Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36923: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Hikayat Lebak.
48299: NIEUWENHUYS, J. ROGIER, - De Tjiomas-zaak. Een Indische cause célèbre. Orig. edn.
4393: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Komen en Blijven. Tempo Doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920.
56831: NIEUWENHUYS, R. (PSEUD.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Tussen twee Vaderlanden. Derde omgewerkte druk [Third revised edition].
55930: NIEUWENHUYS, R. (1908-1999) - ADRIENNE DICON (RANSLATOR), - Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia. [First english language edition translated from the original dutch by Adrienne Dixon].
52980: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Komen en Blijven: Tempo Doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. Tweede herziene druk [Second revised edition].
4388: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Om nooit te vergeten. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden.
56757: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Tekeningen van W.O.J. Nieuwenkamp, Boek 3 Italië 1992. [Eerste druk; First editioin].
56629: NIEUWENKAMP, W.O.J., (1874-1950), - Kunstwerke von Java, Borneo, Bali, Sumba, Timor, Alor, Leti, U.A. aus der Sammlung W.O.J. Nieuwenkamp. [Erste Ausgabe; First edition].
43616: NIEUWENKAMP HANDELSMAATSCHAPPIJ N.V. [NIEUWENKAMP'S TRADE COMPANY LTD. INFORMATION]: - W.O.J. Nieuwenkamp's Handel Mij. N.V. Maatschappij tot voortzetting der Jan Rudolff Kemper & Zoon, opgericht 1728. Firma W.O.J. Nieuwenkamp opgericht 1832.
44232: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Rhenen. [an original woodblock print]
50387: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Het Aardige Sluisje Edam [Opus 141, Anno 1913; original etching].
38799: NIEUWENKAMP, W.O.J. (ILLUSTRATOR) - DOORMAN, J.G.(TEXT), - Gids voor Bandoeng, Garoet en Omstreken. Orig. & only edn.
9009: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Eenige voorbeelden van het Ornament op de Weefsels van Soemba. In: NION, 11-9 (Januari 1927).
38555: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Eenige voorbeelden van het Ornament op de Weefsels van Soemba. In:NION, 11-9.(January 1927).
38556: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Iets over Soemba en de Soembaweefsels. Uit het Dagboek en Schetsboek. In:NION, 7-10(Februari 1923).
9824: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bouwkunst en Beeldhouwkunst van Bali. [2nd. edn. revised & amended]
9825: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Tempelpoort op Bali. (orig. woodblock-print).
38823: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Etno-Graficus van Bali. W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1950. Bali. Tentoonstelling Indonesische Ethnografisch Museum Delft December 1974-Mei 1975.
39642: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bali en Lombok. Zijnde een verzameling geïllustreerde reisherinneringen en Studies omtrent Land en Volk, Kunst en Kunstnijverheid. First edn.
42141: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Een Florentijnsche Villa Riposo dei VerscoviS. Domenico di Fiesole bij Florence. Orig.edn.
44631: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Etnografikus van Bali. W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1950. Bali. Tentoonstelling Indonesisch Ethnografisch Museum Delft, December 1974-Mei 1975. Orig. edn.
44650: NIEUWENKAMP, W.O.J. - ROSA, S. DE (EDITOR), - W.O.J. Nieuwenkamp. Un Artista tra Oriente e Occidente/An artis torn between East and West. Collezione delle Opere di W.O.J. Nieuwenkamp in Italia/Collection of work of W.O.J. Nieuwenkamp in Itali. Orig. edn.
44800: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bali en Lombok. Zijnde een verzameling geïllustreerde reisherinneringen en Studies omtrent Land en Volk, Kunst en Kunstnijverheid. First edn.
45375: NIEUWENKAMP, W.O.J. [1874-1950], - Vlerkprauwen op het strand - Bali. [Outrigger proa's on the Beach - Bali. An original monochrome lithograph].
45605: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Tempelpoort te Soekasada, Bali. [a picture postcard].
46232: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Herinneringen aan Bali. [Published in:Elsevier's Geïllustreerd Maanschrift, vol. 27-nr. 8, Augustus 1917].
48305: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Het Huis op de Heuvel. Villa Riposo del Vescovi S. Domenico del Fiesole bij Florence. First & only edn.
50502: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftochten op Bali. [Eerste handelseditie;First trade edition]. ].
50867: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Nog een en ander omtrent het Rotsrelief op Bali. Separated from:NION,
44855: NIEUWENKAMP - AUCTION CATALOG MAK[VAN WAAY, AMSTERDAM] - - L'Oeuvre Gravé de W.O.J. Nieuwenkamp. Eaux-Fortes, Pointes-Sèches, Lithographies, Gravures, Gravures sur Bois, Catalogues Raisonnés Illustrés. Vente Publique les 18 et 19Octobre 1927dans la Grande Salle des Ventes Rokin 18-Amsterdam. Orig. auction catalogue.
55685: NIEUWENKAMP - N.H. WOLF, - Tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp, Stedelijk Museum Amsterdam [1934]. Published in:DE KUNST, Een algemeen Geïllustreerd en Artistiek Weekblad, volume 26No. 2348, 1 September 21934. [Originele uitgave/original edition].
57128: NIEUWENKAMP. W.O.J., - De Boroboedoer Maitrey's Lotustroon. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het artikel van den heer Van Erp. WITH: F.M. Schnitger, Gajah Mada. [and 2 illustrated minor papers]. Published In:NION, 16-10
51437: NIEUWENKAMP. W.O.J., - Schetsen uit Engelsch-Indië. Published in:NION, Volume 10-1 ((1925).
51439: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Een nieuwe vondst op Bali [AND] Nog een en ander omtrent het Rotsreliëf op Bali. Separated from:NION, Vol. 10-5/6 (1925).
53359: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Catalogus van Etsen en Houtsneden van Nieuwenkamp, geteekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver. [Dit is de Vierde Uitgave].
53173: NIEUWENKAMP, W.O.J. , - Bali en Lombok: Tweede Zwerveruitgage,erste gedeelte [Bali]. [Cover title]. Originele uitgave; Original edition].
53988: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bouwkunst en Beeldhouwkunst van Bali. [2nd. edn. revised & amended]
7306: NIEUWHOFF, C. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland. Orig.dutch edn.
7307: NIEUWHOFF, C. - Onze Klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland. 2e druk.(2nd. edn.).
4413: NIEVELT, C. VAN (=JAN VAN DEN OUDE, 1843-1913), - Phantasieën. 3rd edn.
50139: NIJE, HANS & DONALD MEBOVIG, - Tim Tuimel en het spook van Muizendam. [Eerste druk/first edition].
4414: NIJENHUIS, L.E., - Blood Group Frequencies in the Netherlands, Curaçao, Surinam and New Guinea. A study in population genetics. Orig. thesis [Amsterdam university].
50885: NIJHOFF, G.C., - Schets van het Leven en de Physiologie van Herman Boerhaave. . [Original thesis Leyden University].
36402: NIJHOFF, IS.A. (PREFACE), - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en Plaatsbeschrijvende Beschouwing van de Omstreken der Stad Arnhem. Vijfde verbeterede druk. (5th revised edn.).
49382: NIJHOFF, M., - De Wandelaar. Verzen. Vijfde [onveranderde] druk [Fifth, unchanged edition].
44823: NIJHOFF, M[ARTINUS] - G. KAMPHUIS (ED.), - Martinus Nijhoff verzameld werk, III: Vertalingen. Orig. edn.
41039: NIJHOFF, P., - Inventaris van het Oud Archief der gemeente Doesburg. Nieuwe uitgave. (new edition).
37090: NIJHOFF PUBLISHERS - - FONDSCATALOGUS van Martinus Nijhoff 1853-1953.
40986: NIJHOFF, P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan Jonge Lieden verhaald. Orig. edn.
57162: NIJHOFF, MARTINUS (1894-1953), - Vormen: Gedichten. Tweede druk. [Second edition].
56331: NIJHOFF, M., - De Wandelaar. Verzen. [Eerste druk; First editi9on].
53351: NIJHOFF, WOUTER, - Bibliographie van Noord-Nederlandsche Plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. Tweede druk, bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. Van Hattum. [Second edition, edited and supplemented by F.W.D.C.A Van Hattum].
55835: NIJHOFF'S RIJSTTAFEL ARTIKELEN RECEPTENBOEKJE: - Toko Nijhoff Recepten. [Eerste druk; First edition].
38667: NIJINSKY, R[OMOLA], - Nijinsky. Fifth impression.
48491: NIJLAND, E., - Handleiding voor de kennis van het Volksleven der bewoners van Nederlandsch Oost-Indië, tevens leiddraad bij de 12 Schoolplaten van Nederlandsch Oost-Indië. [Originele uitgave/original edition].
45121: NIJLAND, E., - Nijland's Schoolplaten van Ned.[erlandsch] Oost-Indië. [title printed in upper left corner of each plate].
43081: NIJLAND, E., - Schetsen uit Insulinde. Orig. edn.
8999: NIJLAND, E., - Japan en de Japanneezen.
53142: NIJLAND, E. (EDITOR), - De zending op de School. Een handboek voor den Onderwijzer ter behandeling van de Zending op Christelijke scholen, Zondagsscholen en Normaalscholen. Bewerkt naar G. Warneck's Die Mission in der Schuleen vermeerderd met een overzichtder Zendingswerkzaamheden in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
46408: NIJLEN, J. VAN, - Herinneringen aan E. Du perron. [Eerste druk/First edn.].
57035: NIJMEGEN FORTIFIED CITY MAP: - Late eighteenth century engraved and illustrated Nijmegen fortified cityh map.
44517: NIKIJULUW, J.P. & E.A. KALIADOE (CLAIMANTS), - Noodzaak tot beroep op het Uniehof inzake Ambon. Orig. edn.
51832: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - Der Vergessene Krieg. Ein Aufruf der Republik der Süd-Molukken. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51833: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - La Guerra Olividada Llamamiento de la Republica de las Molucas del Sur [Cover title]. [Original portuguese language edition].
51834: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - La Guerre Oubliée. Un applel fait à la conscience du monde par la République des Moluques du Sud. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51841: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - The Forgotten War, an appeal from the Republic of the South Moluccas. [cover title]. [Original edition].
52109: NIKIJULUW, J.P. (GENERAL FOREIGN REPRESENTATIVE R.M.S.)- J.H. RITZEMA BOS (SECRETARY), - Le Réprésentant Général à l'étranger de la République des Moluques du Sud, Son Excellence le Docteur et Madame J.P. Nikijuluw prient....de leur faire l'honneur de venir à partie de cocktail qui aura lieu le 6 janvier 1955 à 15.30 au Parkhotel Molenstraat à La Haye.
44453: NILLESEN, JOH. A., - De Sociale toestand der Joden in Rusland onder de Tsaren en de Sow[j]ets. [Orig. thesis Amsterdam municipal university].
36925: NIMPOENO, S. & H.J. NAUTA, - Tjara Djawi. (Javaans). Spraakkunst-Oefeningen-Woordenlijst. 2nd. edn.
4416: NIMPOENO, S. (RD.) - Omong-Melajoe (Maleis praten). Spraakkunst-oefeningen-woordenlijst. 2nd. edn.
4415: NIMPOENO, S. - Omong Melajoe. (Maleisch praten). Spraakkunst-Oefeningen-Woordenlijst. 1st edn.
4418: NIMPOENO, S. - Orang-Kapal (De schepeling). Maleis leerboek voor de bemanning van Zee-en Luchtvaart. Spraakkunst, gesprekken-Woordenlijst. 2nd. edn. Pref. by F. de Boer.
4417: NIMPOENO, S. (RADEN), - Javaanse Adat. (Wat de Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse Volk). Orig. edn.
47156: NIMPOENO, S. (RADEN), - Javaanse Adat. Wat de Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse Volk. Derde druk/third edn.
52048: NIN, ANAÏS, - Little Birds. Erotica. [First edition, thus].
4419: NIO JOE LAN - De eigen onderwijsvoorziening der Chineezen. Offprint fr.:Koloniale Studiën, No. 1-1939.
4421: NIPPOLD, W., - Rassen-und Kulturgeschichte der Negrito-Völker Südost-Asiens.
7309: NISBET, H., - Theory of Sizing. First edn.
7310: NISBET, H., - Preliminary Operations of Weaving, vol. I: Preparation of Grey or Plain Warps. 1st.
52779: NISBET, J. RONALD (BROTHER), - Year Book of the Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland. [twentieth edition].
8110: NISHIKAWA, ISSOTEI - Floral Art of Japan. [First edition].
54995: NISPEN TOT SEVENAER, C. VAN, - De dans om het gouden kalf. Index van een uitzichtloze situatie. [Eerste druk; First edition].
42092: NISPEN TOT SEVENAER, O.M. VAN, - Nederlandsche Kasteelen. 4e druk. (4th edn.).
4423: NISPEN TOT SEVENAER, O. VAN - De Republiek Indonesia
4424: NISPEN TOT SEVENAER, O. VAN - De Ronde-Tafel-Conferentie inzake de overdracht der souvereiniteit aan Indonesië. Haar voorgeschiedenis en haar gevolgen.
49751: NITISASTRO [MAS] - NGOERAH [TJOKORDA], - Tjakepan Bali Aastera Belanda. [Eerste druk/first edition].
9482: NIWIN = NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIË, - Alleen Dit heeft hij NIET nodig! text on upper wrp.). Maar wat hebben Ze dan Wèl nodig?
54605: NIWIN: NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIË: - Ver van het Vaderland: Aan allen Ver van het Vaderland hun plicht vervullen...[Eerste druk; First edition].
55666: NIWIN = NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIË: - Ons Hart is bij Hen... Steunt de NiWin Actie. De Ni Win zorgt voor het welzijn van Militairen en Burgers in Indië. [Eerste druk; First edition].
4427: NIX, CH.TH., - Bijdrage tot de vormleer van de stedebouw in het bijzonder voor Indonesië. Orig. thesis[Delft university].
56503: NJONJA RUMAH [AN INDONESIAN HOUSEWIFE], - Pandai Masak. Berisi 400 resep. Masakan Indonesia, Tionghoa, Europah...Djilid 1. (tjetakan ke-12; Part 1, 12th. printing].
43282: NO. 469 [A PRISONER], - De Hel op de Vughtse Heide/door No. 469. Orig. edn.
48803: NOAILLES, (LA COMTESSE DE), - L'Honneur de Soufrier. [Édition originale/original edition].
11813: NOBEL, L., - Gebroken Rijst. Indische verhalen.
46293: NOBEL, L[OES], - Huil niet om een Belanda. Roman. [Eerste druk/First edn.].
4429: NOBUHIRO MATSUMOTO - Le Japonais et les Langues Austroasiatiques. Étude de vocabulaire comparé. Orig. edn.
8111: NOGAMI, T(OYOITIRO), - Japanese Noh Plays, how to see them. 3rd. edn.
8112: NOGUCHI, YONE, - Hiroshige and Japanese Landscapes. Second edition.
49488: NOH THEATRE COSUMES AND MASKS - - Suntory Museum of Art Tokyo [Exhibition catalogue of Noh Costumes and Masks].
11817: NOLST TRENITE, G.J., - De Bevolkings-rubbercultuur en de agrarische wetgeving in Nederlandsch-Indië. Offpr. fr.:Koloniale Studiën, vol. 15-6.
11816: NOLST TRENITE, G.J., - Van Vollenhoven's jongste agrarisch geschrift. Offpr. fr.:Koloniale Studiën, Feb. 1920.
11815: NOLST TRENITE, G.J., - Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indië. 2nd. totally revised edn.
11814: NOLST TRENITE, G.J., - Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indië.
54672: NOLTÉE, A.C. - Swietenia Mahagoni Jacq. en Swietenia Macrophylla King. [Eerste druk; First edition].
40697: NOMA, SEIJI, - The Nine Magazines of Kodansha. The autobiography of a Japanese Publisher. First edn.
7311: NOMA, S. - Japanese Costume and Textile Art. Transl. (fr. the orig. japanese) by Armin Nikowski. 1st english edn.
55016: NOMEN NESCIO [N.N.], - Geene Rozen zonder Doornen: Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven. [Eerste druk; First edition].
50957: NOMEN NESCIO (N.N.), - Toen kwam Li...Een Chinees sprookje voor grote en kleine kinderen. [Eerste druk; First edition].
50052: NOMEN NESCIO [N.N.: EEN RECHTERLIJK AMBTENAAR], - De Magistratuur in Ned.[erlandsch]-Indië. Eene studie over 't geen de Rechterlijke Mach in Ned.-Indië is en wat zij zijn moest. [Eerste druk/first edition].
51038: NOMEN NESCIO (N.N.), - Op de Reede van Batavia. [2e druk; second edition].
52103: NOMEN NESCIO [N.N.]. - [Original french language manuscript in ink commenting H.C. Stratz's Rassenlehre, 1924].
42385: NOOMEN, W. & J.A.G. TANS, - Franse Letterkunde. [Overzicht van de franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden](sub-title on front cover). First edn. (thus).
4432: NOONE, R. & D. HOLMAN, - In Search of the Dream People.
9765: NOONE, R., - Rape of the Dream People. 1st.
51990: NOONE, LAURENCE A., - John of Empoli and his relations with Alfonso De Albuquerque. [First edition].
54857: NOORDHOFF, P. [PUBLISHERS' CATALOGUE], - FONDSCATALOGUS N.V. Uitgeverszaak P. Noordhoff-Groningen [Batavia]. [Eerste druk, zals verschenen; First edition, thus].
43946: NOORDOOSTPOLDER EXCURSION GUIDE - - Excursiegids 1951 van de Noordoostpolder. Orig. edn.
39789: NOORDUYN, J., - Bima en Sumbawa. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer. Orig. edn.
7312: NOORLANDER, H., - Klompen. Hun makers en hun dragers.
11818: NOORT, A. VAN, - Sidja speel mee.
