Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
39561: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Inhoudsopgave van de Verhandelingen voor de leden van het Proefstation J.S.I., over 1931-1941.
39562: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Index Archief, Verhandelingen, Mededeelingen J.(ava)S.(uiker)I.(ndustrie) 1927 t/m. 1931
39564: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Campagneverslag Aanplant over het jaar 1955.
39567: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Inhoudsopgave van de Verhandelingen voor de leden van het Proefstation J.S.I., over 1931.
39571: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Publicaties Proefstation J.(ava)S.(uiker)I.(ndustrie), 1893-1942.
39573: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Verslag van het Proefstation voor de Java Suiker Industrie over het jaar 1954.
39583: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Notulen van de Vergadering met Administrateurs der Suiker-Ondernemingen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. gehouden op 25 en 26 Februari 1953 in het Gebouw van de Factorij te Djakarta.
39585: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Notulen van de Vergadering met Administrateurs der Suiker-Ondernemingen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. gehouden op 27 en 28 Januari 1954 in het Gebouw van de Factorij te Djakarta.
36436: SUGAR MANUFACTURE - N.N., - Suikerland. Taken fr.:Natuur en Menschen in Indië, 7.
5711: SUGARCANE CULTIVATION IN COLONIAL INDONESIA - - Toelichting op de Nieuwe Grondhuurbepalingen in de Gouvernementslanden op Java en Madoera (staatsblad 1918 no.88).
5470: SUGENG MAULANA (COMPILER), - Kamus Singkatan dan Akronim Yang Dpergunakan di Indonesia/Glossary of abbreviations and acronyms used in Indonesia.
39215: SUGENG PANUT & A. BANGUN, - Kamus peribahasa Inggeris. Orig. edn.
12021: SUHADIYATNA, A.(ED.), - Buku Penunjuk Museum sejarah Jakarta.
12977: SUHAEDI ADMAWIRIA, S. - MEMED ARDIWILAGA (MAJOR RADEN), TOBAGUS MOHAMMAD KOSASIH, (ET.AL.), - An Invitation to Bandung Region. (Opal of the Orient)(Susatu Undangan ke Daerah Bandung-Kalimaja di Nusantara).
37680: SUHAMIR (COMP.), - A short guide to the Lara Djongrang Temples at Prambanan.
36968: SUHARNO, I. & K.L. PIKE (EDS.), - From Baudi to Indonesian.
49978: SUHARTO, PAUL, - Gasetir Nama-Nama Geografi Propinsi Kalimantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur. [Original edition].
49151: SUJAMTO, - Refleksi Budaya Java. Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan. Cetakan Kedua [Second edition].
5471: SUJIPTO WIRJOSUPARTO, R.M., - Glimpses of Cultural history of Indonesia.
36969: SUJOTO, R. - D.K. GO & K.B. KHOO, - Kamus Istilah Teknik. Bahasa Inggeris - Bahasa Indonesia. Orig. edn.
48460: SUKARNO,(IR.), - Dibawah Benderah Revolusi.(Under the Banner of the Revolution). Volume I. Tjetakan Kedua [Second edition].
9650: SUKARNO,(IR.)(PRESIDENT), - Dibawah Benderah Revolusi.(Under the Banner of the Revolution). 2nd. edn. vol. I.
5474: SUKARNO (IR.) - Sarinah. De Taak van de Vrouw in de strijd van de Republiek Indonesië. Transl. by J.Muhd. Arsath Ro'is & J.H. Tuin.
5473: [SUKARNO] [IR.] (PRESIDENT), - RE-SO-PIM.[Revolution-Indonesian Socialism-National Leadership]. Address by the President of the Republic of Indonesia on 17th August 1961.
45079: SUKARNO (IR.) BIBLIOGRAPHY - - Bung Karno sebuah bibliografi. Orig. edn.
50066: SUKARTINI DJOJODIKUSUMO, - Buku Peladjaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Landjutan. Tjetakan Ketiga.
50067: SUKARTINI DJOJODIKUSUMO, - Buku Peladjaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Landjutan. Tjetakan Kelima.
47828: SUKARTON, LASTRI FARDANI, - Kisi-Kisi Hati. Cetakan pertama. [first edition].
696: SULAWESI AGRICULTURE - - NOTA TER BEGELEIDING van de Rapporten der Nederlandse Commissie voor de bestudering der mogelijkheden van vermeerderde aanvoer van Grondnoten uit Indonesië, tevens bevattende conclusies
56674: SULCHAN YASYIN, - Kamus lengkap Bahasa Indonesia (KBI-BESAR). [Cetakan pertama/First edition].
5476: SUMADI, BAMBANG (INTROD.), - Pameran Seni Tenun tradisionil Indonesia. [Exhibition catalogue] Museum Pusat, 24-30 April 1976.
43720: SUMADIO, BAMBANG - SULAIMAN YUSUF, HAMZURI & DADANG UDANSYAH, - Koleksi Pilihan Museum Nasional. Jilid ke I/Selected collectio of the National Museum [Jakarta], volume I. Orig. edn.
55822: SUMAR JONO, - Hedda: Javaans Radiohoorspel uitgezonden door Radio Republik Indonesia Studio Yogyakarta. [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
56141: SUMARAH ADHYAMAN - CHENG LAMMERS, - Tempayan di Martavan in Indonesia. [Cetakan Pertama; First edition].
45223: SUMARTO D.D. [=SUMARTO DJOJODIHARDJO], - Indonesia Bangkit! Orig. edn.
55671: SUMARTO, D. D. [=SUMARTO DJOJODIHARDJO], - Indonesia Bangkit! [Eerste druk; first edition].
984: SUMATRA GOLDMINING - BENGKALIS- N.V. EXPLORATIE-MAATSCHAPPIJ - Bengkalis. Verslag over 1937, het vierde boekjaar [van de N.V. Exploratie-Maatschappij Bengkalis].
56650: SUMATRA MAP: - Sumatera.
11019: SUMATRA EXPLORATION - RAEDT VAN OLDENBARNEVELT, H.J.A., - Tochten in het Stroomgebied der Beneden-Ketaun; en een vierdaagsch uitstapje in de Lebong. In:TAG, V-No. 2.
5481: SUMATRA ART- THE J.H. BELTMAN COLLECTION, - Sumatraanse Schoonheid. Tentoonstelling samengesteld uit de kollektie J.H. Beltman aangevuld met enkele stukken uit het Museumbezit, Fabruari 1974-November 1974, Indonesisch Ethnografisch Museum Delft.
5482: SUMATRA - (East Coast): Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen. Orig. edn.
4524: SUMATRA ECONOMIC AFFAIRS - - Gegevens inzake den economischen toestand in de Oostkust van Sumatra, December 1941.
43624: SUMATRA ILLUSTRATED - - Sumatra's Westcoast Illustrated. Orig. edn.
38925: SUMATRA IN THE SATURDAY MAGAZINE, - Sketch of the Inhabitants [of Sumatra] AND: Sketch of the Natural Productions of Sumatra.
43885: SUMATRA MANUAL - - Handleiding Sumatra [title on front wrapper]. Sumatra, een koloniaal meesterstuk. Orig. edn.
5852: SUMATRA MEDICAL SCIENCE REPORT - - Verslag der Vergadering van de Afdeeling Sumatra's Oostkust der Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Indië. Offprint from:Geneeskundig Tijdschrift Nederlandsch-Indië, vol. XLX-4.
40293: SUMATRA PICTURES - - [Album]. Dwars door Sumatra; Right across Sumatra [from Medan to Padang]. [Eerste druk/ first edition].
37244: SUMATRA REVIEW - - SUMATERA Selatan Dalam Angka (South Sumatera in figures) 1984.
42496: SUMATRA TOURIST GUIDE - Sumatra. Uitgegeven door het Officieele Toeristenbureau voor Nederlandsch-Indië/[Sumatra] published by the Travellers'Official Information Bureau of Netherland India.
48493: SUMATRA TOURIST MAP COLLECTION - - Kaart van Sumatra; Noord-, Midden- en Zuid-Sumatra/Map of Sumatra; Northern-, Central and Southern Section. [Originele uitgave/Original edition].
50529: SUMATRA TOURIST GUIDE - Sumatra. Uitgegeven door het Officieele Toeristenbureau voor Nederlandsch-Indië/[Sumatra] published by the Travellers'Official Information Bureau of Netherland India.
48437: SUMATRA TRAVEL - - Sumatra. [Title on front side].
11116: SUMATRA WEST-COAST STATISTICS - - Gewestelijke Maanstatistiek van de Handelsbeweging der Buitenbezittingen...January/November & December 1920.
56272: SUMATRA BIG GAME HUNTING STORY: - Roofdierjacht op Sumatra. [Eerste en enige druk/first and only edition].
56120: SUMATRA EAST COAST MAP: - Voorlopige Overzichtskaart van de Cultuur Ondernemingen Sumatra's Oostkust.: Rantauprapat en Omgeving.
56112: SUMATRA MAP: - Sumatra. [First edition, thus].
56829: SUMATRA MAP: - Kaart van een gedeelte van Midden Sumatra. Separated from TAG, Vol. III-Kaart No. 17.
54675: SUMATRA TOUR IN PICTURES: - [Album]. Dwars door Sumatra; Right across Sumatra [from Medan to Padang]. [Eerste druk/ first edition].
5493: SUMBA - - Waarover Spraken zij
11023: SUMBA EXPLORATION - DAMMERMAN, K.W., - Een Tocht naar Soemba. In:Natturk. Tijdschrift, LXXXVI-1
47446: SUMBA ETHNOGRAPHICA COLLECTION - - Leven en Dood op Sumba. Weefsels, sieraden, huwelijken, begrafenissen/Life and Death on Sumba. Textiles, jewelry, weddings, funerals. Tentoonstelling najaar 1965-zomer 1966/exhibition Fall 1965-Summar 1966.
53024: SUMMERHAYES, V.S., - Wild Orchids of Britain with a key to the species. Reprinted [revised edition].
48649: SUMO WORLD - ADAMS, ANDY (EDITOR/PUBLISHER), - Sumo World. [Bi-monthly Magazine].
52789: SUMO IN PICTURES - - tWENTY-FIVE Coloured postcards illustrating Japanese Sumo wrestlers.
55721: SUNARDI D.M., - Ramayana. Cetakan kedua [Second edition].
55098: SUNARDJO HADITJOROKO, - Ramayana. Our National Reader. [First edition].
53815: SUNARDJO HADITJOROKO, - Ramayana. Cetakan Ketiga [Second edition].
50292: SUNDA REGION WEST JAVA - - Twee Sundanese Jongens, West-Java. [an original photograph].
37089: SUNDAHL, C., - Koloniaaltjes. Schetsen uit het Indische Soldatenleven. Orig. & only edn.
5496: SUNDERMANN, H., - Der Dialekt der Olon Maanjan (Dajak) in Süd-Ost-Borneo.
41609: SUNDERMANN, H., - Dajakkische Fabeln und Erzählungen, II. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
48995: SUNGAI PUKUN 1 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. SUNGAI PUKUN 1. .
48993: SUNGAICABANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. SUNGAICABANG. .
37629: SUNIER, A.L., - Nederlandsch-Indië en tientallen millioenen zijner Inheemsche bevolking kunnen thans alleen maar door krachtig militair optreden gered worden! Offpr.fr.:Wiering's Weekrevue, Vrijdag 8 Maart 1946.
49528: SUNLICHT-INSTITUT (SIC!) [SUNLIGHT INSTITUTE], - Sunlicht-Institut für Haushaltungskunde; Die Gesundheitspflege. [Original Ausgabe/Original edition].
56767: SUNLIGHT ZEEP FABRIKANTEN: - De Kunst om Rijk te worden en te blijven. Door een geruïneerd Man, die millioenen herwonnen heeft. Dit werkje is niet in den handel, maar wordt gratis aangeboden door de fabrikanten van Sunligtht zeep. [Authentic facsim. reprint afdter the edition 1899].
48083: SUNLINLIGHT INSTITUTE - TAILORING AND CUTTING, - Das Schneidern. [Schneidereikurs, title on front boards]. [Erste Auflage/first edition].
53050: SUPARDI, IMAM, - Déwa Rutji Winardi (Andaran gantjaran lan surasaning tjarita). Dimpung dening: Imam Supardi. [First edition].
43258: [SUPARMAN HADISOEMARTO], - Kementerian Perekonomian Djawatan perindusterian Batik Penjelididikan Bataik. [a technical manual explaining the technice of Batik on Java, Indonesia].
54513: SUPARTO - Suatu tindjauan Singkat tentang masalah Delinkwensi Atau kenakalan Anak-anak dan Pemuda di Indonesia. Tjetakan Pertama [First edition].
39216: SUPRAPTO, - Humpunan istilah ilmu Bahasa Bahasa Indonesia untuk SLTP, SLTA, Guru dan umum. Edisi 1993.
5498: SURABAJA GOLF CLUB - - [The] Constitution of the Surabaja Golf Club. As last altered and approved by Decree of the Department of Justice, published in Supplement No. 55 of the Gazette of the Republic of Indonesia dated 19th July 1951 No. 61.
10612: SURABAYA - CHIJS, J.A. VAN DER, - Burgerlijke, Europesche Gezaghebbers over Soerabaija. Offpr.fr.:Ind.Tijdschr. T.L.V, XXXIX.
10128: SURABAYA CHINESE- - Volksleven in het Oosten.
43726: SURABAYA - PLAN, - Gemeente Soerabaja 1940. Authentic Facsimilé plan after the original [Batavia, Topographische Dienst 1940].
46516: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia Cursus 63, 1937-1938.
46517: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia Cursus 65, 1939-1940.
46518: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia [1941-1942]. .
50869: SURABAYA STUDENT ASSOCIATION SONGBOOK - - Het Surabajase Studenten Corps; Liederenbundel. [Eerste druk; First edition].
53552: SURABAYA STREETNAMES: - Nama-nama Djalan: Kota Pradja Surabaja [Sic!] dahulu/sekarang dan sekarang/dahulu. [Originele uitgave; Original issue].
39248: SURANA, F.X., - Himpunan istilah ilmu Bahasa(Nansa). Untuk SMTP/SMTA. First edn.
39246: SURANA, F.X., - Kunci materi Pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk Kelas 1 SMP, Semester 1 dan II. Orig.edn.
39245: SURANA, F.X., - Materi pelajaran Bahasa Indonesia. (Marbi). 4th/3rd. edn.
42974: SURÉN, H., - Selbstmassage in Bildern und Merkworten. Pflege, Ausbildung, Förderung der Gesamtmuskulatur, der herzarbeit des Blutkreislaufs und des Stoffwechsels. 15. Augl.
50010: SURÉN, H[ANS, 1885-1972), - Der Mensch und die Sonne. Arisch-olympischer Geist. Dritte umgearbeitete und erweiterte Auflage der Neuausgabe ((96. bis 105 Tausend) [Third revised and enlarged edition].
50126: SURIEU, R. - MONIKA HORSTMANN (EDITOR GERMAN EDITION], - Persien. Eine Studie über die Liebe und erotischen Darstellungen der Altpersischen Kunst. [Zweite Ausgabe herausgegeben von Monika Horstmann; Second edition edited into german language by Monika Horstmann].
54116: SURINAM BANK LTD.: - De Surinaamsche Bank N.V. Paramaribo, Nickerie, Paranam, Moendgo. [Covertitle]. Alle Bankzaken niet alleen in Suriname maar ook over de gehele Wereld. [Eerste druk; First edition].
47865: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Een Plantage.
47867: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Paramaribo. Waterkant en plein.
47868: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Een goud placer.
47869: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Politie Station Onoribo/Stroomversnelling in de Boven Nickerie.
47870: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Gezicht op Bergendal.
47871: SURINAM COLONY GUYANAS - - Boschneger Gouverneur met zijn Kapiteins/Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding.
47872: SURINAM COLONY GUYANAS - - Paramaribo. Markt met aanlegplaats van booten.
47873: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Indianendorp/Suriname. Indiaansche kinderen.
47874: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Boschnegerdorp.
50988: SURINAM AGRICULTURE - - De Ontwikkeling van de Landbouw, Veeteelt en Visserij 1966 tot 1976. Samenvatting opgesteld voor de Nederlandse Missie [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
50989: SURINAM AGRICULTURE REPORT - - Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
47866: SURINAM COLONY GUYANAS - - Een Bananenveld/Suriname. Een plantklaar terrein.
50996: SURINAM SOCIAL PROGRESS REPORT - - Projects for improving Socio-economic structure of the rural districts of Suriname. [Original edition].
10816: SURINAM & THE NETH. ANTILLES LAW ORDER - - De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden, de basisregelingen. Herz. druk 1960 van Schakels S 31/NA 26.
51912: SURINAM ECONOMICS & POLITICS - - Zwart op Wit: Een Overzicht van het beleid der regering der Samenwerkende Partijen in Suriname. [Eerste druk; First edition].
10804: SURINAM ORIGINAL PHOTOGRAPHS- - Souvenir ter herinnering aan de Excursie naar Moengo. U aangeboeden door de Surinaamsche Bauxiete Maatschappij N.V. op 21 - 22 - 23 Augustus 1953.
43055: SURINAME COLONIAL REPORT - - Surinaamsch Verslag 1935. Orig. edn.
45336: SURINAME NEWSPAPER - - Surinaamsche Courant en Letterkundig Dagblad. Vrijdag den 12en December, No. 99. A° 1834. Orig. edn.
55446: SURINAME GEODESY AND SURVEY HIGHLIGHTS: - Enkele momenten uit de geschiedenis van de Landmeetkunde in Suriname [1667-1947]. [Eerste druk; First edition].
55629: SURINAME EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE: - GEZANGBOEK der Evang. Broedergemeente in Suriname. [Eerste druk; First edition, thus].
55392: SURJADI, JOHN H & S. KOENTJORO (COMPILERS). - Kamus Mini Lengkap, Inggris-Indonesia/Indonesia-Ingrris. [First edition].
46605: SURJANTO, TOETTI T. (NY IR.), (INTRODUCTION), - Batik Ragam Hias Nitik. Edisi pertama cetakan kedua. [second edn.].
46606: SURJANTO, TOETTI T. (NY IR.), (INTRODUCTION), - Batik Ragam Hias Ceplok. [First edn.].
56376: SURJOHUDOJO, SUPOMO, - Traditional Yogya in the changing World. [First edition].
54491: SURJOMIHARDJO, A., - Pemekaran Kota Jakarta; The Growth of Jakarta. [First edition].
