Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55838: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. & B. STEGEMAN, - Het Ambt Breedevoort tijdens het Anholter Pandschap1562-1612. [Eerste druk; First edition].
54498: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, W.F.L. BOISSEVAIN, G.F. DE BRUYN (ET.AL.; COMMITTEE MEMBERS), - Verslag van de Commissie voor de hervorming van de opleiding van Indische Bestuursambtenaren. [Eerste druk; First edition].
56969: BAKKER, PAUL (EDITOR), - Landelijk Comité Zuid-Molukken. Bulletin nr. 5-28 November 1977.
46810: BAKKER, B. - G. BORGERS, J. HULSKER (ET.AL)(COMPILERS), - Pierre Kemp. [Eerste druk/first edn.].
42410: BAKKER, B. - J.H. VAN DEN HOEK OSTENDE, L. NOORDERGRAAF (ET.AL.)(EDS./COMPILERS), - Ach lieve Tijd. Zeven Eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun omgeving. Orig. edn.
46110: BAKKER, B., E. FLEURBAAY, A.W. GERLAGH (EDS./COMPILERS), - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950. Tweede herziene druk. [2nd. revised edn..].
13070: BAKKER, J., - Langs de Havezathen.
47044: BAKKER, P., - Inleiding tot het Rekeningstelsel en de moderne Bedrijfsadministratie. [Eerste druk/first edn.].
46269: BAKKER, P[IET], - Jeugd in de Pijp. Vrijmoedige herinneringen. Tweede druk. [2nd. edn.].
43840: BAKKER, G.P.(PREFACE), - IMOVA handwerk-boekje [title on front boards]. Orig. edn.
47108: BAKKER-STIJKEL, D.G. & H. STEGEMAN, - Wie 't breed heeft, laat 't breed hangen. [He who has a well-filled purse can make a fine show].
46104: BAKKER, M. (EDITOR), - Indonesische Sprookjes. Edited after the orig. Czech language edn. First dutch edn.
39683: BAKKER, P. - De Slag [in de Java-zee]. 5th. edn.[Re-impression after the first edn.].
47332: BAKKER, H.TH., - De K.P.M. in Oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de K.P.M. en haar Personeel gedurende de Wereldoorlog 1939-1945.
43687: BAKKER, F[RANS] (PAINTER), - Uitnoodiging tot een Bezoek aan een geselecteerde Tentoonstelling van mijn werk te houden in het receptie zaaltje van Grand Hotel Homann...[van] Woensdag 29 April-Zondag 3 Mei [19XX].
832: BAKKER, JOH.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Orig. thesis. [Nijmegen unviersity].
8220: BAKKER, JOH.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Orig. thesis [Utrecht university].
8850: BAKKER, P. - De Slag [in de Java-zee]. 1st edn.
50888: BAKKER, E. - L. DALLHUISEN, M. HASSANKHAN (ET.AL.), - Van Suriname; Van Stam tot Staat. [Eerste druk; First edition].
50503: BAKKER, PIETER OEGE (1897-1960), - Bali in kleuren. [Eerste druk; First edition].
56291: BAKKER, A.E.M., - Vaderland, Moederland. [Eerste druk; First edition]. [Doctoral essay Rotterdam University].
834: BAKKER, P. - Para (Hevea Brasiliensis Muell. Arg.). Berkebun dan Pembikinan Karet di Indonesia.
53344: BAKKER, TH., - Het Kookboek. [Eerste druk; First edition].
52536: BAKKERS, J.A., - De Eilanden Bonerate en Kalao. Published in:BKI, XI, 4e serie, vol. II-part 3.
47985: BAKRI (TRANSLATOR), - Kelinci dan Kura-Kura. (Translated into indonesian language after the english edition publ. in Malaysia The Owl and the Bat, by Bakri]. First indonesian edition.
40012: BAKRY, H.M.K. & AMAN, - Rangkai Manikam.
11437: BAKS, CH.P.J.H., - Afschaffing van Pacht. Een onderzoek naar de sociale gevolgen van de afschaffing van Pacht in twee dorpen van Zuid-Gujerat, India. Orig. thesis [Amsterdam university].
10646: BALACLAVA - MARIE (VAN DE BOERDERIJ), - Bivakmuts voor Militairen. Offpr. from: De Boerderij 27 Sept. 1939.
44126: BALAI PUSTAKA, - Sang Boma. Tjetakan Ketige (3rd. edn.).
57041: BALAI BAHASA DJABATAN KEBUDAJAAN: - Medan Bahasa Madjallah Memuat Hal-Iwal Bahasa Indonesia dan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia. No. 6 tahun 1952.
736: BALAI PUSTAKA - - Peneraka.
835: BALAI PERGURUAN TINGGI FAKULTET PERTANIAN - Petundjuk 1950-1951/Universiteit van Indonesië, Faculteit van Landbouwwetenschap, Studiegids 1950-1951
9348: BALAN MENON, P.K., - Malayan Timbers. Equivalent Woods. Reprinted from:Malayan Forest Service, Trade Leaflet No. 32
38616: BALDAEUS-A.J. DE JONG, - Afgoderye der Oost-Indische Heydenen (door Ph. Baldaeus, Amsterdam, 1672). Orig. thesis [Utrecht university].
6422: BALDT, L.I., - Clothing for Women. Selection, design, construction. A practical Manual for School and Home. 2nd. edn.
44555: BALDWIN, HANSON W., - World War I. An outline History. Orig. edn.
54434: BALEN, K. VAN, - Jubah Para Nabi. [First indonesian language edition translated from the dutch De Profeten Mantel].
48132: BALEN, W.J. VAN, - Zes Nederlandse Antillen. Een overzicht van ons Gebiedsdeel Curaçao. [Eerste druk/first edition].
48785: BALEN, H.J. VAN (CHIEF EDITOR) - DE AARDE EN HAAR VOLKEN - - De Aarde en Haar Volken. Geïllustreerd Maandblad gewijd Land- en Volkenkunde.
46513: BALEN, J.H. VAN, - Onder de Mooren. Avonturen van Twee Officieren in Marokko. [Eerste druk/first edn.].
50357: BALEN, J.H. VAN, - De avonturen van Kapitein De Roy: in de binnenlanden van Borneo, 1691. Orig. edn.
49404: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Avonturiers; De Grondleggers van den Nederlandschen Handel en de Eerste Vestiging in de Oost, 1598-1603. [Eerste druk/first edition].
50357: BALEN, J.H. VAN, - De avonturen van Kapitein De Roy: in de binnenlanden van Borneo, 1691. Orig. edn.
49403: BALEN, J.HENDRIK VAN - De Trompetter van Admiraal Spilbergh; De eerste Nederlanders op Ceylon, 1601-1604. Tweede Druk [Second edition].
50357: BALEN, J.H. VAN, - De avonturen van Kapitein De Roy: in de binnenlanden van Borneo, 1691. Orig. edn.
36054: BALEN, J.H. VAN, - De Kroon van Mataram. Historisch verhaal van den eersten krijgstocht der Nederlanders in de Binnenlanden van Java. Orig. edn.
49300: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Rijstvelden. [Swah's]. Orig. edition].
49301: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Suikerplantage [Sugar Estate]. Orig. edition].
8223: BALEN, J.H. VAN - De Roode Paradijsvogel. Eene Handelsreis naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 2e herz. druk. (2nd. revised edn.).
51237: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Waringinboom en HOTEL DES INDES. [Original Wall Plate].
50694: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De verovering van Jacatra; Pieter van den Broek in Azië; Jan Pietersz. Coen en de stichting van Batavia 1616-1619. [Eerste druk; First edition].
50695: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Schipbreukelingen. De avontuurlijke reizen van Kapitein Willem Ysbrandtsz. Bontekoe 1618-1625. [Eerste druk; First edition].
51035: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Verborgenheden van Tirtÿassa. Vervolg op de Page van de Sultane. [Eerste druk; First edition]
51036: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De Page van de Sultane. Historisch verhaal van den oorlog met Bantam 1682. [Eerste druk; First edition]
838: BALEN. J.A. VAN - Windèsische Verhalen met vertaling en woordenlijst. In:BKI, Vol. 70-part 2. [Eerste druk; First edition].
842: BALEN, J.H. VAN, - Troeno Djojo.
51034: BALEN, J.H. VAN, - Het beleg van Kappar [Kakappar]. De oorlog met de Makassaren in 1679. [Second printing].
51037: BALEN, J.HENDRIK VAN, - Een Ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina; Het Beleg van Batavia 1619-1630. [Eerste druk; First edition].
40709: BALEN, C.L. VAN, - Handleiding bij de Schoolplaat Balikpapan. First edn.
49302: BALEN, C.L. VAN (EDITOR) & ERNST VOLLBEHR (PAINTER), - Balikpapan [Road of]. Orig. edition].
55552: BALEN, W.J. VAN, - Nederland, Portugal en Brazilië. [Eerste druk; First edition].
56837: BALEN, W.J. VAN, J. DE SOUSA LEAO, G.S. DE CLERCK [ET.AL., CONTRIBUTORS], - Centro Cultural Holanda-Portugal-Brasil. 15 jaar, 8 december 1954-1969. [Originele uitgave; Original edition].
843: BALEN, W.J. VAN - Nederlands Voorhoede
844: BALEN, W.J. VAN - Naar de Indische Wonderwereld
52234: BALEN, J. HENDRIK VAN, - In dienst van den Grooten Mogol. Historisch verhaal van de wonderbare Avonturen en Omzwervingen der Bemanning van van het Oost-Indisch Jacht Terschelling 1661-1663. [Eerste druk; First edition].
53195: BALEN, J.H. VAN - De Adelborst van de Hollandia of de Weg naar de Oost, 1595-1597. First edn.
42357: BALFOORT, D.J., - Het Dilettantisme in het Vioolspel. Orig. edn.
42474: BALFOORT, D.J., - Toonladders en gebroken Accoorden ten dienste hen hen die zich voor eenig erken examen in het Vioolspel willen voorbereiden/Gammes et Accords brisés à l'usage des candidats aux examens de Violon officiellement reconnus. 5de druk (5th edn.).
845: BALFOORT, H.J. - De Indonesische Instrumenten in het Muziekhistorisch Museum Scheurleer te 's-Gravenhage> Offpr.fr.:NION.
54768: BALFOORT, DIRK J. [1886-1962], - De Viool en hare Meesters. Ten dele vrij bewerkt naar Jos. Wilh. Von Wasielewski. [Eerste druk; First dutch language edition, thus].
849: BALI..., - Bijdragen over Bali en Lombok. Offprint from:DJAWA, 5-6 (1937).
45497: BALI...[TOURISTGUIDE] - - Bali. Published by the Travellers' Official Information Bureau for Netherland India Batavia-Java/Uitgegeven door de Officieele Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië. Batavia-Java. Dutch text alongside english translation by A.
37459: BALI - SCHAAREMAN, D.H., - Voller Leben und Entwicklung Musik, Tanz und Drama - W.Scharlau, Walter Spies und die Maler von Ubud - P.W. Pink, Massenmedum mit Tradition: Das Schattentheater (Balinese Wayang Kulit) -
847: BALI ART- ROEVER, A. DE, - Life on Bali. A culture that survived the 20th century.
41235: BALI ART EXHIBITION MUSEUM NEKA, UBUD - - Museum Neka Yayasan Dharma Seni Ubud Bali Indonesia. [Catalogue of an exhibition as held at Museum Neka, Ubud, Bali].
846: BALI- - Bali. An adventure in cultural ecology. Hedendaagse Schilderkunst van Bali. Expositie in de Kosmos in samenwerking met het Tropenmuseum, Amsterdam.
9969: BALI GUIDE- - Bali The Isle of Gods.
853: BALI- - Isle of Temples and Dances. 4th edn.
46460: BALI TOUR BY ROYAL DUTCH NAVIGATION COMPANY K.P.M. - - Happy Days in Bali. [reprinted from: The Java Gazette].
37956: BALI TOURISM - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, - Bali. A Garden of Eden.
38220: BALI TOURISM - - BALI THE EASTERN PARADISE.
45227: BALI TOURISM - ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY, K.P.M. - - Bali Number. A Garden of Eden.Orig. edn.
856: BALI TOURISM: - Toeren, Wandelen en Zien op Bali. (tourist-guide). Orig.edn.
56123: BALI TOURIST GUIDE: - BALI. [First edition].
56113: BALI LOMBOK MAP: - Map of Bali and Lombok. [First edition, thus].
55964: BALI STREET ATLAS - Bali Street Atlas. Second [revised] edition.
54781: BALI TOURING BY KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, K.P.M.: - Koninklijke Paketvaart Maatschappij; Vakantie-uitstapje naar het interessante en aan natuurschoon zoo rijke Eiland Bali. Wekelijksche sneldienstverbinding van Batavia-Semarang-Soerabaia-Palembang en Makasser. [Eerste druk; First edition].
53313: BALI CARTOON IN WATERCOLOUR: - Amsterdam's :Politie op speurtocht te Bali. Bali: het land van Tempels en Tepels. [Original Watercolour cartoon].
53221: BALI MAP - SCHETSKAART van het Eiland Bali. [bijgewerkte herdruk naar de opname 1909 revised reprint after the edition 1909].
53220: BALI MAP - - [KAART VAN] BALI. [Originele uitgave; Original issue].
54912: BALI GONG SAWAN: - Musique et Danses de Bali. [Edition originale; First edition].
37831: BALIKPAPAN - BLANDA(PSEUD.), - Balik Papan. In:NION, 12-12 (1928).
38962: BALINESE ART COLLECTION- - MUSEUM PURI LUKISAN.
850: BALINESE ART EXHIBITION- - Bali/Beeld en droombeeld. [Tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden].
8512: BALINESE OIL PAINTING ON CANVAS-I KETUT ARNAWA. PENESTANAN KLOD. - 'Labouring the Sawah's'
52914: BALIS, J. & A. LAWALRÉE, - De Orchidee in België. Catalogus van de Tentoonstelling Brussel, Albert I-Bibliotheek Juli-September 1961.
48346: BALKE, L. & A. LANGE, - Sorbisches Trachtenbuch. Unter Mitarbeit von Frank Förster. 1. Auflage [first edition].
52649: BALKEMA, A., - Vademecum voor de Houthandelaar, Architect, annemer, timmerman en bouwondernemer. Dedre [licht verbeterde] druk [Third slightly corrected edition].
39001: BALLANTYNE, R.M., - Blown to Bits or The Lonely Man of Rakata [=Krakatoa]. A Tale of the Malay Archipelago. (10th thousand).
39001: BALLANTYNE, R.M., - Blown to Bits or The Lonely Man of Rakata [=Krakatoa]. A Tale of the Malay Archipelago. (10th thousand).
39001: BALLANTYNE, R.M., - Blown to Bits or The Lonely Man of Rakata [=Krakatoa]. A Tale of the Malay Archipelago. (10th thousand).
42702: BALLANTYNE, J.R., - First Lessons in Sanskrit Grammar, together with an introduction to the Hitopadesa. Fifth edn.
45762: BALLARD, J.G., - Empire of the Sun. First edn.
57025: BALLEGOOIJEN DE JONG, M., - Spoorwegstations op Java. [Eerste druk; First edition].
867: BALLENDUX, A.H. - Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de Indonesische Middenstand
52785: BALLER, W., - Mandarin Primer, Character, Analysis. [First edition].
47554: BALLET YVONNE GEORGI - - Die Geschöpfe des Prometheus. Choreografische compositie in drie bedrijven van Yovonne Georgi./El Sombrero de Tres Picos (Le Tricorne). Ballet in Twee bedrijven van G. Martinez Sierra naar den roman van P.A. de Alarcon. [official programme].
55574: BALLOT, M.-J., - Les Laques d'Extrême-OrientChine et Japon. [Ire Edition; First edition].
679: BALLROOM DANCING IN INDONESIA - - Modern Ballroom Dancing
6424: BALLS, W. LAWRENCE, - Studies of Quality in Cotton. First edn.
6426: BALMAIN, P., - My years and Seasons. Transl. (fr. the orig. french) by E. Lanchberry with G. Young. First english edn.
36610: BALPMAR, B., - Flatweaves of the Vakiflar Museum Istanbul/Flachgewebe des Vakiflar Museums Istanbul. Orig. edn.
49285: BALS, K. & M. GERRITSEN, - De Indonesië Weigeraars. Derde druk (gewijzigde heruitgave, third revised re-publication).
40473: BALSAN, F., - The Sheep and the Chevrolet. A Journey through Kurdistan. Orig. edn.
50410: BALZAC, HONORÉ DE (LE SIEUR DE BALZAC), - Les Contes Drolatiques; colligez ez Abbayes de Touraine et mis en Lumière par Le Sieur de Balzac; pour l'Esbattement des Pantagruelistes et Non Adultes....[Édition originale; original edition, thus.].
56116: BALZAC, HONORÉ [LE SIEUR DE, 1799-1850), - Reis van Parijs naar Java. [Dutch language edition, translated from the french with an epilogue by Paul De Bruin. First edition, thus].
50802: BAMBANG HERSRINUKSMO - S. LUMINTU, - Keris and senjata tradisional Indonesia lannya. Cetakan pertama (First edition).
6427: BAMFORD, T.W., - Practical Make-Up for the Stage. Foreword by E. Thesinger. 2nd. edn.
37349: BANCK, J.E., - Atchin's Verheffing en Val. Orig.edn.
55414: BANCO AGRICOLA VENEZUELA REPORT: - El Banco Agricola Y Pecuario en su Vigesimo Quinto aniversario 1928-1953. [First edition].
51521: BANDOEN ANNUAL FAIR PICTURE-STAMP 1925 - - N[ederlandsch] I[indische] Jaarbeurs en -markt met Electriciteits Tentoonstelling 20 Juni-6 Juli 1925.
879: BANDOENG... - De Stad op de Hoogvlakte! First edn.
43681: BANDOENG FAIR - - Bandoeng Jaarbeurs [en Tentoonstelling].
48482: BANDOENG POST NEW YEAR WISHING - - Le Directeur Général des Postes, des Téégraphes et des Tél'éphones aud Indes Néerlandaises et ses Collaborateurs Vous envoient leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année [1937].
43669: BANDOENG SALVATION ARMY HEADQUARTERS - - Wie Helpt?
43671: BANDOENG SALVATION ARMY - - Leger des Heils-Bandoeng. Goeden-Vrijdag en Paasch-Congres Bandoeng 1931. Onder Leiding van Kommandant en Mevrouw W. Palstra. Programma. Orig. edn.
43667: BANDOENG MISSIONARY DAY N.Z.V. - - Op naar Dag O. Programma voor den Zendingsdag op 2 Augustus 1930. (title on front wrapper).
868: BANDOENG - [EEN BANDOENGSCHE], - Bandoengsch Straatleven. Taken from:Eigen Haard, jaargang 50, no. 25 (Juni 1925).
882: BANDOENG-STEHN, CH.F. & J.H.F. UMBGROVE - Bijdrage tot de Geologie der vlakte van Bandoeng. In:TAG, XLVI-3 (1939).
4768: BANDOENG STORE PRICE-LIST - - Prijslijst van Pluinveevoeder & Benoodigdheden. Vogelvoer- en Kippenvoerhandel tevens distributie & Commissiekantoor Priangan.
869: BANDOENG - Twaalf foto-briefkaarten van Bandoeng
52856: BANDOENG SOCIAL CLUB CONCORDIA - - Societeit Concordia Bandoeng. Statuten en Houshoudelijk Reglement. [eerste druk; First edition].
