Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41182: OORT, E.H. VAN, - Ornithologia Neerlandica. De Vogels van Nederland. Orig. edn.
8616: OORT, W.B. - De Japansche Mandaat-eilanden en onze koloniën
8617: OORT, W.B. - Japanners op de Philippijnen-Davao
4517: OORT, P.G.C. VAN - Stroomlijn Verhaaltjes. [Eerste en enige druk/first and only edition].
4519: OORT, W.B. - Nederland's Koloniën en Japan's Overbevolking. Offpr.fr.:Het Koloniaal Tijdschrift, year 28-no. 1.
4518: OORT, W.B. - Siam, Japan en onze Koloniën
56142: OORTHUYS, CAS (PHOTOGRAPHWS, 1908-1978), - NIWIN Caldendar 1950. [Eerste enige druk; First and onoly edition].
37943: OOST, JAN, - Kranige Hollanders. De beklimming van het Sneeuwgebergte van Nieuw Guinea. Orig. edn.
4520: OOST, J., - Onder de Koppensnellers op Borneo.
733: OOST EN WEST EN NEDERLAND- - Koninklijke Vereeniging Oost en West,
12874: OOSTEN, H. VAN, - De Neederlandsen Hof,[sic!] Beplant met Bloemen, Ooft, en Orangerijen; Waar in geleerd werd, hoe men alderhande soorten van de curieuste Bloemgewassen; als TULPEN, ANGELIEREN, HYACINTHEN, NARCISSEN, BEEREN-OOREN, &c. sal voortkweeken...
44829: OOSTENBROEK [NURSE], - Gedenkboekje 1 October 1902-1 April 1915. [Ter Herinnering aan mijn 12 1/2 jarigen werkkring in Het Herstellingsoord van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers te Lunteren...subtitle printed on 2nd. lve.].
53386: OOSTERHOFF, P.A.E., - De kleine kolonie. [Eerste druk; first edition].
8619: OOSTERWAL, G. - Papoea's, mensen zoals wij. De kultuur van een Natuurvolk.
42453: OOSTERWIJK, T.H., - Geschiedenis van de Oostststellingwerfse Dorpen. 2e uitgave.
55004: OOSTERWIJK, BRAM, - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pncoffs (1827-1911). [eerste druk; First edition].
53628: OOSTINDIE, G., - De Parels en de Kroon. Het koningshuis en de Koloniën. [Eerste druk; First edition].
55642: OOSTING, H.J. [1842-1915], - Soendasche Grammatica. [Eerste druk; First edition].
51353: OOSTING, H.J. (TRANSLATOR), - Geschiedenis van Prins Soepena en van PrinsesSekar aroem. [Eerste druk; First edition, translated from the Sundanese language with annotations].
52070: OOSTING, H.J., - Soendasch-Nederduitsch Woordenboek. Op last van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
40937: OOSTKAMP, J.A., - De Merkwaardigste Nederlandsche Zeereizen, sedert den Jare 1594. Voor de Vaderlandsche Jeugd. Vol. I (of 2).
38853: OOSTVEEN, M. VAN, - Dit is 't verhaal van Menschenhart. Orig. edn.
7331: OOSTVEEN, A.J. VAN & J. WOLTERS, - Handleiding bij het Knippen van Damesonderkleding naar Maat. 2e verm. druk.
52217: OOTMARSUM MUNICIPAL GUIDE - - Geïllustreerde Gids van Ootmarsum en Omstreken. [8e verbeterde druk; eitht revised edition].
51261: OPEKTA RECIPES - [OTTO FRANK, 1889-1980], - Receptenboekje voor het bereiden van Jams en Geleiën met Opekta vloeibaar. [Originele uitgave; original edition].
42142: OPERATION MARKET GARDEN REMEMBRANCE - - Eindpunt Arnhem. 1944 Operatie Market Garden 8 september 1984.
56692: OPHEY, PAUL, - The new President [Abdurrahman Wahid] and the Community philodophy; Martin van Bruinessen on Islam emancipation; Denny Sutoyo on the new press law; Theo de Keulenaar on on saving money in health care-and four other essays on Indonesia. Published in:RefleXie, vol. 2-no. 4, November 1999.
56742: OPHUIJSEN, CH.A. VAN - Hikajat Si Miskin. [Eerste druk; First edition].d edition].
4540: (OPHUIJSEN, CH.A. VAN) - Hikajat Pandja Tanderan, jaïtoe jang dinamai oleh Orang Melajoe. Hikajat Galilah dan Daminah. Kitab Batjaan bagimoerid Sekolah Melajoe.
36927: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Maleisch Leesboek. 2nd. edn.
36928: OPHUIJSEN, CH.A.VAN, - Tata Bahasa Melayu. [transl. after the orig. dutch edn.:Maleische Spraakkunst... into Bahasa Indonesia].
41608: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Lexographische Bijdragen. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
44238: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Maleisch Leesboek. Zesde druk. (6th edn.).
47978: (OPHUIJSEN, CH.A. VAN) (EDITOR/PREFACE) - ABOE'LILAH COLLABORATOR), - Hikajat Pandja Tanderan, jaïtoe jang dinamai oleh Orang Melajoe. Hikajat Galilah dan Daminah. Kitab Batjaan bagimoerid Sekolah Melajoe. [Tweede druk/second edition].
4539: OPHUIJSEN, C.A. VAN - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. Mr. L.W.C. van den Berg bezorgde uitgave van de Oendang-Oendang Djambi. In:BKI, 46-2.
4541: OPHUIJSEN, CH.A. VAN [] - Hikajat Pandja Tanderan, Jaïtoe jang Dinamaï Oleh Orang Melajoe Hikajat Galilah dan Daminah
56704: OPHUYSEN, CH.A. VAN - Hikajat Si Miskin. [Derde druk; Third edition].
5712: OPIUM IN COLONIAL INDONESIA - - Toelichting op de Toepassing der Voornaamste Wettelijke bepalingen betreffende Opium en andere verdoovende middelen. Uitsluitend voor dienstgebruik.
4543: OPIUM TRADE- J.H. ANTONISSEN & B.N. VAN DER VELDEN (COMPILERS), - Indië en het Opium. Een verzameling opstellen betreffende het Opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.).
44908: OPLAND (= ROB WOUT, 1928-2001), - Plaatsing? [Kruisraketten/Cruse Missiles]. NOOIT!
49855: OPLAND (= ROB WOUT 1928-2001), - DEMONSTRATIE; Amsterdam, 21 November, 1981. Geen Nieuwe Kernwapens in Europa. [Niet in Nederland, noch in enig ander land, subtitle on recte of flyer].
41228: OPOCENSKY, J., - Umsturz in Mitteleuropa. Der Zusammenbruch Österreich-Ungarns und die Geburt der kleinen Entente. Orig. edn.
42016: OPPEN, L.P. VAN, - Als een goet Instrument. Vewertig jaar strepen, sterren en balken 1939-1970. Orig. edn.
55828: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...Volume I. [Eerste druk; First edition].
55827: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...:Alphabetisch en Chronologische gedeelte 3e vervolg. [Eerste druk; First edition].
55826: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...: Chronologische gedeelte 1e en 2e vervolg. [Eerste druk; First edition].
37243: OPPENHEIM, J. (PUBL.), - Weekblad voor Provinciale, Gemeente- en Waterschaps-Obligaties. Orgaan voor de financiën van Provincies, Gemeenten en Waterschappen.
36738: OPRESCU, G., - Peasang Art in Roumania.
54820: ORANJE, D,. JOH. P., - Het beleid der Commissie Generaal de uitwerking der beginselen van 1815 in het Regeerings reglement van 1818. {Eerste druk; First edition]. [Original dissertation Utrecht University].
48779: ORBIE, R. (COMPULER) & WILLY TILLIE (EDITOR/PUBLISHER), - Aan de Schreve. Driemaandelijks Tijdschrift van de Kring voor Heemkunde voor Poperinge en Omliggende gemeenten.
45721: ORCZY (BARONESS) - GEIJN JR., ED. VAN DEN (TRANSLATION), - De Roode Pimpernel. Translated after [a later] english edition into dutch by ED. van den Geijn Jr. Derde druk. [3rd. edn.].
13419: L[ORD] W.B.,[W.B.L. ON TI.-P.], - The Corset and the Crinoline. A Book of Modes and Costumes from remote periods to the present time.
2988: ORDE BARU [NEW ORDER], - Indonesië en de Generaals.
37363: ORDINANCES DUTCH 19TH CENTURY JEWISH COMMUNITY - - VERORDENINGEN voor het Israëlitisch Kerkgenootschap binnen het Koningrijk Der Nederlanden. Eerste Deel [Vol. I] 1914-1821.
54527: ORDINEM FRATRUM MINORUM O.F.M.: - Borneo-Almanak 1926. Tot steun der Missie op Borneo en Sumatra, 16e jaargang.
56235: J.P. (ORGANIZER), - An Immortal touch of the Death Railway & River Kwai Bridge. [Covertitle only]. [First edition].
10311: ORIENTAL CRUISES - CLARK, - Clark's Orient Cruises.
39514: ORIENTAL ART [MAGAZINE], - Quarterly Publication devoted to all forms of Oriental Art.
9305: ORIENTAL ART-CHINA/JAPAN/NEW GUINEA/INDONESIA. - The fascinating world of Oriental Art. Important sale on October 25th-November 1st 1976.
4547: ORIËNTATIE... - Kwartaalblad (quarterly).
43168: ORMELING, F. J.(ED.), - De Grote Wereldatlas. Edited after the german Bertelsmann edition Der Grosse Bertelsmann Weltatlas.
43144: ORMELING, F.J. (ED.), - De kleine Bosatlas. 54e [aangepaste] druk. (54th [adapted]. edn.).
7332: ORNEMENTS - de Perles des Peuples Finnois et Sibériens. Orig. edn.
7333: ORR, A.(PUBL.), - A book on Yokes and Sweaters. Orig. edn.
51538: ORR, ANNE [COP.], - Handkerchiefs for Gentlemen and Ladies. Embroidery, Patch Work and Cross Stitch. Book 23. Transfer Designs. [Cover title]. [Original edition].
7335: ORS, E. D' (ET.AL.), - Desfile de la Moda. Orig. edn.
4549: ORSOY DE FLINES, E.W. VAN - Gids voor de Keramische Verzameling (Uitheemse Keramiek). [Eerste druk/first edition].
38471: ORTHOPAEDIC SHOES & APPLICATIONS - SCHNEIDER & STEINAU, - 25 Jahre Extension Prothese. Fachärztliche Leitung.
8116: OSAKA GUIDE BOOK - - A Guide Book of Osaka. The Commercial Metropolis of Japan. Orig. edn.
49143: OSBORN MANUFACTURING COMPANY CLEVELAND, OHIO PROMOTION, - OSBORN CORPORATION Moulding Machines for Steel, Malleable, Gray Iron, Brass, and Aluminium Foundries, Condensed Catalogue 1922. Orig. edn.
50159: OSBORNE, R., - Indonesia's secret war. The Guerilla struggle in Irian Jaya. [First edition].
51548: OSMAN, I., - Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond, 1891-1916. [Eerste druk; First edition].
50148: OSS, J.F. VAN, - Warenkennis en Technologie. Bijgewerkte Uitgave. [Revised edition].
48086: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN (1847-1936) & M. HILDEBRANDT (1881-1947), - Jan Cadet. [Eerste nederlandstalige druk/first dutch language edition, translated after the original french Les Aventures de cadet-paquet[.
37804: OSSELEN VAN DELDEN, [B.E.] VAN, - Grootmoeder en Kleinzoon. FIRST EDN.
52356: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN (1847-1936), - 't Jodinnetje van Elspeet. Een boek voor Jongens en Meisjes. Tweede druk [Second edition].
4553: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN, - Het Oeconomisch-Magisch Element in Tobasche Verwantschapsverhoudingen.
11843: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN, - Oorsprong en ontwikkeling van het testeer-en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie-en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
48866: OSSWALD, R.P., - Die Volkstumslage im Rhein-, Maas- und Schelde-Delta. [Original Ausgabe/original edition].
55050: OSTAIJEN, PAUL VAN [1896-1928], - Bezette Stad. [Eerste druk; First edition].
7336: OSTICK, E. (ED.), - The Draper's Encyclopaedia. Orig. edn.
36694: OSTLER, H. (ED.), - Die Teppichkunst des Orients und die Kunst der Moderne.
4554: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het Inlandsche, speciaal het Javaansche, werkvolk. Orig. edn.
38745: OTAVSKY, K. - MOHD. ABBAS & MUHD. SALIM, - Mittelalterliche Textilien I: Ägypten, Persien und Mesopotamien, Spanien und Nordafrika.
36700: OTAVSKY, K., - Alte Gewebe und ihre Geschichte. Ein Lese-und Bilderbuch. Orig.edn.
11845: OTTE, C. & G.C. ZIJLMANS, - Wederopbouw en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps Binnenlands Bestuur op Java, 1945-1950. Offpr. fr.:Z.W.O. Jaarboek 1980.
4555: OTTEN, M. - Transmigrasi: Myths and Realities. Indonesian resettlement policy, 1965-'85.
53199: OTTERLOO, A. VAN, - China. Beschreven naar de nieuwste bronnen. [eerste druk; First edition].
52803: OTTERLOO, A. VAN, - Japan. Beschreven naar de nieuwste bronnen. [Eerste druk; First edition].
52804: OTTERLOO, A. VAN, - Britsch-Indië. Beschreven naar de nieuwste bronnen. [Eerste druk; First edition].
55825: O.A. [=OTTO ANWANDT], - Der Handschuh. Ein Vademecum für Menschen von Geschmack. [Erste einige Auflage; First and only edition].
42849: [OTTOLANDER, T.], - Het Arbeiders-vraagstuk op Java. Orig. edn.
48412: OTTOW, W.M., - Rijckloff Volckertsz. van Goens. De Carrière van een Diplomaat, 1619-1655. [Original thesis Utrecht University].
6265: N.N. - EEN OUD-ZEEOFFICIER, - Iets over onze Zeemacht.
52652: OUDE WEERNINK, WIM, - Voor-orrlogse Autoklassiekers. [eerste druk; First edition].
11846: OUDEMANS JZN., A.C., - Enggano. (bewesten Sumatra), zijne geschiedenis, bewonders en voortbrengselen. Offpr.fr.:TAG, 1889.
36503: OUDEMANS, A.C., - Onze Flora. Beschrijving van de Familiën, voornaamste geslachten en soorten der in Nederland in het wild groeiende, verwilderde, verbouwde en aangeplante gewassen, alsmede van eenige fraaie en nuttige Midden-Europeesche Planten. Dutch edn. after the german by C.Hoffmann, Botanischer Bilder-Atlas.
40072: OUDEMANS, C.A.J.A., - Vormleer en Rangschikking der Planten ten gebruike bij het Hooger onderwijs. Orig.edn.
4556: OUDEN, M. DEN - Vacantie in de Bovenlanden
55221: OUDEN, AT VAN DEN (CHIEF EDITOR), - DE LACH: Het Blad voor de Man van Nu. [Originele uitgave; Original edition].
36593: OUDENDIJK, JOH. K., - Een Bourgondisch Ridder over den Oorlog Ter Zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
46367: OUDSHOORN - W.A.M. DE MOOR (INTROD./PUBL.), - J. Van Oudshoorn verzamelde werken deel I: Novellen en schetsen. [eerste druk/first edn.].
56816: OUDTMOED, H.[= HOUDT MOED, OR TAKE HEART, PSEUD.]. - Nederland Herrijst. Aanhalingen en Gedichten, verzameld door Houdtmoed (Redacrteur van Ons Verzet). Nimmer Versagen, door-strijden! [Eerste enige clandestiene uitgave; First and only clandestine edition[.
12414: OUTER, M. DEN - De Triade in de Indische Archipel. Een eerste verkenning van Functie en Betekenis van Geheim Genootschappen (CA. 1800-1940).
4558: OUTER PROVINCES DUTCH COLONIAL POLICY AND ADMINISTRATION- - Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen. Orig. edn.
37223: OUTER PROVINCES OF COLONIAL INDONESIA - - MEDEDEELINGEN van het Bureau van de Bestuurszaken der buitenbezittingen. Bewerkt doorhet Encyclopaedisch Bureau.
48990: S.[OUTH] ARUTEBAL 2 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S.[OUTH] ARUTEBAL 2.
48997: S.[OUTH] TALIO DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] TALIO. .
48992: S[OUTH] ARUTEBAL 1 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] ARUTEBAL 1. .
49003: S[OUTH] KALAPCABANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] KALAPCABANG. .
49001: S[OUTH] SEGINTANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] SEGINTANG. .
4560: OUWEHAND, C., - Aantekeningen over Volksordening en Grondenrecht op Oost-Flores.
55406: OUWEHAND, CORNELIS (1920-1990), - De 100 Dichters van de Japanse Grafiek. [Eerste en enige druk; Fkirst and only edition].
4446: [OVERBECK, H.] - Nota van het Dept
9012: OVERBECK, H., - Malaiische Weisheit und Geschichte. Einführung in die Malaiische Literatur-Die Krone aller Fürsten-Die Chronik der Malaiien. Orig. edn.
9012: OVERBECK, H., - Malaiische Weisheit und Geschichte. Einführung in die Malaiische Literatur-Die Krone aller Fürsten-Die Chronik der Malaiien. Orig. edn.
4562: OVERBECK, H. (TRANSL.), - Hikayat Hang Tuah. Die Geschichte von Hang Tuah. Aus dem Malayschen übersetzt.
4563: OVERBECK, H. (TRANSL.), - Malaiische Erzählungen. Romantische Prosa/Lustige Geschichten/Geschichten vom Zwerghirsch. Orig. edn.
4564: OVERBECK, H., - Malaiische Geschichten. (Penglipur-Lara-Geschichten; Lustige Geschichten 'Cherita-Jenaka') Repr. after the orig. edn. Jena 1925.
4566: OVERBEEK, W.H., - De rechtvaardigingsgronden in het Indisch Strafrecht. Orig. thesis [Leyden university].
4567: OVERDIJKINK, G.W. - Het Indonesische Probleem. De Feiten & Nieuwe Feiten.