56786: SURJOUNTORO, S., - Istilah-Istilah ke Dokteran & Esehatan. Cetakan ke 1 [First edition].
9050: SUROSO, J., - Indonesië na de Kontra-Revolutie. Een bijdrage tot de analyse van het fascisme in Zuid-Oost Azië.
10983: SURTEES, R., - Hunts with Jorrocks. From Handley Cross. 2nd. edn. (reimpression).
43889: SURYADI AG, L., - De bekentenis van Pariyem. [Translated into dutch after the original Indonesian text Pengakuan Paryem by Marianne Termorshuizen. First dutch edn.
50604: SURYADI, LINUS, - Regol Megal Megol; Fenomena Kosmogoni Jawa. Edisi Pertama [First Edition].
5500: SURYADINATA, L., - Prominent Indonesian Chinese in the twentieth Century. A preliminary survey.
56035: SURYADINATA, LEO, - Eminent Indonesian Chinese: Biographical sketches. [First edition].
5503: SURYADININGRAT, S. - Het Herdenkingsfeest van het 10-Jarig bestaan der Vereeniging Boedi Oetoma
5501: SURYADININGRAT, S. - Wahidin Soediro Hoesodo
5502: SURYADININGRAT, S. - Pangéran Ario Noto Dirodjo en zijn aandeel in de opleving van het Javaansche Volk
39228: SURYAMAN, U., - Dasar-Dasar Bahasa Indonesia Baku. Orig.edn.
55354: SURYANINGRAT, S. - Levensschets van Pangéran Ario Noto Dirodjo en zijn aandeel in de opleving van het Javaansche Volk. [Eerste druk; First edition].
45871: SUSSY, LE COMTE DE [BY COMMAND/PAR ORDRE DE], - Instruction sur la Culture et la Préparation du Pastel[Isatis Tinctoria] et sur l'Art d'Extraire L'Indigo des Feuilles de cette Plante. Orig. edn.
9441: SUTEJA NEKA (INTROD.), - The Development of painting in Bali.
53049: SUTJIPTO WIRJOSUPARTO, [RADEN MAS], - Candakaranika Adiparwa: Kamus Bahasa Kawi-Indonesia. Untuk S.M.A. Bagiana dan Jang Sederadjat. [Original edition].
47359: SUTLIVE, VINSON H. (EDITOR), - Female and Male in Borneo: Contributions and Challenges of GenderStudies. Orig. edn.
5505: SUTLIVE, V.H. (JR.), - The Iban of Sarawak.
9422: SUTORIUS, A., - Aan 'T Strand.
52700: SUTORIUS, ANNA (1880-1954) (TEXT) & BEP JORDENS (ILLUSTRATOR), - Het huis met de wingerd. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Bep Jordens. Tweede druk [Second edition].
50151: SUTTERLAND, H., - Geschiedenis der Bouwkunst. Derde herziene en uitgebreide druk [Third revised and enlarged edition].
50150: SUTTERLAND-PONTIER, H., - Geschiedenis der Bouwkunst, 1. Vijfde druk [fifth edition].
47524: SUWARNO, B., - Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950. Berisi Petikan, Tanggapan & Komentar terhadap buku Officiele (sic!) bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950...[translated, adapted and commented by Basuki Suwarno after
55524: SUWIRJADI, - BURMA. Pos-depan bangsa monggol. [Cetakan ke-1; First edition].
46668: SUYANTO (INTROD.), - Batik Ragam Hias Semen. Edisi ke tiga. [First edn.].
41411: SUZUKI, P., - Critical servey of Studies on the Anthropology of Nias, Mentawei and Enggano. Orig.edn.
43483: SVENDSEN, J[OHAN] S., - Romanze für Violine mit Begleitung des Orchesters (oder auch nur Streichorchester) Op. 26
36175: SVOBODA, W.(INTROD.), - Modefotos. Eine Sammlung aus drei Jahrzehnten.
5507: SWAAN-KOOPMAN, C., - Bij de Rivier.
44140: SWAAN-KOOPMAN, C. [CH.C.], - Het vuurtje op de Berghelling. Orig. edn.
48383: SWAAN-KOOPMAN, C. (TRANSLATOR), - In het Apendorp. [title on front wrapper]. [Translated after the original english from Margaret Monahan and Mary Entwistle into dutch]. [first edition, thus].
52073: SWAAN-KOOPMAN, C. [C.C.J., 1897-1961], - De nieuwe Schoentjes. [Eerste druk; First edition].
54931: SWAAN-KOOPMAN, C. [1897-1961], - Helden in het Oerwoud, Het verhaal van de eerste vijf zendelingen onder de Auca Indianen. [Eerste druk; First edition].
5510: SWAAY, H. VAN - Indië in Nood, geen uur te verliezen
50886: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke; Leven en Werken van Dr. P.V. Van Stein Callenfels. [Eerste druk; First edition].
57059: SWANN, PETER C. - Kunst van China, Korea en Japan. [First dutch language edition translated from the original English Art of China, kOREA AND jAPAN, BY a.j. rEICHEL].
48725: SWART, J. (EDITOR), - Verhandelingen en berigten betrekkelij het Zeewezen; de Zeevarkunde, de Hydrographie, de Koloniën en de daarmede in verband staande Wetenschappen; [gevolgd door] Tijdschrift van het Zeewezen. [Eerste originele druk/first original edition].
10365: SWARTTOUW, C.N.F., - De Textielvoorziening van Nederland gedurende den Bezettingstijd 1940-1945.
48232: SWATCH WATCHES COLLECTION CATALOGUE - - Be Yourself, Swatch Yourself. Collection Fall/Winter [19]91. (title on front wrapper).
46314: SWAVING, J., - De Urn en de Noot. Leven in twee werelden. [Eerste druk/First edn.].
5511: SWEENEY, A., - Malay Shadow puppets. The Wayang Siam of Kelantan. (2nd edn. with revisions:repr.).
54411: SWELLENGREBEL, J.L. (EDITOR), - Een Vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F. Schwartz. [Eerste druk; First edition].
10477: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en Tempel op Bali.
12168: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en Tempel op Bali.
48402: SWELLENGREBEL, J.L., - Balische Bezweringsspreuken. Publ. in:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. LXXXIII-2/3 (1949).
11551: SWELLENGREBEL, J.L., - Korawaçrama. Een Oud-Javaansch proza-geschrift, uitgegeven, vertaald en toegelicht. Orig. thesis [Leyden university].
44888: SWEMLE, I. & H. UITTIEN, - Handleiding bij de bestudeering van het Palaeozoisch Botanisch Materiaal van het Geologisch en het Botanisch Museum te Utrecht. Orig. edn.
47255: SWETSCHINSKI, DAVID M., - Orphan Objects. Facets of the Textile Collection of the Joods Historisch Museum Amsterdam. Orig. edn.
37541: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. [2nd. impression].
5516: SWETTENHAM, F.A. (THELSTANE), - Unaddressed letters. Repr.
37541: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. [2nd. impression].
37541: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. [2nd. impression].
42238: SWIERSTRA, N.J. (INTROD.), - Roamings through old Leyden/Wandelingen door oud Leiden.
9823: [SWIETEN, J. VAN], - De Luitenant-Generaal J. van Swieten contra den Luitenant-Generaal G.M. Verspyck.
38922: SWIETEN, J. VAN, - [Een] Merkwaardige brief van den Luitenant-Generaal J. van Swieten aan den Heer F.H. Van Vlissingen, betreffende europeesche kolonisatie op Sumatra.
9051: SWIFT, M.G., - Malay Peasant society in Jelebu (Negri Sembilan).
55772: [SWIFT, JONATHAN] (1667-1745) - PADRAIC COLUM (TRANSLATOR), - Gulliver's Reizen. Vertaald naar de nieuwe uitgave van Padraic Colum. [Translated from the original english Travels in some remote nations of the world].
54951: [SWIFT, JONATHAN] (1667-1745) - FRITZ BERGEN (ILLUSTRATIONS/1857-1941), - Gulliver's Reizen naar het land der Dwergen. Derde druk [Third edition].
12350: SWILDENS, J.H. [...], (1745-18-9), - VADERLANDSCH A-B BOEK. voor de Nederlandsche Jeugd.
49772: SWIMMING INSTRUCTION - - Pandai Berenang. [First edition].
10629: SWIMWEAR - SILMON, P., - The Bikini. Introd. by M. McCooey. 1st edn.
53542: SWINDEREN, O.Q. VAN, - Eene Bijdrage tot het Prostitutie-Vraagstuk. [Eerste druk; First edition].
50588: SWISHER III, CARL C. - GARNISS H. CURTIS, ROGER LEWIN, - Java Man. How Two Geologists' dramatic Discoveries changed our Understanding of the Evolutionary Path to modern Humans. First edition.
13045: SWISS ALPINE PASS ROUTES - - Gotthard-Furka-Grimsel-Sustern. Schweizer Alpenpässe/Routes des Alpes Suisses/Swiss Alpan Passes/Passi Alpini Svizzeri.
13046: SWISS ALPINE PASS ROUTE ALBUM - - Susten Pass. Von Wassen (Totthardbahn) Urschweiz nach Meiringen (Brünigbahn) Berneroberland.
13231: SWISS ALPINE RAILROAD ALBUM - - Gothard Railway with lake of Lugano, Lake of Como and Lago Maggiore/Ferrovia del Gottardo e i tre laghi/Gotthardbahn und die drei oberitalienischen Seen.
13152: SWISS ALPINE TOURISM - - Furka & Grimselpass.
13153: SWISS ALPINE TOURISM - - Berner-Oberland.
13154: SWISS ALPINE TOURISM - - Gotthardbahn.
13044: SWISS ALPINEPASS ALBUM - - Sustern-Gotthard-Furka-Grimsel.
38789: SWISS TOURISM - - LUZERN en Centraal Zwitserland.
13117: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Vierwaldstättersee/Lac des IV Cantons/Lucerne and Lake. Album with 40 views.
43792: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Vierwaldstättersee. Orig. edn.
43793: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Luzern & Vierwaldstättersee. Orig. edn.
7585: SWISS COSTUMES - - Collection Costumes et Villes Suisse/Sammlung Schweizer Städte und Trachten/Collezione Costumi e Città svizzere
38838: SWISS TOURISM - LAKE OF GENEVA, - Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman (Suisse)/Lake of Geneva/Der Genfersee (Lac Léman) im Herzen Europas, an der Simplon-Bahn...
55983: SWISS TROPICAL INSTUTUTE BASEL: - Schweizerisches Tropeninstitut in Basel. [Original Auflage; First edition].
951: SWITZAR, S., - With [Marius] Bauer in the East. {Eerste engelstalige druk/first english language edition translated from the dutch].
50778: SWITZAR, S., - Met Bauer in het Oosten. [Eerste druk; First edition].
50373: SWITZERLAND IN TOPOGRAPHY AND NATIONAL COSTUME - - Souvenir de la Suisse. [Édition Originale; Original edition].
46194: SYAHDAN FUAZ HARPUTERA & HAR, - Panji Kelaras (dan Banten). Orig. edn.
12335: SYAMSUAR SAID, - Pertempuran Lima Hari di Semarang.
54575: SYAMSUL AZHAR, - Minangkabau. Social strata and Culture [an effective information about Minangkabau for Foreigners] (subtitle on front wrapper). [First edition].
38380: SYDNEY AERIAL VIEWS - - SYDNEY from the Air. Second series. (title on upper wrap.).
36269: SYMINGTON & CO. MEMORIAL VOLUME - - In our own Fashion. The Story of R. & W. Symington & Co., Ltd., Market Harborough, 1850-1950.
37150: SYTSTRA, O.H., - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken der Tael en Taelgebrûk. Orig. edn.
36613: SZABLOWSKI, J., - De Vlaamse Wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau. Kunstschat van Koning Sigismund II Augustus Jagello. Orig. edn.
56571: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1958), - Koelie. [Vijfde druk; Fifth edition].
47803: SZÉKELY-LULOFS, M.H. (1899-1955), - De tragedie van de Juffrouw. [a literary essay]. Published in:Winterboek 1934-1935.
11997: SZÉKELY-LULOFS, M.H., - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjèse Vorstin. Orig. edn.
47095: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON] H. (1899-1955], - Rubber.
5564: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Kulio. [Translated from the orig. dutch into Esperanto by P.J. Makkinje. First edn. (thus).
56413: SZÉKELY, LÀSZLO, - Van Oerwoud tot Plantage. Verhaal van een Plantersleven. [Eerste druk; First edition].
56280: SZÉKELY, LASZL - MADELON H. SZÉKELY-LULOFS (EDITOR), - Rimboe. [Eerste druk; First edition].
55833: SZEKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1958), - De Hongertocht. Tweede druk. [Second edition].
54799: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON], - Doekoen. [Edited by O. Praamstra and G. Germorshuizen]. [Eerste druk/first edn.].
51461: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjèse Vorstin. (Eerste druk; First edition].
54225: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1955), - Rubber. 16e druk [Sixteenth edition].
53399: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON] H. (1899-1955), - De andere Wereld. Tweede druk. [Second edition].
54637: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1955), - Rubber. Geïllustreerd met afbeeldingen uit de gelijknamige film, onder leiding van Gerard Rutten en Johan de Meester door de Nederlandsche Filmgemeenschap Tobis vervaardigd. 50ste tot 55ste duizendtal.
47100: TABERNÆMONTANUS, J.T., - Kräuter Buch/darinnen über 3000 Kräuter/mit schönen und künstlichen Figuren//aller gewächs der Bäumen...Facsimilé reprint after the edition Basel 1731. [reduced to 75:100].
11898: TACOMA, J., - American Indians from Suriname. A physical Anthropological study.. Orig. thesis [Utrecht university].
55468: TACOMA, J., - Kunstmatige Schedeldeformaie in Aruba. Reprinted from:Nieuswe West-Indische Gids, 43, . [Original edition, thus]. 1964
51378: TADAMA, R.W., - Geschiedenis van het Veemgerigt en van het latere dutsche Rijks-Kamergerigt in hunne beteekenis tot Nederland. [Eerste druk; First edition].
46725: TADEMA SPORRY, B. & A.A. TADEMA, - Betoverend Bali. [Eerste druk/First edn.].
55491: TAEKO KAMYA, - Cara Praktis Berhabasa Jepang. Membuat Anda lebih betah selama di Jepang. Diterjajemahkan oleh: Rahayu Ratmaningsih. [Reprinted].
56056: TAETS VAN AMERONGEN, J.C. BARON (LT.COLONEL-COMMANDER 3-GARDEREGIMENT GRENADIERS) (ET.AL. PREFACE), - 120 Jaar Regiment Grenadiers De Granaat. (Covertitle). Dagorder ter gelegenheid van de 120e verjaardag van het Garderegiment Grenadiers. Officieren, Onderofficieren, Korporaals and Grenadiers [1829-1949]. [Eerste druk; First edition].
38738: TAGORE, RABINDRANATH, - De Brief van den Koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Transl. fr. the orig. english into dutch by H. Borel.
38475: TAHIR AL-DJAZA'IRI - G.F. PIJPER, - De Edelgesteenten der Geloofsleer. Geschrift over het Moslimse Geloof. Transl. fr. tha orig. arab, with an introd. and notes by G.F.Pijper.
55578: TAHITU, A.D. - B.M. TENGGAHIMA, P.J. TEUNISSEN, H.W. SNIJDER (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Ken U ze? In ons land wonen ruim 25.000 Zuid-Molukkers. Weet u waarom deze mensen nog hier zijn? [Eerste druk; First edition].
41437: TAILORING - - Die Vornehme Masskleidung. Herbst und Winter 1935-1936.
47573: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 9 (6 mei 1958).
47574: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 5 (11 maart 1958).
47575: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 8 (22 april 1958).
47576: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 1 (28 nanuari 1958).
47577: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 62-nr. 17 (26 augustus 1957).
50981: TAILORING - - Wir Ändern. Ein Handbuch sur Erkennung und Beseitigung von Passformfehlern. [Erste Auflage; First edition].
6578: TAILORING- - Casano. Boek voor onderricht in het vervaardigen van Dames-, Kinder-, Boven- en Onderkleeding, Jas en Heerenpantalons.
6694: TAILORING- - Die Vornehme Masskleidung. Herbst und Winter 1935.
51116: TAILORING HAARLEM FASHIONSCHOOL - - Modevakschool Haarlem. Directrice Mevrouw E.M. Bruschetto-Leemans. [Eerste druk; First edition].
47631: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47632: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47638: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47642: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47645: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47612: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 20 (1 oktober 1957).
47613: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 23 (18 november 1957).
47614: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 8 (22 april 1957).
47615: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 12 (17 juni 1957).
47616: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 14 (15 juli 1957).
47617: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 11 (3 juni 1957).
47618: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 10 (20 mei 1957).
47619: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 13 (1 juli 1957).
47620: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 9 (6 mei 1957).
47621: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 21 (21 oktober 1957).
5566: TAIR, M.E. & H. VAN DER TAS - Kamus Belanda
9805: TAIRE RERE, - Some Aspects of Rarotongan Life. A special Edition.
55546: TAJUDDIN NASUTION (PREFACE), - Kumpulan Tulisan Beberapa pakar Dalam ranka Menyambut H.U.T.ke 70 Tahun Prof. Dr. A.:P. Parlindungan S.H.11 April 1928-11 April 1998. [First edition].
56577: [TAK, C.B. VAN DER, EVACUATION COMMISIONER AMERSFOORT MUNICIPALITY], - Evacuatie Gemeente Amersfoort Aanwijzingen voor de bevolking van Amersfoort bij mogelijke evacuatie.
41959: TAK, M., - Onder de Bomen van het Plein. Tweede druk. (2nd. edn.).
49542: TAK, MAX (1891-1967), - Onder de bomen van het plein. [eerste druk/first edition].
56876: TAL, TOBIAS (1847-1898; CHIEF EDITOR AND CHIEF RABBI GELDERLAND PROVINCE, HOLLAND), - Choreb. Bibliotheek voor Israël. Huisgezinnen, door eenige Joodsche Letterkundigen. Eerste Jaargang 1886-Nrs. [1] - 31 [All published/discontinued]. [Originele uitgave; Original edition].
38414: TALBOT, C., - The Complete book of Sewing, Dressmaking and sewing for the Home made easy. First printing.
7586: TALBOT, C. - The Complete book of sewing, dressmaking and sewing for the Home made easy. Orig. edn.
