Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6416: BAILL…N, CL., - Chanel Solitaire. Transl. fr. the french by B. Bray. First U.K. edn.
6417: BAILLIU, J.A., - Grondregelen der Catoen-Spinderye, met Practyk en Theorie: Te saemen bekwaem om alle Catoenen op hunne uytterste fynte te tekken zonder nepen, aengewezen in zes lessen ofte deelen, het eerste handelende van de Marche, het tweede van de Pressie,...First edn.
6418: BAIN, R., - The Clans and Tartans of Scotland. Enlarged & re-edited by M.O. Macdougall. (4th reprint). Forew. by the Countess of Erroll.
11785: BAIN, R., - The Clans and Tartans of Scotland. Enlarged and re-edited by M.O. Macdougall. Forew. by The Duke of Montrose. New edn.
6419: BAINES, P., - Spinning Wheels. Spinners and Spinning. First edn.
39057: BAIS, W.J., - Over verbreiding en bestrijding van eenige ziekten onder Arbeiders in de Tropen. Orig. thesis [Amsterdam university].
824: BAJETTO, M. (TEXT) & N. DRAKULIC (PHOTOS), - Bali. 2nd edn.
44654: BAJETTO, M. (TEXT) & N. DRAKULIC (PHOTOS), - Bali. First edn.
825: BAKE, R.W.J.C. - Bescheiden analyses der proeven van een ontwerp van wet, op het beleid der regering in Nederlandsch-IndiŽ van A.A. van Vloten en den heer P. van Swieten.
826: BAKE, R.W.J.C. - Zal het Opperbestuur over de KoloniŽn den Koning ontnomen worden? Eene vraag aan de Staten-Generaal.
43278: BAKE, R.W.J.U., - Verhandeling over de vraag: Welk aandeel heeft het volk van Engeland en bij ons in Nederland in het beheer der KoloniŽn gehad: en is voor ons een Raad van KoloniŽn noodzakelijk geworden? Orig. edn.
827: BAKE, .R.W.J.C. - Verhandeling over den Hedendaagschen Opstand in Britsch-IndiŽ.
52857: BAKE, R,.W.J.C., - De Staathuishoudkunde van Xenophon, in zijn werkje: Over de inkomsten van Athene: toegepast op Nederlandsch IndiŽ. [Eerste druk; First edition].
56333: BAKEL, H.A. VAN (1874-1948) - W.A. BONGER, TITUS BRANDSMA, H. BRUGMANS, C. SNOUCK HURGRONJE (ET.AL, CONTRIBUTORS), - Stemmen van Nederlanders over de Behandeling der Joden in Dutschland. [Eerste, enige druk/first and only edition].
52940: BAKELS, H.E. & N. DE JONGE, - IndiŽ ontdekt: Expeditions and research in The East and The West (Covertitle). [Eerste druk; First edition].
828: BAKELS, J. & A-M. BOER (ED.), - Het wapen van de Bruid. Batakse weefsels.
829: BAKELS, J., - Een kleur van heiligheid. Wereldbeel en kleding van de Baduy. Exhib.Catalogue Museon, 20 June 1991-January 1992.
10939: BAKEN, J. (INTROD.), - Bouwstoffen voor het verkrijgen van een inzicht betreffende de historie, bewoners en structuur der gemeente Winkel [Nieuwe Niedorp].
6420: BAKER, M. & P. WARS (PHOTOS), - Hairdressing and Beauty Culture. 2nd impr.
11953: BAKER, M., - Wedding customs and folklore. 1st.
53669: BAKER, SAMUAL WHITE (1821-1893), - Aan Land gespoeld of Lotgevallen van een Schipbreukeling. Opgedragen aan alle Jongens van Acht tot Tachtig Jaar. [FIRST dutch edition, translated from the english Cast up by the Sear].
44597: BAKHUIS, R.W.M., - Zakatlas van den Sterrenhemel. 1e deeltje, 2e druk. [part one, 2nd. edn.].
