Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38346: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een Schooljongen in Batakland. First edn. (only).
45417: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De Olifantennacht. Orig. edn.
51958: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Machten en Menschen. [Eerste druk; First edition].
49536: RENESSE- JOHN H. WHITTAKER, A.M.W. VAN - G. DE ZILWA, G.G. VAN DER KOP, EDDIE WILLIAMS, PHILIP C. COOTE AND MAJOR F.H. WRIGHT, - The Harbourworks at Belawan; A description of the Port of Sumatra's East Coast; Nursing, a New Profession in the Philippines; Legends of the Orient, the Padaringan(Java); A splendid Specimen of Siamese Architecture; Impressions and Recollections of a British Traveller; The East goes West, Oriental
52174: RENGELINK, J.W. & I. MUG (COMPILERS), - Behind the dunes and dykes (Sic!). [Original english edition translated by R.S. Springett].
56395: RENNE, ELISHA, - Cloth that does not Die. The meaning of Cloth in Bunu Social Life. [First edition].
4900: RENNIE, J.S.M., - (Singapore), Musings of J.S.M.R. [Benning]. Mostly Malayan. Forew. by His Highness Sir Ibrahim Sultan of the Stae and Territory of Johore.
51424: RENSBURG, EUGÈNE (1872-1956), - Amerikaanse Padden. [Original etching].
52515: RENSCH, B., - Eine biologische Reise nach den Kleinen Sunda-Inseln. [Erste Auflage; First edition].
4902: RENTJANA - Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia.
52455: RENTONS, LTD.TARTAN SPECIALISTS (PUBL.), - The Scottish Tartans with the Badges, Arms, Slogans, etc. of the Clans. [cover title].
42416: REP, J., - Englandspiel. Spoinagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Derde druk. (3rd. edn.).
4903: REPATRIATES-INLICHTINGEN - voor Hollandgangers
51325: REPIMEX PARIS [POTIEZ-VAN ERTVELDE] TRADE CATALOGUE, - Maison Potiez-Van Ertvelde [REPIMEX-PARIS] tout pour l'Art Décoratif. Import-Export. [Édition originale; Original edition].
49110: REPORT OF A JOURNEY TO MONTRADO- - Verslag eener Reis naar Montrado gedaan in het jaar 1844. Extracted from:Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, vol. 9, parts 7 (1847).
49110: REPORT OF A JOURNEY TO MONTRADO- - Verslag eener Reis naar Montrado gedaan in het jaar 1844. Extracted from:Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, vol. 9, parts 7 (1847).
37980: REPORT OF THE COMMITTEE - NEW GUINEA (Irian) 1950.
8665: REPORT ON NETHERLANDS NEW GUINEA - for the year 1958 & 1960.
8667: REPORT TO THE PRESIDENT - of the United States by the Economic survey mission to the Philippines
4905: REPORT - to the Government of Indonesia on the Organization of Vocational Training.
51459: REPORT NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ - - N.V. Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij gevestigd te 's-Gravenhage. Verslag over het jaar 1937. [Originele uitgave; original edition].
51458: REPORT NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ - - N.V. Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij gevestigd te 's-Gravenhage. Verslag over het jaar 1938. [Originele uitgave; original edition].
51824: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over 1920-1922. [Originele uitgave; Original edition].
51825: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaren 1924-1928. [Originele uitgave; Original edition].
51827: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaar 1923. [Originele uitgave; Original edition].
41364: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
41365: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
57076: REPORTSS. VAN DER WIJCK SHIPWRECK: - Rapport naar Aanleiding van gestelde Vragen betreffende het vergaan van het SS Van Der Wijck aan den Raad van Justitie te Batavia. [Eerste enige druk; First and only edition].
7417: REPPEL-WILLY REPPEL. - Exhibition Textiel Nu, 7. Textiel Museum Tilburg 20 november t/m 3 januari 1982.
55923: REPPEL, WILLY - TEXTIEL NU 7: Willy Reppel. [Tenonstelling Nederlands Textielmuseum Tilburg]. [Eerste druk;First edition].
51835: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS-REPUBLIK MALUKU SELATAN, - News in Extract from the Republic of the South Moluccas: The strange Dutch Attitude towards the R.S.M. [sic!] Mission in Dutch New Guinea. Published in:News in Extract from the Republic of the South Moluccas, No. 4/56 - May 25, 1956.
51839: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS, R.M.S., - Nouveau Colonialisme. Document historique publié par le Gouvernement de la République des Moluques du Sud. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51859: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS/BADAN PERSATUAN, - Report of a Protest. An open Appeal to World Opinion to condemn the immoral policy of the Dutch Government towards the People of the South Moluccas. [Original edition].
55958: REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN [SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC; REPUBLIK MALUKU SELATAN]: - Erkenning van Ambon. [Publicatie No. 1]. [Eerste druk; First edition].
