Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38346: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een Schooljongen in Batakland. First edn. (only).
45417: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De Olifantennacht. Orig. edn.
51958: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Machten en Menschen. [Eerste druk; First edition].
49536: RENESSE- JOHN H. WHITTAKER, A.M.W. VAN - G. DE ZILWA, G.G. VAN DER KOP, EDDIE WILLIAMS, PHILIP C. COOTE AND MAJOR F.H. WRIGHT, - The Harbourworks at Belawan; A description of the Port of Sumatra's East Coast; Nursing, a New Profession in the Philippines; Legends of the Orient, the Padaringan(Java); A splendid Specimen of Siamese Architecture; Impressions and Recollections of a British Traveller; The East goes West, Oriental
52174: RENGELINK, J.W. & I. MUG (COMPILERS), - Behind the dunes and dykes (Sic!). [Original english edition translated by R.S. Springett].
56395: RENNE, ELISHA, - Cloth that does not Die. The meaning of Cloth in Bunu Social Life. [First edition].
4900: RENNIE, J.S.M., - (Singapore), Musings of J.S.M.R. [Benning]. Mostly Malayan. Forew. by His Highness Sir Ibrahim Sultan of the Stae and Territory of Johore.
51424: RENSBURG, EUGÈNE (1872-1956), - Amerikaanse Padden. [Original etching].
52515: RENSCH, B., - Eine biologische Reise nach den Kleinen Sunda-Inseln. [Erste Auflage; First edition].
4902: RENTJANA - Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia.
52455: RENTONS, LTD.TARTAN SPECIALISTS (PUBL.), - The Scottish Tartans with the Badges, Arms, Slogans, etc. of the Clans. [cover title].
42416: REP, J., - Englandspiel. Spoinagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Derde druk. (3rd. edn.).
4903: REPATRIATES-INLICHTINGEN - voor Hollandgangers
51325: REPIMEX PARIS [POTIEZ-VAN ERTVELDE] TRADE CATALOGUE, - Maison Potiez-Van Ertvelde [REPIMEX-PARIS] tout pour l'Art Décoratif. Import-Export. [Édition originale; Original edition].
49110: REPORT OF A JOURNEY TO MONTRADO- - Verslag eener Reis naar Montrado gedaan in het jaar 1844. Extracted from:Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, vol. 9, parts 7 (1847).
49110: REPORT OF A JOURNEY TO MONTRADO- - Verslag eener Reis naar Montrado gedaan in het jaar 1844. Extracted from:Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, vol. 9, parts 7 (1847).
37980: REPORT OF THE COMMITTEE - NEW GUINEA (Irian) 1950.
8665: REPORT ON NETHERLANDS NEW GUINEA - for the year 1958 & 1960.
8667: REPORT TO THE PRESIDENT - of the United States by the Economic survey mission to the Philippines
4905: REPORT - to the Government of Indonesia on the Organization of Vocational Training.
51459: REPORT NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ - - N.V. Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij gevestigd te 's-Gravenhage. Verslag over het jaar 1937. [Originele uitgave; original edition].
51458: REPORT NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ - - N.V. Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij gevestigd te 's-Gravenhage. Verslag over het jaar 1938. [Originele uitgave; original edition].
51824: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over 1920-1922. [Originele uitgave; Original edition].
51825: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaren 1924-1928. [Originele uitgave; Original edition].
51827: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaar 1923. [Originele uitgave; Original edition].
41364: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
41365: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
57076: REPORTSS. VAN DER WIJCK SHIPWRECK: - Rapport naar Aanleiding van gestelde Vragen betreffende het vergaan van het SS Van Der Wijck aan den Raad van Justitie te Batavia. [Eerste enige druk; First and only edition].
7417: REPPEL-WILLY REPPEL. - Exhibition Textiel Nu, 7. Textiel Museum Tilburg 20 november t/m 3 januari 1982.
55923: REPPEL, WILLY - TEXTIEL NU 7: Willy Reppel. [Tenonstelling Nederlands Textielmuseum Tilburg]. [Eerste druk;First edition].
51835: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS-REPUBLIK MALUKU SELATAN, - News in Extract from the Republic of the South Moluccas: The strange Dutch Attitude towards the R.S.M. [sic!] Mission in Dutch New Guinea. Published in:News in Extract from the Republic of the South Moluccas, No. 4/56 - May 25, 1956.
51839: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS, R.M.S., - Nouveau Colonialisme. Document historique publié par le Gouvernement de la République des Moluques du Sud. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51859: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS/BADAN PERSATUAN, - Report of a Protest. An open Appeal to World Opinion to condemn the immoral policy of the Dutch Government towards the People of the South Moluccas. [Original edition].
55958: REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN [SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC; REPUBLIK MALUKU SELATAN]: - Erkenning van Ambon. [Publicatie No. 1]. [Eerste druk; First edition].
36989: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Wat wij willen van de Nederlandse regering.
36990: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - MENA MOERIA. Om de vrijheid van de Zuid-Molukken. Pref. by Lokollo, Vigileyn-Nikijuluw, Aponno.
36992: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Het vraagstuk van de Republiek der Zuid-Molukken en de Ambonezen. Rapport van de commissie Ambon van de Anti-Revolutionaire partij.
36995: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Confrontatie met een kwart eeuw discriminatie van het Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht.
36999: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Nota van de Badan Persatuan.
37056: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Zuidmolukse gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring.
41499: REPUBLIK MALUKU SELATAN (R.M.S.) - - [A report published by the South Moluccan Government in Exile, the Badan Persatual R.M.S.].
41398: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - R.M.S. 33 Tahun. Program peringatan di Houtrust Hallen den Haag.
44541: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - De rechtsgedingen tussen de Ambonnezen en de K.P.M., deel 1. Texst der voornaamste processtukken in het eerste kort geding. Orig. edn.
51078: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia;Statistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië. [Original edition].
51079: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia.S[tatistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië]. [Original edition].
55579: REPUBLIK MALUKU SELATAN: - MENA-MURIA.: VOORLICHTINGSBLAD van de Republiek Maluku Selatan. 2e jaargang nr. 8 november1978. [Volume 2-Nr. 8].
55442: REPUBLIK MALUKU SLATAN JUBILEE: - Programma 35 Tahun RMS; Peringatan 35 tahun hari proklamasi pada 25 april 1085 di Houtrusthallen Den Haag. [Cetakan ke-1; First edition].
53683: REPUBLIK MALUKU SELATAN [ZUID-KOLUMSE REPUBLIEK]: - Éérst Zelbeschikking van dan Zelfverzorging. [De Zuid-Molukse Vrijheidsstrijd, subtitle on front cover]. [Eerste druk; First edition].
55738: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT [R.I.S.]: - De Conferentie te Denpasar 7-24 December 1946. [Eerste druk; First edition].
51836: REPUBLIK MALUKU SELATAN, R.M.S., - Political aspects of the South Moluccan right of self-determination. [Originele uitgave; original publication].
51844: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - PEMUDA MASJARAKAT R.M.S. [cover title]. Onze Basis: Het gegarandeerde Zelfbeschikkingsrecht; Waarom zijn wij hier? Wat willen Wij nu eigenlijk?
51845: REPUBLIK MALUKU SELATAN (SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC), - Het Volk der Zuidmolukken en zijn Zelfbeschikkingsrecht. [Eerste enige druk; First and only edition].
51847: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - De R.M.S., haar politieke, economische en sociale aspecten. [Zuidmolukse Gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring, (Cover title)]. [Eerste druk; First edition].
51848: REPUBLIK MALUKU SELATAN- - Once a Turncoat. Authentic photographs of the turning point in the career of Dr. SUKARNO, President of the Republic of Indonesia. [First edition].
46726: RESCHKE, H., - Die Initiationsriten der Kiwai-Papua. Offprint from:IAE, Band XXXV, Heft 1-3.
44414: RESIDENTIE-ORCHESTRA - - Paul (Pepijn) van Vlief in gesprek met willem van Otterloo en het Residentie-Orkest. Orig. issue.
45256: RESIDENTIE ORCHESTRA PROGRAMME - - Eerste Galaconcert door Het Residentie Orkes op Donderdag 27 Mei 1948, aanvang 15 uur.
4906: RESINK, G.J. (1911-...), - Kreeft en Steenbok. First edn.
48452: RESINK, G.J., - Indonesia's History between the Myths. Essays in legal History and historical theory. First edn.
50246: RESPIGHI, OTTORINO, - Sonata in Si minore per Pianoforte e Violino.
43281: RESTIF DE LA BRETONNE, - La Paysanne Pervertie ou les Dangers de la Ville. Histoire d'Ursule R***. Tome III.
51230: RESTIF DE LA BRETONNE, NICOLAS EDMÉ (1734-1806) - H. BOREL (EDITOR), - Liefdes-Avonturen van Mr. Nicolas of het menschelijk Hart ontsluierd. Geheel opnieuw bewerkt naar de oorspronkelijke uitgave onder toezicht en met eene inleiding van H[enri] Borel. [First Dutch edition, thus, translated from the original french :Monsieur Nicolas, ou le Coeur Humaine Dévoilé].
54433: REULE NZN., ANTOON S. (COMPILER/EDITOR), - Er was eens... groot Sprookjes-en Vrtelselboek voor onze knapen en meisjes. [Eerste druk; First edition].
46265: REULING, J[OSINE] (1889-1961), - Terug naar het Eiland. Roman. [Eerste druk/first edn.].
46268: REULING, J[OSINE] (1889-1961), - De verwachting. [Eerste druk/first edn.].
51193: REUSEL, J. VAN, - Jan Hammenecker. [eerste druk; First edition].
38055: REUVECAMP, N.L. & N. STRUIKSMA (EDS.) - Provinciale Almanak van Friesland, voor het jaar 1915.
46201: REVE, G. (1923-2006), - Rietsuiker. [Eerste druk/first edn.](thus),
46196: REVE, G[ERARD] K[ORNELIS VAN HET,1923-2006], - Extra Van het Reve-nummer. In:Dialoog, tijdschrift voor homofilie en maatschappij, 1989. Tweede druk. [2nd. edn.].
48350: REVE, K. VAN HET, - De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen. [Eerste druk/First edition].
46382: REVE, K[AREL] VAN HET, - Nacht op de kale Berg. [Eerste druk/First edn.].
55736: REVE, S[IMON] VAN HET (1923-2006, LATER RENAMED: GERARD REVE), - De Avonden. Een Winterverhaal. [Eerste druk; First edition].
51624: REVE, GERARD, - Het zingend Hart. [Eerste druk; First edition, thus].
40700: REVENTLOW, (GRAF E. ZU), - Der Russisch-Japanische Krieg. Armee-Ausgabe. First edn.
46459: [REXRODT, FRANCK], - Die Gewebe. Ein Gewebe bestehet aus biegsamen Bestandtheilen...[an original Manuscript in ink].
52694: REYBURN, W., - Bust-up.. The uplifting tale of Otto Titzling and the development of the Bra[ssière]. [First edition].
8668: REYES, J.S. - Legislative history of America's Economic policy toward the Philippines.
46158: REYES, E. V., - Bali. . Translated into dutch after the orig. english edn. by Kwee Siok Lan. [first dutch edn.].
9670: REYNARD THE FOX-W.J.LONG, - Van Vriend Langoor, het Boschkonijn, Reintje de Vos en het Eekhoorntje. Voor Kinderen en Groote Menschen. Transl. fr. the american of W.J. Long, by R. Stoffel. FIRST edn.
12850: REYNARD THE FOX - W. CRANE, - The History of Reynard the Fox. With some account of his friends and enemies. Turned into english verse by F.S. Ellis.
12851: REYNARD THE FOX - J. MASEFIELD, - Reynard the Fox. New impr.
38858: REYNARD THE FOX - J.E. HARTMANN - Reintje de Vos. Freely retold by J.E.Hartmann and translated fr. the german by S.J. van den Bergh. 2e druk. (2nd. edn.).
42220: REYNARD THE FOX - WILLEM (DIE MADOC MAAKTE), - Over de Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinarerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend. Translated after the original title (Van den Vos Reynaerde) by Arjaan van Nimwegen. First edn. (thus).
48214: REYNARD THE FOX - E. VAN ALTENA (EDITOR), - Reinaert de Vos. De middeleeuwse satire door Ernst van Altena hertaald...Orig. edn. [thus].
54295: REYNARD THE FOX: [WILLEM DIE MADOC MAAKTE=WILLEM VAN BOUDELO, ALIAS WILLIM CORTHALS?], - Een zeer genoeglijke en vermakelijke Historie van Reynaart De Vosmet hare Moralisatienals ook Argumenten voor de Capittelen zeer plaisant en Lustig om te Lezen. Van nieuws overzien ende verbeterd. [Eerste druk zoals verschenen; First edition, thus].
51536: REYNARD THE FOX [WILLEM DIE VELE BOUKE MAECKTE...], - Van den Vos Reynaerde.
44549: REYNDERS, I.H. (INTROD.), - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche Volk. Year 1- No. 1 (18 November 1939).
49347: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Câline. Roman uit het Parijsche Leven. [Eerste druk/first edition].
49348: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De ArmeVrouw. [Eerste druk/first edition].
49349: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Impressies. Sonnetten en Verzen. [Eerste druk/first edition].
49351: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne Huwelijksroman. [Eerste druk/first edition].
49352: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Seizoenen der Ziel. Psychoanalytische Roman. [Eerste druk/first edition].
49353: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - IJdelheid der IJdelheden. Haagsche Roman. [Eerste druk/first edition].
49354: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Mater Triumphatrix. [Eerste druk/first edition].
49355: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Huize Ter Aar. [Eerste druk/first edition].
49356: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Gelukkige Menschen. [Eerste druk/first edition].
49357: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Achter de Wereld. [Eerste druk/first edition].
49358: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Vrije Kracht. Het leven van Odilia Berghem, medisch Studente. [Eerste druk/first edition].
49359: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Zeventein. [Eerste druk/first edition].
49360: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Illusie der Doode Menschen. [Eerste druk/first edition].
49361: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De groote Voltige. Circus-Roman. [Eerste druk/first edition].
43980: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE), - Vóór Zestig jaren. Orig. edn.
45348: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE) - Met den Handschoen. Indische Schetsen. Orig.edn.
50195: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, 1874-1951), - Alarm! Militaire roman. [Eerste druk; First edition].
7419: REYNOLDS, R., - Beards. An Omnium gathering. First edn.
38590: REYNOLDS - Het Costuum ten tijde van Elizabeth en Jacobus I.
55482: REYNST, A.E., - Een beknopt overzicht van Thee als Cultuur-, Handels- en Consumptieproduct. Vierde druk [Fourth edition].
53157: REYNST, A.E., - Een beknopt overzicht van Thee als Cultuur-, Handels- en Consumptieproduct. Vierde druk [Fourth edition].
4912: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN, - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888. Historisch=genealogisch beschreven.
55556: RHEEDEN, HERBERT VAN (AUTHOR/COMPILER, 1937-) - BEARICE VAN RHEEDEN (CONRIBUTION, 1931-), - De Oorlog die niet ophield: Zes tekeningen gemaakt door Guus van Rheeden (1904-1945), Nederlands Krijgsgevangene aan de Burma-spoorweg; The War that never ended: Six drawings of the Burma railwah made by Guus van Rheeden (1904-1945), P.O.W. [Eerste druk; First private Edition].
52757: RHEINLAND-WESTFALEN GERMANIC HERITAGE - - BILDERATLAS zum deutschen Lesebuch Rheinland-Westfalen der Schuljugend gewidmet. [Erste Auflage; First edition].
52788: RHIJN, L.J. VAN, - Reis door den indischen Archipel in het belang der Evangelische Zending. Uitgegeven ten voordeele van dat Genootschap.
10966: RHINE RIVER PANORAMA - KAPP, D., - Nouveau Panorama du Rhin de Mayence à Cologne/New Panorama of the Rhine from Mentz to Cologne/Neues Panorama des Rheins...Orig. edn.
10270: RHINE RIVER CONNECTION-GREUP, G.M., - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar Geschiedenis.
51759: RHINE RIVER BICYCLE TOUR DESCRIPTION - - RIJN (Rijwieltocht No. 9) [cover title]. [Eerste druk; First edition].
11117: RHIOUW STATISTICS, - Gewestelijke Maandstatistiek van de Handelsbewegingen der Buitenbezittingen...Rhiouw en Onderhoorigheden, November/December 1920.
42983: RHODIUS, H. (1912-1988), - Schönheit und Reichtum des Lebens. WALTER SPIES. (Maler und Musiker auf Bali, 1895-1942).
46899: RHODIUS, H. (1912-1988), - Walter Spies, schilder en musicus van Bali. Offprint from:Verre Naasten Naderbij, vol. 19-2.
45741: RHODIUS, H., - Schönheit und Reichtum des Lebens. WALTER SPIES. (Maler und Musiker auf Bali, 1895-1942).
4916: RHYS WILLIAMS, TH., - The Dusun. A North Borneo Society. Orig. edn.
37532: RHYS WILLIAMS, TH., - A Borneo Childhood. Enculturation in Dusun Society.
8670: RHYS, L. - Jungle Pimpernel
4914: RHYS, L., - High Lights and Flights in New Guinea. Being in the Main; an account of the discovery and development of the Morobe Goldfields. First edn.
8671: RHYS, LL. - Aligamè; Vriend der Papoea's. Het verhaal over de Jungle Pimpernel Dr. J. Victor de Bruyn onder de Bergpapoea's in Nieuw Guinea.Transl. fr. the orig. english edn. by D.L. Uyt den Bogaard.
47328: RHYS, LL. - Aligamè; Vriend der Papoea's. Het verhaal over de Jungle Pimpernel Dr. J. Victor de Bruyn onder de Bergpapoea's in Nieuw Guinea.Transl. fr. the orig. english edn. by D.L. Uyt den Bogaard.
54032: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
9513: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
48646: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
13443: RIBEIRO, A., - Dress and Morality. Orig. edn.
44445: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Het Verhoor. Orig. dutch edn.
44446: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De stad bij de vulkaan.. Orig. dutch edn.
44447: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De vuurschutting. Orig. dutch edn.
44448: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De ridder in het oerwoud. Orig. dutch edn.
