Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47362: KLOKKE, A.H. (EDITOR/TRANSLATOR), - Traditional Medicine among the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. The 1935 writings of a former Ngaju Dayak Priest. [edited and translated by A.H. Klokke]. Original edn.
46855: KLOKKE-COSTER, A. - A. KLOKKE & M. SAHA, - De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse Volksverhalen. Orig. edn.
37513: KLOKMAN, G., - Hendrik-Eume. Boe 't er in den Achterhoek hen gong, toe Grotmooder nog in de korte rökke was.
43947: KLOKMAN, G.J. (PREFACE), - De Geldersche Achterhoek. Orig. edn.
12061: KLOKMAN, G.J., - De Geldersche Achterhoek. 2nd. edn.
53560: KLOMPÉ, TH.H.F. (GENERAL EDITOR) (ET.AL.), - MADJALLAH ILMU ALAM untuk Indonesia; Indonesian Journal for Natural Science; Volume 113, 1957.
53559: KLOMPÉ, TH.H.F. (GENERAL EDITOR) (ET.AL.), - MADJALLAH ILMU ALAM untuk Indonesia; Indonesian Journal for Natural Science; Volume 112, 1956.
47761: KLOOS, W[ILLEM] J.T. (1859-1938), - Verzen [van Willem Kloos]. * Vol. 2*. [Tweede druk/second edition],
46384: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, J. & J. DE BOER (EDITOR), - Het menschelijke Beeld van Willem Kloos. Orig. edn.
36819: KLOOS, P., - Antropologie als wetenschap.
3395: KLOOSTER, H.A.J., - Muhammad Yamin en de Geschiedenis van Indonesië
8965: KLOPPENBURG-VERSTEEG, J., - Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 3e verb. druk (3rd revised edn.).
3399: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Indische Planten en haar geneeskracht. 1st edn.
54899: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en Raadgevingen betrekkende het gebruik van Indische Planten en Vruchten. Vijfde druk. [Fifth edition. Authentic facsim. reprint after the most complete edition 1934].
57066: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J.M.C. (1862-1948), - Eene Nabetrachting op mijne Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. Een pleidoor voor het vele goede, dat ons mooie Indië op plantaardig gebied voor mensch en dier bevat en voortbrengt.[Eerste enige druk; First and only edition].
57065: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J.,M,.C (1862-1948), - Platen-Atlas behoorende bij Indische Planten en haar Geneeskrach [Covertitle only]t. [Eerste druk; First edition].
37624: KLOPPENBURG-VERSTEEG, J., - Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 3e verb. druk (3rd revised edn.).
49098: KLOPPENBURGH-VERSTEEGH, J., - Tanaman Berkhasiat Indonesia; Petunjuk dan Garan Pengobatan Tradisional Dengan Tumbuhan Berkhasiat Indonesia. Alih Bahasa dan Saduran. [For the first time translated, edited and revised after the original 4th dutch edition 1934 by J. Boegiri].
51228: KLUMB, H., - Gasschutz-Fibel. [erste Auflage; First edition].
11564: KLUMPER, A.A., - Sociale Verdediging en Nederlands verzet. - ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid - Non-violent defence and Dutch Resistance '40-'45 - an ideal conception tested by historical reality.
44693: KMOCH, H., - De eerste Schaakmatch U.S.A.-U.S.S.R. Orig. edn.
44203: KNAAP, G.J. - W. MANUHUTU & H. SMEETS (EDS.), - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen. First edn.
43421: KNAAP, G.J., - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India Company and the Population of Ambon 1656-1696. Orig. thesis [Utrecht university].
49576: KNAAP, G.J., - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India Company and the Population of Ambon 1656-1696. [Second printing, Trade edition after the original
49417: KNAAP, O[TTO], - Eenige jaren Kunstleven te Batavia. (Januari 1896-Mei 1899). Verzamelde kritische en didaktische dagbladopstelletjes. [Eerste enige druk/first and only edition].
3402: KNAAP, G.J. - Transport 1919-1940. Orig.edn.
53493: KNAAP, G.J. (COMPILER/EDITOR), - Memories van Overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw. [Eerste druk; First edition].
51018: KNAP, GERARDO H., - Labores Coronadas. Resultado de una Centuria de Navegacion Maritima realizada por la Compania Real Holandesa de Vapores 1856-1956. [First edition].
48185: KNAPPER, L., - Leiden ontzet, Holland gered. [Eerste druk/first edition].
41951: KNAPPERT, L., - Leidens ontzet, holland gered. [1574-1924]. Orig. edn.
56530: KNAUD, J.M. - Tussen Schemering en Dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa. [Eerste druk; First edition].
3404: KNAUD, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi
50523: KNAUD, J.M., - Kunst en Kunst en Kunstvaardigheid in Indië. PHOTOCOPIED from:Indië, Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Koloniën, XXIV-XXVIII.
50700: KNEBEL, J., - Sur la Mensuration des Armes chez les Javanais. Separated from:Bijdragen Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, [1897].
55994: KNEBEL, J., - Babad Banjoemas, volgens een banjoemaasch handschrift. Separated from:BKI, vol. 43 [1901].
3403: KNEBEL, J., - De Vâhana's van het Brahmaansch en Boedhistisch Pantheon. Separated fromTBG, [Eerste druk; First edition thus].
37672: KNEITEL, K. - B.MALONEY & A.QUINN, - The Great American T-Shirt.
52645: KNEPPELHOUT, C.J., E.W. VAN POPTA (ET.AL., COMPILERS), - ARSENAAL: Gids van verzamelingen & musea, verenigingen & instellingen op militair-historisch terrein. Eerste druk [First edition].
40717: KNIBBS, G.H. (ED.), - Centus of the Commonwealth of Australia taken for the night between the 2nd. and 3rd. April 1911, I-II (of 3). Issued under the authority of the Minister of State for home and territories...[by G.H. Knibbs].
8488: KNIBBS, S.G.C. - The savage Solomons as they were & are
10917: KNIGHT, D., - Dancing. A history of the Dance.
12656: KNIGHT, A.M., - Modern Seamanship. 3rd. edn. revised.
55527: KNIGHT, DERRICK & ALB. P. ERPS (PHOTOGRAPHERS SHELL PETROLEUM CO., LONDON), - Zuidoost-Azië: foto-Impressies. [Eerste druk; First edition].
51419: KNINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM - - Vacantiereizen Madeira en de Middellandsche Zee by S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
41040: KNIPSCHEER, F.S. (ET.AL.), - De verrassing van Salt-Bommel na 350 jaren herdacht. Gedenkboek.
6366: KNITTING - ... - Modellen die vertellen.
6372: KNITTING - - Zomermodellen. Practische Breiwerken voor iedereen.
47061: KNITTING MANUAL - - Pour nous les Petites. [édition originale/original edn.].
55019: KNO-P, G., D.F. & C. ROGGEN, - Schylgerland Lesboek. [Eerste druk; First edition].
9643: KNOESTER, J., - De Nederlandse Katoennijverheid op de drempel van Moegen.
50442: KNOETSEN, J.F., - Japansche-Taal voor Hollandsch en Maleisch sprekende Toeristen. Hollandsch-Japansch-Maleisch-Egelsch. Also for Englisch [sic!] and Japanese speaking People to learn the Dutch and Malay Languages. [With an extensive practical glossary:
54660: KNOETSEN, JOHN F., - EAST ASIA: How to speak Malay, Dutch, Japanese, Mandarin, Fuhkian, Hakka and Cantonese, part II: Glossary. [Third edition, revised and enlarged; Derde herziene en uitgebreide druk].
54584: KNOOP, J.H. [CIRCA 1700-1769?], - Pomologia dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peren...PHOTOCOPIED after the First edition Leeuwarden, Abraham Ferwerda 1758].
56386: KNOOP, W.J. - Het probleem Nederland-Indonesië. Hoe kan de band tusschen Nederland en Indonesië behouden blijven? Orig.edn.
36902: KNOOREN-YO, S.E., - Bahasa Indonesia. Overlevings-kursus.
53505: KNOP, G., - Brandarisflitsen. Een Vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het Eiland Ter-Schelling. [Eerste druk; First edition].
53033: KNOPPERS, B.A., - Het Hoger Onderwijs in Indonesië. Rapport uitgebracht naar aanleiding van een Oriëntatiereis naar Indonesië, in opdracht van het Nederlands Comité voor World Student Relief van 19 Augustus tot 28 September 1948. [Originele uitgave; Original edition].
41658: KNORR [KAPITÄN-LEUTNANT VON], - Der japanisch-russischen Seekrieg von 1904-1906. Orig. edn.
7075: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand-und Nachschlagebuch für Damen-und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. First edn.
37262: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Damen und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. 2. Neubearb. u. erg. Aufl.(2nd. revised & enlarged edn.).
37263: KNÖSS, C. & L. ROSS, - Der Friseur. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Damen und Herrenfriseure, Haarfärber, Schönheitspfleger und Perückenmacher. 2. Neubearb. u. erg. Aufl.(2nd. revised & enlarged edn.).
37035: KNOT, G. - H.C. WELTJE & A.KAMSTEEG, - De Zuidmolukse Republiek/Zuidmolukkers in Nederland/Nederland en de Republiek der Zuid-Molukken. Wat moeten ze hier? Zuidmolukkers op weg naar Vrijheid...
51854: KNOT, G., - Het Zelbeschikkingsrecht der Zuidmolukkers historisch-juridisch. [Eerste druk; First edition].
7078: KNÖTEL, R., - Deutschlands Wehr zu Land und Meer in Bild und Wort. Orig. edn.
3412: KNOTTENBELT, ANTH., - Verpanding en zekerheidsstelling in den Oost-Preanger. Orig. thesis [Bandung polytechnic].
52612: KNOWLES, LEES (BART) (PREFACE), - Programme of the Royal Reviewof the East Lancashire Division (Territorial Force) held by His Most Gracious Majesty The King at Worslley Park on the 6th July, 1909.
13472: KNOX, CL., - The Diary of a Young Lady of Fashion in the Year 1764-1765. Edited by her Kinsman Alexander Blacker Kerr.
3414: KNOX, TH.W., - Adventures of Two Youths in a Journey to Siam and Java. With descriptions of Cochin-China, Cambodia, Sumatra and the Malay Archipelago.
55410: KNOX, ROBERT & H.A.I.GOONETILEKE, (INTRODUCTION), - An Historical Relation of the Island Ceylon in the East Indies. [Authentic Facsim. reprint after the the original edition London 1681; First edition, thus].
37863: KNUTTEL, G. (WZN.) - De Letter als Kunstwerk
3415: KNUTTEL JR., G. (1880-1961), - Over Chineesche en Japansche Kunst. [Eerste druk/first edition].
55437: KOBBEN, A.J. L. CH. MANTOUW (COMMITTEE MEMBERS), - De Politieke stemming in het gebied der Zuid-Molukken anno 1978. {Eerste voorlopige druk; First provisional edition].
53826: KOBE CITY CENTENARY COMMEMMORATION: - A Centenary Tribute of Kobe [1889-1989]. [First edition].
50774: KOBELL - OEBEKE, K., - Franz v. Kobell's Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chamischer Versuche auf trockenem und nassem Wege. [Sechzehnte neu bearbeitete und vermehrte Auflage; Sixteenth newly edited and englarged edition].
50775: KOBELL, FRANZ VON, - Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockenem und nassem Wege. [Vierte vermehrte Auflage; Fourth enlarged edition].
12194: KOBUS, W. (ET. AL.), - Gids voor den Graafschapschen Folklore dag te Borculo op 25 Augustus 1928.
41952: KOCH-ISENBURG, L., - Das Katzenbuch. Orig. edn.
41671: KOCH, A. (PUBLISHER), - Stickereizeitung und Spitzen Revue. Illustrierte Zeitschrift zur Pflege und Förderung Künstlerische Handarbeiten aller Techniken. Zentralorgan für die Hebung der Deutschen Stickerei und Spitzen Industrie. Herausgegeben von [Hofrat] Alexander Koch.
9947: KOCH, H.J.M. (S.J.), - Korte Schets der Javamissie en van de in Zending der Javamissie op de intrnationale Missietentoonstelling te Rome.
9915: KOCH, K., - The revival in Indonesia.
3419: KOCH, J.W.R., - Bijdrage tot de Anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks. Orig. thesis [Amsterdam university].
8489: KOCH, J.W.R., - Bijdrage tot de Anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks. Orig. thesis [Amsterdam university].
11245: KOCH, D.M.G. (1881-1960), - Indische Problemen. In:De Gids, 84-1.
55561: KOCH, H.J.M. (S.J.), - Korte Schets der Java Missie en van de en van de inzending der Java Missie op de Internationale Missietentoonstelling te Rome. [Eerste druk; First edition].
3418: KOCH, D.M.G. (1881-1960). - Om de Vrijheid. De nationalistische beweging in Indonesië. Orig. edn.
53321: KOCH, W. (COMPILER), - Neeltje's verzamelde recepten. [eerste druk/First edn.].
44115: [KOCK, M. A. DE] & A.J.P. VAN DEN BROEK (ED.), - Dwergstammen in Zuid Nieuw-Guinea. Taken from:TAG, Tweede Serie, vol. XXVIII (1911).
55567: DE KOCK, SPARKES & CO., LTD. TRADERS - Cream of Sparklets: A collection of the choicest items selected from all sparklets booklets issued since their inception in october 1940, has been prepared to marke the 25th years ' jubilee of the perpetrator, our present Chairman and Managing Director, Mr. William Greig Smith, who joined D.K.S.,...
55961: KOEHLER, RENÉ - Ophiurans of the Ph8lippine Sas and adjacent waters. [First edition].
297: KOEKKOEK, R., - Gotische Ivoren in het Catharijne Convent.
48623: KOELMAN, A. (EDITOR), - Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar Vijf en Twintig-jarig bestaan 26 Februari 1937; 1912-1937. Orig. edn.
45972: KOEMAN, C. & H.J.A. HOMAN(EDITORS & COMPILERS) - Atlantes Neerlandici. Bibliography of Terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books,published in the Netherlands up to 1880. Vol II [of 6].
45973: KOEMAN, C. & H.J.A. HOMAN(EDITORS & COMPILERS) - Atlantes Neerlandici. Bibliography of Terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books,published in the Netherlands up to 1880. Vol VI [of 6].
55350: KOENIGSWALD, G.H.R. VON, - Über Sumatranische Schiffstücher und Ihre Beziehungen zur Kunst Ozeaniens. Offprint fromSüseestudien, Basel 1951 (Museum für Völkerkunde).
55453: KOENS, A.J., - Leesboekje over de Paditeelt (voor desa's in de afdeeling Soemedang [Java]). [Eerste druk; First edition].
3423: KOENTJARANINGRAT (PROF. DR.), - Pengantar Antropologi. 3rd. edn.
50714: KOENTJARANINGRAT, - Javanese Culture. Second Impression [Paperback edition].
3422: KOENTJARANINGRAT(ED.), - Villages in Indonesia. First edn.
55195: KOENTJARANINGRAT, R.M., - Introduction to the Peoples and Cultures of Indonesia and Malaysia. [First edition].
3425: KOERNICKE, MAX, - Das holländische Kolonialreich. First edn.
12102: KOERS WEST... - In opdracht van de Repatriëringsdienst Indië.
7082: KOESE-TAMMELING, A. - Handwerken
3427: KOESNOE, MOH., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Leporang Pokok. First edn.
12771: KOESNOE, MOH., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan lombok 1971-1973. Laporan Pokok.
47991: KOESNOE, MOHD., - Penelitian Hukum Adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Orig. edn.
53909: KOESNOE, MOHAMMAD, - MUSJAWARAH: Een wijze van Volksbesluitvorming volgens Adatrecht. Rede. [Eerste druk; First edition].
54101: KOETSIER, C.H. (1932-), - Zending als Dienst aan de samenleving. De houding van zending en kerk ten opzichte van sociaal-economische vraagstukken in Indonesië, in het bijzonder op Midden-Java.
52368: KOETSVELD, C.E. VAN, - Op de Wandeling. Vertellingen aan mijne jeugdige Vrienden. [Eerste druk; First edition].
36629: KOEZE, G.A., - Crania Ethnica Philippinica. Ein Beitrag zur Anthropologie der Philippinen. Beschreibung der Schädelsammlung von Dr. A. Schadenberg. With introd. and cooperation by J. Kollmann.
52676: KOEZE, G.A. (EDITOR), - Crania Ethnica Philippinica. Beitrag zur Anthropologie der Philippinen. Beschreibung der Schädelsammlung von Dr. A. Schadenberg. Mit Einleitung und unter Mitwirkung von Prof. J. Kollmann. [Erste Auflage; First edition].
3428: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. First edn.
3431: KOHLBRUGGE, J.H.F., - l'Anthropologie des Tenggerois Indonésiens-Montagnards de Java. Offpr.fr.:l'Anthropologie, IX (1897).
3429: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Blikken in het Zieleleven van den Javaan en zijner Overheerschers.
3432: KOHLBRUGGE, J.H.F. - De Inlandsche Beweging en de onrust in Indië. Voordrachten...Orig. edn.
43531: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. First edn.
3430: KOHLBURGGE, I.H.F., - Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein Beitrag zur Evolutionslehre.
53044: KÖHLER, CHARLOTTE THERISIA CATHARINA (1892-1977), - 25 jarig Jubileum Charlotte Köhler: Guy de Maupassant YVETTE. Vertaald door Adriaan Morriën. [Originele uitgave; First edition].
7080: KÖHLER, C. - A History of Costume. Edited and augmented by E. Von Sichart. Transl. fr. the orig. german by A.K. Dallas. First edn. (thus).
7079: KÖHLER, C. - Praktische Kostümkunde in 600 Bildern und Schnitte. First edn. Bearb. von E. von Sichart.
8490: KOHLER, P., - Kunst uit Nieuw Guinea. Exhibition catalogue Museum Fodor 22 mei-30 juni 1963. [with a preface by Wim Kersten].
11246: KÖHLER, R.J., - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
56208: KOHN, JULIUS - [PRIVATE Service File of Julius Kohn, Commissioned German Army Medic Officer, First World War].
50489: KÖHR, D., - Cowboypakken maken.[First dutch edition translated after the original germanby J.A. Kef-Tuynman].
47365: KOK, A., - De Verrader. Leven en dood van Anton van der Waals. Derde druk. [third edition, re-impression].
44560: [KOK, A.A.], - Nieuwe Kerk te Amsterdam. Concept-rapport behoorende bij de voorbereiding van de restauratie. Orig. edn.