56190: TALENS MANUAFCURERS APELDOORN: - Over het gebruik van Talens Plakkaatverven voor Etalagedoeleinden. [Etalage versiering Plakkaat Verven, Cover title]. Vierde zeer uitgebreide en omgewerkte druk [4th expanded and completely revised edition].
56189: TALENS MANUFACTURERSVOCATIONAL GUIDE TO WINDOWDRESSING & SIGN-WRITING- - Etaleeren en Plakkaatschilderen. [Eerste druk; First edition].
53328: TALENS PAINTS AND VARNISHES DIY WAYANG KELITIK PUPPET: - [Do-it-Yourself fretwork copy of a Wayang kelitik puppet, with colour instructions].
40613: TAMADA, Y., - Coups in thailand, 1980-1991: Classmates, conflicts and relations with the Goverment of the Military; A.Watanabe, Eating Opportunities and its Social context in a Village in South-Banten, West Java, Indonesia. [and 2 other essays]. Publ. in:Southeast Asian Studies.
56004: TAMAZ ABASHIDZE (ARTIST PAINTER) - AART VAN ZOEST (TEXT). - Komedie van de Liefde. Schilderijen en Grafied van Tamaz Abeshidze [1952]. [Catalogus van een tentoonstelling gehouden in het Museum Het Oude Raadhuis, Leerdam]. [Eerste druk; First edition].
47528: TAMBUNAN, A.M., - Kesadaran dan tangung-djawab sosial.
47445: TAMBUNAN, AGGUR P., - Kamus Bahasa Batak Toba-Indonesia. Orig. edn.
13229: TAMMINGA, S., - Is der in Frysk folk?
43106: TAMMS, F. (EXPL.TEXT), - Justus Perthes Taschenatlas der ganzen Welt. 62. Neubearb. Aufl.
8737: TAMO RUSS - Reisetagebücher von N.N. Miklucho-Maklay.
5567: TAN, B.H. (PREFACE), - Personalities in Voluntary Services Malaysia and Singapore 1966. 3rd. edn.
5559: TAN HAN HOE (ED.), - Singapore 1988.
5569: TAN KOK SENG, - Man of Malaysia. Rendered into English by author and A. Coats. Repr.
55304: TAN KIOE DJIE [EDITOR], - INI DIA: Clubblad van de Vereniging INISIATIP in Rijswijk en Forum voor de Penarakan in Nederland en elders. Ie jaargang no. 3, Februari/Maart 1985. [Volume I, Nr. 3, February/March 1985]. [Originele uitgave; Original edition].
55303: TAN KIOE DJIE [EDITOR], - INI DIA: Clubblad van de Vereniging INISIATIP in Rijswijk en Forum voor de Penarakan in Nederland en elders. IVe jaargang no. 9, Lente 1987. [Volume IV, Nr. 9, SPRING 1987]. [Originele uitgave; Original edition].
53651: TAN, MELY G., - The Role of Sociologists in Social Development: The Indonesian Case. [Original edition].
53149: TAN, STEVEN (PREFACE), - Coin & Paper Money Catalogue of Malaysia, Singapore & Brunei. 1845-1977. Second Edition.
53147: TAN, STEVEN (PREFACE), - Standard Catalogue of Malaysia-Singapore-Brunei Coins & Paper Money1982. (1828-1981). Fourth edition.
53146: TAN, STEVEN (PREFACE), - Standard Stamp Catalogue of Malaysia-Singapore-Brunei 1982. (1867-1981). Tenth Edition.
49716: TANAKA, GIICHI (BARON), - The Tanaka Memorial. An Outline Presented to the Japanese Emperor on July 25, 1927 by Premier Baroin Giichi Tanaka for the japanese conquest of China and other Nations. Reprinted from:The Far Eastern Magazine, Vol. I, No. 7, May 1938.
55847: TANDRA, HERMAN, - English for Indonesia. Teks dan Ucapan: Khas dalam Bahasa Indonesia (kecuali yang khas bahasa Inggeris). Cetakan pertama [First edition].
54993: TANEFIKO RIUTEI - FRANÇOIS AUGUSTE. TURRETTINI (TRANSLATOR), - Komats et Sakitsi ou la Rencontre de deux nobles Coeurs, [exposées sur six feuilles de paravent]. . [First Original bi-lingual edition; french translation from the japanese text by F. Turettini].
5571: TANGELDER, TH., - Sacramenten en Volksgebruiken. Een proeve van practische missie aanpassing. Orig. thesis [Nijmegen university].
49000: TANJUNGRANGAS DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. TANJUNGRANGAS. .
46849: TANNAHILL, R., - Vlees en bloed. De geschiedenis van het Kannibalisme. [translated into dutch after the original english Flesh and Blood, A History of the Cannibal Complex, by Jean A. Schalekamp]. [Eerste nederlandse druk/first dutch edn.].
54176: TANOJO, R., - Primbon Sabda Pandita: Prombone Para Ahli Nudjum. [First edition].
44204: TANS, M. (PREFACE), - De Koninklijke Marechaussee. [1814-26 Oct. 1949]. Orig. edn.
56932: TANTE LIZE (= ANNA CHRISTINA ELIZABETH DOPHEIDE-WITTE, TEKST) ILL. BAKKER - Honig's Maizena-Album No. 3. [Eerste druk; First edition].
45962: TANTRI, [K'TUT] [SURABAYA SUE], - Revolt in Paradise. [paperback reprint].
53077: TANTRI, K'TUT [SURABAYA SUE], - Revolusi di Nusa Damai. [Revolt in Paradise]. [Indonesian language edition franslated by Maj. Abd. Bar Salim].
40313: TAPA IN OCEANIA AND ASIA - - Baststoffe Ozeaniens und Anderer Gebiete. Ihre Verwendung im täglichen Leben und im Kult. Fürhrer durch die Sonderausstellung Museum für Völkerkunde, Wien.
7593: TAPESTRY - - Tapisseries. Une Exposition/Wandtapijten. Een tentoonstelling. Exhib. catalogue Nederlands Textielmuseum, 27 november-30 januari 1977.
7594: TAPESTRY - - Tapisseries Suisses. Artistes d'aujourd'hui/Schweizerische Tapisserien, Künstler von Heute/Swiss tapestries, Artists of Today.
38254: TAPESTRY AUCTION CATALOGUE DROUOT PARIS - - Catalogue des Tapisseries Anciennes des XVIe, XVIIe & XVIIIe siècles. Des Fabriques dÁubusson, des Landres, &tc. Compositions á personnages & Verdures. Garnitures de Sièges - Bordures & Fragments. Le Tout appartenant à M. X...
7588: TAPESTRY BIENNAL- - 7e Biennale internationale de la Tapisserie/7th International Biennal of Tapestry, 14 Juin au 28 Septembre 1975.
47013: TAPESTRY BIENNAL LAUSANNE CATALOGUE - - 9th International Biennal of Tapestry/9e Biennale Internationale de la Tapisserie. Catalogue.
47849: TAPESTRY BIENNAL CATALOGUE LAUSANNE - - 6th International Biennal of Tapestry/6e Biennale Internationale de la Tapisserie. Lausanne 16 Juin-30 Septembre 1976. Catalogue.
6379: TAPESTRY- - Teppichherstellung und -veredlung.
5574: TAPPENBECK, D., - Geologie des Mollogebirges und einiger benachbarten Gebiete (Niederländisch Timor). Orig. thesis [Amsterdam university].
46691: TAQUE, FRANKIE (CHIEF EDITOR/CHIEF EDITOR), - Pressage Fashion-Forecast [Sample Album Ready-to-wear Fashions].
56922: TARCIUS PASSIER, M. [FATHER O.C.R.] [= CHRISTIANUS BERN. ANT. PASSIER]. - Kolibrietje, het Kermiskind. [Eerste druk; First edition].
39931: TARDIEU, A. - [M. DE LA HARPE], - Atlas pour servir à l'Intelligence de l'Histoire Générale des Voyages, de Laharpe. Orig. edn.
56710: TARIGAN, J.K. - M. BUKIT, - Peladjaran Bahasa Karo. Berikut dengan peladjaran huruf Batak Karo untuk sekolah-sekolah Landjutan Tingkat pertama atau sekolah-sekolah yang sedera-djat dengan itu. [Tjetakan pertama; First edition].
55815: TARIGAN, H. GUNTUR (1933-)- J. TARIGAN, - Pengantar Morfologi Bahasa Karo. [Ctakan pertama; First edition].
55801: TARIGAN, Y.K. - M. BUKIT, - Pelajaran Bahasa Karo Berikut Dengan pelajaran huruf Batak Karo. Untuk Sekolah-Sekolah Lanjukan Tingkat Pertama atau Sekolah-Sekolah Yang Sederajatdengan itu [covertitle]. [First edition],
12336: TARJO, N.S.S., - Dari Atas Tandu 1948-1949. Pak Dirman memimpin Perang Rakyat Semesta (Gerilya).
5578: TARLING, N., - Harry Parkes' Negotiations in Bangkok in 1856; PHYA ANUMAN RAJADHON, A Study on Thai Folk Tale;
5576: TARLING, N., - The Mission of Sir John Bowring to Siam; PHYA ANUMAN RAJADHON, The Khwan and its Ceremonies; PHYA SALWIDHANNIDHES, Study of early cartography of Thailand (Siam);
5560: TARLING, N., - Sulu and Sabah. A Study of British policy towards the Philippines and North Borneo from the lte eighteenth century.
5579: TARLING, N., - Britain, the Brookes and Brunei.
51357: TARLING,N. (EDITOR AND INTRODUCTION], - Mrs. Pryer in Sabah. Diaries and papers from the late nineteenth century. [First edition].
42445: TAS, A. (ET.AL.), - Intendancedag 1968. Orig. edn.
47152: TAS, S[AL], - Nederland-Indonesië. Een analyse en een politiek. [Eerste druk/frst edn.].
53356: TAS, C. VAN DER (PREFACE), - Bij het Zilveren Jubileum der Gereformeede kerk van Honserlersdijk. 1923-10 Januari -1948. [Originele uitgave; Original edition].
49068: TASSILO ADAM, - Wajang Wong. Het Javaansche Tooneel. Een ethnografische studie.Taken from:Onze Aarde, 1928.
56645: TAST, TON VAN [= ANTONIUS VAN DER VALK, DRAUGHTSMAN], - [Carlton Hotel, Covertitle]. Hoe is 't in 't Carlton Hôtel. [Eerste druk; First edition].
49494: TAST, TON VAN, - Oorlogs-Prentenboek; 2e deel. [title on front cover].
5580: TATE, R.B., - Tektiles in Brunei.
55638: TATIPIKALAWAN, OTTO & JOHN SOSABONE(PHOTOGRAPHERS), - Molukkers, wie zijn ze eigenlijk? [Eerste druk: Proefuitgave; First edition: Provisional edition].
43408: TATTERSALL, C.E.C., - Notes on Carpet-Knotting and Weaving. 3rd. impression with amendements.
43397: TATTING INSTRUCTION - - Frivolité.Handleiding Techniek eenvoudige voorbeelden, kleedjes, kraagjes, revers.
10382: TATTOOING-EBIN, V., - The Body Decorated. 1st edn.
10383: TATTOOING - CATTANI, P., - Das Tatauiren. Eine monographische Darstellung vom psychologischen, ethnologischen, medizinischen, gerichtlich-medizinischen, biologischen, histologischen und therapeutischen Standpunkt aus. Orig. edn.
56311: TAUFIK, - Managing Diversity as Synergy. Increasing Ethnocultural Empathy by the traditional Games of Javanese and Chinese children in Indonesia. [Original Ph.D. dissertation Tilburg University].
7597: TAUREL, C. (ED.), - De Aesthetiek der Vrouwen-handwerken. 5th totally revised edn.
7596: TAUREL, C. (ED.), - De Aesthetiek der Vrouwen-handwerken. 4th totally revised and enlerged edn. by Joh. W.A. Naber.
12860: TAVERNE, N.J.M., & CH.E. STEHN, - De Aardbevingen van Wonosobo op 12 November en 2 December 1924/De aardbeving van Maos op 15 Mei 1923.
36211: TAVERNE, N.J.M., - Vulkaanstudiën op Java.
12518: TAXATION IN GELDERLAND PROVINCE - - Ampilatie van de Ordonnantie op den 40e, 50e, meerdere en mindere Penningen, in den Jaare 1750, in den Quartiere van Veluwen geëmaneert.
10103: TAYLOR, E.A., - Mr. Robert Burns's of Morocco; pp.87-91 (1 coloured plate, 4 text-ills.); W.G. CONSTABLE, A Painter of Birds, C. W.Simpson , R.I., R.B.A. pp.91-95 (1 coloured plate, 3 text-ills.);
7598: TAYLOR, J., - It's a Small, medium and outsize world.
5583: TAYLOR, I.-J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, bij het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen. Transl. after the 5th english edn. by J. Olivier Jzn.
5583: TAYLOR, I.-J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, bij het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen. Transl. after the 5th english edn. by J. Olivier Jzn.
38517: TAYLOR, A.(ED.), - Focus on Southeast Asia. First edn.
8738: TAYLOR, M. MOORE - The Heart of Black Papua.
8739: TAYLOR, M. MOORE - Where Cannibals roam. Popular edn.
8740: TAYLOR, M. MOORE - Bei den Kannibalen von Papua
37421: TAYLOR, M. MOORE - Bei den Kannibalen von Papua. Auf unbekannten Pfaden im Innern Neuguineas. German edn., translated after the english edn.:Where Cannibals Roam....
50672: TAYLOR, PAUL MICHAEL (EDITOR), - Fragile Traditions; Indonesian Art in Jeopardy. [First edition].
5584: TAZIEFF, H., - When the earth trembles. Translated fr. the orig. french by P.O'Brian.
3239: TEA PROMOTION - KEG'S THEEHANDEL, - Een reis naar Indië. First edn.
40181: TEA CONSUMPTION PROMOTION - - Kunt U Thee zetten? (title on front cover).
40620: TEA CULTIVATION IN INDONESIA AND CEYLON - - [A collection of tog. 41 original glass Lantern-slides].
53805: TEA CONSUMPTION PROMOTION: - De Onderneming's Theeën zijn de Fijnste!! Thee is de goedkoopste Volksdrank. [Originele uitgave; Original edition].
52632: TEA CULTIVATION IN DUTCH COLONIAL INDONESIA - GEDENKBOEK, - Gedenkboek der Nederlandsch Indische Theecultuur 1824-1924. Uitgegeven door het Proefstation voor Thee bij gelegenheid van het Theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924. Orig. edn.
54808: TEA BANH (CORPS GENERAL/PREFACE), - English-Khmer Military Glossary. [First issue; First edition].
7599: TEBBS, L.A., - The Art of Bobbin Lace. A practical text book of Workmanship. Illustrated with original designs in Italian, Point de Flandre, Bruges Guipure, Duchesse, Honiton, raised Honiton, appliqué and Bruxelles. Also how to clean and repair valuable Lace, etc... Orig. edn.
6378: TECHNICAL EDUCATION FOR DUTCH GIRLS - - Algemeen Vormend Nijverheidsonderwijs voor Meisjes. Studie-rapport over doelstelling, organisatie, leerstof, methoden en hulpmiddelen door de commissie tot voorbereiding van goede onderwijsmethoden voor het primaire nijverheidsonderwijs voor meisjes.
10060: TECHNICAL MUSEUM PARIS-[CATALOGUE]. - [Catalogue] Musée des Techniques et d'histoire des Sciences. Conservatoire National des Arts et Métiers.
42274: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. (COMP.), - Ellert en Brammert en andere volksverhalen uit Drenthe. First edn.
51890: TEDJASUKMANA, H.S., - Indonesia's recente revolutionaire omvorming. [Eerste druk; First edition].
52011: TEETOTALLING [BLAUWE KNOOP], - De Spaarpot. Tooneelspel in 4 bedrijven. [Eerste druk; First edition].
54283: TEEUW, A. (1921-2012), - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. Met medewerking van I. Supriyanto en met bijdragen van T. Iskandar en H. Vruggink. [Eerste druk; First edition].
36972: TEEUW, A., - Letteratura Malese-Indonesiana. Offpr.fr.:Storia della Letterature d'Oriente. (ed. by O. Botto).
5587: TEEUW, A. - Lombok
5588: TEEUW, A. - Modern Indonesian Literature, vol. I(of 2)only.
50412: TEEUW, A., - Leerboek Bahasa Indonesia. [Eerste druk; First edition].
11447: TEEUW, A., S.O. ROBSON(ET.AL.), - Siwarratrikalpa of MPU TANAKUN. An Old Javanese poem, its Indian sources and Balinese illustrations.
56127: TEEUW, A. (INTRODUCTION AND TRANSLATION), - Rendra, pamfletten van een Dichter. [Eerste druk; First edition].
57063: TEEUW, A. - H. BACHTIAR [PRESIDENTS EXECUTIVE COMMITTEE), - Nederlands-Indonesische Samenwerking op het Gebied van de Indonesische Studiën Programma. [Eerste druk; First edition].
51928: TEEUW, A., - Voltooid Voorspel. Indonesische Literatuur tussen twee Wereldoorlogen. [Eerste druk; First edition].
43306: TEGEN, E. VAN, - Alfred Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. (Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin, den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht)(subtitle on front wrapper). Orig. edn.
43327: TEIJSMANN, J.E. & S. BINNENDIJK, - Bijdrage tot de kennis van het Echte IJzerhout, Eusideroxylon Zwageri T et B. Taken fr.:Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië, vol. 16.
9609: TEILLERS, J.W., - Over Nijverheid, Kunst en Volksontwikkeling [in the N.E.I.].
5591: TEILLERS, J.W. & R.NG. WEDIO DI POERO (DR RADJIMAN), - Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië. Jaarvergadering te Jogjakarta op 1, 2 en 3 Augustus 1919.
5590: TEILLERS, J. - Ethnographica in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia (Java)/Ethnographica in the Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences. First edn.
51700: TEITH, HERBERT, - Political Control, Class formation and Legitimacy in Suharto's Indonesia. [and 7 other scholarly contributions]. Published in:Kabar Seberang/Sulating Maphilindo, volume 2 (June 1977). [Original edition].
53696: TEITLER, G. & P.M.H. GROEN(EDITORS), - De Politionele Acties. [Eerste druk; First edition].
39796: TEITLER, G.(ED.), - De val van Nederlands-Indië. Orig.edn.