4568: OVERDRACHT - van de Souvereiniteit over Indonesië:
4569: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E. - Balmoedertje. 2e druk (2nd. edn.).
51997: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E., - Om zijn Eer. Indische Roman. [Eerste druk; First edition].
51998: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E., - Wat de Tijden Rijpen. [Eerste druk; First edition].
36314: OVERDUIN, H.(INTROD.), - Modebeeld 84/85. Zes Nederlandse Modefotografen. Exhib.Catalogue Haags Gemeente Museum 23 mei - zomer 1985.
41589: OVERLOON GUIDE - - [Gids voor het] Nationaal Oorlogs-en Verzetsmuseum Overloon. Orig. edn.
36286: OVERLOOP, E.VAN, - Dentelle. Guide du Visiteur.
41457: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 2: Blouse. 2e druk.
41458: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 4: Kindergoed. 2e druk.
41459: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 5: Rokken. 2e druk.
41460: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 6: Mantels. 2e druk.
41461: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 7: Jongensgoed. 2e druk.
41462: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 10: Onderjurken, Nachtjaponnen, Schorten, enz.. 2e druk.
41463: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 8: Linnengoed - Hemden. 2e druk.
41464: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 9: Trousers. 2e druk.
4571: OVERVOORDE, J.C., P. DE ROO DE LA FAILLE (A.O.), - De Gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland.
9359: OVIN, H., - Kaartweven.
4575: OVINK-SOER, E. [M.C.E.], - De Canneheuveltjes. Een verhaal uit het Indische kinderleven. [herdruk].(first edn. 1912).
9440: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. De Roos.
45777: OVINK-SOER, M[ARIE C.E., 1860-1937], - Puck. First edition.
9358: OVINK, H., - Weven van Smalle en Breede Banden.
47786: OVINK-SOER, M. [C.E.], - Huize Canneheuvel. (De Duiventil). [Eerste druk/first edition].
11847: OVINK-SOER, M. [C.E.], - Huize Canneheuvel. (De Duiventil). 2e druk.
47994: OVINK-SOER, M. [C.E.], - De Canneheuveltjes in Indië. Derde druk [third edition].
47999: OVINK-SOER, M. [C.E.] (1860-1937), - De Canneheuveltjes in Holland. Tweede druk [second edition].
47995: OVINK-SOER, M[ARIE C.E., 1860-1937], - Hoe Puck een Canneheuveltje werd. [Eerste druk/ First edition].
4576: OWEN, F., - The Fall of Singapore.
51670: OWEN, SYLVESTER [= ARNOLD SPAUWEN], - Een Prinsiade. Tweede druk [Second edition].
7341: ÖZ, T., - Turkish Textiles and Velvets, XIV-XVI centuries. Orig. edn.
10996: OZINGA, M.D., - De Architecten van Lodewijk Napoleon als Koning van Holland. Inleiding: De persoonlijkheid van den Hoofdarchitect Jean Thomas Thibault, de hofteekenaarThienon. Offpr. fr.:Oudheidk. Jaarboek XI-afl. 3-4.
4578: OZINGA, J., - De Economische Ontwikkeling der Wester-Afdeeling van Borneo en de Bevolkingsrubbercultuur. Orig. thesis [Utrecht university].
53744: OZINGA, M.D., - De Monumenten van Curaçao in woord en beeld. [Eerste druk/first edn.].
52650: PAALTJENS, PIET [= FRANÇOIS HAVERSCHMIDT], - Snikken en Grimlachjes. Academische Poëzie. [Hedruk naar de eerste uitgave Schiedam, H. Roelants 1867; Reprinted after the first edition Schiedam, H.A. Roeloants 1867].
41936: PAAP, W., - De Symfonieën van Beethoven. Met vorm-analyses. Orig. edn.
42956: PAAPE, A.H. (CHIEF ED.), - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Orig. edn.
42007: PAAPE, A.H. (CHIEF EDITOR), - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Geïllustreerd Verzamelwerk. Orig. edn.
56752: PAAPE, A.H. (TEXT), - Nederlandse permanante expositie in het Poolse Staatsmuseum te Auschwitz; Holenderska pepennanenttna ekspozycia Polski, Muzeum Panstwowyn w Oswieciiumiu; Permanent Netherlands exhibition in the Polish State Museum Auschwitz. [Eerste druk; First ediion].
46299: PAARDEKOOPER, S. - H.J. VADER(PUBL./ED. COMMENT), - Achter het Gedek. Dagboek van de dertienjarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa december 1943-januari 1946. Orig. edn.
7342: PAASSEN, W.J.C. VAN & J.H. RUYGROK, - Textielwaren. Ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor de acten Na, Nvii en de Aantekening Theorie van Huishoudelijk Werk en Wasbehandelingop de acten Nvii en Nxix voorbereiden. 5e druk.
7343: PAASSEN, W.J.C. VAN & J.H. RUYGROK, - Textielwaren. Ten dienste van Industriescholen, de opleiding voor de Akte Na, de aantekening daarop, de akte Ns, de opleiding tot huishoudlerares en ten dienste van hen die zich voorbereiden op het examen Brevet voor de Textielhandel. 8e druk.
43761: PAASSEN, W.J.C. VAN & J.H. RUYGROK - Textielwaren. Ten dienste van Industriescholen, de opleiding voor de Akte Na, de aantekening daarop, de akte Ns, de opleiding tot huishoudlerares en ten dienste van het die zich voorbereiden op het examen Brevet voor de Textielhandel. Achttiende [gewijzigde] druk.(18th. [revised] edn.).
12986: PABST, J.C., - Overzicht van de Krijgsverrichtingen in Groot-Atjèh. Maart 1896-Maart 1899. (2nd. printing)
8623: PACIFIC AFFAIRS... - A quarterly review of Asia and the Pacific. Jounrnal of the Institute of Pacific Relations.
4320: PACIFIC WAR - THE DUTCH AGAINST JAPAN,NEDERLANDS-INDIË CONTRA JAPAN - Nederlands-Indië contra Japan. Stafwerk in opdracht van wijlen Z.E. Generaal S.H. Spoor, commandant van het leger in Indonesië. Samengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf K.N.I.L.
731: PACIFIC WAR - - Deze Oorlog en wat Zegt de Kerk er van?
4583: PACIFIC WAR HISTORY, - The Road to Freedom. A series of pamphlets on the outstanding stages of the war against Japan.
56655: PACITAN PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati Pacitan.
4585: PADANG CHAMBER OF COMMERCE ANNUAL REPORT - - Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over het jaar 1908.
4584: PADANG-HARBOUR ANNUAL REPORT, - Jaarverslag der Emmahaven (Padang) over het jaar 1926.
44985: PADANG HIGHLANDS MAP, - Partly Map of the Padangsche Bovenlanden.
56828: PADANG CITY PLAN: - Schetskaart van Padang de Reede en de Brandewijnsbaai. Separated from:Tijdschrift Aardrijkskundig Genootswchap.
36929: PADMA SOESASTRA, - Javaansche Bloemlezing.
47467: PADMADIWIRIA, MUNADI, - Kamus Dialek Jawa Banten-Indonesia. Orig. edn.
4587: PADOCH, CHR.A., - The Iban of the Engkari: A History of Migration and Settlement; MOTOMITSU UCHIBORI, The Enshrinement of the Dead among the Iban;
44690: PADWICK, C.E., - De Koning der Liefde. Translated from the orig. [english] into dutch by J. Bik-Meinema. First dutch edn.
56149: PAEHLIG, WILLEM F. [LIEUTENANT COMMANDER (ROYAL DUTCH MARINES)], - Laatste Proeve tot Vereenvoudiging van de Administratie der Mariniers. [Eerste druk; First edition].
11849: PAERELS, J.J., - Cassave. Cultuur en Industrie in Nederlandsch-Indië; C. Schouten, Sajang Kene (Ambon en zijn bewoners. Published In:NION, 4-12 (April 1920).
44564: PAGAN PAGODAS GUIDE - - Pictorial guide to Pagan [ruines of pagodas, Burma]. Reprinted.
49178: PAGANINI, N. - J. BECKER (EDITOR), - Compositions Célèbres pour Violon. [Paganini Compositionen. Piano und Violine. (Becker), title on front wrapper].
43475: PAGANINI, N[ICCOLO], - Violin-Konzert [Nr. 1] Opus 6. Für Violine und Pianoforte. Herausgegeben und mit Kadenz von Carl Flesch.
4588: PAGDEN, H.T., - Descriptions and records of Austro-Malaysian Methocidae and Mutillidae (Hymenoptera). TRES, 100-8.
7346: PAGE, B., - On fair Vanity.
45006: PAHL, M. (INTROD.), - Freie Gruppe [Stuttgart] Ausstellung 1963. Malerei - Graphik - Plastik. Exhibition-catalogue Württ. Kunst Verein Stuttgart, 17. Februar bis 24 März [1963].
48330: [PAIDOPHILUS] (CORNELIS POTHOFF, 1760-1840], - Kermis-reisje van een Rhijnlandsch dorp naar Amsterdam, waarop men over allerlei uitvindingen zamenspreekt: (niet vertaald). [Eerste druk/first edition].
7347: PAILLOCHET, CL. - Unmentionables. The Allure of Lingerie. Transl. fr. the orig. french.
53123: PAKHAN (= HAN DEHNE], - Jan Stolze: Kapitein-Luitenant ter Zee bij de Koloniale Marine 1795-1854. Een tijdsbeeld van zijn leven in de Bataafsche Republiek en Nederlands Indië. [Eerste druk; First edition].
49807: PAKPAHAN, G., - 1261 Hari Dibawah Pinar Matahari Terbit. [first edition].
50528: PAKU BUWANA II-KOMPENI TREATIES - - Acte van afstant en overgave van het Mataramsche Rijk door den Soesoehoenan Paboeboewono... ; Tractaat van reconciliatie, vreede, vriendschap tussen (Hamengku Buwana I -Kompeni); (Hamengku Buuwana III - Inggeris) Whereas the conduct of the late
13135: PALAEOGRAPHY (DUTCH) - BROUWER, H., - Atlas voor de Nederlandsche Palaeographie. Orig. edn.
49117: PALAKSANA, (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - Indonesia Indah, Buku Ke-8, Batik. [Original edition].
39034: PALAU ISLANDS GROUP SOUTH PACIFIC REPORT - - The Koror Community Centre. Reports supplied by the High Commissioner, Trust Territory of the Pacific Islands.
11851: PALEMBANG ENTHRONEMENT FESTIVAL PROGRAMME: - De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang/Kerameian di Palembang pada waktoe Poetri Sri Baginda Maharadja Wilhelmina naik talta. Orig. edn.
51692: PALEMBANG CITY PLAN - - Hoofdplaats Palembang [surveyed 1914-1915].
7348: PALING, D.F. - Warp Knitting Technology. 2nd. edn.
4593: PALM, C.H.M. - Tjikoneng. Een Lampungs dorp in Banten, West-Java, Indonesië. Orig. edn.
54413: PALM, C.H.M. [=HEEREN-PALM], - Vaartuigen en Visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java. Offprint fromBKI, Vol. 118-II.
46886: PALM, J.PH. DE(EDITOR), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. Tweede herziene druk. (2nd. revised edn.).
38684: PALMER, J., - Dyeing with Natural Dyes. Practical Instructions for the complete Home Process. First edn.
44327: PALMER, H.E., - The Scientific study & teaching of Languages. A review of the factors and problems connected with the learning and teaching of modern languages with an analysis of the various methods which may be adopted in order to attain satisfactory results. First edn.
52381: PALMER, A. & H. CLARK (EDITORS), - Old Fashion new Looks. Second Hand Fashion. [First edition].
9252: PALMIER, L., - Communists in Indonesia. Power pursued in vain. 1st.
51617: PALMIER, LESLIE H., - Social Status and Power in Java. [Reprinted].
40853: PALTE, J.G.L. & G.J. TEMPELMAN, - Indonesië. First edn.
4597: PAMOENTJAK, K.ST. - Surat dagang
45957: PAMOENTJAK SINGGIH, R[OSWITHA], - Partini. Tulisan Kehidupan Seorang Putri Mangkunagaran/Recollections of a Mangkunagaran Princess. English translation by Margareth M. Alibasah. Orig. edn.
4599: PAMUNTJAK, K., N. ISKANDAR & A. MADJOINDO, - Peribahasa. FIRST edn.
39226: PAMUNTJAK, K., N. ISKANDAR & A. MADJOINDO, - Peribahasa. 9th edn.
49014: PANAMA CANAL SOUVENIR - - Souvenir Panama Canal. [title on front cover]. Original edition.
55807: PANAMA-NICARAGUA ISTHMUS MAP: - Kaarten der Onworpen Kanalen door de Amerikaansche Landengte van Zuid-Darien, Nicaragua en Panama, benevens overzichtskaart. Separated from:tag, Vol. 4 [1878].
54227: PANAMASTER [= H. CROLL], - Zee-filosofie. Derde druk. [Third edition].
7349: PANDER & ZONEN - -Tapijten uit Morgen en Avondland
49533: PANDIR KELANA, - Rintihan Burung Kedasih. Sebuah Roman Revolusi '45 1948/49. [First edition].
53916: PANÉ, SANOESI, - Sedjarah Indonesia Djilid IV [Vol. IV}: Zaman pendjadjahan Baroe hingga kedatangan balatentera Dai Nipponl. [First edition].
46521: PANG TECK WAI (CHIEF EDITOR), - Borneo Review. Journal of the Institute for development Studies (Sabah). Vol. II number 1, June 1991.
46522: PANG TECK WAI(CHIEF EDITOR), - Borneo Review. Journal of the Institute for development Studies (Sabah). Vol. II number 2, December 1991.
39238: PANGARIBUAN, T., - Kamus Populer Lengkap. Orig. edn.
49002: PANGKALANBUN DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. PANGKALANBUN. .
56258: PANHUYSEN, P. (EDITOR) , KITTY ZIJLMANS/KAZUO AMANO (CONTRIBUTORS), - Now Here 22.10-17.12.1995: Twelve Environments 9.6 -23.6. 1996 [Sic!]. [Eerste druk: First edition].
56666: PANIKKAR, K.M., - Asia and Western Dominance. A survey of the Vasco da Gama Epoch of Asian History. [Sixth impression].
47696: PANNEKOEK, A.J. (COMPILER), - Handleiding bij het Propaedeutische Praktikum over fossiele Invertebraten in het Geologisch Instituut te Utrecht. Orig. edn.
42896: PANNEKOEK, G.H. (JR.), - De Verluchting van het Boek. Orig. edn.
4601: PANNEKOEK, A.J. - De Geomorphologie van het West-Progo Gebergte (Middle-Java). Offpr.fr.:Jaarverslag van de Topographische Dienst in Ned.-Indië, year 34 (1938).
55140: PANNEKOEK VAN RHEDEN, J.J. - Einige Notizen über die Vulkane auf der Insel Flores (Niederländisch Ost-Indien). Offprint from:Zeitschrift für Volkanologie, Vol. V.
49251: PANORAMA MAGAZINE - - Ons Land. Panorama. 2 April 1936 - No. 14.
52188: PANORAMA FASHION MAGAZINE - - ZOMERPRACHT 1939. [Original seasonal publication],
52189: PANORAMA FASHION MAGAZINE - - WINTERWEELDE 1941.. [Original seasonal publication],
56561: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo. (Roman van een Indischen Jongen).[Eerste druk; First edition].
11853: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo. (Roman van een Indische Jongen).3e druk.
56031: PANT, D.F. VAN DER, - De Gouden Lotus. [Eerste enige druk; First and only edition].
55277: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo. (Roman van een Indischen Jongen).[Derde druk; Third edition].
55088: PANTAGRUEL - CORNELIS REEDIJK (TRANSLATOR AND COLLABORATOR; 1921-2000), - Hoe de Hoogedle Pantagruel de jaardag van den ouden en waardigen St. Nicolaas vierde; Comment le très Noble Pantagruel Festoyit l'Anniversaire...[Eerste druk; First edition, thus].
4603: PANTANOÈTA (PSEUDONYM.), - Ter wille van wie zijn wij koloniale mogendheid? Een blik op de financiële Koloniale Staatkunde der laatste 25 jaren.
53035: PAOSIKIN, - Kamus Indonesia-Tionghoa: Disusun oléh Paosikin. [First edition].
13486: PAPAL DEVOTIONAL & PRAYER HANDBILL, 15TH CENTURY - - Oratione Devotissima. Instituitadal Pontefice CLEMENTE OTTAVO. Nella Bolla: Cum sicus acceptimus l'Anno 1598. quale si canta tutte le Feste la mattina da'Fratelli, e Sorelle dellla Compagnia del Nome di DIO.
13487: PAPAL HANDBILL - BENEDICTUS XIV - 17TH CENTURY - - BENEDICTUS PAPA XIV. Universis Christifidelibus præsentes Literas inspecturis salutem, & Apostolicam Benedictionem.
13488: PAPAL HANDBILL - BENEDICTUS XIV - 18TH CENTURY, - BENEDICTUS PP.XIV. Univesis Christi fide præsentes literas inspecturis salutem & Apostolicam Benedictionem.
13489: PAPAL HANDBILL CLEMENS PP. XI - 18TH CENTURY - - CLEMENS PP. XI. Ad Futuram Rei Memoriam.
47193: PAPASHVILY, GEORGE & HELEN WAITE, - Anything can happen. [Humerous Sketches/subtitle on front wrapper]. (reprinted).
10290: PAPER CONSERVATION-DOLLOFF, F.W. & R.L. PERKINSON, - How to Care for Works of Art on Paper. 3rd edn.
41758: PAPER CUTTING - - Das Badeleben in Loznica.
9873: PAPER FABRICATION-LINDEMEYER PAPER CORPORATION- - Paper in Printing History. A celebration of milestnes in the Graphic Arts.
10057: PAPER INDUSTRY- - Technical Association of the Pulp and Paper Undustry, Year Book(s) 1958-1959/1959-1960.
10259: PAPER MANUFACTURE- - Papier? Papier!
10065: PAPER-P.KEUNE & H. SEUR, (COMPILERS), - Art Paper '87. [Symposium & work-shops).
9841: PAPER PRODUCING- - G.H. Bührmann's Papiergroothandel. De 11de Papiermolen, G.H.B. A Promotion Album.