11819: NOORT, A. VAN, - Sidja, een meisje van Java.
11820: NOORT, A. VAN, - De woudloper van Sumatra. Het Leven van Ludwig Inger Nommensen. 3e druk.
54771: NOORT, ANNIE VAN, - Wardjo's grote plan. [Eerste druk; First edition].
54083: NOORT, GERRIT, - De weg van Magie tot Geloof, Leven en werk van Albert C. Kruyt(1869-1949) Zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië. [Eerste druk; First edition].
56588: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Onder de Laars. Wording, Groei en ontbinding van een Gemeenschap in een Duitsch Gevangenenkamp. [Eerste druk; First edition].
52467: NOOTEBOOM, C. - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. PARIS, P., Discussion et données complementaires à propos de l'ouvrage de M. Jamese Hornell: Watertransport , origins and early evolution. [Original edition].
56594: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Versieringen van Manggaraische Huizen [Western Flores, Eastern Indonesia]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXIX, Jaargang 1939-2.
56607: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - De Bestuursambtenaar in de Buitengewesten. Offprint from:Wij Gedenken....
56605: [NOOTEBOOM, C. (1906-1967), EDITOR], - Schepen uit Verre Landen; Tentoonstelling Rijksmuseum voor Volkenkunde 15 Juli-1 October 1947. [Eerste druk; First edition].
56601: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - A peculiar Piece of Northwest Sculpture. Offprint from:BKI, Vol. 123-1.
56599: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Main tjantjing, een Manggaraisch vechtspel. [Western Flores, Eastern Indonesia]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXIX, Jaargang 1939-1.
56596: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Diremen in den Indischen Archipel. In:Cultureel Indië, Jaargang 1, November 1939.[Eerste enige druk; First and only edition].
56595: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Roeha aan de Zuidkust van WestSoemba. In:Cultureel Indië, Jaargang 3, Januari/Februari 1941. [Eerste enige druk; First and only edition].
56590: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Het Graf van de Vorsten van Boeki te Silolo (Saleijer). Een besnijdenisfeest op Saleijer. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. XXVII, Jaargang 1937-4.
56589: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Een grafspelonk op Kalao. Offprint from:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXVI, 1936-No. 3.
56582: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Embryonale en Rudimentaire Godsdienstvormen. Offprint from:Mensch en Maatschappij, Tweemaandelijksch Tijdschrift, 8e Jaargang No. 6.
56581: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Galeien in Azië. Offprint from:BKI, Vol. 108-part 4.
56598: NOOTEBOOM, C. (EDITOR AND SUPPLEMENTARY NOTES, 1906-1967), - Tondoengkoera een Bergdorp in Zuid-West-Celebes. Offprint from:BKI: Vol. 104, 1.
46462: NOOTEBOOM, C., - Perihal pekapalan dan Pelajaran di Indonesia. [First edn.].
44996: NOOTEBOOM, CHR., - De Inlandsche Scheepvaart. Orig. edn.
2199: NOOTEBOOM, C. - J. PRINS, A. WEMPE & TH. VOORSTAD (EDITORIAL COMMITTEE), - Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië (Wij Gedenken). Orig. edn.
40286: NOOTEBOOM, C., - Trois Problèmes d'Ethnologie Maritime. Orig. edn.
4437: NOOTEBOOM, C., - De Kleurenpracht van Soemba Weefsels.
4434: NOOTEBOOM, C. - Oost-Soemba. Een volkenkundige studie. Orig. edn.
56081: NOOTEBOOM, C. [1906-1967], - Die Kunst im Schiffbau exotischer Vö;lrt, Beschwörung und rituelle Symbole. Offprint from:Kunstgeschichte der Seefahrt, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg-Hamburg
55633: NOOTEBOOM C. (PREFACE), - Kleur en Lijn op exotische weefsels ]Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
4435: NOOTEBOOM, C., - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. [Édition originale; original edition].
56584: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Scheepvaartverkeer van de Wereld. [Eerste enige druk; First and only edition].
56055: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. [Édition Originale; First edition].
56592: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Ende, or Endeh. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXVI, Jaargang 1936-1.
56608: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Afrikaanse Vaartuigen. Offprint from:AFRIKA, Maandblad van het Afrika Instituut.
52544: NOOTEBOOM, C. (PREFACE), - Tentoonstelling van Chinese Scheepvaart 24 Juni-3 September 1950. Museum voor Land- en Volkenkunde Rotterdam. [cover title].
56587: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Aziatische Galeien. [Eerste druk; First edition].
56600: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Sketch of the former Religious Concepts of the Asele Lapps. (The Southern Lapps). The origin of the Lapps and their history.. Offprint from:BKI.
56603: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - IN MEMIORIAM Jan Willem van Nouhuys [1869-1963]. Offprint from:TAG, Vol. LXXXI, No. 1, 1964.
56602: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Oost-Indonesië-Een staat in wording. Abstract from:ZAIRE, December 1948.
56583: NOOTEBOOM, C. (1906-1967) & C. HOKKE, - Antieke en moderne Zeevaart; Indonesische Scheepstypen. AND: C. HOKKE, Lichtbakens langs Indonesië's kusten; Zeewegen. [Originele uitgave; Original edition].
56593: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Mandar [Southcoast Sulawesi]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXX, Jaargang 1940-1.
49446: NOOTEN, J.J.C.W. VAN (INTRODUCTION/TRANSLATION), - Het Dagboek van Kuniada Hayashinotoshi. [The Diary of Kuniada Hayashinotoshi, a Soldier of the Japanese Imperial Army]. Published in:Nederland in Oorlogstijd; Orgaan van het Rijksinsutuut voor Oorlogsdocumentatie, Volume 5-Nr. 2, 1950.
370: NOOTER, G. - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland Hunting community.
4438: NOOY-PALM, C.H.M., - De Karbouw en de Kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling De Sa'dan Toraja, Indonesisch Ethnografisch Museum Delft, Juni-December 1975.
54577: NOPPERS, ADRIANA, - In de Kraam: Wetenswaardigheden over Oud-Nederlandse Kraamgebruiken. [Eerste druk; First edition].
48907: NOR, SALLEH MOHD. (INTRODUCTION), - Endau Rompin a malaysian heritage. Reprinted.
4439: NOR NALLA, - Souvernirs d'un Agent Malais. [Translated into french after the original english by S. Ccampaux]. [First french edition].
8604: NORDEN, H. - Byways of the Tropic Seas
4440: NORDENVALL, B., - Die Briefmarken von Malaya.
51594: NORDER, J., - Indleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel. [Eerste druk; First edition].
6492: NORDING, A.W. - Bohrn-Parfumerie. en Kortfattad Skiss i Anleding av dess 100-ÅRSJUBILEUM av Harald Bohrn.
8605: NOREL, K[LAAS], - Krojoto's wonderbare reis.
51940: NOREL, K. - Stille Nacht. [Eerste druk; First edition].
51941: NOREL, K. - Stille Nacht. [Tweede druk; Second edition].
8607: NORIN, G., - Bourjade le Papou. Préf par R. Dorgelès.
4443: NORMAN, H., - The Peoples and Politics of the Far East.
51368: NORMAND, CH. - JOH. VAN STRAATEN (TRANSLATOR), - Verkorte Leerwijze der Afteekening van Schaduwen in de Bouwkundeten dienste der Leerlingen in deze kunst;....[First dutch language edition, translated from the original french by Johannes van Straaten].
4444: NORREN, B. VAN, - Socio-culturele structuur en innovatie. Een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java. Orig. thesis [Wageningen university].
56836: NORRINGTON, RUTH, - In the Shadow of a Saint, Lady Alice Moore. [First edition].
36321: NORRIS, H. & O. CURTIS, - Costume & Fashion volume Six: The Nineteenth Century. 1st edn.
7314: NORRIS, H., - Costume & Fashion. The Evolution of European Dress through the earlier Ages. First edn.
9655: NORTH, M., - Histoire Imagee du Pays de Neuchatel ou Eloge de la Mesure.
50758: NORTH, N., - An Introduction to Islamic Arms. First edition.
39983: NORTH SUMATRA HOUSEWIVES ASSOCIATION - - De Huisvrouw in Noord-Sumatra. Maandblad van de Vereeniging van Huisvrouwen te Meden.
45226: NORTH SUMATRA TOURISM - ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY, K.P.M. - - North Sumatra Number. Orig. edn.
52524: NORTH AMERICA LANTERNSLIDES - - Im Fluge durch Nord Amerika, Teil II [Part II].
52428: NORTHAMTON TOWN FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - Football League Division 3. Northampton Town v Brighton and Hove Albion. Saturday 30 October 1976 K.O. [Kick Off] 3 pm. Official Programme. [Original edition].
57072: NORTHWEST REGIONAL CONSORTIUM FOR SOUTHEAST ASIAN STUDENTS (COMPILERS), - Directory of Southeastasianists in the Pacific Northwest. [First edition].
9660: NORTIER, J.J., P.KUIJT & P.M.H. GROEN, - De Japanse aanval op Java Maart 1942. [Eerste druk; First edition].
9924: NORTIER, C.W., - Een Indonesische kerk in opbouw.
11821: NORTIER, C.W., - Een horlogemaker en een landheer. De eerste christen-getuigen in Oost-Java.
41176: NORTIER, J.J., - De Japanse aanval op Nederlands-Indië. First edn.
52547: NORVILLE, COMTESSE DE, - Les Coulisses de la Beauté. Comme la Femme séduit. Neuvième édition [9th. edition].
13025: NOSKE, W.CHR., - Vijanden van den Tuinbouw en hunne bestrijdingsmisselen. Handboek voor Tuinlieden en liefhebbers. Orig. edn.
4445: NOSSE, J.J. - De Cultuurwet.
49769: NOTEBAART, C., - Hitung Lawan Tipu. Bagamana Tjar Beladjar adja Berhitung Sendirri? [Original edition].
49748: NOTEBAART, J.C., - Tjeritera Si Lutju. [title on front cover]. Tjetakan Kedoea (Second edition].
53863: NOTHOFER, BERND - The Reconstruction of Proto-Malayo-Javanic. [slightly revised and corrected edition after the orig. Ph. D dissertation].
11827: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Bloeme-ketenen.
11828: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - De Geur van Moeders Haarwrong. 2nd. edn. (printing).
11825: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Goden, mensen en dieren. Introd. by B. van Eysselsteijn.
4450: NOTO SOEROTO (RADEN MAS) - Fluisteringen van den Avondwind. First edn.
4461: NOTO SOEROTO (RD.MAS) - Göttliches Schattenspiel. Wayang-Lieder. Transl. fr. the orig. dutch Wayang-liederen. Introd. by L Bäte.
4454: NOTO SOEROTO [RADEN MAS] (1888-1951), - Nieuwe Fluisteringen. First edn.
43499: NOTO SOEROTO (RADÈN MAS) (1881-1951), - Wayang-Liederen. First edn.
48307: NOTO SOEROTO [RADEN MAS] (1888-1951), - Nieuwe Fluisteringen. First edn.
4456: NOTO SOEROTO - Nieuwe Fluisteringen.
11829: NOTO SOEROTO, (RD. MAS) & W.C. LEMEI, - Nederland-Indonesië. Rijkseenheid of Dominion-Status?
4459: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - Nederland-Indonesië
4460: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - Van Overheersching naar Zelfregeering
4462: NOTO SUROTO (RD.MAS) - Das Javanische Volk und das Rassenproblem in Indonesien. Orig. edn.
56095: NOTO SOEROTO, (RADÈN MAS)(CHIEF EDITOR), - OEDAYA [OPGANG]. Soerat Chabar Bergambar/OPGANG. Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Indonesië. [Eerste enige uitgave; First and only edition].
4458: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - De Ontwikkeling van het Volk van Java. In:NION, 16-1.
53834: NOTO SOEROTO (RADÈN MAS), - Bloeme-Ketenen. [Tweede druk; Second edition].
54242: NOTO SOEROTO, (RADEN MAS, 1888-1951), - Lotos en Morgendauw. [Tweede druk; Second edition].
51518: [NOTO SOEROTO, RADEN MAS], - Het Paradijs Java. Souvenir aan de Java-film [covertitle].
11823: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Pater G.D.A. Jonckbloet. In:NION, 3-7, Nov. 1918.
53832: NOTO SOEROTO (RADÈN MAS), - Melatiknoppen. [Tweede druk; Second edition].
56147: NOTO SOEROTO, [RADEN MAS, 1881-1951], - RabindranathTagore's Opvoedingsidealen. 2e druk [Second edition].
4464: NOTOSOETARSO (RD.MAS) - Het Drama van Indië.
39210: NOTOSUDIRJO, S., - Kosakata Bahasa Indonesia. Art kata, ungkapan, sinonim, homonim dan etimologi. Untuk SMTA. First edn.
7316: NOTRE CHARME... - Été 1953.
48152: NOTTEN, SJO, - De zeve nunkskes van Mestreech. [Eerste enige druk/first and only edition].
38771: NOTTINGHAM, P., - The Technique of Bucks Point Lace. Reprinted.
4465: NOTULEN - Van de Bestuurs-en Algemeene Vergaderingen van het K
7318: NÖTZOLD, H. & D. - Handbuch der Streichgarn- und Vigognespinnerei.
7317: NÖTZOLD, K.H. & D. - Technische Berechnungen in der Zweizylinderspinnerei.
4468: NOUHUYS, J.W. VAN - In en Om het Oostersche Ankerpark; W.O.J. Nieuwenkamp, De kluizenarijen en Rotsgraven bij Tampaksiring, Bali; a.o. essays. In:NION, year 10-part 9 (1926).
4467: NOUHUYS, J.W. VAN - Iets over Indische en Oud-Peruaansche Weeftechniek. In:Nion, 3-1.
49179: NOVÁCEK - W. DAVISSON (EDITOR), - Perpetuum Mobile. [für Violine und Klavier].
54361: NOVALIS [=G.PH.F. VON HARDENBERG], - De Genius van de Zang. [Prose translated from the original german by Dirk Coster, poems translated by P.C. Boutens]. [Eerste druk, zoals verschenen; First dutch edition, thus].
55528: NOWAK, MANFRED, - Report by Manfred Nowak on a Follow-up mission to Suriname on behalf of International Alert May 13-20 1989. [Original edition].
44606: NUCLEAR WAR PROTECTION HANDBOOK - - Handleiding Atoombescherming voor Officieren van de Geneeskundige Dienst. Samengesteld op last van de Inspecteur van de Geneeskunddige Dienst der Koninklijke Landmacht door de Sectie 2 (Preventieve Geneeskundige en Inlichtingen) van de Inspectie Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht.
54814: [NUGROHO SUSANTO, PREFACE], - Central Museum of the Armed forces Satriamandala, Guiode Book. [First edition].
53701: NUGROHO, - Indonesia sekitar tahun 2000. [First edition].
11830: NUHOUT VAN DER VEEN, J., - Ten derde male. Irrigatie en landbouw op Java. Open brief aan het Indisch Genootschap.
56547: NUIJS, CHR. [EDITOR ALGEMEEN HANDELSBLAD, INTRODUCTION], - Amsterdam Commercial et Industriel. ]Edition originale; First edition].
8609: NUIS, A. - De Balenkraai
54355: NUIS, A. (COMPILER), - Sonnet. Amsterdamse Studentenpoëzie gekozen uit Propria Cures. [Eerste druk; First edition].
50605: NUMAN, JOOP (ARTIST, 1932-....), - Hijskraan in een bouwklaar gemaakt terrein [Original etching, mixed technique].
47356: NUMAN KUNUM & ISON BIRIM (MANUSCRIPT NOTES) - KLOKKE, A.H. (EDITOR), - Fishing, Hunting and Headhunting in the former Culture of the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. Notes from the manuscripts of the Ngaju Dayak authors...from the legacy of Dr. H. Schaerer. With a recent additional chapter on hunting by Katuah Mia.
4470: NUMANS, M., - Wat Oeli hoorde vertellen. Indische verhalen voor hollandsche kinderen. First edn.
11831: NUMANS, J.G., - Een en ander over Irrigatiewerken op Java. In:NION, 3-1/2,
7319: NUNNIKHOVEN, J. - Ververij-beginselen en onderwerpen die daarbij aansluiten.
49774: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasa Ku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 2A: Untuk Murid Kelas III (Tengah Tahun Ke-1).
49775: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 1A: Untuk Murid Kelas II (Tengah Tahun Pertama). Tjetakan Keempat [third edition].
49776: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 2G: Untuk Guru Kelas III S.R. [Sekolah Rakjat] Tjetakan Keempat [third edition].
49777: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 3A: Untuk Murid Kelas IV (Tengah Tahun Pertama). Tjetakan Keempat [third edition].
49778: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 3B: Untuk Murid Kelas IV (Tengah Tahun Kedua). Tjetakan Kedua [second edition].
49779: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 3G: Untuk Guru Kelas IV S.R. [Sekolah Rakjat] Tjetakan Ketiga.
49780: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 4A: Untuk Murid Kelas V (Tengah Tahun Pertama). Tjetakan Ketiga.
49781: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 4B: Untuk Murid Kelas V (Tengah Tahun Kedua). Tjetakan Kedua (second edition).
49782: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 4G: Untuk Guru Kelas V S.R. [Sekolah Rakjat] [Tjetakan Pertama; First edition].
49783: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku Petundjuk Umum: Keterangan dan penfjelasan tentang peladjaran bahasa dalam buku bahasaku. [Part] P. Tjetakan Keempat.
38145: NUR, B.M. & W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku. Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. Tjetakan ke-9(9th edn.). pts. 1B, 2A, 3B, 4A & 4B only.
57049: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasa Ku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rendah. [Part] IIIA: Untuk Murid Kelas IV (Tengah Tahun Pertama). [First edition].
39392: NY KAHARUDDIN NASUTION(PREFACE), - Serumpun Melati di Bumi Pertiwi I. April 1985. Kisah Perjuangan Srikandi Sumatera. First edn.