11613: TEKO SOEMOWIRDJO, - Eenige aanteekeningen uit de practijk van de voorlichting aan de bevolking. Offpr.fr.:LANDBOUW, XVII (1941).
55988: TELAGA PATENGAN CULTUUR MAATSCHAPPIJ ANNUAL FINANCIAL REPORT: - Verslag der N.V. Cultuur Maatswchappij TELAGA PATENGAN gevestigd te Amsterdam, over het 73e Boekjaar 1956. [Originele uitgave; Original publication].
51750: TELDER, PIET,, - De zon tegemoet. [Eerste druk; First edition].
55167: TELEPHONE DIRECTORY DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ SUMATRA: - Telefoongids Oocaal en Interlocaal van het D.S.M.-Net en de P.T.T.-netten Brastagi, Langsa, Koeta Radja, R. Prapat, Sibolga en het Telefoonkantoor Sabang. [Originele uitgave; Original edition].
5592: TELJEUR, D., - Het symbolische systeem van de Gimán van Zuid-Halmahaera. Orig. thesis [Amsterdam university].
12677: TELKAMP, G.J. & M. VAN DOORN, - Bouwstoffen voor de sociaal-economische geschiedenis van Indonesië van ca. 1800 tot 1940; een beschrijvende bibliofrafie.
53582: TELKAMP, G.J., - Bouwstoffen voor de sociaal-economische geschiedenis van Indonesië van ca. 1800 tot 1940; een beschrijvende bibliofrafie. [Eerste druk; First edition].
55456: TELLEGEN, B.D.H. - De Werkkring van een Nederlandsch Civiel-Ingenieur in het buitenland. Inleiding gehouden bij een film van de hand van wijlen Ir. F.J.M. Bourdrez over China op een werkcollege van Prof. L. van Vuuren op 29 april 1942. Offrpint from:Sociaal Geogr. Med.
51687: TELOKBETONG AND ENVIRONMENT MAP AND PLAN - - Telokbetong en Omstreken.
48073: TEMMINCK GROLL, C.L. (GENERAL TEXT) & F. ASSELBERGS (INTROD.), - The Dutch and Asia and other Continents. [Eerste, enige druk/first and only edition].
9568: TEMPANY, H.A.,(INTROD.), - Guide to the Experimental Plantation, Serdang(:F.M.S.).
45737: TEMPLE BLACK, S[HIRLEY], - Child Star. An Autobiography. First [paperback] edition.
7602: TEMPLETON LTD. - - Present Carpets of Distinction.
734: TENGGER TOURISM - - Our Tengger. 2nd. printing.
53023: TENHAEFF AERDENHOUT TRADE CATALOGUE [PRICE-LIST], - ORCHIDOPHILIA: Orchideeënkwekerij E.H. Tenhaeff Aerdenhout (Holland). [Eerste druk, eerste uitgave; First edition, first issue].
48813: TENNIS ACCESSORIES TRADE-CATALOGUE- H. VAN DEN BOSCH, - Tennis 1940.
37499: TENNYSON, ALFRED LORD, - The Poetical works of Alfred Lord Tennyson. Orig. edn.
47207: TEPILIT OLE SAITOTI & C. BECKWITH, - De Masai, een herdersvolk uit Afrika. [Catalogus]. Orig. edn.
49863: TERMORSHUIZEN, G., - Rodom Daum. [Eerste druk/first edition].
48303: TERPSTRA, H., - Het Planetarium van Eise Eisinga. Het merkwaardige kunstwerk en zijn schepper. Orig. edn.
11465: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie. 2e druk.
9052: TERPSTRA, H., - Nederland's verleden in het Verre Oosten.
37253: TERPSTRA, H. - De Opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië)
42667: TERPSTRA, H., - Tropische Levenskunst in de XVIIe Eeuw. Offpr.fr.:Cultureel Indië, 8e Jaargang, Sept./Dec. 1946.
40881: TERRITORY OF NEW GUINEA - - Nederlands Nieuw-Guinea.
36278: TERRUEL, A., - Initiation au dessin de Mode.
51103: TERRY, CHARLES S. (TRANSLATION PREFACE), - Itchiku Tsujigahana. [First edition].
48959: TERSCHELLING ISLAND WALKINGTOURS - - Wandelingen op Terschelling [Skylge]. [Eerste druk/first edition].
43238: TERSTEGGE, A., - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven. Orig. edn.
56140: TERTAAMIDJAJA, M.H., - Pokok-Pokok Hukum Perniagaan. [Cetakan pertama; First edition].
7606: TERVARENT, G. DE - Les Animaux symboliques dans les bordures des tapisseries bruxelloises au XVIe siècle.
50978: TERVOERT, J.B., - Nuttige Wenken voor de goede Opvoeding der R.K. kinderen als voorbehoedmiddel voor Krankzinnigheid. [Eerste druk; First edition].
36025: TERVOOREN, L., - Sprookjes uit Indië. First edn.
5595: TERVOOREN. L. - Toetie Roetmop. 2e druk.(2nd. edn.).
40608: TERVOOREN, E.P.M.(PREFACE), - 40 jaar Stichting Pelita [1947-1987]. 'Licht op Landgenoten uit de Archipel.
52278: TERVOOREN, E.P.M., - Statenopvolging en de financiële verplichtingen van Indonesië. [Original dissertation Nederlandsche Economische Hogeschool Rotterdam].
46856: TERVUREN MUSEUM CENTRAL AFRICA - - Catalogus der Uitgaven van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika/Catalogue des Éditions Du Museé Royal de lÁfrique Centrale.
47911: [TERWEN, J.L.], - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten. Facsim. edition after the original Goude circa 1860.
50043: TERWEN, J.L., - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten. [Eerste druk/first edition].
9054: TERWEN-DE LOOS, J., - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost 17de-20ste eeuw. Catalogus (exhibition) 19 Oktober-10 December 1972 rijksmuseum Amsterdam.
48198: TERWEN DE LOOS, J., - Net Nederlands Koloniale Meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië en Sri Lanka. [Eerste enige druk/first only edition].
51177: TESCH, J.W. - F. NIJHOFF, J.F. VAN NETTEN, N.P.J. ROORDA VAN EYSINGA (ET.AL., COMMISSION MEMBERS), - De kleuren van Zuidwest-Nederland - Visie op Milieu en Ruimte. [Eerste druk; First edition].
54565: TETELEPTA, M.J. & H.G. NIJMAN, - BERGAUL: 40 jaar Molukkers in Winterswijk [1959-1999]. [Eerste, enige, druk; First edition].
38243: TETS, G.F. VAN, - Indische Reisindrukken.
13551: TETTERODE RAVESTEIN-WINKELMAN, E., - Rouw en afrouw in de streekdracht van de Noord-Veluwe (Mourning and the stage of laying off mourning in the regional dress of the north Veluwe, 1800-1950) -
54873: TETTEROO, TOM [FATHER OFM], - Dagboek op Toiletpapier: Een leven bij de Papoea's; Memoires van pater Tom Tetteroo OFM. [Eerste druk; First edition].
46219: TETZNER, L[ISA], - Zwarte Parels. Sprookjes van de andere kant der Aarde. [first dutch language edition, translated after the swiss edn. by Annie Winkler-Vonk].
45088: TEUNISE, A. & A.M. VAN DER VELDEN, - De nuttige Handwerken. Handboekje ten dienste der Lagere School. Het Breien, 1e stukje. Zesde, verbeterde druk. (6th revised edn.).
7607: TEUNISSE, A., - De Nuttige Handwerken voor Meisjes. Methodisch bewerkt ten dienste van de Lagere School. 16e. herz. druk. (16th revised edn.).
55076: TEUNISSE, A. & A.M. VAN DER VELDEN, - Handleiding voor het Examen in de nuttige Handwerken Derde vermeerderde druk [Third enlarged edition].
56796: TEUNISSEN, J. - W.PIJBES (EDITORS), - Undressed by Marlies Dekkers. [Eerste druk; First edition].
45989: TEUSSE, J. & P[IET] MARÉE, - De Tabernakel om zelf te bouwen en te kleuren [title on front side]. Orig. edn.
5597: TEUTSCHER, H.J., - De Profundis. Gedichten 1942-1945. Geschreven in de gevangenissen Sibolga en Pematang Siantar en in de Kampen Soengai Sengkol en Rantau Prapat. First edn.
7612: TEXTIL POST - pour Tissus, lingeries, vêtements et confections.
11958: TEXTILE COLLECTION - - Kontich. De textiel in het Museum voor Heem- en Oudheidkunde. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de Kring voor Heemkunde.
6359: TEXTILE DESIGN - - Fifty Masterpieces of textiles.
6373: TEXTILE DESIGN - - Met Textiel/con Tessuto/with Textile/le Tissu/mit Textil. Exhibition catalogue Municipal Museum Amsterdam, 3-27 Maart 1961.
10407: TEXTILE DEYING - ICI, - Das Färben von Baumwollstückware mit Küpenfarbstoffen. 2. Aufl.
6322: TEXTILE- - Dutch Textiles. In collaboration with International Textiles of Amsterdam. First edn.
7668: TEXTILE DYEING - - Ursatine-Farbstoffe auf Buenos Schmaschen.
10385: TEXTILE DYEING- - Brenthols, Brentamine fast Bases and Salts and brentogens in Textile Printing.
44183: TEXTILE EDUCATION BELGIUM - - Écoles Provinciales des Textiles et de Bonneterie Tournaises (Filiales de l'Université du Travail du Hainaut) fondée en 1911. Divison A ëcoles Spéciales de Techniciens à Tournai. Sections de Bonneterie-Tissage-Teinture et Section Préparatoire. Organisation, règlements, programmes.
7610: TEXTILE EXHIBITION - - Textiel Tentoonstelling V.L.-V.U. (exhibition catalogue Textiles V[rouwelijke]. L[eden].-V[rije].U[niversiteit]., Amsterdam 1-23 Juni 1979].
10412: TEXTILE FINISHING - FRIEDRICH, H., - Chemische Appretur und Hochveredlung.
7616: TEXTILE HISTORY PUBLICATION - - Pasold Research Fund Ltd. for textile history.
10134: TEXTILE INDUSTRY-PENNEL, J. (INTROD.), - Formation Professionnelle. Industrie Textile du Nord.
10139: TEXTILE INDUSTRIAL TRAINING- - L'Apprentissage A Roubaux-Tourcoin. L'Apprentissage organisé est-il un luxe?
9276: TEXTILE MACHINERY - CATALOGUE of the Collections in the Science Museum South Kensington: TEXTILE MACHINERY.
6334: TEXTILE-MANUFACTURING- - The Textile Manufacturer Year book 1930 (12th issue).
7229: TEXTILE PRINTING MANUAL - - Manuel pour l'Impression de la Laine, de la Soie et des tissus mixtes contenant des fibres animales (1939)
10381: TEXTILE PRINTING- - Textile Printing with Caledon, Durindone and Soledon Dyes. 1st edn.
10390: TEXTILE PRINTING-MEIER, G. (HERAUSG.)(ET. AL.), - Jahrbuch der Textilveredlung, Bd. 4.
10388: TEXTILE TECHNOLOGY - LANCZER, J., - Mechanische [textiel] Technologie.
11951: TEXTILE TERMS DICTIONARY - [STAFF OF TEXTILE MERCURY](COMPILERS), - The MERCURY Dictionary of Textile terms. Compiled by the staff of Textile Mercury...
6333: TEXTILE- - Textielverkoop in de Winkel. 4e druk.
7617: TEXTILE WORLD - Yearbook & Catalog 1947/1948. Pre-Filed textile Catalogs and textile world Yearbook
10386: TEXTILES - MEIER, G. (HERAUSG.), - Jahrbuch der Textilveredlung, Bd. 3.
7618: TEXTIRAMA - - Internationale Vakbeurs der Textiel-en Kledingindustrie/International Trade Fair of the Textile- and clothing Industry, [as held from] 16/20 February 1962, Floraliapaleis Ghent/Belgium.
44992: TEXTIRAMA - INTERNATIONAL FAIR, - Textirama. Internationale vakbeurs der textiel- en kledingindustrie/International trade-fair of the textile and clothing industries/Internationale fachmesse der textil- und bekleidungsindustrie 27th - 31st january 1967 floraliahall - Ghent -Belgium. Orig. edn.
7619: TEXTURA - Antique Textile Arts. Catalogue of the European Fine Art Fair, Maastricht 9-17 March 1991.
48999: TG. PENGUJAN DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. TG. PENGUJAN. .
48998: TG PUTING DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. TG. PUTING. .
7620: THAARUP, A. & D. SHACKELL, - Heads & Tales. Orig. edn.
5599: THAMSOOK NUMNONDA - Negotiations regarding the Cession of Siamese Malay States; W
5600: THATCHER, D. & R. CROSS, - Pai Naa. The story of NONA BAKER.
50399: THAUREN, JOH. (S.V.D.), - De R.K. Missie op de Kleine Soenda-Eilanden. [First dutch language edition, edited and translater after the original german language edition into dutch by B.A.G. Vroklage, S.V.D.]
5601: THEE KIAN WIE, - Revised Summary of Gross Provincial Product Estimation for the Province of South Sumatra, 1970.
47945: THENIUS, O., - Das vorexilische Jerusalem und dessen Tempel. [1. Auflage/first edition].
47820: THEODORA PRIORESS SISTERS URSULINEN SILVER JUBILEE - - [In Herinnering aan onze Kapel ter gelegenheid van 't Zilveren feest van O.L. Mère Prieure Théodora].
53087: THEOSOPHY IN THE DUTCH EAST INDIES: - THEOSOFISCH Maandblad voor Nederlandsch-Indië: 11e Jaargang, 1911 [volume 11, 1911).
57141: THERESIENSTADT CHILDREN'S DRAWINGS CATALOGUE: - Detské kresby z. koncentracního tábora Terezín. [Original edition].
5603: THERESITA (SISTER S.SP.S.)(PS.), - Soetilah.
52661: THEUNISSEN (DEISGNER) - VAN WOENSEL FASHIONABLE FOOTWEAR PROMOTION, - DE SPORTMAN DRAAGT SPORT SCHOENEN...[11 Original handdrawn and handcoloured Proofs designed by THEUNISSEN].
56403: THEUNISZ, JOH., [1900-1979], - De Nederlandse Oostkolonisatie. Meer in het bizonder die in Brandenburg in de 17e eeuw tijdens de regering van den Groten Keurvorst. [Eerste, enige druk; First original edition].
50916: THEUNS-DE BOER, G. & S. ASSER, - Isodore van Kingsbergen (1821-1905). Fotopionier en Theatermaker in Nederlands-Indië; Photo Pioneer and Theatre Maker in the Dutch East Indies. [Eerste druk; First edition].
38035: THIEL, P.J.J. VAN - C.J. DE BRUYN KOPS, J. CLEVERINGA, W. KLOEK & A. VELS HEIJN, - All the Paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A complete illustrated Catalogue by the Department of paintings of the Rijksmuseum Amsterdam. Pref. by A. van Schendel.
13369: THIEL, E., - Künstler und Mode. Vom Modeschöpfer zum Modegestalter.
51555: THIEL, J.H., - Eudoxius van Cyzicus (een hoofdstuk uit de geschiedenis van de vaart op Indië en de vaart om de Zuid in de Oudheid. [Eerste druk; First edition].
55400: THIELE, PETER (EDITOR), - Filzteppiche; Ihre Geschichte und Eigenart. [Erste Auflage; First edition].
7624: THIENEN, F. VAN, - Acht eeuwen Westeuropees costuum. Orig. edn.
7625: THIENEN, F. VAN - The Great Age of Holland, 1600-'60. Transl. fr. the dutch by F.G. Renier & A. Cliff.
7626: THIENEN, F. VAN, - Kabinet van Mode en Smaak. Het Nederlands Costuum-Museum 's-Gravenhage.
38586: THIENEN, F. VAN, - Het Noord-Nederlandse Costuum van de Gouden Eeuw. (1600-1660].
7627: THIENEN, F.W.S. VAN & J. DUYVETTER, - Klederdrachten. Orig.edn.
8741: THIERFELDER, M.V. - Aus dem Lande der Marindinesen
5605: THIO, E., - British policy towards Johore-from advice to control;
7629: THO-RADIA - Dictionnaire Médical et Pratique des Soins de Beauté
13510: THOENY, ED., - Der Leutnant.
48211: THOMAS, DYLAN, - Under Milkwood. A play for voices. [First voice: Richard Burton].
48770: THOMAS, F., - Een Dorp wordt prijsgegeven. [Volendam]. [Eerste druk/first edition].
50447: THOMAS, H., - Handboek voor den Aanleg en de berekening der Verwarmings-inrichtingen met bijzondere vermelding der Centrale Verwarming en Luchtverversing. [Eerste druk; First edition].
7630: THOMAS, F., - Een Liefde in Staphorst. Orig. edn.
5607: THOMAS, TH., - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het Pachtstelsel op Java. Orig. thesis [Leyden university].
9344: THOMAS, A.V., - Malayan Timers. Jelutong, Nyatoh. Repr.fr.:The Malayan Forester, XIII-3, July, 1950.
9345: THOMAS, A.V.& F.G. BROWNE, - Notes on Air-seasoning of Timber in Malaya. Repr.
9340: THOMAS, A.V., - Allowable working stresses for Malayan Timbers. reprinted from:The Malayan Forester, XI-4 (July 1948).
9342: THOMAS, A.V., - Malayan Timbers. Kapur, Kempas, Ramin. Repr. fr.:The Malayan Forester, XII-4, Oct. 1949. Revised Dec. 1959.
9343: THOMAS, A.V., - Malayan Timbers. Mengkulang, Mersawa, Punah. Repr.fr.:Malayan Forester, XIII-1, January, 1950.
9346: THOMAS, A.V., - Malayan Timbers, Chengal and Balau. Repr. 1958 & 1961.
56250: THOMAS, MICHEL (MANAGING DIRECTOR), J. FEVBRE, , P. DUJARDIN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - TEXTILE/ ART10. Archéologie textile-Representer le Tissue. [title on front cover]. [Edition Originale, Hiver 1984.; First original edition, April 1984].
56249: THOMAS, MICHEL (MANAGING DIRECTOR), J. FEVBRE, , P. DUJARDIN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - TEXTILE/ ART 3. Archéologie textile-Art et archéologie [title on front cover]. [eDITION ORIGINALE, Avril 1982.; First original edition, April 1982].