53263: BANDOENG PLAN - - KAART van de Gemeente Bandoeng. [Originele uitgave; Original edition].
43677: BANDOENGSCHE KUNSTKRING/BANDOENG ART CIRCLE - - Opvoering van Het Proces van Mary Dugan, door de leden van de Tooneel Afdeling Braga.
43678: BANDOENGSCHE KUNST KRING/BANDOENG ART CIRCLE, - [Programme] Mignon Opera in 3 Bedrijven Ambroise Thomas. Gonzalez Italian Grand Opera Coy, Netherland-Indies Tour 1929.
43679: [BANDOENGSCHE KUNST KRING/BANDOENG ART CIRCLE], - Indische Tournee Vera Janacopulos (zang) met medewerking van Yvonne Herr Japy(piano). Tekst der liederen.
43683: BANDOENGSCHE KUNST KRING [BANDUNG ART CIRCLE], - Bandoengsche Kunst Kring. Jaarverslag 1928.
43684: BANDOENGSCHE KUNST KRING [BANDUNG ART CIRCLE], - Bandoengsche Kunst Kring. Jaarverslag 1929.
43676: BANDOENTSCHE KUNSTKRING/BANDUNG ART CIRCLE- - Vrijdag 14 Juni 1929 om Half Negen 's Avonds in den Schouwburg Javaansche Kunstavond. Te geven door de Javaansche Kunstvereeniging Mardi Bekso Iromo. Opvoering van Noro Wongso(Episode uit het Gedog tijdperk).
56115: BANDUNG CITY MAP: - Peta Kota Bandung. [Bandung City Map].
54248: BANDUNG CARRIER PIGEON ASSOCIATION REGULATIONS: - Persatuan Pemeliharan Buring Pos Alap-Alap; Anggaran Dasar dan Peratukan Rumah Tangga/Statuten en Huishoudelijk Reglement [Covertitle]. [Cetakan Pertama; First edition].
48729: BANDUNG INTERNMENT CAMP MARIA STERRE DER ZEE- - Godsdienstig Leven in een Interneringskamp te Bandoeng. [Eerste druk/first edition].
47754: BANDUNG AREA ORDINANCE MAP - - Java & Madura: Bandung. Sheet 39/XXXIX.-C. For use by War and Navy Deparment Agencies only. Not for Sale or Distribution. First edition AMS I [reprinted after a dutch map 1940].
47751: BANDUNG MUNICIPALITY AND SURROUNDINGS - - [A set of twelve original photo picture postcards, period 1930s].
46830: BANDUNG STREET NAMES - - Perubahan nama djalan-djalan di Bandung. Telah ditetapkan dalam Sidang-Perwakilan Rayat Kota Bandung ttg.3 Maret [1950 dan 28 April 1950/Gewijzigde Straatnamen van Bandung. Vastgesteld bij de Gemeenteraadsvergaderingen ddo. 3 Maart [19]50 en 28
39858: BANDUNG ZOO MONTHLY - - Zoölogisch Park Bandoeng.
871: BANDUNG-ANTI WOEKER - Vereeniging te Bandoeng
877: BANDUNG ROAD-CONGRESS-NEDERLANDSCH INDISCH WEGENCONGRES - Nederlandsch-Indisch Wegencongres [gehouden te] Bandoeng Juni 1924, Technische Hogeschool.
875: BANDUNG-HEETJANS, H. - Rioleerings- en Afwateringsplan 1925.
51551: BANDUNG CITY PLAN - - BANDUNG.
51493: BANDUNG ORDINANCEMAP - - [Stafkaart] bandoeng (West-Java). [Bandung Ordinance map, sheet No. 36 C]. (Herziene druk; revised edition].
55780: BANDUNG CITY PLAN: - BANDUNG Berikut Kode Pos. [Original Issue].
54713: BANDUNG MASONIC LODGE SAINT JOHN [SINT JAN IN HET OOSTEN VAN BANDOENG, 1923]: - In Naam van den Opper Bouwheer van het Heelal, eenige, zuivere bron van alle volmaaktheid H.Z.V. .W.K.S; Domine Unius summi rerum ab ipso Creatarum architecti, optimi Maximi Quorumluibet vere bonorum largitoris, S.F.P. - S.V.P.
53420: BANDUNG TOURISTMAP: - Toeristenkaart van Bandoeng en Omstreken (Tourist map of Bandoeng and Environs.).
53274: BANDUNG - PAPANDAJAN VOLCANO - GUIDE, - Situatie en Wandelkaart van den Papandajan. [Covertitle]. [Eerste voorlopige druk; First provisiobal edition].
45995: BANDUNG TOPOGRAPHY - - Street Atlas Bandung 2004/2005. First edition. [thus].
883: BANEKE, P. - Nederland en de Indonesische Gevangenen
9369: BANGKA- - PANGKAL-PINANG. Hoofdplaats van Bangka. Historische en Conomische schets van het eiland.
43927: BANGMA, O.S., - Almanak, voor het Schrikkel-Jaar 1824. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarden-, Beesten- en Leermarkten welke in het Koningryk der Nederlanden gehouden worden, alsmede van het varen der Trekschuiten en Beurtschepen, en het vertrek der Posten en Postwagens. Nevens op- en Ondergang. Orig. edn.
41234: BANGS, R. & CHR. KALLEN, - Islands of Fire, Islands of Spice. Exploring the Wild Places of Indonesia. Orig. edn.
56769: BANK, JAN (EDITOR, INTRODUCTION), - De Excessennota. Nota betreffende het Archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militaire in de periode 1945-1950. [Eerste en enige druk; First and only edition].
36774: BANK, J., - Katholieken en de Indonesische Revolutie. [Eerste druk; First edition].
41324: BANK, J., - Katholieken en de Indonesische Revolutie. 2e druk (2nd. edn.),
55427: BANK NEGARA INDONESIA ORGANISASI BESAR: - Lahirnja Bank Proklmasi. [First edition].
11118: BANKA STATISTICS, - Gewestelijke Maandstatistiek van de Handelsbeweging der Buitenbezittingen...Banka en Onderhoorigheden, February 1920.
55650: BANKA ISLAND, RHIOUW- EN LINGGA-ARCHIPEL ANDBILLITON ISLAND MAP: - Kaart van het eiland Banka; Kaart van den Riouw-en Lingga-Archipel; Kaart van het eiland Billiton. [Originele uitgave; Original publication].
51681: BANKA RESIDENCY MAP - - Overzichtskaart van het Gewest Banka en Onderhoorigheden.
51200: BANKING IN THE DUTCH EAST INDIES - - Het Bankwezen in Nederlandsch-Indië.
10245: BANKING- - De Balans van 225 jaar. Een korte schets van de geschiedenis van ons huis. De ontwikkeling van het bedrijf in de laatste jaren.
43401: BANKING IN DUTCH COLONIAL INDONESIA- - Verslag van den President van de Javasche Bank en van den raad van Commissarissen over het 120e Boekjaar 1947-1948 en het 121e Boekjaar 1948-1949.
13516: BANKS, E., - A Naturalist in Sarawak. Orig. edn.
13515: BANKS, E., - Bornean Mammals.
885: BANTAM-BATAVIA ALLIED GEO. SECTION REOIRT SIYTG WEST OACUFUC: - Bantam-Batavia (West Java) Map Supplement [only].
51381: BANTZINGER - S. CARMIGGELT (PREFACE), - Bantzinger tekent vrouwen. [Eerste druk; First edition].
47815: BANYUMAS REGION JAVA - - Pathokan Pendhalangan Gagrag Banyumas. Cetakan pertama. [First edition].
56661: BANYUWANGI PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Banyuwangi.
44846: BAPPEDA SUMUT (TEXT), - North Sumatera in Brief. Orig. edn.
56677: BAPTIST INDONESIAN HYMNS: - NYARINGKANLAH Suaramu Kumpulan Lagu-lagu Gembira dan Pujian untuk Ramah Tamah dan Persekutuan kaum Kristen. [Tjetakan pertama; First edition].
56810: BÄR, MGR. R. PHILIPPE - Toespraak van Mgr. R.Philippe Bär ter gelegenheid van de herdenking Nederlandse Slachtoffers van de Japanse Vrouwenkamen op 31 augustus 1990.
43508: BÄR, A.L.S., - Wat is Vrijmetselarij? Leiddraad voor een gesprek. Orig. edn.
41721: BARABUDUR - J. SCHOTSMANS(INTROD.), - Chefs d'oeuvre de l'Hindouisme et du Bouddhisme en Indonésie. Catalogue d'une Exposition Palais des Beaux-Arts Bruxelles, 27 janvier - 2 avril 1977.
11263: BARABUDUR - KROM, N.J., - Korte gids voor den Borobudur. First edn.
11020: BARABUDUR - IJZERMAN, J.W., - Over Boro-Boedoer. Extr. fr.:TAG, II-16.
888: BARBE BAKER, R. ST. - Africa Drums
38989: BARBER, N., - The War of the Running Dogs. How Malaya defeated the Communist Guerillas, 1948-60. First edn.
890: BARBER, N. - Sinister Twilight. The Fall and rise of Singapore.
889: BARBER, N. - Sinister Twilight. The Fall and Rise again of Singapore.
891: BARBER, N. - Tanamera. A novel of Singapore.
52386: BARBERS AND BARBERING - - Standardized Textbook of Barbering. Revised edition.
39033: BARBIER, J.-P., - Un Monument en Pierre de l'Ile Nias. Offpr.fr.:Bull.annuel du Musée d'Ethnographie de la ville de Genève, No.19].
44024: BARBIER, J.P., - En Pays Toba: Les Lambeaux de la Tradition. Orig. edn.
9434: BARBIER, J.P., - Tobaland. The Shreds of Tradition.
892: BARBIER, J.P. - Symbolique et Motifs du Sud de Nias. A propos d'un panneau sculpté: contribution à la connaissance de la civilisation tribale du Sud de l'île.
895: BARCLAY, J. - A Stroll through Borneo.
51269: BARENDRECHT, J. & T. LANGENHUYZEN, - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden, 1845-1995. [Eerste druk; First edition].
53000: BARENDSEN. AALSMEER PRICE-LIST ORCHID PLANTS, - Prijslijst Orchideeënplanten; Price-list of Orchid-Plants; Preisliste Orchideenpflanzen; Offre de Plantes d'orchidées. [originele uitgave; original edition].
52999: BARENDSEN BROS. AALSMEER PRICE-LIST ORCHID PLANTS, - Prijslijst Orchideeënplanten; Price-list of Orchid-Plants; Preisliste Orchideenpflanzen; Offre de Plantes d'orchidées. [originele uitgave; original edition].
47432: BARENTZ-DROST, M., - Kimura's Kinderen. Orig. edn.
6428: BARFOOT, A.I., - Discovering Costume. First edn.
6429: BARFOOT, A.I., - Discovering Costume. 8th. impression.
42591: BARFUS, E.VON, - Op Samoa. Translated [after the original german by E. von Barfusz] by J. van der Hoeven. First dutch edn.
55635: BARFUSZ, E. VON - J.A. BIENTJES (EDITOR DUTCH TRANSLATION]. - In het Land der Boeren. Voor de Nederlandsche Jeugd bewerkt...[Eerste druk; First edition, thus].
47074: BARFUSZ, E. VON - De lotgevallen van twee deserteurs op Borneo. Vrij bewerkt naar het hoogduitsch door J.L. van der Moer. Orig. dutch edn.
47074: BARFUSZ, E. VON - De lotgevallen van twee deserteurs op Borneo. Vrij bewerkt naar het hoogduitsch door J.L. van der Moer. Orig. dutch edn.
47074: BARFUSZ, E. VON - De lotgevallen van twee deserteurs op Borneo. Vrij bewerkt naar het hoogduitsch door J.L. van der Moer. Orig. dutch edn.
48541: BARING-GOULD, S[ABINE], - Iceland: its Scenes and Sagas. First edition.
56947: BARKABESSY, JETTA, JOOP BLOK, GLENN LOPIES, THOMAS SOHILAIT (ET.AL., EDITORIAL COMMITEEE), - TJENGKEH: Onafhankelijk Moluks Maandblad. [Originele uitgave; Original edition].
55455: BARKABESSY, JETTA, JOOP BLOK, GLENN LOPIES, THOMAS SOHILAIT (ET.AL., EDITORIAL COMMITEEE), - TJENGKEH: Onafhankelijk Moluks Maandblad. [Originele uitgave; Original edition].
45855: BARKER, CECILY MARY, - The Book of the Flower Fairy Tales. Poems and Pictures. First UK edn.
47191: BARKER, CECILY MARY, - A Little Book of Rhymes New and Old. Collected and illustrated. [First U.K. edn.].
47197: BARKER, CECILY MARY, - Flower Fairies of the Summer. Poems and Pictures. [First U.K. edn.].
6430: BARKER, A.F., - Ornamentation and Textile design. First edn.
41473: BARKER, F. - W.M. GARDNER, R. SNOW, W.H. COOK & F. BRADBURY, - Textiles. With chapters on the mercerized and artificial fibres, and the dyeing of textile materials; silk throwing and spinning; the cotton industry. Orig. edn.
53254: BARKER, A.J., - Jamasjita. [First dutch edition, translated from the origiginal english Yamashita, by S.D. Nemo.
55065: BARKEY, LOUIS J., - Familiewapens van Europeanen uit het voormalige Nederlands Oost Indië. [Eerste en enige druk; First and only edition, privately published].
55504: BARKMAN, C.D., - Bestemming Jakarta. Het herstel der Nederlands-Indonesische betrekkingen. [Eerste druk; First edition].
46081: BARLEY, N., - The Duke of Puddle Dock. Travels in the footsteps of Stamford Raffles. Orig. edn.
53607: BARMEN CITY PLAN - - BARMEN.Separated from:Meyer's Konversationslexikon, 6. Auflage.
50999: BARNES, C., - Fashion Illustration. First edition.
39070: BARNETT, H.G., - Being a Palauan. First U.S.printing.
56539: BARNOUW, R.J.D. (PRESIDENT EDITORIAL COMMITTEE, ET.AL.), - Oorlogsdocumentatie 40-45, Vijfde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. [RIOD]. [Originele uitgave; Original edition].
43620: BARNOUW, A.J., - A trip through the Dutch East Indies. Orig. edn.
52376: BARNUM & BALEY CIRCUS PROGRAMME - - Officieel Programma van barnum & Bailey's Grootste Tentoonstelling der Aarde. Seizoen 1901. [originele brochure; original edition].
44196: BARONE, A. - F. CATALUCCIO, F. MILONE, V. ORILLIA (ET.AL.), - Asia. Transl. into spanish from the original Italian (Geographica. L'Uomo e la Terra).
897: BARR, P. - Taming the Jungle. The men who made British Malaya. 2nd impr.
44603: BARR, P., - Vreemde Duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw. Translated after the orig. english (Foreign devils, 1970) into dutch by O. Mackenzie. First dutch edn.
9326: BARR, P., - The coming of the Barbarians. A story of Western settlement in Japan 1853-1870. [Reprinted].
49997: BARRE, H.L. - C.G. VAN DEN AARDWEG, CH.M. PIETERS-DE HASETH, - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. VIJFDE SUPPLEMENTop de Catalogus van de Aanwinsten van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Zesde Supplement
54648: BARRELON, P., - Saigon. [dutch language translation after the oridinal french]. Separated from: De Aarde en haar Volken, 1894.
8226: BARRETT, CHARLES - The Island World. An Anthology of the Pacific.
48040: BARRIE, J.M., - Peter Pan in Kensington Gardens from The-Little-White-Bird. A New Edition.
44277: BARROS DUARTE, J., - Timor. Ritos e Mitos Ataúros. First edn.
5657: BARROS DUARTE, J. - Aindo Timor. Orig. edn.
10496: BARROW, J., - A chronological History of Voyages into the arctic regions (1818). Undertaken chiefly for the purpose of discoveringa North-West or Polar passage between the Atlantic and Pacific. Reprint edn. after the orig. London 1818.
55519: BARRY, PETER, - Erotic Lingerie. [First edition].
52510: BARTELS, D., - Guarding the invisible Mountain: Intervillage Alliances, religious Syncretism and ethnic identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas. [Original Thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University].
6431: [BARTEN, S.], - Hedendaagse Japanse textielkunst. Wandtapijten en textielobjecten. Transl. by J. Kromhout. Exhib.Catalogue Nederlands Textielmuseum Tilburg, 29 sept. 1984-27 januari 1985.
6432: BARTESCH, H., M. FIEDLER & H. WESELN, - Die moderne Damenschneiderei in Wort und Bild.
6433: BARTH, E. & W. NIEDERLEN, - Des Kindes erstes Beschäftigungsbuch. Praktische Anleitung zur Selbstbeschäftigung für jüngere Kinder. Zugleich für die Hand der Mutter und Kidnergärtnerin. 5. Auf.
52745: BARTH, CHRISTOPH, - Fernöstliche Kirche. Merkwürdiges Land Indonesien. [Erste Auflage; First edition].
55157: B.H. [=BARTHOLOMEUS HULSIUS, C. 1601-], - Emblemata Sacra, dat is, eenighe geestelicke sinnebeelden, met nievve ghedichten, schrifftuerlycke spreucken, ende bedenckinghen, daerin verscheydene leerstucken cortelyck tot stichtinghe...[Eerste druk; First edition].
43060: BARTHOLOMEW, J., - The Advanced Atlas of Modern Geography. Third edn. (expanded).
43062: BARTHOLOMEW, J., - The Oxford advanced Atlas. Seventh edn.
43094: BARTHOLOMEW, J., - The Oxford advanced Atlas. Fourth edn. - Revised.
43097: BARTHOLOMEW, J., - The Advanced Atlas of Modern Geography. New Series, second edition..
43115: BARTHOLOMEW, J. (PUBL.), - Road Atlas of Great Britain Fifth-Inch to mile. 15th edn.
9566: BARTLETT, A.G. III, R. J. BARTON,(ET.AL.), - Pertamina. Indonesian National Oil.1st edn.
899: BARTLETT, ANDERSON G. (III) (ET.AL.), - Pertamina. Indonesian National Oil. First edn.
900: BARTLETT, V. - Report from Malaya. 1st.
55069: BARTLETT, ABRAHAM DEE (1812-1897) -EDWARD BARTLETT (EDITOR & COMPILER), - Bartlett's Life among Wild Beasts in the Zoo being a continuation of Wild Animals in Captivity. The Habits, Food, Management of the Beasts and Birds at the 'Zoo' with reminiscences and Anecdotes. [First edition].
10017: BARTMAN, G.H., - Fotografië van Soerabaja.
6434: BARTON, L., - Historic Costume for the Stage. First edn.
901: BARTSTRA, G-J. - Contribution to the Study of the Palaeolithic Patjitan Culture Java, Indonesia. Part 1. Orig.thesis [Leyden university].
902: BARTSTRA, G.J. - Op zoek naar de Werktuigen van de Javamens (on the tools used by the Homo erectur, Java); &: J
53588: BASARUDIN NASUTION, - S.O.B. [:Staat van Oorlog en Beleg}:Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang keadaan Perang dan Keadaan darurat Perang [Cetakan pertama; First edition].
36617: BASCHET, J., - Tapesseries de France. [2nd. edn.].