36989: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Wat wij willen van de Nederlandse regering.
36990: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - MENA MOERIA. Om de vrijheid van de Zuid-Molukken. Pref. by Lokollo, Vigileyn-Nikijuluw, Aponno.
36992: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Het vraagstuk van de Republiek der Zuid-Molukken en de Ambonezen. Rapport van de commissie Ambon van de Anti-Revolutionaire partij.
36995: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Confrontatie met een kwart eeuw discriminatie van het Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht.
36999: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Nota van de Badan Persatuan.
37056: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Zuidmolukse gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring.
41499: REPUBLIK MALUKU SELATAN (R.M.S.) - - [A report published by the South Moluccan Government in Exile, the Badan Persatual R.M.S.].
41398: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - R.M.S. 33 Tahun. Program peringatan di Houtrust Hallen den Haag.
44541: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - De rechtsgedingen tussen de Ambonnezen en de K.P.M., deel 1. Texst der voornaamste processtukken in het eerste kort geding. Orig. edn.
51078: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia;Statistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië. [Original edition].
51079: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia.S[tatistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië]. [Original edition].
55579: REPUBLIK MALUKU SELATAN: - MENA-MURIA.: VOORLICHTINGSBLAD van de Republiek Maluku Selatan. 2e jaargang nr. 8 november1978. [Volume 2-Nr. 8].
55442: REPUBLIK MALUKU SLATAN JUBILEE: - Programma 35 Tahun RMS; Peringatan 35 tahun hari proklamasi pada 25 april 1085 di Houtrusthallen Den Haag. [Cetakan ke-1; First edition].
53683: REPUBLIK MALUKU SELATAN [ZUID-KOLUMSE REPUBLIEK]: - Éérst Zelbeschikking van dan Zelfverzorging. [De Zuid-Molukse Vrijheidsstrijd, subtitle on front cover]. [Eerste druk; First edition].
55738: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT [R.I.S.]: - De Conferentie te Denpasar 7-24 December 1946. [Eerste druk; First edition].
51836: REPUBLIK MALUKU SELATAN, R.M.S., - Political aspects of the South Moluccan right of self-determination. [Originele uitgave; original publication].
51844: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - PEMUDA MASJARAKAT R.M.S. [cover title]. Onze Basis: Het gegarandeerde Zelfbeschikkingsrecht; Waarom zijn wij hier? Wat willen Wij nu eigenlijk?
51845: REPUBLIK MALUKU SELATAN (SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC), - Het Volk der Zuidmolukken en zijn Zelfbeschikkingsrecht. [Eerste enige druk; First and only edition].
51847: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - De R.M.S., haar politieke, economische en sociale aspecten. [Zuidmolukse Gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring, (Cover title)]. [Eerste druk; First edition].
51848: REPUBLIK MALUKU SELATAN- - Once a Turncoat. Authentic photographs of the turning point in the career of Dr. SUKARNO, President of the Republic of Indonesia. [First edition].
46726: RESCHKE, H., - Die Initiationsriten der Kiwai-Papua. Offprint from:IAE, Band XXXV, Heft 1-3.
44414: RESIDENTIE-ORCHESTRA - - Paul (Pepijn) van Vlief in gesprek met willem van Otterloo en het Residentie-Orkest. Orig. issue.
45256: RESIDENTIE ORCHESTRA PROGRAMME - - Eerste Galaconcert door Het Residentie Orkes op Donderdag 27 Mei 1948, aanvang 15 uur.
4906: RESINK, G.J. (1911-...), - Kreeft en Steenbok. First edn.
48452: RESINK, G.J., - Indonesia's History between the Myths. Essays in legal History and historical theory. First edn.
50246: RESPIGHI, OTTORINO, - Sonata in Si minore per Pianoforte e Violino.
43281: RESTIF DE LA BRETONNE, - La Paysanne Pervertie ou les Dangers de la Ville. Histoire d'Ursule R***. Tome III.
51230: RESTIF DE LA BRETONNE, NICOLAS EDMÉ (1734-1806) - H. BOREL (EDITOR), - Liefdes-Avonturen van Mr. Nicolas of het menschelijk Hart ontsluierd. Geheel opnieuw bewerkt naar de oorspronkelijke uitgave onder toezicht en met eene inleiding van H[enri] Borel. [First Dutch edition, thus, translated from the original french :Monsieur Nicolas, ou le Coeur Humaine Dévoilé].
54433: REULE NZN., ANTOON S. (COMPILER/EDITOR), - Er was eens... groot Sprookjes-en Vrtelselboek voor onze knapen en meisjes. [Eerste druk; First edition].
46265: REULING, J[OSINE] (1889-1961), - Terug naar het Eiland. Roman. [Eerste druk/first edn.].
