Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56933: PING-CHIN HSIU7NG, - Living Rooms as Factories. Class, Gender and the Satellite Factory in Taiwan. [First edition].
52727: PINHEIRO, GILFREDO, JOSÉ LUIZ AIDAR PRADO, JOSÉ MARCOS ARAÚJO, RENATA CRISTINA PAIVA (EDITORS), - BRASIL A/Z. Enciclopédia Alfabética. [translated from the original french edition Larousse into postuguese].
13212: PINK-WILPERT, C.B., - Das indonesische Schattentheater. 1st. edn.
4674: PINK-WILPERT, C., - Bali. Eine Einführung.
8633: PINNEY, P. - To catch a Crocodile
4675: PINO, E. & T. WITTERMANS - Kamus Ingeris
4676: PINO, E. & T. WITTERMANS - Kamus Inggeris, vol. I (english-indonesian]. 6th edn.
51104: PINO, E. & T. WITTERMANS - Kamus Inggeris-Indonesia. Tjetakan ke4. [Fourth edition].
52180: PINO, A.M., - Komedie Stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het Binnenlands Bestuur op Java 1913-1946. [Eerste druk; First edition].
12969: PINOCCHIO - J.POST, - De Avonturen van Pinokkio! Toneelspel voor kinderen in vier bedrijven.
4677: PINON, D., - Geostatical Study of an Alluvial Tin Deposit in the Kinta Valley (Perak).
12609: PINTO DA FRANÇA, A., - Portuguese Influence in Indonesia. [First edition].
49980: PINTO PÉREIRA, ANTONIO (DIRECTOR), - Informaçao Timor Leste. [original montly publication].
4678: PINTO, A.A. -FRANCOIS, KEIJZER (ET.AL.), - Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië. (Samengesteld door de Commissie voor de strafrechtwetgeving, 16 November 1861).
46499: EL PINTOR, - El Pintor's Speelboek van Roodkapje * Duimeliesje * Assepoes. Orig. edn.
45117: PINXTEREN, L.M. VAN, - Altaar, Kelk en Misgewaden. First edn.
4679: PIONIERS OVERZEE. - De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie 7 December (C Divisie), 1945-1950. [dedicated to C.H. de Quant, with a foreword by P.A.G. Hubeler].
38869: PIPYN, G., & ALB. VAN DEN STEEN, - Practisch Handboek voor Vlas-Industrie tot oefening en gebruik voor Meestergasten en Fabriekbestuurders. Orig. edn.
7376: PIPYN, G. & ALB. VANDENSTEEN, - Handboek der Katoenspinnerij. Bijzonder dienstig voor Fabriekbestuurders en Meestergasten. Orig. edn.
50454: PIRANDELLO, LUIGI [1867-1936], - De Goede Ziel en het Zwarte Geitje; Twee Vertellingen. [First dutch language edition, translated from the original Italian by H.P. Berdenis van Berlekom].
7377: PIRCHAN, E., - Kostüm-Kunde. Die Bekleudingen aus fünf Jahrtausenden.
44168: [PIRENNE, J.] [SECRETARY TO KING LEIPOLD III OF BELGIUM], - Verslag voorgelegd door het Secretariaat van de Koning over de gebeurtenissen voorgevallen sedert de bevrijding van de Koning. Mei 1945-October 1949.
5672: PIRES, M.L., - Descolonizaçao de Timor. Missao Importante?
4681: PISUISSE, J., - Dubbelbeeld. Twee vrouwen in Oorlogstijd. Nederland en Indië. Orig. edn.
36935: PITMAN, R., - Tagalog-um and mag-. An interim report. Offpr.fr.:Linguistic Circle of Canberra, Series A-Occas. papers No. 8.
10205: PITON, C., - Le Costume Civil en France du XIIIe au XIXe Siècle.
11528: PITTARD, E. & MARG. LOBAIGER-DELLENBACH (INTROD.), - Quelques Masques du Musée d'Ethnographie. [Exhibition catalogue].
10219: PLAATJES-ALBUM-LODEWIJKS, J.M., - Stille Pracht in het Tropisch Aquarium.
10106: PLAATJES-ALBUM-NJLAND, G.J., - Het Verkeer, I. Plaatjes en Praatjes over de ontwikkeling van het Verkeer zoo te Land, Te Water als in de Lucht.
8007: PLAATJESALBUM - - Japan/China. (Plaatjesalbum).
41599: PLACE, S. & J. KAGAN, - Manworks. A guide to style. Orig. edn.
43177: PLAN - [GENT-BELGIUM], - De oude Stad. [plan of Gent, Belgium].
39961: PLAN - AMSTERDAM HARBOUR, PLAN - De Haven van Amsterdam en haar Verbinding met de Noordzee.
13092: PLAN - UTRECHT, - Plattegrond der Gemeente Utrecht. Met kaartje der Gemeente, aangevende de Kies-en Stemdistricten.
10178: PLAN-UTRECHT MUNICIPALITY, - Utrecht. Centrumstad van Nederland.
46976: PLAN - BANOOENG, - Bandoeng. [plattegrond van Bandoeng/plan of Bandung].
4685: PLAN-KEDIRI - Hoofdplaats Kediri.
4682: PLAN-AMBON. - Ambon en Omstreken.
4689: PLAN-SOERABAIA. - Revised plan of Soerabaia.
55630: PLAN OF THE ANTILLES [CARIBBEAN ISLANDS]: - Nouveau Plan des Antilles. [1re edition; First edition].
13054: PLAN - - Indicateur et Plans de Paris.
54319: PLANTENGA, H.PO., - De verworden wereld.. [Eerste druk; First edition].
51625: PLANTENGA-VAN NOORT, ELS, - Gepeperde Toestanden. Herinneringen aan Indië. [Eerste druk; First edition].
54377: PLAS, MICHEL VAN DER (COMPILER/TRANSLATION], - I hear America Singing. Inleiding door Adriaan van der Veen. [Eerste druk; First edition].
46542: PLAS, A[NITA], - Kant. [Lace]. (title on front cover].
50125: PLAS, CH. O. VAN DER, - Bra Widjaja. [Eerste druk/first dutch language edition].
52351: PLAS, M. VAN DER, - Dance for You. Verzen. [Eerste druk; First edition].
52604: PLAS, M. VAN DER (EDITOR), - Herinneringen aan Godfried Bomans. Zesde druk [Sixth edition].
56883: PLAS, C.C. VAN DER, - Tonkin 1644/45. Journaal van de Reis van Anthonio van Brouckhorst. [Eerste druk; First edition].
50543: PLASKOWSKI, JERZY, - Technical Studies on High Nickel Irons, with Special Refrence to the Indonesian Kris. Abstract PHOTOCOPIED from:ArchomaterialsNo. 6-no. 1:35-52 (Winter 1992).
50544: PLASKOWSKI, JERZY, - Technical Studies on High Nickel Irons, with Special Refrence to the Indonesian Kris. Abstract PHOTOCOPIED from:ArchomaterialsNo. 6-no. 1:35-52 (Winter 1992).
50613: PLASKOWSKI, JERZY, - Technology of Early Indonesian Keris. The reseults of Metallographic Examinations of Ganja;s (upper part of the Keris) separately forged. [Cover title].
4691: PLATENKAMP, J.M.D., - De waarde der dingen. Ceremoniële geschenken van de Tobelo. Exhib.Catalogue Museon, the Hague, 20 Dec. 1990-31 March 1991.
47817: PLATENKAMP, J.D.M., - North Halmahera: Non-Austronesian Languages, Austronesian Cultures. Lecture presented to the Oosters Genootschap in Nederland at Leiden on 23 May 1989. Orig. edn.
44137: PLATT BROTHERS & CO. LIMITED/HARTFORD WORKS CATALOGUE - - Katalog nebst Berechnung der Maschinen zum Egrenieren, Offnenen, Krempeln, Kämmen, Vorbereiten, Spinnen und Weben der Baumwolle. Orig. edn.
44452: PLATTEEUW, J.L., - De Axelse Klederdracht. Orig. edn.
54077: PLATVOET BROS. WONINGINRICHTING PRIJSLIJST - ENSCHEDE: - Sunny Home; 120 modelkamers.[Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
4692: PLATZ, R. - Streben nach Harmonie. Kunst und Handwerk Javas. Orig. edn.
3990: PLAYFAIR, G., - Singapore goes off the Air.
42183: PLEIJ, H., - Sprekend over de middeleeuwen. Orig. edn.
38686: PLERIDOU, A.G., - Cyprus Embroidery. Reprinted from:Epeteris, the Annual of the Cyprus Research Centre, vol. VII, 1973-1975.(pp. 277-303).
4694: PLESSEN, V. VON, - Blandt Hovedjaegere paa Borneo (:with the Head-hun-ters of Borneo). Transl. after the orig German edn. of Berlin 1936.
55758: PLESSIS, I.D. DU, - The Cape Malays. [First edition].
10920: PLEYSIER, A., - De mensch in de Lersdchool van Moeder Aarde. Een beknopt en eenvoudig overzicht van de aardrijkskundige factoren, die invloed hebben uitgeoefend en nog invloed uitoefenen op de ontwikkeling der Volkeren.
4699: PLEYTE, C.M., - Tanggeransche volkstaal (Sunda). In:BKI, LVI-1/2.
51095: PLEYTE, C.M. (COMPILER), - PARIBOGA; Vijf en Twintig Soendasche Sprookjes, Vijfde stukje; PARIBOGA: Roepa-roepa dongeng: toeloejna Paribogasalawe dongeng-dongeng Soenda. [Eerste druk; First edition].
51096: PLEYTE, C.M. (COMPILER), - PARIBOGA; Vijf en Twintig Soendasche Sprookjes, Zesde stukje; PARIBOGA: Roepa-roepa dongeng: toeloejna Paribogasalawe dongeng-dongeng Soenda. [Eerste druk; First edition].
4700: PLEYTE, C.M., - Die Buddha-Legende in den Skulpturen des Tempels von Bôrô-Budur.
40761: PLEYTE, C. (WZN.), - Bataksche Vertellingen. First edn.
44514: PLEYTE, C. (WZN.), - Bataksche Vertellingen. First edn.
11868: PLEYTE, C.M., - Singa Mangaradja. De heilige Koning der Bataks. Zijne afkomst en de openbaring der eerste wetten volgens een handschrift uit Bakkara, behoorende tot het legaat Dr. H.N. van der Tuuk. Offpr. fr.:BKI, 7e volgreeks, I.
55674: [PLEYTE WZN., C.M -L.K. REISCHER, EXECUTIVE COMMITTEE, ET.AL.], - Verslag nopens de Pasar-Gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden [Batavia] van 28 Augustus-2 September 1906. [Eerste druk; First edition].
9018: PLEYTE, C.M., - De Inlandsche Nijverheid in West-Java als Sociaal-ethnologisch verschijnsel, Tweede Stuk [: Het Weven/Weaving].
4701: PLEYTE, TH.B., - Niederländische Kolonialpolitik im fernen Osten.
51363: PLICKU, KAROLA (PHOTOGRAPHY/TEXT), - Slovensko vo fotografii. [First edition].
52685: PLISCHKE, H., - Artsen als ontekkers en onderzoekers van Afrika; Fr. R. Lehmannm, Het aandeel van artsen aan de ontsluiting van Australië en de Zuidzee; M. Heydrich, Artsen als ontdekkingsreizigers in Azië; H. Termer, Artsen als ontdekkingsreizigers in Amerika. Publ. in:Ciba Tijdschrift, Vol. 1-Nr. 7 (Nov. 1938).
41501: PLOEG, M. VAN, - Le Défilé du Régiment. Marche Militaire pour Piano. Orig. edn.
48267: PLOEG, MAURICE VAN, - Le Défilé du Régiment. Marche militaire pour Piano. Sensation. Le dernier succès! [Dédié à Mr. Silberman, Chef d'Orchestre]. Orig. edn.
4702: PLOEG, I. VAN DER - De Misdaad op de Boroboedoer. Crimineele Roman. Orig. edn.
53922: PLOEG, J.G. V.D., - Het Indonesische Vraagstuk. [Eerste enige druk; First and only edition].
55668: PLOMP, J.A.,B., - De Theeonderneming: Schets van werk en leven van een Theeplanter voor en na de Oorlog. [Eerste druk; First edition].
52787: PLOOS VAN AMSTEL, JBS. CSX. , CORNELIS, - Aanleiding tot de Kennis der Anatomie in de Tekenkunst, betrekkelyk tot het Menschbeeld...[Eerste druk; First edition].
39461: PLOSS, H. & M. BARTELS, - De Vrous in Natuur-en Volkenkunde. Anthropologische Studiën. 6e druk.
55885: PLOYÉ, M., [CHIEF EDITOR], - Revue du Paludisme et de Médicine Tropicale. Volume 10-No. 94 (Avril 1952) - No. 105 (Mars 1953). [First original edition].
52098: PLUG, G. (STUDENT/COMPILER), - Gobelins, Borduursels, Kanten, Weefsels, Stofffen Bedrukken, Meubels. [Original student's curriculum].
53439: PLUIM, T. (INTRODUCTION), - Soest, Soesterberg, Soestdijk, Soestduinen. [Eerste druk; First edition].
7379: PLUMMER, A. & R.E. EARLY - The Blanket Makers, 1669-1969. A history of Charles Early & Marriott (Whitney) Ltd. Orig. edn.
48894: PLUTARCHI, - Vitae Parallelae. Ex recensione Caroli Sintenis. [various publ. imprints].
11869: PLUVIER, J., - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië, in de jaren 1930 tot 1942. Pref. by W.F.Wertheim.
39757: PLUVIER, J.M., - De Indonesische Revolutie. Orig.edn.
4704: PLUVIER, J.M., - Het Indonessische Nationalisme. [Eerste druk; First edition].
9239: POCOCK BROS. SHOE TRADE CATALOGUE- - POCOCK BROTHERS Ltd. London. Trade Catalogue.
3306: POELTUYN, J. (PUBL.), - Sarina het Kind uit de Dessa. (Oud-Indisch Lied).
40661: POENSEN, [C.] [AUTHOR'S NAME ERRONEOUSLY GIVEN AS P. POENSEN], - Aanteekeningen op de Lakon Djaladara-Rabi. Reprinted from:TBG, 31 (1887).
50924: POENSEN, C. - De geschiedenissen van het Oude Testament: naar de Heilige Schrift. [Eerste druk; First edition].
4707: POENSEN, C. - Grammatica der Javaansche taal. First edn.
55733: POENSEN, C,., - In Memoriam Gerard Karel Niemann. Separated from:BKI, [circa 1906].
52288: POENSEN, - Herinneringen betreffende de Javaansche desa en hare bewoners. Published in:Indisch Genootschap, Vergadering 14 December 1892.
53212: POENSEN, C., - De Wajang. Separated from:MNZG, Vol. 16-17 (1872-1873).
4708: POEPPIG, F., - Javanisches Abenteuer. Das erwachsen Asiens. Erlebnisse und Erlittenes in Niederländisch-Ost-Indiens während der japanischen Besetzungszeit.
4709: POERBANI, A. (= BONDERE RD.AJOE PARTINI), - Widijawati. Het Javaanse meisje. [Eerste druk/first edition].
4710: POERBATJARAKA, R.M. NG. - Pandji-Verhalen onderling vergeleken
56830: POERBATJARAKA, R.M. NG., - Kapustakan Djawi. [PHOTOCOPIED after the original publication[.
38566: POERBATJARAKA, R. NG. & C.HOOYKAAS, - Bharata-Yuddha. Mpu Sedah en Mpu Panuluh.
56676: POERBATJARAKA, R.M. NG. - TARDJAN HADIDJAJA, - Kepustakaan Djawa. [Tjetakan kedua; Second edition].
4711: POERBO HADININGRAT, R.M.A.A., - Wat ik als Javaan voor Geest en gemoed in de Vrijmetselarij heb gevonden. Uit de nagelaten papieren van...Introd. by R.A.A. Pakoe Alam.
4714: POERWADAMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia.
4715: POERWADAMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia
56747: POERWADARMINTA, W.J.S. & A. TEEUW (COMPILERS/EDITORS), - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. Tweede bijgewerkte druk. (second updated edition).
46627: POERWADARMINTA, W.J.S., - Baoesastra Indonesia-Djawi. [orig. edn.].
50826: POERWADARMINTA, W.J.S. & A. TEEUW - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. [Eerste druk; First edition].
53285: POERWADARMINTA, W.J.S., - Baoesastra Djawi-Indonesia. [orig. edn.].
36936: POERWARDAMINTA, W.J.S., - Logat Ketjil Bahasa Indonesia.
39236: POERWARDAMINTA, W.J.S., - Logat Ketjil Bahasa Indonesia. 2nd. edn.
4712: POERWARDARMINTA, W.J.S. - Katerangan Tegesing Temboeng? (Baoesastra Tjilik).
4716: POERWOPRANOTO, S., - Penuntun Tentang hukum Tanah (Agraria). 2nd. edn.
40300: POERWOREDJO MISSIONARY COMMEMMORATION - - Vijftig Jaar Zending in Poerworedjo [Java]. Acta van de 23e Zendingssynode van de Gereformeerde Kerken in Utrecht en Gelderland op 11 December 1947 te Utrecht.
56496: POESJKIN, A.S., - De Kapiteinsdochter. Uit het Russisch vertaald door Wils Huisman. Tweede druk. [Translated from the russian by Wils Huisman. Second edition].
47747: POETH, PH[ILIPP], - Von dem Fuchs Reinart. Deutsche Reimfassung der Dichtung Van den Vos Reynaerde (= Reinaert I) aus dem 13. Jahrundert von Willem der den Madock machte. [1. Auflage/First edition].
37767: POEY SENG BOUW, - Sumangan Penjelidikan untuk Mengisoelasi ratjun-ratjun Menurut Tjara Kering. Orig. thesis [Djakarta, universitas Indonesia].
12836: POEZE, H. & H. SCHULTE NORDHOLT, (EDS.), - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidslievende teksten uit de twintigste eeuw. Preface by Hella S. Haasse.
45892: POEZE, H. & H. SCHULTE NORDHOLT (EDS.), - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw. [with a preface by Hella S. Haasse]. Orig. edn.