48889: BASCHET, J., - Tapisseries de France. [ee ëdition/first edition].
56956: [BASCHWITZ, K. (INSTITUTIONAL DIRECTOR)], - Het gerepatrieerdenvraagstuk in de nederlandse pers. Rapport over de Inhoudsanalyse verricht voor het Ministerie van Maatschappelijk werk door het Instituut voor perswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
6436: BASE, E., - Corsetten. Transl. fr. the orig. english (Corset-fitting in the retail-store).
46136: BASENAU-GOEMANS, N., - Kerstsproken, Een bundel verhalen bestemd om op Kerstavond te worden voorgelezen. [Nieuwe Bundel]. Orig. edn.
7102: BASF - - Kurzer Leitfaden für die Anwendung der Farbstoffe der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen a/Rhein (BASF)
39424: BASJAH TALSYA, (TEUKU ALI), - Batu Karang ditengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945-1946. Buku I. (vol. I).Orig.edn.
49840: BASOSKI, T. - J. BLOM (TRANSLATIORS), - Traditionele Voorkeur. [First dutch edition translated from the english].
49844: BASOSKI, T. (TRANSLATION). - Het Persoonlijk Accent. (first dutch edition translated from the original english).
49847: BASOSKI-DE WIT, T. (TRANSLATOR), - De klassieke technieken. (First dutch edition translated from the original US publication).
46689: BASRY, MUH. HASAN & IBRAHIM ALFIAN (PROJECT EDUTORS), - Perang Kolonial Belanda di Aceh/The dutch colonial war in Aceh. Second Edition, revised.
904: BASSECOUR CAAN, (JKVR. DE LA), - Samoea en Ronto.
52942: BASSECOUR CAAN, H.B. DE LA, - Medische Zending in Nederlandsch Oost-Indië. Published in:Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw (NION), Vol. 2-No. 1 (1917).
55185: BASSEREAUT, G. DE, - Javaansch zonder Meester: Taalcursus methode Servaas de Bruin. [Eerste druk; First edition].
54046: BASTERN, FRED E., ROBERT SALVATORE & PAUL A. KAUFMAN, - Max Factor's Hollywood: Glamour, Movies, Make-up. [First edition].
905: BASTIAAN, J. - Het verbond tusschen Limbotto en Gorontalo
51077: BASTIAAN, WT. J. & W.A. KUENEN, - Stenografisch Verslag van het verhandelde op het Derde Koloniaal Onderwijscongres; Prae-Adviezen van het Derde Koloniaal Onderwijscongres. [Originele uitgave; Original edition].
10077: BASTIAANS, J., D. MULLER, (ET AL.), - Mensen bij Gijzelingen.
47694: BASTIAANS, W. CH. J., - Seram. Langs de grenzen van een andere Wereld. Wat de lezers ervan zeggen en kanttekeningen van de Schrijver. [Eerste, enige druk/first and only edition].
47712: BASTIAANS, W. CH. J., - Sêram. Langs de grenzen van een andere Wereld. Indische en andere spook-, griezel- en mystiek verhalen. [Eerste, en enige druk/first and only edition].
906: BASTIAANS, W.CH.J. - Herinneringen (uit het oude Indië, tijdvak 1890-1917). Orig. edn. Prefaces by H. Baudet, J. Ozinga and D. de Visser Smits.
907: BASTIAANS, W.CH.J. - Indonesia Merdeka. Een selectie van mijn reeds eerder verschenen publicaties over the Indonesië van Soekarno, waaraan zijn toegevoegd reportages van minder bekende gebeurtenissen. Introd. by W.W. Feith.
908: BASTIAANS, W.CH.J., - Leven op de Brug. Pref. by C. de Bruin. With:Indonesia Merdeka. Leven op de Brug, wat lezers ervan zeggen. Orig. edn.
53801: BASTIAANS, W. CH.J., - Leven op de brug. [Eerste privé druk; First private edition].
54769: BASTIAANS, J. (1907-1997, ET.AL.),, - [RAPPORT] Psychologisch onderzoek naar de gevolgen van gijzelingen in Nederland (1974-1977). [Eerste druk; First edition].
909: BASTIAN, A., - Die Molukken. Reise-Ergebnisse und Studien.
13495: BASTIAN, A., - Der Papua des dunklen Inselreichs im Lichte psychologischer Forschung. Orig. edn.
910: BASTIAN, A., - Sumatra und Nachbarschaft. Reise-Ergebnisse und Studien.
915: BASTIN, J., - New Light on J.N. Foersch and the Celebrated Poison Tree of Java. Offpr.fr.:JMBRAS, LVIII-2.
913: BASTIN, J. - The Java Journal of Dr Joseph Arnold;
50698: BASTIN, JOHN STURGES, - Palembang in 1811 and 1812. Separated from:BKI, volume 109/4; 110/1.
912: BASTIN, J., - Dr. Joseph Arnold and the discovery of Raffelsia Arnoldi in West Sumatra in `8`8. Offprint from:JS. Biblphy. Nat. History, 6 (5).
9283: BAT'A, TH., - [Mein Leben]. Pref. by A.C.
6437: BAT'A- - Barevnice puncoch.
54209: BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ SOURABAYA: - Modern Road Construction with Specifications and Notes on the use of Mexphalte and Spramex for Road Purposes in Tropical and Semi-tropical countries. [First edition].
11621: BATAK HIGHLANDS IN ORIGINAL STEREO-PHOTOGRAPHS- - [A collection of tog. 43 original Stero-photo-card, 17,5x9cms.].
40271: BATAK INSTITUTE HOSPITAL REPORT - - Jaarverslag 1930 Hospitaal Batak Instituut te Kaban Djahé (S.O.K.).
43648: BATAK REGION AND DELI, - Bataklanden - Deli. (title on front wrapper). Tweede druk. (2nd. edn.).
49296: BATAK TRADITIONAL VILLAGE - - Een Bataksch Dorp. [Originele uitgave/original edition].
917: BATAK DISTRICTS: - Bataklanden-Deli. [title on front wrapper]. 2e druk [second edition].
54930: BATAK INSTITUTE RESEARCH PUBLICATION SERIES NO. 2: - De Islam in de Bataklanden. Vragenlijst met gedeeltelijke bantwoording. [Eerste enige druk; First and only edition].
52475: BATARI, F., - Persian Rugs (Perzsoa Szönyegek): Exhibition in the Miskoc Gallery from the Budapest Museum of applied arts Miskolc-1978. [Original edition].
52489: BATARI, F., - Ancient Oriental rugs from Private Collections in Budapest. Exhibition of the Gallery and the Budapest Museum of applied Arts.
54879: BATAVIA HOTEL DER NEDERLANDEN LUGGAGE LABEL: - Hotel der Nederlanden, Batavia, Java. [Origineel hotel bagage sticker].
54171: BATAVIA CITY PLAN: - Town Plan of Batavia.
45915: BATAVIA - CONCORDIA SOCIAL CLUB - - Societeit Concordia. Programma der Feesten 4 Maart 1843-1893. (title on front wrapper)/Grand Fête de Nuit. (title on lower outer wrapper).
37593: BATAVIA HARBOUR PROPOSALS - - EENE ZEEHAVEN VOOR BATAVIA. Verzameling van officieele Bescheiden uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia. WITH ANNEXE: Stukken over de geprojecteerde Havenwerken te Tandjong-Priok.
47745: BATAVIA NEWSPAPER - - EERSTE Bijvoegsel der Bataviasche Courant, Zaterdag den 31sten Mei 1823.
4284: BATAVIA SOCIETY MUSEUM OF ARTS AND SCIENCES - - Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
920: BATAVIA DE HOOFDSTAD VAN NEÉRLANDS O. INDIEN - in derzelver Gelegenheid, Opkomst, voortreffelyke Gebouwen, Hooge en Laage Regeering, Geschiedenissen, Kerkzaaken, Koophandel, Zeden, Luchtgesteldheid, Ziekten, Dieren en Gewassen, beschreeven. 1st edn.
923: BATAVIA CHINESE TRADING HOUSE, - BERITA-Ocimex: Organisasi Importeur-Exporteur & Pedangan Besar Tionghoa. Violume I-nrs. 1-3/May-July 1949 (discontinued)
935: BATAVIA-UNIVERSITY BULLETIN NO.1 -
44513: BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES - - Notulen van de Algemeene en Bestuurs-vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Vol. XXXII, 1894 &XXXIII, 1895.
939: BATAVIA-PLAN - : Carte des environs de Batavia avec la Vue de cette Ville.
50386: BATAVIA SOCIAL CLUB DE HARMONIE- [F.R.J. VERHOEVEN], - De Jonge Jaren van de Harmonie. [1815-1940]. [Eerste druk; First edition].
39771: BATAVIA TRAVELLERS INFORMATION BUREAU JUBILEE ALBUM - - The Netherland Indies; A Jubilee Album issued to Commemmorate the Twenty-fifth Anniversasry of the Travellers Infomration Bureau of Netherland India, [1928-1933].
51407: BATAVIA RESIDENCY ORDINANCE MAP - - [Stafkaart Residentie Batavia]. [Originele uitgave; original edition]
56066: BATAVIA--SOERABAJA PLAN: - [Plattegroend van] Btavia-Soerabaja. [Separated from an undisclosed publication].
933: BATAVIA-TIDEMAN, J. - De Bevolking van de Regentschappen Batavia, Meester-Cornelis en Buitenzorg
55014: BATAVIA ARAK MAATSCHAPPIJ [FIRMA ZIMMT & ROOS]: - ARAK-BRENNEREIEN: Batavia-Arak Maatschappij ZIMMT & ROOS [covertitle].
54414: BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES ANNUAL REPORT: - Lembaga Kebudajaan Indonesia/Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: JAARBOEK 1 Jan. 1948-31 Dec. 1951. [Originele uitgave; Original edition].
931: BATAVIA - Kisah Jakarta Tempo Doeloe
52529: BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCENCES REPORT - - Verslag der Viering van het HONDERDJARIG BESTAAN VAN HET BATAVIAASCH GENOOTSCHAP van Kunsten en Wetenschappen op 1 Juni 1878. [Originele eerste uitgave; First original edition].
51881: BATAVIA SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES - - REGISTER op de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap [Van Kunsten en Wetenschappen]Deel LVI (5e stuk) - LXI (1907-1919) en het Tijdschrift voor Indische Taal-,m Land- en Volkenkunde Deel LI-LVIII (1909-1919). [Original edition).
11335: BATAVIAASCH GENOOTSCHAP - - OUDHEIDKUNDIG Verslag van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1923.
11514: BATAVIAN SOCIETY OF ARTS & CRAFTS - - Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Statuten en Reglementen.
48495: BATAVIUS [PSEUDONYM], - Westersch en Oostersch Bloed. Licht- en Schaduwbeelden uit het leven eener Indischen Moeder. [Eerste, enige druk/first and only edition].
37526: BATAVUS, - Asschepoester. Toover-Schaduw-Pantomime voor Kinderfeesten, voor een onbepaald aantal Heeren en Dames. First edn.
945: BATESON, G. & M. MEAD, - Balinese Character. A photographic Analysis. Orig. edn.
52125: BATESON, GREGORY, - NAVEN. A survey of the problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribedrawn from Three Points of Vieuw. Second Edition.
41316: BATHE, R., - Frankreichs schwerste Stunde. Die Meuterei der Armee 1917. Orig. edn.
10281: BATHING AT SEA-MEIJERINK, A.J., - De gevaren der Zee voor Baders en Zwemmers. 18e druk.
6438: BATIK ART - DENGAN PROSES - Batik dengan Proses dan Corak Baru.
38778: BATIK INDUSTRY AT LASEM, COLONIAL INDONESIA - REPORT- P. DE KAT ANGELINO, - Rapport van de Commissie tot nader onderzoek der Arbeidstoestanden in de Batikkerijen te LASEM/Verslag over de Arbeidstoestanden in de Batikkerijen te LASEM.
946: BATIK ART AND CRAFT - - Batik dengan Proses dan Corak Baru. First edn.
52793: BATO GLOSSARY - - Nato Glossary of Military Terms and Definitions/Glossaire Otan de Termes Militaires et Definitions.
43338: BATTEN, P.J. & A.A.M. STOLS (COMPILERS), - Bibliographie van de Werken van Charles Edgar Du Perron (1899-1940). Orig. edn.
47092: BATTEN, F.E.A. & D. DE VRIES (FOREWORD), - Aan D.M.G. Kocht op zijn vijfenzeventigste verjaardag van zijn vrienden. [Eerste druk/first edn.].
44943: BATTENFIELD, J., - Ikat Technique. Orig. edn.
36259: BATTERBERRY, M. & A., - Fashion. the Mirror of History.
10421: BATTERBERRY, M. & A., - Mirror Mirror. A social history of Fashion.
47210: BATTIE, D. & L. WELLER (EDITORS), - Fakes and Forgeries an Exhibition incorporating Sotheby's Black Museum. Exhibited atthe Olympia Antiques Fair 31st May - 10th June 1990.
13001: BATTLE OF WATERLOO - - PANORAMA van den Slag van Waterloo.
54762: BATTUS (HUGO BRANDT CORSTIUS, 1935-), - Opperlandse taal-& letterkunde. [Eerste druk; First edition].
947: BATUBARA, BIDAN A. & B. RANGKUTI - Baji, Ibu & Bidan Hidup Perkawinan kehamilan kesehatan pemilihan teman hidup kekeluargaan dan keagamaan
54271: BATZER, IDA, PAULINE BERENS, LAURA BEYER (ET.AL., MEMBERS AWARD COMMITTEE), - Lieblingsgerichte der deutsche Familie; 276 preisgekrönte Gerichte hervorgegangen aus einem gemeinschaftlichen Preis-Ausschreiben der Deutschen Moden-Zeitungund Deutschen Frauen-Zeitung. [Erste Ausgabe; First edition].
6439: BAUD-BOVY, D., - Peasant Art in Switzerland.
948: [BAUD, JEAN CHRÉTIEN], - Proeve van een Geschiedenis van den Handel en het verbruik van Opium in Nederlandsch-Indië. In:BKI, vol. I.
47494: BAUDET, A., - L'Esperanto dans le Commerce. Cimmunication faite...à la Réunion par les Présidents des Chambres de Commerce le 3 Février 1931. Extract from Compte Rendu de la Réunion.
11395: BAUDET, H., - Netherlands retreat from Empire.
949: BAUDET, H., H.L. WESSELING, P.J. DROOGLEVER (ET.AL.), -
51931: BAUDET, H. (COMPILER), - Handelswereld Wereld handel: Honderd Jaren Internatio [1863-1963]. Tien Essays. [Originele uitgave; Original edition].
950: BAUDISCH-VAN HARENCARSPEL, L.C. - Reclassering van Inheemschen
54628: BAUDOT, FRANÇOIS - CHANEL. [First english language edition translated from the french].
39656: BAUER, E., - Handbuch für Schriftsetzer. 2. neubearb. Aufl.(2nd. revised edn.).
36670: BAUER, R.(INTROD.), - Brusselse wandtapijten in Rubens'eeuw. Exhib. Catalogue Brussels 1 Juli - 7 september 1977. Transl. fr. the orig. german by E. de Waele-van der Elst.
36767: BAUHAUS TEXTILE COLLECTION EXHIBITION - - La tessitura del Bauhaus 1919/1933. Nella collezioni della Repubblica Democratica Tedesca. Exhib.Catalogue Pesaro, Palazzo Ducale, [Venezia], 15 settembre 1985.
13200: BAUM, V., - A tale from Bali. 1st english edn.,transl. fr. the orig. german by E. Creighton.
38728: BAUM, V., - Liefde en Dood op Bali. Roman. 2e(2nd.edn). Transl. fr. the orig. german by M.S. Ludolph-Van Everdingen.
38729: BAUM, V., - Liefde en Dood op Bali. Roman. 3e druk.(3rd. dutch edn). Transl. fr. the orig. german by M.S. Ludolph-Van Everdingen.
46039: BAUM, V. - Liebe und Tod auf Bali. Roman. 2. Auflage. [11.-13. Tausend]. [2nd. edn.].
50750: BAUM, VICKI [= HEDWIG, 1888-1960], - Liefde en Dood op Bali. Roman. [First dutch edition transl. after the orig. german by H.M.A. Ludolph-Van Everdingen].
51587: BAUM, VICKI, - Liebe und Tod auf Bali. [Erste Ausgabe, Exil; First edition].
45856: BAUMANN, G. RUDOLF, - Als de Doerians vallen. De Javaan Asnap vertelt uit zijn leven. Translated into dutch after the original german edition by Diet Kramer. First dutch edn.
37518: BAUMANN, G.R., - Tropenspiegel. First edn.
955: BAUMANN, R.G. - Der König von Pulu Manis. Zwei Geschichten aus Sumatra. Orig. edn.
37508: BAUMANN, G.R., - Tropenspiegel. First edn.
43640: BAUME, E., - Five Graves at Nijmegen. Orig. edn.
53948: BAUMGARTNER, K., - Die schweizer Gerberei und ihre Konjunkturgestatung seit den Weltkriege. [Inaugural-Dissertation; Original dissertation Basle University].
48204: BAUMHAUER, C.M. (PRESIDENT COMMITTEE OF INQUIRY), - Staat van de Landbouw op Java, onder het bestuur van den Burggraaf Du Bus de Gisignies, als Kommissaris-Generaal over Nederlandsch Indië. [Rapport van een commissie onder voorzitterschap van C.M. Baumhauer]. Orig. edn.
55522: BAUMIER, JEAN, - La Route de Bandung. [1re édition; First edition].
6440: BAUR HEINHOLD, M. - Deutsche Trachten.
53377: BAUR, RUDOLF, - Tiroler Loden Versandhaus Rudolf Baur, Innsbruck [Tirol, Austria].
39809: BAVINCK, J.H., - Zending in een wereld in nood. 4e uitgebreide druk.(4th enlarged edn.).
48438: BAVINCK, J.H., - De Godsdienst van Java. [Eerste enige druk/first and only edition].
51922: BAVINCK, J.H., - Zending in een wereld in nood. 4e uitgebreide druk.(4th enlarged edn.).
48804: BAX, W.F., - De Nederlandse Ridderorden en onderscheidingen. [Eerste druk/first edition].
56111: BAYAN, INTÈN (= RENÉ ADEBOOI), - De Legende van Njai Loro Kidoel volgens de Soendanese overleteringin ditchtvorm naverteld...[Eerste druk; First edition].
41431: BAYARD, E., - l'Art de Reconnaître la Beauté du Corps Humain. L'Homme-La Femme-l'Enfant. Orig. edn.
10498: BAYE, CH., - Premiers voyages au Pays des Glaces.
6442: BAYER LEVERKUSEN DYES - - Die Wollfarbstoffen des Jahres 1912/Wool Colours 1912/Les colorants pour Laine de l'année 1912
6441: BAYER LEVERKUSEN DYES-COTOLANECHT - Coloranecht und Cotolanchrom-Farbstoffe/Cotolan Fast and Cotolan Chrome dye-stuffs/Colorants Cotolan solides et Colorants Cotolan au chrome/ Colorantes Cotolan sólido y Colorantes Cotolan al chromo
50995: BAYNES, K. - SARAH OSBORN & JAN JANSEN (TEXT), - The Shoe Show; Britse schoenen sinds 1790. [Eerste druk; First edition].
