Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41922: MOUSSON (ED.), - Sexueele Vraagstuk. Herziene uitgave. (revised edn.). [freely translated from the original french into dutch].
4263: MOUT, G., - Maluku Muda Onderweg. Eigen cultuur en minderheidspositie bij een Molukse Sportvereniging. Orig. thesis [Amsterdam university].
49177: MOZART, W.A. [ F. HERMANN (EDITOR), - Sonaten fŁr Pianoforte und Violine. [Piano Part].
49183: MOZART, W.A. - FRIEDR HERMANN (EDITOR), - Sonaten fŁr Pianoforte und Violine.
49185: MOZART, W.A. - HANS SITT (EDITOR), - Sonaten fŁr Pianoforte und Violine. Neue Folge.
49180: MOZART, W.A., - Mozart. Adagio. Rondo. K. 261; K.373. Violin & Piano.
43459: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Duos fŁr Violine und Viola und Trio fŁr Violine, Viola und Violoncell. Herausgegeben von Friedr. Hermann.
43460: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Concertante. 2 Violinen und Klavier (David).
43473: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Konzert Nr. 2. D dur*D major*Rť majeur, Werk 211 Violine & Piano.
43476: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Symphonie Concertante fŁr Violine und Viola mit Pianofortebegleitung. Herausgegeben von Hans Sitt.
43477: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Konzert Nr. 7 D dur*D major*Rťmajeur. Werk 271a. Violine & Piano.
43478: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Violin-Konzert No. 6 fŁr Violine und Pianoforte. Herausgegeben von Friedr. Hermann.
43479: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Violin-Konzert fŁr Violine und Pianoforte. Herausgegeben mit Kandenzen versehen von Henri Harteau.
55637: MUAL, M.F. (PREFACE) - S. METIARY (INRODUCTION), - Sjair-Sjair Perantauan. [Cover title only]. [Eerste druk; First edition].
48972: MUARABADAK DISTRICT MAP - - Peta Rupabumi Indonesia. MUARABADAK. Edisi-1 (First edition).
47648: MUCHAJAT, ALI - Bijbel dan Dakwah Al Qur'an. Orig. edn.
9956: MUCHTAR EFFENDIE, - Noord Sumatera en een beknopte geschiedenis van geheel Sumatera. [Touristguide].
44106: M‹CKE, H., - Emden. Transl. fr. the orig. German by Mrs. L. Wille-Vogel. Tweede druk. (2nd. edn.).
49570: MUELLER SPRACUE, MRS. ROSE [COSTUME PICTURES], - Old Stories in New Attire. With Costume Pictures by....{First edition].
4264: MUELLER-PARTENKIRCHEN, F. - In Sumatra und anderswo. Erlebte Geschichten aus √úbersee. [Original Auflage/oridinal edition].
52163: MUELLER, HARALD, - -UrauffŁhrung- Luther Rufen. Ein Schauspiel unter dem freien Himmel. [Erste Auflage; First edition].
56966: MUGGERIDGE, MALCOLM (1903-1990, TEXT) - PAUL HOGARTH (DRAWINGS AND CAPTIONS), - London A la Mode. [First edition].
12227: MUHAMAD RADJAB, - Perang Paderi di Sumatera Barat. (1803-1838). 2nd. edn.
54818: MUHAMMAD GADE ISMAIL, - Seuneubok Lada, UleŽbalang , Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah batas Aceh Timur, 1840-1942. [Original dissertation Leyden University, 1991].
48964: MUHAMMED ALI PANGLIMA POLOEM, TEUKU, - Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem. [title on front wrapper]. [With a preface and translation into dutch after the original Indonesian language edition by J.E.J. Brendgen]. [Eerste enige druk/first and only edition].
47962: MUHLENFELD, A. (INTROD.), - In den Dalem van Vorst Mangkoe Negoro. Bij gelegenheid van de verheffing van Raden Mas Ario Soerjo Soeparto tot Pangťran Adipati Ario Praboe Prangwadono den VIIen, Vorst van het Huis Mangkoe Negoro.
46918: MUHLING, E. & J. JANVIER, - Art et Technique du Batik. [Translated and adapted after the orig. german edition by J. Janvier/traduit et adaptť dŠprŤs l'ťditon allemande].
8574: MUIJLWIJK, J. VAN, - West Nieuw-Guinee. Met de Jong Hollandop reis.
47289: MUIJLWIJK, J. VAN (REVEREND), - Onder en met Papoea's. In de Prauw en door het Bosch. Reis-ervaringen op West-Nieuw-Guinea. [Eerste druk/first edn.].
4268: MUIJLWIJK, J. VAN, - Tusschen doornen en Distelen. Schetsen uit de Karo-Batak Zending. Orig. edn.
53513: MUIJLWIJK, J. VAN, - Van Zaai-akker en oogstveld. Schetsjes uit het zendingsleven op West-Nieuw-Guinea. [Eerste druk; First edition].
39031: MUIJZENBERG, O.D. VAN DEN, - Horizontale Mobiliteit in Centraal Luzon. Kenmerken en achtergronden. (Horizontal Mobility in Central Luzon, characteristics and background). Orig. thesis [Amsterdam university].
38208: MUIJZENBERG, O.D. VAN DEN, - Horizontale Mobiliteit in Centraal Luzon. Kenmerken en achtergronden.(Horizontal mobility in Central Luzon, characteristics and background). Orig. thesis [Amsterdam university].
38531: MUIR, A., - The Kenyon Tradition. the history of James Kenyon & Son Ltd. 1664-1964.
56939: MUIRHEAD BONE, SIR DAVID (1876-1953; DRAUGHTSMAN) - DOUGLAS HAIG GENERAL SIR, INTRODUCTION], - The Western Front. Drawings by Muirhead Bone. [covertitle]. Part VIII-August 1917. [Original edition].
45847: MUIRHEAD BONE. SIR DAVID (1876-1953; DRAUGHTSMAN), - The Western Front. Drawings by Muirhead Bone. [title on front cover]. Orig. edn.
54964: MUIRHEAD BONE, SIR DAVID (1876-1953; DRAUGHTSMAN), - The Western Front. Drawings by Muirhead Bone. [covertitle]. [Original editions].
39362: MUIS BA'DUIN, ABD. - M.ABDULLAH (ET.AL.), - Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Mandar. First edn.
9493: MUISWINKEL, F.L. VAN & J.C. BERK(RED.), - Het Kruideniersbedrijf. Een studie over het Kruideniersbedrijf in Nederland.
52738: MUKMIN, SITI, - Buku Masakan Thursina. Tjetakan ke-empatbelas.
56697: MULDER, D.C., - Jusak. Tafsiran Alkitab. [Cetakan pertama; First edition].
46821: MULDER, M., - Handleiding voor het veroveren van de vesting Groenlo. [title on front wrapper]. [Eerste druk/first edn.].
45760: MULDER, W.Z., - Kasuri. Japanse Ikat-weefsels. [Tentoonstelling Kasuri Nederlands Textielmuseum Tilburg, 9 mei - 9 juni 1980/Exhibition Kasuri, Dutch Textile Museum Tilburg, may 9th. - june 9th. 1980]. Orig. edn.
7292: MULDER, W.Z. - Kasuri. Japanse Ikat-weefsels. Exhibition [catalogue] Kasuri-Ikats, Nederlands Textielmuseum, mei 1980.
36687: [MULDER-ERKELENS], A.M.L.E. (INTROD.), - Wandtapijten 2/Tapestries 2: Renaissance, manierisme en Barok.
51258: MULDER-ERKELENS, A.M.L.E. (ET.AL.), - De ontwikkeling van het Kant in het Heren Modebeeld tussen 1600 en 1800; Kloskant. [Eerste druk; First edition].
8062: MULDER, W.Z. & K.G. BOON (EXHIBITION COMMITTEE), - Hiroshige; Herinneringstentoonstelling 1858-1958. [Commemmorative exhibition, Rotterdam Museum of Anthropology, 6 September-19 Oktober 1958]. [Eerste druk/first edition].
39172: MULDER, D.C., - Pembimbing kedalam ilmu Filsafat. Orig. edn.
39171: MULDER, N., - Kepribadian Jawa dan pembangunan Nasional. Various printings.
40909: MULDER, J.A., - In en Om de Javaanse Dťsa.Leer-leesboekje voor de hoogste klassen der lagere scholen dn de aanvangsklassen der scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. A: Voor de Leerlingen.
45909: MULDER, N., - Mysticism & everyday Life in Contemporary Java. Cultural persistence and change. First edn.
50713: MULDER, N., - Mysticism in Java; Ideology in Indonesia. [Second edition].
50712: MULDER, N. - Inside Indonesian Society. An intrepretation of cultural change in Java. [Second edition].
56252: MULDER, R.L. (COMPILER), - Bali, een Literatuurlijst. [Eerste druk; First edition].
56892: MULDER, H.P., - Forest Park Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
54611: MULDER, J.A., - Het Indonesisch-Arabische Schrift: eenvoudige Theorie en een stel oefeningen, benevens sleutel, ter verkrijging van de vaardigheid in het lezen en schrijven van de Bahasa Indonesia met Arabische letters, speciaal voor zelfstudie. [Eerste druk; First edition].
54884: MULDER, E.K. (PREFACE), - 100 jaar Christelijk Nationaal onderwijs te Vinkeveen. [1880-1980]. [Eerste en enige druk; First and only edition],
55799: MULDER, J.A., - In en om de Javaanse Desa. Leer-Leesboekje voor de hoogste klassen der lagere scholen en de en de aanvangsklassen der scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. [Part] B: voor de Leerkrachten. [Eerste druk; First edition].
47060: MULHOUSE COTTON INDUSTRY - - iIndustrie Textile CotonnŤre [Mulhouse and environs]. Extr. de:L'Histoire de l'industrie de Mulhouse et de ses environs.
47831: MULIA, T.S.G., - Perserikatan Bangsa-Bangsa. Buku Penuntun. [First edition].
51708: MULIER, W.J.H. (1865-1954), ARY PRINS, C.G. TEBBUTT, K. PANDER, - Wintersport. [Eerste druk; First edition].
43079: MULISCH, H., - De wijn is drinkbaar dank zij het Glas. 2e druk. (2nd. edn.).
52606: MULISCH, HARRY, - Voorval. Variaties op een thema. [Eerte druk; First edition, thus].
11342: MULLENS, W[ILLY] (1880-....), - Enkele pagina's uit mijn gulden boek over Nederlandsch-IndiŽ.[Filmcyclus en causerieŽn door Willy Mullens]. Orig. edn.
56954: MULLER, J.W. - A. KLUYVER [EDITORS), - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Derde Deel-Eerste Stuk [Vol. 3-Part 1]: BO-BYZANTIJNSCH. [Eerste druk; First edition].
37464: MULLER, F., - Moeurs et Coutumes Livres-Estampes. Allegories-Almanachs-Anectoes-Angleterre-Jardinage-Jeux...En Vente aux Prix Marquťs.
46746: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Derde opnieuw herziene en vermeerderde druk [third revised and enlarged edition].
46747: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Exegetisch Commentaar.
49787: [M‹LLER, MADELEINE] (CLAIMENT) - GREAT WAR DAMAGES CLAIM, - Dťclaration de dťg‚ts de guerre;Kriegsschšden-Anmeldung.
37140: M‹LLER, M., - GeÔllustreerd Handboek der nieuwste, Practische en Wetenschappelijke Snij-Kunst tot grondig zelfonderricht voor Heeren-Kleermakers.
39853: M√úLLER, H., - De Buitenzorgsche Zaak. Orig.edn.
8994: MULLER, F.J., - Hoofdtrekken van het adatrecht, De dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in de Gouvernementslanden van Java en Madoera, voor zoover van belang voor het Volkscredietwezen. Orig. edn.
42828: M√úLLER, W., - Zeitschrift fŁr Ethnologie. Oregan der Berliner Gesellschaft fŁr Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 42. Jahrgang, Heft II.
4265: MULLER, H.R.A. - Javanese Terracottas. Terra Incognita. Orig. edn.
4275: M‹LLER, S. - Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel gedaan op last der Nederlandsche Indische Regeering, tusschen de jaren 1828 en 1837. Nieuwe uitgave, met verhelderingen door den schrijver.(new revised edn. by author)
51040: M‹LLER-PARTENKIRCHEN, F., - Der Pflanzer. SŁdsee-Geschichten. [Original Ausgabe; First edition].
50689: MULLER, S. [SAL], - Over eenige Oudheden van Java en Sumatra. Separated from:BKI, Eerste Volgreeks 4, 1856.
42724: MULLER, FR., - Catalogue de la Collection Frau Prof. Neisser ŗ Breslau. Porcelaines, Meubles, Sculptures, Tissus, Batiks, Bronzes, Etc. Rťunis pendant une Long Voyage aux Indes Nťerlandaises. Porcelaines, sculptures, armes des collections Cernuschi, Yo-Kim-Thay.
40666: M‹LLER-KR‹GER, TH., - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. First edn.
52680: MULLER, FRITS, - Oud Nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981. [Eerste druk; First edition].
52223: M‹LLER, J.F.L. (1800-1896), - De kluchtige Aap en het Poesje. [Tiende druk?/Tenth edition?].
52596: MULLER-IDZERDA, A.C., - Bloemschikken. Tweede verbeterde druk [Second revised edition].
52725: M‹LLER-KR‹GER, TH., - Bericht van Ambon. [First dutch edition translated from the german by C.S. Bijleveld-Vriezen].
56271: M‹LLER, EGBERT [COMPOSITION AND TEXT], - Danklied van een uitgewisseld engelsch gewonde aan de hollandsche natie, opgedragen aan, Henri ter Hall. [Eerste druk; First edition].
54855: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), - Max Havelaar. Atau Lelang Kopi Maskapai dagang Belanda. [FIRST Indonesian language edition, translated afer the dutch by H.B. Jassin and annotated by G. Termorshuizen].
11729: MULTATULI - W. SPOHR, - Die Abenteuer des kleinen Walther. Transl. fr. the dutch.
11345: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Nog-eens Vrye arbeid in Nederlandsch-IndiŽ. 2e herz. druk.
11346: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Japanse gesprekken. Herdruk.
11348: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel. (later edn.).
11360: MULTATULI - A. GORTER, - Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz., toegelicht.
11733: MULTATULI - C. VOSMAER, - Een Zaaier. StudiŽn over Multatuli's werken.
11367: MULTATULI - J.B. MEERKERK, - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene Karakterstudie.
11351: MULTATULI - J. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, - Multatuli.
11352: MULTATULI - - TER GEDACHTENIS aan Multatuli 1887-19 Februari-1892.
11349: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Volledige werken.
45019: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER) - - Max Havelaar, ou les Ventes de Cafť de la Sociťtť Commerciale Nťerlandaise. Transl. fr. the orig. dutch into french by Edouard Mousset.
11344: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Indrukken van den dag. 1st edn.
46805: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Vorstenschool. Achtste druk. [8th edn.].
11363: MULTATULI - M. JANSSENS, - Max Havelaar. De held van Lebak.
11364: MULTATULI - A.S. KOK & L.D. PETIT, - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken.
11728: MULTATULI - P. SPIGT, - Multatuli, Minister in spť. Offpr. fr.:Multatuli-Genootschap uit de nieuwe Stem, Juli-Aug. 1954.
11357: MULTATULI - H.A. ETT, - Twee brieven uit Menado.
11358: MULTATULI - G.L. FUNKE, - Briefweisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke.
47071: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - FŁrstenschule. Schauspiel in fŁnf AufzŁgen. [edited and translated from the original dutch into german by W. Spohr] [2. Auflage/second edn.].
55905: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER, 1820-1887), - Minnebrieven. [Eerste druk; First edition].
11362: MULTATULI - J. HOVING, - Multatuli als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener AtheÔstische wereldbeschouwing. Bloemlezing uit zijne IdeeŽn...
51561: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Vorstenschool. Drama. [Vierde uitgave; Fourth edition]. WITH: Wys my de Plaats waar ik gezaaid heb! Derde druk [Third edition].
11354: MULTATULI - B. DAMME, - Multatuli als wijsgeer. Introd. by F. Domela Nieuwenhuis.
11716: MULTATULI - OVERSTEEGEN, J.J., - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
11717: MULTATULI - J. PEE, - Bloemlezing uit Multatuli. Verzameld en ingeleid.
11719: MULTATULI - J. PEE, - Multatuli en de zijnen. Naar de onuitgegeven brieven.
51947: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Max Havelaar. Batavus Droogstoppel [Cover title].
52192: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Duizend-en-Eenige Hoofdstukken over Specialiteiten. Derde met zorg herziene druk [Third revised edition].
52193: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER) - AART ADMIRAAL, - Nog Eens: Vrye Arbeid in Nederlandsch-IndiŽ. Multatuli en zijne Werken geschetst. Derde met zorg herziene druk [Third revised edition].
47072: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER) - M. DOUWES DEKKER (N…E HAMMINCK SCHEPEL), - Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga.
41743: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Indrukken van den dag, I: [Max Havelaar aan Multatuli]. 1st edn.
53401: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER). - Iddeen. [Verschillende drukken: 2e, 3e en 6e, door de auteur herzien; Various editions: second, third and sixth, revised by author].
53211: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), - Minnebrieven, - De Bruid daarboven [Tooneelspel in vijf bedrijven, 3e druk; third edition], - Over Vryen Arbeid in Nederlandsch IndiŽ [en de Koloniale Agitatie (subtitle on Hftitle), Derde druk; Third edition].
43581: MULYONO, SRI, - Wayang dan karakter Manusia. Cetakan kedua. (2nd. edn.).
53803: MULYONO, SRI, - Human Character in the Wayang. First english language edition adapted by author from the original Indonesian version and translated by M.M. Medeiros].
4279: MUNNICK, O.M. DE, - Mijn ambtelijk verleden. Autobiografie.
47706: MUNNIK, CH. A. DE, - De groote Vlinderreis van Aoesa. [Eerste, enige druk/first and only edition].
41029: MUNNING, A.F. - J.C.P.A. VAN LAARHOVEN, C. TH. H. REUL (ET AL.), - Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1973. Een documentenboek. First edn.
41409: MUNRO, R.W., - Highland Clans and Tartans. First edn.
4282: MUNSON, R.W., - Saksi Kebenaran.
40838: MUNSTERBERG, H., - Het Indische Cultuurgebied. Transl. fr. the orig. german by M. Gerritsen. First dutch edn.
46604: MUNSYI [MUNSHI], ABDULLAH BIN ABDUL KADIR, - A. SWEENEY(EDITOR/COMPILER), - Karya Lengkap abdullah bin Abdul Karid Munsyi [Munshi]. [First edition].
43072: MUNTER, W., - Bergsport Handboek. Gids voor actieve vakanties in de bergen. Translated after the original edn. Bern by T. Been. First dutch endn.