37095: POEZE, H.A., - Tan Malaka. Strijder voor Indonesië's Vriheid; Levensloop van 1897 tot 1945.
46543: POIRET (PAUL) - PALMER WHITE, - Poiret. [First edn.].
9332: POIRET-J.CAIN (INTROD.), - Poiret le maginifuque.
7384: POIRET-N. THORNTON (ED.), - Poiret. 1st.
7386: POIRET-N. THORNTON - (ed
56485: POIRRIÉ, JACK (CARTOONIST) - LILIAN DUCELLE (INTRODUCTION), - Daar heeft onze wieg gestaan...(...en hier werd ons bedje gespreid). [Eerste druk in boekvorm; First edition, thus].
52039: POIRSON, J.B. (GÉOGRAPHE; GEOGRAPHER], - Carte du Royaume des Pays Bas, Divisée en Dix-huit Provinces. [Impression originale; Original impression].
39605: POISEL, A., - Die Lederkünste. Praktische Anleitung zur Ausführung von Lederschmuckarbeiten aller Art. Orig.edn.
42258: POKORNÝ, J., - Bomen in Europa. Transl. after the orig. Czech edn. 1972 by A.A. Kruijne. First edn. (thus).
50354: POL, D. - J.D. WIELENGA (COMPILER), - Midden-Java ten Zuiden. [AND] Leiddraad voor de Bestudeering van Midden-Java Ten Zuiden ten dienste van Zendingsstudiekringen. [Eerste druk; First edition].
39881: POL, H., - De Zending en de Sa'dan Toradja. Handleiding voor Zendingsstudie op de Hervormde Verenigingen op Geref. Grondslag. Orig.edn.
44696: POL, D.(ET.AL.)(PREFACE), - Java - Soemba. Film der Zending v/d Geref. Kerken. Tekstboekje van de Java-Soemba-Film. [title on front wrapper].
55349: POL, ARENT, - Schepen met Geld:De Handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie. [Eerste druk; First edition].
55178: POL, D. - A.H. VAN MINDEN, H. HANGELBROEK (COMPILERS, ET.AL.), - Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1930 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen, aan de generale synode van de gereformeerde kerken samen te komen te Middelburg in den jare 1933. [Eerste druk; First edition].
55175: POL, D. - A.H. VAN MINDEN, H. HANGELBROEK (COMPILERS, ET.AL.), - Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1936 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen, aan de generale synode van de gereformeerde kerken samen te komen te Sneek in den jare 1936. [Eerste druk; First edition].
55159: POL, D. - A.H. VAN MINDEN, H. HANGELBROEK (COMPILERS, ET.AL.), - Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1933 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen, aan de generale synode van de gereformeerde kerken samen te komen te Amsterdam in den jare 1936. [Eerste druk; First edition].
55896: POL, CORNELIA M., - Discourse on the Frame. The making and unmaking of Indonesian Women Artists; Discours over de omlijsting van drie Indonesische kunstenaressen. [Original doctoral dissertation Amsterdam municipal university]. [Translated into english by R.M.J. van der Wilden-Fall].
46537: POLAK,, CH., - De verborgen verleiding. Alles over ondergoed. [Eerste druk/first edn.].
11475: POLAK, A., - Traditie en Tweespalt in een Sasakse Boerengemeenschap(Lombok, Indonesië)/Tradition and Conflict in a Sasak Peasant Community (Lombok, Indonesia). Orig. thesis [Utrecht university].
51758: POLANEN, J.V.D., - Herinneringen aan mijn vader Johannes Hendrik Nelson Polanen, de eerste Neger-hoofdonderwijzer in Suriname (1882-1939). [Eerste druk; First edition].
10394: POLANYI, M. (COMPILER), - Dictionary of Textile Terms/Textil-Fachwörterbuch. German-English/English-German. First edn.
55238: POLDER REGULATIONS OPSTERLAND AND SELLINGWERF: - Memorie van Toelichting behoorende bij het herziene reglement voor den Grooten Veenpolder in Opsterland en Smellingerland.
55152: POLDI, CARLOS (1938-). - Pasar Malam Kronkels. [Eerste druk; First edition].
54200: POLET, SYBREN, - De Demon der Eetzucht. [First dutch edition translated and adapted after the original english Legends of Ireland by J.J. Campbell].
4718: POLITICAL PARTIES - in the N.E.I.
38515: POLITICAL DEVELOPMENT IN COLONIAL INDONESIA - - MEDEDEELINGEN der Regering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang (April 1924).
55439: R.M.S. -POLITIEKE KERNGROEP GOHEBA: - Progressieve Voorhoede beweging Volksfront Goheba; O tu puri mu mi na oloh mono mese mese Marilah Bersama Peganglah Sendjatamu Hakmu Kras-Kras...
7389: POLKINGHORNE, R.K. & M.I.R. - Weaving & other pleasant occupations
42871: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van Land en Volk. 2e druk.
9514: POLL, M.J.M. VAN (CHAIRMAN), - Translation of the Report of the Parliamentary commision (States-General) Dutch East Indies. Transl. after the orig. dutch edn.
49667: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië. Orig. edn.
48209: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië. Orig. edn.
55662: POLL, MAX VAN, [1881-1948], - Japan: De Rijzende Zon gaat onder. [Eerste druk; First edition].
43095: POLLACCHI, P. (LE CDT.)(DRAUGTSMAN), - Atlas de la France et de ses Colonies. Orig. edn.
46925: POLLII, M. & M. DÉRIBÉRÉ, - Java-Bali. [Édition originale/orig. edn.].
37047: POLLMAN, T. & J. SELEKI, - Een Militaire dictatuur op Ambon, 1950. De macht van de baretten in de Republik Maluku Selatan. (de RMS op Ambon, de terreur van de baretten en de zelfmoordbrigades van de Sukarella's). Publ. in:Vrij Nederland, Bijvoegsel Nr. 14 (1979).
13418: POLLMANN, T. & J. SELEKY, - Istori-Istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers. Orig. edn.
37048: POLLMANN, T. & J. SELEKY, - Een gouden regen in den Vreemde. Kleine Molukse geschiedenis. Publ.in:Vrij Nederland, Bijvoegsel Nr. 35(1978)
4725: POLLMANN, T. & I. HARMS - In Nederland door Omstandigheden
55520: POLLMANN, TESSEL & JULIAN SELEKY, - Terug op de Molukken. Published in:vrij nederland, Onafhankelijk Weekblad [Supplement], 16 Januari 1982. [Originele uitgave; Original edition].
55120: POLLMANN, JOOST (INTRODUCTION), - MADJOE! Een korte reis door de Indonesische Striphistorie. Een tentoonstelling van 19 juli t/m 27 oktober 2002, in het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden. [Eerste en enige druk; First and only edition].
45428: POLLOCK, C. & P. RUTH (EDITORS), - Fabled Cloths of Minangkabau. [Catalogue to the Exhibition] Santa Barbara Museum of Art, March 13 through June 21, 1992.
48265: POLMAN, THEODOR H., - Le Rêve d'Un Soldat. Marche Militaire [Caracteristique]. OP. 7 I. Orig. edn.
4726: POLMAN, JUST - De brutale reis. De eerste toch naar een nieuwe Wereld.
38662: POLMAN, K., - The North Moluccas. An annotated Bibliography. Introd. by Ch.F. van Fraassen.
46961: POLYGOON FILM FACTORY HHAARLEM (PRODUCER] - J.H. HOUWEN (EDITOR), - Inboorlingen van Australië, Borneo en de Fidziji-eilanden. Orig. edn.
46960: POLYGOON FILM FACTORY HILVERSUM (PRODUCER], - Indonesië. Djakarta en omgeving.
52640: POLYTECHNIC - - Polytechnisch Zakboekje. Elfde Druk [11th edition].
4727: POLYTROPOS (PSEUD.), - De Oost-Indische Pleiaden en hun pleegkind. Eene bibliographische studie. Original edition.
4728: POMPE, A., - Geschiedenis van Nederlandsche Overzeesche Bezittingen geschetst ten dienste van het onderwijs en van hen, welke zich naar die gewesten begeven
36124: PON, W.P.H. DU, - Terugblik van een Pionier. Offprint from:[Olie, year 8].
39740: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Ed. for the Netherlands by C.P. Gunning. Pref. by H. Colijn. 3e druk.(3rd. dutch edn.).
4732: PONDER, H.W., - In Javanese Waters. Some sidelights on a few of the countless, lovely, little known islands scattered over the Banda Sea & some glimpses of their strange & stormy history. Orig. edn.
54666: PONDER, H.W., - Java Pageant. A description of one of the world's richest, most beautiful, yet little known Islands and the strange Customs & beliefs, the industries, religion & wars of its fascinating People. First edition.
36056: PONG KOOK LEE & CHI SIK RYU, - Let's Talk in Korean. 2nd. revised edn.
39556: PONNAMPERUMA, F.N., - Some Aspects of the Chemistry of Rice Soils. Taken fr.:Trop.Agriculture Ceylon, 111-2.
56656: PONOROGO PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Pnorogo.
55537: PONOSOV, V.V., - Results of an Archaeological Survey of the Southern Region of Moreton Bay and of Moreton Island (1963-1964). [First edition].
47206: PONS, B.J., - Stoelen uit West-Afrika. [title on front wrapper]. Orig. edn.
48791: PONSEN, D.G. (PREFACE), - 1916 - Oostkust van Sumatra Instituut - 1996. Gelezen, geknipt geplakt. [Eerste enige druk/first and only edition].
56863: DU PONT DE NEMOURS EXPLOSIVES DEPARTMENT HANDBOOK: - BLASTERS' HANDBOOK A Manual describing Explosives and Practical Methods using them. Prepared by the Technical Service of the Explosives Deparment. Twelfth Edition.
46209: PONTET (MONSIEUR), - François le petit Parisien. Orig. edn.
50484: PONTING, H.G.(TEXT) AND K. OGAWA (COLLOTYPES), - Japanese Studies. [First edition].
50348: PONTO, N. (GURU), - Uit den aanvang der Karo-Batak Zending. Aanteekeningen en Herinneringen van Goeroe N.Ponto. [Eerste druk;First edition].
53352: PONTOPPIDAN, MORTEN (1851-1931), - Kinderbijbel. Derde druk [third edition]. [edited and translated after the original danish by Marg. Meijboom][. Preface by P. Cannegieter.
55699: POODT, JOS (EXTS), JULIEN HUYBRECHTS & MIYAKO MOESHART (TRANSLATORS DUTCH-ENGLISH/ DUTCH-JAPANESE), - DESHIMA '88 '89. [First edition].
41572: POORTENAAR, J., - Van Prenten en Platen. De grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijving. 2e druk.
43827: POORTENAAR, J[AN], - Etskunst. Techniek en Geschiedenis. Preface by H. Teding van Berkhout. Vierde druk. (4th edn.).
48607: POORTENAAR, J[AN, 1886-1958), - Javaansch Landschap. [An original etching].
50647: POORTENAAR, J. & W.PH. COOLHAAS (COMPILERS), - (compOnder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde. [Eerste druk; First edition].
12895: POORTENAAR, J. & G. POORTENAAR-VAN VLADERACKEN, - Een Kunstreis in de Tropen. Orig. edn.
4733: POORTENAAR, J. - An artist in the Tropics. Translated from the dutch by Horace Shipp.Foreword by Frank Brangwyn. First U.K. edn.
55220: POORTENAAR, JAN (INTRODUCTION), - Rembrandt's Etskunst. [Twaalf Prenten van Rembrandt, covertitle]. [eerste druk; First edition].
55946: POORTENAAR, JAN CHRISTIAAN (1886-1958), - Tentoonstelling van Schilderijen en Etsen uit Indonesië: 4 Juni - 18 September 1954. [Eerste druk; First edition].
54436: POORTHUIS, M., - Dudok in Hilversum: bouwmeester in een stad vol jonge monumenten. [Eerste druk; First edition].
44588: POORTMAN, M.H. - A.L. KOLB, W.E. VON METZSCH, A.F.H. NESVADBA & C.J. TIRION(COMMITTEE COMPILERS), - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de Orang Peladang. Orig. edn.
4737: POORTMAN, C. & W.W. KLOOS - De Indische Pensioenen. [Eerste druk/first edition].
51482: POORTVLIET, P.F., - Naamwijzers van Middelburg. De functionarissen van de Admiraliteit van Zeeland 1715-1994; De (Bataafse) Marine in Zeeland 1795-1808. [Eerste druk; First edition].
47488: POP-TOP TERP & K. PATTON, - Pop-Topping! Pop-Top Terp. First edition.
55766: POPO ISKANDAR, - Affandi. Suatu Jalan Baru dalam Expresionisme. [First edition].
11656: POPP SERBOLANU, C.J., - Les Tsiganes. Histoire-Ethnographie-Linguistique-Grammaire-Dictionnaire.
37427: POPULAR HOUSING IN LEEUWARDEN MUNICIPALITY, FRIESLAND PROVINCE - - Verslag[en] over den toestand der Woningvereeniging Leeuwardente Leewarden en hare verrichtingen over het jaar 1935, 1936, 1943.
48036: POPULAR SONG - CLINGE DOORENBOS, [J.P.J.H], - Bloemen op Kantoor. Orig. edn.
48038: POPULAR SONG - CLINGE DOORENBOS, [J.P.J.H] (COMPOSER/VOCALS), - Als ik een Jongen was...Orig. edn.
55219: PORCHER, JEAN (CONSERVATOR FRENCH NATIONAL LIBRARY), - Manuscrits A Peinures offerts A la Bibliothè Nationale par Le Comte Guy du Boisrouvray. [Edition originale; First original edition].
55391: PORT MORESBY HEADQUARERS DEPARTMENT OF HEALTH REGI;ATOPMS: - Administrative Handbook Territory of Papua and New Guinea . [Forst edotopm]/
4739: PORTE, H. - De gele hel. Krijgsgevangene der Jappen en Guerillastrider op de Philippijnen.
53117: PORTE, H. - De Gele Hel. Krijgsgevangene der Jappen en Guerillastrider op de Philippijnen. [Eerste druk; First edition].
55070: PORTER, WILLIAM N., - The Miscellany of a Japanese Priest, being a translation of TSURE-ZURE GUSA. Introduction by Sanki Ichikawa. [First edition].
48242: PORTIELJE, A.F., - Met Meneer Portielje mee naar Artis. [Eerste druk/first edition].
55407: PORTUGAL AND THE FIRST WORLD WAR 1914-1918: - Portugal pendant la Guerre et pendant La Paix. [1e edition; First edition].
44953: PORTUGUESE COLONIAL CARTOGRAPHY - - Da Commissão de Cartographia (1883) ao Instituto de Investigação Cienctifica Tropical (1983) 100 Anos de História. Orig. edn.
43935: POS, G.A. (COMPILER), - Rijwieltochten over rustige wegen. Orig. edn.
4743: POS, M. - Eens op Java en Sumatra... Het laatste reisboek over ons Indië in zijn glorietijd. Orig. edn.
4742: POS, M., - Werkelijkheid op Bali.
45954: POS, M., - Werkelijkheid op Bali.
43410: POSCHMANN, A. (EDITOR), - LiturgieGewänder. Kirche und Design. Katalog zu winem Wettgeberb. Katalog zur Ausstellung Deutsches Textilmuseum Krefeld 1. Februar-25 April 2004. Orig. edn. .
48572: POSPISIL, L., - Kapauku Papuans and their Law. [First edition].
48278: POSSELT, E.A., - Technology of Textile Design. Being a Practical Treatise on the construction and Application of Weaves for all Textile Fabrics, with minute references to the latest inventions for Weaving. Contains also an Appendix showing the analysis and giving the calculations necessary for the Manufacture of....
36427: POST, C.L.F., - Over den Waterstaat in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
46027: POST, P. & E. TOUWEN-BOUWSMA(EDITORS), - Japan, Indonesia and the War. Myths and realities. Orig. edn.
4745: POST, H., - Bandjir over Noord-Sumatra. [Eerste druk/first edition, with a reface by Major-General) P. Scholten].
56303: POST, HANS & HEIJ, KEES [C.J.], - Maleo. [Moluks Grootpoothoen, or Eulipola Walacei]. [First Indonesian language edition].
51462: POST, LOUISE M. (ET.AL.), - Breakfast at the Bromo [Java]. [And six other illustrated contributions]. Published in:Inter-Ocean, a Netherlands East Indies Magazine devoted to Malaysia and Australasia, vol. 10-No. 8 (August 1929).
51669: POSTEMA, JITS, - Niemand kan de Kat uit de boom kijken. [Eerste druk; First edition].
53921: POSTHUMA, S. (1900-1991), - Nederland en Indonesië als Economische eenheid; Rede uitgesproken op de Jaarvergadering [Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel] te Haarlem op 20 Juni 1947 . [Originele uitgave; Original edition].
51804: POSTHUMA, S., - Nederland en Indonesië als economische eenheid. [Eerste druk; First edition].
7392: POSTHUMUS, N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders (De zgn. Droogscheerderssynode).
7393: POSTHUMUS, N.W., - De Nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de republiek. Orig. edn.
37077: POSTHUMUS MEYES, R. - E.J. DE ROCHEMONT- J.W.R.KOCH, (ET.AL.), - De Zuidwest Nieuw-Guinea Expeditie 1904/5 van het Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap. Introd. by G.P. Rouffear.
47312: POSTHUMUS MEYES, R. - E.J. DE ROCHEMONT- J.W.R.KOCH, (ET.AL.), - De Zuidwest Nieuw-Guinea Expeditie 1904/5 van het Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap. Introd. by G.P. Rouffear.
41921: POSTMA, P., - Toeristisch Spoorboekje. Complete treingids voor heel Nederland. In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. Orig. edn.
42100: POSTMA, W.P. & H. KLEIJN, - Vogels determineren. Derde herziene druk. (3rd. revised edn.).
46086: POSTMA, T.F.H., J.W. D'HANE & J.A. VON MEIJENFELDT, - De Javasuikerindustrie gedurende de Japansche Bezetting. Orig. edn. Orig. edn.