46942: BAZI PROPAGANDA - - Wilt U de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond heeft, en zooals hij in werkelijkheid is. Orig. edn.
36615: BAZIN, G. - J. LURÇAT, J. PICART LE DOUX (ET.AL.), - La Tapisserie Française. Muraille et Laine. Orig. edn.
11708: BEAGLE, P., - Het versierde Spijkerpak (Blue denim magic). Transl. fr. the orig. english edn. by E. van den Berg.
6444: BEAGLE, P. - American Denim. A new Folk art.
36807: BEAKIN, CHR. - R. JONES & N. PHILLIPS(COMP.), - Indonesian reading list. A provisional reading list for courses in Indonesian and Malay studies for Internal and External students. 3d. edn. revised & enlarged by E.U. Kratz.
9713: BEAMISH, T., - The Arts of Malaya.
9502: BEAN, R. BENNETT, - Filipino Types: Manila Students, an Attempt to Classify the Littoral Population of Luzon and Adjacent Islands.From:The Anatomical Laboratory, Philippine Medical School, Manila, P. I.
51868: BEATA = B. ZEGERS VEECKENS], - Huisvriendjes en Speelkameraadjes. [Eerste druk; First edition].
25974: BEATLES SCRAP-BOOKS - - [A collection of 2 Scrap-Albums on the Beatles].
45704: BEATON, C[ECIL, 1904-1980], - Self-Portrait with Friends. The selected diaries of Cecil Beaton 1926-1974. Edited by Richard Buckle. First Penguin edition.
6446: BEATON, C., - Fashion. An Anthology. Catalogue compiled by M. Ginsburg.
50152: BEATON, CECIL (1904-1980) - TRUMAN CAPOTE (INTRODUCTION), - The Best of Beaton. With notes on the photograps by Cecil Beaton. First edition.
53740: BEATON, CECIL - D. MELLOR (EDITOR), - Cecil Beaton. [Barbician Art Gallery Exhibition]. [First edition].
957: BEAUFORT, C.C.T. DE & P.H. DEIBEL (ET.AL.), - Indonesia. The restauration of Borobudur. General Report, Annex 1: Technical Report. Annex 2: Scientific Report. Orig. edn.
49932: BEAUFORT, L.F. DE (ET.AL., EDITORS), - ONS AMSTERDAM. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. [Maandblad gewijd aan de Hootdstad des Lands, subtitle]. [Originele uitgave/original edition].
959: BEAUFORT, L.F. DE - Zoögeographie van den Indischen Archipel.
958: BEAUFORT, L.F. DE - On a Collection of Marine Fishes from the Miocene of South Celebes
46930: BEAUJON, O. - J.W. ELLIS, M. GUALBERT, HANS HERMANS, H. HOETINK, CARLOS RÖMER (ET.AL./EDITORS), - Christoffel. Algemeen Sociaal-Cultureel Maandblad voor de Nederlandse Antillen. Vol. 1-no. 1(1955)- vol. 2-no. 8 (Januari 1958). (All published).
38691: BEAUMONT, C.W., - Ballet Design past and present. First edn.
6448: BEAUMONT, C.W. - Ballet Design past & present. First edn.
6450: BEAUMONT, R. - Woollen and Worsted. The theory and technology of the Manufacture of woollen, worsted, and union Yarns and Fabrics. First edn.
47436: BEAUVOIR (LE COMTE DE) - Java, Siam, Canton. Voyage autour du Monde. [original edition/éditon originale].
8231: BEAUVOIR (LE COMTE DE) - Australie. 5th edn.
43071: [BEAZLEY, M], - Atlas van Grondstoffen, voedsel en energie. Voor nu en voor de toekomst. Transl. after the orig. english (The Mitchell Beazley Atlas of Eart Resources) by Th. F. Burgers. First dutch edn.
56041: BECCARI, O. - Wanderings in the Great Forests of Borneo. [Travels and Researches of a Naturalist in Sarawak]. Reprint after the original english translation 1904. With an Introduction by the Earl of Cranbrook.
42595: BECHTOLD, J. & G. GOOSSENS, - Tegelsche Volkskunst. Orig. edn.
961: BECK, H.J.L. - Boschbouw en Boschexploitatie in Zuid-Sumatra. Orig. edn.
6452: BECKER, J. - Kleine Bontgids.
6451: BECKER- - Modes et Costums de la Bibliothèque Louis Becker. Auction Catalogue [Vente aux Enchères]. Mardi 10 Novembre 1954.
52591: BECKER, H., - Open de luiken van uw geheugenen vertel uw verhaal. Een uitgave bij het Herinneringsmuseum van Humanitas Akropolis Rotterdam. [tweede druk; Second edition].
41058: BECKERS, J., - Ik ben Zigeuner. Me hum Sinthu. Gesprekken met Zigeuners over de vervolging in de periode [19]40-'45 en de jaren daarna. First edn.
962: BECKING, JOH.H., - De Djaticultuur op Java. Een vergelijkend onderzoek naar de uitkomsten van verschillende verjongingmethoden van den Djati op Java. Orig. thesis. [Wageningen university].
55876: BECKING, J.H., - Henri Jacob Victor Sody (1892-1959). His life and work, Biographical and Bibliographical Study. [First edition].
45067: BECKINGHAM, C.F. (INTRODUCTION), - Atlas of the Arab World and the Middle East. Orig. edn.
44094: BECKMANN, W., - Handleiding voor de Zebravinkkweek. Kweek. Vederstructuur. Vererving. Keuring. Orig. edn.
45464: BECKMANN, J., - Tempo Doeloe. Een familiekroniek uit Nederlands-Indië voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Orig. edn.
36204: BÉDOLLIERE, EM. DE LA, - Histoire de la Mode en France.
55732: BEEBE, WILLIAM, - Pheasant Jungles. [First and only edition].
38085: BEECHER STOWE, H. - TANTE MARIE [AUNT MARY], - Een Kijkje in de Hut van oom Tom door Tante Marie voor hare Neefjes en Nichtjes. Met eene Toespraak van de schrijfster H. Beecher Stowe aan de Jeugd. Transl. fr. the english. 2e herziene druk. (2nd. revised edn.).
38785: BEECHER STOWE, H., - Uncle Tom's Cabin; or Life among the Lowly. With introductory remarks by the Rev. James Sherman.
43699: BEECHER STOWE, H., - De Negerhut. (Uncle Tom's Cabin). Een verhaal uit het Slavenlaven in Noord-Amerika. Translated from the english after the 20th american edition by C.M. Mensing. Tiende druk. [10th dutch edn.].
54002: BEECKMAN, NATHALIE (TEXT), - BELGICA: De eerste overwintering Antarctica 1897-1899. [Eerste druk; First edition].
39927: BEEK, H.J. VAN, - Dêventer vroger en noe. Orig. edn.
50064: BEEK, WILLEM VAN (CARICATURIST), - Keep Smiling! 15 Prenten van Willem van Beek. [Eerste druk/first edition].
964: BEEK, A. TER - Ida uit Indonesië.
44795: BEEK, G. VAN, - Rood katoen [Cultuur in rafels]. [red Calico, culture in rags]. Orig. edn.
50853: BEEK, A. VAN, - Life in the Javanese Kraton. [First edition].
965: BEEK, E. VAN - De jongens van de Z-Club S.K. 4th edn.
56007: BEEKAN, H., - 78Preanger-houtsoorten. Beschrijving, afbeelding en determinatietabel. [Eerste druk; First edition].
39581: BEEKMAN, A.A., - Nomina Geographica Neerlandica uit een Geographisch oogpunt beschouwd. In:TAG, 1902, 1903 & 1906.
39496: BEEKMAN, E.W., - Het Proces-Verbaal en deszelfs plaats in de Strafvordering. Handleiding voor de Politie. 5e druk, belangrijk gewijzigd en uitgebreid.(5th greatly revised and enlarged edn.)
46333: BEEKMAN, E.M., - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-1950. Transl. into dutch after the orig. english ('Troubled Pleasures. Dutch colonial literature from the East Indies, 1600-1950) by Maarten van der Marel and René Wezel. First
48159: BEEKMAN, D. (CAPTAIN), - Voyage to and from the Island of Borneo. With a new introduction by Chin Yoon Fong. Reprint edition.
50556: BEEKMAN, E.M. (EDITOR/TRANSLATOR), - The Ambonese Curiosity Cabinet; Georgius Everhardus Rumphius. Reprint.
967: BEEKMAN, H.A.J.N. - Boschbeschadigingen en Boschbescherming in Indonesië. [Eerste druk; First edition].
966: BEEKMAN, A.L.C. - Leerboek der aardrijkskunde voor Indisch Middelbare en daarmee overeenkomende Scholen
53563: BEEKMAN, EUGÈNE (MUSIC), FERRY (TEXT), - Sarina. Het nieuwste succes van Willy Derby. [Originele uitgave; Oridinal edition].
56125: [BEELAERTS VAN BLOKLAND, F., (ET.AL.), - Jan van Riebeeck. Zijn Voor- en Nageslacht. [Eerste druk; First edition].
46592: BEEM, H., - De verdwenenMediene. Kal Hakohol Hakododousj Hazee. [Eerste druk/first edn.].
13255: BEEM-PALEOLOGO, T. VAN, - Een Nachtelijk avontuur. Orig. edn.
42409: BEEMT, F. VAN DEN - P.BROOD (ET.AL.)(EDITORS/COMPILERS), - Ach lieve Tijd. Tien Eeuwen Drenthe, de Drenten en hun hoofdstad. Orig. edn.
48311: BEER, TACO H. DE & E. LAURILLARD, - Woordenschat. Verklaring van woorden en uitdrukkingen. [Eerste druk/first edition].
46301: BEERLING, D., - Tweehonderdduizend Indo's buiten de Japanse Kampen. [re-edited after the second edn.].
969: BEERLING, D. - Schimmen.
55125: BEERLING, DANE (COMPILER, 1934-), - KÈN? KÈN! (Voorbeeld: 'Kèn jij praten Petjok?' 1Kèn). AL? AL ! Petjok woorden rm (korte verklarende teksten en fragmenten samengesteld door...). [Eerste druk; First edition].
970: BEERS, A.C. VAN, J.F. VAN DULM & J.H. GEIJS - Periscoop Op
44051: BEESLY, P., - Room 40. British Naval Intelligence 1914-18. First edn.
41920: BEETHOVEN, L. VAN, - Ludwig van Beethoven Streichquartett/string quartet/quatur À cordes. A dur/A major/La majeur. Op. 18 Nr. 5.
49254: BEETHOVEN, L. VON, - Sonaten für Klavier und Violine. Nach der Ausgabe von Joseph Joachim neu Herausgegeben von Walther Devisson, Opus 12 No. 1.
43482: BEETHOVEN, L[UDWIG] VAN (SIC!}, - Violin-Konzert für Violine und Pianoforte. Herausgegeben und mit Kadenzen versehen von Carl Flesch. Neu revidierte Ausgabe.
55059: BEETON, ISABELLA MARY (NÉE MAYSON, 1830-1865), - Mrs. Beeton's Household Management. A complete Cookery Book with sections on The Housewife, Household work, servant's duties, labour-saving, laundry work, carving and trussing, the art of Using-up, the home doctor, the home lawyer, etc....New Edition.
56949: BEETS, A. & J.A.N. KNUTTEL (EDITORS), - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Zesde Deel: HERST-IZEGRIM. [Eerste druk; First edition].
50360: BEETS, NICOLAAS (PSEUD. L.A. KOELEWIJN), - Niet meer aan denken. Burma-Thailand 1943; Twee verhalen. [Eerste druk; First edition, thus].
56377: BEETS, N. - De Verre Oorlog. Lot en Levensloop van Krijgsgevangenen onder de Japanner. Tweede druk [First edition, Second impression].
56950: BEETS, A. (EDITOR), - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Zevende Deel-Eerste Stuk [Vol. 7-Part 1]: J-KEURMEDE [Eerste druk; First edition].
6453: BEGER, O., - Die europäische Wandteppich-Wirkerei in Vergangenheit und Gegenwart.
46246: BEHM, H.W., - Von Kleidung und Geweben. Von der Entwicklung und den Rohstoffen der menschlichen Bekleidung. Orig. edn.
48683: BEHNE, A. - P. LANDAU, H. LÖWING (CONTRIBUTORS), - Das Politische Plakat. Herausgegeben im amtlichem Auftrage. [1. Auflage/first edition].
36072: BEHRENDSEN, G., - Maschinenähen. Ein Leitfaden für den Unterricht an Nadelarbeitsseminaren, Berufs-, Gewerbe- und Haushaltungsschulen. 6. Aufl.
36215: BEHRING - - Über die Herstellung und Anwendung von Sera, Impf-stoffen und Spezialpräparaten.
8232: BEHRMANN, W. - Im Stromgebiet des Sepik. Eine deutsche Forschungsreise in Neuguinea. Orig. edn.
52124: BEIJENS, D. - Suze. [Eerste druk; first edition].
42953: BEIJER, E. & L. SAMAMA (EDS.), - Muziek in de Nederlanden van 1100 tot heden. Studieboek bij de gelijknamige Teleaccursus.
50250: BEIJERS' [BOOK]AUCTIONS UTRECHT, - The Art of Bidding. Original edition.
37807: BEIJL, K. DE, - Henk Halbers. Een reis door het Panamakanaal naar Indië. [Eerste druk; First edition]. Orig.edn.
974: BEIJL, K. DE - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche Jongen in Indië. [Eerste druk; First edition].
42260: BEILEN MUNICIPALITY IN WAR-TIME - - De gemeente Beilen in de Oorlogsjaren. In:Historische Vereniging Gemeente Beilen, Jaargang 2-2, mei 1990.
55487: BEKAAR, J.J., - Hoe wij Insulinde besturen. Interviews met Bestuurders in onze Oost. [Eerste druk; First edition].
46853: BEKIUS, R.A. (COMPILER), - Beknopte Bibliografie over Sieraden in het Islamitische Cultuurgebied bij de Tentoonstelling Sieraden uit de Wereld van de Islam in het Tropenmnuseum Amsterdam, 18 Mei-5 September 1982. [title on front wrapper]. Orig. edn.
51622: BEKKER, L., - Soerabaja een Bloedkoraal onder de Zon. [Eerste druk; First edition].
975: BEKKING, H.C. - De Ontwikkeling der Residentie Rembang. Eene wederlegging van het besluit van 12 Augustus 1861, no. 1.
37647: BEKKUM, W. VAN, - Manggaraische Kunst.
47659: BELGIAN CENTENARY COMMEMMORATED - - Le Centenaire du l'Indépendance Belgique. In:L'Illustration, vol. 88-No. 4557 ((5 Juillet 1930).
38840: BELGIAN TOURISM - - Spa, Belgique/Spa, Belgium.
38787: BELGIAN TOURIST RAILWAY GUIDE - - SPA en de Omstreken.
38788: BELGIAN TOURIST RAILWAY GUIDE - - Rondreis Luik Oevers der Amblève, Waterval van Coo, Spa, Barague-Michel, Afdamming der Gileppe.
7230: BELGIAN KNITTING YARN INDUSTRY - - Manuel de la Bonneterie Belge. Répertoire complet des Fabricants et grossistes, établis en Belgique/Handboke voor de Belgische Breigoed-industrie. Volledig repertorium der in België gevestigde fabrikanten en grossisten.
6341: BELGIAN TEXTILE INDUSTRY - - Annuaire officiel Belge des Industries Textiles du Vêtement de la Mode, et des Industries qui s'y rapportent, 1949. 7e éd.
40152: BELGIAN TOURISM - - La Lesse. De Rochefort à Dinant. La Meuse. De Givet à Namur et ses Affluens L'Hermeton, La Molignée & Le Bocq. Orig. edn.
45302: BELGIAN CONGO COLONY - - Belgisch Congo. Orig. edn.
55531: BELGIAN CONGO-RUANDA-URUNDI COMMERCE AND TRADE: - Liste des Sociérés et Institutions du Conco Belge et du Ruanda-Urundi ayant un siège en Belique/Lijst der Vennootschappen en Instellingen van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi met zetel in Belgié. [1re. édition; First edition].
55530: BELGIAN CONGO-RUANDA URUNDI CENEMATOGRAPHY: - Catalogus van de Cinematheek. [Voorlichtings- en Documentatiecentrum van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi. [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
55984: BELGIAN COLONIAL RESEARCH INSTITUTE: - I.R.S.A.C.:Insitut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale; Insituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal Afrika, I.O.W.C.A. [Edition originale; First edition].
11006: BELGIUM - TOURISM: - HOEI [Huy] Aan-de-Maas België. Villegiatuurcentrum. Gids voor den Toerist.
37361: BELKINA, E.S. - P.PAVILENKO, A.S. TESELKIN & L.I. USJAKOVA, - Kamus Rusia-Indonesia. Orig. edn.
41780: BELL, J.S. - Journal of a Residence in Circassia During the Years 1837, 1838 and 1839. First edn.
40110: BELL, Q., - Bloomsbury Recalled. First U.S. edn.
41474: BELL, Q., - On Human Finery. New [2nd.] edition, revised and enlarged.
49207: BELLAMY, FRANK (TEXT) & CLIFFORD MAKINS (ILLUSTRATOR), - High Command. De verhalen van Sir Winston Churchill en Generaal Montogmery. [Eerste nederlandstalige druk/first dutch language edition].
45988: BELLARMINUS MOL, M. [FATHER], - Mijn Levensweg. Een boek voor jongens en meisjes die hun eerste H. [eilige] Communie hebben gedaan.
11675: BELLEBAUM, H., - Fritz der Hammerschmid. Fortsetzung von Harold dem Zigeunerkönog. Neue billige Ausg.
11699: BELLEBAUM, H., - Harold der Zigeunerkönig. Eine Geschichte aus des Siegerlandes Vorzeit. 3. Aufl.
6454: BELLON, B., - Klöppeln. Ein Kleiner Lehrgang. 2. Aufl.
47753: BELLOT, ANNETTE, - La petite Enfant assasinée à Bruxelles le 1 Décembre 1907 [avec signalement du ravisseur en 6 lignes en bas du portrait!]
12464: BELO, J., - Bali: Temple Festival. Orig. edn.
12678: BELO, J., - Bali: Rangda and Barong. First edn.
50262: BELONJE, W. (CHIEF EDITOR). - HET DAGBLAD. [Nrs. 121, 122, 123, 125 and 128; March 1946).
55587: BELSHAW, H. & MEMBERS OTAGO BRANCH M.Z.I.I.A., - Colonialism in Southeast Asia. Some Social Aspects of economic development in underdeveloped countries in Asia. [First edition].
40422: BELSHAW, H.(PREFACE), - Security in the Pacific. A Preliminary Report of the Ninth Conference of the Institute of Pacific Relations. Hot Springs, Virginia January 6-17, 1945.
55450: BELSHAW, H. (RESEARCH SECRETARY, PREFACE, - Security in the Pacific. A Preliminary report of the Ninth Conference of the Instiute of Pacific Relations, Hot Springs, Virginia January 6-171945. [First edition].
40063: BELT, J.H. VAN DE, - Rorschach-onderzoekingen in de gevangenis en het Huis van Bewaring te Haarlem. Orig. edn.
54600: BELTRAO COELHO, R., - Macau 1844-1974. [[Second revised edition].
56406: BELTZER, FRANCIS J.-G., - Industries des Poils et Fourrurtes cheveux et plumes. [Troisième Edition; Third edition].