55765: THOMAS, FRANÇOIS, - MIGNON: Opera in 3 Bedrijven. [Programma; De Gonsalez Italian Grand Opera Coy., de Java-Tour 1929. Princesse Schouwburg. Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51329: THOMAS, FRED., - Het Tolhuis in Verleden en Heden. [Eerste druk; First edition].
51992: THOMAS, F., - Memoirs of a Migrant. [First edition],
41756: THOMASSEN, W. - [The original diary as kept by the wife to the late Mayor of Rotterdam municipality W. Thomassen, during their visit to Israel 12-24 November 1960].
49411: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, J. (ET.AL.; EDITORIAL COMMITTEE], - De Vliegende Hollander. [Eerste druk/first edition].
48377: THOMASSEN À THUESSEN VAN DER HOOP, A.N.J., - Megalitische Oudheden in Zuid-Sumatra. [Megalithick remains in South-Sumatra]. Orig. thesis [Utrecht university].
52168: THOMER, E. (EDITOR), - Köhlers Flotten-Kalender 1992. [Originalausgabe; Original edition].
52169: THOMER, E. (EDITOR), - Köhlers Flotten-Kalender 1982. [Originalausgabe; Original edition].
54960: THOMPSON, G.B. (COMPILER), - Spinning Wheels ((The John Horner Collection). [First edition, reprinted``4].
8743: THOMPSON, N. - Colour and Chaos.
5612: THOMSEN, K-A., - Marine-Stützpunkt Penang.
41133: THOMSON, W., - Kampf der Fussschwäche! Ursachen, Mechanismus, Mittle und Wege zu ihrer Bekämpfung. 3. verm. u verb. Aufl. (3rd. enlarged and revised edn.).
7633: THOMSON, W.G., - A History of Tapestry. From the earliest times until the present day. First edn.
9055: THOMSON, E. (E.P.A. PUTSCHER-THOMSON), - Sentengah Mati. (Half Dood.) 1st.
9520: THOMSON, E. - Setengah Mati (Half dood). [Eerste druk/first edition].
45802: THOMSON, E. (E.P.A. PUTSCHER-THOMSON), - Sentengah Mati. Kind in een Jappenkamp en hoe het verder ging. First edn. [thus].
52179: THOMSON, B. JEAN, - Scarf Tying Magic. [First edition].
48318: THÖNE-VAN SON, PH[YLLIS], - Damast, vroeger en nu. [Eerste druk/first edition].
48319: THÖNE-VAN SON, PH[YLLIS], - Damast, vroeger en nu. [Eerste druk/first edition].
54831: THORBECKE, E., - Hong Kong. Photographed [with the Rolleiflex Camera] and depicted. Orig. edn.
12189: THORBECKE, H., - Der Teutoburgerwald. Detmold, Hermannsdenkmal, Externstein, die Weser von Münden bis Minden. Ein Führer. 13. durchgearb. Aufl.
55478: THORBECKE, ELLEN [TEXT AND PHOTOGRAPHS], - People in China. Thirty-two Photographic studies from life by Ellen Thorbecke. Introduction by W.J.R. Thorbecke (tch minister Plenipotary). [First edition].
5614: THORENAAR, A., - Onderzoek naar bruikbare kenmerken ter identificatie van Boomen naar hun bast. Orig. thesis [Wageningen university].
5615: THORN, W. - Memoir of the Conquest of Java; with the subsequent operations of the British Forces, in The Oriental Archipelago
5616: THORNDIKE, E., - Brunei. The definite issues and Postal cancellations to 1974.
54490: THORPE, M.J. (COMPILER), - Penang Information Guide. Published every four weeks. Compiled and issued on behalf of the Municipal Commissioners of George Town. [Original edition].
5617: THORPE, M.J., - Penang Information Guide. Published every four weeks: August 1935.
5618: THUNG SOEY HAY, - De Internationaalrechtelijke betrekkingen tussen China en Japan. Orig. thesis [Rotterdam].
40551: THÜRK, H., - Singapore. Der Fall einer Bastion. 4. Auflage (4th edn.).
5619: THÜRK, H., - Singapore. Der Fall einer Bastion. First edn.
53332: THÜRK, HARRY, - Singapore. Der Fall einer Bastion. 6. Auflage [Sixth edition],
53432: THURKOW, C.T.F., - De Westfriese Admiraliteit. [Eerste druk; First edition].
7636: THURLOW, V., - Model in Paris. 1st.
55969: TIADENS, MAC & RUTH, - Voddenweven:Oud Textiel tot nieuw verweven. Onder redactie van Midas Dekkers [Edited by Midas Dekkers]. [Eerste druk; First edition].
7638: TICE, B., - Enticements. How to look fabulous in Lingerie. 1st.
52911: TICHELAAR, J.J., - De Java-Suikerindustrie en hare beteekenis voor Land en Volk. [Eerste druk; First edition],
37062: TICHELMAN, G.L., - The South Moluccas. Rebellious Province or occupied State. Anthropological aspects.
5626: TICHELMAN, G.L. - Nieuw Guinea
8745: TICHELMAN, G.L. & W.J. DE GRUYTER - Nieuw-Guineesche Oerkunst.
8746: TICHELMAN, G.L. - Nieuw-Guinea. Land der toekomst.
8747: TICHELMAN, G.L. - [De] Papoea.
8748: TICHELMAN, G.L. - Nieuw-Guinea. De geschiedenis van een kolonie.
43960: TICHELMAN, G.L., - Draaiboek van Nieuw Guinee. Orig. edn.
47128: TICHELMAN, G.L. - Nieuw Guinea. De geschiedenis van een Kolonie. Orig. edn.
47217: TICHELMAN, G.L. & W.J. DE GRUYTER - Nieuw-Guineesche Oerkunst.
46791: TICHELMAN, G.L., - Des Objets ethnographiques Batak(Sumatra) peu connus. From:Anthropos.
50598: TICHELMAN, G.L., - Horas! Een Batakboek. [Eerste druk; First edition].
55747: TICHELMAN, G.L. & W.H. ALTING VAN FEUSAU, - N.S.B.-Deportatie naar Oost en West [Indië]. [Eerste druk; First edition].
5625: TICHELMAN, G.L. - Indische Nederlanders
5621: TICHELMAN, F., - Stagnatie en Beweging. Sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband. Orig. thesis [Amsterdam university].
54725: TICHELMAN, F., - The Social Evolution of Indonesia. The Asiatic mode of Production and its Legacy. Translated from the Dutch by Jean Sanders. [First english edition].
5629: TIDBURY, G.E. - My journey to British North Borneo and twenty months sojourn therein. First edition.
57112: TIDDEMAN, L.E., - Een Jong Huyishoudstertje. [Eerste nederlandstalige uitgave, vertaald uit het engels door J. v.d. Hoeven; First dutch language edition translated from the original english by Mrsd. J. v.d. Hoeven].
5630: TIDEMAN, J., - Celebes. First edn.
44317: [TIDEMAN, J.], - Een Inheemsch verhaal over de Geschiedenis van Kotawaringin.[Hikajat Radja Bandar dan Kotawaringin]. Orig. edn.
44318: [TIDEMAN, J.], - De Zeevisscherij in Rembang en Bodjonegoro. Orig. edn.
5635: TIDEMAN, J., - Hindoe-Invloeden in Noordelijk Batakland.
5636: TIDEMAN, J. - Land en Volk van Bengkalis.
53746: TIDEMAN, J., - De Makassaren. Herinneringen uit mijn diensttijd als Controleur B.B. op Zuid-Celebes. Lezing gehouden door...voor de Indologische Vereeniging te Leiden op 23 November 1909. [Eerste druk; First edition].
44320: [TIDEMAN, J.], - Het Landschap Bone. Orig. edn.
38147: TIEGHEM, PH. VAN, - Recherches sur la Structure du Pistil et sur l'anatomie comparée de la Fleur. Ouvrage Couronnée par L'Académie des Sciences(Prix Bordin, 1868).
5640: TIEMANN, I., - Das Plantagengebiet der Ostküste von Sumatra. Orig. thesis [Leipzig university, germany].
54372: TIENHOVEN, J. VAN, - When the Saints go Marching in. Gedichten. [Eerste druk; First edition].
41807: TIENHOVEN, A.B. VAN, - De Schatten van Jantje. First edn.
37821: TIENHOVEN, - De Dame in het Wit. Orig. Ms. edn.
37822: TIENHOVEN, W. TH. J.VAN, - De brandende kaars in de Nacht. Orig. Ms.
54322: TIENHOVEN, HL.J. VAN, - Wichelroedelopen. [Eerste druk; First edition].
5641: TIJDSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP - (T
57119: TIJGER-BRIGADE WEEKLY: - DE TIJGER. Weekblad van de Tijger-Brigade. [Originele uitgeve; Original edition]. [August-December 1948].
49483: TIJL UILENSPIEGEL - - Tijl Uilenspiegel aan het Front en onder de Duitschers. [Eerste druk/first edition].
46669: TIJMSTRA, L.E. (CHIEF EDITOR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebieden. Eerste Jaargang-nr. 2.[29 September 1945]. [Vol. 1-no. 2].
42561: TIJMSTRA, L.E. (CHIEF EDITOR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebieden. Eerste Jaargang-nr. 1.[22 September 1945]. [vol. 1-no. 1].
42562: TIJMSTRA, L.E. (CHIEF EDITOR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebieden. Eerste Jaargang-nr. 4.[13 October 1945]. [vol. 1-no. 4].
50260: TIJMSTRA, L.F. (CHIEF EDITOR) - G. DE PREE (DIRECROR), - Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen; Volume 2-No. 4, Zaterdag 26 Januari 1946).
50820: TIJSSEN, J., - Oogheelkundig werk in de dorpen van Ned. Indië van 1931-1939. Offprint from:Geneeskundige Bladen, vol. 40, X-XI.
13091: TILBURG, C.J. VAN, - De Zeven Wereldwonderen en De Tempels van Jeruzalem.
56624: TILE VON KALM, O., (EDITOR), - Gorlice. [2. Auflage; Second edition].
12608: TILKE, M., - Kostümschnitte und Gewandformen. Eine Übersicht der Kostümschnitte und Gewandformen aller Zeiten und Völker vom Altertum bis zur Neuzeit. Orig. edn.
5646: TILLEMA, H.F. (1870-1952), - Doodenpalen, Tiwah en Lijkverbranding op Borneo. XEROXED from:NION, 16. 1931/'32-pt. 5.
5647: TILLEMA, H.F., - Doodenpalen, Tiwah en Lijkverbranding op Borneo.
5646: TILLEMA, H.F. (1870-1952), - Doodenpalen, Tiwah en Lijkverbranding op Borneo. XEROXED from:NION, 16. 1931/'32-pt. 5.
50608: TILLEMA, H.F., - Ons indisch Boekje. [Een bundel praatjes bij plaatjes over Indië; subtitle on front covers]. [Eerste enige druk; First edition]. .
55358: TILLEMA, H.F. 1870-1952), - Filmen en Fotografeeren in de Tropische Rimboe. Offprint from:Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw [NION}, volume I5-part 4 (1930).
38557: TILLEMA, H.F., - Zonder Tropen geen Europa.
54888: TILLEMA, H.F., - Apo-Kayan. The Heart of Borneo; The Etiquette of Dress among the Apo Kayan Dayaks. PHOTOCOPIED from: Yearbook NION, 1935.
42994: TILLHAGEN, C.-H., - En nyuppläckt rommanniordlista från 1847. In:Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv, Tidskrift, year 70.
11698: TILLHAGEN, C.H., - Taikon erzählt. Zigeunermärchen und Geschichten aufgezeichnet...Transl. fr. the Swedish edn.
5652: TILMAN, R.O., - Bureaucratic Transition in Malaya.
5653: TILMAN, R.O., - In Quest of Unity: The Centralization Theme in Malaysian Federal-State Relations, 1957-75.
43125: TILMONT, J., - Cartographie de Belgique et du Congo. (title on front wrapper). Orig. edn.
41714: TIMBER VADEMECUM - - Vademecum Houtsoorten. Tweede geheel herziene druk. (2nd. totally revised edn.).
41715: TIMBER VADEMECUM - - Vademecum houten binnendeur-kozijnen. Tweede druk.
41716: TIMBER VADEMECUM - - Vademecum triplex, multiplex, meubelplaat, spaanplaat. Orig. edn.
43314: [TIMMER, H.](COOP.), - Handleiding tot de Aardrijkskunde van Nederlands Oostindische Bezittingen. Uitgegevan door de Maatschappij: Tot Nut van 'T Algemeen. Orig. edn.
9058: TIMMER, W.J., - Object en methode der sociale agronomie. Vijf landhuishoudkundige opstellen betreffende enkele grondslagen eener doorschouwde en rationeele methodiek der Landbouwvoorlichting in Indonesië.
5655: TIMMER, M., - Child Mortality and Population Pressure in the Netherlands Indies. Jogjakarta, Java, Indonesia. A social-medical study. Orig. thesis [Amsterdam university].
54519: TIMMER, E.M.A., - De Generale Brouwers van Holland: Een bijdrage tot de geschiedenis der Brouwnering in Holland in de 17de, 18de en 19de eeuw. [Eerste druk; First edition].
45423: TIMMERMANN, I[RMGARD], - Studie zur Batik auf Java. Wertmasstäbe traditionelle Stellung im Umfeld Kulturbewusster Erziehung und deren Wandel. Special Offprint from:Baessler Archiv, Beitráge zur Völkerkunde, Band XXXII, 1984.
37063: TIMMERMANS, G.J., - Latifa op de Molukken.
47690: TIMMERMANS, W. & F. VON WINCKELMANN (RESEARCH), - Indisch Licht. Een halve eeuw steun aan Oorlogsgetroffenenen uit Indië. [Gedenkschrift] ter gelegenheid van het Vijftigjarig jubileum van de Stichting Pelita, 1947-1997. Orig. edn.
5656: TIMOR - DOKO, I.H., - Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Nusa Tenggara Timur.
39038: TIMOR - - Indonesië en Oost-Timor. Feiten en Meningen. [Eerste druk/first edition].
5684: TIMOR - ORIG. LITHOGRAPH OF KUPANG. -
5675: TIMOR - - Propinsi Negara Timur. Menundju Swa Sembada Pangan 1972.
38211: TIMOR - - To Build a better Tomorrow in East Timor. [First edition].
5670: TIMOR - - Oost-Timor. De soldaat van Maubere schreeuwt om recht, Fretilin.
5660: TIMOR DECOLONIZATION - - Decolonization in East Timor.
5681: TIMOR - Timor between the Superpowers. [First edition].
5679: TIMOR BORDER ARBITRAGE- - Sentence Arbitrale rendue en Exécution du Compromis signé à La Haye le 2 avril 1913 entre Les Pays-Bas et le Portugal au sujet de la délimitation d'une partie de leurs possessions dans l'Ile de Timor
5669: TIMOR LESTE - - Timor Pequena Monografia. Orig. edn.
4538: TIMOR QUESTION REPORT- - Oost-Timor: De situatie op Oost-Timor. Een Rapport uit Indonesië. Verslag van gesprekken met vluchtelingen uit Oost-Timor. Orig. edn.
37613: TIN-YKE-CHAR (HSIEH TING-YU), - The Hakka Chinese-Their Origin & Folktales. With translation by C.H. Kwock(Kuo Ch'ang-ch'en).
53430: TINNEMANS, WILL & FRANK VON WINCKELMANN (RESEARCH), - Indisch Licht: Een halve eeuw steun aan Oorlogsgetroffenen uit Indië. Ter gelegenheid van het Vijftigjarig jubileum van de Stichting Pelita. [Eerste druk; First edition].
5688: TINSLEY, B., - Singapore Green. A History and Guide to the Botanic Gardens.
48300: TIPP & CO. - NURNBERG TIN TOYS TRADE CATALOGUE - - Tipp & Co./Nurnberg. Mech. Blechspielwaren Fabrik. [Trade catalogue 1937]. Original edition. [Original Auflage].
48301: TIPP & CO. - NURNBERG TOY TRADE CATALOGUE - - Reichsautobahn. Ein neues Autobahnspiel für Uhrwerk- und für elektrischen Antrieb, mit doppelten und einfachen Fahrbahnen, sowie Br:ucken und Abzweigungen/By-Pass Traffic. A complete Highway and byway system, with two and one way roads and bridges... [Original Ausgabe/orig. edn./Catalogue 1937 A].
7642: TIRION, (L'ABBÉ) - Histoire et Costumes des Ordres Réligieux, Civils et Militaires.
5689: TIRTAAMIDJAJA, N.(SH), - Batik. Pola & Torak-patterns & Motif. First edn.
48421: TIRTOBISONO, YAN, - Kamus Lengkap Belanda. Belanda-Indonesia/Indonesia-Belanda. Orig. edn.
50776: TIRTOKOESOEMO, R. SOEDJONO, (TRANSLATION), - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta. [Eerste druk; First edition].
8749: TISCHNER, H. - Das Kultkrokodil vom Lorewori.
5694: TISNA, UEDEYANA PANDJI & J. LAST, - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balische jongens. First edn.
51113: TISNA, UEDEYANA PANDJI & J. LAST, - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balische jongens. [Eerste druk; First edition].
42338: TISSING, J. (COMPILER), - Zakwoordenboek Drents-Nederlands/Nederlands-Drents. First edn.
37064: TISSOT VAN PATOT, J.W., - Een viertal tochten door het eiland Terangan in Maart en April 1907. Takenfr.:TAG, 1908.
55837: TITAÿNA, - Mademoiselle against the World. [For the first time translated after the original french into english by Madeleine Boyd]. [First edition, thus].
55222: TITANIC DISASTER MEMORABILIA: - Ramp der Titanic. Muziek met Nederlandschen en Engelschen tekst van het lied, dat door het Muziekkorps aan boord van van deze Stoomboot gespeeld werd, even voor dat zij te gronde ging in den nacht van Zondag 14 April 1912 en waarbij 1600 menschenlevens verloren gingen. [Eerste nederlandse uitgave]
5696: TITAYNA, - Une Femme chez les Chasseur de Têtes. (Borné0 et Célèbes).
42434: TITULAER, CHR., - De Mens en het Weer. Orig. edn.
12672: TITUS, M.L., - Urbanisatie, Integratie en Demografische respons in Jakarta: Een empirisch onderzoek naar de stedelijke moderniseringsrol in de periode 1961-1976/Urbanization, integration and demographic response in Jakarta. An empirical search for the Urban role in modernization, 1961-1976. Orig. thesis [Utrecht].