41505: MUNTZ, L.C. (TEXT AND MUSIC) & O. WOLDENDORP (ARR.), - Feestlied. Er is een Prins[es] geboren.
47342: MURALT, P.R.L. DE (ORIGINALLY: VON MURALT), - [An original broadsheet published by command of [Jhr.Ir.] P.R.L. De (Von) MURALT, Mayor of Borculo, Gelderland Province].
12327: MURDIJO DJUNGKUNG, - Mencenang pertempuran Besar Wonosari. Kamis Pon, Tanggal 14 Juli 1949.
56881: MURDIYANTO, D. [CHIEF EDITOR/COMPILER], - YOGYAKARTA Kota Revolusi 4 Januari 1946-27 Desember 1949; Yogyakarta City of Revolution, January 4, 1946-December 27, 1949. Edisi Pertama/First edition.
36832: MURDOCH, G. - C.S. FORD(ET.AL.), - Outline of Cultural Materials. 4th revised edn. (4th printing with modifications).
56926: MURRAY ALLISON, J. (COMPILER) - LOUIS RAEMAEKERS (1869-1956), - Raemaekers Cartoon History of the War. Volume One the First Tweelve Months. [First edition].
38945: MURRAY, H., - History of British India. With continuation comprising the Afghan War, the conquest of Sindh and Gwalior, War in the Punjab,&c...5th edn.
8577: MURRAY, J.H.P. - Papua or British New Guinea. 2nd.impression. Introd. by W. MacGregor.
39066: MUSEUS-HIGGINS, M., - Stories from the History of Ceylon for Children. Orig.edn.
9466: MUSIC PROGRAMME- - PROGRAMMA Gemengd Zangkoor De Onthoudersstem van de uitvoering op Zondag 19 Maart 1933...
4285: MUSKENS, M.P.M., - IndonesiŽ. Een strijd om Nationale identiteit. Nationalisten/Islamieten/Katholieken.
4286: MUSOLF, LL.D. & J.F. SPRINGER - Malaysia's Parliamentary System: Representative Politics and Policymaking in a Divided Society
41694: MUSQUETIER, H.A. (ED.), - Wet van den 27. april 1894 (Stbl. No. 96) waarin met betrekking van de wet van 29 Mei 1841 (Stbl. No. 20) nadere bepalingen worden vastgesteld, betreffende het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten. Orig. edn.
40778: MUSSCHENBROEK, P. VAN, - Essai de Physique. Avec une Description de nouvelles fortes de Machines Pneumatiques et un rťcueil d'expťriences part M. J.V.[M. Musschenbroek]; IBID, Description de nouvelles sortes de machines Pneumatiques, tant doublťs que simples....Transl. fr.
41560: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W. VAN - Iets over de Inlandsche wijze van Katoen-verven. (Roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen. Naar javaansche bronnen verwerkt en met aanteekeningen voorzien. First (& only) edn.
56306: MUSSCHENBROEK, P. VAN (1672-1761), - Essai de Physique. Avec une Description de nouvelles fortes de Machines Pneumatiques et un rťcueil d'expťriences part M. J.V.[M. Musschenbroek]; IBID, Description de nouvelles sortes de machines Pneumatiques, tant doublťs que simples....Transl. fr. the orig. dutch by P. Massuet]. [DeuxiŤme ťdition;
48831: MUSSERT, [ANTON], - Nederlands Toekomst. [Eerste druk/first edition].
40257: MUSSERT, A., - Zinloos Geofferd. De vernietiging van de Indische kruisers. Offpr.fr.:Volk en Vaderland, Februari 1942.
55688: MUSSET, ALFRED DE, - Les Deux Maitresses. Eaux-Fortes de Cerutti. [First edition, thus].
39262: MUSTAKIM, - Membina kemampuan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran Berbahasa. Orig.edn.
4288: MUSTIKA, I., - Studies on the interactions of Meloidogyne incognita, radopholus similis and fusarium solani on black Pepper (Piprum Nigrum L. Orig. thesis [Wageningen university].
54824: MUTH ALIBASAH, MARGARET, - Indonesian Mouse Deer fables. Refold by...[Third edition].
44999: MUTH ALIBAHSA, M., - Folk Tales from Bali and Limbok. [retold by...]. Orig. edn.
47444: MUTHALIB, ABDUL, - Kamus Bahasa Mandar-Indonesia. Orig. edn.
47164: MUTSAERS, CH[ARLOTTE, 1942-....], - Uitgeverij Meulenhoff wenst U een bont nieuwjaar.
4289: MUTSAERTS, A.F.M. - Opvoedings- en Onderwijsproblemen bij de Papoea's in het voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Orig. edn.
7294: MYLIUS, N., - Indonesische Textilkunst. Batik, Ikat und Plangi. Orig. edn.
4290: MYLIUS, N. - Indonesische Textilkunst. Batik, Ikat und Plangi.
4291: MYLIUS, N., - Indonesien. Ein Kulturhistorischer Ueberblick. Anlitz und Geheimnis der Łberseeischen Maske. Indonesische Textilkunst, Batik, Ikat und Plangi. First edn.
4292: MYSORE - : The Wreck of the Mysore. In:The Leisure Hour, A family journal of instruction & recreation, vol. 15-no. 742.
8578: MYTINGER, C. - New Guinea Headhunt. 2nd. printing.
4298: NAARDING, J.W., - Het conflict Snouck Hurgronje-Van Heutsz-Van Daalen. Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid. Orig. thesis [Utrecht university].
39203: NABABAN, S.A.E., - Panggelan Kristen dalam Pembaharuan Masjarakat. Laporang Konperensi nasional Geredja dan Masjarakat. Orig. edn.
36921: NABARAN, J.L., - Diktat melaju umum. Cursus Guru Bahasa Djakarta.
4299: NABER, JOH. W.A. - Onbetreden Paden van ons Koloniaal Verleden, 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
7296: NABER, J.W.A., - De Borduurkunst. Orig. edn.
7295: NABER, JOH.W.A. - Rechlindis. Handleiding bij het Kunstnaaldwerk. 3e herz. en verm. druk. (3rd. revised & enlarged edn.).
49113: NABI MUHAMMAD S.A.W., - Anyaaman Pandan Dan Mengkuang. [First edition].
11772: NABI SULAIMAN. A.S., - Alhamdullah dengan nama Allah yang maha pengashi lagi penyayang kami mengucapkan syukir...
53518: NABOKOV, V. (1899-1977), - Lolita. Tweede druk [Second edition]. [translated from the english into dutch by M. Coutinho].
4300: NACH, J., - Malaysia and Singapore in pictures. 9th printing.
39099: NACHENIUS-ROEGHOLT, A., - In gelijke pas. Meisjesboek. Orig. edn.
47878: NADJIB, EMHA AINUN, - Indonesia bagian dari Desa Saya. Pengantar YB. Mangunwijaya. Cetakan ketiga. [second edition].
47826: NADJIB, EMHA AINUN (PSEUDONYM), - Yang Terhormat Nama Saya. Cetakan pertama. [First edition].
4301: NAEF, P., - Unter Malayischer Sonne. Reisen-Reliefs-Romane. First edn.
50623: NAEFF, F., - Nederlands IndiŽ; herinneringen aan een koloniaal verleden. [Eerste druk; First edition].
4302: NAEFF, F.(ED.), - Het aanzien Nederlands IndiŽ. Herinneringen aan een koloniaal verleden. Orig. edn.
45553: NAEREBOUT, F. - Ik val aan, Volg mij is het symbool geworden van Neerland's bijdrage in den strijd voor de vrijheid...Orig. edn.
42820: NAERSSEN, F.H. VAN, - De Saptopapatti. Naar aanleiding van een tekstvebetering in den Nagarakrtagama. Extr.fr.:BKI, vol. 90.
11738: NAERSSEN, F.H. VAN, - Culture contacts and social conflicts in Indonesia. Transl. fr. the orig. dutch by A.J. Barnouw.
4304: NAGAOKA, H.(INTROD.), - An Investigation on the secondary Ondulations of Oceanic tides carried out by the order of the Earthquake Investigation Committee during 1903-1906. Orig. edn.
49440: NAGELKERKE, LOUIS [1949-....], - [BALI; An original Watercolour on paper by Louis Nagelkerke, signed and dated].
4305: NAGTEGAAL, CORN., - De voormalige Zelfbesturende en Gouvernementslandschappen in Zuid-Oost Borneo.
11559: NAGTEGAAL, C., (PREFACE), - Suriname.
53551: NAHAPIET, N.M., - Teks sambutan Tuan N.M. Nahapiet kuasa Hotel L.M.S. (dahulu Hotel Oranje) berkenan dengan hari ulang tahun ke-50 hotel tersebut pada tanggal 1 Djuli 1961; Speech delivered by Mr. N.M. Nahapiet Manager of Hotel L.M.S. (formerly Hotel Oranje) on the occasion of the 50th anniversary of the hotel on the
39189: NAHDI, SALEH A., - Nafiri Maut dan Lembah Qamran. (Dead Sea Scrolls). 2nd. printing.
54671: NAHUIJS VAN BURGST, (BARON) H.G. (1782-1858), - Brieven over Bencoolen, Padang, Het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Singapoera, Poelo-Pinang. Tweede, vermeerderde druk [Second expanded edition].
54669: NAHUIJS VAN BURGST, (BARON) H.G. (1782-1858), - Beschouwingen over Nederlandsch IndiŽ gevolgd door eene nadere toelichting. [Eerste druk; First edition].
4307: [NAHUYS VAN BURGST, H.G.] ['EEN ONGENOEMDE MAAR NIET ONBEKENDE'] - Het drukpersreglement voor Nederlandsch-IndiŽ aan de ervaring van een halve eeuw getoetst. [Eerste druk; First edition].
52949: NAI, FIRMIN ANGELA (COMPILLOR/EDITOR), - LOTA: Tradisi Bersastra Masyarakat Muslim Pesistir Pantai Selatan Kabupaten Ngada Flores Musa Tenggara Timur. Kumpulan naskah yang diitulis dengan menggunakan aksara Lontar. Editis Pertama [First edition.
8579: NAIRNE, W.P. - Greatheart of Papua (James Chalmers)
47689: NAKAO, J[ULIE] (EDITOR), - The National Library of Papua New Guinea, a report 1978-1985. Orig. edn.
8580: NANCE, J. - The Gentle Tasaday
38340: NANDA (= FERMANDA M.B. TRAUTWEIN), - Netteke Dollemans. First edn.
52508: NANDYA NOEGRAHA (EDITOR); TUTI MUNAWAR, JUMSARI JUSUF, SITI HAJRAH (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Ajaran Para Leluhur: Koleksi Perpustakaan Nasional RI. [Jilid I; First edition].
4308: NANNINGA, A.W. - De Theecultuur in Nederlandsch-IndiŽ.
42781: NANYO CO. TOKYO - - Album of Centraal (sic!) Java [title on front wrapper]. Orig. edn.
44347: NAPEL, H. TER, - Aspecten van de ontwikkeling van de CuraÁaose Arbeidersklasse. Orig. edn.
9874: NAPOLEON-J. DE MARTHOLD, - Le Grand Napolťon des Petits Enfans.
36121: J.E.L. (NARRATOR), - Ten days in the Jungle. Orig. edn.
11742: NAS, P.J., L. DARMAYANTI, F. SJAMSIR, - A classification of Kabupatens in Indonesia for regional development planning.
56477: NASH-FAULHABER, R., - Wie zal mijn Voorbeeld volgen? Mijn Reis om de Wereld in een Jaar van Augustus 1911 tot Augustus 1912. [Eerste nederlandstalige druk; First dutch language edition, translated].
7298: NASH, D. - German Artillery, 1914-1918. 1st.
8997: NASH, M., - Peasant Citizens: Politics, Religion and modernization in Kelantan, Malaysia.
11743: NASH, J.M.W., - Causerie over den tocht met A. Lacroix en H. Tanakadate van Tandjong-Karang tot Medan (Juni-Juli 1929). Offpr.fr.:De Mijningenieur, 9-10, 1929.
4309: NASOETION, M.H., - De plaats van de Vrouw in de Bataksche Maatschappij. Orig. thesis [Utrecht university].
4310: [NASS, J.G.M.], - De geschiedenis van het Korps Mariniers, 10 December 1665-1965.
44683: NASUTION, ABD. H. (1918-2000), - To Surmount an extraordinary situation extraordinary tools and efforts are Needed. (explanation of the succesful policy in restoring National Security Vis-A-Vis the Rebellion in All main islands of the Republic, 1956-1962). Orig. edn.
4312: NATARE, L. - Onder de Palmen. Woorden, MelodieŽn en Prentjes. Eerste Bundel (all publ.).
39852: NATER, JOH.P., - Koers 300 Vaart 25. De Slag in de Javazee. Orig.edn.
48829: NATIONAAL SOCIALISTISCHE BEWEGING N.S.B. EDUCATION - - Vormingslessen voor nieuwe Leden.
38260: NATIONAAL JONGEREN VERBOND N.V.J. PRESS SERVICE (COMPILERS), - Roseboek van de Muiterij [op de Zeven ProvinciŽn].
8581: NATIONAL PARK (THE) - and Port Hacking
56526: NATO AMPHIBIC OPERATION ORDER BLUE NUT74: - Commander Attack Group 4291. Exercise Operation Order Blue Nut 74. Nato Confidential [Covertitle only],
12618: NATRUS, L. VAN - J. POLLY & C. VAN VUUREN, - Groot Volkomen Moolenboek of Naauwkeurig Ontwerp van Allerhande tot nog toe bekende Soorten van Moolens, met haar Gronden en Opstallen, en al het geene verder daartoe behoort.
44719: NATURAL HISTORY IN COLONIAL INDONESIA - - Jubileum-Uitgave verschenen als speciaal nummer van het tijdschrift De Tropische Natuur ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Nederlandsch Indische Natuur-Historische Vereeniging en haar maandblad. Orig. edn.
39536: NATURAL HISTORY IN INDONESIA - - Catalogue of Books on Natural History in Stock at G.C.T. Van Dorp & Co., N.V.[Djakarta,Indonesia].
41950: NATURE GUIDE - - De Paden op...[Het beste vestzak natuurgidsje voor Nederland (title on front wrapper)]. 2e druk. (2nd. edn.).
37216: NATURIS ARTIS MAGISTRA - - [GEDENKBOEK] Koninklijk Zoologisch Genootschap NATURA ARTIS MAGISTRA. 1938-1 Mei 1898.
10136: NATURISM- - Health and Efficiency. Incorporating Health & Vim and the Sunbathing and Health Magazine.
43326: NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT NEDERLANDSCH-INDIň - - Vergaderingen der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch IndiŽ. Bestuursvergadering. Taken from:Natuurkkundig Tijdschrift Nederlandsch IndiŽ vol. 16.
47479: NAUTA, S.A. & J.F. MEIJER, - Boerenbontjes als handwerk materiaal. Tweede herziene druk. [second revised edn.].
6264: NAUTICAL GUIDE TO INDONESIA - - Zeemansgids voor IndonesiŽ. (Sailor's Handbook for Indonesia). 9th edn.
8582: NAVAL INTELLIGENCE DIVISION-PACIFIC ISLANDS IV: - Western Pacific (New Guinea and Islands Northward)
12472: NAVARRA, B., - China. Auf Grund eines 20 jšhrigen Aufenthaltes im Lande der Mitte.
56327: NAWAWI, ABDULLAH, - Sedjemput Ilmu Djawa Umum. [Cetakan ke 1; First edition].
12997: NAWIJN, E.L.F., - Voor onze Vrienden in IndiŽ, in het Leger of op de Vloot.
53961: NAZI TERROR: - Weerwolf terreur [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
48827: NAZI GERMANY-POLAND WHITE PAPER - - Het Duitsche Witboek. Documenten over de laatste Faze van de Dutsch-Poolsche Crisis. [Authentic complete and authorized translation after the original german language edition].
36150: NAZI PROPAGANDA - THIRD REICH CIGARETTE PLATE-ALBUM - - MńNNER IM dritten Reich.
13181: NAZI PROPAGANDA - - Duisburg und die Niederlande. Politische, Kulturelle und Wirtschaftliche Beziehungen durch anderhalb Jahrtausende.
13280: NAZI PROPAGANDA - H.HOFFMANN(PHOTOS), - Der Feldzug in Norwegen von 9. April bis 10o. Juni 1940.
45103: NAZI PROPAGANDA - - Norwegenfahrer der N[ational] S[ozialistische] G[emeinschaft] Kraft durch Freude. Herzlich willkommen in der Hansestadt Bremen! [title on front wrapper]. Orig. edn.
8185: NAZIF, MOH., - De Val van het Rijk Mťrina (La Chute du Royaume de Mťrina). Orig. thesis [Batavia Lawschool].
44015: NAZIS IN FEDERAL GERMANY - - Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden. Orig. edn.
10360: NEAR EASTERN RUGS - WEENINK, W.R., - Oostersche Tapijten.
46381: NEAVE, D., - The Dutch Connection. The Anglo-Dutch Heritage of Hull and Humberside. Orig. edn.
56106: NEBELING (M…THODE), - Mťthode de Coupe. Le Grand Tailleur.
11745: NEDERBURGH, I.A., - De Koninklijke en de wetgevende macht over Ned.-IndiŽ in verleden en toekomst.
4317: NEDERBURGH, H.G., - Eenige beschouwingen over Transportatie en Relegatie vooral in verband met Kolonisatie. Orig. thesis [Leyden university].
11746: NEDERBURGH, J.A., - Wetgeving voor Nederlandsch-IndiŽ.
4316: NEDERBURGH, CORN.B., - Bijdrage tot de interpretatie der Artt. 78 al. 2 en 83 van het Regeerings-Reglement van Nederlandsch-IndiŽ in verband met Art. 3 van het Reglement op de rechterlijke Org. in N.I. Orig. thesis [Leyden university].
10643: NEDERBURGH, S.C., - Opium-Smokkelhandel. Iets over een middel om zonder eenige kosten, verlies, of winstderving voor de Schatkist, en zonder eenig ander ernstig bezwaar of gevaar, den Opium-Smokkelhandel op Java en Madura zeer belangrijk te verminderen.
10642: NEDERBURGH, S.C., - Tjilegon.-Bantam-Java. Iets over des Javaans Lasten en over zijne draagkracht.
4318: NEDERBURGH, I.A., - Het Staatsdomein op Java. Orig. thesis [Leyden university].
55819: NEDERHAND, J.H., - Upacara Bersih Desa dan Peranan Lakon Wayang Purwa dalam upacaru itu. [First edition].
55813: NEDERHAND, J.H., - De Bersih Desa Ceremonie verandering en continuiteit in de cultuur van een Middenjavaanse Duikuh. [Eerste enig druk; First original edition]. [Original doctoral essay submitted to Leyden University].
49315: NEDERKOORN, W.P. & G.J.B. STORK (COMPILERS), - Er op of Er Onder. Hoe Achterhoek en Lijmers [Liemers]. de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd. Ongewijzigde herdruk der uitgave van 1946 [Unchanged re-publication after the 1946 edition].