42070: KOK, IJ., - De hollandse Tegel. Orig. edn.
50959: KOK, J., - Bemestingsleer. Zestiende, herziene druk [Sixteenth revised edition].
39119: KOK, T., - Dinie neemt de Leiding. Orig. edn.
3434: KOK, JOH.A., - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Leyden university].
3433: KOK, JOH., - Het Rund en de Rundveeteelt op Madoera. Een zoötechnische studie. Orig. thesis [Utrecht university].
52216: KOKKA [= FLOWERS OF THE NATION], - THE KOKKA: An illustrated Monthly Journal of the Fine and Applied Arts of Japan and other Eastern Countries. [First and only edition].
8491: KOKKELINK, M. CH. - Wij vochten in het bos. De Guerilla-strijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Eerste druk/first edition].
3436: KOKS, J.TH., - De Indo.
3435: KOKS, J.TH. - Koloniaal-sociografische Bijdrage. Orig. thesis [Amsterdam university].
50275: KOKSSCHOOL LEIDEN ROYAL DUTCH ARMY SERVICE CORPS - - Kersmis 1961; Vaste Staf Koksschool [Leyden Army Barracs].
3442: KOL, H.H. VAN, - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Met een Open brief van H. Colijn tot de schrijver gericht en diens Antwoord.
3443: KOL-J.J.S., - Reisbrieven van H.H. van Kol. De reorganisatie der Vorstenlanden en Vorstenlandsche toestanden, naar aanleiding van Reisbrieven des heeren van Kol... Offpr.fr.:De Locomotief, 1911.
3445: KOL, H. VAN, - Weg met het Opium! First edn.
3438: [KOL, H.H. VAN], - Atjeh in de Tweede Kamer. Debatten bij de behandeling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1898.
49625: KOL, H.H. VAN, - Driemaal dwars door Sumatra en Zwerftochten door Bali. [Eerste druk/first edition].
3441: KOL, H.H. VAN, - De historische Verhouding tusschen Japan en Nederland. Offpr.fr.:De Indische Gids, Nov. 1914.
11248: KOL, H. [H.] VAN, - De bestuursstelsels der hedendaagsche koloniën.
3444: KOL, H. VAN, - De Bestuursstelsels der Hedendaagsche Koloniën. First edn.
44975: KOLEVA [IVANOVA], M., - Bulgarian Needlepoint Lace. Translated after the original bulgarian language into englis by Ekaterina Pavlova. First edn. (thus).
47746: KOLFF, D.H.A., - An Armed Peasantry and its Allies. Raiput tradition and State Formation in Hindustan 1450-1850. [Original thesis Leiden University].
9139: KOLFF, A.L. (INTROD.), - Patronen Boekje. 2e druk.
50113: KOLFF & CO. BATAVIA [CATALOGUE AND PRICE LIST 1894] - - CATALOGUS der voornaamste Hollandsche, Fransche, Engelsche en Duitsche TIJDSCHRIFTEN EN COURANTEN met opgave der prijzen franco Indië; Verkrijgbaar door Tusschenkomst van G. Kolff & Co. Batavia...1894.
3448: KOLFF, G.H. VAN DER, - The Historical Development of the Labour Relationships in a remote corner of Java as they apply to the cultivation of rice. Provisional results of local investigations.
11249: KOLFF, L.A.C., - Het recht van overschrijving in Nederlandsch-Indië. De bepalingen op de heffing van het recht op overschrijving en de boeten wegens niet tijdige overschrijving toegelicht.
51610: KOLFF, G.H. VAN DER (EDITOR), - Tussen Steenbok en Kreeft. Oosterse Schering en Westerse Inslag. [Eerste druk; First edition].
53315: KOLFF & CO., BOEKHANDELAARS BATAVIA: - 1001 NACHT: De beroemdeArabische Vertellingen. Volledige Uitgave bewerkt door Gerad Keller.
48374: KOLK, J. VAN DE - Bij de Oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw Guinea. [Eerste, enige, druk/first and only edition].
52046: KOLK, JOS. VAN DE (M.S.C.), - Het Tandenvijlen bij de Tanimbareezen. Separated from:TAG, Tweede Reeks, Deel LV No. 2. (Maart 1938).
3450: KOLKMEIJER, P. - Dankzij Monch. De moeilijke moord/Een aaslag werd beraamd/Spoken bij daglicht. Orig. edn.
3451: KOLLEWIJN, R.D. & R. VAN DIJK - Staatsrecht en rechterlijke organisatie van Indonesië in overgangstijd (met bijlagen). Voor studenten samengesteld.
55063: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945) - ARTHUR BONUS (INRODUCTION), - Das KÄTHE KOLLWITZ Werk. Neue Veränderte und erweiterte Ausgabe [New edition, changed and enlarged].
52340: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945), - Gemeentelijke Tentoonstellingsdienst 's-Hertogenbosch: Käthe Kollwitz. de Moriaan 28-10 t/m 3-12 1972. Tentoonstelling Nederland 1972/1973. Grafiek, tekeningen, beelden. [Originele uitgave; Oritinal issue].
52341: KOLLWITZ, KÄTHE (KÄTHE SCHMIDT-KOLLWITZ 1867-1945) - B.L.D. IHLE (INTRODUCTION), - KÄTHE KOLLWITZ 1867-1967. Herdenkingstentoonstelling Museum Boymans-van Beuningen12 Aug.-8 Okt. 1967. [Originele uitgave; Original publication].
50379: KOLMUS- DE VINK, T., - Vlucht naar het Vaderland. [Eerste druk; First edition].
46829: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1912. Orig. edn.
46825: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1905. Orig. edn.
46828: KOLONIAAL MUSEUM HAARLEM - - [Koloniaal Museum Haarlem]. Verslag over het jaar 1907. Orig. edn.
713: KOLONIALE POLITIEK- - De Koloniale Politiek van Nederland
45351: KOMMERS, J., - Kinderroof of Zigeunerroof? Zigeuners in kinderboeken. Orig. edn.
48843: KOMMOSS, R., - Joodsche Wereldpolitiek. [translated into dutch after the original german language edition by J. Dros-de Jong]. [First dutch edition/eerste nederlandse druk].
54306: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012), - Alle vlees is als gras of het Knekelhuis op de dodenakker. Tweede druk [Second edition].
54304: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012), - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979. [Eerste druk; First edition].
53421: KOMRIJ, JARIG [= JARIG DE VRIES], - Op een dag...gedichte gedachten II. [Eerste druk; First edition].
56400: KONDO, DORINNE, - About Face. Performing Race in Fashion and Theatre. [First edition].
36684: KONDRATIUK, K., - Weefsels uit Polen. Catalogue of a [travelling]exhibition Frans Halsmuseum, De Hallen, Haarlem, 22 juli - 28 augustus 1972..[up till 21 may 1973].
3454: KONG-KUG-LON, - La Littérature Féminine dans la Chine d'aujourd'hui. Orig. thesis [Paris university].
54968: KÖNIG, PAUL, - Die Fahrt der Deutschland [Untersee-Frachtschiff]. [301. bis 330. Tausend]
13362: KÖNIG, R., - Menschheit auf dem Laufstieg. Die Mode im Zivilisationsprozess. Orig. German edn.
55075: KÖNIG, PAUL, - De Tocht van de Deutschland. [FIRST dutch edition translated from the original German language].
51418: KÖNIGLICH HOLLÄNDISCHER LLOYD AMSTERDAM - - Königlich Holländische Lloyd [Amsterdam], Luxus-Erholungsreise Ägypten-Palästina-Syrien mit S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
51413: KÖNIGLICH HOLLÄNDISCHER LLOYD AMSTERDAM - - Nordland Fahrten Königlich Holländischer Lloyd [Amsterdam], S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
47239: KONINCKX, CHR., - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East. Preface by K. Glamann.
49425: KONING, S., - Namen der Feestgangers aanwezig op den Huldigingsmiddag ter gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van den Heer S.Koning bij de N.V. Drukkerij & Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr. te Den Helder op 1 Februari 1944.
11251: KONING, J., - Het verloren land. 3e druk.
3457: KONING-COETERIER, J. - Lousje's Kunstreis door Indië. First edn.
11250: KONING, A. DE, - Algemeene plantenteelt ten behoeve van het Indische landbouwonderwijs. 2e druk.
47946: KONING, J.C. DE, - Van Strijd en Overwinning. Verhalen uit de geschiedenis der Zending. 4e herz. druk. [4th revised edition].
3455: KONING, D.A.P., - Eenige gegevens omtrent Land en Volk der Noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang. Taken fr.:TBG, vol. 55 (1903).
49385: KONING, J. [DESCRIPTIVE TEXT] & L.J. ELAND [PAINTER], - Nederlandsch Oost-Indië, Land van Gewijde rust. De Gordel van Smaragd. Platen-Album. [Eerste druk
37163: KONING-VAN DER VEEN, M. - Dromen over Sabang. [Eerste druk/first edition].
41755: KONING, J. (GENERAL EDITOR), - De Kloetramp van 20 Mei 1919. With a preface by J.Coert (Resident of Kediri, Java).
3460: KONINGSBERGER, J.C., - Java. Zoölogisch en Biologisch. First edn.
3459: KONINGSBERGER, J.C., - Tweede Overzicht der Schadelijke en Nuttige Insecten van Java.
11252: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche jongelieden en indische landbouw.
56161: KONINGSBERGER, J.C., - Hollandsche jongelieden en indische landbouw. [eerste druk' First edition].
55562: KONINGSVELD & ZOON [KONINGSVELD & SON]LEYDEN PRINTERS ADVERTISING: - Films van Koningsveld. [Films applied in the printing process by Koningsveld company, Leyden]. [Eerste druk; First edition].
40137: KONINKLIJK BATAVIAAS GENOOTSCHAP/ROYAL BATAVIAN SOCIETY REPORT, - Koninklij,k Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1778-24 April-1928. Verslag der viering van den 150sten Gedenkdag.
56693: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL-, LAND EN VOLKENKUNDE: - Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV].
3461: KONINKLIJK INSTITUUT - voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Naamlijst der Leden op 1 Januari 1895.
55192: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER: - Handleiding voor de Maleische Taal Uitgave 1945. [reprinted].
54601: KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER KNIL: - Moed, Beleid, Trouw [covertitle]:Verzameling van Dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen die zich onderscheiden bij Krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger vanaf 1818 t/m Heden. Uitgegeven door het Departement van Oorlog...Orig. edn.
3463: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCHE LEGER IN DEN STRIJD TEGEN JAPAN, HET -
56985: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER: - ZAKWOORDENBOEK Nederlandsch Maleisch Engelsch. [Malay-Dutch, English-Malay, Dutch-Malay vice-versa]. [Eerste druk; First edition].
56493: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN AMSTERDAM; ROYAL TROPICAL INSTITUTE PUBL. CATALOGUE: - Lijst der Uitgaven; List of Publications. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
51124: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Revolver. [Originele uitgave; Original edition].
52582: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE TOERISTENBOND ANWB - - Java/Bali. waarin opgenomen Medan en het Tobameer (sumatra), Bangkok, Singapore. [eerste druk; First editi9on
53062: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA/ ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Beschrijving en Gebruiksaanwijzing van het KOMPAS M.22. [Herdruk; Reprinted]. [Nr. 76].
56549: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM: - Scheeps-dagboek gehouden aan boord van het M.S. Diogenes, February 29 - October 15, 1972. [ORIGINAL MANUSCRIPT].
51127: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Trompetsignalen voor Wielrijders, Cavalerie en bereden Artillerie (V.T.) (No. 136: eerste opgave van Wijzigingen].). [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51128: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Hoefbeslag.(V.Hb.) (No. 66: eerste-vierde opgave van Wijzigingen].). [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51129: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Reglement op den Inwendigen Dienst der Koninklijke Landmacht, Deel B: (Infanterie). No. 103 A1-B: eerste-zesde opgave van Wijzigingen]. [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
51131: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - HANDLEIDING voor den Leerling-Vlieger; Vliegtuigmotoren, Deel II: Hispano-Suiza motoren en Armstrong-Siddeley stermotoren. [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51133: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - HANDLEIDING voor den Leerling-Vlieger; Vliegtuigmotoren. [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51135: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - LEIDDRAAD voor het onderricht met betrekking tot de wettelijke bepalingen betreffende de ondergeschiktheid. (Nr. 90k). [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51136: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Velddienst; Deel I (V.Veldd. Dl. I) (No. 41I, Eerste opgave van wijzigingen). [Originele uitgave, No. 71; Original edition .
51137: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Uittreksel uit het Voorschrift Berichtenwisseling voor de Koninklijke Landmacht (ten dienste van het Verbindingspersoneel, niet afkomstig van het Regiment Genietroepen. (No. 57a). (V.Ber.). . [Originele uitgave, met wijziginen; Original edition with revisions].
37787: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING - - NATIONALE ROEIWEDSTRIJDEN op den Amstel bij Amsterdam op Zaterdag 24 en Zondag 25 Juni 1916.
39920: K.P.M. - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Menue [card].
39921: K.P.M. - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Menue [card].
39922: K.P.M. - N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ (ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY), - Principal data of Vessels 1966. Orig.edn.
40180: KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKET VAART - K.J.C.P.L., - Lijndiensten der Koninklijke Java-China-Paket Vaart Lijnen N.V.
8953: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL STEAM PACKET NAVIGATION COMPANY - - Onder de Vlag der K.P.M. [Wat wil je worden?]
40108: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL PACKET NAVIGATION COMPAJY - BERGH, J.H.E. VON (COMPILER), - 337[corrected to 347] K.P.M. Schepen in Alphabetische Volgorde.(vide karthoteek/en K.P.M. vloot in Margriet-blocnote).
38336: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ K.P.M. - - K.P.M. Line. Sailing schedule Orient-Java-Africa Line 1938 - 1939.
50294: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ K.P.M. - MS. BOISSEVAIN, - De Boissevain voor de Sumatrakade te Amsterdam.
13506: KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LL0YD - LEIGH-BENNETT, E.P., - History of a House Flag.
43645: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Dienstregeling der Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor het Jaar 1936. Met afstandstabellen en andere inlichtingen.
49096: KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIË - - Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Vol. XXV, Vijfde Serie [Fifth Series], Volume V. Original edition.
45228: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ-ORIENT-JAVA-AFRICA LINE- - Travel the K.P.M. way and see...[From Cape to Cape[follow the track of the ancient Navigators] (text on upper wrap.).
47294: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ/ROYAL STEAM PACKET NAVIGATION COMPANY K.P.M.- - Vacantie...Waarheen? De keuze is ruim...De Kosten zijn laag. [Eerste druk/first edition].
56347: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ GIDS: - Bali A Garden of Eden. With the compliments of K.P.M. {First edition].
56262: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA BORDSPEL [CADET ASSOCIATION ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA] - KILACADMON. VBordspel.
51281: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Handgranaten (V. Handgr. No. 68b) [Originele uitgave; Original edition .
51308: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Algemeen Schietvoorschrift voor de Koninklijke Landmacht betreffende de Handvuurwapenen, de lichte en zware mitrailleurs en den Mortier van 8. Deel III. (Alg. S. v.Dl. III, no. 89c). Mitrailleur M.20. [Originele uitgave; Original edition .
51302: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Cavalerie-Reglement Deel II: Het Gevecht-Onderdeel A. (C.R.-II A, No. 132a.). [Originele uitgave; Original edition .
56438: K.N.A.C. [KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE AUTOMOBIEL CLUB] - K.N.I.M.C. = KONINKLIJKE NEDERLANDSCH INDISCHE MOTOR CLUB] (COMPILERS/PUBLISHERS), - Indische Populaire Wegcode. Korte regels voor veilig Wegverkeer. [Eerste druk; First edition].
51313: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor het Infanterieschietkamp (Voorschr.I.S.K., No. 50 [Originele uitgave; Original edition .
51306: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Verbindingsdienst voor de Koninklijke Landmacht (V. Vbdd., No. 36). [Originele uitgave; Original edition .
56938: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM: - LLOYD JOURNAAL: Orgaan van de Sport-en Ontspanningsvereniging N.V. t.v.v.d. Koninklijke Hollandsche Lloyd. [Originele uitgave; Original Edition].
51304: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor den dienst bij de Autotreinen en bij de Onderdeelen uitgerust met Motortrekkracht. (V.D. Aut. T., No. 78). [Originele uitgave; Original edition .
52583: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE TOERISTENBOND ANWB - - Indonesië. Waarin opgenomen een beschrijving van de eilanden Java en Bali, gegevens over een gedeelte van het eiland Sumatra (De provincies Noord- en WestSumatra), enkele gegevens over Zuid Sulawesi, een beschrijving van de steden Bangkok (Thailand) en Singapore. [eerste druk; First editi9on
51300: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Velddienst, Deel II (V.Veldd. DI. II; No. 411). [Originele uitgave; Original edition .
51309: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Oefeningen ter voorbereiding van den juist snellen aanslag met Geweer en Karabijn. [Originele uitgave; Original edition .
51412: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM - - Noorsche Vacantiereizen Juni, Juli & Augustus S.S. Gelria. [Originele uitgave; Original edition].
51311: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor het Onderricht in het Paardrijden (Ruiterschool). (No. 135). [Originele uitgave; Original edition .
51298: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift voor het rijden van Spannen uit den Zadel en het Rijden van den Bok (Stukrijderschool) 9 No. 283). [Originele uitgave; Original edition .
51417: KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD AMSTERDAM - - Noorsche Fjorden. Per S.S. Gelria naar de Noordkaap, 13 Juni t/m. 29 Juni; Fjorden 30 Juni t/m. 13 Juli en 15 Juli t/m. 28 Juli; Noordelijke Hoofdsteden 1 Aug. t/m. 10 Augustus. [Originele uitgave; Original edition].
51307: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift Optisch Seinen voor de Koninklijke Landmacht (V. Opt. S., No. 35). [Originele uitgave; Original edition .
51510: KONINKLIJKE NEDERLNDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ, K.N.S.M. - AMSTERDAM - Ms. PRINS DER NEDERLANDEN [Menue card January 23, 1959.
51294: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Cavalerie-Reglement, Deel I. (C.R.. I/No. 131-I). Derde opgave van wijzigingen. [Originele uitgave; Original edition .
51305: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Voorschrift geheime Berichtenwisseling voor de Koninklijke Landmacht (V. GEH. Ber., No. 54). [Originele uitgave; Original edition .
51293: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Cavalerie-Reglement. Deel. I. De Exercitiën, onderdeel B. (C.B. - 1. B., Nr. 131b.). [Originele uitgave; Original edition .