46268: REULING, J[OSINE] (1889-1961), - De verwachting. [Eerste druk/first edn.].
51193: REUSEL, J. VAN, - Jan Hammenecker. [eerste druk; First edition].
38055: REUVECAMP, N.L. & N. STRUIKSMA (EDS.) - Provinciale Almanak van Friesland, voor het jaar 1915.
46201: REVE, G. (1923-2006), - Rietsuiker. [Eerste druk/first edn.](thus),
46196: REVE, G[ERARD] K[ORNELIS VAN HET,1923-2006], - Extra Van het Reve-nummer. In:Dialoog, tijdschrift voor homofilie en maatschappij, 1989. Tweede druk. [2nd. edn.].
48350: REVE, K. VAN HET, - De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen. [Eerste druk/First edition].
46382: REVE, K[AREL] VAN HET, - Nacht op de kale Berg. [Eerste druk/First edn.].
55736: REVE, S[IMON] VAN HET (1923-2006, LATER RENAMED: GERARD REVE), - De Avonden. Een Winterverhaal. [Eerste druk; First edition].
51624: REVE, GERARD, - Het zingend Hart. [Eerste druk; First edition, thus].
40700: REVENTLOW, (GRAF E. ZU), - Der Russisch-Japanische Krieg. Armee-Ausgabe. First edn.
46459: [REXRODT, FRANCK], - Die Gewebe. Ein Gewebe bestehet aus biegsamen Bestandtheilen...[an original Manuscript in ink].
52694: REYBURN, W., - Bust-up.. The uplifting tale of Otto Titzling and the development of the Bra[ssière]. [First edition].
8668: REYES, J.S. - Legislative history of America's Economic policy toward the Philippines.
46158: REYES, E. V., - Bali. . Translated into dutch after the orig. english edn. by Kwee Siok Lan. [first dutch edn.].
9670: REYNARD THE FOX-W.J.LONG, - Van Vriend Langoor, het Boschkonijn, Reintje de Vos en het Eekhoorntje. Voor Kinderen en Groote Menschen. Transl. fr. the american of W.J. Long, by R. Stoffel. FIRST edn.
12850: REYNARD THE FOX - W. CRANE, - The History of Reynard the Fox. With some account of his friends and enemies. Turned into english verse by F.S. Ellis.
12851: REYNARD THE FOX - J. MASEFIELD, - Reynard the Fox. New impr.
38858: REYNARD THE FOX - J.E. HARTMANN - Reintje de Vos. Freely retold by J.E.Hartmann and translated fr. the german by S.J. van den Bergh. 2e druk. (2nd. edn.).
42220: REYNARD THE FOX - WILLEM (DIE MADOC MAAKTE), - Over de Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinarerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend. Translated after the original title (Van den Vos Reynaerde) by Arjaan van Nimwegen. First edn. (thus).
48214: REYNARD THE FOX - E. VAN ALTENA (EDITOR), - Reinaert de Vos. De middeleeuwse satire door Ernst van Altena hertaald...Orig. edn. [thus].
54295: REYNARD THE FOX: [WILLEM DIE MADOC MAAKTE=WILLEM VAN BOUDELO, ALIAS WILLIM CORTHALS?], - Een zeer genoeglijke en vermakelijke Historie van Reynaart De Vosmet hare Moralisatienals ook Argumenten voor de Capittelen zeer plaisant en Lustig om te Lezen. Van nieuws overzien ende verbeterd. [Eerste druk zoals verschenen; First edition, thus].
51536: REYNARD THE FOX [WILLEM DIE VELE BOUKE MAECKTE...], - Van den Vos Reynaerde.
44549: REYNDERS, I.H. (INTROD.), - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche Volk. Year 1- No. 1 (18 November 1939).
49347: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Câline. Roman uit het Parijsche Leven. [Eerste druk/first edition].
49348: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De ArmeVrouw. [Eerste druk/first edition].
49349: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Impressies. Sonnetten en Verzen. [Eerste druk/first edition].
49351: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne Huwelijksroman. [Eerste druk/first edition].
49352: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Seizoenen der Ziel. Psychoanalytische Roman. [Eerste druk/first edition].
49353: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - IJdelheid der IJdelheden. Haagsche Roman. [Eerste druk/first edition].
49354: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Mater Triumphatrix. [Eerste druk/first edition].
49355: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Huize Ter Aar. [Eerste druk/first edition].
49356: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Gelukkige Menschen. [Eerste druk/first edition].
49357: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Achter de Wereld. [Eerste druk/first edition].
49358: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Vrije Kracht. Het leven van Odilia Berghem, medisch Studente. [Eerste druk/first edition].
49359: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Zeventein. [Eerste druk/first edition].
49360: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Illusie der Doode Menschen. [Eerste druk/first edition].

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/4