44449: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Een poging tot vlucht.. Orig. dutch edn.
44450: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De verlaten boot. Orig. dutch edn.
44451: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Bij de holbewoners. Orig. dutch edn.
48965: RICHARD, CLIFF, - Cliff Richard. [An Album with together 33 original photo-cards].
7420: RICHARD, F. (PHOTOGRAPHER), - Volks Trachten vom Bad Schwarzwald.
41535: RICHARDS, BR., - Der Vögelein Abendleid. Orig. edn.
9242: RICHARDS, E.R., - Shoemenders. A study of Goodwill in Industry. 1st.
4920: RICHARDS, A. [] (PREF.), - The Sea Dyaks and other Races of Sarawak. Contributions to the Sarawak Gazette between 1888 and 1930. 4th impr.
4919: RICHARDS, A. (PREF.), - The Sea Dyaks and other Races of Sarawak. Contributions to the Sarawak Gazette Between 1888 and 1930.
41503: RICHARDSON, DAVE (TEXT AND MUSIC), - Good old Coney Isle.
36141: RICHARDSON, J., - La Vie Parisienne 1852-1870. First edn.
36212: RICHARDSON, C., - A Junior Geography of Malaya.
36212: RICHARDSON, C., - A Junior Geography of Malaya.
4921: RICHARDSON, H., - One-Man War. The Jack McLaren story. 1st.
4923: RICHARDSON, J.A., - The Geology and Mineral resources of the Neighbourhood of Chegar Perah and Merapoh, Pahang. [First edition].
47049: RICHER, P., - Anatomie für Künstler. Die Formen des menschlichen Köpers in der Ruhe und in den haupsächlichsten Bewegungen. [authorized translation into german by Cecilia Schmidt-Risse]. [Volume I only, of 2].
46254: RICHMART, H., - Praktische Anleitung zum erfolgreichen Seidenbau. Leben und Aufzucht des Seidenspinners. Anzucht und Kultur der Maulbeere. Dritte Auflage. [3rd. edn.].
4924: RICHMOND WHEELER, L., - The Modern Malay. 1st.
36083: RICHTER, G., - Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z.
43265: RICHTER, H., - Transistor-Knutselboek. Handleiding voor de zelfbouw van meer dan honderd eenvoudige transistorapparaten voor vele doeleinden. Transl. after the orig. german (Das grosse Transistor Bastelbuch) by Th.J.M. Hille. Tweede druk. [2nd. unchanged edn.].
13426: RICHTER, G., - Die gute alte Zeit im Bild. Alltag im Kaiserreich 1871-1914.
55216: RICHTER, PAUL, - Bannerträger des Evangeliums in der Heidenwelt. [1. Auflage; First edition].
50887: RICHTER, A., - Arts and Crafts of Indonesia. [First edition].
56854: RICHTER, H., - Einsatz der Polizei bei den Poliziebataillonen in Ost, Nord und West. [Erste Auflage; First edition].
53020: RICHTER, W. - Orchideeën. Verzorgen-vermenigvuldigen-kweken. [First dutch edition translated from the original german by G. Odijk].
4927: RICKLEFS, M.C., - Modern Javanese Historical Tradition. A study of an original Kartasura Chronicle and related materials. First edn.
43847: RIDDER, D.M.E. DE, - KILACADMON. Herinneringen uit het Cadettenleven van een Halve eeuw geleden, bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie. Orig. edn.
42267: RIDDERIKHOFF, J.M., - Ernst en Luim in het Theater. Orig. edn.
13511: RIDEAMUS, - Berliner Bälle.
56614: RIDER, JOHNNY [DRAUGHTSMAN], - tHREE ORIGINAL PLICTURE POSTCARDS DRAWN AND DESIGNED BY jOHNNY rIDER.
11996: RIDGWELL, H.A., - The Great Island. Madagascar: Past and present. Orig. edn.
4930: RIDLEY, H.N., - A list of the Ferns of the Malay Peninsula.
41519: RIDO (PSEUD.)(TEXT) & MAURITS BING (MUSIC), - Spoortrein Coupletten. Uit de fantasie Operette 't Proefkonijn.
48659: RIEBER, C.T.J. LOUIS, - Het Koninklijk Paleis te Amsterdam. [originele uitgave/original edition].
41276: RIEBICKE, O., - Was brauchte der Weltkrieg? Tatsachen und Zahlen aus dem deutschen Ringen 1914/18. 5. Aufl. [5th edn.].
52013: RIECKE, E., - De Zorg voor ons Uiterlijk. Hygiëne van Huid, Haren en Nagels. [First dutch edition, translated from the german language].
44018: RIEDER, H., - Körperplege durch Wasseranwendung. . Zweite, verbesserte Auflage. (2nd. revised edn.).
36164: RIEDERER, M., - Wie Mode Mode wird. Orig.edn.
38611: RIEFENSTAHL., L[ENI] (1902-...), - Kampf in Schnee und Eis. [2nd.printing, 11-18 thousand]. Pref. by Paul Ickes.
51369: RIEFENSTAHL, LENI (1902-2003), - Schönheit im Olympischen Kampf. Zweite Auflage, 21. bis 32. Tausend. [Second edition].
10695: RIEMENS, H.R., - De mens in Latijns-Amerika. In: Wending.., 19-1. (maart 1964)
39860: RIEMENS, H., - The Netherlands. Story of a Free People. Orig.edn.
9817: RIEMENS, JOH. W.E. (COMPILER), - Wat gebeurt in Indonesië? 2nd/3rd. edn.[s].,
50727: RIEMER, R. (INTRODUCTION). - Indië / Indonesië in Kranten; 70 jaar Pers uit de tropen. [1900-1970; Eerste druk; First edition].
4933: RIEMSDIJK, A.J.J.H.-H. HÜTTENBACH & C.F.H. GRAVELOTTE, - De Millioenen uit Deli. [Eerste druk/first edition].
48462: RIESZ, C.H.F., - Klapper op de Particuliere Landerijen van Westelijk-Java met Bijlagen. Orig. edn.
52723: RIETBERGEN, D., - Indonesië van Stad tot Kampung. [Eerste druk; First edition].
37357: RIETSTAP, J.B., - Handboek der Wapenkunde; bevattende...de geschiedenis der wapenkunde, de practijk der wapenkunde...First edn.
4934: RIETSTAP, J.B., - Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland en Zijne Koloniën.
43255: RIETVELD, S. (INTROD.)(CHARMAN), - Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland, Curaçao, Nederlands Indië, Nederlandse Antillen, Indonesië, Suriname, Nederlands Nieuw-Guinea. 38e editie. (38th edition).
37471: RIGBY, R.W., - The May 30 Movement. Events and Themes. First U.K. edn.
53103: W.V.R.W. [= RIJCKERVORSEL-WESTERWOUDT, E. VAN], - Een Nederlandsch Missionari. Father Felix Westerwoudt van de St. Joseph-Congregatie van Mill-Hill. [Eerste druk; First edition].
4936: RIJCKEVORSEL, L. VAN, - De R.K. Scholen te Moentilan. Offpr. fr.:NION, year 1-part 2(1917).
4937: RIJCKEVORSEL, L. VAN, - Pastoor F. van Lith S.J. De stichter van de Missie in Midden-Java 1863-1926.
50788: RIJCKEVORSEL, [ELIE] VAN (1845-1928), - Brieven uit Insulinde. [Eerste enige druk; First and only edition].
11648: RIJDES, B., - Het Derde Beeld. 2e druk.
4939: RIJKEE, W., - Naar Indië. Beknopte gids voor hen die voor korte of lange tijd naar Indië gaan.
4938: RIJKEE, W., - Maleis in een Maand.
45557: RIJKEE MZN., W., - Eerste kennismaking met de Maleische Taal voor Zelfonderricht. Met woordenlijsten Hollandsch-Maleisch en Maleisch-Hollandsch. Orig. edn.
47304: RIJKEE, W. MZ., - De Nederlander onder de Inlanders in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edn.].
55092: RIJKEE, W., - Maleis in Huis. Voor de omgang met bedienden, Koop- en Werklieden. [Eerste druk; First edition].
56281: RIJKEE, W., - Zakwoordenboekje Nederlands-Maleis enMaleis-Nederlands. 3e herziene druk [Third revised edition].
42359: RIJKEN, J., - De Etudes van Stephen Heller. Opus 47, 125, 46 en 45. Derde uitgave.
43210: RIJKENS, R.G., - Praktische Handleiding voor de Beoefening der Schrijfkunst; vooral ten dienste van de Onderwijzers der Jeugd. Orig. edn. (only).
48733: RIJKENS, R.G. & J.H. RÖSSING, - Opkomst, Bloey en Onderganck der Stede van Oud-Hollandt. [Eerste druk/first edition].
48102: RIJKENS, R.H., - Curaçao. Verbetering van den Landbouw aldaar als middel ter verheffing der Kolonie. [Eerste druk/first edition].
52736: RIJKENS, PAUL, - Handel en Wandel.Nagelaten geschriften 1888-1965. [Eerste druk;First edition].
12160: RIJKHOEK, D., - Ompoe Nommensen, de Apostel der Bataks.
51954: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
56440: RIJKS VOORLICHTINGS DIENST BATAVIA [ - Politieke Groeperingen in Indoensië. een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties.
56439: RIJKS VOORLICHTINGS DIENST BATAVIA [ - Politieke Groeperingen in Indoensië. een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties.
8672: RIJKSEN, H. (INTROD.), - Zending op Irian Jaya. Kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting Post Nipsan. 3e druk.
4944: RIJKSEN, H.D., - A Fieldstudy on Sumatran Orang Utans (Pongo Pygmaeus Abelii Lesson 1827). Ecology, behaviour and conservation.
4945: RIJN, C. VAN, - Indisch eten in Nederland. Verzameling vereenvoudigde indische en chineesche recepten met aanwending van Nederlandsche Voortbrengselen.
55808: RIJN VAN ALKEMADE, J.A. VAN, - De Hoofdplaats Palembang. Separated from:TAG, VII, 1883
51046: RIJNDERS, J., - Handleiding der Veterinaire Receptuur voor Nederland en Ned. Indië. [Eerste druk; First edition].
46753: RIJNDERS, H. (COMPILER), - Voetstappen in een andere wereld. Verhalen uit de Mystiek en het Paranormale. Eerste druk.[First edn.].
53577: RIJNDERS, C.B., - Beknopt overzicht van de huidige stand van het Zendingswerk der verenigde Nederlandse Zendingscorporaties. [Eerste druk; First edition].
51130: RIJNENBERG, L.J.M., - Handleiding tot de Paardenkennis ten behoeve van Onderofficieren en Korporaals.(met Aanhangsel). Derde druk (Ongewijzigde herdruk 1926). [Third edition; unchanged reprint 1926].
48793: RIJNEVELD, J.C. VAN, - Celebes, of Veldtogt der Nederlanders op het eiland Celebes in de jaren 1824 en 1825. Onder aanvoering van Z.Exc. den Heere luitenant-Generaal Baron J.J. van Geen. Orig.edn.
46245: RIJNSBURG, A.H.P. VAN, , - 't Is maar een Koloniaal. [reprinted after the original 't Was maar een Koloniaal...].
39487: RIJSDIJK, A.O., - En Daarom Boeren, blijft Paraat! Orig.edn.
4947: RIJSDIJK, M. VAN, - Vlammen aan de Horizon.
54523: RIJSWIJCK, WILLEM VAN, ARNOLD BAMDAS, RAPH. ELBAUM (ET.AL.; ORGANIZING COMMITTEE), - Juwelebnstoet: uitgangen te Amntwerpen, den 12, 15 en 19Augustus 1923; Cortège des Bijoux: Sorti à Anvers...; Jewels Pageant Display at Antwerp on August 12th, 15th and 19th. [Eerste originele druk; First and original edition].
44418: RILEY, W.B., - The Old vs. the New Faith, or Why Fundamentalism?/A.N. HALL, The Battle Line Between the Savior and Satan. [a.o. essays], In:The Chrisian Fundamentalist, Vol. IV-no 12, June 1931.
54832: RILKE, RAINER MARIA (1875-1926), - Lay of the Love and Deathof Cornet Christoph Rilke; Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Tranlated [into english after the original german] by B.J.Morse.
42230: RILKE, R.M., - Lay of the Love and Death of Cornet Christoph Rilke/Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Orig. edn. (thus).
37052: RIMBA HAA, P., - Saparoea's purperen kust aan de kim.
37051: RIMBA HAAN, P., - Moedah en Mai. Een ZHertenleven in de tropische wildernis. 1st edn.
42929: RIMESTAD PHOTOGRAPHERS SOURABAIA - - [A collection of two original late nineteenth century carte-de-visite portrait photographs].
42930: RIMESTAD PHOTOGRAPHERS SOURABAIA - - [A single original late nineteenth century cabinet photographical portrait].
41931: RIMSKI-KORSAKOW, N., - Praktisches Lehrbuch der Harmonie. Transl. fr. the orig. russian into german by H. Schmidt. Dritte durchgesehene und ergänzte Aufl. [3rd. revised and enlarged edn.].
38726: RINGELSTEIN, D.G.G. VAN - L. ROGGEVEEN(COMPILERS) & JO SPIER(ARTIST), - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT samengesteld. First edn.
7421: RINGLER, J., - Tiroler Trachten.
54597: RINKES, D.A., - De heiligen {Walis] van Java I: de Maqam van Sjeich Abdoelmoehji. Separated from:TBG, vol. LI, parts 3-4.
36047: RINKES, D.A. - N. VAN ZALINGEN & J.W. DE ROEVER (ET.AL.), - Het Indische Boek der Zee.
50577: RINKES, D.A., - Abdoerraoef van Singkel. Bijdrage tot de kennis van de Mystiek op Sumatra en Java. [Original thesis Leyden university].
56043: RINKES, D.A. - N. VAN ZALINGEN & J.W. DE ROEVER (ET.AL., COMPILERS), - Het Indische Boek der Zee. [Eerste druk; First edition].
37053: RINSAMPESSY, E.(ED.)(ET.AL.), - Emancipatie van Molukkers in het onderwijs en het welzijnswerk.
37054: RINSAMPESSY, E.P., - De Mogelijke gronden van Agressie onder Molukse jongeren. (Geplaatst in het kader van de integratieproblematiek).
37055: RINSAMPESSY, E., - Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
45463: RINZEMA, W., - Dit was Uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus. Tweede [herziene] druk. [2nd. revised edn.].
41050: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Java, het laatste Front. De sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor de Indonesiërs en de Europeanen. First edn.
4950: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Het Geschonden Beeld. Aspecten van gedwongen Legerprostitutie in door Japan gekoloniseerd en bezet Azië. [Eerste druk/first edition].
54492: RINZEMA-ADMIRAAL, W. & H.J. VAN ELBURG (EDITOR), - Romusha van Java het laatste front 1942-1945. [Eerste druk; First edition].
51633: RIOSI, A. (EDITOR), - Museum Nasional Guide Book. [cover title]. [First edition, tus].
56448: RIOU, GASTON, - Journal d'un Simple Soldat Guerre-Captivité 1914-1915. Préface d'ED. HERRIOT. Deuxième Mille. [Edition originale; First edition].
45914: RIS-PAQUOT, - La Céramique Enseignée par la Reproduction et la Vue de ses différents produits. Terres cuites antiques-Poteries-Grès-Faïences et Porcelaines anciennes françaises et étrangères. Ouvrage destiné aux collectionneurs, aux amateurs, aux artistes et aux Gens de Monde. Orig. edn. [édition originale].
4951: RIS, H., - De onderafdeeling Klein Mandailing Oeloe en Pahantan en hare bevolking met uitzondering van de Oeloes. In:BKI, 48-3.
56979: RISEVAL, H.R. (PREFACE), - Surinaamse Vrouwen, van Slavernij naar bevrijding. [Eerste druk; First edition].
54861: RISKA ORPA SARI - MARIJKE KOCH [COOP. EDITOR], - Riska: Het verhaal van een Dajakmeisje. [FIRST dutch edition translated from the original english Riska Memories of a Dayak Girl by Marijke Koch].
56409: RISMAN MARAH (EDITOR, ET.AL.), - Soedjai Kartasasmita di Belantara Fotografi Indonesia. Cetakan Pertama [First edition].
7423: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M., - Dentelles Belges XIXe-XXe siècle. [Exhibition Catalogue Brussels Royal Museums of Art and History].
7424: RISSELIN-STEENEBRUGEN, (MME), - Les Débuts de l'Industrie Dentellière-Martine et Cathérine Plancius. Offpr.fr.:De Gulden Passer, 39-1/2, 1961.
7425: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M. (INTROD.), - Gift van Mevrouw H. Curtiss-Kirstein (Bethel-Connecticut, U.S.A.).
7426: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M., - Les Dentelles Italiennes aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
7428: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M. - Belgische Kant 19e-20e eeuw. Transl. fr. the french by R. Verhulst.
36647: RISSELIN-STEENEBRUGGEN, M., - Wat is Kant? Transl. fr. the french by Guido Capriau.
44777: [RITTER, P.H., JR.], - Veertig Jaren. [Regeerings-Jubileum 1898-1938, Koningin Wilhelmina. subtitle on front wrapper]. Orig. edn.
44301: RITTER, W.L. & E. HARDOUIN, - Java. Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en Kleederdragten van Java's Bewoners. Preface by H.M.Lange.
45546: RITTERBUSCH. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 4/5. [1942].
45551: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 10/11. [1942].
45547: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 8/9. [1942].
45545: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 1. [1941].
45543: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 6/7. [1942].
45541: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 1. [1941].
45538: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 3/4. [1941].
45537: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 10/12. [1941].
45536: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 8. [1941].
49027: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 5. [1941].
53655: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua].
55440: RITZEMA BOS, J.H.& H.C. WELTJE (CHIEF EDITORS ), - DE STEM VAN AMBON' Orgaan van de Stichting Door de Eeuwen Trouw.[DDET]. AMBON KOMT VRIJ!
53661: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 8 (Winter 168-1969).
53662: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 2 (approx. 1960]..
53659: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 10 (July/August 197).
53658: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 6 (January 1966).
53656: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 4.
53660: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 7 (Spring 1967).