4749: POSTMA, N. - Z. HADAD & HERNANDONO, - Bibliografi Wanita Indonesia (Bibliography of Women in Indonesia). First edn.
51764: POSTMETER, F.D.H., - Negen Leppels Kruidmoos obbeschept. Darde druk. [Derde druk; Third edition].
51324: POTIEZ-VAN ERTVELDE TRADE CATALOGUE, - Maison Potiez-Van Ertvelde tout pour l'Art Décoratif/Alles voor de Sierkunsten. [Édition originale; Original edition].
38131: POTT, M. - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Orig. edn.
11481: POTT, P.H., - Het Museum als Sociaal-cuturele instelling. Rede.
11611: POTT, P.H., - Naar wijder Horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de Buitenwereld.
7993: POTT, P.H., - Introduction to the Tibetan Collection of the National Museum of Ethnology, Leiden.
50691: POTT, P.H. (DIRECTOR OF MUSEUMS), - Rijksmuseum voor Volkenkunde [Leiden]. Verslag van de directeur over het jaar 1957. Offprint from:Verslagen der Rijksverzamelingen van geschiedenis en kunst.
56012: POUL, NOEK DE, - The Flying Dutchman. Separated from:Netherlands India Old & New, volume 18 (1933).
54263: POULBO, [FRANCISQUE, 1879-1946], T(DRAUGHTSMAN AND AUTHOR), - Encore des Gosses et des Bonhommes. Cent dessins et l'Histoire de Nénette et Rintintin. [Nénette, Rintintin, Le petit Lardon & leurs Copains, subtitle]. [First edition, privately published].
52370: POULIN, GUIDO HENRY 91916-2000), - In Memoriam Guido Henry Poulin 5 décembre 1916-18 septembre 2000. (Cover title0. [Édition originale; First edition].
9403: POURRAT, H., - Le Diable au Moulin A Papier. Conte.
54539: POURRIÈRE, A., - De Parijse Haarmode. Kunst en Techniek van de Coiffure. [First dutch language edition, translated after the orig. french eddition Paris 1964.]
37663: POURRIÈRE, A., - De Parijse Haarmode. Kunst en Techniek van de Coiffure. Transl. into dutch after the orig. french edn. Paris 1964.
37664: POURRIÈRE, A., - Artistikie Coiffures door middel van watergolf met platte krullen. Transl. into dutch after the orig. french edn. Paris c. 1950.
8635: POUWER, J., - Enkele aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Zuid-West Nieuw Guinea). Orig. thesis [Leyden university].
37142: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen (Half 1904/1906)naar de Economie van de Desa en Daaruit gemaakte gevolgtrekkingen, Deel II/2, Slotbeschouwingen (Tweede gedeelte)
37143: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Irrigatie en daaruit gemaakte Gevolgtrekkingen.
37141: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar den Landbouw en Daaruit gemaakte gevolgtrekkingen.
8638: POWELL, W. - Unter den Kannibalen von Neu-Brittannien. Drei Wanderjahre durch ein wildes Land. Transl. after the orig. english edn. by L.M. Schröder.
8636: POWELL, W. - Wanderings in a Wild Country; or, three years amongst the cannibals of New Britain. FIRST EDN.
8637: POWELL, W. - Wanderings in a Wild Country; or, three years amongst the Cannibals of New Britain. 2nd.printing.
48064: POWELL, H., - The last Paradise. [Bali]. [First edition].
56234: POWELL, ROBERT, - The Tropical Asian House. [First edition].
56265: PRAAG, PH. VAN, - Sociale Symboliek op Nederlandse Exlibris. [Eerste druk; First edition].
45853: PRAAG, MARINUS M. VAN, - De Toneelspeler. Orig. edn.
4753: PRAAG, S. VAN, - Onrust op Java. De Jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
51505: PRAAG, H.M. VAN (EDITOR), - Biochemical and Pharmacological Sapects of Dependence and Reports on Marihuana Research. Symposium organised by the interdisciplinary society of Biological Psychiatry Amsterdam, September 1971[First edition].
4754: PRABA, - Kalawarti dasa ari Sumbangan Pikirian: Pidato Semarang-P.B.B., Year XII-Nr. 32.
55415: PRAKASH DUTT, VID& VISHAL SINGH, - Indian Policy and Attitudes towards Indo-China and the SEATO [South East Asian Treaty Organization]. Twelfth Conference Institute of Pacific Relations Kyoto, Japan. Sept.-oct. 1954. [First edition].
56284: PRAKASH, OM - MANISH CHAKRABORTI, - Europeans in Bengal in the Pre-Colonial Period. Brief history of the Commercial and Cultural Legacy. [First edition].
53533: PRAKASH, OM, - Asia and the Pre-modern World Economy. [First edition].
48186: PRAKKE, H.J., - Drenthe in Michigan. 'N studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-Trek van 1847. Bijdrage tot de Sociologie van het schisma in de Drentse Dorpsgemeenschap. Preface by P.J. Bouman. En gedichten op deze Van Raalte-Trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent. [Eerste druk/first edition].
42259: PRAKKE, H.J. (ET.AL.)(COMPILERS), - Volksverhalen uit Drenthe. Of de bruid waarom niemand danste. First edn.
48948: PRAMANA YUDA & SITI ISRINA OKTAVIA SALASIA (COMPILERS), - Konservasi Satwa Primata. Tinjauan Ekologi, Sosial Ekonomi dan Medis dalam Pengembangan Ilmu Pengetanuan dan Teknologi. Cetakan 1 [First edition].
4757: PRAMPOLINI, G. - De Pantun en verwante dichtvormen in de Volkspoëzie. Offpr.fr.:Indonesië, year 5(1951).
49535: PRASANTI, - Konglomerat. [Cetakan Pertama/First edition].
38863: PRAT, D. DE, - Nouveau Manuel complet de Filature. Orig.edn. 2e partie: Fibres Végétales. Contenant Etude des fibres végétales, leur conditionnement, Filature du Coton, Filature du jute et de laramie, fabrication de l'Ouates hydrophiles.
52844: PRATER, ROBIN (CHIEF EDITOR AND PRODUCER), - The Singapore Experience. [Original edition].
53047: PRAWIRASOEDIRDJA [= RADEN BAGOES SOELARDI], - Pakem Wajang Purwa: Wiwit purwakala ngantos dumugi sabibaripun Bratajuda, mawi gending sarta pawitjantenan. Djilid I isi 20 lampahan. [Part I, of 2 only]. [First edition].
42836: PRAWOTO, R., - Huwelijksgebruiken en met het huwelijk verwante verhoudingen in oud Oost-Banjoemas. Extr.fr.:TITLV, vol. LXXI.
50293: PREANGER REGENCY - - Inlandsch Hoofd Preanger [Regentschappen].
51486: PREANGER RESIDENCY ORDINANCEMAP - - [Stafkaart Préanger Regentschappen; Preanger Regency Ordinance map, sheet No. XI 37 C].
51485: PREANGER - BATAVIA RESIDENCIES ORDINANCE-MAP - - [Stafkaart Preanger Regentschappen en Batavia; Preanger Regencies and Batavia Ordinance map, sheet 36 A].
13102: H., M.D. & J.M.K.(PREFACE), - Tentoonstelling De Mensch. [Exhib.catalogue] Paleis voor Volksvlyt A'dam 20 Mei-19 Juni '22 [1922].
38071: X.(PREFACE), - Korte Schets der Aardrijkskunde van de Provincie Vries-land.
56274: G... (PREFACE) - BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES INDEX: - Reigister op de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap [van Kunsten en Wetenschappen]. Deel LVI (5e STUK) - LXI (1907) - en het Tijdschrift voor Indische Taal-Land- en Volkenkunde, Deel LI - LVIII , (1909-1919). (Eerste enige druk; First and onoy edition).
10995: PREGER, S., - Vaderlandsche Geschiedenis. Historische Portretzegels.
4760: PRESS-SERVICE RELEASE - as Issued by the Stichting Door de Eeuwen Trouw; Kompakt nieuws van de belangijkste nieuws- en andere berichten uit de Republiek Zuid Molukken, Indonesië en Zuid Oost Azië
4759: PRESS BULLETIN - A.N.P.-Aneta. 8 juni 1952.
41530: PRESSEL, GUSTAV, - An der Weser/On the River. Orig. edn.
42129: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. orig. [popular] edn. (5th printing).
52681: PRESSER, J., J. ROMEIN, A.C.J. DE VRANKRIJKER, R.E.J. WEER, W. WIJN (COLLABORATORS), - De Tachtigarige Oorlog. [1568-1648]. Derde druk. [Third edition].
56286: PRIANGAN REGENCY PICTURE ALBUM: - Herinneringen aan Priangan [front cover title only]. [Eerste druk; First edition].
42522: PRICE LIST HEINRICH GREBE - - Heinrich Grebe Holzwarenfabrik Dillenburt H.-N. Preisliste über Portieren- und Divangarnituren, Stoffklammern, Federringe, Handtuchhalter, Hutständer, Kleider- und Gardinenleisten usw.
38826: PRICE LIST PHILIPS' LIGHTBULBS - - PHILIPS Prijscourant [voor gloeillampen]. Deze prijzen voor verkoop aan verbruikers zijn bindend voor alle wederverkoopers.
8639: PRICE, CHR., - Made in the South Pacific. Arts of the Sea People.
37604: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Vertaling aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Vermeerderd met door Prof.Dr. H. Kern herzien etymologisch aanhangsel. 3e omgewerkte uitgave. (3rd. revised edn.).
49728: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Neerlands taal in 't Verre Oosten; eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in Indië. [Eerste druk/first edition]
49790: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Vermeerderd met door Prof. Dr. H.Kern herzien etymologisch aanhangsel. Derde, omgewerkte uitgave. [Third revised edition].
46156: PRICK VAN WELY, M., - Volkssprookjes en Legenden uit Indonesië. Orig. edn.
4764: PRIDMORE, F., - Coins and Coinages of the Straits Settlements and British Malaya 1786 to 1951. Including Tokens issued by the Merchants of Singapore, 1828-1853.
39040: PRIJOHOETOMO, M., - Javaansch-Nederlandsche Gesprekken. Orig. edn.
36835: PRIJOHOETOMO, M., - Javaansche Spraakkunst.
4765: PRIJOHUTOMO, - Tentang Orangpadan Kedjadian jang Besar. Dari sedjarah Indonesia, Djilid 1. Tjet. Kedua.
4766: PRIJONO, (DR) - Sri Tanjung. Een Oud-Javaans verhaal. [Eerste druk/first edition].
53914: PRIJONO, - Sedikit Tentang Sedjarah Asia Timoer Raja dan Sedjarah Tanah Djawa. [First edition].
7395: PRIMMER, K., - Scandinavian Peasant Costume. With notes by S. Primmer. Orig. edn.
12344: PRINGGODIGDO, A.K., - Sejarah pergerakan Rakyat Indonesia. 2nd. printing.
40251: PRINGGODIGDO, A.K.(RADEN MAS), - Ontstaan en Groei van het Mangkoenegorosche Rijk. Orig. edn.
46857: PRINGGODIGDO, S[OELAEMAN] (FOREWORD), - Art of Indonesia. Collection of Soelaeman Pringgodigdo. An Exhibition at the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, Budapest; 4 June-5 December 1993./Indonézia muvészete Soelaeman Pringgodigdo gyujteménye...Orig. edn.
46400: PRINGLE, B[ARBARA] & ROBERT M. (TRANSLATION), - A short Guide to the Museum Nasional Jakarta. Third revised and englarged edn.
4769: PRINGLE, R., - Rajahs and Rebels. The Ibans of Sarawak under Brooke Rule, 1841-1941. 1st.
9486: PRINS, P., - Noodweer over Nederland. 2nd. edn.
41762: PRINS, JAN (C.L. SCHEPP, 1876-1946), - Tochten. 2e druk. (2nd. edn.).
41763: PRINS, JAN (C.L. SCHEPP, 1876-1948), - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door L. van der Waals. Orig. edn.
37049: PRINS, J., - The South Moluccas. Rebellious Province or Occupied State. Location, History, forgotten struggle.
50801: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849; Commissaris-General van Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
53627: PRINS, GEERT O. & P. VAN ZONNEVELD (COMPILERS/EDITORS), - Rob Nieuwenhuys, Sinjo Robbie. [Eerste druk/First edition].
39118: PRINSEL, J.J., - De Erepoort. 2e druk.(2nd. edn.).
11723: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - De Suikernijverheid in Nederlandsch-Indië.
54748: PRINSEN J.LZ., J., - Multatuli en de Romantiek. 3e herdruk; reprinted].
52662: PRINSEN, P.J., - De Melkboer. [Extracted in facsimilé from the original Title:Belangrijk Leesboek voor de lagere afdeeling der hoogste klasse eener Lagere School, Amsterdam 1831].
10258: PRINTING- - Bundesdruckerei.
11799: PRINTING HISTORY - - ANTVVERPEN (sic!)-Anvers. Mvsevm Plantin-Moretvs. 20 Prentkaarten/20 Cartes-Vues.
52884: PRISMA: - The Indonesian Indicator. Institute for Economic and Social Research, Education and Information. [Odd issue: June 1980 No. 17].
37362: PRITCHARD, M.E., - A Short Dictionary of Weaving. Including some spinning, dyeing and textile terms and a beginner's guide to weaving and dyeing. Concisely arranged for quick reference. First edn.
12403: PROBERT, CHR., - Shoes in Vogue since 1910.
50654: PROBOLINGGO INSTITUTE VOCATIONAL ADMINISTRATIVE SCHOOL - - REGLEMENT voor de Leeringen der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Probolinggo.
7396: PROCTER, H.R., - Leather Industries laboratory book on Analytical and experimental methods.
7397: PROD'HOMME, J. - La Toilette Féminine A travers des Ages (1490-1645). Orig. edn.
38518: PROEFSTATION JAVA-SUIKERINDUSTRIE - - JAARVERSLAG[EN] van de Technische Afdeeling van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pekalongan...
10414: PROGRANITSKY, N., - La Decoration des Tissus par un procédé manuel.
43167: PRONK, P. - H.M. VAN RANDWIJK, & G.F. WILLEMS(SUPERVISING EDITORS)(ET.AL.), - Nederlandse Wereldatlas. De Wereld in Kaart/Woord en Beeld. First edn.
7398: PROOS-BERLAGE, C., - Sierkunst en Vrouwenkleeding. Orig. edn.
38533: PROOS, E. (T.G. ALERS-SPELDEKAMP), - Een restje Tropenkolder. FIRST EDN.
53360: PROOST PAPER MANUFACTURERS: - Archief-Papier ter internationale grafische tentoonstelling Amsterdam in den Jare 1913. [Originele uitgave; Original edition].
4779: PROP, G., - Atlas van Nederland, de West en Indonesië.
43112: PROP, G., - Atlas van Europa en de Werelddelen voor de Lagere School. Acht en Veertigste druk. (48th edn.).
39954: PROP, G., - Begin-Atlas van Europa en de Werelddelen. 12e druk. (12th edn.).
41011: PROP, G., - De Historie van een kleine Landstad Lochem. First edn.
56070: PROP, G., - Atlas van Nederland en de Indiën voor het 7e Leerjaar, het V.G.L.O. en de Eerste klassen van het U.L.O.-Onderwijs. 21e druk. [21st. edition].
48587: PROP, G. & B.J. TER BERK (COLLABORATION), - Atlas van Nederland, De West [Indies]en Nederlands Nieuw-Guinea voor de agere school. Zeven en Zestigste Druk [67th. edition].
54437: PROP, G. & B.J. TER BEEK, - Beginatlas van Nederland. Negenentwintigste druk [twentyninth edition].
51671: PROPER, ROGIER (ACKNOWLEDGEMENT), - Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is Kampioen). Een selectie van gedichten uit Propria Cures1961-1972. [Eerste druk; first edition].
42234: PROSÉ, W., - De geschiedenis van de Heerenveense R.H.B.S. [De heertjes van 't Veen. 100 jaar Heerenveense R.H.B.S.](title on front wrap.). Orig. edn.
4780: PROTO-SYNOD REPORT DUTCH PROTESTANT CHURCH - - De Protestantse Kerk In Westelijk Indonesië. Verslag van de Proto-Synode gehouden van 25 tot 31 October 1948 te Batavia, met toevoeging van Kerkorde en Regelen.
41214: PROUD, N., - Textile Printing and Dyeing. First edn.
53938: PROUD, N., - Textile Printing and Dyeing. First edn.
51666: PROVERBS AND POPULAR SAYINGS - - Weinig bekende Spreekwoorden en Zegswijzen. {Eerste druk; First edition].
56511: PROVISIONAL INDONESIAN CONSTITUTION 1945: - The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. [Reprinted after the provisional edition 1945].
51154: PROVO MANIFESTO - - Manifest aan het Amsterdamse Provotariaat. Absentie-Happening.. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51163: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 7. . [Originele uitgave; Orifinal edition].
51166: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 10: HANS TUYNMAN MOET VRIJ. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51141: PROVO ANARCHISTENBLAD - - De Telegraaf. DE PROVO'S ZIJN ONS ONGELUK; . De Definitieve oplossing van Provo-probleem. [Originele uitgave; Orifinal edition].
40880: PROVO POSTER - W[ILLEM] [MALDSEN= B.HOLTROP, 1940-2005], - [An original Poster after a caricatural drawing by Willem [Maldsen].
51167: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 11: HET SPAANSE ANARCHISME. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51168: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 12: PROLETEN NUMMER. [Originele uitgave; Orifinal edition].
53540: PROVO POSTER AMSTERDAM 1967: - OPROEP tot permanente revolutie. Pestruktie is Konstruktie. Liek wie daatsie van de Provo organie saatsie auto provo kaatsie. Provo kluphuis anno 1967. Boem. Zaterdag avond agt (8) uur openbaring & debat in de Spieker's korner ingang Vondelpark 13 mei 1967. [Original Poster].
42184: PRUIS, M., - Gouden fictie. Het fenomeen everseller. Orig. edn.
37967: N.M.D.J. [PSEUDONYM], - De ware geschiedenis van drie Kokosnootjes. [Eerste druk; First edition]. Separated from an unknown magazine, perhaps from Elseviers Maandschrift.
