Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift.

Title: Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift.
Description: Naarden, Uitgevers-Maatschappij A. Rutgers. 1941. Soft cover. Very Good.l 87 pp. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen. Met een lijst van 16e - en 17e-eeuwsche lettertypen en gebruikte afkortingen. Deel uit de reeks "Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde. In een hoes.

Keywords:

Price: EUR 11.00 = appr. US$ 11.96 Seller: Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]
- Book number: 180270

See more books from our catalog: Language & Dictionaries