklay.
5567: TAN, B.H. (PREFACE), - Personalities in Voluntary Services Malaysia and Singapore 1966. 3rd. edn.
5559: TAN HAN HOE (ED.), - Singapore 1988.
5569: TAN KOK SENG, - Man of Malaysia. Rendered into English by author and A. Coats. Repr.
55304: TAN KIOE DJIE [EDITOR], - INI DIA: Clubblad van de Vereniging INISIATIP in Rijswijk en Forum voor de Penarakan in Nederland en elders. Ie jaargang no. 3, Februari/Maart 1985. [Volume I, Nr. 3, February/March 1985]. [Originele uitgave; Original edition].
55303: TAN KIOE DJIE [EDITOR], - INI DIA: Clubblad van de Vereniging INISIATIP in Rijswijk en Forum voor de Penarakan in Nederland en elders. IVe jaargang no. 9, Lente 1987. [Volume IV, Nr. 9, SPRING 1987]. [Originele uitgave; Original edition].
53651: TAN, MELY G., - The Role of Sociologists in Social Development: The Indonesian Case. [Original edition].
53149: TAN, STEVEN (PREFACE), - Coin & Paper Money Catalogue of Malaysia, Singapore & Brunei. 1845-1977. Second Edition.
53147: TAN, STEVEN (PREFACE), - Standard Catalogue of Malaysia-Singapore-Brunei Coins & Paper Money1982. (1828-1981). Fourth edition.
53146: TAN, STEVEN (PREFACE), - Standard Stamp Catalogue of Malaysia-Singapore-Brunei 1982. (1867-1981). Tenth Edition.
49716: TANAKA, GIICHI (BARON), - The Tanaka Memorial. An Outline Presented to the Japanese Emperor on July 25, 1927 by Premier Baroin Giichi Tanaka for the japanese conquest of China and other Nations. Reprinted from:The Far Eastern Magazine, Vol. I, No. 7, May 1938.
55847: TANDRA, HERMAN, - English for Indonesia. Teks dan Ucapan: Khas dalam Bahasa Indonesia (kecuali yang khas bahasa Inggeris). Cetakan pertama [First edition].
54993: TANEFIKO RIUTEI - FRANÇOIS AUGUSTE. TURRETTINI (TRANSLATOR), - Komats et Sakitsi ou la Rencontre de deux nobles Coeurs, [exposées sur six feuilles de paravent]. . [First Original bi-lingual edition; french translation from the japanese text by F. Turettini].
5571: TANGELDER, TH., - Sacramenten en Volksgebruiken. Een proeve van practische missie aanpassing. Orig. thesis [Nijmegen university].
49000: TANJUNGRANGAS DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. TANJUNGRANGAS. .
46849: TANNAHILL, R., - Vlees en bloed. De geschiedenis van het Kannibalisme. [translated into dutch after the original english Flesh and Blood, A History of the Cannibal Complex, by Jean A. Schalekamp]. [Eerste nederlandse druk/first dutch edn.].
54176: TANOJO, R., - Primbon Sabda Pandita: Prombone Para Ahli Nudjum. [First edition].
44204: TANS, M. (PREFACE), - De Koninklijke Marechaussee. [1814-26 Oct. 1949]. Orig. edn.
56932: TANTE LIZE (= ANNA CHRISTINA ELIZABETH DOPHEIDE-WITTE, TEKST) ILL. BAKKER - Honig's Maizena-Album No. 3. [Eerste druk; First edition].
45962: TANTRI, [K'TUT] [SURABAYA SUE], - Revolt in Paradise. [paperback reprint].
53077: TANTRI, K'TUT [SURABAYA SUE], - Revolusi di Nusa Damai. [Revolt in Paradise]. [Indonesian language edition franslated by Maj. Abd. Bar Salim].
40313: TAPA IN OCEANIA AND ASIA - - Baststoffe Ozeaniens und Anderer Gebiete. Ihre Verwendung im täglichen Leben und im Kult. Fürhrer durch die Sonderausstellung Museum für Völkerkunde, Wien.
7593: TAPESTRY - - Tapisseries. Une Exposition/Wandtapijten. Een tentoonstelling. Exhib. catalogue Nederlands Textielmuseum, 27 november-30 januari 1977.
7594: TAPESTRY - - Tapisseries Suisses. Artistes d'aujourd'hui/Schweizerische Tapisserien, Künstler von Heute/Swiss tapestries, Artists of Today.
38254: TAPESTRY AUCTION CATALOGUE DROUOT PARIS - - Catalogue des Tapisseries Anciennes des XVIe, XVIIe & XVIIIe siècles. Des Fabriques dÁubusson, des Landres, &tc. Compositions á personnages & Verdures. Garnitures de Sièges - Bordures & Fragments. Le Tout appartenant à M. X...
7588: TAPESTRY BIENNAL- - 7e Biennale internationale de la Tapisserie/7th International Biennal of Tapestry, 14 Juin au 28 Septembre 1975.
47013: TAPESTRY BIENNAL LAUSANNE CATALOGUE - - 9th International Biennal of Tapestry/9e Biennale Internationale de la Tapisserie. Catalogue.
47849: TAPESTRY BIENNAL CATALOGUE LAUSANNE - - 6th International Biennal of Tapestry/6e Biennale Internationale de la Tapisserie. Lausanne 16 Juin-30 Septembre 1976. Catalogue.
6379: TAPESTRY- - Teppichherstellung und -veredlung.
5574: TAPPENBECK, D., - Geologie des Mollogebirges und einiger benachbarten Gebiete (Niederländisch Timor). Orig. thesis [Amsterdam university].
46691: TAQUE, FRANKIE (CHIEF EDITOR/CHIEF EDITOR), - Pressage Fashion-Forecast [Sample Album Ready-to-wear Fashions].
56922: TARCIUS PASSIER, M. [FATHER O.C.R.] [= CHRISTIANUS BERN. ANT. PASSIER]. - Kolibrietje, het Kermiskind. [Eerste druk; First edition].
39931: TARDIEU, A. - [M. DE LA HARPE], - Atlas pour servir à l'Intelligence de l'Histoire Générale des Voyages, de Laharpe. Orig. edn.
56710: TARIGAN, J.K. - M. BUKIT, - Peladjaran Bahasa Karo. Berikut dengan peladjaran huruf Batak Karo untuk sekolah-sekolah Landjutan Tingkat pertama atau sekolah-sekolah yang sedera-djat dengan itu. [Tjetakan pertama; First edition].
