Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3445: KOL, H. VAN, - Weg met het Opium! First edn.
3438: [KOL, H.H. VAN], - Atjeh in de Tweede Kamer. Debatten bij de behandeling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1898.
49625: KOL, H.H. VAN, - Driemaal dwars door Sumatra en Zwerftochten door Bali. [Eerste druk/first edition].
3441: KOL, H.H. VAN, - De historische Verhouding tusschen Japan en Nederland. Offpr.fr.:De Indische Gids, Nov. 1914.
11248: KOL, H. [H.] VAN, - De bestuursstelsels der hedendaagsche koloniën.
3444: KOL, H. VAN, - De Bestuursstelsels der Hedendaagsche Koloniën. First edn.
44975: KOLEVA [IVANOVA], M., - Bulgarian Needlepoint Lace. Translated after the original bulgarian language into englis by Ekaterina Pavlova. First edn. (thus).
47746: KOLFF, D.H.A., - An Armed Peasantry and its Allies. Raiput tradition and State Formation in Hindustan 1450-1850. [Original thesis Leiden University].
9139: KOLFF, A.L. (INTROD.), - Patronen Boekje. 2e druk.
50113: KOLFF & CO. BATAVIA [CATALOGUE AND PRICE LIST 1894] - - CATALOGUS der voornaamste Hollandsche, Fransche, Engelsche en Duitsche TIJDSCHRIFTEN EN COURANTEN met opgave der prijzen franco Indië; Verkrijgbaar door Tusschenkomst van G. Kolff & Co. Batavia...1894.
3448: KOLFF, G.H. VAN DER, - The Historical Development of the Labour Relationships in a remote corner of Java as they apply to the cultivation of rice. Provisional results of local investigations.
11249: KOLFF, L.A.C., - Het recht van overschrijving in Nederlandsch-Indië. De bepalingen op de heffing van het recht op overschrijving en de boeten wegens niet tijdige overschrijving toegelicht.
51610: KOLFF, G.H. VAN DER (EDITOR), - Tussen Steenbok en Kreeft. Oosterse Schering en Westerse Inslag. [Eerste druk; First edition].
53315: KOLFF & CO., BOEKHANDELAARS BATAVIA: - 1001 NACHT: De beroemdeArabische Vertellingen. Volledige Uitgave bewerkt door Gerad Keller.
48374: KOLK, J. VAN DE - Bij de Oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw Guinea. [Eerste, enige, druk/first and only edition].
52046: KOLK, JOS. VAN DE (M.S.C.), - Het Tandenvijlen bij de Tanimbareezen. Separated from:TAG, Tweede Reeks, Deel LV No. 2. (Maart 1938).
3450: KOLKMEIJER, P. - Dankzij Monch. De moeilijke moord/Een aaslag werd beraamd/Spoken bij daglicht. Orig. edn.
3451: KOLLEWIJN, R.D. & R. VAN DIJK - Staatsrecht en rechterlijke organisatie van Indonesië in overgangstijd (met bijlagen). Voor studenten samengesteld.
55063: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945) - ARTHUR BONUS (INRODUCTION), - Das KÄTHE KOLLWITZ Werk. Neue Veränderte und erweiterte Ausgabe [New edition, changed and enlarged].
52340: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945), - Gemeentelijke Tentoonstellingsdienst 's-Hertogenbosch: Käthe Kollwitz. de Moriaan 28-10 t/m 3-12 1972. Tentoonstelling Nederland 1972/1973. Grafiek, tekeningen, beelden. [Originele uitgave; Oritinal issue].
52341: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945) - B.L.D. IHLE (INTRODUCTION), - KÄTHE KOLLWITZ 1867-1967. Herdenkingstentoonstelling Museum Boymans-van Beuningen12 Aug.-8 Okt. 1967. [Originele uitgave; Original publication].
50379: KOLMUS- DE VINK, T., - Vlucht naar het Vaderland. [Eerste druk; First edition].
46829: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1912. Orig. edn.
46825: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1905. Orig. edn.
46828: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1907. Orig. edn.
713: KOLONIALE POLITIEK- - De Koloniale Politiek van Nederland
45351: KOMMERS, J., - Kinderroof of Zigeunerroof? Zigeuners in kinderboeken. Orig. edn.
48843: KOMMOSS, R., - Joodsche Wereldpolitiek. [translated into dutch after the original german language edition by J. Dros-de Jong]. [First dutch edition/eerste nederlandse druk].
54306: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012), - Alle vlees is als gras of het Knekelhuis op de dodenakker. Tweede druk [Second edition].
54304: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012), - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979. [Eerste druk; First edition].
53421: KOMRIJ, JARIG [= JARIG DE VRIES], - Op een dag...gedichte gedachten II. [Eerste druk; First edition].
56400: KONDO, DORINNE, - About Face. Performing Race in Fashion and Theatre. [First edition].
36684: KONDRATIUK, K., - Weefsels uit Polen. Catalogue of a [travelling]exhibition Frans Halsmuseum, De Hallen, Haarlem, 22 juli - 28 augustus 1972..[up till 21 may 1973].