50798: PSOTA, THOMAS, - Goldglanz und Schatten; Eine Sammlung Ostjavanische Wayang Figuren. Ausstellung Bernisches Historisches Museum, Abteilung Völkerkunde. [Original Ausgabe; Original edition].
4783: PUAR, Y.A., - Amal Pancasila.
55056: PUBLIC LEGISLATION OF NINETEENTH CENTURY DUTCH EAST INDIES: - Wet, houdende vaststelling van het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indië (toegelicht uit de tusschen de regering en de vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede uit de daarover gevoerde beraadslagingen)
9507: PUBLIC WELLFARE IN THE NETHERLANDS- - HONDERD Jaar Nut, 1856-1956.
4573: PUBLIC REVENUE REPORT DUTCH EAST INDIES1912 - - Overzicht betreffende de verpachte middelen (met uitzondering van de opiumpacht) over de jaren 1910, '11 en '12
53051: PUBLIC LAW REGULATIONS IN JAVANESE SCIPT, - Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië [BOUND WITH] INLANDSCH REGLEMENT of Reglement op de uitoefening der Policie, de Burgelijke Regtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera.
4572: PUBLIC FINANCE IN COLONIAL INDONESIA - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de Landschapskassen in Nederlandsch-Indië over 1910
2306: PUBLIC HEALTH IN COLONIAL INDONESIA - - Gezondheidszorg in Nederlandsch-Indië. 12 Radio voordrachten betreffende den dienst der Volksgezondheid. First edn.
45330: PUCCI, IDANNA (1945-....), - Against all Odds. The Strange Destiny of a Balinese Prince. Orig. edn.
38637: PÜCKLER-NUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH FÜRST VON, - Südöstlicher Bildersaal. Erstausgabe.
38678: PÜCKLER-NUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH FÜRST VON, - Südöstlicher Bildersaal. Erstausgabe.
8641: PULLE, A. - Naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea. Met de derde Nederlandsche Expeditie. Orig. edn.
10766: PURBAH, S.S., - A Guide to Official & Business Malay Correspondence. 5th printing (new spelling).
4790: PURCAL, J.T., - Rice Economy. A Case study of four Villages in West Malaysia (Northern district Province Wellesley). 1st.
4791: PURCELL, V., - Malaya. Outline of a colony.
4797: PURCELL, V., - Malaysia. 1st.
4796: PURCELL, V., - The Memoirs of a Malayan Official. 1st.
4793: PURCELL, V., - The Chinese in Southeast Asia. 2nd revised edn.
45037: PURCELL, V., - The Chinese in modern Malaya. Second revised edition.
4794: PURCELL, V., - Malaya: Communist or Free?
4798: PURCELL, V., - South and East Asia Since 1800. 1st.
4792: PURCELL, V., - The Chinese in Southeast Asia. 1st.
57091: PURDY, JAMES, - Garments the Living Wear. [First edition].
46070: PURI AGUNG GIANYAR - , - The Royal Traditions of Bali.
10984: PURMEREND - - OFFICIEEL Programma van de Herdenkingsfeesten bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het Marktwezen te Purmerend op 6, 7, 8 en 9 September 1934.
57001: PUSAT PENELITIAN ATMA JAYA [ATMA JAYA RESEAR CENTRE REPORT] - Report on the Centre's activities in 1973 and 1974. [Original edition].
9303: PUSCH, R.R., - Das Königstum der Sakalava auf Madagaskar (pp. 27-40)-AND: E.A.WORMS, Mythologische Selbstbiographie eines Australischen Ureinwohners (pp.40-49)...
55053: PÜSCHEL, ERICH, - Bromoil Photography. Glaspalast edition. [Erste Auflage; First edition].
47650: PUTRA, NY[OMAN] GST. [GUSTI] AG.[UNG] MAS (19XX-1997), - Upakara-Yadnya.
50794: PUTTEN, L.P. VAN, - Ambitie en onvermogen. Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië 1610-1796. [Eerste druk; First edition].
54911: PUTTEN, FRANS-PAUL VAN DER, - Corporate Behaviour and Political Risk: Dutch Companies in China 1901-1941. [First edition].
54999: PUTTEN COMMUNITY GUIDE GELDERLAND: - Gids van Putten met Acht fraaie Photogravures...Derde uitgebreide druk. [Third expanded edition].
46116: PUTU WIJAYA, - Telegram. Translated into dutch after the second Indonesian edition by Henk Maier. First edn. (thus).
12329: PUTUWATI, - Ir. Martinus Putuhena. Menteri Pekerjaan Umum di Masa Revolusi. 1st. edn.
4799: PYE, L.W., - Guerilla Communism in Malaya. Its Social and Political Meaning.
8642: PYGMEEËN EN PAPOEA'S- - Kunst en Cultuur in Nieuw-Guinea
52021: QUADEKKER, E.A.L., - Het Paardenboek. Een geïllustreerd Handboek voor iederen bezitter en liefhebber van Paarden. Deel III: [Vol. III].
10193: QUAH, JON.S.T., CHAN HENG CHEE & SEAH CHEE MEOW, - Government and Politics of Singapore.
4800: QUANJER, H.M. - Bijdrage tot de kennis van den Anatomische Bouw van geneeskrachtige Indische Planten. Orig. edn.
37729: QUANJER, PH.C.A.J. - Land en Volk van Nederlandsch-Indië. handleiding ten dienste van het onderwijs.
40796: QUANT, M[ARY] & F.GREEN, - Colour by Quant. First edn.
4580: QUARITCH WALES, H.G., - The Malay Peninsula in Hindu Times.
42749: QUARLES VAN UFFORD, J.K.W., - Wat is voor Nederlandsch-Indië nodig? Open Brief aan Jhr. Mr. W.T. Gevers Deynoot. Orig. edn.
52965: QUARLES VAN UFFORD (CAVALRY CAPTAIN ROYAL DUTCH ARMY), - Het Vuurplan bi de verdediging door Lichte Troeplen.
55599: QUE KENG-HONG, LIE KIM-KOENG, TAN TEK-LIM (ET.AL., EDITORIAL BOARD), - Chung San Tsa-Chih; Chineesch informatorisch Maandblad. Eerste Jaargan No. 4, 15 juni 1946. [Volume 1 No. 4 ]. [Originele uitgave; Original edition].
46128: QUÉANT, G. (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - Théátre de France. Spectacles VI.
4802: QUELJOE, D.H. DE - Preliminary study of Malay/Indonesian Orthography. Orig. edn.
57087: QUERIDO, ISRAËL (1872-1932), - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid. [Eerste druk; First edition].
45409: QUICK, BETSY D. & JUDITH A. STEIN, - Ply-split Camel Girths of West India. Orig. edn.
48057: QUIK, H.G., - Thuisgekomen in Nederland. Indische Nederlanders en gerapatrieerden in de wetten voor Oorlogsgetroffenen.
54481: QUIK, H.G., - Thuisgekomen in Nederland: Indische Nederlanders en Gerepatrieerden in de wetten voor Oorlogsgetroffenen. [Eerste druk; First edition].
10441: QUINCKE, W., - Handbuch der Kostümkunde. 3. Verb. u. verm. Aufl.
51553: QUINN, D.E. (EDITOR), - The Hakluyt Handbook. [First edition].
4803: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog. Orig. edn.
41206: QUISPEL, H.V., - The Job and the Tools. Orig. edn.
55949: [QUISPEL, H.V. (COMPILER), - Het Jaar Petjom: Een terugblik op ruim 53 jaar [1927-1977]. Réunie op 4 oktober 1977 van het adelborstenjaar, dat voor het merendeel in 1927 werd benoemd tot officier der Koninklijke Marine. [Eerste druk; First edition].
57122: QUO HEN SO, - Hoakiao [Ethnic Cinese in the Dutch East Indies]. Taoen ka IV. 10 Juli 1926, nr. XIII.
56663: AL-QUR'AN, - Tuntunan Membaca AL QUR'ANTerjemahnya Kilid I Juz I s/d 10. Cetakan ketiga.
46868: QUR'AN - AL QUR'AN/ALKORAN - - Mahomets Alkoran,door...Du Ryeruit d'Arabische in de Franse Taal gestelt; benevens een Tweevoudige Beschryving van Mahomets leven; En een verhaal van deszelfs Reis Ten Hemel, Gelijk ook zyn Samenspraak met de Jood Abdias. Alles van nieuws door J.H.
10480: QUR'AN - ALQUIRÄAN DAN TERDJEMAHNJA. -
51394: AL QUR'AN- S. KEYZER (EDITOR)M. KASIMIRSKI, L. ULLMANN, (ET. AL.), - De Koran. Voorafgaande door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. Met ophelderende aanteekeningen... van M. Kasimirski (et.al.) Waaraan is toegevoegd een Overzicht van de geschiedenis der Turken... door N. Japikse. Vijfde druk [Fifth edition].
39271: QUTUH, M., - Islam dan Hak Milik Pribadi. First edn.
4804: RAADT-APELL, M.J. DE, - De Batikkerij Van Zuylen te Pekalongan, Midden-Java [1890-1946]. First edn.
50956: RAALTE, J.J. VAN (PREFACE), - Nederlandse Vereniging van Journalisten, Personalia 1970. [Eerste druk; First edition].
43073: RAALTE-SIMONS, I. VAN (PREFACE), - Tentoonstelling van Joodsche Gebruiksvoorwerpen in het Huisgezin. Catalogues. Orig. edn.
45806: RAALTE-GEEL, H. VAN - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? Een ode aan de moeders in Japanse interneringskampen. Orig. edn.
46921: RAALTE, J. VAN, - Secularisatie en Zending in Suriname. Over het secularisatieproces in verband met het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. [Orig. thesis Kampen theological university/John Calvin Foundation].
39767: RABEN, R.(ED.), - Representing the Japanese Occupation of Indonesia. Personal Testimonies and Public Images in Indonesia, Japan, and the Netherlands.
39876: RABEN, R.(ED.), - Beelden van de Japanse Bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland.
51760: RABL, KURT O., - Idee en Gedachte van het Groot-Duitsche Rijk. Zes Academische Lezingen. Introd. by G. Rengers Hora Siccama. [Eerste druk; First edition].
39243: RACHMAN, ABD.(ET.AL.), - Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Bima. Orig.edn.
54266: RACKHAM, ARTHUR (1867-1939), - Arthur Rakham Das Sagenbuch. [FIRST german language edition; ERSTE deutsche Auflage].
54267: RACKHAM, ARTHUR (1867-1939), - Arthur Rakham Es war einmal... [FIRST german language edition; ERSTE deutsche Auflage].
41622: RADAUS RIBARIC, J., - Narodne nosnje Hrvatske. Orig. edn.
41621: RADAUS RIBARIC, J., - Die Volkstrachten Kroatiëns. Transl. fr. the orig. Croatic into German by Heide Zimmermann.
50500: RADAUS RIBARIC, JELKA (TEXT) - DRAGO ZDUNIC (GENERAL EDITOR), - The Folk Costume of Croatia. [First edition].
13051: RADEMAKER, A., - Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt...Met eene korte Beschryving der zelve in het Dutsch, Fransch en Engelsh. Facsim. after the orig. edn. Amsterdam 1725.
47377: RADEMAKER, L.A., - De Koningin en heer Huis. Scetsen van het Geslacht der Oranje's. Orig. edn.
55074: RADIK UTOYO - Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945-1949. Album Perjuangan Kemerdekaan, Jilid Kedua 1946 [Part 2, 1946]. [First edition].
55099: RADIK UTOYO - Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945-1949. Album Perjuangan Kemerdekaan, Jilid Kelia 1949 [Part 5, 1949]. [First edition].
47988: RADJAB, A., - Trip dan Perang Kemerdekaan. [second printing, special edition].
39158: RADJAWALI, S., - Ibrahim, Bapa Kita.
55672: RADLOFF, WILHELM [RUSSIAN:WASSILLI WASSILEJWITSCH RADLOW, 1837-1918], - Aus Siberien. Lose Blätter aus meinen tagebuche. [Authentic facsim. edition after the original first edition Leipzig 1898].
39008: RAEDT, J.A., - Onderzoek naar de Voormalige en Hedendaagsche Politieke Uitzetting in het Moederland en in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Utrecht university].
54276: RAEMAEKERS, L.OUIS (1869-1956), - Hun Rekening; Opgemaakt door Louis Raemaekers. [Eerste druk; First dutch language edition].
38731: N.N. - RAEMAEKERS, L.(ARTIST), - En thans...neemt de auteur afscheid van de moderne Fee...
52240: RAEMAEKERS, LOUIS, - The Great War. A Neutral's Indictment [I-II] AND: Victory Volume [III] The final Phase from the entry entry of America to the Conclusision of Peace. With an appreciation by H. Perry Robinson and Descriptive notes by E. Garnett.
57008: RAFFEL, BURTON, - The complete Poetry and Prose of Chairil Anqar. [First edition].
50627: RAFFLES DIARY - - Sir Thomas Stamford Raffles; Book of Days. [First edition].
4809: RAFFLES-HAHN, E., - Raffles of Singapore. A biography. 1st English edn.
48699: RAFFLES, THOMAS STAMFORD (SIR) (LT. GOVERNOR OF THE N.E.I., 1811-1816), - The History of Java. Second edition.
4812: RAFFLES-BASTIN, J., - Statement of the services of Sir Stamford Raffles. With an introd. by J. Bastin.
4808: RAFFLES-HAHN, E., - Raffles of Singapore. A biography. 1st US edn.
4810: RAFFLES-WURTZBURG, C.E., - Raffles of the Eastern Isles. Ed. (for publication) by C. Witting.
52502: RAFFLES, SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES IN INTER OCEAN: VOLUME XI, NO. 3 (MARCH 1930): - The Statue of Sir Stamford Raffles at Singapore; The new bust of Raffles; Proceedings of the Royal Batavia Society of Arts and Sciences 23rd. December 1929, I: Presentation of the Raffles Bust; II: Acceptation of the Bust; III: Influence of Raffles' administration Java; Pictures of Old Batavia in
40708: RAFFRAY, A. - De Molukken en Nieuw-Guinea. In:De Aarde en Haar Volken, 16 (1880).
8643: RAFFRAY, A. - Voyage à la Côte Nord de la Nouvelle Guinée. Offpr.fr.:BSG, May 1878.
4813: RAGA ATMODJO, - Lajang Itoeng.
13040: RAGG, L. & L.M., - Things seen in Venice.
4814: RAGI BUANA - No. 62. (Tahun VI).
45625: RAGNI, J. (BOOK) & J. RADO (LYRICS), - HAIR. The American Tribal Love-Rock Musical (title on front wrapper). First U.K. edn.
54223: RAHAJOEKOESOEMAH, DATJE, - Kamus Lengkap Jerman-Indonesia/Indonesia-Jerman. Cetakan 2. [Second edition].
57038: RAHLMANN, OTTO (BORN: HANNOVER APRIL 8, 1867) - Duplikat Erlassreservepass des Erlassreservisten Otto Rahlmann Jahresklasse 1887. Formular 489 Infanterie.
3931: RAHMAN PUTRA AL-HAJ, Y.T.M. TUNKU ABD.,(INTROD.), - Malaysians.
9093: RAHMAN PUTRA AL-HAJ, TUNKU ABDUL - May 13, Before & After.
51991: RAHMAN, MOHD. DAUD BIN ABDUL (EDITORIAL COMMITTEE), - Politicians and Administrators in National Development [of Malaysia]. [First edition],
51317: RAHMAT, O.K., - Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. (Bersama Piagam Djakarta dan Dekrit Presiden R.I.].
10279: RAILROADS-TOURISM, - Het Spoorwegnet P.L.M. (Paris-Lyon-Metz)/Le Résau P.L.M.
41367: RAILWAYS - DUTCH COLONIAL STATE RAILWAYS - - Verslag betreffende het Spoor-en Tramwegwezen in Nederlandsch-Indië over 1929 (15e verslag)
4834: RAILWAYS IN COLONIAL INDONESIA- - Officieele Reisgids der Spoor- en Tramwegen en aansluitende automobieldiensten op Java en Madoera. 7e uitgave geldig van 1 Mei 1929 tot en met 31 October 1929.
39634: RAIN-FALL OBSERVATIONS IN COLONIAL INDONESIA, - Maand- en Jaargemiddelden van den Regenval voor 1977 waarnemingsplaatsen in Nederlandsch-Indië. Volgens waarnemingen verricht in het tijdvak 1879-1917.
10626: RAINWEAR- TRADE CATALOGUE: - Redi. Regendicht. Nederlandsch Fabrikaat.
49979: RAIS, JACUB (COORDINATOR/PREFACE), - Gazetteer Nasional Nama-Nama Geografi. Dikutip dare Peta Dunia Skala 1L 000l000 (International Map of the world on the million). [Original edition].
48932: RAIS, JACOB (CHIEF EDITOR/COODINATOR), - Gazetteer Nasional. Nama-Nama Geografi dikutip dari Peta skala 1: 50.000 Propinsi Lampung, vol.-2 [Original edition].
13059: RAITMAYR, E., - Mayrhofen und Umgebung. Ein Wegweiser für unsere Gäste. 8. verm. und verb. Aufl.(8th enlarged & improved edn.).
7402: RAJAB, J.S., - Palestinian Costume. First edn.
9536: RAJAB, JEHAN S., - Palestinian Costume. 1st. edn.
56909: RAJAGOPALAN, S., ` - Old Goa. First Reprint [after the Second edition 1982].
45950: RAKOEH, IG. K., - I Raka tekèn I Rai, II. Orig. edn.
47263: RALLU, J.-L., - Les Populations Océaniennes aux XIXe et XXe Siècles. [Édition originale/original edition].
39410: RAMADAH, K.H., - Kuantar Ke Gerbang. Kisah Cinta Ibu Inggit [Sanusi] dengan Bung Karno. Ditulis berdasarkan pengalaman Ibu Inggit Garnasih, dengan bantuan Ny. Ratna Djauami Asamara Hadi...First edn.
42228: RAMAER, J.C., - Kunnen wij dáár vrede mee hebben? With a preface by A.A.M. van Agt. Orig. edn.