8750: TITZE, K., - Bali, Timor, Philippinen. Inseln, Menschen und ferner See. Orig. Edn.
49493: B., TJ. DE, - De Slag om Zutfen. [Eerste druk/first edition].
55273: TJ DE B. [=TJEERD DE BOORDER (1911-)], - De Strijd om Zutfen. [covertitle only]. 4e druk [4th edition].
7643: TJADEN MODDERMAN, R.S. - Een weldoener der Menschheid. In:Album der Natuur, pt. 3, 1877.
53156: TJAKRADIBRATA, - Djadjalan Warna-Warna Bab Ngelmoe Alam toemrap marang Wong Kang Woes akeh sesoeroepané. [First edition].
54890: TJALKENS, T., - Slöjd als Opvoedingsmiddel. [Eerste druk; First Edition].
5698: TJAN TJOE SIEM - E.M. UHLENBECK & J. SOEGIARTO, - Hoe Koeroepati zich zijn Vrouw verwerft. Javaansche Lakon in het Nederlandsch vertaald en van aanteekeningen voorzien.
37883: TJOE BENG SIANG, - Butek Enghiong(Pendekar Tanpa Tandingan). Orig. edn.
5702: TJOETJE (TEUKU TJOET MOHAMMED HOESSIN), - De Nederlandse begraafplaats Peutjoet onthult de geschiedenis van de heldenmoed van het Atjehse Volk. Transl. by Abdul Kadir, Agerbeek Brendgen.
36559: TJOETJE (TEUKU TJOET MOHAMMED HOESIN) & ABDUL KADIR (COOPERATION), - De Nederlandse begraafplaats Peutjoetonthult de geschiedenis van de heldenmoed van het Atjehse Volk. Transl. by Abdul Kadir, Agerbeek & Brendgen.
44374: TJON SIE FAT & G.J.C.M. VAN VLIET, - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna. Orig. edn.
50721: TJON SIE FAT, L.A. & G.J.C.M. VAN VLIET, - Philipp von Siebold; Zijn Japanse Flora en Fauna. [Eerste druk; First edition].
11494: TJON-A-TEN, V.T., - Creoolse en Hindoestaanse kinderen in het Nederlandse Lager Onderwijs. Een studie naar de problemen van Surinaamse kinderen van creeolse en Hindoestaanse origine in het Nederlandse lager onderwijs. Orig. thesis [Utrecht university].
36549: TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P., - Social Organization and Planned development in Rural Java. A study of the Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West-Java, and Kecamatan Kendal, Central Java.
56168: TJONG SIE FAT (PREFACE), - Flora Japonica, Fauna Japonica. lFront cover title only]. [eERSTE DRUK; fIRST EDITION].
54207: TOBA-BATAK DUTCH GLOSSARY TRANSLATED INTO DUTCH: - Toba-Bataks-Nederlands Woordenboek. [First Dutch language edition,translated after J. Warneck's Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch, 1906].
5705: TOBI-VAN DER KOP, H. & T.J. BEZEMER - Practisch Cursus voor Zelfonderricht in het Spreek-Maleisch en het Soendaneesch. Orig. edn.
5708: TOBING, PH.O.L. - Allah Ta'ala dan Totalitet pidato diutjapkan pada upatjara penerimaan djabatan Guru Busar tetap dalam mata kuliah ilmu kebudajaan Pada Universitas Hasanuddin di Makassar...
9908: TOBING, PH.O.L., - Allah Ta'ala dan Totalitet.
5709: TOBING, PH. L., - The Structure of the Toba-Batak belief in het High God. (reprinted after the original Ph.D. thesis).
5707: TOBING, PH.L., - The Structure of the Toba-Batak belief in the High God. Orig. thesis [Utrecht university].
54550: TODUNG SUTAN GUNUNG MULIA - K. ALDERT, H. HIDDING, M. NATSIR (EDITORIAL COMMITTEE). - ENSIKLOPEDIA INDONESIA. [Edisi Pertama; First edition].
41132: TOEMENGGOENG, RKJ. CH. SJ. DATOE, - Wanita di Indonesia/Women in Indonesia. Preface by Roesland Abdulgani. Orig. edn.
56819: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora. [Dutch language edition translated from the original Indonesian with an introduction by Angela Rookmaaker and Albert van der Helm]. [Eerste Nederlandstalige uitgave; First dutch language edition].
44218: TOER, P. A. [1925-2006], - Guerillafamilie. Translated from the original Indonesian language by Cara Ella Bouman. First dutch edn.
11883: TOER, P.A., - De Pionier. Biografie van Tirto Adhisoerjo. Transl. fr. the orig. Indonesian by M. Termorshuizen.
11888: TOER, P.A., - De Vluchteling. Transl. fr. the orig. Indonesian with a preface by A. Rookmaaker & A. van der Helm. First dutch edn.
12198: TOER, P.A., - Keluarga Gerilya. Edisi Malaysia.(3rd. edn.).
44639: TOER, P.A., - Voetsporen. Transl. fr. the orig. indonesian (Jejak Langkah),into dutch by H. Maier. (reimpressing after the first dutch edn. 1983).
39541: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006] - Bukan Pasarmalam. First edn.
39667: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Midah, het Liefje met de Gouden Tand. Roman. First dutch edn. Transl. after the orig. Indonesian edn. Minah Simanis Bergigi Emas(1955) by A. Rookmaaker & A. van der Helm.
43412: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Aarde der Mensen. Europa ed., transl. fr. the orig. Bahasa Indonesia by I.E.Slamet-Velsink. First dutch language edn.
45787: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Bericht uit Kebayoran en andere verhalen. [translated after the indonesian text edn.]. First dutch edn.
45788: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Aarde der Mensen. Roman. 5e druk [5th. edn. with editorial corrections]. Translated into dutch, from the indonesian language, by Ina Slamet-Velsink.
45789: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Korruptie. Translated from the indonesian by Hein Vruggink, Henk Maier & Yolanda Schelling. First dutch edn.
47989: TOER, PRAMOEDYA ANANTA (1925-2006), - Anak Semua Bangsa. [Karya Pulai Buru, subtitle on front wrapper].
12198: TOER, P.A., - Keluarga Gerilya. Edisi Malaysia.(3rd. edn.).
46418: TOER, P.A. (1925-2006), - In de fuik. Roman. [Transl. fr. the Indonesian by A. van der Helm & A. Rookmaaker. First dutch edn.].
56967: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [OR:PRAMOEDYA ANANTA TUR, 1925-2006], - This Earth of Mankind. [First english language edition, thus. Translated and with an afterword by by Max Lane. Originally published in Indonesian Language].
52104: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Meisje van het strand. Vierde druk [Fourth edition, translated from the original Indonesian Gadis Pantai, by Angela Rookmaaker].
52760: TOER, PRAMOEDYA ANANTA [1925-2006], - Wat verdwenen is. Verhalen uit Blora [Java]. [Translated into dutch from the original indonesian byAgela Rookmaaker and Alfred van der Helm]. [Paperback edition].
55800: TOERISTENKAART REPUBLIEK INDONESIA [TOURISTMAP REPUBLIF OF INDONESIA], - Indonesie toerist kaart van Indonesie [Sic!]. [Eerste druk; First edition].
5714: TOFT, M., - De smokkelaars van Singapore.
39668: TOHARI, A., - Het Dansmeisje uit mijn dorp. Transl. fr. the orig. indonesian text-edn. by M. Sardjono-Soeman & M. Sutedja-Liem.
47829: TOHARI, AHMAD, - Di Kaki Bukit cibalak.
39406: TOHIR, KASLAN A., - Seuntai Pengetahuan tentang Usaha Tani Indonesia. First edn.
5716: TOHIR, KASLAN A., - Pedoman Bertjotjok Tanam bagian III. Tanaman Perkebunan Besar. Tjet. Kedua. (2nd. edn.).
48399: TOKAIGANSYU SEITYO (PUBL.), - Istilah Bahasa Indonesia/dioesahakan oleh Lembaga Bahasa Indonesia; dibawah penilikan Djabatan Pendidikan...Original edition.
54059: TOKAYER, MARVIN & MARY SWARTZ, - The Fugu Plan. The untold storyof the Japanese and the Jewsduring World War II. [Forst edotopm].
11567: TOKIHOTO OTO, - Folklore in Japanese life and customs. Orig. edn.
53138: TOKUGAWA SHOGUNATE SHRINE NIKKO - - The Album of Toshogu at NIKKO.
53853: TOKY0 IMPERIAL THEATRE PROGRAMME AUGUST 1920: - The Imperial Theotre Tokyo [Programme] Aug. the 1st. 1920 and Every Evening at 5.00 [P.M.]. [Covertitle]. [Original issue].
41705: TOKYO EARTHQUAKE 1923 - - Tokyo [Reconstructed].
42060: TOKYO MUNICIPALITY REPORT - - Tokyo. Capital of Japan. Reconstruction Work 1930.
8012: TOKYO- - Tokyo the Metropolis of Japan. [First edition].
42535: TOKYO-YOKOHAMA EARTHQUAKE - YOSHIO SAKATANI (BARON)(FOREWORD), - The Outline of the Reconstruction Work in Tokyo and Yokohama. (An official Report).
55548: TOKYO SCIENCE MUSEUM GUIDE: - General Guide to to the Tokyo Science Museum. [Tokyo Science Museum; Under the Control of the Department of Education General Guide, covertitle]. [First edition].
11208: TOKYO EARTHQUAKE 1923: - Japon, tremblement de Terre du 1er Septembre 1923. [Édition originale; First edition].
53688: TOL, ROGER, KEES VAN DIJK AND GREG ACCIAIOLI, - Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi. [First edition].
52152: TOLHAUSEN, ALEXANDRE M. (EDITOR), - Dictionnaire Technologique dans les Langues Française, Anglaise et Allemande. Renfermmant les Termes Techniques usités dans les Arts et Métiers et dans les Industries en général. Revu par Louis Tolhausen. Quatrième éditionm[Fourth edition revised by Louis Tolhausen].
45342: TOLL, J. VAN, - Gedrukte Archivaliën. Proeve van een overzicht der tot dusver in druk verschenen Nederlandsch Kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingcohieren e.a. Orig. edn.
445: TOLLENS, [HENDRIK], - l'Hivernage des Hollandais à la Nouvelle Zemble, 1596-1597. Trad. par Auguste Clavareau. 3e éd.
447: TOLLENS, H., - Die Holländer auf Nova Zembla, Gedicht. Transl. fr. the dutch by F.M. Duttenhofer. Mit einem erklärenden Anhang... für die Jugend herausgegeben von P.W. Quack.
41907: TOLMAN, R., - De kievit. Een monografie over onze national vogel. First edn.
13080: TOLMAN, R., - Wij Trekken door Utrecht.
50100: TOLMAN, RONALD (AMSTERDAM, 1948-....), - Deskundige Kommissieleden (sic!)...Leiden, 22 april 1970.
45402: TOLSMA, W., - 's-Gravenhage als Vogelstad. Orig. edn.
56223: TOLSTOJ, L.N. (1828-1910), - OORLOG EN VREDE. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
8751: TOMLIN, J.W.S., - Awakening. A history of the New Guinea Mission.
37065: TOMLINSON, H.M., - Tidemarks. Some records of a journey to the beaches of the Moluccas and the Forest of Malaya, in 1923. First edn.
47516: TONDOWIDJOJO, J., - Etnologi dan Pastoral di Indonesia. Cetakan I [first edition].
39353: TONGUE, R.K.(ED.), - Komposisi Terkendali dan Terarah untuk pengajaran bahasa Inggris.
55627: TONKENS, JAN [EDITORIAL BOARD), - Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog. [Tweede aangevulde druk; Second enlarged edition].
10618: TONNET, M., - Sangireesche Kofo-Weefsels. taken fr.:Elsevier's geïll. maandschrift, vol. xvi-pt. xxxii (Jul.-Dec. 1906).
42424: TOON HERMANS - - Toon 75. Een hommage aan Toon Hermans. Orig. edn.
53447: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - TOON HERMANS One-Man-Show 1960. Teksten en Muziek TOON HERMANS. [Originele uitgave; Original edition].
53446: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - TOON One-Man-Show. Teksten en Muziek TOON HERMANS. [Originele uitgave; Original edition].
53445: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - Zaza. Ballot 1954-'55. Teksten en Muziek Choreografie Regie TOON HERMANS. Décors en Costuums: Johan Greter. Eerste Deel. [Originele uitgave; Original edition].
53444: TOON HERMANS (1916-2000) DUTCH CABARET: - One-Man-Show voor U Eva. Seizoen 1955-'56. Toon Hermans doet een keuze uit onderstaand repertoire samengesteld uit eigen teksten en eigen muziek. [Eerste Deel. [Originele uitgave; Original edition].
56579: TOONDER, MARTEN (1912-2005), - Heer Bommel en de Zwarte Zwadderneel; Heer Bommel en de Zwelbast; Heer B ommel gaat het overdoen. [originele krantenknipsels/ original press clippings].
47861: TOONDER, M[ARTEN], - Tom Poes en de Laarzenreuzen. [Eerste opzet druk/first provisional edition].
12493: TOONDER, MARTEN, - Heer Bommel en de grote Barribal.
12494: TOONDER, MARTEN, - Heer Bommel en zijn Heldendaden.
37493: TOONDER, MARTEN, - Tom Puss Jigsaw-puzzles in original boxes. Series 1-4 (all publ.).
12497: TOONDER, MARTEN, - Tom Poes en Bombom de Geweldige.
51677: TOOREN, J. VAN, - Japanse Tanka-poëzie. [Tweede druk; Second edition].
55791: TOORN-DANNER, N VAN DEN (ET.AL), - Buku Bacaan Bahasa Belanda. Untuk tingkat elementer dan dasar. Jilid I [Volume I of 3]. [First edition].
55792: TOORN-DANNER, N VAN DEN (ET.AL), - Buku Bacaan Bahasa Belanda. B-3 [Buku 3]. Kursus dan dasar. Jilid I [Volume I of II]l. [First edition].
38656: TÖPFFER, R., - Premiers Voyages en ZigZag ou excursions dún Pensionat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes. First edn.
52506: TÖPFFER, RODOLPHE (1766-1847), - Premiers Voyages en Zigzag ou excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur les revers Italien des Alpes. Précédés d''une Notice par M. Sainte-Beuve. Sixième édition [Sixth edition].
52507: TÖPFFER, RODOLPHE (1766-1847), - Nouveaux Voyages en Zigzag A la Grande-Chartreuse, autour du Mont Blanc, dans les Vallées D'Hérens, de Zermatt, au Grimsel, À Gènes, et à la Corniche. Précédés d''une Notice par M. Sainte-Beuve. Quatrième édition [fourth edition].
47131: TOPOLSKY, F[ELIKS] (1907-1989), - Topolsky's Chronicle 1954, Volume Two. Original edition.
36682: TORDAY, A., - Párbeszédek 11 Fal és Tértextili Biennálé/11th textile Biennal. Catalogue of an exhib. Szombathelyi Képtár [Hungary] 22 june - september 2, 1990.
5723: TORRANCE, A., - Junglemania. First edn.
51321: TOSHIRO MORITA, - Kumadori. [Kabuki Theatre make-up]. First edition.
449: TOSSIJN, PH., - Lariatspelen.
57143: TOURAILLE SEASONAL PARIS FASHION ANNOUNCEMENT CATALOGUE: SUMMER 1921, - Etablissements H. Touraille [Presents Paris Fashions Summer 1921]. Eté 1921.
2188: TOURISM - GAROET - en Omstreken
38832: TOURISM - LEHMANN, R., - Luzern und Vierwaldstättersee. Kleiner Führer.
41551: TOURISM - NAZI PROPAGANDA, - Urlaübsfahrten 1939. Orig. edn.
36081: TOURISM - O.RIEGER, - Badnerland. Odenwald.Neckar. Schwarzwald. Bodensee.Rhein. Wegweiser und Hotelführer.
37587: TOURISM - PLANTENGA, P., - De Rijn van Arnhem tot in Zwitserland. Kleef, Ahrdal, Brohldal, Eiffelgebergte, Lahndal, Niederwald, Nahedal, Rheingau, Taunusgebergte, Bergstrasse, Haardgebergte, Schwarzwald, Vogesen enz...Handboek voor Reizigers. 3e druk. (3rd. edn.).
41225: TOURISM & TRAVEL - SOUTH AFRICA, - Reizen in Zuid-Afrika. Orig. edn.
10180: TOURISM- - [From Paris to Auvergne by train]. Itinerary issued by A.N.W.B.
13149: TOURISM - - RIJWIELTOCHTEN over de Veluwe.
41187: TOURISM BY RAIL - - Le Guide P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée). Genève-Besançon. Circuit du Doubs. La Fauchlle-St. Claude-Chezerny. Centre de Séjour et de Tourisme. Orig. edn.
12185: TOURISM BY TRAIN - - Wat kost die Reis? Enkele prijzen naar eenigeder voornaamste stations in Nederland.
10182: TOURISM-FRENCH RIVIERA, - De Fransche Rivièra.
38653: TOURISM IN BELGIUM - COSYN, P. & M., - Anseremme. Le Parc National de Furfoz & la Vallée de la Lesse. Guide officiel du Syndicat d'Initiative.
38831: TOURISM IN BELGIUM BY BYCICLE - ALGEMEENEN NEDERLANDSCHEN WIELRIJDERSBOND, & R.B. DOZY, - Rijwielgids voor België en Luxemburg.
38835: TOURISM IN BELGIUM - - Bords de la Meuse, de la Lesse, de la Semois, Abbaye d'Orval.
38437: TOURISM IN FRIESLAND PROVINCE - - v.V.v. Friesland.
40669: TOURISM IN GREAT BRITAIN - A.N.W.B., - Z.O. Engeland per trein en te voet.
38839: TOURISM IN NORWAY - - Oslo, Noorwegen.
38833: TOURISM INN PRE-WAR SLOVAKIA - N.N., - Slovensko earovna krajina Ceskoslovenskej Republiky, pozýva Vás na návstevu Svojich krás.
10278: TOURISM-LES VOSGES, - Livret-Guide.
10183: TOURISM-PYRENEES, - Pyreneeën.
37781: TOURISM BY K.L.M. (ROYAL DUTCH AIRLINES) - - INDONESIË, Singapore & Bangkok.
12082: TOURISM - - ORIENT LINE Cruises 1959.