3454: KONG-KUG-LON, - La Littérature Féminine dans la Chine d'aujourd'hui. Orig. thesis [Paris university].
54968: KÖNIG, PAUL, - Die Fahrt der Deutschland [Untersee-Frachtschiff]. [301. bis 330. Tausend]
13362: KÖNIG, R., - Menschheit auf dem Laufstieg. Die Mode im Zivilisationsprozess. Orig. German edn.
55075: KÖNIG, PAUL, - De Tocht van de Deutschland. [FIRST dutch edition translated from the original German language].
51418: KÖNIGLICH HOLLÄNDISCHER LLOYD AMSTERDAM - - Königlich Holländische Lloyd [Amsterdam], Luxus-Erholungsreise Ägypten-Palästina-Syrien mit S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
51413: KÖNIGLICH HOLLÄNDISCHER LLOYD AMSTERDAM - - Nordland Fahrten Königlich Holländischer Lloyd [Amsterdam], S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
47239: KONINCKX, CHR., - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East. Preface by K. Glamann.
49425: KONING, S., - Namen der Feestgangers aanwezig op den Huldigingsmiddag ter gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van den Heer S.Koning bij de N.V. Drukkerij & Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr. te Den Helder op 1 Februari 1944.
11251: KONING, J., - Het verloren land. 3e druk.
3457: KONING-COETERIER, J. - Lousje's Kunstreis door Indië. First edn.
11250: KONING, A. DE, - Algemeene plantenteelt ten behoeve van het Indische landbouwonderwijs. 2e druk.
47946: KONING, J.C. DE, - Van Strijd en Overwinning. Verhalen uit de geschiedenis der Zending. 4e herz. druk. [4th revised edition].
3455: KONING, D.A.P., - Eenige gegevens omtrent Land en Volk der Noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang. Taken fr.:TBG, vol. 55 (1903).
49385: KONING, J. [DESCRIPTIVE TEXT] & L.J. ELAND [PAINTER], - Nederlandsch Oost-Indië, Land van Gewijde rust. De Gordel van Smaragd. Platen-Album. [Eerste druk
37163: KONING-VAN DER VEEN, M. - Dromen over Sabang. [Eerste druk/first edition].
41755: KONING, J. (GENERAL EDITOR), - De Kloetramp van 20 Mei 1919. With a preface by J.Coert (Resident of Kediri, Java).
3460: KONINGSBERGER, J.C., - Java. Zoölogisch en Biologisch. First edn.
3459: KONINGSBERGER, J.C., - Tweede Overzicht der Schadelijke en Nuttige Insecten van Java.
11252: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche jongelieden en indische landbouw.
56161: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche jongelieden en indische landbouw. [eerste druk' First edition].
55562: KONINGSVELD & ZOON [KONINGSVELD & SON]LEYDEN PRINTERS ADVERTISING: - Films van Koningsveld. [Films applied in the printing process by Koningsveld company, Leyden]. [Eerste druk; First edition].
40137: KONINKLIJK BATAVIAAS GENOOTSCHAP/ROYAL BATAVIAN SOCIETY REPORT, - Koninklij,k Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1778-24 April-1928. Verslag der viering van den 150sten Gedenkdag.
56693: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL-, LAND EN VOLKENKUNDE: - Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV].
3461: KONINKLIJK INSTITUUT - voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Naamlijst der Leden op 1 Januari 1895.
55192: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER: - Handleiding voor de Maleische Taal Uitgave 1945. [reprinted].
54601: KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER KNIL: - Moed, Beleid, Trouw [covertitle]:Verzameling van Dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen die zich onderscheiden bij Krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger vanaf 1818 t/m Heden. Uitgegeven door het Departement van Oorlog...Orig. edn.
3463: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCHE LEGER IN DEN STRIJD TEGEN JAPAN, HET -
56985: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER: - ZAKWOORDENBOEK Nederlandsch Maleisch Engelsch. [Malay-Dutch, English-Malay, Dutch-Malay vice-versa]. [Eerste druk; First edition].
56493: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN AMSTERDAM; ROYAL TROPICAL INSTITUTE PUBL. CATALOGUE: - Lijst der Uitgaven; List of Publications. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
51124: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Revolver. [Originele uitgave; Original edition].
52582: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE TOERISTENBOND ANWB - - Java/Bali. waarin opgenomen Medan en het Tobameer (sumatra), Bangkok, Singapore. [eerste druk; First editi9on
53062: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA/ ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Beschrijving en Gebruiksaanwijzing van het KOMPAS M.22. [Herdruk; Reprinted]. [Nr. 76].
56549: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM: - Scheeps-dagboek gehouden aan boord van het M.S. Diogenes, February 29 - October 15, 1972. [ORIGINAL MANUSCRIPT].