51310: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Uittreksel uit het Algemeen Oefenvoorschrift voor de Koninkoijke Landmacht. (Oefenvoorschr., No. 46a). (ten dienste van de subalterne reserve-officieren en onderofficieren). [Originele uitgave; Original edition .
51290: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE BREDA - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY BREDA, - Algemeen Schietvoorschrift voor de Koninklijke Landmacht betreffende de Handvuurwapenen, de lichte en zware mitrailleurs en den Mortier van 8. Deel I. (Alg. S. v.D1, I, no. 89a), Onderwerpen van Algemeenen aard. [Originele uitgave; Original edition .
53616: KONINKLIJKE NEDERLANDSE MARINE TELESCOOP KIJKER: - Originele telescoop in gebruik bij de Koninklijke Nederlandse Marine, circa 1900..
53474: KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VEREENIGING/ROYAL DUTCH BOTANIC ASSOCIATION: - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1972. (Opgericht 15 Augustus 1845).
53203: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, K.P.M.-ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY, K.P.M., - K.P.M. Stereoscope-Platen. [Originele uitgave; Original Issue].
53201: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ (K.N.S.M.), - Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. [Eerste druk; First edition].
50909: KONODY, P.G. (INTROD. ESSAY), - Art & War Canadian War Memorials. A selection of the works executed for the Canadian War Memorials Fund to form a record of Canada's Part in the GreatSacrifice. With an Article On War Memorials. [First edition].
46279: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. (1870-1957), - De Hollandsche Vrouw in Indië. Indrukken van een zwervelinge. [Eerste druk/first edn.].
47420: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. (1870-1957), - De schat van den armen Jongen. [Eerste druk/first edition].
3467: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Indische Mysterieën. First edn.
6266: KOOIJ VAN ZEGGELEN, M.C. VAN (1870-1957), - Indische Mysterieën. First edn.
8495: KOOIJMAN, S. (INTROD.), - Papoea-kunst in het Rijksmusum/Papuan Art in the Rijksmusum. Exhibition catalogue Amsterdam Rijksmuseum 22 June-25 September 1966.
8494: KOOIJMAN, S., - Material Aspects of the Star Mountains Culture. In:Nova Guinea, Nr. 2 (April 1962).
3468: KOOIJMAN, S., - Sahala, Tondi. De Begrippen Mana en Hau bij enkele Sumatraanse volken. Orig. thesis [Utrecht university].
3469: KOOIJMAN, S. - Tapa on Moce Island, Fiji. A traditional handicraft in a changing Society.
48273: KOOL, C.H., - Das Kinderspiel im Indischen Archipel. Orig. thesis [Zürich university].
43087: KOOL, H.W., - Jazz-Orkesten. Leiders en Musici. Orig. edn.
46760: KOOL, J[OS], - De stille revolutie op het platteland. Een reisverhaal over de Vijfheerenlanden. Orig. edn.
3471: KOOL, J.W., - Art. 328a, wetboek van strafrecht voor indlanders. (Indisch staatsblad 1879, No. 203). Orig. thesis [Amsterdam university].
3472: KOOLEMANS BEIJNEN, G.I.W., - Over ziekten en ziekenverpleging in Nederlandsch-Indië. First edn.
3474: KOOLS, J.F., - Hoema's, Hoemablokken en Boschreserves in de Residentie Bantam. Orig. thesis [Wageningen university].
44480: KOOLWIJK, TH. F. VAN, G.B. REHBERGEN JR. & C.F.J. SCHRIKS (COMPILERS), - Pam G. Rueter, A.D. 1906 - 1966. Orig. edn.
36069: KOOMEN, P. DE (INTROD.), - Uw Koninkrijk Kome. Vijftien Jaren Zendingsarbeid in de Residentie Soerakarta. [Gedenkboek].
3475: KOOMEN, P. DE, - In schaduw van Bamboe en Palmen. [Eerste druk; First edition].
3476: KOOPER, W.J.C., - Sociological and Ecological studies on the tropical Weed-vegetation of Pasuruan (the Island of Java). Orig. thesis [Utrecht university].
41456: KOOPMANS, M., - 'N Indisch student in Holland. Verhaal voor Jongens. First orig. edn.
49990: KOORDERS, S.H., - Verslag eener Botanische Dienstreis door de Minahasa tevens Eerste Overzicht der Flora van N. O. Celebest uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Orig. edn.
44483: KOORDERS, S.H., - Verslag eener Botanische Dienstreis door de Minahasa tevens Eerste Overzicht der Flora van N. O. Celebest uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Orig. edn.
49612: KOORDERS, S.H., - Verslag eener Botanische Dienstreis door de Minahasa tevens Eerste Overzicht der Flora van N. O. Celebest uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Orig. edn.
3480: KOORDERS, S.H. - Eenvoudige Botanische Determinatie-Tabellen voor eenige der meest karakteristieke en algemeen voorkomende Boomsoorten der Djatibosschen van Java. 2e herz. druk. (2nd. revised edn.).
56164: KOORDERS, S.H. & J.F. NIERMEYER, - Toelichting tot Junghuhn's Photographieën Offprint from:Gedenboek Junhuhn, 's-Gravenhage 1910.
11254: KOOREMAN, P.J., - De Koelie-ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de Residentie Oostkust van Sumatra. Lezing gehouden op de Openbare Algemeene Vergadering, dd. 22 December 1902, der Vereeniging Moederland en Koloniën.
42114: KOOTEN, G. VAN (ET.AL.)(COMPILERS), - Kramers'Groot Woordenboek Nederlands. Tevens vreemde woorden.
56396: KOOY, J.M. - J.L.G. LE RÜTTE, H.N. ZAALBERG, C.A. VAN DE VELDE (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - MINYAK: Orgaan van de Vereeniging van Geemployeerden bij de Petroleum Industrie in Nederlandsch-Indië. Vol. 1-no. 3 (November 1921) - 12 (Augustus 1922. [Originele uitgave; Original edition].
37703: KOOY-VAN ZEGGELEN, M[ARIE] C.(1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. 5e druk.(5th edn.),
38284: KOOY-VAN ZEGGELEN, M[ARIE] C.(1870-1957), - Het Zeeroversjongetje. FIRST edn.
40908: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. VAN, - De Gouden Kris. Een verhaal uit de nieuw veroverde streken van Zuid-Celebes. Voor kinderen van 12 jaar en daarboven. FIRST edn.
40239: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C., - Jong Java's Liefe en Leed. Drie Verhalen van Java voor kinderen van 10-15 jaar. [Met een inleiding van Nellie, ps. van J.M.P. van Kol-Porrey]. First edn.
56398: KOOY, J.M. - J.L.G. LE RÜTTE, H.N. ZAALBERG, C.A. VAN DE VELDE (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - MINYAK: Orgaan van de Vereeniging van Geemployeerden bij de Petroleum Industrie in Nederlandsch-Indië. Vol. 8 no. 1 (September 1928) - 12 (Augustus 1929. [Originele uitgave; Original edition].
56399: KOOY, J.M. - J.L.G. LE RÜTTE, H.N. ZAALBERG, C.A. VAN DE VELDE (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - MINYAK: Orgaan van de Vereeniging van Geemployeerden bij de Petroleum Industrie in Nederlandsch-Indië. Vol. 6, nos. 1-10 (Juni 1927-12, Augustus 1927) - Vol. 7-nos. 1-12 (September 1927-Augustus 1928). [Originele uitgave; Original edition].
56397: KOOY, J.M. - J.L.G. LE RÜTTE, H.N. ZAALBERG, C.A. VAN DE VELDE (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - MINYAK: Orgaan van de Vereeniging van Geemployeerden bij de Petroleum Industrie in Nederlandsch-Indië. Vol. 4-no. 1 (September 1924) - Vol. 5-no.5 (Januari 1925. [Originele uitgave; Original edition].
55910: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. [1870-1957], - De Gouden Kris. Author's preface, introduction by C. van Vollenhoven. Tweede druk [Second edition].
51663: KOOYMAN, AD (COMPILER), - INDONESIA MERDEKA: Brochure naar aanleiding van detv-documentaire van Roelof Kiers door de VPRO uitgezonden 1 december 1976 en herhaal op 10 augustus 1977. [Eerste druk; First edition].
38559: KOP, G.G. VAN DER, - The Wayang Wongor Wayang Orang.
51999: KOPER, J., - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling in het bijzonder in Indonesië/Some aspects of the problem of Missionary bible translations, with special reference to Indonesia. [Original dissertation Utrecht University).
51436: S.K. [= S. KOPERBERG], - Een Javaansch Vorsten Huwelijk. Published inNION, Vol. 5-10 (1921).
56476: KOPERBERG, S. (COMPILER), - Katalogus van de Boekerij van den Algemeenen Nederl. Diamantwerkersbond. [Eerste druk; First edition].
54470: KOPERBERG, H., - Bittere Pillen en scherpe Pijlen uit de Japansche Interneeringskampen te Soengei Senkol en Si Rengo Rengo [Sumatra]. [Eerste en enigi Privé-uitgave; First and only Private publication].
36537: KOPSTEIN, F., - Een Zoölogische reis door de Tropen. Met camera en verrekijker door de Indo-Australische Dierenwereld.
3482: KOPSTEIN, F., - Ein Beitrag zur Eierkunde und zur Fortpflanzung der Malaiischen Reptilien. Repr.fr.:Bulletin Raffles Museum, No. 14, sept. 1938.
3481: KOPSTEIN, F. - De Javaansche Gifslangen en haar beteekenis voor den Mensch.
44299: KORAN/ALCORAN - - Kur'an. Bu eser, seçkin bir heyet tarafundan, çestli dillerde çrkan, Kur'an tercilmeleri de gözden geçirilerek meydana getirilmistir. Besinot Basim.
48135: KORBER, PH. (EDITOR/TRANSLATOR), - Phocton. Lotgevallen en ontmoetingen op eene Reis naar Oost-Indië. Orig. edn. [translated and edited after the original german language manuscript by Ph. Korber].
48135: KORBER, PH. (EDITOR/TRANSLATOR), - Phocton. Lotgevallen en ontmoetingen op eene Reis naar Oost-Indië. Orig. edn. [translated and edited after the original german language manuscript by Ph. Korber].
56855: KORDER, S.S., - Kerala and her Jews. [Compiled from a paper read by S.S. Koder before the Kerala History Association in 1965]. [First edition, thus].
54917: KOREA IN COLOR SLIDES: - KOREA IN COLOR. [Covertitle]. [First edition].
38049: KORF, D. - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
41569: KORF, D[INGEMAN], - Haarlemse Majolica en Tegebakkers. Orig. edn.
46228: KORF, J. & J.W. VAN SANTE, - Zaandam in oude ansichten. Zevende druk.[7th edn.].
7084: KORFF, J.J. (JR.), - Onderkleding, kousen en sokken, babygoed.
3485: KORFF, A.B. - Een vacantiereisje naar Java. [Een vacantiereisje van een hollandsche jongen naar Java, subtitle preceding chapter one]. 3e druk.
38357: KORFF, A.B. - Een vacantiereisje van een Hollandschen Jongen naar Java. Een oorspronkelijk Jongensboek.1e druk. (FIRST edn.).
3486: KORIGODSKY, R.N., O.N. KONDRASJKIN & B.I. ZINOWJEW - Kamus Bahasa Indonesia-Rusia
42782: KORMAAT, K., - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945. Orig. edn.
54068: KORMELINK, HENK, - Parochiae ad Sanctam Ceaciliam in Needer (over de Parochie van de heilige Caecilia te Neede); 100 jaar parochie Sint-Caecilia Neede 1898-1998. [Eerste druk; First edition].
3489: KORN, V.E., - De Dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
48526: KORN, V.E., - Het Adatrecht van Bali. 2e herziene druk (2nd revised edition).
53898: KORN, V.E., - Oosterse Visie op Westers Bewind. Offprint from:BKI, Vol. 113-1.
53902: KORN, V.E., - De Vrouwelijke Mama' in de Minangkabausche Familie. Offprint fromBKI, volume 100.
11256: KORN, V.E., - De wetgeving der Indonesische volksgemeenschappen.
48882: KORNFELD (DR.) (CHIEF EDITOR), - Heimat und Siedlung.
48860: KORNFELD, H. (CHIEF EDITOR), - Heimatleben. Monatsschrift für Heimatschutz und Heimatpflege.
36880: KORSBERG, V., - Phrases in Tagabili. Offpr.fr.:Linguistic Circle of Canberra, Series A-Occas. papers No. 8.
13456: KORSJOENOVA, T.T., - Galajaponnen van het Russische hof in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw uit de collectie van de Hermitage.
48205: KORTE, J.P. DE, - De Jaarlijkse financieële verantwoording in de V.O.C. Verenigde Oost Indische Compagnie. Orig. edn.
10345: KORTEWEG, (CAPT.), - De 1000 van Amahei. First edn.
52284: KORTHALS ALTES, W.L.., - De Betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939 (The Balance of Payments of the Netherlands Indies 1822-1939). [Original dissertation Erasmus University Rotterdam].
56282: KORTHALS, H.A. (PREFACE), - St. Eustatius 1774-1826. Jacob Ernst Marcus Graveur en Tekenaar. [Eerste druk; First edition].
3495: KORTHUYS, P. - In de ban van de Tropen.
45813: KORTHUYS, P. - In de ban van de Tropen.
57121: KORTHUYS, PIET (CHIEF EDITOR), - Nieuw Indië. Tijdschrift voor Nederland en de beide Indiën. 2e Jaargang Nr. 12, 13 April 1946, Nr. 18 na de Bevrijding. 14 daags Tijdschrift. [Originele uitgave; Original publication].
11955: KORTLAND, K. & F. MERTENS, - Het Oog wil ook wat. Optiek door de eeuwen heen.
50559: KOSASI, MOHAMMED, - Pamidjahan en zijn Heiligdommen; POERBATJARAKA, De Geheime Leer van Soenan Bonang [Introduction, translation and annotations]; S. & A. BRANDTS BUYS-VAN ZIJP, Javaansche Gendings bij Land en Bij Seelig. Published in:DJAWA, Vol. 18-parts 3,4,5.
46401: KOSASIH, R.A.(ILLUSTRATOR/EDITOR), - Mahabharata. Pandawa djadjaka.
49619: KOSASIH, R.A. (ILLUSTRATOR), - Mahabharata 3. Djilid 21 sampai 30. [Original edition, thus].
50751: KOSSMANN, ERNST H., - Een tuchteloos probleem. De Natie in de Nederlanden. [Eerste druk;First edition].
7086: KOSTELIJK, P.J. & B. DE KOCK, - Marken.
57090: KOSTER, H.F. (S.J.), - De Verdrukte klassen in Indië. pEerste druk; First edition].
48531: [KOSTER, F.] (COMPILER), - Gids voor Het Gooi. [Eerste druk/first edition].
45715: KOSTER, S., - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie. Orig. edn.
40964: KOSTER, S., - Komedie en Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonder jaar theaterleven. Orig. edn.
42009: [KÖSTER HENKE, W.L.H.] - E. SANDERS (NEW INTROD.), - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of de taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetische gerangschikt. Facsim. edn. after the orig. edn. Dockum c. 1906. With a new introd. by E. Sanders.
3497: KOSTER, J.T., - The Compositae of the Malay Archipelago. I. Vernonieae and Eupatoriae.
11257: KOSTER, B. (JR.) (J.C. ZIMMERMAN), - Chequeriana.
55404: KOSTER, JANE & MARGARET MURRAY, - Modern Knitting illustrated. Easty-to-follow instructions for indoor and outdoor graments to all members of the family. [First edition].
52637: KOSTER, MARTIEN, - Zölfportret mit sparzegelties. [Eerste druk; First edition.
53942: KOSTER AZN, C.J. (PUBLISHER), - Anatomische Atlas der Gezonde, Zieke en Abnormale Geschaltsorganen van den Man en van de Vrouw. [50e-55e duizendtal; 50th-55th thousand].
53165: KOSTER CHZ., PAUL .J. , - Uit de nagelaten papieren van een Indischen Nurks. [eERSTE ENIGE DRUK; fIRST AND ONLY EDITION].
51786: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom. [Vierde uitgebreide drujk; 4th. enlarged edition].
54397: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom. Tweede druk [Second edition].
43212: KOUSBROEK, R., - Ethologie en Cultuurfilosofie. Johan Huizinga Lezing. First edn.
45416: KOUSBROEK, R[UDY], - Een Passage naar Indië. First edn.
45609: KOUSBROEK, R., - Terug naar Negri Pan Erkoms. Tweede druk. [second edn.].
43296: KOUWENAAR, G[ERRIT], - Er is geen elders waar het anders is. Een gedicht met foto's van Pier Pennings. First and only edn.
48589: KOUWENAAR, W. - P.B. VAN STEENIS & CH. W.F. WINCKEL (COMPILERS/EDITORS), - Leerboek der Tropische Geneeskunde. [herziene druk/revised edition].
11741: KOYA NAKAMURA, - History of Japan. Orig. edn.
8040: KOYAMA, F(UJIO) & J. FIGGESS - Two thousand years of Oriental Ceramics. Orig. edn.
50707: KRAAN, N., - Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt, 1916-1928. [Eerste druk; First edition].
55085: KRAAN, TINEKE VAN DER, - Indrukken over Vrouwenwerk in Suriname. Reisverslag van een bezoek van 6 tot 14 Januari 2003. [Eerste druk; First edition].
38969: KRAATZ, A., - Merletti. Transl. after the orig. french (Dentelles) into italian by Lidia Zazo. First edn.
56416: KRAATZ, ANNE (EDITOR), MADELEINE NICOLAS, MADELEINE DELPIERRE (ET.AL.). - Modes en Dentelles 1590-1983. 2 Juin-30 Octobre 1983. [Edition originale;First edition].
49852: KRAEFF, A., - Sumbangan untik pengetahuan efusiva dan intrusiva muda dari daerah-aaliran Sungal Kajan (Kalimantan Timur-Laut); A contribution to the petrology of the young extrusive and intrusive rocks of the river-basin of S. Kajan (N.E. Borneo). [Original
53095: KRAEMER, H., - Een Javaansche Primbon uit de Zestiende Eeuw. Inleiding, vertaling en aanteekeningen. [Original dissertation Leyden university].
304: KRAEMER, H. (HERAUSG.), - Welttheil und Menschheit.
12172: KRAEMER, H., - Agama Islam. Tjet. Ketiga.