12083: TOURISM - - ORIENT Line, the Sunny way. Vancouver, San Francisco, Honolulu.
12081: TOURISM - - The Panama Way by Orient Line. U.S.A., Canada, Australia.
38386: TOURISM - AUSTRALIA, - Brisbane - Queensland.
38387: TOURISM - NEW ZEALAND, - New Zealand in Colour. A book of Scenic Views.
38389: TOURISM - NEW ZEALAND, - Some better known New Zealand wild Flowers and Birds.
38391: TOURISM - TASMANIA, - With a Camera in Tasmania. Photographs by Don Stephens.
3067: TOURISM ON AVA - - Java, the Tourists Paradise. Its Predominant position in the Netherlands India Archipalago, and its commercial relations with Neighbouring countries.
5726: TOURISM-JAVA BALI, - Motor Touring Guide Java, Bali. Orig. edn.
5725: TOURISM-INDONESA - Indonesië. Reisatlas.
744: TOURISM. - Reise Führer West Java.
12191: TOURIST MAP - - BAKKEVEEN.
12193: TOURIST-MAP, - Het Drents-Friese Wold.
9839: TOURIST-MAP, - Tourist map Western Dolomites/Westliche Dolomiten/Carta Touristica Dolomiti Occidentali, Sheet 16.
9525: TOURIST-GUIDE KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, K.P.M. - - GUIDE Through Netherlands India, compiled by order of the Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Royal Packet Steam Navigation Co.).
13079: TOURISTMAP LUGANO - - Carta Turistica/Carte d'Excursions/Exkursionskarte Logano (Sottoceneri).
11526: TOUWEN-BOUWSMA, E., - De Barisanorganisatie van Madura. (nieuwe eisen aan een oud kader).
5732: TOUWEN-BOUWSMA, C., - Staat, Islam en lokale Leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie. Orig. thesis [Amsterdam university].
54489: TOUWEN-BOUWSMA, E. & P. GROEN, - Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
5734: TOXOPEUS, L.JOH., - De Soort als Functie van Plaats en Tijd getoetst aan de Lycaenidae van het Australaziatisch Gebied. Orig. thesis [Amsterdam university].
5733: TOXOPEUS, H.J. (EDITOR), - Verslag van de 28e vergadering van de Vereeniging van Proefstation-Personeel 1941. Gehouden te Buitenzorg van 26 tot 28 Maart 1941 gewijd aan de vruchtbaarheid van den bodem en haar behoud.
42887: TOYNBEE, A.J., - Het bloedig Juk van den Turk. [transl. into dutch fr. the orig. english].
46987: TOYNBEE, A[RNOLD] J., - Het bloedig Juk van den Turk. [translated into dutch after the original english][first dutch edn.]
8138: TOYOKUNI-SUCCO, F. - Utagawa Toyokuni und seine Zeit. [Eerste Auflage/First edition].
10334: TOYS - - Les Jouets.
36306: TRADE CATALOGUE - - KARL HAMMERSCHMIDT [Trade Catalogue Musical Instruments]. Neueste Ausgabe.
44041: TRADE CATALOGUE LOCKS AND KEYS - - Geïllustreerde Katalogus van hang-en sluitwerk, ijzerwaren. Tweede ongewijzigde druk. (2nd. edn.).
42523: TRADE CATALOGUE/PRICE LIST HEINRICH WESTEDT - - [A trade-catalogue with prices on all kinds of bags as produced and offered by Weba-Werkstätte Heinrigh Westedt].
7471: TRADE CATALOGUE WAGELAAR & ZOON, - Twentsche Fourniturenhandel J. Wagelaar & Zoon, Enschede.
6377: TRADE CATALOGUE - TUCHHAUS PAUL KNAUR- - Tuchhaus Paul Knaur.[ A fashion trade catalogue].
7648: TRADE CATALOGUE- - ALEXANDER VOSS, Breda (Fashions). Summer 1979.
7649: TRADE CATALOGUE-DEJONCKHEERE-ANDRIES (BRUXELLES), - Etalages pour la Chapellerie. Catalogue nr. 181.
41218: TRADE CATALOGUE A.N.S.L[EE] FABRICS - - Pin Weave Panels.
42568: TRADE CATALOGUE ULLMANN & HEINZE - - Spezialfabrik für Kleiderbügel in aller Ausführungsarten. Katalog nr. 17.
42575: TRADE CATALOGUE THILO HOFFMANN - - Bast-und Stofftaschen in moderner Müsterung. [title on front wrapper].
42576: TRADE CATALOGUE CARL TAEGE JR.- - Für Vorhang und Gardine die schöne Gleiro-Schiene. Orig. edn.
49600: TRADE CATALOGUE MAISON ROYALE BRUXELLES/ CATALOGUE DE VENTE MAISON ROYALE BRUXELLES- - Ouverture D'une nouvelle et vaste Maison de Vêtement pour Messieurs, Jeunes Gens, Enfants. Chaussures, Chemiseries, Gants, Bonneterie, Chapellerie, Cannes et Parapluies et générlement tout ce qui concerne la Toilette des Messieurs. [édition originale/first edition].
45467: TRADE SAMPLE ALBUM - - Manchesters Voeringen en Fournituren.
7639: TRADE SAMPLE CATALOGUE - HAMMOND'S-HULL - - Shades of Hammonds's Original Carpet Rug Wool. May be obtained from Messrs. A. van Tilburg, Den Haag. Hammond's only Agent in Holland. [title on front wrapper].
48087: TRADE SAMPLE VOLUME - - Tailor Made. [title on front boards],
12115: TRADE DIRECTORY - of Indonesia 1949
52554: TRADE CATALOGUE BOOKBINDING TOOLS - - Comptoir de la Réliure/Tarif du Matériel de loutillage de Fournitures pour la Réliure et la Dorure. [Original trade catalogue with price list).
52894: TRADE CATALOGUE FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUNIOR, - 110 Jahre Kakteen-Kultur! [Verkauts-Katalog]. [Original Ausgabe; Original edition.
12751: TRADESMEN SAMPLE BOOK - - Gestickte Damengürtel.
7652: TRAMAR, (CTSSE. DE), - La Mode et l'Elégance.
41747: TRANSMIGRATION DUTCH TERRITORY NEW GUINEA - - Officieel Orgaan van de Stichting Transmigratie Nederland-Overzee.
8829: TRANTER, G.J., - Plowing the Arctic.
55032: TRAP, P.H. (PUBLISHER [1791-18XX]), - Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden, voor kinderen; benevens eenige merkwaardigheden uit het rijk der Dieren. [Eerste druk; First edition].
10567: TRAPHAGEN, E., - Costume Design and Illustration. 5th printing.
36313: TRAPHAGEN, E(THEL), - Costume Design and Illustration. 2nd. edn.
9264: TRASKO, M., - Heavenly Soles. Extraordinary Twentieth-Century Shoes.
48354: TRAUTZ, F.M., - Japan, Korea und Formosa. [1. Ausgabe/first edition].
46723: TRAVELLERS OFFICIAL INFORMATION BUREAU OF THE NETHERLANDS INDIES - - Tourism in the Netherlands Indies, Bali Number.
39154: N.N. - TRAVELS THROUGH PALESTINE, - Pictorial Journey through the Holy Land; or Scenes in Palestine. Orig. edn.
54502: TRAVEN, BEN (=RET MARUT, 18XX-1969), - Ein General kommt aus dem Dschungel. [1. Auflage; First edition].
46217: TRAVERS, P.L., - Mary Poppins from A to Z. Second impression.
46294: TREFFERS, J., - Schuim van Goud. Indische Zedenroman. [Tweede druk/2nd. edition, reprinted after the original of 1934].
8752: TREGARTHEN, G. - Australian Commonwealth (New South Wales, Tasmania, Victoria, Western Australia, South Australia, Queensland & New Zealand)
5738: TREGONNING, K.G., - A History of Modern Malaya. 1st.
9786: TREGONNING, K.G., - North Borneo. 1st.
36546: TREGONNING, K.G., - Under Chartered Company Rule. (North Borneo 1881-1946). Orig. edn.
5740: TREGONNING, K.G., - Malaysia. First edn.
56662: TRENGGALEK PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Trenggalek.
44175: TRESKINE, H. (CHIEF EDITOR), - La Lingerie.
5741: TREUB, M.W.F., - Het Gist in Indië. [There is ferment in the Indies]. een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging. Orig. edn.
56324: TREUB, M.W.F., - Indië's Toekomst. [Eerste druk; First edition].
54416: TRICHT, B. VAN - Levende Antiquiteiten in West-Java. Eerste Gedeelte: De Badoejs. Offprint from DJAWA, Tijdschrift van het Java-Instituut, vol. IX.
51465: TRICHT, B. VAN (ET.AL.), - The Badoejs in South Bantam [Java]. [And eight other illustrated contributions]. Published in:Inter-Ocean, a Netherlands East Indies Magazine devoted to Malaysia and Australasia, vol. 10-No. 9 (September 1929).
49700: TRICKS AND CONJURING ORIGINAL DIAGRAMS - - NIXON MANUSCRIPTS [SERIES].
5743: TRIP, V.J., - Tjara Menggambar Pesawat Terbang.
46264: TRIPP, M., - Going Solo. Uncorrected Proof Copy.
56771: TRISNOJUWONO, - Kisah sebuah Revolusi [The Story of a Revolution]. Pagar. Kawat. Berduri. Rentjana sampul oleh Jusuf Razak. pCetakan pertama; First edition].
51005: TRIUMPH INTERNATIONAL LINGERIE FASHION - - Ondermode. Dokumentatiemap Historisch Kostuummuseum [Utrecht].
46477: TRIXER, HANS E., (MAGIC 13, N.B.G.), - Manupilaties met Vingerhoeden.
46478: TRIXER, HANS E. (T.M.W.T.T.F.), - Encyclopedie der Duimspitsen. Fundamentele grepen benevens 35 trucs met de duimspitsen.
46479: TRIXER, HANS W. (T.M.W.T.T.F.), - Card-Magic of the United Nations. Orig. edn.
54823: TROCCHIO, PAOLA DI (ET. AL.; COMPILERS), - ManStyle/ MEN + FASHION. First edition.
5744: TROCKI, C.A., - The Johor Archives and the Kangchu System, 1844-1910;
41279: TROELSTRA, PITER JELLES (1860-1930, - De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie. Orig. edn.
47508: TRÖGEL, R., - Esperanto Kaj Kulturo individuo popolo Homaro. Offprint from:Das Esperanto als Kulturfaktor, vol. 8. [translated from the german into esperanto by J. Schröder].
56525: TROMP KLASSE GELEIDE WAPEN FREGAT DE RUYTER [TROMP CLASS GUIDED MISSILE FRIGATE DE RUYTER: LAUNCHED 1974], - Het Geleide Wapen FregatDE RUYTER. [Originele uitgave; First edition].
9062: TROMP, J., - Oessin-Blanda. Indisch Tooneelspel in drie bedrijven.
46147: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. VAN, - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795). Orig. edn.
53041: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN (1830-1903), - Biographisch Woordenboek van Oost-Indische Predikanten. [photocopied after THE first EDITION].
43563: TROPICAL MEDICINE- - Voorlopig Voorschrift Nr. 2610: MALARIA. Vastgesteld bij aanschrijving van de minister van oorlog...3e druk.
7653: TROTMAN, S.R. & E.L. THORP - The Principles of Bleaching and finishing of Cotton. Orig. edn.
46500: TROUW LIBERATION ISSUE - - VRIJ! Bevrijdingsnummer,Trouw; Derde Jaargang: Bevrijdingsnummer [vol. 3: special Libraration issue].
51028: TROUW LIBERATION ISSUE - - VRIJ! Bevrijdingsnummer,Trouw; Derde Jaargang: Bevrijdingsnummer [vol. 3: special Libraration issue].
45718: TROW, M.J., - Lestrade and the Guardian Angel. [Uncorrected proof copy not for sale; publ. notice on label on front wrapper].
56210: TROXLER, GALE SCOTT. - Fijian Masi. A traditional Art form. Second edition.
7654: TRUEMAN, J. - The Romantic Story of Scent. First edn.
7655: TRUMAN, N. - Historic costuming. Forew. by CH. B. Cochran. 9th impression.
7656: TRUMAN, N. - Historic Costuming. 2nd. edn. With additional chapters by B.N. Green.
7657: TRUYENS-BREDAEL, C.L., - Het Kantwerk van den Ommegang. Historische beschrijving van een meesterwerk der textielkunst.
43468: TSCHAIKOWSKY, P., - Canzonetta aus dem Violinkonzert Op. 35. Neue Ausgabe für Violine und Klavier bezeichnet von Issay Barmas.
49418: TSCHERNING PETERSEN, H. - Singkeh. (First original edition.).
55276: TSCHUDIN, W.FR., - Von den ältesten erhaltenen Papierdrucken der Welt.Offprint from:Textil-Rundschau, Heft 12, 1962.
49678: TSCHUMI, E. (GENERAL EDITOR), - Geschiedenis van de Mode. [translated from the original english by Teatske Starink]. {Eerste nederlandstalige druk, first dutch language edition].
55370: [TSENG CHAO YEH] - DR. JOHNSON (INTRODUCTION), - Nieuw Hollandsch-Chineesch Woodernboek [=Xin hehua usuB]. [FIRST edition].
46014: TSJECHOW, A[NTON] P., - Verzamelde Werken, [vol.] IV. Orig. edn.
46016: TSJECHOW, A[NTON] P., - Verzamelde Werken, [vol.] II. Orig. edn.
46017: TSJECHOW, A[NTON] P., - Verzamelde Werken, [vol.] I. Orig. edn.
5748: TSUJI, MASANOBU (COL.), - Singapore. The Japanese version. Transl. by M.E. Lake (from the Japanese).
8139: TSUJIGAHANA, ITCHIKU - Tissus de Lumière/Weefsels van Licht. Exhibition catalogue as held at Brussels 9 Nov.1989 - 3 Dec. 1989.
45559: TSURUO ANDO, - Bunraku. The Puppet Theater [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by Charles J. Dunn.
54156: TSUTOMU EMA, - A historical sketch of Japanese Customs and Costumes. Second edition.
9787: TUCHINSKY, CHR., - Produktion, Handel und Konsumtion nicht-westlicher Medikamente in Südost-Asien: Malaiische JAMU in Singapore.
7658: TUCHSCHERER, J-M. & G. VIAL, - Le Musée Historique des Tissus de Lyon. Introduction Historique, Artistique et Technique. Introduction historique, artistique et technique.
9880: TUCKERMANN, I., - Tjideng Zwart op Wit. Vrouwenkamp Tjideng 1942-1945.
7659: TUCNA, D. & J.M.A. HOLTHAUS (COMPOSITION), - Hedendaagse Wandtapijten uit Tsjechoslowakije. Tentoonstelling Nederlands Textielmuseum 18 Nov. 1977/8 Januari 1978.
36780: TUCNA, D.(INTROD.), - Hedendaagse Wandtapijten uit Tsjechoslowakije. Exhib. catalogue Nederlands Textielmuseum Tilburg, 18 nov. 1977 t/m 8 jan. 1978.
8753: TUDOR, J. (ED.), - Handbook of Papua and New Guinea. 4th edn.
8754: TUDOR, J. (ED.), - Handbook of Papua and New Guinea. 5th edn.
7661: TUER, A.W., - The Follies & Fashions of Grandfathers.[January-December 1807]. Orig. edn.
45009: TUHUTERU, J.M.A., - Riwajat singkat terdirinja negara Pasoendan. First edn.
48532: TUINWIJKPERS HAARLEM MUNICIPALITY - - Haarlem in Hout. Eenentwintig Houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
44915: TUITEN-HUVERS, J., - Naar het land van de Sangireezen. Reisverhaal voor Kinderen. Orig. edn.
50457: TULL EN 'T WAAL MUNICIPALITY, - Kerk te Tull en 't Waal 1950 [an original photograph].
56654: TULUNGAGUNG PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Tulungagung.
49814: TUPAMAHU, CHR. D. (REVEREND), - Tatatjara Kebaktlan sebagaimana ditetapkan oleh Synode AM dari Geredja Indjili Maluku untuk dipergunakan dalam semua Djematnja. [Original edition].
53709: TUR, PRAMUDYA ANANTA (1925-2006), - Sikap dan PeranKaum Intelektual di Dunia ketiga khususnya Indonesia. [Reprinted].
54607: TURKENBURG'S ZAADHANDEL SUCCULNTA: - Gedoornde Vrienden: Handboekje voor het kweeken van Cactussen uit zaad. Derde druk [Third edition].
7947: TURKEY- - Turkish Pottery. Orig. edn.
45772: TURKISH HANDICRAFTS - - Türk El Sanatlari/Turkish Handicrafts/Türkisches Kunsthandwerk/Arts Manuels turcs. Orig. edn.
50402: TURKSMA, R., - Change in Gender Relations in Hindi Masala Movies [cover title]. [First edition].
5752: TURNBULL, C.M., - The Straits Settlements 1826-67. Indian Presidency to Crown Colony. 1st.
56826: TURNBULL, W. (ARR..), - The Milk Maid.. Pretty Maidens Here am I. Inscribed to Miss Love, Theatre Royal-Drury Lane. [First edition].
7662: TURNER, C.W. - De Kleeding van den geneesheer in den oudsten tijd en in de middeleeuwen; & 3 other artt. in dutch on professional medical dress through the ages. In:CIBA-Tijdschrift 2e jrg.-13.
7664: TURNER WILCOX, R. - Five Centuries of American Costume. First edn.
10573: TURNER WILCOX, R., - The Dictionary of Costume.
10600: TURNER WILCOX, R., - Folk and Festival Costume of the World. Orig. edn.
44917: TURNER WILCOX, R., - The Mode in Hats and Headdress. Orig. edn.
9788: TURNER, P.D. & R.A. GILLBANKS, - Oil Palm Cultivation and Management. 1st.
10794: TURNER, P.D. & R.A. BULL, - Diseases and disorders of the Oil Palm in Malaysia. 1st.
7663: TURNER, J.A. - The Cotton planter's Manual: being a Compilation of Facts from the best authorities on the Culture of Cotton; Its Natural history, chemical analysis, trade, and consumption: and embracing a history of cotton and the Cotton Gin
54922: TUSENIUS, K.H., - De kansen van het Nationaal Socialisme in Nederland. Groe en neergang der N.S.B. [Eerste druk; First edition].