8645: RAMAER, J.W. - De Arbeidstoestanden op de Hawaii-Eilanden. Voorafgegaan door een reisverhaal en enkele aanteekeningen omtrent de Suikerindustrie op die eilanden.
7403: RAMAKERS, R. - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving.
56009: RAMALI, AHMAD, - Peraturan,peraturan untuk memelihara kesehatan dalam hukum Sjara' Islam. [Original dissertation Universitet Gadjah Mada di Jogjakarta].
44906: RAMAYANA - - [A Lakon from the Râmayâna].
4836: RAMAYANA - [ A Lakon from the Râmâyana].
4837: RAMAYANA-EPOS, - Religie, Theater. Jubileum-uitgave Ethnografisch Museum Nusantara, Delft.
4838: RAMBITAN, M.H. - Levend Maleis
46750: RAMBITAN, M.H., - Indonesisch voor Zee-, Land- en Luchtmacht. [Eerste druk/first edn.].
39251: RAMLAN, M., - Ilmu Bahasa Indonesia. Morfologi suatu Tinjauan Deskriptif. 2nd. edn.
39212: RAMLAN, M.(ET.AL.), - Bahasa Indonesia. Yang Salah dan Yang Benar. 2nd. printing.
46915: RAMOS-HORTA, J., - La Saga du Timor-Oriental. Preface by J. Gaillot. [Édition originale/first edn.].
4839: RAMSEYER, U., - l'Art Populaire à Bali. Culture et Réligion. [translated into french after the original german edition by N. Ramseyer]. First edition (thus).
4840: RAMSEYER, U., - Bali. Insel der Götter. Exhibition Catalogue anthropological Museum Basel.
12906: RAMSEYER, U., - Clothing, Ritual and Society in Tenganan Pegeringsangan (Bali, Indonesia). Offpr.fr.:Verh. der Naturforschenden Gesellschaft Bawel, Bd. 95 (1984).
45424: RAMSEYER, U., - Clothing, Ritual and Society in Tenganan Pegeringsangan (Bali, Indonesia). Offpr.fr.:Verh. der Naturforschenden Gesellschaft Bawel, Bd. 95 (1984).
4841: RAMSEYER, U. - R. BARNES, J.S. GUY (CONTRIBUTORS), - The Traditional Textile craft and textile Workshops of Sidemen, Bali; Weaving and non-weaving among the Lamaholot; Commerce, power and mythology. Indian textiles in Indonesia.
43738: RAMSTHALER, K. & K. WALTER, - Die Schlichterei der Baumwolle, Zellwolle, Mischgarne und Kunstseide. Orig. edn.
38655: RANDAL PHILLIPS, R., - The Servantless House. Orig. edn.
2163: RANDS, MINNIE FROST, - Punki. Her Story of the Island of Java.
53467: RANDWIJCK, S.C. GRAAF VAN, - Handelen en denken in dienst der Zending. Oegstgeest 1897-1942. [Eerste druk; First edition].
4843: RANEE OF SARAWAK (LADY MARGARET), - Good Morning & Good Night. 1st edn.
55510: RANGKOUW, J. - J.M.C. PATTIKAWA & M. TITARSOLE [REVERENDS G.I.M.], - SURAT Permandian Geredja Indjili Maluku. [Original Birthcertificate].
51655: RANGKUTY, R., - Peladjaran Membatik. [First edition].
54475: RANITZ, ARIANE M. DE, - 'Met een Pen en een Potlood als Wapen': Louis Raemaekers (1869-1956), schets van een politiek tekenaar. [Original dissertation Amnsterdam University].
8646: RANNIE, D. - My adventures among South Sea Cannibals. An Account of the experiences and adventures of a Government Official among the Natives of Oceania. First edn.
54310: RAP, THOMAS, - Doorzonwoning; Moderne gedichten. [Eerste druk; First edition].
36524: RAPP BURI, A. & M. STUCKY-SCHÜRER, - Zahm und wild. Basler und Strassburger Bildteppiche des 15. Jahrhunderts.
37824: RAPPARD-BOON, C. VAN (COMPILER), - HOKUSAI AND HIS SCHOOL. Japanese Prints c. 1800-1840. Exhibited in the Galleries of the Rijksprentenkabinet Amsterdam 27 february until 9 may 1982. [Eerste druk; First edition].
37825: RAPPARD-BOON, C. VAN (COMPILER), - THE AGE OF UTAMARO. Japanese Prints c. 1780-1800. Exhibited in the Galleries of the Rijksprentenkabinet Amsterdam 15 december 1979 until 2 march 1980. [Eerste druk; First edition].
37827: RAPPARD-BOON, C. VAN (COMPILER), - The Age of Harunobu.Early. Japanese Prints c. 1700-1780. Exhibited in the Galleries of the Rijksprentenkabinet Amsterdam 14 december 1977 until 12 march 1978. [Eerste druk;First edition].
55040: [RAPPORT BELASTINGEDRUK BUITENGEWESTEN;REPORT TAXATION PRESSURE OUTER PROVINCES DUTCH EAST INDIES. - VERSLAG van den belastingdruk op de Inlandsche bevolking in de Buitengewesten.icten. [Eerste druk; First edition].
4847: RAPPORT - van de Commissie voor bestudering van Indonesische Onderwijsvraagstukken ingesteld door de Nederlandsche Zendingsraad
8647: RAPPORT INZAKE NEDERLANDS NIEUW-GUINEA -
8649: RAPPORT VAN DE COMMISSIE NIEUW-GUINEA. -
55600: RAPPORT GIFGAS VOLKENBOND [LEAGUE OF NATIONS POISON-GAS REPORT], - Tekst van het Gifgas Raportvan den Volkenbond, met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de Brochure van Kapitein Maas. [Eerste druk; First edition].
55038: [RAPPORT BELASTINGEDRUK OOSTKUST VAN SUMATRA...;REPORT TAXATION PRESSURE EAST COAST SUMATRA]: - VERSLAG van den economischen toestand en den belastingdruk met betrekking tot de Inlandsche bevolking van de gewesten Oostkust van Sumagra en Lampongsche disricten. [Eerste druk; First edition].
48901: RAPSILBER, M., - Das Reichstags-Gebäude. Seine Baugeschichte und Künstlerische Gestaltung sowie ein Lebensabrissseines Erbauers Paul Wallot. Dritte umgearbeitete Ausgabe [Third revised edition].
7404: RAPSILBER, M., - Die Mode der Jahrhunderte. Ein Damen Almanach.
4849: RAS, J.J., - Hikajat Bandjar. A study in Malay Historiography. Orig. thesis [Leyden university].
53816: RAS, J.J., - De beoefening van het Javaans in Indonesië en Nederland. [eerste druk; first edition].
4850: RAS, J.J., - The Social Function and Cultural Significance of the Javanese Wayang Purwa Theatre. Orig. edn.
48828: RASCH, J. & A. DE GOEDE (EDITORS), - Ons Eigen Volk. Tijdschrift voor de Volkskunde van de Nederlandschen Sta. Orgaan van het Nederlandsch Volkskundig Genootschap en van de West-Frieze-Styk. Volume II-No. 1 (Jan./Febr. 1941
48839: RASCHE, K., - Neder-Rijnsche Pioniers in Oostland. 2e druk. [second edition].
54499: RASCHE, KARL, - Neder-Rijnsche Pioniers in Oostland. [First dutch language edition translated from the original german].
4852: [RASJID, S.MOHD.] (INTROD.), - The Birth of New Indonesia (Six months P.P.R.I.). commemmoration monograph genesis and development of the revolutionary Government of the Republic of Indonesia. First edn.
36920: RASPE, R.E., - Pengembaraan dan Pengalaman Baron von Münchausen. Translated after the german by Zuber Usman.
50945: RASSERS, W.H., - Over den Oorsprong van het Javaansche Tooneel. Published in:BKI, 88-3 (1931).
4854: RASSERS, W.H., - Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche Kris. Offprint fr.:Mededeelingen KNAW, afdeeling letterkunde nieuwe reeks, vol. I, no. 8.
50594: RASSERS, W.H., - Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche Kris. PHOTOCOPIED from:Mededeelingen KNAW, Afdeeling letterkunde nieuwe reeks, vol. I, no. 8.
50697: RASSERS, W.H., - Panji, The Culture Hero. A structural study of Religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. De Josselin de Jong.
50942: RASSERS, W.H. - On the Javanese Kris. Published in:BKI, 99-4 (1940).
53905: RASSERS, W.H., - Çiwa en Boeddha in den Indischen Archipel. Offprint from:Gedenkboek BKI, 4 Juni 1926.
52126: RASSERS, W.H., - Naar aanleiding van eenige Maskers van Borneo. Published in:NION, Vol. 13-2 (June 1928).
55274: RATELBAND, K. (COMPILER AND EDITOR), - De Expeditie van Jol naar Angola en Sao Thomé. Offprint from De Westindische Gids, XXIV.
7406: RATH & DOODEHEEFVER - - Catalogus der Tentoonstelling Historische Behangsels van 4-20 October 1937 in de R&D-toonzalen
36202: RATH, A., - Der Busen von dem man träumt.
55609: RATHBONE, LUCY - ELIZABETH TARPLEY (COMPILERS) & ALICE F. BLOOD (EDITOR), - Fabrics and Dress. New Revised Edition.
4857: RATNAM, K.F. & R.S. MILNE, - The Malayan Parliamentary Election of 1964. Repr. (1st 1967).
43239: RATSMA, P.(COMPILER), - Tentoonstelling Gerrit Groenewegen Tekenaar van Rotterdam. [Exhibition Catalogue] Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 15 november 1976 - 9 januari 1977.
11724: RATU-LANGIE, GERUNGAN S.S.J., - Serikat Islam.
55934: RAU, GÉNÉRAL, - La Bataille de Sedan d'après les Relations des États-Majors Français et AllemaND. [Édition originale;First edition].
9126: RAUCAZ, L.-M. (MGR.), - Vingt-cinq Années d'Apostolat aux Iles Salomon Méridionales (1898-1923).
41089: RAUSCHER, R.(ED.), - Vademecum der Fälschungen. Orig. edn.
47283: RAUSCHNING, H., - Hitler wants the World. [reprinted].
40243: RAUWS, JOH., - Midden-Celebes. 3e vermeerderde druk.(3rd enlarged edn.).
40900: RAUWS, JOH., - Midden-Celebes. 4e vermeerderde druk.(4th enlarged edn.).
8653: RAUWS, JOH., - Nieuw-Guinea.
51733: RAUWS, JOH. (CHIEF EDITOR), F.J. FOKKEMA, K.J. BROUWER, B.J.C. RIJNDERS (ET.AL.; EDITORS), - Tijdschrift voor zendingswetenschap: Mededeelingen. Vol. 777 [New series, V]. [Originele uitgave; Original edition].
9835: RAVENSWAAY, F.P. VAN, - Alkalivrije Zeep. Een uiteenzetting over Wassen en het gebruik van de nieuwere wasmiddelen ten dienste van Huishoudonderwijs, Vakonderwijs en wasserijen.
9499: RAVESTEIJN, W., - De zegenrijke Heeren der Wateren. Irrigatie en staat op Java, 1932-1942. Orig. thesis [Nijmegen university].
4860: RAVESTEIJN, W. VAN - Het Djambi-schandaal. [Eerste druk/first edition].
4855: RAWLINGS, L., - 'And the dawn came up like Thunder'.
47418: RAWLINSON, J., - The Lion and the Lizard. [Uncorrected Proof copy].
41543: RAY GOETZ, E. & A. BALDWIN SHOAME (MUSIC & TEXT). - There's a Girl in Havana. Suing by The Two Bobs. Orig. edn.
48033: RAYMOND-WHITCOMB CRUISE - - The Raymond-Whitcomb Mediterranean Cruise. Azores, Madeira, Portugal, Spain, Gibraltar Algiers, Corsica, Italy, Athens, Constantinople, Syria, the Holy Land, Egypt, the Riviera. Sailing February 10, 1923 S.S. Rotterdam(Holland-America Line).
44385: MÅGÅRD, J., - Polizeigefangenenlager Frølev 1944-45. Orig. edn.
44936: READ, G.D., - Childbirth without fear. The Principles and Practice of natural childbirth. Third edition, revised and enlarged.
12945: READ, K., - The Human Aviary. A Pictorial Discovery of New Guinea.
8655: READ, K.E. - The High Valley. First edn.
46179: READER, L. & L. RIDOUT, - Bali & Lombok. The Rough Guide. Third edn.
48099: REALINO, FR[ATER]. M., - Plantkunde van Curaçao voor M.U.L.O. Tweede [herziene] druk [second [revised] edition].
37406: REBER, F.VON (HISTORICAL INTRO.), - Katalog der Gemälde-Sammlung der KGL. Älteren Pinakothek in München. Mit eine historischen Einleitung von...
42982: REBLING, E., - Een Eeuw danskunst in Nederland. Orig. edn.
50638: REBLING, E., - Die Tanzkunst Indonesiens. [Erste Auflage;First edition].
52806: REBOUX, PAUL (= ANDRÉ AMILLET, 1877-1936), - La Princesse Palatine. [Premi`re èdition: Ouvrage Hors-Commerce; First editionNot-for-the-Trade].
8656: RECHINGER, K. - Samoa. [Vegetationsbilder].
8658: RÉCLUS, E. - Océan Indien, Insulinde, Philippines, Micronesie, Nouvelle-Guinée, Mélanésie, Nouvelle Calédonie, Australie, Polynésie. Orig. edn.
54366: REDDINGIUS, JOANNES, - Uit de Diepte. [Eerste druk; First edition].
54801: REDEKER, HANS (INTRODUCTION), LOEBER, LOU [LOUISE (LOU) MARIE, 1894-1983], - LOU LOEBER: 21/7/'72 tot 16/2/'72 [covertitle].
9675: REDEN, G. VON, - Klöppel-Spitzen. Eine leichtfassliche Anleitung zur Anfertigung der verschiedensten Arten von Klöppel-Spitzen. 4. Aufl.
57107: REDER, D. - S. ROESELING, - VisionsIn Time. The History of Optische Werke G. Rodenstock.[1878-2003. [First and only edition].
7410: REDGROVE, H. STANLEY & G.A.FOAN - Paint, Powder and Patches. A handbook of make-up for Stage and Carnival. First edn.
7411: REDGROVE, H.S. & G.A. FOAN, - Hair-dyes and Hair-dyeing chemistry and Technique. New edn., completely revised by H. Stanley Redgrove & J. Bari-Woolless.
53297: REDICHEM, A. VAN [= ALIDA VAN DER FLIER], - Uit het Oosten en Westen: Nieuwe Sprookjes. [Eerste druk; First edition],
51201: REE, J.M. DE - J.A. KAMERMANS (ET.AL., EDITORS), - TEGEL. Stichting Vrienden van het Tegelmuseum it Noflikse [Originele uitgave; Original publication].
36595: REECE, R., - Masa Jepun. Sarawak under the Japanese 1941-1945.
8659: REED, A.W. - Dictionary of Maori Place names. First edn.
8660: REED, A.W. - Myths and Legends of Maoriland. First edn.
12891: REED, W.A., - The Negritoes of Zambales. In:Ethnolog.Survey Publ., II-1.
4775: REEDIJK, L.C. (INTRODUCTION), - Programma en beschrijving van de Film 'per K.L.M. naar Oost-Indië en terug, op Zaterdag 12 November 1936, in de aula van het KoloniaalInstituut te Amsterdam ten bate van het genootschap : Liefdadigheid naar Vermogen. Orig. edn.
42121: REEN, T. VAN, - Klein volk. Leven en werk van de Kabouter. Orig. edn.
52782: REENS, A.M., - Ghetto-Ghijntjes. Humoristische Schetsen. [Eerste druk?; First edition?].
52783: REENS, A.M., - Ghetto-Ghijntjes.Amsterdamsche Schetsen. Derde druk [Third edition].
36125: REES, B., - The Victorian Lady.
37677: REES, W.A. VAN, - Indische Skizzen. Transl. fr. the orig. dutch into German by D.Hart.
4866: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. [2nd. end.].
4867: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. (new, revised edn.).
4866: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. [2nd. end.].
4867: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. (new, revised edn.).
48049: REES, L., - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Translated into dutch after the original english Horror in the East, by Jeske Nelissen]. [first dutch edition].
4864: REES, W.A. VAN, - De Pionniers der beschaving in Neêrlands Indië. Verhaal van eenige krijgstogten op de Buitenbezittingen.
43779: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. Nieuwe Herziene Uitgave. [New revised edn.].
41679: REES, W.A. VAN, - [Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier]. Indische Typen en Krijgstafereelen. Nieuwe herziene druk. (new revised edn.).
44107: REES, W.A. VAN, - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier. Nieuwe herziene uitgave. (new revised publication).
52303: REES, W.A. VAN (1820-1898), - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officie. Eerste deel. [eerste druk; First edition].
4869: REGEERINGS-ALMANAK - voor Nederlandsch-Indié 1882.
50261: REGEERINGS VOORLICHTINGS DIENST, R.V.D. BATAVIA - - Uitzicht. Nederlandsch Weekblad voor Zuid-Oost Azië, volume 1-No. 2 (Woensdag 16 januari, 1946).
4870: REGEERINGS-ALMANAK - voor Nederlandsch-Indië. Grondgebied en Bevolking, inrichting van het bestuur, personalia... [A collection of official dutch colonial indonesian government almanacks].
4875: REGELINK, Z., - Bevolking en Welvaart op Java en Madoera. Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk.
4874: REGELINK, Z., - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en Madoera. Orig. thesis [Utrecht university].
55757: REGEN [PSUD.], - De verwording onzer Indische Strijdkrachten. [Eerste druk; First edition].
52623: REGENBOOG, H.J. (COMPILER), - Handleiding tot het vervaardigen van Vingerafdrukken en Handpalmafdrukken.
37611: REGERING VAN OOST-INDONESIË - - I: ALGEMENE Inleiding tot de Begroting 1949 van de Staat Oost-Indonesië. II: Comptabiliteitswet.