9396: PAPER- - The Dictionary of Paper. Including Pulp, Paperboard, Paper Properties and related Papermaking terms. 3d. edn. [thoroughly reviewed & updated]
10285: PAPERMAKING-DABROWSKI, J., - Rekodzielo Papierncze. [ The Papermaking craft].
10284: PAPERMANUFACTURE IN THE NETHERLANDS- - Papierfabrieken Van Houtum & Palm B.V. Ugchelen-Holland.
10267: PAPERMANUFACTURE- - International Association of Paper Historians / Internationale Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker / Assoc. Intern. des historiens du Papier. 17. IPH-Kongress 1984.
10262: PAPERMANUFACTURE- - Papier selber von Hand schöpfen. (title on upper wrap.).
10062: PAPERMANUFACTURE- - Tervakoski. A presentation in words and pictures. Transl. fr. the orig. finnish by F.A. Fewser.
10260: PAPERMANUFACTURE- - Unser Papier (title on upper wrap.).
10257: PAPERMANUFACTURE-HOUTUM, A. VAN, - [Maschinenfabrik zum Bruderhaus GmbH.]
10264: PAPERMANUFACTURE-RAITHELHUBER, E., - Die Konstruktionen der ersten Papiermaschinen mit geschütteltem Langsieb. (Fortsetzung).
10272: PAPERMANUFACTURE/WATERMARKS-ROTTENSTEN, B. & E. WAABERN, - Danske Vandmærker & Papirmoller 1570-1695. Bind 1: Vandmærker.
39867: PAPINEAU, ARISTIDE J.G.(ED.), - Papineau's Guide to Jakarta Indonesia's Convention City. Official guide for the City of Jakarta.
8624: PAPUA NEW GUINEA-TERRITORY - of Papua-New Guinea
49614: PAPUAN INDEPENDENCE - - Papuans building their Future. [Eerste druk/first edition].
49671: PAPUAN SELFDETERMINATION PROPAGANDA - - Papoea's op de drempel van Zelfbeschikking; Papuans on the threshold of Self-determination. [Eerste enige druk/first and only edition].
54920: PARAKAN-SALAK SUKABUMI TEA ESTATE ADVERTISING: - Iets over de waarde van Thee voor de Gezondheid. [Originele uitgave; Original edition].
52377: PARAMARIBO GUIDE AND PLAN - - Gids met Plattegrond en Straatnaamregister van PARAMARIBO. [Wegwijzer voor paramaribo en omgeving, cover title]. [Eerste druk; First edition, thus].
1884: E.P. [=E. PARAVICINI], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SALOMONEN [Solomons]. [Original edition].
8626: PARAVICINI, E. [] - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SALOMONEN
4606: [PARAVICINI, E.], - Salomonen.
1885: E.P. =:E. PARAVICINI], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SUMATRA Original edition.
4607: [PARAVICINI, E.], - Sumatra.
48728: [PAREAU, A.M.] (EDITOR], - Gids op de Tentoonstelling Retrospectieve Kunst. [Eerste druk/first edition].
43733: PARIS UNIVERSAL COLONIAL EXHIBITION - - Les Illuminations Á l'Exposition Coloniale Internationale Paris 1931. Orig. edn.
13024: PARIS - - ALBUM DE LA VILLE DE PARIS.
46698: PARIS EXHIBITION 1878 - J. & J. COLMAN LONDON ADVERTISING - - J. & J. Colman, Fabricants de Moutarde, d'Amidon et de Corn-Flour. La Moutarde AnglaiseSi Renommee de J. & J. Colman.
37463: PARIS IN LITHOGRAPHS - - Paris en 1871.
40437: PARIS IN PHOTOGRAVURE - - Paris. Album Artistique.
49122: PARIS INTERNATIONAL UNIVERSAL EXHIBITION 1937 - - [An Album with private original photographs].
49486: PARIS INTERNATIONAL EXHIBITION 1937 - - Exposition de Paris 1937 Arts et Techniques. [édition originale spéciale de 'l'Illustration', Août 1937].
39593: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1900 - - Rapports du Jury International de l'Exposition Universelle de 1900.
46534: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1937 - - Photographies en Couleurs. Exposition Internationale des Arts et des Techniques appliqués À la Vie Moderne. Paris 1937. Album Officiel.
47763: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1937 - - Exposition Internationale de Paris 1937. Positifs sur Verre en Tons Chauds. Série B.
48555: PARIS FASHION FALL-WINTER 1987-1988, - Élégance présente la nouvelle Collection Automne/Hiver '87/'88/[L' Art de vivre avec prestige/A Taste for Luxury, subtitle on front boards]. Original edition.
7352: PARIS FASHION WEEKLY - JOURNAL DE LA FAMILLE, PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES. - Journal de la Famille, paraissant tous les Dimanches/Le Petit Echo de la Mode, le Grand Hebdomadaire Féminin
7328: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Numéro Exceptionnel des Collections d'Hiver 1965.
41640: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Numéro exceptionnel des Collections Automne-Hiver 1964 (sic!).
41639: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Les Collections Automne Hiver 1961.
41637: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Collections Automne-Hiver 1958.
40511: PARIS INTERNATIONAL COLONIAL EXHIBITION - - [La] Riziculture en Indochine.
49402: PARIS INTERNATIONAL UNIVERSAL EXHIBITION 1900 - C.M. KAN - H.D.H. BOSBOOM, G.B. HOOIJER & C.M. PLEIJTE (EDITORIAL COMMITTEE), - Exposition Universelle Internationale de 1900 à Paris; GUIDE à Travers la Section des Indes Néerlandaises; Goupe XVII (Colonisation)).
55181: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1889: - FIGARO EXPOSITION (English edition) 1889. [First edition].
51724: PARIS INTERNATIONAL GENERAL EXHIBITION 1867 - [C. VON SALVIATI], - Pariser Ausstellung 1867. Tafeln zu 1, 2 [title on front cover label]. [Original Ausgabe; Original edition].
49099: PARIS INTERNATIONAL POSTAL CONGRESS SOUVENIR - - SOUVENIR du Congrès Postal Universel de Paris 1947. Offert aux Membres du Congrès par la Délégation des Indes Néerlandaises. [title on front cover].
37222: PARISIAN MUSIC HALL FOLIES BERGÈRE, - La Revue des Folies Bergère 1925-1926.
12735: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET CATALOGUE - - Mayol. Messieurs Paul Lefebvre et Alex Denis vous présentent l'historique du concert Mayol.
12736: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET - - Line Renaud. Casino de Paris, Plaisirs. Super-production de Henri Varna. Revue à Grand Spectacle en 2 actes et 45 tableaux...
12742: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET - - Téatre Mogador. Rose Marie. Cloé Vidiane dans le rôle de Rose Marie. Comédie Musicale en deux Parties et dix Tableaux présentée à Paris par les Frères Isola, Directeurs du Théatre Mogador.
12744: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET (FOLIES BERGÈRES) - - La Revue des Folies Bergère.
41052: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET - - TICHADEL - La toute nouvelle réalisations Tichadel. (Livret Souvenir).
48106: PARKER, WILLIS D., - Modern Chinchilla Fur Farming. First edition.
50899: PARMENTIER, J. - K. DAVIDS & J. EVERAERT (EDITORS/COMPILERS), - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam 1601-1603. [Eerste druk; First edition].
54074: PARMENTIER, HENRI, - Angkor. Guide. [First edition].
47893: PAROOL - DUTCH DAILY, - Speciale Editie Het Parool. Vrij, onverveerd. VANDAAG EEN KRANT. Telegraaf wil Het Parool en Trouw niet behoorlijk vervaardigen.
4608: PARRY, J. & SAHARI BIN SULAIMAN, - Malay in three Weeks. An introduction to modern colloquial Malay. Reprinted.
39218: PARSIDI, A., - Kamus Akronim Inisialisme dan Singkatan. First edn.
39224: PARSIDI, A., - Kamus Akronim Inisialisme dan Singkatan. 2nd. edn. [revised].
10308: PARTSCH, J., - Mitteleuropa. Die Länder und Völker von den Westalpen und dem Balkan bis an den Kanal und das Kurische Haff. Orig. edn.
13287: PASARIBU, T., - Kuda Kepang Kiko.
40824: PASING, T. & W.L. TJON PIAN GI (TEXT), - Bali. Masker, Dans, Magie. Exhib.Catalogue Venlo, Museum Van Bommel-Van Dam 7 september t/m 28 oktober 1990.
49820: PASOEROEAN ORDINANCE MAP - - topographische Kaart der Residentie PASOEROEAN; opgenomen Opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit van den 6den Juli 1866 No. 8 in de jaren 1894-1880.
7355: PASS, O., - Dorset Feather stitchery. 2nd. edn.
50058: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. (EDITOR/COMPILER), - Handwerken van Heinde en Ver. [Eerste druk/first edition].
4610: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. - Het Babyboek voor de Huisvrouw in Ned-Indië. [Eerste druk; First edition].
56080: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. [EDITOR, ORGAAN SOERABAIA ASSOCIATION OF HUISEWIVES: - Jubileum uitgave: Officieel Orgaan van de Vereeniging van Huisvrouwen Soerabaia, opgericht 23 Juni 1931. [Originele uitgave; Original issue],
38811: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. - Knutselboek voor Groot en Klein. Orig.(& only) edn.
43601: PASTEUR-VAN SWIETEN, G.M., - Oost en West in Kruissteek. Jubileum Uitgave Vereeniging van Huisvrouwen - Soerabaia. 2de druk.
52093: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. - Het Babyboek voor de Huisvrouw in Ned-Indië. [Eerste druk; First edition].
54683: PASTOR, G., - De Panglongs. [Eerste druk; First edition].
45657: PATAGONIA STEREO PHOTOGRAPH - - A native Pategonian Home.
4611: PATAKI-SCHWEIZER, K.J., - A New Guinea Landscape. Community, Space and Time in the eastern Highlands. First edn.
47464: PATEDA, MANSOER, - Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia. Orig. edn.
9013: PATER, C. DE & P. VISSER, - Kalimantan in de houdgreep. Achtergronden en effecten van de bos-exploitatie op Kalimantan (Indonesië).
10470: PATEREK, J., - Costuming for the Theatre. First edn.
7357: PATERSON, D. - The colour printing of carpet yarns. A useful manual for colour-chemists and textile printers. Orig. edn.
8118: PATIJN, C.L., - De Geschiedenis der Japansche Penetratie in Mantsjoerije als Volkenrechtelijk Probleem. Orig. thesis [Amsterdam university].
55789: PATON, JAMES [BROTER TO JOHN GIBSON PATON] - CHRISTINE [PSEUD. OF L. CH. E.F. BARONESS VAN HAERSOLTE, TRANSLATION], - John G. Paton: Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Eene Levensschets. [translated into dutch from the original english by Christine].
8627: PATON, F.H.L., - Lomai of Lenakel.
54692: PATON, JAMES [BROTER TO JOHN GIBSON PATON], - John G. Paton: Zendeling op de Nieuwe Hebriden. [First dutch language edition thus].
38408: PATTERN CUTTING - N.N., - PATRONEN voor Bovenkleding voor de Vakschoolen v/d Congregatie v. JMJ. (title on upper wrap.).
36991: PATTIMURA REBELLION MEMORIAL - - Herdenking Pattimura/Hari peringatan Pattimura.
46178: PATTISON, G., - Bali, Java and Lombok. First edn.
56479: PATUNG SUDIARDJO (CONTRIBUTOR, ET.AL.), - Seniman [Cover title]. Ini Madlallah 2 bulanan jang mengeluarkan seniman Indonesia Muda. [Year 2-No. 1;First edition].
9402: PATUREAU, J.(ED.), - Six chansons de Papetiers.
39156: PAUKER, G.J., - Indonesia in 1963: the year of Wasted Opportunities.
13032: PAUL., L.J.H.B., - De Tuberculose op Urk.
39606: PAUL F. DICK TRADE CATALOGUE STEEL KNIVES & ATTRIBUTES - - Katalog No. 78. Stahlwarenfabrik-Älteste deutsche Fleischerstahlfabrik.
53623: PAUL BRANDT AUCTION SALE CATALOGUE: - The fascinating world of Asiatic art: Exotic beauty of Chinese and Japanese civilisation , primitive art from the tropical jungles of Africa-India-Thibet-Indonesia-America-Egypt. [Original catalogue].
37212: PAULA, A.F., - 'Vrije Slaven'. Een sociaal-historische studie over de dualistische Slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
11854: PAULIAN, R. & P. VIETTE, - Insectes Lépidoptères Papilinidae. (Madagascar).
40933: PAULIDES, H.(1892-1967), - Javaansche Sawah. [A Javanese Rice-field]. Litho van H. Paulides.
7361: PAULIS, L. (MME.), - Pour connaître la Dentelle.
43242: PAULL, H., - Die Frau. Ein Gemeinverständliches Gesundheitsbuch für die moderne Frau. Dritte vermehrte Aufl. (3rd. enlarged edn.).
53567: PAULSE, KEES (TEXT) & PEIT LUSTENHOUWER (MUSIC), - K.R.O. Jubileum-Marsch. Opgedragen aan den voorzitter v.d. K.R.O. Pastoor L.H. Perquin (OP). [Originele uitgave; original edition].
48757: PAULUN D. - HANSEMANN, W., P. VAN RANKEN (TEXTS), - St. Pauli. [Sankt Pauli]. [Original Auflage/original edition].
43826: PAULUS, A. (EDITOR), - Der I. Weltkrieg im Bild. Orig. edn.
9653: PAULUS, L. (TEXT), - Belgische Kant van de 16e Eeuw tot Heden. Catalogus Provinciaal Museum 's Hertogenbosch 17 April-10 Mei 1948. Translated after the original french.
41521: PAULUS (PSEUD.)(TEXT AND MUSIC), - De Zeven Koks. Thomson's Pudding Marsch voor Zang & Piano.
50633: PAULUS, J. - S. DE GRAAF & D.G. STIBBE (EDITORS/COMPILERS), - Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. Tweede [Hherziene]en vermeerderde druk. [Second revised and enlarged edition].
12040: PAULUS, J., S. DE GRAAF, D.G. STIBBE(ET. AL./COMPILERS), - Encycloapedie van Nederlandsch-Indië. Tweede [herziene en vermeerderde druk/Second revised and enlarged (with 4 supplement-volumes) edition].
52534: PAULUS, J., S. DE GRAAF, D.G. STIBBE(ET. AL./COMPILERS), - Encycloapedie van Nederlandsch-Indië. Tweede [herziene en vermeerderde druk/Second revised and enlarged (with 4 supplement-volumes) edition].
37230: PAULY, J., - Der Flagellantische Komplex.
13254: PAULY, J., - Der Sexuelle Fetischismus.
41141: PAUWELS, L. - J.BERGER, F.RICHAUDEAU, D.LANGEVELD (ET.AL)(EDS.), - Brès Planète. Het eerste Basis-Tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. [continued after 1971 as} Bres. Onafhankelijk Tijdschrift op de bres voor een bezield bestaan.
37580: PAUWELS, P.C., - The Japanese Mandate Islands. Orig. thesis [Batavia law school].
50983: PAVIA, F., - Alles over Parfum. [First dutch edition translated from the original french L'Univers des Parfums, by Félice Portier].
51638: PAWIRONADI-NUNES, CH. (COMPILER) - H. WILLIAMS-MAATSTAP & L. NUNES-DALEN (NARRATORS), - Fosten Sani. Derde herziene druk [Third revised edition].
42428: PAWLOWSKI, G. DE, - Voyage au Pays de la Quatrième Dimension. Orig. edn.
53327: PAX WAS-FABRIEK HILVERSUM MOTHER GOOSE PLAY: - Original coloured paper boardgame , a mother Goose Play published by a dutch Wax manufacturer PAX, Hilversum Municipality.
44201: PAYER, J., - Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874. Nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871. First edn.
55015: PAYER, AMY, - Leer Indisch Koken met Amy Payer. [Eerste druk; First edition].
4613: PAYNE, R., - The White Rajahs of Sarawak.
7363: PAZAUREK, G.E., - Die Tapete. Beiträge zu Ihrer Geschichte und Aesthetischen Wertung.
9894: PEARSON, H. & J.D. (COMP.) & E. VAN DONZEL (ED.), - The Encyclopaedia of Islam. New Edn. Index to Volumes I-III.
50725: PEDERSEN, H.V., - Door den Oost-Indischen Archipel. Kunstreis. [First dutch language edition, translated and edited after the orig. german edn. by S. Kalff].
52718: PÉE, JULIUS, - Keur uit de Brieven van Multatuli naar Tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien. [Eerste druk; First edition, thus].
13549: PEEBLES, M.A. & TOMOYUKI YAMANOBE (INTROD. ESSEY), - Dressed in Splendor. Japanese Costume 1700-1926. Exhib. Catalogue Santa Barbara Museum of Art June 27-August 9, 1987
38739: PEEK, H.(THE EARL OF SUFFOLK AND BERKSHIRE) & F. AFLALO(EDS.), - The Encyclopaedia of Sport. Standard edn.
42348: PEEKEL, H. & B. DE GROOT, - Louis Davids. De Grote kleine Man. Preface by Seth Gaaikema. Orig. edn.
4616: PEEL, G., - Hands off Indonesia. Orig. edn.
56289: PEEL, G., - Hands off Indonesia.[First edition].
54228: PEELEN, G.J., - Delistraat. Roman uit de Chineezenwijk van Katendrecht.
50009: PEEREBOOM, K. (TEXT) - BOB USCHI (ILLUSTRATIONS), - Sportparade. [Eerste druk/First edition].
56993: PEETERS, LAURENS (1878-1955), - Handboek voor den Boekbinder. [Authentic and authorized facsim. edition after the original Brussel-Gent-Leuven, Standaard-Boekhandel 1946].
37045: PEILOUW, I., - Werken met Molukkers. Handreiking voor het reklasseringswerk met Molukse Kliënten.
43737: PEJIC, M[AYA] (PHOTOGRAPHER), - Kinderen van Indonesië. Orig. edn.