55198: BELZEN, J. VAN, - Gods Kracht in Zwakheid volbracht [Leven en Werken van Ds. M. Heerschap; subtitle on front cover]. [Eerste druk; First edition].
980: BEMMELEN, W.A. VAN - Uitkomsten der regenwaarnemingen op Java/Results of Rainfall observations in Java.
979: BEMMELEN, W.A. VAN, - Uitkomsten der Regenwaarnemingen op Java/Results of Rainfall Observations in Java
4992: BEMMELEN, R.W. VAN & P. ESENWEIN, - De Liparische Eruptie van den Bazaltischen Tanggamoes-Vulkaan. Offprint.
47281: BEMMELEN, W. VAN, - Naar hooge toppen en diepe kraters. Orig. edn.
46864: BEMMELEN, R.W. VAN, - De Vulkanen op Java. [Eerste druk/First edn.].
36390: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J., - Nederlandse Familiepenningen tot 1813. Orig.edn.
36168: BENAÏM, L. & S.CH.CAPDEVIELLE, - L'Année de la Mode, 87-88.
55419: BENCOOLEN.PUBLIC GOLD-AND SILVERM INING ANNUAL EXPLOITATION REPORT - - Jaarverslag der Gouvernements GOUD- EN ZILVER-MIJNEN in BENKOELEN over het jaar 1925
8862: BENDA, HARRY J., - The Crescent and the rising Sun. Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945. [First edition].
37097: BENDA-BECKMANN, K. VON & F. LEATEMIA-TOMATALA, [WITH COOPERATION BY] R. LATUMAHINA. - De emancipatie van Molukse vrouwen in Nederland. Orig.edn.
52250: BENDA, HARRY J., - The Crescent and the rising Sun. Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945. [Reprinted after the First edition].
45008: BENDERMACHER, J., - Dorfformen im Rheinland. Auszüge aus den Kurzinvetaren rehinischer Dörfer `1948. Orig. edn.
57078: BENEDICT, B. (COMPILER), - Blue Book. (bi-lingual edition, english and german). (First edition).
55119: BENEDITO, CANIONI, CHINN(ORGANIZING COMMITTEE SOC. DE LA JEUNE PEINTURE), - 33ème Jeune Paintre. [33 Salon Jeune PPainture Grand Palais Mars, COVER TITLE]. [Edition originale; Original edition[.
39698: BENESCH, O. (INTROD..)LK]9000000000000000000, - Die Spätmeister des japanischen Holzschnitts. Sharaka, Hokusai, Hiroshige.
9960: BÉNÉZIT, E., - Dictionnaire critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinaturs & Graveurs de tous les temps et de tous les Pays...Orig. edn.
53520: BENJAMIN, HARRY & R.E.L. MASTERS, - The Prositute in Society. [Reprinted].
54398: BENJAMINS, H.D., J. BOEKE, B. DE GAAY FORTMAN, JOH. F. SNELLEMAN [ET.AL., EDITORS), - De West-Indische Gids. [Originele Uitgave; Original edution].
48103: BENJAMINS, H.D. & JOH. F. SNELLEMAN, - Encyclopædie van Nederlandsch West-Indië. Orig. edn.
36597: BENNETT, A. GRAY, - Five Centuries of Tapestry from The Fine Arts Museums of San Francisco. Revised edn.
56845: BENNEWITZ, P. (LT. COL. INF.), - Geschiedenis van het 1e Regiment Infanterie. [Eerste druk; First edition]. s.i.,
6455: BENOIST, L. - Les Tissus, la Tapisserie, les Tapis.
986: BENOIT, P.J., - Voyage à Surinam. Description des Possessions Néerlandaises dans la Guyana. Facsim. repr. edn. after the orig.Bruxelles 1839.
988: BENSCHOP, B., - Pluisje.
51797: BENSCHOP KOOLHOVEN, W.C., - Geology of Gandoel-Hill near Borobudur (Central Java). [Eerste druk; First edition].
8233: BENSON, J., - Prisoner's Base and home again. The story of a Missionary P.O.W.
989: BENSON, TH. - In the East my Pleasure lies. First edn.
990: BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN, - Kulit Lokan Seni dan Kebagusan Indonesia.
9484: BENTHEM JUTTING, T. VAN, - Indisch Dierenleven.
991: BENTLEY TAYLOR, D., - The great Volcano. First edn.
54837: BENTON, GREGOR & HANS VERMEULEN (EDITORS), - De Chinezen. [Eerste druk; First edition].
49880: BERCELINI, - Juwelen der Kaartenkunst. [Eerste druk/first edition].
993: BERCKEL, G.J.A. VAN, - Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch Indië 1780-1806. [Original thesis [Leyden University].
10033: BERCKEN, JOH. H.L. VAN DEN, - Information-Statistical analysis of Social interaction in Java-Monkeys applied in the Neuro-ethology of the Caudate nucleus. Orig. thesis [Nijmegen university].
56537: BERDEN, MATHIEU (1909-), - Journaal van een Woesti8jnreiziger: Dwars door Libye. [Eerste druk; First edition].
6457: BERDEN, J.W.H., - Ornamentstijlen. Door afbeeldingen met verklarende tekst voorgesteld in historische volgorde. Dutch translation after the german by A. Speltz.
42366: BERENDSEN, A. (COMPILER) - M.B. KEEZER, S. SCHOUBYE (ET.AL.)(CONTRIBUTIONS), - Groot Tegelboek. Een Internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen. 2e druk (2nd. edn.).
50488: BERENS, I. -S. FRANEKEN, M. HEIJMANS, P. KUIPERS, L. SENGERS AND J. DE VRIES, - Arnhems onbekende Geschiedenis: Vrouwen- en Homo-Emancipatie.
55284: BERETTY, D.W.(PREFACE), - [Gedenkboek] ANETA (Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap). Van 13 Momenten uit een 13-jarig bestaan, 1917-1930. [Eerste en enige druk;. First and only edition].
36156: BERG, A.L.A. VAN DEN, - Politievraagbaak. [2nd. revised edn.].
48622: BERG, B., - Tijger en Mensch. Derde druk [third edition]. [Translated into dutch after the original german Tiger und Mensch].
1007: BERG, N.P. VAN DEN - De Handelsbalans van Indië en de Zilvermarkt. Offpr.fr.:Algemeen Dagbled van Ned.-Indië.
46080: BERG, J. VAN DEN -K. FRERIKS, G. HEEMSKERK & M. SALVERDA (EDS.), - In Indië geweest. Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk. Orig. edn.
50381: BERG, JOOP VAN DEN (COMPILER), - De keerzijde van de Medaille; 1945-1950, verhalen van Nederlandse en Indonesische Auteurs. [Eerste druk; First edition].
1001: BERG, E.J. VAN DEN, - Adatgebruiken in verband met de sultansinstallatie in Boeton.
1004: BERG, L.W.C. VAN DEN, - Afwijkingen van het Mohammedaansche vermogensrecht op Java en Madoera. In:BKI 47-1.
13343: BERG, L.W.C. VAN DEN, - Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte arabische boeken. Offpr.fr.:BKI, vol. 31 (1887).
43182: BERG, L.W.C. VAN DEN, - Codicum Arabicorum in Bibliotheca Societatis Artium et Scientiarum Quae Bataviae Floret Asservatorum. Catalogum inchoatum A Doct. R. Friederich Absolvit Indicibusque Instruxit. Orig. edn.
37002: BERG, P. VAN DEN, - Oleng en Ateng. 2e druk.
44794: BERG VAN SAPAROEA, C.J.G.L. VAN DEN, - De Tragedie op het Eiland Saparoea in het jaar 1817 tijdens den Opstand in de Molukken. Waarin is opgenomen het boeiend relaas van den eenigen, bij den moord in het Fort Duurstede gespaarden ooggetuige, den kleinen Nean Lubbert van den Bergh.Publ.
36855: BERG, C.C., - Indië's Talenweelde en Indië's Taalproblemen.
1002: BERG, E.J. VAN DEN[] - Mededelingen uit de verslagen van E.J. van den Berg, Taalambtenaar op Buton 1936-1941.
46085: BERG, J. VAN DEN (COMPILER), - De Keerzijde van de medaille, 1945-1960. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs. Orig. dutch language edn.
998: BERG, C.C., & M. PRAWIROATMODJO (COLLABORATOR), - Prånåtjitrå. Een Javaansche Liefde. Translated from the original Javanese. Orig. edn. (thus).
47037: BERG, C.C., - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. Orig. edn.
8237: BERG, PH. VAN DER, - Dorcas en de kinderen van Toeroe.
50925: BERG, C.C., - Herkomst, vorm en functie der Middel-Javaanse Rijksdelingstheorie. [Eerste druk; First edition].
42765: BERG, J. VAN DEN, - Dé-Lilah. Een vergeten schrijfster van ruim 2000 pagina's Indisch Proza. Orig. edn.
38888: BERG, W. VAN DEN, - Snoes. Oorspronkelijke Roman. First edn.
36061: BERG, W.V.D. & B. BERTINA, - Tropengang. Indisch Drama in 3 bedrijven. 3e druk.
997: BERG, C.C., - Kidung Pamançangah. Critisch uitgegeven. [De geschiedenis van het Rijk van Gelgel, title on hftitle].
55169: BERG, N.P. VAN DEN, - Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen. [Eerste druk; First edition].
55153: BERG, SIEP VAN DEN (COMPILER, 1913-1998) - JAAP HOFFMANN (PREFACE, 1938-), - Van Leopold tot Luceberg. Een keuze door...[Eerste druk;First edition].
55151: BERG, J.A.G. TEN(ET.AL., COMPILERS), - Medisch-hygienisch handboek voor missionarissen. [Tweede herziene druk; Second revised edition].
55991: BERG, C.C., - Kidung Sunda. Inleiding, tekst, vertaling en aanteekeningen. Publ. in BKI, vol. 83. [Originele uitgave; Original edition].
55717: BERG, M. (PUPLISHER/PRINTER), - Oorlogskroniek: [Dagboek van den oorlog Soldatenbrieven, Oorlogsillustraties 1914-1918. [Originele nederlandstalige uitgave; Original dutch language publication,].
1000: BERG, C.C. (1900-1990), - Nederland en Indonesië. Culturele Betrekkingen.
8234: (BERG, E.J. VAN DEN) - Mededelingen uit de verslagen van E
53893: BERG, C.C., - Het Javaanse gebruik van het Sanskrit woord RAJASA. Offprint from:BKI, Vol. 114-1/2.
52405: BERG-KAMP, N. VAN DEN, L. HUISMAN & H. BROERS [EDITORIAL COMMITTEE], - ACHILLESPEES. [jubileum uitgave haagse Korfbalvereniging ACHILLES 1922-1972]. [Originele uitgeve; Original edition].
52963: BERG, S. [SIEP] VAN DEN (1913-1998), - AUTOGRAPH LETTER signed (Siep), to beste Emanuel [van Loggem] , dated Gron[ningen] 15 jan. '48, pen and ink, 1 leaf, 9,8 x 17,2 cm., [15] lines. AND Idem:. Portrait Portrait of Manuel van Loggem, Pen and Ink black drawing, 12,6x10,9 cm. Monogrammed SvdB and 58 in pen and ink.
52763: BERG, J. VAN DEN, - Soebatten, Sarongs en Sinjo's. Indische woorden in het Nederlands. [Eerste druk; First edition].
51909: BERG, N.P. VAN DEN, - Over de Economische Belangen van Nederlandsch-Indië. Voordracht gehouden in de Vereeniging Hou en Trouw op 4 Maart 1900. [Eerste druk; First edition].
51959: BERG, C.C., - Poëzie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over Taalevolutie. Rede gehouden op de 474ste Verjaardag van de Leidse Universiteit (8 februari 1949).
52659: BERG, I.J.M. VAN DEN, - Waarheid en Zekerheid. Offprint from:Tijdschrift voor Zielkunde en opvoedingsleer, Maart 1934.
51934: BERG, C.C., - De Problematiek van het Bahasa Indonesia-experiment. [Originele uitgave/Original edition}.
53882: BERG, C.C., - Het Rijk van de vijfvoudige Buddha. [Eerste druk; First edition].
42802: BERG, C.C., - Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvorment.
1011: BERG PLEIJEL, S., - De kampong van Ma Muriah. Een verhaal over de verwarring op Java na de Japanse invasie. Transl. fr. the orig. swedish by N. van den Beek.
1005: BERG, L.W.C. VAN DEN - De Nederlandsch-Indische Inboorlingen-politiek
53353: BERG, MARTIN VAN DEN (ET.AL., EDITORS), - Uit de Sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor Joodse traditie. [Eerste druk; First edition],
45556: BERGE, J.J. TEN (S.J.), - Maleisch. Spraakkunst en Leeslessen. First edn.
46058: BERGE, T. VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in Indië 1829-1896. Orig. edn.
50198: BERGE, G. TEN, - Met open ogen. Gesprek met Hein ten Berge over zijn jaren in Nederlandsch-Indië als leraar in Moentilan en in Japanse krijgsgevangenschap. (1929-1949). [Eerste enige druk/first and only edition]
41340: BERGE, J.J. TEN (S.J.), - Christelijk-Inheemsche Kunst in de Missie. Het Historisch Standpunt; J.SCHMUTZER, Christelijk Javaansche kunst. In:De Gemeenschap, 3e jaargang, nr. 7-8(Juli-Augu. 1927).
43138: BERGEN, D. - R. BUTER, H. CORLIJN & C.W. VAN VOORST VAN GEEST, - Werkatlas van de Wereldgeschiedenis. Tweede druk. (2nd. edn.).
44605: BERGEN, H.C. VAN, - Het Vreemdelingen-Maleisch. De omgangstaal in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
12962: BERGER, B., - Das Geheimnis von Pontiana. Roman aus Borneo.
44991: BERGER T, L.G. DEN, - Landbouwscheikundige onderzoekingen omtrent de irrigatie op Java. [Orig. thesis Delft University - Wageninang Agricultural School].
13134: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. 3e druk, aangevuld en omgewerkt (3rd. edn., enlarged and totally revised by) A.A. Beekman & H.J. Moerman.
40071: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie. Naar de bronnen bewerkt. Tweede verbeterde druk (2nd. improved edn.).
1012: BERGH, P.H. VAN DEN - In de Rimboe
44678: BERGH, W. VAN DEN - A. KUYPER, TH.C.L. WIJSMALEN (ET.AL.0(CONTRIBS.), - Acta van het Zendings-Congres, gehouden te Amsterdam, volgens opdracht der Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, op den 28sten, 29sten en 30sten Januari 1890,...Orig. edn.
55101: BERGH, S.J. VAN DEN (TRANSLATION), - De Schipbreukelingen van de Lucipara [Eilanden] en andere hoogst belangrijke Zee- en Landavonturen. [First dutch edition, translated after the original french by F. Denis en V. Chauvin, by S.J. van den Bergh]. [First edition, thus].
13227: BERGHAUS, (DR. HEINRICH), - Die Völker des Erdballs nach ihrer Abstammung und Verwandtschaff, und ihren Eigenthumlichkeiten in Regierungsform Religion Sitte und Tracht. Geschildert von Dr. Heinrich Berghaus...FIRST EDN.
39010: BERGHAUS, (DR. HEINRICH), - De Volken van den Aardbodem volgens hunne afstamming, verwantschap en eigendommelijkheden in regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten en kleederdragt. Transl. after the orig. german edn.(1845-1847) by M.J. van Oven.FIRSTdutch EDN.
11618: BERGHAUS, E., - Paradijsvlucht. Een Luchtreis naar Java. Transl. fr. the orig. german.
52512: BERGHUIJS, G (INTRODUCTION), K. HUIZENGA, A. VAN WESTREENEN, J.W. VAN SWIGCHEM (ET.AL.; JUBILEE COMMITTEE), - Gedenkboek Christelijke Kweekschool uitgaande van de vereeniging tot stichting en instandhouding eener Christelijke Kweekschoolvoor Zeeland gevestigd te Middelburg 1910-1935. [Originele uitgave; Original edition],
41329: BERGHUIS, F.LZ., - Onze Betimmeringen. Translated after the german edn. by TH. Krauth & F. Sales Meyer. [edited and enlarged dutch edition].
47093: BERGHUIS, JOH. & O.J. QUINTUS, - Onze Moestuin. Leesboek voor de lagere school en het herhalingsonderwijs. [Eerste druk/first edn.].
49278: BERGHUIS, W.P., - Nieuw-Guinea: Een Terugblik.
53526: BERGHUIS, F.LZ. - G.A. SCHOUTEN (REVISOR), - Kappen, Daken en verdere Timmerwerken. Constructie en Decoratie. Transl. fr. the orig. german by TH. Krauth & F. Sales Meyer into dutch. 2nd. enlarged and revised edn. by G.A. Schouten. (first dutch edn., thus).
55317: BERGINK, DINAH - De Panca Sila in het Lager onderwijs. Een Indhoudsanalyse van leerboekjes voor het Basisonderwijs in Indonesieë. [Doctoraalscriptie, originele uitgave; Doctoral essay, original publication.
6458: BERGMAN, A., - Enkele Aspecten van de Personeelsvoorziening in de Twentse Textielindustrie.
47280: BERGMAN, S., - Wilde und Paradiesvögel. Eine Forschungsreise nach Neuguinea. [Translated after the original swedish edn. into german by Lothar Tobias]. [First german edition].
48473: BERGMAN, S., - Wilde und Paradiesvögel. Eine Forschungsreise nach Neuguinea. [Translated after the original swedish edn. into german by Lothar Tobias]. [First german edition].
55625: BERGMAN, STEN, - Stenalder Och Grön Urskog. [First original swedish language edition of:Through primitive New Guinea...].
50092: BERGMANN, P. (EDITOR/COMPILER), - Praktischer Hausschatz der Heilkunde. Eine unparteilische Gegenüberstellung der Heilanwendungen sämtlicher bewährter Methoden (Allopathie, Homöopathie, Naturheilkunde) Elektrotherapie...nebst den vielgebräuchlichen Hausmitteln sowie den Heilmitteln der medizinischen Industrie... und einem Anhang.
55268: BERGMANN, J.H., G. DE JONG (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Gezagvoerders bij de Binnienvaart. 1914-1924. [Eerste enige druk; First and onoy edition].
51380: BERGMANS, J., - Schoon Oisterwijk. Officieele geïllustreerde gids met medewerking van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Oisterwijk.
37574: [BERGSMA, W.B.], - Eindresumé van het bij Gouvernements besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechtsen van den Indlander op den Grond op Java en Madoera. Vol. I (of 3 only).
56454: BERGSMA, L., - Onze Spreekwoorden. Een Honderdtal Spreekwoorden gebruikt in korte samenspraken. [Eerste druk; First edition].
1014: BERITA... - Direktorat Geologi (Geosurvey Newsletter) diterbitkan Oleh Seksi Publikasi Direktorat Geologi
1015: BERITA... - Direktorat Geologi (Geosurvey Newsletter) diterbitkan Oleh Seksi Publikasi Direktorat Geologi
42339: BERKEL, G. VAN - W. DANIËLS & F. JANSEN, - Taalkalender 1998. Orig. edn.
51284: BERKEL, C.E. VAN, CHR. WALRAVEN (ET.AL., EDITORS), - Onze Vogels; Maandblad van de nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
1016: BERKHOUT, A.H., - Ziele, Resultate und Zukunft der Indischen Forstwirt-schaft. Orig. thesis. [Tübingen university].