51127: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Trompetsignalen voor Wielrijders, Cavalerie en bereden Artillerie (V.T.) (No. 136: eerste opgave van Wijzigingen].). [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51128: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Hoefbeslag.(V.Hb.) (No. 66: eerste-vierde opgave van Wijzigingen].). [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51129: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Reglement op den Inwendigen Dienst der Koninklijke Landmacht, Deel B: (Infanterie). No. 103 A1-B: eerste-zesde opgave van Wijzigingen]. [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51131: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - HANDLEIDING voor den Leerling-Vlieger; Vliegtuigmotoren, Deel II: Hispano-Suiza motoren en Armstrong-Siddeley stermotoren. [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51133: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - HANDLEIDING voor den Leerling-Vlieger; Vliegtuigmotoren. [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51135: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - LEIDDRAAD voor het onderricht met betrekking tot de wettelijke bepalingen betreffende de ondergeschiktheid. (Nr. 90k). [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51136: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Velddienst; Deel I (V.Veldd. Dl. I) (No. 41I, Eerste opgave van wijzigingen). [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51137: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Uittreksel uit het Voorschrift Berichtenwisseling voor de Koninklijke Landmacht (ten dienste van het Verbindingspersoneel, niet afkomstig van het Regiment Genietroepen. (No. 57a). (V.Ber.). . [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
37787: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING - - NATIONALE ROEIWEDSTRIJDEN op den Amstel bij Amsterdam op Zaterdag 24 en Zondag 25 Juni 1916.
39920: K.P.M. - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Menue [card].
39921: K.P.M. - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Menue [card].
39922: K.P.M. - N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ (ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY), - Principal data of Vessels 1966. Orig.edn.
40180: KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKET VAART - K.J.C.P.L., - Lijndiensten der Koninklijke Java-China-Paket Vaart Lijnen N.V.
8953: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL STEAM PACKET NAVIGATION COMPANY - - Onder de Vlag der K.P.M. [Wat wil je worden?]
40108: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL PACKET NAVIGATION COMPAJY - BERGH, J.H.E. VON (COMPILER), - 337[corrected to 347] K.P.M. Schepen in Alphabetische Volgorde.(vide karthoteek/en K.P.M. vloot in Margriet-blocnote).
38336: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ K.P.M. - - K.P.M. Line. Sailing schedule Orient-Java-Africa Line 1938 - 1939.
50294: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ K.P.M. - MS. BOISSEVAIN, - De Boissevain voor de Sumatrakade te Amsterdam.
13506: KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LL0YD - LEIGH-BENNETT, E.P., - History of a House Flag.
43645: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Dienstregeling der Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor het Jaar 1936. Met afstandstabellen en andere inlichtingen.
49096: KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIË - - Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Vol. XXV, Vijfde Serie [Fifth Series], Volume V. Original edition.
45228: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ-ORIENT-JAVA-AFRICA LINE- - Travel the K.P.M. way and see...[From Cape to Cape[follow the track of the ancient Navigators] (text on upper wrap.).
47294: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL STEAM PACKET NAVIGATION COMPANY K.P.M.- - Vacantie...Waarheen? De keuze is ruim...De Kosten zijn laag. [Eerste druk/first edition].
56347: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ GIDS: - Bali A Garden of Eden. With the compliments of K.P.M. {First edition].
56262: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA BORDSPEL [CADET ASSOCIATION ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA] - KILACADMON. VBordspel.
51281: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Handgranaten (V. Handgr. No. 68b) [Originele uitgave; Original edition .
51308: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Algemeen Schietvoorschrift voor de Koninklijke Landmacht betreffende de Handvuurwapenen, de lichte en zware mitrailleurs en den Mortier van 8. Deel III. (Alg. S. v.Dl. III, no. 89c). Mitrailleur M.20. [Originele uitgave; Original edition .
51302: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Cavalerie-Reglement Deel II: Het Gevecht-Onderdeel A. (C.R.-II A, No. 132a.). [Originele uitgave; Original edition .
56438: K.N.A.C. [KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE AUTOMOBIEL CLUB] - K.N.I.M.C. = KONINKLIJKE NEDERLANDSCH INDISCHE MOTOR CLUB] (COMPILERS/PUBLISHERS), - Indische Populaire Wegcode. Korte regels voor veilig Wegverkeer. [Eerste druk; First edition].
51313: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor het Infanterieschietkamp (Voorschr.I.S.K., No. 50 [Originele uitgave; Original edition .
51306: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Verbindingsdienst voor de Koninklijke Landmacht (V. Vbdd., No. 36). [Originele uitgave; Original edition .
56938: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM: - LLOYD JOURNAAL: Orgaan van de Sport-en Ontspanningsvereniging N.V. t.v.v.d. Koninklijke Hollandsche Lloyd. [Originele uitgave; Original Edition].
51304: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor den dienst bij de Autotreinen en bij de Onderdeelen uitgerust met Motortrekkracht. (V.D. Aut. T., No. 78). [Originele uitgave; Original edition .
52583: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE TOERISTENBOND ANWB - - Indonesië. Waarin opgenomen een beschrijving van de eilanden Java en Bali, gegevens over een gedeelte van het eiland Sumatra (De provincies Noord- en WestSumatra), enkele gegevens over Zuid Sulawesi, een beschrijving van de steden Bangkok (Thailand) en Singapore. [eerste druk; First editi9on
51300: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Velddienst, Deel II (V.Veldd. DI. II; No. 411). [Originele uitgave; Original edition .

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/4