41680: KRAEMER, H., - [Zes Jaar Padvinden](title on front wrapper). Rede uitgesproken door Dr. H. Kraemer in de Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Bijbelgenootschap op Donderdag 21 Juni 1928 in de Doopsgezinde Kerk te Amsterdam. Orig. edn.
9157: KRAEMER, H., - De huidige stand van het Christendom in Nederlandsch-Indië.
40644: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de Zending. Een studie en een appèl. First edn.
54484: KRAEMER, H. (1888-1936), - Mijn tweede zes-jaar in Indië. [Eerste druk; First edition].
3511: KRAFFT, A.J.C., - Coöperatie in Indië. Een Sociaal-paedagogisch vraagstuk. Orig. thesis [Amsterdam university].
40856: KRAFFT, L., - Poppen- en Schaduwspel in de Oriënt. Een tentoonstelling van de Puppentheater Sammlung der Stadt München in samenwerking met het Museum voor Land-en Volkenkunde in Rotterdam. Dutch translation by W.F. Lugtenburg.
46251: KRAFT DURCH FREUDE, 1933-1939- - Kraft durch Freude...September 1937. [an odd issue].
52835: KRAJICEK, RICHARD PETER STANISLAV (1971-), - AUTOGRAPHED origina Tennis Tournamentl admission Card.
3512: KRAKATAU - - Krakatau! [commemorative volume].
52615: KRAKATAU ERUPTION COMMEMMORATED - - Krakatau! [Eerste druk; First edition].
57068: KRAKATAUY ERUPTION 1883: - Rotterdam 1883 Krakatau. [Eerste en enige druk; First and only edition].
3513: KRAKATOA-STEHN, CH.E. - The geology and volcanism of the Krakatau Group; DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M., Krakatau's new Flora; K.W. DAMMERMAN, Krakatau's new fauna.
55057: KRAMER, P.H., - Vrouwen die elkaar bemninnen. De vrouwelijke homosexualiteit en haar achtergronden. [Eerste en enige druk; First edition].
52194: KRAMER, A.L.N., - Kamus Indonesia. Indonesisch-Nederlands en Nederlands-Indonesisch. Tweede vermeerderde en verbeterde druk [Second enlarged and rivised edition].
56773: KRAMER SENIOR, A.L.N., - Indonesian Pocket Dictionary English-Indonesian/Indonesian-English in the New Indonesian Sprelling [= Bahasa Indonesia]. [First edition, thus].
52433: KRAMER, J.G., - De avonturen van Jan Willemsz: Een historisch verhaal uit de 16e eeuw. [Eerste druk; First edition].
39494: KRAMER, P., - Wetboek van Strafvordering. Practisch toegelicht ten dienste der Politie. 6e druk.(bijgewerkt tot Maart 1943)(6th edn., enlarged up till March 1943).
39489: KRAMER, P., - Wetboek van Strafvordering. Practisch toegelicht ten dienste der Politie. Orig. edn.
11001: KRAMER, - Kramer's Geographisch Handboek der geheele Aarde. 2e druk, herzien door E. Zuidema.
3504: KRAMER, D. (D. MÜLLER-KRAMER), - Onrustig is ons hart. 6th edn.
40385: KRAMER, D. (D.M. MULLER-KRAMER), - Lodewijk de Rattenvanger. [2e druk/2nd. edn.].
45919: KRAMER, D. [D.M. MULLER-KRAMER], - Vijf rovers en een Rovershol. [Tweede druk/2nd. edn.].
45726: KRAMER, DIET [D.M. MÜLLER-KRAMER, 1907-1965]. - Razende Roeltje. Tweede druk. [2nd. edn.].
3501: KRAMER, A.L.N. - Indonesian Pocket Dictionary
47414: KRAMER SR., A.J.N., - Apakah Indonesianja? (Hoe zeg je 't in 't Indonesisch?). Orig. edn.
46038: KRAMER SR., A.L.N., - Kamus Belanda. Nederlands-Indonesisch en Indonesisch-Nederlands. Vijfde druk. Opnieuw bewerkt door Sudjito Danusaputro. [5th edetion, revised by Sudjito Danusaputro].
48638: KRAMER SR., A.L.N., - Kamoes Indonesia. Indonesisch-Nederlands en Nederlands-Indonesisch. [Eerste druk/first edition].
3505: KRAMER, D. (= D. MÜLLER-KRAMER) - Thuisvaart. 2e druk.
45896: KRAMER, D. (= D. MÜLLER-KRAMER) - Thuisvaart. Derde druk.[3rd. edn.].
46714: KRAMER, D. (= D. MÜLLER-KRAMER) - Thuisvaart. Vijfde druk. [5th edn.].
50081: KRAMER, DIET (DINA MARIA MÜLLER-KRAMER, 1907-1965), - Rahasa Bilik Berkuntji. [FIRST indonesian language translation after the original dutch 't boek van Bob en Bep, 1947].
3502: KRAMER, D. (D. MÜLLER-KRAMER), - Das Vorbild. Transl. fr. the original dutch by W. van Delden.
50977: KRAMER SR., A.J.N., - Apakah Indonesianja? (Hoe zeg je 't in 't Indonesisch?). Tjetakan jang kedoea [Tweede verbeterde en uitgebrieide druk; Second revised and enlarged eidition].
51209: KRÄMER, A., - West-Indonesien. Sumatra Java Borneo. [Erste Auflage; First edition].
53302: KRAMER, A.L.N., - Kamus Belanda. Nederlands-Indonesisch en Indonesisch-Nederlands. Derde gewijzigde] druk [Third revised edition].
48734: KRAMERS JZ., J., - Geographisch Woordenboek der geheele Aarde. [Eerste druk/first edition].
45637: KRAMERS JZ., J., - Nieuw Nederlandsch-Fransch Woordenboek. Bevattende al de thans gebruikelijke grondwoorden der Nederduitsche Taal , benevens de daarvan afgeleide zamengestelde woorden, met hunne vertaling en verklaring in de fransche taal...First edn.
55462: KRANENBURG, R. - B. SABAROEDIN (TEUKU) [TRANSLATION]. - Ilmu Negara Umum. Diterjemahkan dalam basa Indonesia oleh Tk. B. Sabaroedin. [Cetakan ke=1; First edition].
40660: KRANENDONK, O., - Serological and Epidemological aspects in Yaws Control. Report on a Mass treatment campaign against Yeaws in Netherlands New Guinea. Orig. thesis (Amsterdam University).
8497: KRARUP NIELSEN, A. - In het land van Kannibalen en Paradijsvogels
52324: KRARUP NIELSEN, AAGE, - Mads Lange til Bali. En Dansk Ostindiefarers Liv og Æventyr. [Femte Oplag].
40829: KRÁSA, M., - The Temples of Angkor. Monuments to a vanished Empire. Translated fr. the orig. Czech language by J. Turner. First U.K. edn.
38532: KRATZ, E.U., - Peringatan sejarah Negeri Johor. Eine malaiische Quelle zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert.
3518: KRAUS, F.J. & G.J. DE JONGH - Verslag over verbetering van Haventoestanden van Makassar. First edn.
3519: KRAUSE, G. & K. WITH, - Bali. 2. Aufl. (2nd edn.)
9683: KRAUSE, G., - Bali. First edn.
45133: KRAUSE, G., - Bali. La Population. Le Pays. Les Dances. Les Fêtes. Les Temples. L'Art.
45331: KRAUSE, GREGOR, [1883-1960], .. - Borneo. [Primates; ethnic population groups: Dayak; habitat and ecology]. [Eerste en enige druk; First and only edition].
54985: KRAUSE, G[REGOR, 1883-1960], .. - Borneo. [Neusapen, Orangutan; dayak headhunters photographed by Dr. Gregor Krause] [Eerste en enige uitgave; First and only edition].
54206: KRAUSE, GREGOR (PHOTOGRAPHER, 1883-1960. & KARL WITH (EDITOR, 1891-1980), - Bali. 2. Aufl. (2nd edn.).
8090: KRAUSS, FRIEDRICH S. - Das Geschlechtleben in Glauben, Sitte, Brauch und Gewohnheitsrecht der Japaner. Zweite Neu bearbeitete Auflage (Second revised edition].
54099: KRAVCHENKO, K. (COMPILER/INTRODUCTION), - Sergei Konionkov [Russion sculptor]. [First edition].
36424: KRAYENBRINCK, J. (INTROD.), - De Zaken van het Land Simbang nader toegelicht. [Eerste druk/first edition].
3527: KRAYER VAN AALST, H., - Een offer der Zee. Schetsen uit een jong-christelijke gemeente op Seram.
36103: KRAYER VAN AALST, H., - Solé en zijn vriendjes. Nieuwe herziene uitgave van:Van een Ceramschen Jongen(1916).
3522: KRAYER VAN AALST, H., - Liefde-Macht. Een schets uit het zendings-leven onder de Alfoeren van West-Seram. [Eerste druk/first edition].
55334: KRAYER VAN AALST, H., - Van doorbrekenk Licht. [Eerste en enige druk; First and only edition].
10406: KRCEMA, R., (TRANSL.)(ET. AL.), - Textilverbundstoffe. Transl. fr. the orig. Czech language.
37801: KREDE BEN HEIK [H. BEEKE], - Het boek voor de Geloovigen. 40 Vragen en Antwoorden over de leer van Hersteld Oostersch Israel.
3529: KREEMER, J. - Atjèsch Handwoordenboek, Atjèsch-Nederlandssch.
50783: KREEMER JR., J., - Volksheelkunde in den Indischen Archipel. Separated fromt:BKI, vol. 70-1.
11260: KREEMER, J., - De Loeboes in Mandailing. In:BKI, 66-3.
9638: KREEMER, J., - Sumatra. Orig. edn.
55916: KREINER, J. & H.-D. OELSCHLEGER - De Ainoe. Jagers, Vissers en Plukkers uit Noord-Japan.
55572: KREISEL, GERD, - Linden-Museum Stuttgart, Südasien Abtailung. [Original Ausgabe; First edition].
40675: KREKEL, H., - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek...Orig. thesis (Amsterdam university).
42777: KRELAGE, E.H., - Drie eeuwen Bloembollenexport. De geschiedenis van den Bloembollenhandel en der Hollandsche Bloembollen tot 1938. Orig. edn.
3530: KRENGER, W., - Kulturgeschichtliches zum Betelkauen-Zusammensetzung und Zubereitung des Betels; über die Wirkung des Betels; Notizen zum Thema. In:CIBA Zeitschrift, year 7-no. 84.
41854: KRESSE, [HANS] G., - De Prijs van de Vriheid. Orig.edn.
41857: KRESSE, [HANS] G., - De Gezellen van het Kwaad. Orig.edn.
41858: KRESSE, [HANS] G., - De Weg van de Wraak. Orig.edn.
41859: KRESSE, [HANS] G., - De Welp en de Wolf. Orig.edn.
41860: KRESSE, [HANS] G., - De Zang van de Prairiewolven. Orig.edn.
41849: KRESSE, HANS G. & D. HUIZINGA, - De Jeugd van Eric de Noorman. First edn. [thus]. Introd. by Hans Matla.
41850: KRESSE, HANS G., - De Scheepsbouwer. Een avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn.
41851: KRESSE, HANS G., - Erwin de Vrijbuiter. Orig.edn.
41861: KRESSE, HANS G., - De Koning der Steppen. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41862: KRESSE, HANS G., - De Zoon van Eric/de zwarte Ruiter. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41863: KRESSE, HANS G., - Het Tyrfing mysterie/Heidrun. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41864: KRESSE, HANS G., - De prijs der Wrake. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41865: KRESSE, HANS G., - De Vloek van het Goud. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41866: KRESSE, HANS G., - De Wolven van Scorr. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41867: KRESSE, HANS G., - Het verbond der Groene Dolken/Het geheim van de verboden Stad. Een Avontuur van Eric de Noorman. Orig.edn. (thus).
41868: KRESSE, HANS G., - De valse Koning/Het Wapengericht/Het goud der Ozmecs/Het geheim van het Frafgewelf.Een Avontuur van Eric de Noorman. 3e druk.
41869: KRESSE, HANS G., - Het Rijk van het Midden/Storm over China.Een Avontuur van Eric de Noorman. First edn. (thus).
41871: KRESSE, HANS G., - De Steen van Atlantis. Een Avontuur van Eric de Noorman. Tweede druk.
50451: KRESZ, M., - Magyar Parsztviselet. (1820-1867). [FIRST edition].
7089: KRESZ, M., - Ungarische Bauerntrachten (1820-1867). [First German language ediction, translated after the original Hungarian language edition 1956].
7090: KRESZ, M., - The art of the Hungarian Furriers. Translated from the original hungarian text edn.
52503: KRETSCHMER, A., - Album Deutscher Volkstrachten [Gekürzte Original Ausgabe; Original edition, abridged].
55479: KREUGER, CH. J.J.A., - De Was in School en Huis; Het wassen en opmaken van verschillende stoffen; Practische Handleiding voor de secondaire opleiding aan Huishoud- en Industriescholen; ook bruikbaar in de primaire opleidingen en in de huishouding. 2e druk [Second edition].
56278: KREUGER, S.C.P., - Zr. Ms. Onrust. Verraad en Ondergang in Borneo. [Eerste druk; First edition].
42254: KREUK, W. DE (EDITOR), - De Muntkroniek 1984/1..
7091: KREUSSLER & CO - -Fabriek van Chemische Producten, Wiesbaden-Biebrich
47472: KREUTZER, J., - Esperanto ein Kulturgut? Sein Wesen und Wert im Feuer der Kritik. [1. Auflage/first edition].
47505: KREUZ, R., - Esperanto in Handel und Verkehr. Alltägliche und Kaufmännische Gespräche , Kaufmännischer Briefwechsel nebst einer Warenliste und einem Handelswörterverzeichnis kurze Sprachlehre. Orig. edn.
56275: KREVITSKY, NIK, - Batik Art and Craft. [First edition].
53378: KREYMBORG & CO. TAILORMADE GENTLEMEN'S CLOTHING CATALOGUE:[UNTITLED SALE CATALOGUE KREYMBORG & CO.]. - S.I.,
53376: KREYMBORG & CO. TAILORMADE FASHION SEASON 1923: - Lente en Zomer 1923, A. Kreymborg & Co. [cover title]. [Originele uitgave; Original edition].
53375: KREYMBORG TAILORMADE FASHIONABLE GENTLEMEN'S CLOTHING: - Tot Chef bevorderd. [Originele uitgave; original edition].
53374: KREYMBORG & CO. TAILORMADE CLOTHING SEASON 1910: - Measure Department [cover title]. Gedrukte Prijscourant volgens Serie. Kleeding naar maat. [Originele uitgave; Original edition].
53373: KREYMBORG & CO. MAASTRICHT: - Invitation card by A. Kreymborg & Co. Hfleveranciers, Maison Le Matador, Maastricht.
53369: KREYMBORG & CO. MAASTRICHT SUMMER SALE: - Zomer Reclame Opruiming beginnen Woensdagochtend 22 Juli 1908, in de Heeren-, Jongeheeren, en Kinder-kleedingmagazijnenGrand Maison Le Matador A. Kreymborg & co. [Maastricht]. [Original Poster].
53368: KREYMBORG & CO. MEN'S TAILORMADE FASHION PRICELIST: - Kreymborg's Commande-Prijscourant voor Heerenkleeding. Amerikaansche Bewerking. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53367: KREYMBORG & CO. MEN'S TAILORMADE FASHION PRICELIST: - Prijs-Courant van Heeren- en Jongeheerenkleeding naar maat. Engelsche Bewerking. A. Kreymborg & Co., Huis van den eersten rang [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53366: KREYMBORG & CO. PRICELIST TAILORMADE CLOTHIG: - Prijs-Courant A. Kreymborg & Co. Hofleveranciers Amsterdam Maastricht. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53365: KREYMBORG & CO. TAILORMADE CLOTHING PROSPECTUS: - A. Kreymborg & Co. Prospectus en Voorwaarden voor Abonnement. [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53364: KREYMBORG & CO. MEN'S FASHION PRICELIST: - Prijscourant van Heeren- en Jongeheerenkleeding naar maat. Engelsche Bewerking. [Originele uitgave; Original edition].
41531: KRIEG, G.B. V., - Moeders Kus. Voor Zang en Piano, of Orgel, of gemengd koor. Orig. edn.
47216: KRIEG, K.H. & W. LOHSE, - Kunst und Religion bei der Gbato-Senufo Elfenbeinküste. [1. Auflage/First edn.].
10754: KRIEK, D.W.N., - Speciale Missie Nr. 43 in Bantam (Java).
41669: KRIELE, E., - Das Evangelium bei den Dajak auf Borneo. Orig. edn.
54528: KRIENEN, CH. (1873-1945), - Twee echte jongens. Oorspronkelijk verhaal. [Eerste druk; First edition].
45606: KRIJGER, M.W.W., - De betekenis van het evenwichtsorgaan voor de Vlieger'The Significance of the Labyrinth in Aviation. Orig. thesis [Utrecht university].
45531: KRIJS, J[ACOBUS] I[GNATIUS] (ASCRIBED TO...], - Korte Onderregting, geestelyke oefeningen en Gebeden, rakende het Heilig Sakrament des Vormsels; Dienstig voor alle de geenen die dit H. Sakrament ontfangen zullen, ofte reeds ontfanghen hebben. Derde Druk. [3rd. edn.].
56334: KRIMPEN, J. VAN (1892-1958) - B.V.A.RÖLING (1904-1981) (DESIGN & LAYOUT), J.W.F. WERUMEUS BUNING (INTRODUCTION, 1891-1958), - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaar. Verzorgd en bijeengebracht door...[Eerste druk: First edition].
41744: KRISHNAMURTI, - Talks and Writings. In:Star Bulletin, Mar.-Apr. 1933, no. 2.
51873: KROEF, JUSTUS M. VAN DER, - The Dialectic of Colonial Indonesian History. [First edition].
51857: KROEF, JUSTES M. VAN DER, - DE RMS- Nog kans op een bieuw Bestek? [original typostript].
3535: KROEF, J.M. VAN DER, - Indonesia since Sukarno. First edn.
3534: KROEF, J.M. VAN DER, - The Sino-Indonesian rupture. First edn.
52023: KROES, H.A., - Huisdierenteelt. I:Ontleedkunde en leer der levensverrichtingen der huisieren met betrekking tot hunne teeld; II: Uitwendige kennis (exterieur) der huisdieren (Paard, rund, Schaap, Geit en Varken). [Eerste druk; First edition].
36014: KROESE, W.T., - De Westeuropese Katoenindustrie in de kentering der tijden
9673: KROESE, W.T., - Vormen van samenwerking in de Nederlandsche Katoenindustrie (1929-1939).