51842: RITZEMA BOS, J.H., - 19 November 1979: A decade of Human suffering and distress or the Tenth Anniversary of an International Crime. [Eerste en enige druk; First and only edition].
51843: RITZEMA BOS, J.H., - DIES ATER. (Een zwarte dag). Opgedragen aan drieëndertig Zuid-Molukkers. [Eerste en enige druk; First and only edition].
53657: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 9 ((Summer 1969).
7430: RIVERS, L., - Corsets in Africa.
43863: RIVIÈRE, J[ACQUES] & A.[LAIN] FOURNIER, - Correspondendance. Nouvelle édition revue et augmentée. (new edn., revised and enlarged).
7431: RIVKIN, D., - The Art of Dressing Well.
8673: RIZAL-JOSE PROTASIO RIZAL, - Peolopor Kemerdekaan Bangsa Pilipina
55441: RMS - BADAN PERSATUAN RAJAT MALUKU SELATAN DI BELANDA: - Lete Mena penerbitan istimewa.
36938: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners.
36939: RO'IS, J.MUH.A., - Kamus Praktis. Praktisch Woordenboek Indonesisch-Nederlands/Nederlands-Indonesisch. Orig. edn.
52678: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners. [Vierde herziene druk; fourth revised edition],
53537: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners. Derde herziene druk [Third revised edition].[Vierde herziene druk; fourth revised edition],
46507: ROACH, M., - Dr. Martens AirWair. First edn.
50431: ROACH, M., - Dr. Martens AirWair [shoes]. First edition.
36242: ROACH, M.E. & J.BUBOLZ EICHER (EDS.), - Dress, Adornment, and the Social Order. 1st.edn.
45405: ROBBINS, C[AROL] (TEXT), - Selections from the Steven G. Alpert Collection of Indonesian Texitles. Gift of the McDermott Foundation.
4956: ROBEQUAIN, CH., - Malaya, Indonesia, Borneo and the Philippines. A geographical, Economic and Political description of Malaya, [Translated after the original french language edition by E.D. Laborde. Fuirst english edition].
4957: ROBERT, W.C.H., - The VOC (Dutch East India Company) and Australia.. Reference guide to Manuscript and printed material issued before the year 1800. Orig. edn.
404: ROBERTS, A., - The Birds of South Africa. 2nd impr.
47956: ROBERTS, CL. (EDITOR), - In Her View. Photographs of Hedda Morrission in China and Sarawak 1933-67. Original edition.
50508: ROBERTS, W.A., - Aboriginal Stone Implements from Moonee Beach, Mid North Coast, New South Wales [Australia]. [First edition].
13143: ROBERTSON, A., - rural America. Farms and Farmers in the United States.
12721: ROBERTSON, F., - De Triaden. Transl. fr. the orig. english (Triangle of Death) by W. van Kemenade.
10400: ROBINSON, G., - Carpets. Orig. edn.
36317: ROBINSON, J., - Fashion in the '30s. 1st edn.
49551: ROBINSON, T(JALIE)(J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Piekerans van een Straatslijper. Tweede druk [Second edition].
4960: ROBINSON, W., - Proeve tot Opheldering van de Gronden der Maleische Spelling. Transl. from the English by E. Netscher.
9538: ROBINSON, CH. (COMMANDER R.N.), - Old Naval Prints. Their artists and engravers. (ed. by G. Holme). Orig. edn.
1788: ROBINSON, TJALIE [ALIAS 'VINCENT MAHIEU' = J.J.TH. BOON, 1911-1974] (INITIATOR/EDITOR) (ET. AL.), - De Brug/Djambatan - Tong-Tong, Moesson. Maandblad van de Vereniging Nederland-Indonesië. Orig. edn.
45949: ROBINSON, G., - The Dark Side of Paradise. Political Violence in Bali. First edn.
56082: ROBINSON, TJALIE (=J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Piekerans van een Straatslijper. Vierde druk [Fourth edition].
52399: ROBINSON, B.W., - Arms and Armour of old Japan. Third impression.
38332: ROBINSONADE - STRANG, H., - De Meisjes Robinsons. Een verhaal uit de Stille Zuidzee. Transl. after the english into dutch by R.S. v. Goudoever. First dutch edn.
4962: ROBSON, S.O., - Waijbaij Wideya. A Javanese Panji Romance. Orig. thesis [Leyden university].
53472: ROBSON-AUGUSTIJN, TINEKE, - Humor en Tragiekin de Japanse Vrouwenkampen zoals Tineke Robson-Augustijn het zag en speciaal voor ons tekende. [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51514: ROCHEJAQUELEIN, LOUISE VICTOIRE (DE DOMISSAN)MARQUISE LA, - Mémoires de Madame la Marquise De Larochelaquelein. Seconde édition, revue et corrigée [Second revised and corrected edition].
46768: ROCHEMONT, LE BARON QUINETTE DE & H. DESPREZ, - Cours de Travaux Nautiques. Professe À l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Deuxième Tirage. [reprinted].
4965: ROCHEMONT, J.I. DE - Rudolf van Meerkerke, vol 2: Van het Regiment rijdende Artillerie naar het Oost-Indische Leger.
4964: ROCHEMONT, J.J. DE - 2e Bonische veldtogt (1859-1860). Eenige bladen uit het dagboek van J.J. de Rochemont. Orig.edn.
37369: ROCKEFELLER - A.A.GERBRANDS (ED.), - The Asmat of New Guinea. the Journal of Michael Clark Rockefeller. With his ethnographic notes and photographs made among the Asmat people during two expeditions in 1961. Documented by a pictorial and descriptive catalogue of the objects he collected. Forew. by Robert Goldwater. Orig. edn.
53291: ROCKX, KEES (COMPILER), - Kroniek van het Eerste Bataljon Jagers Ovw 1945-1948. Jagers en Jagerslatijn. [Eerte en enige privé-druk; First and onloy private publication].
43450: RODE, P. (1774-1830), - 24 Caprices pour Violon. Nouvelle édition, revisée par René Bénédetti. [new and revised edition].
44526: RODENBURG, G.H. & G.W. BIJLSMA (COMPILERS), - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren Van Vlissingen & Co. Over de kunst van het drukken. Orig. edn.
9613: RODENBURG & BIJLSMA, - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1946-1946. Honderd jaren Van Vlissingen & Co. Over de kunst van het drukken.
50187: RODENBURG, J.B., - Beknopte Aardrijkskunde van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, in 't bijzonder voor candidaten-hoofdonderwijzers. Tiende druk [Tenth edition].
54342: RODENKO, PAUL, - Over Hans Lodeizen. [Eerste druk; First edition].
36796: RÖDER, J., - Alahatala. Die Religion der Inlandstämme Mittelcerams.
44225: RODRIGUES, J.B. (S.D.B.), - O Rei de Nári. Historias, Lendas, Tradições de Timor E Episódios da Vida Missionaria. Orig. edn.
4967: ROE, F.W., - The Geology and Mineral resources of the Fraser's Hill Area Selangor, Perak and Pahang. Federation of Malaya, with an account of the mineral resources. [First edition].
4969: ROE, F.W., - The Geology and mineral Resources of the neighbourhood of Kuala Selangor and Rasa, Selangor, Federation of Malaya, with an account of the Geology of Batu Arang Coal-Field. [First edition].
4968: ROE, F.W., - The Natural resources of Sarawak. Comprising accounts prepared by members of the Natural Resources Board together with general information obtained from official records and compiled.
43063: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43064: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43065: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43070: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43124: ROECK, M. DE & J. TILMONT, - Vereenvoudigde Atlas. (title on front wrapper). Orig. edn.
50267: ROEDER, R., - Reis-Handboek voor Indonesië. Tweede herziene editie; derde druk [Second revised edition, third printing].[Translated after the german edition by Chris van der Hoorn].
51656: ROEDER, O.G., - Smiles in Indonesia. [First printing/First edition].
52101: ROEDER, O.G., - The Smiling General. President Soeharto of Indonesia. Second Revised edition.
47896: ROELCKE, G. (TEXT) & G. CRABB (EDITOR), - All Around Bandung. Exploring the west Java Highlands. Original edition.
55281: ROELFS-BLECKMANN, E.F., - W.C.C. BLECKMANN (WILLEM CHRISTIAAN CONSTANT, 1853-1942), - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). Schilder van het oude Java; Herinneringen aan W.C.C. Bleckmann, door zijn dochter [E.F. Roelofs-Bleckmann]. Expositie door het Westfries Museum Hoornin het St. Jans Gasthuis1563; 25 Juli-24 Augustus 1970. [Eerse druk; First edition].
37057: ROELFSEMA, H.R., - Heerschers over verre Eilanden. Orig. edn.
4973: ROELFSEMA, H.R., - Een Jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij de vestiging eener Cultuuronderneming. Orig. edn.
9581: ROËLL, W.F., - Verhandeling over de Ridder-Orde van Het Gulden Vlies.
52559: ROELOFSEN, P.A. & G. GIESBERGER, - Onderzoekingen over Cacaobereidingen (Investigations on the curing of Cacao). [Eerste druk; First edition].
39357: ROEM, MOHD., - Peladjaran Dari Sedjarah. Orig.edn.
55663: ROEM, MOHAMMAD, MOCHTAR LUBIS, KUSTINIYATI MOCHTAR DAN S. MAIMOEN (EDITORS/COMPILERS), - Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. [Cetakan kedua; Second edition].
46609: ROEPKE, W., - Rhopalocera Javanica. Geïllustreerd overzicht der Dagvlinders van Java. Fam. Papilionidae en Pieridae. Orig. edn.
43654: ROESSINGH, M.P.H., - Het Archief van de Nederlandse Factorijen in Japan/The Archive of the dutch Factory in Japan 1609-1860. Orig. edn.
8143: V.O.C.-ROESSINGH, M.P.H., - Het Archief van de Nederlandse Factorij in Japan/The Archive of the Dutch Factory in Japan 1609-1860
42438: ROESSINGH, M.P.H., - Van Hirado naar Deshima. In:Spiegel Historiael, Jaargang 5, nummer 3, Maart 1970. [Special issue devoted to Japan].
39106: ROEST, J.L.D. VAN DER - Gevaren ter Zee. Een vertelling voor kinderen uit het Zendingsleven. Orig. edn.
8675: ROEST, J.L.D. VAN DER - Uit het leven der Bevolking van Windési
50920: [ROEST JR., C. VAN DER, TRANSLATION], - Se'imoSoera Laolita i mPoeë Isa pai ana goeroenja. [First edition].
50921: ROEST JR., C. VAN DER, [TRANSLATION], - Se'imo Soera Laolita n Taoe Piamota pai To Isareli. [First edition].
4977: [ROESTAM EFFENDI], - Indonesia's Jeugd in strijd tegen Hollandsche Heerschappij. Orig. edn.
39651: ROESTAM EFFENDI, - Recht voor Indonesië! Een beroep of democratisch Nederland. Orig. edn.
51853: ROETHOF, H.J., - La République des Moluques du Sud: Un État qui existe réellement. [Éditon originale; original edition].
51863: [ROETHOF, H.J.], - The Republic of the South Moluccas: An Existing State. [PHOTOCOPY].
51864: ROETHOF, H.J., - La République des Moluques du Sud: Un État qui existe réellement. [PHOTOCOPIED from the original edition].
7434: ROEVER, N. DE, - Van vrijen en trouwen. Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche zeden.
48032: ROEVER, A. DE, - De jacht op Sandelhout. VOC en de tweedeling van Timor in de Zeventiende Eeuw. Orig. edn.
4980: ROEVER, A. DE & D. VAN WEERLEE, - Painting an Invisible World. The Works of five Modern Balinese Artists. 2nd edn.
4979: ROEVER, A.G. DE, - Life on Bali. A culture that survived the 20th Century.
38021: ROEVER-BONNET, H. DE - Rudolf Bonnet. Een Zondagskind. Zijn Leven en zijn Werk. Preface by M. Hofker-Rueter.
49428: ROEVER-BONNET, H. DE - H. SPRENKLER, - Louis Nagelkerke; Thuis op Bali/At Home in Bali; Maria de Ruiter de Witt; Heimwee naar Bali/Homesick for Bali. [Eerste druk/first edition].
4984: ROFF, W.R., - The Origins of Malay Nationalism. Repr. after the orig. 1967.
4983: ROFF, W.R., - The Origins of Malay Nationalism. 1st.
7435: ROGERS, D. - French Provincial Costumes, Paper Dolls. Forew. by J. Laver.
7438: ROGGE, E.M. & G. DE GRAAFF, - Kunsthandweven. Met toevoeging van het Kaartweven door H. Ovink en H. van Gorkom-Van Hasselt. 3e herziene en geheel omgewerkete druk. (3rd. revised and totally re-arranged edn.).
7437: ROGGE, E.M. & L.H. WILDT, - Kunst-Handweven.
7439: ROGGE, E.M.(INTROD.), - Patronen voor Kruissteek en Smyrnawerk. Uit te voeren op verdeelde stof ter versiering van kleeding en huis.
9669: ROGGE, E.M., - Naaldkunst, Kantwerk en Handweven.
37289: ROGGE, E.M., - Naaldkunst, Kantwerk en Handweven.2e verbeterde en uitgebreide druk.(2nd. revised & enlarged edn.).
57096: ROGGEVEEN, LEONARD (1898-1959, TEXT) - J. VAN ZWIJNDRECHT (PREFACE), - Kris Kras door den Haag. [Eerste enige druk; First and only edition].
41304: ROGIER, J., - De geschiedschrijving des Rijks. Orig. edn.
42119: ROGIER, L.J. - D. COUVÉE, D. ELFFERS (ET.AL.), - Leven en Werken in Nederland 1813-1963.
52139: ROH, J., - Deutsche Bilderteppiche der Gegenwart. [Erste Auflage; First edition].
39622: ROHN, G., - Die Spinnerei in technologischer Darstellung. Ein Hand- und Hilfsbuch für den Unterricht in der Spinnerei an Spinn- und Textilschulen, technischen Lehranstalten und zur Selbstausbildung, sowie ein Fachbuch für Spinner jeder Faserart. Orig. edn.
55189: ROHRBACH, MONIKA (EDITOR), - Kunst auf Bali: Theater-Tanz-Malerei. [Exhibition Lower Saxony Public Museum]. [Originalausgabe; First edition].
7441: ROL, N. - Vrij Borduren
49342: ROLAND HOLS, A., - Par delà les chemins; Poèmes. [Translated into french after the original dutch by Ans-Henry Deluy; augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor; enlarged with some translations by Dolf Verspoor].
42232: ROLAND HOLST, A., - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
47006: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.G.A. (1869-1952), - Wij willen Niet. Een anti-oorlogsspel. [Eerste druk/first edn.].
47022: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.G.A. (1869-1952), - De stem die roept. Zes kleine spelen en Koren. [Eerste druk/first edn.].
47024: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.G.A. (1869-1952), - Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven. [Eerste druk/first edn.].
43173: ROLAND, J., - Atlas d'Histoire. Cours d'Histoire à l'usage de l'Enseignement moyen. Première Partie. (vol. I).
43174: ROLAND, J., - Atlas d'Histoire. Cours d'Histoire à l'usage de l'Enseignement moyen. Troisième Partie. (vol.III).
56925: ROLAND HOLST [VAN DER SCHALIK, 1869-1952], HENRIËTTE, - Volksleger of Ontwapening. Twee Opstellen. Offprint from:De Nieuwe Tijd, March 1905 and 1915.
52801: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H., - Verwordvenheden. Derde druk [Third edition].
48298: ROLDE MUNICIPAL PROFILE - - Van harte welkom in uw nieuwe woonplaats Rolde. Orig. edn.
53175: RÖLING, G.V.A. & J. VAN KRIMPEN(COMPILERS/SELECTION), - TWAALF Rijm Prenten van Nederlandsche Kunstenaars.Preface by J.W.F. Werumeus Buning. [Eerste druk; First edition].
47496: ROLLET DE L'ISLE, M., - Inleiding tot Esperanto. [translated into dutch after the original french by M. Jaumotte] [Eerste vlaamse druk/first flemish edition].
36249: ROLLEY, K. & C. AISH, - Fashion in Photograps, 1900-1920. 1st.
49798: ROMAINS, J., - Donogoo-Tonka. De wonderen der wetenschap. [First dutch edition, translated from the original french by H. van den Bergh].
47233: ROMAN CATHOLIC LITURGY MEMORY CHART - - Nieuwe manier om de Priester in de H. Mis te antwoorden volgens de Romeinsche uitspraak, vermeerderd met een korte aanduiding der Liturgische voorschriften, welke daarbij in acht moeten worden genomen. Orig. edn.
4985: ROMAN CATHOLIC MISSION IN NETH. INDIA-DE KATHOLIEKE MISSIE - in Nederlandsch Oost-Indië, JAARBOEK(en) 1932-1938
43870: ROMAN-CATHOLIC MISSION ACTION EXHIBITION POSTER - LODEWIJK SCHELFHOUT, - Missie-Actie-Congres Tentoonst[elling] Paleis v. Volksvlijt Amstedam, 5-13 Nov[ember]-[19]27.
54767: ROMAN CATHOLIC ALTAR PIECE HOLY MASS HYMN MUSICSCORES: - DIFFUSA est Gratia in labiis tuis Pptea [=propterea] benedixit te Deus in eternum V Propter veritate & Masuetudinem [=mansuetudinem] et uistitiam et deducet te miriabiliter dextera tue. Gr.
45394: ROMANSKA, L[OLA] & A[NDRZEI] ROMANSKI (LAY-OUT & TEXT), - In their Country's Service. Women-Soldiers of the 2nd Polish Corps. Orig. edn.
52889: ROMBAAUT, A. (DESIGN), - Salus Patriae Suprema Lex. [Het Vuurkruis].
12973: ROMBACH-DE KIEVID, J.E.H., - Brugs Bloemwerk. Handleiding voor het maken van Brugs bloemwerk.
4987: ROMBACH, M.CHR., - Insect Fungi for the control of brown Planthopper, Nilaparvata Lugens, and Malayan Rice Bug, Scotinophara Coarctata. Orig. thesis [Wageningen university].
4988: ROMBURGH, P. VAN - Aanteekeningen over de in den Cultuurtuin te Tjikeumeuh (:Buitenzorg) gekweekte Gewassen. Korte gids voor de bezoekers van den tuin.