8583: NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. - 's-Gravenhage, nd.[c.1955].
55955: NEDERLANDSCH INFORMATIE BUREAU NEW YORK: - Ir. Soekarno leidt Opstand in IndiŽ [cover title only]. [Eerste druk; First edition].
49190: NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITE NOC - A.E. DUDOK VAN HEEL, - Nederlandsch Olympisch Comite. Diploma voor Vaardigheid voor den Heer A.E. Dudok van Heel geboren 9 Augustus 1915. [Original Certificate with original Regulation Medal].
4321: NEDERLANDSCH INDISCHE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID EN HANDEL... - Verslag over het jaar 1860. Notulen der Algemeene en Bestuurs-vergadering en Leden-lijst.
39142: N.N. - NEDERLANDSCH JAPANSCHE VEREENIGING, - Nederlandsch-Japansch Woordenboek [with a grammar].
56178: NEDERLANDSCH MUSEUM VOOR GESCHIEDENIS EN KUNST-RIJKSMUSEUM-AMSTERDAM: - DAMESCOSTUUM. [Front cover title only].
53065: NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEGEN - - Bij het afscheid van den Chef der Compabiliteit der N.I.S. [Nederlandsch-Indische Spoorwegen]. Aangeboden door:.... 's-Gravenhage 28 November 1941. [Manuscript text in ink].
53120: NEDERLANDSCH BIJBEL GENOOTSCHAP -NGAJU-DAYAK LANGUAGE NEW TESTAMENT- - SOERAT BRASIH Fjandji Taheta ain Toehan Toentang Djoeroesalamat itah Jesoes Kristoes. Injalinan Bara poena basae akan basan oloh Ngadjoe Hong Poelau Borneo. [Het nieuwe Testament in het Dajaksch (dutch title on verso of orig. ti.-p.)]. [Eerste druk; first edition, thus].
54403: NEDERLANDSCHE BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING -VIERDAAGSCHE TRACK-MAP, - Internationale Vierdaagsche Afsdansmarschen: EERSTE Marschdag 24 Juli 1934.
48020: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN RECONSTRUCTIE - - Zij hadden 7 maanden. [title on front wrapper].
4322: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ-REGLEMENT - en Instructie voor de Factorij der N.H.M. te Batavia.
39551: NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. - - Interne Gids bij de automatische Telefooninstallatie, Factorij Djakarta.
39565: NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. - - Interne Gids bij de automatische Telefooninstallatie, Factorij Djakarta.
54224: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR LUCHTBESCHERMING [DUTCH SOCIETY FOR AIR RAID PROTECTION]: - Iets doen is beter dan niets doen.
51974: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.H.M. (COMPILERS) - S.A.R. BERNHARD VON LIPPE BIESTERFELD, - Dutch language economy textbook, compiled by Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.H.M., on behalf of S.A.R. Prince Bernhard Von Lippe Biesterfeld, September-December 1936. [Originele uitgave; Original edition, Not-for-the Trade].
52328: NEDERLANDSCHE TRAMWEGMAATSCHAPPIJ [HEERENVEEN], - Toelichting tot het Ontwerp eener Centrale Werkplaats op het Emplacement RACHTEN. Januari en September 1912. [Eerste druk; First edition].
52566: NEDERLANDSCHE UNIE POLITICS - - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel programma van De Nederlandsche Unie. [eerste druk; First edition].
54603: NEDERLANDSE SPOORWEGEN-NATIONAL DUTCH RAILWAYS: - NS-informatieboekje [in BRAILLE] '82-'83Telefoonnummers, Tarieven, folders; Geldig van 1 oktober 1982-30 september 1983. [Allereerste druk gedrukt in Braille schrift; First edition ever printed in Braille].
43907: NEEB, H.M. (INTROD.), - Malaria en de Groote Cultures. Orig. edn.
49580: NEEB, C.J. & W.E. ASBEEK BRUSSE(EDS.), - Naar Lombok! [Eerste en enige druk/first and only edion].
38513: NEEDHAM, J. - FRANCESCA BAY, - Science and Civilisation in China, vol. 6: Biology and biological technology-part II: Agriculture. Reprinted.
13371: NEEDLEWORK INSTRUCTION - - Mťthode d'Enseignement pour les Ouvrages Manuels. Travaux A l'Aiguille. Orig. edn.
8584: NEEF, ALB. J. DE, - Papoealand: Het arbeidsveld van de Utrechtse Zendings-Vereeniging. 1st.
53330: NEELTJE - KOCH, W. (COMPILER), - Neeltje's verzamelde recepten. [authentic facsim. after the first reproduction 1974].
4329: NEGGERS-VAN DER VAART, M.H. - De avonturen van Sinjoto en Soeparmi.
46292: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ 1929-1949. Eerste druk. [First edn.].
4331: NEIJS, A.H. - Memorie van Overgave van het Bestuur over de afdeeling Klaten loopende over het tijdvak 1April 1919 tot 1 Augustus 1922 (Bijblad No. 6242).
4332: NEIJS, A.H. - Memorie van Overgave van het bestuur over de Afdeeling Salatiga. Loopende over het Tijdvak 1 Augustus 1923 tot Ultimo Mei 1925 (Bijblad No. 6242).
4333: NEIJS, A.H. - Memorie van Overgave der Residentie (Afdeeling) BONDOWOSO.
4338: NEILEN, M. - Japanse Kampen. Orig. edn.
4336: NEILEN, M. - Schone Sahari en andere legenden van Zuid-Sumatra.
13427: O'NEILL, J.P.(CHIEF ED.), - The Imperial Style: Fashions of the Hapsburg Era.
46069: NEKA, SUTEJA, - Pengantar Koleksi Lukisan Museum Neka. Orig. edn.
42600: NEKA, SUTEJA, - The Development of Painting in Bali. Translated from the Indonesian with additions by Garrett Kam. Orig. edn. (thus).
50440: NELLIE(= J.M.P. VAN KOL-PORREY), - Bloemensprookjes. [Eerste enige druk; First and only edition].
50441: NELLIE(= J.M.P. VAN KOL-PORREY), - Bloemensprookjes. [Eerste enige druk; First and only edition].
53016: NELSON, W.A., - The Dutch Forts of Sri Lanka. The Military Monuments of Ceylon. [First edition].
44665: N»N»K DONGENG(= WILHELMINA FLORA HELENA STEEVENSZ-PAS), - Indonesische Sagen en Legenden. Orig. edn.
55861: NEOFITUS, - Waarheid of Laster? (Naar aanleiding van het werk De Ritueele Moord. Een onhoudbare beschuldiging). [Eerste druk; First edition].
49773: NES, P. DE, - Kitab Hitongan. Djilid Jang Ketoedjoeh (Bilangan diatas 1000). (Bahagian Oentoek Moerid). Tjetakan jang Pertama [First edition].
10098: NES, W. VAN & H. TOORS, - Doelmatige voeding.
13462: NES, K. VAN, - De geschiedenis van een 18e eeuws mannenvest met lange mouwen(The history of a man's longsleeved waistcoat) -
37366: NES, W.J.F.W. VAN & F.C.J. VAN SWIETEN, - Eenige Denkbeelden over den Verkoop van Landerijen op Java. - AND: IBID, De nieuwe bedenkingen tegen den verloop van Landerijen op Java opgelost door F.C. van Swieten. AND: IBID, Over Grondeigendom en Landverkoop op Java. Naar aanleiding van de Nota
52537: NES, J.F.W. VAN, - Over Gondeigendom en Landverkoop op Java. Naar aanleiding van de Nota van den Heer Mr. Soet van Olthuys en de beantwoording daarvan door Z. Exc. den Minister van KoloniŽn. [Eerste druk; First edition].
49383: NESCIO (= F. GR÷NLOH), - Mene Tekel. [Eerste druk/first edition].
49340: NESCIO (=F. GR÷NLOH], - De X Geboden. Eerste druk (first edition).
4341: NESS, G.D., - Bureaucracy and Rural Development in Malaysia. A study of Complex Organizations in Stimulating Economic Development in New States. 1st.
55102: NETHERLAND ROYAL MAIL LINE; STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - - Travel guide of the Nederland Royal Mail Line.[Track: The Suez Canal - Amsterdam]. [First edition].
3749: NETHERLANDS INDIAN NAVY - - Lijst van schepen der Nederlandsche- en Nederlandsch Oost-Indische Marine en van enkele oorlogsschepen van andere mogendheden. Toelichtingen.
4343: NETHERLANDS EAST INDIES. - A bibliography of books published after 1930, and periodical articles after 1932, available in US Libraries.
54780: NETHERLANDS EAST INDIAN LABOUR CONDITIONS: - Notes on the Labour Conditions and Recruiting of Labour For Estates, Mines and other Industries in Netherlands East India. [First edition].
40177: NETSCHER, H.J.TH. & A.A. HOLLE - Verslag eener reis naar de Thee-districten van Britsch-IndiŽ en Ceylon. Ondernomen door de heeren...in opdracht van de Cultuur Maatschappij Parakan-Salak.
4345: NETSCHER, F.H.J. - Regt en Onregt of de Toestand der Gewestelijke besturen in IndiŽ tegenover de Particuliere Industrie
4344: NETSCHER, E. - Padang in het laatst der XVIIIe eeuw.
8108: NETTO, C. & G. WAGENER - Japanische Humor. [Erste Auflage; First edition].
54260: NEUENDORFF, EDMUND (EDITOR), - Die deutschen LeibesŁbungen. Grosses Handbuch fŁr Turnen, Spiel und Sport. [Erstes bis Zwanzig Tusend; First edition.
7301: NEUGEBAUER, R. & J. ORENDI, - Handbuch der Orientalischen Teppichkunde. Introd. by R. Gaul. 2. Neudruck. (2nd. reprint).
38477: NEUHASS, R., - Unsere Kolonie Deutsch-Neu-Guinea. Orig. edn.
56702: [NEUHAUS, H., S.V.D./NIHIL OBSTAT], - INDJIL. Kabar Gemira Jesus Kristus kitab Kudus Perdjandjian Baru diterdjemahkan menurut naskah-naskah junani. Tjetakan III [Third edition].
53846: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche Districten. [Eerste druk; First edition].
36134: NEUMANN, B. & G. MURZA, - Persische Seiden. Die Gewebekunst der Safawiden und ihrer Nachfolger. Orig. edn.
7302: NEUMANN, R. & G. MURZA - Persische Seiden. Die Gewerbekunst der Safawiden und ihrer Nachfolger.
8998: NEUMANN, H. & E. VAN WITSEN, - De Pekanbaroe Spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse Leger. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. Orig. edn.
40302: NEUMANN, H. & E. VAN WITSEN, - De Sumatra Spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelged door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romusha's (Aziatische dwangarbeiders) en Geallieerde krijgsgevangenen gedwonengn ingezet. Een documentaire van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. Orig.edn.
11751: NEUMANN, J.B., - Het Panť- en Bila-Stroomgebied op het eiland Sumatra. (StudiŽn over Batahs en Batahsche Landen). a.o. artt. In:TAG, IV (1887).
4346: NEUMANN, J.B. - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche Wereld. Orig. edn.
44695: NEUMANN, J.H., - Een jaar onder de Karo-Bataks. [Eerste druk/first edition].
11886: NEUMANN, J.H., - Karo-Bataksche offerplaatsen. Taken fr.:BKI, 82-4, 1927.
55783: NEUMANN, J.H., - Schets der Karo-Bataksche Spraakkunst./ [Eerste druk; First edition].
54497: NEUMANN, J.H. (TRANSLATION), - Padan si Mbaroe E Me Kap berita si Mehoeli Kerna Toehanta Jesoes Kristoes. [Het Nieuwe Testament in het Karo Bataksch]. [Eerste druk; First edition].
56671: NEUMANN, H.J. (TRANSLATOR), - Soerat Masmoer Nisoesoerken Ibas Tjakap Batak Karo; Het Boek der Psalmen in het Karo-Batasch vertaald. [Cetakan pertama; First edition].
51801: NEUMANN VAN PADANG, M., - Obsidian of Goenong Kiamis [Java]. [Eerste druk; First edition].
56443: NEUM‹LLER, MICHAEL (1891-1980), - Die Galerie - AktMappe. [Original Ausgabe; First edition].
42214: NEURDENBURG, E., - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels. Delftsch Aardewerk. Derde druk. (3d. edn.).
54750: NEURDENBURG, J.C., - De Christelijke Zending der Nederlanders in de 17de en 18de Eeuw. [Eerste druk; First edition].
40810: NEUSTADTL, M., - Das Mšrchen von drei Fischlein. Ein neues Mšrchen vom See beim Dreisesselberg. Orig. edn.
45286: NEVERMAN, H., - Onder Koppensnellers en Moerasmenschen. Transl. into dutch after the orig. german edn. by Willem Vogt and G.L. Tichelman. First dutch edn.
37939: NEVERMANN, H., - Hawaii.
8589: NEVERMANN, H., - GŲtter der SŁdsee. Die Religion der Polynesier.
8586: NEVERMANN, H. - Ein Besuch bei Steinzeitmenschen
43769: NEVERMANN, H. - Ein Besuch bei Steinzeitmenschen. Orig. edn.
8588: NEVERMANN, H. - Onder Koppensnellers en Moerasmenschen. Transl. into dutch after the orig. german edn.
8590: NEVERMANN, H. - SŲhne des tŲtenden Vaters
859: NEVERMANN, HANS (PROFESSOR DR.) - BALI-BALINESE ILLUSTRATED CLIPPINGS. - A large collection of original illustrative press-clippings covering hundreds of all aspects of Bali & Balinese life.
4351: NEVERMANN, H. - Stimme des WasserbŁffels.
56429: NEVERMANN, HANS (PROFESSOR, 1902-1982), - -Private Archivalia compiled in 30 files, Press clipping collection compiled by Professor Hans Paul Friedrich Wilhelm Nevermann, approx. 1930a-1960s.].
54687: NEVERMANN, HANS (1905-), - Bei Sumpfmenschen und KŲpfjšgern. Reisen durch die unerforschten Inselwelt und die SŁdkŁste von Niederlšndisch-Neuguinea. [Sweite Auflage; Second edition].
7303: NEVILL, R., - The World of Fashion, 1837-1922. 1st orig. edn.
45768: NEVINSON, J., - Catalogue of English Domestic Embroidery of the Sixteenth & Seventeenth Centuries. First edn.
9627: NEW ZEALAND FOR IMMIGRANTS- - Nieuw-Zeeland. Een beschrijving van Land en Volk ten dienste van Emigranten.
37386: NEW ZEALAND TOURISM - COWAN, J., - The Maori.
8201: NEW GUINEA - - De beslissing over Nederlands Nieuw Guinea...Nu!
8594: NEW GUINEA (PAPUA)-FACHKATALOG - Neuguinea
11515: NEW GUINEA - - REPORT concerning the Possibility of Protecting the primitive Natives, especially the Mountain-Papuan-Tribes in Dutch New Guinea.
8596: NEW GUINEA CENSUS- - Eenige voorlopige resultaten van het Demografisch onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea (E
45303: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Land en Volk. Orig. edn.
45304: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Voorlichting en sociale opbouw. Orig. edn.
45305: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Mens en Natuur en het Zuiden.Orig. edn.
45306: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Botanisch Onderzoek.Orig. edn.
45307: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Aspecten van Land en Volk. Orig. edn.
45308: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Facetten van Onderwijs.Orig. edn.
45309: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Bevolkingsonderzoek en gezondheidszorg in internationaal verband.Orig. edn.
45310: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Gezondheidsproblemen.Orig. edn.
45311: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Land en Volk. Orig. edn.
45312: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Grepen uit de ontwikkeling. Orig. edn.
48501: NEW GUINEA RECONSTRUCTS - - Papoea's bouwen aan hun toekomest. [eerste druk/first edition].
47303: NEW GUINEA TERRITORY (DUTCH) - - De Beslissing over Nederlands Nieuw-Guinea.....NU! [eerste druk/first edn.].
47306: NEW GUINEA TERRITORY (DUTCH) - - De Beslissing over Nederlands Nieuw-Guinea.....NU! [eerste druk/first edn.].
45282: NEW ZEALAND SOUTH ISLAND TOURISM - - The South Islands of New Zealand.
50375: NEW YORK WORLD FAIR 1964-65 - BALI - - BALI Isle of Temples and Dances. [First edition].
56133: NEW GUINEA MAPS: - Nederlands IndiŽ. Nieuw Guinea Kaartmateriaal 1900-1963. Catalogus van Kaarten aanwesig in de Bibliotheek van de Topografische Dienst. [Eerste druk; First edition].
53920: NEW GUINEA [WEST IRIAN] MAP; KAART VAN NIEUW GUINEA: - Ned[erlands] nieuw guinea. [Dutch Territory of New Guinea, West Irian]. [Unique copy!].
4352: NEWELL, W.H., - Treacherous River. A Study of Rural Chinese in North Malaya. 1st.
4353: NEWMAN, TH.R., - Contemporary Southeast Asian Arts and Crafts. Ethnic Craftsmen at work with how-to instructions for adapting their crafts.
51675: NEWMAN, NANETTE, - Beelden van Vroeger; Gedichten. [First dutch edition translated from the original english Reflections, by G. Prins].
13514: NEWNES, G.(PUBLISHER) - HUDSON & KEARS (PHOTOGRAPHERS), - All About Animals. For Old and Young. Popular, Interesting, Amusing. [First edition].
48335: NEWTON, JOHAN (1725-1807), - Redevoering, uitgesproken voor de Maatschappij tot bevordering van kennis en Godsdienstigheid onder den gemeenen Man, binnen Londen op den 21. van Slagtmaand MDCCLXXXVII [1787]...Benevens Gedachten over den Afrikaanschen Slavenhandel...
36287: NEWTON, S.M., - Health, Art & Reason. Dress reformers of the 19th century. 1st. edn.
36289: NEWTON, S.M., - Health, Art & Reason. Dress Reformers of the 19th century. 1st. edn.
4355: NEWTON KEITH, A. - Land Below the Wind. First edn.
4356: NEWTON KEITH, AGNES, - Monsun Łber Borneo. Eine Frau erlebt den Dschungel. Transl. fr. the orig. english by Marlis Nedden.
55298: NEWTON, GAEL, - Picture Paradise. Asia-Pacific Photography 1840s-1940s. [First Edition].
52122: NEWTON KEITH, AGNES, - Three came Home. [FIRST edition].
55319: NEYS, K.AREL (1920-1992), - Westerse acculturisatie en Oosters volksonderwijs. [Originele dissertatie R.U. Utrecht; Original disdertation Utrecht University].
4358: NEYTZELL DE WILDE, C. - Een Mary-Gold als verjaardagscadeau. Aquarellen en schetsen, 1942-1945. Orig. edn.