50251: REGIMENT INTENDANCE TROEPEN ROYAL DUTCH REGIMENT ARMY SERCICE CORPS - - Regiment Intendance Tropeen 27e Corpsdiner Bussum 15 november 1985. [cover title].
54180: REGIMENT DRAGOONS QUEEN OLGA CENTENARY: - Reiterspiele zur Hundertjährigen Wiederkehr des Gründungstages des Dragoner-Regiments Königin Olga, 1. Württ. Nr. 25, Ludwigsburg. [Originalausgabe; Original edition].
10499: REGIONAL DRESS-HOLLENKAMP & CO... - Geschiedenis der Kleederdrachten. Ter gelegeneid van het 25 jarig bestaan der Firma Hollenkamp.
11932: REGIONAL DRESS - BERNET KEMPERS, A.J. (INTROD.), - Tien jaren Klederdrachtenverzamelingt van Hare Koninkoijke Hoogheid Prinses Wilhelmina, 1948-1958.
42390: REGIONAL DRESS & FOLKLORE SCRAPBOOK - - Folklore. Nederland en Vlaanderen. [title in Ms. on recte of first blank]
48576: REGLEMENT - - Reglement op de Rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
10097: REGULATIONS- - Stichting Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Directeuren en Personeelleden van De Handelskamer, ..
51828: REGULATIONS NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - STATUTEN [En Huishoudelijk Reglement] der Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: [Originele uitgave; Original edition].
54646: REGULATIONS DUTCH MINISTRY OF WAR IN EXILE [LONDON 1940-`1945]: - Ontwerp-voorschrift voor de Revolvervan 9,65 mm. (0.38 inch), No. 800.. [cover title]. [First edition].
7413: REHM, M., - (Artist), Österreichs Trachtenbüchlein. 6. Aufl.
38116: REHM, M., - Österreichs Trachtenbüchlein//Austrian National Costumes/Costumes folkloriques autrichiens.
52599: REHWINKEL, L. (PREFACE). - Kleuter vertel me eens...Serie 2: Boerderij. 3e druk [Third edition].
52600: REHWINKEL, L. (PREFACE). - Kleuter vertel me eens...: Vogels en hun nesten. [Eerste druk; First edition].
52601: REHWINKEL, L. (PREFACE). - Kleuter vertel me eens...Serie 2: De Post. 4e druk [Fourth edition].
55514: REICH, ALBERT [WAR ARTIST, 1881-1942], - VERDUN. Ein Kriegsskizzenbuch. [Authentic facsim. edition 1916]. Introduction by Franz Carl Endres [German Army Major].
55608: REICH, L.J.L. (MEJUFFROUW; MISS), - Een Bezoek aan de Batoe-eilanden, Batavia en Depok. Ten voordeele der Uitwendige Zending. Offprint from:Een vaste Burcht is onze God.
43330: REICHE, M.TH., - Aanteekeningen omtrent Aardbevingen en andere Natuurverschijnselen , waargenomen in den Indischen Archipel, gedurende het laatste gedeelte van 1860 en het jaar 1861. Taken fr.:Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië, vol. 16.
7414: REICHELT, R., - Das Textilornament. Ein Formenschatz für die Flächengestaltung.
55060: REICHSKOMMISSAR PROVINZ ZEELAND 1944: - BEKENDMAKING: Ter Waarschuwing en opheldering van de bevolking wordt op het v olgende gewezen...BEKANNTMACHUNG zur warnenden Aufklärung der Bevölkerkung wird auf folgendes hingewiesen...[Original handbill].
53823: REICHSSPORTFÜHRERS NAZI GERMANY (COMPILERS), - Volkstümliche Leibesübungen der Frau. 10.-15. Tausend].
36937: REID, L.A., - Phonology of Central Bontoc [Philippines]. Offpr.fr.:Journal of the Polynesian Soc., 72-1(March 1963).
44154: REIHER, O., - De Jicht, hare behandeling en genezing. [transltated into dutch after the original german].
46471: REIHLEN, H. (EDITOR), - Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu Brandenhurg. [1. Auflage/First edn.].
37793: REIJNEN, G. (= A. BERKVENS-HULSMANS), - De Brief uit Indië. Een spannend verhaal voor Jonge Meisjes.
4880: REIJNEN, G. (= A. BERKVENS-HUISMAN), - De brief uit Indië. Een spannend verhaal voor jonge meisjes. First edn.
47914: REIJS, J. - E. KLOEK, U. JANSZ (ET.AL., EDITORS), - Vrouwen in de Nederlandse Koloniën. Orig. edn.
45566: REIKO IMAZU (GENERAL EDITOR), - Bugaku Costume in the Shitennoji Collection. Color Design. Orig. edn.
55045: REIMS CITY SHELLING ALBUM FIRST WORLD WAR: - REIMS ce qu'elle est devenue; What was REIMS and what it now is [after the german shelling in 1914]. [Edition originale, Edite par Reims Cathedrale; First edition; Edited by Reims Cathedral].
41093: REINDERS, G., - Het voorkomen van gekristalliseerd ferrocarbonaat (Siderit) in Moerasijsererts.
41100: REINDERS, G., - Mededeeling omtrent de verspreiding van het deels poedervormig deels pijpvormig ijzeroer in de provinciën Groningen en Drenthe. Orig. edn.
37050: REINER, E., - Die Molukken. [Revised edn. after the orig. thesis].
10722: REININK, H.J. (PREF.), - Suriname en de Nederlandse Antillen. Culturele Aspecten.
48769: REINKING, H., - Aufgaben und Methode des Mädchen- und Frauenturnen. [1. Auflage/first edition].
37652: REINSMA, R., - Het Verval van het Cultuurstelsel. Orig. thesis [Amsterdam university].
54838: REINSMA, R. [1912-1983], - Jan Compagnie [John Company]. 2e druk [Second edition].
7415: REINTHALER, F., - Artificial Silk. Enlarged and revised edn. Transl. fr. the german by F.M. Rowe.
43336: REINWARDT, C.G.C., - Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821. Uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld door W.H. de Vriese. Orig. edn.
8661: REIS, V. [] (ED.) - Sprookjes van de stille Zuidzee. Mhyten, Sprookjes en Legenden uit Australië, Melanesië, Micronesië en Polynesië. Transl. by M. Bakker.
39613: REISER, N., - Lehrbuch der Spinnerei, Weberei und appretur. 4. Aufl. Vollst. neu bearb. (4th, completely revised edn.).
38971: REISER, N.(EDITOR), - Die Appretur der wollenen und halbwillenen Waren. Zum Gebrauche an Webschulen und für Praktiker. First edn.
52572: REISSIG, C. (COMPILER), - Geneeskundige Encyclopaedie voor het Huisgezin. (Edited from the german language into Dutch by H. Pinkhof, et.al.).
54244: REISZ, MATTHEW, - Europe's Jewish Quarters. [First edition].
42960: REITH, B., - Bobo het Eskimojongetje op het Zeerovers Eiland. Orig. edn.
4882: REITH, E., - Zaubertrommeln am Barito. Bei Blasrohr- und Kopfjäger in Borneo.
54634: [REITH, B.A.J., 1894-1974], - Monki op Bali. [Eerste druk; First edition],
11041: REITSMA, O. & C. LABEUR, - De Gijzeling. Honderd uren machteloze Kracht.
41360: REITSMA, S.A., - De Tarieven der SS. en TR. op Java van 1878 tot en met 1910. Orig. edn.
43283: REITSMA, H.R. (INTROD.), - Wegduiken...! De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan. Orig. edn.
4885: REITSMA, S.A. - Bandoeng. The Mountain City of Netherlands India
52575: REITSMA, E., - Vijftig jaar Kröller-Müller. Het verbond van kunst en natuur. Published in:Vrij Nederland (Bijvoegsel), 11 juni1988-nr. 23.
53119: REITSMA-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, M.E., - Aan Moeders schoot; Wondere sprookjes en vertellingen. [Eerste druk; First edition].
48343: REKLAFF-DÜSSELDORF, E., - Deutsche Trachten. [1. Auflage/first edition].
42369: REMARQUE, ERICH MARIA [= ERICH PAUL REMARK, 1898-1970], - Im Westen nichts neues. First edn.
55301: REMARQUE, ERICH MARIA [= ERICH PAUL REMARK, 1898-1970] - SIMON B. STOKVIS (1883-1941, EDITOR), - Film Album Van het Westelijk Front geen Nieuws. Hoe van het Wereldberoemde Boek van Erich Maria Remarque de Wereldberoemde Film gemaakt werd. Naar het Engelsch bewerkt door Simon B. Stokvis. Tweede druk. [Second edition].
54245: REMBADI MONGIARDINE, G., - Vrij bewerkt door Louise J. van Everdingen. [Freely edited and translated after the original Italian version; First dutch edition].
50792: REMMELINK, W., - The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743. [First edition],
46804: REMPT, JAN D., - Een avontuurlijke onderneming. De Willem Barentsz vaart ter Walvisvangst. [Eerste druk/first edn.].
45685: RÉMY, - Jean-Gaspard Duburau. Introd. by Jean-Louis Barrault. Orig. edn.
47710: RÉMY, - Le Livre du Courage et de la Peur. Juin 1943-Novembre 1943. Livre Deuxième.
44501: RENAUD, J.G.N., - Enkele archeologische opmerkingen betreffende het Kasteel Wisch. Offpr.fr.:Bulletin van de Kon.Ned. Oudheidkundige Bond, 15 Juli 1962/16 februari 1963.
52567: RENAUD, J.G.N., - Oude Ambachtskunst. [Eerste druk; First edition].
52457: RENAUD, W.F., - Distributie van goederen en diensten Nederlands Openluchtmuseum (Distribution of goods and services in the Netherlands Open-Air Museum); HEKKER, R.C., De museumboerderij uit Geleen-Krawinkel (The museum farm from Geleen-Krawinkel); E.M.Ch.F. KLIJN, Een schotel van Portugese faience.
36275: RENDELL, J., - Japanese Bridal Custom and Costume - M. HUNTER, Mourning Jewellery - C.COLLCUTT, Costume for a Corsair: Trelawny and the Greeks - a. 7 oth. artt. on costume & fashion. In:The Journal of the Costume Society, 1993 No. 27.
56502: RENDRA, W.S. [WILLEBRORDUS SURENDRA BROTO, 1935-2009], - Potret Pembanguan dalam Puisi. Introduction by A. Teeuw. [First edition].
51699: RENDRA, W.S. - B.B. HERING (TRANSLATION), - A Dutch Police Report concerning Soekarno's early political activities 1932-1933. [and 12 other scholarly contributions]. Published in:Kabar Seberang/Sulating Maphilindo, volume 4 (July 1978). [Original edition].
38692: RENDU, V. & A., - Nouveau Spectacle de la Nature ou Dieu et ses Oevres: Oiseaux.
12155: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een witte zuster en een klein zwart kindje. 4e druk.
4894: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Schaduw-schimmenspel. First edn.
4890: RENES-BOLDINGH, M.A., - Bandjir.
4898: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Hoe Apoel haar vriend vond.
12156: RENES-BOLDINGH, A.M., - Edelsteentje. 3e druk.
12157: RENES-BOLDINGH, M.A., - Vaders Held.
4892: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche sagen en legenden. First edn.
4893: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Storm over Toba. First edn.
4899: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant. First edn.
12158: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Annetjes geluk. [Eerste druk/first edition].
38346: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een Schooljongen in Batakland. First edn. (only).
45417: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De Olifantennacht. Orig. edn.
51958: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Machten en Menschen. [Eerste druk; First edition].
49536: RENESSE- JOHN H. WHITTAKER, A.M.W. VAN - G. DE ZILWA, G.G. VAN DER KOP, EDDIE WILLIAMS, PHILIP C. COOTE AND MAJOR F.H. WRIGHT, - The Harbourworks at Belawan; A description of the Port of Sumatra's East Coast; Nursing, a New Profession in the Philippines; Legends of the Orient, the Padaringan(Java); A splendid Specimen of Siamese Architecture; Impressions and Recollections of a British Traveller; The East goes West, Oriental
52174: RENGELINK, J.W. & I. MUG (COMPILERS), - Behind the dunes and dykes (Sic!). [Original english edition translated by R.S. Springett].
56395: RENNE, ELISHA, - Cloth that does not Die. The meaning of Cloth in Bunu Social Life. [First edition].
4900: RENNIE, J.S.M., - (Singapore), Musings of J.S.M.R. [Benning]. Mostly Malayan. Forew. by His Highness Sir Ibrahim Sultan of the Stae and Territory of Johore.
51424: RENSBURG, EUGÈNE (1872-1956), - Amerikaanse Padden. [Original etching].
52515: RENSCH, B., - Eine biologische Reise nach den Kleinen Sunda-Inseln. [Erste Auflage; First edition].
4902: RENTJANA - Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia.
52455: RENTONS, LTD.TARTAN SPECIALISTS (PUBL.), - The Scottish Tartans with the Badges, Arms, Slogans, etc. of the Clans. [cover title].
42416: REP, J., - Englandspiel. Spoinagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Derde druk. (3rd. edn.).
4903: REPATRIATES-INLICHTINGEN - voor Hollandgangers
51325: REPIMEX PARIS [POTIEZ-VAN ERTVELDE] TRADE CATALOGUE, - Maison Potiez-Van Ertvelde [REPIMEX-PARIS] tout pour l'Art Décoratif. Import-Export. [Édition originale; Original edition].
49110: REPORT OF A JOURNEY TO MONTRADO- - Verslag eener Reis naar Montrado gedaan in het jaar 1844. Extracted from:Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, vol. 9, parts 7 (1847).
49110: REPORT OF A JOURNEY TO MONTRADO- - Verslag eener Reis naar Montrado gedaan in het jaar 1844. Extracted from:Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, vol. 9, parts 7 (1847).
37980: REPORT OF THE COMMITTEE - NEW GUINEA (Irian) 1950.
8665: REPORT ON NETHERLANDS NEW GUINEA - for the year 1958 & 1960.
8667: REPORT TO THE PRESIDENT - of the United States by the Economic survey mission to the Philippines
4905: REPORT - to the Government of Indonesia on the Organization of Vocational Training.
51459: REPORT NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ - - N.V. Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij gevestigd te 's-Gravenhage. Verslag over het jaar 1937. [Originele uitgave; original edition].
51458: REPORT NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ - - N.V. Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij gevestigd te 's-Gravenhage. Verslag over het jaar 1938. [Originele uitgave; original edition].
51824: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over 1920-1922. [Originele uitgave; Original edition].
51825: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaren 1924-1928. [Originele uitgave; Original edition].
51827: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaar 1923. [Originele uitgave; Original edition].
41364: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
41365: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
57076: REPORTSS. VAN DER WIJCK SHIPWRECK: - Rapport naar Aanleiding van gestelde Vragen betreffende het vergaan van het SS Van Der Wijck aan den Raad van Justitie te Batavia. [Eerste enige druk; First and only edition].
7417: REPPEL-WILLY REPPEL. - Exhibition Textiel Nu, 7. Textiel Museum Tilburg 20 november t/m 3 januari 1982.
55923: REPPEL, WILLY - TEXTIEL NU 7: Willy Reppel. [Tenonstelling Nederlands Textielmuseum Tilburg]. [Eerste druk;First edition].
51835: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS-REPUBLIK MALUKU SELATAN, - News in Extract from the Republic of the South Moluccas: The strange Dutch Attitude towards the R.S.M. [sic!] Mission in Dutch New Guinea. Published in:News in Extract from the Republic of the South Moluccas, No. 4/56 - May 25, 1956.
51839: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS, R.M.S., - Nouveau Colonialisme. Document historique publié par le Gouvernement de la République des Moluques du Sud. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51859: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS/BADAN PERSATUAN, - Report of a Protest. An open Appeal to World Opinion to condemn the immoral policy of the Dutch Government towards the People of the South Moluccas. [Original edition].
55958: REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN [SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC; REPUBLIK MALUKU SELATAN]: - Erkenning van Ambon. [Publicatie No. 1]. [Eerste druk; First edition].
36989: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Wat wij willen van de Nederlandse regering.
36990: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - MENA MOERIA. Om de vrijheid van de Zuid-Molukken. Pref. by Lokollo, Vigileyn-Nikijuluw, Aponno.
36992: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Het vraagstuk van de Republiek der Zuid-Molukken en de Ambonezen. Rapport van de commissie Ambon van de Anti-Revolutionaire partij.
36995: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Confrontatie met een kwart eeuw discriminatie van het Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht.
36999: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Nota van de Badan Persatuan.
37056: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Zuidmolukse gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring.
41499: REPUBLIK MALUKU SELATAN (R.M.S.) - - [A report published by the South Moluccan Government in Exile, the Badan Persatual R.M.S.].
41398: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - R.M.S. 33 Tahun. Program peringatan di Houtrust Hallen den Haag.
44541: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - De rechtsgedingen tussen de Ambonnezen en de K.P.M., deel 1. Texst der voornaamste processtukken in het eerste kort geding. Orig. edn.
51078: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia;Statistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië. [Original edition].
51079: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia.S[tatistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië]. [Original edition].
55579: REPUBLIK MALUKU SELATAN: - MENA-MURIA.: VOORLICHTINGSBLAD van de Republiek Maluku Selatan. 2e jaargang nr. 8 november1978. [Volume 2-Nr. 8].
55442: REPUBLIK MALUKU SLATAN JUBILEE: - Programma 35 Tahun RMS; Peringatan 35 tahun hari proklamasi pada 25 april 1085 di Houtrusthallen Den Haag. [Cetakan ke-1; First edition].
53683: REPUBLIK MALUKU SELATAN [ZUID-KOLUMSE REPUBLIEK]: - Éérst Zelbeschikking van dan Zelfverzorging. [De Zuid-Molukse Vrijheidsstrijd, subtitle on front cover]. [Eerste druk; First edition].
55738: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT [R.I.S.]: - De Conferentie te Denpasar 7-24 December 1946. [Eerste druk; First edition].
51836: REPUBLIK MALUKU SELATAN, R.M.S., - Political aspects of the South Moluccan right of self-determination. [Originele uitgave; original publication].