55838: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. & B. STEGEMAN, - Het Ambt Breedevoort tijdens het Anholter Pandschap1562-1612. [Eerste druk; First edition].
54498: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, W.F.L. BOISSEVAIN, G.F. DE BRUYN (ET.AL.; COMMITTEE MEMBERS), - Verslag van de Commissie voor de hervorming van de opleiding van Indische Bestuursambtenaren. [Eerste druk; First edition].
56969: BAKKER, PAUL (EDITOR), - Landelijk Comitť Zuid-Molukken. Bulletin nr. 5-28 November 1977.
46810: BAKKER, B. - G. BORGERS, J. HULSKER (ET.AL)(COMPILERS), - Pierre Kemp. [Eerste druk/first edn.].
42410: BAKKER, B. - J.H. VAN DEN HOEK OSTENDE, L. NOORDERGRAAF (ET.AL.)(EDS./COMPILERS), - Ach lieve Tijd. Zeven Eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun omgeving. Orig. edn.
46110: BAKKER, B., E. FLEURBAAY, A.W. GERLAGH (EDS./COMPILERS), - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950. Tweede herziene druk. [2nd. revised edn..].
13070: BAKKER, J., - Langs de Havezathen.
47044: BAKKER, P., - Inleiding tot het Rekeningstelsel en de moderne Bedrijfsadministratie. [Eerste druk/first edn.].
46269: BAKKER, P[IET], - Jeugd in de Pijp. Vrijmoedige herinneringen. Tweede druk. [2nd. edn.].
43840: BAKKER, G.P.(PREFACE), - IMOVA handwerk-boekje [title on front boards]. Orig. edn.
47108: BAKKER-STIJKEL, D.G. & H. STEGEMAN, - Wie 't breed heeft, laat 't breed hangen. [He who has a well-filled purse can make a fine show].
46104: BAKKER, M. (EDITOR), - Indonesische Sprookjes. Edited after the orig. Czech language edn. First dutch edn.
39683: BAKKER, P. - De Slag [in de Java-zee]. 5th. edn.[Re-impression after the first edn.].
47332: BAKKER, H.TH., - De K.P.M. in Oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de K.P.M. en haar Personeel gedurende de Wereldoorlog 1939-1945.
43687: BAKKER, F[RANS] (PAINTER), - Uitnoodiging tot een Bezoek aan een geselecteerde Tentoonstelling van mijn werk te houden in het receptie zaaltje van Grand Hotel Homann...[van] Woensdag 29 April-Zondag 3 Mei [19XX].
832: BAKKER, JOH.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Orig. thesis. [Nijmegen unviersity].
8220: BAKKER, JOH.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Orig. thesis [Utrecht university].
8850: BAKKER, P. - De Slag [in de Java-zee]. 1st edn.
50888: BAKKER, E. - L. DALLHUISEN, M. HASSANKHAN (ET.AL.), - Van Suriname; Van Stam tot Staat. [Eerste druk; First edition].
50503: BAKKER, PIETER OEGE (1897-1960), - Bali in kleuren. [Eerste druk; First edition].
56291: BAKKER, A.E.M., - Vaderland, Moederland. [Eerste druk; First edition]. [Doctoral essay Rotterdam University].
834: BAKKER, P. - Para (Hevea Brasiliensis Muell. Arg.). Berkebun dan Pembikinan Karet di Indonesia.
53344: BAKKER, TH., - Het Kookboek. [Eerste druk; First edition].
52536: BAKKERS, J.A., - De Eilanden Bonerate en Kalao. Published in:BKI, XI, 4e serie, vol. II-part 3.
47985: BAKRI (TRANSLATOR), - Kelinci dan Kura-Kura. (Translated into indonesian language after the english edition publ. in Malaysia The Owl and the Bat, by Bakri]. First indonesian edition.
40012: BAKRY, H.M.K. & AMAN, - Rangkai Manikam.
11437: BAKS, CH.P.J.H., - Afschaffing van Pacht. Een onderzoek naar de sociale gevolgen van de afschaffing van Pacht in twee dorpen van Zuid-Gujerat, India. Orig. thesis [Amsterdam university].