11600: PEL, H. VAN, - Fisheries in the South Pacific/Tuno Fishing with the Japanese Longline - a. 18 oth. short artt. In:SPC Quarterly Bull, vol. 5,no. 3 (July, 1955).
47717: PELETIER, W., - Groeten uit Winterswijk, deel 2: Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten. [Eerste druk/first edition].
56557: PÉLISSIER, ROGER, - Le troisième Géant: La Chine. [Edition originale; First edition].
53532: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Pedoman diskusi Kemasjarakkatan. [First edition].
53531: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Sarasehan. [First edition].
53530: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Situasi dan Kesimpulan-Kesimpulan. [First edition].
53529: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Analisa Situasi Pendidikan Sosial-ekonomi di Indonesia. [First edition].
8119: PELKA, O. - Japanische Töpferkunst
53294: PELLETIER DIOSY, GEORGES [ALIAS PIVOLO, 1892-1953], - Mon Raid Paris Tokio. [Édition originale Limitée; First original and limited edition].
45408: PELRAS, C[HRISTIAN], - Contribution À la Géographie et À l'Ethnographie du Métier à Tisser en Indonésie.
43532: PELS, C., - Papier Cursus. Orig. edn.
4619: PELZER, K.J., - Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics. Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization of Southeastern Asia. 1st.
49906: PELZER, DOROTHY WEST, - Trek across Indonesia. [First edition].
55521: PELZER, KARL J., - West Malaysia and Singapore: A Selected Bibkiography. [First edition].
8628: PEMBER-REEVES, W. - New Zealand
50789: PEMBERTON, J., - On the Subject of Java. [First edition].
4620: PEMIMPIN OENGOESAHA TANAH -
691: PENAL LAW IN INDONESIA - -
740: PENAL LAW ON NINETEENCH CENTURY JAVA, - Reglement op de uitoefening der Policie, de Burgerlijke regtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera. Officiële Uitgave.
9707: PENANG - - Pearl of the Orient.
10811: PENANG AND SINGAPORE IN PICTURE POSTCARDS: - [A collection of tog. 18 orig. early picture-postcards Representing Penang & Singapore].
4622: PENANG- - Information Guide 1960. Publ. by K.H. Khaw (yearly).
4621: PENANG- - Penang in Colour.
9522: PENCILS- - Het gebruik van Conté potlooden.
4623: PENDIT, N.S., - Mahabharata (Sebuah Perang Dahajat dimedan Kurukshetra).
4624: PENNING, A., - Het huis der vrijgezellen. 'n vroolijke Roman.
40291: PENNINGS, PIER (PHOTOGRAPHER) & W[IEL] KUSTERS (TEXT), - De Berg. Portfolio met vijf foto's van de brandende berg van Spekholzerheide, uitgegeven ter gelegenheid van de expositie 'De Berg'in het Gouvernements te Maastricht van 17 februari tot en met 23 maart 1989 in samenwerking met Wiel Kusters.
52541: PENNINK, H.CH., - Reglement van 28 Februari 1836 (No. 19) voor de Particuliere Landerijen gelegen ten Westen der rivier Tjimanoek op Java. [Origineel proefschrift Universiteit Leiden].
37046: PENONTON (=G.KNOT), - De Zuidmolukse Republiek. Schets voor een beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk. 3d. totally revised edn.
5910: PEOPLE'S COUNCIL IN COLONIAL INDONESIA - - Volksraad-Overzicht betreffende het Zittingsjaar 1928-29.
38301: PEPER, B., - Grootte en groei van Java's Inheemse Bevolking in de Negentiende Eeuw. Een andere visie, in het bijzonder op de periode 1800-1850.
52605: PEPJUNG, CARL H.P. (COMPILER/PUBLISHER), - Umrechnungstabellen; Conversiton tables. [Erste Auflage; First edition].
47784: PEPPELINKHUIZEN, C. - FRANS HAKS (ET.AL., CONTRIBUTORS). - Celestial Art. Original edition.
52962: PEPPER SALE SUBSCRIPTION NAME LIST AMSTERDAM CHAMBER DUTCH EAST INDIA COMPANY, V.O.C., 1690 - Lyste van de Gedenckwaerdige Teyckeninge op de PEPER quantityt van omtrent 6000 Balen by de E. Heeren van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ter vergadering van de XVII te Amsterdam...[Orig. Facsim. reprint after the publication from 1639, printed by Thomas Fonteyn, Haarlem].
4627: PERAK- - The KOH SEOW Collection. Auction-Catalogue
51529: PERANAKAN CHINESE OF INDONESIA - - LAHIRNJA Konsepsi Asimilasi. Cetakan ke-III [Third edition].
9405: PERAUDEAU, A., - Mort du Papier.
9404: PERAUDEAU, M.A. & E. MAGET, - Le Moulin A Paper Richerd-De-Bas.
44290: PEREIRA, A.M., - A Língua Portuguesa em Periogo. Polémica com: Natália Correia, Antónia Reis e Sá Machado. Orig. edn.
39846: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Op Sneê verguld. Orig. edn.
45235: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47935: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47936: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Uit de oude doos. [Eerste druk/first edition].
47937: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Borneo van Zuid naar Noord. [Eerste naar tijdsorde gerangschikte druk/first edition, arranged in chronology].
39846: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Op Sneê verguld. Orig. edn.
45235: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47321: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47935: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47936: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Uit de oude doos. [Eerste druk/first edition].
47937: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Borneo van Zuid naar Noord. [Eerste naar tijdsorde gerangschikte druk/first edition, arranged in chronology].
39846: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Op Sneê verguld. Orig. edn.
47935: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47937: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Borneo van Zuid naar Noord. [Eerste naar tijdsorde gerangschikte druk/first edition, arranged in chronology].
47939: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Een Kwart Eeuw tusschen de Keerkringen. [Eerste, naar tijdsorde gerangschikte druk/first chronological edition].
48290: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Het Kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
4630: PERELAER, M.T.H., - De Spoliatie (Wederrechtelijke toeëgening) gepleegd door de Nederl-Indische regeering ten opzichte van het particulier Landbezit op Java.
4633: PERELAER, M.T.H., - Ran Away from the Dutch or Borneo from south to north. Transl. from the orig. Dutch by M. Blok & adapted by A.P. Mendes.
11512: PERENNIS, S., - The Bulletin of the Imperial Iranan Academy of Philosopy, Vol. I Number I.
39460: PEREZ, J.L., - Ausgewaehlte Erzaehlungen und Skizzen. Translated from the orig. Jiddish by Mathias Acher. Orig. edn.
7366: PERFUMES-GEUR EN CHARME - Geur en Charme. (Scent & Charm)....
4636: PERHIMPHUNAN INDONESIA, - Indonesia Jubileum-Nummer uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Perhimpoenan Indonesia, 1908-1938.
56555: PERHIMPOENAN INDONESIA: - India;s Strijd; Veranderde Mentaliteit; Vaderlandsche Kroniek...[3 dutch language essays]. [Eerste druk; First edition]. Published in:Ïndonesia Merdeka, Orgaan van de Perhimpoenan Indonesia, Year 8, Nr. 3, Mei 1930. [Eerste druk; First edition].
56556: PERHIMPOENAN INDONESIA: - Non-Cooperation; Nieuwe Wegen?; India en het Simon-Report..[3 dutch language essays]. [Eerste druk; First edition]. Published in:Ïndonesia Merdeka, Orgaan van de Perhimpoenan Indonesia, Year 8, Nr. 4, Juli 1930. [Eerste druk; First edition].
46475: PERHIMPUNAN INDONESIA- - Indonesia. Bevrijdingsnummer van het Orgaan der Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereniging).
46476: PERHIMPUNAN INDONESIA- - Indonesia. Waarin opgenomen De Bevrijding. Weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan Indonesia (Indonesische Vereniging). San Francisco. Boerhanoedin, Indonesisch adviseur bij de bij de Nederlandse Delegatie over de Nederlandse ondergrondse pers en
45807: PÉRISSET, M., - Gérard Philippe ou la jeunesse du monde. Orig. edn.
49380: PERK, J[ACQUES, 1859-1881] - GREEBE, A.C.J.A., - Jacques Perk's Mathilde-Cyclus. In den oorspronkelijken vorm hersteld door A.C.J.A. Greebe.
49381: PERK, J[ACQUES, 1859-1881] - KLOOS, W[ILLEM] (EDITOR), - Jacques Perk Gedichten. Tiende Geheel volledige uitgave bezorgd door Willem Kloos [10th complete edition, edited by Willem Kloos].
47399: PERKINS, D.C., - The World of Dylan Thomas. First edition.
49660: PERKONING, J.F., - Deutsche Ostmark. [2. Auflage/second edition].
49327: PERNET, A. (COMPILER), - Een stuk Roemruchte Geschiedenis; Engelse Vliegtuigen 1940-1945. [First dutch language edition, translated and edited by Bart van der Klasuw after the original french edition].
36934: PERNIS, H.D. VAN, - Taman Bahasa Indonesia. 2nd. edn.
54474: PERPONCHER, W.E. DE (1741-1819) - J.P. GOEDHART, - Bloemlezing uit de Perponcher's Onderwijs voor Kinderen. 2e stukje. [Eerste druk;first edition].
12359: PERQUIN, B.L.M.C., - Nederlandsch Indische Staatsspoor- en Tramwegen. In:Nederlands Welvaart, Pt. 78-81, Vervoormiddelen pt. 2.
54133: PERRAULT, - Roodkapje; Naar een sprookje van Perrault, tetekend door Warja Lavater. [Tirst dutch edition (thus), translated from the french Le Petit Chaperon Rouge, Paris Adrien Maeght 1965].
40886: [PERRAULT, CH.], - Asschepoester. Translated after the orig. french into dutch.
38377: PERRAULT, CHARLES - SCHENKMAN, J., - Asschepoester in het Cirque Carré. Met de vertelling en Dichtregelen. Vierde druk. (4th edn.).
45480: PERREAU, G. (COMPILER). - Vingt-Cinq Ans D'élégance A Paris, 1925-1950. Orig. edn.
54835: [PERRIN, YVONNE], - Het kleine hertje. [Eerste druk; First editin].
11860: PERRON, E.[CH.] DU, - Het land van herkomst. 2e druk.
41947: PERRON, E. DU, - Poging tot Afstand. [author's totally revised edn.].
37465: PERRON, [CH.] E. DU, - Het Land van Herkomst. (Verzameld Werk). First edn.
47140: PERRON, [CH.] E. DU, - Verzameld Werk. [Eerste druk/first edn.].
39678: PERRON, E.[CH.] DU, - Het land van herkomst. 2e druk.
43492: PERRON, E. DU, - De smalle mens. First edn.
9994: PERRON, E. DU, - Het Land van Herkomst.
9191: PERRON, E. DU, - Indies Memorandum. 1st edn.
55394: PERRON, [CH.] E. DU (CHARLES EDGAR DU PERRON, 1899-1940), - Verzameld Werk, Volume VII: Indisch Memorandum, Inleidingen, Van Kraspoekol tot Saïdjaverspreide artikelen, Brieven uit Holland. [Eerste druk/first edn.].
55393: PERRON, [CH.] E. DU (CHARLES EDGAR DU PERRON, 1899-1940), - Verzameld Werk, Volume IV: De Man van Lebak, Multatuli's Naleven, Mulatuli en de Luizen, Verspreide Stukken . [Eerste druk/first edn.].
4643: PERRON, E. DU, - P.P.C. Brief aan een Indonesiër. First edn.
51547: PERRON, E. DU (COMPILER), - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd. (1600-1780). [Eerste druk; First edition].
56833: PERRON, E.[CH.] DU (1899-1940), - Het land van herkomst. Vijftiende druk [Fifteenth edition].
4958: PERRY ROBINSON, J.B., - Transformation in Malaya. First edn.
11861: PERSÉVÉRENCE, B. (B.J.F. STEINMETZ), - Kussen in de regen.
40015: PERSIAN WOVEN FABRICS - - Brief Guide to Persian woven Fabrics. Reprinted.
13119: PERSMAN, J.R. & J.J. ZONJEE, - Rijksarchief in Noord-Holland. Beschrijving van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken, registers van aangifte voor de pimpost of trouwen en begraven, registers van overledenen van de gequalificeerde, lidmaten-en attestatieboeken en grafboeken,
4546: PERSONALIA IN JAPAN-OCCUPIED INDONESIA - - Orang Indonesia Jang Terkemoeka di Djawa.
3662: PERSONALIA DUTCH COLONIAL INDONESIAN ENTREPRENEURS - - Ledenlijst, tevens bevattende een Ondernemingslijst van aangesloten Ondernemingen. Algemeen Landbouw-Syndicaat/Zuid-en West-Sumatral Syndicaat.
55660: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officierenvan het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië 1934, honder en derde jaargang [volume 103]. [Eerste druk;First edition],
55659: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officierenvan het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië 1910. [Eerste druk;First edition],
55658: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officierenvan het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië 1900. [Eerste druk;First edition],
55657: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officieren van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië 1918. [Eerste druk;First edition],
55654: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië 1933. [Eerste druk;First edition],
52772: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52773: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52774: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52775: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52776: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
53465: PERSONALIA DUTCH ORCHID ASSOCIATION: - Ledenlijst der Nederlandse Orchideeën Vereniging 1972.
41285: PERTIUS, L. (INTROD.), - Der See-Krieg. Die Seekämpfe der deutschen Flotte im Weltkriege. Orig. edn.
45674: PERU STEREO PHOTOGRAPHY - - Dispatch Boat, off Callao, Peru.
49563: PERUVIAN AGRICULTURAL COLONIZATION PLAN PAMPA WHALEY - AGENCIA AGRICOLA PAMPA WHALEY S.A.(PERU). - [Pampas Whaley, Peru. A collection of 14 folding Surveyor's charts, reconnaissance maps and plans on behalf of the Colonization project of a cooperative agricultural venture, Pampa Whaley].
41025: PESKI, V. VAN (INTROD.), - Stellingen verdedigd op de Debating-Society van hare oprichting 19 Januari 1866 tot 28 Februari 1898.
42674: PESSIRERON, S., - Tussen Mensen & Geesten. Volksverhalen uit de Molukken. Orig. edn.
50600: PESSIRERON, S. (COMPILER/EDITOR), - Zakwoordenboek Indonesisch-Nederlands & Nederlands-Indonesisch.
10585: PESTCONTROL ON JAVA - MORTIER HIJMANS, M., - Een en ander over de Pest op Java en hare bestrijding. Fr.:NION, 2, 5/6 (1917)
43872: PETER, LAURENCE J. & R. HULL, - The Peter Principle. Why things always Go Wrong (subtitle on front of dustjacket). Reprinted [in the same year as the first U.K. edition].
7367: PETER, I. (TEXT), - Textilien aus Ägypten im Museum Rietberg, Zürich. Catalogue of a special exhibition 20. Mai-14 Nov. 1976.
13035: PETERI, W.B., - Overheidsbemoeiigen met Stedebouw tot aan den vrede van Munster.
56729: PETERS, J.M., - Wandelingen in en om Heerlen. Met Geschiedkundige Aanteekeningen. [Tweede druk; Second edition].
51121: PETERS, H., - Naturistisch Fotoboek 1962. [Eerste druk; First edition].
4647: PETERS, BRIAN, - The Turmoil in Timor.Published in:The Bulletin, 97-4975.
4648: PETERS, H.L., - Enkele hoofdstukken uit het Sociaal-religieuze leven van een Dani-groep (West-Irian). Orig. thesis [Utrecht university].
56150: PETERS, MARION, - In Steen geschreven. Leven en sterven van V.O.C.-dienaren op de kust van Coromandel in India. [Eerste druk; First edition].
47473: PETERSEN, G. & E. VENNAS, - 200 Borduursteken. Oude en nieuwe steken. Vijfde druk. [fifth edn.]. [translated into dutch after the original title Sting og Sømme, by Anda Verwey].
11992: PETIT, G. & R. MOURLAN(PHOTOS.), - Madagascar.
7992: PETIT, L.D. - Siameesche Architectuur
7369: PETIT, G., - Nouveau manual complet du Blanchiment du Blanchissage et du Dégraissage. Contenant Historique-But du Blanchiment-Produits servant au blanchiment-procédés de blanchiment, Blanchissage domestique et industriel, repassage, dégraissage, détachage. Orig. edn.
37833: PETIT, L.D., - De Moskee van Parijs.(a.o.artt.). In:NION, 12-3, 1927.
38326: PETIT, L.D., (INTROD.). - Siameesche Bouwkunst. Orig.edn.
54317: PETIT, NORA, - Een kleine handdruk voor morgen, verzen.. [Eerste druk; First edition].
52553: PETIT, J., - Manuel Pratique de Couture et montage des Vêtements. [Édition originale; First edition].
55913: PETRAGLIA, GIORGIO (DRAUGHTSMAN), - Acriter et fideliter. La Guardi Svizzera Pontificia Nell'arte. [First edition].
36689: PETRESCO, P. & P.H. STAHL, - Tapis Roumains.
726: PETROLEUM IN INDONESIA - -
52244: PEVERELLI, P., K.P. GROOT, A. DE WAART, KWA TJOANSIOE, J.J. VAN LOGHEM, E.P. SNIJDERS (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Feest Bundel 1936. Geneeskundig Tijdschrif voor Nederlandsch-Indië [Gedenkboek 1861-1936]. [Originele uitgave; Original edition].
52758: PEYPE, D.C.J. VAN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Omnibus. Een serie studies voor diegene die zich wil verdiepen in de werkwijse van de Vrijmetselarij van het H::K::G:: [Heilig Koninklijk Gewelf or Royal Arch]. [Eerste druk; First edition].
7371: PFAFF - Die Kunst-Stickerei auf der Pfaff-Nähmaschine
7372: PFANNSCHMIDT, E.E., - Hedendaags Kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald-en Kloskant. Transl. fr. the english.
4650: PFEFFER, P., - Bivouacs à Bornéo. [Édition originale/original edition].
4651: PFEFFER, P., - Biwak auf Borneo. Transl. from the orig. French by E. Schneider.
11993: PFEIFFER, I(DA, 1797-1855), - Voyage à Madagascar. Transl. fr. the orig. german by W. de Suckau. With an historical introd. on Madagascar by F. Riaux. First french edn.