51844: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - PEMUDA MASJARAKAT R.M.S. [cover title]. Onze Basis: Het gegarandeerde Zelfbeschikkingsrecht; Waarom zijn wij hier? Wat willen Wij nu eigenlijk?
51845: REPUBLIK MALUKU SELATAN (SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC), - Het Volk der Zuidmolukken en zijn Zelfbeschikkingsrecht. [Eerste enige druk; First and only edition].
51847: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - De R.M.S., haar politieke, economische en sociale aspecten. [Zuidmolukse Gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring, (Cover title)]. [Eerste druk; First edition].
51848: REPUBLIK MALUKU SELATAN- - Once a Turncoat. Authentic photographs of the turning point in the career of Dr. SUKARNO, President of the Republic of Indonesia. [First edition].
46726: RESCHKE, H., - Die Initiationsriten der Kiwai-Papua. Offprint from:IAE, Band XXXV, Heft 1-3.
44414: RESIDENTIE-ORCHESTRA - - Paul (Pepijn) van Vlief in gesprek met willem van Otterloo en het Residentie-Orkest. Orig. issue.
45256: RESIDENTIE ORCHESTRA PROGRAMME - - Eerste Galaconcert door Het Residentie Orkes op Donderdag 27 Mei 1948, aanvang 15 uur.
4906: RESINK, G.J. (1911-...), - Kreeft en Steenbok. First edn.
48452: RESINK, G.J., - Indonesia's History between the Myths. Essays in legal History and historical theory. First edn.
50246: RESPIGHI, OTTORINO, - Sonata in Si minore per Pianoforte e Violino.
43281: RESTIF DE LA BRETONNE, - La Paysanne Pervertie ou les Dangers de la Ville. Histoire d'Ursule R***. Tome III.
51230: RESTIF DE LA BRETONNE, NICOLAS EDMÉ (1734-1806) - H. BOREL (EDITOR), - Liefdes-Avonturen van Mr. Nicolas of het menschelijk Hart ontsluierd. Geheel opnieuw bewerkt naar de oorspronkelijke uitgave onder toezicht en met eene inleiding van H[enri] Borel. [First Dutch edition, thus, translated from the original french :Monsieur Nicolas, ou le Coeur Humaine Dévoilé].
54433: REULE NZN., ANTOON S. (COMPILER/EDITOR), - Er was eens... groot Sprookjes-en Vrtelselboek voor onze knapen en meisjes. [Eerste druk; First edition].
46265: REULING, J[OSINE] (1889-1961), - Terug naar het Eiland. Roman. [Eerste druk/first edn.].
46268: REULING, J[OSINE] (1889-1961), - De verwachting. [Eerste druk/first edn.].
51193: REUSEL, J. VAN, - Jan Hammenecker. [eerste druk; First edition].
38055: REUVECAMP, N.L. & N. STRUIKSMA (EDS.) - Provinciale Almanak van Friesland, voor het jaar 1915.
46201: REVE, G. (1923-2006), - Rietsuiker. [Eerste druk/first edn.](thus),
46196: REVE, G[ERARD] K[ORNELIS VAN HET,1923-2006], - Extra Van het Reve-nummer. In:Dialoog, tijdschrift voor homofilie en maatschappij, 1989. Tweede druk. [2nd. edn.].
48350: REVE, K. VAN HET, - De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen. [Eerste druk/First edition].
46382: REVE, K[AREL] VAN HET, - Nacht op de kale Berg. [Eerste druk/First edn.].
55736: REVE, S[IMON] VAN HET (1923-2006, LATER RENAMED: GERARD REVE), - De Avonden. Een Winterverhaal. [Eerste druk; First edition].
51624: REVE, GERARD, - Het zingend Hart. [Eerste druk; First edition, thus].
46459: [REXRODT, FRANCK], - Die Gewebe. Ein Gewebe bestehet aus biegsamen Bestandtheilen...[an original Manuscript in ink].
52694: REYBURN, W., - Bust-up.. The uplifting tale of Otto Titzling and the development of the Bra[ssière]. [First edition].
8668: REYES, J.S. - Legislative history of America's Economic policy toward the Philippines.
46158: REYES, E. V., - Bali. . Translated into dutch after the orig. english edn. by Kwee Siok Lan. [first dutch edn.].
9670: REYNARD THE FOX-W.J.LONG, - Van Vriend Langoor, het Boschkonijn, Reintje de Vos en het Eekhoorntje. Voor Kinderen en Groote Menschen. Transl. fr. the american of W.J. Long, by R. Stoffel. FIRST edn.
12850: REYNARD THE FOX - W. CRANE, - The History of Reynard the Fox. With some account of his friends and enemies. Turned into english verse by F.S. Ellis.
12851: REYNARD THE FOX - J. MASEFIELD, - Reynard the Fox. New impr.
38858: REYNARD THE FOX - J.E. HARTMANN - Reintje de Vos. Freely retold by J.E.Hartmann and translated fr. the german by S.J. van den Bergh. 2e druk. (2nd. edn.).
42220: REYNARD THE FOX - WILLEM (DIE MADOC MAAKTE), - Over de Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinarerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend. Translated after the original title (Van den Vos Reynaerde) by Arjaan van Nimwegen. First edn. (thus).
48214: REYNARD THE FOX - E. VAN ALTENA (EDITOR), - Reinaert de Vos. De middeleeuwse satire door Ernst van Altena hertaald...Orig. edn. [thus].
54295: REYNARD THE FOX: [WILLEM DIE MADOC MAAKTE=WILLEM VAN BOUDELO, ALIAS WILLIM CORTHALS?], - Een zeer genoeglijke en vermakelijke Historie van Reynaart De Vosmet hare Moralisatienals ook Argumenten voor de Capittelen zeer plaisant en Lustig om te Lezen. Van nieuws overzien ende verbeterd. [Eerste druk zoals verschenen; First edition, thus].
51536: REYNARD THE FOX [WILLEM DIE VELE BOUKE MAECKTE...], - Van den Vos Reynaerde.
44549: REYNDERS, I.H. (INTROD.), - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche Volk. Year 1- No. 1 (18 November 1939).
49347: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Câline. Roman uit het Parijsche Leven. [Eerste druk/first edition].
49348: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De ArmeVrouw. [Eerste druk/first edition].
49349: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Impressies. Sonnetten en Verzen. [Eerste druk/first edition].
49351: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne Huwelijksroman. [Eerste druk/first edition].
49352: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Seizoenen der Ziel. Psychoanalytische Roman. [Eerste druk/first edition].
49353: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - IJdelheid der IJdelheden. Haagsche Roman. [Eerste druk/first edition].
49354: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Mater Triumphatrix. [Eerste druk/first edition].
49355: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Huize Ter Aar. [Eerste druk/first edition].
49356: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Gelukkige Menschen. [Eerste druk/first edition].
49357: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Achter de Wereld. [Eerste druk/first edition].
49358: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Vrije Kracht. Het leven van Odilia Berghem, medisch Studente. [Eerste druk/first edition].
49359: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Zeventein. [Eerste druk/first edition].
49360: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Illusie der Doode Menschen. [Eerste druk/first edition].
49361: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De groote Voltige. Circus-Roman. [Eerste druk/first edition].
43980: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE), - Vóór Zestig jaren. Orig. edn.
45348: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE) - Met den Handschoen. Indische Schetsen. Orig.edn.
50195: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, 1874-1951), - Alarm! Militaire roman. [Eerste druk; First edition].
7419: REYNOLDS, R., - Beards. An Omnium gathering. First edn.
38590: REYNOLDS - Het Costuum ten tijde van Elizabeth en Jacobus I.
55482: REYNST, A.E., - Een beknopt overzicht van Thee als Cultuur-, Handels- en Consumptieproduct. Vierde druk [Fourth edition].
53157: REYNST, A.E., - Een beknopt overzicht van Thee als Cultuur-, Handels- en Consumptieproduct. Vierde druk [Fourth edition].
55556: RHEEDEN, HERBERT VAN (AUTHOR/COMPILER, 1937-) - BEARICE VAN RHEEDEN (CONRIBUTION, 1931-), - De Oorlog die niet ophield: Zes tekeningen gemaakt door Guus van Rheeden (1904-1945), Nederlands Krijgsgevangene aan de Burma-spoorweg; The War that never ended: Six drawings of the Burma railwah made by Guus van Rheeden (1904-1945), P.O.W. [Eerste druk; First private Edition].
52757: RHEINLAND-WESTFALEN GERMANIC HERITAGE - - BILDERATLAS zum deutschen Lesebuch Rheinland-Westfalen der Schuljugend gewidmet. [Erste Auflage; First edition].
52788: RHIJN, L.J. VAN, - Reis door den indischen Archipel in het belang der Evangelische Zending. Uitgegeven ten voordeele van dat Genootschap.
10966: RHINE RIVER PANORAMA - KAPP, D., - Nouveau Panorama du Rhin de Mayence à Cologne/New Panorama of the Rhine from Mentz to Cologne/Neues Panorama des Rheins...Orig. edn.
10270: RHINE RIVER CONNECTION-GREUP, G.M., - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar Geschiedenis.
51759: RHINE RIVER BICYCLE TOUR DESCRIPTION - - RIJN (Rijwieltocht No. 9) [cover title]. [Eerste druk; First edition].
11117: RHIOUW STATISTICS, - Gewestelijke Maandstatistiek van de Handelsbewegingen der Buitenbezittingen...Rhiouw en Onderhoorigheden, November/December 1920.
42983: RHODIUS, H. (1912-1988), - Schönheit und Reichtum des Lebens. WALTER SPIES. (Maler und Musiker auf Bali, 1895-1942).
46899: RHODIUS, H. (1912-1988), - Walter Spies, schilder en musicus van Bali. Offprint from:Verre Naasten Naderbij, vol. 19-2.
45741: RHODIUS, H., - Schönheit und Reichtum des Lebens. WALTER SPIES. (Maler und Musiker auf Bali, 1895-1942).
4916: RHYS WILLIAMS, TH., - The Dusun. A North Borneo Society. Orig. edn.
37532: RHYS WILLIAMS, TH., - A Borneo Childhood. Enculturation in Dusun Society.
8670: RHYS, L. - Jungle Pimpernel
4914: RHYS, L., - High Lights and Flights in New Guinea. Being in the Main; an account of the discovery and development of the Morobe Goldfields. First edn.
8671: RHYS, LL. - Aligamè; Vriend der Papoea's. Het verhaal over de Jungle Pimpernel Dr. J. Victor de Bruyn onder de Bergpapoea's in Nieuw Guinea.Transl. fr. the orig. english edn. by D.L. Uyt den Bogaard.
47328: RHYS, LL. - Aligamè; Vriend der Papoea's. Het verhaal over de Jungle Pimpernel Dr. J. Victor de Bruyn onder de Bergpapoea's in Nieuw Guinea.Transl. fr. the orig. english edn. by D.L. Uyt den Bogaard.
54032: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
9513: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
48646: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
13443: RIBEIRO, A., - Dress and Morality. Orig. edn.
44445: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Het Verhoor. Orig. dutch edn.
44446: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De stad bij de vulkaan.. Orig. dutch edn.
44447: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De vuurschutting. Orig. dutch edn.
44448: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De ridder in het oerwoud. Orig. dutch edn.
44449: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Een poging tot vlucht.. Orig. dutch edn.
44450: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De verlaten boot. Orig. dutch edn.
44451: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Bij de holbewoners. Orig. dutch edn.
48965: RICHARD, CLIFF, - Cliff Richard. [An Album with together 33 original photo-cards].
7420: RICHARD, F. (PHOTOGRAPHER), - Volks Trachten vom Bad Schwarzwald.
41535: RICHARDS, BR., - Der Vögelein Abendleid. Orig. edn.
9242: RICHARDS, E.R., - Shoemenders. A study of Goodwill in Industry. 1st.
4920: RICHARDS, A. [] (PREF.), - The Sea Dyaks and other Races of Sarawak. Contributions to the Sarawak Gazette between 1888 and 1930. 4th impr.
4919: RICHARDS, A. (PREF.), - The Sea Dyaks and other Races of Sarawak. Contributions to the Sarawak Gazette Between 1888 and 1930.
41503: RICHARDSON, DAVE (TEXT AND MUSIC), - Good old Coney Isle.
36141: RICHARDSON, J., - La Vie Parisienne 1852-1870. First edn.
36212: RICHARDSON, C., - A Junior Geography of Malaya.
36212: RICHARDSON, C., - A Junior Geography of Malaya.
4921: RICHARDSON, H., - One-Man War. The Jack McLaren story. 1st.
4923: RICHARDSON, J.A., - The Geology and Mineral resources of the Neighbourhood of Chegar Perah and Merapoh, Pahang. [First edition].
47049: RICHER, P., - Anatomie für Künstler. Die Formen des menschlichen Köpers in der Ruhe und in den haupsächlichsten Bewegungen. [authorized translation into german by Cecilia Schmidt-Risse]. [Volume I only, of 2].
46254: RICHMART, H., - Praktische Anleitung zum erfolgreichen Seidenbau. Leben und Aufzucht des Seidenspinners. Anzucht und Kultur der Maulbeere. Dritte Auflage. [3rd. edn.].
4924: RICHMOND WHEELER, L., - The Modern Malay. 1st.
36083: RICHTER, G., - Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z.
43265: RICHTER, H., - Transistor-Knutselboek. Handleiding voor de zelfbouw van meer dan honderd eenvoudige transistorapparaten voor vele doeleinden. Transl. after the orig. german (Das grosse Transistor Bastelbuch) by Th.J.M. Hille. Tweede druk. [2nd. unchanged edn.].
13426: RICHTER, G., - Die gute alte Zeit im Bild. Alltag im Kaiserreich 1871-1914.
55216: RICHTER, PAUL, - Bannerträger des Evangeliums in der Heidenwelt. [1. Auflage; First edition].
50887: RICHTER, A., - Arts and Crafts of Indonesia. [First edition].
56854: RICHTER, H., - Einsatz der Polizei bei den Poliziebataillonen in Ost, Nord und West. [Erste Auflage; First edition].
53020: RICHTER, W. - Orchideeën. Verzorgen-vermenigvuldigen-kweken. [First dutch edition translated from the original german by G. Odijk].
4927: RICKLEFS, M.C., - Modern Javanese Historical Tradition. A study of an original Kartasura Chronicle and related materials. First edn.
43847: RIDDER, D.M.E. DE, - KILACADMON. Herinneringen uit het Cadettenleven van een Halve eeuw geleden, bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie. Orig. edn.
42267: RIDDERIKHOFF, J.M., - Ernst en Luim in het Theater. Orig. edn.
13511: RIDEAMUS, - Berliner Bälle.
56614: RIDER, JOHNNY [DRAUGHTSMAN], - tHREE ORIGINAL PLICTURE POSTCARDS DRAWN AND DESIGNED BY jOHNNY rIDER.
11996: RIDGWELL, H.A., - The Great Island. Madagascar: Past and present. Orig. edn.
4930: RIDLEY, H.N., - A list of the Ferns of the Malay Peninsula.
41519: RIDO (PSEUD.)(TEXT) & MAURITS BING (MUSIC), - Spoortrein Coupletten. Uit de fantasie Operette 't Proefkonijn.
48659: RIEBER, C.T.J. LOUIS, - Het Koninklijk Paleis te Amsterdam. [originele uitgave/original edition].
41276: RIEBICKE, O., - Was brauchte der Weltkrieg? Tatsachen und Zahlen aus dem deutschen Ringen 1914/18. 5. Aufl. [5th edn.].
52013: RIECKE, E., - De Zorg voor ons Uiterlijk. Hygiëne van Huid, Haren en Nagels. [First dutch edition, translated from the german language].
44018: RIEDER, H., - Körperplege durch Wasseranwendung. . Zweite, verbesserte Auflage. (2nd. revised edn.).
36164: RIEDERER, M., - Wie Mode Mode wird. Orig.edn.
38611: RIEFENSTAHL., L[ENI] (1902-...), - Kampf in Schnee und Eis. [2nd.printing, 11-18 thousand]. Pref. by Paul Ickes.
51369: RIEFENSTAHL, LENI (1902-2003), - Schönheit im Olympischen Kampf. Zweite Auflage, 21. bis 32. Tausend. [Second edition].
10695: RIEMENS, H.R., - De mens in Latijns-Amerika. In: Wending.., 19-1. (maart 1964)
39860: RIEMENS, H., - The Netherlands. Story of a Free People. Orig.edn.
9817: RIEMENS, JOH. W.E. (COMPILER), - Wat gebeurt in Indonesië? 2nd/3rd. edn.[s].,
50727: RIEMER, R. (INTRODUCTION). - Indië / Indonesië in Kranten; 70 jaar Pers uit de tropen. [1900-1970; Eerste druk; First edition].
4933: RIEMSDIJK, A.J.J.H.-H. HÜTTENBACH & C.F.H. GRAVELOTTE, - De Millioenen uit Deli. [Eerste druk/first edition].
48462: RIESZ, C.H.F., - Klapper op de Particuliere Landerijen van Westelijk-Java met Bijlagen. Orig. edn.
52723: RIETBERGEN, D., - Indonesië van Stad tot Kampung. [Eerste druk; First edition].
37357: RIETSTAP, J.B., - Handboek der Wapenkunde; bevattende...de geschiedenis der wapenkunde, de practijk der wapenkunde...First edn.
4934: RIETSTAP, J.B., - Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland en Zijne Koloniën.
43255: RIETVELD, S. (INTROD.)(CHARMAN), - Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland, Curaçao, Nederlands Indië, Nederlandse Antillen, Indonesië, Suriname, Nederlands Nieuw-Guinea. 38e editie. (38th edition).
37471: RIGBY, R.W., - The May 30 Movement. Events and Themes. First U.K. edn.
53103: W.V.R.W. [= RIJCKERVORSEL-WESTERWOUDT, E. VAN], - Een Nederlandsch Missionari. Father Felix Westerwoudt van de St. Joseph-Congregatie van Mill-Hill. [Eerste druk; First edition].
4936: RIJCKEVORSEL, L. VAN, - De R.K. Scholen te Moentilan. Offpr. fr.:NION, year 1-part 2(1917).