12705: ROMEIN, J., - Beschouwingen over het Nederlandse Volkskarakter.
9026: ROMEIN-VERSCHOOR, A.(H.M.), (1895-1978), - Aan den Oedjoeng.
40917: ROMEIN, J., - De Japanse Vulkaan. Gaat Tokio een tweede wereldoorlog ontketenen? Orig.edn.
56362: ROMEIN, J.M., - Onder de Zwarte Vaan. Het Anarchisme tijdens de wisseling van negentiende naar de twintigste eeuw. Offprint from:Tijdschrift voor Geschiedenis.
56364: ROMEIN, JAN, - In de ban van Prambanan. Voordrachten en Indrukken. [Eerste druk; First edition].
52277: ROMEIN, JAN & JAN ERIK ROMEIN, - The Asian Century. A History of modern Nationalism in Asia. Second Impression. [Translated into english from the original dutch by R.T. Clark].
44343: RÖMER, R.A. - CH. GOMES CASSERES, L.N. PETERS (ET.AL.)(COMMITTEE-MEMBERS), - Aanzet tot een integraal beleidskader voor de Nederlandse Antillen in de jaren tachtig. Rapport uitgebracht aan de Regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland over de economische, financiële, sociale en culturele ontwikkelingen in de Nederlandse Antillen op lange termijn. Orig. edn.
55339: RÖMER, R.A., - Otrobanda; het verhaal van een stadswijk. [Eerste druk; First edition].
51434: RÖMER, R., - Lepra in onze Oost- en West-Indische Koloniën. Published in:NION, vol. 1-10 (1917).
46214: ROMIJN, J., - Zoo ging de Oorlog voorbij. Een vertelling. [Orig. edn.].
4989: ROMONDT, V.R. VAN - De werkzaamheden aan de oudheid te Soemberawan bij Singosari. Rapport.
55816: ROMONDT, V.R. VAN, - De Werkzaamheden aan de Oudheid te Soemberawan bij Singosari. [Originele uitgave; Original edition].
43116: RONDOU, W.F. & K. MIGNON, - Atlas-Handboek der Aardrijkskunde. Hogere Graad. Derde verbeterde uitgave (3rd. revised edn.).
43122: RONDOU, W.F. & K. MIGNON, - Atlas-Leerboek der Aardrijkskunde. Middelbare Graad. First edn.
4990: RONHAAR, J.H., - Woman in Primitive Motherright Societies. Orig. thesis [Amsterdam university].
43180: RONKEL, PH.S. VAN, - Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Orig. edn.
56749: RONKEL, PH.S. VAN - A.L.N. KRAMER (COMPILER SUPPLEMENT), - Maleis Woordenboek. Maleis-Nederlands/Nederlands-Maleis in de officiële spelling. 5th edn. (corrected, amended and revised).With supplement: A.L.N. KRAMER, Maleis-Nederlandse en Nederlands-Maleise Woordenlijst.
56199: RONKEL, PH. S. VAN, - Supplementcatalogus der Maleische en Minangkabausche Handschriften in de Leidsche Universiteits-Bibliotheek. [Eerste druk; First edition].
49764: RONKEL, PH. S. VAN, - Maleische Verhalen ten dienste van het Onderwijs. Derde [herziene] druk [third, revised edition].
43181: RONKEL, PH.S. VAN, - Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts preserved in the Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences. Orig. edn.
42846: RONKEL, PH. S. VAN, - Het Maleische schrift. [Eerste druk; First edition].
44269: RONKEL, PH. S. VAN, - Adat Radja Radja Melajoe. Naar Drie Londensche Handschriften. Orig. edn.
4995: RONKEL, PH.S. VAN - Maleische verhalen ten dienste van het onderwijs.
4996: RONKEL, PH.S. VAN - Maleische Litteratuur van verren oorsprong
4997: RONKEL, PH.S. VAN - De eerste Europeesche Tamilspraakkunst en het eerste Malabaarsche Glossarium.
36940: RONKEL, PH.S. VAN, - Maleisch Woordenboek. Maleisch-Nederlandsch/Nederlandsch-Maleisch in de officiële spelling. First edn.
44644: RONKEL, PH.S. VAN, - Maleisch Woordenboek. Maleisch-Nederlandsch/Nederlandsch-Maleisch in de officiële maleische spelling. Derde [gewijzigde] druk. (3rd. [revised] edn.).
4994: RONKEL, PH.S. VAN - Mededeelingen aangaande een Palatiseerend Minangkabausch Dialect. Offprint from:BKI, vol. 74-part 3.
38325: RONNER, L., - De geschiedenis van het Ornament in het Boek. Orig.edn.
52176: RONNER, HENRIËTTE (1821-1909, PAINTER] - H. HAVARD (TEXT), - Un Peintre de Chats. Madame Henriëtte Ronner. Nouvelle édition [New edition].
54742: RONNER, B,., - Van Huis en van Haard naar het Land van de Tokkèh. Indië-Dagboek '46-'49-'92. [Eerste druk; First edition].
37536: RÖNNINGER, H., - Aus der Wildnis Neuguineas. Orig. edn.
4998: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - Iets over Oud-Batavia.
42806: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - De chineesche raad te Batavia en het door dit College beheerde Fonds. Extr.fr.:BKI, vol. 80.
38290: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - Het Sumatra's Westkust-Rapport en de Adat.
53900: ROO DE LA FAILLE, P. DE (1869-X), - Over en om eenige Javaansche en Maleische Overleveringen. [Eerste druk; First edition].
57010: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - Javaansche en Maleische Legenden in Raadselgewaad, I: Javaansche Legenden. [All published]. [Eerste druk; First edition].
52531: ROO, L.W.G. DE (COMPILER), - Documenten omtrent Herman Willem Daendels Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië. [Originele editie; First edition].
49680: ROODEN, C.D. VAN, - a UWBA study of [p,d] and [d,t] reactions on 142Nd at energies below 30 MeV. [Original thesis Free University Amsterdam].
51425: ROODENBURG, H.E. (1895-1982), - Stadstimmerhuis Leiden/Galgenwater. [Originele kleurenets; Original colouretching).
52647: ROOIJEN, M. VAN, - Op Gevels geschrefen. [eerste druk; First edition].
50639: ROOJEN, P. VAN [COP.], - Batik Patterns. [First edition].
50624: ROOJEN, P. VAN, - Batik Design. Second revised edition [reprinted].
37763: ROOKMAAKER, J., - Tolk achter Prikkeldraad. Meirei wa meirei da: bevel is bevel. Orig. edn.
55860: ROOKMAAKER & A. VAN DER HELM (EDITORIAL BOARD), - INDONESISCHE Letteren. Volume 1-Nrs. 1-4 (All publ.?), 1989. [Originele uitgave; Original edition].
9988: ROOLVINK, R. (ET.AL.) (COMPILERS), - Historical Atlas of the Muslim Peoples.
44250: ROOLVINK, R., - De voorzetsels in klassiek en Modern Maleis. [Orig. thesis Utrecht university].
43496: ROOLVINK, R., - Bahasa Jawi. De Taal van Sumatra. Orig. edn.
51988: ROOLVINK, R., - Inaugural Address Prof. Dr. R. Roolvink, Head of Malay Studies Department, University of Malaya [Kuala Lumpur], 22 June 1962. [Original publication].
56866: ROOLVINK, R. (EDITOR/COMPILER), - Hikajat Abdullah. ()compiled, edited and translated in modern indonesian by R. Roolvink. First edition, thus].
5002: ROON, J. VAN, - Enkele Aanteekeningen omtrent Bali.
53056: ROON, T. VAN - S.J. RICHTER & AMIN SINGGIH TJITROSMO, - Ilmu Alam untuk Sekolah menengan. [First edition].
53105: ROONEY, J. (M.H.M.), - Kabar Gembira (The Good News). History of the Catholic Churchin East Malaysia and Brunei (1880-1976). [First edition].
48798: [ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. VAN, 1825-1887], - Uit het leven van Koning Gorilla. Eerste druk/First edition.
8136: ROORDA, T.B. & M. W. DE VISSER (INTRODUCTION AND EXPLANATORY TEXT). - Tentoonstelling van Japansch Lakwerk in het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden vanaf 15 December 1916. [Originele uitgave, oritinal edition].
5004: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/first series (all publ.).
5003: ROORDA, T.B.(INTROD.), - Tentoonstelling van Oost-Aziatische Kunst/Exposition dÁrt d'Extrême Orient, 1919. Catalogue Stedelijk Museum Amsterdam, 14 September-15 October 1919.
5006: ROORDA, T.B. - Neues über Barabudur (pp
44312: ROORDA, T., - Javaansche Grammatica benevens Leesboek tot oefening in de Javaansche Taal. First edn.
37177: ROORDA, J., - Insulinde. Orig.edn.
5005: ROORDA, T.B. (INTROD.), - Keur in Indische Beeldbouwkunst; Choix de Sculptures des Indes. Eerste serie/première Série (All published).
56337: ROORDA, T.B., - De beteekenis van de Aziatische Kunst. Voordracht ter opening van den Cursus aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
52085: ROORDA, T. (EDITOR), - Het boek Rådja Pirangon, of de geschiedenis van Nabi Moeså een Javaansche Legende. [Eerste druk; First edition].
52086: ROORDA, T., - Javaansch Brievenboek naar handschriften uitgegeven. 3e druk, vermeerderd met een verzameling brieven uit den nieuweren tijd door A.C. Vreede. [Theird edition, expanded with modern material by A.C. Vreede].
9131: ROOS, M., - De Diefstal van de Eve+Adam Kollektie.
43794: ROOS, B., - Kan-niet is dood. Kinderjaren in een Jappenkamp. Orig. edn.
45792: ROOS, B[ETTY], - Bonsai-kinderen. Indië-Nederland 1942-1948. First edn.
48045: ROOS, G.K.R. DE, - De Marinierskant van het Verhaal. November 1960 - November 1962. [Eerste, enige, druk/first, only, edition].
55399: ROOS, W.H. DE, - De Japansche Katoenindustrie. [Eerste druk; First edition].
38936: ROOSEGAARDE BISSCHOP, W., - Onderzoek van stukken in het India Office. In:BKI, 47-2.
38872: ROOSEVELT, T[HEODORE], - Jagden in amerikanischer Wildnis. eine Schilderung des Wildes der Vereinigten Staaten und seiner Jagd. 3. Aufl. (3rd. edn.).
55471: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN, - Fruits of the Guianan Flora. [First edition].
56515: ROOY, A.H.M.J. VAN (PRESIDENT BOARD OF DIRECTORS, ET.AL.), - Tentoonselling Moeder en Kind1932. 17 Juni-10 Juli - RAI-Gebous. [Eerste enige druk: First and onlyu edition].
47355: ROOY, P. DE, - Herinnerings-Album van de Verbindingsafdeling 7 December-Divisie. Orig. edn.
7442: ROPERS, H., - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3. im wesentlichen unveränderte Aufl. (3rd, essential unchanged edn.).
53215: ROPERS, H., - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. Zweite unveränderte Ausgabe [Second unchanged edition].
53978: ROPS, FÉLICIEN (1831-1898)- PASCAL DE SADELEER (CATALOGUE COMPILER), - Vente Publique du 26 Septembre 1987 Galerie Simonson [Bruxelles, Belgique]. Ensemble Exceptionnel de Dessins, Gravures, Peintures (Bibliographie, cuivres, lettres, autographes, livres illustrés) de FÉLICIEN ROPS. [Original Sale catalogue Simonson, Brussels, Belgium).
36680: ROROMER, J.J., - The Unicorn Tapestries at the Cloisters. A Picture Book. 2nd. edn.(reprinted).
47199: ROS, F. (ET.AL.), - Van Kaurischelp tot Eurocheque.[title on front wrapper]. [catalogue to an exhibition as held at Rotterdam].
43430: ROS-VRIJMAN, W.A.L., - Mevrouw H[elena] P[etrowna] Blavatsky, haar leven en werken. Orig. edn.
10032: ROSE, H., - Het Indië dat Nederland vergeet.
54860: ROSEGGER, PETER - Alpengeschichten. [Erste Auflage; First edition].
37479: ROSEN, G., - Id est Narrationes Persicae. Ex libro Maniscripto edidit glossario explanavit, Grammaticae brevem adumbrationem praemisit. Orig.edn.
7443: ROSENBERG, C.J., - Furs & furriery. First edn.
47744: ROSENBERG, H. VON, - Bijdrage tot de Ornithologie van Nieuw-Guinea. Taken from.:Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië, vol. 16.
55555: ROSENBERG, [C.B.] H. VON (1817-1888), - Der Malayische Archipel. Land und Leute in Schilderungen, gesammelt während eines Dreissig-jährigen Aufenthalts in den Kolonien. Vorwordt von P.J. Veth, Leiden. [Original Ausgabe; First edition].
46744: ROSENBOOM, TH[OMAS, 1956-....], - De tekening. [eerste druk/first edn.].
41800: ROSENTHAL, S., - Kosmetische Chirurgie. Een gids voor het corrigeren van lichamelijke onvolkomenheden. Pref. by B.E. Simon. Transl. fr. the orig. english (Cosmetic surgery). First edn. (thus).
8125: ROSENTHAL, C.J.M.F.J.(EDITOR), - Kort japansch handboekje; Hollandsch-Japansch. [Eerste druk; First edition].
5013: ROSIN-REUSSER, B.F., - Indonesische Vrouwen dienen haar Kerk. [Eerste druk/first edition].
5017: ROSS, S., - The Foam on the River.
5015: ROSS-LANRSON, B., - The Politics of Federalism. Syed Kechik in East Malaysia. 1st.
46754: ROSS, C[OLIN], - Heute in Indien. Durch das Kaiserreich Indien, Ceylon, Hinterindien und Insulinde. Dritte auf Grund einer neuen Indien-reise überarbeitete und ergänzte Auflage. [3rd. revised and enlarged edition].
46089: [ROSS, COLIN]. - [Bali. Ein Südseetraum]. Orig. edn.
54182: ROSS, PH. [= ALLAN PENNING], - De nieuwe Wereld (Boemi Baroe). [Eerste druk; First edition].
49159: ROSSI, W.A., - The Sex life of the Foot and Shoe. First edition.
7445: ROSSI, W.A., - The Sex life of the Foot and Shoe. 1st.
54626: ROSSI, FRANK - Brillen: Van Leesglas tot mode-artikel. [First dutch language edition translated from the original german by Gunther Amelung].
38690: ROSSMAESSELEER, E.A., - Het Water. Wat het is, wat het doet, en waartoe het dient. Transl.[fr. the orig.german edn. by Carl August] by T.C. Winkeler.
56365: ROSSUM, J.W.M. VAN - B. OUDEMANS, G.G. JESSES, TJ. YKEMA (EDITORIAL BOARD), - Gedenkboek Uitgegeven bij de Opening van de uitgebreide Sociëteit PHOENIX in 1958.
7446: ROSSUM, JOH. VAN, - Het Batikken. Bewerkt naar ontwerpen van Agnes en Käte Seydel.
52893: ROST VAN TONNINGEN, M.M. & F.S. ROST VAN TONNING-HEUBEL (1914-2007), - De Nederlandsche Oostcompagnie N.V., opgericht 6 juni 1942, geliquideerd door het Nederlands Beheerinstituut 11 september 1961. Deel I (All publ.). [Original edition, thus].
52890: ROTARY INDONESIA - - Statuten van de Rotary Club/Anggaran Dasar dari Rotary Club . [Originele uitgave; Original edition].
40230: ROTH, W., - Die Krankheiten der Aquarienfische und ihre Bekämpfung. 2. Aufl. (2nd. edn.).
7447: ROTH, A., - Het Mozaiek Handwerkboek naar motieven uit het Heilige Land. Translated fr. the original english.
52165: ROTH, H. LING, - The Maori Mantle. Reprinted from the original limited edition published by the Bankfield Museum, Halifax, England. Together with The Maori Mantle, a review (1924) by Sir Peter Buck (Te Rangihiroa).
7448: ROTHMANN, G., - Musterbuch Ohr-schmuck. Exhibition catalogue.
36731: ROTHSTEIN, M., - The Voctoria & Albert Museum's Textile Collection. Woven textile design in Britain from 1750 to 1850. First edn.
36467: ROTHSTEIN, N., - The Victoria & Albert Museum's Textile Collection. Woven textile design in Britain to 1750.
41600: ROTHWELL, M., - Half a Century of Fashion. First edn.
7449: ROTHWELL, M., - Half a Century of Fashion. 1st.
54253: ROTS, B.D. (1901-1970), - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden. [Ongewijzigde herdruk; Unchanged reprint after the 1950 edition].
47396: [ROTTERDAM, N. VAN (ET.AL.], - Kinderboeken als levend Cultuurbezit. [Eerste druk/first edition],
48738: ROTTERDAM DURA CONTRACTORS LTD. COMMEMMORATION - - Honderd Jaar DURA 1955-1955. [Gedenkboek] Aangeboden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van N.V. Dura's Aannemings Maatschappij.
49211: ROTTERDAM VOCATIONAL FASHION TRAINING SCHOOL (COMPILED BY...), - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderkleding behoorende bij de Opleiding voor Costumière. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam (Opgericht 14 Mei 1924).
49212: ROTTERDAM VOCATIONAL FASHION TRAINING SCHOOL (COMPILED BY...), - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderconfectie behoorende bij de Opleiding voor Coupeuse. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam.
38545: ROTTERDAM LLOYD - VENNING, C., - Portugal. Handbook for the use of Passengers of the Rotterdam LloydRoyal dutch mail line.
37105: ROTTERDAM MUNICIPALITY PEACE CONFERENCE 1907 - - Souvenir de la Fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des Membres de la Conférence de la Paix, le 25 Juillet 1907.
49833: ROTTERDAM LLOYD ROYAL MAIL LINE, - JAVA The Holiday Paradise [Cover title]. (Original edition).
44412: ROTTERDAM LLOYD ROYAL MAIL LINE - - Sumatra-Java-Bali. [Tours by Rotterdam Lloyd Royal Mail Line] (title on front wrapper).
52349: ROTTERDAM CITY IN 1940 - - ROTTERDAM Zoo Als het Was. [eerste druk; First edition].