3539: KROESEN, P.A. - Verhandeling over de Volksstammen in de omgeving van Hollandia.
11262: KROESEN, R.H. & W.D. HELDERMAN, - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorend tot de Residentie Oostkust van Sumatra. Offpr.fr.:BKI, 7e volgreeks II.
55086: KROEZE, H.W. (REV.), - Bemoediging uit een Sluikblad. [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
54712: KROL, J. (ASSOCIATION SECRETARY/PREFACE), - Nederlandsch-Indische Jaarbeurs gevestigd te Bandoeng. Eerste Indische Jaarbeurs te Bandoeng, 17 Mei tot en met 5 Juni 1920.
46988: KROL D'YOVRE, L. (= L. KROL), - Soekarno. [Eerste druk/first edn.].
47015: KRÖLLER-MÜLLER SCULPTURE COLLECTION CATALOGUE - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller. Catalogus. Vijfde druk [fith edn., partly revised and enlarged].
52084: KROM, N.J.(EDITOR), - Het Oud-Javaansche Lofdicht Nagarakertama van Prapantja.(1365 A.D.).
56751: KROM, N.J., - Zaman Hindu. Terdjemahan Arif Effendi. [Tjetakan pertama; First edition].
3545: KROM, N.J., - Het oude Java en zijn kunst.
3550: KROM, N.J., - Hindoe-Javaansche Geschiedenis. 2e herziene druk. (2nd. revised edn.).
46945: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
46946: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
49329: KROM, N.J. - De Levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. [Eerste druk/first edn.].
50797: KROM, N.J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst. [Eerste druk; First edition].
53901: KROM, N.J., - Indisch en Indonesisch. Rede gehouden in de Vergadering van de vereenigde afdeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 30 Maart 1940. Offprint from:Jaarboek K.N.A.W., 1939-1940.
3549: KROM, N.J. - Baraboedoer. Het heiligdom van het Boeddhisme op Java.
3546: KROM, N.J., - Het Hindoeïsme.
48060: KROM, N.J., - Korte gids voor den Borobudur. Tweede druk [second edition].
51345: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche Bronzen: De Collectie Loudon. Separated from:NION, vol. 3-12 (April 1919).
51438: KROM, N.J., - De reliëfs van Angkor Wat. Published in:NION, Volume 10-2 (1925).
3542: KROM, N.J. - C.M. Pleyte Wzn. Offpr.fr.:NION, pt. 6(1917).
3552: KROMME, E.E.M.J.,`'''''?,, - Beschrijving der Tanimbar-en-Babar-Eilanden.
52190: KROMODJOJO ADI NEGORO, RADEN ADIPATI ARIO, - Oud-Javaansche oorkonden op steen uit de Afdeeling Sidhoardjo opgehelderd. [Eerste druk; First edition].
52083: KROMODJOJO ADI NEGORO, RADEN ADIPATI ARIO, - Oud-Javaansch Alphabet. [Eerste druk; First edition].
52081: KROMODJOJO ADI NEGORO, RADEN ADIPATI ARIO, - Oud-Javaansche oorkonden op steen uit de Afdeeling Modjokerto opgehelderd. [Eerste druk; First edition].
3553: KRONECKER, F. - Von Javas Feuerbergen. Das Tengger-Gebirge und der Vulkan Bromo, 2380 Meter ü. Meer.Orig.edn.
53455: KRONENBERG, H.O. (EDITOR), - Proceedings Fourth European Orchid Congress1-3 April Amsterdam 1976
7095: KRONENBURG, J.W.M., - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie. Orig. thesis. (Nijmegen university).
48902: KRONHAUSEN, E. AND PH., - The First International Exhibition of Erotic Art. Lund's Kunsthall May 3-July 31, 1968; Arhus Kunstmuseum Sept. 7-Oct. 27 1968. First edition.
49097: KRONHAUSEN, E. AND PH., - The 2nd. International Exhibition of Erotic Art. Liljevalchs Konsthall Stockholm April 2-May 18 1969. First edition.
52706: KROOK, HANS, - Toeren door Gelderland I: De Veluwe. [Eerste druk; First edition].
52635: KROOK, HANS, - Toeren door Noord-Holland II. Tochten in het gebied tussen Texel en Haarlemmermeer, met uitzondering van het Gooi. [Eerste druk; First edition].
52625: KROOK, HANS, - Toeren door Zuid-Holland I. Het gebied ten noorden van de lijn Rotterdam-Schoonhoven. [Eerste druk; First edition].
52577: KROOK, HANS, - Toeren door Zuid-Holland II. Het gebied ten zuiden van de lijn Rotterdam-Schoonhoven. [Eerste druk; First edition].
48309: KROON, H.M., - De Koe. Lichaamsbouw en inwendige organen. Voor fokkers en eigenaars van rundvee, alsmede voor cursussen in runderkennis en landbouwkunde. Zevende, herziene druk. [7th revised edition].
48310: KROON, H.M., - Het Varken. Lichaamsbouw-Interieur-Rassen-Fokkerij. Voor Fokkers en bezitters van Varkens, voor cursussen in kennis van het Varken en Landbouwkunde. Tweede, veel vermeerderde drul.[second, considerably enlarged edition].
50987: KROON, J.E. (COMPILER), - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925. [eerste druk; First edition].
44432: KROON, A., - Het schootsvel van de Vrijmetselaar, 1735-1835. Een kennismaking met een ritueel kledingstuk [the freemason's apron1735-1835. An introduction to a ritual garment. [and five other essays on fashion, textiles regional dress]. Orig. edn.
7096: KROON-ALDERS, H.C.M. - (e
50462: KROON, F., - Onze Weermacht in Indië. [Eerste druk; First edition].
3555: KROON-HOOGERWERF, B. - Blijvenden. First edn.
56267: KROON, H.M. - R.H.J. GALLANDAT, - Hoefkunde en Hoefbeslag. Eerste deel [volume 1, of 2]. Tweede druk [Second slightly expanded edition
57045: KROON-HOOGERWERFF, B. - Blijvenden. First edn.
51779: KROSENBRINK, G.J.H., - De Achterhoek in Grootvaders Tijd. [Tweede druk; Second edition].
54042: KROSENBRINK, HENK (COMPILER/PREFACE), - Der was ens...6 volkssprookjes uit Achterhoek & Liemers. [Eerste druk; First edition].
50494: KRSTEVA, ANGELINE (TEXT AND SELECTION), - La Broderie Nationale Macedonienne. [Édition originale française; First french language edition translated from the original greek language by Boziodar Nastev).
3556: KRUG, H.J., - Götterthrone im Urwald. Auf den Spuren altindo-malaiischer Kultur.
51714: KRÜGER, FRITZ [BARUM CIRCUS PRESSECHEF]- - Lach Dich Gesund im Circus Barum. Das Barum-Buch für Kinder und junggebliebende bis 100 Jahre. (cover title). [Geschenk-Exemplar/Presentation Copy].
307: KRUGER, A. - Kante van Imputasie in die Nederlandse en Suid-Afrikaanse strafreg.
3558: KRÜGER, WILH., - Das Zuckerrohr und seine Kultur mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse und Untersuchungen auf Java. Orig.edn.
52741: KRUIJF, E.F., - Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne Zendingposten. [Éerste druk; First edition].
37409: KRUIJT, J.A., - Atjeh en de Atjehers; twee jaren blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust. Orig.edn. (only).
45297: KRUISHEER, J., - De Mystieke beteekenis van oude Cultuur-Monumenten op Java. Orig. edn.
13087: KRUISSINK, G.R.(PREFACE), - URK. Eiland in de Zuiderzee. Beschrijvende catalogus van de tentoonstelling, gewijd aan het voormalige eiland Urk, te houden van 25 Maart tot 1 November 1964.
7098: KRUISSINK, G.R. - (introd
8968: KRULS, J., - Op Inspectie.
54095: KRULS, H.J. (PREFACE), - Overzicht der Werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere Staat van Beleg 14 September 1944-4 Maart 1946. [Eerste en enige druk; First and only edit8ion].
54585: KRUSE, K[ÄTHE, 1883-1963] (ILLUSTRATIONS) & C. VAN DOMMELEN (TEXT), - Het Käthe Kruse Sportboek. Versjes van Caroline van Dommelen. Orig. edn.
37350: KRUSEMAN, J., - Nota over de Suiker-Kultuur op Java, voorafgegaan door eenige algemeene beschouwingen over het Kultuur-stelsel, en den Handel voor rekening van den Staat.
37352: KRUSEMAN, J. - Beschouwingen over de Suikercrisis.
44088: KRUYFF-GOBIUS, T. DE, - Het Indische Nichtje. Tweede druk. (2nd. edn.).
44224: KRUYS, G. - C.L.A. VAN UDEN & R.A. BENTHEM OOSTERHUIS, - Schoonheids operaties. Orig. edn.
55054: KRUYSWIJK-VAN THIEL, SOPHIA [1927-], - Vrouwenkoprs van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1943-1950. Motivatie en Beeldvorming. [Eerste druk; First edition].
47177: KRUYT, ALB.C. - Luim en Spel in Ons Indië. Orig. edn.
36627: KRUYT, ALB.C., - Woordenlijst van de Bareë-taal. Gesproken door de Alfoeren van Centraal Celebest beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier. Orig. edn.
3561: KRUYT, ALB.C., - De Inlander en de zending. Vier lezingen.
3565: KRUYT, ALB.C. - Van Heiden tot Christen. First edn.
50111: KRUYT, ALBERTUS CHRISTIAAN (1869-1949), - Ta Lasa; Een tegenhanger van Papa I Woente. [Eerste druk/first edition].
38358: KRUYT, J.(JR.), - Spel-en Leesboek in de taal van Oost-Mori(Midden-Celebes).
3560: KRUYT, A.C., - De Soembaneezen. In:BKI (1929).
41420: KRUYT, ALB.C., - De Mentawaiers. Taken fr.:TBG, LXII-1.
9302: KRUYT, ALB. C., P.V. VAN STEIN CALLENFELS, W.A. MIJSBERG, - l'Immigration préhistorique dans les Pays des Toradjas occidentaux-Note Préliminaire sur les fouilles dans l'abri-sous-rocher du Guwa Lawa à Sampung-Recherches sur les restes humaines trouvés dans les fouilles de l'Abri-sous-rocher du Guwa Lawa à Sampung
11272: KRUYT, ALB. C., - De Tol in den Indischen Archipel. (a.o. artt. by various authors). In:T.ITLV, 1932.
53931: KRUYT, ALB., C., - De Hond in de geestenwerkel der Indonesiërs. Offprint from:BKI, vol. XXVII-4 (1937).
48996: KUALA PEMBUANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. KUALA PEMBUANG. .
6332: KUBA TEXTILE DESIGN- - Au Royaume du Signe. Appliqués sur toile des Kuba, Zaïre. Exhibition Catalogue Museum Dapper, Paris 25 May-24 September 1988.
48440: KUBOTA, ITCHIKU [ARTIST/DYER], - [A collection of Kimonos dyed by Itchiku Kubota]. Orig. edn.
37492: KÜCHLER, JOH. - Penang. Kulturlandschaftswandel und Ethnisch-soziale Struktuur einer Insel Malaysias.
52100: KUENEN, PH. H., - Kruistochten over de Indische Diepzeebekkens. Anderhalf jaar als Geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrod Snellius. [Eerste druk; First edition].
3572: KÜHLER, P.F., - Pandrechtverruiming in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Amsterdam university].
7099: KUHLMANN, - Colorants pour Mi-Laine-Union Dyestuffs-Halbwollfarbstoffe. Orig. edn.
7650: KUHLMANN TRADE CATALOGUE - - La Teinture du Coton en Naphtazols & Bases Solides.Compagnie Nationale de Matières Colorantes et manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies. Etablissements Kuhlmann/Das färben der Baumwolle mit Naphtazolen und Echtbasen. Orig. edn.
7100: KUHLMEIJER, H.J. - Nationale of Internationale Katoenpolitiek
43572: KÜHN, F, E. SCHINDLER U. M.L. DI MICHIEL(EDS.), - Gittertüren, Gittertore. 2. Aufl. (2nd. edn.).
42947: KUHN, P., - Kapitein Rob. Het mysterie van Tulip Rock.
44477: KUHN & CO.- - The Sugar Beet KUHN P. Its History and its Agricultural Value. Orig. edn.
3573: KÜHNE, D., - Malaysia-Ethnische, soziale und wirtschaftliche Strukturen. Orig. thesis [Bochum university, Germany].
3573: KÜHNE, D., - Malaysia-Ethnische, soziale und wirtschaftliche Strukturen. Orig. thesis [Bochum university, Germany].
56219: KÜHNE, CARLA & WILLEM VAN NOREL (EDITORS), STICHTING TOT BEHOUD VAN ELBERGER BOTTERS, 25 JAAR [1975-2000]. [EERSTE DRUK; FIRST EDITION]. - Elburg,
37760: KÜHNEL, E., - Miniaturmalerei im Islamischen Orient.
3576: KÜHNLE-DEGELER, R., - Bappa Haastert. Een Tafereel uit het Dajaksche Volksleven. Transl., fr. the orig. german, by K.J. Brouwer.
12854: KÜHNLE-DEGELER, R., - Tagebuchblätter aus Borneo. Orig. edn.
38015: KÜHNLE-DEGELER, R., - Die Starken zum Raube. Erzählungen aus dem Leben eines Dajak.
41718: KÜHNLE-DEGELER, R., - Tagebuchblätter aus Borneo. Orig. edn.
44315: KÜHR, E.L.M., - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling. Facsim.repr. edn. fr.:BKI, 46(1896)/47(1897).
55436: KUHUWAEL, TH. O., L.CH. MANTAUW, R. METEKOHY, A. MANUHUTU, J. RUTUMALESSY - Rapport van een Oriëntatiereis naar de Molukken van 4 februari tot 4 maart 1976. [Eerste druk; First edition].
52954: KUI PAU HIAP, - Hoasan Tayhiap. Djilid II. [Vol. II). [First edition].
48092: KUIJPER, H.J. & H. V.D. NOORT, - Handboek voor Aquarium - en Terrariumkunde. [Eerste druk/first edition].
41570: KUIJPER, J., - De Heraldiek in Bouwkunst en aanverwante Vakken. Orig. edn.
3578: KUIJPER, J., - Verslag van het Deli Proefstation over het jaar 1927.
52636: KUIK, WILLIAM D., - De twee Snoeken. Een historisch verhaal. [eerste druk; First edition].
54859: KUILEN, R. V.D. (EDITOR), - KOLFF Nieuws Juli-Augustus 1955 [Jubileum uitgave 5 jaar onafhankelijk Indonesië]. [Originele uitgave; Original edition].
54825: KUIPER, F.B.J., - Gopalakelicandrika: A Krisna-Play by Ramakrsna (Sanskrit text with notes). [First edition, thus.].
55919: KUIPER, F.B.J., - Gopalakelicandrika. A Krishna-Play by Ramakrisna. [First edition].
56137: KUIPER-WEYHENEKE, TH., - Bali gezien door Willem Hofker. [Eerste druk/first edition].
42189: KUIPÉRI, H.C.C.H. (COMPILER), - Honderd jaren Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse Krijgsmacht 1877-1977. Orig. edn.
44782: KUIPERS, E., - Lourdes Reis 1993 van Ans en Elly. [title on front boards]. Schetsen van Ans Kuipers. Orig. publ.
42076: KUIPERS, G., - Volksleven in het oude Drente. First edn.
49213: KUIPERS, H., - Geschiedenis van de Vrachtwagen. [Eerste druk/first edition].
42411: KUIPERS, W. (ET.AL.), - Watersnood in Limburg. Kerstimis 1993. (title on front wrapper). Orig. edn.
54402: KUIPERS, A.C. (ADMINISTRATOR), - De Blindengids. Braille Maandblad voor voor Ned.-Indië. Uitgave voor Zienden. Volume 5-Nr. 3 (September 1938). [Originele uitgave; Original Issue}.
54323: KUIPERS, REINOLD, - Rendez-vous met een Remington, gedichten. Met een naschrift van A. Marja. [Eerste druk; First edition].
56374: KUITENBROUWER, MAARTEN, - De ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990. [Eerste druk; First edition].
13090: KULVE, J.E. TE, J. ACHTERSTRAAT & G. OOSTERWAL, - Zandvoort. Een sociaal Geografisch Struktuuronderzoek.
45937: KUMATARO TSUJIKO [AUTHOR/PUBLISHER], - [Japanese Life. I: Heaven; II:Earth; III: People].
51862: KUMKOREM, SETH & DIRK A. KEREWAY, - West Papua/West Irian Cry of Distress. [First edition].
50318: KÜMMEL, OTTO (PREFACE), - Japanische Landschaften in Farbholzschnitten. [Original Ausgabe; Original edition].
56928: KÜMMEL, OTTO & E. GROSSE (INTRODUCTION), - Ostasiatisches Gerät. Ausgewält und Beschrieben. [Erste Auflage; First edition].
48991: KUMPAIBATUATAS DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. KUMPAIBATUAS. .
47993: KUN PAU HIAP, - Hoasan Tayhiap. Jilid I(all publ.). Orig. edn.
11276: KUNEMAN, J., - De Gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies.
36547: KUNHENN, P., - Pygmäen und andere Primitivvölker.
49869: KUNKELS, H. (S.M.M.), - Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. L.A.M. Van Kessel S.M.M. [1912-?]. Extracted from:Indisch Missie Tijdschrift, [1949].
3602: KUNST, J. & R.T.A. WIRANATAKOESOEMA - Een en ander over Soendaneesche Muziek
11277: KUNST, J. & R.T.A. WIRANATAKOESOEMA, - Een en ander over Soendaneesche Muziek. In:DJAWA, 1-4
54817: KUNST, J., - De Toonkunst van Java. Introd. by E.M. von Hornbostel. First edn.
40832: KUNST, J. (1891-1961), - The Cultural Background of Indonesian Music. First edn.
49012: KUNST, J[AAP], - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, Feesten, liederen. [Eerste druk/first edition].
3590: KUNST, J., - Muziek en Dans in de Buitengewesten.
3588: KUNST, J. - De waardeering van exotische muziek in den loop der eeuwen
3586: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche wajang. [Tweede druk, second edition].
48606: KUNST, J.F., - Melati en Rotan. [Eerste druk/first edition].
42850: KUNST, J., - Over eenige Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten. Extr.fr.:TITLV, 1928.