43511: NYÈSSEN, D.J.H. - The Passing of the Frisians. Anthropography of Terpia. Orig. edn.
4472: NYÈSSEN, D.J.H., - Somatical investigation of the Javanese 1929.
4473: NYÈSSEN, D.J.H., - The Races of Java. A few remarks towards the Acquisitions of some Preliminary knowledge concerning the influence of Geographic environment on the Physical structure of the Javanese. Orig. edn.
7320: NYLÉN, A-M., - Swedish Peasant Costumes. Transl. fr. the Swedish by W. Cameron.
7321: NYLON TEXTILES/THE DYEING - of Nylon Textiles.
39208: NYOMAN TISTHI EDDY, - Wajah Tuhan di mata penyin. Orig. edn.
47934: NYOMAN GUNARSA (1944-....) - PAMELA NOENSIE (PREFACE), - Nyoman Gunarsa, Bali offering Series. [Watercolours of Bali, subtitle on front wrapper]. [Exhibition catalogue] Gallery Arcade September 12-October 13, 1991.
53755: NYOMAN SUARJANA, - Cerita Rakyat dari Timor Timur. [First edition].
43703: NYPELS, C[ARLES], - In Memoriam Charles Nypels, 1893-1952. Orig. edn.
4474: NYPELS, G. - Hoe Nederland Ceilon verloor. Orig. edn.
7322: OAKES, A. & M. HAMILTON HILL, - Rural Costume. Its Origin and Development in Western Europe and the British Isles. First edn.
10922: OAKES, J. & R. RIEWE, - Our Boots. An Inuit Women's Art.
45739: OBBENS, C., - Bibliotheken en Leeszalen in beeld. First edn.
44776: OBBINK, H.TH. (INTROD.), - Van Koningskind tot Moeder. Het leven van Prinses Juliana. Orig. edn.
53874: OBER, JERVEN (INTRODUCTION), - Textiel?. Aspekten van het gebruik van textiele kunst. Gemeentelijke van Reekumgalerij 25 juni t/m 30 september 1977.[Eerste druk; First edition].
53428: OCEANIC AUSTRALIAN STAMP CO. (COMPILOR/PUBLISHER), - Japan's Pacific Occupation: An illustrated, priced and descriptive catalogue of the Postage Stamp issues during 1942-1945 by Japan. Brunei, Burma, Hong Kong, Indonesia, Malaya, North Borneo, Philippines and Sarawak. [First edition].
4481: OCHSE, J.J., & W. DE JONG, - Vruchtenhandel en -Cultuur in Nederlandsch-Indië. First edn.
4479: OCHSE, J.J., - Algemeene Groententeelt. Beknopte handleiding voor Groentekwekers in Ned.-Indië. First edn.
4478: OCHSE, J.J., - Ananas, hare cultuur en Toepassingen. First edn.
47299: OCHSE, J.J., - Djeroekteelt. Orig. edn.
11834: OCHSE, J.J., - Korte handleiding voor de Groenten-teelt in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
4477: OCHSE, J.J. - Bab Melak roepa? Boeboeahan.
4482: OCHSE, J.J. & R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, - Indische Groenten. (Met inbegrip van Aardvruchten en kruiderijen). Overzicht der in-en Uitheemsche gewassen welke in Insulinde tot Groente en toespijs dienen. First edn.
46514: [OCHSE, I.A] - POLYGOON FILMFACTORY HAARLEM - - De Maha-cyclus. 'n N.I.F.M. produktie. Een serie filmwerken betreffende Nederlandsch-Indië, vervaardigd door de N.V. Ned. Ind. Film Mij. te Haarlem. [Vier Jaar met camera en filmtoestel door de tropen. Met I.A. Ochse op Filmexpeditie door
55641: OCHSE, J.J., - Indische Vruchten. [Eerste druk; First edition].
53645: OCHSE, J.J. & R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, - Indische Groenten. (Met inbegrip van Aardvruchten en kruiderijen). Overzicht der in-en Uitheemsche gewassen welke in Insulinde tot Groente en toespijs dienen. [Eerste druk; First edition].
7323: OCKINGA-ZEEMAN, A.G., - Spinnen en Weven.
53457: ODIJK, GERARD TH., - Orchideeën. Handleiding voor Plantenliefhebbers en Kweekers. [Eerste druk; First edition].
12653: ODIN, U., - Peintures chinoises et japonaises de la collection Ulrich Odin. Introd. & footnotes by U. Odin, preface by M.S. Lévi.
41037: ODINK, H., - Middewinteraovend-vetelsels oet den Achterhook. First edn.
56094: P'OE SONG LING [PU SOENGLING, 1640-1715], ` - De wonderlijke verhalen van een Chinees. [First dutch language edition, edited from the original chinese text by Ferdinand Langen, pseud. of Egbertus Pannekoek].
40772: OEFELE, A. VON, - Das Schachspiel der Bataker. Ein ethnographischer Beitrag zur Geschichte des Schachs. First edn.
43825: OEGEMA, J.J.G., - De Stoomtractie op Java en Sumatra. First edn.
4484: OEHMKE, T.R.L.(= T.MOELKER), - Waar Kris en Klewang dreigden. Een episode uit den heldenstrijd op Atjeh, 1895-97.
41177: OEHMKE, T.R.L.(= T.MOELKER), - Twaalf Jaren Koloniaal. Orig. & only edn.
7324: OEI, L. (ET.AL.), - Indigo. Leven in een kleur. Orig. edn.
4486: [OEJENG SOERARGANA], - Voor de derde maal mislukt. De mislukte Communistische Coup van 1965.
50204: OELEGEM FORTRESS - - Geschiedenis van Fort Oelegem. [Eerste enige druk;first and only edition].
7325: OELSNER, G.H., - Die deutsche Webschule. Mechanische Technologie der Weberei. 4. Aufl.
4488: OEMARJATI, BOEN SRI - Bentuk lakon dalam sastra Indonesia
4489: OEMARJATI (BOEN SRI), - Chairil Anwar. The poet and his language. Orig. thesis [Leyden university].
50144: OEPKES CZN., T., - Plantkunde in Woord en Beeld. Vierde Deeltje. [Tweede druk; Part 4, second edition].
50145: OEPKES CZN., T., - Plantkunde in Woord en Beeld. Derde Deeltje. [Tweede druk; Part 3, second edition].
39361: OERS, T. VAN(FRATER)(ET.AL.), - Njoka. Jaïtoe soeatoe tjeritera dari Seorang anak Habsji. Orig. edn.
7327: OESER, W., - Baumwoll- und Zellwollspinnerei. (Drey- und Vierzylinderspinnerei).
4490: OESMAN & C.F. IJSPEERT - Peladjaran Bahasa Melajoe
49771: OESMAN - C.F. IJSPEERT, - Peladjaran Bahasa Melajoe oentoek Sekolah Boemipoetra. Part 4. Tjetakan Jang Ketiga.
44083: OESMAN & C.F. YSPEERT, - Peladjaran Bahasa Melajoe oentoek sekolah Boemipoetera, part 2 [of 4]. Orig. edn.
50239: OESTEN, TH., - Le Petit Berger (Der Hirtenknabe); Opus 65. No. 4.
50240: OESTEN, THEODOR, - Alpengruss; Salut à la Montagne; Greetings from the Alps. Opus 296.No. 2.
54488: OETTINGER, UZ, - Besuch im Eigenhof. [Erste Auflage; First edition].
4491: OEVER, H. TEN, - Die natürliche Verjüngung des Djati-Tectona grandis. Ein Beitrag zur tropische Forstwirtschaft. Orig. thesis [München Ludwig-Maximilian university].
56145: OEY TJENG SIT (1917-1987), - Men zou vaker Schoenen moeten Passen. [Eerste druk; First edition].
46186: OEY, E. (EDITOR), - Java. [First dutch edition, translated after the original english by M. M. Romeijn (et.al.). ].
50552: OEY, E. & A. CHERIAN(COMPILERS), - Borobudor. [First dutch edition traslated from the english Borobudur, Golden Isles of the Buddhas, by Arthur de Vries, et.al.].
46182: OEY, ERIC M. (COMPILER/PUBLISHER). - Bali. [first dutch edn. translated after the original english by Sylvia Pessireron & Marijke Duijker].
50303: OEY, ERIC (EDITOR), - Indonesia. [A Guide]. Third edition (reprint).
4493: OFEIGSSEN-TAKES, A. - Wel en Wee. Preface by C. v. V...
41239: OFFENBACH - [JACQUES], - Le Siècle d'Offenbach.
50297: OFFICIAL STANDAR SPECIAL FORCES ROYAL DUTCH EAST INDIES ARMY, KNIL - - Kors [Sic!-Korps] Commandotroepen [Official Standard KoninklijkNederlandsch Indisch Leger, KNIL].
8611: OFFICIAL HANDBOOK - to the Territory of New Guinea
49499: OGAWA KAZUMASA (PHOTOGRAPHER, 1860-1929), - A model Japanese Villa. First and only edition.
53412: OGAWA, THORAHIKO, EIICHI MATSUMOTO (ET.AL., PHOTOGRAPHERS), - The Reords of the Atomic Bombing in Nagasaki. [First edition],
4494: OH PING AN, WONG JOEN LIE, JOE SOEN PO & HASJIM MAHDAM, - Kamus Baharu Bahasa Indonesia-Tionghoa. 6th edn.
49319: OJEN JR., G.J. VAN, - De Binnelandse Strijdkrachten. [Eerste druk/first edition].
865: OKA OENIATMADJA, B. - TJOKORDA RAI SUDHARTA, I. GUSTI AGOENG GDE PUTRA (CHIEF EDITORIAL STAFF), - Warta Hindu Dharma Berdasarkan: Satyam, Siwam, Sundaram.
48122: OKA, H., - How to wrap five Eggs. Translated and adapted (for western readers) after the orig. Japanese edn. by Atsuko Nii and R. Friedrich. First edn. (thus).
44417: OKKER, F., - Vissen vangen in een Vulkaan. De bewogen Jeugd van Madelon Székely-Lulofs (1899-1958). In:DE PARELDUIKER, IX, 2004/4.
8115: OKUDA, SEIITI, - Japanese Industrial Arts. Original edition.
7929: [OLBRECHTS, F.M] (INTRODUCTION), - Kunst in Kongo. [Catalogue de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1958].
56920: OLDE BRAHAM WELTEVREDEN JAVA [HERBAL MEDICINE SHOP], - De Wonderbaarlijke Indische Tooverstof...afkomstig van Sultan Mihar Radjah. [Eerste druk; First edition].
7329: OLDENZIEL, A. - Van Palmpaas en Pinksterblom.
55137: OLDENZIEL, ANNIE (1901-1986), - Rijmpjes en Spelletjes van het oude Zeeuwsche lanf. [Eerste druk; First edition].
57005: OLDEWELT, W.F.H. (INTRODUCTION), - Inventaris van het Archief tot 1811 van het College van Regenten over het Spin- en Nieuwe Werkhuis en van 1811-1870 van het College van Regenten over het Nieuwe Werkhuis (sinds 1822 Werkhuis geheten). [Eerste enige druk; First and only edition].
55523: OLDFIELD, SARA, - Rare Tropical Timbers. [First edition].
57172: [OLFF VAN BOVEN, MIEP], - IMOVA Knip- en Naaicusus. Les 1-95. Schriftelijk Onderwijs in Knippen, Naaien en, enz. [eerste, enige druk/first and only edition].
9210: OLFFEN, A. VAN, - De techniek van het Kantklossen. Traditionele en hedendaagse kloskant. 1st edn.
45888: OLINK KELLY, C[LARA], - De flamboyant. Herinneringen aan de moed van een moeder in oorlogstijd. Translated from the original english (The Flamboya Tree) by Marcella Houweling. Orig. dutch edn.
37969: OLIVARBO, - Om en Op de Reede van Batavia. Separated from:Elseviers Maandblad, XXXVII-no. 10.
13193: OLIVARES, J. DE - JH. WHEELER (INTROD.), - Our Islands and their People as seen with Camera and Pencil. Embracing perfect Photographs and descr. representations of the People and the Islands lately acquired from Spain. Edited and Arranged by W.S. Bryan.
8613: OLIVER, D.L. - The Pacific Islands
374: OLIVIER, - Die Aksie weens die Nalatige veroorsaking van Pyn en Lyding. 'n Regshistoriese ondersoek met 'n regtsvergelykende ekskursus.
4497: OLIVIER, N.J.J., - Die Aksie weens die Nalatige veroorsaking van Pyn en Lyding. 'N regshistoriese ondersoek met 'n regtsvergelykende ekskursus. Orig. thesis [Leyden university].
4498: OLIVIER, T., - Eye of the day.
4495: OLIVIER, JOH.JZ., - Land- en Zeetogten in Nederland's Indië, en eenige Britsche Etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826.
55433: OLIVIER JZ., J., - Tafereel van Oost-Indië. Tweede deel, Nieuwe Uitgave. [Volume 2, New Edition].
11460: OLTHOF, W.L. (TRANSL.), - Babad Tanah Djawi in Proza. Javaansche Geschiedenis loopende tot het jaar 1641 der Javaansche Jaartelling/Poenika Serat Babad Tanah Djawi...
4500: OLTMANS, W.L., - Den Vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een Journalist.
41939: OLTMANS, J.F., - De Schaapherder. Orig. edn. (thus).
41954: OLTMANS, J.F., - Het Slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel. Dertiende druk. (13th ed. edited after the orig. edn. by G. Stuve).
36762: OLTVÁDNY-ÁRTINGER, I., (INTROD.), - Ferenczy Noémi. Gobelinjeinek és vízfestményeinek Gyüjteményes Kiálítása. Exhib. Catalogue 1937 szept.26-okt/ober 11.
44304: OLYMPIADE - IX OLYMPIADE AMSTERDAM 1928 - - IXe Olympique Amsterdam 1928. Concours et Exposition d'art Olympique. Catalogue de l'Exposition au Musée Municipal d'Amsterdam., 12 Juin - 12 Auût [1928].
45158: OLYMPIADE - IX OLYMPIADE AMSTERDAM 1928 - MEER, A. V/D., - Olyimpiade Marsch voor Piano. . Orig. edn.
50450: OLYMPIADE BERLIN 1936 - - [A Private Scrapbook Dutch participation Berlin Olympiade 1936].
43766: OLYMPICS - IX OLYMPIADE AMSTERDAM 1928, - Olympia 1928 Amsterdam. Gewidmet von der Firma Heinrich FRANCK Söhne GMBH Berlin-Ludwigsburg. Orig. edn.
43077: OMAR KHAYYAM, - Rubaiyat. Transl. into dutch by Joh. Weiland after the english by Edw. FitzGerald. First edn. (thus).
56410: OMAR MUHAMMAD, - Untuk enak dan Bapak. [Budak Kampung [covertitle]. Cetakan Cetakan ketiga [Fifth edition].
53410: OMAR KHAYYÁM - EDWARD FITZGERALD (TRANSLATOR), - Rubáiyát of Omar Khayyám Satronimer-Poet of Persia. Rendered into Englis by Edward Fitzgerald. Reprinted after the first edition.
47819: OMBLIEN COALLERIES SUMATRA - - [Tangjoenenim 20.11.1927, feestopening mijnschacht in de Soos]. (text on verso of photographs).
9766: OMMANNEY, F.D., - Eastern Windows.
36714: OMMESLAEGHE, F. VAN (ET. AL.), - Wandtapijten uit Oudenaarde. Exhib. Catalogue Gemeentemuseum het Markeizenhof Bergen op Zoom, 27 feb.-2 mei 1988.
38066: OMMESLAEGHE, F. VAN, - De Oudenaardse wandtapijten en hun wevers in hun historisch kader.
10592: ONASSIS, J. (ED.), - Russian Style. Introd. by A. Kennett.
54916: ONDERNEMERSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË : - ADVIES van den Ondernerersraad voor Nederlandsch-Indië aan den Minister van Koloniën betreffende het Eerste Verslag van de Commissie tot herziening van het Belastingstelsel Belastingstelsel in Nederlandsch-Indië. [Covertitle]. [Original edition].
54791: ONDERNEMINGSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË: - Regeling Arbeidsverhoudingen Oorlogsslachtoffers. [Eerste druk; First edition].
4502: ONE OF THEM [A MALAY], - The Malays in Malaya by 'One of them.
36926: ONG HIANG OEY, - Pembimbing ke juani koine. Perdjandjian Baru. Tatabahasa dan Letihan.
9925: ONG YAN HONG & H. VAN DEN BRINK, - 6 jaar pionierswerk in Zuid-West Celebes (Makassar).
51003: ONG ENG DIE, - Chineezen in Nederlandsch-Indië. Sociografie van een Indonesische Bevolkingsgroep. [original doctoral dissertation Amsterdam University].
4503: ONGKILL, J.P., - Modernization in East Malaysia 1960-1970.
4505: ONGKILL, J.P., - Modernization in East Malaysia 1960-1970. (2nd impr.).
4504: ONGKILL, J.P., - Pre-Western Brunei, Sarawak and Sabah;
4503: ONGKILL, J.P., - Modernization in East Malaysia 1960-1970.
4504: ONGKILL, J.P., - Pre-Western Brunei, Sarawak and Sabah;
49094: ONNEN, H. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Vol. XLVIII, Achtste Serie [Eight Series], Volume IX. Original edition.
52236: ONO SASEO [JAPANESE CARTOONIST], - Koempoelan Gambar-Gambar ONO SASEO Dalam megikoeti Perang di Djawa. Disoesoen oleh Barisan Propaganda. Diterbitkan oleh Djawa Shumbun Sha. [title on cover label]. [Eerste enige druk; First and only edition].
49123: ONSENOOORD-OTTO, E.M.A. VAN, - Handleiding bij het maken van Bloemen van Papier en Doek. Tweede Druk. [Second edition].