53336: ROTTERDAM LLOYD MAIL SHIP BALOERAN: - D.M.S. Baloeran, Rotterdamsche Lloyd.
12818: ROTTERDAMSCHE LLOYD - M.S. WILLEM RUYS - - Twin-screw Passenger-ship MS. Willem Ruys.
13172: ROTTERDAMSCHE LLOYD - S.S. KAWI - EEN PASSAGIER, - De Reis van het S.S. Kawi.
45271: ROTTERDAMSCHE LLOYD - - Rotterdamsche Lloyd. Menu.
51522: ROTTERDAMSCHE LLOYD - ROTTERDAM, - Three original unused Luggage Labels; Bagageruim Bagage Room;Niet voor de Reis - Not Wanted;
4978: RÖTTGER, E.H. - Briefe über Hinter-Indien während eines zehnjährigen Aufenthalts daselbst. An seine lieben Freunde in Europa. Orig. edn.
45938: ROUBIER, H., - Marche des Troubadoers. Pour Piano. Op. 32. Orig. edn.
47235: ROUFF, M. (MAGGY BESANÇON DE WAGNER), - Het geheim van de Elegante Vrouw. [translated from the original french Philosopie de l'Élégance by M.H. Székely-Lulofs] [Eerste nederlandse druk/first dutch edn.].
49080: ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER (COMPILERS), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. [Volume I, first edition].
40781: ROUFFAER, G.P., - De Hindostansche oorsprong van het Negenvoudig Sultans-Zegel van Atjeh. In:BKI, 7e Volgreeks, V. (1906).
11266: ROUFFAER - N.J. KROM, - Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer.In:BKI, 84-2
53867: ROUFFAER, G.P., - Ethnographie van de Kleine Soenda Eilanden in Beeld. [Eerste enige druk; First and only edition].
53072: ROUFFAER, G.P., - Ethnographie van de Kleine Soenda Eilanden in Beeld. [Eerste druk; First edition].
5021: ROUFFAER, G.P. - Charles Te Mechelen
13421: ROUGET, H.J., - De Toepassing der Voorbehoedmiddelen tegen Zwangerschap. 13e druk. (13th edn.).
5022: ROUND TABLE CONFERENCE (R.T.C.) -
48782: ROUSSEAU, J., - Central Borneo. A Bibliography. Orig. edn.
5023: ROUSSEAU, J. (ED.), - The Peoples of Central Borneo. Orig. edn.
54758: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES [1712-1778, CITOYEN DE GENÈVE], - ÉMILE, ou de l'Éducation. [2e Édition; 2nd. Edition].
8679: ROUTHIER, P. - Etude Géologique du Versant occidental de la Nouvelle Calédonie entre le Col de Boghen et la Pointe d'Arama
50407: [ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M.C. VAN] (COMPILER), - Het Malaisch in den dagelijkschen omgang. [Eerste druk; First edition].
55679: ROUW, J. & JONATHAN/BETTY TAN(PUBLISHERS/DISTRIBUTORS), - Sepucuk surat untuk Anda [Covertitle only]. [First edition].
47713: ROUX, L.N. LE, - La Langue des Relations Interceltiques. [Édition originale/original edition].
8680: ROUX, C.C.F.M. LE - De Expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap naar het Wisselmerengebied en het Nassau-Gebergte op Nederlandsch Nieuw-Guinea in 1939
50861: ROUX, C.C.F.M. LE - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun Woongebied. [Eerste druk/first edition].
46275: RÖVEKAMP, A.J.M., - De Overtoom en Dichtersbuurt. Uit de geschiedenis van een Amsterdamse Woonwijk. [Eerste druk/first edn.].
39117: ROVER, P.A. DE (COMPILER), [RENES-BOLDINGH, M.A.M.], - Ferme Jongens [Storm over Toba]. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
56518: ROVERS, J.H., - De Transvalers en Hunne Heldhaftige Vrouwen. Uitegeven ten Voordeele van het Taalfonds... [Eerste druk; First edition].
48098: ROWAAN, A., - Zout in het gewest Curaçao. Offprint from:Indische Mercuur, 5 September 1934.
11524: ROWLEY, G., - Circumpolar Community/Population circumpolaire.
56412: ROWLEY, C.D., - The New Guinea Villager. A Retrospect from 1964. [First edition].
57115: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Provinciehuis Noord-Holland.[ = Pavillion Welgelegen]. [ Eerste en enige druk; First and onoly edition].
56320: ROYAL DUTCH MOUNTED CONSTABULARY WAR REGULATIONS: - Oorlogszakboekje 4e Divisie Koninklijke Marechaussee. [Eerste druk; First edition, thus].
57105: ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ-K.P.M. - K.P.M. Paketvaart Maatschappij: Abridged Timetable 1930. [Original issue].
53883: ROYAL DUTCH EAST INDIES ARMY VERSUS JAPAN: - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger; Eenige ervaringen in den strijd tte land tegen Japan. [Eerste druk; First edition].
1076: ROYAL INSITUTE LANGUAGE & ANTHROPOLOGY LEYDEN - - Register op Deel 121-134.
56761: ROYAL DUTCH NAVY LECTURE NOTES: - Figuren behoorende bij Dictaat Zeemanschap1938-1939. Koninklijk Instituut voor de Marine Willemsoord. [repriinted after the edition 1938].
56720: ROYAL DUTCH NAVY INFORMATION SERVICE: - Elementaire Cursus Indonesië. Koninklijke Marine [Title on front cover label]. [Eerste druk; First edition].
56619: ROYAL ASIATIC SOCIETY: - Catalogue of Printed Books published before 1932 in the Library of the Royal Asiatic Society. [First edition].
39471: N.N. - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY, - Handleiding Gasbescherming, Deel I.
10233: ROYAL CONSTABULARY-MEMORIAL VOLUME, - Jubileum 1907-15 April 1932.
10231: ROYAL CONSTABULARY-MEMORIAL VOLUME, - Jubileumuitgave October1939. Koninklijke Marechaussee 1814-1939.
50274: ROYAL DUTCH AIRFORCE INVITATION CARD - - In verband met mijn dienstverlating op 1 januari 1972 heb ik het genoegen u uit te nodigen voor een afscheidsdronk op 16 december 1971...in de onderofficiers-mess van de Koninklijke Luchtmacht....
48077: ROYAL DUTCH ARMY REGULATIONS ENCRYPTED MESSAGES - - Voorschrift Geheime Berichtenwisseling voor de Koninklijke Landmacht (V. GEH. BER.).
50022: ROYAL DUTCH ARMY - - JUBILEUM Uitgave van de V.O.K.L. [Vereniging Officieren Koninklijke Landmacht], 1910-1960. [Originele uitgave; original edition].
39497: ROYAL DUTCH CONSTABULARY SERVICE REGULATIONS - N.N., - Koninklijke Marechaussee. Dienstvoorschriften 1923.
43613: ROYAL DUTCH CONSTABULARY COMMEMMORATION - - 1814 - 26 October 1939. Feestelijke Herdening van het 125-jarig bestaan van het Wapen der Koninkoijke Maréchaussée. [title on front wrapper].
49263: ROYAL DUTCH MILITARY ACADEME, K.M.A. - - [A large original oblong-sized original photograph featuring recently commissioned Officers of the Royal Dutch Military Academy, K.M.A., Breda].
39481: ROYAL DUTCH POLICE DOG ASSOCIATION - N.N., - Statuten en Reglement van de Koninklijke Nederlandsche Politiehond Vereeniging. Goedgekeurd bij Kon.Besluit d.d. 16 April 1909, No. 57 (gewijzigd bij Kon.Besluit van 22 Mei 1911, No. 86, laatstelijk gewijzigd bij Kon.Besluit van 2 Febr. 1914, No.54). Last revised edn.
40803: ROYAL INTER OCEAN LINES - - Cabin Plan Motorvessels Tjiluwah-Tjiwangi.
41584: ROYAL INTER OCEAN LINES - - Cabin Plan of the Twin-screw Motorvessels Tjiwangi and Tjiloewah.
5643: ROYAL DUTCH GEOGRAPHICAL SOCIETY K.NA.G.TIJDSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
39834: ROYAL BATAVIAN ASSOCIATION OF ARTS & SCIENCES - - Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. [Guide to the Museum].
49635: ROYAL DUTCH ARMY TROPICAL HYGIENE REGULATIONS - [CHEF VAN DEN GENERALEN STAF], - Voorschrift Hygiënische en andere Wenken voor den Soldaat. (Herdruk uitgave K.N.I.L./Reprint Royal Dutch East Indian Army, K.N.I.L.].
36159: ROYAL DUTCH EAST INDIAN ARMY K.N.I.L., PERIODICAL - - STABELAN. Periodiek van de Stichting Vriendenkring oud KNIL Artilleristen.
40050: ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, - Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. I (of 3).
40051: ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, - Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. II (of 3).
5026: ROYAL DUTCH SHELL ANNUAL REPORTS - - N.V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. (Royal Dutch Company for the exploitation of Petroleum Wells in the Netherlands Indies). Reports.
38815: ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY (K.P.M.) - - Through Serene Seas. The Molucca Islands.
46721: ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY, K.P.M. TOURING - - Per K.P.M. naar Bali. Juli 1936. [title on front cover].
56319: ROYAL DUTCH AIRLINES, K.L.M., ARRIVALS AND DEPARTURES 1948> - K.L.M. 1948 Jubileumjaar, 50 jarig Regeringsjubileum H.M. Koningin Wilhelmina. Dienstregeling 18 April 1948 tot nadere Aankondiging. [Eerste druk.; First edition].
56217: ROYAL DUTCH ARMY REGULATIONS [CHEF VAN DEN GENERALEN STAF: - Ministerie van Oorlog Infanterie Ontwerp-Voorschrift Dienst in de Tropen. Ongewijzigde Herdruk No. 157. [Unchanged reprint].
56151: ROYAL DUTCH EAST INDIES ARMY K.N.I.L. REGULATIONS V.P.T.L. 1940: - Aanhangsel van het Voorschrift voor de Uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger.(Aanh. V.P.T.L.), Herdruk 1940. Bijgewerkt t/, het 1e wijzigingsblad. [reprinted 1940, amended].
56108: ROYAL DUTCH MOUNTED CONSTABULARY: - [An original monochrome photograph featuring a group of 17 members of the Royal Dutch Mounted Constabulary]. (re-published after an original pre-war photograph].
56109: ROYAL DUTCH MOUNTED CONSTABULARY: - [An original monochrome photograph featuring a group of 25 members of the Royal Dutch Mounted Constabulary, photographed on horse back]
55855: ROYAL DUTCH OFFICERS FENCING ASSOCIATION: - Programma Internationaal Wapenfeest van den Koninklijken Officiers-Schermbond Ter Herdenking van het 40-jarig bestaan op 31 Mei, 1, 2, 3, 4 en 5 Juni 1937, in het Tennispark Marlot, 's-Gravenhage. [Eerste en enige druk; First and only edition].
55655: ROYAL DUTCH CONSTABULARY COMMEMMORATION - - 1814 - 26 October 1939. Feestelijke Herdening van het 125-jarig bestaan van het Wapen der Koninkoijke Maréchaussée. [title on front wrapper].
51415: ROYAL HOLLAND LLOYD HOLLAND AMSTERDAM - - nORWAY cRUISES [Originele uitgave; Original edition].
51391: ROYAL DUTCH ARMY CAVALRY TEXTBOOK - - Opleiding van de Groep tot Gevecht te Voet.
51303: ROYAL DUTCH ARMY SUBALTERN OFFICERS REGULATIONS - - Nationale Christen Onderofficieren-Vereeniging: Statuten, Huishoudelijk Reglement, Beginselverklaring, Leiddraad bij het streven naar een betere regeling der Loonen en Pensioenen, Werkprogramma, Reglement v.d. Ondersteuningsfonds, Reglement Spaarfonds [Covertitle].
57110: ROYAL MILITARY ACADEMY K.M.A. [PUBLICATIE NO. 53A]: - Uittreksel uit de Grondslagen voor de opleiding van het dienstplichtig verbindingspersoneel bij de Landmacht, Bevattende Bijlage I. Handleiding voor het onderwijs in het Seinen en opnemen van Morseteekens.
53835: ROYAL FLYING CORPS: - Engraved print of the first female Royal Flying Corps despatch driver on her motorcycle.
51879: ROYAL BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES/LEMBAGA KEBUDAJAAN INDONESIA, - JAARBOEK Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; Lembaga Kebudajaan Indonesia. [Original edition].
37768: N.N. - ROYAL DUTCH ASSOCIATION EAST AND WEST: - Statuten en Huishoudelijk Reglement der Koninklijke Vereeniging Oost en West.
53339: ROYAL DUTCH AIRLINES: - Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor Nederland en Koloniën. Exploitatie van Luchtlijnen.
53181: ROYAL DUTCH AIRFORCE BADGES AND INSIGNIA - - ONDERSCHEIDINGSTEKENEN bij de Koninklijke Luchtmacht. [Derde druk; Third edition].
54876: ROYAL DUTCH ARMY DEMB REGULATIONS 1949: - De nieuwe Demobilizatievoorzieningen in een Notedop. Aantekeningen, uitleg. Derde druk [third edition].
56351: ROYAL DUTCH NAVY SECURITY TEXTBOOK: - Kaderdictaat Scheeps-Beveiliging (ABCD). Technische Opleiding Ko [Eerste druk; First edition]. inklijke Marine.
10239: ROYALTY (DUTCH), - GEDENKSCHRIFT[JE] Jubileum-Cahier. De Veertig Jaren, 1898-1938.
49892: ROYCO SOUPS ADVERTISING - - Hocus Pocus. Een bron van Plezier voor goochelaars van 8-80 jaar en... voor hun dankbaar publiek!Hocus Pocus, leuk voor iedereen, title on front cover]. [Eerste druk/first edition].
44308: ROYEN, G. (O.F.M.), - Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde. Historisch-kritische Studie mit besonderer Berücksichtigung des IndoGermanischen. Orig. edn.
51550: ROYEN, P. VAN, J. BRUIJN, J. LUCASSEN (EDITORS), - Those Emblems of Hell? European Sailors and the Maritime Labour market, 1570-1870. [First edition].
37152: ROZENGA, M., - Sizzen en tinken. Foardracht for ien persoan.
39086: O[RSOY] DE FLINES, E.W. VAN, - De Keramische Verzameling [van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen]. Offpr.fr.:Jaarboek Batav.Genootschap, 1938.
5029: RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF MALAYA. - Planter's Bulletin. New Series.
5028: RUBBER ADVIES RAAD- - Voorbereiding.
52555: RUBBER FOUNDATION (RUBBER-STICHTING DELFT), - Elsevier's Rubber Dictionary in Ten LanguagesEnglish/American, French, Spanisch, Italian, Portuguese, German, Dutch, Swedish, Indonesian, Japanese. [Tirst edition].
52560: RUBBER MANUAL EAST COAST SUMATRA - C.P.V. & A.V.R.O.S (COMPILERS), - Handleiding voor de Rubberbereiding. [Herdrukvan den derden druk, 1938; Reprint after the third edition, 1938).
5030: RUBIN, A.P., - The International Personality of the Malay Peninsula. A study of the International Law of Imperialism.
43016: RUBINSTEIN, A[RTHUR] (LODZ 1887-GENEVA, 1982), - [A collection of six original shellack 78 rpm. records with Chopin compositions played by Artheur Rubinstein].
41573: RUBINSTEIN, H., - My Life for Beauty. Orig. edn.
7450: RUBINSTEIN, (M.) - The Mala Rubinstein book of Beauty
9769: RUBINSTEIN, C., - Poems of Indigenous Peoples of Sarawak: some of the songs and charms.
55515: RUDELSHEIM, S.A. (1869-1918, CHIEF RABBI FRIESLAND PROVINCE), - Onze Hoogtijdagen: Het Nieuwjaar en De verzoendag. Tweede verbeterde en vermeerderde druk [Second revised and enlarged edition]. BOUND UP WITH: Onze Feestdagen: Het Pesachfees of het Feest der gongezuurde Brooden. Tweede verheterde en vermeerderde druk [Second revised and enlarged edition].
36224: RUDOFSKY, B., - The unfashionable human body. 1st. edn.
9360: RUDOFSKY, B., - Are Clothes modern? An essay on contemporary apparel. 1st edn.
44136: RUETER, PAM G. (=GEORG RUETER, 1906-?), - Van A tot Z. Alphabetje. Orig. edn.
51641: RUFAEDAH SRI HANDARI, DEDAH, - DRS. TRIGANGGA (EDITORS), - Katalog Gedung Arca Museum Nasional [Cover title]. [First edition].
51634: RUFAEDAH SRI HANDARI, DEDAH, TRIGANGGA (DRS.) & ROSS MCKAY (EDITORS), - Museum Nasional 1778-2008 (Cover title). [First edition].
55870: RUFF-O'HERNE, JAN, - Fifty years of silence. Comfort Woman of Indonesia.
44484: RUGE, G., - Anleitungen zu den Präparierübingen an der Menschenleiche. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage (3rd. revised and enlarged edn.).
8682: RUHEN, O. - Mountains in the Clouds
42280: RÜHL, F. (COMPILER & INTROD.), - De dagboeken van Wim Kan 1968-1983. De televiesietijd. First edn.
36251: [RÜHL., D.JR.], - Stadswapens uit het voormalige Nederlandsch-Indië met de legenden van Bandoeng, Banjoewangi, Salatiga, Soerabaja.
53736: RÜHLEMANN, G., - Album für Kranken träger Verwundeten-Beförderung un erste hilfe im Kriege. Fünfzehnte, durch zusätze und einem Anhang übetr Kriegsseuchen, Ungezieferbekämpfung sowie Anlage von Latrinen, vermehrte Auflage. [Fifteenth expanded edition].
46377: RUIJTER W.JZN., Q. DE (COMPILER), - Schippers van het Stet. Vertellingen en herinneringen uit Castricum en Bakkum. [Eerste druk/First edn.].
5032: RUINARD, J., - Onderzoekingen omtrent levenswijze, economische betekenis en bestrijdingsmogelijkheden der stengelboorders van het Suikerriet op Java (Investigations into bionomics, economical, importance and possibilities of control of the Sugarcane stalkborers in
39940: RUINEN, W. - De Molukken. Orig.edn.