50443: PFEIFFER, CHRISTIAAN, - Jongen. [Eerste druk; First edition].
4652: PFUND, K., - Portrait of Singapore. An artistic expression of a personal Experience.
44880: PHAFF, JOH.M.L., - Morphologie van de Nier bij Hypertensie. [Orig. thesis Amsterdam municipal University].
56216: PHALLICISM: - Phallic Objects, Monuments and Remains. Illustrations of the rise and development of the Phallic Idea (Sex Worship). And its Embodiment in Works of Nature and Art. [Privcately published, First edition].
56292: PHARAOH, GEOFFREY, - An illustrated history of the Thailand to Burma Railway of World War 2. [The Thailand Burma Railway built by P.O.W. in the Second World War, Cover title]. [First edition].
48634: PHARMACOPEA - - Pharmacopoea Neerlandica. Editio Quarta.
13009: PHARMACOPEA (DUTCH) - - NEDERLANDSCHE PHARMACOPEE. 4e uitgebr. uitgave, 2e druk.
53317: PHILANTHROPY IN NETHERLANDS EAST INDIES: - Statuten van het Nederlandsch Indisch Genootschap voor Philanthropie en Maatschappelijken Arbeid opgericht 21 maart 1930. [Originele uitgave; Original edition].
41933: PHILARMONIA MUSIC POCKET SCORES PRICE-LIST - Philarmonia Taschen-Partituren. Studienpartituren in UW-Ausgabe.
56633: PHILATELISM SURINAME FIRST DAY ISSUE; - 300 JAAR Hervormde Kerk Suriname 1668-1968. . [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
56634: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE:JODENSAVA - Restauratie Synagoge te Jodensavanne 1968. . [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
56638: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE: - 200 Jaar Zendingsfirma CKC-EBG, anno 1768-1968 Suriname. [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
56637: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE: - Suriname Opening Dierentuin. [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
43694: PHILATELISM- - Carnet, gewijd aan de uitgave van Twee bijzondere postzegels van de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van de Troonswisseling op 30 April 1980. Op deze datum deed H.K.H. Koningin Juliana Troonsafstand...ten behoeve van...Prinses Beatrix welke op dezelfde dag Gekroond werd tot Koniningin.
52215: PHILATELISM - TAIHU BASIN AUTHORITY MINISTRY OF WATER RESOURCES [EDITING SUPERVISORS], - The Taihu Basin and the River catchmentsin the southeast (sic!) part of China...[First edition].
56635: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE: EPHEMERA - Honderd Jaar Missie SURINAME [Uitgegeven ter gelegenheid van het Eeuwfeest der Redemptoristen in Suriname. [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
10287: PHILATELY-DROMBERG, D., - Suomen Postimerkit 1923-1973. Historian Ja Teknikan Valossa.
13338: PHILIPP, R., - Der unbekannte Diktator, Thomas Bata.
12347: PHILIPPI, H. - De Beteekenis en de toekomst van den Mijnbouw in Zuid-Sumatra.
56034: PHILIPPI, H., - Morphologische en Geologische Aanteekeningen bij de Kaart van Zuid-Sumatra, II: Kolenterreinen in Benkoelebn. [Eerste druk; First edition].
45661: PHILIPPINE STEREO PHOTOGRAPH - - The Hemp Market, Manila.
13081: PHILIPPINES - - The Philippines.
45660: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Baking Oven, Philippines.
45662: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - The Root Palm, Philippines.
45663: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Interior of a Sugar Mill, Philippines.
45665: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - A Cock Fight, the favorite Philippino sport.
45666: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - The Banana Tree and Fruit, the plantain of the Tropics, Philippine Islands
45667: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - At Target Practice, Manila.
45668: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Soldier Boys arriving at Manila.
45664: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Monument to Magellan, who discovered the Philippines.
11863: PHILIPPO, (MRS. RD. SOEKAESIH) & G. VAN MUNSTER, - Indonesia, een politiestaat.
56551: PHILIPS, FRITS [1905-2005] - LEO OTT (TEXT-EDITOR), - 45 jaar Philips. Tweede druk. [Second printing].
8120: PHILIPS, C.F. - Overzigt van het Javaansch verhaal Poethoet Gondho Prono (p
42799: PHILIPS, C.F., - Overzicht van het Javaansch verhaal Poethoe Gondho Prono. Extr. fr.:TITLV, III-3.
4655: PHILIPS, C.F. - Overzigt van het Javaansch verhaal Poethoet Gondho Prono (p
40367: B.[PHILIPS & SON], & F.B.S., - Language Maps. (title and authors initials tooled on upper boards].
55932: PHILIPS ELECTRONICS AND ENGINEERING: - Voorschrift Signalscope. Infrarood apparatuur Philips Usfa N.V. Type Nr. Us 9020/o2. CL. Nr. 575.20. 70 compleet. Bediening en Onderhoud. Technische Handleiding. Nr. 32.
51350: PHILIPS, J.C. (DEL./FECIT), - PRINT VERBEELDING, op de Verheffing van zyne Doorlugtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso Prinse van Oranje en Nassau, ...
52367: PHILIPS RECLAMEHANDEL PLAATJESALBUM - - Verzamel-Album met leerzame beschrijving van Plaatjes: bloemen-Groenten en Visschen. [Eerste druk; First edition].
12275: PHILLIPS, R.B., - Representing Woman. Sande Masquerades of the Mende of Sierra Leone.
36459: PHILLIPS, B., - Tapestry. Frist edn.
8629: PHILLIPS, J.S. - South sea Adventure
39074: PHILLIPS, W.J., - Maori Carving illustrated. Reprinted.
49524: PHINY DICK [ALFINE KORNÉLIE DICK, 1912-1990], - Allerlei van Vroeger. Tweede druk [second edition].
56424: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. JAARGANG VII No. 1. [Originele uitgave; original edition].
56426: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. JAARGANG VII No. 4. [Originele uitgave; original edition].
56423: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. [Originele uitgave; original edition].
56425: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. JAARGANG VII No. 2. [Originele uitgave; original edition].
50918: PHOTO RECORD DUTCH EAST INDIAN ARMY KNIL - - REPRODUCTIES van de foto's voorkomende in het Album, door de Officieren van het leger in Nederlandsch-Indië aangeboden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden 7 Februari 1901-1926 (cover title). [Eerste druk; First edition, thus].
51971: PHOTO ALBUM FIRST WORLD WAR EASTERN PRUSSIA - - A Collection of 199 captioned monochrome original Photographs recording War and Family picures Eastern Prussia near Eastern Frontline 1914-1917.
10276: PHOTOGRAHY-WALLON, E., - Die Rechenaufgaben des Photographen beim Vergrössern, Reproduziren bei Berechnung der Objektiv-Konstanten, u.s.w. Sowie deren Auflösung in durchaus elementarer Form. Transl. fr. the french by H. Schnauss.
10925: PHOTOGRAPHY - A.G. HALL & M.SHERMAN (EDS.), - They came to my Studio. Famous People of our Time photographed by VIVIENNE.
10971: PHOTOGRAPHY - AGFA ADVERTISING, - A Convolut of tog. 18 ephemeric pieces, advertising leaflets & brochures, owner's manuals & exposure-tables covering the art of Photography in the mid- 1950's, using Agfa-cameras.
10986: PHOTOGRAPHY - EXPOSURE TABLES, - Hauff Belichtungstabelle (D.R.G.M. Nr. 67 893) gibt sofort die richtige Belichtungszeit.
10985: PHOTOGRAPHY - EXPOSURE TABLES, - R. Holtorf's Belichtingstabel.
41163: PHOTOGRAPHY - GROENLO FAIR COMMITTEE - - Het eerste Kermiscomité na de oorlog (1914-1918).
10928: PHOTOGRAPHY - JENNY E. WESLY(PHOTOGRAPHER), - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Text by E. van Voolen.
12713: PHOTOGRAPHY - PENNINGS, PIER(PHOTOGRAPHS) & WIEL KUSTERS(TEXT), - De Berg. Porftolio met vijf foto's van de brandende berg van Spekholzerheide, uitgegeven ter gelegenheid van de expositie De Bergin het Gouvernement te Maastricht van 17 februari tot en met 23 maart 1989 in samenwerking met Wiel Kusters.
47102: PHOTOGRAPHY - DUTCH COLONIAL SUMATRA IN PHOTOGRAPHS, - [An original Album with original photographs of pre-war dutch colonial Indonesia].
55010: PHOTOSTUDIO LUX GAROET [JAVA]: - TEMPELBOUW in Zuid-Bali; BUILDING of a Temple in South-Bali. [Original photograph].
10801: PHYLLOMANICUS, - Lieve Manieren van zekere Curaçaosche Pers.
55068: PIANZOLA, M. & J. COFFINET, - Tapestry. [First edition].
36755: PIANZOLA, M. & J. COFFINET, - Die Tapisserie.
4658: PIAZZINI, G., - Expeditie Apokajan. Naar Waranen en Dajaks. Transl. from the orig. French by M. Meijer.
43610: PICARD, É., - Science. Orig. edn.
4659: PICARD, H.W.J. - De Waarheid over Java. 15 Avro-causeriën in Boekvorm.
4660: PICARD, W.G. - Gadjah der Elefant und andere Indonesische Geschichten. Gehört und nachgezahlt.
45296: PICCARDT, R.A.S., - De geschiedenis van het Cultuurstelsel in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
56495: PICH KEO (COMPILER/TEXT), - Khmer Art in Stone. A Walk-through Guide through the main Styles of Khmer art as seen in the stone pieces on display [Covertitle only]. [Second edition].
7373: PICKEN, M. BROOKS - The Mary Brooks Picken method of Modern Dress Making.
54644: PIECH, PAUL PETER (1920-1996), - War and Misery.First edition.
49988: PIECK, ANTON (1895-1987) - [SELMA LAGERLOF], - 16 Illustrationer ur GÖSTA BERLINGS SAGA. Efter okvareller av Anton Pieck. [Original edition].
54240: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck 1987: Kalender; Calandrier; Calendar [1983]. [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
54236: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck: Elf [11] Privé samengestelde Verzamelalbums [Eleven (11) Privately compiled Scrapalbums Anton Pieck].
54239: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck 1983: Kalender; Calandrier; Calendar [1983]. [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
54238: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck 1989: Kalender; Calandrier; Calendar [1989]. [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
54237: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck 1991: Kalender; Calandrier; Calendar [1991]. [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
4661: PIEKAAR, A.J. - Atjeh en de Oorlog met Japan.
41247: PIÉRART, L., - Gross-Deutschland. La Belgique et la Hollande. Orig. edn.
53462: PIERS, F., - Orchids of East Africa. Second, fully revised and enlarged edition.
11865: PIERSON, N.G., - Het Kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
53517: PIERSON, H., - Gewettigde Ontucht. [Eerste druk; First edition].
37407: PIET MONDRIAAN(1872-1944) - J.M.JOOSTEN - ROBERT P. WELSH (INTROD.), - Piet Mondriaan Catalogue Raisonné. Orig. edn.
43638: PIET, DAVID L. (PHOTOGRAPHER), - Photographs of Indonesia Portfolio I. Scenes in black and white from Java and Bali. (title on front cover).
56980: [PIET ZWART (1885-1977, GRAPHIC DEISN)], - De Bibliotheek van het VredespaleisDoel, Inrichting, Omvang en gebruik, [Graplhic design by Piet Zwart, Eerste druk; First edition].
4662: PIETERS, J.M., - De zoogenaamde Ontvoogding van het Inlandsch Bestuur. Orig. thesis [Leyden university].
7374: PIETERS, AD. - (ed
54039: PIETERS, P. (COMPILER), - Practische Indische Tolk(Djoeroe-båså). Gesprekken en Woordenlijst. Hollandsch, Maleisch en Javaansch, ten dienste der Aankomende Vreemdelingen en Inlanders in Nederlandsch-Indië. Derde herziene druk; Third revised edition]
50476: PIGEAUD, TH., - Javaanse Volksvertoningen. Bijdragen tot de beschrijving van Land en Volk. Eerste druk [First edition].
46842: PIGEAUD, TH. G. TH., - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Orig. edn.
50504: PIGEAUD, TH., - Javaanse Volksvertoningen. Bijdragen tot de beschrijving van Land en Volk. Eerste druk [First edition].
4667: PIGEAUD-VAN ZIJP, TH. & A. - De Javaanse Vorstenlanden
56827: PIGEAUD, THEODORE G. TH. (1899-1988), - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Volume III: Illustrations and facsimiles of Manuscripts., maps, addenda and a geeral index. [First edition].
56822: PIGEAUD, THEODORE G. TH. (1899-1988), - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Volume I: Synopsis of Javanese Literature 900-1900. [First edition].
56821: PIGEAUD, THEODORE G. TH. (1899-1988), - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Volume II: Descriptive list of Javanese Manuscripts. [First edition].
48474: PIGEAUD, TH. (COMPILER), - Javaans-Nederlands Handwoordenboek. Original edition.
47684: PIGNORIUS, LAURENTII (LAURENTIUS), - Mensa Isiaca, qua sacrorum apud Æ gyptios ratio &simulacra subjectis tabulis æneis simul exhibentur & explicatur. [Incorporates}: L. Pignoria, Magnæ Deum matris Idæ Æ & Attidis Initia. Ex vetustis monumentatis nuper Tornaci Nerviorum erutis.
42106: PIJFFER, H. (COMPILER), - Nooit alleen naar Bed. De genoegens van het lezen. Orig. edn.
9128: PIJL, L. VAN DER,(INTROD.), - Bandoeng en haar hoogvlakte. [Eerste druk; First edition].
50578: PIJL, L. VAN DER, - Plantenleven in Indië. [Eerste druk; First edition].
9172: PIJL, L. VAN DER, - Bloemen en Planten [van Nederlandsch-Indië]. [Eerste druk; First edition].
53277: PIJL, L. VAN DER (COMPILER), - Wandelgids voor den G. Tangkoeban Prahoe. [Eerste druk; First edition].
37390: PIJNAPPEL, J., - Maleisch-Nederduitsch Woordenboek naar het werk van W. Marsen en andere bronnen. Orig. edn.
40672: PIJPER, G.F., - Nederland en de Islam. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon Hoogleeraar in het Arabisch, de Semietologie, de Islam en het Syrisch aan de Universiteit van Amsterdam....
4670: PIJPER, G.F., - Studiën over de Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950.
52231: PIJPER, G.F., - Fragmenta Islamica. Studiën over het Islamisme in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
48628: PIK, JOH. H. & K. ZEEMAN, - Inleiding tot de Aardrijkskunde van Oost- en West-Indië. [Eerste druk/first edition].
56192: PILGER,, A.H., - Etaleren en Lakschrijven. [Eerste druk; First edition].
56193: [PILGER, A.H. EDITOR/COMPILER] - VOCATIONAL COURSE SIGN WRITING AND WINDOWDRESSING: - Schriftelijke Cursus Etaleren en Lakschrijven. [Eerste druk; First edition].
37444: PILHOFER, G. - Grammatik der Kâte-Sprache in Neuguinea. Orig.edn.
48559: PILOT DUTCH COLONIAL INDONESIA - - ZEEMANSGIDS voor Nederlandsch Oost-Indië, vol. II: Bevattende het Midden Gedeelte van den Oost-Indischen Archipel. Bijgewerkt tot B. a. Z. no. 105-1940.Zevende druk [7th edition, revised from B. a. Z. No. 105-1940
10710: PILOT - - United States Coast Pilot, West Indies. Puerto Rico and Virgin Islands. 4th edn.
4672: PIM, A., - Colonial Agricultural Production. The contribution made by Native Peasants and by Foreign Enterprise. 1st.
4673: PINAJUNGAN, L., - Peladjaran Tata-Negara.
51639: PINAS, RONALD L. JOHN WILNER (COMPILER) - Fowru Busi. [Eerste druk; First edition].
51636: PINAS, RONALD L., - Dofi a Painan. Derde druk [Third edition].
56933: PING-CHIN HSIU7NG, - Living Rooms as Factories. Class, Gender and the Satellite Factory in Taiwan. [First edition].
52727: PINHEIRO, GILFREDO, JOSÉ LUIZ AIDAR PRADO, JOSÉ MARCOS ARAÚJO, RENATA CRISTINA PAIVA (EDITORS), - BRASIL A/Z. Enciclopédia Alfabética. [translated from the original french edition Larousse into postuguese].
13212: PINK-WILPERT, C.B., - Das indonesische Schattentheater. 1st. edn.
4674: PINK-WILPERT, C., - Bali. Eine Einführung.
8633: PINNEY, P. - To catch a Crocodile
4675: PINO, E. & T. WITTERMANS - Kamus Ingeris
4676: PINO, E. & T. WITTERMANS - Kamus Inggeris, vol. I (english-indonesian]. 6th edn.
51104: PINO, E. & T. WITTERMANS - Kamus Inggeris-Indonesia. Tjetakan ke4. [Fourth edition].
52180: PINO, A.M., - Komedie Stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het Binnenlands Bestuur op Java 1913-1946. [Eerste druk; First edition].
12969: PINOCCHIO - J.POST, - De Avonturen van Pinokkio! Toneelspel voor kinderen in vier bedrijven.
4677: PINON, D., - Geostatical Study of an Alluvial Tin Deposit in the Kinta Valley (Perak).
12609: PINTO DA FRANÇA, A., - Portuguese Influence in Indonesia. [First edition].
49980: PINTO PÉREIRA, ANTONIO (DIRECTOR), - Informaçao Timor Leste. [original montly publication].
4678: PINTO, A.A. -FRANCOIS, KEIJZER (ET.AL.), - Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië. (Samengesteld door de Commissie voor de strafrechtwetgeving, 16 November 1861).
49569: EL PINTOR, - Wat Hassan zag. [eerste druk/first edition].
46499: EL PINTOR, - El Pintor's Speelboek van Roodkapje * Duimeliesje * Assepoes. Orig. edn.
45117: PINXTEREN, L.M. VAN, - Altaar, Kelk en Misgewaden. First edn.
4679: PIONIERS OVERZEE. - De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie 7 December (C Divisie), 1945-1950. [dedicated to C.H. de Quant, with a foreword by P.A.G. Hubeler].