11755: NEYTZELL DE WILDE, A., - Een en ander omtrent den Welvaartstoestand der Inlandsche bevolking in de Gouvernementslanden van Java en Madoera. (de Particuliere Landerijen uitgezonderd). Landbouw, Veeteelt, Boschwezen, Visscherij.
51784: NGABEHI SINDOESASTRA, RADEN (COMPILER) - W. PALMER VAN DEN BROEK (EDITOR), - ARDJOENA-SASRA-BAOE, Een Javaansch Gedicht, waarin de Lotgevallen van drie Rijken: LoekŚpŚlŚ, AjodyŚ en MaÔspati, Benevens die van SoegriwŚ en Soebali, en de Oorlogen van DŚsŚmoekŚ, Koning van AlenkŚ, tot aan de Regering van DŚsŚrŚtŚ te AjodyŚ verhaald worden.... [Eerste druk; First edition].
39217: NGAFENAN, MOHD., - Kamus Sinonim bahasa Indonesia. 2nd. printing.
47702: NGANTOENG, H[ENK], - Impressies dari Linggadjati dan Sekitarnja. Pada Boelan Nopember 1946/Impressions of Linggadjati...Original edition.
4360: NGURA BAGUS, I. GUSTI, - Kebudajaan Bali Sebagai Faktor Untuk Pengembangan Ekonomi.
53761: NGURAH ARINTON, I GUSTI, - Bibliografi Beranotasi Folklore Bali. Sebuah Skripsi Untuk Ujian Sarjana Antropoligi Budaya. [First original edition].
11430: NGUYEN TUNG, - Quelques remarques sur les Rapports entre Littťrature Sino-Vietnamienneet Littťrature en Nom- a.o. artt. on the same theme.
51631: NGUYEN, THANG D. & F. J‹RGEN RICHTER (COMPILERS), - Indonesia Matters. Diversity, Unity, and Stability in Fragile Times. [First edition].
53538: NI LOH PUTO SURYA - E. FLORH (CONTRIBUTORS). - Danskunst van Bali; E. FLORHR: Blentjong, een bijdrage. Published in:BUDIDAJA, Volume 3-no. 4 (Juli-Augustus 1972).
47051: NICHOLAS, M. (PRESENTATION), - …lťgantes Parisiennes au temps de Marcel Proust 1990-1916. [Exhibition catalogue] Musťe du Costume de la Ville de Paris (annexe du Musťe Carnavalet), Dťcembre 1968- Avril 1969.
36362: NICHOLL, R.(ED.), - European sources for the History of the Sultanate of Brunei in the Sixteenth Century.
13560: NICHOLS, M.J., - Straw plaiting and the Straw hat Industry in Britain. - J.SWANN, Shoes concealed in Buildings -
7305: NICHOLSON, J., - Ontwerp zelf uw Borduurwerk. Transl. fr. the orig. english by H.C. Dirkse-Bresters. First dutch edn.
7304: NICHOLSON, J. - Contemporary embroidery design. Orig. edn.
53608: NICHOLSON, HAROLD, - Journey to Java. [First edition].
46323: NICHTING, J[OPIE], - Japanse Vrouwenkampen in voormalig N.O. IndiŽ 1942-1945. Troostmeisjesen andere verhalen. Orig. edn.
43264: NICHTING, J[OPIE], - Japanse Vrouwenkampen in voormalig N.O. IndiŽ 1942-1945. Troostmeisjesen andere verhalen. Orig. edn.
49664: NICLOU, H.A.A., - Beri-Beri te Atjeh. Offpint from:De Java-Bode, Nos. 9-11 (12, 13, 14 Januari 1887).
38999: NICOL. B., - Timor. The Stillborn Nation.[First edition].
42352: NICOLAS, C.B., - Marine Muziek. In:Marineblad, jaargang 81-8, December 1971.
39979: NICOLAS, E. (ED./COMPILER) - Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Stichting Het Limburgs Landschap, 1931-1956. Orig. edn.
47700: NICOLAS, M., - Le Sťparatisme en Bretagne. […dition originale/original edition].
4363: NICOLAS, C.B.(INTROD.), - De Mariniersbrigade te kiek.
13561: NICOLL, E.L. & S. FLOUR, - A travers l'Exposition Coloniale. Preface by Marťchal Lyautey.
47218: NICOLLE, D., - Islamische Waffen. [translated into german after the original english by Andreas Russegger]. [1. Auflate/first edition, thus].
43672: NICOLSPEYER, M.M., - De Sociale Structuur van een Aloreesche Bevolkingsgroep. [Orig. thesis Leyden University].
45086: [NIEDNER, M.], - Breipatronen voor Kinderkleeding. [translated fr. the original german edn. into dutch].
41498: NIEDNER, M. & D. MARIE BRANDT, - Das Lehrbuch der Wšsche. Leitfaden zur Herstellung und Behandlung von Leib-, Haus- und Bettwšsche. First edn.
40020: NIEDNER, M., - Filet-Arbeiten, Heft I: Durchzug. Orig. edn.
46252: NIEDNER, M. & H. WEBER (COMPILERS), - Hškel-Arbeiten. Hft 1. Dritte Auflage. [3rd. edn.].
47499: [NIEDNER, M.], - Kunstbreiwerk. Transl. after the orig. german into dutch. First edn. (thus).
47502: NIEDNER, M. & R. DIERSCH (EDITORS), - Smyrna-Arbeiten und Muster fŁr grossen Kreuzstich.
40021: NIEDNER, M., - Doorstopwerk. Dutch edn. transl. after the original german.
40018: NIEDNER, M., - Filet-Arbeiten, Heft II: GuipŁre. Orig. edn.
4366: NIEHOF, A., - Women and Fertility in Madura (Indonesia). Orig. thesis [Leyden university].
45650: NIELSEN, A. KRARUP, - Leven en Avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. With an introd. by H.T. Damstť. Transl. fr. the orig. Danish by Cl. Bienfait. First Dutch language edn.
44902: NIELSEN, A. K[RARUP], - China. De Draak ontwaakt. Translated after the original danish language by CL. Bienfait. First dutch edn.
50650: NIEMANN, AUGUST, - Pieter Marits; Lotgevallen van een Transvaalschen Boerenjongen. Derde druk [Third edition, translated after the german language edition].
55095: NIEMANN, G.K. (1823-1905), - Inleiding tot de kennis van den Islamook met betrekking tot den Indischen Archipel. [Eerste druk; First edition].
55779: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische Geschriften. Vierde druk [Fourth nedition].
55058: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische Geschriften. Derde druk [third edition].
42346: NIEMEIJER, J.A., - Leven op het Platteland. 2e druk. (2nd. edn).
50501: [NIEMEIJER TABAK] (PUBL.), - Ned. IndiŽ; Reisindrukken. [Cover title: Nederlandsch IndiŽ]. [Eerste druk; First edition].
52018: NIEMEYER, PAUL (1832-1890), - De Longen hare verpleging en behandeling in de gezondheid en ziekte, vooral met het oog op de Longtering en met eenige hoofdstukken over klimaatologie. [First Dutch edition translated [from the german] by J.P. van Braam Houckgeest].
40752: NIENABER, L.J., - Tennis in Zon en Wind. First edn.
4369: NIERMEYER, J.F., - De Kustlijnen van Timor en Roti. Published in:TAG, 1901.
9002: NIESSEN, S.A., - [Some aspects of the Batak Ulos...].
56936: NIET GZN., M. DE - S.C. VAN RANDWIJCK (EDITORS/COMPILERS), - Verslag van het Zendingsconsulaat over de jaren 1940, 1941 en 1942. Uitegebracht door de Zendingsconsuls aan het Nederlandsch Bijbelgenootschap. [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
56943: NIET GZN., M. DE, - Oecumenische Samenwerking en eenheid in IndonesiŽ. [Eerste druk; First edition].
9799: NIEUHOFF, J., - l'Ambassade des Compagnie Orientale des Provinces Unies vers l'Empereur de la Chine, ou Grand Cham de Tartarie, faite par les Srs. Pierre de Goyer & Jacob de Keyser... First french edn.
53363: NIEUW ENGELAND TRADE CATALOGUE: - Nieuw Engeland Amsterdam Voorjaar en Zomer [Mode Aanbieding] 1922. [Originele uitgave; Original edition].
53261: NIEUWDORP, HANS M.J. & F. SORBER, - Textiel: Weefsels-Borduurwerk-Kant-Wandtapijten. [Eerste druk; First edition].
47016: NIEUWENHOVEN, C. VAN, - Vlechtende Handen. Complete Handleiding voor Pitrietvlechtwerk. Tweede druk. [2nd. slightly enlarged edn.].
55067: [NIEUWENHUIJS, P.BN., PHOTOGRAPHER], - Album Koninklijke Militaire Academie Breda. [covertittle]. [Eerste druk, gefotografeerd door P.B. Nieuwenhuijs; First edition; Photographed by P.B. Nieuwenhuijs, Breda].
11404: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - The Dar ul-Islam Movement in Western Java. In:Pacific Affairs, XXIII-2(June 1950) (a. 6 oth. artt. on Asia).
4371: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Mens en vrijheid in IndonesiŽ.
9921: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Samsu'l-Din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek.
13386: NIEUWENHUIJZEN, F.N., - Een Woord over De Waarheid van Generaal Van Swieten. [Eerste druk/first edition].
11758: NIEUWENHUIS, J.H., - Kan het aantal Controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera worden ingekrompen. Offpr. fr.:De Indische Gids, Mei 1908.
48585: NIEUWENHUIS, A.W. - J.P.B. DE JOSSELIN DE JONG, M.JOUSTRA (ET.AL.)(EDITORS), - IndiŽ. GeÔllustreerd Weekblad voor Nederland en KoloniŽn. [East- and West Indies]. Vol. I: April 1917-April 1918).
4375: NIEUWENHUIS, A.W., - Anthropometrische Untersuchungen bei den Dajak. Bearb. durch J.H.F. Kohlbrugge.
4377: NIEUWENHUIS, A.W., - Lokalisation und Symmetrie der parasitšren Hautkrankheiten im indischen Archipel.
10776: NIEUWENHUIS, A.W., - Die Wurzeln des Animismus. Eine Studie Łber die Anfšnge der naiven Religion, nach den unter primitiven Malaien beobachteten Erscheinungen.
4384: NIEUWENHUIS, G.J., - Het Nederlandsch in IndiŽ. Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe richting. 2e druk (2nd edn.).
41320: NIEUWENHUIS, G.J., - Bronnenboek voor het nieuwe Taalonderwijs in IndiŽ. First edn.
47340: NIEUWENHUIS, G.J. & H.P. VAN DER LAAK, - Nederlands Taalboek. [Derde Deel B/Third part B.]. Vijfde geheel herziene druk door L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer. [Fifth completely revised edition by L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer].
47341: NIEUWENHUIS, G.J. & H.P. VAN DER LAAK, - Nederlands Taalboek. [Vierdede Deel B/Fourth part B.]. Vierde geheel herziene druk door L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer. [Fourth completely revised edition by L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer].
47343: NIEUWENHUIS, G.J. & H.P. VAN DER LAAK, - Nederlands Taalboek. [Derdede Deel A/Third part A.]. Zesde druk door L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer. [Fourth completely revised edition by L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer].
38086: [NIEUWENHUIS], - Hier en Daarginds. (title on upper wrap.). Orig. edn.
4372: NIEUWENHUIS, A.A.J., - Een Anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen. Orig. thesis [Leyden university].
9922: NIEUWENHUIS, A.W., - Animisme, Spiritisme en Feticisme onder de volken van den Ned.-Indischen Archipel.
40924: NIEUWENHUIS, A.W., - Der Sexualtotemismus als Basis der Dualistischen Kulturen und derer Exogamie in Ozeanien. Die Wurzeln des natŁrlichen Grammatikalischen Wortgeschlechts. Offpr.fr.IAE, Supplement zu Band XXXI.
4378: NIEUWENHUIS, A.W., - Die Veranlagung des Ost-Indischen Archipels erlšutert an Ihren Industriellen Erzeugnissen. Offprint from:IAV, Suppl. Band XXI, XXII, XXII.
4381: NIEUWENHUIS, A.W., - Die geistige Entartung der BevŲlkerung in Gebieten endemischer Malaria [:] Borneo. Offprint from:JANUS, XL-XLI.
43422: NIEUWENHUIS, A.W., - Figuurknoopen, Ikat, Verven- en Weven in Oost-IndiŽ. Taken from:NION, year 1-no. 1. (1916).
53076: NIEUWENHUIS, A.W. & M. NIEUWENHUIS-VON UEXK‹LL-G‹LDENBANDT - Quer durch Borneo: Ergebnisse seiner Reisen in den Jahren 1894, 1896-1897 und 1898-1900. [First edition].
51340: NIEUWENHUIS, A.W., Z. KAMERLING, S.A. REITSMA, H.F. WAGENAAR REISIGER (EDITORS), - Tropisch Nederland; Veertiendaagsch Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Nederlands Oost- en West-IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
51741: NIEUWENHUIS, A.W. & M. NIEUWENHUIS-VON ‹XK‹LL-G‹LDENBANDT, - Quer durch Borneo. Ergebnisse seiner Reisen in den Jahren 1894, 1896-1897 und 1899-1900. [Erste Afulage; First edition].
52466: NIEUWENHUIS, A.W., - De Woning der Dajaks. Published in:Het Huis Oud & Nieuw, Vol. 5-12 (December 1907).
37166: NIEUWENHUIZEN, M. VAN - JOH. VAN DEN BRUGGEN & F. STUMPFF, - Jiu Jitsu en Judo. De feilloze Verdedigingssport voor Lichaam en Geest. 4e druk. (4th edn.).
37168: NIEUWENHUIZEN, M. VAN, - Jiu Jitsu. De sport voor Lichaam en Geest. De Verdediging bij Uitnemendheid. Eischen voor het Vaardigheidsdiploma voor Amateurs van den Nederl. Jiu Jitsu Bond. 2e druk.
49746: NIEUWENHUIZEN, G.J. - A.C. SPIJKERMAN, - Pamedar Harti. Boekoe itoengan pikeun Sakola Soenda. Tjitakan katikoe [second edition].
48166: NIEUWENHUYS, [JAN], (ILLUSTRATIONS), - DŠŠg [= Bye]. The Canadian Army in Holland. [title on front wrapper only]. [Eerste, enige druk/first, only edition].
44600: NIEUWENHUYS, R. (1908-1999), - De Zaak van Lebak na Honderd jaar. In:TIRADE, Year 1-Nr. 9, 15 september 1957.
4394: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Mirror of the Indies. A History of Dutch Colonial Literature. Transl. from the orig. Dutch by F. van Rosevelt. FIRST edn. (thus).
4386: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999) - Bij het scheiden van de markt
4387: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Het laat je niet los
38261: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Oost-Indische Spiegel. Wat nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. FIRST EDN.
9189: NIEUWENHUYS, R. (PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Van Roddelpraat en litteratuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands-IndiŽ.
41405: NIEUWENHUYS, R. (PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Tussen twee Vaderlanden. First edn.
46415: NIEUWENHUYS, R. (EDITOR/SECRETARY) (ET. AL.), - OriŽntatie: Veertiendaags Algemeen Tijdschrift [later changed title in:Cultureel Maandblad]. Orig. edn.
4389: NIEUWENHUYS, R. (INTROD.)(PS.: E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Wie verre reizen doet. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van de compagniestijd tot 1870.
9005: NIEUWENHUYS, R. (PSEUDONYM: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. [Tweede herziene druk/2nd revised editionn].
38338: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op Heden. 3rd revised & corrected edn.
12943: NIEUWENHUYS, R. (PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Een beetje Oorlog. Java 8 december 1941-15 november 1945. First edn.
36923: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Hikayat Lebak.
48299: NIEUWENHUYS, J. ROGIER, - De Tjiomas-zaak. Een Indische cause cťlŤbre. Orig. edn.
4393: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Komen en Blijven. Tempo Doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920.
56831: NIEUWENHUYS, R. (PSEUD.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Tussen twee Vaderlanden. Derde omgewerkte druk [Third revised edition].
55930: NIEUWENHUYS, R. (1908-1999) - ADRIENNE DICON (RANSLATOR), - Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia. [First english language edition translated from the original dutch by Adrienne Dixon].
52980: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Komen en Blijven: Tempo Doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920. Tweede herziene druk [Second revised edition].
4388: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Om nooit te vergeten. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden.
56757: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Tekeningen van W.O.J. Nieuwenkamp, Boek 3 ItaliŽ 1992. [Eerste druk; First editioin].
56629: NIEUWENKAMP, W.O.J., (1874-1950), - Kunstwerke von Java, Borneo, Bali, Sumba, Timor, Alor, Leti, U.A. aus der Sammlung W.O.J. Nieuwenkamp. [Erste Ausgabe; First edition].
43616: NIEUWENKAMP HANDELSMAATSCHAPPIJ N.V. [NIEUWENKAMP'S TRADE COMPANY LTD. INFORMATION]: - W.O.J. Nieuwenkamp's Handel Mij. N.V. Maatschappij tot voortzetting der Jan Rudolff Kemper & Zoon, opgericht 1728. Firma W.O.J. Nieuwenkamp opgericht 1832.
44232: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Rhenen. [an original woodblock print]
50387: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Het Aardige Sluisje Edam [Opus 141, Anno 1913; original etching].
38799: NIEUWENKAMP, W.O.J. (ILLUSTRATOR) - DOORMAN, J.G.(TEXT), - Gids voor Bandoeng, Garoet en Omstreken. Orig. & only edn.
39644: NIEUWENKAMP, W.O.J. - G.P. ROUFFAER (INTRODUCTION), - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden. [Tweede druk/second edition].
9009: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Eenige voorbeelden van het Ornament op de Weefsels van Soemba. In: NION, 11-9 (Januari 1927).
38555: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Eenige voorbeelden van het Ornament op de Weefsels van Soemba. In:NION, 11-9.(January 1927).
38556: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Iets over Soemba en de Soembaweefsels. Uit het Dagboek en Schetsboek. In:NION, 7-10(Februari 1923).
9350: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Inlandsche Kunst van Nederlandsch Oost-IndiŽ. [Bali].
9824: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bouwkunst en Beeldhouwkunst van Bali. [2nd. edn. revised & amended]
9825: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Tempelpoort op Bali. (orig. woodblock-print).
38823: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Etno-Graficus van Bali. W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1950. Bali. Tentoonstelling Indonesische Ethnografisch Museum Delft December 1974-Mei 1975.
39642: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bali en Lombok. Zijnde een verzameling geÔllustreerde reisherinneringen en Studies omtrent Land en Volk, Kunst en Kunstnijverheid. First edn.
42141: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Een Florentijnsche Villa Riposo dei VerscoviS. Domenico di Fiesole bij Florence. Orig.edn.
43228: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftochten op Bali. [2nd. completely revised printing].