1017: BERKHOUT, A.H. & H.C. PRINSEN GEERLIGS - Indische Cultuur-Almanak (met Supplement) voor 1919, 33ste Jaargang.
54827: BERKMOES, RYAN VER - LAIN STEWART, - Bali & Lombok. Thirteenth edition.
1019: BERKUM, N. VAN - De Hollandsche Tafel in Indië
1018: BERKUM, N. VAN - De Hollandsche Tafel in Indië. 3e vermeerderde druk.(3rd. enlarged edn.).
48715: BERLAGE NZ., H.P. - J. DE HAAN, C.T.J. LOUIS RIEBER, JURRIAAN KOK (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Rapportover de Bouwkunst op de Internationale Koloniale- en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam 1883.
45076: BERLAGE, H.P., - Vuur, lucht, water, aarde. 18 voordrachten, voor de Nirom gehouden...Orig. edn.
50242: BERLIN, IRVING, - When that Midnight Choo-Choo leaves for Alabama. Sung by Miss Clarice Mayne.
53612: BERLIN CITY PLAN - - GrossBerlin Südost: Neukölln, Tempelhof, Treptow, Ober- und Nieder Schöneweide. Separated from:Meyer's Konversationslexikon, 6. Auflage.
53605: BERLIN CITY PLAN - - Grossberlin Südwest: Schönenberg, Wilmersdorf, Grünewald, Friedenau, Steglitz, Lichterfelde...Separated from:Meyer's Konversationslexikon, 6. Auflage.
45746: BERLITZ, M.D., - The Berlitz Method for teaching modern Languages. Illustrated edition for Children. English Part. European Edition, 2th. edition.
42261: BERNARD, J-L., - De Droomwereld. Verklarend woordenboek van de Droom. Transl. fr. the orig. french (Le dictionnaire de vos Rêves) by S. Tyberg. First dutch edn.
49407: BERNARD, CH. - C.P. COHEN STUART, A.A.L. RUTHERS (EXECUTIVE COMMITTEE), - Handelingen van het Thee-Congres met Tentoonstelling; Gehouden te Bandoeng van 21 tot 26 Juni 1924. [Eerste enige druk/first and only edition].
54990: BERNARD, CH., - Verslag van een reis naar Sumatra's O.K. en de Padangsche Bovenlanden ter bestudeering van de Theecultuur. [Eerste druk; First edition].
8241: BERNATZIK, H.A. - Canaques et Papous. Transl. fr. the orig. german edn. by H. Daussy.
13430: BERNATZIK, H.A. - Südsee. Ein Reisebuch. 1st. edn.
37933: BERNATZIK, H.A. - Südsee. Ein Reisebuch. Neue vollst. umgearb. u. erw. Aufl. (new totally revised & enlarged edn.)
37934: BERNATZIK, H.A. - Zuidzee. First durch edn. transl. after the orig. german by Sybren Polet.
1025: BERNET KEMPERS, A.J., - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië. Orig. edn.
1026: BERNET KEMPERS, A.J. - Het Bataviaasch Genootschap in 1778 (Foundation of the Batavian Society)
38016: BERNET KEMPERS, A.J. (ED.)- A.J. AANSTOOT & A. MEULENBELT-NIEUWBURG - Toen Marken nog een Eiland was.
1023: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen.[Eerste druk; First edition].
1020: BERNET KEMPERS, A.J. (1906-1992), - The Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art. Reprinted from: BKI, Violume 90-fasc. 1.
42801: BERNET KEMPERS, A.J., - Prambanan 1954. Extr. fr.:BKI, 111-1.
50674: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in Steen; verval en restauratie. Oudjavaans Volksleven. [Gewijzigde [uitgebreide] druk; revised [enlarged] edition].
40514: BERNET KEMPERS, A.J., - Monumental Bali. Introduction to Balinese Archaeology, guide to the Monuments. First edn.
36801: BERNET KEMPERS, A.J., - De Indische Cultuurstroom.
51960: BERNET KEMPERS, A.J., - Prambanan, 1954. Offprint from:Bijdragen Land- en Volkenkunde, volume 111.
50181: BERNSTEIN, R. - MARY D. KIERSTEAD, M. MALONE (ET.AL., CONTRIBUTORS), - The Hat Book. First edition.
55773: BERNUS, ALEXANDER VON, - Sieben Schattenspiele. [Erstausgabe; First edition].
37595: BERREY, L.V. & M. VAN DEN BARK, - The American Thesaurus of Slang. A complete reference book of Colloquial Speech. First U.K. edn.
1028: BERRINGTON, J.S. & C.TH.FRANCK - Hoe maak ik mij verstaanbaar in N.-O.-Indië?
1030: BERTLING, C.TJ. - Sociale werkelijkheid bij Primitieven. [Eerste enige druk; First and only edition].
48751: BERTLING, C.T., - De Chineezen op de Oostkust van Borneo. Published in:Koloniale Studiën, vol. 9-Februari 1925.
1029: BERTLING, C.T. - Magie en Phallisme. Ethnologische studie. Preface by F.D.E. van Ossenbruggen. Orig. edn.
848: BERTLING, C.T. (INTRODUCTION), - Tentoonstelling van Oost-Indonesische Kunst; Schilderijen beeldhouwwerk, weefsels en Zilverwerk. [Tentoonstellingscatalogus Indisch Instituut, 25 Aug.-1 Oct. 1948].
39743: BERTLING, C.T.(PREFACE), - Tentoonstelling van Oost-Indonesische Kunst. Schilderijen, Beeldhouwwerk, weefsels en Zilverwerk. Ter gelegenheid van het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. [Exhibition Catalogue], 25 Augustus-1 October 1948, Indisch Instituut, Amsterdam.
1031: BERTLING, C.TJ. - Les Populations d'Indonésie
53930: BERTLING, C. TJ., - Bijstand van Landen aan Volken (over acculturatie en deculturatie). Offprint.
55337: BERTSCH, L.G., - Piwoelang Matja Kanti Gambaran. Tjaptjapan Kang Kapat.
56580: BERVOETS, J.A.A., - Inventaris van het Archief van Dr. C. Nooteboom, 1920- (1961). [Originele uitgave; Original edition].
54429: BESANT, ANNIE (1847-1933), - De Oude Wijsheid; Een schets van Theosofische Leeringen. Tweede herziene druk [Second revised edition, translated from the original english by Ada Waller].
54430: BESANT, ANNIE (1847-1933), - Why you should be a Theosophist. [First edition].
49686: BESARAN-BOELOEPOGOG RUBUSTA COFFIE EXPERIMENTAL STATION FIGURES - - [Samenvatting van de Productiecijfers koffie Proefstations Besaran en Boeloepogog, Java, 1927-1937].
12278: BESCHERMING BURGERBEVOLKING (B.B.), - Persoonlijke Bescherming tegen de uitwerking van ABC-Strijdmiddelen.
47894: BESCHERMING BURGERBEVOLKING B.B. - PROTECTION DUTCH CIVILIANS, - Voor de volle 100% achter de B.B. Indien U niet daadwerkelijk daaraan kunt meedoen, aan allen die daarvan deel uitmakenuw morele steun te geven. Orig. edn.
47880: BESERI, NUR S. BIEDYN, - Kahwin Cara Arqam. Cetakan pertama [first edition].
50752: BESNARD, ALBERT, - De Bloei en enkele andere gedichten. [Eerste druk; first edition].
46912: BESSELAAR, H. (ET.AL.), - Molens van Nederland. Een rondreis door onze Molenwereld. [Eerste druk/first edn.].
49134: BEST, C.C., - Brieven over Oostindiën. [Translated into dutch after the original german edition Briefe aus Ostindien]. First dutch language edition.
44819: BESTEHORN, H.C. (PUBLISHER) - ORIGINAL GERMAN X-MAS CARD - - Herzliche Glückwunsche zum neuen Jahre 1908.
55375: BESTEN, PIETER DEN (COMPILER), JAN LAURENS WAGE (TEXT] & NANS VAN LEEUWEN (ILLOUSTRATOR, 1900-1995), - De Wonderschelp [een nieuw verhaal van Piggelmee, subtitle on front cover]. . [Eerste originele druk; First original edition].
55373: BESTEN, PIETER DEN (COMPILER), JAN VAN DUIN (TEXT] & NANS VAN LEEUWEN (ILLOUSTRATOR, 1900-1995), - Piggelmee, de baas van bos en duin . [Eerste originele druk; First original edition].
55372: BESTEN, PIETER DEN (COMPILER), [D. ROODENBURG VERMAAT, TEXT] & NANS VAN LEEUWEN (ILLOUSTRATOR, 1900-1995), - Piggelmee groeit......en wordt weer klein. [Eerste originele druk; First original edition].
9714: BETKE, F., M. GRUNEWALD & JOH. WEITEKÄMPHER, - Partner, Pläne und Projekte-die personelle Hilfe der Bundesrepublik Deutschland in West Malaysia.
49676: BETSY (= B. DE HEER) (EDITOR), - Duisternis en Licht op de Zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. (Edited after the english on behalf of dutch children by Betsy...]. Derde druk. [Third edition].
56622: BETTAG, FRANZ (EDITOR), - Die Eroberung von Nowo Georgiewst. [2. Auflage; Second edition].
52097: BEUDEKER, C., J. VAN LEUR, A. VISSER, A.A.J. WARMENHOVEN (EDITORIAL COMMITTEE0, - INDOLOGEN BLAD. Orgaan der Indologen Vereeniging te Leiden. [Vol. 1-Nos. 1 & 2; December 1929 and January 1930).
48190: BEUKELAER, H. DE & J.G. TER HORST, - Geweven Goed. De textielgeschiedenis van Aalten en Bredevoort. [Eerste druk/First edition].
55917: BEUKELAER, HANS DE, - Van Huid tot Koninklijk Leder. 125 jaar Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken Lichtenvoorde 1876-2001. [Eerste druk; First edition].
1035: BEUKERING, J.A. VAN (1910-1977), - Bijdrage tot de anthropologie der Mentaweiers.
53891: BEUKERING, J.A. VAN, - Het Ladangvraagstukeen bedrijfs- en sociaal economisch probleem. Offprint from: Landbouw, Landbouwkundig maandblad voor Nederlandsch-Indie, vol. 19-no. 6, Faqbruari 1947.
55836: BEUMÉE, J.G.B ., - De Kalkheuvels van Koeripan en hun Vegetatie. [Eerste druk; First edition].
1036: BEUMEE, J.G.B., - Floristisch-Analytische Onderzoekingen van de korte Flora in Kunstmatig aangelegde Djatiplantsoenen op Java, in verband met de ontwikkeling van den Djati-opstand. Orig. thesis. [Wageningen university].
1037: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den Strijd op Groot-Atjeh. First edn.
1039: BEURDELEY, M. & K. SCHIPPER, CHANG FU-JUI & J. PIMPANEAU, - Chinese Erotic art. Transl. fr. the orig. french by D. Imber. Reprint.
1038: BEURDELEY, M., - Porcelaine de la Compagnie des Indes. 1sr.
51402: BEUS, J.G. DE, - Het laatste jaar van Nederlands-Indië. Van de zwaarhouw der tweede politonele actie tot de handhaving onder de Souvereiniteitsoverdracht. [Eerste druk; First edition].
52271: BEUS, J.G. DE, - Morgen bij het aanbreden van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog. [Eerste druk; First edition].
40948: BEUSECHEM, D. VAN, - Bersawah ditanah Rapak di Borneo Selatan dan Timoer. In:Kolonisatie Bulletin, Year II-no. 7.
46454: BEUTTENMÜLLER, H. (DRAUGHTSMAN/ILLUSTRATOR), - Gevaria Wandplaten. [Dutch edition, after the original German by Depo Verlag].
9715: BEVAN, J.W.L., T. FLEMING & B.S. GRAY, - Planting Techniques for Oil Palms in Malaysia.
43854: BEVELANDER, D. (ED.), - Sprookjes van Oost-Europa. First edn.
681: BEVELSTECHNIEK. -
6465: BEVER, G. VAN, - La Dentelle.
51224: BEVEREN, P. VAN, - Een wandeling door Zierikzee. [Eerste druk; first edition].
37451: BEVERIDGE, J.H., - Warp/Weft/Sett. A Reference Manual. First edn.
46420: BEVERSLUIS, J.R. - Inlandsch Hout. [Eerste druk/First edn.].
1042: BEVERVOORDE, E. VAN & J.E. JASPER - De Vlecht-Industrie in de Residentie Jogjakarta. Taken fr.:T.BB., XXIX, 1-2.
54729: BEVERVOORDEN TOT OLDEMEULE, L.H.J.F. VAN, - De financieele verhouding van Nederland tot Nederlandsch-Indië. [Original doctoral dissertation Utrecht university].
54728: BEVERVOORDEN TOT OLDEMEULE, L. VAN, - Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Financiëm [Eerste druk; First edition].
47471: BEYER, - Siersteken. (title on front wrapper). [translated into dutch after the original german].
39097: BEYER, R[IE], - De Firma Bulletje en Aapje. Een boeiend meisjes-verhaal. Orig.edn.
39097: BEYER, R[IE], - De Firma Bulletje en Aapje. Een boeiend meisjes-verhaal. Orig.edn.
1044: BEYER, U. - Entwicklung im Paradies. Sozialer Fortschritt und die Kirchen in Indonesien.
47460: BEYER, U., - Bali- Der Morgen der Welt. Evangelium und Kirche auf Bali. [1. Auflage/first edition].
9716: BEZEMER, T.J. (ED.), - Javaansche en Maleische Fabelen en Legenden. 1st.
1052: BEZEMER, T.J. - Iets over den Inlander en zijn zieleleven.
1048: BEZEMER, T.J. - Beknopte Javaansche grammatica. 3d. corrected edn.
44252: BEZEMER, T.J. - Beknopte Javaansche grammatica. Vijfde verbeterde druk. (5th. corrected edn. ).
1050: BEZEMER, T.J. - Javaansch-Hollandsche en Hollandsch-Javaansche woordenlijst behoorende bij de Oefeningen ter vertaling uit en in het Javaansch. 7th corrected edn.
44314: BEZEMER, T.J., - Oefeningen ter vertaling uit en in het Javaansch met Javaansch-Hollandsche en Hollandsch-Javaansche Woordenlijst. Vijfde druk. Vermeerderd met een aanhangsel bevattende gesprekking en woorden uit de praktijk der suikercultuur.
1047: BEZEMER, T.J. - Beknopte Javaansche grammatica. 2nd. corrected edn.
1046: BEZEMER, T.J. - Javaansch-Hollandsche en Hollandsch-Javaansche woordenlijst behoorende bij de oefening ter vertaling uit en in het Javaansch. 4th corrected edn.
1045: BEZEMER, T.J. (ED.), - Door Nederlandsch Oost-Indië. Introd. by J.F. Niermeyer. Orig.edn.
1049: BEZEMER, T.J. (INTROD.), - Indonesische Kunstnijverheid. Platen-Atlas.
12425: BEZEMER, T.J. (INTROD.), - Indonesian Arts and Crafts. Pictorial Atlas.
53232: BEZEMER, T.J., P. HOFMAN, J.G. HUYSER, N.J. KROM (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Nederlandsch Indië Oud & Nieuw/Netherlands India Old & New. Volume 18. [Original edition].
1051: BEZEMER, T.J. - Vier eeuwen Maleische Literatuur in vogelvlucht
52521: BEZIGE BIJ FONDSLIJST 1946 - - Dit Voorjaar [1946] verschijnt Bij de Bezige Bij Amsterdam [Covertitle]. [originele uitgave; original edition].
1053: BHATHAL, R.S. & T. NGUK IN (EDS.) - Non-Formal education in Singapore. 1st.
55434: BHINNEKA TUNGGAL IKA (WERKGROEP UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON), - De positieve rol van de Molukker buinnen het moderne Indonesië. Jaargang 1-2 [= part 1-2; First edition].
10204: BIAIS, M. TH., - L'Exposition de Broderies A Londres.
52995: BIANCHI, F., - Genetica en Plantenveredeling. [Eerste druk; First edition].
54594: BIARDEAU, M., M. BENISTI, G. MORECHAND, L. CH. DAMAIS, C. JACQUES, (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Etudes de mythologie hindue; Notes d'iconographie khmere, V; Le chamanisme des Hmongs; Bibliographie indonesienne, XI; Tw orbituaries and summarizing notes. Original edition].
54243: BIBLE-BIBLIA-BIJBEL: - Bijbel. De Gansche Heilige Schrift bevattende alle Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments., door Last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, volgens het besluit van de Synode-Nationaal gehouden te Dordrecht...
48873: BIBLIA - [EEN LEERAAR DER GEREFORMEERDE KERK IN ZUID-AFRIKA], - De Kaapsche Kinder-Bijbel. De geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen vooral voor Huiselijk Gebruik Derde druk [Third edition].
43271: BIBLIA - MINIATURE BIBLE HISTORY - - The Bible in Minuiture (sic!), or a concise history of the Old and New Testaments. Orig. edn.
39469: BIBLIA - - Het Nieuwe Testament. Nieuwe vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Indische Uitgave.
39187: BIBLIA - INDONESIAN BIBLE, - Kabar Baik Alkitab dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari. Orig. edn.
1054: BIBLIA- - Alkitab.
49149: BIBLIA BAHASA INDONESIA - - ALKITAB. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam terjemahan baru yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. New Translation.
1057: BIBLIA- - WASIAT JANG LAMA, Jaïtoe Segala Kitab Perdjandjian Lama atau Kitab Torat dan Kitab Zaboer dan Kitab Nabi-Nabi. Persalin Kepada Bahasa Indonesia.
39227: BIBLIA - JAVANESE LANGUAGE BIBLE, - Wasiat Jang Beharoe ija itoe Segala Kitab Perdjangdjian Beharoe ataw Indjil Toehan Kita Isa Almasih.
51718: BIBLIA NEERLANDICA - - BIBLIA, dat is de gantsche H. Schrifture bevattende alle de canonyke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelyke talen in onze nederlandsche getrouwelyk overgezet....
53437: BIBLIA - BIJBEL-DUTCH PROTESTANTISM -NEW TESTAMENT: - Het Nieuwe Testament of alle Boeken des nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal...
53172: BIBLIA - - Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam terjemahan baru. [New translation].
57031: BIBLICAL BIRDS DESCRIBED: - De Vogelen des Bijbels voor School en Huis. [Eerste druk; First edition].
54893: BIBLICAL ALMANACK 1886: - BIJBELSCHE Almanak voor het jaar 1886; Uitgegeven door het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap. [Originele uitgave; Original edition].
48281: BIBLIOGRAPHY - R.S. KARNI (PREFACE), - Catalogue of the Library of the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Royal Institute of Linguistics and Anthropology. Seventh Supplement. Accessions for 1973. Orig. edn.
48286: BIBLIOGRAPHY - E. VAN DONZEL (PREFACE), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. VIJFDE SUPPLEMENTop de Catalogus der Koloniale Bibliotheek door G.P. Rouffaer en W.C. Mller. Aanwinsten 1960-1969. [FIFth Supplement].
45763: BIBLIOGRAPHY [DUTCH] - - Nederlandsche Overheidsuitgaven. Lijst van. Lijst van Officieele Uitgaven verschenen in Nederland en Nederlandsch Oost- en West-Indië bewerkt door het Ruilbureau der Koninklijke Bibliotheek, I-II.