10646: BALACLAVA - MARIE (VAN DE BOERDERIJ), - Bivakmuts voor Militairen. Offpr. from: De Boerderij 27 Sept. 1939.
44126: BALAI PUSTAKA, - Sang Boma. Tjetakan Ketige (3rd. edn.).
57041: BALAI BAHASA DJABATAN KEBUDAJAAN: - Medan Bahasa Madjallah Memuat Hal-Iwal Bahasa Indonesia dan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia. No. 6 tahun 1952.
736: BALAI PUSTAKA - - Peneraka.
835: BALAI PERGURUAN TINGGI FAKULTET PERTANIAN - Petundjuk 1950-1951/Universiteit van IndonesiŽ, Faculteit van Landbouwwetenschap, Studiegids 1950-1951
9348: BALAN MENON, P.K., - Malayan Timbers. Equivalent Woods. Reprinted from:Malayan Forest Service, Trade Leaflet No. 32
38616: BALDAEUS-A.J. DE JONG, - Afgoderye der Oost-Indische Heydenen (door Ph. Baldaeus, Amsterdam, 1672). Orig. thesis [Utrecht university].
6422: BALDT, L.I., - Clothing for Women. Selection, design, construction. A practical Manual for School and Home. 2nd. edn.
44555: BALDWIN, HANSON W., - World War I. An outline History. Orig. edn.
38199: BALDZERDT, D. (K. WYBRANDS), - Indische Pen Krabbel. Teekeningen van Menno v. Meeteren Brouwer. 1e bundel (All publ.).
54434: BALEN, K. VAN, - Jubah Para Nabi. [First indonesian language edition translated from the dutch De Profeten Mantel].
48132: BALEN, W.J. VAN, - Zes Nederlandse Antillen. Een overzicht van ons Gebiedsdeel CuraÁao. [Eerste druk/first edition].
48785: BALEN, H.J. VAN (CHIEF EDITOR) - DE AARDE EN HAAR VOLKEN - - De Aarde en Haar Volken. GeÔllustreerd Maandblad gewijd Land- en Volkenkunde.
46513: BALEN, J.H. VAN, - Onder de Mooren. Avonturen van Twee Officieren in Marokko. [Eerste druk/first edn.].
50357: BALEN, J.H. VAN, - De avonturen van Kapitein De Roy: in de binnenlanden van Borneo, 1691. Orig. edn.
49404: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Avonturiers; De Grondleggers van den Nederlandschen Handel en de Eerste Vestiging in de Oost, 1598-1603. [Eerste druk/first edition].
50357: BALEN, J.H. VAN, - De avonturen van Kapitein De Roy: in de binnenlanden van Borneo, 1691. Orig. edn.
49403: BALEN, J.HENDRIK VAN - De Trompetter van Admiraal Spilbergh; De eerste Nederlanders op Ceylon, 1601-1604. Tweede Druk [Second edition].
50357: BALEN, J.H. VAN, - De avonturen van Kapitein De Roy: in de binnenlanden van Borneo, 1691. Orig. edn.
36054: BALEN, J.H. VAN, - De Kroon van Mataram. Historisch verhaal van den eersten krijgstocht der Nederlanders in de Binnenlanden van Java. Orig. edn.
49300: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Rijstvelden. [Swah's]. Orig. edition].
49301: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Suikerplantage [Sugar Estate]. Orig. edition].
8223: BALEN, J.H. VAN - De Roode Paradijsvogel. Eene Handelsreis naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 2e herz. druk. (2nd. revised edn.).
51237: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Waringinboom en HOTEL DES INDES. [Original Wall Plate].
50694: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De verovering van Jacatra; Pieter van den Broek in AziŽ; Jan Pietersz. Coen en de stichting van Batavia 1616-1619. [Eerste druk; First edition].
50695: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Schipbreukelingen. De avontuurlijke reizen van Kapitein Willem Ysbrandtsz. Bontekoe 1618-1625. [Eerste druk; First edition].