43800: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Het Huis op de Heuvel. Villa Riposo del Vescovi S. Domenico del Fiesole bij Florence. First & only edn.
44631: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Etnografikus van Bali. W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1950. Bali. Tentoonstelling Indonesisch Ethnografisch Museum Delft, December 1974-Mei 1975. Orig. edn.
44650: NIEUWENKAMP, W.O.J. - ROSA, S. DE (EDITOR), - W.O.J. Nieuwenkamp. Un Artista tra Oriente e Occidente/An artis torn between East and West. Collezione delle Opere di W.O.J. Nieuwenkamp in Italia/Collection of work of W.O.J. Nieuwenkamp in Itali. Orig. edn.
44800: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bali en Lombok. Zijnde een verzameling geÔllustreerde reisherinneringen en Studies omtrent Land en Volk, Kunst en Kunstnijverheid. First edn.
45375: NIEUWENKAMP, W.O.J. [1874-1950], - Vlerkprauwen op het strand - Bali. [Outrigger proa's on the Beach - Bali. An original monochrome lithograph].
45605: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Tempelpoort te Soekasada, Bali. [a picture postcard].
46232: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Herinneringen aan Bali. [Published in:Elsevier's GeÔllustreerd Maanschrift, vol. 27-nr. 8, Augustus 1917].
48305: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Het Huis op de Heuvel. Villa Riposo del Vescovi S. Domenico del Fiesole bij Florence. First & only edn.
50502: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftochten op Bali. [Eerste handelseditie;First trade edition]. ].
50867: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Nog een en ander omtrent het Rotsrelief op Bali. Separated from:NION,
44855: NIEUWENKAMP - AUCTION CATALOG MAK[VAN WAAY, AMSTERDAM] - - L'Oeuvre Gravť de W.O.J. Nieuwenkamp. Eaux-Fortes, Pointes-SŤches, Lithographies, Gravures, Gravures sur Bois, Catalogues Raisonnťs Illustrťs. Vente Publique les 18 et 19Octobre 1927dans la Grande Salle des Ventes Rokin 18-Amsterdam. Orig. auction catalogue.
55685: NIEUWENKAMP - N.H. WOLF, - Tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp, Stedelijk Museum Amsterdam [1934]. Published in:DE KUNST, Een algemeen GeÔllustreerd en Artistiek Weekblad, volume 26No. 2348, 1 September 21934. [Originele uitgave/original edition].
57128: NIEUWENKAMP. W.O.J., - De Boroboedoer Maitrey's Lotustroon. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het artikel van den heer Van Erp. WITH: F.M. Schnitger, Gajah Mada. [and 2 illustrated minor papers]. Published In:NION, 16-10
56882: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - EEN BOEKJE MET TWAALF HOUTSNEDEN. [Eerste oorspronkelijke en genummerde uitgave; First original and limited edition onoly].
51437: NIEUWENKAMP. W.O.J., - Schetsen uit Engelsch-IndiŽ. Published in:NION, Volume 10-1 ((1925).
51439: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Een nieuwe vondst op Bali [AND] Nog een en ander omtrent het RotsreliŽf op Bali. Separated from:NION, Vol. 10-5/6 (1925).
53359: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Catalogus van Etsen en Houtsneden van Nieuwenkamp, geteekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver. [Dit is de Vierde Uitgave].
53173: NIEUWENKAMP, W.O.J. , - Bali en Lombok: Tweede Zwerveruitgage,erste gedeelte [Bali]. [Cover title]. Originele uitgave; Original edition].
53988: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bouwkunst en Beeldhouwkunst van Bali. [2nd. edn. revised & amended]
7306: NIEUWHOFF, C. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland. Orig.dutch edn.
7307: NIEUWHOFF, C. - Onze Klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland. 2e druk.(2nd. edn.).
4413: NIEVELT, C. VAN (=JAN VAN DEN OUDE, 1843-1913), - PhantasieŽn. 3rd edn.
50139: NIJE, HANS & DONALD MEBOVIG, - Tim Tuimel en het spook van Muizendam. [Eerste druk/first edition].
4414: NIJENHUIS, L.E., - Blood Group Frequencies in the Netherlands, CuraÁao, Surinam and New Guinea. A study in population genetics. Orig. thesis [Amsterdam university].
54381: NIJHOFF, M., - Het uur U gevolgd door: Een Idylle. Twee gedichten. [Tweede druk; Second edition].
50885: NIJHOFF, G.C., - Schets van het Leven en de Physiologie van Herman Boerhaave. . [Original thesis Leyden University].
36402: NIJHOFF, IS.A. (PREFACE), - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en Plaatsbeschrijvende Beschouwing van de Omstreken der Stad Arnhem. Vijfde verbeterede druk. (5th revised edn.).
49382: NIJHOFF, M., - De Wandelaar. Verzen. Vijfde [onveranderde] druk [Fifth, unchanged edition].
44823: NIJHOFF, M[ARTINUS] - G. KAMPHUIS (ED.), - Martinus Nijhoff verzameld werk, III: Vertalingen. Orig. edn.
41039: NIJHOFF, P., - Inventaris van het Oud Archief der gemeente Doesburg. Nieuwe uitgave. (new edition).
37090: NIJHOFF PUBLISHERS - - FONDSCATALOGUS van Martinus Nijhoff 1853-1953.
40986: NIJHOFF, P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan Jonge Lieden verhaald. Orig. edn.
57162: NIJHOFF, MARTINUS (1894-1953), - Vormen: Gedichten. Tweede druk. [Second edition].
56331: NIJHOFF, M., - De Wandelaar. Verzen. [Eerste druk; First editi9on].
53351: NIJHOFF, WOUTER, - Bibliographie van Noord-Nederlandsche Plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. Tweede druk, bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. Van Hattum. [Second edition, edited and supplemented by F.W.D.C.A Van Hattum].
55835: NIJHOFF'S RIJSTTAFEL ARTIKELEN RECEPTENBOEKJE: - Toko Nijhoff Recepten. [Eerste druk; First edition].
38667: NIJINSKY, R[OMOLA], - Nijinsky. Fifth impression.
48491: NIJLAND, E., - Handleiding voor de kennis van het Volksleven der bewoners van Nederlandsch Oost-IndiŽ, tevens leiddraad bij de 12 Schoolplaten van Nederlandsch Oost-IndiŽ. [Originele uitgave/original edition].
45121: NIJLAND, E., - Nijland's Schoolplaten van Ned.[erlandsch] Oost-IndiŽ. [title printed in upper left corner of each plate].
43081: NIJLAND, E., - Schetsen uit Insulinde. Orig. edn.
8999: NIJLAND, E., - Japan en de Japanneezen.
53142: NIJLAND, E. (EDITOR), - De zending op de School. Een handboek voor den Onderwijzer ter behandeling van de Zending op Christelijke scholen, Zondagsscholen en Normaalscholen. Bewerkt naar G. Warneck's Die Mission in der Schuleen vermeerderd met een overzichtder Zendingswerkzaamheden in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ.
46408: NIJLEN, J. VAN, - Herinneringen aan E. Du perron. [Eerste druk/First edn.].
57035: NIJMEGEN FORTIFIED CITY MAP: - Late eighteenth century engraved and illustrated Nijmegen fortified cityh map.
44517: NIKIJULUW, J.P. & E.A. KALIADOE (CLAIMANTS), - Noodzaak tot beroep op het Uniehof inzake Ambon. Orig. edn.
51832: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - Der Vergessene Krieg. Ein Aufruf der Republik der SŁd-Molukken. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51833: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - La Guerra Olividada Llamamiento de la Republica de las Molucas del Sur [Cover title]. [Original portuguese language edition].
51834: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - La Guerre Oubliťe. Un applel fait ŗ la conscience du monde par la Rťpublique des Moluques du Sud. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51841: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - The Forgotten War, an appeal from the Republic of the South Moluccas. [cover title]. [Original edition].
52109: NIKIJULUW, J.P. (GENERAL FOREIGN REPRESENTATIVE R.M.S.)- J.H. RITZEMA BOS (SECRETARY), - Le Rťprťsentant Gťnťral ŗ l'ťtranger de la Rťpublique des Moluques du Sud, Son Excellence le Docteur et Madame J.P. Nikijuluw prient....de leur faire l'honneur de venir ŗ partie de cocktail qui aura lieu le 6 janvier 1955 ŗ 15.30 au Parkhotel Molenstraat ŗ La Haye.
44453: NILLESEN, JOH. A., - De Sociale toestand der Joden in Rusland onder de Tsaren en de Sow[j]ets. [Orig. thesis Amsterdam municipal university].
36925: NIMPOENO, S. & H.J. NAUTA, - Tjara Djawi. (Javaans). Spraakkunst-Oefeningen-Woordenlijst. 2nd. edn.
4416: NIMPOENO, S. (RD.) - Omong-Melajoe (Maleis praten). Spraakkunst-oefeningen-woordenlijst. 2nd. edn.
4415: NIMPOENO, S. - Omong Melajoe. (Maleisch praten). Spraakkunst-Oefeningen-Woordenlijst. 1st edn.
4418: NIMPOENO, S. - Orang-Kapal (De schepeling). Maleis leerboek voor de bemanning van Zee-en Luchtvaart. Spraakkunst, gesprekken-Woordenlijst. 2nd. edn. Pref. by F. de Boer.
4417: NIMPOENO, S. (RADEN), - Javaanse Adat. (Wat de Nederlander in IndiŽ dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse Volk). Orig. edn.
47156: NIMPOENO, S. (RADEN), - Javaanse Adat. Wat de Nederlander in IndiŽ dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse Volk. Derde druk/third edn.
52048: NIN, ANAŌS, - Little Birds. Erotica. [First edition, thus].
4419: NIO JOE LAN - De eigen onderwijsvoorziening der Chineezen. Offprint fr.:Koloniale StudiŽn, No. 1-1939.
4421: NIPPOLD, W., - Rassen-und Kulturgeschichte der Negrito-VŲlker SŁdost-Asiens.
7309: NISBET, H., - Theory of Sizing. First edn.
7310: NISBET, H., - Preliminary Operations of Weaving, vol. I: Preparation of Grey or Plain Warps. 1st.
52779: NISBET, J. RONALD (BROTHER), - Year Book of the Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland. [twentieth edition].
8110: NISHIKAWA, ISSOTEI - Floral Art of Japan. [First edition].
54995: NISPEN TOT SEVENAER, C. VAN, - De dans om het gouden kalf. Index van een uitzichtloze situatie. [Eerste druk; First edition].
42092: NISPEN TOT SEVENAER, O.M. VAN, - Nederlandsche Kasteelen. 4e druk. (4th edn.).
4423: NISPEN TOT SEVENAER, O. VAN - De Republiek Indonesia
4424: NISPEN TOT SEVENAER, O. VAN - De Ronde-Tafel-Conferentie inzake de overdracht der souvereiniteit aan IndonesiŽ. Haar voorgeschiedenis en haar gevolgen.
49751: NITISASTRO [MAS] - NGOERAH [TJOKORDA], - Tjakepan Bali Aastera Belanda. [Eerste druk/first edition].
54458: NITTEL-DE WOLF VAN WESTERODE, M., - Indisch Kinderleven. Voorwoord [preface by] door M.C. Kooij-Van Zeggelen. [Eerste enige druk; First and only edition].
9482: NIWIN = NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIň, - Alleen Dit heeft hij NIET nodig! text on upper wrp.). Maar wat hebben Ze dan WŤl nodig?
54605: NIWIN: NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIň: - Ver van het Vaderland: Aan allen Ver van het Vaderland hun plicht vervullen...[Eerste druk; First edition].
55666: NIWIN = NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIň: - Ons Hart is bij Hen... Steunt de NiWin Actie. De Ni Win zorgt voor het welzijn van Militairen en Burgers in IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
4427: NIX, CH.TH., - Bijdrage tot de vormleer van de stedebouw in het bijzonder voor IndonesiŽ. Orig. thesis[Delft university].
56503: NJONJA RUMAH [AN INDONESIAN HOUSEWIFE], - Pandai Masak. Berisi 400 resep. Masakan Indonesia, Tionghoa, Europah...Djilid 1. (tjetakan ke-12; Part 1, 12th. printing].
43282: NO. 469 [A PRISONER], - De Hel op de Vughtse Heide/door No. 469. Orig. edn.
48803: NOAILLES, (LA COMTESSE DE), - L'Honneur de Soufrier. […dition originale/original edition].
11813: NOBEL, L., - Gebroken Rijst. Indische verhalen.
46293: NOBEL, L[OES], - Huil niet om een Belanda. Roman. [Eerste druk/First edn.].
4429: NOBUHIRO MATSUMOTO - Le Japonais et les Langues Austroasiatiques. …tude de vocabulaire comparť. Orig. edn.
8111: NOGAMI, T(OYOITIRO), - Japanese Noh Plays, how to see them. 3rd. edn.
8112: NOGUCHI, YONE, - Hiroshige and Japanese Landscapes. Second edition.
49488: NOH THEATRE COSUMES AND MASKS - - Suntory Museum of Art Tokyo [Exhibition catalogue of Noh Costumes and Masks].
11817: NOLST TRENITE, G.J., - De Bevolkings-rubbercultuur en de agrarische wetgeving in Nederlandsch-IndiŽ. Offpr. fr.:Koloniale StudiŽn, vol. 15-6.
11816: NOLST TRENITE, G.J., - Van Vollenhoven's jongste agrarisch geschrift. Offpr. fr.:Koloniale StudiŽn, Feb. 1920.
11815: NOLST TRENITE, G.J., - Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-IndiŽ. 2nd. totally revised edn.
11814: NOLST TRENITE, G.J., - Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-IndiŽ.
54672: NOLT…E, A.C. - Swietenia Mahagoni Jacq. en Swietenia Macrophylla King. [Eerste druk; First edition].
40697: NOMA, SEIJI, - The Nine Magazines of Kodansha. The autobiography of a Japanese Publisher. First edn.
7311: NOMA, S. - Japanese Costume and Textile Art. Transl. (fr. the orig. japanese) by Armin Nikowski. 1st english edn.
55016: NOMEN NESCIO [N.N.], - Geene Rozen zonder Doornen: Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven. [Eerste druk; First edition].
50957: NOMEN NESCIO (N.N.), - Toen kwam Li...Een Chinees sprookje voor grote en kleine kinderen. [Eerste druk; First edition].
50052: NOMEN NESCIO [N.N.: EEN RECHTERLIJK AMBTENAAR], - De Magistratuur in Ned.[erlandsch]-IndiŽ. Eene studie over 't geen de Rechterlijke Mach in Ned.-IndiŽ is en wat zij zijn moest. [Eerste druk/first edition].
51038: NOMEN NESCIO (N.N.), - Op de Reede van Batavia. [2e druk; second edition].
52103: NOMEN NESCIO [N.N.]. - [Original french language manuscript in ink commenting H.C. Stratz's Rassenlehre, 1924].
42385: NOOMEN, W. & J.A.G. TANS, - Franse Letterkunde. [Overzicht van de franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden](sub-title on front cover). First edn. (thus).
4432: NOONE, R. & D. HOLMAN, - In Search of the Dream People.
9765: NOONE, R., - Rape of the Dream People. 1st.
51990: NOONE, LAURENCE A., - John of Empoli and his relations with Alfonso De Albuquerque. [First edition].
54857: NOORDHOFF, P. [PUBLISHERS' CATALOGUE], - FONDSCATALOGUS N.V. Uitgeverszaak P. Noordhoff-Groningen [Batavia]. [Eerste druk, zals verschenen; First edition, thus].
43946: NOORDOOSTPOLDER EXCURSION GUIDE - - Excursiegids 1951 van de Noordoostpolder. Orig. edn.
39789: NOORDUYN, J., - Bima en Sumbawa. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer. Orig. edn.
7312: NOORLANDER, H., - Klompen. Hun makers en hun dragers.
11818: NOORT, A. VAN, - Sidja speel mee.
11819: NOORT, A. VAN, - Sidja, een meisje van Java.
11820: NOORT, A. VAN, - De woudloper van Sumatra. Het Leven van Ludwig Inger Nommensen. 3e druk.
54771: NOORT, ANNIE VAN, - Wardjo's grote plan. [Eerste druk; First edition].
54083: NOORT, GERRIT, - De weg van Magie tot Geloof, Leven en werk van Albert C. Kruyt(1869-1949) Zendeling-leraar in Midden-Celebes, IndonesiŽ. [Eerste druk; First edition].
56588: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Onder de Laars. Wording, Groei en ontbinding van een Gemeenschap in een Duitsch Gevangenenkamp. [Eerste druk; First edition].
52467: NOOTEBOOM, C. - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. PARIS, P., Discussion et donnťes complementaires ŗ propos de l'ouvrage de M. Jamese Hornell: Watertransport , origins and early evolution. [Original edition].
56594: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Versieringen van Manggaraische Huizen [Western Flores, Eastern Indonesia]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXIX, Jaargang 1939-2.
56607: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - De Bestuursambtenaar in de Buitengewesten. Offprint from:Wij Gedenken....
56605: [NOOTEBOOM, C. (1906-1967), EDITOR], - Schepen uit Verre Landen; Tentoonstelling Rijksmuseum voor Volkenkunde 15 Juli-1 October 1947. [Eerste druk; First edition].
56601: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - A peculiar Piece of Northwest Sculpture. Offprint from:BKI, Vol. 123-1.
56599: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Main tjantjing, een Manggaraisch vechtspel. [Western Flores, Eastern Indonesia]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXIX, Jaargang 1939-1.
56596: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Diremen in den Indischen Archipel. In:Cultureel IndiŽ, Jaargang 1, November 1939.[Eerste enige druk; First and only edition].
56595: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Roeha aan de Zuidkust van WestSoemba. In:Cultureel IndiŽ, Jaargang 3, Januari/Februari 1941. [Eerste enige druk; First and only edition].
56590: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Het Graf van de Vorsten van Boeki te Silolo (Saleijer). Een besnijdenisfeest op Saleijer. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. XXVII, Jaargang 1937-4.
56589: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Een grafspelonk op Kalao. Offprint from:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXVI, 1936-No. 3.
56582: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Embryonale en Rudimentaire Godsdienstvormen. Offprint from:Mensch en Maatschappij, Tweemaandelijksch Tijdschrift, 8e Jaargang No. 6.
56581: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Galeien in AziŽ. Offprint from:BKI, Vol. 108-part 4.
56598: NOOTEBOOM, C. (EDITOR AND SUPPLEMENTARY NOTES, 1906-1967), - Tondoengkoera een Bergdorp in Zuid-West-Celebes. Offprint from:BKI: Vol. 104, 1.
46462: NOOTEBOOM, C., - Perihal pekapalan dan Pelajaran di Indonesia. [First edn.].
44996: NOOTEBOOM, CHR., - De Inlandsche Scheepvaart. Orig. edn.