52574: RUITER, D. DE (EDITOR), - Het nieuwe boekje over Tofu [Soya]. Gebruik, Geschiedenis, Bereiding, van Sojakaas [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51861: RUITER, FLORIS DE, - Irian Jaya: Neo-kolonialisme òf Provincie van Indonesië. Geschiedenis en Vrijheidsstrijd van de Papoea's in Irian Jaya. [Eerste enige druk; First and only edition].
48600: RULAND, W., - Sagen van den Rijn. [Authorized translation into dutch after the german original by W.B. Meyer-Barends]. 2. Edition (sic!).[= derde druk/third edition].
36941: RUMADI, A. & V. SUDIATI, - Buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. untuk Sekolah Menengah atas.
56277: RUMPHIUS, GREGORIUS EVERHARDUS (=G.E. RUMPF, 1628-1702) - JOHAN PHLIP SIPMAN [1666-1725], - D'Amboinsche Rariteitkamer, hebelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, ...als mede allehande hoorntjes en schulpen,...daar benevens zommige mineraalen, gesteenten en soorten van aarde,...verdeelt in drie boeken, en met nodige printverbeelding...
56002: RUMPHIUS, G.E. (1628-1702) - W. BUIJZE (TRANSCRIPTION), - Georgius Everhardus Rumphius Antwoort en Rapport aan Anthonij Hurt 1684; Amswer and Report to Anthony Hurdt 1684. [Facsimile, Nederlandse Transcriptie met verklarende aantekeningen].
12479: RÜNCKEL, A., - Nederlandsche Wapens van het Rijk, Provinciën en de Gemeenten voorts van Waterschappen, Heerlijkheden, enz.Beschreven volgens het Officieele Register onder toezicht van den Voorzitter en den Secretaris van den hoogen Raad van Adel.
48852: RUPP, R. (CHIEF EDITOR), - Junges Europa. Blätter der Frontkämpfer der akademischen Jugend Europas. Heft 3, Januar/Februar 1942
48853: RUPP, R. (CHIEF EDITOR), - Junges Europa. Blätter der Frontkämpfer der akademischen Jugend Europas. Heft 2, november/Dezember 1941
11954: RUPPERT, J., - Costume I: l'Antiquité et le Moyen Age. 2nd. edn.
13188: RUPPERT, J., - Le Costume, I-V.
7453: RUPPERT, J. - Le Costume, III: Epoques Louis XIV et Louis XV
7454: RUPPERT, J. - Le Costume, IV: Epoques Louis XVI et Directoire
7455: RUPPERT, J. - Le Costume, I: l'Antiquité et le Moyen Age
47533: RUS'AN, H., - Ibnu Chaldun tentang Sosial dan Ekonomi (beberapa teori). Tjetakan pertama. (first edition).
39184: RUS'AN, H., - Imam Al-Ghazali. Pengantar ilmu Tasauf. First edn.
50786: RUSH, JAMES R., - Opium to Java. Revenue Farming and Chinese Entrepreise in Colonial Indonesia 1860-1910. [First edition].
9580: RUSLI MARZUKI SARIA, - Ada Ratap. Ada Nyanyi.
56610: RUSMAN, E., - Wings across Continents. [The Royal Dutch Airlines, K.L.M., Amsterdam-Batavia line].
5036: RUSMAN, E., - Wings across Continents. [The Royal Dutch Airlines, K.L.M., Amsterdam-Batavia line].
56611: RUSMAN, E., - Wings across Continents. [The Royal Dutch Airlines, K.L.M., Amsterdam-Batavia line]. PORTFOLIO WITH TRACK-MAPS ONOYI.
51556: RUSSELL, M., - Visions of the Sea. Hendrick C. Vroom and the origins of Dutch Marine Painting. [First edition].
13400: RUSSELL, L.(ED.), - The Saturday Book. 6th year.
53416: RUSSELL, JOHN, - Die Dochte von Macassar Südsee Novelle. [First German language edition translated from the original US edition by Lisa H. Löhns].
56878: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD, - The Knights of Bushido. The shocking history of Japanese War Atrocities. [Reprinted after the Dutton publ.]. ú
11966: RUSSIAN FURS TRADE CATALOGUE, - Sojuzpushina-Russian Furs.
46498: RUSSIAN ARMED FORCES UNIFORMS - - [A collection of 8 large sheets illustrating uniforms, badges and insignia of the Russiian Armed Forces].
45026: RUSSO JAPANESE WAR - - [Port Arthur Puzzle. A souvenir].
45675: RUSSO-JAPANESE WAR STEREO PHOTOGRAPHY - - The Russo-Japanese War - Russian Soldiers on the March, Manchuria.
45676: RUSSO-JAPANESE WAR STEREO PHOTOGRAPHY - - A Group of Japanese Soldiers resting, Tokio, Japan.
46895: RUSSO-JAPANESE WAR 1904-1905, - Oorlogskaart van den Russisch-Japanschen Oorlog. [Japan, Korea, Mantdsjoerije, Siberië, China. (subtitle on lower outer side]). Orig. issue.
5039: RUSTANDI KARTAKUSUMA, MH., - Heddie dan Tuti. Tonil satu-babak anak Muda.
55287: RUSTIGE, JAC. (RT ZWETHOUDER AMSTERDAM; ALDERMAN AMSTERDAM), - [PROGRAMMA]Opening Modewhow Amsterdam Bellevue 19 Juni 1939. Een inleidend woord van den Voorzitter. Opening van den Show door den Wethouder Jac. Rustige, namens B. & W. van Amsterdamn (Opening by the Alderman of Amsterdam Mr. Rustige). Defilé der Mannequins. [Eerste druk; First edition].
5040: RUTGERS, FR.L., - Idenburg en de Sarekat Islam. Orig.thesis [Amsterdam university].
56875: RUTGERS-HOITSEMA, M.W.H. (INTRODUCTION), - Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919. [Eerste enige druk; First and only edition].
5044: RUTNIN, M. (EDITOR), - The Siamese Theatre. A collection of reprints from the journals of the Siam Society.
11653: RUTTEN, F., - Zigeuners en Zigeunermuziek. In:Haagsch Maandblad, 13-9, Sept. 1936.
43759: RUTTEN, L.M.R., - Voordrachten over de Geologie van Nederlandsch Oost-Indië. Orig. edn.
44112: RUTTEN, L. & C.J. RUTTEN-PEKELHARING, - De omgeving der Balikpapan-Baai. Taken from:TAG, Tweede Serie, vol. XXVIII (1911).
55413: RUTTEN, L., - De Geologische expeditie naar Ceram, Zevende Verslag (Juni-Juli 1918). Bulletin No. 74. (7de Bullein der Ceram-expeditie). [Originele uitgave; Original edition].
37388: RUTTER, O., - Der Weisse Mekkapilger. Die Pilgerfahrt eines englishen Moslems von Sarawak nach Mekka. Transl. after the orig english edn.Triumphant Pilgrimage(London 1937).ourney from Sarawak to Mecca. 1st.
5049: RUTTER, O., - The Pagans of North Borneo. With an introd. by C.G. Seligman.
5050: RUTTER, O., - The Dragon of Kinabalu.
5051: RUTTER, O., - Triumphant Pilgrimage. An English Muslim's Journey from Sarawak to Mecca. 1st.
50458: RUWIEL MUNICIPALITY - - Kerk te Ruwiel 1950 [an original photograph].
54932: RUYGERS, GEERT [1911-1970], - Volkseenheid. [Eerste druk; First edition],
56533: RUYS, KEES (1955, TEXT) - MARCEL VAN EEDEN (1965-, DRAWINGS0, - Het Minangkabause Huis. pEerste enige druk; First and only edition].
47047: RUYS, K., - Javaanse Brieven. [Eerste druk/first edn.].
50985: RUYS-HEGER, H., - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage. [Erste Auflage; First edition, thus].
38794: RUYTER, D.J., - Openteren. Orig.edn.
53248: RUZIUS, J.B., - Heilig Indië. [Eerste en enige druk; First and only edition].
53070: RWDOUW (PUBLISHER), - IETS: Het Hyperhobbyblad No. 14 [Mei 1967]. [Originele uitgave; Original publication].
48499: RYKBOEK [OR: RIJKHOEK], D., - Munson en Lyman. De Bloedgetuigen.
49121: RYLEY SCOTT, G., - Phallic Worship. A History of Sex and Sex-rites in relation to the religions of all Races from Antiquity to the present day. fIRST EDITION.
40696: RYLEY SCOTT, G., - Far Eastern Sex Life. An Anthropological, ethnological and sociological study of the Love relations, marriage rites, and home life of the Oriental Peoples. 3rd. imprint.
51354: RYÔJI NAKAMURA & R. DE CECCATTY, - Mille ans de Littérature japonais. Une anthologie du VIIe au XVIIe siècle. [Édition originale; Original edition].
13050: RYSER, H., - Das Berner Oberland. Eine heimatkundliche Stoffsammlung.
44278: SÁ, A. BASÍLIO DE, - A Planta de Cailaco 1727. Valioso documento para a História de Timor. Orig. edn.
5057: SÁ, A.B. DE, - Textos em Teto Literatura Oral Timorense, vol. I (all publ.).
7458: SAALBERG, E., - Cosmetica. Een leiddraad voor praktizeerende artsen. Transl. and edited into dutch from the orig. german by A.N. Nolst Trenité. 2e druk.
55756: SAALFELD, EDMUND - A.N. NOLST TRENITÉ (EDITOR/TRANSLATOR), - Cosmetica. Een leiddraad voor praktische Artsen. [First dutch language edition translated and edited after the original german language].
47857: SABA ISLAND WEST INDIES - - Fort-landing op Saba.
5045: SABAH- - Banci Perkidmatan Perdagang Terpilih (Census of Selected Service Trades) Sabah 1972.
5045: SABAH- - Banci Perkidmatan Perdagang Terpilih (Census of Selected Service Trades) Sabah 1972.
54883: SABAH TOURISM PROMOTION CORPORATION: - SABAH in East Malaysia, Land below the Wind [Covertitle]. [First editiion, thus].
13286: SABALOEDDIN ST. SINARO, - Tjerita Tomang Saka. (Sebuah dongeng tanah Minang[kabau]).
40296: SABANG HARBOUR EDUCATIONAL WALL PLATE - ZONDERVAN,H., - De Sabang-Haven op Poeloe Weh. Orig.edn.
11190: SABENA - - Indonesia.
56632: SABENA TRAVEL GUIDE TO INDONESIA: - SABENA Revue-Indonesia. [Eerste druk; First edition].
51576: SABURA IENAGA, - History of Japan. [Second revised edition].
51574: SABURA IENAGA, - History of Japan. [Second revised edition].
9455: SACHS, C., - World History of the Dance. Transl. by B. Schönberg after the orig. german. 1st english edn.
53013: [SACHSE, F.J.P.], - Seran [Ceram]. [Eerste druk; First edition].
55037: SACK, J., - Plantaardige voortbrengselen van Suriname. [Eerste druk; First edition].
9029: SADKA, E., - The Protected Malay States 1874-1895. 1st.
52435: SADKA, E. (EDITOR), - The Journal of Sir Hugh Low, Perak, 1877. [Original edition].
7459: SAEDELEER, E. DE - De Handweefkunst.
47462: SAFIOEDIN, ASIS - Kamus Bahasa Madura-Indonesia. Orig. edn.
53847: SAFIR COMPANY CAÏRO (PUBL.), - Safir Geïllustreerd WoordenboekArabisch-Nederlands/Nederlands-Arabisch. {Eerste druk; First edition].
41575: SAGARIN, E.(EDITOR), - Cosmetics. Science and Technology. First edn.
37659: SAHALESSY, D.O., - Satu Perdjuangan Jang Ditutup. Dobol tindisan Atas Kemerdekaan Bangsa Maluku. Memorandum.
5064: SAHER, E.A. VON - De Versierende Kunsten in Nederlandsch Oost-Indië. Eenige Hindoe-monumenten op Midden-Java. [Eerste druk/first edition].
50510: SAHER, E.A. VON - De Versierende Kunsten in Nederlandsch Oost-Indië. Eenige Hindoe-Monumenten op Midden-Java. [Eerste druk/first edition].
52753: SAHER, H. VON, - Emmanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten. Eerste druk. [first edn.].
52634: SAHETAPY, ABÉ [1953], - Minne Strijd voor de R.M.S. (Eerste druk; First edition].
56948: SAHETAPY, ABÉ (1953-), - Tawanan Gevangenschap]. Dat er Wegen begaanbaar worden gemaakt om elkaar wat voor ras dan ook beter te kunnen begrijpen en de accepteren. Dat er ook mogelijkheden zijn, om buiten deze muren die zo grauw zijn te blijven. [Eerste druk; First edition].
47466: SAID, M. IDE, - Kamus Bahasa Bugis-Indonesia. Orig. edn.
5065: SAID, MOH., - Atjeh Sepandjang Abad. Jilid Pertama (vol. I, All publ.).
39359: SAIFUDDIN ZUHRI, K.H., - Kaleidoskop Politik di Indonesia. Jilid I. First edn.
5066: SAIGON HARBOUR DRY-DOCK WORKS - HERSANT, H.(ENTREPRENEUR) - Port de Saïgon. Construction d'un Bassin de Radoub dans l'Arsenal de Saïgon au Moyen de Caissons Métalliques et d'Air comprimé. Plans et Dessins d'exécution proposé et mis en Oeuvre par H. Hersant.
51720: SAILINGS 1940 KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ - Dienstregeling der Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor het Jaar 1940. Met afstandstabellen, bepalingen betreffende het bagage- en pakkettenvervoor en andere inlichtingen. [Originele uitgave; Original edition].
46703: SAIN, L[IA] DE, - Spelen met Kleding. [title on front wrapper]. Orig. edn.
7460: SAINSARD, A., - Costumes Folkloriques. Provinces françaises.
49690: SAINSBURY COLLECTION ON EXHIBITION - ROBERT F. SAINSBURY (INTRODUCTION), - Collectie Robert & Lisa Sainsbury; Collection Robert and Lisa Sainsbury. [Tentoonstellingscatalogues Rijksmuseum Kröller-Müller 6/8-21/10 1966; Exhibitioncatalogue State Museum Kröller-Müller].
47864: SAINT EUSTATIUS MOORING PLACE - - Landingsplaats of St: Eustatius.
45682: SAINT-EXUPÉRY, A. DE, - Lettre A un Otage. 102 éd.
45703: SAINT-EXUPÉRY, A. DE, - Écrits de Guerre 1939-1944 avec la Lettre À une Hotage et des Témoignages et documents. Préface par Raymond Aron. First edn.
47404: SAINT-EXUPÉRY, A[NTOINE] DE, - Lettres de Jeunesse 1923-1931. Préface de Saussino.
48243: SAINT NICHOLAS PROMOTION - - Vele van zijn lekkernijen koopt St. Nicolaas by Jansse. [slogan printed on lower outer wrapper].
42485: SAINT-SAËNS, C[AMILLE], - 3e Concerto pour Violon et Orchestre.
50232: SAINT-SAËNS, CAMILLE, - Havanaise pour Violon et Piano. Opus 83.
42082: SAINT-SAUVEUR-LORRAINE, H. DE & H. RORILLOT, - Mon vieux St. Cyr qu'en à t'on fait. 1700-1900. Orig. edn.
36422: SAINT LAURENT, Y[VES]. - D. VREELAND, R. HUYGHE (ET.AL.), - Yves Saint Laurent...by...
7461: SAINT-LAURENT, C. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous. Transl. fr. the original french by W. sonntag.
8684: SAINT-YVES, G. - l'Océanie.
53926: SAINT MARY DEVOTION INCUNABLE LITURGY; LITURGIE MARIA DEVOTIE INCUNABEL: - Hypoliti [Martyr 235 A.D.] et sociorum eius. Collec. [Collecta = firs prayer of opening Holy Mass] : Ora nobis qms (quæsimus) ops (omnipotens) de (deorum) ut beati Hypoliti martir (martyris) tui sociorumque eius veneranda solemnitas et devotiones nobis augeat et salutem . Per Domini nomen.
52069: SAINT-PIERRE, J.H. BERNARDIN DE - W.N. PEYPERS (EDITOR; 1828-1895), - Paul en Virginia. Naar het verhaal van Bernardin de Saint-Pierre bewerkt door Wilhelmus Nicolaas Peypers. [Dutch language edition, edited after the french original Paul et Virginie].
44372: SAITO, K.[OF NAGASAKI, JAPAN], - Jiu Jitsu. De geheime kunst van Zelfverdediging der Japanneezen, waarbij kracht noch lichaamszwaarte tellen. [edited by C.S. after the U.S. edition of the famous manual by K. Saito of Nagasaki, Japan]. Veertiende druk. [14th edn.].
55405: SAITO VAN NAGASAKI [=K. SAITO] - C.S. (EDITOR), - Jiu Jitsu. De Geheime Kunst van Zelfverdediging der Japannezen waarbij kracht noch lichaamszwaarte Elfde druk [[11th edition].
7465: SAITO, R. - Japanese Coiffure. Translated by M.G. Mori. First edn.
47668: SAJEKTI PUJOSUWARNO & SUGIARTONO, - Bimbingan Keluarga. (First edition).
48551: SAKADE, F. (GENERAL EDITOR), - A Guide to Reading & Writing Japanese. The 1,850 basic characters and the Kana Syllabaries. Revised edition.
36465: SAKHAI, E., - De geschiedenis van het Perzische Tapijt. Transl. fr. the orig. english by G. Boer.
7467: SALADRIGAS, F.C., - Análisis de Tejidos. Reconcimiento anàlisis de Fibres textiles. Hilos y Tejidos.
13099: SALE CATALOGUE ANTIQUARIAN BOOKS - - Catalogus van Antiquarische Werken, Natuurlijke Historie (Dierkunde).
10893: SALES MANAGEMENT - ALBERT HEIJN N.V., - Super-Spectief. Voorlichtingsblad voor de S.M.B.L (Supermarkt Bedrijfs Leider).