11427: KUNST, J., - Hindu-Javanese Musical Instruments. Second revised and enlarged edn. Transl. after the orig. dutch edn. of 1927.
49815: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche wajang. [Eerste druk/first edition].
49816: KUNST, J. - Een en ander over den Javaanschen Gamelan. [Tweede druk/second edition].
3584: KUNST, J. - Hindoe-Javaansche Muziek-Instrumenten, speciaal die van Oost-Java.
3593: KUNST, J., - De Inheemsche muziek en de zending.
48579: KUNST, J.(1890-1961), - De Inheemsche Muziek in Westelijk Nieuw Guinea. [Eerste druk/first edition].
40604: KUNST, J., - Oude westersche liederen uit Oostersche Landen. First edn.
3585: KUNST, J., - Over zeldzame Fluiten en veel-stemmige Muziek in het Ngada- en Nageh-Gebied.
3592: KUNST, J. - De Volken van den Indischen Archipel.
9827: KUNST, J. & C.J.A. KUNST VAN WELY, - De Toonkunst van Bali.
48904: KUNST, J. & C.J.A. KUNST VAN WELY, - De Toonkunst van Bali. Beschouwingen over oorsprong en beïnvloeding, composities, notenschrift en instrumenten; Aanvullende beschouwingen naar aanleiding van nieuwe vondsten en van Von Hornbostels Blaaskwinten-theorie. [Eerste druk/first edition].
3587: KUNST, J. - Een en ander over den Javaanschen Gamelan. [Eerste druk, first edition].
3582: KUNST, J. - Over Soendaneesche zangmuziek
3583: KUNST, J. (TRANSL. & NOTES) - Een Overwalsche Bloedverwant van den Javaansche Gamelan. Geschiedenis van het Siameesche Orkest. In:NION, 14-3.
10396: KÜNZL, R., - Der Filmdruck auf Textilien.
13528: KUNZLE, D., - Fashion and Fetishism. A Social History of the Corset, Tight-Lacing and Other Forms of Body-Sculpture in the West. First edn.
46816: KUPER, M., - Het stadhuis van Almelo. Het laatste ontwerp van J.J.P. Oud. Orig. edn.
56566: KÜPERS, A.M., - Handleiding Boekbinden ten gebruike bij het Onderwijs in het Boekbinden. Vierde herziene druk [Fourth revised edition].
51213: KUPERUS, G., - Het Cultuurlandschap van West-Soembawa. [Original dissertation Utrecht University].
55867: KÜPFER, C.C., - Onze Vliegers in Indië. Geschiedenis der Indische Militaire Luchtvaart van haar aanvang tot de Capitulatie van Bandoeng in 1942. [Eerste druk/first edition].
55171: KURKDJIAN, O. (PHOTOGRAPHER), - [An original photograph by O. Kurkdjian-Soerabaia].
57046: KURKDJIAN PHOTOGRAPHISCH ATELIER SOERABAIA, JAVA: - Large original monochrome Photograph illustrating a Borobudur Temple Gate, of one of its Galleries.
54517: KURRIS, F., - Van Brouwerij tot Bierglas. 2e [herziene] druk [Second (revised) edition].
7101: KURTH, W. - Die Mode im Wandel der Zeiten.
39385: KUSANARDI, MOH. & BINTAN R. SARAGIH, - Susunan Pembagian Kekuasaan menurut sistem Undang-Undang dasar 1945. 5th edn.
56288: KUSNADI, SUHATMANTO, AMIR HAMZAH, RACHMADI PS., SOEMARDJONO (SECTIONAL CONTRIBUTORS), - Kesenian Indonesia; Indonesian Art. [Paintings, Fine, applied and performing Art, Development of Dance in Indonesia, Indonesian Literature, Development of Dramatic Art]. [First edition].
43983: KUSSENDRAGER, R.J.L., - Verzameling van Oudheden en derzelver Fabelachtige Verhalen in de Residentie Passaroeang met eene Geographische beschrijving dier Residentie. Orig. edn.
41882: KUSSENDRAGER, R.J.L., - Natuur- en Aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java. Orig. edn.
56471: KÜSTER, HANS - Neue Flachmuster. 10 Tafeln [mit 120 Bilder]. [Erste Auclage; First edition].
3605: KUSUMASTUTI, N., S. TRISAPTO & S. SENTOT, - Belajar Seni Tari Untuk Sekolah Dasar Kelas 1-6. First edn.
13552: KUUS, S., - Rokkekinderen in de Nederlanden 1560-1660. Een onderzoek naar het verschil in kleding tussen meisjes in jongens in rokken(Children in skirts in the Netherlands 1560-1660,
52614: KUYL, A.RIE, - Opgeborgen bij de Evenaar. Het leven in 4 Japanse Burgerinterneringskampen voor Mannen op Sumatra. [Eerste druk/first edition].
56200: KUYPER, R., - Beschouwingen over de SociaalDemocratie en het Militarisme. [Eerste druk; First edition].
40069: KUYPER, J., - Gemeente-Atlas van Utrecht. Naar officieele bronnen bewerkt. Orig. edn.
42199: KUYPER, R., - Handboie voor musici en liefbebbers. Jazz in stijl. Orig. edn.
46544: KUYPER, W., - De Kunst van het Wonen. [Eerste druk/first edn.].
46580: KUYPER, E. DE (CONTRIB./ET.A..), - De Glamour van het Hollywood-costuum. IN:VERSUS, kwartaalschrift voor film en opvoedingskunsten, 4/1985.
3608: KUYPER, J., - Onze Oost.
3608: KUYPER, J., - Onze Oost.
54583: KUYPER, J.H.(1875-1948), - J.G. Scheurer Missionair-Arts: de Man van het rotsvaster Geloof. [Eerste druk; First edition].
48601: KUYPERS, J. - TH. DE RONDE, J.G.M. MOORMANN & D. WOUTERS (CONTRIBUTIONS), - Onze Litteratuur in Beeld. [Eerste druk/first edition].
3609: KWEE KEK BENG, - Ke Tiongkok Baru.
53509: KWEE, H. (MRS.), - Membuat Chocolade Bonbon Agar-agar. Dengan muda dalam sedikit waktu...[Cetakan ke-1; First edition].
53508: KWEE, H. (MRS.), - Kembang Gula (Suikerwerk). 50 rupa resep--peladjaran membuat...[Cetakan ke-1; First edition].
53507: KWEE, H. (MRS.), - Roti & Roti Lux. 25 Resep terpimpin setjarastep-by-step dalam buku...[Cetakan ke-1; First edition].
55253: KWO SJI (± 1020 A.D.), - SHIO SAKANISHII (RANSLATION) & JAN POORTENAAR (INTRODUCTION), - Het Chineesche Landschap: Een verhandeling uit de Elfde eeuw. [Tweede druk; Second edition].
40114: KWO SJI - Het Chineesche Landschap. Een verhandeling uit de elfde Eeuw. Transcribed fr. the orig. chinese Ms. by Shio Sakanshi and translated by J. Poortenaar. [With an essay on the Sung-period by L. Cranmer-Byng].
56997: KYAI YUDIAN WAHYUDI, - Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafia's Legal Philosopjy. [First edition],
7103: KYBALOVA, L., O. HERBENOVA & M. LAMAROVA, - Das grosse Bilderlexicon der Mode.Vom Altertum zur Gegenwart. 2. Aufl.
36180: KYBALOVA, L. O. HERBENOVA & M. LAMAROVA, - The Pictorial Encyclopedia of Fashion. Transl. by C. Rosoux.
37596: KYBALOVA, L. O. HERBENOVA & M. LAMAROVÀ, - De grote encyclopedie der Mode. Translated into dutch after the orig. Czech edn. 1966.
57133: LAAN WAÏLAN (ARR.), - Krontjong-Liederen. Verzameling der meest bekende Krontjong-Liederen voor Piano-Solo met Zang ad libitum. Arrangement Laan Waïlan. Band 1 ( vol. 1). [Eerste druk; First edition].
43736: LAAR, C., - Kampf um die Dardanellen. Orig. edn.
53345: LAARS, S.G. VAN DER, - Nederlandsche Heraldie: Provincie- en Gemeentewapens; Voormalige Gemeenten, Heerlijkheden, Waterschappen en Historische Geslachten. [eerste druk; First edition].
53558: LABARRE, E.J. (TRANSLATION), - A brief History of The Netherlands The Netherlands Trading Society (N.H.M.). [Abridged english edition translated by E.J. Labarre after the two-volume edition in dutch by W.M.F. Mansvelt. First edtion, thus].
52966: LABOR SERVICE IN OCCUPIED HOLLAND - - Collection of authentic material and press-clippings about the so-called Arbeidsdienst [forced labor service/Arbeitseinsatz] in Occupied HoDu
53381: LABOURCONDITIONS DUTCH GARMENT RETAILERS: - Arbeidsovereenkomst voor het Kleedingbedrijf in Nederland I: Heerenkleedingbedrijf.
53380: LABOURCONDITIONS (WAGES) DUTCH TAILORMADE CLOTHING INDUSTRY: - Loonregeling overeengekomen tusschen de Vereeniging van Patroons in het Heerenkleedingbedrijf en den Bond in de Kleedingindustrie, Amsterdam den R.-K. Naisters- en Kleermakersbond, Afd. Amsterdam;...voor het Maatwerk in de Confectiezaken, De Livrei- en Ambtskleeding en de Afeeling Confectie.
49021: LABREE, C.W. (INTRODUCTION SPOKEN) - KRUITHOF, R. (VOCAL TEXT), - Sumatra - Nieuw Guinea - Java. Bataljonslied, Op de Fiets. Garderegiment Prinses Irene 7e Bat. Veteranen 424 BI.
36903: LABROUSSE, P., - Méthode d'Indonésien.
56902: LABROUSSE, PIERRE, - Kamus Perancis-Indonesia. Teks Perancis disusun Berdasarkan micro-robert, Edisi di Bawah pimpinan Pierre Labrousse (INALCO, Paris). Edisi Keempat [Fourth edition].
50818: LABROUSSE, PIERRE, DENYS LOMBARD, CHRISTIAN PELRAS [COMMITTEE BOARD OF DIRECTORS ARCHIPEL]:- - ARCHIPEL; Études interdisciplinaires sur le Monde Insulindien. [Édition originale; Original edition].
55829: LABURET, M., - Fayence aus Quimper. [First german language edition translated from the original french by Charlotte Engel].
44189: LABUSCHAGNE, T., - De Menora in woord en beeld. Een studie over de vorm, functie en betekenis van de Menora in het Oude Testament en de latere symboliek. Orig. edn.
56791: LACE AND NEEDLE POINT WORK FROM RUSSIA: - A Russian language survey of Lacework and other forms of Needlework. [Original edition].
6329: LACE- - [A 10pp. article on the history and development of lace].
7113: LACE - - Dentelles à Franges & Entre-Deux au Crochet. 2e éd.
7118: LACE- - Traité de la Dentelle Irlandaise et des Jours à l'Aiguille (Point d'Alençon).
9633: LACE- - Album des Dentelles aux Fuseaux.
7108: LACE BIENNAL- - 1re Biennale Internationale de la Dentelle/1ste Internationale Kantbiennale/1st Biennal Lace International 1983
7111: LACE BULLETIN- - [Bulletin of the ] Internatinal Old Lacers [official bi-monthly publication for members].
7112: LACE-DENONNE-ROSSEELS, R., - Dentelles de Bruxelles/Brusselse Kant. Collection Denonne-Rosseels Renilde. Exhibition [catalogue] 23 novembre 1973-4 décembre 1973. Hôtel de Ville, Bruxelles.
36256: LACE EXHIBITION CATALOGUE - - Les Dentelles Royales. L'Industrie dentellière belge de Léopold Ier à Baudouin I/Kant uit het Koningshuis. De Belgische kantindustrie van Leopold I tot Boudewijn I. Exhib.Catalogue Brussels 19 september-4 november 1990.
37394: LACE FROM BRUGGE - - Kant uit Brugse Kerken en Kloosters. Introd. by Vé De Schepper.
9225: LACE/KONVOLUT- - A KONVOLUT OF PATTERNS & ARTICLES from various magazines on lace-work.
7117: LACE- - Leçons Pratiques pour exécuter La Dentelle aux Fuseaux.
7554: LACE MAGAZINE - SPELDENWERK... - Speldenwerk. Kantklos tijdschrift.
9671: LACE WORK- - Klöppeln. Spitzen und Einsätze.
7647: LACE-WORK TRADE CATALOGUE - - Le Filet Brodé et son Emploi. Collection C.T.
41571: LACEWORK DEPICTED- - [A collection of 30 original unused picture postcards 9x14cms. depicting pieces of old lage and lace-workers].
41193: LACLOS, CHODERLOS DE, - Les Liaisons Dangereuses. First edn. (thus).
7119: LACORDAIRE, A.L., - Notice Historique sur les Manufactures Impériales de Tapisseries des Gobelins et de Tapis de La Savonnerie. Suivie du Catalogue des Tapisseries Exposées en cours d'Exécution. Orig. edn.
7120: LACORDAIRE, A.L., - Notice historique sur les Manufactures impériales de Tapisseries des Gobelins et de Tapis de La Savonnerie. Précédée du catalogue des Tapisseries qui y sont expossées. 3e éd.
13491: LACROIX, P., - XVIIIme Siècle. Institutions, Usages et Costumes. France 1700-1789.
7121: LACROIX-DANLIARD, - Le Poil des Animaux et les fourrures. Histoire naturelle et Industrie. Orig. edn.
10924: LADIES' PERIODICAL - - MY HOME. The Magazine for the Woman Who Loves Her Home, May/June 1947.
6693: LADIES'FASHIONS - DIE ELEGANTE DAMENMODE... - Herbst und Winter 1935-1936; 1936-1937
57086: LAET, FR. DE [TRADER, GROWER & PUBLISHER), - Cultures Spéciales de Cactées. Catalogue Générale [Covertitle only] 1928. [Edition orginale; Original edition].
55005: LAFEBER, C.V., - Vredes- en Bemiddelingspogingen uit het eerste jaar van Wereldoorlog I, Augustus 1914 - December 1915. [Eerste druk; First edition].
56322: LAFEBER, C.V., - Nieuw-Guinea en de Volkskrant. Met een inleiding van B.V.A. Röling. [Eerste druk/first edition].
52400: LAFON, R., - Les origines de la Langue Bsque. Offprint from:Conférences de l'Instititut Linguistique de l'Université de ParisVol. X, 1950-1951.
3614: LAFOREST, S., - Jacht op Java. [First dutch edition, transl. from the French Place Nette by M. Loikens].
7116: LAFORTE, - Dentelles de Calais H. Laforte. [An original salesman's samplecatalogue of machine-made lace].
42673: LAGERBERG, C.S.I.J., - Refuji. Man i hang am ap namel nating(Suspended in the middle of nowhere). De Papoea, vreemdeling en vluchteling, tussen niets en nergens. Rapport inzake de situatie van de Papoea's in Irian Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua
52504: LAGERLÖF, S.O.L. - M. MEYBOOM (TRANSLATION), - Christuslegenden. [Tweede druk; Second edition].
56597: LAHA, B. -NOOTEBOOM, C. (EDITOR AND SUPPLEMENTARY NOTES, 1906-1967), - Aanteekeningen over het Landbouwritueel in het Rijk Rakawatoe op Midden-Soemba. Offprint from:BKI: Vol. 98, 1-2.
37151: LAIGLE, Y., Y. POUPINOT, G. BERTHOU-KERVERZHIOU, (ET.AL.), - Annuaire de Bretagne. Numéro Spécial.
48385: LAIKKA, JOEL, - Aatamin Maku-Palat 6. Talteilljaln ja muitten hauskojen miesten aavustuksella palnoon tolmittanut JOEL LAIKKAN.
50332: LAJTA, H. (EDITOR), - Singapur Malaysia. [Erste Auflage; First edition].
13043: LAKE OF LUCERNE - - Vierwaldstättersee/Lac des Quatre Cantons/Lake of Lucerne.
47960: LAKE' BALING, - The Old Kayan Religion and the Bungan Religious Reform. Translated and annotated by Jérôme Rousseau. First edition.
47960: LAKE' BALING, - The Old Kayan Religion and the Bungan Religious Reform. Translated and annotated by Jérôme Rousseau. First edition.
13454: LAKEMAN, M. & A. VAN DE STADT-START, - Cultuur en Kleedgedrag, thema's.
7123: LAKEN, F. V.D. & A.E.R. VAN DIJK-DE VRIES (INTROD.), - Een lastig Pak. Catalogus Historisch Kostuum Centrum.
7122: LAKEN, F. V.D. - Galerij der Mode.
51008: LAKEN, F. VAN DER (PREFACE), - Pronken met andermans veren. [200 jaar Europese Mode en Natuur, cover subtitle]. Historisch Kostuum Museum Utrecht/Nederlands Textiel Museum Tilburg, 9 April 1981-31 December 1981.
51009: [LAKEN, F. VAN DER] (PREFACE), - Natuur & Mode - Materialen [Cover title].
51014: [LAKEN, F. VAN DER], - Historisch Kostuum Museum. [originele promotionele uitgave; Original promotional publication].
48497: LAKSONO, P.M., - Tradition in Javanese Social Structure; Kingdom and Countryside. Changes in the Javanese Conceptual Model. [Translated from the original Indonesian language edition by E.G. Koentjoro].
8972: LAKSONO, P.M., - Tradition in Javanese Social Structure. Kingdom and Countryside.
51599: LAKSONO, P.M., - Tradition in Javanese social structure Kingdom and Countryside changes in the Javanese conceptional Model. [First english language edition translated trom the indonesian by E.G. Koentjoro].
52350: LALLA ROOKH & AISA SAMACHAR 9EDITORIAL COMMITTEES0, - Van Immigratie tot Emigratie: 110 jaar Hindostaanse Immigratie. [Eerste druk; First edition],
50538: LALU DJELENGA, - Keris di Lombok. [With a preface by V.J. Herman, Kepala Museum NTB). Cetakan ke-2 [Second edition].
57000: LALU DJELENGA, H., - Keris di Lombok. [Cetakan Pertama; First edition].
8501: LAM, H.J. = G. KARSTEN AND H. SCHENCK (SERIES EDITORS), - Vegetationsbilder aus dem Innern von Neu-Guinea.
36042: LAM, H.J., - Nederlands Nieuw-Guinee op de Tweesprong.
10314: LAM, H.J., - De Vegetatie en de Flora van Nieuw Guinea. Offpr.fr.:Nieuw-Guinee, I (1935).