2199: NOOTEBOOM, C. - J. PRINS, A. WEMPE & TH. VOORSTAD (EDITORIAL COMMITTEE), - Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ (Wij Gedenken). Orig. edn.
40286: NOOTEBOOM, C., - Trois ProblŤmes d'Ethnologie Maritime. Orig. edn.
4437: NOOTEBOOM, C., - De Kleurenpracht van Soemba Weefsels.
4434: NOOTEBOOM, C. - Oost-Soemba. Een volkenkundige studie. Orig. edn.
56081: NOOTEBOOM, C. [1906-1967], - Die Kunst im Schiffbau exotischer VŲ;lrt, BeschwŲrung und rituelle Symbole. Offprint from:Kunstgeschichte der Seefahrt, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg-Hamburg
55633: NOOTEBOOM C. (PREFACE), - Kleur en Lijn op exotische weefsels ]Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
4435: NOOTEBOOM, C., - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. […dition originale; original edition].
56584: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Scheepvaartverkeer van de Wereld. [Eerste enige druk; First and only edition].
56055: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. […dition Originale; First edition].
56592: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Ende, or Endeh. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXVI, Jaargang 1936-1.
56608: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Afrikaanse Vaartuigen. Offprint from:AFRIKA, Maandblad van het Afrika Instituut.
52544: NOOTEBOOM, C. (PREFACE), - Tentoonstelling van Chinese Scheepvaart 24 Juni-3 September 1950. Museum voor Land- en Volkenkunde Rotterdam. [cover title].
56587: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Aziatische Galeien. [Eerste druk; First edition].
56600: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Sketch of the former Religious Concepts of the Asele Lapps. (The Southern Lapps). The origin of the Lapps and their history.. Offprint from:BKI.
56603: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - IN MEMIORIAM Jan Willem van Nouhuys [1869-1963]. Offprint from:TAG, Vol. LXXXI, No. 1, 1964.
56602: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Oost-IndonesiŽ-Een staat in wording. Abstract from:ZAIRE, December 1948.
56583: NOOTEBOOM, C. (1906-1967) & C. HOKKE, - Antieke en moderne Zeevaart; Indonesische Scheepstypen. AND: C. HOKKE, Lichtbakens langs IndonesiŽ's kusten; Zeewegen. [Originele uitgave; Original edition].
56593: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Mandar [Southcoast Sulawesi]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXX, Jaargang 1940-1.
49446: NOOTEN, J.J.C.W. VAN (INTRODUCTION/TRANSLATION), - Het Dagboek van Kuniada Hayashinotoshi. [The Diary of Kuniada Hayashinotoshi, a Soldier of the Japanese Imperial Army]. Published in:Nederland in Oorlogstijd; Orgaan van het Rijksinsutuut voor Oorlogsdocumentatie, Volume 5-Nr. 2, 1950.
370: NOOTER, G. - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland Hunting community.
4438: NOOY-PALM, C.H.M., - De Karbouw en de Kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling De Sa'dan Toraja, Indonesisch Ethnografisch Museum Delft, Juni-December 1975.
54577: NOPPERS, ADRIANA, - In de Kraam: Wetenswaardigheden over Oud-Nederlandse Kraamgebruiken. [Eerste druk; First edition].
48907: NOR, SALLEH MOHD. (INTRODUCTION), - Endau Rompin a malaysian heritage. Reprinted.
4439: NOR NALLA, - Souvernirs d'un Agent Malais. [Translated into french after the original english by S. Ccampaux]. [First french edition].
8604: NORDEN, H. - Byways of the Tropic Seas
4440: NORDENVALL, B., - Die Briefmarken von Malaya.
51594: NORDER, J., - Indleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel. [Eerste druk; First edition].
6492: NORDING, A.W. - Bohrn-Parfumerie. en Kortfattad Skiss i Anleding av dess 100-ŇRSJUBILEUM av Harald Bohrn.
8605: NOREL, K[LAAS], - Krojoto's wonderbare reis.
51940: NOREL, K. - Stille Nacht. [Eerste druk; First edition].
51941: NOREL, K. - Stille Nacht. [Tweede druk; Second edition].
36395: NORIE, J.W., - A complete Epitome of Practical Navigation, all necessary instructions for keeping a ship,s reckoning At Sea:
8607: NORIN, G., - Bourjade le Papou. Prťf par R. DorgelŤs.
4443: NORMAN, H., - The Peoples and Politics of the Far East.
51368: NORMAND, CH. - JOH. VAN STRAATEN (TRANSLATOR), - Verkorte Leerwijze der Afteekening van Schaduwen in de Bouwkundeten dienste der Leerlingen in deze kunst;....[First dutch language edition, translated from the original french by Johannes van Straaten].
4444: NORREN, B. VAN, - Socio-culturele structuur en innovatie. Een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java. Orig. thesis [Wageningen university].
56836: NORRINGTON, RUTH, - In the Shadow of a Saint, Lady Alice Moore. [First edition].
36321: NORRIS, H. & O. CURTIS, - Costume & Fashion volume Six: The Nineteenth Century. 1st edn.
7314: NORRIS, H., - Costume & Fashion. The Evolution of European Dress through the earlier Ages. First edn.
9655: NORTH, M., - Histoire Imagee du Pays de Neuchatel ou Eloge de la Mesure.
50758: NORTH, N., - An Introduction to Islamic Arms. First edition.
39983: NORTH SUMATRA HOUSEWIVES ASSOCIATION - - De Huisvrouw in Noord-Sumatra. Maandblad van de Vereeniging van Huisvrouwen te Meden.
45226: NORTH SUMATRA TOURISM - ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY, K.P.M. - - North Sumatra Number. Orig. edn.
52524: NORTH AMERICA LANTERNSLIDES - - Im Fluge durch Nord Amerika, Teil II [Part II].
52428: NORTHAMTON TOWN FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - Football League Division 3. Northampton Town v Brighton and Hove Albion. Saturday 30 October 1976 K.O. [Kick Off] 3 pm. Official Programme. [Original edition].
57072: NORTHWEST REGIONAL CONSORTIUM FOR SOUTHEAST ASIAN STUDENTS (COMPILERS), - Directory of Southeastasianists in the Pacific Northwest. [First edition].
9660: NORTIER, J.J., P.KUIJT & P.M.H. GROEN, - De Japanse aanval op Java Maart 1942. [Eerste druk; First edition].
9924: NORTIER, C.W., - Een Indonesische kerk in opbouw.
11821: NORTIER, C.W., - Een horlogemaker en een landheer. De eerste christen-getuigen in Oost-Java.
41176: NORTIER, J.J., - De Japanse aanval op Nederlands-IndiŽ. First edn.
52547: NORVILLE, COMTESSE DE, - Les Coulisses de la Beautť. Comme la Femme sťduit. NeuviŤme ťdition [9th. edition].
13025: NOSKE, W.CHR., - Vijanden van den Tuinbouw en hunne bestrijdingsmisselen. Handboek voor Tuinlieden en liefhebbers. Orig. edn.
4445: NOSSE, J.J. - De Cultuurwet.
49769: NOTEBAART, C., - Hitung Lawan Tipu. Bagamana Tjar Beladjar adja Berhitung Sendirri? [Original edition].
49748: NOTEBAART, J.C., - Tjeritera Si Lutju. [title on front cover]. Tjetakan Kedoea (Second edition].
53863: NOTHOFER, BERND - The Reconstruction of Proto-Malayo-Javanic. [slightly revised and corrected edition after the orig. Ph. D dissertation].
11827: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Bloeme-ketenen.
11828: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - De Geur van Moeders Haarwrong. 2nd. edn. (printing).
11825: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Goden, mensen en dieren. Introd. by B. van Eysselsteijn.
4450: NOTO SOEROTO (RADEN MAS) - Fluisteringen van den Avondwind. First edn.
4461: NOTO SOEROTO (RD.MAS) - GŲttliches Schattenspiel. Wayang-Lieder. Transl. fr. the orig. dutch Wayang-liederen. Introd. by L Bšte.
4454: NOTO SOEROTO [RADEN MAS] (1888-1951), - Nieuwe Fluisteringen. First edn.
43499: NOTO SOEROTO (RAD√ąN MAS) (1881-1951), - Wayang-Liederen. First edn.
48307: NOTO SOEROTO [RADEN MAS] (1888-1951), - Nieuwe Fluisteringen. First edn.
4456: NOTO SOEROTO - Nieuwe Fluisteringen.
11829: NOTO SOEROTO, (RD. MAS) & W.C. LEMEI, - Nederland-IndonesiŽ. Rijkseenheid of Dominion-Status?
4459: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - Nederland-IndonesiŽ
4460: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - Van Overheersching naar Zelfregeering
4462: NOTO SUROTO (RD.MAS) - Das Javanische Volk und das Rassenproblem in Indonesien. Orig. edn.
56095: NOTO SOEROTO, (RAD»N MAS)(CHIEF EDITOR), - OEDAYA [OPGANG]. Soerat Chabar Bergambar/OPGANG. GeÔllustreerd Tijdschrift voor Nederland en IndonesiŽ. [Eerste enige uitgave; First and only edition].
4458: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - De Ontwikkeling van het Volk van Java. In:NION, 16-1.
53834: NOTO SOEROTO (RAD»N MAS), - Bloeme-Ketenen. [Tweede druk; Second edition].
54242: NOTO SOEROTO, (RADEN MAS, 1888-1951), - Lotos en Morgendauw. [Tweede druk; Second edition].
51518: [NOTO SOEROTO, RADEN MAS], - Het Paradijs Java. Souvenir aan de Java-film [covertitle].
11823: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Pater G.D.A. Jonckbloet. In:NION, 3-7, Nov. 1918.
53832: NOTO SOEROTO (RAD»N MAS), - Melatiknoppen. [Tweede druk; Second edition].
56147: NOTO SOEROTO, [RADEN MAS, 1881-1951], - RabindranathTagore's Opvoedingsidealen. 2e druk [Second edition].
4464: NOTOSOETARSO (RD.MAS) - Het Drama van IndiŽ.
39210: NOTOSUDIRJO, S., - Kosakata Bahasa Indonesia. Art kata, ungkapan, sinonim, homonim dan etimologi. Untuk SMTA. First edn.
7316: NOTRE CHARME... - …tť 1953.
48152: NOTTEN, SJO, - De zeve nunkskes van Mestreech. [Eerste enige druk/first and only edition].
38771: NOTTINGHAM, P., - The Technique of Bucks Point Lace. Reprinted.
4465: NOTULEN - Van de Bestuurs-en Algemeene Vergaderingen van het K
7318: N÷TZOLD, H. & D. - Handbuch der Streichgarn- und Vigognespinnerei.
7317: N÷TZOLD, K.H. & D. - Technische Berechnungen in der Zweizylinderspinnerei.
4468: NOUHUYS, J.W. VAN - In en Om het Oostersche Ankerpark; W.O.J. Nieuwenkamp, De kluizenarijen en Rotsgraven bij Tampaksiring, Bali; a.o. essays. In:NION, year 10-part 9 (1926).
4467: NOUHUYS, J.W. VAN - Iets over Indische en Oud-Peruaansche Weeftechniek. In:Nion, 3-1.
49179: NOVŃCEK - W. DAVISSON (EDITOR), - Perpetuum Mobile. [fŁr Violine und Klavier].
54361: NOVALIS [=G.PH.F. VON HARDENBERG], - De Genius van de Zang. [Prose translated from the original german by Dirk Coster, poems translated by P.C. Boutens]. [Eerste druk, zoals verschenen; First dutch edition, thus].
55528: NOWAK, MANFRED, - Report by Manfred Nowak on a Follow-up mission to Suriname on behalf of International Alert May 13-20 1989. [Original edition].
44606: NUCLEAR WAR PROTECTION HANDBOOK - - Handleiding Atoombescherming voor Officieren van de Geneeskundige Dienst. Samengesteld op last van de Inspecteur van de Geneeskunddige Dienst der Koninklijke Landmacht door de Sectie 2 (Preventieve Geneeskundige en Inlichtingen) van de Inspectie Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht.
54814: [NUGROHO SUSANTO, PREFACE], - Central Museum of the Armed forces Satriamandala, Guiode Book. [First edition].
53701: NUGROHO, - Indonesia sekitar tahun 2000. [First edition].
55794: NUGROHOH, K., - Kamus Indonesia-Jawa. (Dilengkapi dengan unggah-ungguing bahasa Jawa). Untuk: Siswa, Mahasiswa, Guru, umum dan Pecinta Bahasa. Edisi Pertama. [First edition].
11830: NUHOUT VAN DER VEEN, J., - Ten derde male. Irrigatie en landbouw op Java. Open brief aan het Indisch Genootschap.
56547: NUIJS, CHR. [EDITOR ALGEMEEN HANDELSBLAD, INTRODUCTION], - Amsterdam Commercial et Industriel. ]Edition originale; First edition].
8609: NUIS, A. - De Balenkraai
54355: NUIS, A. (COMPILER), - Sonnet. Amsterdamse StudentenpoŽzie gekozen uit Propria Cures. [Eerste druk; First edition].
50605: NUMAN, JOOP (ARTIST, 1932-....), - Hijskraan in een bouwklaar gemaakt terrein [Original etching, mixed technique].
47356: NUMAN KUNUM & ISON BIRIM (MANUSCRIPT NOTES) - KLOKKE, A.H. (EDITOR), - Fishing, Hunting and Headhunting in the former Culture of the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. Notes from the manuscripts of the Ngaju Dayak authors...from the legacy of Dr. H. Schaerer. With a recent additional chapter on hunting by Katuah Mia.
4470: NUMANS, M., - Wat Oeli hoorde vertellen. Indische verhalen voor hollandsche kinderen. First edn.
11831: NUMANS, J.G., - Een en ander over Irrigatiewerken op Java. In:NION, 3-1/2,
7319: NUNNIKHOVEN, J. - Ververij-beginselen en onderwerpen die daarbij aansluiten.
49774: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasa Ku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 2A: Untuk Murid Kelas III (Tengah Tahun Ke-1).
49775: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 1A: Untuk Murid Kelas II (Tengah Tahun Pertama). Tjetakan Keempat [third edition].
49776: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 2G: Untuk Guru Kelas III S.R. [Sekolah Rakjat] Tjetakan Keempat [third edition].
49777: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 3A: Untuk Murid Kelas IV (Tengah Tahun Pertama). Tjetakan Keempat [third edition].
49778: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 3B: Untuk Murid Kelas IV (Tengah Tahun Kedua). Tjetakan Kedua [second edition].
49779: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 3G: Untuk Guru Kelas IV S.R. [Sekolah Rakjat] Tjetakan Ketiga.
49780: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 4A: Untuk Murid Kelas V (Tengah Tahun Pertama). Tjetakan Ketiga.
49781: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 4B: Untuk Murid Kelas V (Tengah Tahun Kedua). Tjetakan Kedua (second edition).
49782: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. [Part] 4G: Untuk Guru Kelas V S.R. [Sekolah Rakjat] [Tjetakan Pertama; First edition].
49783: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku Petundjuk Umum: Keterangan dan penfjelasan tentang peladjaran bahasa dalam buku bahasaku. [Part] P. Tjetakan Keempat.
38145: NUR, B.M. & W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasaku. Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rakjat. Tjetakan ke-9(9th edn.). pts. 1B, 2A, 3B, 4A & 4B only.
57049: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasa Ku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rendah. [Part] IIIA: Untuk Murid Kelas IV (Tengah Tahun Pertama). [First edition].
39392: NY KAHARUDDIN NASUTION(PREFACE), - Serumpun Melati di Bumi Pertiwi I. April 1985. Kisah Perjuangan Srikandi Sumatera. First edn.
43511: NY»SSEN, D.J.H. - The Passing of the Frisians. Anthropography of Terpia. Orig. edn.
4472: NY√ąSSEN, D.J.H., - Somatical investigation of the Javanese 1929.
4473: NY»SSEN, D.J.H., - The Races of Java. A few remarks towards the Acquisitions of some Preliminary knowledge concerning the influence of Geographic environment on the Physical structure of the Javanese. Orig. edn.
7320: NYL…N, A-M., - Swedish Peasant Costumes. Transl. fr. the Swedish by W. Cameron.
7321: NYLON TEXTILES/THE DYEING - of Nylon Textiles.
39208: NYOMAN TISTHI EDDY, - Wajah Tuhan di mata penyin. Orig. edn.
47934: NYOMAN GUNARSA (1944-....) - PAMELA NOENSIE (PREFACE), - Nyoman Gunarsa, Bali offering Series. [Watercolours of Bali, subtitle on front wrapper]. [Exhibition catalogue] Gallery Arcade September 12-October 13, 1991.
53755: NYOMAN SUARJANA, - Cerita Rakyat dari Timor Timur. [First edition].
43703: NYPELS, C[ARLES], - In Memoriam Charles Nypels, 1893-1952. Orig. edn.
4474: NYPELS, G. - Hoe Nederland Ceilon verloor. Orig. edn.
7322: OAKES, A. & M. HAMILTON HILL, - Rural Costume. Its Origin and Development in Western Europe and the British Isles. First edn.
10922: OAKES, J. & R. RIEWE, - Our Boots. An Inuit Women's Art.
45739: OBBENS, C., - Bibliotheken en Leeszalen in beeld. First edn.
44776: OBBINK, H.TH. (INTROD.), - Van Koningskind tot Moeder. Het leven van Prinses Juliana. Orig. edn.
53874: OBER, JERVEN (INTRODUCTION), - Textiel?. Aspekten van het gebruik van textiele kunst. Gemeentelijke van Reekumgalerij 25 juni t/m 30 september 1977.[Eerste druk; First edition].
53428: OCEANIC AUSTRALIAN STAMP CO. (COMPILOR/PUBLISHER), - Japan's Pacific Occupation: An illustrated, priced and descriptive catalogue of the Postage Stamp issues during 1942-1945 by Japan. Brunei, Burma, Hong Kong, Indonesia, Malaya, North Borneo, Philippines and Sarawak. [First edition].
4481: OCHSE, J.J., & W. DE JONG, - Vruchtenhandel en -Cultuur in Nederlandsch-IndiŽ. First edn.
37293: OCHSE, J.J. & R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, - Vegetables of the Dutch East Indies. (Edible tubers, bulbs, rhizomes and spices included). Survey of the indigenous and foreign plants serving as pot-herbs and Side-dishes. Orig. first edn.
4483: OCHSE, J.J. & R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK - Vruchten en Vruchtenteelt in Nederlandsch-Oost-IndiŽ. Orig. edn. (only).
4479: OCHSE, J.J., - Algemeene Groententeelt. Beknopte handleiding voor Groentekwekers in Ned.-IndiŽ. First edn.
4478: OCHSE, J.J., - Ananas, hare cultuur en Toepassingen. First edn.
47299: OCHSE, J.J., - Djeroekteelt. Orig. edn.
11834: OCHSE, J.J., - Korte handleiding voor de Groenten-teelt in Nederlandsch-IndiŽ. [Eerste druk/first edition].