55815: TARIGAN, H. GUNTUR (1933-)- J. TARIGAN, - Pengantar Morfologi Bahasa Karo. [Ctakan pertama; First edition].
55801: TARIGAN, Y.K. - M. BUKIT, - Pelajaran Bahasa Karo Berikut Dengan pelajaran huruf Batak Karo. Untuk Sekolah-Sekolah Lanjukan Tingkat Pertama atau Sekolah-Sekolah Yang Sederajatdengan itu [covertitle]. [First edition],
12336: TARJO, N.S.S., - Dari Atas Tandu 1948-1949. Pak Dirman memimpin Perang Rakyat Semesta (Gerilya).
5578: TARLING, N., - Harry Parkes' Negotiations in Bangkok in 1856; PHYA ANUMAN RAJADHON, A Study on Thai Folk Tale;
5576: TARLING, N., - The Mission of Sir John Bowring to Siam; PHYA ANUMAN RAJADHON, The Khwan and its Ceremonies; PHYA SALWIDHANNIDHES, Study of early cartography of Thailand (Siam);
5560: TARLING, N., - Sulu and Sabah. A Study of British policy towards the Philippines and North Borneo from the lte eighteenth century.
5579: TARLING, N., - Britain, the Brookes and Brunei.
51357: TARLING,N. (EDITOR AND INTRODUCTION], - Mrs. Pryer in Sabah. Diaries and papers from the late nineteenth century. [First edition].
42445: TAS, A. (ET.AL.), - Intendancedag 1968. Orig. edn.
47152: TAS, S[AL], - Nederland-Indonesië. Een analyse en een politiek. [Eerste druk/frst edn.].
53356: TAS, C. VAN DER (PREFACE), - Bij het Zilveren Jubileum der Gereformeede kerk van Honserlersdijk. 1923-10 Januari -1948. [Originele uitgave; Original edition].
49068: TASSILO ADAM, - Wajang Wong. Het Javaansche Tooneel. Een ethnografische studie.Taken from:Onze Aarde, 1928.
56645: TAST, TON VAN [= ANTONIUS VAN DER VALK, DRAUGHTSMAN], - [Carlton Hotel, Covertitle]. Hoe is 't in 't Carlton Hôtel. [Eerste druk; First edition].
49494: TAST, TON VAN, - Oorlogs-Prentenboek; 2e deel. [title on front cover].
5580: TATE, R.B., - Tektiles in Brunei.
55638: TATIPIKALAWAN, OTTO & JOHN SOSABONE(PHOTOGRAPHERS), - Molukkers, wie zijn ze eigenlijk? [Eerste druk: Proefuitgave; First edition: Provisional edition].
43408: TATTERSALL, C.E.C., - Notes on Carpet-Knotting and Weaving. 3rd. impression with amendements.
43397: TATTING INSTRUCTION - - Frivolité.Handleiding Techniek eenvoudige voorbeelden, kleedjes, kraagjes, revers.
10382: TATTOOING-EBIN, V., - The Body Decorated. 1st edn.
10383: TATTOOING - CATTANI, P., - Das Tatauiren. Eine monographische Darstellung vom psychologischen, ethnologischen, medizinischen, gerichtlich-medizinischen, biologischen, histologischen und therapeutischen Standpunkt aus. Orig. edn.
11683: TAUERN, O.D., - Patasiwa und Patalima. Vom Molukkeneiland Seran und seinen Bewöhnern. Ein Beitrag zur Völkerkunde.
56311: TAUFIK, - Managing Diversity as Synergy. Increasing Ethnocultural Empathy by the traditional Games of Javanese and Chinese children in Indonesia. [Original Ph.D. dissertation Tilburg University].
7597: TAUREL, C. (ED.), - De Aesthetiek der Vrouwen-handwerken. 5th totally revised edn.
7596: TAUREL, C. (ED.), - De Aesthetiek der Vrouwen-handwerken. 4th totally revised and enlerged edn. by Joh. W.A. Naber.
12860: TAVERNE, N.J.M., & CH.E. STEHN, - De Aardbevingen van Wonosobo op 12 November en 2 December 1924/De aardbeving van Maos op 15 Mei 1923.
36211: TAVERNE, N.J.M., - Vulkaanstudiën op Java.
12518: TAXATION IN GELDERLAND PROVINCE - - Ampilatie van de Ordonnantie op den 40e, 50e, meerdere en mindere Penningen, in den Jaare 1750, in den Quartiere van Veluwen geëmaneert.
10103: TAYLOR, E.A., - Mr. Robert Burns's of Morocco; pp.87-91 (1 coloured plate, 4 text-ills.); W.G. CONSTABLE, A Painter of Birds, C. W.Simpson , R.I., R.B.A. pp.91-95 (1 coloured plate, 3 text-ills.);
7598: TAYLOR, J., - It's a Small, medium and outsize world.
5583: TAYLOR, I.-J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, bij het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen. Transl. after the 5th english edn. by J. Olivier Jzn.
5583: TAYLOR, I.-J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, bij het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen. Transl. after the 5th english edn. by J. Olivier Jzn.
38517: TAYLOR, A.(ED.), - Focus on Southeast Asia. First edn.
8738: TAYLOR, M. MOORE - The Heart of Black Papua.
8739: TAYLOR, M. MOORE - Where Cannibals roam. Popular edn.
8740: TAYLOR, M. MOORE - Bei den Kannibalen von Papua
37421: TAYLOR, M. MOORE - Bei den Kannibalen von Papua. Auf unbekannten Pfaden im Innern Neuguineas. German edn., translated after the english edn.:Where Cannibals Roam....
50672: TAYLOR, PAUL MICHAEL (EDITOR), - Fragile Traditions; Indonesian Art in Jeopardy. [First edition].
5584: TAZIEFF, H., - When the earth trembles. Translated fr. the orig. french by P.O'Brian.
3239: TEA PROMOTION - KEG'S THEEHANDEL, - Een reis naar Indië. First edn.
40181: TEA CONSUMPTION PROMOTION - - Kunt U Thee zetten? (title on front cover).
40620: TEA CULTIVATION IN INDONESIA AND CEYLON - - [A collection of tog. 41 original glass Lantern-slides].