38869: PIPYN, G., & ALB. VAN DEN STEEN, - Practisch Handboek voor Vlas-Industrie tot oefening en gebruik voor Meestergasten en Fabriekbestuurders. Orig. edn.
7376: PIPYN, G. & ALB. VANDENSTEEN, - Handboek der Katoenspinnerij. Bijzonder dienstig voor Fabriekbestuurders en Meestergasten. Orig. edn.
50454: PIRANDELLO, LUIGI [1867-1936], - De Goede Ziel en het Zwarte Geitje; Twee Vertellingen. [First dutch language edition, translated from the original Italian by H.P. Berdenis van Berlekom].
7377: PIRCHAN, E., - Kostüm-Kunde. Die Bekleudingen aus fünf Jahrtausenden.
44168: [PIRENNE, J.] [SECRETARY TO KING LEIPOLD III OF BELGIUM], - Verslag voorgelegd door het Secretariaat van de Koning over de gebeurtenissen voorgevallen sedert de bevrijding van de Koning. Mei 1945-October 1949.
5672: PIRES, M.L., - Descolonizaçao de Timor. Missao Importante?
4681: PISUISSE, J., - Dubbelbeeld. Twee vrouwen in Oorlogstijd. Nederland en Indië. Orig. edn.
36935: PITMAN, R., - Tagalog-um and mag-. An interim report. Offpr.fr.:Linguistic Circle of Canberra, Series A-Occas. papers No. 8.
10205: PITON, C., - Le Costume Civil en France du XIIIe au XIXe Siècle.
11528: PITTARD, E. & MARG. LOBAIGER-DELLENBACH (INTROD.), - Quelques Masques du Musée d'Ethnographie. [Exhibition catalogue].
10219: PLAATJES-ALBUM-LODEWIJKS, J.M., - Stille Pracht in het Tropisch Aquarium.
10106: PLAATJES-ALBUM-NJLAND, G.J., - Het Verkeer, I. Plaatjes en Praatjes over de ontwikkeling van het Verkeer zoo te Land, Te Water als in de Lucht.
8007: PLAATJESALBUM - - Japan/China. (Plaatjesalbum).
41599: PLACE, S. & J. KAGAN, - Manworks. A guide to style. Orig. edn.
43177: PLAN - [GENT-BELGIUM], - De oude Stad. [plan of Gent, Belgium].
39961: PLAN - AMSTERDAM HARBOUR, PLAN - De Haven van Amsterdam en haar Verbinding met de Noordzee.
13092: PLAN - UTRECHT, - Plattegrond der Gemeente Utrecht. Met kaartje der Gemeente, aangevende de Kies-en Stemdistricten.
10178: PLAN-UTRECHT MUNICIPALITY, - Utrecht. Centrumstad van Nederland.
46976: PLAN - BANOOENG, - Bandoeng. [plattegrond van Bandoeng/plan of Bandung].
4685: PLAN-KEDIRI - Hoofdplaats Kediri.
4682: PLAN-AMBON. - Ambon en Omstreken.
4689: PLAN-SOERABAIA. - Revised plan of Soerabaia.
12610: PLAN - BANDUNG MUNICIPALITY, - Plan of Bandung, with Stratengids behorende bij Plattegrond (street-guide)/Petundjuk Nama2 Djalan Kota Bandung Perikut Peta.
55630: PLAN OF THE ANTILLES [CARIBBEAN ISLANDS]: - Nouveau Plan des Antilles. [1re edition; First edition].
13054: PLAN - - Indicateur et Plans de Paris.
54319: PLANTENGA, H.PO., - De verworden wereld.. [Eerste druk; First edition].
51625: PLANTENGA-VAN NOORT, ELS, - Gepeperde Toestanden. Herinneringen aan Indië. [Eerste druk; First edition].
54377: PLAS, MICHEL VAN DER (COMPILER/TRANSLATION], - I hear America Singing. Inleiding door Adriaan van der Veen. [Eerste druk; First edition].
46542: PLAS, A[NITA], - Kant. [Lace]. (title on front cover].
50125: PLAS, CH. O. VAN DER, - Bra Widjaja. [Eerste druk/first dutch language edition].
52351: PLAS, M. VAN DER, - Dance for You. Verzen. [Eerste druk; First edition].
52604: PLAS, M. VAN DER (EDITOR), - Herinneringen aan Godfried Bomans. Zesde druk [Sixth edition].
56883: PLAS, C.C. VAN DER, - Tonkin 1644/45. Journaal van de Reis van Anthonio van Brouckhorst. [Eerste druk; First edition].
50543: PLASKOWSKI, JERZY, - Technical Studies on High Nickel Irons, with Special Refrence to the Indonesian Kris. Abstract PHOTOCOPIED from:ArchomaterialsNo. 6-no. 1:35-52 (Winter 1992).
50544: PLASKOWSKI, JERZY, - Technical Studies on High Nickel Irons, with Special Refrence to the Indonesian Kris. Abstract PHOTOCOPIED from:ArchomaterialsNo. 6-no. 1:35-52 (Winter 1992).
50613: PLASKOWSKI, JERZY, - Technology of Early Indonesian Keris. The reseults of Metallographic Examinations of Ganja;s (upper part of the Keris) separately forged. [Cover title].
4691: PLATENKAMP, J.M.D., - De waarde der dingen. Ceremoniële geschenken van de Tobelo. Exhib.Catalogue Museon, the Hague, 20 Dec. 1990-31 March 1991.
47817: PLATENKAMP, J.D.M., - North Halmahera: Non-Austronesian Languages, Austronesian Cultures. Lecture presented to the Oosters Genootschap in Nederland at Leiden on 23 May 1989. Orig. edn.
44137: PLATT BROTHERS & CO. LIMITED/HARTFORD WORKS CATALOGUE - - Katalog nebst Berechnung der Maschinen zum Egrenieren, Offnenen, Krempeln, Kämmen, Vorbereiten, Spinnen und Weben der Baumwolle. Orig. edn.
56942: PLATT, W. [ABLE SAILOR), - Continuous Certificate of Discharge. No. 361638. Merchant Shipping Act, 1894, Notice to Seamen. Original copy on behalf of W. Platt, able
44452: PLATTEEUW, J.L., - De Axelse Klederdracht. Orig. edn.
54077: PLATVOET BROS. WONINGINRICHTING PRIJSLIJST - ENSCHEDE: - Sunny Home; 120 modelkamers.[Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
4692: PLATZ, R. - Streben nach Harmonie. Kunst und Handwerk Javas. Orig. edn.
3990: PLAYFAIR, G., - Singapore goes off the Air.
42183: PLEIJ, H., - Sprekend over de middeleeuwen. Orig. edn.
38686: PLERIDOU, A.G., - Cyprus Embroidery. Reprinted from:Epeteris, the Annual of the Cyprus Research Centre, vol. VII, 1973-1975.(pp. 277-303).
4694: PLESSEN, V. VON, - Blandt Hovedjaegere paa Borneo (:with the Head-hun-ters of Borneo). Transl. after the orig German edn. of Berlin 1936.
55758: PLESSIS, I.D. DU, - The Cape Malays. [First edition].
10920: PLEYSIER, A., - De mensch in de Lersdchool van Moeder Aarde. Een beknopt en eenvoudig overzicht van de aardrijkskundige factoren, die invloed hebben uitgeoefend en nog invloed uitoefenen op de ontwikkeling der Volkeren.
4699: PLEYTE, C.M., - Tanggeransche volkstaal (Sunda). In:BKI, LVI-1/2.
51095: PLEYTE, C.M. (COMPILER), - PARIBOGA; Vijf en Twintig Soendasche Sprookjes, Vijfde stukje; PARIBOGA: Roepa-roepa dongeng: toeloejna Paribogasalawe dongeng-dongeng Soenda. [Eerste druk; First edition].
51096: PLEYTE, C.M. (COMPILER), - PARIBOGA; Vijf en Twintig Soendasche Sprookjes, Zesde stukje; PARIBOGA: Roepa-roepa dongeng: toeloejna Paribogasalawe dongeng-dongeng Soenda. [Eerste druk; First edition].
4700: PLEYTE, C.M., - Die Buddha-Legende in den Skulpturen des Tempels von Bôrô-Budur.
40761: PLEYTE, C. (WZN.), - Bataksche Vertellingen. First edn.
44514: PLEYTE, C. (WZN.), - Bataksche Vertellingen. First edn.
11868: PLEYTE, C.M., - Singa Mangaradja. De heilige Koning der Bataks. Zijne afkomst en de openbaring der eerste wetten volgens een handschrift uit Bakkara, behoorende tot het legaat Dr. H.N. van der Tuuk. Offpr. fr.:BKI, 7e volgreeks, I.
55674: [PLEYTE WZN., C.M -L.K. REISCHER, EXECUTIVE COMMITTEE, ET.AL.], - Verslag nopens de Pasar-Gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden [Batavia] van 28 Augustus-2 September 1906. [Eerste druk; First edition].
9018: PLEYTE, C.M., - De Inlandsche Nijverheid in West-Java als Sociaal-ethnologisch verschijnsel, Tweede Stuk [: Het Weven/Weaving].
4701: PLEYTE, TH.B., - Niederländische Kolonialpolitik im fernen Osten.
51363: PLICKU, KAROLA (PHOTOGRAPHY/TEXT), - Slovensko vo fotografii. [First edition].
52685: PLISCHKE, H., - Artsen als ontekkers en onderzoekers van Afrika; Fr. R. Lehmannm, Het aandeel van artsen aan de ontsluiting van Australië en de Zuidzee; M. Heydrich, Artsen als ontdekkingsreizigers in Azië; H. Termer, Artsen als ontdekkingsreizigers in Amerika. Publ. in:Ciba Tijdschrift, Vol. 1-Nr. 7 (Nov. 1938).
41501: PLOEG, M. VAN, - Le Défilé du Régiment. Marche Militaire pour Piano. Orig. edn.
48267: PLOEG, MAURICE VAN, - Le Défilé du Régiment. Marche militaire pour Piano. Sensation. Le dernier succès! [Dédié à Mr. Silberman, Chef d'Orchestre]. Orig. edn.
4702: PLOEG, I. VAN DER - De Misdaad op de Boroboedoer. Crimineele Roman. Orig. edn.
53922: PLOEG, J.G. V.D., - Het Indonesische Vraagstuk. [Eerste enige druk; First and only edition].
55668: PLOMP, J.A.,B., - De Theeonderneming: Schets van werk en leven van een Theeplanter voor en na de Oorlog. [Eerste druk; First edition].
52787: PLOOS VAN AMSTEL, JBS. CSX. , CORNELIS, - Aanleiding tot de Kennis der Anatomie in de Tekenkunst, betrekkelyk tot het Menschbeeld...[Eerste druk; First edition].
39461: PLOSS, H. & M. BARTELS, - De Vrous in Natuur-en Volkenkunde. Anthropologische Studiën. 6e druk.
55885: PLOYÉ, M., [CHIEF EDITOR], - Revue du Paludisme et de Médicine Tropicale. Volume 10-No. 94 (Avril 1952) - No. 105 (Mars 1953). [First original edition].
52098: PLUG, G. (STUDENT/COMPILER), - Gobelins, Borduursels, Kanten, Weefsels, Stofffen Bedrukken, Meubels. [Original student's curriculum].
53439: PLUIM, T. (INTRODUCTION), - Soest, Soesterberg, Soestdijk, Soestduinen. [Eerste druk; First edition].
7379: PLUMMER, A. & R.E. EARLY - The Blanket Makers, 1669-1969. A history of Charles Early & Marriott (Whitney) Ltd. Orig. edn.
48894: PLUTARCHI, - Vitae Parallelae. Ex recensione Caroli Sintenis. [various publ. imprints].
11869: PLUVIER, J., - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië, in de jaren 1930 tot 1942. Pref. by W.F.Wertheim.
39757: PLUVIER, J.M., - De Indonesische Revolutie. Orig.edn.
4704: PLUVIER, J.M., - Het Indonessische Nationalisme. [Eerste druk; First edition].
9239: POCOCK BROS. SHOE TRADE CATALOGUE- - POCOCK BROTHERS Ltd. London. Trade Catalogue.
3306: POELTUYN, J. (PUBL.), - Sarina het Kind uit de Dessa. (Oud-Indisch Lied).
40661: POENSEN, [C.] [AUTHOR'S NAME ERRONEOUSLY GIVEN AS P. POENSEN], - Aanteekeningen op de Lakon Djaladara-Rabi. Reprinted from:TBG, 31 (1887).
50924: POENSEN, C. - De geschiedenissen van het Oude Testament: naar de Heilige Schrift. [Eerste druk; First edition].
4707: POENSEN, C. - Grammatica der Javaansche taal. First edn.
55733: POENSEN, C,., - In Memoriam Gerard Karel Niemann. Separated from:BKI, [circa 1906].
52288: POENSEN, - Herinneringen betreffende de Javaansche desa en hare bewoners. Published in:Indisch Genootschap, Vergadering 14 December 1892.
53212: POENSEN, C., - De Wajang. Separated from:MNZG, Vol. 16-17 (1872-1873).
4708: POEPPIG, F., - Javanisches Abenteuer. Das erwachsen Asiens. Erlebnisse und Erlittenes in Niederländisch-Ost-Indiens während der japanischen Besetzungszeit.
4709: POERBANI, A. (= BONDERE RD.AJOE PARTINI), - Widijawati. Het Javaanse meisje. [Eerste druk/first edition].
4710: POERBATJARAKA, R.M. NG. - Pandji-Verhalen onderling vergeleken
56830: POERBATJARAKA, R.M. NG., - Kapustakan Djawi. [PHOTOCOPIED after the original publication[.
38566: POERBATJARAKA, R. NG. & C.HOOYKAAS, - Bharata-Yuddha. Mpu Sedah en Mpu Panuluh.
56676: POERBATJARAKA, R.M. NG. - TARDJAN HADIDJAJA, - Kepustakaan Djawa. [Tjetakan kedua; Second edition].
4711: POERBO HADININGRAT, R.M.A.A., - Wat ik als Javaan voor Geest en gemoed in de Vrijmetselarij heb gevonden. Uit de nagelaten papieren van...Introd. by R.A.A. Pakoe Alam.
4714: POERWADAMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia.
4715: POERWADAMINTA, W.J.S. - Kamus Umum Bahasa Indonesia
56747: POERWADARMINTA, W.J.S. & A. TEEUW (COMPILERS/EDITORS), - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. Tweede bijgewerkte druk. (second updated edition).
46627: POERWADARMINTA, W.J.S., - Baoesastra Indonesia-Djawi. [orig. edn.].
50826: POERWADARMINTA, W.J.S. & A. TEEUW - Indonesisch-Nederlands Woordenboek. [Eerste druk; First edition].
53285: POERWADARMINTA, W.J.S., - Baoesastra Djawi-Indonesia. [orig. edn.].
36936: POERWARDAMINTA, W.J.S., - Logat Ketjil Bahasa Indonesia.
39236: POERWARDAMINTA, W.J.S., - Logat Ketjil Bahasa Indonesia. 2nd. edn.
4712: POERWARDARMINTA, W.J.S. - Katerangan Tegesing Temboeng? (Baoesastra Tjilik).
4716: POERWOPRANOTO, S., - Penuntun Tentang hukum Tanah (Agraria). 2nd. edn.
40300: POERWOREDJO MISSIONARY COMMEMMORATION - - Vijftig Jaar Zending in Poerworedjo [Java]. Acta van de 23e Zendingssynode van de Gereformeerde Kerken in Utrecht en Gelderland op 11 December 1947 te Utrecht.
56496: POESJKIN, A.S., - De Kapiteinsdochter. Uit het Russisch vertaald door Wils Huisman. Tweede druk. [Translated from the russian by Wils Huisman. Second edition].
47747: POETH, PH[ILIPP], - Von dem Fuchs Reinart. Deutsche Reimfassung der Dichtung Van den Vos Reynaerde (= Reinaert I) aus dem 13. Jahrundert von Willem der den Madock machte. [1. Auflage/First edition].
37767: POEY SENG BOUW, - Sumangan Penjelidikan untuk Mengisoelasi ratjun-ratjun Menurut Tjara Kering. Orig. thesis [Djakarta, universitas Indonesia].
12836: POEZE, H. & H. SCHULTE NORDHOLT, (EDS.), - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidslievende teksten uit de twintigste eeuw. Preface by Hella S. Haasse.
45892: POEZE, H. & H. SCHULTE NORDHOLT (EDS.), - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw. [with a preface by Hella S. Haasse]. Orig. edn.
37095: POEZE, H.A., - Tan Malaka. Strijder voor Indonesië's Vriheid; Levensloop van 1897 tot 1945.
46543: POIRET (PAUL) - PALMER WHITE, - Poiret. [First edn.].
9332: POIRET-J.CAIN (INTROD.), - Poiret le maginifuque.
7384: POIRET-N. THORNTON (ED.), - Poiret. 1st.
7386: POIRET-N. THORNTON - (ed
56485: POIRRIÉ, JACK (CARTOONIST) - LILIAN DUCELLE (INTRODUCTION), - Daar heeft onze wieg gestaan...(...en hier werd ons bedje gespreid). [Eerste druk in boekvorm; First edition, thus].
52039: POIRSON, J.B. (GÉOGRAPHE; GEOGRAPHER], - Carte du Royaume des Pays Bas, Divisée en Dix-huit Provinces. [Impression originale; Original impression].
39605: POISEL, A., - Die Lederkünste. Praktische Anleitung zur Ausführung von Lederschmuckarbeiten aller Art. Orig.edn.
42258: POKORNÝ, J., - Bomen in Europa. Transl. after the orig. Czech edn. 1972 by A.A. Kruijne. First edn. (thus).
50354: POL, D. - J.D. WIELENGA (COMPILER), - Midden-Java ten Zuiden. [AND] Leiddraad voor de Bestudeering van Midden-Java Ten Zuiden ten dienste van Zendingsstudiekringen. [Eerste druk; First edition].
39881: POL, H., - De Zending en de Sa'dan Toradja. Handleiding voor Zendingsstudie op de Hervormde Verenigingen op Geref. Grondslag. Orig.edn.
44696: POL, D.(ET.AL.)(PREFACE), - Java - Soemba. Film der Zending v/d Geref. Kerken. Tekstboekje van de Java-Soemba-Film. [title on front wrapper].