4477: OCHSE, J.J. - Bab Melak roepa? Boeboeahan.
4482: OCHSE, J.J. & R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, - Indische Groenten. (Met inbegrip van Aardvruchten en kruiderijen). Overzicht der in-en Uitheemsche gewassen welke in Insulinde tot Groente en toespijs dienen. First edn.
46514: [OCHSE, I.A] - POLYGOON FILMFACTORY HAARLEM - - De Maha-cyclus. 'n N.I.F.M. produktie. Een serie filmwerken betreffende Nederlandsch-IndiŽ, vervaardigd door de N.V. Ned. Ind. Film Mij. te Haarlem. [Vier Jaar met camera en filmtoestel door de tropen. Met I.A. Ochse op Filmexpeditie door
55641: OCHSE, J.J., - Indische Vruchten. [Eerste druk; First edition].
53645: OCHSE, J.J. & R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, - Indische Groenten. (Met inbegrip van Aardvruchten en kruiderijen). Overzicht der in-en Uitheemsche gewassen welke in Insulinde tot Groente en toespijs dienen. [Eerste druk; First edition].
47036: OCKELOEN, G., - Catalogus van Boeken en Tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-IndiŽ van 1870-1937. Vol. I.WITH: Catalogus dari Boekoe-boekoe dan Madjallah-madjallah jang diterbikan di Hindia Belanda dari tahoen 1870-1937.
7323: OCKINGA-ZEEMAN, A.G., - Spinnen en Weven.
53457: ODIJK, GERARD TH., - OrchideeŽn. Handleiding voor Plantenliefhebbers en Kweekers. [Eerste druk; First edition].
12653: ODIN, U., - Peintures chinoises et japonaises de la collection Ulrich Odin. Introd. & footnotes by U. Odin, preface by M.S. Lťvi.
41037: ODINK, H., - Middewinteraovend-vetelsels oet den Achterhook. First edn.
56094: P'OE SONG LING [PU SOENGLING, 1640-1715], ` - De wonderlijke verhalen van een Chinees. [First dutch language edition, edited from the original chinese text by Ferdinand Langen, pseud. of Egbertus Pannekoek].
40772: OEFELE, A. VON, - Das Schachspiel der Bataker. Ein ethnographischer Beitrag zur Geschichte des Schachs. First edn.
43825: OEGEMA, J.J.G., - De Stoomtractie op Java en Sumatra. First edn.
4484: OEHMKE, T.R.L.(= T.MOELKER), - Waar Kris en Klewang dreigden. Een episode uit den heldenstrijd op Atjeh, 1895-97.
41177: OEHMKE, T.R.L.(= T.MOELKER), - Twaalf Jaren Koloniaal. Orig. & only edn.
7324: OEI, L. (ET.AL.), - Indigo. Leven in een kleur. Orig. edn.
4486: [OEJENG SOERARGANA], - Voor de derde maal mislukt. De mislukte Communistische Coup van 1965.
50204: OELEGEM FORTRESS - - Geschiedenis van Fort Oelegem. [Eerste enige druk;first and only edition].
7325: OELSNER, G.H., - Die deutsche Webschule. Mechanische Technologie der Weberei. 4. Aufl.
4488: OEMARJATI, BOEN SRI - Bentuk lakon dalam sastra Indonesia
4489: OEMARJATI (BOEN SRI), - Chairil Anwar. The poet and his language. Orig. thesis [Leyden university].
50144: OEPKES CZN., T., - Plantkunde in Woord en Beeld. Vierde Deeltje. [Tweede druk; Part 4, second edition].
50145: OEPKES CZN., T., - Plantkunde in Woord en Beeld. Derde Deeltje. [Tweede druk; Part 3, second edition].
39361: OERS, T. VAN(FRATER)(ET.AL.), - Njoka. JaÔtoe soeatoe tjeritera dari Seorang anak Habsji. Orig. edn.
7327: OESER, W., - Baumwoll- und Zellwollspinnerei. (Drey- und Vierzylinderspinnerei).
4490: OESMAN & C.F. IJSPEERT - Peladjaran Bahasa Melajoe
49771: OESMAN - C.F. IJSPEERT, - Peladjaran Bahasa Melajoe oentoek Sekolah Boemipoetra. Part 4. Tjetakan Jang Ketiga.
44083: OESMAN & C.F. YSPEERT, - Peladjaran Bahasa Melajoe oentoek sekolah Boemipoetera, part 2 [of 4]. Orig. edn.
50239: OESTEN, TH., - Le Petit Berger (Der Hirtenknabe); Opus 65. No. 4.
50240: OESTEN, THEODOR, - Alpengruss; Salut ŗ la Montagne; Greetings from the Alps. Opus 296.No. 2.
54488: OETTINGER, UZ, - Besuch im Eigenhof. [Erste Auflage; First edition].
4491: OEVER, H. TEN, - Die natŁrliche VerjŁngung des Djati-Tectona grandis. Ein Beitrag zur tropische Forstwirtschaft. Orig. thesis [MŁnchen Ludwig-Maximilian university].
56145: OEY TJENG SIT (1917-1987), - Men zou vaker Schoenen moeten Passen. [Eerste druk; First edition].
46186: OEY, E. (EDITOR), - Java. [First dutch edition, translated after the original english by M. M. Romeijn (et.al.). ].
50552: OEY, E. & A. CHERIAN(COMPILERS), - Borobudor. [First dutch edition traslated from the english Borobudur, Golden Isles of the Buddhas, by Arthur de Vries, et.al.].
46182: OEY, ERIC M. (COMPILER/PUBLISHER). - Bali. [first dutch edn. translated after the original english by Sylvia Pessireron & Marijke Duijker].
50303: OEY, ERIC (EDITOR), - Indonesia. [A Guide]. Third edition (reprint).
4493: OFEIGSSEN-TAKES, A. - Wel en Wee. Preface by C. v. V...
41239: OFFENBACH - [JACQUES], - Le SiŤcle d'Offenbach.
50297: OFFICIAL STANDAR SPECIAL FORCES ROYAL DUTCH EAST INDIES ARMY, KNIL - - Kors [Sic!-Korps] Commandotroepen [Official Standard KoninklijkNederlandsch Indisch Leger, KNIL].
8611: OFFICIAL HANDBOOK - to the Territory of New Guinea
49499: OGAWA KAZUMASA (PHOTOGRAPHER, 1860-1929), - A model Japanese Villa. First and only edition.
53412: OGAWA, THORAHIKO, EIICHI MATSUMOTO (ET.AL., PHOTOGRAPHERS), - The Reords of the Atomic Bombing in Nagasaki. [First edition],
4494: OH PING AN, WONG JOEN LIE, JOE SOEN PO & HASJIM MAHDAM, - Kamus Baharu Bahasa Indonesia-Tionghoa. 6th edn.
49319: OJEN JR., G.J. VAN, - De Binnelandse Strijdkrachten. [Eerste druk/first edition].
865: OKA OENIATMADJA, B. - TJOKORDA RAI SUDHARTA, I. GUSTI AGOENG GDE PUTRA (CHIEF EDITORIAL STAFF), - Warta Hindu Dharma Berdasarkan: Satyam, Siwam, Sundaram.
48122: OKA, H., - How to wrap five Eggs. Translated and adapted (for western readers) after the orig. Japanese edn. by Atsuko Nii and R. Friedrich. First edn. (thus).
44417: OKKER, F., - Vissen vangen in een Vulkaan. De bewogen Jeugd van Madelon Szťkely-Lulofs (1899-1958). In:DE PARELDUIKER, IX, 2004/4.
8115: OKUDA, SEIITI, - Japanese Industrial Arts. Original edition.
7929: [OLBRECHTS, F.M] (INTRODUCTION), - Kunst in Kongo. [Catalogue de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1958].
56920: OLDE BRAHAM WELTEVREDEN JAVA [HERBAL MEDICINE SHOP], - De Wonderbaarlijke Indische Tooverstof...afkomstig van Sultan Mihar Radjah. [Eerste druk; First edition].
7329: OLDENZIEL, A. - Van Palmpaas en Pinksterblom.
55137: OLDENZIEL, ANNIE (1901-1986), - Rijmpjes en Spelletjes van het oude Zeeuwsche lanf. [Eerste druk; First edition].
57005: OLDEWELT, W.F.H. (INTRODUCTION), - Inventaris van het Archief tot 1811 van het College van Regenten over het Spin- en Nieuwe Werkhuis en van 1811-1870 van het College van Regenten over het Nieuwe Werkhuis (sinds 1822 Werkhuis geheten). [Eerste enige druk; First and only edition].
55523: OLDFIELD, SARA, - Rare Tropical Timbers. [First edition].
57172: [OLFF VAN BOVEN, MIEP], - IMOVA Knip- en Naaicusus. Les 1-95. Schriftelijk Onderwijs in Knippen, Naaien en, enz. [eerste, enige druk/first and only edition].
9210: OLFFEN, A. VAN, - De techniek van het Kantklossen. Traditionele en hedendaagse kloskant. 1st edn.
45888: OLINK KELLY, C[LARA], - De flamboyant. Herinneringen aan de moed van een moeder in oorlogstijd. Translated from the original english (The Flamboya Tree) by Marcella Houweling. Orig. dutch edn.
37969: OLIVARBO, - Om en Op de Reede van Batavia. Separated from:Elseviers Maandblad, XXXVII-no. 10.
13193: OLIVARES, J. DE - JH. WHEELER (INTROD.), - Our Islands and their People as seen with Camera and Pencil. Embracing perfect Photographs and descr. representations of the People and the Islands lately acquired from Spain. Edited and Arranged by W.S. Bryan.
8613: OLIVER, D.L. - The Pacific Islands
374: OLIVIER, - Die Aksie weens die Nalatige veroorsaking van Pyn en Lyding. 'n Regshistoriese ondersoek met 'n regtsvergelykende ekskursus.
4497: OLIVIER, N.J.J., - Die Aksie weens die Nalatige veroorsaking van Pyn en Lyding. 'N regshistoriese ondersoek met 'n regtsvergelykende ekskursus. Orig. thesis [Leyden university].
4498: OLIVIER, T., - Eye of the day.
4495: OLIVIER, JOH.JZ., - Land- en Zeetogten in Nederland's IndiŽ, en eenige Britsche Etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826.
55433: OLIVIER JZ., J., - Tafereel van Oost-IndiŽ. Tweede deel, Nieuwe Uitgave. [Volume 2, New Edition].
11460: OLTHOF, W.L. (TRANSL.), - Babad Tanah Djawi in Proza. Javaansche Geschiedenis loopende tot het jaar 1641 der Javaansche Jaartelling/Poenika Serat Babad Tanah Djawi...
4500: OLTMANS, W.L., - Den Vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een Journalist.
41939: OLTMANS, J.F., - De Schaapherder. Orig. edn. (thus).
41954: OLTMANS, J.F., - Het Slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel. Dertiende druk. (13th ed. edited after the orig. edn. by G. Stuve).
36762: OLTVŃDNY-ŃRTINGER, I., (INTROD.), - Ferenczy Noťmi. Gobelinjeinek ťs vŪzfestmťnyeinek GyŁjtemťnyes KiŠlŪtŠsa. Exhib. Catalogue 1937 szept.26-okt/ober 11.
44304: OLYMPIADE - IX OLYMPIADE AMSTERDAM 1928 - - IXe Olympique Amsterdam 1928. Concours et Exposition d'art Olympique. Catalogue de l'Exposition au Musťe Municipal d'Amsterdam., 12 Juin - 12 AuŻt [1928].
45158: OLYMPIADE - IX OLYMPIADE AMSTERDAM 1928 - MEER, A. V/D., - Olyimpiade Marsch voor Piano. . Orig. edn.
50450: OLYMPIADE BERLIN 1936 - - [A Private Scrapbook Dutch participation Berlin Olympiade 1936].
43766: OLYMPICS - IX OLYMPIADE AMSTERDAM 1928, - Olympia 1928 Amsterdam. Gewidmet von der Firma Heinrich FRANCK SŲhne GMBH Berlin-Ludwigsburg. Orig. edn.
43077: OMAR KHAYYAM, - Rubaiyat. Transl. into dutch by Joh. Weiland after the english by Edw. FitzGerald. First edn. (thus).
56410: OMAR MUHAMMAD, - Untuk enak dan Bapak. [Budak Kampung [covertitle]. Cetakan Cetakan ketiga [Fifth edition].
53410: OMAR KHAYYŃM - EDWARD FITZGERALD (TRANSLATOR), - RubŠiyŠt of Omar KhayyŠm Satronimer-Poet of Persia. Rendered into Englis by Edward Fitzgerald. Reprinted after the first edition.
47819: OMBLIEN COALLERIES SUMATRA - - [Tangjoenenim 20.11.1927, feestopening mijnschacht in de Soos]. (text on verso of photographs).
9766: OMMANNEY, F.D., - Eastern Windows.
36714: OMMESLAEGHE, F. VAN (ET. AL.), - Wandtapijten uit Oudenaarde. Exhib. Catalogue Gemeentemuseum het Markeizenhof Bergen op Zoom, 27 feb.-2 mei 1988.
38066: OMMESLAEGHE, F. VAN, - De Oudenaardse wandtapijten en hun wevers in hun historisch kader.
10592: ONASSIS, J. (ED.), - Russian Style. Introd. by A. Kennett.
54916: ONDERNEMERSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIň : - ADVIES van den Ondernerersraad voor Nederlandsch-IndiŽ aan den Minister van KoloniŽn betreffende het Eerste Verslag van de Commissie tot herziening van het Belastingstelsel Belastingstelsel in Nederlandsch-IndiŽ. [Covertitle]. [Original edition].
54791: ONDERNEMINGSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIň: - Regeling Arbeidsverhoudingen Oorlogsslachtoffers. [Eerste druk; First edition].
4502: ONE OF THEM [A MALAY], - The Malays in Malaya by 'One of them.
36926: ONG HIANG OEY, - Pembimbing ke juani koine. Perdjandjian Baru. Tatabahasa dan Letihan.
9925: ONG YAN HONG & H. VAN DEN BRINK, - 6 jaar pionierswerk in Zuid-West Celebes (Makassar).
51003: ONG ENG DIE, - Chineezen in Nederlandsch-IndiŽ. Sociografie van een Indonesische Bevolkingsgroep. [original doctoral dissertation Amsterdam University].
4503: ONGKILL, J.P., - Modernization in East Malaysia 1960-1970.
4505: ONGKILL, J.P., - Modernization in East Malaysia 1960-1970. (2nd impr.).
4504: ONGKILL, J.P., - Pre-Western Brunei, Sarawak and Sabah;
4503: ONGKILL, J.P., - Modernization in East Malaysia 1960-1970.
4504: ONGKILL, J.P., - Pre-Western Brunei, Sarawak and Sabah;
49094: ONNEN, H. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ. Uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch IndiŽ. Vol. XLVIII, Achtste Serie [Eight Series], Volume IX. Original edition.
52236: ONO SASEO [JAPANESE CARTOONIST], - Koempoelan Gambar-Gambar ONO SASEO Dalam megikoeti Perang di Djawa. Disoesoen oleh Barisan Propaganda. Diterbitkan oleh Djawa Shumbun Sha. [title on cover label]. [Eerste enige druk; First and only edition].
49123: ONSENOOORD-OTTO, E.M.A. VAN, - Handleiding bij het maken van Bloemen van Papier en Doek. Tweede Druk. [Second edition].
4507: ONTWERP-VOORSCHRIFT - Ontwerp-voorschrift Tropenzakboek voor den Soldaat. No. 1578.
52477: ONUK, TACISER, - Igne Oyalari «esitleri ve Isleme YŲntemleri/Kinds of Oyas and Embroidery Techniques. [First edition].
4509: ONVLEE, L., - Cultuur als antwoord. Verzamelde opstellen. Orig. edn.
8614: ONZE MISSI√čN IN OOST- - en West-IndiŽ
4511: OOI JIN BEE, - Land, people and economy in Malaya.
4512: OOI JIN BEE & CHIA LIN SIEN (EDS), - The Climate of West Malaysia and Singapore.
39890: OOM ALEX (=F.W. DE ROOCK), - Uit het Land der Flamboyants. Indische verhalen. Orig. edn.
4513: OOM POL (PS.) - Sobat Amat. Mijn vriendje Amat. [title on front boards:Sobat-Amat en zijn landslui...]. First edn.
51469: OOM BEN [= BERNARD WILLEM WIERINK, 1856-1939], - Pim's Poppetjes. Een Kijksprookje voor zijn Vriendinnetjes en Vriendjes bedacht en geteekend door Oom Ben. [Tweede druk; Second edition].
8615: OOMEN, H.A.P.C. - Voeding en milieu van het Papoeakind
4514: OOMEN, P.A., - Studies on population dynamics of the scarlet mite, Brevipalpus Phoenicis, a pest of Tea in Indonesia. Orig. thesis [Wageningen university].
55583: OOMEN, J.H.C.M., - Development of regional Water Enterprises in Indonesia. [First edition].
56256: OOMES, F. (TRANSLATION), - Het Book of Kells. [Authentic facsim. edition translated from the english by F. Ooms. First dutch edition].
42020: OONK, G. (ED.), - Wie Weet Waar Willem Wever Woont. Deel 1. Orig. edn.
42120: OORD, S. VAN DEN, - Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland. Orig. edn.
4516: OORDT, JOH. VAN, - De Privaatrechterlijke toestand van den Nederlandschen Koopman in de Landen van de Islam. Orig. thesis [Leyden universityh].
56910: OORDT, H.L. VAN [LIEUTENANT-GENERAL, ROYAL DUTCH ARMY], - Wat een Franschman er van Vindt. [Frontcover title only]. [Eerste druk; First edition].
40754: OORSCHOT, A. VAN & H. BENTZ VAN DEN BERG, - Hokus Pokus. Dat kan ik Ook. Preface by Tante Hannie. First edn.
52155: OORSCHOT, ADRIE & GEERT, - Blikken of Blozen. Zijnde spreekwoorden en/of gezegden in beeld gebracht. [Eerste druk; First edition].
10478: OORSCHOT, H.J. VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in IndonesiŽ.
41182: OORT, E.H. VAN, - Ornithologia Neerlandica. De Vogels van Nederland. Orig. edn.
8616: OORT, W.B. - De Japansche Mandaat-eilanden en onze koloniŽn
8617: OORT, W.B. - Japanners op de Philippijnen-Davao
4517: OORT, P.G.C. VAN - Stroomlijn Verhaaltjes. [Eerste en enige druk/first and only edition].
4519: OORT, W.B. - Nederland's KoloniŽn en Japan's Overbevolking. Offpr.fr.:Het Koloniaal Tijdschrift, year 28-no. 1.
4518: OORT, W.B. - Siam, Japan en onze KoloniŽn
56142: OORTHUYS, CAS (PHOTOGRAPHWS, 1908-1978), - NIWIN Caldendar 1950. [Eerste enige druk; First and onoly edition].