43273: BIBLIOGRAPHY COLLOQUIAL MALAY - - U[niversity] W[isconsin]-Madison Collection of Colloquial Malay from Early 20th Century 1880-1930. [Ms. text at upper margin of first page].
48282: BIBLIOGRAPHY - F.W. STAPEL (PREFACE), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. DERDE SUPPLEMENT [Third Supplement].
48283: BIBLIOGRAPHY - P. VOORHOEVE (PREFACE), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. VIERDE SUPPLEMENTop de Catalogus der Koloniale Bibliotheek door G.P. Rouffaer en W.C. Mller. Aanwinsten 1936-1959 [Fourth Supplement].
48284: BIBLIOGRAPHY - W.C. MULLER (COMPILER/PREFACE), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. EERSTE SUPPLEMENT [First Supplement].
48285: BIBLIOGRAPHY - W.C. MULLER (COMPILER/PREFACE), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. TWEEDE SUPPLEMENT [Second Supplement].
10825: BIBLIOGRAPHY-P.W.H., - Bibliografie. [of the West-Indies]. In: Nieuwe West-Indische Gids ontstaan uit de West-Indische Gids, Vox Guyanae/Christoffel, year 41-no. 2
53712: BIBLIOGRAPHY DEVELOPMENT AID SOUTHEAST ASIA: - Regional disparities and development planning in Southeast Asian Countries: A Bibliography [Covertitle]. [First edition],
2039: BIBLIOGRAPHY: THE FAR EAST & SOUTH-EAST ASIA - A cumulated list of periodical articles, May 1955-April 1956
10852: BIBO, F. A., - Slagen als Verkoper in de Textiel-detailhandel. 3e druk.
43434: BICKER CAARTEN, A., - Molenleven in Nederland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden. Orig. edn.
36802: BIE, H.C.R. DE, - Rijstcultuur op Java. Korte beschrijving der rijstcultuur van de inlandsche bevolking op Java.
55939: BIE, H.C.H. DE, - De Rijstcultuur op Java. Korte beschrijving der Rijstcultuur van de inlandsche bevolking van Java. [Eerste druk; First edition].
8245: BIEBUYCK, D.P. & N. VAN DEN ABBEELE - The Power of Headdress.
7951: BIEBUYCK, D.P. & N. VAN DEN ABBEELE, - The Power of Headdress. A Cross-Cultural Study of Forms and Functions. First edn.
6467: BIEGELEISEN, J.I. & E.J. BUSENBARK, - The Silk screen Printing Process. 2nd. edn. (9th impression).
6468: BIEGELEISEN, J.I. & M.A. COHN, - Silk Screen Stencilling as a fine Art. Introd. by R. Kent. First edn. (4th impression).
41001: BIEGELEISEN, J.I. & M.A. COHN, - Silk Screen Techniques. Reprinted (corrected and enlarged).
45912: BIEGELEISEN, J.I. &M.A. COHN, - Silk Screen Techniques. [New edition, corrected and enlarged version after the publication of 1942].
37233: BIEGER, J.N., - De Zendingsklok. Een verhaal uit den Zendingsarbeid op Nias. 4th edn.
1059: BIEGMAN, G.J.F. - Sajangilah Binatang! Tjet. Jang Keenam. (4th edn.).
37295: BIELKE, E., - Kleine Sariman.
1060: BIEMOND, J. (COMP.), - Commentaar op de Assistentenregeling en de op de Assistentencontracten toepasselijke artikelen van de Algemeene regeling van het Arbeidscontract. Orig. edn.
42095: BIERENS DE HAAN, J.A. & A.A. KOK, - Heemschut. Orig. edn.
56456: [BIERENS DE HAAN] (INTROD.), - Memorie Boek van Pakhuismeesteren van de Thee te Amsterdam 1818-1918 en de Nederlandsche Theehandel in den loop der tijden. [Eerste druk; First edition].
47209: BIERENS DE HAAN, J.C. (ET.AL), - Bronbeek. Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen. [title on front wrapper]. Orig. edn.
1061: BIETARSO - Hikajat si Talen.
56442: BIEUWENKAMP, W.O.J. (1870-1950), - Nieuwenkamp Thuis en op Reis. Keuze uit het grafisch werk van W.O.J. Nieuwenkamp, 1870-1950. [Eerste druk; First edition].
55288: BIG BEN LADIES', GENTLEMEN AND TEEN-AGER RAINWEAR PROMOTION CAMPAIGN 1954: - Big Ben advertentie-campagne [1954] in de Damesbladen. Dit voorjaar zal een serie van 8 opvallende advertenties in de damesbladen verschijnen voor de BIG BEN regen-overjas...[Voorjaars-campagne 1954; U verdient geld als water...aan water! Covertitle]. [Originele uitgave;Original edition].
44806: BIGNELL, JAN & BOB (EDITORS & COMPILERS), - [Pringrove. The Later Years]. (title on front wrapper). Orig. edn.
11391: BIHARI, B., - Het jajmani-systeem in India en aspekten hiervan onder de Hindostanen in Suriname. (Een economisch-anthropologische studie).
54155: BIJENKORF DEPARTMENT STORE AMSTERDAM REHABILITATION 1937 - M. DUDOK - D. BROUWER (ARCHITECTS); - De Uitbreiding en Vernieuweing van de Bijenkorf te Amsterdam [1937]. Het Streven naar Verbetering, Bijenkort Herdenkingsnummer uitgegeven ter gelegenheid van de uitbreiding en vernieuwing van ons gebouw te Amsterdam [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
53127: BIJENKORF DEPARTMENT STORE [DO IT YOURSELF INTERIOR DESIGN], - HET BIJENKORF KLEURENPLAN: Dit kleurenplan is een handleiding voor kleurenharmoniein uw woning. [covertext on original envelope].
56182: BIJENKORF DEPARTMENT STORE: - De Oosterse keuken in de Bijenkorf, afdeling Levensmiddelen. [Eerste druk; First edition].
56170: BIJENKORT DEPARTMENT STORE SALES INSTRUCTIONS: - Handleiding voor den verkoop van Beddegoed. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
56893: BIJENKORT DEPARTMENT STORE AMSTERDAM EXHIBITION: - Tentoonstelling De Amerikaansche Luchtstrijdkrachten Amsterdam 22 October - 22 November 1945 [Cover title only],
44556: BIJHOUWER, A.P.C., - Een Bijdrage tot de kennis omtrent het bloeien en het vruchtdragende vermogen van den Mangga (Manggifera Indica L.)(A contribution to the knowledge of the flowering and fruiting habits of the Mangga Tree, Mangifera Indica L.). [Orig. thesis
46433: BIJHOWER, A.P.C. (ET AL.), - Mangga. [Eerste druk/First edn.] (Thus).
1064: BIJKERK, J.C. - Vaarwel tot betere tijden. Documentaire over de ondergang van Nederlands-Indië. Orig.edn.
43675: BIJL, TH. VAN DER, - De toonschildering in de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Orig. edn.
36857: BIJLEVELD, B.J., - Herhalingsfiguren in het Maleisch, Javaansch en Soendaasch. Een stilistische studie. Orig. thesis [Utrecht university].
1066: BIJLEVELD, P. - Ons Verre Landen Boek. Peru, Marokko, Indonesië.
8246: BIJLMER, H.J.T. - Nieuw Guinea.
45284: BIJLMER, H.J.T., - Naar de Achterhoek der Aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee. Derde druk.(3rd. edn.).
45092: BIJLSMA, R., - Nederlandsche Inscripties uit de zeventiende eeuw op Nossi Mangabe (Baai van Antongil) bij Madagascar. In:TAG, tweede reeks, XLIV-6. (November 1927).
52790: BIJLSMA, R., - De Archieven van de Compagnieën op Oost-Indië 1594-1603. [eerste druk; First edition].
55305: BIJSMANS, A.C. (ET.AL., COMPILERS) - JAARVERSLAGEN NEDERLANDSE OORLOGSGRAVENSTICHTING [ANNUAL REPORTS DUTCH WAR GRAVES COMMISSIONDE OORLOGSGRAVENSTICHTING IN...]: - De Oorlogsgravenstichting in 1992 - ....Een terublik in Woord en Beeld over het jaar.... [Originele uitgave; Oridinal edition].
1067: BIK-MEINEMA, J. - Het geschenk van Opa. 2e druk.
54084: BIK-MEIMA, J., - Roekminah. [Tweede (vermeerderde) druk; Second [enlarged] edition].
43571: BILDERBEEK, J.G. - C. BILDERBEEK-HOGENKAMP, H.A. VAN HOBOKEN, J.J.A. WIJN(ET.AL.)(CONTRIBS.), - Tot in de verste uithoeken...' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962. Orig. edn.
53556: BILDERBEEK, E. VAN, - Kampkind. 1942 tot 15 augustus 1945, verslag van een meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalig Nederlands-Indië. (Eerste druk; First edition].
50189: BILDERDIJK, WILLEM [1756-1831] - IS. DA COSTA [EDITOR], - De Dichtwerken van Bilderdijk. [Uitgegeven door Is. Da Costa 1785-1871]. Aanwijzing der oude en nieuwere dichters door Mr. Willem Bilderdijk en Vrouwe K.W. Bilderdijk overgebragt of nagevolgd, met aanteekeningen.
10199: BILGEN, M.A., N. EVERS & J. KUIPER, - De Wasch in Huis. 3e, verb. druk.
6470: BILLOT, M. (INTROD.), - Troisième Dictionnaire des Parfums de France. Dictionnaire des Lignes pour Hommes.
36299: BILZER, B., - Meister malen Mode. 600 Jahre Kultur-und Kostümgeschite in berühmten Gemälde.
6472: BINDER, P., - The Peacock's Tail. First edn.
56083: BING, VALENTYN & JAN BRAET VON ÜBERFELDT, - Regional Costumes of the Netherlands. Drawn from Life. [Authentic facsim. edition after the original publication Amsterdam, Frans Buffa, 1850-1857. Translated into english by Patricia Wardle).
43029: BING CROSBY AND THE ANDREW SISTERS, - Don't Fence me In (Cole Porter)/Pistol Packin' Mama (Al Dexter).
56536: BING SIE, - Kierluik. [Eerste druk; First edition].
50709: BINNENDIJK, H. - HETTEMA, - Hettema's grote Historische Schoolatlas. Twintigste druk, Geheel opnieuw bewerkt en uitgebreid [Twentieth entirely revised and enlarged edition by H. Binnendijk].
54308: BINNENDIJK, D.A. (COMPILER), - Dichters van dezen tijd: Oogst 1940. [Eerste druk; First edition].
54331: BINNENDIJK, D.A.M., - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens. [Eerste druk; First edition].
1072: BINNERTS, C., - Alles is in orde, Heeren...! Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943. Orig. edn.
38105: BINNEWIERTZ, H.H.B. - Heemstede. Facsim. repr. edn. after the orig.publ. 1854.
9309: BINTARTI, D.D.(ET. AL.), - Laporan Hasil survai Kepurbakalaan di Daerah Maluku Tengah.(Pulau Ambon, Seram dan Sekitarnya).
1073: BINTARTO, R. - Interpretasi Foto Udara dan tataguna tanah Kota dalam struktur geografi
8019: BINYON, L. & J.J. O'BRIEN SEXTON - Japanese colour Prints.
8017: BINYON, L., - Painting in the Far East. An introduction to the History of Pictorial art in Asia, especially China and Japan. First edn.
8018: BINYON, L. - Japanische Kunst.
51667: BIOGRAPHIES DUTCH ACTORS - - Onze Tooneelspelers. Portretten en Biografieën. Tweede geheel herziene druk [Second completely revised edition].
54800: BIRABEAU, ANDRÉ [PLAYWRIGHT], - Mijn Zoon de Minister; een nieuw Frans Blijspel [A frenchexperimental comedy translated into dutch by Mrs. del Campo, arranged by Henk Smit]. Published by Het Voetlicht, officieel orgaan van de Nederlandsche en Indische Tooneelvereeniging, Nr. 4 Augustus 1947. [Batavia].
48935: BIRANUL ANAS, (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - Indonesia Indah, Buku Ke-4, Kain-kain Non-Tenun Indonesia. [Original edition].
48937: BIRANUL ANAS, (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - Indonesia Indah, Buku Ke-3, Tenunan Indonesia. [Original edition].
52603: BIRCHER-REY, HEDY & WITTOP KONING, MARTINE (EDITOR), - Eenvoudige Recepten van Soepen - Sausen - Salades. [First dutch edition, edited after the original German Suppen-Saucen-Salatspeisen].
1074: BIRCKENHAUER, R. - Bezuiniging in Nederlandsch-Indië.
47875: BIRD, ISABELLA L.(MRS. I. BISHOP, 1831-1904), - The Golden Chersonese. [Re-impression].
50154: BIRD, ISABELLA L.(MRS. I. BISHOP, 1831-1904), - The Golden Chersonese and the Way Thither. [Reprinted after the original 1883 edition]. With an introduction by Robin Hanbury-Tenison.
1075: BIRD, I.L.(MRS. L. BISHOP), - The Golden Chersonese and the Way Thither. Orig. US. edn.
53873: BIRIUKOVA, N., - West european printed textiles 16th-18th century. State Hermitage Collection. [First edition].
46183: BIRKIN, A., - J.M. Barrie and the Lost Boys. First edn.
46040: BIRNEY, A. (COMPILER), - Oost-Indische Inkt. 400 Jaar Indië in de Nederlandse Literatuur. Orig. edn.
53800: BIRO PUSAT STATISTIK [INDONESIA] (COMPILED BY), - Indikator pemerataan pendapatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia 1976-1981. [Original edition].
47876: BISHOP, I. [ISABELLA BIRD, 1831-1904] - K. CHUBBICK (EDITOR), - Letters to Henriëtta. Original edition.
51571: BISIGNANI, J.D., - Japan Handbook. First edition.
36392: BISMARCK, H. (FÜRST) (HERAUSG.), - Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin.
52141: BISMARCK IN CARTOONS - - Bismarck-Album des Kladderadatsch 1849-1898. 27. Auflage (27th. edition).
53079: BISSCHOPS, LUIS M. (PHOTOGRAPHER AND TEXT), - Indonesien: Das verlorene Paradies. [Erste Auflage; First edition].
55497: BISSELING, G. - P. VERMEIREN, - Rentjongs. [Eerste druk; First edition].
8248: BJERRE, J. - Savage New Guinea.
8249: BJERRE, J. - Wildes Neuguinea. Transl. after the orig. english edn.
53943: BLAAK, JAN A., - 100 Jaar Erf- en Vrijvrouwe van Ameland [1890-1990]. [Eerste enige druk; First and only edition].
50296: BLAAUW, A.H., - Over Flora, Bodem en Historie van het Meertje van Rockanje. [Eerste druk; First edition].
1077: BLAAUW, A.H. - De Tropische Natuur in Schetsen en Kleuren. Tweede druk [second edn.].
51644: BLACK, S. (EDITOR), - Guide to Bali. Official guide to Bali. Second edition.
9722: BLACK, G., - You want to die, Johnny? 1st.
1078: BLACK, J. - The Inscription of Khao Práh Vihar; G
1079: BLACK, J. - The Lofty Sanctuary of Khao Phra Vihar
51937: BLACK, S. & D. STUARTFOX, - Guide to Bali. tHE Official guide to The Island of Bali. Fourth Edition.
8020: BLACKER, J.F. - The A B C of Japanese Art. First edn.
52393: BLACKSHAW, H. & R. BRIGHTMAN, - Dictionary of Dyeing and Textile Printing. [First edition].
1080: BLACKWOOD, R., - Beautiful Bali. 1st.
36098: BLAMEY, GENERAL SIR THOMAS, (PREFACE), - The Jap was Thrashed. An Official Story of the Australian Soldier - First Victor of the INVINCIBLE JAP. New Guinea 1942-43. Overseas edition. Not for Public Sale
46819: BLANKEN, H., - Groenlo gisteren vandaag. [Eerste druk/first edn.].
46822: BLANKEN, H., - Onder Dak. Wonen in Groenlo in woord en beeld. Orig. edn.
51480: BLANKEN, J., J. EENDEBAK, P.M. KERNKAMP (ET.AL., COMPILERS), - Begraafregister Westzaandam 14 januari 1694-31 augustus 1717; INDEX. [Begraven te Westzaandam 1694-1717, covertitle]. [Eerste druk/First edition].
42780: BLANKENBERG, E., - Kriegs-Atlas über sämtliche Kriegsschauplätze. Orig. edn.
39030: BLANKENBERG, F., - Sandhal Padati. A traditional system of labour-exchange in a changing village economy.
54288: BLANKENBERGE SEA RESORT: - Kom mee naar Blankenberge [Covertitle]; Blankenberge de familiebadplaats bij uitstek is heus niet zo vèr! [Originele uitgave; Original edition].
1082: BLANKENSTEIN, M. VAN - Indonesië nu
51268: BLANKESTEIN, JAN (TEXT AND PHOTOGRAPHY), - Kinky Amsterdam. Een ontdekkingsreis naar erotische fantasieën. [Eerste druk; First edition].
13258: BLANKHART, A.T.M.(INTROD), - Awas, Pijp-Pijp Datang! Gedenkboek geschreven door en voor de manschappen van 5-5 R.I.
51810: BLANKHART, D.M., - Voeding en Leverziekten op het eiland Sangir Indonesië. [Original dissertation Utrecht University].
50470: BLASSMANN, J.D. (CHEF EDITOR; ET.AL.), - Germanien; Monatshefte für Germanenkunde. Zeitschrift aller Freunde germanischer Vorgeschichte. [Originalausgabe; Original edition].
1083: BLAUW, J., - Goden en Mensen. Plaats en betekenis van de Heidenen in de Heilige Schrift.
6477: BLAUWKUIP, J., - Naaldwerk.
36614: BLAZKOVÁ, J., - Wandteppiche aus Tschechoslowakischen Sammlungen. Orig. edn.
9878: BLEACHERIES -HAAN, TJ. W.R. DE, - Bennebroek-Vogelenzang. Bijdrage tot de geschiedenis en volkskunde van een voormalig Blekersdorp.
7952: BLEACKLEY, H., - A tour in Southern Asia (Indo-China, Malaya, Java, Sumatra, and Ceylon, 1925-1926. First edn.
1084: BLEACKLEY, H. - A tour in Southern Asia (Indo-China, Malaya, Java, Sumatra, and Ceylon, 1925-19260. Orig. edn.
1086: BLEEKER, P. - Nieuwe Bijdragen tot de kennis der Bevolkingsstatistiek van Java. Orig.edn.
49093: BLEEKER, P. (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Vol. XIX, Vierde Serie [Fourth Series], Volume V. Original edition.
10857: BLEKKINK, E.J., - Kees Huisman. 2e druk.
45778: BLERCHER, O. (EDITOR), - KVB Handbuch für den Kunstseide Verarbeiter. [3. erw. Aufl./3rd. enlarged edn.].
56849: BLES, DOP [= ADOLF BLES, 1883-1940], - Verzen. Uitgegeven voor zijn vrienden ter nagedachtenis...[Eerste enige druk; First and only edition].
48406: BLIJDORP ZOO ROTTERDAM - - Diergaarde Blij-Dorp [Blijdorp} Knipprenten. Orig. edn.
1090: BLINDE, J.H., - Karon, de kleine verschoppeling. [Eerste druk; First edition].