56029: TUSSCHENBROEK, HENDRIKA VAN [1854-1935]M - Sneeuwklokjes. Eenstemmige kinderliederen met Klavier begeleiding. Heft I II.
9573: TUSSENBROEK, O. VAN, - Speelgoed, Marionetten, Maskers en Schimmenspelen.
54809: TUTTLE [CHARLES E. TUTTLE COMPANY], - TUTTLE'S Concise Indonesian Dictionary. English-Indonesian/Indonesian-English [Revised edition].
56815: TUUK, HERMAN NEUBRONNER VAN DER (1824-1894), - Herman Neubronner van der Tuuk, de pen in gal gedoopt. Brieven en Documenten verzameld en Toegelicht door R. Nieuwenhuys. [Eerste druk; First edition.
5756: TUUK, H.N. VAN DER, - Kawi Language and Literature. Offpr.fr.:RAS(Great Britain and Ireland), Jan. 1881.
40400: TUUK, H.N. VAN DER - Maleisch Leesboek/Beberapa Tjeritera Melajoe. 10e druk. (10th edn.).
40517: TUUK, H.N. VAN DER - Maleisch Leesboek.8e druk. (8th edn.).
44273: TUUK, H.N. VAN DER, - Maleisch Leesboek, zevende stukje bevattende: Vier Maleische vertellingen en het verhaal van Bibi Sabariah. Nieuwe uitgave, tweede druk. (new issue, 2nd. edn.).
44298: TUUK, H.N. VAN DER, - Maleisch Leesboek, {VIIe stukje) bevattende: Vier Maleische vertellingen en het verhaal van Bibi Sabariah. Nieuwe uitgave [eerste druk]. (new issue, [first edn.]).
5755: TUUK, H.N. VAN DER, - Tobasche Spraakkunst. In dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd.
44266: TUUK, H.N. VAN DER, - Bataksch-Nederlduitsch Woordenboek. In dienst en op kosten van het Nederlandsche Bijbelgenootschap. Orig. edn.
36975: TUUK, H.N. VAN DER, - Kawi Language and Literature. Offpr.fr.:RAS(Great Britain and Ireland), Jan. 1881.
54210: TUYET NGUYEN, (PUBLISHER/EDITOR), STEPHEN MARKBREITER (ASSOCIATE EDITOR/ET.AL.), - ARTS OF ASIA. [Original edition],
51176: TUYNMAN, HANS & STEEF DAVIDSON (EDITORS), - De Kleine Kabouterkolonel; Orgaan van het Brandneteloffensief, Nr. 3: De komende Volkstelling is de komende volkskwelling daarom is 28-2-'71uitgeroepen tot dag van Nationale Sabotage! [Cover title]. [Originele uitgave; Original publication].
39128: TWAIN, M., - De lotgevallen van Tom Sawyer. 8e druk.(8th edn.) Transl. fr. the orig. US edn.(The adventures of Tom Sawyer).
39127: TWAIN, M., - Tom Sawyer's Reisavonturen. FIRST dutch edn. Transl. fr. the orig. US edn.(Tom Sawyer abroad) by Marly.
36976: TWAIN, M[ARK], - Pengalaman Huckleberry Finn.
36977: TWAIN, M[ARK], - Pengalaman Huckleberry Finn. 3d. edn.
5759: TWEEDIE, M.W.F., - The Snakes of Malaya.
5760: TWEEDIE, M.W.F. & J.L. HARRISON, - Malayan Animal Life. 1st.
5761: TWEEDIE, M.W.F., - Prehistoric Malaya.
5762: TWEEDIE, M.W.F., - Common Malayan Birds. 1st.
52439: TWEEDIE, M.W.F., - The Sone Age in Malaya. [original edition, thus].
49057: TWEKA SWIMWEAR FASHION SALE CATALOGUE, - TWEKA Mode Balnéare [19]65.
48614: TWERSKY, J., - Het Handtastelijk bestaan. [first dutch language edition, translated after the original US publication 'The face of the deep', by F.G.M. Donkers].
9118: TWISS, W.J., - Nationaal-Socialistische Mijnbouw, 3e deel: Nederlandsch-Indië.
53614: TYPE SPECIMEN FOUNDRY N.V. LETTERGIETERIJ AMSTERDAMV.H. TETTERODE. - Boek- en Fantasie letter voor het betere werk, Ëgmontletter. [Originele uitgave; original publication].
10789: TYPOGRAPHY - S.H. DE ROOS, - Té Té - Technisch Tijdschrift voor de Grafische Industrie, 3e jaargang no. 1, September 1947.
52387: TYRELL, ANNE V., - Changing Trends in Fashion. Patterns of the Twentieth Century 1900-1970. [First edition].
54501: TZAIG, URI & ESTI KNOBEL (EDITORS), - Threads of Thought: Keren Ronnen Rosenberg (1952-) . [First edition].
46487: UCEE [= ULRICH COLDENHOFF, 1890-1963], - Het Spookhuis van Tandjong-Priok. First [and only] edition.
5763: UCEE (= ULRICH COLDENHOFF, 1890-1963), - De schoonste triomf van de Indo-Detective. [Reprinted after the first edn. Weltevreden 1924]. Firts thus.
12187: UDEN MASMAN, H., - De Vechtstreek. Van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. Handboekje en Gids. 4e herz. druk.
36343: UDEN MASMAN, H.(COMPILER), - Die Friezen buten Fryslan. Bitinkingsboek by it 25-jierich bistean fan it Bound fan Fryske Selskippen buten Fryslan1923-1948.
38454: UDEN, C.L. ANTH. VAN, - Schoonheidsverzorging. Handboek voor de Huid- en Haarverzorging, Manicure en Hygiëne. Voor Kappers(sters), gebruik op Vakschonen, Cursussen Schoonheidsverzorging, voor opleiding voor het Diploma vakbekwaamheid en tevens voor de moderne vrouw. Orig. edn.
49378: UDEN, C.L. ANTH. VAN (COMPILER), - Beginselen van het Kappersvak. Hand- en Leerboek voor beoefenaren van het Kappersvak, tevens te gebruiken op de vakscholen en voor de verkrijging van het Diploma Vakbekwaamheid vereist door de Vestigingsweg Kleinbedrijf. [Eerste druk/first edition].
7666: UDEN, C.L.A. VAN - Schoonheidsverzorging, Handboek voor de Huid- en Haarverzorging, Manicure en Hygiëne voor Kappers(sters), gebruik op vakscholen, cursussen, schoonheidsverzorging, voor opleiding voor het diploma vakbekwaamheid en tevens voor de moderne vrouw.
7665: UDEN, C.L.ANTH. VAN - Leerboek voor Haarhygiëne. First edn.
5764: UHLENBECK, C.C. - Levensbericht van Johan Hendrik Caspar Kern. Offpr.fr.:Jaarboek KNAW, 1917.
5765: UHLENBECK, E.M. (1913-2003), - De Structuur van het Javaanse Morpheem.
45033: UHLENBECK, E.M., - Javanese Linguistics. A retrospect and some prospects. Lecture delivered on the occasion of the Fourth European Colloquium on Malay and Indonesian studies on Tuesday May 31 1983. Orig. edn.
48466: UHLENBECK, E.M., - De Tegenstelling Krama: Ngoko. Haar positie in het Javaanse Taalsysteem. Orig. edn.
53139: UHLENBECK, E.M., - De Systematiek der Javaanse Pronomina. [Eerste druk; first edition].
42341: UIJTERSCHOUT, I.L., - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot Heden. Orig. edn.
40474: UILDRIKS, F.J. VAN, - Bij Turken en Arabieren. Van Oostersche Landen en wat er te zien is. Orig. edn.
12688: UILDRIKS, F.J. VAN, - Beelden uit Nederlandsch Indië.
12709: UILDRIKS, F.J. VAN, - Bij Turken en Arabieren. Van Oostersche Landen en wat er te zien is.
48496: UILKENS, J.A., - Indische Typen. [Eerste, enige druk/first and only edition].
5768: UILKENS, J.A. - Een bezoek aan 't Paleis te Buitenzorg in den jare 1900 en zooveel.
5769: UIT DE JAVAANSCHE CULTUURWERELD... - From: DJAWA, 18-6 (1938)
54222: UITHOL, J.C. & J.M. VAN WIJK, - Gods Trouw in de Tropen. Belevenissen van een aantal Oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-Indiëgedurende de jaren 1946-1950. Tweede druk [Second edition, reprinted].
41898: UITMAN, G.J., - Wat zeggen onze Aardrijkskundige namen? First edn.
52485: UKRAINIAN FOLK ART - - UKRAINIAN FOLK ART [Cover title].
51642: UKUN SURJAMAN, - Tempat pemakajan istilah klasifikasi kekerabatan Pada Orang Djawa dan Sunda dalam Susunan Masjarakat. Tjetakan ke II (Second edition).
46445: ULBRICH - M.E.A.F. - - Ter Herinnering aan het 25-jarig Jubileum van den Weledelen Heer A. Ulbrich. Directeur der N.V. Machneieën - en Apparatenfabrieken M.E.A.F.Acoustische Signaal toestellen Mij Acustica. te Utrecht op den eersten Juli 1928. Orig. edn.
36535: ULJEE, F. & A.G. JANSEN, (COMPILERS), - Herinneringen aan een Bali-Excursie.
50420: ULRICH, HANS (PREFACE), - Menschen der Scholle. [1. Auflage; First edition].
11697: ULRICH, J., - Romanische Schelmennovellen.
53774: UMAR JUNIS, - Dari Peristiwa ke Imajinasi: Wajah Sastra dan Budaya Indonesia. Kujpulan Karangan. [First edition].
5772: UMBGROVE, J.H.F., - De Koraalriffen in de Baai van Batavia.
5773: UMBGROVE, J.H.F., - Madreporaria from the Bay of Batavia. Offpr.fr.:Zoölogische Mededeelingen, XXII.
56255: UMBGROVE, J.H.F. - Structural history of the East Indies. [First edition].
51799: UMBGROVE, J.H.F., - The Coral Reefs of theBay of Batavia, II: Zoology. [Eerste druk; First edition].
11950: UMBRELLAS - - Paraplu/Parasol. Exhib. catalogue Galerie Coumans, 31 mei tot en met 1 juli 1989.
40695: UMEO MOGAMI (COMPILER), - Import tariffs of Japan. [revised and corrected up to date], 1920. Translated fr. the original japanese into english by compiler.
51007: UNGER, M. & F. VAN DER LAKEN (PREFACE), - Hollywood Gekleed [Mode en filmkleding van de Amerikaanse ontwerper Adrian Adolf Greenburg 1903-1953, cover subtitle]. Historisch Kostuum Museum 19.9.85 t/m. 29.12.85. [Eerste druk; First edition].
13449: UNGER, M., - Hollywood Gekleed. Mode en filmkleding van de Amerikaanse ontwerpster Adrian. Exhib. Catalogue Historisch Kostuum Museum Utrecht, 19.9.85 t/m 29.12.85.
53872: UNGER, MARJAN (CONCEPT) & R. HOVIUS (TEXT), - Spijkerboek [Blue Jeans Book]. [Eerste druk; First edition].
46349: UNGERER, T., - The Hat. [re-published].
6325: UNIFORMS- IMPERIAL GERMAN ARMY UNIFORMS, - Unsere Soldaten. Die Uniformierung des deutschen Reichesheeres.
46347: UNITED NATIONS CHARTER - - Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.
56974: UNITED STATES ARMY FORCES IN THE FAR EAST RESTRICTED GUIDE: - Directory of Geographic Place Names in the Southwest Pacific Area Exclusive of Continental Australia. Section IV The Moluccas. Section V The Lesser Sunda (Soenda) Islands. Listed by Latitude and Longitude (to the nearest five minutes). [Original edition].
43765: UNIVERSAL EXPOSITION ST. LOUIS - - The Universal Exposition. Beautifully Illustrated. Official Publication. Orig. edn.
5776: UNTUNG-PUTSCH (1965, G-30-S), - Ter Verdediging van de Indonesische Patriotten.
41602: ÜNVER, S., - Turkish Designs. Orig. edn.
51709: URECH, C. (EDITOR), - Wintersports in the Bernese Oberland. Official Publication of the Resorts of the Bernese Oberland, New Year 1925. [Original edition]. .
52099: URIS, LEON, - Exodus. [Israel reprint].
8756: URQUHART, D.H. & R.E.P. DWYER (EDS.) - Prospects of Extending the growing of Cacao in Papua and New Guinea.
51570: US. WAR DEPARTMENT PUBLICATION TM30-641, - Japanese Phrase Book. Restricted TM 30-641. [Revised edition, supersedes TM 30-275 April 15, 1943].
45457: UTERMÖHLEN, R., - De Japanse vrouwenkampen in Nederlands-Indië 1942-1945. Een bibliografie. Orig. edn.
56073: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1947. (267ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
49303: UTRECHT, E[RNST], - Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie. Opgetekend door Franka Jaspers. [Eerste druk/first edition].
46210: UTRECHT, E[LIEN]., - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid. [Eerste druk/first edn.].
8757: UTRECHT, E. - Papoeas in Opstand (De tweede kwestie Nieuw Guinea)
5685: UTRECHT, E., (INTRODUCTION), - Oost-Timor Tribunaal.
56074: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1948. (268ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
56072: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1944. (264ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
56071: UTRECHT MUNICIPAL ALMANACK: - Utrechtsche Almanak voor het jaar 1942. (262ste. Jaargang). [Originele uitgave; Original edition].
5777: UTRECHT, E., - Indonesië's Nieuwe Orde. Ontbinding en reokolonialisatie. First edn.
5778: UTRECHT, E., - Soekarno-Soeharto. Indonesië's dekolonisatie dreigt te mislukken. First edn.
51507: UTRECHT CITY IN PICTURES - - UTRECHT. [Eerste druk; First edition].
51348: UTRECHT MUNICIPAL PUBLIC ORDINANCE 1754 - J.W. DE RUEVER, - PUBLICATIE; Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht maken by dezen bekend, dat nu de Jaarmarkt ingaan zal op huyden den 9 July, en eyndigen den 26 daaraan volgende [July 1754], zonder dat iemand met zyn Waeren langer zal mogen voorstaan, op poene van zes guldens,....
47094: UTRECHTSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE - - Duitsche Inval in Ons Land. [original special edition].
56840: UTRECHTSCHE VROUWEN STUDENTEN VEREENIGING (U.V.S.V.), - GroenenTooneel 1962. Uitvoering door de Novitii van het jaar 1962 te geven op woensdag 19 september in Trianon, Oude Gracht 252 des avonds te 20.00 ure. [Originele uitgave; Original edition].
56738: UTSCH, RUDOLF, - Patroelje in de Jungle; met geheime opdracht door Sumatra. [Eerste nederlandse uitgave, vertaald uit het duits Door Michel Amter, Dschungel Patrouille].
49616: UUNG DURACHMAN, - Tinde Bhiwana. [First edition].
43274: UZANNE, OCT. - L'Ombrelle-Le Gant-Le Manchon. First edn.
7674: UZANNE, OCT., - Le Miroir du Monde. Notes et sensations de la Vie Pittoresque. Orig. edn.
7673: UZANNE, OCT., - Son Altesse La Femme. 1st edn.
7676: UZANNE, OCT., - The Modern Parisienne. Transl. fr. the orig. french, with an introd. by The Barones Von Hutten.
7671: UZANNE, OCT. - L'Eventail (The Fan). First edn.
7672: UZANNE, OCT. - L'Ombrelle-Le Gant-Le Manchon. First edn.
7675: UZANNE, OCT. - La Femme à Paris. Nos Contemporaines. Notes successives sur les Parisiennes de ce Temps dans leurs divers Milieux, Etats et Conditions. Orig. edn.
7670: UZANNE, OCT. - Le Calendrier de Vénus. Orig. edn.
56885: UZANNE, LOUIS OCTAVE (1851-1931), - The Modern Parisienne. [First english language edition, translated from the original french, with an introd. by The
54921: VAAN, PAUL DE [= J.P. NAEFF, 1926-1988], - Romaans. [Eerste druk; First edition].
55051: VAARZON MOREL, W.F.A.J. (1868-1955, LIHOGRAPHER) & ISAAC VAN RENNES (1844-1904, DESCRIPTIVE TEXT), - Een Hollandsche Kermis. [Eerste druk; First edition].
51568: VACCARI, MR. O. AND MRS. E., - Concise English-Japanese, Japanese-English Dictionary. Supplemented with most common phrases used in daily conversation. Second edition.
46827: VADEMECUM DUTCH TERRITORY OF NEW GUINEA - - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea 1956.(All publ.). Orig. edn.
5780: VADERLANDSCHE CLUB- - Handelingen van de Vaderlandsche Club, 1e-2e reeks (Januari 1916-December 1917).
53299: VADERTJE BROMBEER [= ISIDORE LEONARD SPREEKMEESTER], - Kwaakmans zoekt Paddestoelen/Een verhaal van Vadertje Brombeer [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
38565: VAESSEN, F.9COMPILER), - Coupeboek Artistique voor Herenkleding.
40376: VAILE, P.A., - Le Lawn Tennis moderne. Preface by Max Decugis. Orig. edn.
5781: VALCKENIER SURINGAR, J., - Het geslacht Cyperus (Sensu Amplo) in den Maleischen Archipel benevens een Overzicht van de geschiedenis der systematiek van de familie der Cyperaceën. Orig. thesis [Leyden university].
5781: VALCKENIER SURINGAR, J., - Het geslacht Cyperus (Sensu Amplo) in den Maleischen Archipel benevens een Overzicht van de geschiedenis der systematiek van de familie der Cyperaceën. Orig. thesis [Leyden university].
5781: VALCKENIER SURINGAR, J., - Het geslacht Cyperus (Sensu Amplo) in den Maleischen Archipel benevens een Overzicht van de geschiedenis der systematiek van de familie der Cyperaceën. Orig. thesis [Leyden university].
53424: VALENTINE, MRS. (EDITOR/COMPILER), - The Old Old Fairy Tales. [First edition].
10579: VALENTINO FASHION EXHIBITION-MAISON VALENTINO (ED.), - Valentino. 30 years of Magic.Exhibition-Catalogue 23 September - 12 October 1993.
7679: VALETON, E.M., - Nederlandse Klederdrachten. Orig. edn.
43380: VALETON, E.M. - Dutch Costumes.
7678: VALETON, E.M., - Niederländische Trachten. Transl. fr. the orig. dutch by R. Langeveld-Haag.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

10/27