55349: POL, ARENT, - Schepen met Geld:De Handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie. [Eerste druk; First edition].
55178: POL, D. - A.H. VAN MINDEN, H. HANGELBROEK (COMPILERS, ET.AL.), - Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1930 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen, aan de generale synode van de gereformeerde kerken samen te komen te Middelburg in den jare 1933. [Eerste druk; First edition].
55175: POL, D. - A.H. VAN MINDEN, H. HANGELBROEK (COMPILERS, ET.AL.), - Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1936 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen, aan de generale synode van de gereformeerde kerken samen te komen te Sneek in den jare 1936. [Eerste druk; First edition].
55159: POL, D. - A.H. VAN MINDEN, H. HANGELBROEK (COMPILERS, ET.AL.), - Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1933 voor de zending onder heidenen en Mohammedanen, aan de generale synode van de gereformeerde kerken samen te komen te Amsterdam in den jare 1936. [Eerste druk; First edition].
55896: POL, CORNELIA M., - Discourse on the Frame. The making and unmaking of Indonesian Women Artists; Discours over de omlijsting van drie Indonesische kunstenaressen. [Original doctoral dissertation Amsterdam municipal university]. [Translated into english by R.M.J. van der Wilden-Fall].
46537: POLAK,, CH., - De verborgen verleiding. Alles over ondergoed. [Eerste druk/first edn.].
11475: POLAK, A., - Traditie en Tweespalt in een Sasakse Boerengemeenschap(Lombok, Indonesië)/Tradition and Conflict in a Sasak Peasant Community (Lombok, Indonesia). Orig. thesis [Utrecht university].
51758: POLANEN, J.V.D., - Herinneringen aan mijn vader Johannes Hendrik Nelson Polanen, de eerste Neger-hoofdonderwijzer in Suriname (1882-1939). [Eerste druk; First edition].
10394: POLANYI, M. (COMPILER), - Dictionary of Textile Terms/Textil-Fachwörterbuch. German-English/English-German. First edn.
55238: POLDER REGULATIONS OPSTERLAND AND SELLINGWERF: - Memorie van Toelichting behoorende bij het herziene reglement voor den Grooten Veenpolder in Opsterland en Smellingerland.
55152: POLDI, CARLOS (1938-). - Pasar Malam Kronkels. [Eerste druk; First edition].
54200: POLET, SYBREN, - De Demon der Eetzucht. [First dutch edition translated and adapted after the original english Legends of Ireland by J.J. Campbell].
4718: POLITICAL PARTIES - in the N.E.I.
38515: POLITICAL DEVELOPMENT IN COLONIAL INDONESIA - - MEDEDEELINGEN der Regering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang (April 1924).
55439: R.M.S. -POLITIEKE KERNGROEP GOHEBA: - Progressieve Voorhoede beweging Volksfront Goheba; O tu puri mu mi na oloh mono mese mese Marilah Bersama Peganglah Sendjatamu Hakmu Kras-Kras...
7389: POLKINGHORNE, R.K. & M.I.R. - Weaving & other pleasant occupations
42871: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van Land en Volk. 2e druk.
9514: POLL, M.J.M. VAN (CHAIRMAN), - Translation of the Report of the Parliamentary commision (States-General) Dutch East Indies. Transl. after the orig. dutch edn.
49667: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië. Orig. edn.
48209: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië. Orig. edn.
55662: POLL, MAX VAN, [1881-1948], - Japan: De Rijzende Zon gaat onder. [Eerste druk; First edition].
56290: POLL, M. VAN, - Linnen, het aloude Lijnwaad. Tweede herziene en verbeterde druk [Second revised and enlarged edition].
43095: POLLACCHI, P. (LE CDT.)(DRAUGTSMAN), - Atlas de la France et de ses Colonies. Orig. edn.
46925: POLLII, M. & M. DÉRIBÉRÉ, - Java-Bali. [Édition originale/orig. edn.].
37047: POLLMAN, T. & J. SELEKI, - Een Militaire dictatuur op Ambon, 1950. De macht van de baretten in de Republik Maluku Selatan. (de RMS op Ambon, de terreur van de baretten en de zelfmoordbrigades van de Sukarella's). Publ. in:Vrij Nederland, Bijvoegsel Nr. 14 (1979).
13418: POLLMANN, T. & J. SELEKY, - Istori-Istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers. Orig. edn.
37048: POLLMANN, T. & J. SELEKY, - Een gouden regen in den Vreemde. Kleine Molukse geschiedenis. Publ.in:Vrij Nederland, Bijvoegsel Nr. 35(1978)
4725: POLLMANN, T. & I. HARMS - In Nederland door Omstandigheden
55520: POLLMANN, TESSEL & JULIAN SELEKY, - Terug op de Molukken. Published in:vrij nederland, Onafhankelijk Weekblad [Supplement], 16 Januari 1982. [Originele uitgave; Original edition].
55120: POLLMANN, JOOST (INTRODUCTION), - MADJOE! Een korte reis door de Indonesische Striphistorie. Een tentoonstelling van 19 juli t/m 27 oktober 2002, in het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden. [Eerste en enige druk; First and only edition].
45428: POLLOCK, C. & P. RUTH (EDITORS), - Fabled Cloths of Minangkabau. [Catalogue to the Exhibition] Santa Barbara Museum of Art, March 13 through June 21, 1992.
48265: POLMAN, THEODOR H., - Le Rêve d'Un Soldat. Marche Militaire [Caracteristique]. OP. 7 I. Orig. edn.
4726: POLMAN, JUST - De brutale reis. De eerste toch naar een nieuwe Wereld.
38662: POLMAN, K., - The North Moluccas. An annotated Bibliography. Introd. by Ch.F. van Fraassen.
46961: POLYGOON FILM FACTORY HHAARLEM (PRODUCER] - J.H. HOUWEN (EDITOR), - Inboorlingen van Australië, Borneo en de Fidziji-eilanden. Orig. edn.
46960: POLYGOON FILM FACTORY HILVERSUM (PRODUCER], - Indonesië. Djakarta en omgeving.
52640: POLYTECHNIC - - Polytechnisch Zakboekje. Elfde Druk [11th edition].
4727: POLYTROPOS (PSEUD.), - De Oost-Indische Pleiaden en hun pleegkind. Eene bibliographische studie. Original edition.
4728: POMPE, A., - Geschiedenis van Nederlandsche Overzeesche Bezittingen geschetst ten dienste van het onderwijs en van hen, welke zich naar die gewesten begeven
36124: PON, W.P.H. DU, - Terugblik van een Pionier. Offprint from:[Olie, year 8].
39740: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Ed. for the Netherlands by C.P. Gunning. Pref. by H. Colijn. 3e druk.(3rd. dutch edn.).
4732: PONDER, H.W., - In Javanese Waters. Some sidelights on a few of the countless, lovely, little known islands scattered over the Banda Sea & some glimpses of their strange & stormy history. Orig. edn.
54666: PONDER, H.W., - Java Pageant. A description of one of the world's richest, most beautiful, yet little known Islands and the strange Customs & beliefs, the industries, religion & wars of its fascinating People. First edition.
36056: PONG KOOK LEE & CHI SIK RYU, - Let's Talk in Korean. 2nd. revised edn.
39556: PONNAMPERUMA, F.N., - Some Aspects of the Chemistry of Rice Soils. Taken fr.:Trop.Agriculture Ceylon, 111-2.
56656: PONOROGO PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Pnorogo.
55537: PONOSOV, V.V., - Results of an Archaeological Survey of the Southern Region of Moreton Bay and of Moreton Island (1963-1964). [First edition].
47206: PONS, B.J., - Stoelen uit West-Afrika. [title on front wrapper]. Orig. edn.
48791: PONSEN, D.G. (PREFACE), - 1916 - Oostkust van Sumatra Instituut - 1996. Gelezen, geknipt geplakt. [Eerste enige druk/first and only edition].
56863: DU PONT DE NEMOURS EXPLOSIVES DEPARTMENT HANDBOOK: - BLASTERS' HANDBOOK A Manual describing Explosives and Practical Methods using them. Prepared by the Technical Service of the Explosives Deparment. Twelfth Edition.
46209: PONTET (MONSIEUR), - François le petit Parisien. Orig. edn.
50484: PONTING, H.G.(TEXT) AND K. OGAWA (COLLOTYPES), - Japanese Studies. [First edition].
50348: PONTO, N. (GURU), - Uit den aanvang der Karo-Batak Zending. Aanteekeningen en Herinneringen van Goeroe N.Ponto. [Eerste druk;First edition].
53352: PONTOPPIDAN, MORTEN (1851-1931), - Kinderbijbel. Derde druk [third edition]. [edited and translated after the original danish by Marg. Meijboom][. Preface by P. Cannegieter.
55699: POODT, JOS (EXTS), JULIEN HUYBRECHTS & MIYAKO MOESHART (TRANSLATORS DUTCH-ENGLISH/ DUTCH-JAPANESE), - DESHIMA '88 '89. [First edition].
41572: POORTENAAR, J., - Van Prenten en Platen. De grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijving. 2e druk.
43827: POORTENAAR, J[AN], - Etskunst. Techniek en Geschiedenis. Preface by H. Teding van Berkhout. Vierde druk. (4th edn.).
48607: POORTENAAR, J[AN, 1886-1958), - Javaansch Landschap. [An original etching].
4734: POORTENAAR, J., - Dans en Wajang.
50647: POORTENAAR, J. & W.PH. COOLHAAS (COMPILERS), - (compOnder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde. [Eerste druk; First edition].
12895: POORTENAAR, J. & G. POORTENAAR-VAN VLADERACKEN, - Een Kunstreis in de Tropen. Orig. edn.
4733: POORTENAAR, J. - An artist in the Tropics. Translated from the dutch by Horace Shipp.Foreword by Frank Brangwyn. First U.K. edn.
55220: POORTENAAR, JAN (INTRODUCTION), - Rembrandt's Etskunst. [Twaalf Prenten van Rembrandt, covertitle]. [eerste druk; First edition].
55946: POORTENAAR, JAN CHRISTIAAN (1886-1958), - Tentoonstelling van Schilderijen en Etsen uit Indonesië: 4 Juni - 18 September 1954. [Eerste druk; First edition].
54436: POORTHUIS, M., - Dudok in Hilversum: bouwmeester in een stad vol jonge monumenten. [Eerste druk; First edition].
44588: POORTMAN, M.H. - A.L. KOLB, W.E. VON METZSCH, A.F.H. NESVADBA & C.J. TIRION(COMMITTEE COMPILERS), - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de Orang Peladang. Orig. edn.
4737: POORTMAN, C. & W.W. KLOOS - De Indische Pensioenen. [Eerste druk/first edition].
51482: POORTVLIET, P.F., - Naamwijzers van Middelburg. De functionarissen van de Admiraliteit van Zeeland 1715-1994; De (Bataafse) Marine in Zeeland 1795-1808. [Eerste druk; First edition].
47488: POP-TOP TERP & K. PATTON, - Pop-Topping! Pop-Top Terp. First edition.
55766: POPO ISKANDAR, - Affandi. Suatu Jalan Baru dalam Expresionisme. [First edition].
11656: POPP SERBOLANU, C.J., - Les Tsiganes. Histoire-Ethnographie-Linguistique-Grammaire-Dictionnaire.
37427: POPULAR HOUSING IN LEEUWARDEN MUNICIPALITY, FRIESLAND PROVINCE - - Verslag[en] over den toestand der Woningvereeniging Leeuwardente Leewarden en hare verrichtingen over het jaar 1935, 1936, 1943.
48036: POPULAR SONG - CLINGE DOORENBOS, [J.P.J.H], - Bloemen op Kantoor. Orig. edn.
48038: POPULAR SONG - CLINGE DOORENBOS, [J.P.J.H] (COMPOSER/VOCALS), - Als ik een Jongen was...Orig. edn.
55219: PORCHER, JEAN (CONSERVATOR FRENCH NATIONAL LIBRARY), - Manuscrits A Peinures offerts A la Bibliothè Nationale par Le Comte Guy du Boisrouvray. [Edition originale; First original edition].
55391: PORT MORESBY HEADQUARERS DEPARTMENT OF HEALTH REGI;ATOPMS: - Administrative Handbook Territory of Papua and New Guinea . [Forst edotopm]/
4739: PORTE, H. - De gele hel. Krijgsgevangene der Jappen en Guerillastrider op de Philippijnen.
53117: PORTE, H. - De Gele Hel. Krijgsgevangene der Jappen en Guerillastrider op de Philippijnen. [Eerste druk; First edition].
55070: PORTER, WILLIAM N., - The Miscellany of a Japanese Priest, being a translation of TSURE-ZURE GUSA. Introduction by Sanki Ichikawa. [First edition].
48242: PORTIELJE, A.F., - Met Meneer Portielje mee naar Artis. [Eerste druk/first edition].
55407: PORTUGAL AND THE FIRST WORLD WAR 1914-1918: - Portugal pendant la Guerre et pendant La Paix. [1e edition; First edition].
44953: PORTUGUESE COLONIAL CARTOGRAPHY - - Da Commissão de Cartographia (1883) ao Instituto de Investigação Cienctifica Tropical (1983) 100 Anos de História. Orig. edn.
43935: POS, G.A. (COMPILER), - Rijwieltochten over rustige wegen. Orig. edn.
4743: POS, M. - Eens op Java en Sumatra... Het laatste reisboek over ons Indië in zijn glorietijd. Orig. edn.
4742: POS, M., - Werkelijkheid op Bali.
45954: POS, M., - Werkelijkheid op Bali.
43410: POSCHMANN, A. (EDITOR), - LiturgieGewänder. Kirche und Design. Katalog zu winem Wettgeberb. Katalog zur Ausstellung Deutsches Textilmuseum Krefeld 1. Februar-25 April 2004. Orig. edn. .
48572: POSPISIL, L., - Kapauku Papuans and their Law. [First edition].
48278: POSSELT, E.A., - Technology of Textile Design. Being a Practical Treatise on the construction and Application of Weaves for all Textile Fabrics, with minute references to the latest inventions for Weaving. Contains also an Appendix showing the analysis and giving the calculations necessary for the Manufacture of....
36427: POST, C.L.F., - Over den Waterstaat in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
46027: POST, P. & E. TOUWEN-BOUWSMA(EDITORS), - Japan, Indonesia and the War. Myths and realities. Orig. edn.
4745: POST, H., - Bandjir over Noord-Sumatra. [Eerste druk/first edition, with a reface by Major-General) P. Scholten].
56303: POST, HANS & HEIJ, KEES [C.J.], - Maleo. [Moluks Grootpoothoen, or Eulipola Walacei]. [First Indonesian language edition].
51462: POST, LOUISE M. (ET.AL.), - Breakfast at the Bromo [Java]. [And six other illustrated contributions]. Published in:Inter-Ocean, a Netherlands East Indies Magazine devoted to Malaysia and Australasia, vol. 10-No. 8 (August 1929).
2520: POSTAL VALUES IN COLONIAL INDONESIA - - Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië/Handbuch der Postwert-Zeichen von Niederländisch Indien/A description of the Postal Values of Netherlands India/Manuel des timbres-poste des Indes Néerlandaises. First edn.
51669: POSTEMA, JITS, - Niemand kan de Kat uit de boom kijken. [Eerste druk; First edition].
53921: POSTHUMA, S. (1900-1991), - Nederland en Indonesië als Economische eenheid; Rede uitgesproken op de Jaarvergadering [Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel] te Haarlem op 20 Juni 1947 . [Originele uitgave; Original edition].
51804: POSTHUMA, S., - Nederland en Indonesië als economische eenheid. [Eerste druk; First edition].
7392: POSTHUMUS, N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders (De zgn. Droogscheerderssynode).
7393: POSTHUMUS, N.W., - De Nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de republiek. Orig. edn.
37077: POSTHUMUS MEYES, R. - E.J. DE ROCHEMONT- J.W.R.KOCH, (ET.AL.), - De Zuidwest Nieuw-Guinea Expeditie 1904/5 van het Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap. Introd. by G.P. Rouffear.
47312: POSTHUMUS MEYES, R. - E.J. DE ROCHEMONT- J.W.R.KOCH, (ET.AL.), - De Zuidwest Nieuw-Guinea Expeditie 1904/5 van het Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap. Introd. by G.P. Rouffear.
41921: POSTMA, P., - Toeristisch Spoorboekje. Complete treingids voor heel Nederland. In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. Orig. edn.
42100: POSTMA, W.P. & H. KLEIJN, - Vogels determineren. Derde herziene druk. (3rd. revised edn.).
46086: POSTMA, T.F.H., J.W. D'HANE & J.A. VON MEIJENFELDT, - De Javasuikerindustrie gedurende de Japansche Bezetting. Orig. edn. Orig. edn.
4749: POSTMA, N. - Z. HADAD & HERNANDONO, - Bibliografi Wanita Indonesia (Bibliography of Women in Indonesia). First edn.
51764: POSTMETER, F.D.H., - Negen Leppels Kruidmoos obbeschept. Darde druk. [Derde druk; Third edition].
51324: POTIEZ-VAN ERTVELDE TRADE CATALOGUE, - Maison Potiez-Van Ertvelde tout pour l'Art Décoratif/Alles voor de Sierkunsten. [Édition originale; Original edition].
38131: POTT, M. - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Orig. edn.
11481: POTT, P.H., - Het Museum als Sociaal-cuturele instelling. Rede.
11611: POTT, P.H., - Naar wijder Horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de Buitenwereld.
7993: POTT, P.H., - Introduction to the Tibetan Collection of the National Museum of Ethnology, Leiden.
50691: POTT, P.H. (DIRECTOR OF MUSEUMS), - Rijksmuseum voor Volkenkunde [Leiden]. Verslag van de directeur over het jaar 1957. Offprint from:Verslagen der Rijksverzamelingen van geschiedenis en kunst.
56012: POUL, NOEK DE, - The Flying Dutchman. Separated from:Netherlands India Old & New, volume 18 (1933).