4507: ONTWERP-VOORSCHRIFT - Ontwerp-voorschrift Tropenzakboek voor den Soldaat. No. 1578.
52477: ONUK, TACISER, - Igne Oyalari Çesitleri ve Isleme Yöntemleri/Kinds of Oyas and Embroidery Techniques. [First edition].
4509: ONVLEE, L., - Cultuur als antwoord. Verzamelde opstellen. Orig. edn.
8614: ONZE MISSIËN IN OOST- - en West-Indië
4511: OOI JIN BEE, - Land, people and economy in Malaya.
4512: OOI JIN BEE & CHIA LIN SIEN (EDS), - The Climate of West Malaysia and Singapore.
39890: OOM ALEX (=F.W. DE ROOCK), - Uit het Land der Flamboyants. Indische verhalen. Orig. edn.
4513: OOM POL (PS.) - Sobat Amat. Mijn vriendje Amat. [title on front boards:Sobat-Amat en zijn landslui...]. First edn.
51469: OOM BEN [= BERNARD WILLEM WIERINK, 1856-1939], - Pim's Poppetjes. Een Kijksprookje voor zijn Vriendinnetjes en Vriendjes bedacht en geteekend door Oom Ben. [Tweede druk; Second edition].
8615: OOMEN, H.A.P.C. - Voeding en milieu van het Papoeakind
4514: OOMEN, P.A., - Studies on population dynamics of the scarlet mite, Brevipalpus Phoenicis, a pest of Tea in Indonesia. Orig. thesis [Wageningen university].
55583: OOMEN, J.H.C.M., - Development of regional Water Enterprises in Indonesia. [First edition].
56256: OOMES, F. (TRANSLATION), - Het Book of Kells. [Authentic facsim. edition translated from the english by F. Ooms. First dutch edition].
42020: OONK, G. (ED.), - Wie Weet Waar Willem Wever Woont. Deel 1. Orig. edn.
42120: OORD, S. VAN DEN, - Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland. Orig. edn.
4516: OORDT, JOH. VAN, - De Privaatrechterlijke toestand van den Nederlandschen Koopman in de Landen van de Islam. Orig. thesis [Leyden universityh].
56910: OORDT, H.L. VAN [LIEUTENANT-GENERAL, ROYAL DUTCH ARMY], - Wat een Franschman er van Vindt. [Frontcover title only]. [Eerste druk; First edition].
40754: OORSCHOT, A. VAN & H. BENTZ VAN DEN BERG, - Hokus Pokus. Dat kan ik Ook. Preface by Tante Hannie. First edn.
52155: OORSCHOT, ADRIE & GEERT, - Blikken of Blozen. Zijnde spreekwoorden en/of gezegden in beeld gebracht. [Eerste druk; First edition].
10478: OORSCHOT, H.J. VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in Indonesië.
41182: OORT, E.H. VAN, - Ornithologia Neerlandica. De Vogels van Nederland. Orig. edn.
8616: OORT, W.B. - De Japansche Mandaat-eilanden en onze koloniën
8617: OORT, W.B. - Japanners op de Philippijnen-Davao
4517: OORT, P.G.C. VAN - Stroomlijn Verhaaltjes. [Eerste en enige druk/first and only edition].
4519: OORT, W.B. - Nederland's Koloniën en Japan's Overbevolking. Offpr.fr.:Het Koloniaal Tijdschrift, year 28-no. 1.
4518: OORT, W.B. - Siam, Japan en onze Koloniën
56142: OORTHUYS, CAS (PHOTOGRAPHWS, 1908-1978), - NIWIN Caldendar 1950. [Eerste enige druk; First and onoly edition].
37943: OOST, JAN, - Kranige Hollanders. De beklimming van het Sneeuwgebergte van Nieuw Guinea. Orig. edn.
4520: OOST, J., - Onder de Koppensnellers op Borneo.
733: OOST EN WEST EN NEDERLAND- - Koninklijke Vereeniging Oost en West,
12874: OOSTEN, H. VAN, - De Neederlandsen Hof,[sic!] Beplant met Bloemen, Ooft, en Orangerijen; Waar in geleerd werd, hoe men alderhande soorten van de curieuste Bloemgewassen; als TULPEN, ANGELIEREN, HYACINTHEN, NARCISSEN, BEEREN-OOREN, &c. sal voortkweeken...
44829: OOSTENBROEK [NURSE], - Gedenkboekje 1 October 1902-1 April 1915. [Ter Herinnering aan mijn 12 1/2 jarigen werkkring in Het Herstellingsoord van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers te Lunteren...subtitle printed on 2nd. lve.].
53386: OOSTERHOFF, P.A.E., - De kleine kolonie. [Eerste druk; first edition].
8619: OOSTERWAL, G. - Papoea's, mensen zoals wij. De kultuur van een Natuurvolk.
42453: OOSTERWIJK, T.H., - Geschiedenis van de Oostststellingwerfse Dorpen. 2e uitgave.
55004: OOSTERWIJK, BRAM, - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pncoffs (1827-1911). [eerste druk; First edition].
53628: OOSTINDIE, G., - De Parels en de Kroon. Het koningshuis en de Koloniën. [Eerste druk; First edition].
55642: OOSTING, H.J. [1842-1915], - Soendasche Grammatica. [Eerste druk; First edition].
51353: OOSTING, H.J. (TRANSLATOR), - Geschiedenis van Prins Soepena en van PrinsesSekar aroem. [Eerste druk; First edition, translated from the Sundanese language with annotations].
52070: OOSTING, H.J., - Soendasch-Nederduitsch Woordenboek. Op last van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
40937: OOSTKAMP, J.A., - De Merkwaardigste Nederlandsche Zeereizen, sedert den Jare 1594. Voor de Vaderlandsche Jeugd. Vol. I (of 2).
38853: OOSTVEEN, M. VAN, - Dit is 't verhaal van Menschenhart. Orig. edn.
7331: OOSTVEEN, A.J. VAN & J. WOLTERS, - Handleiding bij het Knippen van Damesonderkleding naar Maat. 2e verm. druk.
52217: OOTMARSUM MUNICIPAL GUIDE - - Geïllustreerde Gids van Ootmarsum en Omstreken. [8e verbeterde druk; eitht revised edition].
42142: OPERATION MARKET GARDEN REMEMBRANCE - - Eindpunt Arnhem. 1944 Operatie Market Garden 8 september 1984.
56692: OPHEY, PAUL, - The new President [Abdurrahman Wahid] and the Community philodophy; Martin van Bruinessen on Islam emancipation; Denny Sutoyo on the new press law; Theo de Keulenaar on on saving money in health care-and four other essays on Indonesia. Published in:RefleXie, vol. 2-no. 4, November 1999.
56742: OPHUIJSEN, CH.A. VAN - Hikajat Si Miskin. [Eerste druk; First edition].d edition].
4540: (OPHUIJSEN, CH.A. VAN) - Hikajat Pandja Tanderan, jaïtoe jang dinamai oleh Orang Melajoe. Hikajat Galilah dan Daminah. Kitab Batjaan bagimoerid Sekolah Melajoe.
36927: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Maleisch Leesboek. 2nd. edn.
36928: OPHUIJSEN, CH.A.VAN, - Tata Bahasa Melayu. [transl. after the orig. dutch edn.:Maleische Spraakkunst... into Bahasa Indonesia].
41608: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Lexographische Bijdragen. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
44238: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Maleisch Leesboek. Zesde druk. (6th edn.).
47978: (OPHUIJSEN, CH.A. VAN) (EDITOR/PREFACE) - ABOE'LILAH COLLABORATOR), - Hikajat Pandja Tanderan, jaïtoe jang dinamai oleh Orang Melajoe. Hikajat Galilah dan Daminah. Kitab Batjaan bagimoerid Sekolah Melajoe. [Tweede druk/second edition].
4539: OPHUIJSEN, C.A. VAN - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. Mr. L.W.C. van den Berg bezorgde uitgave van de Oendang-Oendang Djambi. In:BKI, 46-2.
4541: OPHUIJSEN, CH.A. VAN [] - Hikajat Pandja Tanderan, Jaïtoe jang Dinamaï Oleh Orang Melajoe Hikajat Galilah dan Daminah
56704: OPHUYSEN, CH.A. VAN - Hikajat Si Miskin. [Derde druk; Third edition].
5712: OPIUM IN COLONIAL INDONESIA - - Toelichting op de Toepassing der Voornaamste Wettelijke bepalingen betreffende Opium en andere verdoovende middelen. Uitsluitend voor dienstgebruik.
4543: OPIUM TRADE- J.H. ANTONISSEN & B.N. VAN DER VELDEN (COMPILERS), - Indië en het Opium. Een verzameling opstellen betreffende het Opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.).
44908: OPLAND (= ROB WOUT, 1928-2001), - Plaatsing? [Kruisraketten/Cruse Missiles]. NOOIT!
49855: OPLAND (= ROB WOUT 1928-2001), - DEMONSTRATIE; Amsterdam, 21 November, 1981. Geen Nieuwe Kernwapens in Europa. [Niet in Nederland, noch in enig ander land, subtitle on recte of flyer].
41228: OPOCENSKY, J., - Umsturz in Mitteleuropa. Der Zusammenbruch Österreich-Ungarns und die Geburt der kleinen Entente. Orig. edn.
42016: OPPEN, L.P. VAN, - Als een goet Instrument. Vewertig jaar strepen, sterren en balken 1939-1970. Orig. edn.
55828: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...Volume I. [Eerste druk; First edition].
55827: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...:Alphabetisch en Chronologische gedeelte 3e vervolg. [Eerste druk; First edition].
55826: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...: Chronologische gedeelte 1e en 2e vervolg. [Eerste druk; First edition].
37243: OPPENHEIM, J. (PUBL.), - Weekblad voor Provinciale, Gemeente- en Waterschaps-Obligaties. Orgaan voor de financiën van Provincies, Gemeenten en Waterschappen.
36738: OPRESCU, G., - Peasang Art in Roumania.
54820: ORANJE, D,. JOH. P., - Het beleid der Commissie Generaal de uitwerking der beginselen van 1815 in het Regeerings reglement van 1818. {Eerste druk; First edition]. [Original dissertation Utrecht University].
48779: ORBIE, R. (COMPULER) & WILLY TILLIE (EDITOR/PUBLISHER), - Aan de Schreve. Driemaandelijks Tijdschrift van de Kring voor Heemkunde voor Poperinge en Omliggende gemeenten.
45721: ORCZY (BARONESS) - GEIJN JR., ED. VAN DEN (TRANSLATION), - De Roode Pimpernel. Translated after [a later] english edition into dutch by ED. van den Geijn Jr. Derde druk. [3rd. edn.].
13419: L[ORD] W.B.,[W.B.L. ON TI.-P.], - The Corset and the Crinoline. A Book of Modes and Costumes from remote periods to the present time.
2988: ORDE BARU [NEW ORDER], - Indonesië en de Generaals.
37363: ORDINANCES DUTCH 19TH CENTURY JEWISH COMMUNITY - - VERORDENINGEN voor het Israëlitisch Kerkgenootschap binnen het Koningrijk Der Nederlanden. Eerste Deel [Vol. I] 1914-1821.
54527: ORDINEM FRATRUM MINORUM O.F.M.: - Borneo-Almanak 1926. Tot steun der Missie op Borneo en Sumatra, 16e jaargang.
56235: J.P. (ORGANIZER), - An Immortal touch of the Death Railway & River Kwai Bridge. [Covertitle only]. [First edition].
10311: ORIENTAL CRUISES - CLARK, - Clark's Orient Cruises.
39514: ORIENTAL ART [MAGAZINE], - Quarterly Publication devoted to all forms of Oriental Art.
9305: ORIENTAL ART-CHINA/JAPAN/NEW GUINEA/INDONESIA. - The fascinating world of Oriental Art. Important sale on October 25th-November 1st 1976.
4547: ORIËNTATIE... - Kwartaalblad (quarterly).
43168: ORMELING, F. J.(ED.), - De Grote Wereldatlas. Edited after the german Bertelsmann edition Der Grosse Bertelsmann Weltatlas.
43144: ORMELING, F.J. (ED.), - De kleine Bosatlas. 54e [aangepaste] druk. (54th [adapted]. edn.).
7332: ORNEMENTS - de Perles des Peuples Finnois et Sibériens. Orig. edn.
7333: ORR, A.(PUBL.), - A book on Yokes and Sweaters. Orig. edn.
51538: ORR, ANNE [COP.], - Handkerchiefs for Gentlemen and Ladies. Embroidery, Patch Work and Cross Stitch. Book 23. Transfer Designs. [Cover title]. [Original edition].
7335: ORS, E. D' (ET.AL.), - Desfile de la Moda. Orig. edn.
4549: ORSOY DE FLINES, E.W. VAN - Gids voor de Keramische Verzameling (Uitheemse Keramiek). [Eerste druk/first edition].
38471: ORTHOPAEDIC SHOES & APPLICATIONS - SCHNEIDER & STEINAU, - 25 Jahre Extension Prothese. Fachärztliche Leitung.
8116: OSAKA GUIDE BOOK - - A Guide Book of Osaka. The Commercial Metropolis of Japan. Orig. edn.
49143: OSBORN MANUFACTURING COMPANY CLEVELAND, OHIO PROMOTION, - OSBORN CORPORATION Moulding Machines for Steel, Malleable, Gray Iron, Brass, and Aluminium Foundries, Condensed Catalogue 1922. Orig. edn.
50159: OSBORNE, R., - Indonesia's secret war. The Guerilla struggle in Irian Jaya. [First edition].
51548: OSMAN, I., - Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond, 1891-1916. [Eerste druk; First edition].
50148: OSS, J.F. VAN, - Warenkennis en Technologie. Bijgewerkte Uitgave. [Revised edition].
48086: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN (1847-1936) & M. HILDEBRANDT (1881-1947), - Jan Cadet. [Eerste nederlandstalige druk/first dutch language edition, translated after the original french Les Aventures de cadet-paquet[.
37804: OSSELEN VAN DELDEN, [B.E.] VAN, - Grootmoeder en Kleinzoon. FIRST EDN.
52356: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN (1847-1936), - 't Jodinnetje van Elspeet. Een boek voor Jongens en Meisjes. Tweede druk [Second edition].
4553: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN, - Het Oeconomisch-Magisch Element in Tobasche Verwantschapsverhoudingen.
11843: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN, - Oorsprong en ontwikkeling van het testeer-en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie-en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
48866: OSSWALD, R.P., - Die Volkstumslage im Rhein-, Maas- und Schelde-Delta. [Original Ausgabe/original edition].
7336: OSTICK, E. (ED.), - The Draper's Encyclopaedia. Orig. edn.
36694: OSTLER, H. (ED.), - Die Teppichkunst des Orients und die Kunst der Moderne.
4554: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het Inlandsche, speciaal het Javaansche, werkvolk. Orig. edn.
38745: OTAVSKY, K. - MOHD. ABBAS & MUHD. SALIM, - Mittelalterliche Textilien I: Ägypten, Persien und Mesopotamien, Spanien und Nordafrika.
36700: OTAVSKY, K., - Alte Gewebe und ihre Geschichte. Ein Lese-und Bilderbuch. Orig.edn.
11845: OTTE, C. & G.C. ZIJLMANS, - Wederopbouw en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps Binnenlands Bestuur op Java, 1945-1950. Offpr. fr.:Z.W.O. Jaarboek 1980.
4555: OTTEN, M. - Transmigrasi: Myths and Realities. Indonesian resettlement policy, 1965-'85.
52803: OTTERLOO, A. VAN, - Japan. Beschreven naar de nieuwste bronnen. [Eerste druk; First edition].
55825: O.A. [=OTTO ANWANDT], - Der Handschuh. Ein Vademecum für Menschen von Geschmack. [Erste einige Auflage; First and only edition].
42849: [OTTOLANDER, T.], - Het Arbeiders-vraagstuk op Java. Orig. edn.
48412: OTTOW, W.M., - Rijckloff Volckertsz. van Goens. De Carrière van een Diplomaat, 1619-1655. [Original thesis Utrecht University].
6265: N.N. - EEN OUD-ZEEOFFICIER, - Iets over onze Zeemacht.
52652: OUDE WEERNINK, WIM, - Voor-orrlogse Autoklassiekers. [eerste druk; First edition].
11846: OUDEMANS JZN., A.C., - Enggano. (bewesten Sumatra), zijne geschiedenis, bewonders en voortbrengselen. Offpr.fr.:TAG, 1889.
36503: OUDEMANS, A.C., - Onze Flora. Beschrijving van de Familiën, voornaamste geslachten en soorten der in Nederland in het wild groeiende, verwilderde, verbouwde en aangeplante gewassen, alsmede van eenige fraaie en nuttige Midden-Europeesche Planten. Dutch edn. after the german by C.Hoffmann, Botanischer Bilder-Atlas.
40072: OUDEMANS, C.A.J.A., - Vormleer en Rangschikking der Planten ten gebruike bij het Hooger onderwijs. Orig.edn.
4556: OUDEN, M. DEN - Vacantie in de Bovenlanden
55221: OUDEN, AT VAN DEN (CHIEF EDITOR), - DE LACH: Het Blad voor de Man van Nu. [Originele uitgave; Original edition].
36593: OUDENDIJK, JOH. K., - Een Bourgondisch Ridder over den Oorlog Ter Zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
46367: OUDSHOORN - W.A.M. DE MOOR (INTROD./PUBL.), - J. Van Oudshoorn verzamelde werken deel I: Novellen en schetsen. [eerste druk/first edn.].
56816: OUDTMOED, H.[= HOUDT MOED, OR TAKE HEART, PSEUD.]. - Nederland Herrijst. Aanhalingen en Gedichten, verzameld door Houdtmoed (Redacrteur van Ons Verzet). Nimmer Versagen, door-strijden! [Eerste enige clandestiene uitgave; First and only clandestine edition[.