53805: TEA CONSUMPTION PROMOTION: - De Onderneming's Theeën zijn de Fijnste!! Thee is de goedkoopste Volksdrank. [Originele uitgave; Original edition].
52632: TEA CULTIVATION IN DUTCH COLONIAL INDONESIA - GEDENKBOEK, - Gedenkboek der Nederlandsch Indische Theecultuur 1824-1924. Uitgegeven door het Proefstation voor Thee bij gelegenheid van het Theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924. Orig. edn.
54808: TEA BANH (CORPS GENERAL/PREFACE), - English-Khmer Military Glossary. [First issue; First edition].
7599: TEBBS, L.A., - The Art of Bobbin Lace. A practical text book of Workmanship. Illustrated with original designs in Italian, Point de Flandre, Bruges Guipure, Duchesse, Honiton, raised Honiton, appliqué and Bruxelles. Also how to clean and repair valuable Lace, etc... Orig. edn.
6378: TECHNICAL EDUCATION FOR DUTCH GIRLS - - Algemeen Vormend Nijverheidsonderwijs voor Meisjes. Studie-rapport over doelstelling, organisatie, leerstof, methoden en hulpmiddelen door de commissie tot voorbereiding van goede onderwijsmethoden voor het primaire nijverheidsonderwijs voor meisjes.
10060: TECHNICAL MUSEUM PARIS-[CATALOGUE]. - [Catalogue] Musée des Techniques et d'histoire des Sciences. Conservatoire National des Arts et Métiers.
42274: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. (COMP.), - Ellert en Brammert en andere volksverhalen uit Drenthe. First edn.
51890: TEDJASUKMANA, H.S., - Indonesia's recente revolutionaire omvorming. [Eerste druk; First edition].
52011: TEETOTALLING [BLAUWE KNOOP], - De Spaarpot. Tooneelspel in 4 bedrijven. [Eerste druk; First edition].
54283: TEEUW, A. (1921-2012), - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. Met medewerking van I. Supriyanto en met bijdragen van T. Iskandar en H. Vruggink. [Eerste druk; First edition].
36972: TEEUW, A., - Letteratura Malese-Indonesiana. Offpr.fr.:Storia della Letterature d'Oriente. (ed. by O. Botto).
5587: TEEUW, A. - Lombok
5588: TEEUW, A. - Modern Indonesian Literature, vol. I(of 2)only.
50412: TEEUW, A., - Leerboek Bahasa Indonesia. [Eerste druk; First edition].
11447: TEEUW, A., S.O. ROBSON(ET.AL.), - Siwarratrikalpa of MPU TANAKUN. An Old Javanese poem, its Indian sources and Balinese illustrations.
56127: TEEUW, A. (INTRODUCTION AND TRANSLATION), - Rendra, pamfletten van een Dichter. [Eerste druk; First edition].
57063: TEEUW, A. - H. BACHTIAR [PRESIDENTS EXECUTIVE COMMITTEE), - Nederlands-Indonesische Samenwerking op het Gebied van de Indonesische Studiën Programma. [Eerste druk; First edition].
51928: TEEUW, A., - Voltooid Voorspel. Indonesische Literatuur tussen twee Wereldoorlogen. [Eerste druk; First edition].
43306: TEGEN, E. VAN, - Alfred Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. (Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin, den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht)(subtitle on front wrapper). Orig. edn.
44052: TEHUPEIORIJ, J.E., - Onder de Dajaks in Centraal Borneo. Een Reisverhaal. Introd. by A.W. Nieuwenhuis.
43327: TEIJSMANN, J.E. & S. BINNENDIJK, - Bijdrage tot de kennis van het Echte IJzerhout, Eusideroxylon Zwageri T et B. Taken fr.:Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië, vol. 16.
9609: TEILLERS, J.W., - Over Nijverheid, Kunst en Volksontwikkeling [in the N.E.I.].
5591: TEILLERS, J.W. & R.NG. WEDIO DI POERO (DR RADJIMAN), - Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië. Jaarvergadering te Jogjakarta op 1, 2 en 3 Augustus 1919.
5590: TEILLERS, J. - Ethnographica in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia (Java)/Ethnographica in the Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences. First edn.
51700: TEITH, HERBERT, - Political Control, Class formation and Legitimacy in Suharto's Indonesia. [and 7 other scholarly contributions]. Published in:Kabar Seberang/Sulating Maphilindo, volume 2 (June 1977). [Original edition].
53696: TEITLER, G. & P.M.H. GROEN(EDITORS), - De Politionele Acties. [Eerste druk; First edition].
39796: TEITLER, G.(ED.), - De val van Nederlands-Indië. Orig.edn.
11613: TEKO SOEMOWIRDJO, - Eenige aanteekeningen uit de practijk van de voorlichting aan de bevolking. Offpr.fr.:LANDBOUW, XVII (1941).
55988: TELAGA PATENGAN CULTUUR MAATSCHAPPIJ ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Verslag der N.V. Cultuur Maatswchappij TELAGA PATENGAN gevestigd te Amsterdam, over het 73e Boekjaar 1956. [Originele uitgave; Original publication].
51750: TELDER, PIET,, - De zon tegemoet. [Eerste druk; First edition].
55167: TELEPHONE DIRECTORY DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ SUMATRA: - Telefoongids Oocaal en Interlocaal van het D.S.M.-Net en de P.T.T.-netten Brastagi, Langsa, Koeta Radja, R. Prapat, Sibolga en het Telefoonkantoor Sabang. [Originele uitgave; Original edition].
5592: TELJEUR, D., - Het symbolische systeem van de Gimán van Zuid-Halmahaera. Orig. thesis [Amsterdam university].
12677: TELKAMP, G.J. & M. VAN DOORN, - Bouwstoffen voor de sociaal-economische geschiedenis van Indonesië van ca. 1800 tot 1940; een beschrijvende bibliofrafie.
53582: TELKAMP, G.J., - Bouwstoffen voor de sociaal-economische geschiedenis van Indonesië van ca. 1800 tot 1940; een beschrijvende bibliofrafie. [Eerste druk; First edition].
55456: TELLEGEN, B.D.H. - De Werkkring van een Nederlandsch Civiel-Ingenieur in het buitenland. Inleiding gehouden bij een film van de hand van wijlen Ir. F.J.M. Bourdrez over China op een werkcollege van Prof. L. van Vuuren op 29 april 1942. Offrpint from:Sociaal Geogr. Med.