39482: LAMAN TRIP, A.D., - Lezing over Speurhonden, gehouden... voor de leden der Vereeniging voor Strafrechtspraak, op Zaterdag 13 Mei 1932, te Harreveld.
55299: LAMANSU LARUHUN (EDITOR), - Uraian Lengap Tenses. Dilengkapi dengan: Pola Kalimat Normal dalam Bahasa Inggris Active Voice dan Passive Voice Gerund Question Tag Daftar penambahan s/es infinitive Proverbs. Cetakan Maj 2003 [reprinted after the publication 1999].
45407: LAMB, V[ENICE] & A[LASTAIR] - FISKE, P., - The Lamb Collection of West African Narrow Strip Weaving. Exhibited at the Textile Museum [Washington, DC] March 7 to September 20, 1975. Orig. edn.
7124: LAMBERT, G., - The Conquest of Baldness. The wonderful story of Hair. 1st.
43213: LAMBERTS, E. & J. ROEGIERS (PREFACE), - De Universiteit te Leuven 1425-1985. Orig. edn.
46165: LAMBERTZ, L. (=L.J. GIEBELS), - Taboe op Bali. [Eerste druk/first edn.].
44767: LAMBRECHTS, A. - J. VAN SCHIE, L. VAN DER LINEN & A. VAN STEEN (CONRIBS.), - Meisjes en Vrouwen in Leiden. Werken en Leven in Vroeger Tijden.
11568: LAMEIRAS-CAMPANOLO, M.-O. & H. CAMPANOLO, - Rythmes et Genres dans la Littérature Orale des Fatalaku de Lohere (Timor) - B. CLAMAGIRAND, Li'i Marapu, Parole et Rituel chez les Wewewa de Sumba Ouest-a. 10 oth. artt. on oral literature.
44010: LAMERS-NIEUWENHUIS, F., - '...gereet en gekleet naar hun staat'. Historie en ontwikkeling van de Klederdracht van Bunschoten en Spakenburg en Eemdijk. Orig. edn.
42710: LAMERS, G.M.P., - 'En dat alles om ons de geurige thee te bereiden.' [L. Couperus, Oostwaarts]. Arbeid op theeplantages in West-Java. Orig. edn.
52846: [LAMMERS, C.], - Kelab Moto Di-Raja Brunei. Perlombaan Gokat Antara Bangsa Brunei Yang Ke-Tujuh/Royal Brunei Motor Club, 7th Brunei International Kart Grand Prix Sunday 21st December 1975 at Berakas Camp staring at 10 A.M. [Original edition].
9377: LAMMERS, F.J., - Het gouden Huwelijksboek. Juliana en Bernhard 1937-1987.
45373: LAMMERS, W., - De Gecombineerde Werking van Curare en Narcotica. [Orig. Thesis Utrecht University].
41668: LAMMERS, H.J., - De Physische Anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan (Noord-Midden-Timor). Orig. thesis (Leiden University).
3620: LAMMERS, G.J., - A.W. Idenburg; in zijn leven en werken geschetst.
52581: LAMMERTS VAN BUEREN, A., - Een Kwart EeuwMaatschappelijk Werk 1929-1954. Nederlandse Centrale voor practische Werkverruiming en Hulpverlening te Groesbeek Cetrale P.H.
39928: LAMMERTS VAN BUREN, A., - De verwoesting van een oude Keizersstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945. Pref. bny CH.M.J.H. Hustinx. Orig.edn.
3622: LAMMERTS VAN BUEREN, B., - Bacillaire dysenterie bij Kinderen te Batavia. Orig. thesis [Batavia medical school].
38244: LAMPE, W. - H. DAVENPORT & W. NAGEL, (HERAUSGEBERS), - Das Pferd. Ein Handbuch über Bau, Pflege, Zucht, Hufbeschlag und Krankheiten des Pferdes...Sowie ein ausführlicher Ratgeber über den Reit- und Fahrsport. 3. Aufl. (3rd edn.).
50396: LAMPE, A., - Bloemen voor Nippon. Belevenissen tijdens de Japanse bezetting.
42588: LAMPE, A., - Daden onder de Zon. Verhalen uit het Vrouwenkamp. Orig. edn.
51682: LAMPUNG DISTRICT MAP - - Overzichtskaart van de Residentie Lampongsche Districten.
3624: LAMPUNGS- - Adat istiadat Daerah lampung.
48994: LAMPUYANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. LAMPUYANG. .
10649: LAMSTER, J.C., - Java. [Eerste druk; First edition].
3627: LAMSTER, J.C., - Nieuw Guinee. [Eerste druk/first edition].
49189: LAMSTER, J.C., - The Indies. Giving a Description of the Native Population of Netherlands-India and of its Civilization. [Translated into english after the original dutch edition 1928, by Fay Cooper Cole]. First english language edition.
50480: LAMSTER, J.C., - Indië. Gevende eene beschrijving van de Inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
49065: LAMSTER, J.C., - Steenen Monumenten op Nias en Soemba. Taken from:Onze Aarde, Nummer 2, 1928.
3632: LAMSTER, J.C., - J.B. van Heutsz. 2e druk
3629: LAMSTER, J.C., - Bali. Landschap, Bevolking, Godsdienst, Gebruiken en Gewoonten, Architectuur en Kunst van het Eiland.[Eerste druk; First edition].
3626: LAMSTER, J.C., - Indië. Gevende eene beschrijving van de Inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
56388: LAMSTER, J.C., - J.B. van Heutsz Als Gouverneur-Generaal 1904-1909. [Eerste druk; First edition].
3630: LAMSTER, J.C., - Balinese Watercolours in the Ethnological Section of the Colonial Institute at Amsterdam.
50857: LAMUR, SHANTI, - Anticonceptie en sexualiteit bij Surinaamse meisjes; een verkennend onderzoek naar de heersende opvattingen en ideeën.
10377: LANCZER, J., - Chemische [textiel] - technologie. Introd. by R. Haller. Met een historisch overzicht van L.A. Driessen. 2e verb. druk.
37036: LAND, J.G. VAN DER, - De Zuidmolukse zaak. In:Nieuw Nederland-Bezinning, speciale uitgave van Bezinning, Januari 1976-nr. 1.
56328: LAND, E. (TEXT) AND D. LAND (ILLUSTRATIONS), - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poëtisch beschreven. [Eerste druk; First edition).
3633: LAND EN VOLK - van Nederlandsch-Indië.
56862: LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA FLOODINGS: - De Vluchtheuvel door de Redactie van De Vriend van Oud en Jong. Uitgegeven tot leniging van de Noodlijkdenden door den Watersnood [De Betuwe, Land van Heusden en Altena 1881]. [Eerste enige druk; First and only edition].
53664: LAND, ANKE (1946-) (TEXTILE DESIGN), A. DE VRIES (TEXT), - ANKE LAND: Het Kleed als beeld; Tapestry as an Image. (Eerste druk; First edition].
44811: LANDAU, R., - New Directions in British Architecture. First edn., first printing.
45300: LANDBERG, A.B., - Klein Journaal. Schetsen van een Nieuw-Guinea Touriste. Preface by A. van Kampen. Orig. edn.
54581: LANDE, J.P.L. VAN DER (INTRODUCTION), - Herstelplan Bergkwartier: Schets voor herleving van historische schoonheid. [Eerste druk; First edition].
39797: LANDELL, O. DE, - De gouden Navelstreng. Orig. edn.
3634: LANDELL, O.J. DE, - Indonesië weerzien.Orig. edn.
3635: LANDENBERGER, E., - Die Geologie von Niederländisch-Indien nebst einem kurzen Anhang die Geologie der Philippinen. Ein Handbuch für Ostindien-Reisende gemeinfasslich dargestellt. Orig. edn.
45095: LANDER, H[ARALD] (CHOREOGRAPHER), - Soirée donnée au Théatre National de l'Opéra par Le Général De Gaulle, Président de la République en l'Honneur de Sa Majesté Hussein, Roi de Jordanie Hachemite et de Son Altesse Royale la Princesse Muna lemercredi 18 novembre 1964.
54538: LANDRÉ, T - H.P. HEINEKEN (VOORWOORD), , - Het Bierbrouwerij Bedrijf. Voorwoord door H.P. Heineken. [Eerste druk; First edition].
36768: LANDREAU, A. & W.R. PICKERING, - From the Bosporus to Samarkand. Flat-Woven Rugs. Exhibition Catalogue The Textile Museum, Washington, May 25-September 27, 1969 and subsequently circulated by the Smithsonian Institution.
42329: LANDSTRA, M. & D. SPRUIJT (COMPILERS), - Het Nationaal Monument op de Dam. Orig. edn.
8503: LANDTMAN, G. - The Kiwai Papuans of British New Guinea
52042: LANDWEHR, JOHN, - Fable Books printed in the Low Countries. A concise bibliographyuntil 1800. [Eerste druk; First edition].
42458: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken. First edn.
53025: LANDWEHR, J., - Wilde Orchideeën van Europa. [Eerste druk; First edition].
8094: LANE, R. - Images from the Floating World; The Japanese Print. Including an illustrated Dictionary of Ukiyo-e. Reprinted.
8093: LANE, R. - Meesters der Japanse Prentkunst. [translated into dutch from the U.S. edition by A.B. Bauduin, first dutch language edition].
8504: LANG, J.DUNMORE, - Queensland, Australia; A highly eligible field for Emigration, and the future cotton-field of Great Britain: with a disquisition on the Origin, Manners and Customs of the Aborigines. 1st.
54034: LANG, G. CH. & M.E. OVERDIJKINK, - Nuttige Handwerken. [Eerste druk; First edition].
51919: LANGE, J. DE (INTROD.), - Alle volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.
9829: LANGE, C. DE, - De Lichamelijke Opvoeding van Het Kind. 7th revised edn.
36386: LANGE, C. DE, - De Lichamelijke Opvoeding van Het Kind. 7th revised edn.
36387: LANGE, C. DE, - De Geestelijke en Lichamelijke Opvoeding van Het Kind. 4th revised edn.
3636: LANGE, D. DE (JR), - Bijdrage tot de kennis van het rampassen als bestrijdingsmiddel tegen de motten-plaag bij de Cacao-cultuur. Offprint from:De Cultuurgids, Tweede gedeelte, Aflevering 11 (1909).
53193: LANGE, HAN DE (ET.AL.), - Goochelboek voor Iedereen. [Eerste druk; First edition].
53080: LANGELER, FREDDIE (1899-1948), - Oud-Hollandsche Kinderrijmpjes. [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
43788: LANGELER, F[REDDIE], - De Kabouterwinkel. Orig. edn.
55249: LANGELER, FREDDIE [= JOHANNA FREDERIKA LANGELER, 1899-1948], - De Wip. [cover title]. [eerste druk;First edition].
55028: LANGELVELD, HENK (1949-), - Sulawesi: Rencontres tortuites& provoquées. Avant-propos William Klein. [1re édition; First edition].
9515: LANGEN, D.R.A. VAN (INTROD.) - Wij waren in...Jogja!
3639: LANGEN, K.F.H. VAN, - Woordenboek der Atjehsche Taal. Orig.edn.
11884: LANGEN, K.F.H. VAN, - De inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat. Taken fr.:BKI, 5e volgreeks, 3, 1888.
49914: LANGEN, K.F.H. VAN, - Handleiding voor de beoefening der Atjèsche Taal. [Eerste druk/first edition].
56325: [LANGENHEIM, AD. P.] (APPENDIX), - Bericht over de Goudhoudende Alluvien van de Si Lajang Koroe Rivier gelegen in de Vergunning der Mijnbouw Maatschap;pij Barma Sawah. [Eerste druk; First edition].
54109: LANGENKAMP, F., - Geluk in het Licht van de Vedische Wijsheid. Derde uitgebreide editie [Third enlarged edition].
7126: LANGEVELD, W., - Kleding en Mode.
3641: LANGEWIS, L. & F.A. WAGNER,. - Decorative Art in Indonesian Textiles.
7127: LANGEWIS, L. & F.A. WAGNER, - Decorative Art in Indonesian Textiles.
11285: LANGHOUT, JOH., - Vijftig jaren economische staatkunde in Atjeh.
9161: LANGLEY MOORE, D., - The Woman in Fashion. 1st.
48755: LANGLOH PARKER, K. - The Euahlayi Tribe. A study of Aboriginal life in Australia. Introd. by A. Lang. [First edition].
7131: LANGNER, L., - Vom Sinn und Unsinn der Kleidung. Introd. by H. Habe. Transl. fr. the english by F.K. Prieberg (The importance of wearing clothes). First german edn.
7130: LANGNER, L. - L'Importance d'être vêtu. Translated after the english by F. Cousteau & Cl. Elsen. (The importance of wearing clothes). First french edn.
55461: LANJOUW, J. (EDITOR) - P.A. FLORSCHUTZ (AUTHOR), - Flora of Suriname: Vol. VI, Part 1: MUSCI. [by P.A. Florschutz]. (First edition).
55460: LANJOUW, J. (EDITOR) - J.G. WESSELS BOER, - Flora of Suriname: Vol. V, Part 1: PALMAE. [by J. Wessels Boer]. (First edition).
13526: LANSDELL, A., - Wedding Fashions, 1860-1980. Reprint.
52526: LANTERN SLIDES - - Der kleine Däumllein. [Tom Thumb].
52525: LANTERN SLIDES - - The Elephant's Revenge. [Original coloured glass Lantern Slides].
52527: LANTERN SLIDES - - The Tiger and the Tub. [Mr. Long and Mr. Short take a walk and meet a hungry Tiger]. [Original coloured glass Lantern Slides].
47265: LANVIN, B., - Le Guide de l'élegance au Masculin. [Édition originale/original edition].
55651: LANZING, FRED [1933-], - Toean Nippon: De Japanse soldaat in de Pacificoorlog en in Nederlands-Indie1942-1947. [Eerste druk; First edition].
51405: LANZING, F., - Soldaten van Smaragd. Mannen, Vrouwen en Kinderen van het KNIL 1890-1914. [Eerste druk; First edition].
51341: LANZING, F. (1933-), - De Nisero-affaire. [Eerste druk; First edition].
47709: LAOT, E., - Les hussards bleus de Bretagne. Instituteurs publics de la IIe République. [Édition originale/original edition].
49710: LAP, WOUTER (ILLUSTRATOR), - Kijk op het gezicht.Preface by Simon Carmiggelt. [Eerste druk/first edition].
46879: LAP, B.C.W., - Slamat Djalan. Varen naar de Oost. [Eerste druk/first edn.].
9927: LAP, B.C.W., - Selamat Djalan ['Goede Reis']. Varen naar de Oost. [Eerste druk; First edition].
54459: LAPIDOTH, FRITS [WILLEM FREDERIK LODEWIJK, 1861-1932), - Fransche Teekenaars. [Eerste druk; First edition].
46002: LAPRÉ, S.A., - Het Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950). Orig. edn.
52550: [LARCHEY, L.] (INTRODUCTION), - Costumes vrais. Facsimilé de 50 mannequins de Cavaliers en grande tenue héraldique d'après le manuscrit dún Officier d'armes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 1429-1467. [Édition originale; First edition].
53179: LAREN PARISH JUBILEE COMMEMMORATION - - Laren's Parochie op 15 Augustus 1928. [Parochie Sint Jan Laren 15 Augustus 1928. Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
47953: LARISCH, P., - Die Kürschner und ihre Zeichen. Beträge zur Geschichte der Kürschnerei. [1. Auflage/first edition].
11972: LARIVIÉRE, R., F.JACOBS & A. SCRIVE-LOYER, - Nouveau Manuel complet de Tissage Mécanique contenant l'étude des divers textiles...
3643: LARMOYEUR, A., - Indische Overleveringen. Folklore van nu. Introd. by K. ter Laan.
44661: LARMOYEUR, A., - Indische Overleveringen. Folklore van nu. Introd. by K. ter Laan.
36715: LARSEN, J. LENOR, - Jack Lenor Larssen. A Weaver's Memoir.
8506: LARSEN, M. & H. - The golden Cowrie
56225: LARSEN, JACK LENOR (1927-), - Jack Lenor Larsen [Catalogue of an exhibition Amsterdam Muncipal Museum 14 april -28 mei 1967]. [Eerste druk; First edition].
51276: LASS, W. & HANS-ADOLF WEBER (COMPILERS/EDITORS), - Landser lachen; Fronthumor dieses Krieges. [Erste Auflage; First edition].
3646: LAST, J., - De Wind speelt op het Galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van MS...Orig.edn.
3648: LAST, J., - Bali in de Kentering.
38184: LAST, J. - Bali in de Kentering. Orig. edn.
3649: LAST, J., - Zo zag ik Indonesië.
51527: LAST, JEF, - Djajaprana. Tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven. [Eerste druk; First edition, thus].
53126: LAST, JEF, - Tau Kho Tau. Gedichten. [Eerste enige druk; First and only edition].
3656: LATIF, S.M., - Bunga Anggerik. Permata Belantar Indonesia.
49743: LATIF, A., - Pemimpin bagi Goeroe-Goeroe oentoek mengadjarkan hoeroef 'Arab (Melajoe) disekolah rendah Boemipoetra dengan Kitab Fadjar: I dan II. [Orig. edition].
3653: LATIF, A., - Fadjar I-II. Kitab Batjaan oentoek Anak² Jang Baroe Moelaï beladjar membatja dan Menoelis Hoeroef Melajoe. Tjet. jang kedoea. [2nd. edn.].
3655: LATIF, I. & A.A. AZIS HASSAN, - Bali. Maps & Touristguide. 1st.
13012: LATOUCHE, J., - Congo.
7134: LATOUR, A., - Kulturgeschichte der Dame.
13397: LATOUR, A., - Kings of Fashion. Transl. fr. the orig. German by M. Savill. First U.K. edn.
49707: [LATOUR, M.D.] (COMPILER), - Geschiedenis der Missie van Curaçao door enkele Paters Dominicanen. [Geschiedenis Missie Curaçao, title on front cover]. Preface by H.M.H. [Eerste en enige druk/first and only edition].
57097: LAU-BRENDGEN, DIANA LA, - Van Bronkos tot Zuurzak (en White Lady): ruim 100 Indonesische en Chinese gerechten aangevuld met Cocktail-recepten. 5e vermeerderde druk [5th enlarged edition].
6830: LAUNDRY RECORD AND DYEING & CLEANING TRADES' JOURNAL (EDITORS OF...), - Garment dyeing and Cleaning.
51017: LAUNERT, E., - Scent & Scent Bottles. First edition.
39865: LAURENS, B., - Het Peloton. Roman. Orig.edn.