12414: OUTER, M. DEN - De Triade in de Indische Archipel. Een eerste verkenning van Functie en Betekenis van Geheim Genootschappen (CA. 1800-1940).
4558: OUTER PROVINCES DUTCH COLONIAL POLICY AND ADMINISTRATION- - Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen. Orig. edn.
37223: OUTER PROVINCES OF COLONIAL INDONESIA - - MEDEDEELINGEN van het Bureau van de Bestuurszaken der buitenbezittingen. Bewerkt doorhet Encyclopaedisch Bureau.
48990: S.[OUTH] ARUTEBAL 2 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S.[OUTH] ARUTEBAL 2.
48997: S.[OUTH] TALIO DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] TALIO. .
48992: S[OUTH] ARUTEBAL 1 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] ARUTEBAL 1. .
49003: S[OUTH] KALAPCABANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] KALAPCABANG. .
49001: S[OUTH] SEGINTANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] SEGINTANG. .
4560: OUWEHAND, C., - Aantekeningen over Volksordening en Grondenrecht op Oost-Flores.
55406: OUWEHAND, CORNELIS (1920-1990), - De 100 Dichters van de Japanse Grafiek. [Eerste en enige druk; Fkirst and only edition].
4446: [OVERBECK, H.] - Nota van het Dept
9012: OVERBECK, H., - Malaiische Weisheit und Geschichte. Einführung in die Malaiische Literatur-Die Krone aller Fürsten-Die Chronik der Malaiien. Orig. edn.
9012: OVERBECK, H., - Malaiische Weisheit und Geschichte. Einführung in die Malaiische Literatur-Die Krone aller Fürsten-Die Chronik der Malaiien. Orig. edn.
4562: OVERBECK, H. (TRANSL.), - Hikayat Hang Tuah. Die Geschichte von Hang Tuah. Aus dem Malayschen übersetzt.
4563: OVERBECK, H. (TRANSL.), - Malaiische Erzählungen. Romantische Prosa/Lustige Geschichten/Geschichten vom Zwerghirsch. Orig. edn.
4564: OVERBECK, H., - Malaiische Geschichten. (Penglipur-Lara-Geschichten; Lustige Geschichten 'Cherita-Jenaka') Repr. after the orig. edn. Jena 1925.
4566: OVERBEEK, W.H., - De rechtvaardigingsgronden in het Indisch Strafrecht. Orig. thesis [Leyden university].
4567: OVERDIJKINK, G.W. - Het Indonesische Probleem. De Feiten & Nieuwe Feiten.
4568: OVERDRACHT - van de Souvereiniteit over Indonesië:
4569: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E. - Balmoedertje. 2e druk (2nd. edn.).
51997: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E., - Om zijn Eer. Indische Roman. [Eerste druk; First edition].
51998: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E., - Wat de Tijden Rijpen. [Eerste druk; First edition].
36314: OVERDUIN, H.(INTROD.), - Modebeeld 84/85. Zes Nederlandse Modefotografen. Exhib.Catalogue Haags Gemeente Museum 23 mei - zomer 1985.
41589: OVERLOON GUIDE - - [Gids voor het] Nationaal Oorlogs-en Verzetsmuseum Overloon. Orig. edn.
36286: OVERLOOP, E.VAN, - Dentelle. Guide du Visiteur.
41457: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 2: Blouse. 2e druk.
41458: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 4: Kindergoed. 2e druk.
41459: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 5: Rokken. 2e druk.
41460: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 6: Mantels. 2e druk.
41461: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 7: Jongensgoed. 2e druk.
41462: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 10: Onderjurken, Nachtjaponnen, Schorten, enz.. 2e druk.
41463: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 8: Linnengoed - Hemden. 2e druk.
41464: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 9: Trousers. 2e druk.
4571: OVERVOORDE, J.C., P. DE ROO DE LA FAILLE (A.O.), - De Gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland.
9359: OVIN, H., - Kaartweven.
4575: OVINK-SOER, E. [M.C.E.], - De Canneheuveltjes. Een verhaal uit het Indische kinderleven. [herdruk].(first edn. 1912).
9440: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. De Roos.
45777: OVINK-SOER, M[ARIE C.E., 1860-1937], - Puck. First edition.
9358: OVINK, H., - Weven van Smalle en Breede Banden.
47786: OVINK-SOER, M. [C.E.], - Huize Canneheuvel. (De Duiventil). [Eerste druk/first edition].
11847: OVINK-SOER, M. [C.E.], - Huize Canneheuvel. (De Duiventil). 2e druk.
47994: OVINK-SOER, M. [C.E.], - De Canneheuveltjes in Indië. Derde druk [third edition].
47999: OVINK-SOER, M. [C.E.] (1860-1937), - De Canneheuveltjes in Holland. Tweede druk [second edition].
47995: OVINK-SOER, M[ARIE C.E., 1860-1937], - Hoe Puck een Canneheuveltje werd. [Eerste druk/ First edition].
4576: OWEN, F., - The Fall of Singapore.
51670: OWEN, SYLVESTER [= ARNOLD SPAUWEN], - Een Prinsiade. Tweede druk [Second edition].
7341: ÖZ, T., - Turkish Textiles and Velvets, XIV-XVI centuries. Orig. edn.
10996: OZINGA, M.D., - De Architecten van Lodewijk Napoleon als Koning van Holland. Inleiding: De persoonlijkheid van den Hoofdarchitect Jean Thomas Thibault, de hofteekenaarThienon. Offpr. fr.:Oudheidk. Jaarboek XI-afl. 3-4.
4578: OZINGA, J., - De Economische Ontwikkeling der Wester-Afdeeling van Borneo en de Bevolkingsrubbercultuur. Orig. thesis [Utrecht university].
53744: OZINGA, M.D., - De Monumenten van Curaçao in woord en beeld. [Eerste druk/first edn.].
52650: PAALTJENS, PIET [= FRANÇOIS HAVERSCHMIDT], - Snikken en Grimlachjes. Academische Poëzie. [Hedruk naar de eerste uitgave Schiedam, H. Roelants 1867; Reprinted after the first edition Schiedam, H.A. Roeloants 1867].
41936: PAAP, W., - De Symfonieën van Beethoven. Met vorm-analyses. Orig. edn.
42956: PAAPE, A.H. (CHIEF ED.), - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Orig. edn.
42007: PAAPE, A.H. (CHIEF EDITOR), - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Geïllustreerd Verzamelwerk. Orig. edn.
56752: PAAPE, A.H. (TEXT), - Nederlandse permanante expositie in het Poolse Staatsmuseum te Auschwitz; Holenderska pepennanenttna ekspozycia Polski, Muzeum Panstwowyn w Oswieciiumiu; Permanent Netherlands exhibition in the Polish State Museum Auschwitz. [Eerste druk; First ediion].
46299: PAARDEKOOPER, S. - H.J. VADER(PUBL./ED. COMMENT), - Achter het Gedek. Dagboek van de dertienjarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa december 1943-januari 1946. Orig. edn.
7342: PAASSEN, W.J.C. VAN & J.H. RUYGROK, - Textielwaren. Ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor de acten Na, Nvii en de Aantekening Theorie van Huishoudelijk Werk en Wasbehandelingop de acten Nvii en Nxix voorbereiden. 5e druk.
43761: PAASSEN, W.J.C. VAN & J.H. RUYGROK - Textielwaren. Ten dienste van Industriescholen, de opleiding voor de Akte Na, de aantekening daarop, de akte Ns, de opleiding tot huishoudlerares en ten dienste van het die zich voorbereiden op het examen Brevet voor de Textielhandel. Achttiende [gewijzigde] druk.(18th. [revised] edn.).
12986: PABST, J.C., - Overzicht van de Krijgsverrichtingen in Groot-Atjèh. Maart 1896-Maart 1899. (2nd. printing)
8623: PACIFIC AFFAIRS... - A quarterly review of Asia and the Pacific. Jounrnal of the Institute of Pacific Relations.
4320: PACIFIC WAR - THE DUTCH AGAINST JAPAN,NEDERLANDS-INDIË CONTRA JAPAN - Nederlands-Indië contra Japan. Stafwerk in opdracht van wijlen Z.E. Generaal S.H. Spoor, commandant van het leger in Indonesië. Samengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf K.N.I.L.
731: PACIFIC WAR - - Deze Oorlog en wat Zegt de Kerk er van?
4583: PACIFIC WAR HISTORY, - The Road to Freedom. A series of pamphlets on the outstanding stages of the war against Japan.
56655: PACITAN PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati Pacitan.
4585: PADANG CHAMBER OF COMMERCE ANNUAL REPORT - - Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang over het jaar 1908.
4584: PADANG-HARBOUR ANNUAL REPORT, - Jaarverslag der Emmahaven (Padang) over het jaar 1926.
44985: PADANG HIGHLANDS MAP, - Partly Map of the Padangsche Bovenlanden.
56828: PADANG CITY PLAN: - Schetskaart van Padang de Reede en de Brandewijnsbaai. Separated from:Tijdschrift Aardrijkskundig Genootswchap.
36929: PADMA SOESASTRA, - Javaansche Bloemlezing.
47467: PADMADIWIRIA, MUNADI, - Kamus Dialek Jawa Banten-Indonesia. Orig. edn.
4587: PADOCH, CHR.A., - The Iban of the Engkari: A History of Migration and Settlement; MOTOMITSU UCHIBORI, The Enshrinement of the Dead among the Iban;
44690: PADWICK, C.E., - De Koning der Liefde. Translated from the orig. [english] into dutch by J. Bik-Meinema. First dutch edn.
56149: PAEHLIG, WILLEM F. [LIEUTENANT COMMANDER (ROYAL DUTCH MARINES)], - Laatste Proeve tot Vereenvoudiging van de Administratie der Mariniers. [Eerste druk; First edition].
11849: PAERELS, J.J., - Cassave. Cultuur en Industrie in Nederlandsch-Indië; C. Schouten, Sajang Kene (Ambon en zijn bewoners. Published In:NION, 4-12 (April 1920).
44564: PAGAN PAGODAS GUIDE - - Pictorial guide to Pagan [ruines of pagodas, Burma]. Reprinted.
49178: PAGANINI, N. - J. BECKER (EDITOR), - Compositions Célèbres pour Violon. [Paganini Compositionen. Piano und Violine. (Becker), title on front wrapper].
43475: PAGANINI, N[ICCOLO], - Violin-Konzert [Nr. 1] Opus 6. Für Violine und Pianoforte. Herausgegeben und mit Kadenz von Carl Flesch.
4588: PAGDEN, H.T., - Descriptions and records of Austro-Malaysian Methocidae and Mutillidae (Hymenoptera). TRES, 100-8.
7346: PAGE, B., - On fair Vanity.
45006: PAHL, M. (INTROD.), - Freie Gruppe [Stuttgart] Ausstellung 1963. Malerei - Graphik - Plastik. Exhibition-catalogue Württ. Kunst Verein Stuttgart, 17. Februar bis 24 März [1963].
48330: [PAIDOPHILUS] (CORNELIS POTHOFF, 1760-1840], - Kermis-reisje van een Rhijnlandsch dorp naar Amsterdam, waarop men over allerlei uitvindingen zamenspreekt: (niet vertaald). [Eerste druk/first edition].
7347: PAILLOCHET, CL. - Unmentionables. The Allure of Lingerie. Transl. fr. the orig. french.
53123: PAKHAN (= HAN DEHNE], - Jan Stolze: Kapitein-Luitenant ter Zee bij de Koloniale Marine 1795-1854. Een tijdsbeeld van zijn leven in de Bataafsche Republiek en Nederlands Indië. [Eerste druk; First edition].
49807: PAKPAHAN, G., - 1261 Hari Dibawah Pinar Matahari Terbit. [first edition].
50528: PAKU BUWANA II-KOMPENI TREATIES - - Acte van afstant en overgave van het Mataramsche Rijk door den Soesoehoenan Paboeboewono... ; Tractaat van reconciliatie, vreede, vriendschap tussen (Hamengku Buwana I -Kompeni); (Hamengku Buuwana III - Inggeris) Whereas the conduct of the late
13135: PALAEOGRAPHY (DUTCH) - BROUWER, H., - Atlas voor de Nederlandsche Palaeographie. Orig. edn.
49117: PALAKSANA, (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - Indonesia Indah, Buku Ke-8, Batik. [Original edition].
39034: PALAU ISLANDS GROUP SOUTH PACIFIC REPORT - - The Koror Community Centre. Reports supplied by the High Commissioner, Trust Territory of the Pacific Islands.
11851: PALEMBANG ENTHRONEMENT FESTIVAL PROGRAMME: - De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang/Kerameian di Palembang pada waktoe Poetri Sri Baginda Maharadja Wilhelmina naik talta. Orig. edn.
51692: PALEMBANG CITY PLAN - - Hoofdplaats Palembang [surveyed 1914-1915].
7348: PALING, D.F. - Warp Knitting Technology. 2nd. edn.
4593: PALM, C.H.M. - Tjikoneng. Een Lampungs dorp in Banten, West-Java, Indonesië. Orig. edn.
54413: PALM, C.H.M. [=HEEREN-PALM], - Vaartuigen en Visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java. Offprint fromBKI, Vol. 118-II.
46886: PALM, J.PH. DE(EDITOR), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. Tweede herziene druk. (2nd. revised edn.).
38684: PALMER, J., - Dyeing with Natural Dyes. Practical Instructions for the complete Home Process. First edn.
44327: PALMER, H.E., - The Scientific study & teaching of Languages. A review of the factors and problems connected with the learning and teaching of modern languages with an analysis of the various methods which may be adopted in order to attain satisfactory results. First edn.
52381: PALMER, A. & H. CLARK (EDITORS), - Old Fashion new Looks. Second Hand Fashion. [First edition].
9252: PALMIER, L., - Communists in Indonesia. Power pursued in vain. 1st.
51617: PALMIER, LESLIE H., - Social Status and Power in Java. [Reprinted].
40853: PALTE, J.G.L. & G.J. TEMPELMAN, - Indonesië. First edn.
4597: PAMOENTJAK, K.ST. - Surat dagang
45957: PAMOENTJAK SINGGIH, R[OSWITHA], - Partini. Tulisan Kehidupan Seorang Putri Mangkunagaran/Recollections of a Mangkunagaran Princess. English translation by Margareth M. Alibasah. Orig. edn.
4599: PAMUNTJAK, K., N. ISKANDAR & A. MADJOINDO, - Peribahasa. FIRST edn.
39226: PAMUNTJAK, K., N. ISKANDAR & A. MADJOINDO, - Peribahasa. 9th edn.
49014: PANAMA CANAL SOUVENIR - - Souvenir Panama Canal. [title on front cover]. Original edition.
55807: PANAMA-NICARAGUA ISTHMUS MAP: - Kaarten der Onworpen Kanalen door de Amerikaansche Landengte van Zuid-Darien, Nicaragua en Panama, benevens overzichtskaart. Separated from:tag, Vol. 4 [1878].
54227: PANAMASTER [= H. CROLL], - Zee-filosofie. Derde druk. [Third edition].
7349: PANDER & ZONEN - -Tapijten uit Morgen en Avondland
49533: PANDIR KELANA, - Rintihan Burung Kedasih. Sebuah Roman Revolusi '45 1948/49. [First edition].
53916: PANÉ, SANOESI, - Sedjarah Indonesia Djilid IV [Vol. IV}: Zaman pendjadjahan Baroe hingga kedatangan balatentera Dai Nipponl. [First edition].
46521: PANG TECK WAI (CHIEF EDITOR), - Borneo Review. Journal of the Institute for development Studies (Sabah). Vol. II number 1, June 1991.
46522: PANG TECK WAI(CHIEF EDITOR), - Borneo Review. Journal of the Institute for development Studies (Sabah). Vol. II number 2, December 1991.
39238: PANGARIBUAN, T., - Kamus Populer Lengkap. Orig. edn.
49002: PANGKALANBUN DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. PANGKALANBUN. .
56258: PANHUYSEN, P. (EDITOR) , KITTY ZIJLMANS/KAZUO AMANO (CONTRIBUTORS), - Now Here 22.10-17.12.1995: Twelve Environments 9.6 -23.6. 1996 [Sic!]. [Eerste druk: First edition].
56666: PANIKKAR, K.M., - Asia and Western Dominance. A survey of the Vasco da Gama Epoch of Asian History. [Sixth impression].
47696: PANNEKOEK, A.J. (COMPILER), - Handleiding bij het Propaedeutische Praktikum over fossiele Invertebraten in het Geologisch Instituut te Utrecht. Orig. edn.
42896: PANNEKOEK, G.H. (JR.), - De Verluchting van het Boek. Orig. edn.
4601: PANNEKOEK, A.J. - De Geomorphologie van het West-Progo Gebergte (Middle-Java). Offpr.fr.:Jaarverslag van de Topographische Dienst in Ned.-Indië, year 34 (1938).
55140: PANNEKOEK VAN RHEDEN, J.J. - Einige Notizen über die Vulkane auf der Insel Flores (Niederländisch Ost-Indien). Offprint from:Zeitschrift für Volkanologie, Vol. V.
49251: PANORAMA MAGAZINE - - Ons Land. Panorama. 2 April 1936 - No. 14.
52188: PANORAMA FASHION MAGAZINE - - ZOMERPRACHT 1939. [Original seasonal publication],
52189: PANORAMA FASHION MAGAZINE - - WINTERWEELDE 1941.. [Original seasonal publication],
56561: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo. (Roman van een Indischen Jongen).[Eerste druk; First edition].
11853: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo. (Roman van een Indische Jongen).3e druk.
56031: PANT, D.F. VAN DER, - De Gouden Lotus. [Eerste enige druk; First and only edition].
55277: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo. (Roman van een Indischen Jongen).[Derde druk; Third edition].