51687: TELOKBETONG AND ENVIRONMENT MAP AND PLAN - - Telokbetong en Omstreken.
47053: TEMMINCK, C.J., - Coup d'Oeil Général sur les possessions Néerlandaises dans l'Inde Archipélagique. [édition originale/original edn.].
48073: TEMMINCK GROLL, C.L. (GENERAL TEXT) & F. ASSELBERGS (INTROD.), - The Dutch and Asia and other Continents. [Eerste, enige druk/first and only edition].
47052: TEMMINCK, C.J., - Coup d'Oeil Général sur les possessions Néerlandaises dans l'Inde Archipélagique. [Vol. II only/of III]. [édition originale/original edn.].
9568: TEMPANY, H.A.,(INTROD.), - Guide to the Experimental Plantation, Serdang(:F.M.S.).
45737: TEMPLE BLACK, S[HIRLEY], - Child Star. An Autobiography. First [paperback] edition.
7602: TEMPLETON LTD. - - Present Carpets of Distinction.
734: TENGGER TOURISM - - Our Tengger. 2nd. printing.
53023: TENHAEFF AERDENHOUT TRADE CATALOGUE [PRICE-LIST], - ORCHIDOPHILIA: Orchideeënkwekerij E.H. Tenhaeff Aerdenhout (Holland). [Eerste druk, eerste uitgave; First edition, first issue].
48813: TENNIS ACCESSORIES TRADE-CATALOGUE- H. VAN DEN BOSCH, - Tennis 1940.
37499: TENNYSON, ALFRED LORD, - The Poetical works of Alfred Lord Tennyson. Orig. edn.
47207: TEPILIT OLE SAITOTI & C. BECKWITH, - De Masai, een herdersvolk uit Afrika. [Catalogus]. Orig. edn.
49863: TERMORSHUIZEN, G., - Rodom Daum. [Eerste druk/first edition].
48303: TERPSTRA, H., - Het Planetarium van Eise Eisinga. Het merkwaardige kunstwerk en zijn schepper. Orig. edn.
11465: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie. 2e druk.
9052: TERPSTRA, H., - Nederland's verleden in het Verre Oosten.
37253: TERPSTRA, H. - De Opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië)
42667: TERPSTRA, H., - Tropische Levenskunst in de XVIIe Eeuw. Offpr.fr.:Cultureel Indië, 8e Jaargang, Sept./Dec. 1946.
40881: TERRITORY OF NEW GUINEA - - Nederlands Nieuw-Guinea.
36278: TERRUEL, A., - Initiation au dessin de Mode.
51103: TERRY, CHARLES S. (TRANSLATION PREFACE), - Itchiku Tsujigahana. [First edition].
48959: TERSCHELLING ISLAND WALKINGTOURS - - Wandelingen op Terschelling [Skylge]. [Eerste druk/first edition].
43238: TERSTEGGE, A., - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven. Orig. edn.
56140: TERTAAMIDJAJA, M.H., - Pokok-Pokok Hukum Perniagaan. [Cetakan pertama; First edition].
7606: TERVARENT, G. DE - Les Animaux symboliques dans les bordures des tapisseries bruxelloises au XVIe siècle.
50978: TERVOERT, J.B., - Nuttige Wenken voor de goede Opvoeding der R.K. kinderen als voorbehoedmiddel voor Krankzinnigheid. [Eerste druk; First edition].
36025: TERVOOREN, L., - Sprookjes uit Indië. First edn.
5594: TERVOOREN. L. - Toetie Roetmop. First edn.
5595: TERVOOREN. L. - Toetie Roetmop. 2e druk.(2nd. edn.).
40608: TERVOOREN, E.P.M.(PREFACE), - 40 jaar Stichting Pelita [1947-1987]. 'Licht op Landgenoten uit de Archipel.
52278: TERVOOREN, E.P.M., - Statenopvolging en de financiële verplichtingen van Indonesië. [Original dissertation Nederlandsche Economische Hogeschool Rotterdam].
46856: TERVUREN MUSEUM CENTRAL AFRICA - - Catalogus der Uitgaven van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika/Catalogue des Éditions Du Museé Royal de lÁfrique Centrale.
47911: [TERWEN, J.L.], - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten. Facsim. edition after the original Goude circa 1860.
50043: TERWEN, J.L., - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten. [Eerste druk/first edition].
9054: TERWEN-DE LOOS, J., - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost 17de-20ste eeuw. Catalogus (exhibition) 19 Oktober-10 December 1972 rijksmuseum Amsterdam.
48198: TERWEN DE LOOS, J., - Net Nederlands Koloniale Meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië en Sri Lanka. [Eerste enige druk/first only edition].
50636: TERWOGT, W.A.,`````````````````````````````````````````````````````````````````````` - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald. [Eerste druk;First edition].
51177: TESCH, J.W. - F. NIJHOFF, J.F. VAN NETTEN, N.P.J. ROORDA VAN EYSINGA (ET.AL., COMMISSION MEMBERS), - De kleuren van Zuidwest-Nederland - Visie op Milieu en Ruimte. [Eerste druk; First edition].
54565: TETELEPTA, M.J. & H.G. NIJMAN, - BERGAUL: 40 jaar Molukkers in Winterswijk [1959-1999]. [Eerste, enige, druk; First edition].
38243: TETS, G.F. VAN, - Indische Reisindrukken.
13551: TETTERODE RAVESTEIN-WINKELMAN, E., - Rouw en afrouw in de streekdracht van de Noord-Veluwe (Mourning and the stage of laying off mourning in the regional dress of the north Veluwe, 1800-1950) -
54873: TETTEROO, TOM [FATHER OFM], - Dagboek op Toiletpapier: Een leven bij de Papoea's; Memoires van pater Tom Tetteroo OFM. [Eerste druk; First edition].
46219: TETZNER, L[ISA], - Zwarte Parels. Sprookjes van de andere kant der Aarde. [first dutch language edition, translated after the swiss edn. by Annie Winkler-Vonk].
45088: TEUNISE, A. & A.M. VAN DER VELDEN, - De nuttige Handwerken. Handboekje ten dienste der Lagere School. Het Breien, 1e stukje. Zesde, verbeterde druk. (6th revised edn.).