10863: SALES MANAGEMENT - METT, H. & F. REMBOR, - Warenverkaufskunde für den Lebensmittel-Einzelhandel. 7. neubearb. Aufl.
9842: SALES PROMOTION-E. WHEELER (TRANSL.), - Zeg het met Woorden. Geslaagde verkoopzinnen.(Tested Sentences that Sell)[by E. Wheeler]
10185: SALES PROMOTION-QUINT, F.A., - So sollten Verkäuferinnen sein. Geheimnisse ihrer Verkaufserfolge.
10190: SALES PROMOTION/DISTRIBUTION- - Een en ander over het belang van een Bestudeering van het Distributievraagstuk.
9838: SALES PROMOTIONAL COURSE- - Verkoopkunde.Cursus uitgaande van het Nederlandsch Instituut voor Vakopleiding van Kruideniers.(N.I.V.A.).
36479: SALGARI, E., - De Oost-Indische Zeeroovers. Een verhaal voor jongens. Transl. after the orig. Italian by F.J. Hoffman.
36479: SALGARI, E., - De Oost-Indische Zeeroovers. Een verhaal voor jongens. Transl. after the orig. Italian by F.J. Hoffman.
36479: SALGARI, E., - De Oost-Indische Zeeroovers. Een verhaal voor jongens. Transl. after the orig. Italian by F.J. Hoffman.
12037: SALIM, I.M.F., - Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratie-kamp in Nieuw Guinea, bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid. Orig. edn.
53957: SALIM, HADJI AGOES, - Meningkat ke- Kemerdekaan 100%. [First edition].
53089: SALIM, HADJI AGUS, - Djedak Langkah Hadji A. Salim pilihan karangan utjapan dan pendapat beliau dari dulu sampai sekarang. [First edition].
39162: SALINIS, LE P[ÈRE] A. DE(SOC.JESU), - Marins et Missionnaires. Conquète de la Nouvelle-Calédonie. 10e éd.(10th edn.).
5069: SALLACARO, G., - Continent Perdu. [Bali, Sumatra, Borneo].
5070: SALLEH SULONG (ENCHE), - Sabah Budget 1969. A review of Economic and social progress and achievements in 1968.
7468: SALLES, G. (INTROD.), - La Tapisserie Française du Moyen Age à nos Jours. Exhibition catalogue Palais des Beaux Arts Bruxelles Janvier-Février 1947. 2e. éd.
56154: SALLEVELDT, HENK, - Het Woordenboek van Jan Soldaat in Indonesië. [Eerste druk; First edition].
56665: SALMA, - Kamus umum Lengkap. Belanda-Indonesia/Indonesia-Belanda. [Cetakan pertama; First edition].
39211: SALMA, - Kamus umum Lengkap. Belanda-Indonesia/Indonesia-Belanda. Orig.edn.
5072: SALMOEN, M.A., - Asmara Dahna. (Awit basa Djawa-koena disalin kana basa Walanda koe R. Ng. Dr. Poerbatjaraka).
43893: SALMON, C[LAUDINE), - Le moment Sino-Malais de la littérature Indonésienne. Orig. edn.
49406: SALMON, C[LAUDINE], - Literature in Malay by the Chinese of Indonesia; A provisional annotated bibliography. [First edition].
40656: SALMON, CL. & D. LOMBARD, - Les Chinois de Jakarta. Temples et Vie collective/The Chinese of Jakarta. Temples and communal life. 2nd. impression.
39225: SALOMBE, C., - Bahasa toraja saqdan proses morfemis kata kerja. Reprinted after the orig. thesis Jakarta Universitas Indonesia 1978.
39016: SALOMÉ(PS.), - Licht uit Duisternis. Een verhaal uit Indië. Orig. edn.
13431: SALOMONS, T.(TEXT) & J. MOLENAAR (MUSIC), - Voor School en Huis. Zes Kinderliedjes met gemakkelijke piano-begeleiding. Orig. edn.
5074: SALOMONS, A., - Ballingen. First edn.
53260: SALOMONSON, H. [PSEUD.: MELIS STOKE, 1892-1942], - De Reis zonder Einde. Roman. [eerste druk; First edition].
39463: SALSI, C. (ED.), - Nobili Intrecci. La collezione di Merletti della Machesa Viola Cambiaso Peirno. Orig. edn.
40196: SALVOTTI, T., - Juden in Ostasien. In deutscher Bearbeitung von Georg Haller.
55443: SAMBEEK, GOEDFRIED VAN, - I Made SuritaPainter of Bali. [First edition trams;ated by Karin Beks]. ].
46756: SAMEJIMA, M. (PHOTOGRAPHER), - Nude in Hill.
46757: SAMEJIMA, M. (PHOTOGRAPHER), - Nude in Flower. Orig. edn.
9288: SAMET, A., - Pictorial Encyclopedia of Furs. From animal land to Furtown. Combined volumes I, II and II. Completely revised.
45658: SAMOA STEREO PHOTOGRAPH - - Almond Tree and Native Dwelling, Samoa.
45659: SAMOA STEREO PHOTOGRAPHY - - A native stove, Samoan Islands.
45671: SAMOA STEREO PHOTOGRAPHY - - A Home in the Samoan Islands.
45672: SAMOA STEREO PHOTOGRAPHY - - An American residence, Apia, Samoa.
48923: SAMPOERNO SAMINGOEN (INTRODUCTION), - Album Arsitektur tradisional Lampung, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tengara Timur; Album of Traditional Architecture Lampung...[First edition].
43764: SAMPSON PRESON, P., - Printed Cottons at Old Sturbridge Village. Orig. edn.
52538: [SAMUEL, J.J.], - Het honderjarig bestaan van de Landhuur in de Vorstenlanden. Offprint from:Soerabaiasch Handelsblad.
45670: SAN FRANCISCO STEREO PHOTOGRAPHY - - Boys in Blue leaving San Francisco for the Philippines.
45673: SAN DIEGO STEREO PHOTOGRAPHY - - A Mexican Border Town, near San Diego, Calif.(sic!).
55428: SAN NICOLAS ARUBA LAGO ESSO REFINERY FACILITIES: - This is LAGO. [Aruba Refinery Facility San Nicolas]. [First edition].
5079: SANCAYA, H.R. - 17 lagu Perjuangan.
10819: SANCHEZ-NODLE, LUIS A., (ED.), - Santo Domingo Hoy! Vol. I No. 1.
51640: SANDE, J.S. (EDITOR/PUBLISHER), - Toraja in Carving's [Sic!]. [Cover title]. [First editon].
5080: SANDENBERGH MATTHIESSEN, C. - Het Koloniaal Vraagstuk van het Uur, met eenige stellingen nader toegelicht.
7472: SANDERS, E. - Practical Face Treatment and Natural Beauty. Orig. edn.
37486: SANDERS, F.B., - Groote Leercursus voor Zelfonderricht in de Maleische Taal, ten dienste van hen, die zich willen bekwamen in het Gesproken en Geschreven Moderne Maleisch, in de spelling, zooals die officiël door het Ned.-Indisch Gouvernement is vastgesteld. [Eerste druk. First edition].
5083: SANDHU SINGH, K., - Early Malaysia. Some observations on the nature of Indian contacts with pre-British Malaya. With a comment by P. Wheatley. 1st.
56558: SANDICK, R.A. VAN (1855-1933), - Levensschets van M. Aboekassan Atmodirono (1860-1920). [Eerste druk; First edition].
38796: SANDICK, R.A. VAN, - Leed en Lief uit Bantam. Orig. edn.
38796: SANDICK, R.A. VAN, - Leed en Lief uit Bantam. Orig. edn.
12668: SANDICK, C.E. VAN, - Verslag eener Spoorwegverkenning in Noordwest Borneo.[Eerste druk; First edition].
7474: SANDOZ - -Nylosan-, Lanasyn-, ausgewählte Drimaren- und Artisilfarb-stoffe auf synthetischen Polyamidfaseren
7473: SANDOZ - -Solar- und Solar 3L-Farbstoffe
413: SANDWIJK, G. VAN, - Geschiedenis van ons Vaderland.
55882: SANDWIJK, G. G. VAN - P.J. ANDRIESSEN [EDITOR NEW EDITION], - Neerlands Roem; Vertellingen voor de Nederlandsche Jeugd uit het leven van eenige Beroemde Mannen die ons Vaderland heeft opgeleverd opnieuw bewerkt door P.J. Andriessen. [Second printing edited and revised by P.J. Andriessen].
41272: SANGAM OF SAIVA SWAMIS (THE), - Lord Ganesha. Benevolent Deity for the modern Hindu World. Orig. edn.
49441: SANGER, LETTU J.(KETUA) - B. SARUMPAET, A.R. HONRE, H.A. ZAIJANI, A. DAHLAN SALEH, BUT ROMPAS, PIET MERDUR AND AZIS LAREKENG (EDITORS), - Inilah Sulawesi Selatan & Tenggara. Pengambil inisiatif: Kolonel M. Jusuf Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Disusun oleh Penerangan Daerah Militer XIV Hasanuddin dengan Bantuan Ipphos coy dan Djapen Prop. Sulselra. Dengan Sunan Redaksi.
56497: SANNASGALA, P.B., - A study of Sinhala Vocables of Dutch Origin. With Appendices of Portuguese and Malay/Japanese borrowings. [First edition].
43596: SANSOM, G.B., - Japan. A short Cultural History. Third impression.
8686: SANTA, E. DELLA, - Mélanésie.
8687: SANTA,E. DELLA - Les Collections Polynésiennes et Micronésoiennes des Musées Royaux d'Art et d'Histoire
53460: SANTAPAU, H. (S.J.) & Z. KAPADIA, - The Orchids of Bombay. [First edition].
41887: SANTEN, J.J. VAN, - De verdediting van Nederland en Nederlandsch-Indië. Offpr.fr.:Schuiling, Nederland, Handboek der Aardrijkskunde, 6e druk, II.
50591: SANTEN, C. VAN (DIRECTOR), - De Indische Courant voor Nederland 1949-1950.
56962: SANTEN, SAL (1915-1998), - Heden Kijkdag. [Tweede druk; Second impression].
43279: SANTHAGENS, J.J.R., - Verhandeling over Assurantie tegen de gevaren der Zee, met inbegrip der Molestrisico. Orig. edn.
5085: SANTOS OLIVEIRA LIBERATO, C. DOS, - Quando Timor foi notícia. Memorias.
49977: SANTOSO, AGUS - HARDJITO SAROSO (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Gasetir Nama-Nama Geografi Propinsi Kalimantan Barat. [Original edition].
12870: SANTY, H.W.TH. DE, - Blikken in de geschiedenis van de eerste periode der zending op Nieuw-Guinea.
5086: SANUSI, MANSOR BIN, - Simple Malay Grammar. 3rd edn.
41930: SAPPER, K., - Katalog der geschichtlichen Vulkanausbrüche. First edn.
43458: SARASATE, P[ABLO] DE, - Zigeunerweisen. Op. 20. Edition part August Wilhelmj.
5092: [SARASIN, F.], - Führer durch das Museum für Völkerkunde: CELEBES. [Erste Auflage/first edition].
5091: SARASIN, F. [] - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SIAM. [erste Auflage/first edition].
7994: [SARASIN, F.], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SIAM. [Erste auflage, first edition].
8689: SARASIN, F. - Neu-Caledonien und die Loyalty-Inseln. Reise-Erinnerungen eines Naturforschers. 1st.
5093: SARASIN, P. & F., - Reiseberichte aus Celebes. Offpr.fr.:Zeitschrift der Geschichte der Erdkunde zu Berlin, XXIX Bd.(1896).
54813: SARAWAK SHELL BERHAD GUIDE: - Making out in Miri. A companion booklet to Jungle jaunts. [First edition].
9772: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1954.
9775: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1958.
9776: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1959.
5099: SARAWAK CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM, I. - [As held in conjunction with the 25th anniversary of Independence].
47955: SARAWAK INDEPENDENCE 1976 - - Bangunan dewan untdangan Negeri Bangunan pentadbiran Lapoau Sarawak Ogos 1976. Original edition.
5103: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 3 to commemorate the Museum's 100th Anniversary, Year of Heritage and 20th Anniversary of Independence.
5104: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. II: Malay, Melanau and Bidayuh Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th anniversary of Independence.
5105: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. III: Orang Ulu Cultural Heritage Seminar held in conjunction with the 25th Anniversary of Independence.
5106: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. IV: Iban, Chinese and Indian Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th Anniversary of Independence.
9778: SARAWAK - Political and Economic Background. Prepared by The Information Department RIIA.
43704: SARAWAK - - Colourful Scenery of East Malaysia. [Sarawak]. (title on front wrap.).
9772: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1954.
9773: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1955.
9774: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1957
9775: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1958.
9776: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1959.
9777: SARAWAK ANNUAL REPORT. - Penyata Tahunan Sarawak 1961/Sarawak Annual Report 1961.
13523: SARAWAK ANNUAL REPORT - 1953.
5099: SARAWAK CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM, I. - [As held in conjunction with the 25th anniversary of Independence].
36162: SARAWAK GAZETTE - YUSOFF BIN HAJI HANIFAH(CHIEF EDITOR), - Sarawak Gazette.
47955: SARAWAK INDEPENDENCE 1976 - - Bangunan dewan untdangan Negeri Bangunan pentadbiran Lapoau Sarawak Ogos 1976. Original edition.
5103: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 3 to commemorate the Museum's 100th Anniversary, Year of Heritage and 20th Anniversary of Independence.
5104: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. II: Malay, Melanau and Bidayuh Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th anniversary of Independence.
5105: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. III: Orang Ulu Cultural Heritage Seminar held in conjunction with the 25th Anniversary of Independence.
5106: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - Special Issue No. 4-Pt. IV: Iban, Chinese and Indian Cultural Heritage Seminars held in conjunction with 25th Anniversary of Independence.
48781: SARAWAK MUSEUM JOURNAL. - HARRISSON, TOM (EDITOR], - The Sarawak Museum Journal, New Series.
9778: SARAWAK - Political and Economic Background. Prepared by The Information Department RIIA.
12303: SARAWAK INFORMATION SERVICE - - INFORMATION on Sarawak.
43268: SARAWAK TIMBER PROMOTION - - Commercial Timber Species in Sarawak. Supply: Potentially available in semi-processed form. Orig. edn.
43267: SARAWAK TIMBER PROMOTION - - Commercial Timber Species in Sarawak. Supply: Less available, special order required. Orig. edn.
43266: SARAWAK TIMBER PROMOTION - - Commercial Timber Species in Sarawak. Supply: readily available. Orig. edn.
53569: SARAWAK REINFOREST PROTECTION MOVEMENT: - The Battle for Sarawak's Forests. [First edition].
49752: SARDJAN ALIAS KARTOSOEDIRDJO, - Kètab Elmo Bhoemè Indjila-Nederland.
36813: SARDJASOEMANTRI, K., - Study-Service as a subsystem in Indonesian higher Education. Orig. thesis [Leyden university].
36814: SARDJASOEMANTRI, K., - Problems of Expansion versus consolidation of Higher education in Southeast Asia.
9898: SAREIJS, J.B.A., - De Islam op Java.
41614: SAREKAT ISLAM - - Overzicht van de kwestie der Centraal Sarekat-Islam in het jaar 1921. Orig [and restricted] edn.
41613: SAREKAT ISLAM - - Derde Nationaal Congres, 29 september-6 october 1918 te Soerabaia. Orig [and restricted] edn.
41612: SAREKAT ISLAM - - Tweede Nationaal Congres, 20-27 october 1917 te Batavia. Orig [and restricted] edn.
41611: SAREKAT ISLAM - - Eerste Nationaal Congres, 17-24 juni 1916 te Bandoeng. Orig [and restricted] edn.
41610: SAREKAT ISLAM - - Bescheiden betreffende de Vereeniging Sarekat Islam. Orig [and restricted] edn.
8690: SARGENT, W. - People of the Valley.
47899: SARIA, J.A., - Suatu Survey Mengenai Gereja Toraja Rantepao. Orig. edn.
37668: SARJI, A. [BIN ABDUL HAMID], - P. Ramlee. Erti Yang Sakti. Orig. edn.
36723: SARRE, F. & H. TRENKWALD, - Oriental Carpet designs in full color. [concise] re-issue after the edn. 1926 & 1929.
46295: SARS, P., - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd. [Eerste druk/First edn.].
37582: SARTONO KARTODIRDJO - MARWATI DJOENED POESPONEGORO & NUGROHO NOTOSUSANTO, - Sejarah Nasional Indonesia. Vol. I: Jaman Prasejarah di Indonesia.
55968: SARTORIS, ALBERTO, - Lysbeth Doyer. [Edition originale; First edition].
5109: SARWANA, B., - Serat Sandi Oekara Maladjeng toewin Djawi Sarana Gambar Kaotak-Atik Déning.
46205: SASEK, M., - Paris is Paris. Orig. edn.
42356: SASS, L., - Das Geheimnis auf der Violine und dem Cello in kurzer Zeit einen schönen, blühenden, das Orchester beherrschenden Ton und eine unfehlbares, rhythmisches Stakkato, durch direkte Ausbildung der betreffenden Musikelpartien zu bekommen. 4. Aufl. (4th edn.).
37784: SASSEN, D., - Maastricht. First edn.
5110: SASTRAATMADJA, R.RG., M. SOEMAWIDJAJA & SOERIA DI RADJA - Ganda-Sari
53052: SASTRAATMADJA, R. & A. SCHYUIT, - Padjar: Boekoe pikeun Oerang Soenda noe rek ngami-mitian diadjar Basa Walanda. Djilid I & III [of 3]. [Tweede druk; second edition].
56572: SASTRAATMADJA, R. RG. - M. SOEMAWIDJAJA, - Boekoe Batjaan Pikeun Klas II di Sakola Soenda. Djilid Ka 1 [Tjet. ke 1; First edition].
10014: SASTRASOETARMA, RD. NG., - Serat Pandji Remeng oetawi Pandji Srimaja. Mirid Saking Pakem Ringgit Gedog.
8129: SASTRAWIDAGDA, S., - De Ontwikkeling der Handelspolitiek van Japan. Orig. thesis [Leyden university].
50163: SASTROWARDOJO, M. TRAJONO, - Rama dan Sinta. Cet. V [5th edition].