55088: PANTAGRUEL - CORNELIS REEDIJK (TRANSLATOR AND COLLABORATOR; 1921-2000), - Hoe de Hoogedle Pantagruel de jaardag van den ouden en waardigen St. Nicolaas vierde; Comment le très Noble Pantagruel Festoyit l'Anniversaire...[Eerste druk; First edition, thus].
4603: PANTANOÈTA (PSEUDONYM.), - Ter wille van wie zijn wij koloniale mogendheid? Een blik op de financiële Koloniale Staatkunde der laatste 25 jaren.
53035: PAOSIKIN, - Kamus Indonesia-Tionghoa: Disusun oléh Paosikin. [First edition].
13486: PAPAL DEVOTIONAL & PRAYER HANDBILL, 15TH CENTURY - - Oratione Devotissima. Instituitadal Pontefice CLEMENTE OTTAVO. Nella Bolla: Cum sicus acceptimus l'Anno 1598. quale si canta tutte le Feste la mattina da'Fratelli, e Sorelle dellla Compagnia del Nome di DIO.
13487: PAPAL HANDBILL - BENEDICTUS XIV - 17TH CENTURY - - BENEDICTUS PAPA XIV. Universis Christifidelibus præsentes Literas inspecturis salutem, & Apostolicam Benedictionem.
13488: PAPAL HANDBILL - BENEDICTUS XIV - 18TH CENTURY, - BENEDICTUS PP.XIV. Univesis Christi fide præsentes literas inspecturis salutem & Apostolicam Benedictionem.
13489: PAPAL HANDBILL CLEMENS PP. XI - 18TH CENTURY - - CLEMENS PP. XI. Ad Futuram Rei Memoriam.
47193: PAPASHVILY, GEORGE & HELEN WAITE, - Anything can happen. [Humerous Sketches/subtitle on front wrapper]. (reprinted).
10290: PAPER CONSERVATION-DOLLOFF, F.W. & R.L. PERKINSON, - How to Care for Works of Art on Paper. 3rd edn.
41758: PAPER CUTTING - - Das Badeleben in Loznica.
9873: PAPER FABRICATION-LINDEMEYER PAPER CORPORATION- - Paper in Printing History. A celebration of milestnes in the Graphic Arts.
10057: PAPER INDUSTRY- - Technical Association of the Pulp and Paper Undustry, Year Book(s) 1958-1959/1959-1960.
10259: PAPER MANUFACTURE- - Papier? Papier!
10065: PAPER-P.KEUNE & H. SEUR, (COMPILERS), - Art Paper '87. [Symposium & work-shops).
9396: PAPER- - The Dictionary of Paper. Including Pulp, Paperboard, Paper Properties and related Papermaking terms. 3d. edn. [thoroughly reviewed & updated]
10285: PAPERMAKING-DABROWSKI, J., - Rekodzielo Papierncze. [ The Papermaking craft].
10284: PAPERMANUFACTURE IN THE NETHERLANDS- - Papierfabrieken Van Houtum & Palm B.V. Ugchelen-Holland.
10267: PAPERMANUFACTURE- - International Association of Paper Historians / Internationale Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker / Assoc. Intern. des historiens du Papier. 17. IPH-Kongress 1984.
10262: PAPERMANUFACTURE- - Papier selber von Hand schöpfen. (title on upper wrap.).
10062: PAPERMANUFACTURE- - Tervakoski. A presentation in words and pictures. Transl. fr. the orig. finnish by F.A. Fewser.
10260: PAPERMANUFACTURE- - Unser Papier (title on upper wrap.).
10257: PAPERMANUFACTURE-HOUTUM, A. VAN, - [Maschinenfabrik zum Bruderhaus GmbH.]
10264: PAPERMANUFACTURE-RAITHELHUBER, E., - Die Konstruktionen der ersten Papiermaschinen mit geschütteltem Langsieb. (Fortsetzung).
39867: PAPINEAU, ARISTIDE J.G.(ED.), - Papineau's Guide to Jakarta Indonesia's Convention City. Official guide for the City of Jakarta.
8624: PAPUA NEW GUINEA-TERRITORY - of Papua-New Guinea
49614: PAPUAN INDEPENDENCE - - Papuans building their Future. [Eerste druk/first edition].
49671: PAPUAN SELFDETERMINATION PROPAGANDA - - Papoea's op de drempel van Zelfbeschikking; Papuans on the threshold of Self-determination. [Eerste enige druk/first and only edition].
54920: PARAKAN-SALAK SUKABUMI TEA ESTATE ADVERTISING: - Iets over de waarde van Thee voor de Gezondheid. [Originele uitgave; Original edition].
52377: PARAMARIBO GUIDE AND PLAN - - Gids met Plattegrond en Straatnaamregister van PARAMARIBO. [Wegwijzer voor paramaribo en omgeving, cover title]. [Eerste druk; First edition, thus].
1884: E.P. [=E. PARAVICINI], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SALOMONEN [Solomons]. [Original edition].
8626: PARAVICINI, E. [] - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SALOMONEN
4606: [PARAVICINI, E.], - Salomonen.
1885: E.P. =:E. PARAVICINI], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: SUMATRA Original edition.
4607: [PARAVICINI, E.], - Sumatra.
48728: [PAREAU, A.M.] (EDITOR], - Gids op de Tentoonstelling Retrospectieve Kunst. [Eerste druk/first edition].
43733: PARIS UNIVERSAL COLONIAL EXHIBITION - - Les Illuminations Á l'Exposition Coloniale Internationale Paris 1931. Orig. edn.
13024: PARIS - - ALBUM DE LA VILLE DE PARIS.
46698: PARIS EXHIBITION 1878 - J. & J. COLMAN LONDON ADVERTISING - - J. & J. Colman, Fabricants de Moutarde, d'Amidon et de Corn-Flour. La Moutarde AnglaiseSi Renommee de J. & J. Colman.
37463: PARIS IN LITHOGRAPHS - - Paris en 1871.
40437: PARIS IN PHOTOGRAVURE - - Paris. Album Artistique.
49122: PARIS INTERNATIONAL UNIVERSAL EXHIBITION 1937 - - [An Album with private original photographs].
49486: PARIS INTERNATIONAL EXHIBITION 1937 - - Exposition de Paris 1937 Arts et Techniques. [édition originale spéciale de 'l'Illustration', Août 1937].
39593: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1900 - - Rapports du Jury International de l'Exposition Universelle de 1900.
46534: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1937 - - Photographies en Couleurs. Exposition Internationale des Arts et des Techniques appliqués À la Vie Moderne. Paris 1937. Album Officiel.
47763: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1937 - - Exposition Internationale de Paris 1937. Positifs sur Verre en Tons Chauds. Série B.
48555: PARIS FASHION FALL-WINTER 1987-1988, - Élégance présente la nouvelle Collection Automne/Hiver '87/'88/[L' Art de vivre avec prestige/A Taste for Luxury, subtitle on front boards]. Original edition.
7352: PARIS FASHION WEEKLY - JOURNAL DE LA FAMILLE, PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES. - Journal de la Famille, paraissant tous les Dimanches/Le Petit Echo de la Mode, le Grand Hebdomadaire Féminin
7328: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Numéro Exceptionnel des Collections d'Hiver 1965.
41640: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Numéro exceptionnel des Collections Automne-Hiver 1964 (sic!).
41639: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Les Collections Automne Hiver 1961.
41637: PARIS HAUTE COUTURE MAGAZINE - - L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. Collections Automne-Hiver 1958.
40511: PARIS INTERNATIONAL COLONIAL EXHIBITION - - [La] Riziculture en Indochine.
49402: PARIS INTERNATIONAL UNIVERSAL EXHIBITION 1900 - C.M. KAN - H.D.H. BOSBOOM, G.B. HOOIJER & C.M. PLEIJTE (EDITORIAL COMMITTEE), - Exposition Universelle Internationale de 1900 à Paris; GUIDE à Travers la Section des Indes Néerlandaises; Goupe XVII (Colonisation)).
55181: PARIS UNIVERSAL EXHIBITION 1889: - FIGARO EXPOSITION (English edition) 1889. [First edition].
51724: PARIS INTERNATIONAL GENERAL EXHIBITION 1867 - [C. VON SALVIATI], - Pariser Ausstellung 1867. Tafeln zu 1, 2 [title on front cover label]. [Original Ausgabe; Original edition].
49099: PARIS INTERNATIONAL POSTAL CONGRESS SOUVENIR - - SOUVENIR du Congrès Postal Universel de Paris 1947. Offert aux Membres du Congrès par la Délégation des Indes Néerlandaises. [title on front cover].
37222: PARISIAN MUSIC HALL FOLIES BERGÈRE, - La Revue des Folies Bergère 1925-1926.
12735: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET CATALOGUE - - Mayol. Messieurs Paul Lefebvre et Alex Denis vous présentent l'historique du concert Mayol.
12736: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET - - Line Renaud. Casino de Paris, Plaisirs. Super-production de Henri Varna. Revue à Grand Spectacle en 2 actes et 45 tableaux...
12742: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET - - Téatre Mogador. Rose Marie. Cloé Vidiane dans le rôle de Rose Marie. Comédie Musicale en deux Parties et dix Tableaux présentée à Paris par les Frères Isola, Directeurs du Théatre Mogador.
12744: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET (FOLIES BERGÈRES) - - La Revue des Folies Bergère.
41052: PARISIAN MUSIC-HALL & CABARET - - TICHADEL - La toute nouvelle réalisations Tichadel. (Livret Souvenir).
48106: PARKER, WILLIS D., - Modern Chinchilla Fur Farming. First edition.
50899: PARMENTIER, J. - K. DAVIDS & J. EVERAERT (EDITORS/COMPILERS), - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam 1601-1603. [Eerste druk; First edition].
54074: PARMENTIER, HENRI, - Angkor. Guide. [First edition].
47893: PAROOL - DUTCH DAILY, - Speciale Editie Het Parool. Vrij, onverveerd. VANDAAG EEN KRANT. Telegraaf wil Het Parool en Trouw niet behoorlijk vervaardigen.
4608: PARRY, J. & SAHARI BIN SULAIMAN, - Malay in three Weeks. An introduction to modern colloquial Malay. Reprinted.
39218: PARSIDI, A., - Kamus Akronim Inisialisme dan Singkatan. First edn.
39224: PARSIDI, A., - Kamus Akronim Inisialisme dan Singkatan. 2nd. edn. [revised].
10308: PARTSCH, J., - Mitteleuropa. Die Länder und Völker von den Westalpen und dem Balkan bis an den Kanal und das Kurische Haff. Orig. edn.
13287: PASARIBU, T., - Kuda Kepang Kiko.
40824: PASING, T. & W.L. TJON PIAN GI (TEXT), - Bali. Masker, Dans, Magie. Exhib.Catalogue Venlo, Museum Van Bommel-Van Dam 7 september t/m 28 oktober 1990.
50058: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. (EDITOR/COMPILER), - Handwerken van Heinde en Ver. [Eerste druk/first edition].
4610: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. - Het Babyboek voor de Huisvrouw in Ned-Indië. [Eerste druk; First edition].
56080: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. [EDITOR, ORGAAN SOERABAIA ASSOCIATION OF HUISEWIVES: - Jubileum uitgave: Officieel Orgaan van de Vereeniging van Huisvrouwen Soerabaia, opgericht 23 Juni 1931. [Originele uitgave; Original issue],
38811: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. - Knutselboek voor Groot en Klein. Orig.(& only) edn.
43601: PASTEUR-VAN SWIETEN, G.M., - Oost en West in Kruissteek. Jubileum Uitgave Vereeniging van Huisvrouwen - Soerabaia. 2de druk.
52093: PASTEUR-VAN SWIETEN, C.M. - Het Babyboek voor de Huisvrouw in Ned-Indië. [Eerste druk; First edition].
54683: PASTOR, G., - De Panglongs. [Eerste druk; First edition].
45657: PATAGONIA STEREO PHOTOGRAPH - - A native Pategonian Home.
4611: PATAKI-SCHWEIZER, K.J., - A New Guinea Landscape. Community, Space and Time in the eastern Highlands. First edn.
47464: PATEDA, MANSOER, - Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia. Orig. edn.
9013: PATER, C. DE & P. VISSER, - Kalimantan in de houdgreep. Achtergronden en effecten van de bos-exploitatie op Kalimantan (Indonesië).
10470: PATEREK, J., - Costuming for the Theatre. First edn.
7357: PATERSON, D. - The colour printing of carpet yarns. A useful manual for colour-chemists and textile printers. Orig. edn.
8118: PATIJN, C.L., - De Geschiedenis der Japansche Penetratie in Mantsjoerije als Volkenrechtelijk Probleem. Orig. thesis [Amsterdam university].
55789: PATON, JAMES [BROTER TO JOHN GIBSON PATON] - CHRISTINE [PSEUD. OF L. CH. E.F. BARONESS VAN HAERSOLTE, TRANSLATION], - John G. Paton: Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Eene Levensschets. [translated into dutch from the original english by Christine].
8627: PATON, F.H.L., - Lomai of Lenakel.
54692: PATON, JAMES [BROTER TO JOHN GIBSON PATON], - John G. Paton: Zendeling op de Nieuwe Hebriden. [First dutch language edition thus].
38408: PATTERN CUTTING - N.N., - PATRONEN voor Bovenkleding voor de Vakschoolen v/d Congregatie v. JMJ. (title on upper wrap.).
36991: PATTIMURA REBELLION MEMORIAL - - Herdenking Pattimura/Hari peringatan Pattimura.
46178: PATTISON, G., - Bali, Java and Lombok. First edn.
56479: PATUNG SUDIARDJO (CONTRIBUTOR, ET.AL.), - Seniman [Cover title]. Ini Madlallah 2 bulanan jang mengeluarkan seniman Indonesia Muda. [Year 2-No. 1;First edition].
9402: PATUREAU, J.(ED.), - Six chansons de Papetiers.
39156: PAUKER, G.J., - Indonesia in 1963: the year of Wasted Opportunities.
13032: PAUL., L.J.H.B., - De Tuberculose op Urk.
39606: PAUL F. DICK TRADE CATALOGUE STEEL KNIVES & ATTRIBUTES - - Katalog No. 78. Stahlwarenfabrik-Älteste deutsche Fleischerstahlfabrik.
53623: PAUL BRANDT AUCTION SALE CATALOGUE: - The fascinating world of Asiatic art: Exotic beauty of Chinese and Japanese civilisation , primitive art from the tropical jungles of Africa-India-Thibet-Indonesia-America-Egypt. [Original catalogue].
37212: PAULA, A.F., - 'Vrije Slaven'. Een sociaal-historische studie over de dualistische Slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
11854: PAULIAN, R. & P. VIETTE, - Insectes Lépidoptères Papilinidae. (Madagascar).
40933: PAULIDES, H.(1892-1967), - Javaansche Sawah. [A Javanese Rice-field]. Litho van H. Paulides.
7361: PAULIS, L. (MME.), - Pour connaître la Dentelle.
43242: PAULL, H., - Die Frau. Ein Gemeinverständliches Gesundheitsbuch für die moderne Frau. Dritte vermehrte Aufl. (3rd. enlarged edn.).
53567: PAULSE, KEES (TEXT) & PEIT LUSTENHOUWER (MUSIC), - K.R.O. Jubileum-Marsch. Opgedragen aan den voorzitter v.d. K.R.O. Pastoor L.H. Perquin (OP). [Originele uitgave; original edition].
48757: PAULUN D. - HANSEMANN, W., P. VAN RANKEN (TEXTS), - St. Pauli. [Sankt Pauli]. [Original Auflage/original edition].
43826: PAULUS, A. (EDITOR), - Der I. Weltkrieg im Bild. Orig. edn.
9653: PAULUS, L. (TEXT), - Belgische Kant van de 16e Eeuw tot Heden. Catalogus Provinciaal Museum 's Hertogenbosch 17 April-10 Mei 1948. Translated after the original french.
41521: PAULUS (PSEUD.)(TEXT AND MUSIC), - De Zeven Koks. Thomson's Pudding Marsch voor Zang & Piano.
50633: PAULUS, J. - S. DE GRAAF & D.G. STIBBE (EDITORS/COMPILERS), - Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. Tweede [Hherziene]en vermeerderde druk. [Second revised and enlarged edition].
12040: PAULUS, J., S. DE GRAAF, D.G. STIBBE(ET. AL./COMPILERS), - Encycloapedie van Nederlandsch-Indië. Tweede [herziene en vermeerderde druk/Second revised and enlarged (with 4 supplement-volumes) edition].
52534: PAULUS, J., S. DE GRAAF, D.G. STIBBE(ET. AL./COMPILERS), - Encycloapedie van Nederlandsch-Indië. Tweede [herziene en vermeerderde druk/Second revised and enlarged (with 4 supplement-volumes) edition].
37230: PAULY, J., - Der Flagellantische Komplex.
13254: PAULY, J., - Der Sexuelle Fetischismus.
41141: PAUWELS, L. - J.BERGER, F.RICHAUDEAU, D.LANGEVELD (ET.AL)(EDS.), - Brès Planète. Het eerste Basis-Tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. [continued after 1971 as} Bres. Onafhankelijk Tijdschrift op de bres voor een bezield bestaan.
37580: PAUWELS, P.C., - The Japanese Mandate Islands. Orig. thesis [Batavia law school].
50983: PAVIA, F., - Alles over Parfum. [First dutch edition translated from the original french L'Univers des Parfums, by Félice Portier].
51638: PAWIRONADI-NUNES, CH. (COMPILER) - H. WILLIAMS-MAATSTAP & L. NUNES-DALEN (NARRATORS), - Fosten Sani. Derde herziene druk [Third revised edition].
42428: PAWLOWSKI, G. DE, - Voyage au Pays de la Quatrième Dimension. Orig. edn.
53327: PAX WAS-FABRIEK HILVERSUM MOTHER GOOSE PLAY: - Original coloured paper boardgame , a mother Goose Play published by a dutch Wax manufacturer PAX, Hilversum Municipality.