1091: BLINDE, J.H. - Wat de Heilige Kris vertelde. Opgevangen en naverteld door...2e herz. druk. (2nd. revised edn.).
10305: BLINK, H., - Afrika. De bewoners der vreemde werelddeelen. In hun leven, zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling, en tevens in hun verhouding tot Europeesche volken beschreven.
10304: BLINK, H., - Amerika. De bewoners der vreemde werelddeelen.. In hun leven, zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling, en ltevens in hun verhouding tot Europeesche volken beschreven.
44013: BLINK, T. VAN DEN & J. EIGENHUIS, - Langs Bloemenpaden. Een Viertal Leesboeken voor het tweede leerjaar. Tweede stukje, elfde druk. [part 2, 11th edn.].
1095: BLINK, H. - De Bewoners der Vreemde werelddeelen, de Indische Archipel.
13295: BLINK, H., - De Javaansche Desa en de Germaansche Marke. Taken fr.:Vragen van den Dag.
13301: BLINK, H., - De Javaansche Desa, haar uiterlijk, ontstaan en organisatie. Taken fr.:Vragen van den dag.
1092: BLINK, H. - Sumatra's Oostkust in hare Opkomst en ontwikkeling als Economisch Gewest, eene Economisch Geographische en Historische studie. Publ. in:Tijdschrift Economische Geographievol. 9-3 (March-April 1919).
54734: BLINK, H. - Opkomst en Ontwikkeling van Sumatra als Economisch-Geographisch Gebied. [Eerste druk; First edition].
1094: BLINK, H. - De Inlandsche Landbouw in Nederlandsch Indië
44020: BLOCH, A., - Harmonische Schulung des Frauenkörpers. 5. Aufl. (5th edn.).
43633: BLOCH, A., - Rank und schlank. Harmonische Schulung des Frauenkörpers. 9. Aufl.
11702: BLOCK, M., - Zigeuner. Ihr Leben und ihre Seele dargestellt auf Grund eigener Reisen und Forschungen. Orig. edn.
42452: BLOCKMANS, W.P. - A.C. DUKE, W. TH. M. FRIJHOFF, H.L. ZWITZER(ET.AL.), - Republiek tussen Vorsten. Oranje, opstand, vrijheid, geloof. Orig. edn.
52712: BLOCKMANS, W.P., - Veranderende Samenlevingen. De europese explansie in historisch perspectief. [Eerste druk; First edition].
54371: BLOEM, J.C., - Avond. Gedichten. [Eerste druk; First edition][.
44831: BLOEM, J. & P. KOUWENHOVEN (EDS.), - Be Vrij Ding'Li Be Ration. Orig. edn.
45825: BLOEM, M[ARION], - Vaders van betekenis. Roman. Derde druk. [3rd. edn.].
50519: BLOEM, MARION (1952-....), - Geen gewoon Indies Meisje. [Eerste druk; First edition, thus).
45862: BLOEM, M[ARION], - Matabia. Orig. edn.
45453: BLOEM, V.L., - Furio Nippon als Slafarbeider. Orig. edn.
56366: BLOEM, MARION (1952-), - De honden van Slipi, roman. [Eerste druk; First edition].
52304: BLOEM, J.C., - Enkele Gedichten. Voorafgegaan door een inleiding. [Eerste druk; First edition].
10306: BLOEMENDAAL - HOEKSTRA, P., - Bloemendaal. Proeve ener streekgeschiedenis.
12530: BLOEMENDAAL, G.J., - Doesburg, stad van levend verleden.
48958: BLOEMENDAAL MUNICIPALITY - ABS, G.J. VAN (PREFACE), - Gids voor Bloemendaal. De Parel van Kennemerland 1938. [Originele uitgave/original edition].
56224: BLOIMJOUS, MARJAN, LIESBETH ERNST, YV9ONNE IJZERMANS (ET.AL., EDITORIAL BOARD). - Bulletin Nederlandse Kostuumvereniging voor Mode en Streekdracht. iIn originele afleveringen zoals verschenen; In original parts as published].
37196: BLOK, W., - Verhaal en Lezer. Een onderzoek naar enige structuraspecten van Van Oude Mensen, De dingen die voorbij gaanvan Louis Couperus.
56276: BLOK, P.R., - NEEN Huizinga NIET in de Schaduwen van Morgen MAAR IN HET LICHT van den komenden Dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's In de Schaduwern van Morgen. [Eerste druk; First edition].
1097: BLOK, J.A. - Oepanisjads
47776: BLOKDIJK, W., - Memperdjuangkan sebuah Pulau. [Tirst indonesian language edition translated after the original dutch:De strijd om een eiland].
54301: BLOKKER JR., JAN, - Gezangen. [Eerste druk; First edition].
37348: BLOKZIJL, M(AX) (1884-1946), - Ik trok er op uit...Een kwarteeuw journalistieke Zwerfjaren. Orig.& only edn.
37160: BLOM. PH.VAN, - Beknopte friesche Spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd. First edn.
1100: BLOM, J. - The Antiguities of Singasari.
1102: BLOM, P.A.F. - Het Adatrecht van Nederl
44143: BLOMBERG-ZEEMAN, W., - Nonnie. First edn.
44163: BLOMJOUS, M. (ET.AL.), - Naar glanzende ijzers. Ontwikkelingen in de vorm van Nederlandse oorijzers (from base metal to gleaming gold. Developments in the shape of Dutch oorijzers[earplates].And four other essays. In:Kostuum, 2003.
39766: BLOMMAERT, E.E.(COMPILOR/EDITOR), - 25 jaar Missieluchtvaart in Irian Jaya Indonesië. Geschiedenis van de MILUVA-De Missieluchtvaart in Irian Jaya- en de ondersteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984. Het verhaal van een bevlogen Kerk. Orig. edn.
55908: BLOND, GEORGES, - Verdun. [Réimpression; reprint].
55907: BLOND, GEORGES, - Verdun. [Réimpression; first re-issue].
1103: BLONK, A., J. BRUMMELKAMP & J.J. FAHRENFORT, - Hoofdstukken uit de Volkenkunde en de Sociale Aardrijkskunde voor Middelbare scholen.
1104: BLOODWORTH, D. - An Eye for the Dragon. Southeast Asia Observed 1954-1970. 1st.
47730: BLOTTI-ERE, S. - L. CAHN, B. VERLINGUE (ET.AL.), - Quimper. Trois siècles de Faiences.
47948: BLOUNT, ELLE S., - North of 53. An Alaskan Journey. [First edition],
6479: BLOXAM, M.H., - Companion to the Principles of Gothic Ecclesiastical Architecture, being a brief account of the vestments in use in the Church, prior to, and the changes therein in and from, the reign of Edward VI. First edn.
42813: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - De Magnique theca of Boekenkas in de leeszaal van het museum te Weltevreden. Extr.fr.:TITLV, vol. LXVII.
38587: BLUM, A., - Het Costuum tijdens het Huis Valois.
38591: BLUM, A., - Het Costuum ten tijde van Hendrik IV en Lodewijk XIII.
6480: [BLUM, A.], - Histoire du Costume en France.
13389: BLUM, S.(ED. AND INTROD.), - Ackermann's Costume Plates. Women's Fashions in England 1818-1828.
40716: BLUMBERGER, J.TH.PETRUS - De Nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Reprint after the original Haarlem 1931.
36344: BLUMBERGER, J.TH.PETRUS, - Le Communisme aux Indes Néerlandaises. Préf. by A. Le Neveu.
1107: BLUMBERGER, P.TH.PETRUS - Politieke partijen en Stroomingen in Nederlandsch-Indië. Orig.edn.
1106: BLUMBERGER, J.TH.PETRUS - De Nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
52258: BLUMBERGER, J.TH.PETRUS - De Nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. [Herdruk naar de eerste druk 1931; Reprinted after the first edition 1931, with an introduction by Harry A. Poeze].
1110: BLUNDELL, P. (F. NESTLE BUTERWORTH), - The Kidnappers. Repr.
38488: BLUSSÉ [VAN OUD ALBLAS], L., - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen. Orig. edn.
50554: BLUSSÉ, L. & I. OOMS (EDITORS), - Kennis Compagnie; De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne Wetenschap. [Eerste druk; First edition].
51122: BLUSSE, J.(ET.AL.), - In het spoor van de 'Liefde; Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600. [Eerste druk; First edition].
40655: BLYTHE, W. - The Impact of Chinese Secret Societies in Malaya. A historical study. Orig. edn.
1112: BOACHI, A. - Mededeelingen over de Chinezen op het eiland Java. Taken fr.:BKI, 1865.
1113: BOARDMAN, G.R., - Living in Singapore.
53982: BOAS, F., J.J.M. DE GROOT, A.W. NIEUWENHUIS, J.D. SCHMELTZ (ET.AL, EDITORS), - INTERNATIONALES ARCHIV für Ethnographie/Archives Internationales d'Ethnographie. [Original editions].
48924: BOBIN AB - RAMELAN MS, ATJEP DJAMALUDIN (COLLABORATORS), - Album Sejarah Seni Budaya Kalimantan Timur, I. [First edition
48925: BOBIN AB - ABDUL KADIR & RAMELAN MS (COLLABORATORS), - Album Sejarah Seni Budaya Batak Simalungun dan Toba, I dan II. [First edition].
55598: BOCCACCIO, GIOVANNI (1313-1375), - Decameron. [Ungekürzte Ausgabe...mit einem Vorwort von Klabund; Unagridged edition, revised and re-edited, with a preface by Klabund].
52156: BOCCACCIO, GIOVANNI - - Drei Erzählungen aus dem Decamerone. [Erstauflage; First edition].
42903: BOCCAZZI-VAROTTO, A. (TEXT & PHOTOGRAPHS), - Dentelles de Cogne. [Bobbin Lace]. [reprinted].
57064: BODAAN, L. - R. DIJKSTRA, H. GORDEAU JR., C.P. GUNNING, A. HOOGSTRATEN-SCHOCH, H. KRAEMER (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Wolanda-Hindia; Zendingstijdschrift voor Jongeren. Volume 13 & 14 (discontinued) (1939-1941). Original edition.
57057: BODAAN, L. - R. DIJKSTRA, H. GORDEAU JR., C.P. GUNNING, A. HOOGSTRATEN-SCHOCH, H. KRAEMER (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Wolanda-Hindia; Zendingstijdschrift voor Jongeren. Volume 6 (1932/1933). Original edition.
53042: BODAAN, L. - R. DIJKSTRA, H. GORDEAU JR., C.P. GUNNING, A. HOOGSTRATEN-SCHOCH, H. KRAEMER (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Wolanda-Hindia; Zendingstijdschrift voor Jongeren. Volume 9-10 (1935-1937). Original edition.
57056: BODAAN, L. - R. DIJKSTRA, H. GORDEAU JR., C.P. GUNNING, A. HOOGSTRATEN-SCHOCH, H. KRAEMER (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Wolanda-Hindia; Zendingstijdschrift voor Jongeren. Volume 10 & 11 (1937-1938). Original edition.
46850: BODARD, L., - Bloedbad der Indianen. De ondergang van de Indianen in Brazilië. [Translated into dutch after the original french Le Massacre des Indiens, by I.H. Grader-Oly]. [Eerste druk/first dutch edn.].
45956: BODDAERT, M., - Sturmfels. Vierde druk. [4th edn.].
6482: BODE, W., - Anciens Tapis d'Orient. Transl. fr. the german into french by G. Gromaire.
6483: BODE, W. VON & E. KUEHNEL, - Antique Rugs from the Near East. Revised edn. Transl. fr. the orig. german by ch. Grant Ellis.
39599: BODE, W. VON & E. KÜHNEL, - Vorderasiatische Knüpfteppiche aus Älterer Zeit. 3. Verb. u. Verm.Aufl.(3rd. revised and enlarged edn.).
1116: BODE, TH./TH. ED. MÜLLER-DEBUS - Direktinvestionen in Malaysia. Der Einfluss auf die Wirtschaftliche Etnwicklung.
50182: BODE, J. DE, - Nieuwe Handleiding om de Maleische Taal door Zelfonderricht spoedig te leeren lezen, spreken en schrijven volgens de spelling van H. von de Wall. [Eerste druk;first edition].
49601: BODEGOM, J. VAN, - Enige Orchideeën van West Nieuw Guinea. [Eerste en enige druk/first and only edition].
46103: [BODEGOM, A. VAN], - De Minnemoer van het Moederland. [title on front wrapper]. Orig. publ.
1118: BODEMEIJER, CH. E., - Rapport naar aanleiding van de Nota betreffende het Tengger-gebied van den heer H.M. La Chapelle. Taken fr.:BKI, c. 1902.
1117: BODEMEIJER, CH. E. - Desiderata
48247: BODENHEIM, N[ELLY], - ABC de hond gaat mee, de kat blijft thuis, piep zei de muis in het voorhuis. [tweede druk, herdruk/second edition/reprinted].
36416: BODENHEIM, NELLY, - Fransche Liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. vol. I(only of 2)
1120: BODROGI, T., - Kunst van Indonesië. Transl. from the original Hungarian by A.M.C. van Pesch.
8251: BODROGI, T. - Die Kunst Ozeaniens. Transl. from the original Hungarian by Z. Paulinyi.
1119: BODROGI, T. - Die Kunst Ozeaniens. Transl. fr. the orig. Hungarian by Z. Paulinyi.
6484: BODT, S. DE - .. Op de Raempe off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
6486: BODT, S. DE, - Borduur-werkers aan het werk voor de Utrechtse Kapittel- en Parochiekerken 1500-1580. In:Oud Holland, vol. 105-1. (1991).
6485: BODT, S.F.M. DE & M.L. CARON (ET.AL.), - Schilderen met gouddraad en zijde. Kerkelijke Borduurkunst 1475-1675. Exhibition catalogue Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
10427: BODY CULTIVATION (FEMALE), - Schönheit des Leibes. 12 Kunstblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht.
36178: BOEHN, M. VON - I. LOSCHEK (ED.), - Die Mode. Eine Kulturgeschichte vom Mittelalter bis zum Jugendstil. [Revised & abridged reimpression].
13470: BOEHN, M. VON, - Bekleidungskunst und Mode. Orig. edn.
6487: BOEHN, M. VON, - Deutschland im 18. Jahrhundert. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation.
9153: BOEHN, M. VON, - Modespiegel.
10056: BOEHN, M. VON, - Puppen.
6488: BOEHN, M. VON - Das Bühnenkostüm in Altertum, Mittelalter und Neuzeit
13527: BOEHN, M.VON, - Die Mode. Menschen und Moden im siebzehnten Jahrhundert. First edn.
47430: BOEIJEN, R. & L. STEUR, - Rijstkorrels. Original edition.
51582: BOEIJEN, R., - Groeten uit Bukittinggi. Een voorproefje voor Indonesië-reizigers. [Tweede druk; Second edition].
36440: BOEKA (= P.C.C. HANSEN JR.1867-1930), - Beschaving. Uit Java's Binnenland. Orig. edn.
36441: BOEKA (= P.C.C. HANSEN JR.1867-1930), - Pàhkasinum. Indische Roman. 1st.
1121: BOEKA (= P.C.C. HANSEN JR.1867-1930), - Een Koffieopziener. Uit Java's binnenland. Orig.edn.
45750: BOEKAN SAJA [: C.W. WORMSER], - Het geheim der Tempelruïne. Indische Detective Roman. Orig. edn.
48450: BOEKE, J.H., - Oostersche Economie. [Eerste druk/first edition].
1131: BOEKE, J.H. - Agrarische hervormingen in het verre Oosten.
1132: BOEKE, J.H. - Handleiding bij de oprichting, het beheer en de controle van Inlandsche coöperatieve Vereenigingen.
1130: BOEKE, J.H. - The Evolution of the Netherlands Indies Economy. [First edition].
1124: BOEKE, H.E., - Enkele beschouwingen over de Resectietherapie bij Longtuberculose in Indonesië/Beberapa Tindjauan daripada terapi reseksi pada penjakit Tuberculosis Paru2 di Indonesia. Orig. thesis. [Djakarta university].
11919: BOEKE, J., - Report on the fishes in the Dutch West Indies, 1904-1905. With comparative notes on marine fishes of Tropical West Africa (by J. Metzelaar).
53852: BOEKE, R., - Westerse Wijsheid. [Eerste enige druk; First and only edition].
37226: BOEKE, J.H., - The Structure of Netherlands Indian Economy. [First edition].
1127: BOEKE, J.H. - Dorp en Desa
1126: BOEKE, J.H., DR. - Hirschfeld over het Volkscredietwezen in Nederl. Indië.
51821: BOEKE, J.H., - Ontwikkelingsgang en toekomst van Bevolkings- en Ondernemings-Landbouw in Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
52249: BOEKE, J.H., - Indische Economie: De Theorie der Indische Economie; De nieuwe economische Overheidspolitiek in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
37630: BOEKE, J.H., - Dorpsherstel. Rede uitgesproken op 8 Februari 1952, de 377ste Gedenkdag van de Stichting der Leidse Universiteit.
37959: BOEKHOLT, R., - De Staat, Dr. L. De Jong en indië. Het proces van het Comité Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië tegen de Staat der Nederlanden over deel 11A van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 29 maart 1986-10 april 1990. First edn.
39456: BOEKMAN, E., - Demografie van de Joden in Nederland. Orig. edn.
6490: BOELAARS, ZUS, - Kantklossen Slag voor Slag.
39897: BOELAARS, H.J.W., - Indonesianisasi. Het omvormingsproces van de Katholieke Kerk in Indonesië tot de Indonesische Katholieke Kerk. Orig. edn.
8252: BOELAARS, J.H.M. - Papoea's aan de Mappi.
53788: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Geraja katolik Indonesia Tahun 1979. [covertitle]. [Original edition].
53786: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Perkembangan Keuspukan Agung Medan 1950-1980. [covertitle]. [Original edition].
53649: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Umat Katolik Indonesia menurut Sensus 1980 dan Perkembangannya sejak Sensus 1971[covertitle]. [Original edition].
53790: BOELAARS, HUUB J.W.M. (OFM. CAP.), - De Kuperda: Een Indonesische trainingscursus voor Rural Community Development werk, bezien tegen de achtergrond van de houidige community development problematiek in Indonesia. [Eerste druk; First edition].
53796: BOELAARS, HUUB (OFM. CAP.) (ET.AL.), - Umat Katolik Indonesia menurut sensus 1980 dan Perkembangannya sejak sensus 1971. [covertitle]. [Original edition].
54085: BOELAARS, J. (M.S.C.), - Met Papoea's samen op weg. De ontwikkeling van de mensen en de Missionarissen, Deel 1 (vol. 1): De Pioniers, het begin van een Missie. [Eerste druk; First edition].
40905: BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M., - De Beoefening der Oostersche Talen in Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen 1800-1874. Bibliographisch Overzicht. Orig. edn.
1135: BOELEN, J. JZN.-J. ODERWALD - (ed
37159: BOELES, P.C. & N. OTTEMA (INTROD.), - Fries Museum te Leeuwarden. Gids.
1136: BOELES, J.J. - Second Expedition to the Mrabri of North Thailand (Khon Pa); & 4 other artt
50628: BOELMAN, H.A.C., - Bijdrage tot de geschiedenis der Geneeskruidcultuur in Nederlandsch Oost-Indië. Orig. thesis [Leyden university].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

10/27