7607: TEUNISSE, A., - De Nuttige Handwerken voor Meisjes. Methodisch bewerkt ten dienste van de Lagere School. 16e. herz. druk. (16th revised edn.).
55076: TEUNISSE, A. & A.M. VAN DER VELDEN, - Handleiding voor het Examen in de nuttige Handwerken Derde vermeerderde druk [Third enlarged edition].
56796: TEUNISSEN, J. - W.PIJBES (EDITORS), - Undressed by Marlies Dekkers. [Eerste druk; First edition].
45989: TEUSSE, J. & P[IET] MARÉE, - De Tabernakel om zelf te bouwen en te kleuren [title on front side]. Orig. edn.
5597: TEUTSCHER, H.J., - De Profundis. Gedichten 1942-1945. Geschreven in de gevangenissen Sibolga en Pematang Siantar en in de Kampen Soengai Sengkol en Rantau Prapat. First edn.
7612: TEXTIL POST - pour Tissus, lingeries, vêtements et confections.
11958: TEXTILE COLLECTION - - Kontich. De textiel in het Museum voor Heem- en Oudheidkunde. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de Kring voor Heemkunde.
6359: TEXTILE DESIGN - - Fifty Masterpieces of textiles.
6373: TEXTILE DESIGN - - Met Textiel/con Tessuto/with Textile/le Tissu/mit Textil. Exhibition catalogue Municipal Museum Amsterdam, 3-27 Maart 1961.
10407: TEXTILE DEYING - ICI, - Das Färben von Baumwollstückware mit Küpenfarbstoffen. 2. Aufl.
6322: TEXTILE- - Dutch Textiles. In collaboration with International Textiles of Amsterdam. First edn.
7668: TEXTILE DYEING - - Ursatine-Farbstoffe auf Buenos Schmaschen.
10385: TEXTILE DYEING- - Brenthols, Brentamine fast Bases and Salts and brentogens in Textile Printing.
44183: TEXTILE EDUCATION BELGIUM - - Écoles Provinciales des Textiles et de Bonneterie Tournaises (Filiales de l'Université du Travail du Hainaut) fondée en 1911. Divison A ëcoles Spéciales de Techniciens à Tournai. Sections de Bonneterie-Tissage-Teinture et Section Préparatoire. Organisation, règlements, programmes.
7610: TEXTILE EXHIBITION - - Textiel Tentoonstelling V.L.-V.U. (exhibition catalogue Textiles V[rouwelijke]. L[eden].-V[rije].U[niversiteit]., Amsterdam 1-23 Juni 1979].
10412: TEXTILE FINISHING - FRIEDRICH, H., - Chemische Appretur und Hochveredlung.
7616: TEXTILE HISTORY PUBLICATION - - Pasold Research Fund Ltd. for textile history.
10134: TEXTILE INDUSTRY-PENNEL, J. (INTROD.), - Formation Professionnelle. Industrie Textile du Nord.
10139: TEXTILE INDUSTRIAL TRAINING- - L'Apprentissage A Roubaux-Tourcoin. L'Apprentissage organisé est-il un luxe?
9276: TEXTILE MACHINERY - CATALOGUE of the Collections in the Science Museum South Kensington: TEXTILE MACHINERY.
6334: TEXTILE-MANUFACTURING- - The Textile Manufacturer Year book 1930 (12th issue).
7229: TEXTILE PRINTING MANUAL - - Manuel pour l'Impression de la Laine, de la Soie et des tissus mixtes contenant des fibres animales (1939)
10381: TEXTILE PRINTING- - Textile Printing with Caledon, Durindone and Soledon Dyes. 1st edn.
10390: TEXTILE PRINTING-MEIER, G. (HERAUSG.)(ET. AL.), - Jahrbuch der Textilveredlung, Bd. 4.
10388: TEXTILE TECHNOLOGY - LANCZER, J., - Mechanische [textiel] Technologie.
11951: TEXTILE TERMS DICTIONARY - [STAFF OF TEXTILE MERCURY](COMPILERS), - The MERCURY Dictionary of Textile terms. Compiled by the staff of Textile Mercury...
6333: TEXTILE- - Textielverkoop in de Winkel. 4e druk.
7617: TEXTILE WORLD - Yearbook & Catalog 1947/1948. Pre-Filed textile Catalogs and textile world Yearbook
10386: TEXTILES - MEIER, G. (HERAUSG.), - Jahrbuch der Textilveredlung, Bd. 3.
7618: TEXTIRAMA - - Internationale Vakbeurs der Textiel-en Kledingindustrie/International Trade Fair of the Textile- and clothing Industry, [as held from] 16/20 February 1962, Floraliapaleis Ghent/Belgium.
44992: TEXTIRAMA - INTERNATIONAL FAIR, - Textirama. Internationale vakbeurs der textiel- en kledingindustrie/International trade-fair of the textile and clothing industries/Internationale fachmesse der textil- und bekleidungsindustrie 27th - 31st january 1967 floraliahall - Ghent -Belgium. Orig. edn.
7619: TEXTURA - Antique Textile Arts. Catalogue of the European Fine Art Fair, Maastricht 9-17 March 1991.
48999: TG. PENGUJAN DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. TG. PENGUJAN. .
48998: TG PUTING DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. TG. PUTING. .
7620: THAARUP, A. & D. SHACKELL, - Heads & Tales. Orig. edn.
5599: THAMSOOK NUMNONDA - Negotiations regarding the Cession of Siamese Malay States; W
5600: THATCHER, D. & R. CROSS, - Pai Naa. The story of NONA BAKER.
50399: THAUREN, JOH. (S.V.D.), - De R.K. Missie op de Kleine Soenda-Eilanden. [First dutch language edition, edited and translater after the original german language edition into dutch by B.A.G. Vroklage, S.V.D.]
5601: THEE KIAN WIE, - Revised Summary of Gross Provincial Product Estimation for the Province of South Sumatra, 1970.
47945: THENIUS, O., - Das vorexilische Jerusalem und dessen Tempel. [1. Auflage/first edition].
47820: THEODORA PRIORESS SISTERS URSULINEN SILVER JUBILEE - - [In Herinnering aan onze Kapel ter gelegenheid van 't Zilveren feest van O.L. Mère Prieure Théodora].
53087: THEOSOPHY IN THE DUTCH EAST INDIES: - THEOSOFISCH Maandblad voor Nederlandsch-Indië: 11e Jaargang, 1911 [volume 11, 1911).