44527: LAURENT, M. & W. VAN DER PLUIJM, - De Meesterwerken der Beeldhouwkunst en der Bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd. First edn.
54796: LAURENT, MONIQUE (CONSERVATOR RODIN MUSEUM, PARIS;PREFACE), - Rodin et l'Extrême Orient. Musée Rodin 4 avril-2juillet 1979. [Edition originale; First edition].
49674: LAURENTIUS (= A.J. SMITH), - Geïllustreerde Gids voor Heiligerlee; Illustrierte Führer von Heiligerlee. [Eerste druk, first edition].
8507: LAURIE, E.O. & J.E. HILL, - List of Land Mammals of New Guinea, Celebes and adjacent Islands, 1758-1952.
53792: LAURIKE MOELIONO & CLARA NINAWATI, - Untuk dipakai kalangan sendire Laporan Studi pendahuhuan dan Pereencanaan Paroki Paroki Mempawah Hulu - Menjahun Keuspukan Agung :Pontianak Kalimantan Barat. [First edition].
8508: LAUTERER, J., - Australien und Tasmanien. Nach eigener Anschauung und Forschung wissenschaftlich und praktisch geschildert.
37707: LAUW, G.M., - De Dokter Djawaschool. De eerste Medische opleiding voor Inheemsen in Nederlands Oost-Indië 1850-1875.
7922: LAVACHERY, H.,? - Statuaire de l'Afrique noire.
12680: LAVAISSIÈRE, - Le Capitaine Landren. Ses voyages et ses Aventures dans les Indes Orientales.
49618: LAVALEIJE, TH. - G. WEIJERS (COMPILERS), - In naam van de Keizer; Jongens in de kampen te Bandoeng 1942-1945, [Showa 2602-2605]. [Eerste druk/first edition].
36179: LAVER, J., - Clothes. First edn.
13391: LAVER, J. (ED.), - Le Costume des Tudor A Louis XIII - II: A.BLUM, Le Costume en France au temps des Valois - III: G. REYNOLDS, Le Costume en Angleterre au temps d'Elisabeth et de Jacques Ier -
38588: LAVER, J., - Het Costuum tijdens de Tudors.
10570: LAVER, J. (INTROD.), - Costume through the Ages. 4th printing.
7155: LAVER, J., - A Concise History of Costume.
7154: LAVER, J., - A concise History of Costume.
7140: LAVER, J., - A letter to a Girl on the Future of Clothes. 1st.
7142: LAVER, J., - British Military Uniforms. 1st.
7149: LAVER, J., - Costume.
7150: LAVER, J., - Costume. Orig. edn.
7151: LAVER, J., - Costume in the Theatre. 1st.
41419: LAVER, J., - Costume. Orig. edn.
7148: LAVER, J., - Drama. Its Costume & Décor. 1st.
13364: LAVER, J.(INTROD.), - Costume Illustration, the nineteenth Century. First Printing.
7153: LAVER, J., - Modesty in dress. An inquiry into the fundamentals of Fashion. 1st.
7144: LAVER, J., - Style in Costume.
7143: LAVER, J., - Taste and Fashion. From the French revolution to the present day. New & revised edn. With a chapter on fashion and the second world war.
7137: LAVER, J., - Taste and Fashion from the french revolution until To-day. 1st.
7146: LAVER, J., - The Evolution of Men's Sporting Clothes.
35488: LAVER, J. - Dress. How and Why Fashions in Men's and Womens clothes have changed during the past two hundred years. Reprinted.
48708: LAVIES, JAN (1902-2005), - De Brigade On Duty. [Prinses Irene Brigade].
48710: LAVIES, JAN (1902-2005), - Heldenvereering. [Prinses Irene Brigade].
48711: LAVIES, JAN (1902-2005), - Voorhout Den Haag 9 Mei 1945. [Prinses Irene Brigade].
48712: LAVIES, JAN (1902-2005), - Paleiswacht Brigade Prinses Irene. [Prinses Irene Brigade].
47143: LAVIES, JAN (DESIGN) (1902-2005) - SUCCES. Nederlands Efficiiency Maandblad. Vol. 17-no. 2.
47144: LAVIES, JAN (DESIGN) (1902-2005) - SUCCES. Nederlands Efficiiency Maandblad. Vol. 18-[no. 4, April 1946].
56270: LAVIES, JAN (1902-2005), - Met 't eten ging 't wel, maar ...o! boy!... die Moffen. [Original coloured lithographed cartoon by JAN LAVIES).
51274: [LAVIES, JAN, 1902-2005] (CARTOONS), - Van KOKEN en STOKEN/Hou Zadel. [cover title]. [Eerste druk; First edition].
46882: LAVINE, SIGMUND A., - Sport en Spel bij de Indianen. [translated into dutch after the original english Games the Indians play, by Parma van Loon]. [Eerste druk/first dutch edn.].
707: LAW IN INDONESIA - - Reglement op de Regterlijke Organizatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië. Officiele uitgave.
6101: LAW IN COLONIAL INDONESIA - - Wet, houdende vaststelling van het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indië (toegelicht uit de tusschen de regering en de vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede uit de daarover gevoerde beraadslagingen)
52852: LAW, ROERT O. [COPYRIGHT], - Childhood's Happy Days containing Easy Lessons for Little Ones. [A.B.C. book]. [Original edition].
11286: LAWICK, H.J.W. VAN, - De beweging tegen de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië.
52873: LAWIE, JUSNANI HAJI (PREFACE), - Brunei Statistical Yearbook 1973/74. [First edition/First issue].
52874: LAWIE, HAJJAH JUSNANI HAJI (PREFACE), - Brunei Statistical Yearbook 1974/75. [First edition].
50446: LAWLOR, LAURIE, - Where will this Shoe take You? A walk through the history of Footwear. [First edition].
11649: LAWN TENNIS - M. DAVIES, - Lawn Tennis. Orig. edn.
10221: LAWN TENNIS-A. TRENGOVER (ED.), - The Art of Tennis. 1st edn.
10072: LAWN TENNIS-TILDEN, W.T., - The Art of Lawn Tennis. Revised & enl. edn.
8509: LAWRENCE, P., - Road belong cargo. A study of the Cargo Movement in the Southern Madang District New Guinea.
8510: LAWSON, B., - Mount Cook and the Grand Motor Tour. 2nd.edn.
55723: LAYA, JEAN-FRANÇPOS (EDITOR), - Caro mio Don Giacomo. Réflexions, notes de voyage, portraits, paradoxes et maximes. [Edition originale; Original edition, thus].
40878: LAYARD, A.H., - Nineveh [=Calah] and its Remains: With an account of a visit to the Chaldæan Christians of Kurdistan and the Yezidis, or Devil worshippers; and an enquiry into the Manners and Arts of the Ancient Assyrians. Sixth edn.
55965: LAZARUS, N.R. - M. LAZARUS (PREFACE), - Das Jüdische Weib. [Erste Auflage; First edition].
41321: LEAGUE OF NATIONS HANDBOOK - - Petit Manuel de la Société des Nations. 6e. éd. revisée et completée(6th revised and completed edn.).
37468: LEASOR, J., - Singapore. The Battle that Changed the World. Orig. edn.
7157: LEATHER, K., - Fashion with Leather. 1st.
7158: LEATHER FAIR OFFENBACH (GERMANY). - Offenbacher Lederwaren Fachmesse. Vom 1. bis 6. September 1951 in Offenbach am Main. Amtlicher Messekatalog heraugeg. von der Offenbacher Messe Gesellschaft m.b.H.
45406: LEAVITT, T[HOMAS] W. (PREFACE) & M. CROWE (ED.)., - Dyer's Art. Weaver's Art. Textiles from the Indonesian Archipelago. [Catalogue of an exhibition] The Herbert F. Johnson Museum of Art and the Southeast Asia Program [Cornell University] February 20-May 1, 1985. Orig. edn.
39432: LEBAK RESIDENCY COMMEMMORATIVE VOLUME - - Kabupaten Lebak. Memperingati Hari Jadi ke 158, 2 Desember 1828-1986. Orig. edn.
3660: LEBAR, F.M. (ED. & COMPILER), - Ethnic Groups of Insular Southeast Asia. First edn.
5572: LEBAR, F. (COMPILER), - Insular Southeast Asia: Ethnographic Studies Section 1: Sumatra - Volume I.
51913: LEBELAU, I.A., - Wat gebeurde er op Ambon tot 25 April 1951? [Eerste druk; First edition].
48263: LEBENS, J. - M. VAN SLOUN, P.A. DINGS (ET.AL./COMPILERS), - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden. Orig. edn.
49182: LECLAIR - HANS SITT (EDITOR), - Sarabande und Tambourin. Violine und Klavier.
7162: LECLÈRE, R., - Histoire du Costume. La mode au cours des siècles.
54346: LECOINTRE, SUSANNE, - Vanzelfsprekend. [Eerste druk; First edition].
53121: LEDEBOER, J.L.A., N.M.C. TIDEMAN, JB. ZEOYLEMAKER JZN. (EDITORIAL COMMITTEE), - De Vrijmetselaar in Indië. Twee-maandelijksch Tijdschrift ter bestudeering van Symbolen en Ritualen. Eerste Jaargang [vol. I] November 1940-September 1941. Leerlingtijdschrift, (All published/discontinued).
56564: LEDYARD, GARI, - The Dutch come to Korea. [First edition].
3665: LEE KHOON CHOY, - Indonesia between myth and reality. First edn.
8974: LEE YONG LENG, - Population and Settlement in Sarawak. 1st
49960: LEE KHOON CHOY, - Indonesia between Myth and Reality. [First edition].
55759: LEE MAN FONG - LY SINKO (COMPILER), - LEE MAN FONG and his Paintings. [First edition].
48095: LEE KIM LIM, - The Singapore House 1819-1942.
54958: LEE, J. VAN DER - H. BOEVE, A. SCHUILENBURG [EDITORIAL COMMITTEE], - [GEDENKBOEK] 40 jaren 1909-1949 Station voor Maalderij en Bakkerij. [Originele uitgave; Original edition].
40893: LEECH, JOHN, - Pictures of Life & Character, from the collection of Mr. Punch. Orig. edn.
3668: LEEDEN, C.B. VAN DER, - Het aspect van Landbouw-kolonisatie in het Bevolkingsprobleem van Java. Orig. thesis [Leyden university].
3667: LEEDEN, A.C. VAN DER, - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi. Orig. thesis [Leyden university].
3670: LEEFMANS, S., - De Cassave-Mijt
3681: LEEMANN, A., - Internal and External factors of Socio-cultural and Socio-Economic dynamics in Lombok (Nusa Tenggara Barat). Orig. edn.
42124: LEEMANS, I., - Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700. Orig. edn.
51061: LEEMANS, C. (EDITOR) - F.C.WILSEN, & J.F.G.BRUMUND, - Bôrôboedoer op het Eiland Java, afgebeeld door en onder toezicht van F.C. Wilsen, met toelichtenden en verklarenden tekst naar de geschreven en gedrukte verhandelingen van F.C. Wilsen, J.F.G. Brumund en andere bescheiden bewerkt en uitgegeven door C. Leemans. [Eerste druk; First and only edition].
3682: LEEMANS, C., - Beredeneerde beschrijving der Asiatische en Amerikaansche Monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden.
51949: LEEMBRUGGEN, C.A. [L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN], - Twee Indische Meisjes. [Eerste druk; First edition].
51753: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het Goud in Nieuw Guinea. [Eerste druk; First edition].
3684: LEEMBRUGGEN, C.A. (:L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - Vacantie-avonturen op Goenoeng Tiga.
3685: LEEMBRUGGEN, C.A. (L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - Twee Indische meisjes.
45903: LEEMBRUGGEN, C.A. [L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN], - Van verschillende Stam. First edn.
47441: LEEMBRUGGEN, C.A. [L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN], - Van verschillende Stam. First edn.
50061: LEEMBRUGGEN, C.A.(: L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - De Zilveren Vogel. [Eerste druk/first edition].
50061: LEEMBRUGGEN, C.A.(: L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN), - De Zilveren Vogel. [Eerste druk/first edition].
8514: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het Goud in Nieuw Guinea
49030: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.50 (13 December 1954).
49038: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 55-No.27 (3 Juli 1950).
49039: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.41 (11 October 1954).
49040: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.16 (19 April 1954).
49041: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 59-No.43 (25 October 1954).
49042: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 61-No.50 (10 December 1956).
49043: LEEMRIJSE, J. (EDITOR), - Missets Kleermakerij voor Nederland en België. Tevens voor de Handel in Stoffen en Fournturen. Vol. 60-No.2 (10 Januari 1955).
46741: LEENDERTZ, C.J. (1850-1910), - Bali en de Balineezen: een en ander over Land en Volk. [Eerste druk/first edn.].
7163: LEENE, J.E., - Restauration des Tissus de Musees. Offpr.fr.:Bulletin de Liaison du CIETA, No. 14.(Juillet 1961).
7164: LEENE, J.E. - Les Methodes de Delft pour la Conservation des Textiles (Réponse à Madame Dr. Agnès Beijer-Stockholm). Offr.fr.:Bulletin de Liaison du CIETA, No. 14. (Juillet 1961).
8516: LEENHARDT, M., - Arts de l'Océanie.
47001: LEENHARDT, M. - Do Kamo. La Personne et le Mythe dans la Monde Mélanesien. [édition originale/original edn.].
8515: LEENHARDT, M. - Gens de la Grande Terre (Canaques autochthones de la Nouvelle Calédonie)
54311: LEENHEER, KEES, - Jaren tantalus. [Eerste druk; First edition].
40529: LEERDAM GLASS ORIGINAL WATERCOLOUR DESIGN - COPIER, - [An original dutch Leerdam-glass design in original watercolours]
45797: LEERDINK-TALSMA, E., - Vierduizend mensen en één koeiekop. [Ervaringen in Japanse vrouwenkampen, subtitle on verso of ti.-p.]. Orig. edn.
51806: LEERINK, J.C. (ET.AL.), - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950. [Eerste druk; First edition].
3686: LEERTOUWER, L., - Het Beeld van de Ziel bij drie Sumatranse volken. Orig. thesis [Groningen university].
45082: LEEUW, A. DE, - Aesthetische Vorming Papierarbeid. Knippen - Scheuren. Orig. edn.
42350: LEEUW, G. VAN DER, - Bach's Matthaeuspassion. Zevende druk. (7th edn.).
48088: LEEUW, G. VAN DER (PREFACE), - De Vrije Academie voor beeldende kunsten amicitia. Orig. edn.
46375: LEEUW-MARCAR, A., - Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar. [Eerste druk/First edn.].
7166: LEEUW, A.J. VAN DER, - Huiden en Leder 1939-1945. Bijdrage tot de Economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Orig. edn.
37747: LEEUW, H. DE, - Ank en Hans in de Rimboe. Bewerkt door A.A. Robertson-Klaar. Orig.edn.
3687: LEEUW, W.J.A. DE, - Het Painansch contract. Orig. thesis [Amsterdam university].
55914: LEEUW, A. DE [EDITOR]. - Het Generaalsregime. [and other contributions]. Published inKONTRAST, Volume 4, No. 1 December 1966.
39465: LEEUWARDEN MUNICIPALITY OFFICIAL REPORTS - - Verslag van den Toestand der Gemeente Leeuwarden over het jaar...
52257: LEEUWEN, A.J.H. VAN, - Tien Jaren Radio Indië-Holland. Published in:De Ingenieur in Nederlandsch-Indië, Volume I-No. 1 (Januari 1934).
49287: LEEUWEN, P.J. VAN - E.J.H. VAN LEEUWEN (EDITOR/COMPILER), - De Woestijn van Hainan bloeide. Een Keuze uit de nagelaten Preken van P.J. van Leeuwen V.D.M. [Verbi Divini Minister]. [Eerste enige druk/first and only edition].
39973: [LEEUWEN, D.W. VAN](COMPILER), - Enchiridion chronologicum continens copulatorum, Batizantorum et parentum eorundem, memoriae perpetuae gratia conscriptum in Lochum. Index Copulaturum ab Augusto 1608.
39645: LEEUWEN, S. VAN, - Het Rooms-Hollands-Regt. Waar in de Roomse Wetten met het huydendaagse Nederlands Regt, in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen, met een bysondre kortheit, so wel in de vaste Regts-stoffen, als in de manier van Regts-vordering overeengebragt werden. Met allerhande Ordonnantien....1st
11909: LEEUWEN, ABR. VAN (PRINCE DE LIGNAC, 1918-2001), - Bandjir. Vuurstorm over Java. Een oorlogsroman die echt gebeurd moet zijn tijdens het drama in Indonesië. 2e druk.
56851: LEEUWEN, A.H. VAN - H. SANGSTER, - Schuilplaatsen tegen Luchtaanvallen. [Eerste druk; First edition].
3688: LEEUWEN, A.TH. VAN, - Adderengebroed. Over de Indonesische kwestie. In:De Waagschaal, year 4-19, 4 Feb. 1949.
9219: LEFÈBURE, A., - Dentelles et Guipures. Anciennes et modernes, imitations ou copies. Variété des Genres et des Points. 1st (& only)edn.
43413: LEFFELAAR, H.L. & E. VAN WITSEN - Werkers aan de Burma-Spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven; 414 kilometer en 200.000 doden. First edn.(only).
43432: LEFFELAAR, H.L. & E. VAN WITSEN - Werkers aan de Burma-Spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven; 414 kilometer en 200.000 doden. First edn.(only).
45805: LEFFELAAR, H.L., - Leven op Rantsoen. First edn.
54773: LEFFELAAR, HENDRIK L. [1929-1980], - Through a harsh Dawn. A boy grows up in a Japanese Prison Camp. [FIRST edition].
53238: LEFFELAAR, H.L., - De japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween. [Eerste druk; First edition].
51042: LEGÈNE, P.M., - De Gevloekte Plantage. [Eerste druk; First edition].
54219: LEGÊNE, P.M. (1885-1984), - WIJ en ZIJ. [Eerste druk; First edition].
48903: LEGÊNE, M. (INTRODUCTION), - Twee (2) Eeuwen. Herdenking Suriname Zending 1735-1935. Orig. edn.
54220: LEGÊNE, P.M. (1885-1984), - Zending en Werkelijkheid of de moeilijkheden bij de verkondiging va het Evangelie aan de volken. [Eerste druk; First edition].
49500: LEGÈNE, P.M., - Van Boschnegers en Roodhuiden. [Eerste druk/first edition, with a preface by G.J. Staal].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

12/15