44201: PAYER, J., - Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874. Nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871. First edn.
55015: PAYER, AMY, - Leer Indisch Koken met Amy Payer. [Eerste druk; First edition].
4613: PAYNE, R., - The White Rajahs of Sarawak.
7363: PAZAUREK, G.E., - Die Tapete. Beiträge zu Ihrer Geschichte und Aesthetischen Wertung.
9894: PEARSON, H. & J.D. (COMP.) & E. VAN DONZEL (ED.), - The Encyclopaedia of Islam. New Edn. Index to Volumes I-III.
50725: PEDERSEN, H.V., - Door den Oost-Indischen Archipel. Kunstreis. [First dutch language edition, translated and edited after the orig. german edn. by S. Kalff].
52718: PÉE, JULIUS, - Keur uit de Brieven van Multatuli naar Tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien. [Eerste druk; First edition, thus].
13549: PEEBLES, M.A. & TOMOYUKI YAMANOBE (INTROD. ESSEY), - Dressed in Splendor. Japanese Costume 1700-1926. Exhib. Catalogue Santa Barbara Museum of Art June 27-August 9, 1987
38739: PEEK, H.(THE EARL OF SUFFOLK AND BERKSHIRE) & F. AFLALO(EDS.), - The Encyclopaedia of Sport. Standard edn.
42348: PEEKEL, H. & B. DE GROOT, - Louis Davids. De Grote kleine Man. Preface by Seth Gaaikema. Orig. edn.
4616: PEEL, G., - Hands off Indonesia. Orig. edn.
56289: PEEL, G., - Hands off Indonesia.[First edition].
54228: PEELEN, G.J., - Delistraat. Roman uit de Chineezenwijk van Katendrecht.
50009: PEEREBOOM, K. (TEXT) - BOB USCHI (ILLUSTRATIONS), - Sportparade. [Eerste druk/First edition].
56993: PEETERS, LAURENS (1878-1955), - Handboek voor den Boekbinder. [Authentic and authorized facsim. edition after the original Brussel-Gent-Leuven, Standaard-Boekhandel 1946].
37045: PEILOUW, I., - Werken met Molukkers. Handreiking voor het reklasseringswerk met Molukse Kliënten.
43737: PEJIC, M[AYA] (PHOTOGRAPHER), - Kinderen van Indonesië. Orig. edn.
11600: PEL, H. VAN, - Fisheries in the South Pacific/Tuno Fishing with the Japanese Longline - a. 18 oth. short artt. In:SPC Quarterly Bull, vol. 5,no. 3 (July, 1955).
47717: PELETIER, W., - Groeten uit Winterswijk, deel 2: Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten. [Eerste druk/first edition].
56557: PÉLISSIER, ROGER, - Le troisième Géant: La Chine. [Edition originale; First edition].
53532: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Pedoman diskusi Kemasjarakkatan. [First edition].
53531: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Sarasehan. [First edition].
53530: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Situasi dan Kesimpulan-Kesimpulan. [First edition].
53529: PELITA PENDIDIKAN (EDITORIAL BOARD), - Analisa Situasi Pendidikan Sosial-ekonomi di Indonesia. [First edition].
8119: PELKA, O. - Japanische Töpferkunst
53294: PELLETIER DIOSY, GEORGES [ALIAS PIVOLO, 1892-1953], - Mon Raid Paris Tokio. [Édition originale Limitée; First original and limited edition].
45408: PELRAS, C[HRISTIAN], - Contribution À la Géographie et À l'Ethnographie du Métier à Tisser en Indonésie.
43532: PELS, C., - Papier Cursus. Orig. edn.
4619: PELZER, K.J., - Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics. Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization of Southeastern Asia. 1st.
49906: PELZER, DOROTHY WEST, - Trek across Indonesia. [First edition].
55521: PELZER, KARL J., - West Malaysia and Singapore: A Selected Bibkiography. [First edition].
8628: PEMBER-REEVES, W. - New Zealand
50789: PEMBERTON, J., - On the Subject of Java. [First edition].
4620: PEMIMPIN OENGOESAHA TANAH -
691: PENAL LAW IN INDONESIA - -
740: PENAL LAW ON NINETEENCH CENTURY JAVA, - Reglement op de uitoefening der Policie, de Burgerlijke regtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera. Officiële Uitgave.
9707: PENANG - - Pearl of the Orient.
10811: PENANG AND SINGAPORE IN PICTURE POSTCARDS: - [A collection of tog. 18 orig. early picture-postcards Representing Penang & Singapore].
4622: PENANG- - Information Guide 1960. Publ. by K.H. Khaw (yearly).
4621: PENANG- - Penang in Colour.
9522: PENCILS- - Het gebruik van Conté potlooden.
4623: PENDIT, N.S., - Mahabharata (Sebuah Perang Dahajat dimedan Kurukshetra).
4624: PENNING, A., - Het huis der vrijgezellen. 'n vroolijke Roman.
40291: PENNINGS, PIER (PHOTOGRAPHER) & W[IEL] KUSTERS (TEXT), - De Berg. Portfolio met vijf foto's van de brandende berg van Spekholzerheide, uitgegeven ter gelegenheid van de expositie 'De Berg'in het Gouvernements te Maastricht van 17 februari tot en met 23 maart 1989 in samenwerking met Wiel Kusters.
52541: PENNINK, H.CH., - Reglement van 28 Februari 1836 (No. 19) voor de Particuliere Landerijen gelegen ten Westen der rivier Tjimanoek op Java. [Origineel proefschrift Universiteit Leiden].
37046: PENONTON (=G.KNOT), - De Zuidmolukse Republiek. Schets voor een beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk. 3d. totally revised edn.
5910: PEOPLE'S COUNCIL IN COLONIAL INDONESIA - - Volksraad-Overzicht betreffende het Zittingsjaar 1928-29.
38301: PEPER, B., - Grootte en groei van Java's Inheemse Bevolking in de Negentiende Eeuw. Een andere visie, in het bijzonder op de periode 1800-1850.
52605: PEPJUNG, CARL H.P. (COMPILER/PUBLISHER), - Umrechnungstabellen; Conversiton tables. [Erste Auflage; First edition].
47784: PEPPELINKHUIZEN, C. - FRANS HAKS (ET.AL., CONTRIBUTORS). - Celestial Art. Original edition.
52962: PEPPER SALE SUBSCRIPTION NAME LIST AMSTERDAM CHAMBER DUTCH EAST INDIA COMPANY, V.O.C., 1690 - Lyste van de Gedenckwaerdige Teyckeninge op de PEPER quantityt van omtrent 6000 Balen by de E. Heeren van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ter vergadering van de XVII te Amsterdam...[Orig. Facsim. reprint after the publication from 1639, printed by Thomas Fonteyn, Haarlem].
4627: PERAK- - The KOH SEOW Collection. Auction-Catalogue
51529: PERANAKAN CHINESE OF INDONESIA - - LAHIRNJA Konsepsi Asimilasi. Cetakan ke-III [Third edition].
9405: PERAUDEAU, A., - Mort du Papier.
9404: PERAUDEAU, M.A. & E. MAGET, - Le Moulin A Paper Richerd-De-Bas.
44290: PEREIRA, A.M., - A Língua Portuguesa em Periogo. Polémica com: Natália Correia, Antónia Reis e Sá Machado. Orig. edn.
39846: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Op Sneê verguld. Orig. edn.
45235: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47935: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47936: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Uit de oude doos. [Eerste druk/first edition].
47937: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Borneo van Zuid naar Noord. [Eerste naar tijdsorde gerangschikte druk/first edition, arranged in chronology].
39846: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Op Sneê verguld. Orig. edn.
45235: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47321: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47935: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47936: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Uit de oude doos. [Eerste druk/first edition].
47937: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Borneo van Zuid naar Noord. [Eerste naar tijdsorde gerangschikte druk/first edition, arranged in chronology].
39846: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Op Sneê verguld. Orig. edn.
47935: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Baboe Dalima. Opium Roman. Tweede druk. [second edition].
47937: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Borneo van Zuid naar Noord. [Eerste naar tijdsorde gerangschikte druk/first edition, arranged in chronology].
47939: PERELAER, M.T.H. (1831-1901), - Een Kwart Eeuw tusschen de Keerkringen. [Eerste, naar tijdsorde gerangschikte druk/first chronological edition].
4630: PERELAER, M.T.H., - De Spoliatie (Wederrechtelijke toeëgening) gepleegd door de Nederl-Indische regeering ten opzichte van het particulier Landbezit op Java.
4633: PERELAER, M.T.H., - Ran Away from the Dutch or Borneo from south to north. Transl. from the orig. Dutch by M. Blok & adapted by A.P. Mendes.
11512: PERENNIS, S., - The Bulletin of the Imperial Iranan Academy of Philosopy, Vol. I Number I.
39460: PEREZ, J.L., - Ausgewaehlte Erzaehlungen und Skizzen. Translated from the orig. Jiddish by Mathias Acher. Orig. edn.
7366: PERFUMES-GEUR EN CHARME - Geur en Charme. (Scent & Charm)....
4636: PERHIMPHUNAN INDONESIA, - Indonesia Jubileum-Nummer uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Perhimpoenan Indonesia, 1908-1938.
56555: PERHIMPOENAN INDONESIA: - India;s Strijd; Veranderde Mentaliteit; Vaderlandsche Kroniek...[3 dutch language essays]. [Eerste druk; First edition]. Published in:Ïndonesia Merdeka, Orgaan van de Perhimpoenan Indonesia, Year 8, Nr. 3, Mei 1930. [Eerste druk; First edition].
56556: PERHIMPOENAN INDONESIA: - Non-Cooperation; Nieuwe Wegen?; India en het Simon-Report..[3 dutch language essays]. [Eerste druk; First edition]. Published in:Ïndonesia Merdeka, Orgaan van de Perhimpoenan Indonesia, Year 8, Nr. 4, Juli 1930. [Eerste druk; First edition].
46475: PERHIMPUNAN INDONESIA- - Indonesia. Bevrijdingsnummer van het Orgaan der Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereniging).
46476: PERHIMPUNAN INDONESIA- - Indonesia. Waarin opgenomen De Bevrijding. Weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan Indonesia (Indonesische Vereniging). San Francisco. Boerhanoedin, Indonesisch adviseur bij de bij de Nederlandse Delegatie over de Nederlandse ondergrondse pers en
45807: PÉRISSET, M., - Gérard Philippe ou la jeunesse du monde. Orig. edn.
49380: PERK, J[ACQUES, 1859-1881] - GREEBE, A.C.J.A., - Jacques Perk's Mathilde-Cyclus. In den oorspronkelijken vorm hersteld door A.C.J.A. Greebe.
49381: PERK, J[ACQUES, 1859-1881] - KLOOS, W[ILLEM] (EDITOR), - Jacques Perk Gedichten. Tiende Geheel volledige uitgave bezorgd door Willem Kloos [10th complete edition, edited by Willem Kloos].
47399: PERKINS, D.C., - The World of Dylan Thomas. First edition.
49660: PERKONING, J.F., - Deutsche Ostmark. [2. Auflage/second edition].
49327: PERNET, A. (COMPILER), - Een stuk Roemruchte Geschiedenis; Engelse Vliegtuigen 1940-1945. [First dutch language edition, translated and edited by Bart van der Klasuw after the original french edition].
36934: PERNIS, H.D. VAN, - Taman Bahasa Indonesia. 2nd. edn.
54474: PERPONCHER, W.E. DE (1741-1819) - J.P. GOEDHART, - Bloemlezing uit de Perponcher's Onderwijs voor Kinderen. 2e stukje. [Eerste druk;first edition].
12359: PERQUIN, B.L.M.C., - Nederlandsch Indische Staatsspoor- en Tramwegen. In:Nederlands Welvaart, Pt. 78-81, Vervoormiddelen pt. 2.
54133: PERRAULT, - Roodkapje; Naar een sprookje van Perrault, tetekend door Warja Lavater. [Tirst dutch edition (thus), translated from the french Le Petit Chaperon Rouge, Paris Adrien Maeght 1965].
40886: [PERRAULT, CH.], - Asschepoester. Translated after the orig. french into dutch.
38377: PERRAULT, CHARLES - SCHENKMAN, J., - Asschepoester in het Cirque Carré. Met de vertelling en Dichtregelen. Vierde druk. (4th edn.).
45480: PERREAU, G. (COMPILER). - Vingt-Cinq Ans D'élégance A Paris, 1925-1950. Orig. edn.
54835: [PERRIN, YVONNE], - Het kleine hertje. [Eerste druk; First editin].
11860: PERRON, E.[CH.] DU, - Het land van herkomst. 2e druk.
41947: PERRON, E. DU, - Poging tot Afstand. [author's totally revised edn.].
37465: PERRON, [CH.] E. DU, - Het Land van Herkomst. (Verzameld Werk). First edn.
47140: PERRON, [CH.] E. DU, - Verzameld Werk. [Eerste druk/first edn.].
39678: PERRON, E.[CH.] DU, - Het land van herkomst. 2e druk.
43492: PERRON, E. DU, - De smalle mens. First edn.
9994: PERRON, E. DU, - Het Land van Herkomst.
9191: PERRON, E. DU, - Indies Memorandum. 1st edn.
55394: PERRON, [CH.] E. DU (CHARLES EDGAR DU PERRON, 1899-1940), - Verzameld Werk, Volume VII: Indisch Memorandum, Inleidingen, Van Kraspoekol tot Saïdjaverspreide artikelen, Brieven uit Holland. [Eerste druk/first edn.].
55393: PERRON, [CH.] E. DU (CHARLES EDGAR DU PERRON, 1899-1940), - Verzameld Werk, Volume IV: De Man van Lebak, Multatuli's Naleven, Mulatuli en de Luizen, Verspreide Stukken . [Eerste druk/first edn.].
4643: PERRON, E. DU, - P.P.C. Brief aan een Indonesiër. First edn.
51547: PERRON, E. DU (COMPILER), - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd. (1600-1780). [Eerste druk; First edition].
56833: PERRON, E.[CH.] DU (1899-1940), - Het land van herkomst. Vijftiende druk [Fifteenth edition].
4958: PERRY ROBINSON, J.B., - Transformation in Malaya. First edn.
11861: PERSÉVÉRENCE, B. (B.J.F. STEINMETZ), - Kussen in de regen.
40015: PERSIAN WOVEN FABRICS - - Brief Guide to Persian woven Fabrics. Reprinted.
13119: PERSMAN, J.R. & J.J. ZONJEE, - Rijksarchief in Noord-Holland. Beschrijving van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken, registers van aangifte voor de pimpost of trouwen en begraven, registers van overledenen van de gequalificeerde, lidmaten-en attestatieboeken en grafboeken,
3662: PERSONALIA DUTCH COLONIAL INDONESIAN ENTREPRENEURS - - Ledenlijst, tevens bevattende een Ondernemingslijst van aangesloten Ondernemingen. Algemeen Landbouw-Syndicaat/Zuid-en West-Sumatral Syndicaat.
55660: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officierenvan het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië 1934, honder en derde jaargang [volume 103]. [Eerste druk;First edition],
55659: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officierenvan het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië 1910. [Eerste druk;First edition],
55658: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officierenvan het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië 1900. [Eerste druk;First edition],
55657: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst der Officieren van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië 1918. [Eerste druk;First edition],
55654: PERSONALIA ROYAL DUTCH [COLONIAL] ARMY OFFICERS: - Naam-en Ranglijst van het Nederlandsche Leger en van dat in Nederlandsch-Indië 1933. [Eerste druk;First edition],
52772: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52773: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52774: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52775: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
52776: PERSONALIA MALAYSIAN FOREIGN AFFAIRS - - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: Diplomatic List, Consular List, Foreign Affairs Staff List. [Original edition].
53465: PERSONALIA DUTCH ORCHID ASSOCIATION: - Ledenlijst der Nederlandse Orchideeën Vereniging 1972.
41285: PERTIUS, L. (INTROD.), - Der See-Krieg. Die Seekämpfe der deutschen Flotte im Weltkriege. Orig. edn.
45674: PERU STEREO PHOTOGRAPHY - - Dispatch Boat, off Callao, Peru.
49563: PERUVIAN AGRICULTURAL COLONIZATION PLAN PAMPA WHALEY - AGENCIA AGRICOLA PAMPA WHALEY S.A.(PERU). - [Pampas Whaley, Peru. A collection of 14 folding Surveyor's charts, reconnaissance maps and plans on behalf of the Colonization project of a cooperative agricultural venture, Pampa Whaley].
41025: PESKI, V. VAN (INTROD.), - Stellingen verdedigd op de Debating-Society van hare oprichting 19 Januari 1866 tot 28 Februari 1898.
42674: PESSIRERON, S., - Tussen Mensen & Geesten. Volksverhalen uit de Molukken. Orig. edn.
50600: PESSIRERON, S. (COMPILER/EDITOR), - Zakwoordenboek Indonesisch-Nederlands & Nederlands-Indonesisch.
10585: PESTCONTROL ON JAVA - MORTIER HIJMANS, M., - Een en ander over de Pest op Java en hare bestrijding. Fr.:NION, 2, 5/6 (1917)
43872: PETER, LAURENCE J. & R. HULL, - The Peter Principle. Why things always Go Wrong (subtitle on front of dustjacket). Reprinted [in the same year as the first U.K. edition].
7367: PETER, I. (TEXT), - Textilien aus Ägypten im Museum Rietberg, Zürich. Catalogue of a special exhibition 20. Mai-14 Nov. 1976.
13035: PETERI, W.B., - Overheidsbemoeiigen met Stedebouw tot aan den vrede van Munster.
56729: PETERS, J.M., - Wandelingen in en om Heerlen. Met Geschiedkundige Aanteekeningen. [Tweede druk; Second edition].
51121: PETERS, H., - Naturistisch Fotoboek 1962. [Eerste druk; First edition].