37943: OOST, JAN, - Kranige Hollanders. De beklimming van het Sneeuwgebergte van Nieuw Guinea. Orig. edn.
4520: OOST, J., - Onder de Koppensnellers op Borneo.
733: OOST EN WEST EN NEDERLAND- - Koninklijke Vereeniging Oost en West,
12874: OOSTEN, H. VAN, - De Neederlandsen Hof,[sic!] Beplant met Bloemen, Ooft, en Orangerijen; Waar in geleerd werd, hoe men alderhande soorten van de curieuste Bloemgewassen; als TULPEN, ANGELIEREN, HYACINTHEN, NARCISSEN, BEEREN-OOREN, &c. sal voortkweeken...
44829: OOSTENBROEK [NURSE], - Gedenkboekje 1 October 1902-1 April 1915. [Ter Herinnering aan mijn 12 1/2 jarigen werkkring in Het Herstellingsoord van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers te Lunteren...subtitle printed on 2nd. lve.].
53386: OOSTERHOFF, P.A.E., - De kleine kolonie. [Eerste druk; first edition].
8619: OOSTERWAL, G. - Papoea's, mensen zoals wij. De kultuur van een Natuurvolk.
42453: OOSTERWIJK, T.H., - Geschiedenis van de Oostststellingwerfse Dorpen. 2e uitgave.
55004: OOSTERWIJK, BRAM, - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pncoffs (1827-1911). [eerste druk; First edition].
53628: OOSTINDIE, G., - De Parels en de Kroon. Het koningshuis en de KoloniŽn. [Eerste druk; First edition].
55642: OOSTING, H.J. [1842-1915], - Soendasche Grammatica. [Eerste druk; First edition].
51353: OOSTING, H.J. (TRANSLATOR), - Geschiedenis van Prins Soepena en van PrinsesSekar aroem. [Eerste druk; First edition, translated from the Sundanese language with annotations].
52070: OOSTING, H.J., - Soendasch-Nederduitsch Woordenboek. Op last van het Gouvernement van Nederlandsch-IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
40937: OOSTKAMP, J.A., - De Merkwaardigste Nederlandsche Zeereizen, sedert den Jare 1594. Voor de Vaderlandsche Jeugd. Vol. I (of 2).
38853: OOSTVEEN, M. VAN, - Dit is 't verhaal van Menschenhart. Orig. edn.
7331: OOSTVEEN, A.J. VAN & J. WOLTERS, - Handleiding bij het Knippen van Damesonderkleding naar Maat. 2e verm. druk.
52217: OOTMARSUM MUNICIPAL GUIDE - - GeÔllustreerde Gids van Ootmarsum en Omstreken. [8e verbeterde druk; eitht revised edition].
51261: OPEKTA RECIPES - [OTTO FRANK, 1889-1980], - Receptenboekje voor het bereiden van Jams en GeleiŽn met Opekta vloeibaar. [Originele uitgave; original edition].
42142: OPERATION MARKET GARDEN REMEMBRANCE - - Eindpunt Arnhem. 1944 Operatie Market Garden 8 september 1984.
56692: OPHEY, PAUL, - The new President [Abdurrahman Wahid] and the Community philodophy; Martin van Bruinessen on Islam emancipation; Denny Sutoyo on the new press law; Theo de Keulenaar on on saving money in health care-and four other essays on Indonesia. Published in:RefleXie, vol. 2-no. 4, November 1999.
56742: OPHUIJSEN, CH.A. VAN - Hikajat Si Miskin. [Eerste druk; First edition].d edition].
4540: (OPHUIJSEN, CH.A. VAN) - Hikajat Pandja Tanderan, jaÔtoe jang dinamai oleh Orang Melajoe. Hikajat Galilah dan Daminah. Kitab Batjaan bagimoerid Sekolah Melajoe.
36927: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Maleisch Leesboek. 2nd. edn.
36928: OPHUIJSEN, CH.A.VAN, - Tata Bahasa Melayu. [transl. after the orig. dutch edn.:Maleische Spraakkunst... into Bahasa Indonesia].
41608: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Lexographische Bijdragen. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
44238: OPHUIJSEN, CH.A. VAN, - Maleisch Leesboek. Zesde druk. (6th edn.).
47978: (OPHUIJSEN, CH.A. VAN) (EDITOR/PREFACE) - ABOE'LILAH COLLABORATOR), - Hikajat Pandja Tanderan, jaÔtoe jang dinamai oleh Orang Melajoe. Hikajat Galilah dan Daminah. Kitab Batjaan bagimoerid Sekolah Melajoe. [Tweede druk/second edition].
4539: OPHUIJSEN, C.A. VAN - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. Mr. L.W.C. van den Berg bezorgde uitgave van de Oendang-Oendang Djambi. In:BKI, 46-2.
4541: OPHUIJSEN, CH.A. VAN [] - Hikajat Pandja Tanderan, JaÔtoe jang DinamaÔ Oleh Orang Melajoe Hikajat Galilah dan Daminah
56704: OPHUYSEN, CH.A. VAN - Hikajat Si Miskin. [Derde druk; Third edition].
5712: OPIUM IN COLONIAL INDONESIA - - Toelichting op de Toepassing der Voornaamste Wettelijke bepalingen betreffende Opium en andere verdoovende middelen. Uitsluitend voor dienstgebruik.
4543: OPIUM TRADE- J.H. ANTONISSEN & B.N. VAN DER VELDEN (COMPILERS), - IndiŽ en het Opium. Een verzameling opstellen betreffende het Opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.).
44908: OPLAND (= ROB WOUT, 1928-2001), - Plaatsing? [Kruisraketten/Cruse Missiles]. NOOIT!
49855: OPLAND (= ROB WOUT 1928-2001), - DEMONSTRATIE; Amsterdam, 21 November, 1981. Geen Nieuwe Kernwapens in Europa. [Niet in Nederland, noch in enig ander land, subtitle on recte of flyer].
41228: OPOCENSKY, J., - Umsturz in Mitteleuropa. Der Zusammenbruch ÷sterreich-Ungarns und die Geburt der kleinen Entente. Orig. edn.
42016: OPPEN, L.P. VAN, - Als een goet Instrument. Vewertig jaar strepen, sterren en balken 1939-1970. Orig. edn.
55828: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...Volume I. [Eerste druk; First edition].
55827: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...:Alphabetisch en Chronologische gedeelte 3e vervolg. [Eerste druk; First edition].
55826: OPPEN, EUG. VAN - L. VAN OPPEN & AUG. SAVELBERG, - Nederlandsche Pacicrisie: bevattende in Alphabetische methodeden zakelijken inhoud van alle in Nederland gewezen regterlijke besluiten...: Chronologische gedeelte 1e en 2e vervolg. [Eerste druk; First edition].
37243: OPPENHEIM, J. (PUBL.), - Weekblad voor Provinciale, Gemeente- en Waterschaps-Obligaties. Orgaan voor de financiŽn van Provincies, Gemeenten en Waterschappen.
36738: OPRESCU, G., - Peasang Art in Roumania.
54820: ORANJE, D,. JOH. P., - Het beleid der Commissie Generaal de uitwerking der beginselen van 1815 in het Regeerings reglement van 1818. {Eerste druk; First edition]. [Original dissertation Utrecht University].
48779: ORBIE, R. (COMPULER) & WILLY TILLIE (EDITOR/PUBLISHER), - Aan de Schreve. Driemaandelijks Tijdschrift van de Kring voor Heemkunde voor Poperinge en Omliggende gemeenten.
45721: ORCZY (BARONESS) - GEIJN JR., ED. VAN DEN (TRANSLATION), - De Roode Pimpernel. Translated after [a later] english edition into dutch by ED. van den Geijn Jr. Derde druk. [3rd. edn.].
13419: L[ORD] W.B.,[W.B.L. ON TI.-P.], - The Corset and the Crinoline. A Book of Modes and Costumes from remote periods to the present time.
2988: ORDE BARU [NEW ORDER], - IndonesiŽ en de Generaals.
37363: ORDINANCES DUTCH 19TH CENTURY JEWISH COMMUNITY - - VERORDENINGEN voor het IsraŽlitisch Kerkgenootschap binnen het Koningrijk Der Nederlanden. Eerste Deel [Vol. I] 1914-1821.
54527: ORDINEM FRATRUM MINORUM O.F.M.: - Borneo-Almanak 1926. Tot steun der Missie op Borneo en Sumatra, 16e jaargang.
56235: J.P. (ORGANIZER), - An Immortal touch of the Death Railway & River Kwai Bridge. [Covertitle only]. [First edition].
10311: ORIENTAL CRUISES - CLARK, - Clark's Orient Cruises.
39514: ORIENTAL ART [MAGAZINE], - Quarterly Publication devoted to all forms of Oriental Art.
9305: ORIENTAL ART-CHINA/JAPAN/NEW GUINEA/INDONESIA. - The fascinating world of Oriental Art. Important sale on October 25th-November 1st 1976.
4547: ORIňNTATIE... - Kwartaalblad (quarterly).
43168: ORMELING, F. J.(ED.), - De Grote Wereldatlas. Edited after the german Bertelsmann edition Der Grosse Bertelsmann Weltatlas.
43144: ORMELING, F.J. (ED.), - De kleine Bosatlas. 54e [aangepaste] druk. (54th [adapted]. edn.).
7332: ORNEMENTS - de Perles des Peuples Finnois et Sibťriens. Orig. edn.
7333: ORR, A.(PUBL.), - A book on Yokes and Sweaters. Orig. edn.
51538: ORR, ANNE [COP.], - Handkerchiefs for Gentlemen and Ladies. Embroidery, Patch Work and Cross Stitch. Book 23. Transfer Designs. [Cover title]. [Original edition].
7335: ORS, E. D' (ET.AL.), - Desfile de la Moda. Orig. edn.
4549: ORSOY DE FLINES, E.W. VAN - Gids voor de Keramische Verzameling (Uitheemse Keramiek). [Eerste druk/first edition].
38471: ORTHOPAEDIC SHOES & APPLICATIONS - SCHNEIDER & STEINAU, - 25 Jahre Extension Prothese. Fachšrztliche Leitung.
8116: OSAKA GUIDE BOOK - - A Guide Book of Osaka. The Commercial Metropolis of Japan. Orig. edn.
49143: OSBORN MANUFACTURING COMPANY CLEVELAND, OHIO PROMOTION, - OSBORN CORPORATION Moulding Machines for Steel, Malleable, Gray Iron, Brass, and Aluminium Foundries, Condensed Catalogue 1922. Orig. edn.
50159: OSBORNE, R., - Indonesia's secret war. The Guerilla struggle in Irian Jaya. [First edition].
51548: OSMAN, I., - Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond, 1891-1916. [Eerste druk; First edition].
50148: OSS, J.F. VAN, - Warenkennis en Technologie. Bijgewerkte Uitgave. [Revised edition].
48086: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN (1847-1936) & M. HILDEBRANDT (1881-1947), - Jan Cadet. [Eerste nederlandstalige druk/first dutch language edition, translated after the original french Les Aventures de cadet-paquet[.
37804: OSSELEN VAN DELDEN, [B.E.] VAN, - Grootmoeder en Kleinzoon. FIRST EDN.
52356: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN (1847-1936), - 't Jodinnetje van Elspeet. Een boek voor Jongens en Meisjes. Tweede druk [Second edition].
4553: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN, - Het Oeconomisch-Magisch Element in Tobasche Verwantschapsverhoudingen.
11843: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN, - Oorsprong en ontwikkeling van het testeer-en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie-en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
48866: OSSWALD, R.P., - Die Volkstumslage im Rhein-, Maas- und Schelde-Delta. [Original Ausgabe/original edition].
55050: OSTAIJEN, PAUL VAN [1896-1928], - Bezette Stad. [Eerste druk; First edition].
7336: OSTICK, E. (ED.), - The Draper's Encyclopaedia. Orig. edn.
36694: OSTLER, H. (ED.), - Die Teppichkunst des Orients und die Kunst der Moderne.
4554: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het Inlandsche, speciaal het Javaansche, werkvolk. Orig. edn.
38745: OTAVSKY, K. - MOHD. ABBAS & MUHD. SALIM, - Mittelalterliche Textilien I: ńgypten, Persien und Mesopotamien, Spanien und Nordafrika.
36700: OTAVSKY, K., - Alte Gewebe und ihre Geschichte. Ein Lese-und Bilderbuch. Orig.edn.
11845: OTTE, C. & G.C. ZIJLMANS, - Wederopbouw en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps Binnenlands Bestuur op Java, 1945-1950. Offpr. fr.:Z.W.O. Jaarboek 1980.
4555: OTTEN, M. - Transmigrasi: Myths and Realities. Indonesian resettlement policy, 1965-'85.
53199: OTTERLOO, A. VAN, - China. Beschreven naar de nieuwste bronnen. [eerste druk; First edition].
52803: OTTERLOO, A. VAN, - Japan. Beschreven naar de nieuwste bronnen. [Eerste druk; First edition].
52804: OTTERLOO, A. VAN, - Britsch-IndiŽ. Beschreven naar de nieuwste bronnen. [Eerste druk; First edition].
55825: O.A. [=OTTO ANWANDT], - Der Handschuh. Ein Vademecum fŁr Menschen von Geschmack. [Erste einige Auflage; First and only edition].
42849: [OTTOLANDER, T.], - Het Arbeiders-vraagstuk op Java. Orig. edn.
48412: OTTOW, W.M., - Rijckloff Volckertsz. van Goens. De CarriŤre van een Diplomaat, 1619-1655. [Original thesis Utrecht University].
6265: N.N. - EEN OUD-ZEEOFFICIER, - Iets over onze Zeemacht.
52652: OUDE WEERNINK, WIM, - Voor-orrlogse Autoklassiekers. [eerste druk; First edition].
11846: OUDEMANS JZN., A.C., - Enggano. (bewesten Sumatra), zijne geschiedenis, bewonders en voortbrengselen. Offpr.fr.:TAG, 1889.
36503: OUDEMANS, A.C., - Onze Flora. Beschrijving van de FamiliŽn, voornaamste geslachten en soorten der in Nederland in het wild groeiende, verwilderde, verbouwde en aangeplante gewassen, alsmede van eenige fraaie en nuttige Midden-Europeesche Planten. Dutch edn. after the german by C.Hoffmann, Botanischer Bilder-Atlas.
40072: OUDEMANS, C.A.J.A., - Vormleer en Rangschikking der Planten ten gebruike bij het Hooger onderwijs. Orig.edn.
4556: OUDEN, M. DEN - Vacantie in de Bovenlanden
55221: OUDEN, AT VAN DEN (CHIEF EDITOR), - DE LACH: Het Blad voor de Man van Nu. [Originele uitgave; Original edition].
36593: OUDENDIJK, JOH. K., - Een Bourgondisch Ridder over den Oorlog Ter Zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
46367: OUDSHOORN - W.A.M. DE MOOR (INTROD./PUBL.), - J. Van Oudshoorn verzamelde werken deel I: Novellen en schetsen. [eerste druk/first edn.].
56816: OUDTMOED, H.[= HOUDT MOED, OR TAKE HEART, PSEUD.]. - Nederland Herrijst. Aanhalingen en Gedichten, verzameld door Houdtmoed (Redacrteur van Ons Verzet). Nimmer Versagen, door-strijden! [Eerste enige clandestiene uitgave; First and only clandestine edition[.
12414: OUTER, M. DEN - De Triade in de Indische Archipel. Een eerste verkenning van Functie en Betekenis van Geheim Genootschappen (CA. 1800-1940).
4558: OUTER PROVINCES DUTCH COLONIAL POLICY AND ADMINISTRATION- - Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen. Orig. edn.
37223: OUTER PROVINCES OF COLONIAL INDONESIA - - MEDEDEELINGEN van het Bureau van de Bestuurszaken der buitenbezittingen. Bewerkt doorhet Encyclopaedisch Bureau.
48990: S.[OUTH] ARUTEBAL 2 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S.[OUTH] ARUTEBAL 2.
48997: S.[OUTH] TALIO DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] TALIO. .
48992: S[OUTH] ARUTEBAL 1 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] ARUTEBAL 1. .
49003: S[OUTH] KALAPCABANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] KALAPCABANG. .
49001: S[OUTH] SEGINTANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. S[OUTH] SEGINTANG. .
4560: OUWEHAND, C., - Aantekeningen over Volksordening en Grondenrecht op Oost-Flores.
55406: OUWEHAND, CORNELIS (1920-1990), - De 100 Dichters van de Japanse Grafiek. [Eerste en enige druk; Fkirst and only edition].
4446: [OVERBECK, H.] - Nota van het Dept
9012: OVERBECK, H., - Malaiische Weisheit und Geschichte. EinfŁhrung in die Malaiische Literatur-Die Krone aller FŁrsten-Die Chronik der Malaiien. Orig. edn.
9012: OVERBECK, H., - Malaiische Weisheit und Geschichte. EinfŁhrung in die Malaiische Literatur-Die Krone aller FŁrsten-Die Chronik der Malaiien. Orig. edn.
4562: OVERBECK, H. (TRANSL.), - Hikayat Hang Tuah. Die Geschichte von Hang Tuah. Aus dem Malayschen Łbersetzt.
4563: OVERBECK, H. (TRANSL.), - Malaiische Erzšhlungen. Romantische Prosa/Lustige Geschichten/Geschichten vom Zwerghirsch. Orig. edn.
4564: OVERBECK, H., - Malaiische Geschichten. (Penglipur-Lara-Geschichten; Lustige Geschichten 'Cherita-Jenaka') Repr. after the orig. edn. Jena 1925.
4566: OVERBEEK, W.H., - De rechtvaardigingsgronden in het Indisch Strafrecht. Orig. thesis [Leyden university].
4567: OVERDIJKINK, G.W. - Het Indonesische Probleem. De Feiten & Nieuwe Feiten.
4568: OVERDRACHT - van de Souvereiniteit over IndonesiŽ:
4569: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E. - Balmoedertje. 2e druk (2nd. edn.).
51997: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E., - Om zijn Eer. Indische Roman. [Eerste druk; First edition].
51998: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E., - Wat de Tijden Rijpen. [Eerste druk; First edition].
36314: OVERDUIN, H.(INTROD.), - Modebeeld 84/85. Zes Nederlandse Modefotografen. Exhib.Catalogue Haags Gemeente Museum 23 mei - zomer 1985.
41589: OVERLOON GUIDE - - [Gids voor het] Nationaal Oorlogs-en Verzetsmuseum Overloon. Orig. edn.
36286: OVERLOOP, E.VAN, - Dentelle. Guide du Visiteur.
41457: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 2: Blouse. 2e druk.
41458: OVERMAAT, F. (ED.), - Volledige Leergang voor het Kniponderwijs, 4: Kindergoed. 2e druk.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

12/15