5115: SASTROWARDOJO, S.(MAS) - Tjampoer Bawoer I-II
5116: SASTROWARDOJO, S.(MAS) - Ajo Matja! Pt
53209: SASTROWARDOJO, S. - Siti Karo Slamet, I. [Original edition].
55525: SATAKE, S. [TOSARI STUDIO, JAVA]: - [Collection of 47 captioned monochrome original photographs taken by S. Satake, Photographer & Proprietor Tosari Studio].
53595: SATARI, S. (EDITOR/COMPILER), - Pra Seminar Penelitian Sriwijaya, Jakarta 7-8 Desember 1978. Proyek Penelitian dan dan Penggalian Purbakala. [First edition].
49768: SATÉHA, NJ., - Menéngok Nénék Sakit. [Cover title; Cet. 6, I]. [Original edition].
49767: SATÉHA, NJ., - Batu belah, Batu bertangkup. [Cover title; Cet. 6, I]. [Original edition].
49766: SATÉHA, NJ., - Radja Lalim, Radja Disanggah, Radja Adil, Radja Disempah. [Cover title; Cet. 6, I]. [Original edition].
49765: SATÉHA, NJ., - Keris Pusaka. (Cet. 6, I) (Cover title).
5117: SATHER, C., - Iban Agricultural Augury;
5117: SATHER, C., - Iban Agricultural Augury;
53004: SATIONARY - BRIEFHOOFDEN/BRIEFPAPER-DUTCH MANUFACTURERS STATIONARY DESIGN - [Decoratieve ontwerpen van Nederlandse Briefhoofden; Dutch designed Manufacturers Stationary, 1935s.].
12020: SATJADIBRATA, R., - Oendak-oesoek basa Soenda.
5118: SATJADIBRATA, R., - Wawatjan Soelandjana. (Karangan noe Ditoelis djaman baheula, noe Disimpen di Gedjong Gadjah.
46620: SATJADIBRATA, R., - Kamus Basa Sunda. (Katut Ketjap-ketjap Asing nu geus ilahar). Tjitakan ke2 [2nd. edn.].
56408: SAUERESSIG, IDO EDUARD, - Voor welk Volk en wiens Vaderland? [Tweede herziene druk; Second revised edition].
54790: SAULNIER, TONY & MARCEL BISIAUX, (COLLABORATION), - Headhunters of Papua. [First engliswh language edition, translated from the original french Paris 1961, by Margaret Shenfield].
9596: SAUNDERS, G.(INTROD.), - Classic Gift Wraps. English Chintz Floral Designs, from the Victoria & Albert Museum. repr. (1st: 1988).
47697: SAUVAGE, M., - Les Mémoires de Joséphine Baker. [Édition originale/orginal edition).
53742: SAUZA, JAMES DE, HARRIET RONNER (EDITOR), - ANANSI en Broeder Tijger. [Second dutch language edition, translated from:Brother Anansi and the Cattle Ranch, by Ernst van Altena].
7475: SAVAGE TRUST, D., - Skin Deep. An introduction to Skin Camouflage and Disfigurement Therapy. Forew. by O. Gille. First edn.
8691: SAVILLE, W.J.V., - In Unknown New Guinea.
53958: SAVINGS-BOX DUTCH EAST INDIES POST SAVINGS-BANK: - Post Spaarbank in Nederlandsch-Indië [covertitle]; Het Geheim van Succes Deel 1 [title on spine].
53448: SAVITRY, F. HENLE, THEDA ET EMERSON HALL (PHOTOGRAPHERS). - NUS [NUDES]. Photograpies Originales de Savitry, F. Henle, Theda & Emerson Hall. [Première édition; First edition.
5122: SAVORNIN LOHMAN,A.F. DE - (ed
44548: SAVORNIN LOHMAN, A., - Smarten. First edn.
39096: SAVORNIN-LOHMAN, A. DE, - In den Opgang. Boek voor jonge meisjes. Orig. edn.
44548: SAVORNIN LOHMAN, A., - Smarten. First edn.
55250: SAWOR, Z.ACHARIAS (1937-2013), - Ik ben een Papoea. Een getuigeverslag van de toestanden in Westerlijk Nieuw-Guinea sinds de gezagsoverdracht op 1 oktober 1962. Preface by J.H. Scheps. [Eerste druk; First edition].
51238: SAX, ANGELO (1886-1912), - ANGELO SAX 1886-1912. [printed cover title].
41576: SAYER, CHL., - Mexican Costume. Orig. edn.
36942: SAYERS, DOROTHY L., - Kuasa Dunia. Sandiwasra Radio.
54062: SAYERS, J.C. [PROPIETOR HOTEL DE PROVENCE, BATAVIA], - Original coloured lithographed PORCELAIN Promotional Trade Card Hotel De Provence, Batavia-City. [Laer called: Hotel des Indes]. [Originele uitgave; Original issue, NOT circulated].
51060: SBIEREBM W, (PREFACE), - Kees Jansen, Beeldhouwer. [Eerste druk; First edition].
5125: SCANLON, B., - Sarawak in the MUSEUM. Revised edn. (1st 1961).
41389: SCARLETT, J.D., - The Tartan-Spotter's Guide. First edn.
42122: SCHAAF, H. & L. VAN DER (COMPILERS), - Almanak 1979.
55617: SCHAAKE-VERKOZEN, CÉLINE - Batikken als versierings-techniek voor iedereen. Een eenvoudige handleiding tot het batikken op stoffen, papier, hout, leer en andere materialen. [Eerste druk; First edition].
53821: SCHAAKE, JOHAN, - Uit het Wonderrijk der Schimmen. Handleiding tot het maken en vertonen van een Schimmenspel. [Eerste druk; First edition].
52976: SCHAAP, K., - Van Nachtwacht tot Dagtaak. [Eerste druk; First edition].
5128: SCHAAPVELD, H., - Cultuurondernemingen als Steunpunten voor de Missioneering.
48315: SCHAARS, A.H.G., - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten. De Mens en zien Huus. Orig. edn.
39682: SCHAARS, A.H.G., - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten.
46250: SCHAARSCHMIDT, R. (ED.). - Der Vigogne- und Streichgarnspinner der Haar-, Woll- und Baumwollspinnerei und -Spulerei. Orig. edn.
44995: SCHACHENMAYR, - Lehrbuch der Handarbeiten aus Wolle. 2. Aufl. [2nd. edn.].
7476: SCHACKNAT, K., - Marta de Wit. Aan Blikken overgeleverd/Den Blicken Ausgeliefert/On Display, exposed to the gazing Eye. Kleding/Kleidung/Clothing.
41607: SCHADEE, M.C., - Het Strafrecht der Dajaks van Tajan en Landak. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
5129: SCHADEE, M.C., - Bijdrage tot de kennis van den Godsdienst der Dajaks van Landak en Tajan, B: Het Babalian.
5131: SCHADEE, W.H.M. - Geschiedenis van Sumatra's Oostkust. [Eerste druk/first edition].
42736: SCHADEE, W.H.M., - De uitbreiding van ons gezag in de Bataklanden. Preface by M. Joustra. Orig. edn.
48855: SCHADEWALDT, H. (EDITOR), - Die polnische Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen. Zweite ergänzte Auflage [second enlarged edition].
53293: SCHAEFER RUTLIDGE, CHARLES, - Guide to Queensland. Compiled from Official and Private Records, with the recognition of The Hon. Sir Horace Tozer. [First edition].
44574: SCHAEFFER, CLAUDE E., - The Story of the Blackfoot Indians. A brief historical sketch of the Blackfoot Indian Nation. 2nd. edn.
55614: SCHAEPDRYVER, E. DE (S.J.), - De Boksers. [The Boxer uprising]. [Eerste druk; First edition].
49902: SCHAEPMAN (TEXT) - H.J.J. VAN BREE (COMPOSER), - Het Koningslied, Herinnering aan het Zilveren Jubelfeest van Z.M. Willem III1849-1874. [Originele uitgave/original edition].
42587: SCHÄFER, R., - Terug naar Fukuoka 14. Krijgsgevangene in Nagasaki. 2nd. impression after the original japanese edn. 1983.
46529: SCHAGEN, J.C. VAN, - Naaldjes en Nietsjes. [Eerste druk/first edn.].
13067: SCHAIK, D.C. VAN, - The old Town of Maastricht and the Caves of Mount St. Peter.
13068: SCHAIK, D.C. VAN, - Maastricht en de Sint Pietersberg.
13069: SCHAIK, D.C. VAN, - De Onderaardse Gangen in de Sint Pietersberg.
55258: SCHAIK B.A. VAN (INTROD.), - Hoe raak ik thuis.. in ons glazen huis. (title on upper wrap.). [Eerste Druk; First edition]..
8692: SCHAKELS OVER NIEUW-GUINEA... - 1952-1954
55551: SCHALIJ, M.A., - Raffiawerk. Prettige werkjes voor bezige handen voor oud en jong. lEerste druk;First edition].
56923: SCHALK, ARTHUR VAN, - Colonial Control and Peasant resources in Java. Agricultural Involution reconsidered. [Original dissertation Amsterdam Municipal Univerity].
43637: SCHALKWIJK, M.J.A.M.,(PREFACE), - Johan Schwencke Prijs 1995. Orig. edn.
41502: SCHALLER, A. (TEXT) & TEDDY MOON (MUSIC), - Marché des Poilus.
50693: SCHAMHARDT, F., - Willem Walraven. Op de Grens (Novelle); De Clan (novelle); Brieffragmenten; [Eerste druk; First edition].
7478: SCHAMS, J., - Handbuch der Weberei. Ein Lehr-und Hilfsbuch zum Selbstunterricht für Fabrikanten, Betriebsbeamte, Weibereileiter, Wertführer und Arbeiter aller Branchen der Weberei sowie für Manufakturwarenkaufleute, Flechter, Färber und Appreteure. 5th considerably enlarged & revised edn.
43220: SCHANK, G., - Rassen-Völker-Menschen. Eine Anthropologische Untersuchung zur Nietsches Philosophie/Rassen-Volken-Mensen. Een anthropologisch onderzoek inzake de filosofie van Nietsche. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Wijsbegeerte. Orig. thesis (Nijmegen University).
5133: SCHÄRER, H., - Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Süd-Borneo. Orig. thesis [Leyden university].
5135: SCHÄRER, H., - Die missionarische Verkündigung auf dem Missionsfeld.
7479: SCHARF, R. & H. GOLOMBECK - Unsere Kleidung
43993: SCHARN MACHINERY & TOOLS PRICE CATALOGUE - - C.G. Scharn. Werkzeuge und Werzeugmaschinen Zittau. Orig. edn.
55275: SCHARP, J., - Oudheid- en Geschiedkundige Verhandeling over de BEFFEN of HALSKRAGEN, inzonderheid der Kerkelijken, voorgelezen in de Rotterdamsche Maatschappij 'Verscheidenheid en Overeenstemming'...
5136: SCHARTEN, C.TH., - De arbeid der Rhijnsche Zending op Borneo.
51139: SCHAT, PETER, J.B. METZ (IMPRESSUM) - PROVO CARTOONS - RONALD - MIDAS, TOPOR - WILLEM (ET.AL., CARTOONISTS), - God, Nederland & Oranje. Halfmaandelijks. [Originele uitgave; Orifinal edition].
40943: SCHAUER, G., - Ausnähschule. [A collection of original thin-thread patterns for art-needlework].
48297: SCHAZMANN, P.E., - Charles Dickens in der Schweiz. [Translated after the original french by Bee Juker] [first german language eiditon].
5138: SCHEBESTA, P., - Die Urwaldzwerge von Malakka (Hinter-indien). In:Die katholische Missionen, vol. 55-3.
9067: SCHEBESTA, P., - Die Negrito Asiens.
5140: SCHEBESTA, P., - Among the Forest Dwarfs of Malaya. Transl. from the German by A. Chambers.
5137: SCHEBESTA, P., - Bei den Urwaldzwergen von Malaya.
5139: SCHEBESTA, P., - Orang-Utan. Bei den Urwaldmenschen Malayas und Sumatras. [Original Ausgabe/original edition].
56499: SCHEEL, E. - O. LANGE, - Kosmetik ohne Geheimnis. Ein Nachschlagewerk der Modernen Schönheitspflege mit Rezepten...[Erste Auflage; First edition].
43951: SCHEEN, P[IETER], JR., - Pieter A. Scheen b.v. Catalogus Zomertentoonstelling 1976. Romantische en Haagse School, 29 Augustus-4 September 1976.
53504: SCHEEPMAKER, H.J., - Aan he raam. Een kleine reeks Sonnetten. [Eerste druk; First edition].
37112: SCHEERS, J.F. (PREF.), - Djokjakarta. Orig. & only edn.
46174: SCHEERS, J.F. (. LT.COL. INF.),(INTROD..), - Djokjakarta. Orig. & only edn.
57079: SCHEFFER, T., - Kuur en Natuur. Drainage doe het goed! [Eerste druk; First edition].
52593: SCHEFFER, H.J., - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en Dagbladpers. [Eerste druk; First edition].
54564: SCHEFOLD, R., - Speelgoed voor de Zielen. Kunst en Cultuur van de Mentawei-eilanden. [Exhibition Museum Nusantara, Delft/Museum Rietberg/Zürich]. [Eerste druk; First edition].
8693: SCHEFOLD, R. - Versuch einer Stilanalyse der Aufhängehaken vom Mittleren Sepik in Neu-Guinea.
40463: SCHEFOLD, R. - J.W. SCHOORL & J.TENNEKES, - Man, Meaning and History. Essays in Honour of H.G. Schulte Nordholt. Orig.edn.
5144: SCHEFOLD, R., - Religious Involution. Internal change and the consequences in the Taboo system of the Metawaians. Repreinted from:Tropical Man, Vol. V-1972-1973.
46239: SCHEFOLD, R., - Religiöse Vorstellungen auf Siberut, Mentawei (Indonesien). [Offprint from:Anthropos, International Review of Ethnology and Linguistics, vol. 68, 1973].
11410: SCHEFOLD, R., - The culinary code in the Puliaijat Ritual of the Mentawaians. Offpr.fr.:BKI, 138-1.
11412: SCHEFOLD, R., - The Unequal brothers-in-law; Indonesia as a field of anthropological study' and the case of Mentawai. Offpr.fr.:BKI, 142-1.
39777: SCHEFOLD, R.(SCI.EDITOR)(ET.AL.), - Indonesian in Focus. Ancient Traditions-modern Times. Orig. edn.
55356: SCHEIBLER, ROBERT (COMPILER/DIRECTOR), - Hundert Jahre Tee. West-östliches Bilderbuch zum 75järigen Bestehen der Firma J. Fr. Scheiber & Co., Hamburg [1896-1971]. [Original Ausgabe; Original first edition].
44535: SCHEIJEN, S (EDITOR), - Working for Diaghilev. Translated after the dutch edn. by Ted Atkins. First edn.
40564: SCHEIWE - CHRISTIE AUCTION CATALOGUE, - Sale catalogue Japanese Prints, Paintings, illustrated books and drawings from the collection of the Late Theodor Scheiwe, Part I. Sale-Catalogue Christie's New York, Tuesday, March 21, 1989.
56545: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943). - Tête de Christ [Head of Christ]. Drypint. 15,9x17,7 cm.
46216: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943). - Belle Ile. [an original dry needlepoint engraving].
46603: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943) - E. VAN VRIJBERGHE DE CONINGH (TEXT), - Lodewijk Schelfhout 1881-1943. [Tentoonstellingscatalogus Cultureel Centrum Zandvoort, 27 november 1981 t/m 14 februari 1982]. Orig. edn.
47103: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943) - D.J. VAN HAREN NOMAN (INTRODUCTION), - Lodewijk Schlfhout en tijdgenoten. [Catalogus van de tentoonstelling in het Oude Kerkje van Kortenhoef, 29 mei t/m 20 juni 2006].
56544: SCHELFHOUT, LODEWIJK (1881-1943). - Le Bateau. Drypint. 6,9x10 cm.
7480: SCHELHAAS, H. & B. MOLENAAR (EDS.), - Klederdrachten in Overijssel. Orig. edn.
46910: SCHELLART, A.I.J.M. & TH. DE VRIES, - Burchten en Kastelen. Stenen getuigen van onze historie. [Eerste druk/first edn.].
53451: SCHELPE, E.A.C.L.E., - An introduction to the South Arican Orchids. First edition.
10479: SCHELTEMA, A.M.P.A., - De ontleeding van het Inlandsch Landbouwbedrijf - J. VAN GELDEREN, De uitvoer van Inlandsche Landbouwproducten.
5145: SCHELTEMA, A.M.P.A., - Deelbouw in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Wageningen university].
52296: SCHELTEMA, A.M.P.A., - The Food consumption of the Native inhabitants of Java and Madura. Done into english by A.H. Hamilton. [First english language edition].
44870: SCHELVEN, TH. VAN, - Psychologie van het Kind. Een boek voor ouders en andere opvoeders. Derde, herziene Druk. [3rd. slightly revised edn.].
13398: SCHELVEN, A.A. VAN, - Van Hoepelrok tot Pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen...
7481: SCHELVEN, A.L. VAN - Onderneming en Familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co. te Enschede.
55986: SCHELVEN, T. VAN - L. BOUMAN (PREFACE), - Oorlogs Neurologie. Ervaringen over verwondingen van het Zenuwgestel en over Neurosen. [Eerste druk; First edition].
42984: SCHENDEL, A. VAN (INTROD.), - 5000 Jaar kunst uit Egypte uit de musea van Kaïro, Alexandrië en Leiden. [Tentoonstellings catalogus] Rijksmuseum Amsterdam, 16 oktober - 31 december 1960. 3e druk. (3rd. edn.).
5147: SCHENDEL, A. VAN, - Jan Compagnie. 1st.
56174: SCHENDEL, FIONA VAN, - Djolotigo. Ontginning en exploitatie van een particuliere Kffie-onderneming op Java. 1875-1898. [Eerste druk; First edition].
57071: SCHENDEL, A. VAN (PREFACE), - Opgegraven schatten uit de Volksrepubliek China. . [Eerste druk; First edition].
54324: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - De Nederlanden, een gedicht. [Eerste druk; First edition].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

5/9