57141: THERESIENSTADT CHILDREN'S DRAWINGS CATALOGUE: - Detské kresby z. koncentracního tábora Terezín. [Original edition].
5603: THERESITA (SISTER S.SP.S.)(PS.), - Soetilah.
52661: THEUNISSEN (DEISGNER) - VAN WOENSEL FASHIONABLE FOOTWEAR PROMOTION, - DE SPORTMAN DRAAGT SPORT SCHOENEN...[11 Original handdrawn and handcoloured Proofs designed by THEUNISSEN].
56403: THEUNISZ, JOH., [1900-1979], - De Nederlandse Oostkolonisatie. Meer in het bizonder die in Brandenburg in de 17e eeuw tijdens de regering van den Groten Keurvorst. [Eerste, enige druk; First original edition].
50916: THEUNS-DE BOER, G. & S. ASSER, - Isodore van Kingsbergen (1821-1905). Fotopionier en Theatermaker in Nederlands-Indië; Photo Pioneer and Theatre Maker in the Dutch East Indies. [Eerste druk; First edition].
38035: THIEL, P.J.J. VAN - C.J. DE BRUYN KOPS, J. CLEVERINGA, W. KLOEK & A. VELS HEIJN, - All the Paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A complete illustrated Catalogue by the Department of paintings of the Rijksmuseum Amsterdam. Pref. by A. van Schendel.
13369: THIEL, E., - Künstler und Mode. Vom Modeschöpfer zum Modegestalter.
51555: THIEL, J.H., - Eudoxius van Cyzicus (een hoofdstuk uit de geschiedenis van de vaart op Indië en de vaart om de Zuid in de Oudheid. [Eerste druk; First edition].
55400: THIELE, PETER (EDITOR), - Filzteppiche; Ihre Geschichte und Eigenart. [Erste Auflage; First edition].
7624: THIENEN, F. VAN, - Acht eeuwen Westeuropees costuum. Orig. edn.
7625: THIENEN, F. VAN - The Great Age of Holland, 1600-'60. Transl. fr. the dutch by F.G. Renier & A. Cliff.
7626: THIENEN, F. VAN, - Kabinet van Mode en Smaak. Het Nederlands Costuum-Museum 's-Gravenhage.
38586: THIENEN, F. VAN, - Het Noord-Nederlandse Costuum van de Gouden Eeuw. (1600-1660].
7627: THIENEN, F.W.S. VAN & J. DUYVETTER, - Klederdrachten. Orig.edn.
8741: THIERFELDER, M.V. - Aus dem Lande der Marindinesen
5605: THIO, E., - British policy towards Johore-from advice to control;
7629: THO-RADIA - Dictionnaire Médical et Pratique des Soins de Beauté
13510: THOENY, ED., - Der Leutnant.
48211: THOMAS, DYLAN, - Under Milkwood. A play for voices. [First voice: Richard Burton].
48770: THOMAS, F., - Een Dorp wordt prijsgegeven. [Volendam]. [Eerste druk/first edition].
50447: THOMAS, H., - Handboek voor den Aanleg en de berekening der Verwarmings-inrichtingen met bijzondere vermelding der Centrale Verwarming en Luchtverversing. [Eerste druk; First edition].
7630: THOMAS, F., - Een Liefde in Staphorst. Orig. edn.
5607: THOMAS, TH., - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het Pachtstelsel op Java. Orig. thesis [Leyden university].
9344: THOMAS, A.V., - Malayan Timers. Jelutong, Nyatoh. Repr.fr.:The Malayan Forester, XIII-3, July, 1950.
9345: THOMAS, A.V.& F.G. BROWNE, - Notes on Air-seasoning of Timber in Malaya. Repr.
9340: THOMAS, A.V., - Allowable working stresses for Malayan Timbers. reprinted from:The Malayan Forester, XI-4 (July 1948).
9342: THOMAS, A.V., - Malayan Timbers. Kapur, Kempas, Ramin. Repr. fr.:The Malayan Forester, XII-4, Oct. 1949. Revised Dec. 1959.
9343: THOMAS, A.V., - Malayan Timbers. Mengkulang, Mersawa, Punah. Repr.fr.:Malayan Forester, XIII-1, January, 1950.
9346: THOMAS, A.V., - Malayan Timbers, Chengal and Balau. Repr. 1958 & 1961.
56250: THOMAS, MICHEL (MANAGING DIRECTOR), J. FEVBRE, , P. DUJARDIN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - TEXTILE/ ART10. Archéologie textile-Representer le Tissue. [title on front cover]. [Edition Originale, Hiver 1984.; First original edition, April 1984].
56249: THOMAS, MICHEL (MANAGING DIRECTOR), J. FEVBRE, , P. DUJARDIN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - TEXTILE/ ART 3. Archéologie textile-Art et archéologie [title on front cover]. [eDITION ORIGINALE, Avril 1982.; First original edition, April 1982].
55765: THOMAS, FRANÇOIS, - MIGNON: Opera in 3 Bedrijven. [Programma; De Gonsalez Italian Grand Opera Coy., de Java-Tour 1929. Princesse Schouwburg. Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51329: THOMAS, FRED., - Het Tolhuis in Verleden en Heden. [Eerste druk; First edition].
51992: THOMAS, F., - Memoirs of a Migrant. [First edition],
41756: THOMASSEN, W. - [The original diary as kept by the wife to the late Mayor of Rotterdam municipality W. Thomassen, during their visit to Israel 12-24 November 1960].
49411: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, J. (ET.AL.; EDITORIAL COMMITTEE], - De Vliegende Hollander. [Eerste druk/first edition].
48377: THOMASSEN À THUESSEN VAN DER HOOP, A.N.J., - Megalitische Oudheden in Zuid-Sumatra. [Megalithick remains in South-Sumatra]. Orig. thesis [Utrecht university].
52168: THOMER, E. (EDITOR), - Köhlers Flotten-Kalender 1992. [Originalausgabe; Original edition].
52169: THOMER, E. (EDITOR), - Köhlers Flotten-Kalender 1982. [Originalausgabe; Original edition].
54960: THOMPSON, G.B. (COMPILER), - Spinning Wheels ((The John Horner Collection). [First edition, reprinted``4].
8743: THOMPSON, N. - Colour and Chaos.
5612: THOMSEN, K-A., - Marine-Stützpunkt Penang.