51035: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Verborgenheden van Tirtˇassa. Vervolg op de Page van de Sultane. [Eerste druk; First edition]
51036: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Page van de Sultane. Historisch verhaal van den oorlog met Bantam 1682. [Eerste druk; First edition]
838: BALEN. J.A. VAN - WindŤsische Verhalen met vertaling en woordenlijst. In:BKI, Vol. 70-part 2. [Eerste druk; First edition].
842: BALEN, J.H. VAN, - Troeno Djojo.
51034: BALEN, J.H. VAN, - Het beleg van Kappar [Kakappar]. De oorlog met de Makassaren in 1679. [Second printing].
51037: BALEN, J.HENDRIK VAN, - Een Ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina; Het Beleg van Batavia 1619-1630. [Eerste druk; First edition].
40709: BALEN, C.L. VAN, - Handleiding bij de Schoolplaat Balikpapan. First edn.
49302: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Balikpapan [Road of]. Orig. edition].
55552: BALEN, W.J. VAN, - Nederland, Portugal en BraziliŽ. [Eerste druk; First edition].
56837: BALEN, W.J. VAN, J. DE SOUSA LEAO, G.S. DE CLERCK [ET.AL., CONTRIBUTORS], - Centro Cultural Holanda-Portugal-Brasil. 15 jaar, 8 december 1954-1969. [Originele uitgave; Original edition].
843: BALEN, W.J. VAN - Nederlands Voorhoede
844: BALEN, W.J. VAN - Naar de Indische Wonderwereld
52234: BALEN, J. HENDRIK VAN, - In dienst van den Grooten Mogol. Historisch verhaal van de wonderbare Avonturen en Omzwervingen der Bemanning van van het Oost-Indisch Jacht Terschelling 1661-1663. [Eerste druk; First edition].
53195: BALEN, J.H. VAN - De Adelborst van de Hollandia of de Weg naar de Oost, 1595-1597. First edn.
42357: BALFOORT, D.J., - Het Dilettantisme in het Vioolspel. Orig. edn.
42474: BALFOORT, D.J., - Toonladders en gebroken Accoorden ten dienste hen hen die zich voor eenig erken examen in het Vioolspel willen voorbereiden/Gammes et Accords brisťs ŗ l'usage des candidats aux examens de Violon officiellement reconnus. 5de druk (5th edn.).
845: BALFOORT, H.J. - De Indonesische Instrumenten in het Muziekhistorisch Museum Scheurleer te 's-Gravenhage> Offpr.fr.:NION.
54768: BALFOORT, DIRK J. [1886-1962], - De Viool en hare Meesters. Ten dele vrij bewerkt naar Jos. Wilh. Von Wasielewski. [Eerste druk; First dutch language edition, thus].
849: BALI..., - Bijdragen over Bali en Lombok. Offprint from:DJAWA, 5-6 (1937).
45497: BALI...[TOURISTGUIDE] - - Bali. Published by the Travellers' Official Information Bureau for Netherland India Batavia-Java/Uitgegeven door de Officieele Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-IndiŽ. Batavia-Java. Dutch text alongside english translation by A.
37459: BALI - SCHAAREMAN, D.H., - Voller Leben und Entwicklung Musik, Tanz und Drama - W.Scharlau, Walter Spies und die Maler von Ubud - P.W. Pink, Massenmedum mit Tradition: Das Schattentheater (Balinese Wayang Kulit) -
847: BALI ART- ROEVER, A. DE, - Life on Bali. A culture that survived the 20th century.
41235: BALI ART EXHIBITION MUSEUM NEKA, UBUD - - Museum Neka Yayasan Dharma Seni Ubud Bali Indonesia. [Catalogue of an exhibition as held at Museum Neka, Ubud, Bali].
846: BALI- - Bali. An adventure in cultural ecology. Hedendaagse Schilderkunst van Bali. Expositie in de Kosmos in samenwerking met het Tropenmuseum, Amsterdam.
9969: BALI GUIDE- - Bali The Isle of Gods.

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/22