4647: PETERS, BRIAN, - The Turmoil in Timor.Published in:The Bulletin, 97-4975.
4648: PETERS, H.L., - Enkele hoofdstukken uit het Sociaal-religieuze leven van een Dani-groep (West-Irian). Orig. thesis [Utrecht university].
56150: PETERS, MARION, - In Steen geschreven. Leven en sterven van V.O.C.-dienaren op de kust van Coromandel in India. [Eerste druk; First edition].
47473: PETERSEN, G. & E. VENNAS, - 200 Borduursteken. Oude en nieuwe steken. Vijfde druk. [fifth edn.]. [translated into dutch after the original title Sting og Sømme, by Anda Verwey].
11992: PETIT, G. & R. MOURLAN(PHOTOS.), - Madagascar.
7992: PETIT, L.D. - Siameesche Architectuur
7369: PETIT, G., - Nouveau manual complet du Blanchiment du Blanchissage et du Dégraissage. Contenant Historique-But du Blanchiment-Produits servant au blanchiment-procédés de blanchiment, Blanchissage domestique et industriel, repassage, dégraissage, détachage. Orig. edn.
37833: PETIT, L.D., - De Moskee van Parijs.(a.o.artt.). In:NION, 12-3, 1927.
38326: PETIT, L.D., (INTROD.). - Siameesche Bouwkunst. Orig.edn.
54317: PETIT, NORA, - Een kleine handdruk voor morgen, verzen.. [Eerste druk; First edition].
52553: PETIT, J., - Manuel Pratique de Couture et montage des Vêtements. [Édition originale; First edition].
55913: PETRAGLIA, GIORGIO (DRAUGHTSMAN), - Acriter et fideliter. La Guardi Svizzera Pontificia Nell'arte. [First edition].
36689: PETRESCO, P. & P.H. STAHL, - Tapis Roumains.
726: PETROLEUM IN INDONESIA - -
52244: PEVERELLI, P., K.P. GROOT, A. DE WAART, KWA TJOANSIOE, J.J. VAN LOGHEM, E.P. SNIJDERS (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Feest Bundel 1936. Geneeskundig Tijdschrif voor Nederlandsch-Indië [Gedenkboek 1861-1936]. [Originele uitgave; Original edition].
52758: PEYPE, D.C.J. VAN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Omnibus. Een serie studies voor diegene die zich wil verdiepen in de werkwijse van de Vrijmetselarij van het H::K::G:: [Heilig Koninklijk Gewelf or Royal Arch]. [Eerste druk; First edition].
7371: PFAFF - Die Kunst-Stickerei auf der Pfaff-Nähmaschine
7372: PFANNSCHMIDT, E.E., - Hedendaags Kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald-en Kloskant. Transl. fr. the english.
4650: PFEFFER, P., - Bivouacs à Bornéo. [Édition originale/original edition].
4651: PFEFFER, P., - Biwak auf Borneo. Transl. from the orig. French by E. Schneider.
50443: PFEIFFER, CHRISTIAAN, - Jongen. [Eerste druk; First edition].
4652: PFUND, K., - Portrait of Singapore. An artistic expression of a personal Experience.
44880: PHAFF, JOH.M.L., - Morphologie van de Nier bij Hypertensie. [Orig. thesis Amsterdam municipal University].
56216: PHALLICISM: - Phallic Objects, Monuments and Remains. Illustrations of the rise and development of the Phallic Idea (Sex Worship). And its Embodiment in Works of Nature and Art. [Privcately published, First edition].
56292: PHARAOH, GEOFFREY, - An illustrated history of the Thailand to Burma Railway of World War 2. [The Thailand Burma Railway built by P.O.W. in the Second World War, Cover title]. [First edition].
13009: PHARMACOPEA (DUTCH) - - NEDERLANDSCHE PHARMACOPEE. 4e uitgebr. uitgave, 2e druk.
53317: PHILANTHROPY IN NETHERLANDS EAST INDIES: - Statuten van het Nederlandsch Indisch Genootschap voor Philanthropie en Maatschappelijken Arbeid opgericht 21 maart 1930. [Originele uitgave; Original edition].
41933: PHILARMONIA MUSIC POCKET SCORES PRICE-LIST - Philarmonia Taschen-Partituren. Studienpartituren in UW-Ausgabe.
56633: PHILATELISM SURINAME FIRST DAY ISSUE; - 300 JAAR Hervormde Kerk Suriname 1668-1968. . [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
56634: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE:JODENSAVA - Restauratie Synagoge te Jodensavanne 1968. . [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
56638: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE: - 200 Jaar Zendingsfirma CKC-EBG, anno 1768-1968 Suriname. [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
56637: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE: - Suriname Opening Dierentuin. [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
43694: PHILATELISM- - Carnet, gewijd aan de uitgave van Twee bijzondere postzegels van de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van de Troonswisseling op 30 April 1980. Op deze datum deed H.K.H. Koningin Juliana Troonsafstand...ten behoeve van...Prinses Beatrix welke op dezelfde dag Gekroond werd tot Koniningin.
52215: PHILATELISM - TAIHU BASIN AUTHORITY MINISTRY OF WATER RESOURCES [EDITING SUPERVISORS], - The Taihu Basin and the River catchmentsin the southeast (sic!) part of China...[First edition].
56635: PHILATELISM FIRST DAY ISSUE: EPHEMERA - Honderd Jaar Missie SURINAME [Uitgegeven ter gelegenheid van het Eeuwfeest der Redemptoristen in Suriname. [Eerste Dag uitgifte; First Day of Issue].
10287: PHILATELY-DROMBERG, D., - Suomen Postimerkit 1923-1973. Historian Ja Teknikan Valossa.
13338: PHILIPP, R., - Der unbekannte Diktator, Thomas Bata.
12347: PHILIPPI, H. - De Beteekenis en de toekomst van den Mijnbouw in Zuid-Sumatra.
56034: PHILIPPI, H., - Morphologische en Geologische Aanteekeningen bij de Kaart van Zuid-Sumatra, II: Kolenterreinen in Benkoelebn. [Eerste druk; First edition].
45661: PHILIPPINE STEREO PHOTOGRAPH - - The Hemp Market, Manila.
13081: PHILIPPINES - - The Philippines.
45660: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Baking Oven, Philippines.
45662: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - The Root Palm, Philippines.
45663: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Interior of a Sugar Mill, Philippines.
45665: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - A Cock Fight, the favorite Philippino sport.
45666: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - The Banana Tree and Fruit, the plantain of the Tropics, Philippine Islands
45667: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - At Target Practice, Manila.
45668: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Soldier Boys arriving at Manila.
45664: PHILIPPINES STEREO PHOTOGRAPHY - - Monument to Magellan, who discovered the Philippines.
11863: PHILIPPO, (MRS. RD. SOEKAESIH) & G. VAN MUNSTER, - Indonesia, een politiestaat.
56551: PHILIPS, FRITS [1905-2005] - LEO OTT (TEXT-EDITOR), - 45 jaar Philips. Tweede druk. [Second printing].
8120: PHILIPS, C.F. - Overzigt van het Javaansch verhaal Poethoet Gondho Prono (p
42799: PHILIPS, C.F., - Overzicht van het Javaansch verhaal Poethoe Gondho Prono. Extr. fr.:TITLV, III-3.
4655: PHILIPS, C.F. - Overzigt van het Javaansch verhaal Poethoet Gondho Prono (p
40367: B.[PHILIPS & SON], & F.B.S., - Language Maps. (title and authors initials tooled on upper boards].
55932: PHILIPS ELECTRONICS AND ENGINEERING: - Voorschrift Signalscope. Infrarood apparatuur Philips Usfa N.V. Type Nr. Us 9020/o2. CL. Nr. 575.20. 70 compleet. Bediening en Onderhoud. Technische Handleiding. Nr. 32.
51350: PHILIPS, J.C. (DEL./FECIT), - PRINT VERBEELDING, op de Verheffing van zyne Doorlugtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso Prinse van Oranje en Nassau, ...
52367: PHILIPS RECLAMEHANDEL PLAATJESALBUM - - Verzamel-Album met leerzame beschrijving van Plaatjes: bloemen-Groenten en Visschen. [Eerste druk; First edition].
12275: PHILLIPS, R.B., - Representing Woman. Sande Masquerades of the Mende of Sierra Leone.
36459: PHILLIPS, B., - Tapestry. Frist edn.
8629: PHILLIPS, J.S. - South sea Adventure
39074: PHILLIPS, W.J., - Maori Carving illustrated. Reprinted.
49524: PHINY DICK [ALFINE KORNÉLIE DICK, 1912-1990], - Allerlei van Vroeger. Tweede druk [second edition].
56424: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. JAARGANG VII No. 1. [Originele uitgave; original edition].
56426: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. JAARGANG VII No. 4. [Originele uitgave; original edition].
56423: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. [Originele uitgave; original edition].
56425: PHOA LIONG GIE, KHOUW BIAN TIE & TAN SIN HOK (EDITORS), - Chung Hwa HuiTsa Chih. Orgaan van de Chineesche Vereeniging Chung Hwa Hui. Verschijnt Tweemaandelijks. JAARGANG VII No. 2. [Originele uitgave; original edition].
51971: PHOTO ALBUM FIRST WORLD WAR EASTERN PRUSSIA - - A Collection of 199 captioned monochrome original Photographs recording War and Family picures Eastern Prussia near Eastern Frontline 1914-1917.
10276: PHOTOGRAHY-WALLON, E., - Die Rechenaufgaben des Photographen beim Vergrössern, Reproduziren bei Berechnung der Objektiv-Konstanten, u.s.w. Sowie deren Auflösung in durchaus elementarer Form. Transl. fr. the french by H. Schnauss.
10925: PHOTOGRAPHY - A.G. HALL & M.SHERMAN (EDS.), - They came to my Studio. Famous People of our Time photographed by VIVIENNE.
10971: PHOTOGRAPHY - AGFA ADVERTISING, - A Convolut of tog. 18 ephemeric pieces, advertising leaflets & brochures, owner's manuals & exposure-tables covering the art of Photography in the mid- 1950's, using Agfa-cameras.
10986: PHOTOGRAPHY - EXPOSURE TABLES, - Hauff Belichtungstabelle (D.R.G.M. Nr. 67 893) gibt sofort die richtige Belichtungszeit.
10985: PHOTOGRAPHY - EXPOSURE TABLES, - R. Holtorf's Belichtingstabel.
41163: PHOTOGRAPHY - GROENLO FAIR COMMITTEE - - Het eerste Kermiscomité na de oorlog (1914-1918).
10928: PHOTOGRAPHY - JENNY E. WESLY(PHOTOGRAPHER), - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Text by E. van Voolen.
12713: PHOTOGRAPHY - PENNINGS, PIER(PHOTOGRAPHS) & WIEL KUSTERS(TEXT), - De Berg. Porftolio met vijf foto's van de brandende berg van Spekholzerheide, uitgegeven ter gelegenheid van de expositie De Bergin het Gouvernement te Maastricht van 17 februari tot en met 23 maart 1989 in samenwerking met Wiel Kusters.
47102: PHOTOGRAPHY - DUTCH COLONIAL SUMATRA IN PHOTOGRAPHS, - [An original Album with original photographs of pre-war dutch colonial Indonesia].
55010: PHOTOSTUDIO LUX GAROET [JAVA]: - TEMPELBOUW in Zuid-Bali; BUILDING of a Temple in South-Bali. [Original photograph].
10801: PHYLLOMANICUS, - Lieve Manieren van zekere Curaçaosche Pers.
55068: PIANZOLA, M. & J. COFFINET, - Tapestry. [First edition].
36755: PIANZOLA, M. & J. COFFINET, - Die Tapisserie.
4658: PIAZZINI, G., - Expeditie Apokajan. Naar Waranen en Dajaks. Transl. from the orig. French by M. Meijer.
43610: PICARD, É., - Science. Orig. edn.
4659: PICARD, H.W.J. - De Waarheid over Java. 15 Avro-causeriën in Boekvorm.
4660: PICARD, W.G. - Gadjah der Elefant und andere Indonesische Geschichten. Gehört und nachgezahlt.
45296: PICCARDT, R.A.S., - De geschiedenis van het Cultuurstelsel in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
56495: PICH KEO (COMPILER/TEXT), - Khmer Art in Stone. A Walk-through Guide through the main Styles of Khmer art as seen in the stone pieces on display [Covertitle only]. [Second edition].
7373: PICKEN, M. BROOKS - The Mary Brooks Picken method of Modern Dress Making.
54644: PIECH, PAUL PETER (1920-1996), - War and Misery.First edition.
49988: PIECK, ANTON (1895-1987) - [SELMA LAGERLOF], - 16 Illustrationer ur GÖSTA BERLINGS SAGA. Efter okvareller av Anton Pieck. [Original edition].
54240: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck 1987: Kalender; Calandrier; Calendar [1983]. [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
54236: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck: Elf [11] Privé samengestelde Verzamelalbums [Eleven (11) Privately compiled Scrapalbums Anton Pieck].
54238: PIECK, ANTON FRANCISCUS (1895-1987), - Anton Pieck 1989: Kalender; Calandrier; Calendar [1989]. [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
4661: PIEKAAR, A.J. - Atjeh en de Oorlog met Japan.
41247: PIÉRART, L., - Gross-Deutschland. La Belgique et la Hollande. Orig. edn.
53462: PIERS, F., - Orchids of East Africa. Second, fully revised and enlarged edition.
11865: PIERSON, N.G., - Het Kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
53517: PIERSON, H., - Gewettigde Ontucht. [Eerste druk; First edition].
37407: PIET MONDRIAAN(1872-1944) - J.M.JOOSTEN - ROBERT P. WELSH (INTROD.), - Piet Mondriaan Catalogue Raisonné. Orig. edn.
43638: PIET, DAVID L. (PHOTOGRAPHER), - Photographs of Indonesia Portfolio I. Scenes in black and white from Java and Bali. (title on front cover).
56980: [PIET ZWART (1885-1977, GRAPHIC DEISN)], - De Bibliotheek van het VredespaleisDoel, Inrichting, Omvang en gebruik, [Graplhic design by Piet Zwart, Eerste druk; First edition].
4662: PIETERS, J.M., - De zoogenaamde Ontvoogding van het Inlandsch Bestuur. Orig. thesis [Leyden university].
7374: PIETERS, AD. - (ed
54039: PIETERS, P. (COMPILER), - Practische Indische Tolk(Djoeroe-båså). Gesprekken en Woordenlijst. Hollandsch, Maleisch en Javaansch, ten dienste der Aankomende Vreemdelingen en Inlanders in Nederlandsch-Indië. Derde herziene druk; Third revised edition]
46842: PIGEAUD, TH. G. TH., - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Orig. edn.
4667: PIGEAUD-VAN ZIJP, TH. & A. - De Javaanse Vorstenlanden
56827: PIGEAUD, THEODORE G. TH. (1899-1988), - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Volume III: Illustrations and facsimiles of Manuscripts., maps, addenda and a geeral index. [First edition].
56822: PIGEAUD, THEODORE G. TH. (1899-1988), - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Volume I: Synopsis of Javanese Literature 900-1900. [First edition].
56821: PIGEAUD, THEODORE G. TH. (1899-1988), - Literature of Java. Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands. Volume II: Descriptive list of Javanese Manuscripts. [First edition].
48474: PIGEAUD, TH. (COMPILER), - Javaans-Nederlands Handwoordenboek. Original edition.
47684: PIGNORIUS, LAURENTII (LAURENTIUS), - Mensa Isiaca, qua sacrorum apud Æ gyptios ratio &simulacra subjectis tabulis æneis simul exhibentur & explicatur. [Incorporates}: L. Pignoria, Magnæ Deum matris Idæ Æ & Attidis Initia. Ex vetustis monumentatis nuper Tornaci Nerviorum erutis.
42106: PIJFFER, H. (COMPILER), - Nooit alleen naar Bed. De genoegens van het lezen. Orig. edn.
9128: PIJL, L. VAN DER,(INTROD.), - Bandoeng en haar hoogvlakte. [Eerste druk; First edition].
50578: PIJL, L. VAN DER, - Plantenleven in Indië. [Eerste druk; First edition].
9172: PIJL, L. VAN DER, - Bloemen en Planten [van Nederlandsch-Indië]. [Eerste druk; First edition].
53277: PIJL, L. VAN DER (COMPILER), - Wandelgids voor den G. Tangkoeban Prahoe. [Eerste druk; First edition].
40672: PIJPER, G.F., - Nederland en de Islam. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon Hoogleeraar in het Arabisch, de Semietologie, de Islam en het Syrisch aan de Universiteit van Amsterdam....
4670: PIJPER, G.F., - Studiën over de Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950.
52231: PIJPER, G.F., - Fragmenta Islamica. Studiën over het Islamisme in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
48628: PIK, JOH. H. & K. ZEEMAN, - Inleiding tot de Aardrijkskunde van Oost- en West-Indië. [Eerste druk/first edition].
37444: PILHOFER, G. - Grammatik der Kâte-Sprache in Neuguinea. Orig.edn.
48559: PILOT DUTCH COLONIAL INDONESIA - - ZEEMANSGIDS voor Nederlandsch Oost-Indië, vol. II: Bevattende het Midden Gedeelte van den Oost-Indischen Archipel. Bijgewerkt tot B. a. Z. no. 105-1940.Zevende druk [7th edition, revised from B. a. Z. No. 105-1940
10710: PILOT - - United States Coast Pilot, West Indies. Puerto Rico and Virgin Islands. 4th edn.
4672: PIM, A., - Colonial Agricultural Production. The contribution made by Native Peasants and by Foreign Enterprise. 1st.
4673: PINAJUNGAN, L., - Peladjaran Tata-Negara.
51639: PINAS, RONALD L. JOHN WILNER (COMPILER) - Fowru Busi. [Eerste druk; First edition].
51636: PINAS, RONALD L., - Dofi a Painan. Derde druk [Third edition].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

10/27