41133: THOMSON, W., - Kampf der Fussschwäche! Ursachen, Mechanismus, Mittle und Wege zu ihrer Bekämpfung. 3. verm. u verb. Aufl. (3rd. enlarged and revised edn.).
7633: THOMSON, W.G., - A History of Tapestry. From the earliest times until the present day. First edn.
9055: THOMSON, E. (E.P.A. PUTSCHER-THOMSON), - Sentengah Mati. (Half Dood.) 1st.
9520: THOMSON, E. - Setengah Mati (Half dood). [Eerste druk/first edition].
45802: THOMSON, E. (E.P.A. PUTSCHER-THOMSON), - Sentengah Mati. Kind in een Jappenkamp en hoe het verder ging. First edn. [thus].
52179: THOMSON, B. JEAN, - Scarf Tying Magic. [First edition].
48318: THÖNE-VAN SON, PH[YLLIS], - Damast, vroeger en nu. [Eerste druk/first edition].
48319: THÖNE-VAN SON, PH[YLLIS], - Damast, vroeger en nu. [Eerste druk/first edition].
54831: THORBECKE, E., - Hong Kong. Photographed [with the Rolleiflex Camera] and depicted. Orig. edn.
12189: THORBECKE, H., - Der Teutoburgerwald. Detmold, Hermannsdenkmal, Externstein, die Weser von Münden bis Minden. Ein Führer. 13. durchgearb. Aufl.
55478: THORBECKE, ELLEN [TEXT AND PHOTOGRAPHS], - People in China. Thirty-two Photographic studies from life by Ellen Thorbecke. Introduction by W.J.R. Thorbecke (tch minister Plenipotary). [First edition].
56186: THORBECKE, ELLEN [TEXT AND PHOTOGRAPHS] - FRIEDRICH H. SCHIFF (1908-1985, CARTOONIST), - Het Geheimzinnige China, gefotographeerd en beschreven; Mysterious China, photographed and depicted. [China; Java-China-Japan-Lijn, cover title]. [Eerste druk; first edition].
5614: THORENAAR, A., - Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van Boomen naar hun bast. Orig. thesis [Wageningen university].
5615: THORN, W. - Memoir of the Conquest of Java; with the subsequent operations of the British Forces, in The Oriental Archipelago
5616: THORNDIKE, E., - Brunei. The definite issues and Postal cancellations to 1974.
54490: THORPE, M.J. (COMPILER), - Penang Information Guide. Published every four weeks. Compiled and issued on behalf of the Municipal Commissioners of George Town. [Original edition].
5617: THORPE, M.J., - Penang Information Guide. Published every four weeks: August 1935.
56302: THUNBERG, CARL PETER (1743-1828), - Voyages de Carl Peter Thunberg, au Japon, Par le Cap de Bonne-Espérance, les îles de la Sonde, &c...Traduits, rédigés et augmentés de notes considérablement sur la Religion, le Gouvernment, le Commerce, l'Industrie et des Langues de ces différentes contrées, partic. sur le Javan et Le Malai...
5618: THUNG SOEY HAY, - De Internationaalrechtelijke betrekkingen tussen China en Japan. Orig. thesis [Rotterdam].
40551: THÜRK, H., - Singapore. Der Fall einer Bastion. 4. Auflage (4th edn.).
5619: THÜRK, H., - Singapore. Der Fall einer Bastion. First edn.
53332: THÜRK, HARRY, - Singapore. Der Fall einer Bastion. 6. Auflage [Sixth edition],
53432: THURKOW, C.T.F., - De Westfriese Admiraliteit. [Eerste druk; First edition].
7636: THURLOW, V., - Model in Paris. 1st.
55969: TIADENS, MAC & RUTH, - Voddenweven:Oud Textiel tot nieuw verweven. Onder redactie van Midas Dekkers [Edited by Midas Dekkers]. [Eerste druk; First edition].
7638: TICE, B., - Enticements. How to look fabulous in Lingerie. 1st.
52911: TICHELAAR, J.J., - De Java-Suikerindustrie en hare beteekenis voor Land en Volk. [Eerste druk; First edition],
37062: TICHELMAN, G.L., - The South Moluccas. Rebellious Province or occupied State. Anthropological aspects.
5626: TICHELMAN, G.L. - Nieuw Guinea
8745: TICHELMAN, G.L. & W.J. DE GRUYTER - Nieuw-Guineesche Oerkunst.
8746: TICHELMAN, G.L. - Nieuw-Guinea. Land der toekomst.
8747: TICHELMAN, G.L. - [De] Papoea.
8748: TICHELMAN, G.L. - Nieuw-Guinea. De geschiedenis van een kolonie.
43960: TICHELMAN, G.L., - Draaiboek van Nieuw Guinee. Orig. edn.
47128: TICHELMAN, G.L. - Nieuw Guinea. De geschiedenis van een Kolonie. Orig. edn.
47217: TICHELMAN, G.L. & W.J. DE GRUYTER - Nieuw-Guineesche Oerkunst.
46791: TICHELMAN, G.L., - Des Objets ethnographiques Batak(Sumatra) peu connus. From:Anthropos.
50598: TICHELMAN, G.L., - Horas! Een Batakboek. [Eerste druk; First edition].
55747: TICHELMAN, G.L. & W.H. ALTING VAN FEUSAU, - N.S.B.-Deportatie naar Oost en West [Indië]. [Eerste druk; First edition].
5625: TICHELMAN, G.L. - Indische Nederlanders
5621: TICHELMAN, F., - Stagnatie en Beweging. Sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband. Orig. thesis [Amsterdam university].
54725: TICHELMAN, F., - The Social Evolution of Indonesia. The Asiatic mode of Production and its Legacy. Translated from the Dutch by Jean Sanders. [First english edition].
5629: TIDBURY, G.E. - My journey to British North Borneo and twenty months sojourn therein. First edition.
57112: TIDDEMAN, L.E., - Een Jong Huyishoudstertje. [Eerste nederlandstalige uitgave, vertaald uit het engels door J. v.d. Hoeven; First dutch language edition translated from the original english by Mrsd. J. v.d. Hoeven].
5630: TIDEMAN, J., - Celebes. First edn.
44317: [TIDEMAN, J.], - Een Inheemsch verhaal over de Geschiedenis van Kotawaringin.[Hikajat Radja Bandar dan Kotawaringin]. Orig. edn.