4937: RIJCKEVORSEL, L. VAN, - Pastoor F. van Lith S.J. De stichter van de Missie in Midden-Java 1863-1926.
50788: RIJCKEVORSEL, [ELIE] VAN (1845-1928), - Brieven uit Insulinde. [Eerste enige druk; First and only edition].
11648: RIJDES, B., - Het Derde Beeld. 2e druk.
4939: RIJKEE, W., - Naar Indië. Beknopte gids voor hen die voor korte of lange tijd naar Indië gaan.
4938: RIJKEE, W., - Maleis in een Maand.
45557: RIJKEE MZN., W., - Eerste kennismaking met de Maleische Taal voor Zelfonderricht. Met woordenlijsten Hollandsch-Maleisch en Maleisch-Hollandsch. Orig. edn.
47304: RIJKEE, W. MZ., - De Nederlander onder de Inlanders in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edn.].
55092: RIJKEE, W., - Maleis in Huis. Voor de omgang met bedienden, Koop- en Werklieden. [Eerste druk; First edition].
56281: RIJKEE, W., - Zakwoordenboekje Nederlands-Maleis enMaleis-Nederlands. 3e herziene druk [Third revised edition].
42359: RIJKEN, J., - De Etudes van Stephen Heller. Opus 47, 125, 46 en 45. Derde uitgave.
43210: RIJKENS, R.G., - Praktische Handleiding voor de Beoefening der Schrijfkunst; vooral ten dienste van de Onderwijzers der Jeugd. Orig. edn. (only).
48733: RIJKENS, R.G. & J.H. RÖSSING, - Opkomst, Bloey en Onderganck der Stede van Oud-Hollandt. [Eerste druk/first edition].
48102: RIJKENS, R.H., - Curaçao. Verbetering van den Landbouw aldaar als middel ter verheffing der Kolonie. [Eerste druk/first edition].
52736: RIJKENS, PAUL, - Handel en Wandel.Nagelaten geschriften 1888-1965. [Eerste druk;First edition].
12160: RIJKHOEK, D., - Ompoe Nommensen, de Apostel der Bataks.
51954: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
56440: RIJKS VOORLICHTINGS DIENST BATAVIA [ - Politieke Groeperingen in Indoensië. een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties.
56439: RIJKS VOORLICHTINGS DIENST BATAVIA [ - Politieke Groeperingen in Indoensië. een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties.
8672: RIJKSEN, H. (INTROD.), - Zending op Irian Jaya. Kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting Post Nipsan. 3e druk.
4944: RIJKSEN, H.D., - A Fieldstudy on Sumatran Orang Utans (Pongo Pygmaeus Abelii Lesson 1827). Ecology, behaviour and conservation.
4945: RIJN, C. VAN, - Indisch eten in Nederland. Verzameling vereenvoudigde indische en chineesche recepten met aanwending van Nederlandsche Voortbrengselen.
55808: RIJN VAN ALKEMADE, J.A. VAN, - De Hoofdplaats Palembang. Separated from:TAG, VII, 1883
51046: RIJNDERS, J., - Handleiding der Veterinaire Receptuur voor Nederland en Ned. Indië. [Eerste druk; First edition].
46753: RIJNDERS, H. (COMPILER), - Voetstappen in een andere wereld. Verhalen uit de Mystiek en het Paranormale. Eerste druk.[First edn.].
53577: RIJNDERS, C.B., - Beknopt overzicht van de huidige stand van het Zendingswerk der verenigde Nederlandse Zendingscorporaties. [Eerste druk; First edition].
51130: RIJNENBERG, L.J.M., - Handleiding tot de Paardenkennis ten behoeve van Onderofficieren en Korporaals.(met Aanhangsel). Derde druk (Ongewijzigde herdruk 1926). [Third edition; unchanged reprint 1926].
46245: RIJNSBURG, A.H.P. VAN, , - 't Is maar een Koloniaal. [reprinted after the original 't Was maar een Koloniaal...].
39487: RIJSDIJK, A.O., - En Daarom Boeren, blijft Paraat! Orig.edn.
4947: RIJSDIJK, M. VAN, - Vlammen aan de Horizon.
54523: RIJSWIJCK, WILLEM VAN, ARNOLD BAMDAS, RAPH. ELBAUM (ET.AL.; ORGANIZING COMMITTEE), - Juwelebnstoet: uitgangen te Amntwerpen, den 12, 15 en 19Augustus 1923; Cortège des Bijoux: Sorti à Anvers...; Jewels Pageant Display at Antwerp on August 12th, 15th and 19th. [Eerste originele druk; First and original edition].
44418: RILEY, W.B., - The Old vs. the New Faith, or Why Fundamentalism?/A.N. HALL, The Battle Line Between the Savior and Satan. [a.o. essays], In:The Chrisian Fundamentalist, Vol. IV-no 12, June 1931.
54832: RILKE, RAINER MARIA (1875-1926), - Lay of the Love and Deathof Cornet Christoph Rilke; Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Tranlated [into english after the original german] by B.J.Morse.
42230: RILKE, R.M., - Lay of the Love and Death of Cornet Christoph Rilke/Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Orig. edn. (thus).
37052: RIMBA HAA, P., - Saparoea's purperen kust aan de kim.
37051: RIMBA HAAN, P., - Moedah en Mai. Een ZHertenleven in de tropische wildernis. 1st edn.
42929: RIMESTAD PHOTOGRAPHERS SOURABAIA - - [A collection of two original late nineteenth century carte-de-visite portrait photographs].
42930: RIMESTAD PHOTOGRAPHERS SOURABAIA - - [A single original late nineteenth century cabinet photographical portrait].
41931: RIMSKI-KORSAKOW, N., - Praktisches Lehrbuch der Harmonie. Transl. fr. the orig. russian into german by H. Schmidt. Dritte durchgesehene und ergänzte Aufl. [3rd. revised and enlarged edn.].
38726: RINGELSTEIN, D.G.G. VAN - L. ROGGEVEEN(COMPILERS) & JO SPIER(ARTIST), - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT samengesteld. First edn.
7421: RINGLER, J., - Tiroler Trachten.
54597: RINKES, D.A., - De heiligen {Walis] van Java I: de Maqam van Sjeich Abdoelmoehji. Separated from:TBG, vol. LI, parts 3-4.
36047: RINKES, D.A. - N. VAN ZALINGEN & J.W. DE ROEVER (ET.AL.), - Het Indische Boek der Zee.
50577: RINKES, D.A., - Abdoerraoef van Singkel. Bijdrage tot de kennis van de Mystiek op Sumatra en Java. [Original thesis Leyden university].
56043: RINKES, D.A. - N. VAN ZALINGEN & J.W. DE ROEVER (ET.AL., COMPILERS), - Het Indische Boek der Zee. [Eerste druk; First edition].
37053: RINSAMPESSY, E.(ED.)(ET.AL.), - Emancipatie van Molukkers in het onderwijs en het welzijnswerk.
37054: RINSAMPESSY, E.P., - De Mogelijke gronden van Agressie onder Molukse jongeren. (Geplaatst in het kader van de integratieproblematiek).
37055: RINSAMPESSY, E., - Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
45463: RINZEMA, W., - Dit was Uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus. Tweede [herziene] druk. [2nd. revised edn.].
41050: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Java, het laatste Front. De sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor de Indonesiërs en de Europeanen. First edn.
4950: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Het Geschonden Beeld. Aspecten van gedwongen Legerprostitutie in door Japan gekoloniseerd en bezet Azië. [Eerste druk/first edition].
54492: RINZEMA-ADMIRAAL, W. & H.J. VAN ELBURG (EDITOR), - Romusha van Java het laatste front 1942-1945. [Eerste druk; First edition].
51633: RIOSI, A. (EDITOR), - Museum Nasional Guide Book. [cover title]. [First edition, tus].
56448: RIOU, GASTON, - Journal d'un Simple Soldat Guerre-Captivité 1914-1915. Préface d'ED. HERRIOT. Deuxième Mille. [Edition originale; First edition].
45914: RIS-PAQUOT, - La Céramique Enseignée par la Reproduction et la Vue de ses différents produits. Terres cuites antiques-Poteries-Grès-Faïences et Porcelaines anciennes françaises et étrangères. Ouvrage destiné aux collectionneurs, aux amateurs, aux artistes et aux Gens de Monde. Orig. edn. [édition originale].
4951: RIS, H., - De onderafdeeling Klein Mandailing Oeloe en Pahantan en hare bevolking met uitzondering van de Oeloes. In:BKI, 48-3.
56979: RISEVAL, H.R. (PREFACE), - Surinaamse Vrouwen, van Slavernij naar bevrijding. [Eerste druk; First edition].
54861: RISKA ORPA SARI - MARIJKE KOCH [COOP. EDITOR], - Riska: Het verhaal van een Dajakmeisje. [FIRST dutch edition translated from the original english Riska Memories of a Dayak Girl by Marijke Koch].
56409: RISMAN MARAH (EDITOR, ET.AL.), - Soedjai Kartasasmita di Belantara Fotografi Indonesia. Cetakan Pertama [First edition].
7423: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M., - Dentelles Belges XIXe-XXe siècle. [Exhibition Catalogue Brussels Royal Museums of Art and History].
7424: RISSELIN-STEENEBRUGEN, (MME), - Les Débuts de l'Industrie Dentellière-Martine et Cathérine Plancius. Offpr.fr.:De Gulden Passer, 39-1/2, 1961.
7425: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M. (INTROD.), - Gift van Mevrouw H. Curtiss-Kirstein (Bethel-Connecticut, U.S.A.).
7426: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M., - Les Dentelles Italiennes aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
7428: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M. - Belgische Kant 19e-20e eeuw. Transl. fr. the french by R. Verhulst.
36647: RISSELIN-STEENEBRUGGEN, M., - Wat is Kant? Transl. fr. the french by Guido Capriau.
44777: [RITTER, P.H., JR.], - Veertig Jaren. [Regeerings-Jubileum 1898-1938, Koningin Wilhelmina. subtitle on front wrapper]. Orig. edn.
45546: RITTERBUSCH. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 4/5. [1942].
45551: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 10/11. [1942].
45547: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 8/9. [1942].
45545: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 1. [1941].
45543: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 6/7. [1942].
45541: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 1. [1941].
45538: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 3/4. [1941].
45537: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 10/12. [1941].
45536: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 8. [1941].
49027: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 5. [1941].
53655: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua].
55440: RITZEMA BOS, J.H.& H.C. WELTJE (CHIEF EDITORS ), - DE STEM VAN AMBON' Orgaan van de Stichting Door de Eeuwen Trouw.[DDET]. AMBON KOMT VRIJ!
53661: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 8 (Winter 168-1969).
53662: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 2 (approx. 1960]..
53659: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 10 (July/August 197).
53658: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 6 (January 1966).
53656: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 4.
53660: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 7 (Spring 1967).
51842: RITZEMA BOS, J.H., - 19 November 1979: A decade of Human suffering and distress or the Tenth Anniversary of an International Crime. [Eerste en enige druk; First and only edition].
51843: RITZEMA BOS, J.H., - DIES ATER. (Een zwarte dag). Opgedragen aan drieëndertig Zuid-Molukkers. [Eerste en enige druk; First and only edition].
53657: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 9 ((Summer 1969).
7430: RIVERS, L., - Corsets in Africa.
43863: RIVIÈRE, J[ACQUES] & A.[LAIN] FOURNIER, - Correspondendance. Nouvelle édition revue et augmentée. (new edn., revised and enlarged).
7431: RIVKIN, D., - The Art of Dressing Well.
8673: RIZAL-JOSE PROTASIO RIZAL, - Peolopor Kemerdekaan Bangsa Pilipina
55441: RMS - BADAN PERSATUAN RAJAT MALUKU SELATAN DI BELANDA: - Lete Mena penerbitan istimewa.
36938: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners.
36939: RO'IS, J.MUH.A., - Kamus Praktis. Praktisch Woordenboek Indonesisch-Nederlands/Nederlands-Indonesisch. Orig. edn.
52678: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners. [Vierde herziene druk; fourth revised edition],
53537: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners. Derde herziene druk [Third revised edition].[Vierde herziene druk; fourth revised edition],
46507: ROACH, M., - Dr. Martens AirWair. First edn.
50431: ROACH, M., - Dr. Martens AirWair [shoes]. First edition.
36242: ROACH, M.E. & J.BUBOLZ EICHER (EDS.), - Dress, Adornment, and the Social Order. 1st.edn.
45405: ROBBINS, C[AROL] (TEXT), - Selections from the Steven G. Alpert Collection of Indonesian Texitles. Gift of the McDermott Foundation.
4956: ROBEQUAIN, CH., - Malaya, Indonesia, Borneo and the Philippines. A geographical, Economic and Political description of Malaya, [Translated after the original french language edition by E.D. Laborde. Fuirst english edition].
4957: ROBERT, W.C.H., - The VOC (Dutch East India Company) and Australia.. Reference guide to Manuscript and printed material issued before the year 1800. Orig. edn.
404: ROBERTS, A., - The Birds of South Africa. 2nd impr.
47956: ROBERTS, CL. (EDITOR), - In Her View. Photographs of Hedda Morrission in China and Sarawak 1933-67. Original edition.
50508: ROBERTS, W.A., - Aboriginal Stone Implements from Moonee Beach, Mid North Coast, New South Wales [Australia]. [First edition].
13143: ROBERTSON, A., - rural America. Farms and Farmers in the United States.
12721: ROBERTSON, F., - De Triaden. Transl. fr. the orig. english (Triangle of Death) by W. van Kemenade.
10400: ROBINSON, G., - Carpets. Orig. edn.
36317: ROBINSON, J., - Fashion in the '30s. 1st edn.
49551: ROBINSON, T(JALIE)(J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Piekerans van een Straatslijper. Tweede druk [Second edition].
4960: ROBINSON, W., - Proeve tot Opheldering van de Gronden der Maleische Spelling. Transl. from the English by E. Netscher.
9538: ROBINSON, CH. (COMMANDER R.N.), - Old Naval Prints. Their artists and engravers. (ed. by G. Holme). Orig. edn.
1788: ROBINSON, TJALIE [ALIAS 'VINCENT MAHIEU' = J.J.TH. BOON, 1911-1974] (INITIATOR/EDITOR) (ET. AL.), - De Brug/Djambatan - Tong-Tong, Moesson. Maandblad van de Vereniging Nederland-Indonesië. Orig. edn.
45949: ROBINSON, G., - The Dark Side of Paradise. Political Violence in Bali. First edn.
56082: ROBINSON, TJALIE (=J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Piekerans van een Straatslijper. Vierde druk [Fourth edition].
52399: ROBINSON, B.W., - Arms and Armour of old Japan. Third impression.
38332: ROBINSONADE - STRANG, H., - De Meisjes Robinsons. Een verhaal uit de Stille Zuidzee. Transl. after the english into dutch by R.S. v. Goudoever. First dutch edn.
4962: ROBSON, S.O., - Waijbaij Wideya. A Javanese Panji Romance. Orig. thesis [Leyden university].
53472: ROBSON-AUGUSTIJN, TINEKE, - Humor en Tragiekin de Japanse Vrouwenkampen zoals Tineke Robson-Augustijn het zag en speciaal voor ons tekende. [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51514: ROCHEJAQUELEIN, LOUISE VICTOIRE (DE DOMISSAN)MARQUISE LA, - Mémoires de Madame la Marquise De Larochelaquelein. Seconde édition, revue et corrigée [Second revised and corrected edition].
53291: ROCKX, KEES (COMPILER), - Kroniek van het Eerste Bataljon Jagers Ovw 1945-1948. Jagers en Jagerslatijn. [Eerte en enige privé-druk; First and onloy private publication].
43450: RODE, P. (1774-1830), - 24 Caprices pour Violon. Nouvelle édition, revisée par René Bénédetti. [new and revised edition].
44526: RODENBURG, G.H. & G.W. BIJLSMA (COMPILERS), - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren Van Vlissingen & Co. Over de kunst van het drukken. Orig. edn.
9613: RODENBURG & BIJLSMA, - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1946-1946. Honderd jaren Van Vlissingen & Co. Over de kunst van het drukken.
50187: RODENBURG, J.B., - Beknopte Aardrijkskunde van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, in 't bijzonder voor candidaten-hoofdonderwijzers. Tiende druk [Tenth edition].
44225: RODRIGUES, J.B. (S.D.B.), - O Rei de Nári. Historias, Lendas, Tradições de Timor E Episódios da Vida Missionaria. Orig. edn.
4967: ROE, F.W., - The Geology and Mineral resources of the Fraser's Hill Area Selangor, Perak and Pahang. Federation of Malaya, with an account of the mineral resources. [First edition].
4969: ROE, F.W., - The Geology and mineral Resources of the neighbourhood of Kuala Selangor and Rasa, Selangor, Federation of Malaya, with an account of the Geology of Batu Arang Coal-Field. [First edition].
4968: ROE, F.W., - The Natural resources of Sarawak. Comprising accounts prepared by members of the Natural Resources Board together with general information obtained from official records and compiled.
43063: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43064: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43065: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43070: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43124: ROECK, M. DE & J. TILMONT, - Vereenvoudigde Atlas. (title on front wrapper). Orig. edn.
50267: ROEDER, R., - Reis-Handboek voor Indonesië. Tweede herziene editie; derde druk [Second revised edition, third printing].[Translated after the german edition by Chris van der Hoorn].
51656: ROEDER, O.G., - Smiles in Indonesia. [First printing/First edition].
52101: ROEDER, O.G., - The Smiling General. President Soeharto of Indonesia. Second Revised edition.
47896: ROELCKE, G. (TEXT) & G. CRABB (EDITOR), - All Around Bandung. Exploring the west Java Highlands. Original edition.
55281: ROELFS-BLECKMANN, E.F., - W.C.C. BLECKMANN (WILLEM CHRISTIAAN CONSTANT, 1853-1942), - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). Schilder van het oude Java; Herinneringen aan W.C.C. Bleckmann, door zijn dochter [E.F. Roelofs-Bleckmann]. Expositie door het Westfries Museum Hoornin het St. Jans Gasthuis1563; 25 Juli-24 Augustus 1970. [Eerse druk; First edition].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

10/27