54263: POULBO, [FRANCISQUE, 1879-1946], T(DRAUGHTSMAN AND AUTHOR), - Encore des Gosses et des Bonhommes. Cent dessins et l'Histoire de Nénette et Rintintin. [Nénette, Rintintin, Le petit Lardon & leurs Copains, subtitle]. [First edition, privately published].
52370: POULIN, GUIDO HENRY 91916-2000), - In Memoriam Guido Henry Poulin 5 décembre 1916-18 septembre 2000. (Cover title0. [Édition originale; First edition].
9403: POURRAT, H., - Le Diable au Moulin A Papier. Conte.
54539: POURRIÈRE, A., - De Parijse Haarmode. Kunst en Techniek van de Coiffure. [First dutch language edition, translated after the orig. french eddition Paris 1964.]
37663: POURRIÈRE, A., - De Parijse Haarmode. Kunst en Techniek van de Coiffure. Transl. into dutch after the orig. french edn. Paris 1964.
37664: POURRIÈRE, A., - Artistikie Coiffures door middel van watergolf met platte krullen. Transl. into dutch after the orig. french edn. Paris c. 1950.
8635: POUWER, J., - Enkele aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Zuid-West Nieuw Guinea). Orig. thesis [Leyden university].
37142: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen (Half 1904/1906)naar de Economie van de Desa en Daaruit gemaakte gevolgtrekkingen, Deel II/2, Slotbeschouwingen (Tweede gedeelte)
37143: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Irrigatie en daaruit gemaakte Gevolgtrekkingen.
37141: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar den Landbouw en Daaruit gemaakte gevolgtrekkingen.
8638: POWELL, W. - Unter den Kannibalen von Neu-Brittannien. Drei Wanderjahre durch ein wildes Land. Transl. after the orig. english edn. by L.M. Schröder.
8636: POWELL, W. - Wanderings in a Wild Country; or, three years amongst the cannibals of New Britain. FIRST EDN.
8637: POWELL, W. - Wanderings in a Wild Country; or, three years amongst the Cannibals of New Britain. 2nd.printing.
48064: POWELL, H., - The last Paradise. [Bali]. [First edition].
56234: POWELL, ROBERT, - The Tropical Asian House. [First edition].
55993: POWELL, ROBERT, - The New Indonesian House. [First edition].
56265: PRAAG, PH. VAN, - Sociale Symboliek op Nederlandse Exlibris. [Eerste druk; First edition].
45853: PRAAG, MARINUS M. VAN, - De Toneelspeler. Orig. edn.
4753: PRAAG, S. VAN, - Onrust op Java. De Jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
51505: PRAAG, H.M. VAN (EDITOR), - Biochemical and Pharmacological Sapects of Dependence and Reports on Marihuana Research. Symposium organised by the interdisciplinary society of Biological Psychiatry Amsterdam, September 1971[First edition].
4754: PRABA, - Kalawarti dasa ari Sumbangan Pikirian: Pidato Semarang-P.B.B., Year XII-Nr. 32.
55415: PRAKASH DUTT, VID& VISHAL SINGH, - Indian Policy and Attitudes towards Indo-China and the SEATO [South East Asian Treaty Organization]. Twelfth Conference Institute of Pacific Relations Kyoto, Japan. Sept.-oct. 1954. [First edition].
56284: PRAKASH, OM - MANISH CHAKRABORTI, - Europeans in Bengal in the Pre-Colonial Period. Brief history of the Commercial and Cultural Legacy. [First edition].
53533: PRAKASH, OM, - Asia and the Pre-modern World Economy. [First edition].
48186: PRAKKE, H.J., - Drenthe in Michigan. 'N studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-Trek van 1847. Bijdrage tot de Sociologie van het schisma in de Drentse Dorpsgemeenschap. Preface by P.J. Bouman. En gedichten op deze Van Raalte-Trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent. [Eerste druk/first edition].
42259: PRAKKE, H.J. (ET.AL.)(COMPILERS), - Volksverhalen uit Drenthe. Of de bruid waarom niemand danste. First edn.
48948: PRAMANA YUDA & SITI ISRINA OKTAVIA SALASIA (COMPILERS), - Konservasi Satwa Primata. Tinjauan Ekologi, Sosial Ekonomi dan Medis dalam Pengembangan Ilmu Pengetanuan dan Teknologi. Cetakan 1 [First edition].
4757: PRAMPOLINI, G. - De Pantun en verwante dichtvormen in de Volkspoëzie. Offpr.fr.:Indonesië, year 5(1951).
49535: PRASANTI, - Konglomerat. [Cetakan Pertama/First edition].
38863: PRAT, D. DE, - Nouveau Manuel complet de Filature. Orig.edn. 2e partie: Fibres Végétales. Contenant Etude des fibres végétales, leur conditionnement, Filature du Coton, Filature du jute et de laramie, fabrication de l'Ouates hydrophiles.
52844: PRATER, ROBIN (CHIEF EDITOR AND PRODUCER), - The Singapore Experience. [Original edition].
53047: PRAWIRASOEDIRDJA [= RADEN BAGOES SOELARDI], - Pakem Wajang Purwa: Wiwit purwakala ngantos dumugi sabibaripun Bratajuda, mawi gending sarta pawitjantenan. Djilid I isi 20 lampahan. [Part I, of 2 only]. [First edition].
42836: PRAWOTO, R., - Huwelijksgebruiken en met het huwelijk verwante verhoudingen in oud Oost-Banjoemas. Extr.fr.:TITLV, vol. LXXI.
50293: PREANGER REGENCY - - Inlandsch Hoofd Preanger [Regentschappen].
51486: PREANGER RESIDENCY ORDINANCEMAP - - [Stafkaart Préanger Regentschappen; Preanger Regency Ordinance map, sheet No. XI 37 C].
51485: PREANGER - BATAVIA RESIDENCIES ORDINANCE-MAP - - [Stafkaart Preanger Regentschappen en Batavia; Preanger Regencies and Batavia Ordinance map, sheet 36 A].
13102: H., M.D. & J.M.K.(PREFACE), - Tentoonstelling De Mensch. [Exhib.catalogue] Paleis voor Volksvlyt A'dam 20 Mei-19 Juni '22 [1922].
38071: X.(PREFACE), - Korte Schets der Aardrijkskunde van de Provincie Vries-land.
56274: G... (PREFACE) - BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES INDEX: - Reigister op de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap [van Kunsten en Wetenschappen]. Deel LVI (5e STUK) - LXI (1907) - en het Tijdschrift voor Indische Taal-Land- en Volkenkunde, Deel LI - LVIII , (1909-1919). (Eerste enige druk; First and onoy edition).
10995: PREGER, S., - Vaderlandsche Geschiedenis. Historische Portretzegels.
45080: PRELL, A., - Taptoe! Herinneringen van Oud-soldaten en invaliden van het Indische Leger te Bronbeek. Preface by G. Graafland.
52616: PRELL, A. - Ge-eft Acht! Schetsen uit het Indische Soldatenleven. [Eerste druk;First edition].
4760: PRESS-SERVICE RELEASE - as Issued by the Stichting Door de Eeuwen Trouw; Kompakt nieuws van de belangijkste nieuws- en andere berichten uit de Republiek Zuid Molukken, Indonesië en Zuid Oost Azië
4759: PRESS BULLETIN - A.N.P.-Aneta. 8 juni 1952.
41530: PRESSEL, GUSTAV, - An der Weser/On the River. Orig. edn.
42129: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. orig. [popular] edn. (5th printing).
52681: PRESSER, J., J. ROMEIN, A.C.J. DE VRANKRIJKER, R.E.J. WEER, W. WIJN (COLLABORATORS), - De Tachtigarige Oorlog. [1568-1648]. Derde druk. [Third edition].
56286: PRIANGAN REGENCY PICTURE ALBUM: - Herinneringen aan Priangan [front cover title only]. [Eerste druk; First edition].
42522: PRICE LIST HEINRICH GREBE - - Heinrich Grebe Holzwarenfabrik Dillenburt H.-N. Preisliste über Portieren- und Divangarnituren, Stoffklammern, Federringe, Handtuchhalter, Hutständer, Kleider- und Gardinenleisten usw.
38826: PRICE LIST PHILIPS' LIGHTBULBS - - PHILIPS Prijscourant [voor gloeillampen]. Deze prijzen voor verkoop aan verbruikers zijn bindend voor alle wederverkoopers.
8639: PRICE, CHR., - Made in the South Pacific. Arts of the Sea People.
37604: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Vertaling aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Vermeerderd met door Prof.Dr. H. Kern herzien etymologisch aanhangsel. 3e omgewerkte uitgave. (3rd. revised edn.).
49728: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Neerlands taal in 't Verre Oosten; eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in Indië. [Eerste druk/first edition]
49790: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Vermeerderd met door Prof. Dr. H.Kern herzien etymologisch aanhangsel. Derde, omgewerkte uitgave. [Third revised edition].
46156: PRICK VAN WELY, M., - Volkssprookjes en Legenden uit Indonesië. Orig. edn.
4764: PRIDMORE, F., - Coins and Coinages of the Straits Settlements and British Malaya 1786 to 1951. Including Tokens issued by the Merchants of Singapore, 1828-1853.
39040: PRIJOHOETOMO, M., - Javaansch-Nederlandsche Gesprekken. Orig. edn.
36835: PRIJOHOETOMO, M., - Javaansche Spraakkunst.
4765: PRIJOHUTOMO, - Tentang Orangpadan Kedjadian jang Besar. Dari sedjarah Indonesia, Djilid 1. Tjet. Kedua.
4766: PRIJONO, (DR) - Sri Tanjung. Een Oud-Javaans verhaal. [Eerste druk/first edition].
53914: PRIJONO, - Sedikit Tentang Sedjarah Asia Timoer Raja dan Sedjarah Tanah Djawa. [First edition].
7395: PRIMMER, K., - Scandinavian Peasant Costume. With notes by S. Primmer. Orig. edn.
12344: PRINGGODIGDO, A.K., - Sejarah pergerakan Rakyat Indonesia. 2nd. printing.
40251: PRINGGODIGDO, A.K.(RADEN MAS), - Ontstaan en Groei van het Mangkoenegorosche Rijk. Orig. edn.
46857: PRINGGODIGDO, S[OELAEMAN] (FOREWORD), - Art of Indonesia. Collection of Soelaeman Pringgodigdo. An Exhibition at the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, Budapest; 4 June-5 December 1993./Indonézia muvészete Soelaeman Pringgodigdo gyujteménye...Orig. edn.
46400: PRINGLE, B[ARBARA] & ROBERT M. (TRANSLATION), - A short Guide to the Museum Nasional Jakarta. Third revised and englarged edn.
4769: PRINGLE, R., - Rajahs and Rebels. The Ibans of Sarawak under Brooke Rule, 1841-1941. 1st.
9486: PRINS, P., - Noodweer over Nederland. 2nd. edn.
41762: PRINS, JAN (C.L. SCHEPP, 1876-1946), - Tochten. 2e druk. (2nd. edn.).
41763: PRINS, JAN (C.L. SCHEPP, 1876-1948), - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door L. van der Waals. Orig. edn.
37049: PRINS, J., - The South Moluccas. Rebellious Province or Occupied State. Location, History, forgotten struggle.
50801: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849; Commissaris-General van Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
53627: PRINS, GEERT O. & P. VAN ZONNEVELD (COMPILERS/EDITORS), - Rob Nieuwenhuys, Sinjo Robbie. [Eerste druk/First edition].
39118: PRINSEL, J.J., - De Erepoort. 2e druk.(2nd. edn.).
11723: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - De Suikernijverheid in Nederlandsch-Indië.
54748: PRINSEN J.LZ., J., - Multatuli en de Romantiek. 3e herdruk; reprinted].
52662: PRINSEN, P.J., - De Melkboer. [Extracted in facsimilé from the original Title:Belangrijk Leesboek voor de lagere afdeeling der hoogste klasse eener Lagere School, Amsterdam 1831].
10258: PRINTING- - Bundesdruckerei.
11799: PRINTING HISTORY - - ANTVVERPEN (sic!)-Anvers. Mvsevm Plantin-Moretvs. 20 Prentkaarten/20 Cartes-Vues.
52884: PRISMA: - The Indonesian Indicator. Institute for Economic and Social Research, Education and Information. [Odd issue: June 1980 No. 17].
37362: PRITCHARD, M.E., - A Short Dictionary of Weaving. Including some spinning, dyeing and textile terms and a beginner's guide to weaving and dyeing. Concisely arranged for quick reference. First edn.
12403: PROBERT, CHR., - Shoes in Vogue since 1910.
50654: PROBOLINGGO INSTITUTE VOCATIONAL ADMINISTRATIVE SCHOOL - - REGLEMENT voor de Leeringen der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Probolinggo.
7396: PROCTER, H.R., - Leather Industries laboratory book on Analytical and experimental methods.
7397: PROD'HOMME, J. - La Toilette Féminine A travers des Ages (1490-1645). Orig. edn.
38518: PROEFSTATION JAVA-SUIKERINDUSTRIE - - JAARVERSLAG[EN] van de Technische Afdeeling van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pekalongan...
10414: PROGRANITSKY, N., - La Decoration des Tissus par un procédé manuel.
42118: K.P.M. PROMOTION- - Koninklijke Paketvaart Maatschappij/Royal Packet Steam Navigation Company. Regular services in the Netherlands East Indian Archipelago under contract with the Netherlands Government.-Connecting with the principla Mail-Steamers At Sabang, Penang
43167: PRONK, P. - H.M. VAN RANDWIJK, & G.F. WILLEMS(SUPERVISING EDITORS)(ET.AL.), - Nederlandse Wereldatlas. De Wereld in Kaart/Woord en Beeld. First edn.
7398: PROOS-BERLAGE, C., - Sierkunst en Vrouwenkleeding. Orig. edn.
38533: PROOS, E. (T.G. ALERS-SPELDEKAMP), - Een restje Tropenkolder. FIRST EDN.
53360: PROOST PAPER MANUFACTURERS: - Archief-Papier ter internationale grafische tentoonstelling Amsterdam in den Jare 1913. [Originele uitgave; Original edition].
4779: PROP, G., - Atlas van Nederland, de West en Indonesië.
43112: PROP, G., - Atlas van Europa en de Werelddelen voor de Lagere School. Acht en Veertigste druk. (48th edn.).
39954: PROP, G., - Begin-Atlas van Europa en de Werelddelen. 12e druk. (12th edn.).
41011: PROP, G., - De Historie van een kleine Landstad Lochem. First edn.
56070: PROP, G., - Atlas van Nederland en de Indiën voor het 7e Leerjaar, het V.G.L.O. en de Eerste klassen van het U.L.O.-Onderwijs. 21e druk. [21st. edition].
48587: PROP, G. & B.J. TER BERK (COLLABORATION), - Atlas van Nederland, De West [Indies]en Nederlands Nieuw-Guinea voor de agere school. Zeven en Zestigste Druk [67th. edition].
54437: PROP, G. & B.J. TER BEEK, - Beginatlas van Nederland. Negenentwintigste druk [twentyninth edition].
51671: PROPER, ROGIER (ACKNOWLEDGEMENT), - Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is Kampioen). Een selectie van gedichten uit Propria Cures1961-1972. [Eerste druk; first edition].
42234: PROSÉ, W., - De geschiedenis van de Heerenveense R.H.B.S. [De heertjes van 't Veen. 100 jaar Heerenveense R.H.B.S.](title on front wrap.). Orig. edn.
4780: PROTO-SYNOD REPORT DUTCH PROTESTANT CHURCH - - De Protestantse Kerk In Westelijk Indonesië. Verslag van de Proto-Synode gehouden van 25 tot 31 October 1948 te Batavia, met toevoeging van Kerkorde en Regelen.
41214: PROUD, N., - Textile Printing and Dyeing. First edn.
53938: PROUD, N., - Textile Printing and Dyeing. First edn.
51666: PROVERBS AND POPULAR SAYINGS - - Weinig bekende Spreekwoorden en Zegswijzen. {Eerste druk; First edition].
56511: PROVISIONAL INDONESIAN CONSTITUTION 1945: - The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. [Reprinted after the provisional edition 1945].
51154: PROVO MANIFESTO - - Manifest aan het Amsterdamse Provotariaat. Absentie-Happening.. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51163: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 7. . [Originele uitgave; Orifinal edition].
51166: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 10: HANS TUYNMAN MOET VRIJ. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51141: PROVO ANARCHISTENBLAD - - De Telegraaf. DE PROVO'S ZIJN ONS ONGELUK; . De Definitieve oplossing van Provo-probleem. [Originele uitgave; Orifinal edition].
40880: PROVO POSTER - W[ILLEM] [MALDSEN= B.HOLTROP, 1940-2005], - [An original Poster after a caricatural drawing by Willem [Maldsen].
51167: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 11: HET SPAANSE ANARCHISME. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51168: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 12: PROLETEN NUMMER. [Originele uitgave; Orifinal edition].
53540: PROVO POSTER AMSTERDAM 1967: - OPROEP tot permanente revolutie. Pestruktie is Konstruktie. Liek wie daatsie van de Provo organie saatsie auto provo kaatsie. Provo kluphuis anno 1967. Boem. Zaterdag avond agt (8) uur openbaring & debat in de Spieker's korner ingang Vondelpark 13 mei 1967. [Original Poster].
42184: PRUIS, M., - Gouden fictie. Het fenomeen everseller. Orig. edn.
4782: PRYER-N. TARLING, - Mrs. Pryer in Sabah. Diaries and papers from the late nineteenth century. Ed. & introd. by N. Tarling.
37967: N.M.D.J. [PSEUDONYM], - De ware geschiedenis van drie Kokosnootjes. [Eerste druk; First edition]. Separated from an unknown magazine, perhaps from Elseviers Maandschrift.
50798: PSOTA, THOMAS, - Goldglanz und Schatten; Eine Sammlung Ostjavanische Wayang Figuren. Ausstellung Bernisches Historisches Museum, Abteilung Völkerkunde. [Original Ausgabe; Original edition].
4783: PUAR, Y.A., - Amal Pancasila.
55056: PUBLIC LEGISLATION OF NINETEENTH CENTURY DUTCH EAST INDIES: - Wet, houdende vaststelling van het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indië (toegelicht uit de tusschen de regering en de vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede uit de daarover gevoerde beraadslagingen)

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

4/6