44318: [TIDEMAN, J.], - De Zeevisscherij in Rembang en Bodjonegoro. Orig. edn.
5635: TIDEMAN, J., - Hindoe-Invloeden in Noordelijk Batakland.
5636: TIDEMAN, J. - Land en Volk van Bengkalis.
53746: TIDEMAN, J., - De Makassaren. Herinneringen uit mijn diensttijd als Controleur B.B. op Zuid-Celebes. Lezing gehouden door...voor de Indologische Vereeniging te Leiden op 23 November 1909. [Eerste druk; First edition].
44320: [TIDEMAN, J.], - Het Landschap Bone. Orig. edn.
38147: TIEGHEM, PH. VAN, - Recherches sur la Structure du Pistil et sur l'anatomie comparée de la Fleur. Ouvrage Couronnée par L'Académie des Sciences(Prix Bordin, 1868).
5640: TIEMANN, I., - Das Plantagengebiet der Ostküste von Sumatra. Orig. thesis [Leipzig university, germany].
54372: TIENHOVEN, J. VAN, - When the Saints go Marching in. Gedichten. [Eerste druk; First edition].
41807: TIENHOVEN, A.B. VAN, - De Schatten van Jantje. First edn.
37821: TIENHOVEN, - De Dame in het Wit. Orig. Ms. edn.
37822: TIENHOVEN, W. TH. J.VAN, - De brandende kaars in de Nacht. Orig. Ms.
54322: TIENHOVEN, HL.J. VAN, - Wichelroedelopen. [Eerste druk; First edition].
43922: TIJDEMAN, H.W., - De Nederlandsche Handel Maatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis en waardeering in verband met het Koloniaal beheer. [Orig. thesis Leiden University].
5641: TIJDSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP - (T
57119: TIJGER-BRIGADE WEEKLY: - DE TIJGER. Weekblad van de Tijger-Brigade. [Originele uitgeve; Original edition]. [August-December 1948].
49483: TIJL UILENSPIEGEL - - Tijl Uilenspiegel aan het Front en onder de Duitschers. [Eerste druk/first edition].
46669: TIJMSTRA, L.E. (CHIEF EDITOR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebieden. Eerste Jaargang-nr. 2.[29 September 1945]. [Vol. 1-no. 2].
42561: TIJMSTRA, L.E. (CHIEF EDITOR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebieden. Eerste Jaargang-nr. 1.[22 September 1945]. [vol. 1-no. 1].
42562: TIJMSTRA, L.E. (CHIEF EDITOR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebieden. Eerste Jaargang-nr. 4.[13 October 1945]. [vol. 1-no. 4].
50260: TIJMSTRA, L.F. (CHIEF EDITOR) - G. DE PREE (DIRECROR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen; Volume 2-No. 4, Zaterdag 26 Januari 1946).
50820: TIJSSEN, J., - Oogheelkundig werk in de dorpen van Ned. Indië van 1931-1939. Offprint from:Geneeskundige Bladen, vol. 40, X-XI.
13091: TILBURG, C.J. VAN, - De Zeven Wereldwonderen en De Tempels van Jeruzalem.
56624: TILE VON KALM, O., (EDITOR), - Gorlice. [2. Auflage; Second edition].
12608: TILKE, M., - Kostümschnitte und Gewandformen. Eine Übersicht der Kostümschnitte und Gewandformen aller Zeiten und Völker vom Altertum bis zur Neuzeit. Orig. edn.
5646: TILLEMA, H.F. (1870-1952), - Doodenpalen, Tiwah en Lijkverbranding op Borneo. XEROXED from:NION, 16. 1931/'32-pt. 5.
49696: TILLEMA, H.F., - Apo-Kajan. Een Filmreis naar en door Centraal Borneo. [Eerste druk/first edition].
5647: TILLEMA, H.F., - Doodenpalen, Tiwah en Lijkverbranding op Borneo.
5646: TILLEMA, H.F. (1870-1952), - Doodenpalen, Tiwah en Lijkverbranding op Borneo. XEROXED from:NION, 16. 1931/'32-pt. 5.
37585: TILLEMA, H.F., - Van Wonen en Bewonen, van Bouwen, Huis en Erf.
50608: TILLEMA, H.F., - Ons indisch Boekje. [Een bundel praatjes bij plaatjes over Indië; subtitle on front covers]. [Eerste enige druk; First edition]. .
55358: TILLEMA, H.F. 1870-1952), - Filmen en Fotografeeren in de Tropische Rimboe. Offprint from:Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw [NION}, volume I5-part 4 (1930).
38557: TILLEMA, H.F., - Zonder Tropen geen Europa.
54888: TILLEMA, H.F., - Apo-Kayan. The Heart of Borneo; The Etiquette of Dress among the Apo Kayan Dayaks. PHOTOCOPIED from: Yearbook NION, 1935.
42994: TILLHAGEN, C.-H., - En nyuppläckt rommanniordlista från 1847. In:Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv, Tidskrift, year 70.
11698: TILLHAGEN, C.H., - Taikon erzählt. Zigeunermärchen und Geschichten aufgezeichnet...Transl. fr. the Swedish edn.
5652: TILMAN, R.O., - Bureaucratic Transition in Malaya.
5653: TILMAN, R.O., - In Quest of Unity: The Centralization Theme in Malaysian Federal-State Relations, 1957-75.
43125: TILMONT, J., - Cartographie de Belgique et du Congo. (title on front wrapper). Orig. edn.
41714: TIMBER VADEMECUM - - Vademecum Houtsoorten. Tweede geheel herziene druk. (2nd. totally revised edn.).
41715: TIMBER VADEMECUM - - Vademecum houten binnendeur-kozijnen. Tweede druk.
41716: TIMBER VADEMECUM - - Vademecum triplex, multiplex, meubelplaat, spaanplaat. Orig. edn.
43314: [TIMMER, H.](COOP.), - Handleiding tot de Aardrijkskunde van Nederlands Oostindische Bezittingen. Uitgegevan door de Maatschappij: Tot Nut van 'T Algemeen. Orig. edn.
9058: TIMMER, W.J., - Object en methode der sociale agronomie. Vijf landhuishoudkundige opstellen betreffende enkele grondslagen eener doorschouwde en rationeele methodiek der Landbouwvoorlichting in Indonesië.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

5/9